Tilinpäätös Espoon kaupunki Valtuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Valtuusto

2 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kaupunginjohtajan katsaus Hallinto Yleinen talouden kehitys Espoon talousalueen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristö ja kestävä kehitys SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KOKONAISTALOUDEN TARKASTELU Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernin toiminnan ohjaus Yhteisöille asetetut tavoitteet, niiden toteutuminen ja arviointi Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Keskeiset muutokset konsernirakenteessa Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernilainat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Konsernitilinpäätös ja analyysit KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 59 2 TOTEUTUMISVERTAILUT ESPOO-STRATEGIAN VUODEN TULOSTAVOITTEIDEN 63 TOTEUTUMINEN 2.2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE 139

3 ESPOON KAUPUNKI 3.4 KONSERNITILINPÄÄTÖS LIITETIEDOT KUNNAN JA KONSERNIN LIITETIEDOT LIIKELAITOSTEN, TASEYKSIKÖIDEN JA RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖKSET Liikelaitokset 167 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELU -LIIKELAITOS 167 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS 175 ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS 181 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS 191 ESPOO CATERING -LIIKELAITOS 202 ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT -LIIKELAITOS 211 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS 220 TILAKESKUS-LIIKELAITOS Taseyksiköt 243 SUURPELTO 243 TAPIOLA Rahastot 263 PERUSPALVELUJEN JA MAANHANKINNAN INVESTOINTIRAHASTO 263 PERUSPALVELUJEN KEHITTÄMISRAHASTO 266 ELINKEINOJEN JA TYÖLLISYYDEN KEHITTÄMISRAHASTO 269 VAHINKORAHASTO 274 SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN RAHASTO LUETTELOT JA SELVITYKSET 283 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITTEIDEN LAJEISTA JA SÄILYTYKSESTÄ ALLEKIRJOITUS JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ 289

4 ESPOON KAUPUNKI 1 Toimintakertomus 1 TOIMINTAKERTOMUS

5 ESPOON KAUPUNKI 2 Toimintakertomus

6 ESPOON KAUPUNKI 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kaupunginjohtajan katsaus Kertaluontoiset erät ja tuottavuutta lisäävät toimet paransivat kaupungin tulosta Espoon kaupungin tulos vuodelta oli 56 milj. euroa ja vuosikatetta kertyi noin 165 milj. euroa. Tuloksesta kaksi kolmasosaa muodostui kuitenkin kertaluontoisista eristä. Vuosikatteen ja tilikauden tuloksen paranemiseen vaikuttivat rahoitustuottojen kertaluontoiset kirjaukset sekä verotilityksen aikataulumuutos. Myös kulukehitykseen liittyvät ohjaustoimenpiteet syksyllä hillitsivät kulujen kasvua. Verotuloja tilitettiin 1 307,2 milj. euroa eli 4,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Huomioitaessa tilitykset, jotka olisivat aiemmin tulleet vasta vuonna 2014, oli todellinen verotulojen kasvu 3,9 prosenttia. Elämme talouden hitaan kasvun aikaa ja se näkyy selvästi verotulojen kehityksessä, etenkin yhteisöverossa, jonka tilitykset olivat 6,2 prosenttia pienemmät kuin edellisvuonna. Kaupungin maksu- ja myyntituotot kasvoivat reilut 10 prosenttia ja olivat yhteensä 278,7 milj. euroa. Kaupungin ulkoiset kulut olivat 1 573,8 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 4 prosenttia. Ulkoisten palvelujen ostoihin käytettiin vuoden aikana 685 milj. euroa ja avustuksiin 142 milj. euroa. Suurin yksittäinen palvelujen osto oli erikoissairaanhoito, johon käytettiin 228 milj. euroa. Suurin avustus-muoto oli toimeentulotuki, jota maksettiin lähes 50 milj. euroa. Sekä erikoissairaanhoito että toimeentulo-tuki kasvoivat molemmat merkittävästi edellisvuodesta. Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden lopussa ja se kasvoi vuoden aikana 183 henkilöllä. Kasvu kohdentui lähes yksinomaan niihin peruspalveluihin, joissa asiakasmäärä on jatkuvasti kasvanut, kuten sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalveluihin ja vanhusten palveluihin sekä sivistystoimen opetustoimeen. Kaupungin henkilöstökulut olivat 613,6 milj. euroa ja vuokratyö-voiman käytön kustannukset 27,6 milj. euroa. Kaupungin investointitaso on ennätyksellisen korkea ja investointeja toteutettiin 225 milj. eurolla. Koko kaupunkikonsernin investointitaso oli noin 500 milj. euroa. Espoon asukasmäärä kasvoi lähes henkilöllä ja oli vuoden lopussa Syntyneiden enemmyys on suurin Espoon väestöä lisäävä tekijä. Vuonna syntyi ennakkotiedon mukaan noin lasta, mikä on lähes 100 lasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Samalla kun vieraskielisten osuus väestöstä on lisääntynyt, heidän osuutensa syntyneistä on kasvanut merkittävästi. Näiden ilmiöiden yhteisvaikutuksesta vieraskielisten osuus koko väestönkasvusta on kasvanut ja vuonna se oli noin 75,7 prosenttia. Kuntauudistus on työllistänyt sekä luottamushenkilöitä että virkamiehiä. Metropolialueen esiselvitys valmistui maaliskuussa ja syyskuussa Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vihti käynnistivät yhteisen kuntajakoselvityksensä. Valtiovarainministeriön päättämään erityiseen kuntajakoselvitykseen valtuustomme kanta on selvä: Espoo ei hyväksy pakkoliitosta. 14 kuntaa käsittävä metropolialue tarvitsee kuitenkin metropolikaavan, jolla seudun kasvua voi ohjata järkevästi, yhdistäen voimavaroja ja tehtäviä valtiolta, Uudenmaan liitolta ja kunnilta.

7 ESPOON KAUPUNKI 4 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Espoon tiede- ja tutkimusyhteisö, yritykset, kulttuuritoimijat, kaupunki ja kaupunkilaiset rakentavat yhteistyössä poikkeuksellista Espoo Innovation Garden -kokonaisuutta. Euroopan komission ensimmäisessä icapital-kilpailussa innovaatiopuutarhamme ylsi kuuden finalistin joukkoon Euroopan innovaatiopääkaupungiksi. Valmistelimme viime vuonna Espoo-tarinan laajassa vuorovaikutuksessa espoolaisten, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Espoo-tarina antaa hyvän pohjan kaupungin kehittämiselle. Julkisen talouden kestävyysvaje on kuitenkin otettava vakavasti. Vaikka vuoden tilikauden tulos kohosikin ennakoitua paremmaksi poikkeuksellisten kertaerien johdosta, ei se korjaa velvoitteiden ja tulopohjan välistä epäsuhtaa. Olennaista on kaupungin tulojen ja menojen kestävä tasapaino. Kasvavana kaupunkina Espoolla on huomattavat investointi- ja palvelutarpeet. Nykyinen tulos- ja vuosikatetaso eivät riitä investointien rahoittamiseen. Valtuusto päättää kevään aikana talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmasta. Johtamisen kehittäminen jatkuu, ja tilastot työhyvinvoinnin paranemisesta, eläköitymisiän noususta, sairauspoissaolojen vähenemisestä ja espoolaisten tyytyväisyydestä kaupunkimme palveluihin kertovat, että kuljemme oikeaan suuntaan. Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja

8 ESPOON KAUPUNKI 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Hallinto Valtuuston voimasuhteet olivat seuraavat: Kansallinen Kokoomus (Kok.) 29 Vihreä liitto (Vihr.) 13 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (SDP) 10 Perussuomalaiset/Sitoutumattomat (PerusS&Sit.) 10 Ruotsalainen kansanpuolue (SFP) 7 Suomen Keskusta (Kesk.) 2 Vasemmistoliitto (Vas.) 2 Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 2 jäseniä yhteensä 75 Valtuuston puheenjohtajat Valtuuston puheenjohtajana toimi Timo Soini (PerusS&Sit.) ensimmäisenä varapuheenjohtajana Markus Torkki (Kok.) toisena varapuheenjohtajana Sirpa Hertell (Vihr.). Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Ari Konttas (Kok.) ensimmäisenä varapuheenjohtajana Tiina Elo (Vihr.) toisena varapuheenjohtajana Markku Sistonen (SDP) kolmantena varapuheenjohtajana Seppo Sonkeri (PerusS&Sit.). Kaupunginhallituksen, johon kuului 15 jäsentä, kokoonpano oli seuraava: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtainen varajäsen Elo Tiina Vihr. Nevalainen Mari Vihr. Gestrin Christina SFP Johansson Ulf SFP Hyrkkö Saara Vihr. Halava Heli Vihr. Juvonen Arja PerusS&Sit. Häggman Bjarne PerusS&Sit. Järvenpää Pertti KD Ahlfors Tiina Vas. Kauma Pia Kok. Äikäs Saija Kok. Kerola Hannele SDP Vilske Jukka SDP Kiijärvi Laura Kok. Jalonen Jaana. Kok. Konttas Ari Kok. Hintsala Mikko Kesk. Laiho Mia Kok. Åkerlund Kirsi Kok. Lehtola Ville Kok. Peltokorpi Mikko Kok. Myllärniemi Jyrki Vihr. Hagerlund Tony Vihr. Sistonen Markku SDP Jungner Maria SDP Sonkeri Seppo PerusS&/Sit. Kilpi Jukka PerusS&Sit. Särkijärvi Jouni J. Kok. Holst Jan Kok. Kaupunginhallituksen esittelijöinä toimivat kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sekä toimialojen johtajat Juha Metso, Sampo Suihko, Olavi Louko ja Mauri Suuperko.

9 ESPOON KAUPUNKI 6 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat ainakin toimielimien jäsenet (kaupunginhallitus, lauta- ja johtokunnat jaostoineen sekä toimikunnat), kaupunginjohtaja, toimialojen johtajat ja toimielimien alaisten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat (yleensä esittelijät). Tarkemman luettelon tilivelvollisista voi määritellä valtuusto. Määrittely tapahtuu tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta. Viime kädessä harkintavallan siitä, ketkä ovat tilivelvollisia, voidaan kuitenkin katsoa olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla. Tilivelvolliseksi on ollut perusteltua määritellä myös kaupungin konsernijohtoon kuuluva rahoitusjohtaja. Lisäksi tilivelvollisiksi on katsottu tulosyksiköiden päälliköt sekä itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavat viranhaltijat toimielinten johtosääntöjen mukaisesti. Tarkastuslautakunta on määritellyt tilivelvolliset yhteistyössä tilintarkastajan kanssa ja asia on käsitelty kaupunginhallituksessa

10 ESPOON KAUPUNKI 7 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Yleinen talouden kehitys Tekstin lähde: Valtiovarainministeriö Maailmantalouden kasvu on hitaasti palautumassa, mutta edelleen monissa teollisuusmaissa yksityinen kulutus ja investoinnit kasvavat hitaasti tai pahimmillaan jopa supistuvat. Myös monissa kehittyvissä talouksissa kasvu on ollut odotettua hitaampaa. Tilinpäätösvuonna Suomen talous supistui 1,2 prosenttia ja vuonna 2014 ennustetaan pääsevän vain maltilliseen 0,8 prosentin kasvuun. Vuonna 2015 BKT:n eli kokonaistuotannon kasvuksi muodostuu valtiovarainministeriön ennusteen mukaan 1,8 prosenttia. Kasvu on historiaan nähden vaimeaa ja vuosien kumulatiivinen kasvu jää vain 1,4 prosenttiin. Talouden kasvun ennustetaan olevan pääosin ulkomaankaupan varassa, eikä kotimaisesta kysynnästä arvioida vuonna 2014 olevan talouskasvun vauhdittajaksi. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän 3,6 prosentilla, mikä johtaa alle 16 prosentin investointiasteeseen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kotitalouksien näkymien ennakoidaan olevan vaikeat. BKT:n muutos-% vuosineljänneksittäin vuodesta Lähde: Tilastokeskus Pitkään heikkona jatkunut suhdannetilanne heijastuu selvästi työmarkkinoille. Työllisyys supistui koko vuoden ajan ja sen heikkeneminen kiihtyi kesän jälkeen. Työllisyyden ennustetaan heikkenevän edelleen hieman vuonna Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta kuukausittain vuodesta Lähde: Tilastokeskus

11 ESPOON KAUPUNKI 8 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Valtiovarainministeriön mukaan palkansaajien yhteenlaskettu käytettävissä oleva reaalitulo supistui 1,1 prosenttia vuonna. Tähän vaikutti ennen kaikkea työllisyyden heikkeneminen. Vaikka työllisyyden ennustetaan heikkenevän kuluvan vuonna enää hieman, palkansaajien yhteenlaskettujen reaalitulojen odotetaan supistuvan 0,8 prosenttia ansiokehityksen hidastuessa. Suomen tehdasteollisuuden kustannuskilpailukyvyn arvioidaan suhteellisilla yksikkötyökustannuksilla mitaten heikentyneen vuonna noin 5 prosenttia vuosien 2011 ja 2012 tapaan. Palkkojen nousuvauhti hidastui viime vuonna, mutta työn tuottavuuden kehitys ei ollut riittävää rakennemuutoksen ja suhdanteiden kanssa kamppailevassa teollisuudessa, joten yksikkötyökustannukset nousivat edelleen kilpailijamaita nopeammin. Viime vuonna myös euron vahvistuminen heikensi kustannuskilpailukykyä. Tulevina vuosina koko talouden yksikkötyökustannusten ei enää ennusteta kasvavan kilpailijamaita nopeammin, koska ansiokehitys hidastuu. Sekä vientiteollisuuden vaikeat näkymät että kotimarkkinoiden ostovoiman vaimea kehitys ovat osaltaan johtaneet julkisyhteisöiden alijäämiin vuodesta 2008 alkaen. Talouskasvu tulee olemaan myös lähivuosina vaimeaa, joten kasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Julkisyhteisöiden alijäämä vuosina (milj. euroa) Lähde: Tilastokeskus Espoon talousalueen kehitys Väestökehitys Espoon väestönkasvu on ollut lähes odotetun mukainen vuoden aikana. Asukasmäärä on kasvanut lähes asukkaalla eli 1,5 prosenttia. Kaupungin asukasmäärä oli vuodenvaihteessa Ennakkotietojen mukaan kuntien välinen muuttoliike on suuntautunut odotettua enemmän Espoosta poispäin ja jäänee Espoolle noin 100 asukkaan verran tappiolliseksi vuonna, kun vuonna 2012 Espoo sai muuttovoittoa lähes 600 asukasta muista kunnista.

12 ESPOON KAUPUNKI 9 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Syntyneiden enemmyys on suurin Espoon väestöä lisäävä tekijä. Ennakkotietojen mukaan vuonna syntyi noin lasta, mikä on lähes 100 lasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Samalla kun vieraskielisten osuus väestöstä on lisääntynyt, heidän osuutensa syntyneistä ja siten koko väestönkasvusta on kasvanut merkittävästi. Kun vieraskielisten osuus väestönkasvusta vielä vuonna 2000 oli alle 14 prosenttia, oli se vuonna jo 75,7 prosenttia. Kasvun ennustetaan jatkuvan voimakkaana ja tämä asettaa isoja haasteita palvelujen järjestämiseen. Myös väestörakenteen muutokset vanhusten ja lasten määrien kasvaessa tuovat omat haasteensa palveluiden järjestämiseen. Vieraskielisten %-osuus vuosittaisesta väestönlisäyksestä vuosina 1992 Lähde: Tilastokeskus Vieraskielisten määrä ylitti hengen rajan vuonna 2009 ja hengen rajan vuonna. Muutoksen ennustetaan jatkuvan nopeana. Vuonna julkaistun väestöennusteen mukaan vuonna 2030 Espoossa asuu lähes vieraskielistä kaupunkilaista. Ennustettu vieraskielisen väestön kasvu tarkoittaa, että vuonna 2030 kaupunkilaisista 21 prosenttia ja työikäisistä kaupunkilaisista 24 prosenttia on vieraskielisiä. Maahanmuuttajaväestö keskittyy Suomessa suuriin kaupunkeihin, mikä näkyy myös Espoossa. Vuonna Espoossa asui 11 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 48 prosenttia koko maan vieraskielisestä väestöstä. Espoon työikäinen väestö (20-64-vuotiaat) äidinkielen mukaan vuosina ja ennuste vuosille

13 ESPOON KAUPUNKI 10 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Suomessa jo asuvissa maahanmuuttajissa on paljon työvoimapotentiaalia ikärakenteen ja nykyisen työllisyysasteen vuoksi. Suomessa asuvista ulkomaalaisista 80 prosenttia on työikäisiä. Työikäisen väestön kehitys merkitsee myös sitä, että työvoiman kysyntään on jatkossa hyvin vaikea vastata sekä yrityksissä että julkisella sektorilla, jos maahanmuuttajat eivät työllisty nykyistä paremmin. Vuonna 2014 valmistellaan valtuuston käsittelyyn monikulttuurisuusohjelma. Kaupungin tavoitteena on vastata vieraskielisen väestön kasvun asettamiin haasteisiin ja tarttua sen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin kaikkien kaupunkilaisten etua palvelevalla tavalla. Monikulttuurisuusohjelmaan on kirjattu tähän liittyviä tavoitteita ja keinoja. Painopiste on konkreettisessa kehittämistyössä ja tärkeimpien kehityskulkujen seuraamisessa. Yritystoiminta ja työpaikat Espoossa Espoossa oli vuoden viimeisellä neljänneksellä noin työpaikkaa. Määrä nousi selvästi vuodentakaisesta tilanteesta. Työpaikoista yli 15 prosenttia on tukku- ja vähittäiskaupassa. Seuraavaksi suurimmat toimialat ovat ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (suurimpina ryhminä arkkitehti- ja insinööripalvelut sekä lakiasiain ja laskentatoimen palvelujen, pääkonttorien toiminnan ja liikkeenjohdon konsultoinnin toimiala), teollisuus (suurimpana ryhmänä edelleenkin tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus) sekä terveys- ja sosiaalipalvelut. Informaatio ja viestintä oli viidenneksi suurin työllistäjä, kun kahta vuotta aiemmin se oli työpaikkamäärältään toiseksi suurin toimiala Espoossa. Tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen toimialalla työpaikkojen määrä väheni vuoden aikana. Espoossa on poikkeuksellisen paljon asiantuntijayrityksiä, jotka työllistävät korkeasti koulutettuja. Työpaikkojen määrä Espoossa vuosina Lähteet: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto ja työvoimatutkimus Yllä mainitut tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen, johon tiedot kerätään haastattelemalla kuukausittain valtakunnallisesti työikäistä (15 74-v.) henkilöä. Espoolaisia otoksessa on noin Keskivirhe on muutama tuhat henkeä, joten työvoimatutkimuksen tuottamat luvut ovat lähinnä suuntaa-antavia. Työssäkäyntitilaston luvut ovat tarkistettuja ja virallisia, mutta ne valmistuvat aina kaksi vuotta jäljessä. Työssäkäyntitilaston mukaan Espoossa oli työpaikkaa vuonna Määrä nousi edeltävästä vuodesta lähes 2 500:lla. Yritysten liikevaihtoa hallitsevat teollisuus ja kauppa, joiden yhteenlaskettu osuus Espoon yritysten kokonaisliikevaihdosta on 79 prosenttia. Espoon yrityskannasta 83 prosenttia on pieniä alle neljä henkilöä työllistäviä toimipaikkoja. Vaikka yli 250 henkilön toimipaikkoja on hyvin vähän, ne työllistävät kuitenkin noin 20 prosenttia koko Espoon henkilöstöstä.

14 ESPOON KAUPUNKI 11 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Vuonna YritysEspoon avustuksella perustetuista uusista yrityksistä joka kuudes oli liikejohdon konsultointiin erikoistunut yritys. Toiseksi eniten perustettiin vähittäiskaupan yrityksiä, uusista yrityksistä niitä oli useampi kuin joka kymmenes. Kolmanneksi eniten syntyi ohjelmistoalan yrityksiä eli kahdeksan prosenttia. Merkittävä osuus Espoon yritystoiminnasta sijaitsee Suur-Leppävaaran ja Suur-Tapiolan alueilla. Näiden alueiden osuus on 46 prosenttia koko Espoosta. Henkilöstömäärästä osuus on lähes 70 prosenttia. Työttömyys Joulukuun lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä ja työttömyysaste oli 8,4 prosenttia. Koko maan työttömyysaste oli 12,6 prosenttia. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä ja 50 vuotta täyttäneitä Naisia oli 43,9 prosenttia työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli eli 26 prosenttia työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli avointa työpaikkaa. Espoossa oli työttömiä 31,8 prosenttia (2 692 henkeä) enemmän ja työttömyysaste oli 1,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömien määrä kasvoi 16,9 prosenttia vuodentakaisesta. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli Espoossa 57,1 prosenttia vuodentakaista suurempi. Pitkäaikaistyöttömiä oli 71,4 prosenttia vuodentakaista enemmän. Avoimia työpaikkoja oli 1,4 prosenttia vuodentakaista enemmän. Työttömyys on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti syksystä 2010 lähtien ja kasvu jatkuu edelleen. Nuorisotyöttömyys on kasvanut vuoden 2011 lopusta alkaen ja määrä kasvoi vuodentakaiseen verrattuna edelleen joulukuussa. Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi nousuun vuoden 2012 kesäkuussa ja kasvu on jatkunut koko vuoden. Luvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon. Työttömyysluvuissa ovat mukana sekä työttömät että lomautetut. Työttömyysluvuissa on huomattavaa vuodensisäistä kausivaihtelua. Työttömien määrä Espoossa vuosina Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto.

15 ESPOON KAUPUNKI 12 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Toimeentulotuki Toimeentulotuen menot sekä tuensaajien määrä ovat kasvaneet Espoossa. Toimeentulotukea sai vuoden aikana yhteensä kotitaloutta ja 7,5 prosenttia kuntalaisista. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä nousi noin 6 prosenttia (678 kotitaloutta, 723 henkilöä). Vuonna toimeentulotukeen käytettiin 50,2 milj. euroa. Toimeentulotuen kustannukset nousivat edellisvuodesta 7,3 prosenttia. Kustannusten nousuun vaikuttivat tukea saaneiden määrän lisääntyminen, perusosien ja tuen myöntämisessä hyväksyttävien asumismenojen korotukset sekä erilaiset tilapäiset ja tuetut asumisratkaisut. Toimeentulotuen päätösten käsittely toteutui lakisääteisessä ajassa 86-prosenttisesti. Toimeentulotukien määrä ja saajat Espoossa vuosina Toimeentulotuki, euroa Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana yhteensä * Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana % asukkaista 6,3 6 6,2 6,7 7,2 7,3 7,4 7,5* (vuoden alun väestö) Lähde: Kuusikko-vertailu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) *perustuu tilinpäätöslukuun Rakennus- ja asuntotuotanto Ennakkotietojen mukaan vuonna Espoossa valmistui uudisrakennuksiin noin m 2 :ä kerrosalaa ja asuntoa. Kun mukaan lasketaan rakennusten muutokset ja laajennukset, uusia asuntoja valmistui yli Edellisvuoteen verrattuna uudisrakennuksiin valmistui kerrosalaa noin kolmannes vähemmän. Uusia asuntoja valmistui vuonna hieman edellisvuotista vähemmän, kun mukaan lasketaan rakennusten muutokset ja laajennukset. Uusia rakennuksia alettiin rakentaa vuonna noin k-m 2 :ä, mikä oli noin kolmannes edellisvuotista vähemmän. Uusia asuntoja aloituksissa oli arvion mukaan noin 2 400, kun mukaan lasketaan rakennusten muutokset ja laajennukset. Määrä oli hieman edellisvuotista pienempi. Uudisrakentamiseen myönnetyt rakennusluvat käsittivät yhteensä noin k-m 2 :ä ja asuntoa. Uudiskohteisiin myönnetyissä luvissa oli kerrosneliömetrejä kolmannes edellisvuotista enemmän, uusia asuntoja oli reilu neljännes vähemmän. Vuonna valtion tukeman asuntotuotannon määrä pysyi alhaisena kuten edellisenä vuonnakin. Valtion pitkällä korkotuella toteutettavana aloitettiin vuonna kaikkiaan 258 vuokra-asunnon rakentaminen. Näistä Espoon Asunnot Oy:n tuotantoa oli 198 asuntoa. Asumisoikeusasuntohankkeita aloitettiin 63 asunnon verran ja valtion ns. välimallin lyhyen korkotuen hankkeita 113 asuntoa. Vapaarahoitteista tuotantoa aloitettiin asuntoa, joten kaikkiaan asuntotuotanto kuitenkin säilyi korkealla tasolla.

16 ESPOON KAUPUNKI 13 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Valmistunut asuntotuotanto Espoossa (asuntojen määrä) vuosina Ei vapaarahoitteiset Vapaarahoitteiset Lähteet:Espoon kaupunki, TeklaGIS -rekisteri Espoon kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimi, Asuntoyksikkö, Asunto-ohjelmointi Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Seutuyhteistyö ja metropolipolitiikka Pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun yhteistyö perustui kaupunkien ja kuntien yhteistyösopimuksiin. Espoo edisti yhteistyösopimusten mukaista verkostomaista toimintaa. Sopimukset uusittiin tätä valtuustokautta koskeviksi. Hallituksen metropolipolitiikan sisällöllisinä painopisteinä olivat maankäyttö, asuminen ja liikenne, kansainvälinen kilpailukyky, maahanmuuttokysymykset ja sosiaalinen eheys. Keinoja olivat mm. kuntien ja valtion väliset aiesopimukset, ohjelmat ja kumppanuushankkeet. Sosiaalisen eheyden kumppanuusohjelma valmisteltiin yhteistyössä ministeriöiden ja Helsingin seudun kuntien kesken. Muita solmittuja aiesopimuksia toteutettiin aktiivisesti. Espoo saavutti maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksessa asetetut tavoitteet. Kuntauudistus ja Espoo Jyrki Kataisen hallituksen kuntauudistushanke koostuu kuntarakennelaista, kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistamisesta, kuntalain kokonaisuudistuksesta, kuntien tehtävien arvioinnista, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista sekä metropolialueen metropolihallintoa ja kuntarakennetta koskevista ratkaisuista. Espoo on ollut kuntauudistusta koskevassa edunvalvonnassa johdonmukainen ja aktiivinen. Valtuusto on todennut kuntauudistukseen liittyvissä lausunnoissaan, ettei Espoo hyväksy pääkaupunkiseudun kaupunkien pakkoliitosta eikä pääkaupunkiseudun kuntaliitokseen tähtäävän kuntaliitosselvityksen käynnistämistä. Espoon mielestä Helsingin seudulla kuntauudistuksen ja metropoliratkaisun tavoitteina tulee olla palvelujen laatu ja kustannustehokkuus, seudun kilpailukyky, elinvoimaisuus, ekologinen kestävyys, segregaation torjuminen ja hyvinvointi sekä yhteisöllisyys. Helsingin seudun 14 kuntaa muodostavat tulevaisuudessa entistä yhtenäisemmän yhdyskuntarakenteellisen kokonaisuuden. Alueelle tarvitaan oma metropoliratkaisu maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluun ja toteutukseen, sosiaalisen eheyden lisäämiseen ja segregaation torjuntaan sekä näihin liittyvään seudulliseen valmisteluun ja päätöksentekoon.

17 ESPOON KAUPUNKI 14 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntarakennelaki ja sen mukainen kuntajaon selvitysvelvollisuus tuli voimaan Selvitysten ja mahdollisten yhdistymisesitysten määräajasta säädetään vielä erikseen. Kuntarakennelain mukaan määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki on hyväksytty eduskunnassa. Kuntien tehtävien arviointi ja kuntalain uudistaminen Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tavoitteena on purkaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita siten, että vuoden 2017 tilanteessa saavutetaan yhden miljardin säästö kuntien toimintamenoissa. Lisäksi miljardi katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin mm. tuottavuutta parantamalla. Marraskuussa kuuden suurimman kaupungin johdon asettama työryhmä kartoitti suunnitteilla tai valmisteilla olevia tehtäviä ja velvoitteita sekä teki väliarvion tehtävistä ja niitä koskevista suosituksista ja normeista, joita poistamalla kunnat voisivat pienentää menojaan. Valtioneuvosto käsitteli maaliskuun kehysriihessä toimenpiteitä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi. Kuntalakia valmistelevan työryhmän määräaika päättyy huhtikuussa. Kuntalain kokonaisuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna Metropolialueen esiselvitys Selvityshenkilöiden raportti julkaistiin keväällä. Metropolihallintovaihtoehdoiksi raportissa tarkasteltiin kolmea erilaista kuntajakoselvitysaluetta: 1) kahden suurkunnan ja sopimusyhteistyön malli, 2) vahvojen peruskuntien ja metropolihallinnon malli ja 3) vahvan metropolihallinnon ja vaihtoehtoisten kuntarakenteiden malli. Selvityshenkilöt suosittelivat vahvojen peruskuntien ja metropolihallinnon mallia. Espoon valtuuston antamassa lausunnossa todetaan mm. että metropoliratkaisu on Helsingin seudun ongelmien ratkaisemisen kannalta keskeinen. Metropolialueelle tarvitaan metropolikaava, jolla maankäytön, asumisen ja liikenteen kehitystä ohjataan siten, että kasvua voidaan hallita sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Metropolialueen rajaus koskemaan 14 Helsingin seudun kunnan muodostamaa aluetta on Espoon mielestä perusteltu. Aluerajaus on jatkoa nykyiselle Helsingin seudun yhteistyölle ja MAL-aiesopimuksen toteuttamiselle. Espoo pitää metropolialueen esiselvityksessä suositeltua vaihtoehtoa kuntajakoselvityksestä Kauniaisten ja Kirkkonummen kanssa perusteltuna sillä täydennyksellä, että kuntajakoselvitykseen tulee myös Vihti. Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vihti -selvitys Metropolialueen esiselvityksestä annettujen lausuntojen pohjalta Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen ja Vihdin kunnat päättivät käynnistää yhdistymisselvityksen. Selvityksen ensisijaisena tavoitteena on selvittää kuntien yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen turvaamiseksi sekä seudun kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena on hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti edistää toimenpiteitä julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Kuntarakennelaki velvoittaa selvittämään kuntien yhdistymisen edellytykset etuineen ja haittoineen sekä valmistelemaan selvityksen pohjalta mahdollisen kuntien yhdistymisesityksen. Selvitys toteutetaan kuntien yhteisenä projektina ja pohjautuu laajaan valmisteluun. Selvityksen pohjalta kunnat arvioivat ja päättävät mahdollisen yhdistymisesityksen ja yhdistymissopimuksen valmistelusta. Yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Valtiovarainministeriö katsoi perustelluksi selvittää eri vaihtoehtoja kuntien vapaaehtoisesti käynnistämien selvitysten ulkopuolelle jääneiden Helsingin ja Vantaan osalta. Valtiovarainministeriö päätti joulukuussa määrätä erityisen kuntajakoselvityksen toimitettavaksi. Erityisessä kuntajakoselvityksessä tarkastellaan kuntaliitosvaihtoehtoja Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan ja Vantaan kaupunkien sekä Kirkkonummen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kuntien välillä. Selvitystyö päättyy viimeistään mennessä.

18 ESPOON KAUPUNKI 15 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Metropolihallintoa koskeva lain valmistelu Jyrki Kataisen hallituksen rakennepoliittisen ohjelmanpäätöksen perusteella valtiovarainministeriö käynnisti myös metropolihallintolain valmistelun. Metropolihallinnon päättävä elin tulisi olemaan vaaleilla valittu valtuusto. Metropolihallinto hoitaisi muun muassa maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen sekä metropolialueen kilpailukykyyn liittyviä tehtäviä. Työryhmä valmistelee ehdotukset metropolihallinnon rahoituksen ja päätöksenteon järjestämisestä, metropolihallinnon tehtävistä sekä kuntien, valtion, muiden toimijoiden ja metropolihallinnon välisestä toimivallasta ja työnjaosta. Työryhmän tulee myös tehdä ehdotus metropolihallinnon aluerajauksista. Metropolihallinnon tehtävien tarkka sisältö ja laajuus ovat kytköksissä alueella tapahtuvien kuntaliitosten laajuuteen ja merkittävyyteen. Luonnos hallituksen esitykseksi valmistuu syyskuussa Uusi hallintorakenne olisi otettavissa käyttöön vuoden 2017 alussa. Valtionosuusuudistus Selvitysmies Arno Miettisen luonnos hallituksen esitykseksi kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta on lähetetty lausunnolle kuntiin. Kuntien lausuntojen jälkeen hallitus valmistelee lopullisen esityksensä, joka toimitetaan eduskunnan käsittelyyn huhtikuun puolivälissä. Uuden valtionosuusjärjestelmän on tarkoitus tulla voimaan Uudistusehdotuksessa järjestelmää selkiytetään ja yksinkertaistetaan. Valtionosuuskriteerejä on selvästi vähemmän, noin viidesosa aiempaan järjestelmään verrattuna. Valtionosuudet perustuvat jatkossakin valtaosin kunnan väestön ikärakenteeseen ja sairastavuuteen. Kriteerien sisältöä on ajantasaistettu uusimman tilastotiedon pohjalta. Painopistettä siirretään kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen. Verotulotasauksen perusteet ovat myös aiempaa käytäntöä paremmat. Toteutuessaan uusi järjestelmä ei olennaisesti muuta Espoon valtionosuusrahoituksen kokonaisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän ehdotus uudeksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi valmistui joulukuussa. Ehdotettu ratkaisu koostuu sosiaali- ja terveysalueista, perustason alueista sekä viidestä erityisvastuualueesta. Valmisteluryhmän lakiluonnokset ovat kunnissa lausunnolla. Uudenmaan maakunta olisi yksi sosiaali- ja terveysalue, jonka sisällä on kuusi perustason aluetta. Perustason alueet muodostuisivat Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Vantaan pohjalle. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten ja kansallisten tehtävien koordinoimiseksi on lisäksi viisi erityisvastuualuetta (erva), joiden hallintomalli on kuntayhtymä. Niiden tehtävänä on ohjata ja sovittaa yhteen perustason alueiden sekä sosiaali- ja terveysalueiden toimintaa siten, että vältetään päällekkäisyyksiä ja palveluvajeita sekä edistetään voimavarojen tehokasta käyttöä. Valmisteluryhmän väliraportista antamassaan lausunnossa kaupunki totesi muun muassa, että Espoon kannalta nykyinen HYKS-sairaanhoitoalue on toimiva kokonaisuus ja sen tulisi säilyä erityistason palveluja tuottavana yksikkönä. Kaupunki korosti, että Espoo on riittävän vahva toimija myös, mikäli muodostetaan rakenteellisesti järkeviä kokonaisuuksia metropolialueella. Espoo voi olla oma sosiaali- ja terveys-alueensa, joka järjestää erikoissairaanhoidon yhdessä muiden metropolialueen kuntien kanssa. Lisäksi kaupunki totesi, että Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vihti ovat käynnistäneet kuntaliitosselvityksen ja sen myötä avautuu mahdollisuus myös näiden neljän kunnan yhteiselle sosiaali- ja terveysalueelle. Selvitysalueen asukasmäärä on yhteensä asukasta. Espoo-tarina ja sen toteuttaminen Espoo-tarina on Espoon strategia vuosille Se kertoo, mistä olemme tulossa, missä olemme, minne olemme menossa ja miten sinne päästään. Tavoitteena oli, että Espoo-tarinan tulee olla aikaisempaa strategiaa yksinkertaisempi, selkeämpi ja suuntaa-antavampi. Sen tulee ohjata kaupungin kehittämistä ja suunnata toimintaamme entistä paremmin yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 4 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2013

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2013 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 19.11.2012 Kannen kuva Sakari Manninen, Viestintä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 11.5.2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2014

Tilinpäätös vuodelta 2014 TORNION KAUPUNKI Tilinpäätös vuodelta 2014 TORNION KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2. Tornion kaupungin hallinto

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 08.09.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2012

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2012 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2012 Kaupunginhallitus 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 26.5.2014 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2009

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2009 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2012 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...3 1.1.3

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. Tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö... 2 2. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot