Versio /2010. Hullu mykologi. Suomenkielinen sienten kasvatusopas.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Versio 1.7 12/2010. Hullu mykologi. Suomenkielinen sienten kasvatusopas."

Transkriptio

1 Versio /2010 Hullu mykologi Suomenkielinen sienten kasvatusopas.

2 S ivu 2 Taikasieni.net... 3 Esipuhe... 3 OSA I : PERUSTIETOA KASVATTAMISESTA Yleistä kasvattamisesta... 5 Välineet ja niiden hankinta... 7 Steriili työskentely...11 Kasvatettavat aktiiviset sienilajit...14 Laji, lajike ja kanta...15 Itiöstä sieneen...16 OSA II : PERUSTEKNIIKAT PF-tek...18 Itiöruiskun valmistaminen...19 PF-tek kasvualustan valmistelu...20 Inokulointi...21 Inkubaatio...22 Nesteyttäminen...23 Kasvatustila...25 Sienivaihe...27 Sadonkorjuu...28 Itiölaskeuman ottaminen...29 OSA III : EDISTYNEEMMÄT TEKNIIKAT Agar-viljelmä...32 Nesteviljelmä...37 Jyvien käyttäminen kasvualustana...40 Katekerros...44 Toissijainen kasvualusta...46 Kontaminaatiot...51 Rakennusohjeet...53 Sanasto...55 Englanti-Suomi sanakirja...58 Suomi-Englanti sanakirja...59 Lähteet...60 Tätä opasta voit vapaasti tallentaa, tulostaa ja levittää. Kiitos taikasieni.net yhteistyöstä. Vapaaehtoisia lahjoituksia voit tehdä turvallisesti PayPal:illa viereisestä painikkeesta. Ne käytetään tutkimustyön edistämiseen.

3 S ivu 3 Sienten kasvatus, kerääminen, hallussapito ja käyttö huumeeksi tai huumausaineen valmistuksen raaka-aineeksi on lainvastaista. Teos julkaistaan ainoastaan informaatiotarkoituksessa. Teoksen tekijät eivät kehota tai yllytä ketään rikkomaan Suomen lakia. Teoksen tekijät eivät vastaa teoksen mahdollisesta väärinkäytöstä. Taikasieni.net Syksyllä 2010 perustettiin taikasieniharrastajille uusi keskustelufoorumi. Sieltä saat vinkkejä ja apua moneen kasvattamiseen liittyvään ongelmaan ja voit osallistua keskusteluihin muiden harrastajien kanssa. Oppaan omalta kotisivulta löydät tuoreimmat päivitykset ja voit antaa palautetta. Keskustelufoorumin osoite: Hullu Mykologi oppaan kotisivu: Esipuhe Tämä opas antaa sinulle yleiskuvan sienten kasvattamisesta kotioloissa. Se sisältää niin aloittelevalle, kuin edistyneemmällekin harrastajalle kattavan paketin perustietoa. Mykologia on uusi tieteenala ja kehittyy jatkuvasti, joten osa tiedoista voi jo lukiessasi olla vanhentunutta. Opas sisältää paljon opittua, luettua ja lainattua tietoa kirjoitettuna suomeksi mahdollisimman selkeään muotoon. Oppaan tarkoitus on olla yleishyödyllinen, ei kaupallinen opas. Sen voit vapaasti tallentaa tai tulostaa omaan käyttöösi. Mukavia hetkiä harrastuksen parissa! Mädi, toukokuussa 2009 Tätä kirjoittaessani opas on kasvanut jo ainakin kaksinkertaiseksi ensimmäisestä versiosta. Enään kirjoittamiseen ei tarvitse hakea pohjaa muualta, vaan pystyn kirjoittamaan miltei kokonaan omista kokemuksistani. Olenkin pyrkinyt välttämään aiheita, jotka ovat outoja minulle. Vaikka opas on kasvanut, olen pyrkinyt yksinkertaistamaan ja selkeyttämään sitä, erityisesti ajatellen ensikertaa kasvattavia. Opas on nyt jaettu osiin, jotta siitä olisi helpompaa löytää oleellinen luettava. Mädi, joulukuussa 2010

4 S ivu 4 Osa I Perustietoa kasvattamisesta

5 S ivu 5 Yleistä kasvattamisesta Monelle ensimmäistä kertaa harrastukseen tutustuvalle sienten kasvatus voi vaikuttaa vaikealta. Erikoiset termit ja vieraalta tuntuvat toimenpiteet lannistavat monesti innokkaankin harrastajan. Se mikä paperilla näyttää hankalalta, avautuu kuitenkin nopeasti käytännön kautta. Jokaisella kasvatuskerralla rutiinit helpottuvat ja niistä ymmärtää entistä enemmän. Epäonnistuminen alussa saattaa lopettaa mielenkiinnon, mutta kannattaa yrittää uudestaan ja yrittää oppia virheistä. Allekirjoittanutkin on kasvatellut kokolailla kirjavan joukon homeita ja bakteerikasvustoja! Jotta opasta olisi helppo lukea, on syytä ensin perehtyä perustermistöön ja kasvatuksen kiertokulkuun. Oppaan lopusta löydät laajemman sanaston. Sienet eliöinä mielletään useimmiten sen maanpäällisenä osana, eli itiöemänä. Se on kuitenkin vain pieni osa sienen elämänkaaresta ja voidaan ajatella eräänlaiseksi hedelmäksi, jonka rihmasto tuottaa lisääntymistarkoituksessa. Suurimman osan kasvatuksen ajallisesta kestosta vie rihmaston kasvattaminen kasvualustaan. Kasvatusprosessi voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: Inokulointi Itiöitä tai rihmastoa siirretään kasvualustaan. Inkubaatio Rihmasto leviää kasvualustaan lopulta vallaten sen kokonaan. Sienivaihe Rihmasto tuottaa itiöemiä eli sieniä. Nämä kolme perustermiä esiintyvät useasti läpi oppaan, joten ne on hyvä sisäistää kunnolla. Sienirihmasto voidaan kasvattaa useisiin erilaisiin kasvualustoihin, joista yleisimmät ovat vermikuliitin ja jauhojen seos sekä erilaiset viljanjyvät. Ennen inokulointia kasvualusta on steriloitava, eli lämpökäsiteltävä siinä olevien kilpailevien eliöiden poistamiseksi. Lämpökäsittelyllä pyritään antamaan sienirihmastolle etulyöntiasema ravinteikkaan kasvualustan valtaamiseksi. Mikäli sitä ei tehdä, nopeammin leviävät homeet tai bakteerikasvustot valtaavat kasvualustan. Tämä onkin oleellisin ja haastavin osa kasvatusta, joten siihen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Seuraavaksi tulee kasvatuksen pisin vaihe, inkubaatio, eli rihmasto kasvaa kasvualustaan valleten sen lopulta kokonaan. Tätä kasvamista kutsutaan myös kolonisaatioksi. Vasta kun koko kasvualusta on rihmaston peitossa voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Sienivaiheessa rihmasto siirretään kasvatustilaan, jossa on sopiva valaistus, erittäin korkea ilmankosteus ja riittävä ilman vaihtuvuus. Olosuhteiden ollessa sopivat rihmasto alkaa tuottaa itiöemiä, eli sieniä. Kasvattamisen kesto Tarkkaa ajallista kestoa yksittäiselle kasvatukselle on miltei mahdotonta sanoa. Se riippuu lajista, kannasta, tekniikoista ja olosuhteista. Kokonaisaika itiöstä ensimmäiseen sieneen voi olla parista viikosta jopa useisiin kuukausiin. Yleensä kasvattaminen ei ole yksittäinen projekti, vaan se on jatkuvaa. Kasvualustoja kannattaa tehdä niin usein kuin on tilaa ja mahdollisuuksia. Näin annetaan pelivaraa mahdollisille virheille ja pidetään kantoja yllä. Itiölaskeumia kannattaa ottaa usein, jotta kasvatus voidaan aloittaa aina uudelleen pitkänkin tauon jälkeen.

6 S ivu 6 Kasvualustojen valmistelu, sterilointi ja inokulointi. Ensimmäiset merkit rihmaston kasvusta. Rihmasto on vallannut kasvualustan kokonaan. Siirto kasvatustilaan. Ensimmäiset sienet alkavat muodostua. Ensimmäinen sato. Toinen sato. Kolmas sato. Ravinteet alkavat loppua kasvualustasta. Päivä Esimerkkikasvatus: PF-tek, Psilocybe cubensis Golden teacher Ensisijainen ja toissijainen kasvualusta Ensisijainen kasvualusta on steriloitu PF-tek- tai jyvä-kasvualusta. Siinä ollaan rihmaston kasvun kriittisimmässä vaiheessa, jolloin on usein aloitettu itiöillä ja rihmasto on heikko. Sillä voidaan tuottaa sieniä sellaisenaan tai katekerrosta käyttämällä. Sitä voidaan myös käyttää inokuloimaan suurempia määriä toissijaista kasvualustaa, jolloin rihmaston kokoa saadaan kasvatettua huomattavasti. Toissijaisista kasvualustoista on oma lukunsa oppaan loppupuolella. Psilocybe cubensis Penis Envy. Psilocybe cubensis Amazon.

7 S ivu 7 Välineet ja niiden hankinta Sienten kasvatus vaatii sopivia välineitä siinä missä muutkin harrastukset. Suuria investointeja se ei kuitenkaan vaadi, vaan alkuun pääsee yllättävänkin pienellä. Tässä on lueteltu muutamia tärkeimpiä välineitä ja vinkkejä mistä niitä saa ostettua. Painekeitin Ensimmäiset kasvatukset tai pienimuotoiset kasvattamiset perustekniikoilla voidaan tehdä ilman painekeitintä. Mikäli haluaa varmempia tuloksia tai käyttää edistyneempiä tekniikoita, on hyväksyttävä tosiasia, että painekeitin on välttämätön investointi. Se on paljon käytetty väline sienten kasvatuksessa, joten kannattaa etsiä kunnollinen heti alkuun. Koska sillä steriloidaan suhteellisen suuriakin astioita, on sen oltava riittävän suuri. Painekeittimiä myyviä yrityksiä on aika hankala löytää ja keittimet voivat olla kalliitakin. Kannattaa siis etsiä käytetty, jos mahdollista. Kirpputorit ja nettihuutokaupat ovat hyviä paikkoja. Muista olla tarkkana, ettei keittimen tiiviste ei ole kuivunut, jolloin keitin ei pidä painetta yllä. Kattilan pohjassa on usein merkinnät kuinka paljon painetta kattila kerää. Toinen, suurempi arvo kertoo maksimipaineen, jolloin varoventtiili aukeaa. Kattilan käyttöpaineen tulisi olla noin 15 PSI tarpeeksi korkean lämpötilan saavuttamiseksi ja optimaalisen tuloksen aikaansaamiseksi. Micropore-teippi Micropore-teippi on huokoista haavateippiä, joka mahdollistaa kaasunvaihdon, mutta ei päästä mahdollisia kontaminaation aiheuttajia läpi. Sitä käytetään purkkien kansissa filtterinä tai viljelysastioiden reunoilla. Micropore-teippiä myydään apteekissa hyllytavarana. Lääkeruiskut, neulat ja skalpelli. Jotta voidaan tehdä itiöruiskuja, on hankittava sopivia ruiskuja ja neuloja. Hyvä ruiskun koko on 10 tai 20 millilitraa. Neulaksi kannattaa valita suurin ja pisin mahdollinen, ns. kinkunsuolausneula. Molempia myydään apteekeissa. Ruiskut ja neulat ovat steriilejä pakkauksissaan. Niitä voidaan käyttää uudelleen steriloimalla esimerkiksi painekeittimellä. Skalpelliksi sopii mikä tahansa pieniteräinen askarteluveitsi tai vastaava. Kaasupoltin Steriloidessa neulaa tai skalpellia käytetään kuumalla liekillä palavaa kaasupoltinta. Jos sen saa pysymään päällä, ovat molemmat kädet vapaana työskentelyyn. Myös alkoholilamppu käy tarkoitukseen (kts. rakennusohjeet). Alkoholilamppua ei tule käyttää hanskalaatikon sisällä! Poltin tunnetaan myös nimellä "minitorch". Monet työkaluliikkeet myyvät niitä (esim. Biltema). Myös paahtovanukkaan flambeeraukseen tarkoitettu poltin käy. Hätätilassa voi käyttää jopa tavallista sytytintä.

8 S ivu 8 Vermikuliitti Vermikuliitti on vaalea paisuvahilainen savimineraali. Sitä käytetään sen vedensitomiskyvyn ja avonaisen rakenteen takia kasvualustoissa. Sitä myydään monissa rautakaupoissa (mm. Bauhaus), puutarha-alan liikkeissä sekä nettikaupoissa (http://www.exoticgarden.fi/ ) ja lemmikkieläinkaupoissa (http://www.petshop.fi/ ). Puhdistusalkoholi Denaturoitu isopropanoli. Käytetään hanskojen, pintojen ja välineiden desinfiointiin. Sillä voi pyyhkiä hanskalaatikon sisäpuolen ja hanskat ennen käyttöä. Yleisimmin käytetyt vahvuudet ovat 70% ja 91%. Näistä 70% on suositeltavaa, koska se haihtuu hieman hitaammin, jolloin se ehtii vaikuttaa ja tuhota mahdolliset kontaminaatiolähteet paremmin. Myydään apteekissa tai esim. laimennettu Sinol polttoneste käy. Sitä myyvät autotarvikeliikkeet ja huoltoasemat. Alkoholia on kätevä sumutella sumutinpullolla ja pyyhkiä pinta sen jälkeen talouspaperilla. Mikäli sumutat alkoholia hanskalaatikoon, ole varovainen käyttäessäsi poltinta! Vetyperoksidi Toinen vähemmän käytetty desinfiointiaine. Käytetään 3% vahvuisena liuoksena, jota voidaan sumuttaa. Tappaa itiöt, mutta ei rihmastoa, joten voidaan käyttää inokuloinnin apuna inokuloidessa valmiilla rihmastolla. Vetyperoksidia myydään valmiina 3% tai 6% käyttöliuoksena apteekissa hyllytavarana haavojen puhdistukseen. Mikäli käyttää enemmän, kannattaa kysyä tiskiltä vahvempaa liuosta (esim. 30%). Siitä laimennetaan vedellä itselleen sopivan vahvuista. Se tulee huomattavasti edullisemmaksi. Riisijauho PF-tek substraatin valmistukseen käytetään tummaa täysjyväriisijauhoa. Sitä myyvät monet ruokakaupat (mm. S-market) sekä luontaistuoteliikkeet. Jauhon voi jauhaa myös itse täysjyväriisistä. Myös muita jauhoja voidaan käyttää, mutta yleensä heikommin tuloksin. Vaaleasta riisijauhosta on muutamia mainintoja, että se tuottaisi tehottomia sieniä. Agar Agar eli agar-agar on eräistä valtamerten punalevistä eristetty polysakkaridiseos, jota käytetään mikrobiologiassa ja lääketieteessä mikrobien viljelyaineena sekä elintarviketeollisuudessa hyytelöimisaineena. Agar-jauhetta myydään apteekeissa ja monissa luontaistuotekaupoissa. Käytetään agar-viljelmien valmistamisessa. Viljelyastiat Viljelyastiat, eli petri-maljat, ovat matalia, läpinäkyviä ja pyöreitä astioita väljällä kannella. Lasisia maljoja myy muovisia kannattaa tilata ulkomailta. Niitä on useita eri kokoja, joista rihmaston viljelyssä yleisimmin käytetään x 15 mm. Lasiset ovat huomattavasti kalliimpia, mutta ne voidaan steriloida painekeittimellä ja käyttää uudelleen. Muoviset on tarkoitettu lähinnä kertakäyttöisiksi. Käytännöllisyydeltään muoviset ovat ylivoimaisia: niitä ei tarvitse pestä tai steriloida. Niiden käsiteltävyys on omaa luokkaansa ja niiden hajoamista ei tarvitse varoa. Käytetään agar-viljelmissä.

9 S ivu 9 Viljanjyvät Viljanjyviä käytetään rihmaston kasvualustana. Puhdistettua viljanjyvää myydään esim. luontaistuotekaupoissa ja marketeissa, erilaisia linnunsiemensekoituksia saa ostettua useimmista ruokakaupoista. Isompia säkkejä saa huomattavasti halvemmalla mm. luomutiloilta. Luomua kannattaakin suosia, sillä se ei sisällä haitallisia säilytysaineita tai homeenkasvua estäviä aineita, jotka saattavat haitata rihmaston kasvua. Ilmapumppu, ilmaletku ja ilmausrengas Nämä tarvikkeet "Poor Mans Podin" (kts. rakennusohjeet) terraarion rakentamiseen saa ostettua akvaarioliikkeestä tai vesiviljelyyn erikoistuneesta puutarhaliikkeestä (http://www.pispalanpalmu.fi/ tai ). Perliitti ja kevytsora Kosteutta sitovia karkeajakoisia aineita. Kasvatustilojen pohjalle kosteuden ylläpitämiseen. Näitä myyvät monet rautakaupat ja puutarhaliikkeet (http://www.pispalanpalmu.fi/ tai ). Perliitin sijasta voi myös käyttää samantapaista vulcaponicia, joka on hieman painavampana helpompaa käsitellä. Kookoskuitu Kookoskuidusta valmistetaan suuriakin toissijaisia kasvualustoja. Kookoskuitua myydään kevyinä kuivina harkkoina, joihin lisätään vesi. Se sisältää runsaasti sienen kasvulle sopivia ravinteita. Sen ph arvo on hieman hapan, joka on ihanteellinen sienelle. Sitä myyvät monet puutarha-alan liikkeet ja nettikaupat (http://www.pispalanpalmu.fi/ tai ). Digitaalivaaka Kun punnitaan pieniä määriä ainesosia (esim. agar-jauhe) kasvualustaa tehdessä, on hyvä olla tarpeeksi tarkka vaaka. Monet nettikaupat myyvät entistä halvempia digitaalivaakoja jotka ovat tarkkoja (0,1g) ja ne voidaan tarvittaessa kalibroida uudelleen (http://www.mania33.com/ ). Vaa'alla voit myös punnita satosi ja näin verrata eri menetelmiä paremmin keskenään. Kosteusmittari Kosteusmittarin valinnassa kannattaa olla huolellinen. Digitaaliset mittarit on tarkoitettu normaalin huonekosteuden mittaamiseen ja eivät mittaa oikein erittäin korkeaa ilmankosteutta. Siksi kannattaakin hankkia analoginen mahdollisesti uudelleen kalibroitava kosteusmittari. Niitä saa ostettua erilaista terraariotarvikkeita myyvistä lemmikkieläinkaupoista. Muut tarvikkeet Suurimman osan muista tarvikkeista löytää kotoa tai useimmista ruokakaupoista. Rihmaston kasvattamiseen käyvät esimerkiksi juomalasit tai erilaiset lasiset säilykepurkit. Hillo- ja säilykepurkkeja kannattaa kysellä myös lähipiiristä. Kertakäyttökäsineitä, alumiinifoliota, erilaisia teippejä, sakset ja lusikoita tarvitaan aina. Sekoitusastioita ja jyviä käytettäessä myös siivilä on tarpeellinen. Erikokoisia muovilaatikoita tarvitaan tehtäessä toissijaisia kasvualustoja. Suurempi muovilaatikoita terraarioksi ja hanskalaatikoksi. Alumiiniset kertakäyttövuoat ovat hyviä kasvatusvaiheeseen, esimerkiksi katettaessa jyväkasvualustaa tai toissijaiselle kasvualustalle. Työskentelyä helpottavat työvälineet on hyvä kerätä valmiiksi ja pestä tai steriloida määräajoin.

10 S ivu 10 Kasvatustarvikkeita ulkomailta Euroopassa kattavimman valikoiman nettikauppa on Postikulut ovat hieman yli 30 euroa ja toimitukset suhteellisen nopeita. Mikäli haluaa tutustua ammattimaisemman sieniviljelijän työkaluihin, kannattaa selailla ruokasienille suunnattuja nettikauppoja, mm. Fungi Perfecti (http://www.fungi.com/tools/index.html). Sieltä saa hyvän kuvan isomman mittakaavan kasvattamiseen tarvittavasta laitteistosta. Fungi Perfecti on EU:n ulkopuolella, joten muista tullimaksut ja verot! Nettihuutokaupat Monista nettihuutokaupoista löytyy erittäin laaja valikoima tarvikkeita hyvinkin edulliseen hintaan. Kannattaa muistaa tullimaksut ja verot tilattaessa EU:n ulkopuolelta. Parhaita paikkoja ovat suomalainen englantilainen ja sen yhdysvaltalainen versio Itiöt Itiöilaskeumia on melko helppo löytää. Ne kulkevat huomaamatta kirjekuoressa pitkiäkin matkoja. Itiölaskeumia voit kysellä keskustelupalstoilta tai esimerkiksi seuraavista paikoista: Free Spore Ring Earth (i) Free Spore Ring Canada (i) RalphstersSpores The Spore Works The Hawks Eye (i) Musroom Research Centre i = ilmaisia itiöitä Muistathan ottaa itiölaskeumia myös omista kasvatuksistasi ja laittaa hyvän kiertämään!

11 S ivu 11 Steriili työskentely Kasvualustan ravinteilla on monta halukasta ottajaa. Sienirihmaston kasvunopeus on vain murto-osa kilpailevien bakteeri- ja homekasvustojen kasvunopeudesta. Siksi rihmastolle halutaan antaa mahdollisimman hyvä etulyöntiasema kilpailijoihinsa nähden. Ilmassa leijailee lukematon määrä erilaisia mikro-organismeja. Kuutiosenttimetri huoneilmaa sisältää keskimäärin 100,000 hiukkasta. Näkymätön sade itiöitä, pölyä ja saasteita laskeutuu jatkuvasti huoneen pinnoille. Ainut tapa estää näitä eliöitä kaappaamasta kasvualustaa, on estää niitä pääsemästä sinne tai tuhoamalla ne. Steriilin kasvualustan perusta on sen sterilointi painekeittimessä. Myös muita menetelmiä voidaan käyttää, mutta ne eivät ole yhtä luotettavia. Steriiliä työskentelyä ei koskaan voi painottaa tarpeeksi, se on kasvatuksen tärkein osaalue. Miksi painekeitin? Normaalipaineessa veden kiehumispiste on 100 astetta. Elävät bakteeri-, hiiva- ja homesolut tuhoutuvat helposti 100 C:n lämpötilassa ja sen alapuolellakin. Se ei kuitenkaan välttämättä riitä tuhoamaan kaikkia bakteeri- ja homeitiöitä. Kun vesi kiehuu paineen alla, kiehumispiste nousee ja saavutetaan korkeampi lämpötila. Lisäksi vesihöyryn lämmönjohtavuus on moninkertainen kuivaan ilmaan verrattuna. Kasvualustan sterilointiin optimaalinen paine on 15 PSI, jolloin lämpötila nousee 121 asteeseen tappaen kaikki ei toivotut mikro-organismit. Korkeampia paineita tulisi välttää. Mikäli käytetään matalampia paineita, on se huomioitava keittoajoissa. Vaikka näitä kertoimia käytetään, se ei tarkoita, että vastaava tulos saavutettaisiin. Suuntaa antavana voidaan käyttää seuraavia kertoimia: Taulukko: Sterilointipaineen, -lämpötilan ja -ajan suhde. Paine Lämpötila C Sterilointiaika 15 PSI x 10 PSI 113 1,5 x 7,5 PSI x

12 S ivu 12 Sterilointi vai pastörointi? Kaikki ensisijaiset kasvualustat on steriloitava. Tämä käsittää PF-tek-, agar- ja jyvä-kasvualustat sekä nesteviljelmät. Toissijaisiin kookoskuitu-, olki- tai lantapohjaisiin kasvualustoihin käytetään pastörointia, koska ne inokuloidaan kolonisoituneella ensisijaisella kasvualustalla. Painekeittimen käyttäminen Lue aina ensin kattilakohtaiset käyttöohjeet, jos mahdollista. Kattilan pohjalle laitetaan jokin koroke, esimerkiksi taiteltu metalliverkko ja kasvualustat pyritään sijoittamaan veden yläpuolelle. Tämä ei kuitenkaan usein ole mahdollista pienissä keittimissä. Kattilaan laitetaan riittävä määrä vettä. Se ei saa loppua steriloinnin aikana. Levy laitetaan päälle ja odotetaan, kunnes vesi kiehuu ja venttiilistä alkaa tulla höyryä tasaisesti. Tästä alkaa sterilointiajan mittaaminen. Sen jälkeen levyn tehoa pienennetään niin, että vesi juuri ja juuri kiehuu. Kiehumisen voi usein kuulla kattilan seinämän läpi. Painetta säätelevän ventiilin painon tulee avautua lyhyin väliaijoin, mutta ei hyppiä holtittomasti. Muutoin kattilasta loppuu helposti vesi. Kun haluttu aika on kulunut, kattila nostetaan liedeltä ja annetaan jäähtyä rauhassa. Mikäli paine lasketaan liian nopeasti, monet kasvualustat, varsinkin jyvät kärsivät. Useimmat kattilat pitävät sisällön riittävän steriilinä, kunnes kattila avataan. Sterilointi kattilassa Aloitteleva harrastaja tai vaatimaton kasvattaja voi päästä kohtalaisiin tuloksiin steriloimalla kasvualustat tavallisessa kattilassa. Tämän on osoitettu toimivan suhteellisen varmasti ainakin Pf-tek kakuilla niiden lyhyehkön inkubaatioajan takia. Kattilan pohjalle laitetaan koroke ja kattilaan laitetaan vettä lasien alareunaan. Peitetään kannella ja steriloidaan höyrystämällä kaksinkertainen aika. Muista lisätä vettä, ettei kattila pala pohjaan. Tällä tekniikalla voidaan valmistella vain pieniä kasvualustoja. Lämpötila on matalampi ja ei siten riitä esimerkiksi jyvien valmisteluun. Sterilointi uunissa Uuni soveltuu kasvualustojen sterilointiin melko huonosti. Muissa sterilointitavoissa lämpöä on johtamassa vesihöyry, mutta ilma johtaa lämpöä kasvualustoihin erittäin hitaasti. Lisäksi ongelmana on kasvualustojen kuivaminen. Uunissakin on kuitenkin onnistuttu steriloimaan kasvualustoja kohtalaisella menestyksellä. Erityisesti maissin jyvät ovat olleet uunisteriloijien suosiossa niiden sisältämän vähäisen bakteeri-itiömäärän vuoksi. Sterilointi mikroaaltouunissa Mikroaaltouunin soveltuvuus kasvualustojen sterilointiin on erittäin kyseenalainen. Riittävän pitkällä sterilointiajalla saat luultavasti vain rikkinäisiä astioita. Vetyperoksidin käyttäminen Kasvualustoissa voidaan käyttää steriloinnin apuna vetyperoksidia. Se on voimakkaasti hapettava aine, joka hajoaa lämmitessään vedeksi jaa hapeksi, ja tuhoaa samalla epäpuhtauksia. Pääsääntöisesti pyritään kuitenkin niin steriiliin työskentelyyn, ettei vetyperoksidia tarvitse käyttää. Huomaa, että vetyperoksidi tuhoaa myös sienten itiöt, joten sitä voidaan käyttää ainoastaan inokuloidessa rihmastolla tai palalla sientä. Mikäli vetyperoksidia käytetään, se lisätään kasvualustaan steriloinnin jälkeen, mutta ennen inokulointia. Useimmissa tapauksissa vetyperoksidin käyttöä tulisi vältää.

13 S ivu 13 Hanskalaatikko Hanskalaatikko on halpa sijoitus ja hyvä apukeino steriiliin työskentelyyn. Se ei välttämättä vaadi kiinteästi kiinnitettäviä käsineitä, pelkkien kertakäyttökäsineiden käyttäminen riittää. Se on yksinkertaisuudessaan läpinäkyvä kannellinen muovilaatikko (noin litraa), johon on tehty kaksi pyöreätä reikää. Se perustuu ilman liikkumattomuuteen, jolloin kontaminaatioriski pienenee. Ennen laatikon käyttöä sen sisäpinnat pyyhitään alkoholilla ja sinne sumutetaan vettä. Vesisumu sitoo ilmassa olevat hiukkaset painaen ne laatikon pohjalle. Hanskalaatikkoa käytettäessä on syytä muistaa rauhallinen työskentely, jotta ylimääräiset ilmavirtaukset vältetään. Työskentelytila ja työvälineet Työskentelytilaksi kannattaa valita jokin hyvä työpöytä tilassa, joka on helppo puhdistaa. Aina ennen työskentelyn aloittamista on desinfioitava työskentelytila ja välineet. Työskentelytila on hyvä pitää yleisesti puhtaana ja pinnat voi pyyhkiä alkoholilla. Sumutinpullo, jossa on alkoholia, sekä talouspaperi ovat käteviä työvälineitä pintojen pyyhkimiseen. Työskentelyn aikana on vältettävä liikkumista mahdollisimman paljon, koska se laittaa liikkeelle kaikki ilmassa leijuvat hiukkaset. Sumuttamalla hienojakoista vettä tilaan saadaan ilmassa leijuvat hiukkaset laskeutumaan maahan. Työvälineet steriloidaan painekeittimessä tai pyyhitään alkoholilla. Hanskalaatikko on erittäin hyvä apuväline estämään ilmavirtaukset, kun tehdään kriittisiä toimenpiteitä. Sen rakennusohjeen löydät oppaan loppuosasta. Myös omaan hygieniaan on kiinnitettävä huomiota. Mahdollisimman puhdas keho, vaatteet ja mieli ovat avainasioita onnistumiseen. Pese aina kädet saippualla ennen työskentelyn aloittamista. Käytä kertakäyttökäsineitä tilanteen niin vaatiessa ja pyyhi ne alkoholilla aloittaessasi työskentelyn. Käsidesi on kätevä apu moneen tilanteeseen. Paksuja mattoja ja verhoja tilassa tulisi välttää. Ne keräävät huomattavan määrän ei toivottuja hiukkasia, jotka nousevat ilmaan, kun huoneessa liikutaan. Maltti on valttia Monesti toimenpiteitä tehdessä tulee kiirehdittyä liikaa. Ajatellaan, että kontaminaatioriski pienenee, jos toimenpiteet suoritetaan pikaisesti. Näin ei kuitenkaan ole. Kun työskennellään rauhallisesti, on työ huolellisempaa ja vältetään turhia ilmavirtauksia, jotka aiheutuvat nopeista liikkeistä. Varaa siis aina toimenpiteille riittävästi aikaa ja tee ne huolellisesti. Hanskalaatikko helpottaa onnistumista. Pienviljelijän välineistöä.

14 S ivu 14 Kasvatettavat aktiiviset sienilajit Psilocybe cubensis Hallusinogeeninen sieni Psilocybe cubensis,"jumalten Liha", on kaikkein helpoimmin kasvatettavia sienilajeja. Se sopii kasvattajalle ensimmäiseksi lajikkeeksi. Siitä löytyy lukuisia erilaisia nimettyjä kantoja, mutta kasvatusolosuhteet ja tekniikat ovat lähes identtisiä. Psilocybe cubensis on ylivoimaisesti eniten kasvatettu laji ja on yleisin luonnossa kasvava psilosybiiniä sisältävä sieni. Se kasvaa monessa erilaisessa kasvualustassa. Se kasvaa normaalissa huoneenlämmössä (optimaalinen lämpötila rihmaston kehittymiselle C) eikä vaadi kylmäshokkia tuottaakseen sieniä. Psilocybe cubensis Lakki ruskea, reunoilta vaaleanruskea, halkaisijaltaan 2-8cm, aluksi kartiomainen - kellomainen, myöhemmin kupera - tasainen. Jalka 4-15cm pitkä kellertävä, ontto, alaosasta paksuuntunut, usein mutkalla. Jalassa usein rengas. Heltat aluksi vaaleat tai harmaanruskeat, saattavat muuttua myöhemmin tummiksi itiöistä. Itiöpöly on mustaa tai violetinruskeaa. Valkoinen malto sinistyy kosketettaessa. Psilocybe azurescens ja cyanescens Ulkolajikkeita. Nämä lajikkeet ovat ns. puuystävällisiä sieniä. Ne hajottavat puuta ravinnokseen. Niitä voidaan kasvattaa monessa erilaisessa puuperäisessä kasvualustassa. Niitä on hankala kasvattaa sisätiloissa, koska rihmasto vaatii ilman kylmenemisen tuottaakseen sieniä. Ne sisältävät suurempia määriä vaikuttavia aineita kuin Psilocybe cubensis. Suositellaan edistyneemmille kasvattajille. Psilocybe mexicana ja atlantis Tryffeleitä tuottavia sieniä. Nämä lajikkeet tuottavat rihmoston sisään eräänlaisia rihmastopahkoja, jotka ovat aktiivisia. Mielenkiintoisia kasvatettavia, sillä koko kasvatus voidaan tehdä esimerkiksi lasipurkissa, mikä halutaan vain tryffeleitä, eikä sieniä. Panaelous cyanescens Tunnetaan myös nimellä Copelandia cyanescens. Huomattasti Psilocybe cubensista kooltaan ja sadoltaan pienempi, mutta sisältää enemmän vaikuttavia aineita. Kasvatetaan yleensä hevosenlannassa. Psilocybe cubensis 'Golden teacher'. Psilocybe azurescens rihmastoa.

15 S ivu 15 Laji, lajike ja kanta Laji ja lajike Edellisessä luvussa tutustuttiin muutamaan yleisimmin kasvatettuun lajiin. Näistä ylivoimaisesti suosituin ja helpoin on Psilocybe cubensis. Samasta lajista on liikkeellä niin luonnossa eriytyneitä, kuin jalostustyöllä kasvaneita, pääpiirteittäin samanlaisia, hieman eroavia lajikkeita. Jo yksistään Psilocybe cubensiksesta on kymmeniä, ellei satoja eri nimettyjä lajikkeita. Näiden kasvatusolosuhteet ovat kuitenkin käytännössä identtiset. Kanta Aina kun inokuloidaan itiöruiskulla, aloitetaan ns. alusta. Jo millilitra itiövettä sisältää erittäin suuren määrän itiöitä. Itiöt muodostavat keskenään rihmaston alkuja, jolloin syntyy uusia kantoja. Kun inokuloidaan itiöillä, kasvualustassa on useamman kannan yhteinen rihmasto. Kun eri kannat yhdistyvät eri tavalla, saadaan rajattomasti erilaisia satunnaisia yhdistelmiä. Siksi itiöillä inokuloitu rihmasto on aina ominaisuuksiltaan hieman vaihteleva. Eristetty kanta Kun halutaan säilyttää tietyt ominaisuuden sadosta satoon, on kanta eristettävä. Aloitetaan joko itiöistä tai kloonaamalla pala valmista sientä ja perustetaan agar-viljelmä. Viljelmästä siirrostetaan pala uuteen viljelmään ja jokaisella siirrolla kantojen määrä vähenee. Lopulta päästään ns. monokulttuuriin, jossa on vain yksi kanta. Tällöin ominaisuudet ovat aina identtiset. Eristettyjä kantoja ei yleensä nimetä, vaan ne esimerkiksi numeroidaan geenikirjaston ylläpidon helpottamiseksi. Eristäminen vaatii kuitenkin vaativampia tekniikoita ja ei sovellu aloittelijalle. Asiasta tarkemmin luvussa agar-viljelmä. Vertailukelpoisuus Kun verrataan erilaisia menetelmiä keskenään, tulisi aina käyttää eristettyä kantaa, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. Toki suuntaa antavaa tietoa tekniikoistaan voi saada jopa vertailemalla eri lajikkeiden kasvua keskenään, mutta mikäli halutaan täsmällisiä tutkimustuloksia, on käytettävä eristettyä kantaa. Eristettyjä kantoja. Suomen luonnossakin esiintyy aktiivisia lajeja.

16 S ivu 16 Itiöstä sieneen Alla olevasta kaaviosta näet muutaman yleisimmin käytetyn tekniikan ja niiden välisen kiertokulun. Se auttaa hahmottamaan kasvattamisen kokonaisuutta ja mahdollisuuksia. Toki kaikkia tekniikoita ei siinä ole, vain yleisimmin käytetyt. Itiölaskeuma Sieni Itiöruisku Nesteviljelmä Agar-viljelmä PF-tek Jyvä-kasvualusta Uusia jyvä-kasvualustoja Toissijainen kasvualusta Katekerros Sieni Itiölaskeuma

17 S ivu 17 Osa II Perustekniikat

18 S ivu 18 PF-tek Seuraavissa luvuissa tutustutaan aloittelijalle sopivan PF-tekin avulla kasvatuksen kulkuun. PF-tek (perustuu suosittuun "Psilocybe Fanaticus" tekniikkaan) on yleensä ensimmäinen kasvatustekniikka, jonka avulla tutustutaan sienten kasvatuksen perusteisiin. Se on helppo ja nopea tapa tutustua kasvatukseen, koska se ei vaadi suuria investointeja ja onnistuu aloittelijalta huomattavasti varmemmin kuin edistyneemmät tekniikat. Kasvualustana käytetään vermikuliitin ja tumman täysjyväriisijauhon seosta. Kasvualusta laitetaan juomalaseihin tai muihin suorareunaisiin astioihin. Valmiin rihmaston on mahduttava ulos lasista kokonaisena. Kasvualustan päälle laitetaan kerros kuivaa vermikuliittia filtteriksi kontaminaatioita vastaan. Inokuloidessa neula työnnetään tämän kerroksen läpi. Lasit peitetään kahdella kerroksella alumiinifoliota, joista päällimmäinen poistetaan inokuloinnin ajaksi. Kun rihmasto on vallannut koko kasvualustan, se kumotaan kokonaisena "kakkuna" ulos lasista ja laitetaan kasvatustilaan. Vaikka tekniikka on yksinkertainen ja lähes idioottivarma sillä on myös huonoja puolia. Sienet kasvatetaan vermikuliitin ja riisijauhon seoksessa, joka tuottaa painoonsa ja kokoonsa nähden suhteellisen pieniä satoja. Inokulaatiossa käytetään itiöruiskuja, jolloin se sisältää useita kantoja ja eristetyn kannan käyttäminen on mahdotonta ilman edistyneitä tekniikoita ja työvälineitä. Kakut voidaan myös inokuloida nesteviljelmällä, siitä lisää omassa luvussaan. Itiöruiskun valmistaminen PF-tek kakkujen valmistelu Inokulointi Kun kasvatetaan tällä menetelmällä on helppo pitää taukoja ja uusi kasvatus voidaan aloittaa vaivattomasti. Kiertokulkua on helppo pitää yllä ottamalla jokaisesta sadosta uusia itiölaskeumia. Kakkujen reseptiä voi hieman muunnella lisäämällä esim. kookoskuitua tai lantaa, sekä käyttämällä erilaisia jauhoja, mutta aloittelijan on syytä pysyä hyväksi havaitussa reseptissä. Inkubaatio Sienivaihe Koska kakut on inokuloitava itiöruiskulla on ensin syytä tutustua sen valmistamiseen. Itiölaskeuman ottaminen

19 S ivu 19 Itiöruiskun valmistaminen Eri sienilajit vaihtavat omistajaa usein itiölaskeuman muodossa. Itiölaskeuma on yhden itiöemän lakista otettu laskeuma jollakin pinnalla, esimerkiksi folion palasella. Jotta itiöt saadaan helpommin inokuloitavaan muotoon, valmistetaan niistä itiöruisku. Itiöruiskun valmistaminen on steriili toimenpide. Siihen tarvitaan 10 tai 20 millilitran lääkeruisku ja tarpeeksi pitkä neula. Itiöruisku kannattaa valmistaa mielellään vuorokautta ennen käyttöä, jolloin itiöt ehtivät nesteytyä ja itävyys on parempi. Yhteen 20 millilitran lääkeruiskuun menee noin yksi neljäsosa itiölaskeumasta. Kannattaa tehdä kerralla useampi ruisku, jolloin laskeuman saa käytettyä kokonaan yhdellä kertaa ja kontaminaatioriski laskee. Itiöruiskuja säilytetään jääkaapissa, mielellään minigrip-pussissa. Itiöruiskut säilyvät melko pitkään: todennäköisyys onnistumiseen lähtee laskemaan noin 6 kk jälkeen (itiöt alkavat pikkuhiljaa mennä käyttökelvottomiksi) ja tarkkaa aikaa on vaikea sanoa, joku sanoo vielä 1,5 vuodenkin jälkeen itiöruiskun olleen käyttökelpoinen. Silti itiöruiskut suositellaan käyttämään mahdollisimman pian. Vaikka valmiissa itiöruiskussa osa itiöistä näyttäisi olevan paakkuina, itiöitä on kuitekin koko ruiskussa suurinta osaa niistä ei vain näe. Ohje: Itiöruiskun valmistaminen Tarvikkeet Itiölaskeuma Skalpelli tai voiveitsi Shottilasi Lääkerusku(ja) Kaasupoltin Alumiinifoliota 1. Kääri lääkeruiskut ja neulat folioon. Laita lasiin sopiva määrä vettä (riippuen lääkeruiskujen koosta ja määrästä). Peitä lasi foliolla. 2. Steriloi lääkeruiskut, neulat (pakkauksessa olevat ruiskut ja neulat ovat valmiiksi steriilejä) ja lasi painekeittimessä 30 min (15 PSI). Anna jäähtyä. tai Steriloi tavallisessa kattilassa 30 minuuttia kiehuvassa vedessä ja ota shottilasiin hieman vettä steriloinnin päätyttyä ja laita hanskalaatikkoon jäähtymään. Peitä lasi foliolla. 3. Muista steriili työskentely. Siirrä tarvikkeet hanskalaatikkoon. Odota kunnes ne ovat jäähtyneet huoneenlämpöisiksi. Liian korkea lämpötila tuhoaa itiöt. 4. Ota folio pois lasin päältä. 5. Kuumenna skalpelli ja anna jäähtyä. Raaputa sopiva määrä itiöitä shottilasiin, riippuen vesimäärästä ja kuinka monta ruiskua aiot tehdä (noin neljäsosa laskeumasta riittää yhteen 20ml ruiskuun). 6. Laita folio paikoilleen. 7. Täytä ja tyhjennä lääkeruisku muutamaan kertaan lasista folion läpi saadaksesi tasaisen jakauman itiöitä ruiskuun. 8. Laita neulansuojus paikalleen ja säilytä minigrip-pussissa jääkaapissa. Mikäli säilytät itiöruiskuja ilman neulaa, laita kärjen päälle pala alumiinifoliota ja kiinnitä teipillä. Voit käyttää steriloinnissa käytettyä foliota.

20 S ivu 20 PF-tek kasvualustan valmistelu Kasvualustaa valmistettessa ei steriiliys ole tarpeellista, koska kasvualustat steriloidaan valmistamisen jälkeen. Useimmiten kakut valmistetaan 2-2,5 desilitran juomalaseihin, mutta jopa puolen litran tilavuuttakin käytetään. Myös läpinäkyviä kannellisia purkkeja voidaan käyttää. Kannessa on oltava reikä inokulointia varten. Astian muotoon on kiinnitettävä huomiota. Sen pitää olla suora tai levenevä, jotta kolonisoitunut kakku saadaan sieltä ulos vaivatta kokonaisena. Kakut steriloidaan painekeittimessä. Tässä tekniikassa myös tavallista kattilaa on käytetty hyvin tuloksin, joskin painekeittimellä päästään varmempiin tuloksiin. Vermikuliittiin lisätään vettä sekoitellen, kunnes se on saavuttanut suurimman vedensitomiskykynsä ja kulhon pohjalle jää pieni määrä vettä. Sen jälkeen lisätään riisijauhot ja sekoitetaan hyvin. Seos laitetaan astioihin siten, että yläreunaan jätetään noin 1 cm tilaa. Älä tiivistä aineksia, jotta kasvualusta on ilmava ja rihmastolla on tilaa kasvaa. Ainesten keskinäinen suhde (riisijauho : vesi : vermikuliitti) on suurinpiirtein 1:1:2. Ohje: PF-tek kasvualustan valmistelu. Tarvikkeet 2,5 dl juomalaseja Pakkausteippiä (Mielellään läpinäkyvää, jotta rihmastoa olisi helpompi tarkkailla.) Alumiinifoliota Tummaa täysjyväriisijauhoa Vermikuliittia Vettä Sekoitusastia 1. Mittaa vermikuliitti kulhoon. Lisää vettä samalla sekoittaen niin kauan, että vermikuliitti ei sitä enää ime - kulhon pohjalle jää pieni määrä vettä. Sekoita huolellisesti. Lisää jauhot ja sekoita. Seoksesta tulee kevyttä ja ilmavaa. 2. Täytä lasit varovasti, jotta kasvualusta ei pakkaudu. Älä tiivistä. Rihmasto kasvaa nopeammin ilmavassa kasvualustassa. Jätä yläreunaan noin 1 cm tyhjää tilaa. Voit siirtää yläreunoihin jääneet kasvualustan muruset alemmaksi varovasti sormin tai lusikalla. 3. Pudista lasin yläreunan sisäpuoli varovasti talouspaperilla. Tarkoitus on poistaa kosteus ja ravinteiden jäämät reunasta, etteivät kontaminaatiot pääse kasvamaan kasvualustaan vermikuliittikerroksen ohi. 4. Täytä loppuosa kuivalla vermikuliitilla. Tämä toimii suojana kontaminaatioita vastaan. Inokuloidessa neula painetaan tämän kerroksen läpi. 5. Peitä lasit foliolla ja teippaa foliot kiinni lasin ympäri pakkausteipillä. 6. Laita toinen kerros foliota. Voit halutessasi kiinnittää sen sitomalla esimerkiksi puutarhalangalla. Mikäli käytät kannellista astiaa kansi toimii toisena kerroksena. 7. Steriloi painekeittimellä 45 minuuttia (15 PSI). tai Steriloi kattilassa 90 minuuttia.

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas 1 Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas Kun alkuperäisestä mallista valmistetaan joustava muotti, antaa se mahdollisuuden tehdä yhden tai useamman jäljennöksen alkuperäisestä mallista nopeasti. Jotkut

Lisätiedot

Tutkimuksia peruskoulun 1. - 6. luokille

Tutkimuksia peruskoulun 1. - 6. luokille MAOL ry Tutkimuksia peruskoulun 1. - 6. luokille 1. Esipuhe 2. Välineistöä luokille 1-6 2.1 Opetustila 2.2 Yleistä 2.3 Välineistöä 2.4 Kodin kemikaaleja ja tarvikkeita 2.5 Aihealueittain ryhmiteltyjä tarpeellisia

Lisätiedot

Kotimaalarin. käsikirja. Päivi Simi & Outi Tuomela (toim.)

Kotimaalarin. käsikirja. Päivi Simi & Outi Tuomela (toim.) Kotimaalarin käsikirja Päivi Simi & Outi Tuomela (toim.) Kotimaalarin käsikirja Päivi Simi & Outi Tuomela (toim.) 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA 73 Turun ammattikorkeakoulu, Turku 2012 ISBN

Lisätiedot

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn Hyvä lukija, Mökki on suomalaisen paratiisi. Sinne ei oteta mukaan työmappeja, dieettejä tai arkisia murheita. Vaikka huolen huomisesta jättää mielellään

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry KOMPOSTOINTI- OPAS Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti?

Lisätiedot

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS 1 KETOOSIDIEETTI Kiinteän ja rasvattoman unelmavartalon saavuttaminen ei ole ikinä ollut niin helppoa kuin tässä artikkelissa kerrottujen menetelmien käyttöönottamisen jälkeen. Lihakset kasvavat, läskit

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä:

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä: Yleinen ohjeistus ZEOVit systeemin käyttöön Tämän oppaan tarkoitus on auttaa sinua ZEOVit systeemin käytössä ja käyttöönotossa sekä auttaa ymmärtämään yleisellä tasolla kuinka ZEOVit systeemi toimii. ZEOVit

Lisätiedot

Höyrypään käsikirja. Sähkötupakka opas. versio 1.06, marraskuu 2013 Copyright e-savuke.com hoyrypaan.kasikirja@e-savuke.com. Höyrypään käsikirja 1/38

Höyrypään käsikirja. Sähkötupakka opas. versio 1.06, marraskuu 2013 Copyright e-savuke.com hoyrypaan.kasikirja@e-savuke.com. Höyrypään käsikirja 1/38 Höyrypään käsikirja 1/38 Höyrypään käsikirja Sähkötupakka opas versio 1.06, marraskuu 2013 Copyright e-savuke.com hoyrypaan.kasikirja@e-savuke.com Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 3 KUIVAKÄYMÄLÄN ERI VAIHTOEHDOT... 6 3.1 Kuoppakäymälät... 7 3.2 Vähän vettä käyttävät systeemit... 9 3.3 Mökkihuussit...

Lisätiedot

Ruokasoodan ihmeet. Monta tapaa käyttää ruokasoodaa kodin askareissa.

Ruokasoodan ihmeet. Monta tapaa käyttää ruokasoodaa kodin askareissa. Sisältö Ruokasoodan ihmeet... 3 Onko olemassa mitään, mihin vanha kunnon ruokasooda ei tepsisi?... 3 Mitä ruokasooda on?... 3 Mistä ruokasooda on peräisin?... 4 Ruokasooda keittiössä... 5 Ruuanvalmistus...

Lisätiedot

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi Sari Pekkinen Kevät 2012 Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

Ekologisuus säilönnässä

Ekologisuus säilönnässä Ekologisuus säilönnässä Mustaherukan säilöntäkoe Nordlundin menetelmällä Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalous Lepaa, syksy 2013 Marja Saukkokoski Marja Saukkokoski TIIVISTELMÄ LEPAA Hortonomi

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto OSOITE Ursa ry Raatimiehenkatu 3 A 2 00140 HELSINKI TOIMITUS Kai Hämäläinen Marko Lehtimäki Veikko Mäkelä TAITTO Veikko Mäkelä

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa Puhdistuspalvelu Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ SIIVOUS ON?... 5 2 YLLÄPITOSIIVOUS... 7 2.1 PUHDISTUSMENETELMÄT... 7 2.2 SIIVOUSVÄLINEET... 9 2.3 PESUAINEEN KÄYTTÖOHJE... 13 2.4 SIIVOUSKONEET...

Lisätiedot

Syyshuolto. Heikki Juuri-Oja

Syyshuolto. Heikki Juuri-Oja Heikki Juuri-Oja Huoleton ja holtiton veneilijä jättää ruuhensa heitteille syksyn tullen. Muut paneutuvat aarteensa talviuneen saattamiseen huolella. Seuraaville sivuille keräsimme ohjeet talvitelakointiin.

Lisätiedot

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate.

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate. Käyttöohje Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka Äyritie 8 E 01510 VANTAA Puhelin: 010 480 80 boschmyynti@fi.bosch.com www.bosch-climate.fi 1 VPW2100-ohjelman käyttöopas Tässä käyttöoppaassa kuvataan,

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

äänitedigitoinnin alkeet toimittanut Outi Puustinen

äänitedigitoinnin alkeet toimittanut Outi Puustinen äänitedigitoinnin alkeet toimittanut Outi Puustinen KIJ 68 Kansanmusiikki-instituutti 2011 Äänitedigitoinnin alkeiden kirjoittamista ja julkaisemista on tukenut taloudellisesti: Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot