M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry"

Transkriptio

1 METSÄNHOITAJALIITTO RY 1 (24) M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry FORSTMÄSTAREFÖRBUNDET rf TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

2 METSÄNHOITAJALIITTO RY 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS... 4 TYÖMARKKINATOIMINTA... 4 Neuvottelu- ja sopimustoiminta... 4 JUKO:n sopimusalat... 5 YTN-alat... 5 Luottamusmiestoiminta... 6 Jäsenpalvelut... 6 KOULUTUSPOLITIIKKA... 7 METSÄPOLITIIKKA... 7 OPISKELIJATOIMINTA... 8 VIESTINTÄ... 9 URAPALVELUT... 9 TUTKIMUSTOIMINTA... 9 MUU TOIMINTA Jäsenkontaktit Palkitsemiset TULEVAN ARVIOINTIA TALOUS Yleistä Tukirahasto Sijoitukset Toiminta ja sen rahoitus Henkilöstötilinpäätöstietoja LIITON PERIMÄT JÄSENMAKSUT JÄSENET TYÖTTÖMYYSKASSAN MAKSAMAT ETUUDET HALLINTO JA LIITON EDUSTAJAT Hallitus vuonna Valtuusto Toimikunnat TOIMIHENKILÖT... 20

3 METSÄNHOITAJALIITTO RY 3 (24) LIITON EDUSTUKSET Akava Akava-edustukset muualla Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Ylemmät toimihenkilöt YTN ry Vakava ry Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Suomen Metsäyhdistys ry Suomen Metsämuseosäätiö Suomen Metsäsäätiö Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitoksen neuvottelukunta Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä -ohjausryhmä Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen Metsäsertifiointi ry Liite Liiton antamat lausunnot, kannanotot ja lehdistötiedotteet vuonna

4 METSÄNHOITAJALIITTO RY 4 (24) YLEISKATSAUS Vuosi 2014 oli Metsänhoitajaliiton 87. toimintavuosi. Metsänhoitajaliiton toiminta perustui syysvaltuuston vahvistamaan toimintasuunnitelmaan ja budjettiin. Kansainvälinen ja etenkin euroalueen heikko talouskehitys leimasi Suomen taloutta toimintavuonna. Suomen bruttokansantuote supistui jo kolmatta vuotta peräkkäin, nyt 0,1 %. Yksityisten investointien volyymi väheni 6,5 %, viennin volyymi väheni 0,4 % ja tuonnin volyymi laski 1,4 %. Metsäteollisuuden arvonlisäys väheni 2,2 %. Palkkatulot kasvoivat 0,6 % ja inflaatio oli 1,1 %. Korkotaso pysyi edelleen matalana ja työttömyys kasvoi. Julkisyhteisöjen alijäämä kasvoi edellisestä vuodesta ollen nyt 3,4 % BKT:sta ja ylitti EU:n vakaus ja kasvusopimuksen 3 prosentin kynnysarvon. Julkinen velka on nyt 121 mrd eli 59,3 % BKT:sta lähestyen 60 prosentin kynnysarvoa. Metsäsektorin kehittämiseen liittyviä toimia jatkettiin lainsäädäntöä kuin organisaatioita uudistaen. Eduskunta hyväksyi lakiuudistuksen Suomen metsäkeskuksesta, metsänhoitoyhdistyslain sekä lain Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta. Metsähallituslain uudistaminen keskeytettiin ja Metsähallituksen organisaatiouudistuksen valmistelu aloitettiin uudestaan. Suomen metsäkeskuksen OTSO Metsäpalvelujen yhtiöittämisen tavoiteaikataulua siirrettiin vuodella eteenpäin vuodenvaihteeseen 2015/2016. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä Maa- ja metsätalousministeriön Tietohallintokeskus TI- KEn osien yhdistämistä vuoden 2015 alusta aloittavaksi Luonnonvarakeskukseksi jatkettiin. Valtioneuvosto hyväksyi Biotalousstrategian ja Kansallisen metsästrategia 2025 valmistelua jatkettiin. Työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat syksyllä neuvottelutuloksen vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeratkaisun perusteista. Akava ei hyväksynyt neuvottelutulosta. Keskusjärjestöt jatkoivat neuvotteluja työllisyys- ja kasvusopimukseen liittyvistä työmarkkinoiden sopimusjärjestelmän kehittämistarpeista. Metsänhoitajaliiton uusi valtuusto aloitti nelivuotisen toimikautensa toimintavuoden alussa. TYÖMARKKINATOIMINTA Neuvottelu- ja sopimustoiminta Neuvottelut syksyllä 2013 solmitun työllisyys- ja kasvusopimuksen (tyka) pohjalta uudistettaviksi työ- ja virkaehtosopimuksiksi saatiin pääosin päätökseen jo vuonna Ainoastaan metsäteollisuudesta jatkettiin toimintavuonna YTN:n ja Metsäteollisuus ry:n välillä neuvotteluja tykaan pohjautuvasta työehtosopimuksesta, mutta ilman tulosta. Toimintavuonna jatkettiin alakohtaisten tekstien uudistamista kustannusvaikutuksen puitteissa ja mm. vuosilomalain muutoksesta johtuen sekä jatkettiin työskentelyä sopimuskauden aikaisissa alakohtaisissa työryhmissä. Tykan mukainen palkankorotus oli 20 ensimmäisenä sopimusvuonna 2014 ja seuraavana sopimusvuonna keskimäärin 0,4 %. Metsänhoitajaliitto osallistui Akava-yhteisön sisäisen työnjaon mukaisesti sopimus- ja neuvottelutoimintaan akavalaisia edustavissa neuvottelujärjestöissä, jotka ovat Julkisalan

5 METSÄNHOITAJALIITTO RY 5 (24) koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja akavalaista yksityissektoria edustava neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Suomen metsäkeskusta ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiota koskevat kaksi työehtosopimusta yhdistettiin yhdeksi Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n, METO Metsäalan Asiantuntijat ry:n ja Metsänhoitajaliitto ry:n työehtosopimukseksi. Järjestöt jatkoivat yhdessä työnantajan kanssa Suomen metsäkeskuksen palkkaustyöryhmässä organisaation muuttuneiden toimenkuvien vaativuuksien arviointia uusien mallitoimenkuvien pohjalta. Sopimusala- ja talokohtaisia kysymyksiä käsiteltiin pääosin sopimusalakohtaisissa neuvottelukunnissa, Vakavan sektoriryhmissä sekä liiton asiamiesten ja luottamusmiesten tai luottamusvaltuutettujen kesken. Metsänhoitajaliitto järjesti lisäksi luottamusmiesten yhteisiä tapaamisia Suomen metsäkeskuksen ja Tapion, Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen luottamusmiesten sekä metsäteollisuuden luottamusvaltuutettujen kanssa. Osa tilaisuuksista järjestettiin yhdessä muiden järjestöjen ja työnantajan kanssa. JUKO:n sopimusalat JUKO:n sopimusaloilla jatkettiin tykan mukaisten työryhmien työskentelyä. Valtion virastoja ja laitoksia koskevalla Vaikuttavuus ja tuloksellisuus -ohjelmaa (VATU) ja ministeriöiden uudelleen järjestelyä koskevaa Keskushallinto-hanketta (KEHU) jatkettiin. Luonnonvarakeskuksen (Luke) aloittamiseen tähtääviä valmistelutyötä jatkettiin ja Metsänhoitajaliitto ja tulevassa Lukessa työskentelevät liiton jäsenet osallistuivat työhön Jukon edustajina Luken jukolaisessa taustaryhmässä ja Luken eri työryhmissä. Metsänhoitajaliitto osallistui JUKO:n valtion ja yliopiston neuvottelukunnan, jukolaisten taustaryhmien ja paikallisten työryhmien toimintaan toimihenkilöiden ja/tai jukolaisina luottamusmiehinä toimivien jäsentensä ja muiden henkilöstöedustajien kanssa yhteistyössä. Metsänhoitajaliitto jatkoi sektorikohtaista akavalaista järjestöyhteistyötä työmarkkinatiedottamisessa. Valtion sektorilla työskenteleville lähetettävä tiedote Keppi ja Porkkana, kuten myös kuntasektorilla työskentelevien tiedote Kuntatiimi sekä yliopistosektorilla työskenteleviä jäseniä palveleva Yliote-tiedote ilmestyivät kukin neljä kertaa vuoden aikana. Tiedotteet lähetettiin kaikille Metsänhoitajaliiton jäsenille kyseisellä sektorilla. YTN-alat Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry vastaa akavalaisen yksityissektorin neuvottelutoiminnasta. Pääosalla liiton kannalta merkittävistä yksityissektorin aloista oli solmitun työllisyys- ja kasvusopimuksen (tyka) mukaiset sopimukset. Metsäteollisuuden ylemmät toimihenkilöt jäivät 2013 alansa ainoana henkilöstöryhmänä pois tykan mukaisista sopimuksista. Ylempien toimihenkilöiden palkkapöytäkirja päättyi paperiteollisuudessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa Sopimuksen saamiseksi YTN aloitti keväällä 2014 metsäteollisuudessa kenttäkierroksen, johon myös liiton järjestöpäällikkö osallistui. YTN kävi puheenjohtajiensa johdolla sopimusneuvotteluja keväällä ja kesällä Metsäteollisuus ry:n kanssa, mutta työnantaja katkaisi neuvottelut loppukesällä 2014, ja metsäteollisuudessa työskentelevät ylemmät toimihenkilöt siirtyivät sopimuksettomaan tilaan. Kolme suurta metsäteollisuusyritystä maksoi kui-

6 METSÄNHOITAJALIITTO RY 6 (24) tenkin myös ylemmille toimihenkilöille tykan mukaisen 20 euron korotuksen vuonna Yksityissektorilla työskenteleville jäsenille lähetettiin toimintakertomusvuoden aikana kolme YTN Nyt -yhteyshenkilötiedotetta, ja lisäksi liitosta oltiin tarvittaessa sähköpostilla yhteydessä työpaikka- tai alakohtaisesti. Luottamusmiestoiminta Metsänhoitajaliiton jäsenistä 42 toimi luottamusmiehinä tai -valtuutettuina tai heidän varajäseninään. Metsäkeskuksia ja Tapiota koskevassa neuvottelu- ja sopimustoiminnassa liitto on sopijaosapuoli yhdessä METO:n ja Jytyn kanssa, ja liiton luottamusmiehet edustavat oman liittonsa jäseniä. Liiton muut luottamusmiehinä toimivat jäsenet edustavat tehtävässään JUKO:n tai YTN:n luottamusmiehinä tai -valtuutettuina kaikkia sopimusalansa akavalaisia. Organisaatiomuutoksiin, tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut lisääntyivät, mikä näkyi luottamusmiesten ja -valtuutettujen sekä jäsenten yhteydenottojen ja neuvontatilanteiden määrän kasvuna. Liitto ohjeisti ja tuki luottamusmiehiä heidän neuvottelutoiminnassaan ja jäsenten työsuhdeongelmien ratkaisemisessa. Liitto tarjosi luottamusmiehille ja -valtuutetuille koulutusta JUKO:n, YTN:n ja Vakavan kursseilla sekä yhdessä Jytyn ja Meton kanssa Suomen metsäkeskuksen ja Tapion luottamusmiehille. Liittojen yhteistyö mahdollistaa koulutustoiminnan tehokkaan järjestämisen sopimusalojen luottamusmiehille ja -valtuutetuille. Liitto järjesti vuonna 2014 luottamusmiehille yhteisiä tapaamisia kaksi Suomen metsäkeskuksessa ja Tapiossa ja yhden Metsäntutkimuslaitoksessa ja Metsähallituksessa sekä yhden metsäteollisuuden luottamusvaltuutetuille. Lisäksi järjestettiin jäsenten informaatiotilaisuuksia Tapiossa ja Metsäntutkimuslaitoksessa. Metsäkeskusten ja Tapion luottamusmiestapaamisia järjestettiin yhdessä METO:n ja JYTY:n sekä työnantajan edustajien kanssa. Näissä tilaisuuksissa käsiteltiin ajankohtaisia työmarkkinoiden edunvalvonnan ja neuvottelutoiminnan kysymyksiä, organisaatiomuutoksia sekä organisaatiomuutosten ja lainsäädäntöhankkeiden tilanteita. Tilaisuudet suunniteltiin ja järjestettiin yhteistyössä pääluottamusmiesten ja neuvottelijoiden kanssa. Liitto osallistui yhdessä luottamusmiesten kanssa työpaikkakohtaisiin ajankohtaista organisaatiouudistusta ja työmarkkinatilannetta käsitteleviin jäsentilaisuuksiin. Liitto piti yhteyttä sellaisiin konsulttialan sekä metsäteollisuuden luottamusvaltuutettuihin, jotka ovat liiton jäseniä. Metsäteollisuuden luottamusvaltuutetut tapasivat myös YTN:n metsätaustaryhmien kokousten yhteydessä, joihin myös järjestöpäällikkö osallistui. Kokouksissa oli mahdollista tavata myös muiden liittojen luottamusvaltuutettuja ja vaihtaa kokemuksia alan ajankohtaisista kysymyksistä. Jäsenpalvelut Asiamiehet antoivat yksittäisille jäsenille tai jäsenryhmille niitä koskevat neuvontapalveluja, joiden tarve on suuri taloudellisesta tilanteesta ja organisaatiomuutoksista johtuen niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Palveluja esiteltiin liiton järjestämissä tilaisuuksissa ja Metsänhoitaja-lehdessä sekä liiton verkkosivuilla. Jäsenistön työmarkkinaongelmien ratkaisua tukevat lakimiespalvelut ostettiin edelleen Asianajotoimisto Kasanen & Vuoriselta. Palkansaajajäsenet ovat liiton ja vakuutusyhtiö OP-Pohjolan välisen Suomen ja kaikki Pohjoismaat kattavan oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen piirissä.

7 METSÄNHOITAJALIITTO RY 7 (24) Liiton vuosittain tekemän työmarkkinatutkimuksen tuloksia käytettiin jäsenille annettavan palkkaneuvonnan tukena ja aineistona Palkkanosturi-palvelussa sekä pohjana määriteltäessä opintojen aikaisen työssäkäynnin tai yksityissektorilla työskentelevien vastavalmistuneiden palkkasuosituksia. Työurapalvelut ovat tärkeässä asemassa pyrittäessä edistämään opiskelijoiden ja valmistuneiden työmarkkinoille pääsyä ja kiinnittymistä. Palveluja tarjotaan sekä osana liiton opiskelijoille suunnattua toimintaa että jo valmistuneille. Työurapalvelujen tarve on kasvava työelämän muutosten ja heikon taloustilanteen vallitessa. Työelämätietoisuuden ja -valmiuksien lisääminen on tärkeä osa opiskelijatoimintaa sekä asiamiesten antamaa palvelua. Aihepiirin koulutusta jäsenille tuotetaan ja tarjotaan yhteistyössä muiden liittojen kanssa sekä liiton ostopalveluna. KOULUTUSPOLITIIKKA Metsänhoitajaliiton koulutuspoliittisen toiminnan tavoitteena on vaikuttaa metsäalan koulutukseen ja tutkimukseen siten, että opetuksen ja tutkimuksen korkea laatu säilyy ja resurssit turvataan, koulutus vastaa sekä osaamissisällöltään että tutkintomäärien puolesta työmarkkinoiden tulevia tarpeita. Toiminnan pääpaino on yliopistolliseen opetukseen vaikuttamisessa, mutta liitto osallistuu myös metsäalan toisen asteen ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseen. Koulutuspolitiikassa leimaa-antavaa oli koulutusverkoston ja -rakenteiden kehittäminen, ammattikorkeakoulu-uudistuksen läpivienti ja korkeakoulujen yhteishakujärjestelmän valmistelu sekä koulutukseen kohdistuvien leikkausten vaikutukset. Metsäalan koulutuksessa biotalouden merkityksen kasvu leimaa myös metsäalan koulutuksen suunnittelua uudistettaessa yliopistoissa niin kandidaatti- kuin maisteritutkintojen sisältöjä ja rakenteita. Toimintavuoden aikana käynnistyi myös metsäalan täydennyskoulutuksesta selvitys Metsämiesten säätiön rahoituksella. Koulutus, tutkimus ja osaaminen ovat keskeisiä teemoja myös Kansallisen metsästrategia 2025:n ja Biotalousstrategian valmistelussa. Koulutustarpeiden ennakointityötä ollaan kehittämässä seuraavan Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman valmistelussa. Metsänhoitajaliitto osallistuu koulutuksen ja tulevan osaamisen suunnitteluun laajalla rintamalla Akavassa, Kansallisen metsäohjelman koulutusryhmässä, OKM:n metsätalouden koulutustoimikunnassa, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan neuvottelukunnassa ja tiedekunnan metsälaitoksen neuvottelukunnassa.. Metsänhoitajaliiton tavoitteita ovat metsäalan koulutuksen ja tutkimuksen korkea laatu, alan koulutussisältöjen ja koulutuksen määrällisen mitoituksen ennakointi, valmistuvien laadullisesti tarkoituksenmukainen työllistyminen, koulutuksen läpäisemisen parantaminen, alan koulutuksen vetovoiman lisääminen, työuran aikaisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä koulutuksen ja tutkimuksen riittävistä resursseista huolehtiminen. METSÄPOLITIIKKA Liitto korostaa metsäpoliittisessa toiminnassaan erityisesti kestävyyden eri ulottuvuuksien tasapainoista huomioon ottamista, tutkimukseen pohjautuvan tiedon ja asiantuntemuksen sekä kustannustehokkaiden toimintamenetelmien ja viestinnän merkitystä ja yhteiskunnan ja alan kehityksen ennakointia sekä siihen perustuvien muutosten käynnistämis-

8 METSÄNHOITAJALIITTO RY 8 (24) tä. Liiton metsäpoliittisessa toiminnassa tärkeä työskentelytapa on säännöllinen yhteistyö metsäsektorin sidosryhmien kanssa ja yhteydet alan viranomaisiin sekä poliittisiin päättäjiin. Toimintavuonna keskeisiä metsäpolitiikan vaikuttamiskohteita olivat metsäorganisaatioiden uudistaminen ja metsälainsäädännön valmisteluhankkeet, sektoritutkimuksen uudistaminen ja Kansallisen metsästrategia 2025:n valmistelu. Metsänhoitajaliitto osallistui jäsenenä Metsäneuvostoon, Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmään, maa- ja metsätalousministeriön Kansainvälisen metsäpolitiikan neuvottelukuntaan ja työ- ja elinkeinoministeriön Metsäalan strategisen ohjelman neuvottelukuntaan, Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen YT-ryhmään. Liitto tekee eurooppalaisten metsäalan järjestöjen kanssa yhteistyötä Union of European Foresters -järjestön (UEF) jäsenenä sekä suorissa kahdenvälisissä kontakteissa lähinnä pohjoismaisella tasolla. UEF:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Bulgariassa. Metsänhoitajaliitto osallistui Suomen Metsäyhdistys ry:n hallitustyöskentelyyn sekä PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry:n hallitukseen ja metsäsertifioinnin standardityöryhmän työskentelyyn. Uudet metsäsertifioinnin standardit saatiin valmiiksi toimintavuoden aikana. Lisäksi liitto oli edustettuna alueyhdistystensä kautta alueellisissa metsäneuvostoissa. OPISKELIJATOIMINTA Opiskelijat ovat tärkeä jäsenryhmä Metsänhoitajaliiton jatkuvuuden kannalta. Vuosi 2014 oli Metsänhoitajaliiton kampuskohtaisten opiskelija-asiamiesten neljäs toimintavuosi. Opiskelija-asiamiesten päätehtävänä on toimia liiton opiskelijatoiminnan edustajina ja organisoida liiton opiskelijatoimintaa kampuksilla sekä välittää tietoa liiton ja opiskelijoiden välillä. Lisäksi opiskelijatoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen sekä toteutukseen osallistui liiton opiskelijatoimikunta MOTO. Toimikunta kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa ja kokousten välillä keskusteli aktiivisesti toimikunnan suljetussa Facebookryhmässä. Vuonna 2014 liiton opiskelijatoiminta oli aktiivista ja liitto oli mukana kahdeksantoista opiskelijatapahtuman/ -koulutuksen järjestämisessä. Lisäksi opiskelijoille markkinoitiin liiton koulutuskalenterin työnhakukoulutuksia. Metsäpäivien yhteydessä järjestettiin nyt neljättä kertaa Urafoorumi, jossa työnantajat esittelevät tarjoamiaan työmahdollisuuksia ja halukkailla oli mahdollisuus saada konsultin neuvoja CV-klinikalla. Urafoorumiin osallistui opiskelijoita, vastavalmistuneita ja työnantajien edustajia ja Metsäylioppilaat ry oli mukana Urafoorumin järjestelyissä. Tilaisuuden jälkeen oli kutsuillallinen vastavalmistuneille. Lisäksi vuoden aikana valmisteltiin opiskelijoiden metsäpoliittista tutustumismatkaa Brysseliin ja haettiin rahoitusta Metsämiesten Säätiöltä, Metsäsäätiöltä, Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta sekä Suomen Metsätieteelliseltä seuralta. Liitto tuki taloudellisesti ainejärjestöjä maksamalla niille liiton opiskelijajäsenmäärään perustuvaa avustusta sekä teki tiivistä yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa opiskelijatapahtumien järjestämisessä.

9 METSÄNHOITAJALIITTO RY 9 (24) VIESTINTÄ Liiton viestinnän pääpaino oli jäsenviestinnässä ja pääasialliset viestintäkanavat ovat Metsänhoitaja-lehti, verkkosivut, sähköinen jäsenkirje sekä Facebook. Ajankohtaisen ja nopeasti päivittyvän tiedon välittämisen kanavana toimivat liiton verkkosivut, Facebook sekä jäsenkirje. Vuonna 2014 verkkosivuja päivitettiin aktiivisesti ja Metsänhoitajaliiton Facebook-sivulla jaettiin ajankohtaista tietoa liiton tapahtumista, jäseneduista sekä työelämästä. Lisäksi avattiin Metsänhoitajaliiton urapalvelut -Facebook-sivu, jossa jaettiin jäsenistölle sopivia työpaikkoja. Jäsenkirje lähetettiin jäsenille sähköpostilla kerran kuukaudessa. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Metsänhoitaja-lehti on liiton viestinnän perinteisin kanava, jolla tavoitetaan jäsenkunnan lisäksi myös alan tärkeimmät sidosryhmät. Kertomusvuonna julkaistiin Metsänhoitajan 64. vuosikerta. Toimintavuonna 2014 viestintäyhteistyötä jatkettiin 4L-liittojen (Agronomiliitto, Luonnontieteiden akateemisten liitto LAL, Metsänhoitajaliitto, Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL) kanssa erityisesti ideoimalla ja teettämällä yhteisiä artikkeleita liittojen lehtiin. Lisäksi liitot käynnistivät uuden yhteistyömuodon STT:n kautta tapahtuvassa tiedotejakelussa, tekivät yhteistyötä mm. tutkimusviestinnässä ja julkaisivat kaksi yhteistä tutkimustulosten pohjalta laadittua lehdistötiedotetta. Näiden lisäksi Metsänhoitajaliitto julkaisi toimintavuoden aikana 5 lehdistötiedotetta. URAPALVELUT Urapalveluiden merkitys ammattijärjestöjen palvelukonseptissa kasvaa. Vuonna 2014 koulutusyhteistyötä Luonnontieteiden Akateemisten Liiton LAL:n kanssa jatkettiin. Koulutukset koostettiin koulutuskalenteriksi, joka julkaistiin Metsänhoitaja-lehdessä, verkkosivulla ja jäsenkirjeessä. Koulutuskalenteri tarjosi jäsenille 18 koulutustapahtumaa kuudella eri paikkakunnalla. Vuoden 2014 uusi teema oli kolmiosainen esimieskoulutus. Myös mentorointia jatkettiin yhteistyössä Agronomiliiton ja Luonnontieteiden Akateemisten L iiton kanssa. Ohjelmassa oli vuoden aikana runsaasti osallistujia ja Metsänhoitajaliitosta mukana oli 10 uutta mentoriparia. Joensuusta tulleille mentoripareille osa ohjelmasta toteutettiin kokeiluluonteisesti Joensuussa. Vuoden 2014 aikana käynnistettiin kaksi uutta jäsenpalvelua, joista toinen auttaa jäseniä löytämään avoinna olevia työpaikkoja verkosta ja toinen tarjoaa tukea työnhakudokumenttien työstämiseen. Työpaikkailmoituksia Metsänhoitajaliiton jäsenille etsii Duunitori ja ne jaetaan jäsenille Metsänhoitajaliiton urapalvelut -Facebook-sivun kautta. Työnhakudokumenttien kommentointia tekevät ostopalveluna suomeksi Satu Roos Underose Ky:stä sekä englanniksi Kevin Gardner. TUTKIMUSTOIMINTA Jäsenistölle suunnatut kyselyt tuottavat edunvalvonnassa tarvittavaa tietoa jäsenkunnan työmarkkina-asemasta ja työelämästä. Vuonna 2014 Metsänhoitajaliitto toteutti yhteistyössä 4L-liittojen kanssa työikäisille ja vastavalmistuneille jäsenilleen suunnatun työmarkkinatutkimuksen, jossa selvitettiin jäsenten sijoittumista työmarkkinoille, palkkausta sekä muita edunvalvonnallisia kysymyksiä.

10 METSÄNHOITAJALIITTO RY 10 (24) Työmarkkinatutkimuksen käytännön toteutuksesta, tulosten analysoinnista ja raportoinnista vastasi Taloustutkimus Oy, yhteyshenkilönään Markus Mervola. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen omalla verkkopohjaisella työkalulla. Tutkimusten tuloksia julkaistiin Metsänhoitaja-lehdessä sekä liiton verkkosivuilla. Lisäksi tutkimusten tuloksia esiteltiin liiton tilaisuuksissa mm. opiskelijoille. Lisäksi Metsänhoitajaliitto toteutti opiskelijoiden kesätyökyselyn, jossa selvitettiin opiskelijoiden kesätyön saantia sekä palkkausta. Selvityksen toteutti liiton opiskelija-asiamies Satulotta Ansiomäki verkkopohjaisella Surveypal-työkalulla. MUU TOIMINTA Jäsenkontaktit Toimintavuoden aikana jäsenillä oli 1180 edunvalvontaan liittyvää, 570 jäsentietoihinsa liittyvää ja 1058 muuta jäsenkontaktia liiton toimiston kanssa, yhteensä siis 2745 jäsenkontaktia. Kontaktiksi on laskettu 1 jäsen päivässä, vaikka saman jäsenen kanssa olisi ollut useitakin kontakteja saman päivän mittaan. Kontakteiksi ei ole laskettu liiton omaan hallintoon, työryhmiin tai luottamusmiehiin liittyvää yhteydenpitoa. Palkitsemiset Metsänhoitajaliiton ja Nordean yhteinen tunnustuspalkinto Vuoden metsäteko myönnettiin 19. kerran. Palkinto luovutettiin Hotelli Arthurissa Openmetsälle. Metsänhoitajaliiton tunnustuspalkinto Vuoden metsänhoitaja jaettiin vuonna 2014 kymmenennen kerran. Palkinnon saaja oli Jyrki Kangas. Palkinto luovutettiin Metsänhoitajaliiton Urafoorumi-tilaisuudessa Metsäpäivillä

11 METSÄNHOITAJALIITTO RY 11 (24) TULEVAN ARVIOINTIA Suomen taloustilanteen ja työllisyyden kehittymiseen lähivuosina liittyy edelleen suurta epävarmuutta jo pitkään jatkuneen taantuman ja talouskehityksen heikoista näkymistä johtuen. Useiden talousennusteiden mukaan Suomessa voi olla edessä pitkäkestoinen, jopa useamman eduskuntakauden mittainen talouden hitaan kasvun aika. Pitkittyneen matalasuhdanteen lisäksi Suomen taloudessa on käynnissä merkittäviä rakennemuutoksia niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Suomen kansantalouden suuresta vientiriippuvuudesta ja viennin rakenteesta johtuen kotimaisin toimenpitein voidaan vaikuttaa vain rajallisesti myönteisen kehityskäänteen aikaansaamiseen kansantaloudessa, ja maailman talouden elpyminen vaikuttaa Suomen kansantalouteen viiveellä. Päättyvällä eduskuntakaudella tehdyt ja suunnitellut rakenteelliset uudistukset sekä kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen päätökset vaikuttavat talouden kehitykseen lähivuosina. Pyrkimys julkisen talouden velkaantumisen taittamiseen, kestävyysvajeen pienentämiseen, kansantalouden rakenteelliset ongelmat sekä heikot talouskasvun näkymät rajoittavat lähivuosina taloudellista liikkumatilaa. Voimassa oleva työllisyys- ja kasvusopimus sekä eläkeuudistus luovat osaltaan ennustettavuutta ja vakautta lähivuosien työmarkkinoille sekä parantavat suomalaista kustannuskilpailukykyä. Kasvava työttömyys ja kotitalouksien ostovoiman lasku heikentää kotimaista kulutusta ja talouden elpymistä. Korkotaso ja inflaatio säilynee edelleen matalana. Ikärakenteesta johtuva työvoiman suuri poistuma jatkuu, mikä yhdessä lievästi nousevaksi ennustetun työttömyyden kanssa heikentää edelleen huoltosuhdetta. TALOUS Yleistä Metsänhoitajaliiton tavoitteena on vakaa liiton talous, joka mahdollistaa liiton tarkoituksenmukaisen toiminnan ja palvelukyvyn pitkäjänteisen kehittämisen. Talouden keskeinen perusta on jäsenmaksutulo, jonka osuus liiton tuloista oli 97 %. Liiton taloudellinen asema ja maksuvalmius heikkenivät toimintavuonna ja tilikauden alijäämä oli ,53 euroa. Tulokseen vaikuttivat vuokratulojen poisjäänti, liiton toimitilojen uudelleen järjestely sekä jäsenmaksutulon jääminen budjetoidusta. Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli ,89 euroa. Liiton jäsenmaksuja korotettiin kaikissa työttömyyskassamaksun sisältävissä luokissa 16 eurolla, mutta kassamaksu nousi 17,50 eurolla. Jäsenmaksu työssä olevilla oli 1 % veronalaisesta palkasta, kuitenkin korkeintaan 472 /v. Liiton jäsenmäärä laski 6 henkilöllä. Jäsenkunnan rakenteessa ei tapahtunut merkittävää muutosta. Liiton varallisuus muodostuu liiton omistamista toimistohuoneistoista osoitteessa Kruunuvuorenkatu 5 F sekä Autotalon toimistohuoneistosta osoitteessa Salomonkatu 17 B. Autotalon huoneiston vuokrasuhde päättyi vuoden 2013 lopussa eikä tilaan onnistuttu saamaan uutta vuokralaista ilman remonttia. Autotalon huoneisto päätettiin kunnostaa liiton toimistoksi ja laittaa myyntiin Kruunuvuorenkatu 5 -toimistohuoneisto, jossa esiintyi

12 METSÄNHOITAJALIITTO RY 12 (24) sisäilman epäpuhtausongelma. Liiton toimisto muutti Autotaloon elokuun lopussa. Lisäksi liiton varoja on sijoitettuna pörssiosakkeisiin. Liitto otti toimintavuonna euron lainan 10 vuoden maksuajalla työeläkevakuutusyhtiö Elosta Autotalon toimistohuoneistonsa remontointiin sekä euron luottolimiitin OP Pankista maksuvalmiutensa varmistamiseksi. Autotalon toimistohuoneiston osakkeet ovat molempien lainojen vakuutena. Liiton taloushallinnon palveluista vastaavana sopimuskumppanina jatkoi 2013 aloittanut Ay-Tilipalvelu Oy. Tilikauden tulos oli ,53 euroa alijäämäinen. Hallitus esittää sen siirtämistä omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Tukirahasto Tukirahastona on liiton työtaistelurahasto. Tukirahaston määrä oman pääoman erässä on ,85 euroa. Rahasto muodostuu Kiinteistö Oy Kontion osakkeista. Sijoitukset Liitto omistaa Kiinteistö Oy Autotalon osakkeet nrot , autopaikkaosakkeet nrot , varaston osakkeet nrot , yhteisarvoltaan kirjanpitoarvona ,52 euroa, ja Kiinteistö Oy Kontion osakkeet nrot , joiden kirjanpitoarvo on ,67 euroa. Liiton omistamien arvopapereiden kirjanpitoarvo oli ,83 euroa, ja markkina-arvo ,74 euroa. Sijoitussalkku koostuu seuraavista osakkeista: Elisa Oyj (284 kpl), Stora Enso R (1898 kpl), Kesko B (50 kpl) ja Nordea FDR (5962 kpl). Osinkotuotot olivat 3187,71 euroa. Liitto ei käynyt kauppaa osakkeilla toimintavuonna. Liiton pankkitilit ovat Sampo Pankissa, Nordeassa ja Helsingin Osuuspankissa. Korkotuotot olivat 199,15 euroa. Toiminta ja sen rahoitus Liiton toiminnan rahoittaminen perustuu pääosin jäsenmaksutuottoihin, jotka toimintakertomusvuonna olivat ,42 euroa. Jäsenmaksutuotot jäivät budjetoidusta 2 % eli euroa, mutta kasvoivat 5,1 % edellisestä vuodesta. Toiminnan kuluista suurin osa, ,03 euroa, muodostui toimiston henkilöstökuluista, jäsenmaksuista järjestöille ,98, muista järjestötoiminnan kuluista ,07, hallintoelinten kuluista ,17, jäsenetuuksista ,29, julkaisu- ja tiedotustoiminnasta ,16 ja edunvalvontakuluista ,01. Järjestöjen jäsenmaksut muodostivat varainhankinnan huomattavimman menoerän. Ostopalveluina hankittiin työoikeudellista neuvontapalvelua Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy:lta, jäsenten yksityisoikeudellista neuvontaa Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:ltä, tutkimuspalveluja Real Stats Oy:ltä, Taloustutkimus Oy:ltä, jäsen- ja jäsenmaksurekisterin ylläpitoon liittyviä it-palveluita Koodata Oy:ltä, CGI Suomi Oy:ltä ja YAP Oy:ltä. Koodata Oy huolehti myös toimiston it-tuesta sekä atk-laitteiden ja -ohjelmien toimittami-

13 METSÄNHOITAJALIITTO RY 13 (24) sesta. Liiton tietoliikennepalveluja ostettiin Aina Group Oyj:ltä, Surveypalilta, Soneralta ja STT-Lehtikuvalta sekä kotisivuihin liittyviä palveluita Avoine Oy:ltä, Koodata Oy:ltä ja Innofactor Oy:ltä. Jäsenlehti painatettiin PunaMusta Oy:ssä ja taitettiin TotalLayoutissa. Työpaikkojen välityspalvelu ostettiin Skyhood Oy:ltä ja CV-klinikka Underose Ky:ltä. Toimiston siivouksesta huolehti TotalClean Oy ja vartioinnista Securitas Oy. Liiton valvontatilintarkastajana toimi edelleen KPMG Oy Ab. Henkilöstötilinpäätöstietoja Työsuhde- ja koulutustiedot Toimihenkilöt osallistuivat osaamistaan kehittävään koulutukseen ja tilaisuuksiin vuonna 2014 seuraavasti: - Tapio Hankala 4,5 pv: työttömyyskassakoulutus 0,5 pv, kielikoulutus ruotsi ja englanti 3 pv, työoikeuden koulutus 1 pv. - Jukka Sippola 7,5 pv: JET-tutkintoon liittyvä koulutus 6 pv, työttömyyskassakoulutus 0,5 pv, ruotsinkielen koulutus 1 pv. - Johanna Hristov 6 pv: 0,5 pv lehtien arvonlisämuutokset, 0,5 pv järjestäytymiskoulutus, 0,5 pv STT työkalu, 1 pv toimiva yhdistys, 0,5 pv näin sitoutat lukijan, 3 x 0,5 pv esimieskoulutus, 0,5 pv hyvä pääkirjoitus, 0,5 pv tehoa editointiin ja 0,5 pv Pinterest ja Instagram. - Päivi Toivonen 0,5 pv: työttömyyskassakoulutus. - Satulotta Ansiomäki 0 pv. - Olli Piiparinen 0 pv. Metsänhoitajaliitossa käydään tulos- ja kehityskeskustelut toiminnanjohtajan ja jokaisen toimihenkilön kesken kaksi kertaa vuodessa. Toimintasuunnitelman vahvistamisen jälkeen käytävässä keskustelussa sovitaan tulevan vuoden henkilökohtaisista työtavoitteista ja ammattiosaamisen kehittämistoimenpiteistä sekä todetaan kuluneen vuoden suunnitelman toteutumisaste. Keskustelun perusteella vahvistetaan seuraavan vuoden tulosja kehittymistavoitteet, jonka allekirjoittavat toiminnanjohtaja, toimihenkilö ja hallituksen puheenjohtaja. Työterveydenhuoltopalvelut ja tyky-toiminta Henkilökunnan terveydenhuoltopalveluista vastasi Diacor Oy. Työterveyshuollon kustannukset olivat yhteensä 2937,45 euroa. Työterveyshuollon sopimukseen sisältyvät yleislääkäritasoinen avosairaanhoito, laboratorio- ja röntgentutkimukset, fysikaalinen hoito ja erikoislääkärikäynnit työterveyslääkärin lähetteellä. Toimiston henkilökunta osallistui keväällä Vakavan henkilöstöpäivään, kesällä Metsänhoitajaliiton ja Agronomiliiton virkistyspäivään ja vietti marraskuussa pikkujoulua yhdessä Agronomiliiton, Luonnontieteiden akateemisten liiton sekä Ympäristöalan keskusliiton henkilökunnan kanssa. Liitto tuki myös henkilökunnan omaehtoista vapaa-ajan liikunta- ja kulttuuriharrastusta 220 euron arvoisilla liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Sairauslomat, ylityöt ja muut poissaolot

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry. FORSTMÄSTAREFÖRBUNDET rf TOIMINTAKERTOMUS

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry. FORSTMÄSTAREFÖRBUNDET rf TOIMINTAKERTOMUS M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry FORSTMÄSTAREFÖRBUNDET rf TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2013 METSÄNHOITAJALIITTO RY 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS 5 TYÖMARKKINATOIMINTA 5 Neuvottelu- ja sopimustoiminta

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2008 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2008 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan koulutusasteet ja työelämän toimijat

Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan koulutusasteet ja työelämän toimijat Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan koulutusasteet ja työelämän toimijat Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivät 22.-23.2017 Ville Manner Metsäkoulutus ry 8.11.2017 8.11.2017

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

V-S Jyty ry TIEDOTTAA

V-S Jyty ry TIEDOTTAA V-S Jyty ry TIEDOTTAA 24.10.2014 V-S Jyty ry:n tiedote 2/2014 K O K O U S K U T S U V-S Jyty ry:n syyskokous pidetään tiistaina 2.12.2014 klo 17.00 alkaen Linnateatterissa, 4. kerroksen teatterisali, Linnankatu

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

IAET-kassan työttömät TEKin jäsenet kuukausittain

IAET-kassan työttömät TEKin jäsenet kuukausittain TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TEK RY TYÖLLISYYSKATSAUS III/2010 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä kävi kaikkien aikojen ennätyksessä, TEKin jäsenten työttömyystilanne muuttumaton kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty Yleinen työttömyyskassa YTK Päivitetty 4.9.2017 Miksi olemme olemassa? Turvaa ja nostetta työelämän muutoksissa YTK järjestää jäsenilleen ansioturvan ja kannustaa jäseniä näkemään muutoksessa mahdollisuuksia.

Lisätiedot

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa?

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? 2.3.2017 Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? Jukolaisia liittoja sinua varten Agronomiliitto Akavan Erityisalat Insinööriliitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Metsänhoitajaliitto Opetusalan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT (TSAO) RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli uudelle Tampereen seudun (TSAO) ry:lle toinen toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena on: 1)

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEKNIIKAN'AKATEEMISET'TEK' ' TYÖLLISYYSKATSAUS'I/2013' Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys pysynyt ennallaan

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Agronomiliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Agronomiliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 (6) Agronomiliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2014 JOHDANTO Liiton toimintaa ohjaavat valtuuston vahvistamat periaatteet ja toiminnan painopisteet: Visio Turvaa työhön iloa

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Ajankohtaista edunvalvonnasta

Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen 13.5.2015 Jyväskylä Ammatilliset opettajat, AO, ry varapuheenjohtaja OAJ:n ammatilliset opettajat, OAO 2. varapuheenjohtaja OAJ:n valtuutettu

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2007 www.tek.fi DIA-kunnan työllisyyskatsaus I-2007: Työttömyyden lasku voimistunut huomattavasti, Etelä-Suomi ja Häme työllisyyden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA 1959-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 STRATEGIA 2016 1959-2017 VISIO 2017 Me olemme tunnettuja palveluistamme ja avustustoiminnastamme, Jäsenistömme on innostunutta ja aktiivista Teemme toimintaamme

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

ARVOISA JÄSEN, HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017!

ARVOISA JÄSEN, HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017! 1 ARVOISA JÄSEN, HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017! Sodankylän JHL ry:n toimintaa Syyskokouksessa viime vuoden lopulla hyväksyttiin toimintasuunnitelma tälle vuodelle: mm. 20.5. Ikean ostosmatka, Hyvän olon

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011. Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011. Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Yhdistyksen ja hallituksen toiminta... 2 3 Koulutus- ja työmarkkinapolitiikka... 3 4 Tiedotus... 4 5 Alueellinen opiskelijatoiminta... 5 6 Vuoden 2014

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puh. (09) 680 401 24.1.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Toimintakertomus Alajärven Yrittäjät Ry

Toimintakertomus Alajärven Yrittäjät Ry Toimintakertomus 2016 Alajärven Yrittäjät Ry Yleistä Alajärven Yrittäjät on kaupungissa toimivien yritysten ja yrittäjien etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015 Yritysesittely Metsäteho Oy 2015 Toimintaperiaatteet Metsäteho tukee soveltavan tutkimuksen avulla osakkaidensa puunhankinta- ja puuntuottamistoimintojen kehittämistä sekä edistää puuhuollon toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 The Westermarck Society ry. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1. Johtokunta Seuran johtokuntaan kuuluivat kertomusvuonna Pekka Sulkunen, Tuula Gordon, JP Roos ja Kati Rantala Helsingistä, Riikka Homanen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 877 henkilöä (12.11.14 tilanne) Jäsenten ammattialat Jäsenten työpaikat: toimisto, puhtauspalvelu, tekniikka, ravintohuolto, hoitotyö, Tikkamäki,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 7.6.2017 klo 9:00 Paikka: Otaniemi, Maarintie 8, kokoushuone 1596 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2010 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TYÖLLISYYSKATSAUS I/2010 TEK RY Diplomi insinöörien ja arkkitehtien työttömyys

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot