Näkökulmia yritysviestintään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökulmia yritysviestintään"

Transkriptio

1 Näkökulmia yritysviestintään Uusmediaviestinnän luento Urpo Tuomela Lähde: S. Kortetjävi-Nurmi, M-L., Kuronen, M. Ollikainen Yrityksen viestintä, Edita Prima Oy, Helsinki, Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 1 Tietoyhteiskunta on tiedon, verkostojen ja yhteistyön yhteiskunta Päätösvaltaa on hajautettu, mikä yhdessä sähköisen viestinnän kehityksen kanssa on johtanut myös viestinnän hajautumiseen Koko henkilöstön viestintäosaaminen on olennainen osa yrityksen osaamispääomaa Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 2 Miten puhutella diivaa, joka ei tiedä olevansa diiva? Yhtä vaikea on puhua johtajan kanssa, jos tämä tekee kaikkensa, ettei olisi johtajan näköinen. Täytyy tietää, missä roolissa kukin on kommunikointitilanteessa. - Teatterijohtaja Asko Sarkola Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 3 1

2 Se, että strategioista, kilpailutekijöistä tai arvoista kerrotaan on hyvä asia. Se, mitä ihmiset kerrotusta ymmärtävät tai uskovat, onkin sitten toinen juttu. - Kauppat. tri. Tuula-Riitta Markkanen Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 4 Yksikään organisaatio ei ole yhdellekään sen kanssa tekemisissä olevalle samanlainen. Organisaatio saa muotonsa ihmisten tekemissä tulkinnoissa, eivätkä nämä tulkinnat ole koskaan täysin identtisiä. Organisaation johtaminen on sen takaamista, että tulkinnat organisaatioista ovat tarpeeksi yhtenevät yhteistyön ja menestyksekkään toiminnan kannalta. - Valt. tri. Pekka Aula Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 5 Käsiteltäviä aiheita Yrityskuvan muotoutumien Yrityksen identiteetti Yritysviestinnän suunnittelu ja kehittäminen Yrityksen sisäinen tiedotus Yrityksen ulkoinen tiedotus Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 6 2

3 Yritysviestinnän ulottuvuuksia Yrityksessä viestitään jatkuvasti ja kaikkialla teksteinä ja puheena henkilökohtaisesti ja viestinten välityksellä virallisissa ja epävirallisissa verkostoissa Ilman viestintää organisaatioita ei olisi olemassa neuvottelut, kokoukset, pöytäkirjat, tarjouspyynnöt, raportit, tiedotteet, sopimukset, mainonta, www-sivut jne. Hallittu viestintä mahdollistaa tuloksekkaan mm. johtamisen ja päätöksenteon tuotannon, markkinoinnin ja myynnin informoinnin ja profiloinnin rekrytoinnin ja perehdyttämisen Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 7 Yrityskuvan muotoutuminen Yrityskuva on kahtiajakoinen yrityksen tavoittelema kuva eli profiili toteutunut kuva eli imago Haluttua yrityskuvaa ei saavuteta pelkästään viestinnän keinoin tuotteet, palvelut, henkilöstö, toimitilat ja johtamistapa vaikuttavat yrityskuvaan Yrityksen identiteetti yrityksen persoonallisuus eli mitä yritys todella on Profiili yrityksen lähettämä kuva eli miltä yritys haluaa näyttää Imago sidosryhmien luoma kuva yrityksestä Identiteetti: todellisuus Profiili: yrityksen lähettämä kuva Imago: vastaanotettu kuva Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 8 Profilointi luo viestinnälle perusvireen Profilointi on suunnitelmallista, jatkuvaa ja pitkäjänteistä toimintaa, jolla viestinnän keinoin pyritään vaikuttamaan sidosryhmien mielikuviin yrityksestä Profiloinnilla luodaan viestinnälle perusvire eli mitä ovat ne perussanomat, joita välitetään hallitusti ja johdonmukaisesti eri sidosryhmille eri kanavia pitkin Perussanomat kuvaavat sanallisesti ja kuvallisesti yrityksen liiketoiminnan ja identiteetin peruspilareita esimerkiksi Fazerilla perinteet ja korkea laatu Eri sidosryhmille voidaan viestiä myös sidosryhmän mukaan painotettua profiilia perussanomat kulkevat silti punaisena lankana kaikessa viestinnässä esimerkiksi Nokialla Connecting People Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 9 3

4 Yrityksen maine Hyvä maine varmistaa yrityksen toimintaympäristön suotuisuuden yrityksen tulee olla kunnon kansalainen, joka noudattaa hyviä tapoja, tuntee yhteisölliset vastuunsa ja on hyvissä väleissä kaikkien sidosryhmien kesken yritys toimii kunniallisesti, eettisesti, totuudellisesti ja luotettavasti näin yritys saavuttaa oman toimintansa oikeutuksen eli legitimiteetin Toimintaympäristön vaatimukset kuten kestävä kehitys ja yhteiskunnallinen vastuu ohjaavat yritysten toimintaa esimerkiksi eettiset säännöt toiminnalle pyrkimys hyvän maineen ansaitsemiseen Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 10 Identiteetin ulkoiset tunnukset Yritys saa näkyvän muotonsa esimerkiksi rakennuksissa, tuotteissa, palveluissa, nimessä ja liikemerkissä Yritysilme muodostuu kaikesta siitä, mikä näkyy yrityksestä ulospäin piha-alueet työtilojen ulkonäkö henkilöstön pukeutuminen kirjekuoret, esitteet, käyntikortit, liikelahjat, www-sivut jne. Liikemerkki on yrityksen graafinen tunnus tarkoitus heijastaa yrityksen identiteettiä usein identiteettiin kuuluu myös väri esim. liikemerkissä, painotuotteissa, työasusteissa, autoissa jne. Yritysilme on harkitun suunnitteluprosessin tulosta Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 11 Esimerkki: Liikelahja Sidoksissa lahjoittajan liiketoimintaan Persoonallinen ja riittävän arvokas Sen tulee tuottaa saajalle saamisen iloa Sen tulee muistuttaa antajastaan Käyttötarkoitus määrää laadun Messuille halvempi ja yrityksen logolla varustettu Yksityisemmissä lahjoissa logo voi olla piilossa Kynä edelleen suosituin Konttoritarvikkeet (kynä, paperiveitsi, muistilappu jne.) Vaatteet (lippis, t-paita, pipo, heijastin, sukat jne.) Tarvikkeet (pullonavaaja, kassi, muki jne.). Esimerkki: Leo Longlife Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 12 4

5 Esimerkkejä liikemerkeistä UPM-Kymmene Hugo Simberg suunnitteli 1899 Kymiyhtiölle liikemerkiksi tarueläimen, aarnikotkan liikemerkki otettiin virallisesti käyttöön 1901 se on pisimpään Suomessa yhtäjaksoisesti käytetty liikemerkki Esa Ojalan v suunnittelema versio nykyisin käytössä (järjestyksessään 8.) Silja Line alun perin 3 eri varustamon ja niiden tytäryhtiöiden aluksia (Bore, Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö, Svea ja tytäryhtiö Silja); valkea väri ei riittänyt yhtenäistäväksi tekijäksi hylje tuli merkiksi v lausahduksesta Kuka voisi tuoda jotain lohtua janoiselle sielulle? (själ= sielu, säl= hylje) Silja Line tuli nimeksi 1970-luvun vaihteessa Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 13 Yritysviestintä osana yrityksen toiminnan suunnittelua Viestinnän suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen pohjautuvat liiketoiminnan kaltaiseen strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen suunnitteluun Strategisessa tasolla määritetään viestinnän peruslinjat, joiden avulla viestintä tukee yrityksen strategisia tavoitteita laaditaan viestintästrategia Taktisella tasolla kartoitetaan viestinnän voimavarat käytössä olevat henkilö-, laite- ja taloudelliset resurssit määritetään sidos- ja yhteistyöryhmät laaditaan toimintaohjeet Operatiiviseen suunnitteluun kuuluvat vuosisuunnitelman ja talousarvion laatiminen sekä viestinnän käytännön toteutuksen suunnittelu Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 14 Yritysviestinnän hallinta Viestintästrategia tilanneanalyysin pohjalta laaditaan viestintästrategia, jota päivitetään tarvittaessa, yleensä vuoden välein siinä kuvataan mitä viestitään, mihin viestinnässä pyritään ja millä tavalla viestitään lisäksi asetetaan viestinnälle kehitystavoitteita toimii viestinnän suunnittelun ja kehittämisen lähtökohtana Viestinnän suunnittelu ja kehitys määritellään ne toimenpiteet, joilla yrityksen viestintää kehitetään kokonaisvaltaisesti lopputuloksena toimenpidelista tai projektisuunnitelma Viestintäohje viestintäohjeessa määritetään viestintäkäytännöt ja periaatteet erilaisissa viestintätilanteissa lisäksi käytössä tarvittavat viestintäprosessien kuvaukset, ohjeistukset, esityspohjat ja tyyliohjeet Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 15 5

6 Esimerkkejä Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan viestintästrategia Oulun kaupungin viestintäohje (www) Sompakosken hiihto- ja sauvakävelyseuran (SHS) viestinnän kehitys- ja tyylikohteita seuraavat kaksi kalvoa Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 16 Esimerkki: SHS:n viestinnän kehityskohteita SHS:n sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään v aikana seuraavasti viestintäryhmän perustaminen (2 henkilöä) viestintästrategian ja tarvittavien ohjeiden laadinta sidosryhmien ja niiden viestintätavoitteiden ja tapojen määrittäminen yritysilmeen yhdenmukaistaminen verkko-, lehdistöja sisäisessä viestinnässä uudistettu liikemerkki ja väriskaala esityspohjat (mm. MS-Word, MS-PowerPoint, verkkosivut, tiedotteet, käyntikortit) ja tyyliohjeet toimitsijoiden käyttämät asusteet markkinoinnin ja PR:n toiminnan käyttämät materiaalit kuvapankin käyttöönotto niin intra-, extra- ja internetissäkin Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 17 Esimerkki: SHS:n MS- PowerPoint esityspohja Esityspohjan tulee sisältää sivunumero tekijä / esittelijä päivämäärä SHS:n logo SHS:n motto talvinen taustakuva SHS:n viralliset värit ovat: SHS:n PowerPoint esityksissä tulee käyttää fonttina Paddington tai Tahoma fonttia väreinä musta tai tummansininen Lisäksi siinä tulee olla erillinen tila valokuville ja mahdollisille linkeille (1-3 kpl) Talven teemaa mukaileva PowerPoint - esityspohja Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 18 6

7 Tiedottamisen kolme ulottuvuutta Luotaustehtävä Toiminnan kannalta olennaisten ulkoisten ja sisäisten muutosten kehityssuuntien tunnistaminen Arviointitehtävä Muutossignaalien huomiointi toiminnan (ja viestinnän) suunnittelussa Viestintätehtävä Profiloinnin avulla tehtävä pitkäjänteinen yrityskuvan kehitys sekä ulkoisen ja sisäisen viestinnän toimenpiteet Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 19 Yrityksen sisäinen tiedottaminen, yhteistoimintalaki Työnantajan tiedotusvelvollisuus määritellään yhteistoimintalaissa (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä) Lain mukaan työnantajan on tiedotettava tilinpäätös selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta tuotanto- ja toimintanäkyviin perustuva henkilöstösuunnitelma (määrä, laatu) henkilöstöryhmien palkkatilastot henkilöstöasioiden hoidon yleisperiaatteet ja toimintaorganisaatio muutokset edellämainituissa asioissa Yhteistoimintalaki määrittää vain tiedottamisen minimäärän Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 20 Yrityksen sisäinen tiedottaminen, tiedotuksen tavoitteet Monipuolisella ja ohjatulla sisäisellä tiedottamisella Varmistetaan tiedon saanti kaikki saavat tehtävien suorittamiseen tarvittavat tiedot tai että tiedot ovat helposti saatavilla Luodaan ja ylläpidetään avointa vuorovaikutusta viestintä toimii organisaatiossa kaikkiin suuntiin rehellisesti ja kaunistelematta edistää sitoutumista ja kannustaa työn ja työyhteisön kehittämiseen Tuetaan yrityksen visiota, strategiaa ja arvoja kerrotaan yrityksen tavoitteet, tulos, tulevaisuudensuunnitelmat ja näkymät ja niiden tuomat muutokset yrityksen arvojen toteutuminen käytännössä Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 21 7

8 Yrityksen sisäinen tiedottaminen, erilaisia tiedotuskanavia Esimies - alaiskeskustelut Osasto- tai yksikkökokous Tiedotustilaisuus Koulutustilaisuus Tiimitilaisuus Ilmoitustaulu Tiedote Sähköposti Intranet Tiedotuslehti Henkilöstölehti Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 22 Yrityksen ulkoinen tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen Tiedotustoiminta Mediasuhteet Sponsorointi Yhteystoiminta (suhdetiominta,pr) Sidosryhmäsuhteet Yhteiskuntasuhteet Sijoittajasuhteet Markkinointi Mainonta Tuotetiedotus Seuranta Toteutuminen Palaute Yrityksen ulkoiseen tiedottamiseen kuuluvat uutisten välittäminen markkinointi- ja tuoteviestintä yhteiskunta- sidosryhmäsuhteiden hoitaminen viestinnän toteutumisen seuranta ja palautteen kerääminen Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 23 Yrityksen tyypilliset sidosryhmät Sidos-, kohde- ja yhteistyöryhmiä Media Suuri yleisö Kilpailijat Asiakkaat Tavarantoimittajat Alihankkijat Yhteistyökumppanit Jälleenmyyjät Omistajat Analyytikot Rahoittajat Toimiala Virkamiehet Oppilaitokset Naapurit Yrityksellä on erilaisia kohde-, yhteistyö- ja sidosryhmiä sidosryhmä on vaihdantasuhteessa yhteistyöryhmän kanssa on työhön liittyvää yhteistyötä kohderyhmä on enempi vastaanottavassa roolissa Yrityksellä rajalliset resurssit hoitaa viestintää tärkeää miettiä mitkä ryhmät ovat tärkeitä missäkin asiassa miten viestintä toteutetaan käytännössä Esimerkiksi tiedotus vaiko mainos uutinen voi olla mainontaa tehokkaampi keino Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 24 8

9 Yrityksen ulkoisen tiedottamisen elementtejä 1/2 Mediasuhteiden avainkäsitteitä nopeus, rehellisyys, avoimuus, jatkuvuus Uutisointi taustatiedottaminen lehdistötiedotteet tuotetiedottaminen Kriisitiedottaminen vastuu yrityksen johdolla nopeus, avoimuus ja rehellisyys tärkeitä Internetin käyttö kohderyhmän valinta tärkeää, samoin tavoitteet käyttäjäystävällisyys ja ajantasaisuus avainasemassa yhdenmukaisuus muun yritysviestinnän kanssa Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 25 Yrityksen ulkoisen tiedottamisen elementtejä 2/2 Sijoittajaviestintä lakien, asetusten ja määräysten mukaan, esim. arvopaperimarkkinalaki ja pörssin ohjeet säännöllinen tiedottaminen, esim. tilinpäätöstiedote, tilinpäätös ja osavuosikatsaus; esimerkki Suunto jatkuva tiedottaminen tarvittaessa, esim. henkilöstömuutokset, osakepääoman muutokset, yrityskaupat Sidosryhmätiedottaminen asiakastiedote, yleensä vain yhteen asiaan liittyen asiakaslehti, aikakauslehden tyyppinen julkaisu asiakas- ja muut sidosryhmätilaisuudet Mainonta kaupallista toimintaa, jolla pyritään edistämään myyntiä yrityksen identiteetti ja profilointi näkyvät mainonnassa Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 26 Esimerkki: Kutsu asiakastilaisuuteen Mitä elementtejä hyvän asiakastilaisuuden kutsun tulee sisältää? Tässä voi miettiä erilaisia tilaisuuksia ja erilaisia asiakkuuksia. Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 27 9

10 Kutsun elementit 1/2 Mitä elementtejä hyvän asiakastilaisuuden kutsun tulee sisältää? Kutsun tulee informoida vastaanottajaa houkutella vastaamaan myöntävästi Hyvä kutsu on aina sopusoinnussa tilaisuuden luonteen kanssa virallinen kutsu vaatii arvokkaan ja juhlallisen sävyn epävirallisessa kutsussa voi olla mukana myös huumoria tilaisuuden teema ohjaa suunnittelua kutsun tulee olla henkilökohtainen ja allekirjoitettu, mieluimmin käsin (paitsi painetut kutsukortit ) Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 28 Kutsun elementit 2/2 Hyvä kutsukirje tai kortti kertoo kuka kutsuu ja kenet mihin tilaisuuteen kutsutaan missä tilaisuus on milloin tilaisuus on mikä on tilaisuuden aihe tai ohjelma mikä on tilaisuuden kesto onko ilmoittautuminen tarpeen mahdollinen pukukoodi kartta tai muut ajo-ohjeet liitteenä Onko sähköinen kutsu (esim. SMS, , www-sivu) yhtä tehokas kuin henkilökohtaisesti esim. postin kautta lähetetty? Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 29 Yhteenveto Viestintä liittää yrityksen työntekijät ja yksittäiset toiminnot kokonaisuudeksi Viestintä liittää yrityksen toiminnot yrityksen ulkopuoliseen ympäristöön Ihmisiin, asioihin, tapahtumiin, muihin organisaatioihin Viestinnän avulla yrityksellä on yhteys historiaansa ja tulevaisuuteensa Mahdollisuus toteuttaa visio tulevaisuudestaan Luento Uusmediaviestintä, U.Tuomela 30 10

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ

PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ 1 yrityksen sisäinen viestintä Viestinnän tehtävä yrityksen sisällä Yrityksen johtaminen ja toimintatapojen kehittäminen ja uusien toimintatapojen läpivienti sekä yrityskulttuurin

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA [ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA YHTEISKUNTAVASTUU JA VIESTINTÄ...3 YHTEISKUNTA VASTUUVIESTINTÄ LAAJENTAA SIDOSRYHMIÄ...16 VIESTINNÄN TAUSTALLA ON TODENNETTUJA FAKTOJA...24 AVAINVIESTIT

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi communicare! Oman organisaation viestinnän tehtävät Edellä on esitetty näkökulmia viestinnän tehtävistä ja merkityksestä. Lähtökohtia on monia,

Lisätiedot

YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää

YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää Susanna Solajoki Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2011 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?...

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... Vies nnänkehi ämisuunnitelmaja vies ntäsuunnitelma2012 SISÄLTÖ KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2 Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2 Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... 2

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI

ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Helmikuu 2014 Anniina Tauriainen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju

Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju Raportti M5/02 Suomen Kaukolämpö ry ISSN 1239-2707 Viite: Sky-kansio 5/2 Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju Raportti M5/02 Suomen Kaukolämpö ry RAPORTTI

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot