Puolivalmiista valmiiseen kotiin uudet asunnot Venäjällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolivalmiista valmiiseen kotiin uudet asunnot Venäjällä"

Transkriptio

1 Sergey Boltramovich Nickolay Lotov Sergey Baldanov Grigory Dudarev Pavel Filippov Hannu Hernesniemi Puolivalmiista valmiiseen kotiin uudet asunnot Venäjällä Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Sarja B 223 KTM Rahoitetut tutkimukset 7/2006 Markkinaosasto

2

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Rahoitetut tutkimukset Aleksanterinkatu HELSINKI PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) /2006 Telekopio (09) Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Sergey Boltramovich, Nickolay Lotov, Sergey Baldanov, Grigory Dudarev, Pavel Filippov ja Hannu Hernesniemi Julkaisuaika Syyskuu 2006 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Puolivalmiista valmiiseen kotiin uudet asunnot Venäjällä Tiivistelmä Rakentaminen Venäjällä on kasvanut 10 prosentin vuosivauhdilla vuodesta Talouskasvun ansiosta ja keskiluokan syntyessä asuntorakentamisesta on tullut tärkeä rakentamisen sektori. Asunnot luovutetaan ostajille noin 90 prosenttisesti viimeistelemättöminä. Asukkaat teettävät tai itse tekevät viimeistelytyöt. Niitä tekevät yksittäiset ammattimiehet tai työporukat ja viimeistelyyn erikoistuneet urakoitsijat. Työn laatu on osittain huonoa. Alalle tulo on helppoa, ja koulutuksesta on puute. Suuri osa alasta kuuluu harmaaseen talouteen. Asukkaille pitkittyvistä viimeistelyremonteista aiheutuu merkittäviä haittoja, koska muutot siirtyvät tai he asuvat remonttien keskellä. Kauppa- ja teollisuusministeriö rahoitti tämän tutkimuksen selvittääkseen, voisiko viimeisteltyjen asuntojen tarjontaa Venäjällä lisätä ja miten. Samalla piti selvittää muita asunnon ostoon liittyviä tekijöitä. Tutkimustiedon avulla parannetaan suomalaisen rakennusalan kilpailukykyä Venäjällä ja kehitetään suomalais-venäläistä rakennusalan yhteistyötä. Projektin johtoryhmässä oli edustus Suomen rakennusklusterin eri osa-alueilta. Tutkimuksen suoritti Etlatieto Oy alihankkijoinaan venäläinen tutkimus- ja konsulttiyhtiö Solid Invest ja kyselytutkimuksiin erikoistunut Comcon yhtiö. Aluksi tarkastellaan asuntorakentamisen lainsäädäntöä ja asuntorakentamisen kehitystä koko Venäjällä ja Moskovassa sekä Pietarissa. Sen jälkeen raportoidaan asunnonostajille tehdyn kyselyn tulokset. Tutkimuksessa haastateltiin 70 moskovalaista ja 70 pietarilaista kotitaloutta, jotka ostivat vuosina 2004 tai 2005 uuden kerrostaloasunnon. Heiltä kysyttiin asunnon valintaan, rahoitukseen ja viimeistelyyn liittyviä kysymyksiä. Lisäksi haastateltiin suppea joukko rakennusalan toimijoita Pietarissa. Tutkimuksen johtopäätökset sisältävät tutkijoiden näkemyksiä ja suosituksia siitä miten suomalaisyritysten tulisi kehittää toimintaansa Venäjällä. Lisäksi johtoryhmä laajennettuna kokoontui pohtimaan strategisia toimenpiteitä kilpailukyvyn kehittämiseksi Venäjällä. Tulokset on sisällytetty kirjan liitteeseen. Asuntoja rakennettiin vuonna Keskimääräinen uuden asunnon pinta-ala oli 84,7 neliötä. Moskovassa ja Moskovan alueella rakennettaan noin 25 % Venäjän asunnoista. Moskovan alue on jopa ohittanut Moskovan, koska kaupungissa on huutava tonttipula. Pietari on kolmanneksi suurin rakentamisen keskus Venäjän alueista. Pietarin kehityksen uskotaan ennakoivan, Moskovaa lukuunottamatta, muiden Venäjän suurkaupunkien kehitystä. Asunnon valintaan vaikuttivat eniten hinta ja sijainti. Pietarilaisille nämä olivat moskovalaisia tärkeämpiä. Moskovassa painotettiin asumisympäristön puhtautta, talon ja asunnon laatua ja molemmissa asunnon tarkoituksenmukaista suunnittelua. Pietarilaiset säästävät ja ottavat riskiä ostamalla asunnon rakentamisen alkuvaiheessa. Eroja selittää moskovalaisten parempi ostovoima sekä kaupungin suuremmat ympäristöongelmat. Viimeistely halutaan teettää itse, koska halutaan mieleinen viimeistely ja sopivia, viimeisteltyjä asuntoja ei ole markkinoilla. Vasta näiden jälkeen mainittiin varojen puute. Tärkein taustaselittäjä on se, että rakennusyhtiöt eivät viime vuosikymmeninä ole pystyneet tarjoamaan kuin huonolaatuista viimeistelyä. Tutkijat päätyvät siihen, että varsinkin keskihintaisia asuntoja ostavat olisivat halukkaita ostamaan viimeisteltyjä asuntoja, jos niitä olisi tarjolla. Tämä on suomalaisten kannalta lupaavin asiakassegmentti. Asunnonostajien luottamus on voitettavissa vain tekemällä ja näyttämällä, koska epäluulot viimeistelyn laadusta ovat suuret. Tarvitaan viimeisteltyjä esimerkkiasuntoja ja -taloja, joilla kuluttajien luottamus voitetaan. KTM:n yhteyshenkilö: Markkinaosasto/Eero Jäntti, puh. (09) Asiasanat Venäjä, asuntorakentaminen, viimeistely, Moskova, Pietari ISSN Kokonaissivumäärä 187 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta 27 Kustantaja Edita Publishing Oy

4

5 Esipuhe Rakentaminen kasvoi määrällisesti Venäjällä 10,5 prosenttia vuonna Kasvu on jatkunut samaa tahtia vuodesta 2000, mikä on tehnyt rakentamisesta yhden Venäjän nopeimmin kasvavista aloista. Naapurin ahkera rakentaminen on suomalaiselle rakennusklusterille historiallinen mahdollisuus. Nyt ei kuitenkaan enää riitä pelkkä rakennustarvikkeiden vienti ja rakentamisen projektivienti. On tukeuduttava paikalliseen läsnäoloon kilpailukyvyn kehittämiseksi. Suomalaista osaamista on yhdistettävä venäläisten yritysten, työvoiman ja raaka-aineiden kilpailukykyyn. Keskeinen rakentamisen sektori on asuntorakentaminen. Venäjän asuntorakentaminen elää tietynlaista murrosta. Sitä ruokkii keskiluokan kasvava kysyntä. Myös sosiaalinen asuntotuotanto on lähtenyt käyntiin, kun kuntien verotulot lisääntyvät. Presidentti Putin on asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2010 pitää rakentaa vuodessa jo 80 miljoonaa asuinneliötä, kun nykyinen rakentamisen taso on noin 45 miljoonaa neliömetriä. Suomalaiset rakentajat ovat kiinnostuneita erityisesti nousevasta keskiluokasta. Se voi itse tehdä ratkaisuja asuntonsa ostossa. Heitä myös kiinnostaa korkealaatuisesti viimeisteltyjen asuntojen ostaminen. Nyt 90 prosenttia asunnoista Venäjällä luovutetaan kuluttajille osittain tai kokonaan viimeistelemättömänä. Viimeistelyn, joka Suomessa on olennainen osa rakentamista, lisääntyminen parantaisi suomalaisten kilpailukykyä. Samalla Venäjälle etabloitumassa olevat rakennusklusterin yritykset rakentajat, rakennusmateriaaliteollisuus, rautakauppa ja muut rakennusalan toimijat voisivat lisätä yhteistyötään. Tässä tutkimuksessa on kyselyllä selvitetty yhteensä 140 moskovalaisen ja pietarilaisen talouden asunnonhankintaan liittyviä päätöksiä ja mielipiteitä. Lisäksi on haastateltu rakennusalan yrityksiä ja järjestöjä, viranomaisia ja asuntorahoittajia. Tutkimuksen suorittivat Etlan projektitutkimusyksikkö Etlatieto Oy sekä konsultti- ja tutkimusyhtiö Solid Invest ja markkinatutkimusyhtiö Comcon Venäjältä. Tutkijoiden apuna oli rakennusalan asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä. Kauppa- ja teollisuusministeriö kiittää tutkijoita ja ohjausryhmää hyvin tehdystä työstä. Helsingissä syyskuussa 2006 Eero Jäntti, kaupallinen neuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö Markkinaosasto

6

7 Sisällysluettelo Esipuhe Sisällysluettelo Tiivistelmä Summary Johdanto Venäjän uusien asuntojen markkinat Lainsäädäntö ja hallinnolliset puitteet Rakennustoimintaa koskeva lainsäädäntö Rakennustoimintaa säätelevät valtion viranomaiset Rakennustoiminnan lisensointi Rakennustoimintaan liittyvä maalainsäädäntö Rakennusluvat Rakennuksen käyttöönottolupa Venäläisten asuinrakennusten rakentamisessa yleisimmin käytetyt rahoitustavat Kiinteistökohteiden ja tonttien valtiollinen rekisteröinti Venäjän asuntorakentamisen markkinat Markkinoiden volyymi ja maantiede Taustavaikuttimet ja suurimmat esteet Kehitystrendit Kasvunäkymät Moskovan asuntorakentamisen markkinat Markkinavolyymi Hinnan kehitys Avaintoimijat Pietarin asuntorakentamisen markkinat Markkinoiden koko Hintojen kehitys

8 2.4.3 Avaintoimijat Markkinoiden erityispiirteitä ja trendejä Asiakkaan tarpeet ja toiveet Kenttätutkimus Asunnon valinta Asunnon rahoittaminen Asunnon viimeistely Viimeistelemättömän asunnon ostamisen syyt Viimeistelyn kohteet, työvaiheet ja haitat Viimeistelyn suorittajat Viimeistelymateriaalit Viimeistelytöiden hinta Takuu Viimeistellyn asunnon ostaminen Venäläisten rakennusalan toimijoiden tulevaisuudennäkymät Rakennusyritysten näkemyksiä Viimeistelyyn keskittynyt rakennustarvikeliike Kiinteistövälittäjän näkemyksiä Asuntorahoituksen kehityksestä Rakennusalan järjestöjen ja Pietarin rakennuskomitean näkemyksiä Johtopäätöksiä Johtopäätökset ja suositukset Lähteet Liite 1 Ehdotus Suomen rakennusklusterin strategiaksi Venäjän asuntorakentamisessa Liite 2 Kysymyslomake

9 9 Tiivistelmä Asunnon ostaminen ja varsinkin sen asuttavaan kuntoon saattaminen Venäjällä on työläs ja asunnon ostajan kannalta usein henkisesti rasittava projekti. Vaikeita ja riskialttiita vaiheita ovat asunnon valinta, rahoituksen järjestäminen ja lopulta, kun asunto on saatu käyttöön, sen viimeistely. Rakentajilla on omat ongelmansa, jotka liittyvät rakennuskelpoisten tonttien saantiin, rakennusaikaiseen rahoitukseen, talon liittämiseen erilaisiin yhdyskuntaverkkoihin puhumattakaan mahdollisista rakentamiseen liittyvistä vaikeuksista. Kun rakentaja luovuttaa talon, se ei suinkaan ole valmis. Noin 90 prosenttia kaikista asunnoista luovutetaan viimeistelemättöminä. Sen jälkeen asunnot valloittaa sekalainen joukko viimeistelyremontin tekijöitä. Kuluu kuukausia ja pahimmissa tapauksissa 2 3 vuotta ennekuin kaikki asunnot on viimeistelty ja rakentamisen äänet talossa loppuvat. Vaikeuksista huolimatta Venäjällä valmistui asuntoa vuonna Asuntorakentaminen on kasvanut koko 2000 luvun noin 10 prosenttia vuodessa. Tutkimuksessa kuvataan asuntorakentamiseen vaikuttava lainsäädäntö, josta osa vaikeuksia johtuu. Sen jälkeen tarkastellaan tilastojen valossa rakentamisen kasvua koko Venäjällä (luku 2). Tarkemmin perehdytään Moskovaan ja Pietariin, jotka ovat tärkeimmät uusien asuntojen markkinat ja tämän tutkimuksen kohdealueet. Tutkimuksen pääosan muodostaa 70 moskovalaiselle ja 70 pietarilaiselle asunnonostajalle tehdyn kyselyn tulosten esittely (luku 3). Rakentamisen trendeistä ja rakentamiseen liittyvistä ongelmista ja haasteista hankittiin tietoa haastattelemalla rakennusalan toimijoita ja tutustumiskäynnein (luku 4). Tutkimuksen lopuksi johtopäätöksissä tutkijat esittävät näkemyksiään siitä, miten suomalaisten rakennusalan toimijoiden pitäisi edetä Venäjän markkinoilla (luku 5). Liitteessä 1 on projektin laajennetun johtoryhmän näkemys Suomen rakennusalan Venäjästrategiasta asuntorakentamisessa. Ongelmalliset lait Ongelmallinen laki rakentajien kannalta on laki kerrostalojen ja muiden kiinteistökohteiden osuuspohjaisesta rakentamisesta. Sen tarkoitus on suojella asunnon ostajia, niin etteivät he menetä rahojaan vaan saavat todella vastikkeena ostamansa asunnon. Jos rakentaja rikkoo rakennussopimusta, rakennus esimerkiksi viivästyy yli kolme kuukautta, ostajat voivat jopa vaatia tonttia ja rakennusta itselleen. Tämän seurauksena pankit eivät mielellään anna rakentajalle rakennusaikaista rahoitusta tonttia ja rakennusta vastaan. Toinen lainsäädäntöön liittyvä ongelma koskee asunnonostajan omistusoikeuden rekisteröintiä. Se ei onnistu ennekuin talo on ensin hyväksytty valtion vastaanotto-

10 tarkastuksessa. Sen jälkeen asunnot ja omistusoikeudet rekisteröidään. Rakenteilla oleva asunto ei kelpaa näin rakennusaikana pankille asunnonostajan asuntolainan vakuudeksi. Myös uusi hypoteekkilainasäännöstö edellyttää, että talo on vastaanottotarkastuksessa hyväksytty ja asunto ja omistusoikeus rekisteröity. Näin valtion viimekädessä takaamia ja tukemia lainoja käytetään etupäässä vanhojen asuntojen ostamiseen. Kun rahoitusmahdollisuudet ennen rakentamisen aloittamista ja sen alussa ovat vähäiset, eivät asukkaat pääse käytännössä osallistumaan asuntojen suunnitteluunkaan. Valtion vastaanottotarkastuksessa edellytetään, että talo on valmis, sen turvallisuusjärjestelmä on käytössä sekä talon yhteiset tilat, kuten porraskuilu, vesijohdot ja ilmastointi ovat kunnossa. Asunnot sisältä saavat olla viimeistelemättömiä. Tämä on siinä mielessä hyvä säännös, että asunnon ostajat eivät luota rakennusyhtiöiden viimeistelyn laatuun, joka viime vuosikymmeninä on ollut erittäin huono. Asukkaat saavat itse päättää viimeistelystä ja voivat valvoa sen laatua. Toisaalta, jos viimeistelyn tasosta ja laadusta olisi laadittu velvoittavia säännöksiä, rakentajilla olisi sitova ohje viimeistelyn tasosta ja laadusta ja asunnon ostajat tietäisivät millaista viimeistelyä ovat ostamassa. Rakentamisen markkinat 10 Neuvostoliiton aikana rakentaminen oli massatuotantoa. Niinpä vielä vuonna 1992 rakennettiin asuntoa, joissa keskikoko oli 60,8 neliömetriä. Kokonaispinta-ala oli 41,5 milj. neliömetriä. Vasta vuonna 2005 saavutettiin vuoden 1992 taso, kun asuntopinta-alaa rakennettiin 43,6 milj. neliömetriä. Asuntoja rakennettiin eli vähemmän, mutta niiden keskikoko oli noussut 84,7 neliöön. Markkinoiden pohjavuodesta 2000, jolloin rakennettiin 30,3 miljoonaa neliömetriä, kasvu on ollut nopeaa. Asutoneliömetrejä on rakennettu keskimäärin 6,7 enemmän kuin edellisenä vuonna. Jos otetaan muut tekijät huomioon (paremmat materiaalit, uusi teknologia ja niin edelleen), voidaan arvioida asuntorakentamisen kasvaneen määrällisesti jopa 10 prosenttia vuodessa. Tärkeintä on kuitenkin se, että on siirrytty laadullisesti uuteen järjestelmään. Tarjontavetoisesta järjestelmästä on siirrytty kysyntävetoiseen järjestelmään, jossa asiakkaan tarpeet ja mieltymykset on otettava huomioon. Moskovan ja sitä ympäröivän Moskovan alueen osuus Venäjän koko asuinrakentamisesta on noin 25 prosenttia. Moskovalaisten keskimääräiset tulot ovat noin kolminkertaiset Pietariin ja muihin Venäjän merkittäviin kaupunkeihin verrattuna, mikä asukasmäärän ohella selittää markkinoiden suuruutta. Pietarin markkinat ovat Venäjän 88 alueesta kolmanneksi suurimmat. Moskovassa myös sosiaalinen asuntotuotanto on ollut suhteellisen suurta, noin prosenttia koko tarjonnasta, kun sen osuus Pietarissa on ollut vain 3 5 prosenttia. Pietarissa sosiaalinen asuntotuotanto on kuitenkin kasvaa jatkossa johtuen kaupungin talouden vahvistumisesta.

11 Moskovan ongelma on tonttimaan puute, mistä syystä nyt rakennetaan kaupungin rajojen ulkopuolelle, Moskovan alueen puolelle. Kaupungissa uusia tontteja raivataan siirtämällä teollisuutta kauemmaksi ja purkamalla vanhoja Hruštšovin aikaisia taloja, joiden kestoiäksi olikin suunniteltu vain 30 vuotta. Pietarissa sen sijaan on vapaata maata ja siellä voidaan rakentaa kerralla kokonaisia asuntoalueita. Rakenteilla oleva kehätie antaa tulevaisuudessa lisää mahdollisuuksia tehokkaalle aluerakentamiselle. Ongelmana molemmissa kaupungeissa on puutteet infrastruktuurissa. Sähkö-, lämpö-, kaasu- ja vesijohtoverkot eivät tahdo riittää uusien talojen tarpeisiin. Lisäksi ne ovat erittäin kuluneita. Uusilla alueilla rakentajien on itse huolehdittava verkoista. Kuluttajien valinnat 11 Tutkimuksessa tehtyjen haastattelujen mukaan kaksi eniten asunnon valintaan vaikuttavaa tekijää ovat hinta ja sijainti. Pietarilaisille nämä olivat moskovalaisia tärkeämpiä. Moskovassa painotettiin ympäristötekijöitä (luonto, puhdas ilma, saastumaton maaperä ja hyvät materiaalit) sekä talon ja asunnon laatua. Molemmissa kaupungeissa arvostetaan asunnon tarkoituksenmukaista suunnittelua. Pietarilaisille talon rakennusvaihe on suhteellisen tärkeä tekijä. He haluavat ostaa asunnon talon rakentamisen alkuvaiheessa, jolloin asunnon saa edullisemmin, mutta vastapainoksi joutuu hyväksymään enemmän riskejä (valmistuuko talo, millä aikataululla sekä mikä tulee olemaan sen laatutaso). Erojen taustalla on useampia tekijöitä. Moskovalaisten ostovoima on parempi kuin pietarilaisten. Moskovalaisilla näyttää (vastausten perusteella) virallisten tulojen ohella olevan myös enemmän pimeitä tuloja. He voivat ostaa valmiimmista kohteista ja valita korkeampien tulojensa takia mieleisensä asunnon suuremmasta asuntojen valikoimasta. Toisaalta kaupungissa on suuremmat ympäristöongelmat ja enemmän liikennettä, jolloin panostetaan siihen, että löydettäisiin luonnonläheinen, puhdas asuinympäristö. Venäjällä asunnon viimeistely halutaan teettää itse, koska halutaan mieleinen viimeistely ja voidaan kontrolloida viimeistelytyön laatua. Toiseksi tärkein syy oli kuitenkin se, että sopivia, viimeisteltyjä asuntoja ei ole markkinoilla. Vasta näiden jälkeen mainittiin varojen puute. Viimeistelemättömän asunnon ostaminen ei olekaan merkki asunnonostajan budjetin kireydestä. Tärkein taustaselittäjä on se, että rakennusyhtiöt eivät viime vuosikymmeninä ole pystyneet tarjoamaan kuin huonolaatuista viimeistelyä. "Viimeistelty asunto" venäläisen asunnonostajan ajattelussa onkin itse asiassa "huonosti viimeistelty asunto". Asenne ei muutu kuin myönteisten kokemusten kautta. Suurimmalla osalla haastatelluista viimeistelytöihin kului aikaa kolmesta kuukaudesta vuoteen. Lähes neljännes perheistä (23 prosenttia) asui asunnossa vii-

12 meistelytöiden alusta lähtien, muutti alkuvaiheessa tai silloin, kun viimeistelytöistä on vielä puolet tekemättä. Viimeistelytöiden loppuvaiheessa muutti asuntoon asumaan 35 prosenttia perheistä. Viimeistelytöistä johtuvat suurimmat haitat olivat jatkuva rakennustöiden melu, lika ja vauriot yleisissä tiloissa, vesi- ja sähkökatkokset, ongelmat hissin kanssa (jatkuvasti varattu) ja ulkopuolisten aiheuttamat turvallisuusongelmat. Moskovassa asuntoihin muutetaan useammin vasta silloin, kun viimeistelyremontit on tehty. Siellä myös viimeistelyremontit tehtiin rivakammin. Koetut haitat Moskovassa olivat huomattavasti vähäisemmät kuin Pietarissa, johtuen edellä mainituista syistä. Keskeinen johtopäätös 12 Tutkijat päätyvät siihen, että varsinkin keskihintaisia asuntoja ostavat olisivat halukkaita ostamaan viimeisteltyjä asuntoja, jos niitä olisi tarjolla. Heidän mieltymykset vastaavat parhaiten eurooppalaisten kuluttajien mieltymyksiä. Tämä on suomalaisten kannalta lupaavin asiakassegmentti. Asunnonostajien luottamus on voitettavissa vain tekemällä ja näyttämällä, koska epäluulot viimeistelyn laadusta ovat suuret. Tarvitaan viimeisteltyjä esimerkkiasuntoja ja -taloja, joilla kuluttajien luottamus voitetaan. Tähän päätyi myös tutkimuksen johtoryhmä esittämällä yhtenä strategiasuosituksenaan "konkreettinen markkinointi tekemällä ja näyttämällä".

13 13 Summary In Russia the purchasing of a dwelling and especially getting it into an inhabitable state is a laborious and often nerve-wracking project for the buyer. Difficult and risky stages are choosing a flat, arranging financing and finally, once the flat is in use, the finishing work. The builders have their own problems with obtaining good building sites, funding at the time of construction, joining houses to different communal networks not to mention possible difficulties related to the construction work. When the constructor hands over the dwelling, it is by no means ready. About 90 % of dwellings are handed over unfinished. After that flats are taken over by a motley crew of workers to finish the interiors. Months go by and in the worst cases it will take 2 3 years before all the flats are finished and construction noises in the building stop. Despite the difficulties dwellings were completed in Russia in Residential housing has been growing at about 10 % a year for the whole 21st century. The study describes the legislation affecting the construction of residential housing, which is the cause of some of the problems. Thereafter a statistical overview is provided of the growth of construction in the whole of Russia (chapter 2). The study focuses in particular on the situation in Moscow and St. Petersburg, which are the most important markets for new dwellings and the subject of this study. The main part of the study constitutes of a presentation of the results of a survey conducted with 70 flat buyers from St. Petersburg and 70 from Moscow (chapter 3). Information on construction trends, problems and challenges in construction work was gathered by interviewing construction experts and conducting field trips (chapter 4). The end of the study presents the conclusions of the researchers on how Finnish construction companies should approach the Russian market (chapter 5). Appendix 1 includes the extended steering committee's view on the Finnish construction industry's strategy regarding residential housing in Russia. Problematic laws A problematic law for the builder is the law for construction of blocks of flats and other real estate on a share basis. It is meant to protect housing buyers from losing their money and that they actually receive the dwelling they have purchased. If a builder breaches the contract, for example the building is delayed by over 3 months, the buyers can even demand the plot of land and the building for themselves. As a result of this banks are not eager to finance the contractor during construction against the plot of land and the building. Another problem related to legislation regards the registration of housing buyers' ownership rights. It is not possible until the building has first passed a governmen-

14 tal inspection. After this the dwelling and the ownership rights are registered. The dwelling under construction thus cannot be approved by a bank as collateral for the owner's housing loan. The new mortgage loan legislation requires that the building has passed the governmental inspection and that the dwelling and the ownership rights have been registered. Therefore government guaranteed and subsidized loans are used primarily for purchasing of old housing. Since the financing possibilities before the start of construction are poor, the residents are not able to participate in the planning of the housing in practice. The governmental inspection requires that the building is finished, that the building's security system in use and that the common areas of the building such as the stairway, water pipes and ventilation are in good condition. The interiors of the flats can be unfinished. This is a good provision from the standpoint that the buyers do not trust the quality of construction companies' finishing work, which has been poor in recent decades. The residents can decide themselves about the finishing work and supervise its quality. On the other hand, if there were legislation regarding the standards and quality of the finishing work, the contractors would have binding guidelines regarding the standards and quality of the finishing work and the residents would know what kind of finished flat they were buying. Housing Market 14 During the days of the Soviet Union buildings were mass-produced. So still in dwellings were built, with an average size of 60.8 square meters, with a total area of 41.5 million square meters. It was not until 2005 that this total surface area was met, when the surface area of dwellings built reached 43.6 million square meters. Some dwellings were built so the amount was less, but the average size had risen to 84.7 square meters. The growth has been fast from the market low point in 2000 when 30.3 million square meters were built. An average of 6.7 per cent more have been built every year. If other factors are taken into account (better materials, new technology etc.), it can be estimated that the residential housing sector has been growing up to 10 % year in volume terms. The most important thing, however, is that a new system has been introduced in terms of quality. A system based on supply has shifted into a system based on demand, where the needs and preferences of the customer must be taken into regard. Moscow and the surrounding Moscow Region make up about 25 % of Russia's residential housing sector. The average incomes of Moscovites are about three times bigger than those of the residents of St. Petersburg and other major Russian cities, which in addition to the size of the population describes the size of the market. The St. Petersburg district has the third largest market of the 88 regions in Russia. In Moscow also social housing output has been relatively large, about 30 35% of the total supply, while in St. Petersburg its share has been only about 3 5%. The

15 amount of social housing is growing, however, due to the city's strengthening economy. Moscow is plagued by a lack of building sites, for which reason construction activity in the Moscow Region is now concentrated outside of the city limits. The new building sites in the city are cleared by transferring manufacturing plants further away and tearing down old buildings built during Kruschev's days which were planned to last only 30 years. St. Petersburg, on the other hand, has land available and whole housing districts can be built there at one time. The ring roads under construction will in the future facilitate efficient construction of housing areas. The problem in both cities is the lack of infrastructure. The supply of electricity, heat, gas and water is insufficient to meet the demand from new dwellings and the distribution networks are in very poor condition. In many new areas the contractors have to service the networks themselves. Consumers' choices 15 According to the interviews made during the study the choice of dwelling is affected the most by the price and the location. These criteria were more important to residents of St. Petersburg than Moscow. Moscovites were interested in environmental factors (nature, clean air, unpolluted ground and good materials) as well as the condition of the building and flat. Residents of both cities regarded well functioning design solutions as important. For residents of St. Petersburg the construction phase was a relatively important factor. They prefer to buy a flat in the early stage of construction when the flat is cheaper but they have to accept more risk (i.e. if and when will the flat be completed and what its ultimate quality will be). The differences are attributable to several factors. The Moscovites' purchasing power is higher than that of the residents of St. Petersburg. The Moscovites appear to have (on the basis of their answers) more black-market income in addition to official income. They can buy finished flats and because of their higher income select from a greater number of potential choices. On the other hand, there are greater environmental problems and more traffic so they tend to emphasize proximity to nature and a clean living environment. Residents want to finish their flats themselves because they want a pleasing result and to be able to control the quality of the finishing work. Another important reason is nevertheless that finished flats are not available on the market. Only afterwards is a shortage of funds mentioned. The purchase of an unfinished dwelling is not a sign of the buyers' tight budgets. An important background factor is that construction companies have been able to offer only poorly finished dwellings. A "finished dwelling" in the mind of Russians is actually a "poorly finished dwelling". Attitudes will not change until people have positive experiences.

16 The finishing construction work of most of those interviewed lasted from 3 6 months to a year. Almost a fourth of the families (23 %) lived in the midst of the finishing construction work from start to finish, moved in the initial phase or when the finishing work was half done. Some 35 % of the families moved into the flat in the latter stages of the finishing work. The greatest shortcomings stemming from the finishing work were the continuous noise of construction work, dirt and damage in common areas, water and electricity shortages, problems with elevators (continuously busy) and security problems caused by outsiders. In Moscow residents often wait to move into new dwellings until the finishing work is completed. The remodelling work is typically carried out more quickly there. For these reasons the shortcomings were deemed to be considerably less than by residents of St. Petersburg. Main conclusion 16 The researchers concluded that particularly purchasers of a medium priced flat would be interested in buying finished ones if they were available. Their tastes in housing correspond most closely to those of European consumers. This is deemed to be the most promising market segment for Finns. The confidence of housing buyers must be won by actions and demonstrations, because the suspicions about the quality of finishing construction work are high. It is necessary to be able to show model houses and flats so that the trust of consumes can be won. This was also included in the strategy recommendations of the study's steering committee "concrete marketing by actions and demonstrations".

17 17 1 Johdanto Kerrostaloasunnot Venäjällä rakennetaan ja myydään 90 prosenttisesti puolivalmiina. Asunnoissa ei ole tehty viimeistelytöitä ja keittiöt sekä kylpyhuoneet ovat kalustamatta, kun ne luovutetaan asiakkaille. Rakennusyritysten kannalta tämä merkitsee Suomen tilanteeseen verrattuna sitä, että merkittävä osa potentiaalisesta lisäarvosta ja liikevaihdosta jää saamatta. Tällä on myös merkittäviä vaikutuksia kiinteistö- ja rakennusklusterin muihin yrityksiin. Kun asunnon rakentaminen valmiiksi jää asunnon ostajan harteille, rakennusmateriaalien ja erilaisten viimeistelytöiden urakoinnin markkinat pirstaloituvat. Merkittävän osan työstä suorittavat asunnon ostajan palkkaamat henkilöt tai asunnon ostajat itse. Huonosti tehdyistä viimeistelytöistä, erityisesti virheistä veden- ja ääneneristyksissä aiheutuu vahinkoa muille asunnonomistajille. Viivästyvät viimeistelytyöt haittaavat monin tavoin asumista Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää, millä edellytyksillä voitaisiin siirtyä järjestelmään, jossa rakennusliikkeet myös viimeistelisivät asunnot. Tätä varten haastateltiin noin 70 taloutta Moskovasta ja 70 taloutta Pietarista, jotka olivat ostaneet asunnon vuosina Asiakkaiden lisäksi haastateltiin suppea määrä asuntotarjonnassa mukana olevia yrityksiä ja viranomaisia. Lisäksi tutustuttiin asuntorakentamisen säännöksiin ja markkinoiden yleiseen kehitykseen. Tältä pohjalta esitetään näkemyksiä siitä, millä toimilla voitaisiin vähitellen siirtyä rakentamaan asunnot valmiiksi, ennen niiden luovuttamista. Venäjän rakennustuotanto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien määrällisesti 10 prosenttia vuodessa. Vuonna 2005 rakentaminen kasvoi 10,5 prosenttia. Päätoimialoista juuri rakentaminen kasvaa nopeimmin. Näin naapurimaa Venäjä muodostaa suomalaiselle rakennustuotannolle, rakennusmateriaaliteollisuudelle sekä myös alan pk-yrityksille keskeisen vienti- ja etabloitumismahdollisuuden. Valmistuneissa neliömetreissä laskettuna vilkkainta rakentaminen on Keskisessä federaatiopiirissä, jossa Moskova ja Moskovan alue ovat rakentamisen keskuksia. Vuonna 2004 näiden osuus Venäjän rakennuspinta-alasta oli noin 25 prosenttia. Luoteinen federaatiopiiri sijoittuu vasta neljänneksi Volgan ja Eteläisen federaatiopiirin jälkeen. Pietarin osuus oli kuitenkin peräti 49 prosenttia Luoteis-Venäjän rakennustoiminnasta, mikä tekee siitä valtakunnan toiseksi suurimman markkinan. Nämä kaksi vilkkaan rakentamisen kaupunkia valittiin kyselytutkimuksen kohdealueiksi. Juuri Moskovan ja Pietarin asunnonostajakunnan tutkiminen antaa koko Venäjän markkinoita ennakoivaa tietoa, jota voidaan sitten käyttää muissa keskuksissa nii-

18 den kehittyessä. Moskovassa ja Pietarissa asiakaskunta on sofistikoidumpaa (moninaisemmat tarpeet, urasuuntautuneisuus, kiireellisempi elämänrytmi ja niin edelleen), rahoitustoiminta on kehittyneempää, materiaalien tarjonta monipuolista ja urakointipalvelujen tarjonta aktiivisempaa. Keskeiset tutkimuskysymykset projektin toimeksiannon mukaan olivat seuraavat: Millä perusteilla ostaja on valmis/halukas päättämään tietyn asunnon hankinnasta: sijainti, koko, hinta/laatutaso, rakentaja, viimeistelyaste ja niin edelleen? Miten asunnonosto on rahoitettu, mitä ongelmia rahoituksessa on kohdattu ja miten niistä on selvitty? Mitkä tekijät vaikuttivat päätökseen valmiusasteesta? Miten viimeistely aiottiin suorittaa ja miten se käytännössä suoritettiin tai suoritetaan? Kuinka projekti eteni ajallisesti? Mitä se vaikutti perheen asumiseen? Jos työt tehtiin itse, mitä haittoja siitä oli asumiselle ja miten se vaikutti omaan työhön? Mitkä tekijät vaikuttivat sisustusmateriaalien ja tarvikkeiden hankintaan? Jos työ teetettiin ulkopuolisella, mitkä tekijät vaikuttivat valinnassa? Kuka teki materiaalien valinnan ja ostopäätökset, jos työt teetettiin urakoitsijoilla? Mitä eri tekijät (muuton siirtyminen, ongelmat asumismukavuudessa, vaikutukset omaan työhön, materiaalin hankinnassa ja töiden teettämisessä ilmenevät vaikeudet, laatu-, takuu- ja vastuukysymykset ja niin edelleen) ja miten vaikuttivat ennen asunnon ostamista ja ostamisen jälkeen halukkuuteen ostaa oma valmis asunto tai "räätälöity" asunto? Mitkä tekijät ja arvostukset erottivat ne, jotka olivat päätyneet valmiin tai räätälöidyn asunnon ostamiseen niistä, jotka ostivat puolivalmiin asunnon? Miten päätöksiä arvioidaan myöhemmin ja miten tyytyväisiä eri asiakkaat ovat tekemiinsä valintoihin? Jos asiakkaat haluaisivat nostaa valmiusastetta, minkä töiden ja rakennustarvikkeiden osalta valmiusastetta pitäisi ensisijaisesti nostaa? Mitä räätälöityjä ratkaisuja asiakkaat ensisijaisesti haluaisivat omaan asuntoonsa ja mitä niistä voitaisiin tehdä, jo rakentamisen aikana. Mitkä asiakkaista riippumattomat tekijät estävät valmiusasteen nostoa? 18 Tutkimuksen asiakkaina ovat suomalaiset kiinteistö- ja rakennusklusterin yritykset kokonaisuudessa (rakentajat, rakennus- ja sisustusmateriaalien valmistajat, suunnittelijat, rakentamisen ja sisustuksen pk-urakoitsijat, rakennusmateriaalien

19 19 tukku- ja vähittäiskauppa, kiinteistöhoito- ja isännöintiyritykset, rahoittajat, vakuutusyhtiöt). Tulosten toivotaan hyödyntävän niiden liiketoimintaa. Tutkimuksen rahoittaja on kauppa- ja teollisuusministeriö, jossa tutkimuksesta vastasi kaupallinen neuvos Eero Jäntti. Tutkimuksen johtoryhmään kuuluivat myös Markku Aaltonen Rakennusteollisuus RT:stä, Juhani Kangasniemi Teknologiateollisuus ry:stä, Erkki Haapa-aho maxit Groupista, Sakari Sipilä Consolis'- sta, Matti Vatanen Rautakeskosta ja Markku Ukkola YIT:stä. Johtoryhmä kokoontui neljä kertaa. Yksi kokouksista pidettiin Pietarissa ja sen yhteydessä kuultiin paikallisia asuntorahoituksen asiantuntijoita ja vierailtiin Rautakeskon omistaman Stroy Masterin rakennustarvikeliikkeessä ja YIT:n New Europe -rakennustyömaalla. Tutkimuksen suorittavat Etlatieto Oy (www.etla.fi) alihankkijanaan pietarilainen Solid Invest, (www.solidinvest.com). Projektiin liittyvän kyselyn kenttätyön hoiti kyselytutkimuksiin erikoistunut yritys Comcon (eng.comcon-2.com). Projektin tutkijoina ja raportin kirjoittajina toimivat Sergey Boltramovich, Nickolay Lotov, Sergey Baldanov, Grigory Dudarev, Pavel Filippov ja Hannu Hernesniemi, joka myös toimi projektin vastuullisena johtajana. Turo Vartiainen ja Marja Ursin ovat kääntäneet suuren osan raportista suomenkielelle tutkijaryhmän kirjoittamasta englanninkielisestä käsikirjoituksesta.

20 2 Venäjän uusien asuntojen markkinat 2.1 Lainsäädäntö ja hallinnolliset puitteet Rakennustoimintaa koskeva lainsäädäntö Venäjällä rakennustoimintaa säätelevät useat lainsäädännön eri osa-alueille kuuluvat lait. Näitä lainsäädännön osa-alueita ovat muun muassa siviililaki, kaupunkirakentamislaki, maalaki ja kiinteistöjen omistusoikeuden rekisteröintiä koskeva laki. Toukokuussa 2004 Venäjän parlamentin alahuoneessa esitettiin 27 lakiehdotusta, joiden tavoitteena oli Venäjän asuntomarkkinoiden kehittäminen. Vuoden loppuun mennessä suurin osa lakiehdotuksista oli hyväksytty ja presidentti oli vahvistanut ne. Rakennustoimintaa koskeva lainsäädäntö voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin. Yleiset rakennustoimintaan liittyvät lait: 1 Asumislakikokoelma, No 188-F3, on tärkein asuntoihin liittyviä oikeussuhteita säätelevä laki. Asuntolaki määrittelee Venäjän federaation, VF:n alueiden ja paikallishallinnon laitosten toimivallan asuntoja koskevissa asioissa. Se säätelee asunnonomistajien oikeuksia ja velvollisuuksia, määrittelee säännöt kerrostalojen yhteisomistukselle ja määrää suuntaviivat kerrostalojen hallinnolle. Asuntolain tultua voimaan Neuvostoliiton asuntolaki (muutamia poikkeuksia lukuunottamatta), laki "federaation asuntopolitiikan perustasta", laki "asunnonomistajien yhdistyksistä" sekä muutamia muita Neuvostoliiton aikaisia lakeja mitätöitiin. 2 VF:n siviililakikokoelma sisältää siviililainsäädännön perustan. Laki määrittelee peruskäsitteet. Se säätelee sopimussuhteita kuten asuntojen rakentamiseen liittyviä suhteita, asuntojen omistussuhteita sekä asuntojen käyttöoikeuteen ja omistusoikeuden siirtoon liittyviä suhteita. 3 VF:n verolakikokoelma, No109-F3, säätelee asuntoihin ja asutettaviksi tarkoitettuihin tontteihin liittyvien toimien verotusta, esimerkiksi tonttien realisointia. Se määrittää myös Venäjän verotuksen tasot ja verotusjärjestyksen. 4 Laki pääomasijoitustoiminnasta VF:ssa määrää Venäjän federaation alueella tapahtuvan pääomasijoitustoiminnan oikeudellisen ja taloudellisen perustan ja takaa sijoittajien yhdenvertaisen kohtelun, mitä tulee heidän oikeuksiensa, intressiensä ja omaisuutensa puolustamiseen.

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA

Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA AINO 13-storey comfort-plus class residential estate on Vasily Island The first stage was commissioned in Dec. 2013, the last three sections are planned to

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Rakennettu ympäristö Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Kiinteistö on oikeuksien, rajoitusten ja velvollisuuksien muodostama alueellisesti rajattu kokonaisuus Reaalitalouden yksikkö Maankäytön yksikkö

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan yliopisto jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066 564 Electricity Market, targets Competitive

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta.

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta. 1 (5) Hakemukset kauppiasyhdistykselle (puheenjohtajan tai edustajan hyväksymä hakemus): alle 1 kalenterikuukausi (1-4 viikkoa) - etusijalla Hakaniemen kauppahallin vuokralaiset (kauppiasyhdistys päättää

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs.

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 18.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALOHUONEISTO

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Moderni rahatalousjärjestelmä. Lauri Holappa Helsingin työväenopisto, 27.9.2011

Moderni rahatalousjärjestelmä. Lauri Holappa Helsingin työväenopisto, 27.9.2011 Moderni rahatalousjärjestelmä Lauri Holappa Helsingin työväenopisto, 27.9.2011 Luennon sisältö 1. Liikepankkiraha ja keskuspankkiraha 2. FunkBonaalinen rahoitus 3. FunkBonaalinen rahoitus ja inflaabo Liikepankkiraha

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Patentit Teollisuus Tekniikka 2014 2015 Erikoistyö (salainen), tiivistelmä TkT Kari Koskenhely, PRH 25.6.2015 Helsinki Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 18 Asuminen on Suomessa kallista. Asunto-osakkeen ostaminen on monelle elämän suurin yksittäinen hankinta, ja oma koti on jokaiselle hyvin tärkeä. Lisäksi taloyhtiön korjaushankkeet ovat kalliita, erityisesti

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Hallitus LIITE 4b

Hallitus LIITE 4b KIINTEISTÖLUOVUTUSSOPIMUS (luonnos 12.11.2013) Hallitus 20.11.2013 LIITE 4b 1. SOPIJAPUOLET a) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Y-tunnus 0973110-9 Osoite: Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi (jäljempänä "luovuttaja")

Lisätiedot

Kankaretie 7. Jakomäentie 6 Jakomäentie 8

Kankaretie 7. Jakomäentie 6 Jakomäentie 8 26 3. Asuntotuotantokomitea Rakennusohjelmasta valmistui v:n 1968 aikana asuinhuoneistoja asuttavaan kuntoon 77 ja v:n 1969 aikana 132 asuinhuoneistoa. Lisäksi kertomusvuoden aikana valmistui asuttavaan

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu 6, 08100 Lohja

Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu 6, 08100 Lohja 1 (4) Luonnos 7.8.2015 SL Liite 5/Tekla 18.8.2015 ASUINRIVITALOJEN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet Myyjä Lohjan kaupunki Karstuntie 4, 08100 Lohja Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot D/466/10.00.02.03/2015 Asian valmistelija Ora Nuutinen, puh. 014 266 5073 Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutuksessa

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot