SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta Sivistystoimen lautakunta 4 2 Tavoitteet ja tulokset 5 3 Opiskelijat ja asiakkaat Opiskelijat (kerran laskettuna) Tilauskoulutuksen asiakkaat 6 4 Kurssitilastot 6 5 Luennot ja luentosarjat Ikäihmisten yliopisto Luentosarja Luennot 7 6 Projektit ja kehittämishankkeet Vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittämishanke Tietoyhteiskuntahankkeet Kansalaisopinnot AlueKAVERI Rekku rekrytoidaan kursseille Noste Etelä-Pirkanmaa Kansainvälinen toiminta 11 7 Esitykset, näyttelyt, julkaisut ja muu toiminta Esitykset Näyttelyt Muu toiminta 14 8 Henkilöstö Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö Päätoimiset opettajat Tuntiopettajat Henkilöstökoulutus Henkilöstön muu toiminta Tyhy-toiminta 25 9 Toimipaikat 25 Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

3 2 Rehtorin katsaus Keväällä 2007 valmistui Koulutuksen arviointineuvoston toisen vaiheen arviointiraportti vapaasta sivistystyöstä. Raportissa selvitettiin erityisesti sitä, miten vapaata sivistystyötä koskevat ns. suuntaviivaopinnot on otettu vastaan alan oppilaitoksissa. Suuntaviivaopintojen avulla valtionhallinto on halunnut ohjata vapaan sivistystyön oppilaitoksia koulutuspoliittisesti tärkeiksi koettujen opintojen järjestämiseen. Tällaisia tärkeitä asioita ovat olleet: 1) maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan integroitavat opinnot 2) kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot 3) tietoyhteiskunnan perusvalmiuksien parantaminen 4) terveyttä edistävät opinnot. Esimerkiksi Opetushallituksen kokeilumäärärahat on viime vuosina suunnattu näiden suuntaviivojen mukaisesti. Selvityksen tulokset osoittivat, että suhtautuminen suuntaviivaopintoihin vaihteli suuresti oppilaitosten keskuudessa. Osa oppilaitoksista oli ottanut suuntaviivaopinnot innolla vastaan. Niiden mielestä ne sopivat hyvin oppilaitosten profiiliin ja auttoivat toiminnan kehittämisessä. Osa oppilaitoksista ei reagoinut mitenkään suuntaviivaopintoihin. Ja osa piti niitä suorastaan haitallisina omalle toiminnalleen, koska niiden on katsottu rajoittavan oppilaitosten itsenäisyyttä. Myös Kuntaliitto on vastustanut suuntaviivaopintoja kunnallisen itsehallintoon vedoten. Raportti herätti vilkasta keskustelua vapaan sivistystyön toimijoiden keskuudessa. Valkeakoski-opisto kuuluu niiden oppilaitosten ryhmään, joka on suhtautunut myönteisesti suuntaviivaopintoihin. Valtio luopui suuntaviivaopinnoista vuoden 2008 budjetissa. Syksyllä 2007 opetusministeriö jakoi kansalaisopistojen toisen kierroksen laatupalkinnot. Kansalaisopistojen ylläpitäjät voivat saada laatupalkinnon tunnustuksena toiminnan ja tulosten laadusta, niiden jatkuvasta kehittämisestä sekä esimerkillisestä työstä vapaan sivistystyön edistämiseksi. Vuoden 2007 kilpailuteemana oli kielikoulutuksen kehittäminen. Valkeakoski-opisto oli yksi kolmesta palkitusta opistosta. Perusteluissa todetaan mm. Valkeakoski-opisto aloitti järjestelmällisen laadun kehittämistyön jo luvulla. Opisto on osallistunut lukuisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin kansalaisopistotoiminnan laatuhankkeisiin. Opiston koordinoimien hankkeiden tuloksia on levitetty laajalti muiden kansalaisopistojen käyttöön. Laadun kehittämisen kärkenä on ollut kielikoulutuksen suunnittelu- ja arviointijärjestelmä. Valkeakoski-opistolla on erinomaiset asiakas- ja työtyytyväisyystulokset. Opiston vahvuuksia ovat niin ikään opiskelijahuoltoa tukevat pedagogiset ratkaisut, laatutyön systemaattisuus sekä uusien innovatiivisten suunnittelu- ja arviointityökalujen käyttöön ottaminen. Palkintosumma oli euroa. Muut palkitut opistot olivat Helsingin aikuisopisto ja Vanajaveden opisto, joista jälkimmäinen osallistui usean vuoden ajan Valkeakoski-opiston koordinoimaan laatuhankkeeseen. Myös opiston tekstiilityönopettaja Maarit Humalajärvi sai tunnustusta ansiokkaasta toiminnastaan tekstiilityön opetuksen hyväksi, kun Wetterhof valitsi hänet vuoden Fredrikaksi. Vuoden 2007 opistomme osallistui lukuisiin kehittämishankkeisiin. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita mm. työhyvinvoinnin kehittämishanke, jota varten koulutussuunnittelija Marika Saarela ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru hankkivat työhyvinvointivalmentajan koulutuksen, ja osaamiskartoitushanke. Molemmat hankkeet toimivat Etelä-Pirkanmaan kuntien pilottihankkeina, joiden tuloksia on tarkoitus hyödyntää kunnissa laajemminkin. Opiston hankkeita on kuvattu tarkemmin luvussa 6.

4 3 Opiston henkilökunnassa tapahtui vuoden 2007 alussa kaksi tärkeää muutosta. Opiston pitkäaikainen tanssi- ja näyttämöaineiden opettaja Hilkka Taivio jäi eläkkeelle kevätlukukauden jälkeen. Tämä toimi muutettiin ilmaisutaidon opettajan toimeksi ja siihen valittiin alkaen teatteritaiteen maisteri Annina Ärölä, joka oli aikaisemmin toiminut teatteri-ilmaisukoulun tuntiopettajana. Toinen tärkeä muutos oli se, että toimistovirkailija Essi Järvinen siirtyi kokoaikaisesti opiston palvelukseen lukien. Valkeakoski-opisto valitsi vuoden 2007 aikuisopiskelijaksi Elena Elistrovan, joka saapui Venäjältä Suomeen 2005 täysin ummikkona. Keväällä 2007 hän suoritti suomen kielen yleisen kielitutkinnon. Juha Sihvonen rehtori Fredrika rehtorin kukitettavana. Fredrika Wetterhoff -säätiö ja muotoilun koulutuskeskus Wetterhoff valitsivat tekstiilityön opettaja Maarit Humalajärven vuoden 2007 Fredrikaksi. Vuoden 2007 kansalaisopistojen laatupalkintokilpailun voittajaopistojen edustajat Opetusministeriössä.

5 1 ORGANISAATIO JA HALLINTO 1.1 Valkeakoski-opisto on osa sivistystoimen keskusta 4 Valkeakoski-opistoon kuuluva työväenopisto tukee elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Työväenopisto tarjoaa paikallisten sivistystarpeiden pohjalta mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja jatko-opintovalmiuksien kehittämiselle. Balettikoulu antaa lapsille ja nuorille tanssin taiteen perusopetusta, käsityökoulu antaa lapsille ja nuorille käsityön taiteen perusopetusta, teatteri-ilmaisun koulu antaa lapsille ja nuorille teatteri-ilmaisun taiteen perusopetusta, sanataidekoulu antaa lapsille ja nuorille sanataiteen perusopetusta. Tilauskoulutuksena järjestetään henkilöstökoulutusta, työvoimakoulutusta ja omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta. 1.2 Sivistystoimen lautakunta Valkeakosken kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan Valkeakoski-opiston toimialaan kuuluvista asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Anna-Liisa Anolin (pj) Pia Hänninen Seppo Kukkamäki (vpj) Kalle Ohma Pauli Korpela Hannu Korpela Sinikka Grip Hannele Lehtonen Kari Rydman Mikko Dahl Henry Rantaniemi Tapio Innala Leila Jussila Maija Vaittinen Hilkka Hemminki Marjatta Kukkamäki Marju Lemola Kaarina Silvennoinen Kaupunginhallituksen edustajana sivistystoimen lautakunnassa on ollut Marja Heikkinen ja nuorisoedustajana Emilia Eskelinen. Sivistystoimen lautakunnan tärkeimmät Valkeakoski-opistoa koskevat päätökset sivistystoimen käyttösuunnitelmat vuodelle tanssi- ja näyttämöaineiden opettajan toimen muuttaminen ilmaisutaidon opettajan toimeksi sivistystoimen keskuksen tilinpäätös vuodelta taiteen perusopetuksen vapaaoppilaspaikkojen uudet valintakriteerit Valkeakoski-opiston toimintakertomus vuodelta Valkeakoski-opiston alustava opetussuunnitelma lukuvuodelle sivistystoimen maksut ja taksat sivistystoimen keskuksen vuokrat Valkeakoski-opiston laskujen hyväksyminen - lausunto Myllysaaren alueen rakennusten hankesuunnitelmasta sivistystoimen keskuksen talousarvioesitys vuodelle 2008 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2009 ja taiteen perusopetuksen vapaaoppilaspaikat lukuvuodelle

6 5 2 TAVOITTEET JA TULOKSET Tunnusluvut TA 2007 TP 2007 Vaikuttavuus 1. Asiakastyytyväisyys 2. Opiskelijamäärä 3. Kurssilaisten määrä - vaos-opetus - tilauskoulutus Koulutuspalvelut 4. Kurssien yleisarvosana 5. Oppituntien määrä - vaos-opetus - tilauskoulutus Osaaminen ja henkilöstö 6. Työtyytyväisyys Resurssit ja talous 7. Oppituntien hinta - vaos-opetus - tilauskoulutus 4, opiskelijaa 6500 kurssilaista 1800 kurssilaista 4, oppituntia 1800 oppituntia 4,0 115 euroa 100 euroa 4, opiskelijaa 5004 kurssilaista 2325 kurssilaista 4, oppituntia 3010 oppituntia 4,3 112 euroa 70 euroa Vaos-opetus = valtionosuuteen oikeuttavaa opetusta Määrärahat TA 2007 TP 2007 Vaos-opetuksen menot Tilauskoulutuksen menot Menot yhteensä Vaos-opetuksen tulot Tilauskoulutuksen tulot Tulot yhteensä Vaos-opetuksen netto Tilauskoulutuksen netto Netto yhteensä OPISKELIJAT JA ASIAKKAAT Opiskelijat (kerran laskettuna) - miehet naiset 2611 Yhteensä 3502 Valkeakoski-opistossa oli vuonna 2007 opiskelijoita yhteensä 3 502, joista miehiä oli 891 (25,44 %) ja naisia (74,56 %).

7 6 Tilauskoulutuksen asiakkaat Vuonna 2007 Valkeakoski-opistosta tilasivat koulutusta seuraavat yritykset ja yhteisöt: Akaan kaupunki Etelä-Pirkanmaan kotihoidon kehittämishanke Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Pirkanmaan työvoimatoimisto Fläkt Woods Oy Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Kylmäkosken kunta Liha-Saarioinen Oy Lotilan teollisuusoppilaitos PK-Tilintarkastajat Oy SAK:n paikallisjärjestön naiset Teollisuuden Oppimispaikka UPM-Kymmene Oyj / työterveys Urjalan kunta Valkeakosken Ammattiopisto Valkeakosken Energia Oy Valkeakosken Onnistuvat Opit hanke Valkeakosken kaupunki WM-data Yhtyneiden Urisevat Ukot 4 KURSSITILASTOT Koulutusalatilasto koulutustyypeittäin vuonna 2007 tunnit yhteensä Yleissivistävä koulutus 41 Humanistinen ja kasvatusala Suomi 104 Ruotsi 50 Englanti 1410 Saksa 114 Ranska 200 Venäjä 377 Espanja 208 Italia 194 Muut kielet 444 Historia ja arkeologia 96 Opetus- ja kasvatustyö ja psykologia 175 Muu koulutus 22 Kulttuuriala Käden taidot 4471 Viestintä- ja informaatioala 127 Kirjallisuus 232 Teatteri ja tanssi 2791 Musiikki 360 Kuvataide 812 Yhteiskunnalliset aineet, liiketalous ja hallinnon ala Muu hallinnon alan koulutus 87 Sosiaalitieteet 4 Oikeuskäytäntö ja oikeustieteet 21 Muu koulutus 212 Luonnontieteiden ala Tietokoneen ajokorttikoulutus 128 Muu tietotekniikan hyväksikäyttö 669 Tekniikan ja liikenteen ala Sähkö- ja automaatiotekniikka 2 Vesiliikenne 40 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Terveysala 111 Liikunta ja urheilu 468 Muu koulutus 81 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Ravitsemisala sekä ruoan valmistus 494 Muu koulutus Muu koulutus 2306 Yhteensä 16851

8 7 Tunnit ja kurssilaiset koulutustyypin mukaan tunnit miehiä naisia kurssil. yht. Yleissivistävä aikuiskoulutus Avoin yliopisto Työnantajan tilaamat kurssit Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Taiteen perusopetus Kaikki yhteensä LUENNOT JA LUENTOSARJAT 5.1. Ikäihmisten yliopisto Muslimit ja islamin maailmankuva professori Heikki Palva, osallistujia Miten voin suojata sydäntä ja aivoja? neurologian ja sisätautien erikoislääkäri LT Maire Rantala, osallistujia Tuhansien tarinoiden maa, kertomuksia ja kuvia Kiinasta Marjatta Ventonen, osallistujia Juuso Walden ja nykyaika FM Toivo Nordberg, osallistujia Tutkimusretki tuntemattomaan Väinö Linnaan professori (emer) Yrjö Varpio, osallistujia Uusinta tietoa geeniteknologiasta professori Tapio Visakorpi, osallistujia Ikään liittyvä näön huononeminen professori (emer) Lotta Salminen, osallistujia Kari Suomalainen taiteilijana museonjohtaja Pälvi Myllylä, osallistujia Luentosarja Yhteistyössä Valkeakosken diabetesyhdistyksen kanssa: Diabeetikko sairaana kotona tai sairaalassa opetushoitaja Maija Ojala, Diabeteskeskus, osallistujia Liikunta, ravinto ja hyvinvointi LKT, dosentti Katriina Kukkonen-Harjula, osallistujia Painonhallinta lääket.lis. Anitta Korpio, osallistujia Luennot 2.2. Shiatsu shiatsu- ja akupainallusterapeutti Niina Jokinen, osallistujia Mitkä ihmeen funktionaaliset elintarvikkeet? kotitalousopettaja Heli Koivulahti, osallistujia 22

9 Värin salaisuus tekstiilitaiteilija Maija Arela, osallistujia Kaukopartio-osasto Hartikaisen toiminta jatkosodassa prikaatikenraali Antti Numminen, osallistujia Suomisen perhe mediamaailmassa teatterinjohtaja Kati Sirén, osallistujia Raising bilingual children a mother s perspective kielikouluttaja Johanna Garant, osallistujia Digi -tv tutuksi Emma Luttinen, osallistujia Netti tappaa? Kevyt kahvituntikeskustelu mediasta ja internetistä Riitta Marstola, osallistujia Sääksen suojelu ja tutkimustyö Sääksisäätiön asiamies Juhani Koivu, osallistujia Nouse, riennä suomen kieli rehtori Juhani Kivelä, osallistujia Agricola iltapäivä. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Sääksmäen seurakunnan kanssa. osallistujia 54 Mikael Agricola uskonpuhdistajana professori Simo Heininen Mikael Agricolan kieli ja teokset tutkija Heidi Merimaa 6.9. Ruoka-aineallergisille ja keliaakikoille soveltuvat elintarvikkeet ja niiden saatavuus projektipäällikkö Aulikki Vuorinen Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ja tuoteasiantuntija Marjo Jokinen Suomen Keliakialiitto, osallistujia Millä eväin eläkkeelle? tiedottaja Lea Ala-Mononen, Kela, osallistujia Turvallisesti talviliikenteeseen komisario evp. Kauko Heikkilä, osallistujia Huonokuuloisuus ja apuvälineet kurssisihteeri Krista Heiniö, Kuulonhuoltoliitto, osallistujia Kodin sisustus sisustusarkkitehti, tekstiilitaiteilija Riitta Mäkinen, osallistujia Taideluento taiteilijat Elina Brotherus ja Lauri Astala, osallistujia Liikunta, ravinto ja hyvinvointi LKT, dosentti Katriina Kukkonen-Harjula, osallistujia Documenta taideaineiden opettaja Timo Pajunen, osallistujia 43 Taideaineiden opettaja Timo Pajunen vei ryhmänsä kesällä 2007 tutustumaan Documenta XII näyttelyyn Kasselissa. Matkan varrella pysähdyttiin innoittumaan kurssin teeman mukaisesti maisemasta käsitteeksi.

10 9 6 PROJEKTIT JA KEHITTÄMISHANKKEET 6.1 Vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittämishanke ESOP ESOP hankkeessa on opetushallituksen tukemana kehitetty verkko-opetusta vuodesta 2002 lähtien. ESOP - hankkeen tavoitteena on yhteisten verkkoavusteisten kurssien suunnittelun lisäksi vakiinnuttaa vapaan sivistystyön yhteistä verkko-opetuksen toimintamallia, kouluttaa verkko-oppimisen tuki-henkilöitä ja parantaa opettajien verkkotyöskentelytaitoja. Hanke toimii myös valtakunnallisena vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittäjänä. Vuonna 2007 ESOPISTA ETEENPÄIN hankkeen erityistavoitteena on kehittää oppimisympäristöjä esteettömämpään ja saavutettavampaan suuntaan. Hankkeessa ovat mukana koordinaattori Vanajaveden Opisto sekä partnerit Espoon kaupungin työväenopisto, Forssan aikuisopisto, Hausjärven ja Heinolan kansalaisopisto, Hiiden Opisto, Hyvinkään kansalaisopisto, Järvenpään työväenopisto, Lopen opisto, Riihimäen kansalaisopisto, Valkeakoski-opisto ja Hämeen kesäyliopisto. Tarkempia tietoja ESOP - hankkeesta löytyy verkko-osoitteessa 6.2 Tietoyhteiskuntahankkeet Verneri - Vertaiset verkossa Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoituksen avulla toteutettiin syksyllä 2007 verkkoavusteinen kurssi, jolla vahvistettiin vertaisohjaajien tietotekniikka ja ohjaustaitoja. Kurssille osallistui 11 vertaisohjaajaa. 6.3 Kansalaisopinnot Kontaktia kansalaisuuteen kevät 2007 Opetushallituksen tukema Kontaktia kansalaisuuteen projekti alkoi syksyllä 2006 ja päättyi keväällä Projekti sisälsi Kontaktia kansalaisuuteen opintoryhmän sekä Ajassa kiinni-ryhmän Tohkan palvelutalossa. Projektin vastuuhenkilönä oli yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru. Kohderyhmään kuuluivat kaikki, joilla oli aikaa ja kiinnostusta osallistua aktiivisena kansalaisena. Erityisesti hankkeeseen haettiin työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä ja sellaisia ryhmiä, jotka ovat aliedustettuina kansalaisopiston opiskelijoina. Voi hyvin ja vaikuta syksy 2007 Projektin tarkoituksena on lisätä osallistujien tietoja kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä selkiyttää oman valinnan merkitystä hyvän elämänlaadun tuottajana Tietämys terveellisistä elintavoista päivittyy ja osallistujat saavat valmiuksia tehdä oman hyvinvointinsa eteen työtä. Opinnot sopivat kaikille, joilla on aikaa ja kiinnostusta kehittää itseään. Projekti jatkuu kevätlukukaudella 2008.

11 AlueKAVERI Valkeakoski-opisto on mukana AlueKAVERI hankkeessa, joka on kansalaisopistojen ja avointen yliopistojen yhteistyön kehittämishanke Tarkoituksena on kehittää yhteistyökäytäntöjä muuttuneen toimintaympäristön mukaisesti. Lisäksi hankkeessa vakiinnutetaan kansalais-opistojen verkostotoimintaa, varmistetaan alueellisen oppitarjonnan saatavuus sekä levitetään uusia toimintatapoja ja malleja hankkeen loppuvaiheessa valtakunnallisesti. Hankkeeseen osallistuvat kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry, 33 kansalais- ja työväenopistoa sekä kolme avointa yliopistoa: Tampere, Turku ja Helsinki. Hanketta rahoittaa opetusministeriö. 6.5 Rekku rekrytoidaan kurssille Valkeakoski-opisto toimi koordinointiopistona 7 opiston (Forssan aikuisopisto, Jokiläänin kansalaisopisto, Järvenpään työväenopisto, Mäntsälän kansalaisopisto, Parkanon kansalaisopisto, Valkeakoski-opisto ja Vanajaveden opisto) yhteisessä Rekku rekrytoidaan kursseille hankkeessa. Tavoitteena oli lisätä opistoissa aliedustettuina oleviin kansalaisryhmiin kuuluvien opiskelijoiden määrää. Erityisesti haluttiin päivittää opistojen toimijoiden osaamista markkinoinnissa ja viestinnässä sekä tietämystä siitä, miten kurssitarjontaa kehittämällä saadaan aliedustettuja opiskelijoiksi. Kussakin yhteistyöopistossa oli lisäksi omat toiminnalliset tavoitteet. Lähtöajatuksena oli kokemusten ja käytänteiden vertailu ja toisilta oppiminen. Hankkeelle saatiin Opetushallituksen kokeilu- ja kehittämisavustus. Hankkeen aikana selvitettiin opiskelijarekisteristä tarkkaan aliedustetut kansalaisryhmät. Valkeakoskiopiston aliedustettuja ovat nuoret aikuiset ja kaikenikäiset miehet. Vuoden aikana toteutettiin kohderyhmille suunnattuja kursseja, joita markkinoitiin erillisesitteillä. Päätettiin opiston markkinointiviestinnän painopistealueet lv ja ryhdyttiin seuraamaan päiväkirjatasolla uusien opiskelijoiden virtaa. Markkinointiviestinnän painopistealueet laaditaan lukuvuosittain. Asetimme tavoitteeksi jatkossa saada vuosittain 5 % uusia opiskelijoita. Määrälliset tavoitteet saavutettiin. Nuorten aikuisten määrä vahvistui, mutta miehet säilyivät edelleen haasteena. Tulemme jatkossakin kohdistamaan aliedustetuille räätälöityjä kursseja. REKKU työseminaarissa yhteistyöopistot julkistivat lopulliset kokeilutulokset ja vaihdettiin hyviä käytäntöjä. Rekku hankeessa suunniteltiin kursseja opistossa aliedustettuna oleville opiskelijaryhmille. Nuoret maalasivat mm. Urbaanitaidetta -kurssilla ja miehet rakensivat savusaunaa.

12 Noste Etelä-Pirkanmaa Valkeakoski-opisto on mukana Noste Etelä-Pirkanmaa -koulutushankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden vuotiaiden työelämässä pysymistä ja urakehitystä. Hanke on kestoltaan viisivuotinen ( ). Hanketta toteutetaan seutukunnallisesti. Rehtori Juha Sihvonen kuuluu hankkeen ohjausryhmään. 6.7 Kansainvälinen toiminta Vuonna 2007 opistossa tehtiin periaatepäätös kansainvälisiin EU-rahoitteisiin hankkeisiin osallistumisesta. Toimintaa suunnittelemaan ja koordinoimaan perustettiin työryhmä. Työryhmän jäsenistä kielikouluttaja Johanna Garant ja tietotekniikan opettaja Reeta Tenhola osallistuivat joulukuussa EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvan Grundtvig-oppimiskumppanuus-hankkeen valmistelevaan kokoukseen Rovigossa, Italiassa. Mahdolliset hankkeet käynnistyvät syksyllä Opiston opettajat ovat myös vieneet opiskelijaryhmiä opintomatkoille ulkomaille. Vuonna 2007 taideaineiden opettaja Timo Pajunen matkusti ryhmänsä kanssa Documenta-näyttelyyn Saksaan. Useiden eurooppalaisten partnereiden kanssa suunnitellaan hanketta, jonka puitteissa partnerioppilaitosten opettajia koulutetaan verkkopedagogiikkaan, ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia verkko-oppimiseen kansainvälisessä oppimisympäristössä.

13 12 7 ESITYKSET, NÄYTTELYT, JULKAISUT JA MUU TOIMINTA 7.1 Esitykset Työväenopisto Itämaisen tanssin jatkoryhmän esiintyminen (12 henkeä) Mihrimah ry:n kevätnäytöksessä, Tampere, Sampolan Sali, yleisöä n Tanssin Juhla, Valkeakoski-opiston tanssitapahtuma Valkeakosken kaupunginteatterissa. Valkeakoski-opiston ja balettikoulun ryhmien ohella juhlassa esiintyivät Haka Gym ry., Valkeakosken Koskenpojat, Zeal Crew, El Cuervo, Sanni Tirri, Hanna Heikkinen ja Jukka Kontusalmi. Yleisöä 240, esiintyjiä Harmonikkapiirin esiintyminen Kivennapa päivillä. Ohjaus Yrjö Tikka Opiston kansantanssiryhmän esiintymismatkan Unkariin. Ryhmä esiintyi Debrecenin kaupungissa kukkaiskarnevaalin kulkueessa ja pääjuhlassa yhteensä 27 kertaa. Esityksiä seurasi yli puoli miljoonaa katsojaa ja ne esitettiin Unkarin televisiossa suorana lähetyksenä ja uusintalähetyksenä. Lisäksi ryhmä konsertoi kolmessa lähikaupungissa kansallisen juhlapäivän (20.8.) tilaisuuksissa. Matkaan osallistui 25 henkilöä Itämaisen tanssin jatkoryhmä (9 henkeä) ja Sari-Anne Ahvonen: Suo, kuokka - ja kebab! Itämaista tanssia ja sketsejä (Heli Mustonen ja Joni Jokinen). Valkeakosken kaupunginteatteri, yleisöä n Runokooste Naisstoori Tampereen runoviikkojen avajaispäivänä Sumelius klubilla. Ohjaajana Minna Kangas. Työväenopiston sekakuoron esiintymiset ja konsertit, kuoronjohtaja Ülle Valjakka 1.4. Kohtaamisia ja eroja naiskuoron esiintyminen yhdessä lausuntapiiriläisten kanssa, Valkeakosken kaupunginteatterissa 1.5. Sekakuoron esiintyminen Koiton aukiolla vappujuhlassa 1.5. Perinteinen kuorojen Vappukonsertti Valkeakosken kaupunginteatterissa Ton i norden -pohjoismaiset laulujuhlat Vaasassa. Naiskuoron esiintyminen Naiskuoro Työväen Musiikkitapahtuman juhlateltassa "Lehti puusta variseepi"- yhteislaulutilaisuus Sorrilan koululla. Säestys Irja Hakala Sekakuoron esiintyminen Suomi-Kiina-ystävyystoiminnan 10-vuotisjuhlassa Päivölässä Kuorojen "Jo syttyy valot tuhannet" joulukonsertti Kappelikirkossa Sekakuoron esiintyminen Suomen 90-vuotisjuhlassa Apian liikuntahallissa. Balettikoulu Esiintyminen Hilkka Taivion läksiäisjuhlassa Kevätnäytökset Valkeakosken kaupunginteatterissa, yleisöä n. 420 Teatteri-ilmaisun koulu Mitä kuuluu Suomisen perhe? - Ihmisiä mediamaailmassa Oppilasteatterin (yli 15 v.) MA 1, Särmä -ryhmän esitys yhdessä kaupunginteatterin harrastajien kanssa, Valkeakosken kaupunginteatteri. Kirj. Jarkko Suhonen, ohj. Kati Sirén. Esityksiä yht. 20.

14 Hukassa on hyvä paikka Nuorisoteatteri (12-15v.) KE 1 esitti Kari Hotakaisen näytelmän Valkeakosken kaupunginteatterissa yhdessä kaupunginteatterin harrastajien kanssa. Ohj. Harri Helminen. Muut esitykset 6.3. ja 7.3. Näytelmä esitettiin Valkeakosken 6-luokkalaisille ja avoimena esityksenä. Yhteistyötä tehtiin maskeerauksen osalta Satakunnan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kanssa ja lavastuksen osalta Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kanssa. Katsojia n Pikku Pietarin piha Oppilasteatterin (yli 15v.) TI 2 Lavattomat -ryhmä esitti Aapelin näytelmän Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Ohj. Annina Ärölä. Muut esitykset 24.3., 25.3., ja Katsojia Latvotut Nuorisoteatteri (12-15v.) KE 1 esitti kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Ohj. Harri Helminen. Esitys videoitiin Teatteriturnajaiset, teatteri-ilmaisun koulun kevätjuhla, Valkeakosken kaupunginteatterissa. Osallistujia n Kolme Iloista Rosvoa (2 es.) nuorisoteatteriryhmä (12-15v.) KE 1ja teatteritaiteen perusteet (12-14v.) TO 1 yhdessä kaupunginteatterin harrastajien kanssa esitti Thornbjorn Egnerin lastennäytelmän Valkeakosken kaupunginteatterissa. Ohjaus Harri Helminen. Näytelmä esitettiin päiväkotien 4-vuotiaille ja avoimena esityksenä. Näytelmä oli yhteistyöprojekti päiväkotien kanssa. Katsojia n Home Oppilasteatteri Pelottomat ryhmä (15-17v.) TI 1 esitti Olli Kyllösen näytelmän Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä Ohj. Annina Ärölä. Katsojia Improvisaatiota Aknessa. Harri Helmisen oppilaat Sininen naurulokki Lukudraamaa Valkeakosken kirjastossa KE 1 ryhmä. Ohj. Minna Kangas Improvisaatiota opiston henkilökunnan pikkujouluissa. Harri Helmisen oppilaat. Oppilasteatteri esitti Valkeakosken kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä Aapelin näytelmän Pikku Pietarin piha.

15 Näyttelyt Osaamiskartoitus, opiston kuvataide- ja kädentaitoryhmien näyttely, kävijöitä Pellavapäässä kudottuja kodintekstiilejä, kävijöitä Kudottu kevät näyttely Lumikorvessa, kävijöitä Käsityökoulun kevätnäyttely Alas koskea!, kävijöitä Väriherkkuja luonnosta -näyttely, tekstiilityöryhmien kasvivärjättyjä ja maalattuja töitä, kävijöitä Walkiakoski paikallishistoriaa taiteen keinoin Taiteen perusopetuksen yhteisnäyttely Voipaalan taidekeskuksessa 7.9. Sieninäyttely Koskikaran ala-aulassa Väriherkkuja luonnosta -näyttely, tekstiilityöryhmien kasvivärjättyjä ja maalattuja töitä, Wetterhoffin Holvisali, Hämeenlinna, kävijöitä Lokakuisen Lumikorven Mansikkapaikka avoimet ovet ja näyttely kesäisistä ja syksyisistä tekstiileistä, kävijöitä Turnerista Documentaan maisemasta käsitteeksi Verkkoavusteisen kurssin näyttely, kävijöitä Kiinalaisten tekstiilitöiden näyttely Sinisiä, valkoisia ja valoisia tekstiilejä näyttely Suomen itsenäisyyden 90. juhlavuoden merkeissä Lumikorvessa, kävijöitä 20 Opiston näyttelyhalli täyttyy taidokkaista töistä ja tekijöistä useamman kerran vuodessa. Keramiikka on yksi suosituimmista oppiaineista. Opettaja Taru Toivonen ja opiskelijan aherruksen tulos matkalla polttouuniin. 7.4 Muu toiminta Työväenopisto 6.1. Kokeilevan käsityöryhmän opintomatka Tampereelle: Symbolismi-näyttely, Tampereen taidemuseo ja Kretongista printtiin, TEXO:n juhlanäyttely, Vapriikki Tekstiilityön opiskelijoiden opintomatka Helsinkiin: Meksikon kahdet kasvot -näyttely, Designmuseo, Virkki käsityömuseo Ystävänviikolla opiskelijat toivat ystävänsä seuraamaan opisto-opiskelua Yleinen kielitutkinto, englanti, 2 osallistujaa Yleinen kielitutkinto, suomi, 6 osallistujaa Taideopiskelijoiden Pirkanmaan taidesuunnistusretki Siuroon (Nokian aikuisten taiteen perusopetuksen päättötöiden näyttely), Nokian työväenopiston taideryhmien näyttely, Satu- ja Taru Syrjäsen työhuoneet Epilässä (Tampere), Suomen Trikoon taidetyöpajat ja Sara Hildenillä Tapani Raittilan näyttely

16 Kokeilevan käsityöryhmän opintomatka Ahlaisiin ja Poriin, Sata vuotta Maire Gullichsenin syntymästä -juhlanäyttely, Porin taidemuseo ja Poriginal galleria DOCUMENTA verkkokurssin opintomatka Saksaan Kasseliin Documenta12 näyttelyyn Korukivenhiojat kivenhakumatkalla Norjan Ruijassa Taideopiskelijoiden opintomatka Helsinkiin: Taidehalli/ Mamma Andersson, Forum Box/ Tuula Lehtinen ja Amos Anderssonin taidemuseo/ Anna Retulainen Korukivenhiojien kiviretki Idar-Obersteiniin Korukivenhiojat Pietarin kivimessuilla Tekstiilityöryhmien opintomatka Salvador Dali -näyttely, Espoon modernin taiteen museo ja Kirjottu paratiisi -näyttely, Designmuseo, Helsinki Yleinen kielitutkinto, suomi, 3 osallistujaa Yleinen kielitutkinto, englanti, 1 osallistuja 15 Lumikorven kutomo 3.2. Tutustumismatka kudontamateriaaliliikkeisiin Parola-Hämeenlinna-Tammela-Somero- Humppila-Urjala-Nuutajärvi, osallistujia Kutojien päivät tulevan syyskauden suunnittelua ja kudetori, osallistujia Kutojan loppukesän päivä Kangasalla, Helmiina-Elviira-Marjamäen pajutila- WillaKosmos-Vendi-Lepokoti, osallistujia Messuretki Tampereelle, Suomen kädentaidot 2007, osallistujia Kutojien joulukahvit, tulevan kudontakevään suunnittelua, osallistujia 19 Sääksmäen kudonta-asema Pellavapää 24.4 Muuttotalkoot, osallistujia Tervetuliaiskahvitus, osallistujia Kevätlaulajaiset, osallistujia Syysloimien suunniteluilta, osallistujia Materiaalin hankintaretki Kauhavalle, osallistujia Avoimet ovet Valkeakoski-päivänä, osallistujia Joululauluilta, osallistujia 26 Erica Rautiainen ja Juuso Kankkunen osallistuivat kesälomallaan lasten kudontakurssille Pellavapäässä.

17 16 Baletti- ja liikuntakoulu Balettikoulun oppilaita mukana balettipedagogi Maija Hännisen kurssilla Tampereella pääsykoe uusille oppilaille Balettikoulun oppilaita mukana Kuopio Tanssii Ja Soi balettikursseilla. Neljä oppilastamme valittiin valtakunnalliseen baletin EK- koulutusohjelmaan pääsykoe uusille oppilaille Balettikoulun oppilaita mukana balettipedagogi Maija Hännisen kurssilla Tampereella Kakkumyyjäiset stipendirahaston kartuttamiseksi Balettikoululaisia mukana valtakunnallisessa baletin EK- koulutuksessa Helsingissä Kehonhuoltokurssi Kakkumyyjäiset stipendirahaston kartuttamiseksi Avoimet ovet, näytetunnit Käsityökoulu Opintomatka Meksikon kahdet kasvot -näyttelyyn Designmuseoon Helsinkiin (luokat 3, 7, 8-9, 10) 8.2, Käsityökoulu toteutti yhteistyössä Kuvataidekoulun kanssa mitalityöpajakokonaisuuden, ja joka piti sisällään Emil Vikströmin mitalitaiteeseen tutustumisen, omien mitalien tekemisen punasavesta ja niihin nauhan tekemisen sekä primitiivipolttotapahtuman Voipaalan taidekeskuksessa, jossa säveltäjä Kari Rydman kertoi Rapolan historiasta. Käsityökoulusta kokonaisuuteen osallistuivat luokat 5, 6 ja 7. Opintomatka Visavuoreen (luokat 5, 6 ja 7) Opintomatka Pirkanmaa - matka maakunnan historiaan -näyttelyyn Vapriikkiin Tampereelle. Näyttelyyn tutustuttiin Kalliomaalaus ja kivenhionta -kierroksen myötä. (luokka 2) Opintomatka Salvador Dalí Surrealisti! näyttelyyn Espoon modernin taiteen museo EMMAan (luokat 5, 7, 8,11 ja 9-10) Opintomatka Lumottu metsä - Grimmin satujen maailmat näyttelyyn lastenkulttuuri keskus Rullaan Tampereelle (luokka 3) Teatteri-ilmaisun koulu Romeo ja Julia., Valkeakosken kaupunginteatteri, ohj. Iiris Kerosuo. Teatteri-ilmaisun oppilaat koeyleisönä ja 21.8 Tutustumistunti uusille oppilaille. Sanataidekoulu Sanataideleiri Voipaalan taidekeskuksessa Kirjailijan työhuoneessa -tekstinäyttely opiston yläkerrassa Retki Sorin Sirkukseen Tampereelle

18 17 8 HENKILÖSTÖ 8.1 Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö Anolin Mirja Järvinen Essi Kilkki-Rekola Helena Koivu Juha Rikkola Hilppa Saarela Marika Sihvonen Juha kanslisti toimistovirkailija FM, koulutussuunnittelija talonmies-vahtimestari toimistovahtimestari KM, koulutussuunnittelija KT, HK, rehtori Valkeakoski-opistoon ovat sijoitettuna vakituisesti siivoojat: Kilpiäinen Riitta, Latvastenmäki Kirsti, Nylander Raija. 8.2 Päätoimiset opettajat Backman Minna Garant Johanna Hiissa Leila Humalajärvi Maarit Inkinen Jussi Kiuru Tarja Koivulahti Heli Käpyaho Terhi Pajunen Timo Tenhola Reeta Taivio Hilkka artesaani, kudonnanohjaaja MA, kielikouluttaja FM, kieltenopettaja KteO, tekstiilityönopettaja KM, teknisentyönopettaja KM, yht.kunnallisten aineiden opettaja, sanataidekoulun vastuuopettaja restonomi (AMK), kotitalousopettaja käsi- ja taideteollisuusalan suunnittelija, kudonnanopettaja keraamikko, taideaineidenopettaja KTM, tietotekniikanopettaja sosionomi, tanssi- ja näyttämöaineiden opettaja, teatteri-ilmaisun koulun vastuuopettaja, asti Ärölä Annina TeM, ilmaisutaidon opettaja, teatteri-ilmaisun koulun vastuuopettaja, lähtien 8.3 Tuntiopettajat Taiteen perusopetuksen vastuuopettajat Saarela Sinikka tanssinopettaja, balettikoulu Tahkola Kirsi artenomi, opettaja, käsityökoulu Muut tuntiopettajat Ahomaa Jonna Ahvonen Sari-Anne Alahautala Satu-Marjo Autio Mervi Brown Paul Grip Sinikka Haavisto Anne Harilo Matti Harkko Ludmila Helminen Harri artenomi (AMK), tekstiilityöt FM, itämainen tanssi, englannin kieli KM, käsityökoulu, työvoimapoliittinen koulutus, vs. koulutussuunnittelija laborantti, kreikan kieli Bachelor of Science, englannin kieli KM, kirjallisuuspiiri FM, saksa Alexander-tekniikan opettaja, taiji diplomi kielenkääntäjä, venäjän kieli, suomea ulkomaalaisille teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteri-ilmaisun koulu

19 18 Heikkilä Marita Honkala Heikki Huovinen Arja Ingalsuo Kaarina Inha Mika Innala Harri Isonikkilä Merja Jokinen Niina Jokiniemi Josefina Järveläinen Mirja Järvinen Marketta Kaminen-Kandelin Marjo Kanerva Lasse Kangas Minna Kanninen Jenni Karne Heimo Karppi Antti Kettunen Pekka Koskinen Mervi Krutsin Pia Kuha Pekka Kukonlehto Kyösti Kurikka Anne Laininen Henna-Reetta Lamminmäki Mirjam Lampiniva Eeva-Liisa Lamppu Jarmo Landström Taina Lanne Sirkkaliisa Lavikainen Tuija Lepp Kristiina Miller Bradley Nieminen Jarmo Nieminen-Porkka Anja Niskonen Leena Nuutti Juha Nysten Maija Ohma Kalle Ohma Terttu Paavilainen Sirpa Palinperä Pertti Piepponen Heli Pikkanen Petra Rantala Laura Rinne Jenni Ristola Marjo Ruusumaa-Postila Anne FM, englannin kieli insinööri, laivurikurssit lavatanssi, senioritanssi, kansantanssi joogaohjaaja, äijäjooga vartija/kouluttaja, järjestyksenvalvojan pk insinööri, korukivenhionta posliinin maalarimestari, posliininmaalaus sosionomi, jooga kieltenopettaja, espanjan kieli lastenhoitaja, vauvahieronta pajutyöt tektiilialan artenomi, kankaan värjäys peruskoulun opettaja, lausunta TeM, teatteri-ilmaisun koulu, lausuntapiiri FM, ruotsin kieli keittiömestari, riistaruokakurssi OTK, kiinan kieli tanssija, balettikoulu näyttelijä, ilmaisutaidon kurssi sanataideopettaja, sanataidekoulu koristeveistäjä, koristeveisto tekn. työn opettaja, puutyöt nuorisosihteeri, Pilates-ohjaaja, kuntojazz, Pilates sanataideohjaaja, kirjallisuuspiiri pitsinnypläyksen opettaja, pitsinnypläys maalarimestari, entisöinti työnopetuksen lehtori, sorvaus ja entisöinti turkisalan opettaja (AMK), turkis- ja nahkatyöt lavatanssi artenomi (AMK), keramiikka puutarhuri, viron kieli tanssipedagogi, balettikoulu atk-kouluttaja, tietotekniikka FM, sukututkimus verhoilija, verhoilu opettaja, intarsia eli kuvioviilutus metalliartesaani, korun- ja ketjunvalmistus erityisluokanopettaja, erityispedagogiikka terveydenhoitaja, painonhallinta HuK, englannin kieli kouluttaja, järjestyksenvalvojan peruskurssi FM, saksan kieli, ranskan kieli työnsuunn./ohjaaja, naurukurssi tanssinopettaja, balettikoulu tanssija, aikuisbaletti, balettikoulu FM, italian kieli vaatetusalan artenomi, tekstiilityö

20 19 Rääpysjärvi Teija Saarinen Asko Sinisalo Eija Sintonen Merja Sipilä Riitta Sirén Alina Siren Kati Smolander Eila Soilammi Sirpa Syrén Sari Tikka Yrjö Toivonen Henna Toivonen Markku Toivonen Taru Tuohino Metti Tähkänen Petri Valjakka Ülle Valta Risto Veijalainen Ritva Vepsäläinen Risto Vilonen Outi von Bell Pauliina Änäkkälä Miia FM, sanataideopettaja, sanataidekoulu tanssin opettaja, balettikoulu maalarimestari, entisöinti sairaanhoitaja, latinorivitanssi, lavatanssi yo-merkonomi, ikonimaalaus tanssinopettaja, balettikoulu teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteri-ilmaisun koulu sienineuvoja, sienineuvonta joogaohjaaja, jooga HuK, italia muusikko, pelimannipiiri, harmonikan soitto opiskelija, balettikoulu kirjailija, kirjoittajapiiri muotoilija (AMK), keramiikka FM, italian kieli, espanjan kieli SM, kehonhuoltokurssi musiikinopettaja, musiikki teknistenaineidenopettaja, entisöinti erikoissairaanhoitaja, jooga opiskelija, balettikoulu tanssinopettaja, balettikoulu artenomi (AMK), käsityökoulu kuvataiteilija, Sääksmäen taidepiiri 8.4 Henkilöstökoulutus Hallinto- ja kiinteistöhenkilökunta Rehtori Juha Sihvonen - Opiston työhyvinvointi , Valkeakoski-opisto - Infonetin kirjeenvaihtaja tapaaminen , Bryssel - Opetusministeriön Ajankohtaisseminaari , Helsinki - REKKU-hankkeen koulutuspäivä , Valkeakoski-opisto - Infonetin kirjeenvaihtajatapaaminen , Helsinki - Opetusministeriön kansalaisopistojen vuoden 2007 palkintojen jakotilaisuus , Helsinki Koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola - REKKU-hankkeen koulutuspäivä , Valkeakoski-opisto - Opiston työhyvinvointi , Valkeakoski-opisto - Alkusammutusharjoitus , Valkeakoski-opisto - Tunneäly , Valkeakoski-opisto - Työyhteisön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, PD-koulutusohjelma (60 op) Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Opinnot jatkuvat 2008, Kanslisti Mirja Anolin - Hellewi-seminaari , Valkeakoski-opisto - Ajankohtaista asiakirjastandardeista , Valkeakoski-opisto

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS TOIMINNAN KUVAUS Päivitetty 17.12.07 MS SAATTEEKSI Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632 7) velvoittaa oppilaitokset arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen

Lisätiedot

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi...

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi... TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Sivistyslautakunnan kokoonpano 2013-2016... 4 Henkilökunta...5 Varsinainen henkilökunta ja sijaiset... 5 Sivutoimiset

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO Sisällysluettelo Tampere Ylöjärvi Kursseille ilmoittautuminen...4...4 Henkilökunta...5....5 Toimipaikat...7...7 Taiteen perusopetus...8...8

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

P O R I N T A I D E M U S E O N T O I M I N T A K E R T O M U S 2012

P O R I N T A I D E M U S E O N T O I M I N T A K E R T O M U S 2012 P O R I N T A I D E M U S E O N T O I M I N T A K E R T O M U S 2012 1 KATSAUS VUOTEEN 2012... 3 Toiminta-ajatus... 8 Hallinto... 11 Henkilökunta... 12 Toimitilat ja varusteet... 21 KULTTUURIVARALLISUUS,

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Vapaa-aikakeskuksen toimintakertomus 2013 on täällä.

Vapaa-aikakeskuksen toimintakertomus 2013 on täällä. Vapaa-aikakeskuksen toimintakertomus 2013 on täällä. kulttuuritoimi kirjastotoimi liikuntatoimi nuorisotoimi SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aikakeskus 3 Vapaa-aikapalvelut 3 Vapaa-aikalautakunta 4 Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

AURALAN SETLEMENTTI RY

AURALAN SETLEMENTTI RY Auralan Setlementti ry TOIMINTAKERTOMUS 2012 Auralan Setlementti ry:n toimintakertomuksessa on esitelty vuoden 2012 toimintamuotoja ja toimintaa sekä katseita vuoteen 2013. Kiitos Auralan monipuolisesta

Lisätiedot

Sorin Sirkus ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Sorin Sirkus ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sorin Sirkus ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Merkittävää vuonna 2013 Budjetti ylitti miljoona euroa Taiteen perusopetusta annettiin 6 658 oppituntia EU:n Kulttuuriohjelman Hip Cirq Europ ensi-ilta Sorin Sirkusessa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Turvallisuusalan koulutus alkoi. Eväsrepun uudet tilat. SAKUn kesäkisoissa tuli menestystä. Uusi infopiste valmistui n ammattiopiston VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Nils-Erik Nisse Andersson opetti

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen

Lisätiedot

PORIN LASTENKULTTUURIKESKUS - SATAKUNNAN LASTENKULTTUURIVERKOSTO. VUOSIKERTOMUS / 2oo7

PORIN LASTENKULTTUURIKESKUS - SATAKUNNAN LASTENKULTTUURIVERKOSTO. VUOSIKERTOMUS / 2oo7 PORIN LASTENKULTTUURIKESKUS - SATAKUNNAN LASTENKULTTUURIVERKOSTO VUOSIKERTOMUS / 2oo7 VUOSIKERTOMUS / 2oo7 Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto toimiston osoite: Porin taidemuseo

Lisätiedot

Liite A/ 28. Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen

Liite A/ 28. Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen Liite A/ 28 Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen TOIMINTAKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ KULTTUURILAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI 1. Katsaus vuoteen 2010 2 2. Henkilökunta 3 3. Järjestetyt tapahtumat 3 4. Avustukset,

Lisätiedot

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi OPINTO-OHJELMA 2013-2014 KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola Kansalaisopiston toimintaa yhdessä 6. lukuvuosi YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Syksy 2013. Kurssit, luennot tapahtumat, opintomatkat. opi innostu oivalla

Syksy 2013. Kurssit, luennot tapahtumat, opintomatkat. opi innostu oivalla Syksy 2013 Kurssit, luennot tapahtumat, opintomatkat opi innostu oivalla 1 Keravalla opitaan ja oivalletaan Kansalaisopistojen toiminta on tyypillisesti kunnallista lähipalvelua, johon osallistutaan pääasiassa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2013...4 2 Kuopion Rouvasväenyhdistys

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Valkeakosken kuvataidekoulun historia

Valkeakosken kuvataidekoulun historia Valkeakosken kuvataidekoulun historia Vuosikertomusten pohjalta koostanut Johanna Kivioja Sisältö: 1980-luku... 3 Perustaminen... 3 Toiminnan vakiintuminen... 3 Toiminnan kehittäminen... 4 Omat toimitilat

Lisätiedot

Opi, liiku, lue, soita

Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2012-2013 Opi, liiku, lue, soita Liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto 1 VAPAA-AIKA JA HARRASTUS- PALVELUT 2012-2013 TervetuloA harrastamaan!

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 OPINTO-OPA 2015-2016 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus Osaamiskeskus Kainuun Aalto Avoin yliopisto-opetus Avoin ammattikorkeakouluopetus Kansalaisopisto

Lisätiedot

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT 2 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. YHTEYSTIEDOT Päätoimipaikka ja toimisto sijaitsevat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUJEN LIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUJEN LIITTO RY Kannen kuva: Matka Toven Maailmaan hanke, syksyn 2014 verkkonäyttely Kuvat ylhäältä: Salla-Mari Pietilä, 9 v. / Synkkä metsä, Forssan

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vuosikertomus 2008 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on vuonna 1969 perustettu alan yhteinen edunvalvontajärjestö ja kohtaamispaikka.

Lisätiedot

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE Elinikäistä oppimista Jokilatvan opistossa Jokilatvan opisto on Nivalan, Haapajärven ja Pyhäjärven alueella toimiva kansalaisopisto. Kansalaisopistossa voivat kaiken ikäiset

Lisätiedot