TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY Keskipiste-Leader ry / Vuosiraportti 2011

2 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leader-hallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa ja muun normaalin toiminnan yhteydessä. Toimihenkilöt ovat koonneet raportin hallituksen ohjeiden ja valvonnan mukaisesti. Raportin tekstit ovat toimihenkilöiden muotoilemia ja jäsentämiä ellei asiayhteydessä erikseen muuta mainita. 2 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistilanne vuonna Hanketoiminnan keskeinen sisältö Saapuneet hakemukset Yritys- ja hanketuilla saavutettuja tuloksia Hyviä hankkeita Toimintarahan seuranta Yhdistyksen säännöt, jäsenistö ja henkilöstö sekä hallitus Viestintä- ja koulutustoimenpiteet Suunnitellut ja toteutetut arviointitoimet Ulkopuolinen arviointi Itsearviointi Toimintaryhmän onnistumiset ja ongelmakohdat Ohjelmatyön onnistumiset Kehittämisohjelman toteutuminen Toimintaryhmän rooli aluekehittäjänä Verkostoituminen Ohjelmatyön ongelmakohdat Leader-toiminnan onnistumiset ja ongelmat valtakunnan tasolla Onnistumiset Ongelmakohdat Kuvaus yhdistyksen muusta toiminnasta Nuoriso-Leader Kalatalousohjelma EVS European Voluntary Service Tuloslaskelma ja tase Tulevaisuuden suunnitelmat LIITTEET Liite 1 Hallituksen kokoonpano 2012 Liite 2 Rahoituskehys 2012 / Leader-hallituksen päätöksillä sidotut varat vuonna 2012 Liite 3 Hankeluettelo 2012 / Leader-rahoitetut hankkeet vuonna 2012 Liite 4 Lehtileikkeitä Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

4 4 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

5 1. Yleistilanne vuonna 2012 Vuosi 2012 oli varsinainen Leader-toiminnan ja paikalliskehittämisen supervuosi. Hanketoiminta oli vilkkaampaa kuin koskaan aiemmin Leaderyhdistyksen 16-vuotisen taipaleen aikana. Valmistautuminen uuteen EU-ohjelmakauteen oli näkyvästi esillä ja ensimmäiset suuntaviivat tulevasta hahmoteltiin. Kansainvälistyminen ja nuorisotyö olivat hyvin esillä niin henkilövaihtojen kuin hankkeiden kautta. Keskipiste-Leaderin käsittelyyn tuli yli 90 tukihakemusta. Lisäksi Leader-yhdistys teki 33 myönteistä rahoituspäätöstä nuorten omiin Nuoriso-Leader hankkeisiin. Tässä vaiheessa ohjelmakautta Keskipiste-Leaderin myöntämien hanke- ja yritystukien yhteismäärä on suurin kaikista Suomen toimintaryhmistä. Erityisesti yritystukia on reilusti muita enemmän. Hanke- ja yritystukien viranomaispäätösten saaminen ELY-keskuksesta nopeutui vuoden 2012 aikana. Ensimmäistä kertaa koko ohjelmakaudella Keskipiste-Leaderin rahoituskehys tuli myös viranomaispäätöksillä sidottua kokonaisuudessaan. Maksatuksissa ruuhka on kova ja käsittelyaika ELYkeskuksessa on pitkä. Yhdistyksen perushenkilöstössä ei tapahtunut muutoksia. Toiminnanjohtajana jatkoi Ilkka Peltola, hankeneuvojana Anni-Mari Isoherranen ja Rieska- Leaderin kanssa yhteisessä maksatusneuvojan tehtävässä Riikka-Maria Talus. Hankeaktivaattorit Mimmi Seppä ja Johanna Kiviniemi jatkoivat työskentelyä Yhteisöhautomo- ja FLY-nuoret liitämään hankkeissa. Yhteisöhautomohankkeeseen palkattiin yhteinen hankesihteeri Rieska-Leaderin kanssa. Tehtävässä aloitti joulukuussa Laura Jalonen. Yhdistyksen hallituksessa vaihtui kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajana toimi maaseutupäällikkö Mikko Äijälä Siikalatvalta ja varapuheenjohtajana kaupunginvaltuuston jäsen Laimi Shemeikka Pyhäjärveltä. Yhdistyksen 15-jäseninen hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin huhtikuussa Siikalatvan Leskelässä ja syyskokous joulukuussa Pyhäjärvellä. Vuosikokouksiin osallistui 33 henkilöä. Yhdistyksen jäsenmäärää oli vuoden 2012 lopussa 229, joista henkilöjäseniä 178 ja yhteisöjäseniä 51. Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman toteuttaminen on edennyt erittäin hyvin ja tavoitteisiin nähden etupainotteisesti. Kansainvälistymiseen ja sen aktivointiin on tuotu hanketoiminnan lisäksi uudenlaisia toimintatapoja. EVS-nuorisovaihto-ohjelma on tuonut kansainvälistymisen lähemmäs arkipäivää ja normaalia paikallista kehittämistä. Aktivointityöhön on saatu lisäresursseja FLY- ja Yhteisöhautomo - hankkeista. Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

6 Keskipiste-Leader ry vastaanotti keväällä 2012 kaksi ensimmäistä Eurooppalaisen EVS-nuorisovaihtoohjelman nuorta Saksasta ja Ukrainasta vapaaehtoistyöhön alueemme organisaatioihin. Syksyllä olivat vuorossa nuoret Kreikasta ja Espanjasta. Saksalaista Leader-kulttuuria toi ELARDin asiantuntijavaihdon kautta Keskipiste-Leaderin toimintaan tutustunut Lisa Frank Altmühl-Wörnitzin Leaderryhmästä. Keskipiste-Leaderin hallituksen jäsenten perustama Green Care -työryhmä teki yhteistyötä peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ja Helmen kanssa. Vuoden 2012 aikana käynnistettiin tulevan ohjelmakauden valmistelu. Kuntakohtaisten yleisötilaisuuksien avulla kasattiin ensimmäisiä suuntaviivoja uuden kauden painopisteistä. Vasemmalla: Keskipiste-Leaderin väkeä vierailulla Irlannissa Westmeathin ja Offalyn alueen Leader-ryhmien luona sopimassa yhteisestä käsityöperinteitä ja yrittäjyyttä edistävästä hankkeesta. Alla: Lisa Frank Altmühl-Wörnitzin Leaderryhmästä Hesselbergin alueelta Saksasta vieraili alueellemme tammikuussa tutustuen Keskipiste- Leaderin toimintaan. Vierailu oli jatkoa edellisvuonna aloitettuun eurooppalaisten Leaderryhmien asiantuntijavaihtoon. 6 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

7 2. Hanketoiminnan keskeinen sisältö 2.1 Saapuneet hakemukset Vuoden 2012 aikana vastaanotettiin ennätykselliset 94 uutta tukihakemusta. Edellisvuosien tapaan aktiivisia hakijoita olivat erityisesti pienyritykset. Hakemuksista 64 sai myönteisen lausunnon Keskipiste-Leaderin hallitukselta. Seitsemään hakemukseen tehtiin kielteinen päätös ja kaksi peruuntui. Yksi isompi yritystuki siirrettiin ELY-keskukseen. Peräti 20 hanketta siirtyi vuoden 2013 käsittelyyn, koska rahoituskehys loppui tai hankkeet olivat keskeneräisiä. Hyväksytyistä hakemuksista 35 koski yritystukia ja 29 hanketukia. Taulukossa alla on esitetty hakemukset toimenpiteittäin. Investointeja oli hanke- ja yritystuissa yhteensä 30 kpl ja kehittämistukia 34 kpl. Usein yritystukia haettiin samalla kertaa kokonaisvaltaisesti niin investointiin kuin kehittämis- ja käynnistystoimiin. Yleishyödyllisillä investoinneilla tuettiin 11 kohdetta. Koordinointihankkeita ei haettu, koska toimintamalli ei näytä vastaavan sitä tarvetta johon hankemalli on pyritty kehittämään. Alueiden välisiä hankkeita tuli vireillä kahdeksan, joista seitsemän sai myönteisen päätöksen. Toimenpide Hankkeet kpl 2012 Hankkeet kpl Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö 7 18 YHTEENSÄ Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

8 MÄÄRÄLLISET TULOSTAVOITTEET Tavoite Tulos 2012 Tulos Leader-tilaisuuksien lukumäärä/osallistujien määrä, kpl 128/ / /2191 (miehet/naiset, joista nuoret) 750/750/ /114/ /1096/106 Leader-hallituksen kokoukset Leader-yhdistyksen vuosikokoukset Leader-hankekoulutustilaisuuksien lukumäärä Kyläillat ym. tilaisuudet, joissa toimihenkilöt luennoineet Leader-toiminnasta Viranomaistilaisuudet 20* Muut 10* Yhdistyksen jäsenmäärä Leader-toimiston käsittelemien hankehakemusten määrä, kpl Rahoitettujen hankkeiden määrä, kpl Yhteisöjen hankkeita Yrityshankkeita Investointihankkeita ja -toimenpiteitä Kehittämishankkeita, joista elinkeinojen kehittämishankkeita yleisiä kehittämishankkeita esiselvityksiä yritysten kehittämis- ja käynnistystuet Koulutushankkeita Erityisympäristötuet Koordinointihanke Kansainvälisiä hankkeita Leader-yhdistyksen toimittamien lehtien, esitteiden tms. lukumäärä Leader-yhdistyksen toiminnasta kertovat lehtileikkeet, haastattelut Leader-toimihenkilöiden tai hallituksen jäsenten edustus maaseudun kehittämistyön työryhmissä tai laajemmissa ohjausryhmissä, kpl Leader-yhdistys välittäjäorganisaationa maaseudun kehittämistehtävissä *Seuranta lopetettu, ei informatiivista tietoa 8 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

9 2.2 Yritys- ja hanketuilla saavutettuja tuloksia Kehittämisohjelman hyvä toteutuminen näkyy hanke ja yritystuilla saavutettuina konkreettisina tuloksina. Vuoden 2012 lopun tilanteen mukaisesti yritystuilla on vaikutettu 69 uuden yrityksen ja henkilötyövuosina mitattuna 78 uuden työpaikan syntymiseen. Lisäksi kaksi suurta yritystukihakemusta, joissa kustannusarvio oli yhteensä yli euroa, siirrettiin ELY-keskuksen käsittelyyn. 2.3 Hyviä hankkeita Leader-tuen saaminen yrityksen perustamisvaiheessa on osoittanut paikkansa varsinkin Keskipiste-Leaderin alueella. Myös toimivat yritykset ovat hakeneet ahkerasti Leader-tukea, joka vaikuttaa myönteisesti yritysten palveluiden tai tuotteiden kehittymiseen. Vuosi 2012 oli vilkas vuosi niin yritys- kuin hanketukien hakemisessa ja yritystukia voitiinkin myöntää aiempaa vuotta enemmän. Alueelle tyypilliseen tapaan eniten tukia hakivat erilaiset pienet tuotantoyritykset investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Myös erilaisille hyvinvointialojen yrityksille, yksityisille päiväkodeille ja matkailu- ja palvelualojen yrityksille myönnettiin tukea. Myös käynnistystukea ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiseen haettiin innokkaasti, mikä kertoo yritysten rohkeasta toimintojen ja palveluiden laajentamisesta. Myös uusia yrityksiä perustettiin ja laajennettiin elinkeinotoimintaa perinteisen maatalouden ulkopuolelle uusilla liiketoimintaideoilla. Täysin uutena palveluna alueelle syntyi vanhusten perhekoti, joka tarjoaa kodinomaisen vaihtoehdon vanhusten laitosasumiselle. Kylien ja yhdistyksien into yhteisten alueiden ja rakennusten kunnostamiseen on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna. Alueella toteutetuista onnistuneista hankkeista on haettu inspiraatiota ravirataalueiden kunnostamiseen sekä kylien liikuntapaikkojen rakentamiseen. Kylätaloja on lähdetty kunnostamaan useammalla kylällä erityisesti nuorten käyttöön, kuten Maliskylän Nuorisoseuran Nuorten Kömmänä hankkeessa. Lisäksi yhteisiä investointeja tehty kesäteattereihin tai vaikkapa erilaisiin reitistöihin liittyen. Nuorten viihtyvyyttä on edistetty myös kehittämishankkeilla, kuten Sydänmaankylä Kyläseura ry:n hallinnoimassa Syrjäkylillä enemmän kuin missään nuorille hankkeessa. Nimensä mukaan hankkeessa on tarkoitus osoittaa nuorille, että myös syrjäisemmillä kylillä voi harrastaa ja viihtyä, erityisesti ympäröiviä rikkauksia hyödyntäen (esim. eläimet, luonto). Hankkeessa järjestetään yhdessä useamman kylän nuorten kanssa erilaisia tapahtumia, kerhoja, retkiä ja koulutuksia sekä edistetään kylien ja koulun välistä yhteistyötä. Alueen ensimmäinen varsinainen kansainvälinen hanke Oppia perinteistä The Traditional Craft Skills project käynnistyi kesällä. Hankkeessa edistetään alueen käsityöläisten toimintaa ja verkostoitumista paikallisella ja kansainvälisellä tasolla, hyödynnetään käsityöperinteitä ja siirretään taitoja uusille sukupolville. Kansainvälisinä kumppaneina ovat irlantilaiset Leader-ryhmät Westmeath Community Development sekä Offaly Local Development Company. Näin jatketaan Keskipiste-Leaderin alueen jo vuosia jatkunutta yhteistyötä Irlannin toimijoiden kanssa. Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän hallinnoimaa hanketta rahoittavat Keskipiste-Leaderin lisäksi naapuriryhmät Rieska- Leader sekä Jomma ry. 2.4 Toimintarahan seuranta Keskipiste-Leaderin toimintaa on hallinnoitu vuoden 2012 aikana pääsääntöisesti toimintarahan avulla. Nuorten hankkeiden ja kansainvälisyysaktivointia on tehty myös FLY-hankkeen ja Yhteisöhautomo hankkeen voimin. Tässä vuosiraportissa kerrotut asiat ja raportoidut tulokset ovat toimintarahan seurantaa, ellei erikseen muuta mainita. Leader-hallitus toimii toimintarahan ohjausryhmänä. Taloustilannetta seurataan jokaisessa Leader-hallituksen kokouksessa ja luonnollisesti myös toiminnan toteutumista suunnitelmien mukaisesti. Hallitus hyväksyy vuosiraportit ja maksatukset toimitettavaksi ELY-keskukseen. Vuotta 2011 koskeva vuosiraportti toimitettiin ELYkeskukseen helmikuun lopussa 2012 ja maksatushakemukset toukokuussa. Toimintarahakausi vaihtui vuoden 2011 aikana. Maksatuspäätökset toimintarahan ensimmäisestä ja toisesta osasta tulivat ELY-keskuksesta lokakuussa Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

10 Vuoden aikana aloitettiin useita kylien kunnostamishankkeita, joilla lisättiin erityisesti lasten ja nuorten viihtyvyyttä. 10 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

11 HANKKEIDEN MÄÄRÄLLISIÄ TULOKSIA Tulos Tavoite Ohjelman / hankkeiden ansiosta syntyneet uudet työpaikat, htv 70 77,96 (miehet/naiset, joista nuoret) 35/35/15 49,91/ 28,05/ 10 Ohjelman / hankkeiden ansiosta säilyneet työpaikat, htv 60 80,55 (miehet/naiset, joista nuoret) 30/30/15 49 /31,55 / 5,75 Hankkeiden toteutusaikainen työllistävyys, htv 70 27,67 (miehet/naiset, joista nuoret) 35/35/15 16,4/15,37/2 Ohjelman / hankkeiden ansiosta syntyneet uudet yritykset, kpl Uusien innovaatioiden lukumäärä, kpl (tuote-, palveluinnovaatiot ym.) Hankkeiden järjestämien tilaisuuksien / osallistujien lukumäärä, kpl Koulutukseen osallistuneiden / opiskelijatyöpäivien lukumäärä, kpl 200 5* 1500/ * 4000 / / 911,69 opt** KANSAINVÄLISTEN HANKKEIDEN TULOSTAVOITTEET * - hankkeissa mukana olleet organisaatiot / toimijaryhmät, 40 7 kpl - hankkeiden tilaisuuksissa mukana olleet ihmiset (miehet/naiset, joista nuoret) 500/500/ uudet yhteistyömuodot, kpl syntyneet / säilytetyt työpaikat / toteutusaikainen työllistävyys, htv syntyneet uudet yritykset, kpl 2 0 *Indikaattoritietoja ei ole nykyisestä hankejärjestelmästä saatavissa **Indikaattorit ja lomakkeet vaihdelleet vuosittain joten tilastointi ja vertailu eri vuosina epäloogista Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

12 3. Yhdistyksen säännöt, jäsenistö ja henkilöstö sekä hallitus Keskipiste-Leader ry:n hallintomalli säilyi vuonna 2012 entisellään. Hallituksessa on ollut vuoden 2011 alusta lähtien 15 varsinaista ja varajäsentä ja yksi on vuotias nuorisojäsen. Hallituksen jäsenmäärä mahdollistaa täsmälleen yhtä suuren edustuksen kuhunkin kolmikannan mandaattiin. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2012 lopussa oli 229 kpl. Tarkemmat jäsenmäärät on kuvattu Jäsenkehitys-taulukossa seuraavalla sivulla. Normaalien erovuoroisuuksien ja enintään kuuden vuoden yhtäjaksoinen edustus -säännön perusteella yhdistyksen hallituksessa vaihtui kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajana toimi maaseutupäällikkö Mikko Äijälä Siikalatvalta ja varapuheenjohtajana kaupunginvaltuuston jäsen Laimi Shemeikka Pyhäjärveltä. Ennen vuoden ensimmäistä hallituksen järjestäytymiskokousta perehdytimme uusia hallituksen jäseniä Leader-toimintatapaan ja maaseutuohjelmaan. Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä ja heidän taustatahoistaan löytyvät liitteistä. 12 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

13 YHDISTYKSEN JÄSENKEHITYS VUONNA 2012 jäsentilanne Miehet Naiset Yhteensä Alle 25 v. Jäsenmäärä Henkilöjäseniä 178 Yhteisöjäseniä 43 Kuntajäseniä 8 YHTEENSÄ 229 HALLITUKSEN KOOSTUMUS 2012 Jäsenet Varajäsenet Huomioita Hallituksen koko (lukumäärät) Miehet 6 6 Naiset 9 9 Nuoret (jos 1 1 tiedossa) Kolmikanta (ohjelmaasiakirja luku 5.3.4) Paikallinen julkinen hallinto 5 5 (lukumäärä) Yhteisöt (järjestöt, yhdistykset, 5 5 suuret yritykset), (lukumäärä) Maaseudun asukkaat (lukumäärä) 5 5 Enimmäisaikasäännön noudattaminen (kyllä/ei) Voimassa olevat säännöt toimitettu (kyllä/ei) kyllä kyllä KESKIPISTE-LEADERIN HENKILÖSTÖ VUONNA 2012 toiminnanjohtaja Ilkka Peltola - syntymävuosi koulutus: metsänhoitaja, MMM hankeaktivaattori Mimmi Seppä - syntymävuosi koulutus: sosionomiopinnot hankeneuvoja Anni-Mari Isoherranen - syntymävuosi koulutus: yhteisöpedagogi (AMK) hankeaktivaattori Johanna Kiviniemi - syntymävuosi koulutus: yhteisöpedagogi (AMK) maksatusneuvoja Riikka-Maria Talus - syntymävuosi koulutus: tradenomi (AMK) hankesihteeri Laura Jalonen - syntymävuosi koulutus: tradenomi (AMK) Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

14 4. Viestintä- ja koulutustoimenpiteet Keskipiste-Leaderin aktivointi- ja tiedotustoimintaa kohdistettiin vuonna 2012 erityisesti yhteisöihin ja kansainvälistymisestä kiinnostuneisiin nuoriin. Käynnistyneet hankkeet tiedottivat toiminnastaan ahkerasti, ja vuoden mittaan alueen lehdissä julkaistiin 185 artikkelia joko Keskipiste-Leaderin tai rahoitettujen hankkeiden toimista. Omia tiedotteita tiedotusvälineille lähetettiin 9 kappaletta. Lisäksi Nuoriso- Leader rahoitusta mainostettiin lehti-ilmoituksilla. Vuoden 2012 aikana jatkettiin käytäntöä, jonka mukaisesti jokaisessa hallituksen kokouksessa tehdyistä myönteisistä tukipäätöksistä lähetetään tiedote alueen lehdistölle. Samaa tiedotustapaa noudatettiin myös Nuoriso-Leader hankkeiden osalta. Tiedotteet ovat poikineet runsaasti mediaosumia varmimmin toki sen kunnan lehdessä jonka alueelle tukea on myönnetty. Paikallislehdet ovat tarttuneet aktiivisesti juttuvinkkeihin ja tehneet yritys- ja yhteisöesittelyjä Leader-tukien saajista. Kaikilta tuen saajilta kysytään aina etukäteen lupa tietojen julkaisemiseen tiedotusvälineille. Vuoden 2012 aikana julkaistiin ensimmäinen Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien Yhteisötiedotuslehti. Lehteä on suunniteltu Yhteisöhautomo- hankkeen kanssa. Lisäksi toteutettiin esitemateriaalia Yhteisöhautomo-hankkeesta ja Nuoriso- Leaderista. Syksyllä toteutettiin koko alueen kattava "uusien mahdollisuuksien maaseutu" kuntakierros. Yleisillä keskustelutilaisuuksilla kerättiin alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yrittäjien toiveita ja tarpeita tulevan kehittämisstrategian pohjaksi. Syksyn aikana käynnistettiin myös kuntien luottamushenkilöille kohdennetut Leader-infot. Syyskuussa Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmät esittelivät yhdessä Maaseudun Sivistysliiton kanssa Leader-toimintaa alueen kansanedustajille. Aktivointitilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä FLYja Yhteisöhautomo-hankkeen kanssa. Nuorten aktivointitilaisuuksia järjestettiin erityisesti FLYhankkeen toimesta kouluissa ja nuorten tapahtumissa. Tarkemmat osallistujamäärät ja tilaisuuksien luonteet ilmenevät seuraavan sivun taulukosta. Leader-hankekoulutus järjestettiin toukokuussa Ylivieskassa yhdessä Rieska-Leaderin kanssa. Yhteisöhautomo-hanke järjesti puolestaan yhdistysten perustoimintaan liittyvää koulutusta. Yritysten kouluttamisessa on todettu, että tehokkainta on antaa yrittäjille henkilökohtaista neuvontaa aina tukipäätöksen saannin jälkeen. 14 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

15 Osallistujien lukumäärä Miehet Indikaattori Lukumäärä Naiset Nuoret Yhteensä Tiedotustilaisuudet Aktivointitilaisuudet Koulutukset Tiedotteet 9 Lehtiartikkelit ym. mediaosumat 185 Lehdet, esitteet 3 Alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yrittäjien toiveita ja tarpeita tulevan kehittämisstrategian pohjaksi kerättiin mm. Uusien mahdollisuuksien maaseutu kiertueella ja hallituksen kehittämispäivässä. Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

16 5. Suunnitellut ja toteutetut arviointitoimet 5.1 Ulkopuolinen arviointi Keskipiste-Leader ja Rieska-Leader toteuttivat Leader-toiminnan ulkoisen arvioinnin keväällä Arviointi toteutettiin yhdessä molemmille ryhmille kuitenkin niin, että varsinainen arviointi oli ryhmäkohtainen. Arviointi kilpailutettiin ja toteuttajaksi valittiin Kajaanin yliopistokeskus AIKOPA. Arvioinnissa toteutettiin talven ja kevään 2012 aikana kyselyjä, joihin vastasi 145 henkilöä yrityksistä, kunnista, elinkeinoyhtiöistä sekä valtion aluehallintoviranomaisista ja muista toimintaryhmien yhteistyökumppaneista. Samoin arvioinnissa hyödynnettiin erilaisia alueiden kehitystä kuvaavia tilasto- ja seuranta-aineistoja sekä toteutettiin kaksi arviointityöpajaa. Keskipiste-Leaderin keskeisimmät onnistumiset kuluneella ohjelmakaudella ovat olleet rahoitettujen hanke- ja yritystukien hyvät tulokset ja nuorten onnistunut aktivointi. Rahoitetut hankkeet ovat olleet monipuolisia ja tukeneet yritysten toimintaa. Aktiivinen hanketoiminta on vahvistanut alueen sosiaalista pääomaa. Yritystukien avulla on edistetty uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Kehittämishankkeet ovat lisänneet alueen vetovoimaisuutta, parantaneet osaamisen tasoa sekä aktivoineet nuoria. Kansainvälisyys ei ole tavoitellulla tavalla korostunut rahoitetuissa hankkeissa. Keskipiste-Leaderin toiminnan keskeinen lisäarvo tulee työntekijöiden asiantuntevasta toiminnasta, jolla he tukevat hakijoita ja hankkeiden toteutusta. Keskipiste-Leader ry on rahoittamillaan hankkeilla luonut 63 uutta työpaikkaa (tavoitteena ollut 70 työpaikkaa). Keskipiste- Leader on selkeästi ylittänyt tavoitteensa uusissa yrityksissä: tavoiteltujen 40 uuden yrityksen sijaan tuloksena on jo vuoden 2011 loppuun mennessä ollut 60 uutta mikroyritystä. Rahoitettavissa hankkeissa ryhmän tavoitteena on 250 hanketta ja vuoden 2011 loppuun mennessä oli rahoitettu 201 hanketta, joista yritystukia on ollut 135. Keskipiste-Leaderin hankerahoitus on yhteensä noin euroa eli euroa vuotta kohti. Julkisen tuen osuus rahoituksesta on 65 % ja yksityisrahoituksen 35 %. Molempien ryhmien kohdalla hanketoimijat kokevat hankkeisiin liittyvän byrokratian liialliseksi ja hanketoteutusta hidastavaksi. Viranomaispäätösten viipyminen ELY-keskuksessa heikentää hankkeiden tuloksellisuutta. Varsinkin maksatuksien käsittely on hidasta. Leader -ryhmien ja ELY-keskuksen työnjakoa tulisikin selkeyttää ja saada sujuvammaksi. Keskipiste-Leaderin yhteistyössä Rieska-Leaderin kanssa toteuttama Nuoriso-Leader -rahoitus on osoittautunut toimivaksi ja tulokselliseksi tavaksi jakaa euron tukisummia vuotiaiden nuorten omien kehittämiskohteiden ja kehittä- 16 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

17 misideoiden rahoittamiseen. Nuoriso-Leaderin kautta on vuosien aikana rahoitettu yhteensä lähes 300 nuorten ideoimaa hanketta molempien ryhmien alueella. Rahoitetut toimet ovat olleet kaikki sellaisia, että niihin on liittynyt nuorten yhteisöllistä toimintaa, ne ovat aktivoineet paikallisten asukkaiden yhteistyötä ja lisänneet sosiaalista pääomaa. 5.2 Itsearviointi Syyskuussa järjestettiin hallituksen kehittämispäivä Kärsämäellä. Päivän teemana oli tulevan kauden strategiatyö. Ruralia-Instituutin tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen piti alustuksen strategiatyön luonteesta ja haasteista. Hallitus pohti työpajamenetelmin keskeisiä painopisteitä tulevaisuuteen. Hyyryläinen toimi sparraajana keskustelulle. Lokakuussa Keskipiste-Leaderin hallituksen jäseniä ja työntekijöitä osallistui valtakunnalliseen Leaderhallituskoulutukseen. Tulevaisuusteemainen koulutus oli erinomainen mahdollisuus pohtia paikalliskehittämisen haasteita ja levittää hyviä käytäntöjä. Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

18 6. Toimintaryhmän onnistumiset ja ongelmakohdat 6.1 Ohjelmatyön onnistumiset Kehittämisohjelman toteutuminen Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman toteuttaminen on edennyt erittäin hyvin ja tavoitteisiin nähden etupainotteisesti. Ohjelmakauden puolivälissä saatu euron lisärahoitus on ollut omiaan edelleen vauhdittamaan ohjelmatyötä. Kansainvälistymiseen ja sen aktivointiin on tuotu hanketoiminnan lisäksi uudenlaisia toimintatapoja. EVS-nuorisovaihtoohjelma tuo kansainvälisyyden lähemmäs arkipäivää ja normaalia paikallista kehittämistä. Aktivointityöhön on saatu lisäresursseja FLY- ja Yhteisöhautomo -hankkeista. Vuonna 2012 Keskipiste-Leaderin käsittelyyn tuli yli 90 tukihakemusta. Lisäksi Leader-yhdistys teki 33 myönteistä rahoituspäätöstä nuorten omiin Nuoriso- Leader hankkeisiin. Tässä vaiheessa ohjelmakautta Keskipiste-Leaderin myöntämien hanke- ja yritystukien yhteismäärä on suurin kaikista Suomen toimintaryhmistä. Erityisesti yritystukia on reilusti muita enemmän. Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman painopistealueita ovat elinkeinotoiminnan ja nuorisotoiminnan tukeminen. Yritys- ja elinkeinotoimintaa tukevilla hankkeilla on saavutettu Leaderille uskottava ja 18 merkittävä rooli maaseudun kehittämisvälineenä ja tästä asemasta tulee huolehtia myös jatkossa. Nuorisotyöhön panostamalla on pystytty ottamaan nuoret mukaan hanke- ja kehittämistyöhön. Nuorten mukanaolo on ensiarvoisen tärkeää tulevaisuutta rakennettaessa. Erityisesti FLY-nuoret liitämään nuorisohankkeen avulla on onnistuttu tavoittamaan paljon niin paikallisesta kuin kansainvälisestä kehittämistyöstä kiinnostuneita nuoria. Yhteisöhautomo-hanke tukee yhteisöjen kehittämistä ja kansainvälistymistä myös. Hyvien käytäntöjen leviäminen alueen toimijoiden kesken on ollut positiivinen asia. Esimerkiksi raviradan kunnostushankkeen valinta vuoden Leaderhankkeeksi on johtanut muidenkin raviratojen kunnostustoimiin. Samoin on tapahtunut esimerkiksi kyläyhdistysten toteuttamissa kyläkoulun ympäristönkunnostushankkeissa. EVS eli eurooppalaisen nuorten vaihto-ohjelman isäntäorganisaatioksi pääsy oli merkittävä asia myös Keskipiste-Leaderin strategisen toiminnan kannalta. Tällä vahvistetaan sekä nuorisotyöhön että kansainvälistymiseen panostamista. Heti ensimmäisenä vuonna 2012 vastaanotimme neljä vapaaehtoisnuorta: Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

19 1. Sarah Borchers, Saksa, helmikuu 2012-toukokuu Reisjärven 4H-yhdistys ja kylät. 2. Oksana Domina, Ukraina, maaliskuu kesäkuu Nivalan nuorisotoimi ja ammattiopisto. 3. Panagiotis Panagiotakopoulos, Kreikka, elokuu 2012-heinäkuu Kärsämäen kulttuuritoimi. 4. Astrid Codana, Espanja, elokuu 2012-toukokuu Haapaveden Opisto. Nuoriso-Leaderin suosio jatkui vuoden 2012 aikana ja hankkeita rahoitettiin yhteensä 33 kpl. Mukaan mahtui 25 yhteisten harrastusvälineiden hankintaa, 3 tapahtumaa, 4 kerhojen tai kurssien järjestämiseen liittyvää hanketta ja yksi tiedottamishanke. Nopea, yksinkertainen ja helppo hankemalli on saanut nuorilta ja aikuisilta varauksetonta kiitosta. Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman toteuttaminen on onnistunut hyvin, vaikka Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma asettaa monenlaisia rajoituksia. Lähinnä Maaseuturahaston ja -ohjelman tiukka byrokratia estää uutta luovan ja kokeilevan kehitystyön. Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman tuloksia ja toteutumista seurataan jatkuvasti ja tuloksia analysoidaan vuositasolla. Laadullisten tulosten mittaamiseen on pyritty esimerkiksi ulkoisten arviointien avulla. Maaseutuohjelmaan kirjatut uudet haasteet-osio on toteutunut Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelmassa lähinnä uusiutuvaan energiaan liittyvien yritys- ja hanketukien kautta. Sinällään asiaan liittyvä tiedottaminen viranomaistasolla on ollut varsin puutteellista. Toimintalinjan 2 hankkeisiin on annettu kaksi lausuntoa joista toinen tosin peruuntui. Haapajärven Pohjoisen Metsästysseuran vuonna 2012 aloittama kosteikon kunnostushanke on lähes euron suuruinen ja valtakunnallisestikin merkittävä. Linjan 2 toimenpiteisiin liittyvää koulutusta on toteutettu yhdessä ELY-keskuksen ja ProAgrian kanssa heidän aikataulujen mukaisesti. Lukumääräisesti ympäristötukihankkeita ei ole ollut paljon, mutta on tärkeää että on ollut mahdollisuus vaikuttaa yhteisöjen mahdollisuuteen toteuttaa ympäristöhankkeita Toimintaryhmän rooli aluekehittäjänä Keskipiste-Leaderin rooli on tukea maaseutualueiden pienten paikallistoimijoiden omaehtoista kehittämistä. Keskipiste-Leader on halunnut olla aktiivisesti kehittämässä alueensa muuttuvia maaseuturakenteita. Vuonna 2011 yhdistys on ollut toteuttamassa kylien omaehtoisuutta korostavaa Kylissä on voimaa -hanketta. Vuonna 2012 Yhteisöhautomohanke jatkoi yhteisöjen kehittämistyötä ja lähidemokratian edistämistä. Keskipiste-Leader toimii joustavana ja asiakasystävällisenä välittäjäorganisaationa eli aktivoi, neuvoo ja tekee hanke- ja maksatuskäsittelyä, mutta myös ohjaa hanketoimijoita tarvittaessa muiden rahoittajien puoleen. Leader-yhdistys myös aidosti huolehtii ja seuraa hankkeiden edistymistä ja avustaa hakijoita ongelmatilanteissa eli toimintaryhmä on välittäjäorganisaatio myös sanan inhimillisemmässä muodossa. Monien aloittavien tai pienten yritysten tuet jäisivät saamatta ilman Leaderia. Pienet yrityshankkeet eivät usein sovellu isompien rahoittajien ohjelmiin. Lisäksi pienyrittäjät tarvitsevat paikallista tukea ja ohjausta koko hankkeen toteutusajan. Keskipiste-Leader on paikallisena ja helposti lähestyttävänä toimijana usein madaltamassa hankehakijoiden kynnystä lähteä hakemaan idealleen tai kehittämisajatukselle hankerahoitusta. Vaikka Leaderhankkeet ovat yleensä suhteellisen pieniä niin niiden vaikuttavuus on aina poikkeuksellisen suuri. Esimerkiksi yrityksen saama tuki käynnistää usein kehitysprosessin, jolla on vaikutusta paitsi itse yrityksen niin myös ympäröivän yhteisön hyvinvointiin ja menestykseen Verkostoituminen Hankerahoituksen ja aktivoinnin sekä neuvonnan lisäksi Keskipiste-Leader on kehittämässä aluettaan yhdessä muiden maaseudun kehittäjätahojen kanssa. Vuonna 2012 Keskipiste-Leader on ollut edustettuna sekä Nivala-Haapajärven että Haapaveden- Siikalatvan seutukuntien Seudullisten yrityspalvelupisteiden ohjausryhmissä. Toiminnanjohtaja on jäsenenä Europe Direct EU-tietokeskuksen ohjausryhmässä. Keskipiste-Leader on edustettuna myös maakunnallisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöelimissä. Toiminnanjohtaja on varajäsenenä valtakunnallisessa Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomi- Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus

20 teassa. Toiminnanjohtaja on myös toimintaryhmien varaedustajana maakunnallisessa Uutispuuro maaseututiedotus-hankkeessa. Hankeneuvoja on jäsenenä CIMOn Youth in action yhteistyöverkostossa. Keskipiste-Leader -toimisto tekee yhteistyötä muiden Suomen Leader-alueiden kanssa. Erityisesti Rieska-Leader lähimpänä Leader-alueena on ollut hyvä yhteistyökumppani ja esimerkiksi maksatusneuvoja ja hankesihteeri ovat olleet molempien ryhmien yhteisiä työntekijöitä. Maakunnallista Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien yhteistyötä vahvistetaan Keskipiste-Leaderin hallinnoimassa Yhteisöhautomo-hankkeessa. Vuoden 2012 aikana toimintaryhmät valmistelivat yhdessä Suomen Aluetutkimus FARin vetämän konsortion kanssa Pohjois- Pohjanmaan paikalliskehittämisen strategiaa. Hallitus on keskeinen ja ainutlaatuinen Leaderyhdistyksen voimavara. Hallituksen jäsenet tuovat erittäin paljon osaamista ja tietoa, paikallista "hiljaista" tietoa jopa vuosikymmenien ajalta, jota ei muualta saa. Hallitustyöhön panostaminen ja kehittäminen koulutuspäivien ja opintomatkojen avulla on erittäin tärkeää. Keskipiste-Leaderin hallituksen jäsenet ovat perustaneet työryhmän miettimään Green Care asioiden edistämistä alueella. Työryhmä on tehnyt hyvää yhteistyötä esimerkiksi peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ja Helmen kanssa. Toiminnanjohtaja oli marraskuussa 2011 kolme viikkoa ELARDin järjestämässä työntekijävaihdossa Saksassa Altmühl-Wörnitzin Leader-ryhmässä. Vastavuoroisesti Saksasta tuli työntekijä Keskipiste- Leaderin alueelle tammikuussa Vaihto oli kaikinpuolin avartava ja hyödyllinen ja avasi suhteet yhteistyölle Saksaan. Pienten rakennelmien osalta on tällä hetkellä helpompaa pyrkiä tekemään kohde ilman tukia kuin tuettuna tiukan seurannan alla. Kansainvälisten ja alueiden välisten hankkeiden osalta vaadittavat sopimusasiat tulisi säilyttää kohtuullisina kuten myös niihin liittyvät käsittelyaikataulut. Ei voi olla järkevää, jos kv-hankkeen sopimuspaperit kiertävät ympäri Eurooppaa kuukausitolkulla ennen kuin hanketta voi aloittaa. Tukihakemusten käsittelyaikoja ELY-keskuksessa on saatu lyhennettyä ohjelmakauden aikana. Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien kautta rahoitetaan eniten yritystukia koko Suomessa, joten resursointi ei ELYssä vastaa tarvetta ja käsittelyajat venyvät. Myös maksatuspäätösten tekeminen ELYkeskuksessa vie edelleen turhan pitkän ajan. Pääsyy lienee äärimmäisen tarkassa linjassa maksatusten tarkastuksessa. Maaseuturahaston säädösten pikkutarkka tulkinta johtaa helposti käsittelyn venymiseen. Ohjelmakauden loppua kohti maksatushakemusten määrä lisääntyy entisestään ja ruuhka pahenee. Maksatuskäsittelyssä olisi syytä keskittyä pääasioihin ja jättää vastuuta myös hakijalle hakemuksen oikeellisuudesta. Jos hakemuksessa on tarkastajien mielestä jotain väärin, mikä aiheuttaa esimerkiksi takaisinperintöjä, niin hakija on täysin vastuussa hakemuksestaan, ei maksatuskäsittelijä. Nuorten Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun avulla kansainvälistyvät niin nuoret kuin paikalliset toimijatkin. Kuvassa Oksana Domina Ukrainasta. 6.2 Ohjelmatyön ongelmakohdat Pienten hankkeiden osalta hankebyrokratia on aivan liian mittava. Pienillä hankkeilla pitäisi olla kevyempi ja nopeampi haku- ja päätösprosessi. Nykyisin pienet ja suuret hankkeet läpikäyvät saman mankelin. Mallia voisi ottaa Keskipiste- ja Rieska-Leaderin kehittämästä kevyestä ja nopeasta Nuoriso-Leader rahoituksesta. Erityisesti pienet rakennushankkeet ovat kohtuuttoman pikkutarkan valvonnan alla. Julkisin varoin tehtävässä rakentamisessa on toki omat ohjeensa ja määräyksensä, mutta pienet rakennuskohteet tai rakennelmat tulisi erottaa näistä. 20 Keskipiste-Leader ry / Toimintakertomus 2012

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseuturahastosta

Ajankohtaista maaseuturahastosta Ajankohtaista maaseuturahastosta Maaseuturahaston rahoitusinfo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27.11.2015 Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Sivu 1 4.12.2015 Yhteenveto vuodesta 2015

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Frami 9.4.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila 2.4.2015 Hakujen avautuminen maaseutuohjelmassa on jatkuva haku haku

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1. Yleistä Peräpohjolan Leader ry toteuttaa paikallisen kehittämisen strategiaa Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

MMM:n ajankohtaiskatsaus

MMM:n ajankohtaiskatsaus MMM:n ajankohtaiskatsaus Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Sanna Sihvola MMM Sivu 1 3.11.2015 Esityksen sisältö Leader-ryhmien kehystarkistuksien kriteerit Näkemyksiä ja havaintoja 28.10.2015 Sivu

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Varsinais-Suomen kv-hankepäivä Loimaa 11.11.2016 Sivu 1 7.11.2016 Kansainväliset

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely. Leader-työn tulokset Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely. Leader-työn tulokset Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely Leader-työn tulokset 2013 Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.5.2014 Esityksen sisältö 1. Valintamenettely - aikataulu -

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Yleistä Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

LEADER Paikalliset kehittämisstrategiat. Hämeenlinna Ylitarkastajat Sanna Sihvola ja Leena Anttila. Sivu

LEADER Paikalliset kehittämisstrategiat. Hämeenlinna Ylitarkastajat Sanna Sihvola ja Leena Anttila. Sivu LEADER 2014-2020 Paikalliset kehittämisstrategiat Hämeenlinna 5.11.2013 Ylitarkastajat Sanna Sihvola ja Leena Anttila Sivu 1 8.11.2013 Esityksen sisältö 1. Tulevan ohjelmakauden suunnittelun tilannekatsaus

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sulkeminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sulkeminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 sulkeminen ELY-keskusten tapaaminen Haikossa 15.1.2013 Kirsi Murtomäki Ylitarkastaja Susanna Ollila ylitarkastaja Sulkemisen valmistelutilanne Mavin

Lisätiedot

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne Maaseudun alueelliset kehittämistoimet 2014-2020, valmistelun tilanne 22.8.2013 Itä-Suomen maaseudun kehittäjät Valamossa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Alueellinen maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9 Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 LIITE 9 Peräpohjolan kehitys ry:n valintakriteerit hankkeille Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseudun kehittämiseen liittyvät

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2. L-metodi (suomalainen) versio 2.0 Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.2008 Kemiön Kasnäs Torsti Hyyryläinen HY-Ruralia, Rural Studies -verkosto Esityksen

Lisätiedot

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Kuntaliiton Demokratiapäivä 18.10.2016 Helsinki Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Marjo Tolvanen marjo.tolvanen@sepra.fi GSM 044 277 4513 www.sepra.fi/fi/tuen-hakeminen/kaupunkikehittaminen

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Asetuksista/ hanketoiminta

Asetuksista/ hanketoiminta Leader 2014-2020 Asetuksista/ hanketoiminta Kehittämishankkeet Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset, suunnitelmat Palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen, maisemien ja kulttuuri- ja luonnonperinnön

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus MYR 13.3.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Sivu 1 16.3.2015 Työryhmät MYR asettanut kaksi työryhmää maaseudun kehittämisohjelman tueksi: biotalouden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

TERVETULOA! Rahoitusinfotilaisuus. 12.3.2015 Siilinjärvi

TERVETULOA! Rahoitusinfotilaisuus. 12.3.2015 Siilinjärvi TERVETULOA! Rahoitusinfotilaisuus 12.3.2015 Siilinjärvi Illan ohjelma torstaina 12.3.2015 17.30 Kahvitarjoilu, Kalakukko ry 17.45 Tervetuloa, Vesa Lötjönen, kunnanjohtaja 18.00 Rahoitusmahdollisuudet yrityksille

Lisätiedot

Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta. Leader-puheenjohtajien tapaaminen Laura Jänis, MMM

Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta. Leader-puheenjohtajien tapaaminen Laura Jänis, MMM Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta Leader-puheenjohtajien tapaaminen 3.9.2016 Laura Jänis, MMM Leader-työn tavoitteet ja periaatteet Leader-työn tavoitteet Oman alueen kehittäminen Paikallisen

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi 21.3.2016 Kehittämishankkeiden valintakriteerit 1.3.2016 alkaen ohjelmakaudella 2014 2020 Kehittämishankkeiden valintakriteereitä on muutettu, ja uusia valintakriteereitä sovelletaan 1.3.2016 alkaen vireille

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1 Leader-koulutus 2016 Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto Sivu 1 Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa parlamentin ohella

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 www.saimaanlohikalayhdistys.fi Sivu 1/5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminnan yleistavoite Saimaan lohikalayhdistyksen on tarkoitus edistää Vuoksen vesistöalueen uhanalaisten lohikalakantojen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen

Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen 12.2.2016 Arviointi tukee toiminnan kehittämistä Arviointi on väline toiminnan kehittämiseen ei tarkastus tai arvostelu. Ohjelman

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot