Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Hyrynsalmen kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Hyrynsalmen kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset muutokset Hyrynsalmen kunnan toiminnassa ja taloudessa Hyrynsalmen kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Seurantaa koskeva sääntely ja tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Yleiset tavoitteet Talousarvion mukaiset talouden tasapainottamistavoitteet ja tasapainottamistoimenpiteet Käyttötalouden toteutuminen Käyttötalouskokonaisuus Keskusvaalilautakunta, kunnanvaltuusto ja tarkastuslautakunta Kunnanhallituksen alainen toiminta Sivistyslautakunta Ympäristölautakunta Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen ja valtionosuuksien erittely

3 2.5 Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta64 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernin tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Vastuut Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilinpäätöstietoja Organisaatiorakenne / Tilikartta Tositelajit Tilinpäätösasiakirjat

4 1 Toimintakertomus 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Hyrynsalmen kunnan asukasluku (31.12.: 2489) väheni. Väestöpohjan pieneneminen johtui enimmäkseen luonnollisesta poistumasta sekä alhaisesta syntyvyydestä, joka puolestaan johtuu pitkään jatkuneesta nuorten poismuutosta ja nuorten ja työssäkäyvän ikäluokan suhteellisesta pienenemisestä. Väestölliset seikat ja pitkittynyt rakenteellinen työttömyys pitivät huoltosuhteen edelleen heikkona. Hyrynsalmen kunnassa on pystytty turvaamaan kuntalaisten palvelut olosuhteisiin nähden tehokkaasti yhdessä Kainuun sote-kuntayhtymän ja koko kuntakonsernin kanssa. Palveluiden laajuuden ja saatavuuden suhteessa Kainuu ja Hyrynsalmi esiintyvät eduksensa valtakunnallisessa vertailussa. Kuntakonserni teki suhteellisen hyvän tuloksen vuodelta. Peruskunta teki ylijäämäisen tilinpäätöksen, jossa keskeiset tulosta parantavat tekijät olivat Kainuun sote:n maksupalautukset vuosilta 2013 ja sekä vuonna Hyrynsalmen kunnalle myönnetty harkinnanvarainen valtionosuuksien korotus. Edelleenkin Hyrynsalmen kunnalla on noin 1,3 M kattamatonta alijäämää, joka on hyväksytyn (HE 268/ vp) ja voimaan astuvan kuntalain velvoitteiden mukaisesti kyettävä kattamaan vuoteen 2020 mennessä. Hyrynsalmen merkittävimpiä elinvoimapoliittisia päätöksiä vuonna oli päätös Hallan Saunan myymisestä, joka toteutuessaan tervehdyttää kunnan kulurakennetta merkittävästi sekä Kivivaara-Peuravaara tuulivoimapuiston kaavan hyväksymispäätös. Tuulivoimakaavan myötä kunnan verotulopohja kasvaa merkittävästi. Paikallista työllistämistä on kehitetty tuloksellisesti ja hankemuotoisesti jo vuosia, vaikka yleinen ja edelleen vaikeutuva työllisyystilanne haastaa nämä kehittämistoimet. Matkailun yleisessä kehittämisessä ja vetovoimaisten matkailutapahtumien kehittämisessä kunta on ollut edelleen mukana. Painopiste on kuitenkin siirtymässä yhä enemmän verkostojen ja markkinoinnin kehittämiseen sekä matkailun ympärivuotisuutta, kansainvälisyyttä ja monipuolisuutta sekä tonttikauppaa lisääviin toimiin tai hankkeisiin. Kunnan organisaatio on elänyt jo seitsemän vuotta säästöohjelman aiheuttamassa paineessa. Palveluorganisaatiota on koko ajan kevennetty. Henkilöstön joustavuus ja osaaminen ovat auttaneet selviytymään hyvin perustehtävästä, vaativassa sisäisessä muutoksessa ja muuttuneissa ulkoisissa olosuhteissa. Kokenut henkilökunta on sitoutunut omaan perustehtäväänsä. Lisäksi yhteistyökumppaneiden ja luottamushenkilöiden aktiivinen ja tuloksellinen työ on luonut perustan kattavalle ja korkealaatuiselle paikalliselle palvelutuotannolle ja taloudelliselle tulokselle Hyrynsalmen kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnan organisaatio ja toiminnot jakautuvat luottamushenkilöorganisaatioon ja palveluorganisaatioon. Kunnallinen päätösvalta perustuu kuntien edustukselliseen demokratiaan. Asukkaat valitsevat vaaleissa ylimmän päättävän toimielimen, valtuuston. Muut kunnalliset luottamushenkilöistä koostuvat elimet ovat kunnanhallitus, lautakunnat sekä erilaiset johtokunnat ja toimikunnat. Hyrynsalmen luottamushenkilöorganisaatio on suhteellisen kevyt eikä siihen ole tehty muutoksia vuoden aikana. 3

5 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kunnanvaltuusto Toimintavuoden aikana kunnanvaltuusto kokoontui 8 kertaa. Valtuuston kokoonpano oli seuraava: Valtuutetut Bäckman Markku VAS Hankkila Liisa SDP Heikkinen Aira KESK Heikkinen Esa PS sit Heikkinen Helena KESK Heikkinen Kati KESK Heikkinen Pertti KESK Heinonen Juhani SIT Helenius Anssi VAS Kemppainen Matti KESK Kemppainen Tapani KESK Keränen-Hepolehto Helka KESK saakka Mulari Reeta KESK alk. Keränen Liisa KESK Keränen Taisto KESK Nykänen Kati KESK Romppainen Mika KESK Romppainen Mirja KESK Saikkonen Olli KESK Toivanen Osmo VAS Tolonen Jussi SDP Tolonen Helka VAS Valtuutettuja yht. 21 Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Kemppainen Tapani Bäckman Markku Romppainen Mirja 4

6 Kunnanhallitus Hyrynsalmen kunnanhallitukseen kuuluu 10 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Toimintavuoden aikana kunnanhallitus kokoontui 15 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Jäsenet Varajäsenet Heikkinen Aira KESK Mulari Reeta KESK Heikkinen Pertti KESK Romppainen Mika KESK Heinonen Juhani SIT Heikkinen Esa PS Kemppainen Matti KESK Keränen Pauli KESK Keränen Liisa KESK Luostarinen Pirjo KESK Keränen Taisto KESK Kinnunen Paavo KESK Nykänen Kati KESK Heikkinen Helena KESK Tolonen Helka VAS Pesola Leila VAS Tolonen Jussi SDP Hankkila Liisa SDP Toivanen Osmo VAS Huovinen Martti VAS Jäseniä yht. 10 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Kemppainen Matti Toivanen Osmo Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lautakunnan kokoonpano oli seuraava: Jäsenet Varajäsenet Juntunen Maija KESK Takila Kai KESK Kemppainen Esa KESK Heikkinen Tarmo KESK Keränen-Hepolehto Helka saakka KESK Paavilainen Seija KESK Leinonen Ahti VAS Heikkinen Esa VAS Romppainen Mirja KESK Heikkinen Ulla KESK Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Romppainen Mirja Keränen-Hepolehto Helka Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Sivistyslautakunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Lautakunnan kokoonpano oli seuraava: Jäsenet Varajäsenet Hankkila Liisa SDP Keränen Rauni SDP Heikkinen Esa PS Turunen Tuomo VAS Heikkinen Kati KESK Luostarinen Pirjo KESK Helenius Anssi VAS Mäkeläinen Sirpa VAS Keränen-Hepolehto Helka saakka KESK Nykänen Kati KESK Romppainen Mika KESK Heikkinen Matti KESK Saikkonen Olli KESK Heikkinen Jouni KESK Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Romppainen Mika Saikkonen Olli 5

7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnassa on 7 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Ympäristölautakunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lautakunnan kokoonpano oli seuraava: Jäsenet Varajäsenet Heikkinen Asta SDP Hakala Esa SDP Heikkinen Helena KESK Kemppainen Tyyne KESK Heikkinen Jouni KESK Heikkinen Tarmo KESK Heinonen Juhani SIT Tolonen Helka VAS Juntunen Maija KESK Puhakka Iiris KESK Keränen Taisto KESK Kemppainen Juha KESK Moilanen Juhani VAS Helenius Anssi VAS Ympäristölautakunnan puheenjohtaja Ympäristölautakunnan varapj. Keränen Taisto Heikkinen Jouni Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jäsenet Heikkinen Alpo Heikkinen Eero Heikkinen Ulla Kemppainen Saara Keränen Raimo Varajäsenet Heikkinen Esa Keränen Olli Mikkonen Mirja Pesola Leila Saukko Tuulikki Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Keskusvaalilautakunnan varapj. Heikkinen Eero Keränen Raimo Hyrynsalmen kunnan palveluorganisaatio Hyrynsalmen kunnan palveluorganisaation muodostavat seuraavat osastot: hallintopalvelut, sivistyspalvelut ja tekniset palvelut (ks. seuraava kuva). Osastojen välisestä tehtäväjaosta ja osastojen välisestä yhteistyöstä, josta päättää kunnanhallitus, on keskusteltu aika ajoin kunnanhallituksessa ja yhteistyötä on koordinoitu johtoryhmätyöskentelyn kautta. Kaikkiaan kunnan palveluorganisaatiossa työskenteli vuoden lopussa 99 henkilöä. Kunta on siis edelleen paikallisesti erittäin merkittävä työllistäjä. Vaikka osastoilla on paljon yhteistä palvelutuotantoa ja tiimejä, on niillä myös selkeät omat roolit. Sivistys- ja tekniset palvelut ovat toiminnallisten asiakaspalvelujen tuottajia ja hallinto johtaa yleistä ja elinkeinojen kehittämistyötä sekä organisoi operatiivisella tasolla kuntademokratiaa ja koko organisaation hallintoa sekä tuottaa niihin liittyviä palveluja. 6

8 KUNNANJOHTAJA VASTUUALUEET HALLINTOPALVELUT SIVISTYSPALVELUT TEKNISET PALVELUT Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Aluekehitykseen vaikuttaa keskeisesti talouden kasvu ja sen seurannaisvaikutukset. Talouskasvu on ollut suhteellisen voimakasta koko maassa 2000-luvulla (n. 5 %). Suomen kansantalous on kuitenkin taantunut voimakkaasti viime vuosina eikä taantumalle ole näkyvissä muutosta. Tällä on väistämätön heijastusvaikutuksia myös kuntatalouteen niin verotulojen muodossa kuin valtionosuuksien tarkastuksien kautta. Myös Kainuussa koko 2000-luvun jatkunut myönteinen työllisyyden kehityssuunta muuttui. Vuonna työttömyysaste oli Hyrynsalmella keskimäärin 18,9 % (Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu ), mikä on korkea maan keskiarvoon 8,7 % (Tilastokeskus ) verrattuna. Kokonaisuutena tilanne on siis menossa huonompaan suuntaan, mikä pahentaa myös pitkään jatkunutta rakennetyöttömyyttä Hyrynsalmen kunnan toiminnan ja talouden kehitys Hyrynsalmi edustaa Pohjois-Suomessa ja Kainuun maakunnassa tyypillistä harvaan asutun (alle 2 as/km²) maaseudun pientä kuntaa, jossa korkeasta kuolleisuudesta ja poismuutosta johtuva väestön väheneminen on ollut henkilöä vuodessa luvun lopulta lähtien. Vuoden lopussa hyrynsalmelaisia oli 2489, joista noin 33 % on yli 65-vuotiaita ja yli 41 % eläkeläisiä. Miesten enemmyys on selvä työikäisissä (johtuu naisten herkemmästä muuttoaktiivisuudesta) ja naisten yli 65-vuotiaissa (johtuu naisten korkeammasta keski-iästä). Alle 14-vuotiaiden osuus oli vain noin 9 %, kun se esimerkiksi koko maakunnassa oli 15 %. Tällaisen kunnan palvelujen, ja erityisesti elinkeinojen kehittäminen, on haasteellista. Hyrynsalmella kunnan toimintakulut vähenivät vuonna noin 1,7 %, henkilöstökuluissa saavutettiin kuitenkin vähennystä 8,8 % vuoteen 2013 verrattuna. Väestökehitykseltään taantuva ja ikärakenteeltaan vanheneva sekä harvaanasuttu kunta on kehittymisympäristönä ja palvelujen tuottajana erittäin suurten haasteiden edessä. Kunnan taloudellinen liikkumavara pienenee ja oma kehittymispotentiaali vähenee yhä suurenevan osan kunnan resursseista kuluessa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tilanteen korjaamiseksi ja tervehdyttämiseksi on vuosittain ollut syytä ottaa käyttöön uusia keinoja kustannusten pienentämiseksi, kaikkien lakisääteisten palvelujen turvaamisessa ja elinkeinojen kehittämisresurssien turvaamisessa. Näissä olosuhteissa uuden kehittäminen on erityisen ongelmallista, koska alueiden välinen ja sisäinen kilpailu kaikista resursseista lisääntyy koko ajan. 7

9 1.1.5 Olennaiset muutokset Hyrynsalmen kunnan toiminnassa ja taloudessa Kattamattomat alijäämät ovat pakottaneet Hyrynsalmen kunnan vapaaehtoiseen talouden tasapainotusohjelmaan, jota jatketaan kunnanvaltuuston päätöksen ja voimaan astuvan kuntalain mukaisesti, vuoteen 2020 saakka. Audiator-yhtiöt teki vuoden 2007 keväällä kunnalle talousanalyysin, jonka perusteella ohjelma alun perin laadittiin. Ohjelma liitettiin osaksi vuoden 2008 ja 2009 talousarviota, ja myöhemmin sitä räätälöitiin omana työnä myös osaksi vuoden 2010 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuoteen Käytännössä säästöohjelman tiukka menokuri vaikutti jo vuonna 2009 ja erityisesti 2010, jolloin tulos oli reilusti positiivinen. Vuonna 2011 ja 2012 muodostuneet maakunnan alijäämät painoivat tuloksen alijäämäiseksi. Vuonna 2013 kunnan talous oli edelleen alijäämäinen ja kumulatiivinen alijäämä kasvoi noin 1,9 M euroon. Vuosina 2013 ja syntyneellä Sote:n ylijäämällä/maksuosuuksien palautuksella oli erittäin tervehdyttävä vaikutus vuoden tulokseen. Kuluneena vuonna Hyrynsalmen kunta haki ja sai harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 360 t. Toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin on vastattu Hyrynsalmella edelleen yhtenäistämällä organisaatiota ja puuttumalla ei lakisääteisten palvelujen priorisointiin ja tasoon sekä velkaantumiseen. Kesän valtionosuuksien ennusteen muutos lisäsi entisestään Hyrynsalmen kunnan akuuttia tasapainotustarvetta Hyrynsalmen kunnan henkilöstö Henkilöstön määrä ja rakenne Hyrynsalmen kunnan palveluksessa oli yhteensä 99 henkilöä, joista vakinaisessa työsuhteessa oli 68 (1 sivutoiminen, 4 osa-aikaista), määräaikaisia 22 (sijaisuuksia 11 henkilöä) ja palkkatuella työllistettyjä 9 henkilöä. Seuraavat taulukot ja kuvat osoittavat selvästi vakinaisen henkilöstön määrän vähenevän muutossuunnan ja henkilöstön ikääntymisen sekä varsin pitkään kunnassa jatkuneet työsuhteet. Henkilöstö Muutos Toistaiseksi voimassa oleva Määräaikainen Palkkatuettu työ Yhteensä Päätoimisuus Henkilöstö Hallintopalvelupalvelut palvelut Yht. Sivistys- Tekniset Kokoaikatyö (vak.) Osa-aikatyö (vak.) Sivutoimi (vak.) 1 1 Kokoaikatyö (määräaik.) Osa-aikatyö (määräaik.) Sivutoimi (määräaik.) 1 1 Kokoaikatyö (palkkatuki) 3 3 Osa-aikatyö (palkkatuki) Yht

10 Ikärakenne Henkilöstö (vakinaiset) on naisvaltainen ja keski-ikä on naisilla 51,82 vuotta ja miehillä 53,76 vuotta. Vakinaisista henkilöistä naisia oli 54 ja miehiä 18. Eläkkeelle siirtyminen Vuoden aikana on siirtynyt 4 henkilöä vanhuuseläkkeelle, yksi työkyvyttömyyseläkkeelle ja kaksi henkilöä on ollut kuntoutustuella. Eläkemuoto Kuntoutustuki Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke 1 1 Vanhuuseläke Yksilöllinen varhaiseläke Yhteensä Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen kesto Kunnassa työskentelee suhteellisen kokenut henkilöstö, jonka seuraava asetelma ja kuva osoittavat. Palvelusuhteen kesto Alle 2v 2-4v 5-9v 10-14v 15-19v 20-24v 25-29v Yli 30v Vakinaiset henkilöt

11 Työaika ja työpanos Seuraava taulukko ja kuva (henkilöstön poissaolotyöpäivät v. ) kuvaavat hyvin ikääntyvän työyhteisön tilannetta, jossa yksittäiset pitkät sairaslomat ja pitkät vuosilomat vaikuttavat poissaolopäiviin ja työhön osallistumiseen. Palkalliset ja palkattomat poissaolot Poissaolot Hallinto- ja sivistyspalvelut Tekniset palvelut Työpäivät yhteensä Tapaturmat Muut poissaolot (palkalliset) Perhevapaat Koulutus Sairausloma Muut poissaolot (palkattomat) Vuosilomat ja säästövapaat Yhteensä Henkilöstön poissaolot (%) Vuosilomat ja säästövapaat 40,1 % Muut poissaolot (palkattomat) 23,9 % Sairausloma 17,5 % Koulutus Perhevapaat Muut poissaolot (palkalliset) Tapaturmat 6,7 % 6,6 % 4,6 % 0,4 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 10

12 Muut poissaolot (palkattomat) sisältää määräaikaisen kuntoutustuen, yksityisasian (palkattomat), toisen viran hoito jäsenyhteisön ulkopuolella ja samassa jäsenyhteisössä sekä vuorotteluvapaan. Muut poissaolot (palkalliset) sisältää julkisen tehtävän, kuntoutuksen (palkallinen), palkallisen merkkipäivän, palveluaikavapaan, virkamatkan (palkallinen), virkavapaan (palkallinen) sekä ylityövapaan. Perhevapaat sisältää hoitovapaan, isyysvapaan, tilapäisen hoitovapaan, vanhempainvapaan sekä äitiysvapaan. Osaamisen kehittäminen ja johtaminen Johtoryhmätyöskentelyn kautta on edistetty ja kirkastettu strategista näkemystä ja uuden oppimista kuntaorganisaatiossa. Opiskeluun on rohkaistu ja kannustettu, koska oppimista tukeva organisaatio mahdollistaa muutoksen. Tehokas tuloksellinen toiminta edellyttää (ainakin esimiehiltä) seuraavia asioita: yhteistä näkemystä tulevaisuudesta yhteistä visiota tehokasta tiimitoimintaa (johon on tarjottu myös koulutusta) henkilökohtaista pätevyyttä ja motivaatiota sekä ymmärtämystä kunnan palveluprosesseista ja perustehtävästä. keskustelevaa ja aktiivista johtamisasennetta ja muutoskykyä Terveydellinen toimintakyky ja hyvinvointi Sairaudesta johtuvat poissaolot indikoivat hyvin toimintakykyä. Vuoden aikana kertyi sairaudesta ja tapaturmista aiheutuvia poissaolopäiviä yhteensä 981 päivää, mikä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Sairauspäiviä oli vuoden aikana keskimäärin 8,9 päivää/ työntekijä. Vuonna 2010 tehty laaja henkilöstökysely osoitti, että kuntatyöhön on motivoiduttu hyvin, työssä viihdytään ja jaksaminen on keskimäärin hyvällä tasolla, myöskään eri tasa-arvoasioissa ei ole suurempia ongelmia. Palkkaus ja henkilöstökustannukset Palkkausjärjestelmän kehittäminen kannustavaan ja työn vaativuuden arviointia (TVA) hyödyntävään suuntaan on suuri haaste, jonka kehittämistyö aloitettiin vuoden 2012 aikana. Henkilöstöasioissa ei ole ollut suurempia ongelmia, vaikka resurssit henkilöstöhallinnon hoitamiseen ovat pienet. Henkilöstökulut alittuivat 4,2 % talousarvioon nähden. Liitteenä on henkilöstökuluja osoittava taulukko (liitetieto 49 luvussa 4.5) Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kunnan riskit voidaan jaotella seuraavasti: omaisuuden riskit; henkilöriskit (oma henkilökunta ja ulkopuoliset); toiminnanriskit (vastuut ja erilaiset lisäkustannusriskit). Kaikkia edellä mainittuja riskejä pyritään hallitsemaan ja minimoimaan erilaisilla vakuutuksilla. Yleisesti voidaan todeta, että riskienhallinta on ajan tasalla, kun vakuutukset ovat kunnossa ja erilaiset valmius- ja pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla ja avainhenkilöt ovat kyvykkäitä soveltamaan niitä. Tältä osin asiat ovat Hyrynsalmen kunnassa tyydyttävässä kunnossa. Käytännössä pienen maaseutumaisen kunnan kehittäminen on strategiatyötä, joka sisältää myös riskinottoa. Riskejä on pyritty hallitsemaan hanketoiminnalla siten, että kehittämis- ja investointitarpeisiin on haettu ulkopuolisia resursseja. Strategisia riskivalintoja on tehty seuraavilla lohkoilla: 11

13 Palvelujen kehittämisessä ja mitoittamisessa: lakisääteisten tehtävien tehokas tuottaminen ja ei lakisääteisten palvelujen karsinta, rationalisointi ja uudistaminen ovat olleet jatkuvia tehtäviä viimeisten neljän vuoden aikana. Infrastruktuurin ylläpidossa ja hoidossa: ylimääräisestä kiinteistömassasta on pyritty luopumaan (erityisesti Ahmahaka), mutta edelleen sitä on runsaasti vajaakäytössä ja uhkana on vajaakäytön lisääntyminen jatkossa, kun tänä vuonna nykyinen yläaste jää pois koulukäytöstä. Talouden hallinnassa: velkataakka ei ole lisätty, mutta sen hoito vie silti paljon resursseja; ja velkaantuminen tulee pitää erityisen hyvin kurissa myös jatkossa, koko konsernin osalta. Yhteistyön organisoinnissa: pienen kunnan rooli yhteistyössä on usein vain maksajan tai mukautujan rooli, joten yhteistyölohkojen ja yhteistyötahojen strateginen valinta on tärkeä. Tässä on onnistuttu erityisesti elinkeinopolitiikassa ja työllisyyden hoidossa. Päätöksen toimeenpanossa: kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksiä on osittain toimeenpantu huolimatta niistä tehdyistä hallintovalituksista. Kunnanhallitus on linjannut, että mikäli päätös on toimeenpantavissa kuntalain mukaisesti, eikä hallintooikeus ole asettanut toimeenpanokieltoa, voidaan asia asettaa toimeenpantavaksi. Kuntaorganisaatiossa voidaan parantaa riskien hallintaa toiminnan laatua kehittämällä. Tämä voidaan tehdä lähinnä kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on parantaa palveluja kuntalaisille, eli palvelutuotteita, ja niiden laatua. Toinen tapa on tehostaa palveluntuotantoprosesseja kuntaorganisaation sisällä. Tuotannonprosessin tehostaminen tarkoittaa sekä hallinnollisten prosessien keventämistä että niiden täytäntöönpanon keventämistä. Hallinnollisia prosesseja voidaan keventää vähentämällä hallinnollisia käsittelyjä ja tekemällä prosessissa asiat kerralla oikein. Huonosti valmisteltuja asioita käsitellään lähes aina aikaa vievästi ja moneen kertaan eri päätöksentekofoorumeilla. Erilaiset laadunarviointi- ja kehittämismenetelmät soveltuvat myös kuntaorganisaation riskinhallintaan (esim. ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) ja niitä tulee soveltaa erityisesti kehitettäessä kunnan suunnittelua, asioiden valmistelua ja toiminnan laatua sekä tuloksellisuutta Ympäristötekijät Ympäristö on Hyrynsalmen vahvuus ja vetovoimatekijä, jonka vuoksi siitä pidetään hyvää huolta. Seuraavat seikat olivat kunnan toiminnassa toimintakertomusvuonna (ja myös jatkossa) huomionarvoisia: Ahvenlamminkankaan kaatopaikka suljettiin v ympäristöluvan mukaisesti ja se on ollut sen jälkeen kunnan velvoitetarkkailussa. Kuhmo Oy:n entisen saha-alueen maaperässä tiedetään olevan jäämiä entisistä puunkyllästeaineista. Saha-alueella, Suomen valtion omistamalla maa-alueella on vielä puhdistamatonta aluetta. Selvitystyö Kainuun pilaantuneista maa-alueista ja niiden kunnostustarpeesta tehtiin vuosina Myös Hyrynsalmen kunta oli tässä ns. PIMA-hankkeessa mukana. Hankkeen tavoitteena oli selvittää pilaantuneiden maaperä- ja pohjavesikohteiden tilanne. Tässä hankkeessa kartoitettiin myös kunnostustarpeessa olevat kohteet, jotka on asetettu kunnostustarpeen osalta tärkeysjärjestykseen riskiluokittain. Kohteille on myös tehty ohjeellinen puhdistamisaikataulu, jonka mukaan kohteita kunnostetaan. Jätehuolto, jätteiden lajittelu ja kierrätys toimivat ja kehittyvät koko ajan parempaan suuntaan. Jätevedenpuhdistamo toimii moitteettomasti ja vastaanottaa myös kasvavan Ukkohallan matkailukeskuksen jätevedet. Ilmanlaatu Hyrynsalmella on hyvä. 12

14 1.1.9 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulee siis toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat omalta osaltaan sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Seuraavat seikat voidaan sisäisen valvonnan osalta nostaa esiin: 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen on sujunut pääsääntöisesti hyvin. 2. Hallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden noudattaminen säästötilanteessa on ehdoton sääntö, jota on myös noudatettu hyvin. Näihin asioihin on kiinnitetty huomiota johtoryhmässä ja laajennetun johtoryhmän työnohjausluontoisissa keskusteluissa. 3. Riskienhallinnasta vastaavat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja esimiehet. Toimintaan, investointeihin ja rahoitukseen liittyvät riskit ovat kohtuullisen hyvin tiedossa; ja usein pääsääntöisesti suoraan kunnan vastuulla. Tarveharkintaa on tehty kriittisesti, erityisesti investointien osalta. Vahinkoriskejä on rajattu vakuuttamalla lähes kaikki mahdollinen. Vahinkojen sattuessa on pyritty löytämään neuvottelujen kautta kunnan kannalta kokonaisedullisin ratkaisu. Johtoryhmä on suorittanut alustavan riskienkartoituksen talvella. 4. Varsinainen laaja riskienkartoitus kunnassa on tehty valmius- ja turvallisuussuunnittelujen (turvallisuussuunnitelman tarkistaminen on tehty Kainuun maakunta - kuntayhtymän hankkeena) yhteydessä. Muita toiminnan riskejä arvioidaan itse (ja tarvittaessa asiantuntijoiden avulla) aina tarpeen vaatiessa ja erityisesti uusien hankkeiden, investointien ja palveluprosessien suunnittelun ja uudistamisten yhteydessä. Vuoden 2013 aikana valmistui Hyrynsalmen kunnan Aktiivisen tuen malli sisäisen työhyvinvoinnin ja työsuojelun tarpeisiin. 5. Omaisuuden hankinnassa ja myynnissä sekä kilpailuttamisessa on pyritty tapauskohtaiseen optimointiin ja vaihtoehtoisten keinojen, kuten vuokrauksen, käyttöön. Erityisesti kilpailuttamisessa on vielä kehittämistarvetta. Myös sopimuksiin liittyvää sisäistä valvontaa on syytä edelleen kehittää, vaikka tällä hetkellä asian suhteen ei ole akuutteja ongelmia. Sisäistä valvontaa kehitetään voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella siten, että riskienhallinta on syystemaattista ja koordinoitua. 1.2 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tulos oli ylijäämäinen, Tuloksen teki ylijäämäiseksi vuonna saatu harkinnanvarainen avustus sekä vuoden 2013 ja sote:n maksuosuuksien palautukset. Vuoden ylijäämä oli 638 t euroa. Ylijäämä vähentää aiemmilta vuosilta ker selviytyä talousahdingosta vuoteen 2020 mennessä. Ilman sote:n maksuosuuksien palautusta ja harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, kunnan tulos olisi noin 50 t negatiivinen. 13

15 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 3 Muut rahoitustuotot 9 46 Korkokulut Muut rahoituskulut -2-4 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden yli-/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 12,0 12,5 Vuosikate/Poistot, % 205,0 3,3 Vuosikate, / asukas Asukasmäärä Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma osoittaa, suurista investoinneista johtuen, velkaantumisen ja velanmaksun sekä kassanhallinnan suuret haasteet. Toiminnan rahoitus ja sen tunnusluvut ovat hyvät ja vuosikate on positiivinen (ks. seuraava taulukko): 14

16 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 920 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat , Rahavarat 1.1., RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirta 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 168,6 1,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 74,7 0,5 Lainanhoitokate 1,3 0,1 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kassan riittävyys, pv, ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. 15

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

HYRYNSALMEN KUNTA. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 HYRYNSALMEN KUN Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus 1.4.2014 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot