Toimintakertomus Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy. Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2014. Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy. Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2014 Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 1

2 Linnan Kehitys Oy Hämeenlinnan uusi elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys Oy on aloittanut toimintansa nykyisessä muodossa Fuusiossa yhdistyivät Kehittämiskeskus Oy Häme, Hämeen Matkailu Oy ja Innopark Programmes Oy. Linnan Kehitys on asiakaslähtöinen asiantuntijayritys, jonka toiminnan rahoituksen muodostaa Hämeenlinnan perusrahoitus sekä lisäresurssina kehittämishankkeet. Yhtiön tehtävä on lisätä Hämeenlinnan tunnettuutta ja taloudellista kasvua verotuloina sijoittuvien yritysten, tapahtumien ja uusien asukkaiden kautta. Toiminnan tavoitteena on, että Hämeenlinna on kehittyvä, kasvava ja elinvoimainen kaupunki. Linnan Kehitys etsii uusia kasvun mahdollisuuksia kaupungille ja yrityksille, helpottaa kaupunkiin sijoittuvia yrityksiä ja niiden investointeja, kehittää kaupungissa toimivien yritysten liiketoimintaa ja lisäksi vastaa Hämeenlinnan kaupunkimarkkinoinnista. Linnan Kiinteistökehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys on Linnan Kiinteistökehitys konsernin emoyhtiö. Konserni kuuluu alakonsernina Hämeenlinnan kaupunkikonserniin. Linnan Kiinteistökehitys konserniin kuuluvat yritykset: Linnan Kiinteistökehitys Oy, konsernin emoyhtiö Innopark Programmes Oy... myyty Linnan Kehitys Oy:lle Innosteel Factory Oy... fuusioitu emoyhtiöön FMS- palvelut Oy... fuusioitu emoyhtiöön Lammin biolämpö Oy... fuusioitu emoyhtiöön Koy Visa I Koy Visa II Koy Lammin biokylä Sosiaalikehitys Oy... myyty Innolink Research Oy:lle Koy HML Kasarmikatu tullut tytäryhtiöksi Koy Turuntien liiketalo... tullut tytäryhtiöksi Koy Katuman Moreeni... tullut tytäryhtiöksi Vähemmistöosuudet: Koy Ittalan lasimäki... (tullut osakkuusyhtiöksi ) Linnan Kiinteistökehitys Oy vastaa kiinteistöjen kehittämisestä, vuokrauksesta ja hallinnasta. Yhtiö tarjoaa ja auttaa toteuttamaan ja kehittämään vetovoimaisia fyysisiä ympäristöjä. Yhtiön hallinnoimissa tiloissa toimii 120 yritystä ja n työntekijää. Yhtiö tarjoaa myös kokonaisvaltaisia asiantuntijapalveluita rakennuttamisesta tarkastuksiin ja kartoituksiin. Linnan Kehitys Oy ja Linnan Kiinteistökehitys Oy muodostavat konsernin vuoden 2015 aikana. 2 Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy

3 Linnan Kehitys Oy:n olennaiset tapahtumat tilikaudella Hämeenlinnan kaupunki käynnisti omistamiensa elinkeinoyhtiöiden konsernirakenteen kehittämistyön vuonna Uuden elinkeinoyhtiön perusyhtiöksi valittiin Kehittämiskeskus Oy Häme johon muiden elinkeinoyhtiöiden toiminta liitettiin vuoden 2014 aikana. Muutosprosessissa yhtiölle on luotu strategia, strategian toteuttamiseksi on laadittu Road Map/tiekartta, joka on vastuutettu henkilötasolle ja toiminnan tueksi on laadittu henkilöstökäsikirja. Kehittämiskeskus Oy Hämeessä, Linnan Kiinteistökehityksessä, Hämeen Matkailu Oy:ssä ja Innopark Programmesissa käynnistettiin YT-neuvottelut vuoden 2013 syyskuussa ja neuvottelujen tuloksena henkilöstöjärjestelyt toteutettiin mennessä. Uusi organisaatio aloitti toimintansa Yhtiön hallitus on kokouksessaan hyväksynyt kaupungin suunnitelman siirtää Kantolan Tapahtumapuiston rakennuttaminen, hallinnointi ja tapahtumamyynti yhtiön vastuulle. Tilikauden lopussa tapahtumapuiston rakentamiseen on investoitu ,11 euroa. Puisto valmistuu toukokuussa Linnan Kiinteistökehitys Oy olennaiset tapahtumat tilikaudella Hämeenlinnan kaupunki käynnisti omistamiensa elinkeinoyhtiöiden konsernirakenteen kehittämistyön vuonna Merkittävimmät konsernirakenteen muutokset suoritettiin vuoden 2014 aikana. Tilikauden alussa omistetut kehittämisyhtiöt Sosiaalikehitys Oy ja Innopark Programmes Oy myytiin ulos konsernista ja Hämeenlinnan kaupungin kokonaan omistama Linnan Kiinteistökehitys Oy (y-tunnus ) sekä konsernin jo omistamat Innosteel Factory Oy, FMS-palvelut Oy ja Lammin Biolämpö Oy fuusioitiin emoyhtiöön. Samassa yhteydessä emon nimi muutettiin Teknologiakeskus Innopark Oy:stä Linnan Kiinteistökehitys Oy:ksi. Fuusiossa konsernin tytäryhtiöiksi tulivat Koy HML Kasarmikatu 23, Koy Turuntien liiketalo ja Koy Katuman Moreeni. Emoyhtiöön fuusioituneen Linnan Kiinteistökehitys Oy:n (y-tunnus ) tuloslaskelmaluvut sisältyvät alkaen yhtiön lukuihin ja uusien tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiön luvut samoin alkaen. Kiinteistöliiketoiminnan vuokrausaste on koko tilikauden ajan ollut hyvä (86 %) ja Linnan Kiinteistökehityksellä oli vuonna yhteisöasiakasta. Hätäkeskuslaitos irtisanoi Kutalantie 1:n kiinteistön määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymään ennenaikaisesti ja maksoi yhtiölle vahingonkorvausta euroa, joka on tuloutettu tilikaudelle. Yhtiön kaikissa kiinteistöissä suoritettiin tilikaudella kuntotarkastukset ja niiden pohjalta tullaan vuoden 2015 aikana laatimaan kiinteistökohtaiset korjaussuunnitelmat. Yhtiöiden hallinto ja organisaatio Linnan Kehitys Oy:n ja Linnan Kiinteistökehitys Oy:n hallitukset koostuivat vuonna 2014 samoista henkilöistä seuraavasti: Juha Kallioinen, puheenjohtaja, Iisakki Kiemunki, varapuheenjohtaja, Miia Antin, Matti Eklund, Tarja Filatov asti, Aarne Kauranen, Sari Myllykangas alkaen, Marjatta Rahkio, Aki Rantanen, Sari Rautio, Kari Kaartinen ja Atte Rekola. Linnan Kehityksen hallitukselle maksetut palkkiot olivat ja Linnan Kiinteistökehityksen hallituksen maksetut palkkiot Linnan Kehitys Oy:n toimitusjohtajana toimi Mervi Käki. Toimitusjohtajalle maksettujen palkkojen ja luontoisetujen yhteismäärä oli Linnan Kiinteistökehitys Oy:n toimitusjohtajana toimi Mervi Käki asti ja Harri Laine alkaen. Toimitusjohtajan nimeämässä johtoryhmyssä olivat toimitusjohtajan lisäksi edustettuina yksiköiden vetäjät seuraavan vastuualuejaon mukaisesti: Kati Tiitola, johtaja markkinointi ja viestintä, Harri Laine, johtaja kiinteistö- ja aluekehittäminen, Hanna Nordlund, johtaja, yritys- ja kaupunkikehittäminen, Jorma Taipalus, johtaja, talous- hallinto ja ICT. Johtoryhmän assistenttina on toiminut Katri Laine. Hanna Nordlundin työvapaan aikana hänen sijaisenaan on toiminut Heikki Korhonen Linnan Kehitys Oy:n keskimääräinen henkilöstömäärä oli tilikaudella 33 henkilöä. Yhtiön palveluksessa olevista henkilöistä 12 työskentelee tehtävissä joista pääosa kohdistuu Linnan Kiinteistökehityksen toimintaan. Yhtiö myy henkilöstöpalveluja Linnan Kiinteistökehitykselle, jolla ei ole omaa henkilökuntaa Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 3

4 Tuloslaskelma Linnan Kehitys Oy Liikevaihto , ,94 Liiketoiminnan muut tuotot , ,10 Materiaalit ja palvelut ( ) , ,68 Henkilöstökulut ( ) , ,09 Poistot ja arvonalentumiset ( ) , ,93 Liiketoiminnan muut kulut ( ) , ,32 LIIKEVOITTO (-tappio) , ,02 Rahoitustuotot ja - kulut (+/ ) , ,42 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,60 Satunnaiset erät (+/ ) 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,60 Tilinpäätössiirrot (+/ ) 0,00 0,00 Välittömät verot ( ) -263, ,22 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,38 4 Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy

5 tase Linnan Kehitys Oy Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet , ,81 Sijoitukset , ,50 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,31 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,22 Lainasaamiset , ,97 Muut saamiset 8 715, ,74 Siirtosaamiset , , , ,01 Rahat ja pankkisaamiset , ,16 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,17 Vastaavaa yhteensä , ,48 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma , ,98 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman ,98 0,00 pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,52 Tilikauden voitto (tappio) , ,38 Oma pääoma yhteensä , ,88 Vieras pääoma Pitkäaikainen Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina ,00 0,00 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,30 Ostovelat , ,64 Velat saman konsernin yrityksille , ,80 Muut velat , ,48 Siirtovelat , , , ,60 Vieras pääoma yhteensä , ,60 Vastattavaa yhteensä , ,48 Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 5

6 Tuloslaskelma Linnan Kiinteistökehitys Oy LIIKEVAIHTO , ,54 Liiketoiminnan muut tuotot , ,96 Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut , , , ,49 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut 223, ,62 0, ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,12 Liiketoiminnan muut kulut , ,43 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,46 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,40 Muilta , ,63 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ( ) , ,50 Muille ( ) , , , ,82 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,28 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,51 0,00 Satunnaiset kulut ( ) , ,50-18,00-18,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,28 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys ( ) tai , ,03 vähennys (+) Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot 402,47 402,47 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,28 6 Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy

7 tase Linnan Kiinteistökehitys Oy Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 3 211, ,39 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,40 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,68 Koneet ja kalusto , ,94 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,20 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,59 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,86 500, ,59 Vaihtuvat vastaavat Saamiset saman konsernin , , , ,45 yrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,02 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,72 Lainasaamiset ,00 0,00 Muut saamiset , ,81 Siirtosaamiset , , , ,80 Rahat ja pankkisaamiset , ,94 Vastaavaa yhteensä , ,38 Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 7

8 tase Linnan Kiinteistökehitys Oy Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , ,00 Muut rahastot ,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,23 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,05 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,24 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat , ,00 Lainat rahoituslaitoksilta , ,66 Saadut ennakot , , , ,59 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,83 Saadut ennakot 2 253, ,96 Ostovelat , ,71 Velat saman konsernin yrityksille , ,86 Muut velat , ,03 Siirtovelat , , , ,74 Vastattavaa yhteensä , ,38 8 Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy

9 Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 9

10 Linnan Kehitys Oy Linna Business Development Ltd. Visamäentie 33, Visatalo Hämeenlinna, Finland Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2012 INTERAVANTI LYHYESTI Interavanti Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on pääasiallisesti keskittynyt liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraamiseen, rakentamiseen ja

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS VUOSIKERTOMUS 2013 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Nähtyäni viime vuoden tammikuussa lehti-ilmoituksen Jyväs-Parkki Oy:n toimitusjohtajan hausta, mielenkiintoni heräsi päästä mukaan kehittämään hyvässä kasvussa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 24 SISÄLLYSLUETTELO 2 Tietoja osakkeenomistajille 14 Tuloslaskelma 4 Toimitusjohtajan katsaus 15 Tase 5 Toimintaympäristö 24 17 Rahoituslaskelma 7 Konsernirakenne 18 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Ulkoiset olosuhteet 3. Machinery Oy:n toiminta 4-5. Konsernin muut yhtiöt 5. Näkymät 6. Hallitus 6. Tilintarkastajat 6. Voittovarojen käyttöehdotus 6

Ulkoiset olosuhteet 3. Machinery Oy:n toiminta 4-5. Konsernin muut yhtiöt 5. Näkymät 6. Hallitus 6. Tilintarkastajat 6. Voittovarojen käyttöehdotus 6 Vuosikertomus 1999 Sisältö Ulkoiset olosuhteet 3 Machinery Oy:n toiminta 4-5 Konsernin muut yhtiöt 5 Näkymät 6 Hallitus 6 Tilintarkastajat 6 Voittovarojen käyttöehdotus 6 Tuloslaskelma 7 Tase 8-9 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot