Puolivalmiista valmiiseen kotiin uudet asunnot Venäjällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolivalmiista valmiiseen kotiin uudet asunnot Venäjällä"

Transkriptio

1 Sergey Boltramovich Nickolay Lotov Sergey Baldanov Grigory Dudarev Pavel Filippov Hannu Hernesniemi Puolivalmiista valmiiseen kotiin uudet asunnot Venäjällä Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Sarja B 223 KTM Rahoitetut tutkimukset 7/2006 Markkinaosasto

2

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Rahoitetut tutkimukset Aleksanterinkatu HELSINKI PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) /2006 Telekopio (09) Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Sergey Boltramovich, Nickolay Lotov, Sergey Baldanov, Grigory Dudarev, Pavel Filippov ja Hannu Hernesniemi Julkaisuaika Syyskuu 2006 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Puolivalmiista valmiiseen kotiin uudet asunnot Venäjällä Tiivistelmä Rakentaminen Venäjällä on kasvanut 10 prosentin vuosivauhdilla vuodesta Talouskasvun ansiosta ja keskiluokan syntyessä asuntorakentamisesta on tullut tärkeä rakentamisen sektori. Asunnot luovutetaan ostajille noin 90 prosenttisesti viimeistelemättöminä. Asukkaat teettävät tai itse tekevät viimeistelytyöt. Niitä tekevät yksittäiset ammattimiehet tai työporukat ja viimeistelyyn erikoistuneet urakoitsijat. Työn laatu on osittain huonoa. Alalle tulo on helppoa, ja koulutuksesta on puute. Suuri osa alasta kuuluu harmaaseen talouteen. Asukkaille pitkittyvistä viimeistelyremonteista aiheutuu merkittäviä haittoja, koska muutot siirtyvät tai he asuvat remonttien keskellä. Kauppa- ja teollisuusministeriö rahoitti tämän tutkimuksen selvittääkseen, voisiko viimeisteltyjen asuntojen tarjontaa Venäjällä lisätä ja miten. Samalla piti selvittää muita asunnon ostoon liittyviä tekijöitä. Tutkimustiedon avulla parannetaan suomalaisen rakennusalan kilpailukykyä Venäjällä ja kehitetään suomalais-venäläistä rakennusalan yhteistyötä. Projektin johtoryhmässä oli edustus Suomen rakennusklusterin eri osa-alueilta. Tutkimuksen suoritti Etlatieto Oy alihankkijoinaan venäläinen tutkimus- ja konsulttiyhtiö Solid Invest ja kyselytutkimuksiin erikoistunut Comcon yhtiö. Aluksi tarkastellaan asuntorakentamisen lainsäädäntöä ja asuntorakentamisen kehitystä koko Venäjällä ja Moskovassa sekä Pietarissa. Sen jälkeen raportoidaan asunnonostajille tehdyn kyselyn tulokset. Tutkimuksessa haastateltiin 70 moskovalaista ja 70 pietarilaista kotitaloutta, jotka ostivat vuosina 2004 tai 2005 uuden kerrostaloasunnon. Heiltä kysyttiin asunnon valintaan, rahoitukseen ja viimeistelyyn liittyviä kysymyksiä. Lisäksi haastateltiin suppea joukko rakennusalan toimijoita Pietarissa. Tutkimuksen johtopäätökset sisältävät tutkijoiden näkemyksiä ja suosituksia siitä miten suomalaisyritysten tulisi kehittää toimintaansa Venäjällä. Lisäksi johtoryhmä laajennettuna kokoontui pohtimaan strategisia toimenpiteitä kilpailukyvyn kehittämiseksi Venäjällä. Tulokset on sisällytetty kirjan liitteeseen. Asuntoja rakennettiin vuonna Keskimääräinen uuden asunnon pinta-ala oli 84,7 neliötä. Moskovassa ja Moskovan alueella rakennettaan noin 25 % Venäjän asunnoista. Moskovan alue on jopa ohittanut Moskovan, koska kaupungissa on huutava tonttipula. Pietari on kolmanneksi suurin rakentamisen keskus Venäjän alueista. Pietarin kehityksen uskotaan ennakoivan, Moskovaa lukuunottamatta, muiden Venäjän suurkaupunkien kehitystä. Asunnon valintaan vaikuttivat eniten hinta ja sijainti. Pietarilaisille nämä olivat moskovalaisia tärkeämpiä. Moskovassa painotettiin asumisympäristön puhtautta, talon ja asunnon laatua ja molemmissa asunnon tarkoituksenmukaista suunnittelua. Pietarilaiset säästävät ja ottavat riskiä ostamalla asunnon rakentamisen alkuvaiheessa. Eroja selittää moskovalaisten parempi ostovoima sekä kaupungin suuremmat ympäristöongelmat. Viimeistely halutaan teettää itse, koska halutaan mieleinen viimeistely ja sopivia, viimeisteltyjä asuntoja ei ole markkinoilla. Vasta näiden jälkeen mainittiin varojen puute. Tärkein taustaselittäjä on se, että rakennusyhtiöt eivät viime vuosikymmeninä ole pystyneet tarjoamaan kuin huonolaatuista viimeistelyä. Tutkijat päätyvät siihen, että varsinkin keskihintaisia asuntoja ostavat olisivat halukkaita ostamaan viimeisteltyjä asuntoja, jos niitä olisi tarjolla. Tämä on suomalaisten kannalta lupaavin asiakassegmentti. Asunnonostajien luottamus on voitettavissa vain tekemällä ja näyttämällä, koska epäluulot viimeistelyn laadusta ovat suuret. Tarvitaan viimeisteltyjä esimerkkiasuntoja ja -taloja, joilla kuluttajien luottamus voitetaan. KTM:n yhteyshenkilö: Markkinaosasto/Eero Jäntti, puh. (09) Asiasanat Venäjä, asuntorakentaminen, viimeistely, Moskova, Pietari ISSN Kokonaissivumäärä 187 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta 27 Kustantaja Edita Publishing Oy

4

5 Esipuhe Rakentaminen kasvoi määrällisesti Venäjällä 10,5 prosenttia vuonna Kasvu on jatkunut samaa tahtia vuodesta 2000, mikä on tehnyt rakentamisesta yhden Venäjän nopeimmin kasvavista aloista. Naapurin ahkera rakentaminen on suomalaiselle rakennusklusterille historiallinen mahdollisuus. Nyt ei kuitenkaan enää riitä pelkkä rakennustarvikkeiden vienti ja rakentamisen projektivienti. On tukeuduttava paikalliseen läsnäoloon kilpailukyvyn kehittämiseksi. Suomalaista osaamista on yhdistettävä venäläisten yritysten, työvoiman ja raaka-aineiden kilpailukykyyn. Keskeinen rakentamisen sektori on asuntorakentaminen. Venäjän asuntorakentaminen elää tietynlaista murrosta. Sitä ruokkii keskiluokan kasvava kysyntä. Myös sosiaalinen asuntotuotanto on lähtenyt käyntiin, kun kuntien verotulot lisääntyvät. Presidentti Putin on asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2010 pitää rakentaa vuodessa jo 80 miljoonaa asuinneliötä, kun nykyinen rakentamisen taso on noin 45 miljoonaa neliömetriä. Suomalaiset rakentajat ovat kiinnostuneita erityisesti nousevasta keskiluokasta. Se voi itse tehdä ratkaisuja asuntonsa ostossa. Heitä myös kiinnostaa korkealaatuisesti viimeisteltyjen asuntojen ostaminen. Nyt 90 prosenttia asunnoista Venäjällä luovutetaan kuluttajille osittain tai kokonaan viimeistelemättömänä. Viimeistelyn, joka Suomessa on olennainen osa rakentamista, lisääntyminen parantaisi suomalaisten kilpailukykyä. Samalla Venäjälle etabloitumassa olevat rakennusklusterin yritykset rakentajat, rakennusmateriaaliteollisuus, rautakauppa ja muut rakennusalan toimijat voisivat lisätä yhteistyötään. Tässä tutkimuksessa on kyselyllä selvitetty yhteensä 140 moskovalaisen ja pietarilaisen talouden asunnonhankintaan liittyviä päätöksiä ja mielipiteitä. Lisäksi on haastateltu rakennusalan yrityksiä ja järjestöjä, viranomaisia ja asuntorahoittajia. Tutkimuksen suorittivat Etlan projektitutkimusyksikkö Etlatieto Oy sekä konsultti- ja tutkimusyhtiö Solid Invest ja markkinatutkimusyhtiö Comcon Venäjältä. Tutkijoiden apuna oli rakennusalan asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä. Kauppa- ja teollisuusministeriö kiittää tutkijoita ja ohjausryhmää hyvin tehdystä työstä. Helsingissä syyskuussa 2006 Eero Jäntti, kaupallinen neuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö Markkinaosasto

6

7 Sisällysluettelo Esipuhe Sisällysluettelo Tiivistelmä Summary Johdanto Venäjän uusien asuntojen markkinat Lainsäädäntö ja hallinnolliset puitteet Rakennustoimintaa koskeva lainsäädäntö Rakennustoimintaa säätelevät valtion viranomaiset Rakennustoiminnan lisensointi Rakennustoimintaan liittyvä maalainsäädäntö Rakennusluvat Rakennuksen käyttöönottolupa Venäläisten asuinrakennusten rakentamisessa yleisimmin käytetyt rahoitustavat Kiinteistökohteiden ja tonttien valtiollinen rekisteröinti Venäjän asuntorakentamisen markkinat Markkinoiden volyymi ja maantiede Taustavaikuttimet ja suurimmat esteet Kehitystrendit Kasvunäkymät Moskovan asuntorakentamisen markkinat Markkinavolyymi Hinnan kehitys Avaintoimijat Pietarin asuntorakentamisen markkinat Markkinoiden koko Hintojen kehitys

8 2.4.3 Avaintoimijat Markkinoiden erityispiirteitä ja trendejä Asiakkaan tarpeet ja toiveet Kenttätutkimus Asunnon valinta Asunnon rahoittaminen Asunnon viimeistely Viimeistelemättömän asunnon ostamisen syyt Viimeistelyn kohteet, työvaiheet ja haitat Viimeistelyn suorittajat Viimeistelymateriaalit Viimeistelytöiden hinta Takuu Viimeistellyn asunnon ostaminen Venäläisten rakennusalan toimijoiden tulevaisuudennäkymät Rakennusyritysten näkemyksiä Viimeistelyyn keskittynyt rakennustarvikeliike Kiinteistövälittäjän näkemyksiä Asuntorahoituksen kehityksestä Rakennusalan järjestöjen ja Pietarin rakennuskomitean näkemyksiä Johtopäätöksiä Johtopäätökset ja suositukset Lähteet Liite 1 Ehdotus Suomen rakennusklusterin strategiaksi Venäjän asuntorakentamisessa Liite 2 Kysymyslomake

9 9 Tiivistelmä Asunnon ostaminen ja varsinkin sen asuttavaan kuntoon saattaminen Venäjällä on työläs ja asunnon ostajan kannalta usein henkisesti rasittava projekti. Vaikeita ja riskialttiita vaiheita ovat asunnon valinta, rahoituksen järjestäminen ja lopulta, kun asunto on saatu käyttöön, sen viimeistely. Rakentajilla on omat ongelmansa, jotka liittyvät rakennuskelpoisten tonttien saantiin, rakennusaikaiseen rahoitukseen, talon liittämiseen erilaisiin yhdyskuntaverkkoihin puhumattakaan mahdollisista rakentamiseen liittyvistä vaikeuksista. Kun rakentaja luovuttaa talon, se ei suinkaan ole valmis. Noin 90 prosenttia kaikista asunnoista luovutetaan viimeistelemättöminä. Sen jälkeen asunnot valloittaa sekalainen joukko viimeistelyremontin tekijöitä. Kuluu kuukausia ja pahimmissa tapauksissa 2 3 vuotta ennekuin kaikki asunnot on viimeistelty ja rakentamisen äänet talossa loppuvat. Vaikeuksista huolimatta Venäjällä valmistui asuntoa vuonna Asuntorakentaminen on kasvanut koko 2000 luvun noin 10 prosenttia vuodessa. Tutkimuksessa kuvataan asuntorakentamiseen vaikuttava lainsäädäntö, josta osa vaikeuksia johtuu. Sen jälkeen tarkastellaan tilastojen valossa rakentamisen kasvua koko Venäjällä (luku 2). Tarkemmin perehdytään Moskovaan ja Pietariin, jotka ovat tärkeimmät uusien asuntojen markkinat ja tämän tutkimuksen kohdealueet. Tutkimuksen pääosan muodostaa 70 moskovalaiselle ja 70 pietarilaiselle asunnonostajalle tehdyn kyselyn tulosten esittely (luku 3). Rakentamisen trendeistä ja rakentamiseen liittyvistä ongelmista ja haasteista hankittiin tietoa haastattelemalla rakennusalan toimijoita ja tutustumiskäynnein (luku 4). Tutkimuksen lopuksi johtopäätöksissä tutkijat esittävät näkemyksiään siitä, miten suomalaisten rakennusalan toimijoiden pitäisi edetä Venäjän markkinoilla (luku 5). Liitteessä 1 on projektin laajennetun johtoryhmän näkemys Suomen rakennusalan Venäjästrategiasta asuntorakentamisessa. Ongelmalliset lait Ongelmallinen laki rakentajien kannalta on laki kerrostalojen ja muiden kiinteistökohteiden osuuspohjaisesta rakentamisesta. Sen tarkoitus on suojella asunnon ostajia, niin etteivät he menetä rahojaan vaan saavat todella vastikkeena ostamansa asunnon. Jos rakentaja rikkoo rakennussopimusta, rakennus esimerkiksi viivästyy yli kolme kuukautta, ostajat voivat jopa vaatia tonttia ja rakennusta itselleen. Tämän seurauksena pankit eivät mielellään anna rakentajalle rakennusaikaista rahoitusta tonttia ja rakennusta vastaan. Toinen lainsäädäntöön liittyvä ongelma koskee asunnonostajan omistusoikeuden rekisteröintiä. Se ei onnistu ennekuin talo on ensin hyväksytty valtion vastaanotto-

10 tarkastuksessa. Sen jälkeen asunnot ja omistusoikeudet rekisteröidään. Rakenteilla oleva asunto ei kelpaa näin rakennusaikana pankille asunnonostajan asuntolainan vakuudeksi. Myös uusi hypoteekkilainasäännöstö edellyttää, että talo on vastaanottotarkastuksessa hyväksytty ja asunto ja omistusoikeus rekisteröity. Näin valtion viimekädessä takaamia ja tukemia lainoja käytetään etupäässä vanhojen asuntojen ostamiseen. Kun rahoitusmahdollisuudet ennen rakentamisen aloittamista ja sen alussa ovat vähäiset, eivät asukkaat pääse käytännössä osallistumaan asuntojen suunnitteluunkaan. Valtion vastaanottotarkastuksessa edellytetään, että talo on valmis, sen turvallisuusjärjestelmä on käytössä sekä talon yhteiset tilat, kuten porraskuilu, vesijohdot ja ilmastointi ovat kunnossa. Asunnot sisältä saavat olla viimeistelemättömiä. Tämä on siinä mielessä hyvä säännös, että asunnon ostajat eivät luota rakennusyhtiöiden viimeistelyn laatuun, joka viime vuosikymmeninä on ollut erittäin huono. Asukkaat saavat itse päättää viimeistelystä ja voivat valvoa sen laatua. Toisaalta, jos viimeistelyn tasosta ja laadusta olisi laadittu velvoittavia säännöksiä, rakentajilla olisi sitova ohje viimeistelyn tasosta ja laadusta ja asunnon ostajat tietäisivät millaista viimeistelyä ovat ostamassa. Rakentamisen markkinat 10 Neuvostoliiton aikana rakentaminen oli massatuotantoa. Niinpä vielä vuonna 1992 rakennettiin asuntoa, joissa keskikoko oli 60,8 neliömetriä. Kokonaispinta-ala oli 41,5 milj. neliömetriä. Vasta vuonna 2005 saavutettiin vuoden 1992 taso, kun asuntopinta-alaa rakennettiin 43,6 milj. neliömetriä. Asuntoja rakennettiin eli vähemmän, mutta niiden keskikoko oli noussut 84,7 neliöön. Markkinoiden pohjavuodesta 2000, jolloin rakennettiin 30,3 miljoonaa neliömetriä, kasvu on ollut nopeaa. Asutoneliömetrejä on rakennettu keskimäärin 6,7 enemmän kuin edellisenä vuonna. Jos otetaan muut tekijät huomioon (paremmat materiaalit, uusi teknologia ja niin edelleen), voidaan arvioida asuntorakentamisen kasvaneen määrällisesti jopa 10 prosenttia vuodessa. Tärkeintä on kuitenkin se, että on siirrytty laadullisesti uuteen järjestelmään. Tarjontavetoisesta järjestelmästä on siirrytty kysyntävetoiseen järjestelmään, jossa asiakkaan tarpeet ja mieltymykset on otettava huomioon. Moskovan ja sitä ympäröivän Moskovan alueen osuus Venäjän koko asuinrakentamisesta on noin 25 prosenttia. Moskovalaisten keskimääräiset tulot ovat noin kolminkertaiset Pietariin ja muihin Venäjän merkittäviin kaupunkeihin verrattuna, mikä asukasmäärän ohella selittää markkinoiden suuruutta. Pietarin markkinat ovat Venäjän 88 alueesta kolmanneksi suurimmat. Moskovassa myös sosiaalinen asuntotuotanto on ollut suhteellisen suurta, noin prosenttia koko tarjonnasta, kun sen osuus Pietarissa on ollut vain 3 5 prosenttia. Pietarissa sosiaalinen asuntotuotanto on kuitenkin kasvaa jatkossa johtuen kaupungin talouden vahvistumisesta.

11 Moskovan ongelma on tonttimaan puute, mistä syystä nyt rakennetaan kaupungin rajojen ulkopuolelle, Moskovan alueen puolelle. Kaupungissa uusia tontteja raivataan siirtämällä teollisuutta kauemmaksi ja purkamalla vanhoja Hruštšovin aikaisia taloja, joiden kestoiäksi olikin suunniteltu vain 30 vuotta. Pietarissa sen sijaan on vapaata maata ja siellä voidaan rakentaa kerralla kokonaisia asuntoalueita. Rakenteilla oleva kehätie antaa tulevaisuudessa lisää mahdollisuuksia tehokkaalle aluerakentamiselle. Ongelmana molemmissa kaupungeissa on puutteet infrastruktuurissa. Sähkö-, lämpö-, kaasu- ja vesijohtoverkot eivät tahdo riittää uusien talojen tarpeisiin. Lisäksi ne ovat erittäin kuluneita. Uusilla alueilla rakentajien on itse huolehdittava verkoista. Kuluttajien valinnat 11 Tutkimuksessa tehtyjen haastattelujen mukaan kaksi eniten asunnon valintaan vaikuttavaa tekijää ovat hinta ja sijainti. Pietarilaisille nämä olivat moskovalaisia tärkeämpiä. Moskovassa painotettiin ympäristötekijöitä (luonto, puhdas ilma, saastumaton maaperä ja hyvät materiaalit) sekä talon ja asunnon laatua. Molemmissa kaupungeissa arvostetaan asunnon tarkoituksenmukaista suunnittelua. Pietarilaisille talon rakennusvaihe on suhteellisen tärkeä tekijä. He haluavat ostaa asunnon talon rakentamisen alkuvaiheessa, jolloin asunnon saa edullisemmin, mutta vastapainoksi joutuu hyväksymään enemmän riskejä (valmistuuko talo, millä aikataululla sekä mikä tulee olemaan sen laatutaso). Erojen taustalla on useampia tekijöitä. Moskovalaisten ostovoima on parempi kuin pietarilaisten. Moskovalaisilla näyttää (vastausten perusteella) virallisten tulojen ohella olevan myös enemmän pimeitä tuloja. He voivat ostaa valmiimmista kohteista ja valita korkeampien tulojensa takia mieleisensä asunnon suuremmasta asuntojen valikoimasta. Toisaalta kaupungissa on suuremmat ympäristöongelmat ja enemmän liikennettä, jolloin panostetaan siihen, että löydettäisiin luonnonläheinen, puhdas asuinympäristö. Venäjällä asunnon viimeistely halutaan teettää itse, koska halutaan mieleinen viimeistely ja voidaan kontrolloida viimeistelytyön laatua. Toiseksi tärkein syy oli kuitenkin se, että sopivia, viimeisteltyjä asuntoja ei ole markkinoilla. Vasta näiden jälkeen mainittiin varojen puute. Viimeistelemättömän asunnon ostaminen ei olekaan merkki asunnonostajan budjetin kireydestä. Tärkein taustaselittäjä on se, että rakennusyhtiöt eivät viime vuosikymmeninä ole pystyneet tarjoamaan kuin huonolaatuista viimeistelyä. "Viimeistelty asunto" venäläisen asunnonostajan ajattelussa onkin itse asiassa "huonosti viimeistelty asunto". Asenne ei muutu kuin myönteisten kokemusten kautta. Suurimmalla osalla haastatelluista viimeistelytöihin kului aikaa kolmesta kuukaudesta vuoteen. Lähes neljännes perheistä (23 prosenttia) asui asunnossa vii-

12 meistelytöiden alusta lähtien, muutti alkuvaiheessa tai silloin, kun viimeistelytöistä on vielä puolet tekemättä. Viimeistelytöiden loppuvaiheessa muutti asuntoon asumaan 35 prosenttia perheistä. Viimeistelytöistä johtuvat suurimmat haitat olivat jatkuva rakennustöiden melu, lika ja vauriot yleisissä tiloissa, vesi- ja sähkökatkokset, ongelmat hissin kanssa (jatkuvasti varattu) ja ulkopuolisten aiheuttamat turvallisuusongelmat. Moskovassa asuntoihin muutetaan useammin vasta silloin, kun viimeistelyremontit on tehty. Siellä myös viimeistelyremontit tehtiin rivakammin. Koetut haitat Moskovassa olivat huomattavasti vähäisemmät kuin Pietarissa, johtuen edellä mainituista syistä. Keskeinen johtopäätös 12 Tutkijat päätyvät siihen, että varsinkin keskihintaisia asuntoja ostavat olisivat halukkaita ostamaan viimeisteltyjä asuntoja, jos niitä olisi tarjolla. Heidän mieltymykset vastaavat parhaiten eurooppalaisten kuluttajien mieltymyksiä. Tämä on suomalaisten kannalta lupaavin asiakassegmentti. Asunnonostajien luottamus on voitettavissa vain tekemällä ja näyttämällä, koska epäluulot viimeistelyn laadusta ovat suuret. Tarvitaan viimeisteltyjä esimerkkiasuntoja ja -taloja, joilla kuluttajien luottamus voitetaan. Tähän päätyi myös tutkimuksen johtoryhmä esittämällä yhtenä strategiasuosituksenaan "konkreettinen markkinointi tekemällä ja näyttämällä".

13 13 Summary In Russia the purchasing of a dwelling and especially getting it into an inhabitable state is a laborious and often nerve-wracking project for the buyer. Difficult and risky stages are choosing a flat, arranging financing and finally, once the flat is in use, the finishing work. The builders have their own problems with obtaining good building sites, funding at the time of construction, joining houses to different communal networks not to mention possible difficulties related to the construction work. When the constructor hands over the dwelling, it is by no means ready. About 90 % of dwellings are handed over unfinished. After that flats are taken over by a motley crew of workers to finish the interiors. Months go by and in the worst cases it will take 2 3 years before all the flats are finished and construction noises in the building stop. Despite the difficulties dwellings were completed in Russia in Residential housing has been growing at about 10 % a year for the whole 21st century. The study describes the legislation affecting the construction of residential housing, which is the cause of some of the problems. Thereafter a statistical overview is provided of the growth of construction in the whole of Russia (chapter 2). The study focuses in particular on the situation in Moscow and St. Petersburg, which are the most important markets for new dwellings and the subject of this study. The main part of the study constitutes of a presentation of the results of a survey conducted with 70 flat buyers from St. Petersburg and 70 from Moscow (chapter 3). Information on construction trends, problems and challenges in construction work was gathered by interviewing construction experts and conducting field trips (chapter 4). The end of the study presents the conclusions of the researchers on how Finnish construction companies should approach the Russian market (chapter 5). Appendix 1 includes the extended steering committee's view on the Finnish construction industry's strategy regarding residential housing in Russia. Problematic laws A problematic law for the builder is the law for construction of blocks of flats and other real estate on a share basis. It is meant to protect housing buyers from losing their money and that they actually receive the dwelling they have purchased. If a builder breaches the contract, for example the building is delayed by over 3 months, the buyers can even demand the plot of land and the building for themselves. As a result of this banks are not eager to finance the contractor during construction against the plot of land and the building. Another problem related to legislation regards the registration of housing buyers' ownership rights. It is not possible until the building has first passed a governmen-

14 tal inspection. After this the dwelling and the ownership rights are registered. The dwelling under construction thus cannot be approved by a bank as collateral for the owner's housing loan. The new mortgage loan legislation requires that the building has passed the governmental inspection and that the dwelling and the ownership rights have been registered. Therefore government guaranteed and subsidized loans are used primarily for purchasing of old housing. Since the financing possibilities before the start of construction are poor, the residents are not able to participate in the planning of the housing in practice. The governmental inspection requires that the building is finished, that the building's security system in use and that the common areas of the building such as the stairway, water pipes and ventilation are in good condition. The interiors of the flats can be unfinished. This is a good provision from the standpoint that the buyers do not trust the quality of construction companies' finishing work, which has been poor in recent decades. The residents can decide themselves about the finishing work and supervise its quality. On the other hand, if there were legislation regarding the standards and quality of the finishing work, the contractors would have binding guidelines regarding the standards and quality of the finishing work and the residents would know what kind of finished flat they were buying. Housing Market 14 During the days of the Soviet Union buildings were mass-produced. So still in dwellings were built, with an average size of 60.8 square meters, with a total area of 41.5 million square meters. It was not until 2005 that this total surface area was met, when the surface area of dwellings built reached 43.6 million square meters. Some dwellings were built so the amount was less, but the average size had risen to 84.7 square meters. The growth has been fast from the market low point in 2000 when 30.3 million square meters were built. An average of 6.7 per cent more have been built every year. If other factors are taken into account (better materials, new technology etc.), it can be estimated that the residential housing sector has been growing up to 10 % year in volume terms. The most important thing, however, is that a new system has been introduced in terms of quality. A system based on supply has shifted into a system based on demand, where the needs and preferences of the customer must be taken into regard. Moscow and the surrounding Moscow Region make up about 25 % of Russia's residential housing sector. The average incomes of Moscovites are about three times bigger than those of the residents of St. Petersburg and other major Russian cities, which in addition to the size of the population describes the size of the market. The St. Petersburg district has the third largest market of the 88 regions in Russia. In Moscow also social housing output has been relatively large, about 30 35% of the total supply, while in St. Petersburg its share has been only about 3 5%. The

15 amount of social housing is growing, however, due to the city's strengthening economy. Moscow is plagued by a lack of building sites, for which reason construction activity in the Moscow Region is now concentrated outside of the city limits. The new building sites in the city are cleared by transferring manufacturing plants further away and tearing down old buildings built during Kruschev's days which were planned to last only 30 years. St. Petersburg, on the other hand, has land available and whole housing districts can be built there at one time. The ring roads under construction will in the future facilitate efficient construction of housing areas. The problem in both cities is the lack of infrastructure. The supply of electricity, heat, gas and water is insufficient to meet the demand from new dwellings and the distribution networks are in very poor condition. In many new areas the contractors have to service the networks themselves. Consumers' choices 15 According to the interviews made during the study the choice of dwelling is affected the most by the price and the location. These criteria were more important to residents of St. Petersburg than Moscow. Moscovites were interested in environmental factors (nature, clean air, unpolluted ground and good materials) as well as the condition of the building and flat. Residents of both cities regarded well functioning design solutions as important. For residents of St. Petersburg the construction phase was a relatively important factor. They prefer to buy a flat in the early stage of construction when the flat is cheaper but they have to accept more risk (i.e. if and when will the flat be completed and what its ultimate quality will be). The differences are attributable to several factors. The Moscovites' purchasing power is higher than that of the residents of St. Petersburg. The Moscovites appear to have (on the basis of their answers) more black-market income in addition to official income. They can buy finished flats and because of their higher income select from a greater number of potential choices. On the other hand, there are greater environmental problems and more traffic so they tend to emphasize proximity to nature and a clean living environment. Residents want to finish their flats themselves because they want a pleasing result and to be able to control the quality of the finishing work. Another important reason is nevertheless that finished flats are not available on the market. Only afterwards is a shortage of funds mentioned. The purchase of an unfinished dwelling is not a sign of the buyers' tight budgets. An important background factor is that construction companies have been able to offer only poorly finished dwellings. A "finished dwelling" in the mind of Russians is actually a "poorly finished dwelling". Attitudes will not change until people have positive experiences.

16 The finishing construction work of most of those interviewed lasted from 3 6 months to a year. Almost a fourth of the families (23 %) lived in the midst of the finishing construction work from start to finish, moved in the initial phase or when the finishing work was half done. Some 35 % of the families moved into the flat in the latter stages of the finishing work. The greatest shortcomings stemming from the finishing work were the continuous noise of construction work, dirt and damage in common areas, water and electricity shortages, problems with elevators (continuously busy) and security problems caused by outsiders. In Moscow residents often wait to move into new dwellings until the finishing work is completed. The remodelling work is typically carried out more quickly there. For these reasons the shortcomings were deemed to be considerably less than by residents of St. Petersburg. Main conclusion 16 The researchers concluded that particularly purchasers of a medium priced flat would be interested in buying finished ones if they were available. Their tastes in housing correspond most closely to those of European consumers. This is deemed to be the most promising market segment for Finns. The confidence of housing buyers must be won by actions and demonstrations, because the suspicions about the quality of finishing construction work are high. It is necessary to be able to show model houses and flats so that the trust of consumes can be won. This was also included in the strategy recommendations of the study's steering committee "concrete marketing by actions and demonstrations".

17 17 1 Johdanto Kerrostaloasunnot Venäjällä rakennetaan ja myydään 90 prosenttisesti puolivalmiina. Asunnoissa ei ole tehty viimeistelytöitä ja keittiöt sekä kylpyhuoneet ovat kalustamatta, kun ne luovutetaan asiakkaille. Rakennusyritysten kannalta tämä merkitsee Suomen tilanteeseen verrattuna sitä, että merkittävä osa potentiaalisesta lisäarvosta ja liikevaihdosta jää saamatta. Tällä on myös merkittäviä vaikutuksia kiinteistö- ja rakennusklusterin muihin yrityksiin. Kun asunnon rakentaminen valmiiksi jää asunnon ostajan harteille, rakennusmateriaalien ja erilaisten viimeistelytöiden urakoinnin markkinat pirstaloituvat. Merkittävän osan työstä suorittavat asunnon ostajan palkkaamat henkilöt tai asunnon ostajat itse. Huonosti tehdyistä viimeistelytöistä, erityisesti virheistä veden- ja ääneneristyksissä aiheutuu vahinkoa muille asunnonomistajille. Viivästyvät viimeistelytyöt haittaavat monin tavoin asumista Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää, millä edellytyksillä voitaisiin siirtyä järjestelmään, jossa rakennusliikkeet myös viimeistelisivät asunnot. Tätä varten haastateltiin noin 70 taloutta Moskovasta ja 70 taloutta Pietarista, jotka olivat ostaneet asunnon vuosina Asiakkaiden lisäksi haastateltiin suppea määrä asuntotarjonnassa mukana olevia yrityksiä ja viranomaisia. Lisäksi tutustuttiin asuntorakentamisen säännöksiin ja markkinoiden yleiseen kehitykseen. Tältä pohjalta esitetään näkemyksiä siitä, millä toimilla voitaisiin vähitellen siirtyä rakentamaan asunnot valmiiksi, ennen niiden luovuttamista. Venäjän rakennustuotanto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien määrällisesti 10 prosenttia vuodessa. Vuonna 2005 rakentaminen kasvoi 10,5 prosenttia. Päätoimialoista juuri rakentaminen kasvaa nopeimmin. Näin naapurimaa Venäjä muodostaa suomalaiselle rakennustuotannolle, rakennusmateriaaliteollisuudelle sekä myös alan pk-yrityksille keskeisen vienti- ja etabloitumismahdollisuuden. Valmistuneissa neliömetreissä laskettuna vilkkainta rakentaminen on Keskisessä federaatiopiirissä, jossa Moskova ja Moskovan alue ovat rakentamisen keskuksia. Vuonna 2004 näiden osuus Venäjän rakennuspinta-alasta oli noin 25 prosenttia. Luoteinen federaatiopiiri sijoittuu vasta neljänneksi Volgan ja Eteläisen federaatiopiirin jälkeen. Pietarin osuus oli kuitenkin peräti 49 prosenttia Luoteis-Venäjän rakennustoiminnasta, mikä tekee siitä valtakunnan toiseksi suurimman markkinan. Nämä kaksi vilkkaan rakentamisen kaupunkia valittiin kyselytutkimuksen kohdealueiksi. Juuri Moskovan ja Pietarin asunnonostajakunnan tutkiminen antaa koko Venäjän markkinoita ennakoivaa tietoa, jota voidaan sitten käyttää muissa keskuksissa nii-

18 den kehittyessä. Moskovassa ja Pietarissa asiakaskunta on sofistikoidumpaa (moninaisemmat tarpeet, urasuuntautuneisuus, kiireellisempi elämänrytmi ja niin edelleen), rahoitustoiminta on kehittyneempää, materiaalien tarjonta monipuolista ja urakointipalvelujen tarjonta aktiivisempaa. Keskeiset tutkimuskysymykset projektin toimeksiannon mukaan olivat seuraavat: Millä perusteilla ostaja on valmis/halukas päättämään tietyn asunnon hankinnasta: sijainti, koko, hinta/laatutaso, rakentaja, viimeistelyaste ja niin edelleen? Miten asunnonosto on rahoitettu, mitä ongelmia rahoituksessa on kohdattu ja miten niistä on selvitty? Mitkä tekijät vaikuttivat päätökseen valmiusasteesta? Miten viimeistely aiottiin suorittaa ja miten se käytännössä suoritettiin tai suoritetaan? Kuinka projekti eteni ajallisesti? Mitä se vaikutti perheen asumiseen? Jos työt tehtiin itse, mitä haittoja siitä oli asumiselle ja miten se vaikutti omaan työhön? Mitkä tekijät vaikuttivat sisustusmateriaalien ja tarvikkeiden hankintaan? Jos työ teetettiin ulkopuolisella, mitkä tekijät vaikuttivat valinnassa? Kuka teki materiaalien valinnan ja ostopäätökset, jos työt teetettiin urakoitsijoilla? Mitä eri tekijät (muuton siirtyminen, ongelmat asumismukavuudessa, vaikutukset omaan työhön, materiaalin hankinnassa ja töiden teettämisessä ilmenevät vaikeudet, laatu-, takuu- ja vastuukysymykset ja niin edelleen) ja miten vaikuttivat ennen asunnon ostamista ja ostamisen jälkeen halukkuuteen ostaa oma valmis asunto tai "räätälöity" asunto? Mitkä tekijät ja arvostukset erottivat ne, jotka olivat päätyneet valmiin tai räätälöidyn asunnon ostamiseen niistä, jotka ostivat puolivalmiin asunnon? Miten päätöksiä arvioidaan myöhemmin ja miten tyytyväisiä eri asiakkaat ovat tekemiinsä valintoihin? Jos asiakkaat haluaisivat nostaa valmiusastetta, minkä töiden ja rakennustarvikkeiden osalta valmiusastetta pitäisi ensisijaisesti nostaa? Mitä räätälöityjä ratkaisuja asiakkaat ensisijaisesti haluaisivat omaan asuntoonsa ja mitä niistä voitaisiin tehdä, jo rakentamisen aikana. Mitkä asiakkaista riippumattomat tekijät estävät valmiusasteen nostoa? 18 Tutkimuksen asiakkaina ovat suomalaiset kiinteistö- ja rakennusklusterin yritykset kokonaisuudessa (rakentajat, rakennus- ja sisustusmateriaalien valmistajat, suunnittelijat, rakentamisen ja sisustuksen pk-urakoitsijat, rakennusmateriaalien

19 19 tukku- ja vähittäiskauppa, kiinteistöhoito- ja isännöintiyritykset, rahoittajat, vakuutusyhtiöt). Tulosten toivotaan hyödyntävän niiden liiketoimintaa. Tutkimuksen rahoittaja on kauppa- ja teollisuusministeriö, jossa tutkimuksesta vastasi kaupallinen neuvos Eero Jäntti. Tutkimuksen johtoryhmään kuuluivat myös Markku Aaltonen Rakennusteollisuus RT:stä, Juhani Kangasniemi Teknologiateollisuus ry:stä, Erkki Haapa-aho maxit Groupista, Sakari Sipilä Consolis'- sta, Matti Vatanen Rautakeskosta ja Markku Ukkola YIT:stä. Johtoryhmä kokoontui neljä kertaa. Yksi kokouksista pidettiin Pietarissa ja sen yhteydessä kuultiin paikallisia asuntorahoituksen asiantuntijoita ja vierailtiin Rautakeskon omistaman Stroy Masterin rakennustarvikeliikkeessä ja YIT:n New Europe -rakennustyömaalla. Tutkimuksen suorittavat Etlatieto Oy (www.etla.fi) alihankkijanaan pietarilainen Solid Invest, (www.solidinvest.com). Projektiin liittyvän kyselyn kenttätyön hoiti kyselytutkimuksiin erikoistunut yritys Comcon (eng.comcon-2.com). Projektin tutkijoina ja raportin kirjoittajina toimivat Sergey Boltramovich, Nickolay Lotov, Sergey Baldanov, Grigory Dudarev, Pavel Filippov ja Hannu Hernesniemi, joka myös toimi projektin vastuullisena johtajana. Turo Vartiainen ja Marja Ursin ovat kääntäneet suuren osan raportista suomenkielelle tutkijaryhmän kirjoittamasta englanninkielisestä käsikirjoituksesta.

20 2 Venäjän uusien asuntojen markkinat 2.1 Lainsäädäntö ja hallinnolliset puitteet Rakennustoimintaa koskeva lainsäädäntö Venäjällä rakennustoimintaa säätelevät useat lainsäädännön eri osa-alueille kuuluvat lait. Näitä lainsäädännön osa-alueita ovat muun muassa siviililaki, kaupunkirakentamislaki, maalaki ja kiinteistöjen omistusoikeuden rekisteröintiä koskeva laki. Toukokuussa 2004 Venäjän parlamentin alahuoneessa esitettiin 27 lakiehdotusta, joiden tavoitteena oli Venäjän asuntomarkkinoiden kehittäminen. Vuoden loppuun mennessä suurin osa lakiehdotuksista oli hyväksytty ja presidentti oli vahvistanut ne. Rakennustoimintaa koskeva lainsäädäntö voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin. Yleiset rakennustoimintaan liittyvät lait: 1 Asumislakikokoelma, No 188-F3, on tärkein asuntoihin liittyviä oikeussuhteita säätelevä laki. Asuntolaki määrittelee Venäjän federaation, VF:n alueiden ja paikallishallinnon laitosten toimivallan asuntoja koskevissa asioissa. Se säätelee asunnonomistajien oikeuksia ja velvollisuuksia, määrittelee säännöt kerrostalojen yhteisomistukselle ja määrää suuntaviivat kerrostalojen hallinnolle. Asuntolain tultua voimaan Neuvostoliiton asuntolaki (muutamia poikkeuksia lukuunottamatta), laki "federaation asuntopolitiikan perustasta", laki "asunnonomistajien yhdistyksistä" sekä muutamia muita Neuvostoliiton aikaisia lakeja mitätöitiin. 2 VF:n siviililakikokoelma sisältää siviililainsäädännön perustan. Laki määrittelee peruskäsitteet. Se säätelee sopimussuhteita kuten asuntojen rakentamiseen liittyviä suhteita, asuntojen omistussuhteita sekä asuntojen käyttöoikeuteen ja omistusoikeuden siirtoon liittyviä suhteita. 3 VF:n verolakikokoelma, No109-F3, säätelee asuntoihin ja asutettaviksi tarkoitettuihin tontteihin liittyvien toimien verotusta, esimerkiksi tonttien realisointia. Se määrittää myös Venäjän verotuksen tasot ja verotusjärjestyksen. 4 Laki pääomasijoitustoiminnasta VF:ssa määrää Venäjän federaation alueella tapahtuvan pääomasijoitustoiminnan oikeudellisen ja taloudellisen perustan ja takaa sijoittajien yhdenvertaisen kohtelun, mitä tulee heidän oikeuksiensa, intressiensä ja omaisuutensa puolustamiseen.

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa - Suomenkielinen tiivistelmä KPMG:n laatimasta raportista - "Description of the Dutch Personal Budget System" -raportti kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO. Diplomityö

JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO. Diplomityö JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO Diplomityö Tarkastajat: professori Kalle Kähkönen ja DI Hannele Laine Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA

KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA Lajittelisin, jos KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA Kehittämisen perusteita Improving Household Waste Management in Existing Blocks Tekesin Streams teknologiohjelman projekti Irene Roos, Työtehoseura

Lisätiedot

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maanmittaustieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, toukokuu 2011 Tekniikan kandidaatti Timo Myllynen Valvoja:

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela

Lisätiedot

Pientalojen aluerakentamisen projektiliiketoiminta Venäjällä

Pientalojen aluerakentamisen projektiliiketoiminta Venäjällä ISBN 978-951-40-2119-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2120-6 (nid.) ISSN 1795-150X Pientalojen aluerakentamisen projektiliiketoiminta Venäjällä Juhani Marttila ja Pekka Ollonqvist www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO

PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tutkintotyö Antti Toivonen PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO Työn ohjaajat Tampere 2007 Lehtori, DI Petri Murtomaa ja isännöitsijä, insinööri Anna Poutanen,

Lisätiedot

Inkeri Hirvensalo. SIJOITUKSET VENÄJÄLLE Kokemuksia Venäjälle tehtyjen sijoitusten rahoituksesta

Inkeri Hirvensalo. SIJOITUKSET VENÄJÄLLE Kokemuksia Venäjälle tehtyjen sijoitusten rahoituksesta ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 150 Series Inkeri Hirvensalo SIJOITUKSET

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 M a r j a T o i v o n e n Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 ESR-julkaisut -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Riitta Kangasharju Toimitussihteeri - Editor Kimmo

Lisätiedot

TÄYDENNYSRAKENTAMISEN KÄYNNISTÄMISVAIHEEN ANALYYSI

TÄYDENNYSRAKENTAMISEN KÄYNNISTÄMISVAIHEEN ANALYYSI TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos Kiinteistöopin laboratorio Diplomityö TÄYDENNYSRAKENTAMISEN KÄYNNISTÄMISVAIHEEN ANALYYSI Espoo 15.04.2009

Lisätiedot

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA 2483 Satu Paiho, Ismo Heimonen, Ilpo Kouhia, Esa Nykänen, Veijo Nykänen, Markku Riihimäki & Terttu Vainio Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus on merkittävää teollisuutta Yhdysvalloissa ohjelmistoteollisuus on kasvanut jo kolmanneksi suurimmaksi teollisuuden tuotannonalaksi

Lisätiedot

Suomalais- Venäläisen kauppakamarin palvelut. osaaminen ja taloudellinen kannattavuus. Markkinointikartoitukset

Suomalais- Venäläisen kauppakamarin palvelut. osaaminen ja taloudellinen kannattavuus. Markkinointikartoitukset Jäsentiedote 5:2007 SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KAUPPAKAMARI SVKK:n missio on edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä maiden välisiä taloussuhteita Venäjällä ja Suomessa. SVKK on edelläkävijä.

Lisätiedot

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien kartoitus Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun riskit Rantala, Katri 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUKYVYN

Lisätiedot

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Kauppatieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Hankintojen Johtaminen ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Heli Lattu Kangaskatu 20 53100 Lappeenranta ALKUSANAT Tämä työ on tehty Liikennevirastolle

Lisätiedot

Julkisesta datasta avoimeen dataan

Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi I Keskusteluaiheita Discussion Papers 16.8.2012 No 1277 Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisen datan lisensiointi Marjut Salokannel

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 1 2 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Markku Riihimäki & Heidi Siekkinen Asiakastarpeet kiinteistöliiketoiminnassa Liike- ja toimistokiinteistöt VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Essi Paronen Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN ANNA TIAINEN ANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKITUKSEN MUUTS IKÄÄNTYIEN ASUMISEEN Diplomityö Tarkastajat: Prof. Kalle Kähkönen & TkT Tanja Tyvimaa Tarkastajat, aihe ja kieli hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Kansantaloudell i n en aikakauskirja

Kansantaloudell i n en aikakauskirja Kansantaloudell i n en aikakauskirja Kansantaloudellisen Thdistyksen julkaisema THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL LXV vuosikerta 1969 Nide 4 KIRJOITUKSIA LAURI 0. AF HEURLIN: Vuokra.-asunnonja asunnonvuokran

Lisätiedot