Henoch Schönleinin purppura lasten yleisin vaskuliitti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henoch Schönleinin purppura lasten yleisin vaskuliitti"

Transkriptio

1 katsaus tieteessä Outi Jauhola LT, lastentautien erikoislääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Matti Nuutinen dosentti, lastennefrologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka Henoch Schönleinin purppura lasten yleisin vaskuliitti Henoch Schönleinin purppuraan sairastuu Suomessa vuosittain noin 200 alle 15-vuotiasta lasta. Tärkeimmät oireet ovat ihon purppura ja verenpurkaumat, niveloireet, vatsakipu sekä munuaiskerästulehdus. Tauti on yleensä varsin lievä ja itsestään rauhoittuva, ja sen pitkäaikaisennuste riippuu pääasiassa munuaistaudin vaikeudesta. Kortisonin on osoitettu hoitavan taudin vatsa- ja niveloireita, mutta se ei ehkäise munuaiskerästulehduksen syntyä. Henoch Schönleinin purppuraan liittyvän vaikean munuaiskerästulehduksen hoidosta on vain vähän tutkimustietoa. Vertaisarvioitu VV Henoch Schönleinin purppura on pienten suonten vaskuliitti, joka vaurioittaa erityisesti ihon, munuaisten ja suoliston verisuonia. Tauti on saanut nimensä Johann Schönleinin ja Eduard Henochin mukaan, jotka kuvasivat taudin oireet yli 175 vuotta sitten (1). Taudin esiintyvyys on lapsilla 20,3 26,5/ ja aikuisilla 1 2/ (2). Tautiin voi liittyä akuutteja komplikaatioita kuten ruuansulatuskanavan vuoto tai suolentuppeuma, mutta sen pitkäaikaisennuste riippuu pääasiassa munuaistaudin vaikeudesta (1,3). Nivel- ja vatsaoireita voidaan hoitaa tehokkaasti prednisonilla, mutta se ei ehkäise munuaiskerästulehduksen syntyä (4,5). Vaikean munuaiskerästulehduksen hoitona on käytetty mm. kortikosteroideja sekä muita immunosuppressiivisia lääkkeitä, mutta niiden tehosta on vain niukalti tutkimustietoa (5). Henoch Schönleinin purppuran etiologia on vielä suureksi osaksi tuntematon. Noin puolella lapsista se puhkeaa 1 2 viikon sisällä hengitystieinfektiosta (1,6,7). Taudin infektioperäistä etiologiaa tukee myös se, että sitä todetaan eniten syksyllä ja talvella, jolloin lapset sairastavat enemmän infektioita (6,7,8,9,10). Kolmasosalla potilaista voidaan taudin diagnoosivaiheessa todeta viitteitä edeltävästä streptokokki-infektiosta (7). Myös muiden antigeenien, esimerkiksi lääkkeiden, rokotteiden ja hyönteisten pistojen, on epäilty voivan laukaista tautiin johtavan immunologisen reaktion (1,8). Tämän katsauksen tarkoituksena on kuvata Henoch Schönleinin purppuran kliinistä taudinkuvaa ja ennustetta sekä antaa suositus taudin hoidosta ja seurannasta, jotka yleensä tapahtuvat erikoissairaanhoidossa. Syntymekanismit Henoch Schönleinin purppura on seurausta immunoglobuliini A (IgA) -välitteisestä reaktiosta; kohonneita seerumin IgA-arvoja on todettu yli puolella potilaista (8). IgA:n kahdesta alaluokasta, IgA1:stä ja IgA2:sta vain ensiksi mainitulla on merkitystä Henoch Schönleinin purppuran synnyssä; potilailla IgA1-molekyylin saranaosa on poikkeavasti glykosyloitunut. Poikkeavan rakenteensa vuoksi IgA1-molekyylit muodostavat herkästi makromolekyylikomplekseja, jotka saostuvat verisuoniin ja munuaiskeräsiin aiheuttaen tulehdusreaktion ja eliminoituvat huonosti maksassa (11). Perintötekijöillä lienee merkitystä Henoch Schönleinin purppuran synnyssä, sillä tautia on kuvattu esiintyneen lähisukulaisilla. Useiden HLA-tyyppien, esim. HLA-DRB1*01, HLA- DRB1*11 ja HLA-DRB1*14, on kuvattu olevan yhteydessä suurentuneeseen sairastumis riskiin, mutta varsinaisia tautigeenejä ei ole vielä löydetty (10). Henoch Schönleinin purppuraa sairastavien lasten terveillä vanhemmilla on myös todettu poikkeavasti glykosyloitunutta seerumin IgA1:ta. Taudin syntyyn vaaditaan siten todennäköisesti perintötekijöiden lisäksi jokin ympäristötekijä tai muu riskitekijä (11). Oireet ja löydökset Yksittäisen potilaan oireet riippuvat taudin vaurioittamien verisuonten sijainnista ja laajuudesta. Tyypilliset iho-oireet esiintyvät symmetrisesti 827

2 katsaus Kirjallisuutta 1 Allen D, Diamond L, Howell D. Anaphylactoid purpura in children (Schönlein-Henoch syndrome): review with a follow-up of the renal complications. AMA J Dis Child 1960;99: Penny K, Fleming M, Kazmierczak D ym. An epidemiological study of Henoch-Schönlein purpura. Paediatr Nurs 2010;2: Ronkainen J, Koskimies O, Ala- Houhala M ym. Henoch-Schönleinin purppura lapsilla. Duodecim 2007;123: Ronkainen J, Koskimies O, Ala- Houhala M ym. Early prednisone therapy in Henoch-Schönlein purpura: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Pediatr 206;149: Chartapisak W, Opastirakul S, Hodson E, Willis N, Craig J. Interventions for preventing and treating kidney disease in Henoch-Schönlein Purpura (HSP). Cochrane Database Syst Rev 2009:CD Jauhola O, Ronkainen J, Koskimies O ym. Clinical course of extrarenal symptoms in Henoch-Schönlein purpura: a 6-month prospective study. Arch Dis Child 2010;95: Trapani S, Micheli A, Grisolia F ym. Henoch Schonlein purpura in childhood: epidemiological and clinical analysis of 150 cases over a 5-year period and review of literature. Semin Arthritis Rheum 2005;35: Saulsbury F. Henoch-Schönlein purpura in children: report of 100 patients and review of the literature. Medicine (Baltimore) 1999;78: Kuva 1. Tyypilliset Henoch Schönleinin purppuran iho-oireet eli alaraajojen purppurat, verenpurkaumat ja turvotus sekä 5 kk ikäisen lapsen epätyypillinen kokardimainen kasvojen alueen ihottuma (3). Kuva julkaistaan lapsen vanhempien luvalla. alaraajojen ojentajapuolilla, pakaroissa sekä yläraajoissa, mutta niitä voi tulla myös vartalolle ja kasvoihin (1,8,12). Verisuonten läpäisemästä verestä ja paikallisesta tulehduksesta johtuen purppuraläiskät ovat ihosta koholla. Lisäksi iholla on usein pieniä verenpurkaumia. Iho oireet voivat ensin muistuttaa papuloita tai nokkosihottumaa (12). Pienillä lapsilla tavataan joskus epätyypillisiä kokardimaisia ihomuutoksia kasvoilla (13). Sen sijaan lapsilla esiintyy vain harvoin hitaasti paranevia rakkulaisia haavaumia, joita syntyy, jos verisuonten tulehdusmuutokset ulottuvat verinahan syviin osiin (8). Kuvassa 1 on esitetty tyypilliset alaraajojen iholöydökset sekä imeväisen kasvojen ihomuutos. Valikoimattomassa 223 potilaan prospektiivisessa aineistossamme 90 %:lla potilaista todettiin nivelten kipua, turvotusta ja/tai liikerajoitusta (6). Niveloireita esiintyy tyypillisesti alaraajoissa, erityisesti nilkoissa ja polvissa, ja harvemmin yläraajoissa. Oireet johtuvat periartikulaarisesta turvotuksesta, sillä Henoch Schönleinin purppuran ei tiedetä aiheuttavan niveltulehdusta. Vaikka niveloireet voivat olla hankalia, niistä ei aiheudu pitkäaikaista haittaa (8). Samassa aineistossa todettiin 57 %:lla potilaista koliikkimaista vatsakipua, johon voi liittyä pahoinvointia. Sairaalahoitoa vaatinutta voimakasta vatsakipua oli 8 %:lla (6). Vaikka ulosteessa on usein verta, massiivinen suolistoverenvuoto on harvinaista. Muita harvinaisia suoliston komplikaatioita ovat suolen tuppeutuminen, puhkeaminen ja proteiinin menetys suoleen (12). Munuaiskerästulehdus todettiin aineistossamme 46 %:lla potilaista (14). Se ilmenee yleensä mikro- tai makroskooppisena verivirtsaisuutena, johon voi liittyä valkuaisvirtsaisuutta. Noin viidesosalla lapsista todetaan voimakas proteinuria (nefroottinen syndrooma) ja/tai nefriittisen munuaistulehduksen taudinkuva (14,15). Potilaan yli 4 10 vuoden ikä taudin alussa, yli kuukauden kestävät iho-oireet, vaikeat ruuansulatuskanavan oireet sekä iho-oireiden uusiutumiset ovat tunnettuja munuaiskerästulehduksen riskitekijöitä (14,16). Henoch Schönleinin purppuraan voi liittyä pojilla kivespussin turvotusta ja kipua. Nämä oireet ovat yleensä lieviä, mutta voimakkaina ne voivat muistuttaa kiveksen kiertymää (9). Tautiin on kuvattu liittyvän myös erittäin harvinaisia keskushermosto-, keuhko- ja sydänoireita (12). Kliininen taudinkulku Joka neljännellä omalla potilaallamme esiintyi niveloireita tai vatsakipua jopa 3 viikkoa ennen iho-oireiden puhkeamista (6). Tällöin Henoch Schönleinin tautia on vaikea ja lähes mahdoton edes epäillä. Joskus voimakas vatsa- tai kiveskipu voikin johtaa jopa turhiin leikkauksiin (9). Munuaiskerästulehdus todetaan usein taudin alkuvaiheessa, omassa aineistossamme 87 %:lla kuukauden ja lähes kaikilla 2 kuukauden kuluessa taudin alusta (14). Munuaiskerästulehduksen ilmaantuminen vielä myöhemmin, yleensä taudin iho-oireiden uusiutumisten yhteydessä, on myös mahdollista. Munuaiskerästulehdus on tyypillisesti lievä ja itsestään paraneva, mutta osalla potilaista se kroonistuu ja voi johtaa munuaisten vajaatoimintaan. Tauti etenee yleensä hitaasti vuosien tai jopa vuosikymmenien kuluessa, mutta munuaisten vajaatoiminta voi kehittyä myös nopeasti, jopa viikoissa (15). Henoch Schönleinin purppuran iho-, nivelja suolioireet rauhoittuvat usein muutamassa viikossa ja lähes aina kahdessa kuukaudessa (7,8). Taudin uusiutumiset ovat kuitenkin varsin tavallisia. Omassa aineistossamme tauti uusiutui 27 %:lla yleensä puolen vuoden kuluessa sairastumisesta, mutta joskus jopa 10 vuotta myöhemmin (17). 828

3 tieteessä 9 Katz S, Borst M, Seekri I, Grosfeld J. Surgical evaluation of Henoch- Schönlein purpura. Experience with 110 children. Arch Surg 1991;126: Saulsbury F. Henoch-Schönlein purpura. Curr Opin Rheumatol 3020;22: Kiryluk K, Moldoveanu Z, Sanders J ym. Aberrant glycosylation of IgA1 is inherited in both pediatric IgA nephropathy and Henoch-Schönlein purpura nephritis. Kidney Int 2011;80: McCarthy H, Tizard E. Diagnosis and management of Henoch- Schönlein purpura. Eur J Pediatr 2010;169: Amitai Y, Gillis D, Wasserman D, Kochman R. Henoch-Schönlein purpura in infants. Pediatrics 1993;92: Jauhola O, Ronkainen J, Koskimies O ym. Renal manifestations of Henoch-Schönlein purpura in a 6-month prospective study of 223 children. Arch Dis Child 2010;95: Narchi H. Risk of long term renal impairment and duration of follow up recommended for Henoch- Schönlein purpura with normal or minimal urinary findings: a systematic review. Arch Dis Child 2005;90: Bogdanovic R. Henoch-Schönlein purpura nephritis in children: risk factors, prevention and treatment. Acta Paediatr 2009;98: Jauhola O, Ronkainen J, Koskimies O ym. Outcome of Henoch-Schönlein purpura 8 years after treatment with a placebo or prednisone at onset. Pediatr Nephrol 2012;27: Ozen S, Pistorio A, Iusan S ym. EULAR/PRINTO/PRES criteria for Henoch-Schönlein purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis. Ann Rheum Dis 2010;69: Ronkainen J, Jauhola O, Nuutinen M. 2. Henoch-Schönleinin purpura. Kirjassa: Korppi M, Kröger L, Rantala H, toim. Lastentautien päivystyskirja. 2. painos, Hämeenlinna: Duodecim 2012; Davin J, Weening J. Diagnosis of Henoch-Schönlein purpura: renal or skin biopsy? Pediatr Nephrol 2003;18: Counahan R, Winterborn M, White R ym. Prognosis of Henoch-Schönlein nephritis in children. Br Med J 1977;2: Ronkainen J, Ala-Houhala M, Autio-Harmainen H ym. Long-term outcome 19 years after childhood IgA nephritis: a retrospective cohort study. Pediatr Nephrol 2006;21: Davin J, Ten Berge I, Weening J. What is the difference between IgA nephropathy and Henoch-Schönlein purpura nephritis? Kidney Int 2001;59: Davin J. Henoch-Schönlein purpura nephritis: pathophysiology, treatment, and future strategy. Clin J Am Soc Nephrol 2011;6: Diagnoosi ja seuranta Henoch Schönleinin purppuran diagnosoiminen perustuu lapsilla kliinisiin oireisiin ja löydöksiin. Diagnoosiin vaaditaan alaraajoihin painottuvat purppurat ja/tai verenpurkaumat, joita voi olla myös vartalolla ja yläraajoissa. Lisäksi vaaditaan vähintään yksi seuraavista: diffuusi vatsakipu, akuutti nivelturvotus tai -kipu, verija/tai valkuaisvirtsaisuus tai vallitsevat IgA-kertymät biopsiassa (18). Sen sijaan aikuisilla, joilla tauti on harvinainen, diagnoosi varmistetaan iho- tai munuaisbiopsialla. Diagnoosivaiheessa tarkistetaan verenkuva, C-reaktiivisen proteiinin määrä, nieluviljely, antistreptolysiinin (AST) ja streptokokki B:n DNA:ta hajottavan entsyymin (StrDNAb) määrä sekä virtsanäyte (19). Verenkuvassa voidaan todeta anemia tai leukosytoosi, mutta Henoch Schönleinin purppuraan ei liity koskaan trombosytopeniaa. Nieluviljelyn tai kohonneiden vasta-aineiden perusteella todettu streptokokkiinfektio sekä muut taudin puhkeamista mahdollisesti edeltäneet infektiot hoidetaan (12). Virtsanäytteitä on syytä seurata viikon välein kuukauden ajan ja sen jälkeen 2 kertaa 2 viikon välein eli yhteensä 2 kuukauden ajan primaaridiagnoosin sekä mahdollisten taudin uusiutumisten jälkeen, sillä munuaiskerästulehdus voi kehittyä taudin myöhemmässä vaiheessa (14). Virtsanäytteiden seulonnassa voidaan käyttää liuskatestejä, mutta niissä mahdollisesti todettu veri- tai valkuaisvirtsaisuus tulee varmistaa kvantitatiivisella menetelmällä (virtsan solut ja proteiinin ja kreatiniinin suhde). Voimakasoireisen munuaiskerästulehduksen yhteydessä seurataan myös munuaisten toimintaa mittaavia arvoja (kreatiniini, kystatiini C, glomerulussuodosnopeus) (12). Seerumin matala albumiinipitoisuus voi liittyä valkuaisvirtsaisuuteen tai valkuaisen menetykseen suoleen, jolloin ulosteen a1-antitrypsiini on koholla (6). Kuvantamistutkimuksia tarvitaan vain mahdollisissa komplikaatioissa (12). Munuaisten ultra äänitutkimus tehdään vaikeassa munuaistaudissa viimeistään munuaisbiopsian yhteydessä. Voimakkaan vatsakivun ensisijainen tutkimus on vatsan ultraääni, sillä tautiin liittyvä suolentuppeuma sijaitsee tyypillisesti ohutsuolen loppuosassa ja sitä ei voi siten todeta tai hoitaa paksusuolen varjoainetutkimuksella. Paksusuolen varjoainetutkimusta on lisäksi pidetty vastaaiheisena suurentuneen perforaatioriskin vuoksi (8). Kivesoireissa ultraäänitutkimus yleensä riittää kiveksen kiertymän poissulkuun (9). Ihobiopsiaa tarvitaan lapsilla vain, jos dia g noosi on epäselvä (18). Biopsia tulisi ottaa tuoreen ihomuutoksen reunalta, sillä IgA-kertymät häviävät nopeasti (20). Tyypilliset valomikroskopia- ja immunofluoresenssilöydökset on esitetty kuvissa 2 ja 3. Munuaisbiopsia tehdään taudin vaikeuden arvioimiseksi silloin, kun harkitaan immunosuppressiivisen lääkityksen aloitusta runsaan valkuaisvirtsaisuuden, alentuneen munuaisfunktion tai lievemmän munuaiskerästulehduksen pitkittymisen vuoksi. Kuvassa 4 nähdään mesangiumalueiden laajenemista (proliferaatio) ja lisääntynyttä solumäärää (hypersellulaarisuus) valomikroskopiassa. Immunofluore Kuva 2. Kuvassa 1 olevan Henoch Schönleinin purppuraa sairastavan imeväisen kasvoista otetun ihobiopsian valomikroskopiassa todettu leukosytoklastinen vaskuliitti. Verinahan yläkerroksen hiussuonten seinämät ovat voimakkaasti tulehtuneet (isot nuolet). Tulehdussolukko rakentuu pääasiassa neutrofiilisistä ja eosinofiilisistä granulosyyteistä. Pienet nuolet osoittavat verisuonten ulkopuolisia punasolukertymiä. Alkuperäissuurennos x

4 katsaus Kuva 3. Henoch Schönleinin purppuraa sairastavan potilaan ihobiopsian immunofluoresenssitutkimuksessa todetaan papillaarisen verinahan hiussuonten seinämässä C3- ja immunoglobiini A -kertymää. Tauti on useimmissa tapauksissa lievä ja itsestään parantuva. Kuva 4. senssitutkimuksessa todetaan taudille diagnostiset mesangiumalueiden IgA-kertymät sekä usein myös muita immunoglobuliineja ja komplementin komponentteja (20). Epiteliaaliset kuunsirppimuodostumat (kresentit) ovat merkki vaikeammasta tulehdusvauriosta (12). Yleisimmin käytetty munuaiskerästulehduksen histologinen luokitus (International Study of Kidney Disease in Children) perustuu pääosin kresenttien määrään (21). Lisäksi on käytetty erilaisia semikvantitatiivisia luokituksia, jotka A. Kaksi munuaiskerästä, joissa nähdään mesangiumin (ohuet nuolet) ja epiteelisolujen proliferaatiota (paksut nuolet) sekä epiteelisolujen muodostama kuunsirppimuodostuma alemmassa munuaiskeräsessä. Periodic-Acid-Schiff-värjäys. Alkuperäissuurennos x 20. B. Immunofluoresenssitutkimuksessa todetaan mesangiumin alueella IgA-kertymää. FITCH-immunofluoresenssivärjäys. Alkuperäissuurennos x 40. huomioivat myös muutosten aktiivisuuden (22). Erotusdiagnostiikka Henoch Schönleinin purppuran diagnoosi on kliininen ja usein selkeä, mikäli taudin tunnistaa. Tärkeää on sulkea pois muut verenpurkaumia ja purppuraa aiheuttavat sairaudet, kuten vakavat tulehdukset ja veritaudit. Lääkeaineihottuma, nokkosihottuma ja monimuotoinen punavihoittuma (erythema multiforme) voivat joskus muistuttaa Henoch Schönleinin purppuran iho-oireita (12). Diagnoosiin vaaditaan kuitenkin myös ihomuutosten tyypillinen sijainti sekä vähintään yksi muu oire tai löydös. Myös muihin verisuonitulehduksiin (valtimoiden kyhmytulehdus, Wegenerin granulomatoosi, mikroskooppinen polyangiitti) ja sidekudossairauksiin kuten SLE-tautiin (punahukka) voi liittyä vastaavia iho-oireita. Jos diagnoosi on epäselvä, otetaan ihobiopsia ja tarkistetaan tuma- ja neutrofiilien sytoplasmavasta-aineet (ANC) sekä komplementin komponentit C3 ja C4. Erityisen tärkeää on tunnistaa ANCA-positiiviset vaskuliitit, jotka vaativat kiireellistä hoitoa (18). Iho- tai munuaisbiopsiassa nähtävät vallitsevat IgA-kertymät ovat tyypillisiä Henoch Schönleinin purppuralle. Samantapaisia munuaisten immunohistologisia löydöksiä voidaan kuitenkin tavata mm. SLE-tautiin liittyvässä munuaistulehduksessa, keliakiassa, maksakirroosissa ja Crohnin taudissa (12). Henoch Schönleinin purppuraan liittyvää munuaiskerästulehdusta ei voi erottaa IgA-nefropatiasta munuaisbiop sian perusteella. Näiden sairauksien histologian ja patogeneesin yhtäläisyyksien vuoksi Henoch Schönleinin purppuraa onkin pidetty IgA-nefropatian systeemisenä muotona (23). Hoito Henoch Schönleinin purppura on useimmissa tapauksissa lievä ja itsestään parantuva tauti. Nivel oireiden ja vatsakivun vuoksi vuodelepo ja kipulääkitys voivat olla tarpeen. Liikuntaa rajoitetaan vain oireiden mukaan. Kipulääkkeenä käytetään ensisijaisesti parasetamolia. Kova vatsakipu ja oksentelu voivat vaatia sairaalahoitoa ja suonensisäistä nesteytystä (12). Korti sonin on osoitettu olevan tehokas hoito tautiin liittyviin nivel- ja vatsaoireisiin, mutta se ei ehkäise munuaiskerästulehduksen syntyä (4,5). Kortiso 830

5 tieteessä 25 Ronkainen J, Nuutinen M, Koskimies O. The adult kidney 24 years after childhood Henoch-Schönlein purpura: a retrospective cohort study. Lancet 2002;360: Tarshish P, Bernstein J, Edelmann C. Henoch-Schönlein purpura nephritis: course of disease and efficacy of cyclophosphamide. Pediatr Nephrol 2004;19: Jauhola O, Ronkainen J, Autio- Harmainen H m. Cyclosporine A vs. methylprednisolone for severe Henoch-Schönlein nephritis. Pediatr Nephrol 2011;26: Ronkainen J, Autio-Harmainen H, Nuutinen M. Cyclosporin A for the treatment of severe Henoch- Schönlein glomerulonephritis. Pediatr Nephrol 2003;18: Faul C, Donnelly M, Merscher- Gomez S ym. The actin cytoskeleton of kidney podocytes is a direct target of the antiproteinuric effect of cyclosporine A. Nat Med 2008;14: Donnithorne K, Atkinson T, Hinze C ym. Rituximab therapy for severe refractory chronic Henoch- Schonlein purpura. J Pediatr 2009;155: Pillebout E, Rocha F, Fardet L ym. Successful outcome using rituximab as the only immunomodulation in Henoch-Schönlein purpura: case report. Nephrol Dial Transplant 2011;26: Niaudet P, Habib R. Methylprednisolone pulse therapy in the treatment of severe forms of Schönlein- Henoch purpura nephritis. Pediatr Nephrol 1998;12: Coppo R, Peruzzi L, Amore A ym. IgACE: a placebo-controlled, randomized trial of angiotensinconverting enzyme inhibitors in children and young people with IgA nephropathy and moderate proteinuria. J Am Soc Nephrol 2007;18: Goldstein A, White R, Akuse R, Chantler C. Long-term follow-up of childhood Henoch-Schonlein nephritis. Lancet 1992;339: Coppo R, Mazzucco G, Cagnoli L, Lupo A, Schena F. Long-term prognosis of Henoch-Schönlein nephritis in adults and children. Nephrol Dial Transplant 1997;12: Schärer K, Krmar R, Querfeld U ym. Clinical outcome of Schönlein-Henoch purpura nephritis in children. Pediatr Nephrol 1999;13: Butani L, Morgenstern B. Long-term outcome in children after Henoch- Schönlein purpura nephritis. Clin Pediatr (Phila) 2007;46: Lewis M, Shaw J, Reid C ym. Demography and management of childhood established renal failure in the UK. UK Renal Registry The Ninth Annual Report: Han S, Sun H, Lee J ym. Outcome of renal allograft in patients with Henoch-Schönlein nephritis: single-center experience and systematic review. Transplantation 2010;89: nihoidolla ei ole myöskään vaikutusta taudin pitkäaikaisennusteeseen (17). Immunosuppressiivisilla lääkkeillä ja plasmanvaihdolla on kuvattu olevan hyviä hoitotuloksia yksittäisten potilaiden vaikeiden oireiden hoidossa (5). Myös tautiin liittyvä munuaiskerästulehdus on tyypillisesti lievä ja itsestään rauhoittuva. Jos potilaalla todetaan nefroottistasoinen valkuaisvirtsaisuus (proteiini vuorokausivirtsassa yli 40 mg/m 2 /h) tai alentunut glomerulussuodosnopeus, tai jos lievempi valkuais- ja/tai verivirtsaisuus pitkittyvät yli 4 viikkoon, tehdään munuaisbiopsia. Hoitopäätös tulisi kuitenkin perustaa sekä kliiniseen taudinkuvaan että biopsialöydökseen, sillä varhain otettu biopsia voi antaa väärän kuvan taudin aktiivisuudesta (24,25). Vaikean munuaiskerästulehduksen hoidosta on vain niukalti tietoa, sillä tauti on harvinainen (5). Sen hoidosta on tehty vain kaksi satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta. Syklofosfamidihoito ei ollut tehokkaampi kuin pelkkä tukihoito 7 vuotta myöhemmin arvioituna (26). Siklosporiini A oli tehokkaampi kuin metyyliprednisolonipulssihoito 24 potilaan aineistossa, sillä sitä saaneiden potilaiden nefroottistasoinen valkuaisvirtsaisuus hävisi kaikilla 3 kuukaudessa ja kukaan ei tarvinnut immunosuppressiivista lisälääkitystä 6 vuoden seuranta-aikana. Viimeisellä kontrollikäynnillä 3 potilaalla 11:stä oli veri- ja/tai valkuaisvirtsaisuutta, mutta normaali munuaistoiminta. Metyyliprednisolonilla hoidetuista potilaista nefroottistasoinen valkuaisvirtsaisuus hävisi vain puolelta ja heistä kaikki yhtä lukuun ottamatta vastasivat myöhemmin annettuun siklosporiini A -hoitoon. Viimeisellä kontrollikäynnillä 3 potilaalla 13:sta oli veri- ja/tai valkuaisvirtsaisuutta, yksi oli päätynyt munuaisensiirtoon ja yhdellä todettiin munuaisten vajaatoiminta. Kaksi vuotta lääkityksen aloituksesta otetussa mu nuaisbiopsiassa ei ollut eroa hoitoryhmien välillä. Tutkimustulosten perusteella siklosporiini A on tehokas ja hyvin siedetty hoito (27). Sen tehokkuus vaikean Henoch Schönleinin purppuraan liittyvän munuaiskerästulehduksen hoidossa on kuvattu aiemmin myös kontrolloimattomissa potilassarjoissa (28). Siklosporiini A:n teho perustuu sekä T-lymfosyyttien toiminnan estoon että podosyyttien tuki rakenteiden stabilointiin (29). Eri immunosuppressiivisten lääkkeiden ja niiden yhdistelmien hyviä hoitotuloksia on kuvattu useissa tapausselostuksissa ja potilassarjoissa. Henoch Schönleinin purppuraan liittyvää munuaiskerästulehdusta on hoidettu myös plasmanvaihdolla, jossa poistetaan verenkierrosta IgA1-komplekseja ja tulehdusta aiheuttavia ja veren hyytymistä edistäviä välittäjäaineita, sekä suoneen annetulla immunoglobuliinilla, joka estää niiden toimintaa. Verihiutaleiden aggregaatiota ehkäisevien lääkkeiden, kuten varfariinin ja asetyylisalisyylihapon, on myös arveltu ehkäisevän kroonisten munuaismuutosten syntyä (5). Rituksimabi, monoklonaalinen B-lymfosyyttien CD20-pinta-antigeenin vasta-aine, tarjoaa uuden mahdollisen hoito vaihtoehdon, mutta sen käytöstä on toistaiseksi vain muutama tapausselostus (30,31). Aineistojen pienuus, verrokkiryhmien puute sekä mahdollinen raportointiharha vaikeuttavat kaikkien näiden hoitojen tehon arviointia (5). Oletettavaa on kuitenkin se, että Henoch Schönleinin purppuraan liittyvän munuaiskerästulehduksen hoito tulee aloittaa varhain ennen munuaiskerästen kresenttien fibrotisoitumista (32). Angiotensiinikonvertaasin estäjähoidon on osoitettu hoitavan tehokkaasti valkuaisvirtsaisuutta ja hidastavan munuaisten vajaatoiminnan etenemistä IgA-nefropatiassa (33). Angiotensiinikonvertaasin estäjiä käytetään yleisesti myös Henoch Schönleinin purppurassa valkuaisvirtsaisuuden ja hypertension hoitona, vaikka niiden tehosta kyseisessä taudissa ei olekaan tutkimuksia (5,12). Ennuste Vaikka Henoch Schönleinin purppuraan voi liittyä akuutteja komplikaatioita, kuten ruuansulatuskanavan vuotoa tai suolentuppeumaa, taudin ennuste on erinomainen niillä potilailla, joilla ei todeta munuaiskerästulehdusta (1,25,34). Munuaistaudin ennuste voi olla arvaamaton, sillä munuaisten vajaatoiminta voi kehittyä jopa vuosikymmeniä oletetun toipumisen jälkeen, vaikka alkuvaiheen munuaistauti olisi ollutkin lievä (25,34). Yli lapsipotilaan systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa munuaisten vajaatoiminta kehittyi myöhemmin 1,6 %:lle potilaista, joilla oli ollut pelkkä veri- ja/tai lievä valkuaisvirtsaisuus ja 19,5 %:lle niistä, joilla oli ollut taudin alkuvaiheessa nefroottinen tai nefriittinen taudinkuva (15). Munuaisbiopsioiden kresenttimuodostumien määrällä on havaittu yhteys ennusteeseen eli mitä enemmän kresent 831

6 katsaus sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Outi Jauhola on saanut apurahaa Stiftelsen Alma och K.A. Snellmanista ja Munuaissäätiöstä ja matkakorvausta lääkeyritykseltä (Novartis). Matti Nuutinen on saanut matkakorvausta lääkeyritykseltä (Novartis). English summary > in english Henoch Schönlein purpura the most common paediatric vasculitis Taulukko 1. Henoch Schönleinin purppuran hoito. Lievät oireet Vaikeat nivel- tai vatsaoireet Munuaiskerästulehdus tejä, sitä huonompi ennuste (21,26). Uusimmissa tutkimuksissa tämä yh teys ei ole kuitenkaan ollut enää selvä, johtuen mahdollisesti immunosuppressiivisesta lääkityksestä, jota saivat vain ne potilaan joiden munuaisbiopsiassa oli runsaasti kresenttejä (15,24). Siten pitkäaikaisennusteen arvioimiseen tarvittaisiin uusi laajempi histologinen luokitus (24). Vaikka Henoch Schönleinin purppuran puhkeamisesta kuluu yleensä vuosia ja jopa vuosikymmeniä dialyysihoidon aloitukseen, tauti voi joskus edetä munuaisten vajaatoimintaan jopa viikoissa. Valikoimattomien potilaiden pitkäaikaisseurantatutkimuksissa 1 2 %:lle jää krooninen munuaistauti, eli hypertensio, valkuaisvirtsaisuus tai munuaisten vajaatoiminta (15, 16). Tertiaarikeskusten valikoituneissa potilasaineistoissa potilaiden ennuste on huonompi, sillä kroonisen munuaistaudin tai terminaalisen uremian eli virtsamyrkytyksen kehitti 5 18 % potilaista 5 vuodessa, % potilaista 10 vuodessa ja % potilaista 20 vuodessa (34,35,36,37). Suomalaisen kohortin tulokset olivat vastaavat, sillä 7 %:lla lievän taudin sairastaneista ja 35 %:lla vaikean munuaiskerästulehduksen vuoksi hoidetuista todettiin munuaisten vajaatoiminta 24 vuoden kuluessa taudin alusta (25). Henoch Schönleinin purppuraan liittyvän munuaiskerästulehduksen osuus kaikista dialyysissa olevista lapsipotilaista on Britanniassa 1,5 % (38). Vaikka munuaiskerästulehdus voi uusia munuaissiirteeseen, siirteen ennuste ei ole Henoch Schönleinin purppurassa huonompi kuin IgA-nefropatiassa tai muissakaan munuaistaudeissa (39). Tarvittaessa vuodelepo, parasetamoli 15 mg/kg x 3 4/vrk Prednisoni 1 mg/kg jaettuna kahteen annokseen 2 viikon ajan, minkä jälkeen 0,5 mg/kg jaettuna kahteen annokseen viikon ajan, minkä jälkeen 0,5 mg/kg joka toinen aamu viikon ajan. Lastennefrologin konsultaatio, jos proteiini vuorokausivirtsassa yli 40 mg/m 2 /vrk tai virtsan proteiinin ja kreatiniinin suhde > 200 g/mol krea, seerumin kreatiniini tai kysteiini C nousee tai glomerulussuodosnopeus laskee, jos lievempi valkuais- ja/tai verivirtsaisuus jatkuu yli 4 viikkoa. Pitkäaikaisseurantatutkimukset osoittavat, että lapsuudessa Henoch Schönleinin purppuraan liittyvän munuaiskerästulehduksen sairastaneilla naisilla on lisääntynyt raskauskomplikaatioriski. Hypertensiota ja valkuaisvirtsaisuutta esiintyy %:ssa raskauksista, vaikka potilaalla ei olisikaan aktiivista munuaistautia. Raskausaikainen hyperfiltraatio mahdollisesti rasittaa säilyneitä nefroneita, sillä pre-eklampsiasta poiketen hypertensio ja valkuaisvirtsaisuus voivat jatkua synnytyksen jälkeen ja johtaa lopulta munuaisten vajaatoimintaan (25,34). Siten munuaiskerästulehduksen lapsuudessa sairastaneiden seuranta sekä raskauden aikana että sen jälkeen on tärkeää. Hoito- ja seurantasuositus Henoch Schönleinin purppura diagnosoidaan yleensä erikoissairaanhoidossa. Mahdollinen streptokokki-infektio ja muut infektiot hoidetaan asianmukaisesti. Taulukossa 1 on esitetty hoito taudin vaikeuden mukaan. Kortisonihoito aloitetaan niille, joilla on vaikeat niveloireet tai kova vatsakipu. Munuaisoireita eli veri- ja valkuaisvirtsaisuutta tulisi seuloa tautiin sairastuneilta lapsilta taudin alussa sekä mahdollisten uusiutumisten yhteydessä 1 viikon välein kuukauden ajan ja sen jälkeen 2 kertaa 2 viikon välein eli yhteensä 2 kuukauden ajan primaaridiagnoosin sekä mahdollisten taudin uusiutumisten jälkeen. Jos potilaalla todetaan munuaiskerästulehdus, virtsanäytteiden seurantaa jatketaan yksilöllisesti vähintään puolen vuoden ajan. Lastennefrologia konsultoidaan heti, jos potilaalle kehittyy makroskooppinen verivirtsaisuus, nefroottistasoinen valkuaisvirtsaisuus tai munuaisten vajaatoiminta. Konsultaatio on tarpeen myös, jos lievä veri- tai valkuaisvirtsaisuus jatkuu useita viikkoja. Vaikean munuaiskerästulehduksen hoito kuuluu lastennefrologeille, ja näiden potilaiden seuranta jatkuu yksilöllisesti vuosien ja jopa loppuelämän ajan. Raskauden aikainen erityisseuranta on tarpeen niille naisille, joilla on esiintynyt veri- tai valkuaisvirtsaisuutta lapsuudessa sairastetun taudin aikana. Jos raskautta komplisoi valkuaisvirtsaisuus tai korkea verenpaine, seurantaa tulee jatkaa myös raskauden jälkeen. n Kiitämme lämpimästi dosentti Helena Autio- Harmaista iho- ja munuaisbiopsiakuvista. 832

7 tieteessä english summary Outi Jauhola Matti Nuutinen M.D., Ph.D. Oulu University Hospital, Department of Children and Adolescents Henoch Schönlein purpura the most common paediatric vasculitis Henoch Schönlein purpura (HSP) is a small vessel vasculitis. Every year about 200 children under 15 years of age are diagnosed with HSP in Finland. Its aetiology is not completely understood, but exposure to various antigens such as infective agents, vaccinations and drugs is considered to be a possible immunological trigger. The dominant clinical features are palpable purpura and petechiae, arthritis, abdominal pain and nephritis. Renal involvement is present in about one third of the patients, varying from intermittent haematuria and proteinuria to severe nephrotic-nephritic syndrome. Most paediatric patients have mild and self-limited disease, while the long-term prognosis is mainly dependent on the severity of renal involvement. Corticosteroids have been shown to treat the abdominal and joint symptoms effectively but not to prevent the development of nephritis. There is a lack of evidence-based data on the treatment of severe HSP glomerulonephritis with only two randomized controlled trials. The first of these showed no difference in outcome between the use of cyclophosphamide or of supportive treatment alone, while in the other cyclosporine A represented an equally effective treatment for severe HSP glomerulonephritis compared to methylprednisolone pulses. 832a

Henoch-Schönleinin purppura (HSP)

Henoch-Schönleinin purppura (HSP) Henoch-Schönleinin purppura (HSP) Mikä on Henoch-Schönleinin purppura (HSP)? Henoch-Schönleinin purppura (HSP) on hiussuonien eli kapillaarien tulehdustauti eli vaskuliitti, joka aiheuttaa tavallisimmin

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Muut nimet: Wegenerin granulomatoosi, Wegenerin tauti, Wegenerin sairaus, Granulomatosis Wegener, Morbus Wegener

Muut nimet: Wegenerin granulomatoosi, Wegenerin tauti, Wegenerin sairaus, Granulomatosis Wegener, Morbus Wegener Muut nimet: Wegenerin granulomatoosi, Wegenerin tauti, Wegenerin sairaus, Granulomatosis Wegener, Morbus Wegener Vuoden 2011 alussa eurooppalaiset ja amerikkalaiset reumatologit ja nefrologit ehdottivat

Lisätiedot

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS)

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mikä on Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta? Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta on perinnöllinen sairaus. Se on elimistön

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Molat ja istukkasyöpä Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Trofoblastitautien luokittelu 1. Rypäleraskaus (mola hydatidosa) täydellinen (mola hydatidosa completa) osittainen (mola hydatidosa

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Diagnostisten testien arviointi

Diagnostisten testien arviointi Erkki Savilahti Diagnostisten testien arviointi Koe antaa tuloksen pos/neg Laboratoriokokeissa harvoin suoraan luokiteltavissa Testin hyvyys laskettavissa tunnuslukujen avulla Diagnostisten testien arviointi

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era)

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) 1. MIKÄ ON NUORUUSIÄN SPONDYLARTRIITTI JA ENTESIITTIIN LIITTYVÄ NIVELTULEHDUS

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume 1. MIKÄ ON NLRP12-GEENIIN LIITTYVÄ TOISTUVA KUUME? 1.1 Mikä se on? NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume on perinnöllinen

Lisätiedot

Reumataudit ja raskaus

Reumataudit ja raskaus Reumataudit ja raskaus Perhesuunnitteluun liittyvät asiat ovat monelle reumasairautta potevalle naiselle tärkeitä, arkoja ja usein myös ongelmallisia. Reumalääkkeiden käytöstä ennen raskauden alkua ja

Lisätiedot

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen An update on the diagnosis of proteinuria in dogs Oct 1, 2003 By: Johanna Frank, DVM, Dipl. ACVIM PLN: Vioittuneet munuaiskeräset (glomerulus) laskevat veren proteiinin (albumiini) virtsaan. Syitä: glomerulonefriitti

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro LASTENREUMA 2. LASTENREUMAN ALATYYPIT 2.1 Esiintyykö taudista erilaisia muotoja? Lastenreuma jaetaan alatyyppeihin sen mukaan, monessako nivelessä tulehdusta

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Yleensä taudin määrittelyssä edetään seuraavasti: Kliininen epäily: Perinnöllistä

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Onko se perinnöllinen? Miksi lapsella on Kawasakin tauti? Voidaanko se ehkäistä? Tarttuuko se?

Onko se perinnöllinen? Miksi lapsella on Kawasakin tauti? Voidaanko se ehkäistä? Tarttuuko se? Kawasakin tauti Mikä on Kawasakin tauti? Kawasakin tautia kutsuttiin alkuun mukokutaaniseksi imusolmukeoireyhtymäksi. Sen kuvasi ensimmäisenä japanilainen lastenlääkäri Tomisaku Kawasaki (tauti on nimetty

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro PAPA-oireyhtymä Versio 2016 1. MIKÄ ON PAPA-OIREYHTYMÄ? 1.1 Mikä se on? PAPA on lyhenne englannin sanoista "Pyogenic Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne",

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Hellävarainen vallankumous IBD-tautien hoidossa Sisältö Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön

Lisätiedot

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Ihopsoriaasin hoitaminen Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Hoidon tavoitteet 1. Oireiden minimointi 2. Elämänlaadun parantaminen 3. Työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi HIV-potilaiden kuolinsyynä Afrikassa: obduktiotutkimus Obduktio 108 HIV-potilaasta Botswanassa

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Leena Moilanen, dosentti Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sisätautien klinikka KYS Valtakunnallinen diabetespäivä

Lisätiedot

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Genomitiedon vaikutus terveydenhuoltoon työpaja 7.11.2014 Sitra, Helsinki Jaakko Ignatius, TYKS Kliininen genetiikka Perimän

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi)

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi) EMA/639793/2015 Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi) Tämä on Kyprolis-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Kawasakin tauti 1. MIKÄ ON KAWASAKIN TAUTI? 1.1 Mikä se on? Kawasakin tautia kutsuttiin alkuun mukokutaaniseksi imusolmukeoireyhtymäksi. Sen kuvasi ensimmäisenä

Lisätiedot

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Reslitsumabi Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Cinqaero 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Teva Pharmaceuticals

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

Keuhkosyövän uudet lääkkeet

Keuhkosyövän uudet lääkkeet Keuhkosyövän uudet lääkkeet Jarkko Ahvonen Syöpätautien erikoislääkäri Tampereen yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Asiantuntijapalkkio Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Lilly, MSD, Roche

Lisätiedot

Lipin-2 osallistuu mahdollisesti myös tulehdusten säätelyyn ja solunjakautumiseen.

Lipin-2 osallistuu mahdollisesti myös tulehdusten säätelyyn ja solunjakautumiseen. Majeedin oireyhtymä Mikä on Majeedin oireyhtymä? Majeedin oireyhtymä on harvinainen perinnöllinen sairaus. Oireyhtymää sairastavilla lapsilla esiintyy toistuvaa pitkäaikaista monipesäkkeistä osteomyeliittiä

Lisätiedot

Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi

Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi Mikä on Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi? Blaun oireyhtymä on perinnöllinen sairaus. Sen oireita ovat ihottuma, niveltulehdus (artriitti) ja silmän suonikalvoston

Lisätiedot

Lasten immuunipuutokset. Merja Helminen Lasten infektiolääkäri TaYS lastenklinikka 2004

Lasten immuunipuutokset. Merja Helminen Lasten infektiolääkäri TaYS lastenklinikka 2004 Lasten immuunipuutokset Merja Helminen Lasten infektiolääkäri TaYS lastenklinikka 2004 Mikä on poikkeava infektioherkkyys lapsella? Sairausjaksot ikäryhmittäin päiväkotilapsilla Pönkä ym. 1994 Ikä (v)

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Akne Aikuisiän aknea esiintyy 25 prosentilla aikuisista miehistä ja 50 prosentilla

Lisätiedot

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Taudin toteaminen perustuu oireisiin

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Imatinib STADA 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 26.5.2015, Versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Imatinib STADA 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 26.5.2015, Versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Imatinib STADA 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 26.5.2015, Versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Imatinib STADA 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Uutisia Parkinson maailmasta. Filip Scheperjans, LT Neurologian erikoislääkäri, HYKS Neurologian klinikka Toimitusjohtaja, NeuroInnovation Oy

Uutisia Parkinson maailmasta. Filip Scheperjans, LT Neurologian erikoislääkäri, HYKS Neurologian klinikka Toimitusjohtaja, NeuroInnovation Oy Uutisia Parkinson maailmasta Filip Scheperjans, LT Neurologian erikoislääkäri, HYKS Neurologian klinikka Toimitusjohtaja, NeuroInnovation Oy Kaksi aihetta Parkinsonin taudin suolisto-oireet ja bakteerimuutokstet

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume Perinnöllinen välimerenkuume Mikä on perinnöllinen välimerenkuume? Perinnöllinen välimerenkuume, josta käytetään lyhennettä FMF (lyhenne tulee englanninkielisestä nimestä "Familial Mediterranean Fever"),

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

B-leuk-määritys vieritestimittauksena infektiodiagnostiikassa

B-leuk-määritys vieritestimittauksena infektiodiagnostiikassa 4.2.2009 B-leuk-määritys vieritestimittauksena infektiodiagnostiikassa Ville Peltola Dosentti, lasten infektiolääkäri TYKS Hengitystieinfektioiden lukumäärä vuosittain 7 Infektioita/ vuosi/ henkilö (keskiarvo)

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

- TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ

- TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ KIIRE JA HÄTÄ VERIKESKUSTYÖSSÄ - TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ Labquality Days 2016 11.2.2016 Susanna Sainio, LT, Dos. luovutetun veren kuljetus Veripalveluun verenluovutus, terveen verenluovuttajan valinta Turvallinen

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

1. Urticaria pigmentosa 2. Erythema multiforme 3. Pityriasis rosea 4. Erythema nodosum 5. Vitiligo 6. Alopecia 7. Pruritus. 1. Urticaria pigmentosa

1. Urticaria pigmentosa 2. Erythema multiforme 3. Pityriasis rosea 4. Erythema nodosum 5. Vitiligo 6. Alopecia 7. Pruritus. 1. Urticaria pigmentosa Anita Remitz Tavallisia ihotauteja 1. Urticaria pigmentosa 2. Erythema multiforme 3. Pityriasis rosea 4. Erythema nodosum 5. Vitiligo 6. Alopecia 7. Pruritus 1. Urticaria pigmentosa Ihoon, joskus myös

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Ravistellun vauvan oireyhtymä

Ravistellun vauvan oireyhtymä Ravistellun vauvan oireyhtymä Sarimari Tupola LT, Lastentautien erikoislääkäri HUS Lasten ja nuorten sairaala, sosiaalipediatrian yksikkö 10.5.2007 Ravistellun vauvan oireyhtymä Syntyy ravistelemalla vauvaa

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopiankomplikaatiot Anestesia Asento Itse toimenpide tai liitännäistoimenpide Hysteroskopiankomplikaatiot

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 1. MIKÄ ON PERINNÖLLINEN VÄLIMERENKUUME? 1.1 Mikä se on? Perinnöllinen välimerenkuume, josta käytetään lyhennettä FMF (lyhenne

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiapotilasta ohjaavalle OHJAUS JA VUOROVAIKUTUS Ohjaus on potilaan tilanteesta keskustelua kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa.

Lisätiedot

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ MEDIVIR LEHDISTÖMATERIAALI Lisätietoja: Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com Lehdistökuvia voi ladata osoitteesta www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Lisätiedot

HPV rokotus. Tuija Leino, LT, ylilääkäri, Rokotusohjelmayksikkö. Ei sidonnaisuuksia Osastolla rokotetutkimuksia GSK:n rokotteilla

HPV rokotus. Tuija Leino, LT, ylilääkäri, Rokotusohjelmayksikkö. Ei sidonnaisuuksia Osastolla rokotetutkimuksia GSK:n rokotteilla HPV rokotus Tuija Leino, LT, ylilääkäri, Rokotusohjelmayksikkö Ei sidonnaisuuksia Osastolla rokotetutkimuksia GSK:n rokotteilla Uusi rokote tulossa markkinoille! Gardasil 9 HPV16 ja 18 HPV 6 ja 11 kondyloomasuoja

Lisätiedot

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Anemia mitä tarkoitetaan? Veren hemoglobiini tai punasoluarvot ovat pienemmät kuin

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Kryopyriiniin liittyvät jaksoittaiset oireyhtymät

Kryopyriiniin liittyvät jaksoittaiset oireyhtymät www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Kryopyriiniin liittyvät jaksoittaiset oireyhtymät Versio 2016 1. MITÄ OVAT CAPS-OIREYHTYMÄT? 1.1 Mikä se on? Kryopyriiniin liittyvät jaksoittaiset oireyhtymät

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA

VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA Synnynnäiset aineenvaihduntasairaudet Harvinaisia, periytyviä sairauksia Esiintyvyys < 1:2000 Oireet ilmenevät yleensä

Lisätiedot

Nuoren kipeä kives miten toimin. Apulaisylilääkäri Eija Mäkelä, TAYS Yleislääkäri yhdistyksen kevätkoulutus 13.5.2016 Ravintola Palace

Nuoren kipeä kives miten toimin. Apulaisylilääkäri Eija Mäkelä, TAYS Yleislääkäri yhdistyksen kevätkoulutus 13.5.2016 Ravintola Palace Nuoren kipeä kives miten toimin Apulaisylilääkäri Eija Mäkelä, TAYS Yleislääkäri yhdistyksen kevätkoulutus 13.5.2016 Ravintola Palace Yleistä Kiveksen kiertymä on äkillisen kiveskivun yleinen syy lapsuus-

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Olmestad Comp 20 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti 17.12.2015, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

Yersinia-serologia. Markus Penttinen 041105 Lääketieteellinen mikrobiologia Turun yliopisto

Yersinia-serologia. Markus Penttinen 041105 Lääketieteellinen mikrobiologia Turun yliopisto Yersinia-serologia Markus Penttinen 041105 Lääketieteellinen mikrobiologia Turun yliopisto Yersiniainfektio Yersiniainfektio aiheuttaa mm. seuraavia tauteja: 1. Akuutteja tauteja - suolistotulehduksia

Lisätiedot

Veren kantasolujen määrää alentavan hoidon (myeloablatiivisen hoidon) jälkeen luuytimensiirron saaneet potilaat

Veren kantasolujen määrää alentavan hoidon (myeloablatiivisen hoidon) jälkeen luuytimensiirron saaneet potilaat VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Neupogenia voidaan käyttää: - lisäämään veren valkosolujen määrää solunsalpaajahoidon jälkeen infektioiden ehkäisemiseksi. - lisäämään

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

Traps Eli Tuumorinekroositekijän Reseptoriin Liittyvä Jaksoittainen Oireyhtymä (Periytyvä Irlanninkuume)

Traps Eli Tuumorinekroositekijän Reseptoriin Liittyvä Jaksoittainen Oireyhtymä (Periytyvä Irlanninkuume) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Traps Eli Tuumorinekroositekijän Reseptoriin Liittyvä Jaksoittainen Oireyhtymä (Periytyvä Irlanninkuume) 1. MIKÄ ON TRAPS? 1.1 Mikä se on? Tuumorinekroositekijän

Lisätiedot

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö Seminoman hoito ja seuranta S. Jyrkkiö 17.4.2015 Kivessyöpä yleistyy Pohjoismaissa Seminoman ja non-seminoomien yleisyys Pohjoismaissa Kuolleisuus kivessyöpään Pohjoismaissa Kivessyöpä 5 v OSS Kivestuumoreiden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 22 helmikuuta 2016 Drospirenoni/etinyyliestradioli Versionumero: 4.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Suun kautta

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

Number of patients entitled kustannukset ( )

Number of patients entitled kustannukset ( ) Taulukko 3.12. Kroonisen verenpainetaudin (205) erityiskorvattaviin oikeutetut ja kustannukset korvauksia saanutta kohti vuonna 2009. Kustannuksia laskettaessa on otettu mukaan vain ne henkilöt, joiden

Lisätiedot