Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Hyrynsalmen kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Hyrynsalmen kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset muutokset Hyrynsalmen kunnan toiminnassa ja taloudessa Hyrynsalmen kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Seurantaa koskeva sääntely ja tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Yleiset tavoitteet Talousarvion mukaiset talouden tasapainottamistavoitteet ja tasapainottamistoimenpiteet Käyttötalouden toteutuminen Käyttötalouskokonaisuus Keskusvaalilautakunta, kunnanvaltuusto ja tarkastuslautakunta Kunnanhallituksen alainen toiminta Sivistyslautakunta Ympäristölautakunta Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen ja valtionosuuksien erittely

3 2.5 Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta64 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernin tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Vastuut Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilinpäätöstietoja Organisaatiorakenne / Tilikartta Tositelajit Tilinpäätösasiakirjat

4 1 Toimintakertomus 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Hyrynsalmen kunnan asukasluku (31.12.: 2489) väheni. Väestöpohjan pieneneminen johtui enimmäkseen luonnollisesta poistumasta sekä alhaisesta syntyvyydestä, joka puolestaan johtuu pitkään jatkuneesta nuorten poismuutosta ja nuorten ja työssäkäyvän ikäluokan suhteellisesta pienenemisestä. Väestölliset seikat ja pitkittynyt rakenteellinen työttömyys pitivät huoltosuhteen edelleen heikkona. Hyrynsalmen kunnassa on pystytty turvaamaan kuntalaisten palvelut olosuhteisiin nähden tehokkaasti yhdessä Kainuun sote-kuntayhtymän ja koko kuntakonsernin kanssa. Palveluiden laajuuden ja saatavuuden suhteessa Kainuu ja Hyrynsalmi esiintyvät eduksensa valtakunnallisessa vertailussa. Kuntakonserni teki suhteellisen hyvän tuloksen vuodelta. Peruskunta teki ylijäämäisen tilinpäätöksen, jossa keskeiset tulosta parantavat tekijät olivat Kainuun sote:n maksupalautukset vuosilta 2013 ja sekä vuonna Hyrynsalmen kunnalle myönnetty harkinnanvarainen valtionosuuksien korotus. Edelleenkin Hyrynsalmen kunnalla on noin 1,3 M kattamatonta alijäämää, joka on hyväksytyn (HE 268/ vp) ja voimaan astuvan kuntalain velvoitteiden mukaisesti kyettävä kattamaan vuoteen 2020 mennessä. Hyrynsalmen merkittävimpiä elinvoimapoliittisia päätöksiä vuonna oli päätös Hallan Saunan myymisestä, joka toteutuessaan tervehdyttää kunnan kulurakennetta merkittävästi sekä Kivivaara-Peuravaara tuulivoimapuiston kaavan hyväksymispäätös. Tuulivoimakaavan myötä kunnan verotulopohja kasvaa merkittävästi. Paikallista työllistämistä on kehitetty tuloksellisesti ja hankemuotoisesti jo vuosia, vaikka yleinen ja edelleen vaikeutuva työllisyystilanne haastaa nämä kehittämistoimet. Matkailun yleisessä kehittämisessä ja vetovoimaisten matkailutapahtumien kehittämisessä kunta on ollut edelleen mukana. Painopiste on kuitenkin siirtymässä yhä enemmän verkostojen ja markkinoinnin kehittämiseen sekä matkailun ympärivuotisuutta, kansainvälisyyttä ja monipuolisuutta sekä tonttikauppaa lisääviin toimiin tai hankkeisiin. Kunnan organisaatio on elänyt jo seitsemän vuotta säästöohjelman aiheuttamassa paineessa. Palveluorganisaatiota on koko ajan kevennetty. Henkilöstön joustavuus ja osaaminen ovat auttaneet selviytymään hyvin perustehtävästä, vaativassa sisäisessä muutoksessa ja muuttuneissa ulkoisissa olosuhteissa. Kokenut henkilökunta on sitoutunut omaan perustehtäväänsä. Lisäksi yhteistyökumppaneiden ja luottamushenkilöiden aktiivinen ja tuloksellinen työ on luonut perustan kattavalle ja korkealaatuiselle paikalliselle palvelutuotannolle ja taloudelliselle tulokselle Hyrynsalmen kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnan organisaatio ja toiminnot jakautuvat luottamushenkilöorganisaatioon ja palveluorganisaatioon. Kunnallinen päätösvalta perustuu kuntien edustukselliseen demokratiaan. Asukkaat valitsevat vaaleissa ylimmän päättävän toimielimen, valtuuston. Muut kunnalliset luottamushenkilöistä koostuvat elimet ovat kunnanhallitus, lautakunnat sekä erilaiset johtokunnat ja toimikunnat. Hyrynsalmen luottamushenkilöorganisaatio on suhteellisen kevyt eikä siihen ole tehty muutoksia vuoden aikana. 3

5 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kunnanvaltuusto Toimintavuoden aikana kunnanvaltuusto kokoontui 8 kertaa. Valtuuston kokoonpano oli seuraava: Valtuutetut Bäckman Markku VAS Hankkila Liisa SDP Heikkinen Aira KESK Heikkinen Esa PS sit Heikkinen Helena KESK Heikkinen Kati KESK Heikkinen Pertti KESK Heinonen Juhani SIT Helenius Anssi VAS Kemppainen Matti KESK Kemppainen Tapani KESK Keränen-Hepolehto Helka KESK saakka Mulari Reeta KESK alk. Keränen Liisa KESK Keränen Taisto KESK Nykänen Kati KESK Romppainen Mika KESK Romppainen Mirja KESK Saikkonen Olli KESK Toivanen Osmo VAS Tolonen Jussi SDP Tolonen Helka VAS Valtuutettuja yht. 21 Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Kemppainen Tapani Bäckman Markku Romppainen Mirja 4

6 Kunnanhallitus Hyrynsalmen kunnanhallitukseen kuuluu 10 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Toimintavuoden aikana kunnanhallitus kokoontui 15 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Jäsenet Varajäsenet Heikkinen Aira KESK Mulari Reeta KESK Heikkinen Pertti KESK Romppainen Mika KESK Heinonen Juhani SIT Heikkinen Esa PS Kemppainen Matti KESK Keränen Pauli KESK Keränen Liisa KESK Luostarinen Pirjo KESK Keränen Taisto KESK Kinnunen Paavo KESK Nykänen Kati KESK Heikkinen Helena KESK Tolonen Helka VAS Pesola Leila VAS Tolonen Jussi SDP Hankkila Liisa SDP Toivanen Osmo VAS Huovinen Martti VAS Jäseniä yht. 10 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Kemppainen Matti Toivanen Osmo Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lautakunnan kokoonpano oli seuraava: Jäsenet Varajäsenet Juntunen Maija KESK Takila Kai KESK Kemppainen Esa KESK Heikkinen Tarmo KESK Keränen-Hepolehto Helka saakka KESK Paavilainen Seija KESK Leinonen Ahti VAS Heikkinen Esa VAS Romppainen Mirja KESK Heikkinen Ulla KESK Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Romppainen Mirja Keränen-Hepolehto Helka Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Sivistyslautakunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Lautakunnan kokoonpano oli seuraava: Jäsenet Varajäsenet Hankkila Liisa SDP Keränen Rauni SDP Heikkinen Esa PS Turunen Tuomo VAS Heikkinen Kati KESK Luostarinen Pirjo KESK Helenius Anssi VAS Mäkeläinen Sirpa VAS Keränen-Hepolehto Helka saakka KESK Nykänen Kati KESK Romppainen Mika KESK Heikkinen Matti KESK Saikkonen Olli KESK Heikkinen Jouni KESK Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Romppainen Mika Saikkonen Olli 5

7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnassa on 7 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Ympäristölautakunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lautakunnan kokoonpano oli seuraava: Jäsenet Varajäsenet Heikkinen Asta SDP Hakala Esa SDP Heikkinen Helena KESK Kemppainen Tyyne KESK Heikkinen Jouni KESK Heikkinen Tarmo KESK Heinonen Juhani SIT Tolonen Helka VAS Juntunen Maija KESK Puhakka Iiris KESK Keränen Taisto KESK Kemppainen Juha KESK Moilanen Juhani VAS Helenius Anssi VAS Ympäristölautakunnan puheenjohtaja Ympäristölautakunnan varapj. Keränen Taisto Heikkinen Jouni Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jäsenet Heikkinen Alpo Heikkinen Eero Heikkinen Ulla Kemppainen Saara Keränen Raimo Varajäsenet Heikkinen Esa Keränen Olli Mikkonen Mirja Pesola Leila Saukko Tuulikki Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Keskusvaalilautakunnan varapj. Heikkinen Eero Keränen Raimo Hyrynsalmen kunnan palveluorganisaatio Hyrynsalmen kunnan palveluorganisaation muodostavat seuraavat osastot: hallintopalvelut, sivistyspalvelut ja tekniset palvelut (ks. seuraava kuva). Osastojen välisestä tehtäväjaosta ja osastojen välisestä yhteistyöstä, josta päättää kunnanhallitus, on keskusteltu aika ajoin kunnanhallituksessa ja yhteistyötä on koordinoitu johtoryhmätyöskentelyn kautta. Kaikkiaan kunnan palveluorganisaatiossa työskenteli vuoden lopussa 99 henkilöä. Kunta on siis edelleen paikallisesti erittäin merkittävä työllistäjä. Vaikka osastoilla on paljon yhteistä palvelutuotantoa ja tiimejä, on niillä myös selkeät omat roolit. Sivistys- ja tekniset palvelut ovat toiminnallisten asiakaspalvelujen tuottajia ja hallinto johtaa yleistä ja elinkeinojen kehittämistyötä sekä organisoi operatiivisella tasolla kuntademokratiaa ja koko organisaation hallintoa sekä tuottaa niihin liittyviä palveluja. 6

8 KUNNANJOHTAJA VASTUUALUEET HALLINTOPALVELUT SIVISTYSPALVELUT TEKNISET PALVELUT Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Aluekehitykseen vaikuttaa keskeisesti talouden kasvu ja sen seurannaisvaikutukset. Talouskasvu on ollut suhteellisen voimakasta koko maassa 2000-luvulla (n. 5 %). Suomen kansantalous on kuitenkin taantunut voimakkaasti viime vuosina eikä taantumalle ole näkyvissä muutosta. Tällä on väistämätön heijastusvaikutuksia myös kuntatalouteen niin verotulojen muodossa kuin valtionosuuksien tarkastuksien kautta. Myös Kainuussa koko 2000-luvun jatkunut myönteinen työllisyyden kehityssuunta muuttui. Vuonna työttömyysaste oli Hyrynsalmella keskimäärin 18,9 % (Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu ), mikä on korkea maan keskiarvoon 8,7 % (Tilastokeskus ) verrattuna. Kokonaisuutena tilanne on siis menossa huonompaan suuntaan, mikä pahentaa myös pitkään jatkunutta rakennetyöttömyyttä Hyrynsalmen kunnan toiminnan ja talouden kehitys Hyrynsalmi edustaa Pohjois-Suomessa ja Kainuun maakunnassa tyypillistä harvaan asutun (alle 2 as/km²) maaseudun pientä kuntaa, jossa korkeasta kuolleisuudesta ja poismuutosta johtuva väestön väheneminen on ollut henkilöä vuodessa luvun lopulta lähtien. Vuoden lopussa hyrynsalmelaisia oli 2489, joista noin 33 % on yli 65-vuotiaita ja yli 41 % eläkeläisiä. Miesten enemmyys on selvä työikäisissä (johtuu naisten herkemmästä muuttoaktiivisuudesta) ja naisten yli 65-vuotiaissa (johtuu naisten korkeammasta keski-iästä). Alle 14-vuotiaiden osuus oli vain noin 9 %, kun se esimerkiksi koko maakunnassa oli 15 %. Tällaisen kunnan palvelujen, ja erityisesti elinkeinojen kehittäminen, on haasteellista. Hyrynsalmella kunnan toimintakulut vähenivät vuonna noin 1,7 %, henkilöstökuluissa saavutettiin kuitenkin vähennystä 8,8 % vuoteen 2013 verrattuna. Väestökehitykseltään taantuva ja ikärakenteeltaan vanheneva sekä harvaanasuttu kunta on kehittymisympäristönä ja palvelujen tuottajana erittäin suurten haasteiden edessä. Kunnan taloudellinen liikkumavara pienenee ja oma kehittymispotentiaali vähenee yhä suurenevan osan kunnan resursseista kuluessa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tilanteen korjaamiseksi ja tervehdyttämiseksi on vuosittain ollut syytä ottaa käyttöön uusia keinoja kustannusten pienentämiseksi, kaikkien lakisääteisten palvelujen turvaamisessa ja elinkeinojen kehittämisresurssien turvaamisessa. Näissä olosuhteissa uuden kehittäminen on erityisen ongelmallista, koska alueiden välinen ja sisäinen kilpailu kaikista resursseista lisääntyy koko ajan. 7

9 1.1.5 Olennaiset muutokset Hyrynsalmen kunnan toiminnassa ja taloudessa Kattamattomat alijäämät ovat pakottaneet Hyrynsalmen kunnan vapaaehtoiseen talouden tasapainotusohjelmaan, jota jatketaan kunnanvaltuuston päätöksen ja voimaan astuvan kuntalain mukaisesti, vuoteen 2020 saakka. Audiator-yhtiöt teki vuoden 2007 keväällä kunnalle talousanalyysin, jonka perusteella ohjelma alun perin laadittiin. Ohjelma liitettiin osaksi vuoden 2008 ja 2009 talousarviota, ja myöhemmin sitä räätälöitiin omana työnä myös osaksi vuoden 2010 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuoteen Käytännössä säästöohjelman tiukka menokuri vaikutti jo vuonna 2009 ja erityisesti 2010, jolloin tulos oli reilusti positiivinen. Vuonna 2011 ja 2012 muodostuneet maakunnan alijäämät painoivat tuloksen alijäämäiseksi. Vuonna 2013 kunnan talous oli edelleen alijäämäinen ja kumulatiivinen alijäämä kasvoi noin 1,9 M euroon. Vuosina 2013 ja syntyneellä Sote:n ylijäämällä/maksuosuuksien palautuksella oli erittäin tervehdyttävä vaikutus vuoden tulokseen. Kuluneena vuonna Hyrynsalmen kunta haki ja sai harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 360 t. Toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin on vastattu Hyrynsalmella edelleen yhtenäistämällä organisaatiota ja puuttumalla ei lakisääteisten palvelujen priorisointiin ja tasoon sekä velkaantumiseen. Kesän valtionosuuksien ennusteen muutos lisäsi entisestään Hyrynsalmen kunnan akuuttia tasapainotustarvetta Hyrynsalmen kunnan henkilöstö Henkilöstön määrä ja rakenne Hyrynsalmen kunnan palveluksessa oli yhteensä 99 henkilöä, joista vakinaisessa työsuhteessa oli 68 (1 sivutoiminen, 4 osa-aikaista), määräaikaisia 22 (sijaisuuksia 11 henkilöä) ja palkkatuella työllistettyjä 9 henkilöä. Seuraavat taulukot ja kuvat osoittavat selvästi vakinaisen henkilöstön määrän vähenevän muutossuunnan ja henkilöstön ikääntymisen sekä varsin pitkään kunnassa jatkuneet työsuhteet. Henkilöstö Muutos Toistaiseksi voimassa oleva Määräaikainen Palkkatuettu työ Yhteensä Päätoimisuus Henkilöstö Hallintopalvelupalvelut palvelut Yht. Sivistys- Tekniset Kokoaikatyö (vak.) Osa-aikatyö (vak.) Sivutoimi (vak.) 1 1 Kokoaikatyö (määräaik.) Osa-aikatyö (määräaik.) Sivutoimi (määräaik.) 1 1 Kokoaikatyö (palkkatuki) 3 3 Osa-aikatyö (palkkatuki) Yht

10 Ikärakenne Henkilöstö (vakinaiset) on naisvaltainen ja keski-ikä on naisilla 51,82 vuotta ja miehillä 53,76 vuotta. Vakinaisista henkilöistä naisia oli 54 ja miehiä 18. Eläkkeelle siirtyminen Vuoden aikana on siirtynyt 4 henkilöä vanhuuseläkkeelle, yksi työkyvyttömyyseläkkeelle ja kaksi henkilöä on ollut kuntoutustuella. Eläkemuoto Kuntoutustuki Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke 1 1 Vanhuuseläke Yksilöllinen varhaiseläke Yhteensä Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen kesto Kunnassa työskentelee suhteellisen kokenut henkilöstö, jonka seuraava asetelma ja kuva osoittavat. Palvelusuhteen kesto Alle 2v 2-4v 5-9v 10-14v 15-19v 20-24v 25-29v Yli 30v Vakinaiset henkilöt

11 Työaika ja työpanos Seuraava taulukko ja kuva (henkilöstön poissaolotyöpäivät v. ) kuvaavat hyvin ikääntyvän työyhteisön tilannetta, jossa yksittäiset pitkät sairaslomat ja pitkät vuosilomat vaikuttavat poissaolopäiviin ja työhön osallistumiseen. Palkalliset ja palkattomat poissaolot Poissaolot Hallinto- ja sivistyspalvelut Tekniset palvelut Työpäivät yhteensä Tapaturmat Muut poissaolot (palkalliset) Perhevapaat Koulutus Sairausloma Muut poissaolot (palkattomat) Vuosilomat ja säästövapaat Yhteensä Henkilöstön poissaolot (%) Vuosilomat ja säästövapaat 40,1 % Muut poissaolot (palkattomat) 23,9 % Sairausloma 17,5 % Koulutus Perhevapaat Muut poissaolot (palkalliset) Tapaturmat 6,7 % 6,6 % 4,6 % 0,4 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 10

12 Muut poissaolot (palkattomat) sisältää määräaikaisen kuntoutustuen, yksityisasian (palkattomat), toisen viran hoito jäsenyhteisön ulkopuolella ja samassa jäsenyhteisössä sekä vuorotteluvapaan. Muut poissaolot (palkalliset) sisältää julkisen tehtävän, kuntoutuksen (palkallinen), palkallisen merkkipäivän, palveluaikavapaan, virkamatkan (palkallinen), virkavapaan (palkallinen) sekä ylityövapaan. Perhevapaat sisältää hoitovapaan, isyysvapaan, tilapäisen hoitovapaan, vanhempainvapaan sekä äitiysvapaan. Osaamisen kehittäminen ja johtaminen Johtoryhmätyöskentelyn kautta on edistetty ja kirkastettu strategista näkemystä ja uuden oppimista kuntaorganisaatiossa. Opiskeluun on rohkaistu ja kannustettu, koska oppimista tukeva organisaatio mahdollistaa muutoksen. Tehokas tuloksellinen toiminta edellyttää (ainakin esimiehiltä) seuraavia asioita: yhteistä näkemystä tulevaisuudesta yhteistä visiota tehokasta tiimitoimintaa (johon on tarjottu myös koulutusta) henkilökohtaista pätevyyttä ja motivaatiota sekä ymmärtämystä kunnan palveluprosesseista ja perustehtävästä. keskustelevaa ja aktiivista johtamisasennetta ja muutoskykyä Terveydellinen toimintakyky ja hyvinvointi Sairaudesta johtuvat poissaolot indikoivat hyvin toimintakykyä. Vuoden aikana kertyi sairaudesta ja tapaturmista aiheutuvia poissaolopäiviä yhteensä 981 päivää, mikä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Sairauspäiviä oli vuoden aikana keskimäärin 8,9 päivää/ työntekijä. Vuonna 2010 tehty laaja henkilöstökysely osoitti, että kuntatyöhön on motivoiduttu hyvin, työssä viihdytään ja jaksaminen on keskimäärin hyvällä tasolla, myöskään eri tasa-arvoasioissa ei ole suurempia ongelmia. Palkkaus ja henkilöstökustannukset Palkkausjärjestelmän kehittäminen kannustavaan ja työn vaativuuden arviointia (TVA) hyödyntävään suuntaan on suuri haaste, jonka kehittämistyö aloitettiin vuoden 2012 aikana. Henkilöstöasioissa ei ole ollut suurempia ongelmia, vaikka resurssit henkilöstöhallinnon hoitamiseen ovat pienet. Henkilöstökulut alittuivat 4,2 % talousarvioon nähden. Liitteenä on henkilöstökuluja osoittava taulukko (liitetieto 49 luvussa 4.5) Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kunnan riskit voidaan jaotella seuraavasti: omaisuuden riskit; henkilöriskit (oma henkilökunta ja ulkopuoliset); toiminnanriskit (vastuut ja erilaiset lisäkustannusriskit). Kaikkia edellä mainittuja riskejä pyritään hallitsemaan ja minimoimaan erilaisilla vakuutuksilla. Yleisesti voidaan todeta, että riskienhallinta on ajan tasalla, kun vakuutukset ovat kunnossa ja erilaiset valmius- ja pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla ja avainhenkilöt ovat kyvykkäitä soveltamaan niitä. Tältä osin asiat ovat Hyrynsalmen kunnassa tyydyttävässä kunnossa. Käytännössä pienen maaseutumaisen kunnan kehittäminen on strategiatyötä, joka sisältää myös riskinottoa. Riskejä on pyritty hallitsemaan hanketoiminnalla siten, että kehittämis- ja investointitarpeisiin on haettu ulkopuolisia resursseja. Strategisia riskivalintoja on tehty seuraavilla lohkoilla: 11

13 Palvelujen kehittämisessä ja mitoittamisessa: lakisääteisten tehtävien tehokas tuottaminen ja ei lakisääteisten palvelujen karsinta, rationalisointi ja uudistaminen ovat olleet jatkuvia tehtäviä viimeisten neljän vuoden aikana. Infrastruktuurin ylläpidossa ja hoidossa: ylimääräisestä kiinteistömassasta on pyritty luopumaan (erityisesti Ahmahaka), mutta edelleen sitä on runsaasti vajaakäytössä ja uhkana on vajaakäytön lisääntyminen jatkossa, kun tänä vuonna nykyinen yläaste jää pois koulukäytöstä. Talouden hallinnassa: velkataakka ei ole lisätty, mutta sen hoito vie silti paljon resursseja; ja velkaantuminen tulee pitää erityisen hyvin kurissa myös jatkossa, koko konsernin osalta. Yhteistyön organisoinnissa: pienen kunnan rooli yhteistyössä on usein vain maksajan tai mukautujan rooli, joten yhteistyölohkojen ja yhteistyötahojen strateginen valinta on tärkeä. Tässä on onnistuttu erityisesti elinkeinopolitiikassa ja työllisyyden hoidossa. Päätöksen toimeenpanossa: kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksiä on osittain toimeenpantu huolimatta niistä tehdyistä hallintovalituksista. Kunnanhallitus on linjannut, että mikäli päätös on toimeenpantavissa kuntalain mukaisesti, eikä hallintooikeus ole asettanut toimeenpanokieltoa, voidaan asia asettaa toimeenpantavaksi. Kuntaorganisaatiossa voidaan parantaa riskien hallintaa toiminnan laatua kehittämällä. Tämä voidaan tehdä lähinnä kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on parantaa palveluja kuntalaisille, eli palvelutuotteita, ja niiden laatua. Toinen tapa on tehostaa palveluntuotantoprosesseja kuntaorganisaation sisällä. Tuotannonprosessin tehostaminen tarkoittaa sekä hallinnollisten prosessien keventämistä että niiden täytäntöönpanon keventämistä. Hallinnollisia prosesseja voidaan keventää vähentämällä hallinnollisia käsittelyjä ja tekemällä prosessissa asiat kerralla oikein. Huonosti valmisteltuja asioita käsitellään lähes aina aikaa vievästi ja moneen kertaan eri päätöksentekofoorumeilla. Erilaiset laadunarviointi- ja kehittämismenetelmät soveltuvat myös kuntaorganisaation riskinhallintaan (esim. ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) ja niitä tulee soveltaa erityisesti kehitettäessä kunnan suunnittelua, asioiden valmistelua ja toiminnan laatua sekä tuloksellisuutta Ympäristötekijät Ympäristö on Hyrynsalmen vahvuus ja vetovoimatekijä, jonka vuoksi siitä pidetään hyvää huolta. Seuraavat seikat olivat kunnan toiminnassa toimintakertomusvuonna (ja myös jatkossa) huomionarvoisia: Ahvenlamminkankaan kaatopaikka suljettiin v ympäristöluvan mukaisesti ja se on ollut sen jälkeen kunnan velvoitetarkkailussa. Kuhmo Oy:n entisen saha-alueen maaperässä tiedetään olevan jäämiä entisistä puunkyllästeaineista. Saha-alueella, Suomen valtion omistamalla maa-alueella on vielä puhdistamatonta aluetta. Selvitystyö Kainuun pilaantuneista maa-alueista ja niiden kunnostustarpeesta tehtiin vuosina Myös Hyrynsalmen kunta oli tässä ns. PIMA-hankkeessa mukana. Hankkeen tavoitteena oli selvittää pilaantuneiden maaperä- ja pohjavesikohteiden tilanne. Tässä hankkeessa kartoitettiin myös kunnostustarpeessa olevat kohteet, jotka on asetettu kunnostustarpeen osalta tärkeysjärjestykseen riskiluokittain. Kohteille on myös tehty ohjeellinen puhdistamisaikataulu, jonka mukaan kohteita kunnostetaan. Jätehuolto, jätteiden lajittelu ja kierrätys toimivat ja kehittyvät koko ajan parempaan suuntaan. Jätevedenpuhdistamo toimii moitteettomasti ja vastaanottaa myös kasvavan Ukkohallan matkailukeskuksen jätevedet. Ilmanlaatu Hyrynsalmella on hyvä. 12

14 1.1.9 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulee siis toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat omalta osaltaan sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Seuraavat seikat voidaan sisäisen valvonnan osalta nostaa esiin: 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen on sujunut pääsääntöisesti hyvin. 2. Hallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden noudattaminen säästötilanteessa on ehdoton sääntö, jota on myös noudatettu hyvin. Näihin asioihin on kiinnitetty huomiota johtoryhmässä ja laajennetun johtoryhmän työnohjausluontoisissa keskusteluissa. 3. Riskienhallinnasta vastaavat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja esimiehet. Toimintaan, investointeihin ja rahoitukseen liittyvät riskit ovat kohtuullisen hyvin tiedossa; ja usein pääsääntöisesti suoraan kunnan vastuulla. Tarveharkintaa on tehty kriittisesti, erityisesti investointien osalta. Vahinkoriskejä on rajattu vakuuttamalla lähes kaikki mahdollinen. Vahinkojen sattuessa on pyritty löytämään neuvottelujen kautta kunnan kannalta kokonaisedullisin ratkaisu. Johtoryhmä on suorittanut alustavan riskienkartoituksen talvella. 4. Varsinainen laaja riskienkartoitus kunnassa on tehty valmius- ja turvallisuussuunnittelujen (turvallisuussuunnitelman tarkistaminen on tehty Kainuun maakunta - kuntayhtymän hankkeena) yhteydessä. Muita toiminnan riskejä arvioidaan itse (ja tarvittaessa asiantuntijoiden avulla) aina tarpeen vaatiessa ja erityisesti uusien hankkeiden, investointien ja palveluprosessien suunnittelun ja uudistamisten yhteydessä. Vuoden 2013 aikana valmistui Hyrynsalmen kunnan Aktiivisen tuen malli sisäisen työhyvinvoinnin ja työsuojelun tarpeisiin. 5. Omaisuuden hankinnassa ja myynnissä sekä kilpailuttamisessa on pyritty tapauskohtaiseen optimointiin ja vaihtoehtoisten keinojen, kuten vuokrauksen, käyttöön. Erityisesti kilpailuttamisessa on vielä kehittämistarvetta. Myös sopimuksiin liittyvää sisäistä valvontaa on syytä edelleen kehittää, vaikka tällä hetkellä asian suhteen ei ole akuutteja ongelmia. Sisäistä valvontaa kehitetään voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella siten, että riskienhallinta on syystemaattista ja koordinoitua. 1.2 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tulos oli ylijäämäinen, Tuloksen teki ylijäämäiseksi vuonna saatu harkinnanvarainen avustus sekä vuoden 2013 ja sote:n maksuosuuksien palautukset. Vuoden ylijäämä oli 638 t euroa. Ylijäämä vähentää aiemmilta vuosilta ker selviytyä talousahdingosta vuoteen 2020 mennessä. Ilman sote:n maksuosuuksien palautusta ja harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, kunnan tulos olisi noin 50 t negatiivinen. 13

15 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 3 Muut rahoitustuotot 9 46 Korkokulut Muut rahoituskulut -2-4 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden yli-/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 12,0 12,5 Vuosikate/Poistot, % 205,0 3,3 Vuosikate, / asukas Asukasmäärä Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma osoittaa, suurista investoinneista johtuen, velkaantumisen ja velanmaksun sekä kassanhallinnan suuret haasteet. Toiminnan rahoitus ja sen tunnusluvut ovat hyvät ja vuosikate on positiivinen (ks. seuraava taulukko): 14

16 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 920 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat , Rahavarat 1.1., RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirta 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 168,6 1,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 74,7 0,5 Lainanhoitokate 1,3 0,1 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kassan riittävyys, pv, ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. 15

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

HYRYNSALMEN KUNTA. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 HYRYNSALMEN KUN Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus 1.4.2014 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 Hyrynsalmen kunta Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 31.5.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8 KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 27.4.2015 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 27.4.2015 klo 11.45 16.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot