Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintakertomus SNL:n toimintakertomus 2010 Valtuuston hyväksymä (36)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintakertomus 2010. SNL:n toimintakertomus 2010 Valtuuston hyväksymä 20.5.2011 1 (36)"

Transkriptio

1 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintakertomus 2010 Valtuuston hyväksymä (36)

2 Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut 2. Kulttuuri ja harrastustoiminta Kehittäminen Koulutus Tapahtumat 3. Kansainvälinen toiminta Kehittäminen Kansainväliset verkostot 4. Vaikuttaminen ja viestintä Yhteistyöverkostot Viestintä 5. Tukitoiminnot Hallinto Liiton toimisto Talous Valtuuston hyväksymä (36)

3 JOHDANTO Suomen Nuorisoseurojen Liiton vuosisuunnittelua ohjaa Helsingin nuorisoseurakokouksen hyväksymä kolmivuotisohjelma Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat vuosille Toimintamme arvot ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Toimintaajatuksemme mukaan nuorisoseurassa lapsella ja nuorella on eri ikäisten muodostamassa yhteisössä mahdollisuus kasvaa kulttuuristen harrastusten avulla hyväksi ihmiseksi ja kunnon kansalaiseksi. Visionamme on, että vuonna 2015 nuorisoseuratoiminta on tunnettua, arvostettua ja kaikille avointa. Järjestössä harrastaa ja toimii lasta ja nuorta. Painopisteet ja tavoitteet vuosille Lapset ja nuoret Nuorisoseuralaisuuden ydin on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Luomme mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja vaikuttamiselle sekä järjestämme laadukasta harrastus ja kerhotoimintaa. - Nuorisoseurat järjestävät lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja luovat edellytykset nuorten omalle toiminnalle nuorisoseurassa. - Liitot ja piirijärjestöt tukevat nuorisoseuroja nuorten oman toiminnan kehittämisessä koulutuksen, ohjauksen, hanketoiminnan ja tukimateriaalin avulla. - Liitot ja piirijärjestöt järjestävät keskeisten harrastusalojen ohjaajakoulutusta ja tapahtumia kattavasti koko maassa. Nuoret vaikuttamaan Nuorisoseurat kasvattavat aktiiviseen kansalaisuuteen. Tarjoamme nuorille mahdollisuuden toimia ja osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon. - Nuorisoseurat edistävät lasten ja nuorten kuulemista ja osallisuutta. - Järjestön kaikilla tasoilla nuoria on toiminnan suunnittelijoina ja päätöksentekijöinä samassa suhteessa kuin heitä on jäsenistössä. - Nuorisoseurantaloja kehitetään nuorten toimintatiloina. Tukea toimintaan Toiminnan kehittäminen edellyttää, että taloudellista pohjaa vahvistetaan järjestön kaikilla tasoilla. - Nuorisoseurat, piirijärjestöt ja liitot hyödyntävät eri rahoituslähteistä saatavaa projektirahoitusta toiminnan ja seurantalojen kehittämisessä. - Liitto ja maakuntatason organisaatiota kehitetään niin, että se mahdollistaa resurssien kohdentamisen seuratoimintaan. Valtuuston hyväksymä (36)

4 - Uusi jäsenrekisteri helpottaa jäseneksi liittymistä ja mahdollistaa ajantasaisen tiedon toiminnasta ja jäsenistöstä. - Jokainen toiminnassa mukana oleva maksaa jäsenmaksun. Monipuolista toimintaa Nuorisoseurat ovat omaleimaisia toiminnallisia yhteisöjä. Opintotoiminta tukee nuorisoseurojen sivistystehtävää. - Toimintaa kehitetään jäsenten ja alueen asukkaiden toiveiden mukaan. - Seurat hakeutuvat aktiivisesti yhteistyöhön muiden yhteisöjen kanssa. - Nuorisoseurat tarjoavat mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan. Kokemusten vaihtoa Nuorisoseurojen vahvuus on erilaisten ja eri ikäisten ihmisten yhteistoiminnassa. - Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan eri ikäisten yhteistyönä, myös verkkoyhteisöissä. - Nuorisoseurat jakavat kokemuksiaan ja syventävät yhteistyötään. - Toimintaa rikastaa kansainvälistymisen ja maahanmuuton mukanaan tuoma kulttuurinen kirjo. Näkyvyyttä Teemme järjestömme monimuotoista toimintaa aktiivisesti näkyväksi ja tunnetuksi. - Seurojen, seurantalojen, piirijärjestöjen ja liittojen sivustot ovat ajan tasalla ja palveluissa. - Yhtenäinen graafinen ilme ja ohjeistus otetaan käyttöön järjestön kaikilla tasoilla. - Lisätään kohdennettua tiedotusta. - Nuorisoseuralehteä kehitetään liikkeen sisäisenä ja ulkoisena tiedotuskanavana. Valtuuston hyväksymä (36)

5 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestölliset rakenteet luovat kehyksen sisällölliselle kehittämiselle. Jäsenistön on voitava tuntea kuuluvansa yhtenäiseen valtakunnalliseen nuorisoseuraliikkeeseen. Järjestöllistä yhtenäisyyttä vahvistetaan käytännön yhteistyöllä ja vuoropuhelulla järjestön eri tasojen kesken, tehokkaalla viestinnällä, yhtenäisillä työkaluilla ja käytännöillä, avaintoimijoiden osaamisen vahvistamisella sekä yhteenkuuluvuutta ja motivaatiota lisäävillä tunnustuksilla. Vuoden 2010 aikana käytiin yhdessä Kalevan Nuorten Liiton kanssa laajaa keskustelua organisaation uudistamiseksi liitto ja maakuntatasolla. Uudistuksen tarkoituksena on keventää hallintoa ja suunnata resurssit ja osaaminen entistä tehokkaammin seuratoiminnan kehittämiseen. Talous budjetti/tilinpäätös : Tuotot: / Kulut: / Netto: / Henkilöstö: Järjestöpäällikkö 67% (+33% ostopalveluna Kalevan Nuorten Liitolle) TAVOITTEET 1.1. Kehittäminen Alueellisen ja paikallisen nuorisoseuratoiminnan kehittäminen - Kokemusten vaihtoa - Tukea toimintaan TOIMENPITEET Tavoitekeskustelut yhteistyössä Kalevan Nuorten Liiton kanssa niiden maakuntien kanssa (3), joissa keskusteluja ei ole käyty vuosin 2008 ja 2009 aikana. Liitto hakee yleisavustuksen Opetusministeriöstä ja välittää siitä osan keskusseuroille keskusseurojen kanssa yhdessä sovittujen ydintehtävien sekä välttämättömien tehtävien hoitamiseen hallituksessa hyväksyttyjen avustusperusteiden mukaisesti. TOTEUMA Tavoitekeskustelut käytiin Etelä Pohjanmaan, Keski Pohjanmaan, Lapin ja Ylä Savon piirijärjestöjen kanssa. Opetus ja kulttuuriministeriö myönsi liitolle yleisavustusta euroa, josta välitettiin keskusseuroille yleisavustuksina euroa ja hankeavustuksina hakemusten perusteella euroa. Valtuuston hyväksymä (36)

6 Järjestöllisen identiteetin vahvistaminen - Kokemusten vaihtoa - Näkyvyyttä 1.2. Järjestökoulutus Vuoden nuorisoseuran valinta Valtakunnallinen nuorisoseurapäivä Saarijärvellä Toteutuksesta vastaa Nuorisoseura Lanneveden Sampo. Vuoden Hermannin/Hermanskan nimetään valtakunnallisessa H kiltatapaamisessa. Tekninen tuki nuorisoseuraliikkeen historian kirjoitukseen Vuoden 2010 Nuorisoseuraksi valittiin Nuorisoseura Rajan Nuoret Lappeenrannasta. Nuorisoseurapäivän juhla toteutui suunnitelman mukaisesti. Vuoden Hermanniksi nimettiin Irmeli Virtanen Luvialta Iisalmen H kiltatapaamisessa Liiton toimisto on antanut tekstinkäsittely ja assistenttiapua järjestön historian kirjoitukseen, josta vastaa ministeri Jaakko Numminen. Joulukuussa 2010 liitto allekirjoitti sopimuksen Nuorisoseuraliikkeen historian julkaisemisesta Kustannusyhtiö Edita Oy:n kanssa. Historia on kokonaisuudessaan viiden teoksen sarja sisältäen vuonna 1961 julkaistun ensimmäisen osan. Osaamisen kehittäminen ja yhteenkuuluvuuden lisääminen avaintoimijoiden kesken - Lapset ja nuoret - Monipuolista toimintaa - Kokemusten vaihtoa - Nuoret vaikuttamaan Työntekijäpäivät Mikkelissä. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden neuvottelupäivät Helsingissä Sosiaalisen median mahdollisuudet järjestötoiminnassa koulutus Sosiaalisen median välineet tarjoavat uusia tapoja kehittää järjestötoimintaa, esimerkiksi uudenlaisia neuvonta ja koulutuspalveluja, Työkokoukseen osallistui 28 henkilöä. Työkokoukseen osallistui 51 henkilöä. Liiton henkilöstö osallistui sosiaalisen median koulutuspäivään Liiton oma Facebook sivusto avattiin Piirijärjestöjen toimihenkilöille ja luottamushenkilöille järjestetyistä koulutustilaisuuksista vastasi Opintokeskus Kansalaisfoorumi. Koulutuksessa Valtuuston hyväksymä (36)

7 tapahtumia ja muita kohtaamisia. Kansalaisfoorumi järjestää jäsenyhteisöjen toimihenkilöille suunnatun koulutuksen, jossa pohditaan vuorovaikutuksellisen ja yhteisöllisen toiminnan parantamista sosiaalisen median verkkopalvelujen avulla sekä tutustutaan keskeisiin sosiaalisen median välineisiin ja niiden hyödyntämiseen omassa toimintaympäristössä. Kannustetaan piirijärjestöjä hyödyntämään Sivistysliitto Kansalais foorumin kehittämää johtokuntien toiminnan Kehittämiskoulutusmallia. pohdittiin yhdessä osallistujien kanssa sosiaalisen median toimintafilosofiaa ja opiskeltiin sosiaalisen median hyödyntämistä kansalaisjärjestötoiminnassa sekä paikallis että piirijärjestötasolla. Osallistujien tarpeiden pohjalta käytiin perusteellisemmin läpi muutama sosiaalisen median työväline. Koulutustilaisuuksia oli kuusi ja niissä oli 71 osallistujaa. Piirijärjestöt ovat hyödyntäneen Opintokeskus Kansalaisfoorumin kehittämää johtokunnan kehittämiskulutusta Jäsenpalvelut Toimintaedellytysten kehittäminen - Kokemusten vaihtoa - Näkyvyyttä Ajantasainen viestintä - Kokemusten vaihtoa - Näkyvyyttä! Vuoden aikana otetaan käyttöön internetpohjainen keskitetty jäsenrekisteri (www.nuorisoseurarekisteri.fi) nuorisoseuroissa, piirijärjestöissä ja liitossa. Nuorisoseuroja ja piirejä tuetaan rekisterin käyttöönotossa ja käytössä. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä 28 sivuinen Nuorisoseuralehti toimitetaan maksutta jokaisen nuorisoseuran puheenjohtajalle ja sihteerille. Lehti välittää tietoa nuorisoseuro Rekisteri otettiin käyttöön helmikuussa 2010 ja vuoden aikana järjestettiin 7 jäsenrekisterikoulutusta. Marraskuun loppuun mennessä rekisteriin oli viety 410 nuorisoseuran perustiedot ja lähes 8762 henkilöjäsenen tiedot. Nuorisoseuralehden ulkoasu uudistettiin vuoden 2010 alussa uuden graafisen ilmeen mukaiseksi. Ulkoisen uudistuksen ohessa lehden sisältöä on kehitetty vastaamaan paremmin nuorisoseurojen tarpeita. Valtuuston hyväksymä (36)

8 jen hyvistä käytännöistä sekä ajankohtaisista nuoriso ja kulttuurialan kuulumisista. Käynnistetään lehden uudistustyö. Järjestöllisen osaamisen kehittäminen - Kokemusten vaihtoa - Näkyvyyttä Järjestöllisen yhteenkuuluvuuden lisääminen, kannustaminen ja palkitseminen - Kokemusten vaihtoa - Näkyvyyttä! Sähköiset kuukausitiedotteet piirijärjestöille sekä liittojen avaintoimijoille: - yleistiedote - tanssitiedote - teatteritiedote ja - kansainvälisen toiminnan tiedote Nuorisoseurasivuston maksuton käyttö ja käytön tuki keskusseuroille ja seuroille. Otetaan käyttöön yhtenäinen graafinen yleisilme liitto, piiri ja seuratasolla yhteistyössä Kalevan Nuorten Liiton kanssa. Myytävän materiaalin välitys siirretään vuoden 2010 aikana käyttöön otettavaan nettikauppaan. Tiedotteet on lähetetty kuukausittain lukuun ottamatta heinäkuuta. Järjestöpäällikkö on antanut seuroille ohjausta ja neuvontaa sivuston käytössä. Syyskuussa aloitettiin kotisivujen uusimiseen tähtäävä määrittelyprojekti Kehätieto Oy:n kanssa. Vuoden 2010 aikana julkaistiin uuden graafisen ilmeen mukainen juliste, kolmivuotisohjelma sekä Onks tilaa esite, joka kannustaa seuroja nuorten omaehtoisen toiminnan kehittämiseen. Julistemalli ja esitteen on lähetetty kaikkiin seuroihin Nuorisoseuralehden mukana ja saatavissa maksutta keskusseurojen toimistoista. Nettikaupan perustaminen päätettiin toteuttaa uusien kotisivujen valmistuttua. Ansio ja tunnustusmerkkien, Hermanniarvonimien sekä liiton kunniakilpien ja pöytästandaarien välittäminen Kultaisia ansiomerkkejä myönnettiin 2 kpl ja kultaisia tunnustusmerkkejä 3 kpl. Muita ansio ja tunnustusmerkkejä myönnettiin 151 kpl. Hermanni ja Hermanska arvonimiä myönnettiin 38 kpl. Valtuuston hyväksymä (36)

9 2. KULTTUURI JA HARRASTUSTOIMINTA Nuorisoseuraliikkeen perustan muodostaa seuratasolla tehtävä kulttuurinen nuorisotyö sekä eri sukupolvia yhdistävä kulttuurinen toiminta ja oman asuinalueen kehittäminen. Liitto tukee seurojen ja keskusseurojen työtä kehittämällä harrastustoiminnan toimintaedellytyksiä ensisijaisesta tanssin ja teatterin osa alueilla. Toimintaa tuetaan ohjaajahuollon ja ohjaajakoulutuksen, tapahtumien ja viestinnän avulla sekä uusia toimintamalleja luomalla. Piirijärjestöjä kannustetaan työllistämisprojektien käynnistämiseen, millä tuetaan nuorisoseurojen työllistämistoimintaa ja samalla toiminnan kehittämistä. Talous budjetti/tilinpäätös : Tuotot: / Kulut: / netto: / Henkilöstö: 2 kulttuurituottajaa (100% + 85%), 3 projektipäällikköä, 1 selvitysmies, toiminnanjohtaja ja tapahtumasihteeri (Pispalan Sottiisi) sekä ostopalveluja 1,5 htv:n verran TAVOITTEET 2.1. Kehittäminen Lasten, nuorten ja aikuisten harrastustoiminnan edellytysten kehittäminen seuratasolla - Lapset ja nuoret - Monipuolista toimintaa - Tukea toimintaan - Näkyvyyttä TOIMENPITEET Piirijärjestöjä tuetaan hyödyntämään ammattija harrastajaohjaajia kansantanssin ja teatterin harrastustoiminnan kehittämisessä aiemmin kehitetyn SKOTT toimintamallin (Seuranta, Koulutus, Ohjaajahuolto, Tiedotus, Tapahtumat) mukaisesti. Tanssitalotoimintaa vahvistetaan nuorisoseurojen toimintamuotona ja kehitetään uusia materiaaleja toiminnan markkinoinnin tueksi. TOTEUMA Piirijärjestöille ja ohjaajille on tiedotettu ammattiopettajien hyödyntämismahdollisuuksista. Käynnistettiin Ohjaajien olohuone toimintamallin kehittäminen ohjaajahuollon tueksi. Pilotoitiin toimintamalli Teatterilaivalla ja tuettiin mallin pilotointia Uudellamaalla ja Keski Pohjanmaalla. Tanssitalotoiminnasta on tiedotettu kuukausittain ilmestyvässä tanssitiedotteessa. Tanssitalo ohjaajille on jaettu logoa. Tuotetaan kansantanssin vuosiohjelmistomateriaalit vuodelle Kansantanssin vuosiohjelmistona on harrastajakentälle tuotettu yksittäisistä tansseista koottu paketti, joka Valtuuston hyväksymä (36)

10 sisältää ohjeet, nuotit, cd:n ja dvd:n. Vahvistetaan yhteistyötä järjestön ja kansantanssin ja teatterin ammattilaisten välillä sekä osallistutaan ammattilaiskentän työllisyysmahdollisuuksien kehittämiseen. Young Art teatteritoimintamallia kehitettiin Rovaniemen mallin pohjalta. Toimintaa oli vuoden 2010 aikana Lapissa, Etelä Hämeessä sekä uutena toimintamuotona Keski Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. - Kansantanssin ammattilaisille ja pitkän linjan toimijoille järjestettiin Koreografia akatemia Ylöjärvellä , läsnä 20 henkilöä. Avaintoimijoille tiedotetaan ajankohtaisista asioista kuukausittain ilmestyvän sähköisen tanssi ja teatteritiedotteen muodossa. Tanssin ja teatterin strategiatyötä jatketaan harrastustoiminnan toimintaedellytysten kehittämiseksi sekä toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi. Jaetaan Esko patsas vuoden teatteriteosta. Tanssi ja teatteritiedotetta on julkaistu 11 kertaa vuoden 2010 aikana. Jatkettiin strategiatyötä asiantuntijatoimikunnissa. Esko patsas luovutettiin Teatterilaivalla poikkitaiteellisesta ja kokonaisvaltaisesta nuorten näkemystä esiintuovasta työstä Lappeenrantalaisen Taidekoulu Estradin Kalevalaprojektille. Vuoden ohjaajaksi valittiin teatteri ilmaisun ohjaajan Johanna Juslinin. Juslin on ohjannut Lappeenrannan Taidekoulu Estradin Nuorisoteatterissa vuodesta 2005 sekä toiminut aktiivisesti järjestön valtakunnallisessa ja maakunnallisessa teatteritoimikunnassa. Valtuuston hyväksymä (36)

11 Teatterilaiva tapahtumaa kehitetään alan toimijoiden kokoajana ja harrastajateatteritoimijoiden koulutuksellisena tapahtumana. Loppuunmyyty Teatterilaiva seilasi M/S Silja Europalla Festivaalin aikana nähtiin 20 esitystä eri puolelta Suomea, kouluttauduttiin 11 työpajassa ja tavattiin yli 650 teatterin ammattilaista, harrastajaa ja rakastajaa. Festivaali järjestettiin kaksikielisenä. Taustajärjestäjiä oli 10 Seurantalojen toiminnallisuuden parantaminen - Monipuolista toimintaa - Tukea toimintaan Seurantalot.fi sivustoa ylläpidetään yhdessä muiden seurantalojärjestöjen kanssa sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa seuroille sivun käyttöön. Seurantalojen toimintaedellytyksiä kehitetään korjausmäärärahojen riittävän tason turvaamisella valtion tulo ja menoarviossa yhteistyössä seurantaloasian neuvottelukunnan sekä taloja ylläpitävien muiden järjestöjen kanssa. Hallitus jatkaa toimenpiteitä seurantalojen ylläpitoon Osallistuttiin Anna mulle aikaa! kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen. Kampanjasta vastaa Nuorten Akatemia Toteutettiin yhteistyössä alan toimijoiden ja Metropolia Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin kanssa PLARI11 harrastajateatterikalenteri. Kulttuurituotannon harjoittelijoita oli neljä yhteensä 17 henkilötyökuukauden verran. Kahteen harjoitteluun saatiin avustusta Allianssin Työtä Nuorille hankkeesta. Sivusto on tarjonnut mahdollisuuden kaikille taloille tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan maksutta. Järjestöpäällikkö on antanut tukea sivuston käyttöön. Sivustolla on tiedot 55 %:lla seurantaloista. Pääsihteeri on osallistunut Opetus ja kulttuuriministeriön nimeämän seurantaloasiain neuvottelukunnan työhön ja tuonut aktiivisesti esille tarvetta seurantalojen ylläpitoa turvaavaan rahoitukseen. Toistaiseksi uutta talojen ylläpitoon tarkoitettua määrärahaa ei ole lisätty valtion talousarvioon. Valtuuston hyväksymä (36)

12 tarkoitetun määrärahan saamiseksi valtion talousarvioon. Kansalaistoiminnan ja julkisen sektorin yhteistoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen edunvalvonnan ja tiedottamisen avulla - Monipuolista toimintaa Valtakunnallinen seurantalopäivä järjestetään syyskuun toisena viikonloppuna. Nuorisoseuroja kannustetaan järjestämään tuolloin avointen ovien päiviä ja talon toiminta esitteleviä tilaisuuksia. Maaseudun palveluiden kehittäminen kansalaisjärjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyönä jatkohanke Painopistealueina ovat 1) maaseudulla toimivan kolmannen sektorin roolin ja tehtävien selkiyttäminen, 2) kansalaistoiminnan vahvistaminen keräämällä ja levittämällä hyviä käytäntöjä ja 3) Maaseutupoliittisessa selonteossa mainitun selvityshankkeen toteuttaminen kolmannen sektorin toimintaedellytyksistä maaseudulla. Rahoitus suunnitelmavuodelle on , joka katetaan Maa ja metsätalousministeriön Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän avustuksella. Seurantalopäivän tueksi tuotettiin seuroille uusia yleisjulisteita sekä nuorten omaehtoiseen toimintaan kannustavia Onks tilaa esitteitä. Hankkeessa on tehty laajaa verkostoyhteistyötä maaseudulla toimivien järjestöjen, kuntasektorin, eri ministeriöiden kanssa maaseudun 3.sektorin toimintaedellytysten ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Kolmannen sektorin rooli ja sitä koskevat odotukset muuttuvat, kun kunta, palvelu ja ikärakenne muuttuvat, ja hanke toimii näitä muutoksia koskevan tiedon tuottajana, levittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Liiton yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia instituutin kanssa toteuttama tutkimushanke Kolmas sektori maaseutukunnissa valmistui, ja sitä hyödynnettiin mm lehtikirjoituksissa ja kymmenissä alustuksissa tilaisuuksissa eri puolilla Suomea. Hankkeen projektipäällikkö työskenteli tutkijana tässä Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa. Hankkeen toisena osana toteutettiin valtioneuvoston maaseutupoliittisessa selonteossa mainittu selvityshanke valtion, kuntien ja kolmannen sektorin uusista yhteistyömuodoista. Selvitys tuotti joukon konkreettisia Valtuuston hyväksymä (36)

13 Nuorten osallisuuden toimintamallien kehittäminen nuorisoseuroissa - Monipuolista toimintaa - Kokemusten vaihtoa - Nuoret vaikuttamaan - Tukea toimintaan Ei nukuta projekti tuottaa toimintamalleja nuorisoseuroille nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemiseen. Projektilla jatketaan ja syvennetään työtä, jota on tehty RAY:n rahoittamassa Kisällistä osaajaksi hankkeessa Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Raha automaattiyhdistys myöntää hankkeelle rahoituksen. Rahoitus suunnitelmavuodelle josta RAY:n osuus toimenpide ehdotuksia, jotka on avattu yleisön kommentoitavaksi verkossa osoitteessa Hankkeessa työskenteli kaksi henkilöä, projektipäällikkö/tutkija sekä selvitysmies. Ei nukuta projekti ei saanut rahoitusta. RAY:n rahoittamassa Kisällistä osaajaksi projektissa kehitettiin vuosina nuorten osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista tukevia toimintamalleja nuorisoseurojen toimintaan. Vuoden 2010 keväällä projektin tuotokset koottiin aineistoiksi kaikkien nuorisoseurojen käyttöön: Projektin loppuraportti, Tuumailusta tapahtumaan opas, Toimintaa tälle kylälle opinnäytetyö, Onks tilaa seuratoiminnan opas ja Onks tilaa esite. Seurojen kulttuuritoiminnan kehittäminen työllistämisen avulla - Monipuolista toimintaa - Tukea toimintaan Leipää ja kulttuuria työllistämishanke Uudellamaalla Projektissa työllistetään työvoimahallinnon tukia hyödyntäen henkilöitä nuorisoseurojen tarjoamiin tehtäviin. Projekti tukee työllistettävien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia ja tarjoaa nuorisoseuroille lisäresursseja toimintaan. Uudenmaan hanke toimii järjestön kaikkien työllistämishankkeiden verkoston koordinoimisessa. Projekti kehittää työkaluja ja toimintatapoja työllistämiseen ja tukee niiden Hankkeessa on kertomusvuonna työllistetty tai otettu harjoitteluun 22 henkilöä. Määrälliset tavoitteet ylitettiin. Työllistettyjen työmarkkinavalmiuksia on tuettu yksilöohjauksissa, joissa on käyty läpi työnhakijan vahvuudet ja heikkoudet suhteessa työmarkkinoihin. Liiton työllistämishanke on kannustanut myös muita maakuntia käynnistämään vastaavia hankkeita. Vuoden päättyessä maakunnallisia työllistämishankkeita ELY keskusten rahoituksella toimi Etelä Hämeessä, Hämeessä, Keski Suomessa ja Pohjois Pohjanmaalla Valtuuston hyväksymä (36)

14 Harrastustoiminnan edistäminen - Lapset ja nuoret Näkyvyyttä käyttöönottoa myös muissa maakunnissa. Rahoitus , josta Uudenmaan ELYkeskuksen rahoituksen osuus Osallistuminen J.H. Erkon kirjoituskilpailun järjestämiseen yhtenä taustayhteisönä. Päävastuu järjestelyistä on Suomen Nuorisoopistolla. Päävastuu tapahtuman järjestelyistä on ollut Suomen Nuoriso opistolla Kulttuuri ja harrastustoiminnan koulutus Paikallisen ja alueellisen harrastustoiminnan edistäminen - Lapset ja nuoret - Tukea toimintaan Seurojen ja ohjaajien tarpeita vastaavien ohjaajakoulutusten toteuttaminen. - Kansantanssin ohjaajakoulutuksen koulutusohjelman valtakunnallinen markkinoiminen yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa. - Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksen käynnistäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Kansantanssin ja teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksen kouluttajarekisterien ylläpito ja kouluttajakoulutusten järjestäminen rekisterissä oleville yhteistyössä Suomen Harrastajateatteriliiton sekä Sivistysliitto ja Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa. Tiedotettiin Opintokeskus Kansalaisfoorumin ja maakuntien yhteistyössä järjestämistä Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksista. Tiedotettiin Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksen kouluttajarekisteristä. Rekisteriä hallinnoi Suomen Harrastajateatteriliitto Ohjaaminen innostamisena ohjaajahuolto ja Ohjaaminen innostamisena ohjaajien täydennyskoulutus Valtuuston hyväksymä (36)

15 ohjaajien täydennyskoulutus yhteistyössä Kalevan Nuorten Liiton, Snellmankorkeakoulun ja SKAF:n kanssa , , Osallistujatavoite 25 henkilöä. Koreografia akatemia kansantanssin ammattiopettajille ja pitkän linjan ohjaajille Ylöjärvellä. Osallistujatavoite 20 henkilöä. Tanssitalo ohjaajien täydennyskoulutus Suomen Nuoriso opistolla Mikkelissä. Osallistujatavoite 16 henkilöä. Tanssikurssi Orivedellä Osallistujatavoite 24 henkilöä. järjestettiin yhteistyössä SKAF:n, Kalevan Nuorten Liiton ja Snellman korkeakoulun kanssa ja koulutukseen osallistui 25 henkilöä. Osana koulutusta järjestettiin myös Taidekasvatus ja kasvatuksen taide seminaari yhteistyössä SKAF:N ja Hollo instituutin kanssa. Läsnä n. 90 henkilöä Koreografia akatemiaan osallistui 20 henkilöä. Tanssitalo ohjaajien täydennyskoulutus järjestettiin lomakeskus Revontulessa Hankasalmella. Koulutukseen osallistui 15 henkilöä. Oriveden tanssikurssi peruutettiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Käynnistettiin yhteistyössä SKAF:n, Ohkolan Nuorisoseuran ja Suomen Nuorisosirkusliiton kanssa sirkuskerho ohjaajan koulutuskokonaisuuden opetussuunnitelman laatiminen. Sekä kouluttajakoulutus että kerho ohjaajakoulutus pilotoidaan Mallinnettiin Uudenmaan nuorisoseurain Liiton, Kalevan Nuorten Uudenmaan Piirin ja Ohkolan nuorisoseuran järjestämä sirkusvirikepäivä. Valtuuston hyväksymä (36)

16 2.3. Tapahtumat Toiminnallisten tavoitteiden antaminen harrastusryhmille - Lapset ja nuoret - Monipuolista toimintaa - Näkyvyyttä Folklandia risteily Silja Europalla Tapahtuma tarjoaa 3000 kansantanssin ja musiikin harrastajalle ja ammattilaiselle mahdollisuuden esiintymiseen ja kokemiseen. Mukana taustajärjestäjinä on 50 alalla toimivaa järjestöä, oppilaitosta ja festivaaliorganisaatiota. Tapahtumatuotannon budjetti on , joka katetaan osallistumismaksuin. Ramppikuume valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät Kankaanpäässä Liitto osallistuu vuotiaille suunnatun koulutuksellisen teatteritapahtuman suunnitteluun ja markkinointiin. Päävastuun tapahtumasta kantaa Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto. Osallistujatavoite on 300 nuorta. Risteily toteutui suunnitelman mukaan. Tapahtumaan osallistui 3000 henkilöä ja 50 alalla toimivaa järjestöä, oppilaitosta tai festivaaliorganisaatiota. Tapahtumaan ilmoittautui yli 30 toimittajaa eri tiedotusvälineistä ja tapahtumasta valtakunnallinen uutiskynnys ylittyi sekä sähköisissä tiedotusvälineissä että printtimediassa. Liitto osallistui Ramppikuume nuorisoteatteritapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen Kankaanpäässä. Tapahtumaan osallistui lähes 200 nuorta. Kiertopalkinto myönnettiin Lempäälän Nuorisoseuran esitykselle Pesä. Pispalan Sottiisi kansainvälinen kansantanssifestivaali kokoaa 1800 kansantanssin ja musiikin harrastajaa Suomesta ja ulkomailta. Yleisötavoite pääsymaksullisiin tilaisuuksiin on henkilöä ja ilmaistapahtumiin henkilöä. Tapahtuman budjetti on euroa, joka katetaan OPM:n hankeavustuksella (haetaan ), Tampereen kaupungin avustuksella, Tapahtuma toteutui suunnitelman mukaan. Pispalan Sottiisiin osallistui 1500 kotimaista ja 200 ulkomaista alan harrastajaa. Festivaalin pääsymaksullisissa tilaisuuksissa oli yhteensä kävijää ja myös kokonaisyleisömäärä kävijää ylitti ennakkotavoitteen. Valtuuston hyväksymä (36)

17 muilla hankeavustuksilla ja osallistumismaksuin. Nuorisoseurojen valtakunnallinen lentopalloturnaus Satakunnassa Tapahtuman toteutusvastuu on Satakunnan Nuorisoseurojen Liitolla. Osallistujatavoite on 55 joukkuetta. Harrastajateatterikesä Seinäjoella. Tapahtuman toteutusvastuu on Suomen Harrastajateatteriliitolla. Liitolla on edustus tapahtuman neuvottelukunnassa. Teatterilaiva harrastajateatterifestivaali Silja Europalla Tapahtuma tarjoaa yhteisen foorumin teatterialan harrastajille ja toimijoille. Osallistujatavoite 500 henkilöä. Toteutus tehdään yhteistyössä alan muiden järjestöjen kanssa. Tapahtuman ohjelmabudjetti euroa katetaan osallistumismaksuin. Turnaus järjestettiin yksipäiväisenä ja siihen osallistui 29 joukkuetta. Päivän aikana pelattiin noin 70 peliä kuudella eri pelikentällä. Liitolla on ollut edustus Seinäjoen Harrastajateatterikesän neuvottelukunnassa. Loppuunmyyty Teatterilaiva seilasi M/S Silja Europalla Festivaalin aikana nähtiin 20 esitystä eri puolelta Suomea, kouluttauduttiin 11 työpajassa ja tavattiin yli 650 teatterin ammattilaista, harrastajaa ja rakastajaa. Festivaali järjestettiin kaksikielisenä. Taustajärjestäjiä oli 10. Nuorisoseurojen valtakunnallinen sählyturnaus Kurikassa. Tapahtuman nimi muutetaan sählyturnaukseksi. Tarkoituksena on madaltaa osallistumiskynnystä ja tavoittaa myös seurantaloilla harjoittelevat ja pelaavat nuorisoryhmät. Osallistujatavoite 25 joukkuetta. Tapahtuman toteutusvastuu on Turnaus ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Valtuuston hyväksymä (36)

18 3. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Etelä Pohjanmaan Nuorisoseuralla. Kansainvälinen toiminta on keskeinen nuorisotoiminnan muoto ja kuuluu luonnollisena osana yhä useamman nuorisoseuran toimintaan. Kansainvälisen toiminnan myötä opitaan tuntemaan vieraita kulttuureita oman kansallisen kulttuurin ja paikallisidentiteetin pohjalta sekä toimimaan yhteistyössä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Talous budjetti/tilinpäätös : Tuotot: / Kulut: / Netto: 4 000/ Henkilöstö: Kulttuurituottaja 15% Folklore Suomi Finland ry:n sihteeristöpalveluihin, projektipäällikkö 33% Tekemisen riemua hankkeeseen. TAVOITTEET 3.1. Kehittäminen Kansainvälisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen - Lapset ja nuoret - Monipuolista toimintaa TOIMENPITEET Järjestön avaintoimijoille tiedotetaan kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista kuukausittain sähköisellä tiedotteella. Nuorisoseurojen harrastusryhmiä neuvotaan kansainvälisen vaihdon käytännön toteutuksessa. TOTEUMA Kansainvälisten asioiden tiedote lähetettiin 11 kertaa vuoden 2011 aikana. Tiedotteesta vastasi Kalevan Nuorten Liitto Neuvontaa on annettu Folklore Suomi Finland ry:n ja Suomen AITA/IATA keskuksen kautta. Käynnistetään kulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke Tekemisen riemua rajalla Venäjän Karjalassa, Sortavalan piirissä, mikäli hanke saa rahoituksen Ulkoasiainministeriöltä. Hankkeen budjetti vuodelle 2010 on euroa, josta Ulkoministeriön osuus euroa. Projekti käynnistyi huhtikuussa osa aikaisen projektipäällikön palkkauksella. Projektin tavoitteena on luoda kontakteja suomalaisten ja venäläisten nuorten välille ja tukea nuorten keskinäistä yhteistoimintaa. Toimintavuoden aikana toteutettiin sekä Suomen että Venäjän puolella yhteistoimintaleirit sekä nuorten tapahtumia ja kampanjoita molemmin puolin rajaa. Sortavalan alueella projektin yhteistyökumppanina on Valtuuston hyväksymä (36)

19 Sortavalan kaupungin psykologis pedagoginen keskus, jonka yhteydessä toimii 50 vapaaehtoisnuorta. Suomen puolella projektin toiminnassa on 20 nuorta Pohjois Karjalan alueelta. Mallinnettiin Etelä Pohjanmaan nuorisoseuran ja Alajärven nuorisoseuran järjestämiä kv iltamia, joihin osallistui lähes 150 henkilöä. Koottiin kattava tietopaketti kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista nuorisoseurajärjestössä. Päivitettiin olemassa olevaa materiaalia. Tietoa kootaan liittojen uusille nettisivuille Kansainväliset verkostot Kansainvälisen yhteistyön lisääminen - Lapset ja nuoret - Monipuolista toimintaa Aktiivinen vaikuttaminen kansainvälisissä verkostoissa - Folklore Suomi Finland: folklorealan kansainväliset järjestöt CIOFF, IOV ja Europeade komitea - Pohjoismainen Nordlek neuvosto Sihteeristöpalvelujen tarjoaminen Folklore Suomi Finland ry:lle korvausta vastaan. Liitolla on edustaja Folklore Suomi Finland ry:n hallituksessa ja pohjoismaisessa Nordlek neuvostossa. Liitto on myynyt Folklore Suomi Finlandille sihteeristöpalveluja 2 henkilötyökuukauden verran. Selvitetään mahdollisuudet teatteriryhmien kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi. Tehtiin kartoitus nuorten teatteriharrastajien kansainvälisen toiminnan edistämisen edellytyksistä ja koottiin tietopaketti erilaisista mahdollisuuksista. Valtuuston hyväksymä (36)

20 Haettiin rahoitusta uusien toimintamallien toteuttamiseksi. Rahoitusta ei myönnetty. Tietopaketti julkaistaan 2011 liittojen uusilla nettisivuilla. 4. VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ Suomen Nuorisoseurojen Liiton edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan tavoitteena on luoda kulttuurisen nuorisotyön tekemiselle hyvät toimintaedellytykset liitto, piirijärjestö ja paikallisseuratasolla. Toimintaedellytysten kehittämisessä liiton keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Opetusministeriö sekä nuoriso ja kulttuurialan valtakunnalliset järjestöt. Toimintasuunnitelman toteutuksessa liitto tekee tiivistä yhteistyötä liittojen kanssa, joilla on yhteistä historiaa Suomen Nuorisoseurojen Liiton kanssa. Läheisin näistä on nuorisoseurojen varhaisnuorisojärjestö Kalevan Nuorten Liitto, jonka liitto ja piirijärjestötaso tukee nuorisoseuroissa toimivien alle 16 vuotiaiden toimintaa. Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry ja sen ylläpitämä Opintokeskus Kansalaisfoorumi tuottaa nuorisoseuroille opintomateriaaleja ja järjestää koulutusta. Suomen Kansanmusiikkiliitto on yhteistyökumppanina erityisesti kulttuuritapahtumien ja koulutusten järjestämisessä. Toimintavuoden aikana syvennetään yhteistyötä järjestön oman oppilaitoksen Suomen Nuorisoopiston kanssa. Ulkoisessa viestinnässä järjestöä kuvataan maanlaajuiseksi verkostoksi, joka toteuttaa toiminta ajatustaan kulttuurisen nuorisotyön keinoin. Viestinnässä nostetaan valokeilaan nykypäivän moni ilmeinen nuorisoseuralaisuus ja liikkeen pitkät perinteet. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on yleisen tietoisuuden lisääminen ja kiinnostuksen herättäminen nuorisoseuratoimintaa kohtaan. Talous budjetti/tilinpäätös : Tuotot: / Kulut: / Netto / Henkilöstö: Ostopalveluja: Nuorisoseuralehden taitto, graafinen suunnittelu, www sivut TAVOITTEET 4.1. Yhteistyöverkostot TOIMENPITEET TOTEUMA Edunvalvonta toimintaedellytysten Yhteydenpito ja yhteistyö valtakunnallisten julkishallinnon ja kolmannen sektorin edustajien Liiton henkilöstö kehittää toimintaa hyödyntäen aktiivisesti yhteistyöverkostoja. Valtuuston hyväksymä (36)

ETELÄ-POHJANMAA Hakija LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2014

ETELÄ-POHJANMAA Hakija LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2014 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET Päätös YHTEENSÄ 342 000 Etelä-Pohjanmaa 58 000 Keski-Pohjanmaa 36 000 Keski-Suomi 91 800 Pirkanmaa 110 300 Pohjanmaa 45 900 ETELÄ-POHJANMAA

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa.

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa. Suomen Nuorisoseurojen Liitto OHJESÄÄNTÖ Hallitus LIITON HUOMIONOSOITUKSET 1. Vuoden Nuorisoseura Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2016

LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2016 LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2016 ETELÄ-POHJANMAA Hakija Alajärven 4H-yhdistys ry Alavuden 4H-yhdistys 700 Alavuden kaupunki 3 500 Etelä-Pohjanmaan Icehearts ry Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

POHJANMAAN ELY-KESKUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2013 ETELÄ-POHJANMAA. Alajärven 4H-yhdistys ry 2 500 1

POHJANMAAN ELY-KESKUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2013 ETELÄ-POHJANMAA. Alajärven 4H-yhdistys ry 2 500 1 POHJANMAAN ELY-KESKUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 203 ETELÄ-POHJANMAA Alajärven 4H-yhdistys ry Alajärven nuorisoseura 000 Alavuden 4H-yhdistys 000 Alavuden kaupunki

Lisätiedot

Liite. Päätös. Hakija

Liite. Päätös. Hakija Hakija Päätös Akaan kaupunginhallitus 211 070 Alavieskan kunnanhallitus 47 890 Askolan kunnanhallitus 39 420 Auran kunnanhallitus 47 480 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys 28 160 Elias-koulun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Viestintä ja vaikuttaminen 4. Hallinto ja talous 5.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi. 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta. Harrastustoiminta

VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi. 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta. Harrastustoiminta VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Harrastustoiminta Tavoitteenamme oli, että nuorisotyö on tavoitteellista kasvatus ja harrastustoimintaa.

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Kesä on tullut, pääskyset ovat jälleen täällä! Suuret kiitokset kaikille ohjaajille menneestä kerhokaudesta. Olette tehneet arvokasta ja tärkeää työtä!! Kesä tuo tulleessaan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013, yleisten kirjastojen sektoriraportti

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013, yleisten kirjastojen sektoriraportti Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013, yleisten kirjastojen sektoriraportti Kirjasto Vastauksia Akaan kaupunginkirjasto 35 Alavieskan kunnankirjasto 10 Alavuden kaupunginkirjasto 49 Asikkalan

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

CIRKULÄR SAMLING KIERTOKIRJE- KOKOELMA. N :o POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS

CIRKULÄR SAMLING KIERTOKIRJE- KOKOELMA. N :o POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE- KOKOELMA 1 9 3 5 Sisällys: N:o 126. Puheluasemien perustamisesta. N:o 127. Muutoksista ja lisäyksistä yhdvspuhelutaksaan. POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR

Lisätiedot

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139 Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry 5354 2 Oulun Karjalaseura ry 3139 Seurat 201-300 jäsentä 1 Paimion Karjalaseura ry 5209

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

Uusimaa yhteensä 263 300,00. Ervelän Seudun Pienviljelijäyhdistys ry, SALO. Vaskion Nuorisoseura ry, SALO

Uusimaa yhteensä 263 300,00. Ervelän Seudun Pienviljelijäyhdistys ry, SALO. Vaskion Nuorisoseura ry, SALO SUOMEN KOTISEUTULIITTO LEHDISTÖTIEDOTE SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUKSET VUONNA 2011 UUSIMAA Backgränd Hembygdsförening r.f., RAASEPORI Degerby Ungdomsförening r.f., INKOO Ekenäs Skärgårds Hembygdsförening

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2. Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.2012 Sisältö Kuntalaisten osallisuus: lähidemokratia ja kuntapalvelut

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän esitykset kuntayhteistyön tiivistämisestä 29.9.2014 28.11.2014 Page 1 Työryhmän esitykset 1. Kuntalaisten osallisuus

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot