Tilinpäätöstiedote 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöstiedote 2010"

Transkriptio

1 Tilinpäätöstiedote 2010

2 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE klo Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2010: Vahva rahavirta ja liikevaihdon kasvu jatkui Loka-joulukuu 2010 verrattuna loka-joulukuuhun 2009: Liikevaihto 481,4 miljoonaa euroa (420,5), kasvua 14,5 %. Liiketappio 7,0 miljoonaa euroa (-26,6). Luku sisältää -22,0 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-46,2). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 15,0 miljoonaa euroa (19,5). Tappio ennen veroja 12,6 milj. euroa (-33,4), tappio/osake 0,18 euroa (-0,61). Liiketoiminnan nettorahavirta 22,8 miljoonaa euroa (48,6). Tapahtumat loka-joulukuussa 2010 Ahlstrom ilmoitti perustavansa yhteisyrityksen Kiinassa maalarinteippimateriaalien ja sterilointikääreiden valmistukseen. Osana tuotevalikoimansa strategista tarkastelua Ahlstrom luopui tiiviste- ja suojapaperien sekä pölysuodatinmateriaalien valmistuksesta myymällä Sealing & Shielding ja Dust Filtration -liiketoimintayksiköt. Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009: Liikevaihto 1 894,2 miljoonaa euroa (1 596,1), kasvua 18,7 %. Liikevoitto 53,7 miljoonaa euroa (-14,6). Luku sisältää -20,5 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-54,3). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 74,2 miljoonaa euroa (39,8). Tulos ennen veroja 25,5 miljoonaa euroa (tappio 40,1) ja tulos/osake 0,26 (-0,72). Liiketoiminnan nettorahavirta 167,5 miljoonaa euroa (209,6). Näkymät vuodelle 2011 Yhtiö arvioi alkaneen vuoden liikevaihdon olevan 1,920 2,080 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan miljoonaa euroa vuonna Toimitusjohtaja Jan Lång: - Viime vuonna tuloskehityksemme kääntyi parempaan suuntaan ja rahavirtamme jatkui vahvana. Kasvustrategiamme eteni Aasiassa erittain hyvin kasvun ollessa lähes 50 prosenttia. Teimme myös Kiinassa yritysoston ja perustimme yhteisyrityksen.. - Vahvistunut taseemme antoi meille mahdollisuuden toteuttaa strategiaamme ja kehittää liiketoimintaamme. Aloitimme mittavan muutosohjelman läpiviennin tavoitteena rakentaa vahvempi ja yhtenäisempi yhtiö. Virtaviivaistimme myös tuotevalikoimaamme yritysmyyntien kautta. - Viime vuosi oli meille haastava kohonneiden raaka-ainehintojen osalta, mutta organisaatiomme onnistui hyvin katteidemme ylläpidossa nostamalla myyntihintoja. 1

3 AVAINLUKUJA Milj. Euroa 10-12/ / 2009 Muutos, % Muutos, % Liikevaihto 481,4 420,5 14, , ,1 18,7 Liikevoitto/-tappio -7,0-26,6 73,8 53,7-14,6 - Voitto/tappio ennen veroja -12,6-33,4 62,3 25,5-40,1 - Kauden tulos -6,8-27,9 75,7 17,9-32,9 - Tulos/osake -0,18-0,61-0,26-0,72 - Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -2,5-9,4-5,0-1,1 - Omavaraisuusaste, % 45,6 44,8-45,6 44,8 - Velkaantumisaste, % 46,9 57,7-46,9 57,7 - Korolliset nettovelat 330,1 395,9-16,6 330,1 395,9-16,6 Investoinnit (ilman yritysostoja) 22,4 10,0 124,7 51,1 63,8-20,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 22,8 48,6-53,1 167,5 209,6-20,1 Henkilöstö keskimäärin , ,8 Henkilöstö kauden lopussa , ,6 2

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Erikoispaperi- ja pyyhkimistuotteita lukuun ottamatta Ahlstromin valmistamien materiaalien kysyntä ja myyntimäärät jatkoivat kasvuaan loka-joulukuussa maailmantalouden kasvun tukemana. Vuoden 2010 puolivälistä alkanut kasvuvauhdin tasaantuminen jatkui viimeisellä neljänneksellä. Vuoden loppua kohden osa asiakkaista ryhtyi alentamaan varastotasojaan sesonkiluonteisesti, mikä vähensi myyntimääriä joissain tuotteissa. Markkinatilanteesta johtuvien tuotantoseisokkien määrä viimeisellä neljänneksellä pysyi vertailukauden tasolla. Vuonna 2010 lähes kaikkien Ahlstromin valmistamien tuotteiden kysyntä ja myyntimäärät nousivat. Kasvu oli voimakkainta Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, mutta myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa nähtiin paranemista, varsinkin autoteollisuudessa ja rakentamisessa. Vertailuvuosi 2009 oli hyvin poikkeuksellinen. Kysyntä oli alkuvuodesta 2009 heikkoa maailmanlaajuisen taloustaantuman vuoksi kun se vuoden loppua kohden nousi ripeästi elpymisen ja alhaisten varastojen tukemana. Ahlstromin käyttämistä raaka-aineista sellun hintakehitys tasoittui vuoden viimeisellä neljänneksellä sen noustua vuoden 2009 puolivälistä alkaen. Toisaalta synteettisten kuitujen kuten polymeerien sekä kemikaalien hintojen nousu jatkui voimakkaana johtuen kysynnän kasvusta Aasiassa ja tarjonnan riittämättömyydestä. Yhtiö onnistui hankkimaan tarvitsemansa raaka-aineet ongelmitta läpi vuoden huolimatta esimerkiksi Chilen maanjäristyksen aiheuttamasta vaikeasta sellumarkkinatilanteesta alkuvuoden aikana. LIIKEVAIHDON KEHITYS Liikevaihto liiketoimintaalueittain 10-12/ / 2009 Muutos, % Muutos, % Building and Energy 72,2 56,1 28,6 268,9 223,7 20,2 Filtration 84,9 71,0 19,7 339,8 275,8 23,2 Food and Medical 92,3 78,5 17,5 354,7 310,2 14,4 Home and Personal 75,2 73,0 3,0 290,8 265,1 9,7 Label and Processing 181,9 162,5 12,0 724,3 598,5 21,0 Muut toiminnot* ja eliminoinnit -25,2-20, ,4-77,2 - Liikevaihto yhteensä 481,4 420,5 14, , ,1 18,7 * Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät, sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja. Liikevaihdon kehitys loka-joulukuussa 2010 Konsernin liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia loka-joulukuuhun 2009 verrattuna ja oli 481,4 miljoonaa euroa (420,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat 3

5 hinnankorotukset. Kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren alueella (+30,3 %) sekä Pohjois-Amerikassa (+15,7 %). Euroopan liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia ja Etelä-Amerikan 10,6 prosenttia. Konsernin tonnimääräiset toimitukset laskivat 1,4 prosenttia vuotta aikaisemmasta, kun sekä Home and Personal (-6,8 %) että Label and Processing (-6,5 %) liiketoiminta-alueiden toimitukset laskivat. Building and Energy (+18,5), Food and Medical (+7,0 %) sekä Filtration (+6,4 %) kasvattivat toimitusmääriään. Building and Energy -segmentin liikevaihto kasvoi 28,6 prosenttia 72,2 miljoonaan euroon (56,1 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti tapettimateriaalien markkinoiden kasvu Kiinassa sekä rakennus- ja lattiamateriaalien markkinoiden kasvu Venäjällä. Tuulivoimamarkkinat, joilla käytetään Ahlstromin lasikuitutuotteita, kohenivat Euroopassa, mutta pysyivät alamaissa Pohjois-Amerikassa. Filtration -segmentin liikevaihto nousi 19,7 prosenttia 84,9 miljoonaan euroon (71,0 milj. euroa). Kasvua tukivat kuljetusteollisuuden kasvanut kysyntä Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä nostetut. Food and Medical -segmentin liikevaihto kohosi 17,5 prosenttia 92,3 miljoonaan euroon (78,5 milj. euroa). Elintarviketeollisuuden pakkaus- ja haudutusmateriaalien sekä terveydenhuollon kuitukankaiden myyntimäärät nousivat paremman kysynnän myötä. Home and Personal segmentin liikevaihto nousi 3,0 prosenttia 75,2 miljoonaan euroon (73,0 milj. euroa). Liikevaihtoa nostivat hinnankorotukset. Vuotta aiemmin liikevaihtoon vaikutti positiivisesti varautuminen H1N1 viruksen aiheuttamaan sikainfluenssaan, joka lisäsi hygieniatuotteiden myyntimääriä. Label and Processing segmentin liikevaihto kasvoi 12,0 prosenttia 181,9 miljoonaan euroon (162,5 milj. euroa). Liikevaihtoa nostivat myyntihinnat, joita korotettiin kohonneiden raaka-ainekustannusten takia. Myyntimäärät sen sijaan laskivat asiakkaiden vähentäessään sesonkiluonteisesti varastojaan vuoden loppua kohden. Liikevaihdon kehitys vuonna 2010 Ahlstromin tuotteiden kysyntä ja myyntimäärät nousivat vuoden 2010 aikana ja yhtiö mukautti tuotteidensa hintoja nopeasti kohonneiden raaka-ainekustannusten vuoksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 1 894,2 miljoonaa euroa, mikä oli 18,7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana (1 596,1 milj. euroa). Liikevaihdon muutokseen vaikuttivat vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ensisijaisesti myyntimäärien kasvu kun taas toisella puoliskolla pääpaino oli hinnankorotuksilla. Konsernin tonnimääräiset toimitukset nousivat 8,7 prosenttia edellisestä vuodesta kaikkien liiketoiminta-alueiden kasvattaessa toimituksiansa. Filtration (+23,2 %), Label and Processing (+21,0 %) ja Building and Energy (+20,2 %) -liiketoiminta-alueet kasvattivat liikevaihtoaan eniten. Myös vähemmän sykliset liiketoiminta-alueet Food and Medical (+14,4 %) ja Home and Personal (+9,7 %) kasvattivat liikevaihtoaan. 4

6 TULOS JA KANNATTAVUUS Taloudellinen tulos Liiketoiminta-alueittain 10-12/ / 2009 Muutos, milj. 2010C 2009 Muutos, milj. Comment: Laita bold tama sarake myös Building and Energy Liikevoitto ilman Kertaluonteisia eriä 1,2-2,5 3,6 1,3-8,3 9,6 Liikevoitto/-tappio 1,2-4,5 5,7 1,3-10,8 12,1 Liikevoitto/-tappio, % 1,6-8,1-0,5-4,8 - Filtration Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,2 4,5-0,3 27,8 16,2 11,6 Liikevoitto/-tappio -20,7-6,9-13,8 3,1 3,7-0,6 Liikevoitto/-tappio, % -24,4-9,7-0,9 1,4 - Food and Medical Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 3,9 6,7-2,8 14,0 15,7-1,7 Liikevoitto/-tappio 2,1 1,7 0,4 13,0 9,4 3,6 Liikevoitto/-tappio, % 2,3 2,2-3,7 3,0 - Home and Personal Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,0 3,9-1,9 6,3 4,9 1,4 Liikevoitto/-tappio 1,7-18,3 20,0 6,1-18,9 24,9 Liikevoitto/-tappio, % 2,3-25,0-2,1-7,1 - Label and Processing Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,9 3,5 1,4 30,6 9,9 20,6 Liikevoitto/-tappio 5,0-0,9 5,8 32,2 3,3 28,9 Liikevoitto/-tappio, % 2,7-0,5-4,4 0,6 - Muut toiminnot* ja eliminoinnit Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,1 3,5 4,6 5,8 1,4-7,1 Liikevoitto/-tappio 3,8 2,2 1,6-2,0-1,4-0,6 Ahlstrom-konserni yhteensä Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 15,0 19,5-4,5 74,2 39,8 34,5 Liikevoitto/-tappio -7,0-26,6 19,6 53,7-14,6 68,3 Liikevoitto/-tappio, % -1,5-6,3-2,8-0,9 - ROCE, % -2,5-9,4-5,0-1,1-5

7 * Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät, sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja. Tulos ja kannattavuus loka-joulukuussa 2010 Konsernin liiketappio oli 7,0 miljoonaa euroa (-26,6 milj. euroa). Lukuun sisältyi - 22,0 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-46,2 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 15,0 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 19,5 miljoonaa euroa. Vertailukauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä sisälsi noin 3,6 miljoonan euron tuoton liittyen eläkekulujen oikaisuun Yhdysvalloissa. Merkittävimmät kertaluonteiset erät vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä olivat: Muissa toiminnoissa Ahlstrom kirjasi 4,7 miljoonan euron myyntivoiton Altenkirchen GmbH:n myynnistä Saksassa Food and Medical liiketoiminta-alue kirjasi 1,8 miljoonan euron kulun tuotantolinjan sulkemisesta Chirnsiden tehtaalla Iso-Britanniassa Filtration-liiketoiminta-alue kirjasi 18,4 miljoonan euron tappion Groesbeckin liiketoiminnon myynnistä ja 6,5 miljoonan euron tappion kolmen tuotantolinjan myynnistä Bethunessa, Yhdysvalloissa Vuoden 2009 neljännen neljänneksen merkittävimmät kertaluonteiset erät olivat Home and Personal -liiketoiminta-alueen 22,4 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus ja Filtrationin 7,3 miljoonan euron kulu Barcelonan paperikoneen sulkemisesta. Tämän lisäksi Label and Processing -liiketoiminta-alue kirjasi 3,4 miljoonan euron kertaluonteisen kulun Altenkirchenin tehtaan rakennemuutosohjelmasta. Uuteen toimintamalliin liittyvien kehitysohjelmien kustannukset ja edellisten vuosien investointiohjelman uusien tuotantolinjojen käynnistämisen ja kaupallistamisen haasteilla oli edelleen negatiivinen vaikutus kannattavuuteen neljännellä neljänneksellä. Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti vuoden 2009 rakennemuutosohjelmat. Ahlstrom nosti erityisesti erikoispaperien, suodatinmateriaalien sekä pyyhkimistuotteiden hintoja katsauskaudella, jotta raaka-aineiden, kuten kemikaalien, energian ja erikoissellujen, kohonneet kustannukset saatiin katettua. Building and Energy -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 1,2 miljoonaan euroon vertailujakson 2,5 miljoonan euron tappiosta toiminnan tehostamisen ja käyntiasteiden nousun tukemana. Vuonna 2008 Tverissä Venäjällä käynnistetyn tehtaan positiivinen kehitys jatkui kysynnän vahvistuessa paikallisilla markkinoilla. Italian Torinossa hybriditapettilinjaheikensi tulosta edelleen. Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (-4,5 milj. euroa). Filtration-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,2 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa). Tulosta rasittivat kohonneet raaka-ainekustannukset, etenkin erikoissellut ja kemikaalit. Uusista hinnankorotuksista on ilmoitettu vuodenvaihteessa. Tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat myyntimäärät sekä tehokkaampi kustannusrakenne. Liiketappio oli 20,7 miljoonaa euroa (-6,9 milj. euroa) johtuen kertaluonteisista tappioista liittyen liiketoimintojen myynteihin. 6

8 Food and Medical -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,9 miljoonaan euroa (6,7 milj. euroa). Tulokseen vaikutti epäsuotuisa tuotevalikoima. Tänä vuonna toimintansa aloittanut sairaalakuitukankaita valmistava tehdas Intian Mundrassa rasitti edelleen tulosta, joskin sen käyntiaste nousi. Chirnsidessa Iso-Britanniassa sijaitsevan teepussimateriaalilinjan kaupallistaminen on edelleen kesken. Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Home and Personal -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni 2,0 miljoonaan euroon (3,9 milj. euroa). Tulosta painoi Euroopassa heikentynyt pyyhkimistuotteiden kysyntä. Edellisvuoden tulosta kasvatti H1N1 viruksesta johtunut myyntimäärien tilapäinen lisäys. Tehokkaampi kulurakenne vaikutti tulokseen positiivisesti. Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (-18,3 milj. euroa), jolloin tulosta rasittivat arvonalentumiskirjaukset. Label and Processing -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 4,9 miljoonaan euroon (3,5 milj. euroa) paremman kustannustehokkuuden ansiosta. Kannattavuutta heikensi alentunut kysyntä ja La Geren tehtaaseen liittyvät haasteet. Liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa). Markkinatilanteesta johtuneet tuotantoseisokit olivat loka-joulukuussa 12,2 prosenttia, kun ne vuotta aiemmin olivat 12,0 prosenttia. Nettorahoituskulut olivat 5,4 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 4,5 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,5 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) sekä muita rahoituskuluja 1,4 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). Tappio ennen veroja oli 12,6 miljoonaa euroa (-33,4 milj. euroa). Laskennalliset verotuotot olivat 5,8 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa). Kauden tappio oli 6,8 miljoonaa euroa (-27,9 milj. euroa). Tappio/osake oli 0,18 euroa (-0,61 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -2,5 % (-9,4 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -3,9 % (-17,1 %). Tulos ja kannattavuus vuonna 2010 Konsernin liikevoitto oli 53,7 miljoonaa euroa (liiketappio 14,6 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyi -20,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-54,3 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 74,2 miljoonaa euroa, ollen vertailukautta (39,8 milj. euroa) korkeampi. Liikevoittoa nostivat erityisesti nousseet myyntimäärät sekä tehokkaampi kustannusrakenne. Katsauskauden liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyi 6,3 miljoonan euron tuotto hiilidioksidin päästöoikeuksien myynnistä (3,9 milj. euroa). Yhtiön vuosien 2007 ja 2008 investointiohjelmaan kuuluneet Chirnsiden teepussilinja, La Gere, Torinon hybriditapettilinja ja Mundra rasittivat vuoden 2010 liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä noin 19 miljoonaa euroa. Vuosien 2010 että 2009 merkittävimmät kertaluonteiset erät on mainittu kohdassa Tulos ja kannattavuus

9 Parantuneen kysynnän ja myyntimäärien ansiosta markkinatilanteesta johtuneet tuotantoseisokit olivat vuonna ,4 prosenttia, kun ne vuotta aiemmin olivat 18,2 prosenttia. Nettorahoituskulut olivat 26,8 miljoonaa euroa (26,2 milj. euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 21,4 miljoonaa euroa (23,3 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,2 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa tappioita) sekä muita rahoituskuluja 5,5 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 25,5 miljoonaa euroa (-40,1 milj. euroa). Tuloverot olivat 7,6 miljoonaa euroa (laskennalliset verotuotot 7,1 milj. euroa). Kauden voitto oli 17,9 miljoonaa euroa (-32,9 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,26 euroa (-0,72 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 5,0 % (-1,1 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 2,6 % (-5,0 %). RAHOITUS Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2010 oli 167,5 miljoonaa euroa (209,6 milj. euroa) ja rahavirta investointien jälkeen 118,8 miljoonaa (143,3 milj. euroa). Operatiivinen käyttöpääoma on ollut erityisen huomion kohteena vuoden 2009 alusta alkaen. Vuoden 2010 aikana operatiivinen käyttöpääoma laski 50,4 miljoonaa euroa 194,3 miljoonaan euroon ja kiertonopeus laski 16 päivää ollen 37 päivää vuoden 2010 lopussa. Yhtiön korolliset nettovelat vähenivät 65,8 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopusta 330,1 miljoonaan euroon ( : 395,9 milj. euroa). Ahlstromin korolliset velat olivat 354,7 miljoonaa euroa. Lainasalkun korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 26 kuukautta ja pääomilla painotettu keskikorko 4,37 %. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 37 kuukautta. Ahlstrom laski marraskuussa liikkeeseen viisivuotisen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan pidentääkseen lainasalkkunsa maturiteettia ja osana vuonna 2012 erääntyvän 200 miljoonan euron luottolimiitin uudelleen rahoitusta. Joulukuussa yhtiö solmi lisäksi 45 miljoonan euron seitsenvuotisen tuotekehityslainajärjestelyn Euroopan Investointipankin kanssa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Kauden lopussa kokonaislikviditeetti mukaan lukien kassa, käyttämättömät sitovat luottolimiitit ja konsernitililimiitit oli yhteensä 382,1 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä oli käytettävissään ei-sitovia luottolimiittejä yhteensä 169,1 miljoonan euron arvosta. Velkaantumisaste laski 46,9 prosenttiin ( : 57,7 %). Omavaraisuusaste oli 45,6 % ( : 44,8 %). INVESTOINNIT Yhtiön investoinnit vuonna 2010 ilman yritysostoja olivat 51,1 miljoonaa euroa (63,8 milj. euroa). Ahlstrom saattoi syyskuussa päätökseen Shandong Puri Filter & Paper Products Ltd:n osakekannan oston Purico Groupilta. Velaton kauppahinta oli 21,1 miljoonaa euroa. 8

10 Yritys valmistaa suodatinmateriaaleja kuljetusteollisuudelle Binzhoussa, Shandongin maakunnassa Kiinan itärannikolla. Ahlstrom ilmoitti lokakuussa perustavansa yhteisyrityksen Kiinaan Longkou Yulong Paper Co:n kanssa ja rakentavansa tehtaan, joka valmistaa sterilointikääreissä käytettäviä papereita terveydenhuoltoalalle sekä maalarinteipeissä käytettäviä papereita rakennusteollisuudelle Aasian markkinoilla. Ahlstromilla on 60 % omistusosuus yhteisyrityksessä ja Yulong Paperilla 40 % osuus. Investoinnin kokonaisarvo on noin 21,9 miljoonaa euroa, josta Ahlstrom investoi 13,1 miljoonaa euroa. Uuden tehtaan arvioidaan aloittavan toimintansa kesällä Joulukuussa Ahlstrom ilmoitti investoivansa 17,5 miljoonaa euroa kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien lisäkapasiteettiin Torinon tehtaallaan Italiassa. Ahlstromin uusi sairaalakuitukankaita valmistava tehdas Intian Mundrassa vihittiin käyttöön vuoden 2010 toukokuussa. Investoinnin suuruus oli noin 42 miljoonaa euroa. UUDET LIIKETOIMINTA-ALUEET JA TALOUDELLINEN RAPORTOINTI Osana ilmoitettua organisaatiouudistusta yhtiö jakoi toimintansa viiteen liiketoiminta-alueeseen alkaen. Uusi rakenne tukee yhtiön strategiaa, joka perustuu kahteen liiketoimintaklusteriin, lisäarvoa tuottavaan ja toiminnan tehokkuuteen perustuvaan klusteriin. Uudet liiketoiminta-alueet ovat: Building and Energy Filtration Food and Medical Home and Personal Label and Processing Liiketoiminta-alueista Building and Energy, Filtration ja Food and Medical kuuluvat lisäarvoa tuottavaan klusteriin, ja Home and Personal sekä Label and Processing toimintojen tehokkuuteen perustuvaan klusteriin. Taloudellisessa raportoinnissa nämä viisi liiketoiminta-aluetta muodostavat Ahlstromin raportointisegmentit, ja aikaisemmista Fiber Composites- ja Specialty Papers -segmenteistä luovuttiin. MUUTOKSET YHTIÖN JOHTORYHMÄSSÄ William Casey nimitettiin alkaen Ahlstromin silloisen Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Casey on alkaen johtanut Ahlstromin Food and Medical -liiketoiminta-aluetta. Organisaatiomuutoksen yhteydessä konsernin johtoryhmässä tehtiin seuraavat muutokset alkaen. Erikoispaperiliiketoiminta-alueet yhdistettiin ja Patrick Jeambar nimitettiin uuden Label and Processing -liiketoiminta-alueen johtajaksi. Daniele Borlatto otti uuden roolin irroke- ja etikettipaperiliiketoiminnan sekä liiketoiminta-alueen toimitusketjun 9

11 johtajana ja raportoi Patrick Jeambarille. Gustav Adlercreutz toimii lakiasioiden johtajana ja raportoi talousjohtaja Seppo Parville. Varatoimitusjohtaja Risto Anttonen jäi eläkkeelle vuoden 2010 lopussa. Anttonen vastasi liiketoiminnan kehittämisestä ja hänen työtehtävänsä siirtyivät muille johtoryhmän jäsenille. Talousjohtaja Seppo Parvi nimitettiin alkaen toimitusjohtajan sijaiseksi. Parvi jatkaa talousjohtajan tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä kuten aikaisemminkin. Ahlstromin johtoryhmä : Jan Lång, toimitusjohtaja Paula Aarnio, johtaja, henkilöstö ja yritysvastuu Jean-Marie Becker, johtaja, Home and Personal Tommi Björnman, johtaja, Filtration William Casey, johtaja, Food and Medical Claudio Ermondi, johtaja, tuotekehitys ja teknologia Patrick Jeambar, johtaja, Label and Processing Seppo Parvi, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen alkaen Laura Raitio, johtaja, Building and Energy Rami Raulas, myynti- ja markkinointijohtaja UUDEN TOIMINTAMALLIN TOTEUTTAMINEN Organisaatiouudistuksen yhteydessä aloitettiin uuden toimintamallin jalkauttaminen. Vahvistamalla ja yhtenäistämällä globaaleja prosesseja on tarkoitus luoda asiakaslähtöisyyttä ja parantaa koko tuotanto- ja toimitusketjun hallintaa. Katsauskauden aikana Ahlstrom aloitti toiminnan kehittämisohjelmia kuten integroitu liiketoiminnan suunnittelu ja ryhtyi toteuttamaan Our Way nimistä projektia, jossa pyritään yhtenäistämään prosesseja esimerkiksi asiakaspalvelun parantamiseksi. Yhtiö uudisti myös arvonsa luodakseen yhtenäisemmän ja vahvemman yrityskulttuurin. Ahlstrom käyttää kaikkiaan noin 12 miljoonaa euroa alkaneen vuoden aikana toiminnankehittämisprojekteihin, joiden tavoitteena on yhtenäistää globaaleja prosesseja, sekä merkittäviin koulutusohjelmiin. TEHOSTAMISOHJELMAT Ahlstrom ilmoitti marraskuussa sulkevansa vesineulatun kuitukangastuotantolinjan Chirnsiden tehtaalla Iso-Britanniassa vuoden 2011 maaliskuun loppuun mennessä. Linja numero 23 on ollut vajaakäytössä eikä sen kannattavuus ole noussut tyydyttävälle tasolle. Ahlstrom kirjasi 1,8 miljoonan euron kertaluonteisen tappion sulkemisesta. Viime vuonna aloitettu tuotannon materiaalihukan vähentämisprojekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ahlstromin tavoitteena on vähentää tuotantohukan määrää 15 prosentilla, joka vastaa noin 20 miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuodesta 2012 alkaen. Vuoden 2010 lopussa projekti oli aloitettu 11 tehtaassa ja se on tarkoitus ulottaa kaikkiin tuotantoyksiköihin tämän vuoden loppuun mennessä. Vuonna 2009 aloitettu 55 miljoonan euron toiminnan tehostamisohjelma saatettiin onnistuneesti loppuun vuoden 2010 aikana. 10

12 F (5 Vuonna 2009 käynnistetty operatiivisen käyttöpääoman tehostamisprojekti vietiin päätökseen. Katsauskauden lopussa operatiivinen käyttöpääoma oli 154,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa ennen tehostamisprojektin aloittamista ylittäen selvästi ohjelmalle asetetun 100 miljoonan euron tavoitteen. HENKILÖSTÖ Vuonna 2010 Ahlstromin palveluksessa oli keskimäärin henkeä 1F kauden lopussa henkeä (5 841) ) ja Henkilöstön määrää ovat lisänneet mm. yritysosto Kiinassa sekä uuden henkilöstön palkkaaminen Intiassa ja Kiinassa. Henkilöstöä ovat vähentäneet ilmoitetut yritysmyynnit. Vuoden 2009 rakennemuutosohjelmat johtivat yhteensä noin 650 henkilön vähennykseen vuosien 2009 ja 2010 aikana. Eniten työntekijöitä vuoden lopussa oli Yhdysvalloissa (22,4 %), Ranskassa (21,4 %), Italiassa (12,5 %), Suomessa (10,6 %), Brasiliassa (7,2 %) ja Saksassa (6,7 %). VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista päättyneeltä tilikaudelta 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Anders Moberg, Bertel Paulig ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Lori J. Cross (s. 1960) valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Bertel Pauligin. Hallitus päätti perustaa kolme valiokuntaa: tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Bertel Paulig (puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Sebastian Bondestam. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson (puheenjohtaja), Anders Moberg ja Lori J. Cross. Nimitysvaliokuntaan valittiin viisi jäsentä: hallituksen jäsenet Peter Seligson (puheenjohtaja), Anders Moberg sekä Bertel Paulig sekä hallitukseen kuulumattomina jäseninä Risto Murto ja Carl Ahlström. Nimitysvaliokunnan kokoonpanolla pyritään lisäämään osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia nimitysasioissa. PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa kulloinkin 1 Henkilöstoluvut on laskettu henkilötyövuosina. 11

13 olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. MUITA TAPAHTUMIA VUONNA 2010 Ahlstrom käynnisti sisäisen selvityksen menettelytavoista Intiassa Ahlstrom käynnisti sisäisen selvityksen liittyen yhtiön edustajan menettelytapoihin Intian Mundran tehtaalla. Selvitys koski herännyttä epäilyä kyseenalaisista tavoista hoitaa viranomaissuhteita ja sen teki yhtiöön nähden ulkopuolinen taho, KPMG. Yhtiön edustajan toiminnassa viranomaisasiointiin liittyen ei ilmennyt laittomuuksia. Ahlstrom on päättänyt edelleen tarkentaa ja kehittää eettistä ohjeistustaan mm. raportoinnin ja dokumentaation osalta asioitaessa viranomaisten ja muiden ulkopuolisten tahojen kanssa. Lisäksi johdon ja henkilöstön valmennusta eettisistä ohjeista lisätään erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Ahlstromilla on tiukat eettiset periaatteet, joiden noudattamisesta kyseisessä tapauksessa haluttiin selvityksellä saada varmuus. Täsmennetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Ahlstromin hallitus hyväksyi täsmennetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka tukevat yhtiön kannattavan kasvun strategiaa. Sijoitetun pääoman tuoton ja velkaantumisasteen tavoitteet pidetään ennallaan, ja lisäksi Ahlstrom tavoittelee vähintään 5 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua vertailukelpoisin valuuttakurssein, yritysostot mukaan lukien. Sijoitetun pääoman tavoite yli suhdannevaihtelujen on vähintään 13 prosenttia ja tavoitteena on saavuttaa se vuoteen 2012 mennessä. Nykyisellä taserakenteella tarvitaan vähintään 7 prosentin liikevoitto tavoitteeseen pääsemiseksi. Velkaantumisastetavoite on prosenttia. 12

14 Osakepohjainen kannustinjärjestelmä Hallitus hyväksyi pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osana palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Ohjelma suunnataan yhteensä enintään 50 henkilölle ansaintajaksoa kohden mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet sekä muut avainhenkilöt. Ohjelman pituus on viisi vuotta sisältäen kolme ansaintajaksoa , sekä Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada palkkiona Ahlstromin osakkeita, sekä rahana maksettavan osuuden kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot, mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettamat tavoitteet sijoitetun pääoman tuotosta ja tuloksesta per osake saavutetaan. Jos ohjelman tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti kaikkien kolmen ansaintajakson aikana, ohjelman perusteella maksettava palkkio vastaa kokonaisuudessaan noin yhtiön osaketta. Yritysmyynnit Ahlstrom ilmoitti luopuvansa tiiviste- ja suojapaperien valmistuksesta myymällä Ahlstrom Altenkirchen GmbH:n osakekannan Interface Solutions -yhtiölle, joka on osa Yhdysvaltalaista Susquehanna Capital nimistä pääomasijoitusyhtiötä. Kaupan arvo oli 6,6 milj. euroa ja Ahlstrom kirjasi siitä 4,7 miljoonan euron kertaluonteisen voiton. Ahlstrom ilmoitti luopuvansa pölynsuodatinmateriaalien valmistuksesta myymällä Wuxin tehtaan Kiinasssa ja kolme tuotantolinjaa Bethunessa Yhdysvalloissa Andrew Industriesille. Kaupan arvo oli yhteensä 5,2 milj. euroa. Bethunen osalta kauppa toteutui joulukuussa 2010 ja Wuxin osalta kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Bethunen osalta Ahlstrom kirjasi yhteensä 6,5 miljoonan euron kertaluonteisen tappion. Ahlstrom ilmoitti luopuvansa ilmansuodatinmateriaalien valmistuksesta lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaiteteollisuudelle myymällä Groesbeckin tehtaan Yhdysvalloissa pääomasijoittaja Empire Investment Holdingsin hallinnoimalle Polyester Fibers -yhtiölle. Kaupan arvo oli 4,5 milj. euroa ja Ahlstrom kirjasi siitä 18,4 miljoonan euron kertaluonteisen tappion. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V. Vuonna 2010 vaihdettiin kaikkiaan 7,74 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 96,7 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 9,31 euroa ja ylin 17,00 euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin hintaan 14,84 euroa. Osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 686,0 miljoonaa euroa, ilman emoyhtiön ja Ahlcorp Oy:n omistamia omia osakkeita. Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 13,48 euroa ( : 12,98 euroa). 13

15 Yhtiö sai Erkki Etolalta päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoituksen mukaan Etolan omistusosuus on noussut yli 5 prosenttiin (1/20) Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista. Ahlstrom sai Vilha Intressenter Ab:lta päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoituksen mukaan Vilha Intressenterin omistusosuus on laskenut alle 5 prosenttiin (1/20) Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista. Omien osakkeiden hankinta Hallitus käytti katsauskauden aikana varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeita hankittiin kappaletta, joka on alle 0,2 prosenttia Ahlstromin kaikista osakkeista. Osakkeiden osto pienensi yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Ostot aloitettiin ja saatiin päätökseen Keskihinta oli 11,68 euroa. Hallitus käytti katsauskauden aikana varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeita hankittiin kappaletta, joka on alle 0,2 prosenttia Ahlstromin kaikista osakkeista. Osakkeiden osto pienensi yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Ostot aloitettiin ja saatiin päätökseen Keskihinta oli 14,62 euroa. Yhtiön hallussa on yhteensä 150,000 kappaletta omia osakkeita. Ne hankittiin yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten. Johdon osakeomistusjärjestelmä Elokuussa 2010 aloitetun osakeomistusjärjestelmän myötä toimitusjohtaja sekä joukko johtoryhmän jäseniä sijoittivat huomattavan määrän omia varojaan Ahlstromin osakkeisiin Ahlcorp Oy nimisen omistusyhtiön kautta. Paikallisen lainsäädännön vuoksi johtoryhmän yhdysvaltalainen jäsen William Casey teki sijoituksensa suoraan Ahlstromin osakkeisiin. Järjestelmään osallistuvat johtoryhmän jäsenet rahoittavat sijoituksensa henkilökohtaisesti sekä Ahlstrom Oyj:n Ahlcorp Oy:lle ja William Caseylle myöntämin lainoin. Ahlstrom Oyj:n myöntämät lainat ovat korollisia ja niiden yhteismäärä on enintään euroa. Ahlcorp Oy ja William Casey voivat ostaa järjestelmän puitteissa Ahlstromin osakkeita yhteensä enintään euron arvosta. Osakkeiden hankinta saatettiin loppuun katsauskauden aikana ja sen lopussa Ahlcorp Oy:llä ja William Caseyllä oli yhteensä Ahlstromin osaketta. Järjestelmä mahdollistaa osallistujille merkittävän osakeomistuksen yhtiössä. Järjestelmä yhdistää yhtiön sekä sen johdon edut ja tukee Ahlstromin strategisten tavoitteiden toteuttamista. Osallistujat kantavat itse henkilökohtaisten sijoitustensa omistajariskin. Ahlcorp Oy:llä on osaketta, jotka on esitetty konsernin omien osakkeiden hankintana. Hankinnat alensivat konsernin omaa pääomaa 4,4 miljoonalla eurolla. 14

16 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Ahlstromin kuljetusteollisuuden suodatinmateriaaleja valmistava Louveiran-tehdas Brasiliassa kärsi tulvavahingoista ukkosmyrskyn iskettyä alueelle tammikuussa. Kukaan Ahlstromin työntekijöistä tai muista henkilöistä tehdasalueella ei loukkaantunut. Tehdas käynnistettiin osittain uudelleen tammikuun lopulla. Vakuutukset kattavat pääosin vahingosta aiheutuvat taloudelliset menetykset. OSINKOPOLITIIKKA JA EHDOTUS VOITONJAOSTA Ahlstrom pyrkii maksamaan osinkoa vähintään kolmanneksen operatiivisten investointien jälkeisestä nettorahavirrasta käyttäen kolmen vuoden rullaavaa keskiarvoa mahdollisimman vakaan osingonmaksun aikaansaamiseksi. Operatiivisia investointeja ovat muun muassa ylläpitoon, kustannusten vähentämiseen ja tehokkuuteen liittyvät investoinnit. Ahlstrom Oyj:n taseessa olevat jakokelpoiset varat olivat ,64 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,88 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakkeiden määrä oli , minkä perusteella osinkoina ehdotuksen mukaisesti voidaan jakaa enintään ,04 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin varataan ,00 euroa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Useimpien Ahlstromin valmistamien materiaalien kysynnän uskotaan nousevan kuluvana vuonna maailman talouden kasvun vetämänä, joskin kasvuvauhti tulee tasoittumaan viime vuodesta. Tehokkaampi kulurakenne ja toiminnan jatkuva kehittäminen tukevat yhtiön taloudellista tulosta. Ahlstrom arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon olevan noin 1,920-2,080 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan miljoonaa euroa. Vuonna 2010 Ahlstromin liikevaihto oli 1 894,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 74,2 miljoonaa euroa. Myyntihintojen korotuksia jatketaan viimeaikaisten raaka-ainekustannusten nousun kattamiseksi. Myös mahdolliset tulevat raaka-ainehintojen nousut pyritään kattamaan hinnankorotusten avulla. Vuonna 2011 investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 105 miljoonaa euroa (51,1 milj. euroa vuonna 2010). Luku sisältää jo ilmoitettuja investointeja kuten suodatinmateriaalituotannon lisääminen Italiassa ja tehdasinvestointi yhteisyrityksen kanssa Kiinassa. 15

17 LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT Maailmantaloudessa on viime aikoina vahvistunut trendi, jossa Aasian ja muiden kehittyvien talousalueiden vahva kasvu jatkuu. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys sen sijaan vaihtelee eri alueiden välillä suurestikin. Euroopassa talouskasvua ja sitä kautta Ahlstromin valmistamien tuotteiden kysyntää voivat hidastaa velkakriisistä johtuvat julkisten menojen leikkaukset ja verojen korotukset sekä Yhdysvalloissa korkeana pysyvä työttömyys. Mikäli talouskasvu hidastuu ennakoitua nopeammin, tuotantoa voidaan joutua rajoittamaan suunniteltua enemmän ja riski myyntihintojen nostamisen epäonnistumisesta tai jopa niiden laskemisesta kasvaa. Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut, pääasiassa sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Yhtiö on yksi maailman suurimmista markkinasellun ostajista. Kemikaalien hintojen oletetaan jatkavan nousuaan tämän vuoden alussa tarjonnan riittämättömyyden takia. Synteettisten kuitujen hintakehitystä on tällä hetkellä vaikea arvioida. Mikäli raaka-ainehinnat pysyvät korkeina tai jatkavat yhä nousuaan, eikä nousseita raaka-ainekustannuksia saada siirrettyä myyntihintoihin, vuoden 2010 aikana saavutetun paremman kannattavuuden ylläpitäminen voi vaarantua. Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin internetsivuilla Hwww.ahlstrom.comH ja toimintakertomuksessa yhtiön vuosikertomuksessa Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön internetsivuilla. * * * Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille. Helsingissä Ahlstrom Oyj Hallitus LISÄTIETOJA Jan Lång, toimitusjohtaja, puh Seppo Parvi, talousjohtaja, puh Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi kertovat vuoden 2010 tuloksesta analyytikoille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään klo Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, 2. krs. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä. 16

18 Lisäksi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään puhelinkonferenssi englanniksi tänään klo toimitusjohtaja Långin ja talousjohtaja Parvin johdolla. Puheluun voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkamista numeroon (09) Suomessa tai +44 (0) Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana myös internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) kalvoineen on yhtiön internetsivuilla Hwww.ahlstrom.comH. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista. Tallenne puhelusta kalvoineen on kuunneltavissa ja katsottavissa yhtiön internetsivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > Englanninkielinen esitysmateriaali löytyy osoitteesta Hwww.ahlstrom.comH > Investors > Reports and presentations > AHLSTROMIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2011 Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2011 seuraavasti: Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso Osavuosikatsaus tammimaaliskuulta Osavuosikatsaus tammikesäkuulta Osavuosikatsaus tammisyyskuulta Torstaina Keskiviikkona Maanantaina Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin. Vuosikertomus vuodelta 2010 ilmestyy viikolla 11. Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo Finlandiatalossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Ahlstrom lyhyesti Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön

19 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa vuonna Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on LIITE Konsernitilinpäätös 18

20 LIITE Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. TULOSLASKELMA Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q Milj. euroa Liikevaihto 481,4 420, , Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -425,6-378, , Bruttokate 55,8 42,4 246,5 174 Myynnin ja markkinoinnin kulut -12,5-13,2-52,6-49 Tutkimus- ja tuotekehityskulut -5,4-5,7-20,3-21 Hallinnon kulut -28,4-22,3-108,8-95 Liiketoiminnan muut tuotot 8,3 5,3 17,1 13 Liiketoiminnan muut kulut -24,6-33,0-28,1-36 Liikevoitto / -tappio -7,0-26,6 53,7-14 Rahoitustuotot ja -kulut -5,4-6,4-26,8-26 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2-0,4-1,4 0 Voitto / tappio ennen veroja -12,6-33,4 25,5-40 Tuloverot 5,8 5,5-7,6 7 Tilikauden voitto / tappio -6,8-27,9 17,9-32 Jakautuminen Emoyrityksen omistajille -6,8-27,9 17,9-32 Määräysvallattomien omistajien osuus Osakekohtainen tulos, euroa - Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu * -0,18-0,61 0,26-0,7 * Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä LAAJA TULOSLASKELMA Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q Milj. euroa Tilikauden voitto / tappio -6,8-27,9 17,9-32 Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen Muuntoerot 12,9 10,1 39,2 32 Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaukset - -0,9-2,8-1 Rahavirran suojaukset 1,2 0,4 0,8 0 Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen 14,2 9,7 37,3 31 Tilikauden laaja tulos yhteensä 7,4-18,3 55,2-1 Jakautuminen Emoyrityksen omistajille 7,4-18,3 55,2-1 Määräysvallattomien omistajien osuus

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Tammi-kesäkuu 2011 osavuosikatsaus

Ahlstrom Oyj Tammi-kesäkuu 2011 osavuosikatsaus Ahlstrom Oyj Tammi-kesäkuu 2011 osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Jan Lång Talousjohtaja Seppo Parvi 10.8.2011 Agenda Huhti-kesäkuu 2011 Home and Personal - liiketoiminta-alueen myynti Liiketoiminta-aluekatsaus

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Ahlstrom. osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Jan Lång Toimitusjohtaja. Seppo Parvi Talousjohtaja. Helsinki

Ahlstrom. osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Jan Lång Toimitusjohtaja. Seppo Parvi Talousjohtaja. Helsinki Ahlstrom osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Jan Lång Toimitusjohtaja Seppo Parvi Talousjohtaja Helsinki 25.4.2013 Sisältö Tammi-maaliskuu 2013 Liiketoiminta-aluekatsaus Rahavirta- ja velkakehitys Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 Jan Lång Toimitusjohtaja Seppo Parvi Talousjohtaja 22.10.2012 Sisältö Heinä-syyskuu 2012 Liiketoiminta-aluekatsaus Rahavirta ja velkakehitys Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2014. Jan Lång Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 29.4.2014 28.4.2014 1

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2014. Jan Lång Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 29.4.2014 28.4.2014 1 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 214 Jan Lång Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 29.4.214 214 Ahlstrom Page Corporation 28.4.214 1 Sisältö Tammi-maaliskuu 214 Liiketoiminta-aluekatsaus Rahavirta

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Ahlstrom. osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Jan Lång Toimitusjohtaja. Seppo Parvi Talousjohtaja. Helsinki

Ahlstrom. osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Jan Lång Toimitusjohtaja. Seppo Parvi Talousjohtaja. Helsinki Ahlstrom osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 Jan Lång Toimitusjohtaja Seppo Parvi Talousjohtaja Helsinki Sisältö Huhti-kesäkuu 2013 Liiketoiminta-aluekatsaus Rahavirta- ja velkakehitys Tuloslaskelma ja

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Tilinpäätös 2009

Ahlstrom Oyj Tilinpäätös 2009 Ahlstrom Oyj Tilinpäätös 29 3.2.21 Toimitusjohtaja Jan Lång Vuosi 29 lyhyesti Vahva rahavirta ja hybridilaina vahvistivat tasetta Liikevaihto pieneni myyntimäärien laskun takia Liikevoitto ennen kertaeriä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2011 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevoitto oli 17,7 (17,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 11,0 (11,7).

- Liikevoitto oli 17,7 (17,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 11,0 (11,7). PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2008 KLO 9.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 - Liikevaihto oli 161,4 (H1/2007 149,9) miljoonaa euroa. - Q2 liikevaihto oli 85,7 (Q2/2007 71,5) miljoonaa euroa. - Liikevoitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4.4.2012 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.4.2008 klo 8:30 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2008: Liikevaihto kasvoi vahvasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Tammi maaliskuu lyhyesti:

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 85,3 miljoonaa euroa (88,1 milj. euroa 1.1-30.6.2001) Liikevoitto: 8,6 miljoonaa euroa ( 5,8 milj. euroa) Tulos/osake:

Lisätiedot