No 5 ~ Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No 5 ~ 2010. 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen"

Transkriptio

1 No 5 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5 Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen

2 sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Toimialajohtaja Heikki Vehkaoja eläkkeelle tyytyväisin mielin 5 Esimiehet kaipaavat lisää aikaa johtamistyöhön 6 Työntekijästä välittäminen on hyvää johtamista 8 Uusi työntekijä Anni Uhlgren 9 Asukkaiden oma Mäkitupa tarjoaa ohjelmaa koko perheelle 10 Hyvä kulttuuriharrastus, parempi mieli 12 Vaasan Lyseo VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 13 Gymnasier under samma tak 14 Uusi rehtori uskoo yhteistyöhön 15 Silveria uudistuu 16 Kaupunki juhli pitkään palvelleita työntekijöitään 17 Salli saateltiin eläkepäiville 18 JHL 127:n mukana viinimatkalla Ranskassa 18 Vaasan ja Vähänkyrön kuntaliitosselvitys 18 Kiitokset 19 Koulutukset Merituuli Havsvinden Vaasan kaupungin henkilöstölehti Vasa stads personaltidning 31. vuosikerta / årgången ISSN Osoite adress: Merituuli, PL 3, 65101, VAASA Puh. tel. (06) , Päätoimittaja Chefredaktör: Leena Kaunisto Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Timo Kankaanpää Taitto Ombrytning: Mikael Matikainen Graafiset palvelut/grafiska tjänster Painopaikka Tryckeri: Litoset Painos Upplaga: 4 100kpl/st.? Seuraava lehti ilmestyy Följande tidning utkommer: Viimeinen aineistonjättöpäivä Sista inlämningsdagen för materialet är: Kannen kuva Pärm bild: Jaakko J. Salo Toimitusneuvosto Redaktionsråd: Ahonpää Tuula, liikunta- ja vapaa-aikavirasto Hautaluoma Maria, kasvatus- ja opetusvirasto Hudd Eva, tekninen toimi Leppäkorpi Minna, luottamusmiehet Lillback-Peltonen Tanja, Pohjanmaan pelastuslaitos Murto Liisa, sosiaali- ja terveysvirasto Oksanen Jenni, hallintopalvelut Saari Susanna, kirjasto Seppo Tuula, sosiaali- ja terveysvirasto Suksi Iiro, toisen asteen koulutusorganisaatio Teppo Tarja, Vaasan Vesi

3 Kuva: Timo Kankaanpää PÄÄKIRJOITUS LEDARE Irja-Helena Paavilainen Varhainen tuki Työhyvinvointi työpaikoilla rakentuu monista tekijöistä ja määritellään yleensä työksi, jota ammattitaitoinen henkilöstö ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetuissa organisaatioissa. Työkyky on henkilöstön voimavarojen ja työn yhteensovittamista johtamisen, työjärjestelyjen ja avoimen vuorovaikutuksen keinoin. Avoimeen vuorovaikutukseen vaikuttavat yhteiset oikeudenmukaiset pelisäännöt ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Osaaminen ja ammattitaito vaikuttavat työsuoritukseen ja työn hallintaan, mikä puolestaan auttaa jaksamaan. Varhainen tukeminen on osa työhyvinvointia ja kiinteästi sidoksissa eri toimijoiden yhteistyöhön. Työntekijän, esimiehen ja työterveyden kanssa yhteistyössä pyritään löytämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennakoiva ratkaisu työuran pidentämiseksi. Varhaisen tukemisen rinnalla työhyvinvoinnin kulmakiviä ovat johtaminen ja esimiestyö. Työhyvinvoinnin johtamisessa on hyvä kiinnittää huomiota myös esimiesten jaksamisen tukemiseen työelämän vaatimusten kasvaessa ja työtehtävien monipuolistuessa. Hyviä kokemuksia on saatu perehdytyksestä, mentoroinnista, työnohjauksesta ja esimiesten välisestä yhteistyöstä. Oman kokemukseni mukaan keskustelu avaa oman ajattelun lukkoja tehokkaammin ja monipuolisemmin kuin pelkästään tiedon etsiminen kirjallisuudesta. Värikästä syksyä ja työhyvinvointia toivottaa Irja-Helena Paavilainen Henkilöstöpäällikkö Sosiaali- ja terveysvirasto Tidigt stöd Arbetshälsan byggs upp av många faktorer och det definieras allmänt som ett arbete, som utförs av yrkeskunnig personal och arbetsgemenskaper med gott ledarskap. Arbetsförmågan upprätthålls genom att sammanjämka personalresurserna och arbetet med hjälp av ledning, arbetsarrangemang och öppen interaktion. Interaktionen påverkas av gemensamma och rättvisa spelregler och möjligheten att påverka det egna arbetet. Kompetens och yrkesskicklighet påverkar arbetsprestationen och behärskandet av arbetet, vilket för sin del hjälper en att orka. Tidigt stöd är en del av arbetsvälmåendet och nära anknutet till samarbete mellan olika aktörer. I samarbete mellan arbetstagaren, förmannen och företagshälsovården försöker man i ett så tidigt skede som möjligt hitta en förutseende lösning för att förlänga arbetskarriären. Vid sidan av tidigt stöd är ledarskap och förmansarbete hörnstenar för arbetshälsan. Då det gäller ledarskapet är det också viktigt att man kommer ihåg att stöda förmännens orkande i och med att kraven ökar och arbetsuppgifterna blir mer komplexa. Goda erfarenheter har erhållits från introduktion, mentorskap, arbetshandledning och samarbete förmännen emellan. Enligt mina egna erfarenheter kan ett samtal öppna låsta punkter i det egna tänkandet på ett effektivare och mångsidigare sätt än enbart information som man hittar i litteraturen. Färgprunkande höst och arbetsvälmående önskar Irja-Helena Paavilainen Personalchef Social- och hälsovården MERITUULI / HAVSVINDEN 3

4 Heikki Vehkaoja painottaa keskustelun ja kuuntelun merkitystä esimiestyössä. Toimialajohtaja Heikki Vehkaoja eläkkeelle tyytyväisin mielin Heikki Vehkaoja on työuransa aikana ollut kehittämässä Vaasan vesihuoltoa, Stormossenia ja Talotoimea. Eläkkeelle Vehkaoja suuntaa levollisena, sillä seuraajalle jää hyvässä tilassa oleva organisaatio. Heikki Vehkaoja on kulkenut Vaasan kaupungin palveluksessa pitkän tien. Vesilaitokselta alkanut ura käsittää toimia niin jätekeskus Stormossenilla kuin teknisenä apulaiskaupunginjohtajana. Eläkkeelle mies jää Vaasan talotoimesta ja takana on 35 vuotta kaupungin töitä. Talotoimen tilanne on mielestäni hyvä. Voin jättää tehtävät seuraajalleni hyvillä mielin, Vehkaoja toteaa. Vaasan talotoimi on vuodesta 2009 lähtien toiminut liikelaitoksena. Eläkkeelle Vehkaoja olisi voinut jäädä jo kaksi vuotta sitten, mutta pedanttina miehenä hän halusi toteuttaa organisaatiossa tehdyt muutokset kunnialla loppuun ennen vetäytymistään. Luotu järjestelmä on hyvä. Puheet osakeyhtiöittämisestä ovat mielestäni turhia. Tällä tavalla muun muassa kaupunki pystyy vaikuttamaan hallintokuntien maksamien vuokrien tasoon. Avointa esimiestyötä Vehkaoja haluaa antaa työuransa päätteeksi varauksettoman kiitoksen työtovereilleen. Niin ylös, alas, kuin sivullekin. Minulla on ollut ilo työskennellä moniosaavien ja ammattitaitoisten ihmisten kanssa. Työn tuloksia ei ole todellakaan tarvinnut hävetä. Minulle on ollut tärkeää, että olen voinut luottaa töiden sujuvan hyvin, eikä kenenkään tekemisiä tarvitse vierestä kytätä. Vehkaojalla on pitkä kokemus esimiestyöstä. Laaja perspektiivi on antanut näkemystä delegoinnin lisäksi kuuntelemisen merkitykselle. Asioista pitää pystyä puhumaan. Avoimuus ja kuunteleminen ovat esimiestyössä ehdottoman tärkeää. Pidän myös henkilöstökyselyitä tärkeinä, sillä ne ovat erittäin hyvä tapa kehittää työyksikköä. Ongelmilta ei voida koskaan välttyä, mutta niistä pitää keskustella. Näin työyhteisö pysyy motivoituneena ja kehitys kulkee eteenpäin Metsässä ja viheriöillä Eläkepäiviään Vehkaoja aikoo kuluttaa harrastusten parissa. Myös jälkikasvu saa nauttia isän ja isoisän huomiosta yhä enemmän. Huvila meren rannalla, metsästys ja golf. Ja tietenkin lapset ja lapsenlapset pitävät huolen siitä, että puuhaa kyllä riittää. Pitkä työura päättyy, mutta Vehkaoja suhtautuu tulevaan levollisesti. Yksi elämänvaihe on nyt takanapäin ja osasin siihen varautua. Tästä siirrytään seuraavaan ja odotellaan mielenkiinnolla mitä se tuo tullessaan. Teksti: Timo Kankaanpää Kuva: Jaakko J. Salo 4

5 Esimiehet kaipaavat lisää aikaa johtamistyöhön Työsuojelurahaston osarahoittaman ja Net Effect Oy:n toteuttaman selvityksen tarkoituksena on kehittää kuntajohtamista vastaamaan modernin johtajuuden periaatteita. Tutkimustuloksia ja valmennusta hyödyntämällä kehitetään myös palveluntuotantoa sekä työhyvinvointia. Kyselyyn vastasi 200 esimiestä ja asiantuntijaa. Kyselyyn vastanneista yli puolet kertoi, että heille jää liian vähän aikaa varsinaiseen johtamistyöhön viikossa. Työaika täyttyy enemmän asioiden kuin ihmisten johtamisesta. Kuntajohtamisen keskeisimmät haasteet liittyvätkin tehokkuuden kasvattamiseen ja toimintojen karsimiseen, kuvasi kyselyn tuloksia Net Effectin johtaja Sari Gustafsson. Kaupunkilainen keskiössä Vaasassa on jo neljän vuoden ajan tehty työtä kaupungin hallinnon ja toiminnan kehittämiseksi. Kaupunginjohtaja Markku Lumion mukaan kaupungin uusi strategia tulee valtuuston käsittelyyn marraskuussa ja sen eteen on jo pitkään tehty töitä hallintokunnissa ja työpaikoilla. Lähiesimiesten asiantuntemus sekä taito ovat toimintakulttuurin uudistuksessa ratkaisevassa asemassa, Lumio esitteli. Kaupungin ylimpään virkamiesjohtoon on jäänyt yksi kaupunginjohtaja ja hänen alaisikseen tulee ensi vuoden alussa kolme toimialajohtajaa. Hallintojohtaja Veli-Matti Laitinen muistuttaa, että kaupunginjohtajalla ja toimialajohtajilla on kullakin oma prosessi vastuullaan. Johtajat ovat ydinprosessien omistajia, joissa kaupunkilainen on kaiken lähtökohta. Hyvinvoinnin edistäminen on peruspalvelujohtajan prosessi, kasvu ja osaaminen kuuluvat sivistystoimenjohtajalle ja teknisen toimen johtaja luo sekä vaalii kaupunkiympäristöä, Laitinen kertoi. Kuva: Timo Kankaanpää Hallintojohtaja Veli-Matti Laitinen sekä Net Effectin johtaja Sari Gustafsson esittelivät kuntajohtamista koskevan selvityksen tuloksia. Vaasan kaupunki osallistuu neljän kunnan kanssa (Vaasa, Hamina, Sipoo, Lappeenranta ja Espoo) hankkeeseen, jossa kehitetään johtamista ja esimiestyötä. Tehdyn selvityksen mukaan esimiesten taidot ovat hyvät, mutta esimiestyölle jää liian vähän aikaa. Prosessikuvaus mittarina Kehityspäällikkö Veikko Partanen on osallistunut prosessikuvausten tekemiseen. Kuvausten avulla haetaan selvyyttä kysymyksiin; kuka tekee mitä, miten ja millä tavalla se vaikuttaa asiakkaan tarpeisiin. Prosessikuvauksen avulla pyritään myös selvittämään, millä hinnalla organisaatio pystyy vastaamaan tarpeisiin. Myös laatu ja vaikuttavuus ovat tärkeitä kysymyksiä. Ihmiset ovat innolla mukana kuvausten tekemisessä, koska he pääsevät itse osallistumaan niiden laatimiseen. Net Effectin johtajan mukaan Vaasassa suurimmat osaamisvajeet ovat verkostojen ja laadun johtamisessa. Esimiehillä on kuitenkin hyvä valmius kehittää osaamistaan. Omat kehitystarpeet tunnistetaan ja mikä tärkeintä, johtajat ovat sitoutuneita työhönsä, Gustafsson totesi. Teksti: Timo Kankaanpää MERITUULI / HAVSVINDEN 5

6 Työntekijästä välittäminen on hyvää johtamista Vaasan kaupungin Varhaisen tuen malli on tänä syksynä saanut jalat alleen, kun sitä on viety kaupungin työpaikkoihin. Jalkautuksen tavoitteena on tehdä kaikki kaupungin 6000 työntekijää tietoiseksi tästä yhteisesti sovitusta toimintatavasta, jonka avulla tuetaan työntekijän työkykyä työuran eri vaiheissa ja edistetään työyhteisön hyvinvointia. Varhaisella tukemisella pyritään takaamaan työntekijälle työelämässä pysyminen ja siten myös mahdollisuus tyytyväisempään elämään. - Varhaisen tukemisen malli liittyy vuosille ajoittuvaan työhyvinvointiohjelmaan, jonka yhtenä osiona on työyhteisön toimivuus ja johtaminen. Tämä on hyvin tarpeellinen ohjelma, jonka tavoitteena on muun muassa parantaa työurien kestoa sekä yleistä jaksamista työpaikoilla, kertoo päätoiminen työsuojeluvaltuutettu Vesa Isomöttönen, joka on ollut työstämässä sekä työhyvinvointiohjelmaa, että Varhaisen tukemisen mallia. Isomöttösen mukaan säännöllinen keskustelu työntekijöiden työhön liittyvistä asioista, työnkuvasta, työn määrästä, kuormittavuustekijöistä ja kehittymismahdollisuuksista kuuluu työyhteisöjen normaaliin toimintaan. Mieltä painaviin asioihin on syytä puuttua jo ennen kuin niistä kehkeytyy ongelmia. Tähän apukeinona on Varhaisen tuen toimintaohjelma. Esimiesvetoinen FAKTA: Tuloksellisuuserä Vaasan kaupunki ja pääsopijajärjestöt sekä Vaasan kaupunki ja Tehy ry ovat sopineet tuloksellisuuserän jakamisesta Vartu-mallin yhteydessä: tuloksellisuuserä 0,7 % lukien maksetaan takautuvasti joulukuussa maksetaan Vaasassa Vartu -mallin käyttöönotosta 70 % tai enemmän henkilöstöstä koulutettu > maksetaan tehtäväkohtaisiin palkkoihin (ovtes-henkilöstölle henkilökohtaisiin lisiin) alle 70 % maksetaan henkilökohtaisiin lisiin Tuloksellisuuden päämääränä on: kunnallisen palvelutuotannon korkea ja kestävä tuloksellisuus sekä työn, toimintatapojen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen vastaamaan palvelujen käyttäjien muuttuvia tarpeita tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen Päävastuun Varhaisen tuen toteuttamisesta kantaa esimies. Prosessin käynnistäjänä voi kuitenkin olla kuka tahansa työyhteisön jäsenistä joka huomaa muutoksia työyhteisön jäsenen työkyvyssä. Tällöin asia otetaan puheeksi. Avuksi keskusteluihin on yhdessä Aluetyöterveyden kanssa laadittu mm. puheeksiottamisen- ohjeistus ja -lomake sekä kirjallinen pyyntö työkykyselvityksestä- lomake. Puheeksiottaminen on erityisen tärkeää siinä vaiheessa, jos sairauspoissaoloja on kertynyt vuodessa 20 päivää tai yhtäjaksoisesti 50 päivää. Ihannetilanne on, että tukeminen alkaa jo ennen näiden mittareiden täyttymistä. Täytyy 6

7 Kuvat: Mira Sparf kuitenkin muistaa, että tämä ei ole kontrollointia negatiivisessa mielessä, vaan kyseessä on tukimuoto työntekijän hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, Isomöttönen korostaa. Avoin keskustelu on sekä työntekijän että esimiehen etu on helpompi toimia puolin ja toisin kun tiedetään missä mennään ja millaisilla toimenpiteillä työkykyyn voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa myönteisesti. Rakentavaa keskustelua Keskustelussa arvioidaan mahdollisuuksia ja tarvittavia toimenpiteitä työntekijän työkyvyn säilyttämiseksi omassa työyksikössä. Ensisijaisesti mietitään voidaanko työkykyongelmaan vaikuttaa seuraavin toimenpitein: Työajan, työmäärän ja /tai työtehtävien uudelleenjärjestely Työolosuhteiden korjaaminen (tila, ergonomia, työvälineet) Työyhteisöön kohdistuvat toimenpiteet (työilmapiiri tms.) Perehdytys, koulutus, työnohjaus Työkierto, uudelleensijoittaminen omassa hallintokunnassa Mikäli työntekijän työkyvyn tukemiseen ei riitä työpaikalla / toimialalla tehtävät järjestelyt tai työntekijän voimavarojen puute johtuu terveydellisistä syistä, tulee esimiehen ottaa yhteyttä työterveyshoitajaan ja käynnistää jatkotoimenpiteet. Tarvittaessa pidetään yhteispalaveri (kolmikantaneuvottelu) työntekijän, esimiehen sekä työterveyshoitajan kesken. Ratkaisu ongelmaan voi löytyä seuraavista vaihtoehdoista Työterveyshuollon tutkimukset / työkykyselvitys Osasairauspäiväraha, osa-aikatyö Lääkinnällinen kuntoutus (esim. kuntoutuslaitosjaksot) Uudelleensijoittaminen, ammatillinen kuntoutus (esim. työkokeilu, uudelleenkoulutus) Osaeläkeratkaisut Onnistunut työhön paluu Esimiehellä on tärkeä rooli myös siinä vaiheessa kun työntekijä jää sairauden vuoksi pois työstä. Poissaolevaan työntekijään on hyvä olla säännöllisesti yhteydessä, näin helpotetaan aikanaan tapahtuvaa työhön paluuta. Työntekijälle on annettava rauha sairastaa ja toipua, mutta ei ole myöskään työntekijän etu eristäytyä täysin työyhteisöstä. Kun työntekijä sitten toivon mukaan palaa työpaikalleen, on esimiehellä tärkeä tehtävä valmistaa työyhteisö, sillä usein tarvitaan ainakin tilapäisiä muutoksia työjärjestelyissä. Isomöttönen toivoo, että työpaikoilla rakennettaisiin tukemiseen yhteiset toimintatavat. - Olisi hyvä, että työyhteisöt rakentaisivat omaan työporukkaan sopivat yhteiset pelisäännöt koskien varhaista tukemista. Tämä on herkkä asia, ja väärällä tavalla toteutettuna aiheuttaa ainoastaan vahinkoa. Siksi on tärkeää, että kaikille organisaatiossa on tiedossa, miten mallia toteutetaan, Isomöttönen korostaa. Teksti: Teksti: Mirka Lehtivuori ja Timo Kankaanpää MERITUULI / HAVSVINDEN 7

8 uusi työntekijä Onko työpaikallesi hiljattain otettu uusi työntekijä, jota haluaisit haastateltavan tällä palstalla? Vinkkaa löydöstäsi jollekin toimitusneuvoston jäsenistä tai Merituulen toimitukseen. Uusi työntekijä Anni Uhlgren Nimi, ikä ja ammatti? Anni Uhlgren, 35 vuotta, Sosiaali- ja terveysviraston tekninen isännöitsijä (rakennus- ja ympäristötekniikan insinööri). Miten sinusta tuli Vaasan kaupungin työntekijä? Näin ilmoituksen Pohjalaisessa ja hain paikkaa. Olen työskennellyt Vaasan kaupungilla aikaisemmin mm. Pohjanmaan museossa ja harjoittelijana Talotoimessa. Viimeksi olen kuitenkin työskennellyt Laihian ja Vähänkyrön Teknisissä toimissa. Millainen kuva sinulla on Vaasan kaupungista asuinpaikkana ja työnantajana? Olen paljasjalkainen vaasalainen ja viihdyn täällä. Vaasan kaupunki on hyvä työnantaja. Miten kuvailisit työpäivääsi viidellä adjektiivilla? Vaihteleva, haasteellinen, mielenkiintoinen, nopeatempoinen, joskus yllätyksellinen Mikä on parasta työssäsi? Työn mielenkiintoisuus ja vaihtelevuus sekä hyvät työkaverit. Saan olla tekemisissä useiden ihmisten ja asioiden kanssa. Miten voisimme kehittää toimintaamme? Tämä toimi on uusi ja sen vuoksi tämä työ on jatkuvaa kehittämistä. Yleisellä tasolla tulee mieleen tiedon kulku, jossa kaupungin sisällä on parannettavaa. Miten vietät vapaa-aikaasi? Perheen kanssa enimmäkseen. Käyn ratsastamassa ja koiran kanssa lenkkeilemässä. Luen ja mielelläni kävisin kuuntelemassa live-musiikkia. Mitä tarjoat yllätysvieraille? Kahvit. Minkä kirjan luit viimeksi? Nyt on kesken Sara Gruenin Vettä elefanteille. Hiljattain luin Dostojevskin "Rikoksen ja rangaistuksen" sekä Laila Hirvisaaren "Laatokka" -sarjan. Mikä on mottosi? Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan". Teksti: Tuula Seppo 8 Kuva: Timo Kankaanpää

9 Kuvat: Tommi Taipalus Asukkaiden oma Mäkitupa tarjoaa ohjelmaa koko perheelle Mäkituvan tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden yhteisöllisyyttä. Hietalahdessa, Mäkikaivontiellä avattiin syyskuussa Mäkitupa lähialueen asukkaiden käyttöön. Mäkitupa toimii asukkaiden kohtaamispaikkana, jossa järjestetään kerhotoimintaa eri ryhmille. Mäkituvan toiminnan lähtökohtina ovat alueen asukkaiden tarpeet ja toiveet. Mäkituvalla järjestetään ohjelmaa lapsille, nuorille, vanhemmille ja monikulttuurisille ryhmille. Vastaanotto Mäkituvalle on ollut hyvä. Avajaisissa oli noin 80 kävijää ja kerhotoiminta on alkanut vilkkaana, kertoo perhekeskuskoordinaattori Jenni Pekola. Mäkituvalla on jo alkanut mm. liikuntakerho pojille, tyttöjen ilta, läksypaja ja vanhempainkahvila. Tilat on varattu nuorille perjantai-iltaisin, jolloin he pääsevät tapaamaan toisiaan nuorisoohjaajan valvonnassa. Mäkituvassa työskentelee nuoriso-ohjaajan lisäksi kerhojen ja leikkien ohjaajia sekä terveydenhoitaja. Toiminta on ilmaista, kaikille avointa ja mukaan voi tulla milloin vain. Asukkaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja he voivat myös itse perustaa Mäkituvalla toimivia ryhmiä, Pekola huomauttaa. Tukena perheiden arjessa Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden hyvinvointia antamalla tukea vanhemmuudessa, lastenkasvatuksessa ja parisuhteessa sekä auttamalla nuoria aikuistumisessa. Haluamme lisätä alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä tarjoamalla heille yhteisen kohtaamispaikan, Pekola kuvailee ja lisää, että ryhmien avulla asukkaat saavat vertaistukea lähiympäristöstä. Mäkitupa on syntynyt monialaisen verkoston yhteistyönä. Toiminta sai alkunsa parin vuoden takaisesta perhekeskushankkeesta, jonka aikana perustettiin yhteistyöverkosto. Yhteistyössä on mukana kaupungin osalta sosiaali- ja terveysvirasto, kasvatus- ja opetusvirasto sekä nuorisoosasto. Lisäksi toimintaan on sitoutunut Mannerheimin lastensuojeluliitto, Vaasan setlementti ja Vaasan seurakuntayhtymä. Yhteistyöverkosto järjestää samankaltaista toimintaa myös Ristinummella ja Gerbyssä. Toimintaa tullaan lisäämään myös muilla asuinalueilla. Mäkituvan kerhoissa riittää vilskettä. Teksti: Annika Haukkasalo MERITUULI / HAVSVINDEN 9

10 Hyvä kulttuuriharrastus, parempi mieli Syksyn tullen moni miettii uuden harrastuksen aloittamista. Iltojen pimentyessä kannattaa lähteä ennakkoluulottomasti kokeilemaan lajeja myös kulttuurikentällä, jossa voi harrastaa monin tavoin: kädentaitoja, kuvataidetta, musiikkia, tanssia, teatteria, oopperaa, konsertteja, kirjallisuutta tai taidenäyttelyitä. Kulttuuriharrastus on tekemistä, kokemista tai osallistumista. Myönteiset kulttuurielämykset avartavat mieltä ja tekevät kulttuurista ja taiteesta osan arkea. Kulttuuriharrastus on kuin henkinen ravinnelisä sillä on piristävä vaikutus, mutta se edistää myös terveyttä ja siitä saatu teho on tutkitusti yhtä merkittävä kuin liikunnan. Kulttuuriharrastus tuo myös ikävuosia, ylläpitää työkykyä, alentaa verenpainetta ja niin sanottujen stressihormonien tasoa, ja löytyypä tutkimus, jonka mukaan taiteen katselu ja siitä keskusteleminen auttaa jopa ummetukseen. Harrastuksina taiteen tekeminen ja kokeminen tuovat hyvää oloa ja voivat tarjota ratkaisuja oman elämän kysymyksiin. Tekeminen on luovaa, rentouttavaa ja se antaa mahdollisuuden käsitellä omia tunteita. Taiteen kokeminen voi auttaa ymmärtämään omassa tai toisen elämässä tapahtuvia asioita sekä helpottaa kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. Taidekokemus voi myös kannustaa oman taiteen tekemiseen. Haasteita ja kehittymisen mahdollisuuksia Kuva: Mikko Lehtimäki Jenni Niemi pitää koululaisopastusta Äärimmäisiin harrastuksiin mielletään usein fyysiset lajit, kuten kalliokiipeily tai laskuvarjohyppy, mutta suurta rohkeutta voi vaatia myös museon ovesta sisään astuminen. Varsinkin nykytaide koetaan joskus haastavaksi. Aikuisilla on usein suuri kynnys tulla nykytaiteen näyttelyihin, koska käsitys siitä on se, että nykytaidetta on vaikea ymmärtää tai sitä ei voi tarkastella ilman vankkaa kokemuspohjaa taiteen alalta, toteaa Tikanojan taidekodissa ja Kuntsin modernin taiteen museossa museopedagogina työskentelevä Jenni Niemi. Tämän harhaluulon museopedagogi Niemi toivoisi jäävän ja muistuttaa, että todellisia ahaaelämyksiä ja onnistumisen kokemuksia saa, kun suhtautuu taiteeseen avoimin mielin ja muistaa sen, ettei taiteessa ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Jokaisella on myös oikeus olla ymmärtämättä teoksia tai olla pitämättä niistä. Oman taide- 10

11 käsityksen muodostaminen on prosessi, Niemi jatkaa. Moni ei välttämättä tule ajatelleeksi, että kulttuuriharrastusten parissa on mahdollisuus kehittyä kuten muissakin harrastuksissa. Esimerkiksi taidenäyttelyissä vierailujen myötä taiteen tulkinta moninaistuu ja tietoa kertyy taiteen historiasta ja ilmiöistä. Samalla taiteen harrastaja kartuttaa taidekokemuksia, vertailukohteita sekä muistoja aiemmin nähdyistä näyttelyistä. Jos uuteen kulttuuriharrastukseen ei tohdi lähteä yksinään, voi mukaan pyytää kaveria, puolisoa tai mennä yhdessä tutulla porukalla. Monesti koetut tuntemukset avautuvat paremmin, kun niistä keskustelee toisten kanssa. Yhdessä koettu lisää myös yhteisöllisyyden tunnetta. Kulttuuriannos kolme kertaa viikossa Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa kulttuuriharrastusta, mutta säännöllisyys on muistettava. Sanotaan, että omena päivässä pitää lääkärin loitolla. Kulttuurikunnon ylläpitämiseen suositellaan kulttuuriannosta kolme kertaa viikossa puolen tunnin ajan. Kuntsin modernin taiteen museo ja Tikanojan taidekoti auttavat kulttuurikunnon ylläpitämisessä. Kuntsilla esitellään samanaikaisesti Kekkosen ajan hovimaalarin Ilja Glazunov näyttelyn kanssa Kuntsin säätiön 40-vuotisjuhlan kunniaksi koottu Simon suosikit. Joulukuussa avautuu Viljo Revellin Näkymiä näyttelystä Onerva kaupungin naiset 100-vuotisjuhlavuoden näyttely sekä Ola Kolehmaisen A Building Is Not a Building. Tikanojalla näyttäytyy 1910-luvun kaupunkikulttuuri elämyksellisessä näyttelyssä Onerva Kaupungin naiset. Tervetuloa! Kuva: Harry Wester Kuvat: Reto Halme teksti: Pauliina Pääkkönen, tiedottaja, Tikanojan taidekoti & Kuntsin modernin taiteen museo Museopedagogi Jenni Niemi Lähde: Boinkum Benson Konlaan: "Cultural Experience and Health: the coherence of health and leisure time activities". Umeå University Medical Disserations, MERITUULI / HAVSVINDEN 11

12 Kaupungin julkiset rakennukset Vaasan Lyseo edustaa 1800 luvun kertaustyyliä Kuvat: Jaakko J. Salo Laihialainen talonpoika Mikko Lipponen kirjoitti keväällä 1879 Vaasan sanomissa seuraavasti: Vaasan läänin suomalaiset kansalaiset, kuulkaa. Jo on aika herätä kansallisuutemme sitkeästä unesta virkeämpään eloon ja ruveta puuhaamaan omakielistä oppikoulua läänimme pääkaupunkiin Vaasaan Lipposen vetoomuksen johdosta ryhdyttiin koulun puolesta kampanjoimaan. Maaliskuussa 1880 pidettiin kansalaiskokous, jossa päätettiin hakea suomalaiselle lyseolle perustamislupaa, anoa valtionapua ja panna toimeen yleinen rahankeräys. Kevään mittaan järjestettiin arpajaisia ja illanviettoja Vaasassa ja eri puolilla suomenkielistä Etelä-Pohjanmaata. Senaatti myönsi luvan koulun avaamiseen, mutta valtionapua ei myönnetty. Koulu aloitti ensimmäisen lukuvuotensa syyskuun 1. päivänä Oppilaita oli 31. Koulun ainoa opettaja oli maisteri Eliel Levón. Ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat Vaasan seurakunnan kirkkoherra Abel Nyholm puheenjohtajana, sihteerinä toimi hankkeen ahkera puuhamies toimittaja Erkki Almberg. Muita johtokunnan jäseniä olivat oikeusneuvosmies J. Kr. Svanljung ja kauppaneuvos C. J. Hartman. Nämä kaikki kuuluivat tuolloisen Vaasan huomattavimpiin miehiin. Lisäksi läheisellä maaseudulla oli johtokunnan äänioikeutettuja jäseniä. Sotavuodet koettelivat koulutoimintaa Talvi- ja jatkosodan aikana oli suurin osa koulun oppilasta rintamalla tai muuten sotapalveluksessa. Esimerkiksi vuonna 1943 lyseon yläluokkien oppilaista peräti 44 oli isänmaa kutsunut apuun. Vain viisi oli koulussa. Heistäkin vielä kolme kutsuttiin palvelukseen, jotenka ylioppilaskirjoituksiin pystyi osallistumaan vain kaksi kokelasta. Kesäkuun 21 päivänä 1943 pidetyssä päättäjäisjuhlassa julistettiin kuitenkin kaikki viisi oppilasta ylioppilaiksi. Lyseon juhlasalin seinällä on Pro Patria taulu, jossa on sodissa kaatuneiden oppilaiden nimet taulussa on 108 nimeä. Koulu ei ole vanhenemisen ja riutumisen lakien alaisena Kuinka totta ovatkaan nuo lyseon ensimmäinen rehtorin Eliel Levónin lausumat sanat koulun 50-vuotis historiikissa. Tämän päivän lukio on 750 nuoren ja 55 aikuisopiskelijan opinahjo. Erilaiset projektit tuovat kansainvälisyyttä opiskeluun. Italiaan, Islantiin, Pariisiin ja Telfordiin (Englanti) suuntautuneet opintomatkat ja leirikoulut luovat hyvän pohjan sosiaaliselle kanssakäymiselle ikätovereiden kanssa. Myös tässä toiminnassa kiteytyy Levónin motto Ylöspäin ja aina vain parempaa kohti. Uusi koulurakennus Toimittuaan vuosia vuokratiloissa tuli tarve saada oma koulurakennus, olihan opiskelijamääräkin moninkertaistunut. Vuonna 1898 valmistui nykyinen Jacob Ahrenbergin suunnittelema koulurakennus Kirkkopuistikon ja Vaasanpuistikon kulmaan. Uuden rakennuksen avajaisissa oli kunniavieraana Mikko Lipponen. Lisää koulun toiminnasta voit lukea lyseon kotisivuilta Lähteet: Vaasan suomalainen lyseo ; entiset oppilaat, Vaasan historia IV J.Kallenautio, H. Wester, P. Hirvonen, K.Andersson, E. Piispala, Vaasan Lyseon vaiheita puheitteni valossa; Gunnar Tuominen Teksti: Eva Hudd 12

13 Gymnasier under samma tak Nästa höst kommer Vasa gymnasium och Vaasan lyseon lukio att flytta in under samma tak. Som bäst genomgår det vackra jugendska skolhuset och dess tillbyggnad på Kyrkoesplanaden renovering. Anne Levonen är rektor för Vasa gymnasium. Hon ser framemot att flytta in i nyrenoverade, och framförallt större utrymmen. I övrigt fortsätter vi som förr, säger Anne. På svenska. Ung skola Historien om Vasa gymnasium, VG, tar oss inte längre tillbaks än till år 1997, då skolan grundades. I takt med att elevtillströmningen från andra kommuner ökade vid Vasa Övningsskola växte behovet av ett allmänt gymnasium för stadens egna ungdomar, då cirka 60 procent av de elever som går ut grundskolan fortsätter att studera i ett gymnasium. VG underlyder nämnden för andra stadiet i Vasa stad. Skolan finns nu i samma byggnad och med samma lärare som Vasa svenska aftonläroverk, även kallat Aftis. Bra atmosfär Vi har vuxit men vi räknar oss likväl som ett litet gymnasium, fortsätter Levonen. Atmosfären är familjär och gemytlig. Från början var antalet nybörjarplatser årligen 36. Numera har vi 50 nybörjare och totala elevantalet i år är 140. Vi har varit trångbodda ett antal år. Vi saknar till exempel gymnastiksal/festsal och har konstant brist på klassrum. Hon berättar att huset, som finns på Handelsesplanaden 4, från början ägdes av Kvinnoklubben och användes för utbildningsändamål. Klubben donerade huset åt staden med önskan om fortsatt skola i någon form, vilket också kunde uppfyllas i och med Aftis och Vasa gymnasium. Flera fördelar Det har varit flera svängar i den här dansen, medger hon. VG var inte så positiva till idén att flytta ihop med finska gymnasiet i början trots att det fanns en politisk vilja inom staden att flytta samman de båda enheterna. Vi såg hotbilder som att bli större, förlora vår svenska identitet och vi kände oss som ren och skär inbesparingsåtgärd. Samtidigt var oändamålsenligheten i våra nuvarande utrymmen ett krasst faktum, tillägger hon. Efter att tanken hade fått mogna såg vi fördelar och utvecklingsmöjligheter med en flytt: bra utrymmen och synergieffekter i språkundervisning och annat samarbete. I praktiken är det ju så att en större skola kan erbjuda bättre kursutbud. Hon tycker också att det här gynnar finska gymnasiet, som får sin skola renoverad och draghjälp med undervisning i svenska. Svensk avdelning Vaasan lyseon lukio har ca 750 studerande. De bestod tidigare av två gymnasier och därför fungerar skolan i två olika fastigheter på Kyrkoesplanaden. I nya skolan kommer Vasa gymnasium att ha egen ingång och avdelning även om en del utrymmen blir gemensamma, så som matsal och festsal. Vi känner oss välkomna och när det gällt utrymmesplaneringen har vi både fått ge och ta. Samarbetet fungerar bra och för vår del ska det bli skönt med ett skolhus där alla elever kan samlas i samma rum då det behövs, ler hon. Text och foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab Skolfastigheten renoveras som bäst. Planerad inflytt är vintern Här kommer Vasa lyseon lukio och Vasa gymnasium att verka. Den svenska avdelningen kommer att finnas i tegelbyggnaden till höger på bild. Anne Levonen, rektor för Vasa gymnasium. MERITUULI / HAVSVINDEN 13

14 Tauno Kekäle haluaa tuoda Vaasan korkeakoulumaailman houkuttelevaksi vaihtoehdoksi ympäri Suomea. Uusi rehtori uskoo yhteistyöhön Vaasan ammattikorkeakoulun rehtorina ja toimitusjohtajana elokuussa aloittanut Tauno Kekäle, 49, painottaa kaupungin korkeakoulujen välisen yhteistyön merkitystä. Tuore rehtori uskoo Vaasan vetovoimaan, mutta laakereille ei ole varaa jäädä lepäämään. Kekäle on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Vaasan korkeakoulusta vuonna 1989, ja väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi vuonna 1998 pääaineenaan tuotantotalous. Vaasan yliopiston tuotantotalouden professuuria hän on hoitanut vuodesta 2002 lähtien, minkä lisäksi hän toimi yliopiston opetuksesta ja koulutuksesta vastaavana vararehtorina vuosina Viime keväänä Kekäle oli sapattivapaalla Espanjassa, kun puhelin soi. Vaasasta soitettiin ja kyseltiin olisinko kiinnostunut tällaisesta tehtävästä. Tarvitsin aikaa nukkua yön yli, mutta sen jälkeen prosessi lähti etenemään nopeasti, Kekäle muistelee. Ammattikorkeakoulu on kokenut lyhyessä ajassa isoja mullistuksia. Yhtiöittäminen, uudet strategiat ja henkilöstönvaihdokset saavat kuitenkin Kekäleeltä positiivisen vastaanoton. Tuntuu, että täällä on myönteinen ilmapiiri muutoksille, ja siinä mielessä lähtökohdat työlleni ovat hyvät. Insinöörejä tarvitaan Kekäle toivoo, että Vaasan ammattikorkeakoulu profiloituu jatkossakin vahvasti energiatekniikkaan sekä kansainvälisyyteen koulutuksessaan. Vaasan seudulla työelämä on poikkeuksellisen teollisuusvaltaista. Kun Suomessa keskimäärin kaikista työpaikoista teollisuudessa on noin 17 prosenttia, on Pohjanmaan liiton alueella teollisuuden työpaikkoja noin 24,5 prosenttia eli vajaat ihmistä. Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden suurin energiakeskittymä, joka jo itsessään työllistää henkeä ja tuo hyvinvointia koko seudulle. Alueen energia-alan kansainvälisten suuryritysten ja niiden alihankkijoiden suhdannenäkymät ovat kasvussa ja ne tulevat edelleen tarvitsemaan laaja-alaisesti korkeakoulutettua työvoimaa, Kekäle näkee. Vaasa mainettaan parempi Suurimpana tulevaisuuden haasteena rehtori näkee vaasalaisten korkeakouluyksikköjen aseman opetusministeriössä. Meidän on jatkuvasti pystyttävä vakuuttamaan ministeriölle, kuinka merkittävästä korkeakouluyhteisöstä Vaasassa on kyse. Tuntui, että viesti meni vasta sitten perille, kun saimme virkamiehet tänne paikanpäälle katsomaan, kuinka suuresta kokonaisuudesta todellisuudessa puhutaan, Kekäle kertoo. Hän haluaakin painottaa vaasalaiskorkeakoulujen yhteistyön merkitystä. Yksin ollaan pieniä, mutta yhdessä myös valtakunnallisesti varteenotettavia. Pidän erittäin hyvänä asiana jo käytössä olevaa yhteismarkkinointia ja muutenkin kokoajan on etsittävä luontevia malleja yhteistyön syventämiseen. Yhteinen kirjasto ja laboratorio ovat tästä mainioita esimerkkejä. Tuore rehtori haluaa myös painottaa Vaasan imagon merkitystä. Vaasa on esimerkiksi opiskelijoille mainettaan huomattavasti parempi kaupunki monine mahdollisuuksineen. Tätä viestiä on saatava eteenpäin entistä tehokkaammin. Teksti: Timo Kankaanpää Kuva: Timo Kankaanpää 14

15 Silveria uudistuu Ravintola Silverian toiminta jatkuu vahvasti ja toimintaa kehitetään. Ensi vuonna Silveriaan avataan kahvio, ja luvassa on muitakin uudistuksia. Ravintola Silveria palvelee edelleen kokous-, lounas- ja tilausravintolana, vaikka majoitustoiminta päättyy vuoden lopussa. Pikkujouluja vietetään ja joululounasta nautitaan tänäkin vuonna Silveriassa tuttuun tapaan. Pikkujouluja myydään juuri nyt, Margaretha Sparv Silveriasta kertoo. Uutuuksia ensi vuonna Silverian tulevaisuutta on suunniteltu kuusihenkisessä työryhmässä. Silverian työntekijöiden lisäksi työryhmässä on Vaasan ammattiopiston edustaja, ravintolatoiminnasta vastaava osastonjohtaja Terhi Ontto-Panula. Kokoustoiminta tulee jatkossa olemaan ravintolan ydintoimintaa. Kabinetti- ja kokoustilat säilyvät jatkossakin kokousvieraiden käytössä, Ontto-Panula sanoo. Kokousvieraiden palveluja parannetaan uudistamalla mm. täysin tilojen AV-tekniikka. Silverian ja Vaasan ammattiopiston yhteistyö tiivistyy, ja hotelli- ja catering-alan opiskelijat sekä opettajat tulevat olemaan nykyistä enemmän mukana Silverian toiminnassa. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat esimerkiksi erilaisia teemaviikkoja pitkin vuotta. Ravintolassa voidaan herkutella vaikkapa äyriäisillä, viettää à la carte viikkoja tai kansainvälisen ruokakulttuurin teemaviikkoa, Ontto-Panula hahmottelee. Kahvila ja uusi ilme Aivan uutena Silveriassa aloittaa toimintansa kahvila. Uutta on myös Take away toiminta eli asiakkaat voivat ostaa mukaansa sekä ruokaannoksia että kahvilan herkkuja. Trendikäs ja viihtyisä erikoiskahveja tarjoava kahvila on tarpeen, sillä haluamme vastata tämän päivän haasteisiin, ja oppilaitoksen on kuljettava kehityksen kärjessä, Ontto-Panula sanoo. Lounasta Silveria tarjoaa tuttuun tapaan, mutta kokki Pasi Virtanen lupaa, että uusia makuelämyksiä on luvassa myös lounaslistalle. Silveriasta voi edelleen tilata myös catering- ja juhlapalveluja. Juhlamenut räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan, ja juhla voidaan järjestää joko Silveriassa tai asiakkaan valitsemassa paikassa, Sparv kertoo. Silverialle suunnitellaan uusi logo, ja internetsivut uudistuvat. Markkinoinnissa käytetään internetiä ja Facebookia. Teksti: Anne Kytölä, Viestintä Oy Prowomedia Ravintola Silveria palvelee Arkisin klo 8-16 Muina aikoina tilauksen mukaan. Lounas arkisin klo Yhteystiedot Myyntipalvelu: (06) , Silverian uudistajat: Anette Rodas, Pasi Virtanen, Margaretha Sparv, Marika Halonen ja Terhi Ontto-Panula. Kuvasta puuttuu työryhmän kuudes jäsen Ulla Sandberg. Kuva: Anne Kytölä, Viestintä Oy Prowomedia MERITUULI / HAVSVINDEN 15

16 Eija Lehtinen Pirkko Niemelä ja Maire Tupeli-Skog Kaupunki juhli pitkään palvelleita työntekijöitään Kaupungin palkitsemat työntekijät Kaupungintalon juhlasali täyttyi perjantaina 8.lokakuuta pitkäaikaisista Vaasan kaupungin työntekijöistä. Reilut kahdeksankymmentä vähintään 30 vuotta kaupunkia palvelleet työntekijät saivat rannekellot ja lahjakortit palkinnoksi uurastuksestaan. Kellonsaajien puheenvuoron käyttänyt kasvatus- ja perusopetusviraston palvelupäällikkö Eija Lehtinen kiteytti puheessaan pitkäkestoisen työuran salaisuutta. Työssä jaksaa, kun osaa nauraa itselleen, ei murehdi virheistä ja jatkaa pää pystyssä eteenpäin. Teksti: Timo Kankaanpää 40 vuotta kaupungin töissä Autio, Timo, Tekniska sektorn Haapanen, Esko, Tekninen toimi Rönn, Raimo, Vaasan Vesi Salo, Kirsti, Kasvatus- ja opetusvirasto Sjölund, Riitta, Sosiaali- ja terveysvirasto Visuri, Tuulikki, Sosiaali- ja terveysvirasto 30 vuotta kaupungin töissä Ahlskog, Marjo, Sosiaali- ja terveysvirasto Ala-Ranta, Maire, Kasvatus- ja opetusvirasto Anila, Aira, Sosiaali- ja terveysvirasto Antila, Tauno, Tekninen toimi Back, Arne, Vaasan Talotoimi Båsk, Tanja, Centralförvaltningen Bengs, Britt-Marie, Miljösektorn Björk-Rahko, Kerstin, Social- och hälsovårdsverket Björksten, Eija, Kasvatus- ja opetusvirasto Dahlström, Maria, Keskushallinto Ekholm, Pia, Kasvatus- ja opetusvirasto Finne, Helena, Kasvatus- ja opetusvirasto Hakala, Markku, Tekninen toimi Hakala, Tuula, Keskushallinto Hannuksela, Marjut, Vapaa-aikavirasto Harjula, Seija, Kasvatus- ja opetusvirasto Heikkilä, Margot, Social- och hälsovårdsverket Heinäheimo, Kirsti, Kasvatus- ja opetusvirasto Huhtamäki, Aino, Kasvatus- ja opetusvirasto Jakobsson, Marja-Leena, Kasvatus- ja opetusvirasto Kahlos, Marita, Vaasan Siivouspalvelut Kivinen, Martina, Vasa Städservice Kivioja, Anja, Keskushallinto Klemetti, Virva, Sosiaali- ja terveysvirasto Koivuharju, Tuula, Vaasan Siivouspalvelut Koivuvirta, Unto, Vaasan Vesi Köykkä, Heikki, Vaasan Talotoimi Laakso, Leena, Tekninen toimi Laaksoharju, Hannele, Vaasan Siivouspalvelut Laine, Risto, Kasvatus- ja opetusvirasto Laitinen, Tuulikki, Kasvatus- ja opetusvirasto Lang, Jörgen, Österbottens räddningsverk Laurila, Juhani, Tekninen toimi Lehtinen, Eija, Kasvatus- ja opetusvirasto Lindholm, Sirpa, Keskushallinto Lindroos, Irmeli, Kasvatus- ja opetusvirasto Maaniittu, Pertti, Kaupunginteatteri Mäkinen, Hannele, Kasvatus- ja opetusvirasto Mäkinen, Seija, Vaasan Siivouspalvelut Mäntylä, Anna-Maija, Sosiaali- ja terveysvirasto Martonen, Timo, Stadens ledning 16

17 Pylvänäinen Seija Kellonsaajarivi Marita Kahlos Kuvat: Jenni Oksanen Mustonen, Heikki, Tekninen toimi Niemelä, Pirkko, Sosiaali- ja terveysvirasto Nygård, Gunvor, Vasa Matservice Olli, Jussi, Tekninen toimi Orre, Erja, Kasvatus- ja opetusvirasto Östergårds, Britt-Mari, Social- och hälsovårdsverket Pastuhov, Eivor, Verket för fostran och utbildning Persson, Lisbet, Social- och hälsovårdsverket Pitkäranta, Matti, Tekninen toimi Pohjola, Jussi, Sosiaali- ja terveysvirasto Poukka, Pirjo, Kasvatus- ja opetusvirasto Pylkkä, Kaarina, Sosiaali- ja terveysvirasto Pylvänäinen, Seija, Vaasan Talotoimi Rantanen, Anneli, Vaasan Siivouspalvelut Rautakorpi, Sirkka, Kasvatus- ja opetusvirasto Rehn, Merja, Kasvatus- ja opetusvirasto Rinta-Jaskari, Irma, Vaasan ammattiopisto Rintamäki, Timo, Vaasan Talotoimi Rosendahl, Pirjo, Kasvatus- ja opetusvirasto Saari, Kaarina, Kasvatus- ja opetusvirasto Saarikoski, Maija-Liisa, Vaasan Siivouspalvelut Sandvik, Arja, Kaupunginkirjasto Saranpää, Maija, Kasvatus- ja opetusvirasto Saraste, Kimmo, Keskushallinto Sohlberg, Monica, Social- och hälsovårdsverket Sten, Bernice, Verket för fostran och utbildning Sundin, Ingegerd, Vasa Matservice Suojanen, Pirkko, Kasvatus- ja opetusvirasto Takala, Tuulikki, Keskushallinto Takaluoma, Aino, Sosiaali- ja terveysvirasto Toivonen, Marja-Leena, Sosiaali- ja terveysvirasto Träskbäck, Leena, Kasvatus- ja opetusvirasto Tupeli-Skog, Maire, Sosiaali- ja terveysvirasto Udelius, Anna, Vaasan Siivouspalvelut Välitalo, Leila, Vaasan ruokapalvelut Vuoto, Reino, Keskushallinto Westergård, Heidi, Verket för fostran och utbildning Salli saateltiin eläkepäiville Merituulen pitkäaikainen toimitussihteeri Salli Hietikko saateltiin syyskuussa ansaituille eläkepäiville. Salli teki pitkän työuran kaupungin palveluksessa sekä lehden parissa osallistuen vahvasti myös sen kehittämiseen ja uudistamiseen. Teatterikahvila Kulmassa järjestetyssä eläkejuhlassa Sallia huomioitiin puhein, lahjoin ja kuoroesityksin. Itse juhlakalu halusi omassa puheessaan kiittää työtovereita, yhteistyötahoja ja ystäviä vuosien varrelta. Kiitos Salli! Teksti: Timo Kankaanpää Kuva: Timo Kankaanpää

18 Matkalla maisemat hivelivät silmiä. Ohessa puutarhan väriloistoa. JHL 127:n mukana viinimatkalla Ranskassa Lähdimme matkaan 4. elokuuta kaupungintalon edestä Ingvesin bussilla Anton Salmenpoika Högströmin, vastuullisen matkanjohtajan ja apukuski Esan johdolla. Mukana oli 44 innokasta Eurooppaan menijää, vanhoja tuttuja ja myös uusia kasvoja. Laiva vei meidät Turusta Tukholmaan, josta matkasimme halki Ruotsin ja Tanskan lauttojen kautta Saksan Lyypekkiin. Saksan halki Lyypekki on kaunis vanha kaupunki. Aikaa siellä oleiluun oli kuitenkin vähän sekä mennessä että tullessa. Matka halki Saksan moottoritietä on mieliin painuva. Maisemat vaihtuivat tiheästi, varrella näkyi peltoja, kyliä sekä kaupunkeja. Viinialue on kaunista. Vuorten rinteillä sijaitsevat viinitarhat, ympärillä linnoja ja pikkukyliä. Aivan ihastuttavaa. Viinin valmistukseen ja viineihin tutustuimme kahdella tilalla. Viinin tekeminen on sukujen ja sukupolvien työtä. Ja maistaminen on taidetta! Kotimatka sujui erittäin mukavasti. Lyybekissä nousimme Finnlinesin laivaan, joka kahden yön ja yhden päivän jälkeen saapui Helsinkiin Vuosaaren satamaan. Ennen laivaan menoa piti kuitenkin vielä käydä ostoksilla Citti-marketissa. Kokonaisuudessaan matka oli hyvä ja reissuun kannatti lähteä. Nyt vain toivomme ja odotamme uutta matkaa. Se Tanska jäi mieleen. Teksti: Margit Isomäki Kiitokset / Tack till Sydämelliset kiitokset teille kaikille Vaasan Siivouspalveluissa ja Vaasan Vedessä, jotka järjestitte minulle ikimuistoisen eläkejuhlan. Aira Sillanpää Vaasan ja Vähänkyrön kuntaliitosselvitys Vaasan kaupunginvaltuusto ja Vähänkyrön kunnanvaltuusto ovat antaneet tehtäväksi selvittää kuntien yhdistymismahdollisuudet kuntajakolain mukaisesti. Selvitystyö käynnistyi kesäkuussa ohjausryhmän järjestäytymiskokouksella. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Håkan Nordman ja varapuheenjohtaja Vähänkyrön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anne-Marie Viinamäki. Ohjausryhmän alaisuudessa toimii johtoryhmä, joka valmistelee ohjausryhmälle tulevat asiat. Johtoryhmän puheenjohtajaksi on nimetty Vähänkyrön kunnanjohtaja Jouni Haapaniemi ja varapuheenjohtajaksi Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio. Johtoryhmän alaisuudessa toimii lisäksi neljä valmistelevaa työryhmää. Kuntaliitosselvitys koskee ensisijaisesti seuraavia palveluita ja henkilöstöryhmiä Vaasan kaupungin henkilöstöstä: Keskushallinto - Taloustoimi - Kaupunkisuunnittelu - Hallintopalvelut - Henkilöstöpalvelut Tekninen toimi - Kaavoitus - Kiinteistö- ja vihertoimi - Rakennusvalvonta - Katutoimi - Vaasan Vesi - Vaasan Talotoimi - Ympäristötoimi Sosiaali-, terveys- ja sivistystoimi - Sosiaali- ja terveystoimi - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Toisen asteen koulutus - Kulttuuritoimi - Vapaa-aikatoimi - Kirjasto - Vapaa sivistystyö Lisätietoja löytyy Vaasan kaupungin nettisivuilta. 18

19 Poimintoja koulutuksista syyskaudella 2010 Vaivattomasti verkossa Smidigt på nätet Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja osaa käyttää erilaisia verkkotyökaluja ja yhteisöllisen viestinnän tapoja työssään, markkinoinnissa, tiedotuksessa, neuvonnassa, ohjauksessa ja opetuksessa ja noudattaa eettisiä periaatteita ja tekijänoikeuksia verkkotyökalujen käytössä, ja organisaatio osaa hyödyntää toiminnassaan erilaisia verkkotyökaluja ja yhteisöllistä mediaa eettiset periaatteet ja tekijänoikeudet huomioiden. Huom! Koulutussarja jatkuu vuonna Yhteistyössä Sosiaalinen media mahdollisuuksia ja uhkakuvia Sociala medier möjligheter och hotbilder 9.11 Sosiaalisen median välineet organisaatiokäytössä Googlella pintaa syvemmälle/med Google under ytan Rekrytointi esimiehen kannalta Koulutussarjassa käsitellään tärkeitä rekrytointiin liittyviä asioita eri näkökulmista. Osa 1: Menettelytavat virkaa/tointa auki julistettaessa Osa 2: Työntekijöiden taustatietojen selvittäminen Osa 3: Marraskuu, tark. myöh. Rekrytointihaastattelu tärkein ja luotettavin tiedonsaantimenetelmä Osa 4: Marraskuu, tark. myöh. Päihde- ja huumetestit + terveys, työkyky ja ennuste rekrytoinnissa ja työsuhteessa Gott uppförande tillåtet! Silveria Arbetarskyddscentralen arrangerar i samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna en turné med vilken man vill signalera att ett gott uppförande är tillåtet. Att nedvärdera, ignorera, isolera, kritisera personens individuella egenskaper eller karaktärsdrag, svartmåla, hota, att överskrida arbetsledningsmakten, att utfärda order på ett förödmjukande sätt, att behandla ojämlikt. På arbetsplatsen finns medel för förebyggande samt medel för att reda ut och ingripa i situationerna. Även stöd finns till buds. Vad är det fråga om? Hur kan situationerna identifieras? Kan de förebyggas? Hur borde man agera på arbetsplatsen? Varifrån får man hjälp och stöd? Avgiftsfri. Tiedottajakurssi Ajankohtaista asiaa markkinoinnista, mediasta, tiedotuksesta ja viestinnästä. Yhteistyössä Esimiesten iltapäiväkahvit Ajankohtaisten kaupungin esimiestyöhön liittyvien asioiden esittelyä ja niistä keskustelua Teatterikahvio kulma 4.11 klo Puhujana Timo-Pekka Uotila. Aiheena osaamiskartoitukset Vaasan kaupungissa. Teatterikahvio kulma 1.12 klo Henkilöstöpalveluiden Esimiesinfo Keskiviikkona virastotalon auditoriossa Ajankohtaisia henkilöstöasioita, liittyen mm. työnhyvinvointiohjelmaan Esimiesseminaari Marras joulukuun vaihteessa, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin! Vaasan kaupungin henkilöstö voi osallistua Vaasa-opiston ja Vasa Arbiksen suomen tai ruotsin kielen tunneille (ei oma äidinkieli) sekä englannin kielen kursseille maksutta eli henkilöstöpalvelut maksaa osallistumismaksun. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee osoitttaa, että on Vaasan kaupungin palveluksessa. Suosittelemme FinTandem koulutusta toisen kotimaisen opiskelussa. ATK koulutuksista tulee tietoa kaupungin intranettiin. Lisätietoja koulutuksista saat intranetistä sekä koulutusohjelmasta. Ilmoittautuminen kaupungin koulutuksiin käy koulutusohjelman kautta. Mikäli sinulla ei vielä ole tunnuksia ohjelmaan, voit pyytää ne oman alueesi koulutusasioista vastaavalta. Voit myös ilmoittautua sähköpostitse Muistithan keskustella esimiehesi kanssa osallistumisestasi ennen ilmoittautumista! MERITUULI / HAVSVINDEN 19

20

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) 3.10.2013 Marika Nevala, Merja Turpeinen, Eva Tuominen, Anne Salmi, Lea Henriksson, Jaana Laitinen 2.10.2013 M Turpeinen,

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen.

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen. Teema Tema Minä Jag Antti Nylén Kaj Korkea-aho 11.-13.11 2011 Miika Nousiainen Märta Tikkanen Maija Vilkkumaa Karl Ove Knausgård Leena Lehtolainen Monika Fagerholm Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja 1 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016. Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Pauli Forma Työelämäpalvelujen johtaja, Keva 11.9.2014 Työkykyä 18 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 Ikärakenteet julkisella ja yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Elli Liippo Taideohjaaja, Taide jää mieleen -hanke Aboa Vetus & Ars Nova Taidemuseo työyhteisön taukotilana aikaa asioiden syvempään

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Maahanmuuttajien määrä kasvaa 2 Maahanmuuttajien terveys ja työkyky tutkimustietoa

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Eija Kyllönen-Saarnio 28.1.2016 Viestintä turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja maahanmuuttajien kotouttamisesta -seminaari

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maria Kaisa Aula 28.1.2016 Kirkollisen johtamisen forum - Vantaa Seurakuntien (hallinnollinen) toimintaympäristö

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot