Pasilan virastokeskus, Liikenneviraston nh SATAMA 2.kerros Kokoontuminen Opastinsilta 12 A 2. krs / Aulavahtimestari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pasilan virastokeskus, Liikenneviraston nh SATAMA 2.kerros Kokoontuminen Opastinsilta 12 A 2. krs / Aulavahtimestari"

Transkriptio

1 ASIALISTA Vuosikokous 1 (1) TieLoman Tuki ry:n vuosikokous Aika klo Paikka Pasilan virastokeskus, Liikenneviraston nh SATAMA 2.kerros Kokoontuminen Opastinsilta 12 A 2. krs / Aulavahtimestari Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat ääntenlaskijoina 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen 4 Toimintakertomus (liite 1), korjaukset (liite 1a), käyttöaste 2013 (liite 1b) sekä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman (liite 2a) ja taseen (liite 2b) 5 Esitetään toiminnantarkastajien lausunto (Liite 3) 6 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 7 Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta 8 Käydään läpi hallituksen toimintasuunnitelma (liite 4), hankinnat ja korjaukset (liite 4a) ja talousarvio toimikaudelle 2014 (liite 5) sekä päätetään niistä 9 Todetaan hallituksen kokoonpano 10 Uusien sääntöjen hyväksyminen 11 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä 12 Muut asiat 13 Kokouksen päättäminen

2 Hyväksyttäneen vuosikokouksessa 1(5) LIITE 1 TieLoman Tuki ry:n hallituksen toimintakertomus kaudelta JÄSENISTÖ Yhdistyksen varsinaisina jäseninä ovat Tiehallinnon, Destia Oyn (Tieliikelaitoksen nimi muuttunut ) tai niistä muodostettavien erillisten yhtiöiden tms. palveluksessa olevat henkilöt sekä entisen TVH:n ja Tielaitoksen palveluksessa olleet henkilöt. Kannattajajäseninä voivat olla yhdistyksen tarkoitusperien edistämistä harrastavat niin luonnolliset kuin juridisetkin henkilöt, jotka hallitus hyväksyy. TieLoman Tuki ry:n ainaisjäseneksi on vuoden 2010 alusta alkaen hyväksytty vain joitain Tiehallinnossa työskennelleitä henkilöitä. Majaa voivat ainaisjäsenten lisäksi käyttää Liikenneviraston, Destian sekä Elinkeino-, Liikenne-, ja Ympäristökeskusten Liikenne- ja Infrastruktuurivastuualueiden työntekijät perheineen. Organisaatiomuutosten vuoksi on hallitus valmistellut uusia sääntöjä vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Yhdistyksen voimassa olevat säännöt on rekisteröity yhdistysrekisterissä elokuussa Ainaisjäseneksi liittyvän jäsenmaksu on vuoden 2013 vuosikokouksen päätöksen mukaan kertasuorituksena 100. Kannatusjäsenmaksun suuruus on 300. Jäsenrekisterissä oli henkilöä ( , 719 henkilöä , 711 henkilöä , 700 henkilöä ). Toimikauden aikana on otettu jäseniksi muutamia vanhoja, vielä töissä olevia entisiä tiehallintolaisia, jotka eivät informoinnista huolimatta ole aiemmin huomanneet liittyä jäseneksi. Samalla on aktiivisesti päivitetty yhdistyksen jäsenrekisteriä (puhelinnumerot, osoitteet ja sähköpostisoitteet) ottamalla yhteyttä kaikkiin jäsenrekisterissä olleisiin henkilöihin, joille on löydetty yhteystiedot. 2. HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT Kevään 2013 vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Oili Puttonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Vuoden 2013 hallituksen kokoonpano on ollut seuraavanlainen. Hallitus vaihtuu kevään 2014 vuosikokouksessa: läsnä Varsinaiset jäsenet kok. Oili Puttonen, pj 4 Pardia KES ELY Ritva Varonen, vara pj 2 Pardia Liikennevirasto Erja Ovaskainen 4 Pardia UUD ELY Anne Hammar 3 JHL Liikennevirasto Marjut Saarinen 3 Pardia Destia Oy Ari Puhakka 4 AKAVA UUD ELY Anitta Westerlund, siht. 2 Pardia Liikennevirasto

3 Hyväksyttäneen vuosikokouksessa 2(5) LIITE 1 Varajäsenet Pia Kivistö Pardia Destia Oy Pirkko Nevalainen Pardia UUD ELY Erja Järviluoma Pardia LAP ELY Anitta Westerlund Pardia Liikennevirasto 3. HALLITUKSEN KOKOUKSET 4. TOIMINTA 4.1 MAJAAN LIITTYVÄT ASIAT Hallituksen kokoonpano ja toimihenkilöt Varapuheenjohtajana on toiminut Ritva Varonen ja sihteerinä Anitta Westerlund. Laskut on maksanut Nordean tililtä puheenjohtaja. Majoitusvarausten vastaan ottamisen lisäksi Anne Hammar on lähettänyt myös majoituslaskut ja pitänyt jäsenluetteloa. Kirjanpito, toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat Kirjanpitäjä Ritva Kima on laatinut vuoden 2013 tilipäätöksen. Toiminnantarkastajina ovat toimineet Merja Koivu Destia Oy:stä ja Arja Kuivalainen Liikennevirastosta. Toimikunnat Toimikuntia ei vuoden aikana työskennellyt. Yhdistyksen hallitus kokoontui toimikaudella neljä kertaa. Osallistuminen kokouksiin on merkattu hallituksen nimilistaan. Vuonna 2013 tupatarkastus pidettiin TieLomassa marraskuussa Sähköpostikirjeenvaihto on ollut aktiivista. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Pasilassa Majan huolto Anne ja Petteri Peuhkuri/ Majahuolinta A&P Peuhkuri on jatkanut majan huoltoa. Huoltoyhtiö on hoitanut majaa, siivonnut sekä tehnyt pienet korjaus- ja huoltotyöt majalla hallituksen ja puheenjohtajan kanssa sovitulla tavalla. Sesonkikuukausille on sovittu aikaisempaa useammin saniteettitilojen siivousta majan puhtauden säilymiseksi. Peuhkurit myös huolehtivat ulko-oven avainkoodin vaihtamisesta. Heiltä saa tilata erillistä korvausta vastaan majalle liinavaatesettejä sekä siivousta. Huoltoyhtiö Majahuolinta A&P Peuhkuri hoitaa myös vara-avainpalvelun. Korjaukset ja hankinnat on kirjattu majalla myös korjaukset - vihkoon. Yhteistyö on ollut kitkattoman sujuvaa ja palaute heidän toiminnastaan on ollut pääosin hyvää/myönteistä. Isompia korjauksia hallituksen tukena on valvonut korvaamattomalla paikallistuntemuksellaan ja ammattitaidollaan Tuomo Rauhala Destia Oy:stä. Vakuutussopimus on voimassa Vahinkovakuutusyhtiö Ifin kanssa. Vakuutukseen sisältyvät sekä kiinteistö että irtaimisto.

4 Hyväksyttäneen vuosikokouksessa 3(5) LIITE 1 Majalla tehdyt muut korjaukset ja hankinnat, liite1a Majalla on tehty mm. seuraavia korjauksia, huoltoja ja hankintoja: - takkapuita neljä kuutiota - ikkunoiden ulkokarmien uusintakäsittely puunsuojalla Sähkön ja veden kulutus Kilpailutettu sähkösopimus päättyi vuoden 2013 lopussa ja sopimusta on jatkettu Energiapolarin edullisimmalla hinnalla kuitenkin siten, että se on milloin vain irtisanottavissa. Sähkön kokonaishinnan jatkuvasti noustessa, energian kulutusta pienentäviä keinoja tulee miettiä jatkuvasti. Alla oleva taulukko ei ole aivan tarkka, koska sen enempää majoitusvuorokaudet kuin sähkölaskukaan eivät katkea täsmälleen vuoden päättyessä, vaan ne ovat kirjautuneet laskun maksuajankohdan mukaan. vuosi majoitusvuorokaudet käytettävissä 2555 vrk/vuosi sähkölasku vesilasku

5 Hyväksyttäneen vuosikokouksessa 4(5) LIITE 1 Majan varaaminen Toimintakauden 2008 alusta varauksia on ottanut vastaan Anne Hammar, joka hoitaa nyt myös majoituslaskutuksen ja saapuneiden maksujen tarkistuksen. Hän on toiminut tehtävissään erittäin oma-aloitteisesti ja motivoituneesti. Majan käyttöaste liite 1b Majalla käyttö on sesonkiaikoina runsainta. Käytössä on nähtävissä pientä heilahtelua vuosittain. Vuoden 2013 aikana TieLomassa oli käyttövuorokausia (vuokrattuja huoneita) 1036 vrk. Kaikkiaan käytettävissä on 2555 majoitusvuorokautta/vuosi. Kapasiteetista on sesongilla käytössä noin 70 % ja koko vuoden aikana keskimäärin noin 40 %. Tuvan Lintuvintti-parvi on lähinnä vain lyhytaikaisessa majoituskäytössä joustamassa esim. lentoaikataulujen vuoksi. Parven käyttäjällä on käytössään autolle sähkötolppa. Asuntoautojen pitäminen lämpötolpassa on kielletty. Maanvuokrasopimus ja latumaksu Maanvuokrasopimuksessa olevan pykälän nojalla yhdistys kuuluu Saariselän hoito-osuuskuntaan, joka mm. ylläpitää alueen latuverkkoa ja rinnebussipalveluja. Maksu peritään mökin petipaikkojen ja vedenkulutuksen perusteella. Informaatio, markkinointi ja mainonta TieLoman Internet sivuja on kehitetty edelleen jäsenistöä palvelevampaan suuntaan ja niiden markkinointia on suoritettu sekä varausten yhteydessä, että jäsenrekisterin tietojen päivityksen yhteydessä ja sähköpostikampanjalla. Hallitus on valmistellut mainoksen, joka jaettiin jäsenistölle vuosikokouskutsun yhteydessä. Avustukset Liikennevirasto on avustanut rahallisesti TieLoman kehittämistä.

6 Hyväksyttäneen vuosikokouksessa 5(5) LIITE MUUT YHDISTYKSEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT Kunniapuheenjohtaja ja -jäsenet Toimikauden lopussa ei ole nimettyinä kunniapuheenjohtajaa tai jäseniä, joita voi olla viisi kerrallaan. Huomionosoitukset Toimikauden aikana ei ole ollut huomionosoituksia. 5. TALOUS TieLoman Tuki ry:n tulos vuodelta 2013 on voitollinen 66,48. Majoitustuloja tuli ,00 mikä oli noin budjetoitua enemmän. Käyttö- ja huoltomenot sekä siivous olivat 7 566,33 ylittäen budjetoidun, joka oli Ulkoalueiden hoito eli lumen auraus oli 735,05. Vesi ja jätevesi alittivat niukasti budjetoidun ollen 1 010,01. Sähkö ylitti budjetoidun ja oli 8 323,14. Jätehuolto alitti budjetoidun ollen 376,55. Kiinteistön täysarvo- ja irtaimistovakuutus olivat yhteensä 1 188,76. Tontti- ja latuvuokrat olivat yhteensä 1 989,05. Kunnan kiinteistövero oli 1 326,84. Muut kulut olivat 2 602,94 ja alittivat budjetoidun noin eurolla. Avustusta saatiin Liikennevirastolta Kiinteistöstä ei tehty poistoa kuluneella tilikaudella.

7 Hyväksytty vuosikokouksessa versio_ Liite 4 TieLoman Tuki ry. TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2014 Tavoitteena on edelleen, että TieLoman maja Saariselällä toimii taloudellisesti omillaan. Majoitustuloilla katetaan kaikki juoksevat menot. Majan palvelutasoa pyritään kehittämään vuosikokouksen antamien evästysten, hallituksen suunnitelmien ja jäsenistön antaman palautteen pohjalta. Yleistä Jatketaan selvittelyä majan energiankulutuksen ja sähkölaskun pienentämiseksi. Majan käyttäjiä kannustetaan veden ja sähkön säästämiseen. Inventoidun irtaimiston listat laitetaan esille majalle ja nettisivuille. Toivotaan käyttäjiä hankkimaan rikkoutuneiden astioiden ja käyttöesineiden tilalle vastaava tuote. Seurataan mahdollisia lämpövuotoja ja rakenteiden kosteuksia. Tehdään omasiivouksen ohjeet majan ilmoitustaululle. Nettisivuille laitetaan selkeä ohje ostopalvelusta majan siivoukseen lomaviikon jälkeen. Työnantajilta anotaan rahallista tukea majan palvelutason ylläpitoon ja parantamiseen sekä vuorokausihintojen pitämiseksi kohtuullisina. Tutkitaan mahdollisuutta myydä mainostilaa TieLoman nettisivuilla. Uusille jäsenille annetaan liittymisen yhteydessä historiikki. Päivitetään majan järjestyssäännöt Erityisesti kiinnitetään huomiota Pudotetaan katolta ennakoivasti lumet keväisin erityisesti kattolyhdyn lappeelta ja seurataan seinärakenteiden kuntoa. Seurataan edelleen verannan oven kunnostustoimenpiteiden tuloksia, joilla pyrittiin estämään lämpövuotoja. Seurataan pääoven kuntoa mahdollisten lämpövuotojen estämiseksi. Majan remontointia jatketaan tarpeellisilta osilta sekä korjataan mahdolliset kulumisen aiheuttamat vauriot. Hallituksen ylläpitämä korjaus- ja hankintalista auttaa kohteiden priorisoinnissa. Listaa päivitetään hallituksen kokouksissa.

8 Hyväksytty vuosikokouksessa versio_ Liite 4 Informaation jakaminen jäsenistölle TieLoman Tuki ry:n Internet -sivuja (www.tieloma.net) hyödynnetään tiedonvälityksessä jäsenille. Sivuille lisätään hallituksen pöytäkirjat, tietoa majan vuokraustilanteesta sekä muuta jäsenistölle kohdistettua tietoa. Jäsenten sähköpostiosoitteiden päivitystä jatketaan edelleen. Sähköpostin käyttöä erilaisiin jäsenistölle suunnattuihin markkinointi- ja tiedotuskampanjoihin lisätään. Yhdistyksen sääntöjen uudistaminen Uusi sääntöluonnos esitetään vuosikokoukselle. Sääntöluonnokseen korjataan mahdolliset yleiskokouksen esittämät muutokset. Esitetään, että säännöistä poistetaan hallituksen jäsenten ammattiyhdistystausta ja jäsenyys avataan Liikenneviraston ja ELY-keskusten koko henkilöstölle

9 TieLoman Tuki ry SÄÄNNÖT 1(3) Versio 1.0/ Yhdistyksen nimi on TieLoman Tuki ry, kotipaikkana Helsingin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä yhdistyksen jäsenten yhteisöllisyyttä, tukea jäsenten fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitoa ja kohentamista edistämällä lomatoimintaa. 3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa harrastus- ja liikunnallista valistustyötä, pitää kokouksia, toimeenpanee juhlia ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, vastaanottaa avustuksia, testamentti- ym. lahjoituksia sekä hallita ja hankkia toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä yhdessä liikepaikassa. 4. Yhdistyksen nykyisiä jäseniä ovat liittymismaksun maksaneet Tie- ja vesirakennushallituksen, Tie- ja vesirakennuslaitoksen, Tielaitoksen, Tiehallinnon ja Tieliikelaitoksen sekä niistä muodostettujen erillisten yhtiöiden tms. palveluksessa olleet vakinaiset työntekijät. Jäseniksi voivat liittyä edellä oleviin verrattavat entisten virastojen, laitosten ja yhtiöiden tms. palveluksessa olleet tai niistä eläkkeelle jääneet henkilöt ja nykyisen Liikenneviraston ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvat. Jäseneksi liittyvä maksaa kertasuorituksena liittymismaksun yhdistyksen tilille. Yhdistyksen jäsenten liittymismaksun suuruus päätetään vuosikokouksessa. Vuosikokouksessa päätetään myös majan käyttömaksuista jäsenille ja niille edellisten organisaatioiden työntekijöille, jotka eivät ole jäseniä. Jäsen voi menettää käyttöoikeuden lomakiinteistöön saatuaan 2 kirjallista huomautusta, esim. häiritsevästä käyttäytymisestä tai lomakiinteistön sääntöjen rikkomisesta. Myös majan käyttömaksun maksamatta jättäminen johtaa kirjalliseen varoitukseen. 5. Yhdistyksen asioita hoitaa jäsenistä valittava hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä, joille valitaan 3 yhteistä varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenistä aina kaksi on erovuorossa. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan yhdistyksen kokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta hallituksen jäsentä on läsnä. Hallitus voi pitää sähköpostikokouksia varsinaisen hallituksen kokouksen asioiden valmistelussa tai haluttaessa hallituksen päätös yksittäiseen asiaan. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, mutta vaaleissa kuitenkin arpa. Erikoiskysymyksissä tai asioiden valmistelua varten hallitus voi asettaa työryhmiä ja valiokuntia.

10 TieLoman Tuki ry SÄÄNNÖT 2(3) Versio 1.0/ Hallitus kutsuu ja vapauttaa toimihenkilöt. 6. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on kolmella henkilöllä, puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla sekä yhdellä hallituksen määräämällä. 7. Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa helmi-huhtikuun aikana. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat, 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 3. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen, 4. esitetään toiminnantarkastajien lausunto, 5. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 6. yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle ja päätetään niistä, 7. päätetään liittymismaksun suuruudesta, 8. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, 9. valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan, 10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä, 11. majan järjestyssääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen 12. kokouskutsussa mainitut muut asiat. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni, minkä lisäksi hän voi samanaikaisesti käyttää enintään kolmen (3) kokouksesta poissaolevan jäsenen äänioikeutta valtakirjalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi tapauksissa, joissa sääntöjen mukaan tarvitaan äänienemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 8. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

11 TieLoman Tuki ry SÄÄNNÖT 3(3) Versio 1.0/ Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ja julkaistava yhdistyksen omilla nettisivuilla sekä majan ilmoitustaululla. 10. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tositteineen on jätettävä toiminnantarkastajille seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien on annettava kertomuksensa hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun he ovat tilinpäätöksen saaneet. 11. Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2), vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, ensimmäisessä yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja toisessa 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. 12. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen jäsenten hyvinvoinnin edistämiseen, yhdistyksen purkamisesta päättävässä kokouksessa sovitulla tavalla. 13. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

MTK Helsinki ry:n säännöt

MTK Helsinki ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka MTK Helsinki ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on MTK-Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistys on MTK-Uusimaa ry:n rekisteröity jäsenyhdistys. MTK-Uusimaa ry:tä nimitetään

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1(6) 7.11.2014 Alla olevat päivitetyt säännöt ovat astuneet voimaan 13.4.2010 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien

Lisätiedot

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Naantalin Purjehdusseura ry ja sen kotipaikka on Naantalin kaupunki. Näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056.

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. sivu 1 / 5 Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 1 Yhdistyksen nimi on Helsinki Squash Rackets Club r.y. Nimen lyhenne on HSRC

Lisätiedot