TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja, saapui klo Hovi Tauno jäsen Julkunen Pirkko jäsen Kivikari Urpo jäsen Kuusela Marjatta jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Åminne Folke jäsen Hlavatý Jari kv:n pj, saapui klo :n 154 käsittelyn kohdalla; poistui klo :n 165 käsittelyn päätyttyä. Hellstén Jorma kv:n vpj Bäckman Eero Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Sepponen Eero Vahtola Pirjo vt. kirkkoherra kirkkoherra, poistui klo :n 165 käsittelyn kohdalla kirkkoherra, saapui klo :n 156 kohdalla; poistui klo :n 165 käsittelyn päätyttyä. kirkkoherra, poistui klo :n 165 käsittelyn kohdalla kirkkoherra, poistui klo :n 166 käsittelyn kohdalla. kirkkoherra kirkkoherra Fager Mia lakimies, sihteeri Heino Paula tiedotuspäällikkö Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja Kaisti Aapo talous- ja suunnittelujohtaja Kallio Hannu hallintojohtaja, saapui klo :n 156 kohdalla Kosola Seppo kiinteistöjohtaja Poissa Korhonen Pentti jäsen Määttänen Petra jäsen Ijäs Antti vt. kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra

2 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 145 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 146 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 147 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin lisäasialla 173 koskien vahtimestari-talonmies Helena Mäkisen virkavapausanomusta. 148 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 149 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Folke Åminne ja Tauno Hovi. 1. Turun arkkihiippakunnantuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt 1. peruuttaa pastori Katri Helinille myönnetyn virkavapauden Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (III) virasta varten ajalle siten, että hänelle on myönnetty sen tilalle kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja KIR- VESTES 80 :n sekä työsopimuslain (55/2001) 4 luvun 3a :n 3

3 momentin nojalla virkavapautta Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (III) virasta ajalle virkavapaata varten ja 2. myöntää kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla hänelle virkavapautta Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (III) virasta myös ajalle toisen viran hoitamista varten TYKS:ssä Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Piikkiön seurakunnan vaalilautakunnan päätös Piikkiön seurakunnan vaalilautakunta on kokouksessaan todennut kirkkoherran vaalin tuloksen, jonka perusteella Piikkiön seurakunnan kirkkoherran virkaan on tullut valituksi teologian tohtori Merja Hermonen. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 150 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 150, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 38 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin.

4 ALLI KEMPPAISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Henrikinseurakunnan diakonissan sijainen Alli Kemppainen on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa. Virkapaikaksi on esitetty Koivulan seurakuntakotia osoitteessa Sävelkuja 3. Kirkkoherra Heikki Mäntylä puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Alli Kemppaiselle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Kemppaisen virkapaikaksi määrätään Koivulan seurakuntakoti osoitteessa Sävelkuja 3. Kemppaisen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Alli Kemppaiselle, Heikki Mäntylälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 152 JANNE NORDVALLIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Lastenohjaaja Janne Nordvall on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa. Lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa määrittää Nordvallille kulloinkin virkapaikan. Vs. lapsityön johtaja Jaanet Salminen puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Janne Nordvallille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Nordvallin virkapaikan määrittää kulloinkin lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa. Nordvallin tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Janne Nordvallille, Jaanet Salmiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

5 LAINAN OTTAMINEN HANNUNNIITUN ASUINTALOJEN PERUSKORJAUSTA VARTEN Kuluvan vuoden talousarviossa on varauduttu kolmen miljoonan euron lainan nostamiseen Hannunniitun asuintalojen peruskorjausta varten. Asuintalot voivat oman tulomuodostuksen perusteella vastata lainan koroista ja lyhennyksistä. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti pyysi Nordea Pankilta, Sampo Pankilta ja Turun Seudun Osuuspankilta lainatarjoukset. Tarjouspyyntö oli seuraava: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa mm. Hannunniitun asuintalot, joihin kuuluu neljä taloa ja niitä yhdistävä yleinen osa. Talot ovat valmistuneet Ne ovat alun perin toimineet vanhusten asuntoina, mutta niiden luonne on viime vuosina muuttunut siten, että osa asukkaista on opiskelijoita ja muita nuorehkoja henkilöitä. Asuntoja on kaikkiaan 216 kappaletta ja ne ovat pääosin pieniä yksiöitä. Asuintalot ovat keskuskirjanpidon omaisuutta ja ne on rahoitettu aravalainoilla, joiden aravarajoitukset ovat voimassa vuoteen 2021 asti. Asuinkerrostalot peruskorjataan. Huoneistot remontoidaan kauttaaltaan, talotekniikka uusitaan ja julkisivut lämpöeristetään uudelleen ja pinnoitetaan tiililaattaelementeillä. Peruskorjaus tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin remontoidaan talo D ja yhdysosa E ja sen jälkeen talo C. Työ on jo aloitettu. Talot A ja B ovat vuorossa toisessa vaiheessa. Talojen C, D ja E rakennuslupa on myönnetty ja urakoitsijat on valittu kilpailutuksen jälkeen. Tämä peruskorjaus maksaa euroa. Taloissa on 119 asuntoa ja niiden pinta-ala 3660 neliömetriä. Korjaus maksaa siten euroa/asuinneliö. Rahoitus on suunniteltu tehtäväksi siten, että omarahoitusosuus on euroa, jota on kerätty asuintalovarauksella. Valtion korjausavustusta haetaan ja sen lasketaan olevan 10 prosenttia urakkahinnasta. Pankkilainaa haetaan 3 milj. euroa. Pyydämme tarjoustanne 3 miljoonan euron lainasta. Laina-ajaksi on ajateltu 20 vuotta. Lainan lyhennykset tulisivat olemaan kesäkuussa ja joulukuussa, jolloin vältytään jaksotuskirjauksilta, ensimmäinen lyhennys vuonna Laina sidotaan 12 kk:n euribor-indeksiin tai mahdollisesti pankin omaan indeksiin. Laina tulee nostettavaksi pääosin kevään ja kesän 2010 aikana sen jälkeen kun kirkkovaltuusto on tehnyt lainanottopäätöksen.

6 Lainaa koskevat tarjoukset tullaan käsittelemään seurakuntayhtymän kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa, joten tarjousta koskevista tiedoista tulee julkisia. Pyydän hinnoittelemaan tarjouksen helmikuun 26. päivän tasossa, jotta tarjousvertailu olisi mahdollisimman yksiselitteinen ja tasapuolinen. Lainan vakuudeksi voimme tarvittaessa antaa kiinteistökiinnityksen, mutta viime vuosina sellaisia ei ole tarvittu, koska verotusoikeuden on katsottu riittävän. Nordea Pankin antama tarjous on seuraava: Liite Sampo Pankin antama tarjous on seuraava: Liite Turun Seudun Osuuspankin antama tarjous on seuraava: Liite Saadut tarjoukset ovat vertailukelpoiset ja kaikki pidättävät itselleen oikeuden tarkistaa velasta perittävää marginaalia joko viiden tai kymmenen vuoden päästä. Lainan korko on sidottu 12 kuukauden euriboriin ja edullisimman tarjouksen korkomarginaalista antoi Turun Seudun Osuuspankki. Sillä marginaali on 0,75 prosenttia, Sampo Pankilla 0,85 prosenttia ja Nordealla 0,95 prosenttia. Erot eivät ole suuria, mutta Osuuspankin tarjous on selvästi edullisin. Muilla ehdoilla ei ole suurta merkitystä taloudellisuuteen. Johtoryhmä puoltaa tehtyä ehdotusta. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Turun Seudun Osuuspankista otetaan kevään aikana kolmen miljoonan euron suuruinen laina Hannunniitun asuintalojen peruskorjausta varten. Lainan korko ja muut ehdot määräytyvät saadun tarjouksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto oikeutetaan määrittämään muut mahdolliset lainaa koskevat ehdot. Ei muutoksenhakuoikeutta.

7 PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTOA KOSKEVAN KIRJAUKSEN TEKEMINEN Talouspäällikkö Irma Hokka on lähettänyt johtoryhmälle osoitetun tiedustelun noudatettavasta kirjausmenettelystä. Piikkiön hautainhoitorahaston ainaisten hoitositoumusten pääomat olivat ,89 euroa. Ainaishoitoja oli 111 haudalla vuonna Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä vuonna 2009 yhden hoidetun haudan keskimääräinen kustannus oli 117,90 euroa ja tämän hinnan mukaan laskettuna ainaishoitojen kustannus olisi ,90 euroa. Tämä on 4.199,01 euroa enemmän kuin ainaishoitojen pääomat. Piikkiön seurakunnassa käytettiin vuonna 2009 keskimääräisenä hoitohintana 55,80 euroa ja tämän hinnan mukaan laskettuna saadaan ainaishoitojen vuosikustannuksiksi 6.193,80 euroa. Koska Piikkiön hautausmaan ainaishoitojen selvittelytyö on vielä kesken, veloitetaan ainaishoitohautojen pääomia kirkkoneuvoston päätöksellä poikkeuksellisesti vuoden 2008 hinnoilla. Johtoryhmässä todettiin, että ainaisten hoitojen pääomaa ei ole järkevää veloittaa kerralla loppuun, vaan on parempi käyttää veloitusta, joka jakaantuu kahdelle vuodelle. Täten vielä tulevana kesänä voidaan jatkaa ikuisten hoitojen käytäntöä. Tämä asia on lakimies Mia Fagerin valmistelussa ja siihen palataan myöhemmin omana asianaan, kun riittävät selvitykset on tehty. Parhaillaan selvitetään hautatoimistossa lähinnä hautojen lunastuksiin ja niiden voimassaoloaikaan liittyviä asioita. Kirkkoneuvosto päättää, että Piikkiön hautainhoitorahaston ainaishoitotalletusten pääomia veloitetaan vuoden 2009 hoitojen osalta 6.193,80 eurolla, mikä vastaa vuoden 2008 hintatasoa. Ilmoitus talouspäällikölle ja hautaustoimen päällikölle sekä lakimiehelle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 155 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA JA INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMI- KUUN LOPUSSA SEKÄ VEROKERTYMÄ HELMIKUUN LOPUSSA Tammikuun tiliasema ja investointien toteutumavertailu ovat seuraavat: Liitteet 1 ja

8 Yhteenveto kirkollisverojen ja yhteisöverojen kertymästä helmikuun loppuun mennessä on seuraava: Liite Tammikuun tiliasema ei vaadi kommentointia, koska ajanjakso on niin lyhyt ja tilinavaukset on voitu tehdä vasta rahatilien osalta. Myöskään investointien osalta ei ole kommentoitavaa. Kirkollisveron tuotossa on merkittävä lasku viime vuoteen nähden. Laskua on lähes kymmenen prosenttia. Vastaavasti yhteisöverot ovat kasvaneet positiiviseen suuntaan, mutta kokonaisverotulojen lasku on peräti 8,8 prosenttia. Tämä on huolestuttavaa, mutta on mahdollista, että vuoden alun tilitykset eivät ole aivan vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden. Jatkokehitystä on seurattava huolella. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi tammikuun tiliaseman ja investointien toteutumavertailun sekä selvityksen verokertymästä helmikuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kiinteistöjohtajan asiat 156 TOIMITALON TYÖTILOJEN MUUTOKSET Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan hiippakunnan yhteisen ITaluekeskuksen ja siihen liittyvien virkojen ja toimien perustamisesta. ITyksikön keskus on Turussa ja työntekijöitä alussa viisi kappaletta ja tarvittaessa projektihenkilöitä. Jo ennen IT-yksikön perustamista on toimitalossa ollut ahdasta ja pulaa työtiloista. Entisessä atk-yksikössä työskenteli jo neljä henkilöä kolmessa huoneessa. Uusi IT-yksikkö tarvitsee nyt työtilat viidelle henkilölle sekä varastotilat atk-laitteille. Yksi vaihtoehto olisi sijoittaa IT-yksikkö ulos toimitalosta esim. vuokratiloihin, mutta se ei ole järkevää, koska IT-yksikköä tarvitaan myös ylläpitämään toimitalon työpisteiden atk-laitteita. Siksi kiinteistötoimisto etsi ratkaisun, jossa toimitalon työtilojen käyttöä tehostetaan ja IT-yksikkö pystytään sijoittamaan toimitalon sisällä uusiin työpisteisiin.

9 Entisen atk-yksikön työtilat ovat tällä hetkellä 4. kerroksessa. Heillä on käytössä kolme työhuonetta ja työntekijöitä niissä neljä. Uusi viides työntekijä ei mahdu tiloihin työskentelemään. Samoissa tiloissa toimii myös tiedotustoimisto. Tiedotustoimistossa työskentelee vakituisesti viisi henkilöä ja niiden lisäksi erilaisia projektihenkilöitä säännöllisen epäsäännöllisesti. Atk-yksikön ja tiedotustoimiston nykyiset tilat ovat seuraavassa liitteessä: Liite Suunnitelmana on siirtää IT-yksikkö kokonaan pois 4. kerroksesta toisiin tiloihin ja antaa 4. kerroksen tilat kokonaan tiedotustoimiston käyttöön. Keskusrekisterin takaosassa on maantasossa päivystävien pappien huoneet ja 2. kerroksessa seurakuntien työntekijöiden huoneet. Tilojen pohjapiirustukset ovat seuraavassa liitteessä: Liite Pappien päivystyshuoneet ovat muilla seurakunnilla paitsi Piikkiöllä, Paattisilla ja Åbo Svenskalla. Seurakuntien työhuoneet ovat muilla seurakunnilla paitsi Piikkiöllä ja Paattisilla. Tuomiokirkkoseurakunnalla on useampi työhuone, koska toimitalo on seurakunnan päätoimipiste. Sekä pappien päivystyshuoneet että seurakuntien työntekijöiden työtilat ovat käyttöasteeltaan kovin vaatimattomia. Mikaelinseurakunnalla on työtilat Puistokodissa, Åbo Svenskalla Aureliassa, Paattisten seurakunnan tilat Paattisilla ja Piikkiön seurakunnan Piikkiössä. Seurakunnat ovat toivoneet työtiloja omasta seurakunnastaan ja siten valmistui Henrikinseurakunnalle myös työntekijöiden työtilat Henrikinkirkon laajennukseen, Kaarinan kirkon laajennukseen on suunniteltu työntekijöiden työtilat samoin kuin Hirvensalon kirkon laajennukseen Martinseurakunnalle. Maarian seurakunnassa on käytössä aluetyömalli ja Raunistulan seurakuntataloon valmistui viime vuonna työtiloja papeille ja diakoniatyöntekijöille. Kun Yli-Maariaan saadaan uusi seurakuntakoti, sijoittuu myös sinne työntekijöiden työtiloja. Ajatuksena on tiivistää pappien päivystyshuoneiden ja seurakuntien työtiloja siten, että kahdelle seurakunnalle tulee yhteiset työhuoneet seuraavasti: Mikaelin ja Maarian seurakunnille, Kaarinan ja Katariinan sekä Henrikin ja Martinseurakunnille yhteiset pappien työhuoneet ja työntekijöiden työhuoneet. Tuomiokirkkoseurakunnalla säilyy omat työhuoneet ja Åbo Svenskalle, Paattisten ja Piikkiön seurakunnille tulee yhteinen työhuone. Tällä järjestelyllä saadaan seurakuntien työntekijöiden työhuoneet siirrettyä 2. kerroksesta 1. kerrokseen ja vapautuviin 2. kerroksen työhuoneisiin siirretään uusi IT-yksikkö ja sen työntekijät. Lisäksi jää yksi huone edelleen vapaaksi mahdolliselle projektityöntekijälle. Tilojen muutos suoritetaan si-

10 ten, että IT-yksikkö voi aloittaa toisissa tiloissa alkaen. Uudet työtilat ovat seuraavassa liitteessä: Liite Tiedotustoimistolle jää koko 4. kerroksen tilat ja entisiin atk-yksikön tiloihin sijoittuu neuvottelu/työhuone sekä kaksi huonetta projektityöntekijöille. Toiseen näistä huoneista muuttaa seurakuntayhtymän kulttuuripääkaupungin projektityöntekijä. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen työtilojen muutokset toimitalossa. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkoherroille, Timo Koskiselle, Paula Heinolle, Jouko Rätylle, Marja Mäkiselle, puhelinvaihteelle, Jaana Rantalalle. Käsittely Varapuheenjohtaja Merja Ainasoja tiedusteli, miten muutosesityksestä on kuultu tilojen nykykäyttäjiä ja esitti, että koska kaikki käyttäjät eivät ole lausuneet kantaansa, ne saisivat siihen vielä mahdollisuuden. Kirkkoherra Eero Bäckman kertoi tuomiokirkkoseurakunnan kaikkien työntekijöiden työtilojen olevan tässä rakennuksessa ja pyysi huomioimaan tämän päätöksenteossa. Kirkkoherra Martti Hirvonen esitti Katariinanseurakunnan työntekijöiden huolen esitetystä muutoksesta. Kiinteistöjohtaja Kosola kertoi pyytäneensä tässä tiukassa aikataulussa yksikköjen kannanottoja. Kaikki eivät ole lausuntoaan antaneet. Kosola kertoi, että IT-aluekeskus pystyy toimimaan nykyisissä tiloissa vielä kesän 2010 yli, joten päätöstä ei tarvitse tehdä tässä kokouksessa. Merja Ainasoja ehdotti asian palauttamista uuteen valmisteluun, jossa kaikilla yksiköillä on mahdollisuus antaa lausuntonsa. Puheenjohtaja Heimo Rinne kannatti Ainasojan esitystä. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun, jossa kaikilla yksiköillä on mahdollisuus antaa lausuntonsa asiassa. Tiedoksi kiinteistöjohtaja Seppo Kosola. Ei muutoksenhakuoikeutta.

11 Hallintojohtajan asiat 157 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 7 / 2010 Yleiskirjeessä on ohjeet marraskuussa 2010 pidettävien seurakuntavaalien äänestyslippujen ja asiakirjalomakkeiden tilaamiseen. Lisäksi yleiskirjeen liitteenä on seurakuntavaalien aikataulu, joka kuuluu seuraavasti: Liite Seurakuntavaalien asiakirjat on tilattu Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 7 / Ei muutoksenhakuoikeutta. 158 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 8 / 2010 Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Vuonna 2008 tehdyn eläke-ennusteen mukaan kirkon eläkevastuu on noin milj.eur. Eläkerahaston suuruus on milj.eur., joten koko kirkon eläkevastuuvajaus on milj.eur. Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat Kirkon keskusrahasto saa seurakunnilta. Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulee laskea laskennallinen osuutensa eläkevastuusta. Koko kirkon palkkasumma oli eur vuonna Oman seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2009 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta. Taloustoimistossa ohje on huomioitu. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 8 / 2010.

12 Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on noin 90,7 miljoonaa euroa. 159 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 9 / 2010 Kirkon tiedotuskeskuksen toimikunta asetti työryhmän tekemään ehdotuksen kirkon viestintäohjelmaksi Meidän kirkko - Osallisuuden yhteisö strategian pohjalta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä työryhmän työskentelyyn on osallistunut tiedotuspäällikkö Paula Heino. Kirkkohallituksen täysistunto on hyväksynyt kirkon viestintäohjelman kokouksessaan Viestintäohjelma kuuluu seuraavasti: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelma vuoteen 2015 VIEMME VIESTIÄ Totuudellisuus on kirkon viestinnän perusta Puhumme rohkeasti Jumalasta. Uskomme ja elämme niin kuin opetamme. Pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä. Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme Hyödynnämme viestimien tarjoamia mahdollisuuksia kohdatessamme jäseniämme. Toimimme yhdessä verkkoyhteisöjen ja verkon aktiivikäyttäjien kanssa. Käytämme viestinnässämme ymmärrettävää ja tilanteeseen sopivaa kieltä. Rohkaisemme kirkon jäseniä henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja palautteen antamiseen. Lisäämme yhteistyötä kirkon viestijöiden kesken. Tuemme hengellistä elämää myös median välityksellä Tarjoamme median välityksellä hyvin toteutettuja jumalanpalveluksia ja hartauksia. Pidämme mediassa esillä kirkollisia toimituksia ja monenlaisia tapoja toteuttaa niitä. Tarjoamme verkossa mahdollisuuden kokemukselliseen uskon harjoittamiseen. Osallistumme aktiivisesti mediassa käytävään keskusteluun Pidämme yhteyttä tiedotusvälineisiin ja tuomme julkiseen keskusteluun tärkeitä aiheita. Kerromme kirkosta ja sen työstä ajankohtaisesti, monipuolisesti sekä mielenkiintoisesti. Tiedotamme myös valmisteilla olevista hankkeista.

13 Tuomme esiin kirkon kulttuurisen merkityksen ja sen vuosisataisen hengellisen perinnön. Puhumme rohkeasti Jumalasta tässä ajassa. Lisäämme panostusta uuden median käyttöön Osallistumme verkkoyhteisöjen toimintaan ja niiden luomiseen. Tarjoamme verkossa palvelujamme. Tarjoamme työntekijöillemme sosiaalisen median käyttöön tarvittavat välineet, työajan ja koulutuksen. Rohkaisemme kirkon jäseniä toimimaan myös verkossa kristittyinä. Kehitämme sisäistä viestintäämme Perehdytämme työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset kirkon tavoitteisiin. Kerromme kirkon työpaikoilla työhön liittyvistä asioista nopeasti ja tasapuolisesti. Rakennamme välineitä, joiden avulla kirkon työntekijät voivat pitää yhteyttä ja jakaa tietoa. Koulutamme keskeisiä toimijoita viestinnän taidoissa Liitämme viestinnän osaksi kirkon henkilöstökoulutusta - erityisesti johtotehtävissä toimivien koulutusta. Tarjoamme luottamushenkilöille viestintäkoulutusta kerran valtuustokaudessa. Huolehdimme kriisiviestintävalmiudesta jatkuvalla koulutuksella. Koulutamme työntekijöitämme tehtävien edellyttämissä vuorovaikutustaidoissa. Koulutamme mediaan jumalanpalveluksia ja hartauksia toimittavia ymmärtämään viestintävälineen vaatimukset Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 9 / Ei muutoksenhakuoikeutta. 160 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 10 / 2010 Yleiskirjeessä ilmoitetaan Kirkon säädöskokoelmassa nro 108 julkaistusta Piispainkokouksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista: 1 Kanttorinvirkaan vaadittavan tutkinnon sisältö 2 Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka 3 Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorinvirka 4 Muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorinvirka 5 Ulkomailla suoritetut tutkinnot.

14 tulee voimaan Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 10 / Ei muutoksenhakuoikeutta. 161 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 12 / 2010 Yleiskirjeen aiheet ovat: 1. Verotilitykset seurakunnittain vuonna Hautainhoitorahastojen kirjanpito Yleiskirjeen liitteessä on tiedot seurakunnille tilitetyistä kirkollis- ja yhteisöverotuloista ilman verotilityksiin liittyviä korkotuloja ja menoja vuonna Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta tiedot ovat seuraavat: kirkollisvero muutos yhteisövero muutos verotil.yht. muutos ,6 % ,6 % ,2 % Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 12 / Ei muutoksenhakuoikeutta. 162 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 13 / 2010 Earth Hour on WWF:n eli Maailman luonnonsäätiön organisoima maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma, jossa eri puolilla maailmaa sammutetaan valot samana päivänä samaan kellonaikaan. Earth Hour järjestettiin ensimmäisen kerran Australiassa vuonna Suomessa Earth Hour tapahtuman suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen. Maaliskuussa 2009 monet seurakunnat osallistuivat Earth Hour tapahtumaan. Kirkkohallitus suosittaa seurakunnille osallistumista klo pidettävään tapahtumaan.

15 Seurakunnat voivat osallistua 1. sammuttamalla mahdollisuuksien mukaan valaistuksen kirkoista ja muista toimipisteistä tapahtuman ajaksi ja 2. järjestämällä tapahtuman aikana rukoushetken Earth Hour valon hetki. Kynttilärukous luomakunnan puolesta. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 13 / Ei muutoksenhakuoikeutta. 163 YHTEISTEN TYÖMUOTOJEN, YHTEISEN LÄHETYSTYÖN, KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN SEKÄ KIINTEISTÖ JA HAUTAUSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA Yhteinen sielunhoitotyön johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen, retriittyön, sairaalasielunhoidon ja työnohjauksen toimintakertomukset vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomusten johdosta. 2. Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt kasvatusasiain keskuksen toimintakertomuksen vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 3. Yhteisen diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt diakoniakeskuksen toimintakertomuksen vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 4. Yhteisen lähetystyön toimikunta on hyväksynyt yhteisen lähetystyön toimintakertomuksen vuodelta Toimikunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 5. Kiinteistölautakunta on hyväksynyt kiinteistölautakunnan sekä kiinteistö- ja hautaustoimen toimintakertomukset vuodelta Toimintakertomusten laajuuden takia niitä ei ole monistettu esityslistan liitteiksi, vaan toimintakertomukset ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Tiivistelmät kertomuksista esitetään kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle aikanaan vuoden 2009 tilinpäätöskirjan alkuosassa. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat ilmoittaa kirkkoneuvoston sihteerille, jos haluavat saada koko toimintakertomukset luettavikseen paperiversioina tai sähköpostina.

16 Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi palvelevan puhelimen, perheasiainneuvottelukeskuksen, retriittityön, sairaalasielunhoidon, työnohjauksen, kasvatusasiain keskuksen, diakoniakeskuksen, yhteisen lähetystyön, kiinteistölautakunnan sekä kiinteistö- ja hautaustoimen toimintakertomukset vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. 164 TESTAMENTTITOIMIKUNNAN KOKOONPANO asetti kokouksessaan testamenttitoimikunnan vastaamaan testamenttirahastossa olevien testamenttien asianmukaisesta hallinnoinnista. Päätöksen mukaan toimikuntaan kuuluvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, talous- ja suunnittelujohtaja (pj.) sekä talouspäällikkö (siht.). Tuomiokapituli on nimennyt kirkkoherra Heimo Rinteen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi tuomiorovasti Rauno Heikolan jäätyä eläkkeelle. Talouspäällikkö Irma Hokka on tilinpäätöskiireisiin vedoten esittänyt, että hän jatkaisi toimikunnan jäsenenä ja toimikunnan sihteeriksi nimettäisiin taloussuunnittelupäällikkö Päivi Järvinen. Muutosten jälkeen testamenttitoimikunnan kokoonpano on seuraava: kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jari Hlavatý, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, pj., talouspäällikkö Irma Hokka ja taloussuunnittelupäällikkö Päivi Järvinen, siht. Kirkkoneuvosto päättää, että testamenttitoimikunnan kokoonpano kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston toimikauden loppuun saakka on seuraava: kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jari Hlavatý, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, pj., talouspäällikkö Irma Hokka ja taloussuunnittelupällikkö Päivi Järvinen, siht. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 165 KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIVUODEN YHTEISHANKKEIDEN HYVÄKSYMINEN Kulttuuripääkaupunkivuoden valmistelutyö on muuttunut konkreettisemmaksi viime kuukausina. Tähän on myötävaikuttanut kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia valmistelevan projektisihteerin Jaana Rantalan siirtyminen kokopäiväisesti seurakuntayhtymän palvelukseen.

17 Seurakuntayhtymän tukena kulttuuripääkaupunkivuoden valmisteluissa on ollut työryhmä, johon ovat kuuluneet Heikki Jääskeläinen sekä Kai Vahtola kirkkohallituksesta sekä Kaarlo Kalliala Turun tuomiokapitulista. Seurakuntayhtymän puolelta työryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet Rauno Heikola, Paula Heino, Hannu Kallio ja Jaana Rantala. Tämän lisäksi työskentelyyn on myötävaikuttanut muitakin henkilöitä oman erityisosaamisensa mukaan. Työryhmän työskentelyä on tahdittanut sen piirissä laadittu strategia, joka pohjautuu soveltuvin osin Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden strategiaan: Seurakuntayhtymän kulttuuripääkaupunkivuoden strategian painopisteet: 1. Kirkon jäsenyyden vahvistaminen ja yhteistyön vahvistaminen muihin kirkollisiin toimijoihin ja kulttuuritoimijoihin Turussa, muualla Suomessa ja Virossa sekä ekumenian vahvistaminen Turussa ja Varsinais-Suomessa sekä maanlaajuisesti. Kirkon jäsenyyden vahvistaminen on viestin välittämistä siitä, että ihmiset voivat elää omaa arkista elämäänsä tietoisina siitä, että heidän elämänsä on arvokasta ja kelpaa. Kirkko ja seurakunta ovat yhteisöjä, joilla on selkeänä jäsenistölleen sanoma siitä, että heitä puolustetaan ja ymmärretään yhä haasteellisemmaksi ja kilpailuhenkisemmäksi muotoutuvassa arjessa. Turku on kirkollinen pääkaupunki Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Turussa kokoontuu kirkolliskokous ja täällä on arkkipiispan istuin. Turku on perinteisesti ollut kaupunki, jonka ekumeeniset aloitteet ja toimet ovat viitoittaneet yhteistyötä yli tunnustuskuntien rajojen. Kulttuuripääkaupunkivuonna ekumeeniselle toiminnalle asetetaan uusia haasteita. Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivalmisteluissa kirkolliset toimijat jättäytyivät sivuun. Tähän asiaan havahduttaessa on tärkeää painottaa ennakkoluulotonta yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa. 2. Kirkon ja seurakuntien toimintaympäristön tuttuuden lisääminen sekä yhteisöllisyyden vaaliminen Kirkko on ollut ja on keskellä kylää. Kirkossa tapahtuu edelleen ihmiselämän keskeiset siirtymät ja kirkkoon on totuttu menemään erityisesti juhlaaikoina mutta myös arjessa. Kirkko toimii hiljaisesti ja ääntä pitämättömästi myös silloin, kun se ei ylitä uutiskynnystä. Kirkko ja seurakunnat vaalivat kaikessa toiminnassaan ja toiminnallaan yhteisöllisyyttä.

18 Turkulaisten viihtyvyyden ja elämänlaadun kohottaminen ja kaupunkilaisen seurakuntalaisen identiteetin vahvistaminen ja erityislaatuisuuden tunnistaminen Henkinen pahoinvointi ja päihde- sekä mielenterveysongelmat ovat Turussakin arkipäivää, vaikka Suomi sijoittuukin elämänlaadun ja onnellisuuden mittauksissa hyville sijoille eurooppalaisen mittapuun mukaan. Elämänlaadun parantamisessa on kirkollisilla toimijoilla olemassa vahva osaaminen ja sisällöllinen asiantuntijuus. Hyvillä elämyksillä ja hengellisyyden harjoituksella ihmisten hyvinvointi lisääntyy. Kaupunkilaisuus on yhä yleisempi elämänmuoto, joka asettaa koko ajan uusia haasteita. Turku on vanhana kaupunkina esikuvallinen muuhun suuntaan. Kirkollisen perinteen joidenkin ilmenemismuotojen katkeaminen kaupungistumisen myötä asettaa omat haasteensa. On tärkeää, että näemme oikein elämisen urbaanin ympäristön seurakunnallisen viitekehyksen ja kaupunkilaisen uskonharjoituksen. 4. Kirkon aseman tunnustaminen suomalaisen kulttuurin kantajana Ilman kirkkoa ei Turku olisi milloinkaan ollut Suomen keskeisin kaupunki. Ilman Turkua ei Suomi olisi kehittynyt sellaiseksi valtioksi, kuin se Euroopassa tänä päivänä tunnustetaan. On tärkeää myöntää, että siinä missä monet sivistyksen ensiaskeleet Suomessa on otettu Turussa, on ne poikkeuksetta otettu kirkollisessa viitekehyksessä ja kirkon luomin edellytyksin ja mahdollisuuksin. Hallintojohtajan perustelu asian käsittelylle kirkkoneuvostossa: Kulttuuripääkaupunkivuoden säätiön kanssa on neuvoteltu yhteisistä projekteista hyvässä yhteistyössä. On ilahduttavaa, että seurakuntayhtymä on saamassa tätä kautta laajempaa pohjaa ja resursseja hankkeille, jotka edustavat monin tavoin hyvää osaamistamme. Kulttuuripääkaupunkivuoden säätiö haluaa julkistaa jo kevään aikana yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviä projekteja. Vaikka neuvottelut eräiden yhteistyöhankkeiden osalta ovat vielä kesken, halutaan nyt julkistusvalmiit hankkeet esitellä julkisuudelle. Tiedotustilaisuus on Turun tuomiokirkossa. Tämän vuoksi kirkkoneuvostolta tarvitaan kannanotto siihen, että alempana esiteltäviin yhteishankkeisiin 1-7 voidaan sitoutua, vaikka niiden rahoitus on tulossa käsittelyyn vasta ensi vuoden talousarviota laadittaessa. Siltä osin, kuin hankkeet koskevat seurakuntia tai kirkkotilojen käyttöä, asianomaiset kirkkoherrat ovat olleet mukana valmistelussa. Yhteishankkeet perusteluineen ovat seuraavat:

19 Pääsiäisoratorio Carl Heinrich Graun: Pääsiäisoratorio C.H.Graunin Pääsiäisoratorion Suomen ensiesitys Turun tuomiokirkossa klo 14 Hankkeen toteuttajat: CCI-kuoro Tukholman Suurkirkon poikakuoro Tallinnan Barokkiorkesteri Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Hankekuvaus: Pääsiäisenä 2011 esitetään Turun tuomiokirkossa kansainvälisellä kokoonpanolla Suomen kantaesitys Graunin teoksesta. Solisteina (altto, sopraano, tenori ja basso) ovat ainakin Essi Luttinen, Nicholas Söderlund ja Kaisa Ranta. Oratorio esitetään päivällä ja sen mahdollisesta toisesta esityksestä Tallinnassa käydään parhaillaan neuvottelua. Hankkeen merkittävyys: Hanke vähentää kulttuurisia ennakkoluuloja, pitää esillä kristillistä sanomaa taiteellisesti korkeatasoisin keinoin kirkkovuoden suurimman juhlan aikana. Samalla nostetaan esille unohdettu eurooppalaisen musiikin mestariteos. Teos, joka on alun perin kirjoitettu 1700-luvulla, oli pitkään unohduksissa, kunnes v.2004 se esitettiin uudelleen Berliinissä. Nyt se tuodaan kulttuurisesti merkittävällä tavalla Turun tuomiokirkkoon, kansallispyhäkköön suuren juhlapäivän ja juhlavuoden kunniaksi. Pääsiäisoratoriot ovat Suomessa jääneet voimallisen passiotradition vuoksi taka-alalle, joten myös siinä mielessä on perusteltua nostaa esiin tämä teos. 2. J.S.Bach: Matteuspassio, arr. Felix Mendelssohn Hankkeen toteuttajat: Maarian kamarikuoro Turun NMKY:n kamarikuoro Adastra Turun tuomiokirkon nuorisokuoro Turun tuomiokirkon poikakuoro Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä (tuotannollinen tuki) Oratorioorkesteri Solistit Kaksi roolia tähän mennessä sovittu, muihinkin tehtäviin rekrytoidaan yhtä tasokkaat solistit Jeesus Esa Ruuttunen (baritoni)

20 Evankelista Heikki Rainio (tenori) Kapellimestariksi on lupautunut Pertti Pekkanen paikka ja -ajankohta: Paikaksi suunniteltu konepajahalli (kaksi esitystä) Turun kulttuuripääkaupunkivuoden esityksen perusteista ja merkittävyydestä: Klaus Winkler on tehnyt mittavan työn saattaessaan Mendelssohnin esittämän J.S.Bachin Matteuspassion nuottimateriaalin esityskuntoon. Hän on perehtynyt myös vuonna 1841 Mendelssohnin Leipzigin Tuomas -kirkossa johtaman Matteuspassion versioon, joka poikkesi hieman Berliinissä 1829 esitetystä versiosta. Perusta painetulle notaatiolle on Bodleian Libraryn (Oxford) materiaalissa. Siellä on säilynyt Mendelssohnin omia merkintojä sisaltävä partituuri sekä muutamia soitinstemmoja sekä kuorosatseja. Saksalainen suuri nuottikustantamo Barenreiter-Verlag on julkaissut nuottimateriaalin marraskuussa 2009 ja vuokraa sitä teoksen esittämistä varten. Turussa maaliskuussa 2011 esitettävä Johann Sebastian Bachin Matteuspassio, jonka P. Mendelssohn on sovittanut, kuullaan Suomessa ensi kertaa. Teoksen vieminen pois normaalista, sakraalista esitystilasta, antaa teokselle uutta ulottuvuutta. Veturihalleihin ja rautatieasemalle liittyy monia passioita, kärsimystä ja intohimoa. Sieltä on lähdetty kauas, moni on jäänyt kaipaamaan, siellä on kohdattu pitkänkin odotuksen jälkeen. Myös veturihallien tyhjentyminen on merkinnyt monelle työpaikan menettämistä, varmuus tulevaisuudesta on muuttunut epävarmuudeksi. tilan karuus puhuttelee myös omalla olemuksellaan ja sitä korostetaan sopivalla valaistuksella. Kuoron, solistien ja orkesterin esillepanoa lavastetaan teokseen sopivalla tavalla, kuitenkin niukasti ja viitteellisesti. Tilan akustiikkaa voidaan joutua vahvistamaan sähköisesti, mutta se voidaan ja pyritään tekemään hyvin huomaamattomasti. Lähtökohtainen keskeinen ajatus on myös, että Matteus-passio paastonajan alussa saa esityksellisen parinsa tuomiokirkossa pääsiäisenä esitettävälle Pääsiäisoratoriolle. Molemmat teokset saavat suonialaisen kantaesityksensä Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmatarjonnassa. 3. ja 4. Viimeinen ehtoollinen Taidenäyttely ja tanssiteos Turun tuomiokirkossa

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 6.5.2010 46. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 6.5.2010 46. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 6.5.2010 46 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.5.2010 klo 18.00 10.05 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Puhumme rohkeasti Jumalasta

Puhumme rohkeasti Jumalasta Puhumme rohkeasti Jumalasta Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan Viestintäohjelma 2015 2 Sisällys Johdanto 3 Arvot 4 Tiedotustyön perustehtävä 5 Tiedotustyön toiminta-ajatus 5 Painopistealueet matkalla

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.1.2012 klo 18.00 19.48 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 14.4.2015 klo 17.30-18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.2015 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 38 ILMOITUSASIAT 3 39 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6)

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6) Seurakuntaneuvosto 1(6) KOKOUSTIEDOT: AIKA: maanantaina 28.maaliskuuta 2011 klo 17.30 PAIKKA: Merimaskun seurakuntakoti PYKÄLÄT: 27 43 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: lista läsnä Huovinen Matti kirkkoherra, pj x

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 25.11.2015 klo 17-18.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Huomionosoitusten ilo vaikkei innostuisikaan juuri siitä mitä saa, ani harvaa oikeasti

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17-18.18 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Kartano Ulla,

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot