Keskiviikko Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Salmi Marjaana Tuina Juhani puheenjohtaja varajäsen varajäsen poissa poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Laine Pekka Perälahti Raimo Lätti Jouni Marjamäki Ritva KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri poissa ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Risto Nihtilä Riitta Puupponen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 260. Kokouksen avaus 261. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 262. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 263. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 264. Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan pöytäkirja 265. Vs. nuorisosihteerin sijaisuusjärjestelyt tilapäisissä poissaoloissa 266. Kirkkovaltuuston työjärjestys ja valtuustoaloite valtuustoaloitteen esittelystä 267. Kirkkoteatteriohjaajan johtosäännön hyväksyminen 268. Kirkkoneuvoston lausunto II kappalaisen viran täyttöön liittyen 269. Esitys ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran täyttämisestä 270. Lausunto tuomiokapitulille pastori Heidi Kajander-Maavuoren hoitovapaasta 271. Virkamääräyspyyntö pastori Tarja Tommiselle 272. Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen palvelukyselyn yhteenveto 273. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kirje kirkkoneuvostolle 274. Kirkkoneuvoston lausunto tuomiokapitulille pastori Anita Passilahden virkavapausanomuksesta 275. Kirkkoneuvoston lausunto tuomiokapitulille pastori Laura Marian Latikan virkavapausanomuksesta 276. Maksuunpannut verot vuodelta Ohjaaja- ja avustajapalkkiot sekä musiikkityön palkkiot vuodeksi Hinnastot ja maksuperusteet vuodeksi Hautainhoidon hinnasto vuodeksi Talousarvio vuodeksi 2009 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden (työalojen) toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmien hyväksyminen talousarvio 2009 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Perheneuvonnan vastaanottosihteerin osa-aikaisen viran perustaminen lukien 283. Sähkön hankintasopimuksien ja kilpailuttamisen muutos 284. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 285. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluettelon asiat 286. Kirkon yhteyteen otetut 287. Kirkkovaltuuston kokouksen asiat 288. Muita asioita 289. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 1 ja rukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 261 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 262 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Nihtilä ja Riitta Puupponen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa tiistaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 263 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten, että lisälistan asiat käsitellään seuraavissa kohdissa: 274 Kirkkoneuvoston lausunto tuomiokapitulille pastori Anita Passilahden virkavapausanomuksesta 275 Kirkkoneuvoston lausunto tuomiokapitulille pastori Laura Maria Latikan virkavapausanomuksesta.

4 Kirkkoneuvosto Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan pöytäkirja Liitteenä 1 Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan pöytäkirja 3/2008 liitteineen kirkkoneuvoston tietoon. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 265 Vs. nuorisosihteerin sijaisuusjärjestelyt tilapäisissä poissaoloissa Nuorisosihteeri Markku Petlinin ollessa opintovapaalla, vs. nuorisosihteerinä toimii nuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiainen. Markku Petlinin työssä ollessa Kirsi Kupiainen on kirkkoneuvoston päätöksellä toiminut nuorisosihteerin sijaisena tilapäisissä poissaoloissa. Nyt vs. nuorisosihteerille ei ole nimetty sijaista tilapäisiä poissaoloja varten. Diakoniatyössä vastaava järjestely on myös kirkkoneuvostossa määritelty ja sijaiseksi nimetylle työntekijälle on tästä vastuusta maksettu myös korvaus. Nuorisotyössä on sijaisuuskysymyksestä keskusteltu ja vs. nuorisosihteeri on esittänyt, että sijaiseksi vs. nuorisosihteerin tilapäisten poissaolojen varalta nimettäisiin nuorisotyönohjaaja Satu Rytilahti. Peruspalkka on vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa korkeampi silloin, kun on olemassa tehtävään liittyvä erityinen peruste. Tällaiseksi erityiseksi perusteeksi on Hyvinkään seurakunnassa hyväksytty mm. erikseen nimettyjen esimiesten sijaisten lisävastuu (vaihtuva, ei johtosääntöön perustuva lisävastuu). Vastaavista lisävastuista maksetaan tällä hetkellä 40,92 euroa kuukaudessa. Nimetään Satu Rytilahti vs. nuorisosihteerin sijaiseksi tilapäisissä poissaoloissa. Satu Rytilahdelle maksetaan lisävastuusta 40,92 euroa kuukaudessa. Ehdotus hyväksyttiin.

5 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston työjärjestys ja valtuustoaloite valtuustoaloitteen esittelystä Kirkkovaltuusto vahvistaa kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 nojalla itselleen työjärjestyksen. Työjärjestyksessä on tarkemmat määräykset kirkkovaltuuston työskentelystä sen lisäksi mitä kirkkolaissa säädetään ja sen nojalla, mitä kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä määrätään. Nykyinen Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestys on hyväksytty kirkkovaltuustossa Vuoden 1994 jälkeen on kirkkolakiin ja järjestykseen tullut muutoksia, jotka koskevat myös kirkkovaltuuston työjärjestykseen liittyviä asioita. Pekka Kiutun jättämät valtuustoaloitteet Kirkkoneuvosto on kokouksessaan todennut valtuutettu Pekka Kiutun jättämiin valtuustoaloitteisiin, jotka koskivat kirkkovaltuuston työjärjestyksen uudistamista (liite 2) sekä valtuustoaloitteiden esittelyä (liite 3), että aloitteet valmistellaan hallintotyöryhmän kautta kirkkoneuvostolle. Hallintotyöryhmä on käsitellyt kirkkovaltuuston työjärjestyksen uudistamista ja samassa yhteydessä ottanut kantaa valtuustoaloitteen esittelyyn. Liitteenä 4 on uuden kirkkolainsäädännön 2008 mukaisesti päivitetty kirkkovaltuuston työjärjestys, joka pohjaa kirkkohallituksen mallityöjärjestykseen. Valtuustoaloitteen käsittelyyn liittyvässä aloitteessa todetaan mm., että olisi toivottavaa, että valtuusto voisi käydä lähetekeskustelun aloitteesta ennen kuin se lähtee käsittelyyn ja että aloitteen tekijälle annettaisiin mahdollisuus esitellä aloitteensa kirkkoneuvostolle. Näistä toiveista on käyty keskustelua mm. hallintotyöryhmässä, jonka keskustelun pohjalta esitetään vastauksena aloitteeseen kirkkovaltuuston työjärjestykseen ( 9), että aloitteen tekijälle annetaan mahdollisuus aloitetta jättäessään esitellä sitä kirkkovaltuustossa. Aloitteen esittelystä kirkkoneuvostolle voi kirkkoneuvoston puheenjohtaja päättää aloitteen sisällöstä riippuen tapauskohtaisesti. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kirkkovaltuuston työjärjestyksen liitteen 4 mukaisena. Vastauksena valtuustoaloitteeseen koskien aloitteen esittelyä, kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että työjärjestyksen :ään 9 lisätään maininta valtuustoaloitteen esittelymahdollisuudesta. Aloitteen esittelystä kirkkoneuvostolle kirkkoneuvoston puheenjohtaja päättää aloitteen sisällöstä riippuen tapauskohtaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Kirkkoteatteriohjaajan johtosääntö Kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan kirkkoteatteriohjaajan viran alkaen. Samassa päätöksessä todettiin, että kirkkoteatteriohjaajan viralle tullaan laatimaan tehtävänkuva. Asia on tänä syksynä tullut ajankohtaiseksi ja kirkkoherra ja julistuksen vastuukappalainen sekä myöhemmin neuvotteluissa mukana ollut kirkkoteatteriohjaaja ovat käyneet asiaa läpi ja vastuukappalainen on neuvottelujen pohjalta laatinut ehdotuksen johtosäännöksi julistusjohtokunnan kautta kirkkoneuvostolle tuotavaksi. Julistusjohtokunta on kokouksessaan käsitellyt johtosääntöehdotuksen ja päättänyt lähettää sen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Ehdotus liitteenä 5. Hyväksytään kirkkoteatteriohjaajan johtosääntö liitteen 5 mukaisena. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että 8 kohdan 4 loppuosa kuuluu: ja osallistua tarvittaessa rippikoululeireille. 268 Kirkkoneuvoston lausunto II kappalaisen viran täyttöön liittyen Hyvinkään seurakunnan II kappalaisen virka vapautuu lukien rovasti Tauno Tuomisen jäädessä eläkkeelle. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julistaa istunnossaan Hyvinkään seurakunnan II kappalaisen viran haettavaksi. Hakuaika päättynee Tuomiokapituli antaa todennäköisesti tammikuun istunnossa hakemukset valmisteluun ja helmikuussa lausunnon virkaa hakeneista ja lähettää lausunnon sekä hakijoiden paperit seurakuntaan, jossa kirkkovaltuusto suorittaa vaalin kirkkoneuvoston esityksestä. Kirkkovaltuuston kokous, jossa vaali tultaneen suorittamaan, on alustavasti suunniteltu pidettäväksi Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 15/2004 todetaan kappalaisen vaalista: Kappalaisen viralla ei ole viran tehtäviä määrittelevää johtosääntöä. Tehtävät on määritelty KJ 5:1 :ssä. Viran toimenkuvan perusteena on yleensä papiston työnjakokirjassa sovittu työnjako. Hakijoiden ja tuomiokapitulin kannalta on suositeltavaa, että kirkkoneuvosto kirjaa työnjakokirjan pohjalta ja seurakunnan tarpeista nousevat kappalaisen viran tehtävät, kun virka on tulossa avoimeksi. Tällä on merkitystä sekä hakijoiden että heitä arvioivan tuomiokapitulin kannalta, sillä hakijoita arvioidaan heidän osoittamansa kyvyn ja taidon perusteella ottaen huomioon seurakunnan tarpeet (KJ 6:32 a ).

7 Kirkkoneuvosto Seurakunnassa määritellyt viran tehtävät tulee saattaa tuomiokapitulin tietoon. Viran haettavaksi julistamisen jälkeen valintaperusteita ei tule muuttaa tai lisätä. Tuomiokapitulin on myös tiedettävä, tullaanko virkaan valitulta vaatimaan nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä. Haastattelun suunnittelu Kirkkoneuvoston on suositeltavaa asettaa hyvissä ajoin valintaryhmä, jonka tehtävänä on haastatella hakijat ja suorittaa ansiovertailu. Valintaryhmään kuuluu yleensä sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä, joilla on tuntuma täytettävän viran tehtäviin ja virassa onnistumisen edellytyksiin. Kappalaisen vaalissa kirkkoherra on luontevin valinta valintaryhmän puheenjohtajaksi. Papiston työnjako on tällä hetkellä Hyvinkään seurakunnassa selkeästi sovittu, vaikka sijaisiakin papistossa on. Papisto on meillä jaettu kolmelle sektorille: julistukseen, kasvatukseen ja palveluun. Jokaisella sektorilla on oma vastuukappalainen, joka toimii myös esimiehenä, tiiminsä vetäjänä sekä vastaa oman alueensa hallinnollisista asioista yhdessä työalasihteerin kanssa. Nyt aukijulistettava kappalaisen virka kuuluu julistuksen tiimiin, työalana on lähetystyö ja siihen sisältyy myös vastuukappalaisen tehtävät. II kappalaisen virassa kirkkoneuvosto lausuntonaan painottaa seuraavia seikkoja: 1. Valittavan henkilön tulisi olla yleiseen seurakuntatyöhön pystyvä ja motivoitunut sekä kykenevä työskentelemään kaikkien kanssa sukupuoleen katsomatta. 2. Kappalaisen oma nimetty työala on julistussektorilla lähetystyö ja lisäksi virkaan kuuluu julistuksen vastuukappalaisen tehtävät. 3. Kappalaiselta edellytetään johtamistaitoja. 4. Valittavalta henkilöltä toivotaan kokemusta kaupunki- ja lähiömäisestä yhteisöstä. Työpaikkakunnalla asumista arvostetaan. 5. Kielitaitovaatimus KJ 6:8c 2 mom. mukainen 6. Rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä. Nimetään valintaryhmä valmistelemaan kappalaisen valintaa. Hyväksyttiin kirkkoneuvoston lausunto viran painotuksista. Valintaryhmään valmistelemaan kappalaisen vaalita nimettiin puheenjohtajaksi kirkkoherra Ilkka Järvinen sekä kirkkoneuvoston jäsenet Pentti Helttunen, Reijo Huuskonen ja Riitta Puupponen ja sihteeriksi hallintosihteeri Ritva Marjamäki.

8 Kirkkoneuvosto Esitys ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran täyttämisestä Viime kesänä auki olleeseen ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan tuli Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille määräaikaan mennessä seitsemän hakemusta. Tuomiokapitulin antama lausunto hakijoista on liitteenä 6. Tuomiokapituli totesi hakijoista viisi kelpoisiksi virkaan. Myöhemmin kaksi hakijaa on vetänyt hakemuksensa pois. Liitteenä 7 on seurakunnassa laadittu yhteenveto niistä kolmesta viran hakijasta, jotka ovat vaalissa mukana. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan valinnan valmistelutyöryhmään kirkkoherra Ilkka Järvisen, julistusjohtokunnan puheenjohtajan Pekka Kiutun, johtokunnassa kirkkoneuvoston edustajana toimivan Pentti Helttusen, julistuksen vastuukappalaisen Tauno Tuomisen, johtavan kanttorin Erkki Hannosen sekä kirkkoneuvoston jäsenet Tuula Karhusen ja Marja-Leena Virtasen ja sihteeriksi hallintosihteeri Ritva Marjamäen. Hakijoita kuultiin Hyvinkään kirkossa Kuulemis- ja haastattelutilaisuuteen oli kutsuttu kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsenet. Valmistelutyöryhmä antoi hakijoista lausuntonsa haastattelutilaisuuden jälkeen Lausunto on liitteenä 8. Esitetään kirkkovaltuustolle, että ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan valitaan musiikin maisteri Minna Kettunen. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Kirkkoneuvosto Lausunto tuomiokapitulille pastori Heidi Kajander-Maavuoren hoitovapaasta Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt Heidi Kajander- Maavuorelle virkavapautta äitiys- ja vanhempainlomaa varten siten, että äitiysloman viimeinen päivä on Nyt Heidi Kajander-Maavuori on hakenut hoitovapaata Vuosilomalla hän on (lomakausilta ja ). Kirkkoherra on lähettänyt tuomiokapitulille Heidi Kajander-Maavuoren hoitovapaahakemuksen ja samassa yhteydessä virkamääräyspyynnön pastori Kalle Leppälälle, joka on nyt toiminut tuomiokapitulin virkamääräyksellä Heidi Kajander-Maavuoren sijaisena lukien. Kirkkoneuvosto puoltaa Heidi Kajander-Maavuoren virkavapausanomusta hoitovapaata varten sekä pastori Kalle Leppälälle virkamääräyspyyntöä vastaavaksi ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. 271 Virkamääräyspyyntö pastori Tarja Tommiselle Kirkkovaltuusto valitsi seurakuntapastorina Hyvinkään seurakunnassa toimivan pastori Juha Koivulahden seurakuntamme IV kappalaiseksi kokouksessaan Juha Koivulahti saanee virkamääräyksen kappalaisen virkaan tuomiokapitulin istunnossa marras- tai joulukuussa Näin Hyvinkään seurakunnan IV seurakuntapastorin virka vapautuu. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 33 mukaan seurakuntapastorin virkaan tuomiokapituli määrää hiippakuntaan kuuluvan sopivan papin. Ellei asian kiireellisyys muuta vaadi, tuomiokapitulin on ennen määräyksen antamista varattava kirkkoneuvostolle tilaisuus antaa lausunto. Tuomiokapituli ei ole sidottu kirkkoneuvoston antamaan lausuntoon, mutta seurakunnan kannan saaminen tuomiokapitulin tietoon on tärkeää. Tuomiokapitulista on aiemmin ohjeistettu, että seurakuntapastorin virkoja täytettäessä on tarkoituksenmukaista haastatella omassa seurakunnassa mahdollisesti sijaisina toimivat papit. Seurakunnassamme on tällä hetkellä sijaisina neljä pappia, Tarja Tomminen, Kimmo Hujanen, Kalle Leppälä ja Hanna Leppälä. Sijaisista Tarja Tomminen hoitaa tällä hetkellä vs. IV seurakuntapastorin sijaisuutta Juha Koivulahden ollessa vt. kappalainen. Tarja Tommisen virkamääräys on määritelty jatkuvaksi siihen saakka, kunnes IV kappalaisen virka on vakinaisesti täytetty.

10 Kirkkoneuvosto Tarja Tomminen on 44-vuotias Espoon hiippakunnan pappi. Hän on hoitanut useita sijaisuuksia Hyvinkään seurakunnassa vuodesta 2003 alkaen, yhteensä noin kolme vuotta. Tällä hetkellä hän toimii kasvatussektorilla. Kimmo Hujanen on ollut sijaisena Hyvinkäällä vuodesta 2006 lukien, mutta hän ei ole ollut kiinnostunut kasvatussektorin tehtävistä, jolle työalalle nyt avautuva seurakuntapastorin virka sijoittuu. Kalle Leppälä ja Hanna Leppälä ovat viime kesänä papeiksi vihittyjä ja ovat nyt ensimmäisissä sijaisuuksissaan Hyvinkään seurakunnassa. Tarja Tomminen tiedetään ahkeraksi, tunnolliseksi ja taitavaksi työntekijäksi. Hän on yhteistyöhaluinen ja taitoinen pappi, jonka työhön seurakunta on ollut tyytyväinen. Kirkkoherra on keskustellut Tarja Tommisen kanssa virkamääräyksen pyytämisestä IV seurakuntapastorin virkaan ja Tarja Tomminen on ilmoittanut olevansa halukas virkaa hoitamaan. Kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan tuomiokapitulille, että mikäli pastori Juha Koivulahti saa virkamääräyksen Hyvinkään seurakunnan IV kappalaisen virkaan, pastori Tarja Tommiselle pyydetään virkamääräystä Hyvinkään seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaan samasta ajankohdasta lukien, kun Juha Koivulahti saa virkamääräyksen kappalaisen virkaan. Ehdotus hyväksyttiin. 272 Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen palvelukyselyn yhteenveto Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskus vietti 10-vuotisjuhliaan Samana päivänä neuvottelukeskuksessa olivat myös avoimet ovet. Juhlassa julkistettiin perheasiain neuvottelukeskuksen asiakkaille tehty palvelukysely. Johtavan perheneuvojan kirje ja palvelukyselyn yhteenveto tiedoksi kirkkoneuvostolle liitteenä 9 (salainen liite). Merkitään tiedoksi. Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Hyvinkään osaston kirje kirkkoneuvostolle Sleyn Hyvinkään osasto, osaston puheenjohtaja Pirkko Ojala ensimmäisenä allekirjoittajana, on lähettänyt kirkkoneuvostolle kirjeen, jossa osasto toivoo, että Sleyn Hyvinkään osaston toiminta voisi koko laajuudessaan näkyä seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa kunkin viikonpäivän kohdalla. Kirje liitteenä 10. Seurakunta on toiminut nykyisessä tilanteessa siten, että Sleyn toiminnasta on ilmoitettu seurakunnallisissa ilmoituksissa sekä viikko-ohjelmassa Muuta ja tulevaa osiossa, näin lähinnä Luther-talon lähetysiltojen osalta. Lähetysiltoihin Sleyn Hyvinkään osasto pyytää aika ajoin myös meidän seurakuntamme joitakin työntekijöitä puhumaan. Luther-talossa järjestettävät jumalanpalvelukset eivät voi olla seurakuntamme toimintaa, koska oman seurakuntamme työn-tekijät eivät niitä toimita. Jos ne pidettäisiin yhteistyössä seurakunnan kanssa, silloin pitäisi voida edellyttää, että oman seurakuntamme papin olisi myös mahdollista jumalanpalvelus toimittaa. Nyt näin ei ole ja tässä tapauksessa emme tietenkään voi suostua kirkkomme virkakäsityksestä poikkeaviin ratkaisuihin. Näin ollen Luther-talon jumalanpalveluksista ilmoittaminen osana Hyvinkään seurakunnan toimintaa, aiheuttaisi seurakunnassa ristiriitaisen, hämmentävän ja seurakunnassamme hyvin toimivaa yhteistyötä haavoittavan käytännön. Hyvinkään seurakunta on aina tehnyt ja haluaa tehdä yhteistyötä myös Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa. Toimintatapojen tulee silloin, kun Hyvinkään seurakunta toiminnasta omissa julkaisuissaan ilmoittaa, noudattaa kirkkomme virallisesti hyväksymää järjestystä. Seurakunta ei esittelyssä mainituin perustein ilmoita Luther-talon jumalanpalveluksia omissa ilmoituksissaan. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston lausunto tuomiokapitulille pastori Anita Passilahden virkavapausanomuksesta Anita Passilahti on anonut Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta virkavapautta , anomus liitteenä (salainen) Kirkkoneuvoston lausunto liitteenä (salainen). Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen lausunnon tuomiokapitulille pastori Anita Passilahden virkavapausanomuksesta. Ehdotus hyväksyttiin. 275 Kirkkoneuvoston lausunto tuomiokapitulille pastori Laura Maria Latikan virkavapausanomuksesta Laura Maria Latikkaa on Espoon tuomiokapitulista pyydetty hoitamaan hiippakuntasihteerin viransijaisuutta Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa Tästä syystä Laura Maria Latikka anoo virkavapautta Hyvinkään seurakunnan III kappalaisen virasta em. ajaksi. Anomus liitteenä. Laura Maria Latikka on tullut Hyvinkään seurakuntaan seurakuntapastoriksi Hoitovapaalla hän on ollut III kappalaiseksi hänet valittiin hänen hoitovapaalla ollessaan alkaen. Tehtävän hän otti vastaan hoitovapaalta palattuaan Laura Maria Latikka on myös sivutoimisesti hoitanut Espoon hiippakunnan uskontokasvatussihteerin tehtäviä. Hyvinkään seurakunnan seurakuntapapistossa on tällä hetkellä eri syistä (mm. äitiys- ja sairauslomia sekä eläkkeelle jääntejä) neljä sijaista, Laura Maria Latikan sijaisuus tulee olemaan viides ja seuraava tilanne on edessä Tauno Tuomisen jäädessä vuosilomalle ja eläkkeelle helmikuun 2009 alusta. Seurakuntatyön ja seurakunnan toiminnan kannalta virkavapaus ei tässä tilanteessa ole toivottava asia. Uusi hallinto-organisaatio on nyt toista vuottaan toiminnassa ja tiimit ovat muodostuneet, joten pysyvyys olisi seurakunnan toimintaa ajatellen tärkeätä. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulista on Laura Maria Latikalle nyt pyyntö tehtävään tullut ja lienee seurakuntatyönantajan myös työntekijänsä toivetta ajateltava.

13 Kirkkoneuvosto Laura Maria Latikka oli ensin toivonut virkavapaataan kahdessa osassa siten, että hän olisi kesäaikana ollut lomalla Hyvinkään seurakunnasta. Kirkkoherran kanssa käydyn neuvottelun jälkeen on päädytty seurakunnan kannalta toimivampaan ratkaisuun ja virkavapaus on nyt anottu yhtenä jaksona. Kertyvät vuosilomat voidaan tarvittaessa maksaa rahana. Kirkkoneuvosto puoltaa Laura Maria Latikan virkavapausanomusta Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 276 Maksuunpannut verot vuodelta 2007 (Lätti) Verohallinto on saanut valmiiksi lopulliset tiedot verovuodelta 2007 maksuunpannuista ansio- ja pääomatuloveroista sekä yhteisöverosta. Kirkollisverojen määrä kasvoi koko maassa 6,2 %. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 7,5 %. Seurakuntien yhteisövero-osuuden uusi jakotapa muutti olennaisesti seurakuntien välisiä yhteisöveron jakosuhteita. Hyvinkään seurakunta: maksettava kirkollisvero (ansio- ja pääomatuloverot) vuodelta 2007 maksuunpantu veromäärä oli yhteensä euroa (+7,1 %). tilinpäätökseen kirjattiin verotuloja euroa (+5,7 %). Hyvinkään seurakunnan osuus yhteisöveron tuotosta seurakunnan osuus yhteisöverosta oli euroa (+36,4 %) tilinpäätökseen yhteisöveroja kirjattiin euroa (+36,8 %). Lisätietona voidaan todeta, että Hyvinkään kaupungin kunnallisverotulot kasvoivat 11,0 % (kunnat keskimäärin 7,6 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta 105,8 % (kunnat keskimäärin 19,1 %) vuonna Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 Kirkkoneuvosto Ohjaaja- ja avustajapalkkiot sekä musiikkityön palkkiot vuodeksi 2009 (Lätti) Ohjaaja- ja avustajapalkkioiden yleiseen tasoon ei ole esitetty muutoksia. Palkkioiden eräitä yksityiskohtia esitetään tarkistettavaksi. Hyväksytään seuraavat vuoden 2009 palkkiot: - seurakuntatyön ohjaaja- ja avustajapalkkiot vuodeksi 2009 (liite 11) - musiikkityön palkkiot vuodeksi 2009 (liite 12). Ehdotus hyväksyttiin. 278 Hinnastot ja maksuperusteet vuodeksi 2009 (Lätti) Seurakunnalliseen toimintaan vuodeksi 2009 esitetään eräitä vähäisiä maksujen tarkistuksia eri tehtäväalueille (liite 13). Tilavuokrien hinnastoon esitetään vain vähäisiä tarkistuksia (liite 14). Tilavuokrahinnastoa tarkistettiin vuoden 2007 alussa mm. kustannustason nousun vuoksi. Pitopalvelutilaisuuksien vuokrat on tuloutettu vuoden 2007 alusta ao. kiinteistölle. Asuntojen vuokranmääritysperusteet ovat seuraavat: henkilökunnalle vuokrattuihin asuntoihin sovelletaan verotusarvon mukaista vuokraa ja muille vuokrattuihin asuntoihin kohtuullista käypää vuokraa. Käyttömaksujen tasoa esitetään tarkistettavaksi, edellisen kerran niitä tarkistettiin vuoden 2002 alussa (liite 15, palkkiot, matkakorvaukset ja asuntovuokrat 2009). Asuntojen ovien avauksesta työajan ulkopuolella esitetään veloitettavaksi jatkossa 25 euron maksu asukkailta seurakunnalle (seurakunta maksaa työntekijän palkan ylityöajalta). Ruokapalvelujen hinnastot vahvistaa talousjohtaja. Hyväksytään vuoden 2009 hinnastot seuraavasti: 1) Seurakunnallinen toiminta, kirkkoherranvirasto ja eräät sisäiset palvelut (liite 13). 2) Tilavuokrat (liite 14) 3) Asuntojen vuokranmääritysperusteet ja käyttökorvaukset (liite 15). Keskustelun ja muutaman tarkennuksen jälkeen hyväksyttiin liitteiden mukaisina.

15 Kirkkoneuvosto Hautainhoidon hinnasto vuodeksi 2009 (Lätti) Hautainhoitorahaston osalta kustannustason nousu on noin 7 % vuoden 2008 talousarvioon verrattuna. Kustannustason nousu johtuu palkkatason noususta sekä välillisten kuluosuuksien, kuten kiinteistö- ja konekulujen kasvusta. Liitteenä 16 on ehdotus uudeksi hinnastoksi. Korotusesityksestä huolimatta hautainhoitorahasto tullee tuottamaan vielä vuonna 2009 tappiota noin Hyväksytään hautainhoidon hinnasto vuodeksi 2009 liitteen 16 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. 280 Talousarvio vuodeksi 2009 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi (Lätti) Toiminnansuunnittelu ja talousarvion laadinta Seurakunnalle on hyväksyttävä jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Tuloarvioina siihen otetaan tulot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviossa on lisäksi osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama mahdollinen alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli/alijäämä (KJ 15, :t 1 ja 3). Suunnitelma ja taustatiedot Esitys talousarvioksi 2009 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on erillisessä numeroimattomassa liitteessä. Toimintayksiköt ja tehtäväalueet ovat laatineet annettujen ohjeiden perusteella omat toimintasuunnitelmansa ja talousarvioesityksensä. Kirkkoneuvosto hyväksyy alaistensa yksiköiden yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat ja määrärahojen käyttösuunnitelmat valmisteluprosessin aikana sillä varauksella, että ylemmät päätöksentekoelimet tekevät niihin vielä muutoksia.

16 Kirkkoneuvosto Talousarviovalmisteluun liittyvää tausta-aineistoa on koottu lisäksi erilliseksi liitteeksi kirkkoneuvostolle. Käsittelyprosessista Kirkkoneuvosto on käsitellyt henkilöstö- ja investointiyhteenvetoja sekä muita talousarvion periaatekysymyksiä aiemmissa kokouksissaan. Kirkkovaltuusto on vahvistanut kokouksessaan vuoden 2009 kirkollisveroprosentiksi 1,15 %. Koulutussuunnitelma on hyväksytty jo kirkkoneuvoston kokouksessa Erilliset liitteet: Esitys talousarvioksi 2009 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi Tiliryhmätason talousarvioluvut 2009 (= käyttösuunnitelma) Talousarviokehyksien toteutuminen talousarvioesityksessä (yleishallinto ja seurakuntatyö) Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden talousarvioesitykset 2009 ja toimintasuunnitelma-esitykset Talousarvion tausta-aineisto. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se 1) Hyväksyy vuoden 2009 talousarvion ja toimintasuunnitelman (erillinen liite), jonka keskeisimmät talousarvioerät ovat seuraavat: Tuloslaskelma: Toimintakate euroa Vuosikate euroa Tilikauden tulos euroa Rahoituslaskelma: Tulorahoitus (vuosikate) Investoinnit Rahavarojen muutos euroa euroa euroa 2) Hyväksyy vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ohjeellisina. 3) Vahvistaa hautaustoimen hinnaston vuodeksi ) Hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2009 talousarvion, jonka alijäämä on euroa. Talousjohtaja Jouni Lätin suorittaman yleisesittelyn jälkeen kirkkoneuvosto kävi talousarviosta sekä talous- ja toimintasuunnitelmasta yleiskeskustelua. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kirkkoneuvosto päätti investointiosan kohdassa Seurakuntakeskuksen ja työkeskuksen tila- ja kalustomuutokset, että tarkoitukseen esitetty euron määrärahaesitys siirretään vuodeksi 2010, koska hankkeesta ei ollut vielä esittää suunnitelmia. Suunnittelurahaksi tarkoitukseen esitettiin euroa.

17 Kirkkoneuvosto Lisäksi kirkkoneuvosto teki muutamia pienehköjä muutoksia ja tarkennuksia Avustuksiin kirkollisiin tarkoituksiin, Muihin avustuksiin sekä Avustukset musiikkitoimintaan osioihin. Avustuksiin liittyen kirkkoneuvosto päätti, että jatkossa Hyvinkään evankelista kuoroa ei enää avusteta talousarvion kohdassa Avustukset musiikkitoimintaan, jonka kuoroavustusmäärärahan jakaa julistusjohtokunta. Evankelisen kuoron avustus tullaan sisällyttämään kohtaan Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin/muut avustukset. Muutoin ehdotuksen kohdat 1 4 päätettiin esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi erilliseen liitteeseen TA 2009 ja TTS tehdyin muutamin vähäisin tarkennuksin ja teknisin korjauksin. Kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi esitettävän vuoden 2009 talousarvion ja toimintasuunnitelman keskeisimmät talousarvioerät ovat seuraavat: Tuloslaskelma: Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Rahoituslaskelma: Tulorahoitus (vuosikate) Investoinnit Rahavarojen muutos euroa euroa euroa euroa euroa euroa

18 Kirkkoneuvosto Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden (työalojen) toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmien hyväksyminen talousarvio 2009 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (Lätti) Kirkkohallitus on antanut vuonna 2006 uuden ohjeen seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta. Ohjeessa on täsmennetty suunnittelukäytäntöä mm. käyttösuunnitelmien osalta. Käyttösuunnitelmilla tarkoitetaan yksityiskohtaisia talousarvioita, joilla määrärahat ja tuloarviot toimintayksikön tai tehtäväalueen sisällä jaetaan ja jonka puitteissa talousarvion seuranta tapahtuu. Seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma rakentuvat toiminnasta käsin. Toimintayksiköt ja tehtäväalueet hahmottelevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa talousarviovuodeksi ja sitä kautta määrärahatarpeensa ja tuloarvionsa. Toimintayksikön tai tehtäväalueen yksityiskohtainen talousarvioesitys laaditaan jo käyttösuunnitelman muotoon (käytännössä tilitasolla kustannuspaikoittain). Valmistelussa toimintayksiköiden ja työalojen tavoitteet ja talousarvioesitykset sovitetaan koko seurakunnan tavoitteisiin ja resursseihin. Kirkkoneuvoston tehtävänä on saattaa kirkkovaltuuston hyväksymä talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma täytäntöönpanomääräyksin hallintoelinten ja muiden talousarviovastuuta kantavien noudatettavaksi. Kirkkoneuvoston on käytännöllisintä hyväksyä toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tavoitteet/toimintasuunnitelma ja käyttösuunnitelma samalla, kun se valmistelee talousarvioesityksen kirkkovaltuustolle. Tarvittaessa päätöksiä voi tarkistaa kirkkovaltuuston hyväksyttyä talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Tämän jälkeen toimintayksiköt ja työalat tarkentavat tarpeen mukaan tavoitteitaan ja käyttösuunnitelmiaan siten, että ne ovat valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja määrärahojen sekä kirkkoneuvoston hyväksymien täytäntöönpanoohjeiden kanssa yhdenmukaiset. Liitteenä olevista esityksistä johto- ja toimikunnat ovat hyväksyneet omien työalojensa esitykset. muut esitykset ovat toimintayksiköiden esimiesten esityksiä. Talousjohtajan tekemät muutosesitykset yksiköiden esittämiin määräahoihin ja toimintasuunnitelmiin sisältyvät kirkkoneuvostolle valmisteltuun esitykseen Talousarvio vuodeksi 2009 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan talousarvioasiakirjassa vain keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä talousarviomäärärahat. Sitovuus taso kirkkovaltuustolle määrärahoissa on pääosin päätehtävätasolla (pääluokkatasolla).

19 Kirkkoneuvosto Työalojen ja toimintayksiköiden toimintasuunnitelmat liitteenä Talousarvion numero-osa tiliryhmätasolla = talousarviomäärärahojen yksityiskohtainen käyttösuunnitelma päätehtäväalueittain (pääluokittain) ja tehtäväalueittain (kustannuspaikoittain), liite. Numero-osa sisältää tilinpäätöksen 2007, talousarvion ja toteutumavertailun alkuvuodelta 2008, yksikön esityksen 2009 ja talousjohtajan esityksen, joka sisältää valmistelun aikana tehdyt muutokset. 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy toimintayksiköiden ja työalojen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahojen käyttösuunnitelmat vuodeksi 2009 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosiksi (erilliset liitteet, liitetään kirkkoneuvoston pöytäkirjaan). 2) Kirkkoneuvoston hyväksymiä suunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. 3) Kirkkoneuvosto saattaa kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanomääräyksin toimintayksiköiden, johto- ja toimikuntien sekä muiden talousarviovastuuta kantavien noudatettavaksi. Talousarvioprosessin aikana tehdyt muutokset yksiköiden esityksiin saatetaan samalla toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tietoon. Ehdotus hyväksyttiin.

20 Kirkkoneuvosto Perheneuvonnan vastaanottosihteerin osa-aikaisen viran perustaminen lukien (Lätti) Toiminta- ja taloussuunnitelma Kirkkovaltuuston hyväksymään vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy perheasiain neuvottelukeskuksen osa-aikaisen (55 % / 20 tuntia/viikko) vastaanottosihteerin viran perustaminen vuonna Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan esitys ja muita näkökohtia Johtokunta esittää aikaisempien esitysten mukaisesti, että vuoden 2009 alusta lukien perustettaisiin uusi osa-aikainen (55 % / 20 tuntia/viikko) vastaanottosihteerin virka. Johtokunnan esitykseen liittyvä tarveperustelu on liitteenä 17. Perheasian neuvottelukeskuksessa oli nyt esitettävää vastaava vastaanottosihteerin virka vuoden 2002 loppuun asti. Vuoden 2003 alusta vastaanottosihteerin virka lakkautettiin ja tilalle perustettiin perheneuvojan kokoaikainen virka, johon sisältyy myös vastaanottosihteerin tehtävät. Uuden viran palkkauskulut sivukuluineen ovat noin euroa vuodessa, mistä Hyvinkään osuus on noin 60 % eli euroa. Neuvottelukeskuksen kokonaiskuluista noin 20 % katetaan ostopalvelusopimuksien tuotoilla. Viranhaltijan pätevyysvaatimukseksi on perusteltua vahvistaa soveltuva opistotai ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto. Kirkkoneuvosto vahvistaa viranhaltijan johtosäännön ennen viran haettavaksi julistamista. Virka on tarkoituksenmukaista perustaa johtokunnan esityksestä poiketen vasta lukien valintaprosessiin tarvittavan ajan vuoksi. Määräenemmistö ja johtosäännön edellyttämä Riihimäen seurakunnan päätös Uuden viran perustamispäätöksen tekemiseen vaaditaan kirkkovaltuustossa määräenemmistö (KL 9:3). Neuvottelukeskuksen yhteistyösopimuksen mukaan uusien virkojen perustaminen on hyväksyttävä sekä Hyvinkään että Riihimäen seurakuntien kirkkovaltuustossa. Esitetään kirkkovaltuustolle, että 1) Perustetaan lukien vastaanottosihteerin osa-aikainen (55 % / 20 tuntia/viikko) virka perheasiain neuvottelukeskukseen. 2) Vahvistetaan viran vaativuusryhmäksi 501. Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 Aika Maanantai 23.1.2017 klo 18 20 Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi Jäsenet Harjunmaa Antti

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Aika 16.1.2017 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Arkki, Kirkkotanhuantie 1 Kutsuttu: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja Erkkilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) Aika: Tiistai 16.6.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Harri Hernesmaa Poistui 72 käsittelyn aikana klo 19.10 Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 1 Pöytäkirja 5 / 2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1. Läsnä Poissa Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 Aika Keskiviikko 21.4.2010 KLO 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Raanti Seppo varapuheenjohtaja Marjaana Suurnäkki sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 65 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 2.12.2009 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) Aika: Tiistai 9.12.2008 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola Harri Hernesmaa Kyllikki Honkanen Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen Jari Lippo

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 51 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 52 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 7/2013 SIVLTK 54 Muut asiat Sivu 2 Nro

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30) LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 AIKA Torstai 26.10. klo 19.00 (Kahvitus klo 18.30) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 71 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 15 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 16 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 17 Aleksis Kiven koulun työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 18 Päivärinteen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) Aika: Ti 15.5.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2017 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2017 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2017 1 Kirkkoneuvosto Esityslista/Pöytäkirja Aika: 05.04.2017 klo 17.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot