Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat"

Transkriptio

1 Keski-Suomen kuntaralli 2012 Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat Muuramessa klo Mäkelänmäen koulun liikuntasalissa ja yläpihan metsikössä Järjestäjät: Piispala/Kesytys-hanke, Kuntien 4H-järjestöt, Keski-Suomen museo, Metsähallitus, Japa ry, Jyväskylän kaupungin perusopetus/luontokoulu,laukaan luontokouluverkosto/hakolan tila, Jao, Jämsän ammattioppilaitos /ympäristönhoidon opiskelijat, Muuramen lukio

2 TERVETULOA MUKAAN KEHITTÄMÄÄN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN YHTEISTYÖTÄ! VAELTAVAN OPPIMISEN YMPÄRISTÖKASVATUSTAPAHTUMAT ovat osa valtakunnallista ympäristökasvatuksen kehittämistä. Keski-Suomen kuntarallista 2012 vastaa Piispalan nuorisokeskuksen Kesytys-hanke, jota rahoittavat ympäristöministeriö sekä Keski-Suomen liitto. Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus ovat synonyymejä ympäristökasvatus on keino edistää kestävää kehitystä. Tapahtumassa pureudutaan kunnan kestävän kehityksen kasvatuksen tilanteeseen ja päivitetään tietoja vuodelta Tapahtuman runkona on Keski-Suomen ympäristökasvatustyötä ja kuntakohteita esittelevä toiminnallinen näyttely. Ulkokoulun sisä-ja ulkotoimintapisteet on tarkoitettu 6 luokkien oppilaille, jotka tekevät ehkä eniten leirikouluja alakoulun päätökseksi. Kertausharjoitus-työpajassa arvioidaan laajemmin kunnan mahdollisuuksia tukea koulujen ympäristökasvatusta. Se on kaikille avoin. Mukaan kutsutaan erityisesti opettajia ja kasvattajia sekä viranhaltijoita kunnan eri toimialoilta, päättäjiä, seurakuntia, yrityksiä, yhdistyksiä sekä median edustajia. Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat 2012 Keski-Suomessa Muurame Mäkelänmäen koululla NÄYTTELY klo liikuntasali Kunnan ja Keski-Suomen luonto-ja kulttuurikohteet ja niiden opetuskäyttö Leirikoulumahdollisuuksia Ympäristökasvatus opetussuunnitelmissa ja opetus-hallituksen linjaukset v Esimerkkejä koulujen ja yritysten yhteistyöstä Kulttuuriympäristökasvatus Materiaaleja ja menetelmiä KERTAUSHARJOITUKSET TYÖPAJA klo liikuntasali Kohderyhmä Opettajat, kasvattajat, kunnan eri toimialat, päättäjät, kyläseurat, seurakunnat, yhdistykset, yritykset Kunta ympäristökasvatuksen oppimisympäristönä Kunnan kehittämistarpeet ja mahdollisuudet Yritykset, kylät ja yhdistykset koulujen ja kasvatuksen tukena ULKOKOULUA Kohderyhmät, 6 lk oppilaat liikuntasali sekä koulun yläpihan metsikkö Toimintapisteitä ulko- ja sisätiloissa Pienryhmissä (max 5 hlö) kesto n. 45 min + 45 min Retkitaitoja Oppiaineita matikasta kieliin Oppaina Jämsän Jaon ympäristönhoitajaopiskelijat, ympäristöviestinnän kurssi Tapahtuman kokonaiskoordinoinnista vastaa projektipäällikkö Eija Syrjälä yhteistyökumppanien kanssa, jotka kaikki toimivat myös hankkeen ohjausryhmässä. Jämsän Jaon ympäristönhoidon 14 opiskelijaa toimivat ohjaajina 6- luokkalaisille opettajansa Keijo Vehkakosken johdolla. Tapahtuma on osa heidän ympäristöviestinnän jaksoaan. He sekä Jyväskylän Jaon painoviestinnän opiskelijat ovat olleet toteuttamassa tapahtumamateriaaleja.

3 OHJELMAPANKKI OPETUS- JA LEIRIKOULUKOHTEISTA- YHTEENSÄ NOIN 450 KPL Kesällä 2011 on maakunnasta kartoitettu luonto-ja kulttuurikohteita yhteensä n. 450 kpl. Ne on valittu koulujen opetusta sekä leirikouluja ajatellen. Näyttelyssä ja toimintapisteissä esitellään näitä Keski- Suomen kuntien tarjoamia mahdollisuuksia. Osanottajia pyydetään arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta opetuksessa ja yleisemmin kunnassa sekä täydentämään tietoja paikallisesta näkökulmasta. Luontokohteiden perusaineistoa ovat Luontoretkelle Keski-Suomeen oppaan kohteet (K-S ympäristökeskus 2007), joita on täydennetty haastattelemalla kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijoita sekä seudullisia matkailuneuvojia. Internetistä on etsitty lintupaikkoja, luontoreitistöhankkeita sekä kyläyhdistysten, luonnonsuojelu-ja retkeilyjärjestöjen sivuilta muita paikallisia luontopaikkoja. Luontokohteiden joukossa on retkivarusteiltaan hyväkuntoisia luonnonnähtävyyksiä luontopolkuja, lintu-ja maisematorneja, kansallispuistoja sekä historiallisia nähtävyyksiä, rakennettua ympäristöä tai kulttuurimaisemaa. Valintakriteerinä on ollut myös opettajia palvelevan taustamateraalin saatavuus internetissä. Kohteista rakennetaan ohjelmapankkia Keski-Suomen ympäristökasvatussivujen yhteyteen Kulttuurikohteiksi on valittu maakuntamuseon ylläpitämän kulttuuriympäristökasvatusverkoston paikkoja, museoviraston kulttuuriympäristöportaalin kohteita sekä Keski-Suomen ELYn sivuilta kulttuuriympäristön kohteita. Valintakriteerinä on opetusta palvelevien tietojen löytyminen internetistä, erityisesti avoimen museon ohjelmat. Myös kulttuurimatkailuhankkeiden tuotoksia on hyödynnetty. Ohjelmapankkia kootaan keski-suomen ympäristökasvatuksen internet-sivuille, mistä ne löytyvät jatkossa kunnittain. Kesytys-hankkeen etenemistä voi seurata samasta paikasta. Hanketta ollaan viemässä myös facebookiin. maastokohteet. Kesytys-hankkeen etenemistä voi seurata sekä ajankohtaisten uutisen palstalta sekä asiantuntijat avuksi- valikon alta.

4 KESYTYS -VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN PILOTTIHANKE V Suomen uusimman hallitusohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta maailman ympäristötietoisin kansa. Kesytys-hanke maastouttaa kuntiin kansallista kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa vuodelle Keski-Suomen ELY koordinoi koko valtakunnan ympäristökasvatusta. Työstä vastaa KT kehittämispäällikkö Anna-Liisa Kiiskinen. Kesytys-hankkeessa kehitetään kuntatasoa varten valtakunnallista ympäristökasvatustyökalua. Kuntarallissa puolestaan maakunnallistetaan toimintamallia. Kunnista kerättyjä tietoja käytetään alueellisen ympäristökasvatussuunnitelman pohjana. Sen koordinoinnista vastaa Keski-Suomen liitto. Keski-Suomen kunnat voidaan nähdä ympäristökasvatuksen luokkina ja jokainen kunta oppimisympäristönä sekä osaamisympäristönä. Kuntien kartoitustyö aloitettiin kesällä 2011 haastattelemalla ensin ympäristönsuojeluviranhaltijoita. Tietoja täydennetään ja kerätään kuntatapahtumissa. Kuva 1. Valtakunnallisen ympäristökasvatustyön keskeiset kehittämistasot TAVOITTEENA PYSYVÄ YHTEISTYÖVERKOST0 TOIMIVA ORGANISAATIOMALLI Keski-Suomen ympäristökasvatuksen kehittämistä varten on vuonna 2006 perustettu maakunnan yhteistyöryhmä KYKY, jota kutsuu koolle Keski-Suomen ELY-keskus. Maassa toimii 11 alueellista yhteistyöryhmää. Useita KYKY-ryhmän jäseniä on hankkeen ohjausryhmässä mukana. Keski-Suomen työn etenemistä voi seurata osoitteessa >minä ja ympäristö >ympäristökasvatus >Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY. Kesytys-hanke hyödyntää testattuja toimintamalleja etsiessään toiminnalle pysyvää organisaatiomallia. Laukaan luontokoulun toimintamalli perustuu laajan paikalliseen yhteistyöhön kunnan, yritysten ja kyläseurojen kanssa. Jyväskylässä joka koululla on oma ympäristökäsikirja ja ympäristöopas ohjaamassa työtä myös opetuksen tasolla, luontokoulu on mukana työn seurantavastuussa. Piispala on maakunnan vahvin leirikoulujen järjestäjä. Piispalassa toimii ympäristökoulu Luppo. Vihreä Lippu-koulut sekä OKKAsäätiön sertifiointisysteemin koulut ja oppilaitokset ovat edelläväijöitä käytännön työssä Yhteistyöverkostoon etsitään kuntatoimijoiden lisäksi kohteiden ylläpitäjiä sekä eri alojen osaajia sekä leirikoulumajoittajia, jotka haluavat omalla toiminnallaan olla kestävän kehityksen edelläkävijöitä ja tukea koulujen työtä. KESYTYS-hankkeen päätavoite Päätavoitteena on luoda työkalu - toimintamalli ja toteuttava organisaatiomalli kunnille ja aluehallinnolle ympäristökasvatuksen ja - tietoisuuden kehittämis- ja arviointityöhön valtakunnallisena pilottina. Tavoitteena on vahvistaa kuntalaisten luontosuhdetta, ympäristövastuullista toimintaa sekä yleistä ympäristötietoisuutta turvaamalla pitkäjänteinen ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävä kestävän kehityksen kasvatus- ja ympäristökasvatustyö kunnissa siten, että mukana on kuntien strateginen ja poliittinen, hallinnollinen ja opetussuunnitelmallinen ohjaus. Samalla maastoutetaan kansallista kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa vuosille kuntien osaamis- ja oppimisympäristössä.

5 Kuva 2. Työn kartoitusmalli, joka kehitettiin esiselvitysvaiheessa 2010 ja toteutetaan

6 KUNNAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUKSEN TILANNEARVIOINTI YMPÄRISTÖKASVATUKSEN MONET MAHDOLLISUUDET YMPÄRISTÖNSUOJELU OPETTAJAT KASVATTAJAT Hyvä luontosuhde ja ympäristövastuulliset elämäntavat Ympäristökasvatus eri oppiaineissa Opetus aidossa oppimisympäristössä Opetusmateriaaleja ja menetelmiä Tuki hyvään työilmapiiriin Kodin ja koulun yhteistyö Kotiseudun tuntemus Ympäristövalistus, kasvatus ja koulutus Ympäristön tilan seuranta Luonnon virkistyskäytön edistäminen Luonnonsuojelu Luonto- ja ympäristöselvitykset Ympäristöhankkeet VAPAA-AIKATOIMI Nuorisotyö ja tilat Leirit ja leirikeskukset Ulkoilualueet ja reitit Kulttuuri ja tapahtumat Kansalaisopisto ja kurssit Kirjastot ja museot Musiikki ja ilmaisutaito Kuvataiteet ja näyttelyt KYLÄSEURAT Kyläkoulut Tyhjillään olevat tilat hyödyntäminen Kyläsuunnitelmat ja ympäristöhankkeet Maaseutuyrittäjyys KOULUTOIMI, PÄIVÄHOITO Lasten ja nuorten hyvinvointi Opetussuunnitelmauudistus 2016 Ympäristökasvatus läpäisyaine Opettajien täydennyskoulutus Opetushallitus: 15 % kouluista ulkoinen keke-tunnus v Koulun ulkopuoliset asiantuntijat Yrittäjyys- ja kulttuurikasvatus Opetussuunnitelmat tukemaan kuntastrategiaa Kansalaistaidot KESKUSHALLINTO Kestävän kehityksen työ Ympäristöjärjestelmä Ympäristötilinpito Hankinnat Ympäristöviestintä Työhyvinvointi ja virkistys Uusi asukas TEKNINEN TOIMI Kunnan kiinteistöt ja energiatehokkuus Puistot ja viheralueet, metsät Jätehuolto, vesihuolto Ympäristönhoito ja kunnostushankkeet Liikennöinti, kevyen liikenteen väylät ja venesatamat JÄRJESTÖMAAILMA PÄÄTTÄJÄT KUNTASTRATEGIAT Kuntaimago, viestintä Kestävä kehitys ja tulevaisuus Ympäristöpolitiikka Koulutuspolitiikka Lasten ja nuorten hyvinvointi Elinkeinostrategiat Järjestöjen valistus ja ympäristötyö Vaikuttaminen 4H, partio, Martat, retkeily, kalastus, metsästys, liikunta, riistanhoito, luonnonsuojelu.elinkeino-ja MATKAILUTOIMI Kunnan vetovoimaisuus ja markkinointi Ympäristövastuullinen yrittäminen ja hankkeet Matkailun edistäminen Maaseutuyrittäjyys ja kehittämisohjelmat SEURAKUNNAT SOSIAALITOIMI Päivähoito ja esiopetus Perhetyö, lasten ja nuorten hyvinvointi, virkistys Erityisryhmät ja virkistys Vanhustyö ja elinikäinen oppiminen, virkistys Terveydenhoito Ympäristöterveys MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN Kaavoitus ja osallistaminen Kunnan maa-alueet Rakennushankkeet ja YVA Rakennetun ympäristön siisteys ja viihtyisyys Kulttuuriympäristön hoito Lapsi- ja nuorisotyö Perhetyö Leirikeskukset ja seurakuntatalot Ympäristödiplomi Ympäristökasvatus osa diplomityötä

7 TAPAHTUMAAN KUTSUTAAN MUKAAN KUNNASTA..päättäjiä kunnan eri toimialoja...opettajia ja kasvattajia. kyläseuroja..yhdistyksiä..yrityksiä ja seurakunnan edustajia arvioimaan sitä, miten kunta voisi tukea koulujen kestävän kehityksen kasvatustyötä sekä näkyvämmin edistää ympäristötietoisuutta koko kuntakentän toiminnassa. Toimijoilla on erilaisia tehtäviä ja mahdollisuuksia. Niitä on kuvattu viereisen sivun kuvassa. Opetushallitus on linjannut koulumaailman tulevien vuosien tavoitteita. Kouluille on kehitetty kestävän kehityksen toimintaa varten erilaisia tukimateriaaleja. Tapahtumassa esitellään mm. Vihreä Lippu menetelmää sekä OKKA-säätiön hallinnoimaa ympäristösertifikaattia. Nämä ovat tällä hetkellä ainoita menetelmiä, jotka täyttävät opetushallituksen ulkoisen tunnuksen kriteeristön. Jyväskylässä on ympäristöjärjestelmätyön myötä olemassa jokaiselle koululle oma ympäristökäsikirja ja ympäristöopas, joihin voi tutustua Jyväskylän luontokoulun esittelypisteessä. Koulujen opetussuunnitelmia sekä tuntijakoa ollaan uudistamassa vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteena on sisällyttää kestävän kehityksen kasvatus sisältönä jokaiseen oppiaineeseen. Kuntarallin toivotaan edistävän maakunnan yhteistä opetussuunnitelmatyötä. Jatkossa pyritään luomaan kunta- tai seutukuntakohtaisia opetusmateriaaleja koulujen opetuksen tueksi. Niitä kootaan vähitellen ohjelmapankkiin. Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry ( sekä luonto- ja ympäristökoulujen liitto LYKKY (www.luontokoulut.fi) ovat alan yhdistyksiä, joiden sivuilta löytyy runsaasti ympäristökasvatustietoutta.

8 YHTEISTYÖ KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN KANSSA Kuntarallin tapahtumissa etsitään yhteyksiä yhdistyksiin, yrityksiin ja osaajiin, leirikoulumajoitusta tarjoaviin leirikeskuksiin yms. jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan osaamistaan kouluille ja tukemaan koulujen käytännön opetusta. Yhteistyöhön toivotaan toimijoita, jotka toteuttavat kestävän kehityksen arvoja, tuotteita, elinkaariajattelua tai ovat edelläkävijöitä tuotannossa tai palveluissa alallaan. Osalle yrityksistä on lähetetty vuoden 2011 lopussa kysely kiinnostuksesta osallistua yhteistyöverkoston rakentamiseen. Yhteistyöstä kiinnostuneille tarjotaan jatkossa tukea ohjelmien kehittämiseen, toimintaan koululaisryhmien kanssa sekä opetusmateriaalien laatimisessa ja markkinoinnissa. Hakolan tilan isäntäväki Juha ja Heidi Hintikka toimivat tapahtumissa yritysmaailman yhdyshenkilöinä oman esittelypisteensä yhteydessä, joka löytyy näyttelytilasta. He toimivat Laukaan luontokouluverkoston asiakaspalvelun yhdyshenkilöinä. Laukaan luontokoulun toimintamalli perustuu ns. yhden luukun periaatteeseen. Koulu saa esimerkiksi luontokoulupäivän tai leirikouluohjelman suunnittelun, toteutuksen, opetusmateriaalit, kuljetuksen, majoituksen ja laskutuksen yhdestä paikasta. Ohjelmaan voi kuulua esim. maatilakäynti, luontopolku ja erätaitoja, majoitusta maastossa tai leirikeskuksessa tai maatilalla. Eija Syrjälä on ollut mukana kehittämässä toimintamallia. Tapahtumassa on esillä esimerkkejä toteutetuista ohjelmista ja leirikouluista sekä ympäristökasvatukseen liittyvää kirjallisuutta, menetelmiä ja valmiita luontopolkuja.

9 YMPÄRISTÖKASVATUSVERKOSTON KUTOMINEN MAASEUDUN YRITYKSET JA OSAAJAT Maatilat Luonto- ja eräoppaat Kalaoppaat ja kalastuskuntienkalakummit Luontovalokuvaajat ja lintumiehet Riistanhoito ja metsästysseurat Kädentaitajat Perinnetyöt Ensiapuopettajat Luontoaktiviteetit KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDELLÄKÄVIJÄYRITYKSET LAATU-JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄYRITYKSET LUONNONVARA-ALAN YRITYKSET YMPÄRISTÖHUOLLON YRITYSMAAILMA ENERGIA-ALA, VESI- JA JÄTEHUOLTO MATKAILU, RETKEILY -JA VIRKISTYSTOIMINTA KYLÄSEURAT JA KYLÄKOULUT JÄRJESTÖJEN VALISTUS J A YMPÄRISTÖTYÖ LUONTO-JA YMPÄRISTÖKOULUT KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUS /LUOTSIT JA MUSEOT METSÄHALLITUS/KANSALLISPUISTOT /RETKIKOHTEET AMMATILLINEN KOULUTUS/HARJOITTELIJAT/OPINNÄYTTEET TUTKIMUS HANKKEET Laukaan luontokoulun toimintamalli, joka on vahvasti testattu EUprojektissa Kuntarallissa 2012 etsitään uusia ohjelmantuottajia, paikkoja ja majoittajia verkostoon!

10 MUURAMEN KUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN SOVELTUVIA LUONTO- JA KULTTUURIKOHTEITA

11 TAPAHTUMAPÄIVÄ MUURAMESSA SISÄLLÄ NÄYTTELY TYÖPAJASSA KERTAUSHARJOITUKSIA - Vaeltavan oppimisen ja Kesytys-hankkeen esittely - Kunta oppimisympäristönä, ympäristökasvatus eri oppiaineissa - Kestävän kehityksen kasvatuksen tietojen keruuta kunnasta - Muuramen lukio: Keke kohtaa Törkyn, keke-sertifikaatin esittely - K-S museo: kulttuuriympäristökasvatuksen esittely - Metsähallitus/esittelypiste: leirikoulumahdollisuudet - Laukaan luontokoulu / Hakolan tila: maatilan elämää, luontokoulupalvelut, yrittäjien kysely - Japa ry/esittelypiste: Anssu- peikko, lähiruoka, siivoustalkoot, kekekalenteri, Vihreä Lippu - Jkl luontokoulu: toiminnan esittely, koulun ympäristökäsikirja ja - opas - 4H: metsä-luontotiimit: dominopeli - Jämsän Jao: KEKE ja ammatillisen koulutus esittely 6-LUOKAN OPPILAILLE 45 MINUUTIN OHJATTU TOIMINTA 4-5 HENKILÖN RYHMISSÄ RASTIEN SISÄLTÖJÄ (45 min, 4 toimintakokonaisuutta, 10 min x 4) 1. MUURAMEN LUKIO: Seikkailuvideo Kekestä, joka kohtaa Törkyn (10min) 2. Kielet: sanastoa englanniksi 3. Äidinkieli: mediaseurantaa- vuoden 2011 uutisia 4. Maantiede: Keski-Suomi palapeli, seutukunnat 5. Kotitalous: jätteiden lajitteluharjoitus, Japa ry:n toimintapiste 6. Kotiseututietous: Muuramen ympäristökasvatuskohteet, tietokilpailu, tunnistus, kokemuksia 7. Kartalle tietoa oman kunnan hyvistä luontopaikoista, eläinten liikkeistä ja muista havainnoista 8. Keski-Suomen ympäristökasvatuskohteet: Leirikoulun suunnittelu: pyörällä, bussilla, vesiteitse Yksi päivä / 2-3 vrk / viikon leirikoulu 9. Biologia: Kalojen ongintaa magneettiongilla ja tunnistusta, puut 10. 4H metsä- ja luontotiimi: dominopeli- puut, riistaeläimet j a -linnut, sienet ULKOKOULUA JA RETKITAITOJA - 15 C pakkasraja - 6-luokkien oppilaille 45 minuutin ohjattu toiminta 4-5 hengen ryhmissä RETKITAITOJA: Erilaiset nuotiotyypit ja retkivarusteet (liikunta, puutyöt) Ensiapu (liikunta) ULKOKOULUA Historia: Kivikauden hirven metsästys ja hyödyntäminen Fysiikka-kemia: Lumi Biologia: suurpedot, ilveksen loikka, eläinten jäljet

12 Ohjelma ja paikka Keski-Suomen kuntaralli VAELTAVAN OPPIMISEN YMPÄRISTÖKASVATUSTAPAHTUMAT 2012 Muurame 2.2. Toivakka 7.2. Joutsa ja Luhanka 9.2 Kuhmoinen 14.2 HankasalmI 17.2 Keuruu 21.2 Petäjävesi- Multia Laukaa 23.2 Jämsä 6.3. ULKOKOULUA Yläpihan metsikössä Autojen pysäköinti Rehtori Kari Heikkilä Puh Mäkeläntie 10 Gsm Muurame Mäkelänmäen koulu Sisäänkäynti NÄYTTELYYN JA TYÖPAJAAN (liikuntasalissa) alapihan kautta POKE Uurainen 8.3 Äänekoski 13.3 Mäkelänmäen Konnevesi koulu Mäkeläntie Muurame Rehtori Kari Heikkilä VAELTAVAN OPPIMISEN YMPÄRISTÖKASVATUS- TAPAHTUMA MUURAMESSA KLO Lisätietoja: Eija Syrjälä, projektipäällikkö, Kesytys-hanke, Piispala puh , sähköposti:

Vaeltavan oppimisen Kesytys-ympäristökasvatustapahtumat

Vaeltavan oppimisen Kesytys-ympäristökasvatustapahtumat Keski-Suomen kuntaralli 2012 Vaeltavan oppimisen Kesytys-ympäristökasvatustapahtumat ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINTALOLLA YMPÄRISTÖKASVATUSTAPAHTUMA 7.-11.5.2012 NÄYTTELY KAUPUNGINTALON AULASSA TAPAHTUMAPÄIVÄ 11.5

Lisätiedot

Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat

Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat Keski-Suomen kuntaralli 2012 Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat Laukaan pääkirjastossa NÄYTTELY 20.-25.2 TAPAHTUMAPÄIVÄ 21.2 -ohjattua toimintaa 5 luokille klo 9-14 -avoin työpaja klo 15.30-17.30

Lisätiedot

Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat

Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat Keski-Suomen kuntaralli 2012 Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat Multialla Metsolan kartanossa YMPÄRISTÖKASVATUSTAPAHTUMA 13.3.2012 -ohjattua toimintaa 4-6-luokille klo 9.15-14 -AVOIN TYÖPAJA

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto / kehittämisrahasto

Keski-Suomen liitto / kehittämisrahasto Keski-Suomen liitto / kehittämisrahasto AVUSTUSHAKEMUS - PIISPALA/ KESYTYS-JATKOHANKKEEN RAHOITUSHAKEMUS 1.1.-31.7.2012 Kestävän kehityksen kasvatuksen kuntatapahtumat ja tulosten sisällyttäminen kuntatyökaluun

Lisätiedot

Opetustoimen osaamisen kehittämishanke

Opetustoimen osaamisen kehittämishanke Opetustoimen osaamisen kehittämishanke 2014-2015 Hallinnointi ja toteutus: Sivistys- ja hyvinvointipalvelut sekä kehittämistoiminta Rahoitus: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Rahoitus: Osaava-avustus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN OHJELMAPANKKI LUONTO- JA KULTTUURIKOHTEET TUTUKSI 14.12.2012 Eija Syrjälä

KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN OHJELMAPANKKI LUONTO- JA KULTTUURIKOHTEET TUTUKSI 14.12.2012 Eija Syrjälä Luonnos 14.12.2012 KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN OHJELMAPANKKI LUONTO- JA KULTTUURIKOHTEET TUTUKSI 14.12.2012 Eija Syrjälä Sisällys: sivu Kenelle ohjelmapankki on tarkoitettu... 1 Ohjelmapankin kohteiden

Lisätiedot

AUTA KEHITTÄMÄÄN KESKI-SUOMEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUSTA (KEKE)!

AUTA KEHITTÄMÄÄN KESKI-SUOMEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUSTA (KEKE)! AUTA KEHITTÄMÄÄN KESKISUOMEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUSTA (KEKE)! KYSELY OHJELMAPANKISTA JA KEKE KASVATUKSESTA KESKISUOMESSA Kesytysympäristökasvatushankkeessa on tuotettu ympäristökasvatuskohteiden

Lisätiedot

Toteuttaja: Kannonkosken kunta/piispalan luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus

Toteuttaja: Kannonkosken kunta/piispalan luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTI 14.12.2012 1. HANKE: YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KESYTYS- JATKOHANKE Toteuttaja: Kannonkosken kunta/piispalan luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus KESYTYS hanke on sekä maakunnallinen

Lisätiedot

KESYTYS-jatkohankkeen 2012 ohjausryhmän 2. kokous

KESYTYS-jatkohankkeen 2012 ohjausryhmän 2. kokous KESYTYS-jatkohankkeen 2012 ohjausryhmän 2. kokous Aika: Torstaina 7.6. klo 9-11 Paikka: Kansalaistoiminnan keskuksessa3. krs (os. Matarankatu 4, 40101 Jyväskylä) Läsnäolijat: Kari Hietaharju, johtaja,

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020 1 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020 Hyväksytty Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI MAKSATUSHAKEMUKSEEN/ projektipäällikkö Eija Syrjälä

LOPPURAPORTTI MAKSATUSHAKEMUKSEEN/ projektipäällikkö Eija Syrjälä Keski-Suomen liiton kehittämisrahasto 7.3.2012 Ympäristöministeriön ympäristökasvatusavustus Kannonkosken kunta/piispalan luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KESYTYS HANKE

Lisätiedot

Lapset ja nuoret tarvitsevat lähimetsiä myös tiivistyvissä taajamissa

Lapset ja nuoret tarvitsevat lähimetsiä myös tiivistyvissä taajamissa Virpi Sahi Suomen luonnonsuojeluliitto ry Lapset ja nuoret tarvitsevat lähimetsiä myös tiivistyvissä taajamissa Hösmärinpuiston päiväkotilaisia mörriretkellä. Kuva: Virpi Sahi. Luonto lisää lasten ja nuorten

Lisätiedot

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry Taustalla Kansainväliset

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin. Saara Susiluoma 2008

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin. Saara Susiluoma 2008 KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin Saara Susiluoma 2008 Esityksen rakenne Osa 1. Kyselyn taustat ja toteutus Osa 2. Tulevaisuuden suunnitelmat

Lisätiedot

ERÄTYS - LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN 8.11.2013

ERÄTYS - LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN 8.11.2013 ERÄTYS - LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN 8.11.2013 ERÄTYS Jämsä Hyvinkää Vaasa Kuusamo Joensuu ERÄTYS-HANKE Erätyshanke on viiden oppilaitoksen tykehanke (työelämän kehittämishanke), jossa pyritään selvittämään

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia paikallinen yhteistyö voi antaa?

Mitä mahdollisuuksia paikallinen yhteistyö voi antaa? Mitä mahdollisuuksia paikallinen yhteistyö voi antaa? Ympäristöalan lehtori, FT Tarja Hyötyläinen 24.9.2013 Mankolan koulu, Jyväskylä POKE/LUVA Maatalous-, Metsä- ja Ympäristöala Luonto- ja ympäristöalan

Lisätiedot

Lämmitä lasten luontosuhdetta

Lämmitä lasten luontosuhdetta Lämmitä lasten luontosuhdetta LYKE lykkii potkua luonto- ja ympäristökasvatukseen Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto Toiminnanjohtaja Niina Mykrä LYKE-nätverket Tukea koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Luonnos 12.9.2013. Katsaus Keski- Suomen kuntien ympäristökasvatustilanteeseen. Osa 1. 30.8.2013 Eija Syrjälä

Luonnos 12.9.2013. Katsaus Keski- Suomen kuntien ympäristökasvatustilanteeseen. Osa 1. 30.8.2013 Eija Syrjälä Luonnos 12.9.2013 Katsaus Keski- Suomen kuntien ympäristökasvatustilanteeseen 2012 Osa 1. 30.8.2013 Eija Syrjälä 2 Katsaus Keski-Suomen kuntien ympäristökasvatustilanteeseen 2012, Osa1 Tekijä: Eija Syrjälä

Lisätiedot

OPETTAJIEN JA KASVATTAJIEN WEB-KYSELYN 02-03/2015 YHTEENVETO POIMINTOJA, 56 vastaajaa ( 109 yhteensä)

OPETTAJIEN JA KASVATTAJIEN WEB-KYSELYN 02-03/2015 YHTEENVETO POIMINTOJA, 56 vastaajaa ( 109 yhteensä) OPETTAJIEN JA KASVATTAJIEN WEB-KYSELYN 02-03/2015 YHTEENVETO POIMINTOJA, 56 vastaajaa ( 109 yhteensä) Keke ja myönteinen pudasjärvisyys koulujen arvopohjassa Kouluilla paljon yhteistyökumppaneita ja toistuvaa

Lisätiedot

Koulut ja päiväkodit ympäristökasvattamaan!

Koulut ja päiväkodit ympäristökasvattamaan! Koulut ja päiväkodit ympäristökasvattamaan! Suunnitelma kestävän kehityksen kasvatuksen strategioiden toteuttamiseksi päiväkodeissa, koulussa ja oppilaitoksissa Keski-Suomessa Keski-Suomen ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Helsinki 24.01.2013 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One & Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Kokous 8.4.2015 Työryhmä Raija Kolehmainen, Matti Mäkinen, Reijo Räsänen, Marja Heikkilä

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen edistyminen Pirkanmaalla

Ympäristökasvatuksen edistyminen Pirkanmaalla Ympäristökasvatuksen edistyminen Pirkanmaalla Niina Mykrä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton toiminnanjohtaja LYKE-verkoston koordinaattori Ympäristökasvatuksen polkuja Pirkanmaalla LYKE-verkosto

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Jyväskylä, Mankola, 24.9.2013

Jyväskylä, Mankola, 24.9.2013 Jyväskylä, Mankola, 24.9.2013 Kuntatyön merkitys valtakunnallisessa hyvinvoinnin rakentamisessa Anna-Liisa Kiiskinen, KT, kehittämispäällikkö, ympäristökasvatuksen valtakunnallinen koordinointi ja kehittäminen

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen rooli virkistystoiminnoissa

Keski-Suomen ELY-keskuksen rooli virkistystoiminnoissa Keski-Suomen ELY-keskuksen rooli virkistystoiminnoissa Virkistyksen miniseminaari 13.6.2011 Merja Tissari Luonto ja kulttuuri- ympäristöt -yksikkö Kimmo Olkio Vesivarat -yksikkö YM:n hallinnonalan keskeisiä

Lisätiedot

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Laadukasta perhepäivähoitoa lapsiperheille nyt ja tulevaisuudessa ammattilaisia ja ammatti, jota arvostetaan Hankkeen taustaa Tarve perhepäivähoidon kehittämiseen

Lisätiedot

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin. Saara Susiluoma 11.11. 2009

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin. Saara Susiluoma 11.11. 2009 KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin Saara Susiluoma 11.11. 2009 Tavoitteena ympäristökasvatuksen edistäminen Lähtökohtana kyselylle keke kasvatuksen

Lisätiedot

SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille

SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille KASVATUSTA KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN KUNNASSA SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille Koulutoimi Päivähoito Opettajat Kasvattajat Sosiaalitoimi Nuorisotoimi mi Vapaa-aikatoimi Päättäjät Kuntastrategiat

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Ympäristötietoisuuden ja verkottumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa 2002-2005. EU Interreg IIIA ohjelman hanke CG13046

Ympäristötietoisuuden ja verkottumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa 2002-2005. EU Interreg IIIA ohjelman hanke CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkottumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa 2002-2005 EU Interreg IIIA ohjelman hanke CG13046 Forssa Hämeenlinna Lohja Lahti Hyvinkää Salo Kouvola Märjamaa Viljandi

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Lupauksia mukana olosta antoivat seuraavat tahot (kuhunkin ideaan seminaarissa sitoutuneet tahot on lueteltu kunkin idean kohdalla)

Lupauksia mukana olosta antoivat seuraavat tahot (kuhunkin ideaan seminaarissa sitoutuneet tahot on lueteltu kunkin idean kohdalla) Ulkona oppimisen edistämisen suunnitelmat Suunnitelmat syntyivät osallistujien ryhmätyönä 4.11.2014 Suomenlinnassa Opetussuunnitelma uudistuu - uudistuuko opetus? kutsuseminaarissa Lupauksia mukana olosta

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

Koko kunta oppimisympäristönä

Koko kunta oppimisympäristönä LUONNOS 11.4.2013 Koko kunta oppimisympäristönä -toimenpiteet ympäristökasvatuksessa ja kestävän kehityksen kasvatuksessa OPAS KUNTATOIMIJOILLE Koulutoimi Päivähoito OPAS KUNTATOIMIJOILLE Opettajat Kasvattajat

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma tavoitteita, toimintaa ja tuloksia Annukka Luomi ja Laura Virta 8.10.2010 Tervetuloa pajaan! 4V-hanke Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn käynnistäminen Keke

Lisätiedot

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväsylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänoski, Kannonkoski, Karstula, Keuuu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, orpilahti,

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö Suunnitteluryhmä Tukijat ja yhteistyökumppanit Kestävän kehityksen toimintaohjelma kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Lisätiedot

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

Suomen. Nuorisokeskukset

Suomen. Nuorisokeskukset Nuorisokeskukset Tuemme nuorten kasvua ja kehitystä valtakunnalliset Nuorisokeskukset 10 keskusta Koko kattava verkosto Yhteinen toimipiste ja yhdistys Helsingissä linnassa Taustaa ETYK-kokous 1975: miten

Lisätiedot

Rattailla. Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla 2014-2017

Rattailla. Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla 2014-2017 Rattailla Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla 2014-2017 2 Uusmaalaiset ovat ympäristötietoisia ja viisaita toimijoita. Taustaa ja tavoitteita Rattailla-hankkeessa

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 11.10.2011 Kuntaliiton maakuntakierros MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET maakuntajohtaja Anita Mikkonen 1 Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2001-2010 1200

Lisätiedot

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi Maatalous Keski-Suomessa Juha Lappalainen MTK Keski- 1 AgriInfo Maatilojen rahavirta Tuottajaliitto KESKI-SUOMI, 2010 MAATILOJEN TULOT (brutto, ei sis. alv) yhteensä 273,17 milj. ( 7 %) * Osuus koko maan

Lisätiedot

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 1 Nuorisokeskukset Nykylaissa 12 : valtionavustukset toiminta ja rakentaminen tulosperusteisuus: nuorisokäyttö ja toiminta-ajatus yleishyödyllisyys, ylijäämä

Lisätiedot

Hankesuunnittelua 7.5.2015. Eija Hanhimäki, kunnanvaltuutettu, Petäjävesi

Hankesuunnittelua 7.5.2015. Eija Hanhimäki, kunnanvaltuutettu, Petäjävesi Hankesuunnittelua 7.5.2015 Eija Hanhimäki, kunnanvaltuutettu, Petäjävesi Ylä-Kintaus on vireä, maaseudun kylä Petäjäveden kunnan Jyväskylän puoleisella alueella Kohtuullinen matka moniin taajamiin: Petäjävesi

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Kainuun ympäristöohjelma 2020

Projektisuunnitelma. Kainuun ympäristöohjelma 2020 Projektisuunnitelma Kainuun ympäristöohjelma 2020 28.4.2011 (täydennetty) Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 2 1. TAUSTAA... 3 2. PROJEKTIN KUVAUS... 3 2.1. Kesto ja rajaus... 3 2.2.

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle?

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Varkaus 14.1.2015 Reeta Rönkkö Ympäristöluotsi mikä se on? Ympäristöluotsit ovat ympäristöasioista ja ympäristösuhteesta monipuolisesti kiinnostuneita

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM Liikennekasvatustyötä tekevät kuntaorganisaatiossa HALLINTOKUNTA TAI TOIMIJA TOIMINTA ASIAT, JOIHIN VAIKUTETAAN KOHDE

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Miten uusiokäyttö voi lisätä kulttuurisia arvoja?

Miten uusiokäyttö voi lisätä kulttuurisia arvoja? Piirteitä keskisuomalaisen maaseudun vanhasta ja uudemmasta rakennuskulttuurista - Miten uusiokäyttö voi lisätä kulttuurisia arvoja? Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla, Jyväskylä 30.1.2014 Arkkitehti

Lisätiedot

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat elämässään? Millaisessa koulussa on hyvä oppia ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueellaan joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA

AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA Verkostosta voimaa, Lahti 30.3.2016 Tanja Tuulinen, ympäristökasvatusasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus Twitter: @tanjatuulinen Meitä kaikkia tarvitaan! Kokoamaan

Lisätiedot

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna Hanketoiminta Suomen talouden kehittämisen apuna Saarijärvi 10.4.2013 Juha Lappalainen MTK 1 Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen EU-politiikka

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

VAO Ympäristöohjelma SAKUstars Vaasa 1.-3.4 2014

VAO Ympäristöohjelma SAKUstars Vaasa 1.-3.4 2014 VAO Ympäristöohjelma SAKUstars Vaasa 1.-3.4 2014 1. Tausta 1.1 Kestävä kehitys Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat

Lisätiedot

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools - ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen visio 2010: Tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentava elämänlaadun maakunta Keski-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KÄSIKIRJA

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KÄSIKIRJA YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KÄSIKIRJA Kustantajan yhteystiedot PS-kustannus PL 303 Aatoksenkatu 8 E 40101 Jyväskylä 40720 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin: (014) 678 709 faksi: (014) 678 719 Internet: www.ps-kustannus.fi

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelman luonnos 10.12.2014, päivitetty 2.1.2015. Viestintä Osaava Pudasjärvi tavoitteiden saavuttamisen tukena... 2

Viestintäsuunnitelman luonnos 10.12.2014, päivitetty 2.1.2015. Viestintä Osaava Pudasjärvi tavoitteiden saavuttamisen tukena... 2 Viestintäsuunnitelman luonnos 10.12.2014, päivitetty 2.1.2015 Sisältö Viestintä Osaava Pudasjärvi tavoitteiden saavuttamisen tukena... 2 Kanavat ja välineet... 2 Sähköposti... 2 Verkkosivut... 2 Facebook...

Lisätiedot

Luontokoulutoiminnan vakauttaminen ja laajentaminen Suomessa, jatkohanke Dnro KESELY/107/07.04/2010

Luontokoulutoiminnan vakauttaminen ja laajentaminen Suomessa, jatkohanke Dnro KESELY/107/07.04/2010 Luontokoulutoiminnan vakauttaminen ja laajentaminen Suomessa, jatkohanke Dnro KESELY/107/07.04/2010 Hankesuunnitelman päivitys Yhteystiedot Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (Y-tunnus 2219607-5)

Lisätiedot

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö Suunnitteluryhmä Tukijat ja yhteistyökumppanit Kestävän kehityksen toimintaohjelma kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Lisätiedot

Pudasjärven paikallisilmiöt OPS 2016-työssä Kapusta -/projektipäällikkö Eija Syrjälä, Osaava Pudasjärvi-hanke, VESO-koulutus 19.9.

Pudasjärven paikallisilmiöt OPS 2016-työssä Kapusta -/projektipäällikkö Eija Syrjälä, Osaava Pudasjärvi-hanke, VESO-koulutus 19.9. Pudasjärven paikallisilmiöt OPS 2016-työssä Kapusta -/projektipäällikkö Eija Syrjälä, Osaava Pudasjärvi-hanke, VESO-koulutus 19.9.2015 1. KOULUJEN YHTEISTYÖVERKOSTOT JA PAIKALLISKOHTEET - palaute kevään

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Alueelliset verkostot ympäristökasvatuksen tukena Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011

Alueelliset verkostot ympäristökasvatuksen tukena Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Alueelliset verkostot ympäristökasvatuksen tukena Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Alueelliset ympäristökasvatusverkostot Vihreä lippu ohjelman alueelliset edistäjät Luonto- ja

Lisätiedot

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta PaikkaOppi -hanke 2008-2012 Lounaispaikan Paikkatietopäivä 20.9.2012 Juha Riihelä Turun yliopisto PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihanke, jossa kehitettiin

Lisätiedot

Draivilla kohti kestävää autoalaa. Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI

Draivilla kohti kestävää autoalaa. Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI Draivilla kohti kestävää autoalaa Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI Draivin tekijät Suomen ympäristöopisto SYKLI HELTECH Helsingin tekniikan alan oppilaitos HYRIA koulutus Oy

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot