TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY Keskipiste-Leader ry / Vuosiraportti 2011

2 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leader-hallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa ja muun normaalin toiminnan yhteydessä. Toimihenkilöt ovat koonneet raportin hallituksen ohjeiden ja valvonnan mukaisesti. Raportin tekstit ovat toimihenkilöiden muotoilemia ja jäsentämiä ellei asiayhteydessä erikseen muuta mainita. 2 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistilanne vuonna Hanketoiminnan keskeinen sisältö Saapuneet hakemukset Yritys- ja hanketuilla saavutettuja tuloksia Hyviä hankkeita Toimintarahan seuranta Yhdistyksen säännöt, jäsenistö ja henkilöstö sekä hallitus Viestintä- ja koulutustoimenpiteet Suunnitellut ja toteutetut arviointitoimet Ulkopuolinen arviointi Itsearviointi Toimintaryhmän onnistumiset ja ongelmakohdat Ohjelmatyön onnistumiset Kehittämisohjelman toteutuminen Toimintaryhmän rooli aluekehittäjänä Verkostoituminen Ohjelmatyön ongelmakohdat Leader-toiminnan onnistumiset ja ongelmat valtakunnan tasolla Onnistumiset Ongelmakohdat Kuvaus yhdistyksen muusta toiminnasta Nuoriso-Leader Kalatalousohjelma EVS European Voluntary Service Tuloslaskelma ja tase Tulevaisuuden suunnitelmat LIITTEET Liite 1 Hallituksen kokoonpano 2012 Liite 2 Rahoituskehys 2012 / Leader-hallituksen päätöksillä sidotut varat vuonna 2012 Liite 3 Hankeluettelo 2012 / Leader-rahoitetut hankkeet vuonna 2012 Liite 4 Lehtileikkeitä Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

4 4 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

5 1. Yleistilanne vuonna 2012 Vuosi 2012 oli varsinainen Leader-toiminnan ja paikalliskehittämisen supervuosi. Hanketoiminta oli vilkkaampaa kuin koskaan aiemmin Leaderyhdistyksen 16-vuotisen taipaleen aikana. Valmistautuminen uuteen EU-ohjelmakauteen oli näkyvästi esillä ja ensimmäiset suuntaviivat tulevasta hahmoteltiin. Kansainvälistyminen ja nuorisotyö olivat hyvin esillä niin henkilövaihtojen kuin hankkeiden kautta. Keskipiste-Leaderin käsittelyyn tuli yli 90 tukihakemusta. Lisäksi Leader-yhdistys teki 33 myönteistä rahoituspäätöstä nuorten omiin Nuoriso-Leader hankkeisiin. Tässä vaiheessa ohjelmakautta Keskipiste-Leaderin myöntämien hanke- ja yritystukien yhteismäärä on suurin kaikista Suomen toimintaryhmistä. Erityisesti yritystukia on reilusti muita enemmän. Hanke- ja yritystukien viranomaispäätösten saaminen ELY-keskuksesta nopeutui vuoden 2012 aikana. Ensimmäistä kertaa koko ohjelmakaudella Keskipiste-Leaderin rahoituskehys tuli myös viranomaispäätöksillä sidottua kokonaisuudessaan. Maksatuksissa ruuhka on kova ja käsittelyaika ELYkeskuksessa on pitkä. Yhdistyksen perushenkilöstössä ei tapahtunut muutoksia. Toiminnanjohtajana jatkoi Ilkka Peltola, hankeneuvojana Anni-Mari Isoherranen ja Rieska- Leaderin kanssa yhteisessä maksatusneuvojan tehtävässä Riikka-Maria Talus. Hankeaktivaattorit Mimmi Seppä ja Johanna Kiviniemi jatkoivat työskentelyä Yhteisöhautomo- ja FLY-nuoret liitämään hankkeissa. Yhteisöhautomohankkeeseen palkattiin yhteinen hankesihteeri Rieska-Leaderin kanssa. Tehtävässä aloitti joulukuussa Laura Jalonen. Yhdistyksen hallituksessa vaihtui kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajana toimi maaseutupäällikkö Mikko Äijälä Siikalatvalta ja varapuheenjohtajana kaupunginvaltuuston jäsen Laimi Shemeikka Pyhäjärveltä. Yhdistyksen 15-jäseninen hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin huhtikuussa Siikalatvan Leskelässä ja syyskokous joulukuussa Pyhäjärvellä. Vuosikokouksiin osallistui 33 henkilöä. Yhdistyksen jäsenmäärää oli vuoden 2012 lopussa 229, joista henkilöjäseniä 178 ja yhteisöjäseniä 51. Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman toteuttaminen on edennyt erittäin hyvin ja tavoitteisiin nähden etupainotteisesti. Kansainvälistymiseen ja sen aktivointiin on tuotu hanketoiminnan lisäksi uudenlaisia toimintatapoja. EVS-nuorisovaihto-ohjelma on tuonut kansainvälistymisen lähemmäs arkipäivää ja normaalia paikallista kehittämistä. Aktivointityöhön on saatu lisäresursseja FLY- ja Yhteisöhautomo - hankkeista. Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

6 Keskipiste-Leader ry vastaanotti keväällä 2012 kaksi ensimmäistä Eurooppalaisen EVS-nuorisovaihtoohjelman nuorta Saksasta ja Ukrainasta vapaaehtoistyöhön alueemme organisaatioihin. Syksyllä olivat vuorossa nuoret Kreikasta ja Espanjasta. Saksalaista Leader-kulttuuria toi ELARDin asiantuntijavaihdon kautta Keskipiste-Leaderin toimintaan tutustunut Lisa Frank Altmühl-Wörnitzin Leaderryhmästä. Keskipiste-Leaderin hallituksen jäsenten perustama Green Care -työryhmä teki yhteistyötä peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ja Helmen kanssa. Vuoden 2012 aikana käynnistettiin tulevan ohjelmakauden valmistelu. Kuntakohtaisten yleisötilaisuuksien avulla kasattiin ensimmäisiä suuntaviivoja uuden kauden painopisteistä. Vasemmalla: Keskipiste-Leaderin väkeä vierailulla Irlannissa Westmeathin ja Offalyn alueen Leader-ryhmien luona sopimassa yhteisestä käsityöperinteitä ja yrittäjyyttä edistävästä hankkeesta. Alla: Lisa Frank Altmühl-Wörnitzin Leaderryhmästä Hesselbergin alueelta Saksasta vieraili alueellemme tammikuussa tutustuen Keskipiste- Leaderin toimintaan. Vierailu oli jatkoa edellisvuonna aloitettuun eurooppalaisten Leaderryhmien asiantuntijavaihtoon. 6 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

7 2. Hanketoiminnan keskeinen sisältö 2.1 Saapuneet hakemukset Vuoden 2012 aikana vastaanotettiin ennätykselliset 94 uutta tukihakemusta. Edellisvuosien tapaan aktiivisia hakijoita olivat erityisesti pienyritykset. Hakemuksista 64 sai myönteisen lausunnon Keskipiste-Leaderin hallitukselta. Seitsemään hakemukseen tehtiin kielteinen päätös ja kaksi peruuntui. Yksi isompi yritystuki siirrettiin ELY-keskukseen. Peräti 20 hanketta siirtyi vuoden 2013 käsittelyyn, koska rahoituskehys loppui tai hankkeet olivat keskeneräisiä. Hyväksytyistä hakemuksista 35 koski yritystukia ja 29 hanketukia. Taulukossa alla on esitetty hakemukset toimenpiteittäin. Investointeja oli hanke- ja yritystuissa yhteensä 30 kpl ja kehittämistukia 34 kpl. Usein yritystukia haettiin samalla kertaa kokonaisvaltaisesti niin investointiin kuin kehittämis- ja käynnistystoimiin. Yleishyödyllisillä investoinneilla tuettiin 11 kohdetta. Koordinointihankkeita ei haettu, koska toimintamalli ei näytä vastaavan sitä tarvetta johon hankemalli on pyritty kehittämään. Alueiden välisiä hankkeita tuli vireillä kahdeksan, joista seitsemän sai myönteisen päätöksen. Toimenpide Hankkeet kpl 2012 Hankkeet kpl Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö 7 18 YHTEENSÄ Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

8 MÄÄRÄLLISET TULOSTAVOITTEET Tavoite Tulos 2012 Tulos Leader-tilaisuuksien lukumäärä/osallistujien määrä, kpl 128/ / /2191 (miehet/naiset, joista nuoret) 750/750/ /114/ /1096/106 Leader-hallituksen kokoukset Leader-yhdistyksen vuosikokoukset Leader-hankekoulutustilaisuuksien lukumäärä Kyläillat ym. tilaisuudet, joissa toimihenkilöt luennoineet Leader-toiminnasta Viranomaistilaisuudet 20* Muut 10* Yhdistyksen jäsenmäärä Leader-toimiston käsittelemien hankehakemusten määrä, kpl Rahoitettujen hankkeiden määrä, kpl Yhteisöjen hankkeita Yrityshankkeita Investointihankkeita ja -toimenpiteitä Kehittämishankkeita, joista elinkeinojen kehittämishankkeita yleisiä kehittämishankkeita esiselvityksiä yritysten kehittämis- ja käynnistystuet Koulutushankkeita Erityisympäristötuet Koordinointihanke Kansainvälisiä hankkeita Leader-yhdistyksen toimittamien lehtien, esitteiden tms. lukumäärä Leader-yhdistyksen toiminnasta kertovat lehtileikkeet, haastattelut Leader-toimihenkilöiden tai hallituksen jäsenten edustus maaseudun kehittämistyön työryhmissä tai laajemmissa ohjausryhmissä, kpl Leader-yhdistys välittäjäorganisaationa maaseudun kehittämistehtävissä *Seuranta lopetettu, ei informatiivista tietoa 8 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

9 2.2 Yritys- ja hanketuilla saavutettuja tuloksia Kehittämisohjelman hyvä toteutuminen näkyy hanke ja yritystuilla saavutettuina konkreettisina tuloksina. Vuoden 2012 lopun tilanteen mukaisesti yritystuilla on vaikutettu 69 uuden yrityksen ja henkilötyövuosina mitattuna 78 uuden työpaikan syntymiseen. Lisäksi kaksi suurta yritystukihakemusta, joissa kustannusarvio oli yhteensä yli euroa, siirrettiin ELY-keskuksen käsittelyyn. 2.3 Hyviä hankkeita Leader-tuen saaminen yrityksen perustamisvaiheessa on osoittanut paikkansa varsinkin Keskipiste-Leaderin alueella. Myös toimivat yritykset ovat hakeneet ahkerasti Leader-tukea, joka vaikuttaa myönteisesti yritysten palveluiden tai tuotteiden kehittymiseen. Vuosi 2012 oli vilkas vuosi niin yritys- kuin hanketukien hakemisessa ja yritystukia voitiinkin myöntää aiempaa vuotta enemmän. Alueelle tyypilliseen tapaan eniten tukia hakivat erilaiset pienet tuotantoyritykset investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Myös erilaisille hyvinvointialojen yrityksille, yksityisille päiväkodeille ja matkailu- ja palvelualojen yrityksille myönnettiin tukea. Myös käynnistystukea ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiseen haettiin innokkaasti, mikä kertoo yritysten rohkeasta toimintojen ja palveluiden laajentamisesta. Myös uusia yrityksiä perustettiin ja laajennettiin elinkeinotoimintaa perinteisen maatalouden ulkopuolelle uusilla liiketoimintaideoilla. Täysin uutena palveluna alueelle syntyi vanhusten perhekoti, joka tarjoaa kodinomaisen vaihtoehdon vanhusten laitosasumiselle. Kylien ja yhdistyksien into yhteisten alueiden ja rakennusten kunnostamiseen on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna. Alueella toteutetuista onnistuneista hankkeista on haettu inspiraatiota ravirataalueiden kunnostamiseen sekä kylien liikuntapaikkojen rakentamiseen. Kylätaloja on lähdetty kunnostamaan useammalla kylällä erityisesti nuorten käyttöön, kuten Maliskylän Nuorisoseuran Nuorten Kömmänä hankkeessa. Lisäksi yhteisiä investointeja tehty kesäteattereihin tai vaikkapa erilaisiin reitistöihin liittyen. Nuorten viihtyvyyttä on edistetty myös kehittämishankkeilla, kuten Sydänmaankylä Kyläseura ry:n hallinnoimassa Syrjäkylillä enemmän kuin missään nuorille hankkeessa. Nimensä mukaan hankkeessa on tarkoitus osoittaa nuorille, että myös syrjäisemmillä kylillä voi harrastaa ja viihtyä, erityisesti ympäröiviä rikkauksia hyödyntäen (esim. eläimet, luonto). Hankkeessa järjestetään yhdessä useamman kylän nuorten kanssa erilaisia tapahtumia, kerhoja, retkiä ja koulutuksia sekä edistetään kylien ja koulun välistä yhteistyötä. Alueen ensimmäinen varsinainen kansainvälinen hanke Oppia perinteistä The Traditional Craft Skills project käynnistyi kesällä. Hankkeessa edistetään alueen käsityöläisten toimintaa ja verkostoitumista paikallisella ja kansainvälisellä tasolla, hyödynnetään käsityöperinteitä ja siirretään taitoja uusille sukupolville. Kansainvälisinä kumppaneina ovat irlantilaiset Leader-ryhmät Westmeath Community Development sekä Offaly Local Development Company. Näin jatketaan Keskipiste-Leaderin alueen jo vuosia jatkunutta yhteistyötä Irlannin toimijoiden kanssa. Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän hallinnoimaa hanketta rahoittavat Keskipiste-Leaderin lisäksi naapuriryhmät Rieska- Leader sekä Jomma ry. 2.4 Toimintarahan seuranta Keskipiste-Leaderin toimintaa on hallinnoitu vuoden 2012 aikana pääsääntöisesti toimintarahan avulla. Nuorten hankkeiden ja kansainvälisyysaktivointia on tehty myös FLY-hankkeen ja Yhteisöhautomo hankkeen voimin. Tässä vuosiraportissa kerrotut asiat ja raportoidut tulokset ovat toimintarahan seurantaa, ellei erikseen muuta mainita. Leader-hallitus toimii toimintarahan ohjausryhmänä. Taloustilannetta seurataan jokaisessa Leader-hallituksen kokouksessa ja luonnollisesti myös toiminnan toteutumista suunnitelmien mukaisesti. Hallitus hyväksyy vuosiraportit ja maksatukset toimitettavaksi ELY-keskukseen. Vuotta 2011 koskeva vuosiraportti toimitettiin ELYkeskukseen helmikuun lopussa 2012 ja maksatushakemukset toukokuussa. Toimintarahakausi vaihtui vuoden 2011 aikana. Maksatuspäätökset toimintarahan ensimmäisestä ja toisesta osasta tulivat ELY-keskuksesta lokakuussa Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

10 Vuoden aikana aloitettiin useita kylien kunnostamishankkeita, joilla lisättiin erityisesti lasten ja nuorten viihtyvyyttä. 10 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

11 HANKKEIDEN MÄÄRÄLLISIÄ TULOKSIA Tulos Tavoite Ohjelman / hankkeiden ansiosta syntyneet uudet työpaikat, htv 70 77,96 (miehet/naiset, joista nuoret) 35/35/15 49,91/ 28,05/ 10 Ohjelman / hankkeiden ansiosta säilyneet työpaikat, htv 60 80,55 (miehet/naiset, joista nuoret) 30/30/15 49 /31,55 / 5,75 Hankkeiden toteutusaikainen työllistävyys, htv 70 27,67 (miehet/naiset, joista nuoret) 35/35/15 16,4/15,37/2 Ohjelman / hankkeiden ansiosta syntyneet uudet yritykset, kpl Uusien innovaatioiden lukumäärä, kpl (tuote-, palveluinnovaatiot ym.) Hankkeiden järjestämien tilaisuuksien / osallistujien lukumäärä, kpl Koulutukseen osallistuneiden / opiskelijatyöpäivien lukumäärä, kpl 200 5* 1500/ * 4000 / / 911,69 opt** KANSAINVÄLISTEN HANKKEIDEN TULOSTAVOITTEET * - hankkeissa mukana olleet organisaatiot / toimijaryhmät, 40 7 kpl - hankkeiden tilaisuuksissa mukana olleet ihmiset (miehet/naiset, joista nuoret) 500/500/ uudet yhteistyömuodot, kpl syntyneet / säilytetyt työpaikat / toteutusaikainen työllistävyys, htv syntyneet uudet yritykset, kpl 2 0 *Indikaattoritietoja ei ole nykyisestä hankejärjestelmästä saatavissa **Indikaattorit ja lomakkeet vaihdelleet vuosittain joten tilastointi ja vertailu eri vuosina epäloogista Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

12 3. Yhdistyksen säännöt, jäsenistö ja henkilöstö sekä hallitus Keskipiste-Leader ry:n hallintomalli säilyi vuonna 2012 entisellään. Hallituksessa on ollut vuoden 2011 alusta lähtien 15 varsinaista ja varajäsentä ja yksi on vuotias nuorisojäsen. Hallituksen jäsenmäärä mahdollistaa täsmälleen yhtä suuren edustuksen kuhunkin kolmikannan mandaattiin. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2012 lopussa oli 229 kpl. Tarkemmat jäsenmäärät on kuvattu Jäsenkehitys-taulukossa seuraavalla sivulla. Normaalien erovuoroisuuksien ja enintään kuuden vuoden yhtäjaksoinen edustus -säännön perusteella yhdistyksen hallituksessa vaihtui kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajana toimi maaseutupäällikkö Mikko Äijälä Siikalatvalta ja varapuheenjohtajana kaupunginvaltuuston jäsen Laimi Shemeikka Pyhäjärveltä. Ennen vuoden ensimmäistä hallituksen järjestäytymiskokousta perehdytimme uusia hallituksen jäseniä Leader-toimintatapaan ja maaseutuohjelmaan. Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä ja heidän taustatahoistaan löytyvät liitteistä. 12 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

13 YHDISTYKSEN JÄSENKEHITYS VUONNA 2012 jäsentilanne Miehet Naiset Yhteensä Alle 25 v. Jäsenmäärä Henkilöjäseniä 178 Yhteisöjäseniä 43 Kuntajäseniä 8 YHTEENSÄ 229 HALLITUKSEN KOOSTUMUS 2012 Jäsenet Varajäsenet Huomioita Hallituksen koko (lukumäärät) Miehet 6 6 Naiset 9 9 Nuoret (jos 1 1 tiedossa) Kolmikanta (ohjelmaasiakirja luku 5.3.4) Paikallinen julkinen hallinto 5 5 (lukumäärä) Yhteisöt (järjestöt, yhdistykset, 5 5 suuret yritykset), (lukumäärä) Maaseudun asukkaat (lukumäärä) 5 5 Enimmäisaikasäännön noudattaminen (kyllä/ei) Voimassa olevat säännöt toimitettu (kyllä/ei) kyllä kyllä KESKIPISTE-LEADERIN HENKILÖSTÖ VUONNA 2012 toiminnanjohtaja Ilkka Peltola - syntymävuosi koulutus: metsänhoitaja, MMM hankeaktivaattori Mimmi Seppä - syntymävuosi koulutus: sosionomiopinnot hankeneuvoja Anni-Mari Isoherranen - syntymävuosi koulutus: yhteisöpedagogi (AMK) hankeaktivaattori Johanna Kiviniemi - syntymävuosi koulutus: yhteisöpedagogi (AMK) maksatusneuvoja Riikka-Maria Talus - syntymävuosi koulutus: tradenomi (AMK) hankesihteeri Laura Jalonen - syntymävuosi koulutus: tradenomi (AMK) Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

14 4. Viestintä- ja koulutustoimenpiteet Keskipiste-Leaderin aktivointi- ja tiedotustoimintaa kohdistettiin vuonna 2012 erityisesti yhteisöihin ja kansainvälistymisestä kiinnostuneisiin nuoriin. Käynnistyneet hankkeet tiedottivat toiminnastaan ahkerasti, ja vuoden mittaan alueen lehdissä julkaistiin 185 artikkelia joko Keskipiste-Leaderin tai rahoitettujen hankkeiden toimista. Omia tiedotteita tiedotusvälineille lähetettiin 9 kappaletta. Lisäksi Nuoriso- Leader rahoitusta mainostettiin lehti-ilmoituksilla. Vuoden 2012 aikana jatkettiin käytäntöä, jonka mukaisesti jokaisessa hallituksen kokouksessa tehdyistä myönteisistä tukipäätöksistä lähetetään tiedote alueen lehdistölle. Samaa tiedotustapaa noudatettiin myös Nuoriso-Leader hankkeiden osalta. Tiedotteet ovat poikineet runsaasti mediaosumia varmimmin toki sen kunnan lehdessä jonka alueelle tukea on myönnetty. Paikallislehdet ovat tarttuneet aktiivisesti juttuvinkkeihin ja tehneet yritys- ja yhteisöesittelyjä Leader-tukien saajista. Kaikilta tuen saajilta kysytään aina etukäteen lupa tietojen julkaisemiseen tiedotusvälineille. Vuoden 2012 aikana julkaistiin ensimmäinen Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien Yhteisötiedotuslehti. Lehteä on suunniteltu Yhteisöhautomo- hankkeen kanssa. Lisäksi toteutettiin esitemateriaalia Yhteisöhautomo-hankkeesta ja Nuoriso- Leaderista. Syksyllä toteutettiin koko alueen kattava "uusien mahdollisuuksien maaseutu" kuntakierros. Yleisillä keskustelutilaisuuksilla kerättiin alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yrittäjien toiveita ja tarpeita tulevan kehittämisstrategian pohjaksi. Syksyn aikana käynnistettiin myös kuntien luottamushenkilöille kohdennetut Leader-infot. Syyskuussa Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmät esittelivät yhdessä Maaseudun Sivistysliiton kanssa Leader-toimintaa alueen kansanedustajille. Aktivointitilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä FLYja Yhteisöhautomo-hankkeen kanssa. Nuorten aktivointitilaisuuksia järjestettiin erityisesti FLYhankkeen toimesta kouluissa ja nuorten tapahtumissa. Tarkemmat osallistujamäärät ja tilaisuuksien luonteet ilmenevät seuraavan sivun taulukosta. Leader-hankekoulutus järjestettiin toukokuussa Ylivieskassa yhdessä Rieska-Leaderin kanssa. Yhteisöhautomo-hanke järjesti puolestaan yhdistysten perustoimintaan liittyvää koulutusta. Yritysten kouluttamisessa on todettu, että tehokkainta on antaa yrittäjille henkilökohtaista neuvontaa aina tukipäätöksen saannin jälkeen. 14 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

15 Osallistujien lukumäärä Miehet Indikaattori Lukumäärä Naiset Nuoret Yhteensä Tiedotustilaisuudet Aktivointitilaisuudet Koulutukset Tiedotteet 9 Lehtiartikkelit ym. mediaosumat 185 Lehdet, esitteet 3 Alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yrittäjien toiveita ja tarpeita tulevan kehittämisstrategian pohjaksi kerättiin mm. Uusien mahdollisuuksien maaseutu kiertueella ja hallituksen kehittämispäivässä. Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

16 5. Suunnitellut ja toteutetut arviointitoimet 5.1 Ulkopuolinen arviointi Keskipiste-Leader ja Rieska-Leader toteuttivat Leader-toiminnan ulkoisen arvioinnin keväällä Arviointi toteutettiin yhdessä molemmille ryhmille kuitenkin niin, että varsinainen arviointi oli ryhmäkohtainen. Arviointi kilpailutettiin ja toteuttajaksi valittiin Kajaanin yliopistokeskus AIKOPA. Arvioinnissa toteutettiin talven ja kevään 2012 aikana kyselyjä, joihin vastasi 145 henkilöä yrityksistä, kunnista, elinkeinoyhtiöistä sekä valtion aluehallintoviranomaisista ja muista toimintaryhmien yhteistyökumppaneista. Samoin arvioinnissa hyödynnettiin erilaisia alueiden kehitystä kuvaavia tilasto- ja seuranta-aineistoja sekä toteutettiin kaksi arviointityöpajaa. Keskipiste-Leaderin keskeisimmät onnistumiset kuluneella ohjelmakaudella ovat olleet rahoitettujen hanke- ja yritystukien hyvät tulokset ja nuorten onnistunut aktivointi. Rahoitetut hankkeet ovat olleet monipuolisia ja tukeneet yritysten toimintaa. Aktiivinen hanketoiminta on vahvistanut alueen sosiaalista pääomaa. Yritystukien avulla on edistetty uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Kehittämishankkeet ovat lisänneet alueen vetovoimaisuutta, parantaneet osaamisen tasoa sekä aktivoineet nuoria. Kansainvälisyys ei ole tavoitellulla tavalla korostunut rahoitetuissa hankkeissa. Keskipiste-Leaderin toiminnan keskeinen lisäarvo tulee työntekijöiden asiantuntevasta toiminnasta, jolla he tukevat hakijoita ja hankkeiden toteutusta. Keskipiste-Leader ry on rahoittamillaan hankkeilla luonut 63 uutta työpaikkaa (tavoitteena ollut 70 työpaikkaa). Keskipiste- Leader on selkeästi ylittänyt tavoitteensa uusissa yrityksissä: tavoiteltujen 40 uuden yrityksen sijaan tuloksena on jo vuoden 2011 loppuun mennessä ollut 60 uutta mikroyritystä. Rahoitettavissa hankkeissa ryhmän tavoitteena on 250 hanketta ja vuoden 2011 loppuun mennessä oli rahoitettu 201 hanketta, joista yritystukia on ollut 135. Keskipiste-Leaderin hankerahoitus on yhteensä noin euroa eli euroa vuotta kohti. Julkisen tuen osuus rahoituksesta on 65 % ja yksityisrahoituksen 35 %. Molempien ryhmien kohdalla hanketoimijat kokevat hankkeisiin liittyvän byrokratian liialliseksi ja hanketoteutusta hidastavaksi. Viranomaispäätösten viipyminen ELY-keskuksessa heikentää hankkeiden tuloksellisuutta. Varsinkin maksatuksien käsittely on hidasta. Leader -ryhmien ja ELY-keskuksen työnjakoa tulisikin selkeyttää ja saada sujuvammaksi. Keskipiste-Leaderin yhteistyössä Rieska-Leaderin kanssa toteuttama Nuoriso-Leader -rahoitus on osoittautunut toimivaksi ja tulokselliseksi tavaksi jakaa euron tukisummia vuotiaiden nuorten omien kehittämiskohteiden ja kehittä- 16 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

17 misideoiden rahoittamiseen. Nuoriso-Leaderin kautta on vuosien aikana rahoitettu yhteensä lähes 300 nuorten ideoimaa hanketta molempien ryhmien alueella. Rahoitetut toimet ovat olleet kaikki sellaisia, että niihin on liittynyt nuorten yhteisöllistä toimintaa, ne ovat aktivoineet paikallisten asukkaiden yhteistyötä ja lisänneet sosiaalista pääomaa. 5.2 Itsearviointi Syyskuussa järjestettiin hallituksen kehittämispäivä Kärsämäellä. Päivän teemana oli tulevan kauden strategiatyö. Ruralia-Instituutin tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen piti alustuksen strategiatyön luonteesta ja haasteista. Hallitus pohti työpajamenetelmin keskeisiä painopisteitä tulevaisuuteen. Hyyryläinen toimi sparraajana keskustelulle. Lokakuussa Keskipiste-Leaderin hallituksen jäseniä ja työntekijöitä osallistui valtakunnalliseen Leaderhallituskoulutukseen. Tulevaisuusteemainen koulutus oli erinomainen mahdollisuus pohtia paikalliskehittämisen haasteita ja levittää hyviä käytäntöjä. Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

18 6. Toimintaryhmän onnistumiset ja ongelmakohdat 6.1 Ohjelmatyön onnistumiset Kehittämisohjelman toteutuminen Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman toteuttaminen on edennyt erittäin hyvin ja tavoitteisiin nähden etupainotteisesti. Ohjelmakauden puolivälissä saatu euron lisärahoitus on ollut omiaan edelleen vauhdittamaan ohjelmatyötä. Kansainvälistymiseen ja sen aktivointiin on tuotu hanketoiminnan lisäksi uudenlaisia toimintatapoja. EVS-nuorisovaihtoohjelma tuo kansainvälisyyden lähemmäs arkipäivää ja normaalia paikallista kehittämistä. Aktivointityöhön on saatu lisäresursseja FLY- ja Yhteisöhautomo -hankkeista. Vuonna 2012 Keskipiste-Leaderin käsittelyyn tuli yli 90 tukihakemusta. Lisäksi Leader-yhdistys teki 33 myönteistä rahoituspäätöstä nuorten omiin Nuoriso- Leader hankkeisiin. Tässä vaiheessa ohjelmakautta Keskipiste-Leaderin myöntämien hanke- ja yritystukien yhteismäärä on suurin kaikista Suomen toimintaryhmistä. Erityisesti yritystukia on reilusti muita enemmän. Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman painopistealueita ovat elinkeinotoiminnan ja nuorisotoiminnan tukeminen. Yritys- ja elinkeinotoimintaa tukevilla hankkeilla on saavutettu Leaderille uskottava ja 18 merkittävä rooli maaseudun kehittämisvälineenä ja tästä asemasta tulee huolehtia myös jatkossa. Nuorisotyöhön panostamalla on pystytty ottamaan nuoret mukaan hanke- ja kehittämistyöhön. Nuorten mukanaolo on ensiarvoisen tärkeää tulevaisuutta rakennettaessa. Erityisesti FLY-nuoret liitämään nuorisohankkeen avulla on onnistuttu tavoittamaan paljon niin paikallisesta kuin kansainvälisestä kehittämistyöstä kiinnostuneita nuoria. Yhteisöhautomo-hanke tukee yhteisöjen kehittämistä ja kansainvälistymistä myös. Hyvien käytäntöjen leviäminen alueen toimijoiden kesken on ollut positiivinen asia. Esimerkiksi raviradan kunnostushankkeen valinta vuoden Leaderhankkeeksi on johtanut muidenkin raviratojen kunnostustoimiin. Samoin on tapahtunut esimerkiksi kyläyhdistysten toteuttamissa kyläkoulun ympäristönkunnostushankkeissa. EVS eli eurooppalaisen nuorten vaihto-ohjelman isäntäorganisaatioksi pääsy oli merkittävä asia myös Keskipiste-Leaderin strategisen toiminnan kannalta. Tällä vahvistetaan sekä nuorisotyöhön että kansainvälistymiseen panostamista. Heti ensimmäisenä vuonna 2012 vastaanotimme neljä vapaaehtoisnuorta: Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

19 1. Sarah Borchers, Saksa, helmikuu 2012-toukokuu Reisjärven 4H-yhdistys ja kylät. 2. Oksana Domina, Ukraina, maaliskuu kesäkuu Nivalan nuorisotoimi ja ammattiopisto. 3. Panagiotis Panagiotakopoulos, Kreikka, elokuu 2012-heinäkuu Kärsämäen kulttuuritoimi. 4. Astrid Codana, Espanja, elokuu 2012-toukokuu Haapaveden Opisto. Nuoriso-Leaderin suosio jatkui vuoden 2012 aikana ja hankkeita rahoitettiin yhteensä 33 kpl. Mukaan mahtui 25 yhteisten harrastusvälineiden hankintaa, 3 tapahtumaa, 4 kerhojen tai kurssien järjestämiseen liittyvää hanketta ja yksi tiedottamishanke. Nopea, yksinkertainen ja helppo hankemalli on saanut nuorilta ja aikuisilta varauksetonta kiitosta. Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman toteuttaminen on onnistunut hyvin, vaikka Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma asettaa monenlaisia rajoituksia. Lähinnä Maaseuturahaston ja -ohjelman tiukka byrokratia estää uutta luovan ja kokeilevan kehitystyön. Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman tuloksia ja toteutumista seurataan jatkuvasti ja tuloksia analysoidaan vuositasolla. Laadullisten tulosten mittaamiseen on pyritty esimerkiksi ulkoisten arviointien avulla. Maaseutuohjelmaan kirjatut uudet haasteet-osio on toteutunut Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelmassa lähinnä uusiutuvaan energiaan liittyvien yritys- ja hanketukien kautta. Sinällään asiaan liittyvä tiedottaminen viranomaistasolla on ollut varsin puutteellista. Toimintalinjan 2 hankkeisiin on annettu kaksi lausuntoa joista toinen tosin peruuntui. Haapajärven Pohjoisen Metsästysseuran vuonna 2012 aloittama kosteikon kunnostushanke on lähes euron suuruinen ja valtakunnallisestikin merkittävä. Linjan 2 toimenpiteisiin liittyvää koulutusta on toteutettu yhdessä ELY-keskuksen ja ProAgrian kanssa heidän aikataulujen mukaisesti. Lukumääräisesti ympäristötukihankkeita ei ole ollut paljon, mutta on tärkeää että on ollut mahdollisuus vaikuttaa yhteisöjen mahdollisuuteen toteuttaa ympäristöhankkeita Toimintaryhmän rooli aluekehittäjänä Keskipiste-Leaderin rooli on tukea maaseutualueiden pienten paikallistoimijoiden omaehtoista kehittämistä. Keskipiste-Leader on halunnut olla aktiivisesti kehittämässä alueensa muuttuvia maaseuturakenteita. Vuonna 2011 yhdistys on ollut toteuttamassa kylien omaehtoisuutta korostavaa Kylissä on voimaa -hanketta. Vuonna 2012 Yhteisöhautomohanke jatkoi yhteisöjen kehittämistyötä ja lähidemokratian edistämistä. Keskipiste-Leader toimii joustavana ja asiakasystävällisenä välittäjäorganisaationa eli aktivoi, neuvoo ja tekee hanke- ja maksatuskäsittelyä, mutta myös ohjaa hanketoimijoita tarvittaessa muiden rahoittajien puoleen. Leader-yhdistys myös aidosti huolehtii ja seuraa hankkeiden edistymistä ja avustaa hakijoita ongelmatilanteissa eli toimintaryhmä on välittäjäorganisaatio myös sanan inhimillisemmässä muodossa. Monien aloittavien tai pienten yritysten tuet jäisivät saamatta ilman Leaderia. Pienet yrityshankkeet eivät usein sovellu isompien rahoittajien ohjelmiin. Lisäksi pienyrittäjät tarvitsevat paikallista tukea ja ohjausta koko hankkeen toteutusajan. Keskipiste-Leader on paikallisena ja helposti lähestyttävänä toimijana usein madaltamassa hankehakijoiden kynnystä lähteä hakemaan idealleen tai kehittämisajatukselle hankerahoitusta. Vaikka Leaderhankkeet ovat yleensä suhteellisen pieniä niin niiden vaikuttavuus on aina poikkeuksellisen suuri. Esimerkiksi yrityksen saama tuki käynnistää usein kehitysprosessin, jolla on vaikutusta paitsi itse yrityksen niin myös ympäröivän yhteisön hyvinvointiin ja menestykseen Verkostoituminen Hankerahoituksen ja aktivoinnin sekä neuvonnan lisäksi Keskipiste-Leader on kehittämässä aluettaan yhdessä muiden maaseudun kehittäjätahojen kanssa. Vuonna 2012 Keskipiste-Leader on ollut edustettuna sekä Nivala-Haapajärven että Haapaveden- Siikalatvan seutukuntien Seudullisten yrityspalvelupisteiden ohjausryhmissä. Toiminnanjohtaja on jäsenenä Europe Direct EU-tietokeskuksen ohjausryhmässä. Keskipiste-Leader on edustettuna myös maakunnallisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöelimissä. Toiminnanjohtaja on varajäsenenä valtakunnallisessa Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomi- Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

20 teassa. Toiminnanjohtaja on myös toimintaryhmien varaedustajana maakunnallisessa Uutispuuro maaseututiedotus-hankkeessa. Hankeneuvoja on jäsenenä CIMOn Youth in action yhteistyöverkostossa. Keskipiste-Leader -toimisto tekee yhteistyötä muiden Suomen Leader-alueiden kanssa. Erityisesti Rieska-Leader lähimpänä Leader-alueena on ollut hyvä yhteistyökumppani ja esimerkiksi maksatusneuvoja ja hankesihteeri ovat olleet molempien ryhmien yhteisiä työntekijöitä. Maakunnallista Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien yhteistyötä vahvistetaan Keskipiste-Leaderin hallinnoimassa Yhteisöhautomo-hankkeessa. Vuoden 2012 aikana toimintaryhmät valmistelivat yhdessä Suomen Aluetutkimus FARin vetämän konsortion kanssa Pohjois- Pohjanmaan paikalliskehittämisen strategiaa. Hallitus on keskeinen ja ainutlaatuinen Leaderyhdistyksen voimavara. Hallituksen jäsenet tuovat erittäin paljon osaamista ja tietoa, paikallista "hiljaista" tietoa jopa vuosikymmenien ajalta, jota ei muualta saa. Hallitustyöhön panostaminen ja kehittäminen koulutuspäivien ja opintomatkojen avulla on erittäin tärkeää. Keskipiste-Leaderin hallituksen jäsenet ovat perustaneet työryhmän miettimään Green Care asioiden edistämistä alueella. Työryhmä on tehnyt hyvää yhteistyötä esimerkiksi peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ja Helmen kanssa. Toiminnanjohtaja oli marraskuussa 2011 kolme viikkoa ELARDin järjestämässä työntekijävaihdossa Saksassa Altmühl-Wörnitzin Leader-ryhmässä. Vastavuoroisesti Saksasta tuli työntekijä Keskipiste- Leaderin alueelle tammikuussa Vaihto oli kaikinpuolin avartava ja hyödyllinen ja avasi suhteet yhteistyölle Saksaan. Pienten rakennelmien osalta on tällä hetkellä helpompaa pyrkiä tekemään kohde ilman tukia kuin tuettuna tiukan seurannan alla. Kansainvälisten ja alueiden välisten hankkeiden osalta vaadittavat sopimusasiat tulisi säilyttää kohtuullisina kuten myös niihin liittyvät käsittelyaikataulut. Ei voi olla järkevää, jos kv-hankkeen sopimuspaperit kiertävät ympäri Eurooppaa kuukausitolkulla ennen kuin hanketta voi aloittaa. Tukihakemusten käsittelyaikoja ELY-keskuksessa on saatu lyhennettyä ohjelmakauden aikana. Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien kautta rahoitetaan eniten yritystukia koko Suomessa, joten resursointi ei ELYssä vastaa tarvetta ja käsittelyajat venyvät. Myös maksatuspäätösten tekeminen ELYkeskuksessa vie edelleen turhan pitkän ajan. Pääsyy lienee äärimmäisen tarkassa linjassa maksatusten tarkastuksessa. Maaseuturahaston säädösten pikkutarkka tulkinta johtaa helposti käsittelyn venymiseen. Ohjelmakauden loppua kohti maksatushakemusten määrä lisääntyy entisestään ja ruuhka pahenee. Maksatuskäsittelyssä olisi syytä keskittyä pääasioihin ja jättää vastuuta myös hakijalle hakemuksen oikeellisuudesta. Jos hakemuksessa on tarkastajien mielestä jotain väärin, mikä aiheuttaa esimerkiksi takaisinperintöjä, niin hakija on täysin vastuussa hakemuksestaan, ei maksatuskäsittelijä. Nuorten Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun avulla kansainvälistyvät niin nuoret kuin paikalliset toimijatkin. Kuvassa Oksana Domina Ukrainasta. 6.2 Ohjelmatyön ongelmakohdat Pienten hankkeiden osalta hankebyrokratia on aivan liian mittava. Pienillä hankkeilla pitäisi olla kevyempi ja nopeampi haku- ja päätösprosessi. Nykyisin pienet ja suuret hankkeet läpikäyvät saman mankelin. Mallia voisi ottaa Keskipiste- ja Rieska-Leaderin kehittämästä kevyestä ja nopeasta Nuoriso-Leader rahoituksesta. Erityisesti pienet rakennushankkeet ovat kohtuuttoman pikkutarkan valvonnan alla. Julkisin varoin tehtävässä rakentamisessa on toki omat ohjeensa ja määräyksensä, mutta pienet rakennuskohteet tai rakennelmat tulisi erottaa näistä. 20 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

Tuloksellista paikallista kehittämistä

Tuloksellista paikallista kehittämistä University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Sirpa Korhonen, Jouni Ponnikas & Ville Manninen Tuloksellista

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY

VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY 2012 VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2012 2.1 Hallitus 2.2 Henkilöstö 2.3 Kokoukset ja jäsenistö 3. HANKETOIMINTA 3.1 Maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA VIRTAUKSIA JA VALINTOJA Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisstrategia 2014-2020 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Parikkalantie 45, 59100 Parikkala karki.leader@co.inet.fi http://kylat.ekarjala.fi/karki-leader/

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 200 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 200 - ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto 2/ Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaryhmän toiminta ohjelmakaudella

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI Ohjelmakausi 2007 2013 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 4 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Yhteisö lehti Nro 3 2014 Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Maaseutu kutsui uranvaihtoon Pohjois-Pohjanmaa Sisältö 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

T I E D O T U S L E H T I 2 0 1 5 w w w. k p k y l a t. f i tue eviljo - kier unnissa... pyörähti maak lue lisää s. 4-5

T I E D O T U S L E H T I 2 0 1 5 w w w. k p k y l a t. f i tue eviljo - kier unnissa... pyörähti maak lue lisää s. 4-5 TIEDOTUSLEHTI 2015 w w w. k p k y l a t. f i e. u. t. r a e s i s i k n n O u J k L a a -5 evi 4. s m ää i s i t l e h lu ä r ö y p 2 KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY - TIEDOTUSLEHTI 2015 Kylävaalit Tulevissa

Lisätiedot