Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintakertomus SNL:n toimintakertomus 2010 Valtuuston hyväksymä (36)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintakertomus 2010. SNL:n toimintakertomus 2010 Valtuuston hyväksymä 20.5.2011 1 (36)"

Transkriptio

1 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintakertomus 2010 Valtuuston hyväksymä (36)

2 Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut 2. Kulttuuri ja harrastustoiminta Kehittäminen Koulutus Tapahtumat 3. Kansainvälinen toiminta Kehittäminen Kansainväliset verkostot 4. Vaikuttaminen ja viestintä Yhteistyöverkostot Viestintä 5. Tukitoiminnot Hallinto Liiton toimisto Talous Valtuuston hyväksymä (36)

3 JOHDANTO Suomen Nuorisoseurojen Liiton vuosisuunnittelua ohjaa Helsingin nuorisoseurakokouksen hyväksymä kolmivuotisohjelma Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat vuosille Toimintamme arvot ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Toimintaajatuksemme mukaan nuorisoseurassa lapsella ja nuorella on eri ikäisten muodostamassa yhteisössä mahdollisuus kasvaa kulttuuristen harrastusten avulla hyväksi ihmiseksi ja kunnon kansalaiseksi. Visionamme on, että vuonna 2015 nuorisoseuratoiminta on tunnettua, arvostettua ja kaikille avointa. Järjestössä harrastaa ja toimii lasta ja nuorta. Painopisteet ja tavoitteet vuosille Lapset ja nuoret Nuorisoseuralaisuuden ydin on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Luomme mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja vaikuttamiselle sekä järjestämme laadukasta harrastus ja kerhotoimintaa. - Nuorisoseurat järjestävät lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja luovat edellytykset nuorten omalle toiminnalle nuorisoseurassa. - Liitot ja piirijärjestöt tukevat nuorisoseuroja nuorten oman toiminnan kehittämisessä koulutuksen, ohjauksen, hanketoiminnan ja tukimateriaalin avulla. - Liitot ja piirijärjestöt järjestävät keskeisten harrastusalojen ohjaajakoulutusta ja tapahtumia kattavasti koko maassa. Nuoret vaikuttamaan Nuorisoseurat kasvattavat aktiiviseen kansalaisuuteen. Tarjoamme nuorille mahdollisuuden toimia ja osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon. - Nuorisoseurat edistävät lasten ja nuorten kuulemista ja osallisuutta. - Järjestön kaikilla tasoilla nuoria on toiminnan suunnittelijoina ja päätöksentekijöinä samassa suhteessa kuin heitä on jäsenistössä. - Nuorisoseurantaloja kehitetään nuorten toimintatiloina. Tukea toimintaan Toiminnan kehittäminen edellyttää, että taloudellista pohjaa vahvistetaan järjestön kaikilla tasoilla. - Nuorisoseurat, piirijärjestöt ja liitot hyödyntävät eri rahoituslähteistä saatavaa projektirahoitusta toiminnan ja seurantalojen kehittämisessä. - Liitto ja maakuntatason organisaatiota kehitetään niin, että se mahdollistaa resurssien kohdentamisen seuratoimintaan. Valtuuston hyväksymä (36)

4 - Uusi jäsenrekisteri helpottaa jäseneksi liittymistä ja mahdollistaa ajantasaisen tiedon toiminnasta ja jäsenistöstä. - Jokainen toiminnassa mukana oleva maksaa jäsenmaksun. Monipuolista toimintaa Nuorisoseurat ovat omaleimaisia toiminnallisia yhteisöjä. Opintotoiminta tukee nuorisoseurojen sivistystehtävää. - Toimintaa kehitetään jäsenten ja alueen asukkaiden toiveiden mukaan. - Seurat hakeutuvat aktiivisesti yhteistyöhön muiden yhteisöjen kanssa. - Nuorisoseurat tarjoavat mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan. Kokemusten vaihtoa Nuorisoseurojen vahvuus on erilaisten ja eri ikäisten ihmisten yhteistoiminnassa. - Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan eri ikäisten yhteistyönä, myös verkkoyhteisöissä. - Nuorisoseurat jakavat kokemuksiaan ja syventävät yhteistyötään. - Toimintaa rikastaa kansainvälistymisen ja maahanmuuton mukanaan tuoma kulttuurinen kirjo. Näkyvyyttä Teemme järjestömme monimuotoista toimintaa aktiivisesti näkyväksi ja tunnetuksi. - Seurojen, seurantalojen, piirijärjestöjen ja liittojen sivustot ovat ajan tasalla ja palveluissa. - Yhtenäinen graafinen ilme ja ohjeistus otetaan käyttöön järjestön kaikilla tasoilla. - Lisätään kohdennettua tiedotusta. - Nuorisoseuralehteä kehitetään liikkeen sisäisenä ja ulkoisena tiedotuskanavana. Valtuuston hyväksymä (36)

5 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestölliset rakenteet luovat kehyksen sisällölliselle kehittämiselle. Jäsenistön on voitava tuntea kuuluvansa yhtenäiseen valtakunnalliseen nuorisoseuraliikkeeseen. Järjestöllistä yhtenäisyyttä vahvistetaan käytännön yhteistyöllä ja vuoropuhelulla järjestön eri tasojen kesken, tehokkaalla viestinnällä, yhtenäisillä työkaluilla ja käytännöillä, avaintoimijoiden osaamisen vahvistamisella sekä yhteenkuuluvuutta ja motivaatiota lisäävillä tunnustuksilla. Vuoden 2010 aikana käytiin yhdessä Kalevan Nuorten Liiton kanssa laajaa keskustelua organisaation uudistamiseksi liitto ja maakuntatasolla. Uudistuksen tarkoituksena on keventää hallintoa ja suunnata resurssit ja osaaminen entistä tehokkaammin seuratoiminnan kehittämiseen. Talous budjetti/tilinpäätös : Tuotot: / Kulut: / Netto: / Henkilöstö: Järjestöpäällikkö 67% (+33% ostopalveluna Kalevan Nuorten Liitolle) TAVOITTEET 1.1. Kehittäminen Alueellisen ja paikallisen nuorisoseuratoiminnan kehittäminen - Kokemusten vaihtoa - Tukea toimintaan TOIMENPITEET Tavoitekeskustelut yhteistyössä Kalevan Nuorten Liiton kanssa niiden maakuntien kanssa (3), joissa keskusteluja ei ole käyty vuosin 2008 ja 2009 aikana. Liitto hakee yleisavustuksen Opetusministeriöstä ja välittää siitä osan keskusseuroille keskusseurojen kanssa yhdessä sovittujen ydintehtävien sekä välttämättömien tehtävien hoitamiseen hallituksessa hyväksyttyjen avustusperusteiden mukaisesti. TOTEUMA Tavoitekeskustelut käytiin Etelä Pohjanmaan, Keski Pohjanmaan, Lapin ja Ylä Savon piirijärjestöjen kanssa. Opetus ja kulttuuriministeriö myönsi liitolle yleisavustusta euroa, josta välitettiin keskusseuroille yleisavustuksina euroa ja hankeavustuksina hakemusten perusteella euroa. Valtuuston hyväksymä (36)

6 Järjestöllisen identiteetin vahvistaminen - Kokemusten vaihtoa - Näkyvyyttä 1.2. Järjestökoulutus Vuoden nuorisoseuran valinta Valtakunnallinen nuorisoseurapäivä Saarijärvellä Toteutuksesta vastaa Nuorisoseura Lanneveden Sampo. Vuoden Hermannin/Hermanskan nimetään valtakunnallisessa H kiltatapaamisessa. Tekninen tuki nuorisoseuraliikkeen historian kirjoitukseen Vuoden 2010 Nuorisoseuraksi valittiin Nuorisoseura Rajan Nuoret Lappeenrannasta. Nuorisoseurapäivän juhla toteutui suunnitelman mukaisesti. Vuoden Hermanniksi nimettiin Irmeli Virtanen Luvialta Iisalmen H kiltatapaamisessa Liiton toimisto on antanut tekstinkäsittely ja assistenttiapua järjestön historian kirjoitukseen, josta vastaa ministeri Jaakko Numminen. Joulukuussa 2010 liitto allekirjoitti sopimuksen Nuorisoseuraliikkeen historian julkaisemisesta Kustannusyhtiö Edita Oy:n kanssa. Historia on kokonaisuudessaan viiden teoksen sarja sisältäen vuonna 1961 julkaistun ensimmäisen osan. Osaamisen kehittäminen ja yhteenkuuluvuuden lisääminen avaintoimijoiden kesken - Lapset ja nuoret - Monipuolista toimintaa - Kokemusten vaihtoa - Nuoret vaikuttamaan Työntekijäpäivät Mikkelissä. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden neuvottelupäivät Helsingissä Sosiaalisen median mahdollisuudet järjestötoiminnassa koulutus Sosiaalisen median välineet tarjoavat uusia tapoja kehittää järjestötoimintaa, esimerkiksi uudenlaisia neuvonta ja koulutuspalveluja, Työkokoukseen osallistui 28 henkilöä. Työkokoukseen osallistui 51 henkilöä. Liiton henkilöstö osallistui sosiaalisen median koulutuspäivään Liiton oma Facebook sivusto avattiin Piirijärjestöjen toimihenkilöille ja luottamushenkilöille järjestetyistä koulutustilaisuuksista vastasi Opintokeskus Kansalaisfoorumi. Koulutuksessa Valtuuston hyväksymä (36)

7 tapahtumia ja muita kohtaamisia. Kansalaisfoorumi järjestää jäsenyhteisöjen toimihenkilöille suunnatun koulutuksen, jossa pohditaan vuorovaikutuksellisen ja yhteisöllisen toiminnan parantamista sosiaalisen median verkkopalvelujen avulla sekä tutustutaan keskeisiin sosiaalisen median välineisiin ja niiden hyödyntämiseen omassa toimintaympäristössä. Kannustetaan piirijärjestöjä hyödyntämään Sivistysliitto Kansalais foorumin kehittämää johtokuntien toiminnan Kehittämiskoulutusmallia. pohdittiin yhdessä osallistujien kanssa sosiaalisen median toimintafilosofiaa ja opiskeltiin sosiaalisen median hyödyntämistä kansalaisjärjestötoiminnassa sekä paikallis että piirijärjestötasolla. Osallistujien tarpeiden pohjalta käytiin perusteellisemmin läpi muutama sosiaalisen median työväline. Koulutustilaisuuksia oli kuusi ja niissä oli 71 osallistujaa. Piirijärjestöt ovat hyödyntäneen Opintokeskus Kansalaisfoorumin kehittämää johtokunnan kehittämiskulutusta Jäsenpalvelut Toimintaedellytysten kehittäminen - Kokemusten vaihtoa - Näkyvyyttä Ajantasainen viestintä - Kokemusten vaihtoa - Näkyvyyttä! Vuoden aikana otetaan käyttöön internetpohjainen keskitetty jäsenrekisteri (www.nuorisoseurarekisteri.fi) nuorisoseuroissa, piirijärjestöissä ja liitossa. Nuorisoseuroja ja piirejä tuetaan rekisterin käyttöönotossa ja käytössä. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä 28 sivuinen Nuorisoseuralehti toimitetaan maksutta jokaisen nuorisoseuran puheenjohtajalle ja sihteerille. Lehti välittää tietoa nuorisoseuro Rekisteri otettiin käyttöön helmikuussa 2010 ja vuoden aikana järjestettiin 7 jäsenrekisterikoulutusta. Marraskuun loppuun mennessä rekisteriin oli viety 410 nuorisoseuran perustiedot ja lähes 8762 henkilöjäsenen tiedot. Nuorisoseuralehden ulkoasu uudistettiin vuoden 2010 alussa uuden graafisen ilmeen mukaiseksi. Ulkoisen uudistuksen ohessa lehden sisältöä on kehitetty vastaamaan paremmin nuorisoseurojen tarpeita. Valtuuston hyväksymä (36)

8 jen hyvistä käytännöistä sekä ajankohtaisista nuoriso ja kulttuurialan kuulumisista. Käynnistetään lehden uudistustyö. Järjestöllisen osaamisen kehittäminen - Kokemusten vaihtoa - Näkyvyyttä Järjestöllisen yhteenkuuluvuuden lisääminen, kannustaminen ja palkitseminen - Kokemusten vaihtoa - Näkyvyyttä! Sähköiset kuukausitiedotteet piirijärjestöille sekä liittojen avaintoimijoille: - yleistiedote - tanssitiedote - teatteritiedote ja - kansainvälisen toiminnan tiedote Nuorisoseurasivuston maksuton käyttö ja käytön tuki keskusseuroille ja seuroille. Otetaan käyttöön yhtenäinen graafinen yleisilme liitto, piiri ja seuratasolla yhteistyössä Kalevan Nuorten Liiton kanssa. Myytävän materiaalin välitys siirretään vuoden 2010 aikana käyttöön otettavaan nettikauppaan. Tiedotteet on lähetetty kuukausittain lukuun ottamatta heinäkuuta. Järjestöpäällikkö on antanut seuroille ohjausta ja neuvontaa sivuston käytössä. Syyskuussa aloitettiin kotisivujen uusimiseen tähtäävä määrittelyprojekti Kehätieto Oy:n kanssa. Vuoden 2010 aikana julkaistiin uuden graafisen ilmeen mukainen juliste, kolmivuotisohjelma sekä Onks tilaa esite, joka kannustaa seuroja nuorten omaehtoisen toiminnan kehittämiseen. Julistemalli ja esitteen on lähetetty kaikkiin seuroihin Nuorisoseuralehden mukana ja saatavissa maksutta keskusseurojen toimistoista. Nettikaupan perustaminen päätettiin toteuttaa uusien kotisivujen valmistuttua. Ansio ja tunnustusmerkkien, Hermanniarvonimien sekä liiton kunniakilpien ja pöytästandaarien välittäminen Kultaisia ansiomerkkejä myönnettiin 2 kpl ja kultaisia tunnustusmerkkejä 3 kpl. Muita ansio ja tunnustusmerkkejä myönnettiin 151 kpl. Hermanni ja Hermanska arvonimiä myönnettiin 38 kpl. Valtuuston hyväksymä (36)

9 2. KULTTUURI JA HARRASTUSTOIMINTA Nuorisoseuraliikkeen perustan muodostaa seuratasolla tehtävä kulttuurinen nuorisotyö sekä eri sukupolvia yhdistävä kulttuurinen toiminta ja oman asuinalueen kehittäminen. Liitto tukee seurojen ja keskusseurojen työtä kehittämällä harrastustoiminnan toimintaedellytyksiä ensisijaisesta tanssin ja teatterin osa alueilla. Toimintaa tuetaan ohjaajahuollon ja ohjaajakoulutuksen, tapahtumien ja viestinnän avulla sekä uusia toimintamalleja luomalla. Piirijärjestöjä kannustetaan työllistämisprojektien käynnistämiseen, millä tuetaan nuorisoseurojen työllistämistoimintaa ja samalla toiminnan kehittämistä. Talous budjetti/tilinpäätös : Tuotot: / Kulut: / netto: / Henkilöstö: 2 kulttuurituottajaa (100% + 85%), 3 projektipäällikköä, 1 selvitysmies, toiminnanjohtaja ja tapahtumasihteeri (Pispalan Sottiisi) sekä ostopalveluja 1,5 htv:n verran TAVOITTEET 2.1. Kehittäminen Lasten, nuorten ja aikuisten harrastustoiminnan edellytysten kehittäminen seuratasolla - Lapset ja nuoret - Monipuolista toimintaa - Tukea toimintaan - Näkyvyyttä TOIMENPITEET Piirijärjestöjä tuetaan hyödyntämään ammattija harrastajaohjaajia kansantanssin ja teatterin harrastustoiminnan kehittämisessä aiemmin kehitetyn SKOTT toimintamallin (Seuranta, Koulutus, Ohjaajahuolto, Tiedotus, Tapahtumat) mukaisesti. Tanssitalotoimintaa vahvistetaan nuorisoseurojen toimintamuotona ja kehitetään uusia materiaaleja toiminnan markkinoinnin tueksi. TOTEUMA Piirijärjestöille ja ohjaajille on tiedotettu ammattiopettajien hyödyntämismahdollisuuksista. Käynnistettiin Ohjaajien olohuone toimintamallin kehittäminen ohjaajahuollon tueksi. Pilotoitiin toimintamalli Teatterilaivalla ja tuettiin mallin pilotointia Uudellamaalla ja Keski Pohjanmaalla. Tanssitalotoiminnasta on tiedotettu kuukausittain ilmestyvässä tanssitiedotteessa. Tanssitalo ohjaajille on jaettu logoa. Tuotetaan kansantanssin vuosiohjelmistomateriaalit vuodelle Kansantanssin vuosiohjelmistona on harrastajakentälle tuotettu yksittäisistä tansseista koottu paketti, joka Valtuuston hyväksymä (36)

10 sisältää ohjeet, nuotit, cd:n ja dvd:n. Vahvistetaan yhteistyötä järjestön ja kansantanssin ja teatterin ammattilaisten välillä sekä osallistutaan ammattilaiskentän työllisyysmahdollisuuksien kehittämiseen. Young Art teatteritoimintamallia kehitettiin Rovaniemen mallin pohjalta. Toimintaa oli vuoden 2010 aikana Lapissa, Etelä Hämeessä sekä uutena toimintamuotona Keski Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. - Kansantanssin ammattilaisille ja pitkän linjan toimijoille järjestettiin Koreografia akatemia Ylöjärvellä , läsnä 20 henkilöä. Avaintoimijoille tiedotetaan ajankohtaisista asioista kuukausittain ilmestyvän sähköisen tanssi ja teatteritiedotteen muodossa. Tanssin ja teatterin strategiatyötä jatketaan harrastustoiminnan toimintaedellytysten kehittämiseksi sekä toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi. Jaetaan Esko patsas vuoden teatteriteosta. Tanssi ja teatteritiedotetta on julkaistu 11 kertaa vuoden 2010 aikana. Jatkettiin strategiatyötä asiantuntijatoimikunnissa. Esko patsas luovutettiin Teatterilaivalla poikkitaiteellisesta ja kokonaisvaltaisesta nuorten näkemystä esiintuovasta työstä Lappeenrantalaisen Taidekoulu Estradin Kalevalaprojektille. Vuoden ohjaajaksi valittiin teatteri ilmaisun ohjaajan Johanna Juslinin. Juslin on ohjannut Lappeenrannan Taidekoulu Estradin Nuorisoteatterissa vuodesta 2005 sekä toiminut aktiivisesti järjestön valtakunnallisessa ja maakunnallisessa teatteritoimikunnassa. Valtuuston hyväksymä (36)

11 Teatterilaiva tapahtumaa kehitetään alan toimijoiden kokoajana ja harrastajateatteritoimijoiden koulutuksellisena tapahtumana. Loppuunmyyty Teatterilaiva seilasi M/S Silja Europalla Festivaalin aikana nähtiin 20 esitystä eri puolelta Suomea, kouluttauduttiin 11 työpajassa ja tavattiin yli 650 teatterin ammattilaista, harrastajaa ja rakastajaa. Festivaali järjestettiin kaksikielisenä. Taustajärjestäjiä oli 10 Seurantalojen toiminnallisuuden parantaminen - Monipuolista toimintaa - Tukea toimintaan Seurantalot.fi sivustoa ylläpidetään yhdessä muiden seurantalojärjestöjen kanssa sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa seuroille sivun käyttöön. Seurantalojen toimintaedellytyksiä kehitetään korjausmäärärahojen riittävän tason turvaamisella valtion tulo ja menoarviossa yhteistyössä seurantaloasian neuvottelukunnan sekä taloja ylläpitävien muiden järjestöjen kanssa. Hallitus jatkaa toimenpiteitä seurantalojen ylläpitoon Osallistuttiin Anna mulle aikaa! kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen. Kampanjasta vastaa Nuorten Akatemia Toteutettiin yhteistyössä alan toimijoiden ja Metropolia Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin kanssa PLARI11 harrastajateatterikalenteri. Kulttuurituotannon harjoittelijoita oli neljä yhteensä 17 henkilötyökuukauden verran. Kahteen harjoitteluun saatiin avustusta Allianssin Työtä Nuorille hankkeesta. Sivusto on tarjonnut mahdollisuuden kaikille taloille tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan maksutta. Järjestöpäällikkö on antanut tukea sivuston käyttöön. Sivustolla on tiedot 55 %:lla seurantaloista. Pääsihteeri on osallistunut Opetus ja kulttuuriministeriön nimeämän seurantaloasiain neuvottelukunnan työhön ja tuonut aktiivisesti esille tarvetta seurantalojen ylläpitoa turvaavaan rahoitukseen. Toistaiseksi uutta talojen ylläpitoon tarkoitettua määrärahaa ei ole lisätty valtion talousarvioon. Valtuuston hyväksymä (36)

12 tarkoitetun määrärahan saamiseksi valtion talousarvioon. Kansalaistoiminnan ja julkisen sektorin yhteistoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen edunvalvonnan ja tiedottamisen avulla - Monipuolista toimintaa Valtakunnallinen seurantalopäivä järjestetään syyskuun toisena viikonloppuna. Nuorisoseuroja kannustetaan järjestämään tuolloin avointen ovien päiviä ja talon toiminta esitteleviä tilaisuuksia. Maaseudun palveluiden kehittäminen kansalaisjärjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyönä jatkohanke Painopistealueina ovat 1) maaseudulla toimivan kolmannen sektorin roolin ja tehtävien selkiyttäminen, 2) kansalaistoiminnan vahvistaminen keräämällä ja levittämällä hyviä käytäntöjä ja 3) Maaseutupoliittisessa selonteossa mainitun selvityshankkeen toteuttaminen kolmannen sektorin toimintaedellytyksistä maaseudulla. Rahoitus suunnitelmavuodelle on , joka katetaan Maa ja metsätalousministeriön Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän avustuksella. Seurantalopäivän tueksi tuotettiin seuroille uusia yleisjulisteita sekä nuorten omaehtoiseen toimintaan kannustavia Onks tilaa esitteitä. Hankkeessa on tehty laajaa verkostoyhteistyötä maaseudulla toimivien järjestöjen, kuntasektorin, eri ministeriöiden kanssa maaseudun 3.sektorin toimintaedellytysten ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Kolmannen sektorin rooli ja sitä koskevat odotukset muuttuvat, kun kunta, palvelu ja ikärakenne muuttuvat, ja hanke toimii näitä muutoksia koskevan tiedon tuottajana, levittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Liiton yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia instituutin kanssa toteuttama tutkimushanke Kolmas sektori maaseutukunnissa valmistui, ja sitä hyödynnettiin mm lehtikirjoituksissa ja kymmenissä alustuksissa tilaisuuksissa eri puolilla Suomea. Hankkeen projektipäällikkö työskenteli tutkijana tässä Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa. Hankkeen toisena osana toteutettiin valtioneuvoston maaseutupoliittisessa selonteossa mainittu selvityshanke valtion, kuntien ja kolmannen sektorin uusista yhteistyömuodoista. Selvitys tuotti joukon konkreettisia Valtuuston hyväksymä (36)

13 Nuorten osallisuuden toimintamallien kehittäminen nuorisoseuroissa - Monipuolista toimintaa - Kokemusten vaihtoa - Nuoret vaikuttamaan - Tukea toimintaan Ei nukuta projekti tuottaa toimintamalleja nuorisoseuroille nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemiseen. Projektilla jatketaan ja syvennetään työtä, jota on tehty RAY:n rahoittamassa Kisällistä osaajaksi hankkeessa Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Raha automaattiyhdistys myöntää hankkeelle rahoituksen. Rahoitus suunnitelmavuodelle josta RAY:n osuus toimenpide ehdotuksia, jotka on avattu yleisön kommentoitavaksi verkossa osoitteessa Hankkeessa työskenteli kaksi henkilöä, projektipäällikkö/tutkija sekä selvitysmies. Ei nukuta projekti ei saanut rahoitusta. RAY:n rahoittamassa Kisällistä osaajaksi projektissa kehitettiin vuosina nuorten osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista tukevia toimintamalleja nuorisoseurojen toimintaan. Vuoden 2010 keväällä projektin tuotokset koottiin aineistoiksi kaikkien nuorisoseurojen käyttöön: Projektin loppuraportti, Tuumailusta tapahtumaan opas, Toimintaa tälle kylälle opinnäytetyö, Onks tilaa seuratoiminnan opas ja Onks tilaa esite. Seurojen kulttuuritoiminnan kehittäminen työllistämisen avulla - Monipuolista toimintaa - Tukea toimintaan Leipää ja kulttuuria työllistämishanke Uudellamaalla Projektissa työllistetään työvoimahallinnon tukia hyödyntäen henkilöitä nuorisoseurojen tarjoamiin tehtäviin. Projekti tukee työllistettävien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia ja tarjoaa nuorisoseuroille lisäresursseja toimintaan. Uudenmaan hanke toimii järjestön kaikkien työllistämishankkeiden verkoston koordinoimisessa. Projekti kehittää työkaluja ja toimintatapoja työllistämiseen ja tukee niiden Hankkeessa on kertomusvuonna työllistetty tai otettu harjoitteluun 22 henkilöä. Määrälliset tavoitteet ylitettiin. Työllistettyjen työmarkkinavalmiuksia on tuettu yksilöohjauksissa, joissa on käyty läpi työnhakijan vahvuudet ja heikkoudet suhteessa työmarkkinoihin. Liiton työllistämishanke on kannustanut myös muita maakuntia käynnistämään vastaavia hankkeita. Vuoden päättyessä maakunnallisia työllistämishankkeita ELY keskusten rahoituksella toimi Etelä Hämeessä, Hämeessä, Keski Suomessa ja Pohjois Pohjanmaalla Valtuuston hyväksymä (36)

14 Harrastustoiminnan edistäminen - Lapset ja nuoret Näkyvyyttä käyttöönottoa myös muissa maakunnissa. Rahoitus , josta Uudenmaan ELYkeskuksen rahoituksen osuus Osallistuminen J.H. Erkon kirjoituskilpailun järjestämiseen yhtenä taustayhteisönä. Päävastuu järjestelyistä on Suomen Nuorisoopistolla. Päävastuu tapahtuman järjestelyistä on ollut Suomen Nuoriso opistolla Kulttuuri ja harrastustoiminnan koulutus Paikallisen ja alueellisen harrastustoiminnan edistäminen - Lapset ja nuoret - Tukea toimintaan Seurojen ja ohjaajien tarpeita vastaavien ohjaajakoulutusten toteuttaminen. - Kansantanssin ohjaajakoulutuksen koulutusohjelman valtakunnallinen markkinoiminen yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa. - Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksen käynnistäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Kansantanssin ja teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksen kouluttajarekisterien ylläpito ja kouluttajakoulutusten järjestäminen rekisterissä oleville yhteistyössä Suomen Harrastajateatteriliiton sekä Sivistysliitto ja Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa. Tiedotettiin Opintokeskus Kansalaisfoorumin ja maakuntien yhteistyössä järjestämistä Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksista. Tiedotettiin Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksen kouluttajarekisteristä. Rekisteriä hallinnoi Suomen Harrastajateatteriliitto Ohjaaminen innostamisena ohjaajahuolto ja Ohjaaminen innostamisena ohjaajien täydennyskoulutus Valtuuston hyväksymä (36)

15 ohjaajien täydennyskoulutus yhteistyössä Kalevan Nuorten Liiton, Snellmankorkeakoulun ja SKAF:n kanssa , , Osallistujatavoite 25 henkilöä. Koreografia akatemia kansantanssin ammattiopettajille ja pitkän linjan ohjaajille Ylöjärvellä. Osallistujatavoite 20 henkilöä. Tanssitalo ohjaajien täydennyskoulutus Suomen Nuoriso opistolla Mikkelissä. Osallistujatavoite 16 henkilöä. Tanssikurssi Orivedellä Osallistujatavoite 24 henkilöä. järjestettiin yhteistyössä SKAF:n, Kalevan Nuorten Liiton ja Snellman korkeakoulun kanssa ja koulutukseen osallistui 25 henkilöä. Osana koulutusta järjestettiin myös Taidekasvatus ja kasvatuksen taide seminaari yhteistyössä SKAF:N ja Hollo instituutin kanssa. Läsnä n. 90 henkilöä Koreografia akatemiaan osallistui 20 henkilöä. Tanssitalo ohjaajien täydennyskoulutus järjestettiin lomakeskus Revontulessa Hankasalmella. Koulutukseen osallistui 15 henkilöä. Oriveden tanssikurssi peruutettiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Käynnistettiin yhteistyössä SKAF:n, Ohkolan Nuorisoseuran ja Suomen Nuorisosirkusliiton kanssa sirkuskerho ohjaajan koulutuskokonaisuuden opetussuunnitelman laatiminen. Sekä kouluttajakoulutus että kerho ohjaajakoulutus pilotoidaan Mallinnettiin Uudenmaan nuorisoseurain Liiton, Kalevan Nuorten Uudenmaan Piirin ja Ohkolan nuorisoseuran järjestämä sirkusvirikepäivä. Valtuuston hyväksymä (36)

16 2.3. Tapahtumat Toiminnallisten tavoitteiden antaminen harrastusryhmille - Lapset ja nuoret - Monipuolista toimintaa - Näkyvyyttä Folklandia risteily Silja Europalla Tapahtuma tarjoaa 3000 kansantanssin ja musiikin harrastajalle ja ammattilaiselle mahdollisuuden esiintymiseen ja kokemiseen. Mukana taustajärjestäjinä on 50 alalla toimivaa järjestöä, oppilaitosta ja festivaaliorganisaatiota. Tapahtumatuotannon budjetti on , joka katetaan osallistumismaksuin. Ramppikuume valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät Kankaanpäässä Liitto osallistuu vuotiaille suunnatun koulutuksellisen teatteritapahtuman suunnitteluun ja markkinointiin. Päävastuun tapahtumasta kantaa Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto. Osallistujatavoite on 300 nuorta. Risteily toteutui suunnitelman mukaan. Tapahtumaan osallistui 3000 henkilöä ja 50 alalla toimivaa järjestöä, oppilaitosta tai festivaaliorganisaatiota. Tapahtumaan ilmoittautui yli 30 toimittajaa eri tiedotusvälineistä ja tapahtumasta valtakunnallinen uutiskynnys ylittyi sekä sähköisissä tiedotusvälineissä että printtimediassa. Liitto osallistui Ramppikuume nuorisoteatteritapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen Kankaanpäässä. Tapahtumaan osallistui lähes 200 nuorta. Kiertopalkinto myönnettiin Lempäälän Nuorisoseuran esitykselle Pesä. Pispalan Sottiisi kansainvälinen kansantanssifestivaali kokoaa 1800 kansantanssin ja musiikin harrastajaa Suomesta ja ulkomailta. Yleisötavoite pääsymaksullisiin tilaisuuksiin on henkilöä ja ilmaistapahtumiin henkilöä. Tapahtuman budjetti on euroa, joka katetaan OPM:n hankeavustuksella (haetaan ), Tampereen kaupungin avustuksella, Tapahtuma toteutui suunnitelman mukaan. Pispalan Sottiisiin osallistui 1500 kotimaista ja 200 ulkomaista alan harrastajaa. Festivaalin pääsymaksullisissa tilaisuuksissa oli yhteensä kävijää ja myös kokonaisyleisömäärä kävijää ylitti ennakkotavoitteen. Valtuuston hyväksymä (36)

17 muilla hankeavustuksilla ja osallistumismaksuin. Nuorisoseurojen valtakunnallinen lentopalloturnaus Satakunnassa Tapahtuman toteutusvastuu on Satakunnan Nuorisoseurojen Liitolla. Osallistujatavoite on 55 joukkuetta. Harrastajateatterikesä Seinäjoella. Tapahtuman toteutusvastuu on Suomen Harrastajateatteriliitolla. Liitolla on edustus tapahtuman neuvottelukunnassa. Teatterilaiva harrastajateatterifestivaali Silja Europalla Tapahtuma tarjoaa yhteisen foorumin teatterialan harrastajille ja toimijoille. Osallistujatavoite 500 henkilöä. Toteutus tehdään yhteistyössä alan muiden järjestöjen kanssa. Tapahtuman ohjelmabudjetti euroa katetaan osallistumismaksuin. Turnaus järjestettiin yksipäiväisenä ja siihen osallistui 29 joukkuetta. Päivän aikana pelattiin noin 70 peliä kuudella eri pelikentällä. Liitolla on ollut edustus Seinäjoen Harrastajateatterikesän neuvottelukunnassa. Loppuunmyyty Teatterilaiva seilasi M/S Silja Europalla Festivaalin aikana nähtiin 20 esitystä eri puolelta Suomea, kouluttauduttiin 11 työpajassa ja tavattiin yli 650 teatterin ammattilaista, harrastajaa ja rakastajaa. Festivaali järjestettiin kaksikielisenä. Taustajärjestäjiä oli 10. Nuorisoseurojen valtakunnallinen sählyturnaus Kurikassa. Tapahtuman nimi muutetaan sählyturnaukseksi. Tarkoituksena on madaltaa osallistumiskynnystä ja tavoittaa myös seurantaloilla harjoittelevat ja pelaavat nuorisoryhmät. Osallistujatavoite 25 joukkuetta. Tapahtuman toteutusvastuu on Turnaus ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Valtuuston hyväksymä (36)

18 3. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Etelä Pohjanmaan Nuorisoseuralla. Kansainvälinen toiminta on keskeinen nuorisotoiminnan muoto ja kuuluu luonnollisena osana yhä useamman nuorisoseuran toimintaan. Kansainvälisen toiminnan myötä opitaan tuntemaan vieraita kulttuureita oman kansallisen kulttuurin ja paikallisidentiteetin pohjalta sekä toimimaan yhteistyössä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Talous budjetti/tilinpäätös : Tuotot: / Kulut: / Netto: 4 000/ Henkilöstö: Kulttuurituottaja 15% Folklore Suomi Finland ry:n sihteeristöpalveluihin, projektipäällikkö 33% Tekemisen riemua hankkeeseen. TAVOITTEET 3.1. Kehittäminen Kansainvälisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen - Lapset ja nuoret - Monipuolista toimintaa TOIMENPITEET Järjestön avaintoimijoille tiedotetaan kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista kuukausittain sähköisellä tiedotteella. Nuorisoseurojen harrastusryhmiä neuvotaan kansainvälisen vaihdon käytännön toteutuksessa. TOTEUMA Kansainvälisten asioiden tiedote lähetettiin 11 kertaa vuoden 2011 aikana. Tiedotteesta vastasi Kalevan Nuorten Liitto Neuvontaa on annettu Folklore Suomi Finland ry:n ja Suomen AITA/IATA keskuksen kautta. Käynnistetään kulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke Tekemisen riemua rajalla Venäjän Karjalassa, Sortavalan piirissä, mikäli hanke saa rahoituksen Ulkoasiainministeriöltä. Hankkeen budjetti vuodelle 2010 on euroa, josta Ulkoministeriön osuus euroa. Projekti käynnistyi huhtikuussa osa aikaisen projektipäällikön palkkauksella. Projektin tavoitteena on luoda kontakteja suomalaisten ja venäläisten nuorten välille ja tukea nuorten keskinäistä yhteistoimintaa. Toimintavuoden aikana toteutettiin sekä Suomen että Venäjän puolella yhteistoimintaleirit sekä nuorten tapahtumia ja kampanjoita molemmin puolin rajaa. Sortavalan alueella projektin yhteistyökumppanina on Valtuuston hyväksymä (36)

19 Sortavalan kaupungin psykologis pedagoginen keskus, jonka yhteydessä toimii 50 vapaaehtoisnuorta. Suomen puolella projektin toiminnassa on 20 nuorta Pohjois Karjalan alueelta. Mallinnettiin Etelä Pohjanmaan nuorisoseuran ja Alajärven nuorisoseuran järjestämiä kv iltamia, joihin osallistui lähes 150 henkilöä. Koottiin kattava tietopaketti kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista nuorisoseurajärjestössä. Päivitettiin olemassa olevaa materiaalia. Tietoa kootaan liittojen uusille nettisivuille Kansainväliset verkostot Kansainvälisen yhteistyön lisääminen - Lapset ja nuoret - Monipuolista toimintaa Aktiivinen vaikuttaminen kansainvälisissä verkostoissa - Folklore Suomi Finland: folklorealan kansainväliset järjestöt CIOFF, IOV ja Europeade komitea - Pohjoismainen Nordlek neuvosto Sihteeristöpalvelujen tarjoaminen Folklore Suomi Finland ry:lle korvausta vastaan. Liitolla on edustaja Folklore Suomi Finland ry:n hallituksessa ja pohjoismaisessa Nordlek neuvostossa. Liitto on myynyt Folklore Suomi Finlandille sihteeristöpalveluja 2 henkilötyökuukauden verran. Selvitetään mahdollisuudet teatteriryhmien kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi. Tehtiin kartoitus nuorten teatteriharrastajien kansainvälisen toiminnan edistämisen edellytyksistä ja koottiin tietopaketti erilaisista mahdollisuuksista. Valtuuston hyväksymä (36)

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Yleistä Liiton toiminnan perustana päättyneellä kolmivuotiskaudella on ollut Helsingin nuorisoseurakokouksen vuonna 2009 hyväksymä kolmivuotisohjelma

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2015 Sisältö: Johdanto Suomen Nuorisoseurat ry:n ylläpitämä aluetoimisto Pohjois-Karjalassa aloittaa kolmannen toimintavuotensa. Joensuussa sijaitsevan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

SUOMEN LADUN KERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1

SUOMEN LADUN KERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1 SUOMEN LADUN VUOSI 2013 KERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1 SISÄLTÖ 3 Puheenjohtajalta 5 Suomen Ladun vuosi 2013 7 Suomen Latu kouluttaa 9 Aikuisliikunta 15 Valtakunnalliset tapahtumat 17 Lasten ja perheiden toiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot