TOIMINTAKERTOMUS 2011 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2011 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy

2 Toimintakertomus // Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Innopark kehitys...4 Innopark kehitys // Ohjelmat ja hankkeet...8 Innopark kehitys // Ohjelmat ja hankkeet vuonna Innopark kehitys // Yrityskehityspalvelut...10 Innopark kiinteistöt...11 Innopark hallinto...14 Innopark viestintä...16 Innopark lukuina...17 Innopark Programmes Oy // Tuloslaskelma ja tase...18 Teknologiakeskus Innopark Oy // Tuloslaskelma ja tase...19 Innopark yhteisön yritykset...20 Yhteystiedot...20 toimintakertomus 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Innoparkin muutosten vuosi 2011 T eknologiakeskus Innoparkin perustehtävä on Hämeenlinnan työssäkäyntialueen vetovoiman kehittäminen. Toiminnan ytimenä on kehittää korkean osaamisen yritysten ja teknologiayritysten toimintaa sekä edistää uuden liiketoiminnan ja uusien yritysten syntymistä. Hämeenlinnan seudun elinkeinostrategian toteutuksessa Innopark on saanut merkittävän roolin osaamisalueillaan. Toiminnassa on korostunut toimialarajat ylittävä yhteistyö painottuen asumisen, digibusineksen ja kone- ja metalliteollisuuden rajapinnoille. Vuosi 2011 oli vauhdikas ja täynnä muutoksia. Vuoden 2010 lopulla aloitettu talouden tasapainottamiseen tähtäävää kehitysohjelma pääsi kunnolla vauhtiin ja saavutetut säästöt olivat merkittäviä. Yhtiö sai uutta pääomaa Hämeenlinnan kaupungin merkitessä suunnatussa osakeannissa yhtiön osakkeita 2,2 M euroon. Innopark konserniin kuului toimintavuonna 13 yritystä ja tavoitteeksi asetettiin niiden määrän merkittävä vähentäminen. Toimintavuoden aikana myytiin ja ulkoistettiin ydinliiketoimintaan kuulumatonta toimintaa. Tuloksellisuuden parantamiseksi ja rakenteen virtaviivaistamiseksi tehtiin myös viittä tytäryhtiötä koskeva fuusiosuunnitelma, jonka mukaisesti yhtiöt sulautetaan Teknologiakeskus Innopark Oy:öön vuonna Alaskirjaukset tytäryhtiöfuusioihin liittyen vaikuttavat 2011 tulokseen, joka ilman niitä on positiivinen. Kehitysliiketoiminta keskitettiin vuoden aikana Innopark Programmes Oy:öön. Konsernirakenteen kehittämistä jatketaan edelleen vuonna Innopark kehitys Vuonna 2011 kehityspalvelujemme hyödynsi lähes 700 yritystä, joista valtaosa oli pk -yrityksiä. Toimintamme vaikuttavuus perustuu nyt ja tulevaisuudessa asiakastarpeiden tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen. Kehityspalveluita tuotetaan yrityksille pääosin ohjelmien ja hankkeiden kautta. Ohjelma- ja projektitoimintamme kokonaisvolyymi kasvoi yli 10 M euroon. Tästä rahoituksesta suurin osa tulee alueen ulkopuolelta. Rahoituskanavien hallinta on ydinosaamistamme ja sen avulla pystymme moninkertaistamaan omistajamme kehityspanoksen. Ohjelma- ja projektitoimintamme edunsaajia ovat alueen yritykset ja toimijat. Yrityskehityspalveluiden osalta panostettiin erityisesti palveluiden tuotteistamiseen. Innopark kiinteistöt Innoparkin yhteisössä toimii yli 90 yritystä, enemmän kuin koskaan ennen. Yhteisöasiakkaidemme palveluksessa on noin tuhat työntekijää. Vuonna 2011 yhteisöasiakkaita edustamaan perustettiin yhdeksän jäseninen advisory board, joka osaltaan ohjaa palveluidemme kehittämistä. Asiakastyytyväisyystutkimuksemme mukaan yhteisöasiakkaamme ovat tyytyväisiä toimintaamme ja suosittelisivat meitä muille. Tätä taustaa vasten kehitämme toimintaamme jatkossakin. Vuoden lopussa Innopark allekirjoitti yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun, Hämeenlinnan kaupungin ja Kehittämiskeskus Oy Hämeen kanssa Korkeakoulukeskussopimuksen. Sopimus merkitsee kansallisesti ja jopa kansainvälisesti merkittävän innovaatiokeskittymän syntymistä Hämeenlinnaan. Tämä keskittymä nostaa alueen innovaatiotoiminnan uudelle tasolle ja parantaa toimijoiden yhteistyötä sekä roolitusta. Muutoksia on odotettavissa tulevaisuudessakin: Kuntarakenne ja aluehallinto ovat vahvassa muutoksessa, uusi 2014 alkava ohjelmakausi jo valmistelussa, Hämeenlinnan kaupunki tehostaa kaupunkikonsernin toimintaa. Teknologiakeskuksien, myös Innoparkin, täytyy uudistua ja lunastaa paikkansa olosuhteiden muuttuessa. Perustehtävä pysyy samana, mutta tavat tavoitteeseen pääsemiseksi muuttuvat ajassa. Mikko Koivulehto Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Toimitusjohtaja Mobile mikko.koivulehto(at)innopark.fi 3 toimintakertomus

4 Innopark kehitys 698 yritystä osallistui kehitystoimintaan i nnopark kehittää alueen yritysten liiketoimintaa sekä tukee uuden liiketoiminnan ja uusien yritysten syntymistä. Tarjoamme yrityksille liiketoiminnan kehityspalveluita, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan palveluita, kansainvälistymispalveluita sekä pääsyn kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Vuoden 2011 aikana toteutettiin noin 100 yrityskohtaista kehitysprojektia. Yritykset osallistuivat toimintaamme myös työpa- ja-, aamukahvi-, seminaari- ja muiden tilaisuuksien kautta. Yli 80% yrityksistä oli pääkohderyhmäämme eli mikro- ja pkyrityksiä. toimintakertomus 4

5 CASE SKAPAT ENERGIA: Tommi Vekka Innopark tukee Skapat Energian kasvua ja kansainvälistymistä Olemme erittäin tyytyväisiä kaikkiin hankkeisiin, koska nämä investoinnit olisivat omin resurssein saattaneet jäädä tekemättä tai niitä ei missään nimessä olisi tehty ainakaan nykyisellä aikataululla. S kapat Energia on kuntien, yritysten, kiinteistöjen ja teollisuuden sähkönhankinnan sekä energiatehokkuuden asiantuntijayritys. Skapat Energian tehtävä on säästää asiakkaidensa energiakuluja kahdella tavalla: ostamalla sähköenergiaa mahdollisimman edullisesti sekä löytämällä ja korjaamalla asiakkaidensa energiasyöppökohteet. Yritys kasvaa vauhdilla ja asiakkaita Skapat Energialla on jo yli Skapat Energia hallinnoi noin 3 TWh sähkönhankinnan massaa. Yritys työllistää noin 65 henkilöä ja tarjoaa palveluitaan Suomen ja Ruotsin lisäksi myös Norjaan ja Tanskaan. Konsernin pääkonttori sijaitsee Hämeenlinnassa. Aloitimme yhteistyön Innoparkin kanssa noin kaksi vuotta sitten. Innoparkin tarjoaman TRIOplus -hankkeen kautta starttasimme Skapat Energian suurimman yksittäisen investoinnin eli kokonaisjärjestelmähankkeen, jolla synnytämme uusia tuotteita tuotesalkkuumme. Innopark toimii meidän näkövinkkelistä valmentajana tai projektin ohjaajana., kertoo Skapatin toimitusjohtaja Tommi Vekka. Olemme saaneet Innoparkin avulla mukaan Skapat Energian kasvu- ja kansainvälistymistalkoisiin myös ELY -keskuksen, Tekesin, sekä pääsimme mukaan myös Innoparkin koordinoimaan VIDICO -hankkeeseen. Siinä olemme kuvanneet prosessejamme sekä niiden sähköistämistä ja ennen kaikkea tehostaneet prosesseja. Skapat Energian kaltaiselle nopeasti kehittyvälle yhtiölle tulee vääjäämättä ratkaisuja, jotka eivät ole kokonaisuuden kannalta tehokkaita ja järkeviä. VIDICOn kautta tunnistamme epäkohdat sekä tehostamme ja sähköistämme prosessit. CASE KAMUX: Juha Kalliokoski Innopark auttaa Kamuxia tehostamaan myyntiä Yhteistyö Innoparkin kanssa on sujunut erittäin hyvin ja hiljaista tietoa välittyi jo ensimmäisiä videoita tehdessä runsaasti. Hiljaisen tiedon siirtämiselle on selkeä tarve voimakkaasti kasvavassa yrityksessä. K amux -konserni on vuonna 2000 perustettu hämeenlinnalainen yritys, joka myy autoja sekä siihen liittyviä rahoitus- ja vakuutuspalveluita. Kamuxilla on 18 autoliikkeen myymäläverkostosto ja sen liikevaihto nousee yli 70 miljoonaan euroon. Toiminta perustuu pieniin kustannuksiin ja nopeaan varaston vaihtumiseen sekä innostuneeseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan. Kamux on halukas muuttamaan suomalaisten käsitystä autokaupasta vastaten asiakkaiden tarpeisiin yhä paremmin. Syksyn 2011 aikana Kamux on osallistunut Innoparkin toteuttamaan VIDICO pilottiin, jonka tavoitteena on kehittää Kamuxin myyntiä. Pilotissa on tallennettu digitaaliseen muotoon hiljaista tietoa, joka aikaisemmin on ollut hajanaisena työntekijöiden ja asiakkaiden sähköposteissa, sopimuksissa, puhuttuna ja mielessä. Kamuxille luotiin mahdollisimman yksinkertainen virtuaalinen työtila, joka mahdollistaa tietämyksen siirtämisen videoiden avulla. Samalla rakennettiin arkisto, josta työntekijä voi käydä tarvittaessa katsomassa videoita ja antaa niiden pohjalta uusia ideoita toiminnan kehittämiseen. Järjestelmä tehostaa Kamuxin toimintaa, kun perehdytys- ja ohjeistusmateriaali saadaan samaan paikkaan ja työntekijöiden kommentoitavaksi. Eri toimipisteissä havaitut hyvät käytännöt nousivat esiin, kun pohdittiin miten osaamista kannattaisi välittää ytimekkäästi. 5 toimintakertomus

6 Innopark kehitys 100 yrityskohtaista kehitysprojektia Y rityskehitystoiminnan lisäksi toimimme Hämeenlinnan kaupungin kumppanina palvelujen kehittämisessä. Kehitimme mm. Hämeenlinnan kaupungin sähköisiä asiakaspalautekanavia sekä loimme pohjaa rakennusvalvonnan sähköisille palveluille. Olimme myös mukana keskeisissä aluekehittämishankkeissa, kuten Etelärannan uusi asuinalue, Iitta- lan hyvinvointikeskus, Hämeenlinnan uusi siirtolapuutarha-alue sekä Poltinahon ryhmärakennuttamishanke. Innoparkin rooli oli tuoda tarvittavaa asiantuntemusta myös julkiselle sektorille. toimintakertomus 6

7 CASE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI: Jukka Lindberg Innopark tukee Hämeenlinnan kaupunkia Iittalan hyvinvointikeskuksen suunnittelussa Konsepti tulee varmasti herättämään kiinnostusta myös muualla, koska Suomessa on varmasti kymmeniä kuntia, jotka pohtivat juuri samanlaisia asioita H ämeenlinnan kaupunki suunnittelee Iittalan alueelle asumisen ja palveluiden hyvinvointikeskusta. Innopark on ollut tiiviisti mukana kehittämässä konseptia ja teetti esiselvityksen aiheeseen liittyen. Hyvinvointikeskus-konseptin lähtökohtana ovat asumisen ja hyvinvointipalveluiden yhdistäminen sekä tulevien asukkaiden tarpeet. Hyvinvointikeskuksesta luodaan ainutlaatuinen ympäristö, joka tuo palvelut ikäihmisten lähelle ja tukee erilaisten toimijoiden mielekästä ja helppoa yhteistyötä. Kantavana ideana on, että asukkaat voivat hankkia erilaisia palveluja joustavasti oman tarpeensa mukaan. Tavoitteena on yhdistää monimuotoiset asumisvaihtoehdot sekä asuminen ikääntyville. Yhteisöllisyys on Iittalan aluetta leimaava ainutlaatuinen piirre. Hyvinvointikeskus halutaankin suunnitella palvelemaan kaikkia alueen asukkaita monipuolisesti. Alueelle voidaan suunnitella tiloja ja palveluja esimerkiksi järjestöille, koulutuksen tarjoajille, vammaisille ja nuorille. Iittalan alueen kulttuuri- ja matkailutoiminnan tuominen osaksi hyvinvointikeskus-konseptia antaa mahdollisuudet ainutlaatuisen konseptin luomiseen Osaamiskeskusohjelman kautta Innoparkilla oli mahdollista tuoda kansallista huippuosaamista hyvinvointikeskuksen suunnitteluun asumiseen, asumispalveluihin, hyvinvointialaan sekä uusiin teknologioihin liittyen. CASE FOKOR: Hannu Peltomaa Innopark kehittää Fokorin tuotantoa Innokoneessa Ilman Innokonetta emme olisi voineet edetä kehitystyössä tällä aikataululla. Isoin sysäys yhteistyöhön oli Innoparkin suora yhteydenotto ja avun tarjoaminen. F orssalaisen Fokorin tuotevalikoiman muodostavat jalkakontit, kevyt- ja jakelukorit sekä ATP-luokitetut korit ja perävaunut. Fokor työllistää Forssassa noin 50 henkilöä ja yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 7,5 milj.. Markkina-alueita ovat kotimaan lisäksi Skandinavia ja Baltian maat sekä Venäjä. Viennin osuus liikevaihdosta on noin 15 prosenttia. Fokor on lähiaikoina panostanut voimakkaasti tuotteiden ja toimitilojen kehittämiseen. Vauhti on muutenkin kova, sillä yrityksen liikevaihto kaksinkertaistuu vuonna Innokoneessa selvitettiin, miten Fokor voisi tuottaa nopeasti asennettavia, kevyitä, mutta silti kestäviä koriratkaisuja. Innoparkin ja Fokorin yhteistyö alkoi vuoden 2010 lopussa räätälöidyllä Innostep tapaamisella ja pian päästiin konkreettisiin kehitystoimiin. Fokorilla oli selvä tarve saada uusia lähtöjä tuotantoon ja tuotteisiin, sillä tiukka kilpailutilanne vaatii kehittämään omia toimintatapoja ja tuotteita jatkuvasti. Nyt on vastattava asiakkaiden odotuksiin ja päästävä kiinni markkinaosuuksiin. Tästä syystä Fokorissa panostetaan mm. kapasiteetin kasvattamiseen, toteaa Fokorin toimitusjohtaja Hannu Peltomaa. Kapasiteettia ei kuitenkaan haeta lisää henkilöstömäärää kasvattamalla, vaan nimenomaan kehittämällä tuotantoa niin, että tuotteiden läpimenoajat lyhenevät. Autot tulevat Fokorille suoraan valmistajalta ja Fokor rakentaa niihin asiakkaan toiveiden mukaiset korit. Auton on oltava mahdollisimman nopeasti valmiina laadusta tinkimättä. Meille on tärkeää, että asiakas saa autot mahdollisimman nopeasti tuottavaan työhön, Peltomaa painottaa. 7 toimintakertomus

8 Innopark kehitys // Ohjelmat ja hankkeet 10 M eur projektisalkku P ääosa kehityspalveluista vuonna 2011 toteutettiin Hämeen osaamiskeskusohjelman ja hankkeiden kautta. Innoparkissa on rakennettu määrätietoisesti alueen yritysten ja Hämeenlinnan kaupungin kehitystarpeista lähtevää projektisalkkua. Vuodesta 2007 lähtien kauttamme on kanavoitunut Hämeen alueen ja yritysten kehittämiseen varoja EU:n, valtion, kuntien ja yritysten yhteispanostuksena n. 10 M euroa. Rahoituksen hankkimisessa on hyödynnetty EU:n rakennerahastoja, EU:n suoria rahoitusinstrumentteja, TEKES rahaa ja muita kansallisia rahoituksia. Innopark osallistui vuoden 2011 aikana yhteensä 18 julkisrahoitteisen hankkeen sekä Hämeen osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen. Hanketoiminnan liikevaihto vuonna 2011 oli yhteensä n. 2,7 M euroa. Innopark Programmes Oy hallinnoi Hämeen osaamiskeskusta, johon kuuluu myös Agropolis Oy:n elintarvikekehi- tyksen palveluita. Osaamiskeskusohjelma on Työ- ja elinkeinoministeriön sekä osallistuvien alueiden puoliksi rahoittama ohjelma ja siihen osallistuu 21 aluetta Suomessa. Ohjelma luo pohjan pitkäjänteiselle alueen kehittämiselle ja samalla kytkee Innoparkin laajaan kansalliseen ja kansainväliseen verkostoon, josta jokainen yritys varmasti löytää tarvitsemansa asiantuntemuksen ja kumppanit toimialasta riippumatta. toimintakertomus 8

9 Innopark kehitys // Ohjelmat ja hankkeet vuonna 2011 Nr Hankkeen nimi Rahoittaja Toteutus-aika Rahoitus 1 VIDICO -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 2 SouthWood -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 3 Innokone -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 4 K-Easy -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 5 IBP -hanke Uudenmaan ELY -keskus ESR 6 EduCoss -osahanke Lapin ELY -keskus ESR 7 Kasvuvipu -hanke Hämeen ELY -keskus ESR 8 Demola goes global Pirkanmaan liitto, Osaamiskeskusohjelman valtakunnalliset hankkeet Valtak.ryhmärakennuttamisen verkosto Uudenmaan liitto, Osaamiskeskusohjelman valtakunnalliset hankkeet Tex&Ele -hanke Global -ohjausryhmä / HAMK BioDryer -esiselvitys Hämeen ELY Maaseuturahasto SOITA TEKES Silhouette -hanke Creator, Interreg IV C, EAKR 14 Pro Metal II Hämeen ELY ESR 15 Konseptori Hämeen ELY toimintaympäristötuki 16 epro -hanke Hämeen ELY ESR 17 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa Hämeen ELY ESR PUMPPU -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR INNOPARKIN HANKEPÄÄTÖKSET YHTEENSÄ Suomen eoppimiskeskus ry:n valtakunnallinen AVO I Hämeessä Lapin ELY -keskus ESR INNOPARKIN HANKEPÄÄTÖKSET + Suomen eoppimiskeskus ry, Hämeessä YHT Hämeen osaamiskeskus- ohjelma (Asuminen, Digitaaliset sisällöt ja Älykkäät koneet) TEM / Hämeen liitto Kaikki ohjelmat ja hankkeet yhteensä toimintakertomus

10 Innopark kehitys // Yrityskehityspalvelut 128 kehittämistoimenpidettä V uoden 2011 aikana keskityttiin kehityspalveluiden tuotteistamiseen. Tavoitteena on pystyä tukemaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä joustavammin ja laajemmin kuin mitä pelkän hankesalkun kautta on mahdollista. Samalla pyritään kattamaan hanketoiminnan rahoituksen luonteesta johtuvat Innoparkille koituvat ylimääräiset rahoitustarpeet. Vuoden 2011 aikana Innopark toteutti yrityksille esimerkiksi TRIOplus -yrityskehityspalvelua, IDEALA -ideointityöpajoja ja markkinaselvityksiä. Trioplus yrityskehityspalvelua toteutettiin yhteensä 42 yrityksen kanssa. Työssä hyödynnetään Progress- liiketoiminnan analysointityökalua. Sen avulla yritykset näkevät oman toimintansa nykytilan ja löytävät uusia liiketoimintaa tukevia kehitysmahdollisuuksia. Yritykselle rakennetaan kehityspolku ja pyritään löytämään kehittämiseen oikeat työkalut. Usein Innoparkin hankesalkusta on löytynyt apu yrityksille. Vuoden 2011 osalta eri kehittämistoimenpiteitä tai ehdotuksia tehtiin yhteensä 128 kappaletta, joista toteutettiin 45 kehittämisohjelmaa, käynnissä oli 28 ja suunnitteilla 55 kehittämistoimenpidettä. Tehdyt kehittämistoimenpiteet perustuvat aina yrityksille tehtyihin yksilöllisiin toiminnan analysointeihin. Vuonna 2012 Innopark jatkaa yrityskehityspalveluiden tuottamista ohjelmien ja hankkeiden sekä yrityskehityspalvelui- den kautta. Ohjelma ja hankepuolen osalta suuria muutoksia on edessä: Visamäen korkeakoulukeskuksen toteuttaminen alkaa, nykyinen ohjelmakausi päättyy 2013 ja uuden ohjelmakauden suunnittelu vain tiivistyy. Toimintaympäristön muutokset ovat mittavia, mutta antavat kuitenkin mahdollisuuden fokusoida ja syventää kehitystoimintaa edelleen. Kehityspalvelutoiminnan merkitys tullee kasvamaan erityisesti ohjelmakausien taitoskohdassa. toimintakertomus 10

11 Innopark kiinteistöt 91 asiakasta T eknologiakeskus Innopark sijaitsee Hämeenlinnassa kolmessa paikassa Visamäessä, Moreenissa ja Lammilla. Teknologiakeskuksella on tällä hetkellä yli neliön tilat sekä omassa että asiakasyritysten käytössä. Tiloissa toimii yli 90 yritystä ja niissä työskentelee yhteensä noin työntekijää. Innopark tarjoaa yritysten erilaisiin tarpeisiin soveltuvia toimitiloja sekä räätälöityjä ratkaisuja helpottamaan yritys- ten päivittäiseen liiketoimintaan liittyviä rutiineja. Innoparkin tarjoamien palveluiden avulla pienikin yritys saa suuren yrityksen edut. 11 toimintakertomus

12 Innopark kiinteistöt Visassa viihtyy suuryrityskin VISA 1 ja 2 rakennukset Visamäessä tarjoaa modernin työympäristön pienemmille ja suuremmille yrityksille. Modernista Visasta löytyy: 5 kerrosta toimistotilaa sekä varastotiloja kellarissa kolmessa neuvottelutilassa paikat 6 20 henkilölle kohteessa henkilöstöravintola SteelPan Visamäki HAMKin auditorio tilauksesta käytettävissä henkilölle Vuokrausaste: VISA 1: 94 %, 2727 m² VISA 2: 100%, 5953 m² Visamäessä puiston keskellä A-talo A-talo Visamäessä sijaitsee puistomaisella kampusalueella ja tarjoaa rauhallisen työympäristön pienemmille ja suuremmille yrityksille. A-talon rauhasta löytyy: 2 kerrosta toimistotilaa ja kellari varastokäyttöön viisi neuvottelutilaa 6 40 henkilölle henkilöstöravintola Café Soppa Vuokrausaste: 89 %, 2727 m² toimintakertomus 12

13 Innopark kiinteistöt Moreenin teollisuuspuistoissa Steel ja InnoSteel Moreenin teollisuuspuisto on innovatiivinen ympäristö metalliteknologian yrityksille ja niiden verkostoille. Moreenista löytyy: Steel ja InnoSteel kohteet, joissa toimisto- ja tuotantotiloja 5 neuvottelutilaa, joissa paikat henkilölle henkilöstöravintola SteelPan Moreeni Vuokrausaste: STEEL 85 %, 2926 m² INNOSTEEL 96 %, 4478 m² Teknologiakylästä Innoparkin palvelut Lammilla Lammin teknologiakylä (InnoTawast) keskellä hämäläistä maalaismaisemaa tarjoaa lyhyemmäksi ja pidemmäksi aikaa räätälöityjä kokonaisuuksia. Lammin teknologiakylästä löytyy: toimistoyksiöitä 16 kpl (20 m²), joissa yöpymismahdollisuus toimistotiloja 7 kpl (30 m²) tilat organisaatiolle viihtyisä edustussauna 1339 m² 13 toimintakertomus

14 Innopark hallinto 32 työntekijää V uosi 2011 oli organisatorisesti suurten muutosten vuosi Innoparkissa. Konsernirakenteen selkeyttämiseksi kehitys- ja hanketoiminta keskitetiin Innopark Programmes Oy:öön, mikä käytännössä tarkoitti sekä hankesalkun että kehittämisestä vastaavan henkilöstön keskittämistä kyseiseen yhtiöön. Kevään 2011 aikana Programmesin hallinnoitavaksi siirrettiin kaikki ne hankkeet, joiden toteutus jatkui myös vuonna Samoin kevään aikana siirrettiin henkilöstön työsuhteet muista konsernin yhtiöistä Innopark Programmes Oy:öön ja koko henkilöstö muutti yhteiseen avokonttoriin Innoparkin Visamäen A-taloon. Henkilötyövuosina mitattuna henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 27, henkilöstön kokonaismäärä Innoparkilla oli vuoden lopussa 32. Loppuvuodesta Innopark liittyi Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi aikana koko konsernissa toteutettiin myös mittava taloushallinnon ja IT-palvelujen ulkoistaminen. Innoparkin omasta talousosastosta luovuttiin ja siirryttiin käyttämään Internet pohjaista sähköistä taloushallinnon järjestelmää. Taloushallinnon palveluista vastasi Lavit Oy. Perustietotekniikan palvelujen ja IT infran osalta allekirjoitettiin Seutukeskus Oy Hämeen kanssa sopimus liittymisestä osaksi Hämeenlinnan seudun hankintatoimea. Yhtiörakenteen muuttaminen, palvelujen uudelleen organisoiminen ja uusien välineiden käyttöönotto edellyttivät suurta muutoskykyä ja joustavuutta koko Innoparkin henkilöstöltä. Mittavat uudistukset vietiin läpi nopeassa aikataulussa saavutettavien säästöjen maksimoimiseksi. toimintakertomus 14

15 Advisory Board 2011 Matti Koivula, Martela-keskus, Häme 10 Oy, Advisory Board pj. Ville Availa, Ambientia Oy Kari Mäkinen, Kiertokapula Oy Teppo Hänninen, Etelä- Suomen sijoitus Oy Veli-Pekka Pihlainen, Kotirinki Oy Pertti Puusaari, HAMK Pirjo Akolahti, Linnan Vartijat Oy Marjukka Ojala, Matkatoimisto Oy Area Arto Ranta-Eskola, Ruukki Hallitus: Jarmo Mäki-Uuro, hallituksen pj. Harri Lintumäki Heikki Hietanen Pasi Vesala Pertti Puusaari Risto Salminen Tarja Vikman Tuuli Tiirikkala Kokouksiin osallistuu myös apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. Johtoryhmä Mikko Koivulehto, toimitusjohtaja Hanna Nordlund, ohjelmat ja hankkeet Timo Kärppä, palvelut Pia Niemikotka, hallinto Jonna Piiroinen, viestintä Henkilökunta 12/2011 Mikko Koivulehto, toimitusjohtaja Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Mobile mikko.koivulehto(at)innopark.fi Elias Aarnio, Open Source-asiantuntija AVO/EduCoss Mobile elias.aarnio(at)innopark.fi Mika Anttila, projektipäällikkö Silhouette, Pumppu, VHH Mobile mika.anttila(at)innopark.fi Liisa Arpiainen (äitiyslomalla) projektipäällikkö K-Easy -hanke Mobile liisa.arpiainen(at)innopark.fi k-easy.blogspot.com Tiina Front-Tammivirta, kehityspäällikkö Suomen eoppimiskeskus ry Mobile tiina.front-tammivirta(at)innopark.fi Janne Haverinen, projektipäällikkö Asumisen osaamisklusteri Mobile janne.haverinen(at)innopark.fi Heikki Hiltunen, kehitysinsinööri ProMetal II-hanke Mobile heikki.hiltunen(at)innopark.fi Rainer Jakobsson, projektipäällikkö Hämeen osaamiskeskus Mobile rainer.jakobsson(at)innopark.fi Pentti Kallionpää, projektipäällikkö ProMetal II-hanke Mobile pentti.kallionpaa(at)innopark.fi Niina Kesämaa, myyntiassistentti Suomen eoppimiskeskus ry Mobile niina.kesamaa(at)innopark.fi Juha Kivinen, projektipäällikkö Konseptori-projekti Mobile juha.kivinen(at)innopark.fi Timo Kärppä, palvelujohtaja Mobile timo.karppa(at)innopark.fi Arto Lehtinen, projekti-insinööri ProMetal II-hanke Mobile arto.lehtinen(at)innopark.fi Piia Liikka, projektipäällikkö VIDICO-projekti Mobile piia.liikka(at)innopark.fi Sanni Marjomäki, projekti/talousassistentti Mobile sanni.marjomaki(at)innopark.fi Virpi Messman, projektipäällikkö VIDICO-projekti Mobile virpi.messman(at)innopark.fi Pia Niemikotka, hankepäällikkö Mobile pia.niemikotka(at)innopark.fi Hanna Nordlund, kehitysjohtaja Hämeen osaamiskeskus Mobile hanna.nordlund(at)innopark.fi Mikael Oesch, myynti- ja asiakkuusasiantuntija Mobile mikael.oesch(at)innopark.fi Tommi Pastila, yrityskehittäjä Hämeen osaamiskeskus Mobile tommi.pastila(at)innopark.fi Jonna Piiroinen, ohjelmapäällikkö, viestintäpäällikkö Hämeen osaamiskeskus Mobile jonna.piiroinen(at)innopark.fi Anne Rongas, projektiasiantuntija Suomen eoppimiskeskus ry Mobile anne.rongas(at)innopark.fi Jarkko Savijoki, ohjelmapäällikkö Hämeen osaamiskeskus Mobile jarkko.savijoki(at)innopark.fi Pia Sipilä, palvelupäällikkö Mobile pia.sipila(at)innopark.fi Titi Tamminen, kehityspäällikkö Suomen eoppimiskeskus ry Tel Mobile titi.tamminen(at)innopark.fi Tarja Tuominen, kehityspäällikkö ProMetal II-hanke Mobile tarja.tuominen(at)innopark.fi Marko Uusitalo, palvelupäällikkö Mobile marko.uusitalo(at)innopark.fi Matti Vaari, projekti-insinööri ProMetal II-hanke Mobile matti.vaari(at)innopark.fi Hanna Willner, projektikoordinaattori VIDICO-projekti Mobile hanna.willner(at)innopark.fi Tiina Allinniemi Esa Kärkäs Petri Lintumäki 15 toimintakertomus

16 Innopark viestintä useita ideoita viestintään M yös viestinnän osalta vuosi 2011 oli isojen muutosten vuosi. Viestintä nostettiin yhdeksi Innoparkin avainprosesseista ja siihen panostettiin erityisesti syksystä lähtien. Viestinnällisesti vuosi oli hyvin vilkas. Innopark oli paljon esillä ja julkinen keskustelu kävi välillä kuumana. Viestinnän osalta tärkeimpiä toimenpiteitä oli viestintästrategian ja viestinnän suunnitelmien päivittäminen. Lähtökohtana on viestiä kohderyhmä- ja asiakaslähtöisesti sekä monikanavaisesti. Läpinäkyvyyden lisääminen sekä Innoparkin toiminnan ja osaamisen näkyväksi tekeminen ovat viestinnän keskiössä. Oman haasteensa viestintään tuo Innoparkin toiminnan moniulotteisuus hanketoiminnasta kiinteistöliiketoimintaan ja näistä selkeästi ja tehokkaasti viestiminen. Ulkoista viestintää lisättiin merkittävästi vuoden 2011 syksystä lähtien. Konk- reettisia toimenpiteitä olivat uutiskirjeiden lähettäminen noin kuukauden välein keskeisimmille sidosryhmille ja asiakasyrityksille, nettisivujen aktivointi ja sisällön jatkuva päivittäminen, tapahtumien järjestäminen sekä aktiivinen mediatiedottaminen. Tavoitteena on kertoa Innoparkin toiminnasta tuloksien kautta. Myös ohjelmissa ja hankkeissa syntyvien uusien toimintamallien jalkautus on keskeistä. Viestinnän kehitystyö ja aktivointi jatkuvat vuonna Keskeisimpänä kehityskohteena on Innoparkin sähköisen viestinnän uudistaminen. toimintakertomus 16

17 Innopark lukuina Innoparkin liikevaihto Innopark kehitys 46 % Innopark kiinteistöt 54 % Innoparkin tulot Yksityinen raha 63 % Kuntaraha (ohjelmat ja hankkeet) 10 % Valtio / EU-raha (ohjelmat ja hankkeet) 27 % Innoparkin menot Materiaalit ja palvelut 18 % Henkilöstökulut 27 % Poistot ja arvonalennukset 8 % Liiketoiminnan muut kulut 47 % 17 toimintakertomus

18 Innopark Programmes Oy // Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO ,23 Materiaalit ja palvelut ,14 Henkilöstökulut ,80 Poistot ja arvonalennukset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut ,13 LIIKEVOITTO 5540,16 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta 71,90 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille ,50 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -8938,44 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -8938,44 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -3624,14 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,58 Tase V A S T A A V A A VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset ,62 Rahat ja pankkisaamiset ,51 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,13 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä ,13 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2500,00 Osakeanti 97500,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -5682,41 Tilikauden voitto (tappio) ,58 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 81755,01 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma ,12 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,12 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä ,13 toimintakertomus 18

19 Teknologiakeskus Innopark Oy // Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO ,43 Materiaalit ja palvelut ,68 Henkilöstökulut ,09 Poistot ja arvonalennukset yhteensä ,19 Liiketoiminnan muut kulut ,09 LIIKEVOITTO ,62 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä ,02 Muilta ,01 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ,99 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ,00 Muille ,72 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,30 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,30 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,30 Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet ,36 Aineelliset hyödykkeet ,59 Sijoitukset ,14 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,09 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset ,00 Lyhytaikaiset saamiset ,38 Rahat ja pankkisaamiset ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,82 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä ,91 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,00 Osakeanti ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,60 Tilikauden voitto (tappio) ,30 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma ,15 Lyhytaikainen vieras pääoma ,66 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,81 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä ,91 19 toimintakertomus

20 Innopark yhteisön yritykset 3T Ratkaisut Oy // Agiva Oy // Aktiva Insinöörit Oy // Ambientia Oy // Asianajotoimisto Trust // Avainrakennuttaja Oy // Awel Technologies Oy // CAN PACK S.A. // Eduix Oy // Etelä-Suomen Sijoitus Oy // Finceptum Oy // Novell Suomi // Folmer Management Oy // Frugal Oy // Hämeen Viherpojat Oy // Hämeenlinnan Toimistotarvike Petri Harju // HAMK Ohutlevykeskus // Hensten Oy // Hierontapalvelut T:mi Mari Bågman // Innolink Reasearch Oy // Innopark Programmes Oy // Insinööritoimisto Comatec Oy // Insinööritoimisto Matti Jokinen // Insolo Oy // Isoworks oy // JTN Rakennus Oy // Kiertokapula Oy // Kinshofer Aponox Oy // Konecranes Finland Oy // Koo Music Group Finland // Kotirinki Oy // Kouluttamo Oy // Koulutuskeskus Tavastia // Kuusakoski Oy // Kyttec Oy // Linnan Ateria Oy // Linnan Vartijat Oy // LNI Group Oy // Local Crew Oy // Logica Suomi Oy // M-Components Oy // Mainostoimisto 42 Oy // Martela-keskus, Häme 10 Oy // Matkatoimisto Oy Area // Metos Oy // Moore Stephens Rewinet Oy Ab // NetMetal Oy // Nexans Finland // Nominent Oy / EilaKaisla // Oiva-Sähköpalvelut Oy // Osuuskauppa Hämeenmaa // Oy Audiapro Ab // Oy Ciegus Ltd // Paperipiste Oy // Patenttitoimisto Jaakko Väisänen // Petteri Raak Oy // Plutoni Oy // Pohjolan Puhdistus Oy // InnoWash autopesu // Proffice Finland Oy // RAK-Friman Oy // Rakennuttajatoimisto HTJ Oy // Realia Group Oy // Rekrytointipalvelu Sihti Oy // Relacom Finland Oy // Robomaa.com // Tigal.fi // Ruukki Construction Oy // Safe Rec Oy // Securitas Direct Oy // Semantic Solutions Oy // Siivouskolmio Oy // Sulzer Metco Finland // Sunny Car Center Oy // Suomen eoppimiskeskus ry // Suomen Vesileikkaus Oy // Suunnittelutoimisto Partanen Oy // Takain Oy // Tamsan Oy // TEKME Oy // Tieto Oyj // Tilipalvelu K. Luoma // TJH-Invest Oy // TL Sippola Oy // Treston Oy // TTY-säätiö // Vahanen Oy // Virtaa Hämeeseen Oy -pääomasijoitusyhtiö // WebbiNetti S&T Ky // YIT Information Services // YIT Kiinteistötekniikka, Kiinteistö- ja talotekniikkapalvelut // YIT Kiinteistötekniikka, Talotekniikkaratkaisut // YIT Rakennus Oy, Asuntorakentaminen Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Vankanlähde Hämeenlinna Puh. (03) Fax (03)

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy 1 1 2 Toimintakertomus // Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Kehittämispalvelut... 4 Ohjelmat ja

Lisätiedot

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien vuosikatsaus 2003 Avainluvut Konsernin liikevaihto...276 M Tulos ennen veroja...9,8 M Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien Sijoitetun pääoman tuottoaste...24,6 % Oman pääoman tuottoaste...29,2

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitusjohtajan katsaus...4. Referenssit...7. Konsernin tilinpäätöstiedot...9 LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 2013

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitusjohtajan katsaus...4. Referenssit...7. Konsernin tilinpäätöstiedot...9 LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus...4 Referenssit...7 Konsernin tilinpäätöstiedot...9 LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 2013 Blue Lake Communications...14 BLC Wireless...16 BLC Protie...18 BLC Turva...20

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10 Vuosikertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Cursor lyhyesti 5 Yrityspalvelut 6 Uusiutuva energia 9 Matkailu ja tapahtumat 10 Kasvu ja kansainvälistyminen 12 Venäjä 13 ICT:n soveltaminen 14

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

markkinointiviestinnän vuosikatsaus 2010

markkinointiviestinnän vuosikatsaus 2010 markkinointiviestinnän vuosikatsaus 2010 1 2 1 Sisältö. Zeeland-konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Jannen näkemys 6 Mainonta 8 Verkkoratkaisu 10 Brändinrakennus 12 Vuosikertomus 14 Viestintä

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2013 Turku Science Park Oy vuonna 2013 SISÄLLYSLUETTELO Innovatiivisen kasvun vauhdittaja Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus & tuloslaskelma ja tase 2013 Bioalan menestyksekäs

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY... 4 YRITYSTARINA: TARHIANSUUN LIIKEKESKUS... 6 LÄNSI-SUOMEN KASVUKOLMIO OY... 7 KEULINK

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

NOKIA TECHNOPOLIS INNOVATION MILL

NOKIA TECHNOPOLIS INNOVATION MILL NUMERO 1/2009 sivu 6 NOKIA TECHNOPOLIS INNOVATION MILL avaa kännykkäjätin ideasalkun sivu 2 JOUSTAVAT TILAT kasvuyritysten tukena sivu10 TAMPEREEN TEKNOLOGIAKESKUKSEEN myös kokous- ja konferenssikeskus

Lisätiedot

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Vuosikertomus 2009 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia 2009 8-9 Keskittämisen edut käyttöön 10-11 Asiakkaan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

Nyt puhutaan puusta. Tuotediileristä ratkaisujen tarjoajaksi. Sähköala muutoksen myötävirrassa. Kolumni Ilmaisia. HHT Oktoberfest

Nyt puhutaan puusta. Tuotediileristä ratkaisujen tarjoajaksi. Sähköala muutoksen myötävirrassa. Kolumni Ilmaisia. HHT Oktoberfest Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 4.2011 Magazine Nyt puhutaan puusta 3 4 5 10 Tuotediileristä ratkaisujen tarjoajaksi 12 s. 11 12 s. 6 9 Sähköala muutoksen myötävirrassa Kolumni Ilmaisia HHT Oktoberfest

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

2009 uuden tuotantoennätyksen, miljardia kolikkoa. Lue lisää sivuilta 16 17.

2009 uuden tuotantoennätyksen, miljardia kolikkoa. Lue lisää sivuilta 16 17. Suomen Rahapaja Oy:n vuosikertomus ja hallituksen toimintakertomus 2009 Viisisenttisiä Irlantiin. Käyttörahatyksikkö teki vuonna 2009 uuden tuotantoennätyksen, 1,3 miljardia kolikkoa. Lue lisää sivuilta

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva monialakonserni, joka luo elinvoimaisia yrityksiä ja yrityskokonaisuuksia. Toteutamme sen yritysostoin ja kehitystyöllä.

Lisätiedot