TOIMINTAKERTOMUS 2011 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2011 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy

2 Toimintakertomus // Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Innopark kehitys...4 Innopark kehitys // Ohjelmat ja hankkeet...8 Innopark kehitys // Ohjelmat ja hankkeet vuonna Innopark kehitys // Yrityskehityspalvelut...10 Innopark kiinteistöt...11 Innopark hallinto...14 Innopark viestintä...16 Innopark lukuina...17 Innopark Programmes Oy // Tuloslaskelma ja tase...18 Teknologiakeskus Innopark Oy // Tuloslaskelma ja tase...19 Innopark yhteisön yritykset...20 Yhteystiedot...20 toimintakertomus 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Innoparkin muutosten vuosi 2011 T eknologiakeskus Innoparkin perustehtävä on Hämeenlinnan työssäkäyntialueen vetovoiman kehittäminen. Toiminnan ytimenä on kehittää korkean osaamisen yritysten ja teknologiayritysten toimintaa sekä edistää uuden liiketoiminnan ja uusien yritysten syntymistä. Hämeenlinnan seudun elinkeinostrategian toteutuksessa Innopark on saanut merkittävän roolin osaamisalueillaan. Toiminnassa on korostunut toimialarajat ylittävä yhteistyö painottuen asumisen, digibusineksen ja kone- ja metalliteollisuuden rajapinnoille. Vuosi 2011 oli vauhdikas ja täynnä muutoksia. Vuoden 2010 lopulla aloitettu talouden tasapainottamiseen tähtäävää kehitysohjelma pääsi kunnolla vauhtiin ja saavutetut säästöt olivat merkittäviä. Yhtiö sai uutta pääomaa Hämeenlinnan kaupungin merkitessä suunnatussa osakeannissa yhtiön osakkeita 2,2 M euroon. Innopark konserniin kuului toimintavuonna 13 yritystä ja tavoitteeksi asetettiin niiden määrän merkittävä vähentäminen. Toimintavuoden aikana myytiin ja ulkoistettiin ydinliiketoimintaan kuulumatonta toimintaa. Tuloksellisuuden parantamiseksi ja rakenteen virtaviivaistamiseksi tehtiin myös viittä tytäryhtiötä koskeva fuusiosuunnitelma, jonka mukaisesti yhtiöt sulautetaan Teknologiakeskus Innopark Oy:öön vuonna Alaskirjaukset tytäryhtiöfuusioihin liittyen vaikuttavat 2011 tulokseen, joka ilman niitä on positiivinen. Kehitysliiketoiminta keskitettiin vuoden aikana Innopark Programmes Oy:öön. Konsernirakenteen kehittämistä jatketaan edelleen vuonna Innopark kehitys Vuonna 2011 kehityspalvelujemme hyödynsi lähes 700 yritystä, joista valtaosa oli pk -yrityksiä. Toimintamme vaikuttavuus perustuu nyt ja tulevaisuudessa asiakastarpeiden tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen. Kehityspalveluita tuotetaan yrityksille pääosin ohjelmien ja hankkeiden kautta. Ohjelma- ja projektitoimintamme kokonaisvolyymi kasvoi yli 10 M euroon. Tästä rahoituksesta suurin osa tulee alueen ulkopuolelta. Rahoituskanavien hallinta on ydinosaamistamme ja sen avulla pystymme moninkertaistamaan omistajamme kehityspanoksen. Ohjelma- ja projektitoimintamme edunsaajia ovat alueen yritykset ja toimijat. Yrityskehityspalveluiden osalta panostettiin erityisesti palveluiden tuotteistamiseen. Innopark kiinteistöt Innoparkin yhteisössä toimii yli 90 yritystä, enemmän kuin koskaan ennen. Yhteisöasiakkaidemme palveluksessa on noin tuhat työntekijää. Vuonna 2011 yhteisöasiakkaita edustamaan perustettiin yhdeksän jäseninen advisory board, joka osaltaan ohjaa palveluidemme kehittämistä. Asiakastyytyväisyystutkimuksemme mukaan yhteisöasiakkaamme ovat tyytyväisiä toimintaamme ja suosittelisivat meitä muille. Tätä taustaa vasten kehitämme toimintaamme jatkossakin. Vuoden lopussa Innopark allekirjoitti yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun, Hämeenlinnan kaupungin ja Kehittämiskeskus Oy Hämeen kanssa Korkeakoulukeskussopimuksen. Sopimus merkitsee kansallisesti ja jopa kansainvälisesti merkittävän innovaatiokeskittymän syntymistä Hämeenlinnaan. Tämä keskittymä nostaa alueen innovaatiotoiminnan uudelle tasolle ja parantaa toimijoiden yhteistyötä sekä roolitusta. Muutoksia on odotettavissa tulevaisuudessakin: Kuntarakenne ja aluehallinto ovat vahvassa muutoksessa, uusi 2014 alkava ohjelmakausi jo valmistelussa, Hämeenlinnan kaupunki tehostaa kaupunkikonsernin toimintaa. Teknologiakeskuksien, myös Innoparkin, täytyy uudistua ja lunastaa paikkansa olosuhteiden muuttuessa. Perustehtävä pysyy samana, mutta tavat tavoitteeseen pääsemiseksi muuttuvat ajassa. Mikko Koivulehto Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Toimitusjohtaja Mobile mikko.koivulehto(at)innopark.fi 3 toimintakertomus

4 Innopark kehitys 698 yritystä osallistui kehitystoimintaan i nnopark kehittää alueen yritysten liiketoimintaa sekä tukee uuden liiketoiminnan ja uusien yritysten syntymistä. Tarjoamme yrityksille liiketoiminnan kehityspalveluita, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan palveluita, kansainvälistymispalveluita sekä pääsyn kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Vuoden 2011 aikana toteutettiin noin 100 yrityskohtaista kehitysprojektia. Yritykset osallistuivat toimintaamme myös työpa- ja-, aamukahvi-, seminaari- ja muiden tilaisuuksien kautta. Yli 80% yrityksistä oli pääkohderyhmäämme eli mikro- ja pkyrityksiä. toimintakertomus 4

5 CASE SKAPAT ENERGIA: Tommi Vekka Innopark tukee Skapat Energian kasvua ja kansainvälistymistä Olemme erittäin tyytyväisiä kaikkiin hankkeisiin, koska nämä investoinnit olisivat omin resurssein saattaneet jäädä tekemättä tai niitä ei missään nimessä olisi tehty ainakaan nykyisellä aikataululla. S kapat Energia on kuntien, yritysten, kiinteistöjen ja teollisuuden sähkönhankinnan sekä energiatehokkuuden asiantuntijayritys. Skapat Energian tehtävä on säästää asiakkaidensa energiakuluja kahdella tavalla: ostamalla sähköenergiaa mahdollisimman edullisesti sekä löytämällä ja korjaamalla asiakkaidensa energiasyöppökohteet. Yritys kasvaa vauhdilla ja asiakkaita Skapat Energialla on jo yli Skapat Energia hallinnoi noin 3 TWh sähkönhankinnan massaa. Yritys työllistää noin 65 henkilöä ja tarjoaa palveluitaan Suomen ja Ruotsin lisäksi myös Norjaan ja Tanskaan. Konsernin pääkonttori sijaitsee Hämeenlinnassa. Aloitimme yhteistyön Innoparkin kanssa noin kaksi vuotta sitten. Innoparkin tarjoaman TRIOplus -hankkeen kautta starttasimme Skapat Energian suurimman yksittäisen investoinnin eli kokonaisjärjestelmähankkeen, jolla synnytämme uusia tuotteita tuotesalkkuumme. Innopark toimii meidän näkövinkkelistä valmentajana tai projektin ohjaajana., kertoo Skapatin toimitusjohtaja Tommi Vekka. Olemme saaneet Innoparkin avulla mukaan Skapat Energian kasvu- ja kansainvälistymistalkoisiin myös ELY -keskuksen, Tekesin, sekä pääsimme mukaan myös Innoparkin koordinoimaan VIDICO -hankkeeseen. Siinä olemme kuvanneet prosessejamme sekä niiden sähköistämistä ja ennen kaikkea tehostaneet prosesseja. Skapat Energian kaltaiselle nopeasti kehittyvälle yhtiölle tulee vääjäämättä ratkaisuja, jotka eivät ole kokonaisuuden kannalta tehokkaita ja järkeviä. VIDICOn kautta tunnistamme epäkohdat sekä tehostamme ja sähköistämme prosessit. CASE KAMUX: Juha Kalliokoski Innopark auttaa Kamuxia tehostamaan myyntiä Yhteistyö Innoparkin kanssa on sujunut erittäin hyvin ja hiljaista tietoa välittyi jo ensimmäisiä videoita tehdessä runsaasti. Hiljaisen tiedon siirtämiselle on selkeä tarve voimakkaasti kasvavassa yrityksessä. K amux -konserni on vuonna 2000 perustettu hämeenlinnalainen yritys, joka myy autoja sekä siihen liittyviä rahoitus- ja vakuutuspalveluita. Kamuxilla on 18 autoliikkeen myymäläverkostosto ja sen liikevaihto nousee yli 70 miljoonaan euroon. Toiminta perustuu pieniin kustannuksiin ja nopeaan varaston vaihtumiseen sekä innostuneeseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan. Kamux on halukas muuttamaan suomalaisten käsitystä autokaupasta vastaten asiakkaiden tarpeisiin yhä paremmin. Syksyn 2011 aikana Kamux on osallistunut Innoparkin toteuttamaan VIDICO pilottiin, jonka tavoitteena on kehittää Kamuxin myyntiä. Pilotissa on tallennettu digitaaliseen muotoon hiljaista tietoa, joka aikaisemmin on ollut hajanaisena työntekijöiden ja asiakkaiden sähköposteissa, sopimuksissa, puhuttuna ja mielessä. Kamuxille luotiin mahdollisimman yksinkertainen virtuaalinen työtila, joka mahdollistaa tietämyksen siirtämisen videoiden avulla. Samalla rakennettiin arkisto, josta työntekijä voi käydä tarvittaessa katsomassa videoita ja antaa niiden pohjalta uusia ideoita toiminnan kehittämiseen. Järjestelmä tehostaa Kamuxin toimintaa, kun perehdytys- ja ohjeistusmateriaali saadaan samaan paikkaan ja työntekijöiden kommentoitavaksi. Eri toimipisteissä havaitut hyvät käytännöt nousivat esiin, kun pohdittiin miten osaamista kannattaisi välittää ytimekkäästi. 5 toimintakertomus

6 Innopark kehitys 100 yrityskohtaista kehitysprojektia Y rityskehitystoiminnan lisäksi toimimme Hämeenlinnan kaupungin kumppanina palvelujen kehittämisessä. Kehitimme mm. Hämeenlinnan kaupungin sähköisiä asiakaspalautekanavia sekä loimme pohjaa rakennusvalvonnan sähköisille palveluille. Olimme myös mukana keskeisissä aluekehittämishankkeissa, kuten Etelärannan uusi asuinalue, Iitta- lan hyvinvointikeskus, Hämeenlinnan uusi siirtolapuutarha-alue sekä Poltinahon ryhmärakennuttamishanke. Innoparkin rooli oli tuoda tarvittavaa asiantuntemusta myös julkiselle sektorille. toimintakertomus 6

7 CASE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI: Jukka Lindberg Innopark tukee Hämeenlinnan kaupunkia Iittalan hyvinvointikeskuksen suunnittelussa Konsepti tulee varmasti herättämään kiinnostusta myös muualla, koska Suomessa on varmasti kymmeniä kuntia, jotka pohtivat juuri samanlaisia asioita H ämeenlinnan kaupunki suunnittelee Iittalan alueelle asumisen ja palveluiden hyvinvointikeskusta. Innopark on ollut tiiviisti mukana kehittämässä konseptia ja teetti esiselvityksen aiheeseen liittyen. Hyvinvointikeskus-konseptin lähtökohtana ovat asumisen ja hyvinvointipalveluiden yhdistäminen sekä tulevien asukkaiden tarpeet. Hyvinvointikeskuksesta luodaan ainutlaatuinen ympäristö, joka tuo palvelut ikäihmisten lähelle ja tukee erilaisten toimijoiden mielekästä ja helppoa yhteistyötä. Kantavana ideana on, että asukkaat voivat hankkia erilaisia palveluja joustavasti oman tarpeensa mukaan. Tavoitteena on yhdistää monimuotoiset asumisvaihtoehdot sekä asuminen ikääntyville. Yhteisöllisyys on Iittalan aluetta leimaava ainutlaatuinen piirre. Hyvinvointikeskus halutaankin suunnitella palvelemaan kaikkia alueen asukkaita monipuolisesti. Alueelle voidaan suunnitella tiloja ja palveluja esimerkiksi järjestöille, koulutuksen tarjoajille, vammaisille ja nuorille. Iittalan alueen kulttuuri- ja matkailutoiminnan tuominen osaksi hyvinvointikeskus-konseptia antaa mahdollisuudet ainutlaatuisen konseptin luomiseen Osaamiskeskusohjelman kautta Innoparkilla oli mahdollista tuoda kansallista huippuosaamista hyvinvointikeskuksen suunnitteluun asumiseen, asumispalveluihin, hyvinvointialaan sekä uusiin teknologioihin liittyen. CASE FOKOR: Hannu Peltomaa Innopark kehittää Fokorin tuotantoa Innokoneessa Ilman Innokonetta emme olisi voineet edetä kehitystyössä tällä aikataululla. Isoin sysäys yhteistyöhön oli Innoparkin suora yhteydenotto ja avun tarjoaminen. F orssalaisen Fokorin tuotevalikoiman muodostavat jalkakontit, kevyt- ja jakelukorit sekä ATP-luokitetut korit ja perävaunut. Fokor työllistää Forssassa noin 50 henkilöä ja yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 7,5 milj.. Markkina-alueita ovat kotimaan lisäksi Skandinavia ja Baltian maat sekä Venäjä. Viennin osuus liikevaihdosta on noin 15 prosenttia. Fokor on lähiaikoina panostanut voimakkaasti tuotteiden ja toimitilojen kehittämiseen. Vauhti on muutenkin kova, sillä yrityksen liikevaihto kaksinkertaistuu vuonna Innokoneessa selvitettiin, miten Fokor voisi tuottaa nopeasti asennettavia, kevyitä, mutta silti kestäviä koriratkaisuja. Innoparkin ja Fokorin yhteistyö alkoi vuoden 2010 lopussa räätälöidyllä Innostep tapaamisella ja pian päästiin konkreettisiin kehitystoimiin. Fokorilla oli selvä tarve saada uusia lähtöjä tuotantoon ja tuotteisiin, sillä tiukka kilpailutilanne vaatii kehittämään omia toimintatapoja ja tuotteita jatkuvasti. Nyt on vastattava asiakkaiden odotuksiin ja päästävä kiinni markkinaosuuksiin. Tästä syystä Fokorissa panostetaan mm. kapasiteetin kasvattamiseen, toteaa Fokorin toimitusjohtaja Hannu Peltomaa. Kapasiteettia ei kuitenkaan haeta lisää henkilöstömäärää kasvattamalla, vaan nimenomaan kehittämällä tuotantoa niin, että tuotteiden läpimenoajat lyhenevät. Autot tulevat Fokorille suoraan valmistajalta ja Fokor rakentaa niihin asiakkaan toiveiden mukaiset korit. Auton on oltava mahdollisimman nopeasti valmiina laadusta tinkimättä. Meille on tärkeää, että asiakas saa autot mahdollisimman nopeasti tuottavaan työhön, Peltomaa painottaa. 7 toimintakertomus

8 Innopark kehitys // Ohjelmat ja hankkeet 10 M eur projektisalkku P ääosa kehityspalveluista vuonna 2011 toteutettiin Hämeen osaamiskeskusohjelman ja hankkeiden kautta. Innoparkissa on rakennettu määrätietoisesti alueen yritysten ja Hämeenlinnan kaupungin kehitystarpeista lähtevää projektisalkkua. Vuodesta 2007 lähtien kauttamme on kanavoitunut Hämeen alueen ja yritysten kehittämiseen varoja EU:n, valtion, kuntien ja yritysten yhteispanostuksena n. 10 M euroa. Rahoituksen hankkimisessa on hyödynnetty EU:n rakennerahastoja, EU:n suoria rahoitusinstrumentteja, TEKES rahaa ja muita kansallisia rahoituksia. Innopark osallistui vuoden 2011 aikana yhteensä 18 julkisrahoitteisen hankkeen sekä Hämeen osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen. Hanketoiminnan liikevaihto vuonna 2011 oli yhteensä n. 2,7 M euroa. Innopark Programmes Oy hallinnoi Hämeen osaamiskeskusta, johon kuuluu myös Agropolis Oy:n elintarvikekehi- tyksen palveluita. Osaamiskeskusohjelma on Työ- ja elinkeinoministeriön sekä osallistuvien alueiden puoliksi rahoittama ohjelma ja siihen osallistuu 21 aluetta Suomessa. Ohjelma luo pohjan pitkäjänteiselle alueen kehittämiselle ja samalla kytkee Innoparkin laajaan kansalliseen ja kansainväliseen verkostoon, josta jokainen yritys varmasti löytää tarvitsemansa asiantuntemuksen ja kumppanit toimialasta riippumatta. toimintakertomus 8

9 Innopark kehitys // Ohjelmat ja hankkeet vuonna 2011 Nr Hankkeen nimi Rahoittaja Toteutus-aika Rahoitus 1 VIDICO -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 2 SouthWood -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 3 Innokone -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 4 K-Easy -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 5 IBP -hanke Uudenmaan ELY -keskus ESR 6 EduCoss -osahanke Lapin ELY -keskus ESR 7 Kasvuvipu -hanke Hämeen ELY -keskus ESR 8 Demola goes global Pirkanmaan liitto, Osaamiskeskusohjelman valtakunnalliset hankkeet Valtak.ryhmärakennuttamisen verkosto Uudenmaan liitto, Osaamiskeskusohjelman valtakunnalliset hankkeet Tex&Ele -hanke Global -ohjausryhmä / HAMK BioDryer -esiselvitys Hämeen ELY Maaseuturahasto SOITA TEKES Silhouette -hanke Creator, Interreg IV C, EAKR 14 Pro Metal II Hämeen ELY ESR 15 Konseptori Hämeen ELY toimintaympäristötuki 16 epro -hanke Hämeen ELY ESR 17 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa Hämeen ELY ESR PUMPPU -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR INNOPARKIN HANKEPÄÄTÖKSET YHTEENSÄ Suomen eoppimiskeskus ry:n valtakunnallinen AVO I Hämeessä Lapin ELY -keskus ESR INNOPARKIN HANKEPÄÄTÖKSET + Suomen eoppimiskeskus ry, Hämeessä YHT Hämeen osaamiskeskus- ohjelma (Asuminen, Digitaaliset sisällöt ja Älykkäät koneet) TEM / Hämeen liitto Kaikki ohjelmat ja hankkeet yhteensä toimintakertomus

10 Innopark kehitys // Yrityskehityspalvelut 128 kehittämistoimenpidettä V uoden 2011 aikana keskityttiin kehityspalveluiden tuotteistamiseen. Tavoitteena on pystyä tukemaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä joustavammin ja laajemmin kuin mitä pelkän hankesalkun kautta on mahdollista. Samalla pyritään kattamaan hanketoiminnan rahoituksen luonteesta johtuvat Innoparkille koituvat ylimääräiset rahoitustarpeet. Vuoden 2011 aikana Innopark toteutti yrityksille esimerkiksi TRIOplus -yrityskehityspalvelua, IDEALA -ideointityöpajoja ja markkinaselvityksiä. Trioplus yrityskehityspalvelua toteutettiin yhteensä 42 yrityksen kanssa. Työssä hyödynnetään Progress- liiketoiminnan analysointityökalua. Sen avulla yritykset näkevät oman toimintansa nykytilan ja löytävät uusia liiketoimintaa tukevia kehitysmahdollisuuksia. Yritykselle rakennetaan kehityspolku ja pyritään löytämään kehittämiseen oikeat työkalut. Usein Innoparkin hankesalkusta on löytynyt apu yrityksille. Vuoden 2011 osalta eri kehittämistoimenpiteitä tai ehdotuksia tehtiin yhteensä 128 kappaletta, joista toteutettiin 45 kehittämisohjelmaa, käynnissä oli 28 ja suunnitteilla 55 kehittämistoimenpidettä. Tehdyt kehittämistoimenpiteet perustuvat aina yrityksille tehtyihin yksilöllisiin toiminnan analysointeihin. Vuonna 2012 Innopark jatkaa yrityskehityspalveluiden tuottamista ohjelmien ja hankkeiden sekä yrityskehityspalvelui- den kautta. Ohjelma ja hankepuolen osalta suuria muutoksia on edessä: Visamäen korkeakoulukeskuksen toteuttaminen alkaa, nykyinen ohjelmakausi päättyy 2013 ja uuden ohjelmakauden suunnittelu vain tiivistyy. Toimintaympäristön muutokset ovat mittavia, mutta antavat kuitenkin mahdollisuuden fokusoida ja syventää kehitystoimintaa edelleen. Kehityspalvelutoiminnan merkitys tullee kasvamaan erityisesti ohjelmakausien taitoskohdassa. toimintakertomus 10

11 Innopark kiinteistöt 91 asiakasta T eknologiakeskus Innopark sijaitsee Hämeenlinnassa kolmessa paikassa Visamäessä, Moreenissa ja Lammilla. Teknologiakeskuksella on tällä hetkellä yli neliön tilat sekä omassa että asiakasyritysten käytössä. Tiloissa toimii yli 90 yritystä ja niissä työskentelee yhteensä noin työntekijää. Innopark tarjoaa yritysten erilaisiin tarpeisiin soveltuvia toimitiloja sekä räätälöityjä ratkaisuja helpottamaan yritys- ten päivittäiseen liiketoimintaan liittyviä rutiineja. Innoparkin tarjoamien palveluiden avulla pienikin yritys saa suuren yrityksen edut. 11 toimintakertomus

12 Innopark kiinteistöt Visassa viihtyy suuryrityskin VISA 1 ja 2 rakennukset Visamäessä tarjoaa modernin työympäristön pienemmille ja suuremmille yrityksille. Modernista Visasta löytyy: 5 kerrosta toimistotilaa sekä varastotiloja kellarissa kolmessa neuvottelutilassa paikat 6 20 henkilölle kohteessa henkilöstöravintola SteelPan Visamäki HAMKin auditorio tilauksesta käytettävissä henkilölle Vuokrausaste: VISA 1: 94 %, 2727 m² VISA 2: 100%, 5953 m² Visamäessä puiston keskellä A-talo A-talo Visamäessä sijaitsee puistomaisella kampusalueella ja tarjoaa rauhallisen työympäristön pienemmille ja suuremmille yrityksille. A-talon rauhasta löytyy: 2 kerrosta toimistotilaa ja kellari varastokäyttöön viisi neuvottelutilaa 6 40 henkilölle henkilöstöravintola Café Soppa Vuokrausaste: 89 %, 2727 m² toimintakertomus 12

13 Innopark kiinteistöt Moreenin teollisuuspuistoissa Steel ja InnoSteel Moreenin teollisuuspuisto on innovatiivinen ympäristö metalliteknologian yrityksille ja niiden verkostoille. Moreenista löytyy: Steel ja InnoSteel kohteet, joissa toimisto- ja tuotantotiloja 5 neuvottelutilaa, joissa paikat henkilölle henkilöstöravintola SteelPan Moreeni Vuokrausaste: STEEL 85 %, 2926 m² INNOSTEEL 96 %, 4478 m² Teknologiakylästä Innoparkin palvelut Lammilla Lammin teknologiakylä (InnoTawast) keskellä hämäläistä maalaismaisemaa tarjoaa lyhyemmäksi ja pidemmäksi aikaa räätälöityjä kokonaisuuksia. Lammin teknologiakylästä löytyy: toimistoyksiöitä 16 kpl (20 m²), joissa yöpymismahdollisuus toimistotiloja 7 kpl (30 m²) tilat organisaatiolle viihtyisä edustussauna 1339 m² 13 toimintakertomus

14 Innopark hallinto 32 työntekijää V uosi 2011 oli organisatorisesti suurten muutosten vuosi Innoparkissa. Konsernirakenteen selkeyttämiseksi kehitys- ja hanketoiminta keskitetiin Innopark Programmes Oy:öön, mikä käytännössä tarkoitti sekä hankesalkun että kehittämisestä vastaavan henkilöstön keskittämistä kyseiseen yhtiöön. Kevään 2011 aikana Programmesin hallinnoitavaksi siirrettiin kaikki ne hankkeet, joiden toteutus jatkui myös vuonna Samoin kevään aikana siirrettiin henkilöstön työsuhteet muista konsernin yhtiöistä Innopark Programmes Oy:öön ja koko henkilöstö muutti yhteiseen avokonttoriin Innoparkin Visamäen A-taloon. Henkilötyövuosina mitattuna henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 27, henkilöstön kokonaismäärä Innoparkilla oli vuoden lopussa 32. Loppuvuodesta Innopark liittyi Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi aikana koko konsernissa toteutettiin myös mittava taloushallinnon ja IT-palvelujen ulkoistaminen. Innoparkin omasta talousosastosta luovuttiin ja siirryttiin käyttämään Internet pohjaista sähköistä taloushallinnon järjestelmää. Taloushallinnon palveluista vastasi Lavit Oy. Perustietotekniikan palvelujen ja IT infran osalta allekirjoitettiin Seutukeskus Oy Hämeen kanssa sopimus liittymisestä osaksi Hämeenlinnan seudun hankintatoimea. Yhtiörakenteen muuttaminen, palvelujen uudelleen organisoiminen ja uusien välineiden käyttöönotto edellyttivät suurta muutoskykyä ja joustavuutta koko Innoparkin henkilöstöltä. Mittavat uudistukset vietiin läpi nopeassa aikataulussa saavutettavien säästöjen maksimoimiseksi. toimintakertomus 14

15 Advisory Board 2011 Matti Koivula, Martela-keskus, Häme 10 Oy, Advisory Board pj. Ville Availa, Ambientia Oy Kari Mäkinen, Kiertokapula Oy Teppo Hänninen, Etelä- Suomen sijoitus Oy Veli-Pekka Pihlainen, Kotirinki Oy Pertti Puusaari, HAMK Pirjo Akolahti, Linnan Vartijat Oy Marjukka Ojala, Matkatoimisto Oy Area Arto Ranta-Eskola, Ruukki Hallitus: Jarmo Mäki-Uuro, hallituksen pj. Harri Lintumäki Heikki Hietanen Pasi Vesala Pertti Puusaari Risto Salminen Tarja Vikman Tuuli Tiirikkala Kokouksiin osallistuu myös apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. Johtoryhmä Mikko Koivulehto, toimitusjohtaja Hanna Nordlund, ohjelmat ja hankkeet Timo Kärppä, palvelut Pia Niemikotka, hallinto Jonna Piiroinen, viestintä Henkilökunta 12/2011 Mikko Koivulehto, toimitusjohtaja Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Mobile mikko.koivulehto(at)innopark.fi Elias Aarnio, Open Source-asiantuntija AVO/EduCoss Mobile elias.aarnio(at)innopark.fi Mika Anttila, projektipäällikkö Silhouette, Pumppu, VHH Mobile mika.anttila(at)innopark.fi Liisa Arpiainen (äitiyslomalla) projektipäällikkö K-Easy -hanke Mobile liisa.arpiainen(at)innopark.fi k-easy.blogspot.com Tiina Front-Tammivirta, kehityspäällikkö Suomen eoppimiskeskus ry Mobile tiina.front-tammivirta(at)innopark.fi Janne Haverinen, projektipäällikkö Asumisen osaamisklusteri Mobile janne.haverinen(at)innopark.fi Heikki Hiltunen, kehitysinsinööri ProMetal II-hanke Mobile heikki.hiltunen(at)innopark.fi Rainer Jakobsson, projektipäällikkö Hämeen osaamiskeskus Mobile rainer.jakobsson(at)innopark.fi Pentti Kallionpää, projektipäällikkö ProMetal II-hanke Mobile pentti.kallionpaa(at)innopark.fi Niina Kesämaa, myyntiassistentti Suomen eoppimiskeskus ry Mobile niina.kesamaa(at)innopark.fi Juha Kivinen, projektipäällikkö Konseptori-projekti Mobile juha.kivinen(at)innopark.fi Timo Kärppä, palvelujohtaja Mobile timo.karppa(at)innopark.fi Arto Lehtinen, projekti-insinööri ProMetal II-hanke Mobile arto.lehtinen(at)innopark.fi Piia Liikka, projektipäällikkö VIDICO-projekti Mobile piia.liikka(at)innopark.fi Sanni Marjomäki, projekti/talousassistentti Mobile sanni.marjomaki(at)innopark.fi Virpi Messman, projektipäällikkö VIDICO-projekti Mobile virpi.messman(at)innopark.fi Pia Niemikotka, hankepäällikkö Mobile pia.niemikotka(at)innopark.fi Hanna Nordlund, kehitysjohtaja Hämeen osaamiskeskus Mobile hanna.nordlund(at)innopark.fi Mikael Oesch, myynti- ja asiakkuusasiantuntija Mobile mikael.oesch(at)innopark.fi Tommi Pastila, yrityskehittäjä Hämeen osaamiskeskus Mobile tommi.pastila(at)innopark.fi Jonna Piiroinen, ohjelmapäällikkö, viestintäpäällikkö Hämeen osaamiskeskus Mobile jonna.piiroinen(at)innopark.fi Anne Rongas, projektiasiantuntija Suomen eoppimiskeskus ry Mobile anne.rongas(at)innopark.fi Jarkko Savijoki, ohjelmapäällikkö Hämeen osaamiskeskus Mobile jarkko.savijoki(at)innopark.fi Pia Sipilä, palvelupäällikkö Mobile pia.sipila(at)innopark.fi Titi Tamminen, kehityspäällikkö Suomen eoppimiskeskus ry Tel Mobile titi.tamminen(at)innopark.fi Tarja Tuominen, kehityspäällikkö ProMetal II-hanke Mobile tarja.tuominen(at)innopark.fi Marko Uusitalo, palvelupäällikkö Mobile marko.uusitalo(at)innopark.fi Matti Vaari, projekti-insinööri ProMetal II-hanke Mobile matti.vaari(at)innopark.fi Hanna Willner, projektikoordinaattori VIDICO-projekti Mobile hanna.willner(at)innopark.fi Tiina Allinniemi Esa Kärkäs Petri Lintumäki 15 toimintakertomus

16 Innopark viestintä useita ideoita viestintään M yös viestinnän osalta vuosi 2011 oli isojen muutosten vuosi. Viestintä nostettiin yhdeksi Innoparkin avainprosesseista ja siihen panostettiin erityisesti syksystä lähtien. Viestinnällisesti vuosi oli hyvin vilkas. Innopark oli paljon esillä ja julkinen keskustelu kävi välillä kuumana. Viestinnän osalta tärkeimpiä toimenpiteitä oli viestintästrategian ja viestinnän suunnitelmien päivittäminen. Lähtökohtana on viestiä kohderyhmä- ja asiakaslähtöisesti sekä monikanavaisesti. Läpinäkyvyyden lisääminen sekä Innoparkin toiminnan ja osaamisen näkyväksi tekeminen ovat viestinnän keskiössä. Oman haasteensa viestintään tuo Innoparkin toiminnan moniulotteisuus hanketoiminnasta kiinteistöliiketoimintaan ja näistä selkeästi ja tehokkaasti viestiminen. Ulkoista viestintää lisättiin merkittävästi vuoden 2011 syksystä lähtien. Konk- reettisia toimenpiteitä olivat uutiskirjeiden lähettäminen noin kuukauden välein keskeisimmille sidosryhmille ja asiakasyrityksille, nettisivujen aktivointi ja sisällön jatkuva päivittäminen, tapahtumien järjestäminen sekä aktiivinen mediatiedottaminen. Tavoitteena on kertoa Innoparkin toiminnasta tuloksien kautta. Myös ohjelmissa ja hankkeissa syntyvien uusien toimintamallien jalkautus on keskeistä. Viestinnän kehitystyö ja aktivointi jatkuvat vuonna Keskeisimpänä kehityskohteena on Innoparkin sähköisen viestinnän uudistaminen. toimintakertomus 16

17 Innopark lukuina Innoparkin liikevaihto Innopark kehitys 46 % Innopark kiinteistöt 54 % Innoparkin tulot Yksityinen raha 63 % Kuntaraha (ohjelmat ja hankkeet) 10 % Valtio / EU-raha (ohjelmat ja hankkeet) 27 % Innoparkin menot Materiaalit ja palvelut 18 % Henkilöstökulut 27 % Poistot ja arvonalennukset 8 % Liiketoiminnan muut kulut 47 % 17 toimintakertomus

18 Innopark Programmes Oy // Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO ,23 Materiaalit ja palvelut ,14 Henkilöstökulut ,80 Poistot ja arvonalennukset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut ,13 LIIKEVOITTO 5540,16 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta 71,90 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille ,50 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -8938,44 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -8938,44 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -3624,14 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,58 Tase V A S T A A V A A VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset ,62 Rahat ja pankkisaamiset ,51 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,13 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä ,13 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2500,00 Osakeanti 97500,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -5682,41 Tilikauden voitto (tappio) ,58 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 81755,01 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma ,12 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,12 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä ,13 toimintakertomus 18

19 Teknologiakeskus Innopark Oy // Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO ,43 Materiaalit ja palvelut ,68 Henkilöstökulut ,09 Poistot ja arvonalennukset yhteensä ,19 Liiketoiminnan muut kulut ,09 LIIKEVOITTO ,62 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä ,02 Muilta ,01 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ,99 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ,00 Muille ,72 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,30 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,30 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,30 Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet ,36 Aineelliset hyödykkeet ,59 Sijoitukset ,14 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,09 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset ,00 Lyhytaikaiset saamiset ,38 Rahat ja pankkisaamiset ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,82 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä ,91 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,00 Osakeanti ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,60 Tilikauden voitto (tappio) ,30 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma ,15 Lyhytaikainen vieras pääoma ,66 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,81 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä ,91 19 toimintakertomus

20 Innopark yhteisön yritykset 3T Ratkaisut Oy // Agiva Oy // Aktiva Insinöörit Oy // Ambientia Oy // Asianajotoimisto Trust // Avainrakennuttaja Oy // Awel Technologies Oy // CAN PACK S.A. // Eduix Oy // Etelä-Suomen Sijoitus Oy // Finceptum Oy // Novell Suomi // Folmer Management Oy // Frugal Oy // Hämeen Viherpojat Oy // Hämeenlinnan Toimistotarvike Petri Harju // HAMK Ohutlevykeskus // Hensten Oy // Hierontapalvelut T:mi Mari Bågman // Innolink Reasearch Oy // Innopark Programmes Oy // Insinööritoimisto Comatec Oy // Insinööritoimisto Matti Jokinen // Insolo Oy // Isoworks oy // JTN Rakennus Oy // Kiertokapula Oy // Kinshofer Aponox Oy // Konecranes Finland Oy // Koo Music Group Finland // Kotirinki Oy // Kouluttamo Oy // Koulutuskeskus Tavastia // Kuusakoski Oy // Kyttec Oy // Linnan Ateria Oy // Linnan Vartijat Oy // LNI Group Oy // Local Crew Oy // Logica Suomi Oy // M-Components Oy // Mainostoimisto 42 Oy // Martela-keskus, Häme 10 Oy // Matkatoimisto Oy Area // Metos Oy // Moore Stephens Rewinet Oy Ab // NetMetal Oy // Nexans Finland // Nominent Oy / EilaKaisla // Oiva-Sähköpalvelut Oy // Osuuskauppa Hämeenmaa // Oy Audiapro Ab // Oy Ciegus Ltd // Paperipiste Oy // Patenttitoimisto Jaakko Väisänen // Petteri Raak Oy // Plutoni Oy // Pohjolan Puhdistus Oy // InnoWash autopesu // Proffice Finland Oy // RAK-Friman Oy // Rakennuttajatoimisto HTJ Oy // Realia Group Oy // Rekrytointipalvelu Sihti Oy // Relacom Finland Oy // Robomaa.com // Tigal.fi // Ruukki Construction Oy // Safe Rec Oy // Securitas Direct Oy // Semantic Solutions Oy // Siivouskolmio Oy // Sulzer Metco Finland // Sunny Car Center Oy // Suomen eoppimiskeskus ry // Suomen Vesileikkaus Oy // Suunnittelutoimisto Partanen Oy // Takain Oy // Tamsan Oy // TEKME Oy // Tieto Oyj // Tilipalvelu K. Luoma // TJH-Invest Oy // TL Sippola Oy // Treston Oy // TTY-säätiö // Vahanen Oy // Virtaa Hämeeseen Oy -pääomasijoitusyhtiö // WebbiNetti S&T Ky // YIT Information Services // YIT Kiinteistötekniikka, Kiinteistö- ja talotekniikkapalvelut // YIT Kiinteistötekniikka, Talotekniikkaratkaisut // YIT Rakennus Oy, Asuntorakentaminen Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Vankanlähde Hämeenlinna Puh. (03) Fax (03)

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy 1 1 2 Toimintakertomus // Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Kehittämispalvelut... 4 Ohjelmat ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy. Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy

Toimintakertomus 2014. Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy. Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy Toimintakertomus 2014 Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 1 Linnan Kehitys Oy Hämeenlinnan uusi elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2004-08-12 06:30:48 CEST Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004, klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 51.767.375 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO JA MATERIAALITEHOKKUUS. RAKSA FOORUMI Kestävä asuminen ja ympäristö K-EASY Lahti 7.3.2014 Virpi Messman

JÄTEHUOLTO JA MATERIAALITEHOKKUUS. RAKSA FOORUMI Kestävä asuminen ja ympäristö K-EASY Lahti 7.3.2014 Virpi Messman JÄTEHUOLTO JA MATERIAALITEHOKKUUS RAKSA FOORUMI Kestävä asuminen ja ympäristö K-EASY Lahti 7.3.2014 Virpi Messman Innopark Innopark tarjoaa kehityspalveluja ja toimitiloja Hämeenlinnan seudulla Innoparkilla

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot