Toimintakertomus Sisällysluettelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2014. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 1 Sisällysluettelo KIVITEOLLISUUS VUONNA YLEISTÄ TOIMINNASTA... 3 EDUNVALVONTA... 3 TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA... 4 KOULUTUSTOIMINTA... 5 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA... 5 KANSAINVÄLISET YHTEYDET... 6 MESSUT JA NÄYTTELYT... 6 TALOUS JA HALLINTO... 7 LUOTTAMUSTOIMET JA EDUSTUKSET VUONNA

2 2 KIVITEOLLISUUS VUONNA 2014 Vuotta 2014 leimasi lisääntyvä taloudellinen epävarmuus. Luonnonkivisten lopputuotteiden kysyntä Euroopan markkinoilla ei vieläkään elpynyt vaan supistui entisestään. Aiempina vuosina Toimintakertomus hyvin sujunut graniitin vienti 2014 Kiinaan kääntyi laskuun. Kotimarkkinoilla rakennus- ja sisustuskivien markkinat supistuivat. Yksityistalouksien päätöksentekoa horjutti jatkuvat talouden epävarmuudesta kertovat uutiset. Hautakivituotannossa ei tapahtunut erityistä muutosta edellisestä vuodesta. Ympäristökivien kysyntä säilyi kohtuullisena vaikkakin loppuvuodesta tarjouspyynnöt vähenivät. Vuoden 2014 aikana yleisen taloudellisen tilanteen kiristyminen näkyi kivialan yritysten taloudellisessa tilanteessa. Yritysten kannattavuudessa oli tosin suuria eroja; kireästä taloustilanteesta huolimatta osalla yrityksistä tuloksentekokyky säilyi kohtuullisena. Yleisesti yritysten liikevaihdot laskivat ja loppuvuodesta lomautukset lisääntyivät. Vuonna 2014 ei tehty merkittäviä uusinvestointeja. Ilomantsin Kivituote Oy käynnisti tehtaan rakentamisen. Loimaan Kivi Oy osti Suomen Kivivalmiste Oy:n. Luonnonkiviteollisuus työllisti Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan vuonna 2013 yhteensä 1488 henkilöä, joista kivituotteiden valmistuksessa 1227 ja louhinnassa 261. Vuotta aiemmin työllisiä oli 1476 henkilöä ja vuonna 2011 yhteensä Parhaimmillaan luonnonkiviteollisuus työllisti vuonna 2007 yhteensä 1910 henkilöä.työvoiman vähentyminen on ollut voimakkainta vuolukiviteollisuudessa. Suorien työpaikkojen lisäksi luonnonkiviteollisuudella on merkittävää vaikutusta välillisiin työpaikkoihin mm. asennustoiminnassa, louhinnan alihankinnoissa ja kuljetuksissa. Varovaisestikin arvioiden välilliset työvoimavaikutukset kaksinkertaistavat alan työllisyysluvut. Lisäksi on hyvä muistaa, että luonnonkiviteollisuudella on hyvinkin merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia erityisesti Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Tilastokeskuksen mukaan alalla oli yrityksiä vuonna 2013 yhteensä 281. Louhintayrityksiä oli 46 ja kivituotteita valmistavia yrityksiä 235. Kiviteollisuus on hyvin pienyritysvaltaista. Ainoa pörssiyhtiö on Tulikivi Oyj. Luonnonkiviteollisuuden liikevaihto kasvoi vuodesta 2003 vuoteen 2007, jolloin koko alan liikevaihto Tilastokeskuksen toimipaikkatilaston mukaan oli 252 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 alan liikevaihto oli 229 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 167 miljoonaa euroa syntyi lopputuotteista ja 62 miljoonaa euroa kiviblokkien tuotannosta. Vuoden 2013 liikevaihto oli jokseenkin vuoden 2012 tasolla. Lopputuotteiden tuotannossa vuolukivituotteet ovat suurin tuotealue. Kiviteollisuuden viennin huippuvuosi oli 2006, jolloin viennin arvo oli 100 miljoonaa euroa. Vuosina vienti supistui voimakkaasti ja vuonna 2009 kokonaisviennin arvo oli laskenut 62 miljoonaan euroon. Sittemmin vienti kääntyi taas kasvuun. Vuonna 2012 saavutettiin graniitin viennin ennätys ja myös vuonna 2013 päästiin hyvään tulokseen. Sen sijaan lopputuotteiden vienti on supistunut. Kokonaisviennin arvo oli vuonna 2013 noin 73 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 kokonaisviennin arvo laskee noin 10 miljoonaa edellisestä vuodesta. Viennin arvosta noin 60% muodostuu graniittiblokeista ja noin 40% lopputuotteista, joista merkittävimpiä ovat vuolukivitulisijat. Viennin määrä oli vuonna 2013 yhteensä tonnia kun se vuotta aikaisemmin oli tonnia. Viennin määrästä graniittiblokkien osuus oli noin 96%. Vuonna 2014 graniitin viennin määrä supistuu noin tonniin. Lopputuotteiden viennin määrä säilyy jokseenkin vuoden 2013 tasolla. Kokonaisviennin määrä laskee noin 15% ja lasku johtuu graniitin viennin vähenemisestä. Suomen luonnonkiviteollisuuden vienti on ollut jatkuvasti merkittävästi suurempaa kuin tuonti. Viennin arvo on neli-viisinkertainen tuontiin verrattuna. Kiviala on omalta osaltaan kansantalouden nettovientitulojen tuottaja. Graniitin vientikohdemaista Kiina on ylivoimaisesti tärkein mutta myös mm. Italiaan ja Puolaan viedään graniittiblokkeja jatkojalostettavaksi. Saksa, Ranska, Belgia ja Ruotsi ovat tulisijojen tärkeitä vientimarkkinoita. Kaikkiaan vientimaita on noin 40. Tuonnin huippuvuosi oli 2008, jolloin tuonnin arvo oli 18 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 tuonnin arvo oli 14 miljoonaa ja vuonna 2014 päädytään ennakkotietojen valossa 14,7 miljoonaan euroon. Tuontimaista merkittävin on Kiina. Muita merkittäviä tuontimaita ovat Italia, Ruotsi ja Norja. Tuonnin arvosta noin 90% on lopputuotteita. Tuonnin määrä oli vuonna 2013 yhteensä tonnia ja vuonna 2014 noin tonnia. Tuonnin kasvu selittyy katukivien ja reunakivien tuonnin kasvulla. Vuonna 2012 graniittia louhittiin tonnia ja vuolukiven tuotanto oli tonnia. Vuoden 2013 ennakkotiedot viittaavat siihen, että graniitin louhintamäärä olisi laskenut noin tonniin. Vuolukiven louhintamääriä tilastoi Tukes, jonka mukaan vuolukiven louhintamäärä olisi vuonna 2013 ollut peräti tonnia eli 117% enemmän kuin Luonnonkiven viennin ja tuonnin arvo, miljoonaa euroa Luonnonkiven tuotanto, tonneja * Vuolukivi Graniitit ja liuskeet Lähteet: Pohjanmaan ELY-keskus, GTK, Tukes Vienti Tuonti *vahvistamaton Lähde: Tullitilastot Graniitin vientikysyntä supistui vuonna 2014

3 3 YLEISTÄ TOIMINNASTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Kiviteollisuusliitto on Suomen ainoa luonnonkiviteollisuuden yrityksiä edustava toimialajärjestö. Vuosi 2014 oli liiton 76. toimintavuosi. Kiviteollisuusliiton jäsenkunta muodostuu varsinaisista jäsenyrityksistä ja yhteistoimintajäsenistä. Liittoon kuului vuoden 2014 lopussa 96 yritystä tai yhteisöä, joista 70 oli luonnonkiveä louhivaa ja jalostavaa yritystä sekä 26 ns. yhteistoimintajäsentä kuten kone- ja laitevalmistajia, tutkimuslaitoksia ja oppilaitoksia. Kiviteollisuusliiton kautta kaikki sen varsinaiset jäsenyritykset olivat Rakennustuoteollisuus RTT ry:n jäseniä työmarkkinatoiminnan osalta. RTT on Rakennusteollisuus RT ry:n jäsen, joka on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenjärjestö. Kiviteollisuusliitto oli myös eurooppalaisen kivialan kattojärjestön Eurorocin jäsen. Kiviteollisuusliitto oli Suomen Yrittäjät ry:n yhteisöjäsen. Kiviteollisuusliitto ja Viher- ja ympäristörakentajat ry ovat toistensa jäseniä. EDUNVALVONTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Vuoden 2012 lopulla käynnistyi eri ministeriöiden alullepanemana ns. kestävän kaivannaisteollisuuden toimintaohjelman laatiminen. Ohjelman valmistui keväällä Kiviteollisuuslitto osallistui ohjelman valmisteluun. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti vuonna 2013 Kestävän kaivannaisteollisuuden toimintaohjelmaa varten ohjausryhmän, jossa myös Kiviteollisuusliitolla on edustus. Toimintaohjelma koostuu 35 toimenpidekokonaisuudesta. Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2014 kaksi kertaa. Edunvalvonta on painottunut viime vuosina voimakkaasti ympäristölainsäädäntöön. Vuonna 2014 otettiin kantaa mm. maaaineslain toimivuuteen. Liitto teki jo vuonna 2013 sekä työ-ja elinkeinoministeriölle että ympäristöministeriölle aloitteen ns. Murausasetuksen louhinnan suojaetäisyyttä koskevan säännöksen muuttamiseksi. Vuonna 2014 esitys uusiittiin yhdessä EK:n ja Infra ry:n kanssa. Vuonna 2009 aloitettiin ns. Suomen vuoriklusterin työn organisointi Geologian tutkimuskeskuksen johdolla. Liitto oli yksi hankkeen alullepanijoista ja osallistui hankkeen ohjausryhmän työhön. Hankkeessa ovat mukana myös muut kaivannaisteollisuuden järjestöt sekä mm. Oulun yliopisto, Aalto yliopisto ja VTT. Vuoden 2012 aikana vuoriklusterin työ vakiintui ja yhteydet mm. työ- ja elinkeinoministeriöön ja ympäristöministeriöön tiivistyivät näiden tullessa mukaan klusterin ohjausryhmään. Vuoriklusterin tehtävänä on tehdä aloitteita kaivannaisteollisuuden kehittämiseksi. Liitto osallistui klusterin ohjausryhmän työhön myös vuonna Kertomusvuoden aikana jatkettiin yhteydenpitoa Kiviteollisuusliiton ja Geologian tutkimuskeskuksen välillä järjestämällä organisaatioiden johdon tapaamiset. Liiton edustajat tapasivat kertomusvuoden aikana maakuntaliittojen johtoa edistääkseen mm. kiven louhinnan kannalta suotaisaa kaavoituspolitiikkaa. Liitto osallistui vienninedistämiseen liittyvän ns. KV-foorumin toimintaan. Foorumi on yritysten ja viranomaisten yhteistyöelin. Vuoriklusterin viestintäryhmä aloitteesta ja GTK:n johdolla käynnistettiin kaivannaisteollisuuden nettiportaalihanke. Kiviteollisuusliitto rahoittaa hanketta omalta osaltaan. Klusterin koulutusryhmä selvitti kaivannaisteollisuuden työvoima- ja koulutustarpeita. Kivialan eurooppalainen kattojärjestö Euroroc vastasi yhteisötason edunvalvonnasta. EU-tason edunvalvonnan painopistealueet olivat tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä standardisoinnin edistäminen, koulutuskysymykset, ympäristölainsäädäntö ja siihen läheisesti liittyvä raakakivikaupan ja oman raaka-aineen saatavuuden turvaaminen sekä yleensä luonnonkiven ja kiviteollisuuden imagon ja tunnettuuden nostaminen. Euroroc sai valmiiksi eurooppalaiset kivituotteiden ympäristöselosteet (EPD).

4 4 Rakennustuoteteollisuus RTT ry ja Rakennusteollisuus RT ry vastasivat työmarkkinakysymyksiin liittyvästä edunvalvonnasta, tiedotuksesta ja neuvonnasta. Kiviteollisuudenkin kattava rakennustuoteteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus astui voimaan ja on voimassa saakka. Toimihenkilöitä koskeva rakennusaine- ja betoniteollisuuden työehtosopimus on voimassa Kertomusvuoden aikana jatkui julkisten hankintojen periaatteita koskeva keskustelu. Liitto käynnisti julkisia luonnonkivihankintoja koskevan ohjeistuksen suunnittelun. Eläketurvakeskukselle tehtiin esitys kivialan yritäjän työtulon määräytymisestä. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA Liiton sisäinen tiedotus hoidettiin jäsentiedotteilla, joita lähetettiin 13 kappaletta. Jäsenistö sai myös Rakennusteollisuus RT ry:n, Rakennustuoteollisuus RTT ry:n ja Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n sähköiset tiedotteet. Jäsenistölle toimitettiin yhteenvetoja kivialan ulkomaankaupasta ja toimialan taloutta kuvaavista tunnusluvuista. Jäsenet saivat myös jäsenyyden osoittavan ikkunatarran. Suomalainen Kivi -lehti päätettiin uudistaa siten, että pääpaino on sähköisessä viestinnässä. Lehden sähköisen version suunnittelu aloitettiin yhdessä Omnipress Oy:n kanssa. Tämän lisäksi päätettiin julkaista yksi painettu lehti, ns. vuosikirjanumero, jonka julkaisu siirtyi alkuvuoteen Ajankohtaisista aiheista laadittiin lehdistötiedotteita. Markkinoinnin ja viestinnän tärkeänä välineenä toimi kiviportaali Portaalin keskimääräinen kuukausikävijämäärä oli >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Portaalin uudistaminen käynnistettiin kertomusvuonna. Portaalin uudistamisessa avainasemassa oli liiton strategiatoimikunta. Uudistuksen käytännön toteutuksesta vastasivat Artin net Finland Oy ja graafisen suunnittelun studio E-dsign. Uudistuksen osana portaalin suomenkielinen osoite muutettiin muotoon Kiviportaali uudistettiin vuonna 2014 Liitto osallistui yhdeksättätoista kertaa Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun palkintoraadin toimintaan. Liitto osallistui myös Vuoden Vihertaitajakilpailun tuomariston työhön. Kiviteollisuusliitolla on yksinoikeus myöntää eurooppalaisen luonnonkivimerkin käyttöoikeuksia Suomessa. Merkin oikeudet omistaa Euroroc. Lisenssin on lunastanut kuusi suomalaista yritystä. Kiviportaalissa vierailee kuukausittain lähes kävijää.

5 5 KOULUTUSTOIMINTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Liiton kivitasotoimikunta osallistui keittiötasojen asentajakoulutuksen suunnitteluun. Koulutuksesta vastasi Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Kurssin suorittaneet saivat liiton myöntämän sertifikaatin. nerit ovat Espanjasta, Saksasta ja Kroatiasta. Hanke tuottaa mm. työturvallisuuskoulutukseen tarkoitettuja animaatioita. Hankkeen ohjausryhmän kokoukset pidettiin Saksassa ja Espanjassa. Hanke päättyy helmikuun 2015 lopussa. Liuskemestarit ja Ikikivi kehittivät yhdessä Viherrakentajien ja Maisemasuunnittelijoiden kanssa pihaliuskeasentajakoulutuksen. Koulutus koostuu yhden päivän materiaali- ja laatukoulutuksesta ja koulutuksen toinen osa hyväksytystä työnäytteestä. Vuonna 2014 koulutukseen osallistui 40 henkilöä, joista seitsemälle on myönnetty Kiviteollisuusliiton sertifikaatti. Liitto käynnisti louhintatoiminnan työturvallisuuskoulutukseen liittyvän ns. Safequ-hankkeen Hanketta rahoittaa EU Leonardo da Vinci ohjelmasta ja rahoituksen kanavoi CIMO, joka on Suomessa toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Hankkeessa on Suomesta mukana liiton lisäksi Saimaan ammattikorkeakoulu. Muut part- Liitolla on edustus maarakennus ja kivialan tutkintotoimikunnassa. Toimikunnan toimikausi päättyy Liitto tuki taitajakilpailuiden kivityöt-sarjaa lahjoittamalla ensimmäisen palkinnon. Kilpailut pidettiin Lahdessa. Liitto teki yhdessä eräiden oppilaitosten kanssa esityksen Skills Finlandille kivitöiden ottamiseksi pysyväksi kilpailulajiksi Taitajakilpailuihin. TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Liitto osallistui VTT:n, Tampereen teknillisen yliopiston ja GTK:n ns. Miniman-tutkimukseen. Hankkeessa selvitettiin mm. louhinnan typpipäästöjä. Vuonna 2012 käynnistyi VTT:n ns. CLASS-hanke, joka tähtää ilmastonmuutoksen aiheuttaman kasvavien vesivirtojen hallintaan erityisesti kaupunkioloissa. Hankkeessa selvitettiin myös luonnonkivisten tuote- ja rakenneratkaisujen kehitystä. Liitto osallistui hankkeeseen työ- ja materiaalipanostuksella. Hankkeen loppuseminaari pidettiin tammikuussa Liitto toteutti kivialan suhdanne- ja koulutusselvityksen. Kiviteollisuuden eurooppalaisen standardisoinnin seurannasta ja työhön osallistumisesta vastaa Kiviteollisuusliiton toimeksiannosta Rakennustuoteteollisuus RTT. Seurantatyötä varten on asetettu työryhmä, joka seuraa erityisesti CEN:in teknisten komiteoiden TC246 ja TC178 työtä. Vuonna 2014 uudistettiin kansallinen soveltamisstandardi SFS Standardin mukaan Suomessa vaaditaan suolalle alistuvissa kohteissa kivituotteilta jäädytys-sulatustesti suolaliuoksessa. Liitto käynnisti yhdessä Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja GTK:n kanssa kivien testaushankkeen, jossa pääpaino on jäädytys-sulatustesteissä. Hanketta tukee Rakennustuotteiden laatu säätiö. Hanke päättyy vuonna Liitto toteutti yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa EAKR-hankkeen, joka tuotti Luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt julkaisun. Hanketta rahoittivat em. organisaatioiden lisäksi Kaakkois-Suomen ELYkeskus ja K.H. Renlundin säätiö. Liitto osallistui Kainuun Etu Oy:n kivi- ja kaivosalan kehittämisohjelman ohjausryhmän työhön. Liitto osallistui kaivannaisalan viestinnän kehittämishankkeen suunnitteluun ja rahoitukseen. Hanketta vetää GTK ja rahoittaa myös Lapin liitto. Hanke tuottaa kaivannaisalan portaalin

6 6 To i m i n t a k e r t o m u s KANSAINVÄLISET YHTEYDET >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Liitto oli eurooppalaisen alan kattojärjestön Eurorocin jäsen. Liiton edustajat osallistuivat järjestön kokoukseen Veronassa. Liitto toimi kansainvälisten kontaktien välittäjänä jäsenistölle ja tiedon välittäjänä suomalaisista yrityksistä ulkomaisille tahoille. Kertomusvuoden tammi-helmikuun vaihteessa tehtiin markkinatutkimusmatka Etelä-Afrikkaan. Matkalle osallistui 16 henkilöä. Oppaana toimi Warthog Toursin omistaja Pauli Niemi-Jaskari. Matkalla vierailtiin kivialan yrityksissä ja tavattiin Suomen suurlähettiläs. Mandelan muistoa vaalitaan kaikkialla EteläAfrikassa. Kuva Pretoriasta. MESSUT JA NÄYTTELYT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Kertomusvuoden keväällä toteutettiin yhdessä A. Arvelin Internationalin kanssa Suomen kivialan yhteisosasto Xiamenin-messuilla. Yhteisosaston toteutukseen saatiin työ- ja elinkeinoministeriön tukea. Xiamenin Stone Fair messuilla oli 6. kerran Suomen yhteisosasto

7 7 To i m i n t a k e r t o m u s TALOUS JA HALLINTO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sääntöjen mukainen 76. liittokokous pidettiin Helsingissä. Kokouksessa valittiin hallituksen ksi toimitusjohtaja Ilkka Ylitalo ja varaksi toimitusjohtaja Heikki Palin. Kokous vahvisti liiton tilinpäätöksen ja hyväksyi vuoden 2014 talousarvion. Kokouksen yhteydessä valittiin Vuoden Kivimieheksi rakennusinsinööri Pauli Immonen Suomen Graniittikeskus Oy:stä. Lisäksi jaettiin kunniakirjat suomalaisen louhinnan kehittäjille. Kunniakirjan saivat Tommi Kainu, Ismo Kainu, Erkka Lehto ja postuumisti Jaakko Tielinen ja Veli-Juhani Hänninen. Liiton hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Hallituksen apuna toimivat hautakivitoimikunta, rakennuskivitoimikunta, louhintatoimikunta ja kivitasotoimikunta sekä koulutustoimikunta. Vaalitoimikunta valmisteli esitykset liittokokouksen luottamusmiesvalinnoiksi. Keromusvuoden aikana toimi myös nuoremman polven yritysjohtajista koostuva strategiatoimikunta, jonka tehtävänä on tarkastella kivialan ja liiton näkymiä ja tehdä esityksiä kehitystoimenpiteiksi. Kiviteollisuusliiton toimisto sijaitsi Rakennusteollisuus RT ry:n yhteydessä osoitteessa Unioninkatu 14. RT:ltä ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palveluyhtiöltä ostettiin monistukseen, postitukseen yms. liittyviä palveluita. Liiton toimitusjohtajana toimi DI Pekka Jauhiainen, joka oli liiton ainoa työsuhteinen henkilö. Kiviteollisuusliitto on voimakkaasti ulkoistanut toimintojaan. Kiviportaalin kehitys ja ylläpito ostettiin Artin net Finland Oy:ltä, Suomalainen Kivi-lehden kustantaminen on annettu Omnipress Oy:lle messutoiminnassa kumppanina on ollut A. Arvelin International Oy. Tutkimustoiminnassa yhteistyötä on tehty mm. VTT:n, GTK:n ja Kainuun Etu Oy:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi Kiviteollisuusliitto käyttää yksityisten konsulttitoimistojen palveluja. Taloushallintopalvelut ostetaan Tilitoimisto Eliko Oy:ltä. Pauli Immonen (vas.) valittiin Vuoden Kivimieheksi. Oikealla liiton Ilkka Ylitalo Työoikeuteen ja työehtosopimuksiin liittyvät tiedotus- ja neuvontapalvelut on organisoitu Rakennusteollisuus RT ry:n kautta. RT/RTT vastaa myös kivialan kansainvälisen standardisoinnin seurannasta Kiviteollisuusliiton kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella. Liiton talouden pohjan muodostavat jäsenmaksutulot sekä projektitoiminnan tuotot. Kiviportaalissa mukana olevilta yrityksiltä perittiin portaalimaksua. Merkittävimmät kuluerät olivat jäsenmaksut, henkilöstökulut, kiviportaalin kulut ja projektitoiminnan kulut. Louhinnan kehittäjiä palkittiin liittokokouksessa. Kunniakirjan vastaanottivat vasemmalta lukien Veli-Juhani Hännisen poika Pasi ja puoliso Eila, Ismo Kainu, Tommi Kainu, Erkka Lehto ja Jaakko Tielisen poika Jukka Tielinen. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

8 8 LUOTTAMUSTOIMET JA EDUSTUKSET VUONNA 2014 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> HALLITUS Ilkka Ylitalo, Vientikivi Oy Finland, Heikki Palin, Palin Granit Oy, vara Tapani Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy Jesse Berglöf, Kiviveistämö Berglöf Oy Erik Hako-Rita, OK Graniitti Oy Arttu Jokinen, Liuskemestarit & Co Oy Jouko Toivanen, Tulikivi Oyj Mikko Paljakka, Loimaan Kivi Oy Jukka Tielinen, Ylämaan Graniitti Oy Unto Ahtola, TG Granit Oy HAUTAKIVITOIMIKUNTA Jesse Berglöf, Kiviveistämö Berglöf Oy, Marita Mielonen, Kaavin Kivi Oy Tarja Pesonen, Loimaan Kivi Oy Ilpo Ruuskanen, Sastaman koulutuskuntayhtymä Jari Antikainen, Suomen Kivivalmiste Oy Nina Åberg, Kiviveistämö Levander Oy Vesa Kaaja, Tilakivi Kaaja Keijo Vierimaa, Keikyän Kivi Oy RAKENNUSKIVITOIMIKUNTA Arttu Jokinen, Liuskemestarit & Co Oy, Timo Syrjä, Rudus Oy Antti Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy Tom Huhta, Ikikivi Oy Juuso Rainio, Loimaan Kivi Oy Jussi Eskelinen, Ylamaa Massive Granite Oy KIVITASOTOIMIKUNTA Jukka Tielinen, Ylämaan Graniitti Oy, Tapani Ylihärsilä, Tulikivi Oyj Pentti Leppänen, Aleksin Kivi Oy Antti Mäki, Kauhavan Kiviveistämö Oy Jukka Partonen, Louhi Kivitasot Oy LOUHINTATOIMIKUNTA Heikki Palin, Palin Granit Oy, Unto Ahtola, TG Granit Oy Jarmo Tielinen, LT Granit Oy Jarno Virmasuo, Interrock Oy Mihail Delikouras, Granicon Oy KOULUTUSTOIMIKUNTA Ilpo Ruuskanen, Vammalan ammattikoulu, Jouni Holopainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Oliver Steller, Koulutuskeskus Salpaus Olavi Selonen, Palin Granit Oy Hannu Luodes, Geologian tutkimuskeskus Pirjo Kuula, Tampereen teknillinen yliopisto Tuomo Tahvanainen, Saimaan ammattikorkeakoulu Markku Nurmesniemi, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä VAALITOIMIKUNTA Tapani Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy Jouni Okko, Ylämaa Group Heikki Palin, Palin Granit Oy Eero Pietarila, OK Graniitti Oy Jesse Berglöf, Kiviveistämö Berglöf Oy Seppo Tanskanen, TTR-Granit Oy STRATEGIATOIMIKUNTA Antti Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy, Erik Hako-Rita, OK Graniitti Oy Petra Alho, TG Granit Oy Anssi Okko, Ylämaa Group Jesse Berglöf, Kiviveistämö Berglöf Oy Arttu Jokinen, Liuskemestarit Oy KESTÄVÄN KAIVANNAISTEOLLISUUDEN OHJAUSRYHMÄ (Työ- ja elinkeinoministeriö) Pekka Jauhiainen VUORIKLUSTERI-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ (Geologian tutkimuskeskus) Heikki Palin (varalla Pekka Jauhiainen) KV-FOORUMI Pekka Jauhiainen SUOMALAINEN KIVI -LEHDEN TOIMITUSNEUVOSTO Pekka Jauhiainen, Mika Seppänen Matti Lummaa Pekka Mesimäki Jouko Toivanen Jukka Reinikainen RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS RTT RY Tapani Elomaa, johtokunnan ja työmarkkinavaliokunnan jäsen SUOMEN YRITTÄJÄT RY Pekka Jauhiainen, työmarkkinavaliokunnan jäsen Heikki Palin, työmarkkinavaliokunnan varajäsen Kiviteollisuusliitto ry. Unioninkatu 14, 3. kerros PL 381, Helsinki Puh Fax EUROROC, EDUSTAJAT YLEISKOKOUKSISSA Heikki Palin Pekka Jauhiainen SUOMEN KIVITUTKIMUSSÄÄTIÖ Tapani Elomaa, neuvottelukunnan jäsen STONE POLE OY Pekka Jauhiainen, hallituksen jäsen MAARAKENNUS- JA KIVIALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA (Opetushallitus) Juuso Rainio, jäsen Ilpo Ruuskanen, asiantuntija KIVIALAN KANSALLINEN STANDARDISOINNIN SEURANTARYHMÄ (RTT) Pekka Jauhiainen, Jaana Karlsson, sihteeri Pekka Vuorinen, asiantuntija Yritysten ja tutkimuslaitosten edustajia VUODEN YMPÄRISTÖRAKENNEKILPAILUN PALKINTO- RAATI (RT ja Puutarhaliitto) Juuso Rainio, jäsen MINIMAN-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Olavi Selonen (varalla Pekka Jauhiainen) CLASS-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Pekka Jauhiainen (varalla Olavi Selonen) LUONNONKIVITUOTANNON PARHAAT YMPÄRISTÖ- KÄYTÄNNÖT HANKE (liiton edustajat) Heikki Palin, ohjausryhmän Olavi Selonen, vara Pekka Jauhiainen, projektipäällikkö SAFEQU-HANKE Pekka Jauhiainen, koordinaattori KAIVANNAISALAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISHANKE (KAVIKE) Pekka Jauhiainen, ohjausryhmän jäsen Olavi Selonen, ohjausryhmän varajäsen KAINUUN KIVI- JA KAIVOSALAN KEHITTÄMISOHJELMA (Kainuun Etu Oy) Pekka Jauhiainen, ohjausryhmän vara VUODEN VIHERTAITAJA KILPAILUN PALKINTORAATI (Viheraluerakentajat ry) Pekka Jauhiainen TILINTARKASTAJA Pertti Sundqvist, KHT VARATILINTARKASTAJA Pasi Olavi Puranen, KHT KUNNIAPUHEENJOHTAJAT Teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen Talousneuvos Paavo Pihlman (k) ja toimitusjohtaja Antti Elomaa (k)

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 Sisällysluettelo KIVITEOLLISUUS VUONNA 2015...2 YLEISTÄ TOIMINNASTA...4 EDUNVALVONTA...4 TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA...5 KOULUTUSTOIMINTA...6 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA...6 KANSAINVÄLISET

Lisätiedot

Toimintakertomus. Sisällysluettelo

Toimintakertomus. Sisällysluettelo Toimintakertomus 2016 Sisällysluettelo KIVITEOLLISUUS VUONNA 2016...2 YLEISTÄ TOIMINNASTA...4 EDUNVALVONTA...4 TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA...4 KOULUTUSTOIMINTA...5 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA...6 KANSAINVÄLISET

Lisätiedot

Luonnonkiviteollisuuden sivuvirrat. Paavo Härmä Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Luonnonkiviteollisuuden sivuvirrat. Paavo Härmä Geologian tutkimuskeskus (GTK) Luonnonkiviteollisuuden sivuvirrat Paavo Härmä Geologian tutkimuskeskus (GTK) Suomen luonnonkiviteollisuus Kiven louhintaa ja kivituotteiden valmistusta Noin 300 aktiivista yritystä ja noin 1500 työntekijää

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013 28.5.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Kivenjalostus. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Kivenjalostus. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Kivenjalostus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Liite 4. 1 Liiketoiminnan määritys

Liite 4. 1 Liiketoiminnan määritys Pohjois-Pohjanmaan kiviprojekti, PP- Kivi 2010-2012 LUONNONKIVITUOTANNON KEHITTÄMISMALLI, Esiintymien tuotantoon saattamisen toimenpiteet Seppo Leinonen, GTK 1 Liiketoiminnan määritys Liiketoiminnan aloittava

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 0 5 4 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Markku Riihimäki & Erkki Lehtinen Luonnonkiviteollisuuden markkinat VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puh. (09) 680 401 24.1.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

ESIPUHE. Kaivannaisteollisuus Suomessa. Kaivannaisteollisuusyhdistys ry Kiviteollisuusliitto ry Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry

ESIPUHE. Kaivannaisteollisuus Suomessa. Kaivannaisteollisuusyhdistys ry Kiviteollisuusliitto ry Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry ESIPUHE Suomalainen yhteiskunta ei tule toimeen ilman kaivannaisteollisuutta. Malmien louhinta on perusta metalliteollisuuden tuotteille. Teollisuusmineraalit ovat välttämättömiä kemianteollisuudelle,

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

Delegaattivalmennus

Delegaattivalmennus Delegaattivalmennus 1.6.2017 Organisointi raamit ja valtuutukset Menettelyt ja säännöt miten Aineisto mistä työpaperit 3 oikeaa esimerkkiä 1 Standardisointijärjestelmä CEN, ISO, SFS ja toimialayhteisöt

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 ESITYS 24.7.2006 Liikevaihdon jakauma 1-6/2006 97,0 milj. euroa Joustopakkaukset 37,1 milj. euroa 38 % Kosteuspyyhkeet 35 % Kuitukankaat 27 % Pyyhkeet

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä

Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä Nimi Olosuhde Rata Vuoro Tulos Koivuranta Erkki H 1-9-17 9 1 246 Tapper Pasi H 1-9-17 1 8 244 Nybakka Helvi H 1-9-17 17 8 241 Lahti Jukka-Pekka H 1-9-17 17

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

JAOSTON 26. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA OULU 2009

JAOSTON 26. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA OULU 2009 JAOSTON 26. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA OULU 2009 Aika: Maanantaina 1. kesäkuuta 2009 klo 18. Paikka: Läsnä: Valliranta, Metsäkouluntie 8, Oulu. 32 jäsentä 1. Kokouksen avaus Elintarvikealan opettajien jaoston

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Vientirenkaan kautta Venäjälle. Kivi 2009 Live! Joensuu 8.10.2009

Vientirenkaan kautta Venäjälle. Kivi 2009 Live! Joensuu 8.10.2009 Kivi 2009 Live! Joensuu 8.10.2009 Karelment Oy Karelment Oy -Nurmeksessa toimiva talotehdas - perustettu 1994 Yhtiön omistus ja johto Toimitusjohtaja Kyösti Kettunen, Nurmes Markkinointijohtaja Ari Kilpeläinen,

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö ELY-keskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus Lapin liitto

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21 H21 1 Esa Karjalainen TietoEnator 38.29 2 Vesa Virkki Ericsson 41.03 3 Jussi Rämö Ericsson 43.26 4 Mikko Nurmimäki Ericsson 48.57 5 Tero Jantunen Ericsson 59.12 6 Jussi Lehto Fortum 60.49 7 Risto Salmela

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012 Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Helsinki 29.11.2012 TOIMIALAN KUVAUS JA RAJAUS Muiden rakennuspuusepän tuotteiden valmistus TOL 1623, joka jakaantuu kahteen alatoimialaan: Puutalojen

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja Infra-alan aktiivinen vaikuttaja 2 Suomalaisen kilpailukyvyn puolesta Infra-alan yrittäjäyhdistysten tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja rakentaa perustaa Suomen kilpailukyvylle

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 1 Pekka Ahokas kaupunginhallituksen jäsen Johto ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, Hulmin Huollon hallitus Kiinteistö Oy Kurittula hallitus Muu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2004 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 05 Seitsemännet ympäristötieteen päivät Jyväskylässä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2003 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Lokakuu 2014. 3.10.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Lokakuu 2014. 3.10.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Lokakuu 2014 3.10.2014, Lasse Krogell Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot vuoden

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 29.05.2017 Aika 29.05.2017, 10:00-15:20 Paikka Kuopion kampus, Snellmania-rakennus Sn300 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Elorinne Anna-Liisa professori, jäsen

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA 1 (3) TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA YLEISTÄ Palokuntamme toiminta on ollut toimintakertomusvuoden aikana vilkasta. Yhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yrityksen toimiala Yrityksen liikevaihto Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta Henkilöstömäärän kehitys uusiutuvan

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Finda Vuosikertomus 2014

Finda Vuosikertomus 2014 DNA OY VUONNA 2014 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous 4/2017 Joensuun rovastikunnan Siun Seurakunta - yhteistyöhanke

Ohjausryhmän kokous 4/2017 Joensuun rovastikunnan Siun Seurakunta - yhteistyöhanke Ohjausryhmän kokous 4/2017 Joensuun rovastikunnan Siun Seurakunta - yhteistyöhanke Ke 7.6.2017 klo 12.00 15.20 Ravintola Aada, Kauppakatu 32, Joensuu Läsnä Lääninrovasti Jukka Reinikainen (Joensuun rovastikunta),

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2006 Vantaankoski Miehet H21 5,3 km

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2006 Vantaankoski Miehet H21 5,3 km H21 5,3 km 1 Pekka Larmala Ericsson 41.20 2 Pekka Lång Espoon Kunto 43.44 3 Marko Aho Tekla 49.29 4 Timo Korhonen VTT 57.48 5 Mikko Kivinen Espoon Kunto 58.42 H40 5,3 km 1 Seppo Lamminmäki TietoEnator

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Tulikivi Oyj:n tilinpäätös 2009 ja tulevaisuuden näkymät

Tulikivi Oyj:n tilinpäätös 2009 ja tulevaisuuden näkymät Tulikivi Oyj:n tilinpäätös 2009 ja tulevaisuuden näkymät Heikki Vauhkonen 11.2.2010 Me Konsernituloslaskelman lyhennelmä 01-12/2009 01-12/2008 Muutos, % Liikevaihto 53,1 66,5-20,1 Liiketulos -2,4 3,2-173,5

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland Taitaja9 täytti maaliskuussa 10 vuotta. Kilpailun isä, Pekka Ruokomäki sai idean kilpailusta syksyllä 2001. Espoon Matinkylässä

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Ari Pulkkinen Verkkolaskufoorumi

Ari Pulkkinen Verkkolaskufoorumi Ari Pulkkinen Ari Pulkkinen, Verkkolaskufoorumi ERIKOISTUNUT JÄRJESTELMÄINTEGRAATIOIHIN Monipuolinen osaaminen ja kokemus YLI 40 ASIAKASTA JA PROJEKTIA Alkaen vuodesta 2004 Järjestelmäintegraatioiden äi

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Y-tunnus Panuntie 11, Helsinki Perustamisvuosi 1999 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy

Y-tunnus Panuntie 11, Helsinki Perustamisvuosi 1999 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy Yrityksen nimi YIT Rakennus Oy Yhtiömuoto Osakeyhtiö Y-tunnus 15655835 Osoite Panuntie 11, Helsinki Perustamisvuosi 1999 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa 01.01. Tilikausi päättyy 31.12. Osakepääoma

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot