CIMOn ympäristöohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CIMOn ympäristöohjelma"

Transkriptio

1 CIMOn ympäristöohjelma

2 Sisältö 1 Alkusanat miksi ympäristöohjelma? 1 2 Ehdotus CIMOn ympäristöohjelmaksi Kierrätys Paperi Energiatehokkuus Matkustaminen Hankinnat Yleinen ympäristötietoisuus 7 3 Jatkotoimenpiteet Ympäristöohjelman toimeenpano ja seuranta Green Office CIMOn tukema toiminta 8

3 CIMOn ympäristöohjelma 1 Alkusanat miksi ympäristöohjelma? CIMOn ympäristöohjelman laatimisen taustalla ovat nykyisen hallitusohjelman kestävän kehityksen linjaukset: Valtionhallinto velvoitetaan ja kuntia kannustetaan laatimaan toimintaansa liittyvät kestävän kehityksen ohjelmat ja Vuonna 2006 hyväksytty kansallinen kestävän kehityksen strategia toimeenpannaan hallinnonalojen yhteistyönä. Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelma toteutetaan. Opetusministeriö on ottanut hallitusohjelman linjaukset esille CIMOn tulosneuvotteluissa keväällä 2008 ja antanut hallinnonalalleen yleisiä toimeenpano-ohjeita (OPM Dnro 1/013/2008). Käytännönläheisellä ympäristöohjelmalla pyritään vähentämään kestävän kehityksen kannalta haitallisia vaikutuksia ja lisäämään henkilöstön ympäristötietoisuutta, kestäviä toimintatapoja ja kierrätystä. Ohjelman mukaiset toimenpiteet ovat hyödyllisiä myös tuottavuuden ja kustannustehokkaan toiminnan näkökulmasta. Ympäristöohjelmaan sisältyy toimenpide-ehdotuksia, jotka liittyvät kierrätykseen, paperinkulutukseen, energiatehokkuuteen, matkustamiseen, hankintoihin, työtapoihin ja yleiseen ympäristötietoisuuteen. Ympäristöohjelma on pysyvä ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Ohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Ohjelma keskittyy CIMOn sisäiseen toimintaan toimistotyön näkökulmasta. Ohjelman on laatinut CIMOn johtajan Ulla Ekbergin tehtävään asettama työryhmä: Juha Ketolainen (pj.), Leena Balme, Silja Hakulinen, Hanna Juntunen ja Heli Salonen. Helsingissä

4 2 Ehdotus CIMOn ympäristöohjelmaksi Ympäristötyöryhmän suosittamat toimenpiteet: 1. CIMO liittyy WWF Suomen Green Office -ohjelmaan. 2. Laaditaan selkeät kierrätys- ja lajitteluohjeet ja hankitaan asianmukaiset paperinkeräyslaatikot jokaiselle työntekijälle. 3. Laaditaan ohjeet paperin käyttöön, kopioimiseen ja tulostamiseen ja säädetään tulostimien oletusasetukseksi paperia säästävä vaihtoehto. 4. Siirrytään käyttämään ympäristömerkittyä, metsäsertifioitua paperia kopiokoneissa ja painotuotteissa. 5. Ajastetaan toimistotilojen valot sammumaan kello 19 nykyisen kello 21 sijaan. 6. Laaditaan ohjeet sähkönsäästöstä ja asennetaan kaikkiin henkilökunnan tietokoneisiin virransäästöasetukset. 7. Seurataan CIMOn energian- ja paperinkulutusta, jotta saadaan selville lähtötilanne säästötavoitteiden asettamista varten. 8. Muutetaan CIMOn ja Suomen Matkatoimiston välistä palvelusopimusta siten, että edellytetään ympäristöystävällisten matkustusvaihtoehtojen tarjoamista. 9. Pohditaan matkoja suunniteltaessa niiden tarpeellisuutta ja käytetään lyhyemmillä työmatkoilla vähäpäästöisiä julkisia kulkuvälineitä. 10. Lisätään CIMOn hankintaohjeisiin ympäristönäkökulma; pyritään eroon turhista, ympäristöä kuormittavista hankinnoista (esim. kertakäyttöastiat). 11. Kerätään intranettiin ympäristöaiheista tietoa ja linkkejä ja järjestetään tietoiskuja ympäristöasioista. 12. Perustetaan ympäristöryhmä, joka valvoo toimenpiteiden toteuttamista. 2.1 Kierrätys Kierrätyksellä tarkoitetaan materiaalin, esineen tai muun tuotteen käyttämistä hyödyksi uudestaan. Usein kierrätyksellä tarkoitetaan jätteiden hyötykäyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. (Wikipedia) Ympäristötyöryhmän Webropol-kyselyyn joulukuussa 2008 vastanneista (n=62) peräti 90 % pitää kierrätyksen järjestämistä työpaikalla erittäin tärkeänä. Kysyttäessä mihin asioihin CIMOssa pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota ympäristöasioissa, kierrätys ja biojätteen lajittelu saivat eniten mainintoja, joten asenne kierrätystä ja jätteiden lajittelua kohtaan on positiivinen. Biojätteen lajittelu on nykyisin mahdollista CIMOn tiloissa. Paperi lajitellaan, mutta lajittelutietämyksessä on puutteita, koska kaikki eivät ole osanneet erotella toimistopaperia sanomalehdistä ja mainoksista. Työpisteissä ei ole yhtenäisiä paperinkeräyslaatikoita. Toimistotarvikehankintojen yhteydessä kertyy paljon pakkausjätettä, kuten pahvia ja kartonkia. Pahvia kerätään, mutta kartonkia ei. Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER), kuten vanhat tietokoneet ja tulostimet, kierrätetään asianmukaisesti, samoin kopiokoneiden värikasetit. Lasin ja metallin kerääminen ja kierrätys on pelkästään yksityisen aloitteellisuuden varassa. Pakkausjätettä (ennen energiajae) ei kerätä lainkaan. 2

5 (Pakkausjätteeseen kuuluvat kartonki sekä useat muovit kuten elintarvikepakkaukset, kelmut, mehuja pesuainepullot, muovitetut paperit ja styroksi.) Tavoitteet Tavoitteena on, että CIMOssa lajitellaan erilaiset paperit, biojäte, lasi, metalli, pakkausjäte ja sekajäte, sillä niille on kaikille keräysastia virastotalon jätehuoneessa. Tavoitteena on myös nostaa henkilökunnan tiedon tasoa kierrätysasioissa niin, että jokaisella on selvä käsitys siitä, mitä CIMOssa kierrätetään ja lajitellaan ja missä kuhunkin tarkoitukseen varatut säiliöt sijaitsevat. Toimenpiteet Laaditaan selkeät kierrätys- ja lajitteluohjeet ja sijoitetaan ne kaikkien saataville intranettiin, keittiöihin ja paperinkeräyssäiliöiden yhteyteen. Voidaan myös tilata esim. YTV:n Jätteiden lajitteluohjeet jaettaviksi jokaiselle työntekijälle. Nostetaan yleistä tietotasoa lajittelusta ja kierrätyksestä esim. perjantaipalaverin yhteydessä järjestettävien tietoiskujen avulla. Tehostetaan työpisteiden paperinkierrätystä hankkimalla kunnolliset, yhdenmukaiset paperinkeräyslaatikot jokaiselle työntekijälle. Kerrotaan uusille työntekijöille perusasiat kierrätyksestä ja jätteiden lajittelusta perehdyttämisvaiheessa. 2.2 Paperi Ympäristötyöryhmän kyselyssä paperin käyttö nousi esille suurimmassa osassa vastauksista. Paperin käyttö oli ykkösenä, kun kysyttiin, millä ympäristön säästön osa-alueella vastaajilla olisi eniten parantamisen varaa. Monet vastaajat tiedostivat tulostavansa liikaa tai tiesivät, että oman koneen tulostimen säädöt eivät olleet paperia säästäviä. Vastaajilla vaikutti olevan halukkuutta muuttaa omaa toimintaansa. Paperinkulutuksen alkutilanne on CIMOssa haastava, sillä paperia käytetään paljon. Sen menekkiä ei tähän mennessä ole laskettu tarkasti ja säännöllisesti. Säästöpankinrannan tiloissa paperia kului karkean arvion mukaan noin A4-paperiarkkia. Uusissa tiloissa paperinkierrätyssäiliöitä on sijoitettu tasaisesti toimistotilojen eri siipiin, esim. kopiohuoneisiin, mutta kaikki eivät tunnu tietävän, mitä paperia mihinkin säiliöön kuuluisi laittaa. Henkilökohtaisissa työpisteissä ei ole asianmukaisia paperinlajittelulaatikoita. CIMOssa käytetään nykyisin Canonin ympäristömerkitöntä kopiopaperia. Paperinsäästöstä ei ole ohjeistusta, lukuun ottamatta satunnaisia yrityksiä kannustaa 2-puoleiseen tulostukseen. Sähköistä arkistoa ei ole eikä sähköpostijärjestelmässä ole toimivia, helppokäyttöisiä tapoja sähköpostien arkistointiin. Painotuotteissa ympäristöystävällisyys ei ole ollut painotaloa valittaessa tärkeimpien kriteerien joukossa. Painosmääriin ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, minkä vuoksi on vuosittain jouduttu heittämään pois runsaasti painettua materiaalia. WC-tiloissa käytetään nykyisin kankaisia rullapyyhkeitä, joiden lisäksi tarjolla on käsipapereita. 3

6 Positiivisena huomiona voidaan mainita, että CIMOn intranet toimii hyvin sisäisen viestinnän välineenä ja cimoall-sähköpostiviesteillä tavoitetaan nopeasti koko henkilökunta ilman turhaa paperinkulutusta. Tavoitteet Tavoitteena on selvittää viraston todellinen paperinkulutus kuukausi- ja vuositasolla. Tavoitteena on myös henkilökuntaa ohjeistamalla vähentää paperinkulutusta. Toimenpiteet Laaditaan ohjeet paperin käyttöön, kopioimiseen ja tulostamiseen ja vaihdetaan tulostimien oletusasetukseksi paperia säästävä vaihtoehto. Ohjeistetaan henkilökuntaa tulostimien käytössä ja muistutetaan pari kertaa vuodessa ympäristöystävällisestä tulostamisesta. Käytetään ympäristömerkittyä, metsäsertifioitua paperia kopiokoneissa ja painotuotteissa. Kiinnitetään huomiota painettujen julkaisujen painosmääriin ja suositaan mahdollisuuksien mukaan sähköistä julkaisemista. Selvitetään sähköisen arkistoinnin mahdollisuuksia hallinnonalalla ja virastotasolla. 2.3 Energiatehokkuus Henkilökohtaisten työasemien ja niihin liitettyjen oheislaitteiden, kuten tulostimien ja kopiokoneiden, tarpeeton sähkönkäyttö aiheuttaa vuosittain yksinomaan julkishallinnossa jopa 10 miljoonan euron ylimääräiset kustannukset. (http://www.motiva.fi) Toimistotyössä sähkön säästäminen liittyy ensisijaisesti tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden käyttöön sekä toimiston valaistukseen. Ympäristötyöryhmän kyselyssä vastaajista lähes 70 % piti sähkön säästämistä erittäin tärkeänä asiana (asteikolla erittäin tärkeä - ei lainkaan tärkeä). Sähkön säästäminen koettiin myös asiaksi, jossa on paljon parantamisen varaa. CIMOn uusissa toimitiloissa työntekijät on ohjeistettu sammuttamaan oman työpisteen valot töistä lähdettäessä. Osa työntekijöistä sammuttaa valot työpisteestään myös palaverin tai lounaan ajaksi. Suositusten mukaan valot kannattaa sammuttaa aina, jos tila on yli 10 minuuttia tyhjillään. Lamppujen sammuttaminen ei vaurioita loisteputkivalaisimia eikä aiheuta kulutuspiikkejä sytytettäessä. Luonnonvalo on aina tehokkaampaa kuin keinovalo, joten kirkkaina päivinä lamppuja ei tarvitse välttämättä sytyttää lainkaan. (Valot sammuvat automaattisesti koko toimistosta vasta kello 21.) Liikkeentunnistimilla varustettujen tilojen (WC-tilat, kopio-, kokous- ja projektihuoneet) valot sammuvat itsestään, kun tiloissa ei liikuta. Webropol-kyselyn mukaan 75 % työntekijöistä sammuttaa tietokoneensa päivän päätteeksi. 5 % ei sammuta konettaan koskaan. Koneen sammuttamisesta palavereiden tai lounastaukojen ajaksi ei ole annettu ohjeita. Ainoastaan kannettavat tietokoneet menevät virransäästötilaan automaattisesti. Kyselyyn vastaajista yli 50 % jättää koneensa näytön päälle poistuessaan työpisteeltään lounaan tai palaverin ajaksi. Koska nykyaikaisetkin näytöt kuluttavat paljon energiaa, ne tulisi sammuttaa tietokoneelta poistuttaessa. Valtaosassa näytöistä on automaattinen virransäästö, joka menee päälle, 4

7 mikäli tietokoneessa ei ole omaa näytönsäästäjää kytkettynä. Myös virransäästötila kuluttaa energiaa, joten on tärkeää sammuttaa tietokone oheislaitteineen töistä lähtiessä. Kopiokoneet menevät itsestään virransäästötilaan, kun niitä ei käytetä. Palvelinten suureen sähkönkulutukseen ollaan CIMOssa etsimässä ratkaisuja. Kännyköiden latureita ei tulisi jättää "tyhjäkäynnille" pistokkeisiin. Esimerkiksi vuoden pistokkeeseen kytkettynä oleva laturi kuluttaa energiaa 10-kertaisesti varsinaiseen lataamiseen verrattuna. Hakaniemenrannan tilojen ilmastointia on pidettävä muuton jälkeen 6 kk:n ajan päällä vuorokauden ympäri remontista syntyneen pölyn takia. Sähkönkulutus on tämän vuoksi suurta. Puolen vuoden jälkeen ilmastointi on päällä vain päivisin. Koko talon ilmastointi hoidetaan keskitetysti, joten yksittäinen työntekijä ei voi tehdä omia säätöjä. Myös toimistotilojen yleislämpötila säädetään keskitetysti. Huonelämpötiloista kesäaikaan ei ole vielä kokemusta. Työtiloissa olevia lämpöpattereita voi säätää yksittäisesti. Tavoite Tavoitteena on, että energiankulutusta seurataan ja turhaa kulutusta vähennetään ohjeistuksen avulla. Toimenpiteet Asetetaan toimiston yleisvalaistus sammumaan jo kello 19, jolloin työaikaliukuma päättyy. Asennetaan jokaiseen tietokoneeseen näytön virransäästöasetus ja virransäästötila. Tehdään ohjeet toimintatavoista, joilla yksittäinen työntekijä voi säästää sähköä. Seurataan CIMOn energiankulutusta (sähkönkulutus, työtilojen lämpötila) sekä kirjataan toimiston eri siivissä olevien sähkömittareiden lukemat kuukausittain. 2.4 Matkustaminen Matkustaminen kuuluu osana monen CIMOn työntekijän toimenkuvaan. Matkustamista säätelee valtion matkustussääntö. CIMOn toimintamenoista huomattava osa menee matkustamiseen: vuonna 2008 siihen käytettiin yhteensä euroa (CIMOn henkilöstö euroa, ulkopuoliset euroa). Matkakustannukset olivat nousseet edellisvuodesta neljä prosenttia. Suuri osa kyselyyn vastanneista (yli 90 %) käyttää työpaikkamatkoihinsa pääsääntöisesti julkisia kulkuvälineitä tai tulee töihin kävellen tai pyörällä, joten tässä asiassa lähtökohta on hyvä. CIMO ei korvaa työntekijöiden autopaikkojen vuokria, vaan kukin omalla autollaan töihin tuleva työntekijä maksaa omat kulunsa. CIMOn henkilökunnan käytössä on vajaa 10 autopaikkaa talon autohallissa. Lentomatkustamiseen liittyviä päästömaksuja ei CIMOssa ole maksettu. Valtionhallinnon uuden matkustusstrategian mukaisesti niitä ei voida maksaa lähivuosinakaan. 5

8 Tavoite Tavoitteena on vähentää matkustamisen ympäristövaikutuksia. Toimenpiteet CIMOn ja Suomen Matkatoimiston palvelusopimusta muutetaan siten, että sopimuksessa edellytetään ympäristöystävällisten matkustusvaihtoehtojen tarjoamista. Ympäristösertifioituja hotelleja käytetään nykyistä enemmän. Matkoja suunniteltaessa mietitään niiden tarpeellisuutta. Kannustetaan matkojen korvaamiseen videoneuvottelulla, mikäli mahdollista. Lyhyemmillä työmatkoilla suositaan vähäpäästöisiä julkisia kulkuvälineitä (raitiovaunu, metro, juna, bussi). Oman auton käyttöön työmatkoilla vaaditaan perustellut syyt. Kokouksia ja tilaisuuksia järjestettäessä huomioidaan kokouspaikan ympäristövaikutukset. Kannustetaan henkilökuntaa työmatkapyöräilyyn ja selvitetään mahdollisuus työsuhdepyörien hankkimiseen. 2.6 Hankinnat Osa CIMOn hankinnoista on riippuvaisia Hanselista, joka vastaa valtion suuremmista hankinnoista ja niiden kilpailuttamisesta. Esimerkiksi kalustehankinnoissa Hansel ottaa huomioon ympäristönäkökulman kalusteiden valmistuksessa ja pakkaamisessa. Hanselin kautta hankittuihin kalusteisiin kuuluu lisäksi kierrätyspalvelu. CIMOn tietokoneet hankitaan Hanselin kautta ja niiden hankinnassa noudatetaan tiettyjä energiatehokkuusvaatimuksia. Koneiden kierrätyksestä on huolehdittu ja tulostinten värikasetit kierrätetään ja täytetään. Henkilökohtaisten pöytätulostimien sijaan hankitaan nykyisin verkkotulostimia, jotka ovat ympäristöystävällisempiä. CIMOn sähkösopimus on järjestetty Senaatti-kiinteistöjen kautta. Runsas kolmannes Senaattikiinteistöjen käyttämästä sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla. Kahviautomaatin yhteydessä on nykyisin tarjolla kertakäyttömukeja. Ympäristötyöryhmän kyselyyn vastanneista lähes 50 % pitää kertakäyttöastioista luopumista erittäin tärkeänä ja yli 50 % käyttää jo nyt omaa mukia kahvia/teetä automaatista hakiessaan. Henkilökunnalle on tilattu yhtenäiset kahvi-/teemukit, joten kertakäyttömukien käyttämiseen ei jatkossa liene tarvetta. Alakerran ravintolasta tilatuissa vieraskahvituksissa käytetään pääsääntöisesti oikeita astioita. Toimistotarvikkeita on CIMOssa kierrätetty yleensä siten, että tarpeettomat tarvikkeet on viety takaisin varastoon. Ympäristötyöryhmän kyselyyn vastanneista peräti 77 % tekee näin aina tai lähes aina. Tavoite Tavoitteena on, että CIMOn hankinnoissa otetaan huomioon niiden ympäristövaikutukset, kuten esimerkiksi hankinnan tarpeellisuus ja käyttöikä, ennen ostopäätösten tekemistä. Tavoitteena on myös hankkia entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja suosia kierrätysmateriaaleja. 6

9 Toimenpiteet Lisätään CIMOn valmisteilla oleviin hankintaohjeisiin ympäristönäkökulma, jonka mukaan hankintoja tehtäessä on harkittava niiden tarpeellisuutta ja pyrittävä eroon ympäristöä kuormittavista hankinnoista. Keskustellaan siivouspalvelujen tarjoajan kanssa ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista, joita tilojen siivouksessa toivotaan käytettävän (esim. ympäristömerkitty WC-paperi, käsipyyhkeet, puhdistusaineet). Luovutaan kokonaan kertakäyttöastioista. 2.7 Yleinen ympäristötietoisuus Ympäristötietoisuus on ympäristöä koskevien tietojen, arvojen, asenteiden ja toiminnan muodostama kokonaisuus. Ympäristötietoisuuden lisäämisen tavoitteena on saada arvoissamme ja elämäntavoissamme aikaan kestävää kehitystä tukevia muutoksia. (http://www.ymparisto.fi) Aiemmin työnantajan osallistuminen organisaation ympäristötietoisuuden lisäämiseen on ollut vähäistä. Vuosien varrella on annettu satunnaisia ohjeita esimerkiksi tietokoneen näytön sähkönkulutuksesta, paperin ja pahvin kierrätyksestä tai kirjekuorien uudelleenkäytöstä, mutta ohjeistukset ovat jääneet lyhytikäisiksi eikä niiden noudattamista ole valvottu. Ympäristötietoisuuden kasvattamiselle on CIMOssa hyvä pohja. Henkilökunnan asenne ympäristöasioita kohtaan on Webropol-kyselyn perusteella positiivinen. Lisäksi enemmistö vastaajista (80,6 %) on sitä mieltä, että työntantajan kannustavalla suhtautumisella ympäristöasioihin on erittäin suuri merkitys. Tavoite Tavoitteena on henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisääminen. Toimenpiteet Kerätään intranettiin ympäristöaiheista tietoa ja linkkejä ja järjestetään tietoiskuja/infotilaisuuksia ympäristöasioista. Esitellään Senaatti-kiinteistöjen Jäämies-palvelun energiankulutustilastoja ja energiansäästövinkkejä esimerkiksi intranetissä tai cimoall-viesteillä pari kertaa vuodessa. Nostetaan ympäristöasiaa esille esim. toteuttamalla ympäristöaiheinen kilpailu ympäristösuunnitelman päivityksen yhteydessä. 7

10 3. Jatkotoimenpiteet 3.1. Ympäristöohjelman toimeenpano ja seuranta Ympäristötyöryhmä suosittaa, että ympäristöohjelman toimenpiteitä toteuttamaan ja valvomaan asetetaan ympäristöryhmä, jonka koko olisi hyvä pitää suhteellisen pienenä toimintakyvyn takaamiseksi. Mukaan olisi hyvä saada kattava edustus tulosalueilta ja palveluista sekä CIMOn johtoryhmästä. Ympäristöryhmä huolehtii jatkossa siitä, että ympäristöohjelman tavoitteet huomioidaan CIMOn toiminnassa ja että ympäristöasiat ovat luonnollinen osa arkipäivää, eivät vain erillinen ohjelma. Ryhmän tehtävänä on pitää ympäristökysymyksiä esillä myönteisesti ja aktiivisesti. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Päivityksen yhteydessä järjestetään henkilökunnalle keskustelu- ja ideointimahdollisuuksia (esim. kyselyt, kilpailut, ryhmän tai tulosalueen keskustelut). Työryhmä suosittaa lisäksi, että ympäristöasioissa tiivistetään yhteistyötä muiden Hakaniemenranta 6:n vuokralaisten ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa ja pyritään vaikuttamaan ympäristöystävällisten ratkaisujen puolesta koko kiinteistön tasolla Green Office Ympäristötyöryhmä suosittaa CIMOn liittymistä Green Office -ohjelmaan mahdollisimman pian. Green Office on Suomen WWF:n kehittämä, toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka avulla toimistot voivat vähentää ympäristökuormitustaan ja saavuttaa säästöjä materiaali- ja energiakustannuksissa. Palvelun välityksellä motivoidaan toimistojen henkilöstöä arjen ekotekoihin ja parannetaan heidän ympäristötietoisuuttaan. Green Office -merkin avulla voidaan viestiä organisaation ympäristötietoisuudesta myös sidosryhmille. Green Office -merkin edellyttämä ympäristöjärjestelmä on toteuttamistavaltaan suhteellisen kevyt. Merkin myöntämisprosessin ja toimistotarkastusten aikana WWF:n Green Office -asiantuntija neuvoo organisaatiota ympäristöjärjestelmän rakentamisessa ja kehittämisessä. Ohjelmaan liittyneille toimistoille on tarjolla monenlaisia palveluita kuten verkostotapaamisia, tukea organisaation ympäristöviestintään, konkreettisia ekovinkkejä ja työkaluja. (http://www.wwf.fi/yritykset/green_office) Työryhmä osallistui Suomen WWF:n Green Office -palvelun infotilaisuuteen ja vieraili Ilmatieteen laitoksella, joka on Green Office -toimisto. Ryhmä tutustui muihinkin ympäristösertifikaatteihin, mutta totesi Green Officen sopivan CIMOlle parhaiten, mm. koska Senaatti-kiinteistöt on jo mukana Green Office-palvelussa CIMOn tukema toiminta CIMOn toiminnan ympäristövaikutusten pohtiminen ei kuulunut työryhmän tehtäviin. CIMO tukee ja rahoittaa toimintaa, jolla on huomattavia ympäristövaikutuksia (esim. lentomatkat). Työryhmä esittää, että jatkossa kiinnitetään huomiota myös CIMOn tukeman toiminnan ympäristövaikutuksiin. 8

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI VM ohjaavana ja tavoitteita asettavana ministeriönä Kehittämispäällikkö Panu Kukkonen Sisältö 1. Tulosohjauksen uudistaminen valtion hallinnossa ja VM:n hallinnonalalla

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa 13.5.2009 klo 12 16 ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta 12:15 Avaus ja KEOPS - keke - toiminnan esittely (Keops = korkeakoulujen

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA III KESKIVIIKKO 14.9.2011 Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. Ryhmätyö 1 Ensimmäisessä ryhmätyössä osallistujat

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Kuopio 29.10.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Shape Media

Tapaustutkimus: Shape Media 28.3.214 Tapaustutkimus: Shape Media Maija Federley, Minna Nors, Hanna Pihkola & Katri Behm Kestäviä palveluita käyttäjäymmärrykseen perustuen Mistä aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle Sivu 1 / 1 Taustakartoitus: Henkilöstön työmatkaliikkuminen Tähdellä *) merkityt kysymykset ovat pakollisia. 1) Organisaation tiedot Organisaation nimi * Toimipaikka * Katuosoite * Työntekijöiden määrä

Lisätiedot

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut Lajitteluratkaisut eri tiloissa Kampus- ja tilapalvelut Kerättävät jätteet eri tiloissa Nimetty työpiste, jaettu työpiste: paperi, energiajäte Neuvotteluhuoneet: paperi, energiajäte (tarvittaessa biojäte)

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Sisältö Motiva lyhyesti Taustaa energiankulutuksesta Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Energiankäyttö

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa Uuden Oulun kunnat

Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa Uuden Oulun kunnat Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa 2011 Uuden Oulun kunnat Helmikuu 2012 1 Yleistä Henkilöstön ympäristöasenteet kaupunkiorganisaatiossa -kyselytutkimus toteutettiin loppuvuoden 2011 aikana

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Esipuhe... 3 2 Nykyinen energiankäyttö... 4 2.1 Energiankulutus... 4 2.1.1 Kiinteistöjen energiankulutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 21.12.2010 Hyväksytty johtoryhmässä 21.12.2010 2 1. Helsingin kaupungin taidemuseon energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Esityksen sisältö Herätys Ratkaisu Lopuksi Lisätietoja 2 Herätys

Lisätiedot

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Timo Määttä 6.10.2010 Kuntakatselmuksen tausta Energiansäästöllä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä edistetään kasvihuone- kaasupäästöjen vähentämistä

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

Energiankulutuksen, erityisesti sähkönkulutuksen vähentäminen Materiaalinkulutuksen vähentäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen

Energiankulutuksen, erityisesti sähkönkulutuksen vähentäminen Materiaalinkulutuksen vähentäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen Ympäristöohjelman päätavoitteet: Energiankulutuksen, erityisesti sähkönkulutuksen Materiaalinkulutuksen Sähköisten palveluiden kehittäminen Tämä ympäristöohjelma on osa Tampereen yliopiston ympäristösuunnitelmaa,

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖVÄENOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2011-2013

HELSINGIN TYÖVÄENOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2011-2013 HELSINGIN TYÖVÄENOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2011-2013 Sisältö HELSINGIN TYÖVÄENOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2011-2013... 1 1. TYÖVÄENOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMAN TAUSTAA... 2 2. YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT OPISTON TOIMINTAKENTÄSSÄ...

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Yhteenvetoraportti N=155 Julkaistu: 19.2010 1/21 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 1. luokalla 28 18,06% 2. 2. luokalla 36 23,23% 3. 3. luokalla

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Suomalaisen Työn Liitto teetti keväällä 2016 kunnanvaltuutettujen, kuntien hankinnoista

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa Hinku- hankkeessa mukana vuodesta 2008 Tavoitteena vaikuttaa osaltaan kaupungin CO2 päästöjen alentamistavoitteeseen Esimerkkejä 2011 tehdyistä ratkaisuista: Kotipalveluauton hankinnassa yhtenä kriteerinä

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Ilmasto-TET on tuotettu vuosien aikana. Nuoret ilmastokasvatusta kehittämässä hankkeessa. Hanketta tuki opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ilmasto-TET on tuotettu vuosien aikana. Nuoret ilmastokasvatusta kehittämässä hankkeessa. Hanketta tuki opetus- ja kulttuuriministeriö. Ilmasto-TET on tuotettu vuosien 2012-2016 aikana. Nuoret ilmastokasvatusta kehittämässä hankkeessa. Hanketta tuki opetus- ja kulttuuriministeriö. Toteuttajina Nuorten Akatemia, Dodo, Luonto-liitto ja Maan

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Tietosuojakysely 2016

Tietosuojakysely 2016 Tietosuojakysely 2016 Yksityinen terveydenhuolto Kansaneläkelaitos Tietosuojavaltuutetun toimisto Sisällys Tietosuojakysely 2016 tulokset yksityinen terveydenhuolto... 2 Yleistä... 2 Tietosuojavastaavat...

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green Office

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Työryhmä monensuuntaista viestintää Sairaanhoitopiiri: Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green Office

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI Ympäristöraportti 2010 1 (5) TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Ympäristöraportti 2010 Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista Kehittämistyöryhmän kokous 13.3.2008 Heli Saarikoski, 13.3.2008 Tarkastelunäkökulma Mitä kehittämistarpeita AMO-prosessissa

Lisätiedot

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee Joroisten Kartano-Golf Oy Päivitetty 14.12.2016 Ympäristötoimenpiteet Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

TILAVISION TAVOITTEET

TILAVISION TAVOITTEET TILAVISION TAVOITTEET TOIMINTOJEN KESKITTÄMINEN JA JULKISTEN RAKENNUSTEN MONIKÄYTTÖISYYDEN LISÄÄMINEN TYÖYMPÄRISTÖN LAADUN TYÖN TUOTTAVUUDEN KÄYTTÖ- KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN YMPÄRISTÖTEHOKKUUDEN ASUINRAKENTAMISEN

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus Tunable White Henkilökohtainen valaistus Ihmiskeskeinen valaistus Valaistus joka keskittyy tarpeisiisi Valo vaikuttaa siihen mitä tunnemme ja miten toimimme. Valolla on myös suuri vaikutus tunteisiimme

Lisätiedot

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki Ympäristöohjelma Top Camping Kalajoki Lähteet: www.energia.fi www.findikaattori.fi www.lindstrom.fi www.motiva.fi www.vihreapolku.info www.ymparisto.fi Top Camping Kalajoen leirintäalue sijaitsee ainutlaatuisessa

Lisätiedot

Tarvitsetko lisää virtaa?

Tarvitsetko lisää virtaa? Tarvitsetko lisää virtaa? Elintarvikkeet ja taukotilaratkaisut 1 Staples Business Advantage Elintarvikkeet ja taukotilaratkaisut Parhaat ideat eivät aina synny työpöydän tai tietokoneen ääressä: toisinaan

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helmikuu 2013 Vastaajia yhteensä 539 Koonti Inkeri Ahvenisto Vastaajat alaluokkien kyselyssä: yht. 314 hlö Vastaajat yllun + henkilöstön

Lisätiedot