Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat"

Transkriptio

1 Keski-Suomen kuntaralli 2012 Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat Muuramessa klo Mäkelänmäen koulun liikuntasalissa ja yläpihan metsikössä Järjestäjät: Piispala/Kesytys-hanke, Kuntien 4H-järjestöt, Keski-Suomen museo, Metsähallitus, Japa ry, Jyväskylän kaupungin perusopetus/luontokoulu,laukaan luontokouluverkosto/hakolan tila, Jao, Jämsän ammattioppilaitos /ympäristönhoidon opiskelijat, Muuramen lukio

2 TERVETULOA MUKAAN KEHITTÄMÄÄN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN YHTEISTYÖTÄ! VAELTAVAN OPPIMISEN YMPÄRISTÖKASVATUSTAPAHTUMAT ovat osa valtakunnallista ympäristökasvatuksen kehittämistä. Keski-Suomen kuntarallista 2012 vastaa Piispalan nuorisokeskuksen Kesytys-hanke, jota rahoittavat ympäristöministeriö sekä Keski-Suomen liitto. Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus ovat synonyymejä ympäristökasvatus on keino edistää kestävää kehitystä. Tapahtumassa pureudutaan kunnan kestävän kehityksen kasvatuksen tilanteeseen ja päivitetään tietoja vuodelta Tapahtuman runkona on Keski-Suomen ympäristökasvatustyötä ja kuntakohteita esittelevä toiminnallinen näyttely. Ulkokoulun sisä-ja ulkotoimintapisteet on tarkoitettu 6 luokkien oppilaille, jotka tekevät ehkä eniten leirikouluja alakoulun päätökseksi. Kertausharjoitus-työpajassa arvioidaan laajemmin kunnan mahdollisuuksia tukea koulujen ympäristökasvatusta. Se on kaikille avoin. Mukaan kutsutaan erityisesti opettajia ja kasvattajia sekä viranhaltijoita kunnan eri toimialoilta, päättäjiä, seurakuntia, yrityksiä, yhdistyksiä sekä median edustajia. Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat 2012 Keski-Suomessa Muurame Mäkelänmäen koululla NÄYTTELY klo liikuntasali Kunnan ja Keski-Suomen luonto-ja kulttuurikohteet ja niiden opetuskäyttö Leirikoulumahdollisuuksia Ympäristökasvatus opetussuunnitelmissa ja opetus-hallituksen linjaukset v Esimerkkejä koulujen ja yritysten yhteistyöstä Kulttuuriympäristökasvatus Materiaaleja ja menetelmiä KERTAUSHARJOITUKSET TYÖPAJA klo liikuntasali Kohderyhmä Opettajat, kasvattajat, kunnan eri toimialat, päättäjät, kyläseurat, seurakunnat, yhdistykset, yritykset Kunta ympäristökasvatuksen oppimisympäristönä Kunnan kehittämistarpeet ja mahdollisuudet Yritykset, kylät ja yhdistykset koulujen ja kasvatuksen tukena ULKOKOULUA Kohderyhmät, 6 lk oppilaat liikuntasali sekä koulun yläpihan metsikkö Toimintapisteitä ulko- ja sisätiloissa Pienryhmissä (max 5 hlö) kesto n. 45 min + 45 min Retkitaitoja Oppiaineita matikasta kieliin Oppaina Jämsän Jaon ympäristönhoitajaopiskelijat, ympäristöviestinnän kurssi Tapahtuman kokonaiskoordinoinnista vastaa projektipäällikkö Eija Syrjälä yhteistyökumppanien kanssa, jotka kaikki toimivat myös hankkeen ohjausryhmässä. Jämsän Jaon ympäristönhoidon 14 opiskelijaa toimivat ohjaajina 6- luokkalaisille opettajansa Keijo Vehkakosken johdolla. Tapahtuma on osa heidän ympäristöviestinnän jaksoaan. He sekä Jyväskylän Jaon painoviestinnän opiskelijat ovat olleet toteuttamassa tapahtumamateriaaleja.

3 OHJELMAPANKKI OPETUS- JA LEIRIKOULUKOHTEISTA- YHTEENSÄ NOIN 450 KPL Kesällä 2011 on maakunnasta kartoitettu luonto-ja kulttuurikohteita yhteensä n. 450 kpl. Ne on valittu koulujen opetusta sekä leirikouluja ajatellen. Näyttelyssä ja toimintapisteissä esitellään näitä Keski- Suomen kuntien tarjoamia mahdollisuuksia. Osanottajia pyydetään arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta opetuksessa ja yleisemmin kunnassa sekä täydentämään tietoja paikallisesta näkökulmasta. Luontokohteiden perusaineistoa ovat Luontoretkelle Keski-Suomeen oppaan kohteet (K-S ympäristökeskus 2007), joita on täydennetty haastattelemalla kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijoita sekä seudullisia matkailuneuvojia. Internetistä on etsitty lintupaikkoja, luontoreitistöhankkeita sekä kyläyhdistysten, luonnonsuojelu-ja retkeilyjärjestöjen sivuilta muita paikallisia luontopaikkoja. Luontokohteiden joukossa on retkivarusteiltaan hyväkuntoisia luonnonnähtävyyksiä luontopolkuja, lintu-ja maisematorneja, kansallispuistoja sekä historiallisia nähtävyyksiä, rakennettua ympäristöä tai kulttuurimaisemaa. Valintakriteerinä on ollut myös opettajia palvelevan taustamateraalin saatavuus internetissä. Kohteista rakennetaan ohjelmapankkia Keski-Suomen ympäristökasvatussivujen yhteyteen Kulttuurikohteiksi on valittu maakuntamuseon ylläpitämän kulttuuriympäristökasvatusverkoston paikkoja, museoviraston kulttuuriympäristöportaalin kohteita sekä Keski-Suomen ELYn sivuilta kulttuuriympäristön kohteita. Valintakriteerinä on opetusta palvelevien tietojen löytyminen internetistä, erityisesti avoimen museon ohjelmat. Myös kulttuurimatkailuhankkeiden tuotoksia on hyödynnetty. Ohjelmapankkia kootaan keski-suomen ympäristökasvatuksen internet-sivuille, mistä ne löytyvät jatkossa kunnittain. Kesytys-hankkeen etenemistä voi seurata samasta paikasta. Hanketta ollaan viemässä myös facebookiin. maastokohteet. Kesytys-hankkeen etenemistä voi seurata sekä ajankohtaisten uutisen palstalta sekä asiantuntijat avuksi- valikon alta.

4 KESYTYS -VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN PILOTTIHANKE V Suomen uusimman hallitusohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta maailman ympäristötietoisin kansa. Kesytys-hanke maastouttaa kuntiin kansallista kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa vuodelle Keski-Suomen ELY koordinoi koko valtakunnan ympäristökasvatusta. Työstä vastaa KT kehittämispäällikkö Anna-Liisa Kiiskinen. Kesytys-hankkeessa kehitetään kuntatasoa varten valtakunnallista ympäristökasvatustyökalua. Kuntarallissa puolestaan maakunnallistetaan toimintamallia. Kunnista kerättyjä tietoja käytetään alueellisen ympäristökasvatussuunnitelman pohjana. Sen koordinoinnista vastaa Keski-Suomen liitto. Keski-Suomen kunnat voidaan nähdä ympäristökasvatuksen luokkina ja jokainen kunta oppimisympäristönä sekä osaamisympäristönä. Kuntien kartoitustyö aloitettiin kesällä 2011 haastattelemalla ensin ympäristönsuojeluviranhaltijoita. Tietoja täydennetään ja kerätään kuntatapahtumissa. Kuva 1. Valtakunnallisen ympäristökasvatustyön keskeiset kehittämistasot TAVOITTEENA PYSYVÄ YHTEISTYÖVERKOST0 TOIMIVA ORGANISAATIOMALLI Keski-Suomen ympäristökasvatuksen kehittämistä varten on vuonna 2006 perustettu maakunnan yhteistyöryhmä KYKY, jota kutsuu koolle Keski-Suomen ELY-keskus. Maassa toimii 11 alueellista yhteistyöryhmää. Useita KYKY-ryhmän jäseniä on hankkeen ohjausryhmässä mukana. Keski-Suomen työn etenemistä voi seurata osoitteessa >minä ja ympäristö >ympäristökasvatus >Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY. Kesytys-hanke hyödyntää testattuja toimintamalleja etsiessään toiminnalle pysyvää organisaatiomallia. Laukaan luontokoulun toimintamalli perustuu laajan paikalliseen yhteistyöhön kunnan, yritysten ja kyläseurojen kanssa. Jyväskylässä joka koululla on oma ympäristökäsikirja ja ympäristöopas ohjaamassa työtä myös opetuksen tasolla, luontokoulu on mukana työn seurantavastuussa. Piispala on maakunnan vahvin leirikoulujen järjestäjä. Piispalassa toimii ympäristökoulu Luppo. Vihreä Lippu-koulut sekä OKKAsäätiön sertifiointisysteemin koulut ja oppilaitokset ovat edelläväijöitä käytännön työssä Yhteistyöverkostoon etsitään kuntatoimijoiden lisäksi kohteiden ylläpitäjiä sekä eri alojen osaajia sekä leirikoulumajoittajia, jotka haluavat omalla toiminnallaan olla kestävän kehityksen edelläkävijöitä ja tukea koulujen työtä. KESYTYS-hankkeen päätavoite Päätavoitteena on luoda työkalu - toimintamalli ja toteuttava organisaatiomalli kunnille ja aluehallinnolle ympäristökasvatuksen ja - tietoisuuden kehittämis- ja arviointityöhön valtakunnallisena pilottina. Tavoitteena on vahvistaa kuntalaisten luontosuhdetta, ympäristövastuullista toimintaa sekä yleistä ympäristötietoisuutta turvaamalla pitkäjänteinen ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävä kestävän kehityksen kasvatus- ja ympäristökasvatustyö kunnissa siten, että mukana on kuntien strateginen ja poliittinen, hallinnollinen ja opetussuunnitelmallinen ohjaus. Samalla maastoutetaan kansallista kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa vuosille kuntien osaamis- ja oppimisympäristössä.

5 Kuva 2. Työn kartoitusmalli, joka kehitettiin esiselvitysvaiheessa 2010 ja toteutetaan

6 KUNNAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUKSEN TILANNEARVIOINTI YMPÄRISTÖKASVATUKSEN MONET MAHDOLLISUUDET YMPÄRISTÖNSUOJELU OPETTAJAT KASVATTAJAT Hyvä luontosuhde ja ympäristövastuulliset elämäntavat Ympäristökasvatus eri oppiaineissa Opetus aidossa oppimisympäristössä Opetusmateriaaleja ja menetelmiä Tuki hyvään työilmapiiriin Kodin ja koulun yhteistyö Kotiseudun tuntemus Ympäristövalistus, kasvatus ja koulutus Ympäristön tilan seuranta Luonnon virkistyskäytön edistäminen Luonnonsuojelu Luonto- ja ympäristöselvitykset Ympäristöhankkeet VAPAA-AIKATOIMI Nuorisotyö ja tilat Leirit ja leirikeskukset Ulkoilualueet ja reitit Kulttuuri ja tapahtumat Kansalaisopisto ja kurssit Kirjastot ja museot Musiikki ja ilmaisutaito Kuvataiteet ja näyttelyt KYLÄSEURAT Kyläkoulut Tyhjillään olevat tilat hyödyntäminen Kyläsuunnitelmat ja ympäristöhankkeet Maaseutuyrittäjyys KOULUTOIMI, PÄIVÄHOITO Lasten ja nuorten hyvinvointi Opetussuunnitelmauudistus 2016 Ympäristökasvatus läpäisyaine Opettajien täydennyskoulutus Opetushallitus: 15 % kouluista ulkoinen keke-tunnus v Koulun ulkopuoliset asiantuntijat Yrittäjyys- ja kulttuurikasvatus Opetussuunnitelmat tukemaan kuntastrategiaa Kansalaistaidot KESKUSHALLINTO Kestävän kehityksen työ Ympäristöjärjestelmä Ympäristötilinpito Hankinnat Ympäristöviestintä Työhyvinvointi ja virkistys Uusi asukas TEKNINEN TOIMI Kunnan kiinteistöt ja energiatehokkuus Puistot ja viheralueet, metsät Jätehuolto, vesihuolto Ympäristönhoito ja kunnostushankkeet Liikennöinti, kevyen liikenteen väylät ja venesatamat JÄRJESTÖMAAILMA PÄÄTTÄJÄT KUNTASTRATEGIAT Kuntaimago, viestintä Kestävä kehitys ja tulevaisuus Ympäristöpolitiikka Koulutuspolitiikka Lasten ja nuorten hyvinvointi Elinkeinostrategiat Järjestöjen valistus ja ympäristötyö Vaikuttaminen 4H, partio, Martat, retkeily, kalastus, metsästys, liikunta, riistanhoito, luonnonsuojelu.elinkeino-ja MATKAILUTOIMI Kunnan vetovoimaisuus ja markkinointi Ympäristövastuullinen yrittäminen ja hankkeet Matkailun edistäminen Maaseutuyrittäjyys ja kehittämisohjelmat SEURAKUNNAT SOSIAALITOIMI Päivähoito ja esiopetus Perhetyö, lasten ja nuorten hyvinvointi, virkistys Erityisryhmät ja virkistys Vanhustyö ja elinikäinen oppiminen, virkistys Terveydenhoito Ympäristöterveys MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN Kaavoitus ja osallistaminen Kunnan maa-alueet Rakennushankkeet ja YVA Rakennetun ympäristön siisteys ja viihtyisyys Kulttuuriympäristön hoito Lapsi- ja nuorisotyö Perhetyö Leirikeskukset ja seurakuntatalot Ympäristödiplomi Ympäristökasvatus osa diplomityötä

7 TAPAHTUMAAN KUTSUTAAN MUKAAN KUNNASTA..päättäjiä kunnan eri toimialoja...opettajia ja kasvattajia. kyläseuroja..yhdistyksiä..yrityksiä ja seurakunnan edustajia arvioimaan sitä, miten kunta voisi tukea koulujen kestävän kehityksen kasvatustyötä sekä näkyvämmin edistää ympäristötietoisuutta koko kuntakentän toiminnassa. Toimijoilla on erilaisia tehtäviä ja mahdollisuuksia. Niitä on kuvattu viereisen sivun kuvassa. Opetushallitus on linjannut koulumaailman tulevien vuosien tavoitteita. Kouluille on kehitetty kestävän kehityksen toimintaa varten erilaisia tukimateriaaleja. Tapahtumassa esitellään mm. Vihreä Lippu menetelmää sekä OKKA-säätiön hallinnoimaa ympäristösertifikaattia. Nämä ovat tällä hetkellä ainoita menetelmiä, jotka täyttävät opetushallituksen ulkoisen tunnuksen kriteeristön. Jyväskylässä on ympäristöjärjestelmätyön myötä olemassa jokaiselle koululle oma ympäristökäsikirja ja ympäristöopas, joihin voi tutustua Jyväskylän luontokoulun esittelypisteessä. Koulujen opetussuunnitelmia sekä tuntijakoa ollaan uudistamassa vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteena on sisällyttää kestävän kehityksen kasvatus sisältönä jokaiseen oppiaineeseen. Kuntarallin toivotaan edistävän maakunnan yhteistä opetussuunnitelmatyötä. Jatkossa pyritään luomaan kunta- tai seutukuntakohtaisia opetusmateriaaleja koulujen opetuksen tueksi. Niitä kootaan vähitellen ohjelmapankkiin. Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry ( sekä luonto- ja ympäristökoulujen liitto LYKKY (www.luontokoulut.fi) ovat alan yhdistyksiä, joiden sivuilta löytyy runsaasti ympäristökasvatustietoutta.

8 YHTEISTYÖ KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN KANSSA Kuntarallin tapahtumissa etsitään yhteyksiä yhdistyksiin, yrityksiin ja osaajiin, leirikoulumajoitusta tarjoaviin leirikeskuksiin yms. jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan osaamistaan kouluille ja tukemaan koulujen käytännön opetusta. Yhteistyöhön toivotaan toimijoita, jotka toteuttavat kestävän kehityksen arvoja, tuotteita, elinkaariajattelua tai ovat edelläkävijöitä tuotannossa tai palveluissa alallaan. Osalle yrityksistä on lähetetty vuoden 2011 lopussa kysely kiinnostuksesta osallistua yhteistyöverkoston rakentamiseen. Yhteistyöstä kiinnostuneille tarjotaan jatkossa tukea ohjelmien kehittämiseen, toimintaan koululaisryhmien kanssa sekä opetusmateriaalien laatimisessa ja markkinoinnissa. Hakolan tilan isäntäväki Juha ja Heidi Hintikka toimivat tapahtumissa yritysmaailman yhdyshenkilöinä oman esittelypisteensä yhteydessä, joka löytyy näyttelytilasta. He toimivat Laukaan luontokouluverkoston asiakaspalvelun yhdyshenkilöinä. Laukaan luontokoulun toimintamalli perustuu ns. yhden luukun periaatteeseen. Koulu saa esimerkiksi luontokoulupäivän tai leirikouluohjelman suunnittelun, toteutuksen, opetusmateriaalit, kuljetuksen, majoituksen ja laskutuksen yhdestä paikasta. Ohjelmaan voi kuulua esim. maatilakäynti, luontopolku ja erätaitoja, majoitusta maastossa tai leirikeskuksessa tai maatilalla. Eija Syrjälä on ollut mukana kehittämässä toimintamallia. Tapahtumassa on esillä esimerkkejä toteutetuista ohjelmista ja leirikouluista sekä ympäristökasvatukseen liittyvää kirjallisuutta, menetelmiä ja valmiita luontopolkuja.

9 YMPÄRISTÖKASVATUSVERKOSTON KUTOMINEN MAASEUDUN YRITYKSET JA OSAAJAT Maatilat Luonto- ja eräoppaat Kalaoppaat ja kalastuskuntienkalakummit Luontovalokuvaajat ja lintumiehet Riistanhoito ja metsästysseurat Kädentaitajat Perinnetyöt Ensiapuopettajat Luontoaktiviteetit KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDELLÄKÄVIJÄYRITYKSET LAATU-JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄYRITYKSET LUONNONVARA-ALAN YRITYKSET YMPÄRISTÖHUOLLON YRITYSMAAILMA ENERGIA-ALA, VESI- JA JÄTEHUOLTO MATKAILU, RETKEILY -JA VIRKISTYSTOIMINTA KYLÄSEURAT JA KYLÄKOULUT JÄRJESTÖJEN VALISTUS J A YMPÄRISTÖTYÖ LUONTO-JA YMPÄRISTÖKOULUT KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUS /LUOTSIT JA MUSEOT METSÄHALLITUS/KANSALLISPUISTOT /RETKIKOHTEET AMMATILLINEN KOULUTUS/HARJOITTELIJAT/OPINNÄYTTEET TUTKIMUS HANKKEET Laukaan luontokoulun toimintamalli, joka on vahvasti testattu EUprojektissa Kuntarallissa 2012 etsitään uusia ohjelmantuottajia, paikkoja ja majoittajia verkostoon!

10 MUURAMEN KUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN SOVELTUVIA LUONTO- JA KULTTUURIKOHTEITA

11 TAPAHTUMAPÄIVÄ MUURAMESSA SISÄLLÄ NÄYTTELY TYÖPAJASSA KERTAUSHARJOITUKSIA - Vaeltavan oppimisen ja Kesytys-hankkeen esittely - Kunta oppimisympäristönä, ympäristökasvatus eri oppiaineissa - Kestävän kehityksen kasvatuksen tietojen keruuta kunnasta - Muuramen lukio: Keke kohtaa Törkyn, keke-sertifikaatin esittely - K-S museo: kulttuuriympäristökasvatuksen esittely - Metsähallitus/esittelypiste: leirikoulumahdollisuudet - Laukaan luontokoulu / Hakolan tila: maatilan elämää, luontokoulupalvelut, yrittäjien kysely - Japa ry/esittelypiste: Anssu- peikko, lähiruoka, siivoustalkoot, kekekalenteri, Vihreä Lippu - Jkl luontokoulu: toiminnan esittely, koulun ympäristökäsikirja ja - opas - 4H: metsä-luontotiimit: dominopeli - Jämsän Jao: KEKE ja ammatillisen koulutus esittely 6-LUOKAN OPPILAILLE 45 MINUUTIN OHJATTU TOIMINTA 4-5 HENKILÖN RYHMISSÄ RASTIEN SISÄLTÖJÄ (45 min, 4 toimintakokonaisuutta, 10 min x 4) 1. MUURAMEN LUKIO: Seikkailuvideo Kekestä, joka kohtaa Törkyn (10min) 2. Kielet: sanastoa englanniksi 3. Äidinkieli: mediaseurantaa- vuoden 2011 uutisia 4. Maantiede: Keski-Suomi palapeli, seutukunnat 5. Kotitalous: jätteiden lajitteluharjoitus, Japa ry:n toimintapiste 6. Kotiseututietous: Muuramen ympäristökasvatuskohteet, tietokilpailu, tunnistus, kokemuksia 7. Kartalle tietoa oman kunnan hyvistä luontopaikoista, eläinten liikkeistä ja muista havainnoista 8. Keski-Suomen ympäristökasvatuskohteet: Leirikoulun suunnittelu: pyörällä, bussilla, vesiteitse Yksi päivä / 2-3 vrk / viikon leirikoulu 9. Biologia: Kalojen ongintaa magneettiongilla ja tunnistusta, puut 10. 4H metsä- ja luontotiimi: dominopeli- puut, riistaeläimet j a -linnut, sienet ULKOKOULUA JA RETKITAITOJA - 15 C pakkasraja - 6-luokkien oppilaille 45 minuutin ohjattu toiminta 4-5 hengen ryhmissä RETKITAITOJA: Erilaiset nuotiotyypit ja retkivarusteet (liikunta, puutyöt) Ensiapu (liikunta) ULKOKOULUA Historia: Kivikauden hirven metsästys ja hyödyntäminen Fysiikka-kemia: Lumi Biologia: suurpedot, ilveksen loikka, eläinten jäljet

12 Ohjelma ja paikka Keski-Suomen kuntaralli VAELTAVAN OPPIMISEN YMPÄRISTÖKASVATUSTAPAHTUMAT 2012 Muurame 2.2. Toivakka 7.2. Joutsa ja Luhanka 9.2 Kuhmoinen 14.2 HankasalmI 17.2 Keuruu 21.2 Petäjävesi- Multia Laukaa 23.2 Jämsä 6.3. ULKOKOULUA Yläpihan metsikössä Autojen pysäköinti Rehtori Kari Heikkilä Puh Mäkeläntie 10 Gsm Muurame Mäkelänmäen koulu Sisäänkäynti NÄYTTELYYN JA TYÖPAJAAN (liikuntasalissa) alapihan kautta POKE Uurainen 8.3 Äänekoski 13.3 Mäkelänmäen Konnevesi koulu Mäkeläntie Muurame Rehtori Kari Heikkilä VAELTAVAN OPPIMISEN YMPÄRISTÖKASVATUS- TAPAHTUMA MUURAMESSA KLO Lisätietoja: Eija Syrjälä, projektipäällikkö, Kesytys-hanke, Piispala puh , sähköposti:

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Asiakaspalvelun järjestäminen

Asiakaspalvelun järjestäminen Toiminnan laatu turvataan. Hankkimalla asiantunteva henkilöstö ja luontokouluyrittäjien verkosto Luontokoulutoimisto ja luontokouluyrittäjät kehittävät vapaaehtoista laadunvarmistusjärjestelmää, joka täyttää

Lisätiedot

EKOPAKU- kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla HANKESUUNNITELMA

EKOPAKU- kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla HANKESUUNNITELMA EKOPAKU- kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla HANKESUUNNITELMA AIKATAULU (päivitetty 14.1.2014): VUOSI 2012 Lokakuu-Marraskuu Projektipäällikkö aloitti tehtävänsä 15.10.2012.

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

2.2.Seminaari liittyen yhteistyöhön päiväkotien ja koulujen kanssa

2.2.Seminaari liittyen yhteistyöhön päiväkotien ja koulujen kanssa 1/6 Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Hyväksytty liiton syyskokouksessa Espoossa 2.10.2013 1. Yleistä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto jatkaa toimintaansa

Lisätiedot

ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista

ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista Ulos oppimaan Suomen Luonto- ja ympäristökoulut Hanna Salminen Maija Venäläinen ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista - aineistoluonnos käsikirjaksi BSR-Eagle hanke saa osarahoituksen Euroopan Unionin

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökasvattajat, PYRY

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökasvattajat, PYRY Pohjois-Pohjanmaan ympäristökasvattajat, PYRY Infokirje, kevät 2012 Kestävä kehitys on osaamista! Oulun seudun ammattikorkeakoulu koordinoi vuoden 2012 maakunnallista ympäristötietoisuustoimintaa, jonka

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke 2003 2005 Projektinumero: CC32056

Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke 2003 2005 Projektinumero: CC32056 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke 2003 2005 Projektinumero: CC32056 Loppuraportti Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 13.12.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTA...2 2. HANKKEEN TAVOITTEET...3

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Mediakasvatusseura ry Anniina Lundvall & Juulia Andersson Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 1 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 4 NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUSKENTÄN

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

Rautalampi Konnevesi Luontomatkailun Masterplan

Rautalampi Konnevesi Luontomatkailun Masterplan Rautalampi Konnevesi Luontomatkailun Masterplan 2015 2025 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 2. Hankkeen hakijat 3. Hankkeen taustat ja lähtötilanteen kuvaus 4. Hankkeen kohderyhmät 5. Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot