Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintakertomus SNL:n toimintakertomus 2010 Valtuuston hyväksymä (36)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintakertomus 2010. SNL:n toimintakertomus 2010 Valtuuston hyväksymä 20.5.2011 1 (36)"

Transkriptio

1 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintakertomus 2010 Valtuuston hyväksymä (36)

2 Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut 2. Kulttuuri ja harrastustoiminta Kehittäminen Koulutus Tapahtumat 3. Kansainvälinen toiminta Kehittäminen Kansainväliset verkostot 4. Vaikuttaminen ja viestintä Yhteistyöverkostot Viestintä 5. Tukitoiminnot Hallinto Liiton toimisto Talous Valtuuston hyväksymä (36)

3 JOHDANTO Suomen Nuorisoseurojen Liiton vuosisuunnittelua ohjaa Helsingin nuorisoseurakokouksen hyväksymä kolmivuotisohjelma Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat vuosille Toimintamme arvot ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Toimintaajatuksemme mukaan nuorisoseurassa lapsella ja nuorella on eri ikäisten muodostamassa yhteisössä mahdollisuus kasvaa kulttuuristen harrastusten avulla hyväksi ihmiseksi ja kunnon kansalaiseksi. Visionamme on, että vuonna 2015 nuorisoseuratoiminta on tunnettua, arvostettua ja kaikille avointa. Järjestössä harrastaa ja toimii lasta ja nuorta. Painopisteet ja tavoitteet vuosille Lapset ja nuoret Nuorisoseuralaisuuden ydin on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Luomme mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja vaikuttamiselle sekä järjestämme laadukasta harrastus ja kerhotoimintaa. - Nuorisoseurat järjestävät lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja luovat edellytykset nuorten omalle toiminnalle nuorisoseurassa. - Liitot ja piirijärjestöt tukevat nuorisoseuroja nuorten oman toiminnan kehittämisessä koulutuksen, ohjauksen, hanketoiminnan ja tukimateriaalin avulla. - Liitot ja piirijärjestöt järjestävät keskeisten harrastusalojen ohjaajakoulutusta ja tapahtumia kattavasti koko maassa. Nuoret vaikuttamaan Nuorisoseurat kasvattavat aktiiviseen kansalaisuuteen. Tarjoamme nuorille mahdollisuuden toimia ja osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon. - Nuorisoseurat edistävät lasten ja nuorten kuulemista ja osallisuutta. - Järjestön kaikilla tasoilla nuoria on toiminnan suunnittelijoina ja päätöksentekijöinä samassa suhteessa kuin heitä on jäsenistössä. - Nuorisoseurantaloja kehitetään nuorten toimintatiloina. Tukea toimintaan Toiminnan kehittäminen edellyttää, että taloudellista pohjaa vahvistetaan järjestön kaikilla tasoilla. - Nuorisoseurat, piirijärjestöt ja liitot hyödyntävät eri rahoituslähteistä saatavaa projektirahoitusta toiminnan ja seurantalojen kehittämisessä. - Liitto ja maakuntatason organisaatiota kehitetään niin, että se mahdollistaa resurssien kohdentamisen seuratoimintaan. Valtuuston hyväksymä (36)

4 - Uusi jäsenrekisteri helpottaa jäseneksi liittymistä ja mahdollistaa ajantasaisen tiedon toiminnasta ja jäsenistöstä. - Jokainen toiminnassa mukana oleva maksaa jäsenmaksun. Monipuolista toimintaa Nuorisoseurat ovat omaleimaisia toiminnallisia yhteisöjä. Opintotoiminta tukee nuorisoseurojen sivistystehtävää. - Toimintaa kehitetään jäsenten ja alueen asukkaiden toiveiden mukaan. - Seurat hakeutuvat aktiivisesti yhteistyöhön muiden yhteisöjen kanssa. - Nuorisoseurat tarjoavat mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan. Kokemusten vaihtoa Nuorisoseurojen vahvuus on erilaisten ja eri ikäisten ihmisten yhteistoiminnassa. - Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan eri ikäisten yhteistyönä, myös verkkoyhteisöissä. - Nuorisoseurat jakavat kokemuksiaan ja syventävät yhteistyötään. - Toimintaa rikastaa kansainvälistymisen ja maahanmuuton mukanaan tuoma kulttuurinen kirjo. Näkyvyyttä Teemme järjestömme monimuotoista toimintaa aktiivisesti näkyväksi ja tunnetuksi. - Seurojen, seurantalojen, piirijärjestöjen ja liittojen sivustot ovat ajan tasalla ja palveluissa. - Yhtenäinen graafinen ilme ja ohjeistus otetaan käyttöön järjestön kaikilla tasoilla. - Lisätään kohdennettua tiedotusta. - Nuorisoseuralehteä kehitetään liikkeen sisäisenä ja ulkoisena tiedotuskanavana. Valtuuston hyväksymä (36)

5 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestölliset rakenteet luovat kehyksen sisällölliselle kehittämiselle. Jäsenistön on voitava tuntea kuuluvansa yhtenäiseen valtakunnalliseen nuorisoseuraliikkeeseen. Järjestöllistä yhtenäisyyttä vahvistetaan käytännön yhteistyöllä ja vuoropuhelulla järjestön eri tasojen kesken, tehokkaalla viestinnällä, yhtenäisillä työkaluilla ja käytännöillä, avaintoimijoiden osaamisen vahvistamisella sekä yhteenkuuluvuutta ja motivaatiota lisäävillä tunnustuksilla. Vuoden 2010 aikana käytiin yhdessä Kalevan Nuorten Liiton kanssa laajaa keskustelua organisaation uudistamiseksi liitto ja maakuntatasolla. Uudistuksen tarkoituksena on keventää hallintoa ja suunnata resurssit ja osaaminen entistä tehokkaammin seuratoiminnan kehittämiseen. Talous budjetti/tilinpäätös : Tuotot: / Kulut: / Netto: / Henkilöstö: Järjestöpäällikkö 67% (+33% ostopalveluna Kalevan Nuorten Liitolle) TAVOITTEET 1.1. Kehittäminen Alueellisen ja paikallisen nuorisoseuratoiminnan kehittäminen - Kokemusten vaihtoa - Tukea toimintaan TOIMENPITEET Tavoitekeskustelut yhteistyössä Kalevan Nuorten Liiton kanssa niiden maakuntien kanssa (3), joissa keskusteluja ei ole käyty vuosin 2008 ja 2009 aikana. Liitto hakee yleisavustuksen Opetusministeriöstä ja välittää siitä osan keskusseuroille keskusseurojen kanssa yhdessä sovittujen ydintehtävien sekä välttämättömien tehtävien hoitamiseen hallituksessa hyväksyttyjen avustusperusteiden mukaisesti. TOTEUMA Tavoitekeskustelut käytiin Etelä Pohjanmaan, Keski Pohjanmaan, Lapin ja Ylä Savon piirijärjestöjen kanssa. Opetus ja kulttuuriministeriö myönsi liitolle yleisavustusta euroa, josta välitettiin keskusseuroille yleisavustuksina euroa ja hankeavustuksina hakemusten perusteella euroa. Valtuuston hyväksymä (36)

6 Järjestöllisen identiteetin vahvistaminen - Kokemusten vaihtoa - Näkyvyyttä 1.2. Järjestökoulutus Vuoden nuorisoseuran valinta Valtakunnallinen nuorisoseurapäivä Saarijärvellä Toteutuksesta vastaa Nuorisoseura Lanneveden Sampo. Vuoden Hermannin/Hermanskan nimetään valtakunnallisessa H kiltatapaamisessa. Tekninen tuki nuorisoseuraliikkeen historian kirjoitukseen Vuoden 2010 Nuorisoseuraksi valittiin Nuorisoseura Rajan Nuoret Lappeenrannasta. Nuorisoseurapäivän juhla toteutui suunnitelman mukaisesti. Vuoden Hermanniksi nimettiin Irmeli Virtanen Luvialta Iisalmen H kiltatapaamisessa Liiton toimisto on antanut tekstinkäsittely ja assistenttiapua järjestön historian kirjoitukseen, josta vastaa ministeri Jaakko Numminen. Joulukuussa 2010 liitto allekirjoitti sopimuksen Nuorisoseuraliikkeen historian julkaisemisesta Kustannusyhtiö Edita Oy:n kanssa. Historia on kokonaisuudessaan viiden teoksen sarja sisältäen vuonna 1961 julkaistun ensimmäisen osan. Osaamisen kehittäminen ja yhteenkuuluvuuden lisääminen avaintoimijoiden kesken - Lapset ja nuoret - Monipuolista toimintaa - Kokemusten vaihtoa - Nuoret vaikuttamaan Työntekijäpäivät Mikkelissä. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden neuvottelupäivät Helsingissä Sosiaalisen median mahdollisuudet järjestötoiminnassa koulutus Sosiaalisen median välineet tarjoavat uusia tapoja kehittää järjestötoimintaa, esimerkiksi uudenlaisia neuvonta ja koulutuspalveluja, Työkokoukseen osallistui 28 henkilöä. Työkokoukseen osallistui 51 henkilöä. Liiton henkilöstö osallistui sosiaalisen median koulutuspäivään Liiton oma Facebook sivusto avattiin Piirijärjestöjen toimihenkilöille ja luottamushenkilöille järjestetyistä koulutustilaisuuksista vastasi Opintokeskus Kansalaisfoorumi. Koulutuksessa Valtuuston hyväksymä (36)

7 tapahtumia ja muita kohtaamisia. Kansalaisfoorumi järjestää jäsenyhteisöjen toimihenkilöille suunnatun koulutuksen, jossa pohditaan vuorovaikutuksellisen ja yhteisöllisen toiminnan parantamista sosiaalisen median verkkopalvelujen avulla sekä tutustutaan keskeisiin sosiaalisen median välineisiin ja niiden hyödyntämiseen omassa toimintaympäristössä. Kannustetaan piirijärjestöjä hyödyntämään Sivistysliitto Kansalais foorumin kehittämää johtokuntien toiminnan Kehittämiskoulutusmallia. pohdittiin yhdessä osallistujien kanssa sosiaalisen median toimintafilosofiaa ja opiskeltiin sosiaalisen median hyödyntämistä kansalaisjärjestötoiminnassa sekä paikallis että piirijärjestötasolla. Osallistujien tarpeiden pohjalta käytiin perusteellisemmin läpi muutama sosiaalisen median työväline. Koulutustilaisuuksia oli kuusi ja niissä oli 71 osallistujaa. Piirijärjestöt ovat hyödyntäneen Opintokeskus Kansalaisfoorumin kehittämää johtokunnan kehittämiskulutusta Jäsenpalvelut Toimintaedellytysten kehittäminen - Kokemusten vaihtoa - Näkyvyyttä Ajantasainen viestintä - Kokemusten vaihtoa - Näkyvyyttä! Vuoden aikana otetaan käyttöön internetpohjainen keskitetty jäsenrekisteri (www.nuorisoseurarekisteri.fi) nuorisoseuroissa, piirijärjestöissä ja liitossa. Nuorisoseuroja ja piirejä tuetaan rekisterin käyttöönotossa ja käytössä. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä 28 sivuinen Nuorisoseuralehti toimitetaan maksutta jokaisen nuorisoseuran puheenjohtajalle ja sihteerille. Lehti välittää tietoa nuorisoseuro Rekisteri otettiin käyttöön helmikuussa 2010 ja vuoden aikana järjestettiin 7 jäsenrekisterikoulutusta. Marraskuun loppuun mennessä rekisteriin oli viety 410 nuorisoseuran perustiedot ja lähes 8762 henkilöjäsenen tiedot. Nuorisoseuralehden ulkoasu uudistettiin vuoden 2010 alussa uuden graafisen ilmeen mukaiseksi. Ulkoisen uudistuksen ohessa lehden sisältöä on kehitetty vastaamaan paremmin nuorisoseurojen tarpeita. Valtuuston hyväksymä (36)

8 jen hyvistä käytännöistä sekä ajankohtaisista nuoriso ja kulttuurialan kuulumisista. Käynnistetään lehden uudistustyö. Järjestöllisen osaamisen kehittäminen - Kokemusten vaihtoa - Näkyvyyttä Järjestöllisen yhteenkuuluvuuden lisääminen, kannustaminen ja palkitseminen - Kokemusten vaihtoa - Näkyvyyttä! Sähköiset kuukausitiedotteet piirijärjestöille sekä liittojen avaintoimijoille: - yleistiedote - tanssitiedote - teatteritiedote ja - kansainvälisen toiminnan tiedote Nuorisoseurasivuston maksuton käyttö ja käytön tuki keskusseuroille ja seuroille. Otetaan käyttöön yhtenäinen graafinen yleisilme liitto, piiri ja seuratasolla yhteistyössä Kalevan Nuorten Liiton kanssa. Myytävän materiaalin välitys siirretään vuoden 2010 aikana käyttöön otettavaan nettikauppaan. Tiedotteet on lähetetty kuukausittain lukuun ottamatta heinäkuuta. Järjestöpäällikkö on antanut seuroille ohjausta ja neuvontaa sivuston käytössä. Syyskuussa aloitettiin kotisivujen uusimiseen tähtäävä määrittelyprojekti Kehätieto Oy:n kanssa. Vuoden 2010 aikana julkaistiin uuden graafisen ilmeen mukainen juliste, kolmivuotisohjelma sekä Onks tilaa esite, joka kannustaa seuroja nuorten omaehtoisen toiminnan kehittämiseen. Julistemalli ja esitteen on lähetetty kaikkiin seuroihin Nuorisoseuralehden mukana ja saatavissa maksutta keskusseurojen toimistoista. Nettikaupan perustaminen päätettiin toteuttaa uusien kotisivujen valmistuttua. Ansio ja tunnustusmerkkien, Hermanniarvonimien sekä liiton kunniakilpien ja pöytästandaarien välittäminen Kultaisia ansiomerkkejä myönnettiin 2 kpl ja kultaisia tunnustusmerkkejä 3 kpl. Muita ansio ja tunnustusmerkkejä myönnettiin 151 kpl. Hermanni ja Hermanska arvonimiä myönnettiin 38 kpl. Valtuuston hyväksymä (36)

9 2. KULTTUURI JA HARRASTUSTOIMINTA Nuorisoseuraliikkeen perustan muodostaa seuratasolla tehtävä kulttuurinen nuorisotyö sekä eri sukupolvia yhdistävä kulttuurinen toiminta ja oman asuinalueen kehittäminen. Liitto tukee seurojen ja keskusseurojen työtä kehittämällä harrastustoiminnan toimintaedellytyksiä ensisijaisesta tanssin ja teatterin osa alueilla. Toimintaa tuetaan ohjaajahuollon ja ohjaajakoulutuksen, tapahtumien ja viestinnän avulla sekä uusia toimintamalleja luomalla. Piirijärjestöjä kannustetaan työllistämisprojektien käynnistämiseen, millä tuetaan nuorisoseurojen työllistämistoimintaa ja samalla toiminnan kehittämistä. Talous budjetti/tilinpäätös : Tuotot: / Kulut: / netto: / Henkilöstö: 2 kulttuurituottajaa (100% + 85%), 3 projektipäällikköä, 1 selvitysmies, toiminnanjohtaja ja tapahtumasihteeri (Pispalan Sottiisi) sekä ostopalveluja 1,5 htv:n verran TAVOITTEET 2.1. Kehittäminen Lasten, nuorten ja aikuisten harrastustoiminnan edellytysten kehittäminen seuratasolla - Lapset ja nuoret - Monipuolista toimintaa - Tukea toimintaan - Näkyvyyttä TOIMENPITEET Piirijärjestöjä tuetaan hyödyntämään ammattija harrastajaohjaajia kansantanssin ja teatterin harrastustoiminnan kehittämisessä aiemmin kehitetyn SKOTT toimintamallin (Seuranta, Koulutus, Ohjaajahuolto, Tiedotus, Tapahtumat) mukaisesti. Tanssitalotoimintaa vahvistetaan nuorisoseurojen toimintamuotona ja kehitetään uusia materiaaleja toiminnan markkinoinnin tueksi. TOTEUMA Piirijärjestöille ja ohjaajille on tiedotettu ammattiopettajien hyödyntämismahdollisuuksista. Käynnistettiin Ohjaajien olohuone toimintamallin kehittäminen ohjaajahuollon tueksi. Pilotoitiin toimintamalli Teatterilaivalla ja tuettiin mallin pilotointia Uudellamaalla ja Keski Pohjanmaalla. Tanssitalotoiminnasta on tiedotettu kuukausittain ilmestyvässä tanssitiedotteessa. Tanssitalo ohjaajille on jaettu logoa. Tuotetaan kansantanssin vuosiohjelmistomateriaalit vuodelle Kansantanssin vuosiohjelmistona on harrastajakentälle tuotettu yksittäisistä tansseista koottu paketti, joka Valtuuston hyväksymä (36)

10 sisältää ohjeet, nuotit, cd:n ja dvd:n. Vahvistetaan yhteistyötä järjestön ja kansantanssin ja teatterin ammattilaisten välillä sekä osallistutaan ammattilaiskentän työllisyysmahdollisuuksien kehittämiseen. Young Art teatteritoimintamallia kehitettiin Rovaniemen mallin pohjalta. Toimintaa oli vuoden 2010 aikana Lapissa, Etelä Hämeessä sekä uutena toimintamuotona Keski Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. - Kansantanssin ammattilaisille ja pitkän linjan toimijoille järjestettiin Koreografia akatemia Ylöjärvellä , läsnä 20 henkilöä. Avaintoimijoille tiedotetaan ajankohtaisista asioista kuukausittain ilmestyvän sähköisen tanssi ja teatteritiedotteen muodossa. Tanssin ja teatterin strategiatyötä jatketaan harrastustoiminnan toimintaedellytysten kehittämiseksi sekä toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi. Jaetaan Esko patsas vuoden teatteriteosta. Tanssi ja teatteritiedotetta on julkaistu 11 kertaa vuoden 2010 aikana. Jatkettiin strategiatyötä asiantuntijatoimikunnissa. Esko patsas luovutettiin Teatterilaivalla poikkitaiteellisesta ja kokonaisvaltaisesta nuorten näkemystä esiintuovasta työstä Lappeenrantalaisen Taidekoulu Estradin Kalevalaprojektille. Vuoden ohjaajaksi valittiin teatteri ilmaisun ohjaajan Johanna Juslinin. Juslin on ohjannut Lappeenrannan Taidekoulu Estradin Nuorisoteatterissa vuodesta 2005 sekä toiminut aktiivisesti järjestön valtakunnallisessa ja maakunnallisessa teatteritoimikunnassa. Valtuuston hyväksymä (36)

11 Teatterilaiva tapahtumaa kehitetään alan toimijoiden kokoajana ja harrastajateatteritoimijoiden koulutuksellisena tapahtumana. Loppuunmyyty Teatterilaiva seilasi M/S Silja Europalla Festivaalin aikana nähtiin 20 esitystä eri puolelta Suomea, kouluttauduttiin 11 työpajassa ja tavattiin yli 650 teatterin ammattilaista, harrastajaa ja rakastajaa. Festivaali järjestettiin kaksikielisenä. Taustajärjestäjiä oli 10 Seurantalojen toiminnallisuuden parantaminen - Monipuolista toimintaa - Tukea toimintaan Seurantalot.fi sivustoa ylläpidetään yhdessä muiden seurantalojärjestöjen kanssa sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa seuroille sivun käyttöön. Seurantalojen toimintaedellytyksiä kehitetään korjausmäärärahojen riittävän tason turvaamisella valtion tulo ja menoarviossa yhteistyössä seurantaloasian neuvottelukunnan sekä taloja ylläpitävien muiden järjestöjen kanssa. Hallitus jatkaa toimenpiteitä seurantalojen ylläpitoon Osallistuttiin Anna mulle aikaa! kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen. Kampanjasta vastaa Nuorten Akatemia Toteutettiin yhteistyössä alan toimijoiden ja Metropolia Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin kanssa PLARI11 harrastajateatterikalenteri. Kulttuurituotannon harjoittelijoita oli neljä yhteensä 17 henkilötyökuukauden verran. Kahteen harjoitteluun saatiin avustusta Allianssin Työtä Nuorille hankkeesta. Sivusto on tarjonnut mahdollisuuden kaikille taloille tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan maksutta. Järjestöpäällikkö on antanut tukea sivuston käyttöön. Sivustolla on tiedot 55 %:lla seurantaloista. Pääsihteeri on osallistunut Opetus ja kulttuuriministeriön nimeämän seurantaloasiain neuvottelukunnan työhön ja tuonut aktiivisesti esille tarvetta seurantalojen ylläpitoa turvaavaan rahoitukseen. Toistaiseksi uutta talojen ylläpitoon tarkoitettua määrärahaa ei ole lisätty valtion talousarvioon. Valtuuston hyväksymä (36)

12 tarkoitetun määrärahan saamiseksi valtion talousarvioon. Kansalaistoiminnan ja julkisen sektorin yhteistoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen edunvalvonnan ja tiedottamisen avulla - Monipuolista toimintaa Valtakunnallinen seurantalopäivä järjestetään syyskuun toisena viikonloppuna. Nuorisoseuroja kannustetaan järjestämään tuolloin avointen ovien päiviä ja talon toiminta esitteleviä tilaisuuksia. Maaseudun palveluiden kehittäminen kansalaisjärjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyönä jatkohanke Painopistealueina ovat 1) maaseudulla toimivan kolmannen sektorin roolin ja tehtävien selkiyttäminen, 2) kansalaistoiminnan vahvistaminen keräämällä ja levittämällä hyviä käytäntöjä ja 3) Maaseutupoliittisessa selonteossa mainitun selvityshankkeen toteuttaminen kolmannen sektorin toimintaedellytyksistä maaseudulla. Rahoitus suunnitelmavuodelle on , joka katetaan Maa ja metsätalousministeriön Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän avustuksella. Seurantalopäivän tueksi tuotettiin seuroille uusia yleisjulisteita sekä nuorten omaehtoiseen toimintaan kannustavia Onks tilaa esitteitä. Hankkeessa on tehty laajaa verkostoyhteistyötä maaseudulla toimivien järjestöjen, kuntasektorin, eri ministeriöiden kanssa maaseudun 3.sektorin toimintaedellytysten ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Kolmannen sektorin rooli ja sitä koskevat odotukset muuttuvat, kun kunta, palvelu ja ikärakenne muuttuvat, ja hanke toimii näitä muutoksia koskevan tiedon tuottajana, levittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Liiton yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia instituutin kanssa toteuttama tutkimushanke Kolmas sektori maaseutukunnissa valmistui, ja sitä hyödynnettiin mm lehtikirjoituksissa ja kymmenissä alustuksissa tilaisuuksissa eri puolilla Suomea. Hankkeen projektipäällikkö työskenteli tutkijana tässä Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa. Hankkeen toisena osana toteutettiin valtioneuvoston maaseutupoliittisessa selonteossa mainittu selvityshanke valtion, kuntien ja kolmannen sektorin uusista yhteistyömuodoista. Selvitys tuotti joukon konkreettisia Valtuuston hyväksymä (36)

13 Nuorten osallisuuden toimintamallien kehittäminen nuorisoseuroissa - Monipuolista toimintaa - Kokemusten vaihtoa - Nuoret vaikuttamaan - Tukea toimintaan Ei nukuta projekti tuottaa toimintamalleja nuorisoseuroille nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemiseen. Projektilla jatketaan ja syvennetään työtä, jota on tehty RAY:n rahoittamassa Kisällistä osaajaksi hankkeessa Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Raha automaattiyhdistys myöntää hankkeelle rahoituksen. Rahoitus suunnitelmavuodelle josta RAY:n osuus toimenpide ehdotuksia, jotka on avattu yleisön kommentoitavaksi verkossa osoitteessa Hankkeessa työskenteli kaksi henkilöä, projektipäällikkö/tutkija sekä selvitysmies. Ei nukuta projekti ei saanut rahoitusta. RAY:n rahoittamassa Kisällistä osaajaksi projektissa kehitettiin vuosina nuorten osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista tukevia toimintamalleja nuorisoseurojen toimintaan. Vuoden 2010 keväällä projektin tuotokset koottiin aineistoiksi kaikkien nuorisoseurojen käyttöön: Projektin loppuraportti, Tuumailusta tapahtumaan opas, Toimintaa tälle kylälle opinnäytetyö, Onks tilaa seuratoiminnan opas ja Onks tilaa esite. Seurojen kulttuuritoiminnan kehittäminen työllistämisen avulla - Monipuolista toimintaa - Tukea toimintaan Leipää ja kulttuuria työllistämishanke Uudellamaalla Projektissa työllistetään työvoimahallinnon tukia hyödyntäen henkilöitä nuorisoseurojen tarjoamiin tehtäviin. Projekti tukee työllistettävien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia ja tarjoaa nuorisoseuroille lisäresursseja toimintaan. Uudenmaan hanke toimii järjestön kaikkien työllistämishankkeiden verkoston koordinoimisessa. Projekti kehittää työkaluja ja toimintatapoja työllistämiseen ja tukee niiden Hankkeessa on kertomusvuonna työllistetty tai otettu harjoitteluun 22 henkilöä. Määrälliset tavoitteet ylitettiin. Työllistettyjen työmarkkinavalmiuksia on tuettu yksilöohjauksissa, joissa on käyty läpi työnhakijan vahvuudet ja heikkoudet suhteessa työmarkkinoihin. Liiton työllistämishanke on kannustanut myös muita maakuntia käynnistämään vastaavia hankkeita. Vuoden päättyessä maakunnallisia työllistämishankkeita ELY keskusten rahoituksella toimi Etelä Hämeessä, Hämeessä, Keski Suomessa ja Pohjois Pohjanmaalla Valtuuston hyväksymä (36)

14 Harrastustoiminnan edistäminen - Lapset ja nuoret Näkyvyyttä käyttöönottoa myös muissa maakunnissa. Rahoitus , josta Uudenmaan ELYkeskuksen rahoituksen osuus Osallistuminen J.H. Erkon kirjoituskilpailun järjestämiseen yhtenä taustayhteisönä. Päävastuu järjestelyistä on Suomen Nuorisoopistolla. Päävastuu tapahtuman järjestelyistä on ollut Suomen Nuoriso opistolla Kulttuuri ja harrastustoiminnan koulutus Paikallisen ja alueellisen harrastustoiminnan edistäminen - Lapset ja nuoret - Tukea toimintaan Seurojen ja ohjaajien tarpeita vastaavien ohjaajakoulutusten toteuttaminen. - Kansantanssin ohjaajakoulutuksen koulutusohjelman valtakunnallinen markkinoiminen yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa. - Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksen käynnistäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Kansantanssin ja teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksen kouluttajarekisterien ylläpito ja kouluttajakoulutusten järjestäminen rekisterissä oleville yhteistyössä Suomen Harrastajateatteriliiton sekä Sivistysliitto ja Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa. Tiedotettiin Opintokeskus Kansalaisfoorumin ja maakuntien yhteistyössä järjestämistä Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksista. Tiedotettiin Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksen kouluttajarekisteristä. Rekisteriä hallinnoi Suomen Harrastajateatteriliitto Ohjaaminen innostamisena ohjaajahuolto ja Ohjaaminen innostamisena ohjaajien täydennyskoulutus Valtuuston hyväksymä (36)

15 ohjaajien täydennyskoulutus yhteistyössä Kalevan Nuorten Liiton, Snellmankorkeakoulun ja SKAF:n kanssa , , Osallistujatavoite 25 henkilöä. Koreografia akatemia kansantanssin ammattiopettajille ja pitkän linjan ohjaajille Ylöjärvellä. Osallistujatavoite 20 henkilöä. Tanssitalo ohjaajien täydennyskoulutus Suomen Nuoriso opistolla Mikkelissä. Osallistujatavoite 16 henkilöä. Tanssikurssi Orivedellä Osallistujatavoite 24 henkilöä. järjestettiin yhteistyössä SKAF:n, Kalevan Nuorten Liiton ja Snellman korkeakoulun kanssa ja koulutukseen osallistui 25 henkilöä. Osana koulutusta järjestettiin myös Taidekasvatus ja kasvatuksen taide seminaari yhteistyössä SKAF:N ja Hollo instituutin kanssa. Läsnä n. 90 henkilöä Koreografia akatemiaan osallistui 20 henkilöä. Tanssitalo ohjaajien täydennyskoulutus järjestettiin lomakeskus Revontulessa Hankasalmella. Koulutukseen osallistui 15 henkilöä. Oriveden tanssikurssi peruutettiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Käynnistettiin yhteistyössä SKAF:n, Ohkolan Nuorisoseuran ja Suomen Nuorisosirkusliiton kanssa sirkuskerho ohjaajan koulutuskokonaisuuden opetussuunnitelman laatiminen. Sekä kouluttajakoulutus että kerho ohjaajakoulutus pilotoidaan Mallinnettiin Uudenmaan nuorisoseurain Liiton, Kalevan Nuorten Uudenmaan Piirin ja Ohkolan nuorisoseuran järjestämä sirkusvirikepäivä. Valtuuston hyväksymä (36)

16 2.3. Tapahtumat Toiminnallisten tavoitteiden antaminen harrastusryhmille - Lapset ja nuoret - Monipuolista toimintaa - Näkyvyyttä Folklandia risteily Silja Europalla Tapahtuma tarjoaa 3000 kansantanssin ja musiikin harrastajalle ja ammattilaiselle mahdollisuuden esiintymiseen ja kokemiseen. Mukana taustajärjestäjinä on 50 alalla toimivaa järjestöä, oppilaitosta ja festivaaliorganisaatiota. Tapahtumatuotannon budjetti on , joka katetaan osallistumismaksuin. Ramppikuume valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät Kankaanpäässä Liitto osallistuu vuotiaille suunnatun koulutuksellisen teatteritapahtuman suunnitteluun ja markkinointiin. Päävastuun tapahtumasta kantaa Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto. Osallistujatavoite on 300 nuorta. Risteily toteutui suunnitelman mukaan. Tapahtumaan osallistui 3000 henkilöä ja 50 alalla toimivaa järjestöä, oppilaitosta tai festivaaliorganisaatiota. Tapahtumaan ilmoittautui yli 30 toimittajaa eri tiedotusvälineistä ja tapahtumasta valtakunnallinen uutiskynnys ylittyi sekä sähköisissä tiedotusvälineissä että printtimediassa. Liitto osallistui Ramppikuume nuorisoteatteritapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen Kankaanpäässä. Tapahtumaan osallistui lähes 200 nuorta. Kiertopalkinto myönnettiin Lempäälän Nuorisoseuran esitykselle Pesä. Pispalan Sottiisi kansainvälinen kansantanssifestivaali kokoaa 1800 kansantanssin ja musiikin harrastajaa Suomesta ja ulkomailta. Yleisötavoite pääsymaksullisiin tilaisuuksiin on henkilöä ja ilmaistapahtumiin henkilöä. Tapahtuman budjetti on euroa, joka katetaan OPM:n hankeavustuksella (haetaan ), Tampereen kaupungin avustuksella, Tapahtuma toteutui suunnitelman mukaan. Pispalan Sottiisiin osallistui 1500 kotimaista ja 200 ulkomaista alan harrastajaa. Festivaalin pääsymaksullisissa tilaisuuksissa oli yhteensä kävijää ja myös kokonaisyleisömäärä kävijää ylitti ennakkotavoitteen. Valtuuston hyväksymä (36)

17 muilla hankeavustuksilla ja osallistumismaksuin. Nuorisoseurojen valtakunnallinen lentopalloturnaus Satakunnassa Tapahtuman toteutusvastuu on Satakunnan Nuorisoseurojen Liitolla. Osallistujatavoite on 55 joukkuetta. Harrastajateatterikesä Seinäjoella. Tapahtuman toteutusvastuu on Suomen Harrastajateatteriliitolla. Liitolla on edustus tapahtuman neuvottelukunnassa. Teatterilaiva harrastajateatterifestivaali Silja Europalla Tapahtuma tarjoaa yhteisen foorumin teatterialan harrastajille ja toimijoille. Osallistujatavoite 500 henkilöä. Toteutus tehdään yhteistyössä alan muiden järjestöjen kanssa. Tapahtuman ohjelmabudjetti euroa katetaan osallistumismaksuin. Turnaus järjestettiin yksipäiväisenä ja siihen osallistui 29 joukkuetta. Päivän aikana pelattiin noin 70 peliä kuudella eri pelikentällä. Liitolla on ollut edustus Seinäjoen Harrastajateatterikesän neuvottelukunnassa. Loppuunmyyty Teatterilaiva seilasi M/S Silja Europalla Festivaalin aikana nähtiin 20 esitystä eri puolelta Suomea, kouluttauduttiin 11 työpajassa ja tavattiin yli 650 teatterin ammattilaista, harrastajaa ja rakastajaa. Festivaali järjestettiin kaksikielisenä. Taustajärjestäjiä oli 10. Nuorisoseurojen valtakunnallinen sählyturnaus Kurikassa. Tapahtuman nimi muutetaan sählyturnaukseksi. Tarkoituksena on madaltaa osallistumiskynnystä ja tavoittaa myös seurantaloilla harjoittelevat ja pelaavat nuorisoryhmät. Osallistujatavoite 25 joukkuetta. Tapahtuman toteutusvastuu on Turnaus ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Valtuuston hyväksymä (36)

18 3. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Etelä Pohjanmaan Nuorisoseuralla. Kansainvälinen toiminta on keskeinen nuorisotoiminnan muoto ja kuuluu luonnollisena osana yhä useamman nuorisoseuran toimintaan. Kansainvälisen toiminnan myötä opitaan tuntemaan vieraita kulttuureita oman kansallisen kulttuurin ja paikallisidentiteetin pohjalta sekä toimimaan yhteistyössä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Talous budjetti/tilinpäätös : Tuotot: / Kulut: / Netto: 4 000/ Henkilöstö: Kulttuurituottaja 15% Folklore Suomi Finland ry:n sihteeristöpalveluihin, projektipäällikkö 33% Tekemisen riemua hankkeeseen. TAVOITTEET 3.1. Kehittäminen Kansainvälisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen - Lapset ja nuoret - Monipuolista toimintaa TOIMENPITEET Järjestön avaintoimijoille tiedotetaan kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista kuukausittain sähköisellä tiedotteella. Nuorisoseurojen harrastusryhmiä neuvotaan kansainvälisen vaihdon käytännön toteutuksessa. TOTEUMA Kansainvälisten asioiden tiedote lähetettiin 11 kertaa vuoden 2011 aikana. Tiedotteesta vastasi Kalevan Nuorten Liitto Neuvontaa on annettu Folklore Suomi Finland ry:n ja Suomen AITA/IATA keskuksen kautta. Käynnistetään kulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke Tekemisen riemua rajalla Venäjän Karjalassa, Sortavalan piirissä, mikäli hanke saa rahoituksen Ulkoasiainministeriöltä. Hankkeen budjetti vuodelle 2010 on euroa, josta Ulkoministeriön osuus euroa. Projekti käynnistyi huhtikuussa osa aikaisen projektipäällikön palkkauksella. Projektin tavoitteena on luoda kontakteja suomalaisten ja venäläisten nuorten välille ja tukea nuorten keskinäistä yhteistoimintaa. Toimintavuoden aikana toteutettiin sekä Suomen että Venäjän puolella yhteistoimintaleirit sekä nuorten tapahtumia ja kampanjoita molemmin puolin rajaa. Sortavalan alueella projektin yhteistyökumppanina on Valtuuston hyväksymä (36)

19 Sortavalan kaupungin psykologis pedagoginen keskus, jonka yhteydessä toimii 50 vapaaehtoisnuorta. Suomen puolella projektin toiminnassa on 20 nuorta Pohjois Karjalan alueelta. Mallinnettiin Etelä Pohjanmaan nuorisoseuran ja Alajärven nuorisoseuran järjestämiä kv iltamia, joihin osallistui lähes 150 henkilöä. Koottiin kattava tietopaketti kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista nuorisoseurajärjestössä. Päivitettiin olemassa olevaa materiaalia. Tietoa kootaan liittojen uusille nettisivuille Kansainväliset verkostot Kansainvälisen yhteistyön lisääminen - Lapset ja nuoret - Monipuolista toimintaa Aktiivinen vaikuttaminen kansainvälisissä verkostoissa - Folklore Suomi Finland: folklorealan kansainväliset järjestöt CIOFF, IOV ja Europeade komitea - Pohjoismainen Nordlek neuvosto Sihteeristöpalvelujen tarjoaminen Folklore Suomi Finland ry:lle korvausta vastaan. Liitolla on edustaja Folklore Suomi Finland ry:n hallituksessa ja pohjoismaisessa Nordlek neuvostossa. Liitto on myynyt Folklore Suomi Finlandille sihteeristöpalveluja 2 henkilötyökuukauden verran. Selvitetään mahdollisuudet teatteriryhmien kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi. Tehtiin kartoitus nuorten teatteriharrastajien kansainvälisen toiminnan edistämisen edellytyksistä ja koottiin tietopaketti erilaisista mahdollisuuksista. Valtuuston hyväksymä (36)

20 Haettiin rahoitusta uusien toimintamallien toteuttamiseksi. Rahoitusta ei myönnetty. Tietopaketti julkaistaan 2011 liittojen uusilla nettisivuilla. 4. VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ Suomen Nuorisoseurojen Liiton edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan tavoitteena on luoda kulttuurisen nuorisotyön tekemiselle hyvät toimintaedellytykset liitto, piirijärjestö ja paikallisseuratasolla. Toimintaedellytysten kehittämisessä liiton keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Opetusministeriö sekä nuoriso ja kulttuurialan valtakunnalliset järjestöt. Toimintasuunnitelman toteutuksessa liitto tekee tiivistä yhteistyötä liittojen kanssa, joilla on yhteistä historiaa Suomen Nuorisoseurojen Liiton kanssa. Läheisin näistä on nuorisoseurojen varhaisnuorisojärjestö Kalevan Nuorten Liitto, jonka liitto ja piirijärjestötaso tukee nuorisoseuroissa toimivien alle 16 vuotiaiden toimintaa. Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry ja sen ylläpitämä Opintokeskus Kansalaisfoorumi tuottaa nuorisoseuroille opintomateriaaleja ja järjestää koulutusta. Suomen Kansanmusiikkiliitto on yhteistyökumppanina erityisesti kulttuuritapahtumien ja koulutusten järjestämisessä. Toimintavuoden aikana syvennetään yhteistyötä järjestön oman oppilaitoksen Suomen Nuorisoopiston kanssa. Ulkoisessa viestinnässä järjestöä kuvataan maanlaajuiseksi verkostoksi, joka toteuttaa toiminta ajatustaan kulttuurisen nuorisotyön keinoin. Viestinnässä nostetaan valokeilaan nykypäivän moni ilmeinen nuorisoseuralaisuus ja liikkeen pitkät perinteet. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on yleisen tietoisuuden lisääminen ja kiinnostuksen herättäminen nuorisoseuratoimintaa kohtaan. Talous budjetti/tilinpäätös : Tuotot: / Kulut: / Netto / Henkilöstö: Ostopalveluja: Nuorisoseuralehden taitto, graafinen suunnittelu, www sivut TAVOITTEET 4.1. Yhteistyöverkostot TOIMENPITEET TOTEUMA Edunvalvonta toimintaedellytysten Yhteydenpito ja yhteistyö valtakunnallisten julkishallinnon ja kolmannen sektorin edustajien Liiton henkilöstö kehittää toimintaa hyödyntäen aktiivisesti yhteistyöverkostoja. Valtuuston hyväksymä (36)

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Yleistä Liiton toiminnan perustana päättyneellä kolmivuotiskaudella on ollut Helsingin nuorisoseurakokouksen vuonna 2009 hyväksymä kolmivuotisohjelma

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry. Toimintakertomus 2012

Suomen Nuorisoseurat ry. Toimintakertomus 2012 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2012 Valtuuston hyväksymä 18.5.2013 toimintakertomus 2012 1 (30) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut 2. Kulttuuri-

Lisätiedot

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Organisaation uudistaminen 2011-2012 Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Nykyinen organisaatio Palvelut ja osaaminen Piirijärjestö esim. Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry Nuorisoseura

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 1 SISÄLTÖ JOHDANTO NUORISOSEURAT 2020 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 1.1. Harrastustoiminta 1.2. Koulutus- ja ohjaajahuolto 1.3.

Lisätiedot

Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry:n tehtävänä on tukea eri tavoin sen jäsenyhdistyksiä

Lisätiedot

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Valtuustojen kevätkokoukset 19.5.2012 Helsinki

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Valtuustojen kevätkokoukset 19.5.2012 Helsinki Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus Valtuustojen kevätkokoukset 19.5.2012 Helsinki Organisaatiouudistus Hallitukset asettivat työryhmän syksyllä 2008 Työryhmän esitys lokakuussa 2009 Keskustelu syysvaltuustoissa

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAA Hakija LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2014

ETELÄ-POHJANMAA Hakija LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2014 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET Päätös YHTEENSÄ 342 000 Etelä-Pohjanmaa 58 000 Keski-Pohjanmaa 36 000 Keski-Suomi 91 800 Pirkanmaa 110 300 Pohjanmaa 45 900 ETELÄ-POHJANMAA

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena omalla toimialueellaan Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2013

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2013 1 (22) Sisältö: Johdanto Nuorisoseurat 2020 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 1.2 Kerhotoiminta 1.3

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa.

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa. Suomen Nuorisoseurojen Liitto OHJESÄÄNTÖ Hallitus LIITON HUOMIONOSOITUKSET 1. Vuoden Nuorisoseura Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2016

LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2016 LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2016 ETELÄ-POHJANMAA Hakija Alajärven 4H-yhdistys ry Alavuden 4H-yhdistys 700 Alavuden kaupunki 3 500 Etelä-Pohjanmaan Icehearts ry Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

POHJANMAAN ELY-KESKUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2013 ETELÄ-POHJANMAA. Alajärven 4H-yhdistys ry 2 500 1

POHJANMAAN ELY-KESKUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2013 ETELÄ-POHJANMAA. Alajärven 4H-yhdistys ry 2 500 1 POHJANMAAN ELY-KESKUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 203 ETELÄ-POHJANMAA Alajärven 4H-yhdistys ry Alajärven nuorisoseura 000 Alavuden 4H-yhdistys 000 Alavuden kaupunki

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Viestintä ja vaikuttaminen 4. Hallinto ja talous 5.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi. 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta. Harrastustoiminta

VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi. 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta. Harrastustoiminta VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Harrastustoiminta Tavoitteenamme oli, että nuorisotyö on tavoitteellista kasvatus ja harrastustoimintaa.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Uudenmaan keskusseuran ja piirin syyskokous 2011

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Uudenmaan keskusseuran ja piirin syyskokous 2011 Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus Uudenmaan keskusseuran ja piirin syyskokous 2011 Uudistuksen tarkoitus Keventää hallintoa piiri ja liittotasolla Suunnata resursseja toimintaan (ei byrokratiaan)

Lisätiedot

Liite. Päätös. Hakija

Liite. Päätös. Hakija Hakija Päätös Akaan kaupunginhallitus 211 070 Alavieskan kunnanhallitus 47 890 Askolan kunnanhallitus 39 420 Auran kunnanhallitus 47 480 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys 28 160 Elias-koulun

Lisätiedot

Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet

Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet Lapset ja nuoret Nuorisoseuralaisuuden ydin on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Luomme mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja

Lisätiedot

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI Tulosluettelo Yhdistyksittäin Piiri Yhdistyksen nimi Osallistujapisteet Kierrokset Pisteet Jäsenmäärä 31.12. Tulos Varsinais-Suomi Raisio 1610 1302

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015

Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015 Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015 Hakija Päätös Akaan kaupunki 30 000,00 A-klinikkasäätiö, Pirkanmaan palvelualue (Helsinki) 60 000,00 Alavuden kaupunki 60 000,00 Asikkalan kunta 30 000,00

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa

PÄÄTÖS. Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa 1(8) PÄÄTÖS 25.11.2010 EPOELY/991/060602/2010 ASIA Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa LAUSUNNONANTAJAT Lausunnot on pyydetty

Lisätiedot

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI Tulosluettelo Piiri Yhdistyksen nimi Osallistujapisteet Kierrokset Pisteet Jäsenmäärä 31.12. Tulos Etelä-Häme Humppila 630 443 1073 213 5,038 Etelä-Häme

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Kesä on tullut, pääskyset ovat jälleen täällä! Suuret kiitokset kaikille ohjaajille menneestä kerhokaudesta. Olette tehneet arvokasta ja tärkeää työtä!! Kesä tuo tulleessaan

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Tunnelmallista Joulun aikaa ja Onnea tulevalle vuodelle toivottavat Tuija-Liisa ja Minna.

Tunnelmallista Joulun aikaa ja Onnea tulevalle vuodelle toivottavat Tuija-Liisa ja Minna. Vuosi on kääntynyt kohti loppuaan, on aika rauhoittua viettämään joulua. Takana on jälleen tapahtumarikas vuosi, kiitos siitä kaikille teille, jotka olette olleet mukana toteuttamassa nuorisoseuratoimintaa

Lisätiedot

TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Arttu Haapalainen Taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija 2015 2017 Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaan aluetoimipiste TAIDE JA HYVINVOINTI Jo Antiikin

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

KLL MAASTOT VIERUMÄELLÄ 24.5.2012

KLL MAASTOT VIERUMÄELLÄ 24.5.2012 KLL MAASTOT VIERUMÄELLÄ 24.5.2012 Koulu Kunta Aika Vääksyn koulu Asikkala 05:24,0 Takalo-Raasakka Kannus 05:27,0 Cygnaeus Turku 05:31,0 Jokelan koulu Valkeala 05:45,0 Kirkonkylän koulu Miehikkälä 05:47,0

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä TSL:n Lahden Seudun Opintojärjestö ry. on Työväen Sivistysliiton paikallinen vapaaehtoisjärjestö, joka edistää toiminnallaan sivistyksellistä

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Ehdokkaita vuoden nuorisoseuraksi voivat asettaa kaikki Suomen Nuorisoseurat ry:n jäsenyhdistykset.

Ehdokkaita vuoden nuorisoseuraksi voivat asettaa kaikki Suomen Nuorisoseurat ry:n jäsenyhdistykset. Suomen Nuorisoseurat ry OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty 28.8.2015 SUOMEN NUORISOSEURAT RY:N HUOMIONOSOITUKSET 1. Vuoden Nuorisoseura Suomen Nuorisoseurat ry:n hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka

Lisätiedot

Jokainen tapahtuma on tilaisuus!

Jokainen tapahtuma on tilaisuus! Jokainen tapahtuma on tilaisuus! Tapahtumatyöpaja Nuorisoseurafoorumi Mikkeli 20.5.2017 Jukka Heinämäki www.nuorisoseurat.fi Tapahtuman määritelmä v Kootaan ihmiset yhteen jotain tarkoitusta varten johonkin

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 4 Etelä-Pohjanmaa 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 4.1 ETELÄ-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 13 kpl Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET Kansalaisopistot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET Kansalaisopistot VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET 2017 Kansalaisopistot Opintoseteliavustusta voidaan vuonna 2017 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin

Lisätiedot

Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Länsi-Suomen läänissä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa

Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Länsi-Suomen läänissä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa 1 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Liikenneosasto PÄÄTÖS 26.11.2009 LSLH-2009-7937/Vi-254 LSLH-2009-1197/Vi-254 ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Länsi-Suomen läänissä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan

Lisätiedot

Avustusta saaneet opetuksen järjestäjät

Avustusta saaneet opetuksen järjestäjät Avustusta saaneet opetuksen järjestäjät Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2015 Opetuksen järjestäjä Akaan Kaupunki 79300 Alajärven Kaupunki 50100 Alavieskan Kunta 3800 Alavuden Kaupunki

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo 2 Yleistä 4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat vuosille 2010-2012 1. Nuorisoseuratoiminta Etelä-Hämeessä 6 1.1 Viestintä

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Kumppanuudella kohti hyvinvointia

Kumppanuudella kohti hyvinvointia Kumppanuudella kohti hyvinvointia JAKE Järjestö ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Hankkeen toteutusaika: 2013-2018 (ad.28.2.2018) Kohdealue: Pohjois-Karjala ja Itä-Suomi Rahoitus: STEA TOIMINNAN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Yhteistä keskustelua moderoi kulttuurivaikuttaja, Nuori Kulttuuri -säätiön toiminnanjohtaja Panu Mäenpää.

Yhteistä keskustelua moderoi kulttuurivaikuttaja, Nuori Kulttuuri -säätiön toiminnanjohtaja Panu Mäenpää. Seurakirje 5/2014 Suomen Nuorisoseurat ry tiedottaa: Harrastajateatteriväen tapaaminen torstaina 21.8. Lämpimästi tervetuloa harrastajateatteriväen tapaamiseen Seinäjoen Harrastajateatterikesän aattona

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Vapaan sivistystyön laki: Tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä

Lisätiedot

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 KÄRKIHANKKEET - ASKELMERKKEJÄ TULEVAISUUTEEN Yhteisenä visionamme on, että Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija vuonna 2020. Olemme

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke Ainomaija Rajoo - - maakunnan tulee asettaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuusto, jolle

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa 3.11.2017 Elävä kulttuuriperintö Pirkanmaalla -seminaari Elina Järvelä www.nuorisoseurat.fi Suomen Nuorisoseurat

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-,harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1. Kulttuuri- ja harrastustoiminta 1.2. Koulutus ja ohjaajahuolto 1.3. Tapahtumat

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tukee alueensa nuoria 7,6 miljoonalla eurolla

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tukee alueensa nuoria 7,6 miljoonalla eurolla 1 25.4.2017 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tukee alueensa nuoria 7,6 miljoonalla eurolla Myönnetyt avustukset Etsivä nuorisotyö: Etelä-Pohjanmaa Alajärven kaupunki 54 000 Ilmajoen kunta 54 000

Lisätiedot

CIRKULÄR SAMLING KIERTOKIRJE- KOKOELMA. N :o POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS

CIRKULÄR SAMLING KIERTOKIRJE- KOKOELMA. N :o POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE- KOKOELMA 1 9 3 5 Sisällys: N:o 126. Puheluasemien perustamisesta. N:o 127. Muutoksista ja lisäyksistä yhdvspuhelutaksaan. POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR

Lisätiedot