Toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2010

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA ELINKEINOPALVELUT Asiakasmäärä ja toimenpiteet Uudet yritykset ja työpaikat Yritystuet Elinkeinoasiamiestoiminta Suonenjoki Rautalampi Karttula - Tervo Vesanto SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄN KEHITTÄMISHANKKEET Marjaosaamiskeskus Kuopion alueen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Puutuotealan kehittämishanke EASTWOOD Rautainen Savo palvelut projekti Elintarviketeollisuus Sisä-Savon Yrityspalvelupiste-hanke (YPP) Välke hanke Oppiva yritys Pk-yrityksen kasvun edellytykset markkinointia tehostamalla selvitys Sisä-Savon yrityksissä YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN PROJEKTIT Maaseudun mikroyritysten asiakasvastaava-hanke SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄN ORGANISAATIO Luottamushenkilöhallinto Yhtymäkokous Hallitus Tarkastuslautakunta Elinkeinojaos Viralliset edustukset Seutuyhtymän henkilöstö Kehittämishankkeiden henkilöstö SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄN TALOUS HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

3 1 Toimitusjohtajan katsaus Suomen kansantaloudessa tapahtui selvä käänne parempaan ja tämä näkyi myös Sisä-Savossa. Yritysten kehittämishankkeiden määrä nousi merkittävästi edellisestä vuodesta ja myös yritystukia saaneiden hankkeiden lukumäärä 55 oli lähes kaksinkertainen verrattuna vuoteen Sisäsavolaiset yritykset ovat selvinneet koko taantuma-ajan suhteellisen hyvin. Suuria henkilöstöleikkauksia ei ole tapahtunut ja lomautuksetkin vähenivät edelleen. Alueen suurimmat investoinnit olivat Suonenjoen kaupungin rakentama teollisuushalli ja Savon Taimen Oy:n kalankasvatuslaitoksen laajennus. Vesannolla käynnistyi Ompelimo Reino Oy:n hallin rakentaminen. Uusien yritysten perustaminen oli edelleen korkealla tasolla, mutta Tilastokeskuksen viimeisimmässä tilastossa vuodelta 2008 alueen työpaikkamäärä oli monen nousuvuoden jälkeen laskenut. Ainoastaan Rautalammilla työpaikkojen määrä oli noussut. Alueen väestömäärän lasku jatkui, lasku oli yhteensä 94. Vesannolla oli kuitenkin kasvua 14 henkeä. Karttulan kunta liittyi vuoden 2011 alussa Kuopion kaupunkiin. Tämä vuoksi seutuyhtymässä tehtiin Yritystaito Oy:n johdolla perusteellinen selvitys yhtymän tehtävistä ja organisointivaihtoehdoista. Selvityksen perusteella tehtiin yksimieliset päätökset seutuyhtymän jatkosta. Sisä-Savon seutuyhtymä jatkaa Karttulan eroamisen jälkeen jäljellä olevien kuntien kuntayhtymänä. Edelleen päätettiin jatkaa ns. perinteistä elinkeinoasiamiestoimintaa niin, että elinkeinoasiamiesten toimialueet ovat Rautalampi yksin sekä yhteinen Tervo- Vesanto alueella. Suonenjoki hoidetaan ainakin toistaiseksi hajautettuna, toimitusjohtajan ja yrityspalvelupäällikön toimesta. Seutuyhtymän talous on vakaalla pohjalla. EU-hankkeiden maksatuksissa oli edelleen pitkiä viiveitä ja sen vuoksi käyttöpääomaa sitoutui kehittämishankkeisiin paljon. Seutuyhtymän tilinpäätös vuodelta 2010 on ylijäämäinen. Olli Tiainen toimitusjohtaja 3

4 2 Seutuyhtymän tehtävät ja toiminnan painopisteet Tehtävät Sisä-Savon seutuyhtymä toimii Suonenjoen kaupungin, Karttulan, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kuntien yhteistyöelimenä keskeisinä tehtävinään: kehittää aluetta kokonaisuudessaan kehittää alueen hallinnollisia, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä olosuhteita tuottaa alueen kunnille elinkeinopalvelut ja hoitaa jäsenkuntien sille yhteisesti antamat tehtävät Päätulosalueet Suunnittelu, EU-koordinointi, edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet Elinkeinoneuvonta Projektit / kehittämishankkeet 3 Suunnittelu, EU-koordinointi ja edunvalvonta Seutuyhtymän suunnittelutyötä ohjaa vuosille laadittu Sisä-Savon elinkeinostrategia. Strategian toteuttamisessa tärkein työväline on EU-ohjelmarahoitteinen kehittämishanketoiminta. Nykyinen EU:n ohjelmakausi alkoi vuonna 2007, mutta hankkeiden käytännön toteuttaminen käynnistyi vasta vuonna Rahoittajien linjausten mukaisesti meneillään olevat hankkeet ovat maantieteellisesti laajempia, pääsääntöisesti Pohjois-Savon maakunnan käsittäviä. Puutuoteteollisuuden kehittämishanke Eastwoodin toimintaalueena on koko Itä-Suomi. Kehittämishankkeiden suunnittelutyössä onkin korostunut verkottuminen ja entistä tiiviimpi yhteistyö kumppanien kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Ylä-Savon Kehitys Oy, Koillis-Savon Kehitys Oy, Navitas Kehitys Oy, Savon Yrittäjät, ProAgria ja Kuopion kaupunki. Seudun hanketyötä edistettiin Maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR), jossa sisäsavolaisia edustivat Olavi Ruotsalainen (II vpj.) ja seutuyhtymän puheenjohtaja Hannu Kauppinen. Maakuntahallituksessa alueeltamme vaikuttaa varapuheenjohtajana Pekka Leskinen. 4

5 4 Elinkeinopalvelut 4.1 Asiakasmäärä ja toimenpiteet Seutuyhtymän asiakasmäärä oli vuonna 2010 yhteensä 535 kpl. Laaja-alaiset kehittämishankkeet ja verkostoituminen ovat tuoneet vuosi vuodelta enemmän asiakaskuntaa oman seudun ulkopuolelta. Tämän vuoden asiakasmäärä onkin seutuyhtymän historian suurin. Toki edelleen valtaosa asiakkaista on seutuyhtymän jäsenkuntien alueelta. Kotipaikan mukaan suurimmat asiakasmäärät on listattu oheiseen taulukkoon. Suonenjoki 156 Rautalampi 64 Vesanto 50 Karttula 47 Kuopio 39 Tervo 29 Leppävirta 23 Kiuruvesi 11 Yritysten kehittämistyöhön osallistui vuoden aikana kaksi elinkeinoasiamiestä, maaseutuyritysneuvoja, seutuyhtymän kehittämishankkeiden työntekijät ja toimitusjohtaja. Seutuyhtymän henkilöstöllä oli vuonna 2010 yhteensä lähes 1800 suoraa yritys- / asiakaskontaktia. Henkilöstön työpanos jakautui seuraavasti: Tavoite Toteuma Yrityskäynnit ja yhteydenotot Yritysten hankkeiden suunnittelu Uusien yrittäjien neuvonta Kehittämishankkeiden suunnittelu Seminaarit, messut, koulutustilaisuudet Kokoukset ja muut toimenpiteet Uudet yritykset ja työpaikat Uusien yritysten perustamismäärä oli edelleen korkealla tasolla ja määrä kohosi hieman edellisestä vuodesta. Yrityksiä perustettiin 77 kpl, toimintasuunnitelman tavoitteena oli 65. 5

6 kpl Tilastokeskuksen viimeisimmästä työpaikkatilastosta vuodelta 2008 nähdään, että työpaikkojen kokonaismäärä kääntyi laskuun, vähennys edellisestä vuodesta on 165 kpl. Kuntakohtaisesti työpaikat lisääntyivät vain Rautalammilla kpl Yritystuet Taloussuhdanteen paraneminen näkyi selvästi yritysten kehittämistyön piristymisenä. Rahoittajat myönsivät avustusta peräti 55:een yritystoiminnan kehittämishankkeeseen. Tuen kokonaismäärä oli noin 1,65 miljoonaa euroa. Tukien kokonaismäärä laski, eikä päästy aivan tavoitteena olleeseen 2,5 miljoonaan euroon, mutta kappalemääräisesti hankkeita oli reilusti tavoitteena ollutta 30 hanketta enemmän. Keskimääräinen hankekoko oli edellisiä vuosia pienempi. 6

7 Seuraavassa taulukossa näkyy rahoittajakohtainen erittely tukien määrästä. Yritystuet 2010 kpl Maaseutuosasto josta Leader Työvoimaosasto Yritysosasto TEKES YHTEENSÄ Elinkeinoasiamiestoiminta Suonenjoki toimitusjohtaja Olli Tiainen Suonenjoelle rakennettiin uusi teollisuushalli Lintikonkadulle. Halli valmistui keväällä 2010 ja vuoden lopussa hallissa oli vuokralla kolme yritystä ja vapaana enää yksi yritystila. Vuoden aikana tapahtui merkittävä yritysjärjestely, jossa Lemminkäinen osti Suonenjoen Sementtituotteen osakekannan. Järjestelyssä kaupunki osti Suonenjoen Sementtituotteen teollisuuskiinteistön ja vuokrasi sen edelleen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Lemminkäiselle. Yhteenliittymässä syntyi erittäin vahva betoniteollisuuden tuotantoyksikkö Suonenjoelle. Kaupunki merkitsi osakkeita syksyllä perustettuun maakunnalliseen tietoverkkoyhtiöön, Savon Kuituverkko Oy:öön, jonka omistajiksi tuli 23 kuntaa Pohjois-Savosta. Kaupunginjohtaja valittiin yhtiön ensimmäiseen hallitukseen. Suonenjoelle perustettiin 30 uutta yritystä vuonna Työpaikkamäärä laski viimeisessä saatavilla olevassa Tilastokeskuksen tilastossa ( ) Suonenjoella oli tilaston mukaan työpaikkoja yhteensä 2636 kpl. Työpaikat olivat vähentyneet 101 kpl edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömyysaste parani ja oli vuoden lopussa 10,1 %. 7

8 4.4.2 Rautalampi Elinkeinoasiamies Matti Paappanen Rautalammin toimiston toiminta on painottunut pk-ja mikroyritysten neuvontaan sekä niiden kehittämistoimiin. Rautalammille perustettiin 11 uutta yritystä vuoden 2010 aikana. Starttirahalausuntoja annettiin 2, paikkakunnalla pidettiin 1 työvoimahallinnon koulutus ja yrityskäyntejä tehtiin 57. Rautalampi oli esillä matkamessuilla yhteisellä osastolla Sisä-Savon muiden kuntien kanssa ja venemessuilla yhteisellä Järvi-Suomen osastolla. Elinkeinoasiamies osallistui molemmille messuille. Rautalammin yrittäjäyhdistyksen ja matkailuyrittäjäyhdistyksen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä hyvässä hengessä. Seutuyhtymän erikoisosaamista on hyödynnetty projekti- ja kenttäpäälliköiden kanssa. Matti Paappanen jäi eläkkeelle lokakuun lopussa. Elinkeinoasiamiehen tehtäviä hoiti marraskuun ajan yrityspalvelupäällikkö Tarja Pöyhönen Sisä-Savon Seutuyhtymästä. Joulukuun alusta elinkeinoasiamiehenä aloitti Marita Leskinen Karttula - Tervo Vesanto Elinkeinoasiamies Anna-Liisa Martikainen. Yleinen kehityssuunta alueella on ollut vakaa tai positiivinen. Työttömyysluvut ovat pysyneet Karttulassa, Tervossa ja Vesannolla noin %:n tuntumassa vaihdellen vuodenajan mukaan muutaman prosentin. Yrityskanta on ollut viimeiset viisi vuotta Karttulassa (190 kpl v.2009) ja Tervossa (90 kpl v.2009) varovaisesti kasvava ja Vesannolla pysynyt samana (121 kpl, v.2009). Vuosi 2010 oli tosin uusien yritysten määrällä mitattuna Vesannolla huippuvuosi, koska yrityksiä perustettiin yrityskantaan suhteutettuna paljon eli 16 kpl. Tervossa uusia yrityksiä perustettiin 3 kpl ja Karttulassa 11 kpl. Vuonna 2010 Vesannolla lopetti 3 yritystä, Tervossa 2 kpl ja Karttulassa 13 kpl. Kokonaistyöpaikkakehitys on ollut hivenen laskeva. Elinkeinoasiamiehen työn painopisteitä ovat olleet aloittavien yrittäjien neuvonta, toimivien yritysten ja kuntien investointi- ja kehittämishankkeiden edistäminen, yhteistyö hanketoimijoiden kanssa ja yritysten tarpeista lähtevän koulutuksen järjestäminen. 8

9 Sisä-Savon Seutuyhtymän eri hankkeiden koulutus- ja neuvontaresursseja on myös kohdistunut alueen yritysten hyödyksi. Merkittäviä elinkeinoelämän tapahtumia olivat mm. Vesannolla Ompelimo Reino Oy:n hallin rakentaminen ja työvoiman koulutuksen aloittaminen, kunnan elinkeino-ohjelman valmistuminen ja kaksi mittavaa karjatalousinvestointia. Tervossa Lohimaan matkailuyritystoiminta on uuden yrittäjän myötä päässyt positiivisen kehityssuunnan alkuun ja kunta on rakentanut uudet savustamotilat Markkasen Kala Oy:lle. Karttulassa Lemmikkikeskus Viikselle valmistui uusi koirien agilitykoulutukseen tarkoitettu Viiksi Areena ja Osku-tuote laajensi tuotanto- ja varastotilojaan yhteensä 1400 m2. Kunta myi Hoitotiellä olevan yrityskiinteistön sekä yhden teollisuusalueella olevan yritystontin. Merkittävimmät yritys- ja hanketoimintaan kohdistuneet julkiset rahoitusavustukset tulivat alueelle maaseudunkehittämisyhdistys Mansikka ry:ltä sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselta, joita tuli yhteensä n Karttulaan, n Tervoon ja n Vesannolle. Kuntien elinkeinojaostot kokoontuivat vuonna 2010: Karttulan elinkeino- ja tulevaisuusjaosto viisi kertaa, Tervon elinkeinojaos kuusi kertaa ja Vesannon elinkeinoryhmä viisi kertaa. Yhteistyö yrittäjäyhdistysten ja Karttulan yrittäjäkerhon kanssa on ollut tiivistä. Elinkeinoasiamies Martikainen on ollut jäsenenä Startti yrittäjäksi hankkeen ohjausryhmässä, Oppiva yritys kehittämisryhmässä, Vetovoimainen Vesanto-hankkeen seurantaryhmässä, Rural partners hankkeen ohjausryhmässä, Pohjois-Savon hyvinvointialan teemakoordinaatiohankkeen asiantuntijaryhmässä ja Mansikka ry:n hallituksessa. 9

10 5 Sisä-Savon seutuyhtymän kehittämishankkeet 5.1 Marjaosaamiskeskus Suunnittelupäällikkö Helena Kauppinen Kuluneena vuonna Marjaosaamiskeskus on toteuttanut Uudistuvan puutarhatilan strategiat - koulutushanketta kolmatta vuotta. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet erikoiskasvien, eli marja- yrtti- ja puutarhakasvien viljelijät ja alan osaamisen tulihenkilöt. Hankkeen innovaatio-osuudessa on julkaistu loppuraportit vadelman ja mansikan lajikeseurannoista. Viljelijöiden kanssa tehtiin opintomatka Espanjan Huelvaan, jossa oli mukana 31 marjanviljelijää. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin sähköisellä uutiskirje Marjakukolla, joka lähetettiin vuoden aikana 19 kertaa. Jakelulistalla on 457 vastaanottajaa. Työvoiman rekrytoinnissa on pyritty auttamaan kausityövoimaa tarvitsevat sekä töihin pyrkivät kohtaamaan toisensa. Toimintatapoja on kehitetty yhdessä Suomen Moskovan suurlähetystön sekä Pietarin, Petroskoin ja Muurmanskin konsulaattien kanssa. Petroskoin Inkerin - liiton kanssa yhteistyötä on tiivistetty. Uusia yhteistyösuhteita on luotu Ukrainan suuntaan. Myös kotimaista yhteistyötä on lisätty. Koulutuksella pyritään nostamaan ja kehittämään puutarhayrittäjien ammatillista osaamista ja verkottumista, jotta puutarhasektorimme olisi kilpailukykyinen ja kannattava myös tulevaisuudessa. Vuoden 2010 aikana järjestettiin koulutusta viidelle valmennusryhmälle aloittavista marjatilayrittäjistä aina tilan tuotteita jalostaviin yrittäjiin. Valmennusryhmiin osallistui yhteensä 54 yrittäjää ja koulutuspäiviä kertyi yli kaksisataa. Valmennusryhmien lisäksi järjestettiin päivän mittaisia koulutus- ja informaatiotilaisuuksia joissa oli yhteensä 124 osallistujaa. Toimenpiteet vuonna 2010 Toteuma v Tavoite v Toteuma v Koulutus ja konsultaatio osallistuville yrittäjille (pv) Uudet työpaikat Uusia yrityksiä

11 5.2 Kuopion alueen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Seutukehittäjä Olli Kokander Vuoden 2010 suurimpia koko alueen sisäistä yhteistyötä edistävä toimenpide oli yhteistyössä Pohjois-Savon toimintaryhmien rahoittaman Maalaisjärki, seutujen kärki hankkeen kanssa kesällä 2010 Kuopion Asuntomessuilla toteutettu Koti Kuopion naapurissa -messuosasto. Osastolla oli mukana kaikki Pohjois-Savon kunnat ja siellä esiteltiin modernia maaseutuasumista, vapaa-ajan virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia, tilaa ja turvallisuutta, luonnon rauhaa ja terveellisiä elämänarvoja sekä paljon muita pohjoissavolaisen maaseudun tarjoamia mahdollisuuksia. Messuilla lanseerattiin myös Savonmaalla.fi portaali, joka kokosi yhden osoitteen alle kaikkien maakunnan kuntien päivitetyt tiedot mm. asumiseen ja palveluihin liittyen. Kuopion alueen KOKO oli messutyössä mukana sekä rahallisesti sekä henkilöresurssina. Messujen valmisteluryhmässä oli KOKOsta Sisä- ja Koillis-Savon seutukehittäjät sekä Kuopion maaseutupäällikkö. Messujen jälkeen jatkoimme kyseisen selvityshankkeen seurantaryhmässä, jossa selvitettiin toimia maalla asumisen ja yleisesti maaseutumarkkinoinnin kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Hankkeen tavoitteena oli selvittää maalla asumisen, kuntien omien markkinointitoimenpiteiden ja maakunnan markkinoinnin nykytilaa ja käytäntöjä. Matkailun toimenpidekokonaisuuden osalta alueellinen matkailun teemaryhmä sekä seudulliset yrittäjätapaamiset ja niiden pohjalta suunnitellut ja valmistellut yhteistoimenpiteet, kuten yhteismarkkinointi, tukevat sisäistä yhteistyötä ja sen syntyä. Tukevia toimenpiteitä ovat myös vuodelle 2011 suunnitellut alueen yhteiset seminaarit, bisnestreffit ja benchmarkingmatka. Elintarvikekehittämisen osalta aloitimme alueellamme kaksi selvitystyötä. Toinen oli selvitys elintarvikeyritysten logistiikkatarpeista. Siinä selvitettiin tehokkaampaa tapaa kuljettaa tuotteita toimijoilta toiselle siten, että kuljetuskalusto liikkuisi mahdollisimman vähän tyhjänä. Lisäksi selvitettiin, olisiko uudelle kuljetusyrittäjälle tilaa alueella ja millaisia kuljetustarpeita yrittäjillä on. Elintarvikeyrityksistä kartoitettiin nykyiset kuljetusreitit erityisesti Pohjois-Savossa, mahdollisuus ottaa lisäkuljettavia sekä kuljetustarpeet. Kuljetusyrityksistä puolestaan kartoitettiin nykyisiä elintarvikekuljetuksia ja kuljetusyrittäjien kiinnostusta asiaan (mm. pienempien erien keräilyyn ja kuljettamiseen) ja yhteistyöhön. Toinen käynnistynyt selvitys oli lampaanlihatuotteiden markkinointiselvitys, jossa selvitettiin lampaanlihan aluetaloudellista hyödynnettävyyttä. Sen tavoitteena on lisätä lampaanlihan kasvatusta ja kysyntää mm. uusille asiakassegmenteille. Selvityksen pilottivaiheessa tehtiin aiheeseen liittyvää perusselvitystyötä pienimuotoisen esimarkkinointikatsauksen muodossa, joka suunnattiin puhelinhaastatteluna suurtalouskeittiöille. Valtakunnallisten markkinoiden lisäksi selvitettiin myös pohjoissavolaisten elintarvikeliikkeiden yleistä kiinnostusta ja kysyntää asiaan. Järjestimme yhteistyössä Elintarvikealan Viestintä- ja koordinaatiohankkeen (ELVI) kanssa kaikille avoimen lähiruokaseminaarin/ teemapäivän (Kekrijuhla). Päivän aikana pidettiin alustuksia paikallisesta ruuasta ja tar- 11

12 jottiin paikallisten tuottajien tuotteita syötäväksi. Seminaarissa esiteltiin mm. selvitystyö lähiruuan aluetaloudellisesta merkityksestä. Lisäksi yrittäjillä oli mahdollisuus esitellä tuotteitaan Eat&Joy maatilatorin omistajille mahdollisia yhteistyökuvioita silmällä pitäen. Olimme mukana järjestämässä Suonenjoella mansikkakarnevaalien yhteydessä Työ ja tulevaisuus Sisä- Savossa messutapahtuma. Messujen tavoitteena oli testata, miten Sisä-Savon työnantajat voivat rekrytoida tulevaisuudessa ammattitaitosta työvoimaa Suomessa. Lisäksi tavoitteena oli edesauttaa marjatilallisia saamaan poimijoita ulkomailta ulkomaalaisille esittäytymistilaisuus paikallisille työnantajille voi olla merkittävä syy tulla kesäksi töihin marjatiloille. 5.3 Puutuotealan kehittämishanke EASTWOOD Kehittämispäällikkö Hannu Hulkko Eastwood-hankkeen toinen täysi vuosi vakiinnutti asiakkuuksien määräksi n. 240 koko toimialueella (Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala). Ohjelman päätehtävä on valmistella, suunnitella ja toteuttaa yritysten ja tarvittavien yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa kehittämistoimenpiteitä ja hankkeita, jotka tukevat merkittävästi puutuotealalla toimivien yritysten kehittymistä ja kasvua. Ohjelman tavoitteet koko ohjelmakaudelle: Puuyritysten kilpailukyvyn, uusien liiketoimintojen ja liikevaihdon kasvu Tuotanto- ja palveluyritysten osaamisintensiivisen liiketoiminnan lisääminen. Yritysten nykyisten työntekijöiden osaamisen varmistaminen Puualan imagon nostaminen. Painopistealueet 2010 kehittämistarpeiden määrittely kehittämistyön valmistelu, suunnittelu ja toteuttaminen kehittämistyön rahoitussuunnitelmien laatiminen tarvittavien yhteistyökumppaneiden osaajien hakeminen ja verkottaminen tarvittavien rahoituslähteiden etsiminen ja osallistuminen rahoitusneuvotteluihin. seurantamatka Japaniin 2009 matkalle Kiinan markkinapotentiaalin selvittäminen käynnistyi Vuosi 2010 aloitti metsäteollisuuden elpymisen rahoituskriisin aiheuttamasta lamasta. Tämä ei voinut olla vaikuttamatta myöskään Sisä-Savon puutuoteteollisuuteen. Tuotantoseisokit vähenivät, mutta täyteen käyntiin ei päästy raaka-ainepulan vuoksi johtuen suurten yhtiöiden puunkorjuun seisokeista. Kehittämistoimenpiteitä ei kuitenkaan unohdettu vaan nousuun valmistauduttiin investoinnein ja asiakkuuksien hakuun erityisesti Aasian markkinoilta. Yritysryhmän kanssa tehtiin liikeneuvottelumatka Japaniin marraskuussa. 12

13 Kouluttautuminen ja valmistautuminen 2011 Kiinan matkaan alitettiin loppuvuodesta. Toiminnan näkyvyys ja tulokset 2009 myötävaikuttivat, että Eastwood-hanke kutsuttiin toimijaksi Työ-ja elinkeinoministeriön Metsästrategiseen Ohjelmaan (MSO) huhtikuussa 2010 sekä Puusuomi hankkeen kenttätoimijaksi kartoittamaan kuntien puurakentamisen strategioita. Projektin toimenpiteet vuonna 2010 Toimenpiteet 2010 Toteuma v Tavoite v Toteuma v Yhteydenotot (yrityksiä) Tuki- ja lainahakemukset Muut toimenpiteet Tiedotustilaisuudet ja messut Koulutus ja konsultaatio osallistuville yrittäjille (pv) Julkaisut Rautainen Savo palvelut projekti Kenttäpäällikkö Martti Kettunen Hanke käynnistyi maaliskuussa 2008 ja päättyi Kolmevuotisen hankkeen tavoitteena oli aktivoida alueemme teknologiayrityksiä toimintojensa monipuoliseen kehittämiseen ja auttaa kasvun tukemiseen liittyvissä kehittämisasioissa. Toiminta-alueena oli koko Pohjois-Savo sekä Etelä-Savon maakunnan puolelta Pieksämäen kaupunki että Joroisten ja Rantasalmen kunnat. Hankkeessa oli viisi kenttäpäällikköä. Sisä- Savon alueen kenttätyöstä vastasi Martti Kettunen. Hankkeessa toteutettiin maakunnallisia ja seudullisia toimenpiteitä. Hankkeen avulla mm. koottiin alueen yrityksistä kehittämistoimiin liittyvät tarpeet ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa käynnistettiin yrityskohtaisia ja/tai toimialakohtaisia palvelukokonaisuuksia. Toimenpiteen avulla myös jalkautettiin teknologiatoimialalle suunnatut palvelut ja muutettiin käytännön toimenpiteiksi. Sisä-Savossa kehittämisen painopistealueita olivat: Yritysten innovaatioympäristöjen kehittäminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen o Yritysten aktivointi ja kehittämistoimien organisointi ja tuotteistaminen mm. Sisä-Savon teemojen/innovaatioympäristöjen kehittäminen: Konttikeskus (Rautalampi) Kunnossapitoteknologia (mm. tiet, rautatiet ja lentokentät), (Suonenjoki) Maatalouskoneiden ja laitteiden valmistus ja maanrakennusteknologia (Karttula, Tervo ja Vesanto) o Yritysten strateginen kehittäminen 13

14 o Teknologisen kyvykkyyden kehittäminen verkostoissa tai yksittäisessä yrityksessä o Olemassa olevien veturiyritysten verkostojen kehittymisen ja kasvun tukeminen o Uusien verkostojen generointi ml. innovaatio- ja elinkaariliiketoiminnan verkostot o Uudet avaukset, mm. teknologiaohjelmat ja innovaatiotoiminta o Hiljaisen tiedon keräämisen ja siirtämisen aktivointi o Uusien yritysten perustamisen ja yrityspolven vaihdosten aktivointityö Kansallisen ja kansainvälisen markkinoinnin aktivointi ja tehostaminen o Kansallinen messutoiminta (osittain maakunnallinen toimintaa) o Kv-markkinointituki, kv-messujärjestelyt ja vientirenkaiden kokoaminen o Tiedottaminen ajankohtaisista asioista sekä maakunnallisesti vuosittain julkaistavan palveluoppaan tekeminen Sisä-Savossa hanke eteni suunnitelmien mukaisesti. Projektin työn painopisteet vuonna 2010 olivat mm. pkyritysten kehittämistoimenpiteiden aktivoinnissa, kehittämistoimien organisoinnissa, KV-markkinoinnin käynnistämisen edistämisessä, verkostomaisen yritystoiminnan edellytysten tutkimisessa sekä kansallisessa messutoiminnassa. Yritykset käynnistivät investointi- ja kehittämishankkeita, joihin projektin avustamana haettiin erillisrahoituksia mm. Tekesiltä, ELY-keskuksen Maaseutu/yritysosastolta sekä Mansikka ry:ltä sekä patentti- ja rekisterihallitukselta malli/patenttisuojaa yritysten tuotteille. Kehittämiskohteina olivat mm. työhyvinvointiin liittyvät kehittämishankkeet, tuotannon ja sen ohjauksen kehittämishankkeet, tuotekehityshankkeet, tehdassuunnitteluhankkeet, hitsauksen ja kokoonpanon automatisointi ja robotisointihankkeet, kansainvälistymishankkeet mm. tutustumismatkat kansainvälisiin teollisuusmessuihin sekä rekrytointihankkeet. Projekti osallistui yritysten kanssa vuosittaiseen kotimaiseen messutoimintaan. Tärkeimpänä panostuksena oli Tampereen Alihankinta 2010-, Finnbuild 2010 ja Energia 2010-messut. KV- toimintoina olivat tutustumiskäynnit Euroblech-messuihin Saksassa sekä yrityskontaktien etsintää itäisestä Keski-Euroopasta ja Pietarin alueelta. Projekti järjesti lisäksi Murmanskin mahdollisuudet suomalaiselle teollisuudelle -seminaarin Murmanskissa. Matkaan osallistui 19 henkilöä itäsuomalaisista yrityksistä ja yritystoimintaa avustavista organisaatioista. Rautalammin Toholahden toimialakeskittymän/yritysverkoston kehittämistyössä haettiin konkreettisia toimenpiteitä energiatuoteyhteistyöstä sekä yritysverkostoyhteistyöstä, jossa jo aloitettiin toimenpiteitä. Rautainen Savo palvelut -hanke osallistui toimialan imagomarkkinointiin teknologiaviikolla 45 Savon Sanomissa olleen teemaliitteen muodossa. Sisäsavolaisista yrityksistä mukana olivat Arctic Machine Oy, Oy Morehouse Ltd sekä PCM Technology Oy. Projekti on osallistunut valtakunnalliseen TRIO-hankkeen tapahtumiin, jonka alueellisena edustajana kenttäpäällikkö on toiminut. 14

15 Hankkeen toiminta-alueen kattava yhteinen palveluopas päivitettiin kesäkuussa. Hanke teki 5 kappaletta Rautainen Savo palvelut tiedotetta ajankohtaisista asioista. Jakelu oli kaikille toimialan yrityksille sekä sidosryhmille. Toimenpiteet vuonna 2010 Toteutuma 2009 Tavoite 2010 Toteuma 2010 Yhteydenotot (yrityksiä) Tuki- ja lainahakemukset Muut toimenpiteet Tiedotustilaisuudet ja messut Koulutus ja konsultaatio osallistuville yrittäjille (pv) Vuoden 2010 toimenpiteiden määrälliset tavoitteet Säilytetyt työpaikat Toteutuma 2009 Tavoite 2010 Toteuma 2010 Uudet työpaikat Säilytetyt ja uudet työpaikat yhteensä Uusia yrityksiä Elintarviketeollisuus Projektipäällikkö Vuokko Niemitalo Kehittämistyö jakaantuu Elintarvike - Futuria hankkeen kautta ja maksullisen palvelutoiminnan kautta tehtyihin toimenpiteisiin (mm. koulutuspalveluja, maakunnan ulkopuolelle tehtävät kehittämistoimet). Tiedotusta, viestintää ja valtakunnallista verkottumista on hoitanut Elintarvikealan viestintä- ja koordinaatiohanke. Elintarvike-Futuria hanke oli Pohjois-Savossa toimiva elintarvikealan kehittämishanke, joka keskittyi jatkojalostukseen ja markkinointiin. Hankkeessa työskenteli alkuvuoden 5 henkilöä ja loppuvuoden 4 henkilöä. Yksi työntekijä työskenteli Kiuruvedellä. Lisäksi hanke palkkasi tilapäisiä asiantuntijoita lyhytkestoisiin työsuhteisiin. Hanke on järjestänyt elintarvikeyrityksille neuvontaa ja valmennuksia liiketoiminnan, laadun, tuotekehityksen ja markkinoinnin alueilta. Hankkeen toimenpiteisiin on osallistunut vuonna 2010 yhteensä 56 asiakasta ja siinä on toteutettu yhteensä 300 toimenpidettä. Kaikkiaan hankkeen toiminta-aikana on ollut 15

16 mukana yhteensä 77 yritystä osallistumismaksulla ja lisäksi 112 yritystä verkottumistilaisuuksien kautta. Tärkeimpiä tapahtumia hankkeessa vuonna 2010 olivat Gastro-messuille osallistuminen 10 yrityksen yhteisosastolla maaliskuussa, Savo-Gourmet messujen järjestäminen lähiruokapaneeleineen huhtikuussa, opintomatka Moskovan elintarvikeyrityksiin sekä World Food Moscow-messuille syyskuussa ja loppuseminaari joulukuussa. Ylä-Savossa on kehitetty erityisesti Yrityspuisto Leivosen toimintaa ja siellä toimivia yrityksiä. Hanke julkaisi Tuotannon optimointi opas pienille elintarvikeyrityksille ja se toimitettiin kaikille hankkeessa mukana olleille yrityksille ja sitä sai erikseen tilata mm. oppilaitosten käyttöön. Elintarvikealan viestintä- ja koordinaatiohankkeen keskeisin työpanos kohdistui sähköisten verkkojulkaisujen toimittamiseen. Hankkeesta vastasi elintarvikekoordinaattori Jukka-Pekka Korpi-Vartiainen. Verkkolehti Tuunattu Kalakukko ilmestyi yhteensä kahdeksan kertaa ja siinä käsiteltiin monipuolisesti maa- ja elintarviketalouden ajankohtaisia asioita ja esiteltiin erityisesti maakunnan pieniä elintarvikeyrityksiä ja marja-alaa. Sähköiset uutiskirjeet Marjakukko ja Patakukko välittivät ajankohtaista tietoa alasta yhteensä lähes 800 tilaajalle. Elintarvikealan viestintä- ja koordinaatiohanke julkaisi runsaasti mediahuomiota keränneen Lähiruoan käyttö julkisen sektorin ammattikeittiöissä. Ruokatuotantosektorin aluetaloudellinen hyöty Pohjois-Savossa - selvityksen, jonka työstämistä varten hankkeeseen palkattiin n. 4,5 kk ajaksi projektityöntekijä. Elintarvikekoordinaattori osallistui myös valtakunnallisten Ruoka-Suomi -teemaryhmän ja Aitoja Makuja -hankkeen toimintaan Pohjois-Savon edustajana. Elintarvikekoordinaattori oli niin ikään keskeinen toimija Pohjois- Savon ruokakulttuuriryhmässä ja Pro pohjoissavolainen ruoka -asiantuntijaryhmässä. Hanke järjesti yhdessä Kuopion alueen Koheesio- ja kilpailukykyohjelman kanssa Kekriseminaarin Suonenjoella, joka keräsi 70 kuulijaa. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin Paikallisesti tuotettua lähiruokaa -tunnus, joka auttaa löytämään paikallisen ruoan elintarvikemyymälöistä. Hanke jatkaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätöksen mukaan asti. Hankkeitten ulkopuolisena työnä koulutettiin yritysten henkilökuntaa hygieniakoulutuksissa ja testeissä. Yhteistyötä jatkettiin Sisä-Savon kansalaisopiston kanssa. Muita merkittäviä koulutusyhteistyökumppaneita olivat Savon ammatti- ja aikuisopisto, jolle jatkettiin leipomoalan koulutusta ja Kuopion yliopisto, jonka opiskelijoita koulutettiin tuotekehityksessä ja markkinoinnissa sekä ohjattiin yrityslähtöisissä opinnäytetöissä. Yritysten omiin kehittämishankkeisiin on tuotettu palveluja mm. laatukoulutusten ja konsultaatioiden muodossa. Lisäksi on tehty elintarvikealaan liittyviä selvityksiä alueen ulkopuolisille kunnille. 16

17 Toimenpiteet vuonna 2010 Toteuma v Tavoite v Toteuma v Tuki- ja lainahakemukset Koulutus ja konsultaatio osallistuville yrittäjille (pv) Uudet työpaikat Uusia yrityksiä Sisä-Savon Yrityspalvelupiste-hanke (YPP) Yrityspalvelupäällikkö Tarja Pöyhönen Seudulliset yrityspalvelut toimivat osana kansallista Yritys-Suomi palvelujärjestelmää. Seutuyhtymä on toiminut seudullisten yrityspalvelujen koordinaatio-organisaationa Sisä-Savossa. Palvelujärjestelmä kokoaa yhteen alueen toimijat, jotka tarjoavat palveluja yrityksille ja yrittäjille. Palveluja tuotetaan sekä henkilökohtaisena neuvontatyön että sähköisenä palveluna internetissä. Vuonna 2010 valmisteltiin uutta seudullinen yrityspalvelusopimusta yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi Kuopion työvoimatoimiston kanssa tehtiin sopimus starttilausuntojen antamisesta alueella. Yritysneuvonnan henkilöstön osaamista vahvistettiin erityisesti liiketoiminnan suunnittelussa ja yrittäjien valmentamisessa. Maakunnallisen Yritys-Suomi hankkeen yritysneuvojakoulutukseen osallistui yrityspalvelupäällikkö ja useita yritysneuvontaa tekeviä henkilöitä. Yrityspalvelupäällikkö antoi lisäksi toimialavapaata yritysneuvontaa kohderyhmänä erityisesti aloittavat ja palvelualan yritykset. Asiakashallinrekisteri Seutuyhtymässä otettiin käyttöön asiakashallintarekisteri, jonka avulla yrittäjiä palvellaan entistä järjestelmällisemmin. Asiakashallintarekisteriin käyttöön järjestettiin koulutusta ja yrityspalvelupäällikkö auttoi henkilöstöä myös henkilökohtaisesti rekisterin käyttöön. Rekisterin tavoitteena on myös helpottaa raportointia kunnille. Toimitilarekisteri vapaista yritystiloista ja tonteista Sisä-Savon seutuyhtymän sähköisiä palveluja lisättiin hankkimalla toimitilarekisteri, jossa alueen vapaita toimitiloja on mahdollista esitellä seutuyhtymän internet- sivuilla. Palvelun ylläpidosta huolehti yrityspalvelupäällikkö. 17

18 Yritysrekisterin uudistus Vuonna 2010 uusittiin seutuyhtymän julkinen yritysrekisteri ja sen ylläpidosta huolehti henkilöstö asiakasrekisterin päivittämisen kautta. Yritystulkki -yrityssuunnitteluohjelmisto Sisä-Savon seutuyhtymän Internet-sivuilla on käytettävissä Yritystulkki-palvelu, joka tukee seudun yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia verkossa. Paikallisin tiedoin toteutetusta Yritystulkista löytyvät sekä sähköiset että perinteiset työkalut, laskentaohjelmat ja helppokäyttöiset asiakirjamallit yrityksen koko elinkaaren ajalle. Toimenpiteet vuonna 2010 Toteuma v Suunnitelma v Toteuma v Uudet työpaikat ,5 Uusia yrityksiä Välke hanke Välityömarkkinoiden kehittäminen , jatkoaika Projektipäällikkö Mervi Lohivuo Välke Sisä-Savo hanke aloitti toimintansa loka-marraskuun vaihteessa Hankkeessa toimii kaksi yksilövalmentajaa sekä projektipäällikkö. Vuoden 2010 loppuun mennessä hankkeen aktiivista toimintaa oli takana 2 vuotta ja 2 kuukautta. Keväällä 2010 hankkeelle haettiin kuuden kuukauden kestoista jatkoaikaa, koska hankkeen aloitus viivästyi vajaalla vuodella. Tämän pohjalta oli perusteltua jatkaa työtä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi hankkeelle lisää toiminta-aikaa ajalle , joka rahoitetaan hankkeen säästyneistä varoista. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi niin, että se helpottaa työnantajien työvoimapulaa. Kuitenkin hankkeen konkreettisen työn aloittamisen aikaan Suomen valtio alkoi vajota taloustaantumaan ja työnantajien työvoiman tarve pieneni entisestään. Hankkeen lähtökohta muuttui radikaalisti. Hankkeen kohderyhmänä ovat TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevat työikäiset henkilöt, jotka asuvat Suonenjoella, Tervossa, Vesannolla ja Rautalammilla. Heillä tulee olla tarve yksilölliseen sekä pidempikestoiseen valmennukseen edetäkseen elämässään joko työelämään tai koulutuspolulle. Hankkeeseen valittavien henkilöiden valinnassa painotetaan heidän mahdollisuuksiaan hyötyä hankkeen palvelusta. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on saada hankkeen toimintaan vuosittain 90 henkilöasiakasta. ( asiakastavoite on 50 asiakasta). 18

19 Hankkeen tavoitteena on luoda alueellemme toimivat välityömarkkinat ja löytää toimiva yhteistyömalli alueelle. Alueellamme on selkeä tarve lisätä ja kehittää sosiaalisen työllistämisen palveluita sekä tehostaa ja koordinoida yksilö-, työ- ja työhönvalmennusta, yksilöllistä palvelu- ja uraohjausta sekä työvalmennusyksiköiden tarjoamia palveluita. Hanke tekee yhteistyötä Kuopion TE -toimiston Suonenjoen palvelupisteen kanssa paljon ja yhteistyö on toiminut hyvin sekä syventynyt. Alueen kuntien sekä sosiaalisten toimijoiden kanssa on tehty antoisaa yhteistyötä. Hanke on luonut alueelle työllistämisverkoston, joka on kokoontunut kesäkuusta 2010 lähtien kuukausittain. Verkosto pohtii alueen välityömarkkinoiden tilannetta ja syventää sosiaalisten toimijoiden yhteistyötä. Verkosto on tähän saakka kokoontunut Välke hankkeen kutsusta, mutta jatkossa hanke vetäytyy vetovastuusta ja se siirtyy alueen toimijoille. Toimijoiden kesken on sovittu verkoston kokoontumisien jatkosta hankkeen päättymisen jälkeenkin. Hankkeen yhteistyö muiden sosiaalisten toimijoiden kanssa ei rajoitu vain verkostotoimintaan, vaan asiakas asioissakin tehdään antoisaa yhteistyötä. Hanke on ollut aktiivisesti mukana alueella toimivissa asiakasyhteistyöryhmissä, joiden toimintaa on aktivoitu. Hankkeessa on otettu yrityskontakteja alueen yrityksiin ja heitä on lähestytty myös yrittäjäjärjestöjen kautta. Tähän mennessä on todettu, että toimivin malli on ottaa yrityksiin yhteyttä täysin asiakaslähtöisesti. Alueen elinkeinoasiamiesten kanssa on tehty hankkeen aikana hyvää yhteistyötä. Asiakasprosessin toiminta on jatkunut samanlaisena kuin ensimmäisen toimintavuoden aikana. Sen toiminta on vakiintunut ja tarkentunut ensimmäiseen vuoteen verrattuna. Asiakasprosessia toteuttavat yksilövalmentajat. Projektipäällikön osuus asiakasprosesseissa on tukeva; hän auttaa mietinnöissä asiakkaiden asioiden kanssa sekä tekee tietoselvityksiä asioihin ja ohjeistuksiin liittyen. Projektipäällikön toimenkuvaan kuuluu tämän lisäksi hankkeen hallinnolliset työt, yhteistyö alueen toimijoiden kanssa sekä välityömarkkinoiden kehittäminen. Kehittämistyöhön osallistuvat aktiivisesti myös yksilövalmentajat. Asiakkaat tulevat hankkeeseen TE-toimiston ohjaamina. Hanke on tehnyt itsekin aktiivista asiakashankintaa TE-toimiston avustuksella. Työttömille työnhakijoille on lähetetty hankkeen esitteitä ja TE-toimistossa on pidetty hankkeen päivystystä. Yksilövalmennus lähtee täysin asiakkaan omista toiveista, mahdollisuuksista ja tarpeista liikkeelle. Yksilövalmentaja tutustuu asiakkaaseen ja samalla aloitetaan ajatustyö siitä, kuinka asiakasta voidaan auttaa eteenpäin sekä ovatko hänen toiveensa, tulevaisuuden kuvansa todellisia verrattuna hänen tämän hetkiseen tilanteeseensa. Tämän jälkeen mietitään yhdessä asiakkaan kanssa, mitä hänen pitää tehdä, jotta hän saavuttaa tavoitteensa. Yksilövalmentaja ei tee yhdenkään asiakkaan puolesta mitään, vaan hän auttaa asiakasta eteenpäin. Joskus panos on suurempi kuin toisella kertaa. Kaikkia asiakkaita, myös niitä jotka jatkavat työn hakua TE-toimistossa hankkeessa olon jälkeen, on jollain tavalla sysätty eteenpäin hankkeessa oloaikana. Jokaiselle asiakkaalle tehdään työllistymissuunnitelma, jo- 19

20 hon kirjataan hänen tulevaisuuden tavoitteensa ja kuinka siihen päästään, jos hankkeessa oloaikana ei ole vielä tietä avoimille työmarkkinoille löytynyt. Vuonna 2010 hankkeessa aloitti 48 asiakasta. Hankkeessa olon päätti 37 asiakasta. Hankkeella on käytössään omaa, korvamerkittyä palkkatukirahaa asiakkaiden tukemiseen heidän työllistymiseensä. Palkkatukea on maksettu vuonna 2010 niin yksityisille työnantajille kuin kunnille sekä valtiolle. Kaiken kaikkiaan palkkatukipäätöksiä on tehty koko hankeaikana 29 kappaletta, joista ESR -palkkatukirahalla 27. Tavoite 2010 Toteuma 2010 Toteuma Asiakkaita Hankkeen päättäneitä, joista Avoimille työmarkkinoille joista yrittäjiksi 2 2 Koulutukseen Palkkatukityösuhde Jatkaa työnhakua Muu 5 Työelämän ulkopuolelle 1 2 Keskeyttäneet 1 5 Yrityskontakteja Tämän lisäksi hankkeessa halutaan korostaa laadullisia tuloksia, jotka eivät näy numeraalisissa tavoitteissa muuten kuin Jatkaa työnhakua sarakkeessa. Laadullisia tuloksia on saavutettu seuraavasti; - Kuntouttava työtoiminta, työelämävalmennus ja harjoittelu, palkkatukijaksot; ammattiosaamisen / työelämätaitojen vahvistaminen / päivittäminen / kehittäminen - Elämänhallintataitojen vahvistuminen - Velkojen selvittely - Tarvittavien asiakirjojen hankkiminen, työnhakuasiakirjojen päivittäminen - Terveydentila selvityksiä, hoitosuhteet kuntoon -> henkinen/fyysinen terveys parantunut - Päihteettömyys -> ajokortti saatu takaisin - Realistinen kuva työmarkkinoista sekä omasta työtaidosta - Asiakkaat tekevät omatoimisesti toimenpiteitä työllistyäkseen - Palvelujärjestelmä tulee tutummaksi työnhakijoille Työnantajien tietoisuus eri tukimahdollisuuksista paranee 5.8 Oppiva yritys Yritysneuvoja Matti Ylönen Hanke käynnistettiin seutukunnallamme maaliskuussa Mukana ovat kaikki Pohjois-Savon kunnat. Hankkeen vastuullisena toteuttajana on Ylä-Savon Kehitys Oy ja osatoteuttajana Sisä-Savon seutuyhtymä. Sisä-Savon yritysneuvojan, Matti Ylösen työaika on jaettu Koillis-Savon kanssa puoliksi. Oppiva yritys -hanke tarjoaa maakunnan mikro- ja pienyrityksille tukea ja ohjausta liiketoiminnan kehittämiseen ja koulutussuunnitteluun. Hanke tarjoaa maksuttoman nykytilannearvioinnin, osaamiskartoituksen ja 20

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Maaseudun kehittäjien tapaaminen Helsinki 1.12.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto EI TUETA YRITYSTOIMINTAA TUETAAN MUUTOSTA TUETAAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTYMISTÄ,

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Kansalliset tutkimuslaitokset FIMECC Tekes TechnoKnowhow TeknoStePS 2018

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot

Kuva: Työttömät (ml. lomautetut) työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2000-2010

Kuva: Työttömät (ml. lomautetut) työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2000-2010 Hämeen ELY-keskus tiedottaa MAALISKUUN TYÖLLISYYSKATSAUS Julkaistavissa 27.4.2010 klo 9.00 HÄMEEN TYÖTTÖMYYDEN LASKU JATKUU Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen toimialue) työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Page 1

Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Page 1 Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut 12.5.2015 Page 1 (alku)keskustelut osa 1_Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Yrityspuisto Oy Toiminta tulisi olla muutakin kuin kiinteistöjen

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 16 23.2.2015 18 Asianro 7247/00.00.01.00/2014 Savo-Pielisen jätelautakunnan seuduittaisten jäsenten nimeäminen vuosille 2015-2016

Lisätiedot

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Riku Hautamäki Yritysasiakkuuskoordinaattori 1 TE-lyhenteestä TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto (ent. työvoimatoimisto), työkkäri. Koko Suomessa 15 alueellisesti

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Laajakaista kaikille tilannekatsaus

Laajakaista kaikille tilannekatsaus Laajakaista kaikille 2015 - tilannekatsaus 21.6.2011 Kajaanin kirjaston Kalevala Sali klo 12:00-14:10 Kainuun maakunta Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta kuntayhtymä, aluekehitys paula.a.karppinen@kainuu.fi

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot