Toimintakertomus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2010

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA ELINKEINOPALVELUT Asiakasmäärä ja toimenpiteet Uudet yritykset ja työpaikat Yritystuet Elinkeinoasiamiestoiminta Suonenjoki Rautalampi Karttula - Tervo Vesanto SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄN KEHITTÄMISHANKKEET Marjaosaamiskeskus Kuopion alueen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Puutuotealan kehittämishanke EASTWOOD Rautainen Savo palvelut projekti Elintarviketeollisuus Sisä-Savon Yrityspalvelupiste-hanke (YPP) Välke hanke Oppiva yritys Pk-yrityksen kasvun edellytykset markkinointia tehostamalla selvitys Sisä-Savon yrityksissä YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN PROJEKTIT Maaseudun mikroyritysten asiakasvastaava-hanke SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄN ORGANISAATIO Luottamushenkilöhallinto Yhtymäkokous Hallitus Tarkastuslautakunta Elinkeinojaos Viralliset edustukset Seutuyhtymän henkilöstö Kehittämishankkeiden henkilöstö SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄN TALOUS HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

3 1 Toimitusjohtajan katsaus Suomen kansantaloudessa tapahtui selvä käänne parempaan ja tämä näkyi myös Sisä-Savossa. Yritysten kehittämishankkeiden määrä nousi merkittävästi edellisestä vuodesta ja myös yritystukia saaneiden hankkeiden lukumäärä 55 oli lähes kaksinkertainen verrattuna vuoteen Sisäsavolaiset yritykset ovat selvinneet koko taantuma-ajan suhteellisen hyvin. Suuria henkilöstöleikkauksia ei ole tapahtunut ja lomautuksetkin vähenivät edelleen. Alueen suurimmat investoinnit olivat Suonenjoen kaupungin rakentama teollisuushalli ja Savon Taimen Oy:n kalankasvatuslaitoksen laajennus. Vesannolla käynnistyi Ompelimo Reino Oy:n hallin rakentaminen. Uusien yritysten perustaminen oli edelleen korkealla tasolla, mutta Tilastokeskuksen viimeisimmässä tilastossa vuodelta 2008 alueen työpaikkamäärä oli monen nousuvuoden jälkeen laskenut. Ainoastaan Rautalammilla työpaikkojen määrä oli noussut. Alueen väestömäärän lasku jatkui, lasku oli yhteensä 94. Vesannolla oli kuitenkin kasvua 14 henkeä. Karttulan kunta liittyi vuoden 2011 alussa Kuopion kaupunkiin. Tämä vuoksi seutuyhtymässä tehtiin Yritystaito Oy:n johdolla perusteellinen selvitys yhtymän tehtävistä ja organisointivaihtoehdoista. Selvityksen perusteella tehtiin yksimieliset päätökset seutuyhtymän jatkosta. Sisä-Savon seutuyhtymä jatkaa Karttulan eroamisen jälkeen jäljellä olevien kuntien kuntayhtymänä. Edelleen päätettiin jatkaa ns. perinteistä elinkeinoasiamiestoimintaa niin, että elinkeinoasiamiesten toimialueet ovat Rautalampi yksin sekä yhteinen Tervo- Vesanto alueella. Suonenjoki hoidetaan ainakin toistaiseksi hajautettuna, toimitusjohtajan ja yrityspalvelupäällikön toimesta. Seutuyhtymän talous on vakaalla pohjalla. EU-hankkeiden maksatuksissa oli edelleen pitkiä viiveitä ja sen vuoksi käyttöpääomaa sitoutui kehittämishankkeisiin paljon. Seutuyhtymän tilinpäätös vuodelta 2010 on ylijäämäinen. Olli Tiainen toimitusjohtaja 3

4 2 Seutuyhtymän tehtävät ja toiminnan painopisteet Tehtävät Sisä-Savon seutuyhtymä toimii Suonenjoen kaupungin, Karttulan, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kuntien yhteistyöelimenä keskeisinä tehtävinään: kehittää aluetta kokonaisuudessaan kehittää alueen hallinnollisia, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä olosuhteita tuottaa alueen kunnille elinkeinopalvelut ja hoitaa jäsenkuntien sille yhteisesti antamat tehtävät Päätulosalueet Suunnittelu, EU-koordinointi, edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet Elinkeinoneuvonta Projektit / kehittämishankkeet 3 Suunnittelu, EU-koordinointi ja edunvalvonta Seutuyhtymän suunnittelutyötä ohjaa vuosille laadittu Sisä-Savon elinkeinostrategia. Strategian toteuttamisessa tärkein työväline on EU-ohjelmarahoitteinen kehittämishanketoiminta. Nykyinen EU:n ohjelmakausi alkoi vuonna 2007, mutta hankkeiden käytännön toteuttaminen käynnistyi vasta vuonna Rahoittajien linjausten mukaisesti meneillään olevat hankkeet ovat maantieteellisesti laajempia, pääsääntöisesti Pohjois-Savon maakunnan käsittäviä. Puutuoteteollisuuden kehittämishanke Eastwoodin toimintaalueena on koko Itä-Suomi. Kehittämishankkeiden suunnittelutyössä onkin korostunut verkottuminen ja entistä tiiviimpi yhteistyö kumppanien kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Ylä-Savon Kehitys Oy, Koillis-Savon Kehitys Oy, Navitas Kehitys Oy, Savon Yrittäjät, ProAgria ja Kuopion kaupunki. Seudun hanketyötä edistettiin Maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR), jossa sisäsavolaisia edustivat Olavi Ruotsalainen (II vpj.) ja seutuyhtymän puheenjohtaja Hannu Kauppinen. Maakuntahallituksessa alueeltamme vaikuttaa varapuheenjohtajana Pekka Leskinen. 4

5 4 Elinkeinopalvelut 4.1 Asiakasmäärä ja toimenpiteet Seutuyhtymän asiakasmäärä oli vuonna 2010 yhteensä 535 kpl. Laaja-alaiset kehittämishankkeet ja verkostoituminen ovat tuoneet vuosi vuodelta enemmän asiakaskuntaa oman seudun ulkopuolelta. Tämän vuoden asiakasmäärä onkin seutuyhtymän historian suurin. Toki edelleen valtaosa asiakkaista on seutuyhtymän jäsenkuntien alueelta. Kotipaikan mukaan suurimmat asiakasmäärät on listattu oheiseen taulukkoon. Suonenjoki 156 Rautalampi 64 Vesanto 50 Karttula 47 Kuopio 39 Tervo 29 Leppävirta 23 Kiuruvesi 11 Yritysten kehittämistyöhön osallistui vuoden aikana kaksi elinkeinoasiamiestä, maaseutuyritysneuvoja, seutuyhtymän kehittämishankkeiden työntekijät ja toimitusjohtaja. Seutuyhtymän henkilöstöllä oli vuonna 2010 yhteensä lähes 1800 suoraa yritys- / asiakaskontaktia. Henkilöstön työpanos jakautui seuraavasti: Tavoite Toteuma Yrityskäynnit ja yhteydenotot Yritysten hankkeiden suunnittelu Uusien yrittäjien neuvonta Kehittämishankkeiden suunnittelu Seminaarit, messut, koulutustilaisuudet Kokoukset ja muut toimenpiteet Uudet yritykset ja työpaikat Uusien yritysten perustamismäärä oli edelleen korkealla tasolla ja määrä kohosi hieman edellisestä vuodesta. Yrityksiä perustettiin 77 kpl, toimintasuunnitelman tavoitteena oli 65. 5

6 kpl Tilastokeskuksen viimeisimmästä työpaikkatilastosta vuodelta 2008 nähdään, että työpaikkojen kokonaismäärä kääntyi laskuun, vähennys edellisestä vuodesta on 165 kpl. Kuntakohtaisesti työpaikat lisääntyivät vain Rautalammilla kpl Yritystuet Taloussuhdanteen paraneminen näkyi selvästi yritysten kehittämistyön piristymisenä. Rahoittajat myönsivät avustusta peräti 55:een yritystoiminnan kehittämishankkeeseen. Tuen kokonaismäärä oli noin 1,65 miljoonaa euroa. Tukien kokonaismäärä laski, eikä päästy aivan tavoitteena olleeseen 2,5 miljoonaan euroon, mutta kappalemääräisesti hankkeita oli reilusti tavoitteena ollutta 30 hanketta enemmän. Keskimääräinen hankekoko oli edellisiä vuosia pienempi. 6

7 Seuraavassa taulukossa näkyy rahoittajakohtainen erittely tukien määrästä. Yritystuet 2010 kpl Maaseutuosasto josta Leader Työvoimaosasto Yritysosasto TEKES YHTEENSÄ Elinkeinoasiamiestoiminta Suonenjoki toimitusjohtaja Olli Tiainen Suonenjoelle rakennettiin uusi teollisuushalli Lintikonkadulle. Halli valmistui keväällä 2010 ja vuoden lopussa hallissa oli vuokralla kolme yritystä ja vapaana enää yksi yritystila. Vuoden aikana tapahtui merkittävä yritysjärjestely, jossa Lemminkäinen osti Suonenjoen Sementtituotteen osakekannan. Järjestelyssä kaupunki osti Suonenjoen Sementtituotteen teollisuuskiinteistön ja vuokrasi sen edelleen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Lemminkäiselle. Yhteenliittymässä syntyi erittäin vahva betoniteollisuuden tuotantoyksikkö Suonenjoelle. Kaupunki merkitsi osakkeita syksyllä perustettuun maakunnalliseen tietoverkkoyhtiöön, Savon Kuituverkko Oy:öön, jonka omistajiksi tuli 23 kuntaa Pohjois-Savosta. Kaupunginjohtaja valittiin yhtiön ensimmäiseen hallitukseen. Suonenjoelle perustettiin 30 uutta yritystä vuonna Työpaikkamäärä laski viimeisessä saatavilla olevassa Tilastokeskuksen tilastossa ( ) Suonenjoella oli tilaston mukaan työpaikkoja yhteensä 2636 kpl. Työpaikat olivat vähentyneet 101 kpl edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömyysaste parani ja oli vuoden lopussa 10,1 %. 7

8 4.4.2 Rautalampi Elinkeinoasiamies Matti Paappanen Rautalammin toimiston toiminta on painottunut pk-ja mikroyritysten neuvontaan sekä niiden kehittämistoimiin. Rautalammille perustettiin 11 uutta yritystä vuoden 2010 aikana. Starttirahalausuntoja annettiin 2, paikkakunnalla pidettiin 1 työvoimahallinnon koulutus ja yrityskäyntejä tehtiin 57. Rautalampi oli esillä matkamessuilla yhteisellä osastolla Sisä-Savon muiden kuntien kanssa ja venemessuilla yhteisellä Järvi-Suomen osastolla. Elinkeinoasiamies osallistui molemmille messuille. Rautalammin yrittäjäyhdistyksen ja matkailuyrittäjäyhdistyksen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä hyvässä hengessä. Seutuyhtymän erikoisosaamista on hyödynnetty projekti- ja kenttäpäälliköiden kanssa. Matti Paappanen jäi eläkkeelle lokakuun lopussa. Elinkeinoasiamiehen tehtäviä hoiti marraskuun ajan yrityspalvelupäällikkö Tarja Pöyhönen Sisä-Savon Seutuyhtymästä. Joulukuun alusta elinkeinoasiamiehenä aloitti Marita Leskinen Karttula - Tervo Vesanto Elinkeinoasiamies Anna-Liisa Martikainen. Yleinen kehityssuunta alueella on ollut vakaa tai positiivinen. Työttömyysluvut ovat pysyneet Karttulassa, Tervossa ja Vesannolla noin %:n tuntumassa vaihdellen vuodenajan mukaan muutaman prosentin. Yrityskanta on ollut viimeiset viisi vuotta Karttulassa (190 kpl v.2009) ja Tervossa (90 kpl v.2009) varovaisesti kasvava ja Vesannolla pysynyt samana (121 kpl, v.2009). Vuosi 2010 oli tosin uusien yritysten määrällä mitattuna Vesannolla huippuvuosi, koska yrityksiä perustettiin yrityskantaan suhteutettuna paljon eli 16 kpl. Tervossa uusia yrityksiä perustettiin 3 kpl ja Karttulassa 11 kpl. Vuonna 2010 Vesannolla lopetti 3 yritystä, Tervossa 2 kpl ja Karttulassa 13 kpl. Kokonaistyöpaikkakehitys on ollut hivenen laskeva. Elinkeinoasiamiehen työn painopisteitä ovat olleet aloittavien yrittäjien neuvonta, toimivien yritysten ja kuntien investointi- ja kehittämishankkeiden edistäminen, yhteistyö hanketoimijoiden kanssa ja yritysten tarpeista lähtevän koulutuksen järjestäminen. 8

9 Sisä-Savon Seutuyhtymän eri hankkeiden koulutus- ja neuvontaresursseja on myös kohdistunut alueen yritysten hyödyksi. Merkittäviä elinkeinoelämän tapahtumia olivat mm. Vesannolla Ompelimo Reino Oy:n hallin rakentaminen ja työvoiman koulutuksen aloittaminen, kunnan elinkeino-ohjelman valmistuminen ja kaksi mittavaa karjatalousinvestointia. Tervossa Lohimaan matkailuyritystoiminta on uuden yrittäjän myötä päässyt positiivisen kehityssuunnan alkuun ja kunta on rakentanut uudet savustamotilat Markkasen Kala Oy:lle. Karttulassa Lemmikkikeskus Viikselle valmistui uusi koirien agilitykoulutukseen tarkoitettu Viiksi Areena ja Osku-tuote laajensi tuotanto- ja varastotilojaan yhteensä 1400 m2. Kunta myi Hoitotiellä olevan yrityskiinteistön sekä yhden teollisuusalueella olevan yritystontin. Merkittävimmät yritys- ja hanketoimintaan kohdistuneet julkiset rahoitusavustukset tulivat alueelle maaseudunkehittämisyhdistys Mansikka ry:ltä sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselta, joita tuli yhteensä n Karttulaan, n Tervoon ja n Vesannolle. Kuntien elinkeinojaostot kokoontuivat vuonna 2010: Karttulan elinkeino- ja tulevaisuusjaosto viisi kertaa, Tervon elinkeinojaos kuusi kertaa ja Vesannon elinkeinoryhmä viisi kertaa. Yhteistyö yrittäjäyhdistysten ja Karttulan yrittäjäkerhon kanssa on ollut tiivistä. Elinkeinoasiamies Martikainen on ollut jäsenenä Startti yrittäjäksi hankkeen ohjausryhmässä, Oppiva yritys kehittämisryhmässä, Vetovoimainen Vesanto-hankkeen seurantaryhmässä, Rural partners hankkeen ohjausryhmässä, Pohjois-Savon hyvinvointialan teemakoordinaatiohankkeen asiantuntijaryhmässä ja Mansikka ry:n hallituksessa. 9

10 5 Sisä-Savon seutuyhtymän kehittämishankkeet 5.1 Marjaosaamiskeskus Suunnittelupäällikkö Helena Kauppinen Kuluneena vuonna Marjaosaamiskeskus on toteuttanut Uudistuvan puutarhatilan strategiat - koulutushanketta kolmatta vuotta. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet erikoiskasvien, eli marja- yrtti- ja puutarhakasvien viljelijät ja alan osaamisen tulihenkilöt. Hankkeen innovaatio-osuudessa on julkaistu loppuraportit vadelman ja mansikan lajikeseurannoista. Viljelijöiden kanssa tehtiin opintomatka Espanjan Huelvaan, jossa oli mukana 31 marjanviljelijää. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin sähköisellä uutiskirje Marjakukolla, joka lähetettiin vuoden aikana 19 kertaa. Jakelulistalla on 457 vastaanottajaa. Työvoiman rekrytoinnissa on pyritty auttamaan kausityövoimaa tarvitsevat sekä töihin pyrkivät kohtaamaan toisensa. Toimintatapoja on kehitetty yhdessä Suomen Moskovan suurlähetystön sekä Pietarin, Petroskoin ja Muurmanskin konsulaattien kanssa. Petroskoin Inkerin - liiton kanssa yhteistyötä on tiivistetty. Uusia yhteistyösuhteita on luotu Ukrainan suuntaan. Myös kotimaista yhteistyötä on lisätty. Koulutuksella pyritään nostamaan ja kehittämään puutarhayrittäjien ammatillista osaamista ja verkottumista, jotta puutarhasektorimme olisi kilpailukykyinen ja kannattava myös tulevaisuudessa. Vuoden 2010 aikana järjestettiin koulutusta viidelle valmennusryhmälle aloittavista marjatilayrittäjistä aina tilan tuotteita jalostaviin yrittäjiin. Valmennusryhmiin osallistui yhteensä 54 yrittäjää ja koulutuspäiviä kertyi yli kaksisataa. Valmennusryhmien lisäksi järjestettiin päivän mittaisia koulutus- ja informaatiotilaisuuksia joissa oli yhteensä 124 osallistujaa. Toimenpiteet vuonna 2010 Toteuma v Tavoite v Toteuma v Koulutus ja konsultaatio osallistuville yrittäjille (pv) Uudet työpaikat Uusia yrityksiä

11 5.2 Kuopion alueen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Seutukehittäjä Olli Kokander Vuoden 2010 suurimpia koko alueen sisäistä yhteistyötä edistävä toimenpide oli yhteistyössä Pohjois-Savon toimintaryhmien rahoittaman Maalaisjärki, seutujen kärki hankkeen kanssa kesällä 2010 Kuopion Asuntomessuilla toteutettu Koti Kuopion naapurissa -messuosasto. Osastolla oli mukana kaikki Pohjois-Savon kunnat ja siellä esiteltiin modernia maaseutuasumista, vapaa-ajan virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia, tilaa ja turvallisuutta, luonnon rauhaa ja terveellisiä elämänarvoja sekä paljon muita pohjoissavolaisen maaseudun tarjoamia mahdollisuuksia. Messuilla lanseerattiin myös Savonmaalla.fi portaali, joka kokosi yhden osoitteen alle kaikkien maakunnan kuntien päivitetyt tiedot mm. asumiseen ja palveluihin liittyen. Kuopion alueen KOKO oli messutyössä mukana sekä rahallisesti sekä henkilöresurssina. Messujen valmisteluryhmässä oli KOKOsta Sisä- ja Koillis-Savon seutukehittäjät sekä Kuopion maaseutupäällikkö. Messujen jälkeen jatkoimme kyseisen selvityshankkeen seurantaryhmässä, jossa selvitettiin toimia maalla asumisen ja yleisesti maaseutumarkkinoinnin kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Hankkeen tavoitteena oli selvittää maalla asumisen, kuntien omien markkinointitoimenpiteiden ja maakunnan markkinoinnin nykytilaa ja käytäntöjä. Matkailun toimenpidekokonaisuuden osalta alueellinen matkailun teemaryhmä sekä seudulliset yrittäjätapaamiset ja niiden pohjalta suunnitellut ja valmistellut yhteistoimenpiteet, kuten yhteismarkkinointi, tukevat sisäistä yhteistyötä ja sen syntyä. Tukevia toimenpiteitä ovat myös vuodelle 2011 suunnitellut alueen yhteiset seminaarit, bisnestreffit ja benchmarkingmatka. Elintarvikekehittämisen osalta aloitimme alueellamme kaksi selvitystyötä. Toinen oli selvitys elintarvikeyritysten logistiikkatarpeista. Siinä selvitettiin tehokkaampaa tapaa kuljettaa tuotteita toimijoilta toiselle siten, että kuljetuskalusto liikkuisi mahdollisimman vähän tyhjänä. Lisäksi selvitettiin, olisiko uudelle kuljetusyrittäjälle tilaa alueella ja millaisia kuljetustarpeita yrittäjillä on. Elintarvikeyrityksistä kartoitettiin nykyiset kuljetusreitit erityisesti Pohjois-Savossa, mahdollisuus ottaa lisäkuljettavia sekä kuljetustarpeet. Kuljetusyrityksistä puolestaan kartoitettiin nykyisiä elintarvikekuljetuksia ja kuljetusyrittäjien kiinnostusta asiaan (mm. pienempien erien keräilyyn ja kuljettamiseen) ja yhteistyöhön. Toinen käynnistynyt selvitys oli lampaanlihatuotteiden markkinointiselvitys, jossa selvitettiin lampaanlihan aluetaloudellista hyödynnettävyyttä. Sen tavoitteena on lisätä lampaanlihan kasvatusta ja kysyntää mm. uusille asiakassegmenteille. Selvityksen pilottivaiheessa tehtiin aiheeseen liittyvää perusselvitystyötä pienimuotoisen esimarkkinointikatsauksen muodossa, joka suunnattiin puhelinhaastatteluna suurtalouskeittiöille. Valtakunnallisten markkinoiden lisäksi selvitettiin myös pohjoissavolaisten elintarvikeliikkeiden yleistä kiinnostusta ja kysyntää asiaan. Järjestimme yhteistyössä Elintarvikealan Viestintä- ja koordinaatiohankkeen (ELVI) kanssa kaikille avoimen lähiruokaseminaarin/ teemapäivän (Kekrijuhla). Päivän aikana pidettiin alustuksia paikallisesta ruuasta ja tar- 11

12 jottiin paikallisten tuottajien tuotteita syötäväksi. Seminaarissa esiteltiin mm. selvitystyö lähiruuan aluetaloudellisesta merkityksestä. Lisäksi yrittäjillä oli mahdollisuus esitellä tuotteitaan Eat&Joy maatilatorin omistajille mahdollisia yhteistyökuvioita silmällä pitäen. Olimme mukana järjestämässä Suonenjoella mansikkakarnevaalien yhteydessä Työ ja tulevaisuus Sisä- Savossa messutapahtuma. Messujen tavoitteena oli testata, miten Sisä-Savon työnantajat voivat rekrytoida tulevaisuudessa ammattitaitosta työvoimaa Suomessa. Lisäksi tavoitteena oli edesauttaa marjatilallisia saamaan poimijoita ulkomailta ulkomaalaisille esittäytymistilaisuus paikallisille työnantajille voi olla merkittävä syy tulla kesäksi töihin marjatiloille. 5.3 Puutuotealan kehittämishanke EASTWOOD Kehittämispäällikkö Hannu Hulkko Eastwood-hankkeen toinen täysi vuosi vakiinnutti asiakkuuksien määräksi n. 240 koko toimialueella (Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala). Ohjelman päätehtävä on valmistella, suunnitella ja toteuttaa yritysten ja tarvittavien yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa kehittämistoimenpiteitä ja hankkeita, jotka tukevat merkittävästi puutuotealalla toimivien yritysten kehittymistä ja kasvua. Ohjelman tavoitteet koko ohjelmakaudelle: Puuyritysten kilpailukyvyn, uusien liiketoimintojen ja liikevaihdon kasvu Tuotanto- ja palveluyritysten osaamisintensiivisen liiketoiminnan lisääminen. Yritysten nykyisten työntekijöiden osaamisen varmistaminen Puualan imagon nostaminen. Painopistealueet 2010 kehittämistarpeiden määrittely kehittämistyön valmistelu, suunnittelu ja toteuttaminen kehittämistyön rahoitussuunnitelmien laatiminen tarvittavien yhteistyökumppaneiden osaajien hakeminen ja verkottaminen tarvittavien rahoituslähteiden etsiminen ja osallistuminen rahoitusneuvotteluihin. seurantamatka Japaniin 2009 matkalle Kiinan markkinapotentiaalin selvittäminen käynnistyi Vuosi 2010 aloitti metsäteollisuuden elpymisen rahoituskriisin aiheuttamasta lamasta. Tämä ei voinut olla vaikuttamatta myöskään Sisä-Savon puutuoteteollisuuteen. Tuotantoseisokit vähenivät, mutta täyteen käyntiin ei päästy raaka-ainepulan vuoksi johtuen suurten yhtiöiden puunkorjuun seisokeista. Kehittämistoimenpiteitä ei kuitenkaan unohdettu vaan nousuun valmistauduttiin investoinnein ja asiakkuuksien hakuun erityisesti Aasian markkinoilta. Yritysryhmän kanssa tehtiin liikeneuvottelumatka Japaniin marraskuussa. 12

13 Kouluttautuminen ja valmistautuminen 2011 Kiinan matkaan alitettiin loppuvuodesta. Toiminnan näkyvyys ja tulokset 2009 myötävaikuttivat, että Eastwood-hanke kutsuttiin toimijaksi Työ-ja elinkeinoministeriön Metsästrategiseen Ohjelmaan (MSO) huhtikuussa 2010 sekä Puusuomi hankkeen kenttätoimijaksi kartoittamaan kuntien puurakentamisen strategioita. Projektin toimenpiteet vuonna 2010 Toimenpiteet 2010 Toteuma v Tavoite v Toteuma v Yhteydenotot (yrityksiä) Tuki- ja lainahakemukset Muut toimenpiteet Tiedotustilaisuudet ja messut Koulutus ja konsultaatio osallistuville yrittäjille (pv) Julkaisut Rautainen Savo palvelut projekti Kenttäpäällikkö Martti Kettunen Hanke käynnistyi maaliskuussa 2008 ja päättyi Kolmevuotisen hankkeen tavoitteena oli aktivoida alueemme teknologiayrityksiä toimintojensa monipuoliseen kehittämiseen ja auttaa kasvun tukemiseen liittyvissä kehittämisasioissa. Toiminta-alueena oli koko Pohjois-Savo sekä Etelä-Savon maakunnan puolelta Pieksämäen kaupunki että Joroisten ja Rantasalmen kunnat. Hankkeessa oli viisi kenttäpäällikköä. Sisä- Savon alueen kenttätyöstä vastasi Martti Kettunen. Hankkeessa toteutettiin maakunnallisia ja seudullisia toimenpiteitä. Hankkeen avulla mm. koottiin alueen yrityksistä kehittämistoimiin liittyvät tarpeet ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa käynnistettiin yrityskohtaisia ja/tai toimialakohtaisia palvelukokonaisuuksia. Toimenpiteen avulla myös jalkautettiin teknologiatoimialalle suunnatut palvelut ja muutettiin käytännön toimenpiteiksi. Sisä-Savossa kehittämisen painopistealueita olivat: Yritysten innovaatioympäristöjen kehittäminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen o Yritysten aktivointi ja kehittämistoimien organisointi ja tuotteistaminen mm. Sisä-Savon teemojen/innovaatioympäristöjen kehittäminen: Konttikeskus (Rautalampi) Kunnossapitoteknologia (mm. tiet, rautatiet ja lentokentät), (Suonenjoki) Maatalouskoneiden ja laitteiden valmistus ja maanrakennusteknologia (Karttula, Tervo ja Vesanto) o Yritysten strateginen kehittäminen 13

14 o Teknologisen kyvykkyyden kehittäminen verkostoissa tai yksittäisessä yrityksessä o Olemassa olevien veturiyritysten verkostojen kehittymisen ja kasvun tukeminen o Uusien verkostojen generointi ml. innovaatio- ja elinkaariliiketoiminnan verkostot o Uudet avaukset, mm. teknologiaohjelmat ja innovaatiotoiminta o Hiljaisen tiedon keräämisen ja siirtämisen aktivointi o Uusien yritysten perustamisen ja yrityspolven vaihdosten aktivointityö Kansallisen ja kansainvälisen markkinoinnin aktivointi ja tehostaminen o Kansallinen messutoiminta (osittain maakunnallinen toimintaa) o Kv-markkinointituki, kv-messujärjestelyt ja vientirenkaiden kokoaminen o Tiedottaminen ajankohtaisista asioista sekä maakunnallisesti vuosittain julkaistavan palveluoppaan tekeminen Sisä-Savossa hanke eteni suunnitelmien mukaisesti. Projektin työn painopisteet vuonna 2010 olivat mm. pkyritysten kehittämistoimenpiteiden aktivoinnissa, kehittämistoimien organisoinnissa, KV-markkinoinnin käynnistämisen edistämisessä, verkostomaisen yritystoiminnan edellytysten tutkimisessa sekä kansallisessa messutoiminnassa. Yritykset käynnistivät investointi- ja kehittämishankkeita, joihin projektin avustamana haettiin erillisrahoituksia mm. Tekesiltä, ELY-keskuksen Maaseutu/yritysosastolta sekä Mansikka ry:ltä sekä patentti- ja rekisterihallitukselta malli/patenttisuojaa yritysten tuotteille. Kehittämiskohteina olivat mm. työhyvinvointiin liittyvät kehittämishankkeet, tuotannon ja sen ohjauksen kehittämishankkeet, tuotekehityshankkeet, tehdassuunnitteluhankkeet, hitsauksen ja kokoonpanon automatisointi ja robotisointihankkeet, kansainvälistymishankkeet mm. tutustumismatkat kansainvälisiin teollisuusmessuihin sekä rekrytointihankkeet. Projekti osallistui yritysten kanssa vuosittaiseen kotimaiseen messutoimintaan. Tärkeimpänä panostuksena oli Tampereen Alihankinta 2010-, Finnbuild 2010 ja Energia 2010-messut. KV- toimintoina olivat tutustumiskäynnit Euroblech-messuihin Saksassa sekä yrityskontaktien etsintää itäisestä Keski-Euroopasta ja Pietarin alueelta. Projekti järjesti lisäksi Murmanskin mahdollisuudet suomalaiselle teollisuudelle -seminaarin Murmanskissa. Matkaan osallistui 19 henkilöä itäsuomalaisista yrityksistä ja yritystoimintaa avustavista organisaatioista. Rautalammin Toholahden toimialakeskittymän/yritysverkoston kehittämistyössä haettiin konkreettisia toimenpiteitä energiatuoteyhteistyöstä sekä yritysverkostoyhteistyöstä, jossa jo aloitettiin toimenpiteitä. Rautainen Savo palvelut -hanke osallistui toimialan imagomarkkinointiin teknologiaviikolla 45 Savon Sanomissa olleen teemaliitteen muodossa. Sisäsavolaisista yrityksistä mukana olivat Arctic Machine Oy, Oy Morehouse Ltd sekä PCM Technology Oy. Projekti on osallistunut valtakunnalliseen TRIO-hankkeen tapahtumiin, jonka alueellisena edustajana kenttäpäällikkö on toiminut. 14

15 Hankkeen toiminta-alueen kattava yhteinen palveluopas päivitettiin kesäkuussa. Hanke teki 5 kappaletta Rautainen Savo palvelut tiedotetta ajankohtaisista asioista. Jakelu oli kaikille toimialan yrityksille sekä sidosryhmille. Toimenpiteet vuonna 2010 Toteutuma 2009 Tavoite 2010 Toteuma 2010 Yhteydenotot (yrityksiä) Tuki- ja lainahakemukset Muut toimenpiteet Tiedotustilaisuudet ja messut Koulutus ja konsultaatio osallistuville yrittäjille (pv) Vuoden 2010 toimenpiteiden määrälliset tavoitteet Säilytetyt työpaikat Toteutuma 2009 Tavoite 2010 Toteuma 2010 Uudet työpaikat Säilytetyt ja uudet työpaikat yhteensä Uusia yrityksiä Elintarviketeollisuus Projektipäällikkö Vuokko Niemitalo Kehittämistyö jakaantuu Elintarvike - Futuria hankkeen kautta ja maksullisen palvelutoiminnan kautta tehtyihin toimenpiteisiin (mm. koulutuspalveluja, maakunnan ulkopuolelle tehtävät kehittämistoimet). Tiedotusta, viestintää ja valtakunnallista verkottumista on hoitanut Elintarvikealan viestintä- ja koordinaatiohanke. Elintarvike-Futuria hanke oli Pohjois-Savossa toimiva elintarvikealan kehittämishanke, joka keskittyi jatkojalostukseen ja markkinointiin. Hankkeessa työskenteli alkuvuoden 5 henkilöä ja loppuvuoden 4 henkilöä. Yksi työntekijä työskenteli Kiuruvedellä. Lisäksi hanke palkkasi tilapäisiä asiantuntijoita lyhytkestoisiin työsuhteisiin. Hanke on järjestänyt elintarvikeyrityksille neuvontaa ja valmennuksia liiketoiminnan, laadun, tuotekehityksen ja markkinoinnin alueilta. Hankkeen toimenpiteisiin on osallistunut vuonna 2010 yhteensä 56 asiakasta ja siinä on toteutettu yhteensä 300 toimenpidettä. Kaikkiaan hankkeen toiminta-aikana on ollut 15

16 mukana yhteensä 77 yritystä osallistumismaksulla ja lisäksi 112 yritystä verkottumistilaisuuksien kautta. Tärkeimpiä tapahtumia hankkeessa vuonna 2010 olivat Gastro-messuille osallistuminen 10 yrityksen yhteisosastolla maaliskuussa, Savo-Gourmet messujen järjestäminen lähiruokapaneeleineen huhtikuussa, opintomatka Moskovan elintarvikeyrityksiin sekä World Food Moscow-messuille syyskuussa ja loppuseminaari joulukuussa. Ylä-Savossa on kehitetty erityisesti Yrityspuisto Leivosen toimintaa ja siellä toimivia yrityksiä. Hanke julkaisi Tuotannon optimointi opas pienille elintarvikeyrityksille ja se toimitettiin kaikille hankkeessa mukana olleille yrityksille ja sitä sai erikseen tilata mm. oppilaitosten käyttöön. Elintarvikealan viestintä- ja koordinaatiohankkeen keskeisin työpanos kohdistui sähköisten verkkojulkaisujen toimittamiseen. Hankkeesta vastasi elintarvikekoordinaattori Jukka-Pekka Korpi-Vartiainen. Verkkolehti Tuunattu Kalakukko ilmestyi yhteensä kahdeksan kertaa ja siinä käsiteltiin monipuolisesti maa- ja elintarviketalouden ajankohtaisia asioita ja esiteltiin erityisesti maakunnan pieniä elintarvikeyrityksiä ja marja-alaa. Sähköiset uutiskirjeet Marjakukko ja Patakukko välittivät ajankohtaista tietoa alasta yhteensä lähes 800 tilaajalle. Elintarvikealan viestintä- ja koordinaatiohanke julkaisi runsaasti mediahuomiota keränneen Lähiruoan käyttö julkisen sektorin ammattikeittiöissä. Ruokatuotantosektorin aluetaloudellinen hyöty Pohjois-Savossa - selvityksen, jonka työstämistä varten hankkeeseen palkattiin n. 4,5 kk ajaksi projektityöntekijä. Elintarvikekoordinaattori osallistui myös valtakunnallisten Ruoka-Suomi -teemaryhmän ja Aitoja Makuja -hankkeen toimintaan Pohjois-Savon edustajana. Elintarvikekoordinaattori oli niin ikään keskeinen toimija Pohjois- Savon ruokakulttuuriryhmässä ja Pro pohjoissavolainen ruoka -asiantuntijaryhmässä. Hanke järjesti yhdessä Kuopion alueen Koheesio- ja kilpailukykyohjelman kanssa Kekriseminaarin Suonenjoella, joka keräsi 70 kuulijaa. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin Paikallisesti tuotettua lähiruokaa -tunnus, joka auttaa löytämään paikallisen ruoan elintarvikemyymälöistä. Hanke jatkaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätöksen mukaan asti. Hankkeitten ulkopuolisena työnä koulutettiin yritysten henkilökuntaa hygieniakoulutuksissa ja testeissä. Yhteistyötä jatkettiin Sisä-Savon kansalaisopiston kanssa. Muita merkittäviä koulutusyhteistyökumppaneita olivat Savon ammatti- ja aikuisopisto, jolle jatkettiin leipomoalan koulutusta ja Kuopion yliopisto, jonka opiskelijoita koulutettiin tuotekehityksessä ja markkinoinnissa sekä ohjattiin yrityslähtöisissä opinnäytetöissä. Yritysten omiin kehittämishankkeisiin on tuotettu palveluja mm. laatukoulutusten ja konsultaatioiden muodossa. Lisäksi on tehty elintarvikealaan liittyviä selvityksiä alueen ulkopuolisille kunnille. 16

17 Toimenpiteet vuonna 2010 Toteuma v Tavoite v Toteuma v Tuki- ja lainahakemukset Koulutus ja konsultaatio osallistuville yrittäjille (pv) Uudet työpaikat Uusia yrityksiä Sisä-Savon Yrityspalvelupiste-hanke (YPP) Yrityspalvelupäällikkö Tarja Pöyhönen Seudulliset yrityspalvelut toimivat osana kansallista Yritys-Suomi palvelujärjestelmää. Seutuyhtymä on toiminut seudullisten yrityspalvelujen koordinaatio-organisaationa Sisä-Savossa. Palvelujärjestelmä kokoaa yhteen alueen toimijat, jotka tarjoavat palveluja yrityksille ja yrittäjille. Palveluja tuotetaan sekä henkilökohtaisena neuvontatyön että sähköisenä palveluna internetissä. Vuonna 2010 valmisteltiin uutta seudullinen yrityspalvelusopimusta yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi Kuopion työvoimatoimiston kanssa tehtiin sopimus starttilausuntojen antamisesta alueella. Yritysneuvonnan henkilöstön osaamista vahvistettiin erityisesti liiketoiminnan suunnittelussa ja yrittäjien valmentamisessa. Maakunnallisen Yritys-Suomi hankkeen yritysneuvojakoulutukseen osallistui yrityspalvelupäällikkö ja useita yritysneuvontaa tekeviä henkilöitä. Yrityspalvelupäällikkö antoi lisäksi toimialavapaata yritysneuvontaa kohderyhmänä erityisesti aloittavat ja palvelualan yritykset. Asiakashallinrekisteri Seutuyhtymässä otettiin käyttöön asiakashallintarekisteri, jonka avulla yrittäjiä palvellaan entistä järjestelmällisemmin. Asiakashallintarekisteriin käyttöön järjestettiin koulutusta ja yrityspalvelupäällikkö auttoi henkilöstöä myös henkilökohtaisesti rekisterin käyttöön. Rekisterin tavoitteena on myös helpottaa raportointia kunnille. Toimitilarekisteri vapaista yritystiloista ja tonteista Sisä-Savon seutuyhtymän sähköisiä palveluja lisättiin hankkimalla toimitilarekisteri, jossa alueen vapaita toimitiloja on mahdollista esitellä seutuyhtymän internet- sivuilla. Palvelun ylläpidosta huolehti yrityspalvelupäällikkö. 17

18 Yritysrekisterin uudistus Vuonna 2010 uusittiin seutuyhtymän julkinen yritysrekisteri ja sen ylläpidosta huolehti henkilöstö asiakasrekisterin päivittämisen kautta. Yritystulkki -yrityssuunnitteluohjelmisto Sisä-Savon seutuyhtymän Internet-sivuilla on käytettävissä Yritystulkki-palvelu, joka tukee seudun yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia verkossa. Paikallisin tiedoin toteutetusta Yritystulkista löytyvät sekä sähköiset että perinteiset työkalut, laskentaohjelmat ja helppokäyttöiset asiakirjamallit yrityksen koko elinkaaren ajalle. Toimenpiteet vuonna 2010 Toteuma v Suunnitelma v Toteuma v Uudet työpaikat ,5 Uusia yrityksiä Välke hanke Välityömarkkinoiden kehittäminen , jatkoaika Projektipäällikkö Mervi Lohivuo Välke Sisä-Savo hanke aloitti toimintansa loka-marraskuun vaihteessa Hankkeessa toimii kaksi yksilövalmentajaa sekä projektipäällikkö. Vuoden 2010 loppuun mennessä hankkeen aktiivista toimintaa oli takana 2 vuotta ja 2 kuukautta. Keväällä 2010 hankkeelle haettiin kuuden kuukauden kestoista jatkoaikaa, koska hankkeen aloitus viivästyi vajaalla vuodella. Tämän pohjalta oli perusteltua jatkaa työtä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi hankkeelle lisää toiminta-aikaa ajalle , joka rahoitetaan hankkeen säästyneistä varoista. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi niin, että se helpottaa työnantajien työvoimapulaa. Kuitenkin hankkeen konkreettisen työn aloittamisen aikaan Suomen valtio alkoi vajota taloustaantumaan ja työnantajien työvoiman tarve pieneni entisestään. Hankkeen lähtökohta muuttui radikaalisti. Hankkeen kohderyhmänä ovat TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevat työikäiset henkilöt, jotka asuvat Suonenjoella, Tervossa, Vesannolla ja Rautalammilla. Heillä tulee olla tarve yksilölliseen sekä pidempikestoiseen valmennukseen edetäkseen elämässään joko työelämään tai koulutuspolulle. Hankkeeseen valittavien henkilöiden valinnassa painotetaan heidän mahdollisuuksiaan hyötyä hankkeen palvelusta. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on saada hankkeen toimintaan vuosittain 90 henkilöasiakasta. ( asiakastavoite on 50 asiakasta). 18

19 Hankkeen tavoitteena on luoda alueellemme toimivat välityömarkkinat ja löytää toimiva yhteistyömalli alueelle. Alueellamme on selkeä tarve lisätä ja kehittää sosiaalisen työllistämisen palveluita sekä tehostaa ja koordinoida yksilö-, työ- ja työhönvalmennusta, yksilöllistä palvelu- ja uraohjausta sekä työvalmennusyksiköiden tarjoamia palveluita. Hanke tekee yhteistyötä Kuopion TE -toimiston Suonenjoen palvelupisteen kanssa paljon ja yhteistyö on toiminut hyvin sekä syventynyt. Alueen kuntien sekä sosiaalisten toimijoiden kanssa on tehty antoisaa yhteistyötä. Hanke on luonut alueelle työllistämisverkoston, joka on kokoontunut kesäkuusta 2010 lähtien kuukausittain. Verkosto pohtii alueen välityömarkkinoiden tilannetta ja syventää sosiaalisten toimijoiden yhteistyötä. Verkosto on tähän saakka kokoontunut Välke hankkeen kutsusta, mutta jatkossa hanke vetäytyy vetovastuusta ja se siirtyy alueen toimijoille. Toimijoiden kesken on sovittu verkoston kokoontumisien jatkosta hankkeen päättymisen jälkeenkin. Hankkeen yhteistyö muiden sosiaalisten toimijoiden kanssa ei rajoitu vain verkostotoimintaan, vaan asiakas asioissakin tehdään antoisaa yhteistyötä. Hanke on ollut aktiivisesti mukana alueella toimivissa asiakasyhteistyöryhmissä, joiden toimintaa on aktivoitu. Hankkeessa on otettu yrityskontakteja alueen yrityksiin ja heitä on lähestytty myös yrittäjäjärjestöjen kautta. Tähän mennessä on todettu, että toimivin malli on ottaa yrityksiin yhteyttä täysin asiakaslähtöisesti. Alueen elinkeinoasiamiesten kanssa on tehty hankkeen aikana hyvää yhteistyötä. Asiakasprosessin toiminta on jatkunut samanlaisena kuin ensimmäisen toimintavuoden aikana. Sen toiminta on vakiintunut ja tarkentunut ensimmäiseen vuoteen verrattuna. Asiakasprosessia toteuttavat yksilövalmentajat. Projektipäällikön osuus asiakasprosesseissa on tukeva; hän auttaa mietinnöissä asiakkaiden asioiden kanssa sekä tekee tietoselvityksiä asioihin ja ohjeistuksiin liittyen. Projektipäällikön toimenkuvaan kuuluu tämän lisäksi hankkeen hallinnolliset työt, yhteistyö alueen toimijoiden kanssa sekä välityömarkkinoiden kehittäminen. Kehittämistyöhön osallistuvat aktiivisesti myös yksilövalmentajat. Asiakkaat tulevat hankkeeseen TE-toimiston ohjaamina. Hanke on tehnyt itsekin aktiivista asiakashankintaa TE-toimiston avustuksella. Työttömille työnhakijoille on lähetetty hankkeen esitteitä ja TE-toimistossa on pidetty hankkeen päivystystä. Yksilövalmennus lähtee täysin asiakkaan omista toiveista, mahdollisuuksista ja tarpeista liikkeelle. Yksilövalmentaja tutustuu asiakkaaseen ja samalla aloitetaan ajatustyö siitä, kuinka asiakasta voidaan auttaa eteenpäin sekä ovatko hänen toiveensa, tulevaisuuden kuvansa todellisia verrattuna hänen tämän hetkiseen tilanteeseensa. Tämän jälkeen mietitään yhdessä asiakkaan kanssa, mitä hänen pitää tehdä, jotta hän saavuttaa tavoitteensa. Yksilövalmentaja ei tee yhdenkään asiakkaan puolesta mitään, vaan hän auttaa asiakasta eteenpäin. Joskus panos on suurempi kuin toisella kertaa. Kaikkia asiakkaita, myös niitä jotka jatkavat työn hakua TE-toimistossa hankkeessa olon jälkeen, on jollain tavalla sysätty eteenpäin hankkeessa oloaikana. Jokaiselle asiakkaalle tehdään työllistymissuunnitelma, jo- 19

20 hon kirjataan hänen tulevaisuuden tavoitteensa ja kuinka siihen päästään, jos hankkeessa oloaikana ei ole vielä tietä avoimille työmarkkinoille löytynyt. Vuonna 2010 hankkeessa aloitti 48 asiakasta. Hankkeessa olon päätti 37 asiakasta. Hankkeella on käytössään omaa, korvamerkittyä palkkatukirahaa asiakkaiden tukemiseen heidän työllistymiseensä. Palkkatukea on maksettu vuonna 2010 niin yksityisille työnantajille kuin kunnille sekä valtiolle. Kaiken kaikkiaan palkkatukipäätöksiä on tehty koko hankeaikana 29 kappaletta, joista ESR -palkkatukirahalla 27. Tavoite 2010 Toteuma 2010 Toteuma Asiakkaita Hankkeen päättäneitä, joista Avoimille työmarkkinoille joista yrittäjiksi 2 2 Koulutukseen Palkkatukityösuhde Jatkaa työnhakua Muu 5 Työelämän ulkopuolelle 1 2 Keskeyttäneet 1 5 Yrityskontakteja Tämän lisäksi hankkeessa halutaan korostaa laadullisia tuloksia, jotka eivät näy numeraalisissa tavoitteissa muuten kuin Jatkaa työnhakua sarakkeessa. Laadullisia tuloksia on saavutettu seuraavasti; - Kuntouttava työtoiminta, työelämävalmennus ja harjoittelu, palkkatukijaksot; ammattiosaamisen / työelämätaitojen vahvistaminen / päivittäminen / kehittäminen - Elämänhallintataitojen vahvistuminen - Velkojen selvittely - Tarvittavien asiakirjojen hankkiminen, työnhakuasiakirjojen päivittäminen - Terveydentila selvityksiä, hoitosuhteet kuntoon -> henkinen/fyysinen terveys parantunut - Päihteettömyys -> ajokortti saatu takaisin - Realistinen kuva työmarkkinoista sekä omasta työtaidosta - Asiakkaat tekevät omatoimisesti toimenpiteitä työllistyäkseen - Palvelujärjestelmä tulee tutummaksi työnhakijoille Työnantajien tietoisuus eri tukimahdollisuuksista paranee 5.8 Oppiva yritys Yritysneuvoja Matti Ylönen Hanke käynnistettiin seutukunnallamme maaliskuussa Mukana ovat kaikki Pohjois-Savon kunnat. Hankkeen vastuullisena toteuttajana on Ylä-Savon Kehitys Oy ja osatoteuttajana Sisä-Savon seutuyhtymä. Sisä-Savon yritysneuvojan, Matti Ylösen työaika on jaettu Koillis-Savon kanssa puoliksi. Oppiva yritys -hanke tarjoaa maakunnan mikro- ja pienyrityksille tukea ja ohjausta liiketoiminnan kehittämiseen ja koulutussuunnitteluun. Hanke tarjoaa maksuttoman nykytilannearvioinnin, osaamiskartoituksen ja 20

Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintakertomus 2009 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET...

Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintakertomus 2009 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 3 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 3 4 ELINKEINOPALVELUT... 4 4.1 Henkilöstön asiakaskontaktit...

Lisätiedot

Elintarvikeyrittäjyyden kehittäminen Pohjois Savossa. Vuokko Niemitalo Sisä Savon seutuyhtymä 1.12.2009

Elintarvikeyrittäjyyden kehittäminen Pohjois Savossa. Vuokko Niemitalo Sisä Savon seutuyhtymä 1.12.2009 Elintarvikeyrittäjyyden kehittäminen Pohjois Savossa Vuokko Niemitalo Sisä Savon seutuyhtymä 1.12.2009 Kehittämistyötä tekeviä Yrityspalvelut: elinkeinoasiamiehet, yrityspalvelupisteet, uusyrityskeskus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan katsaus...3 Toimitusjohtaja Pentti Heiskasen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Tietoisku yrityksen kehittämisen rahoittamiseen

Tietoisku yrityksen kehittämisen rahoittamiseen Tietoisku yrityksen kehittämisen rahoittamiseen 22.11.2016 Iisalmi 8:30 Tilaisuuden avaus, Reijo Hynynen 8:35 Tekesin katsaus teknologiayritysten kehittämistoimenpiteiden rahoitukseen o Harri Kivelä, Innovaatiorahoituskeskus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ

OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ 1 OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ 1. Sopijaosapuolet Tornion kaupunki Y-tunnus 0193524-6 Suensaarenkatu 4 95400 Tornio Team Botnia Oy Y-tunnus 1508288-9 Hallituskatu 9

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ

YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Yritysryhmähanketilaisuudet 9.10.2017 Hattula, Lepaan kartano 10.10.2017 Hollola, Hollolan

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja edunvalvontatukea kaikilla yritystoiminnan osa alueilla koko

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa Historiaa Pouttu Oy, perustettu Kannukseen 1938 Kannuslainen Poutun suku omistanut v. 2007 omistus siirtyi pääomasijoittaja Sponsor Capital Oy:lle 2007 syksyllä Sponsor Capital myi Lihapouttu Oy:n Atrialle

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Toimintaa ylläpitävä organisaatio Vaalijalan Kuntayhtymä -Kotipaikka Pieksämäki

Lisätiedot

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen perustiedot OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Hankeaika1.5.2015-31.12.2017 Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan nvm Sirpa Karjalainen Monenlaiset mikroyritykset Maatilakytkentäisille mikroyrityksille on myönnetty tukea mm. matkailualan investointeihin

Lisätiedot

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Maaseudun kehittäjien tapaaminen Helsinki 1.12.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto EI TUETA YRITYSTOIMINTAA TUETAAN MUUTOSTA TUETAAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTYMISTÄ,

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2. TechnoGrowth 2020 - Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.0 Hanketiedot Toteuttajat Navitas Kehitys Oy Iisalmen Teollisuuskylä

Lisätiedot

Pohjois-Satakunta Ikaalinen

Pohjois-Satakunta Ikaalinen Pohjois-Satakunta Ikaalinen 19.3.2015 41700 asukasta Satakunta 25 450 Pirkanmaa 16 250 Toiminta-alue Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari Kemi 27.10.2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Loimu-projekti,

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI Rahoitusmahdollisuudet mikroyrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä Kuortanen 1.9.2009 Jarmo Kallio MIKROYRITYS Yritys joka työllistää alle 10 työntekijää

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Kotkan-Haminan seutu viisi kuntaa noin 88.000 asukasta noin 5000 yritystä meri ja raja 2 Avainluvut 2011 konserni

Lisätiedot

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä LADEC Kestävän kasvun vauhdittaja Nastolan Teollisuusryhmä 28.09.2017 Sisällysluettelo Elinkeino-/kehittämisyhtiön rooli kansallisessa yrityspalveluverkostossa Yhteenveto Ladecin palveluista - Perustamis-

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

ESR ohjelman mahdollisuudet

ESR ohjelman mahdollisuudet ESR ohjelman mahdollisuudet Osastopäällikkö Tuija Johansson Lapin TE keskus Alustus seminaarissa Maaseudun yrittäjyyden edistäminen ohjelmatyön avulla 20.11.2008 Teemat: 1. ESR ohjelman esittely 2. Lapin

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Uudistunut aluehallinto ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä -seminaari Helsinki 30.3.2010 Merja Leinonen Mitä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä on?

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittäminen hanketuilla. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitusinfo

Yritystoiminnan kehittäminen hanketuilla. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitusinfo Yritystoiminnan kehittäminen hanketuilla Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitusinfo 19.1.2016 Sivu 1 19.1.2016 YRITYSTEN KEHITTÄMINEN -investointituet - toteutettavuustutkimukset - perustamistuki

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013 Rakennemuutos, Salo 21.3.2013 Tommi Virtanen Yrityssalo Oy Tommi Virtanen ÄKILLINEN RAKENNEMUUTOS Salo nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 16.9.2009 2008-2009 Salon seudulta hävisi noin 2 000

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Työpapereita 27 2 Projektin toteutus ja tehtävät Toteutus: 01.06.2009 31.12.2010,

Lisätiedot

Kehittämisen työkaluja elintarvikeyrityksille

Kehittämisen työkaluja elintarvikeyrityksille Kehittämisen työkaluja elintarvikeyrityksille Webbiseminaari 20.3.2017 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto reijo.martikainen@mavi.fi Koulutushankkeet (toimenpide 1) Muun yritystoiminnan koulutus, 70 % Yritysryhmän

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot