Laurean monialainen työelämäyhteistyö. Pia Kiviharju Laurea Ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laurean monialainen työelämäyhteistyö. Pia Kiviharju Laurea Ammattikorkeakoulu 14.11.2008"

Transkriptio

1 Laurean monialainen työelämäyhteistyö Pia Kiviharju Laurea Ammattikorkeakoulu

2 Laurean tiimissä et jää yksin Pia Kiviharju, Laurea AMK 2

3 Sisältö Laurean esittely lyhyesti Opiskelu ja kehittämispohjainen oppiminen(lbd): millainen on Laurean juonneopetussuunnitelmamalli? FysioSporttiksen kokemuksia yhteistyöstä Laurean kanssa LbD opiskelun keskiössä: Laurea Business Ventures-yksikkö Pia Kiviharju, Laurea AMK 3

4 Faktaa Tunnustukset Monialainen ammattikorkeakoulu 8 toimipistettä ( kpl) Tutkinnot AMK-tutkinnon koulutusohjelmat 13 suomen- ja 4 englanninkielistä Ylemmän AMK-tutkinnon koulutusohjelmat 6 suomenkielistä ja 1 englanniksi Korkeakoulujen arviointineuvosto Koulutuksen laatuyksikkö (Lbd) Aluekehitysvaikutuksen huippuyksikkö ja opiskelijaa Laurea profiloituu palveluinnovaatioiden ammattikorkeakouluksi, jonka erityistehtävänä on Helsingin metropolialueen kansainvälisestä kilpailukyvystä ja aluekehityksestä huolehtiminen Pia Kiviharju, Laurea AMK 4

5 Kolmen tehtävän integraatio Laureassa Learning by Developing (LbD) Kehittämispohjainen oppiminen on Laurean pedagoginen toimintamalli-innovaatio, jossa oppimisprosessi on muotoiltu tutkimus- ja kehittämisprosessiksi. LbD-mallissa AMK:n lakisääteiset perustehtävät sulautuvat yhdeksi uuden osaamisen ja tiedon tuottamisen prosessiksi, jossa välineinä ovat juonneops ja joustavat oppimisympäristöt. Pedagoginen strategia Juonneopetussuunnitelma T&K-strategia LbD Integratiiviset oppimisympäristöt Aluekehitys strategia Pia Kiviharju, Laurea AMK 5

6 LbD toiminnallisena oppimisprosessina Opit mitä teet, mutta opit vielä paremmin kun kehität tekemistäsi. Learning by Developing tarkoittaa yhteistyöprosessia työelämän kanssa, jossa oppimisen kohteena ovat autenttiset työelämän kehittämis- ja ongelmatilanteet. Oppiminen tapahtuu todellisissa työelämän kehittämistilanteissa -> - LbD hakee vastausta sellaiseen ongelmaan tai tarpeeseen, jonka ratkaiseminen vaatii uuden tiedon luomista. - Opiskelijoiden ammatillinen kehittyminen nähdään osaamisen tuottamisen prosessina - Työskentely tiimissä ei tuota uutta osaamista vain opiskelijoille vaan myös muille tiimissä ja miksei osaamista työelämän ja alueen kehittymiseksi oppimisella on selvä kohde ja oppiminen syntyy uuden osaamisen tuottamisen prosessissa Pia Kiviharju, Laurea AMK 6

7 LbD ja monialainen työelämäyhteistyö Monialaisuus on rikkautta LbDhankkeissa: Omalla alalla kehittyminen Muiden alojen osaamisen ja ymmärryksen kehittyminen Kokonaisuuden hahmottaminen erilaisten työelämäprosessien, - tehtävien syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen Kokemus ja osaaminen tiimityöskentely (erilaisuus) työelämässä työskentelyn taidot Pia Kiviharju, Laurea AMK 7

8 Osaamista tuottava juonneopetussuunnitelma Rakentuvat teemoista, opintojaksoista (paitsi Laurea Business Venturessa) ja kompetensseista Yleiset kompetenssit ovat yhteisiä osaamisalueita kaikille Laurean koulutusaloille Eettinen osaaminen, reflektio-osaaminen, verkosto-osaaminen, innovaatio-osaaminen, globalisaatio-osaaminen Kytkeytyvät kiinteästi opiskeltavaan koulutusalaan Voidaan kuvata työelämään liittyvinä yleisinä taitoina Laurean ammattispesifit kompetenssit Ammatillistiedollisessa ja ammatillistaidollisessa osaamisessa jäsentyy kunkin koulutusohjelman ydinosaaminen Pia Kiviharju, Laurea AMK 8

9 Esimerkkejä monialaisista LbD-projekteista Finnair yhteistyökumppanina Laurean matkustamohankkeessa Hankkeessa opiskelijat kartoittivat muun muassa aasialaisten gatewaymatkustajien matkailullisia mahdollisuuksia tutustua stop-over - tyylisesti Suomeen matkustaessaan kolmanteen kohteeseensa. HyvinvointiTV:n palvelukonsepti Tuottaa palveluja sosiaali- ja terveystoimen asiakasryhmälle, ensimmäisenä kohderyhmänä espoolaisia omaishoitajia. Yhteistyössä mm. Laurea, Espoon kaupunki ja TDC Song Oy Vanhusten palvelujen kehittäminen: Kansainvälinen tutkimus- ja kehityshanke, Active > yhteistyökumppanit: Espoon ja Vantaan kaupunki, HKKK, Tohoku Fukushi University ja Tohoku Fukushi Corporation Japanissa ja paljon yksityisiä yhteistyökumppaneita Suomessa Kansainvälisiä messuprojekteja, esim. Medica 2005 Dusseldorf, GoodIT:n ja KV opiskelijat Rehacare 2006, Caring TV:n lanseeraus, TDC Song ja Laurea

10 Case FysioSporttis Oy Petteri Kangas Pia Kiviharju, Laurea AMK 10

11 keeps in motion Coping at home Petra Kaukoranta, tj, Sari Ruohisto, vastaava ft

12 BUSINESS IDEA FysioSporttis Oy toteuttaa korkeatasoisia ja monipuolisia fysioterapia- ja terveysliikuntapalveluja yksityisasiakkaille, yrityksille ja yhteisöille. Palvelut toteutetaan laadukkaasti ja turvallisesti joko yhtiön omissa toimitiloissa tai ostopalveluina asiakkaan tiloissa. Asiakaslähtöinen toimintamalli ja henkilökunnan jatkuva kouluttaminen ja monipuolisen ammattitaidon ylläpitäminen on toimintamme perusta. Toimimme läheisessä yhteistyössä markkina-alueemme terveysalan yksityis- ja julkissektorin palvelutuottajien kanssa. Julkisen- ja yksityissektorin lääkärit, fysioterapeutit ja terveydenhoitajat ovat tärkeimmät yhteistyökumppanimme. Yritys- ja yhteisöasiakkaamme sekä lääkäri- ja työterveysasemat muodostavat tärkeimmät sidosryhmämme

13 HANKKEEN HYÖDYT FysioSporttis Oy vahvistanut asemaansa vahvana yhteistyökumppanina Espoon kaupungin, Laurean ja kolmannen sektorin kanssa FysioSporttis Oy on kehittänyt hankkeen aikana kaksi uutta palvelutuotetta Seniorcircuit ja Seniorlattarit FysioSporttis Oy toimii uudella sektorilla, Espoon kaupungin palvelutaloissa FysioSporttis Tapiola on kasvanut merkittäväksi osaa yrityksemme palvelustrategiaa Oppilasyhteistyö on entisestään kasvanut ja kehittynyt Tutkimushankkeet ja tutkimustulokset ovat vahvistaneet toimintaamme entisestään Vahva usko koko terveydenalan kehittymisestä yhteistyösektoriksi on kasvanut merkittävästi

14 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Caring TV - Asiantuntija- luentoja mm. nostamisesta, kävelystä, liikunnasta - Kysy fysioterapeutilta tunnit - Aamujumpat yht. 100 h Seniorpäivä - Tässä kuussa viidennen kerran

15 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Senior circuit - Alku- ja loppututkimus, ohjattu harjoitusterapia kuntosalilla pienryhmässä Senior lattarit - Tanssituntihelppojalattarirytmejä * KKI- tuki mahdollistaa edullisen hinnan Tapiolan ja Soukan palvelutalot - Luentoja ja jatkuvia liikuntaryhmiä

16 FYSIOSPORTTIS JA LIIKETALOUDEN OPISKELIJAT Markkinatutkimus + haastattelut eri yritysten johtotehtävissä oleville henkilöille kartoitus uusien WLC yhteistyökumppanien kanssa uuden palvelutuotteen tiimoilta: työhyvinvointi ja johtaminen Palvelutuotteen konseptointi meneillään, prosessikaavio palvelun toteutuksesta asiakkaan ja tuottajan näkökulmasta Verkostoyhteistyön kehittäminen WLC toimijoiden kanssa palvelutuote tulossa joulu- tammikuussa

17 FYSIOSPORTTIS JA LIIKETALOUDEN OPISKELIJAT Tilkan verran parempaa hyvinvointia Tilkan toimipisteellemme avajaistilaisuus Hyvinvointipäivä seminaarin järjestäminen yhteistyökumppaneiden kanssa Pörssissä, Helsinki Tilaisuuden suunnittelu, organisointi ja toteutus yhdessä liiketalouden opiskelijoiden kanssa

18 KIITOS! Petteri Kangas, projekti vastaava, ft,ttyo

19 Laurea Business Ventures Pia Kiviharju, Laurea AMK 19

20 LBV, Laurea Business Ventures - yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisen yksikkö Toiminta: alkoi syksyllä 2008 Well Life Centerissä, Otaniemessä Opiskelijat: 30 vanhaa, 2. ja 3. vuoden opiskelijaa siirtyi LBV:hen, 30 kansainvälistä ja 40 suomalaista uutta opiskelijaa Henkilökunta: 8, lehtorit, yliopettaja, koulutusalajohtaja ja projektipankinjohtaja Opiskelu: tapahtuu käytännön projekteissa LbD-mallin tapaan. Teoreettinen tietämys ja käytännön kehittämis- ja toteuttamisosaaminen hankitaan projektin aikana. Projektiaiheet: opiskelijalta itseltään (oma yritys, muut organisaatiot) että organisaatioilta LBV:n keskeinen arvo: opiskelijan kehittyminen niin tiedoissa, taidoissa kuin motivaatiossakin. Toiminta tukee opiskelijaa etenemään valitsemaansa suuntaan ja muotoutumaan oman toimintansa huippuasiantuntijaksi. Tästä johtuen opetussuunnitelmasta on tehty mahdollisimman paljon vapautta antava ja joustava. Keskeistä on opiskelijan kehittyminen Pia Kiviharju, Laurea AMK 20

21 Opiskelu LBV:ssä Toimintaympäristön tunteminen Liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen ja ideoiden generointi Liiketoiminnan suunnittelu ja toteutus Talous Myynti ja asiakkuus Viestintä ja kielet Johtaminen 8 liiketoiminnan osaamisaluetta (2 aluetta) Projekti 1 Projekti 2 Projekti 3 Projekti Pia Kiviharju, Laurea AMK 21

22 Opintojen rakenne Harjoittelut Opiskelija 2 ONT Opiskelija

23 Prosessi Olemassa tai suunnitteilla oleva yritys Tehtävä tai ongelma Tiimi Teoreettinen viitekehys Oppiminen Projektisuunnitelma Arviointi Toteutus Projektin tulokset Pia Kiviharju, Laurea AMK 23

24 LBV:n tiimissä et jää yksin! Mentorit, ohjaajat pankinjohtaja Ohjaajat Projektitiimi Projektitiimit: oma projektitiimi muut projektitiimit projektista riippuen mahdollisesti monialaisia Opiskelija yrityksen edustajat yhteistyöyrityksistä muu työelämäyhteistyö verkostot Yhteistyökumppanit Tutorit vanhemmat opiskelijat Pia Kiviharju, Laurea AMK 24

25 Innovatiiviset opiskeluympäristöt ja työkalut - Caribia ja Manhattan - opiskelijat ja ohjaajat työskentelevät yhdessä samoissa tiloissa Pia Kiviharju, Laurea AMK 25

26 Summa summarum LbD toimintamalli on merkittävä pedagoginen innovaatio, jonka kehittämistä kannattaa jatkaa LbD on kokonaisvaltainen muutos, joka vaatii vielä paljon kehittämistoimenpiteitä eri alueilla -> kehittämishankkeet määritelty Rohkea askel, jonka eteenpäinviemiseen Laureassa on tahtoa ja osaamista Keskeisenä etuna LbD-toimintamallin luomiseen liittyvä omistajuuden tunne ja kokemus LbD on arvolähtöinen toimintamalli, jossa opiskelija otetaan huomioon kokonaisvaltaisemmin kuin muissa malleissa, joiden fokuksessa ovat projektit tai ongelmat Toimintamallissa keskitytään varmistamaan, että opiskelijat todella osaavat tehdä (can do things) eivätkä vain osaa vastata tenttikysymyksiin Laurea onnistunut luomaan LbD:sta toimintamallin, joka toimii käytännössä eikä pelkästään teoriassa Pia Kiviharju, Laurea AMK 26

27 Pia Kiviharju, Laurea AMK 27

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9 SARI ASTELJOKI & ELINA KONTIO Yrittäjyyden edistäminen ammattikorkeakoulussa esimerkkejä terveysalalta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 32 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mediakeskus Valo Tikkurilan Laureaan s. 16 6 Laurea kehittämässä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015

Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015 Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015 Heikkilä Sara Ignatius Jaana Järvinen Marjo-Riitta Kuisma Pirjo Kullaslahti Jaana Mäkelä Eija Nieminen Leena SISÄLLYS

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN TYÖN MUUTOS 1992 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 10 vuotisjuhlaseminaari 18.1.2006, Kotka Pekka Auvinen (pekka.auvinen@ncp.fi) Ammattikorkeakoulun opettajat muodostavat

Lisätiedot

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Arja Sinkko LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences

Lisätiedot

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Kulttuurituottaja (ylempi AMK) 1 (10) Kulttuurituotanto (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Kulttuurituotannon ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on tarkoitettu kulttuurituotannon alan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot