KoiraExpo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KoiraExpo 8. - 9.2.2014"

Transkriptio

1 KoiraExpo LUENNOT JA LUENNOITSIJAT EXPLORING THE EMOTIONAL WORLD OR DOGS (Tutustuminen koirien tunnemaailmaan) Daniel Mills BVSc PhD CBiol FSBiol FHEA CCAB Dip ECAWBM (BM) MRCVS European & RCVS Recognised Specialist in Veterinary Behavioural Medicine Lincolnin yliopisto, Iso-Britannia Luento on englanniksi On mahdotonta täysin selvittää, miten muut eläimet kokevat maailman. Se ei kuitenkaan tarkoita, että niillä ei olisi subjektiivisia kokemuksia. Tämän asian tutkiminen on ollut tieteelle merkittävä haaste, mutta viimeaikaiset edistysaskeleet eläinten hyvinvointitieteessä ja vertailevassa kognitiossa ovat mahdollistaneet erilaisten lähestymistapojen kehittämisen eläinten tunnemaailman arviointiin. Tätä kehitystyötä on tehty Lincolnin yliopistossa, tavoitteena määritellä tarkemmin käyttäytymisen ongelmia ja tarjota tarkempia neuvoja niiden ehkäisemiseen. Daniel Mills tutkii ja kehittää uusia menetelmiä käyttäytymisongelmien ratkomiseen ja ehkäisemiseen. Hän tutkii esimerkiksi semiokemikaalien käyttöä eläinten tunnereaktion kontrolloimiseksi (feromoniterapia). Semiokemikaalit ovat pienikokoisia orgaanisia yhdisteitä, jotka välittävät kemiallisia viestejä. Esimerkiksi hyönteiset pystyvät niiden avulla viestimään toistensa kanssa. Millsin tutkimuskohteena on myös käyttäytymisongelmien sekä muun käyttäytymisen taustoihin liittyvä vertaileva psykologia. Hän on erityisen kiinnostunut siitä mikä tekee yksilöstä erilaisen ja miten ympäristö vaikuttaa tähän kehitykseen. Hän tutkii miten eläimet sekä me ihmiset tunnistamme toistemme tunnetiloja ja reagoimme niihin. Hän tutkii myös lemmikkien merkitystä ihmiselle. Millsin viimeisimpiä tutkimusaiheita ovat muun muassa Lemmikkikoiran vaikutus perheisiin, joissa on autistinen lapsi Lemmikkikoirien taloudellinen merkitys Sopivan koiran löytäminen kuhunkin kotiin

2 Luento on englanniksi EARLY PREVENTION OF FEARFUL AND/OR AGGRESSIVE BEHAVIOR IN DOGS (Miten varmistaa pennuille hyvät eväät elämää varten - esimerkkinä ongelmakäyttäytymisen ehkäisy) Rachel Casey BVMS (Glas), PhD (Bristol), Dip(AS)CABC, Dip ECVBM-CA European & RCVS Specialist in Veterinary Behavioural Medicine Bristolin yliopisto, Iso-Britannia Aikainen sosiaalistaminen on tärkeää pentujen myöhemmän kehityksen kannalta. Luennossa kerrotaan sosiaalistamisen merkityksestä sekä keinoista, joilla voimme varmistaa pennuille hyvät eväät elämää varten ja ehkäistä ongelmakäyttäytymistä, kuten pelkoja ja liiallista aggressiivisuutta. Rachel Casey työskentelee lemmikkieläinten käyttäytymisen ja hyvinvoinnin lehtorina Bristolin yliopistossa. Hänen tutkimuskohteinaan ovat persoonallisuusominaisuudet sekä miten nämä vaikuttavat ei-toivotun, esimerkiksi aggressiivisen käyttäytymisen riskiin. Casey kehittää hoito-ohjelmia ongelmakäyttäytymiseen ja tutkii erilaisten hyvinvointi-indikaattorien käyttöä erilaisten ympäristö- ja sosiaalisten tilanteiden arvioimisessa. Hän tutkii myös kuinka ihmisen toiminta, esimerkiksi koulutusmenetelmät, vaikuttavat lemmikkieläimiin. Hän tutkii myös stressin ja sairauksien välistä yhteyttä. DOES YOUR DOG UNDERSTAND YOU? (Ymmärtääkö koirasi sinua?) Juliane Kaminski PhD, Portsmouthin yliopisto, Iso-Britannia Luento on englanniksi Ihminen on domestikaation yhteydessä muokannut eläinten ulkonaisten ominaisuuksien lisäksi käyttäytymistä ja tiedon käsittelyyn, esimerkiksi ajatteluun, oppimiseen ja muistamiseen, liittyviä taitoja (kognitiiviset taidot). Koira on tässä mielessä erittäin kiinnostava tapaus. Koira on ensimmäinen domestikoitunut eläin, ja on jo kauan elänyt läheisessä kontaktissa ihmisen kanssa. Missä määrin koira sitten on erityisesti sopeutunut uuteen elinympäristöönsä ihmisen lähellä, vai onko tällaista sopeutumista ylipäätään tapahtunut? Niin kutsutun domestikaatiohypoteesin mukaan koirat ovat erityisesti sopeutuneet ihmisen ympäristöön, ja niille on kehittynyt kognitiivisia taitoja, jotka ovat samankaltaisia kuin ihmisillä. Koirat esimerkiksi pystyvät joustavasti seuraamaan ihmisten välisen kommunikaation muotoja. Juliane Kaminski työskentelee lehtorina Portsmouthin yliopiston psykologian laitoksella, johon ollaan paraikaa perustamassa koiran kognitiokeskusta (Dog Cognition Centre Portsmouth). Aiemmin hän työskenteli vertailevan psykologian parissa Saksassa ja oli Dog Cognition ryhmän johtaja Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology:ssa. Kaminskin pääasiallinen tutkimusaihe on ihmisen sosiaalisuuden kehittyminen ja evoluutio, erityisesti sosiaalinen kognitio.

3 RODUNOMAISEN KÄYTÖKSEN MUOKKAAMINEN Tommy Wirén Eläinkouluttaja, koulutusneuvoja Miten muokata koiran vahvoja rodunomaisia ominaiskäytöksiä kuten paimennusta tai metsästyskäyttäytymistä positiivisella vahvisteella? Miten saat koiran hallintaan tilanteessa, jossa 'sisäinen ääni' vie koiraa toisaalle? ONKO VIETILÄ VÄLIÄ KOIRAN MOTIVOIMINEN JA PALKITSEMINEN Marko Koskensalo Erilaiset koirat motivoituvat eri asioista. Kuinka voit motivoida koiraasi tekemään nopeammin, halukkaammin ja aktiivisemmin? Tule kuuntelemaan urheilukoirakouluttajan näkemyksiä koiran motivoinnista käytännön esimerkein höystettynä. HYVÄLUONTEINEN KOIRAYHDISTYS Mika Leppinen OTM Millaista on hyväluonteinen koirayhdistystoiminta? Kuinka paljon ja mistä koirayhdistyksissä riidellään ja kuinka usein mennään oikeuteen asti? Miten ennaltaehkäistään riitojen syntyä ja miten hoidetaan jo syntyneet erimielisyydet? Vinkkejä koirayhdistysarkeen hyväluonteisille koirayhdistysharrastajille. Mika Leppinen on Kennelliiton valtuuston varapuheenjohtaja ja Kennelliiton sääntötyöryhmän puheenjohtaja. Hän on työuransa aikana hoitanut lukuisan määrän erilaisia koiriin ja koirayhdistyksiin liittyviä riitoja niin tuomioistuimissa kuin niiden ulkopuolellakin. Hän on myös toiminut monenlaisissa koiramaailman luottamustehtävissä. Leppinen on perehtynyt erityisesti eläinsuojelulainsäädäntöön ja yhdistysoikeuteen sekä laajasti kaikkeen eläimiä suoraan ja välillisesti koskevaan juridiikkaan.

4 KÄYTTÖ- JA RODUNOMAISTEN KOKEIDEN MERKITYS KOIRANJALOSTUKSEEN Jukka Immonen SHHJ / Pohjoismainen hirvikoiraunioni Aikojen kuluessa on rakennettu erilaisia mittareita, joita käyttäen voidaan valita jalostukseen käytettävät koirayksilöt. Koiria mitataan eri osa-alueilta, viimeisinä aikoina erityisesti terveyteen liittyvät mittaukset ovat kehittyneet, mutta myös henkisiin ja fyysisiin käyttöominaisuuksiin liittyviä mittausmenetelmiä on ollut käytössä jo pitemmän aikaa. Toki ulkomuotoon liittyvää mittaustietoa on kerätty ja kerätään runsaasti. Nykyisin kiinnitetään huomiota eri rotujen populaatioihin, sitä varten on olemassa erilaisia mittareita perustuen matemaattiseen sukutaululaskentaan ja nykyisin jo todelliseen geneettiseen faktatietoon perustuvia mittareita on kehitetty. Kerättyä tietoa voidaan käsitellä tehokkaasti tietokoneilla, mikä antaa mahdollisuuksia suuren tietomassa havainnolliseen esittämiseen ja siten tehokkaampaan valintaan. Tietoja puolestaan kerätään mm. koetapahtumissa ihmisen aistihavainnoin ja paikannusteknologiaa apuna käyttäen. Terveyspuolella on jo kehitetty geenitestejä erilaisten sairauksien tai poikkeamien tunnistamiseen. Onko tulevaisuudessa geenitestein korvattavissa nykyiset koetapahtumat? Jukka Immonen työskentelee CGI nimisessä globaalissa IT palveluorganisaatiossa praktiikassa, joka keskittyy tiedolla johtamisen ja raportoinnin ratkaisuihin. Hän on toiminut Suomen Harmaahirvikoirajärjestössä eri tehtävissä vuodesta 1987 alkaen. Erityisesti jalostusvaliokunnassa hän on toiminut pitkään. Hän on tuottanut jalostustilastot, ollut kehittämässä käyttöominaisuuksien BLUP indeksilaskentaa koetulosten perusteella, osallistunut Pohjoismaisen hirvikoiraunionin kautta 2012 vuoden syksystä voimassa olevien hirvenhaukkukokeiden sääntöjen kehittämiseen erityisesti mitattavuuden näkökulmasta. Mitattavan tiedon keruun kenttätyöhön Jukka osallistuu Hirvenhaukkukokeiden maastotuomarina ja ylituomarina. PELOT JA FOBIAT GEENIEN JA YMPÄRISTÖN VAIKUTUS Katriina Tiira FT Helsingin yliopisto & Folkhälsan Institute of Genetics Koiran käyttäytymiseen ja persoonallisuuteen vaikuttaa ympäristö, geenit sekä niiden yhteisvaikutus. Luennolla käydään läpi aikaisempia tutkimuksia pelkojen periytyvyydestä ja ympäristön ja kokemusten vaikutuksesta pelkojen kehittymiseen. Luennolla esitetään myös tutkimusryhmän viimeisimpiä löydöksiä pelkojen geneettisestä taustasta, sekä pelkoihin ja fobioihin vaikuttavista ympäristötekijöistä. Katriina Tiira väitteli vuonna 2001 lohikalojen käyttäytymisestä sekä geneettisestä monimuotoisuudesta, jonka jälkeen hän toimi Suomen Akatemian tutkijatohtorina aiheenaan lohikalojen käyttäytyminen, elinkiertoominaisuudet ja geneettinen muuntelu. Tällä hetkellä Tiira työskentelee senior post docina koirien geenitutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa tutkien koirien käyttäytymistä ja siihen vaikuttavia geenejä. Tiiran projekteja ovat kaikki koirien käyttäytymiseen liittyvät tutkimukset kuten arkuus, ääniarkuus ja hännänjahtaus (stereotyyppinen käyttäytyminen). Hän on myös aktiivisesti mukana liikuntavammaisten avustajakoiratoiminnassa.

5 PEDIGREE DOGS EXPOSED HOW THIS AND OTHER DIRECTIVES HAVE INFLUENCED BREEDERS IN THE UK Angela Cavill Angela Cavill hankki yhdessä aviomiehensä kanssa ensimmäisen suomenpystykorvansa vuonna Siitä alkoi kuuluisan Toveri-kennelin historia: Cavillit ovat kasvattaneet tai omistaneet yli 70 valiota, vaikka pentueita on syntynyt vain yksi tai kaksi vuodessa. Vuodesta 1974 lähtien Angela on ollut järjestämässä erästä Iso-Britannian suurimmista koiranäyttelyistä (Southern Counties Canine Association), jossa on vuosittain mukana noin 8000 koiraa. Angela Cavill on Englannin Kennelklubin jäsen ja on ollut perustamassa sen nuorisojaostoa, joka tähtää nuorten vastuulliseen koiranpitoon. Hän on Englannin Suomenpystykorvajärjestön puheenjohtaja, toimittuaan sen sihteerinä ensin vuosina Suomenpystykorvaharrastuksen myötä Angela Cavill on käynyt Suomessa lukuisia kertoja vuodessa sitten vuoden 1976 ja opetellut myös suomen kieltä. Hän on Suomen Kennelliiton ja Suomen Pystykorvajärjestön kunniajäsen. Hänellä on hallussaan metsästyskortti sekä koetuomarin pätevyys. Suomen Presidentti myönsi hänelle Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansioristin Suomen kansalliskoirarodun hyväksi tehdystä työstä sekä toimimisesta Anglo-Suomi seurassa, joka yhdistää suomalaisia ja brittejä. Hän on myös työskennellyt hylättyjen ja rescue -koirien hyväksi. KOIRAN BIOMEKANIIKAN PERUSTEITA Heli Hyytiäinen Fysioterapeutti (AMK), eläinfysioterapiaan erikoistunut, MSc in Veterinary Physiotherapy Miten koira liikkuu? Millaiset mekanismeihin neliraajaisen liikkuminen perustuu? Mitä eroja on koiran biomekaniikassa muihin lajeihin verrattuna? MITÄ FYSIOTERAPIALLA ON TARJOTA KOIRILLEMME Heli Hyytiäinen Fysioterapeutti (AMK), eläinfysioterapiaan erikoistunut, MSc in Veterinary Physiotherapy Milloin fysioterapeutin luokse? Missä kaikissa ongelmissa fysioterapeutti voi koiraa auttaa? Mitä erilaisia hoitomenetelmiä fysioterapialla on koiralle tarjota? Mihin eri hoitomenetelmien valinnat perustuvat? Heli Hyytiäinen on valmistunut fysioterapeutiksi Satakunnan Ammattikorkeakoulusta, Porin terveydenhuoltooppilaitoksesta alkuvuonna Hän on suorittanut eläinfysioterapian erikoistumisopinnot Lahden Ammattikorkeakoulussa Tämän jälkeen hän on toiminut osa-aikaisesti yrittäjäeläinfysioterapeuttina oman praktiikan puitteissa, kunnes vuonna 2006 hän siirtyi täysipäiväisesti eläinfysioterapeutiksi, työskennellen sekä pieneläinten että hevosten parissa. Vuodesta 2006 Hyytiäinen on toiminut Yliopistollisen Eläinsairaalan fysioterapeuttina, jossa kliinisen työn lisäksi hän on aktiivisesti mukana tutkimustyössä. Heli Hyytiäinen on myös suorittanut MSc in Veterinary Physiotherapy tutkinnon Englannissa, Royal Veterinary Collegessa, josta hän valmistui alkuvuodesta Tällä hetkellä hän tekee väitöskirjaa ja on tohtorikoulutettavana Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa koirien takapolviongelmiin sekä fysioterapeuttiseen tutkimiseen liittyen.

6 KOIRANET-OHJELMAT KASVATTAJAN TYÖKALUINA Katariina Mäki Jalostusasiantuntija, Suomen Kennelliitto Jalostustietojärjestelmän käyttö jalostuksen suunnittelussa ja pentuerekisteröinti Omakoira-palvelussa. Katariina Mäki hoitaa jalostusosastolla jalostusindeksiasioita ja neuvontaa sekä osallistuu myös esimerkiksi jalostustietojärjestelmän kehitystyöhön. KENNELLIITON TAPAHTUMATIETOJÄRJESTELMÄ Maarika Wallenius Näyttelysihteeri, Suomen Kennelliitto Yhdistykset Omakoira-palvelussa ja tapahtumien anominen Maarika Wallenius hoitaa näyttelyiden hyväksymiset, ulkomuototuomarilistojen perusteella arvosteluoikeuksien tarkastamiset sekä ohjaa ja neuvoo näyttelyiden järjestäjiä. OMAKOIRA-PALVELUT KOIRANOMISTAJILLE Margit Vekkeli Järjestelmäasiantuntija, Suomen Kennelliitto Luennolla käydään läpi koiranomistajalle suunnatut palvelut, esim. palveluun kirjautuminen, omistajailmoitus, vakuusarvo- ja valionarvotodistukset sekä tapahtumakalenterin hyödyntäminen Margit Vekkeli hoitaa IT-osastolla omakoira-posteja, kennelliiton kotisivuja ja toimii myös kennelliittolaisten tukena ohjelmistoasioissa. KOIRANPIDON YHTEYKSISTÄ HYVINVOINTIIN JA TERVEYSTEKIJÖIHIN Heimo Langinvainio LKT Luento on lauantaina ja sunnuntaina, kesto 1 tunti Hyvää elämää koiran kanssa tutkimusprojektin esittelyä. Nykytilanne ja alustavia havaintoja. Heimo Langinvainio on lääketieteen ja kirurgian tohtori. Hän on myös stressitutkija ja työhyvinvoinnin uranuurtajia Suomessa. Langinvainio on toiminut laaja-alaisesti henkilöstövoimavarojen kehittäjänä ja johdon kouluttajana ja hän on tullut tunnetuksi tutkijana ja valmentajana myös Elämä pelissä- ohjelmassa ja Olympiapurjehtijoiden henkisenä valmentajana. Hänen tieteellinen taustansa on geneettisen epidemiologian piirissä Helsingin yliopistossa. Heimo Langinvainio omistaa pitkäkarvaisen mäyräkoiran.

7 KOTIMAISTEN KOIRAROTUJEN PERINNÖLLINEN MONIMUOTOISUUS JA SEN YLLÄPITÄMINEN Alina Niskanen FM Oulun yliopisto Alina Niskanen valmistui filosofian maisteriksi Oulun yliopiston biologian laitokselta vuonna Tällä hetkellä hän viimeistelee väitöskirjaansa Oulun yliopiston luonnonsuojelugenetiikan sekä Helsingin yliopiston koirien geenitutkimusryhmissä. Väitöskirjan aiheena on susien ja koirien immuunigeenien (DLA) monimuotoisuus sekä luonnonvalinta. Niskanen kasvattaa islanninlammaskoiria ja on aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa ja useissa koiraharrastuslajeissa. Lauantain päätöstilaisuus: SUOMEN KOIRAHARRASTAJAT THE FINNISH MIRACLE André Noël Chaker The Finnish Miracle - André saa kuulijat uskomaan itseensä ja Suomen nousuun. Omaperäiset kansalliset arvot ja toimintatavat ovat antaneet Suomelle kilpailuedun. André kertoo faktoja Suomesta ja suomalaisista, joita emme itse näe, ja tulos on voimaannuttava! André Noël Chaker on lobbari, artisti, kolumnisti, urheilun, median ja juridiikan moniottelija. Sunnuntain päätöstilaisuus: ARVOSTAVA VUOROVAIKUTUS HYVÄN YHTEISHENGEN SALAISUUS Ben Furman Psykiatrian erikoislääkäri Onnistuminen on joukkuelaji: Ben auttaa kuulijoita tiedostamaan keskinäisen kommunikaation sudenkuopat sekä keinot, joiden ne vältetään. Yhteen hiileen puhaltaminen ei ole vaikeata kun sen oikein oivaltaa.

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009 TEE 1/2009 Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle Terveyden edistämisen uudet haasteet Terve elämä on kansantaloudellisesti järkevää Yhdessäolo on terveellistä Saako kasvissyöjä liikaa torjunta-ainejäämiä

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018

BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018 BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018 Hyväksytty BichonFrisé Ry:n vuosikokouksessa 17.3.2013 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 10.12.2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 JULKAISU No 32 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 4 Julkaisija

Lisätiedot

Tutkijat Scott ja Fuller (1965) tulivat. Aikaikkuna itsevarmuuteen

Tutkijat Scott ja Fuller (1965) tulivat. Aikaikkuna itsevarmuuteen Teksti: David Appleby, MSc CCAB kuvat: CANIS AS KOIRATIEDE Aikaikkuna itsevarmuuteen Herkkyyskausi, jonka aikaisilla kokemuksilla on suurempi merkitys koiran itsevarmuuden kehittymiselle kuin myöhemmillä

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BARBET. Barbetin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BARBET. Barbetin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2008 2013 BARBET Barbetin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma - hyväksytty rotuyhdistyksen Barbet Finland ry:n hallituksen kokouksessa 6.2.2008, - hyväksytty rotuyhdistyksen

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

KOMMENTTEJA VANHEMMUUDEN TUTKIMISESTA JA ARVIOIMISESTA

KOMMENTTEJA VANHEMMUUDEN TUTKIMISESTA JA ARVIOIMISESTA KOMMENTTEJA VANHEMMUUDEN TUTKIMISESTA JA ARVIOIMISESTA Pekka Holm pekka.holm@dialogic.fi Seuraava tekstini perustuu pääosin subjektiivisiin kokemuksiini 30 vuoden ajalta, jolloin olen tavalla tai toisella

Lisätiedot

Innovaatioita yhteistyössä

Innovaatioita yhteistyössä FIMEAN YLIJOHTAJA SIVU 6 TEOLLISUUS JA YLIOPISTO SIVU 10 FARMASIAN PÄIVÄT SIVU 14 VIHREÄMPÄÄ FARMASIAA SIVU 18 JUKKA RANTANEN TANSKASSA SIVU 20 TALOUSSEMINAARIN SATOA SIVU 28 SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET SIVU

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

-VERTAISSOVITTELU- Sovittelumenetelmä kouluille. perustietoa. Maija Gellin

-VERTAISSOVITTELU- Sovittelumenetelmä kouluille. perustietoa. Maija Gellin -VERTAISSOVITTELU- Sovittelumenetelmä kouluille perustietoa Maija Gellin 2006 2 Copyright Maija Gellin 2006 Suomen Sovittelufoorumi ry Versohanke Eteläinen Salmitie 1 02430 Masala koordinaattori Maija

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Kansainvälistä tietoa ja vertailulukuja

Kansainvälistä tietoa ja vertailulukuja Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HR innovaatioiden tukena Kansainvälistä tietoa ja vertailulukuja HR:n tilasta, toimivuudesta ja kustannuksista on saatavilla. Vertailuanalyysillä on helppo selvittää mitä

Lisätiedot

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ Tampereen yliopisto Psykologian laitos Pro gradu -tutkielma Mirka Hynninen ja Liisa Lento Joulukuu

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

Suomen Mopsikerho ry 2(63) Jalostuksen tavoiteohjelma

Suomen Mopsikerho ry 2(63) Jalostuksen tavoiteohjelma Mopsin jalostuksen tavoiteohjelma Suomen Mopsikerho ry 2014-2018 Suomen Mopsikerho ry 2(63) Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 5 2 RODUN TAUSTA... 6 2.1 Rodun alkuperä... 6 2.2 Rodun tausta Suomessa... 7

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot