TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja, saapui klo Hovi Tauno jäsen Julkunen Pirkko jäsen Kivikari Urpo jäsen Kuusela Marjatta jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Åminne Folke jäsen Hlavatý Jari kv:n pj, saapui klo :n 154 käsittelyn kohdalla; poistui klo :n 165 käsittelyn päätyttyä. Hellstén Jorma kv:n vpj Bäckman Eero Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Sepponen Eero Vahtola Pirjo vt. kirkkoherra kirkkoherra, poistui klo :n 165 käsittelyn kohdalla kirkkoherra, saapui klo :n 156 kohdalla; poistui klo :n 165 käsittelyn päätyttyä. kirkkoherra, poistui klo :n 165 käsittelyn kohdalla kirkkoherra, poistui klo :n 166 käsittelyn kohdalla. kirkkoherra kirkkoherra Fager Mia lakimies, sihteeri Heino Paula tiedotuspäällikkö Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja Kaisti Aapo talous- ja suunnittelujohtaja Kallio Hannu hallintojohtaja, saapui klo :n 156 kohdalla Kosola Seppo kiinteistöjohtaja Poissa Korhonen Pentti jäsen Määttänen Petra jäsen Ijäs Antti vt. kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra

2 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 145 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 146 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 147 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin lisäasialla 173 koskien vahtimestari-talonmies Helena Mäkisen virkavapausanomusta. 148 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 149 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Folke Åminne ja Tauno Hovi. 1. Turun arkkihiippakunnantuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt 1. peruuttaa pastori Katri Helinille myönnetyn virkavapauden Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (III) virasta varten ajalle siten, että hänelle on myönnetty sen tilalle kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja KIR- VESTES 80 :n sekä työsopimuslain (55/2001) 4 luvun 3a :n 3

3 momentin nojalla virkavapautta Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (III) virasta ajalle virkavapaata varten ja 2. myöntää kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla hänelle virkavapautta Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (III) virasta myös ajalle toisen viran hoitamista varten TYKS:ssä Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Piikkiön seurakunnan vaalilautakunnan päätös Piikkiön seurakunnan vaalilautakunta on kokouksessaan todennut kirkkoherran vaalin tuloksen, jonka perusteella Piikkiön seurakunnan kirkkoherran virkaan on tullut valituksi teologian tohtori Merja Hermonen. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 150 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 150, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 38 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin.

4 ALLI KEMPPAISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Henrikinseurakunnan diakonissan sijainen Alli Kemppainen on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa. Virkapaikaksi on esitetty Koivulan seurakuntakotia osoitteessa Sävelkuja 3. Kirkkoherra Heikki Mäntylä puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Alli Kemppaiselle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Kemppaisen virkapaikaksi määrätään Koivulan seurakuntakoti osoitteessa Sävelkuja 3. Kemppaisen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Alli Kemppaiselle, Heikki Mäntylälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 152 JANNE NORDVALLIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Lastenohjaaja Janne Nordvall on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa. Lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa määrittää Nordvallille kulloinkin virkapaikan. Vs. lapsityön johtaja Jaanet Salminen puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Janne Nordvallille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Nordvallin virkapaikan määrittää kulloinkin lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa. Nordvallin tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Janne Nordvallille, Jaanet Salmiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

5 LAINAN OTTAMINEN HANNUNNIITUN ASUINTALOJEN PERUSKORJAUSTA VARTEN Kuluvan vuoden talousarviossa on varauduttu kolmen miljoonan euron lainan nostamiseen Hannunniitun asuintalojen peruskorjausta varten. Asuintalot voivat oman tulomuodostuksen perusteella vastata lainan koroista ja lyhennyksistä. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti pyysi Nordea Pankilta, Sampo Pankilta ja Turun Seudun Osuuspankilta lainatarjoukset. Tarjouspyyntö oli seuraava: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa mm. Hannunniitun asuintalot, joihin kuuluu neljä taloa ja niitä yhdistävä yleinen osa. Talot ovat valmistuneet Ne ovat alun perin toimineet vanhusten asuntoina, mutta niiden luonne on viime vuosina muuttunut siten, että osa asukkaista on opiskelijoita ja muita nuorehkoja henkilöitä. Asuntoja on kaikkiaan 216 kappaletta ja ne ovat pääosin pieniä yksiöitä. Asuintalot ovat keskuskirjanpidon omaisuutta ja ne on rahoitettu aravalainoilla, joiden aravarajoitukset ovat voimassa vuoteen 2021 asti. Asuinkerrostalot peruskorjataan. Huoneistot remontoidaan kauttaaltaan, talotekniikka uusitaan ja julkisivut lämpöeristetään uudelleen ja pinnoitetaan tiililaattaelementeillä. Peruskorjaus tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin remontoidaan talo D ja yhdysosa E ja sen jälkeen talo C. Työ on jo aloitettu. Talot A ja B ovat vuorossa toisessa vaiheessa. Talojen C, D ja E rakennuslupa on myönnetty ja urakoitsijat on valittu kilpailutuksen jälkeen. Tämä peruskorjaus maksaa euroa. Taloissa on 119 asuntoa ja niiden pinta-ala 3660 neliömetriä. Korjaus maksaa siten euroa/asuinneliö. Rahoitus on suunniteltu tehtäväksi siten, että omarahoitusosuus on euroa, jota on kerätty asuintalovarauksella. Valtion korjausavustusta haetaan ja sen lasketaan olevan 10 prosenttia urakkahinnasta. Pankkilainaa haetaan 3 milj. euroa. Pyydämme tarjoustanne 3 miljoonan euron lainasta. Laina-ajaksi on ajateltu 20 vuotta. Lainan lyhennykset tulisivat olemaan kesäkuussa ja joulukuussa, jolloin vältytään jaksotuskirjauksilta, ensimmäinen lyhennys vuonna Laina sidotaan 12 kk:n euribor-indeksiin tai mahdollisesti pankin omaan indeksiin. Laina tulee nostettavaksi pääosin kevään ja kesän 2010 aikana sen jälkeen kun kirkkovaltuusto on tehnyt lainanottopäätöksen.

6 Lainaa koskevat tarjoukset tullaan käsittelemään seurakuntayhtymän kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa, joten tarjousta koskevista tiedoista tulee julkisia. Pyydän hinnoittelemaan tarjouksen helmikuun 26. päivän tasossa, jotta tarjousvertailu olisi mahdollisimman yksiselitteinen ja tasapuolinen. Lainan vakuudeksi voimme tarvittaessa antaa kiinteistökiinnityksen, mutta viime vuosina sellaisia ei ole tarvittu, koska verotusoikeuden on katsottu riittävän. Nordea Pankin antama tarjous on seuraava: Liite Sampo Pankin antama tarjous on seuraava: Liite Turun Seudun Osuuspankin antama tarjous on seuraava: Liite Saadut tarjoukset ovat vertailukelpoiset ja kaikki pidättävät itselleen oikeuden tarkistaa velasta perittävää marginaalia joko viiden tai kymmenen vuoden päästä. Lainan korko on sidottu 12 kuukauden euriboriin ja edullisimman tarjouksen korkomarginaalista antoi Turun Seudun Osuuspankki. Sillä marginaali on 0,75 prosenttia, Sampo Pankilla 0,85 prosenttia ja Nordealla 0,95 prosenttia. Erot eivät ole suuria, mutta Osuuspankin tarjous on selvästi edullisin. Muilla ehdoilla ei ole suurta merkitystä taloudellisuuteen. Johtoryhmä puoltaa tehtyä ehdotusta. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Turun Seudun Osuuspankista otetaan kevään aikana kolmen miljoonan euron suuruinen laina Hannunniitun asuintalojen peruskorjausta varten. Lainan korko ja muut ehdot määräytyvät saadun tarjouksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto oikeutetaan määrittämään muut mahdolliset lainaa koskevat ehdot. Ei muutoksenhakuoikeutta.

7 PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTOA KOSKEVAN KIRJAUKSEN TEKEMINEN Talouspäällikkö Irma Hokka on lähettänyt johtoryhmälle osoitetun tiedustelun noudatettavasta kirjausmenettelystä. Piikkiön hautainhoitorahaston ainaisten hoitositoumusten pääomat olivat ,89 euroa. Ainaishoitoja oli 111 haudalla vuonna Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä vuonna 2009 yhden hoidetun haudan keskimääräinen kustannus oli 117,90 euroa ja tämän hinnan mukaan laskettuna ainaishoitojen kustannus olisi ,90 euroa. Tämä on 4.199,01 euroa enemmän kuin ainaishoitojen pääomat. Piikkiön seurakunnassa käytettiin vuonna 2009 keskimääräisenä hoitohintana 55,80 euroa ja tämän hinnan mukaan laskettuna saadaan ainaishoitojen vuosikustannuksiksi 6.193,80 euroa. Koska Piikkiön hautausmaan ainaishoitojen selvittelytyö on vielä kesken, veloitetaan ainaishoitohautojen pääomia kirkkoneuvoston päätöksellä poikkeuksellisesti vuoden 2008 hinnoilla. Johtoryhmässä todettiin, että ainaisten hoitojen pääomaa ei ole järkevää veloittaa kerralla loppuun, vaan on parempi käyttää veloitusta, joka jakaantuu kahdelle vuodelle. Täten vielä tulevana kesänä voidaan jatkaa ikuisten hoitojen käytäntöä. Tämä asia on lakimies Mia Fagerin valmistelussa ja siihen palataan myöhemmin omana asianaan, kun riittävät selvitykset on tehty. Parhaillaan selvitetään hautatoimistossa lähinnä hautojen lunastuksiin ja niiden voimassaoloaikaan liittyviä asioita. Kirkkoneuvosto päättää, että Piikkiön hautainhoitorahaston ainaishoitotalletusten pääomia veloitetaan vuoden 2009 hoitojen osalta 6.193,80 eurolla, mikä vastaa vuoden 2008 hintatasoa. Ilmoitus talouspäällikölle ja hautaustoimen päällikölle sekä lakimiehelle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 155 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA JA INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMI- KUUN LOPUSSA SEKÄ VEROKERTYMÄ HELMIKUUN LOPUSSA Tammikuun tiliasema ja investointien toteutumavertailu ovat seuraavat: Liitteet 1 ja

8 Yhteenveto kirkollisverojen ja yhteisöverojen kertymästä helmikuun loppuun mennessä on seuraava: Liite Tammikuun tiliasema ei vaadi kommentointia, koska ajanjakso on niin lyhyt ja tilinavaukset on voitu tehdä vasta rahatilien osalta. Myöskään investointien osalta ei ole kommentoitavaa. Kirkollisveron tuotossa on merkittävä lasku viime vuoteen nähden. Laskua on lähes kymmenen prosenttia. Vastaavasti yhteisöverot ovat kasvaneet positiiviseen suuntaan, mutta kokonaisverotulojen lasku on peräti 8,8 prosenttia. Tämä on huolestuttavaa, mutta on mahdollista, että vuoden alun tilitykset eivät ole aivan vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden. Jatkokehitystä on seurattava huolella. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi tammikuun tiliaseman ja investointien toteutumavertailun sekä selvityksen verokertymästä helmikuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kiinteistöjohtajan asiat 156 TOIMITALON TYÖTILOJEN MUUTOKSET Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan hiippakunnan yhteisen ITaluekeskuksen ja siihen liittyvien virkojen ja toimien perustamisesta. ITyksikön keskus on Turussa ja työntekijöitä alussa viisi kappaletta ja tarvittaessa projektihenkilöitä. Jo ennen IT-yksikön perustamista on toimitalossa ollut ahdasta ja pulaa työtiloista. Entisessä atk-yksikössä työskenteli jo neljä henkilöä kolmessa huoneessa. Uusi IT-yksikkö tarvitsee nyt työtilat viidelle henkilölle sekä varastotilat atk-laitteille. Yksi vaihtoehto olisi sijoittaa IT-yksikkö ulos toimitalosta esim. vuokratiloihin, mutta se ei ole järkevää, koska IT-yksikköä tarvitaan myös ylläpitämään toimitalon työpisteiden atk-laitteita. Siksi kiinteistötoimisto etsi ratkaisun, jossa toimitalon työtilojen käyttöä tehostetaan ja IT-yksikkö pystytään sijoittamaan toimitalon sisällä uusiin työpisteisiin.

9 Entisen atk-yksikön työtilat ovat tällä hetkellä 4. kerroksessa. Heillä on käytössä kolme työhuonetta ja työntekijöitä niissä neljä. Uusi viides työntekijä ei mahdu tiloihin työskentelemään. Samoissa tiloissa toimii myös tiedotustoimisto. Tiedotustoimistossa työskentelee vakituisesti viisi henkilöä ja niiden lisäksi erilaisia projektihenkilöitä säännöllisen epäsäännöllisesti. Atk-yksikön ja tiedotustoimiston nykyiset tilat ovat seuraavassa liitteessä: Liite Suunnitelmana on siirtää IT-yksikkö kokonaan pois 4. kerroksesta toisiin tiloihin ja antaa 4. kerroksen tilat kokonaan tiedotustoimiston käyttöön. Keskusrekisterin takaosassa on maantasossa päivystävien pappien huoneet ja 2. kerroksessa seurakuntien työntekijöiden huoneet. Tilojen pohjapiirustukset ovat seuraavassa liitteessä: Liite Pappien päivystyshuoneet ovat muilla seurakunnilla paitsi Piikkiöllä, Paattisilla ja Åbo Svenskalla. Seurakuntien työhuoneet ovat muilla seurakunnilla paitsi Piikkiöllä ja Paattisilla. Tuomiokirkkoseurakunnalla on useampi työhuone, koska toimitalo on seurakunnan päätoimipiste. Sekä pappien päivystyshuoneet että seurakuntien työntekijöiden työtilat ovat käyttöasteeltaan kovin vaatimattomia. Mikaelinseurakunnalla on työtilat Puistokodissa, Åbo Svenskalla Aureliassa, Paattisten seurakunnan tilat Paattisilla ja Piikkiön seurakunnan Piikkiössä. Seurakunnat ovat toivoneet työtiloja omasta seurakunnastaan ja siten valmistui Henrikinseurakunnalle myös työntekijöiden työtilat Henrikinkirkon laajennukseen, Kaarinan kirkon laajennukseen on suunniteltu työntekijöiden työtilat samoin kuin Hirvensalon kirkon laajennukseen Martinseurakunnalle. Maarian seurakunnassa on käytössä aluetyömalli ja Raunistulan seurakuntataloon valmistui viime vuonna työtiloja papeille ja diakoniatyöntekijöille. Kun Yli-Maariaan saadaan uusi seurakuntakoti, sijoittuu myös sinne työntekijöiden työtiloja. Ajatuksena on tiivistää pappien päivystyshuoneiden ja seurakuntien työtiloja siten, että kahdelle seurakunnalle tulee yhteiset työhuoneet seuraavasti: Mikaelin ja Maarian seurakunnille, Kaarinan ja Katariinan sekä Henrikin ja Martinseurakunnille yhteiset pappien työhuoneet ja työntekijöiden työhuoneet. Tuomiokirkkoseurakunnalla säilyy omat työhuoneet ja Åbo Svenskalle, Paattisten ja Piikkiön seurakunnille tulee yhteinen työhuone. Tällä järjestelyllä saadaan seurakuntien työntekijöiden työhuoneet siirrettyä 2. kerroksesta 1. kerrokseen ja vapautuviin 2. kerroksen työhuoneisiin siirretään uusi IT-yksikkö ja sen työntekijät. Lisäksi jää yksi huone edelleen vapaaksi mahdolliselle projektityöntekijälle. Tilojen muutos suoritetaan si-

10 ten, että IT-yksikkö voi aloittaa toisissa tiloissa alkaen. Uudet työtilat ovat seuraavassa liitteessä: Liite Tiedotustoimistolle jää koko 4. kerroksen tilat ja entisiin atk-yksikön tiloihin sijoittuu neuvottelu/työhuone sekä kaksi huonetta projektityöntekijöille. Toiseen näistä huoneista muuttaa seurakuntayhtymän kulttuuripääkaupungin projektityöntekijä. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen työtilojen muutokset toimitalossa. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkoherroille, Timo Koskiselle, Paula Heinolle, Jouko Rätylle, Marja Mäkiselle, puhelinvaihteelle, Jaana Rantalalle. Käsittely Varapuheenjohtaja Merja Ainasoja tiedusteli, miten muutosesityksestä on kuultu tilojen nykykäyttäjiä ja esitti, että koska kaikki käyttäjät eivät ole lausuneet kantaansa, ne saisivat siihen vielä mahdollisuuden. Kirkkoherra Eero Bäckman kertoi tuomiokirkkoseurakunnan kaikkien työntekijöiden työtilojen olevan tässä rakennuksessa ja pyysi huomioimaan tämän päätöksenteossa. Kirkkoherra Martti Hirvonen esitti Katariinanseurakunnan työntekijöiden huolen esitetystä muutoksesta. Kiinteistöjohtaja Kosola kertoi pyytäneensä tässä tiukassa aikataulussa yksikköjen kannanottoja. Kaikki eivät ole lausuntoaan antaneet. Kosola kertoi, että IT-aluekeskus pystyy toimimaan nykyisissä tiloissa vielä kesän 2010 yli, joten päätöstä ei tarvitse tehdä tässä kokouksessa. Merja Ainasoja ehdotti asian palauttamista uuteen valmisteluun, jossa kaikilla yksiköillä on mahdollisuus antaa lausuntonsa. Puheenjohtaja Heimo Rinne kannatti Ainasojan esitystä. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun, jossa kaikilla yksiköillä on mahdollisuus antaa lausuntonsa asiassa. Tiedoksi kiinteistöjohtaja Seppo Kosola. Ei muutoksenhakuoikeutta.

11 Hallintojohtajan asiat 157 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 7 / 2010 Yleiskirjeessä on ohjeet marraskuussa 2010 pidettävien seurakuntavaalien äänestyslippujen ja asiakirjalomakkeiden tilaamiseen. Lisäksi yleiskirjeen liitteenä on seurakuntavaalien aikataulu, joka kuuluu seuraavasti: Liite Seurakuntavaalien asiakirjat on tilattu Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 7 / Ei muutoksenhakuoikeutta. 158 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 8 / 2010 Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Vuonna 2008 tehdyn eläke-ennusteen mukaan kirkon eläkevastuu on noin milj.eur. Eläkerahaston suuruus on milj.eur., joten koko kirkon eläkevastuuvajaus on milj.eur. Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat Kirkon keskusrahasto saa seurakunnilta. Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulee laskea laskennallinen osuutensa eläkevastuusta. Koko kirkon palkkasumma oli eur vuonna Oman seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2009 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta. Taloustoimistossa ohje on huomioitu. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 8 / 2010.

12 Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on noin 90,7 miljoonaa euroa. 159 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 9 / 2010 Kirkon tiedotuskeskuksen toimikunta asetti työryhmän tekemään ehdotuksen kirkon viestintäohjelmaksi Meidän kirkko - Osallisuuden yhteisö strategian pohjalta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä työryhmän työskentelyyn on osallistunut tiedotuspäällikkö Paula Heino. Kirkkohallituksen täysistunto on hyväksynyt kirkon viestintäohjelman kokouksessaan Viestintäohjelma kuuluu seuraavasti: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelma vuoteen 2015 VIEMME VIESTIÄ Totuudellisuus on kirkon viestinnän perusta Puhumme rohkeasti Jumalasta. Uskomme ja elämme niin kuin opetamme. Pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä. Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme Hyödynnämme viestimien tarjoamia mahdollisuuksia kohdatessamme jäseniämme. Toimimme yhdessä verkkoyhteisöjen ja verkon aktiivikäyttäjien kanssa. Käytämme viestinnässämme ymmärrettävää ja tilanteeseen sopivaa kieltä. Rohkaisemme kirkon jäseniä henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja palautteen antamiseen. Lisäämme yhteistyötä kirkon viestijöiden kesken. Tuemme hengellistä elämää myös median välityksellä Tarjoamme median välityksellä hyvin toteutettuja jumalanpalveluksia ja hartauksia. Pidämme mediassa esillä kirkollisia toimituksia ja monenlaisia tapoja toteuttaa niitä. Tarjoamme verkossa mahdollisuuden kokemukselliseen uskon harjoittamiseen. Osallistumme aktiivisesti mediassa käytävään keskusteluun Pidämme yhteyttä tiedotusvälineisiin ja tuomme julkiseen keskusteluun tärkeitä aiheita. Kerromme kirkosta ja sen työstä ajankohtaisesti, monipuolisesti sekä mielenkiintoisesti. Tiedotamme myös valmisteilla olevista hankkeista.

13 Tuomme esiin kirkon kulttuurisen merkityksen ja sen vuosisataisen hengellisen perinnön. Puhumme rohkeasti Jumalasta tässä ajassa. Lisäämme panostusta uuden median käyttöön Osallistumme verkkoyhteisöjen toimintaan ja niiden luomiseen. Tarjoamme verkossa palvelujamme. Tarjoamme työntekijöillemme sosiaalisen median käyttöön tarvittavat välineet, työajan ja koulutuksen. Rohkaisemme kirkon jäseniä toimimaan myös verkossa kristittyinä. Kehitämme sisäistä viestintäämme Perehdytämme työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset kirkon tavoitteisiin. Kerromme kirkon työpaikoilla työhön liittyvistä asioista nopeasti ja tasapuolisesti. Rakennamme välineitä, joiden avulla kirkon työntekijät voivat pitää yhteyttä ja jakaa tietoa. Koulutamme keskeisiä toimijoita viestinnän taidoissa Liitämme viestinnän osaksi kirkon henkilöstökoulutusta - erityisesti johtotehtävissä toimivien koulutusta. Tarjoamme luottamushenkilöille viestintäkoulutusta kerran valtuustokaudessa. Huolehdimme kriisiviestintävalmiudesta jatkuvalla koulutuksella. Koulutamme työntekijöitämme tehtävien edellyttämissä vuorovaikutustaidoissa. Koulutamme mediaan jumalanpalveluksia ja hartauksia toimittavia ymmärtämään viestintävälineen vaatimukset Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 9 / Ei muutoksenhakuoikeutta. 160 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 10 / 2010 Yleiskirjeessä ilmoitetaan Kirkon säädöskokoelmassa nro 108 julkaistusta Piispainkokouksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista: 1 Kanttorinvirkaan vaadittavan tutkinnon sisältö 2 Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka 3 Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorinvirka 4 Muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorinvirka 5 Ulkomailla suoritetut tutkinnot.

14 tulee voimaan Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 10 / Ei muutoksenhakuoikeutta. 161 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 12 / 2010 Yleiskirjeen aiheet ovat: 1. Verotilitykset seurakunnittain vuonna Hautainhoitorahastojen kirjanpito Yleiskirjeen liitteessä on tiedot seurakunnille tilitetyistä kirkollis- ja yhteisöverotuloista ilman verotilityksiin liittyviä korkotuloja ja menoja vuonna Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta tiedot ovat seuraavat: kirkollisvero muutos yhteisövero muutos verotil.yht. muutos ,6 % ,6 % ,2 % Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 12 / Ei muutoksenhakuoikeutta. 162 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 13 / 2010 Earth Hour on WWF:n eli Maailman luonnonsäätiön organisoima maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma, jossa eri puolilla maailmaa sammutetaan valot samana päivänä samaan kellonaikaan. Earth Hour järjestettiin ensimmäisen kerran Australiassa vuonna Suomessa Earth Hour tapahtuman suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen. Maaliskuussa 2009 monet seurakunnat osallistuivat Earth Hour tapahtumaan. Kirkkohallitus suosittaa seurakunnille osallistumista klo pidettävään tapahtumaan.

15 Seurakunnat voivat osallistua 1. sammuttamalla mahdollisuuksien mukaan valaistuksen kirkoista ja muista toimipisteistä tapahtuman ajaksi ja 2. järjestämällä tapahtuman aikana rukoushetken Earth Hour valon hetki. Kynttilärukous luomakunnan puolesta. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 13 / Ei muutoksenhakuoikeutta. 163 YHTEISTEN TYÖMUOTOJEN, YHTEISEN LÄHETYSTYÖN, KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN SEKÄ KIINTEISTÖ JA HAUTAUSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA Yhteinen sielunhoitotyön johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen, retriittyön, sairaalasielunhoidon ja työnohjauksen toimintakertomukset vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomusten johdosta. 2. Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt kasvatusasiain keskuksen toimintakertomuksen vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 3. Yhteisen diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt diakoniakeskuksen toimintakertomuksen vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 4. Yhteisen lähetystyön toimikunta on hyväksynyt yhteisen lähetystyön toimintakertomuksen vuodelta Toimikunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 5. Kiinteistölautakunta on hyväksynyt kiinteistölautakunnan sekä kiinteistö- ja hautaustoimen toimintakertomukset vuodelta Toimintakertomusten laajuuden takia niitä ei ole monistettu esityslistan liitteiksi, vaan toimintakertomukset ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Tiivistelmät kertomuksista esitetään kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle aikanaan vuoden 2009 tilinpäätöskirjan alkuosassa. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat ilmoittaa kirkkoneuvoston sihteerille, jos haluavat saada koko toimintakertomukset luettavikseen paperiversioina tai sähköpostina.

16 Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi palvelevan puhelimen, perheasiainneuvottelukeskuksen, retriittityön, sairaalasielunhoidon, työnohjauksen, kasvatusasiain keskuksen, diakoniakeskuksen, yhteisen lähetystyön, kiinteistölautakunnan sekä kiinteistö- ja hautaustoimen toimintakertomukset vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. 164 TESTAMENTTITOIMIKUNNAN KOKOONPANO asetti kokouksessaan testamenttitoimikunnan vastaamaan testamenttirahastossa olevien testamenttien asianmukaisesta hallinnoinnista. Päätöksen mukaan toimikuntaan kuuluvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, talous- ja suunnittelujohtaja (pj.) sekä talouspäällikkö (siht.). Tuomiokapituli on nimennyt kirkkoherra Heimo Rinteen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi tuomiorovasti Rauno Heikolan jäätyä eläkkeelle. Talouspäällikkö Irma Hokka on tilinpäätöskiireisiin vedoten esittänyt, että hän jatkaisi toimikunnan jäsenenä ja toimikunnan sihteeriksi nimettäisiin taloussuunnittelupäällikkö Päivi Järvinen. Muutosten jälkeen testamenttitoimikunnan kokoonpano on seuraava: kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jari Hlavatý, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, pj., talouspäällikkö Irma Hokka ja taloussuunnittelupäällikkö Päivi Järvinen, siht. Kirkkoneuvosto päättää, että testamenttitoimikunnan kokoonpano kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston toimikauden loppuun saakka on seuraava: kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jari Hlavatý, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, pj., talouspäällikkö Irma Hokka ja taloussuunnittelupällikkö Päivi Järvinen, siht. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 165 KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIVUODEN YHTEISHANKKEIDEN HYVÄKSYMINEN Kulttuuripääkaupunkivuoden valmistelutyö on muuttunut konkreettisemmaksi viime kuukausina. Tähän on myötävaikuttanut kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia valmistelevan projektisihteerin Jaana Rantalan siirtyminen kokopäiväisesti seurakuntayhtymän palvelukseen.

17 Seurakuntayhtymän tukena kulttuuripääkaupunkivuoden valmisteluissa on ollut työryhmä, johon ovat kuuluneet Heikki Jääskeläinen sekä Kai Vahtola kirkkohallituksesta sekä Kaarlo Kalliala Turun tuomiokapitulista. Seurakuntayhtymän puolelta työryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet Rauno Heikola, Paula Heino, Hannu Kallio ja Jaana Rantala. Tämän lisäksi työskentelyyn on myötävaikuttanut muitakin henkilöitä oman erityisosaamisensa mukaan. Työryhmän työskentelyä on tahdittanut sen piirissä laadittu strategia, joka pohjautuu soveltuvin osin Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden strategiaan: Seurakuntayhtymän kulttuuripääkaupunkivuoden strategian painopisteet: 1. Kirkon jäsenyyden vahvistaminen ja yhteistyön vahvistaminen muihin kirkollisiin toimijoihin ja kulttuuritoimijoihin Turussa, muualla Suomessa ja Virossa sekä ekumenian vahvistaminen Turussa ja Varsinais-Suomessa sekä maanlaajuisesti. Kirkon jäsenyyden vahvistaminen on viestin välittämistä siitä, että ihmiset voivat elää omaa arkista elämäänsä tietoisina siitä, että heidän elämänsä on arvokasta ja kelpaa. Kirkko ja seurakunta ovat yhteisöjä, joilla on selkeänä jäsenistölleen sanoma siitä, että heitä puolustetaan ja ymmärretään yhä haasteellisemmaksi ja kilpailuhenkisemmäksi muotoutuvassa arjessa. Turku on kirkollinen pääkaupunki Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Turussa kokoontuu kirkolliskokous ja täällä on arkkipiispan istuin. Turku on perinteisesti ollut kaupunki, jonka ekumeeniset aloitteet ja toimet ovat viitoittaneet yhteistyötä yli tunnustuskuntien rajojen. Kulttuuripääkaupunkivuonna ekumeeniselle toiminnalle asetetaan uusia haasteita. Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivalmisteluissa kirkolliset toimijat jättäytyivät sivuun. Tähän asiaan havahduttaessa on tärkeää painottaa ennakkoluulotonta yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa. 2. Kirkon ja seurakuntien toimintaympäristön tuttuuden lisääminen sekä yhteisöllisyyden vaaliminen Kirkko on ollut ja on keskellä kylää. Kirkossa tapahtuu edelleen ihmiselämän keskeiset siirtymät ja kirkkoon on totuttu menemään erityisesti juhlaaikoina mutta myös arjessa. Kirkko toimii hiljaisesti ja ääntä pitämättömästi myös silloin, kun se ei ylitä uutiskynnystä. Kirkko ja seurakunnat vaalivat kaikessa toiminnassaan ja toiminnallaan yhteisöllisyyttä.

18 Turkulaisten viihtyvyyden ja elämänlaadun kohottaminen ja kaupunkilaisen seurakuntalaisen identiteetin vahvistaminen ja erityislaatuisuuden tunnistaminen Henkinen pahoinvointi ja päihde- sekä mielenterveysongelmat ovat Turussakin arkipäivää, vaikka Suomi sijoittuukin elämänlaadun ja onnellisuuden mittauksissa hyville sijoille eurooppalaisen mittapuun mukaan. Elämänlaadun parantamisessa on kirkollisilla toimijoilla olemassa vahva osaaminen ja sisällöllinen asiantuntijuus. Hyvillä elämyksillä ja hengellisyyden harjoituksella ihmisten hyvinvointi lisääntyy. Kaupunkilaisuus on yhä yleisempi elämänmuoto, joka asettaa koko ajan uusia haasteita. Turku on vanhana kaupunkina esikuvallinen muuhun suuntaan. Kirkollisen perinteen joidenkin ilmenemismuotojen katkeaminen kaupungistumisen myötä asettaa omat haasteensa. On tärkeää, että näemme oikein elämisen urbaanin ympäristön seurakunnallisen viitekehyksen ja kaupunkilaisen uskonharjoituksen. 4. Kirkon aseman tunnustaminen suomalaisen kulttuurin kantajana Ilman kirkkoa ei Turku olisi milloinkaan ollut Suomen keskeisin kaupunki. Ilman Turkua ei Suomi olisi kehittynyt sellaiseksi valtioksi, kuin se Euroopassa tänä päivänä tunnustetaan. On tärkeää myöntää, että siinä missä monet sivistyksen ensiaskeleet Suomessa on otettu Turussa, on ne poikkeuksetta otettu kirkollisessa viitekehyksessä ja kirkon luomin edellytyksin ja mahdollisuuksin. Hallintojohtajan perustelu asian käsittelylle kirkkoneuvostossa: Kulttuuripääkaupunkivuoden säätiön kanssa on neuvoteltu yhteisistä projekteista hyvässä yhteistyössä. On ilahduttavaa, että seurakuntayhtymä on saamassa tätä kautta laajempaa pohjaa ja resursseja hankkeille, jotka edustavat monin tavoin hyvää osaamistamme. Kulttuuripääkaupunkivuoden säätiö haluaa julkistaa jo kevään aikana yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviä projekteja. Vaikka neuvottelut eräiden yhteistyöhankkeiden osalta ovat vielä kesken, halutaan nyt julkistusvalmiit hankkeet esitellä julkisuudelle. Tiedotustilaisuus on Turun tuomiokirkossa. Tämän vuoksi kirkkoneuvostolta tarvitaan kannanotto siihen, että alempana esiteltäviin yhteishankkeisiin 1-7 voidaan sitoutua, vaikka niiden rahoitus on tulossa käsittelyyn vasta ensi vuoden talousarviota laadittaessa. Siltä osin, kuin hankkeet koskevat seurakuntia tai kirkkotilojen käyttöä, asianomaiset kirkkoherrat ovat olleet mukana valmistelussa. Yhteishankkeet perusteluineen ovat seuraavat:

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET BALANSBOK 2012 SISÄLLYSLUETTELO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASEKIRJA 2012 TOIMINTAKERTOMUS 1 Keskuskirjanpito

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot