Tilinpäätöstiedote 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöstiedote 2010"

Transkriptio

1 Tilinpäätöstiedote 2010

2 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE klo Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2010: Vahva rahavirta ja liikevaihdon kasvu jatkui Loka-joulukuu 2010 verrattuna loka-joulukuuhun 2009: Liikevaihto 481,4 miljoonaa euroa (420,5), kasvua 14,5 %. Liiketappio 7,0 miljoonaa euroa (-26,6). Luku sisältää -22,0 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-46,2). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 15,0 miljoonaa euroa (19,5). Tappio ennen veroja 12,6 milj. euroa (-33,4), tappio/osake 0,18 euroa (-0,61). Liiketoiminnan nettorahavirta 22,8 miljoonaa euroa (48,6). Tapahtumat loka-joulukuussa 2010 Ahlstrom ilmoitti perustavansa yhteisyrityksen Kiinassa maalarinteippimateriaalien ja sterilointikääreiden valmistukseen. Osana tuotevalikoimansa strategista tarkastelua Ahlstrom luopui tiiviste- ja suojapaperien sekä pölysuodatinmateriaalien valmistuksesta myymällä Sealing & Shielding ja Dust Filtration -liiketoimintayksiköt. Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009: Liikevaihto 1 894,2 miljoonaa euroa (1 596,1), kasvua 18,7 %. Liikevoitto 53,7 miljoonaa euroa (-14,6). Luku sisältää -20,5 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-54,3). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 74,2 miljoonaa euroa (39,8). Tulos ennen veroja 25,5 miljoonaa euroa (tappio 40,1) ja tulos/osake 0,26 (-0,72). Liiketoiminnan nettorahavirta 167,5 miljoonaa euroa (209,6). Näkymät vuodelle 2011 Yhtiö arvioi alkaneen vuoden liikevaihdon olevan 1,920 2,080 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan miljoonaa euroa vuonna Toimitusjohtaja Jan Lång: - Viime vuonna tuloskehityksemme kääntyi parempaan suuntaan ja rahavirtamme jatkui vahvana. Kasvustrategiamme eteni Aasiassa erittain hyvin kasvun ollessa lähes 50 prosenttia. Teimme myös Kiinassa yritysoston ja perustimme yhteisyrityksen.. - Vahvistunut taseemme antoi meille mahdollisuuden toteuttaa strategiaamme ja kehittää liiketoimintaamme. Aloitimme mittavan muutosohjelman läpiviennin tavoitteena rakentaa vahvempi ja yhtenäisempi yhtiö. Virtaviivaistimme myös tuotevalikoimaamme yritysmyyntien kautta. - Viime vuosi oli meille haastava kohonneiden raaka-ainehintojen osalta, mutta organisaatiomme onnistui hyvin katteidemme ylläpidossa nostamalla myyntihintoja. 1

3 AVAINLUKUJA Milj. Euroa 10-12/ / 2009 Muutos, % Muutos, % Liikevaihto 481,4 420,5 14, , ,1 18,7 Liikevoitto/-tappio -7,0-26,6 73,8 53,7-14,6 - Voitto/tappio ennen veroja -12,6-33,4 62,3 25,5-40,1 - Kauden tulos -6,8-27,9 75,7 17,9-32,9 - Tulos/osake -0,18-0,61-0,26-0,72 - Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -2,5-9,4-5,0-1,1 - Omavaraisuusaste, % 45,6 44,8-45,6 44,8 - Velkaantumisaste, % 46,9 57,7-46,9 57,7 - Korolliset nettovelat 330,1 395,9-16,6 330,1 395,9-16,6 Investoinnit (ilman yritysostoja) 22,4 10,0 124,7 51,1 63,8-20,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 22,8 48,6-53,1 167,5 209,6-20,1 Henkilöstö keskimäärin , ,8 Henkilöstö kauden lopussa , ,6 2

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Erikoispaperi- ja pyyhkimistuotteita lukuun ottamatta Ahlstromin valmistamien materiaalien kysyntä ja myyntimäärät jatkoivat kasvuaan loka-joulukuussa maailmantalouden kasvun tukemana. Vuoden 2010 puolivälistä alkanut kasvuvauhdin tasaantuminen jatkui viimeisellä neljänneksellä. Vuoden loppua kohden osa asiakkaista ryhtyi alentamaan varastotasojaan sesonkiluonteisesti, mikä vähensi myyntimääriä joissain tuotteissa. Markkinatilanteesta johtuvien tuotantoseisokkien määrä viimeisellä neljänneksellä pysyi vertailukauden tasolla. Vuonna 2010 lähes kaikkien Ahlstromin valmistamien tuotteiden kysyntä ja myyntimäärät nousivat. Kasvu oli voimakkainta Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, mutta myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa nähtiin paranemista, varsinkin autoteollisuudessa ja rakentamisessa. Vertailuvuosi 2009 oli hyvin poikkeuksellinen. Kysyntä oli alkuvuodesta 2009 heikkoa maailmanlaajuisen taloustaantuman vuoksi kun se vuoden loppua kohden nousi ripeästi elpymisen ja alhaisten varastojen tukemana. Ahlstromin käyttämistä raaka-aineista sellun hintakehitys tasoittui vuoden viimeisellä neljänneksellä sen noustua vuoden 2009 puolivälistä alkaen. Toisaalta synteettisten kuitujen kuten polymeerien sekä kemikaalien hintojen nousu jatkui voimakkaana johtuen kysynnän kasvusta Aasiassa ja tarjonnan riittämättömyydestä. Yhtiö onnistui hankkimaan tarvitsemansa raaka-aineet ongelmitta läpi vuoden huolimatta esimerkiksi Chilen maanjäristyksen aiheuttamasta vaikeasta sellumarkkinatilanteesta alkuvuoden aikana. LIIKEVAIHDON KEHITYS Liikevaihto liiketoimintaalueittain 10-12/ / 2009 Muutos, % Muutos, % Building and Energy 72,2 56,1 28,6 268,9 223,7 20,2 Filtration 84,9 71,0 19,7 339,8 275,8 23,2 Food and Medical 92,3 78,5 17,5 354,7 310,2 14,4 Home and Personal 75,2 73,0 3,0 290,8 265,1 9,7 Label and Processing 181,9 162,5 12,0 724,3 598,5 21,0 Muut toiminnot* ja eliminoinnit -25,2-20, ,4-77,2 - Liikevaihto yhteensä 481,4 420,5 14, , ,1 18,7 * Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät, sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja. Liikevaihdon kehitys loka-joulukuussa 2010 Konsernin liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia loka-joulukuuhun 2009 verrattuna ja oli 481,4 miljoonaa euroa (420,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat 3

5 hinnankorotukset. Kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren alueella (+30,3 %) sekä Pohjois-Amerikassa (+15,7 %). Euroopan liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia ja Etelä-Amerikan 10,6 prosenttia. Konsernin tonnimääräiset toimitukset laskivat 1,4 prosenttia vuotta aikaisemmasta, kun sekä Home and Personal (-6,8 %) että Label and Processing (-6,5 %) liiketoiminta-alueiden toimitukset laskivat. Building and Energy (+18,5), Food and Medical (+7,0 %) sekä Filtration (+6,4 %) kasvattivat toimitusmääriään. Building and Energy -segmentin liikevaihto kasvoi 28,6 prosenttia 72,2 miljoonaan euroon (56,1 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti tapettimateriaalien markkinoiden kasvu Kiinassa sekä rakennus- ja lattiamateriaalien markkinoiden kasvu Venäjällä. Tuulivoimamarkkinat, joilla käytetään Ahlstromin lasikuitutuotteita, kohenivat Euroopassa, mutta pysyivät alamaissa Pohjois-Amerikassa. Filtration -segmentin liikevaihto nousi 19,7 prosenttia 84,9 miljoonaan euroon (71,0 milj. euroa). Kasvua tukivat kuljetusteollisuuden kasvanut kysyntä Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä nostetut. Food and Medical -segmentin liikevaihto kohosi 17,5 prosenttia 92,3 miljoonaan euroon (78,5 milj. euroa). Elintarviketeollisuuden pakkaus- ja haudutusmateriaalien sekä terveydenhuollon kuitukankaiden myyntimäärät nousivat paremman kysynnän myötä. Home and Personal segmentin liikevaihto nousi 3,0 prosenttia 75,2 miljoonaan euroon (73,0 milj. euroa). Liikevaihtoa nostivat hinnankorotukset. Vuotta aiemmin liikevaihtoon vaikutti positiivisesti varautuminen H1N1 viruksen aiheuttamaan sikainfluenssaan, joka lisäsi hygieniatuotteiden myyntimääriä. Label and Processing segmentin liikevaihto kasvoi 12,0 prosenttia 181,9 miljoonaan euroon (162,5 milj. euroa). Liikevaihtoa nostivat myyntihinnat, joita korotettiin kohonneiden raaka-ainekustannusten takia. Myyntimäärät sen sijaan laskivat asiakkaiden vähentäessään sesonkiluonteisesti varastojaan vuoden loppua kohden. Liikevaihdon kehitys vuonna 2010 Ahlstromin tuotteiden kysyntä ja myyntimäärät nousivat vuoden 2010 aikana ja yhtiö mukautti tuotteidensa hintoja nopeasti kohonneiden raaka-ainekustannusten vuoksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 1 894,2 miljoonaa euroa, mikä oli 18,7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana (1 596,1 milj. euroa). Liikevaihdon muutokseen vaikuttivat vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ensisijaisesti myyntimäärien kasvu kun taas toisella puoliskolla pääpaino oli hinnankorotuksilla. Konsernin tonnimääräiset toimitukset nousivat 8,7 prosenttia edellisestä vuodesta kaikkien liiketoiminta-alueiden kasvattaessa toimituksiansa. Filtration (+23,2 %), Label and Processing (+21,0 %) ja Building and Energy (+20,2 %) -liiketoiminta-alueet kasvattivat liikevaihtoaan eniten. Myös vähemmän sykliset liiketoiminta-alueet Food and Medical (+14,4 %) ja Home and Personal (+9,7 %) kasvattivat liikevaihtoaan. 4

6 TULOS JA KANNATTAVUUS Taloudellinen tulos Liiketoiminta-alueittain 10-12/ / 2009 Muutos, milj. 2010C 2009 Muutos, milj. Comment: Laita bold tama sarake myös Building and Energy Liikevoitto ilman Kertaluonteisia eriä 1,2-2,5 3,6 1,3-8,3 9,6 Liikevoitto/-tappio 1,2-4,5 5,7 1,3-10,8 12,1 Liikevoitto/-tappio, % 1,6-8,1-0,5-4,8 - Filtration Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,2 4,5-0,3 27,8 16,2 11,6 Liikevoitto/-tappio -20,7-6,9-13,8 3,1 3,7-0,6 Liikevoitto/-tappio, % -24,4-9,7-0,9 1,4 - Food and Medical Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 3,9 6,7-2,8 14,0 15,7-1,7 Liikevoitto/-tappio 2,1 1,7 0,4 13,0 9,4 3,6 Liikevoitto/-tappio, % 2,3 2,2-3,7 3,0 - Home and Personal Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,0 3,9-1,9 6,3 4,9 1,4 Liikevoitto/-tappio 1,7-18,3 20,0 6,1-18,9 24,9 Liikevoitto/-tappio, % 2,3-25,0-2,1-7,1 - Label and Processing Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,9 3,5 1,4 30,6 9,9 20,6 Liikevoitto/-tappio 5,0-0,9 5,8 32,2 3,3 28,9 Liikevoitto/-tappio, % 2,7-0,5-4,4 0,6 - Muut toiminnot* ja eliminoinnit Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,1 3,5 4,6 5,8 1,4-7,1 Liikevoitto/-tappio 3,8 2,2 1,6-2,0-1,4-0,6 Ahlstrom-konserni yhteensä Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 15,0 19,5-4,5 74,2 39,8 34,5 Liikevoitto/-tappio -7,0-26,6 19,6 53,7-14,6 68,3 Liikevoitto/-tappio, % -1,5-6,3-2,8-0,9 - ROCE, % -2,5-9,4-5,0-1,1-5

7 * Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät, sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja. Tulos ja kannattavuus loka-joulukuussa 2010 Konsernin liiketappio oli 7,0 miljoonaa euroa (-26,6 milj. euroa). Lukuun sisältyi - 22,0 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-46,2 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 15,0 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 19,5 miljoonaa euroa. Vertailukauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä sisälsi noin 3,6 miljoonan euron tuoton liittyen eläkekulujen oikaisuun Yhdysvalloissa. Merkittävimmät kertaluonteiset erät vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä olivat: Muissa toiminnoissa Ahlstrom kirjasi 4,7 miljoonan euron myyntivoiton Altenkirchen GmbH:n myynnistä Saksassa Food and Medical liiketoiminta-alue kirjasi 1,8 miljoonan euron kulun tuotantolinjan sulkemisesta Chirnsiden tehtaalla Iso-Britanniassa Filtration-liiketoiminta-alue kirjasi 18,4 miljoonan euron tappion Groesbeckin liiketoiminnon myynnistä ja 6,5 miljoonan euron tappion kolmen tuotantolinjan myynnistä Bethunessa, Yhdysvalloissa Vuoden 2009 neljännen neljänneksen merkittävimmät kertaluonteiset erät olivat Home and Personal -liiketoiminta-alueen 22,4 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus ja Filtrationin 7,3 miljoonan euron kulu Barcelonan paperikoneen sulkemisesta. Tämän lisäksi Label and Processing -liiketoiminta-alue kirjasi 3,4 miljoonan euron kertaluonteisen kulun Altenkirchenin tehtaan rakennemuutosohjelmasta. Uuteen toimintamalliin liittyvien kehitysohjelmien kustannukset ja edellisten vuosien investointiohjelman uusien tuotantolinjojen käynnistämisen ja kaupallistamisen haasteilla oli edelleen negatiivinen vaikutus kannattavuuteen neljännellä neljänneksellä. Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti vuoden 2009 rakennemuutosohjelmat. Ahlstrom nosti erityisesti erikoispaperien, suodatinmateriaalien sekä pyyhkimistuotteiden hintoja katsauskaudella, jotta raaka-aineiden, kuten kemikaalien, energian ja erikoissellujen, kohonneet kustannukset saatiin katettua. Building and Energy -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 1,2 miljoonaan euroon vertailujakson 2,5 miljoonan euron tappiosta toiminnan tehostamisen ja käyntiasteiden nousun tukemana. Vuonna 2008 Tverissä Venäjällä käynnistetyn tehtaan positiivinen kehitys jatkui kysynnän vahvistuessa paikallisilla markkinoilla. Italian Torinossa hybriditapettilinjaheikensi tulosta edelleen. Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (-4,5 milj. euroa). Filtration-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,2 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa). Tulosta rasittivat kohonneet raaka-ainekustannukset, etenkin erikoissellut ja kemikaalit. Uusista hinnankorotuksista on ilmoitettu vuodenvaihteessa. Tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat myyntimäärät sekä tehokkaampi kustannusrakenne. Liiketappio oli 20,7 miljoonaa euroa (-6,9 milj. euroa) johtuen kertaluonteisista tappioista liittyen liiketoimintojen myynteihin. 6

8 Food and Medical -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,9 miljoonaan euroa (6,7 milj. euroa). Tulokseen vaikutti epäsuotuisa tuotevalikoima. Tänä vuonna toimintansa aloittanut sairaalakuitukankaita valmistava tehdas Intian Mundrassa rasitti edelleen tulosta, joskin sen käyntiaste nousi. Chirnsidessa Iso-Britanniassa sijaitsevan teepussimateriaalilinjan kaupallistaminen on edelleen kesken. Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Home and Personal -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni 2,0 miljoonaan euroon (3,9 milj. euroa). Tulosta painoi Euroopassa heikentynyt pyyhkimistuotteiden kysyntä. Edellisvuoden tulosta kasvatti H1N1 viruksesta johtunut myyntimäärien tilapäinen lisäys. Tehokkaampi kulurakenne vaikutti tulokseen positiivisesti. Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (-18,3 milj. euroa), jolloin tulosta rasittivat arvonalentumiskirjaukset. Label and Processing -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 4,9 miljoonaan euroon (3,5 milj. euroa) paremman kustannustehokkuuden ansiosta. Kannattavuutta heikensi alentunut kysyntä ja La Geren tehtaaseen liittyvät haasteet. Liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa). Markkinatilanteesta johtuneet tuotantoseisokit olivat loka-joulukuussa 12,2 prosenttia, kun ne vuotta aiemmin olivat 12,0 prosenttia. Nettorahoituskulut olivat 5,4 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 4,5 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,5 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) sekä muita rahoituskuluja 1,4 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). Tappio ennen veroja oli 12,6 miljoonaa euroa (-33,4 milj. euroa). Laskennalliset verotuotot olivat 5,8 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa). Kauden tappio oli 6,8 miljoonaa euroa (-27,9 milj. euroa). Tappio/osake oli 0,18 euroa (-0,61 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -2,5 % (-9,4 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -3,9 % (-17,1 %). Tulos ja kannattavuus vuonna 2010 Konsernin liikevoitto oli 53,7 miljoonaa euroa (liiketappio 14,6 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyi -20,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-54,3 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 74,2 miljoonaa euroa, ollen vertailukautta (39,8 milj. euroa) korkeampi. Liikevoittoa nostivat erityisesti nousseet myyntimäärät sekä tehokkaampi kustannusrakenne. Katsauskauden liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyi 6,3 miljoonan euron tuotto hiilidioksidin päästöoikeuksien myynnistä (3,9 milj. euroa). Yhtiön vuosien 2007 ja 2008 investointiohjelmaan kuuluneet Chirnsiden teepussilinja, La Gere, Torinon hybriditapettilinja ja Mundra rasittivat vuoden 2010 liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä noin 19 miljoonaa euroa. Vuosien 2010 että 2009 merkittävimmät kertaluonteiset erät on mainittu kohdassa Tulos ja kannattavuus

9 Parantuneen kysynnän ja myyntimäärien ansiosta markkinatilanteesta johtuneet tuotantoseisokit olivat vuonna ,4 prosenttia, kun ne vuotta aiemmin olivat 18,2 prosenttia. Nettorahoituskulut olivat 26,8 miljoonaa euroa (26,2 milj. euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 21,4 miljoonaa euroa (23,3 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,2 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa tappioita) sekä muita rahoituskuluja 5,5 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 25,5 miljoonaa euroa (-40,1 milj. euroa). Tuloverot olivat 7,6 miljoonaa euroa (laskennalliset verotuotot 7,1 milj. euroa). Kauden voitto oli 17,9 miljoonaa euroa (-32,9 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,26 euroa (-0,72 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 5,0 % (-1,1 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 2,6 % (-5,0 %). RAHOITUS Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2010 oli 167,5 miljoonaa euroa (209,6 milj. euroa) ja rahavirta investointien jälkeen 118,8 miljoonaa (143,3 milj. euroa). Operatiivinen käyttöpääoma on ollut erityisen huomion kohteena vuoden 2009 alusta alkaen. Vuoden 2010 aikana operatiivinen käyttöpääoma laski 50,4 miljoonaa euroa 194,3 miljoonaan euroon ja kiertonopeus laski 16 päivää ollen 37 päivää vuoden 2010 lopussa. Yhtiön korolliset nettovelat vähenivät 65,8 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopusta 330,1 miljoonaan euroon ( : 395,9 milj. euroa). Ahlstromin korolliset velat olivat 354,7 miljoonaa euroa. Lainasalkun korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 26 kuukautta ja pääomilla painotettu keskikorko 4,37 %. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 37 kuukautta. Ahlstrom laski marraskuussa liikkeeseen viisivuotisen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan pidentääkseen lainasalkkunsa maturiteettia ja osana vuonna 2012 erääntyvän 200 miljoonan euron luottolimiitin uudelleen rahoitusta. Joulukuussa yhtiö solmi lisäksi 45 miljoonan euron seitsenvuotisen tuotekehityslainajärjestelyn Euroopan Investointipankin kanssa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Kauden lopussa kokonaislikviditeetti mukaan lukien kassa, käyttämättömät sitovat luottolimiitit ja konsernitililimiitit oli yhteensä 382,1 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä oli käytettävissään ei-sitovia luottolimiittejä yhteensä 169,1 miljoonan euron arvosta. Velkaantumisaste laski 46,9 prosenttiin ( : 57,7 %). Omavaraisuusaste oli 45,6 % ( : 44,8 %). INVESTOINNIT Yhtiön investoinnit vuonna 2010 ilman yritysostoja olivat 51,1 miljoonaa euroa (63,8 milj. euroa). Ahlstrom saattoi syyskuussa päätökseen Shandong Puri Filter & Paper Products Ltd:n osakekannan oston Purico Groupilta. Velaton kauppahinta oli 21,1 miljoonaa euroa. 8

10 Yritys valmistaa suodatinmateriaaleja kuljetusteollisuudelle Binzhoussa, Shandongin maakunnassa Kiinan itärannikolla. Ahlstrom ilmoitti lokakuussa perustavansa yhteisyrityksen Kiinaan Longkou Yulong Paper Co:n kanssa ja rakentavansa tehtaan, joka valmistaa sterilointikääreissä käytettäviä papereita terveydenhuoltoalalle sekä maalarinteipeissä käytettäviä papereita rakennusteollisuudelle Aasian markkinoilla. Ahlstromilla on 60 % omistusosuus yhteisyrityksessä ja Yulong Paperilla 40 % osuus. Investoinnin kokonaisarvo on noin 21,9 miljoonaa euroa, josta Ahlstrom investoi 13,1 miljoonaa euroa. Uuden tehtaan arvioidaan aloittavan toimintansa kesällä Joulukuussa Ahlstrom ilmoitti investoivansa 17,5 miljoonaa euroa kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien lisäkapasiteettiin Torinon tehtaallaan Italiassa. Ahlstromin uusi sairaalakuitukankaita valmistava tehdas Intian Mundrassa vihittiin käyttöön vuoden 2010 toukokuussa. Investoinnin suuruus oli noin 42 miljoonaa euroa. UUDET LIIKETOIMINTA-ALUEET JA TALOUDELLINEN RAPORTOINTI Osana ilmoitettua organisaatiouudistusta yhtiö jakoi toimintansa viiteen liiketoiminta-alueeseen alkaen. Uusi rakenne tukee yhtiön strategiaa, joka perustuu kahteen liiketoimintaklusteriin, lisäarvoa tuottavaan ja toiminnan tehokkuuteen perustuvaan klusteriin. Uudet liiketoiminta-alueet ovat: Building and Energy Filtration Food and Medical Home and Personal Label and Processing Liiketoiminta-alueista Building and Energy, Filtration ja Food and Medical kuuluvat lisäarvoa tuottavaan klusteriin, ja Home and Personal sekä Label and Processing toimintojen tehokkuuteen perustuvaan klusteriin. Taloudellisessa raportoinnissa nämä viisi liiketoiminta-aluetta muodostavat Ahlstromin raportointisegmentit, ja aikaisemmista Fiber Composites- ja Specialty Papers -segmenteistä luovuttiin. MUUTOKSET YHTIÖN JOHTORYHMÄSSÄ William Casey nimitettiin alkaen Ahlstromin silloisen Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Casey on alkaen johtanut Ahlstromin Food and Medical -liiketoiminta-aluetta. Organisaatiomuutoksen yhteydessä konsernin johtoryhmässä tehtiin seuraavat muutokset alkaen. Erikoispaperiliiketoiminta-alueet yhdistettiin ja Patrick Jeambar nimitettiin uuden Label and Processing -liiketoiminta-alueen johtajaksi. Daniele Borlatto otti uuden roolin irroke- ja etikettipaperiliiketoiminnan sekä liiketoiminta-alueen toimitusketjun 9

11 johtajana ja raportoi Patrick Jeambarille. Gustav Adlercreutz toimii lakiasioiden johtajana ja raportoi talousjohtaja Seppo Parville. Varatoimitusjohtaja Risto Anttonen jäi eläkkeelle vuoden 2010 lopussa. Anttonen vastasi liiketoiminnan kehittämisestä ja hänen työtehtävänsä siirtyivät muille johtoryhmän jäsenille. Talousjohtaja Seppo Parvi nimitettiin alkaen toimitusjohtajan sijaiseksi. Parvi jatkaa talousjohtajan tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä kuten aikaisemminkin. Ahlstromin johtoryhmä : Jan Lång, toimitusjohtaja Paula Aarnio, johtaja, henkilöstö ja yritysvastuu Jean-Marie Becker, johtaja, Home and Personal Tommi Björnman, johtaja, Filtration William Casey, johtaja, Food and Medical Claudio Ermondi, johtaja, tuotekehitys ja teknologia Patrick Jeambar, johtaja, Label and Processing Seppo Parvi, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen alkaen Laura Raitio, johtaja, Building and Energy Rami Raulas, myynti- ja markkinointijohtaja UUDEN TOIMINTAMALLIN TOTEUTTAMINEN Organisaatiouudistuksen yhteydessä aloitettiin uuden toimintamallin jalkauttaminen. Vahvistamalla ja yhtenäistämällä globaaleja prosesseja on tarkoitus luoda asiakaslähtöisyyttä ja parantaa koko tuotanto- ja toimitusketjun hallintaa. Katsauskauden aikana Ahlstrom aloitti toiminnan kehittämisohjelmia kuten integroitu liiketoiminnan suunnittelu ja ryhtyi toteuttamaan Our Way nimistä projektia, jossa pyritään yhtenäistämään prosesseja esimerkiksi asiakaspalvelun parantamiseksi. Yhtiö uudisti myös arvonsa luodakseen yhtenäisemmän ja vahvemman yrityskulttuurin. Ahlstrom käyttää kaikkiaan noin 12 miljoonaa euroa alkaneen vuoden aikana toiminnankehittämisprojekteihin, joiden tavoitteena on yhtenäistää globaaleja prosesseja, sekä merkittäviin koulutusohjelmiin. TEHOSTAMISOHJELMAT Ahlstrom ilmoitti marraskuussa sulkevansa vesineulatun kuitukangastuotantolinjan Chirnsiden tehtaalla Iso-Britanniassa vuoden 2011 maaliskuun loppuun mennessä. Linja numero 23 on ollut vajaakäytössä eikä sen kannattavuus ole noussut tyydyttävälle tasolle. Ahlstrom kirjasi 1,8 miljoonan euron kertaluonteisen tappion sulkemisesta. Viime vuonna aloitettu tuotannon materiaalihukan vähentämisprojekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ahlstromin tavoitteena on vähentää tuotantohukan määrää 15 prosentilla, joka vastaa noin 20 miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuodesta 2012 alkaen. Vuoden 2010 lopussa projekti oli aloitettu 11 tehtaassa ja se on tarkoitus ulottaa kaikkiin tuotantoyksiköihin tämän vuoden loppuun mennessä. Vuonna 2009 aloitettu 55 miljoonan euron toiminnan tehostamisohjelma saatettiin onnistuneesti loppuun vuoden 2010 aikana. 10

12 F (5 Vuonna 2009 käynnistetty operatiivisen käyttöpääoman tehostamisprojekti vietiin päätökseen. Katsauskauden lopussa operatiivinen käyttöpääoma oli 154,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa ennen tehostamisprojektin aloittamista ylittäen selvästi ohjelmalle asetetun 100 miljoonan euron tavoitteen. HENKILÖSTÖ Vuonna 2010 Ahlstromin palveluksessa oli keskimäärin henkeä 1F kauden lopussa henkeä (5 841) ) ja Henkilöstön määrää ovat lisänneet mm. yritysosto Kiinassa sekä uuden henkilöstön palkkaaminen Intiassa ja Kiinassa. Henkilöstöä ovat vähentäneet ilmoitetut yritysmyynnit. Vuoden 2009 rakennemuutosohjelmat johtivat yhteensä noin 650 henkilön vähennykseen vuosien 2009 ja 2010 aikana. Eniten työntekijöitä vuoden lopussa oli Yhdysvalloissa (22,4 %), Ranskassa (21,4 %), Italiassa (12,5 %), Suomessa (10,6 %), Brasiliassa (7,2 %) ja Saksassa (6,7 %). VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista päättyneeltä tilikaudelta 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Anders Moberg, Bertel Paulig ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Lori J. Cross (s. 1960) valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Bertel Pauligin. Hallitus päätti perustaa kolme valiokuntaa: tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Bertel Paulig (puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Sebastian Bondestam. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson (puheenjohtaja), Anders Moberg ja Lori J. Cross. Nimitysvaliokuntaan valittiin viisi jäsentä: hallituksen jäsenet Peter Seligson (puheenjohtaja), Anders Moberg sekä Bertel Paulig sekä hallitukseen kuulumattomina jäseninä Risto Murto ja Carl Ahlström. Nimitysvaliokunnan kokoonpanolla pyritään lisäämään osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia nimitysasioissa. PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa kulloinkin 1 Henkilöstoluvut on laskettu henkilötyövuosina. 11

13 olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. MUITA TAPAHTUMIA VUONNA 2010 Ahlstrom käynnisti sisäisen selvityksen menettelytavoista Intiassa Ahlstrom käynnisti sisäisen selvityksen liittyen yhtiön edustajan menettelytapoihin Intian Mundran tehtaalla. Selvitys koski herännyttä epäilyä kyseenalaisista tavoista hoitaa viranomaissuhteita ja sen teki yhtiöön nähden ulkopuolinen taho, KPMG. Yhtiön edustajan toiminnassa viranomaisasiointiin liittyen ei ilmennyt laittomuuksia. Ahlstrom on päättänyt edelleen tarkentaa ja kehittää eettistä ohjeistustaan mm. raportoinnin ja dokumentaation osalta asioitaessa viranomaisten ja muiden ulkopuolisten tahojen kanssa. Lisäksi johdon ja henkilöstön valmennusta eettisistä ohjeista lisätään erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Ahlstromilla on tiukat eettiset periaatteet, joiden noudattamisesta kyseisessä tapauksessa haluttiin selvityksellä saada varmuus. Täsmennetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Ahlstromin hallitus hyväksyi täsmennetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka tukevat yhtiön kannattavan kasvun strategiaa. Sijoitetun pääoman tuoton ja velkaantumisasteen tavoitteet pidetään ennallaan, ja lisäksi Ahlstrom tavoittelee vähintään 5 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua vertailukelpoisin valuuttakurssein, yritysostot mukaan lukien. Sijoitetun pääoman tavoite yli suhdannevaihtelujen on vähintään 13 prosenttia ja tavoitteena on saavuttaa se vuoteen 2012 mennessä. Nykyisellä taserakenteella tarvitaan vähintään 7 prosentin liikevoitto tavoitteeseen pääsemiseksi. Velkaantumisastetavoite on prosenttia. 12

14 Osakepohjainen kannustinjärjestelmä Hallitus hyväksyi pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osana palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Ohjelma suunnataan yhteensä enintään 50 henkilölle ansaintajaksoa kohden mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet sekä muut avainhenkilöt. Ohjelman pituus on viisi vuotta sisältäen kolme ansaintajaksoa , sekä Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada palkkiona Ahlstromin osakkeita, sekä rahana maksettavan osuuden kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot, mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettamat tavoitteet sijoitetun pääoman tuotosta ja tuloksesta per osake saavutetaan. Jos ohjelman tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti kaikkien kolmen ansaintajakson aikana, ohjelman perusteella maksettava palkkio vastaa kokonaisuudessaan noin yhtiön osaketta. Yritysmyynnit Ahlstrom ilmoitti luopuvansa tiiviste- ja suojapaperien valmistuksesta myymällä Ahlstrom Altenkirchen GmbH:n osakekannan Interface Solutions -yhtiölle, joka on osa Yhdysvaltalaista Susquehanna Capital nimistä pääomasijoitusyhtiötä. Kaupan arvo oli 6,6 milj. euroa ja Ahlstrom kirjasi siitä 4,7 miljoonan euron kertaluonteisen voiton. Ahlstrom ilmoitti luopuvansa pölynsuodatinmateriaalien valmistuksesta myymällä Wuxin tehtaan Kiinasssa ja kolme tuotantolinjaa Bethunessa Yhdysvalloissa Andrew Industriesille. Kaupan arvo oli yhteensä 5,2 milj. euroa. Bethunen osalta kauppa toteutui joulukuussa 2010 ja Wuxin osalta kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Bethunen osalta Ahlstrom kirjasi yhteensä 6,5 miljoonan euron kertaluonteisen tappion. Ahlstrom ilmoitti luopuvansa ilmansuodatinmateriaalien valmistuksesta lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaiteteollisuudelle myymällä Groesbeckin tehtaan Yhdysvalloissa pääomasijoittaja Empire Investment Holdingsin hallinnoimalle Polyester Fibers -yhtiölle. Kaupan arvo oli 4,5 milj. euroa ja Ahlstrom kirjasi siitä 18,4 miljoonan euron kertaluonteisen tappion. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V. Vuonna 2010 vaihdettiin kaikkiaan 7,74 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 96,7 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 9,31 euroa ja ylin 17,00 euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin hintaan 14,84 euroa. Osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 686,0 miljoonaa euroa, ilman emoyhtiön ja Ahlcorp Oy:n omistamia omia osakkeita. Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 13,48 euroa ( : 12,98 euroa). 13

15 Yhtiö sai Erkki Etolalta päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoituksen mukaan Etolan omistusosuus on noussut yli 5 prosenttiin (1/20) Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista. Ahlstrom sai Vilha Intressenter Ab:lta päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoituksen mukaan Vilha Intressenterin omistusosuus on laskenut alle 5 prosenttiin (1/20) Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista. Omien osakkeiden hankinta Hallitus käytti katsauskauden aikana varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeita hankittiin kappaletta, joka on alle 0,2 prosenttia Ahlstromin kaikista osakkeista. Osakkeiden osto pienensi yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Ostot aloitettiin ja saatiin päätökseen Keskihinta oli 11,68 euroa. Hallitus käytti katsauskauden aikana varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeita hankittiin kappaletta, joka on alle 0,2 prosenttia Ahlstromin kaikista osakkeista. Osakkeiden osto pienensi yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Ostot aloitettiin ja saatiin päätökseen Keskihinta oli 14,62 euroa. Yhtiön hallussa on yhteensä 150,000 kappaletta omia osakkeita. Ne hankittiin yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten. Johdon osakeomistusjärjestelmä Elokuussa 2010 aloitetun osakeomistusjärjestelmän myötä toimitusjohtaja sekä joukko johtoryhmän jäseniä sijoittivat huomattavan määrän omia varojaan Ahlstromin osakkeisiin Ahlcorp Oy nimisen omistusyhtiön kautta. Paikallisen lainsäädännön vuoksi johtoryhmän yhdysvaltalainen jäsen William Casey teki sijoituksensa suoraan Ahlstromin osakkeisiin. Järjestelmään osallistuvat johtoryhmän jäsenet rahoittavat sijoituksensa henkilökohtaisesti sekä Ahlstrom Oyj:n Ahlcorp Oy:lle ja William Caseylle myöntämin lainoin. Ahlstrom Oyj:n myöntämät lainat ovat korollisia ja niiden yhteismäärä on enintään euroa. Ahlcorp Oy ja William Casey voivat ostaa järjestelmän puitteissa Ahlstromin osakkeita yhteensä enintään euron arvosta. Osakkeiden hankinta saatettiin loppuun katsauskauden aikana ja sen lopussa Ahlcorp Oy:llä ja William Caseyllä oli yhteensä Ahlstromin osaketta. Järjestelmä mahdollistaa osallistujille merkittävän osakeomistuksen yhtiössä. Järjestelmä yhdistää yhtiön sekä sen johdon edut ja tukee Ahlstromin strategisten tavoitteiden toteuttamista. Osallistujat kantavat itse henkilökohtaisten sijoitustensa omistajariskin. Ahlcorp Oy:llä on osaketta, jotka on esitetty konsernin omien osakkeiden hankintana. Hankinnat alensivat konsernin omaa pääomaa 4,4 miljoonalla eurolla. 14

16 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Ahlstromin kuljetusteollisuuden suodatinmateriaaleja valmistava Louveiran-tehdas Brasiliassa kärsi tulvavahingoista ukkosmyrskyn iskettyä alueelle tammikuussa. Kukaan Ahlstromin työntekijöistä tai muista henkilöistä tehdasalueella ei loukkaantunut. Tehdas käynnistettiin osittain uudelleen tammikuun lopulla. Vakuutukset kattavat pääosin vahingosta aiheutuvat taloudelliset menetykset. OSINKOPOLITIIKKA JA EHDOTUS VOITONJAOSTA Ahlstrom pyrkii maksamaan osinkoa vähintään kolmanneksen operatiivisten investointien jälkeisestä nettorahavirrasta käyttäen kolmen vuoden rullaavaa keskiarvoa mahdollisimman vakaan osingonmaksun aikaansaamiseksi. Operatiivisia investointeja ovat muun muassa ylläpitoon, kustannusten vähentämiseen ja tehokkuuteen liittyvät investoinnit. Ahlstrom Oyj:n taseessa olevat jakokelpoiset varat olivat ,64 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,88 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakkeiden määrä oli , minkä perusteella osinkoina ehdotuksen mukaisesti voidaan jakaa enintään ,04 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin varataan ,00 euroa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Useimpien Ahlstromin valmistamien materiaalien kysynnän uskotaan nousevan kuluvana vuonna maailman talouden kasvun vetämänä, joskin kasvuvauhti tulee tasoittumaan viime vuodesta. Tehokkaampi kulurakenne ja toiminnan jatkuva kehittäminen tukevat yhtiön taloudellista tulosta. Ahlstrom arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon olevan noin 1,920-2,080 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan miljoonaa euroa. Vuonna 2010 Ahlstromin liikevaihto oli 1 894,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 74,2 miljoonaa euroa. Myyntihintojen korotuksia jatketaan viimeaikaisten raaka-ainekustannusten nousun kattamiseksi. Myös mahdolliset tulevat raaka-ainehintojen nousut pyritään kattamaan hinnankorotusten avulla. Vuonna 2011 investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 105 miljoonaa euroa (51,1 milj. euroa vuonna 2010). Luku sisältää jo ilmoitettuja investointeja kuten suodatinmateriaalituotannon lisääminen Italiassa ja tehdasinvestointi yhteisyrityksen kanssa Kiinassa. 15

17 LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT Maailmantaloudessa on viime aikoina vahvistunut trendi, jossa Aasian ja muiden kehittyvien talousalueiden vahva kasvu jatkuu. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys sen sijaan vaihtelee eri alueiden välillä suurestikin. Euroopassa talouskasvua ja sitä kautta Ahlstromin valmistamien tuotteiden kysyntää voivat hidastaa velkakriisistä johtuvat julkisten menojen leikkaukset ja verojen korotukset sekä Yhdysvalloissa korkeana pysyvä työttömyys. Mikäli talouskasvu hidastuu ennakoitua nopeammin, tuotantoa voidaan joutua rajoittamaan suunniteltua enemmän ja riski myyntihintojen nostamisen epäonnistumisesta tai jopa niiden laskemisesta kasvaa. Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut, pääasiassa sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Yhtiö on yksi maailman suurimmista markkinasellun ostajista. Kemikaalien hintojen oletetaan jatkavan nousuaan tämän vuoden alussa tarjonnan riittämättömyyden takia. Synteettisten kuitujen hintakehitystä on tällä hetkellä vaikea arvioida. Mikäli raaka-ainehinnat pysyvät korkeina tai jatkavat yhä nousuaan, eikä nousseita raaka-ainekustannuksia saada siirrettyä myyntihintoihin, vuoden 2010 aikana saavutetun paremman kannattavuuden ylläpitäminen voi vaarantua. Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin internetsivuilla Hwww.ahlstrom.comH ja toimintakertomuksessa yhtiön vuosikertomuksessa Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön internetsivuilla. * * * Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille. Helsingissä Ahlstrom Oyj Hallitus LISÄTIETOJA Jan Lång, toimitusjohtaja, puh Seppo Parvi, talousjohtaja, puh Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi kertovat vuoden 2010 tuloksesta analyytikoille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään klo Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, 2. krs. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä. 16

18 Lisäksi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään puhelinkonferenssi englanniksi tänään klo toimitusjohtaja Långin ja talousjohtaja Parvin johdolla. Puheluun voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkamista numeroon (09) Suomessa tai +44 (0) Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana myös internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) kalvoineen on yhtiön internetsivuilla Hwww.ahlstrom.comH. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista. Tallenne puhelusta kalvoineen on kuunneltavissa ja katsottavissa yhtiön internetsivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > Englanninkielinen esitysmateriaali löytyy osoitteesta Hwww.ahlstrom.comH > Investors > Reports and presentations > AHLSTROMIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2011 Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2011 seuraavasti: Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso Osavuosikatsaus tammimaaliskuulta Osavuosikatsaus tammikesäkuulta Osavuosikatsaus tammisyyskuulta Torstaina Keskiviikkona Maanantaina Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin. Vuosikertomus vuodelta 2010 ilmestyy viikolla 11. Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo Finlandiatalossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Ahlstrom lyhyesti Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön

19 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa vuonna Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on LIITE Konsernitilinpäätös 18

20 LIITE Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. TULOSLASKELMA Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q Milj. euroa Liikevaihto 481,4 420, , Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -425,6-378, , Bruttokate 55,8 42,4 246,5 174 Myynnin ja markkinoinnin kulut -12,5-13,2-52,6-49 Tutkimus- ja tuotekehityskulut -5,4-5,7-20,3-21 Hallinnon kulut -28,4-22,3-108,8-95 Liiketoiminnan muut tuotot 8,3 5,3 17,1 13 Liiketoiminnan muut kulut -24,6-33,0-28,1-36 Liikevoitto / -tappio -7,0-26,6 53,7-14 Rahoitustuotot ja -kulut -5,4-6,4-26,8-26 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2-0,4-1,4 0 Voitto / tappio ennen veroja -12,6-33,4 25,5-40 Tuloverot 5,8 5,5-7,6 7 Tilikauden voitto / tappio -6,8-27,9 17,9-32 Jakautuminen Emoyrityksen omistajille -6,8-27,9 17,9-32 Määräysvallattomien omistajien osuus Osakekohtainen tulos, euroa - Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu * -0,18-0,61 0,26-0,7 * Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä LAAJA TULOSLASKELMA Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q Milj. euroa Tilikauden voitto / tappio -6,8-27,9 17,9-32 Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen Muuntoerot 12,9 10,1 39,2 32 Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaukset - -0,9-2,8-1 Rahavirran suojaukset 1,2 0,4 0,8 0 Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen 14,2 9,7 37,3 31 Tilikauden laaja tulos yhteensä 7,4-18,3 55,2-1 Jakautuminen Emoyrityksen omistajille 7,4-18,3 55,2-1 Määräysvallattomien omistajien osuus

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 21 26.1.21 Toimitusjohtaja Jan Lång Talousjohtaja Seppo Parvi 1 Heinä-syyskuu 21 lyhyesti Liikevaihdon kasvu yli 2 % Vahva liiketoiminnan rahavirta Shandong Puri

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 21 11.8.21 Toimitusjohtaja Jan Lång 11.8.21 1 Huhti-kesäkuu 21 lyhyesti Liikevaihto saavutti Q2/28 tason Kannattavuuden parantuminen jatkui Vahva liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 24.7.2009 Toimitusjohtaja Jan Lång Huhti-kesäkuu 2009 lyhyesti Tehostamistoimet nostivat toisen neljänneksen liiketuloksen positiiviseksi Yleinen kysynnän

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Tammi-kesäkuu 2011 osavuosikatsaus

Ahlstrom Oyj Tammi-kesäkuu 2011 osavuosikatsaus Ahlstrom Oyj Tammi-kesäkuu 2011 osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Jan Lång Talousjohtaja Seppo Parvi 10.8.2011 Agenda Huhti-kesäkuu 2011 Home and Personal - liiketoiminta-alueen myynti Liiketoiminta-aluekatsaus

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin tilinpäätös 2006

Ahlstrom-konsernin tilinpäätös 2006 Ahlstrom-konsernin tilinpäätös 2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsinki 2.2.2007 1 Taloudellinen kehitys 2006 Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 %* Sijoitetun pääoman

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 29 29.4.29 Toimitusjohtaja Jan Lång Tammi-maaliskuu 29 lyhyesti Liikevaihto 376,1 miljoonaa euroa, pieneni 19,3 % tammi-maaliskuusta 28 heikon kysynnän vuoksi

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Jan Lång Toimitusjohtaja Seppo Parvi Talousjohtaja 9.8.2012 Sisältö Huhti-kesäkuu 2012 Liiketoiminta-aluekatsaus Rahavirta ja velkakehitys Tuloslaskelma

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Ahlstrom. osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Jan Lång Toimitusjohtaja. Seppo Parvi Talousjohtaja. Helsinki

Ahlstrom. osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Jan Lång Toimitusjohtaja. Seppo Parvi Talousjohtaja. Helsinki Ahlstrom osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Jan Lång Toimitusjohtaja Seppo Parvi Talousjohtaja Helsinki 25.4.2013 Sisältö Tammi-maaliskuu 2013 Liiketoiminta-aluekatsaus Rahavirta- ja velkakehitys Tuloslaskelma

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 28 28.1.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Heinä-syyskuu 28 lyhyesti Liikevaihto 451,2 miljoonaa euroa (444,9 milj. euroa), kasvua 1,4 % edellisestä vuodesta ja

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 Jan Lång Toimitusjohtaja Seppo Parvi Talousjohtaja 22.10.2012 Sisältö Heinä-syyskuu 2012 Liiketoiminta-aluekatsaus Rahavirta ja velkakehitys Tuloslaskelma

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2014. Jan Lång Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 29.4.2014 28.4.2014 1

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2014. Jan Lång Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 29.4.2014 28.4.2014 1 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 214 Jan Lång Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 29.4.214 214 Ahlstrom Page Corporation 28.4.214 1 Sisältö Tammi-maaliskuu 214 Liiketoiminta-aluekatsaus Rahavirta

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2010

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2010 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus 31.3.2010 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Paula Aarnio Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Daniele Borlatto

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Ahlstrom. osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Jan Lång Toimitusjohtaja. Seppo Parvi Talousjohtaja. Helsinki

Ahlstrom. osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Jan Lång Toimitusjohtaja. Seppo Parvi Talousjohtaja. Helsinki Ahlstrom osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 Jan Lång Toimitusjohtaja Seppo Parvi Talousjohtaja Helsinki Sisältö Huhti-kesäkuu 2013 Liiketoiminta-aluekatsaus Rahavirta- ja velkakehitys Tuloslaskelma ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.08.2010 klo 12.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010: Kannattavuus parani kysynnän vahvistuessa Huhti-kesäkuu 2010 verrattuna

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Tilinpäätös 2009

Ahlstrom Oyj Tilinpäätös 2009 Ahlstrom Oyj Tilinpäätös 29 3.2.21 Toimitusjohtaja Jan Lång Vuosi 29 lyhyesti Vahva rahavirta ja hybridilaina vahvistivat tasetta Liikevaihto pieneni myyntimäärien laskun takia Liikevoitto ennen kertaeriä

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2010 klo 12.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010: Kysynnän elpyminen jatkui Tammi-maaliskuu 2010 verrattuna tammi-maaliskuuhun

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus Q1 Tammi- maaliskuu 2015

Osavuosi- katsaus Q1 Tammi- maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus Q1 Tammimaaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2015 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Selvä parannus liikevoitossa parantuneen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot