SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta Sivistystoimen lautakunta 4 2 Tavoitteet ja tulokset 5 3 Opiskelijat ja asiakkaat Opiskelijat (kerran laskettuna) Tilauskoulutuksen asiakkaat 6 4 Kurssitilastot 6 5 Luennot ja luentosarjat Ikäihmisten yliopisto Luentosarja Luennot 7 6 Projektit ja kehittämishankkeet Vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittämishanke Tietoyhteiskuntahankkeet Kansalaisopinnot AlueKAVERI Rekku rekrytoidaan kursseille Noste Etelä-Pirkanmaa Kansainvälinen toiminta 11 7 Esitykset, näyttelyt, julkaisut ja muu toiminta Esitykset Näyttelyt Muu toiminta 14 8 Henkilöstö Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö Päätoimiset opettajat Tuntiopettajat Henkilöstökoulutus Henkilöstön muu toiminta Tyhy-toiminta 25 9 Toimipaikat 25 Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

3 2 Rehtorin katsaus Keväällä 2007 valmistui Koulutuksen arviointineuvoston toisen vaiheen arviointiraportti vapaasta sivistystyöstä. Raportissa selvitettiin erityisesti sitä, miten vapaata sivistystyötä koskevat ns. suuntaviivaopinnot on otettu vastaan alan oppilaitoksissa. Suuntaviivaopintojen avulla valtionhallinto on halunnut ohjata vapaan sivistystyön oppilaitoksia koulutuspoliittisesti tärkeiksi koettujen opintojen järjestämiseen. Tällaisia tärkeitä asioita ovat olleet: 1) maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan integroitavat opinnot 2) kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot 3) tietoyhteiskunnan perusvalmiuksien parantaminen 4) terveyttä edistävät opinnot. Esimerkiksi Opetushallituksen kokeilumäärärahat on viime vuosina suunnattu näiden suuntaviivojen mukaisesti. Selvityksen tulokset osoittivat, että suhtautuminen suuntaviivaopintoihin vaihteli suuresti oppilaitosten keskuudessa. Osa oppilaitoksista oli ottanut suuntaviivaopinnot innolla vastaan. Niiden mielestä ne sopivat hyvin oppilaitosten profiiliin ja auttoivat toiminnan kehittämisessä. Osa oppilaitoksista ei reagoinut mitenkään suuntaviivaopintoihin. Ja osa piti niitä suorastaan haitallisina omalle toiminnalleen, koska niiden on katsottu rajoittavan oppilaitosten itsenäisyyttä. Myös Kuntaliitto on vastustanut suuntaviivaopintoja kunnallisen itsehallintoon vedoten. Raportti herätti vilkasta keskustelua vapaan sivistystyön toimijoiden keskuudessa. Valkeakoski-opisto kuuluu niiden oppilaitosten ryhmään, joka on suhtautunut myönteisesti suuntaviivaopintoihin. Valtio luopui suuntaviivaopinnoista vuoden 2008 budjetissa. Syksyllä 2007 opetusministeriö jakoi kansalaisopistojen toisen kierroksen laatupalkinnot. Kansalaisopistojen ylläpitäjät voivat saada laatupalkinnon tunnustuksena toiminnan ja tulosten laadusta, niiden jatkuvasta kehittämisestä sekä esimerkillisestä työstä vapaan sivistystyön edistämiseksi. Vuoden 2007 kilpailuteemana oli kielikoulutuksen kehittäminen. Valkeakoski-opisto oli yksi kolmesta palkitusta opistosta. Perusteluissa todetaan mm. Valkeakoski-opisto aloitti järjestelmällisen laadun kehittämistyön jo luvulla. Opisto on osallistunut lukuisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin kansalaisopistotoiminnan laatuhankkeisiin. Opiston koordinoimien hankkeiden tuloksia on levitetty laajalti muiden kansalaisopistojen käyttöön. Laadun kehittämisen kärkenä on ollut kielikoulutuksen suunnittelu- ja arviointijärjestelmä. Valkeakoski-opistolla on erinomaiset asiakas- ja työtyytyväisyystulokset. Opiston vahvuuksia ovat niin ikään opiskelijahuoltoa tukevat pedagogiset ratkaisut, laatutyön systemaattisuus sekä uusien innovatiivisten suunnittelu- ja arviointityökalujen käyttöön ottaminen. Palkintosumma oli euroa. Muut palkitut opistot olivat Helsingin aikuisopisto ja Vanajaveden opisto, joista jälkimmäinen osallistui usean vuoden ajan Valkeakoski-opiston koordinoimaan laatuhankkeeseen. Myös opiston tekstiilityönopettaja Maarit Humalajärvi sai tunnustusta ansiokkaasta toiminnastaan tekstiilityön opetuksen hyväksi, kun Wetterhof valitsi hänet vuoden Fredrikaksi. Vuoden 2007 opistomme osallistui lukuisiin kehittämishankkeisiin. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita mm. työhyvinvoinnin kehittämishanke, jota varten koulutussuunnittelija Marika Saarela ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru hankkivat työhyvinvointivalmentajan koulutuksen, ja osaamiskartoitushanke. Molemmat hankkeet toimivat Etelä-Pirkanmaan kuntien pilottihankkeina, joiden tuloksia on tarkoitus hyödyntää kunnissa laajemminkin. Opiston hankkeita on kuvattu tarkemmin luvussa 6.

4 3 Opiston henkilökunnassa tapahtui vuoden 2007 alussa kaksi tärkeää muutosta. Opiston pitkäaikainen tanssi- ja näyttämöaineiden opettaja Hilkka Taivio jäi eläkkeelle kevätlukukauden jälkeen. Tämä toimi muutettiin ilmaisutaidon opettajan toimeksi ja siihen valittiin alkaen teatteritaiteen maisteri Annina Ärölä, joka oli aikaisemmin toiminut teatteri-ilmaisukoulun tuntiopettajana. Toinen tärkeä muutos oli se, että toimistovirkailija Essi Järvinen siirtyi kokoaikaisesti opiston palvelukseen lukien. Valkeakoski-opisto valitsi vuoden 2007 aikuisopiskelijaksi Elena Elistrovan, joka saapui Venäjältä Suomeen 2005 täysin ummikkona. Keväällä 2007 hän suoritti suomen kielen yleisen kielitutkinnon. Juha Sihvonen rehtori Fredrika rehtorin kukitettavana. Fredrika Wetterhoff -säätiö ja muotoilun koulutuskeskus Wetterhoff valitsivat tekstiilityön opettaja Maarit Humalajärven vuoden 2007 Fredrikaksi. Vuoden 2007 kansalaisopistojen laatupalkintokilpailun voittajaopistojen edustajat Opetusministeriössä.

5 1 ORGANISAATIO JA HALLINTO 1.1 Valkeakoski-opisto on osa sivistystoimen keskusta 4 Valkeakoski-opistoon kuuluva työväenopisto tukee elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Työväenopisto tarjoaa paikallisten sivistystarpeiden pohjalta mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja jatko-opintovalmiuksien kehittämiselle. Balettikoulu antaa lapsille ja nuorille tanssin taiteen perusopetusta, käsityökoulu antaa lapsille ja nuorille käsityön taiteen perusopetusta, teatteri-ilmaisun koulu antaa lapsille ja nuorille teatteri-ilmaisun taiteen perusopetusta, sanataidekoulu antaa lapsille ja nuorille sanataiteen perusopetusta. Tilauskoulutuksena järjestetään henkilöstökoulutusta, työvoimakoulutusta ja omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta. 1.2 Sivistystoimen lautakunta Valkeakosken kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan Valkeakoski-opiston toimialaan kuuluvista asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Anna-Liisa Anolin (pj) Pia Hänninen Seppo Kukkamäki (vpj) Kalle Ohma Pauli Korpela Hannu Korpela Sinikka Grip Hannele Lehtonen Kari Rydman Mikko Dahl Henry Rantaniemi Tapio Innala Leila Jussila Maija Vaittinen Hilkka Hemminki Marjatta Kukkamäki Marju Lemola Kaarina Silvennoinen Kaupunginhallituksen edustajana sivistystoimen lautakunnassa on ollut Marja Heikkinen ja nuorisoedustajana Emilia Eskelinen. Sivistystoimen lautakunnan tärkeimmät Valkeakoski-opistoa koskevat päätökset sivistystoimen käyttösuunnitelmat vuodelle tanssi- ja näyttämöaineiden opettajan toimen muuttaminen ilmaisutaidon opettajan toimeksi sivistystoimen keskuksen tilinpäätös vuodelta taiteen perusopetuksen vapaaoppilaspaikkojen uudet valintakriteerit Valkeakoski-opiston toimintakertomus vuodelta Valkeakoski-opiston alustava opetussuunnitelma lukuvuodelle sivistystoimen maksut ja taksat sivistystoimen keskuksen vuokrat Valkeakoski-opiston laskujen hyväksyminen - lausunto Myllysaaren alueen rakennusten hankesuunnitelmasta sivistystoimen keskuksen talousarvioesitys vuodelle 2008 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2009 ja taiteen perusopetuksen vapaaoppilaspaikat lukuvuodelle

6 5 2 TAVOITTEET JA TULOKSET Tunnusluvut TA 2007 TP 2007 Vaikuttavuus 1. Asiakastyytyväisyys 2. Opiskelijamäärä 3. Kurssilaisten määrä - vaos-opetus - tilauskoulutus Koulutuspalvelut 4. Kurssien yleisarvosana 5. Oppituntien määrä - vaos-opetus - tilauskoulutus Osaaminen ja henkilöstö 6. Työtyytyväisyys Resurssit ja talous 7. Oppituntien hinta - vaos-opetus - tilauskoulutus 4, opiskelijaa 6500 kurssilaista 1800 kurssilaista 4, oppituntia 1800 oppituntia 4,0 115 euroa 100 euroa 4, opiskelijaa 5004 kurssilaista 2325 kurssilaista 4, oppituntia 3010 oppituntia 4,3 112 euroa 70 euroa Vaos-opetus = valtionosuuteen oikeuttavaa opetusta Määrärahat TA 2007 TP 2007 Vaos-opetuksen menot Tilauskoulutuksen menot Menot yhteensä Vaos-opetuksen tulot Tilauskoulutuksen tulot Tulot yhteensä Vaos-opetuksen netto Tilauskoulutuksen netto Netto yhteensä OPISKELIJAT JA ASIAKKAAT Opiskelijat (kerran laskettuna) - miehet naiset 2611 Yhteensä 3502 Valkeakoski-opistossa oli vuonna 2007 opiskelijoita yhteensä 3 502, joista miehiä oli 891 (25,44 %) ja naisia (74,56 %).

7 6 Tilauskoulutuksen asiakkaat Vuonna 2007 Valkeakoski-opistosta tilasivat koulutusta seuraavat yritykset ja yhteisöt: Akaan kaupunki Etelä-Pirkanmaan kotihoidon kehittämishanke Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Pirkanmaan työvoimatoimisto Fläkt Woods Oy Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Kylmäkosken kunta Liha-Saarioinen Oy Lotilan teollisuusoppilaitos PK-Tilintarkastajat Oy SAK:n paikallisjärjestön naiset Teollisuuden Oppimispaikka UPM-Kymmene Oyj / työterveys Urjalan kunta Valkeakosken Ammattiopisto Valkeakosken Energia Oy Valkeakosken Onnistuvat Opit hanke Valkeakosken kaupunki WM-data Yhtyneiden Urisevat Ukot 4 KURSSITILASTOT Koulutusalatilasto koulutustyypeittäin vuonna 2007 tunnit yhteensä Yleissivistävä koulutus 41 Humanistinen ja kasvatusala Suomi 104 Ruotsi 50 Englanti 1410 Saksa 114 Ranska 200 Venäjä 377 Espanja 208 Italia 194 Muut kielet 444 Historia ja arkeologia 96 Opetus- ja kasvatustyö ja psykologia 175 Muu koulutus 22 Kulttuuriala Käden taidot 4471 Viestintä- ja informaatioala 127 Kirjallisuus 232 Teatteri ja tanssi 2791 Musiikki 360 Kuvataide 812 Yhteiskunnalliset aineet, liiketalous ja hallinnon ala Muu hallinnon alan koulutus 87 Sosiaalitieteet 4 Oikeuskäytäntö ja oikeustieteet 21 Muu koulutus 212 Luonnontieteiden ala Tietokoneen ajokorttikoulutus 128 Muu tietotekniikan hyväksikäyttö 669 Tekniikan ja liikenteen ala Sähkö- ja automaatiotekniikka 2 Vesiliikenne 40 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Terveysala 111 Liikunta ja urheilu 468 Muu koulutus 81 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Ravitsemisala sekä ruoan valmistus 494 Muu koulutus Muu koulutus 2306 Yhteensä 16851

8 7 Tunnit ja kurssilaiset koulutustyypin mukaan tunnit miehiä naisia kurssil. yht. Yleissivistävä aikuiskoulutus Avoin yliopisto Työnantajan tilaamat kurssit Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Taiteen perusopetus Kaikki yhteensä LUENNOT JA LUENTOSARJAT 5.1. Ikäihmisten yliopisto Muslimit ja islamin maailmankuva professori Heikki Palva, osallistujia Miten voin suojata sydäntä ja aivoja? neurologian ja sisätautien erikoislääkäri LT Maire Rantala, osallistujia Tuhansien tarinoiden maa, kertomuksia ja kuvia Kiinasta Marjatta Ventonen, osallistujia Juuso Walden ja nykyaika FM Toivo Nordberg, osallistujia Tutkimusretki tuntemattomaan Väinö Linnaan professori (emer) Yrjö Varpio, osallistujia Uusinta tietoa geeniteknologiasta professori Tapio Visakorpi, osallistujia Ikään liittyvä näön huononeminen professori (emer) Lotta Salminen, osallistujia Kari Suomalainen taiteilijana museonjohtaja Pälvi Myllylä, osallistujia Luentosarja Yhteistyössä Valkeakosken diabetesyhdistyksen kanssa: Diabeetikko sairaana kotona tai sairaalassa opetushoitaja Maija Ojala, Diabeteskeskus, osallistujia Liikunta, ravinto ja hyvinvointi LKT, dosentti Katriina Kukkonen-Harjula, osallistujia Painonhallinta lääket.lis. Anitta Korpio, osallistujia Luennot 2.2. Shiatsu shiatsu- ja akupainallusterapeutti Niina Jokinen, osallistujia Mitkä ihmeen funktionaaliset elintarvikkeet? kotitalousopettaja Heli Koivulahti, osallistujia 22

9 Värin salaisuus tekstiilitaiteilija Maija Arela, osallistujia Kaukopartio-osasto Hartikaisen toiminta jatkosodassa prikaatikenraali Antti Numminen, osallistujia Suomisen perhe mediamaailmassa teatterinjohtaja Kati Sirén, osallistujia Raising bilingual children a mother s perspective kielikouluttaja Johanna Garant, osallistujia Digi -tv tutuksi Emma Luttinen, osallistujia Netti tappaa? Kevyt kahvituntikeskustelu mediasta ja internetistä Riitta Marstola, osallistujia Sääksen suojelu ja tutkimustyö Sääksisäätiön asiamies Juhani Koivu, osallistujia Nouse, riennä suomen kieli rehtori Juhani Kivelä, osallistujia Agricola iltapäivä. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Sääksmäen seurakunnan kanssa. osallistujia 54 Mikael Agricola uskonpuhdistajana professori Simo Heininen Mikael Agricolan kieli ja teokset tutkija Heidi Merimaa 6.9. Ruoka-aineallergisille ja keliaakikoille soveltuvat elintarvikkeet ja niiden saatavuus projektipäällikkö Aulikki Vuorinen Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ja tuoteasiantuntija Marjo Jokinen Suomen Keliakialiitto, osallistujia Millä eväin eläkkeelle? tiedottaja Lea Ala-Mononen, Kela, osallistujia Turvallisesti talviliikenteeseen komisario evp. Kauko Heikkilä, osallistujia Huonokuuloisuus ja apuvälineet kurssisihteeri Krista Heiniö, Kuulonhuoltoliitto, osallistujia Kodin sisustus sisustusarkkitehti, tekstiilitaiteilija Riitta Mäkinen, osallistujia Taideluento taiteilijat Elina Brotherus ja Lauri Astala, osallistujia Liikunta, ravinto ja hyvinvointi LKT, dosentti Katriina Kukkonen-Harjula, osallistujia Documenta taideaineiden opettaja Timo Pajunen, osallistujia 43 Taideaineiden opettaja Timo Pajunen vei ryhmänsä kesällä 2007 tutustumaan Documenta XII näyttelyyn Kasselissa. Matkan varrella pysähdyttiin innoittumaan kurssin teeman mukaisesti maisemasta käsitteeksi.

10 9 6 PROJEKTIT JA KEHITTÄMISHANKKEET 6.1 Vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittämishanke ESOP ESOP hankkeessa on opetushallituksen tukemana kehitetty verkko-opetusta vuodesta 2002 lähtien. ESOP - hankkeen tavoitteena on yhteisten verkkoavusteisten kurssien suunnittelun lisäksi vakiinnuttaa vapaan sivistystyön yhteistä verkko-opetuksen toimintamallia, kouluttaa verkko-oppimisen tuki-henkilöitä ja parantaa opettajien verkkotyöskentelytaitoja. Hanke toimii myös valtakunnallisena vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittäjänä. Vuonna 2007 ESOPISTA ETEENPÄIN hankkeen erityistavoitteena on kehittää oppimisympäristöjä esteettömämpään ja saavutettavampaan suuntaan. Hankkeessa ovat mukana koordinaattori Vanajaveden Opisto sekä partnerit Espoon kaupungin työväenopisto, Forssan aikuisopisto, Hausjärven ja Heinolan kansalaisopisto, Hiiden Opisto, Hyvinkään kansalaisopisto, Järvenpään työväenopisto, Lopen opisto, Riihimäen kansalaisopisto, Valkeakoski-opisto ja Hämeen kesäyliopisto. Tarkempia tietoja ESOP - hankkeesta löytyy verkko-osoitteessa 6.2 Tietoyhteiskuntahankkeet Verneri - Vertaiset verkossa Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoituksen avulla toteutettiin syksyllä 2007 verkkoavusteinen kurssi, jolla vahvistettiin vertaisohjaajien tietotekniikka ja ohjaustaitoja. Kurssille osallistui 11 vertaisohjaajaa. 6.3 Kansalaisopinnot Kontaktia kansalaisuuteen kevät 2007 Opetushallituksen tukema Kontaktia kansalaisuuteen projekti alkoi syksyllä 2006 ja päättyi keväällä Projekti sisälsi Kontaktia kansalaisuuteen opintoryhmän sekä Ajassa kiinni-ryhmän Tohkan palvelutalossa. Projektin vastuuhenkilönä oli yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru. Kohderyhmään kuuluivat kaikki, joilla oli aikaa ja kiinnostusta osallistua aktiivisena kansalaisena. Erityisesti hankkeeseen haettiin työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä ja sellaisia ryhmiä, jotka ovat aliedustettuina kansalaisopiston opiskelijoina. Voi hyvin ja vaikuta syksy 2007 Projektin tarkoituksena on lisätä osallistujien tietoja kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä selkiyttää oman valinnan merkitystä hyvän elämänlaadun tuottajana Tietämys terveellisistä elintavoista päivittyy ja osallistujat saavat valmiuksia tehdä oman hyvinvointinsa eteen työtä. Opinnot sopivat kaikille, joilla on aikaa ja kiinnostusta kehittää itseään. Projekti jatkuu kevätlukukaudella 2008.

11 AlueKAVERI Valkeakoski-opisto on mukana AlueKAVERI hankkeessa, joka on kansalaisopistojen ja avointen yliopistojen yhteistyön kehittämishanke Tarkoituksena on kehittää yhteistyökäytäntöjä muuttuneen toimintaympäristön mukaisesti. Lisäksi hankkeessa vakiinnutetaan kansalais-opistojen verkostotoimintaa, varmistetaan alueellisen oppitarjonnan saatavuus sekä levitetään uusia toimintatapoja ja malleja hankkeen loppuvaiheessa valtakunnallisesti. Hankkeeseen osallistuvat kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry, 33 kansalais- ja työväenopistoa sekä kolme avointa yliopistoa: Tampere, Turku ja Helsinki. Hanketta rahoittaa opetusministeriö. 6.5 Rekku rekrytoidaan kurssille Valkeakoski-opisto toimi koordinointiopistona 7 opiston (Forssan aikuisopisto, Jokiläänin kansalaisopisto, Järvenpään työväenopisto, Mäntsälän kansalaisopisto, Parkanon kansalaisopisto, Valkeakoski-opisto ja Vanajaveden opisto) yhteisessä Rekku rekrytoidaan kursseille hankkeessa. Tavoitteena oli lisätä opistoissa aliedustettuina oleviin kansalaisryhmiin kuuluvien opiskelijoiden määrää. Erityisesti haluttiin päivittää opistojen toimijoiden osaamista markkinoinnissa ja viestinnässä sekä tietämystä siitä, miten kurssitarjontaa kehittämällä saadaan aliedustettuja opiskelijoiksi. Kussakin yhteistyöopistossa oli lisäksi omat toiminnalliset tavoitteet. Lähtöajatuksena oli kokemusten ja käytänteiden vertailu ja toisilta oppiminen. Hankkeelle saatiin Opetushallituksen kokeilu- ja kehittämisavustus. Hankkeen aikana selvitettiin opiskelijarekisteristä tarkkaan aliedustetut kansalaisryhmät. Valkeakoskiopiston aliedustettuja ovat nuoret aikuiset ja kaikenikäiset miehet. Vuoden aikana toteutettiin kohderyhmille suunnattuja kursseja, joita markkinoitiin erillisesitteillä. Päätettiin opiston markkinointiviestinnän painopistealueet lv ja ryhdyttiin seuraamaan päiväkirjatasolla uusien opiskelijoiden virtaa. Markkinointiviestinnän painopistealueet laaditaan lukuvuosittain. Asetimme tavoitteeksi jatkossa saada vuosittain 5 % uusia opiskelijoita. Määrälliset tavoitteet saavutettiin. Nuorten aikuisten määrä vahvistui, mutta miehet säilyivät edelleen haasteena. Tulemme jatkossakin kohdistamaan aliedustetuille räätälöityjä kursseja. REKKU työseminaarissa yhteistyöopistot julkistivat lopulliset kokeilutulokset ja vaihdettiin hyviä käytäntöjä. Rekku hankeessa suunniteltiin kursseja opistossa aliedustettuna oleville opiskelijaryhmille. Nuoret maalasivat mm. Urbaanitaidetta -kurssilla ja miehet rakensivat savusaunaa.

12 Noste Etelä-Pirkanmaa Valkeakoski-opisto on mukana Noste Etelä-Pirkanmaa -koulutushankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden vuotiaiden työelämässä pysymistä ja urakehitystä. Hanke on kestoltaan viisivuotinen ( ). Hanketta toteutetaan seutukunnallisesti. Rehtori Juha Sihvonen kuuluu hankkeen ohjausryhmään. 6.7 Kansainvälinen toiminta Vuonna 2007 opistossa tehtiin periaatepäätös kansainvälisiin EU-rahoitteisiin hankkeisiin osallistumisesta. Toimintaa suunnittelemaan ja koordinoimaan perustettiin työryhmä. Työryhmän jäsenistä kielikouluttaja Johanna Garant ja tietotekniikan opettaja Reeta Tenhola osallistuivat joulukuussa EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvan Grundtvig-oppimiskumppanuus-hankkeen valmistelevaan kokoukseen Rovigossa, Italiassa. Mahdolliset hankkeet käynnistyvät syksyllä Opiston opettajat ovat myös vieneet opiskelijaryhmiä opintomatkoille ulkomaille. Vuonna 2007 taideaineiden opettaja Timo Pajunen matkusti ryhmänsä kanssa Documenta-näyttelyyn Saksaan. Useiden eurooppalaisten partnereiden kanssa suunnitellaan hanketta, jonka puitteissa partnerioppilaitosten opettajia koulutetaan verkkopedagogiikkaan, ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia verkko-oppimiseen kansainvälisessä oppimisympäristössä.

13 12 7 ESITYKSET, NÄYTTELYT, JULKAISUT JA MUU TOIMINTA 7.1 Esitykset Työväenopisto Itämaisen tanssin jatkoryhmän esiintyminen (12 henkeä) Mihrimah ry:n kevätnäytöksessä, Tampere, Sampolan Sali, yleisöä n Tanssin Juhla, Valkeakoski-opiston tanssitapahtuma Valkeakosken kaupunginteatterissa. Valkeakoski-opiston ja balettikoulun ryhmien ohella juhlassa esiintyivät Haka Gym ry., Valkeakosken Koskenpojat, Zeal Crew, El Cuervo, Sanni Tirri, Hanna Heikkinen ja Jukka Kontusalmi. Yleisöä 240, esiintyjiä Harmonikkapiirin esiintyminen Kivennapa päivillä. Ohjaus Yrjö Tikka Opiston kansantanssiryhmän esiintymismatkan Unkariin. Ryhmä esiintyi Debrecenin kaupungissa kukkaiskarnevaalin kulkueessa ja pääjuhlassa yhteensä 27 kertaa. Esityksiä seurasi yli puoli miljoonaa katsojaa ja ne esitettiin Unkarin televisiossa suorana lähetyksenä ja uusintalähetyksenä. Lisäksi ryhmä konsertoi kolmessa lähikaupungissa kansallisen juhlapäivän (20.8.) tilaisuuksissa. Matkaan osallistui 25 henkilöä Itämaisen tanssin jatkoryhmä (9 henkeä) ja Sari-Anne Ahvonen: Suo, kuokka - ja kebab! Itämaista tanssia ja sketsejä (Heli Mustonen ja Joni Jokinen). Valkeakosken kaupunginteatteri, yleisöä n Runokooste Naisstoori Tampereen runoviikkojen avajaispäivänä Sumelius klubilla. Ohjaajana Minna Kangas. Työväenopiston sekakuoron esiintymiset ja konsertit, kuoronjohtaja Ülle Valjakka 1.4. Kohtaamisia ja eroja naiskuoron esiintyminen yhdessä lausuntapiiriläisten kanssa, Valkeakosken kaupunginteatterissa 1.5. Sekakuoron esiintyminen Koiton aukiolla vappujuhlassa 1.5. Perinteinen kuorojen Vappukonsertti Valkeakosken kaupunginteatterissa Ton i norden -pohjoismaiset laulujuhlat Vaasassa. Naiskuoron esiintyminen Naiskuoro Työväen Musiikkitapahtuman juhlateltassa "Lehti puusta variseepi"- yhteislaulutilaisuus Sorrilan koululla. Säestys Irja Hakala Sekakuoron esiintyminen Suomi-Kiina-ystävyystoiminnan 10-vuotisjuhlassa Päivölässä Kuorojen "Jo syttyy valot tuhannet" joulukonsertti Kappelikirkossa Sekakuoron esiintyminen Suomen 90-vuotisjuhlassa Apian liikuntahallissa. Balettikoulu Esiintyminen Hilkka Taivion läksiäisjuhlassa Kevätnäytökset Valkeakosken kaupunginteatterissa, yleisöä n. 420 Teatteri-ilmaisun koulu Mitä kuuluu Suomisen perhe? - Ihmisiä mediamaailmassa Oppilasteatterin (yli 15 v.) MA 1, Särmä -ryhmän esitys yhdessä kaupunginteatterin harrastajien kanssa, Valkeakosken kaupunginteatteri. Kirj. Jarkko Suhonen, ohj. Kati Sirén. Esityksiä yht. 20.

14 Hukassa on hyvä paikka Nuorisoteatteri (12-15v.) KE 1 esitti Kari Hotakaisen näytelmän Valkeakosken kaupunginteatterissa yhdessä kaupunginteatterin harrastajien kanssa. Ohj. Harri Helminen. Muut esitykset 6.3. ja 7.3. Näytelmä esitettiin Valkeakosken 6-luokkalaisille ja avoimena esityksenä. Yhteistyötä tehtiin maskeerauksen osalta Satakunnan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kanssa ja lavastuksen osalta Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kanssa. Katsojia n Pikku Pietarin piha Oppilasteatterin (yli 15v.) TI 2 Lavattomat -ryhmä esitti Aapelin näytelmän Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Ohj. Annina Ärölä. Muut esitykset 24.3., 25.3., ja Katsojia Latvotut Nuorisoteatteri (12-15v.) KE 1 esitti kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Ohj. Harri Helminen. Esitys videoitiin Teatteriturnajaiset, teatteri-ilmaisun koulun kevätjuhla, Valkeakosken kaupunginteatterissa. Osallistujia n Kolme Iloista Rosvoa (2 es.) nuorisoteatteriryhmä (12-15v.) KE 1ja teatteritaiteen perusteet (12-14v.) TO 1 yhdessä kaupunginteatterin harrastajien kanssa esitti Thornbjorn Egnerin lastennäytelmän Valkeakosken kaupunginteatterissa. Ohjaus Harri Helminen. Näytelmä esitettiin päiväkotien 4-vuotiaille ja avoimena esityksenä. Näytelmä oli yhteistyöprojekti päiväkotien kanssa. Katsojia n Home Oppilasteatteri Pelottomat ryhmä (15-17v.) TI 1 esitti Olli Kyllösen näytelmän Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä Ohj. Annina Ärölä. Katsojia Improvisaatiota Aknessa. Harri Helmisen oppilaat Sininen naurulokki Lukudraamaa Valkeakosken kirjastossa KE 1 ryhmä. Ohj. Minna Kangas Improvisaatiota opiston henkilökunnan pikkujouluissa. Harri Helmisen oppilaat. Oppilasteatteri esitti Valkeakosken kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä Aapelin näytelmän Pikku Pietarin piha.

15 Näyttelyt Osaamiskartoitus, opiston kuvataide- ja kädentaitoryhmien näyttely, kävijöitä Pellavapäässä kudottuja kodintekstiilejä, kävijöitä Kudottu kevät näyttely Lumikorvessa, kävijöitä Käsityökoulun kevätnäyttely Alas koskea!, kävijöitä Väriherkkuja luonnosta -näyttely, tekstiilityöryhmien kasvivärjättyjä ja maalattuja töitä, kävijöitä Walkiakoski paikallishistoriaa taiteen keinoin Taiteen perusopetuksen yhteisnäyttely Voipaalan taidekeskuksessa 7.9. Sieninäyttely Koskikaran ala-aulassa Väriherkkuja luonnosta -näyttely, tekstiilityöryhmien kasvivärjättyjä ja maalattuja töitä, Wetterhoffin Holvisali, Hämeenlinna, kävijöitä Lokakuisen Lumikorven Mansikkapaikka avoimet ovet ja näyttely kesäisistä ja syksyisistä tekstiileistä, kävijöitä Turnerista Documentaan maisemasta käsitteeksi Verkkoavusteisen kurssin näyttely, kävijöitä Kiinalaisten tekstiilitöiden näyttely Sinisiä, valkoisia ja valoisia tekstiilejä näyttely Suomen itsenäisyyden 90. juhlavuoden merkeissä Lumikorvessa, kävijöitä 20 Opiston näyttelyhalli täyttyy taidokkaista töistä ja tekijöistä useamman kerran vuodessa. Keramiikka on yksi suosituimmista oppiaineista. Opettaja Taru Toivonen ja opiskelijan aherruksen tulos matkalla polttouuniin. 7.4 Muu toiminta Työväenopisto 6.1. Kokeilevan käsityöryhmän opintomatka Tampereelle: Symbolismi-näyttely, Tampereen taidemuseo ja Kretongista printtiin, TEXO:n juhlanäyttely, Vapriikki Tekstiilityön opiskelijoiden opintomatka Helsinkiin: Meksikon kahdet kasvot -näyttely, Designmuseo, Virkki käsityömuseo Ystävänviikolla opiskelijat toivat ystävänsä seuraamaan opisto-opiskelua Yleinen kielitutkinto, englanti, 2 osallistujaa Yleinen kielitutkinto, suomi, 6 osallistujaa Taideopiskelijoiden Pirkanmaan taidesuunnistusretki Siuroon (Nokian aikuisten taiteen perusopetuksen päättötöiden näyttely), Nokian työväenopiston taideryhmien näyttely, Satu- ja Taru Syrjäsen työhuoneet Epilässä (Tampere), Suomen Trikoon taidetyöpajat ja Sara Hildenillä Tapani Raittilan näyttely

16 Kokeilevan käsityöryhmän opintomatka Ahlaisiin ja Poriin, Sata vuotta Maire Gullichsenin syntymästä -juhlanäyttely, Porin taidemuseo ja Poriginal galleria DOCUMENTA verkkokurssin opintomatka Saksaan Kasseliin Documenta12 näyttelyyn Korukivenhiojat kivenhakumatkalla Norjan Ruijassa Taideopiskelijoiden opintomatka Helsinkiin: Taidehalli/ Mamma Andersson, Forum Box/ Tuula Lehtinen ja Amos Anderssonin taidemuseo/ Anna Retulainen Korukivenhiojien kiviretki Idar-Obersteiniin Korukivenhiojat Pietarin kivimessuilla Tekstiilityöryhmien opintomatka Salvador Dali -näyttely, Espoon modernin taiteen museo ja Kirjottu paratiisi -näyttely, Designmuseo, Helsinki Yleinen kielitutkinto, suomi, 3 osallistujaa Yleinen kielitutkinto, englanti, 1 osallistuja 15 Lumikorven kutomo 3.2. Tutustumismatka kudontamateriaaliliikkeisiin Parola-Hämeenlinna-Tammela-Somero- Humppila-Urjala-Nuutajärvi, osallistujia Kutojien päivät tulevan syyskauden suunnittelua ja kudetori, osallistujia Kutojan loppukesän päivä Kangasalla, Helmiina-Elviira-Marjamäen pajutila- WillaKosmos-Vendi-Lepokoti, osallistujia Messuretki Tampereelle, Suomen kädentaidot 2007, osallistujia Kutojien joulukahvit, tulevan kudontakevään suunnittelua, osallistujia 19 Sääksmäen kudonta-asema Pellavapää 24.4 Muuttotalkoot, osallistujia Tervetuliaiskahvitus, osallistujia Kevätlaulajaiset, osallistujia Syysloimien suunniteluilta, osallistujia Materiaalin hankintaretki Kauhavalle, osallistujia Avoimet ovet Valkeakoski-päivänä, osallistujia Joululauluilta, osallistujia 26 Erica Rautiainen ja Juuso Kankkunen osallistuivat kesälomallaan lasten kudontakurssille Pellavapäässä.

17 16 Baletti- ja liikuntakoulu Balettikoulun oppilaita mukana balettipedagogi Maija Hännisen kurssilla Tampereella pääsykoe uusille oppilaille Balettikoulun oppilaita mukana Kuopio Tanssii Ja Soi balettikursseilla. Neljä oppilastamme valittiin valtakunnalliseen baletin EK- koulutusohjelmaan pääsykoe uusille oppilaille Balettikoulun oppilaita mukana balettipedagogi Maija Hännisen kurssilla Tampereella Kakkumyyjäiset stipendirahaston kartuttamiseksi Balettikoululaisia mukana valtakunnallisessa baletin EK- koulutuksessa Helsingissä Kehonhuoltokurssi Kakkumyyjäiset stipendirahaston kartuttamiseksi Avoimet ovet, näytetunnit Käsityökoulu Opintomatka Meksikon kahdet kasvot -näyttelyyn Designmuseoon Helsinkiin (luokat 3, 7, 8-9, 10) 8.2, Käsityökoulu toteutti yhteistyössä Kuvataidekoulun kanssa mitalityöpajakokonaisuuden, ja joka piti sisällään Emil Vikströmin mitalitaiteeseen tutustumisen, omien mitalien tekemisen punasavesta ja niihin nauhan tekemisen sekä primitiivipolttotapahtuman Voipaalan taidekeskuksessa, jossa säveltäjä Kari Rydman kertoi Rapolan historiasta. Käsityökoulusta kokonaisuuteen osallistuivat luokat 5, 6 ja 7. Opintomatka Visavuoreen (luokat 5, 6 ja 7) Opintomatka Pirkanmaa - matka maakunnan historiaan -näyttelyyn Vapriikkiin Tampereelle. Näyttelyyn tutustuttiin Kalliomaalaus ja kivenhionta -kierroksen myötä. (luokka 2) Opintomatka Salvador Dalí Surrealisti! näyttelyyn Espoon modernin taiteen museo EMMAan (luokat 5, 7, 8,11 ja 9-10) Opintomatka Lumottu metsä - Grimmin satujen maailmat näyttelyyn lastenkulttuuri keskus Rullaan Tampereelle (luokka 3) Teatteri-ilmaisun koulu Romeo ja Julia., Valkeakosken kaupunginteatteri, ohj. Iiris Kerosuo. Teatteri-ilmaisun oppilaat koeyleisönä ja 21.8 Tutustumistunti uusille oppilaille. Sanataidekoulu Sanataideleiri Voipaalan taidekeskuksessa Kirjailijan työhuoneessa -tekstinäyttely opiston yläkerrassa Retki Sorin Sirkukseen Tampereelle

18 17 8 HENKILÖSTÖ 8.1 Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö Anolin Mirja Järvinen Essi Kilkki-Rekola Helena Koivu Juha Rikkola Hilppa Saarela Marika Sihvonen Juha kanslisti toimistovirkailija FM, koulutussuunnittelija talonmies-vahtimestari toimistovahtimestari KM, koulutussuunnittelija KT, HK, rehtori Valkeakoski-opistoon ovat sijoitettuna vakituisesti siivoojat: Kilpiäinen Riitta, Latvastenmäki Kirsti, Nylander Raija. 8.2 Päätoimiset opettajat Backman Minna Garant Johanna Hiissa Leila Humalajärvi Maarit Inkinen Jussi Kiuru Tarja Koivulahti Heli Käpyaho Terhi Pajunen Timo Tenhola Reeta Taivio Hilkka artesaani, kudonnanohjaaja MA, kielikouluttaja FM, kieltenopettaja KteO, tekstiilityönopettaja KM, teknisentyönopettaja KM, yht.kunnallisten aineiden opettaja, sanataidekoulun vastuuopettaja restonomi (AMK), kotitalousopettaja käsi- ja taideteollisuusalan suunnittelija, kudonnanopettaja keraamikko, taideaineidenopettaja KTM, tietotekniikanopettaja sosionomi, tanssi- ja näyttämöaineiden opettaja, teatteri-ilmaisun koulun vastuuopettaja, asti Ärölä Annina TeM, ilmaisutaidon opettaja, teatteri-ilmaisun koulun vastuuopettaja, lähtien 8.3 Tuntiopettajat Taiteen perusopetuksen vastuuopettajat Saarela Sinikka tanssinopettaja, balettikoulu Tahkola Kirsi artenomi, opettaja, käsityökoulu Muut tuntiopettajat Ahomaa Jonna Ahvonen Sari-Anne Alahautala Satu-Marjo Autio Mervi Brown Paul Grip Sinikka Haavisto Anne Harilo Matti Harkko Ludmila Helminen Harri artenomi (AMK), tekstiilityöt FM, itämainen tanssi, englannin kieli KM, käsityökoulu, työvoimapoliittinen koulutus, vs. koulutussuunnittelija laborantti, kreikan kieli Bachelor of Science, englannin kieli KM, kirjallisuuspiiri FM, saksa Alexander-tekniikan opettaja, taiji diplomi kielenkääntäjä, venäjän kieli, suomea ulkomaalaisille teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteri-ilmaisun koulu

19 18 Heikkilä Marita Honkala Heikki Huovinen Arja Ingalsuo Kaarina Inha Mika Innala Harri Isonikkilä Merja Jokinen Niina Jokiniemi Josefina Järveläinen Mirja Järvinen Marketta Kaminen-Kandelin Marjo Kanerva Lasse Kangas Minna Kanninen Jenni Karne Heimo Karppi Antti Kettunen Pekka Koskinen Mervi Krutsin Pia Kuha Pekka Kukonlehto Kyösti Kurikka Anne Laininen Henna-Reetta Lamminmäki Mirjam Lampiniva Eeva-Liisa Lamppu Jarmo Landström Taina Lanne Sirkkaliisa Lavikainen Tuija Lepp Kristiina Miller Bradley Nieminen Jarmo Nieminen-Porkka Anja Niskonen Leena Nuutti Juha Nysten Maija Ohma Kalle Ohma Terttu Paavilainen Sirpa Palinperä Pertti Piepponen Heli Pikkanen Petra Rantala Laura Rinne Jenni Ristola Marjo Ruusumaa-Postila Anne FM, englannin kieli insinööri, laivurikurssit lavatanssi, senioritanssi, kansantanssi joogaohjaaja, äijäjooga vartija/kouluttaja, järjestyksenvalvojan pk insinööri, korukivenhionta posliinin maalarimestari, posliininmaalaus sosionomi, jooga kieltenopettaja, espanjan kieli lastenhoitaja, vauvahieronta pajutyöt tektiilialan artenomi, kankaan värjäys peruskoulun opettaja, lausunta TeM, teatteri-ilmaisun koulu, lausuntapiiri FM, ruotsin kieli keittiömestari, riistaruokakurssi OTK, kiinan kieli tanssija, balettikoulu näyttelijä, ilmaisutaidon kurssi sanataideopettaja, sanataidekoulu koristeveistäjä, koristeveisto tekn. työn opettaja, puutyöt nuorisosihteeri, Pilates-ohjaaja, kuntojazz, Pilates sanataideohjaaja, kirjallisuuspiiri pitsinnypläyksen opettaja, pitsinnypläys maalarimestari, entisöinti työnopetuksen lehtori, sorvaus ja entisöinti turkisalan opettaja (AMK), turkis- ja nahkatyöt lavatanssi artenomi (AMK), keramiikka puutarhuri, viron kieli tanssipedagogi, balettikoulu atk-kouluttaja, tietotekniikka FM, sukututkimus verhoilija, verhoilu opettaja, intarsia eli kuvioviilutus metalliartesaani, korun- ja ketjunvalmistus erityisluokanopettaja, erityispedagogiikka terveydenhoitaja, painonhallinta HuK, englannin kieli kouluttaja, järjestyksenvalvojan peruskurssi FM, saksan kieli, ranskan kieli työnsuunn./ohjaaja, naurukurssi tanssinopettaja, balettikoulu tanssija, aikuisbaletti, balettikoulu FM, italian kieli vaatetusalan artenomi, tekstiilityö

20 19 Rääpysjärvi Teija Saarinen Asko Sinisalo Eija Sintonen Merja Sipilä Riitta Sirén Alina Siren Kati Smolander Eila Soilammi Sirpa Syrén Sari Tikka Yrjö Toivonen Henna Toivonen Markku Toivonen Taru Tuohino Metti Tähkänen Petri Valjakka Ülle Valta Risto Veijalainen Ritva Vepsäläinen Risto Vilonen Outi von Bell Pauliina Änäkkälä Miia FM, sanataideopettaja, sanataidekoulu tanssin opettaja, balettikoulu maalarimestari, entisöinti sairaanhoitaja, latinorivitanssi, lavatanssi yo-merkonomi, ikonimaalaus tanssinopettaja, balettikoulu teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteri-ilmaisun koulu sienineuvoja, sienineuvonta joogaohjaaja, jooga HuK, italia muusikko, pelimannipiiri, harmonikan soitto opiskelija, balettikoulu kirjailija, kirjoittajapiiri muotoilija (AMK), keramiikka FM, italian kieli, espanjan kieli SM, kehonhuoltokurssi musiikinopettaja, musiikki teknistenaineidenopettaja, entisöinti erikoissairaanhoitaja, jooga opiskelija, balettikoulu tanssinopettaja, balettikoulu artenomi (AMK), käsityökoulu kuvataiteilija, Sääksmäen taidepiiri 8.4 Henkilöstökoulutus Hallinto- ja kiinteistöhenkilökunta Rehtori Juha Sihvonen - Opiston työhyvinvointi , Valkeakoski-opisto - Infonetin kirjeenvaihtaja tapaaminen , Bryssel - Opetusministeriön Ajankohtaisseminaari , Helsinki - REKKU-hankkeen koulutuspäivä , Valkeakoski-opisto - Infonetin kirjeenvaihtajatapaaminen , Helsinki - Opetusministeriön kansalaisopistojen vuoden 2007 palkintojen jakotilaisuus , Helsinki Koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola - REKKU-hankkeen koulutuspäivä , Valkeakoski-opisto - Opiston työhyvinvointi , Valkeakoski-opisto - Alkusammutusharjoitus , Valkeakoski-opisto - Tunneäly , Valkeakoski-opisto - Työyhteisön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, PD-koulutusohjelma (60 op) Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Opinnot jatkuvat 2008, Kanslisti Mirja Anolin - Hellewi-seminaari , Valkeakoski-opisto - Ajankohtaista asiakirjastandardeista , Valkeakoski-opisto

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Koulutus 2016 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2015 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen antaminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Mukana verkostoitumassa 2011 joulukuussa ohjelmaan valittujen kuntien edustajat

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset Kuhmon yhteislukion lukuvuosisuunnitelma lv. 2010 2011 1. Opiskelijamäärä lukuvuoden alkaessa 2. Opettajien määrä Päätoimiset tuntiopettat sivutoimiset tuntiopettajat Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 15.4.2015 klo 18 Kokouspaikka Kosken kunnantalo, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 36- Mikkola Laura Hämäläinen Risto vpj. :t 36- Nummela

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,3 miljoonaa osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimiala Aikuiskoulutuspolitiikka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk 1 S I V I S T Y S- JA V A P A A - A I K A L A U T A K U N T A : Laskujen hyväksyjät, käyttövaltuudet ja hankintarajat sekä laskujen vastaanottajat vuonna 2015 Sijaisuusjärjestelyissä noudatetaan muutoksista

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VUOSIKERTOMUS vuodelta 2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VUOSIKERTOMUS 2/7 I TILAISUUDET 3 A. Kulttuuritoimiston järjestämät tilaisuudet 3 B. Viralliset juhlat 4 C. Yhteistyössä

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Työväenopiston johtokunta 22.04.2008 AIKA 22.04.2008 klo 18:00-18:50 PAIKKA Opistotalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13

Lisätiedot

Elämänlaatua ikäihmisille

Elämänlaatua ikäihmisille Elämänlaatua ikäihmisille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat ikäihmisten elämänlaatua Kulttuuri on hyvin moninaista. Se kuuluu jokaisen arkeen. Tampereen kaupungin

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 16.2.2009 klo 19.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali Läsnä jäsenet Puhakka Osmo pj. Anttila Maire Hannula Ulla-Maija

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/19.4.2011 Kokousaika 19.4.2011 klo 19.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2012

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2012 Hirvialhon koulu Akaan Viialassa 14. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja D 1. Krista Wegelius TuRes 87 86 92 96 361 2. Marjatta Laine TuRes 74 72 76 75 297 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H 1. korpr Antti Raittinen

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista nro 5 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista nro 5 / 2015 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 24.6.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Pellavankukka, Somero Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 62- Mikkola Laura Hämäläinen Risto vpj. :t 62- Nummela Olli-Pekka

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 1.3.2016 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Edellisen

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Alkavien kurssien luettelo: Kielet. Paikka Opettaja. Tunnit Päivä ja kello. Alkaa Päättyy Numero Kurssin nimi. Maksu

Alkavien kurssien luettelo: Kielet. Paikka Opettaja. Tunnit Päivä ja kello. Alkaa Päättyy Numero Kurssin nimi. Maksu Tampereen seudun työväenopisto 3.-17.10. alkavia kursseja, joille vielä mahtuu 3.10. tilanteen mukaan ja ilmoittautuminen on menossa juuri nyt. Katso kurssikuvaukset esitteestämme tai kurssitarjottimelta.

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta 33 Kokousaika Keskiviikko 9.4.2014 klo 18.00-20.16 (kahvitauko 19.15-19.34) Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 29-38

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Ala-Mursula Leena, Heikkinen Jarmo, Horppu Ritva, Päätalo Kati & Toivonen Asta Kysy, kuuntele, kannusta ja kehity TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Leena Ala-Mursula, Jarmo Heikkinen, Ritva Horppu,

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot