Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015"

Transkriptio

1 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle arvopohjalle...11 Maineenhallinta ja julkisuuskuva Viestinnän strategiset avainalueet Viestinnän kohderyhmät Hätäkeskuslaitoksen perusviestit Viestinnän organisointi ja vastuut Tehostettu viestintä häiriö- ja ongelmatilanteissa Kanavat ja kielet Viestinnän lainsäädäntö ja ohjeistus Liite 1 Hätäkeskuslaitoksen viestinnän nykytila Liite 2 Viestinnän kehittämisalueet ja toimenpiteet Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

3 Johdanto Suomalaisilla on erittäin hyvä mielikuva Hätäkeskuslaitoksen tuottamasta palvelusta. Tutkimusten mukaan kansalaisten mielikuva 112-palvelusta on samaa korkeaa tasoa kuin on hätänumeroon soittaneidenkin kokemus. Tämä on erinomainen asia, sillä ei ole hyvä, että mielikuva palveluistamme olisi palvelutasoamme huonompi. Hätäkeskuslaitos koetaan median edustajien keskuudessa hyvin kiinnostavaksi virastoksi. Toimittajien mielestä Hätäkeskuslaitos on mielenkiintoinen, asiantunteva ja vastuullinen toimija, jolla on tärkeä rooli yhteiskunnassa. Hätäkeskuslaitoksen yhteisökuva median näkökulmasta on melko hyvä, vaikka sen yhtenä osatekijänä oleva julkisuuskuva kaipaakin parantamista. Hätäkeskuslaitoksen julkisuus on ollut viraston perustamisesta lähtien runsasta. Vuonna 2005 Hätäkeskuslaitoksen mediaseurannan mukaan mediaosumia oli yhteensä vajaat Vastaava luku vuonna 2006 oli jo noin Vuoden 2009 aikana Hätäkeskuslaitoksesta julkaistiin reilut lehdistön, radion ja television juttua, eli voidaan sanoa Hätäkeskuslaitoksen saaneen lähes 60 miljoonan potentiaalisen lukijan, kuuntelijan ja katselijan yleisön. Suomalaisilla on erittäin hyvä mielikuva Hätäkeskuslaitoksen tuottamasta palvelusta. Viestinnällä on Hätäkeskuslaitoksessa kollektiivinen rooli: viestintä kuuluu koko henkilöstölle. Viestintä ei ole vain oikeus, vaan myös velvollisuus. Viestintästrategiassa on linjattu viestinnän rooli ja tehtävä Hätäkeskuslaitoksessa. Median suuri mielenkiinto toimintaamme kohtaan voidaan nähdä mahdollisuutena. Viestinnän keinoin meillä on hyvät edellytykset edistää Hätäkeskuslaitoksen asemaa viranomaiskentässä ja nostaa hätäkeskustoimintojen tunnettuutta sekä oman toimintamme arvostusta. Pitkällä tähtäimellä viraston yhtenäisellä ja onnistuneella viestinnällä edistämme työhyvinvointiamme sekä vahvistamme Hätäkeskuslaitoksen kuvaa kiinnostavana ja turvallisuusalan kilpailukykyisenä työnantajana. Porissa Martti Kunnasvuori Hätäkeskuslaitoksen johtaja Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

4 Lähtökohdat Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategian lähtökohdan muodostavat sisäasiainministeriön hallinnonalan strategiset linjaukset ja Hätäkeskuslaitoksen strategia Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ohjaavat arvot toimivat myös viestinnän perustana. Hätäkeskuslaitoksen viestintä on osa viraston strategista johtamista, asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Hätäkeskustoiminta ja hätäkeskustoiminnan rakenteet uudistetaan vuoteen 2015 mennessä. Valtioneuvoston selonteko hätäkeskusuudistuksesta vuodelta 2007 ja Eduskunnan hallintovaliokunnan mietintö (3/2008 vp) edellyttävät, että hätäkeskustoiminta yhdenmukaistetaan valtakunnallisella tasolla, toimintaa tehostetaan ja tuottavuutta lisätään Hätäkeskuslaitoksen rakenteita kehittämällä. Matti Vanhasen 2. hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että hätäkeskusten toimintavarmuus ja nopeus varmistetaan, ja että hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan sekä keskukset verkotetaan niin, että ne voivat tukea toisiaan ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa. Hätäkeskuslaitoksen toimintaympäristössä voidaan nähdä useita muutoksia: Suomi kansainvälistyy ikääntyvien määrä kasvaa syrjäytyminen ja uusavuttomuus kasvattavat hätäpuheluiden määrää tekniikkaa mahdollistaa uusia tapoja tehdä hätäilmoituksia sopeutuminen talouden reunaehtoihin korostuu henkilöstön jatkuvan kouluttamisen ja osaamisen tarve kasvaa erityisesti tietotekniikan osaalueella. Sisäasiainministeriön hallinnonalan visiona on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisina ja oikeudenmukaisena. Myös yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia (YETTS) edellyttää kriisinsietokyvyn parantamista ja toimien yhteensovittamista. Kansalaisten ja hätäkeskuspalveluja käyttävien viranomaisten palvelutarpeet ovat kasvaneet. Hätäkeskustoiminta ja hätäkeskustoiminnan rakenteet uudistetaan vuoteen 2015 mennessä. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

5 Muutoksen toteuttamiseksi Hätäkeskuslaitos on asettanut strategisen muutoshankkeen, jonka päätavoitteena on suunnitella Hätäkeskuslaitokselle uusi johtamis- ja toimintamalli vuoteen 2015 mennessä. Vuodet ovat siirtymäkautta, joiden aikana muutos toteutetaan vaiheittain. Vuoden 2011 alusta lukien uusi hätäkeskuslainsäädäntö astuu voimaan ja Hätäkeskuslaitoksen virkaalueena on koko maa, Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Hätäkeskustoiminnan kehittäminen 2015 mennessä Hätäkeskustoiminta yhdenmukaistetaan. Toiminta sopeutetaan taloudellisiin resursseihin. Hätäkeskuslaitos keskittyy ydintehtäviinsä. Toimeenpanossa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Hätäkeskuslaitos on asettanut strategisen muutoshankkeen, jonka päätavoitteena on suunnitella Hätäkeskuslaitokselle uusi johtamis- ja toimintamalli vuoteen 2015 mennessä. Kiinteästä aluejaosta luovutaan. Sisäasiainministeriön päätös Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

6 Viestinnän periaatteet ja käsitteet Hätäkeskuslaitoksen arvoihin ja strategisiin tavoitteisiin tukeutuva viestintä on ammattimaista ja suunnitelmallista, aktiivista ja oikea-aikaista, tasapuolista sekä luotettavaa. Hätäkeskuslaitoksen viestintä on myös neutraalia se ei leimaa eikä halvenna yksittäisiä ihmisiä tai mitään erityisryhmää. Hätäkeskuslaitos noudattaa viestinnässään yhdenmukaisuuden periaatetta väestöä palvelee yksi valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, joka vastaa avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti eri puolilla Suomea. Jokainen Hätäkeskuslaitoksessa työskentelevä viestii omalla toiminnallaan. Vastuullisella palvelulla ja ammattimaisella vuorovaikutuksella voidaan kehittää Hätäkeskuslaitoksen sisäistä ja ulkoista yhteisökuvaa. Sisäinen viestintä luo edellytykset onnistuneelle ulkoiselle viestinnälle. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän periaatteena on kohdella kaikkia tiedotusvälineitä alueellisesti, kielellisesti ja poliittisesti tasapuolisesti. Annettu tieto ei saa olla harhaanjohtavaa ja tiedotettavan asian sisällön on oltava ymmärrettävää yleiskieltä. Vaikeita asioita kansantajuistetaan ja selvennetään, käytetyt käsitteet täsmennetään. Hätäkeskuslaitosta edustavan viestijän tulee mieltää viraston rooli yhteiskunnassa. Viestinnästä vastaavien tulee ymmärtää viraston toimintatapa, hallita viestintään liittyvä lainsäädäntö ja osata ennakoida viestintäkentän muutokset. Hätäkeskuslaitos noudattaa viestinnässään yhdenmukaisuuden periaatetta. Väestöä palvelee yksi valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, joka vastaa avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti. Hätäkeskuslaitos arvioi viestintänsä vaikuttavuutta säännöllisesti. Seuraavassa on kuvattu Hätäkeskuslaitoksen viestinnässä käytetyt käsitteet ja mitä niillä tarkoitetaan Hätäkeskuslaitoksessa: Viestintä Kahdensuuntaista, kattaa kaikki erilaiset tilanteet ja toiminnot, joissa vastaanotetaan, tuotetaan ja jaetaan informaatiota sekä luodaan merkityksiä Hätäkeskuslaitoksen toiminnasta. Viestintä toimii yläkäsitteenä, joka voidaan jakaa eri osa-alueisiin. Viestinnässä korostuvat vuorovaikutus, yhteistyö ja koordinaatio. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

7 Tiedottaminen Yksisuuntaista tiedon välittämistä, esimerkiksi medialle. Hätäkeskuslaitoksen toiminnan avoimuus ei voi toteutua vain tiedottamisen avulla. Tämän vuoksi käytetään laajempaa viestintä-käsitettä. Sisäinen viestintä Kattaa Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön keskuudessa tapahtuvat vuorovaikutustilanteet sekä sisäisen tiedottamisen. Ulkoinen viestintä Kattaa Hätäkeskuslaitoksen ja sen ulkoisten kohderyhmien (esim. kansalaiset, media ja yhteistyökumppanit) välillä tapahtuvat vuorovaikutustilanteet sekä ulkoisen tiedottamisen. Turvallisuusviestintä Yksi Hätäkeskuslaitoksen ulkoisen viestinnän osaalueista, jonka avulla neuvotaan ja opastetaan kansalaisia käyttämään oikein ja asianmukaisesti 112-hätänumeroa. Turvallisuusviestintää voidaan toteuttaa eri kanavien kautta. Verkkoviestintä Intranetiin, internetiin sekä muihin sähköisen viestinnän kanaviin tuotettua sisältöä Hätäkeskuslaitoksesta ja sen toiminnasta. Sosiaalinen media on osa verkkoviestintää. Julkisuuskuva Median ja muiden ulkoisten kohderyhmien muodostama mielikuva Hätäkeskuslaitoksesta ja sen palveluista sekä toiminnasta. Työnantajakuva Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön sekä eri kohderyhmien mielikuva Hätäkeskuslaitoksesta työnantajana. Yhteisökuva Mediabarometri antaa yhteisökuva-arvion kahdeksan eri ominaisuuden perusteella: asiantunteva, vastuullinen, luottamusta herättävä, edelläkävijä, laadukkaat palvelut, mielenkiintoinen juttujen tekemisen kannalta, hyvä julkisuuskuva, hyvät tulevaisuuden näkymät. Maineenhallinta Maine syntyy toiminnan seurauksena eli kaikista Hätäkeskuslaitoksen viesteistä ja toiminnoista: palvelusta, julkisuuskuvasta ja henkilöstön kommenteista. Maineenhallinnalla tarkoitetaan maineen suunnitelmallista johtamista ja niitä toimenpiteitä, joilla pyritään tietoisesti vaikuttamaan Hätäkeskuslaitoksen tavoiteltuun maineeseen. Hyvän maineen tulisi säilyä kaikissa olosuhteissa. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

8 Viestinnän strateginen rooli Hätäkeskuslaitoksessa viestintä on strategisen johtamisen väline, jota käytetään monipuolisesti toiminnan tukena. Hätäkeskuslaitoksen strategiassa ja vuosittain allekirjoitettavassa tulossopimuksessa määritellään viraston tulostavoitteet, joiden saavuttamiseen viestinnällä on keskeinen rooli. Johdon aktiivinen rooli viestinnässä on edellytys sen onnistumiselle. Viestinnällä pyritään vaikuttamaan vastaanottajan tietoihin, mielipiteisiin ja asenteisiin sekä näiden kautta viime kädessä käyttäytymiseen. Viestintä luo edellytykset Hätäkeskuslaitoksen ja eri sidosryhmien vuorovaikutukselle. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän tehtävänä on tiedottaa omasta toiminnastaan, neuvoa ja opastaa 112-palvelun oikeasta ja asianmukaisesta käytöstä sekä edistää Hätäkeskuslaitoksen työnantajakuvaa. Tehokas viestintä edellyttää jatkuvaa viestinnällisten tarpeiden tunnistamista, henkilöstön viestintäosaamisen varmistamista sekä viestinnän tarkoituksenmukaista järjestämistä niin toiminnan ja talouden suunnittelussa kuin päivittäistoimintoja organisoitaessa. Viestintästrategian tehtävä Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategian perustehtävänä on määrittää keinot ja kanavat, joilla viestintä voi tukea Hätäkeskuslaitoksen strategisia tavoitteita. Viestintästrategia on koko Hätäkeskuslaitoksen yhteinen ja kattaa koko strategisen suunnittelukauden vuoteen 2015 asti. Viestintästrategia kertoo Hätäkeskuslaitoksen viestinnän avainalueet ja vastuut. Hätäkeskuslaitoksella tulee olla oma viestintästrategia, koska: Hätäkeskuslaitoksen toiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää Hätäkeskuslaitoksella on merkittävä rooli avun ja turvan ensimmäisenä viranomaislenkkinä auttamisen ketjussa. Hätäkeskuslaitos tukee omalta osaltaan sisäasiainministeriön koko hallinnonalan yhteistä visiota, jonka mukaan Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa eri ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

9 Viestintä on johtamisen väline Viestintä tukee ja tehostaa Hätäkeskuslaitoksen johtamista ja edistää siten viraston lakisääteisten tehtävien hoitamista sekä strategisten tavoitteiden toteutumista. Viestinnän suunnittelu mahdollistaa johdonmukaisuuden sekä säännöllisyyden ja sen avulla niin kansalaisilla kuin muillakin sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa valmisteilla oleviin asioihin. Julkisuuden kentät, joilla toimimme Sisäinen julkisuus: Hätäkeskuslaitoksen sisäinen ja keskinäinen viestintä. Viestintä on sisällytettävä kaikkiin keskeisiin Hätäkeskuslaitoksen toimintasuunnitelmiin ja hankkeisiin niiden toteuttamista ja vaikuttavuutta edistävänä tekijänä. Asiantuntijajulkisuus: Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön (hätäkeskustoiminnan asiantuntijoiden) yhteydenpitoa muihin viranomaisiin ja yhteistyökohderyhmiin. Yhteiskunnan kohtaaminen tapahtuu eri julkisuuden kentillä Viestinnällä kerrotaan niin omalle henkilöstölle kuin väestölle, medialle ja muille kohderyhmille, miksi Hätäkeskuslaitos on olemassa ja mitkä ovat palvelun tavoitteet ja miten kehitämme omaa toimintaa. Viestintä kuuluu Hätäkeskuslaitoksessa koko henkilöstölle, se ei ole pelkästään oikeus, vaan se on myös velvollisuus. Hätäkeskuslaitos kohtaa kohderyhmänsä eri julkisuuden kentillä. Hyvällä viestinnän suunnittelulla voidaan kehittää ja toteuttaa tapoja, joilla Hätäkeskuslaitos voi kohdata kohderyhmät turvallisuuden tunnetta lisäävällä ja edistävällä tavalla. Kansalaisjulkisuus: Yhteydenpitoa kansalaisiin, messut ja muut turvallisuusviestintään liittyvät yleisötilaisuudet. Mediajulkisuus: Yhteydenpitoa mediaan ja mediaseurantaa. Verkkojulkisuus: Sähköisen viestinnän ja asioinnin sekä sosiaalisen median välityksellä tapahtuvaa yhteydenpitoa, kehittämistä ja seurantaa. Kansainvälinen julkisuus: Yhteydenpitoa ulkomaisiin viranomaisiin ja muihin yhteystyötahoihin. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

10 Visio Visio kertoo, mitä me haluamme tulevaisuudessa olla ja millaisessa työyhteisössä haluamme työskennellä. Hätäkeskuslaitoksen vision 2015 mukaan Suomessa toimii yhtenäinen, verkottunut ja luotettava valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, joka ensimmäisenä lenkkinä vastaa avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän visio kertoo, mikä on Hätäkeskuslaitoksen viestinnän tavoitetila vuonna Hätäkeskuslaitok-. sen viestinnän visio. ja missio Hätäkeskuslaitoksella on yhtenäinen toimintakulttuuri ja tapa viestiä.. Hätäkeskuslaitoksen viestintä tukee 112- palvelun asianmukaista käyttöä lisäten kansalaisten turvallisuuden tunnetta.. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän visio on, että Hätäkeskuslaitoksella on yhtenäinen toimintakulttuuri ja tapa viestiä. Missio Missio kertoo olemassaolomme syyn ja tehtävämme. Hätäkeskuslaitoksen missiona on toimia avun ja turvan ensimmäisenä viranomaislenkkinä auttamisen ketjussa. Viestinnän missiossa kiteytyy Hätäkeskuslaitoksen viestinnän tehtävä. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän missio on, että viraston viestintä tukee 112-palvelun asianmukaista käyttöä lisäten kansalaisten turvallisuuden tunnetta. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän tehtävänä on tiedottaa viraston toiminnasta, neuvoa ja opastaa 112-palvelun oikeasta ja asianmukaisesta käytöstä. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

11 Viestintä perustuu yhteiselle arvopohjalle Hätäkeskuslaitoksen arvojen tavoitteena on luoda yhteinen toimintatapa, mikä helpottaa päätöksentekoa ja nopeuttaa toimintaa kaikilla tasoilla. Jotta Hätäkeskuslaitos voi toteuttaa arvojaan, täytyy henkilöstön tunnistaa arvot ja toimia niiden mukaisesti. Hätäkeskuslaitoksen viestintä perustuu yhteiselle arvopohjalle, kuten muukin toiminta. Arvot ohjaavat viestintää antamalla sen toteuttamiselle yhteisesti sovitut linjat. Arvojen tulisi näkyä ja kuulua Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön päivittäisessä viestinnässä. Hätäkeskuslaitoksen arvot ovat inhimillisyys, luotettavuus, tasapuolisuus ja PRO 112. Inhimillisyys on ihmisarvon loukkaamattomuutta, myötätuntoa, hienotunteisuutta ja kunnioitusta. Inhimillisyys on myös joustavuutta ja avoimuutta Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön kesken myös työtoverin tarpeet otetaan huomioon. ota aina viestinnässä huomioon vastavuoroisuus huomioi inhimillisyys ja toisen tunteet kuuntele toisen mielipide ja kanta asiaan ole joustava ja informoi aina vastuullasi olevista asioista esimiehellesi ja työtovereillesi ole vuorovaikutteinen ja viesti ihmiseltä ihmiselle myös Hätäkeskuslaitoksen sisällä. Hätäkeskuslaitoksen viestintä perustuu yhteiselle arvopohjalle. Arvot ohjaavat viestintää antamalla sen toteuttamiselle yhteisesti sovitut linjat. Luotettavuus on rehellisyyttä kansalaisten suuntaan, mutta myös itselle. Sen tavoitteena on oikeudenmukaisuuden edistäminen. Luotettavuus merkitsee myös täsmällistä ja huolellista, mutta nopeaa toimintaa, joka pohjautuu lakiin sekä yhteisiin sovittuihin ohjeisiin ja toimintatapoihin. tarkista aina asian oikeellisuus ja luotettavuus pyri perustelemaan mielipiteesi tosiasioilla pyri ajankohtaisuuteen ja nopeuteen tiedottamisessa varmista tiedonkulku eteenpäin oikealle kohderyhmälle varmista asiakirjojen tallettaminen ja säilyttäminen ole valmiina tuottamaan viestinnässä tarvittavaa tietoa hankalissakin ongelma- ja muutostilanteissa ole avoin älä salaa asioita ilman erityistä syytä. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

12 Tasapuolisuus tarkoittaa Hätäkeskuslaitoksen henkilökunnan keskinäistä arvostusta. Hätäkeskuslaitos kohtelee kaikkia avuntarvitsijoita yhdenmukaisesti kansalaisuudesta, kielestä, rodusta, uskonnosta, varallisuudesta, sukupuolesta ja mielipiteistä riippumatta. Arvot ohjaavat viestintää anna tietoa tasapuolisesti kaikille asianosaisille/ eri kohderyhmille käytä tasapuolisesti eri kohderyhmille tarkoitettuja viestintäkanavia. PRO 112 tarkoittaa ammattimaista, professionaalista toimintaa hätänumeron ja hätäkeskustoiminnan puolesta. Hätäkeskuslaitoksen osaaminen perustuu edistykselliseen toimintatapaan, kehittyneeseen tekniikkaan ja osaavaan henkilöstöön, jonka tavoitteena on toimia hätätilanteessa tehokkaasti avuntarvitsijan puolesta. Hätäkeskuslaitoksessa sisäiset suhteet perustuvat luottamukseen. Hätäkeskuslaitoksessa arvostetaan toisia sekä jokaisen tekemää työtä. Inhimillisyys: Huomioi viestinnässä vastavuoroisuus, inhimillisyys ja toisten tunteet. Viesti ihmiseltä ihmiselle. Luotettavuus: Ole viestinnässä rehellinen, itsellesi ja muille. Tarkista tiedon oikeellisuus ja luotettavuus. Tasapuolisuus: Jaa tietoa tasapuolisesti ja käytä eri kohderyhmille tarkoitettuja viestintäkanavia. PRO 112: Toimi viestinnässä ammattimaisesti lakien, säännösten, ohjeiden ja suositusten sekä ammattivastuusi mukaisesti. toimi viestinnässä ammattimaisesti lakien, säännösten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti ole aktiivinen tiedottamisessa ja innosta muitakin hoida oma viestinnän vastuusi 112 puolesta. Hätäkeskuslaitoksessa sisäiset suhteet perustuvat luottamukseen. Toisia sekä. jokaisen tekemää työtä arvostetaan. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

13 Maineenhallinta ja julkisuuskuva Hyvä maine syntyy toiminnan ja viestinnän yhteistyönä toiminnan tulee olla laadukasta, mutta siitä tulee myös kertoa eri sidosryhmille. Julkisuuskuvalla tarkoitetaan organisaation ulkoisten ryhmien siitä muodostamaa mielikuvaa. Tavoitteena on, että Hätäkeskuslaitoksen rooli koetaan tärkeäksi auttamisen ketjun ensimmäisenä viranomaislenkkinä. Hätäkeskuslaitos on valtakunnallisesti tunnettu ja houkutteleva työpaikka sekä kilpailukykyinen työnantaja erityisesti muihin valtion turvallisuusalan viranomaisiin verrattuna. Hätäkeskuslaitoksen toiminnan ja hätäkeskuspäivystäjän työn tunnettuutta parannetaan siten, että ihmisillä on mahdollisimman oikea kuva hätäkeskuspäivystäjän ammatista. Hätäkeskuslaitok-. sen julkisuuskuvan tavoitteet Hätäkeskuslaitos on valtakunnallisesti tunnettu, hätäkeskustoiminnan paras asiantuntija Suomessa. Hätäkeskuslaitos tunnetaan turvallisuusviranomaisten kentällä tasavertaisena kumppanina ja toimijana. Hätäkeskuslaitos on turvallisuusalan kiinnostava ja kilpailukykyinen työnantaja, jonka henkilöstö arvostaa omaa työtään. Hätäkeskuslaitos vastaa avun tarpeeseen ammattimaisesti ja tehokkaasti. Hyvä maine syntyy toiminnan ja viestinnän yhteistyönä. Hätäkeskuspäivystäjä on koulutettu hätäkeskustoiminnan ammattilainen, joka tekee vaativaa ja tärkeää työtä. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

14 Tavoitteena on, että Hätäkeskuslaitos tunnetaan turvallisuusviranomaisten kentällä tasavertaisena kumppanina ja toimijana. Hätäkeskuslaitos kertoo julkisuudessa omasta toiminnastaan ja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tarvittaessa Hätäkeskuslaitos korjaa ja oikaisee julkisuudessa esitetyt virheelliset asiat. Hätäkeskuslaitos noudattaa valtionhallinnon perusperiaatetta, jonka mukaan kukin viranomainen vastaa omaan toimialaansa liittyvästä ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Hätäkeskuslaitos ei kommentoi muiden yhteistyötahojen vastuualueella olevia toimintoja. Hätäkeskuslaitos kertoo julkisuudessa omasta toiminnastaan ja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tarvittaessa Hätäkeskuslaitos korjaa ja oikaisee julkisuudessa esitetyt virheelliset asiat. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

15 Viestinnän strategiset avainalueet Viestintästrategian tavoitteena on tukea Hätäkeskuslaitoksen strategian 2015 toteutumista. Hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten tukeminen ja jalkauttaminen Viestinnän avainalueet Hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten tukeminen ja jalkauttaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen. Hätänumeron 112 asianmukaisen käytön edistäminen. Julkisen kuvan ja maineenhallinnan kehittäminen. Tavoitteena on lisätä henkilöstön ja muiden sidosryhmien ymmärrystä strategian sisällöstä sekä muutoksen perusteista ja osallistaa henkilöstö mukaan muutoksen toteuttamiseen. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen Tavoitteena on viestinnän keinoin tukea työmotivaatiota, työssäviihtymistä ja osaamisen kehittämistä sekä yhtenäistä toimintamallia ja -kulttuuria. Hätänumeron 112 asianmukaisen käytön edistäminen Tavoitteena on, että eri sidosryhmät välittävät aktiivisesti oikeaa ja asianmukaista tietoa hätänumeron 112 käytöstä. Julkisen kuvan ja maineenhallinnan kehittäminen Nämä ovat tavoitteita vuoteen 2015 saakka. Hätäkeskuslaitos laatii vuosittain viestintäsuunnitelman, jossa linjataan viestinnän tavoitteet, viestit ja viestinnän välineet eri kohderyhmien osalta. Tavoitteena on, että Hätäkeskuslaitos tunnetaan turvallisuusviranomaisten kentällä tasavertaisena kumppanina ja toimijana. Hätäkeskuslaitoksen rooli koetaan tärkeäksi auttamisen ketjun viranomaislenkkinä. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

16 Viestinnän kohderyhmät Hätäkeskuslaitoksen viestinnällä on erilaisia kohderyhmiä, jotka voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin. Oma henkilöstö on Hätäkeskuslaitoksen viestinnän tärkein kohderyhmä. Sisäinen kohderyhmä Hätäkeskuslaitoksen oma henkilöstö... Hyvä sisäinen viestintä mahdollistaa Hätäkeskuslaitoksen onnistuneen ulkoisen viestinnän. Sisäisen viestinnän tavoitteena on varmistaa henkilöstön tiedonsaanti ensimmäisenä eri tilanteissa ja tarjota henkilöstölle mahdollisuus olla aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti mukana Hätäkeskuslaitoksen toiminnan kehittämisessä. Hyvä sisäinen viestintä mahdollistaa onnistuneen ulkoisen viestinnän. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on tukea 112-palvelun oikeaa ja asianmukaista käyttöä ja edistää kansalaisten tiedollisten oikeuksien toteutumista. Tavoitteena on tuottaa oikeaa asiantuntijatietoa 112- palvelusta turvallisuuden tunteen edistämiseksi. Ulkoiset kohderyhmät Hätäkeskuslaitoksen oma henkilöstö Kansalaiset Yhteistyöviranomaiset Media Muut yhteistyötahot. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

17 Hätäkeskuslaitoksen perusviestit Hätäkeskuslaitoksen strategisina linjauksina on, että hätäkeskustoiminta yhdenmukaistetaan yhden viraston muodostamiseksi, kiinteästä aluejaosta luovutaan, toiminta sopeutetaan taloudellisiin resursseihin ja Hätäkeskuslaitos keskittyy ydintehtäviinsä. Toimeenpanossa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Tältä pohjalta on laadittu Hätäkeskuslaitoksen perusviestit: Hätänumero 112 apua kiireellisissä tilanteissa Hätänumeroon 112 saa ja pitää soittaa todellisissa, kiireellisissä hätätilanteissa. Hätänumeroon 112 ei soiteta kiireettömissä asioissa eikä kyselytarkoituksessa. Asiattomiin soittoihin käytetty aika on suoraan pois todellisten hätäpuhelujen käsittelyajasta ja viranomaisten yhteistyöstä. Auttamisen ketju tehostuu Hätäkeskuslaitos turvaa tasapuoliset ja laadukkaat palvelut väestölle ja hätäkeskuspalveluja käyttäville viranomaisille koko maassa. Perusviestit Yksi, yhtenäinen Hätäkeskuslaitos Auttamisen ketju tehostuu. Suomessa toimii vuoteen 2015 mennessä yhtenäinen, verkottunut ja luotettava valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos. Yksi, yhtenäinen Hätäkeskuslaitos. Henkilöstöä arvostetaan. Henkilöstöä arvostetaan Hätäkeskuslaitoksen työntekijöiden työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan kaikissa tilanteissa. Hätänumero 112 apua kiireellisissä tilanteissa. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

18 Viestinnän organisointi ja vastuut Valtionhallinnon perusperiaate on, että kukin viranomainen vastaa omaan toimialaansa liittyvästä ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Pääsääntöisesti asiakokonaisuudesta tiedottaa se, jonka vastuualueelle asia kuuluu lakien, valtuutuksen, lausunnonanto-oikeuden, tehtävänkuvan tai asiantuntemuksen perusteella. Jokaisella Hätäkeskuslaitoksen työntekijällä on vastuu viestinnästä, erityisesti esimiesasemassa olevilla. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän organisointi ja vastuut on linjattu Hätäkeskuslaitoksen työjärjestyksessä. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän lähtökohdat, linjaukset ja toimenpiteet määritellään viestintästrategiassa ja vuosittaisessa viestintäsuunnitelmassa, jotka tukevat viraston tulostavoitteiden saavuttamista. Jokaisen Hätäkeskuslaitoksessa työskentelevän virkamiehen on huolehdittava omalta osaltaan viestinnästä ja kanssakäymisestä niiden yhteistyökumppanien kanssa, joita heidän tehtävänsä koskevat. Viestintää koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta on noudatettava niin työssään kuin vapaa-aikanakin. Jokaisella Hätäkeskuslaitoksen työntekijällä on vastuu viestinnästä, erityisesti esimiesasemassa olevilla. Viestinnän prosessikuvauksen avulla voidaan kuvata toisiinsa liittyviä toimintoja ja tarvittavia resursseja, jotta viestintä voidaan toteuttaa tehokkaasti ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Viestinnän prosessien lähtökohtana on tunnistaa viestintätarpeet, joiden mukaan voidaan suunnitella ja toteuttaa sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä niiden seuranta ja arviointi. Viestintätarpeen määrittämisen perusteella syntyy päätös viestitäänkö ennakoivasti, reagoivasti vai ei ollenkaan. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

19 Tehostettu viestintä häiriö- ja ongelmatilanteessa Häiriö- ja ongelmatilanteella tarkoitetaan yllättävää tilannetta, joka eroaa normaalista päivittäisestä toiminnasta ja joka hankaloittaa tai uhkaa Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ja mainetta. Häiriö- ja ongelmatilanteille on tyypillistä, että ne kiinnostavat runsaasti mediaa sekä muita viraston sidosryhmiä ja niiden hoitaminen edellyttää nopeaa, päättäväistä ja etukäteen suunniteltua toimintaa. Hätäkeskuslaitoksen potentiaaliset häiriö- ja ongelmatilanteet voivat liittyä esimerkiksi: Hätäkeskuslaitoksen maineeseen tietopääomaan ihmisiin toimintaan omaisuuteen ympäristöön. sesti huomioiden Hätäkeskuslaitoksen eri valtakunnalliset kohderyhmät sekä media. Viestinnän on oltava rehellistä ja viraston tulee myöntää vastuunsa mahdollisista omista virheistään. Viestit tulee miettiä aina sidosryhmien näkökulmasta. Hätäkeskuslaitoksen kohderyhmät ja viestit on määritelty Hätäkeskuslaitoksen viestintäsuunnitelmassa. On tärkeää, että Hätäkeskuslaitos itse kertoo ensimmäisenä viraston toimintaan liittyvästä häiriöstä tai ongelmasta. Häiriö- ja ongelmatilanteessa yleensä taho, joka ensimmäisenä esittää julkisuuteen tulkinnan ongelmasta, saa viestinsä parhaiten läpi. Häiriö- ja ongelmatilanteen nopea ja ammattitaitoinen hoitaminen minimoi mahdollisia vahinkoja. Viestinnän keinoin pyritään ohjaamaan julkista keskustelua Hätäkeskuslaitoksen toimintaa tukevaan suuntaan. Tilanteen vakavuuden arviointi on keskeistä, jotta toimenpiteet osataan mitoittaa oikein. Ylimitoitetut tehostetun viestinnän toimenpiteet voivat olla virastolle yhtä haitallisia kuin viestinnän laiminlyönti. Missä tahansa Hätäkeskuslaitoksen toimipisteessä syntynyt häiriö- ja ongelmatilanne uhkaa aina koko viraston mainetta. Tästä johtuen häiriö- ja poikkeustilanne on hoidettava aina yhdenmukai- Viestinnän on oltava rehellistä ja viraston tulee myöntää vastuunsa mahdollisista omista virheistään. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

20 Kanavat ja kielet Viestinnän suunnittelun lähtökohtana on vaikuttavuus. Viestintätarpeet määritellään tapauskohtaisesti riippuen siitä, kenelle viestitään ja millä kanavalla. Hätäkeskuslaitos noudattaa perustuslain ja kielilain säännöksiä tiedottamisessaan. Hätäkeskuslaitoksessa on käytössä seuraavia viestinnän kanavia: Sisäinen viestintä kasvokkain tapahtuva viestintä johdon viestintä infotilaisuudet Hellu-intranet henkilöstö- ja sidosryhmälehti Häläri henkilöstöseminaarit hankekohtaisesti määritellyt viestintäkanavat. Ulkoinen viestintä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa mediatiedotteet henkilöstö- ja sidosryhmälehti Häläri 112.fi-sivusto 112-päivä ja muut tapahtumat. Hätäkeskuslaitos palvelee väestöä molemmilla kotimaisilla kielillä, suomeksi ja ruotsiksi, www-sivut on toimitettu myös englannin kielellä. Hätänumeron 112 oikeasta ja asianmukaisesta käytöstä on toimitettu materiaalia myös saksan, ranskan, venäjän, viron ja saamen kielellä. Hätäkeskuslaitos palvelee väestöä molemmilla kotimaisilla kielillä, suomeksi ja ruotsiksi. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

21 Viestinnän lainsäädäntö ja ohjeistus Hätäkeskuslaitos noudattaa viestinnässään valtionhallinnon viestintää koskevia ja sivuavia lakeja ja asetuksia, joita ovat: Perustuslaki (731/1999) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (Julkisuuslaki 621/1999) Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/ 1999) sekä siihen myöhemmin tehdyt muutokset, erityisesti (380/2002) Hallintolaki (434/2003) Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Henkilötietolaki (523/1999) Kielilaki (423/2003) Saamen kielilaki (1086/2003) Tekijänoikeuslaki (404/1961) Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (651/1988). Hätäkeskuslaitoksen viestinnässä noudatetaan voimassa olevaa valtionhallinnon viestintäsuositusta (2/2010). Hätäkeskuslaitoksen viestintää on ohjeistettu seuraavasti: Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2015 ja vuosittainen viestintäsuunnitelma Hätäkeskuslaitoksen sisäinen viestintä Hätäkeskuslaitoksen ulkoinen viestintä Hätäkeskuslaitoksen graafinen ilme Hätäkeskuslaitoksen tehostettu viestintä häiriöja ongelmatilanteissa hankkeiden erilliset viestintäsuunnitelmat. Hätäkeskuslaitoksen operatiivinen tiedotustoiminta on ohjeistettu erikseen. Viestinnän toimivuutta ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Raportointi viraston johdolle sekä ohjaaville tahoille hoidetaan tarvittavassa laajuudessa muun viraston raportoinnin yhteydessä. Hätäkeskuslaitos huomioi viestinnän koulutuksen uusien henkilöiden perehdyttämisessä ja järjestää säännöllisesti koulutusta henkilöstön viestintävalmiuksien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa NOPEA APU TURVALLISEMPI HUOMINEN Turvallisuussuunnittelun seminaari Hyvinkää 22.-23.1.2013 Seminaari Hyvinkää 23.1.2013

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Sisällysluettelo 1 Viestinnän strateginen rooli 2 Puolustushallinnon visio, arvot ja perustoiminnot

Lisätiedot

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA 1 Sisällysluettelo Viestinnän strateginen rooli...1 Puolustushallinnon visio, arvot ja perustoiminnot...1

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; Sosiaali- terveystoimi Hätäkeskustoiminnan kehittämisen aikana Yhdenmukaistaminen, toiminnan tietojärjestelmän kehittäminen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Ari Ekstrand laatupäällikkö. 112.fi

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Ari Ekstrand laatupäällikkö. 112.fi Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Ari Ekstrand laatupäällikkö Esityksen sisältö Auttamisen ketju Hätäkeskuslaitos uudistuu Hätäkeskuslaitos lukujen valossa

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Marko Nieminen Hätäkeskuspalveluiden johtaja Hätäkeskuslaitos Hätäilmoitukset 2016 Hätäilmoitukset yhteensä: 2 665 000 Hätäpuheluja: 2

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Välitön viestintä vaikuttaa. Sisäministeriön viestinnän linjaukset

Välitön viestintä vaikuttaa. Sisäministeriön viestinnän linjaukset Välitön viestintä vaikuttaa. Sisäministeriön viestinnän linjaukset 2016 2017 Viestinnän 7 linjausta 1 2 3 Viestintä tukee sisäministeriön ydintoimintaa ja erityisesti sisäisen turvallisuuden strategian

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

VIESTINTÄ VIRANOMAISTOIMINNASSA

VIESTINTÄ VIRANOMAISTOIMINNASSA VIESTINTÄ VIRANOMAISTOIMINNASSA 6.9.2017 Poliisin hyviä viestintäkäytäntöjä Olavi Palmumäki, ylikonstaapeli Itä-Uudenmaan poliisilaitos POLIISIN VIESTINTÄMÄÄRÄYS 1.6.2015-31.12.2018 Suomen perustuslaki

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Yhtymähallitus 13.12.2013 Liite 156

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

Avoimesti ja keskustellen

Avoimesti ja keskustellen Avoimesti ja keskustellen Liikenne- ja viestintäministeriön viestintästrategia 2014 2017 Asiantuntija tunnetuksi Some virkamiesten perustyökaluksi Kuvilla vaikuttamaan Työyhteisöviestinnän välineet uusiksi

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Kajaanin Mamsellin toimintastrategia 2017 2018 Missio Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä muita asiakkaan prosesseja tukevia palveluja. Palveluiden

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Vahva vuorovaikutus opetus- ja kulttuuritoimessa. Maakuntauudistuksen II-vaiheen aluekierros 2017

Vahva vuorovaikutus opetus- ja kulttuuritoimessa. Maakuntauudistuksen II-vaiheen aluekierros 2017 Vahva vuorovaikutus opetus- ja kulttuuritoimessa Maakuntauudistuksen II-vaiheen aluekierros 2017 2 Maakuntauudistus OKM:n hallinnonalan näkökulmasta Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ei maakuntauudistuksessa

Lisätiedot

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet Risen strategiakartta Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle -2021 Vuoden toimenpiteet Arvot Perustehtävä Keskeiset tavoitteet Visio Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kulmakivet Valmennamme rikoksettomaan

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Luento 6.11.2008 Salli.Hakala@Helsinki.fi Laki - modernin järjestyksen kivijalka Demokraattisen oikeusvaltion näkökulmasta keskeisiä

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Erityisesti Sinulle Työyhteisötaitoja tarvitaan Työpaikka on töiden tekemistä varten. Jokainen varmistaa omalta osalta töiden sujuvuuden. Sujuvaan työn tekemiseen kuuluvat

Lisätiedot

Miten missio viestitään muuttuvassa toimintaympäristössä?

Miten missio viestitään muuttuvassa toimintaympäristössä? Miten missio viestitään muuttuvassa toimintaympäristössä? Professori Leif Åberg Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sosiaaliturva-lehden 95-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2007 Missio Huoltaja-säätiön julkaiseman

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN VIESTINTÄSTRATEGIA. Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 5 /2017

OIKEUSMINISTERIÖN VIESTINTÄSTRATEGIA. Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 5 /2017 OIKEUSMINISTERIÖN VIESTINTÄSTRATEGIA Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 5 /2017 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 VIESTINNÄN TOIMINTA-AJATUS... 4 3 VIESTINNÄN ARVOT... 5 4 VIESTINNÄN STRATEGISET

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

1. Kansalaisten tarpeet viestinnän lähtökohtana 5. 2. Oikeusaputoimistojen viestinnän erityispiirteet 5

1. Kansalaisten tarpeet viestinnän lähtökohtana 5. 2. Oikeusaputoimistojen viestinnän erityispiirteet 5 SISÄLTÖ 1. Kansalaisten tarpeet viestinnän lähtökohtana 5 2. Oikeusaputoimistojen viestinnän erityispiirteet 5 3. Ulkoisen viestinnän keinot 6 Asiakaspalvelu ja neuvonta 6 Viestintä tiedotusvälineille

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Julkisuuden kentät. Leif Åberg 21.5.2008. Julkisuuden kentät

Julkisuuden kentät. Leif Åberg 21.5.2008. Julkisuuden kentät Julkisuuden kentät Leif Åberg 21.5.2008 Julkisuuden kentät 1 Sähkön tukkuhinta kääntynyt voimakkaaseen laskuun Fortum peruu hinnankorotuksen (Fortum 28.11.06) YTV tekee asiakaspalautteen pohjalta muutoksia

Lisätiedot

Demokratia ja osallistumisoikeudet maakuntalaissa

Demokratia ja osallistumisoikeudet maakuntalaissa Demokratia ja osallistumisoikeudet maakuntalaissa Demokratiapäivä 17.10.2017 Rinnakkaisseminaari 3: Maakunnat ja demokratia Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö 1 Maakuntavaalit Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Sijoittajaviestinnän haasteet

Sijoittajaviestinnän haasteet LOTUS SOLUTIONS FOR e-business Helsinki 16.5.2000 Sijoittajaviestinnän haasteet Katarina Lybeck - viestintäjohtaja Andrew Barriskell - VP Web Communications IR:n tavoitteet Huolehtia siitä,että markkinoilla

Lisätiedot

POLIISIN OPISKELIJA- REKRYTOINTI- STRATEGIA 2017

POLIISIN OPISKELIJA- REKRYTOINTI- STRATEGIA 2017 POLIISIN OPISKELIJA- REKRYTOINTI- STRATEGIA 2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia opiskelijarekrytointiin ovat: Pienenevät

Lisätiedot