SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta Sivistystoimen lautakunta 4 2 Tavoitteet ja tulokset 5 3 Opiskelijat ja asiakkaat Opiskelijat (kerran laskettuna) Tilauskoulutuksen asiakkaat 6 4 Kurssitilastot 6 5 Luennot ja luentosarjat Ikäihmisten yliopisto Luentosarja Luennot 7 6 Projektit ja kehittämishankkeet Vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittämishanke Tietoyhteiskuntahankkeet Kansalaisopinnot AlueKAVERI Rekku rekrytoidaan kursseille Noste Etelä-Pirkanmaa Kansainvälinen toiminta 11 7 Esitykset, näyttelyt, julkaisut ja muu toiminta Esitykset Näyttelyt Muu toiminta 14 8 Henkilöstö Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö Päätoimiset opettajat Tuntiopettajat Henkilöstökoulutus Henkilöstön muu toiminta Tyhy-toiminta 25 9 Toimipaikat 25 Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

3 2 Rehtorin katsaus Keväällä 2007 valmistui Koulutuksen arviointineuvoston toisen vaiheen arviointiraportti vapaasta sivistystyöstä. Raportissa selvitettiin erityisesti sitä, miten vapaata sivistystyötä koskevat ns. suuntaviivaopinnot on otettu vastaan alan oppilaitoksissa. Suuntaviivaopintojen avulla valtionhallinto on halunnut ohjata vapaan sivistystyön oppilaitoksia koulutuspoliittisesti tärkeiksi koettujen opintojen järjestämiseen. Tällaisia tärkeitä asioita ovat olleet: 1) maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan integroitavat opinnot 2) kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot 3) tietoyhteiskunnan perusvalmiuksien parantaminen 4) terveyttä edistävät opinnot. Esimerkiksi Opetushallituksen kokeilumäärärahat on viime vuosina suunnattu näiden suuntaviivojen mukaisesti. Selvityksen tulokset osoittivat, että suhtautuminen suuntaviivaopintoihin vaihteli suuresti oppilaitosten keskuudessa. Osa oppilaitoksista oli ottanut suuntaviivaopinnot innolla vastaan. Niiden mielestä ne sopivat hyvin oppilaitosten profiiliin ja auttoivat toiminnan kehittämisessä. Osa oppilaitoksista ei reagoinut mitenkään suuntaviivaopintoihin. Ja osa piti niitä suorastaan haitallisina omalle toiminnalleen, koska niiden on katsottu rajoittavan oppilaitosten itsenäisyyttä. Myös Kuntaliitto on vastustanut suuntaviivaopintoja kunnallisen itsehallintoon vedoten. Raportti herätti vilkasta keskustelua vapaan sivistystyön toimijoiden keskuudessa. Valkeakoski-opisto kuuluu niiden oppilaitosten ryhmään, joka on suhtautunut myönteisesti suuntaviivaopintoihin. Valtio luopui suuntaviivaopinnoista vuoden 2008 budjetissa. Syksyllä 2007 opetusministeriö jakoi kansalaisopistojen toisen kierroksen laatupalkinnot. Kansalaisopistojen ylläpitäjät voivat saada laatupalkinnon tunnustuksena toiminnan ja tulosten laadusta, niiden jatkuvasta kehittämisestä sekä esimerkillisestä työstä vapaan sivistystyön edistämiseksi. Vuoden 2007 kilpailuteemana oli kielikoulutuksen kehittäminen. Valkeakoski-opisto oli yksi kolmesta palkitusta opistosta. Perusteluissa todetaan mm. Valkeakoski-opisto aloitti järjestelmällisen laadun kehittämistyön jo luvulla. Opisto on osallistunut lukuisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin kansalaisopistotoiminnan laatuhankkeisiin. Opiston koordinoimien hankkeiden tuloksia on levitetty laajalti muiden kansalaisopistojen käyttöön. Laadun kehittämisen kärkenä on ollut kielikoulutuksen suunnittelu- ja arviointijärjestelmä. Valkeakoski-opistolla on erinomaiset asiakas- ja työtyytyväisyystulokset. Opiston vahvuuksia ovat niin ikään opiskelijahuoltoa tukevat pedagogiset ratkaisut, laatutyön systemaattisuus sekä uusien innovatiivisten suunnittelu- ja arviointityökalujen käyttöön ottaminen. Palkintosumma oli euroa. Muut palkitut opistot olivat Helsingin aikuisopisto ja Vanajaveden opisto, joista jälkimmäinen osallistui usean vuoden ajan Valkeakoski-opiston koordinoimaan laatuhankkeeseen. Myös opiston tekstiilityönopettaja Maarit Humalajärvi sai tunnustusta ansiokkaasta toiminnastaan tekstiilityön opetuksen hyväksi, kun Wetterhof valitsi hänet vuoden Fredrikaksi. Vuoden 2007 opistomme osallistui lukuisiin kehittämishankkeisiin. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita mm. työhyvinvoinnin kehittämishanke, jota varten koulutussuunnittelija Marika Saarela ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru hankkivat työhyvinvointivalmentajan koulutuksen, ja osaamiskartoitushanke. Molemmat hankkeet toimivat Etelä-Pirkanmaan kuntien pilottihankkeina, joiden tuloksia on tarkoitus hyödyntää kunnissa laajemminkin. Opiston hankkeita on kuvattu tarkemmin luvussa 6.

4 3 Opiston henkilökunnassa tapahtui vuoden 2007 alussa kaksi tärkeää muutosta. Opiston pitkäaikainen tanssi- ja näyttämöaineiden opettaja Hilkka Taivio jäi eläkkeelle kevätlukukauden jälkeen. Tämä toimi muutettiin ilmaisutaidon opettajan toimeksi ja siihen valittiin alkaen teatteritaiteen maisteri Annina Ärölä, joka oli aikaisemmin toiminut teatteri-ilmaisukoulun tuntiopettajana. Toinen tärkeä muutos oli se, että toimistovirkailija Essi Järvinen siirtyi kokoaikaisesti opiston palvelukseen lukien. Valkeakoski-opisto valitsi vuoden 2007 aikuisopiskelijaksi Elena Elistrovan, joka saapui Venäjältä Suomeen 2005 täysin ummikkona. Keväällä 2007 hän suoritti suomen kielen yleisen kielitutkinnon. Juha Sihvonen rehtori Fredrika rehtorin kukitettavana. Fredrika Wetterhoff -säätiö ja muotoilun koulutuskeskus Wetterhoff valitsivat tekstiilityön opettaja Maarit Humalajärven vuoden 2007 Fredrikaksi. Vuoden 2007 kansalaisopistojen laatupalkintokilpailun voittajaopistojen edustajat Opetusministeriössä.

5 1 ORGANISAATIO JA HALLINTO 1.1 Valkeakoski-opisto on osa sivistystoimen keskusta 4 Valkeakoski-opistoon kuuluva työväenopisto tukee elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Työväenopisto tarjoaa paikallisten sivistystarpeiden pohjalta mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja jatko-opintovalmiuksien kehittämiselle. Balettikoulu antaa lapsille ja nuorille tanssin taiteen perusopetusta, käsityökoulu antaa lapsille ja nuorille käsityön taiteen perusopetusta, teatteri-ilmaisun koulu antaa lapsille ja nuorille teatteri-ilmaisun taiteen perusopetusta, sanataidekoulu antaa lapsille ja nuorille sanataiteen perusopetusta. Tilauskoulutuksena järjestetään henkilöstökoulutusta, työvoimakoulutusta ja omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta. 1.2 Sivistystoimen lautakunta Valkeakosken kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan Valkeakoski-opiston toimialaan kuuluvista asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Anna-Liisa Anolin (pj) Pia Hänninen Seppo Kukkamäki (vpj) Kalle Ohma Pauli Korpela Hannu Korpela Sinikka Grip Hannele Lehtonen Kari Rydman Mikko Dahl Henry Rantaniemi Tapio Innala Leila Jussila Maija Vaittinen Hilkka Hemminki Marjatta Kukkamäki Marju Lemola Kaarina Silvennoinen Kaupunginhallituksen edustajana sivistystoimen lautakunnassa on ollut Marja Heikkinen ja nuorisoedustajana Emilia Eskelinen. Sivistystoimen lautakunnan tärkeimmät Valkeakoski-opistoa koskevat päätökset sivistystoimen käyttösuunnitelmat vuodelle tanssi- ja näyttämöaineiden opettajan toimen muuttaminen ilmaisutaidon opettajan toimeksi sivistystoimen keskuksen tilinpäätös vuodelta taiteen perusopetuksen vapaaoppilaspaikkojen uudet valintakriteerit Valkeakoski-opiston toimintakertomus vuodelta Valkeakoski-opiston alustava opetussuunnitelma lukuvuodelle sivistystoimen maksut ja taksat sivistystoimen keskuksen vuokrat Valkeakoski-opiston laskujen hyväksyminen - lausunto Myllysaaren alueen rakennusten hankesuunnitelmasta sivistystoimen keskuksen talousarvioesitys vuodelle 2008 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2009 ja taiteen perusopetuksen vapaaoppilaspaikat lukuvuodelle

6 5 2 TAVOITTEET JA TULOKSET Tunnusluvut TA 2007 TP 2007 Vaikuttavuus 1. Asiakastyytyväisyys 2. Opiskelijamäärä 3. Kurssilaisten määrä - vaos-opetus - tilauskoulutus Koulutuspalvelut 4. Kurssien yleisarvosana 5. Oppituntien määrä - vaos-opetus - tilauskoulutus Osaaminen ja henkilöstö 6. Työtyytyväisyys Resurssit ja talous 7. Oppituntien hinta - vaos-opetus - tilauskoulutus 4, opiskelijaa 6500 kurssilaista 1800 kurssilaista 4, oppituntia 1800 oppituntia 4,0 115 euroa 100 euroa 4, opiskelijaa 5004 kurssilaista 2325 kurssilaista 4, oppituntia 3010 oppituntia 4,3 112 euroa 70 euroa Vaos-opetus = valtionosuuteen oikeuttavaa opetusta Määrärahat TA 2007 TP 2007 Vaos-opetuksen menot Tilauskoulutuksen menot Menot yhteensä Vaos-opetuksen tulot Tilauskoulutuksen tulot Tulot yhteensä Vaos-opetuksen netto Tilauskoulutuksen netto Netto yhteensä OPISKELIJAT JA ASIAKKAAT Opiskelijat (kerran laskettuna) - miehet naiset 2611 Yhteensä 3502 Valkeakoski-opistossa oli vuonna 2007 opiskelijoita yhteensä 3 502, joista miehiä oli 891 (25,44 %) ja naisia (74,56 %).

7 6 Tilauskoulutuksen asiakkaat Vuonna 2007 Valkeakoski-opistosta tilasivat koulutusta seuraavat yritykset ja yhteisöt: Akaan kaupunki Etelä-Pirkanmaan kotihoidon kehittämishanke Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Pirkanmaan työvoimatoimisto Fläkt Woods Oy Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Kylmäkosken kunta Liha-Saarioinen Oy Lotilan teollisuusoppilaitos PK-Tilintarkastajat Oy SAK:n paikallisjärjestön naiset Teollisuuden Oppimispaikka UPM-Kymmene Oyj / työterveys Urjalan kunta Valkeakosken Ammattiopisto Valkeakosken Energia Oy Valkeakosken Onnistuvat Opit hanke Valkeakosken kaupunki WM-data Yhtyneiden Urisevat Ukot 4 KURSSITILASTOT Koulutusalatilasto koulutustyypeittäin vuonna 2007 tunnit yhteensä Yleissivistävä koulutus 41 Humanistinen ja kasvatusala Suomi 104 Ruotsi 50 Englanti 1410 Saksa 114 Ranska 200 Venäjä 377 Espanja 208 Italia 194 Muut kielet 444 Historia ja arkeologia 96 Opetus- ja kasvatustyö ja psykologia 175 Muu koulutus 22 Kulttuuriala Käden taidot 4471 Viestintä- ja informaatioala 127 Kirjallisuus 232 Teatteri ja tanssi 2791 Musiikki 360 Kuvataide 812 Yhteiskunnalliset aineet, liiketalous ja hallinnon ala Muu hallinnon alan koulutus 87 Sosiaalitieteet 4 Oikeuskäytäntö ja oikeustieteet 21 Muu koulutus 212 Luonnontieteiden ala Tietokoneen ajokorttikoulutus 128 Muu tietotekniikan hyväksikäyttö 669 Tekniikan ja liikenteen ala Sähkö- ja automaatiotekniikka 2 Vesiliikenne 40 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Terveysala 111 Liikunta ja urheilu 468 Muu koulutus 81 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Ravitsemisala sekä ruoan valmistus 494 Muu koulutus Muu koulutus 2306 Yhteensä 16851

8 7 Tunnit ja kurssilaiset koulutustyypin mukaan tunnit miehiä naisia kurssil. yht. Yleissivistävä aikuiskoulutus Avoin yliopisto Työnantajan tilaamat kurssit Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Taiteen perusopetus Kaikki yhteensä LUENNOT JA LUENTOSARJAT 5.1. Ikäihmisten yliopisto Muslimit ja islamin maailmankuva professori Heikki Palva, osallistujia Miten voin suojata sydäntä ja aivoja? neurologian ja sisätautien erikoislääkäri LT Maire Rantala, osallistujia Tuhansien tarinoiden maa, kertomuksia ja kuvia Kiinasta Marjatta Ventonen, osallistujia Juuso Walden ja nykyaika FM Toivo Nordberg, osallistujia Tutkimusretki tuntemattomaan Väinö Linnaan professori (emer) Yrjö Varpio, osallistujia Uusinta tietoa geeniteknologiasta professori Tapio Visakorpi, osallistujia Ikään liittyvä näön huononeminen professori (emer) Lotta Salminen, osallistujia Kari Suomalainen taiteilijana museonjohtaja Pälvi Myllylä, osallistujia Luentosarja Yhteistyössä Valkeakosken diabetesyhdistyksen kanssa: Diabeetikko sairaana kotona tai sairaalassa opetushoitaja Maija Ojala, Diabeteskeskus, osallistujia Liikunta, ravinto ja hyvinvointi LKT, dosentti Katriina Kukkonen-Harjula, osallistujia Painonhallinta lääket.lis. Anitta Korpio, osallistujia Luennot 2.2. Shiatsu shiatsu- ja akupainallusterapeutti Niina Jokinen, osallistujia Mitkä ihmeen funktionaaliset elintarvikkeet? kotitalousopettaja Heli Koivulahti, osallistujia 22

9 Värin salaisuus tekstiilitaiteilija Maija Arela, osallistujia Kaukopartio-osasto Hartikaisen toiminta jatkosodassa prikaatikenraali Antti Numminen, osallistujia Suomisen perhe mediamaailmassa teatterinjohtaja Kati Sirén, osallistujia Raising bilingual children a mother s perspective kielikouluttaja Johanna Garant, osallistujia Digi -tv tutuksi Emma Luttinen, osallistujia Netti tappaa? Kevyt kahvituntikeskustelu mediasta ja internetistä Riitta Marstola, osallistujia Sääksen suojelu ja tutkimustyö Sääksisäätiön asiamies Juhani Koivu, osallistujia Nouse, riennä suomen kieli rehtori Juhani Kivelä, osallistujia Agricola iltapäivä. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Sääksmäen seurakunnan kanssa. osallistujia 54 Mikael Agricola uskonpuhdistajana professori Simo Heininen Mikael Agricolan kieli ja teokset tutkija Heidi Merimaa 6.9. Ruoka-aineallergisille ja keliaakikoille soveltuvat elintarvikkeet ja niiden saatavuus projektipäällikkö Aulikki Vuorinen Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ja tuoteasiantuntija Marjo Jokinen Suomen Keliakialiitto, osallistujia Millä eväin eläkkeelle? tiedottaja Lea Ala-Mononen, Kela, osallistujia Turvallisesti talviliikenteeseen komisario evp. Kauko Heikkilä, osallistujia Huonokuuloisuus ja apuvälineet kurssisihteeri Krista Heiniö, Kuulonhuoltoliitto, osallistujia Kodin sisustus sisustusarkkitehti, tekstiilitaiteilija Riitta Mäkinen, osallistujia Taideluento taiteilijat Elina Brotherus ja Lauri Astala, osallistujia Liikunta, ravinto ja hyvinvointi LKT, dosentti Katriina Kukkonen-Harjula, osallistujia Documenta taideaineiden opettaja Timo Pajunen, osallistujia 43 Taideaineiden opettaja Timo Pajunen vei ryhmänsä kesällä 2007 tutustumaan Documenta XII näyttelyyn Kasselissa. Matkan varrella pysähdyttiin innoittumaan kurssin teeman mukaisesti maisemasta käsitteeksi.

10 9 6 PROJEKTIT JA KEHITTÄMISHANKKEET 6.1 Vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittämishanke ESOP ESOP hankkeessa on opetushallituksen tukemana kehitetty verkko-opetusta vuodesta 2002 lähtien. ESOP - hankkeen tavoitteena on yhteisten verkkoavusteisten kurssien suunnittelun lisäksi vakiinnuttaa vapaan sivistystyön yhteistä verkko-opetuksen toimintamallia, kouluttaa verkko-oppimisen tuki-henkilöitä ja parantaa opettajien verkkotyöskentelytaitoja. Hanke toimii myös valtakunnallisena vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittäjänä. Vuonna 2007 ESOPISTA ETEENPÄIN hankkeen erityistavoitteena on kehittää oppimisympäristöjä esteettömämpään ja saavutettavampaan suuntaan. Hankkeessa ovat mukana koordinaattori Vanajaveden Opisto sekä partnerit Espoon kaupungin työväenopisto, Forssan aikuisopisto, Hausjärven ja Heinolan kansalaisopisto, Hiiden Opisto, Hyvinkään kansalaisopisto, Järvenpään työväenopisto, Lopen opisto, Riihimäen kansalaisopisto, Valkeakoski-opisto ja Hämeen kesäyliopisto. Tarkempia tietoja ESOP - hankkeesta löytyy verkko-osoitteessa 6.2 Tietoyhteiskuntahankkeet Verneri - Vertaiset verkossa Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoituksen avulla toteutettiin syksyllä 2007 verkkoavusteinen kurssi, jolla vahvistettiin vertaisohjaajien tietotekniikka ja ohjaustaitoja. Kurssille osallistui 11 vertaisohjaajaa. 6.3 Kansalaisopinnot Kontaktia kansalaisuuteen kevät 2007 Opetushallituksen tukema Kontaktia kansalaisuuteen projekti alkoi syksyllä 2006 ja päättyi keväällä Projekti sisälsi Kontaktia kansalaisuuteen opintoryhmän sekä Ajassa kiinni-ryhmän Tohkan palvelutalossa. Projektin vastuuhenkilönä oli yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru. Kohderyhmään kuuluivat kaikki, joilla oli aikaa ja kiinnostusta osallistua aktiivisena kansalaisena. Erityisesti hankkeeseen haettiin työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä ja sellaisia ryhmiä, jotka ovat aliedustettuina kansalaisopiston opiskelijoina. Voi hyvin ja vaikuta syksy 2007 Projektin tarkoituksena on lisätä osallistujien tietoja kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä selkiyttää oman valinnan merkitystä hyvän elämänlaadun tuottajana Tietämys terveellisistä elintavoista päivittyy ja osallistujat saavat valmiuksia tehdä oman hyvinvointinsa eteen työtä. Opinnot sopivat kaikille, joilla on aikaa ja kiinnostusta kehittää itseään. Projekti jatkuu kevätlukukaudella 2008.

11 AlueKAVERI Valkeakoski-opisto on mukana AlueKAVERI hankkeessa, joka on kansalaisopistojen ja avointen yliopistojen yhteistyön kehittämishanke Tarkoituksena on kehittää yhteistyökäytäntöjä muuttuneen toimintaympäristön mukaisesti. Lisäksi hankkeessa vakiinnutetaan kansalais-opistojen verkostotoimintaa, varmistetaan alueellisen oppitarjonnan saatavuus sekä levitetään uusia toimintatapoja ja malleja hankkeen loppuvaiheessa valtakunnallisesti. Hankkeeseen osallistuvat kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry, 33 kansalais- ja työväenopistoa sekä kolme avointa yliopistoa: Tampere, Turku ja Helsinki. Hanketta rahoittaa opetusministeriö. 6.5 Rekku rekrytoidaan kurssille Valkeakoski-opisto toimi koordinointiopistona 7 opiston (Forssan aikuisopisto, Jokiläänin kansalaisopisto, Järvenpään työväenopisto, Mäntsälän kansalaisopisto, Parkanon kansalaisopisto, Valkeakoski-opisto ja Vanajaveden opisto) yhteisessä Rekku rekrytoidaan kursseille hankkeessa. Tavoitteena oli lisätä opistoissa aliedustettuina oleviin kansalaisryhmiin kuuluvien opiskelijoiden määrää. Erityisesti haluttiin päivittää opistojen toimijoiden osaamista markkinoinnissa ja viestinnässä sekä tietämystä siitä, miten kurssitarjontaa kehittämällä saadaan aliedustettuja opiskelijoiksi. Kussakin yhteistyöopistossa oli lisäksi omat toiminnalliset tavoitteet. Lähtöajatuksena oli kokemusten ja käytänteiden vertailu ja toisilta oppiminen. Hankkeelle saatiin Opetushallituksen kokeilu- ja kehittämisavustus. Hankkeen aikana selvitettiin opiskelijarekisteristä tarkkaan aliedustetut kansalaisryhmät. Valkeakoskiopiston aliedustettuja ovat nuoret aikuiset ja kaikenikäiset miehet. Vuoden aikana toteutettiin kohderyhmille suunnattuja kursseja, joita markkinoitiin erillisesitteillä. Päätettiin opiston markkinointiviestinnän painopistealueet lv ja ryhdyttiin seuraamaan päiväkirjatasolla uusien opiskelijoiden virtaa. Markkinointiviestinnän painopistealueet laaditaan lukuvuosittain. Asetimme tavoitteeksi jatkossa saada vuosittain 5 % uusia opiskelijoita. Määrälliset tavoitteet saavutettiin. Nuorten aikuisten määrä vahvistui, mutta miehet säilyivät edelleen haasteena. Tulemme jatkossakin kohdistamaan aliedustetuille räätälöityjä kursseja. REKKU työseminaarissa yhteistyöopistot julkistivat lopulliset kokeilutulokset ja vaihdettiin hyviä käytäntöjä. Rekku hankeessa suunniteltiin kursseja opistossa aliedustettuna oleville opiskelijaryhmille. Nuoret maalasivat mm. Urbaanitaidetta -kurssilla ja miehet rakensivat savusaunaa.

12 Noste Etelä-Pirkanmaa Valkeakoski-opisto on mukana Noste Etelä-Pirkanmaa -koulutushankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden vuotiaiden työelämässä pysymistä ja urakehitystä. Hanke on kestoltaan viisivuotinen ( ). Hanketta toteutetaan seutukunnallisesti. Rehtori Juha Sihvonen kuuluu hankkeen ohjausryhmään. 6.7 Kansainvälinen toiminta Vuonna 2007 opistossa tehtiin periaatepäätös kansainvälisiin EU-rahoitteisiin hankkeisiin osallistumisesta. Toimintaa suunnittelemaan ja koordinoimaan perustettiin työryhmä. Työryhmän jäsenistä kielikouluttaja Johanna Garant ja tietotekniikan opettaja Reeta Tenhola osallistuivat joulukuussa EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvan Grundtvig-oppimiskumppanuus-hankkeen valmistelevaan kokoukseen Rovigossa, Italiassa. Mahdolliset hankkeet käynnistyvät syksyllä Opiston opettajat ovat myös vieneet opiskelijaryhmiä opintomatkoille ulkomaille. Vuonna 2007 taideaineiden opettaja Timo Pajunen matkusti ryhmänsä kanssa Documenta-näyttelyyn Saksaan. Useiden eurooppalaisten partnereiden kanssa suunnitellaan hanketta, jonka puitteissa partnerioppilaitosten opettajia koulutetaan verkkopedagogiikkaan, ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia verkko-oppimiseen kansainvälisessä oppimisympäristössä.

13 12 7 ESITYKSET, NÄYTTELYT, JULKAISUT JA MUU TOIMINTA 7.1 Esitykset Työväenopisto Itämaisen tanssin jatkoryhmän esiintyminen (12 henkeä) Mihrimah ry:n kevätnäytöksessä, Tampere, Sampolan Sali, yleisöä n Tanssin Juhla, Valkeakoski-opiston tanssitapahtuma Valkeakosken kaupunginteatterissa. Valkeakoski-opiston ja balettikoulun ryhmien ohella juhlassa esiintyivät Haka Gym ry., Valkeakosken Koskenpojat, Zeal Crew, El Cuervo, Sanni Tirri, Hanna Heikkinen ja Jukka Kontusalmi. Yleisöä 240, esiintyjiä Harmonikkapiirin esiintyminen Kivennapa päivillä. Ohjaus Yrjö Tikka Opiston kansantanssiryhmän esiintymismatkan Unkariin. Ryhmä esiintyi Debrecenin kaupungissa kukkaiskarnevaalin kulkueessa ja pääjuhlassa yhteensä 27 kertaa. Esityksiä seurasi yli puoli miljoonaa katsojaa ja ne esitettiin Unkarin televisiossa suorana lähetyksenä ja uusintalähetyksenä. Lisäksi ryhmä konsertoi kolmessa lähikaupungissa kansallisen juhlapäivän (20.8.) tilaisuuksissa. Matkaan osallistui 25 henkilöä Itämaisen tanssin jatkoryhmä (9 henkeä) ja Sari-Anne Ahvonen: Suo, kuokka - ja kebab! Itämaista tanssia ja sketsejä (Heli Mustonen ja Joni Jokinen). Valkeakosken kaupunginteatteri, yleisöä n Runokooste Naisstoori Tampereen runoviikkojen avajaispäivänä Sumelius klubilla. Ohjaajana Minna Kangas. Työväenopiston sekakuoron esiintymiset ja konsertit, kuoronjohtaja Ülle Valjakka 1.4. Kohtaamisia ja eroja naiskuoron esiintyminen yhdessä lausuntapiiriläisten kanssa, Valkeakosken kaupunginteatterissa 1.5. Sekakuoron esiintyminen Koiton aukiolla vappujuhlassa 1.5. Perinteinen kuorojen Vappukonsertti Valkeakosken kaupunginteatterissa Ton i norden -pohjoismaiset laulujuhlat Vaasassa. Naiskuoron esiintyminen Naiskuoro Työväen Musiikkitapahtuman juhlateltassa "Lehti puusta variseepi"- yhteislaulutilaisuus Sorrilan koululla. Säestys Irja Hakala Sekakuoron esiintyminen Suomi-Kiina-ystävyystoiminnan 10-vuotisjuhlassa Päivölässä Kuorojen "Jo syttyy valot tuhannet" joulukonsertti Kappelikirkossa Sekakuoron esiintyminen Suomen 90-vuotisjuhlassa Apian liikuntahallissa. Balettikoulu Esiintyminen Hilkka Taivion läksiäisjuhlassa Kevätnäytökset Valkeakosken kaupunginteatterissa, yleisöä n. 420 Teatteri-ilmaisun koulu Mitä kuuluu Suomisen perhe? - Ihmisiä mediamaailmassa Oppilasteatterin (yli 15 v.) MA 1, Särmä -ryhmän esitys yhdessä kaupunginteatterin harrastajien kanssa, Valkeakosken kaupunginteatteri. Kirj. Jarkko Suhonen, ohj. Kati Sirén. Esityksiä yht. 20.

14 Hukassa on hyvä paikka Nuorisoteatteri (12-15v.) KE 1 esitti Kari Hotakaisen näytelmän Valkeakosken kaupunginteatterissa yhdessä kaupunginteatterin harrastajien kanssa. Ohj. Harri Helminen. Muut esitykset 6.3. ja 7.3. Näytelmä esitettiin Valkeakosken 6-luokkalaisille ja avoimena esityksenä. Yhteistyötä tehtiin maskeerauksen osalta Satakunnan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kanssa ja lavastuksen osalta Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kanssa. Katsojia n Pikku Pietarin piha Oppilasteatterin (yli 15v.) TI 2 Lavattomat -ryhmä esitti Aapelin näytelmän Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Ohj. Annina Ärölä. Muut esitykset 24.3., 25.3., ja Katsojia Latvotut Nuorisoteatteri (12-15v.) KE 1 esitti kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Ohj. Harri Helminen. Esitys videoitiin Teatteriturnajaiset, teatteri-ilmaisun koulun kevätjuhla, Valkeakosken kaupunginteatterissa. Osallistujia n Kolme Iloista Rosvoa (2 es.) nuorisoteatteriryhmä (12-15v.) KE 1ja teatteritaiteen perusteet (12-14v.) TO 1 yhdessä kaupunginteatterin harrastajien kanssa esitti Thornbjorn Egnerin lastennäytelmän Valkeakosken kaupunginteatterissa. Ohjaus Harri Helminen. Näytelmä esitettiin päiväkotien 4-vuotiaille ja avoimena esityksenä. Näytelmä oli yhteistyöprojekti päiväkotien kanssa. Katsojia n Home Oppilasteatteri Pelottomat ryhmä (15-17v.) TI 1 esitti Olli Kyllösen näytelmän Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä Ohj. Annina Ärölä. Katsojia Improvisaatiota Aknessa. Harri Helmisen oppilaat Sininen naurulokki Lukudraamaa Valkeakosken kirjastossa KE 1 ryhmä. Ohj. Minna Kangas Improvisaatiota opiston henkilökunnan pikkujouluissa. Harri Helmisen oppilaat. Oppilasteatteri esitti Valkeakosken kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä Aapelin näytelmän Pikku Pietarin piha.

15 Näyttelyt Osaamiskartoitus, opiston kuvataide- ja kädentaitoryhmien näyttely, kävijöitä Pellavapäässä kudottuja kodintekstiilejä, kävijöitä Kudottu kevät näyttely Lumikorvessa, kävijöitä Käsityökoulun kevätnäyttely Alas koskea!, kävijöitä Väriherkkuja luonnosta -näyttely, tekstiilityöryhmien kasvivärjättyjä ja maalattuja töitä, kävijöitä Walkiakoski paikallishistoriaa taiteen keinoin Taiteen perusopetuksen yhteisnäyttely Voipaalan taidekeskuksessa 7.9. Sieninäyttely Koskikaran ala-aulassa Väriherkkuja luonnosta -näyttely, tekstiilityöryhmien kasvivärjättyjä ja maalattuja töitä, Wetterhoffin Holvisali, Hämeenlinna, kävijöitä Lokakuisen Lumikorven Mansikkapaikka avoimet ovet ja näyttely kesäisistä ja syksyisistä tekstiileistä, kävijöitä Turnerista Documentaan maisemasta käsitteeksi Verkkoavusteisen kurssin näyttely, kävijöitä Kiinalaisten tekstiilitöiden näyttely Sinisiä, valkoisia ja valoisia tekstiilejä näyttely Suomen itsenäisyyden 90. juhlavuoden merkeissä Lumikorvessa, kävijöitä 20 Opiston näyttelyhalli täyttyy taidokkaista töistä ja tekijöistä useamman kerran vuodessa. Keramiikka on yksi suosituimmista oppiaineista. Opettaja Taru Toivonen ja opiskelijan aherruksen tulos matkalla polttouuniin. 7.4 Muu toiminta Työväenopisto 6.1. Kokeilevan käsityöryhmän opintomatka Tampereelle: Symbolismi-näyttely, Tampereen taidemuseo ja Kretongista printtiin, TEXO:n juhlanäyttely, Vapriikki Tekstiilityön opiskelijoiden opintomatka Helsinkiin: Meksikon kahdet kasvot -näyttely, Designmuseo, Virkki käsityömuseo Ystävänviikolla opiskelijat toivat ystävänsä seuraamaan opisto-opiskelua Yleinen kielitutkinto, englanti, 2 osallistujaa Yleinen kielitutkinto, suomi, 6 osallistujaa Taideopiskelijoiden Pirkanmaan taidesuunnistusretki Siuroon (Nokian aikuisten taiteen perusopetuksen päättötöiden näyttely), Nokian työväenopiston taideryhmien näyttely, Satu- ja Taru Syrjäsen työhuoneet Epilässä (Tampere), Suomen Trikoon taidetyöpajat ja Sara Hildenillä Tapani Raittilan näyttely

16 Kokeilevan käsityöryhmän opintomatka Ahlaisiin ja Poriin, Sata vuotta Maire Gullichsenin syntymästä -juhlanäyttely, Porin taidemuseo ja Poriginal galleria DOCUMENTA verkkokurssin opintomatka Saksaan Kasseliin Documenta12 näyttelyyn Korukivenhiojat kivenhakumatkalla Norjan Ruijassa Taideopiskelijoiden opintomatka Helsinkiin: Taidehalli/ Mamma Andersson, Forum Box/ Tuula Lehtinen ja Amos Anderssonin taidemuseo/ Anna Retulainen Korukivenhiojien kiviretki Idar-Obersteiniin Korukivenhiojat Pietarin kivimessuilla Tekstiilityöryhmien opintomatka Salvador Dali -näyttely, Espoon modernin taiteen museo ja Kirjottu paratiisi -näyttely, Designmuseo, Helsinki Yleinen kielitutkinto, suomi, 3 osallistujaa Yleinen kielitutkinto, englanti, 1 osallistuja 15 Lumikorven kutomo 3.2. Tutustumismatka kudontamateriaaliliikkeisiin Parola-Hämeenlinna-Tammela-Somero- Humppila-Urjala-Nuutajärvi, osallistujia Kutojien päivät tulevan syyskauden suunnittelua ja kudetori, osallistujia Kutojan loppukesän päivä Kangasalla, Helmiina-Elviira-Marjamäen pajutila- WillaKosmos-Vendi-Lepokoti, osallistujia Messuretki Tampereelle, Suomen kädentaidot 2007, osallistujia Kutojien joulukahvit, tulevan kudontakevään suunnittelua, osallistujia 19 Sääksmäen kudonta-asema Pellavapää 24.4 Muuttotalkoot, osallistujia Tervetuliaiskahvitus, osallistujia Kevätlaulajaiset, osallistujia Syysloimien suunniteluilta, osallistujia Materiaalin hankintaretki Kauhavalle, osallistujia Avoimet ovet Valkeakoski-päivänä, osallistujia Joululauluilta, osallistujia 26 Erica Rautiainen ja Juuso Kankkunen osallistuivat kesälomallaan lasten kudontakurssille Pellavapäässä.

17 16 Baletti- ja liikuntakoulu Balettikoulun oppilaita mukana balettipedagogi Maija Hännisen kurssilla Tampereella pääsykoe uusille oppilaille Balettikoulun oppilaita mukana Kuopio Tanssii Ja Soi balettikursseilla. Neljä oppilastamme valittiin valtakunnalliseen baletin EK- koulutusohjelmaan pääsykoe uusille oppilaille Balettikoulun oppilaita mukana balettipedagogi Maija Hännisen kurssilla Tampereella Kakkumyyjäiset stipendirahaston kartuttamiseksi Balettikoululaisia mukana valtakunnallisessa baletin EK- koulutuksessa Helsingissä Kehonhuoltokurssi Kakkumyyjäiset stipendirahaston kartuttamiseksi Avoimet ovet, näytetunnit Käsityökoulu Opintomatka Meksikon kahdet kasvot -näyttelyyn Designmuseoon Helsinkiin (luokat 3, 7, 8-9, 10) 8.2, Käsityökoulu toteutti yhteistyössä Kuvataidekoulun kanssa mitalityöpajakokonaisuuden, ja joka piti sisällään Emil Vikströmin mitalitaiteeseen tutustumisen, omien mitalien tekemisen punasavesta ja niihin nauhan tekemisen sekä primitiivipolttotapahtuman Voipaalan taidekeskuksessa, jossa säveltäjä Kari Rydman kertoi Rapolan historiasta. Käsityökoulusta kokonaisuuteen osallistuivat luokat 5, 6 ja 7. Opintomatka Visavuoreen (luokat 5, 6 ja 7) Opintomatka Pirkanmaa - matka maakunnan historiaan -näyttelyyn Vapriikkiin Tampereelle. Näyttelyyn tutustuttiin Kalliomaalaus ja kivenhionta -kierroksen myötä. (luokka 2) Opintomatka Salvador Dalí Surrealisti! näyttelyyn Espoon modernin taiteen museo EMMAan (luokat 5, 7, 8,11 ja 9-10) Opintomatka Lumottu metsä - Grimmin satujen maailmat näyttelyyn lastenkulttuuri keskus Rullaan Tampereelle (luokka 3) Teatteri-ilmaisun koulu Romeo ja Julia., Valkeakosken kaupunginteatteri, ohj. Iiris Kerosuo. Teatteri-ilmaisun oppilaat koeyleisönä ja 21.8 Tutustumistunti uusille oppilaille. Sanataidekoulu Sanataideleiri Voipaalan taidekeskuksessa Kirjailijan työhuoneessa -tekstinäyttely opiston yläkerrassa Retki Sorin Sirkukseen Tampereelle

18 17 8 HENKILÖSTÖ 8.1 Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö Anolin Mirja Järvinen Essi Kilkki-Rekola Helena Koivu Juha Rikkola Hilppa Saarela Marika Sihvonen Juha kanslisti toimistovirkailija FM, koulutussuunnittelija talonmies-vahtimestari toimistovahtimestari KM, koulutussuunnittelija KT, HK, rehtori Valkeakoski-opistoon ovat sijoitettuna vakituisesti siivoojat: Kilpiäinen Riitta, Latvastenmäki Kirsti, Nylander Raija. 8.2 Päätoimiset opettajat Backman Minna Garant Johanna Hiissa Leila Humalajärvi Maarit Inkinen Jussi Kiuru Tarja Koivulahti Heli Käpyaho Terhi Pajunen Timo Tenhola Reeta Taivio Hilkka artesaani, kudonnanohjaaja MA, kielikouluttaja FM, kieltenopettaja KteO, tekstiilityönopettaja KM, teknisentyönopettaja KM, yht.kunnallisten aineiden opettaja, sanataidekoulun vastuuopettaja restonomi (AMK), kotitalousopettaja käsi- ja taideteollisuusalan suunnittelija, kudonnanopettaja keraamikko, taideaineidenopettaja KTM, tietotekniikanopettaja sosionomi, tanssi- ja näyttämöaineiden opettaja, teatteri-ilmaisun koulun vastuuopettaja, asti Ärölä Annina TeM, ilmaisutaidon opettaja, teatteri-ilmaisun koulun vastuuopettaja, lähtien 8.3 Tuntiopettajat Taiteen perusopetuksen vastuuopettajat Saarela Sinikka tanssinopettaja, balettikoulu Tahkola Kirsi artenomi, opettaja, käsityökoulu Muut tuntiopettajat Ahomaa Jonna Ahvonen Sari-Anne Alahautala Satu-Marjo Autio Mervi Brown Paul Grip Sinikka Haavisto Anne Harilo Matti Harkko Ludmila Helminen Harri artenomi (AMK), tekstiilityöt FM, itämainen tanssi, englannin kieli KM, käsityökoulu, työvoimapoliittinen koulutus, vs. koulutussuunnittelija laborantti, kreikan kieli Bachelor of Science, englannin kieli KM, kirjallisuuspiiri FM, saksa Alexander-tekniikan opettaja, taiji diplomi kielenkääntäjä, venäjän kieli, suomea ulkomaalaisille teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteri-ilmaisun koulu

19 18 Heikkilä Marita Honkala Heikki Huovinen Arja Ingalsuo Kaarina Inha Mika Innala Harri Isonikkilä Merja Jokinen Niina Jokiniemi Josefina Järveläinen Mirja Järvinen Marketta Kaminen-Kandelin Marjo Kanerva Lasse Kangas Minna Kanninen Jenni Karne Heimo Karppi Antti Kettunen Pekka Koskinen Mervi Krutsin Pia Kuha Pekka Kukonlehto Kyösti Kurikka Anne Laininen Henna-Reetta Lamminmäki Mirjam Lampiniva Eeva-Liisa Lamppu Jarmo Landström Taina Lanne Sirkkaliisa Lavikainen Tuija Lepp Kristiina Miller Bradley Nieminen Jarmo Nieminen-Porkka Anja Niskonen Leena Nuutti Juha Nysten Maija Ohma Kalle Ohma Terttu Paavilainen Sirpa Palinperä Pertti Piepponen Heli Pikkanen Petra Rantala Laura Rinne Jenni Ristola Marjo Ruusumaa-Postila Anne FM, englannin kieli insinööri, laivurikurssit lavatanssi, senioritanssi, kansantanssi joogaohjaaja, äijäjooga vartija/kouluttaja, järjestyksenvalvojan pk insinööri, korukivenhionta posliinin maalarimestari, posliininmaalaus sosionomi, jooga kieltenopettaja, espanjan kieli lastenhoitaja, vauvahieronta pajutyöt tektiilialan artenomi, kankaan värjäys peruskoulun opettaja, lausunta TeM, teatteri-ilmaisun koulu, lausuntapiiri FM, ruotsin kieli keittiömestari, riistaruokakurssi OTK, kiinan kieli tanssija, balettikoulu näyttelijä, ilmaisutaidon kurssi sanataideopettaja, sanataidekoulu koristeveistäjä, koristeveisto tekn. työn opettaja, puutyöt nuorisosihteeri, Pilates-ohjaaja, kuntojazz, Pilates sanataideohjaaja, kirjallisuuspiiri pitsinnypläyksen opettaja, pitsinnypläys maalarimestari, entisöinti työnopetuksen lehtori, sorvaus ja entisöinti turkisalan opettaja (AMK), turkis- ja nahkatyöt lavatanssi artenomi (AMK), keramiikka puutarhuri, viron kieli tanssipedagogi, balettikoulu atk-kouluttaja, tietotekniikka FM, sukututkimus verhoilija, verhoilu opettaja, intarsia eli kuvioviilutus metalliartesaani, korun- ja ketjunvalmistus erityisluokanopettaja, erityispedagogiikka terveydenhoitaja, painonhallinta HuK, englannin kieli kouluttaja, järjestyksenvalvojan peruskurssi FM, saksan kieli, ranskan kieli työnsuunn./ohjaaja, naurukurssi tanssinopettaja, balettikoulu tanssija, aikuisbaletti, balettikoulu FM, italian kieli vaatetusalan artenomi, tekstiilityö

20 19 Rääpysjärvi Teija Saarinen Asko Sinisalo Eija Sintonen Merja Sipilä Riitta Sirén Alina Siren Kati Smolander Eila Soilammi Sirpa Syrén Sari Tikka Yrjö Toivonen Henna Toivonen Markku Toivonen Taru Tuohino Metti Tähkänen Petri Valjakka Ülle Valta Risto Veijalainen Ritva Vepsäläinen Risto Vilonen Outi von Bell Pauliina Änäkkälä Miia FM, sanataideopettaja, sanataidekoulu tanssin opettaja, balettikoulu maalarimestari, entisöinti sairaanhoitaja, latinorivitanssi, lavatanssi yo-merkonomi, ikonimaalaus tanssinopettaja, balettikoulu teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteri-ilmaisun koulu sienineuvoja, sienineuvonta joogaohjaaja, jooga HuK, italia muusikko, pelimannipiiri, harmonikan soitto opiskelija, balettikoulu kirjailija, kirjoittajapiiri muotoilija (AMK), keramiikka FM, italian kieli, espanjan kieli SM, kehonhuoltokurssi musiikinopettaja, musiikki teknistenaineidenopettaja, entisöinti erikoissairaanhoitaja, jooga opiskelija, balettikoulu tanssinopettaja, balettikoulu artenomi (AMK), käsityökoulu kuvataiteilija, Sääksmäen taidepiiri 8.4 Henkilöstökoulutus Hallinto- ja kiinteistöhenkilökunta Rehtori Juha Sihvonen - Opiston työhyvinvointi , Valkeakoski-opisto - Infonetin kirjeenvaihtaja tapaaminen , Bryssel - Opetusministeriön Ajankohtaisseminaari , Helsinki - REKKU-hankkeen koulutuspäivä , Valkeakoski-opisto - Infonetin kirjeenvaihtajatapaaminen , Helsinki - Opetusministeriön kansalaisopistojen vuoden 2007 palkintojen jakotilaisuus , Helsinki Koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola - REKKU-hankkeen koulutuspäivä , Valkeakoski-opisto - Opiston työhyvinvointi , Valkeakoski-opisto - Alkusammutusharjoitus , Valkeakoski-opisto - Tunneäly , Valkeakoski-opisto - Työyhteisön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, PD-koulutusohjelma (60 op) Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Opinnot jatkuvat 2008, Kanslisti Mirja Anolin - Hellewi-seminaari , Valkeakoski-opisto - Ajankohtaista asiakirjastandardeista , Valkeakoski-opisto

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä.

Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä. SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 3 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 3 1.2 Sivistystoimen lautakunta 3 2 Tavoitteet ja tulokset 4 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 17.10.2017 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Vanaja Koulutus

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7 Henkilöstö Kopio: Seunala, Eija 1/7 Sisällysluettelo Henkilöstö Hallinto Oppilashuolto Orimattilan yhteiskoulu Opettajat Opettajien yhteystiedot Henkilökunta Henkilökunnan yhteystiedot Kopio: Seunala,

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa annettiin opetusta 6 miljoonaa tuntia 2014 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan oppilaitosten

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

SAARISTON KANSALAISOPISTON KURSSISUUNNITELMA 2014-2015

SAARISTON KANSALAISOPISTON KURSSISUUNNITELMA 2014-2015 Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 18.6.2014 48 SAARISTON KANSALAISOPISTON KURSSISUUNNITELMA 2014-2015 Paraisten kunta-alue Musiikki sl kl yht. 110106 Timangit - seniorikuoro 22 22 44 Leena Tuomi

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Koulutus 2014 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2013 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Taidekoulutus. Yksityisnäyttelyitä: CURRICULUM VITAE. Nimi: Anja Levoranta. s.1938, Noormarkku

Taidekoulutus. Yksityisnäyttelyitä: CURRICULUM VITAE. Nimi: Anja Levoranta. s.1938, Noormarkku CURRICULUM VITAE Nimi: Anja Levoranta s.1938, Noormarkku Taidekoulutus Kurssimuotoisia opintoja mm. Vapaassa taidekoulussa, Oriveden opistossa, Kuusamon kansanopistossa ja Helsingin Taiteilijaseuran kursseilla.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Koulutus 2017 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tunnit vähenivät, mutta osallistujamäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2016 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Koulutukset syksyllä 2005

Koulutukset syksyllä 2005 Koulutukset syksyllä 2005 Agendi Modus Tuumasta toimeen yrittäjyyskasvatushankkeen tarjoama täydennyskoulutus eteläkarjalaisille opettajille. Koulutusteemoina mm. yrittävä elämänasenne, ideasta tuotteeksi,

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Koulutus 2016 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2015 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen antaminen

Lisätiedot

Hanke Henkilö Puhelin Sähköposti Hankkeeseen liittyvä asiantuntemus OSAATKO-hanke Kuopion seutu

Hanke Henkilö Puhelin Sähköposti Hankkeeseen liittyvä asiantuntemus OSAATKO-hanke Kuopion seutu KARTUKE-tutkimushankkeen maakunnallisia asiantuntijoita tutkimuskunnista ja -kuntayhtymistä Hanke Henkilö Puhelin Sähköposti Hankkeeseen liittyvä asiantuntemus OSAATKO-hanke Kuopion seutu Reino Väisänen

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 28.4.2015 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Hämeenlinnan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJA = ulkomailla syntynyt, Suomeen muuttanut, muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuva henkilö.

MAAHANMUUTTAJA = ulkomailla syntynyt, Suomeen muuttanut, muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuva henkilö. Aluksi TIEDONKERUUN pohjalta selvitetään maahanmuuttajakoulutuksen, maahanmuuttajaopiskelijoiden ja myös maahanmuuttajahenkilöstön määriä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa v. 2014. Selvityksen on tilannut

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT - 48-8. SIVISTYSTOIMI 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT 2008-200 200-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Kouluja Peruskoulut 5 5 5 6 6 6 Lyseon lukio 1

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011 Koulutus 2012 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kyselyn toteuttaminen Kuntalaisilta tuli kurssiehdotuksia runsaasti Kunnan verkkosivujen etusivulla verkkokysely Kunnantalolla, kirjastossa ja kirjastoautossa

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010 Koulutus 2011 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGINTEATTERI. Toimintakertomus 2017

VALKEAKOSKEN KAUPUNGINTEATTERI. Toimintakertomus 2017 VALKEAKOSKEN KAUPUNGINTEATTERI Toimintakertomus 2017 Vuosi 2017 Valkeakosken Kaupunginteatterissa Teatterin vuosi 2017 alkoi Suomi 100 hengessä ja kevään ohjelmisto rakennettiin sen mukaisesti. Ohjelmistopolitiikan

Lisätiedot

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Vastaanottaja: Opetushallitus HAKEMUS Hakaniemenranta 6 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN 0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Hakijana toimivan koulutuksen järjestäjän/ylläpitäjän tiedot Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMINEN KOKKOLASSA 2007-2008

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMINEN KOKKOLASSA 2007-2008 MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMINEN KOKKOLASSA 2007-2008 ( 2007 Ohjausryhmä (syyskuussa - 9 henkilöä (sivistystoimi, perusturva), sivistysjohtajan valtuuttama - yhteyshenkilö koordinoi - kokoontuu 1/kk

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen näkymät Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Helsinki 15.3.2011 Taustaa Lainsäädännön uudistaminen Maahanmuuttohallinnon h muutokset t Maahanmuuttajabarometri

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä YHTYMÄKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA HALLITUS VT. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA Ari Loppi Maija Kirvesoja PIRKANMAAN AMMATTIOPISTO Nuorten koulutuspalvelut VS. REHTORI Leena

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Mukana verkostoitumassa 2011 joulukuussa ohjelmaan valittujen kuntien edustajat

Lisätiedot

Vankiloiden opetustarjonta 2015

Vankiloiden opetustarjonta 2015 Vankiloiden opetustarjonta 2015 ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE Vankila Koulutus Ala Ankohta Järjestäjä Helsingin Peruskoulu/ lyhytaikaisvangeille Peruskoulu (9.luokan puuttuvat kurssit) neljä kurssia

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Pormestari Päätös Taiteen perusopetuksen ohjausryhmään nimetään,

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Pormestari Päätös Taiteen perusopetuksen ohjausryhmään nimetään, Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Taiteen perusopetuksen ohjausryhmän nimeäminen TRE:6720/00.01.05/2017 Lisätietoja päätöksestä Pormestari Lauri Lyly, p. 050 68293, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Tehtävänimike Virpi Lyytimäki Erikoissuunnittelija Juulia Tuominen Projektipäällikkö Silja Sarkkinen Kouluttaja Anu Salo kestävän

Etunimi Sukunimi Tehtävänimike Virpi Lyytimäki Erikoissuunnittelija Juulia Tuominen Projektipäällikkö Silja Sarkkinen Kouluttaja Anu Salo kestävän Etunimi Sukunimi Tehtävänimike Virpi Lyytimäki Erikoissuunnittelija Juulia Tuominen Projektipäällikkö Silja Sarkkinen Kouluttaja Anu Salo kestävän kehityksen koordinaattori katri närhi kouluttaja Kati

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN

Lisätiedot

KV-verkostot strategisen toiminnan toteuttajina Turun ammatti-instituutissa

KV-verkostot strategisen toiminnan toteuttajina Turun ammatti-instituutissa KV-verkostot strategisen toiminnan toteuttajina Turun ammatti-instituutissa Helena Mikkola Tiiminvetäjä/ Kansainväliset asiat Turun kaupungin sivistystoimiala/ Hallinto 6.5.2013 1 Yhteinen toiminta alkoi

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VUOSIKERTOMUS vuodelta 2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VUOSIKERTOMUS 2/7 I TILAISUUDET 3 A. Kulttuuritoimiston järjestämät tilaisuudet 3 B. Viralliset juhlat 4 C. Yhteistyössä

Lisätiedot

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 2.12.2016 Toimipisteet Hyvinkäällä: Juna Jokelasta Hyvinkäälle 8 min HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 Matkaa autolla 2,2 km Matkaa kävellen 1,6 km Kävelyaika

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

Valintakokeiden kehittäminen ja digitalisointi

Valintakokeiden kehittäminen ja digitalisointi Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019 Valintakokeiden kehittäminen ja digitalisointi OKM valintaseminaari 7.11.2017 Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

Opintoryhmä Kokoontumispaikka slk klk yht

Opintoryhmä Kokoontumispaikka slk klk yht PURUVESI-OPISTO EHDOTUS OPETUSSUUNNITELMAKSI 2014-2015 OPISTON TYÖKAUSI: Syyslukukausi 15.9.-20.12.2014 Syysloma 20.-26.10.2014 Kevätlukukausi 12.1.-30.5.2015 Talviloma 23.2.-1.3.2015 Pääsiäisloma 3.-6.4.2015

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11 Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 1 8/8/11 Taustaa MOT Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla: MOT oli puhdistuspalvelualan ja kiinteistöhoidon opetuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen

Lisätiedot

Olen Tarja Sinikka Kyllijoki. Asunut Eurassa vuodesta 1978 lähtien.

Olen Tarja Sinikka Kyllijoki. Asunut Eurassa vuodesta 1978 lähtien. Tarja Kyllijoki (Helander) Välitie 10 27500 Kauttua 0505896605 tarjakyllijoki@gmail.com Olen Tarja Sinikka Kyllijoki. Asunut Eurassa vuodesta 1978 lähtien. Taidegrafiikka on haastava, moniulotteinen sekä

Lisätiedot

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset Kuhmon yhteislukion lukuvuosisuunnitelma lv. 2010 2011 1. Opiskelijamäärä lukuvuoden alkaessa 2. Opettajien määrä Päätoimiset tuntiopettat sivutoimiset tuntiopettajat Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 155/2005 vp. Laki perusopetuslain 37 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 155/2005 vp. Laki perusopetuslain 37 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta LAKIALOITE 155/2005 vp perusopetuslain 37 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle Suomen tulevaisuus rakentuu korkeatasoisen ja kattavan koulutuksen sekä osaamisen varaan. Koulutukseen

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot