Työhyvinvointi &jaksaminen. Teemana. Kuntaministeri Henna Virkkunen Kuminan haastattelussa. Asiakkaan kohtaaminen ilo vai vaara

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhyvinvointi &jaksaminen. Teemana. Kuntaministeri Henna Virkkunen Kuminan haastattelussa. Asiakkaan kohtaaminen ilo vai vaara"

Transkriptio

1 Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti Kuntaministeri Henna Virkkunen Kuminan haastattelussa Teemana Asiakkaan kohtaaminen ilo vai vaara Työhyvinvointi &jaksaminen

2 Pääkirjoitus Kaveria ei jätetä Olen leikkauksen takia joutunut muutamaksi viikoksi toipilaan osaan. Kokemaan sen, että vaikka tahtoa olisi, eivät voimat riitäkään. Ja vaikka voimat eivät riitä, miten mielellään sitä kuitenkin olisi mukana työn ja työpaikan arjessa. Jokainen työpaikalta ja työkavereilta tullut viesti varmistaa jatkuvaa osallisuutta tärkeään omaan yhteisöön. Ymmärrän nyt, miten helposti ulkopuolisuuden tunne alkaa. Kaveria ei jätetä. Pois siis turha arkailu ja aprikointi tungettelevaisuudesta! Kun puolustusmekanismit, fyysiset tai psyykkiset, pettävät, nousevat pienikin tuki sekä myötäelämisen ja välittämisen ilmaisut tärkeiksi. Eino Leinon Hymyilevän Apollon hymnin numero 3, Aurinkolaulu-runon rakkain sanoin: Ja yksi jos murtuis, muut tukena ois. Sama tuen tarve koskee kaikkia niitä, joiden työpaikka on pysyvästi uhattuna. Järjestömme toimijat ovat kiertäneet kunnissa, joissa on käynnistetty YT-neuvottelut. He ovat tavanneet huolen ahdistamia ihmisiä, joiden usko tulevaisuuden selkeydestä on vaakalaudalla. Ketään ei nyt jätetä yksin. Kuntia yhdistetään, kuntien toimintoja supistetaan. Säästöleikkurit osoittavat moniin, tähän saakka itsestään selviin arvokkaisiin hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin. Viimeisenä olemme voineet lukea kirjastomäärärahojen leikkausesityksestä. Tätä järjestömme ei hyväksy, ja teemme kaikkemme turvataksemme tulevaisuudessakin tämän tärkeän palvelun. Ihmisistä pitää pitää huolta. Järjestömme tukee jäseniensä etuja ja hyvinvointia. Lähipiirissä me tuemme toinen toisiamme. Hyvää joulunalusaikaa! Päivi Hytönen Hallituksen puheenjohtaja Päätoimittaja Kiitos! Kahdeksan vuotta teimme teille, hyvät kumulalaiset, toimittajana ja taittajana Kuminaa. Se oli antoisaa ja kiinnostavaa. Kiitos teille, Kuminan lukijat! Kumina Kuntien asiantuntijat Kumula ry:n jäsenlehti Julkaisija: Kuntien asiantuntijat Kommunala specialister Kumula ry, Maistraatinportti 4 A, Helsinki, Toiminnanjohtaja: Jussi Näri, puh ja , Ts. järjestösihteeri: Saara Paavola, puh ja , Päätoimittaja: Päivi Hytönen, puh , Toimituskunta: Päivi Hytönen, Jussi Näri, Saara Paavola, Ulla Pötsönen, Mika Vertainen, Tarja Vuorinne, Tuija Heikkilä Toimittaja ja ilmoitusmyynti: Tuija Heikkilä, puh , Svensk resumén käännös: Solveig Stormbom Ulkoasu: Marja Muhonen Paino: Forssa Print 2013 Painos: kpl ISSN-L ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) 8. vuosikerta. Neljä numeroa vuodessa. Kansikuva: Tuija Heikkilä Tuija Heikkilä Marja Muhonen PAINOTUOTE 2

3 Ajankohtaista kuntasektorilta Eläkeuudistus meidän aikanamme Kasvu- ja vakaussopimus allekirjoitettiin perjantaina Kahdeksan viikon mittaiset neuvottelut päättyivät ennen näkemättömän maltilliseen sopimukseen. Kyseessä on tulopoliittinen kokonaisratkaisu, joka toi sovun työnantajaja palkansaajajärjestöjen välille. Sopimuksen allekirjoitti lähes kaikki liitot, joten se on kattavuudeltaan kaikkiaan 93 prosenttia. Voidaankin todeta, että lähes koko palkansaajaosapuoli tuli sopimuksen taakse, vaikka tarjolla ei ollut juuri lämmintä kättä kummempaa. Tällä sopimuksella koko palkansaajapuoli osoitti kykynsä kantaa vastuuta ja tinkiä myös omista eduistaan. Seuraava työmarkkinaosapuolien koetinkivi on eläkejärjestelmän uudistaminen. Edellisen kerran eläkejärjestelmää yritettiin uudistaa vuonna 2009 pääministeri Matti Vanhasen oivallettua keväthiihdoillaan eläkeuudistuksen paikkaavan tulevaisuudessa häämöttävän kassavajeen. Ajatus sinänsä saattoi olla oikeansuuntainen, mutta oikeaa marssijärjestystä jäivät tuolloin kaipaamaan niin kansalaiset kuin palkansaajajärjestöt. Nyt lähtökohtana on edellinen, 2005 sovittu eläkejärjestelmä ja sen kehittäminen. Katso allekirjoituspöytäkirjat: Avainkysymykset ovat edelleen samat: minkä ikäisinä suomaelle, milaiset jäävät eläkkeelle, ten huolehditaan eläkeikää lkik lh lähestyvien työkyvystä ja mistä eläkkeet maksetaan? Vuoden 2005 eläkeuudistuksessa mahdollistettiin joustava eläkkeellesiirtyminen, kun eläkeikä asetettiin ikävuosien jaksolle. Uudistus kääntyi työurien kannalta kuitenkin itseään vastaan, sillä eläkkeelle siirryttiinkin niin varhain kuin mahdollista eli 63-vuotiaina, kun ennen uudistusta eläkepäivät olivat alkaneet paria vuotta myöhemmin. Näin tapahtui siitä huolimatta, että lisäeläkejärjestelmällä (ns. superkarttuma) pyrittiin lisäämään työssäolon houkuttavuutta 63 ikävuoden jälkeenkin. Tarkemmassa työeläkejärjestelmän tarkastelussa suurin osa yli 63-vuotiaina työelämässä jatkaneista työskentelee asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Osaltaan tätä on selitetty elinajanodotteen kasvuna ja korkeasti koulutetun väestönosan kohentuneena terveydentilana: se, että ihmiset voivat paremmin, elävät kauemmin ja säilyvät työkykyisinä kauemmin korostuu eniten ansaitsevissa ja koulutetuimmissa väestönosissa. Eläkkeeseen vaikuttaa myös suomalaisten elinajanodotteeseen pohjaava elinai ka kerroin. Kun elin ajanodote kasvaa, pienenee eläk kei- den määrään vaikuttava elinaika ker roin. Tämä tar- koit taa sitä, että maksaakseen itselleen elinaikakertoimesta ik pienenneen eläkkeen, tulisi suomalaisen jaksaa työelämässä vähän kauemmin. Eläkejärjestelmä rankaisee elinaikaodotteen ja elinaikakertoimen kautta suhteellisesti enemmän sairaita ja työ kykynsä menettäneitä, kun yhtälöön lisätään vielä superkarttuman tuoma kannustin, joka siis kohdentuu eniten korkeasti koulutettuihin ja enemmän ansaitseviin. Eläkejärjestelmän uudistaminen vaikuttaa väistämättömältä, joskin siten, että istuva hallitus ei uudistusta toteuta. Kun nyt aikaansaatu tulopoliittinen kokonaisratkaisu oli luottamuksen osoitus niin hallituksen suuntaan kuin palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen välillä, olisi eläkeuudistuksen läpiviemiseksi ensiarvoisen tärkeää, että luottamusta ei murenneta. Epäonnistunut eläkeuudistus luo yhteiskunnallista eriarvoisuutta, vähentää ihmisten sitoutumista työelämään ja rapauttaa halua sopia työelämän pelisäännöistä. Sen tason valuvikoihin tässä ajassa ei ole varaa. Jussi Näri toiminnanjohtaja Kumulan hallitus: KVTES-neuvottelutulos vastasi odotettua K unnallisen virka- ja työehtosopimuksen ensimmäisen kauden ensimmäinen korotus, suuruudeltaan 20 euroa, maksetaan , toinen korotus vuotta myöhemmin ja prosenttimääräisenä (0,4 %). Tästä käytetään 0,1 % vuosilomalain muutosten kustantamiseen vuosilomalakia pitempien työehtosopimuksen mukaisten lomapäivien karenssipäivien maksamiseksi. Toisen kauden korotukset neuvotellaan keväällä mennessä. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen voimassaoloajalle perustetaan kaksi työryhmää uudistamaan palkkahinnoitteluliitteitä. Lisäksi perustetaan työryhmä tarkastelemaan eri työaikamuotoja. Neuvottelujen loppuvaiheessa esiinnousutta kriisilauseketta eli mahdollisuutta vaihtaa lomarahat vapaiksi työnantajaosapuoli ei esittänyt. Nuorisotakuusta sopimista neuvotteluosapuolet pitävät tärkeänä, ja neuvotteluja asiasta jatketaan voimassaolokauden aikana. Kumula ry:n hallituksen mielestä neuvottelutulos on odotettu. Jo alusta pitäen oli tiedossa, että maltillinen palkkaratkaisu on tupo-ratkaisun kannalta ainoa mahdollinen lopputulos. Hallitus pitää tärkeänä, että ns. kriisilauseketta ei KV- TES-sopimukseen päätynyt, ja että tärkeänä pitämämme palkkahinnoitteluliitteiden uudistustyö käynnistyy sopimuskauden aikana. Jussi Näri toiminnanjohtaja 3

4 Kuntaministeri Kuvateksti Kuntaliitosselvitysten takaraja oli marraskuun lopussa. Samanaikaisesti valtio on karsimassa kuntien velvoitteita. Kuminan toimittaja tapasi kuntaministeri Henna Virkkusen ja kysyi tämän mielipidettä kumulalaisia askarruttavista kysymyksistä, kuten pätevyysvaatimusten alentamisesta ja vapaaehtoistyövoiman käytöstä. Haastattelu ja kuvat: Tuija Heikkilä Viime vuonna suomalaiset kunnat velkaantuivat suurten investointien myö tä puolitoista miljardia euroa. Kuntien palvelukysynnän on laskettu kasvavan 2020-luvulla viisi miljardia euroa. Se tarkoittaa seitsemää kunnallisveroprosenttia. Nykyisellä rahoitusjärjestelmällä ja kuntarakenteella Suomessa olisi kymmenen vuoden kuluttua kuutisenkymmentä kuntaa, joissa veroprosenttina olisi 33. Kuntatalous kriisiytyy, menopaine on iso ja valtionosuuksista joudutaan leik kaamaan miljardi valtion kunnille an ta mia tehtäviä keventämällä. Toinen miljar di kurotaan umpeen tulevaisuudes sa, kuntaministeri Henna Virkkunen sum maa. Tällä hetkellä maassa on neljästä kuuteen varsinaista kriisikuntaa, mutta nelisenkymmentä kuntaa on tilanteessa, jossa tarvitaan nopeita korjausliikkeitä. Siksi päätöksiä kuntaliitoksista ei Virkkusen mukaan voi lykätä. Henkilöstön irtisanomissuojasta Laissa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta säädettiin 2007 henkilöstön asemasta kuntaliitoksissa. Lain henkilöstön turvaksi säätämä viiden vuoden irtisanomissuoja on nostattanut kuumaa keskustelua ja vastustusta. TNS Gallup teki lokakuussa Kunnallisalan kehittämissäätiön tilauksesta tutkimuksen, johon haastateltiin viiden vuoden irtisanomissuojasta vuotiasta suomalaista. Vastaajista suurin osa, 39 %, kannatti yhden vuoden irtisanomissuojaa, kolmen vuoden kannalla oli vain joka kymmenes. Toiseksi parhaana vaihtoehtona pidettiin kolmen kuukauden irtisanomissuojaa, jota kannatti 26 %. Vastaajista seitsemän prosenttia ei erottaisi kunnan työntekijöitä kuntaliitoksen jälkeen koskaan. Akavalaisista vastaajista 55 % kannatti yhden vuoden irtisanomissuojaa. Vuonna 2020 kuntasektorilta eläköityy noin joka kolmas työntekijä. Kuntaminis- 4

5 kuntauudistuksen eturintamassa terin mukaan ongelma on se, että välttämättä ei eläköidytä juuri niistä tehtävistä, joista pitäisi, jotta kunta voisi saavuttaa säästöä. Viiden vuoden irtisanomissuoja ei tarkoita sitä, että työntekijä välttämättä jatkaisi samassa tehtävässä ja samalla palkalla, Virkkunen muistuttaa. Virkkunen painottaakin suunnitelmallisuutta ja rekrytoinnin merkitystä suuren eläkkeelle siirtyvien potentiaalin hyödyntämisessä. Irtisanomissuoja voi myös ketjuttua eli pidentyä viidestä vuodesta, jos kunnan liitokset muiden kuntien kanssa jatkuvat. Oliko viiden vuoden irtisanomissuojan säätäminen virhe? En usko, että irtisanomissuojaa muutetaan, siihen ei ole laajaa valmiutta. Ilman muutosturvaa olisi vielä vaikeampi tehdä kuntaliitoksia kuin nyt on. Kuntien ytneuvotteluista Kuntien henkilöstö on niin talouden säästöjen kuin palveluiden laadun, riittävyyden ja uudistamistarpeen polttopisteessä ovathan palkat kuntien menoeristä suurin. Nyt kunnat ovat hätkähdyttäneet irtisanomis- ja lomautusuhkauksillaan. Viiden vuoden irtisanomissuoja päättyy tänä vuonna lähes 30 kunnassa. Useat niistä ovat käynnistäneet tai suunnittelevat ytneuvotteluja henkilöstönsä kanssa. Joukossa on Henna Virkkusen kotikaupunki Jyväskylä. Kuntaliitosten jälkeisen uuden Jyväkylän ensimmäinen valtuusto oli kykenemätön tekemään niitä muutoksia, joita olisi pitänyt tehdä. Syntyi iso patoutuma, eikä Jyväskylä hyödyntänyt eläköitymisiä, Virkkunen perustelee tilanteen taustoja. Kuntien tulee noudattaa vuonna 2007 voimaan tullutta kunnallista yt-lakia Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Aika näyttää, miten kuntaorganisaatiot lakia noudattavat ja tulkitsevat. Pätevyysvaatimusten muuttaminen Hallitus antoi elokuun lopussa Rakennepoliittisen ohjelman talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Valtiosihteeri Martti Hetemäen työryhmän selvitykseen pohjaavan ohjelman mukaan alempien korkeakoulututkintojen kelpoisuutta työmarkkinoilla vahvistetaan. Kysymys on pätevyysvaatimusten väljentämisestä. Se ei tarkoita, että niitä lasketaan, Virkkunen täsmentää. Pätevyysvaatimuksia alentamalla kunnat säästävät palkkakustannuksissa, kun alemman tutkinnon suorittaneelle ei tarvitse maksaa yhtä paljon kuin ylemmän suorittaneelle. Kunta- ja sote-uudistuksen sloganiin on nostettu toimivat palvelut. Mistä kunnat saavat kaikkien eläkkeelle siirtyneiden työntekijöidensä tilalle palveluja turvaamaan päteviä osaajia, jos yksityissektorilla palkat kuin palkat ovat kunnallisia korkeampia? Kuntaministeri ei ole asiasta huolissaan. Vapaaehtoistyövoiman käytöstä Amerikkalaistyyppinen vapaaehtoistyövoiman käyttö kirjastossa on puhuttanut tänä syksynä alan ammattilaisia. Kumulan hallituksen kanta asiaan on tämän lehden sivulla 14. Kuntaministeri ei vastusta ajatusta, päinvastoin. Ei amerikkalainen malli huono ole. On sinänsä hienoa, jos asukkaat haluavat osallistua, mutta ei voi lähteä siitä, että he tekevät ammattilaisten työt, vaan tulee katsoa, mitkä ovat ne tehtävät, joihin asukkaat voivat osallistua. En näe, että kyseessä on uhka ammattilaisille vaan koen sen heille tukena. Virkkunen on itse nähnyt Kanadassa lasten vanhempia auttamassa liikunta- ja käsityötunneilla. Se säästää opettajan tai kouluavustajan aikaa. Hän kertoo myös esimerkin, miten kuntaliitoksen myötä jossakin päin maata oli tullut eteen tilanne, jossa yhdessä liitoskunnassa oli ladut tehnyt aina vapaaehtoinen kuntalainen. Kuntien välillä on suuret erot. On töitä, jotka isoissa kunnissa tehdään omana virkatyönä, pienissä vapaaehtoistyönä. Toisaalta kuntalaisten osallistumista ei saa rapauttaa, eikä sille saa muodostaa byrokraattisia esteitä. Toisaalta palvelut ovat haavoittuvia, jos ne ovat vain talkoolaisten varassa. Muutoksen tukemisesta Tästä syksystä alkaen valtio on auttanut kuntia rakennemuutoksessa tarjoamalla asiantuntijatukea muutosjohtamiseen, ICT-toiminnan kehittämiseen sekä talouden tasapainottamissuunnitelman laatimiseen. Muutostukiohjelmaan sisältyy myös lähipalveluihin, johtamiseen ja lähidemokratiaan liittyviä kehittämishankkeita ja kuntarakennemuutoksia tukevia tutkimushankkeita. Kehysriihen 2013 ja ICT2015 työryhmän esitysten mukaisesti hallitus on päättänyt panostaa uuden tieto ja viestintäteknologian hyödyntämiseen talouskasvun luomiseksi ja palveluiden kehittämiseksi. Työhän osoitetulla 150 miljoonalla eurolla rakennetaan kuntasektoria palvelemaan kattava ja yhtenäinen kansallinen sähköisten palveluiden palveluväylä. ICT-verkko on iso mahdollisuus. Sen myötä saadaan merkittäviä hyötyjä, kun paljon päällekkäistä työtä poistuu, Virkkunen vakuuttaa. i Katso lisää: 5

6 Työhyvinvointi Mitkä ovat työhyvinvoinnin suurimmat haasteet vuonna 2013? Mitä hyötyä positiivisen työpsykologian käsitteestä olisi työhyvinvoinnille? Miten yhteistoimintaneuvottelut vaikuttavat työhyvinvointiin kunnissa? Teksti: Saara Paavola tänään Työelämä on kuntakentällä muutoksessa. Säästöjä pyritään synnyttämään ja palvelut pitäisi pystyä tuottamaan tuloksellisesti ja mutta laadukkaasti. Henkilöstön työpaineet kasvavat. Uusien ratkaisujen keksimiseen pitäisi löytyä energiaa, mutta samaan aikaan pyristellään lomautusten ja irtisanomisten keskellä. Kunnissa vain osaavan henkilökunnan säilyminen on tae laadukkaalle palvelutuotannolle ja uusille innovaatioille. Kuntien olisikin huolehdittava henkilöstöstään entistä paremmin. Henkilöstölle olisi luotava puitteet, toimintatavat ja prosessit, jotka vähentävät työn kuormitusta ja lisäävät työhyvinvointia (Suutarinen & Vesterinen). Suuret säästöpaineet ja työhyvinvoinnin kehittäminen saattavat tuntua mahdottomalta yhtälöltä, ja resurssien niukkenemisen onkin sanottu syövän työhyvinvoinnin perustaa. On kuitenkin muistettava, että työhyvinvoinnin kehittäminen ei aina vaadi suuria rahallisia panostuksia (Suutarinen & Vesterinen). Kehittämällä työyhteisön vuorovaikutusta, viestintää ja hyviä kokouskäytäntöjä voidaan saada suuriakin muutoksia aikaiseksi. Olennaisinta työhyvinvoinnin kehittämisessä on vaikuttaa asenteisiin ja työpaikan työkulttuuriin. Esimiehillä on työhyvinvoinnissa suuri rooli. Esimiestyö vaatii muutostilanteessa vahvaa henkisen työsuojelun otetta, tarkempaa työn organisointia ja perustehtävään keskittyvää johtamista. Esimiesten on entistä tärkeämpää olla toisaalta mahdollistamassa työntekoa, mutta myös rajoittamassa liiallista työkuormaa (Suutarinen & Vesterinen). Työhyvinvointi 2013 Henkilöstöryhmä Henry ry:n julkaisema Kuva: Marja Muhonen HR-barometri selvittää henkilöstötyön haasteita. Barometriin vastanneet työskentelevät henkilöstö- ja johtotehtävissä tai luottamusmiehinä julkisella tai yksityisellä sektorilla. Vuoden 2013 barometrin mukaan työhyvinvoinnin suurimpana kehittämiskohteena nähdään työssä jaksaminen. Ongelmalliseksi koetaan myös työn ja vapaaajan välisen eron kaventuminen. Kun esimerkiksi sähköposti kulkee aina mukana, työ muuttuu helposti 24/7-tyyppiseksi. Jaksamisen tukeminen ja motivointi koetaan tärkeiksi, mutta myös esimiesten ja henkilöstön välinen yhteistyö. Barometrin tulosten mukaan esimiehiltä odotetaan johtamisen osalta innostamista, motivointia ja kannustusta toiminnan kehittämiseen. Pelkkä henkilöstön kuuntelu ei enää riitä, vaan kehittämistä toivotaan toteutettavan nimenomaan yhteistyössä. Johtamisen haasteina nähdään muun muassa muutoksen johtaminen ja ikäjohtaminen. Henkilöstön vaihtuvuuden arvioidaan myös lisääntyvän. Tehokkuusvaatimusten myötä valteiksi työelämässä nousevat joustavuus ja moniosaajuus. Positiivisuudesta uutta suuntaa työhyvinvointiin? Työhyvinvointia käsitellään usein kielteisistä lähtökohdista ja puhutaan paljon työuupumuksesta ja stressistä sekä työyhteisön ongelmista. Tosiasiassa suurin osa työssäkäyvistä voi kuitenkin hyvin ja selviytyy työelämässä ilman suurempia ongelmia (Mäkikangas et al.). Ihmisten hyvinvointia pitäisikin kuvata enemmän positiivisten käsitteiden kautta, eikä pelkästään ongelmiin keskittyen. Positiivisen psykologian käsitettä on alettu viime vuosina korostaa työpsykologisessa tutkimuksessa. Käsite kuvaa ihmisten hyvinvointia ja terveyttä työssä eli tekijöitä, jotka tekevät työstä mielekästä ja tukevat siinä suoriutumista. Näitä tekijöitä voidaan nimittää työn voimavaratekijöiksi. Voimavaratekijöitä ovat työssä olevat fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja organisatoriset piirteet, jotka auttavat työntekijää saavuttamaan työlle asetettuja päämääriä ja kehittymään. Voimavaroja antavat esimerkiksi vaikutusmahdollisuudet työssä, palautteen saaminen, hyvät fyysiset työolosuhteet sekä työpaikan varmuus. Voimavaratekijöitä vähentävät työn vaatimustekijät jotka rakentuvat samoista työn piirteistä, mutta jotka vaativat fyysisiä ja psyykkisiä ponnisteluja (Mäkikangas et al.). Myönteisiä työasenteita voidaan tutkia työtyytyväisyyden, työhön sitoutumisen ja työn imun käsitteiden avulla. Sekä työtyytyväisyydessä että työhön sitoutu- 6

7 Epätietoisuutta yt-kunnissa Syyskuun loppupuolella tuli Kouvolasta tieto, että kaupunki on käynnistämässä yt-neuvottelut, joiden piiriin kuuluisi jopa 600 henkilöä ja että neuvottelut tähtäisivät henkilöstön vähentämiseen. Tiedossa oli myös, että Jyväskylässä, Salossa, Loimaalla ja Raaseporissa oli vastaavanlaisia suunnitelmia, mutta niiden mittasuhteista ei tuolloin ollut vielä tietoa. Henkilöstön vähentämiseen tähtääviä yt-neuvotteluja ei kunnissa ole käyty miesmuistiin. Lomautuksia on kyllä nähty, mutta irtisanomisilta on tähän asti vältytty. Tilanne on siis jokseenkin uusi myös kunnissa, ja jäimme kin Kumulassa pohtimaan, miten se hoituu. Päätimme käydä katsomassa. Kävimme Akavan Erityisalojen kuntasektorin asiamiehen Jaakko Korpisaaren kanssa Kouvolassa, Salossa ja Jyväskylässä, tapasimme Kumulan jäseniä ja keskustelimme pääluottamusmiesten kanssa. Otimme mukaan myös Akavan Erityisalojen vuorollaan kummankin kuntasektorin lakimiehemme, Harri Ikosen ja Tarja Kullanmäen, selventämään yhteistoimintamenettelyä ja olimme yhteydessä kaupunkien tiedotusvälineisiin. Päällimmäisenä mieleen jäi henkilöstön epätietoisuus. Yt-menettelyn tiedotus tuntui jääneen lähinnä kaupungin intranetiin ladattuihin tiedotteisiin sekä satunnaisiin artikkeleihin paikallisessa sanomalehdessä. Yhdessä kaupungeista henkilöstölle ei ollut edes kerrottu, mitä henkilöstöryhmiä jo käynnistyneet yt-neuvottelut koskevat. Olikin hienoa kuulla, että käyntimme jälkeen kaupungit ovat järjestäneet henkilöstölle tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Henkilöstön vähentämiseen tähtäävien yt-neuvottelujen käynnistäminen on iso uutinen. Se synnyttää huolta, epätietoisuutta ja kiukkua, ahdistustakin. Kaupungin johdon kannalta ainoa keino käydä yt-neuvotteluja on avoimuus. Salailu, tiedon valikoiva jakaminen tai viivyttely tiedotuksessa ei palvele kumpaakaan osapuolta. Pahimmillaan se tuhoaa työilmapiirin. Nyt jos koskaan tarvitaan hyvää kuntajohtajuutta. Jussi Näri toiminnanjohtaja misessa on kyse työntekijän tavoitteiden saavuttamisesta. Työntekijä on sitä tyytyväisempi ja sitoutuneempi työhönsä, mitä enemmän hän pystyy saavuttamaan työssä tavoitteitaan. Työn imua voidaan kuvata tunne- ja motivaatiotilana, jota ilmentävät työntekijän tarmokkuus, omistautuminen ja työhön uppoutumisen määrä. Tutkimusten mukaan työn imua edistävät vaikutusmahdollisuudet työpaikalla, esimiehen tuki, hyvä ilmapiiri sekä hyvä tiedon kulku (Hakanen). Positiivisen psykologian käsitteiden avulla voidaan kehittää työelämää niin, ettei kartoiteta vain riskitekijöitä ja niihin altistumista, vaan saadaan selville, mikä tekee työstä mielekästä ja mikä auttaa nauttimaan työstä silloinkin, kun työ on vaativaa ja keskellä muutosta. Jos tutkitaan vain pahoinvointia, ei saada selville, mikä edistää hyvinvointia. Työhyvinvointi yt-neuvottelujen keskellä Yhteistoimintaneuvottelujen alkaminen käynnistää aina epävarmuuden tilan työpaikalla, ja reagointi tilanteeseen voi olla tunneperäistä. Työhyvinvointi saat- taa romahtaa nopeastikin, ja pahimmillaan työnteko lamautuu. Kunnissa kuntalaisille tuotettavat palvelut olisi kuitenkin saatava tuotettua laadukkaasti, eikä ytprosessi saisi vaikuttaa palvelun tasoon. Työnantajan pitäisikin pystyä toteuttamaan yt-prosessi hyvin suunnitellusti, ja vaikeisiin tilanteisiin olisi varauduttava jo etukäteen (Ilmarinen). Olennaista työhyvinvoinnin säilyttämisessä yt-prosessin aikana on viestinnän avoimuus ja työssä jaksamisesta huolehtiminen. Koska johto ja esimiehet ovat saattaneet tietää tulevista yt-neuvotteluista jo kuukausia aiemmin, onkin vaara, että asioita ei osata enää perustella ja viestiä tarpeeksi hyvin työntekijän näkökulmasta. Avoin, nopea ja kattava viestintä ovatkin hyvin toteutetun yt-prosessin perusteita (Ilmarinen). Olennaista on, että kaikilla olisi sama tieto, eikä huhuja ja epäilyjä pääsisi syntymään. Salassapito ja asioiden pimittäminen vain pahentavat ennestäänkin haastavaa tilannetta. Salailun sijaan pitäisikin kiinnittää huomiota työhyvinvoinnillisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan helpottaa lähtevien ja jäävien tilannetta. i Lähteet: Hakanen, Jari, Työuupumuksesta työn imuun. Tutkimusraportti 27, Työterveyslaitos, Mäkikangas, Anne & Feldt, Taru & Kinnunen, Ulla, Positiivisen psykologian näkökulma työhön ja työhyvinvointiin. Teoksessa Kinnunen, Ulla & Feldt, Taru & Mauno, Saija, Työ leipälajina : Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS-kustannus, 2005 Suutarinen, Marjaana & Vesterinen Pirkko-Liisa, Työhyvinvoinnin johtaminen. Otava, 2010 Ilmarinen, Yt-tilanteissa korostuu ihmisistä huolehtiminen. Tiedote,

8 Hengenvaarallinen asiakaspalvelu Teksti: Tuija Heikkilä Kyöturvallisuuslaki vaatii, että työnantajan tulee huolehtia työntekijän turvallisuudesta, ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä tutkitaan myös väkivallan uhka. Silti väkivalta asiakaspalvelutilanteissa on valitettavan tuttua myös kuntasektorilla. Tarkastushavaintojen perustella työpaikoilla, joissa on väkivallan vaara, uhat on kuitenkin yleensä arvioitu ja tiedostettu, kertoo tarkastaja Kirsi Pardain-Patanen Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Työpaikoilla on menettelytapaohjeita ja hälytysjärjestelmiä, päivystysklinikoilla vartioita. Silti vaaratilanteita sattuu, ei niitä voi täysin välttää. Sanoisin, että asiakaspalvelutilanteisiin ja erilaisia palveluita tarjoaviin tahoihin heijastuu se, miten avunsaaminen on järjestetty yhteiskunnassa ja ovatko palvelut riittäviä. Sosiaali- ja terveyspuolella väkivaltatilanteisiin osataan varautua, mutta sellaisilla työpaikoilla, joissa ei perinteisesti ole koettu väkivalan uhkaa eikä siihen ole edellytetty koulutusta, voivat uhkaavat tilanteet olla työntekijälle hyvin kuormittavia. Erityisenä huolenaiheena Pardain- Patanen näkee lisääntyneet avopalvelut. Väkivaltaa voi kohdata millä alalla tahansa, mutta tämän hetken ongelmana ovat asiakkaiden kotiin tuotavat palvelut. Toinen uusi ja työelämässä yleistymässä oleva, laajennettua väkivallanuhkaa aiheuttava piirre ovat tilanteet, joissa kuvataan työtehtäviään suorittavaa ja kuvat päätyvät nettiin. Yksityisyyden menettämisen estäminen on kuitenkin hankalaa. Väkivaltatilanteet ovat monilla työpaikoilla sen verran uusia, että niitä ei mielletä tapaturmiksi, joista tulisi ilmoittaa työsuojeluviranomaisille. Kouluista on tullut ilmoituksia, joiden pohjalta väkivallasta on tehty tapaturmatutkinta. Vaikka väkivaltatilanteet eivät ole uusia, on niiden tulkinta työsuojeluun ilmoitettavana työtapaturmana joillakin aloilla uusi. Väkivallan seurauksena uhri voi jopa menettää tervey- Monille kumulalaisille asiakkaiden kohtaaminen on ilo. Joskus asiakaspalvelutilanteet saattavat kuitenkin olla uhkaavia ja jopa väkivaltaisia. tensä tai mielenterveytensä tai saada vakavan vamman. Työpaikoilla on työsuojelun näkökulmasta myös paljon vaihtelua siinä, miten turvajärjestelmiä käytetään ja ohjeita valvotaan. Ei auta, jos hälytysnappi on vaaratilanteessa laatikossa!, Pardain-Patanen muistuttaa akavalaista altistuu väkivallan uhalle Väkivallan uhka työssä on ongelma myös akavalaisessa kentässä. Arviolta akavalaista altistuu väkivallan uhalle työssään. Eniten väkivaltatilanteita sattuu sosiaali- ja terveys aloilla sekä opetusalalla, mutta myös kaikille muille, jotka työskentelevät asiakas rajapinnassa, Akavan työelämän asiantuntija Tarja Arkio sanoo. Jotkut Akavan liitoista ovat selvittäneet tilannetta jäsenkyselyillään. Ne osoittavat ongelman lisääntyneen. Joka viides lääkäri on työssään kokenut päällekäymisen uhkaa ja fyysistä väkivaltaa, sosiaalityöntekijöistä noin kolme prosenttia. Opetuspuolella vaarassa ovat erityisesti erityisopettajat, joista joka kolmas on kohdannut ruumiillista häirintää. Työn luonteesta johtuen väkivaltatilanteita sattuu hyvin erilailla eri aloilla ja niihin on varauduttu eritasoisesti. Majoitusja ravitsemusalalla uhka saattaa olla jokapäiväistä. Oikeuslaitoksiin ja pankkeihin on palkattu vartijoita. Joskus asiakkaat eivät sairautensa tai vammansa vuoksi kykene hallitsemaan itseään, mutta sosiaali- ja terveyspuolella yleensä osataan ennakoida tällaiset tilanteet. Kirjastoissa ne sen sijaan ovat asiakkaiden kohtaamisessa täysin ennakoimattomia. Työturvallisuuslaki velvoittaa laatimaan menettelytapaohjeen väkivaltatilanteita varten. Siinä pitäisi käydä läpi ja varautua kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, joissa väkivaltaa työpaikalla voi esiintyä. Ohjeiden taso kuitenkin vaihtelee. Osa on hyvinkin yksityiskohtaisia. Saatetaan määrätä esimerkiksi, että asiakaspalvelussa ei saa pitää kyniä taskussa, poistumisreitit ovat selvät ja tiedetään miten tiimi toimii ja mihin hätätilanteessa soitetaan jos tarvitaan ulkopuolista apua. Yhtä tärkeää Arkion mukaan on tietää, miten paljon uhkaavia tilanteita todellisuudessa on. Tällaiset tilanteet pitää aina saattaa esimiehen tietoon, jotta ne osataan ottaa huomioon ja mahdollisesti muuttaa työpaikan toimintatapoja. Ja jos oma osaaminen ei riitä, tulee hankkia koulutusta ja käydä turvallisuusohjeet läpi ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Uhrin kannalta on myös erittäin tärkeää, että tilanne puretaan, jotta siitä ei jää työntekijälle pelkoa. Vaikka asiakaspalvelun vaaratilanteista ei niiden erilaisuuden vuoksi ole yleisakavalaista ohjetta, alakohtaisia suosituksia ja ohjeita löytyy. Mutta sitä Akava ajaa, että tehdään erillinen asetus, jossa väkivallan uhan torjuntaa käydään nykyistä yksityiskohtaisemmin läpi työturvallisuuslain tasolla eli tiukennetaan työnantajan velvoitteita, jotta työntekijöillä olisi tasa-arvoinen asema kaikilla työpaikoilla. Nyt tasa-arvo ei toteudu siinä, miten väkivallan uhkaan työpaikoilla varaudutaan. 8

9 Kuvat: Keva Keva tukee työssäjatkamista Kuvateksti (lyhyt) Vain osa työkykyongelmista johtuu työntekijän terveydentilasta. Kevan mukaan noin kolmannes sairauslomien taustalla olevista syistä liittyy työpaikan toimintakulttuuriin. Niinpä iso osa työssä selviytymisen ongelmista on myös ratkaistavissa työpaikalla. T eksti: Tuija Heikkilä Keva tukee työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jatkamista kuntasektorilla työnantajille suunnatuilla Kaari-palveluilla. Ratkaisuja kuntasektorin organisaatioille ja esimiehille Aktiivisen tuen toimintatapa koostuu varhaisesta, tehostetusta ja paluun tuesta, sekä näihin sisältyvästä työterveysyhteistyöstä. Tarkoituksena on varhainen työkyvyn tukeminen ja osatyökykyisten työssä jatkaminen. Aktiivinen tuki on tuloksellista, koska se lisää työhyvinvointia, vähentää sairauspoissaoloja ja pidentää työuria. Jokainen on vastuussa itsestään ja jokaisella on oikeus tukeen. Esimiehellä on kuitenkin työterveyshuollon ja työsuojelun avulla päävastuu varhaisesta tuesta, joka onkin osa esimiestyötä. Kevan Aktiivisen tuen sivusto tarjoaa siihen työkaluja ja neuvoja. Työterveysyhteistyön kehittäminen -palvelulla Keva tukee organisaatioiden ja työterveyshuoltojen yhteistyötä, ja sieltä saa apua siihen, millaisiin työterveypalveluihin kannattaa investoida tai millainen toimintasuunnitelma ja malli työterveyshuollosta kannattaa laatia. Työhyvinvoinnin kehittäminen on työn osaamisen, työolojen, sisällön ja prosessien kehittämistä, suunnitelmallista ja ennakoivaa johtamista sekä henkilöstövoimavarojen näkökulman sisällyttämistä kaikkeen organisaation strategiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Kevasta saa ohjausta ja neuvontaa myös henkilöstöstrategian ja työhyvinvointisuunnitelman laadintaan. Työntekijöiden hyvinvointi ja pahoinvointi nousee esiin erityisesti työn ja työyhteisön muutoksessa, kuten rakennemuutoksissa sekä yhtiöittämis- ja ulkoistamistilanteissa. Keva auttaa organisaatioita työhyvinvoinnin riskien ennakoinnissa ja eläkeasioihin liittyvissä kustannuskysymyksissä. Työkyvyttömyyskustannusten hallinnan tuki eli Kaari-laskuri arvioi työkyvyttömyyden kustannuksia. Kuntasi työhyvinvointisyke -palvelukokonaisuuden avulla kuntaorganisaatiot voivat arvioida ja kehittää organisaationsa ja yksiköidensä työhyvinvointia. Henkilöstön työhyvinvointia mittaavan kyselyn jälkeen tehdyn kehittämisen on havaittu tuottaneen tulosta. Keva valitsee organisaatiot kyselyyn kerran vuodessa. Vuonna 2015 toteutettavan kyselyn hakuajasta kerrotaan Kevan nettisivuilla myöhemmin. Työhyvinvointia strategisesti -valmennus (Tystra) on tarkoitettu henkilöstö- ja toimialajohdolle, työhyvinvoinnin kehittämisestä vastaaville ja muille työsuojelun toimijoille. Prosessin tarkoituksena on johdattaa organisaation työhyvinvointijohtamisen kehittämistä aiempaa strategisemmaksi ja työssäjatkamisen edellytyksiä parantavaksi. Ratkaisuja työntekijöille työkyvyn heikentyessä Työntekijän työkyvyn heikentyessä tulee ensin keskustella työntekijän, lähiesimiehen ja työterveyshuollon sekä organisaation johdon ja henkilöstöhallinnon kesken. Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen ei välttämättä ole työntekijälle paras vaihtoehto, sillä työssä jatkaminen osa-aikaisestikin nostaa eläkkeen määrää. Kevan työntekijöille tarjoamia palveluja ovat ammatillinen kuntoutus, osatyökyvyttömyyseläke, osa-aikaeläke ja tuki hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneille. Ammatillinen kuntoutus on kaikille työntekijöille tarkoitettu lakisääteinen palvelu. Se tukee työssäjatkamista, jos sairaus uhkaa työkykyä. Kevasta voi hakea osatyökyvyttömyyseläkettä, jos työkyky on heikentynyt vähintään kaksi viidesosaa vähintään vuodeksi. Eläkkeen aikana voi työskennellä osa-aikaisesti terveydentilan sallimalla tavalla. Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös määräaikaisena osakuntoutustukena. Osa-aikaeläkkeelle voivat jäädä 1954 ja sen jälkeen syntyneet täytettyään 61 vuotta. Osa-aikaeläkkeen saaminen ei edellytä työkyvyn heikentymistä, mutta se vaatii osa-aikatyön tekemistä. Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneille Keva tarjoaa harkinnan mukaan ulkopuolisen asiantuntijan selvityksen, jonka tavoitteena on edistää työntekijän paluuta työelämään. i Keva Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Keva hoitaa noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalvelut. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Kevan palveluksessa on noin 540 työntekijää. Kevan nimi oli ennen vuotta 2011 Kuntien eläkevakuutus. Katso lisää: Kysy lisää: Lähde: www:keva.fi 9

Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti

Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti 1 2012 Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti Teemana Mitä EU päättää palkansaajien asioista? Opiskelijavaihdossa Sloveniassa Kumulalainen Su Ran Kim tuntee maahanmuuttajien arjen Kansainvälisyys

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 Kylmää kyytiä budjettiehdotuksessa SIVU 20 Älä tingi lounaasta SIVU 23 VESIPELASTUS OPETTAA KOIRAA JA EMÄNTÄÄ SIVU 38 TEEMANA hyvinvointi TILAA jäsenkalenteri

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 SYYSESSA S K U O K O K N! NÄHDÄÄ Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Syyskokous

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

HYVÄ FIILIS KANNATTAA. Mr Työn Imu Jari Hakanen jättää stressin avantoon. Voita työpaikallesi 6 000 8 000 euron valmennus! 14

HYVÄ FIILIS KANNATTAA. Mr Työn Imu Jari Hakanen jättää stressin avantoon. Voita työpaikallesi 6 000 8 000 euron valmennus! 14 www.tttdigi.fi T Y Ö H Y V I N V O I N N I N E R I K O I S L E H T I ttttyö Terveys Turvallisuus 2 2013 10,00 HYVÄ FIILIS KANNATTAA 24 31 Mr Työn Imu Jari Hakanen jättää stressin avantoon Voita työpaikallesi

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot

Kutsu syyskokoukseen!

Kutsu syyskokoukseen! Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/14 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen! s. 22 Tässä numerossa mm. 4 Työhyvinvointia hyvällä hallinnolla? 6 Työeläkettä vai työtä eläkkeettä 8 Koskeeko

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot

NonSordino. Unelmia uudesta työstä. Googlenainen. Ystävien kirja. Vuosilomalain. muutokset. Suunnittelualan. nousu. » s. 10. » s.

NonSordino. Unelmia uudesta työstä. Googlenainen. Ystävien kirja. Vuosilomalain. muutokset. Suunnittelualan. nousu. » s. 10. » s. NonSordino www.mamary.fi Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti 2 /2013 Unelmia uudesta työstä» s. 8 Googlenainen» s. 10 Ystävien kirja» s. 6 Vuosilomalain

Lisätiedot

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2014 EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta ILMIÖ Työelämä murroksessa OIKEILLE URILLE Lisää vetoa työnhakuun KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Valintana

Lisätiedot

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia Sinkkitehtaalla työhyvinvointia 32014 Sukellus kelloihin Saksan Opelissa johto kuuntelee Vastauksia lomapulmiin 24 14 43 Sisällys 3/2014 10 Sukelluskelloja intohimolla 14 Luottamusta tarvitaan 16 Opelin

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

ilmarinen Työhyvinvointi paras lääke SAK:n Lauri Ihalainen: Sijoitusten tuotot tuplaantuivat Hiljainen tieto näkyväksi Ilmarisen asiakaslehti

ilmarinen Työhyvinvointi paras lääke SAK:n Lauri Ihalainen: Sijoitusten tuotot tuplaantuivat Hiljainen tieto näkyväksi Ilmarisen asiakaslehti 3 2005 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Sijoitusten tuotot tuplaantuivat Hiljainen tieto näkyväksi SAK:n Lauri Ihalainen: Työhyvinvointi paras lääke KANSIKUVA: ESKO TUOMISTO 3 2005 ilmarinen Ilmarisen

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä 4/2009 Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä sisältö 10 Talven Kannen kuva: Mari Männistö ja kevään yt-neuvottelut seurauk sineen saavat unohtua, kun kesä koittaa. Anu Kaniin

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen x 2011 9 2011 Sisältö 9 / 2011 14 Minna Siponen pitää työstään lapsiperheissä. 50 Tasa-arvo ei toteudu terveyspalveluissa. 46 Ylöjärvellä hiljaista tietoa luonnehditaan toisilta oppimiseksi. 27 Tiia Rautpalo,

Lisätiedot

VR:n henkilöstö muutosten hullunmyllyssä

VR:n henkilöstö muutosten hullunmyllyssä R a u t a t i e v i r k a m i e s 2 8. 2. 2 0 1 1 n : o 1 s. 4 VR:n henkilöstö muutosten hullunmyllyssä Ismon elämässä swingiä työn ulkopuolella s. 18 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja Tarja Turtiainen Puh.

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 2 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 2 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 2 2014 Venepoliisin ulkoilmatyö SIVU 10 Tutustu Asiakaspalvelu 2014 -hankkeeseen SIVU 16 LUOTTAMUSMIES JÄSENISTÖN TUKENA SIVU 44 TEEMANA ympäristö ja kestävä

Lisätiedot