SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA. Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA. Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014"

Transkriptio

1 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma päivitetty

2 Sisällys Sairaanhoidon ja huolenpidon ammattitaitovaatimukset Sairaanhoidon ja huolenpitotyön tietoperusta 12 ov Sisätautipotilaan hoitotyö 3.5 ov Kirurgisen potilaan hoitotyö 1.5 ov Haava- ja ihotautipotilaan hoitotyö 1 ov Hoitotoimenpiteissä ja tutkimuksissa avustaminen 1 ov Lääke- ja nestehoito 1 ov Potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1.5 ov Potilaan psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen 1.5 ov Saattohoito 1 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot ja osaamisen tuotteistaminen 4 ov Ammatillinen kasvu ja oman osaamisen tuotteistaminen 1 ov Työsuhteen solmiminen ja yrittäjyys 1 ov Ruotsi 1 ov Englanti 1 ov Työssäoppiminen 3.1. Työssäoppiminen 14 ov 10

3 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/ OSAAMISALA Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen koulutusohjelman alkamista. Tutkinnon suorittajan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen valinnaisen osaamisalan tutkintotilaisuutta. Ammattitaitovaatimukset osaa työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden ja säännösten mukaan laatia asiakaslähtöisen sairaanhoitoa ja huolenpitoa edistävän kirjallisen suunnitelman työryhmän jäsenenä arvioida voimavaroja hänen kanssaan ja tukea häntä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tarkkailla, ylläpitää ja edistää elintoimintoja sekä hoitaa eri sairauksia sairastavia asiakkaita tai potilaita auttaa ja tukea asiakkaiden tai potilaiden itsenäistä selviytymistä päivittäisistä toiminnoista valmistella, avustaa tai tehdä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia toteuttaa lääkehoitoa ohjata asiakasta tai potilasta ja hänen läheisiään lääkehoidossa ja ravitsemuksessa edistää psykososiaalista selviytymistä sekä tukea sosiaalisissa ongelmissa selviytymisessä ohjata asiakkaita ja potilaita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytössä valita käyttämänsä työvälineet, materiaalit ja tarvikkeet, torjua työhönsä liittyviä terveysvaaroja sekä noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan

4 Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa sairaanhoidon ja huolenpidon ammattitaitonsa terveyskeskuksessa, sairaalassa, vanhainkodissa, palvelukeskuksessa tai asiakkaan kotona. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen työskentely, terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen, taloudellinen ja laadukas toiminta sekä sairaanhoito ja huolenpito erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi on hallittava sairaanhoitoa ja huolenpitoa koskeva tieto ja kielitaito jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti asiakaspalvelutilanteessa sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään - työprosessin kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja -materiaalin lukuun ottamatta saattohoitoa - työn perustana olevan tiedon kokonaan - elinikäisen oppimisen avaintaidot lukuun ottamatta ensiapua, peruselvytystä ja varhaista defibrillointia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

5 Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelmaan kuuluvat opinnot 1. Sairaanhoidon ja huolenpitotyön tietoperusta 12 ov 1.1. Sisätautipotilaan hoitotyö 3.5 ov 1.2. Kirurgisen potilaan hoitotyö 1.5 ov 1.3. Haava- ja ihotautipotilaan hoitotyö 1 ov 1.4. Hoitotoimenpiteissä ja tutkimuksissa avustaminen 1 ov 1.5. Lääke- ja nestehoito 1 ov 1.6. Potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1.5 ov 1.7. Potilaan psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen 1.5 ov 1.8. Saattohoito 1 ov 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ja osaamisen tuotteistaminen 4 ov 2.1. Ammatillinen kasvu ja oman osaamisen tuotteistaminen 1 ov 2.2. Työsuhteen solmiminen ja yrittäjyys 1 ov 2.3. Ruotsi 1 ov 2.4. Englanti 1 ov 3. Työssäoppiminen 3.1 Työssäoppiminen 14 ov

6 1. Sairaanhoidon ja huolenpitotyön tietoperusta 12 ov 1.1. Sisätautipotilaan hoitotyö 3.5 ov potilaan ohjaus, ohjausmenetelmät ja hoitoon sitoutumisen edistäminen pitkäaikaissairauksien hoidossa diabeteksen hoitotasapainoon vaikuttavat tekijät ja liitännäissairauksien ennaltaehkäisy sydäninfarktin hoito ja sen yleisimmät komplikaatiot mm. sydämen vajaatoiminta ja rytmihäiriöt yleisimmät syöpäsairaudet Suomessa, syövän oireet, yleisimmät hoitomuodot ja niiden aiheuttaminen haittavaikutusten hoito, infektioiden ehkäisy ja potilaan kokonaisvaltainen tukeminen ruoansulatuselimistön sairauksien hoitotyö (maksakirroosi, sappikivitauti ja haimatulehdus) munuaisten vajaatoimintaa sairastavan potilaan hoitotyö avh-potilaan akuutti- ja subakuutti hoitotyö sekä kuntoutus hengityselinsairauksia sairastavan potilaan hoitotyö mm. äkillinen hengitysvaje ja sen hoito infektioiden ja tarttuvien sairauksien hoitotyö mm. pneumonia, virtsatieinfektio, sepsis, hepatiitit, tuberkuloosi ja HIV päihdesairaudet mm. päihdeongelman tunnistaminen, vaikutukset terveyteen ja hoitoon ohjaus (katkaisuhoito) 1.2. Kirurgisen potilaan hoitotyö 1.5 ov pre- ja postoperatiivinen hoitotyö (leikkaukseen valmistaminen ja potilaan ohjaaminen leikkauksen jälkeinen seuranta) yleisimmät anestesiamuodot ja esilääkkeet kivun arviointi, kivun lääkkeetön ja lääkkeellinen hoito kirurgisen potilaan kivun hoidossa (mm. tulehduskipulääkkeet, opiaatit, puudutteet) yleisimmät postoperatiiviset komplikaatiot ja niiden ehkäisy mm. infektiot ja verisuonitukokset

7 1.3. Haava- ja ihotautipotilaan hoitotyö 1 ov aseptinen työskentely ja haavainfektioiden ennaltaehkäisy haavan paranemisen vaiheet haavanpuhdistuksen menetelmät ja haavanhoitotuotteiden valinnan periaatteet kirurgiset haavat ja niiden seuranta ja hoito (steriili, puhdas ja infektoitunut haava) krooniset haavat mm. krooniselle haavalle altistavien tekijöiden tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja hoito ihosairaudet mm. erysipelas, psoriasis, atooppinen ekseema, sieni-infektio 1.4. Hoitotoimenpiteissä ja tutkimuksissa avustaminen 1 ov (2 opettajaa) laboraatiot mm. erilaiset haavahoidot, virtsateiden kestokatetrointi, letkuruokinta, tehostettu suun ja jalkojen hoito, avanteet, pienet kirurgiset toimenpiteet ja niissä avustaminen (ompeleiden ja hakasten poistaminen, steriilin pöydän valmistelu), EKG:n ja suoniverinäytteen otto sairaalaelvytys sekä varhainen defibrilointi 1.5. Lääke- ja nestehoito 1 ov lääkehoitosuunnitelma, lääkehoidossa tapahtuvat virheet ja poikkeamat sekä niistä ilmoittaminen (lääkepoikkeamailmoitus) PKV-lääkkeet elvytys- ja ensiapulääkkeet suonensisäinen neste- ja lääkehoidon toteuttaminen, nestetasapainon tarkkailu, balanssin laskeminen ja asiakkaan voinnin seuranta verivalmistesiirrot ja niiden yleisimmät komplikaatiot kertausta yleisimmin käytetyistä lääkeaineryhmistä lääkelaskut (tiputusnopeus, tiputusaika, yksikönmuunnokset ja annoslaskut)

8 1.6. Potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1.5 ov kuntoutuksen tarpeen tunnistaminen sekä kuntouttavan työotteen ja voimavaralähtöisyyden huomioiminen hoitotyössä ergonominen ja kuntoutumista edistävä työskentely apuvälineiden ja sosiaaliteknologian hyödyntäminen toimintakyvyn edistämisessä terveyden, hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistäminen terveysliikunnan keinoin ravitsemuksen erityispiirteiden tunnistaminen, ennakointi ja huomioon ottaminen tavallisimmissa sisätauti-kirurgisissa sairauksissa mm. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, munuais- ja maksasairaudet, syöpä, infektiot, muistisairaudet, leikkauspotilaat potilaan ravitsemustilan (ml. alkoholin käytön tason) arviointi erilaisia mittareita/testejä apuna käyttäen (BMI, vyötärön ympärys, painohistoria, liikunta ja syömiskäyttäytyminen, riskitestit jne.) ravitsemukseen liittyvän hoidon tarpeen puheeksi ottaminen, potilasohjaus ja käytettävissä olevien keinojen määrittäminen potilaan ravitsemustilan tukemisessa ja/tai ylläpitämisessä 1.7. Psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen 1.5 ov omahoitajuus omaishoitajuus ammatillinen vuorovaikutus ja asiakkaan hyvinvoinnin edistäminen vuorovaikutuksellisin keinoin pitkäaikaissairaan psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen mm. arjen, sairauden hyväksyminen ja olemassa olevien verkostojen ylläpitäminen asiakas-, verkosto ja perhekeskeinen työskentelytapa sosiaalisten ongelmien tunnistaminen, ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja ongelmista selviytymisen tukeminen mm. kaltoinkohtelu, syrjäytyminen, perheväkivalta mielenterveydellisten ongelmien ja päihteiden (lääkkeet ja huumeet) riskikäytön tunnistaminen ja toimintakyvyn tukeminen (pitkäaikaisasiakas, kuntoutus, hoidon jatkuvuus) eri kulttuurien ja uskontojen vaikutuksista sairaanhoitoon ja huolenpitoon väkivaltatilanteiden ja haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen hoitotyössä (asiantuntijan luennot/harjoitukset) muistihäiriöisen asiakkaan kohtaaminen ja validaatiomenetelmät

9 1.8. Saattohoito 1 ov parantumattomasti sairaan kohtaaminen hoitajan oma jaksaminen saattohoitotyössä saattohoidon periaatteet kuolevan ihmisen hyvä hoito omaisen suru ja sen kohtaaminen omien tunteiden tiedostaminen ja oma jaksaminen saattohoitotyössä hengellisyys osana saattohoitopotilaan ja omaisen kohtaamista sairaalapastorin luento hengellinen kipu ja terveys tukea antava sielunhoito ja sairaalasielunhoito käsitteiden määrittelyä: diakonia ja diakoninen työote kristillinen ihmiskäsitys kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja lähimmäisenrakkaus 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ja osaamisen tuotteistaminen 4 ov 2.1. Ammatillinen kasvu ja oman osaamisen tuotteistaminen 1 ov ammatillisuus, tiimityöskentely ja viestintä moniammatillisessa työryhmässä ammattieettinen toiminta mm. sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukainen työskentely lähihoitajan ammatti-identiteetin vahvistaminen mm. muuttuvien työtilanteiden, itsenäinen päätöksenteko, ongelmien ratkaisu, työstään saadun palautteen hyödyntäminen, työympäristön kehittäminen, omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen omasta työkyvystä ja terveydestä huolehtiminen sekä oman että työyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen CV ja työhakemus oman osaamisen tuotteistaminen (portfolion työstäminen ja sen esittely)

10 2.2. Työsuhteen solminen ja yrittäjyys 1 ov lähihoitajan työtä määrittelevät työehtosopimuksen oikeudet ja velvollisuudet työsopimuksen laatiminen sisäinen yrittäjyys ja omat yrittäjyysvalmiudet hoiva- ja hoitoalan yrittäjyys 2.3. Ruotsi 1 ov asiakkaiden palvelu ruotsin kielellä hoitotilanteissa 2.4. Englanti 1 ov asiakkaiden palvelu englannin kielellä hoitotilanteissa 3. Työssäoppiminen 14 ov osoittaa sairaanhoidon ha huolenpidon ammattitaitonsa terveyskeskuksessa, sairaalassa, vanhainkodissa, palvelukeskuksessa tai asiakkaan kotona. Työssäoppiminen jakaantuu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen on syyslukukaudella ja toinen kevätlukukaudella.

11 Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinninkohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen suunnittelee työnsä suunnittelee työnsä suunnittelee työnsä asiakas- tai asiakas- tai asiakas- tai potilaslähtöisesti ja potilaslähtöisesti ja potilaslähtöisesti ottaen toimintaympäristönsä hahmottaa työnsä huomioon toimintaan sopivaksi. kokonaisuutena. toimintaympäristönsä erityispiirteitä ja muuttaa työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä toimii annettujen ohjeiden mukaisesti työryhmän jäsenenä. työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti ja toimii joustavasti päivittäin toistuvissa tilanteissa. joustavasti toimintaansa. työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti ja toimii tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti muuttuvissa tilanteissa. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Suunnitelmalline n työskentely tunnistaa asiakkaan tai potilaan sairaanhoidon, huolenpidon, palvelun ja kuntoutuksen tarpeita. Laatii työryhmän jäsenenä asiakaslähtöisen asiakkaan tai potilaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa edistävän kirjallisen suunnitelman, jota toteuttaa ja arvioi. tunnistaa asiakas- ja voimavaralähtöisesti sairaanhoidon, huolenpidon, palvelun ja kuntoutuksen tarpeita. Laatii työryhmän jäsenenä asiakaslähtöisen asiakkaan tai potilaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa edistävän kirjallisen suunnitelman hoitotyön toimintoluokituksen tai kunkin toimintaympäristön käytössä olevan suunnitelman mukaan. Toteuttaa ja arvioi sitä annettujen ohjeiden mukaan. tunnistaa monipuolisesti, asiakas- ja voimavaralähtöisesti asiakkaan tai potilaan sairaanhoidon, huolenpidon, palvelun ja kuntoutuksen tarpeita. Laatii työryhmän jäsenenä asiakaslähtöisen asiakkaan tai potilaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa edistävän kirjallisen suunnitelman hoitotyön toimintoluokituksen tai kunkin toimintaympäristön käytössä olevan suunnitelman mukaan. Toteuttaa ja arvioi sitä itsenäisesti.

12 Taloudellinen ja laadukas toiminta vastaa omalta osaltaan työryhmän jäsenenä asiakastai potilasasiakirjoista niin, että sairaanhoidon ja huolenpidon laatu sekä asiakkaan tai potilaan ja työntekijän oikeusturva toteutuvat. vastaa omalta osaltaan työryhmän jäsenenä asiakas- tai potilasasiakirjoista niin, että sairaanhoidon ja huolenpidon laatu sekä ja työntekijän oikeusturva toteutuvat. vastaa omalta osaltaan asiakas- tai potilasasiakirjoista niin, että sairaanhoidon ja huolenpidon laatu sekä ja työntekijän oikeusturva toteutuvat. työskentelee työryhmän jäsenenä kustannustietoises ti ja toimintaympäristö n laatusuositusten mukaisesti. työskentelee kustannustietoisesti toimintaympäristön laatusuositusten mukaisesti. työskentelee kustannustietoisesti ja toimintaympäristön laatusuositusten mukaisesti sekä arvioi ja kehittää hoito- ja huolenpitotyön laatua tekemällä kehittämisehdotuksia. Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu suunnittelee ohjattuna osaamisen tuotteistamista. suunnittelee ja selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksi a. suunnittelee ja kehittää aktiivisesti yrittäjyysvalmiuksiaan. Arvioi realistisesti oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksi a. Arvioinnin kohde 2.Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Sairaanhoito- ja huolenpitotyössä toimiminen erilaisissa toimintaympäristöissä (elintoiminnoista huolehtiminen, eri sairauksien hoitaminen, lääkehoito, arvioi työryhmän jäsenenä asiakkaan tai potilaan voimavaroja hänen kanssaan ja tukee häntä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. tarkkailee asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja tunnistaa hoidon tarpeita, joiden perusteella työryhmän tukemana osaa hoitaa asiakasta tai potilasta. arvioi asiakkaan tai potilaan voimavaroja hänen kanssaan ja tukee häntä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. tarkkailee asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja tunnistaa hoidon tarpeita, joiden perusteella osaa työryhmän jäsenenä hoitaa asiakasta tai potilasta. arvioi asiakkaan tai potilaan voimavaroja hänen kanssaan ja tukee häntä omaaloitteisesti ja monipuolisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. tarkkailee asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja tunnistaa hoidon tarpeita, joiden perusteella osaa hoitaa asiakasta tai potilasta kokonaisvaltaisesti.

13 hoitotoimenpiteiden ja tutkimusten valmistelu, niissä avustaminen tai niiden suorittaminen, kivun lievittäminen, ravitsemuksesta huolehtiminen, apuvälineiden huomioon ottaminen, puhtaanapidosta huolehtiminen, omahoitajana toimiminen, psykososiaalinen tukeminen, eri sosiaalisissa ongelmissa tukeminen, monikulttuurisuuden huomioon ottaminen, saattohoidon toteuttaminen, työvälineiden ja materiaalien valitseminen) toteuttaa työryhmän tukemana tavallisimpia sisätautikirurgisia, infektio, neurologisia, syöpäja ihotauteja sekä muistisairauksia sairastavien asiakkaiden tai potilaiden sairaanhoitoa ja huolenpitoa. auttaa ja tukee työryhmän jäsenenä itsenäistä selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa. käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet oikein ja turvallisesti, ohjaa työryhmän tukemana asiakasta tai potilasta ja hänen läheisiään lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä, hävittämisessä ja lääkemääräysten uusimisessa. toteuttaa työryhmän jäsenenä tavallisimpia sisätauti-kirurgisia, infektio, neurologisia, syöpä- ja ihotauteja sekä muistisairauksia sairastavien asiakkaiden tai potilaiden sairaanhoitoa ja huolenpitoa. auttaa ja tukee elämäna ja itsenäistä selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa kuntouttavan työotteen mukaisesti. käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet oikein ja turvallisesti, ohjaa asiakasta tai potilasta ja hänen läheisiään lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä, hävittämisessä ja lääkemääräysten uusimisessa. toteuttaa tavallisimpia sisätauti-kirurgisia, infektio, neurologisia, syöpä- ja ihotauteja sekä muistisairauksia sairastavien asiakkaiden tai potilaiden sairaanhoitoa ja huolenpitoa. auttaa, tukee ja ohjaa itsenäisesti asiakkaan tai potilaan elämäna ja itsenäistä selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa kuntouttavan työotteen mukaisesti. käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet oikein ja turvallisesti, ohjaa oma-aloitteisesti asiakasta tai potilasta ja hänen läheisiään lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä, hävittämisessä ja lääkemääräysten uusimisessa.

14 Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Sairaanhoito- ja huolenpitotyössä toimiminen erilaisissa toimintaympäristöissä (elintoiminnoista huolehtiminen, eri sairauksien hoitaminen, lääkehoito, hoitotoimenpiteiden ja tutkimusten valmistelu, niissä avustaminen tai niiden suorittaminen, kivun lievittäminen, ravitsemuksesta huolehtiminen, apuvälineiden huomioon ottaminen, puhtaanapidosta huolehtiminen, omahoitajana toimiminen, psykososiaalinen tukeminen, eri sosiaalisissa ongelmissa tukeminen, monikulttuurisuuden huomioon ottaminen, saattohoidon toteuttaminen, työvälineiden ja materiaalien valitseminen) tarkkailee työryhmän tukemana lääkkeiden vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia sekä tunnistaa yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia, joista tiedottaa moniammatillisessa työryhmässä. valmistelee, avustaa tai tekee työryhmän jäsenenä hoitotoimenpiteitä (mm. erilaiset haavahoidot, katetrointi, letkuruokinta, tehostettu suun ja jalkojen hoito, avanteet ja pienet kirurgiset toimenpiteet) ja tutkimuksia (kuten EKG:n ja suoniverinäytteen otto ). valmistelee työryhmän jäsenenä asiakkaan tai potilaan tutkimukseen, toimenpiteeseen tai leikkaukseen ja huolehtii sen jälkeen perushoidosta. tarkkailee asiakkaan tai potilaan kipua sekä havaitsee ja lievittää asiakkaan tai potilaan kipua työryhmän tukemana. tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia sekä tunnistaa yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia, joista tiedottaa moniammatillisessa työryhmässä. valmistelee, avustaa tai tekee hoitotoimenpiteitä (mm. erilaiset haavahoidot, katetrointi, letkuruokinta, tehostettu suun ja jalkojen hoito, avanteet ja pienet kirurgiset toimenpiteet) ja tutkimuksia (kuten EKG:n ja suoniverinäytteen otto) ottaen huomioon erityispiirteitä. valmistelee osittain itsenäisesti tutkimukseen, toimenpiteeseen tai leikkaukseen ja huolehtii sen jälkeen perushoidosta. tunnistaa asiakkaan tai potilaan kipua ja käyttää erilaisia menetelmiä kivun lievittämiseksi. tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja yhteisvaikutuksista sekä tunnistaa yleisimmät haitta- ja sivuvaikutukset, joista tiedottaa itsenäisesti suullisesti ja kirjallisesti moniammatillisessa työryhmässä. valmistelee, avustaa tai tekee itsenäisesti hoitotoimenpiteitä (mm. erilaiset haavahoidot, katetrointi, letkuruokinta, tehostettu suun ja jalkojen hoito, avanteet ja pienet kirurgiset toimenpiteet) ja tutkimuksia (kuten EKG:n ja suoniverinäytteen otto) ottaen huomioon erityispiirteet. valmistelee itsenäisesti asiakkaan tai potilaan tutkimukseen, toimenpiteeseen tai leikkaukseen ja huolehtii sen jälkeen perushoidosta. tunnistaa itsenäisesti ja ennakoi asiakkaan tai potilaan kipua ja käyttää erilaisia menetelmiä kivun lievittämiseksi. Arvioinnin kohde

15 2.Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Sairaanhoito- ja huolenpitotyössä toimiminen erilaisissa toimintaympäristöissä (elintoiminnoista huolehtiminen, eri sairauksien hoitaminen, lääkehoito, hoitotoimenpiteiden ja tutkimusten valmistelu, niissä avustaminen tai niiden suorittaminen, kivun lievittäminen, ravitsemuksesta huolehtiminen, apuvälineiden huomioon ottaminen, puhtaanapidosta huolehtiminen, omahoitajana toimiminen, psykososiaalinen tukeminen, eri sosiaalisissa ongelmissa tukeminen, monikulttuurisuuden huomioon ottaminen, saattohoidon toteuttaminen, työvälineiden ja materiaalien valitseminen) selvittää työryhmän jäsenenä asiakkaan tai potilaan ruokatottumukset (ml. alkoholin käytön tason) ja huolehtii hänen ravitsemuksestaan sekä ohjaa asiakasta tai potilasta terveelliseen ravitsemukseen. tunnistaa työryhmän jäsenenä erilaisten asiakkaiden tai potilaiden (esim. keliakia, diabetes ja munuaissairaudet) ravitsemuksen erityispiirteitä, arvioi ravitsemustilaa ja toimii ne huo-mioon ottaen. tunnistaa työryhmän jäsenenä asiakkaan tai potilaan apuvälineiden tarpeen ja ohjaa apuvälineiden hankinnassa ja käytössä. huolehtii työryhmässä lähiympäristön puhtaanapidosta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta. toimii omahoitajaparina. selvittää asiakkaan tai potilaan ruokatottumukset (ml. alkoholin käytön tason) ja huolehtii hänen ravitsemuksestaan sekä ohjaa asiakasta tai potilasta terveelliseen ravitsemukseen. tunnistaa erilaisten asiakkaiden tai potilaiden ravitsemuksen erityispiirteitä ja arvioi ravitsemustilaa sekä toimii ne huomioon ottaen. tunnistaa asiakkaan tai potilaan apuvälineiden tarpeen ja ohjaa apuvälineiden hankinnassa ja käytössä. huolehtii asiakkaan tai potilaan lähiympäristön puhtaanapidosta, terveellisyydestä, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. ottaa vastuun työstään ja toimii omahoitajana sekä toimii yhteistyössä omaishoitajien kanssa. selvittää asiakkaan tai potilaan ruokatottumukset (ml. alkoholin käytön tason) ja huolehtii hänen ravitsemuksestaan kokonaisvaltaisesti sekä ohjaa asiakasta tai potilasta terveelliseen ravitsemukseen. tunnistaa erilaisten asiakkaiden tai potilaiden ravitsemuksen erityispiirteet, arvioi ja ennakoi muuttuvaa ravitsemustilaa ja toimii ne huomioon ottaen. tunnistaa asiakkaan tai potilaan apuvälineiden tarpeen ja ohjaa apuvälineiden hankinnassa ja käytössä sekä ymmärtää niiden merkityksen toimintakyvyn edistämisessä. huolehtii asiakkaan tai potilaan lähiympäristön puhtaanapidosta, terveellisyydestä, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä sekä ottaa huomioon esteettisyyden. ottaa vastuun työstään ja toimii omahoitajana sekä tukee omaishoitajia ja toimii yhteistyössä heidän kanssaan. Arvioinnin kohde

16 2.Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Sairaanhoito- ja huolenpitotyössä toimiminen erilaisissa toimintaympäristöissä (elintoiminnoista huolehtiminen, eri sairauksien hoitaminen, lääkehoito, hoitotoimenpiteiden ja tutkimusten valmistelu, niissä avustaminen tai niiden suorittaminen, kivun lievittäminen, ravitsemuksesta huolehtiminen, apuvälineiden huomioon ottaminen, puhtaanapidosta huolehtiminen, omahoitajana toimiminen, psykososiaalinen tukeminen, eri sosiaalisissa ongelmissa tukeminen, monikulttuurisuuden huomioon ottaminen, saattohoidon toteuttaminen, työvälineiden ja materiaalien valitseminen) ottaa työssään huomioon psykososiaalisia voimavaroja ja sosiaalisia verkostoja sekä ohjaa häntä hyvinvoinnin edistämisessä työryhmän jäsenenä. tukee asiakasta tai potilasta selviytymään sosiaalisissa ongelmissa (esim. syrjäytyminen, yksinäisyys, kaltoinkohtelu, perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhka ja päihdeongelmat) työryhmän jäsenenä. tunnistaa asiakkaan tai potilaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarpeita ja ohjaa häntä perustason palvelujen käyttöön. tunnistaa työryhmän tukemana asiakkaan tai potilaan mielenterveydellisiä ongelmia tai päihteiden käytön sekä tiedottaa niistä moniammatillisessa työryhmässä. ohjaa asiakasta tai potilasta hyödyntämään psykososiaalisia voimavarojaan ja sosiaalisia verkostojaan hyvinvoinnin edistämisessä. tukee asiakasta tai potilasta ja hänen lähei-siään selviytymään sosiaalisissa ongelmissa sekä puuttuu niihin mahdollisimman varhain työryhmän jäsenenä. tunnistaa asiakkaan tai potilaan sosiaalija terveydenhuollon palvelujen tarpeita ja ohjaa häntä tarpeenmukaisten palvelujen käyttöön. tunnistaa asiakkaan tai potilaan tai tämän lä-heisen mielenterveydellisiä ongelmia tai päihteiden käytön ja tukee heitä ehkäisemään ja vähentämään niiden haittoja sekä tiedottaa niistä moniammatillisessa työryhmässä. ohjaa asiantuntevasti asiakasta tai potilasta hyödyntämään psykososiaalisia voimavarojaan ja sosiaalisia verkostojaan hyvinvoinnin edistämisessä sekä tuntee perhekeskeisen työskentelyn perusteet. tukee asiakasta tai potilasta ja hänen läheisiään selviytymään sosiaalisissa ongelmissa sekä puuttuu niihin mahdollisimman varhain. Pyrkii toiminnallaan ennaltaehkäisemään sosiaalisten ongelmien syntymistä sekä ohjaa asiakasta tai potilasta käyttämään asiantuntija-apua. tunnistaa asiakkaan tai potilaan sosiaalija terveydenhuollon palvelujen tarpeita ja neuvoo häntä erilaisten vaihtoehtoisten palvelujen käytössä. tunnistaa asiakkaan tai potilaan tai tämän lä-heisen mielenterveydellisisä ongelmia tai päihteiden käytön ja tukee heitä ehkäisemään ja vähentämään niiden haittoja sekä tarvittaessa ohjaa heitä hakemaan apua.

17 työskentelee työryhmän jäsenenä eri kulttuureista tulevien asiakkaiden tai potilaiden kanssa. ottaa työskentelyssään huomioon eri kulttuureista tulevien asiakkaiden tai potilaiden tarpeita. ottaa työskentelyssään kokonaisvaltaisesti huomioon eri kulttuureista tulevien asiakkaiden tai potilaiden tarpeet. Arvioinnin kohde 2.Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Sairaanhoito- ja huolenpitotyössä toimiminen erilaisissa toimintaympäristöissä (elintoiminnoista huolehtiminen, eri sairauksien hoitaminen, lääkehoito, hoitotoimenpiteiden ja tutkimusten valmistelu, niissä avustaminen tai niiden suorittaminen, kivun lievittäminen, ravitsemuksesta huolehtiminen, apuvälineiden huomioon ottaminen, puhtaanapidosta huolehtiminen, omahoitajana toimiminen, psykososiaalinen tukeminen, eri sosiaalisissa ongelmissa tukeminen, monikulttuurisuuden huomioon ottaminen, saattohoidon toteuttaminen, työvälineiden ja materiaalien valitseminen) työskentelee työryhmän tukemana saattohoidon periaatteiden mukaisesti ja tukee kuolevan ihmisen läheisiä surutyössä. valitsee työryhmän jäsenenä työvälineet, materiaalit ja kulutustarvikkeet kestävän kehityksen periaatteiden ja toimintaympäristön mahdollisuuksien mukaisesti ja käyttää ohjeiden mukaan työvälineitä ja materiaaleja. työskentelee saattohoidon periaatteiden mukaisesti ja tukee kuolevan ihmisen läheisiä surutyössä. valitsee tutuissa tilanteissa työvälineet, materiaalit ja kulutustarvikkeet kestävän kehityksen periaatteiden ja toimintaympäristön mahdollisuuksien mukaisesti ja käyttää työvälineitä ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. työskentelee saattohoidon periaatteiden mukaisesti ja tukee ammatillisesti kuolevan ihmisen läheisiä surutyössä. valitsee työvälineet, materiaalit ja kulutustarvikkeet kestävän kehityksen periaatteiden ja toimintaympäristön mahdollisuuksien mukaisesti ja käyttää työvälineitä ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti.

18 Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Sairaanhoitoa ja huolenpitotyötä koskevan tiedon hyödyntää työssään tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, elimistön rakenteesta ja toiminnasta, elintoiminnoista, sairauksista, sosiaaliteknologiasta ja sosiaalisista ongelmista. hyödyntää työssään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä ja palvelujen tuottajista sekä toimeentuloturvan etuuksista. noudattaa kestävän kehityksen ja taloudellisuuden periaatteita työvälineiden ja materiaalien valinnassa. ottaa työssään huomioon erityisruokavaliot. toimintaansa tiedoilla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, elimistön rakenteesta ja toiminnasta, elintoiminnoista, sairauksista, sosiaaliteknologiasta ja sosiaalisista ongelmista. toimintaansa tiedoilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä ja palvelujen tuottajista sekä toimeentuloturvasta. asiakas- ja potilaslähtöisesti valitsemansa työvälineet ja materiaalit sekä noudattaa kestävän kehityksen ja taloudellisuuden periaatteita. toimintaansa tiedoilla erityisruokavalioista. monipuolisesti toimintaansa tiedoilla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, elimistön rakenteesta ja toiminnasta, elintoiminnoista, sairauksista, sosiaaliteknologiasta ja sosiaalisista ongelmista sekä hankkii aktiivisesti lisätietoa. monipuolisesti toimintaansa tiedoilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä ja palvelujen tuottajista sekä toimeentuloturvasta. monipuolisesti sekä asiakas- ja potilaslähtöisesti valitsemansa työvälineet ja materiaalit. Noudattaa kestävän kehityksen ja taloudellisuuden periaatteita. monipuolisesti toimintaansa tiedoilla erityisruokavalioista. Lääkehoitoa koskevan tiedon osoittaa lääkehoidon eri tehtävissä tietonsa sairauksista, lääkeaineryhmistä, lääkemuodoista, lääkkeenantotavoista, lääkeiden väärinkäytöstä sekä lääkehoitoa ohjaavista säädöksistä. toimintaansa lääkehoidon eri tehtävissä tiedolla sairauksista, lääkeaineryhmistä, lääkemuodoista, lääkkeenantotavoista, lääkkeiden väärinkäytöstä sekä monipuolisesti toimintaansa lääkehoidon eri tehtävissä tiedolla sairauksista, lääkeaineryhmistä, lääkemuodoista, lääkkeen antotavoista, lääkkeiden

19 lääkehoitoa ohjaavista säädöksistä. väärinkäytöstä sekä lääkehoitoa ohjaavista säädöksistä. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Monikultturisuutta koskevan tiedon Saattohoitoa koskevan tiedon Työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta koskevan tiedon Yrittäjyyttä ja osaamisen tuotteistamista koskevan tiedon Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon suomenkielisillä ottaa työssään huomioon eri kulttuurien ja uskontojen vaikutukset sairaanhoitoon ja huolenpitoon. ottaa työssään huomioon saattohoidon periaatteet. osoittaa työssään tietonsa lähihoitajan työhön liittyvistä työehtosopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadinnasta. hyödyntää ohjattuna työssään tietoa hoivaja hoitoalan yrittäjyydestä, osaamisen tuotteistamisesta ja sisäisen yrittäjyyden merkityksestä. palvelee asiakkaita tai potilaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla toimintaansa tiedolla eri kulttuurien ja uskontojen vaikutuksista sairaanhoitoon ja huolenpitoon. toimintaansa tiedolla saattohoidon periaatteista. toimintaansa lähihoitajan työtä määrittelevillä työehtosopimuksen oikeuksilla ja velvollisuuksilla. Osoittaa työssään tietonsa työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadinnasta. hyödyntää työssään tietoa hoiva- ja hoitoalan yrittäjyydestä, osaamisensa tuotteistamisesta ja toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. palvelee asiakkaita tai potilaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. monipuolisesti toimintaansa tiedolla eri kulttuurien ja uskontojen vaikutuksista sairaanhoitoon ja huolenpitoon. monipuolisesti toimintaansa tiedolla saattohoidon periaatteista. monipuolisesti toimintaansa lähihoitajan työtä määrittelevillä työehtosopimuksen oikeuksilla ja velvollisuuksilla. Osoittaa työssään tietonsa työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadinnasta. hyödyntää monipuolisesti työssään tietoa hoivaja hoitoalan yrittäjyydestä ja osaamisensa tuotteistamisesta ja toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. palvelee asiakkaita tai potilaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä

20 kielellä. vieraalla kielellä. Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon ruotsinkielisillä palvelee asiakkaita tai potilaita ruotsin ja suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita tai potilaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita tai potilaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon vieraskielisessä koulutuksessa hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteessa yhdellä muulla kielellä. hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä. hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. palvelee asiakkaita tai potilaita suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimsen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan. ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan. Pyytää tarvittaessa ohjausta. hankkii, jäsentää ja arvioi tietoa sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa työtilanteissa, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan. Antaa palautetta esittäen rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja ja pyytää ohjausta tarvittaessa.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014 2 3 Sisällys 1.

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot