YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2014 1"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖ- RAPORTTI 214 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214 1

2 1 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT JA LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 YRITYSTIEDOT JA MUUTOKSET TOIMINNASSA Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitoksen liikevaihto oli 22,1 miljoonaa euroa vuonna 214, ja paperia käytettiin tonnia. Vuonna 214 Edita Primassa työskenteli keskimäärin 14 henkilöä. Vuonna 214 jatkettiin Edita Priman käytössä olevien tilojen pienentämistä ja omasta toiminnasta vapautuvien tilojen vuokraamista ulkopuolisille. Edellisten vuosien aikana toteutettujen tilajärjestelyjen ansiosta tilan käytön tehokkuus oli vuonna 214 oleellisesti aikaisempaa paremmalla tasolla. Vuoden 214 aikana Edita Priman toiminnassa ei tapahtunut muita muutoksia, joilla olisi merkittäviä vaikutuksia laitoksen ympäristökuormitukseen. Edita Priman Hakuninmaan toimipisteen paperitonnia kohti laskettu liikevaihto pysyi kahden edellisen vuoden tasolla noustuaan sitä ennen kuuden vuoden ajan. Muutos on johtunut ennen kaikkea tuote- ja palvelurakenteessa tapahtuneista muutoksista. 1.2 YMPÄRISTÖLUPA Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitoksella on voimassa oleva ympäristölupa. Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt luvan (No YS Dnro UUS-28-Y ) Lupa on voimassa toistaiseksi. Edita Priman on toimitettava mennessä uusi ympäristölupa hakemus toimivaltaiselle viranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi. Ympäristöluvassa on lupamääräyksiä, jotka koskevat meluntorjuntaa, liuotinten ominaiskulutusta ja raportointia viranomaisille. Lupamääräyksistä on koottu erillinen toimenpidelista, jonka avulla toimenpiteiden suoritusta seurataan. Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitos on tehnyt ilmoituksen kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (ns. kemikaali-ilmoitus). Helsingin kaupungin pelastuslaitos on tehnyt ilmoituksen ja ilmoitukseen liittyvän tarkastuksen perusteella päätöksen ( , /816), jonka mukaan laitoksessa harjoitettu toiminta on asianmukaista ja sen harjoittamiselle ei ole estettä. Pelastusviranomaisen tekemä päätös on voimassa toistaiseksi. 1.3 YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT Edita Priman ympäristövastuu on kuvattu oheisessa kaaviossa. Tämä raportti noudattaa rakenteeltaan määriteltyä ympäristövastuuta. Edita Primassa tärkeimmiksi ympäristöpäämääriksi on valittu neljä painopistealuetta, joilla kaikilla pyritään jatkuvaan parantamiseen. Edita Priman ympäristöpäämäärät ovat: ekologisesti kestävät hankinnat, jätteen minimointi, Liikevaihto (teur) Paperin kulutus (ton) Liikevaihto / paperin käyttö (eur/kg) 6,5 6, 5,5 5, 4, Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214

3 hiilijalanjäljen minimointi ja energiatehokkuus. 1.4 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT JA -SERTIFIKAATIT South Pole Group. Ilmastoneutraalius edellyttää yrityksen toiminnasta aiheutuvien hiilidioksidi päästöjen kartoittamista, toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja päästöjen kompensointia. Nordic Morningin pääkonttorilla (Nordic Morning Oyj, Edita Prima Oy) on WWF Suomen Green Office kriteerien mukainen ympäristöjärjestelmä. Green Office merkin käyttöoikeus on myönnetty Edita Prima Oy:n Hakuninmaan toimipisteellä on ISO141 standardin mukainen sertifioitu ympäristö järjestelmä (Nro AE-FIN- FINAS). Edita Prima Oy:llä on Pohjoismaisen ympäristömerkin käyttöoikeus (lupanumero 441 2). Edita Prima päivitti ympäristömerkin käyttöoikeuden vastaamaan uusittuja lupakriteereitä. Ympäristömerkintä myönsi Edita Primalle käyttöoikeuden kolmantena painona Suomessa. Käyttöoikeus on voimassa asti. Edellisten kriteerien voimassaoloaika päättyi Samassa yhteydessä ympäristömerkittyjen painotalojen määrä Suomessa puolittui. Vuoden 214 lopussa ympäristömerkittyjä painotaloja oli Suomessa enää 22 kpl. Edita Prima Oy:llä on sekä FSC- että PEFC-standardien mukainen sertifioitu paperin alkuperän hallintajärjestelmä. FSC (Forest Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) ovat riippumattomia järjestöjä, jotka edistävät maapallon metsien kestävää hoitoa. Edita Prima Oy:n FSC-sertifikaatin numero on FSC-COC-153, PEFC-sertifikaatin numero on AE-FIN-FINAS ja PEFC-merkin käyttöoikeuden rekisterinumero on PEFC/ Ekologisesti kestävät hankinnat EDITAN YMPÄRISTÖVASTUU VISIO Liiketoiminnan kannattavuuden kasvu Parempi elämänlaatu Vähäiset ympäristövaikutukset PAINOPISTEALUEET Jätteen minimointi Hiilijalanjäljen pienentäminen Päätöksentekijät: asiakkaat, johto ja muu henkilöstö (koulutus, viestintä, päätökset, päivittäiset valinnat) Lainsäädäntö ja ympäristöstandardit (ISO 14, Joutsenmerkki, Green Office) Energiatehokkuus Edita Prima Oy on ollut ilmastoneutraali yritys kesäkuusta 21 alkaen. Sertifikaatin on myöntänyt Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214 3

4 2 KOULUTUS JA TIEDOTTAMINEN 2.1 OMA HENKILÖKUNTA Keväällä 214 toteutetussa henkilöstökyselyssä selvitettiin osana yleistä työtyytyväisyyttä myös henkilökunnan mielipiteitä Nordic Morningin vastuullisuusohjelmasta. Edita Priman vastaajat pitivät tärkeänä, että Nordic Morning toimii edelläkävijänä vastuullisuustyössä. Asian tärkeydelle annettiin arvosana 4,1 asteikolla 1-5. Arvosana oli noussut,4 yksikköä edellisestä kyselystä. Nordic Morning -konsernin henkilöstöhallinto järjesti vuoden 214 aikana pari kampanjaa, joilla pyrittiin aktivoimaan henkilökuntaa arkiliikuntaan ja työmatkapyöräilyyn. Edita Priman henkilökuntaa osallistui kaikkiin näihin konsernin kampanjoihin. Kaikista kampanjoista tiedotettiin aktiivisesti sekä sähköpostin, intranetin että henkilöstölehden välityksellä. Nordic Morning osallistui valtakunnallisen pyöräilyviikon viettoon tarjoamalla Pyörällä töihin päivänä aamupuuron ja kahvin työmatkapyöräilijöille. Nordic Morning osallistui kesällä 214 Pyöräilykuntien verkosto ry:n ja Suomi Pyöräilee kampanjan järjestämään kilometrikisaan neljännen kerran peräkkäin. Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, osastojen, yhdistysten, seurojen tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjasivat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttivat oman joukkueen kilometrisaldoa. Kilometrikisassa poljettiin koko joukkueen voimin tarkoituksena pyöräillä välisenä aikana niin paljon kuin mahdollista. Tarkoitus oli kannustaa kaikkia työyhteisön jäseniä osallistumaan kisaan yhteishengen ja kunnon kohottamiseksi. Lisätietoa kilpailusta löytyy internet-sivuilta 2.2 ASIAKKAAT Edita Prima auttaa asiakkaitaan tekemään mahdollisimman ympäristötietoisia ratkaisuja. Tämä tapahtuu sekä konsultoimalla asiakkaitamme ympäristöä vähemmän kuormittavien viestintä ratkaisujen käytössä että tiedottamalla asiakkaillemme säännöllisesti viestinnän ympäristö vaikutuksista. Järjestämme asiakkaillemme säännöllisesti ympäristöasioiden koulutusta. Ympäristö teema on säännöllisesti esillä sekä asiakastapaamisissa että asiakaslehdissä. Asiakkaita kannustetaan pohtimaan ennakoivasti kaiken viestintänsä vastuullisuutta. Keväällä 214 julkaistiin Nordic Morning-konsernin neljäs yritysvastuuraportti. Yritysvastuuraportti julkaistaan ainoastaan sähköisenä versiona konsernin internet-sivuilla. Raportissa on kuvattu laajasti myös Edita Priman ympäristötyötä. Edita ylläpitää internet-sivustoa (www.ekojulkaisu.fi), jossa on kerrottu konkreettisesti ja yksinkertaisesti, miten ympäristöasiat tulee huomioida painotuotteen suunnittelun eri vaiheissa. Edita on myös tuottanut joihinkin asiakastöihin työkohtaisen ekologisen jalanjäljen laskennan. Laskennan avulla voidaan konkretisoida ja suhteellistaa kyseiseen tuotteen valmistamiseen käytetyn puun, veden ja energian määrän sekä valmistuksen aiheuttamat jäte- ja päästömäärät. Laskennan tulokset löytyvät kyseisistä tuotteista. 4 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214

5 3 EKOLOGISESTI KESTÄVÄT HANKINNAT 3.1 JOUTSENMERKKI Edita Prima Oy:llä on Pohjoismaisen ympäristömerkin käyttöoikeus. Joutsenmerkittyjen tuotteiden osuus Edita Priman Hakunin maan tuotannon liikevaihdosta oli vuonna 214 noin 4,3 %, mikä on yli prosenttiyksikön enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikki Edita Priman käyttämät kemikaalit ovat joutsenmerkkihyväksyttyjä. 3.2 PAPERIN KÄYTTÖ JA ALKUPERÄ Edita Prima käytti vuonna 214 paperia tonnia. Tästä määrästä 79 % oli joutsenmerkkihyväksyttyä paperia. Edita Primalla on järjestelmä paperin alkuperän valvomiseksi. Järjestelmä on sertifioitu sekä FSCettä PEFC-standardien mukaan. Edita Prima käytti vuonna 214 paperin alkuperä sertifioituna tilattua paperia yhteensä tonnia, mikä on 15 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 3.3 KEMIKAALIT Edita Prima käytti vuonna 214 painoväriä ja värijauheita kg. Digipainokoneiden värijauhe ja tulostusmuste muodostavat yli 5 % painovärin kulutuksesta. Käytetystä offsetpainoväristä 64 % on kasviöljypohjaista. Säiliötäytön osuus käytetystä offsetpainovärimäärästä oli 4 %. Liuottimista isopropanolia käytettiin kg vuonna 214. Isopropanolia käytettiin siten 1.4 kg käytettyä paperitonnia kohti. Isopropanolin käyttömäärä aleni huomattavasti sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mitattuna. Merkittävin syy tähän muutokseen oli se, että vuonna 214 Edita Priman tuotannossa isopropanoli korvattiin IPA Fix tuotteella. IPA Fixin avulla voitiin isopropanolin annostusta alentaa noin 6 %. Liuotinten kokonaiskulutus vuonna 214 oli kg. Vuonna 214 pystyttiin myös pesuaineiden käyttömääriä vähentämään sekä absoluuttisesti että suhteessa käytettyyn paperimäärään. Liuottimien kokonaiskulutus käytettyä paperitonnia kohti oli 3,92 kg/paperitonni. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli peräti 18 %. 3.4 PAKKAUKSET Edita Prima käytti vuonna 214 yhteensä 55 tonnia aaltopahvi pakkauksia ja 2,7 tonnia muovipakkauksia. Edita Prima on Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy:n jäsen (nro ) ja raportoi tälle vuosittain käyttämänsä pakkausmateriaalimäärät. 3.5 SÄHKÖN ALKUPERÄ Edita Prima teki sähkösopimuksen KSS Energia Oy:n kanssa. Sopimuskausi alkoi Edita Priman käyttöön toimitettava sähkö on kokonaisuudessaan uusiutuvilla energialähteillä (puuperäiset biopolttoaineet, vesivoima) tuotettua KSS Natural sähköenergiaa. Vuoden 29 alusta alkaen Edita Priman käyttämän sähkön tuotannosta ei siten enää ole aiheutunut hiilidioksidipäästöjä. Edita Prima on tehnyt uuden sähkösopimuksen, joka tulee voimaan Uuden sopimuksen sähkö on myös kokonaisuudessaan uusituvilla energialähteillä tuotettua. 3.6 INVESTOINNIT Vuonna 214 Edita Primassa tehtiin kaksi investointia, joilla oli selkeä ympäristökuormitusta vähentävä vaikutus. Tuotantoon hankittiin uusi paineilmakompressori, joka korvasi useita vanhoja kompressoreita. Uusi kompressori käynnistyy ja pysähtyy kulloisenkin paineilmatarpeen mukaan automaattisesti. Kyseisen investoinnin arvioidaan vähentävän energian kulutusta noin 175 MWh vuodessa. Toimistojen valaistus uusittiin. Vanhat loisteputkivalaisimet korvattiin uusilla LED-valaisimilla, joiden sähkönkulutus on vain noin kolmasosa entisestä. Yhteensä 75 lamppua vaihdettiin, mikä tarkoittaa noin 9 MWh:n energiansäästöä vuositasolla. Molemmat investoinnit vähentävät sähkön kulutusta ja parantavat siten energiatehokkuutta. Näiden lisäksi toteutettiin muutokset, joiden avulla hylkypaperiaseman palautusilman lämpöä pystytään hyödyntämään tehokkaammin. Käytännössä tämä tarkoitti hylkypaperiaseman palautusilman putkiston muuttamista siten, että palautusilma jaetaan laajemmalle alueelle tuotantotiloissa. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214 5

6 4 PÄÄSTÖT MAAPERÄÄN, ILMAAN JA VETEEN 4.1 JÄTEHUOLTO Edita Priman Hakuninmaan tuotantolaitoksessa syntyi vuonna 214 jätettä yhteensä 1.9 tonnia, mikä on noin,31 kg jätettä käytettyä paperikiloa kohti. Jätemäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 13 %, mutta paperin käyttöön suhteutettuna se nousi. Jätemääriä nosti vuonna 214 kiinteistöjärjestelyihin liittyvät toimenpiteet. Tämä näkyy sekä energiajakeen että metallijätteen korkeissa määrissä. toimittaja huolehtii siitä, että mikään sellainen tietotekniikka, millä on jälkimarkkina-arvoa, ei päädy purkuprosessiin, vaan se myydään eteenpäin. Edita Priman jätehuollon kassavirta oli 4. euroa positiivinen vuonna 214. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on kuvattu Edita Priman jätemäärät.,7,65,6,55,5,45 Jätemäärä / liikevaihto (kg/eur) Kierrätettävän jätteen osuus oli 88 % koko jätemäärästä. Vaarallisen jätteen määrä oli 25,1 tonnia, mikä on alhaisin määrä koko viidentoista vuoden seurantajaksolla. Vaarallisen jätteen määrä väheni edellisvuodesta yli 3 %. Jätelajikkeista erityisesti kehitejätteen ja värijätteen määrä väheni. Vaarallisesta jätteestä lähes 5 % muodostaa liuotinpitoinen jäteväri. Vuonna 214 tämän jätelajin määrä oli 12 tonnia. Kyseinen jäte on pääosin vettä, joka syntyy, kun painokoneiden pesuvesi otetaan talteen ja toimitetaan hävitettäväksi. Vuonna 214 Edita Primassa syntyi SER-jätettä (sähkö- ja elektroniikkaromu) yhteensä 1.26 kg. SER-jäte on luokiteltu vaarallisten jätteiden piiriin, vaikka se käytännössä kierrätetään raaka-aineena. Nordic Morning -konserni on myös tehnyt sopimuksen käytöstä poistettujen IT-laitteiden uudelleenkäytöstä Kuusakoski Oy:n kanssa. Sopimuksen mukaan Jätemäärä (ton) Jätemäärät jäteluokittain 1% 9% 2% Hyötykäyttö Vaarallinen jäte Kierrätys Biojäte 88% Jätemäärä / paperin käyttö (kg/kg),35,325,3,275, Vaarallinen jäte nimikkeittäin (kg) Muut vaaralliset jätteet, kg SER-jäte, kg Lakkajäte, kg Kehitejäte, kg Jäteväri, kg Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214

7 EDITA PRIMA OY:N JÄTEMÄÄRÄT Jäteluokka Jätenimike BIOJÄTE Biojäte (ruokala), kg HYÖTY- KÄYTTÖ KAATO- PAIKKA Yhteensä Energiajäte, kg Jätepuu, kg Yhteensä Kaatopaikka (ruokala), kg Kaatopaikka (tuotanto), kg Yhteensä Jätepahvi, kg KIERRÄTYS Jätepaperi, kg VAARALLINEN JÄTE Lasijäte (ruokala), kg Metallijäte, kg Muovijäte, kg Painolevyt, kg Yhteensä Filmijäte, kg Jäteväri, kg Jäteöljy, kg Kehitejäte, kg Kiinnitejäte, kg Lakkajäte, kg Liuotinainejäte, kg Loisteputket, kg Muut vaaralliset jätteet, kg SER-jäte, kg Teollisuuspyyhkeet, kg Yhteensä YHTEENSÄ Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214 7

8 4.2 PÄÄSTÖT ILMAAN Edita Priman aiheuttamat päästöt ilmaan tapahtuvat pääasiassa hajapäästöinä painokoneilta. Haihtuvia liuottimia ovat isopropanoli, jota käytetään offsetpaino koneiden kostutusvedessä, sekä painokumien pesussa käytettävät pesuaineet. Vain pieni osa isopropanolista sitoutuu tuotteisiin valtaosan haihtuessa ilmaan. Pesuaineiden orgaanisista liuottimista osa haihtuu ilmaan ja osa sitoutuu kierrätettäviin pesurätteihin. Liuotinten kokonaiskulutus vuonna 214 oli kg. Isopropanolia käytettiin kg. Sekä pesuaineiden että isopropanolin käyttö väheni vuonna 214. Edita Priman liuotinpäästöt käytettyä paperitonnia kohti vähenivät vuonna 214 peräti 18 %. Vähennys tuli ennen kaikkea edellä mainitusta isopropanolin korvaamisesta IPA Fix tuotteella. Oheisessa kaaviossa on esitetty isopropanolin ominaiskulutuksen kehitys. Edita Priman paperinkeräysjärjestelmän hylkypaperiasemien laskennalliset paperipölypäästöt ovat noin 1.98 kg vuodessa. Hylkypaperiaseman suodattimen valmistajan ilmoituksen mukaan pölyn määrä suodattimen jälkeen on korkeintaan 5 mg/m 3. Laitteiston ilmamäärät ovat 55. m 3 /h. Järjestelmän oletetaan olevan päällä 24 tuntia 3 vuorokautta vuodessa. Edita Priman toiminnan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä on käsitelty tarkemmin luvussa Isopropanolin ominaiskulutus (kg/ton) Edita Priman liuotinjäte sisältää Arwina Oy:n tekemän analyysin perusteella vettä noin 6 %, liuotinta noin 2 % ja painoväriä noin 2 %. 8 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214

9 4.3 PÄÄSTÖT VETEEN Edita Priman Hakuninmaan tuotantolaitoksella on Helsingin Veden myöntämä lupa johtaa painolevytulostimien huuhteluvesi ylivuotona suoraan viemäriin. Edita Priman Hakuninmaan tuotantolaitoksesta ei synny kiinnitejätettä eikä viemäriin johdettava huuhteluvesi sisällä lainkaan raskasmetalleja (hopeaa). Painopinnan valmistus on täysin digitaalista. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214 9

10 5 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA 5.1 ILMASTONMUUTOS Ilmastonmuutos on suurin yksittäinen uhka kestävälle kehitykselle. Ilmaston lämpeneminen on ensimmäinen ekologinen kriisi, joka koskee jokaista maailman valtiota. Ilmastonmuutosta pyritään torjumaan rajoittamalla kasvihuonekaasupäästöjä (pääasiassa hiilidioksidia). Kasvihuonekaasu päästöjen vähentämisestä on sovittu YK:n ilmastosopimusta täydentävässä Kioton pöytäkirjassa, jonka 34 valtiota on allekirjoittanut. Valtiot pyrkivät vähentämään päästöjä joko vapaaehtoisin mekanismein tai verotuksen avulla. 5.2 HIILIJALANJÄLKI Yrityksen vaikutusta ilmastonmuutokseen kuvaa ns. hiilijalanjälki. Se kertoo yrityksen toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Aiheen tärkeydestä kertoo se, että yritysvastuuta käsittelevissä kansainvälisissä ohjeistuksissa tai standardeissa hiilijalanjälki on nostettu merkittävimmäksi ympäristötekijäksi. Edita Priman hiilijalanjälkilaskelmat kattavat suorat kasvihuonekaasupäästöt, ostetun energian tuotannosta aiheutuneet epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt sekä muista epäsuorista kasvihuonekaasupäästöistä liikematkat ja kuljetukset. South Pole Group on verifioinut laskelmat. Laskenta noudattaa GHG protokollaa. Vieressä on kuvattu laskennassa käytetyt eri päästöluokat. GHG-PROTOKOLLAN LUOKAT CO 2 SF 6 CH 4 N 2 O HFC 5 PFC 5 Kiinteistöihin ostettu sähkö Luokka 2 Epäsuorat päästöt Luokka 1 suorat päästöt Yhtiön omistamat ajoneuvot Polttoaineiden käyttö kiinteistöissä Luokka 3 Epäsuorat päästöt Liikematkustaminen Työpaikan ja kodin väliset matkat 1 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214

11 Alla on kuvattu Edita Priman hiilijalanjälki vuosilta KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN JAKAUMA (GREEN HOUSE GAS -PROTOKOLLA, TONNIA CO 2 ) Päästölähde Luokka 1 Suorat kasvihuonekaasupäästöt Yrityksen omien ajoneuvojen polttoaine, bensiini 79, 67,3 7,1 39,4 25,8 25,4 21,2 Yrityksen omien ajoneuvojen polttoaine, diesel 8, 13,2 18, 29,5 32,1 22,3 23,3 Muut ilmastovaikutukset, kylmäaineet 35,9 8,2 Green House Gas -protokolla luokka 1, yhteensä 86,9 8,6 88,1 68,9 58, 83,6 52,7 Luokka 2 Ostetun energian tuotantoon liittyvät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Ostettu sähkö 1996, 12,8 11,7,,,, Ostettu ympäristömerkitty sähkö,8 6,8 6,3 5,2 4,5,2,2 Kaukolämpö, Hakuninmaa 313,9 321,8 365, 294,3 315,7 268,4 23,9 Kaukolämpö, Vilppula ja Hakamäenkuja 9,6 38,2 43,,,,, Green House Gas -protokolla luokka 2, yhteensä 232,3 379,5 426, 299,4 32,2 268,6 24,1 Luokka 3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Liikematkat: taksit, vuokra-autot ja yksityisautot 38,8 32,5 21,1 15, 1,9 7,7 4,4 Liikematkat: lentomatkat 133,2 36,5 42,7 37,7 47,2 31,7 19,7 Liikematkat: muut kulkuneuvot 2,5 1,,7,9,2,1,2 Henkilökunnan työmatkat kodin ja työpaikan välillä 516,3 42,4 359,8 288,6 228,7 155,6 136,2 Tavaroiden kuljetus 21, 32,2 281,5 27,7 139,8 41,8 91,6 Green House Gas -protokolla luokka 3, yhteensä 9,8 81,5 75,6 549,8 426,8 237, 252,1 Green House Gas -protokolla luokka 1, 2, 3, yhteensä 338,1 127,6 1219,7 918,1 85, 589,1 58,9 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti

12 Edita Priman hiilijalanjälki on laskenut vuodesta 28 yli 8 %. Merkittävin laskuun vaikuttava tekijä oli sähkön alkuperällä. Edita Priman hiilijalanjälki laski vuodesta 213 yli 2 %. Merkittävin vaikutus oli sillä, että kaukolämmön kulutuksesta otettiin huomioon nyt ainoastaan Edita Priman käytössä oleva kiinteistön osa. Liikematkustusta on myös vähennetty aikaisemmista vuosista. 5.3 PÄÄSTÖJEN KOMPENSOINTI Edita Prima Oy on ilmastoneutraali yritys. Sertifikaatin on myöntänyt South Pole Group. Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen edellyttää yrityksen toiminnasta aiheutuvien hiilidioksidi päästöjen kartoittamista, toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja päästöjen kompensoimista. Edita Prima kompensoi jäljelle jääneet hiilidioksidipäästöt rahoittamalla YK:n valvomaa puhtaan kehityksen mekanismin mukaista TASMA Wind -hanketta. Hankkeen avulla ylläpidetään Intian Tamil Nadussa toimivaa tuulivoimalaa. Hanke vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 686. tonnia vuosittain, ja työllistää noin 5 henkilöä. 12 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214

13 6 ENERGIA JA VESI 6.1 ENERGIAN KULUTUS Edita Priman Hakuninmaan tuotantolaitos käytti vuonna 214 energiaa yhteensä MWh, mikä on 9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sähkön kulutus aleni edellisvuodesta 12 %, kun taas kaukolämmön kulutus nousi 3 %. Kokonaisenergiankulutuksessa saavutettiin 2-luvun alhaisimmat arvot. Merkittäviä tekijöitä energian kulutuksen vähenemisessä ovat kiinteistötekniikkaan viime vuosina tehdyt investoinnit. Vuonna 214 toteutetut energiatehokkuutta parantavat investoinnit esiteltiin tämän raportin kohdassa VEDEN KULUTUS Edita Priman Hakuninmaan tuotantolaitoksessa käytettiin vuonna 214 yhteensä kuutiota vettä. Käytetyn veden määrä oli 5 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Pääosa vedestä käytetään ilmankostutukseen. Vähäisempiä määriä kuluu erilaisten pesujen yhteydessä ja talousvetenä Kokonaisenergiamäärä (MWh) Energia / paperin käyttö (kwh/kg) Energia / liikevaihto (kwh/eur) Sähkön kulutus (MWh) Lämmön kulutus (MWh) Edita Prima Oy:n ympäristöraportti

14 7 TOIMISTOT Nordic Morningin pääkonttorilla (Nordic Morning Oyj, Edita Prima Oy) on Green Office kriteerien mukainen ympäristöjärjestelmä. WWF myönsi Nordic Morningin pääkonttorille Green Office -merkin käyttöoikeuden WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä, jonka avulla yritykset voivat vähentää ympäristökuormitustaan ja hidastaa ilmastonmuutosta. Green Office järjestelmän tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Nordic Morningin pääkonttori (Nordic Morning Oyj, Edita Prima Oy) saavutti vuonna 214 tavoitteensa kaikissa Green Office mittareissa. Toimistopaperin käyttö väheni yli 4 %. Toimistojen sähkönkulutus pieneni peräti 5 %. Sähkönkulutuksen pienenemiseen vaikuttivat ennen kaikkea toimistotilojen tehokkaampi käyttö ja investoinnit LED-valaistukseen. Liikematkustuskilometrit vähenivät lähes 25 % Toimistopaperin käyttö (arkkia) Yksikkö Edita Prima Oy Yksikkö Edita Oyj Sähkönkulutus toimistoissa (kwh/vrk) Liikematkat (km) Toimisto Pohjoissiipi Toimisto Maisema Toimisto Autotallin vintti Taksimatkat Oma auto Muut Lentomatkat Junamatkat 14 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214

15 8 YMPÄRISTÖ- VAHINGOT Edita Priman Hakuninmaan tuotantolaitoksella ei sattunut vuonna 214 tulipaloja tai mitään sellaisia ympäristöpäästöjä tai -vahinkoja, jotka olisivat aiheuttaneet vaaraa ympäristölle tai naapureille tai vaatineet raportointia viranomaisille. Edita Prima Oy:n ympäristövastuuvakuutuksen numero on SAAVUTETUT TULOKSET Kalenterivuosi 214 oli Edita Priman ympäristönäkökohtien kannalta erittäin hyvä. Merkittävimmät vuonna 214 saavutetut tulokset olivat: Joutsenmerkin käyttölupa uusittiin vastaamaan uudistuneita lupakriteereitä toteutettiin kaksi energiatehokkuutta selvästi parantavaa investointihanketta kiinteistöön tehdyt investoinnit vähensivät sähkön kulutusta 12 % kokonaisenergiankulutus väheni 9 % edelliseen vuoteen verrattuna kokonaisjätemäärä väheni 13 % edelliseen vuoteen verrattuna vaarallisen jätteen määrä väheni 3 % edelliseen vuoteen verrattuna isopropanolin käyttö väheni huomattavasti sekä suhteellisesti että absoluuttisesti mitattuna pesuaineiden (liuottimet) käyttö väheni sekä suhteellisesti että absoluuttisesti mitattuna Edita Prima Oy:n hiilijalanjälki aleni yli 2 % vuodesta 213 ISO 141 SERTIFIOITU ORGANISAATIO Edita Prima Oy:n ympäristöraportti

16 16 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT... 4 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA 2010... 5 Kokonaispäästöt

Lisätiedot

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastokumppanit 2013 Alkusanat...1 Tiivistelmä...2 Ilmastokumppanit organisaatioittain 2013...4 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 ISBN 978-952-272-783-1

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

GRI-hakemisto. Yritysvastuu vuodelta 2012. Värikoodien selitykset. Elisan yritysvastuun raportointidokumentit

GRI-hakemisto. Yritysvastuu vuodelta 2012. Värikoodien selitykset. Elisan yritysvastuun raportointidokumentit Yritysvastuu vuodelta 2012 GRI-hakemisto Elisa tarkastelee yritysvastuuta taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Global Reporting Initiative (GRI) on kansainvälinen viitekehys ja

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

us m kerto 2012 si o Vu

us m kerto 2012 si o Vu Vuosikertomus 2012 Suominen Oyj vuosikertomus 2012 2 Suominen valmistaa kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja pakkauksia, jotka helpottavat ihmisten arkielämää Sisällysluettelo Suominen lyhyesti... 3 Tulos

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

Trafin julkaisuja. Liikenteen turvallisuusvirasto. energiatehokkuussuunnitelma 16.5.2013. Helsinki 2013 15 2013

Trafin julkaisuja. Liikenteen turvallisuusvirasto. energiatehokkuussuunnitelma 16.5.2013. Helsinki 2013 15 2013 s Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin energiatehokkuussuunnitelma 16.5.2013 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin julkaisuja Helsinki 2013 15 2013 Sisällysluettelo 1 Esipuhe... 3 2 Johdanto... 4 3 Nykyinen

Lisätiedot

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1 Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 26 1 Sisältö Alkusanat... 2 Nokian Renkaat... 3 Laadunkehitys- ja turvallisuusjohtaminen... 4 Renkaan elinkaari... 8 Tuotekehitys... 1 Renkaan valmistuprosessi...

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 Turun kaupunki YMPÄRISTÖRAPORTTI JA -TILINPÄÄTÖS 2001 Turun kaupunki 2002 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 3. TURUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2005

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2005 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2005 Sisältö Yhteiskuntavastuun raportti 2005... Toimitusjohtajan katsaus: Vastuullisuutta läpi koko kahviketjun... Perustietoja Gustav Pauligista... Vastuullisuutta ohjaavat

Lisätiedot

Mallasteollisuus 3 % Rehuteollisuus 16 % Benecol-liiketoiminta 3 % Elintarviketeollisuus 35 % Kemianteollisuus 43 %

Mallasteollisuus 3 % Rehuteollisuus 16 % Benecol-liiketoiminta 3 % Elintarviketeollisuus 35 % Kemianteollisuus 43 % R A I S I O Y H T Y M Ä Y M P Ä R I S T Ö R A P O R T T I 2 0 0 0 SISÄLTÖ Raisio Yhtymä... Raportin kattavuus ja muutokset konsernirakenteessa... Pääjohtajan katsaus... Ympäristöjohtajaminen... Ympäristöpolitiikka...

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

upm kuusankoskella UPM, Kymi

upm kuusankoskella UPM, Kymi UPM, KYMI YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 28 YMPÄRISTÖRAPORTTI 28 UPM:N PAPERI- JA SELLUTEHTAAT UPM, Kymi Tuotantokyky 84 tonnia paperia 54 tonnia sellua Henkilöstön määrä 83 Tuotteet päällystetty ja päällystämätön

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta 70 vuotta, eikä suotta Paperinkeräyksen pitkä historia kertoo vastuullisesta edelläkävijyydestä. Kestävä kehitys Tehokas kierrätys on a & o. Suomalaisosaaminen jäteteknologiassa kiinnostaa maailmalla.

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot