MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET RY"

Transkriptio

1 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET RY TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Syksyllä 2013 tuli kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun MALin liittymistä TEKiin koskevat neuvottelut käytiin ja päätökset tehtiin. Merkkipaalua juhlistettiin erityisesti syksyllä TEKin valtuustoseminaarissa sekä MALin jäsenistölle suunnatussa juhlassa. MAL myös jatkoi strategian mukaista aktiivista rooliaan TEKin matemaattis-luonnontieteellisen kentän kokoajana ja TEKin sisäisenä edunvalvojana. Yhteistyö TEKin kanssa tiivistyi entisestään ja sai uusia muotoja. a) YHDISTYKSEN KOKOUKSET Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin hotelli Arthurissa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus ja tilit sekä vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio, valittiin erovuoroiset hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet, ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2012 tilivelvollisille. b) HALLITUS MALin hallituksen kokoonpano vuonna 2013 oli (suluissa toimikausi): FT Antti Lauri, Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos (puheenjohtaja, ) FK, OTK Pekka Koivisto, Finanssivalvonta (I varapuheenjohtaja, ) FM Martti Annanmäki (II varapuheenjohtaja, ) LuK Jyri Jämsä, Fujitsu Finland Oy (taloudenhoitaja, ) FM Merja Korpela ( ) fil. yo Timo Koski, Jyväskylän yliopisto ( ) fil. yo Erkki Mervaala, Tampereen yliopisto ( , hallituksen sihteeri) FK Lasse Paajanen ( ) FM Pirjo Silius-Miettinen, Eläketurvakeskus ( ) varajäsenet (kaikilla toimikausi ): TkT Marke Hongisto, Ilmatieteen laitos FM Lasse Kähärä, Omnia fil. yo Jyrki Martikainen, Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos LuK Ilpo Mäkinen, Työterveyslaitos FM Jouni Peltonen, Fortum Oyj FM Walter Rydman (suluissa toimikausi): FT Antti Lauri, Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos (puheenjohtaja, ) FK, OTK Pekka Koivisto, Finanssivalvonta (I varapuheenjohtaja, ) FM Martti Annanmäki (II varapuheenjohtaja, ) TkT Marke Hongisto, Ilmatieteen laitos ( ) LuK Jyri Jämsä, Fujitsu Finland Oy (taloudenhoitaja, ) FM Merja Korpela ( ) fil. yo Timo Koski, Jyväskylän yliopisto ( , hallituksen sihteeri) FK Lasse Paajanen ( ) FM Pirjo Silius-Miettinen, Eläketurvakeskus ( )

2 varajäsenet (kaikilla toimikausi ): FM Lasse Kähärä, Omnia fil. yo Erkki Mervaala, Tampereen yliopisto ( , hallituksen sihteeri) LuK Ilpo Mäkinen, Työterveyslaitos Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa. Kokousten välillä hallitus kommunikoi mm. MAL-wikin ja hallituksen sähköpostilistan välityksellä. Wiki-järjestelmän avulla muokattiin dokumentteja yhteisesti. Hallitus asetti toimintavuodelle kolme valiokuntaa: työ-, jäsenpalvelu- sekä opiskelijavaliokunnan. Valiokuntatyön tavoitteena oli helpottaa ja nopeuttaa hallitustyöskentelyä sekä edelleen kehittää yhdistyksen toimintaa. Kunkin valiokunnan puheenjohtajana toimi hallituksen piiristä nimetty kyseisen tehtäväpiirin vastuuhenkilö. Lisäksi hallitus asetti työryhmän valmistelemaan syksyllä pidettyä MAL 30 vuotta TEKissä seminaaria. c) VASTUUHENKILÖT Hallitus asetti toimintavuodelle seuraavat toimet ja nimitti niitä hoitamaan seuraavat henkilöt: työvaliokunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja opetusasiainvastaava: Lasse Paajanen tiedottaja: Pirjo Silius-Miettinen opiskelijavaliokunnan puheenjohtaja: Jari Rinta-aho jäsenpalveluvaliokunnan puheenjohtaja: Merja Korpela 30v-seminaarityöryhmän puheenjohtaja: Antti Lauri d) JÄSENISTÖ MALin jäsenistö koostui henkilö- ja opiskelijajäsenistä, jotka täyttivät MALin sääntöjen mukaiset jäsenvaatimukset ja jotka olivat samanaikaisesti TEKin vuosijäseniä tai opiskelijajäseniä. Jäsenmäärä säilyi vuoden aikana jokseenkin ennallaan: noin 2200 vuosijäsentä ja noin 800 opiskelijajäsentä. TEKin MaLu-jäsenistä (mm. matemaattis-luonnontieteellisen LuK-, FK-, FM-, FL-, FT- tai muun vastaavan tutkinnon suorittaneista taikka mainittuja tutkintoja varten opiskelevista) noin 2000 olivat sellaisia, jotka eivät olleet liittyneet MALin jäseniksi. 2. AMMATILLINEN PALVELU Toimintavuonna järjestettiin esitelmätilaisuuksia sekä tutustumistilaisuuksia MALin toimialoja lähellä oleviin sekä myös muihin kohteisiin. Vuonna 2013 tilaisuudet ja tutustumiskäynnit olivat erittäin onnistuneita kullekin tutustumiskäynnille osallistui MALin ja TEKin jäsentä. Vuosikokous pidettiin , jolloin kuultiin Kari Mielikäisen esitys ilmaston vaihtelun näkymisestä puulustoissa ja muissa proksitiedoissa (ks. klubi-ilta ). Klubi-iltojen aiheina ja iltojen alustajina olivat: FM Jaakko Ojala: YK:n ilmastoneuvottelut Riosta Dohaan - ehditäänkö ilmastonmuutosta hillitä? Prof. Kari Mielikäinen: Ilmastonmuutokset ja niiden syyt puulustojen ja muiden proksitietojen pohjalta FT Jaakko Joki: Paikkaulottuvuuksista Salvador Dalin taiteessa sekä Rolf Nevanlinnan neliulotteisista kappaleista.

3 Jyrki Jokela: Korot alhaalla - mistä voin saada tuottoa sijoituksilleni? Vierailu Nordeaan Esa Blomberg: Yrittäjyyden eri muodot ja yrittäjyyden haasteet ja mahdollisuudet Pirre Hyötynen: Opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksien tukeminen Qentinel yrityksen menestystarina yrityksen perustajat kertovat tutustuttiin Musiikkitaloon ja erityisesti musiikkiesityksissä käytettävään ääni- ja tietotekniikkaan. Kesäretki tehtiin Helsingin geologisiin nähtävyyksiin. Oppaana toimi ympäristötarkastaja Antti Salla Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta, ja retki suuntautui Jakomäen suojeltuun pirunpeltoon ja maisemakalliolle, Kaivantopuistoon ja Tahvonlahden harjuun tutustuttiin Helsingin yliopiston Kaisa-kirjastoon ja erityisesti rakennuksen suurta huomiota ja kehuja saaneeseen arkkitehtuuriin tehtiin tutustumiskäynti Geologian tutkimuskeskuksen kivimuseoon ja geonäyttelyyn Otaniemessä. Esittelijänä toimi FT Seppo Lahti. Käynnin jälkeen kuultiin esitelmiä geologisista aiheista: GTK:n esittely, markkinointipäällikkö Karita Åker esitelmä kaivostoiminnasta Suomessa, erikoisasiantuntija Toni Eerola Ilmastonmuutos geologisesta perspektiivistä, erikoistutkija Antti Ojala MALin edustajia osallistui Akavan aluetoimikuntien ja eräiden muiden sidosryhmäyhteisöjen järjestämiin tilaisuuksiin. 3. SISÄINEN VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA MALin vuosi- ja opiskelijajäsenet ovat järjestön sääntöjen mukaan myös TEKin vastaavia jäseniä. MALin ja TEKin välisen työnjaon mukaisesti TEK toimi kertomusvuoden aikana myös MALin jäsenten etujärjestönä palvelussuhteeseen liittyvissä edunvalvontaa koskevissa asioissa. MAL ja sen jäsenet vaikuttivat TEKin järjestötoiminnassa osallistumalla jäseninä TEKin toimielimissä tehtävään työhön. Lisäksi MAL on tehnyt yhteistyötä TEKin kanssa eri osa-alueilla, mm. opiskelijatoiminnassa. MALin varapuheenjohtajat tapasivat TEKin hallituksen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan helmikuussa Tapaamisessa keskusteltiin laajentumisstrategiasta, syksyn 30- vuotisjuhlatapahtumista ja muista ajankohtaisista aiheista. MALilaiset TEKissä ja AKAVAssa TEKin valtuustossa MALin jäsenistä jatkoivat TkT Jonna Häkkilä (Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki), FM Anne Karjalainen (Sosialidemokraatit), FM Lauri Laitinen (Insinöörityö) ja FT Ari Pääkkönen (Insinöörityö), ja varajäseninä FM Martti Annanmäki (Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki), FM Minna Kilpala (Vihreät), FT Kalle Ranto (Insinöörityö) ja FL Antti Tuomisto (Insinöörityö). TEKin valiokuntien jäseninä toimivat seuraavat MALin jäsenet: - jäsenpalveluvaliokunta: FK Pekka Koivisto; - koulutusvaliokunta: FT Jouni Björkman;

4 - kunnan valiokunta: FL Tapani Korppi-Tommola ja FT Ari Pääkkönen; - talousvaliokunta: FT Raimo Voutilainen; - teknologiavaliokunta: TkT Jonna Häkkilä; - valtion valiokunta: FM Kirsi Kyrkkö ja FM Maija Lakio-Haapio; - yliopistovaliokunta: FT Antti Lauri; - yrittäjyysvaliokunta: FM Martti Annanmäki. Teknologiavaliokunnan yhteydessä toimineessa palkintotoimikunnassa MALin edustajina olivat FT Matti Lehtinen, FT Raimo Mustonen, FM Pirjo Silius-Miettinen ja FT Raimo Voutilainen. TEKin hallituksen kesäkuussa 2009 perustama MaLu -työryhmä jatkoi työtään myös TEKin uudella hallituskaudella tavoitteenaan mm. tehostaa matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla toimivien ja opiskelevien rekrytointia. Työryhmässä toimivat MALin edustajina FT Antti Lauri puheenjohtajana sekä FK, OTK Pekka Koivisto ja fil. yo Erkki Mervaala, TEKin toimistosta OTK Joel Salminen, ins. Björn Wiemers ja tekn. yo Jaska Viherkari, sekä TEKin hallituksen varajäsen DI Lars Miikki. 4. ULKOINEN VAIKUTTAMINEN MALin jäsenille lähetettiin TEK-Tekniikan akateemiset -lehden lisäksi Tekniikka ja Talous- sekä Talouselämä-lehdet. MAL vastasi osaltaan siitä, että TEK-lehdissä oli yhdistyksen ilmoitusten lisäksi MALin jäsenistöä koskevia ammatillisia asioita käsitteleviä artikkeleita. Antti Lauri edusti MALia ja TEKiä Tekniikan Akatemian ja LUMA-keskuksen koordinoimassa nuorille suunnatun kansainvälisen Millennium Youth Camp -tiedeleirin ohjausryhmässä. Leiri järjestettiin Helsingissä. Lukiolaisten kilpailut Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL ry:n kanssa yhteistyö jatkui. MAL lahjoitti perinteiseen tapaan pääpalkinnot MAOL:n järjestämissä lukiolaisten matematiikka-, fysiikka- ja tietotekniikkakilpailujen voittajille. Tietotekniikka- eli Datatähtikilpailu pidettiin Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksella Kumpulassa Matematiikkakilpailu ja fysiikkakilpailun teoreettiset tehtävät olivat Ressun lukiossa MALin palkinnot saivat seuraavat voittajat: Lukion matematiikkakilpailu: Otte Heinävaara, Helsingin matematiikkalukio Lukion fysiikkakilpailu: Petteri Helander, Järvenpään lukio Datatähti-kilpailu: Henrik Lievonen, Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio Kukin palkinto oli suuruudeltaan 600 euroa. Pro gradu-palkinto MAL myönsi vuoden 2013 Pro gradu opinnäytepalkinnon FM Petri Hakalalle työstään "Lämpökaivon transientit 3D-mallit ja lämpökaivokentän mallinnus". Työ tehtiin Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan laitoksella. Työn katsottiin olevan käytännönläheinen, mutta silti tieteellisesti pätevä tutkielma maalämpökaivon hyödyntämisestä. Palkintosumma oli suuruudeltaan 4000 euroa ja se jaettiin TEKin valtuuston juhlaillallisen yhteydessä Helsingissä.

5 5. PROJEKTITOIMINTA Arkistointiprojekti MALin arkistomateriaali saatiin päätökseen, ja SMFL:n/MALin arkistomateriaali aikavälillä luovutettiin Toimihenkilöarkistolle. MAL 30 vuotta TEKissä Neuvottelut MALin (silloisen SMFL:n) jäsenten liittymisestä henkilöjäseninä TEKiin (silloiseen STS/KALiin) käytiin syksyllä 1983, ja SMFL:n hallitus teki päätöksen keskusjärjestö AKAVAsta eroamiseksi Päivälleen 30 vuotta myöhemmin, , järjestettiin yhdessä TEKin kanssa 30-vuotisjuhlaseminaari, jonka aiheena oli Matematiikka yhteiskunnan yleiskielenä. Seminaari järjestettiin TEKin valtuuston kokouksen yhteydessä Scandic Marina Congress Centerissä Helsingin Katajanokalla, ja osallistujia oli 115. Seminaariohjelma koostui kuudesta ajankohtaisesta esitelmästä sekä paneelikeskustelusta. Seminaarin puheenjohtajana toimi TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström. Alustukset: Suomi tarvitsee maailman parasta teknologian ja luonnontieteiden osaamista (Marjo Matikainen-Kallström, seminaarin puheenjohtaja, kansanedustaja, TEKin hallituksen puheenjohtaja) Matematiikkaa tarvitaan (Lasse Paajanen, rehtori, matematiikan opettaja emeritus, MALin hallituksen jäsen) Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osuus yleissivistävien koulujen opetuksessa (Leo Pahkin, opetusneuvos, opetushallitus) Matemaattis-luonnontieteelliset taidot ja -valmiudet sekä merkitys tekniikassa ja teknillisessä koulutuksessa (Mikko Malaska, koulutusdekaani teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto) Mistä löytyvät matemaattisten aineiden osaajat tulevaisuudessa? (Keijo Hämäläinen, dekaani, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto) Matematiikka yleissivistyksessä (Aatos Lahtinen, professori ja ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtaja emeritus) Paneelikeskusteluun Matematiikan taidot ja Suomi nousuun osallistuivat Marjo Matikainen- Kallström (puheenjohtaja), Matti Lehtinen (dosentti, Helsingin yliopisto), Liisa Näveri (tutkijatohtori, Helsingin yliopisto), Mikko Malaska, Leo Pahkin, Keijo Hämäläinen ja Hannu Korhonen (lehtori emeritus, MAOLin edustaja) pidettiin hotelli Arthurin juhlasalissa jäsenistölle suunnattu MAL 30 vuotta TEKissä illallisja juhlatilaisuus, jossa TEKin tervehdyksen esitti Pekka Pellinen ja juhlaesitelmän piti professori Tapio Markkanen aiheesta Matematiikka ja maailmankuva. Tilaisuuteen osallistui noin 70 henkilöä. Jäsenkysely Jäsenkysely toteutettiin syyskuussa. Kyselyyn vastasi 178 MALin jäsentä. Kyselyllä selvitettiin jäsenistön toiveita järjestettävästä toiminnasta ja MALin viestinnästä.

6 6. OPISKELIJATOIMINTA MALin opiskelijatoimintaa jäntevöitettiin tekemällä kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia MALalojen opiskelijajärjestöjen kanssa. MALin opiskelijayhteyshenkilöiden talviseminaari järjestettiin Hyytiälän metsäasemalla Juupajoella Seminaarissa TEKin ja MALin toimintaan perehdyttivät Erkki Mervaala ja Jaska Viherkari. Viikonlopun aikana suunniteltiin MALin ja opiskelijajärjestöjen yhteistyösopimuksen sisältöä sekä MALin opiskelijatoimintaa edellisen kesäseminaarin ja toimintasuunnitelman perusteella. Talviseminaarissa muodostettiin ainejärjestöyhteyshenkilöistä koostuva opiskelijavaliokunta (OV). Seminaariin osallistui opiskelijajärjestöjen yhteyshenkilöitä ja edellisen vuoden opiskelijatoiminnan keskeisiä henkilöitä. MALin opiskelijatoiminnassa otettiin huomioon erityisesti uudet opiskelijat ja ammattiliittotiedon jakaminen heille jo opiskelujen alkuvaiheessa. Tärkeäksi koettua yleistä näkymistä kampuksilla edistettiin toimittamalla ainejärjestöille uusia julisteita ja esitteitä, sekä näkymällä ainejärjestöjen lehdissä ja tapahtumissa. MAL:n opiskelijatoiminnasta vastasi talviseminaarissa muodostettu opiskelijavaliokunta (OV), joka kokoontui vuoden aikana useita kertoja. Opiskelijatoiminnan koordinoinnista vastasi OV:n puheenjohtaja Erkki Mervaala TEKin opiskelijakenttäasiamiehen ja teekkariasiamiehen avustamana. 7. JÄSENHANKINTA MALin varsinaisen jäsenistön hankinta tapahtui pääasiassa opiskelijoiden valmistuessa ja siirtyessä TEKin vuosijäseniksi. Jäsenhankintaa suoritettiin myös muun toiminnan yhteydessä ja olemassa olevien kontaktiverkostojen kautta. MALin hallituksen ja erityisesti sen opiskelijatoiminnan sekä TEKin toimiston välistä yhteistyötä kehitettiin tavoitteena tehokas ja tuloksellinen opiskelijarekrytointi. Jäsenhankinnan tehostaminen oli osa myös TEKin MaLu-työryhmän tehtäviä. Ryhmässä oli edustajat MALin hallituksesta, TEKin jäsenpalveluvaliokunnasta ja TEKin toimistosta. Toimintavuoden aikana työryhmässä suunniteltiin mm. uusia malleja matemaattisluonnontieteellisillä aloilla toimivien ja alalle opiskelevien rekrytoimiseksi TEKin ja MALin jäseniksi. Lisäksi toimintavuoden aikana käytiin TEKin edustajien kanssa neuvotteluja rekrytointitoiminnan suunnitelmien viemiseksi käytäntöön TEKin nykyisen hallituskauden aikana. 8. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Hallituksen kehittämisseminaari, teemana jatkuvuus ja tulevaisuus, järjestettiin Emäsalon Seikkailulaaksossa. Seminaariin osallistui hallituksen jäsenten lisäksi hallituksen kutsumia asiantuntijoita.

7 9. TUKITOIMINNOT a) TIEDOTUS Vuonna 2013 ilmestyi kolme MAL-lehteä, jotka jaettiin jäsenistölle sekä paperilehtenä että julkaistiin verkkosivuilla. Lisäksi lähetettiin tiedotteita ja uutiskirjeitä tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista sähköpostilla. Tapahtumakalenteria ylläpidettiin verkkosivuilla. b) TALOUS JA RESURSSIT MALin toiminta rahoitettiin pääasiassa TEKin toimintamäärärahalla. Pitkäaikaista sopimusta MALin resurssien tasosta ei saatu TEKin kanssa syntymään tämänkään toimintavuoden aikana. Menot jakautuivat melko tasaisesti, suurimpina menoerinä toiminnan kehittämisen, hallinnon, opiskelijatoiminnan, palkintojen ammatillisen palvelun kustannukset. Pro gradu -palkintosummaa nostettiin. Tiettyjä erityistoimia, kuten MAL-lehden postitukset, hoiti TEK. Taloudenhoitaja ja puheenjohtajisto hoitivat toimintavuonna taloussuunnitteluun ja -hallintaan liittyvät tehtävät. MALin sihteereinä ja yhteyshenkilöinä TEKissä toimivat Jaana Sääksberg (vastuualueina maksuliikenteen ja eräiden muiden hallinnon tehtävien hoito) sekä Sirkku Pohja (vastuualueena tiedotus). LIITTEET: - tuloslaskelma tase

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta!

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta! Puheenjohtajalta Hyvää alkanutta juhlavuotta! MALin perustamisesta tulee ensi syksynä kuluneeksi 50 vuotta. Vuotta 2011 juhlitaankin monin tavoin. Juhlaristeily järjestetään Helsingin edustalla ti 31.5.

Lisätiedot

2008 Jäsenlehti n:o 1

2008 Jäsenlehti n:o 1 Jäsenlehti 2008 n:o 1 1 SMFL Jäsenlehti 1/2008 7.3.2008 Sisältö Puheenjohtajan tervehdys... 2 Lukiolaisten Neljän tieteen kisojen loppukilpailut 2007-08... 2 Ekskursiot ja tapahtumat... 4 Hallitus 2008...

Lisätiedot

n:o 1 2012 MAL toivottaa mukavia kesäilmoja jäsenilleen! MATEMAATTIS-LUONNONTEITEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET RY

n:o 1 2012 MAL toivottaa mukavia kesäilmoja jäsenilleen! MATEMAATTIS-LUONNONTEITEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET RY n:o 1 2012 MAL toivottaa mukavia kesäilmoja jäsenilleen! MATEMAATTIS-LUONNONTEITEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET RY Puheenjohtajan tervehdys MALin vuosikokous pidettiin 13.3. hotelli Arthurissa Helsingissä.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002. Innovatiivisen edunvalvonnan hallitus. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n. Sisältö

VUOSIKERTOMUS 2002. Innovatiivisen edunvalvonnan hallitus. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n. Sisältö Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n VUOSIKERTOMUS 2002 Innovatiivisen edunvalvonnan hallitus Keväällä 2002 jäsenemme valitsivat uuden valtuuston. Valtuustoryhmät pohtivat kesällä TEKin jäsenpalvelujen

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 Sisällysluettelo 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2 2. JÄSENISTÖ... 3 3. LIITON ORGANISAATIO.... 4 3.1 Yleistä...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO

VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO VUOSIKERTOMUS 2013 Helsingin Ekonomit ry - HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3. JÄSENTOIMINTA...

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

n:o 3 2013 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 3 2013 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 3 2013 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta 2 MAL jäsenkysely 2013 3 Mistä yli 50 -vuotiaan rekrytointi kiikastaa? 4 Matematiikka kunniaan 6 Ilmastonmuutos

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. PRESIDENTINVAALIT 4. KUNTAVAALIT 5. EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA 6. HALLITUSTYÖ JA SISÄASIANMINISTERIÖ 7. EUROPARLAMENTAARIKON

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta 1.1.2. Yksityinen sektori Yleistä Liittokohtaisia

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 MONIPUOLISEN VAIKUTTAMISEN VUOSI 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 6 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat ja työryhmät

Lisätiedot

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vuosi 2010 oli YSTEAN toiminnan toinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n

Lisätiedot

Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin.

Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin. AMMATILLISET ERITYISOPETTAJAT RY TOIMINTAKERTOMUS kulunut toimintakausi 2013-2014 on ollut yhdistyksen kolmaskymmeneskuudes. Yhdistys on perustettu 21.1.1987, jota ennen se toimi AOL:ssä Ammatillisten

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liitto (RTTL) on viiden itsenäisen yhdistyksen kattojärjestö. RTTL:n päätehtäviä ovat osallistuminen

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 (luonnos toimintakertomus käsitellään vuosikokouksessa 17.4.2008) 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu vuonna 1980

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009 Verksamhetsberättelse 2009

Toimintakertomus 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Tvk 5.2.2010 Hallitus 1.3.2010 Kevätkokous 24.5.2010 Toimintakertomus 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2. Järjestö toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

PÄÄL PÄÄLLYSTÖLIITON TOIMINTAKERTOMUS EVP-YHDISTYS RY 1 (6)

PÄÄL PÄÄLLYSTÖLIITON TOIMINTAKERTOMUS EVP-YHDISTYS RY 1 (6) PÄÄL PÄÄLLYSTÖLIITON TOIMINTAKERTOMUS EVP-YHDISTYS RY 1 (6) TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 Toiminta-ajatus ja -tavoitteet Yhdistyksen toiminnan tärkein tehtävä oli toimia jäsenistönsä edunvalvojana ja keskinäisenä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta 1.1.2. Yksityinen

Lisätiedot