Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat"

Transkriptio

1 Keski-Suomen kuntaralli 2012 Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat Muuramessa klo Mäkelänmäen koulun liikuntasalissa ja yläpihan metsikössä Järjestäjät: Piispala/Kesytys-hanke, Kuntien 4H-järjestöt, Keski-Suomen museo, Metsähallitus, Japa ry, Jyväskylän kaupungin perusopetus/luontokoulu,laukaan luontokouluverkosto/hakolan tila, Jao, Jämsän ammattioppilaitos /ympäristönhoidon opiskelijat, Muuramen lukio

2 TERVETULOA MUKAAN KEHITTÄMÄÄN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN YHTEISTYÖTÄ! VAELTAVAN OPPIMISEN YMPÄRISTÖKASVATUSTAPAHTUMAT ovat osa valtakunnallista ympäristökasvatuksen kehittämistä. Keski-Suomen kuntarallista 2012 vastaa Piispalan nuorisokeskuksen Kesytys-hanke, jota rahoittavat ympäristöministeriö sekä Keski-Suomen liitto. Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus ovat synonyymejä ympäristökasvatus on keino edistää kestävää kehitystä. Tapahtumassa pureudutaan kunnan kestävän kehityksen kasvatuksen tilanteeseen ja päivitetään tietoja vuodelta Tapahtuman runkona on Keski-Suomen ympäristökasvatustyötä ja kuntakohteita esittelevä toiminnallinen näyttely. Ulkokoulun sisä-ja ulkotoimintapisteet on tarkoitettu 6 luokkien oppilaille, jotka tekevät ehkä eniten leirikouluja alakoulun päätökseksi. Kertausharjoitus-työpajassa arvioidaan laajemmin kunnan mahdollisuuksia tukea koulujen ympäristökasvatusta. Se on kaikille avoin. Mukaan kutsutaan erityisesti opettajia ja kasvattajia sekä viranhaltijoita kunnan eri toimialoilta, päättäjiä, seurakuntia, yrityksiä, yhdistyksiä sekä median edustajia. Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat 2012 Keski-Suomessa Muurame Mäkelänmäen koululla NÄYTTELY klo liikuntasali Kunnan ja Keski-Suomen luonto-ja kulttuurikohteet ja niiden opetuskäyttö Leirikoulumahdollisuuksia Ympäristökasvatus opetussuunnitelmissa ja opetus-hallituksen linjaukset v Esimerkkejä koulujen ja yritysten yhteistyöstä Kulttuuriympäristökasvatus Materiaaleja ja menetelmiä KERTAUSHARJOITUKSET TYÖPAJA klo liikuntasali Kohderyhmä Opettajat, kasvattajat, kunnan eri toimialat, päättäjät, kyläseurat, seurakunnat, yhdistykset, yritykset Kunta ympäristökasvatuksen oppimisympäristönä Kunnan kehittämistarpeet ja mahdollisuudet Yritykset, kylät ja yhdistykset koulujen ja kasvatuksen tukena ULKOKOULUA Kohderyhmät, 6 lk oppilaat liikuntasali sekä koulun yläpihan metsikkö Toimintapisteitä ulko- ja sisätiloissa Pienryhmissä (max 5 hlö) kesto n. 45 min + 45 min Retkitaitoja Oppiaineita matikasta kieliin Oppaina Jämsän Jaon ympäristönhoitajaopiskelijat, ympäristöviestinnän kurssi Tapahtuman kokonaiskoordinoinnista vastaa projektipäällikkö Eija Syrjälä yhteistyökumppanien kanssa, jotka kaikki toimivat myös hankkeen ohjausryhmässä. Jämsän Jaon ympäristönhoidon 14 opiskelijaa toimivat ohjaajina 6- luokkalaisille opettajansa Keijo Vehkakosken johdolla. Tapahtuma on osa heidän ympäristöviestinnän jaksoaan. He sekä Jyväskylän Jaon painoviestinnän opiskelijat ovat olleet toteuttamassa tapahtumamateriaaleja.

3 OHJELMAPANKKI OPETUS- JA LEIRIKOULUKOHTEISTA- YHTEENSÄ NOIN 450 KPL Kesällä 2011 on maakunnasta kartoitettu luonto-ja kulttuurikohteita yhteensä n. 450 kpl. Ne on valittu koulujen opetusta sekä leirikouluja ajatellen. Näyttelyssä ja toimintapisteissä esitellään näitä Keski- Suomen kuntien tarjoamia mahdollisuuksia. Osanottajia pyydetään arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta opetuksessa ja yleisemmin kunnassa sekä täydentämään tietoja paikallisesta näkökulmasta. Luontokohteiden perusaineistoa ovat Luontoretkelle Keski-Suomeen oppaan kohteet (K-S ympäristökeskus 2007), joita on täydennetty haastattelemalla kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijoita sekä seudullisia matkailuneuvojia. Internetistä on etsitty lintupaikkoja, luontoreitistöhankkeita sekä kyläyhdistysten, luonnonsuojelu-ja retkeilyjärjestöjen sivuilta muita paikallisia luontopaikkoja. Luontokohteiden joukossa on retkivarusteiltaan hyväkuntoisia luonnonnähtävyyksiä luontopolkuja, lintu-ja maisematorneja, kansallispuistoja sekä historiallisia nähtävyyksiä, rakennettua ympäristöä tai kulttuurimaisemaa. Valintakriteerinä on ollut myös opettajia palvelevan taustamateraalin saatavuus internetissä. Kohteista rakennetaan ohjelmapankkia Keski-Suomen ympäristökasvatussivujen yhteyteen Kulttuurikohteiksi on valittu maakuntamuseon ylläpitämän kulttuuriympäristökasvatusverkoston paikkoja, museoviraston kulttuuriympäristöportaalin kohteita sekä Keski-Suomen ELYn sivuilta kulttuuriympäristön kohteita. Valintakriteerinä on opetusta palvelevien tietojen löytyminen internetistä, erityisesti avoimen museon ohjelmat. Myös kulttuurimatkailuhankkeiden tuotoksia on hyödynnetty. Ohjelmapankkia kootaan keski-suomen ympäristökasvatuksen internet-sivuille, mistä ne löytyvät jatkossa kunnittain. Kesytys-hankkeen etenemistä voi seurata samasta paikasta. Hanketta ollaan viemässä myös facebookiin. maastokohteet. Kesytys-hankkeen etenemistä voi seurata sekä ajankohtaisten uutisen palstalta sekä asiantuntijat avuksi- valikon alta.

4 KESYTYS -VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN PILOTTIHANKE V Suomen uusimman hallitusohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta maailman ympäristötietoisin kansa. Kesytys-hanke maastouttaa kuntiin kansallista kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa vuodelle Keski-Suomen ELY koordinoi koko valtakunnan ympäristökasvatusta. Työstä vastaa KT kehittämispäällikkö Anna-Liisa Kiiskinen. Kesytys-hankkeessa kehitetään kuntatasoa varten valtakunnallista ympäristökasvatustyökalua. Kuntarallissa puolestaan maakunnallistetaan toimintamallia. Kunnista kerättyjä tietoja käytetään alueellisen ympäristökasvatussuunnitelman pohjana. Sen koordinoinnista vastaa Keski-Suomen liitto. Keski-Suomen kunnat voidaan nähdä ympäristökasvatuksen luokkina ja jokainen kunta oppimisympäristönä sekä osaamisympäristönä. Kuntien kartoitustyö aloitettiin kesällä 2011 haastattelemalla ensin ympäristönsuojeluviranhaltijoita. Tietoja täydennetään ja kerätään kuntatapahtumissa. Kuva 1. Valtakunnallisen ympäristökasvatustyön keskeiset kehittämistasot TAVOITTEENA PYSYVÄ YHTEISTYÖVERKOST0 TOIMIVA ORGANISAATIOMALLI Keski-Suomen ympäristökasvatuksen kehittämistä varten on vuonna 2006 perustettu maakunnan yhteistyöryhmä KYKY, jota kutsuu koolle Keski-Suomen ELY-keskus. Maassa toimii 11 alueellista yhteistyöryhmää. Useita KYKY-ryhmän jäseniä on hankkeen ohjausryhmässä mukana. Keski-Suomen työn etenemistä voi seurata osoitteessa >minä ja ympäristö >ympäristökasvatus >Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY. Kesytys-hanke hyödyntää testattuja toimintamalleja etsiessään toiminnalle pysyvää organisaatiomallia. Laukaan luontokoulun toimintamalli perustuu laajan paikalliseen yhteistyöhön kunnan, yritysten ja kyläseurojen kanssa. Jyväskylässä joka koululla on oma ympäristökäsikirja ja ympäristöopas ohjaamassa työtä myös opetuksen tasolla, luontokoulu on mukana työn seurantavastuussa. Piispala on maakunnan vahvin leirikoulujen järjestäjä. Piispalassa toimii ympäristökoulu Luppo. Vihreä Lippu-koulut sekä OKKAsäätiön sertifiointisysteemin koulut ja oppilaitokset ovat edelläväijöitä käytännön työssä Yhteistyöverkostoon etsitään kuntatoimijoiden lisäksi kohteiden ylläpitäjiä sekä eri alojen osaajia sekä leirikoulumajoittajia, jotka haluavat omalla toiminnallaan olla kestävän kehityksen edelläkävijöitä ja tukea koulujen työtä. KESYTYS-hankkeen päätavoite Päätavoitteena on luoda työkalu - toimintamalli ja toteuttava organisaatiomalli kunnille ja aluehallinnolle ympäristökasvatuksen ja - tietoisuuden kehittämis- ja arviointityöhön valtakunnallisena pilottina. Tavoitteena on vahvistaa kuntalaisten luontosuhdetta, ympäristövastuullista toimintaa sekä yleistä ympäristötietoisuutta turvaamalla pitkäjänteinen ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävä kestävän kehityksen kasvatus- ja ympäristökasvatustyö kunnissa siten, että mukana on kuntien strateginen ja poliittinen, hallinnollinen ja opetussuunnitelmallinen ohjaus. Samalla maastoutetaan kansallista kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa vuosille kuntien osaamis- ja oppimisympäristössä.

5 Kuva 2. Työn kartoitusmalli, joka kehitettiin esiselvitysvaiheessa 2010 ja toteutetaan

6 KUNNAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUKSEN TILANNEARVIOINTI YMPÄRISTÖKASVATUKSEN MONET MAHDOLLISUUDET YMPÄRISTÖNSUOJELU OPETTAJAT KASVATTAJAT Hyvä luontosuhde ja ympäristövastuulliset elämäntavat Ympäristökasvatus eri oppiaineissa Opetus aidossa oppimisympäristössä Opetusmateriaaleja ja menetelmiä Tuki hyvään työilmapiiriin Kodin ja koulun yhteistyö Kotiseudun tuntemus Ympäristövalistus, kasvatus ja koulutus Ympäristön tilan seuranta Luonnon virkistyskäytön edistäminen Luonnonsuojelu Luonto- ja ympäristöselvitykset Ympäristöhankkeet VAPAA-AIKATOIMI Nuorisotyö ja tilat Leirit ja leirikeskukset Ulkoilualueet ja reitit Kulttuuri ja tapahtumat Kansalaisopisto ja kurssit Kirjastot ja museot Musiikki ja ilmaisutaito Kuvataiteet ja näyttelyt KYLÄSEURAT Kyläkoulut Tyhjillään olevat tilat hyödyntäminen Kyläsuunnitelmat ja ympäristöhankkeet Maaseutuyrittäjyys KOULUTOIMI, PÄIVÄHOITO Lasten ja nuorten hyvinvointi Opetussuunnitelmauudistus 2016 Ympäristökasvatus läpäisyaine Opettajien täydennyskoulutus Opetushallitus: 15 % kouluista ulkoinen keke-tunnus v Koulun ulkopuoliset asiantuntijat Yrittäjyys- ja kulttuurikasvatus Opetussuunnitelmat tukemaan kuntastrategiaa Kansalaistaidot KESKUSHALLINTO Kestävän kehityksen työ Ympäristöjärjestelmä Ympäristötilinpito Hankinnat Ympäristöviestintä Työhyvinvointi ja virkistys Uusi asukas TEKNINEN TOIMI Kunnan kiinteistöt ja energiatehokkuus Puistot ja viheralueet, metsät Jätehuolto, vesihuolto Ympäristönhoito ja kunnostushankkeet Liikennöinti, kevyen liikenteen väylät ja venesatamat JÄRJESTÖMAAILMA PÄÄTTÄJÄT KUNTASTRATEGIAT Kuntaimago, viestintä Kestävä kehitys ja tulevaisuus Ympäristöpolitiikka Koulutuspolitiikka Lasten ja nuorten hyvinvointi Elinkeinostrategiat Järjestöjen valistus ja ympäristötyö Vaikuttaminen 4H, partio, Martat, retkeily, kalastus, metsästys, liikunta, riistanhoito, luonnonsuojelu.elinkeino-ja MATKAILUTOIMI Kunnan vetovoimaisuus ja markkinointi Ympäristövastuullinen yrittäminen ja hankkeet Matkailun edistäminen Maaseutuyrittäjyys ja kehittämisohjelmat SEURAKUNNAT SOSIAALITOIMI Päivähoito ja esiopetus Perhetyö, lasten ja nuorten hyvinvointi, virkistys Erityisryhmät ja virkistys Vanhustyö ja elinikäinen oppiminen, virkistys Terveydenhoito Ympäristöterveys MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN Kaavoitus ja osallistaminen Kunnan maa-alueet Rakennushankkeet ja YVA Rakennetun ympäristön siisteys ja viihtyisyys Kulttuuriympäristön hoito Lapsi- ja nuorisotyö Perhetyö Leirikeskukset ja seurakuntatalot Ympäristödiplomi Ympäristökasvatus osa diplomityötä

7 TAPAHTUMAAN KUTSUTAAN MUKAAN KUNNASTA..päättäjiä kunnan eri toimialoja...opettajia ja kasvattajia. kyläseuroja..yhdistyksiä..yrityksiä ja seurakunnan edustajia arvioimaan sitä, miten kunta voisi tukea koulujen kestävän kehityksen kasvatustyötä sekä näkyvämmin edistää ympäristötietoisuutta koko kuntakentän toiminnassa. Toimijoilla on erilaisia tehtäviä ja mahdollisuuksia. Niitä on kuvattu viereisen sivun kuvassa. Opetushallitus on linjannut koulumaailman tulevien vuosien tavoitteita. Kouluille on kehitetty kestävän kehityksen toimintaa varten erilaisia tukimateriaaleja. Tapahtumassa esitellään mm. Vihreä Lippu menetelmää sekä OKKA-säätiön hallinnoimaa ympäristösertifikaattia. Nämä ovat tällä hetkellä ainoita menetelmiä, jotka täyttävät opetushallituksen ulkoisen tunnuksen kriteeristön. Jyväskylässä on ympäristöjärjestelmätyön myötä olemassa jokaiselle koululle oma ympäristökäsikirja ja ympäristöopas, joihin voi tutustua Jyväskylän luontokoulun esittelypisteessä. Koulujen opetussuunnitelmia sekä tuntijakoa ollaan uudistamassa vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteena on sisällyttää kestävän kehityksen kasvatus sisältönä jokaiseen oppiaineeseen. Kuntarallin toivotaan edistävän maakunnan yhteistä opetussuunnitelmatyötä. Jatkossa pyritään luomaan kunta- tai seutukuntakohtaisia opetusmateriaaleja koulujen opetuksen tueksi. Niitä kootaan vähitellen ohjelmapankkiin. Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry ( sekä luonto- ja ympäristökoulujen liitto LYKKY (www.luontokoulut.fi) ovat alan yhdistyksiä, joiden sivuilta löytyy runsaasti ympäristökasvatustietoutta.

8 YHTEISTYÖ KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN KANSSA Kuntarallin tapahtumissa etsitään yhteyksiä yhdistyksiin, yrityksiin ja osaajiin, leirikoulumajoitusta tarjoaviin leirikeskuksiin yms. jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan osaamistaan kouluille ja tukemaan koulujen käytännön opetusta. Yhteistyöhön toivotaan toimijoita, jotka toteuttavat kestävän kehityksen arvoja, tuotteita, elinkaariajattelua tai ovat edelläkävijöitä tuotannossa tai palveluissa alallaan. Osalle yrityksistä on lähetetty vuoden 2011 lopussa kysely kiinnostuksesta osallistua yhteistyöverkoston rakentamiseen. Yhteistyöstä kiinnostuneille tarjotaan jatkossa tukea ohjelmien kehittämiseen, toimintaan koululaisryhmien kanssa sekä opetusmateriaalien laatimisessa ja markkinoinnissa. Hakolan tilan isäntäväki Juha ja Heidi Hintikka toimivat tapahtumissa yritysmaailman yhdyshenkilöinä oman esittelypisteensä yhteydessä, joka löytyy näyttelytilasta. He toimivat Laukaan luontokouluverkoston asiakaspalvelun yhdyshenkilöinä. Laukaan luontokoulun toimintamalli perustuu ns. yhden luukun periaatteeseen. Koulu saa esimerkiksi luontokoulupäivän tai leirikouluohjelman suunnittelun, toteutuksen, opetusmateriaalit, kuljetuksen, majoituksen ja laskutuksen yhdestä paikasta. Ohjelmaan voi kuulua esim. maatilakäynti, luontopolku ja erätaitoja, majoitusta maastossa tai leirikeskuksessa tai maatilalla. Eija Syrjälä on ollut mukana kehittämässä toimintamallia. Tapahtumassa on esillä esimerkkejä toteutetuista ohjelmista ja leirikouluista sekä ympäristökasvatukseen liittyvää kirjallisuutta, menetelmiä ja valmiita luontopolkuja.

9 YMPÄRISTÖKASVATUSVERKOSTON KUTOMINEN MAASEUDUN YRITYKSET JA OSAAJAT Maatilat Luonto- ja eräoppaat Kalaoppaat ja kalastuskuntienkalakummit Luontovalokuvaajat ja lintumiehet Riistanhoito ja metsästysseurat Kädentaitajat Perinnetyöt Ensiapuopettajat Luontoaktiviteetit KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDELLÄKÄVIJÄYRITYKSET LAATU-JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄYRITYKSET LUONNONVARA-ALAN YRITYKSET YMPÄRISTÖHUOLLON YRITYSMAAILMA ENERGIA-ALA, VESI- JA JÄTEHUOLTO MATKAILU, RETKEILY -JA VIRKISTYSTOIMINTA KYLÄSEURAT JA KYLÄKOULUT JÄRJESTÖJEN VALISTUS J A YMPÄRISTÖTYÖ LUONTO-JA YMPÄRISTÖKOULUT KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUS /LUOTSIT JA MUSEOT METSÄHALLITUS/KANSALLISPUISTOT /RETKIKOHTEET AMMATILLINEN KOULUTUS/HARJOITTELIJAT/OPINNÄYTTEET TUTKIMUS HANKKEET Laukaan luontokoulun toimintamalli, joka on vahvasti testattu EUprojektissa Kuntarallissa 2012 etsitään uusia ohjelmantuottajia, paikkoja ja majoittajia verkostoon!

10 MUURAMEN KUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN SOVELTUVIA LUONTO- JA KULTTUURIKOHTEITA

11 TAPAHTUMAPÄIVÄ MUURAMESSA SISÄLLÄ NÄYTTELY TYÖPAJASSA KERTAUSHARJOITUKSIA - Vaeltavan oppimisen ja Kesytys-hankkeen esittely - Kunta oppimisympäristönä, ympäristökasvatus eri oppiaineissa - Kestävän kehityksen kasvatuksen tietojen keruuta kunnasta - Muuramen lukio: Keke kohtaa Törkyn, keke-sertifikaatin esittely - K-S museo: kulttuuriympäristökasvatuksen esittely - Metsähallitus/esittelypiste: leirikoulumahdollisuudet - Laukaan luontokoulu / Hakolan tila: maatilan elämää, luontokoulupalvelut, yrittäjien kysely - Japa ry/esittelypiste: Anssu- peikko, lähiruoka, siivoustalkoot, kekekalenteri, Vihreä Lippu - Jkl luontokoulu: toiminnan esittely, koulun ympäristökäsikirja ja - opas - 4H: metsä-luontotiimit: dominopeli - Jämsän Jao: KEKE ja ammatillisen koulutus esittely 6-LUOKAN OPPILAILLE 45 MINUUTIN OHJATTU TOIMINTA 4-5 HENKILÖN RYHMISSÄ RASTIEN SISÄLTÖJÄ (45 min, 4 toimintakokonaisuutta, 10 min x 4) 1. MUURAMEN LUKIO: Seikkailuvideo Kekestä, joka kohtaa Törkyn (10min) 2. Kielet: sanastoa englanniksi 3. Äidinkieli: mediaseurantaa- vuoden 2011 uutisia 4. Maantiede: Keski-Suomi palapeli, seutukunnat 5. Kotitalous: jätteiden lajitteluharjoitus, Japa ry:n toimintapiste 6. Kotiseututietous: Muuramen ympäristökasvatuskohteet, tietokilpailu, tunnistus, kokemuksia 7. Kartalle tietoa oman kunnan hyvistä luontopaikoista, eläinten liikkeistä ja muista havainnoista 8. Keski-Suomen ympäristökasvatuskohteet: Leirikoulun suunnittelu: pyörällä, bussilla, vesiteitse Yksi päivä / 2-3 vrk / viikon leirikoulu 9. Biologia: Kalojen ongintaa magneettiongilla ja tunnistusta, puut 10. 4H metsä- ja luontotiimi: dominopeli- puut, riistaeläimet j a -linnut, sienet ULKOKOULUA JA RETKITAITOJA - 15 C pakkasraja - 6-luokkien oppilaille 45 minuutin ohjattu toiminta 4-5 hengen ryhmissä RETKITAITOJA: Erilaiset nuotiotyypit ja retkivarusteet (liikunta, puutyöt) Ensiapu (liikunta) ULKOKOULUA Historia: Kivikauden hirven metsästys ja hyödyntäminen Fysiikka-kemia: Lumi Biologia: suurpedot, ilveksen loikka, eläinten jäljet

12 Ohjelma ja paikka Keski-Suomen kuntaralli VAELTAVAN OPPIMISEN YMPÄRISTÖKASVATUSTAPAHTUMAT 2012 Muurame 2.2. Toivakka 7.2. Joutsa ja Luhanka 9.2 Kuhmoinen 14.2 HankasalmI 17.2 Keuruu 21.2 Petäjävesi- Multia Laukaa 23.2 Jämsä 6.3. ULKOKOULUA Yläpihan metsikössä Autojen pysäköinti Rehtori Kari Heikkilä Puh Mäkeläntie 10 Gsm Muurame Mäkelänmäen koulu Sisäänkäynti NÄYTTELYYN JA TYÖPAJAAN (liikuntasalissa) alapihan kautta POKE Uurainen 8.3 Äänekoski 13.3 Mäkelänmäen Konnevesi koulu Mäkeläntie Muurame Rehtori Kari Heikkilä VAELTAVAN OPPIMISEN YMPÄRISTÖKASVATUS- TAPAHTUMA MUURAMESSA KLO Lisätietoja: Eija Syrjälä, projektipäällikkö, Kesytys-hanke, Piispala puh , sähköposti:

Vaeltavan oppimisen Kesytys-ympäristökasvatustapahtumat

Vaeltavan oppimisen Kesytys-ympäristökasvatustapahtumat Keski-Suomen kuntaralli 2012 Vaeltavan oppimisen Kesytys-ympäristökasvatustapahtumat JÄMSÄSSÄ 9.5.2012 YMPÄRISTÖKASVATUSTAPAHTUMA -klo 10-15 ohjattua toimintaa 7-luokille Paunun koulun lähimaastossa, jokivarressa

Lisätiedot

Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat

Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat Keski-Suomen kuntaralli 2012 Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat Laukaan pääkirjastossa NÄYTTELY 20.-25.2 TAPAHTUMAPÄIVÄ 21.2 -ohjattua toimintaa 5 luokille klo 9-14 -avoin työpaja klo 15.30-17.30

Lisätiedot

Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat

Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat Keski-Suomen kuntaralli 2012 Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat Multialla Metsolan kartanossa YMPÄRISTÖKASVATUSTAPAHTUMA 13.3.2012 -ohjattua toimintaa 4-6-luokille klo 9.15-14 -AVOIN TYÖPAJA

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Opetustoimen osaamisen kehittämishanke

Opetustoimen osaamisen kehittämishanke Opetustoimen osaamisen kehittämishanke 2014-2015 Hallinnointi ja toteutus: Sivistys- ja hyvinvointipalvelut sekä kehittämistoiminta Rahoitus: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Rahoitus: Osaava-avustus

Lisätiedot

AUTA KEHITTÄMÄÄN KESKI-SUOMEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUSTA (KEKE)!

AUTA KEHITTÄMÄÄN KESKI-SUOMEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUSTA (KEKE)! AUTA KEHITTÄMÄÄN KESKISUOMEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUSTA (KEKE)! KYSELY OHJELMAPANKISTA JA KEKE KASVATUKSESTA KESKISUOMESSA Kesytysympäristökasvatushankkeessa on tuotettu ympäristökasvatuskohteiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Tampereen luontokoulu Korento Elokuussa 1998 yleissivistävän koulutuksen johtaja Ulla Liljeström asetti luontokoulua kehittelevän työryhmän, jonka esitys valmistui

Lisätiedot

OPETTAJIEN JA KASVATTAJIEN WEB-KYSELYN 02-03/2015 YHTEENVETO POIMINTOJA, 56 vastaajaa ( 109 yhteensä)

OPETTAJIEN JA KASVATTAJIEN WEB-KYSELYN 02-03/2015 YHTEENVETO POIMINTOJA, 56 vastaajaa ( 109 yhteensä) OPETTAJIEN JA KASVATTAJIEN WEB-KYSELYN 02-03/2015 YHTEENVETO POIMINTOJA, 56 vastaajaa ( 109 yhteensä) Keke ja myönteinen pudasjärvisyys koulujen arvopohjassa Kouluilla paljon yhteistyökumppaneita ja toistuvaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta

Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta Outi Pakarinen 2.2.2017 Circwaste hankkeen aloitustilaisuus 1 Hankehallinto Koordinaattori SYKE Kiertotalouden palvelukeskus C.2

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen edistyminen Pirkanmaalla

Ympäristökasvatuksen edistyminen Pirkanmaalla Ympäristökasvatuksen edistyminen Pirkanmaalla Niina Mykrä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton toiminnanjohtaja LYKE-verkoston koordinaattori Ympäristökasvatuksen polkuja Pirkanmaalla LYKE-verkosto

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen rooli virkistystoiminnoissa

Keski-Suomen ELY-keskuksen rooli virkistystoiminnoissa Keski-Suomen ELY-keskuksen rooli virkistystoiminnoissa Virkistyksen miniseminaari 13.6.2011 Merja Tissari Luonto ja kulttuuri- ympäristöt -yksikkö Kimmo Olkio Vesivarat -yksikkö YM:n hallinnonalan keskeisiä

Lisätiedot

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväsylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänoski, Kannonkoski, Karstula, Keuuu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, orpilahti,

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Pöllöparlamentti Saarijärvi Jukka Valkonen.

Pöllöparlamentti Saarijärvi Jukka Valkonen. Digipolku @ Pöllöparlamentti Saarijärvi 20170112 Jukka Valkonen www.jyu.fi/digipolku Digitalisaatio kuuluu kaikille vaikuttaa jo nyt jokaiseen voi olla yritykselle kasvupolku 2 Maaseudun yritystoiminnan

Lisätiedot

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin. Saara Susiluoma 11.11. 2009

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin. Saara Susiluoma 11.11. 2009 KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin Saara Susiluoma 11.11. 2009 Tavoitteena ympäristökasvatuksen edistäminen Lähtökohtana kyselylle keke kasvatuksen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 11.10.2011 Kuntaliiton maakuntakierros MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET maakuntajohtaja Anita Mikkonen 1 Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2001-2010 1200

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 1 Nuorisokeskukset Nykylaissa 12 : valtionavustukset toiminta ja rakentaminen tulosperusteisuus: nuorisokäyttö ja toiminta-ajatus yleishyödyllisyys, ylijäämä

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Vammaisten ja ikäihmisten maakunnallista perhehoidon koordinointi- pilottia on toteutettu kaksivuotisen kuntien välisen

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO OPS LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO OPS LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA Sisällys LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 1 1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma... 1 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet...

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueellaan joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen, OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Peruskoulut ja lukiot Ammatilliset oppilaitokset Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä yritysten välinen yhteistyö

Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä yritysten välinen yhteistyö Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä yritysten välinen yhteistyö Maaliskuu 2016 Kimmo Koskinen kimmo.koskinen@oph.fi Oppimisympäristöjen kehittäminen - yleistavoitteita Kehittää ja

Lisätiedot

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat elämässään? Millaisessa koulussa on hyvä oppia ja

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ilmasto-opas.fi Klimatguiden.fi Climateguide.fi

Ilmasto-opas.fi Klimatguiden.fi Climateguide.fi Ilmasto-opas.fi Klimatguiden.fi Climateguide.fi Hanna Niemi-Hugaerts Ilmatieteen laitos (IL) www.ilmasto-opas.fi fmi.fi/cccrp Hanna Niemi-Hugaerts, IL: Climate Change Community 1 Esityksen sisältö 1. Perustietoja

Lisätiedot

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi B5. Oppimateriaalit ja verkko-oppimisympäristöt Mikko Hartikainen 7.12.2011 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011 7.-8.12.2011 Helsinki, Helsingin Messukeskus,

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Liikkuva koulu -ohjelma Valtakunnallinen ohjelma, hallitusohjelman kärkihanke: VN: Tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään.

Lisätiedot

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä Viherseminaari 1.11.2012 Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Liikkuminen on luonnollista Leikki-ikäinen lapsi liikkuu luonnostaan, kuitenkin

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen visio 2010: Tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentava elämänlaadun maakunta Keski-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

e-oppiminen Simo Veistola Toimitusjohtaja simo.veistola@e-oppi.fi 050-431 8578

e-oppiminen Simo Veistola Toimitusjohtaja simo.veistola@e-oppi.fi 050-431 8578 e-oppiminen Simo Veistola Toimitusjohtaja simo.veistola@e-oppi.fi 050-431 8578 sähköisen oppimisen edelläkävijä Sähköisten oppimateriaalien kustannustalo Perustettu v. 2011, Tj. Simo Veistola, FT, Forssan

Lisätiedot

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Projektia hallinnoi Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja se toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan, Varsinais-Suomen liiton,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA

AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA Verkostosta voimaa, Lahti 30.3.2016 Tanja Tuulinen, ympäristökasvatusasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus Twitter: @tanjatuulinen Meitä kaikkia tarvitaan! Kokoamaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Maakunnan tila ja tulevaisuuden näkymiä 6.3.2013

Maakunnan tila ja tulevaisuuden näkymiä 6.3.2013 6.3.2013 Anu Tokila Maakunnan tila ja tulevaisuuden näkymiä 6.3.2013 Työllisyys ja koulutus 1 Keski-Suomen vahvat erikoistumisalat Keski-Suomen markkinaosuus Suomesta: 10,4 % metsäteollisuudesta 8,9 %

Lisätiedot

Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa

Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa Anneli Kangasvieri Johtaja, opetus ja kulttuuri 4.10.2012 Kuntaliiton tavoitteena on kehittää johdon työtä tukevia palveluja

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen Mitä Osaamispankki voi tarjota? Juulia Tuominen 3.12.2009 1 Taustaa (1) Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2006 2014 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle?

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Savonranta ja Punkaharju 27. 28.9.2016 Reeta Rönkkö 27. ja 28.9.2016 sisältö - johdatus ympäristöluotsaukseen Ympäristöluotsi, mikä se on? Ympäristöluotsitoiminnan

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 1. Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/ nimet - Osaava Pudasjärvi- hanke 1 TAUSTATIEDOT 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 Liikkuva koulu Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 11.9.2012 Mikä on Liikkuva koulu? YLE Keski-Pohjanmaa: http://yle.fi/uutiset/valitunneilla_peuhaus_kasvatt aa_lapsen_liikuntakakkua/6283397 Koulun liikuntaolosuhteiden

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma,

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, 2011-2013 Anna Maija Siljander & Hannele Niemi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & CICERO Learning verkosto 8.5.2012 1 Hankkeen visiona

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa Pori 17.9.2013 Pelkkä peruskoulun varassa 2010 - toiminta Kouluttamattomat (pelkkä peruskoulu) vuonna 2010 Tilanne Määrä Osuus

Lisätiedot

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille Joensuu 10.3.2015 Ohjelma 16.00 Kahvit 16.15 OPS-työn kuulumiset 16.30-17.30 Työskentelyä ja päättäjien saatesanat ops-työlle TAUKO (10 min.) 17.40

Lisätiedot

KUVA (Hirsikampus) Paikallinen oppimaisema- Kasvatusta kestävään elämäntapaan Pudasjärvellä

KUVA (Hirsikampus) Paikallinen oppimaisema- Kasvatusta kestävään elämäntapaan Pudasjärvellä Pudasjärvi- Sininen ajatus, Vihreä elämys Tämä sivusto on luotu Osaava Pudasjärvi hankkeessa, päivitetty pv.kk.vuosi, Pudasjärven opinmaisema- Kasvatusta kestävään elämäntapaan Taustasta ja sivujen tehtävästä

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu Taidolla tulosta - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari 24.9.2015 Keuruu Työttömyyden pitkittymisellä on suuri vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Yhden prosenttiyksikön työttömyyden alenema

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kirjasto mukana OPS-prosessissa 29.10.2015 Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Koulu on kirjaston tärkein yhteistyökumppani Miksi näin? koulun kautta kirjasto tavoittaa

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma

Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma Kuntamarkkinat 15.9.2016 Liese Eskelinen lieselotte.eskelinen@kuntaliitto.fi TAUSTAA Hallitusohjelmassa ei lukiokoulutuksesta ja sen kehittämisestä» Tarvetta nykyisellään

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu 2.2.2015 Kysymyksiä ja väittämiä Avaa älypuhelimen tai kannettavan selaimella m.socrative.com room number: 800953 Vastaa kysymykseen

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Kokkolan kv-treffit, 27.4.2016 Kimmo Koskinen - yleistavoitteita Kehittää ja ottaa käyttöön opetukseen ja oppimiseen liittyviä pedagogisia

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA 2012-2016 15.3.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelman luonnos 10.12.2014, päivitetty 2.1.2015. Viestintä Osaava Pudasjärvi tavoitteiden saavuttamisen tukena... 2

Viestintäsuunnitelman luonnos 10.12.2014, päivitetty 2.1.2015. Viestintä Osaava Pudasjärvi tavoitteiden saavuttamisen tukena... 2 Viestintäsuunnitelman luonnos 10.12.2014, päivitetty 2.1.2015 Sisältö Viestintä Osaava Pudasjärvi tavoitteiden saavuttamisen tukena... 2 Kanavat ja välineet... 2 Sähköposti... 2 Verkkosivut... 2 Facebook...

Lisätiedot