Menestystä Maakuntaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Menestystä Maakuntaan"

Transkriptio

1 Menestystä Maakuntaan SYKSY 2012 LUOVAT ALAT Yrityksille vauhtia maaseutuohjelmasta s.11 Nelijalkaiset terapeutit s. 4 Rokkiklubista kulttuurikyläksi s.6

2 PÄÄKIRJOITUS Pauli Talvitie maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja YRITYSTEN KEHITTÄMINEN maailman myllerryksessä Luova hulluus Kansan keskuudessa elää käsitys, että neroutta ja hulluutta on joskus vaikea erottaa toisistaan. Tällä käsityksellä on myös tutkimuksellista pohjaa. Miksihän noin ajatellaan? Nerous edellyttää luovuutta. Luovuus on kyky nähdä uusia asiayhteyksiä ja toteuttaa niitä. Se taas edellyttää perinteisten käsitysten kyseenalaistamista. Joskus pitää uskaltaa kokeilla erikoisia asioita ja rikkoa rajoja. Jos ihminen alkaa toimia noin, ei mene aikaakaan kun on jonkin asteisissa hullunkirjoissa. Mutta älkäämme antako sen häiritä. Luovuus on ehdoton edellytys kehitykselle. Nykyään puhutaan paljon luovista aloista. Mitä ne tarkalleen ottaen ovat? Se onkin jo visaisempi juttu. Luovuuden tuotokset kun ovat erityisen muuttuvaista sorttia. Aiemmin luoviin aloihin laskettiin kuuluvaksi muun muassa musiikki, kuvataide, teatteri, urheilu. Nykyään mukaan pitää laskea ilman muuta peliala, animaatioteollisuus ja moninainen julkaisutoiminta. Meillä Etelä-Pohjanmaalla on perinteistä luovien alojen toimintaa toteutettu suurelta osalta talkooperiaatteella. Siitä on kehittynyt lukuisia tapahtumia, joilla on pitkät perinteet. Kasvaessaan tapahtumat ovat ammattimaistuneet, eikä niitä voida enää toteuttaa pelkällä kökkätyöllä. Edellä mainitusta syistä johtuen luovista aloista on tietoisesti pyritty rakentamaan kestävää ja menestyvää liiketoimintaa. Tuo pyrkimys on kirjattu meillä myös maakuntaohjelmaan. Samoin asia mainitaan hallitusohjelmassa. Aluekehitystyössä olemme pyrkineet edistämään luovien alojen kehittymistä tukemalla useita hankkeita. Rytmikorjaamolle on muodostunut jo oikea alan keskittymä. Näiden tulevaisuuden alojen kasvulla on vaikutusta muidenkin sektorien kehittymiseen, koska se opettaa ennakkoluulottomaan ajatteluun. Tässä lehdessä esittelemme useita luovien alojen kohteita joita on edistetty EU-hankkeilla. Ollaan vaan luovasti hulluja ilman liian suuria paineita. Viime vuodet ovat talouselämässä olleet varsin vauhdikasta ja epävarmuuden sävyttämää aikaa. Usein yrityksen omat resurssit kehittämiseen eivät ole riittävät hyvinäkään aikoina. Yhteiskunnan tuki voi kuitenkin vahvistaa yrityksen omia mahdollisuuksia. Yritystuet nähdään usein pelkästään rahallisina tukina, mutta ei pidä unohtaa neuvontaa ja konsultointia, joiden avulla voi lisätä omaa tietämystään ja osaamistaan. Kasvuhakuinen yritys tarvitsee hyvin monenlaista tietoa teknologioista, markkinoista, johtamisesta ja henkilöstön osaamisen parantamisesta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettavaa EU-rahastojen yritysrahoitusta on vielä kohtalaisesti jäljellä. Todennäköistä on, että vuonna 2014 alkavalla uudella EU-ohjelmakaudella rahastojen resurssit ovat nykyistä pienempiä. Yritysten kannattaakin pohtia, voisiko omaa investointi- tai kehittämisasiaa viedä eteenpäin jo nyt, koska tulevaisuudessa tuen saamisen mahdollisuudet voivat olla heikommat. Paljon puhutaan luovista aloista uuden liiketoiminnan mahdollisuutena, eikä syyttä. Luovuus ei ole kuitenkaan sidoksissa toimialoihin, vaan kaikilla aloilla ja kaikissa yrityksissä on tilaa kehittämisajatuksille. Arjen luovuus ei välttämättä edes maksa mitään! Myllerrys luo tilaa uusille mahdollisuuksille. Liikaa riskiä ei kannata ottaa, mutta ilman riskiä ei voita mitään. Julkinen tuki voi auttaa riskin jakamisessa. Teksti: Kari Rintala Menestystä Maakuntaan SYKSY 2012 Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen viestintäryhmän tuottama tiedotuslehti, joka esittelee EUohjelmien tuella maakunnassa aikaansaatuja tuloksia. Syksyn 2012 lehden teemana on luovat alat. Etelä-Pohjanmaan liitto Ulkoasu/taitto I-print plus Kannen kuva Hanne Rantala Painopaikka I-print Oy, Seinäjoki Painomäärä kpl + lisäpainos kpl Jakelu: Ilkka-lehden ilmoitusliitteenä , lisäpainos jaetaan irtojakeluna 2 Menestystä Maakuntaan

3 SeduEvents tapahtumatuotanto oppimisympäristönä SeduEvents on tapahtumatuottamisen projekti, jolla pyritään lisäämään Koulutuskeskus Sedun opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia ja projektiosaamista. Tapahtumien toteuttamisen avulla edistetään opetuspisteiden, perustutkintojen ja toimialojen välistä yhteistyötä. SeduFest opiskelijoiden hyvinvointitapahtuma järjestettiin Koulutuskeskus Sedun Kirkkokadun opetuspisteessä. SeduEvents - Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus - Rahoitusohjelma: Manner-Suomen ESR -ohjelma - Toteuttaja: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu Hankkeessa järjestettiin toukokuun puolivälissä Sedu- Fest, opiskelijoiden hyvinvointitapahtuma, Sedun Kirkkokadun opetuspisteen sisäpihalla. Tapahtuman järjestämisen idea lähti opettajilta. Suunnitteluryhmään koottiin sekä opettajia että opiskelijoita. Opiskelijat tekivät tapahtumassa oman ammattialansa töitä osana tapahtuman kokonaisuutta. Tapahtuma kokosi yhteen opiskelijoita hyvin laajasti, ja opiskelijoita olikin mukana tapahtuman suunnittelussa sekä itse tapahtumatyössä kaikkiaan seitsemästä Koulutuskeskus Sedun opetuspisteestä. Teksti ja kuva: Sini Latvala Yrittäjyyskasvatus luontevaksi osaksi aikuiskoulutusta TEAKin toteuttaman Luovakas-hankkeen tavoitteena on liittää yrittäjyyskasvatus luontevaksi ja tulokselliseksi osaksi aikuiskoulutusta. Uusia tapoja kehitetään yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja yrittäjien kanssa erilaisin kokeiluin. Tietoa, kokemusten vaihtoa ja verkostoitumista Koulutusmallissa keskiössä on opiskelija, jonka tukena ovat ammattiopettaja, työharjoittelun ohjaaja, yrittäjyyskouluttaja ja opinto-ohjaaja. Näin saadaan valmennus ja ohjaus yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen työskentelyyn sujumaan mahdollisimman tuloksellisesti. Hankkeessa järjestään seminaareja, Luovasti-perjantaita. Keväällä kuultiin esimerkkejä menestyneistä yrityksistä ja saatiin oppia, miten jalostaa omaa yritystoimintaansa. Elokuun lopussa aiheena oli sosiaalinen media ja nettikauppa. Tilaisuuksien tavoitteena on myös verkostoituminen ja kokemusten vaihtaminen. Opiskelijaa on tuettava useasta suunnasta, jos hän lähtee yrittäjyyspolulle. Siinä tarvitaan paljon käytännön neuvontaa, sanoo Luovakas-hankkeen projektipäällikkö Pasi Salonen. LUOVASTI-seminaari järjestettiin aiheena sosiaalinen media ja nettikauppa. Kontaktit kannustavat uusiin avauksiin Hankkeen tuloksena on syntynyt jo useita yrityksiä, uutta liiketoimintaa yrittäjien välille ja paljon verkostoitumista. Olemme huomanneet, että kun ei rajata eikä lokeroida, vaan verkostoidutaan eri toimijoiden kesken, syntyy uusia yhteyksiä yrittäjien, rahoittajien, hankkeiden ja opiskelijoiden kesken, Salonen sanoo. Seminaareissa on syntynyt iloista tekemisen tunnelmaa, jolloin uskalletaan verkostoitua. Aikuiskouluttajaltakin vaaditaan joka päivä uutta innostusta ja iloa työhön, mikä tarttuu myös opiskelijoihin. Hanke on Pasi Salosen mukaan osoittanut, että yrittäjyyskasvatus vaatii kouluttajaltakin yrittäjämäistä toimintaa. TEAKissa on hankkeen aikana kahdeksan opiskelijaa ryhtynyt yrittäjäksi, joten toimivalle yrittäjyyskasvatukselle on tarvetta aikuiskoulutuksen parissa. Luovakkaan viimeisin kokeilu on yrittäjyyskioski, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia tietoa ja ohjausta opintopolullaan. Luovakas-hanke alkoi ja päättyy Hanketta rahoittavat Etelä-Pohjanmaan ELY ja TEAK, ja se rahoitetaan Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. Teksti: Tiina Rantakoski Kuva: Pasi Salonen Menestystä Maakuntaan 3

4 Ystävyyden, yhteenkuulumisen, hoivaamisen ja ylpeyden tunteita. Kuva: Raine Färm/Toiska Nelijalkaiset terapeutit Sosiaalipedagoginen hevostoiminta avuksi lasten ja nuorten kuntoutuksessa Pegasos-hanke sai alkunsa Perhekoti Toiskan ja Koskenkorvan Hevoostallin tarpeesta kehittää toimintaympäristöään ja tehdä tuotekehitystä. Myös kunnat kaipasivat lastensuojelun avopalveluihin uusia ja tehokkaita menetelmiä. Uusi toimintamalli lastensuojeluun Verkostojen kautta samaan yritysryhmään tulivat mukaan myös perhekoti Koskela ja Hepomäen talli. Yritysten resurssit mittavan, uutta tuotekehitystä sisältävän hankkeen toteuttamiseksi olivat rajalliset, joten mukaan haettiin vielä yksi taho vastaamaan toteutuksesta. Sopivaksi yhteistyökumppaniksi todettiin Lastensuojelun yhteistyö- ja kehittämisrengas, Etappi-ryhmä ry. Etappi lähtikin toteuttamaan hanketta. Tavoitteeksi asetettiin sellaisen tuotteen kehittäminen lastensuojeluun, jota on mahdollista käyttää sekä ennaltaehkäisevästi että korjaavasti esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöissä. Tuotteen ytimenä tulisi olemaan sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Parannusta haettiin myös yritysten fyysiseen toimintaympäristön toimivuuteen, turvallisuuteen ja esteettisyyteen sekä markkinointiin. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta vakiintui käyttöön Projektipäällikkö Teea Ekola kertoo, että yrittäjät ovat olleet hankkeeseen tyytyväisiä. Hankkeen aikana saatiin lisättyä yritysten osaamista ja ammattitaitoa koulutusten sekä tutustumismatkojen avulla. Ilman hanketta ainakin osa kehittämisestä olisi jäänyt toteuttamatta kokonaan. Erityisesti yritysten välinen yhteistyö kehittyi hankkeen aikana. Markkinointia saatiin ajantasaistettua, kuten toteutettua toimivat nettisivut ja muuta markkinointimateriaalia. Sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta muodostui pysyvä palvelu ja tapa toimia nuorten auttamiseksi. Lasten mieleen Lasten ja nuorten kommenttien perusteella tallilla käyminen ja hevosiin tutustuminen on ollut erittäin mieluisaa. Nuoret kertovat myös huomanneensa, miten samanlaisia ihminen ja hevonen ovat. Hevosten kanssa toimiessa on saanut itsevarmuutta. Olen oppinut paljon uutta ja on ollut mahtava huomata, että saa ison eläimen toimimaan kuten haluaa, eräs toimintaan osallistunut nuori kertoo. Rohkeasti mukaan hanketoimintaan Yrittäjät suosittelevat hankkeita muillekin. Täytyy löytyä selkeä suunnitelma sekä riittävästi aikaa suunnittelulle. Lisäksi ainakin yhdellä ryhmän jäsenyrityksistä olisi hyvä olla kokemusta hanketoiminnasta. Kannattaa lähteä rohkeasti kehittämään yritystoimintaa ryhmässä! Hankkeesta jäi myös pysyviä tuloksia. Yleisesti ottaen eläinten kanssa toimiminen sai lisää ammatillisia piirteitä, ja se on otettu pysyväksi ja etenkin tietoisemmaksi tavaksi lasten ja nuorten kanssa toimittaessa. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa hyödynnetään lasten ja nuorten kuntoutuksessa tietoisesti. Palvelumuodosta kehittyi myös tuote lastensuojelun avopalveluihin. Teksti: Tuija Nikkari " Nuoret kertovat myös huomanneensa, miten samanlaisia ihminen ja hevonen ovat. Pegasos -hanke - Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus - Rahoitusohjelma: Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma - Toteuttajaorganisaatio: Etappi-ryhmä ry 4 Menestystä Maakuntaan

5 Perinteestä pitkälle tulevaisuuteen Maakunnan historiasta ja perinteestä on ammennettu ideoita yhteen jos toiseenkin maaseutuohjelmasta rahoitettavaan LEADER-hankkeeseen. Aisaparin alueella ovat asialla olleet niin museot kuin muutkin yhteisöt. Tallennuksen lisäksi perinteestä tehdään uusia sovelluksia tulevaisuuteen. Kotiseututalo Keskikankaalle rakennettiin perinteinen takkauuni. Kohta päästään leivän paistoon. Karhunmäkisäätiö Lapualla on kunnostanut Wanhan Karhunmäen vintille körttiperinteestä kertovan museon, ja parhaillaan säätiöllä on meneillään esiselvityshanke perinnetaitojen säilyttämiseksi. Vinkkejä selvitykseen haetaan myös Irlannista, Saksasta ja Virosta Lapuan ystävyyskaupunkisuhteiden kautta. Kansainvälisiä yhteyksiä luo aktiivisesti myöskin Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo, Nelimarkka-museo, jonka lukuisissa hankkeissa Eero Nelimarkan perintö pohjalaiselle taiteelle jalostuu uusiin ulottuvuuksiin. Huvia huvilasta -hankkeella museo kehittää Nelimarkan kunnostettavan huvilan toimintaa sekä residenssitaiteilijoiden että suuren yleisön hyväksi. Jalalla koreasti Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura elävöittää hankkeen kautta eteläpohjalaista hääperinnettä. Aineiston keruun ja taltioinnin lisäksi on järjestetty komeita kruunuhäitä. Eteläpohjalainen kansanmusiikki pääsee oikeuksiinsa Suomen Radiobooking Oy:n hallinnoimassa hankkeessa Vastakkainasetteluja ja välähdyksiä eteläpohjalaisesta kansanmusiikista. Hankkeessa tutkitaan kansanmusiikin muuttumista sukupolvien välillä ja siirretään perintöä tuleville polville. Tieto talteen LEADER-hanketyöllä edistetään myös tiedon käsittelyä ja tallennusta. Järviseutu-Seura on toteuttanut sähköisen Seutulaarin, ja Lapualla on rakenteilla mittava vuorovaikutteinen tietopankki paikallishistoriaa ja -kulttuuria varten. Talot kuntoon Ei toimintaa ilman taloja: perinteen puitteistakin on pidettävä huolta. Kyläyhdistykset ja muut järjestöt tekevät arvokasta työtä maakunnan rakennusperinteen säilymiseksi kunnostaessaan kylätaloja ja nuorisoseuroja talkootyöllä, hanketuen turvin. Teksti: Päivi Kultalahti Kuvat: Maria Lampinen/Päivi Kultalahti Nelimarkka-museon Huvia huvilasta -hanke järjesti amerikkalaisten residenssitaiteilijoiden ohjauksessa taidetyöpajan. Herännäisyyden historia esittäytyy monessa muodossa Wanhan Karhunmäen museossa. Kylätoiminta tekee perinteen eläväksi. Tiskauspuuhissa Marjatta Yliluoma. Menestystä Maakuntaan 5

6 Projektipäällikkö Osku Ketolan syksystä on tulossa vauhdikas. Meneillään olevan hankkeen lisäksi työn alla on uuden hankehakemuksen kirjoittaminen. Rytmikorjaamo on kulkenut sekä ulkoisesti että sisällöllisesti huiman tien entisestä postiautovarikosta nykyiseksi luovien alojen kohtaamispaikaksi. ROKKIKLUBISTA kulttuurikyläksi Rytmikorjaamo tunnetaan ainakin rokkiklubina, mutta talon seinien sisältä löytyy nykyään paljon muutakin. Talo on alkanut jo saavuttaa mainetta rytmimusiikkialan innovaatio- ja oppimisympäristönä. Lisäksi Rytmikorjaamon liiketilat majoittavat lukuisia luovien alojen yrityksiä, kokoustilat palvelevat alueen viranomaisia ja yhdistyksiä sekä siistityn tontin jatkokäyttöä tapahtumapihana kehitetään parhaillaan. Talon kehittämisessä on lähtökohtana ollut käyttäjälähtöisyys. Esimerkiksi nuoret ovat tehneet yhteistyötä arkkitehtien kanssa ja suunnitelleet alueesta kohtaus- ja tapahtumapaikkaa erilaisille ryhmille. Toimintaa kehitetään useilla sektoreilla Rytmimusiikki liittyy Rytmikorjaamoon toki edelleen vahvasti. Eri projektien avulla talosta on luotu maakunnallisen rytmimusiikkiverkoston solmukohta, ja työtä jatketaan edelleen. Talon toimintoja kehitetään myös muilla sektoreilla. Viihdekuluttajien lisäksi palveluita tarjotaan yrityselämälle, liiketilojen lisäksi tukipalveluiden muodossa. Harrastepuolella taas mahdollisuuksia on tarjolla aina musiikista sähköauto- tai lennokkiharrastamiseen. Hankkeissa on vahvistettu myös opetuksen ja tutkimuksen osa-aluetta. Yhteistyötä on tiivistetty erityisesti Epanet-verkoston tutkimusryhmien sekä Sibelius-akatemian ja Rytmi-instituutin kanssa. Nostetta luovuudelle Toimintamme tavoitteena ei ole tavoitella voittoa, vaan saada aikaan piristysruiske koko alueen luovien alojen kehittymiselle, projektipäällikkö Osku Ketola kertoo. Esimerkiksi rytmimusiikin osalta alan toimijoiden yhteistyötä on tiivistetty sekä uusien toimijoiden liiketoimintaosaamista on vahvistettu tämäkin projektilähtöisesti. Tarkoituksenamme on madaltaa yrittäjyyden kynnystä ja tuoda liiketoiminta lähemmäs taiteilijan arkea, selvittää Ketola. Luovat alat valtaavat Itikanmäen? vuoden päässä Ketolan silmissä siintää Itikanmäen maisemissa nouseva kulttuurikylä. Koko alue olisi täynnä käsityöläisiä, taiteilijoita ja luovien alojen yrityksiä. Alueella sijaitseva Rytmikorjaamo olisi tuolloin vakiinnuttanut paikkansa luovuuden päämajana. Olisi hienoa, jos Rytmikorjaamo säteilisi vaikutustaan myös ympäristöönsä sekä kaupunkisuunnitteluun, ja kaikki tämä poikisi jotakin aivan uutta ja innovatiivista, Ketola visioi. Hän ei näe tulevaisuudenkuvaa lainkaan epärealistisena. Ketolan mielestä alueen poliittinen ilmapiiri on aikaansa edellä, mikä on mahdollistanut myös Rytmikorjaamon kehittymisen siihen pisteeseen, missä tällä hetkellä ollaan. Teksti ja kuva: Hanne Rantala 6 Menestystä Maakuntaan

7 Kuva: Jaakko Kuivamäki RYTMI- KORJAAMOLLA toteutettuja hankkeita Rytmikorjaamon alue innovaatioympäristönä, rahoitettu EAKR-ohjelmasta, rahoittaja Etelä-Pohjanmaan liitto, toteuttaja Seinäjoen Teknologiakeskus Oy Rytmikorjaamo palveluiden- ja sisällöntuottajana, rahoitettu EAKR-ohjelmasta, rahoittaja Etelä-Pohjanmaan liitto, toteuttaja Frami Oy Rytmimusiikin tutkimus- ja kehittämishanke (RYTKE), rahoitettu EAKR-ohjelmasta, rahoittaja Etelä- Pohjanmaan liitto, toteuttaja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry Rytminno, rahoitettu ESR-ohjelmasta, rahoittaja Etelä- Pohjanmaa ELY-keskus, toteuttaja Sibelius-Akatemia Rytmimeraatti, rahoitettu ESR-ohjelmasta, rahoittaja Etelä-Pohjanmaa ELY-keskus, toteuttaja Rytmimusiikin kannatusyhdistys ry Roadness, rahoitettu ESR-ohjelmasta, rahoittaja Etelä- Pohjanmaa ELY-keskus, toteuttaja Rytmimusiikin kannatusyhdistys ry Nuoret Rytmikorjaamon kehittäjinä, rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, rahoittaja Liiveri, toteuttaja Seinäjoen Teknologiakeskus Rytmikorjaamon tapahtumapihan toteutus, rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, rahoittaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, toteuttaja Seinäjoen Teknologiakeskus Oy Hyvinvoivat ihmiset tekevät menestyvän yrityksen MindSpirit on Rytmikorjaamolla toimiva yritys, joka tarjoaa koulutuksia, valmennuksia ja sparrausta yritysten johdolle ja muulle henkilökunnalle. MindSpritin tavoitteena on saada kumppanit ja asiakkaat menestymään omalla alallaan. Tarjolla on useita työvälineitä erilaisiin tarpeisiin, aina lyhytkestoisista koulutuksista pitkäaikaiseen ja syvälle menevään kumppanuuspohjaiseen valmennukseen saakka. Kaiken tavoitteena on kasvu. Ihmisten henkinen kasvu, työhyvinvoinnin kasvu ja tieto-taidon kasvu näkyvät poikkeuksetta myös tulosten ja liikevaihdon kasvuna. Lopputuloksena on yritys, jossa ihmiset ovat inspiroituneita ja sitoutuneita ja jonka hyvä ilmapiiri huokuu jo astuttaessa ovesta sisälle, toimitusjohtaja Timo Haapala kertoo. Hyvä ilmapiiri ja kasvualusta MindSpiritille löytyi Rytmikorjaamolta, jonne tuore yritys perusti toimitilansa. Rytmikorjaamon luova ja energinen fiilis oli juuri sitä, mitä me haimme. Toimitiloissa sijaitsee myös useita muita luovien alojen yrityksiä, joten tällä saavutamme myös synergiaetua. Lisäksi tilat ja palvelut sopivat toimintaamme erittäin hyvin, kiittelee Haapala. Yritys on saanut LEADER-yritystukea Liiveri ry:n kautta maaseudun kehittämisohjelmasta. Teksti: Hanne Rantala Roadness lähettää bändit tien päälle Yhtyeet ansaitsevat yhä suuremman osan tuloistaan levymyynnin sijaan ohjelma- ja oheismyynnillä. Etenkin aloittelevat bändit tarvitsevat apua ja ohjausta kiertueiden organisoimisessa sekä toimintasuunnitelman laatimisessa. Roadness-hankkeen tavoitteena on luoda bändeille toimiva malli liiketaloudellisiin suunnitelmiin. Hanke pitää sisällään myös muun muassa elävän musiikin yhdistysten välistä bändivaihtoa: kiertueet maakunnassa sekä valtakunnassa toimivat sekä motivoivana tekijänä että koulutuspohjana tulevalle. Hanke on rahoitettu ESR-ohjelmasta, ja sen rahoittaja on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Teksti: Hanne Rantala Menestystä Maakuntaan 7

8 Kulttuurin, musiikin ja ruoan yhteinen kattaus Kaarna Living innosti yhteistyöhön Kaarna Living -hankkeessa oli tavoitteena kehittää ja kokeilla uusia vaihtoehtoja perinteiselle huonekalu- ja sisustusmarkkinoinnille, jossa samalla luodaan alan opiskelijoiden käytännön työskentelyyn perustuvia oppimisympäristöjä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ESR-ohjelmasta rahoittama Kaarna Living toi yhteen Sellan, Etelä-Pohjanmaan asumisen alan yritykset ja oppilaitokset. Yksi hankkeen kokeiluista oli Willa Kaarna, joka rakennettiin yritys- ja oppilaitosyhteistyönä. Vapaa-ajan asunto Willa Kaarna pystytettiin Sellan sisälle talo talon sisälle. Hirsihuvila sisustettiin alueen kaluste- ja sisustetarvikevalmistajien tuotteilla. Rakentamisessa olivat mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Suupohjan ammatti-instituutin rakennuslinjan opiskelijat. Willa Kaarnaan toteutettiin useita erilaisia sisustuskokonaisuuksia, jotka valittiin eri kohderyhmien elämäntyylien mukaan. Seinäjoen ammattikorkeakoulun muotoilun alan opiskelijat suunnittelivat sisustukset, joissa käytettiin alueen yritysten tuotteita. Opettajat ohjasivat opiskelijoiden suunnittelutyötä ja valvoivat niiden toteutumista. Yhteistyö Sellan, yritysten ja oppilaitosten välillä tulee jatkumaan markkinoinnin kehittämisessä. Teksti: Johanna Mustonen ja Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaalla on elämystuotannon alalla mittava, mutta tällä hetkellä vajaahyödynnetty potentiaali. KUMURUhankkeessa on tartuttu toimeen ja ryhdytty jalostamaan musiikki-, kulttuuri- ja liiketoimintaosaamista sekä ruoka- ja elintarviketalouden osaamista monipuoliseksi elämystuotantotoiminnaksi. KUMURU on Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-ohjelmasta rahoittama projekti, jossa kulttuurin, musiikin ja ruoan vuorovaikutusta tutkitaan ja testataan uusien moniaistillisten elämysten tuottamisen näkökulmasta. Turun yliopiston hallinnoiman hankkeen tavoitteena on tuottaa paitsi tutkimusta äänen ja maistamisen välisestä vuorovaikutuksesta, mutta myös uusia elämyksiä ja tapahtuma-aihioita Etelä-Pohjanmaalle. Performansseista ravintoa ruumiille ja sielulle Kesällä 2012 Seinäjoen kaupungin kutsuvieraat saivat kokea ensimmäisen tangoteemaisen KUMURU-performanssin Tangomarkkinoiden yhteydessä. Tilaisuudessa kantaesitettiin argentiinalaisen Bruno Meszin sävelteos, johon paikalliset ravintolat olivat luoneet sopivia juomia. Yleisö sai nautittavakseen musiikin ja juomat samanaikaisesti. Syyskuussa Seinäjoen Rytmikorjaamolla järjestettiin KUMURU-tapahtuma, johon kuului tutkija-muusikko Bruno Meszin sekä paikallisten keittiömestareiden tähdittämä Makujen musiikki -performanssi, seminaari sekä keittiömestareille, muusikoille ja tutkijoille suunnattua työpajatyöskentelyä. Klubeista uusia ideoita Projekti järjestää myös KUMURU-klubeja eli kerhotoimintaa. Tarkoituksena on herättää uusia ajatuksia musiikin ja ruoan yhdessä luomasta kokemuksesta pienimuotoisia kokeiluja tehden. Viime keväällä klubissa tehtiin muun muassa perusmakutestausta useilla ruoka-aineilla ja rakenneltiin musiikkeihin sopia juomia. Klubitoiminnan paikkana on Seinäjoen kaupungin valtuustosali, ja osallistuminen on kaikille avointa ja ilmaista. Teksti: Hanne Rantala Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotuksen toiminta uudistuu vuoden 2013 alussa. EU-kansalaisviestintä keskitetään ulkoasiainministeriöön Helsinkiin, ja maakunnalliset toimipisteet Rovaniemeä lukuun ottamatta lopettavat toimintansa vuoden 2012 loppuun mennessä. Uudistuksen tavoitteena on kehittää EU-kansalaisviestintää siten, että se vastaa entistä paremmin kansalaisten kysyntää ja on kustannustehokasta. Eurooppatiedotus uudistuu Eurooppatiedotus toimii 1. tammikuuta 2013 alkaen ministeriöstä käsin kahdentoista työntekijän voimin. Rovaniemen toimipisteessä toiminta jatkuu siten, että se painottuu arktiseen viestintään. Näin tuetaan viestinnän keinoin Suomen tavoitetta saada Rovaniemelle EU:n arktinen informaatiokeskus. Luennointi maakuntien oppilaitoksissa on ollut tärkeä osa Eurooppatiedotuksen toimintaa. Uudessa toimintamallissa luentopalvelua ei voida tarjota samassa laajuudessa, mutta oppilaitokset ja koulut ovat edelleen tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Opetukselle tarjoamamme tuen painopiste tulee olemaan monipuolisen opetusmateriaalin tuottamisessa, opettajien kouluttamisessa EUasioissa sekä verkkoviestinnässä. Pyrimme lisäksi tarjoamaan mahdollisuuksia koulujen yhteisluennoille EU:sta, esimerkiksi keräämällä useammat luokat yhteen luentoa varten. Kehitämme jatkuvasti yhteistyötämme oppilaitosten ja koulujen kanssa niiden tarpeiden mukaan. Julkaisutoimintamme jatkuu, ja EU-teoksemme ovat tilattavissa kotisivuiltamme maksutta kotiin. EU-materiaalia on vastaisuudessakin saatavilla maakuntien pääkirjastoista. Eurooppatiedotus tekee yhteistyötä maakunnallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa EU-asioiden kansalaisviestinnässä. Järjestämme seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia, ja meille on tärkeää palvella koko Suomea. Kansalaiset voivat edelleen kääntyä Eurooppatiedotuksen puoleen EU-kysymyksissä puhelimitse, sähköpostitse tai kotisivujemme kautta. Tehostamme myös tietopalveluamme verkossa. Teksti: Pekka Purhonen 8 Menestystä Maakuntaan

9 Epasteriassa päästiin maistelemaan eteläpohjalaista lähiruokaa. Häjyt pirot kokosi pienyrittäjiä yhteen Toimintamallit elävät tapahtuman jälkeenkin Kesäkuun alussa Senaatintorilla järjestetty maakuntajuhla, Pikkuusen häjymmät pirot, kokosi pääkaupunkiin yhteensä noin seitsemänkymmentä yrittäjää Etelä-Pohjanmaalta. Viitisenkymmentä yrittäjää hankki tapahtumasta oman esittelypaikan, mutta piroissa nähtiin myös sekä yrittäjien että maakunnan muiden toimijoiden yhteisponnistuksia. Pitkäkestoista yhteistyötä mikroyritysten välille Maakuntajuhla osoittautui vetovoimaiseksi keinoksi innostaa mikroyrittäjiä kehittämään toimintaansa. Tapahtuma loi merkittävän yksittäisen mahdollisuuden maakunnan elinkeinoelämän esittelemiseen, mutta hankkeistuksen avulla rakennetaan myös pitkäkestoisempaa yhteistyösuunnitelmaa eteläpohjalaisten mikroyritysten välille vielä tapahtuman jälkeenkin. Yhteistyön lujittamisen ja liiketoiminnan kehittämisen keinoja suunnitellaan Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoimissa hankkeissa. Ensimmäinen toimenpide, esittäytyminen maakuntajuhlassa, on nyt takana, ja tällä hetkellä maakunnassa ollaan ainakin useita yhteistyömalleja rikkaampia. Epasteriassa maisteltiin lähiruokaa Hyvänä esimerkkinä tapahtuman myötä syntyneistä konsepteista on Epasteria eteläpohjalaisiin tapahtumiin konseptoitu ravintola, jonka valikoima perustui pääosin maakunnassa tuotettuun ruokaan sekä kalusteiltaan maakunnan nikkariperinteeseen. Maakuntajuhlan ravintolan toiminnasta vastasti Etelä-Pohjanmaan keittiömestarit ry. Epasterian konsepti on joustava, sillä sitä voidaan käyttää sekä satojen että satojen tuhansien ihmisten tapahtumassa. Maakuntajuhlassa joustavuutta lisäsi myös se, että ruoka-annokset olivat espanjalaisten tapasten tapaan koottu pienistä osista, jolloin pienimmät tuottajatkin pääsivät mukaan, projektipäällikkö Terhi Välisalo kertoo. Mahdollisuuksia Epasterian jatkokäyttöön kartoitetaan parhaillaan. Ensi kesänä Seinäjoella järjestettävä Komeasti yhdessä ja Häjyt pirot -hankkeet Elinkeinojen kehittämishankkeita Rahoitaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Toteuttaja: ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry / Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset Farmari-maatalousnäyttely on yksi potentiaalisista jatkokäyttökohteista. Pienten yrittäjien tuotteet puoteihin Maakunnan pienten ruokatuottajien sekä design- ja käsityöyrittäjien tuotteita koottiin tapahtumassa Ruokaprovinssipuotiin ja Tapahtuma-Rustoopuoriin. Ideana oli luoda pienten yrittäjien yhteisesiintymisestä suuri ja monipuolinen kokonaisuus, ja kynnys mukaan lähtemiseen haluttiin pitää mahdollisimman matala. Ruokaprovinssipuodin ideaa on kokeiltu aikaisemmin Etelä-Pohjanmaan Matkailu oy:n johdolla ELMA-messuilla. Häjyt pirot -hankkeessa ideaa kehitti eteenpäin Maija Ruohoniemi. Tapahtuma-Rustoo puolestaan näki päivänvalon ensimmäistä kertaa maakuntajuhlassa. Kumpaankin puotiin saatiin koottua houkuttelevat kokonaisuudet, jotka toimivat edustavina näyteikkunoina maakunnan elintarvike- ja design-osaamiseen, Välisalo iloitsee. Teksti: Hanne Rantala Kuva: Esa-Matti Åkerberg Menestystä Maakuntaan 9

10 Kipinää kuvataiteisiin Suupohjassa Kipinä-hankkeen projektipäällikkö Henna Toivola rohkaisee suupohjalaisia tutustumaan kuvataiteisiin. Kuva: Tuukka Olli Päivi Alakankaan töitä Teuvalla järjestetyltä Puupiirros-kurssilta. Kuva: Annukka Käkelä Taidehistoria-luentosarjan aikana tutustuttiin myös ikonimaalaukseen opettaja Riitta-Liisa Suikin johdolla. Kuva: Henna Toivola Kipinä on Suupohjan alueella toimiva kuvataidehanke, joka tarjoaa koulutusta ja näyttelyitä seutukunnan asukkaille. Hankkeen aikana järjestetään parikymmentä kurssia, joiden kautta kuka tahansa voi tutustua erilaisiin kuvataiteen muotoihin. Hankkeen projektipäällikkö Henna Toivola kertoo Kipinän tarkoituksena olevan nimenomaan innostuksen herättäminen kuvataiteita kohtaan. Tahdomme lisätä tietoisuutta siitä, mitä kaikkea kuvataide voi olla. Se pitää sisällään paljon erilaisia tekniikoita ja materiaaleja, joita nyt hankkeen myötä on mahdollista kokeilla, Toivola kertoo. Kevään ja kesän aikana on järjestetty kuusi kurssia. Kurssit on valikoitu paikallisten harrastajien toiveiden pohjalta, ja tähän mennessä niiden saama vastaanotto on ollut innostunutta. Toivola rohkaisee ihmisiä osallistumaan jatkossakin, sillä aikaisempaa kokemusta tai omia välineitä kursseilla ei tarvita. Kurssimaksut on pyritty pitämään sellaisina, että ne kattavat tila-, opetus- ja materiaalikustannukset. Työt näytteille Hankkeen tavoitteena on myös näyttelykulttuurin elävöittäminen. Taidekurssien töistä järjestetään näyttelyitä paikallisissa näyttelytiloissa. Näyttelyiden on tarkoitus olla lähellä ja helposti lähestyttäviä. Esimerkiksi Kauhajoen Kotiseututalolla näyttelytoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, ja kesän aikana siellä olikin näytteillä mosaiikkikurssin töitä, selvittää Toivola. Hankkeen rahoittaja on Suupohjan Kehittämisyhdistys ry. Kipinä on mahdollistettu Leader-rahoituksella ja hanke kestää vuoden 2013 loppuun. Toivola uskoo hankkeella olevan kuitenkin pidempiaikaisempiakin vaikutuksia. Kurssimme ovat intensiivisiä pintaraapaisuja, mutta toivon niiden antavan lähtökohtia jatkaa harrastusta. Kurssien myötä harrastajien on mahdollista myös verkostoitua ja kehittää ideoitaan eteenpäin. Tulevien kurssien teemoina ovat esimerkiksi kokeileva grafiikka, graffiti ja ympäristötaide. Hankkeesta ja kursseista saa lisätietoa Suupohjan kulttuuriyhdistyksen nettisivuilta osoitteesta Teksti: Heidi Hahtola 10 Menestystä Maakuntaan

11 Yrityksille vauhtia MAASEUTUOHJELMASTA Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteena on monipuolistaa maaseudun elinkeinotoimintaa, vahvistaa maaseutuyritysten kilpailukykyä ja yrittäjien osaamista sekä edistää maaseudun työllisyyttä. Maaseudulla toimivat mikroyritykset voivat hakea ohjelmasta tukea toimintaansa. Investointitukea voidaan myöntää maaseudun mikroyritysten perustamiseen ja laajentamiseen. Aloittava tai laajentava yritys voi saada tukea ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkaamiseen. Kehittämistukea voidaan myöntää myös yrityksen kehittämiseksi tarvittavien asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Taideliikuntaa lapsille ja nuorille Kurikassa Tukea myönnetään Etelä-Pohjanmaalla sekä ELY-keskuksesta että Etelä-Pohjanmaan neljältä kehittämisyhdistykseltä: Aisaparilta, Liiveriltä, Kuudestaan ry:ltä ja Suupohjan kehittämisyhdistykseltä. Alla on esitelty luovilla aloilla toimivia mikroyrityksiä, jotka ovat saaneet tukea toimintaansa. Eira Nevanpään Taideliikuntakoulu aloitti toimintansa Kurikassa vuonna Taideliikuntakoulussa harrastettavat lajit ovat sirkus, akrobatiavoimistelu, trampoliinivoimistelut ja Team Gym. Toiminnalle saatiin entistä ehommat tilat Kurikasta, kun taideliikunta keskitettiin yhteen paikkaan. Aikaisemmin yritys tarjosi palveluitaan vaihtuvista toimipisteistä, minkä takia kalustoa jouduttiin siirtämään paikasta toiseen. Pysyvä toimipakka mahdollisti myös harjoitusolosuhteiden parantamisen kalustoon investoimalla. Kalustoa uudistettiin Maaseudun kehittämisohjelman EU-rahoituksen tuella, ja harrastajien käyttöön hankittiin muun muassa voimistelukanveesi, renkaat, köydet, voimisteluvälineet ja peilit. Teksti: Tuija Nikkari Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Rock Nympho vaatettaa katu-uskottavasti Alavudelle vuonna 2011 perustettu Rock Nympho myy ja valmistaa rockhenkisiä vaatteita. Oman malliston lisäksi yritys tuo maahan vaatteita, kenkiä ja koruja. Yrittäjä Mira Suhonen on vaatesuunnittelun lisäksi menestynyt olympiatasolla pistooliammunnassa. Tällä hetkellä yritykselle ollaan rakentamassa nettikauppaa. Rock Nympholla on lisäksi Facebookissa sivu, jonka kautta voi tutustua tuotteisiin ja tilata Suhosen omaa mallistoa. Mallistooni kuuluu korsetteja, farkkuja ja mekkoja. Uusia tuotteita syntyy tasaiseen tahtiin. Ennen nettikaupan aukeamista täytyy vielä pohtia, kuinka suureksi oman mallistoni kasvatan, Suhonen kertoo. Yritys on saanut toimintaansa LEADER-tukea. Teksti: Hanna Ahonpää Rahoittaja: Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys Kuudestaan ry Asiantuntemusta veneteollisuuden tarpeisiin Celes Marine Oy on 2010 perustettu yritys, joka keskittyy toiminnassaan veneteollisuuden avustamiseen veneiden suunnittelun, tyyppitarkastusten, tuotearvioinnin, konseptoinnin ja tuotannonsuunnittelun osalta. Ähtärissä toimiva yritys työllistää nykyisin kaksi suunnittelijaa: yrityksen perustaneen Kasperi von Schrowen ja vähemmistöosakkaana mukana olevan Kyösti Törnqvistin. Molemmilla on takanaan rautainen kokemus veneiden tuotekehittelystä Buster- ja Silver-veneiden parissa. Yritys on saanut toimintaansa LEADER-tukea. Teksti: Hanna Ahonpää Rahoittaja: Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys Kuudestaan ry Ripakopallinen ideoita Kuiperi on lappajärveläinen mainos- ja viestintätoimisto, joka uudisti ilmeensä vuosi sitten keväällä. LEADER-tuella kunnostettiin ja kalustettiin uusi toimitila sekä palkattiin ensimmäinen työntekijä. Yrityksen uuden nimen yrittäjä Tuomas Korkea-aho pyydysti taivaalta, tähtisumusta, ajasta, jolloin meteoriitti syöksyi maahan ja synnytti Lappajärven. Kuiperi tarjoaa asiakkailleen täyden palvelun paletin markkinointiviestinnässä, ripakopallisen ideoita. Visuaalinen identiteetti on paljon muutakin kuin logotyypin, typografian ja värien valintaa. Se viestii yrityksen arvoista ja visioista, Tuomas Korkea-aho sanoo. Tavoitteena on yhtenäinen ja hallittu tyyli, joka toistuu kaikessa viestinnässä painotuotteista pakkauksiin ja verkkoviestinnästä videoihin. Yrityksellä on oltava autenttista särmää, jolla erottua muista. Tuomas Korkea-ahon lisäksi yrityksessä työskentelee graafinen suunnittelija. Korkean luottoluokituksensa ansiosta Kuiperi on ansainnut Suomen vahvimmat -sertifikaatin. LEADER-hanke toteutui Korkeaahon mielestä suunnitelmien mukaisesti, vaikka byrokratiaa olikin melkoisesti. Rahoittaja: Aisapari ry Teksti: Päivi Kultalahti Menestystä Maakuntaan 11

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista Yrityssalo Oy:n asiakaslehti - www.yrityssalo.fi Helmikuu 2012 JEISTO 12/2008 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008 Yrityssalo mahdollistaa yrityksille ympäristön kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä Salo

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. 1/2008 T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Kulttuurialan yritys kulttuuriyrittäjä kulttuuriyrittäjyys...

Lisätiedot

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut?

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut? maaseutu& Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Kevät 2010 Teemana Maaseutumatkailuseminaari tulee taas matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green

Lisätiedot

Menestystarinoita Pohjanmaalta

Menestystarinoita Pohjanmaalta Länsi-Suomen EAKR-ohjelma Menestystarinoita Pohjanmaalta Tekijät esille! Hyvä lukija, Pohjanmaan liitto haluaa tämän esitteen avulla nostaa esille ihmiset hankkeiden takaa. Olemme siksi antaneet heistä

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuu- desta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla

Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuu- desta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla 2/2007 Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuudesta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla 40v-juhlavuosi s. 24 Työvoima-teema Esittelyssä metallibändit s. 28 Kyläliite: Tutustu 24 suupohjalaiseen

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

Hyvinvointia kulttuurista

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista - Mitä, miten ja kenelle? C:50 Hyvinvointia kulttuurista Mitä, miten ja kenelle? Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

Yrittäjyys on vapautta

Yrittäjyys on vapautta KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: TAAS ON VAALILUPAUSTEN AIKA 3 kymen KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2015 Yrittäjät vaaleissa Yrittäjyys on vapautta Anni Toikka tykkää työskennellä

Lisätiedot

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU DIRECT RESPONSE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2014 Keskiviikkona 29. ja torstaina 30. lokakuuta 2014 Neuvotteluväki kokoontui Lahden Fellmanniassa!

Lisätiedot

täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011

täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011 täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011 Bon Appétit täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011 Loppujulkaisu Luova Tampere 2006 2011 Tampereen kaupungin elinkeino-ohjelma ja strateginen hanke Ohjelman

Lisätiedot

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi.

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi. vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2010 Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8 4 Oppisopimuksella koneasentajaksi 7 Jokaisesta löytyy yrittäjä 14 Opetusta virtuaalisesti Salpauksen

Lisätiedot

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Yhteisö lehti Nro 3 2014 Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Maaseutu kutsui uranvaihtoon Pohjois-Pohjanmaa Sisältö 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS

MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS Kai Hämäläinen (toim.) MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS Luovien alojen identiteetistä luovan talouden yrittäjävalmiuksiin LUOVAN KEHITTÄJÄN TYÖKALUPAKKI Kai Hämäläinen (toim.) MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS Luovien

Lisätiedot