LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio"

Transkriptio

1 LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

2 SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT... 5 OPINTO-OHJAUS... 6 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 6 SUOMI TOISENA KIELENÄ... 7 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 8 A-RUOTSI... 8 B-RUOTSI... 9 A-ENGLANTI... 9 A-SAKSA B2-KIELET B3-KIELET PITKÄ MATEMATIIKKA LYHYT MATEMATIIKKA FYSIIKKA KEMIA BIOLOGIA MAANTIEDE EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA PSYKOLOGIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI MUSIIKKI KUVATAIDE LIIKUNTA TERVEYSTIETO KOULUKOHTAISET AINEET LIIKENNEKASVATUSKURSSI KANSAINVÄLISYYSKURSSI

3 LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT SOVELTAVAT ÄIDINKIELI 1,2,3,4,5,6 7,8,9 10,11,12,13,14 S2-KIELI 1,2,3,4,5,6 A-RUOTSI 1,2,3,4,5,6 7,8 9,10 B-RUOTSI 1,2,3,4,5 6,7 8,9 A-ENGLANTI 1,2,3,4,5,6 7,8 9,10 A-SAKSA 1,2,3,4,5,6 7,8 9 B2-SAKSA 1,2,3,4,5,6,7,8 9 B3-SAKSA 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10,11 B2-RANSKA 1,2,3,4,5,6,7,8 9 B3-RANSKA 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9,10,11 B3-ESPANJA 1,2,3,4,5,6,7,8,9 PITKÄ MATEMATIIKKA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11,12,13 14,15,16 LYHYT MATEMATIIKKA 1,2,3,4,5,6 7,8 9 BIOLOGIA 1,2 3,4,5 6,7,8,9 MAANTIEDE 1,2 3,4 5,6 FYSIIKKA 1 2,3,4,5,6,7,8 9,10,12 KEMIA 1 2,3,4,5 6,7,8 USKONTO 1,2,3 4,5 6,7,8 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 1,2,3 4,5 FILOSOFIA 1 2,3,4 PSYKOLOGIA 1 2,3,4,5 6,7,8 HISTORIA 1,2,3,4 5,6 7,8,9 YHTEISKUNTAOPPI 1,2 3,4 5,6 LIIKUNTA 1,2 3,4,5 6,7 MUSIIKKI 1,2 3,4,5 6,7,8 KUVATAIDE 1,2 3,4,5 6,7 TERVEYSTIETO 1 2,3 4 OPINTO-OHJAUS 1 2 3,4 LIIKENNEKASVATUS 1 Kertauskurssit on tarkoitettu vain ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. 3

4 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT SOVELTAVAT ÄIDINKIELI 1,2,3 7 10,12,13 A5-KIELI 1,2 A-RUOTSI 1,2,3 B-RUOTSI 1,2,3 A-ENGLANTI 1,2,3 A-SAKSA 1,2,3 B2-SAKSA (C-saksa) 1,2 B3-SAKSA (D-saksa) 1,2,3,4 B2-RANSKA (C-ranska) 1,2 B3-RANSKA (D-ranska) 1,2,3,4 B3-ESPANJA 1,2,3 PITKÄ MATEMATIIKKA 1,2,3,4,5 11 LYHYT MATEMATIIKKA 1,2,3 BIOLOGIA 1 3 MAANTIEDE 1 FYSIIKKA 1 2,3 KEMIA 1 USKONTO / 1 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA 1 PSYKOLOGIA 1 2 HISTORIA 1,2 YHTEISKUNTAOPPI LIIKUNTA 1 3,4,5 MUSIIKKI 1 3,4,5 6,7,8 KUVATAIDE 1 3,4,5 6 TERVEYSTIETO 1 OPINTO-OHJAUS 1 LIIKENNEKASVATUS Valitse vähintään 30 kurssia. 4

5 2. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT SOVELTAVAT ÄIDINKIELI 4,5 7 10,11,12,13,14 A5-KIELI A-RUOTSI 4,5,6 7 B-RUOTSI 4,5 6 A-ENGLANTI 4,5,6 7* 10 A-SAKSA 4,5,6 B2-SAKSA 3,4,5,6 B3-SAKSA 5,6,7,8 B2-RANSKA (C-ranska) 3,4,5,6 B3-RANSKA (D-ranska) 5,6,7,8 B3-ESPANJA 4,5,6 PITKÄ MATEMATIIKKA 6,7,8, LYHYT MATEMATIIKKA 4,5 7 BIOLOGIA 2 3,4,5 6 MAANTIEDE 2 3,4 5,6 FYSIIKKA 4,5,6 10,12 KEMIA 2,3,4 7 USKONTO / 2,3 4,5 7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA 2,3,4 PSYKOLOGIA 3,4,7 HISTORIA 3,4 5,6 9 YHTEISKUNTAOPPI 2 3,4 6 LIIKUNTA 2 3,4,5, 6,7 MUSIIKKI 2 3,4,5 6,7,8 KUVATAIDE 2 3,4,5,6,7 TERVEYSTIETO 2,3 OPINTO-OHJAUS 2 3,4 LIIKENNEKASVATUS 1 Valitse vähintään 30 kurssia. *Tarkoitettu ainoastaan syksyn -16 kirjoittajille. Sama kurssi tarjolla uudestaan syksyllä -16 kevään -17 kirjoittajille. 5

6 OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjauksen järjestäminen Opinto-ohjausta annetaan luokkaohjauksena, pienryhmäohjauksena sekä henkilökohtaisena ohjauksena. Opinto-ohjausta on yksi pakollinen kurssi ja tämä kurssi on hajautettu koko lukioajalle. Ryhmänohjaajan tuokiot kuuluvat osaksi pakollista opinto-ohjauksen kurssia. Pakollisen opintoohjauksen kurssin oppitunteja on ensimmäisenä vuonna ensimmäisessä jaksossa, toisena vuonna neljännessä jaksossa ja kolmantena vuonna toisessa jaksossa. Pakollinen kurssi OP1 Koulutus, työ ja tulevaisuus Ensimmäisen vuoden opotunneilla opiskelija oppii suunnittelemaan lukio-opintojaan ja omaksuu lukioopiskelun edellyttämät opiskelutottumukset. Hän saa myös tietoa ylioppilaskirjoituksista ja ainevalintojen merkityksestä jatko-opintojen kannalta. Toisen vuoden opotunnit keskittyvät ylioppilaskirjoitusten suunnitteluun ja opiskelijan jatko-opintomahdollisuuksien selkiyttämiseen. Kolmantena vuonna opiskelija saa tietoa korkeakouluihin pyrkimisestä sekä tutustuu itseään kiinnostaviin jatko-opintovaihtoehtoihin. Abivuonna opiskelijat osallistuvat myös Studiamessuille sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutustumispäiviin. Syventävä kurssi OP2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta Opinto-ohjauksen syventävä kurssi on suunnattu niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat intensiivistä ohjausta jatko-opintojen suunnittelussa. Kurssi rakennetaan osallistujien toiveiden mukaisesti, ja siihen kuuluu vierailuja yrityksissä sekä eri oppilaitoksissa. Työnhakutaidot ja oman urapolun suunnittelu ovat kurssin keskeisiä sisältöjä. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssin vierailuihin sekä kurssilla jaettujen tehtävien tekemistä ja oman portfolion kokoamista. Suoritusmerkintä. OP3 Tutorointi Tutorkurssi on suunnattu lukion toisen vuosiluokan opiskelijoille. Tutorit toimivat uusien opiskelijoiden tukihenkilöinä, auttavat heitä lukio-opintojen suunnittelussa ja järjestävät uusille opiskelijoille erilaista toimintaa. Tutorit toimivat ryhmänohjaajan apuna ensimmäisinä koulupäivinä, edustavat koulua lukioesittelyissä ja käyvät kertomassa lukio-opinnoista yhdeksäsluokkalaisille. Uudet tutorit valitaan haastatteluilla keväisin. Suoritusmerkintä.. OP4 Lukion työelämäkurssi Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään kahden viikon työkokemusta tai vaihtoehtoisesti 70 tuntia työtä samalla työnantajalla. Kurssin saamiseksi opiskelija laatii työkokemuksestaan vähintään viiden sivun mittaisen raportin. Raportista tulee ilmetä tiedot työpaikasta, kuvaus siitä miten ja missä ammatteihin voi kouluttautua, kuvaus omista työtehtävistä sekä itsearviointia tämän työkokemuksen pohjalta. Raporttiin liitetään kopio työkokemuksesta ja oma ansioluettelo. Suoritusmerkintä. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (A1) 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (A2) 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (A3) 4. Tekstit ja vaikuttaminen (A4) 5. Teksti, tyyli ja konteksti (A5) 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (A6) 6

7 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (A7) Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. 8. Tekstitaitojen syventäminen (A8) Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Kurssilla keskitytään lukion päättökokeen edellyttämien tekstitaitojen hiomiseen. 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (A9) Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia, erityisesti esseekokeen näkökulmasta. 10. Kirjallisuuskurssi (A10) Kurssilla syvennetään kirjallisuuden tuntemusta analysoimalla ja tulkitsemalla eri genrejä edustavia kaunokirjallisia tekstejä romaaneista runoihin ja näytelmistä nettijulkaisuihin. Kirjallisuuden lukeminen yhdistetään kirjoittamisen harjoitteluun: kurssin aikana kirjoitetaan niin fiktiivisiä tekstejä runoista pastisseihin kuin asiatekstejä esseistä tekstitaidon vastausteksteihin. Lisäksi paneudutaan kiinnostuksen mukaan kirjailijantyöhön, kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapoihin ja kirjastolaitoksen toimintaan sekä Turun kulttuurielämän ajankohtaisiin ilmiöihin. 11. Kielitiedosta tekstitaidoksi (A11) Kurssilla kehitetään kykyä käyttää luontevasti opittuja kielentuntemuksen ja kirjallisuusanalyysin käsitteitä tekstitaidon vastausteksteissä ja esseekokeessa. Aineistoina kurssilla käytetään ajankohtaisia mediatekstejä ja nykykirjallisuutta. 12. Luova kirjoittaminen (A12) Kurssilla harjoitellaan erilaisia kaunokirjallisia tyylilajeja, hiotaan omaa tekstityyliä ja tutustutaan kulttuurin ja kaunokirjallisuuden eri lajeihin. 13. Median maailma ja mediakritiikki (A13) Kurssin tavoitteena on tutustua laajasti mediaympäristöön, joukkoviestinten kehitykseen ja median sääntelyyn sekä kannustaa tarkkailemaan mediaa tutkivasti ja kriittisesti. Kurssilla tehdään erilaisia media-analyysitehtäviä ja tuotetaan omia mediatekstejä. Kurssin aikana vieraillaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi mediataloissa. 14. Fokuksessa maailmankuva (A14, FY12, UE8) Luonnontieteet, filosofia ja kirjallisuus tarjoavat näkökulmia, joiden avulla voi tutustua laaja-alaisesti kiehtoviin ilmiöihin. Kurssilla kehitetään ajattelun taitoja eri oppiaineiden näkökulmasta seuraamalla ajankohtaisia tieteellisiä, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia aiheita. Keskustellaan, väitellään sekä tulkitaan ja tuotetaan erilaisia tekstejä, jotka liittyvät käsitykseemme maailmankaikkeudesta. Vieraillaan tilanteen mukaan kiinnostavissa kohteissa, esimerkiksi yliopistolla. Kurssi antaa valmiuksia reaaliaineiden eri oppiaineita yhdisteleviin jokerikysymyksiin ja äidinkielen esseekokeeseen. SUOMI TOISENA KIELENÄ Suomenkielisissä lukioissa A5-opetus on koulun oman opetuskielen opetusta lukiolaisille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Lukion tavoitteiden mukaisesti opetus tähtää ylioppilaskirjoituksiin, suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeeseen. Kokonaistavoitteena on hyvä suullinen sekä kirjallinen suomen kielen taito. 7

8 A5-opintoihin kuuluu kuusi lukiokurssia (suomi 1 suomi 6). Opinnot alkavat kielitaidon kartoituksen perusteella joko ensimmäiseltä, toiselta tai kolmannelta kurssilta. Jokainen opiskelija voi kuitenkin aina halutessaan suorittaa kaikki kuusi kurssia. Kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti eikä suomi 6 -kurssille voi osallistua ilman edeltävien kurssien suorittamista. Kurssit luetaan lukion soveltaviin kursseihin. Kurssit järjestetään Turun Iltalukiossa. suomi 1 ja suomi 2 Loogisesti etenevät kurssit suomen kielen perusrakenteista ja niiden syventävä oppiminen (kielioppia, harjoituksia, kirjoitelmia, tekstejä, esseevastauksia). suomi 3 suomi 5 Kielioppia ja kielenhuoltoa edistyneille kielenoppijoille (kielioppia, harjoituksia, kirjoitelmia, kommentteja, tiivistelmiä, tekstejä, esseevastauksia). suomi 6 Suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen harjoituskurssi (ainekirjoitusta, tekstinymmärtämistä, produktiivisia aukkotehtäviä sekä muiden kokeessa esiintyvien tehtävätyyppien harjoitusta). Kertausta. TOINEN KOTIMAINEN KIELI A-RUOTSI 1. Arkielämää Pohjoismaissa (BA1) 2. Ihmiset ympärillämme (BA2) 3. Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa (BA3) 4. Elinympäristömme (BA4) 5. Opiskelu ja työ (BA5) 6. Kulttuuri ja sen tekijöitä (BA6) 7. Puhu ja ymmärrä paremmin (BA7) Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumista harjoitellaan eri aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssi valmentaa myös ylioppilaskirjoitusten puheenymmärtämistehtäviin ja reagointitehtäviin. Kurssin lopussa järjestetään suullinen koe, josta saa arvosanan ja erillisen todistuksen. Koko kurssin arvosana määräytyy sekä suullisen kokeen että kurssilla tehtyjen harjoitusten perusteella. Kurssi suositellaan valittavaksi viidennen kurssin jälkeen. 8. Tiede, talous ja tekniikka (BA8) Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn. Soveltava kurssi 9. Abiruotsia (BA9) Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi. Valmentautumista kaikilla ylioppilaskirjoitusten osa-alueilla. 10. Ainekirjoituskurssi (BA10/BB9) Valmentautumista ylioppilaskirjoitusten kirjoitelma- ja kirjallinen viestintäosuuteen. 8

9 B-RUOTSI 1. Koulu ja vapaa-aika (BB1) 2. Arkielämää Pohjoismaissa (BB2) 3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (BB3) 4. Elämää yhdessä ja erikseen (BB4) 5. Elinympäristömme (BB5) 6. Puhu ja ymmärrä paremmin (BB6) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat muiden kurssien aihepiirit, jolloin pääpaino on jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa. Kurssi valmentaa myös ylioppilaskirjoituksiin erityisesti puheenymmärtämistehtävien ja reagointitehtävien osalta. Kurssin lopussa järjestetään suullinen koe, josta saa arvosanan ja erillisen todistuksen. Koko kurssin arvosana määräytyy sekä suullisen kokeen että kurssilla tehtyjen harjoitusten perusteella. 7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (BB7) Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. 8. Abiruotsia (BB8) Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi. Valmentautumista kaikilla ylioppilaskirjoitusten osa-alueilla. 9. Ainekirjoituskurssi (BB9/BA10) Valmentautumista ylioppilaskirjoitusten kirjoitelma- ja kirjallinen viestintäosuuteen. A-ENGLANTI 1. Nuori ja hänen maailmansa (EA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (EA2) 3. Opiskelu ja työ (EA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (EA4) 5. Kulttuuri (EA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (EA6) 7. Luonto ja kestävä kehitys (EA7) Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (EA8) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Samalla kerrataan aktiivisesti eri aihepiirien sanastoa ja harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja reagointia myös ylioppilaskirjoituksia varten. Puhumista harjoitellaan pareittain, ryhmissä ja yhdessä. Kurssi on suunnattu lukion päättövaiheessa oleville opiskelijoille. Kurssilla on mahdollisuus suorittaa 9

10 valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen päättötodistuksen mukana. Koe on myös osa kurssin arviointia. 9. Abien kertauskurssi (EA9) Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Valmentautumista kaikilla ylioppilaskirjoitusten osa-alueilla. 10. Writing Skills (EA10) Harjoitellaan ainekirjoitusta monipuolisesti, samalla mahdollisuus myös prosessikirjoittamiseen. A-SAKSA 1. Nuori ja hänen maailmansa (SA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (SA2) 3. Opiskelu ja työ (SA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (SA4) 5. Kulttuuri (SA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (SA6) 7. Luonto ja kestävä kehitys (SA7) Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (SA8) Kurssilla kehitetään suullista kielitaitoa ja parannetaan ymmärtämistä. Aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kursien aihepiirit. Eri aihepiireihin liittyvien tekstien pohjalta tehdään monipuolisia puheharjoituksia pareittain ja pienissä ryhmissä. Kurssiarvosana muodostuu tuntityöskentelyn ja osallistumisaktiivisuuden sekä kurssin lopussa pidettävän suullisen kokeen perusteella. Suullisesta kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. 9. Abien kertauskurssi (SA9) Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kurssilla kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita ja kirjoitetaan aineita. Harjoitellaan ylioppilaskuunteluita ja -tekstejä. Arvostelu: suoritusmerkintä. B2-KIELET Luostarivuoren lukiossa B2 - kieliä ovat ranska (B2F/FC) ja saksa (B2S/SC). 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 10

11 2. Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 3. Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 5. Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 6. Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 7. Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 8. Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Soveltava kurssi 9. Abien kertauskurssi Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita ja kirjoitetaan aineita. Harjoitellaan ylioppilaskuunteluja ja -tekstejä. Yhteinen kurssi B2- ja B3-kielille. Arvostelu: suoritusmerkintä. B3-KIELET Luostarivuoren lukiossa B3-kieliä ovat espanja (B3P/PD). ranska (B3F/FD) ja saksa (B3S/SD). 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. 2. Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 3. Vapaa-aika ja harrastukset 11

12 Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 4. Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. 5. Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 7. Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 8. Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 9. Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 10. Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 11. Abien kertauskurssi Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita ja kirjoitetaan aineita. Harjoitellaan ylioppilaskuunteluja ja -tekstejä. Yhteinen kurssi B2- ja B3-kielille. Arvostelu: Suoritusmerkintä. PITKÄ MATEMATIIKKA 1. Funktiot ja yhtälöt (M1) 2. Polynomifunktiot (M2) 3. Geometria (M3) 4. Analyyttinen geometria (M4) 5. Vektorit (M5) 12

13 6. Todennäköisyys ja tilastot (M6) 7. Derivaatta (M7) 8. Juuri- ja logaritmifunktiot (M8) 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (M9) 10. Integraalilaskenta (M10) 11. Lukuteoria ja logiikka (M11) Lauseen formalisoiminen ja totuusarvot. Avoin lause ja kvanttorit. Matemaattinen todistaminen. Kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö. Eukleideen algoritmi. Alkuluvut, aritmetiikan peruslause ja kokonaislukujen kongruenssi. 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (M12) Lopputuloksen ilmoittaminen ja virheen arviointi. Polynomien jaollisuus ja jakoyhtälö. Kompleksiluvut. Yhtälön numeerinen (likimääräinen) ratkaiseminen. Numeerinen derivointi ja integrointi. 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (M13) Funktion jatkuvuus ja derivoituvuus. Funktioiden raja-arvotarkastelut. Funktion kuvaajan asymptootit. Lukujonot ja sarjat. Integroimismenetelmät. Jatkuva todennäköisyysjakauma. 14. Funktio-opin täydennyskurssi (M14) Lausekkeiden sieventäminen. Polynomiyhtälöt ja epäyhtälöt. Rationaaliyhtälöt ja epäyhtälöt. Itseisarvoyhtälöt ja epäyhtälöt. Juuriyhtälöt ja epäyhtälöt. Eksponenttiyhtälöt ja epäyhtälöt. Logaritmiyhtälöt ja epäyhtälöt. Trigonometriset yhtälöt. Symbolinen laskin matematiikan apuvälineenä. 15. Differentiaalilaskennan täydennyskurssi (M15) Vektoreiden ristitulo ja skalaarikolmitulo. Juuri -, eksponentti ja logaritmifunktiot: ominaisuudet ja differentiaalilaskentaa. Ääriarvojen etsiminen ja perusteleminen. Sanalliset ääriarvotehtävät. 16. Kertaus (M16) Kurssin tavoitteena on lisätä laskuvalmiutta ja laskurutiinia sekä valmistautua yo-kirjoituksiin sekä korkeakoulujen pääsykokeisiin. Kerrataan matematiikan kurssien keskeisimpiä asioita ja yhdistellään niitä. Tutustutaan edellisvuosien yo-tehtäviin ja analysoidaan niitä kattavasti. LYHYT MATEMATIIKKA 1. Lausekkeet ja yhtälöt (N1) 2. Geometria (N2) 3. Matemaattisia malleja I (N3) 4. Matemaattinen analyysi (N4) 5. Tilastot ja todennäköisyys (N5) 6. Matemaattisia malleja II (N6) 7. Talousmatematiikka (N7) Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään talous ja pankkimaailman käsitteitä. Indeksi -, laina ja korkolaskelmat, verotus, sijoittaminen, valuutat. Taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla 13

14 8. Matemaattisia malleja III (N8) Trigonometriset funktiot jaksollisten ilmiöiden mallintajina. Trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen ja graafinen tulkinta. Tutustutaan vektoreihin ja niiden peruslaskutoimituksiin: yhteen ja vähennyslasku sekä pistetulo. Kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla 9: Kertauskurssi (N9) Kerrataan pakollisten kurssien sisällöt. Mukana myös vaativampia tehtäviä, joiden ratkaiseminen edellyttää eri kursseissa esiintyvien asioiden yhdistelemistä. Käsitellään ajan sallimissa rajoissa vanhoja ylioppilastehtäviä ja vahvistetaan valmiuksia ennen ylioppilaskirjoituksia ja jatkokoulutuspaikkojen sisäänpääsykokeita. Kokeena valtakunnallinen preliminäärikoe. FYSIIKKA Pakollinen kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) 2. Lämpö (FY2) Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen. Paine, hydrostaattinen paine. Kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia. Mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde. Lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia ja energiavarat. 3. Aallot (FY3) Harmoninen voima ja värähdysliike. Aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen. Aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen. Heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen. Valo, peilit ja linssit. Ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen. 4. Liikkeen lait (FY4) Liikkeen mallit ja Newtonin lait. Etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste. Liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate. Liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate. Värähdysliikkeen energia. 5. Pyöriminen ja gravitaatio (FY5) Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen. Pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike. Pyörimisen liikeyhtälö. Pyörimismäärän säilyminen. Pyörimisliikkeen energia. Ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys. Gravitaatio ja gravitaation alainen liike. Heittoliike ja planeettojen liike. Satelliitit ja niiden käyttö. 6. Sähkö (FY6) Sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa. Jännitteen ja sähkövirran mittaaminen. Ohmin laki. Joulen laki. Vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchhoffin lait. Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä. Kondensaattori, kytkennät ja energia. Sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi. 7. Sähkömagnetismi (FY7) Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä. Varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä. Induktiolaki ja Lenzin laki. Induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio. Energian siirto sähkövirran avulla. Tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen. Värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä. Sähköturvallisuus. Energiateollisuus. 14

15 8. Aine ja säteily (FY8) Sähkömagneettinen säteily. Röntgensäteily. Mustan kappaleen säteily. Valosähköinen ilmiö. Säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne. Atomimallit, esimerkkinä Bohrin atomimalli. Kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio. Atomiytimen rakenne. Radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus. Massan ja energian ekvivalenssi. Ydinreaktiot ja ydinenergia. Aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu. 9. Fysiikan kertauskurssi (FY9) Kurssilla parannetaan laskuvalmiuksia koko lukiofysiikan osalta. FY9 on fysiikan yo-kirjoituksiin valmentava kurssi, jossa käsitellään edellisten vuosien yo-tehtäviä sekä ajankohtaisia fysiikan osa-alueita jokeritehtävätärppeinä. 10. Fysiikan työkurssi (FY10) Kurssilla tehdään itsenäisesti tai pienryhmissä eri fysiikan osa-alueisiin liittyviä töitä. Osasta suoritetuista töistä tehdään työselostus. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 12. Fokuksessa maailmankuva (FY12) Kurssiseloste, katso A14 sivu 8 KEMIA Pakollinen kurssi 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) 2. Kemian mikromaailma (KE2) Alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä. Elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit Hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava. Kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet. Atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne. Isomeria. 3. Reaktiot ja energia (KE3) Kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu. Epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia. Stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö. Energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa. Reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät. 4. Metallit ja materiaalit (KE4) Sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi. Hapettumispelkistymisreaktiot. Metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet. Bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit. 5. Reaktiot ja tasapaino (KE5) Reaktiotasapaino. Happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys. Liukoisuus ja liukoisuustasapaino. Tasapainoon liittyvät graafiset esitykset. 6. Lukion keskeinen kemia (KE6) Kurssilla kootaan lukion kemian sisällöt kertaamalla keskeisiä periaatteita, vahvistamalla laskennallisia valmiuksia ennen ylioppilaskirjoituksia ja jatkokoulutuspaikkojen sisäänpääsykokeita. Kurssiin sisältyy mahdollisesti vierailu Turun yliopiston kemian laitokselle tai johonkin yritykseen. 15

16 7. Kemian työkurssi (KE7) Kurssilla tehdään itsenäisesti tai pienryhmissä eri kemian osa-alueisiin liittyviä töitä. Osasta suoritetuista töistä tehdään työselostus. Mahdollisuuksien mukaan kurssin puitteissa järjestetään tutustumisretki johonkin kemiaan liittyvään kohteeseen. Kurssille voi osallistua suoritettuaan kurssin KE1. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 8. Biokemia (KE8/BI8) Kurssilla tutustutaan syvemmin biomolekyyleihin (proteiinit, lipidit jne.) sekä biologian että kemian näkökulmasta ja samalla parannetaan oppilaan kykyä integroida eri aineissa opittua tietoa. Tutkitaan ympäristömyrkkyjä ja niiden vaikutusmekanismeja solutasolla, lääkeaineiden vaikutuksia elimistössä sekä tunnistetaan kudos- ja solutyyppejä. Opitaan lisää entsyymeistä ja niiden toimintamekanismeista. a. Kurssin tietoa syvennetään myös kokeellisten töiden avulla, joista osa tehdään yliopistolla laboratoriossa. Vierailemme myös alueen yrityksissä. BIOLOGIA 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) 3. Ympäristöekologia (BI3) Ekologinen tutkimus. Biodiversiteetti ja sen merkitys. Ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet. Suomen luonnon haavoittuvuus. Kestävä tulevaisuus. 4. Ihmisen biologia (BI4) Ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet. Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys. Elintoimintojen säätely. Ihmisen lisääntyminen. Ihmisen elämänkaari ja yhteisöllisyys. Perimän merkitys. Elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit. 5. Bioteknologia (BI5) Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä. Solut proteiinien valmistajina. Geenien toiminta. Geeniteknologia ja sen mahdollisuudet. Mikrobit ja niiden merkitys. Biotekniikka teollisuudessa. Kasvien ja eläinten jalostus. Geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö. 6. Lajintuntemuskurssi (BI6) Kurssi perehdyttää oppilasta lajintuntemukseen. Tutustutaan myös biologisiin kenttätutkimusmenetelmiin. Kurssilla kerätään kasvi- ja sieninäytteitä, joista oppilas tekee itselleen herbaarion. Täytetyt näyte-eläimet ja niihin perehtyminen tukevat kurssin tavoitteita. Maastoretket, museokäynnit ja vierailu esim. yliopiston kasvitieteellisellä puutarhalla kuuluvat kurssin sisältöön. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 7. Kertauskurssi (BI7) Kurssilla kerrataan biologian keskeiset sisällöt ja harjoitellaan esseiden kirjoittamista ja ylioppilastehtäviin vastaamista. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 8. Biokemia (KE8 / BI 8) Kurssiseloste: katso KE8, sivu 17) 16

17 9. Vesi: elämän edellytyksestä konfliktien polttopisteeseen (BI9 /GE 6 / YH 6) Vesi on sekä välttämätön edellytys elämälle että monien yhteiskunnallisten kiistojen keskiössä. Kurssilla tutustutaan veden merkitykseen ympäristölle, siinä asuville ihmisille ja heidän muodostamilleen yhteiskunnille. Näkökulmina käytetään biologian, maantieteen ja yhteiskuntatieteen tarjoamia lähestymistapoja. Erityisesti kurssilla tarkastellaan Suomen ja Etelä-Italian konkreettisia tapausesimerkkejä. MAANTIEDE 1. Sininen planeetta (GE1) 2. Yhteinen maailma (GE2) 3. Riskien maailma (GE3) Riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys. Luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet. Ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet. Ihmiskunnan riskit ja riskialueet. Tekniset riskit. 4. Aluetutkimus (GE4) Kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot. Paikkatietojärjestelmät. Oma aluetutkimus. 5. Kertauskurssi (GE5) Kurssilla kerrataan keskeisiä maantieteen oppisisältöjä sekä harjoitellaan erilaisiin ylioppilastehtäviin vastaamista esim. esseiden avulla. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 6. Vesi: elämän edellytyksestä konfliktien polttopisteeseen Kurssiselostus: ks. BI7, sivu 17 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO 1. Uskonnon luonne ja merkitys (UE1) 2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) 3. Ihmisen elämä ja etiikka (UE3) 4. Uskontojen maailmat (UE4) Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä, kuten uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät, uskontojen pyhät kirjat ja oppi, uskontojen eettiset ohjeet, uskontojen kultit ja rituaalit, uskontojen suuntaukset 5. Mihin suomalainen uskoo? (UE5) Muinaissuomalainen uskonto, Suomen kirkkohistorian yleislinjat, luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa, ei-kristilliset yhteisöt Suomessa, kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. 17

18 6. Kertauskurssi (UE6) Kurssilla kerrataan uskonnon keskeiset sisällöt ja harjoitellaan esseiden kirjoittamista ja ylioppilastehtäviin vastaamista. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 7. Kriisit ja media (UE7, HI9) Historian ja uskonnon yhteinen kurssi ajankohtaisista yhteiskunnallisista kriiseistä ja niiden taustoista. Kurssilla seuraamme uutisointia mm. verkkolehdistä, blogeista ja sosiaalisesta mediasta syventäen näkemyksiä maailmanuskontojen, historian ja politiikan vaikutuksista kansainvälisissä kysymyksissä. Työskentelemme yhdessä mm. pilvipalveluita käyttäen. 8. Fokuksessa maailmankuva (UE8) Kurssiseloste: katso A14 sivu 8 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 1. Hyvä elämä (ET1) 2. Maailmankuva (ET2) 3. Yksilö ja yhteisö (ET3) 4. Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET4) Kulttuurin käsite ja merkitys ennen ja nyt, identiteetti, etnisyys ja kulttuuriperintö, saamelaiset, suomalaiset ja eurooppalaiset kulttuuripiirteet ja niiden nykyinen merkitys, kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus, etninen ja kulttuurinen moninaisuus Suomessa ja maailmassa, elämä monikulttuurisessa yhteiskunnassa, etnosentrisyys sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa. 5. Maailman selittäminen katsomusperinteissä (ET5) Maailman myyttinen selittäminen ennen ja nyt, uskonnon ja uskonnollisuuden olemus, uskontokritiikki: sosiologinen, moraalinen, antropologinen ja psykologinen, ateismi ja agnostismi, sekulaarin humanismin ja vapaa-ajattelun historiaa ja nykysuuntauksia, humanismi ja kristinusko länsimaiden katsomuksellisina perusvirtauksina FILOSOFIA Pakollinen kurssi 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) 2. Filosofinen etiikka (FI2) Moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka, moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa, moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta, klassisen hyveetiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet, filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä 18

19 3. Tiedon ja todellisuuden filosofia (FI3) Metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta, todellisuuden rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen ja käytännöllisen tiedon valossa, totuuden luonne ja totuusteoriat, tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen, tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja yhtäläisyyksiä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä, tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä, argumentoinnin ja päättelyn perusteita 4. Yhteiskuntafilosofia (FI4) Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus, yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat, poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat, nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus PSYKOLOGIA Pakollinen kurssi 1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) 2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2) Yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa, psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa, psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä, psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen, psyykkisen kehityksen tutkiminen. 3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3) Kognitiiviset perusprosessit, vireystilan säätely, nukkuminen ja uni, hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin, kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus, kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia. 4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) Eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen, tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys, motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus, motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa, motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla, motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta, korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko. 5. Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5) Persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti, persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista, persoonallisuuden tutkiminen, mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt, psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa, psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen. 19

20 6. Sosiaalipsykologian kurssi (PS6) Sosiaalipsykologia on ihmisten kanssakäymistä tutkiva tiede. Kurssilla käsitellään tieteenalan keskeiset käsitteet, joiden avulla kuvataan ihmisen suhdetta toisiin ihmisiin, ryhmiin ja laajempiin yhteisöihin. Lisäksi käsitellään ihmissuhteiden keskeisiä tekijöitä, kiintymystä, auttamista, väkivaltaa, konflikteja, ryhmän toimintaa ja ryhmien välisiä suhteita. 7. Itsetuntemus ja elämäntaidot (PS7) Koulukohtainen syventävä psykologian kurssi rakentuu lyhyistä teoria- ja keskustelujaksoista sekä käytännön harjoituksista, joita ryhmä tekee yhdessä tuntien aikana. Kuuntelu, keskustelu, eläytyminen ja draama ovat kurssien työskentelymetodeja. Tavoitteena on lisätä myönteisessä ilmapiirissä opiskelijan itsetuntemusta, auttaa jaksamisessa ja elämänhaasteiden kohtaamisessa. Harjoituksissa pyritään myös kehittämään ihmissuhdetaitoja huumoria unohtamatta. Yhteen ryhmään voidaan ottaa korkeintaan 18 opiskelijaa. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 8. Kertauskurssi (PS8) Kurssilla kerrataan keskeisiä psykologian oppisisältöjä sekä harjoitellaan erilaisiin ylioppilastehtäviin vastaamista esim. esseiden avulla. Arvostelu: Suoritusmerkintä. HISTORIA 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1) 2. Eurooppalainen ihminen (HI2) 3. Kansainväliset suhteet (HI3) 4. Suomen historian käännekohtia (HI4) 5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5) Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. 6. Kulttuurien kohtaaminen (HI6) Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta. 7. Kansainväliset suhteet 2000-luvulla (HI7) Kurssilla käsitellään kylmän sodan jälkeistä maailmaa sekä ajankohtaisia kansainvälisiä tapahtumia. Suoritusmerkintä. 8. Kertauskurssi (HI8) Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, jolla kerrataan ja käsitellään historian kurssien keskeisiä aiheita. Arvostelu: Suoritusmerkintä. 9. Kriisit ja media (HI9/UE7) Kurssisisältö, katso UE7 sivu 19 20

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Opinto-opas 2014 2015 Sisällys Yhteystietoja... 2 Kansliassa asiointi... 3 Opiskelijatodistukset ja -kortit... 4 Tiedottaminen... 6 Yhteystietojen päivittäminen...

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio Opas Kurssiesite 2003-2004 Kallaveden lukio Kuopio 2. painos Nimi: Ryhmä: Ryhmänohjaaja: KALLAVEDEN LUKIO Maaherrankatu 2 70100 KUOPIO Rehtori Leena Laukkanen 184522, 184040 050-5632095 Kanslia Koulusihteeri

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

2013-2014. OPS Perusaste

2013-2014. OPS Perusaste 2013-2014 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus 2013-2014 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN

Lisätiedot

TIKKURILAN LUKION OPPIKIRJAT 14-15

TIKKURILAN LUKION OPPIKIRJAT 14-15 TIKKURILAN LUKION OPPIKIRJAT 14-15 Kurssin tunnus ja nimi Oppikirja muuta huomioitavaa Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Haapala ym.: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus (Otava 2010) ja Hellström

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot