Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015"

Transkriptio

1 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle arvopohjalle...11 Maineenhallinta ja julkisuuskuva Viestinnän strategiset avainalueet Viestinnän kohderyhmät Hätäkeskuslaitoksen perusviestit Viestinnän organisointi ja vastuut Tehostettu viestintä häiriö- ja ongelmatilanteissa Kanavat ja kielet Viestinnän lainsäädäntö ja ohjeistus Liite 1 Hätäkeskuslaitoksen viestinnän nykytila Liite 2 Viestinnän kehittämisalueet ja toimenpiteet Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

3 Johdanto Suomalaisilla on erittäin hyvä mielikuva Hätäkeskuslaitoksen tuottamasta palvelusta. Tutkimusten mukaan kansalaisten mielikuva 112-palvelusta on samaa korkeaa tasoa kuin on hätänumeroon soittaneidenkin kokemus. Tämä on erinomainen asia, sillä ei ole hyvä, että mielikuva palveluistamme olisi palvelutasoamme huonompi. Hätäkeskuslaitos koetaan median edustajien keskuudessa hyvin kiinnostavaksi virastoksi. Toimittajien mielestä Hätäkeskuslaitos on mielenkiintoinen, asiantunteva ja vastuullinen toimija, jolla on tärkeä rooli yhteiskunnassa. Hätäkeskuslaitoksen yhteisökuva median näkökulmasta on melko hyvä, vaikka sen yhtenä osatekijänä oleva julkisuuskuva kaipaakin parantamista. Hätäkeskuslaitoksen julkisuus on ollut viraston perustamisesta lähtien runsasta. Vuonna 2005 Hätäkeskuslaitoksen mediaseurannan mukaan mediaosumia oli yhteensä vajaat Vastaava luku vuonna 2006 oli jo noin Vuoden 2009 aikana Hätäkeskuslaitoksesta julkaistiin reilut lehdistön, radion ja television juttua, eli voidaan sanoa Hätäkeskuslaitoksen saaneen lähes 60 miljoonan potentiaalisen lukijan, kuuntelijan ja katselijan yleisön. Suomalaisilla on erittäin hyvä mielikuva Hätäkeskuslaitoksen tuottamasta palvelusta. Viestinnällä on Hätäkeskuslaitoksessa kollektiivinen rooli: viestintä kuuluu koko henkilöstölle. Viestintä ei ole vain oikeus, vaan myös velvollisuus. Viestintästrategiassa on linjattu viestinnän rooli ja tehtävä Hätäkeskuslaitoksessa. Median suuri mielenkiinto toimintaamme kohtaan voidaan nähdä mahdollisuutena. Viestinnän keinoin meillä on hyvät edellytykset edistää Hätäkeskuslaitoksen asemaa viranomaiskentässä ja nostaa hätäkeskustoimintojen tunnettuutta sekä oman toimintamme arvostusta. Pitkällä tähtäimellä viraston yhtenäisellä ja onnistuneella viestinnällä edistämme työhyvinvointiamme sekä vahvistamme Hätäkeskuslaitoksen kuvaa kiinnostavana ja turvallisuusalan kilpailukykyisenä työnantajana. Porissa Martti Kunnasvuori Hätäkeskuslaitoksen johtaja Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

4 Lähtökohdat Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategian lähtökohdan muodostavat sisäasiainministeriön hallinnonalan strategiset linjaukset ja Hätäkeskuslaitoksen strategia Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ohjaavat arvot toimivat myös viestinnän perustana. Hätäkeskuslaitoksen viestintä on osa viraston strategista johtamista, asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Hätäkeskustoiminta ja hätäkeskustoiminnan rakenteet uudistetaan vuoteen 2015 mennessä. Valtioneuvoston selonteko hätäkeskusuudistuksesta vuodelta 2007 ja Eduskunnan hallintovaliokunnan mietintö (3/2008 vp) edellyttävät, että hätäkeskustoiminta yhdenmukaistetaan valtakunnallisella tasolla, toimintaa tehostetaan ja tuottavuutta lisätään Hätäkeskuslaitoksen rakenteita kehittämällä. Matti Vanhasen 2. hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että hätäkeskusten toimintavarmuus ja nopeus varmistetaan, ja että hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan sekä keskukset verkotetaan niin, että ne voivat tukea toisiaan ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa. Hätäkeskuslaitoksen toimintaympäristössä voidaan nähdä useita muutoksia: Suomi kansainvälistyy ikääntyvien määrä kasvaa syrjäytyminen ja uusavuttomuus kasvattavat hätäpuheluiden määrää tekniikkaa mahdollistaa uusia tapoja tehdä hätäilmoituksia sopeutuminen talouden reunaehtoihin korostuu henkilöstön jatkuvan kouluttamisen ja osaamisen tarve kasvaa erityisesti tietotekniikan osaalueella. Sisäasiainministeriön hallinnonalan visiona on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisina ja oikeudenmukaisena. Myös yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia (YETTS) edellyttää kriisinsietokyvyn parantamista ja toimien yhteensovittamista. Kansalaisten ja hätäkeskuspalveluja käyttävien viranomaisten palvelutarpeet ovat kasvaneet. Hätäkeskustoiminta ja hätäkeskustoiminnan rakenteet uudistetaan vuoteen 2015 mennessä. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

5 Muutoksen toteuttamiseksi Hätäkeskuslaitos on asettanut strategisen muutoshankkeen, jonka päätavoitteena on suunnitella Hätäkeskuslaitokselle uusi johtamis- ja toimintamalli vuoteen 2015 mennessä. Vuodet ovat siirtymäkautta, joiden aikana muutos toteutetaan vaiheittain. Vuoden 2011 alusta lukien uusi hätäkeskuslainsäädäntö astuu voimaan ja Hätäkeskuslaitoksen virkaalueena on koko maa, Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Hätäkeskustoiminnan kehittäminen 2015 mennessä Hätäkeskustoiminta yhdenmukaistetaan. Toiminta sopeutetaan taloudellisiin resursseihin. Hätäkeskuslaitos keskittyy ydintehtäviinsä. Toimeenpanossa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Hätäkeskuslaitos on asettanut strategisen muutoshankkeen, jonka päätavoitteena on suunnitella Hätäkeskuslaitokselle uusi johtamis- ja toimintamalli vuoteen 2015 mennessä. Kiinteästä aluejaosta luovutaan. Sisäasiainministeriön päätös Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

6 Viestinnän periaatteet ja käsitteet Hätäkeskuslaitoksen arvoihin ja strategisiin tavoitteisiin tukeutuva viestintä on ammattimaista ja suunnitelmallista, aktiivista ja oikea-aikaista, tasapuolista sekä luotettavaa. Hätäkeskuslaitoksen viestintä on myös neutraalia se ei leimaa eikä halvenna yksittäisiä ihmisiä tai mitään erityisryhmää. Hätäkeskuslaitos noudattaa viestinnässään yhdenmukaisuuden periaatetta väestöä palvelee yksi valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, joka vastaa avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti eri puolilla Suomea. Jokainen Hätäkeskuslaitoksessa työskentelevä viestii omalla toiminnallaan. Vastuullisella palvelulla ja ammattimaisella vuorovaikutuksella voidaan kehittää Hätäkeskuslaitoksen sisäistä ja ulkoista yhteisökuvaa. Sisäinen viestintä luo edellytykset onnistuneelle ulkoiselle viestinnälle. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän periaatteena on kohdella kaikkia tiedotusvälineitä alueellisesti, kielellisesti ja poliittisesti tasapuolisesti. Annettu tieto ei saa olla harhaanjohtavaa ja tiedotettavan asian sisällön on oltava ymmärrettävää yleiskieltä. Vaikeita asioita kansantajuistetaan ja selvennetään, käytetyt käsitteet täsmennetään. Hätäkeskuslaitosta edustavan viestijän tulee mieltää viraston rooli yhteiskunnassa. Viestinnästä vastaavien tulee ymmärtää viraston toimintatapa, hallita viestintään liittyvä lainsäädäntö ja osata ennakoida viestintäkentän muutokset. Hätäkeskuslaitos noudattaa viestinnässään yhdenmukaisuuden periaatetta. Väestöä palvelee yksi valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, joka vastaa avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti. Hätäkeskuslaitos arvioi viestintänsä vaikuttavuutta säännöllisesti. Seuraavassa on kuvattu Hätäkeskuslaitoksen viestinnässä käytetyt käsitteet ja mitä niillä tarkoitetaan Hätäkeskuslaitoksessa: Viestintä Kahdensuuntaista, kattaa kaikki erilaiset tilanteet ja toiminnot, joissa vastaanotetaan, tuotetaan ja jaetaan informaatiota sekä luodaan merkityksiä Hätäkeskuslaitoksen toiminnasta. Viestintä toimii yläkäsitteenä, joka voidaan jakaa eri osa-alueisiin. Viestinnässä korostuvat vuorovaikutus, yhteistyö ja koordinaatio. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

7 Tiedottaminen Yksisuuntaista tiedon välittämistä, esimerkiksi medialle. Hätäkeskuslaitoksen toiminnan avoimuus ei voi toteutua vain tiedottamisen avulla. Tämän vuoksi käytetään laajempaa viestintä-käsitettä. Sisäinen viestintä Kattaa Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön keskuudessa tapahtuvat vuorovaikutustilanteet sekä sisäisen tiedottamisen. Ulkoinen viestintä Kattaa Hätäkeskuslaitoksen ja sen ulkoisten kohderyhmien (esim. kansalaiset, media ja yhteistyökumppanit) välillä tapahtuvat vuorovaikutustilanteet sekä ulkoisen tiedottamisen. Turvallisuusviestintä Yksi Hätäkeskuslaitoksen ulkoisen viestinnän osaalueista, jonka avulla neuvotaan ja opastetaan kansalaisia käyttämään oikein ja asianmukaisesti 112-hätänumeroa. Turvallisuusviestintää voidaan toteuttaa eri kanavien kautta. Verkkoviestintä Intranetiin, internetiin sekä muihin sähköisen viestinnän kanaviin tuotettua sisältöä Hätäkeskuslaitoksesta ja sen toiminnasta. Sosiaalinen media on osa verkkoviestintää. Julkisuuskuva Median ja muiden ulkoisten kohderyhmien muodostama mielikuva Hätäkeskuslaitoksesta ja sen palveluista sekä toiminnasta. Työnantajakuva Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön sekä eri kohderyhmien mielikuva Hätäkeskuslaitoksesta työnantajana. Yhteisökuva Mediabarometri antaa yhteisökuva-arvion kahdeksan eri ominaisuuden perusteella: asiantunteva, vastuullinen, luottamusta herättävä, edelläkävijä, laadukkaat palvelut, mielenkiintoinen juttujen tekemisen kannalta, hyvä julkisuuskuva, hyvät tulevaisuuden näkymät. Maineenhallinta Maine syntyy toiminnan seurauksena eli kaikista Hätäkeskuslaitoksen viesteistä ja toiminnoista: palvelusta, julkisuuskuvasta ja henkilöstön kommenteista. Maineenhallinnalla tarkoitetaan maineen suunnitelmallista johtamista ja niitä toimenpiteitä, joilla pyritään tietoisesti vaikuttamaan Hätäkeskuslaitoksen tavoiteltuun maineeseen. Hyvän maineen tulisi säilyä kaikissa olosuhteissa. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

8 Viestinnän strateginen rooli Hätäkeskuslaitoksessa viestintä on strategisen johtamisen väline, jota käytetään monipuolisesti toiminnan tukena. Hätäkeskuslaitoksen strategiassa ja vuosittain allekirjoitettavassa tulossopimuksessa määritellään viraston tulostavoitteet, joiden saavuttamiseen viestinnällä on keskeinen rooli. Johdon aktiivinen rooli viestinnässä on edellytys sen onnistumiselle. Viestinnällä pyritään vaikuttamaan vastaanottajan tietoihin, mielipiteisiin ja asenteisiin sekä näiden kautta viime kädessä käyttäytymiseen. Viestintä luo edellytykset Hätäkeskuslaitoksen ja eri sidosryhmien vuorovaikutukselle. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän tehtävänä on tiedottaa omasta toiminnastaan, neuvoa ja opastaa 112-palvelun oikeasta ja asianmukaisesta käytöstä sekä edistää Hätäkeskuslaitoksen työnantajakuvaa. Tehokas viestintä edellyttää jatkuvaa viestinnällisten tarpeiden tunnistamista, henkilöstön viestintäosaamisen varmistamista sekä viestinnän tarkoituksenmukaista järjestämistä niin toiminnan ja talouden suunnittelussa kuin päivittäistoimintoja organisoitaessa. Viestintästrategian tehtävä Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategian perustehtävänä on määrittää keinot ja kanavat, joilla viestintä voi tukea Hätäkeskuslaitoksen strategisia tavoitteita. Viestintästrategia on koko Hätäkeskuslaitoksen yhteinen ja kattaa koko strategisen suunnittelukauden vuoteen 2015 asti. Viestintästrategia kertoo Hätäkeskuslaitoksen viestinnän avainalueet ja vastuut. Hätäkeskuslaitoksella tulee olla oma viestintästrategia, koska: Hätäkeskuslaitoksen toiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää Hätäkeskuslaitoksella on merkittävä rooli avun ja turvan ensimmäisenä viranomaislenkkinä auttamisen ketjussa. Hätäkeskuslaitos tukee omalta osaltaan sisäasiainministeriön koko hallinnonalan yhteistä visiota, jonka mukaan Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa eri ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

9 Viestintä on johtamisen väline Viestintä tukee ja tehostaa Hätäkeskuslaitoksen johtamista ja edistää siten viraston lakisääteisten tehtävien hoitamista sekä strategisten tavoitteiden toteutumista. Viestinnän suunnittelu mahdollistaa johdonmukaisuuden sekä säännöllisyyden ja sen avulla niin kansalaisilla kuin muillakin sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa valmisteilla oleviin asioihin. Julkisuuden kentät, joilla toimimme Sisäinen julkisuus: Hätäkeskuslaitoksen sisäinen ja keskinäinen viestintä. Viestintä on sisällytettävä kaikkiin keskeisiin Hätäkeskuslaitoksen toimintasuunnitelmiin ja hankkeisiin niiden toteuttamista ja vaikuttavuutta edistävänä tekijänä. Asiantuntijajulkisuus: Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön (hätäkeskustoiminnan asiantuntijoiden) yhteydenpitoa muihin viranomaisiin ja yhteistyökohderyhmiin. Yhteiskunnan kohtaaminen tapahtuu eri julkisuuden kentillä Viestinnällä kerrotaan niin omalle henkilöstölle kuin väestölle, medialle ja muille kohderyhmille, miksi Hätäkeskuslaitos on olemassa ja mitkä ovat palvelun tavoitteet ja miten kehitämme omaa toimintaa. Viestintä kuuluu Hätäkeskuslaitoksessa koko henkilöstölle, se ei ole pelkästään oikeus, vaan se on myös velvollisuus. Hätäkeskuslaitos kohtaa kohderyhmänsä eri julkisuuden kentillä. Hyvällä viestinnän suunnittelulla voidaan kehittää ja toteuttaa tapoja, joilla Hätäkeskuslaitos voi kohdata kohderyhmät turvallisuuden tunnetta lisäävällä ja edistävällä tavalla. Kansalaisjulkisuus: Yhteydenpitoa kansalaisiin, messut ja muut turvallisuusviestintään liittyvät yleisötilaisuudet. Mediajulkisuus: Yhteydenpitoa mediaan ja mediaseurantaa. Verkkojulkisuus: Sähköisen viestinnän ja asioinnin sekä sosiaalisen median välityksellä tapahtuvaa yhteydenpitoa, kehittämistä ja seurantaa. Kansainvälinen julkisuus: Yhteydenpitoa ulkomaisiin viranomaisiin ja muihin yhteystyötahoihin. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

10 Visio Visio kertoo, mitä me haluamme tulevaisuudessa olla ja millaisessa työyhteisössä haluamme työskennellä. Hätäkeskuslaitoksen vision 2015 mukaan Suomessa toimii yhtenäinen, verkottunut ja luotettava valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, joka ensimmäisenä lenkkinä vastaa avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän visio kertoo, mikä on Hätäkeskuslaitoksen viestinnän tavoitetila vuonna Hätäkeskuslaitok-. sen viestinnän visio. ja missio Hätäkeskuslaitoksella on yhtenäinen toimintakulttuuri ja tapa viestiä.. Hätäkeskuslaitoksen viestintä tukee 112- palvelun asianmukaista käyttöä lisäten kansalaisten turvallisuuden tunnetta.. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän visio on, että Hätäkeskuslaitoksella on yhtenäinen toimintakulttuuri ja tapa viestiä. Missio Missio kertoo olemassaolomme syyn ja tehtävämme. Hätäkeskuslaitoksen missiona on toimia avun ja turvan ensimmäisenä viranomaislenkkinä auttamisen ketjussa. Viestinnän missiossa kiteytyy Hätäkeskuslaitoksen viestinnän tehtävä. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän missio on, että viraston viestintä tukee 112-palvelun asianmukaista käyttöä lisäten kansalaisten turvallisuuden tunnetta. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän tehtävänä on tiedottaa viraston toiminnasta, neuvoa ja opastaa 112-palvelun oikeasta ja asianmukaisesta käytöstä. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

11 Viestintä perustuu yhteiselle arvopohjalle Hätäkeskuslaitoksen arvojen tavoitteena on luoda yhteinen toimintatapa, mikä helpottaa päätöksentekoa ja nopeuttaa toimintaa kaikilla tasoilla. Jotta Hätäkeskuslaitos voi toteuttaa arvojaan, täytyy henkilöstön tunnistaa arvot ja toimia niiden mukaisesti. Hätäkeskuslaitoksen viestintä perustuu yhteiselle arvopohjalle, kuten muukin toiminta. Arvot ohjaavat viestintää antamalla sen toteuttamiselle yhteisesti sovitut linjat. Arvojen tulisi näkyä ja kuulua Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön päivittäisessä viestinnässä. Hätäkeskuslaitoksen arvot ovat inhimillisyys, luotettavuus, tasapuolisuus ja PRO 112. Inhimillisyys on ihmisarvon loukkaamattomuutta, myötätuntoa, hienotunteisuutta ja kunnioitusta. Inhimillisyys on myös joustavuutta ja avoimuutta Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön kesken myös työtoverin tarpeet otetaan huomioon. ota aina viestinnässä huomioon vastavuoroisuus huomioi inhimillisyys ja toisen tunteet kuuntele toisen mielipide ja kanta asiaan ole joustava ja informoi aina vastuullasi olevista asioista esimiehellesi ja työtovereillesi ole vuorovaikutteinen ja viesti ihmiseltä ihmiselle myös Hätäkeskuslaitoksen sisällä. Hätäkeskuslaitoksen viestintä perustuu yhteiselle arvopohjalle. Arvot ohjaavat viestintää antamalla sen toteuttamiselle yhteisesti sovitut linjat. Luotettavuus on rehellisyyttä kansalaisten suuntaan, mutta myös itselle. Sen tavoitteena on oikeudenmukaisuuden edistäminen. Luotettavuus merkitsee myös täsmällistä ja huolellista, mutta nopeaa toimintaa, joka pohjautuu lakiin sekä yhteisiin sovittuihin ohjeisiin ja toimintatapoihin. tarkista aina asian oikeellisuus ja luotettavuus pyri perustelemaan mielipiteesi tosiasioilla pyri ajankohtaisuuteen ja nopeuteen tiedottamisessa varmista tiedonkulku eteenpäin oikealle kohderyhmälle varmista asiakirjojen tallettaminen ja säilyttäminen ole valmiina tuottamaan viestinnässä tarvittavaa tietoa hankalissakin ongelma- ja muutostilanteissa ole avoin älä salaa asioita ilman erityistä syytä. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

12 Tasapuolisuus tarkoittaa Hätäkeskuslaitoksen henkilökunnan keskinäistä arvostusta. Hätäkeskuslaitos kohtelee kaikkia avuntarvitsijoita yhdenmukaisesti kansalaisuudesta, kielestä, rodusta, uskonnosta, varallisuudesta, sukupuolesta ja mielipiteistä riippumatta. Arvot ohjaavat viestintää anna tietoa tasapuolisesti kaikille asianosaisille/ eri kohderyhmille käytä tasapuolisesti eri kohderyhmille tarkoitettuja viestintäkanavia. PRO 112 tarkoittaa ammattimaista, professionaalista toimintaa hätänumeron ja hätäkeskustoiminnan puolesta. Hätäkeskuslaitoksen osaaminen perustuu edistykselliseen toimintatapaan, kehittyneeseen tekniikkaan ja osaavaan henkilöstöön, jonka tavoitteena on toimia hätätilanteessa tehokkaasti avuntarvitsijan puolesta. Hätäkeskuslaitoksessa sisäiset suhteet perustuvat luottamukseen. Hätäkeskuslaitoksessa arvostetaan toisia sekä jokaisen tekemää työtä. Inhimillisyys: Huomioi viestinnässä vastavuoroisuus, inhimillisyys ja toisten tunteet. Viesti ihmiseltä ihmiselle. Luotettavuus: Ole viestinnässä rehellinen, itsellesi ja muille. Tarkista tiedon oikeellisuus ja luotettavuus. Tasapuolisuus: Jaa tietoa tasapuolisesti ja käytä eri kohderyhmille tarkoitettuja viestintäkanavia. PRO 112: Toimi viestinnässä ammattimaisesti lakien, säännösten, ohjeiden ja suositusten sekä ammattivastuusi mukaisesti. toimi viestinnässä ammattimaisesti lakien, säännösten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti ole aktiivinen tiedottamisessa ja innosta muitakin hoida oma viestinnän vastuusi 112 puolesta. Hätäkeskuslaitoksessa sisäiset suhteet perustuvat luottamukseen. Toisia sekä. jokaisen tekemää työtä arvostetaan. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

13 Maineenhallinta ja julkisuuskuva Hyvä maine syntyy toiminnan ja viestinnän yhteistyönä toiminnan tulee olla laadukasta, mutta siitä tulee myös kertoa eri sidosryhmille. Julkisuuskuvalla tarkoitetaan organisaation ulkoisten ryhmien siitä muodostamaa mielikuvaa. Tavoitteena on, että Hätäkeskuslaitoksen rooli koetaan tärkeäksi auttamisen ketjun ensimmäisenä viranomaislenkkinä. Hätäkeskuslaitos on valtakunnallisesti tunnettu ja houkutteleva työpaikka sekä kilpailukykyinen työnantaja erityisesti muihin valtion turvallisuusalan viranomaisiin verrattuna. Hätäkeskuslaitoksen toiminnan ja hätäkeskuspäivystäjän työn tunnettuutta parannetaan siten, että ihmisillä on mahdollisimman oikea kuva hätäkeskuspäivystäjän ammatista. Hätäkeskuslaitok-. sen julkisuuskuvan tavoitteet Hätäkeskuslaitos on valtakunnallisesti tunnettu, hätäkeskustoiminnan paras asiantuntija Suomessa. Hätäkeskuslaitos tunnetaan turvallisuusviranomaisten kentällä tasavertaisena kumppanina ja toimijana. Hätäkeskuslaitos on turvallisuusalan kiinnostava ja kilpailukykyinen työnantaja, jonka henkilöstö arvostaa omaa työtään. Hätäkeskuslaitos vastaa avun tarpeeseen ammattimaisesti ja tehokkaasti. Hyvä maine syntyy toiminnan ja viestinnän yhteistyönä. Hätäkeskuspäivystäjä on koulutettu hätäkeskustoiminnan ammattilainen, joka tekee vaativaa ja tärkeää työtä. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

14 Tavoitteena on, että Hätäkeskuslaitos tunnetaan turvallisuusviranomaisten kentällä tasavertaisena kumppanina ja toimijana. Hätäkeskuslaitos kertoo julkisuudessa omasta toiminnastaan ja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tarvittaessa Hätäkeskuslaitos korjaa ja oikaisee julkisuudessa esitetyt virheelliset asiat. Hätäkeskuslaitos noudattaa valtionhallinnon perusperiaatetta, jonka mukaan kukin viranomainen vastaa omaan toimialaansa liittyvästä ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Hätäkeskuslaitos ei kommentoi muiden yhteistyötahojen vastuualueella olevia toimintoja. Hätäkeskuslaitos kertoo julkisuudessa omasta toiminnastaan ja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tarvittaessa Hätäkeskuslaitos korjaa ja oikaisee julkisuudessa esitetyt virheelliset asiat. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

15 Viestinnän strategiset avainalueet Viestintästrategian tavoitteena on tukea Hätäkeskuslaitoksen strategian 2015 toteutumista. Hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten tukeminen ja jalkauttaminen Viestinnän avainalueet Hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten tukeminen ja jalkauttaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen. Hätänumeron 112 asianmukaisen käytön edistäminen. Julkisen kuvan ja maineenhallinnan kehittäminen. Tavoitteena on lisätä henkilöstön ja muiden sidosryhmien ymmärrystä strategian sisällöstä sekä muutoksen perusteista ja osallistaa henkilöstö mukaan muutoksen toteuttamiseen. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen Tavoitteena on viestinnän keinoin tukea työmotivaatiota, työssäviihtymistä ja osaamisen kehittämistä sekä yhtenäistä toimintamallia ja -kulttuuria. Hätänumeron 112 asianmukaisen käytön edistäminen Tavoitteena on, että eri sidosryhmät välittävät aktiivisesti oikeaa ja asianmukaista tietoa hätänumeron 112 käytöstä. Julkisen kuvan ja maineenhallinnan kehittäminen Nämä ovat tavoitteita vuoteen 2015 saakka. Hätäkeskuslaitos laatii vuosittain viestintäsuunnitelman, jossa linjataan viestinnän tavoitteet, viestit ja viestinnän välineet eri kohderyhmien osalta. Tavoitteena on, että Hätäkeskuslaitos tunnetaan turvallisuusviranomaisten kentällä tasavertaisena kumppanina ja toimijana. Hätäkeskuslaitoksen rooli koetaan tärkeäksi auttamisen ketjun viranomaislenkkinä. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

16 Viestinnän kohderyhmät Hätäkeskuslaitoksen viestinnällä on erilaisia kohderyhmiä, jotka voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin. Oma henkilöstö on Hätäkeskuslaitoksen viestinnän tärkein kohderyhmä. Sisäinen kohderyhmä Hätäkeskuslaitoksen oma henkilöstö... Hyvä sisäinen viestintä mahdollistaa Hätäkeskuslaitoksen onnistuneen ulkoisen viestinnän. Sisäisen viestinnän tavoitteena on varmistaa henkilöstön tiedonsaanti ensimmäisenä eri tilanteissa ja tarjota henkilöstölle mahdollisuus olla aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti mukana Hätäkeskuslaitoksen toiminnan kehittämisessä. Hyvä sisäinen viestintä mahdollistaa onnistuneen ulkoisen viestinnän. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on tukea 112-palvelun oikeaa ja asianmukaista käyttöä ja edistää kansalaisten tiedollisten oikeuksien toteutumista. Tavoitteena on tuottaa oikeaa asiantuntijatietoa 112- palvelusta turvallisuuden tunteen edistämiseksi. Ulkoiset kohderyhmät Hätäkeskuslaitoksen oma henkilöstö Kansalaiset Yhteistyöviranomaiset Media Muut yhteistyötahot. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

17 Hätäkeskuslaitoksen perusviestit Hätäkeskuslaitoksen strategisina linjauksina on, että hätäkeskustoiminta yhdenmukaistetaan yhden viraston muodostamiseksi, kiinteästä aluejaosta luovutaan, toiminta sopeutetaan taloudellisiin resursseihin ja Hätäkeskuslaitos keskittyy ydintehtäviinsä. Toimeenpanossa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Tältä pohjalta on laadittu Hätäkeskuslaitoksen perusviestit: Hätänumero 112 apua kiireellisissä tilanteissa Hätänumeroon 112 saa ja pitää soittaa todellisissa, kiireellisissä hätätilanteissa. Hätänumeroon 112 ei soiteta kiireettömissä asioissa eikä kyselytarkoituksessa. Asiattomiin soittoihin käytetty aika on suoraan pois todellisten hätäpuhelujen käsittelyajasta ja viranomaisten yhteistyöstä. Auttamisen ketju tehostuu Hätäkeskuslaitos turvaa tasapuoliset ja laadukkaat palvelut väestölle ja hätäkeskuspalveluja käyttäville viranomaisille koko maassa. Perusviestit Yksi, yhtenäinen Hätäkeskuslaitos Auttamisen ketju tehostuu. Suomessa toimii vuoteen 2015 mennessä yhtenäinen, verkottunut ja luotettava valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos. Yksi, yhtenäinen Hätäkeskuslaitos. Henkilöstöä arvostetaan. Henkilöstöä arvostetaan Hätäkeskuslaitoksen työntekijöiden työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan kaikissa tilanteissa. Hätänumero 112 apua kiireellisissä tilanteissa. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

18 Viestinnän organisointi ja vastuut Valtionhallinnon perusperiaate on, että kukin viranomainen vastaa omaan toimialaansa liittyvästä ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Pääsääntöisesti asiakokonaisuudesta tiedottaa se, jonka vastuualueelle asia kuuluu lakien, valtuutuksen, lausunnonanto-oikeuden, tehtävänkuvan tai asiantuntemuksen perusteella. Jokaisella Hätäkeskuslaitoksen työntekijällä on vastuu viestinnästä, erityisesti esimiesasemassa olevilla. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän organisointi ja vastuut on linjattu Hätäkeskuslaitoksen työjärjestyksessä. Hätäkeskuslaitoksen viestinnän lähtökohdat, linjaukset ja toimenpiteet määritellään viestintästrategiassa ja vuosittaisessa viestintäsuunnitelmassa, jotka tukevat viraston tulostavoitteiden saavuttamista. Jokaisen Hätäkeskuslaitoksessa työskentelevän virkamiehen on huolehdittava omalta osaltaan viestinnästä ja kanssakäymisestä niiden yhteistyökumppanien kanssa, joita heidän tehtävänsä koskevat. Viestintää koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta on noudatettava niin työssään kuin vapaa-aikanakin. Jokaisella Hätäkeskuslaitoksen työntekijällä on vastuu viestinnästä, erityisesti esimiesasemassa olevilla. Viestinnän prosessikuvauksen avulla voidaan kuvata toisiinsa liittyviä toimintoja ja tarvittavia resursseja, jotta viestintä voidaan toteuttaa tehokkaasti ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Viestinnän prosessien lähtökohtana on tunnistaa viestintätarpeet, joiden mukaan voidaan suunnitella ja toteuttaa sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä niiden seuranta ja arviointi. Viestintätarpeen määrittämisen perusteella syntyy päätös viestitäänkö ennakoivasti, reagoivasti vai ei ollenkaan. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

19 Tehostettu viestintä häiriö- ja ongelmatilanteessa Häiriö- ja ongelmatilanteella tarkoitetaan yllättävää tilannetta, joka eroaa normaalista päivittäisestä toiminnasta ja joka hankaloittaa tai uhkaa Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ja mainetta. Häiriö- ja ongelmatilanteille on tyypillistä, että ne kiinnostavat runsaasti mediaa sekä muita viraston sidosryhmiä ja niiden hoitaminen edellyttää nopeaa, päättäväistä ja etukäteen suunniteltua toimintaa. Hätäkeskuslaitoksen potentiaaliset häiriö- ja ongelmatilanteet voivat liittyä esimerkiksi: Hätäkeskuslaitoksen maineeseen tietopääomaan ihmisiin toimintaan omaisuuteen ympäristöön. sesti huomioiden Hätäkeskuslaitoksen eri valtakunnalliset kohderyhmät sekä media. Viestinnän on oltava rehellistä ja viraston tulee myöntää vastuunsa mahdollisista omista virheistään. Viestit tulee miettiä aina sidosryhmien näkökulmasta. Hätäkeskuslaitoksen kohderyhmät ja viestit on määritelty Hätäkeskuslaitoksen viestintäsuunnitelmassa. On tärkeää, että Hätäkeskuslaitos itse kertoo ensimmäisenä viraston toimintaan liittyvästä häiriöstä tai ongelmasta. Häiriö- ja ongelmatilanteessa yleensä taho, joka ensimmäisenä esittää julkisuuteen tulkinnan ongelmasta, saa viestinsä parhaiten läpi. Häiriö- ja ongelmatilanteen nopea ja ammattitaitoinen hoitaminen minimoi mahdollisia vahinkoja. Viestinnän keinoin pyritään ohjaamaan julkista keskustelua Hätäkeskuslaitoksen toimintaa tukevaan suuntaan. Tilanteen vakavuuden arviointi on keskeistä, jotta toimenpiteet osataan mitoittaa oikein. Ylimitoitetut tehostetun viestinnän toimenpiteet voivat olla virastolle yhtä haitallisia kuin viestinnän laiminlyönti. Missä tahansa Hätäkeskuslaitoksen toimipisteessä syntynyt häiriö- ja ongelmatilanne uhkaa aina koko viraston mainetta. Tästä johtuen häiriö- ja poikkeustilanne on hoidettava aina yhdenmukai- Viestinnän on oltava rehellistä ja viraston tulee myöntää vastuunsa mahdollisista omista virheistään. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

20 Kanavat ja kielet Viestinnän suunnittelun lähtökohtana on vaikuttavuus. Viestintätarpeet määritellään tapauskohtaisesti riippuen siitä, kenelle viestitään ja millä kanavalla. Hätäkeskuslaitos noudattaa perustuslain ja kielilain säännöksiä tiedottamisessaan. Hätäkeskuslaitoksessa on käytössä seuraavia viestinnän kanavia: Sisäinen viestintä kasvokkain tapahtuva viestintä johdon viestintä infotilaisuudet Hellu-intranet henkilöstö- ja sidosryhmälehti Häläri henkilöstöseminaarit hankekohtaisesti määritellyt viestintäkanavat. Ulkoinen viestintä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa mediatiedotteet henkilöstö- ja sidosryhmälehti Häläri 112.fi-sivusto 112-päivä ja muut tapahtumat. Hätäkeskuslaitos palvelee väestöä molemmilla kotimaisilla kielillä, suomeksi ja ruotsiksi, www-sivut on toimitettu myös englannin kielellä. Hätänumeron 112 oikeasta ja asianmukaisesta käytöstä on toimitettu materiaalia myös saksan, ranskan, venäjän, viron ja saamen kielellä. Hätäkeskuslaitos palvelee väestöä molemmilla kotimaisilla kielillä, suomeksi ja ruotsiksi. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

21 Viestinnän lainsäädäntö ja ohjeistus Hätäkeskuslaitos noudattaa viestinnässään valtionhallinnon viestintää koskevia ja sivuavia lakeja ja asetuksia, joita ovat: Perustuslaki (731/1999) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (Julkisuuslaki 621/1999) Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/ 1999) sekä siihen myöhemmin tehdyt muutokset, erityisesti (380/2002) Hallintolaki (434/2003) Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Henkilötietolaki (523/1999) Kielilaki (423/2003) Saamen kielilaki (1086/2003) Tekijänoikeuslaki (404/1961) Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (651/1988). Hätäkeskuslaitoksen viestinnässä noudatetaan voimassa olevaa valtionhallinnon viestintäsuositusta (2/2010). Hätäkeskuslaitoksen viestintää on ohjeistettu seuraavasti: Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2015 ja vuosittainen viestintäsuunnitelma Hätäkeskuslaitoksen sisäinen viestintä Hätäkeskuslaitoksen ulkoinen viestintä Hätäkeskuslaitoksen graafinen ilme Hätäkeskuslaitoksen tehostettu viestintä häiriöja ongelmatilanteissa hankkeiden erilliset viestintäsuunnitelmat. Hätäkeskuslaitoksen operatiivinen tiedotustoiminta on ohjeistettu erikseen. Viestinnän toimivuutta ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Raportointi viraston johdolle sekä ohjaaville tahoille hoidetaan tarvittavassa laajuudessa muun viraston raportoinnin yhteydessä. Hätäkeskuslaitos huomioi viestinnän koulutuksen uusien henkilöiden perehdyttämisessä ja järjestää säännöllisesti koulutusta henkilöstön viestintävalmiuksien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; Sosiaali- terveystoimi Hätäkeskustoiminnan kehittämisen aikana Yhdenmukaistaminen, toiminnan tietojärjestelmän kehittäminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Luento 6.11.2008 Salli.Hakala@Helsinki.fi Laki - modernin järjestyksen kivijalka Demokraattisen oikeusvaltion näkökulmasta keskeisiä

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN VIESTINTÄSTRATEGIA. Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 5 /2017

OIKEUSMINISTERIÖN VIESTINTÄSTRATEGIA. Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 5 /2017 OIKEUSMINISTERIÖN VIESTINTÄSTRATEGIA Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 5 /2017 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 VIESTINNÄN TOIMINTA-AJATUS... 4 3 VIESTINNÄN ARVOT... 5 4 VIESTINNÄN STRATEGISET

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Pelastustoimi 2019 -kysely Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Perustiedot kyselystä Kyselyn laatimiseen osallistui Palopäällystöliiton toimijoiden lisäksi sisäministeriön pelastusosaston

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tavoitteemme & tahtotilamme Rakennamme Suomen liikennejärjestelmän turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä kansainväliselle huipputasolle. Tavoitteen toteuttamiseksi

Lisätiedot

VILJELYSUUNNITELMA 2025 VALTION TYÖNANTAJAPOLITIIKAN LINJAUKSET

VILJELYSUUNNITELMA 2025 VALTION TYÖNANTAJAPOLITIIKAN LINJAUKSET VILJELYSUUNNITELMA 2025 VALTION TYÖNANTAJAPOLITIIKAN LINJAUKSET HJF Juha Sarkio 17.11.2016 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 - MIKSI? Miksi? Mitä? Miten? MITÄ? MITEN?

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä 9.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Tavoitteena oli selvittää valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA 2017-2018 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. EURAN KUNTASTRATEGIA 2020... 2 2.1 Visio... 2 2.2 Arvot viestinnän toimintatapana... 2 2.3 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja asiakirjat...

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Esisuunnitelmavaihe 10.2.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet 3. Viestinnän arvot 4. Viestinnän vastuut 5.

Lisätiedot