TOIMINTAKERTOMUS 2011 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2011 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy

2 Toimintakertomus // Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Innopark kehitys...4 Innopark kehitys // Ohjelmat ja hankkeet...8 Innopark kehitys // Ohjelmat ja hankkeet vuonna Innopark kehitys // Yrityskehityspalvelut...10 Innopark kiinteistöt...11 Innopark hallinto...14 Innopark viestintä...16 Innopark lukuina...17 Innopark Programmes Oy // Tuloslaskelma ja tase...18 Teknologiakeskus Innopark Oy // Tuloslaskelma ja tase...19 Innopark yhteisön yritykset...20 Yhteystiedot...20 toimintakertomus 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Innoparkin muutosten vuosi 2011 T eknologiakeskus Innoparkin perustehtävä on Hämeenlinnan työssäkäyntialueen vetovoiman kehittäminen. Toiminnan ytimenä on kehittää korkean osaamisen yritysten ja teknologiayritysten toimintaa sekä edistää uuden liiketoiminnan ja uusien yritysten syntymistä. Hämeenlinnan seudun elinkeinostrategian toteutuksessa Innopark on saanut merkittävän roolin osaamisalueillaan. Toiminnassa on korostunut toimialarajat ylittävä yhteistyö painottuen asumisen, digibusineksen ja kone- ja metalliteollisuuden rajapinnoille. Vuosi 2011 oli vauhdikas ja täynnä muutoksia. Vuoden 2010 lopulla aloitettu talouden tasapainottamiseen tähtäävää kehitysohjelma pääsi kunnolla vauhtiin ja saavutetut säästöt olivat merkittäviä. Yhtiö sai uutta pääomaa Hämeenlinnan kaupungin merkitessä suunnatussa osakeannissa yhtiön osakkeita 2,2 M euroon. Innopark konserniin kuului toimintavuonna 13 yritystä ja tavoitteeksi asetettiin niiden määrän merkittävä vähentäminen. Toimintavuoden aikana myytiin ja ulkoistettiin ydinliiketoimintaan kuulumatonta toimintaa. Tuloksellisuuden parantamiseksi ja rakenteen virtaviivaistamiseksi tehtiin myös viittä tytäryhtiötä koskeva fuusiosuunnitelma, jonka mukaisesti yhtiöt sulautetaan Teknologiakeskus Innopark Oy:öön vuonna Alaskirjaukset tytäryhtiöfuusioihin liittyen vaikuttavat 2011 tulokseen, joka ilman niitä on positiivinen. Kehitysliiketoiminta keskitettiin vuoden aikana Innopark Programmes Oy:öön. Konsernirakenteen kehittämistä jatketaan edelleen vuonna Innopark kehitys Vuonna 2011 kehityspalvelujemme hyödynsi lähes 700 yritystä, joista valtaosa oli pk -yrityksiä. Toimintamme vaikuttavuus perustuu nyt ja tulevaisuudessa asiakastarpeiden tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen. Kehityspalveluita tuotetaan yrityksille pääosin ohjelmien ja hankkeiden kautta. Ohjelma- ja projektitoimintamme kokonaisvolyymi kasvoi yli 10 M euroon. Tästä rahoituksesta suurin osa tulee alueen ulkopuolelta. Rahoituskanavien hallinta on ydinosaamistamme ja sen avulla pystymme moninkertaistamaan omistajamme kehityspanoksen. Ohjelma- ja projektitoimintamme edunsaajia ovat alueen yritykset ja toimijat. Yrityskehityspalveluiden osalta panostettiin erityisesti palveluiden tuotteistamiseen. Innopark kiinteistöt Innoparkin yhteisössä toimii yli 90 yritystä, enemmän kuin koskaan ennen. Yhteisöasiakkaidemme palveluksessa on noin tuhat työntekijää. Vuonna 2011 yhteisöasiakkaita edustamaan perustettiin yhdeksän jäseninen advisory board, joka osaltaan ohjaa palveluidemme kehittämistä. Asiakastyytyväisyystutkimuksemme mukaan yhteisöasiakkaamme ovat tyytyväisiä toimintaamme ja suosittelisivat meitä muille. Tätä taustaa vasten kehitämme toimintaamme jatkossakin. Vuoden lopussa Innopark allekirjoitti yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun, Hämeenlinnan kaupungin ja Kehittämiskeskus Oy Hämeen kanssa Korkeakoulukeskussopimuksen. Sopimus merkitsee kansallisesti ja jopa kansainvälisesti merkittävän innovaatiokeskittymän syntymistä Hämeenlinnaan. Tämä keskittymä nostaa alueen innovaatiotoiminnan uudelle tasolle ja parantaa toimijoiden yhteistyötä sekä roolitusta. Muutoksia on odotettavissa tulevaisuudessakin: Kuntarakenne ja aluehallinto ovat vahvassa muutoksessa, uusi 2014 alkava ohjelmakausi jo valmistelussa, Hämeenlinnan kaupunki tehostaa kaupunkikonsernin toimintaa. Teknologiakeskuksien, myös Innoparkin, täytyy uudistua ja lunastaa paikkansa olosuhteiden muuttuessa. Perustehtävä pysyy samana, mutta tavat tavoitteeseen pääsemiseksi muuttuvat ajassa. Mikko Koivulehto Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Toimitusjohtaja Mobile mikko.koivulehto(at)innopark.fi 3 toimintakertomus

4 Innopark kehitys 698 yritystä osallistui kehitystoimintaan i nnopark kehittää alueen yritysten liiketoimintaa sekä tukee uuden liiketoiminnan ja uusien yritysten syntymistä. Tarjoamme yrityksille liiketoiminnan kehityspalveluita, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan palveluita, kansainvälistymispalveluita sekä pääsyn kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Vuoden 2011 aikana toteutettiin noin 100 yrityskohtaista kehitysprojektia. Yritykset osallistuivat toimintaamme myös työpa- ja-, aamukahvi-, seminaari- ja muiden tilaisuuksien kautta. Yli 80% yrityksistä oli pääkohderyhmäämme eli mikro- ja pkyrityksiä. toimintakertomus 4

5 CASE SKAPAT ENERGIA: Tommi Vekka Innopark tukee Skapat Energian kasvua ja kansainvälistymistä Olemme erittäin tyytyväisiä kaikkiin hankkeisiin, koska nämä investoinnit olisivat omin resurssein saattaneet jäädä tekemättä tai niitä ei missään nimessä olisi tehty ainakaan nykyisellä aikataululla. S kapat Energia on kuntien, yritysten, kiinteistöjen ja teollisuuden sähkönhankinnan sekä energiatehokkuuden asiantuntijayritys. Skapat Energian tehtävä on säästää asiakkaidensa energiakuluja kahdella tavalla: ostamalla sähköenergiaa mahdollisimman edullisesti sekä löytämällä ja korjaamalla asiakkaidensa energiasyöppökohteet. Yritys kasvaa vauhdilla ja asiakkaita Skapat Energialla on jo yli Skapat Energia hallinnoi noin 3 TWh sähkönhankinnan massaa. Yritys työllistää noin 65 henkilöä ja tarjoaa palveluitaan Suomen ja Ruotsin lisäksi myös Norjaan ja Tanskaan. Konsernin pääkonttori sijaitsee Hämeenlinnassa. Aloitimme yhteistyön Innoparkin kanssa noin kaksi vuotta sitten. Innoparkin tarjoaman TRIOplus -hankkeen kautta starttasimme Skapat Energian suurimman yksittäisen investoinnin eli kokonaisjärjestelmähankkeen, jolla synnytämme uusia tuotteita tuotesalkkuumme. Innopark toimii meidän näkövinkkelistä valmentajana tai projektin ohjaajana., kertoo Skapatin toimitusjohtaja Tommi Vekka. Olemme saaneet Innoparkin avulla mukaan Skapat Energian kasvu- ja kansainvälistymistalkoisiin myös ELY -keskuksen, Tekesin, sekä pääsimme mukaan myös Innoparkin koordinoimaan VIDICO -hankkeeseen. Siinä olemme kuvanneet prosessejamme sekä niiden sähköistämistä ja ennen kaikkea tehostaneet prosesseja. Skapat Energian kaltaiselle nopeasti kehittyvälle yhtiölle tulee vääjäämättä ratkaisuja, jotka eivät ole kokonaisuuden kannalta tehokkaita ja järkeviä. VIDICOn kautta tunnistamme epäkohdat sekä tehostamme ja sähköistämme prosessit. CASE KAMUX: Juha Kalliokoski Innopark auttaa Kamuxia tehostamaan myyntiä Yhteistyö Innoparkin kanssa on sujunut erittäin hyvin ja hiljaista tietoa välittyi jo ensimmäisiä videoita tehdessä runsaasti. Hiljaisen tiedon siirtämiselle on selkeä tarve voimakkaasti kasvavassa yrityksessä. K amux -konserni on vuonna 2000 perustettu hämeenlinnalainen yritys, joka myy autoja sekä siihen liittyviä rahoitus- ja vakuutuspalveluita. Kamuxilla on 18 autoliikkeen myymäläverkostosto ja sen liikevaihto nousee yli 70 miljoonaan euroon. Toiminta perustuu pieniin kustannuksiin ja nopeaan varaston vaihtumiseen sekä innostuneeseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan. Kamux on halukas muuttamaan suomalaisten käsitystä autokaupasta vastaten asiakkaiden tarpeisiin yhä paremmin. Syksyn 2011 aikana Kamux on osallistunut Innoparkin toteuttamaan VIDICO pilottiin, jonka tavoitteena on kehittää Kamuxin myyntiä. Pilotissa on tallennettu digitaaliseen muotoon hiljaista tietoa, joka aikaisemmin on ollut hajanaisena työntekijöiden ja asiakkaiden sähköposteissa, sopimuksissa, puhuttuna ja mielessä. Kamuxille luotiin mahdollisimman yksinkertainen virtuaalinen työtila, joka mahdollistaa tietämyksen siirtämisen videoiden avulla. Samalla rakennettiin arkisto, josta työntekijä voi käydä tarvittaessa katsomassa videoita ja antaa niiden pohjalta uusia ideoita toiminnan kehittämiseen. Järjestelmä tehostaa Kamuxin toimintaa, kun perehdytys- ja ohjeistusmateriaali saadaan samaan paikkaan ja työntekijöiden kommentoitavaksi. Eri toimipisteissä havaitut hyvät käytännöt nousivat esiin, kun pohdittiin miten osaamista kannattaisi välittää ytimekkäästi. 5 toimintakertomus

6 Innopark kehitys 100 yrityskohtaista kehitysprojektia Y rityskehitystoiminnan lisäksi toimimme Hämeenlinnan kaupungin kumppanina palvelujen kehittämisessä. Kehitimme mm. Hämeenlinnan kaupungin sähköisiä asiakaspalautekanavia sekä loimme pohjaa rakennusvalvonnan sähköisille palveluille. Olimme myös mukana keskeisissä aluekehittämishankkeissa, kuten Etelärannan uusi asuinalue, Iitta- lan hyvinvointikeskus, Hämeenlinnan uusi siirtolapuutarha-alue sekä Poltinahon ryhmärakennuttamishanke. Innoparkin rooli oli tuoda tarvittavaa asiantuntemusta myös julkiselle sektorille. toimintakertomus 6

7 CASE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI: Jukka Lindberg Innopark tukee Hämeenlinnan kaupunkia Iittalan hyvinvointikeskuksen suunnittelussa Konsepti tulee varmasti herättämään kiinnostusta myös muualla, koska Suomessa on varmasti kymmeniä kuntia, jotka pohtivat juuri samanlaisia asioita H ämeenlinnan kaupunki suunnittelee Iittalan alueelle asumisen ja palveluiden hyvinvointikeskusta. Innopark on ollut tiiviisti mukana kehittämässä konseptia ja teetti esiselvityksen aiheeseen liittyen. Hyvinvointikeskus-konseptin lähtökohtana ovat asumisen ja hyvinvointipalveluiden yhdistäminen sekä tulevien asukkaiden tarpeet. Hyvinvointikeskuksesta luodaan ainutlaatuinen ympäristö, joka tuo palvelut ikäihmisten lähelle ja tukee erilaisten toimijoiden mielekästä ja helppoa yhteistyötä. Kantavana ideana on, että asukkaat voivat hankkia erilaisia palveluja joustavasti oman tarpeensa mukaan. Tavoitteena on yhdistää monimuotoiset asumisvaihtoehdot sekä asuminen ikääntyville. Yhteisöllisyys on Iittalan aluetta leimaava ainutlaatuinen piirre. Hyvinvointikeskus halutaankin suunnitella palvelemaan kaikkia alueen asukkaita monipuolisesti. Alueelle voidaan suunnitella tiloja ja palveluja esimerkiksi järjestöille, koulutuksen tarjoajille, vammaisille ja nuorille. Iittalan alueen kulttuuri- ja matkailutoiminnan tuominen osaksi hyvinvointikeskus-konseptia antaa mahdollisuudet ainutlaatuisen konseptin luomiseen Osaamiskeskusohjelman kautta Innoparkilla oli mahdollista tuoda kansallista huippuosaamista hyvinvointikeskuksen suunnitteluun asumiseen, asumispalveluihin, hyvinvointialaan sekä uusiin teknologioihin liittyen. CASE FOKOR: Hannu Peltomaa Innopark kehittää Fokorin tuotantoa Innokoneessa Ilman Innokonetta emme olisi voineet edetä kehitystyössä tällä aikataululla. Isoin sysäys yhteistyöhön oli Innoparkin suora yhteydenotto ja avun tarjoaminen. F orssalaisen Fokorin tuotevalikoiman muodostavat jalkakontit, kevyt- ja jakelukorit sekä ATP-luokitetut korit ja perävaunut. Fokor työllistää Forssassa noin 50 henkilöä ja yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 7,5 milj.. Markkina-alueita ovat kotimaan lisäksi Skandinavia ja Baltian maat sekä Venäjä. Viennin osuus liikevaihdosta on noin 15 prosenttia. Fokor on lähiaikoina panostanut voimakkaasti tuotteiden ja toimitilojen kehittämiseen. Vauhti on muutenkin kova, sillä yrityksen liikevaihto kaksinkertaistuu vuonna Innokoneessa selvitettiin, miten Fokor voisi tuottaa nopeasti asennettavia, kevyitä, mutta silti kestäviä koriratkaisuja. Innoparkin ja Fokorin yhteistyö alkoi vuoden 2010 lopussa räätälöidyllä Innostep tapaamisella ja pian päästiin konkreettisiin kehitystoimiin. Fokorilla oli selvä tarve saada uusia lähtöjä tuotantoon ja tuotteisiin, sillä tiukka kilpailutilanne vaatii kehittämään omia toimintatapoja ja tuotteita jatkuvasti. Nyt on vastattava asiakkaiden odotuksiin ja päästävä kiinni markkinaosuuksiin. Tästä syystä Fokorissa panostetaan mm. kapasiteetin kasvattamiseen, toteaa Fokorin toimitusjohtaja Hannu Peltomaa. Kapasiteettia ei kuitenkaan haeta lisää henkilöstömäärää kasvattamalla, vaan nimenomaan kehittämällä tuotantoa niin, että tuotteiden läpimenoajat lyhenevät. Autot tulevat Fokorille suoraan valmistajalta ja Fokor rakentaa niihin asiakkaan toiveiden mukaiset korit. Auton on oltava mahdollisimman nopeasti valmiina laadusta tinkimättä. Meille on tärkeää, että asiakas saa autot mahdollisimman nopeasti tuottavaan työhön, Peltomaa painottaa. 7 toimintakertomus

8 Innopark kehitys // Ohjelmat ja hankkeet 10 M eur projektisalkku P ääosa kehityspalveluista vuonna 2011 toteutettiin Hämeen osaamiskeskusohjelman ja hankkeiden kautta. Innoparkissa on rakennettu määrätietoisesti alueen yritysten ja Hämeenlinnan kaupungin kehitystarpeista lähtevää projektisalkkua. Vuodesta 2007 lähtien kauttamme on kanavoitunut Hämeen alueen ja yritysten kehittämiseen varoja EU:n, valtion, kuntien ja yritysten yhteispanostuksena n. 10 M euroa. Rahoituksen hankkimisessa on hyödynnetty EU:n rakennerahastoja, EU:n suoria rahoitusinstrumentteja, TEKES rahaa ja muita kansallisia rahoituksia. Innopark osallistui vuoden 2011 aikana yhteensä 18 julkisrahoitteisen hankkeen sekä Hämeen osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen. Hanketoiminnan liikevaihto vuonna 2011 oli yhteensä n. 2,7 M euroa. Innopark Programmes Oy hallinnoi Hämeen osaamiskeskusta, johon kuuluu myös Agropolis Oy:n elintarvikekehi- tyksen palveluita. Osaamiskeskusohjelma on Työ- ja elinkeinoministeriön sekä osallistuvien alueiden puoliksi rahoittama ohjelma ja siihen osallistuu 21 aluetta Suomessa. Ohjelma luo pohjan pitkäjänteiselle alueen kehittämiselle ja samalla kytkee Innoparkin laajaan kansalliseen ja kansainväliseen verkostoon, josta jokainen yritys varmasti löytää tarvitsemansa asiantuntemuksen ja kumppanit toimialasta riippumatta. toimintakertomus 8

9 Innopark kehitys // Ohjelmat ja hankkeet vuonna 2011 Nr Hankkeen nimi Rahoittaja Toteutus-aika Rahoitus 1 VIDICO -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 2 SouthWood -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 3 Innokone -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 4 K-Easy -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 5 IBP -hanke Uudenmaan ELY -keskus ESR 6 EduCoss -osahanke Lapin ELY -keskus ESR 7 Kasvuvipu -hanke Hämeen ELY -keskus ESR 8 Demola goes global Pirkanmaan liitto, Osaamiskeskusohjelman valtakunnalliset hankkeet Valtak.ryhmärakennuttamisen verkosto Uudenmaan liitto, Osaamiskeskusohjelman valtakunnalliset hankkeet Tex&Ele -hanke Global -ohjausryhmä / HAMK BioDryer -esiselvitys Hämeen ELY Maaseuturahasto SOITA TEKES Silhouette -hanke Creator, Interreg IV C, EAKR 14 Pro Metal II Hämeen ELY ESR 15 Konseptori Hämeen ELY toimintaympäristötuki 16 epro -hanke Hämeen ELY ESR 17 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa Hämeen ELY ESR PUMPPU -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR INNOPARKIN HANKEPÄÄTÖKSET YHTEENSÄ Suomen eoppimiskeskus ry:n valtakunnallinen AVO I Hämeessä Lapin ELY -keskus ESR INNOPARKIN HANKEPÄÄTÖKSET + Suomen eoppimiskeskus ry, Hämeessä YHT Hämeen osaamiskeskus- ohjelma (Asuminen, Digitaaliset sisällöt ja Älykkäät koneet) TEM / Hämeen liitto Kaikki ohjelmat ja hankkeet yhteensä toimintakertomus

10 Innopark kehitys // Yrityskehityspalvelut 128 kehittämistoimenpidettä V uoden 2011 aikana keskityttiin kehityspalveluiden tuotteistamiseen. Tavoitteena on pystyä tukemaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä joustavammin ja laajemmin kuin mitä pelkän hankesalkun kautta on mahdollista. Samalla pyritään kattamaan hanketoiminnan rahoituksen luonteesta johtuvat Innoparkille koituvat ylimääräiset rahoitustarpeet. Vuoden 2011 aikana Innopark toteutti yrityksille esimerkiksi TRIOplus -yrityskehityspalvelua, IDEALA -ideointityöpajoja ja markkinaselvityksiä. Trioplus yrityskehityspalvelua toteutettiin yhteensä 42 yrityksen kanssa. Työssä hyödynnetään Progress- liiketoiminnan analysointityökalua. Sen avulla yritykset näkevät oman toimintansa nykytilan ja löytävät uusia liiketoimintaa tukevia kehitysmahdollisuuksia. Yritykselle rakennetaan kehityspolku ja pyritään löytämään kehittämiseen oikeat työkalut. Usein Innoparkin hankesalkusta on löytynyt apu yrityksille. Vuoden 2011 osalta eri kehittämistoimenpiteitä tai ehdotuksia tehtiin yhteensä 128 kappaletta, joista toteutettiin 45 kehittämisohjelmaa, käynnissä oli 28 ja suunnitteilla 55 kehittämistoimenpidettä. Tehdyt kehittämistoimenpiteet perustuvat aina yrityksille tehtyihin yksilöllisiin toiminnan analysointeihin. Vuonna 2012 Innopark jatkaa yrityskehityspalveluiden tuottamista ohjelmien ja hankkeiden sekä yrityskehityspalvelui- den kautta. Ohjelma ja hankepuolen osalta suuria muutoksia on edessä: Visamäen korkeakoulukeskuksen toteuttaminen alkaa, nykyinen ohjelmakausi päättyy 2013 ja uuden ohjelmakauden suunnittelu vain tiivistyy. Toimintaympäristön muutokset ovat mittavia, mutta antavat kuitenkin mahdollisuuden fokusoida ja syventää kehitystoimintaa edelleen. Kehityspalvelutoiminnan merkitys tullee kasvamaan erityisesti ohjelmakausien taitoskohdassa. toimintakertomus 10

11 Innopark kiinteistöt 91 asiakasta T eknologiakeskus Innopark sijaitsee Hämeenlinnassa kolmessa paikassa Visamäessä, Moreenissa ja Lammilla. Teknologiakeskuksella on tällä hetkellä yli neliön tilat sekä omassa että asiakasyritysten käytössä. Tiloissa toimii yli 90 yritystä ja niissä työskentelee yhteensä noin työntekijää. Innopark tarjoaa yritysten erilaisiin tarpeisiin soveltuvia toimitiloja sekä räätälöityjä ratkaisuja helpottamaan yritys- ten päivittäiseen liiketoimintaan liittyviä rutiineja. Innoparkin tarjoamien palveluiden avulla pienikin yritys saa suuren yrityksen edut. 11 toimintakertomus

12 Innopark kiinteistöt Visassa viihtyy suuryrityskin VISA 1 ja 2 rakennukset Visamäessä tarjoaa modernin työympäristön pienemmille ja suuremmille yrityksille. Modernista Visasta löytyy: 5 kerrosta toimistotilaa sekä varastotiloja kellarissa kolmessa neuvottelutilassa paikat 6 20 henkilölle kohteessa henkilöstöravintola SteelPan Visamäki HAMKin auditorio tilauksesta käytettävissä henkilölle Vuokrausaste: VISA 1: 94 %, 2727 m² VISA 2: 100%, 5953 m² Visamäessä puiston keskellä A-talo A-talo Visamäessä sijaitsee puistomaisella kampusalueella ja tarjoaa rauhallisen työympäristön pienemmille ja suuremmille yrityksille. A-talon rauhasta löytyy: 2 kerrosta toimistotilaa ja kellari varastokäyttöön viisi neuvottelutilaa 6 40 henkilölle henkilöstöravintola Café Soppa Vuokrausaste: 89 %, 2727 m² toimintakertomus 12

13 Innopark kiinteistöt Moreenin teollisuuspuistoissa Steel ja InnoSteel Moreenin teollisuuspuisto on innovatiivinen ympäristö metalliteknologian yrityksille ja niiden verkostoille. Moreenista löytyy: Steel ja InnoSteel kohteet, joissa toimisto- ja tuotantotiloja 5 neuvottelutilaa, joissa paikat henkilölle henkilöstöravintola SteelPan Moreeni Vuokrausaste: STEEL 85 %, 2926 m² INNOSTEEL 96 %, 4478 m² Teknologiakylästä Innoparkin palvelut Lammilla Lammin teknologiakylä (InnoTawast) keskellä hämäläistä maalaismaisemaa tarjoaa lyhyemmäksi ja pidemmäksi aikaa räätälöityjä kokonaisuuksia. Lammin teknologiakylästä löytyy: toimistoyksiöitä 16 kpl (20 m²), joissa yöpymismahdollisuus toimistotiloja 7 kpl (30 m²) tilat organisaatiolle viihtyisä edustussauna 1339 m² 13 toimintakertomus

14 Innopark hallinto 32 työntekijää V uosi 2011 oli organisatorisesti suurten muutosten vuosi Innoparkissa. Konsernirakenteen selkeyttämiseksi kehitys- ja hanketoiminta keskitetiin Innopark Programmes Oy:öön, mikä käytännössä tarkoitti sekä hankesalkun että kehittämisestä vastaavan henkilöstön keskittämistä kyseiseen yhtiöön. Kevään 2011 aikana Programmesin hallinnoitavaksi siirrettiin kaikki ne hankkeet, joiden toteutus jatkui myös vuonna Samoin kevään aikana siirrettiin henkilöstön työsuhteet muista konsernin yhtiöistä Innopark Programmes Oy:öön ja koko henkilöstö muutti yhteiseen avokonttoriin Innoparkin Visamäen A-taloon. Henkilötyövuosina mitattuna henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 27, henkilöstön kokonaismäärä Innoparkilla oli vuoden lopussa 32. Loppuvuodesta Innopark liittyi Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi aikana koko konsernissa toteutettiin myös mittava taloushallinnon ja IT-palvelujen ulkoistaminen. Innoparkin omasta talousosastosta luovuttiin ja siirryttiin käyttämään Internet pohjaista sähköistä taloushallinnon järjestelmää. Taloushallinnon palveluista vastasi Lavit Oy. Perustietotekniikan palvelujen ja IT infran osalta allekirjoitettiin Seutukeskus Oy Hämeen kanssa sopimus liittymisestä osaksi Hämeenlinnan seudun hankintatoimea. Yhtiörakenteen muuttaminen, palvelujen uudelleen organisoiminen ja uusien välineiden käyttöönotto edellyttivät suurta muutoskykyä ja joustavuutta koko Innoparkin henkilöstöltä. Mittavat uudistukset vietiin läpi nopeassa aikataulussa saavutettavien säästöjen maksimoimiseksi. toimintakertomus 14

15 Advisory Board 2011 Matti Koivula, Martela-keskus, Häme 10 Oy, Advisory Board pj. Ville Availa, Ambientia Oy Kari Mäkinen, Kiertokapula Oy Teppo Hänninen, Etelä- Suomen sijoitus Oy Veli-Pekka Pihlainen, Kotirinki Oy Pertti Puusaari, HAMK Pirjo Akolahti, Linnan Vartijat Oy Marjukka Ojala, Matkatoimisto Oy Area Arto Ranta-Eskola, Ruukki Hallitus: Jarmo Mäki-Uuro, hallituksen pj. Harri Lintumäki Heikki Hietanen Pasi Vesala Pertti Puusaari Risto Salminen Tarja Vikman Tuuli Tiirikkala Kokouksiin osallistuu myös apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. Johtoryhmä Mikko Koivulehto, toimitusjohtaja Hanna Nordlund, ohjelmat ja hankkeet Timo Kärppä, palvelut Pia Niemikotka, hallinto Jonna Piiroinen, viestintä Henkilökunta 12/2011 Mikko Koivulehto, toimitusjohtaja Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Mobile mikko.koivulehto(at)innopark.fi Elias Aarnio, Open Source-asiantuntija AVO/EduCoss Mobile elias.aarnio(at)innopark.fi Mika Anttila, projektipäällikkö Silhouette, Pumppu, VHH Mobile mika.anttila(at)innopark.fi Liisa Arpiainen (äitiyslomalla) projektipäällikkö K-Easy -hanke Mobile liisa.arpiainen(at)innopark.fi k-easy.blogspot.com Tiina Front-Tammivirta, kehityspäällikkö Suomen eoppimiskeskus ry Mobile tiina.front-tammivirta(at)innopark.fi Janne Haverinen, projektipäällikkö Asumisen osaamisklusteri Mobile janne.haverinen(at)innopark.fi Heikki Hiltunen, kehitysinsinööri ProMetal II-hanke Mobile heikki.hiltunen(at)innopark.fi Rainer Jakobsson, projektipäällikkö Hämeen osaamiskeskus Mobile rainer.jakobsson(at)innopark.fi Pentti Kallionpää, projektipäällikkö ProMetal II-hanke Mobile pentti.kallionpaa(at)innopark.fi Niina Kesämaa, myyntiassistentti Suomen eoppimiskeskus ry Mobile niina.kesamaa(at)innopark.fi Juha Kivinen, projektipäällikkö Konseptori-projekti Mobile juha.kivinen(at)innopark.fi Timo Kärppä, palvelujohtaja Mobile timo.karppa(at)innopark.fi Arto Lehtinen, projekti-insinööri ProMetal II-hanke Mobile arto.lehtinen(at)innopark.fi Piia Liikka, projektipäällikkö VIDICO-projekti Mobile piia.liikka(at)innopark.fi Sanni Marjomäki, projekti/talousassistentti Mobile sanni.marjomaki(at)innopark.fi Virpi Messman, projektipäällikkö VIDICO-projekti Mobile virpi.messman(at)innopark.fi Pia Niemikotka, hankepäällikkö Mobile pia.niemikotka(at)innopark.fi Hanna Nordlund, kehitysjohtaja Hämeen osaamiskeskus Mobile hanna.nordlund(at)innopark.fi Mikael Oesch, myynti- ja asiakkuusasiantuntija Mobile mikael.oesch(at)innopark.fi Tommi Pastila, yrityskehittäjä Hämeen osaamiskeskus Mobile tommi.pastila(at)innopark.fi Jonna Piiroinen, ohjelmapäällikkö, viestintäpäällikkö Hämeen osaamiskeskus Mobile jonna.piiroinen(at)innopark.fi Anne Rongas, projektiasiantuntija Suomen eoppimiskeskus ry Mobile anne.rongas(at)innopark.fi Jarkko Savijoki, ohjelmapäällikkö Hämeen osaamiskeskus Mobile jarkko.savijoki(at)innopark.fi Pia Sipilä, palvelupäällikkö Mobile pia.sipila(at)innopark.fi Titi Tamminen, kehityspäällikkö Suomen eoppimiskeskus ry Tel Mobile titi.tamminen(at)innopark.fi Tarja Tuominen, kehityspäällikkö ProMetal II-hanke Mobile tarja.tuominen(at)innopark.fi Marko Uusitalo, palvelupäällikkö Mobile marko.uusitalo(at)innopark.fi Matti Vaari, projekti-insinööri ProMetal II-hanke Mobile matti.vaari(at)innopark.fi Hanna Willner, projektikoordinaattori VIDICO-projekti Mobile hanna.willner(at)innopark.fi Tiina Allinniemi Esa Kärkäs Petri Lintumäki 15 toimintakertomus

16 Innopark viestintä useita ideoita viestintään M yös viestinnän osalta vuosi 2011 oli isojen muutosten vuosi. Viestintä nostettiin yhdeksi Innoparkin avainprosesseista ja siihen panostettiin erityisesti syksystä lähtien. Viestinnällisesti vuosi oli hyvin vilkas. Innopark oli paljon esillä ja julkinen keskustelu kävi välillä kuumana. Viestinnän osalta tärkeimpiä toimenpiteitä oli viestintästrategian ja viestinnän suunnitelmien päivittäminen. Lähtökohtana on viestiä kohderyhmä- ja asiakaslähtöisesti sekä monikanavaisesti. Läpinäkyvyyden lisääminen sekä Innoparkin toiminnan ja osaamisen näkyväksi tekeminen ovat viestinnän keskiössä. Oman haasteensa viestintään tuo Innoparkin toiminnan moniulotteisuus hanketoiminnasta kiinteistöliiketoimintaan ja näistä selkeästi ja tehokkaasti viestiminen. Ulkoista viestintää lisättiin merkittävästi vuoden 2011 syksystä lähtien. Konk- reettisia toimenpiteitä olivat uutiskirjeiden lähettäminen noin kuukauden välein keskeisimmille sidosryhmille ja asiakasyrityksille, nettisivujen aktivointi ja sisällön jatkuva päivittäminen, tapahtumien järjestäminen sekä aktiivinen mediatiedottaminen. Tavoitteena on kertoa Innoparkin toiminnasta tuloksien kautta. Myös ohjelmissa ja hankkeissa syntyvien uusien toimintamallien jalkautus on keskeistä. Viestinnän kehitystyö ja aktivointi jatkuvat vuonna Keskeisimpänä kehityskohteena on Innoparkin sähköisen viestinnän uudistaminen. toimintakertomus 16

17 Innopark lukuina Innoparkin liikevaihto Innopark kehitys 46 % Innopark kiinteistöt 54 % Innoparkin tulot Yksityinen raha 63 % Kuntaraha (ohjelmat ja hankkeet) 10 % Valtio / EU-raha (ohjelmat ja hankkeet) 27 % Innoparkin menot Materiaalit ja palvelut 18 % Henkilöstökulut 27 % Poistot ja arvonalennukset 8 % Liiketoiminnan muut kulut 47 % 17 toimintakertomus

18 Innopark Programmes Oy // Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO ,23 Materiaalit ja palvelut ,14 Henkilöstökulut ,80 Poistot ja arvonalennukset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut ,13 LIIKEVOITTO 5540,16 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta 71,90 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille ,50 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -8938,44 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -8938,44 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -3624,14 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,58 Tase V A S T A A V A A VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset ,62 Rahat ja pankkisaamiset ,51 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,13 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä ,13 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2500,00 Osakeanti 97500,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -5682,41 Tilikauden voitto (tappio) ,58 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 81755,01 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma ,12 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,12 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä ,13 toimintakertomus 18

19 Teknologiakeskus Innopark Oy // Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO ,43 Materiaalit ja palvelut ,68 Henkilöstökulut ,09 Poistot ja arvonalennukset yhteensä ,19 Liiketoiminnan muut kulut ,09 LIIKEVOITTO ,62 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä ,02 Muilta ,01 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ,99 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ,00 Muille ,72 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,30 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,30 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,30 Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet ,36 Aineelliset hyödykkeet ,59 Sijoitukset ,14 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,09 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset ,00 Lyhytaikaiset saamiset ,38 Rahat ja pankkisaamiset ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,82 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä ,91 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,00 Osakeanti ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,60 Tilikauden voitto (tappio) ,30 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma ,15 Lyhytaikainen vieras pääoma ,66 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,81 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä ,91 19 toimintakertomus

20 Innopark yhteisön yritykset 3T Ratkaisut Oy // Agiva Oy // Aktiva Insinöörit Oy // Ambientia Oy // Asianajotoimisto Trust // Avainrakennuttaja Oy // Awel Technologies Oy // CAN PACK S.A. // Eduix Oy // Etelä-Suomen Sijoitus Oy // Finceptum Oy // Novell Suomi // Folmer Management Oy // Frugal Oy // Hämeen Viherpojat Oy // Hämeenlinnan Toimistotarvike Petri Harju // HAMK Ohutlevykeskus // Hensten Oy // Hierontapalvelut T:mi Mari Bågman // Innolink Reasearch Oy // Innopark Programmes Oy // Insinööritoimisto Comatec Oy // Insinööritoimisto Matti Jokinen // Insolo Oy // Isoworks oy // JTN Rakennus Oy // Kiertokapula Oy // Kinshofer Aponox Oy // Konecranes Finland Oy // Koo Music Group Finland // Kotirinki Oy // Kouluttamo Oy // Koulutuskeskus Tavastia // Kuusakoski Oy // Kyttec Oy // Linnan Ateria Oy // Linnan Vartijat Oy // LNI Group Oy // Local Crew Oy // Logica Suomi Oy // M-Components Oy // Mainostoimisto 42 Oy // Martela-keskus, Häme 10 Oy // Matkatoimisto Oy Area // Metos Oy // Moore Stephens Rewinet Oy Ab // NetMetal Oy // Nexans Finland // Nominent Oy / EilaKaisla // Oiva-Sähköpalvelut Oy // Osuuskauppa Hämeenmaa // Oy Audiapro Ab // Oy Ciegus Ltd // Paperipiste Oy // Patenttitoimisto Jaakko Väisänen // Petteri Raak Oy // Plutoni Oy // Pohjolan Puhdistus Oy // InnoWash autopesu // Proffice Finland Oy // RAK-Friman Oy // Rakennuttajatoimisto HTJ Oy // Realia Group Oy // Rekrytointipalvelu Sihti Oy // Relacom Finland Oy // Robomaa.com // Tigal.fi // Ruukki Construction Oy // Safe Rec Oy // Securitas Direct Oy // Semantic Solutions Oy // Siivouskolmio Oy // Sulzer Metco Finland // Sunny Car Center Oy // Suomen eoppimiskeskus ry // Suomen Vesileikkaus Oy // Suunnittelutoimisto Partanen Oy // Takain Oy // Tamsan Oy // TEKME Oy // Tieto Oyj // Tilipalvelu K. Luoma // TJH-Invest Oy // TL Sippola Oy // Treston Oy // TTY-säätiö // Vahanen Oy // Virtaa Hämeeseen Oy -pääomasijoitusyhtiö // WebbiNetti S&T Ky // YIT Information Services // YIT Kiinteistötekniikka, Kiinteistö- ja talotekniikkapalvelut // YIT Kiinteistötekniikka, Talotekniikkaratkaisut // YIT Rakennus Oy, Asuntorakentaminen Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Vankanlähde Hämeenlinna Puh. (03) Fax (03)

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 3.5% edellisvuodesta ollen EUR 4.9m (EUR 31.4m Q3/2). Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT-konsernin tilinpäätös 2001 YIT-konsernin tilinpäätös 21 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 14.2.22 12/21 Konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain

Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2009 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden voimantuotantoa ja energian hankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa talous- ja palkkahallinnon palveluja.

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot