Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012"

Transkriptio

1 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012

2 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus toimintavuotena Osakkuudet ja jäsenyydet 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5 Yhtiön rakenne 5 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 5 Tuloskehitys ja talous 5 Yhtiön ja konsernin taloudellista tilaa kuvaavat tunnusluvut 6 Arvio liiketoiminnan todennäköisestä tulevasta kehityksestä 6 Riskit ja epävarmuustekijät 6 Henkilöstö 7 Ympäristövaikutukset 7 Hallintoelimet 7 Hallituksen esitys tuloksesta 7 Emoyhtiön osakkeet 7 KONSERNITULOSLASKELMA 8 KONSERNITASE 9 PELLON SÄHKÖ OY:N TULOSLASKELMA 10 PELLON SÄHKÖ OY:N TASE 11 RAHOITUSLASKELMA 12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 13 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 14 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 15 OSAKKEET JA OSUUDET 16 TILINTARKASTUSKERTOMUS 20 2

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS V uosi 2012 oli yhtiömme 67 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi edellisestä vuodesta reilut pari prosenttiyksikköä 22,9 miljoonaan kilowattituntiin. Sähkönkulutus on alueellamme jähmettynyt tähän pisteeseen, eikä kasvua ole näköpiirissä. Rakennemuutos on pysyvää Pellossa ja väkimäärä vähenee tasaisesti ja keski-ikä kasvaa. Siirtohinnoissa ei ole ollut korotuksia. Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia, mikä johtui urakointitoiminnan kasvusta. Saadut osingot pienenivät ja siten tilikauden voitto pieneni, osin myös urakointitoiminnan kiristyneen kilpailun. Tievalaistusurakointia suoritimme Torniossa, Rovaniemellä, Kolarissa, Levillä ja Sodankylässä. Lisäarvoa olemme hakeneet myös verkkourakoinnista ja suoritimme Sodankylän katuvalourakointialueella myös kaapelointia Rovakaira Oy:lle ja TeliaSoneralle. TeliaSoneran alihankkija Eltel Networks Pohjoinen oli tilaajana valokaapeloinnille. Eltel Networks Pohjoinen on kiistänyt osan suorittamistamme töistä ja kieltäytynyt maksamasta vaatimuksiamme. Vaatimuksemme menee oikeusperintään. Tievalohuoltopuolelta menetimme ELY-keskuksen Meri-Lapin alueen huollon toukokuun alusta lähtien, mutta jatkamme edelleen Pellon ja Kolarin kuntien tievalohuoltoa. Elohopeahöyrylamppujen myynnin päättyminen vilkastuttaa kuntien valaisimien vaihtamista ja siltä puolelta on odotettavissa lisääntyvää kyselyä. Oman verkon rakentaminen käynnistettiin kuluvana vuonna ja aloitimme Hellandintien alueen saneerauksen kuluneena vuonna ja se saatetaan loppuun tulevana kesänä. Verkon saneerausohjelma laadittiin tuleville vuosille ja yhtiö panostaa korvausinvestoinneissa keskimäärin 200 tuhatta euroa vuodessa lähimmän viiden vuoden aikana, mikä tarkoittaa miljoonan investointiohjelmaa. Tärkeimpinä alueina tulevat olemaan Vaaranperä- Havelanpää sekä Kirkon ympäristön maakaapelointi. Verkon suunnittelussa on henkilövaihdosten vuoksi jouduttu suunnittelua toteuttamaan omana työnä. Etäluettavien mittareiden vaihto käynnistyi loppuvuonna Ellapin toimesta ja tarkoituksena on, että mittarointi saatetaan loppuun vuoden 2013 puoleen väliin mennessä. Tämä lisäinvestointi tekee lähes 400 tuhatta euroa. Sähkön velvoitemyyjänä on alueellamme Energiapolar Oy, joka keskittyy nykyisin pääsääntöisesti velvoitealueen kuluttajiin. Energiamarkkinaviraston kohtuullisen tuoton laskelmissa yhtiömme tuotti ylijäämää kahden peräkkäisen valvontajakson aikana. Yhtiö ei onnistunut saamaan itselleen positiivista ratkaisua ongelman ratkaisemiseksi. Valtakunnallisesti myös kaksi muuta yhtiötä on saman ongelman edessä ja odottelemme Energiamarkkinaviraston ratkaisuja ja päätöksiä. Edelleen haluan korostaa, että yhtiömme siirtohinnat ovat valtakunnan halvimpia ja että hintatasomme ei tule olemaan taloudellisesti kannattavaa ja emme pysty siirtohinnoilla kattamaan korvausinvestointitarpeitamme Jukka Järnström toimitusjohtaja 3

4 HALLINTO Omistussuhteet Yhtiön osakepääoma ,63 euroa on jaettu osakkeeseen. Suurin yksittäinen omistaja on Pellon kunta 18,1 % osuudella ja yhtiöllä on yhteensä 286 omistajaa, joista yksityiset henkilöt muodostavat suurimman kokonaisuuden. Kaksitoista suurinta osakasta omistavat yli 50 % koko osakekannasta ja 60 % ylittyy 20 suurimman osakkaan osakekannasta. Yhtiön Hallitus toimintavuotena 2012 erovuorossa Puheenjohtaja: Ari Risto 2014 Varapuheenjohtaja: Antti Mäkituomas 2014 Jäsenet: Martti Kovalainen 2015 Jukka Kristo 2015 Raimo Kuusijärvi 2013 Reijo Lassila 2013 Varajäsenet: Veijo Ekonoja 2015 Seppo Kivelä 2014 Tapio Välimaa 2013 Yksityiset henkilöt 62 % Pellon kunta 18 % Yritykset ja Yhteisöt 20 % Hallituksen sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja Jukka Järnström. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 4 kertaa ja käsitteli 33. Osakkuudet ja jäsenyydet Yhtiön omistusuhteet 2012 Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 20 p:nä toukokuuta 2012 Pellossa. Kokouksessa oli edustettuna 50 osakasta. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat. Hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä, koska erovuoroiset jäsenet Tuomo Jolmaa ja Armas Kristoa ei voitu yhtiöjärjestyksen ikäpykälän mukaan enää valita uudelleen. Uusiksi jäseniksi valittiin Martti Kovalainen Pellosta ja Jukka Kristo Rovaniemeltä. Myös varajäseneksi valittiin uusi henkilö Pellosta Veijo Ekonoja. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, Rovaniemeltä, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Tauriainen. Osakkuudet: Jäsenyydet: Tornionlaakson Sähkö Oy Energiapolar Oy Lapin Sähkövoima Oy Pellon Laskettelurinteet Oy Tornion Golf Oy Blue Ice Art Oy Pellon Vesihuolto Osuuskunta Sähkö- ja Teleurakopitsijaliitto ry STUL Pellon Yrittäjät ry Poikkinainti ry 4

5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yhtiön rakenne Yhtiö on emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiönä on Tornionlaakson Sähkö Oy. Omistusosuus tytäryhtiöstä on 53,7 prosenttia. Emoyhtiö harjoittaa verkkoliiketoimintaa Pellon kirkonkylän taajama-alueella sekä urakoi tievalojen rakennus- ja huoltotöitä, joiden osuus liikevaihdosta oli 59 %. Konsernin verkkoliiketoiminnan toimialueena ovat Pellon, Kolarin ja Ylitornion kunnat sekä Tornion kaupungin haja-asutusalueet. Paikallisena sähkönmyyjänä toimii Energiapolar Oy. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Konsernin toimialueella käytettiin tilikaudella sähköä 238 miljoonaa kilowattituntia, josta emoyhtiön osuus oli 22,9 miljoonaa kilowattituntia. Kulutus emoyhtiön alueella kasvoi 3 % edellisvuoteen verrattuna. Koko konsernin alueella sähkön kulutus kasvoi 4,4 %. Lisäksi sähköä vietiin Ruotsiin noin 20 miljoonaa kilowattituntia 45 kv varayh-teyksien kautta. Osakkuussähkön tuotanto vastasi tilikaudella 70 prosenttia konsernin vastuualueen sähkönkulutuksesta. Norjasta vuokratun vesivoiman tuotanto oli keskimääräinen ja Kemijoki-sähkön tuotanto runsaat 13 prosenttia edellisvuotta suurempi. Tornionlaak-son Voiman tuotanto nousi edellisestä vuodesta 50 prosenttia. Osakkuussähkö myy tiin Energiapolar Oy:lle ja sähköpörssiin. Emoyhtiön valaistusurakoinnin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin 24 prosenttia. Suurimpina koh teina olivat valaistuskohteet Sodankylässä, Levillä ja Torniossa. Emoyhtiö jatkoi selvitystä verkkotoiminnan ylituoton tasaamiseksi tehtävistä toimenpiteistä. Kun tytäryhtiö korotti vuosien 2012 ja 2013 alusta sähkön siirtohintoja, emoyhtiö pidättäytyi korotuksista toimenpiteenä kompensoida kertyneitä ylituottoja. Emoyhtiö ei ole korottanut siirtohintoja sitten vuoden 1997 ja yhtiö on Suomen kol men halvimman sähkön siirtäjän joukossa yhtiön päätariffeissa. Tuloskehitys ja talous Emoyhtiön liikevaihto oli (edellisellä tilikaudella ) ja liikevoitto ( ). Tytäryhtiöltä saatu euron suuruinen osinko paransi oleellisesti tilikauden tulosta. Konsernin liikevaihto oli 13,5 milj. (11,1 milj. ) ja liikevoitto 3,7 milj. (2,8 milj. ). Liikevaihdon kasvu ja tuloksen paraneminen johtuivat osakkuussähkön tuotannon li-sääntymisestä sekä tytäryhtiössä toteutetusta siirtohintojen korotuksesta.. Emoyhtiö käytti investointeihin ( ). Konsernin investointien määrä oli 4,8 milj. (3,8 milj. ). Etäluettavien mittareiden vaihtotyö alkoi emoyhtiön osalta kertomusvuoden lopulla, tytäryhtiön osalta vuoden loppuun mennessä oli vaihdettu noin 70 % mittareista. Pääosin vaihtotyö saadaan valmiiksi koko konsernissa kesään 2013 mennessä. 5

6 Yhtiön ja konsernin taloudellista tilaa kuvaavat tunnusluvut Tunnusluvut emoyhtiö Liikevaihto, Liikevoitto, % liikevaihdosta Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta Oman pääoma tuotto % 12,8 24,5 13,1 18,5 13,1 Sijoitetun pääoman tuotto % 10,7 19,1 10,6 15,0 10,7 Omavaraisuusaste % ,4 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaa-viin Henkilöstö keskimäärin 3 5,5 3,6 3,4 3,8 Tunnusluvut konserni Liikevaihto, Liikevoitto, % liikevaihdosta Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta Oman pääoma tuotto % 18,0 10,7 14,5 7,0 9,0 Sijoitetun pääoman tuotto % 14,4 8,4 12,0 5,9 7,5 Omavaraisuusaste % Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaa-viin Henkilöstö keskimäärin 32,0 34,5 33,0 32,4 32,3 Arvio liiketoiminnan todennäköisestä tulevasta kehityksestä Konsernin liikevaihto ja tulos pysynee edellisvuoden tasolla. Konsernin verkkotoimin-nan liiketulos paranee tytäryhtiössä toteutetun siirtohintojen korotuksen vuoksi. Emoyhtiön valaistusurakoinnin arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Emoyhtiö tulee panostamaan Energiamarkkinaviraston kolmannen valvontajakson suuntaviittojen mukaisesti korvausinvestointeihin ja pääpaino tulee olemaan 1950 lu-vuilla rakennettuihin verkonosiin, joita ei ole vielä saneerattu kokonaisvaltaisesti. Tytäryhtiöstä saatava osinko on noin euroa. Riskit ja epävarmuustekijät Osakkuussähkön myynnistä saatava tulos riippuu sähkön markkinahinnan kehityk sestä sekä sadannasta voimalaitosalueilla. Hintariskiä lisää se, että sähköpörssin fi-nanssituotteilla toteutettavaa sähköntuotannon suojausta ei ole kannattanut tehdä al-haisten sähköjohdannaisten hintojen vuoksi. Verkkoliiketoiminnan suurimmat riskit liittyvät mahdollisiin häiriöihin sähkön jakelussa. Pitkistä, laajavaikutteisista sähkökatkoksista saattaa aiheutua erittäin suuret kustan-nukset mittavien korjaustöiden ja asiakkaille maksettavien korvausten takia. Valmistu-neet voimajohtoinvestoinnit vähentävät oleellisesti suurhäiriön riskiä koko toimialueella. Katuvalourakoinnissa riskinä on rakennuskohteiden väheneminen ja kilpailun kiristyminen. 6

7 Henkilöstö Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 4 työntekijää. Konsernin palveluksessa oli ti-likauden lopussa 30 vakinaista työntekijää. Henkilöstön määrä oli tilapäinen henkilöstö mukaan lukien kokopäivätyöksi muutettuna 32,3 työn tekijää. Tytäryhtiön ja emoyhtiön toimitusjohtajat eivät sisälly henkilöstömääriin. Ympäristövaikutukset Verkkotoiminnassa merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta. Haittavaikutukset pyritään minimoimaan kehittämällä suunnittelua ja tiivistämällä yhteistyötä kaavoittajan kanssa. Purettu materiaali lajitellaan ja otetaan mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Tytäryhtiö on mukana energia-alan energiatehokkuussopimuksessa. Hallituksen esitys tuloksesta Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,81 euroa, josta tilikauden voitto on ,59 euroa. Hallitus esittää jaettavaksi osinkona euroa, eli 12 euroa osaketta kohti. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Emoyhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Hallintoelimet Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Varajäsenet Toimitusjohtaja Ari Risto Antti Mäkituomas Martti Kovalainen Jukka Kristo Raimo Kuusijärvi Reijo Lassila Seppo Kivelä Veijo Ekonoja Tapio Välimaa Jukka Järnström Tilintarkastus Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö Päävastuullisena tilintarkastajana Ari Tauriainen KHT 7

8 KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,26 Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 9 091, ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,57 Ulkopuoliset palvelut , ,82 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,81 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,90 Muut henkilösivukulut , ,24 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,67 Liiketoiminnan muut kulut , ,38 LIIKEVOITTO , ,67 Rahoitustuotot ja -kulut Osuus omistusyhteysyritysten tuloksesta 46,18 863,83 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä , ,83 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,90 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,48 Rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,03 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,68 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut - - VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,68 Tuloverot Tilikauden verot , ,48 Laskennalliset verot , ,57 Vähemmistöosuudet , ,10 TILIKAUDEN VOITTO , ,53 8

9 KONSERNITASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,45 Muut pitkävaikutteiset menot 6 537, ,81 Ennakkomaksut , , , ,39 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,34 Rakennukset ja rakennelmat , ,01 Verkosto , ,19 Koneet ja kalusto , ,38 Muut aineelliset hyödykkeet , ,82 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,73 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,01 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,72 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,50 Keskeneräiset urakat 9 091, ,01 0, ,50 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,68 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,78 Siirtosaamiset , , , ,32 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit - - Rahat ja pankkisaamiset , , , ,55 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,63 Ylikurssirahasto , ,10 Arvonkorotusrahasto , ,42 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,49 Tilikauden voitto , , , ,17 Vähemmistöosuudet , ,91 Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , ,19 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Laskennalliset verovelat , , , ,33 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,81 Saadut ennakot 0, ,00 Velat omistusyhteysyrityksille , ,72 Muut velat , ,95 Siirtovelat , , , , , ,55 9

10 PELLON SÄHKÖ OY:N TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,97 Keskeneräisten töiden varaston muutos 9 091, ,00 Liiketoiminnan muut tuotot 6 588, ,76 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,48 Ulkopuoliset palvelut , ,81 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,45 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,18 Muut henkilösivukulut , ,99 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,05 Liiketoiminnan muut kulut , ,81 LIIKEVOITTO , ,96 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yhtiöissä , ,50 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista ,83 447,98 Muut korko ja rahoitustuotot Muilta , ,54 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -1,63-121,50 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,48 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut - - VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,48 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/ vähennys ,25 51,15 Tuloverot , ,03 TILIKAUDEN VOITTO , ,60 10

11 PELLON SÄHKÖ OY:N TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 7 216, ,95 Ennakkomaksut , , , ,08 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,99 Verkosto , ,62 Koneet ja kalusto , ,42 Keskeneräiset omat työt , , ,03 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,67 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,01 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,15 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,50 Keskeneräiset urakat 9 091, ,01 0, ,50 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,74 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,31 Siirtosaamiset , , , ,56 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit - - Rahat ja pankkisamiset , , , ,29 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,63 Ylikurssirahasto , ,10 Vararahasto , ,10 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,33 Tilikauden voitto , , , ,76 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,24 Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , ,90 Lyhytaikainen Ostovelat , ,82 Saadut ennakot ,00 Velat saman konsernin yrityksille , ,80 Muut velat , ,95 Siirtovelat , , , , , ,29 11

12 RAHOITUSLASKELMA Konserni Pellon Sähkö Oy Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten (vähennys+) / (lisäys-) Vaihto-omaisuuden( vähennys+) /(lisäys-) Lyhytaikaisten korottomien velkojen (vähennys-) / (lisäys+) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta ( A ) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Omien osakkeiden lunastus Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin lainasaamisten lisäys Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista Saadut osingot investoinneista Saadut korot investoinneista Investointien rahavirta ( B ) Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nosto - - Pikäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Saadut liittymismaksut Rahoituksen rahavirta ( C ) Rahavarojen lisäys/vähennys ( A-B+C ) Rahavarat Rahavarat

13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernisuhteet Yhtiö on emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiönä on Tornionlaakson Sähkö Oy, kotipaikka Pello, omistusosuus 53,7 % sekä omistusyhteysyrityksinä Tornionlaakson Voima Oy, kotipaikka Ylitornio, Pellon Laskettelurinteet Oy, kotipaikka Pello ja Kittilän Alueverkko Oy, kotipaikka Rovaniemi. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset ja omistusyhteysyritykset. Konsernitilinpäätöksen laskentaperusteet Sisäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiön hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on kohdistettu käyttöomaisuuteen. Kohdistettuja eriä oli maa-alueissa euroa ja voimalaitososakkeissa ,85 euroa. Voimalaitososakkeisiin kohdistetut erät poistetaan käyttöomaisuuserien poistosuunnitelman mukaan. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten katteet, sisäisiä aktivointeja vastaavat kulut, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu tilikauden tuloksesta ja poistoerojen muutoksesta, konsernin omasta pääomasta ja kertyneistä poistoeroista sekä esitetty tuloslaskelmassa ja taseessa omana eränään. Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden tilikauden aikana tapahtunut muutos laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Omistusyhteysyritykset Omistusyhteysyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus yhtiöiden tuloksista on esitetty rahoituserissä. Yhdistelyn vaikutus omaan pääomaan on euroa ja tilikauden tulokseen 46 euroa. Pysyvien vastaavien arvostus Aineettomat ja aineelliset hyödykket on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Vuotta Tasapoisto % Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat ,3-2,5 Kevyet rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Voimalaitososakkeisiin 40 2,5 kohdistettu konserniaktiiva Rahoitusvälineiden arvostus Rahoitusvälineet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Tuloverot Veroihin on kirjattu konserniyhtiöiden tilikausien tuloksia vastaavat verot ja laskennallisen verovelan muutos. 13

14 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT KONSERNI EMOYHTIÖ Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokratulot Muut Henkilöstömenot Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Tuloslaskelman henkilöstökulut Aktivoidut henkilöstömenot Maksetut palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat ja hallitusten jäsenet Muu henkilöstö Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöitä 13,5 13,0 0,0 0,0 Työntekijöitä 18,8 19,4 3,8 3,4 32,3 32,4 3,8 3,4 Toimitusjohtajat eivät sisälly henkilöstömääriin Tilintarkastus Tilintarkastuspalkkiot Muut palkkiot Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkosto Koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkosto Koneet ja kalusto Jaettu konsernissa tulokseen ja laskennallisen verovelan muutokseen 14

15 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset emoyhtiö Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hank.meno Kert. SUMU-Kirjanpitoarvo poisto Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakenn Verkosto Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Tase-erät yhteensä Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset konserni Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hank.meno Kert. SUMU-Kirjanpitoarvo poisto Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaik.menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakenn Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Tase-erät yhteensä Osakkeiden ja osuuksien tasearvoon sisältyy 1994 tehtyjä arvonkorotuksia

16 OSAKKEET JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet emoyhtiö Omistusosuus osakkeita ja äänimäärä nimellisarvo kirjanpitoarvo kpl % Saman konsernin yritykset Tornionlaakson Sähkö Oy , Omistusyhteysyritykset Pellon Laskettelurinteet Oy , Muut osakkeet ja osuudet Energiapolar Oy , Lapin Sähkövoima Oy , Tornion Golf Oy Muut pienet omistusosuudet yht Muut osakkeet ja osuudet yhteensä Yhteensä Osakkeet ja osuudet konserni Osuudet omistusyhteysyrityksissä Tornionlaakson Voima Oy , Pellon Laskettelurinteet Oy , Kittilän Alueverkko Oy , Yhteensä Muut yhtiöt (omistus alle 20% ) Lapin Sähkövoima Oy , Energiapolar Oy , Kymppivoima Oy , Kymppivoima Hydro Oy , Muut pienet omistusosuudet yht Yhteensä Konserni on sitoutunut kattamaan vuonna 2016 valmistuvalta ydinvoimalaitokselta hankkimallaan energialla osuutensa laitoksen rakentamis- ja sähköntuotantokustannuksista sekä ostamaan varaamansa osuuden Kymppivoima Oy:n Statkraftilta 15 vuoden leasingsopimuksella hankkimasta Ranan vesivoimalaitoksen sähköntuotanto-osuudesta. Lisäksi konserni on sitoutunut osallistumaan Kymppivoima Oy:n kautta omistuksensa mukaisella osuudella uuden ydinvoimalaitoksen (Olkiluoto 4) suunnittelu- ja kilpailutusvaiheen kustannuksiin. 16

17 KONSERNI EMOYHTIÖ Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Siirtosaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Siirtosaamiset Korkosaatavat Myynnin jaksotus Verosaaminen Eläkevakuutus Arvonlisäverosaamiset Muut siirtosaamiset Oman pääoman muutokset Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Vähemmistöosuuden muutos Vararahasto Voitto edellisiltä tilikausilta Ed.tilikausien oikaisu Osingonjakovelan vanheneminen Vähemmistöosuuden muutos Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Jakokelpoinen oma pääoma Voittovarat Tilikauden voitto Yhteensä Poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus

18 KONSERNI EMOYHTIÖ Ostovelat Muille Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat Siirtovelat Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat Siirtovelat Lomapalkkavaraus ja sen sos.maksut Tilitys myyntiyhtiölle Lopullinen tulovero Korkojaksotukset Eläkevakuutusmaksut Sähkön siirron jaksotus Muut Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirroista Vastuusitoumukset Muiden puolesta annetut takaukset Annettu takaus pankkitakauslimiitistä Luotollisen shekkitilin limiitin vakuutena Annetut kiinteistökiinnitykset Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo Takuuajan vakuudet Vakuudeksi annetut talletukset Annetut pantit Lapin Sähkövoima Oy:n velasta pantatut osakkeet Yrityskiinnitykset Pohjolan Osuuspankista otetun lainan vakuutena Lainan määrä Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Muut vastuut Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeisiin liittyvä rahastoonmaksuvelvollisuus

19 Kiinteistöinvestoinnit Emoyhtiö on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovänennyksiä ja konserni , mikäli kiinteistöjen käyttö vähenee suhteessa alkuperäiseen rakentamisen valmistusaikaiseen käyttötarkoitukseen tarkistuskauden aikana. Emoyhtiöllä ja konsernilla on valtioneuvoston asetuksen 440/2003 mukainen vastuu kyllästettyjen pylväiden hävittämisestä. Johdannaissopimukset Sähkökaupan finanssisopimukset Kohde-etuuden käypä arvo Johdannaissopimukset on edellä arvostettu nettona tilinpäätöshetken markkina-arvoon. 19

20 TILINTARKAS- TUSKERTO- MUS 20

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2006 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot