Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1"

Transkriptio

1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto Aika: klo Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi Virén varapuheenjohtaja Fabritius Markku Ikonen Virpi Petas Ann-Mari Salminen Timo Viljaniemi Ari Muut läsnäoloon oikeutetut: Sjölund Henrik kirkkovaltuuston puheenjohtaja Peltomäki Alli kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa Anttila Anne talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Antola Tuomas kokoukseen kutsuttu (KN b); poissa 35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUKSEN AVAUS 26 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA 28 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 29 TIEDOTUSASIAT 30 KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 31 VUODEN 2011 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA ESITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE 32 PAPINPOLUN TONTTIEN MYYMINEN 33 SEURAKUNNAN PELTOJEN VUOKRAUS 34 SÄHKÖSOPIMUS 35 LAUSUNTO TUOMIOKAPITULILLE KIRKKOHERRANVIRAN TÄYTÖSTÄ 36 HAUTAUSMAAN KESÄTYÖNTEKIJÄT 37 VUOSILOMASUUNNITELMA 38 SEURAKUNTAKODIN KÄYTTÖ 39 VALVOJA JA TYÖRYHMÄ INVALUISKAN JA WC:N VALMISTELUUN 40 EDUSTAJA KUNNAN NUORISOVERKOSTOON 41 STRATEGIAPROSESSIN JATKAMINEN 42 KOLEHTILISTAN TÄYDENNYS 43 TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ 44 SEURAKUNNAN LIITTÄMINEN KAUKOLÄMPÖÖN 45 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT a. Hoitohautojen kukat b. Hankintoja kirkkoherran käyttöön c. Itä-Uudenmaan seurakuntien neuvottelu seurakuntarakenteesta

2 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA SEURAAVAN KOKOUKSEN AIKA 47 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS LIITTEET 1. KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TASEKIRJA KARTTA MYYTÄVISTÄ TONTEISTA OTE KIINTEISTÖREKISTERISTÄ JÄLJENNÖS LAINHUUTOTODISTUKSESTA SÄHKÖSOPIMUS VUOSILOMASUUNNITELMA LÄMPÖSOPIMUS 44 ESITYSLISTA 25 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen. 26 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 : Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. KL 7:4: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 27 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA Viimeksi pöytäkirjantarkastajina toimivat Timo Salminen ja Ari Viljaniemi. Päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan seuraavat paikalla olevat kirkkoneuvoston jäsenet. PÄÄTÖS: Valittiin Päivi Virén ja Markku Fabritius. 28 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin työjärjestyksesi.

3 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDOTUSASIAT Kirkkoherra Anja Nurminen siirtyy Roihuvuoren seurakunnan palvelukseen alkaen. Lähtösaarna on pääsiäispäivän messussa 8.4. klo 10. Tuomiokapituli päättänee Myrskylän kirkkoherranviran hoidosta kokouksessaan. Ilmeisesti lääninrovasti Heikki Hakamies on vt. kirkkoherrana Uusi vt. kirkkoherra aloittanee työt Hiippakuntavaltuuston kokoukset ovat ja Seurakunta voi tehdä hiippakuntavaltuustolle esityksiä, jotka on lähetettävä tuomiokapituliin 6 viikkoa ennen kokousta. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 30 KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoherran viranhaltijapäätökset annetaan kirkkoneuvoston tiedoksi mahdollisia muutoksia varten. Päätösesitys: Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 3-5/12 merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 31 VUODEN 2011 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA ESITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE KJ 9:6: KJ 15:9: Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana... Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Puunmyynnin vuoksi Myrskylän seurakunnan tilinpäätös 2011 on ,84 ylijäämäinen. Ilman puunmyyntiä tilinpäätös olisi n alijäämäinen. Talouspäällikkö Anne Anttila esittelee tasekirjan kokouksessa. Päätösesitys: a) Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajalle. Tasekirja liitteenä 2.

4 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA b) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myöntää kirkkoneuvostolle vastuuvapauden. PÄÄTÖS: a) Päätösesitys hyväksyttiin. b) Päätösesitys hyväksyttiin. 32 PAPINPOLUN TONTTIEN MYYMINEN KV ; KN A. Kirkkovaltuusto päätti laittaa myyntiin kaksi Papinpolulla sijaitsevaa asuinkäyttöön tarkoitettua tonttia. Ylempi tontti on kooltaan arviolta m 2, alempi m 2. Tontit kuuluvat seurakunnan Tyskas 8:163 tilaan. Myrskylän seurakunta on saanut tarjouksen molemmista seurakunnan asuinkäyttöön tarkoitetuista tonteista Hannu Anttilalta. Hannu Anttilan tarjous molemmista tonteista on Kirkkolaki 14:4 mukaan: Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kun kirkkovaltuuston päätös on saanut lainvoiman (30 pv valitusaika), myyntipäätös lähetetään Helsingin hiippakunnan tuomiokapituliin lausuntoa varten ja sieltä edelleen kirkkohallitukseen vahvistettavaksi. Todennäköisesti vahvistamispäätös saadaan elo-syyskuussa. Liite 3: kartta Liite 4: ote kiinteistörekisteristä Liite 5: jäljennös lainhuutotodistuksesta Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että a) kirkkovaltuusto päättää myydä kaksi tonttia Hannu Anttilalle (kaksikymmentäyhdeksäntuhatta euroa) kauppasummasta. Myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. b) kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sen jälkeen, kun kirkkohallituksen vahvistamispäätös on saatu. PÄÄTÖS: a) Päätösesitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto hyväksyy kauppakirjaluonnoksen seuraavassa kokouksessa. b) Päätösesitys hyväksyttiin.

5 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNAN PELTOJEN VUOKRAUS KN ; KN A. Myrskylän seurakunta vuokraa omistamansa Tyskas-tilan peltoalueet (n. 6,99 ha) alkaen viideksi (5) vuodeksi myrskyläläiselle ympäristö- ja LFA- tukiin sitoutuneelle maanviljelijälle tarjousten perusteella. Lohkot ovat ympäristö- ja LFAtukikelpoisia, eivätkä ne ole hukkakaurarekisterissä. Tilatukioikeudet vuokrataan yhdessä peltojen kanssa. Pellot vuokrataan siinä kunnossa kuin ne ovat. Myrskylän seurakunnalle osoitetut sitovat tarjoukset avataan kokouksessa. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää antaa seurakunnan Tyskas-tilan pellot vuokralle eniten tarjoavalle myrskyläläiselle viljelijälle viideksi vuodeksi alkaen päättyen Pellot vuokrataan siinä kunnossa kuin ne ovat. Tukioikeudet vuokrataan yhdessä peltojen kanssa. Vuokrasopimuksen allekirjoittavat seurakunnan puolesta kirkkoherra ja talouspäällikkö. Käsittely: Vuokratarjoukset avattiin kokouksessa. Mikael Tångin tarjous oli 250,-, Sanna Malin-Lindroosin tarjous oli 356,60 ja Mika Lindqvistin tarjous oli 361,11. PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti vuokrata seurakunnan pellot Mika Lindqvistille 361,11 eurolla/ha/v. viideksi vuodeksi alkaen päättyen Tilatukioikeudet vuokrataan yhdessä peltojen kanssa. 34 SÄHKÖSOPIMUS Myrskylän seurakunta on Skapat Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston puitesopimuksesta. Puitesopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Asiakkaan sähköenergian hinta määräytyy Nasdaq OMX Oslo ASA:n sähköpörssistä kiinnitysajankohdan perusteella tai mikäli hinnan kiinnitystä ei ole tehty, hinta määräytyy toteutuneen HELSPOT kuukausi hinnan perusteella. Tarjouksia on saatu määräaikaan mennessä 2 kpl. Skapat Energia suosittelee Myrskylän seurakunnan sähköntoimittajaksi jaksolle Kymenlaakson Sähkö Oy:tä. Perustelu suositukselle: Kymenlaakson Sähkö Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin. Skapat Energian lähettämät asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Liite 6. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää valita Myrskylän seurakunnan sähköntoimittajaksi jaksolle Kymenlaakson Sähkö Oy:n. PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti valita sähköntoimittajaksi kokonaisvaltaisesti edullisimmin tarjoavan Kymenlaakson Sähkö Oy:n päätösesityksen mukaisesti.

6 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA LAUSUNTO TUOMIOKAPITULILLE KIRKKOHERRANVIRAN TÄYTÖSTÄ KN Myrskylän kirkkoherranvirka on auki alkaen. Kirkkoneuvosto päätti pyytää tuomiokapitulilta, että kirkkoherranvirkaa ei julisteta haettavaksi vaan täytetään sijaisjärjestelyllä. Mäntsälän seurakuntapastori Tuomas Antola on halukas tulemaan vt. kirkkoherraksi. Kirkkoneuvostolta on pyydetty lausuntoa järjestelystä. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää ilmoittaa tuomiokapitulille, että seurakunta ottaa mielellään Tuomas Antolan vt. kirkkoherraksi. Käsittely: Kirkkoneuvosto haastatteli Tuomas Antolaa, minkä jälkeen Antola poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. 36 HAUTAUSMAAN KESÄTYÖNTEKIJÄT Seurakunnan tämän vuoden työntekijätilanteen vuoksi hautausmaalle tarvitaan aikuisia työntekijöitä. Yleensä lastenohjaaja Tuija Forsström on lomautettu kesän ajaksi. Seurakunta voi lomautuksen sijasta tarjota lastenohjaajalle työtä hautausmaalla. Tällöin seurakunta ei tarvitse nuoria kesätyöntekijöitä. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää palkata Tuija Forsströmin hautausmaan kesätyöhön sille ajalle, jonka hän muuten olisi lomautettuna. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Tuija Forsströmin työaika on 24 h/ viikko yhteensä 4 p:nä, 6h/pv. Tarvittaessa voidaan pyytää tekemään myös lisätyötä. 37 VUOSILOMASUUNNITELMA Työntekijöiden vuosilomasuunnitelma tuodaan kokoukseen. LIITE Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talouspäällikön, diakonin, seurakuntamestarin ja lastenohjaajan vuosilomasuunnitelman ja merkitsee tiedoksi kanttorin ja vt. kirkkoherran vuosilomasuunnitelman. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. 38 SEURAKUNTAKODIN KÄYTTÖ Myrskylän Martat ovat lähettäneet anomuksen, että Martat saisivat käyttää seurakuntakotia maksutta 5-10 kertaa vuodessa. Tilojen käyttöä vastaan he tarjoutuvat tekemään talkootyötä seurakunnan tilaisuuksissa 1-2 kertaa vuodessa.

7 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Seurakunta on aikaisemmin antanut tiloja säännölliseen toimintaan maksutta vain kuoroille, jotka esiintyvät seurakunnan tilaisuuksissa. Tilojen antaminen muiden tahojen säännölliseen toimintaan on seurakunnan kannalta hankalaa, sillä alkuviikolla se rajoittaisi seurakunnan omien kokousten ja tilaisuuksien pitoa. Myös Campane harjoittelee talvikaudella srk-kodissa maanantaisin. Loppuviikolle ei mielellään oteta lisää tapahtumia, jotta sali voidaan ajoissa laittaa kuntoon viikonlopun tapahtumia varten. Lisäryhmien tulo srk-kotiin tuo myös lisäkustannuksia siivouksen ja ovien lukitsemisen vuoksi. Loppuviikon ylimääräiset tapahtumat voivat vaatia työntekijöiltä lisää työtunteja salin järjestämisen vuoksi. Päätösesitys: Seurakunta ei anna tilojaan maksutta säännölliseen ulkopuoliseen toimintaan. PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti antaa seurakuntakodin Martoille käyttöön maksutta noin 5 kertaa vuodessa ma-ke iltoina. Tilat on siivottava ja järjesteltävä käytön jälkeen. Varaus saatetaan perua, jos seurakunta tarvitsee tiloja omaan käyttöön. Tilojen käyttöä vastaan Marttojen toivotaan talkootyönä osallistuvan joskus seurakunnan tilaisuuksien järjestelyyn. 39 VALVOJA JA TYÖRYHMÄ INVALUISKAN JA WC:N VALMISTELUUN KN ; KN ; KV Tämän vuoden talousarvion investointiosassa (KV ) on päätetty seurakuntakodin invaluiskan ja wc:n rakentamisesta. Kirkkoneuvosto on käsitellyt alustavat rakennuspiirustukset Kustannusarvio oli Kirkkohallitus on myöntänyt avustusta rakentamiseen (KN ). Kirkkohallituksen päätöksen perustelussa mainitaan, että hankkeelle tulee järjestää valvonta. Rakentamisprojektia varten on syytä valita valvoja ja nimetä työryhmä. Työryhmän on tuotava kaikki tärkeimmät päätökset kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee valvojan ja asettaa työryhmän hoitamaan invaluiskan ja wc:n rakentamista. PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti valita valvojaksi rakennusmestari Jorma Vesasen ja asetti työryhmään seuraavat henkilöt Henrik Sjölundin pj., Päivi Virénin, Markku Fabritiuksen, Tuomas Antolan ja Anne Anttilan. 40 EDUSTAJA KUNNAN NUORISOVERKOSTOON Nuorisolain mukaisesti Myrskylän kunta on perustamassa monialaista yhteistyöverkostoa, nuorisoverkostoa, etsivän nuorisotyön tukemiseen. Lain mukaan kunnassa tulee olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jonka tehtävänä on koota

8 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä nuorten palvelujen saavutettavuudesta ja riittävyydestä. Verkosto ei käsittele yksittäisen nuoren asioita, vaan paikallisella tasolla yleisemmin nuorten tarvitsemien palvelujen toimivuutta. Kunnan kirjasto- ja vapaa-aikalautakunta on kokouksessa pyytänyt Myrskylän seurakuntaa nimeämään edustajan nuorisoverkostoon. Päätösesitys: Myrskylän seurakunnan edustajaksi nuorisoverkostoon nimetään vt. kirkkoherra Tuomas Antola, varalla diakoni Helka Fabritius. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. 41 STRATEGIAPROSESSIN JATKAMINEN Viime elokuussa aloitettu seurakunnan strategiaprosessia on kesken. Toiminnallisen puolen eri osa-alueet on käsitelty pienemmissä ryhmissä, mutta talouden, hallinnon ja kiinteistöjen osalta eri tavoitteiden priorisointia ei ole tehty. Kirkkoneuvoston on syytä käydä kaikkien aihealueiden asiat huolella läpi uuden vt. kirkkoherran kanssa. Aikataulun osalta tämä tarkoittaa, että strategiaa ei voida viedä hyväksyttäväksi kevään kirkkovaltuustoon. Mikäli kirkkoneuvosto voi pitää strategianeuvottelun loppukeväällä tai loppukesällä, tavoitteena olisi strategian hyväksyminen alkusyksyn kirkkovaltuuston kokouksessa. Tällöin strategia voi osaltaan vaikuttaa vuoden 2013 talousarvioin laadintaan. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto pitää erillisen strategianeuvottelun elokuussa. PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto pitää strategianeuvottelun klo KOLEHTILISTAN TÄYDENNYS Kirkkoneuvoston hyväksymästä kolehtisuunnitelmasta oli unohtunut 5.4. kiirastorstain kolehti. Päätösesitys: Kiirastorstaina kolehti kannetaan Yhteisvastuukeräykselle. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. 43 TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ Seurakunta on saanut vuonna 1996 Maine Raakel Niemelän testamentin (testamentti tehty ). Testamentin mukaan varat on käytettävä Niemelän sukuhaudan hoidon kustannuksiin ja ylijäävä osa Myrskylän seurakunnan vanhusten kotihoidon tukeen. Tällä hetkellä tilillä on ,81. Lisäksi hautainhoitorahastossa on Maine Niemelän hautarahasto 5.276,83. Niemelän sukuhaudan hoito maksaa n. 100

9 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA /vuosi, joten hautarahaston varat riittänevät n. 50 vuotta. Testamenttirahaa ei siis ole tarvittu haudanhoitoon. Sitä on käytetty parina viime vuotena vanhusten retkiin n. 400 /vuosi. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Maine Niemelän testamenttivaroja voidaan käyttää vuosittain vanhusten kotihoidon tukeen ja virkistykseen. PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti, että Maine Niemelän testamenttivaroja voidaan käyttää vuosittain max vanhusten kotihoidon tukeen ja virkistykseen. 44 SEURAKUNNAN LIITTÄMINEN KAUKOLÄMPÖÖN KN , KV , KV Myrskylän Lämpövoima Oy rakentaa Myrskylän kirkonkylän alueelle pääasiallisesti kotimaista polttoainetta käyttävän lämpölaitoksen ja lämpöverkoston. Myrskylän seurakunnalla on mahdollisuus solmia sopimus kaukolämmön toimittamisesta seurakunnan kiinteistölle. Kirkon osalta seurakunnan tulisi hankkia suunnitelma lämmitysjärjestelmän vaihdosta korvamaan sähkölämmitys vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä. Nykyiset öljylämmityksen (srk-koti, pappila, kanttorila ja lämpökeskus) kustannukset ovat olleet v n /v., 2010 n /v. Vastaavat sähkölämmityskulut kirkon osalta ovat olleet /v. ja /v. Uuden lämmitysjärjestelmän liittymismaksu tulisi olemaan noin ja arvioidut vuosilämmityskustannukset noin 25 % nykyistä pienemmät. Kunnan sopimusmallit liitteenä 8, joita seurakunta tulisi käyttämään. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että a) seurakunta päättää liittyä kaukolämpöön. b) Myrskylän Lämpövoima Oy:n kanssa solmitaan sopimus kaukolämmön toimittamisesta seurakunnan kiinteistöille. c) seurakuntaa hankkii suunnitelman kirkon lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi. d) seurakunta hakee hankkeelle kirkkohallitukselta rakennusavustusta kustannusarvion selvittyä. PÄÄTÖS: a) Päätösesitys hyväksyttiin. b) Päätösesitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimusluonnoksen seuraavassa kokouksessa. c) Kirkkoneuvosto päätti, että pyydetään suunnitelma Juhani Reniltä. d) Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta hakee hankkeelle kirkkohallitukselta rakennusavustusta kustannusarvion selvittyä. e) Kirkkoneuvosto päätti valita kaukolämpöjärjestelmän uusimisen valvojaksi rakennusmestari Jorma Vesasen ja asetti työryhmään seuraavat henkilöt Henrik Sjölundin pj., Päivi Virénin, Markku Fabritiuksen, Tuomas Antolan ja Anne Anttilan. Kaukolämpösopimukset allekirjoittavat Henrik Sjölund ja Päivi Virén.

10 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT a) Todettiin, että seurakuntamestari Merja Karjalainen saa päättää seurakunnan hoitohautojen kukat. b) Uudelle vt. kirkkoherralle Tuomas Antolalle seurakunta ostaa uuden kännykän max hinta 300,- sekä uusi alba. c) Tiedoksi merkittiin Porvoossa pidettävä Itä-Uudenmaan seurakunnille tarkoitettu tilaisuus seurakuntarakenteesta. Järjestäjinä ovat Helsingin ja Porvoon tuomiokapitulit. Tilaisuuteen on kutsuttu kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja/tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. 46 SEURAAVAN KOKOUKSEN AIKA Päätösesitys: Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään ke klo Kirkkovaltuusto pidetään klo 19. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. 47 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Päätösesitys: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeen ja päättää kokouksen. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimuksen ja päätti kokouksen klo KOKOUKSEN PUOLESTA: Anja Nurminen Puheenjohtaja Anne Anttila Sihteeri Kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsemina olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi. Myrskylässä Myrskylässä Päivi Virén Pöytäkirjantarkastaja Markku Fabritius Pöytäkirjantarkastaja

11 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Myrskylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa Todistaa Myrskylän kirkkoherranvirastossa Tuomas Antola vt. kirkkoherra

12 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA MYRSKYLÄN SEURAKUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto Pöytäkirjan pykälä 47 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 25, 27-32, 35, 37, 39-41, 44, 45 c, 46, 47 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 26, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 45 a, 45 b Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Myrskylän seurakunnan kirkkoneuvosto Keskustie 2, Myrskylä Telekopio: (019) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 26, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 45 a, 45 b Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 4.10.2011 klo 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot