LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014..."

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen toteuttaminen asuinrakentamiseen tai matkailuun, Vesi- ja jätevesimaksujen korottaminen Liikennöintisopimushakemus/Ihastjärven Linja Oy Teknisen osaston päällikön määrääminen ja palkkaus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Viranhaltijapäätöspöytäkirjat Saapuneet kirjeet Savitaipaleen kunnan lausuntopyyntö rantayleiskaavaehdotuksesta Muut asiat...282

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 17/2011 LEMIN KUNTA 272 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kokoushuone Sinkko Eija puheenjohtaja Penttilä Arto varapuheenjohtaja Pietiläinen Risto jäsen Laitinen Sonja jäsen Tuomi Paula jäsen Tölski Jarmo jäsen Väisänen Kyösti jäsen Lehtonen Matti varajäsen Tapanainen Matti varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Junnonen Juha kunnanvaltuuston puheenjohtaja Huuhilo Marjo " I varapuheenjohtaja --19 saakka Koivisto Juha " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo esittelijä, kunnanjohtaja Peutere Markku pöytäkirjanpitäjä Pitkänen Pentti kunnankamreeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Penttilä ja Matti Tapanainen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Eija Sinkko Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Arto Penttilä Markku Peutere Matti Tapanainen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Hallintojohtaja

3 Kunnanhallitus Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus 200 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kunnan talousarviosta muutenkin on säädetty Kuntalain 65 :ssä. Toimielimiltä on pyydetty ehdotukset talousarvioon ja taloussuunnitelmaan otettavista tuloarvioista ja määrärahoista sekä talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä hyväksyttävistä tavoitteista. ten pohjalta on valmisteltu alustava tasapainotusehdotus, jonka kunnanhallitus on käsitellyt. Toimielinten yksityiskohtaiset ehdotukset ovat nähtävänä kokouksessa. Toimielinten esitysten pohjalta talousarvioesitys olisi noin 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Teknisten tarkistusten ja tasapainotustoimenpiteiden jälkeen esitys on tasapainossa. Tasapainotusehdotuksesta on pyydetty lautakuntien ja yhteistyötoimikunnan kannanotot. Yhteistyötoimikunnan sekä teknisen lautakunnan, sivistyslautakunnan kannanotot ovat liitteenä. Kannanottoihin sisältävät muutokset toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin on tehty myös talousarvioehdotukseen. Eksoten maksuosuus jäi avoimeksi palvelusopimusneuvotteluissa Talousarviota on valmisteltu kuntajohtajien linjauksen mukaisena. Eksoten alijäämien kattaminen ja tasapainotetun talousarvion tekeminen vuodesta 2013 alkaen tulee nostamaan maksuosuutta tämän hetken tasosta. Taloussuunnitelmassa on varauduttu tämän kattamiseen veroprosentin korotuksella vuodelle siitä tehdään kuitenkin vasta syksyllä Verotulojen kasvuksi vuodelle 2012 on oletettu noin 1,6 % vuoden 2011 tarkistetusta arviosta. Verotuloarvio perustuu nykyisiin kunnallis- ja kiinteistöveroprosentteihin. Valtionosuudet alenevat tästä vuodesta, mutta vähemmän kuin loppukesällä odotettiin. Valtiovarainministeriö on laskenut verovähennysten kompensaation vuodelle 2012 ja se on Lemin kunnan osalta noin euroa. Talousarvion lopullinen tasapainotus tapahtui tämän avulla. Valtionosuuslaskelmiin liittyvät kertoimet ovat vielä viime vuodelta. Erityisesti sairastavuuskertoimen muutos voi vaikuttaa valtionosuuden määrään. Investointien yhteenlaskettu määrä on 2,25 miljoonaa euroa. Poistorahoitusta kertyy noin euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään noin euroa vuonna Uutta lainaa tarvittaisiin näin laskien lähes 1,8 miljoonaa euroa. Investointeihin on kuitenkin tarkoitus käyttää kassavaroja noi euroa, joten lainaa on merkitty otettavaksi euroa. Lainamäärä vuoden 2012 lopussa olisi tämän arvion mukaan noin 2,1 miljoonaa euroa, joka on noin 23 % vuoden 2012 arvioidusta verotulosta.

4 Kunnanhallitus Talousarvioehdotus on liitteenä. Talousarvion johdannossa esitetään kunnan visio ja kriittiset menestystekijät uuden strategialuonnoksen mukaisina. Talousarvioon kuuluvat lisäksi mm. yleisperustelut, käyttötalousosa tulosalueittain, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa. Talousarvion liitteinä ovat mm. tasearvio, laskelmat verotulojen ja valtionosuuksien perusteista, konsernirakenteen kuvaus sekä luettelo vakinaisesta henkilöstöstä. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että liitteenä oleva talousarvio vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelma vuosiksi hyväksytään. Kuultiin kunnankamreerin selostus talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman laadinnan lähtökohdista ja perusteluista. Se käsiteltiin sivuittain alkaen yleisperusteluista. Keskustelussa ei tehty muutosesityksiä Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän päätösehdotuksen.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen toteuttaminen asuinrakentamiseen tai matkailuun, tarjouksia ei saatu Kunnanhallitus 155 Kunta omistaa n 3,5 ha:n suuruisen maa-alueen Lahnajärven ranta-alueella. Alustavien mitoitusten ja laskelmien mukaan alueelle on mahdollista kaavoittaa vakituiseen asumiseen tai matkailuun n k-m 2 rakentamista. Alue, joka koostuu määräalasta Juvolan kylän Kolhoosi- tilasta RN:o 7:137, voidaan kaavoittaa joko muun kirkonkylän asemakaavoituksen yhteydessä tai sitten se voidaan erottaa omaksi hankekaavaprojektiksi, jolloin kaavoitusta voidaan viedä nopeammin eteenpäin. Riittävään aluetehokkuuteen pääseminen edellyttää, että tuleva rakentaminen on vähintään II kerroksista. Myöskään yhteisrantaisen kerrostaloalueen suunnittelu ei ole poissuljettua. Alustavina toimina kunta on lunastanut vesijätön, teettänyt rakennettavuuselvityksen (2011) ja alueen luontoselvityksen Tavoitteena on, että rakentaminen voisi käynnistyä heti asemakaavan saatua lainvoiman. Menettely johtaa onnistuessaan aluerakentamissopimuksen tekemiseen sekä kiinteistökaupan esisopimukseen valitun operaattorin kanssa. Alueelle tulisi määrittää pohjahinta, joka tarjouspyyntöluonnoksessa on Mahdollisen kiinteistökaupan ja kaavoituksen lopullisen hyväksymisen osalta päätösvalta kuuluu kunnanvaltuustolle. Tarjouspyynnössä kunta pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjouksista. Julkisia hankintoja koskevan lain 8 :n 1 mom:n 6 kohdan mukaan lakia ei sovelleta palveluhankintoihin, jotka koskevat tutkimus- ja kehittämispalveluja, paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan. Samankaltaisesta menettelystä on kokemusta Savitaipaleen kunnassa. (valm Antti Hirvikallio ja mp) Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kaavoitustyöryhmän valmistelemaan asiaa eteenpäin ja pyytämään tarjouksia liitteenä olevan tarjouspyyntöluonnoksen mukaisesti alan toimijoilta. Kunnanhallitus 201 hyväksyttiin. Tarkennettiin Juha Koiviston aloitteesta liitteenä olevassa tarjouspyynnössä mainittuja pisteytettäviä laatukriteereitä. Sellaisiksi päätettiin suunnitelman kattavuus ja selkeys. Todetaan, että yksi neuvottelu pidettiin, mutta hakukierros ei tuottanut tulosta. Päätetään, että ensi keväänä järjestetään uusi tarjouspyyntökierros. hyväksyttiin.

6 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesi- ja jätevesimaksujen korottaminen Tekninen lautakunta 73 Lemin kunnassa järjestetyn vesijohtoverkon alueella käytetään vuosittain vettä n m 3 ja jätevettä pumpataan siirtoviemärillä Lappeenrannan puhdistamolle n m 3. Vuoden 2012 talousarvion tasapainotusehdotuksessa on suunniteltu korotuksia sekä vesi- että jätevesitaksaan 25 snt/m 3, joka tuottaisi lisätuloja kunnalle n euroa. Vesi- ja jätevesilaitoksen toiminta on kunnalle tappiollista toimintaa, erityisesti jätevesi. Lemin ja Taipalsaaren jätevesijärjestelmät ovat rakenteeltaan samankaltaisia. Kunnilla on omat puhdasvesikaivot ja jätevesi pumpataan Lappeenrannan puhdistamolle. Muissa vertailukunnissa (liite nro 6) on omat jätevedenpuhdistamot. Valm EH rakennustarkastaja Lautakunta esittää korotettavaksi vesimaksua 26 snt/m 3 ja jätevesimaksua 27 snt/m 3, jonka jälkeen yhteishinta (vesi- + jätevesi) on 4.80 euroa/m 3, alv 0 %. hyväksyttiin. Pykälä otettiin käsiteltäväksi puheenjohtajan ehdotuksesta ylimääräisenä asiana lautakunnan yksimielisellä päätöksellä. Kunnanhallitus 202 Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää maksuista ja yksityiskohtaisista perusteista kunnanvaltuuston yleisiä perusteita koskevien päätösten pohjalta. Valtuuston linjauksesta on päätetty talousarvion perusteluissa Nykyinen alkaen voimassa oleva veroton vesimaksu on 1,18 /m 3 ja veroton jätevesimaksu 2,32 /m 3. Nykyinen verollinen hinta yhteensä 4,30 / m 3. Teknisen lautakunnan esitystä on tarpeen tarkistaa arvonlisäveron vaikutuksen vuoksi. (valm mp) Vesimaksuja päätetään korottaa lukien seuraavasti: uusi veroton vesimaksu (puhdas vesi) 1,44 /m 3 ja uusi veroton jätevesimaksu on 2,59 /m 3. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Todetaan, että uudet verottomat hinnat ovat siten yhteensä 4,03 /m 3 ja arvonlisäverollisena (alv 23 %) 4,96 /m 3.Korotus on n 15.3 %. hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Liikennöintisopimushakemus/Ihastjärven Linja Oy Kunnanhallitus 173 Ihastjärven linja Oy hakee yksinoikeusliikennöintisopimusta reitille Lappeenranta-Mikkeli seuraavalla aikataululla: SS Lappeenranta matkakeskus Lappeenranta keskusta x Kourula x Uus-Lavola x Kuukanniemi T Savitaipale Kiesilä x Puolmatka Ristiina th Mikkeli matkakeskus Haetun sopimuksen voimassaoloaika on saakka. Vuoro ajetaan ostosopimusvuoron Mikkeli SS Lappeenranta paluuvuorona Mikkeliin. Vuoro käy esimerkiksi Lappeenrannasta Mikkeliin matkustaville opiskelijoille. Yksinoikeusliikennöintisopimus on julkisia palveluhankintoja koskeva sopimus, jolla toimivaltainen viranomainen (Ely-keskus) asettaa liikenteenharjoittajalle maanteiden julkista henkilöliikennettä koskevan julkisen palvelun velvoitteen, jonka täyttämisen vastineena toimivaltainen viranomainen myöntää liikenteenharjoittajalle yksinoikeuden maanteiden julkisen henkilöliikenteen harjoittamiseen haetuilla vuoroilla. Sopimuksella ja sen liitteessä sovitaan myös julkisen tuen piirissä olevien seutu-, kaupunki- ja työmatkalippujen hinnoista (hintavelvoitteista) ja niitä koskevista korvausperusteista. Tässä sopimuksessa seutu-, kaupunki- ja työmatkalipuilla tarkoitetaan julkisen tuen piirissä olevia seutu-, kaupunki- ja työmatkalippuja. Liikenteenharjoittaja pitää lipputulot. Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus hyväksyä seutu-, kaupunki- ja työmatkaliput. Sopimuksen liitteessä on todettu sopimushetken mukaiset lippualueet ja lippujen hinnat kunnittain, lippujärjestelmien kuvaukset ja korvausperusteet. Liikenteenharjoittaja päättää muiden lippujen hinnoista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää lausuntoa Ihastjärven Linja Oy:n hakemuksesta. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus puoltaa hakemuksen hyväksymistä. hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 203 Kaakkois-Suomen ELY-keskus on ratkaissut asian ELY-keskusten yhteisen linjauksen mukaisesti liikennöitsijälle ei myönnetä yksinoikeusliikennöintisopimusta vaan haettu vuoro lisätään olemassa olevaan PSA-sopimukseen ilman vuorosta maksettavaa korvausta. Liikenteenharjoittajan esittämä vuoron lisäys on astunut voimaan Kunnanhallitus merkitsee ELY-keskuksen päätöksen tiedoksi. hyväksyttiin. Merkittiin, että Marjo Huuhilo poistui klo 19.

9 Kunnanhallitus Teknisen osaston päällikön määrääminen ja palkkaus Kunnanhallitus 204 Tekninen lautakunta on valinnut kunnaninsinöörin virkaan Markku Immosen. Hallintosäännön 41 :n mukaan kunnanhallitus määrää osastopäällikön viranhaltijoista määräämäkseen ajaksi. Teknisen osaston henkilöstöstä vain kunnaninsinööri ja rakennustarkastaja ovat virkasuhteisia. Kunnaninsinöörin viran täytössä lähdettiin siitä ajatuksesta, että samalla haetaan myös teknisen osaston osastopäällikköä. Kunnanjohtajan, palkka-asiamiehen ja Markku Immosen välisessä keskustelussa päädyttiin esittämään kunnanhallitukselle, että kunnaninsinöörin tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään 3.641,27 euroa, joka on sama kuin edellisen kunnaninsinöörin tehtäväkohtainen palkka osastopäällikkönä. Lisäksi henkilökohtaisena lisänä maksetaan 131,02 euroa. Yhdessä ammattialalisän (327,71) kanssa kokonaispalkka olisi tällöin euroa. Osastopäällikön harkinnanvaraisesta palkkauksesta päättää hallintosäännön 55 :n mukaan kunnanhallitus. Henkilökohtaisen lisän osalta tämä päätös on harkinnanvarainen ja on siten kunnanhallituksen päätettävä. Ammattialalisästä päättää palkka-asiamies. Hallintosäännön 12 :n mukaan kunnanhallitus päättää toimikaudekseen lautakuntien sihteeri- ja esittelytehtävistä. Teknisen lautakunnan osalta tämä päätös voidaan tehdä sen jälkeen, kun tekninen lautakunta on vahvistanut kunnaninsinöörin valinnan. Teknisen lautakunnan valintapäätös on ollut yleisesti nähtävillä ja lähetetty tiedoksi hakijoille tulee näin ollen lainvoimaiseksi jos siitä ei viimeistään tehdä oikaisuvaatimusta. Sen jälkeen ja kun Immonen on ilmoittanut viran vastaanottamisesta, voi tekninen lautakunta vahvistaa valinnan. Markku Immonen on läsnä kokouksen alussa esittäytymässä kunnanhallitukselle. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus määrää Markku Immosen teknisen osaston päälliköksi toistaiseksi siitä alkaen, kun Immonen ottaa viran vastaan. Kunnanhallitus vahvistaa Immosen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3.641,27 euroa ja henkilökohtaiseksi lisäksi 131,02 euroa. hyväksyttiin. Henkilökohtaisen lisän maksaminen päätettiin sitoa vuoden 2012 investointiohjelman läpivientiin sikäli kuin ulkopuoliset seikat eivät ole toteutumisen esteenä. Merkittiin, että Matti Lehtonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, koska on teknisen osaston työntekijä.

10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kunnanhallitus 205 Kuntalain 23 :n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta (KuntaL 56 ). Hallituksen tehtävänä on myös arvioida, mitkä päätökset ovat kuntalain 98 :n mukaan täytäntöönpanokelpoisia ennen kuin ne ovat lainvoimaisia. Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutenkaan ole lainvastaisia ja päättää panna kyseiset päätökset täytäntöön. hyväksyttiin Viranhaltijapäätöspöytäkirjat Kunnanhallitus 206 Kokouksessa esitetään kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja kunnankamreerin viranhaltijapäätökset. Edellisen kerran ne esitettiin 20/2011. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi 207. Saapuneet kirjeet Kunnanhallitus 207 Merkitään tiedoksi liitteessä 1 mainitut saapuneet kirjeet (valm ph). Merkittiin tiedoksi.

11 Kunnanhallitus Savitaipaleen kunnan lausuntopyyntö rantayleiskaavaehdotuksesta Kunnanhallitus 208 Savitaipaleen kunnanhallitus päätti kokouksessaan asettaa kaavoittamattomien vesistöjen rantayleiskaavaehdotuksen MRA 19 :n mukaisesti nähtäville. Samassa kokouksessa hyväksyttiin vastineet valmisteluaineistosta jätettyihin huomautuksiin. Kaavaehdotusaineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä Savitaipaleen kunnanvirastossa osoitteessa Kirkkotie 6 ja kunnan internet-sivuilla osoitteessa Yleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Savitaipaleen kunnassa, pääosin Savitaipaleen taajaman etelä- ja lounaispuolella. Pienemmät alueet sijoittuvat taajaman koillis- ja luoteispuolelle. Suunnittelu koskee kunnan alueella sijaitsevia kaavoittamattomia vesistöjä: mm. Virmajärvi, Rautjärvi, Santara, Vartusjärvi, Säänjärvi ja Lennusjärvi sekä lukuisat pienemmät vesistöt. Kaavoitus koskee pääsääntöisesti n. 200 metriä leveää vesistöjen rantavyöhykettä. Yleiskaavan valmisteluaineistosta jätettiin noin 170 huomautusta syksyllä Kaikille huomautuksen kirjallisesti jättäneille postitetaan kirjallinen vastine karttaliitteineen. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan ( ) maanomistajien osallistumisesta rantayleiskaavan laadinnan kustannuksiin. Maanomistajia tullaan kaavan tultua voimaan laskuttamaan uusista rakentamattomista kaavan osoitetuista rakennuspaikoista 115 /rakennuspaikka. Kustannusten periminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 76 :ään. Savitaipaleen kunnanhallitus pyytää Lemin kunnan lausuntoa kaavaehdotuksesta mennessä. Lausunto pyydetään postittamaan osoitteella: Savitaipaleen kunnanhallitus Kirkkotie SAVITAIPALE Lisätietoja kaavasta antavat: projektipäällikkö Kuisma Reinikainen p sähköposti: ja kunnan kaavoittaja Antti Hirvikallio p sähköposti Lopullinen kaava valmistuu tavoitteellisesti kevään 2012 aikana. Yhteisten järvien (kuten esim Kaitajärvi Ja Monolanjärvi) Lemin puoleisten rantojen kiinteistönomistajia on tiedotettu kaavaehdotuksen nähtävilläolosta kirjeellä. (mp) Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää, että kaavaehdotuksesta ei ole huomauttamista. hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus Muut asiat Kunnanhallitus 209 Merkittiin, että ennen kokouksen alkua kunnaninsinööri Markku Immonen kävi esittäytymässä. Seuraava kunnanhallituksen kokous sovittiin pidettäväksi ja valtuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kunnanhallitus 16.8.2010 Käsiteltävät asiat sivu nro 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 127. Valtionavustuspäätöksiä opetustoimeen...152 128. Seutulipun valtionavustuspäätös...153

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 9/2014 KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 87 Toimielinten pöytäkirjat 88 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 Konneveden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot