Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2. Keskeiset toimet yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 3. RAUHANTYÖ 3.1. Rauhantyön strategiset tavoitteet vuodelle IPPNW: Lääkärit ydinsotaa vastaan ja ICAN-verkosto 3.3. Pienaseväkivallan vastainen toiminta 3.4. Lähi-idän tilanne 3.5. Muu toiminta Suomessa 3.6. Viestiminen sodan ja rauhan kysymyksistä 3.7. Jaoston työskentely vuonna TERVEYSPOLITIIKKA 4.1. Terveyspolitiikan strategiset tavoitteet vuodelle Health Action International (HAI) 4.3. Global Clinic: paperittomien siirtolaisten terveyspalvelut 4.4. Viestiminen terveyspolitiikan kysymyksistä 4.5. Muu toiminta 4.6. Jaoston työskentely vuonna KEHITYSYHTEISTYÖ 5.1. Kehitysyhteistyön strategiset tavoitteet vuodelle Kehitysyhteistyöhankkeet vuonna Intian nuorisoterveyshanke Nepalin erityislapsihanke Nepalin mielenterveyshanke Nigerian pienasehanke Perun shipibo-kansan seksuaaliterveyshanke Somalian tuberkuloosihanke Viestintä- ja globaalikasvatushanke: Synnytystapojen nykysuuntaukset meillä ja muualla 5.3. Hankevalmistelu Bangladeshin äitiys- ja lapsiterveyshanke Perun yritysyhteistyöhanke 5.4. Viestiminen kehitysyhteistyökysymyksistä 5.5. Jaoston työskentely vuonna YMPÄRISTÖTOIMINTA 6.1. Ympäristötoiminnan tavoitteet vuodelle Seminaarit ja vaikuttamistyö 6.3. Viestiminen ympäristökysymyksistä 2

3 6.4. Jaoston työskentely vuonna OPISKELIJATOIMINTA 7.1. Opiskelijatoiminnan strategiset tavoitteet vuodelle Jaostojen opiskelijatoiminta 7.3. Keskusteluillat 8. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 8.1. Tiedotuksen ja viestinnän strategiset tavoitteet vuodelle Sisäinen viestintä LSV Tiedote 8.3. Ulkoinen viestintä 9. MUU TOIMINTA 9.1. Global Health-kurssi 9.2. PSR Consulting Oy 10. JÄSENTOIMINTA Jäsentoiminnan strategiset tavoitteet vuodelle Jäsenmaksut TALOUS Talouden strategiset tavoitteet vuodelle Taloushallinto Varainhankinta Työpäivä maailmalle-kampanja Pienvarainhankinta ja nettikauppa Yritysyhteistyö Hankekummius 12. JÄRJESTÖHALLINTO Hallinnon strategiset tavoitteet vuodelle Sääntömääräiset yhdistyskokoukset Hallitus Työvaliokunta Jaostot Toimisto 3

4 1. YLEISTÄ Toimimme vastuullisesti, ihmiskunnan hyväksi, lääkärin taidoin, kansainvälisessä yhteistyössä. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry on jo kolmen vuosikymmenen ajan toiminut rauhantyössä, terveyspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä korostaen ja edistäen lääkärien toimimista koko ihmiskunnan hyvinvoinnin hyväksi. Yhdistyksen sääntöjen mukainen tarkoitus on lisätä lääkäreiden tietämystä ja vastuuntuntoa ihmisyhteisöjen terveyden ja eloonjäämisen edellytyksistä, erityisesti sotien ehkäisystä, elinympäristön terveellisyyden säilyttämisestä sekä maailmanlaajuisten sosiaalisten eriarvoisuuksien tasoittamisesta, levittämällä tietämystä ja edistää lääkäreiden ja lääketieteen toimintaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n toimintaa toteutetaan ja hallinnoidaan entistä suunnitelmallisemmin ja tavoitteellisemmin. Tätä pohjustaa vuoden 2013 hallinnollinen kehittämistyö sekä vuoden 2014 valmisteleva strategiatyö. Vuosi avaa LSV:n ensimmäisen, koko järjestön kattavan kolmivuotisen strategiakauden, joka pohjaa seuraaviin järjestön arvoihin: Vastuullisuuteen: LSV kantaa sosiaalista vastuuta ja pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan lääkärin sosiaalisen vastuun monialaiseen vaikuttavuuteen niin kotimaassa kuin kohde- ja kumppanimaissaan. Oikeudenmukaisuuteen: LSV toimii oikeudenmukaisesti ja edistää oikeudenmukaisuuden ja perusoikeuksien toteutumista kotimaassa ja kehitysmaissa, erityisesti terveyden, rauhan ja kehityksen kysymyksissä. Yhdenvertaisuuteen: LSV toimii yhdenvertaisuusperiaatteen pohjalta ja edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta kaikilla toimintansa alueilla, vaikuttaen terveyteen liittyvän eriarvoisuuden kaventamiseen. Rohkeuteen: LSV on rohkea vaikuttaja ja viestijä, joka nostaa toiminnassaan, viestinnässään ja vaikuttamistyössään rohkeasti esiin yhteiskunnallisia epäkohtia lääkärikunnan asiantuntemuksen näkökulmasta. Avoimuuteen: LSV toimii avoimuutta korostaen kaikilla toiminnan aloilla ja tasoilla, sekä hallinnollisissa että käytännön toimissa, viestien, osallistaen ja kuunnellen. Nämä arvot kattavat kaikki järjestön toiminnanalat, joita vuoden 2015 toimikaudella ovat keskeisinä ja pitkäaikaisina edelleen järjestön toiminta rauhantyössä, terveyspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä. 4

5 Näiden ydintoimintojen lisäksi järjestö vahvistaa aktivoitumistaan ympäristön ja terveyden kysymyksissä, jatkaen myös opiskelijoiden osallistamista kaikilla toimialoillaan ja yleisessä toiminnassaan. 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet LSV vuonna 2017 on näkyvä, arvopohjainen vaikuttaja ja viestijä rauhantoimijana ja terveyspolitiikan sekä kehitysyhteistyön asiantuntijana. Strategiakauden yhteiset tavoitteet suuntaavat LSV:n toimintaa päämääränään visio siitä, että vuonna 2017 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry on: - terveyspolitiikan asiantuntijajärjestö sekä kestävän ja oikeudenmukaisen terveydenhuollon puolestapuhuja. - aktiivinen rauhantoimija ja ydinaseiden humanitaaristen vaikutusten esiintuoja. - luotettu ja asiantunteva kehitysyhteistyön toimija tehden laadukasta hanketyötä terveyden edistämiseksi kehitysmaissa. - näkyvä arvopohjainen vaikuttaja ja viestijä, joka osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamistyöhön kotimaassa ja kansainvälisesti terveyden, rauhan ja kehitysyhteistyön kysymyksissä. - tunnettu ja jäsenmäärältään kasvava järjestö, jonka jäsenyys on haluttua ja palkitsevaa ja jonka jäsentoiminnan muodot kehittyvät ja monipuolistuvat. - vastuullinen ja hyvän hallintotavan mukainen toimija ja hyvä työ- sekä vapaaehtoistyöpaikka Keskeiset toimet yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi - Kehitetään ja terävöitetään viestintää rauhan, terveyspolitiikan ja kehitysyhteistyön aloilta - Osallistutaan kansallisten ja kansainvälisten alan verkostojen toimintaan - Nostetaan lääkärin yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä toistuvasti esiin eri foorumeilla, profiloituen nykyistäkin vahvemmaksi asiantuntijajärjestöksi 5

6 - Jatketaan laadukasta, haavoittuviin ryhmiin keskittyvää kehitysyhteistyötä rauhantyön ja terveysalan kehitysyhteistyön aloilla. 3. RAUHANTYÖ Sodan ja rauhan kysymykset ja rauhantyö ovat olleet tärkeä osa järjestön toimintaa sen perustamisesta lähtien. LSV on mukana lääkäreiden rauhanliikkeessä ja on kansainvälisen International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) -järjestön pitkäaikainen ja aktiivinen jäsenjärjestö. Ydinaseiden vastaista kampanjaa käydään mm. osana kansainvälistä International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) - verkostoa. Pääpaino on ydinaseiden humanitaaristen vaikutusten esiintuomisessa. Lisäksi LSV tekee yhteistyötä International Peace Bureaun (IPB) kanssa. Kotimaassa toimitaan yhdessä muiden rauhanjärjestöjen (Rauhanliitto, Sadankomitea, Suomen Rauhanpuolustajat), Suomen Punaisen Ristin, Lääkäriliiton sekä ammatillisten rauhanjärjestöjen kanssa Rauhantyön strategiset tavoitteet vuodelle Edistää kansainvälisen ydinaseet kieltävän sopimuksen aikaansaamista vaikuttamalla kansainväliseen ilmapiirin ja päätöksentekoon. - Kannustaa aktiivisella yhteydenpidolla poliittisiin päättäjiin Suomen valtiota toimimaan kansainvälisen ydinaseet kieltävän sopimuksen puolesta sekä aktivoitumaan ydinaseriisunnassa. - Toimia pienaseväkivallan ehkäisemisen puolesta kehitysyhteistyöhankkeen kautta sekä aktiivisella viestimisellä IPPNW: Lääkärit ydinsotaa vastaan ja ICAN-verkosto LSV jatkaa aktiivista toimintaansa IPPNW:ssä. Kati Juva toimii edelleen IPPNW:n International Councilin puheenjohtajana (Speaker) Antti Junkkari toimii toisena IPPNW:n Euroopan aluevastaavana (Student representative). Vuonna 2015 ei järjestetä IPPNW:n maailmankongressia. Euroopan aluekongressi pidettäneen Belgradissa ja opiskelijakongressi huhtikuussa Berliinissä. Näihin kokouksiin lähetetään suomalaisia edustajia LSV:n matkaapurahan turvin. LSV pyrkii saamaan kokousten asialistalle mm. Nuclear Exitsteemaa (ydinaseista luopuneiden maiden kokemukset), jossa suomalaiset ovat olleet aloitteellisia. Lisäksi IPPNW Board kokoontunee Atlantassa syksyllä Ydinaseiden humanitaariset vaikutukset kongressit tulevat jatkumaan vuonna 2015, ja neljäs kongressi järjestetään Etelä-Afrikassa. Suomen virallisen 6

7 valtuuskunnan osallistuminen varmistetaan ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan tässä yhteydessä järjestettävään kansalaisjärjestökongressiin. Keväälle/kesälle 2015 suunnitellaan delegaation matkaa Kiovaan, osana IPPNW:n Dialogue With the Decision Makers kampanjaa. LSV:llä on hyvät suhteet ukrainalaisiin, joka luo mahdollisuuden päästä keskustelemaan mm. ydinaseista sikäläisten päättäjien ja lääkärien kanssa. Matka toteutetaan LSVläisten omin voimin tai yhteistyössä muiden eurooppalaisten IPPNW-aktiivien kanssa Pienaseväkivallan vastainen toiminta Pienaseväkivallan vähentämiseksi toimitaan mm. Nigerian IPPNW-järjestön kanssa yhteisen kehitysyhteistyöhankkeen avulla (Raising Awareness about Small Arms Violence through Interactive Radio Programmes) sekä tuetaan kansainvälisen asekauppasopimuksen valvontaa ja toteuttamista Lähi-idän tilanne Seurataan tiiviisti Suomen ulkoministeriön yrityksiä toteuttaa kongressi Lähiidän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen aikaansaamiseksi. Tuetaan kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan kansanäänestystä siitä, voiko Suomi käydä asekauppaa sellaisten maiden kanssa, jotka rikkovat YK:n turvallisuusneuvoston määräyksiä Muu toiminta Suomessa Osallistutaan Don t bank the bomb kampanjaan mm. pyrkimällä asiasta dialogiin Danske Bankin kanssa. Eroareservistä.fi kampanjasta laaditaan infosivusto nettiin. Toistaiseksi reservistä eroaminen ei kuitenkaan sivuston kautta tule olemaan mahdollista Puolostusvoimien linjauksen mukaisesti. IPPNW:n ja Rotary Clubien yhteistyöhankkeen puitteissa tarjoudutaan puhujaksi suomalaisiin Rotary Clubien tapaamisiin liittyen ydinaseiden humanitaarisiin vaikutuksiin Viestiminen sodan ja rauhan kysymyksistä LSV:n rauhanjaoston ja IPB:n lokakuussa 2013 järjestämä Nuclear Exitskonferenssi tuotti vuonna 2014 Medicine, Conflict and Survival- lehdelle liitteen, jonka toimittajina olivat Ilkka ja Vappu Taipale. MCS:n kustantaja Taylor & Francis haluaa saada aiheesta kirjan vuonna Toimittajina ovat edelleen Ilkka ja Vappu Taipale, ja kirjaan hankitaan laajempaa materiaalia seminaarin tutkijoilta. 7

8 Lääketieteen opiskelijoille suunnatusta lentolehtisestä ydinaseiden humanitaarisista vaikutuksista otetaan uusi painos ja sitä levitetään vuoden aikana kaikissa tiedekunnissa ja erilaisissa lääketieteen opiskelijoiden tilaisuuksissa. IPPNW:n Hibakusha Worldwide posterinäyttely sisältää 15 suomenkielistä julistetta ydinketjun vaaroista uraanikaivoksista ydinaseisiin. Näyttelyä pyritään edelleen saamaan esille mm. kirjastoihin ja lääketiede-tapahtumiin. Näyttely on painettu yhdessä Suomen Rauhanpuolustajien kanssa ja sisältää osan alun perin 50 englanninkielisestä posterista. Sodan ja rauhan kysymyksistä kirjoitetaan LSV-tiedotteeseen, Lääkärilehteen ja muihin julkaisuihin. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. LSV:n facebook-sivuille päivitetään säännöllisesti sodan ja rauhan kysymyksiin liittyviä uutisia ja linkkejä Jaoston työskentely vuonna 2015 Rauhantyön jaostossa yhdistyvät pitkän linjan rauhantyön kokemus ja opiskelija-aktivismi. Jaostossa toimii keskimäärin 6-10 jäsentä. Rauhantyön jaosto kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Kokousten välillä käydään aktiivista sähköpostikeskustelua 4. TERVEYSPOLITIIKKA Terveyspolitiikka on ollut yksi järjestön toiminta-alueista sen perustamisesta lähtien. Terveyspolitiikan jaoston kautta LSV on mukana kansainvälisessä Health Action International (HAI) verkostossa, joka käsittelee erityisesti lääkepolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Kotimaassa terveyspolitiikan kysymyksissä tehdään yhteistyötä mm. Lääkäriseura Duodecimin kanssa (lähinnä avoimuuteen ja sidonnaisuuksiin liittyen). Osallisuus paperittomien terveydenhuoltopalveluihin keskittyvän Global Clinicin toiminnassa on esimerkki LSV:n konkreettisesta terveyspoliittisesta vaikuttamisesta eriarvoisuuden poistamiseksi Terveyspolitiikan strategiset tavoitteet vuodelle LSV jatkaa keskustelua avoimuudesta terveydenhuollossa ja lääkäreiden sidonnaisuuksista samalla suunnannäyttäjänä toimien. - Edistää paperittomien ja muiden erityisryhmien tasavertaista oikeutta terveydenhuollon palveluihin. - Ylläpitää keskustelua lääkepolitiikan ongelmakohdista. 8

9 - Laajentaa toimintaa käsittämään myös lääkärin yleisen yhteiskuntavastuun kysymyksiä. Tavoitteiden edistämiseksi osallistutaan julkiseen keskusteluun eri kanavien kautta, järjestetään koulutuksia ja seminaareja sekä tiedotetaan toiminnasta niin jäsenistöä kuin suurempaa yleisöä Health Action International (HAI) LSV osallistuu kansainvälisen HAI-verkoston (HAI-Europe ja HAI-Global) toimintaan (haieurope.org). Toiminta sisältää mm. informaation levitystä, osallistumista verkoston kannanottojen muodostamiseen sekä HAI-Europen syksyllä 2015 pidettävään vuosikokoukseen. HAI on terveyspoliittisesti suuntautunut kansaninvälinen verkosto, jonka erityisalueena on lääkepolitiikka 4.3. Global Clinic: paperittomien siirtolaisten terveyspalvelut Global Clinic on vuonna 2011 toimintansa aloittanut paperittomille tarkoitettu vapaaehtoisvoimin toimiva klinikka, jonka perustamisessa LSV on ollut mukana. Monet klinikan lääkäreistä ovat LSV:n jäseniä. Vuonna 2014 LSV julkaisi kannanoton paperittomien terveydenhoidon järjestämiseksi osana julkista terveydenhuoltoa. Kannanotto lähetettiin erikseen saatekirjeellä varustettuna silloisen hallituksen asiaankuuluville ministereille. Paperittomien terveydenhoitoa käsittelevä lakiuudistus on saatujen tietojen mukaan edennyt lakiesitysvaiheeseen, ja päätöksiä tehtäneen nykyisellä hallituskaudella. Jo aiemmin vuonna 2013 Helsingin kaupunki päätti tarjota lapsille ja raskaana oleville samaa hoitoa ja samaan hintaan kuin kuntalaisille. Vuonna 2015 LSV edistää edelleen terveyspalvelujen avaamista paperittomille. Tavoitteena on, että kaikki Suomessa oleskelevat saisivat vähintään turvapaikanhakijoiden tasoa vastaavat terveyspalvelut samaan hintaan kuin muutkin. Mikäli nyt valmisteltua lakiesitystä ei nykyisen hallituksen aikana hyväksytä ja toimeenpanna, pyytää LSV uuden hallituksen peruspalveluministeriltä ja sosiaali- ja terveysministeriltä tapaamista. Tavoitteena on tarjota päätöksenteon tueksi lääketieteellistä, näyttöön perustuvaa ja kokemusperäistä asiantuntemusta paperittomien terveydenhuollosta. Tässä LSV jatkaa jo aloitettua yhteistyötä Lääkäriliiton ja Paperittomien verkoston kanssa. Vuonna 2015 LSV aikoo myös tarkkailla sitä, että jo tehdyt päätökset paperittomien terveydenhuollon parantamiseksi toimeenpannaan. Esimerkiksi Helsingissä paperittomilla lapsilla ja raskaana olevilla naisilla on oikeus neuvolapalveluihin, mutta käytännön seikat (esimerkiksi puuttuva sosiaaliturvatunnus ja ongelmat yhteydenotossa neuvolaan) ovat estäneet hoitoon hakeutumista. Mikäli lakiesitys paperittomien hoitamisesta hyväksytään, pystyy LSV yhdessä Global Clinicin kanssa tarjoamaan asiantuntijaapua virkamiehille. 9

10 Vuonna 2015 LSV osallistuu mahdollisimman laajasti yhteiskunnalliseen keskusteluun paperittomien asemasta. Keskustelun pääpaino on pidettävä lääketieteellisen ja terveyspoliittisen asiantuntijuuden tarjoamisessa sekä ammattietiikkaan ja terveyteen ihmisoikeutena liittyvissä kysymyksissä. Alustavasti puheenvuoroa on toistaiseksi pyydetty lastenlääkärien valtakunnallisille koulutuspäiville keväällä Tavoitteena on kuitenkin pitää asia esillä mahdollisimman monessa yhteydessä ja viestimessä. LSV osallistuu keväällä 2015 Helsingissä pidettävän Pohjoismaisten Paperittomien klinikoiden kokouksen järjestämiseen yhdessä muiden Paperittomien verkostossa toimivien järjestöjen kanssa Viestiminen terveyspolitiikan kysymyksistä Jaosto tuottaa ja levittää lääke- ja terveyspolitiikkaan liittyvää informaatiota, mm. sisäisen postituslistan ja LSV-tiedotteen kautta. Vuonna 2014 tehtyä lääketieteen opiskelijoille suunnattua kaupallisen markkinoinnin ongelmia valoittavaa esitettä jaetaan ja hyödynnetään edelleen jaoston toiminnan esille tuomiseksi. Ajankohtaista terveyspoliittista keskustelua seurataan ja siihen osallistutaan eri kanavia hyödyntäen. Vuonna 2015 järjestetään seminaari lääkärin yhteiskuntavastuusta Muu toiminta Vuonna 2015 jatketaan toimintaa lääkärit ja eturistiriidat (conflict of intrest, sitoutuneisuus/ avoimuus) - aiheen parissa, jatkumona LSV:n vuosina yhteistyössä Duodecim-seuran kanssa aiheesta järjestämille seminaareille. LSV:n laatimaa ohjeistustusta yritysyhteistyöstä hyödynnetään eturistiriitakeskusteluissa. LSV:n hallitusta tuetaan aloittamaan institutionaalisten sidonnaisuuksien ilmoittaminen mallina muille järjestöille. Lääkäripäivien messuosastolla esitellään Lääkärit ilman sponsoria -kyselyä Jaoston työskentely vuonna 2015 Terveyspolitiikan jaosto on parikymmentä jäsentä kattava verkosto, joka kommunikoi oman postituslistansa välityksellä. Vuoden 2015 aikana jaoston sähköpostilistan käyttöä kehitetään edelleen tarpeita paremmin palvelevaksi. Lisäksi jaosto tapaa muutaman kerran vuodessa. Vuonna 2014 toteutetun LSV yleisen jäsenkyselyn tuloksia hyödynnetään jaoston tulevan toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä. Opiskelijoille suunnattuihin tiedotustilaisuuksiin osallistutaan säännöllisesti. 5. KEHITYSYHTEISTYÖ 10

11 Kehitysyhteistyö on aina ollut osa LSV:n toimintaa. Viime vuosien aikana toiminnan volyymi sekä taloudelliset resurssit ja vaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti, kiitos suunnitelmallisen kehittämisen. LSV tekee tänä päivänä pitkäjänteistä ja ihmisoikeusperustaista terveysalan kehitysyhteistyötä Suomen kehityspoliittisia linjauksia seuraten. Kehitysyhteistyöjaosto pyrkii myös osaltaan vaikuttamaan yleiseen keskusteluun kehitysyhteistyön linjauksista Suomessa, sekä tiedottaa ja kouluttaa jäsenistöään ajankohtaisista kehitysyhteistyön aiheista Kehitysyhteistyön strategiset tavoitteet vuodelle 2015 LSV:n kehitysyhteistyön tarkoitus on edistää terveyttä, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia sekä demokratiaa ja hyvää hallintoa erityisesti tiedottamalla, kouluttamalla, yhteiskuntapoliittisesti vaikuttamalla, edistämällä näyttöön perustuvan terveydenhuollon käyttöä sekä tukemalla perusterveydenhuollon kehitystä. LSV:n kehitysyhteistyötoiminta jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen: hanketyöhön, koulutustoimintaan ja kehityspoliittiseen vaikuttamiseen. Vuonna 2015 LSV:n kehitysyhteistyötoiminnan strategisina tavoitteita ovat: Laadukkaiden kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelu, toteuttaminen, seuranta ja arviointi. Hankehallinnon työkalujen kehittäminen ja käytön edistäminen. Sähköisen työympäristön systemaattinen käyttöönotto. LSV:n jäsenistön ja suomalaisten lääkäreiden tietoisuuden lisääminen kehitysyhteistyökysymyksistä tiedottamista ja viestintää parantamalla. LSV:n kehitysyhteistyöjaostossa toimivien vapaaehtoisten toiminnan suunnitelmallinen koordinointi, motivointi ja sitouttaminen. Verkostoituminen muiden terveysalan kehitysyhteistyötä tekevien toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Kehitysyhteistyöjaoston sisäisen koulutustoiminnan kehittäminen Kehitysyhteistyöhankkeet vuonna 2015 Vuonna 2015 LSV:llä on kehitysyhteistyöhankkeita yhteensä kuusi, joista kaksi on uusia alkavia hankkeita ja loput jo käynnissä olevia, jatkuvia hankkeita. Lisäksi LSV toteuttaa Suomessa Viestintä- ja globaalikasvatushankkeen. Hankkeita toteutetaan neljässä eri maanosassa ja kuudessa eri maassa Intian nuorisoterveyshanke Intian väestöstä noin kolmasosa on vuotiaita, mutta nuorten terveystiedon ja -palveluiden saatavuus on puutteellista. LSV on kehittänyt nuorison terveyspalveluita Intiassa kansalaisjärjestö MAMTA-HIMC:n kanssa ja Suomen Ulkoasiainministeriön tuella vuodesta 2008 lähtien. Vuosina kehitettiin Intian julkisiin terveyskeskuksiin sopiva nuorisoystävällisen 11

12 vastaanoton malli, ja palveluiden saatavuutta laajennettiin huomattavasti, kun vastuu niiden järjestämisestä siirtyi paikallishallinnolle. Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa hyvinvointiinsa ovat silti rajallisia, koska terveystietoa ei opeteta kattavasti kouluissa eikä esim. nuorten seksuaalisuudesta puhumista yleisesti pidetä luontevana. Nykyisessä vuosien hankkeessa parannetaan terveystiedon saatavuutta kouluissa ja tarkoitusta varten kehitetyissä Youth Information Centereissä, koulutetaan terveydenhuollon työntekijöitä ja opettajia tukemaan nuoria terveyshuolten kanssa, perehdytetään kylä-, piiri- ja osavaltiotason päättäjiä nuorisoterveydenhuollon järjestämiseen sekä kerätään tietoa käytettyjen menetelmien tehosta. Vuonna 2015 hankkeen toiminnot viedään päätökseen ja suoritetaan endlinetutkimus, jonka odotetaan antavan tulevan paikallisen terveyspolitiikan tueksi soveltuvaa tietoa eri terveyskasvatusmenetelmien kustannustehokkuudesta. Hankkeen koordinaattorina toimii Topi Turunen. Hankeryhmä osallistuu järjestön varainkeruuseen Työpäivä maailmalle -kampanjan yhteydessä. Loppuarvion tekemistä varten kartoitetaan tutkimusrahoitusta suomalaisista lähteistä Nepalin erityislapsihanke Vuoden 2015 alusta LSV:n tavoite on käynnistää kolmevuotinen pilottihanke kahdella syrjäisellä alueella Etelä-Nepalissa 3-6 -vuotiaiden erityislasten, erityisesti kuulo- ja näkövammaisten lasten, koulunkäynnin mahdollistamiseksi yhdessä muiden samanikäisten lasten kanssa valtion kouluissa. Lasten löytämiseksi järjestetään silmä- ja korvaleirejä, joilla lapset tutkitaan kuulo- ja näkövammojen havaitsemiseksi. Noin lapselle tarjotaan yksinkertaisia hoitoja ja/tai kuntoutusta, jotta koulunkäynti mahdollistuisi eikä lisävammoja aiheutuisi. Aluksi tarkoituksena on kouluttaa vapaaehtoista, paikallista terveydenhuoltohenkilöstöä sekä opettajia ja vanhempia oppilaita, jotka jalkautuvat paikallisiin kyliin tunnistamaan lapsia, joilla on näkö- ja kuulovammoja, -sairauksia tai niiden riskitekijöitä. Nämä vapaaehtoistyöntekijät lähettävät aistiongelmaiset lapset edellä mainituille silmä- ja korvaleireille tarkempiin tutkimuksiin. Lisäksi tarkoituksena on kehittää ja tuottaa hankkeessa tarvittavat opetusmateriaalit ja lehtiset. Loppuvuoden 2015 aikana on tarkoitus järjestää kaksi ensimmäistä silmä- ja korvaleiriä ja aloittaa ensimmäisten kuntoutusta vaativien lasten kuntoutus lastensairaalassa. Yhteistyökumppanina on B.P.Eye Foundation, nepalilainen järjestö, jolla on vahva asema maan vammaisten lasten oikeuksien ajamisessa jo vuodesta Nepalin hallituksen kanssa on tehty alustava sopimus hankeprotokollan toimeenpanemisesta lopulta koko maassa, jos tulokset osoittautuvat lupaaviksi. 12

13 Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin vuodessa. Omarahoitusosuuden kattamiseksi projektiryhmä aikoo järjestää ravintolapäivinä nepalilaista ruokaa tarjoavia ravintoloita, lisäksi hankeryhmä osallistuu järjestön varainkeruuseen Työpäivä maailmalle -kampanjassa. Suomalaiseen projektiryhmään kuuluu 3 nuoren lääkärin lisäksi myös puheterapeutteja ja sosiaalityöntekijä, joilla on ennestään kokemusta lastenkotijärjestötyöstä Nepalissa ja nepalin kielitaitoa Nepalin mielenterveyshanke Konfliktista toipuvassa Nepalissa on paljon mielenterveysongelmia, mutta mielenterveyspalveluja on tarjolla vähän ja ne ovat keskittyneet maan pääkaupunkiin Kathmanduun. Mielenterveysongelmiin liittyy virheellistä tietoa ja kielteisiä asenteita. Vuosille suunniteltu hanke on jatkoa vuosina Dangin alueella Nepalissa toteutetulle hankkeelle. Kumppanijärjestönä jatkaa Centre for Victims of Torture järjestö ja rahoitusta on haettu ulkoministeriöltä. Hankkeen toisessa vaiheessa on tavoitteena parantaa yhtäläisiä mahdollisuuksia saada mielenterveysongelmiin tehokasta hoitoa. Hanke laajentuu kattamaan koko Dangin maakunnan ( asukasta). Hankkeen ensimmäisen vaiheen toimintoja kehitetään siten, että paikallisen terveydenhuollon toimijat voivat jatkaa toimintoja itsenäisesti. Välittöminä tavoitteina on parantaa perusterveydenhuollon työntekijöiden valmiuksia tunnistaa ja hoitaa tavallisia mielenterveyden häiriöitä, parantaa pääsyä psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluihin sekä lisätä tietoisuutta mielenterveydestä ja vähentää kielteisiä asenteita väestössä. Vuonna 2015 on tarkoitus perustaa aluesairaalan yhteyteen uusi toimipiste, tarjota yksilökäynneillä toteutettavaa psykososiaalista tukea sekä tässä toimipisteessä että terveysasemilla, ohjata vaikeimmista mielenterveysongelmista kärsiviä erikoissairaanhoitoon, kouluttaa 35 perusterveydenhuollon työntekijää, kuusi sairaalalääkäriä ja 100 vapaaehtoista terveyssisarta, toteuttaa 15 yhteisöllistä mielenterveyden edistämisen työpajaa ja 10 koululaisille suunnattua työpajaa, järjestää mielenterveyteen liittyviä keskustelutilaisuuksia kylä- ja aluetasolla sekä kansallisella tasolla, tehdä muuta vaikuttamistyötä, lähettää päivittäin mielenterveyteen liittyvää radio-ohjelmaa ja jakaa aiheesta kirjallista materiaalia sekä valmistella seuraavana vuonna totutettavaa tutkimuskomponenttia, jonka tavoitteena on satunnaistettua kontrolloitua tutkimusasetelmaa hyödyntäen selvittää hankkeen neljän terapeutin toteuttaman psykososiaalisen tuen vaikuttavuutta. Omarahoitusosuus on tarkoitus kattaa Työpäivä maailmalle kampanjasta saatavien tulojen lisäksi psykiatreille ja psykologeille järjestettävällä koulutuksella sekä tutkimuskomponentille haettavilla apurahoilla. 13

14 Nigerian pienasehanke Aseellinen väkivalta on hyvin yleistä Nigeriassa ja maassa on arvioiden mukaan yli miljoona pienasetta, joista suurin osa on laittomia. Hankkeen tarkoituksena on tukea pienaseväkivallan vastaisten radio-ohjelmien tuottamista ja lähettämistä Nigeriassa. Yhteistyökumppanina on Society of Nigerian Doctors for the Wellbeing of Mankind, joka on IPPNW:n paikallinen jäsenjärjestö. SNDWM on aiemmin toteuttanut samanlaisen, pienimuotoiseen hankkeen levottomalla Josin kaupungin alueella. Tämän hankkeen kokonaiskesto on kolme vuotta. Tavoitteena on lisätä erityisesti nuorten tietämystä pienaseväkivallan seurauksista ja etsiä keinoja sen ehkäisemiseksi ja konfliktien ratkaisemiseksi rauhanomaisin keinoin. Hankkeessa selvitetään myös nuorten asenteita pienaseväkivaltaan kansainvälisesti validoidulla kyselyllä ennen ja jälkeen radio-ohjelmien. Lisäksi selvitetään Small Arms Surveyn vuosittain keräämien väkivaltatilastojen valossa hankkeen mahdollisia vaikutuksia itse väkivallan esiintyvyyteen. Vuoden 2015 alussa toteutetaan Josin alueella ensimmäinen survey-kysely yhteistyössä paikallisten koulujen ja nuorisojärjestöjen kanssa. Maaliskuusta joulukuuhun tuotetaan ja lähetetään radio-ohjelmia pienaseväkivallasta yhteistyössä radioasema Fm Silverbirdin kanssa. Ensimmäinen lähetys on suora, johon yleisö voi soittaa, ja muidenkin ohjelmien yhteydessä voi jälkeenpäin ottaa tekijöihin yhteyttä. Ohjelmia lähetetään eri puolilla Nigeriaa. Projektiryhmän omarahoitukseen käytetään Mazda makes things better - awardin varoja. Hankesuunnitelma sai tämän palkinnon jo Perun Shipibo-kansan seksuaaliterveyshanke Perun Amazonilla asuvan shipibo-alkuperäisväestön keskuudessa tietoisuus seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä -oikeuksista on heikkoa. Vaikeakulkuisella jokialueella terveyspalveluja ja ehkäisyvälineitä on tarjolla vähän ja ei-toivotut raskaudet ja sukupuolitaudit ovat yleisiä. Köyhyys ja kulttuurierot vaikeuttavat tilannetta entisestään Shipipo-alkuperäiskansan seksuaaliterveyshanke alkoi keväällä 2012 ja hankkeella on Suomen Ulkoministeriön myöntämä rahoitus vuoden 2014 loppuun. Paikallinen kumppanijärjestö, Centro de la mujer peruana, Flora Tristán, hoitaa hankkeen käytännön toteutuksen. Järjestön päätoimisto on Limassa, mutta hankkeen hallinnoimiseksi on perustettu toimipiste myös Pucallpan kaupunkiin, Amazonin alueelle. Hankkeen tavoitteena on parantaa shipibo-väestön seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden saatavuutta sekä soveltuvuutta paikalliseen 14

15 kulttuuriin ja olosuhteisiin. Tavoitteena on myös lisätä tietoutta seksuaaliterveydestä ja oikeuksista. Keskeisimpiä aktiviteetteja ovat terveyskasvatus ja seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden tarjonta kylissä sekä alueen terveydenhuoltohenkilöstön ja opettajien kouluttaminen. Aktiviteetit toteuttaa liikkuva terveysyksikkö, jossa työskentelee kätilö, sairaanhoitaja ja kaksi kulttuuritulkkia. Hankkeen kohteena on neljä shipibokylää Ucayali-joen varrelta Amazonin sademetsäalueelta. Edellä mainitut aktiviteetit toteutetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Hankkeelle on haettu Ulkoministeriöltä jatkorahoitusta vuosille jatkuvuuden sekä paikallisväestön voimaannuttamisen varmistamiseksi. Paikallishallinto on sitoutettu hankkeeseen alusta lähtien ja on mukana hankkeen ohjausryhmässä yhdessä Flora Tristánin, LSV:n, alueen intiaanijärjestöjen ja muiden paikallistoimijoiden kanssa. Hankeryhmä osallistuu varainhankintaan Työpäivä Maailmalle -kampanjan kautta. Lisäksi on tarkoitus pyytää avustusta Suomen Gynekologiyhdistykseltä ja mahdollisesti myydä pienimuotoisesti Perusta tuotuja käsitöitä tai muita muistoja Somalian tuberkuloosihanke LSV on anonut jatkorahoitusta tuberkuloosityölle Somaliaan vuosille Jatkohankkeen odotetaan alkavan tammikuussa Hanke perustuu pitkälti LSV:n aiemmin Somaliassa tekemään turbekuloosityöhön ja sen tuloksiin. Tuberkuloosi on edelleen yksi keskeisimmistä terveysongelmista Somaliassa. Lääkkeille vastustuskykyiset bakteerikannat näyttävät yleistyvän, minkä seurauksena taudista on tulossa entistä vaarallisempi ja vaikeammin hoidettava. LSV:n erityisosaaminen ja lisäarvo Somaliassa perustuu etenkin lääkkeille vastustuskykyisten (MDR) tautitapausten diagnosointiin viljelyillä ja lääkeherkkyysmäärityksillä. Paikallisen kapasiteetin vahvistaminen MDRdiagnosointiin liittyen vaatii pitkäaikaista työtä. Laboratoriopainotuksen ohella LSV jatkaa tuberkuloosipotilaiden hoitamista WHO:n suosittelemalla DOTS-protokollalla sekä Hargeisassa että Mogadishussa. Tapausten diagnosointi ja hoitojen tulokset ovat olleet toistaiseksi rohkaisevia, mutta uusia tapauksia diagnosoidaan jatkuvasti ja samalla tartuntojen todellinen määrä alueilla on arvioiden mukaan huomattavasti vahvistettuja tapauksia suurempi. Osana DOTS-toimintaa klinikoilla tarjotaan myös mahdollisuutta HIVtestiin. Hankkeen tavoitteet ovat ennallaan. Hanke on suunniteltu siten, että se tukee Somalian terveysministeriöiden alaisten kansallisten tuberkuloosiohjelmien tavoitteita. Samalla hanke tukee myös rauhan- ja valtionrakentamiseen tähtäävää Somalia-Kompaktia. Erityisesti Kompaktin tavoite numero viisi Valtiovarainhallinto ja palvelut vahvistuu tämän hankkeen avulla. Tämän ohella hanke tukee myös syrjimättömyyttä, osallistumista ja muita Kompaktin keskeisiä tavoitteita ja elementtejä. 15

16 Odotetun ulkoasiainministeriön tuen ohella LSV:n tuberkuloosiohjelma Somaliassa saa vuonna 2015 todennäköisesti tukea myös Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria rahastosta. GF:n puitteissa toteutetut hankkeet tukevat myös kansallisia tuberkuloosiohjelmia ja näin ollen ministeriön ja GF:n hankkeet tukevat toisiaan. Tämän ohella LSV tekee läheistä yhteistyötä WFP:n kanssa. WFP:n Nutrition-hankkeessa LSV tukee tuberkuloosipotilaiden ja heidän perheiden toipumista ja toimeentuloa jakamalla ruoka-avustuksia. Hankeryhmä pyrkii edistämään omavarainhankintaa TPM-kampanjan avulla. Lisäksi tukea haetaan ainakin Tampereen tuberkuloosisäätiöltä, kategoriasta toiminta-avustukset Viestintä- ja globaalikasvatushanke Vuonna 2015 LSV toteuttaa viestintä- ja globaalikasvatushankkeen koskien synnytystapaan liittyviä globaaleja kysymyksiä ja sen merkitystä äitien ja lasten terveydelle. Hankkeelle haetaan Ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea. Alatie- ja toimenpidesynnytysten osuus kaikista synnytyksistä vaihtelee merkittävästi maailmanlaajuisesti. Keskusteluun liitetään usein terveydellisiä, taloudellisia, tasa-arvollisia ja ihmisoikeusnäkökulmia. Vaikka äitiyskuolleisuus on kehittyneissä maissa matala ja sairaalasynnytysten osuus suuri, uusia haasteita tuovat keski- ja korkeatulotason maissa mm. korkeat keisarileikkausten määrät, synnyttäjien ikääntyminen, lihavuuden yleistyminen sekä synnytyspelko. Lisäksi viime aikoina Suomessa on käyty julkista keskustelua mm. kotisynnytyksiin liittyvistä toiveista ja riskeistä sekä pienten synnytysyksikköjen lakkauttamisesta ja synnytysten keskittämisestä. Marrasjoulukuussa 2015 LSV ja sen yhteistyöjärjestöt toteuttavat Synnytystapojen nykysuuntaukset meillä ja muualla -seminaarikiertueen, joka käsittelee viimeaikaisia synnytystapojen trendejä, syitä niiden taustalla sekä trendien sosioekonomisia ja terveysvaikutuksia matalan, keski- ja korkean tulotason maissa. Seminaarikiertue toteutetaan kolmessa eri yliopistosairaalakaupungissa (Helsinki, Tampere, Kuopio) ja ainakin yhdessä keskussairaalakapungissa, jossa on myös terveysalan ammattikoulutusta (Lappeenranta). Kiertue sisältää luentoja keskustelutapahtumia, joiden ensisijaisena kohderyhmänä ovat terveydenhuoltoalan henkilökunta ja opiskelijat. Hankkeen keskeinen viesti on, että äitiyskuolleisuuden vähentämiseksi sekä äitien ja vastasyntyneiden terveyden edistämiseksi on maailmanlaajuisesti panostettava mahdollisimman turvallisen synnytystavan ja -paikan valintaan, synnytyskomplikaatioiden ensiavun ja synnytystoimenpiteiden viiveettömän saatavuuden varmistamiseen ja toisaalta turhien toimenpidesynnytysten välttämiseen. Kiertueen tapahtumissa tarjotaan tuoretta tutkimustietoa aiheesta sekä jaetaan kehittyneiden ja kehitysmaissa työskentelevien äitiysterveysalan ammattilaisten (mm. lääkärit, kätilöt, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat) kokemuksia ja näkemyksiä. Keskusteluissa pohditaan ratkaisuja em. globaaleihin äitien ja lasten terveyttä koskeviin haasteisiin. 16

17 5.3. Hankevalmistelu Vuonna 2015 jaosto suunnittelee ja hakee rahoitusta kahdelle kehitysyhteistyöhankkeelle Bangladeshin äitiys- ja lapsiterveyshanke Vuonna 2015 valmistellaan hakemus yhteistyössä bangladeshiläsien kansalaisjärjestön, Sabalamby Unnayan Samityn (SUS), kanssa äitiys- ja lapsiterveyden edistämiseksi Netrakonan alueella n. 160 km maan pääkaupungista Dhakasta pohjoiseen. Bangladeshiläisten äitien ja lasten terveys on parantunut huomattavasti viime vuosikymmeninä, mutta edelleen erityisesti maaseudulla ja kaupunkien slummialueilla asuvat naiset ovat vailla välttämättömiä raskauden ja synnytyksen aikaisia terveyspalveluja, kärsivät aliravitsemuksesta ja ovat vaarassa joutua väkivallan kohteiksi. SUS on vuonna 1986 bangladeshiläisten perustama ja johtama järjestö, joka on tehnyt koko olemassaolonsa ajan tiivistä yhteistyötä länsimaisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen, paikallisten julkisten toimijoiden ja myös paikallisten järjestöjen kanssa. Tällä hetkellä järjestössä on töissä vajaa tuhat työntekijää ja keskeiset aktiviteetit liittyvät mikroluottotoimintaan sekä koulutukseen, ihmisoikeuksiin ja hyvän hallintoon. Järjestöllä on pieni sairaala ja järjestö käy pitämässä äitiysneuvoloita kylissä, joissa naiset eivät muuten olisi raskaudenaikaisen huolenpidon kohteena. Toisin kuin SUSin muu toiminta on terveystyö saanut viime vuosina vain niukalti ulkopuolista tukea ja sen toiminnan rahoitus tulee tällä hetkellä vain käyttäjämaksuista, SUS järjestön tuotoista ja pienen suomalaisen kansalaisjärjestön Friends of SUS Finland tuesta. Idea SUSin ja LSV:n yhteisprojektista syntyi järjestön lääkärin ollessa Suomenvierailulla kesällä Suunnitellussa projektissa pyritään toimimaan eri tasoilla. Raskaana olevien naisten tietotasoa pyritään parantamaan äidin ja lapsen terveyteen liittyvissä asioissa. Myös äidin lähipiirin ihmisiä aktivoidaan ja jaetaan tietoa, koska äidin elämään vaikuttaa paljon lähiyhteisö, erityisesti puolison perhe. Kylissä olevien terveysvaikuttajien, kylälääkäreiden ja perinteisten synnytysavustajien, tietotasoa parannetaan ja naisille ja pienille lapsille tarjotaan välttämättömiä raskauden, synnytyksen ja pikkulapsivaiheen palveluita SUS klinikalla ja kylävastaanotoilla. Keskeinen työmuoto on paikallisiin päättäjiin vaikuttaminen, jotta alueen julkiset terveyspalvelut paranisivat. Vuonna 2015 jätetään hankehakemus ulkoministeriölle. Hanke on suunniteltu vuosille Perun yritysyhteistyöhanke Vuonna 2015 valmistellaan Perun Alpaca-alueiden tekstiilityöntekijöiden äitiysja lapsiterveyttä parantavaa hanketta yhteistössä Margit Peura Fashion oy:n kanssa. Kyseessä on LSV:lle ensimmäinen yritysyhteistyöhanke. Alustavaa nimeä 17

18 Whitetail kantavassa hankkessa kehitetään päivähoitopalveluja ja tarjotaan seksuaali- ja lisääntymis- sekä lapsterveyskoulutusta Alpaca-tehtaissa työskenteleville naisille ja heidän perheilleen. Valtaosa Perun tekstiiliteollisuudesta sijaitsee köyhillä vuoristoalueilla, joilla terveyskasvatus on puutteellista ja lasten huono ravitsemus on tavallista. Määräaikaiset työsuhteet, yksinhuoltajuus, päivähoitopalvelujen puute asettaa tekstiiliteollisuudessa työskentelevät perheenäidit hankalaan tilanteeseen ja vanhemmat sisarukset joutuvatkin jäämään pois koulutusta huolehtiakseen perheen nuoremmista lapsista. Margit Peura Fashion Oy on suomalainen eettisiä ja ekologisia vaatteita Whitetai -brändin nimellä naisille tuottava yritys. Malliston neuleiden tärkeä raaka-aine on perulainen Alpaca-villa, joka on korkealaatuinen ja ekologinen materiaali. Yritys pyrkii myös tuottamaan neuleet Perun Alpaca-alueilla, joilla on pitkä perinteinen tieto ja taito materiaalista. Yhteiskuntavastuullisten yritysten määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi sekä yhteiskunnan että markkinoiden edellyttämänä. Whitetailhankkessa vaatetuotannon yhteyteen suunnitellaan seksuaali- ja lisääntymisterveyskoulutusta sekä päivähoitopalveluja ja lasten terveyskoulutusta. Hankkeen ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat tekstiilityöntekijät sekä heidän perheensä. Hankkeen pitkän aikavälin kehitystavoitteena on parantaa Perun Alpaca-alueiden naisten ja lasten terveyttä lisäämällä tietoisuutta terveyskysymyksistä, vähentää köyhyyttä työmahdollisuuksia tarjoamalla, edistää lasten koulunkäyntiä sekä toimia esimerkkinä yhteiskuntavastuullisesta yrityksestä alueen muille toimijoille. Kyseessä on kolmevuotinen pilottihanke, jolle suunnitellaan haettavan Suomen Ulkoasiainministeriön hanketukea. Margit Peura Fashion oy kattaa hankkeen rahallisen omavastuuosuuden Viestiminen kehitysyhteistyökysymyksistä Kehitysyhteistyökysymyksistä tiedottaminen on tärkeä osa LSV:n kehitysyhteistyöjaoston toimintaa. Tiedottamisen ja viestinnän kautta pyritään lisäämään tietoisuutta, luomaan rakentavaa keskustelua kehitysyhteistyön teemoista sekä vaikuttamaan kehityspoliittiseen päätöksentekoon. Kehitysyhteistyöjaosto viestii aktiivisesti LSV:n jäsenille sekä muille sidosryhmilleen Suomessa ja kansainvälisesti. Kehitysyhteistyöjaoston viestinnän ensisijainen kohderyhmä ovat LSV:n jäsenet. Jaoston viestinnällisenä päätavoitteena vuodelle 2015 onkin, että jokainen LSV:n jäsen tuntisi LSV:n kehitysyhteistyötoiminnan tavoitteet ja sisällön. Vuonna 2015 jokainen LSV:n jäsentiedote sisältää artikkelin tärkeästä kehitysyhteistyöteemasta sekä kuvauksen LSV:n kehityshyhteistyöhankkeista. Vuonna 2015 jaosto kehittää LSV:n nettisivujen sisältöä viestimään 18

19 tehokkaammin kehitysyhteistyötoiminnastaan ja siten kutsumaan mukaan toimintaan uusia kiinnostuneita. Kehitysyhteistyöjaosto osallistuu aktiivisesti LSV:n tiedotusjaoston toimintaan ja järjestön sisäisen viestinnän kehittämiseen. Lisäksi vuonna 2015 jaosto uudistaa ja julkaisee jaoston toiminnasta kertovan esitteen. Vuonna 2015 kehitysyhteistyöjaosto järjestää kaksi merkittävää maanlaajuista tiedotuskampanjaa; Työpäivä maailmalle -varainkeruukampanjan sekä Viestintä ja Globaalikasvatuskampanjan. Tiedotuskampanjoiden kohderyhmänä ovat kaikki kehitysyhteistyöstä ja globaaleista terveyskysymyksistä kiinnostuneet, erityisesti kuitenkin terveydenhuoltoalan henkilökunta ja opiskelijat sekä kehityskysymysten parissa työskentelevät järjestöt ja muut toimijat Jaoston työskentely vuonna 2015 LSV:n kehitysyhteistyötä koordinoi kehitysyhteistyöjaosto. Jaoston muodostavat kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet LSV:n jäsenet. Jaoston toimintaa koordinoi jaoston puheenjohtaja. Jaoston toiminta muodostuu hanketyöstä, koulutustoiminnasta sekä kehityspoliittisesta vaikuttamistyöstä. Hanketyöhön olennaisena osana kuuluu varainkeruutoiminta, johon kehitysyhteistyöjaosto osallistuu aktiivisesti. Vuonna 2015 kehitysyhteistyöjaosto kokoontuu 5-6 kertaa. Kokousten yhteydessä seurataan hankkeiden etenemistä sekä suunnitellaan tulevaa toimintaa. Jaoston kokousten yhteyteen pyritään järjestämään koulutusta kehitysyhteistyöhankkeiden hankehallintoon ja globaaleihin terveyskysymyksiin liittyvistä teemoista. Syksyllä 2015 järjestetään perinteinen kaksipäiväinen syysseminaari. Vuonna 2015 jaoston toiminnan päätavoite on kannustaa LSV:n jäseniä toimimaan kehitysyhteistyössä. Jaoston toiminnan kehittämisessä tullaankin panostamaan vapaaehtoisten motivointiin ja sitouttamiseen mm. parantamalla perehdytyksen laatua, lisäämällä jaoston sisäistä koulutustoimintaa, selkeyttämällä edelleen työnjakoa jaoston ja toimiston välillä, tehostamalla sähköisen työympäristön käyttöä sekä hyödyntämällä kirjattuja toimintaohjeita ja materiaaleja. Verkostoitumista olennaisiin sidosryhmiin pyritään edelleen kehittämään tulevan vuoden aikana. Kehitysyhteistyöjaosto osallistuu aktiivisesti Suomessa käytävään kehityspoliittiseen keskusteluun mm. Kepa ry:n sekä Lääkäriliiton Kehitysyhteistyöneuvottelukunnan kautta. Lisäksi yhteyksiä kansainvälisiin terveysalan kehitysyhteistyötä tekeviin järjestöihin pyritään vahvistamaan. Kehitysyhteistyöjaoston tavoitteena on kouluttaa suomalaisia lääkäreitä kehitysyhteistyöhön sekä tarjoamalla ohjattuja mahdollisuuksia käytännön hanketyöhön että järjestämällä koulutuksia kehitysyhteistyön ajankohtaisista teemoista. Vuonna 2015 kartoitetaan koulutuksellisia yhteistyömahdollisuuksia eri suomalaisten opetustahojen kanssa. 19

20 6. Ympäristötoiminta LSV:n ympäristöjaoston toiminta on käynnistetty uudestaan vuonna 2014, toiminta-alueenaan ympäristöön liittyvät terveysvaikutukset. 6.1 Ympäristötoiminnan strategiset tavoitteet vuodelle 2015 Tavoitteena on vaikuttaa erityisesti Suomessa tietoisuuteen, ilmapiiriin ja päätöksentekoon ympäristön terveysvaikutuksiin liittyvissä kysymyksissä Seminaarit ja vaikuttamistyö Vuonna 2014 aloitettua yhteistyötä ympäristöjärjestöjen kanssa tullaan jatkamaan ja laajentamaan. Vuonna 2015 järjestetään 1-2 seminaaria ympäristön terveysvaikutuksista ja pyritään lisäämään kontakteja päättäjiin. Pitkän aikavälin tavoitteena on löytää myös kansainvälisiä vaikuttamisen verkostoja ja luoda LSV:lle rooli ympäristökysymyksiin vaikuttajana. Osana ympäristötoimintaa, LSV maksaa vuosittain hiilidioksidikompensaatioita järjestön toiminnan puitteissa tehdyistä lentomatkoista Viestiminen ympäristökysymyksissä Vuonna 2015 ympäristöjaos pyrkii kehittämään viestintäänsä, tavoitteena tehdä 2015 loppuvuodesta lentolehtinen. Jaosto jatkaa myös teemaseminaarien järjestämistä. 6.4 Jaoston työskentely vuonna 2015 Ympäristöjaostossa on noin viisi aktiivista jäsentä. Jaosto tulee kokoontumaan tarpeen mukaan, noin neljä kertaa vuodessa, ja pitää tämän lisäksi tiiviisti mm sähköpostitse yhteyttä. 7. OPISKELIJATOIMINTA LSV:n hallituksessa tulee sääntöjen mukaan olla vähintään yksi opiskelijajäsen, joka toimii opiskelijatoiminnan vastuuhenkilönä. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen opiskelijoita ja nuoria lääkäreitä kannustetaan osallistumaan LSV:n toimintaan ja heidän ideoitaan pyritään ottamaan huomioon paikallisen ja kansallisen toiminnan suunnittelussa. LSV jatkaa yhteistyötä Suomen Medisiinariliitto ry:n ulkoasiainvaliokunnan FiMSIC:n kanssa. FiMSIC:n paikallistiimeissä toimii LSV:n yhteyshenkilö, johon LSV:n opiskelijavastaava voi olla yhteydessä. Yhteistyö mahdollistaa LSV:n toiminnan esittelyn ja tapahtumista tiedottamisen kaikkien Suomen 20

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2017 / Syyskokous

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2017 / Syyskokous VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2017 Valtion avustukset, UM 695 194,87 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt, RAY ym. 153 445,00 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 194 678,00 Ulkomaiset avustukset,

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle Esitys LSV:n hallitukselle

Toimintasuunnitelma vuodelle Esitys LSV:n hallitukselle Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Esitys LSV:n hallitukselle 26.11. 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. RAUHANTYÖ 2.1. RAUHANTYÖN STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2017 2.2. JAOSTON TYÖSKENTELY VUONNA 2017

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot