Keskeiset valvontatehtävät saman katon alle Tuoteturvallisuuden valvonta tehostuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskeiset valvontatehtävät saman katon alle Tuoteturvallisuuden valvonta tehostuu"

Transkriptio

1 Sivu 10 Energiansäästölamppu ojasta allikkoon? Sivu 4 Vakavien kemikaalivuotojen määrä nousussa Sivu5 Hyvät kokemukset sosiaalisesta mediasta Tukeskatsaus Tu r vate k n i i ka n ke s ku ks e n a j a n ko hta i s l eht i Sähkölaitteet Painelaitteet Kaasulaitteet Ilotulitteet Louhintaräjähteet Öljysäiliöt Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt Jalometallituotteet Mittauslaitteet Kosmetiikka Pesu- ja puhdistusaineet Ilma-aseet Muovi- ja värikuulaaseet Keskeiset valvontatehtävät saman katon alle Tuoteturvallisuuden valvonta tehostuu Hissit Huonekalut CE-merkityt rakennustuotteet Lelut Seikkailupalvelut Urheiluvälineet Lastenhoitotarvikkeet Laskettelukeskukset Henkilönsuojaimet Tekstiilit Kuntosalit Uimahallit Kylpylät

2 Tukes-katsaus T u r v a t e k n i i k a n k e s k u k s e n a j a n k o h t a i s l e h t i Kannessa ja sisällä sivut 6-9 Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusyksikkö siirtyi Tukesiin tämän vuoden alusta. Tukes on perinteisesti valvonut laitteiden ja laitosten teknistä turvallisuutta, jatkossa valvonta ulottuu yleisen tuoteturvallisuuslainsäädännön soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin. Vain mielikuvitus on rajana, kuvaa työkentän laajuutta Kuluttajaturvallisuusyksikön johtaja Hannu Mattila. Kansikuva Plugi/ Tiina Lautamäki 4 Palovaroittimet tulivat pakollisiksi asuntoihin vuonna 2000, ja silloin hankitut varoittimet ovat viimeistään nyt tulossa toimintaikänsä päähän. 13 Turvallisuutta vaivaa käänteisajattelun paradoksi: mitä turvatummat olot, sitä vähemmän turvallisuuden tunnetta, kirjoittaa professori Timo Airaksinen Turvallinen Suomi -palstalla. Kuva Stora Enso Kuva Tukes/Lauri Mannermaa Tukeslainen esittelyssä Jalometallituotteiden kenttätarkastaja Anneli Pärnänen kokee tekevänsä työtä yhteiskunnan hyväksi. Minussa taitaa asua pieni epäkohtien korjaaja. Jos alalla ei olisi Tukesin markkinavalvontaa, kuluttajan asema olisi ankea, sillä yrittäjien joukkoon mahtuu monenlaista toimijaa. Verkostot tihentyvät teollisuudessa, ja yritys voi olla verkottunut myös horisontaalisesti esimerkiksi maantieteellisesti lähellä sijaitsevien naapurien, viranomaisten tai oppilaitosten kanssa. Kirja- ja erikoissanomalehtipaperia Inkeroisissa valmistavan Stora Enso Publication Papers Oy:n naapuriverkostot ovat poikkeuksellisen tiiviit. Kuva Aila Välikoski 18 Turvallista kesää lue käyttöohje! 12 Led-valoputkien tultua markkinoille Tukes oli valppaana. Se otti kantaa putkissa havaittuihin turvallisuuspuutteisiin ja vie vaaralliseksi todetut valoputket EU:n sähköturvallisuusviranomaisten yhteistyökokouksen käsiteltäväksi. Teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaislehti Tukes-katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija Turvatekniikan keskus Tukes Päätoimittaja Viestintäpäällikkö Johanna Salomaa-Valkamo Toimitusneuvosto, Tukes: Leena Ahonen, Teemu Hartikainen, Tuiri Kerttula, Paula Kuusio, Jaakko Kuustonen, Mikko Moisio, Jorma Partanen Toimitus Tammisto, Knuutila&Tammisto Oy, toimitussihteeri Annikaisa Knuutila, ulkoasu Tiina Lautamäki Paino Tammerprint Oy, toukokuu ISSN Tukes toimii teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden valvojana, kehittäjänä ja asiantuntijana. Sen toimialoja ovat kemikaali- ja prosessiturvallisuus, kuluttajaturvallisuus, sähkö- ja painelaiteturvallisuus, pelastustoimen laitteet, jalometallituotteet, CE-merkityt rakennustuotteet ja mittaaminen. Turvatekniikan keskus Tukes, PL 123, Helsinki 2 Tukes-katsaus

3 P ä ä k i r j o i t u s Tulevaisuutta tekemässä Tulevaisuus on nyt on usein käytetty tunnuslause, kun ennakoidaan tulevaisuutta ja varaudutaan ehkä kaukanakin edessä oleviin asioihin. Kuluneisuudestaankin huolimatta lause on hyvä ohjenuora erilaisissa muutoksissa. Ajallisen ulottuvuuden lisäksi näkökulma voi siinä olla universaalinen, maailmanlaajuinen, kansallinen, yksilöä tai vaikkapa yksittäistä organisaatiota koskeva - esimerkiksi Tukesin laajuinen. Todennäköisiä muutoksia ei pidä passiivisesti odottaa. Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa tarttumalla asioihin nyt ja suunnitelmallisesti. Tukesin viime vuoden tulossaldo kuvaa myönteisellä tavalla asennettamme tämän päivän tekemisiin. Muutostilanteessa, jonka taustalla ovat tuottavuusvaatimukset, alueellistaminen ja uudet laajentuvat tehtävät, onnistuimme jopa yli odotusten. Kokonaistulos oli hyvä niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin, kiitos tukeslaisten sitoutumisen. Muutosjännitteitä ja vaikeuksia on toki ollut, eikä niitä voida välttää tänäkään vuonna. Jo pelkät fyysiset muutot Helsingissä ja Tampereella tekevät melkoisen loven työpanokseemme. Yhteistyöllä, osaamisella ja palveluhenkisyydellä onnistumme varmasti myös jatkossa. Samalla rakennamme perustaa tuleville tehtäville ja laajentumisille, jotka häämöttävät yhä selkeämpinä edessä. Tukesin viime vuodesta on tiivistelmä tässä katsauksessamme. Lehdessämme esittäytyy myös kuluttajaturvallisuus Tukesin uutena tehtäväalueena. Työ- ja elinkeinoministeriön vetämä muutoshanke oli mallikas suoritus. Se vietiin läpi esiselvityksestä toteutukseen vuoden 2009 aikana. Muutosta vauhditti yhteisten etujen näkeminen ja hyvä yhteistyö ministeriön sekä Tukesin ja Kuluttajaviraston kesken. Samalla toteutui ikään kuin etuajassa osa markkinavalvonnan kokoamistavoitteista, joita ehdotettiin valtiovarainministeriön kemikaalivirastotyöryhmässä vuonna Tukesin tehtäväkentän laajennuksista suurin on kemikaalien tuotevalvonnan poikkihallinnollinen keskittämishanke, ns. KEVAKE. Se on edennyt tiukasta aikataulustaan huolimatta hyvin. Jos sama tahti jatkuu, ns. kemikaalivirastotoiminnot, jossa on mukana Valviran, SYKEn ja Eviran nykyiset kemikaalivalvontaresurssit, aloittavat Tukesissa vuoden 2011 alussa. Uusi uljas Tukes on nimeltään Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Jos kaivoslain muutos etenee hallituksen esityksen mukaisesti, tähän kokonaisuuteen liitetään ensi vuonna myös kaivosviranomaistoiminnot. Tukes on strategiansa mukaisesti valmis meneillään oleviin uudistuksiin. Riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit ovat muutosten läpiviennin perusedellytyksiä. Tämän lisäksi tarvitaan jos mahdollista aiempaakin enemmän aitoa yhteen hiileen puhaltamisen henkeä. Siten varmistamme, että uuden Tukesin tulevaisuus ja uuden ajan asiakaspalvelu ovat lähempänä kuin aavistammekaan. Kuva Aila Välikoski Seppo Ahvenainen ylijohtaja Tukes Todennäköisiä muutoksia ei pidä passiivisesti odottaa Tukes-katsaus 3

4 A j a n k o h t a i s t a? Onko jo uusintaiässä? palovaroittimesi Miksi ei kuulu, paristo pitää vaihtaa uuteen ja myös palovaroittimen uusiminen maakaasun voi olla tarpeen. Se on tarpeen myös, tankkausasemalla jos palovaroitin on alkanut hälyttää räjähti? Palovaroittimet tulivat pakollisiksi asuntoihin vuonna 2000, ja niitä myytiin Suomessa vuosina yhteensä yli 2,2 miljoonaa kappaletta. Kaikki nämä varoittimet ovat tulleet tai tulevat pian toimintaikänsä päähän. Tukes on selvittänyt palovaroittimien toimivuutta vuodesta 1999 lähtien. Kymmenvuotistesteissä olleet palovaroittimet toimivat yleensä niin kauan kuin käyttöohjeissa mainittiinkin. Koesarjan lopussa testikaasuun reagoi vain noin joka toinen varoitin, mutta savutikkujen kehittämään savuun reagoivat kaikki 10 vuotta testeissä olleet palovaroittimet. Pelastuslaki edellyttää, että palonilmaisulaitteet kuten palovaroittimet pidetään toimintakunnossa. Kaikkien kansalaisten tulisi testata omat palovaroittimensa testinapista vähintään kerran kuukaudessa. Jos hälytysääntä asunnossa ilman, että syy olisi väärässä sijoituksessa esimerkiksi kosteuden tai ilmavirtauksen vaikutuksesta eikä huoneistossa ole ollut savua ja laitteiden ikä on yli viisi vuotta. Varoittimien myynti kasvoi selvästi vuonna 2009 osaksi juuri palovaroittimien ikääntymisen vuoksi, mutta myös siksi, että nyt palovaroittimia tulee olla vähintään yksi asunnon jokaisen kerroksen 60 asuinneliötä kohti. Palovaroitin on pakollinen myös kesämökillä. Vuoden 2009 aikana myytiin palovaroitinta, puolet enemmän kuin vuonna Kaikkiaan Suomessa on myyty vuosina yhteensä noin 6,3 miljoonaa palovaroitinta. Tukes tutkii yhteistyössä poliisin ja työsuojeluviranomaisten kanssa maakaasun tankkausaseman huoltorakennuksessa Helsingissä 14. huhtikuuta sattunutta räjähdystä. Onnettomuus sattui huoltotöiden yhteydessä ja siinä loukkaantui kaksi työntekijää. Tutkinta on tarkoitus saada valmiiksi lokakuun puoliväliin mennessä. Vakavien kemikaalivuotojenmäärä nousussa Kymmenen vuoden seurantatiedot Tukesille ilmoitetuista kemikaalilaitoksissa ja räjähdetehtaissa sattuneista onnettomuuksista kertovat, että onnettomuuksien määrä prosessiteollisuudessa on lievästi laskenut, mutta vakavien kemikaalivuotojen määrä on nousussa. Yleisesti voi sanoa, että keskimäärin kemikaalilaitosten turvallisuustaso ei ole viiden viime vuoden aikana Tukesin arviointien perusteella parantunut. Erityisenä haasteena ovat vakavat kemikaalivuodot, niihin on kiinnitettävä huomiota, sanoo tarkastelun tehnyt yli-insinööri Anne-Mari Lähde. Seuranta kertoo myös, että viiden viime vuoden aikana merkittävästi puutteellisiksi arvioiduista 41 kemikaali- ja räjähdelaitoksesta kaksi kolmasosaa oli pienimpiä, niin sanottuja lupalaitoksia. Toimintaperiaatelaitoksia oli seitsemän, ja suurimpia eli turvallisuusselvityslaitoksia oli kahdeksan. Suuronnettomuuksien vakavuus MARS-rekisterin mukaan EU-maissa Onnettomuudet 35 Onnettomuudet, joissa kuolonuhreja Kuolonuhrien määrä Onnettomuuksien määrä Lähde Tukes 4 Tukes-katsaus

5 EcoDesign korvaa EuP-direktiivin Energiaa käyttävien tuotteiden EuPdirektiivi on korvattu soveltamisalaltaan laajemmalla EcoDesign-direktiivillä. Uuden direktiivin nojalla voidaan antaa toimeenpanosäädöksiä myös energiaan välillisesti liittyville tuotteille, kuten esimerkiksi ikkunoille, vesikalusteille ja eristemateriaaleille. Uusi direktiivi saatetaan Suomen kansalliseen lainsäädäntöön vuoden 2010 aikana. Käytännössä uusille tuoteryhmille laadittavat toimeenpanosäädökset tulevat voimaan aikaisintaan vuonna Vuonna 2012 EU:n komissio myös arvioi uudelleen direktiivin toimivuutta ympäristötavoitteiden näkökulmasta. On odotettavissa, että tällöin direktiivi laajenee kattamaan kaikki tuotteet. Tukes vastaa EcoDesign-direktiivin markkinavalvonnasta ja tiedottamisesta. Ekosuunnittelu-sivusto on päivitetty vastaamaan uutta EcoDesign-direktiiviä. Tulos on odotettu, koska pienimpien laitosten on vaikeampi täyttää velvoitteitaan. Mutta yksi merkittävä huomio on se, että merkittävästi puutteellisista laitoksista yhdeksän oli säiliövarastoja ja niistä viisi oli turvallisuusselvitysvelvollisia laitoksia. Tämä ei ole hyvä tulos niiltä. Tukes käy tarkastuskäynneillä 1 5 vuoden välein. Jos turvallisuuden todetaan olevan hyvällä tasolla, tarkastuskäyntejä voidaan harventaa. Suurien laitosten taso on parantunut, ja noin 70 prosenttia niistä tarkastetaan harvennetusti eli joka viides vuosi. Pyrimme kohdistamaan määräaikaistarkastukset kohteisiin, joissa velvollisuuksien täyttäminen on puutteellisinta. Anne-Mari Lähde vertasi myös Suomen ja EU:n MARS-rekisteriin ilmoitettujen suuronnettomuuksien määrää. EU:ssa on sattunut vuosittain kolme onnettomuutta tuhatta Seveso-laitosta kohti, Suomessa onnettomuustiheys on suunnilleen sama. Onnettomuuksien määrä on vähentynyt, mutta seuraukset ovat edelleen vakavia. Tukes sai hyviä kokemuksia sosiaalisesta mediasta I lotuliteturvallisuuden edistämiseksi rakennettu Tukesin kampanja toteutettiin viime vuodenvaihteessa sosiaalisen median kanavissa. Päämediana käytettiin Facebookia, mutta käytössä olivat myös muun muassa Twitter ja YouTube. Halusimme kokeilla viestinnässä uusia keinoja, ja kampanjan pääkohderyhmä eli vuotiaat oli tähän juuri sopiva. Facebook-sukupolvi ei ole enää television kautta tavoitettavissa. Uudentyyppisestä kampanjasta saatiin paljon positiivisia tuloksia ja kokemuksia, kertoo Tukesin viestintäpäällikkö Johanna Salomaa-Valkamo. Ilotuliteturvallisuuden kannalta uusi vuosi oli synkkä, silloin sattui eniten silmävammoja koko 2000-luvulla ja myös ilkivallanteot ja ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot lisääntyivät merkittävästi. Synkentyneet tilastot nostivat esiin vaatimuksia rajata ilotulitus vain ammattilaisille. Jotta siihen ei päädyttäisi ja jotta turvallisuus paranisi, vuodenvaihteessa tulivat voimaan muun muassa suojalasien käyttöpakko ja kaikkien ilotulitteiden myynnin ja käytön salliminen vain täysi-ikäisille. Onnettomuus- ja ilkivaltatilastot paranivatkin: silmävammojen määrä lähes puolittui 46:sta ja esimerkiksi ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot putosivat neljännekseen. Hyvään tulokseen vaikuttivat totta kai lakimuutokset. Sään kylmyys ja lumen paljouskin auttoivat, kun padat ja muut ilotulitteet saatiin hyvin tuettua ja turvallisemmin lähetettyä, Johanna Salomaa-Valkamo arvioi. Kampanjasta sinänsä tuli paljon hyödyllistä oppia viranomaisviestintään asiantuntijoiden vastaillessa blogeissa nuorten viesteihin. Se oli uudenlainen viranomaisrooli. Kun seuraavaa ilotulitekampanjaa suunnitellaan, näitä kokemuksia hyödynnetään. Muutenkin sosiaalisen median käyttöä varmasti laajennetaan. Tukes on jo mukana yhtenä pilottina VTT:n toteuttamassa Open Risk sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena -ohjelmassa. Siinä tutkitaan, miten sosiaalisen median välineiden käyttöönotto vaikuttaa näiden yhteisöjen toimintaan ja millaisia erityispiirteitä näihin välineisiin liittyy. Tutkimme omassa pilotissamme muun muassa sitä, miten turvallisuusteemat ovat esillä verkostojen keskusteluissa. Näin saatavaa tietoa hyödynnetään viestinnässä. Vuorovaikutuksen kulttuuriin Sosiaalinen media kiinnostaa valtionhallinnon organisaatioissa, ja oikeusministeriössä laaditaankin parhaillaan viranomaisohjeita sosiaalisen median käyttöön. Henki on se, että sosiaalisen median välineitä ei rajattaisi työkalukirjosta pois, jos niille oikeasti on olemassa tarve. Esimerkiksi Poliisi on ollut sosiaalisessa mediassa jo hyvin aktiivinen. Enemmän kuin sosiaalista mediaa sinänsä olisi keskusteluissa hyvä painottaa kulttuurinmuutoksen tarvetta: osallistumista ja vuorovaikutusta, uudenlaista yhdessä asioiden työstämistä, jossa organisaatiot ottavat yleisön aktiivisesti mukaan, Johanna Salomaa-Valkamo sanoo Tukes-katsaus 5

6 TEEMANA Kuluttajaturvallisuus Teksti ja kuvat Annikaisa Knuutila Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusyksikön siirtoa Tukesiin alettiin valmistella viime vuoden maaliskuussa, asiaa pohtinut työryhmä päätyi esittämään siirtoa kesäkuussa ja työ- ja elinkeinoministeriö päätti asian kesän lopussa kuluttajaviraston 12 hengen tuoteturvallisuusyksikkö aloitti Tukesissa. -T ällainen vauhti oli mahdollinen, koska kaikki osapuolet kaikissa vaiheissa olivat yksimielisiä siirron järkevyydestä, tarkoituksenmukaisuudesta ja hyödyllisyydestä. Tietysti tehtiin myös lujasti töitä, sanoo Kuluttajaturvallisuusyksikön johtaja Hannu Mattila. Synergiaa ja yhdenmukaisuutta Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusyksikkö on toki tehnyt yhteistyötä Tukesin kanssa jo aikaisemmin, mutta nyt, saman katon alla, puhutaan aivan toisentasoisesta yhdessä tekemisestä, osaamisten ja vahvuuksien yhdistämisestä. Olimme aikaisemmin 90 hengen organisaatiossa pieni ja ainoa turvallisuusasioiden kanssa tekemisessä ollut ryhmä. Nyt olemme muuttaneet turvallisuustaloon, jossa kaikki muutkin ovat turvallisuuden asiantuntijoita. On osaamista, menettelytapoja ja järjestelmiä, joista hyödymme. Toisaalta tuomme pöytään myös oman toimintamme hyvät käytännöt. Yritysten ja kansalaisten kannalta tämä on merkittävä hyppy parempaan, Mattila arvioi. Tavoitteena on tarjota entistä yhdenmukaisempia valvontakäytäntöjä ja palveluja. Yritysten kannalta on hyvä, että keskeiset tuotevalvonnan toimijat ovat samassa virastossa ja että viranomaisten kynnys puuttua tai olla puuttumatta asiaan on mahdollisim- Tuoteturvallisuu valvonta tehostuu Tukes vahvistuu turvallisuustalona Tähtäimessä entistä parempi kuluttajaturvallisuus. Jatkossa Tukes valvoo myös esimerkiksi kuluttajakäytössä olevia koneita ja henkilösuojaimia sekä kosmetiikkaa ja leluja. Lisäksi valvomme muun muassa ftalaattien käyttöä leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa. Kyseistä ainetta löytyi tästäkin jousipyssystä, lisäksi sen imukupit irtosivat liian helposti. Siksi se vedettiin pois markkinoilta, kertoo Kuluttajaturvallisuusyksikön johtaja Hannu Mattila. 6 Tukes-katsaus

7 van määräystenvastaisia, pääsääntöisesti edellytetään, että yritys korjaa tuotteen tai vetää sen pois myynnistä. Jos tuotteesta aiheutuu vaaraa kuluttajan turvallisuudelle, edellytetään palautusmenettelyä kuluttajilta. Tällaisia tapauksia on viime aikoina ollut vuosittain Tukesissa kaikki ilmoitukset käydään läpi ja jaetaan kiireellisyysjärjestyksessä asiantuntijoiden käsiteltäviksi. Vaikuttavia tekijöitä ovat vaaran vaman yhdenmukainen, samoin kuin eri vaaroista johtuvien riskien kohtelukin. kansainvälisestikin Yhdistyminen tuo lisävoimaa myös tuotevalvonnan kansainväliselle kentälle. Tuotteiden turvallisuuden valvonta muuttuu koko ajan. EU näyttäää haluavan entistä vahvemmin vaikuttaa siihen, että jäsenvaltioissa tehdään tehokasta ja yhtenäistä markkinavalvontaa. Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusyksikön mukana Tukesiin siirtyi EU:n tuoteturvallisuuden tietojenvaihtojärjestelmän Rapexin kansallinen yhteyspiste. Nyt iso asia on tänä vuonna voimaan den Yhdistäen koordinoidummin Tuoteturvallisuusvalvonta on Suomessa ollut melko pirstaleista, ja Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusyksikön siirto Tukesiin osaltaan selkeyttää turvallisuusvalvontaa ja parantaa kansallista koordinaatiota. Se vastaa myös EU:n vaatimuksiin markkinavalvonnan tehostamisesta sekä toisaalta Suomen valtion tuottavuusohjelman tavoitteisiin. Tukesin kehittämisen laajempaan kokonaisuuteen liittyy myös kemikaalien tuotevalvonnan keskittäminen sinne vuoden 2011 alussa. tullut EU:n uusi tuotelainsäädäntöpaketti NLF (New Legislative Framework) eli ns. tavarapaketti. Siinä määritellään entistä paremmin eurooppalaisten tietojen vaihto, velvoitetaan maat yhteistyöhön ja korostetaan Tullin roolia. Tietojenvaihto on Euroopassa ollut hajanaista. Vain osa maista käyttää Rapexia, ja Rapex koskee vain kuluttajatuotteita. NLFpaketti laajentaa tietojen vaihdon kaikkiin tuotteisiin, jotka ovat vaarallisia, ympäristöriskejä myöten. Tämän toivotaan tehostavan eurooppalaista markkinavalvontaa, Mattila kertoo. Rapexin lisäksi kuluttajavirastosta siirtyneen tuoteturvallisuusvalvonnan erityispiirteitä ovat kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvontaan liittyvät tehtävät alue- ja paikallishallinnon kanssa. Koska palvelut tuotetaan paikallisesti, työnjako on se, että alue- ja paikallisviranomaiset tekevät käytännön valvontatyön. Mikään inhimillinen ei ole vierasta Tukes on perinteisesti valvonut laitteiden ja laitosten teknistä turvallisuutta, jatkossa valvonta ulottuu yleisen tuoteturvallisuuslainsäädännön soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin. Tukesin valvontavastuulla ovat nyt muun muassa kuluttajakäytössä olevat koneet ja henkilönsuojaimet, kosmeettiset tuotteet ja lelut. Lisäksi se valvoo muun muassa ftalaattien, bentseenin, nikkelin ja atsoväriaineiden käyttöä kuluttajatuotteissa. Valvottavien listalla ovat niin pääsiäismunien sisältä löytyvät lelut kuin kotipihojen trampoliinitkin, niin tatuointi- ja lävistyspalvelut kuin nosturin nokassa järjestettävät illalliset. Aika haastava kenttä Mikään inhimillinen ei ole meille vierasta ja vain mielikuvitus on rajana. Isoin haaste onkin riskien tunnistamisessa siinä meidän on pakko onnistua. Meidän on eri tavoin löydettävä elämänalueiden ja tuotealueiden riskit; etsittävä painopisteet, kohdennettava toiminta ja hoidettava loppukin kenttä riittävän tuvallisuustason saavuttamiseksi, Mattila sanoo. Turvallisuus on velvollisuus Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on elinkeinonharjoittajalla. Vastuuseen liittyy erityinen huolellisuusvelvollisuus ja velvollisuus ilmoittaa viranomaiselle omissa tuotteissa todetuista turvallisuuspuutteista. Hannu Mattila sanoo, että yleensä halutaan toimia turvallisesti. Usein on silkkaa tietämättömyyttä ja osaamattomuutta, jos näin ei ole. Kaikille tuotevalvontaviranomaisille varmaankin on yhteinen tuttu sellainen yrittäjä, joka aikoo aloittaa toiminnan mutta jolla ei ole hajuakaan turvallisuusvaatimuksista. Jos tuote tai palvelu todetaan vaatimusten vastaiseksi tai jopa vaaralliseksi, tuote vedetään pois markkinoilta. Kun yrittäjän kanssa keskustellaan, mitä myynnin pysäyttäminen taloudellisesti merkitsee, hän yleensä ymmärtää, että ihmisten hengen tai terveyden menettämisen riskiä ei kuitenkaan voida hyväksyä. Tosin aina emme ole riskistä samaa mieltä. Markkinoilta vedot ovat kovia päätöksiä. Voi olla, että tuotetta on vedettävä markkinoilta, eikä ulkomainen valmistaja ota niitä saati maksa rahoja takaisin. Kuluttajaturvallisuusyksikkö tekee myös laajaa sidosryhmäyhteistyötä sitouttaakseen toimialajärjestöjä ja toimijoita, että ne itse pitävät turvallisuutta tärkeänä ja toimivat sen edistämiseksi vapaaehtoisesti. Kun ymmärrys kasvaa ja toiminta toivottavasti paranee, tuotteen poisvetoja markkinoilta ei tarvita. Ennaltaehkäisevää ja reaktiivista -V iime kädessä myy jä, valmistaja ja maahantuoja vastaavat tuotteiden ja palveluiden turvallisuudesta. Meidän tehtävämme on huolehtia, ettei vaatimustenvastaisia tai vaarallisia tuotteita tai palveluita ole markkinoilla ja jos on, että ne saadaan sieltä pois, toteaa tuoteturvallisuuspäällikkö Jaakko Kuustonen. Kuluttajaturvallisuutta valvova viranomainen ottaa laajaa valvontakenttäänsä haltuun sekä reaktiivisesti pistokokein että ennaltaehkäisevästi erilaisin projektein. Tukesin omien valvontaprojektien lisäksi ilmoituksia tulee muun muassa kuluttajilta, elinkeinonharjoittajilta ja toisilta viranomaisilta noin 500 vuodessa. Lisäksi EU:n tuoteturvallisuuden tietojenvaihtojärjestelmän Rapexin kautta tuli esimerkiksi vuonna 2009 lähes 1700 ilmoitusta. Jos myynnissä olevien tuotteiden todetaan ole Tukes-katsaus 7

8 TEEMANA Kuluttajaturvallisuus kavuus, käyttäjämäärät ja kohderyhmät erityisryhmiä valvonnassa ovat lapset ja ikääntyneet. Ennaltaehkäisevää valvontaa toteutetaan muun muassa valvontaprojektien avulla. Niissä valvonta kohdistetaan tiettyyn, riskiperusteisesti valittuun tuoteryhmään kerrallaan. Esimerkiksi tänä keväänä toteutettavat projektit koskevat tekstiilejä niissä tarkkaillaan erityisesti nahkajalkineiden ja käsineiden sisältämää dimetyylifumaraattinimistä homeenestoainetta henkilösuojaimista heijastimia ja pyöräilykypäriä sekä kuluttajille tarkoitettuja pyörösahoja. Valvontaa ei kuitenkaan aina voida toteuttaa pelkästään suunnitelmallisesti, vaan markkinoille tulee jatkuvasti uusia tuotenimikkeitä, kuten viime vuosina lentäviä lyhtyjä ja hormittomia takkoja. Tällaiset tuotteet, joiden riski on kuluttajalle tuntematon, edellyttävät viranomaisilta nopeaa reagoimista. Ne ovat myös usein valvonnallisesti haastavia, sillä uusille tuoteryhmille on vain harvoin valmiita standardeja tai teknisiä vähimmäisvaatimuksia. Ennen kuin näihin voidaan valvonnassa puuttua, pitää tuotteeseen perehtyä huolellisesti, Kuustonen sanoo. Varmista turvallisuus ja varmista vielä uudestaan Valvontaviranomaisen on tärkeä pystyä tunnistamaan kaikkien ilmoitusten ja tuotteiden joukosta ne tapaukset, joista voisi aiheutua vaaraa kuluttajien turvallisuudelle, ja huolehtia, että yritykset ryhtyvät tarvittaviin toimiin vaaran poistamiseksi. Toiminnan ja viestinnän tavoitteena on, että yritykset ymmärtävät kantaa vastuunsa jo ennen kuin asettavat tuotteita markkinoille. Jaakko Kuustonen sanoo osan elinkeinonharjoittajista kantavan turvallisuusvastuunsa moitteettomasti, mutta valitettavasti vastaan tulee myös yrittäjiä, jotka eivät ole mitenkään selvittäneet tuotteiden turvallisuutta puhumattakaan, että heillä olisi esittää turvallisuusdokumentteja tuotteista. Viime aikoina on myös tullut vastaan tapauksia, joissa yrityksellä on ollut esittää tuoreetkin testaustulokset näytekappaleesta, mutta myyntiin päätyneet tuotteet ovat kuitenkin olleet määräystenvastaisia. Tuotteista kannattaa vaatia testaustulokset nähtäväksi, ennen kuin tekee tilauk sen tai aloittaa luovuttamisen kuluttajille. Yritysten kannattaisi suosia käytäntöä, että Suomeen toimitettavasta erästä otetaan pistokokeenomaisesti näyte tai näytteitä, jotka testataan luotettavassa asiantuntijalaitoksessa ennen myyntiin laittamista. Yritykselle on kustannuksiltaan ja imagomielessä huomattavasti edullisempaa, jos se näin toimimalla välttää tuotteiden poistamisen myynnistä tai takaisinvedon kuluttajilta. Kriittinen silmä kuluttajallekin Kuluttajilta Kuustonen peräänkuuluttaa aktiivisuutta ja kriittistä suhtautumista. Ennen kuin ostaa tuotteen kannattaa vähintään varmistua, että tuotteessa on tarvittavat myyntipäällysmerkinnät ja käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Kannattaa myös arvioida silmämääräisesti tuotteen asianmukaisuutta. Repsottavat saumat tai heikosti kiinnitetyt helmet leikkinallen silminä voisivat perustellusti herättää epäluuloa. Kuluttaja voi myös pyytää myyjää esittämään testaustulokset tuotteen vaatimuksenmukaisuudesta, varsinkin merkittävissä hankinnoissa, kuten Heijastin heilumaan muttei mikä tahansa heijastin! Onpa kauppojen hyllyillä hauskannäköisiä heijastimia! Mutta ulkonäkö pettää: eivät ne kaikki ole heijastimia. Heijastin on henkilönsuojain, jota käytät turvallisuutesi takuuna ja joka voi jopa pelastaa henkesi. Siksi ei ole samantekevää, minkälaisia heijastimia myydään heijastimina. Tukes valvoo tänä keväänä tehostetusti markkinoilla olevien heijastimien määräystenmukaisuutta. Jo aikaisemmin saatiin vihjeitä siitä, että markkinoilla on heijastimia, joiden valovoima-arvot ovat liian pienet siis heijastamattomia heijastimia. Heijastin ei todellakaan ole lelu, se on henkilönsuojain ja sen on täytettävä kriteerit, jotka on esitetty sitä koskevassa standardissa. Sen pakkauksessa pitää olla CEmerkintä, viittaus standardiin SFS EN 13356, tyyppitarkastuksen tehneen laitoksen nimi, suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet sekä valmistajan ja maahantuojan tiedot, muistuttaa tuoteturvallisuusinsinööri Katri Sihvola. Hänen vastuullaan on seurata henkilönsuojainten turvallisuutta. Heijastinten lisäksi tänä keväänä oman kampanjansa saavat pyöräilykypärät. Kypärien käyttäjämäärät ovat suuria, ja paljon puhutaan niiden käyttöpakostakin. On selvää, että niiden pitää siis myös olla turvallisia. Ovatko ne, sitä emme vielä tiedä ja sitä haluamme selvittää kevään aikana markkinakartoituksella ja kampanjalla. 8 Tukes-katsaus Heijastin heilumaan muttei mikä tahansa heijastin! Onpa kauppojen hyllyillä hauskannäköisiä heijastimia! Mutta ulkonäkö pettää: eivät ne kaikki ole heijastimia. Heijastin on henkilönsuojain, jota käytät turvallisuutesi takuuna ja joka voi jopa pelastaa henkesi. Siksi ei ole samantekevää, minkälaisia heijastimia myydään heijastimina. Eri tuoteryhmistä vastuulliset Tukes Tukesin valvoo tänä keväänä tehostetusti tuoteturvallisuusinsinöörit markkinoilla hakevat kaupoista tietyn määrän tuotteita ystenmukaisuutta. ja lähet- Jo aikaisemmin saatiin olevien heijastimien määrätävät ne tutkimuslaitoksiin vihjeitä tutkittaviksi. siitä, että markkinoilla on heijastimia, Näin saadaan näkemys siitä, joiden minkä valovoima-arvot ovat liian pienet siis tasoisia tuotteita markkinoilla heijastamattomia on heijastimia. pitääkö tutkittavien tuotteiden Heijastin määrää ei todellakaan ole lelu, se lisätä. Tuoteturvallisuusinsinööri on henkilönsuojain Katri ja sen on täytettävä Sihvolan ja tuoteturvallisuuspäällikkö kriteerit, jotka on esitetty sitä koskevassa Jaakko Kuustosen esittelemät standardissa. heijastimet vedettiin pois kuluttajilta, merkintä, koska viittaus standardiin SFS EN 13356, Sen pakkauksessa pitää olla CE- ne eivät täyttäneet henkilönsuojaimille tyyppitarkastuksen tehneen laitoksen nimi, asetettuja turvallisuusvaatimuksia. suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet sekä

9 lasten syöttötuoleissa tai lastenrattaissa. Jos taas aikoo heittäytyä jonkin elämyspalvelun vietäväksi, kannattaa sitäkin arvioida myös turvallisuusnäkökulmasta. Esimerkiksi jos lähtee moottorikelkkasafarille, palvelun tuottajan on perehdytettävä asiakas moottorikelkan käyttöön, huolehdittava, että kaikilla on asianmukaiset varusteet ja varmistuttava siitä, että asiakkaat osaavat turvallisesti käyttäytyä safarilla. On myös tarpeen käydä läpi toiminta mahdollisissa erityistilanteissa. Jos ei voi olla varma palvelun turvallisuudesta, on parempi jättää se väliin ja tarvittaessa kertoa siitä valvontaviranomaisille.!lisätietoa Kuluttajaturvallisuus/ Ohjeita-ja-vaatimuksia-yrittajille/ Teksti Annikaisa Knuutila Rapex viestii vaaroista Kuluttajien turvallisuuden varmistaminen ja tehokas valvonta edellyttävät nopeaa tietojen vaihtamista kansainvälisestikin. Euroopan unionin jäsenmaiden ja Euroopan komission välillä tieto kulkee Rapex-järjestelmässä. Ilmoitusten määrä järjestelmään on viime vuosina kasvanut: vuonna 2003 ilmoituksia tehtiin 67, vuonna 2009 jo lähes Kansallisen Rapex-yhteyspisteen toimintaa koordinoiva tuoteturvallisuuspäällikkö Jaakko Kuustonen pitää määrän kasvua luonnollisena. Ilmoitusten määrän kasvu ei suoranaisesti kerro siitä, että markkinoilla olisi nykyään vaarallisempia tuotteita kuin ennen. Määrän kasvua selittää muun muassa se, että Rapex-järjestelmä on kehittynyt nykyiseen muotoonsa ja hyvin toimivaksi vasta 2000-luvun puolivälin jälkeen. Sitä selittää sekin, että EU-maiden määrä on lisääntynyt ja järjestelmän käyttäjien määrä on kasvanut. Myös tietoisuus siitä, että ilmoitusten tekeminen ja niihin reagoiminen ovat viranomaisten lakisääteisiä tehtäviä, on parantunut. Yhteistyöllä merkittävä hyöty Kuustonen arvioi, että järjestelmän hyöty-panossuhde markkinavalvonnassa on hyvä: järjestelmässä on tarvittavat tuotteiden yksilöintitiedot ja testaustulokset määräystenvastaisista, vakavan riskin sisältämistä tuotteista. Jos vaarallisia tuotteita on omilla markkinoilla, valvontatoimiin voidaan ryhtyä suoraviivaisemmin. Kuustonen muistuttaa, että vaikka eniten ilmoituksia tehdään tietyistä tuoteryhmistä, se ei tarkoita, että ne olisivat kaikkein vaarallisimpia. Rapexissa viime vuosina näkyvimmin esillä ovat olleet lelut, ei niinkään siksi, että ne olisivat poikkeuksellisen vaarallisia, vaan siksi, että lasten turvallisuus nähdään tärkeänä ja siksi valvontaa on kohdennettu leluihin. Lelujen, kuten myös sähkötuotteiden valvonta on monissa EU-maissa painopisteenä ja niitä varten on useita testauslaitoksia ja standardeja. Jonkin verran valvontatapauksissa korostuvat myös aasialaiset tuotteet. Pitää kuitenkin huomata, että nykyisin iso osa tuotteista valmistetaan maissa, joissa niiden valmistaminen on edullisempaa. Siksi on todennäköisempää, että valvonnassakin vastaan tulevat tuotteet ovat peräisin näistä maista. Jaakko Kuustonen on aina komission tavoitettavissa, jos jokin todella iso, kaikkia EU-maita koskeva ongelma ilmaantuu. Rapex-yhteyspisteen normaalia toimintaa pyörittää kuitenkin tuoteturvallisuusinsinööri Katri Sihvola. Välitän Tukesin ja muiden valvontaviranomaisten tekemät ilmoitukset Rapex-järjestelmään ja Rapexiin tulleet tiedot valvontaviranomaisille Suomessa. Tarkistan myös, että ilmoitukset on laadittu ohjeen mukaisesti ja että niissä on oikeat tiedot. Kohteen on täytettävä kriteerit, eli komissiolle on ilmoitettava tuotteesta, joka aiheuttaa vakavan riskin kuluttajan terveydelle tai turvallisuudelle ja jota voi olla muidenkin maiden markkinoilla. On myös ilmoitettava toimista, joihin vaaran poistamiseksi on ryhdytty. Rapex Rapid Alert System for non-food consumer products EU:n jäsenmaiden ja komission välinen tiedonvaihtokanava kulutustavaroiden turvallisuudesta järjestelmän kautta välitetään myös NLF:n soveltamisalan mukaiset ilmoitukset, jotka koskevat muun muassa teollisuustuotteita, ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita ja tuotteita, joista aiheutuu riskiä ympäristölle Suomessa Rapex-verkostoon kuuluvat Tukesin lisäksi liikenneturvallisuusvirasto TraFi, Poliisihallitus, Valvira, STM:n Työsuojeluosasto, Säteilyturvakeskus STUK, Tulli, Viestintävirasto Ficora ja Suomen ympäristökeskus SYKE.!Euroopan komissio julkaisee www-sivuilla viikoittain listan tuotteista, jotka on jossain EU:n jäsenmaassa todettu vaarallisiksi. consumers/dyna/rapex/ rapex_archives_en.cfm Tukes-katsaus 9

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 1 2014 katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan hyvää vainua ja tarkkaa silmää 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi 16 Laitosvalvonnan

Lisätiedot

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2013 katsaus 14 Tulossa ohjeita verkkokaupankäyntiin 12 Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi Tukesille Laitostarkastus on myös oppimistilaisuus 8 Aki

Lisätiedot

Ekosuunnittelu haastaa yritykset. Tukesin EuP-vastaava, ylitarkastaja Teemu Hartikainen: Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi

Ekosuunnittelu haastaa yritykset. Tukesin EuP-vastaava, ylitarkastaja Teemu Hartikainen: Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi Sivu 5 Eurooppalaisten turvallisuuskäytäntöjen erot selville Sivu 10 Testatuista tuotteista 15 prosenttia vakavasti puutteellisia Tukeskatsaus Turvatekniikan

Lisätiedot

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007 2/2007 Tukesille uudet verkkosivut Tukesin täysin uusittu verkkosivusto avattiin kesäkuun alussa. Sivuston ulkoasu on uusittu, samoin suurin osa sisällöstä. Uusilla sivuilla on myös runsaammin tietoaineistoa

Lisätiedot

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus 1/2002 Laatutyöllä tuloksiin Laatupolitiikka ja laatutyö yleisemminkin nousivat kymmenkunta vuotta sitten näkyvästi esiin myös julkisen vallan työkaluina. Laadunhallinnan merkitys yritysten kilpailukyvyn

Lisätiedot

VAV Oy: n a s u k a s l e h t i 3.2011. Karsikkokujan palvelutalossa tavoitteena yhteisöllisyys. www.vav.fi VAV 3. 2011 1

VAV Oy: n a s u k a s l e h t i 3.2011. Karsikkokujan palvelutalossa tavoitteena yhteisöllisyys. www.vav.fi VAV 3. 2011 1 VAV Oy: n a s u k a s l e h t i 3.2011 Karsikkokujan palvelutalossa tavoitteena yhteisöllisyys www.vav.fi VAV 3. 2011 1 sisällys VAV Asunnot Oy:n kotisivu: www.vav.fi VAV-viesti ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Lisätiedot

SGS FINLAND COMPACT 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST SGS FINLAND YEARS LOKAKUU 2014

SGS FINLAND COMPACT 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST SGS FINLAND YEARS LOKAKUU 2014 SGS FINLAND COMPACT SGS FINLANDIN asiakaslehti LOKAKUU 2014 YEARS SGS FINLAND 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST s. 2 PääkirjoItus Tänä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun SGS aloitti toimintansa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 36/2009 Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen

Lisätiedot

Turvallisuutta yli rajojen

Turvallisuutta yli rajojen 2/2006 Turvallisuutta yli rajojen Miten tällainen toimintaympäristön muutos, heijastuu teollisten turvallisuus- ja luotettavuusasioiden hallintaan? Viranomaistoiminnan näkökulmasta katsoen toimintakenttä

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6 Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Domsjö Fabriker huolehtii hyvin turvallisuusasioista Sisältö Pääkirjoitus TAVOITTEENA

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri Fingrid Oyj:n lehti 3/2013 Kantaverkko ja käyttövarmuus 4 8vuorokauden Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta Kantaverkkokeskus valvoo ympäri 12 Jatkuvuudenhallinta on nykyaikaista varautumissuunnittelua

Lisätiedot

napp Kuluttajan 4/ 2007 sivut 4 6 Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA!

napp Kuluttajan 4/ 2007 sivut 4 6 Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA! 4/ 2007 Kuluttajan napp Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Hinta: 4 euroa LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA! sivut 4 6 Ostajalla on iso vastuu Elintarviketurvallisuus Suomessa

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

Johdot pois säiden armoilta

Johdot pois säiden armoilta ENERGIAN AMMATTILAISILLE Johdot pois säiden armoilta enertec.fi Energian internet tulee oletko valmis? Tekniikan tohtori Matti Supponen puhuu toimivien sähkönsiirtoyhteyksien puolesta MISSÄ TAHANSA. ELENIA

Lisätiedot

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 www.ekokem.fi 6 Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille 4 Sirpa Juutinen: 10 Posivan tutkimuskumppanina 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys Akkreditoinnilla

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa 220 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa s. 06 > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa sisältö s. 12 s. 19 Johan Ahlroth

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 TE-palvelut saavat monikanavaisen konseptin s. 23 Parempaa asiakaskokemusta, kiitos! > Työmaatarkastukset alkoivat s. 6 > Kärkihankkeiden johto takaisin

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

Kehittyvä. Riskinhallinta & valvonta. 3/07 Elintarvike. Opas kylmäketjun hallintaan. Tuotekohtainen omavalvonnan opas valmistuu syksyksi

Kehittyvä. Riskinhallinta & valvonta. 3/07 Elintarvike. Opas kylmäketjun hallintaan. Tuotekohtainen omavalvonnan opas valmistuu syksyksi Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 3/07 Elintarvike Riskinhallinta & valvonta Riskianalyysi vetäjä vai vedettävä? Tuotekohtainen omavalvonnan opas valmistuu syksyksi Opas kylmäketjun hallintaan

Lisätiedot

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö!

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON Hyvä hallintotyö! Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2015 Akavan Erityisalat AE ry Toimitus Akavan Erityisalat, Anna Joutsenniemi Viestintävimma, Leena

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 Kylmää kyytiä budjettiehdotuksessa SIVU 20 Älä tingi lounaasta SIVU 23 VESIPELASTUS OPETTAA KOIRAA JA EMÄNTÄÄ SIVU 38 TEEMANA hyvinvointi TILAA jäsenkalenteri

Lisätiedot