Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 19.5. 31.12.2011"

Transkriptio

1 1 Toimintakertomus Yleistä SSYP Kehitys Oy on Saarijärven kaupungin omistama (100 %) elinkeinojen kehittämisyhtiö. Saarijärven vanhan elinkeinoyhtiön, Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy:n toiminta päätettiin jakaa kahdeksi eri yhtiöksi, SSYP Kiinteistöt Oy ja SSYP Kehitys Oy. SSYP Kehitys Oy:n perustamispäätöksen Saarijärven kaupunginvaltuusto teki ja yhtiön perussopimus on allekirjoitettu Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin SSYP Kehitys Oy:n toiminnan tarkoituksena on Saarijärven kaupungin ja Saarijärven seudun elinkeinoelämän edistäminen ja kehittäminen sekä tuotanto- ja palvelurakenteen monipuolistaminen. Yhtiön toimialana on kaupparekisterimerkinnän mukaan harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa sekä kehittää, rahoittaa ja välittää yritys- ja tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollista osaamista sekä harjoittaa edellä mainittuihin asioihin liittyvää kaupankäyntiä ja projektitoimintaa. Hallinto ja henkilökunta Yhtiön hallitus: Jyrki Kataja, hallituksen puheenjohtaja Kimmo Kantalainen, hallituksen varapuheenjohtaja Olli-Pekka Häkkinen Leena Reinikka Maija Talvinen-Strengell Hannu Tiittanen Jorma Viitanen Lisäksi asiantuntijajäsen Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja Toimitusjohtaja: Risto Lahti, TTM Tilintarkastajat: Jarmo Jäspi, JHTT, HTM, Oy Audiator Ab Yhtiön palveluksessa ovat olleet vakituisessa työsuhteessa toimitusjohtaja ja kehitysjohtaja sekä matkailupäällikkö. EU-rahoitteisissa kehittämisprojekteissa on ollut 5 määräaikaista projektipäällikköä. Toimistosihteerin palvelut on ostettu Saarijärven kaupungilta. Toiminta vuonna 2011 SSYP Kehitys Oy:n toiminta käynnistyi ja Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy:n palveluksessa ollut henkilöstö siirtyi SSYP Kehitys Oy:n palvelukseen. Samassa yhteydessä Saarijärven kaupungin matkailupalvelut siirtyivät kehittämisyhtiön vastuulle ja matkailupäällikkö siirtyi SSYP Kehitys Oy:n palvelukseen. Yhtiön hallitus käynnisti ensimmäiseksi kehittämistyöksi Saarijärven elinkeinostrategian päivittämisen vastaamaan uuden elinkeinoyhtiön ja Saarijärven kaupungin tavoitteita. Elinkeinostrategiatyö tehtiin osallistavalla työpajatyöskentelyllä syksyn 2011 aikana. Strategiaprosessin läpiviemisessä ja kirjoittamisessa käytettiin Konsulttitoimisto Humap Oy:n asiantuntemusta. Elinkeinostrategia valmistui yhtiön osalta joulukuussa 2011 ja Saarijärven kaupunginvaltuusto hyväksyi elinkeinostrategian Myös Saarijärven perusmaatalouden strategia-/toimenpidesuunnitelma päivitettiin samassa yhteydessä omana työpajatyöskentelynä.

2 2 Kehittämisprojektit SSYP Kehitys Oy:n vastuulla on jatkunut edellisten EU-ohjelmakausien tapaan pohjoisen Keski-Suomen metalli- ja teknologiateollisuuden toimialan kehittäminen. Pohjosessa Keski-Suomessa EU-hankkeiden kärkiklustereiden kehittämistyö on yhdistetty yhdeksi hankkeeksi Teollisten klustereiden kehittäminen pohjoisessa Keski-Suomessa. Hankkeen hallinnoijana toimii SSYP Oy ja hankkeen toteuttamisaika on v Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat: 1) Uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen 2) Bioenergian ja uusiutuvan energian käytössä tarvittavien koneiden ja laitteiden valmistus uusille vientimarkkinoille. 3) Seutukunnan luonnonvarojen ja osaamisen hyödyntäminen kansainvälisessä liiketoiminnassa. Hankkeen keskeinen sisältö on kuvattu hankesuunnitelmassa seuraavasti: Klusterien rajapinnoilta syntyy uutta liiketoimintaa Bio-energiasta elinvoimaa Uudistuvat koneet ja laitteet KOLMEN KLUSTERIN RAJAPINTA Mahdolliset uudet tuoteinnovaatiot ja ratkaisut rakentamiseen, energian käytön hallintaan jne Matala- ja passiivienergiarakentaminen Kehittyvä asuminen 4 Vuonna 2011 teollisten klustereiden hankkeessa oli mukana 46 pohjoisen Keski-Suomen teollista yritystä. Saarijärven teollisuusyrityksissä oli 4 laajempaa kehittämishanketta ja 5 pienempää kehittämishanketta. Pohjoisen Keski-Suomen teollisuusyritykset ovat vasta palautumassa vuosien taloudellisesta taantumasta lähtötasolle. Saarijärven teollisuusyrityksissä taantuman kääntyminen on tapahtunut myöhemmin kuin seutukunnan muissa yrityksissä. Bioenergia-alan kehittämisessä vuonna 2011 valmistui kaksi bioenergiaterminaalien kehittämishanketta: 1) VTT:n bioenergiaterminaalin kehittämishanke terminaalitoiminnan tuotantoteknologian ja toimintamallin kehittämiseksi, Terminaalikäsikirja 2) KOKO-ohjelman kehittämishanke Kolkanlahden bioenergiaterminaalin liiketoimintamallin ja kannattavuuden selvittämiseksi

3 3 Lisäksi Saarijärven kaupunki ja SSYP Kehitys Oy ovat osallistuneet Jyväskylä Innovation Oy:n ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Bioenergiakeskuksen Yrityspalvelupäällikkö hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on Bioenergiakeskuksen palvelujen tuotteistaminen yrityslähtöisiksi, Bioenergiakeskuksen tekeminen tunnetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti sekä Keski-Suomen bioenergiaalan teknologiayritysten vienti-osaamisen ja valmiuksien parantaminen. Yritys-Suomi.fi / Seudulliset yrityspalvelut -projekti on jatkunut vuonna 2011 Saarijärven seudulla Keski- Suomen ELY-keskuksen kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti. Projektin tehtävänä on tehostaa yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluja sekä lisätä yritysten kehittämishankkeita ja kehittämisrahoituksen saamista. Seudulliset Yrityspalvelut projektin kautta on hoidettu vuonna 2011 koko Saarijärven seudulla 135 asiakastapahtumaa, joista 65 eri yritysasiakasta, 25 työtöntä ja 45 työssä olevaa. Luontoreitistöhankkeen jatkohankkeissa, Lutunen II A ja B on tehty loppuun luontoreitistöjen tuotteistamiseen liittyvät keskeneräiset osat mm. matkailuyritysten yhteinen resurssipankki, nettikartan käännösversio sekä reittiluokituksen laatiminen. Hankkeeseen osallistui noin 10 matkailuyritystä pohjoisesta Keski-Suomesta. Hankkeet päättyivät vuoden 2011 lopussa. Saarijärven maaseutuelinkeinojen kehittäminen jatkui Saarijärven kaupungin rahoituksella vuonna Hankkeessa pyritään yrityskohtaisella kenttätyöllä ja neuvonnalla vauhdittamaan perusmaatalouden uusia investointeja, kehittämishankkeita ja verkostoitumista. Neuvontatyön kautta on avustettu toimintaansa kehittäviä maatiloja erilaisten suunnitelmien laatimisessa. Lisäksi alueen maatilayritysten yhteistyötä on vauhditettu kehittämällä hankintayhteistyötä, koneyhteistyötä, koneurakoinnin hyödyntämistä, yhteisten maatilatyöntekijöiden käyttämistä ja avustamalla yhteisten tuotantorakennusten perustamiseen liittyvää suunnittelua. Tärkeä osa on ollut myös maatilayrittäjien sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen järjestämällä yhteisiä koulutuksia, tutustumismatkoja ja yhteisiä tapaamisia. Kehittämistyö toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutin kanssa. Vuonna 2011 maaseutuelinkeinojen kehittämisessä on ollut 62 maatilalla tapahtunutta kehittämistapaamista. Lisäksi on ollut pienryhmätapaamista sekä tutustumismatkoja yhdessä muiden kehittämishankkeiden kanssa. Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy toteutti vuonna 2010 esiselvityshankkeen, Hevosvoimaa hanke hevostalouden ja hevosalan yritysten kehittämistarpeista ja yhteistoiminnan mahdollisuuksista. Esiselvitys kartoitti mm. hevosalan valmennus- ja kuntoutuspalvelujen, yhteishankintojen sekä yritystaloudelliset kehittämistarpeet Saarijärven seudulla. Vuonna 2011 toteutettiin Hevosvoimaa hankkeen jatkoksi HorsePower hanke, jossa kartoitettiin kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneet hevostalousyrittäjät koko seutukunnan alueelta. Hevosalan kehittämishankkeiden valmistelu jatkuu esiselvitysten perusteella Saarijärvellä toimivien luonnonvara-alan oppilaitosten kautta. Uusi ICT hanke Syksyllä 2011 käynnistyi SSYP Kehitys Oy vetämä Uusi ICT koulutushanke. Koulutushankkeen tarkoituksena on edistää Pohjoisen Keski-Suomen yritysten ja muiden toimijoiden valmiuksia hyödyntää uusia tietoteknisiä sovelluksia, paikkatietojärjestelmiä ja päätelaitteita. Tämä edellyttää uuden ja alati kehittyvän tieto- ja viestintäteknologian ymmärrystä, käyttöön ja soveltamiseen liittyvän osaamista, muutosvalmiutta ja uudenlaisen toimintakulttuurin omaksumista. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa uuden tieto- ja viestintäteknologian valmiuksia noin 100 henkilölle ja noin yritykselle. Hanke jatkuu vuoden vaihteeseen saakka. Muu kehittämistoiminta SSYP Kehitys Oy:n asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoa ja kehittämistä on jatkettu siten, että asiakashallintajärjestelmän ja yritysrekisterin yhteyteen kehitetään kuluttajia ja kuntalaisia palveleva Saarijärven yritysten tuote- ja palveluhakemisto. Tuote- ja palveluhakemisto valmistuu SSYP Kehitys Oy:n uusille nettisivuille vuoden 2012 alkupuolella yritysten päivittämillä tuote- ja palvelutiedoilla.

4 SSYP Kehitys Oy:n uudet kotisivut ja ulkoinen ilme päätettiin toteuttaa uuden yhtiön toiminnan alussa. Kehittämishanke on käynnistynyt syksyllä 2011 ja työ valmistuu keväällä Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy Pohjoisen Keski-Suomen kuntien omistaman tietoliikenne- ja tietoverkkoyhtiön, Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:n hallinnosta ja toiminnasta on vastannut Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy / SSYP Kehitys Oy vuodesta 2002 alkaen. Vuonna 2011 jatkui valtakunnallisen Laajakaista kaikille hankkeen seutukunnallinen valmistelu. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN TAVOITEKORTIN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hyvä yhteistyö yrittäjätahojen kanssa SSYP Oy:n edustaja on osallistunut yrittäjäjärjestön hallituksen kokouksiin vuoden 2011 aikana. Seutukunnallinen yrittäjäjuhla pidettiin Saarijärvellä Kylpylähotelli Summassaaressa. Saarijärven Yrittäjien, Saarijärven Naisyrittäjien, Saarijärveläinen lehden ja Saarijärven kaupungin vapaaaikatoimen kanssa yhteistyössä järjestettiin Yhdessä Enemmän messut maaliskuussa Saarijärven keskustan palveluyrittäjien ja SSYP Oy:n sekä Saarijärveläinen -lehden yhdessä toteuttamaa keskustan palveluyrittäjien yhteistyötä jatkettiin vuonna Vuoden aikana on järjestetty erilaisia markkinointikampanjoita ja yhteisiä tapahtumia keskustan kauppapalvelujen vetovoimaisuuden ja tunnettuuden parantamiseksi. Saarijärven yrittäjäjärjestöjen kanssa yhdessä järjestettiin Saarijärven palvelujen kehittämis- ja ideointi-ilta, jossa hyvän palvelun valmentajana ja yhteishengen kohottajana alusti Tom Pöysti. Seutukunnan yrittäjäjärjestöjen ja kehittämisyhtiöiden kanssa järjestettiin syyskuussa 2011 rahoittajailta ajankohtaisten rahoituskysymysten ympärillä. Yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa järjestettiin lokakuussa infotilaisuus yrittäjille sähköisen laskutuksen käyttöönotosta. Yritysten nettolisäys Saarijärvellä perustettiin vuonna uutta yritystä, vuonna 2010 vastaava luku oli 50 uutta yritystä. Yritysten määrän nettolisäys oli vuonna yritystä ja vuonna yritystä. Työpaikkojen lisääminen ja investointien kasvu Keski-Suomen ELY-keskus yritysosaston kuntakohtaisesti tekemä yhteenveto yritysten kehittämisrahoituksesta vuodelta 2011 osoittaa, että Saarijärvelle myönnettiin yhteensä 5 yrityksen investointija kehittämishankkeeseen kehittämisavustuksia euroa. Edellisenä vuonna vastaavia yritysten kehittämishankkeita oli yhteensä 5 yrityksessä ja niille myönnetty kehittämisavustuksien määrä noin euroa. Saarijärvelle myönnettiin Maaseutuohjelman kehittämisavustuksia 1 yritykselle yhteensä noin euroa. Vuosina yritysten kehittämishankkeiden määrä samoin kuin perusmaatalouden kehittämishankkeiden määrä on ollut aikaisempia vuosia huomattavasti pienempi. TULOSTEN ARVIOINTIA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuosi 2011 on ollut edelleen taloudellisesta taantumasta toipumisen vuosi ja yritysten liikevaihtoluvut ovat palautumassa taantumaa edeltävälle tasolle. Vuonna 2011 on tapahtunut muutaman yrityksen toiminnan lopetuksia niin kaupan kuin teollisten yritysten puolella. Kaivos- ja energiateollisuuden kone- ja laitevalmistus on kehittynyt myönteisesti, samoin isompien bioenergialämmitysjärjestelmien valmistus. Tulevaa kehitykseen vaikuttaa oleellisesti yleinen kansainvälinen taloustilanne ja kotimaan kysynnän säilyminen vahvana.

5 5 Vuosi 2011 on ollut SSYP Kehitys Oy:n toiminnan käynnistymisen ja perusasioiden kuntoon laittamisen vuosi. Vuosi 2012 on Saarijärven uuden elinkeinostrategian toteuttamisen ja sen mukaisen uuden toimintatavan jalkauttamisen vuosi. Erityinen kehittämisen painopiste vuonna 2012 on kaupan, matkailun, kulttuurin ja palvelualan yhdessä kehittämisessä. Tavoitteena on toimialojen välisellä hyvällä yhteistyöllä parantaa Saarijärven monipuolisten palvelujen vetovoimaa ja asiakkaiden hankintaa. TILIKAUDEN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA Tulos Tilikauden tulos tilikaudelta 2011 osoittaa voittoa ,16,58 euroa. Ehdotus voiton/tappion käytöstä Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto ,16 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 (9) Kaarinan Kehitys Oy on vuonna 1992 perustettu, vuonna 2004 varsinaisen toimintansa aloittanut Kaarinan kaupungin, Kaarinan Yrittäjät ry:n ja Piikkiön Yrittäjät

Lisätiedot

KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2011. Kuva: A1Media

KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2011. Kuva: A1Media KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kuva: A1Media 2 (8) Kaarinan Kehitys Oy on vuonna 1992 perustettu, vuonna 2004 varsinaisen toimintansa aloittanut Kaarinan kaupungin, Kaarinan Yrittäjät ry:n ja

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 1 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Seutuhallitus 19.3.2009 Tarkastuslautakunta 8.5.2009 Seutuvaltuusto 11.6.2009 2 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Toimintakertomus

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. YRITYSKOLMION TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY... 4 YRITYSTARINA: TARHIANSUUN LIIKEKESKUS... 6 LÄNSI-SUOMEN KASVUKOLMIO OY... 7 KEULINK

Lisätiedot

Kooste keskeisistä toteutuksista

Kooste keskeisistä toteutuksista HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Kooste keskeisistä toteutuksista 2007 2009 KOKO toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Toteutusympäristöstä lyhyesti...3 2. Strategiset painopisteet

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2009 Tiina Vilkkilä (toim.)

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2013. - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 2000 -

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2013. - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 2000 - KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 000 - Sisältö. YHTIÖ.... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA.... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... 9. HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELY...

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011 1 (66) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011 Seutuhallitus 16.3.2012 Tarkastuslautakunta 11.5.2012 Seutuvaltuusto 7.6.2012 2 (66) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011 Toimintakertomus

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

1 Hanketoiminta 4/2008

1 Hanketoiminta 4/2008 Osavuosiraportti 4/2008 Sisällys 1 Hanketoiminta 4/2008...2 1.1 Rekrytointi- ja tulomuuttohanke...3 1.2 REINO projekti...3 1.3 YES- yrittäjyyskasvatuskeskukset projekti, Keski-Pohjanmaa...4 1.4 KP-LENTO,

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv.

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Raasepori Siuntio loppuraportti 2010 2012 Kuvassa: Naapuriohjelma-alueet Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. 1 LÄNSI-UUSIMAA LAUKKAAN!

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7

Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7 PROJEKTIKATSAUS 2011 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7 Elinkeinopalvelut projektiluettelo 7 Eiscat 9 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 11 Finnish Lapland Film Commission

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot