LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio"

Transkriptio

1 LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

2 SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT... 5 OPINTO-OHJAUS... 6 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 6 SUOMI TOISENA KIELENÄ... 7 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 8 A-RUOTSI... 8 B-RUOTSI... 9 A-ENGLANTI... 9 A-SAKSA B2-KIELET B3-KIELET PITKÄ MATEMATIIKKA LYHYT MATEMATIIKKA FYSIIKKA KEMIA BIOLOGIA MAANTIEDE EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA PSYKOLOGIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI MUSIIKKI KUVATAIDE LIIKUNTA TERVEYSTIETO KOULUKOHTAISET AINEET LIIKENNEKASVATUSKURSSI KANSAINVÄLISYYSKURSSI

3 LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT SOVELTAVAT ÄIDINKIELI 1,2,3,4,5,6 7,8,9 10,11,12,13,14 S2-KIELI 1,2,3,4,5,6 A-RUOTSI 1,2,3,4,5,6 7,8 9,10 B-RUOTSI 1,2,3,4,5 6,7 8,9 A-ENGLANTI 1,2,3,4,5,6 7,8 9,10 A-SAKSA 1,2,3,4,5,6 7,8 9 B2-SAKSA 1,2,3,4,5,6,7,8 9 B3-SAKSA 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10,11 B2-RANSKA 1,2,3,4,5,6,7,8 9 B3-RANSKA 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9,10,11 B3-ESPANJA 1,2,3,4,5,6,7,8,9 PITKÄ MATEMATIIKKA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11,12,13 14,15,16 LYHYT MATEMATIIKKA 1,2,3,4,5,6 7,8 9 BIOLOGIA 1,2 3,4,5 6,7,8,9 MAANTIEDE 1,2 3,4 5,6 FYSIIKKA 1 2,3,4,5,6,7,8 9,10,12 KEMIA 1 2,3,4,5 6,7,8 USKONTO 1,2,3 4,5 6,7,8 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 1,2,3 4,5 FILOSOFIA 1 2,3,4 PSYKOLOGIA 1 2,3,4,5 6,7,8 HISTORIA 1,2,3,4 5,6 7,8,9 YHTEISKUNTAOPPI 1,2 3,4 5,6 LIIKUNTA 1,2 3,4,5 6,7 MUSIIKKI 1,2 3,4,5 6,7,8 KUVATAIDE 1,2 3,4,5 6,7 TERVEYSTIETO 1 2,3 4 OPINTO-OHJAUS 1 2 3,4 LIIKENNEKASVATUS 1 Kertauskurssit on tarkoitettu vain ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. 3

4 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT SOVELTAVAT ÄIDINKIELI 1,2,3 7 10,12,13 A5-KIELI 1,2 A-RUOTSI 1,2,3 B-RUOTSI 1,2,3 A-ENGLANTI 1,2,3 A-SAKSA 1,2,3 B2-SAKSA (C-saksa) 1,2 B3-SAKSA (D-saksa) 1,2,3,4 B2-RANSKA (C-ranska) 1,2 B3-RANSKA (D-ranska) 1,2,3,4 B3-ESPANJA 1,2,3 PITKÄ MATEMATIIKKA 1,2,3,4,5 11 LYHYT MATEMATIIKKA 1,2,3 BIOLOGIA 1 3 MAANTIEDE 1 FYSIIKKA 1 2,3 KEMIA 1 USKONTO / 1 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA 1 PSYKOLOGIA 1 2 HISTORIA 1,2 YHTEISKUNTAOPPI LIIKUNTA 1 3,4,5 MUSIIKKI 1 3,4,5 6,7,8 KUVATAIDE 1 3,4,5 6 TERVEYSTIETO 1 OPINTO-OHJAUS 1 LIIKENNEKASVATUS Valitse vähintään 30 kurssia. 4

5 2. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT SOVELTAVAT ÄIDINKIELI 4,5 7 10,11,12,13,14 A5-KIELI A-RUOTSI 4,5,6 7 B-RUOTSI 4,5 6 A-ENGLANTI 4,5,6 7* 10 A-SAKSA 4,5,6 B2-SAKSA 3,4,5,6 B3-SAKSA 5,6,7,8 B2-RANSKA (C-ranska) 3,4,5,6 B3-RANSKA (D-ranska) 5,6,7,8 B3-ESPANJA 4,5,6 PITKÄ MATEMATIIKKA 6,7,8, LYHYT MATEMATIIKKA 4,5 7 BIOLOGIA 2 3,4,5 6 MAANTIEDE 2 3,4 5,6 FYSIIKKA 4,5,6 10,12 KEMIA 2,3,4 7 USKONTO / 2,3 4,5 7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA 2,3,4 PSYKOLOGIA 3,4,7 HISTORIA 3,4 5,6 9 YHTEISKUNTAOPPI 2 3,4 6 LIIKUNTA 2 3,4,5, 6,7 MUSIIKKI 2 3,4,5 6,7,8 KUVATAIDE 2 3,4,5,6,7 TERVEYSTIETO 2,3 OPINTO-OHJAUS 2 3,4 LIIKENNEKASVATUS 1 Valitse vähintään 30 kurssia. *Tarkoitettu ainoastaan syksyn -16 kirjoittajille. Sama kurssi tarjolla uudestaan syksyllä -16 kevään -17 kirjoittajille. 5

6 OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjauksen järjestäminen Opinto-ohjausta annetaan luokkaohjauksena, pienryhmäohjauksena sekä henkilökohtaisena ohjauksena. Opinto-ohjausta on yksi pakollinen kurssi ja tämä kurssi on hajautettu koko lukioajalle. Ryhmänohjaajan tuokiot kuuluvat osaksi pakollista opinto-ohjauksen kurssia. Pakollisen opintoohjauksen kurssin oppitunteja on ensimmäisenä vuonna ensimmäisessä jaksossa, toisena vuonna neljännessä jaksossa ja kolmantena vuonna toisessa jaksossa. Pakollinen kurssi OP1 Koulutus, työ ja tulevaisuus Ensimmäisen vuoden opotunneilla opiskelija oppii suunnittelemaan lukio-opintojaan ja omaksuu lukioopiskelun edellyttämät opiskelutottumukset. Hän saa myös tietoa ylioppilaskirjoituksista ja ainevalintojen merkityksestä jatko-opintojen kannalta. Toisen vuoden opotunnit keskittyvät ylioppilaskirjoitusten suunnitteluun ja opiskelijan jatko-opintomahdollisuuksien selkiyttämiseen. Kolmantena vuonna opiskelija saa tietoa korkeakouluihin pyrkimisestä sekä tutustuu itseään kiinnostaviin jatko-opintovaihtoehtoihin. Abivuonna opiskelijat osallistuvat myös Studiamessuille sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutustumispäiviin. Syventävä kurssi OP2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta Opinto-ohjauksen syventävä kurssi on suunnattu niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat intensiivistä ohjausta jatko-opintojen suunnittelussa. Kurssi rakennetaan osallistujien toiveiden mukaisesti, ja siihen kuuluu vierailuja yrityksissä sekä eri oppilaitoksissa. Työnhakutaidot ja oman urapolun suunnittelu ovat kurssin keskeisiä sisältöjä. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssin vierailuihin sekä kurssilla jaettujen tehtävien tekemistä ja oman portfolion kokoamista. Suoritusmerkintä. OP3 Tutorointi Tutorkurssi on suunnattu lukion toisen vuosiluokan opiskelijoille. Tutorit toimivat uusien opiskelijoiden tukihenkilöinä, auttavat heitä lukio-opintojen suunnittelussa ja järjestävät uusille opiskelijoille erilaista toimintaa. Tutorit toimivat ryhmänohjaajan apuna ensimmäisinä koulupäivinä, edustavat koulua lukioesittelyissä ja käyvät kertomassa lukio-opinnoista yhdeksäsluokkalaisille. Uudet tutorit valitaan haastatteluilla keväisin. Suoritusmerkintä.. OP4 Lukion työelämäkurssi Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään kahden viikon työkokemusta tai vaihtoehtoisesti 70 tuntia työtä samalla työnantajalla. Kurssin saamiseksi opiskelija laatii työkokemuksestaan vähintään viiden sivun mittaisen raportin. Raportista tulee ilmetä tiedot työpaikasta, kuvaus siitä miten ja missä ammatteihin voi kouluttautua, kuvaus omista työtehtävistä sekä itsearviointia tämän työkokemuksen pohjalta. Raporttiin liitetään kopio työkokemuksesta ja oma ansioluettelo. Suoritusmerkintä. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (A1) 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (A2) 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (A3) 4. Tekstit ja vaikuttaminen (A4) 5. Teksti, tyyli ja konteksti (A5) 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (A6) 6

7 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (A7) Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. 8. Tekstitaitojen syventäminen (A8) Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Kurssilla keskitytään lukion päättökokeen edellyttämien tekstitaitojen hiomiseen. 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (A9) Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia, erityisesti esseekokeen näkökulmasta. 10. Kirjallisuuskurssi (A10) Kurssilla syvennetään kirjallisuuden tuntemusta analysoimalla ja tulkitsemalla eri genrejä edustavia kaunokirjallisia tekstejä romaaneista runoihin ja näytelmistä nettijulkaisuihin. Kirjallisuuden lukeminen yhdistetään kirjoittamisen harjoitteluun: kurssin aikana kirjoitetaan niin fiktiivisiä tekstejä runoista pastisseihin kuin asiatekstejä esseistä tekstitaidon vastausteksteihin. Lisäksi paneudutaan kiinnostuksen mukaan kirjailijantyöhön, kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapoihin ja kirjastolaitoksen toimintaan sekä Turun kulttuurielämän ajankohtaisiin ilmiöihin. 11. Kielitiedosta tekstitaidoksi (A11) Kurssilla kehitetään kykyä käyttää luontevasti opittuja kielentuntemuksen ja kirjallisuusanalyysin käsitteitä tekstitaidon vastausteksteissä ja esseekokeessa. Aineistoina kurssilla käytetään ajankohtaisia mediatekstejä ja nykykirjallisuutta. 12. Luova kirjoittaminen (A12) Kurssilla harjoitellaan erilaisia kaunokirjallisia tyylilajeja, hiotaan omaa tekstityyliä ja tutustutaan kulttuurin ja kaunokirjallisuuden eri lajeihin. 13. Median maailma ja mediakritiikki (A13) Kurssin tavoitteena on tutustua laajasti mediaympäristöön, joukkoviestinten kehitykseen ja median sääntelyyn sekä kannustaa tarkkailemaan mediaa tutkivasti ja kriittisesti. Kurssilla tehdään erilaisia media-analyysitehtäviä ja tuotetaan omia mediatekstejä. Kurssin aikana vieraillaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi mediataloissa. 14. Fokuksessa maailmankuva (A14, FY12, UE8) Luonnontieteet, filosofia ja kirjallisuus tarjoavat näkökulmia, joiden avulla voi tutustua laaja-alaisesti kiehtoviin ilmiöihin. Kurssilla kehitetään ajattelun taitoja eri oppiaineiden näkökulmasta seuraamalla ajankohtaisia tieteellisiä, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia aiheita. Keskustellaan, väitellään sekä tulkitaan ja tuotetaan erilaisia tekstejä, jotka liittyvät käsitykseemme maailmankaikkeudesta. Vieraillaan tilanteen mukaan kiinnostavissa kohteissa, esimerkiksi yliopistolla. Kurssi antaa valmiuksia reaaliaineiden eri oppiaineita yhdisteleviin jokerikysymyksiin ja äidinkielen esseekokeeseen. SUOMI TOISENA KIELENÄ Suomenkielisissä lukioissa A5-opetus on koulun oman opetuskielen opetusta lukiolaisille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Lukion tavoitteiden mukaisesti opetus tähtää ylioppilaskirjoituksiin, suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeeseen. Kokonaistavoitteena on hyvä suullinen sekä kirjallinen suomen kielen taito. 7

8 A5-opintoihin kuuluu kuusi lukiokurssia (suomi 1 suomi 6). Opinnot alkavat kielitaidon kartoituksen perusteella joko ensimmäiseltä, toiselta tai kolmannelta kurssilta. Jokainen opiskelija voi kuitenkin aina halutessaan suorittaa kaikki kuusi kurssia. Kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti eikä suomi 6 -kurssille voi osallistua ilman edeltävien kurssien suorittamista. Kurssit luetaan lukion soveltaviin kursseihin. Kurssit järjestetään Turun Iltalukiossa. suomi 1 ja suomi 2 Loogisesti etenevät kurssit suomen kielen perusrakenteista ja niiden syventävä oppiminen (kielioppia, harjoituksia, kirjoitelmia, tekstejä, esseevastauksia). suomi 3 suomi 5 Kielioppia ja kielenhuoltoa edistyneille kielenoppijoille (kielioppia, harjoituksia, kirjoitelmia, kommentteja, tiivistelmiä, tekstejä, esseevastauksia). suomi 6 Suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen harjoituskurssi (ainekirjoitusta, tekstinymmärtämistä, produktiivisia aukkotehtäviä sekä muiden kokeessa esiintyvien tehtävätyyppien harjoitusta). Kertausta. TOINEN KOTIMAINEN KIELI A-RUOTSI 1. Arkielämää Pohjoismaissa (BA1) 2. Ihmiset ympärillämme (BA2) 3. Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa (BA3) 4. Elinympäristömme (BA4) 5. Opiskelu ja työ (BA5) 6. Kulttuuri ja sen tekijöitä (BA6) 7. Puhu ja ymmärrä paremmin (BA7) Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumista harjoitellaan eri aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssi valmentaa myös ylioppilaskirjoitusten puheenymmärtämistehtäviin ja reagointitehtäviin. Kurssin lopussa järjestetään suullinen koe, josta saa arvosanan ja erillisen todistuksen. Koko kurssin arvosana määräytyy sekä suullisen kokeen että kurssilla tehtyjen harjoitusten perusteella. Kurssi suositellaan valittavaksi viidennen kurssin jälkeen. 8. Tiede, talous ja tekniikka (BA8) Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn. Soveltava kurssi 9. Abiruotsia (BA9) Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi. Valmentautumista kaikilla ylioppilaskirjoitusten osa-alueilla. 10. Ainekirjoituskurssi (BA10/BB9) Valmentautumista ylioppilaskirjoitusten kirjoitelma- ja kirjallinen viestintäosuuteen. 8

9 B-RUOTSI 1. Koulu ja vapaa-aika (BB1) 2. Arkielämää Pohjoismaissa (BB2) 3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (BB3) 4. Elämää yhdessä ja erikseen (BB4) 5. Elinympäristömme (BB5) 6. Puhu ja ymmärrä paremmin (BB6) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat muiden kurssien aihepiirit, jolloin pääpaino on jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa. Kurssi valmentaa myös ylioppilaskirjoituksiin erityisesti puheenymmärtämistehtävien ja reagointitehtävien osalta. Kurssin lopussa järjestetään suullinen koe, josta saa arvosanan ja erillisen todistuksen. Koko kurssin arvosana määräytyy sekä suullisen kokeen että kurssilla tehtyjen harjoitusten perusteella. 7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (BB7) Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. 8. Abiruotsia (BB8) Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi. Valmentautumista kaikilla ylioppilaskirjoitusten osa-alueilla. 9. Ainekirjoituskurssi (BB9/BA10) Valmentautumista ylioppilaskirjoitusten kirjoitelma- ja kirjallinen viestintäosuuteen. A-ENGLANTI 1. Nuori ja hänen maailmansa (EA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (EA2) 3. Opiskelu ja työ (EA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (EA4) 5. Kulttuuri (EA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (EA6) 7. Luonto ja kestävä kehitys (EA7) Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (EA8) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Samalla kerrataan aktiivisesti eri aihepiirien sanastoa ja harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja reagointia myös ylioppilaskirjoituksia varten. Puhumista harjoitellaan pareittain, ryhmissä ja yhdessä. Kurssi on suunnattu lukion päättövaiheessa oleville opiskelijoille. Kurssilla on mahdollisuus suorittaa 9

10 valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen päättötodistuksen mukana. Koe on myös osa kurssin arviointia. 9. Abien kertauskurssi (EA9) Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Valmentautumista kaikilla ylioppilaskirjoitusten osa-alueilla. 10. Writing Skills (EA10) Harjoitellaan ainekirjoitusta monipuolisesti, samalla mahdollisuus myös prosessikirjoittamiseen. A-SAKSA 1. Nuori ja hänen maailmansa (SA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (SA2) 3. Opiskelu ja työ (SA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (SA4) 5. Kulttuuri (SA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (SA6) 7. Luonto ja kestävä kehitys (SA7) Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (SA8) Kurssilla kehitetään suullista kielitaitoa ja parannetaan ymmärtämistä. Aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kursien aihepiirit. Eri aihepiireihin liittyvien tekstien pohjalta tehdään monipuolisia puheharjoituksia pareittain ja pienissä ryhmissä. Kurssiarvosana muodostuu tuntityöskentelyn ja osallistumisaktiivisuuden sekä kurssin lopussa pidettävän suullisen kokeen perusteella. Suullisesta kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. 9. Abien kertauskurssi (SA9) Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kurssilla kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita ja kirjoitetaan aineita. Harjoitellaan ylioppilaskuunteluita ja -tekstejä. Arvostelu: suoritusmerkintä. B2-KIELET Luostarivuoren lukiossa B2 - kieliä ovat ranska (B2F/FC) ja saksa (B2S/SC). 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 10

11 2. Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 3. Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 5. Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 6. Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 7. Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 8. Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Soveltava kurssi 9. Abien kertauskurssi Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita ja kirjoitetaan aineita. Harjoitellaan ylioppilaskuunteluja ja -tekstejä. Yhteinen kurssi B2- ja B3-kielille. Arvostelu: suoritusmerkintä. B3-KIELET Luostarivuoren lukiossa B3-kieliä ovat espanja (B3P/PD). ranska (B3F/FD) ja saksa (B3S/SD). 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. 2. Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 3. Vapaa-aika ja harrastukset 11

12 Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 4. Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. 5. Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 7. Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 8. Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 9. Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 10. Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 11. Abien kertauskurssi Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita ja kirjoitetaan aineita. Harjoitellaan ylioppilaskuunteluja ja -tekstejä. Yhteinen kurssi B2- ja B3-kielille. Arvostelu: Suoritusmerkintä. PITKÄ MATEMATIIKKA 1. Funktiot ja yhtälöt (M1) 2. Polynomifunktiot (M2) 3. Geometria (M3) 4. Analyyttinen geometria (M4) 5. Vektorit (M5) 12

13 6. Todennäköisyys ja tilastot (M6) 7. Derivaatta (M7) 8. Juuri- ja logaritmifunktiot (M8) 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (M9) 10. Integraalilaskenta (M10) 11. Lukuteoria ja logiikka (M11) Lauseen formalisoiminen ja totuusarvot. Avoin lause ja kvanttorit. Matemaattinen todistaminen. Kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö. Eukleideen algoritmi. Alkuluvut, aritmetiikan peruslause ja kokonaislukujen kongruenssi. 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (M12) Lopputuloksen ilmoittaminen ja virheen arviointi. Polynomien jaollisuus ja jakoyhtälö. Kompleksiluvut. Yhtälön numeerinen (likimääräinen) ratkaiseminen. Numeerinen derivointi ja integrointi. 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (M13) Funktion jatkuvuus ja derivoituvuus. Funktioiden raja-arvotarkastelut. Funktion kuvaajan asymptootit. Lukujonot ja sarjat. Integroimismenetelmät. Jatkuva todennäköisyysjakauma. 14. Funktio-opin täydennyskurssi (M14) Lausekkeiden sieventäminen. Polynomiyhtälöt ja epäyhtälöt. Rationaaliyhtälöt ja epäyhtälöt. Itseisarvoyhtälöt ja epäyhtälöt. Juuriyhtälöt ja epäyhtälöt. Eksponenttiyhtälöt ja epäyhtälöt. Logaritmiyhtälöt ja epäyhtälöt. Trigonometriset yhtälöt. Symbolinen laskin matematiikan apuvälineenä. 15. Differentiaalilaskennan täydennyskurssi (M15) Vektoreiden ristitulo ja skalaarikolmitulo. Juuri -, eksponentti ja logaritmifunktiot: ominaisuudet ja differentiaalilaskentaa. Ääriarvojen etsiminen ja perusteleminen. Sanalliset ääriarvotehtävät. 16. Kertaus (M16) Kurssin tavoitteena on lisätä laskuvalmiutta ja laskurutiinia sekä valmistautua yo-kirjoituksiin sekä korkeakoulujen pääsykokeisiin. Kerrataan matematiikan kurssien keskeisimpiä asioita ja yhdistellään niitä. Tutustutaan edellisvuosien yo-tehtäviin ja analysoidaan niitä kattavasti. LYHYT MATEMATIIKKA 1. Lausekkeet ja yhtälöt (N1) 2. Geometria (N2) 3. Matemaattisia malleja I (N3) 4. Matemaattinen analyysi (N4) 5. Tilastot ja todennäköisyys (N5) 6. Matemaattisia malleja II (N6) 7. Talousmatematiikka (N7) Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään talous ja pankkimaailman käsitteitä. Indeksi -, laina ja korkolaskelmat, verotus, sijoittaminen, valuutat. Taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla 13

14 8. Matemaattisia malleja III (N8) Trigonometriset funktiot jaksollisten ilmiöiden mallintajina. Trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen ja graafinen tulkinta. Tutustutaan vektoreihin ja niiden peruslaskutoimituksiin: yhteen ja vähennyslasku sekä pistetulo. Kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla 9: Kertauskurssi (N9) Kerrataan pakollisten kurssien sisällöt. Mukana myös vaativampia tehtäviä, joiden ratkaiseminen edellyttää eri kursseissa esiintyvien asioiden yhdistelemistä. Käsitellään ajan sallimissa rajoissa vanhoja ylioppilastehtäviä ja vahvistetaan valmiuksia ennen ylioppilaskirjoituksia ja jatkokoulutuspaikkojen sisäänpääsykokeita. Kokeena valtakunnallinen preliminäärikoe. FYSIIKKA Pakollinen kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) 2. Lämpö (FY2) Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen. Paine, hydrostaattinen paine. Kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia. Mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde. Lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia ja energiavarat. 3. Aallot (FY3) Harmoninen voima ja värähdysliike. Aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen. Aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen. Heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen. Valo, peilit ja linssit. Ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen. 4. Liikkeen lait (FY4) Liikkeen mallit ja Newtonin lait. Etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste. Liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate. Liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate. Värähdysliikkeen energia. 5. Pyöriminen ja gravitaatio (FY5) Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen. Pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike. Pyörimisen liikeyhtälö. Pyörimismäärän säilyminen. Pyörimisliikkeen energia. Ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys. Gravitaatio ja gravitaation alainen liike. Heittoliike ja planeettojen liike. Satelliitit ja niiden käyttö. 6. Sähkö (FY6) Sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa. Jännitteen ja sähkövirran mittaaminen. Ohmin laki. Joulen laki. Vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchhoffin lait. Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä. Kondensaattori, kytkennät ja energia. Sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi. 7. Sähkömagnetismi (FY7) Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä. Varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä. Induktiolaki ja Lenzin laki. Induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio. Energian siirto sähkövirran avulla. Tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen. Värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä. Sähköturvallisuus. Energiateollisuus. 14

15 8. Aine ja säteily (FY8) Sähkömagneettinen säteily. Röntgensäteily. Mustan kappaleen säteily. Valosähköinen ilmiö. Säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne. Atomimallit, esimerkkinä Bohrin atomimalli. Kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio. Atomiytimen rakenne. Radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus. Massan ja energian ekvivalenssi. Ydinreaktiot ja ydinenergia. Aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu. 9. Fysiikan kertauskurssi (FY9) Kurssilla parannetaan laskuvalmiuksia koko lukiofysiikan osalta. FY9 on fysiikan yo-kirjoituksiin valmentava kurssi, jossa käsitellään edellisten vuosien yo-tehtäviä sekä ajankohtaisia fysiikan osa-alueita jokeritehtävätärppeinä. 10. Fysiikan työkurssi (FY10) Kurssilla tehdään itsenäisesti tai pienryhmissä eri fysiikan osa-alueisiin liittyviä töitä. Osasta suoritetuista töistä tehdään työselostus. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 12. Fokuksessa maailmankuva (FY12) Kurssiseloste, katso A14 sivu 8 KEMIA Pakollinen kurssi 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) 2. Kemian mikromaailma (KE2) Alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä. Elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit Hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava. Kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet. Atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne. Isomeria. 3. Reaktiot ja energia (KE3) Kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu. Epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia. Stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö. Energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa. Reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät. 4. Metallit ja materiaalit (KE4) Sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi. Hapettumispelkistymisreaktiot. Metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet. Bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit. 5. Reaktiot ja tasapaino (KE5) Reaktiotasapaino. Happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys. Liukoisuus ja liukoisuustasapaino. Tasapainoon liittyvät graafiset esitykset. 6. Lukion keskeinen kemia (KE6) Kurssilla kootaan lukion kemian sisällöt kertaamalla keskeisiä periaatteita, vahvistamalla laskennallisia valmiuksia ennen ylioppilaskirjoituksia ja jatkokoulutuspaikkojen sisäänpääsykokeita. Kurssiin sisältyy mahdollisesti vierailu Turun yliopiston kemian laitokselle tai johonkin yritykseen. 15

16 7. Kemian työkurssi (KE7) Kurssilla tehdään itsenäisesti tai pienryhmissä eri kemian osa-alueisiin liittyviä töitä. Osasta suoritetuista töistä tehdään työselostus. Mahdollisuuksien mukaan kurssin puitteissa järjestetään tutustumisretki johonkin kemiaan liittyvään kohteeseen. Kurssille voi osallistua suoritettuaan kurssin KE1. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 8. Biokemia (KE8/BI8) Kurssilla tutustutaan syvemmin biomolekyyleihin (proteiinit, lipidit jne.) sekä biologian että kemian näkökulmasta ja samalla parannetaan oppilaan kykyä integroida eri aineissa opittua tietoa. Tutkitaan ympäristömyrkkyjä ja niiden vaikutusmekanismeja solutasolla, lääkeaineiden vaikutuksia elimistössä sekä tunnistetaan kudos- ja solutyyppejä. Opitaan lisää entsyymeistä ja niiden toimintamekanismeista. a. Kurssin tietoa syvennetään myös kokeellisten töiden avulla, joista osa tehdään yliopistolla laboratoriossa. Vierailemme myös alueen yrityksissä. BIOLOGIA 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) 3. Ympäristöekologia (BI3) Ekologinen tutkimus. Biodiversiteetti ja sen merkitys. Ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet. Suomen luonnon haavoittuvuus. Kestävä tulevaisuus. 4. Ihmisen biologia (BI4) Ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet. Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys. Elintoimintojen säätely. Ihmisen lisääntyminen. Ihmisen elämänkaari ja yhteisöllisyys. Perimän merkitys. Elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit. 5. Bioteknologia (BI5) Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä. Solut proteiinien valmistajina. Geenien toiminta. Geeniteknologia ja sen mahdollisuudet. Mikrobit ja niiden merkitys. Biotekniikka teollisuudessa. Kasvien ja eläinten jalostus. Geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö. 6. Lajintuntemuskurssi (BI6) Kurssi perehdyttää oppilasta lajintuntemukseen. Tutustutaan myös biologisiin kenttätutkimusmenetelmiin. Kurssilla kerätään kasvi- ja sieninäytteitä, joista oppilas tekee itselleen herbaarion. Täytetyt näyte-eläimet ja niihin perehtyminen tukevat kurssin tavoitteita. Maastoretket, museokäynnit ja vierailu esim. yliopiston kasvitieteellisellä puutarhalla kuuluvat kurssin sisältöön. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 7. Kertauskurssi (BI7) Kurssilla kerrataan biologian keskeiset sisällöt ja harjoitellaan esseiden kirjoittamista ja ylioppilastehtäviin vastaamista. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 8. Biokemia (KE8 / BI 8) Kurssiseloste: katso KE8, sivu 17) 16

17 9. Vesi: elämän edellytyksestä konfliktien polttopisteeseen (BI9 /GE 6 / YH 6) Vesi on sekä välttämätön edellytys elämälle että monien yhteiskunnallisten kiistojen keskiössä. Kurssilla tutustutaan veden merkitykseen ympäristölle, siinä asuville ihmisille ja heidän muodostamilleen yhteiskunnille. Näkökulmina käytetään biologian, maantieteen ja yhteiskuntatieteen tarjoamia lähestymistapoja. Erityisesti kurssilla tarkastellaan Suomen ja Etelä-Italian konkreettisia tapausesimerkkejä. MAANTIEDE 1. Sininen planeetta (GE1) 2. Yhteinen maailma (GE2) 3. Riskien maailma (GE3) Riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys. Luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet. Ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet. Ihmiskunnan riskit ja riskialueet. Tekniset riskit. 4. Aluetutkimus (GE4) Kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot. Paikkatietojärjestelmät. Oma aluetutkimus. 5. Kertauskurssi (GE5) Kurssilla kerrataan keskeisiä maantieteen oppisisältöjä sekä harjoitellaan erilaisiin ylioppilastehtäviin vastaamista esim. esseiden avulla. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 6. Vesi: elämän edellytyksestä konfliktien polttopisteeseen Kurssiselostus: ks. BI7, sivu 17 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO 1. Uskonnon luonne ja merkitys (UE1) 2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) 3. Ihmisen elämä ja etiikka (UE3) 4. Uskontojen maailmat (UE4) Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä, kuten uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät, uskontojen pyhät kirjat ja oppi, uskontojen eettiset ohjeet, uskontojen kultit ja rituaalit, uskontojen suuntaukset 5. Mihin suomalainen uskoo? (UE5) Muinaissuomalainen uskonto, Suomen kirkkohistorian yleislinjat, luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa, ei-kristilliset yhteisöt Suomessa, kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. 17

18 6. Kertauskurssi (UE6) Kurssilla kerrataan uskonnon keskeiset sisällöt ja harjoitellaan esseiden kirjoittamista ja ylioppilastehtäviin vastaamista. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 7. Kriisit ja media (UE7, HI9) Historian ja uskonnon yhteinen kurssi ajankohtaisista yhteiskunnallisista kriiseistä ja niiden taustoista. Kurssilla seuraamme uutisointia mm. verkkolehdistä, blogeista ja sosiaalisesta mediasta syventäen näkemyksiä maailmanuskontojen, historian ja politiikan vaikutuksista kansainvälisissä kysymyksissä. Työskentelemme yhdessä mm. pilvipalveluita käyttäen. 8. Fokuksessa maailmankuva (UE8) Kurssiseloste: katso A14 sivu 8 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 1. Hyvä elämä (ET1) 2. Maailmankuva (ET2) 3. Yksilö ja yhteisö (ET3) 4. Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET4) Kulttuurin käsite ja merkitys ennen ja nyt, identiteetti, etnisyys ja kulttuuriperintö, saamelaiset, suomalaiset ja eurooppalaiset kulttuuripiirteet ja niiden nykyinen merkitys, kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus, etninen ja kulttuurinen moninaisuus Suomessa ja maailmassa, elämä monikulttuurisessa yhteiskunnassa, etnosentrisyys sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa. 5. Maailman selittäminen katsomusperinteissä (ET5) Maailman myyttinen selittäminen ennen ja nyt, uskonnon ja uskonnollisuuden olemus, uskontokritiikki: sosiologinen, moraalinen, antropologinen ja psykologinen, ateismi ja agnostismi, sekulaarin humanismin ja vapaa-ajattelun historiaa ja nykysuuntauksia, humanismi ja kristinusko länsimaiden katsomuksellisina perusvirtauksina FILOSOFIA Pakollinen kurssi 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) 2. Filosofinen etiikka (FI2) Moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka, moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa, moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta, klassisen hyveetiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet, filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä 18

19 3. Tiedon ja todellisuuden filosofia (FI3) Metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta, todellisuuden rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen ja käytännöllisen tiedon valossa, totuuden luonne ja totuusteoriat, tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen, tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja yhtäläisyyksiä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä, tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä, argumentoinnin ja päättelyn perusteita 4. Yhteiskuntafilosofia (FI4) Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus, yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat, poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat, nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus PSYKOLOGIA Pakollinen kurssi 1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) 2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2) Yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa, psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa, psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä, psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen, psyykkisen kehityksen tutkiminen. 3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3) Kognitiiviset perusprosessit, vireystilan säätely, nukkuminen ja uni, hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin, kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus, kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia. 4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) Eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen, tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys, motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus, motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa, motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla, motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta, korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko. 5. Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5) Persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti, persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista, persoonallisuuden tutkiminen, mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt, psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa, psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen. 19

20 6. Sosiaalipsykologian kurssi (PS6) Sosiaalipsykologia on ihmisten kanssakäymistä tutkiva tiede. Kurssilla käsitellään tieteenalan keskeiset käsitteet, joiden avulla kuvataan ihmisen suhdetta toisiin ihmisiin, ryhmiin ja laajempiin yhteisöihin. Lisäksi käsitellään ihmissuhteiden keskeisiä tekijöitä, kiintymystä, auttamista, väkivaltaa, konflikteja, ryhmän toimintaa ja ryhmien välisiä suhteita. 7. Itsetuntemus ja elämäntaidot (PS7) Koulukohtainen syventävä psykologian kurssi rakentuu lyhyistä teoria- ja keskustelujaksoista sekä käytännön harjoituksista, joita ryhmä tekee yhdessä tuntien aikana. Kuuntelu, keskustelu, eläytyminen ja draama ovat kurssien työskentelymetodeja. Tavoitteena on lisätä myönteisessä ilmapiirissä opiskelijan itsetuntemusta, auttaa jaksamisessa ja elämänhaasteiden kohtaamisessa. Harjoituksissa pyritään myös kehittämään ihmissuhdetaitoja huumoria unohtamatta. Yhteen ryhmään voidaan ottaa korkeintaan 18 opiskelijaa. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 8. Kertauskurssi (PS8) Kurssilla kerrataan keskeisiä psykologian oppisisältöjä sekä harjoitellaan erilaisiin ylioppilastehtäviin vastaamista esim. esseiden avulla. Arvostelu: Suoritusmerkintä. HISTORIA 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1) 2. Eurooppalainen ihminen (HI2) 3. Kansainväliset suhteet (HI3) 4. Suomen historian käännekohtia (HI4) 5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5) Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. 6. Kulttuurien kohtaaminen (HI6) Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta. 7. Kansainväliset suhteet 2000-luvulla (HI7) Kurssilla käsitellään kylmän sodan jälkeistä maailmaa sekä ajankohtaisia kansainvälisiä tapahtumia. Suoritusmerkintä. 8. Kertauskurssi (HI8) Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, jolla kerrataan ja käsitellään historian kurssien keskeisiä aiheita. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 9. Kriisit ja media (HI9/UE7) Kurssisisältö, katso UE7 sivu 19 20

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

Opi oivaltamaan olennainen. Luostarivuoren lukio Luostarinkatu 13 20700 Turku

Opi oivaltamaan olennainen. Luostarivuoren lukio Luostarinkatu 13 20700 Turku Maija Moberg Opi oivaltamaan olennainen. Luostarivuoren lukio Luostarinkatu 13 20700 Turku rehtori Johanna Levola-Lyytinen (044) 907 4406 johanna.levola-lyytinen@turku.fi apulaisrehtori Tomi Oikarinen

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

FYSIIKKA. Opetuksen tavoitteet

FYSIIKKA. Opetuksen tavoitteet FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI06 BI07 BI08 BI09 EAB31 EAB32 EAB33

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015-

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- rvosana rvosana uoritusmerkintä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01) 2. Tekstien rakenteita

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU)

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Taito- ja taideaineet TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksessa syvennetään

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!!

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! Lukion kurssit: PAKOLLINEN SYVENTÄVÄ SOVELTAVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI 1 Kieli,

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet Fysiikka Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

3.16 Psykologia. Opetuksen tavoitteet

3.16 Psykologia. Opetuksen tavoitteet 3.16 Psykologia Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 26.5.2016 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

KURSSIOPAS Maija Moberg

KURSSIOPAS Maija Moberg KURSSIOPAS 2017-2018 Maija Moberg Opi oivaltamaan olennainen. Luostarivuoren lukio Luostarinkatu 13 20700 Turku rehtori Johanna Levola-Lyytinen (044) 907 4406 johanna.levola-lyytinen@turku.fi apulaisrehtori

Lisätiedot

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003, OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 33/011/2003

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003, OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 33/011/2003 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003, OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 33/011/2003 -BIOLOGIA (s. 1-5) -KEMIA (s. 6-7) BIOLOGIA Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset

Lisätiedot

tai sama kirja sähköisenä o/sarma/

tai sama kirja sähköisenä  o/sarma/ OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus 9789511234364 Otava o/sarma/ 9789511269885

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Äi1 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava 978-951-1-23436-4) tai vastaava e-kirja Särmä Tehtäviä 1 (Otava 978-951-1-23721-1) tai vastaava e-kirja Äi2 Särmä

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

Oppikirjat lv

Oppikirjat lv Oppikirjat lv 2016-2017 ÄIDINKIELI OTAVA Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, Haapala, Hellström ym. Kurssi 1 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 1 Kurssi 2 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla.

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. LUOSTARIVUOREN LUKION OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT lukuvuosi 2016-2017 Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala, Hellström ym. Särmä:

Lisätiedot

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017 Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET lukuvuodelle 2016-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus sekä ilmaisutaito KURSSI 11: Median maailma nettikurssi

Lisätiedot

3.20 Terveystieto. Aihekokonaisuudet:

3.20 Terveystieto. Aihekokonaisuudet: 3.20 Terveystieto Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoitus on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Tämä osaaminen ilmenee tiedollisina,

Lisätiedot