Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Valmennuspalvelujen tuottaminen 5 Kehittämistyö ja projektit vuonna Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot 10 Tekniset asiat 13 Kieso -projekti 13 Pomppu -projekti ponnahti pysyväksi palveluksi 13 Henkilöstötilinpäätös 14 Tekevä -säätiön taloudellinen asema 16 Tuloslaskelma Tase Tilintarkastuskertomus 19 Telkänpesän siivousta suurella sydämellä 20 Kytkintä se autokin kulkemiseen tarvitsee 22 Työnetisjäkokeilu alkanut laimeasti 23 Tapahtui Tekevällä 26 Työvalmennussäätiö Tekevän hallitus ja valtuuskunta 29 2

3 TOIMINTA-AJATUS Tekevän tarkoituksena on yksilön työ- ja toimintakyvyn parantuminen työn avulla yksilön ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. ARVOT Yhteisöllisyys Tekevän yhteisöllisyys tarkoittaa työyhteisön tukea yksilön menestykselle ja tukea hänen kaikkien voimavarojensa käyttöön saamiselle. VISIO Tekevä on yksi johtavista työn avulla tapahtuvan kuntoutumisen ja valmennuksen osaajista Suomessa sekä arvostettu sosiaalisen yritystoiminnan toteuttaja ja kehittäjä Jyväskylän alueella. PERUSTAJAT Invalidiliitto ry Jyvälän Kannatusyhdistys ry Jyväskylän Katulähetys ry Jyväskylän kaupunki Jyväskylän maalaiskunta Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry Kuurojen Liitto ry Sininauhaliitto ry Yksilöllisyys Yksilöllisyys on Tekevän kaiken toiminnan läpäisevä periaate, joka mahdollistaa yksilön tarpeista lähtevän valmennuksen ja tasa-arvon. Monipuolisuus Monipuolisuus on kyky vastata erilaisiin tarpeisiin ja haasteisiin erilaisissa tilanteissa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteellisuus Tavoitteellisuus on tietoista toimintaa kohti yhteisesti sovittuja päämääriä. Vastuullisuus Vastuullisuus on sisäistä vastuuta itsestämme, toisistamme ja työyhteisön hyvinvoinnista sekä ulkoista vastuuta toimintaedellytyksistä. 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS yväskylän seudun asukasluku kasvoi vuonna 2002 yhteensä 1500 hengellä ja oli vuodenvaihteessa henkeä. Vielä vuonna 2001 jatkunut työllisyyden kasvu kääntyi vuoden loppupuoliskolla laskuun. Myös yritysten liikevaihto pieneni. Työllisyyskehityksen heikkenemisestä Jhuolimatta Jyväskylän seudun työttömyys väheni kaikissa työnhakijaryhmissä vuonna Joulukuussa 2002 työttömyysaste oli 14,8%. Työttömiä oli tuolloin 343 henkeä vähemmän kuin joulukuussa Hyvästä kehityksestä huolimatta työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 2002 Jyväskylän seudulla yhteensä henkeä. Pelko talouden heikkenemisestä ja sitä kautta myös työttömyyden kääntymisestä kasvuun lisääntyi. Kulunut toimintavuosi oli Tekevän neljäs toimintakausi. Vuosi 2002 oli vakiinnuttamisen, varovaisen kasvun ja vahvan kehittämisen vuosi. Toiminnassa tapahtui kasvua 10%. Vuoden aikana käytiin keskusteluja yhteistyön käynnistämisestä Jyväskylän seudun kuntien kanssa. Uuraisten kunnan kanssa neuvottelut johtivat tulokseen ja Tekevän, Uuraisten kunnan ja Wire -projektin yhteistyönä työvalmennustoiminta voitiin aloittaa Uuraisilla alkuvuodesta Vuonna 2001 käynnistynyt arvokeskustelu sai arvoisensa huipennuksen, kun keskustelujen tuloksena voitiin vahvistaa Tekevän toimintaa ohjaavat arvot. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat yhteisöllisyys, yksilöllisyys, monipuolisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus. Vuoden 2003 toimintasuunnitelman yhteydessä vahvistettiin Tekevän visio Vision mukaisesti Tekevä on vuonna 2007 yksi johtavista työn avulla tapahtuvan kuntoutuksen ja valmennuksen osaajista Suomessa sekä arvostettu sosiaalisen yritystoiminnan toteuttaja ja kehittäjä Jyväskylän seudulla. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin valmentautujilta pyydetyn palautteen avulla. Poislähteneistä 53% antoi palautteen siitä, miten hyvin työvalmennus vastasi valmentautujan omia tavoitteita. Heistä 83% vastasi tavoitteiden täyttyneen hyvin. Henkilöstölle tehtiin kaksi erillistä työtyytyväisyyttä koskevaa kartoitusta. Tulosten mukaan työn kuormittavuutta lukuun ottamatta henkilöstö kokee omat työolonsa suhteellisen hyvinä. Rakenteellisen työttömyyden alentaminen ja työllisyysasteen nostaminen Jyväskylän seudulla asettavat uusia haasteita Tekevän toiminnalle myös jatkossa. Ns. Sailaksen työryhmän esitys alueellisten työvoiman kehittämiskeskusten perustamisesta edellyttää uudenlaista työllisyysstrategiaa Jyväskylän seudulle ja luo uusia mahdollisuuksia Tekevän toiminnalle tulevaisuudessa. Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita ja koko Tekevän henkilökuntaa kuluneesta toimintavuodesta. Harri Halttunen Toimitusjohtaja 4

5 VALMENNUSPALVELUJEN TUOTTAMINEN Työvalmennusta toteutettiin aiempien vuosien tapaan toiminta-ajatukseen nojautuen. Valmentautujille tehtiin henkilökohtaisten tarpeiden mukaisia, tavoitteellisia ja arvioitavissa olevia valmennussuunnitelmia. Valmennuspalvelujen tuotteistusta muuttamalla pyrittiin helpottamaan valmennussuunnitelmien tekoa ja työvalmennuksen toteuttamista työvalmennusyksiköissä. Työvalmennuksen suunnittelua helpotti tuotteistaminen kolmeen tavoitteeseen: työelämä -, opiskelu - ja mielekäs elämä - tavoitteeseen. Työvalmennusta tukemaan tuotteistettiin, pääsääntöisesti muiden kuin työvalmentajien tuottamia, erilaisia ryhmämuotoisia palvelumoduuleja ja syvennetty yksilöohjaus. Uusina valmennuspalveluina tuotettiin kuntia velvoittavaa kuntouttavaa työtoimintaa ja tuettua työllistymistä (Palkkarappu). Kuntouttavaa työtoimintaa tuotettiin sekä palveluna Tekevän työvalmennusyksiköissä että projektina Tekevän ulkopuolella. Työvoimahallinnon yhteistyössä uutena tukimuotona tuli käyttöön työelämävalmennus. Työvalmennusta kehitettiin myös projektien kautta. Kotivuokko -projekti pyrkii mallintamaan sosiaalisen yrityksen ja toisaalta kuvaamaan Tekevää valmennuspalvelujen monipalvelukeskuksena. Kuhankosken erityisammattikoulun ja teknisen ammattioppilaitoksen kanssa yhteistyönä toteutettavassa Kytkin -projektissa, jonka oppimisympäristönä opetusautokorjaamomme toimii, annettiin aiempien vuosien tapaan autoalan perustutkintoon johtavaa koulutusta. Kytkimessä 5

6 oli mahdollisuus suorittaa kolmivuotisen autoalan perustutkinnon ensimmäinen vuosi. Rakennusalalle valmentavan koulutuksen lisäksi toteutettiin Tikkakosken metallissa metallialalle valmentava koulutus. Tekevälle myönteistä oli, että Kelan rahoittama mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus erillisenä projektina päättyi vuoden lopussa. Vuoden 2003 alusta Pomppu jatkaa Kelan normaalina kuntoutustoimintana. Huhtikuun alussa voimaan tulleet lakiuudistukset, joiden tarkoitus on parantaa vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia, eivät heijastuneet Tekevän työvalmennukseen. Työvoimatoimisto ei markkinoinut palvelujaan ja työttömät vajaakuntoiset eivätkä heidän taustajoukkonsa ilmeisesti osanneet vaatia palveluja. Vuoden lopulla Tekevä tuotteisti vuodelle 2003 sosiaalihuoltolain 27 e:n mukaisen työvalmennuksen. Valmennuksen yhtenä tavoitteena olleen tietokantapohjaisen suunnittelu-, tilastointi- ja palautejärjestelmän teko osoittautui luultua työläämmäksi. Ohjelman valmistuminen ja käyttöönotto siirtyi vuoden 2003 puolelle. Taulukko 1. Valmennus- ja kuntouttavan työtoiminnan palvelujen tuottaminen Jyväskylän kaupungille ja Jyväskylän maalaiskunnalle ( 1 jakso = 1 kk) Uutena palveluna käyttöön otetun, kuntia velvoittavan kuntouttavan työtoiminnan määrällinen tavoite asetettiin liian suureksi. Palveluun tulo osoittautui oletettua hitaammaksi prosessiksi ja kun palvelu kohdennettiin lähinnä alle 25 -vuotiaisiin, moniongelmaisiin nuoriin, tapahtui paljon keskeyttämisiä. Keskeyttämisen syynä oli lähinnä sitoutumattomuus ja päihderiippuvuus. Kuntouttavan työtoiminnan määrällisestä tavoitteesta toteutui Jyväskylän osalta 45 % ja Jyväskylän maalaiskunnan osalta 34 %. Yhteenlaskettu tavoite toteutui 42 %. Jyväskylän osalta kokonaistavoite jäi selkeästi vajaaksi ja vastaavasti Jyväskylän maalaiskunnalle tuotettiin palveluja saman verran yli tavoitteen. Yhden vuoden ostopalvelusopimukset kuntien kanssa ovat palvelutuotannon kannalta liian jäykät ja lyhyet. Kuntien kanssa pitäisi tulevina vuosina päästä palvelutuotannon osalta useamman vuoden sopimuksiin. 6

7 Muille kunnille ja VKK:lle tuotettiin yhteensä 36 työvalmennusjaksoa ja 18 palvelumodulia. Kelan rahoittamaa mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennusta (Pomppu) tuotettiin yhteensä 1630 päivää, 19 kuntoutujalle. Kuntoutujista oli 12 Jyväskyläläisiä, 5 Jyväskylän maalaiskunnasta ja 2 Muuramesta. Jyväskylän kaupungille ja Jyväskylän maalaiskunnalle tuotettiin yhteensä 2546 työvalmennusjaksoa. Jaksojen määrä nousi vuoteen 2001 verrattuna 260 jaksolla (11%). Palvelujen tuottamisessa tasaisella vauhdilla ja tavoitteellisella jaolla oli vaikeuksia: Valmentautujien valmennussuhde Kun vuonna 2001 valmentautujista oli työsopimussuhteessa 63 %, niin vuonna 2002 vain 57 %. Työsopimussuhteisten lasku johtuu uusina valmennussuhteina käyttöön otetuista kuntouttavasta työtoiminnasta ja työelämävalmennuksesta. Myös vajaakuntoisten työllistymistä tukevan työvalmennuksen (entinen kuntouttava suojatyö) osuus kokonaismäärästä, laski edelliseen vuoteen (20%) verrattuna selvästi, ollen nyt 12%. Tukityöllistetyistä 48% oli yhdistelmätuella, 26% pitkäaikaistyöttömän tuella, 15% vajaakuntoisen tai vaikeasti työllistettävän tuella ja loput 11% muilla tukimuodoilla. Taulukko 2. Valmentautujien valmennussuhde Tekevään Valmentautujien luonnollinen ohjautuminen painottui jo vuoden 2001 lopulla ja vuoden 2002 alussa liiaksi Jyväskylän maalaiskuntalaisiin. Uusia maalaiskuntalaisia pystyttiin ottamaan työvalmennukseen myöhemmin vuoden aikana hyvin vähän. Valmentautujien pitkäkestoiset tukimuodot (yhdistelmätuki, vajaakuntoisten tuki, vaikeasti työllistettävien tuki, oppisopimukset) ovat lisääntyneet. Sama valmentautuja on pidempään ja uusien pääsy Tekevään vaikeutui. Tuotteistettaessa vuoden 2002 työvalmennuspalveluja, tuotteistettiin työvalmennuksen tueksi erilaisia ryhmissä toteutettavia palvelumoduuleja. Moduulien tarve arvioitiin puolet liian suureksi. 7

8 Valmennuksen vaikuttavuus Kuvio 2. Valmennuksen vaikuttavuus Vuoden aikana oli valmennuspalveluissa 518 eri valmentautujaa. Poislähteneistä (197) 35 % pääsi työhön tai koulutukseen tai suoritti ammattitutkinnon Tekevässä tai sijoittui muuten tavoitteensa mukaisesti. Vaikuttavuus on sama kuin vuonna Vaikuttavuutta lisää vielä se, että Tekevän sisällä pystyttiin luomaan polku työllistetyksi 46:lle valmentautujalle. Heistä työllistetyksi siirtyi 35 % työelämävalmennuksesta, 30 % työharjoittelusta ja 15 % työkokeilun kautta. Valmentautujien ikärakenne Vuoden 2002 aikana oli valmennuspalveluissa 564 valmentautujaa. Heidän keski-ikänsä oli 31.9 vuotta. Keski-ikä laski vuoteen 2001 verrattuna 1.4%. Nuorten (alle 24 v) määrä 38 % vuoteen 2001 verrattuna lisääntyi huomattavasti (7%). Nuorten osuus valmentautujista korostuu etenkin kuntouttavan työtoiminnan osalta, mutta myös ei-palkkaperusteisten palvelujen osalta. Nuorista kolmasosa oli työsopimussuhteessa. 8

9 KEHITTÄMISTYÖ JA PROJEKTIT VUONNA 2002 Kehittämistoiminta oli edellisvuosia jäsentyneempää ja tavoitteellisempaa. Hallitsevia teemoja olivat sosiaalinen yritystoiminta sekä kuntouttava työtoiminta. Vuosi oli RAY :n rahoittaman sosiaalisen yrityksen tutkimus- ja kehittämisprojektin toinen vuosi. Sen aikana pääpaino kehittämisessä oli Kotivuokon toiminnan vahvistaminen. Vuoden aikana keskustelu sosiaalisen yrityksen lainsäädännöstä konkretisoitui. Suomessa keskeiseksi sosiaalisen yrityksen malliksi alkoi varmistua social firm, eli työllistävä sosiaalinen yritys. Toimintakauden aikana Kotivuokon toiminnan kautta on saatu arvokasta tietoa vajaakuntoisille soveltuvista työtehtävistä sekä sosiaalisesta yritystoiminnasta yleensä. Kuntouttava työtoiminta oli jo toimintakauden aikana Tekevän valmennuspalveluissa normaalisti kunnille myytävänä oleva palvelu, mutta toiminnan sisältöjen ja työtapojen kehittäminen jatkui koko vuoden. Tekevä on tiivistänyt yhteistyötä viranomaisverkoston kanssa ja konkreettisina tuloksina voidaan nähdä tekeväläisen mallin vakiintuminen. Toimintakauden aikana kehitettiin laskentaohjelma, joka mahdollistaa kuntouttavan työtoiminnan kustannusrakenteen laskemisen ja seuraamisen. Valtakunnallisessa yhteistyössä Tekevällä oli kaksi Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen koordinoimaa PAKE -kehittämisprojektia. Rovaniemen Monitoimikeskus -säätiön ja Tekevä -säätiön projektissa toiminta kohdistui kuntouttavan työtoiminnan palvelujen vertailuun ja kehittämiseen. Projektin tulosten pohjalta Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry. julkaisee huhtikuussa 2003 kirjan Kuntouttavan työtoiminnan kenttäopas työpajoille. Tekevän panos julkaisun sisällöissä on merkittävä. Muuramen kunnan Monex -työpajan kanssa tehtiin perusselvitys yhteistyömahdollisuuksista ja -tarpeista. Tekevä osallistui työministeriön kansalliseen työnetsijäkokeiluun. Kokeilussa työllistyi 9 työtöntä rakennusmiestä. Luku on epävirallinen Suomen ennätys. Kahdeksan suomalaisen sosiaalipalvelusäätiön muodostama ns. säätiöoktetti käynnisti työministeriön työelämän kehittämisohjelman avulla yhteisen kehittämishankkeen. Hanke toteutetaan vuosina Kehittämisprojektin tavoitteena on sosiaalipalvelusäätiöiden toimintaedellytysten parantaminen. Tekevä osallistui kahdella projektilla Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tavoite 3 -ohjelmaan kuuluvaan välittäjäorganisaatiotoimintaan. Tekevän osalta välittäjäorganisaationa toimi VATES -säätiö. Projekteissa kehitettiin tuetun työllistymisen palvelustandardi ja tehtiin Kotivuokon liiketoimintaselvitys kotityöpalveluita tarjoavana sosiaalisena yrityksenä. Toimintakauden aikana käynnistettiin TE -keskuksen ja K-S ympäristökeskuksen rahoituksella KIESO -projekti. Projektin tavoitteena on kehittää sosiaalista työllistämistä kierrätyksen avulla. Tekevä on lunastanut paikkansa uskottavana palvelujen tarjoajana ja kehittäjänä. Kuntouttavan työtoiminnan kehittämisen ja asiakasprosessien arvioinnin kautta on syntynyt myös uusi kumppanuus Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiön kanssa. 9

10 Kuntouttava työtoiminta ja palveluohjaus ovat TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEN UUSIMMAT KEINOT Teksti Anne Lahtinen Synergiaa 1 / 2003 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta toi työllisyyden edistäjien käyttöön uuden työkalun. Kun laki on ollut voimassa reilun vuoden, Tekevä-säätiön yksilövalmentaja Irene Vierinkari ja Jyväskylän kaupungilla kuntouttavaa työtoimintaa koordinoiva Anne Valppu-Vanhainen toteavat sen tulleen aitoon tarpeeseen. - Suomalaisten hyvinvointipalvelujen ongelmana on pirstaleisuus. Monimutkaisessa elämäntilanteessa olevalla ei välttämättä ole voimia etsiä tukea monesta paikasta, ja siksi tarvitaan palvelujen ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä usein myös palvelujen järjestämistä sujuvaksi prosessiksi, kuvailevat Vierinkari ja Valppu-Vanhainen. Irene Vierinkari on yksi Tekevän kuudesta kuntouttavan työtoiminnan yksilövalmentajasta, jotka huolehtivat sosiaali- tai työvoimatoimiston lähetteillä tulevista asiakkaista. - Yhteistyöverkosto arvioi tuen tarpeen, ja sovimme kunkin toimijan osuuden kuntoutusprosessissa. Tekevän toimintatapa on työvalmennus, jonka päämääränä on omien voimavarojen löytäminen, tulevaisuuden tavoitteiden hahmottuminen ja oman elämänhallinnan parantuminen. On tärkeää löytää ihmiselle tekemistä oikeassa työympäristössä, Vierinkari toteaa. Kuva Tommi Anttonen Kuntouttava työtoiminta on hyvä vaihtoehto pitkään työttömänä olleen monimutkaisen tilanteen ratkaisemiseen. Kun on paljon yhteensovitettavia palasia, eri viranomaisten ja toimijoiden yhteistyö on tärkeää, sanovat lain velvoittamaa työtoimintaa toteuttavat Irene Vierinkari ja Anne Valppu-Vanhainen. Muiden tekemiset tietoon Kuntouttava työtoiminta on viimesijaisin tukivaihtoehto, joka otetaan käyttöön silloin, kun muut keinot on käyty läpi. - Ensin täytyy selvittää, voisiko asiakas esimerkiksi työllistyä tai aloittaa koulutuksen, tarvitseeko hän kuntoutusta tai sairaslomaa ja että mahdollisia päihde- tai asunnottomuusongelmia on jo alettu ratkoa. Tietenkin näitä asioita tulee vielä matkan varrella esiin, mutta ihanteellisimmillaan ne on jo työtoiminnan alkaessa selvitetty, Anne Valppu- Vanhainen sanoo ja painottaa avoimen tiedonkulun merkitystä. - Sujuva kommunikointi varmistaa, että onnistuisimme ja välttyisimme hankalilta tilanteilta. - Yhteistyössä korostuu asiakkaan oma rooli ja hänen vastuunsa viedä asioita eteenpäin. Tarkoitus on, että työtoimintajakso ei ole vain toimenpide, vaan oikeasti parantaa työllistymisen edellytyksiä, painottaa Irene Vierinkari. - Olennaista on, että eri toimijat tietävät mitä toinen tekee. Verkosto ja asiakas arvioivat tilanteen yhdessä kolmen kuukauden välein ja tarvittaessa muuttavat suunnitelmaa ja tavoitteita. Toinen vaihe alkamassa Tavoiteltava kuntouttavan työtoiminnan ketju alkaa 1-2 työtoimintajaksolla, jatkuu esimerkiksi tukityönä ja johtaa parhaimmillaan työpaikan saamiseen tai koulutuksen aloittamiseen. Asiakasta ohjaa koko ajan sama Tekevän yksilövalmentaja, ja tiimissä pysyvät mukana myös tutut sosiaalityöntekijä ja työvoimaneuvoja. 10

11 Kuntoutuminen pitkästä työttömyydestä takaisin työhön vie aikaa. Ensimmäisten työtoiminta-asiakkaiden polut ovat juuri alkaneet muotoutua, ja heille on päästy tekemään jatkosuunnitelmia. Haasteena on nyt toisen vaiheen organisointi. - Asiakkaan pitäisi tarvittaessa palautua ensisijaisiin toimiin, sosiaali- ja työvoimatoimistojen peruspalveluihin. Riittävän tuen olisi jatkuttava, jotta tehdyt suunnitelmat toteutuisivat, Anne Valppu- Vanhainen korostaa. - Kuntouttavaa työtoimintaa voisi hyvin käyttää jo aikaisemmassa vaiheessa ja myös muiden tukimuotojen rinnalla niiden vaikutusta vahvistamassa. Tetran palveluohjauksessa tämä jo toteutuukin. valmennussäätiö Tekevän, Jyväskylän Katulähetyksen ja Jyvälän kanssa kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta, ja myös Jyväskylän maalaiskunta ostaa palveluja Tekevältä. Yksityisiltä yrityksiltä palveluja ei voida ostaa. Tekevässä kuntouttava työtoiminta sisältää erilaisiin työtehtäviin tutustumista ja yksilö- ja pienryhmäohjausta. Jyväskylän kaupunki seuraa alueensa kuntouttavan työtoiminnan kehitystä kaupungin työllisyyspalveluissa työskentelevän koordinaattorin kautta. Koordinaattori suunnittelee, ohjaa ja seuraa lain piiriin kuuluvan toiminnan toteuttamista ja toimii palveluohjaajana asiakkaiden ja verkostokumppaneiden rakentaessa aktivointisuunnitelmaan kirjattuja tukitoimia. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan Laki velvoittaa kunnan ja työvoimatoimiston tekemään yhdessä aktivointisuunnitelman pitkään työttömänä olleen, työmarkkina- tai toimeentulotukea saavan alle 25-vuotiaan asiakkaan kanssa. Yli 25-vuotiaat voivat halutessaan käyttää uuden lain suomia mahdollisuuksia. Aktivointisuunnitelmassa on ensiksi selvitettävä mahdollisuus tarjota asiakkaalle työtä tai työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma voi sisältää myös työllistymisvalmiuksia parantavia sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Kuntouttava työtoiminta kestää kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Kunta voi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa itse tai hankkia sitä ostopalveluna. Jyväskylän kaupungilla on ostopalvelusopimus Työ- 11

12 MIKOLLA ARJEN RYTMI OLI IHAN SEKAISIN Keskisuomalainen JYVÄSKYLÄ Päivi Kujala Viime vuonna 20-vuotiaalla Mikolla oli arjen rytmi sekaisin, kun työtä tai opiskelupaikkaa ei ollut ja alkoholin parissa saattoi kulua viikkokin. Toimeentulotukea saanut mies teki loppuvuonna sosiaali- ja työvoimaviranomaisten kanssa aktivointisuunnitelman, jossa sovittiin kuntouttavan työtoiminnan aloittamisesta työvalmennussäätiö Tekevällä Jyväskylässä. Joulukuusta lähtien Mikko on työskennellyt kirjansitomossa muutamana päivänä viikossa ja käynyt kerran viikossa päihdetyön tiimissä. Alkoholia ei ole mennyt yhtään koko aikana. - Enemmän siihen on vaikuttanut tämä säännöllisen rytmin löytyminen kuin tiimissä käyminen, hän sanoo. Tekevällä Mikko on tehnyt videonkansia, gradujen esilehtiä ja ainakin kolmeakymmentä eri hommaa. Järkeviä juttuja, mutta ei hänen tulevaisuudenalaansa. Tietokoneella musiikin tekoa ja graafista suunnittelua harrastava mies toivoo ammatin löytyvän esimerkiksi mainonnan suunnittelusta. Takana on keskeytyneitä opintoja, mutta uusi kiinnostava opiskelupaikka on nyt haussa. Tekevässä apua ongelmiin on saanut tarvitessaan omalta yksilövalmentajalta. Pienryhmän kanssa on käyty harrastamassa ja treenattu samalla sosiaalisia ja muita taitoja. Tekevän pestiä jatkuu näillä näkymin kesäkuun loppuun, jolloin työ- ja sosiaali- viranomaisten ja yksilövalmentajan kanssa katsotaan jatkoa: jos opiskelupaikkaa ei ole löytynyt, mitä sitten tehdään. Mikko pitää kuntouttavaa työtoimintaa erittäin hyvänä ideana, mutta kritisoi sen nimeä. - Ihan kuin ei olisi kyvykäs tekemään. Ennemmin voisi puhua vaikka harjoittavasta työtoiminnasta. Mikko saa erilaisia korvauksia noin 400 euroa kuukaudessa, joka koostuu toimeentulotuesta, seitsemän euron toimintarahasta päivää kohti ja matkakorvauksista. Summa on hyvin pieni, mutta kotona asuva sillä juuri selviää. Mikko sanoo, ettei ajattele tulevaisuutta kauhean pitkälle, mutta toiveissa on ammatin saaminen ja oma kämppä. - Äiti kyllä sanoo, että kukas meillä sitten siivoaa, jos mä lähden, mies nauraa. 12

13 TEKNISET ASIAT Alkuvuodesta tehtiin pääosa tietokone- ja ohjelmistohankinnoista. Kevättalvella suunniteltiin puusepänverstaan muuttoa ja siihen liittyviä järjestelyitä. Myös lisätilan rakentamista suunniteltiin puupajan ja rakennuspalveluyksikön käyttöön. Lisätilaa rakennettiin kesän ja syksyn aikana reilut 130 m 2. Puupajalta ylimääräiseksi jääneet 15 puuntyöstökonetta myytiin pois. Varsinainen puupajan muutto Sulunperään ajoittui syyskuulle. Tallilantien rakennuspalveluyksikön kiinteistön vuokrasopimus neuvoteltiin uusiksi ja vuokrasopimusta jatkettiin samalla vuoden 2005 loppuun. Keväällä pesulan alakerran varastotilat kunnostettiin pyykkien vastaanotto/lajittelutilaksi. Joulukuussa remontoitiin Halssilan pesulan yläkertaa ja sinne saatiin toimistot kolmelle henkilölle Kotivuokko-projektin tarpeisiin. Sähkösopimus neuvoteltiin uusiksi Jyväskylän Energian kanssa. Kesällä kunnostettiin ja maalattiin Aholaidan Einolatalon ikkunapuitteet. Tämä projekti tarjosi muutamalle kesätyöntekijälle ja projektin vetäjälle työpaikan pariksi kuukaudeksi. Rapeva-projektin tarpeisiin vuokrattiin Savelan kiinteistöstä opetustilat ja projektin vetäjälle työtila. Syksyllä suunniteltiin Aholaidan kokoonpanoyksikölle uusi layout ja samalla hankittiin uudet nimenomaan kokoonpanoon tarkoitetut laadukkaat työpöydät. Metallin kehittämisprojektin vetäjälle vuokrattiin toimistotila metalliverstaan yläkerrasta. Tikkakosken metalliverstaalle päätettiin hankkia revolverisorvi ja jyrsinkone koneistuspuolen alihankintatöitä varten. Syksyn aikana neuvoteltiin tietoliikenneratkaisut uusiksi ja päätettiin siirtää tietoliikennepalvelujen hankinta Jyväskylän Tietohallinnolta Kestel Oy:lle. Tämän ratkaisun myötä saatiin myös Tikkakosken, Halssilan Pesulan ja EkoCenterin valmennusyksiköihin ADSL-yhteydet aiempien modeemiyhteyksien tilalle. KIESO-PROJEKTI Kierrätyksen ja sosiaalisen työllistämisen projekti Kieso toteutettiin Keski-Suomen TE -keskuksen myöntämällä avustuksella. Projektiavustus koskee myös vuoden 2003 toimintaa. Lisäksi Keski-Suomen Ympäristökeskus myönsi avustusta huonekalujen ja rakennustarvikkeiden kierrätyksen käynnistämistä varten. Projektivuoden aikana rakennettiin toiminnallinen yhteistyöverkosto Tekevä -säätiön, Jyväskylän Katulähetys ry:n ja Jyväskylän Nuorisoasunnot ry:n välillä. Tavoitteena yhteistyössä laajentaa ja kehittää kierrätyspalveluja Jyväskylän seudulla sekä luoda uusia kuntoutustyöpaikkoja. Kehittämisaloiksi projekti päätti tekstiilien, huonekalujen ja rakennustarvikkeiden kierrättämisen laajentaminen koko Jyväskylän seudulle. Projekti saatiin organisoitua. Sille laadittiin toimintasuunnitelma sekä budjetti. Toimintasuunnitelman mukainen toiminnan käynnistäminen siirtyi vuodelle 2003 koska toiminnalle sopivia toimitiloja ei saatu hankittua toimintavuoden aikana. POMPPU- PROJEKTI PONNAHTI PYSYVÄKSI PALVELUKSI Tekevän ja Kelan yhteistyönä toteutettu Pomppuprojekti saavutti vuoden 2002 aikana tärkeän tavoitteen. Reilun kaksi vuotta kokeiluluontoisena toimintana toteutettu mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus hyväksyttiin pysyväksi kuntoutustoiminnaksi Tekevässä alkaen. Pomppu-projektin työhönvalmennuksen vahvaksi rungoksi on muodostunut Tekevän yksiköissä tehtävä työ ja pomppulaisten ryhmätapaamiset. Ryhmässä on keskusteltu kuntoutujien omien toivomusten mukaisia aiheita, tutustuttu erilaisiin luoviin toimintoihin, liikuttu yhdessä ulkona ja sisällä. Viikon lopussa on käyty kulunut valmennusviikko läpi treenipäiväkirjojen avulla. Pomppu-projektissa on huomattu, että vertaistuki, avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri sekä yhdessä tekeminen luovat hyvät puitteet valmennukselle. Vuoden 2002 aikana Pomppu-projektissa oli mukana parikymmentä kuntoutujaa. Työhönvalmennuksen pituudet vaihtelivat kuntoutujien tarpeen mukaan muutamasta kuukaudesta puoleentoista vuoteen valmennussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. 13

14 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2002 Tämä Tekevä-säätiön henkilöstötilinpäätös on tietosisällöltään jatkoa vuoden 2001 esitykselle. Kyseessä ei ole henkilöstöosaamisen arvon määrittäminen vaan henkilöstöraportti, mikä sisältää henkilöstön määrää, -rakennetta, työajan käyttöä ja työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia kuvaavia muuttujia. Varsinaisten henkilöstötulos tai taselaskelmien sijaan analyysia tehdään vertailuna edellisvuoteen. Henkilöstöä koskevat tiedot ovat pääosin saatu palkanlaskennan tilastoinnista. Työhyvinvoinnin osalta tiedot perustuvat kahteen kyselytutkimukseen, jotka tehtiin keväällä ja syksyllä Tapaturmatilastot perustuvat If Vakuutusyhtiön ilmoituksiin. Edellisvuoden tavoin henkilöstö jaetaan kahteen pääryhmään: toimihenkilöt ja työsuhteessa olevat palvelujen valmentautuja-asiakkaat. Toimihenkilöiden kokonaisuuteen kuuluvat työvalmentajat ja varsinainen hallintohenkilöstö. Valmentautuja-asiakkaiden pääryhmän muodostaa työllistetyt. Tarkastelun ulkopuolelle jää työharjoittelijat, -kokeilijat ja muut ei-palkkasuhteessa olleet palvelujen käyttäjäasiakkaat. 1. Henkilöstön määrä ja rakenne Vuonna 2002 säätiöön oli palkkasuhteessa yhteensä 372 henkilöä. Pääryhmittäin ja edellisvuoteen verrattuna he jakaantuivat seuraavasti: Taulukko1. * Toimihenkilöiden jakauma työsuhteen mukaan vuosina Taulukko 2. Käyttäjäasiakkaiden jakauma työsuhteen mukaan vuosina Taulukko 3. Henkilöstön ikärakenne Toimihenkilöiden keski-ikä oli 45,3 vuotta (miehet 45,2 ja naiset 45,4). Käyttäjäasiakkaiden vastaava luku oli 39,7 (39,6 ja 39,8 vuotta). Käyttäjäasiakkaiden ikäkeskiarvo aleni edellisvuodesta vajaalla kahdella vuodella. Toimihenkilöistä oli naisia 44,9 % ja miehiä 55,1%. Käyttäjäasiakkailla vastaavat luvut olivat 36,2% ja 63,8%. Toimihenkilöistä korkea-asteen koulutus oli neljällä, alemman korkea-asteen koulutus kuudella ja keskiasteen koulutus 33 :lla henkilöllä. Kahdelta toimihenkilöltä puuttui ammatillinen koulutus. 2. Työajan käyttö Tekevä-säätiössä oli v käytössä kaksi työajan seurantajärjestelmää. Toinen perustui palkkatilastointiin ja toinen työvalmentajien ja toimihenkilöiden kuukausittaiseen työaikaseurantaan. Palkanlaskenta tuotti normaalin palkkoihin vaikuttavan työaikajakauman ja valmentajien omat työaikailmoitukset toimintokohtaisen jakauman. Jälkimmäistä seurantaa ylläpidettiin vuoden verran ja se päättyi Kokonaistyöaika ja tehty työaika Säätiön toimihenkilöiden kokonaistyöaika/työntekijä oli v keskimäärin 220 työpäivää (v ). Poissaoloja (lomat, sairauspoissaolot jne.) kertyi keskimäärin 34 työpäivää (35). Käyttäjäasiakkaille työpäiviä kertyi keskimäärin 106 (123), mikä vastaa reilun n. 5 kk:n työssäolojaksoa säätiön palveluksessa. Poissaoloja kertyi 19 (26) työpäivää per käyttäjäasiakas. Tekevä-säätiössä aloitettiin vuoden 2002 syksyllä kannustepalkkajärjestelmän selvitystyö, minkä käytännön sovellus otetaan osittain käyttöön tilikaudella Sillä pyritään kokonaistulokselliseen arviointiin ja täydentämään henkilöstötilinpäätöksen tietosisältöä. * 14

15 Kuvio 1. Kokonaistyöaika, nettotyöaika ja poissaolot vuosina Kuvio 2. Tapaturmat ja korvauspäivät vuosina Työhyvinvointi 3.1.Tapaturmat 2.2. Ajan käyttö toiminnoittain Toimihenkilöiden omiin ilmoituksiin perustuvaa työajanseurantaa toteutettiin systemaattisesti reilun vuoden ajan Seurantatietoja kertyi muutamaa yksikköä lukuunottamatta yhteensä tuntia. Seurattavat toimintokohteet olivat tuotanto, valmennus, hallinto ja projektit. Näiden osalta kokonaisjakauma oli tuotanto 28%, valmennus 29%, hallinto 25% ja projektit 18%. Tuotannollisissa yksiköissä toiminnot jakautuivat puolestaan seuraavasti: tuotanto 51%, valmennus 36% hallinto 6% ja projektit 7%. Vakuutusyhtiön tapaturmatilaston mukaan vuonna 2002 kertyi 205 päivärahamaksuun johtanutta korvauspäivää. Tapaturmien ja korvauspäivien muutos vuosina on esitetty kuviossa 2. Palkanlaskennassa poissaoloja seurattiin lomapäivien, sairauspoissaolojen (oma ja lapsen sairastuminen), tapaturmien, koulutuspäivien, vanhempainlomien sekä muun luvallisen ja luvattomien poissaolojen osalta. Sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin noin 5,5 työpäivää valmentautujaa kohden. Toimihenkilöillä vastaava luku oli 8 työpäivää. Valmentautujien luvattomien poissaolojen vuoksi menetettiin keskimäärin 1,2 työpäivää valmentautujaa kohti. Tässä on lievää laskua edellisvuodesta. Kuvio 3. Työyhteisön toimivuus 3.2 Työtyytyväisyys Vuoden 2002 aikana tehtiin kaksi erillistä työtyytyväisyyttä koskevaa kartoitusta. Helmikuun kyselyyn vastasi vajaat 40 ja elokuun lopussa NetEffect Oy:n toteuttamaan kyselyyn 30 toimihenkilöä. Molemmissa kartoitettiin samoja työyhteisöä koskevia tekijöitä, vaikka esitetyt kysymykset eivät täysin identtisiä olleetkaan. Oheiseen kuvioon on annetut arvioinnit koottu vertailukelpoisina. Tuloksia arvioidaan siten, että mitä kauempana nollapisteestä arvosana on, sitä paremmin vastaajien mielestä työyhteisö esitettyjen tekijöiden suhteen toimii. 15

16 TEKEVÄ-SÄÄTIÖN TALOUDELLINEN ASEMA Tilikauden 2002 osalta säätiön taloudellisen tilanteen analysoinnissa on edellisvuoden tapaan kaksi tarkastelutapaa. Yhteiskunnallisen kannattavuusanalyysin (SYTA-malli) avulla pyritään arvioimaan säätiön taloutta osana julkisesti rahoitettua sosiaalipalvelujärjestelmää. Toinen tilinpäätökseen perustuva analyysi kuvaa säätiön taloudellisen tilanteen vuosimuutosta keskeisinä tunnuslukuina. Siinä yhteydessä tarkasteluun liittyy myös suppea toimialavertailu. Yhteiskunnallinen kannattavuus Sosiaalisten yritysten toiminnan analyysi-mallia (SYTA) käyttäen voidaan arvioida Tekevän yhteiskunnallista kannattavuutta vertaamalla säätiön tuottamaa taloudellista tulosta ja asiakasryhmilleen tarjoamia sisällöllisiä palveluja asetettuun miten olisi ilman Tekevää vaihtoehtotilanteeseen, missä huomioidaan: - vaihtoehtoinen pääasiallinen toimeentulo niille joiden palkkakustannukset ovat Tekevän kirjanpidossa tilikaudella potentiaaliset sosiaalisten tulonsiirtojen muutos (asumistuki, toimeentulotuki) - potentiaaliset sosiaali- ja muiden palvelujen lisäkäytöt jotka mahdollisesti olisivat aktivoituneet vaihtoehtotilanteessa Laskentatulos osoittaa, että julkisen sektorin samoihin henkilöihin kohdistunut rahoitus oli tarkastelukaudella n euroa ( euroa v. 2001) enemmän kuin vaihtoehtoisessa tilanteessa. Tällä panoksella on kuitenkin saatu aikaan seuraavat taloudelliset tulokset: - Nettoansioita on maksettu n ( ) euroa enemmän kuin vaihtoehtotilanteessa. Tämä nettoansioiden lisäys kohdistuu kokonaisuudessaan sosiaalisin perustein palkattuun henkilöstöön. - Yksityissektorilta on ostettu tuotteita ja palveluja n ( ) euron arvosta. Tätä yksityissektorin rahavirtaa ei olisi muodostunut vaihtoehtotilanteessa. - Organisaation oman toiminnan tulos + poistot (oma käyttö) ovat n ( ) euroa, jolla tuloksella voidaan turvata toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Toiminnallisesti julkisen sektorin lisäpanostusta ( eur) voidaan pitää kaikkien niiden eri aktiviteettien yhteenlaskettuna hintana joilla pyritään parantamaan valmentautuja-asiakkaan työ- ja toimintakykyä toiminta-ajatuksen mukaisesti. Vaikka malli ei huomioikaan siinä saavutettuja laadullisia arvoja, niin joka tapauksessa voidaan todeta, että lisäpanostus on syntynyt aktiivisen toiminnan (toteutuma) vallitessa. Passiivitilanteessa (vaihtoehto) näitä tuloksia ei olisi muodostunut. (Taulukko 1) Säätiön taloudellinen asema Tekevä-säätiön taloudelliselle toiminnalle on tyypillistä kaksi perusperiaatetta: 1. Toiminta ei -voittoatuottavassa, yleishyödyllisessä tarkoituksessa 2. Taloudellisen riskinoton välttäminen Ensimmäisestä periaatteen mukaan toiminnan kannattavuutta on pääomien tuottolaskelmien sijaan perustellumpaa mitata toimintakatteella ja investointien tulorahoitusosuudella. Taloudellisen riskinoton välttämistä kuvataan omavaraisuus- ja velkaantumisasteen muutoksella ja kykyä suoriutua lyhyen aikavälin velvoitteista maksuvalmiusindeksillä. Tunnusluvut on laskettu oikaistujen tilinpäätöstietojen mukaan. Esitettyjen tunnuslukujen perustella säätiön talous on neljän ensimmäisen toimintavuoden aikana kehittynyt suotuisasti ja verrattuna vastaaviin yhteisöihin vähintäänkin hyvin. Tehdyt investoinnit ja kehittämishankkeet säätiö on pääsääntöisesti kyennyt rahoittamaan omalla tulorahoituksella, mikä kuvaa yleishyödyllistä, riskinottoa karttavaa taloudenhoitoa. Käytännössä tämä toteutuu vain riittävän ja perustellun taloudellisen ylijäämän kautta. Voitaneen sanoa, että ei-voittoatuottavan yhteisön terve talous on aina vähintään seuraavan vuoden kehittämisinvestointien arvoinen. 16

17 Taulukko1. Talousprosessia koskevat tunnusluvut ja toimialavertailu 1 Toimialan keskiarvoluvut laskettu Raina-, Laptuote-, Rovanniemen Monitoimi keskus-, Honkalampi ja Tekevä-säätiön tilinpäätöksistä v Omatoiminen kulujäämä /toimintatuotot (varsinainen + varainhankinta) 3 Oma pääoma/taseen loppusumma 4 Korollinen pitkäaikainen velka / taseen loppusumma 5 Rahavarat + saamiset / lyhytaikainen velka 6 Toiminnan tulorahoitus / (investoinnit+velan lyhennys) SYTA-laskennan tulokset (suluissa tilikauden 2001 vertailuluvut) Kuvio 1. SYTA -analyysin tulokset 1 Vuonna 2002 kunnalle palautuviin eriin on laskettu mukaan toimitilojen vuokrat 17

18 18

19 TILINTARKASTUSKERTOMUS Työvalmennussäätiö Tekevän valtuuskunnalle Olemme tarkastaneet Työvalmennussäätiö Tekevän kirjanpidon, tilinpäätöksen, hallinnon ja toimintakertomuksen tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja säätiön toimihenkilöiden toiminnan lainmukaisuutta säätiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää ,12 euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpito- ja säätiölaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta, tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tarkastamaamme tilikautta koskeva tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille. Säätiön varat on sijoitettu asianmukaisesti ja sen toimielinten jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Jyväskylä 8. huhtikuuta 2003 Isto Lehtinen HTM, JHTT Vilho Riuttanen HTM 19

20 TELKÄNPESÄN SIIVOUSTA SUURELLA SYDÄMELLÄ Tutkija Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto Projektityöntekijä Vuokko Paljakka, Kotivuokko M ari Peltonen vastaa Kotivuokon järjestämistä puhdistuspalveluista Sotainvalidien palvelukoti Telkänpesässä. Palvelukoti käsittää kaksi viisikerroksista kerrostaloa ja niiden yhteiset tilat. Hänen kahdeksantuntinen työpäivänsä täyttyy palvelukodin asuntojen perussiivouksesta, mutta ajoittain työnkuvaan kuuluu myös muiden tilojen, kuten saunojen, jumppa- ja ruokasalien, siivousta. Vuodevaatteiden vaihdossa ja mattojen puistelussa Maria auttavat muut Kotivuokon puhdistuspalvelussa osa-aikaisesti työskentelevät työntekijät. 22 -vuotias Mari on suorittanut työpainotteisen koti-, laitostalous ja puhdistuspalvelualan perustutkinnon ja on ammatiltaan laitoshuoltaja. Lisäksi hän on käynyt Jyväskylän Aikuiskoulutuskeskuksen 3 kk kestävän Ohjattu työharjoittelu -koulutuksen. Tekevällä Mari aloitti työkokeilussa ja varsinaiset työt valmennustavoitteen mukaisesti Mari työskenteli Tekevällä aluksi työparina toisen valmentautujan kanssa ja myöhemmin itsenäisesti Jyväskylän kaupungin alihankintakohteissa. Näitä olivat mm. useampi päiväkoti, koulu ja liikuntapuiston huoltorakennus. Tekevälle tuloa edelsi reilun vuoden mittainen työttömyysjakso, jonka aikana Mari piti ammattitaitoaan yllä alan kursseilla. Tekevässä työ käsitti aluksi omien kohteiden siivousta ja jonkin verran myös ruuanlaittoa. Valmennussuunnitelman lisäpalveluiksi valittiin työelämään tutustuminen ja työelämätietous. Ohjaajana toimi Tekevän sisäisen puhdistuspalvelun työvalmentaja. Kotivuokossa Mari aloitti kesäkuussa Aluksi hän tuurasi muiden poissaoloja, mutta siirtyi jo pian osapäiväiseksi tukityöllistetyksi työntekijäksi Telkänpesään. Palvelukoti rupesi pikkuhiljaa tuntumaan omalta paikalta ja niinpä Mari siirtyi lokakuun alussa tekemään täyttä päivää ja otti päävastuun siivouksista. Mari pitää työstään paljon. Vaikka kiire aika ajoin painaakin päälle ja tiedonkulku joskus tökkii, tarmokas ammattisiivoja halajaa haasteita ja pyrkii jatkuvasti kehittymään työssään. Hän ottaa mielellään vastuuta työssään ja ohjaa esimerkiksi uusia työntekijöitä työn saloihin. Marille työ palvelutalolla ei ole pelkästään siivoustyön rutiinien hoitamista, vaan se vaatii myös sosiaalisia taitoja: vanhusten yksilölliset ominaisuudet ja vaatimukset on otettava huomioon ja heidän kanssaan on osattava kommunikoida. Mari on yksi 14 työntekijästä (vuoden 2002 lopun työntekijätilanteen mukaan), jotka työskentelevät pesula-, kiinteistönhuolto-, siivous- ja puhdistuspalveluyksiköistä muodostuvassa Kotivuokossa. Vuoden 2003 alusta lähtien niin juridisesti kuin organisatorisestikin Kotivuokon sosiaalisen yrityksen pilottihankkeessa toimineita entisiä Tekevän valmennusyksiköiden toimialoja on kehitystyössä täydennetty myös asiointi- ja hoivapalveluilla. Mari haluaa jatkaa työskentelyä Kotivuokossa, kun tä- 20

Yhteisöllisyys Tekevän yhteisöllisyys tarkoittaa työyhteisön tukea yksilön menestykselle ja tukea hänen kaikkien voimavarojensa käyttöön saamiselle.

Yhteisöllisyys Tekevän yhteisöllisyys tarkoittaa työyhteisön tukea yksilön menestykselle ja tukea hänen kaikkien voimavarojensa käyttöön saamiselle. TOIMINTA-AJATUS Tekevän tarkoituksena on yksilön työ- ja toimintakyvyn parantuminen työn avulla yksilön ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. VISIO 2007 1.3.2007 Tekevä on yksi johtavista

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9 Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Helsinki 2011 ISSN-L 1236-2115 ISSN 1797-9897 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS Kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävästä työtoiminnasta Tea Kairi Tua Nummelin Antti Teittinen Helsinki 2010 KEHITYSVAMMALIITON

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 Ammatti ja työ 4/2008 ADHD-liiton jäsenlehti Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9 Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 1 4 /2008 ADHD ja varusmiespalvelus,

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Missä lymyävät hyvät käytännöt?

Missä lymyävät hyvät käytännöt? Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa Sosiaalikehitys Oy Robert Arnkil, Timo Spangar, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen LTT-Tutkimus Oy Jari Karjalainen Työelämän

Lisätiedot