Tilinpäätöstiedote 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöstiedote 2010"

Transkriptio

1 Tilinpäätöstiedote 2010

2 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE klo Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2010: Vahva rahavirta ja liikevaihdon kasvu jatkui Loka-joulukuu 2010 verrattuna loka-joulukuuhun 2009: Liikevaihto 481,4 miljoonaa euroa (420,5), kasvua 14,5 %. Liiketappio 7,0 miljoonaa euroa (-26,6). Luku sisältää -22,0 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-46,2). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 15,0 miljoonaa euroa (19,5). Tappio ennen veroja 12,6 milj. euroa (-33,4), tappio/osake 0,18 euroa (-0,61). Liiketoiminnan nettorahavirta 22,8 miljoonaa euroa (48,6). Tapahtumat loka-joulukuussa 2010 Ahlstrom ilmoitti perustavansa yhteisyrityksen Kiinassa maalarinteippimateriaalien ja sterilointikääreiden valmistukseen. Osana tuotevalikoimansa strategista tarkastelua Ahlstrom luopui tiiviste- ja suojapaperien sekä pölysuodatinmateriaalien valmistuksesta myymällä Sealing & Shielding ja Dust Filtration -liiketoimintayksiköt. Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009: Liikevaihto 1 894,2 miljoonaa euroa (1 596,1), kasvua 18,7 %. Liikevoitto 53,7 miljoonaa euroa (-14,6). Luku sisältää -20,5 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-54,3). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 74,2 miljoonaa euroa (39,8). Tulos ennen veroja 25,5 miljoonaa euroa (tappio 40,1) ja tulos/osake 0,26 (-0,72). Liiketoiminnan nettorahavirta 167,5 miljoonaa euroa (209,6). Näkymät vuodelle 2011 Yhtiö arvioi alkaneen vuoden liikevaihdon olevan 1,920 2,080 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan miljoonaa euroa vuonna Toimitusjohtaja Jan Lång: - Viime vuonna tuloskehityksemme kääntyi parempaan suuntaan ja rahavirtamme jatkui vahvana. Kasvustrategiamme eteni Aasiassa erittain hyvin kasvun ollessa lähes 50 prosenttia. Teimme myös Kiinassa yritysoston ja perustimme yhteisyrityksen.. - Vahvistunut taseemme antoi meille mahdollisuuden toteuttaa strategiaamme ja kehittää liiketoimintaamme. Aloitimme mittavan muutosohjelman läpiviennin tavoitteena rakentaa vahvempi ja yhtenäisempi yhtiö. Virtaviivaistimme myös tuotevalikoimaamme yritysmyyntien kautta. - Viime vuosi oli meille haastava kohonneiden raaka-ainehintojen osalta, mutta organisaatiomme onnistui hyvin katteidemme ylläpidossa nostamalla myyntihintoja. 1

3 AVAINLUKUJA Milj. Euroa 10-12/ / 2009 Muutos, % Muutos, % Liikevaihto 481,4 420,5 14, , ,1 18,7 Liikevoitto/-tappio -7,0-26,6 73,8 53,7-14,6 - Voitto/tappio ennen veroja -12,6-33,4 62,3 25,5-40,1 - Kauden tulos -6,8-27,9 75,7 17,9-32,9 - Tulos/osake -0,18-0,61-0,26-0,72 - Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -2,5-9,4-5,0-1,1 - Omavaraisuusaste, % 45,6 44,8-45,6 44,8 - Velkaantumisaste, % 46,9 57,7-46,9 57,7 - Korolliset nettovelat 330,1 395,9-16,6 330,1 395,9-16,6 Investoinnit (ilman yritysostoja) 22,4 10,0 124,7 51,1 63,8-20,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 22,8 48,6-53,1 167,5 209,6-20,1 Henkilöstö keskimäärin , ,8 Henkilöstö kauden lopussa , ,6 2

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Erikoispaperi- ja pyyhkimistuotteita lukuun ottamatta Ahlstromin valmistamien materiaalien kysyntä ja myyntimäärät jatkoivat kasvuaan loka-joulukuussa maailmantalouden kasvun tukemana. Vuoden 2010 puolivälistä alkanut kasvuvauhdin tasaantuminen jatkui viimeisellä neljänneksellä. Vuoden loppua kohden osa asiakkaista ryhtyi alentamaan varastotasojaan sesonkiluonteisesti, mikä vähensi myyntimääriä joissain tuotteissa. Markkinatilanteesta johtuvien tuotantoseisokkien määrä viimeisellä neljänneksellä pysyi vertailukauden tasolla. Vuonna 2010 lähes kaikkien Ahlstromin valmistamien tuotteiden kysyntä ja myyntimäärät nousivat. Kasvu oli voimakkainta Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, mutta myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa nähtiin paranemista, varsinkin autoteollisuudessa ja rakentamisessa. Vertailuvuosi 2009 oli hyvin poikkeuksellinen. Kysyntä oli alkuvuodesta 2009 heikkoa maailmanlaajuisen taloustaantuman vuoksi kun se vuoden loppua kohden nousi ripeästi elpymisen ja alhaisten varastojen tukemana. Ahlstromin käyttämistä raaka-aineista sellun hintakehitys tasoittui vuoden viimeisellä neljänneksellä sen noustua vuoden 2009 puolivälistä alkaen. Toisaalta synteettisten kuitujen kuten polymeerien sekä kemikaalien hintojen nousu jatkui voimakkaana johtuen kysynnän kasvusta Aasiassa ja tarjonnan riittämättömyydestä. Yhtiö onnistui hankkimaan tarvitsemansa raaka-aineet ongelmitta läpi vuoden huolimatta esimerkiksi Chilen maanjäristyksen aiheuttamasta vaikeasta sellumarkkinatilanteesta alkuvuoden aikana. LIIKEVAIHDON KEHITYS Liikevaihto liiketoimintaalueittain 10-12/ / 2009 Muutos, % Muutos, % Building and Energy 72,2 56,1 28,6 268,9 223,7 20,2 Filtration 84,9 71,0 19,7 339,8 275,8 23,2 Food and Medical 92,3 78,5 17,5 354,7 310,2 14,4 Home and Personal 75,2 73,0 3,0 290,8 265,1 9,7 Label and Processing 181,9 162,5 12,0 724,3 598,5 21,0 Muut toiminnot* ja eliminoinnit -25,2-20, ,4-77,2 - Liikevaihto yhteensä 481,4 420,5 14, , ,1 18,7 * Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät, sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja. Liikevaihdon kehitys loka-joulukuussa 2010 Konsernin liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia loka-joulukuuhun 2009 verrattuna ja oli 481,4 miljoonaa euroa (420,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat 3

5 hinnankorotukset. Kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren alueella (+30,3 %) sekä Pohjois-Amerikassa (+15,7 %). Euroopan liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia ja Etelä-Amerikan 10,6 prosenttia. Konsernin tonnimääräiset toimitukset laskivat 1,4 prosenttia vuotta aikaisemmasta, kun sekä Home and Personal (-6,8 %) että Label and Processing (-6,5 %) liiketoiminta-alueiden toimitukset laskivat. Building and Energy (+18,5), Food and Medical (+7,0 %) sekä Filtration (+6,4 %) kasvattivat toimitusmääriään. Building and Energy -segmentin liikevaihto kasvoi 28,6 prosenttia 72,2 miljoonaan euroon (56,1 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti tapettimateriaalien markkinoiden kasvu Kiinassa sekä rakennus- ja lattiamateriaalien markkinoiden kasvu Venäjällä. Tuulivoimamarkkinat, joilla käytetään Ahlstromin lasikuitutuotteita, kohenivat Euroopassa, mutta pysyivät alamaissa Pohjois-Amerikassa. Filtration -segmentin liikevaihto nousi 19,7 prosenttia 84,9 miljoonaan euroon (71,0 milj. euroa). Kasvua tukivat kuljetusteollisuuden kasvanut kysyntä Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä nostetut. Food and Medical -segmentin liikevaihto kohosi 17,5 prosenttia 92,3 miljoonaan euroon (78,5 milj. euroa). Elintarviketeollisuuden pakkaus- ja haudutusmateriaalien sekä terveydenhuollon kuitukankaiden myyntimäärät nousivat paremman kysynnän myötä. Home and Personal segmentin liikevaihto nousi 3,0 prosenttia 75,2 miljoonaan euroon (73,0 milj. euroa). Liikevaihtoa nostivat hinnankorotukset. Vuotta aiemmin liikevaihtoon vaikutti positiivisesti varautuminen H1N1 viruksen aiheuttamaan sikainfluenssaan, joka lisäsi hygieniatuotteiden myyntimääriä. Label and Processing segmentin liikevaihto kasvoi 12,0 prosenttia 181,9 miljoonaan euroon (162,5 milj. euroa). Liikevaihtoa nostivat myyntihinnat, joita korotettiin kohonneiden raaka-ainekustannusten takia. Myyntimäärät sen sijaan laskivat asiakkaiden vähentäessään sesonkiluonteisesti varastojaan vuoden loppua kohden. Liikevaihdon kehitys vuonna 2010 Ahlstromin tuotteiden kysyntä ja myyntimäärät nousivat vuoden 2010 aikana ja yhtiö mukautti tuotteidensa hintoja nopeasti kohonneiden raaka-ainekustannusten vuoksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 1 894,2 miljoonaa euroa, mikä oli 18,7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana (1 596,1 milj. euroa). Liikevaihdon muutokseen vaikuttivat vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ensisijaisesti myyntimäärien kasvu kun taas toisella puoliskolla pääpaino oli hinnankorotuksilla. Konsernin tonnimääräiset toimitukset nousivat 8,7 prosenttia edellisestä vuodesta kaikkien liiketoiminta-alueiden kasvattaessa toimituksiansa. Filtration (+23,2 %), Label and Processing (+21,0 %) ja Building and Energy (+20,2 %) -liiketoiminta-alueet kasvattivat liikevaihtoaan eniten. Myös vähemmän sykliset liiketoiminta-alueet Food and Medical (+14,4 %) ja Home and Personal (+9,7 %) kasvattivat liikevaihtoaan. 4

6 TULOS JA KANNATTAVUUS Taloudellinen tulos Liiketoiminta-alueittain 10-12/ / 2009 Muutos, milj. 2010C 2009 Muutos, milj. Comment: Laita bold tama sarake myös Building and Energy Liikevoitto ilman Kertaluonteisia eriä 1,2-2,5 3,6 1,3-8,3 9,6 Liikevoitto/-tappio 1,2-4,5 5,7 1,3-10,8 12,1 Liikevoitto/-tappio, % 1,6-8,1-0,5-4,8 - Filtration Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,2 4,5-0,3 27,8 16,2 11,6 Liikevoitto/-tappio -20,7-6,9-13,8 3,1 3,7-0,6 Liikevoitto/-tappio, % -24,4-9,7-0,9 1,4 - Food and Medical Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 3,9 6,7-2,8 14,0 15,7-1,7 Liikevoitto/-tappio 2,1 1,7 0,4 13,0 9,4 3,6 Liikevoitto/-tappio, % 2,3 2,2-3,7 3,0 - Home and Personal Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,0 3,9-1,9 6,3 4,9 1,4 Liikevoitto/-tappio 1,7-18,3 20,0 6,1-18,9 24,9 Liikevoitto/-tappio, % 2,3-25,0-2,1-7,1 - Label and Processing Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,9 3,5 1,4 30,6 9,9 20,6 Liikevoitto/-tappio 5,0-0,9 5,8 32,2 3,3 28,9 Liikevoitto/-tappio, % 2,7-0,5-4,4 0,6 - Muut toiminnot* ja eliminoinnit Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,1 3,5 4,6 5,8 1,4-7,1 Liikevoitto/-tappio 3,8 2,2 1,6-2,0-1,4-0,6 Ahlstrom-konserni yhteensä Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 15,0 19,5-4,5 74,2 39,8 34,5 Liikevoitto/-tappio -7,0-26,6 19,6 53,7-14,6 68,3 Liikevoitto/-tappio, % -1,5-6,3-2,8-0,9 - ROCE, % -2,5-9,4-5,0-1,1-5

7 * Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät, sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja. Tulos ja kannattavuus loka-joulukuussa 2010 Konsernin liiketappio oli 7,0 miljoonaa euroa (-26,6 milj. euroa). Lukuun sisältyi - 22,0 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-46,2 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 15,0 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 19,5 miljoonaa euroa. Vertailukauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä sisälsi noin 3,6 miljoonan euron tuoton liittyen eläkekulujen oikaisuun Yhdysvalloissa. Merkittävimmät kertaluonteiset erät vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä olivat: Muissa toiminnoissa Ahlstrom kirjasi 4,7 miljoonan euron myyntivoiton Altenkirchen GmbH:n myynnistä Saksassa Food and Medical liiketoiminta-alue kirjasi 1,8 miljoonan euron kulun tuotantolinjan sulkemisesta Chirnsiden tehtaalla Iso-Britanniassa Filtration-liiketoiminta-alue kirjasi 18,4 miljoonan euron tappion Groesbeckin liiketoiminnon myynnistä ja 6,5 miljoonan euron tappion kolmen tuotantolinjan myynnistä Bethunessa, Yhdysvalloissa Vuoden 2009 neljännen neljänneksen merkittävimmät kertaluonteiset erät olivat Home and Personal -liiketoiminta-alueen 22,4 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus ja Filtrationin 7,3 miljoonan euron kulu Barcelonan paperikoneen sulkemisesta. Tämän lisäksi Label and Processing -liiketoiminta-alue kirjasi 3,4 miljoonan euron kertaluonteisen kulun Altenkirchenin tehtaan rakennemuutosohjelmasta. Uuteen toimintamalliin liittyvien kehitysohjelmien kustannukset ja edellisten vuosien investointiohjelman uusien tuotantolinjojen käynnistämisen ja kaupallistamisen haasteilla oli edelleen negatiivinen vaikutus kannattavuuteen neljännellä neljänneksellä. Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti vuoden 2009 rakennemuutosohjelmat. Ahlstrom nosti erityisesti erikoispaperien, suodatinmateriaalien sekä pyyhkimistuotteiden hintoja katsauskaudella, jotta raaka-aineiden, kuten kemikaalien, energian ja erikoissellujen, kohonneet kustannukset saatiin katettua. Building and Energy -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 1,2 miljoonaan euroon vertailujakson 2,5 miljoonan euron tappiosta toiminnan tehostamisen ja käyntiasteiden nousun tukemana. Vuonna 2008 Tverissä Venäjällä käynnistetyn tehtaan positiivinen kehitys jatkui kysynnän vahvistuessa paikallisilla markkinoilla. Italian Torinossa hybriditapettilinjaheikensi tulosta edelleen. Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (-4,5 milj. euroa). Filtration-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,2 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa). Tulosta rasittivat kohonneet raaka-ainekustannukset, etenkin erikoissellut ja kemikaalit. Uusista hinnankorotuksista on ilmoitettu vuodenvaihteessa. Tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat myyntimäärät sekä tehokkaampi kustannusrakenne. Liiketappio oli 20,7 miljoonaa euroa (-6,9 milj. euroa) johtuen kertaluonteisista tappioista liittyen liiketoimintojen myynteihin. 6

8 Food and Medical -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,9 miljoonaan euroa (6,7 milj. euroa). Tulokseen vaikutti epäsuotuisa tuotevalikoima. Tänä vuonna toimintansa aloittanut sairaalakuitukankaita valmistava tehdas Intian Mundrassa rasitti edelleen tulosta, joskin sen käyntiaste nousi. Chirnsidessa Iso-Britanniassa sijaitsevan teepussimateriaalilinjan kaupallistaminen on edelleen kesken. Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Home and Personal -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni 2,0 miljoonaan euroon (3,9 milj. euroa). Tulosta painoi Euroopassa heikentynyt pyyhkimistuotteiden kysyntä. Edellisvuoden tulosta kasvatti H1N1 viruksesta johtunut myyntimäärien tilapäinen lisäys. Tehokkaampi kulurakenne vaikutti tulokseen positiivisesti. Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (-18,3 milj. euroa), jolloin tulosta rasittivat arvonalentumiskirjaukset. Label and Processing -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 4,9 miljoonaan euroon (3,5 milj. euroa) paremman kustannustehokkuuden ansiosta. Kannattavuutta heikensi alentunut kysyntä ja La Geren tehtaaseen liittyvät haasteet. Liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa). Markkinatilanteesta johtuneet tuotantoseisokit olivat loka-joulukuussa 12,2 prosenttia, kun ne vuotta aiemmin olivat 12,0 prosenttia. Nettorahoituskulut olivat 5,4 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 4,5 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,5 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) sekä muita rahoituskuluja 1,4 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). Tappio ennen veroja oli 12,6 miljoonaa euroa (-33,4 milj. euroa). Laskennalliset verotuotot olivat 5,8 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa). Kauden tappio oli 6,8 miljoonaa euroa (-27,9 milj. euroa). Tappio/osake oli 0,18 euroa (-0,61 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -2,5 % (-9,4 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -3,9 % (-17,1 %). Tulos ja kannattavuus vuonna 2010 Konsernin liikevoitto oli 53,7 miljoonaa euroa (liiketappio 14,6 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyi -20,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-54,3 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 74,2 miljoonaa euroa, ollen vertailukautta (39,8 milj. euroa) korkeampi. Liikevoittoa nostivat erityisesti nousseet myyntimäärät sekä tehokkaampi kustannusrakenne. Katsauskauden liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyi 6,3 miljoonan euron tuotto hiilidioksidin päästöoikeuksien myynnistä (3,9 milj. euroa). Yhtiön vuosien 2007 ja 2008 investointiohjelmaan kuuluneet Chirnsiden teepussilinja, La Gere, Torinon hybriditapettilinja ja Mundra rasittivat vuoden 2010 liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä noin 19 miljoonaa euroa. Vuosien 2010 että 2009 merkittävimmät kertaluonteiset erät on mainittu kohdassa Tulos ja kannattavuus

9 Parantuneen kysynnän ja myyntimäärien ansiosta markkinatilanteesta johtuneet tuotantoseisokit olivat vuonna ,4 prosenttia, kun ne vuotta aiemmin olivat 18,2 prosenttia. Nettorahoituskulut olivat 26,8 miljoonaa euroa (26,2 milj. euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 21,4 miljoonaa euroa (23,3 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,2 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa tappioita) sekä muita rahoituskuluja 5,5 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 25,5 miljoonaa euroa (-40,1 milj. euroa). Tuloverot olivat 7,6 miljoonaa euroa (laskennalliset verotuotot 7,1 milj. euroa). Kauden voitto oli 17,9 miljoonaa euroa (-32,9 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,26 euroa (-0,72 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 5,0 % (-1,1 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 2,6 % (-5,0 %). RAHOITUS Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2010 oli 167,5 miljoonaa euroa (209,6 milj. euroa) ja rahavirta investointien jälkeen 118,8 miljoonaa (143,3 milj. euroa). Operatiivinen käyttöpääoma on ollut erityisen huomion kohteena vuoden 2009 alusta alkaen. Vuoden 2010 aikana operatiivinen käyttöpääoma laski 50,4 miljoonaa euroa 194,3 miljoonaan euroon ja kiertonopeus laski 16 päivää ollen 37 päivää vuoden 2010 lopussa. Yhtiön korolliset nettovelat vähenivät 65,8 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopusta 330,1 miljoonaan euroon ( : 395,9 milj. euroa). Ahlstromin korolliset velat olivat 354,7 miljoonaa euroa. Lainasalkun korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 26 kuukautta ja pääomilla painotettu keskikorko 4,37 %. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 37 kuukautta. Ahlstrom laski marraskuussa liikkeeseen viisivuotisen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan pidentääkseen lainasalkkunsa maturiteettia ja osana vuonna 2012 erääntyvän 200 miljoonan euron luottolimiitin uudelleen rahoitusta. Joulukuussa yhtiö solmi lisäksi 45 miljoonan euron seitsenvuotisen tuotekehityslainajärjestelyn Euroopan Investointipankin kanssa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Kauden lopussa kokonaislikviditeetti mukaan lukien kassa, käyttämättömät sitovat luottolimiitit ja konsernitililimiitit oli yhteensä 382,1 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä oli käytettävissään ei-sitovia luottolimiittejä yhteensä 169,1 miljoonan euron arvosta. Velkaantumisaste laski 46,9 prosenttiin ( : 57,7 %). Omavaraisuusaste oli 45,6 % ( : 44,8 %). INVESTOINNIT Yhtiön investoinnit vuonna 2010 ilman yritysostoja olivat 51,1 miljoonaa euroa (63,8 milj. euroa). Ahlstrom saattoi syyskuussa päätökseen Shandong Puri Filter & Paper Products Ltd:n osakekannan oston Purico Groupilta. Velaton kauppahinta oli 21,1 miljoonaa euroa. 8

10 Yritys valmistaa suodatinmateriaaleja kuljetusteollisuudelle Binzhoussa, Shandongin maakunnassa Kiinan itärannikolla. Ahlstrom ilmoitti lokakuussa perustavansa yhteisyrityksen Kiinaan Longkou Yulong Paper Co:n kanssa ja rakentavansa tehtaan, joka valmistaa sterilointikääreissä käytettäviä papereita terveydenhuoltoalalle sekä maalarinteipeissä käytettäviä papereita rakennusteollisuudelle Aasian markkinoilla. Ahlstromilla on 60 % omistusosuus yhteisyrityksessä ja Yulong Paperilla 40 % osuus. Investoinnin kokonaisarvo on noin 21,9 miljoonaa euroa, josta Ahlstrom investoi 13,1 miljoonaa euroa. Uuden tehtaan arvioidaan aloittavan toimintansa kesällä Joulukuussa Ahlstrom ilmoitti investoivansa 17,5 miljoonaa euroa kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien lisäkapasiteettiin Torinon tehtaallaan Italiassa. Ahlstromin uusi sairaalakuitukankaita valmistava tehdas Intian Mundrassa vihittiin käyttöön vuoden 2010 toukokuussa. Investoinnin suuruus oli noin 42 miljoonaa euroa. UUDET LIIKETOIMINTA-ALUEET JA TALOUDELLINEN RAPORTOINTI Osana ilmoitettua organisaatiouudistusta yhtiö jakoi toimintansa viiteen liiketoiminta-alueeseen alkaen. Uusi rakenne tukee yhtiön strategiaa, joka perustuu kahteen liiketoimintaklusteriin, lisäarvoa tuottavaan ja toiminnan tehokkuuteen perustuvaan klusteriin. Uudet liiketoiminta-alueet ovat: Building and Energy Filtration Food and Medical Home and Personal Label and Processing Liiketoiminta-alueista Building and Energy, Filtration ja Food and Medical kuuluvat lisäarvoa tuottavaan klusteriin, ja Home and Personal sekä Label and Processing toimintojen tehokkuuteen perustuvaan klusteriin. Taloudellisessa raportoinnissa nämä viisi liiketoiminta-aluetta muodostavat Ahlstromin raportointisegmentit, ja aikaisemmista Fiber Composites- ja Specialty Papers -segmenteistä luovuttiin. MUUTOKSET YHTIÖN JOHTORYHMÄSSÄ William Casey nimitettiin alkaen Ahlstromin silloisen Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Casey on alkaen johtanut Ahlstromin Food and Medical -liiketoiminta-aluetta. Organisaatiomuutoksen yhteydessä konsernin johtoryhmässä tehtiin seuraavat muutokset alkaen. Erikoispaperiliiketoiminta-alueet yhdistettiin ja Patrick Jeambar nimitettiin uuden Label and Processing -liiketoiminta-alueen johtajaksi. Daniele Borlatto otti uuden roolin irroke- ja etikettipaperiliiketoiminnan sekä liiketoiminta-alueen toimitusketjun 9

11 johtajana ja raportoi Patrick Jeambarille. Gustav Adlercreutz toimii lakiasioiden johtajana ja raportoi talousjohtaja Seppo Parville. Varatoimitusjohtaja Risto Anttonen jäi eläkkeelle vuoden 2010 lopussa. Anttonen vastasi liiketoiminnan kehittämisestä ja hänen työtehtävänsä siirtyivät muille johtoryhmän jäsenille. Talousjohtaja Seppo Parvi nimitettiin alkaen toimitusjohtajan sijaiseksi. Parvi jatkaa talousjohtajan tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä kuten aikaisemminkin. Ahlstromin johtoryhmä : Jan Lång, toimitusjohtaja Paula Aarnio, johtaja, henkilöstö ja yritysvastuu Jean-Marie Becker, johtaja, Home and Personal Tommi Björnman, johtaja, Filtration William Casey, johtaja, Food and Medical Claudio Ermondi, johtaja, tuotekehitys ja teknologia Patrick Jeambar, johtaja, Label and Processing Seppo Parvi, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen alkaen Laura Raitio, johtaja, Building and Energy Rami Raulas, myynti- ja markkinointijohtaja UUDEN TOIMINTAMALLIN TOTEUTTAMINEN Organisaatiouudistuksen yhteydessä aloitettiin uuden toimintamallin jalkauttaminen. Vahvistamalla ja yhtenäistämällä globaaleja prosesseja on tarkoitus luoda asiakaslähtöisyyttä ja parantaa koko tuotanto- ja toimitusketjun hallintaa. Katsauskauden aikana Ahlstrom aloitti toiminnan kehittämisohjelmia kuten integroitu liiketoiminnan suunnittelu ja ryhtyi toteuttamaan Our Way nimistä projektia, jossa pyritään yhtenäistämään prosesseja esimerkiksi asiakaspalvelun parantamiseksi. Yhtiö uudisti myös arvonsa luodakseen yhtenäisemmän ja vahvemman yrityskulttuurin. Ahlstrom käyttää kaikkiaan noin 12 miljoonaa euroa alkaneen vuoden aikana toiminnankehittämisprojekteihin, joiden tavoitteena on yhtenäistää globaaleja prosesseja, sekä merkittäviin koulutusohjelmiin. TEHOSTAMISOHJELMAT Ahlstrom ilmoitti marraskuussa sulkevansa vesineulatun kuitukangastuotantolinjan Chirnsiden tehtaalla Iso-Britanniassa vuoden 2011 maaliskuun loppuun mennessä. Linja numero 23 on ollut vajaakäytössä eikä sen kannattavuus ole noussut tyydyttävälle tasolle. Ahlstrom kirjasi 1,8 miljoonan euron kertaluonteisen tappion sulkemisesta. Viime vuonna aloitettu tuotannon materiaalihukan vähentämisprojekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ahlstromin tavoitteena on vähentää tuotantohukan määrää 15 prosentilla, joka vastaa noin 20 miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuodesta 2012 alkaen. Vuoden 2010 lopussa projekti oli aloitettu 11 tehtaassa ja se on tarkoitus ulottaa kaikkiin tuotantoyksiköihin tämän vuoden loppuun mennessä. Vuonna 2009 aloitettu 55 miljoonan euron toiminnan tehostamisohjelma saatettiin onnistuneesti loppuun vuoden 2010 aikana. 10

12 F (5 Vuonna 2009 käynnistetty operatiivisen käyttöpääoman tehostamisprojekti vietiin päätökseen. Katsauskauden lopussa operatiivinen käyttöpääoma oli 154,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa ennen tehostamisprojektin aloittamista ylittäen selvästi ohjelmalle asetetun 100 miljoonan euron tavoitteen. HENKILÖSTÖ Vuonna 2010 Ahlstromin palveluksessa oli keskimäärin henkeä 1F kauden lopussa henkeä (5 841) ) ja Henkilöstön määrää ovat lisänneet mm. yritysosto Kiinassa sekä uuden henkilöstön palkkaaminen Intiassa ja Kiinassa. Henkilöstöä ovat vähentäneet ilmoitetut yritysmyynnit. Vuoden 2009 rakennemuutosohjelmat johtivat yhteensä noin 650 henkilön vähennykseen vuosien 2009 ja 2010 aikana. Eniten työntekijöitä vuoden lopussa oli Yhdysvalloissa (22,4 %), Ranskassa (21,4 %), Italiassa (12,5 %), Suomessa (10,6 %), Brasiliassa (7,2 %) ja Saksassa (6,7 %). VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista päättyneeltä tilikaudelta 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Anders Moberg, Bertel Paulig ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Lori J. Cross (s. 1960) valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Bertel Pauligin. Hallitus päätti perustaa kolme valiokuntaa: tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Bertel Paulig (puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Sebastian Bondestam. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson (puheenjohtaja), Anders Moberg ja Lori J. Cross. Nimitysvaliokuntaan valittiin viisi jäsentä: hallituksen jäsenet Peter Seligson (puheenjohtaja), Anders Moberg sekä Bertel Paulig sekä hallitukseen kuulumattomina jäseninä Risto Murto ja Carl Ahlström. Nimitysvaliokunnan kokoonpanolla pyritään lisäämään osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia nimitysasioissa. PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa kulloinkin 1 Henkilöstoluvut on laskettu henkilötyövuosina. 11

13 olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. MUITA TAPAHTUMIA VUONNA 2010 Ahlstrom käynnisti sisäisen selvityksen menettelytavoista Intiassa Ahlstrom käynnisti sisäisen selvityksen liittyen yhtiön edustajan menettelytapoihin Intian Mundran tehtaalla. Selvitys koski herännyttä epäilyä kyseenalaisista tavoista hoitaa viranomaissuhteita ja sen teki yhtiöön nähden ulkopuolinen taho, KPMG. Yhtiön edustajan toiminnassa viranomaisasiointiin liittyen ei ilmennyt laittomuuksia. Ahlstrom on päättänyt edelleen tarkentaa ja kehittää eettistä ohjeistustaan mm. raportoinnin ja dokumentaation osalta asioitaessa viranomaisten ja muiden ulkopuolisten tahojen kanssa. Lisäksi johdon ja henkilöstön valmennusta eettisistä ohjeista lisätään erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Ahlstromilla on tiukat eettiset periaatteet, joiden noudattamisesta kyseisessä tapauksessa haluttiin selvityksellä saada varmuus. Täsmennetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Ahlstromin hallitus hyväksyi täsmennetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka tukevat yhtiön kannattavan kasvun strategiaa. Sijoitetun pääoman tuoton ja velkaantumisasteen tavoitteet pidetään ennallaan, ja lisäksi Ahlstrom tavoittelee vähintään 5 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua vertailukelpoisin valuuttakurssein, yritysostot mukaan lukien. Sijoitetun pääoman tavoite yli suhdannevaihtelujen on vähintään 13 prosenttia ja tavoitteena on saavuttaa se vuoteen 2012 mennessä. Nykyisellä taserakenteella tarvitaan vähintään 7 prosentin liikevoitto tavoitteeseen pääsemiseksi. Velkaantumisastetavoite on prosenttia. 12

14 Osakepohjainen kannustinjärjestelmä Hallitus hyväksyi pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osana palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Ohjelma suunnataan yhteensä enintään 50 henkilölle ansaintajaksoa kohden mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet sekä muut avainhenkilöt. Ohjelman pituus on viisi vuotta sisältäen kolme ansaintajaksoa , sekä Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada palkkiona Ahlstromin osakkeita, sekä rahana maksettavan osuuden kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot, mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettamat tavoitteet sijoitetun pääoman tuotosta ja tuloksesta per osake saavutetaan. Jos ohjelman tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti kaikkien kolmen ansaintajakson aikana, ohjelman perusteella maksettava palkkio vastaa kokonaisuudessaan noin yhtiön osaketta. Yritysmyynnit Ahlstrom ilmoitti luopuvansa tiiviste- ja suojapaperien valmistuksesta myymällä Ahlstrom Altenkirchen GmbH:n osakekannan Interface Solutions -yhtiölle, joka on osa Yhdysvaltalaista Susquehanna Capital nimistä pääomasijoitusyhtiötä. Kaupan arvo oli 6,6 milj. euroa ja Ahlstrom kirjasi siitä 4,7 miljoonan euron kertaluonteisen voiton. Ahlstrom ilmoitti luopuvansa pölynsuodatinmateriaalien valmistuksesta myymällä Wuxin tehtaan Kiinasssa ja kolme tuotantolinjaa Bethunessa Yhdysvalloissa Andrew Industriesille. Kaupan arvo oli yhteensä 5,2 milj. euroa. Bethunen osalta kauppa toteutui joulukuussa 2010 ja Wuxin osalta kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Bethunen osalta Ahlstrom kirjasi yhteensä 6,5 miljoonan euron kertaluonteisen tappion. Ahlstrom ilmoitti luopuvansa ilmansuodatinmateriaalien valmistuksesta lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaiteteollisuudelle myymällä Groesbeckin tehtaan Yhdysvalloissa pääomasijoittaja Empire Investment Holdingsin hallinnoimalle Polyester Fibers -yhtiölle. Kaupan arvo oli 4,5 milj. euroa ja Ahlstrom kirjasi siitä 18,4 miljoonan euron kertaluonteisen tappion. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V. Vuonna 2010 vaihdettiin kaikkiaan 7,74 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 96,7 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 9,31 euroa ja ylin 17,00 euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin hintaan 14,84 euroa. Osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 686,0 miljoonaa euroa, ilman emoyhtiön ja Ahlcorp Oy:n omistamia omia osakkeita. Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 13,48 euroa ( : 12,98 euroa). 13

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.08.2010 klo 12.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010: Kannattavuus parani kysynnän vahvistuessa Huhti-kesäkuu 2010 verrattuna

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

Tilinpäätös- tiedote 2012

Tilinpäätös- tiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.1.2013 klo 12.00 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2012 Strateginen muutos etenee; tulos edelleen heikko Jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

Ahlstromin tilinpäätös 2013. Arvon luominen AHLSTROM

Ahlstromin tilinpäätös 2013. Arvon luominen AHLSTROM Ahlstromin tilinpäätös 2013 Arvon luominen AHLSTROM Sisällysluettelo Toimintakertomus 2 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 11 Tase 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 13 Rahavirtalaskelma 14

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 M-real Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 9.2.2012 klo 12:00 M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 Vuoden 2011 tulos Liikevaihto 2 485 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2010:

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Tilinpäätös 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2011... 5 Taloudellinen tulos... 7 Tutkimus ja tuotekehitys... 13 Henkilöstö... 14 Yritysvastuu... 15 Segmentit...

Lisätiedot

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012: LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI MERKITTÄVÄSTI AVAINLUKUJA 10-12/2012 10-12/2011

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 2011...1 Tilinpäätös ja toimintakertomus...2 Hallituksen toimintakertomus...2

Lisätiedot

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013 Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Konsernin tuloslaskelma 1.1.31.12. 9 Konsernin tase 31.12. 10 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.31.12. 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

2012 www.poyry.com 2012

2012 www.poyry.com 2012 02 Vuosi 2012 lyhyesti 04 Liiketoimintaryhmät 06 Toimitusjohtajalta Tilinpäätös 2012 8 Hallituksen toimintakertomus 14 Laaja tuloslaskelma 14 Rahavirtalaskelma 15 Tase 16 Laskelma oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2014

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2014 Pöyry oyj Tilinpäätös 2014 Sisältö 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Toimitusjohtajalta 7 Liiketoimintalinjat Tilinpäätös 2014 8 Hallituksen toimintakertomus 14 Laaja tuloslaskelma 14 Rahavirtalaskelma 15 Tase 16

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00 1 (23) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Atria-konsernin liikevoitto ja liikevaihto vahvistuivat 1.10. 31.12.2014 - Konsernin liikevaihto oli 363,4 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa). - Konsernin

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Tammi maaliskuu 2014

OSAVUOSIKATSAUS. Tammi maaliskuu 2014 OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2014 2 (26) VAKAA TULOS YDINLIIKETOIMINNOISSA Raportoitu liikevaihto laski 6 % ja oli 529,9 miljoonaa euroa (560,9) yritysmyyntien ja epäsuotuisten valuuttakurssimuutosten

Lisätiedot

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa.

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa. Vuosikertomus 2011 Tietoja osakkeenomistajille TALOUDELLISET JULKAISUT Aspocomp Group Oyj julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2012 seuraavasti: - Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta torstaina 26.4.2012

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Jatkuvien toimintojen taloudellinen kehitys loka- joulukuussa 2014 Liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 417,7 (409,8)

Lisätiedot

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013 Pöyry oyj Tilinpäätös 2013 Sisältö 04 Vuosi 2013 lyhyesti 06 Toimitusjohtajalta 07 Liiketoimintaryhmät Tilinpäätös 2013 8 Hallituksen toimintakertomus 13 Laaja tuloslaskelma 13 Rahavirtalaskelma 14 Tase

Lisätiedot