CIMOn ympäristöohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CIMOn ympäristöohjelma"

Transkriptio

1 CIMOn ympäristöohjelma

2 Sisältö 1 Alkusanat miksi ympäristöohjelma? 1 2 Ehdotus CIMOn ympäristöohjelmaksi Kierrätys Paperi Energiatehokkuus Matkustaminen Hankinnat Yleinen ympäristötietoisuus 7 3 Jatkotoimenpiteet Ympäristöohjelman toimeenpano ja seuranta Green Office CIMOn tukema toiminta 8

3 CIMOn ympäristöohjelma 1 Alkusanat miksi ympäristöohjelma? CIMOn ympäristöohjelman laatimisen taustalla ovat nykyisen hallitusohjelman kestävän kehityksen linjaukset: Valtionhallinto velvoitetaan ja kuntia kannustetaan laatimaan toimintaansa liittyvät kestävän kehityksen ohjelmat ja Vuonna 2006 hyväksytty kansallinen kestävän kehityksen strategia toimeenpannaan hallinnonalojen yhteistyönä. Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelma toteutetaan. Opetusministeriö on ottanut hallitusohjelman linjaukset esille CIMOn tulosneuvotteluissa keväällä 2008 ja antanut hallinnonalalleen yleisiä toimeenpano-ohjeita (OPM Dnro 1/013/2008). Käytännönläheisellä ympäristöohjelmalla pyritään vähentämään kestävän kehityksen kannalta haitallisia vaikutuksia ja lisäämään henkilöstön ympäristötietoisuutta, kestäviä toimintatapoja ja kierrätystä. Ohjelman mukaiset toimenpiteet ovat hyödyllisiä myös tuottavuuden ja kustannustehokkaan toiminnan näkökulmasta. Ympäristöohjelmaan sisältyy toimenpide-ehdotuksia, jotka liittyvät kierrätykseen, paperinkulutukseen, energiatehokkuuteen, matkustamiseen, hankintoihin, työtapoihin ja yleiseen ympäristötietoisuuteen. Ympäristöohjelma on pysyvä ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Ohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Ohjelma keskittyy CIMOn sisäiseen toimintaan toimistotyön näkökulmasta. Ohjelman on laatinut CIMOn johtajan Ulla Ekbergin tehtävään asettama työryhmä: Juha Ketolainen (pj.), Leena Balme, Silja Hakulinen, Hanna Juntunen ja Heli Salonen. Helsingissä

4 2 Ehdotus CIMOn ympäristöohjelmaksi Ympäristötyöryhmän suosittamat toimenpiteet: 1. CIMO liittyy WWF Suomen Green Office -ohjelmaan. 2. Laaditaan selkeät kierrätys- ja lajitteluohjeet ja hankitaan asianmukaiset paperinkeräyslaatikot jokaiselle työntekijälle. 3. Laaditaan ohjeet paperin käyttöön, kopioimiseen ja tulostamiseen ja säädetään tulostimien oletusasetukseksi paperia säästävä vaihtoehto. 4. Siirrytään käyttämään ympäristömerkittyä, metsäsertifioitua paperia kopiokoneissa ja painotuotteissa. 5. Ajastetaan toimistotilojen valot sammumaan kello 19 nykyisen kello 21 sijaan. 6. Laaditaan ohjeet sähkönsäästöstä ja asennetaan kaikkiin henkilökunnan tietokoneisiin virransäästöasetukset. 7. Seurataan CIMOn energian- ja paperinkulutusta, jotta saadaan selville lähtötilanne säästötavoitteiden asettamista varten. 8. Muutetaan CIMOn ja Suomen Matkatoimiston välistä palvelusopimusta siten, että edellytetään ympäristöystävällisten matkustusvaihtoehtojen tarjoamista. 9. Pohditaan matkoja suunniteltaessa niiden tarpeellisuutta ja käytetään lyhyemmillä työmatkoilla vähäpäästöisiä julkisia kulkuvälineitä. 10. Lisätään CIMOn hankintaohjeisiin ympäristönäkökulma; pyritään eroon turhista, ympäristöä kuormittavista hankinnoista (esim. kertakäyttöastiat). 11. Kerätään intranettiin ympäristöaiheista tietoa ja linkkejä ja järjestetään tietoiskuja ympäristöasioista. 12. Perustetaan ympäristöryhmä, joka valvoo toimenpiteiden toteuttamista. 2.1 Kierrätys Kierrätyksellä tarkoitetaan materiaalin, esineen tai muun tuotteen käyttämistä hyödyksi uudestaan. Usein kierrätyksellä tarkoitetaan jätteiden hyötykäyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. (Wikipedia) Ympäristötyöryhmän Webropol-kyselyyn joulukuussa 2008 vastanneista (n=62) peräti 90 % pitää kierrätyksen järjestämistä työpaikalla erittäin tärkeänä. Kysyttäessä mihin asioihin CIMOssa pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota ympäristöasioissa, kierrätys ja biojätteen lajittelu saivat eniten mainintoja, joten asenne kierrätystä ja jätteiden lajittelua kohtaan on positiivinen. Biojätteen lajittelu on nykyisin mahdollista CIMOn tiloissa. Paperi lajitellaan, mutta lajittelutietämyksessä on puutteita, koska kaikki eivät ole osanneet erotella toimistopaperia sanomalehdistä ja mainoksista. Työpisteissä ei ole yhtenäisiä paperinkeräyslaatikoita. Toimistotarvikehankintojen yhteydessä kertyy paljon pakkausjätettä, kuten pahvia ja kartonkia. Pahvia kerätään, mutta kartonkia ei. Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER), kuten vanhat tietokoneet ja tulostimet, kierrätetään asianmukaisesti, samoin kopiokoneiden värikasetit. Lasin ja metallin kerääminen ja kierrätys on pelkästään yksityisen aloitteellisuuden varassa. Pakkausjätettä (ennen energiajae) ei kerätä lainkaan. 2

5 (Pakkausjätteeseen kuuluvat kartonki sekä useat muovit kuten elintarvikepakkaukset, kelmut, mehuja pesuainepullot, muovitetut paperit ja styroksi.) Tavoitteet Tavoitteena on, että CIMOssa lajitellaan erilaiset paperit, biojäte, lasi, metalli, pakkausjäte ja sekajäte, sillä niille on kaikille keräysastia virastotalon jätehuoneessa. Tavoitteena on myös nostaa henkilökunnan tiedon tasoa kierrätysasioissa niin, että jokaisella on selvä käsitys siitä, mitä CIMOssa kierrätetään ja lajitellaan ja missä kuhunkin tarkoitukseen varatut säiliöt sijaitsevat. Toimenpiteet Laaditaan selkeät kierrätys- ja lajitteluohjeet ja sijoitetaan ne kaikkien saataville intranettiin, keittiöihin ja paperinkeräyssäiliöiden yhteyteen. Voidaan myös tilata esim. YTV:n Jätteiden lajitteluohjeet jaettaviksi jokaiselle työntekijälle. Nostetaan yleistä tietotasoa lajittelusta ja kierrätyksestä esim. perjantaipalaverin yhteydessä järjestettävien tietoiskujen avulla. Tehostetaan työpisteiden paperinkierrätystä hankkimalla kunnolliset, yhdenmukaiset paperinkeräyslaatikot jokaiselle työntekijälle. Kerrotaan uusille työntekijöille perusasiat kierrätyksestä ja jätteiden lajittelusta perehdyttämisvaiheessa. 2.2 Paperi Ympäristötyöryhmän kyselyssä paperin käyttö nousi esille suurimmassa osassa vastauksista. Paperin käyttö oli ykkösenä, kun kysyttiin, millä ympäristön säästön osa-alueella vastaajilla olisi eniten parantamisen varaa. Monet vastaajat tiedostivat tulostavansa liikaa tai tiesivät, että oman koneen tulostimen säädöt eivät olleet paperia säästäviä. Vastaajilla vaikutti olevan halukkuutta muuttaa omaa toimintaansa. Paperinkulutuksen alkutilanne on CIMOssa haastava, sillä paperia käytetään paljon. Sen menekkiä ei tähän mennessä ole laskettu tarkasti ja säännöllisesti. Säästöpankinrannan tiloissa paperia kului karkean arvion mukaan noin A4-paperiarkkia. Uusissa tiloissa paperinkierrätyssäiliöitä on sijoitettu tasaisesti toimistotilojen eri siipiin, esim. kopiohuoneisiin, mutta kaikki eivät tunnu tietävän, mitä paperia mihinkin säiliöön kuuluisi laittaa. Henkilökohtaisissa työpisteissä ei ole asianmukaisia paperinlajittelulaatikoita. CIMOssa käytetään nykyisin Canonin ympäristömerkitöntä kopiopaperia. Paperinsäästöstä ei ole ohjeistusta, lukuun ottamatta satunnaisia yrityksiä kannustaa 2-puoleiseen tulostukseen. Sähköistä arkistoa ei ole eikä sähköpostijärjestelmässä ole toimivia, helppokäyttöisiä tapoja sähköpostien arkistointiin. Painotuotteissa ympäristöystävällisyys ei ole ollut painotaloa valittaessa tärkeimpien kriteerien joukossa. Painosmääriin ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, minkä vuoksi on vuosittain jouduttu heittämään pois runsaasti painettua materiaalia. WC-tiloissa käytetään nykyisin kankaisia rullapyyhkeitä, joiden lisäksi tarjolla on käsipapereita. 3

6 Positiivisena huomiona voidaan mainita, että CIMOn intranet toimii hyvin sisäisen viestinnän välineenä ja cimoall-sähköpostiviesteillä tavoitetaan nopeasti koko henkilökunta ilman turhaa paperinkulutusta. Tavoitteet Tavoitteena on selvittää viraston todellinen paperinkulutus kuukausi- ja vuositasolla. Tavoitteena on myös henkilökuntaa ohjeistamalla vähentää paperinkulutusta. Toimenpiteet Laaditaan ohjeet paperin käyttöön, kopioimiseen ja tulostamiseen ja vaihdetaan tulostimien oletusasetukseksi paperia säästävä vaihtoehto. Ohjeistetaan henkilökuntaa tulostimien käytössä ja muistutetaan pari kertaa vuodessa ympäristöystävällisestä tulostamisesta. Käytetään ympäristömerkittyä, metsäsertifioitua paperia kopiokoneissa ja painotuotteissa. Kiinnitetään huomiota painettujen julkaisujen painosmääriin ja suositaan mahdollisuuksien mukaan sähköistä julkaisemista. Selvitetään sähköisen arkistoinnin mahdollisuuksia hallinnonalalla ja virastotasolla. 2.3 Energiatehokkuus Henkilökohtaisten työasemien ja niihin liitettyjen oheislaitteiden, kuten tulostimien ja kopiokoneiden, tarpeeton sähkönkäyttö aiheuttaa vuosittain yksinomaan julkishallinnossa jopa 10 miljoonan euron ylimääräiset kustannukset. (http://www.motiva.fi) Toimistotyössä sähkön säästäminen liittyy ensisijaisesti tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden käyttöön sekä toimiston valaistukseen. Ympäristötyöryhmän kyselyssä vastaajista lähes 70 % piti sähkön säästämistä erittäin tärkeänä asiana (asteikolla erittäin tärkeä - ei lainkaan tärkeä). Sähkön säästäminen koettiin myös asiaksi, jossa on paljon parantamisen varaa. CIMOn uusissa toimitiloissa työntekijät on ohjeistettu sammuttamaan oman työpisteen valot töistä lähdettäessä. Osa työntekijöistä sammuttaa valot työpisteestään myös palaverin tai lounaan ajaksi. Suositusten mukaan valot kannattaa sammuttaa aina, jos tila on yli 10 minuuttia tyhjillään. Lamppujen sammuttaminen ei vaurioita loisteputkivalaisimia eikä aiheuta kulutuspiikkejä sytytettäessä. Luonnonvalo on aina tehokkaampaa kuin keinovalo, joten kirkkaina päivinä lamppuja ei tarvitse välttämättä sytyttää lainkaan. (Valot sammuvat automaattisesti koko toimistosta vasta kello 21.) Liikkeentunnistimilla varustettujen tilojen (WC-tilat, kopio-, kokous- ja projektihuoneet) valot sammuvat itsestään, kun tiloissa ei liikuta. Webropol-kyselyn mukaan 75 % työntekijöistä sammuttaa tietokoneensa päivän päätteeksi. 5 % ei sammuta konettaan koskaan. Koneen sammuttamisesta palavereiden tai lounastaukojen ajaksi ei ole annettu ohjeita. Ainoastaan kannettavat tietokoneet menevät virransäästötilaan automaattisesti. Kyselyyn vastaajista yli 50 % jättää koneensa näytön päälle poistuessaan työpisteeltään lounaan tai palaverin ajaksi. Koska nykyaikaisetkin näytöt kuluttavat paljon energiaa, ne tulisi sammuttaa tietokoneelta poistuttaessa. Valtaosassa näytöistä on automaattinen virransäästö, joka menee päälle, 4

7 mikäli tietokoneessa ei ole omaa näytönsäästäjää kytkettynä. Myös virransäästötila kuluttaa energiaa, joten on tärkeää sammuttaa tietokone oheislaitteineen töistä lähtiessä. Kopiokoneet menevät itsestään virransäästötilaan, kun niitä ei käytetä. Palvelinten suureen sähkönkulutukseen ollaan CIMOssa etsimässä ratkaisuja. Kännyköiden latureita ei tulisi jättää "tyhjäkäynnille" pistokkeisiin. Esimerkiksi vuoden pistokkeeseen kytkettynä oleva laturi kuluttaa energiaa 10-kertaisesti varsinaiseen lataamiseen verrattuna. Hakaniemenrannan tilojen ilmastointia on pidettävä muuton jälkeen 6 kk:n ajan päällä vuorokauden ympäri remontista syntyneen pölyn takia. Sähkönkulutus on tämän vuoksi suurta. Puolen vuoden jälkeen ilmastointi on päällä vain päivisin. Koko talon ilmastointi hoidetaan keskitetysti, joten yksittäinen työntekijä ei voi tehdä omia säätöjä. Myös toimistotilojen yleislämpötila säädetään keskitetysti. Huonelämpötiloista kesäaikaan ei ole vielä kokemusta. Työtiloissa olevia lämpöpattereita voi säätää yksittäisesti. Tavoite Tavoitteena on, että energiankulutusta seurataan ja turhaa kulutusta vähennetään ohjeistuksen avulla. Toimenpiteet Asetetaan toimiston yleisvalaistus sammumaan jo kello 19, jolloin työaikaliukuma päättyy. Asennetaan jokaiseen tietokoneeseen näytön virransäästöasetus ja virransäästötila. Tehdään ohjeet toimintatavoista, joilla yksittäinen työntekijä voi säästää sähköä. Seurataan CIMOn energiankulutusta (sähkönkulutus, työtilojen lämpötila) sekä kirjataan toimiston eri siivissä olevien sähkömittareiden lukemat kuukausittain. 2.4 Matkustaminen Matkustaminen kuuluu osana monen CIMOn työntekijän toimenkuvaan. Matkustamista säätelee valtion matkustussääntö. CIMOn toimintamenoista huomattava osa menee matkustamiseen: vuonna 2008 siihen käytettiin yhteensä euroa (CIMOn henkilöstö euroa, ulkopuoliset euroa). Matkakustannukset olivat nousseet edellisvuodesta neljä prosenttia. Suuri osa kyselyyn vastanneista (yli 90 %) käyttää työpaikkamatkoihinsa pääsääntöisesti julkisia kulkuvälineitä tai tulee töihin kävellen tai pyörällä, joten tässä asiassa lähtökohta on hyvä. CIMO ei korvaa työntekijöiden autopaikkojen vuokria, vaan kukin omalla autollaan töihin tuleva työntekijä maksaa omat kulunsa. CIMOn henkilökunnan käytössä on vajaa 10 autopaikkaa talon autohallissa. Lentomatkustamiseen liittyviä päästömaksuja ei CIMOssa ole maksettu. Valtionhallinnon uuden matkustusstrategian mukaisesti niitä ei voida maksaa lähivuosinakaan. 5

8 Tavoite Tavoitteena on vähentää matkustamisen ympäristövaikutuksia. Toimenpiteet CIMOn ja Suomen Matkatoimiston palvelusopimusta muutetaan siten, että sopimuksessa edellytetään ympäristöystävällisten matkustusvaihtoehtojen tarjoamista. Ympäristösertifioituja hotelleja käytetään nykyistä enemmän. Matkoja suunniteltaessa mietitään niiden tarpeellisuutta. Kannustetaan matkojen korvaamiseen videoneuvottelulla, mikäli mahdollista. Lyhyemmillä työmatkoilla suositaan vähäpäästöisiä julkisia kulkuvälineitä (raitiovaunu, metro, juna, bussi). Oman auton käyttöön työmatkoilla vaaditaan perustellut syyt. Kokouksia ja tilaisuuksia järjestettäessä huomioidaan kokouspaikan ympäristövaikutukset. Kannustetaan henkilökuntaa työmatkapyöräilyyn ja selvitetään mahdollisuus työsuhdepyörien hankkimiseen. 2.6 Hankinnat Osa CIMOn hankinnoista on riippuvaisia Hanselista, joka vastaa valtion suuremmista hankinnoista ja niiden kilpailuttamisesta. Esimerkiksi kalustehankinnoissa Hansel ottaa huomioon ympäristönäkökulman kalusteiden valmistuksessa ja pakkaamisessa. Hanselin kautta hankittuihin kalusteisiin kuuluu lisäksi kierrätyspalvelu. CIMOn tietokoneet hankitaan Hanselin kautta ja niiden hankinnassa noudatetaan tiettyjä energiatehokkuusvaatimuksia. Koneiden kierrätyksestä on huolehdittu ja tulostinten värikasetit kierrätetään ja täytetään. Henkilökohtaisten pöytätulostimien sijaan hankitaan nykyisin verkkotulostimia, jotka ovat ympäristöystävällisempiä. CIMOn sähkösopimus on järjestetty Senaatti-kiinteistöjen kautta. Runsas kolmannes Senaattikiinteistöjen käyttämästä sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla. Kahviautomaatin yhteydessä on nykyisin tarjolla kertakäyttömukeja. Ympäristötyöryhmän kyselyyn vastanneista lähes 50 % pitää kertakäyttöastioista luopumista erittäin tärkeänä ja yli 50 % käyttää jo nyt omaa mukia kahvia/teetä automaatista hakiessaan. Henkilökunnalle on tilattu yhtenäiset kahvi-/teemukit, joten kertakäyttömukien käyttämiseen ei jatkossa liene tarvetta. Alakerran ravintolasta tilatuissa vieraskahvituksissa käytetään pääsääntöisesti oikeita astioita. Toimistotarvikkeita on CIMOssa kierrätetty yleensä siten, että tarpeettomat tarvikkeet on viety takaisin varastoon. Ympäristötyöryhmän kyselyyn vastanneista peräti 77 % tekee näin aina tai lähes aina. Tavoite Tavoitteena on, että CIMOn hankinnoissa otetaan huomioon niiden ympäristövaikutukset, kuten esimerkiksi hankinnan tarpeellisuus ja käyttöikä, ennen ostopäätösten tekemistä. Tavoitteena on myös hankkia entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja suosia kierrätysmateriaaleja. 6

9 Toimenpiteet Lisätään CIMOn valmisteilla oleviin hankintaohjeisiin ympäristönäkökulma, jonka mukaan hankintoja tehtäessä on harkittava niiden tarpeellisuutta ja pyrittävä eroon ympäristöä kuormittavista hankinnoista. Keskustellaan siivouspalvelujen tarjoajan kanssa ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista, joita tilojen siivouksessa toivotaan käytettävän (esim. ympäristömerkitty WC-paperi, käsipyyhkeet, puhdistusaineet). Luovutaan kokonaan kertakäyttöastioista. 2.7 Yleinen ympäristötietoisuus Ympäristötietoisuus on ympäristöä koskevien tietojen, arvojen, asenteiden ja toiminnan muodostama kokonaisuus. Ympäristötietoisuuden lisäämisen tavoitteena on saada arvoissamme ja elämäntavoissamme aikaan kestävää kehitystä tukevia muutoksia. (http://www.ymparisto.fi) Aiemmin työnantajan osallistuminen organisaation ympäristötietoisuuden lisäämiseen on ollut vähäistä. Vuosien varrella on annettu satunnaisia ohjeita esimerkiksi tietokoneen näytön sähkönkulutuksesta, paperin ja pahvin kierrätyksestä tai kirjekuorien uudelleenkäytöstä, mutta ohjeistukset ovat jääneet lyhytikäisiksi eikä niiden noudattamista ole valvottu. Ympäristötietoisuuden kasvattamiselle on CIMOssa hyvä pohja. Henkilökunnan asenne ympäristöasioita kohtaan on Webropol-kyselyn perusteella positiivinen. Lisäksi enemmistö vastaajista (80,6 %) on sitä mieltä, että työntantajan kannustavalla suhtautumisella ympäristöasioihin on erittäin suuri merkitys. Tavoite Tavoitteena on henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisääminen. Toimenpiteet Kerätään intranettiin ympäristöaiheista tietoa ja linkkejä ja järjestetään tietoiskuja/infotilaisuuksia ympäristöasioista. Esitellään Senaatti-kiinteistöjen Jäämies-palvelun energiankulutustilastoja ja energiansäästövinkkejä esimerkiksi intranetissä tai cimoall-viesteillä pari kertaa vuodessa. Nostetaan ympäristöasiaa esille esim. toteuttamalla ympäristöaiheinen kilpailu ympäristösuunnitelman päivityksen yhteydessä. 7

10 3. Jatkotoimenpiteet 3.1. Ympäristöohjelman toimeenpano ja seuranta Ympäristötyöryhmä suosittaa, että ympäristöohjelman toimenpiteitä toteuttamaan ja valvomaan asetetaan ympäristöryhmä, jonka koko olisi hyvä pitää suhteellisen pienenä toimintakyvyn takaamiseksi. Mukaan olisi hyvä saada kattava edustus tulosalueilta ja palveluista sekä CIMOn johtoryhmästä. Ympäristöryhmä huolehtii jatkossa siitä, että ympäristöohjelman tavoitteet huomioidaan CIMOn toiminnassa ja että ympäristöasiat ovat luonnollinen osa arkipäivää, eivät vain erillinen ohjelma. Ryhmän tehtävänä on pitää ympäristökysymyksiä esillä myönteisesti ja aktiivisesti. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Päivityksen yhteydessä järjestetään henkilökunnalle keskustelu- ja ideointimahdollisuuksia (esim. kyselyt, kilpailut, ryhmän tai tulosalueen keskustelut). Työryhmä suosittaa lisäksi, että ympäristöasioissa tiivistetään yhteistyötä muiden Hakaniemenranta 6:n vuokralaisten ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa ja pyritään vaikuttamaan ympäristöystävällisten ratkaisujen puolesta koko kiinteistön tasolla Green Office Ympäristötyöryhmä suosittaa CIMOn liittymistä Green Office -ohjelmaan mahdollisimman pian. Green Office on Suomen WWF:n kehittämä, toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka avulla toimistot voivat vähentää ympäristökuormitustaan ja saavuttaa säästöjä materiaali- ja energiakustannuksissa. Palvelun välityksellä motivoidaan toimistojen henkilöstöä arjen ekotekoihin ja parannetaan heidän ympäristötietoisuuttaan. Green Office -merkin avulla voidaan viestiä organisaation ympäristötietoisuudesta myös sidosryhmille. Green Office -merkin edellyttämä ympäristöjärjestelmä on toteuttamistavaltaan suhteellisen kevyt. Merkin myöntämisprosessin ja toimistotarkastusten aikana WWF:n Green Office -asiantuntija neuvoo organisaatiota ympäristöjärjestelmän rakentamisessa ja kehittämisessä. Ohjelmaan liittyneille toimistoille on tarjolla monenlaisia palveluita kuten verkostotapaamisia, tukea organisaation ympäristöviestintään, konkreettisia ekovinkkejä ja työkaluja. (http://www.wwf.fi/yritykset/green_office) Työryhmä osallistui Suomen WWF:n Green Office -palvelun infotilaisuuteen ja vieraili Ilmatieteen laitoksella, joka on Green Office -toimisto. Ryhmä tutustui muihinkin ympäristösertifikaatteihin, mutta totesi Green Officen sopivan CIMOlle parhaiten, mm. koska Senaatti-kiinteistöt on jo mukana Green Office-palvelussa CIMOn tukema toiminta CIMOn toiminnan ympäristövaikutusten pohtiminen ei kuulunut työryhmän tehtäviin. CIMO tukee ja rahoittaa toimintaa, jolla on huomattavia ympäristövaikutuksia (esim. lentomatkat). Työryhmä esittää, että jatkossa kiinnitetään huomiota myös CIMOn tukeman toiminnan ympäristövaikutuksiin. 8

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020.

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020. 1 (6) NUORISOPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJELMA SIPOON KUNTA Versio 1 1.11.2010 PÄÄMÄÄRÄ: MATERIAALIEN JA LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄ KULUTUS. Tavoite 1: Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

Sähkönkulutus on kasvussa

Sähkönkulutus on kasvussa Sähkönkulutus on kasvussa Palvelu- ja julkisen sektorin osuus sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa on 19 %. Yksittäisen toimistorakennuksen sähkön kulutus voi jakautua esimerkiksi näin. Palvelu- ja toimistorakennuksessa

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011 Keskuskeittiö Villa Bredan keittiö Kaupungintalon keittiö Puhdistuspalvelut - 24 kiinteistön puhdistuspalvelut, 43298 m 2-87 % tuotetaan ostopalveluna Biojätteen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO SISÄLLYSLUETTELO 1. Esipuhe... 3 2. Johdanto... 4 3. Nykyinen energiankäyttö... 5 3.1. Kiinteistöjen energiankulutus...

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF-Canon. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF-Canon. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF-Canon Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki

Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki Järjestökoordinaattori Paula Tarkka 6.10.2014 Johdanto Ihmisten toiminnan aiheuttamat t voimistavat ilmastonmuutosta. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011 YMPÄRISTÖOHJELMA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011 Suvantokatu 6, 80100 JOENSUU 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Kuinka tulostusratkaisuilla voidaan vaikuttaa yrityksesi tulokseen ja ympäristövaikutukseen. Seppo Haapanen Markkinointipäällikkö HP IPG HP:n ympäristövastuu t Ympäristövastuu

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 1 MIKSI SÄÄSTÄÄ ENERGIAA? NOPEIN JA TEHOKKAIN TAPA HILLITÄ ILMASTON- MUUTOSTA. SE SÄÄSTÄÄ RAHAA. UUSIUTUMATTOMIEN ENERGIANLÄHTEIDEN

Lisätiedot

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö 04.09.2014 Pekka Karppanen Valaistuksen- ja vedenkäyttö Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta

Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta Toimitusjohtaja Eino Fagerlund Savon Yrittäjät 29.10.2008 5.11.2008 1 Yleistä Kunnat suurin ostaja lähes jokaisessa Suomen kunnassa Kunnat ja yleensä

Lisätiedot

Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint

Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Antti Lappo / WWF Finland Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Helka Julkunen Green Office -päällikkö Juan Carlos Munez / WWF-Canon WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa

Lisätiedot

PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI

PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI Tilan käyttäjänä sinun jokapäiväisellä toiminnallasi on merkittävä vaikutus energiankulutukseen. Energiansäästön

Lisätiedot

MAKE IT BLOSSOM. Säästä energiaa,säästä ympäristöä,säästä rahaa. Copyright 2008 Ravensoft Ltd. Green Snapper Esittely 1

MAKE IT BLOSSOM. Säästä energiaa,säästä ympäristöä,säästä rahaa. Copyright 2008 Ravensoft Ltd. Green Snapper Esittely 1 MAKE IT BLOSSOM Säästä energiaa,säästä ympäristöä,säästä rahaa Copyright 2008 Ravensoft Ltd. Green Snapper Esittely 1 Miksi vihreä IT? Konesalien kuluttaman sähkön määrä kaksinkertaistunut viidessä vuodessa

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Vihreät IT-hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Timo Rantanen yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy

Vihreät IT-hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Timo Rantanen yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy Vihreät IT-hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy 1 Vihreät IT-hankinnat Miksi vihreitä julkisia hankintoja? Mitä ovat vihreät julkiset hankinnat? Ympäristöasioiden huomioiminen

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoitusvirasto

Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Yleiskaavatoimisto Asemakaavatoimisto Suunnittelutoimisto Joukkoliikennetoimisto Rakennusvalvontatoimisto Ympäristönsuojelutoimisto Hallintotoimisto toimialana on viihtyisän,

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin ECOSTART YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2015 Suvi Runsten/ Ympäristökonsultointi EcoChange Oy Laadittu: 3.10.

Kajaanin Mamsellin ECOSTART YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2015 Suvi Runsten/ Ympäristökonsultointi EcoChange Oy Laadittu: 3.10. Kajaanin Mamsellin ECOSTART YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2015 Suvi Runsten/ Ympäristökonsultointi EcoChange Oy Laadittu: 3.10.2012 Päivitetty: 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Dokumentin tarkoitus 3 2 Ympäristöpolitiikka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 1. Johdanto... 1 2. Välittömät ympäristövaikutukset... 2 3. Välilliset ympäristövaikutukset... 3 3.1. Sidosryhmävaikuttaminen... 3 3.1.1. Tampereen yliopisto... 3 3.1.2. Muut yhteistyötahot... 4 3.1.3.

Lisätiedot

Työasemien sähkönkulutus vähenee lähes 60%, kun helpot säästökeinot otetaan käyttöön.

Työasemien sähkönkulutus vähenee lähes 60%, kun helpot säästökeinot otetaan käyttöön. Työasemien sähkönkulutus vähenee lähes 60%, kun helpot säästökeinot otetaan käyttöön. Työasemien sähkönkulutusta voidaan vähentää jopa yli 50%, jos sähkönsäästökeinot otetaan käyttöön. Kaikki tämä säästö

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Heikki Väisänen Energiaosasto 25.4.2013 TEM:n suunnitelman laatimisesta Taustalla valtioneuvoston periaatepäätöksen kirjaus ja sen taustalla

Lisätiedot

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö Pekka Karppanen Valaistus Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje valaisimien sammuttamisesta tiloissa on, että jos

Lisätiedot

Green Office -ympäristöraportti 2011

Green Office -ympäristöraportti 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Green Office -ympäristöraportti 11 Pasilan päätoimipiste

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA

CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA Tämän ympäristöohjelman tarkoituksena on auttaa Condus ry:tä huomioimaan ympäristönäkökulmat kaikessa toiminnassaan ja vähentämään näin omalta osaltaan ympäristön kuormitusta.

Lisätiedot

Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi

Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi Miksi tätä kaikkea tehdään? Konkreettisesti energiansäästötoimien vaikutus näkyy energialaskussa. Syyt siihen, miksi meidän kaikkien pitäisi alkaa ajatella

Lisätiedot

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta,

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, Valaistus Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, koulurakennuksissa valaistus voi kattaa jopa 40%. Valaistusta tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen ja

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Ympäristöohjelma 2015 Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1. YLEISTÄ 2. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä.

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä. Kartoitus työssäoppimisjaksolla Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan tuotantolaitoksessa,

Lisätiedot

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit 4V-hankeen päätösseminaari 23.11.2010 Teea Markkula Vantaan kaupunki, sivistystoimi Vantaan kaupunki kestävän kehityksen suunnannäyttäjänä Vantaan

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI VM ohjaavana ja tavoitteita asettavana ministeriönä Kehittämispäällikkö Panu Kukkonen Sisältö 1. Tulosohjauksen uudistaminen valtion hallinnossa ja VM:n hallinnonalalla

Lisätiedot

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa 13.5.2009 klo 12 16 ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta 12:15 Avaus ja KEOPS - keke - toiminnan esittely (Keops = korkeakoulujen

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

Ympäristösuunnitelma

Ympäristösuunnitelma 1 Ympäristösuunnitelma Lyhtytie 8, 00750 Helsinki/ Yritystie 10 B, 40320 Jyväskylä/ Vaihde 020 749 910 info@renevo.fi 2 Sisällysluettelo 1. Renevo Oy:n ympäristönäkökohdat... 3 2. Energiankulutus... 5

Lisätiedot

LAL:n opiskelijatoiminnan ympäristöohjelma

LAL:n opiskelijatoiminnan ympäristöohjelma LAL:n opiskelijatoiminnan ympäristöohjelma Ammattiyhdistysliikkeen on kannettava omalta osaltaan vastuunsa ympäristön tilasta. LUOVA ja LAL:n opiskelijatoiminnassa mukana olevat jaostot haluavat kannustaa

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kunnanvaltuusto 34 11.04.2011 Kunnanhallitus 354 02.11.2015 Vastaus valtuustoaloitteeseen 4/2011, Green Office -ympäristöohjelma uuteen kunnantaloon käyttöön (kv) 940/11.03/2011 Kunnanvaltuusto 11.04.2011

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Helka Julkunen Green Office -päällikkö Helka Julkunen Green Office -päällikkö EMILIA RAUNIO / WWF WWF PAULIINA HEINÄNEN / WWF WWF Suomi Perustettu vuonna 1972 Vuosibudjetti noin 8 miljoonaa euroa Henkilökuntaa noin 45 Tulot tilikaudella 2013-2014

Lisätiedot

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015 Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus Irina Niinivaara 2015 Kierrätys on (vain) osaratkaisu Kuvitus: Sopiva Design Jätelaki Etusijajärjestys: 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

A. Toimistopaperi (vaaleat kopio- ja konekirjoituspaperit, atk-paperit ja tulosteet)

A. Toimistopaperi (vaaleat kopio- ja konekirjoituspaperit, atk-paperit ja tulosteet) Sivu 1 / 5 TYÖKOHTEEN YMPÄRISTÖKARTOITUS Kohde: Porin yliopistokeskus (Pohjoisranta 11A) pvm. 29.10.2014 JÄTEHUOLTO / Jätteiden lajittelu: Tilaajan antamat tiedot RTK-PALVELU Oy:n toiminnan järjestämiseksi

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu. Asiakaslähtöisyys ohjaa jokapäiväistä toimintaamme

Yhteiskuntavastuu. Asiakaslähtöisyys ohjaa jokapäiväistä toimintaamme Asiakaslähtöisyys ohjaa jokapäiväistä toimintaamme 1 Vastuu tulevaisuudesta on yhteinen Enfon toimintatapana on ajatella tulevaisuutta ja ottaa vastuu nykyhetkestä. Tämä koskee erityisesti Enfon yhteiskuntavastuuta,

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Autoala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA HOVIRINNAN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET: ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN VEDEN SÄÄSTÄMINEN JÄTTEIDEN KIERRÄTYS LUONTOSUHTEIDEN EDISTÄMINEN ( METSÄRETKET YM.) TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY. Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY. Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Julkisten toimitilojen käyttö -projekti Projektin tavoitteena on vähentää valituista

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Yleistä Periaatepäätös saatavilla www.tem.fi/cleantech Valmistelun päävastuussa

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO VERKOSTON TULOKSISTA... 3 2.1. ENERGIANKULUTUS... 5 2.1.1. Sähkönkulutus... 5 2.1.2. Lämmönkulutus... 6 2.2. HENKILÖLIIKENNE... 7 2.2.1. Tieliikenne... 7 2.2.2. Raideliikenne...

Lisätiedot

Toimialojen HINKU-tavoitteet

Toimialojen HINKU-tavoitteet HINKU-tavoitteet 2015 Toimialojen HINKU-tavoitteet Tiivistelmä toimialojen tavoitteista vuodelle 2015 Lappeenranta liittyi keväällä 2014 kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) hankkeeseen. Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

Tietokoneet ja näytöt Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Tietokoneet ja näytöt Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa julkisia hankkijoita valitsemaan energiatehokkaampia ja ympäristöä säästävämpiä tietokoneita ja näyttöjä. Ohjeessa

Lisätiedot

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet 09/10/2007 LUONNOS Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet Seuraava luonnos vaatimuksista pohjautuu pääsääntöisesti IEE GreenLabelsPurchase - projektissa tuotettuihin aineistoihin,

Lisätiedot

Ekotehokkuuden Check List

Ekotehokkuuden Check List Ekotehokkuuden Check List Käyttötarkoitus: Työkalu ekotehokkuuden elementtien soveltuvuuden arviointiin ja käyttöönottoon 1(12) 1. Yleiset ympäristösuorituskyvyn tavoitteet a) Osapuolten (omistaja ja käyttäjä)

Lisätiedot

Ympäristöystävälliset ICT-valinnat säästävät myös rahaa Max Mickelsson

Ympäristöystävälliset ICT-valinnat säästävät myös rahaa Max Mickelsson Ympäristöystävälliset ICT-valinnat säästävät myös rahaa Max Mickelsson Taloustilanne lyhentää aikajännettä Horisontti tulee lähemmäs ja perspektiivi katoaa helposti Katsottava tarpeeksi kauas Yhdistettävä

Lisätiedot

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Teemat Miksi? Julkisen hankkijan mahdollisuudet Toimintaohjelmaehdotus kestävien hankintojen edistämiseksi

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Ympäristötyöryhmän kysely 1.-15.12.2008

Raportointi >> Perusraportti Ympäristötyöryhmän kysely 1.-15.12.2008 dcd52el7, olet kirjautuneena sisään. 6. joulukuuta 28 6:7:2 Log out Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä Pois Raportointi >> Perusraportti Ympäristötyöryhmän

Lisätiedot

Työkalu WWF:n Green Office -vuosiraportointia varten (pohjatietoja indikaattoreista)

Työkalu WWF:n Green Office -vuosiraportointia varten (pohjatietoja indikaattoreista) Olennaisena osana Green Office -ympäristöjärjestelmää on vuosittain keväisin suoritettava vuosiraportointi. Raportointia varten jokaisen organisaation on valittava vähintään kolme kulutustaan kuvaava muuttujaa,

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

Espoon kaupungin työyhteisöjen Ekoteko-kilpailun voittajat. Tuija Stambej, Ympäristökeskus

Espoon kaupungin työyhteisöjen Ekoteko-kilpailun voittajat. Tuija Stambej, Ympäristökeskus Espoon kaupungin työyhteisöjen Ekoteko-kilpailun voittajat Tuija Stambej, Ympäristökeskus Ekoteko-kilpailu keräsi kaupungin työyhteisöistä yli 50 arjen ekotekoa Espoon kaupungin työyhteisöjä pyydettiin

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN NUORISOKESKUS ANJALAN YMPÄRISTÖOHJELMA YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 1. Ympäristötavoite: Ympäristöasioita hoitoa ja ylläpitoa seurataan ja arvioidaan tietyin väliajoin. Vuosittain tehdyn

Lisätiedot