Puolivalmiista valmiiseen kotiin uudet asunnot Venäjällä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolivalmiista valmiiseen kotiin uudet asunnot Venäjällä"

Transkriptio

1 Sergey Boltramovich Nickolay Lotov Sergey Baldanov Grigory Dudarev Pavel Filippov Hannu Hernesniemi Puolivalmiista valmiiseen kotiin uudet asunnot Venäjällä Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Sarja B 223 KTM Rahoitetut tutkimukset 7/2006 Markkinaosasto

2

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Rahoitetut tutkimukset Aleksanterinkatu HELSINKI PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) /2006 Telekopio (09) Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Sergey Boltramovich, Nickolay Lotov, Sergey Baldanov, Grigory Dudarev, Pavel Filippov ja Hannu Hernesniemi Julkaisuaika Syyskuu 2006 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Puolivalmiista valmiiseen kotiin uudet asunnot Venäjällä Tiivistelmä Rakentaminen Venäjällä on kasvanut 10 prosentin vuosivauhdilla vuodesta Talouskasvun ansiosta ja keskiluokan syntyessä asuntorakentamisesta on tullut tärkeä rakentamisen sektori. Asunnot luovutetaan ostajille noin 90 prosenttisesti viimeistelemättöminä. Asukkaat teettävät tai itse tekevät viimeistelytyöt. Niitä tekevät yksittäiset ammattimiehet tai työporukat ja viimeistelyyn erikoistuneet urakoitsijat. Työn laatu on osittain huonoa. Alalle tulo on helppoa, ja koulutuksesta on puute. Suuri osa alasta kuuluu harmaaseen talouteen. Asukkaille pitkittyvistä viimeistelyremonteista aiheutuu merkittäviä haittoja, koska muutot siirtyvät tai he asuvat remonttien keskellä. Kauppa- ja teollisuusministeriö rahoitti tämän tutkimuksen selvittääkseen, voisiko viimeisteltyjen asuntojen tarjontaa Venäjällä lisätä ja miten. Samalla piti selvittää muita asunnon ostoon liittyviä tekijöitä. Tutkimustiedon avulla parannetaan suomalaisen rakennusalan kilpailukykyä Venäjällä ja kehitetään suomalais-venäläistä rakennusalan yhteistyötä. Projektin johtoryhmässä oli edustus Suomen rakennusklusterin eri osa-alueilta. Tutkimuksen suoritti Etlatieto Oy alihankkijoinaan venäläinen tutkimus- ja konsulttiyhtiö Solid Invest ja kyselytutkimuksiin erikoistunut Comcon yhtiö. Aluksi tarkastellaan asuntorakentamisen lainsäädäntöä ja asuntorakentamisen kehitystä koko Venäjällä ja Moskovassa sekä Pietarissa. Sen jälkeen raportoidaan asunnonostajille tehdyn kyselyn tulokset. Tutkimuksessa haastateltiin 70 moskovalaista ja 70 pietarilaista kotitaloutta, jotka ostivat vuosina 2004 tai 2005 uuden kerrostaloasunnon. Heiltä kysyttiin asunnon valintaan, rahoitukseen ja viimeistelyyn liittyviä kysymyksiä. Lisäksi haastateltiin suppea joukko rakennusalan toimijoita Pietarissa. Tutkimuksen johtopäätökset sisältävät tutkijoiden näkemyksiä ja suosituksia siitä miten suomalaisyritysten tulisi kehittää toimintaansa Venäjällä. Lisäksi johtoryhmä laajennettuna kokoontui pohtimaan strategisia toimenpiteitä kilpailukyvyn kehittämiseksi Venäjällä. Tulokset on sisällytetty kirjan liitteeseen. Asuntoja rakennettiin vuonna Keskimääräinen uuden asunnon pinta-ala oli 84,7 neliötä. Moskovassa ja Moskovan alueella rakennettaan noin 25 % Venäjän asunnoista. Moskovan alue on jopa ohittanut Moskovan, koska kaupungissa on huutava tonttipula. Pietari on kolmanneksi suurin rakentamisen keskus Venäjän alueista. Pietarin kehityksen uskotaan ennakoivan, Moskovaa lukuunottamatta, muiden Venäjän suurkaupunkien kehitystä. Asunnon valintaan vaikuttivat eniten hinta ja sijainti. Pietarilaisille nämä olivat moskovalaisia tärkeämpiä. Moskovassa painotettiin asumisympäristön puhtautta, talon ja asunnon laatua ja molemmissa asunnon tarkoituksenmukaista suunnittelua. Pietarilaiset säästävät ja ottavat riskiä ostamalla asunnon rakentamisen alkuvaiheessa. Eroja selittää moskovalaisten parempi ostovoima sekä kaupungin suuremmat ympäristöongelmat. Viimeistely halutaan teettää itse, koska halutaan mieleinen viimeistely ja sopivia, viimeisteltyjä asuntoja ei ole markkinoilla. Vasta näiden jälkeen mainittiin varojen puute. Tärkein taustaselittäjä on se, että rakennusyhtiöt eivät viime vuosikymmeninä ole pystyneet tarjoamaan kuin huonolaatuista viimeistelyä. Tutkijat päätyvät siihen, että varsinkin keskihintaisia asuntoja ostavat olisivat halukkaita ostamaan viimeisteltyjä asuntoja, jos niitä olisi tarjolla. Tämä on suomalaisten kannalta lupaavin asiakassegmentti. Asunnonostajien luottamus on voitettavissa vain tekemällä ja näyttämällä, koska epäluulot viimeistelyn laadusta ovat suuret. Tarvitaan viimeisteltyjä esimerkkiasuntoja ja -taloja, joilla kuluttajien luottamus voitetaan. KTM:n yhteyshenkilö: Markkinaosasto/Eero Jäntti, puh. (09) Asiasanat Venäjä, asuntorakentaminen, viimeistely, Moskova, Pietari ISSN Kokonaissivumäärä 187 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta 27 Kustantaja Edita Publishing Oy

4

5 Esipuhe Rakentaminen kasvoi määrällisesti Venäjällä 10,5 prosenttia vuonna Kasvu on jatkunut samaa tahtia vuodesta 2000, mikä on tehnyt rakentamisesta yhden Venäjän nopeimmin kasvavista aloista. Naapurin ahkera rakentaminen on suomalaiselle rakennusklusterille historiallinen mahdollisuus. Nyt ei kuitenkaan enää riitä pelkkä rakennustarvikkeiden vienti ja rakentamisen projektivienti. On tukeuduttava paikalliseen läsnäoloon kilpailukyvyn kehittämiseksi. Suomalaista osaamista on yhdistettävä venäläisten yritysten, työvoiman ja raaka-aineiden kilpailukykyyn. Keskeinen rakentamisen sektori on asuntorakentaminen. Venäjän asuntorakentaminen elää tietynlaista murrosta. Sitä ruokkii keskiluokan kasvava kysyntä. Myös sosiaalinen asuntotuotanto on lähtenyt käyntiin, kun kuntien verotulot lisääntyvät. Presidentti Putin on asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2010 pitää rakentaa vuodessa jo 80 miljoonaa asuinneliötä, kun nykyinen rakentamisen taso on noin 45 miljoonaa neliömetriä. Suomalaiset rakentajat ovat kiinnostuneita erityisesti nousevasta keskiluokasta. Se voi itse tehdä ratkaisuja asuntonsa ostossa. Heitä myös kiinnostaa korkealaatuisesti viimeisteltyjen asuntojen ostaminen. Nyt 90 prosenttia asunnoista Venäjällä luovutetaan kuluttajille osittain tai kokonaan viimeistelemättömänä. Viimeistelyn, joka Suomessa on olennainen osa rakentamista, lisääntyminen parantaisi suomalaisten kilpailukykyä. Samalla Venäjälle etabloitumassa olevat rakennusklusterin yritykset rakentajat, rakennusmateriaaliteollisuus, rautakauppa ja muut rakennusalan toimijat voisivat lisätä yhteistyötään. Tässä tutkimuksessa on kyselyllä selvitetty yhteensä 140 moskovalaisen ja pietarilaisen talouden asunnonhankintaan liittyviä päätöksiä ja mielipiteitä. Lisäksi on haastateltu rakennusalan yrityksiä ja järjestöjä, viranomaisia ja asuntorahoittajia. Tutkimuksen suorittivat Etlan projektitutkimusyksikkö Etlatieto Oy sekä konsultti- ja tutkimusyhtiö Solid Invest ja markkinatutkimusyhtiö Comcon Venäjältä. Tutkijoiden apuna oli rakennusalan asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä. Kauppa- ja teollisuusministeriö kiittää tutkijoita ja ohjausryhmää hyvin tehdystä työstä. Helsingissä syyskuussa 2006 Eero Jäntti, kaupallinen neuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö Markkinaosasto

6

7 Sisällysluettelo Esipuhe Sisällysluettelo Tiivistelmä Summary Johdanto Venäjän uusien asuntojen markkinat Lainsäädäntö ja hallinnolliset puitteet Rakennustoimintaa koskeva lainsäädäntö Rakennustoimintaa säätelevät valtion viranomaiset Rakennustoiminnan lisensointi Rakennustoimintaan liittyvä maalainsäädäntö Rakennusluvat Rakennuksen käyttöönottolupa Venäläisten asuinrakennusten rakentamisessa yleisimmin käytetyt rahoitustavat Kiinteistökohteiden ja tonttien valtiollinen rekisteröinti Venäjän asuntorakentamisen markkinat Markkinoiden volyymi ja maantiede Taustavaikuttimet ja suurimmat esteet Kehitystrendit Kasvunäkymät Moskovan asuntorakentamisen markkinat Markkinavolyymi Hinnan kehitys Avaintoimijat Pietarin asuntorakentamisen markkinat Markkinoiden koko Hintojen kehitys

8 2.4.3 Avaintoimijat Markkinoiden erityispiirteitä ja trendejä Asiakkaan tarpeet ja toiveet Kenttätutkimus Asunnon valinta Asunnon rahoittaminen Asunnon viimeistely Viimeistelemättömän asunnon ostamisen syyt Viimeistelyn kohteet, työvaiheet ja haitat Viimeistelyn suorittajat Viimeistelymateriaalit Viimeistelytöiden hinta Takuu Viimeistellyn asunnon ostaminen Venäläisten rakennusalan toimijoiden tulevaisuudennäkymät Rakennusyritysten näkemyksiä Viimeistelyyn keskittynyt rakennustarvikeliike Kiinteistövälittäjän näkemyksiä Asuntorahoituksen kehityksestä Rakennusalan järjestöjen ja Pietarin rakennuskomitean näkemyksiä Johtopäätöksiä Johtopäätökset ja suositukset Lähteet Liite 1 Ehdotus Suomen rakennusklusterin strategiaksi Venäjän asuntorakentamisessa Liite 2 Kysymyslomake

9 9 Tiivistelmä Asunnon ostaminen ja varsinkin sen asuttavaan kuntoon saattaminen Venäjällä on työläs ja asunnon ostajan kannalta usein henkisesti rasittava projekti. Vaikeita ja riskialttiita vaiheita ovat asunnon valinta, rahoituksen järjestäminen ja lopulta, kun asunto on saatu käyttöön, sen viimeistely. Rakentajilla on omat ongelmansa, jotka liittyvät rakennuskelpoisten tonttien saantiin, rakennusaikaiseen rahoitukseen, talon liittämiseen erilaisiin yhdyskuntaverkkoihin puhumattakaan mahdollisista rakentamiseen liittyvistä vaikeuksista. Kun rakentaja luovuttaa talon, se ei suinkaan ole valmis. Noin 90 prosenttia kaikista asunnoista luovutetaan viimeistelemättöminä. Sen jälkeen asunnot valloittaa sekalainen joukko viimeistelyremontin tekijöitä. Kuluu kuukausia ja pahimmissa tapauksissa 2 3 vuotta ennekuin kaikki asunnot on viimeistelty ja rakentamisen äänet talossa loppuvat. Vaikeuksista huolimatta Venäjällä valmistui asuntoa vuonna Asuntorakentaminen on kasvanut koko 2000 luvun noin 10 prosenttia vuodessa. Tutkimuksessa kuvataan asuntorakentamiseen vaikuttava lainsäädäntö, josta osa vaikeuksia johtuu. Sen jälkeen tarkastellaan tilastojen valossa rakentamisen kasvua koko Venäjällä (luku 2). Tarkemmin perehdytään Moskovaan ja Pietariin, jotka ovat tärkeimmät uusien asuntojen markkinat ja tämän tutkimuksen kohdealueet. Tutkimuksen pääosan muodostaa 70 moskovalaiselle ja 70 pietarilaiselle asunnonostajalle tehdyn kyselyn tulosten esittely (luku 3). Rakentamisen trendeistä ja rakentamiseen liittyvistä ongelmista ja haasteista hankittiin tietoa haastattelemalla rakennusalan toimijoita ja tutustumiskäynnein (luku 4). Tutkimuksen lopuksi johtopäätöksissä tutkijat esittävät näkemyksiään siitä, miten suomalaisten rakennusalan toimijoiden pitäisi edetä Venäjän markkinoilla (luku 5). Liitteessä 1 on projektin laajennetun johtoryhmän näkemys Suomen rakennusalan Venäjästrategiasta asuntorakentamisessa. Ongelmalliset lait Ongelmallinen laki rakentajien kannalta on laki kerrostalojen ja muiden kiinteistökohteiden osuuspohjaisesta rakentamisesta. Sen tarkoitus on suojella asunnon ostajia, niin etteivät he menetä rahojaan vaan saavat todella vastikkeena ostamansa asunnon. Jos rakentaja rikkoo rakennussopimusta, rakennus esimerkiksi viivästyy yli kolme kuukautta, ostajat voivat jopa vaatia tonttia ja rakennusta itselleen. Tämän seurauksena pankit eivät mielellään anna rakentajalle rakennusaikaista rahoitusta tonttia ja rakennusta vastaan. Toinen lainsäädäntöön liittyvä ongelma koskee asunnonostajan omistusoikeuden rekisteröintiä. Se ei onnistu ennekuin talo on ensin hyväksytty valtion vastaanotto-

10 tarkastuksessa. Sen jälkeen asunnot ja omistusoikeudet rekisteröidään. Rakenteilla oleva asunto ei kelpaa näin rakennusaikana pankille asunnonostajan asuntolainan vakuudeksi. Myös uusi hypoteekkilainasäännöstö edellyttää, että talo on vastaanottotarkastuksessa hyväksytty ja asunto ja omistusoikeus rekisteröity. Näin valtion viimekädessä takaamia ja tukemia lainoja käytetään etupäässä vanhojen asuntojen ostamiseen. Kun rahoitusmahdollisuudet ennen rakentamisen aloittamista ja sen alussa ovat vähäiset, eivät asukkaat pääse käytännössä osallistumaan asuntojen suunnitteluunkaan. Valtion vastaanottotarkastuksessa edellytetään, että talo on valmis, sen turvallisuusjärjestelmä on käytössä sekä talon yhteiset tilat, kuten porraskuilu, vesijohdot ja ilmastointi ovat kunnossa. Asunnot sisältä saavat olla viimeistelemättömiä. Tämä on siinä mielessä hyvä säännös, että asunnon ostajat eivät luota rakennusyhtiöiden viimeistelyn laatuun, joka viime vuosikymmeninä on ollut erittäin huono. Asukkaat saavat itse päättää viimeistelystä ja voivat valvoa sen laatua. Toisaalta, jos viimeistelyn tasosta ja laadusta olisi laadittu velvoittavia säännöksiä, rakentajilla olisi sitova ohje viimeistelyn tasosta ja laadusta ja asunnon ostajat tietäisivät millaista viimeistelyä ovat ostamassa. Rakentamisen markkinat 10 Neuvostoliiton aikana rakentaminen oli massatuotantoa. Niinpä vielä vuonna 1992 rakennettiin asuntoa, joissa keskikoko oli 60,8 neliömetriä. Kokonaispinta-ala oli 41,5 milj. neliömetriä. Vasta vuonna 2005 saavutettiin vuoden 1992 taso, kun asuntopinta-alaa rakennettiin 43,6 milj. neliömetriä. Asuntoja rakennettiin eli vähemmän, mutta niiden keskikoko oli noussut 84,7 neliöön. Markkinoiden pohjavuodesta 2000, jolloin rakennettiin 30,3 miljoonaa neliömetriä, kasvu on ollut nopeaa. Asutoneliömetrejä on rakennettu keskimäärin 6,7 enemmän kuin edellisenä vuonna. Jos otetaan muut tekijät huomioon (paremmat materiaalit, uusi teknologia ja niin edelleen), voidaan arvioida asuntorakentamisen kasvaneen määrällisesti jopa 10 prosenttia vuodessa. Tärkeintä on kuitenkin se, että on siirrytty laadullisesti uuteen järjestelmään. Tarjontavetoisesta järjestelmästä on siirrytty kysyntävetoiseen järjestelmään, jossa asiakkaan tarpeet ja mieltymykset on otettava huomioon. Moskovan ja sitä ympäröivän Moskovan alueen osuus Venäjän koko asuinrakentamisesta on noin 25 prosenttia. Moskovalaisten keskimääräiset tulot ovat noin kolminkertaiset Pietariin ja muihin Venäjän merkittäviin kaupunkeihin verrattuna, mikä asukasmäärän ohella selittää markkinoiden suuruutta. Pietarin markkinat ovat Venäjän 88 alueesta kolmanneksi suurimmat. Moskovassa myös sosiaalinen asuntotuotanto on ollut suhteellisen suurta, noin prosenttia koko tarjonnasta, kun sen osuus Pietarissa on ollut vain 3 5 prosenttia. Pietarissa sosiaalinen asuntotuotanto on kuitenkin kasvaa jatkossa johtuen kaupungin talouden vahvistumisesta.

11 Moskovan ongelma on tonttimaan puute, mistä syystä nyt rakennetaan kaupungin rajojen ulkopuolelle, Moskovan alueen puolelle. Kaupungissa uusia tontteja raivataan siirtämällä teollisuutta kauemmaksi ja purkamalla vanhoja Hruštšovin aikaisia taloja, joiden kestoiäksi olikin suunniteltu vain 30 vuotta. Pietarissa sen sijaan on vapaata maata ja siellä voidaan rakentaa kerralla kokonaisia asuntoalueita. Rakenteilla oleva kehätie antaa tulevaisuudessa lisää mahdollisuuksia tehokkaalle aluerakentamiselle. Ongelmana molemmissa kaupungeissa on puutteet infrastruktuurissa. Sähkö-, lämpö-, kaasu- ja vesijohtoverkot eivät tahdo riittää uusien talojen tarpeisiin. Lisäksi ne ovat erittäin kuluneita. Uusilla alueilla rakentajien on itse huolehdittava verkoista. Kuluttajien valinnat 11 Tutkimuksessa tehtyjen haastattelujen mukaan kaksi eniten asunnon valintaan vaikuttavaa tekijää ovat hinta ja sijainti. Pietarilaisille nämä olivat moskovalaisia tärkeämpiä. Moskovassa painotettiin ympäristötekijöitä (luonto, puhdas ilma, saastumaton maaperä ja hyvät materiaalit) sekä talon ja asunnon laatua. Molemmissa kaupungeissa arvostetaan asunnon tarkoituksenmukaista suunnittelua. Pietarilaisille talon rakennusvaihe on suhteellisen tärkeä tekijä. He haluavat ostaa asunnon talon rakentamisen alkuvaiheessa, jolloin asunnon saa edullisemmin, mutta vastapainoksi joutuu hyväksymään enemmän riskejä (valmistuuko talo, millä aikataululla sekä mikä tulee olemaan sen laatutaso). Erojen taustalla on useampia tekijöitä. Moskovalaisten ostovoima on parempi kuin pietarilaisten. Moskovalaisilla näyttää (vastausten perusteella) virallisten tulojen ohella olevan myös enemmän pimeitä tuloja. He voivat ostaa valmiimmista kohteista ja valita korkeampien tulojensa takia mieleisensä asunnon suuremmasta asuntojen valikoimasta. Toisaalta kaupungissa on suuremmat ympäristöongelmat ja enemmän liikennettä, jolloin panostetaan siihen, että löydettäisiin luonnonläheinen, puhdas asuinympäristö. Venäjällä asunnon viimeistely halutaan teettää itse, koska halutaan mieleinen viimeistely ja voidaan kontrolloida viimeistelytyön laatua. Toiseksi tärkein syy oli kuitenkin se, että sopivia, viimeisteltyjä asuntoja ei ole markkinoilla. Vasta näiden jälkeen mainittiin varojen puute. Viimeistelemättömän asunnon ostaminen ei olekaan merkki asunnonostajan budjetin kireydestä. Tärkein taustaselittäjä on se, että rakennusyhtiöt eivät viime vuosikymmeninä ole pystyneet tarjoamaan kuin huonolaatuista viimeistelyä. "Viimeistelty asunto" venäläisen asunnonostajan ajattelussa onkin itse asiassa "huonosti viimeistelty asunto". Asenne ei muutu kuin myönteisten kokemusten kautta. Suurimmalla osalla haastatelluista viimeistelytöihin kului aikaa kolmesta kuukaudesta vuoteen. Lähes neljännes perheistä (23 prosenttia) asui asunnossa vii-

12 meistelytöiden alusta lähtien, muutti alkuvaiheessa tai silloin, kun viimeistelytöistä on vielä puolet tekemättä. Viimeistelytöiden loppuvaiheessa muutti asuntoon asumaan 35 prosenttia perheistä. Viimeistelytöistä johtuvat suurimmat haitat olivat jatkuva rakennustöiden melu, lika ja vauriot yleisissä tiloissa, vesi- ja sähkökatkokset, ongelmat hissin kanssa (jatkuvasti varattu) ja ulkopuolisten aiheuttamat turvallisuusongelmat. Moskovassa asuntoihin muutetaan useammin vasta silloin, kun viimeistelyremontit on tehty. Siellä myös viimeistelyremontit tehtiin rivakammin. Koetut haitat Moskovassa olivat huomattavasti vähäisemmät kuin Pietarissa, johtuen edellä mainituista syistä. Keskeinen johtopäätös 12 Tutkijat päätyvät siihen, että varsinkin keskihintaisia asuntoja ostavat olisivat halukkaita ostamaan viimeisteltyjä asuntoja, jos niitä olisi tarjolla. Heidän mieltymykset vastaavat parhaiten eurooppalaisten kuluttajien mieltymyksiä. Tämä on suomalaisten kannalta lupaavin asiakassegmentti. Asunnonostajien luottamus on voitettavissa vain tekemällä ja näyttämällä, koska epäluulot viimeistelyn laadusta ovat suuret. Tarvitaan viimeisteltyjä esimerkkiasuntoja ja -taloja, joilla kuluttajien luottamus voitetaan. Tähän päätyi myös tutkimuksen johtoryhmä esittämällä yhtenä strategiasuosituksenaan "konkreettinen markkinointi tekemällä ja näyttämällä".

13 13 Summary In Russia the purchasing of a dwelling and especially getting it into an inhabitable state is a laborious and often nerve-wracking project for the buyer. Difficult and risky stages are choosing a flat, arranging financing and finally, once the flat is in use, the finishing work. The builders have their own problems with obtaining good building sites, funding at the time of construction, joining houses to different communal networks not to mention possible difficulties related to the construction work. When the constructor hands over the dwelling, it is by no means ready. About 90 % of dwellings are handed over unfinished. After that flats are taken over by a motley crew of workers to finish the interiors. Months go by and in the worst cases it will take 2 3 years before all the flats are finished and construction noises in the building stop. Despite the difficulties dwellings were completed in Russia in Residential housing has been growing at about 10 % a year for the whole 21st century. The study describes the legislation affecting the construction of residential housing, which is the cause of some of the problems. Thereafter a statistical overview is provided of the growth of construction in the whole of Russia (chapter 2). The study focuses in particular on the situation in Moscow and St. Petersburg, which are the most important markets for new dwellings and the subject of this study. The main part of the study constitutes of a presentation of the results of a survey conducted with 70 flat buyers from St. Petersburg and 70 from Moscow (chapter 3). Information on construction trends, problems and challenges in construction work was gathered by interviewing construction experts and conducting field trips (chapter 4). The end of the study presents the conclusions of the researchers on how Finnish construction companies should approach the Russian market (chapter 5). Appendix 1 includes the extended steering committee's view on the Finnish construction industry's strategy regarding residential housing in Russia. Problematic laws A problematic law for the builder is the law for construction of blocks of flats and other real estate on a share basis. It is meant to protect housing buyers from losing their money and that they actually receive the dwelling they have purchased. If a builder breaches the contract, for example the building is delayed by over 3 months, the buyers can even demand the plot of land and the building for themselves. As a result of this banks are not eager to finance the contractor during construction against the plot of land and the building. Another problem related to legislation regards the registration of housing buyers' ownership rights. It is not possible until the building has first passed a governmen-

14 tal inspection. After this the dwelling and the ownership rights are registered. The dwelling under construction thus cannot be approved by a bank as collateral for the owner's housing loan. The new mortgage loan legislation requires that the building has passed the governmental inspection and that the dwelling and the ownership rights have been registered. Therefore government guaranteed and subsidized loans are used primarily for purchasing of old housing. Since the financing possibilities before the start of construction are poor, the residents are not able to participate in the planning of the housing in practice. The governmental inspection requires that the building is finished, that the building's security system in use and that the common areas of the building such as the stairway, water pipes and ventilation are in good condition. The interiors of the flats can be unfinished. This is a good provision from the standpoint that the buyers do not trust the quality of construction companies' finishing work, which has been poor in recent decades. The residents can decide themselves about the finishing work and supervise its quality. On the other hand, if there were legislation regarding the standards and quality of the finishing work, the contractors would have binding guidelines regarding the standards and quality of the finishing work and the residents would know what kind of finished flat they were buying. Housing Market 14 During the days of the Soviet Union buildings were mass-produced. So still in dwellings were built, with an average size of 60.8 square meters, with a total area of 41.5 million square meters. It was not until 2005 that this total surface area was met, when the surface area of dwellings built reached 43.6 million square meters. Some dwellings were built so the amount was less, but the average size had risen to 84.7 square meters. The growth has been fast from the market low point in 2000 when 30.3 million square meters were built. An average of 6.7 per cent more have been built every year. If other factors are taken into account (better materials, new technology etc.), it can be estimated that the residential housing sector has been growing up to 10 % year in volume terms. The most important thing, however, is that a new system has been introduced in terms of quality. A system based on supply has shifted into a system based on demand, where the needs and preferences of the customer must be taken into regard. Moscow and the surrounding Moscow Region make up about 25 % of Russia's residential housing sector. The average incomes of Moscovites are about three times bigger than those of the residents of St. Petersburg and other major Russian cities, which in addition to the size of the population describes the size of the market. The St. Petersburg district has the third largest market of the 88 regions in Russia. In Moscow also social housing output has been relatively large, about 30 35% of the total supply, while in St. Petersburg its share has been only about 3 5%. The

15 amount of social housing is growing, however, due to the city's strengthening economy. Moscow is plagued by a lack of building sites, for which reason construction activity in the Moscow Region is now concentrated outside of the city limits. The new building sites in the city are cleared by transferring manufacturing plants further away and tearing down old buildings built during Kruschev's days which were planned to last only 30 years. St. Petersburg, on the other hand, has land available and whole housing districts can be built there at one time. The ring roads under construction will in the future facilitate efficient construction of housing areas. The problem in both cities is the lack of infrastructure. The supply of electricity, heat, gas and water is insufficient to meet the demand from new dwellings and the distribution networks are in very poor condition. In many new areas the contractors have to service the networks themselves. Consumers' choices 15 According to the interviews made during the study the choice of dwelling is affected the most by the price and the location. These criteria were more important to residents of St. Petersburg than Moscow. Moscovites were interested in environmental factors (nature, clean air, unpolluted ground and good materials) as well as the condition of the building and flat. Residents of both cities regarded well functioning design solutions as important. For residents of St. Petersburg the construction phase was a relatively important factor. They prefer to buy a flat in the early stage of construction when the flat is cheaper but they have to accept more risk (i.e. if and when will the flat be completed and what its ultimate quality will be). The differences are attributable to several factors. The Moscovites' purchasing power is higher than that of the residents of St. Petersburg. The Moscovites appear to have (on the basis of their answers) more black-market income in addition to official income. They can buy finished flats and because of their higher income select from a greater number of potential choices. On the other hand, there are greater environmental problems and more traffic so they tend to emphasize proximity to nature and a clean living environment. Residents want to finish their flats themselves because they want a pleasing result and to be able to control the quality of the finishing work. Another important reason is nevertheless that finished flats are not available on the market. Only afterwards is a shortage of funds mentioned. The purchase of an unfinished dwelling is not a sign of the buyers' tight budgets. An important background factor is that construction companies have been able to offer only poorly finished dwellings. A "finished dwelling" in the mind of Russians is actually a "poorly finished dwelling". Attitudes will not change until people have positive experiences.

16 The finishing construction work of most of those interviewed lasted from 3 6 months to a year. Almost a fourth of the families (23 %) lived in the midst of the finishing construction work from start to finish, moved in the initial phase or when the finishing work was half done. Some 35 % of the families moved into the flat in the latter stages of the finishing work. The greatest shortcomings stemming from the finishing work were the continuous noise of construction work, dirt and damage in common areas, water and electricity shortages, problems with elevators (continuously busy) and security problems caused by outsiders. In Moscow residents often wait to move into new dwellings until the finishing work is completed. The remodelling work is typically carried out more quickly there. For these reasons the shortcomings were deemed to be considerably less than by residents of St. Petersburg. Main conclusion 16 The researchers concluded that particularly purchasers of a medium priced flat would be interested in buying finished ones if they were available. Their tastes in housing correspond most closely to those of European consumers. This is deemed to be the most promising market segment for Finns. The confidence of housing buyers must be won by actions and demonstrations, because the suspicions about the quality of finishing construction work are high. It is necessary to be able to show model houses and flats so that the trust of consumes can be won. This was also included in the strategy recommendations of the study's steering committee "concrete marketing by actions and demonstrations".

17 17 1 Johdanto Kerrostaloasunnot Venäjällä rakennetaan ja myydään 90 prosenttisesti puolivalmiina. Asunnoissa ei ole tehty viimeistelytöitä ja keittiöt sekä kylpyhuoneet ovat kalustamatta, kun ne luovutetaan asiakkaille. Rakennusyritysten kannalta tämä merkitsee Suomen tilanteeseen verrattuna sitä, että merkittävä osa potentiaalisesta lisäarvosta ja liikevaihdosta jää saamatta. Tällä on myös merkittäviä vaikutuksia kiinteistö- ja rakennusklusterin muihin yrityksiin. Kun asunnon rakentaminen valmiiksi jää asunnon ostajan harteille, rakennusmateriaalien ja erilaisten viimeistelytöiden urakoinnin markkinat pirstaloituvat. Merkittävän osan työstä suorittavat asunnon ostajan palkkaamat henkilöt tai asunnon ostajat itse. Huonosti tehdyistä viimeistelytöistä, erityisesti virheistä veden- ja ääneneristyksissä aiheutuu vahinkoa muille asunnonomistajille. Viivästyvät viimeistelytyöt haittaavat monin tavoin asumista Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää, millä edellytyksillä voitaisiin siirtyä järjestelmään, jossa rakennusliikkeet myös viimeistelisivät asunnot. Tätä varten haastateltiin noin 70 taloutta Moskovasta ja 70 taloutta Pietarista, jotka olivat ostaneet asunnon vuosina Asiakkaiden lisäksi haastateltiin suppea määrä asuntotarjonnassa mukana olevia yrityksiä ja viranomaisia. Lisäksi tutustuttiin asuntorakentamisen säännöksiin ja markkinoiden yleiseen kehitykseen. Tältä pohjalta esitetään näkemyksiä siitä, millä toimilla voitaisiin vähitellen siirtyä rakentamaan asunnot valmiiksi, ennen niiden luovuttamista. Venäjän rakennustuotanto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien määrällisesti 10 prosenttia vuodessa. Vuonna 2005 rakentaminen kasvoi 10,5 prosenttia. Päätoimialoista juuri rakentaminen kasvaa nopeimmin. Näin naapurimaa Venäjä muodostaa suomalaiselle rakennustuotannolle, rakennusmateriaaliteollisuudelle sekä myös alan pk-yrityksille keskeisen vienti- ja etabloitumismahdollisuuden. Valmistuneissa neliömetreissä laskettuna vilkkainta rakentaminen on Keskisessä federaatiopiirissä, jossa Moskova ja Moskovan alue ovat rakentamisen keskuksia. Vuonna 2004 näiden osuus Venäjän rakennuspinta-alasta oli noin 25 prosenttia. Luoteinen federaatiopiiri sijoittuu vasta neljänneksi Volgan ja Eteläisen federaatiopiirin jälkeen. Pietarin osuus oli kuitenkin peräti 49 prosenttia Luoteis-Venäjän rakennustoiminnasta, mikä tekee siitä valtakunnan toiseksi suurimman markkinan. Nämä kaksi vilkkaan rakentamisen kaupunkia valittiin kyselytutkimuksen kohdealueiksi. Juuri Moskovan ja Pietarin asunnonostajakunnan tutkiminen antaa koko Venäjän markkinoita ennakoivaa tietoa, jota voidaan sitten käyttää muissa keskuksissa nii-

18 den kehittyessä. Moskovassa ja Pietarissa asiakaskunta on sofistikoidumpaa (moninaisemmat tarpeet, urasuuntautuneisuus, kiireellisempi elämänrytmi ja niin edelleen), rahoitustoiminta on kehittyneempää, materiaalien tarjonta monipuolista ja urakointipalvelujen tarjonta aktiivisempaa. Keskeiset tutkimuskysymykset projektin toimeksiannon mukaan olivat seuraavat: Millä perusteilla ostaja on valmis/halukas päättämään tietyn asunnon hankinnasta: sijainti, koko, hinta/laatutaso, rakentaja, viimeistelyaste ja niin edelleen? Miten asunnonosto on rahoitettu, mitä ongelmia rahoituksessa on kohdattu ja miten niistä on selvitty? Mitkä tekijät vaikuttivat päätökseen valmiusasteesta? Miten viimeistely aiottiin suorittaa ja miten se käytännössä suoritettiin tai suoritetaan? Kuinka projekti eteni ajallisesti? Mitä se vaikutti perheen asumiseen? Jos työt tehtiin itse, mitä haittoja siitä oli asumiselle ja miten se vaikutti omaan työhön? Mitkä tekijät vaikuttivat sisustusmateriaalien ja tarvikkeiden hankintaan? Jos työ teetettiin ulkopuolisella, mitkä tekijät vaikuttivat valinnassa? Kuka teki materiaalien valinnan ja ostopäätökset, jos työt teetettiin urakoitsijoilla? Mitä eri tekijät (muuton siirtyminen, ongelmat asumismukavuudessa, vaikutukset omaan työhön, materiaalin hankinnassa ja töiden teettämisessä ilmenevät vaikeudet, laatu-, takuu- ja vastuukysymykset ja niin edelleen) ja miten vaikuttivat ennen asunnon ostamista ja ostamisen jälkeen halukkuuteen ostaa oma valmis asunto tai "räätälöity" asunto? Mitkä tekijät ja arvostukset erottivat ne, jotka olivat päätyneet valmiin tai räätälöidyn asunnon ostamiseen niistä, jotka ostivat puolivalmiin asunnon? Miten päätöksiä arvioidaan myöhemmin ja miten tyytyväisiä eri asiakkaat ovat tekemiinsä valintoihin? Jos asiakkaat haluaisivat nostaa valmiusastetta, minkä töiden ja rakennustarvikkeiden osalta valmiusastetta pitäisi ensisijaisesti nostaa? Mitä räätälöityjä ratkaisuja asiakkaat ensisijaisesti haluaisivat omaan asuntoonsa ja mitä niistä voitaisiin tehdä, jo rakentamisen aikana. Mitkä asiakkaista riippumattomat tekijät estävät valmiusasteen nostoa? 18 Tutkimuksen asiakkaina ovat suomalaiset kiinteistö- ja rakennusklusterin yritykset kokonaisuudessa (rakentajat, rakennus- ja sisustusmateriaalien valmistajat, suunnittelijat, rakentamisen ja sisustuksen pk-urakoitsijat, rakennusmateriaalien

19 19 tukku- ja vähittäiskauppa, kiinteistöhoito- ja isännöintiyritykset, rahoittajat, vakuutusyhtiöt). Tulosten toivotaan hyödyntävän niiden liiketoimintaa. Tutkimuksen rahoittaja on kauppa- ja teollisuusministeriö, jossa tutkimuksesta vastasi kaupallinen neuvos Eero Jäntti. Tutkimuksen johtoryhmään kuuluivat myös Markku Aaltonen Rakennusteollisuus RT:stä, Juhani Kangasniemi Teknologiateollisuus ry:stä, Erkki Haapa-aho maxit Groupista, Sakari Sipilä Consolis'- sta, Matti Vatanen Rautakeskosta ja Markku Ukkola YIT:stä. Johtoryhmä kokoontui neljä kertaa. Yksi kokouksista pidettiin Pietarissa ja sen yhteydessä kuultiin paikallisia asuntorahoituksen asiantuntijoita ja vierailtiin Rautakeskon omistaman Stroy Masterin rakennustarvikeliikkeessä ja YIT:n New Europe -rakennustyömaalla. Tutkimuksen suorittavat Etlatieto Oy (www.etla.fi) alihankkijanaan pietarilainen Solid Invest, (www.solidinvest.com). Projektiin liittyvän kyselyn kenttätyön hoiti kyselytutkimuksiin erikoistunut yritys Comcon (eng.comcon-2.com). Projektin tutkijoina ja raportin kirjoittajina toimivat Sergey Boltramovich, Nickolay Lotov, Sergey Baldanov, Grigory Dudarev, Pavel Filippov ja Hannu Hernesniemi, joka myös toimi projektin vastuullisena johtajana. Turo Vartiainen ja Marja Ursin ovat kääntäneet suuren osan raportista suomenkielelle tutkijaryhmän kirjoittamasta englanninkielisestä käsikirjoituksesta.

20 2 Venäjän uusien asuntojen markkinat 2.1 Lainsäädäntö ja hallinnolliset puitteet Rakennustoimintaa koskeva lainsäädäntö Venäjällä rakennustoimintaa säätelevät useat lainsäädännön eri osa-alueille kuuluvat lait. Näitä lainsäädännön osa-alueita ovat muun muassa siviililaki, kaupunkirakentamislaki, maalaki ja kiinteistöjen omistusoikeuden rekisteröintiä koskeva laki. Toukokuussa 2004 Venäjän parlamentin alahuoneessa esitettiin 27 lakiehdotusta, joiden tavoitteena oli Venäjän asuntomarkkinoiden kehittäminen. Vuoden loppuun mennessä suurin osa lakiehdotuksista oli hyväksytty ja presidentti oli vahvistanut ne. Rakennustoimintaa koskeva lainsäädäntö voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin. Yleiset rakennustoimintaan liittyvät lait: 1 Asumislakikokoelma, No 188-F3, on tärkein asuntoihin liittyviä oikeussuhteita säätelevä laki. Asuntolaki määrittelee Venäjän federaation, VF:n alueiden ja paikallishallinnon laitosten toimivallan asuntoja koskevissa asioissa. Se säätelee asunnonomistajien oikeuksia ja velvollisuuksia, määrittelee säännöt kerrostalojen yhteisomistukselle ja määrää suuntaviivat kerrostalojen hallinnolle. Asuntolain tultua voimaan Neuvostoliiton asuntolaki (muutamia poikkeuksia lukuunottamatta), laki "federaation asuntopolitiikan perustasta", laki "asunnonomistajien yhdistyksistä" sekä muutamia muita Neuvostoliiton aikaisia lakeja mitätöitiin. 2 VF:n siviililakikokoelma sisältää siviililainsäädännön perustan. Laki määrittelee peruskäsitteet. Se säätelee sopimussuhteita kuten asuntojen rakentamiseen liittyviä suhteita, asuntojen omistussuhteita sekä asuntojen käyttöoikeuteen ja omistusoikeuden siirtoon liittyviä suhteita. 3 VF:n verolakikokoelma, No109-F3, säätelee asuntoihin ja asutettaviksi tarkoitettuihin tontteihin liittyvien toimien verotusta, esimerkiksi tonttien realisointia. Se määrittää myös Venäjän verotuksen tasot ja verotusjärjestyksen. 4 Laki pääomasijoitustoiminnasta VF:ssa määrää Venäjän federaation alueella tapahtuvan pääomasijoitustoiminnan oikeudellisen ja taloudellisen perustan ja takaa sijoittajien yhdenvertaisen kohtelun, mitä tulee heidän oikeuksiensa, intressiensä ja omaisuutensa puolustamiseen.

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA

Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA AINO 13-storey comfort-plus class residential estate on Vasily Island The first stage was commissioned in Dec. 2013, the last three sections are planned to

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Rakennettu ympäristö Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Kiinteistö on oikeuksien, rajoitusten ja velvollisuuksien muodostama alueellisesti rajattu kokonaisuus Reaalitalouden yksikkö Maankäytön yksikkö

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

KNX Partnerpäivä Tervetuloa. Johan Stigzelius KNX Finland ry

KNX Partnerpäivä Tervetuloa. Johan Stigzelius KNX Finland ry KNX Partnerpäivä 6.11.2014 Tervetuloa Johan Stigzelius KNX Finland ry KNX 1991 the first Handbook Open Specification was published 1993 ETS 1996 ET2 1997 Batibus, EHS and EIB merged 2001 Konnex Association

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan yliopisto jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066 564 Electricity Market, targets Competitive

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

MAA-C Kiinteistötekniikan perusteet TkT Juhana Hiironen

MAA-C Kiinteistötekniikan perusteet TkT Juhana Hiironen MAA-C2003 - Kiinteistötekniikan perusteet 5.1.2016 TkT Juhana Hiironen Mitä opit kurssin aikana? 1. Opiskelija ymmärtää kiinteistöjärjestelmien tarpeen 2. Opiskelija tietää suomalaisen kiinteistöjärjestelmän

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets S-18.3153 Sähkön jakelu ja markkinat S-18.3154 Electricity Distribution and Markets Voltage Sag 1) Kolmivaiheinen vastukseton oikosulku tapahtuu 20 kv lähdöllä etäisyydellä 1 km, 3 km, 5 km, 8 km, 10 km

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI)

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI) Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta 1 Yleistä AVI:n kiinteistönvälitysvalvonnasta Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs.

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 18.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALOHUONEISTO

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 11.11.2010 Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Tampere-Pirkkala airport Survey on noise

Tampere-Pirkkala airport Survey on noise Tampere-Pirkkala airport Survey on noise Satu Routama Presentation in N-ALM/Copenhagen May 206, Mikko Viinikainen Tampere-Pirkkala airport In 204 400 000 pax (4th biggest in Finland) 5 000 ops (3rd biggest

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT UNCITRAL EMERGENCE CONFERENCE 13.12.2016 Session I: Emerging Legal Issues in the Commercial Exploitation of Deep Seabed, Space and AI BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

Lisätiedot

AALTO / CREATIVE SUSTAINABILITY

AALTO / CREATIVE SUSTAINABILITY AALTO / CREATIVE SUSTAINABILITY CASE STUDY TUUSULA SERVICE FRIENDLY AND SUSTAINABLE HOMETOWN Tuusula is a lively and a modern municipality which offers great opportunities for living, working and business.

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

make and make and make ThinkMath 2017

make and make and make ThinkMath 2017 Adding quantities Lukumäärienup yhdistäminen. Laske yhteensä?. Countkuinka howmonta manypalloja ballson there are altogether. and ja make and make and ja make on and ja make ThinkMath 7 on ja on on Vaihdannaisuus

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 18 Asuminen on Suomessa kallista. Asunto-osakkeen ostaminen on monelle elämän suurin yksittäinen hankinta, ja oma koti on jokaiselle hyvin tärkeä. Lisäksi taloyhtiön korjaushankkeet ovat kalliita, erityisesti

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta.

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta. 1 (5) Hakemukset kauppiasyhdistykselle (puheenjohtajan tai edustajan hyväksymä hakemus): alle 1 kalenterikuukausi (1-4 viikkoa) - etusijalla Hakaniemen kauppahallin vuokralaiset (kauppiasyhdistys päättää

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot