Tiivistelmä. Sisältö. Cencorp lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistelmä. Sisältö. Cencorp lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Sivu"

Transkriptio

1 C e n c o r p O y j V U O S I K AT S AU S VUOSIKATSAUS 2010 I

2 Sisältö Tiivistelmä Cencorp lyhyesti Sivu Tiivistelmä 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cencorpin strategia 5 Cencorpin tuotteet 7 Hallituksen toimintakertomus 9 Osakkeenomistajat 13 Tunnusluvut 21 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 22 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös (IFRS) Konsernin laaja tuloslaskelma 23 Konsernitase 24 Konsernin rahavirtalaskelma 25 Oman pääoman muutoslaskelma 26 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Emoyhtiön tuloslaskelma 58 Emoyhtiön tase 59 Emoyhtiön rahoituslaskelma 60 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 61 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 73 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 74 Tilintarkastuskertomus 75 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 76 Cencorp Oyj on yksi johtavista laser- ja teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista. Tuotevalikoimaan kuuluvat jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja lasertyöstöön suunnitellut laitteet ja näistämuodostuvat toimituskokonaisuudet. Lisäksi Cencorp valmistaa erikoiskomponentteja erityisesti matkapuhelinteollisuudelle, joihin kuuluvat EMIsuojaukset, joustavat virtapiirit sekä dekoraatiot. Cencorp on myös yksi suurimmista RFID-antennien valmistajista. Cencorp toimii elektroniikka- ja energiateollisuuden sovellusaloilla, ja sen asiakkaita ovat autoelektroniikkavalmistajat sekä telekommunikaatio-, teollisuusautomaatio- ja EMS-alojen yritykset. Cencorp on globaali toimija, jolla on myyntiedustajia ja jälleenmyyjiä kaikilla merkittävillä markkinoilla. Kansainvälisesti kattava asiakaspalvelu- ja huolto-organisaatio takaa laitteiden toimivuuden. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä ja muut toimipisteet Salossa sekä USA:ssa, Kiinassa, Ranskassa ja Eestissä. Omat tuotantolaitokset sijaitsevat Kiinassa ja sopimustuotanto Suomessa. Cencorp Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiö on alkaen ollut osa suomalaista Savcor-konsernia Vuosi 2010 lyhyesti Cencorpin liikevaihto vuonna 2010 kasvoi 109,8 prosenttia ja oli 12,8 miljoonaa euroa (6,1 milj. euroa vuonna 2009). Liikevaihtoa kasvattivat maailmantalouden piristymisen myötä lisääntynyt laser- ja automaatiolaitteiden kysyntä sekä Cencorpin merkittävät panostukset myyntiin. Kannattavuus parani liikevaihdon kasvun ja hyvän kiinteiden kustannusten hallinnan johdosta. Liiketulos oli -3,1 miljoonaa euroa (-4,8 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -3,5 miljoonaa euroa (-5,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,04 euroa). Omavaraisuusaste, 52,2 prosenttia (26,7 %), parani merkittävästi osakeantien ja rahoitusjärjestelyjen ansiosta. Cencorp osti Face (Telecom) -yhtiön koko osakekannan australialaiselta Savcor Group Limited -yhtiöltä. Yritysjärjestelyn myötä Cencorpin liikevaihto kasvoi 1,7 miljoonalla eurolla ja henkilöstömäärä 294 henkilöllä. Cencorpin tuotevalikoima laajenee erikoiskomponentteihin, joita ovat muun muassa EMI-suojaukset, joustavat virtapiirit, dekoraatiot ja RFID-antennit. Cencorp siirtyi taloudellisessa raportoinnissa kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Laser- ja automaatiosovellukset ja Erikoiskomponentit. Kaikki Cencorpin pörssitiedotteet ja muut tiedotteet löytyvät yhtiön kotisivuilta 1 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

3 Toimitusjohtajan katsaus 2010 Toimitusjohtajan katsaus 2010 MYÖNTEISEN KEHITYKSEN JA MUUTOSTEN VUOSI Vuosi 2010 alkoi positiivisemmassa ilmapiirissä kuin muutamat edelliset vuodet, sillä maailmantaloudessa oli selviä piristymisen merkkejä globaalin talouskriisin jälkeen. Investoinnit Cencorpille tärkeillä teollisuudenaloilla, kuten elektroniikkaja telekommunikaatioaloilla sekä teollisuusautomaatiosegmentissä, käynnistyivät uudelleen. Kysyntä kasvoi erityisesti Euroopassa, mutta elpymisen merkkejä oli myös Pohjois-Amerikassa. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja kannattavuus parani vuonna 2010 Suhdannetilanteen paraneminen yhdessä omien kansainväliseen myynti- ja palveluverkostoomme kohdistuvien panostusten kanssa lisäsi automaatio- ja lasertuotteidemme kysyntää merkittävästi. Olen tyytyväinen, että onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme jopa yli odotusten, vaikka edellisinä vuosina tapahtunut markkinoiden jyrkkä supistuminen aiheutti ylikapasiteettia ja kiristi hintakilpailua entisestään, varsinkin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihdon kasvu paransi myös kannattavuuttamme, vaikka liiketulos jäikin vielä tappiolliseksi. Tulosta rasittivat kireän hintakilpailun lisäksi monet kertaluontoiset kustannukset, kuten yritysjärjestelyyn liittyvät neuvonantajakustannukset sekä suuremmat panostukset myyntiin ja asiakaspalveluun. Kannattavuuden parantamiseksi olemme tehostaneet ja järkeistäneet toimintojamme monin eri tavoin, muun muassa keskittämällä Suomen toiminnot kahdelle paikkakunnalle ja siirtymällä omasta valmistuskapasiteetista sopimusvalmistukseen. Yritysjärjestelyn myötä uusia tuotteita, markkina-alueita ja vakautta liiketoimintaan Face (Telecom) -yrityskauppa saatiin päätökseen marraskuun lopussa. Tämä on merkittävä askel Cencorpille, sillä yritysjärjestely yli kaksinkertaistaa liikevaihtomme ja vahvistaa huomattavasti kannattavuuttamme ja omavaraisuuttamme. Strategisesti Face-liiketoiminnat täydentävät Cencorpin tuotevalikoimaa ja asiakaspohjaa erinomaisesti. Yrityskaupan avulla saamme nopean pääsyn Aasian kasvaville markkinoille ja voimme vahvistaa Face-liiketoiminnan erikoiskomponenttien myyntiä meille vahvoilla Euroopan ja USA:n markkinoilla. Tuotevalikoiman laajeneminen tasaa automaatiolaitteiden myynnille tyypillisiä kausivaihteluja ja pienentää markkinariskiä. Uutena mielenkiintoisena alueena näemme uusiutuvan energian sovellukset, erityisesti aurinko- ja polttokennot. Niissä asiakkaat voivat hyödyntää laser- ja pinnoiteteknologiamme tarjoamia etuja erinomaisesti. Tavoittelemme näillä alueilla johtavaa markkina-asemaa erityisteknologian toimittajana pitkällä aikavälillä. Synergiaedut ja kannattavuus painopisteenä vuonna 2011 Arvioimme, että yleisen taloustilanteen paranemisen myötä meille tärkeät elektroniikka- ja energiateollisuuden markkinat jatkavat kasvuaan vuonna Lisäksi työvoimakustannusten nousu, erityisesti Kiinassa ja myös muissa perinteisesti edullisemman työvoiman maissa, lisää teollisuusautomaation tarvetta ja parantaa kasvunäkymiämme. Vuonna 2011 keskitymme edelleen liikevaihtomme kasvattamiseen ja erityisesti kannattavuutemme parantamiseen. Face-kaupan myötä tulleet liiketoiminnat integroidaan osaksi Cencorpia, ja yhdistämisen kautta saatavia synergiaetuja hyödynnetään täysipainoisesti. Lisäksi tutkimme mahdollisuuksia lisätä tuotantokapasiteettiamme. Vahvistamme edelleen myös maailmanlaajuista huolto-, varaosa- ja tukiverkostoamme. Se on meille tärkeä osaalue, sillä asiakkaamme ovat suuria kansainvälisiä yhtiöitä, joilla on toimintaa jotka toimivat maailmanlaajuisesti. Vuosi 2011 tulee olemaan meille mielenkiintoisen kehityksen vuosi, sillä parantunut markkinatilanne ja Faceliiketoiminnan mukanaan tuomat uudet tuotteet ja asiakkaat antavat meille mahdollisuuden vahvaan kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen. Kiitosten aika Haluan kiittää Cencorpin henkilöstöä siitä, että olette tehneet erinomaista työtä ja sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin, vaikka takana on monia vaikeita vuosia. Haluan kiittää myös asiakkaitamme, omistajiamme, tavarantoimittajiamme ja muita yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Erityiskiitokset haluan lausua edeltäjälleni Hannu Timmerbackalle sujuvasta vahdinvaihdosta. Mats Eriksson toimitusjohtaja Face-liiketoiminnan tuotevalikoimaan kuuluu monia mielenkiintoisia erikoiskomponentteja, joita käytetään muun muassa elektronisten laitteiden häiriösuojauksessa sekä erilaisissa pinnoitteissa ja muoviosien dekoraatioissa. Lisäksi yhtiö on merkittävä matkapuhelinten antennien, joustavien liittimien ja johtimien sekä RFID-antennien toimittaja. Monissa näistä tuoteryhmistä on merkittävää kasvupotentiaalia. Strateginen painopiste Aasiassa Yritysjärjestelyn myötä siirrymme strategian toteutuksessa seuraavaan vaiheeseen. Se tarkoittaa, että suuntaudumme toisaalta erityisosaamista vaativaan erikoiskomponenttien sarjatuotantoon ja toisaalta vahvistamme edelleen automaatio- ja lasersovellusten toimituskykyä tärkeimmällä ja eniten kasvavalla elektroniikka- ja energiateollisuuden markkina-alueella Aasiassa. Tuotantolinjojen laser- ja automaatiosovelluksissa keskitymme kokonaisten tuotantolinjojen lisäksi linjojen loppupään laitteisiin, joissa pystymme parhaiten hyödyntämään omia tuotealustojamme ja niiden joustavia räätälöintimahdollisuuksia. Näissä sovelluksissa Cencorpin laitteiden tuomia edistyksellisiä teknologiaratkaisuja pystytään hyödyntämään täysipainoisesti. Tavoitteenamme on olla valituissa automaatiosovelluksissa markkinajohtaja ja muilla valituilla liiketoiminta-alueilla johtavien yritysten joukossa. Erikoiskomponenttien liiketoiminnassa valitsemme ydinalueet ja tavoitteemme on olla niissä johtava toimija maailmanlaajuisilla markkinoilla. 3 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

4 Cencorpin strategia Cencorpin strategia Missio Missiomme on tarjota teknologista kilpailuetua, jotta voimme parantaa globaalien asiakkaidemme tuotannon tehokkuutta ja laatua. Visio Olemme tunnettu hyvin kannattavana, luotettavana, innovatiivisena ja nopeimmin markkinaosuuttaan kasvattavana automaatio- ja lasersovellusten valmistusratkaisujen ja erikoiskomponenttien toimittajana elektroniikka- ja energiateollisuudessa. Strategiset tavoitteet Tavoitteenamme on kasvaa strategisten valintojen pohjalta tehtyjen yritysjärjestelyjen, uusien tuotteiden, palveluiden ja uusien asiakkuuksien avulla sekä lisensoimalla yhtiön tarjontaa täydentäviä tuotteita ja teknologioita. Tavoitteenamme on saavuttaa viiden vuoden kuluessa merkittävä markkina-asema automaatio- ja lasersovellusten ja erikoiskomponenttien valmistajana elektroniikka- ja energiateollisuudelle. STRATEGISET VAHVUUDET Maailmanlaajuinen toiminta ja paikallinen tuki Cencorp pystyy palvelemaan asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. Laser- ja lasersovelluksissa toiminta ja myynti ovat maailmanlaajuisia ja huolto-, tuki- ja varaosapalvelut ovat lähellä asiakkaita, jolloin asiakas voi luottaa yhtiön tukeen kaikissa tilanteissa. Erikoiskomponentteja valmistetaan Kiinassa lähellä merkittävimpien asiakkaiden tuotantolaitoksia. Cencorpin strategia Edelläkävijyys ja innovatiivisuus Cencorpin laser- ja automaatiosovellukset muodostavat ainutlaatuisen yhdistelmän, joka mahdollistaa teknologisen etumatkan muihin toimijoihin nähden. Laser- ja automaatiosovellukset sekä niihin liittyvät ohjelmistot muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Cencorp panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen ja asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen. Vuonna 2010 tuotekehitykseen panostettiin noin 6 prosenttia liikevaihdosta. Avainasemassa ovat asiakkaan toiminnan ymmärtäminen ja joustavuus asiakasyhteistyössä. Ratkaisut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan Cencorpin joustavien tuotealustojen mukaan, mikä lyhentää myös toimitusaikoja. Cencorp panostaa myös hyvään projektinhallintaan, jossa asiakas pidetään aktiivisesti ajan tasalla projektin kaikissa vaiheissa. Pitkä kokemus Cencorpilla on yli 30 vuoden kokemus laser- ja automaatioratkaisuista ja lähes 15 vuoden kokemus erikoiskomponenttien valmistuksesta. Pitkän kokemuksen myötä Cencorpilla on vahva teknologinen erikoisosaaminen toimialalta sekä asiakkaiden tuotantoprosessien ymmärtäminen. Cencorp tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakkailleen kohdemarkkinoiden tarpeisiin tarkasti suunnitellulla tuotekehityksellä. 5 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

5 Cencorpin tuotteet Cencorpin tuotteet Lasersovellukset Cencorpin tuotevalikoimaan kuuluvat laser- ja automaatiosovellukset ja niihin liittyvät testaus- ja huoltopalvelut sekä erikoiskomponentit. Laser- ja automaatiosovellukset perustuvat asiakkaiden toiveiden mukaan räätälöitäviin tuotealustoihin, joissa hyödynnetään modulaarisuutta toimitusaikojen lyhentämiseksi. Cencorpin tuotteiden avulla asiakkaat voivat kasvattaa tuotannon volyymia, parantaa laatua ja saada merkittäviä kustannussäästöjä. Cencorpin tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja luotettavia, ja niiden valmistuksessa on käytetty vain korkealaatuisia komponentteja. Kattavat tuotetestaukset ennen toimitusta varmistavat tuotteiden korkean laadun. Erikoiskomponenttien valmistamisessa pyritään toimitus- ja asiakaskohtaiseen joustavuuteen nopeilla toimitusajoilla myymällä valmistuspalvelua kohdennetusti asiakkaille sopiviin sovelluksiin. Automaatiosovellukset Kokoonpanolinjojen automaatioprojekteja, jotka sisältävät tuotantoprosessin toiminnallista suunnittelua annettujen pohjatietojen ja yhdessä asiakkaan kanssa tehdyn toiminnallisen kuvauksen pohjalta. Automaatiosovelluksissa käytetään yhtiön itse tuottamia tuotteita kuten kuljettimia, jyrsintärobotteja, ladontarobotteja sekä laserjärjestelmiä. Laaja valikoima kattaa erilaisia automaatiosovellusten alaan kuuluvia robottituotteita ja piirilevyjen jyrsintälaitteita sekä in-line että off-line jyrsintään. Cencorpin lasermerkkaustyöasemat mahdollistavat kestävän ja tarkan merkinnän tekemisen suoraan lopputuotteeseen. Lasermerkintä voi sisältää kirjaimia, symboleja, viivakoodeja, grafiikkaa tai kuvia ja sen avulla saavutetaan kustannussäästöjä ja lisäarvoa tuotteelle. Lasermerkintä voi olla teknistä tai dekoratiivista ja yhä useammin myös tuotteen jäljitettävyyteen liittyvää merkintää. Testaussovellukset Testauskäsittelijät koostuvat niin kutsutuista in-line- sekä multi-level -testauskäsittelijöistä, visiotarkastuslaitteesta, lasermerkkaimesta sekä tuotekohtaisista adaptereista. Laitteet mahdollistavat laadukkaan testausprosessin sulkien pois operaattoreista aiheutuvat virheet. Testauskohde voi olla piirilevy, moduuli tai lopputuote. Yli miljoona uutta matkapuhelinta päivässä testataan Cencorpin testaussovelluksilla. Erikoiskomponentit Elektromagneettiset suojaukset eli matkapuhelimien, kameroiden ja kannettavien tietokoneiden ja muiden elektronisten laitteiden häiriösuojaukset Joustavat virtapiirit eli matkapuhelimien antennit, joustavat liittimet ja joustavat johtimet Dekoraatiot eli metalliosien kemialliset tai laseriin perustuvat syövytykset, metallipinnoitteet, IML, S-NCVM, NCVM (non conductive vacuum metallization) pinnoitteet, optiset pinnoitteet, korkean resoluution graafiset metallipinnoitteet, erilaiset koristeprinttaukset sekä kuvansiirtodekoraatiot RFID (Radio Frequency Identification) eli radiotaajuinen etätunnistusmenetelmä tiedon kirjoittamiseen ja lukemiseen Asiakaspalvelu-, huolto- ja tukitoiminnot Kattava huoltopalveluverkko asiakkaiden tuotantokapasiteetin ylläpitämiseksi Oman ja ulkopuolisen koulutetun kumppaniverkoston palvelut Ennakoiva ja korjaava huolto- ja asennuspalvelu Uusien laitteiden asennus ja tuotantoon sovittaminen asiakkaan luona sekä koulutusta laitteiden käyttöön ja ylläpitämiseen Maailmanlaajuinen varaosapalvelu Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa sijaitsevien omien varaosavarastojen kautta, varaosa-palveluverkosto rakenteilla Aasiaan 7 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

6 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2010 Cencorp toimii elektroniikka- ja energiateollisuuden sovellusaloilla. Maantieteellisiä päämarkkina-alueita ovat Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka ja Aasia. Cencorpin laser- ja automaatiosovellusten avainasiakkaat toimivat maailmanlaajuisesti ja edellyttävät palvelua paikallisesti. Suurin osa maailman elektroniikkateollisuudesta, mukaan lukien matkapuhelinten valmistus, on keskittynyt Cencorpin erikoiskomponenttien valmistuksen kotimarkkina-alueelle Aasiaan. Maailmanlaajuisen talouskriisin johdosta globaali kysyntä Cencorpin valmistamien laser- ja automaatiotuotteiden kaltaisille investointihyödykkeille sekä erikoiskomponenteille väheni voimakkaasti vuoden 2009 ja alkuvuoden 2010 aikana. Tällä oli huomattava vaikutus koko elektroniikkateollisuuden kannattavuuteen. Myös huoltopalvelun ja varaosien kysyntä väheni merkittävästi. Laser- ja automaatiosovellusten kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon aikana. Erikoiskomponenttien kysynnässä tapahtui selkeää kohentumista jo aikaisemmin, ja vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla erikoiskomponenttien kysyntä oli jo normaalilla tasolla. Kysyntä on jatkunut normaalina vuonna Kilpailutilanne Laser- ja automaatiotuotteiden kokonaiskysynnän pudottua rajusti taloudellisen taantuman johdosta paine Cencorpin tuotteiden ja palveluiden hintojen alentamiseen ja toisaalta tuotteiden teknisten ominaisuuksien ja niiden valmistettavuuden parantamiseen kasvoi. Laser- ja automaatiosovelluksissa Cencorpilla on muutamia merkittäviä globaaleja kilpailijoita, jotka keskittyvät joko laser- tai automaatio-sovelluksiin. Cencorpin ainutlaatuinen osaaminen laser- ja automaatioyhdistelmissä tuokin yhtiölle merkittävän kilpailuedun. Globaalien toimijoiden lisäksi on paikallisia kilpailijoita, erityisesti Kiinassa. Niin sanottu halpavalmistus Kiinassa on pystynyt lisäämään osuuttaan yksinkertaisissa sovelluksissa markkinoilla parin viime vuoden aikana. Erikoiskomponenttien tuoteryhmällä on tyypillisesti yksi tai enintään kaksi suurempaa kilpailijaa sekä useampi pieni kilpailija tuotekategoriasta riippuen. Vahvimmat kilpailijat ovat Aasiassa sijaitsevat paikalliset ja ulkomaalaiset valmistajat. Erikoiskomponenteissa kilpailutilanne muodostuu niin sanotuista suorista kilpailijoista, joilla on sama tai vastaava tuote valmistuksessa, asiakkaiden omasta alihankintaa korvaavasta tuotannosta sekä teknologiakilpailusta, jossa Cencorpin valmistamat tuotteet voidaan korvata toisella teknologialla. Markkinanäkymät Laser- ja automaatiosovellusten kysynnän arvioidaan kasvavan, kun investoinnit käynnistyvät uudelleen suhdannetilanteen kohentuessa. Tuotantoprosessien automatisoinnin tarvetta ja samalla automaatiotuotteiden kysyntää kasvattavat myös työvoimakustannusten nousu, erityisesti Kiinassa. Vuoden 2010 aikana työvoimakustannukset kasvoivat Kiinassa teollisilla alueilla kymmeniä prosentteja, ja kehityksen arvioidaan jatkuvan myös vuoden 2011 aikana. Uusina mielenkiintoisina markkinoina Cencorp pitää energiateollisuuden, erityisesti uusiutuvan energian sovelluksia. Vuonna 2010 Cencorp onkin myynyt ensimmäisiä automaatio- ja lasersovelluksia energiateollisuuteen. Erikoiskomponenttien valmistuksessa kysyntänäkymät ovat positiiviset, sillä markkinoiden kehittyminen seuraa yleistä suhdannekehitystä, erityisesti telekommunikaatioalan kehittymistä. Matkapuhelinmarkkinoiden arvioidaan kasvvan vuoden 2011 aikana hieman alle 10 prosenttia, mikä antaa hyvän pohjan Cencorpin valmistamien erikoiskomponenttien kysynnän kasvulle. Myös muiden Cencorpille tärkeiden markkinoiden, kuten RFID-lähettimien ja vastaanottimien sekä joustavien virtapiirien, kasvunäkymät ovat hyvät. SIIRTYMINEN SEGMENTTIRAPORTOINTIIN Face (Telecom) yritysjärjestely saatettiin päätökseen , ja Cencorpin raportointirakenne muuttui alkaen. Face (Telecom) liiketoiminnan tulos ja tase yhdistellään Cencopin konsernilukuihin alkaen. Cencorp raportoi kahden liiketoimintasegmentin mukaan vuodelta 2010, ja vuoden 2009 vertailutiedot esitetään vastaavasti. Liiketoimintasegmentit ovat Laser- ja automaatiosovellukset ja Erikoiskomponentit. Laser- ja automaatiosovellukset segmentti muodostuu Cencorpin aikaisemmasta liiketoiminnasta ja Erikoiskomponentitsegmentti Face -yritysjärjestelyn kautta hankitusta liiketoiminnasta. LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin liikevaihto oli 12,8 (6,1) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti lähinnä suhdannetilanteen piristymisestä johtunut laserautomaatio- ja muiden automaatiolaitteiden kysynnän kasvu. Cencorp on myös vuoden aikana lisännyt merkittävästi omia myyntiponnistuksiaan ja vahvistanut myyntiorganisaatiotaan. Lisäksi Face-liiketoiminnan liittäminen osaksi Cencorp-konsernia kasvatti liikevaihtoa 1,7 miljoonalla eurolla. Konsernin liiketulos oli -3,1 (-4,8) miljoonaa euroa. Liiketulosta paransivat liikevaihdon kasvu sekä vuoden 2009 ja vuoden 2010 aikana tehdyt tehostamistoimenpiteet. Liiketulosta heikensi Face (Telecom) liiketoiminnan ostosta aiheutunut 0,8 miljoonan euron kertaluontoinen neuvonantajakustannus. Face-liiketoiminnan lukujen yhdistäminen osaksi Cencorp-konsernia vaikutti liiketulokseen -0,02 miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli -3,5 (-5,1) miljoonaa euroa ja tulos -3,5 (-5,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,04) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,04). TULOSLASKELMAN ESITTÄMISTAPA Tuloslaskelman esittämistapa muutettiin vuonna 2010 kululajikohtaisesta toimintokohtaiseksi. Vuoden 2009 lukujen jakaminen toiminnoille on tarkkojen tietojen puuttuessa tehty parhaan arvion mukaan. RAHOITUS Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -1,8 (-4,4) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset olivat vuoden lopussa 7,8 (2,9) miljoonaa euroa. Yhtiön nettorahoituskulut olivat 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 52,2 (26,7) prosenttia. Omavaraisuusasteen parantumiseen ovat vaikuttaneet tilikauden aikana toteutetut osakeannit sekä Face (Telecom) -yritysjärjestelyn toteutuminen. Osakekohtainen oma pääoma oli 0,07 (0,02) euroa. Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 1,6 (0,1) miljoonaa euroa ja käyttämättömien vientilimiitti- ja factoringluottojen määrä oli 1,1 miljoonaa euroa. Cencorpin hallitus päätti muuttaa sillä sen suurimmalta osakkeenomistajalta, Savcor Group Oy:ltä saadun ,00 euron määräisen lainan ja saadun ,00 euron määräisen lainan, yhteensä euron määräiset lainat, osakeyhtiölain mukaiseksi euron suuruiseksi pääomalainaksi Cencorpin pääomarakenteen vahvistamiseksi. Pääomalainaan liittyy vaihto-oikeus Cencorpin osakkeisiin Savcor Group Oy:lle tarjottujen optio-oikeuksien perusteella. Pääomalainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 10,0 prosenttia. Laina-aika alkoi ja päättyy Savcor Group Oy:llä on pääomalainan ehtojen mukaan oikeus merkitä Cencorpin uutta osaketta konvertoimalla pääomalainaa yhtiön osakkeiksi. 9 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

7 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Cencorpin johdolla tilikauden päättyessä olleen käsityksen mukaan Cencorpin käyttöpääoma ei ole riittävä seuraavan kahdentoista (12) kuukauden ajaksi. Cencorpilla on lainoja, jotka erääntyvät seuraavan kahdentoista (12) kuukauden aikana. Merkittävä osa lainoista erääntyy vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Cencorpin päättämillä suunnatuilla osakeanneilla keräämät varat eivät riitä erääntyvien lainojen takaisinmaksuun lainojen tämänhetkisillä eräpäivillä. Cencorp päätti merkintäetuoikeusannin järjestämisestä osakkeenomistajilleen pääomarakenteensa vahvistamiseksi. Merkintäetuoikeusannin merkintäaika oli Merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen mukaan osakkeita merkittiin yhteensä kappaletta. Cencorp Oyj keräsi osakeannilla yhteensä 3,3 miljoonaa euroa uutta omaa pääomaa. Tähän summaan sisältyy myös Yhtiön vieraan pääoman pienentyminen yhteensä 2,3 miljoonalla eurolla Savcor Group Oy:n kuitatessa merkitsemiensä osakkeiden merkintähinnan sillä Yhtiöltä olleita korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja korkosaatavia vastaan. TUOTEKEHITYS Konsernin tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 0,8 (0,7) miljoonaa euroa eli 5,9 (11,1) prosenttia liikevaihdosta. Kuluvan vuoden 2010 aikana yhtiö on lanseerannut markkinoille uuden 1300 SR -tuotteen, jota käytetään piirikorttien irrottamiseen emolevystä. Tuote on kustannusrakenteeltaan edeltäjäänsä parempi ja toiminnoiltaan kilpailukykyisempi. Cencorp toi markkinoille myös 700 LM -lasermerkkauslaitteen piirikorttien molemminpuoliseen merkkaukseen. Laite on uusi Cencorpin tuotevalikoimassa ja soveltuu osaksi automaattisia tuotantolinjoja. Düsseldorfissa pidetyillä alan messuilla Cencorp esitteli uuden 1300 FA -loppukokoonpanosolun, joka voidaan varustaa useilla eri robottivaihtoehdoilla asiakkaan sovelluksesta riippuen. Tuote on tuotantolinjojen peruslaite, joka soveltuu modulaarisen rakenteensa ansiosta monenlaisiin kappaleenkäsittelytehtäviin. INVESTOINNIT Katsauskauden 1,8 miljoonan euron investoinnit koostuivat koneista ja kalustosta 0,2 miljoonaa, muista aineellisista hyödykkeistä 0,3 miljoonaa, kehittämismenoista 0,8 miljoonaa, patenteista 0,1 miljoonaa ja muista aineettomista oikeuksista 0,4 miljoonaa. SEGMENTTI-INFORMAATIO Laser- ja automaatiosovellukset Laser- ja automaatiosovellukset segmentin liikevaihto vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä oli 3,8 (1,9) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti yleisen taloustilanteen piristymisestä johtunut laser- ja automaatiolaitteiden kysynnän kasvu. Laser- ja automaatiosovellukset segmentin liikevaihto vuonna 2010 oli 11,1 (6,1) miljoonaa euroa. Yksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli 86,5 prosenttia. Laser- ja automaatiosovellukset segmentin liiketulos oli viimeisellä vuosineljänneksellä -0,1 (-0,4) miljoonaa euroa. Koko tilikauden liiketulos oli -2,3 (-4,8) miljoonaa euroa. Erikoiskomponentit Face (Telecom) liiketoiminnan tulos ja tase yhdisteltiin Cencorpin konsernilukuihin vasta alkaen. Tämän uuden Erikoiskomponentit-segmentin luvut vaikuttivat neljännen vuosineljänneksen ja koko tilikauden lukuihin vain joulukuun 2010 osalta. Erikoiskomponentit segmentin liikevaihto oli 1,7 (0,00) miljoonaa euroa ja liiketulos oli -0,02 (0,00) miljoonaa euroa. Yksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli 13,5 prosenttia. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 98 (97) henkilöä, joista 61 henkilöä työskenteli Suomessa ja 25 henkilöä Kiinassa sekä 12 henkilöä muissa maissa yhteensä. Face (Telecom) yritysjärjestelyn myötä konsernin palvelukseen siirtyi 294 henkilöä. Katsauskaudella palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 4,1 (4,1) miljoonaa euroa. Cencorpin toimitusjohtajaksi nimitettiin alkaen Mats Eriksson. Muut johtoryhmän jäsenet ovat myynti- ja markkinointijohtaja Anssi Jansson, projektiliiketoimintajohtaja Simo Hietaniemi (johtoryhmän jäsen asti), laserliiketoiminnan kehitysjohtaja Jari Ketoluoto, asiakaspalvelujohtaja Petri Kivelä ( alkaen), Face (Telecom) -liiketoimintojen johtaja Sami Lindfors ( alkaen), tuotekehitysjohtaja Henrikki Pantsar ( alkaen) ja talousjohtaja Iikka Savisalo ( ). Vuoden 2010 aikana johtoryhmään kuuluivat myös Hannu Timmerbacka (toimitusjohtaja asti), Jarmo Kanervo (talousjohtaja asti) ja Ville Parpola (lakiasiainjohtaja asti). Parpola siirtyi Cencorpin emoyhtiö Savcor Group Oy:n lakiasiainjohtajaksi alkaen. Konsernin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Päivi Lehtovaara alkaen. Nykyinen talousjohtaja Iikka Savisalo jatkaa Cencorpin hallituksen jäsenenä. Projektiliiketoimintajohtaja Simo Hietaniemi jää pois yhtiön palveluksesta KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET Cencorpin tytäryhtiöt Singulase Oy ja Savcor Alfa Oy sulautuivat tilikauden aikana emoyhtiöönsä. Singulase Oy sulautui ja Savcor Alfa Oy Cencorpin tytäryhtiö TMD-Test Mechanic & Design Oy purettiin syyskuussa Face (Telecom) -kaupan toteutumisen yhteydessä hongkongilaisesta Savcor Pacific Limitedistä tuli Cencorpin kokonaan omistama tytäryhtiö. Savcor Pacific Limited omistaa kokonaan kiinalaiset operatiiviset tytäryhtiöt Savcor Face (Guangzhou) Technologies Co., Ltd:n ja Savcor Face (Beijing) Technologies Co., Ltd:n. LÄHIPIIRILAINAT Konserni on saanut rahoitusta yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä. Lähipiirilainoja oli 5,6 miljoonaa euroa tilikauden lopussa. Lähipiiritapahtumista on kerrottu tarkemmin liitetiedossa 28. OSAKKEET JA OMISTAJAT Cencorpin osakepääoma on ,10 euroa. Cencorpin osakemäärä on osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Cencorpin hallussa ei ollut tilikauden päättyessä yhtiön omia osakkeita. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa yhteensä osakkeenomistajaa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli yhteensä 90,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Suurin osakkeenomistaja on Savcor Group Limited, joka omistaa 42,4% osakkeista ja äänistä. Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat osaketta, mikä oli yhteensä 75,0 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Mats Eriksson ei omistanut vuoden lopussa osakkeita. Ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden määrä oli eli 48,4 prosenttia osake- ja äänimäärästä. Cencorp Oyj:n hallussa ei ollut yhtiön omia osakkeita vuoden lopussa. 11 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

8 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa Osakkeita/ ääniä 1. Savcor Group Limited ,4 2. Savcor Group Oy ,7 3. AC Invest BV ,0 4. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,7 5. Tilitoimisto Capital Oy ,3 6. Paasila Matti ,9 7. Jokela Markku Olavi ,7 8. Timmerbacka Hannu ,7 9. Tuohi & Paalu Oy ,7 10. FT Capital Oy ,5 Muut yhteensä ,3 Yhteensä ,0 Omistusjakauma Omistuksia % Osakkeita/ % ääniä , , , , , , , ,8 Yhteistilillä ,1 Odotusluettelolla yhteensä 0 0,0 Yhteensä , ,0 Omistajat omistajaryhmittäin Omistuksia % Osakkeita/ ääniä Yritykset 190 4, ,0 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 6 0, ,4 Kotitaloudet , ,4 Ulkomaat 34 0, ,4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 4 0, ,0 Julkisyhteisöt 1 0, ,7 Yhteistilillä ,1 Yhteensä , ,0 % % Cencorpin osakkeen kurssi vaihteli vuoden aikana 0,10 euron ja 0,19 euron euron välillä. Keskikurssi oli 0,14 euroa ja päätöskurssi vuoden lopussa 0,15 euroa. Cencorpin osakkeen vaihto oli 3,0 miljoonaa euroa ja 20,7 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 47,2 miljoonaa euroa. Yhtiön johdolle ei myönnetty tilikauden aikana osakeoptioita. Yhtiöllä oli voimassaolevia kolmen eri sarjan osakeoptioita seuraavasti: - Vuoden 2006B optioita kpl:tta, joiden merkintäaika päättyy Optiot ovat yhtiön entisen johdon ja Savcor Group Oy:n hallussa A optioita kpl:tta, joiden merkintäaika päättyy A optiot ovat Sampo Pankki Oyj:n hallussa. - Vaihtovelkakirjalaina I/2010:een liittyviä optioita kpl:tta, joiden merkintäaika päättyy Vaihtovelkakirjalaina I/2010:aan liittyvät optiot ovat Savcor Group Oy:n hallussa. 2006C sarjan optioita ei ole jaettu, vaan ne ovat edelleen jakamattomina Cencorp konsernin hallussa. 2006A sarjan optioiden merkintäaika on päättynyt OSAKEANNIT Cencorpin hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella suunnata enintään Cencorpin uutta osaketta Ahlström Capital Oy:n tytäryhtiölle AC Invest B.V.:lle, enintään Cencorpin uutta osaketta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle ja enintään Cencorpin uutta osaketta Savcor Group Oy:lle. Osakkeiden merkintähinta oli 0,12 euroa osakkeelta. Edellä mainitut tahot merkitsivät kaikki heille tarjotut osakkeet. Osakeanneissa kerätyt varat käytettiin Face (Telecom) -yritys-järjestelyn käteisvastikkeen maksamiseen ja Cencorpin liiketoiminnan ja pääomarakenteen kehittämiseen. Cencorpin hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella suunnata enintään Cencorpin uutta osaketta Savcor Group Limitedille. Savcor Group Limited merkitsi kaikki sille suunnatut osakkeet osakekohtaisella 0,12 euron merkintähinnalla. Osakeanti Savcor Group Limitedille liittyi Face (Telecom) liiketoiminnan oston kauppahinnan maksuun, jossa maksettava kauppahinta suoritettiin osittain Savcor Group Limitedille suunnatulla 16 miljoonan euron määräisellä osakeannilla. Edellä mainituissa osakeanneissa merkityt Cencorpin uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä vanhojen Cencorpin osakkeiden kanssa Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. LIPUTUSILMOITUKSET Markku Jokelan liputusilmoitus Cencorp ilmoitti , että Cencorpin saaman tiedon mukaan Markku Jokelan henkilökohtainen omistusosuus Cencorp Oyj:n osake- ja äänimäärästä on laskenut alle 1/20 osaan. Savcor Group yhtiöiden liputusilmoitukset liittyen Face (Telecom) -yritysjärjestelyyn ja osakeanteihin Cencorp ilmoitti , että Face (Telecom) -liiketoiminnan ostoon liittyen yhtiö on saanut tiedoksi Savcor Group Oy:n ja Savcor Group Limitedin arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen. Järjestelyn toteutuessa Savcor Group Oy:n omistusosuus Cencorpissa alenee alle 50 prosenttiin Cencorpin osakkeista ja äänistä. Savcor Group Limitedin osalta järjestelyn toteutuminen johtaa Cencorpin osakkeiden hankkimiseen siten, että Savcor Group Limitedin omistusosuus Cencorpista ylittää 30 prosenttia Cencorpin osakkeista ja äänistä. Face (Telecom) -järjestelyn toteuduttua Savcor Group Limited ja Savcor Group Oy antoivat uuden liputusilmoituksen, joka vahvisti liputetun järjestelyn toteutuneen ja jossa yhtiöiden järjestelyn jälkeiset omistusosuudet tarkentuivat. 13 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

9 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Ahlström Capital Oy:n ja AC Invest B.V.:n liputusilmoitukset liittyen Face (Telecom) -yritysjärjestelyyn ja osakeanteihin Cencorp sai tiedoksi Ahlström Capital Oy:n ja AC Invest B.V.:n arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen. Liputusilmoitus liittyi Face (Telecom) -yritysjärjestelyn käteisvastikkeen rahoittamiseksi järjestettyihin osakeanteihin. Järjestelyn toteutuessa AC Invest B.V.:n omistusosuus Cencorp Oyj:ssä nousee yli 5 prosenttiin Cencorp Oyj:n osakkeista ja äänistä. AC Invest B.V. on Ahlström Capital Oy:n tytäryhtiö Ahlström Capital Oy ja AC Invest B.V. antoivat vastaavansisältöisen liputusilmoituksen, joka liittyi osakeannin merkintäajan pidentämiseen asti. Osakkeiden tultua merkityksi merkintäaikana Ahlström Capital Oy ja AC Invest Oy liputtivat arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti, että AC Invest B.V.:n omistusosuus Cencorpissa on noussut yli 5 prosenttiin Cencorpin osakkeista ja äänistä Sauli Kiurun liputusilmoitus Cencorp sai tiedoksi Tilitoimisto Capital Oy:n ja sen tytäryhtiö Tuohi & Paalu Oy:n ja näiden yhtiöiden omistajan Sauli Kiurun arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Tilitoimisto Capital Oy:n ja sen tytäryhtiö Tuohi & Paalu Oy:n ja näiden yhtiöiden omistajan Sauli Kiurun yhteinen omistusosuus Cencorpista on laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan kun Cencorpin hallituksen päättämissä suunnatuissa osakeanneissa merkityksi tulleet uudet Cencorpin osakkeet on hyväksytty ja merkitty kaupparekisteriin VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2009 tilinpäätöksen. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille. Emoyhtiön hallituksessa tilikauden aikana toimineille henkilöille ja tilikauden aikana toimineelle toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta Cencorpin hallitukseen valittiin Matti Paasila, Hannu Savisalo ja Iikka Savisalo. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Matti Paasila. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan euroa vuodessa. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti. YLIMÄÄRÄISEN PIDETYN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Cencorpin pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 kohdan kotipaikkaa koskeva määräys kuulumaan seuraavasti: Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 kohdan kuulumaan seuraavasti: Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi päivää ennen yhtiökokousta yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. YLIMÄÄRÄISEN PIDETYN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Yhtiökokous hyväksyi Savcor Face (Telecom) kaupan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Savcor Group Limitedille suunnattavasta osakeannista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään Cencorpin uuden osakkeen antamisesta Savcor Group Limitedille yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Perusteena suunnatulle osakeannille on Cencorpin julkistaman Savcor Face (Telecom) -liiketoiminnan hankkiminen Savcor Group Limitediltä, josta maksettava kauppahinta on sovittu maksettavaksi osaksi Savcor Group Limitedille suunnattavalla 16 miljoonan euron määräisellä osakeannilla. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten Cencorpin kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää enintään Cencorpin uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet). Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden osakekohtaisen merkintähinnan maksamisesta kuittaamalla siinä tapauksessa, että se on oman pääoman vahvistamiseksi tarpeen. Valtuutukset ovat voimassa Cencorpin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään asti. Valtuutusten nojalla toteutettavan osakeannin tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen tarkoituksena on kerätä varoja käytettäväksi paitsi Savcor Face (Telecom) -liiketoiminnan kaupan käteisvastikkeen maksamiseen, myös Cencorpin liiketoiminnan kehittämiseen jatkossa. Lisäksi valtuutusta voidaan käyttää myös muutoin Cencorpin pääomarakenteen kehittämiseen. Hallituksen valtuutukset eivät kumoa Cencorpin varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamia osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevia valtuutuksia. Cencorpin hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 4 henkilöä. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä KTM Ismo Rautiainen. Hallituksessa jatkavat vanhoina jäseninä Matti Paasila, Hannu Savisalo ja Iikka Savisalo. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Matti Paasila. VOIMASSAOLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET Ylimääräisen yhtiökokouksen Savcor Group Limitedille suunnattavaan antiin annetusta uuden osakkeen valtuutuksesta on käytetty osaketta Face (Telecom) yritysjärjestelyn kauppahinnan maksun yhteydessä. Valtuutusta on jäljellä osaketta. 15 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

10 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Ylimääräisen yhtiökokouksen antamasta toisesta uuden osakkeen valtuutuksesta on käytetty osaketta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle, AC Invest B.V.:lle ja Savcor Group Oy:lle suunnatussa osakeannissa. Lisäksi Yhtiön hallitus on päättänyt valtuutuksen nojalla enintään uuden osakkeen tarjoamisesta osakkeenomistajiensa merkittäväksi järjestettävässä merkintäetuoikeusannissa. Valtuutusta on tämän jälkeen jäljellä osaketta. Cencorpin varsinaisen yhtiökokouksen antamaa osakeantivaltuutusta Cencorpin uuteen osakkeeseen on jäljellä osaketta. FACE (TELECOM) -YRITYSJÄRJESTELY Cencorp sai päätökseen Face (Telecom) -liiketoiminnan oston Savcor Group Limitediltä. Face - liiketoiminnan tulos ja tase yhdistettiin Cencorpin konsernilukuihin alkaen. Face (Telecom) -liiketoiminta on pääasiallisesti teleliikenne- ja muuta elektroniikkateollisuutta palveleva, teknisten sekä dekoratiivisten ratkaisujen globaali toimittaja. Sen toiminta kattaa mm. EMI (electro magnetic interference) -suojausten, dekoratiivisten pinnoitteiden, RFID (Radio Frequency Identification) -lähettimien ja vastaanottimien sekä matkapuhelimien joustavien antennien ja virtapiirien valmistuksen. Face-liiketoiminnasta maksettava kauppahinta suoritettiin osittain Savcor Group Limitedille suunnatulla 16 miljoonan euron määräisellä osakeannilla, jossa Savcor Group Limited merkitsi kaikki sille suunnatut Cencorpin uutta osaketta osakekohtaisella 0,12 euron merkintähinnalla, ja osittain käteisenä. Käteisvastike oli määrältään 11 miljoonaa Australian dollaria (noin 8,05 milj. euroa) vähennettynä kaupan kohteella toteuttamishetkellä olleen pankkilainan määrällä, 5,40 miljoonaa AUS dollaria (3,95 milj. euroa). Kaupassa maksettu käteisvastike rahoitettiin pääosin uusien osakkeiden suunnatulla annilla, jossa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera merkitsi Cencorpin uutta osaketta, AC Invest B.V Cencorpin uutta osaketta ja Savcor Group Oy Cencorpin uutta osaketta. Osakekohtainen merkintähinta oli 0,12 euroa ja merkintöjen kokonaismäärä oli 5,6 miljoonaa euroa. Kauppaa neuvotellut Cencorpin hallituksen riippumattomista jäsenistä koostuva komitea sai liiketoiminnasta suoritettavasta vastikkeesta PCA Corporate Finance Oy:ltä ns. fairness opinion -lausunnon, jonka mukaan kauppahinta on taloudellisesta näkökulmasta kohtuullinen Cencorpille. Kaupan toteuttamisen myötä Cencorpin liikevaihto kasvoi 1,7 miljoonalla eurolla. Yhtiön vakituinen henkilöstö kasvoi yritysjärjestelyn myötä noin 70 työntekijästä noin 370 työntekijään. Vuokratyöntekijät sisältäen yhtiön henkilöstö kasvoi noin 885 henkilöön. Yritysjärjestely on merkittävä Cencorpille, sillä se yli kaksinkertaistaa liikevaihdon ja vahvistaa huomattavasti yhtiön kannattavuutta ja omavaraisuutta. Yrityskaupan avulla Cencorpin markkina-alue laajenee ja tuotevalikoima monipuolistuu. CENCORPIN TIETOON TULLUT ESITUTKINTA Cencorp tiedotti , että eräitä Cencorpin palveluksessa olleita henkilöitä ja eräitä Cencorpin entisiä hallituksen jäseniä kohtaan on aloitettu vuonna 2009 esitutkinta. Cencorp ei ole ollut asiassa asianosaisen asemassa. Cencorpin hallituksen käsityksen mukaan edellä mainituilla rikosepäilyillä ei ole olennaista vaikutusta Cencorpin taloudelliseen asemaan tai yhtiön toimintakykyyn. Kaikki epäillyt ovat esitutkinnassa kiistäneet epäilyt perusteettomina. Kukaan epäilty ei työskentele enää Cencorpin hallintoelimissä tai johtoryhmässä. RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Cencorpin hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle. Yhtiön pienen koon ja liiketoiminnan laajuuden vuoksi Cencorpilla ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa. Toimialan, suhdanteista riippuvan, vaikean ennustettavuuden vuoksi suurimmat riskit liittyvät tuotteiden kysyntävaihteluihin ja toimintojen sopeuttamiseen kysynnän mukaisesti. Kannattavuuden kannalta olennaisimmat riskit liittyvät riittävän laskutusvolyymin toteutumiseen molemmissa liiketoimintasegmenteissä ja Cencorpin edelleen käynnissä olevien kannattavuuden parantamiseen tähtäävien ohjelmien, kuten tuotannon ulkoistuksen avulla saavutettavan tuottavuuden parantumisen ja liiketoimintajoustojen onnistumiseen. Toiminnan kannalta suurimmat riskit liittyvät oman laitevalmistuksen ulkoistamiseen sopimusvalmistajille, erityisesti siihen toteutuvatko siirtoon liittyvät tuotantoketjun tehokkuustavoitteet suunnitellusti. Yhtiön rahoituksen ja käyttöpääoman riittävyyteen sisältyy riskejä, joita on käsitelty tarkemmin tämän tilinpäätöstiedotteen kohdassa rahoitus. Yhtiö on tilinpäätöstiedotteen päivämääränä ilmoittanut järjestävänsä yhteensä noin 4,0 miljoonan euron suuruisen merkintäetuoikeusannin osakkeenomistajilleen. Osakeannin onnistumiseen liittyy tavanomaiset tällaisen osakeannin onnistumiseen liittyvät riskit. Riskiä pienentää kuitenkin osakeantiin liittyen vastaanotetut yhteensä noin 3,3 miljoonan euron suuruiset ehdolliset merkintäsitoumukset ja -takaus. Merkintäetuoikeusanti toteutui, tarjoituista uudesta osakkeesta merkittiin osaketta eli 84 prosenttia tarjottujen osakkeiden yhteismäärästä. Cencorpiin liittyvistä muista riskeistä on kerrottu lisää julkaistussa perusesitteessä ja sen täydennyksissä. HALLINTOPERIAATTEET Cencorpin hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvityksessä on kuvattu yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet sekä kuvattu hallituksen toiminta ja kokoonpano, mukaan lukien tiedot toimitusjohtajasta. Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjes-telmästä julkaistaan erillisenä kertomuksena vuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä. Se on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla. 17 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

11 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT Cencorpin rahoitussopimus Sampo Pankin kanssa jatkuu Cencorp ilmoitti , että rahoitussopimusneuvottelut Sampo Pankki Oyj:n kanssa on saatu positiiviseen päätökseen ja rahoitussopimus pysyy voimassa kaikilta ehdoiltaan muuttumattomana. Sampo Pankki on ilmoittanut, että se luopuu oikeudestaan vedota omavaraisuusehtoon päättyneeltä raportointijaksolta. Sampo Pankin Cencorpille myöntämissä 3,5 miljoonan euron rahoituslimiiteissä on omavaraisuuteen liittyvä kovenantti, joka rikkoutuu, jos Cencorp-konsernin omavaraisuusaste putoaa alle 25 prosentin. Yhtiön arvion mukaan kovenantin rikkoutuminen lähitulevaisuudessa on epätodennäköistä, sillä joulukuun 2010 alussa toteutunut Savcor FACE (Telecom)-yritysjärjestely nosti Cencorp-konsernin omavaraisuusasteen 52,2 prosenttiin. Cencorp tiedotti uusista tilauksista Cencorp ilmoitti tehneensä sopimuksen tuotantolinjan toimittamisesta elektroniikkateollisuudessa toimivalle eurooppalaiselle yritykselle. Kaupan arvo on noin 0,6 miljoonaa euroa. Cencorp ilmoitti tehneensä sopimuksen erikoiskomponenttien ladontakoneiden toimittamisesta elektroniikkateollisuudessa toimivalle eurooppalaiselle yritykselle. Kaupan arvo on yli 1,7 miljoonaa euroa, ja koneet toimitetaan kevään ja alkukesän aikana. Cencorp päätti noin 4,0 miljoonan euron suuruisen merkintäetuoikeusannin järjestämisestä osakkeenomistajilleen Cencorp on ilmoittanut tämän tilinpäätöstiedotteen päivämääränä enintään noin 4,0 miljoonan euron suuruisen merkintäetuoikeusannin järjestämisestä osakkeenomistajilleen. Annissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä Cencorpin uutta osaketta 0,12 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Annin merkintäaika on NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Cencorp arvioi koko vuoden 2011 liikevaihdon olevan noin miljoonaa euroa edellyttäen, että vallitsevat suhdanteet eivät olennaisesti muutu. Operatiivisen liiketoiminnan koko vuoden tuloksen arvioidaan parantuvan vuoteen 2010 verrattuna. Cencorpin tilauskanta oli tilikauden päättyessä n. 6,0 (0,9) miljoonaa euroa ja tilinpäätöstiedotteen julkistamishetkellä n. 8,4 miljoonaa euroa. Cencorpin tavoitteena on kasvaa strategisten valintojen pohjalta tehtyjen yritysjärjestelyjen, uusien tuotteiden ja uusien asiakkuuksien avulla sekä lisensioimalla yhtiön tarjontaa täydentäviä tuotteita ja teknologioita. Cencorpin julkistamien strategialinjausten mukaisesti yhtiö siirtyy Face (Telecom) -kaupan myötä strategiatoteutuksen seuraavaan vaiheeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa laserpohjaisten tuotantoautomaatioratkaisujen toimituskyvyn edelleen vahvistamista ja toisaalta erityisosaamista vaativaan erikoiskomponenttien sarjatuotantoon suuntautumista. Cencorp suuntautuu aktiivisesti elektroniikkateollisuuden ohella uusille kasvaville markkinoille kuten energian tuotannon ja mobiilikohteiden energialähteiden sovelluksiin. Näillä valituilla alueilla yhtiö tavoittelee johtavaa markkina-asemaa erityisteknologian toimittajana pitkällä aikavälillä. Cencorpin nykyisistä osakkeenomistajista AC Invest B.V., Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Savcor Group Oy ovat sitoutuneet merkitsemään merkintäetuoikeusannissa vähintään suhteellista omistusosuuttaan vastaavan määrän eli yhteensä vähintään noin 1,65 miljoonan euron arvosta Cencorpin uusia osakkeita. Lisäksi Savcor Group Oy on antanut merkintätakauksen, jonka mukaisesti se on sitoutunut huolehtimaan siitä, että edellä sanottujen merkintäsitoumusten mukaisten merkintöjen lisäksi merkintäetuoikeusannissa merkitään uusia osakkeita vähintään Savcor Group Limitedin suhteellista omistusosuutta vastaavalla määrällä eli noin 1,68 miljoonan euron arvosta. Annetut merkintäsitoumukset ja merkintätakaus ovat ehdollisia ja peruutettavissa tietyissä tilanteissa. Savcor Group Oy on ilmoittanut kuittaavansa merkitsemiensä osakkeiden merkintähinnan sillä Cencorpilta olevia korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai korkosaatavia vastaan. Merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen mukaan uusia osakkeita merkittiin kappaletta. HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta. 19 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

12 Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentaperiaateet EUR 12kk 12kk 12kk 12kk 12kk Liikevaihto Liiketulos % liikevaihdosta 24,4 % 78,4 % 14,0 % 5,2 % 16,8 % Tulos ennen veroja % liikevaihdosta 27,3 % 83,4 % 29,3 % 19,1 % 24,4 % Oman pääoman tuotto % 164,8 221,4 212,3 238,2 160,2 Sijoitetun pääoman tuotto % 15,4 58,9 19,6 7,2 21,1 Omavaraisuusaste % 52,2 26,7 16,4 13,7 4,9 Nettovelkaantumisaste % 41,6 182,1 356,3 452, ,8 Koroton vieras pääoma Korollinen vieras pääoma Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 14,1 % 18,3 % 1,1 % 1,3 % 2,2 % Tutkimus ja kehitysmenot % liikevaihdosta 5,9 % 11,1 % 3,2 % 4,4 % 2,6 % Tilauskanta, milj. eur 6 0,9 0,5 2,8 2,3 Henkilöstö, keskimäärin Henkilöstö, kauden lopussa Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos / osake (laimentamaton) 0,02 0,04 0,10 0,11 0,15 Tulos / osake (laimennettu) 0,02 0,04 0,10 0,12 0,14 Oma pääoma / osake, eur 0,07 Osinko / osake, eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osinko / tulos, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Oman pääoman tuotto % (ROE): Voitto/tappio ennen satunnaiseriä verot x 100 Oma pääoma yhteensä Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI): Voitto/tappio + rahoituskulut x 100 Oma päääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin) Omavaraisuusaste (%): Oma pääoma yhteensä x 100 Taseen loppusumma saadut ennakot Nettovelkaantumisaste (%): Tulos/osake (EPS): Oma pääoma/osake: Osinko / osake: Korollinen vieras pääoma rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Osinko / tulos, %: Osinko per osake x 100 Tulos per osake Efektiivinen osinkotuotto (%): Osinko / osake x 100 Tilikauden päätöskurssi Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Tilikauden osingonjako Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä P/E luku (laimentamaton) 6,4 3,4 1,1 2,6 3,1 P/E luku (laimennettu) 6,4 3,4 1,0 2,2 2,9 Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,15 0,15 0,10 0,24 0,44 Osakekannan markkina arvo, kauden lopussa, MEUR 47,2 20,2 5,5 11,0 15,0 Osakeantikorjattu osakkeiden vaihto Osuus osakkeiden painotetusta keskiarvosta, % 13,8 % 62,0 % 30,5 % 41,6 % 77,8 % Osakkeiden osakenantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa Osakkeiden optio oikeudella laimennettu, osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana P/E luku: Tilikauden päätöskurssi Osakekohtainen tulos 21 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

13 Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase EUR Liite Liikevaihto ,0 % ,0 % Myytyjen suoritteiden hankintameno ,8 % ,1 % Bruttokate ,2 % 310 5,1 % Liiketoiminnan muut tuotot Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Tuotekehityskulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto ,4 % ,4 % Rahoitustuotot Rahoituskulut Tulos ennen veroja ,3 % ,4 % EUR Liite VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto omaisuus Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Tuloverot Tilikauden tulos ,2 % ,8 % Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Tulos/osake (laimentamaton), eur 11 0,02 0,04 Tulos/osake (laimennettu), eur 11 0,02 0,04 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Muut laajan tuloksen erät 0 0 Tilikauden laaja tulos yhteensä ,7 % ,2 % Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoryityksen omistajille OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Muuntoero Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset lainat Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset varaukset Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

14 Konsernin rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma EUR 1 12/ /2009 Oman pääoman muutoslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tuloslaskelman voitto/tappio Oikaistaan ei rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta Poistot ja arvonalentumiset Myyntivoitot/ tappiot pysyvistä vastaavista 24 0 Realisoitumattomat kurssivoitot ( ) ja tappiot (+) Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0 0 Verot 12 0 Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Vaihto omaisuuden lisäys ( ) / vähennys (+) Myynti ja muiden saamisten lisäys ( ) / vähennys (+) Osto ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys ( ) Käyttöpääoman muutos Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi Maksetut korot Saadut korot 47 0 Muut rahoituserät 15 0 Rahoituserät ja verot LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 10 0 Lainasaamisten takaisinmaksut Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden hankinta INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Osakeannista saadut maksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaaikaisten lainojen nostot Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS ( ) Rahavarat tilikauden alussa Muuntoero oikaisu rahavaroihin 0 0 Yhdistely oikaisut ilman rahavirtavaikutusta 0 0 Rahavarat tilikauden lopussa EUR Muut rahastot Muuntoero Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Suunnattu anti Osakeanti 0 Osakeannin vähennykset Saman märäysvallan alainen järjestely Suorat kirjaukset voittovaroihin Muuntoero, laaja tulos Kauden voitto/tappio Saman määräysvallan alaisten liiketoimintojen yhdistelyssä syntyi hankintamenon ja saatujen nettovarojen erotuksena 1,28 miljoonan euron erä, joka on kirjattu voittovaroihin. Oman pääoman muutoslaskelma Osakepääoma EUR Osakepääoma Muut rahastot Muuntoero Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Suunnattu anti Osakeanti Pitkäaikaisen velan konvertointi Osakeannin vähennykset IFRS Muu muutos Muuntoero, laaja tulos Kauden voitto/tappio CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

15 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Perustiedot yhtiöstä Cencorp konserni toimittaa tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka ja puolijohdeteollisuudelle. Konsernin emoyritys on Cencorp Oyj, joka on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Mikkeli. Yhtiön rekisteröity osoite on Insinöörinkatu 8, Mikkeli. Cencorp konserni on osa Savcor Group Oy konsernia (ytunnus: ). Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet osoitteesta tai konsernin pääkonttorista osoitteesta Insinöörinkatu 8, Mikkeli. Cencorp Oyj:n hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus päättää tilinpäätöksen muuttamisesta. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS ja IFRS standardeja sekä SIC ja IFRIC tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksissa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS säännöksiä täydentävien kirjanpito ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. IAS 39 Rahoitusinstrumentit : kirjaaminen ja arvostaminen suojauslaskennan kohteet (standardin muutos) Standardin muutoksilla selvennetään mm. osittaiseen suojaukseen liittyviä laskentakysymyksiä sekä inflaatoriskin suojausta. Johto arvio, että muutoksella ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille Tulkinta antaa ohjeita kirjanpitokäsittelyyn tapauksissa, joissa yritys jakaa muita kuin käteisvaroja omistajille. Tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja tehdessään päätöksiä tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinnasta ja näiden soveltamisesta. Johdon arvioita joudutaan käyttämään erityisesti liikearvon arvonalennustestauksessa, tuotekehitysaktivointien arvostuksessa, vaihto omaisuuden arvonalentumisessa sekä laskennallisten verosaamisten kirjaamisessa. Omaisuuserien arvonalentumistestauksissa laaditaan ennusteet omaisuuserän kerrytettävissä olevista rahamääristä. Liikearvon arvonalentumistestauksessa keskeisiä epävarmuustekijöitä ovat myyntiin ja myyntikatteeseen liittyvät tekijät. Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen määrään asti kuin tulevaisuudessa todennäköisesti syntyy verotettavaa tulosta maksettavaa veroa, jota vastaan verosaamiset voidaan hyödyntää. Yhtiö ei ole kirjannut verotuksessa vahvistettujen vähennyskelpoisten tappioiden 35,8 miljoonaa euroa sekä tilikauden tappion 3,5 miljoonaa euroa laskennallista verosaamista vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Vaihto omaisuuden arvostuksessa keskeinen epävarmuustekijä on tuotevalikoiman muuttuminen siten, että varastossa olevia komponentteja ja osakokonaisuuksia ei voitaisi vastaisuudessa hyödyntää. Omaisuuserien arvonalentumistestauksissa laaditaan ennusteet omaisuuserän kerrytettävissä olevista rahamääristä. Liikearvon testauksissa käytetyistä arvioista ja niiden perusteista on esitetty lisätietoja konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohdassa Poistot ja arvonalennukset sekä Aineettomat hyödykkeet / Liikearvo. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia sijoituksia, jotka on arvostettu käypään arvoon. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina. Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uudistettuja standardeja ja tulkintaohjeita. IFRS 2 Osakeperusteiset maksut käteisvaroina maksettavat konsernin osakeperusteiset liiketoimet (standardin Standardimuutoksella muutetaan standardin soveltamisalaa ja osakeperusteisten maksujen määritelmää sekä lisätään ohjeistusta osakeperusteisten maksujen käsittelystä konserniyhtiöiden erillistilinpäätöksissä. Johto arvio, että standardin muutoksella ei ole vaikutusta konsernin eikä erillistyhtiön tilinpäätökseen. IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (standardin uudistus) Standardia uudistettu mm. seuraavin osin: vähemmistöosuuden arvostus joko käypään arvoon tai suhteellisesti osuutena tytäryhtiön nettovaroista, vaihettaisen hankinnan aikaisemmin hankittujen omistusosuuksien arvostus uudestaan käypään arvoon hankinta ajankohtana, ehdollisen kauppahinnan arvostus käypään arvoon hankintaajankohtana, sekä hankintaan liittyvien menojen kirjaus tulosvaikutteisesti kun palvelut vastaanotettu. Johto arvio, että uudistuksella on vaikutusta yrityshankintojen kirjanpitokäsettelyssä. Tilikaudella hankittu Face (Telecom) liiketoiminta kuitenkin jää IFRS 3:n soveltamisalan ulkopuolelle koska kyseessä on saman määräysvallan alaisten liiketoimintojen yhdistäminen. IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (standardin muutos) Konsernin tytäryhtiöiden omistusosuuksien lisäysten tai vähennysten käsittely muuttunut. Määräysvallan muuttuessa voitot tai tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti, jos määräysvalta ei muutu, kirjataan voitot tai tappiot suoraan omaan pääomaan. Johto arvio, että muutoksella on vaikutusta mahdollisissa yritysjärjestelytilanteissa. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Cencorp Oyj ja kaikki sen tytäryhtiöt. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta. Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot, sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida, jos tappio johtuu arvonalentumisesta. Tuloslaskelman esittämistapa Tuloslaskelman esittämistapa muutettiin vuonna 2010 kululajikohtaisesta toimintokohtaiseksi. Vuoden 2009 lukujen jakaminen toiminnoille on tarkkojen tietojen puuttuessa tehty parhaan arvion mukaan. 27 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS CENCORP KONSERNI 2

16 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut määritellään siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta ( toimintavaluutta ). Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyhtiön toiminta ja esittämisvaluutta. Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu euroiksi käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia. Käytännössä käytetään usein kurssia, joka vastaa likimain tapahtumapäivän kurssia. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Ulkomaan rahan määräiset eimonetaariset erät, jotka on arvostettu käypiin arvoihin, on muunnettu euroiksi käyttäen arvostuspäivän valuuttakursseja. Muutoin ei monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuntamisesta syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tuloslaskelmaan. Liiketoiminnan kurssivoitot ja tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmien tuotto ja kuluerät on muunnettu euroiksi kunkin tilikauden painotettua keskikurssia ja taseet tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Kauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa muuntoeroa, joka kirjataan laajaan tuloslaskelmaan. Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon eliminoinnista syntyvät muuntoerot merkitään tuloslaskelmaan silloin, kun nettosijoituksesta luovutaan kokonaan tai osittain. Realisoitumattomat kurssitappiot ja voitot kirjataan tulosvaikutteisesti. Jos kurssivoitot/ tappiot kohdistuvat samaan tase erään, ne on netotettu ja kirjattu sitten tulosvaikutteisesti. Muuntoerot, jotka ovat syntyneet ennen , joka oli konsernin IFRS standardeihin siirtymispäivä, on kirjattu IFRS 1 standardin salliman helpotuksen mukaisesti kertyneisiin voittovaroihin IFRS standardeihn siirtymisen yhteydessä, eikä niitä myöskään myöhemmmin tytäryhtiön myynnin yhteydessä kirjata tuloslaskelmaan. Siirtymispäivästä lähtien konsernitilinpäätöstä laadittaessa syntyneet muuntoerot esitetään omassa pääomassa erillisenä eränä. Cencorpkonsernissa tähän käytäntöön siirryttiin jälkikäteen vuonna 2008 ja tarvittavat korjaukset tehtiin edellisen vuoden vertailutietoihin. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eri pituiset, kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan ja uusimisen yhteydessä mahdollinen jäljellä oleva kirjanpitoarvo kirjataan pois taseesta. Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa alueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: Rakennukset Vuokratilojen perusparannusmenot Koneet ja kalusto 25 vuotta 10 vuotta 3 7 vuotta Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkastetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Aineellisen käyttöomaisuuden poistot lopetetaan silloin, kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat omaisuuserät ja lopetetut toiminnot standardin mukaisesti. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja tappiot sisältyvät joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Julkiset avustukset Julkiset avustukset, esimerkiksi valtiolta saadut aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintoihin liittyvät avustukset, on kirjattu aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähennykseksi silloin, kun on kohtuullisen varmaa, että ne tullaan saamaan ja että konserni täyttää avustuksen saamisen edellytykset. Avustukset tuloutuvat pienempien poistojen muodossa hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Sellaiset avustukset, jotka on saatu syntyneiden menojen korvaukseksi, tuloutetaan tuloslaskelmaan samalla, kun avustuksen kohteeseen liittyvät menot käsitellään kuluksi. Tällaiset avustukset esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Konserni on saanut aiemilla tilikausilla tuotekehitysavustuksia, joissa on kyse molemmista edellä selostetuista avustuksen kirjausmuodoista. Sijoituskiinteistöt Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää hallussaan hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden arvonnousua. Sijoituskiinteistöt arvostetaan käypään arvoon. Käypä arvo määritetään säännöllisesti ulkopuolisen kiinteistöarvioijan tekemän arvion perusteella, ja se vastaa toimivien markkinoiden markkina arvoa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset sisältyvät tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Konsernilla ei ollut sijoituskiinteistöjä tilikaudella CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS CENCORP KONSERNI 3 CENCORP KONSERNI 4

17 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden jälkeen hankitun yrityksen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomääräisestä käyvästä arvosta hankintaajankohtana. Hankintamenoon sisällytetään lisäksi muut välittömästi hankinnasta johtuvat menot, kuten asiantuntijoiden palkkiot. Ennen vuotta 2004 tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisten liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty IFRS:n mukaisena oletushankintamenona. Liikearvosta ja muista taloudelliselta vaikutusajaltaan rajattomista aineettomista hyödykkeistä ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla (liitetieto 13). Tutkimus ja kehittämismenot Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Kehittämismenot, jotka aiheutuvat uusien tai kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta, aktivoidaan taseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot sisältävät ne materiaali, työ ja testausmenot, jotka johtuvat välittömästi hyödykkeen saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Aiemmilla tilikausilla kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää myöhemmin. Aineetonta hyödykettä poistetaan siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Käytössä olevat aktivoidut kehittämismenot käydään vuosittain läpi sen selvittämiseksi, onko viitteitä arvonalentumisesta. Aineeton hyödyke, joka ei ole vielä valmis käytettäväksi, testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä. Aktivoitujen kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on 3 vuotta, jonka kuluessa aktivoidut menot kirjataan tasapoistoina kuluiksi. Vaihto omaisuus Vaihto omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään materiaalivaraston osalta painotetun keskihinnan menetelmällä ja keskeneräisten töiden osalta FIFOmenetelmällä (first in, first out). Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista ja muista välittömistä menoista. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä johtuvat menot. Vuokrasopimukset Konserni vuokralle ottajana Vuokrasopimukset jaetaan IAS 17 mukaisesti rahoitusleasing sopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin. Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi IAS 17 (Vuokrasopimukset) standardin mukaisesti. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä merkitään taseeseen vuokra ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra ajan kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen vuokra aikana siten, että tilikausittain jäljellä olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. Vuokravelvoitteet sisältyvät korollisiin velkoihin. Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muut vuokrasopimukset kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin vuokrakuluina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra ajan kuluessa. Saadut kannustimet on vähennetty maksetuista vuokrista hyödyn ajallisen jakautumisen perusteella. Muut aineettomat hyödykkeet Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi. Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, on aktivoitu taseeseen hankintamenoon ja kirjataan tasapoistoina kuluiksi tulosvaikutteisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Muiden aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat seuraavat: Patentit Ohjelmistolisenssit 10 vuotta 5 vuotta 31 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS CENCORP KONSERNI 5 CENCORP KONSERNI 6

18 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvon alentuminen Aineelliset ja aineettomat omaisuuserät Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: liikearvo ja tuotekehityshankkeet. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla, eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista rahavirroista. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita yksikön omaisuuseriä tasasuhteisesti. Arvonalentumistappio perutaan, jos on tapahtunut muutos niissä olosuhteissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion kirjaamisajankohdasta. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa. Tuloutusperiaatteet Myydyt tavarat ja tuotetut palvelut Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle. Tällöin konsernilla ei ole enää tuotteeseen liittyvää valvonta tai määräysvaltaa. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä hetkeä, jolloin tavara on toimitettu asiakkaalle sovitun toimituslausekkeen mukaisesti. Tuotot palveluista kirjataan silloin, kun palvelu on suoritettu. Liikevaihto sisältää tuotteiden ja palveluiden sekä raaka aineiden ja tarvikkeiden myynnistä saadut tuotot oikaistuna välillisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla. Pitkän valmistumisajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmiusasteen perusteella. Pitkän valmistusajan vaativiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden aloittamis ja lopettamisajankohdat ajoittuvat eri tilikausille ja tulon kirjaaminen tuotoksi vaikuttaa olennaisesti liikevaihdon ja tuloksen muodostumiseen. Pitkäaikaishankkeiden valmiusaste on määritelty hankkeen toteutuneiden menojen suhteessa hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin ja on riippuvainen ennustettavista lopullisista kokonaistuotoista ja kuluista, sekä luotettavasta tavasta mitata projektin edistymistä. Tappio hankkeelta kirjataan heti, kun se on tiedossa ja arvioitavissa. Työsuhde etuudet Eläkevelvoitteet Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi ja maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke etuuksien maksamisesta. Kaikki muut järjestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jota veloitus koskee. Konsernilla ei ole etuuspohjaisina pidettäviä eläkejärjestelyjä. Osakeperusteiset maksut Konsernilla on useita optiojärjestelyitä ja ne maksetaan oman pääoman ehtoisina instrumentteina. Oman pääoman ehtoisina instrumentteina maksettavat järjestelyt arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana. Ei markkinaperusteisten ehtojen (esimerkiksi kannattavuus ja tietty tuloksen kasvutavoite) vaikutuksia ei sisällytetä option käypään arvoon, vaan ne otetaan huomioon niiden optioiden määrissä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson lopussa. Konserni päivittää oletuksen lopullisesta optioiden määrästä jokaisena tilinpäätöspäivänä. Arvioiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Optiojärjestelyjen käypä arvo määritetään Black Scholes ja Monte Carlo optionhinnoittelumallien perusteella. Ei markkinaperusteisia ehtoja, kuten kannattavuus ja tietty tuloksen kasvutavoite, ei oteta huomioon määritettäessä option käypää arvoa, vaan ne vaikuttavat arvioon optioiden lopullisesta määrästä. Muut työsuhde etuudet Työntekijät saavat täysien kymmenien palvelusvuosien johdosta lahjan/palkallista vapaata. Koska oikeus etuuteen syntyy vasta palvelusvuosimäärän täytyttyä, siitä mahdollisesti syntyvä kustannus kirjataan kyseisen vuoden vuosikuluksi. Varaukset Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, mutta vasta siinä vaiheessa, kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa käytetty diskonttaustekijä valitaan siten, että se kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetken rahan aika arvosta ja velvoitteeseen liittyvistä riskeistä. Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä tuote on loppuhyväksytty. Takuuvarauksen suuruus perustuu kokemusperäiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta. Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut asiasta. Uudelleenjärjestelyä koskeva suunnitelma sisältää vähintään seuraavat tiedot: järjestelyä koskeva liiketoiminta, pääasialliset toimipaikat, joihin järjestely vaikuttaa, niiden henkilöiden toimipaikkojen sijainti, työtehtävät ja arvioitu lukumäärä, joille tullaan suorittamaan korvauksia työsuhteen päättymisestä, toteutuvat menot ja suunnitelman toimeenpanoaika. Konsernin jatkuvaan toimintaan liittyvistä menoista ei kirjata varausta. Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. Käytöstä poistamista ja alkuperäiseen tilaan palauttamista koskevista velvoitteista kirjataan varaus silloin, kun konsernilla on ympäristölainsäädännön ja konsernin ympäristövastuuperiaatteiden perusteella velvoite, joka liittyy tuotantolaitoksen käytöstä poistamiseen, ympäristövahingon korjaamiseen tai laitteiston paikasta toiseen siirtämiseen. 33 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

19 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tuloverot ja laskennalliset verot Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Verokulu kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi suoraan omaan pääomaan kirjattavien erien osalta, jolloin verovaikutus kirjataan myös vastaavasti osaksi omaa pääomaa. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan perusteella. Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan kirjata, kun kyseesä on alun perin kirjanpitoon merkittävä omaisuuserä tai velka, ja kyseinen liiketoimi ei ole yritysten yhteenliittymä eikä tällaisen omaisuus tai velkaerän kirjaaminen vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon liiketoimen toteutumisajankohtana. Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät hankintojen yhteydessä tehdyistä käypiin arvoihin arvostuksista. Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Yhtiö ei ole kirjannut verotuksessa vähennyskelpoisista, yli 39 miljoonan euron tappioistaan laskennallista verosaatavaa. Korot ja osingot Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä ja osinkotuotot, kun oikeus osinkoon on syntynyt. Rahoitusvarat ja rahoitusvelat Rahoitusvarat Konsernin rahoitusvarat luokitellaan IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, eräpäivään asti pidettävät sijoitukset, lainat ja muut saamiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä yritys pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Niiden arvostusperuste on jaksotettu hankintameno. Ne sisältyvät taseessa myyntisaamiset ja muut saamiset ryhmään luonteensa mukaisesti lyhyt ja pitkäaikaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua. Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti määrätty tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. Myytävissä olevat rahoitusvarat voivat koostua osakkeista ja korollisista sijoituksista. Ne arvostetaan käypään arvoon, tai milloin käypä arvo ei ole määritettävissä luotettavasti, hankintahintaan. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset merkitään käyvän arvon rahastoon omaan pääomaan verovaikutus huomioon ottaen. Käyvän arvon muutokset siirretään omasta pääomasta tuloslaskelmaan silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä jota ei arvosteta käypään arvoon tuloksen kautta. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. Rahoitusvelat Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä ja lyhytaikaisiin velkoihin, ja ne voi voivat olla korollisia tai korottomia. Pääomalainan ehtoisen vaihtovelkakirjalainan velkaosuuden käypä arvo on määritetty käyttämällä vastaavan velan markkinakorkoa lainan liikkeeseenlaskuhetkellä. Velkaosuus on kirjattu jaksotettuun hankintamenoon. Kaikkien rahoitusvarojen ja velkojen käyvän arvon määrittämisperiaatteet on esitetty liitetiedossa 24. Rahoitusvarojen arvonalentuminen Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä onko olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Osakesijoitusten merkittävä ja pitkään jatkunut arvonalentuminen, jolloin käypä arvo alittaa hankintahinnan, on osoitus myytävissä olevan osakkeen arvonalentumisesta. Konserni kirjaa myyntisaamisista arvonalentumistappion, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei saada perityksi täysimääräisesti. Velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköisyys, maksujen laiminlyönti tai maksusuorituksen viivästyminen yli 90 päivää ovat näyttöjä myyntisaamisen mahdollisesta arvonalentumisesta. Tuloslaskelmaan kirjattavan arvonalentumistappion suuruus määritetään saamisen kirjanpitoarvon ja efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä kaudella, ja vähennyksen voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, kirjattu tappio perutaan tulosvaikutteisesti. Vieraan pääoman menot Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Osingonjako Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamaa osingonjakoa ei vähennetä jakokelpoisesta pääomasta ennen yhtiökokouksen päätöstä. Osakepääoma Tilikauden aikana järjestiin 16 miljoonan euron suunnattu anti Savcor Group Limited:lle osana Face (Telecom) liiketoiminnan hankintaa. Lisäksi järjestettiin uusanti, jossa saatiin yhtiöön 5,6 miljoonalla eurolla uutta pääomaa. Sekä suunnattu anti että uusanti kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankintaajankohdasta lukien. Konsernitileihin liittyvät luottotilit sisältyvät lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin ja ne on esitetty netotettuina, sillä konsernilla on sopimukseen perustuva laillinen kuittausoikeus suorittaa tai muutoin eliminoida velkojalle suoritettava määrä kokonaan tai osaksi. 35 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

20 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Uudet IFRS standardit ja tulkinnat Alla on lueteltu IASB:n julkaisemat standardit ja tulkinnat, joiden soveltaminen tulee pakolliseksi vuonna Konserni ottaa nämä käyttöön niiden voimaantulon mukaisesti. IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (standardin uudistus) Uudistuksen tarkoituksena on selventää ja yksinkertaistaa lähipiirin määritelmää erityisesti osapuolien huomatavaan vaikutusvaltaan tai yhteiseen määräysvaltaan liittyen. Uudistettu standardi tulee voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta takautuvasti. Johto arvio, että uudistuksella ei ole merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu (standardin muutos) Muutos koskee erityisesti valuuttamääräisten osakeantien käsittelyä. Muutos tuli voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. Johto arvio, että muutoksella ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. IFRIC 14 IAS 19 Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (tulkinnan muutos) Tulkintaan tehtiin muutos, jolla poistettiin tarkoitukseton laskentakäsittely tilanteessa, jossa vähimmäisrahastointivaatimuksen kattamiseksi suoritetaan ennenaikaisia maksuja. Muutos tulee voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. Johto arvio, että muutoksella ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi (tulkinnan muutos) Tulkinta käsittelee rahoitusvelkojen muuttamista oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi. Muuttamista käsitellään pääsääntöisesti velkojen kuoletuksena. Rahoitusvelan kirjanpitoarvon ja oman pääoman ehtoisen instrumentin käyvän arvon erotus kirjataan tulosvaikutteisesti. Tulkinta tuli voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. Johto arvio, että tulkinta tulee vaikuttamaan mahdollisissa uusissa tapauksissa, joissa rahoitusvelkoja muutetaan oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi. Lukujen esittäminen Seuraavissa liitetiedoissa luvut on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu. 1. Segmentti informaatio Face (Telecom) yritysjärjestely saatettiin päätökseen , ja Cencorpin raportointirakenne muuttui alkaen. Face (Telecom) liiketoiminnan tulos ja tase yhdistellään Cencopin konsernilukuihin alkaen. Cencorp raportoi vuoden 2010 kahden liiketoimintasegmentin mukaan. Liiketoimintasegmentit ovat Laser ja automaatiosovellukset ja Erikoiskomponentit. Vuonna 2009 Cencorp konsernilla oli vain yksi liiketoimintasegmentti. Konsernin tuotoista kertyy yhdeltä asiakkaalta yli 10 prosenttia. Liiketoimintasegmentit 2010 Laser ja automaatiosovellukset Erikoiskomponentit Eliminoinnit Yhteensä Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Varat Velat Investoinnit Poistot Arvonalentumiset Maantieteelliset tiedot Maantieteellisinä tietoina raportoidaan Suomi, Muu Eurooppa, Amerikka, Aasia ja muut maat. Maantieteellinen tieto määräytyy liikevaihdon osalta asiakkaan sijainnin mukaan ja varat varojen sijainnin mukaan. Suomi Muu Eurooppa Amerikka Aasia Muut maat Konserni 2010 Ulkoinen liikevaihto Pitkäaikaiset varat Ulkoinen liikevaihto Pitkäaikaiset varat Liikevaihdon jakautuminen palvelut tavarat Valmiusasteen perusteella tuloutettavat pitkän valmistusajan vaativat hankkeet Kumulatiivinen liikevaihto Tilikaudelle tuloutetut Tuotoiksi kirjaamaton määrä Saadut ennakkomaksut Osatuloutussaamiset CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,21 miljoonaa euroa (0,89 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,21 miljoonaa euroa (0,89 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 23.4.2009 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2009 (IFRS) - Liikevaihto 1,21 milj. euroa (0,89 milj. euroa) - Liiketulos 0,11 milj. euroa (-0,19 milj. euroa)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS)

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) 1 Westend ICT Oyj Tilinpäätöstiedote 11.2.2010 klo 8:50 WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) - Liikevaihto 4,33 milj. euroa (3,84 milj. euroa) - Liiketulos 0,45 milj. euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007

Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Heinä-syyskuu 2007 Liikevaihto oli 6,1 milj. euroa (3,0 milj. euroa) Liiketulos (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (-1,0 milj. euroa) Tulos ennen veroja oli 0,4 milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2016 26.10.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö 1 9 2016 lyhyesti Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI

KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI -Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 15 prosenttia 62,3 milj. euroon. -Toimitettujen latureiden määrä nousi 15 prosenttia 55,6 milj. kappaleeseen.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS

Osavuosikatsaus VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2011-29.2.2012 VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2011 29.2.2012 1 Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus AJALTA 1.9.2011 29.2.2012 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2011 29.2.2012 oli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 2. elokuuta 2001 Teijo Fabritius, toimitusjohtaja JOT Automation Group Oyj industry customers targets competition strategies Tunnuslukuja Milj. EUR 1-6/01 1-6/00 Muutos,% 2000

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

. ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 9:00

. ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 9:00 . ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2012 KLO 9:00 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011 Elecsterillä vahva kasvun vuosi 2011 Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 10,7 MEUR

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot