Vuosikertomus Årsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Årsberättelse

2 Sisältö Innehåll Kanteleen Voima Oy:n hieman erikoisen nimen taustalla on useita taustoja. Yhtiöhän on perustettu omistajiensa kotimaiseen polttoaineeseen tukeutuvaksi sähkömarkkinainstrumentiksi samoin kuin kantele on vahvasti kotimainen musiikki-instrumentti. Haapavesi on tunnettu kantelepitäjä, paikkakunnalla on pidetty yllä ja kehitetty kanteleensoittoperinnettä. Haapavesi on myös maamme virallinen kantelepitäjä. Kuvassa oleva sähkökonserttikannel on Pekka Lovikan valmistama. Värityksen on suunnitellut Haapaveden lukion opiskelija Tuomas Karsikas kilpailutyönään käyttäen väreinä Kanteleen Voima Oy:n liikemerkin värejä. Kanteleen Voima on tukenut tämän nuorten soittajien käytössä olevan uuden soittimen hankintaa. Haapavetisen Jane Ilmolan ohjaama kanteleryhmä on nimitetty Suomen Nuori Kulttuuri -lähettiläsryhmäksi ja se esiintyy ulkomailla nimellä 3RK- Three Rivers Kanteles ja Suomessa myös nimellä Jokilaakson Kanteleet. Det finns många olika förklaringar till det något ovanliga namnet Kanteleen Voima Oy. Bolaget är grundat för att vara ett elmarknadsinstrument som stödjer sina ägares inhemska bränsle på samma sätt som kantele är ett musikinstrument med stark inhemsk förankring. Haapavesi är en känd kantelesocken där man har upprätthållit och utvecklat kanteletraditionen. Haapavesi är ju även vårt lands officiella kantelesocken. Elkonsertkantelen på bilden är tillverkad av Pekka Lovikka. Studerande Tuomas Karsikas från gymnasiet i Haapavesi har designat färgerna till sitt tävlingsbidrag genom att använda färgerna från Kanteleen Voima Oy:s logotyp. Kanteleen Voima har hjälpt till att skaffa det nya instrumentet som används av de unga musikerna. Kantelegruppen som leds av Jane Ilmola från Haapavesi, har utnämnts till ambassadörsgrupp för ung finsk kultur. Gruppen uppträder utomlands under namnet 3RK- Three Rivers Kanteles och i Finland även under namnet Jokilaakson Kanteleet. Kanteleen Voima, Uusi voima Toimitusjohtajan katsaus Omistajat Ägarna Kanteleen Voima Ny kraft Vd:s översikt Laitoshistoria Kraftverkshistoria Laitoksen tuotanto Anläggningens produktion Ympäristö Miljö Toimintakertomus ja tilinpäätös Verksamhetsberättelse och bokslut Hallituksen toimintakertomus Styrelsens verksamhetsberättelse Tuloslaskelma Resultaträkning Tase Balans Tilintarkastuskertomus Revisionsberättelse Hallitus Styrelsen Kuvat: Kanteleen Voiman arkisto, Mats Sandström, Wiizart, Maanmittauslaitos Graafinen suunnittelu: Wiizart Painatus: Forsberg Rahkola, Fotografier: Kanteleen Voimas arkiv, Bildström, Wiizart, Lantmäteriverket Grafisk form: Wiizart Tryckning: Forsberg Rahkola, KANTELEEN VOIMA

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kanteleen Voima Uusi voima Kesäkuun 2006 alussa Kilpailuvirasto hyväksyi ehdollisena Fortumin kaupan E.ON Finlandista. Eräänä ehtona tässä päätöksessä oli, että Fortum luopuu osasta tuotantokapasiteettiaan, mm. Haapaveden ja Vanajan voimalaitoksista. Katternö-ryhmä perusti Kantele nimellä kulkeneen hankkeen laitoksen arvon määrittämiseksi sekä ryhtyi kokoamaan konsortiota, joka voisi ostaa Haapaveden voimalaitoksen. Konsortioon tuli mukaan Katternöryhmän kaltaisia ryhmittymiä eli Kaakon Energia, Sata-Pirkan Sähkö ja Päijät-Hämeen Voima eli nykyinen Etelä-Suomen Voima sekä näiden osakkaiden kaltaisista yhtiöistä Valkeakosken Energia, Tammisaaren Energia sekä Ålands Elandelslag. Konsortio antoi syyskuussa indikatiivisen ja lokakuussa sitovan tarjouksen Haapaveden voimalaitoksesta, joka johti monivaiheisten neuvottelujen jälkeen solmittuun kauppaan. Kauppasopimuksen mukaisesti laitos siirtyi uudelle omistajalle, Kanteleen Voima Oy:lle joulukuun alusta 2006, joka oli kuukautta aikaisemmin kuin Kilpailuviraston asettama määräaika. Organisaatio Liiketoimintakaupassa siirtyi uudelle Kanteleen Voima Oy:lle Haapaveden voimalaitos sekä käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö lukuun ottamatta näiden toimintojen päälliköt, jotka jäivät vanhan työnantajan palvelukseen. Omistajan muutoksen takia ei ole yt-neuvotteluiden kautta vähennetty henkilökuntaa, mutta luontainen poistuma on korvattu pääasiassa ostopalveluilla ja tehtävien uudelleen järjestelyillä. Edellisen omistajan henkilökunnan vahvuus marraskuussa 2006 oli 49 ja Kanteleen Voiman henkilökunnan vahvuus oli vuoden 2007 lopussa 41. Vuoden 2006 loppupuolen varsinaisen haasteen toi uuden yhtiön perustoimintojen rakentaminen voimalaitokselle, joka on ollut suuren yhtiön pieni yksikkö. Niin taloushallinnon-, tietotekniikan kuin energiahallinnon järjestelmät oli rakennettava tai irroitettava edellisen omistajan järjestelmistä. Tässä rakennnustyössä turvauduttiin useassa kohdin Katternö-ryhmän resursseihin. Henkilöstöä vahvistettiin uudella voimalaitospäälliköllä sekä talouspäälliköllä. Ensimmäinen ja toinen tilikausi Yhtiön ensimmäinen tilikausi oli tehdyn rahoitussuunnitelman mukaisesti vain varsinaisen toiminnan kannalta yhden kuukauden, joulukuun, mittainen. Tällä järjestelyllä saatiin yhtiön tulos suunnitelmien mukaiseksi ja päästiin mahdollisimman nopeasti täysien kahdentoista kuukauden tilikausien rytmiin. Yhtiön toinen tilikausi oli kalenterivuoden 2007 mittainen. Tämän tilikauden aikana yhtiön pääomarakenne kehittyi suunnitelmien mukaan. Taloudellinen yhteenveto on tämän toimintakertomuksen jälkimmäisenä osana. Laitoksen käyttö ja käytettävyys Kanteleen Voiman vuoden 2006 ainoan ajokuukauden aikana laitos koki yhden käyttöhäiriön. Laitos pysähtyi pesuripuhaltimen taajuusmuuttajan pysähtymisen takia. Tämän jo aikaisemminkin esiintyneen vian syyt poistettiin muutamilla harkituilla toimenpiteillä ja siten saatiin laitoksen käyttövarmuutta parannettua. Samaa laitoksen käytettävyyden ja joustavuuden parantamisen linjaa on jatkettu vuoden 2007 aikana. Laitoksen säädettävyyttä on voitu lisätä kattilaautomaation ja vuoden 2008 puolella toteutetun turbiiniautomaation uusinnan avulla. Laitoksen minimikuorma on nyt useita kymmeniä prosentteja pienempi kuin vuonna Tästä on erityistä apua, kun sähkömarkkina on ollut kehittymässä matalien yöhintojen ja korkeiden arkipäivähintojen suuntaan. Helmikuusssa 2007 tapahtuneen polttoaineen aiheuttaman kuonaantumisongelman jälkeen on yhdessä polttoainetoimittajan kanssa tiivistetty yhteistyötä niin logistisen ketjun hallinnassa kuin kuonaantumisilmiön syiden selvittämisessä. Tehtyjen toimenpiteiden jälkeen aikaisemmin vuosittain esiintynyt ongelma ei ole enää haitannut laitoksen toimintaa. Turve kotimainen voimavaramme Haapaveden voimalaitoksella on vain yksi pääpolttoaine, paikallinen jyrsinturve. Noin vuotta sitten jääkausi päättyi maassamme, täällä ei ollut metsää eikä suotakaan. Turvetta kasvaa maassamme noin 30 TWh vuodessa ja hieman vähemmän sitä otetaan vuosittain hyötykäyttöön. Poliittisesti on kuitenkin annettu päättää, että tämä hitaasti uusiutuva voimavaramme on fossiilisiin polttoaineisiin rinnastettava polttoaine. Kuluneen vuoden aikana hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC totesi, että turve ei ole fossiilinen vaan turve on turvetta. Haapavedelle ja Pohjanmaan eri maakunnille turpeen aseman muuttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Sijaitsevathan maamme suurimmat turvevarat näissä maakunnissa antaen työtä usealle tuhannelle hengelle. Voimme vain toivoa poliittisilta päättäjiltämme sinnikkyyttä ja viisaita päätöksiä, että turpeen asema saadaan palautettua. EU:n kokeilukaudesta Kiotokauteen Kulunut vuosi oli EU:n päästökauppajakson viimeinen vuosi. Kauden aikana EU-päästöoikeus saavutti huippuhinnan yli 30 /EAU huhtikuussa 2006 päättyen vuoden 2007 lopussa muutaman eurosentin arvoon. Useat järjestelmää rakentamassa olevat tahot ovat todenneet, että kyseessä oli kokeilujakso. On kummallista, että koko maanosamme talouselämää heitellään tällaisilla kokeiluilla, jossa satojen miljoonien eurojen omaisuudet siirtyvät taskusta toiseen. Pahinta kokeilukaudessa oli se, että siitä ei nyt vuonna 2008 käynnissä olevalle kaudelle otettu mitään oppia. Vuoden 2006 huipun ja romahduksen aiheuttanut toimimaton markkinainformaation järjestestelmä on yhä yhtä huono kuin edellisellä kaudella. Yhä edelleen edellisen vuoden kulutustiedot tulevat yleiseen tietoon kerran vuodessa, joskus huhtikuussa eikä arvopaperipörssin kaltaista tiedonantovelvollisuutta ole olemassa. Pahimmillaan markkinoilla käydään kauppaa 15 kk vanhojen arvauksien ja ennusteiden pohjalta. Kioto-kauden päästöoikeusjaossa sähkön erillistuotanto yleensä ja Haapaveden voimalaitos erityisesti olivat suuret häviäjät. Erillistuotannolle lain mukaan annettiin noin 31 % edellisen kauden alkujaosta, joka sekin oli jo leikattu. Edellisen omistajan vajaan ajohistorian takia Haapaveden voimalaitoksen lähtötaso on määritelty liian matalaksi ja laitos saikin vain noin 14 % päästöoikeustarpeestaan ilmaisessa alkujaossa. Tämä tarkoittaa vallitsevilla päästöoikeuksien hinnoilla sitä, että Haapaveden voimalaitoksen tuotantokustannuksista yli puolet on päästöoikeuksien osuutta. Positiivisesti eteenpäin Kanteleen Voiman onnistuneessa liikkeelle lähdössä on ollut suuri merkitys osakkailla niin hallituksessa kuin käytännön toimintaa ohjaavassa käyttötoimikunnassa, joissa työtä on tehty tehokkaasti ja rakentavasti. Sama merkille pantava rakentava ilmapiiri oli laitoksen myyjän Fortumin kanssa kaupan solmimisessa ja varsinkin kaupanteon jälkeisissä asioiden selvityskeskusteluissa. Positiivisin yllätys Haapaveden voimalaitoksen hankintaprosessissa on ollut Haapaveden henkilökunnan korkea ammattitaito ja työmotivaatio. Varsinkin teknisissä asioissa on yhdessä innostuneesti ja ennakkoluulottomasti haettu uusia ratkaisuja laitoksen tehokkaamman ja joustavamman käytön saavuttamiseksi. Vaikka siirryttiin isosta organisaatiosta pieneen, on itsellisenä olemisen haaste otettu hyvin vastaan. Haluan kiittää henkilökuntaa kuluneesta vuodesta ja kuukaudesta. Joskus tuntuu että niiden aikana on tapahtunut paljon enemmän kuin kahden täyden tilikauden aikana. Antti Vilkuna 4 KANTELEEN VOIMA KANTELEEN VOIMA

4 VD:S ÖVERSIKT Kanteleen Voima Ny kraft början av juni 2006 godkände Konkurrensverket I Fortums förvärv av E.ON Finland på vissa villkor. Ett av villkoren i detta beslut var att Fortum avstår från en del av sin produktionskapacitet, bl.a. av kraftverken i Haapavesi och Vanaja. Katternö-gruppen grundade projektet som har gått under namnet Kantele för att fastställa anläggningens värde samt började bilda ett konsortium, som skulle kunna köpa Haapavesi kraftverk. Liknande grupperingar som gick med i konsortiet var Kaakon Energia, Sata-Pirkan Sähkö och Päijät-Hämeen Voima dvs. nuvarande Etelä-Suomen Voima samt bolag liknande dessa deltagare såsom Valkeakosken Energia, Tammisaaren Energia samt Ålands Elandelslag. Konsortiet gav i september ett indikativt och i oktober ett bindande erbjudande gällande Haapavesi kraftverk, vilket efter långa förhandlingar ledde till en affärsuppgörelse den 9 november Enligt affärsavtalet överfördes kraftverket till den nya ägaren, Kanteleen Voima Oy från och med början av december 2006, vilket var en månad före den av Konkurrensverket utsatta tiden. Organisation I affärsuppgörelsen förflyttades Haapavesi kraftverk samt drifts- och underhållningspersonal till det nya Kanteleen Voima Oy. Cheferna för dessa verksamheter blev emellertid kvar hos den gamla arbetsgivaren. På grund av ägarbyte har man inte minskat på personalen genom MBL-förhandlingar, men den naturliga avgången har kompenserats huvudsakligen genom köpta tjänster och omorganisering av uppgifter. Antal anställda hos förre ägaren var 49 personer i november 2006 och hos Kanteleen Voima 41 personer i slutet av I slutet av 2006 var den verkliga utmaningen för det nya bolaget att bygga upp grundfunktionerna i kraftverket, vilket tidigare hade varit en liten enhet i ett stort bolag. Man var tvungen att bygga upp eller frigöra systemen för ekonomiadministration, datateknik och energiadministration från den förre ägarens system. I detta byggnadsarbete använde man sig vid ett flertal tillfällen av Katternö-gruppens resurser. Personalen förstärktes med en ny kraftverkschef och en ekonomichef. Första och andra räkenskapsperioden Bolagets första räkenskapsperiod var enligt den utarbetade finansieringsplanen för den huvudsakliga verksamheten endast en månad lång, nämligen december. Genom detta arrangemang fick man bolagets resultat att bli planenligt och man kom så fort som möjligt in i rutinen med tolv månaders räkenskapsperiod. Bolagets andra räkenskapsperiod var lika lång som kalenderåret Under denna räkenskapsperiod utvecklades bolagets kapitalstruktur enligt planerna. Den ekonomiska sammanfattningen finns i senare delen av denna verksamhetsberättelse. Anläggningens drift och tillgänglighet Under Kanteleen Voimas enda driftmånad 2006 drabbades anläggningen av en driftstörning. Anläggningen stoppade på grund av att frekvensomvandlaren i fläkten på tvättutrustningen stannade. Orsakerna till detta fel vilket förekommit tidigare avlägsnades genom ett par genomtänkta åtgärder och på så vis förbättrades driftsäkerheten för anläggningen. Förbättring av tillgänglighet och flexibilitet i anläggningen har fortsatt under Genom modernisering av pannautomationen samt turbinautomationen som genomfördes under 2008 har man kunnat öka anläggningens reglerbarhet. Anläggningens minimilast är nu tiotals procent lägre än Detta har man särskild hjälp av eftersom elmarknaden har utvecklats i riktning mot låga nattpriser och höga vardagspriser. Efter ett slaggningsproblem orsakat av bränsle i februari 2007 har man utökat samarbetet med bränsleleverantören både med att kontrollera den logistiska kedjan och utreda orsakerna till slaggningsföreteelsen. Efter de utförda åtgärderna har problemet som tidigare förekommit varje år inte längre stört anläggningens verksamhet. Torv vår inhemska resurs Haapavesi kraftverk har endast ett huvudbränsle, den lokala frästorven. För cirka år sedan upphörde istiden i vårt land, här fanns ingen skog eller ens kärr. Det växer cirka 30 TWh torv per år i vårt land och något mindre än det tas varje år i bruk. Det har emellertid beslutats på politisk nivå att denna vår resurs som förnyas långsamt är ett bränsle likvärdigt med fossila bränslen. Under det gångna året konstaterade IPCC, klimatpanelen mellan regeringarna, att torv inte är ett fossilt bränsle utan torv är just torv. Att ändra torvens ställning är mycket viktigt för Haapavesi och övriga landskap i Österbotten. Vårt lands största torvresurser finns ju i dessa landskap och sysselsätter tusentals personer. Vi kan bara hoppas på ihärdighet och kloka beslut från våra politiska beslutfattare, så att torvens ställning kan återställas. Från EU:s provperiod till Kyotoperiod Det gångna året var det sista för EU:s utsläppshandelsperiod. Under perioden uppnådde EU-utsläppsrätten ett toppris på 30 /EAU i april 2006 för att i slutet av 2007 sluta i ett par eurocents värde. Flera sektorer som har deltagit i uppbyggandet av systemet har konstaterat att det var fråga om en provperiod. Det är egendomligt att näringslivet för hela vår landsdel utsätts för sådana tester där förmögenheter på flera hundra miljoner euro flyttas från en ficka till en annan. Det värsta med provperioden var att man inte lärde sig något inför nuvarande period Det otjänliga systemet för marknadsinformation som orsakade 2006 års uppgång och fall är fortfarande lika dåligt som föregående period. Fortfarande blir föregående års konsumtionsinformation offentlig en gång om året, någon gång i april och det existerar ingen informationsskyldighet liknande aktiebörsen. Som värst handlar man utifrån 15 månader gamla prognoser och kalkyler på marknaden. I Kyoto-periodens tilldelning av utsläppsrätter var enskild elproduktion i allmänhet och Haapavesi kraftverk i synnerhet de stora förlorarna. Den separata produktionen fick enligt lagen cirka 31 % av föregående periods inledningstilldelning och redan den var nedskuren. På grund av den föregående ägarens bristande drifthistorik har utgångsnivån för Haapavesi kraftverk definierats för lågt och kraftverket fick endast cirka 14 % av sina utsläppsrättsbehov i den kostnadsfria inledningstilldelningen. Med de gällande priserna för utsläppsrätter innebär detta att över hälften av produktionskostnaderna för Haapavesi kraftverk består av utsläppsrätter. Positivt framåt Delägarna i både styrelsen och i driftskommittén som styr den praktiska verksamheten där man har jobbat både effektivt och konstruktivt, har stor del i den lyckade starten för Kanteleen Voima. Samma beundransvärda anda fanns vid affärsuppgörelsen hos anläggningens säljare Fortum och särskilt i utredningsförhandlingarna som ägde rum efter affären. Det mest positiva i anskaffningsprocessen för Haapavesi kraftverk har varit personalens höga kunskapsnivå och arbetsmotivation. Särskilt i tekniska frågor har man tillsammans entusiastiskt och fördomsfritt sökt efter nya lösningar för att åstadkomma effektivare och flexiblare användning av anläggningen. Fastän man flyttade från en stor organisation till en liten, har man hanterat utmaningen med att vara självständig mycket bra. Jag vill tacka personalen för det gångna året och den gångna månaden. Ibland känns det som om det har hänt mycket mer under denna tid än under två fullständiga räkenskapsperioder. Antti Vilkuna 6 KANTELEEN VOIMA KANTELEEN VOIMA

5 OMISTAJAT ÄGARNA VOIMALAITOS KRAFTVERKET KATTERNÖ RYHMÄ /KATTERNÖ KRAFT Taustaomistajat /bakgrundsägare: Oy Herrfors Ab Pietarsaaren energialaitos (liikelaitos) /Jakobstads energiverk (affärsverk) Esse Elektrokraft Ab, Ähtävä /Esse Uudenkaarlepyyn Voimalaitos (liikelaitos) /Nykarleby Kraftverk (affärsverk) Kruunupyyn sähkölaitos (liikelaitos) /Kronoby elverk (affärsverk) Vetelin Sähkölaitos Oy Tammisaaren Energia /Ekenäs Energi KAAKON ENERGIA Kaakkoissuomalaisten energiayhtiöiden hankintayhtiö /Säljbolag för de sydostfinska energibolagen Imatran Seudun Sähkö Oy Joutsenon Energia Outokummun Energia Parikkalan Valo ETELÄ-SUOMEN VOIMA OY Uudenmaan energiayhtiöitä täydennettynä Haminalla ja Mikkelillä /OY SYDFINSKA KRAFT AB Nylands energibolag kompletterade med Fredrikshamn och S:t Michel Keravan Energia Oy Mäntsälän Sähkö Oy Porvoon Energia Oy /Borgå Energi Ab Nurmijärven Sähkö Oy Haminan Energia Oy Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli /S:t Mickel Laitoshistoria Haapaveden voimalaitos siirtyi Kanteleen Voima Oy:n omistukseen Kaupan taustalla oli kilpailuviraston päätös laitoksen aikaisemman omistajan Fortumin markkina-aseman rajoittamisesta E.ON Finlandista (aik. Espoon Sähkö) tehdyn kaupan jälkeen. Päätös laitoksen rakentamisesta on tehty silloisessa Imatran Voima Oy:ssä noin kaksikymmentä vuotta aikaisemmin. Laitoksen rakentaminen projektivaiheineen kesti noin kaksi vuotta ja kaupallinen käyttö laitoksella alkoi Muutamien teknisesti haasteellisten vuosien jälkeen laitos oli koko 90-luvun erityisen paljon tuotannossa. Vuosituhannen vaihteen sateisten vuosien tuoma matala sähkön hinta sekä vuonna 2005 alkanut päästökauppa on tuonut vuotuisiin tuotantomääriin erittäin suuria vaihteluita. Voimalaitos oli ja on edelleen maailman suurin turvelauhdelaitos. Erillissähköntuotantoon rakennettu laitos on turvekattilaksi poikkeava myös kattilatyypiltään, polttotekniikka on pölypoltto, laitoksen kattila on Benson kattila ja siinä on myös välitulistus suurten hiilikattiloiden tapaan. Kraftverkshistoria Haapavesi kraftverk övergick den 1 december 2006 i Kanteleen Voima Oy:s ägo. Bakgrunden till affären var Konkurrensverkets beslut om att begränsa marknadsställningen för anläggningens tidigare ägare Fortum (tidigare Espoon Sähkö) efter en affär om E.ON Finland. Beslutet om att bygga anläggningen fattades cirka tjugo år tidigare i dåvarande Imatra Voima Oy. Byggandet av anläggningen med sina projektfaser tog cirka två år och den kommersiella driften kunde inledas vid årsskiftet Efter några tekniskt utmanande år var anläggningen stadigt i drift under hela 90-talet. Det låga elpriset, som orsakades av de regniga åren kring millennieskiftet samt utsläppshandeln som inleddes 2005, har orsakat väldigt stora variationer i de årliga produktionsmängderna. Kraftverket var och är fortfarande världens största torvkondensatverk. Anläggningen som är byggd för separat elproduktion, är avvikande som torvpanna även till sin panntyp. Förbränningstekniken är dammförbränning. Anläggningens panna är en Benson-panna och den har även mellanöverhettning precis som de stora kolpannorna. SPS TUOTANTO OY Satakunnan ja Pirkanmaan energiayhtiöitä /Satakunda och Birkalands energibolag Leppäkosken Sähkö, Ikaalinen Kokemäen Sähkö Oy, Kokemäki Paneliakosken Voima Oy Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Sallilan Energia Oy, Loimaa Vatajankosken Sähkö Oy, Kankaanpää Lankosken Sähkö Oy, Siikanen VALKEAKOSKEN ENERGIA OY kunnan omistama energiayhtiö /kommunägt energibolag ÅLANDS ELANDELSLAG ahvenanmaalainen energiaosuuskunta, pl. Maarianhamina /åländskt energiandelslag, pb Mariehamn Laitoksen pääarvot: Tuorehöyryn määrä kg/s Tuorehöyryn paine bar Tuorehöyryn lämpötila C Välitulistetun höyryn paine bar Välitulistetun höyryn lämpö C Sähköteho MW Hyötysuhde > 40 % Polttoaineen kulutus n m 3 /d ,5 milj. m 3 /a Turbiini/Generaattori Siemens/KWU KVA/ 170 MW Kattila Tampella MW Polttoaine Jyrsinturve Anläggningens specifikationer: Mängden färsk ånga kg/s Den färska ångans tryck bar Den färska ångans temperatur C Den mellanöverhettade ångans tryck bar Den mellanöverhettade ångans värme C Elektrisk effekt MW Effektivitet > 40 % Bränsleförbrukning cirka m 3 /d ,5 milj. m 3 /a Turbin/Generator Siemens/KWU KVA/ 170 MW Panna Tampella MW Bränsle frästorv 8 KANTELEEN VOIMA KANTELEEN VOIMA

6 Tuotanto Laitos on rakennettu erillissähköntuotantoon ja sen tuotanto on vaihdellut sähköntarpeen ja hinnan mukaan. Enimmillään laitos on käynyt lähes ympäri vuoden ja vähimmillään tuotanto on rajoittunut kahtena vuonna muutamaan kymmeneen gigawattituntiin. Laitos pystyy tuottamaan vuodessa enimmillään hieman yli yhden terawattitunnin eli GWh. Yli terawattitunnin vuosia on laitoksen historiassa ollut neljä, joista viimeisin oli Kanteleen Voima Oy:n aikainen ensimmäinen käyntivuosi, jolloin tuotettiin 1 052,6 GWh. Käyttötunteja laitokselle on kertynyt kaikkiaan noin tuntia eli laitoksen keskimääräinen ajoaika on ollut noin tuntia vuodessa. Esimerkiksi 1970-luvulla erillissähkön tuotantoon rakennetuilla Inkoon hiililauhdelaitoksilla käyttötunteja on vähemmän. Produktion Anläggningen är byggd för separat elproduktion, och dess produktion har varierat efter elbehov och -priser. Som mest har anläggningen varit igång nästan året runt och som minst har produktionen begränsat sig till ett par hundra megawattimmar på två år. Anläggningen kan som mest producera något över en terawattimme dvs GWh under ett år. I anläggningens historia har det funnits fyra år med över en terawattimme, det senaste var det första driftåret under Kanteleen Voima Oy:s tid, då man producerade 1 052,6 GWh. Sammanlagt har anläggningen cirka drifttimmar dvs. anläggningens genomsnittliga drifttid har varit cirka timmar per år. T.ex. har Ingås kolkondensatverk som byggdes på 1970-talet för enskild elproduktion färre drifttimmar. laitoksen käynnistysvaiheessa. Henkilöstön määrä on vähentynyt alkuperäisestä lähes kuudestakymmenestä nykyiseen neljäänkymmeneen. Laitoksella on oman henkilöstön lisäksi 5 8 ulkopuolista työntekijää eri urakoitsijoiden palveluksessa. Laitoksen henkilöstö on osallistunut myös moniin ulkopuolisiin hankkeisiin erityisesti silloin, kun oma laitos on ollut pysähdyksissä tuotantorajoituksien vuoksi. Laitoksen omalla henkilökunnalla on ollut merkittävä osuus laitoksen kehittämisessä. Mm. uusien Low-Nox-poltinten kehittäminen on tehty pääosin Haapaveden laitoksen malleihin perustuen. Toisaalta laitoksella on tarvittu vuosihuolloissa ulkopuolista työvoimaa jopa sata henkilöä. Turvetuotanto ja turpeen kuljetus työllistävät laitoksen omaa henkilökuntaa merkittävästi suuremman henkilöstömäärän. Henkilökunta Laitoksen vakituisesta henkilöstöstä yli kaksi kolmasosaa on samaa henkilöstöä, joka on palkattu Personal Av anläggningens ordinarie personal är över två tredjedelar samma personal, som anställdes vid Päästökauppa Merkittävän muutoksen laitoksen ajomääriin toi päästökauppa. Ensimmäisen päästökauppajakson aikana laitos oli käynnissä jakson viimeiset reilut puolitoista vuotta. Nykyisellä päästökauppakaudella päästöoikeuksia saatiin vain noin 14 % tarpeesta ja loppu joudutaan ostamaan. Laitos tarvitsee jokaista käyntivuorokautta kohti päästöoikeuksia noin euron arvosta, joka on merkittävä lisä laitoksen tuotantokustannuksiin. Haapaveden voimalaitoksen palamisprosessi Förbränningsprocess vid Haapavesi kraftverk Raakaturvesiilo Turvemyllypuhallin Suursykloni Multisykloni Kattila lman esilämmitin (savukaasu) Ilman esilämmitin (kl-vesi) Palamisilmapuhallin Sähkösuodatin Savukaasupuhallin Savupiippu Poistokaasupesuri Pesuripuhallin Råtorvssilo Torvkvarnsfläkt Storcyklon Multicyklon Panna Luftförvärmare (rökgas) Luftförvärmare (kl-vatten) Förbränningsluftsfläkt Elektrofilter Rökgasfläkt Skorsten Utloppsgastvättare Tvättarfläkt 12 KANTELEEN VOIMA Utsläppshandeln Den mest betydande förändringen i anläggningens driftmängd stod utsläppshandeln för. Under den första utsläppshandelsperioden var anläggningen igång under de sista 1,5 åren av perioden. Under nuvarande utsläppshandelsperiod fick företaget endast cirka 14 % av utsläppsrättsbehoven och resten måste köpas. Anläggningen behöver utsläppsrätter till ett värde av euro för varje driftsdygn, vilket är en betydande ökning av anläggningens produktionskostnader starten av anläggningen. Personalstyrkan har minskat från det ursprungliga sextio till nuvarande fyrtio. Anläggningen har förutom den egna personalen dessutom 5 8 externa anställda som arbetar för olika entreprenörer. Anläggningens personal har även deltagit i många externa projekt särskilt när den egna anläggningen har haft avbrott på grund av produktionsbegränsningar. Den egna personalen har betytt mycket för anläggningens utveckling. Bl.a. utvecklingen av de nya Low-Nox-förbrännarna har huvudsakligen baserats på modeller för Haapavesi kraftverk. Å andra sidan har man vid årsunderhåll behövt extern arbetskraft, till och med uppåt hundra personer. Torvproduktion och torvtransport sysselsätter betydligt mer personal än anläggningens egna anställda KANTELEEN VOIMA

7 Laitoksen elinikä Kanteen Voima Oy:n aikana laitoksen kattila-automaatio on uusittu ja uusi turbiiniautomaatio otetaan käyttöön keväällä Laitoksen typpioksidipäästöjen alentamiseksi on jo Fortumin toiminta-aikana vaihdettu uudet turvepolttimet ja kevään 2008 aikana asennettu yläilmat, joilla päästötasoa voidaan edelleen alentaa. Teoreettisesti laitoksen eliniästä on yli puolet jäljellä, todellisuudessa vieläkin enemmän. Laitoksella on tehty perusteelliset vuosihuollot ja myös aiemmin sen kunnosta on huolehdittu. Automaation uudistusten jälkeen laitos on nykyaikaistunut ja on entistä paremmassa kunnossa. Anläggningens livslängd Under Kanteleen Voima Oy:s tid har pannautomationen moderniserats och den nya turbinautomationen tas i bruk under våren För att minska anläggningens kväveoxidutsläpp har man redan under Fortums verksamhetstid bytt torvförbrännarna och under våren 2008 monterat överskottsluft, med vilka man kan sänka utsläppsnivån ytterligare. Teoretiskt sett återstår över hälften av anläggningens livslängd, i praktiken ännu mer. Grundliga årsunderhåll har utförts på anläggningen och även tidigare har man skött den väl. Efter moderniseringarna av automationen är anläggningen nu modern och i ännu bättre skick. Maanmittauslaitos, lupa numero 639/ML08 12 KANTELEEN VOIMA KANTELEEN VOIMA

8 Laitoksen tuotanto Kanteleen Voiman omistusaikana laitos on ollut lähes koko ajan käytössä. Sähkön hinta on ollut erityisesti talvikuukausina niin korkea, että edes viikonloppusäätöä ei ole tarvinnut tehdä. Keväällä runsaan vesivoimatuotannon aikaan laitos oli seisokissa käyntivalmiina reilun viikon johtuen alhaisesta sähkön markkinahinnasta. Myöhemmin kesällä laitoksen tehoa säädettiin minimikuormalle viikonloppuisin ja öisin. Tuotanto verkkoon vuonna 2007 oli 1 052,6 GWh ja 2006 joulukuussa 106,6 GWh. Tuotanto Laitoksen käytettävyys on säilynyt hyvällä tasolla ollen 94,4%. Laitoksella oli kaksi taloudellisesti merkittävää häiriötä. Ensimmäinen sattui helmikuussa, häiriö johtui polttoaineen aiheuttamasta kattilan kuonaantumisesta. Kuona rikkoi mm. arinan ja laitos oli pysäytettynä viikon kattilan puhdistuksen ja korjauksien vuoksi. Ongelman aiheutti turpeen erittäin korkea rautapitoisuus. Selvitysprojektin jälkeen polttoainetoimittaja on kiinnittänyt huomiota turpeen laatuun ja vastaavalta ongelmalta on vältytty. Toinen merkittävä tuotannonmenetys aiheutui pääjäähdytysvesipumpun rikkoontumisesta. Pumppu korjattiin käyntikuntoon vajaassa viikossa, kun normaalitilanteissa vastaava huolto ja korjaus kestää noin kolme viikkoa. Polttoaine on ollut sateisesta turpeentuotantokaudesta johtuen huonolaatuista ja se on rajoittanut laitoksen tehoa. Polttoaineesta johtuvaa tuotantomenetystä on ollut yhteensä 24,9 GWh. Vuosihuolto 2007 Normaalien vuosihuoltotöiden lisäksi laitoksen pääosin heinäkuulla tehdyssä vuosihuollossa uusittiin kattila-automaatio, seuraavassa vaiheessa 2008 vuorossa on turbiiniautomaatio. Vuosihuoltoon osallistui noin 80 ulkopuolista henkilöä oman henkilöstön lisäksi. Automaatio ja poltinmuutosten seurauksena laitoksen säädettävyyttä saatiin parannet- Anläggningens produktion Under Kanteleen Voimas ägande har anläggningen varit i drift nästan hela tiden. Elpriset har särskilt under vintermånaderna varit så högt att man inte ens har behövt göra en helgjustering. Under vårens rikliga vattenkraftproduktion hade anläggningen driftstopp under en vecka på grund av lågt marknadspris på el, men anläggningen hölls hela tiden i omedelbar beredskap. Senare under sommaren reglerades anläggningens effekt till ett minimum under helger och nätter. Nätproduktionen var 1 052,6 GWh år 2007 och 106,6 GWh i december Produktion Anläggningens kapacitetsutnyttjande har legat på 94,4% vilket är en bra nivå. Anläggningen hade två ekonomiskt betydande störningar. Den första, som inträffade i februari, berodde på slaggning i pannan orsakad av bränslet. Slagget förstörde bl.a. rustbädden och anläggningen var stängd en vecka på grund av reparationer och rengöring av pannan. Problemet orsakades av en mycket hög järnhalt i torven. Efter utredningsprojektet har bränsleleverantören kontrollerat torvens kvalitet och man har därmed undvikit liknande problem. En annan betydande produktionsförlust orsakades av att huvudkylvattenpumpen gick sönder. Reparationen av pumpen tog en dryg vecka; motsvarande skötsel och reparation tar i vanliga fall cirka tre veckor. Bränslet har varit av dålig kvalitet på grund av den regniga torvproduktionsperioden och detta har begränsat anläggningens produktion. Den sammanlagda produktionsförlusten på grund av bränsle har varit 24,9 GWh. Årsunderhåll 2007 Utöver anläggningens normala årsunderhåll, som huvudsakligen utfördes i juli, förnyades också även pannautomationen. Under 2008 står turbinautoma- tua ja se mahdollistaa aiempaa pienempien tehojen ajon ilman tukiöljyä. Palveluiden myynti Syksyllä 2007 laitokselta käsin on käytetty myös Vieskan Voima Oy:n Ylivieskan voimalaitoksen kattilalaitoksia, myös kyseisen yhtiön taloushallinto hoidetaan Haapaveden laitoksen toimesta. Laboratoriopalveluita on myyty lähialueen voimalaitoksille ja lämpökeskuksille. Laitoksen kunnossapitohenkilöstö on ollut tekemässä mm. turbiinihuoltoja muilla laitoksilla. tion på tur. Cirka 80 externa personer, förutom den egna personalen, deltog i det årliga underhållet. Som en följd av automatiseringen och brännarförändringarna kunde man förbättra anläggningens reglerbarhet vilket möjliggör drift vid lägre effekter utan stödolja. Försäljning av tjänster Under hösten 2007 har man från anläggningen även skött driften av Vieskan Voima Oy:s pannanläggningar i Ylivieska kraftverk, även ekonomiadministrationen för bolaget i fråga sköts av Haapavesianläggningen. Man har sålt laboratorietjänster till närbelägna kraftverk och värmecentraler. Anläggningens underhållspersonal har bl.a. utfört turbinservice på andra anläggningar. 14 KANTELEEN VOIMA KANTELEEN VOIMA

9 Piipsannevan tuhkanläjitysaluetta laajennettiin vuoden 2007 aikana noin 1,4 ha. Kuva 1. Ensin uuden alueen pohjalta poistettiin turvekerros sekä humusmaa ja sitten alue tasoitetiin laitoksen pohjakuonalla. ( ) Kuva 2 3. Seuraavaksi levitettiin bentoniittimatto (valkoinen) ja sen päälle HDPE-kalvo, joka hitsattiin tiiviiksi yhtenäiseksi pinnaksi. Vasemmalla näkyy hiekasta tehty noin 10 m leveä suodatusalue. ( ) Kuva 4. Muovikalvon päälle tehtiin reilusti 0,5 m:n paksuinen salaojakerros kivituhkasta ja salaojasorasta. ( ) Kuva 5. Salaojahiekan päälle aseteltiin vielä suodatinkangas ennen tuhkan läjitystä. Kankaan päälle piti ajaa noin 0,1 m:n kerros hiekkaa, jotta se pysyisi paikallaan. ( ) Ympäristö Miljö Viime vuosien mittavat ympäristöinvestoinnit ovat merkittävästi vähentäneet Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden voimalaitoksen ympäristövaikutuksia kuten savukaasu-, pöly- ja typenoksidipäästöjä. Laitoksen poltinten uusiminen saatiin päätökseen heinäkuun 2007 revisiossa ja aiemmin kesällä 2006 turpeen kuivauksen poistokaasujen pesurille tehtiin mittavia parannuksia. Vuoden 2007 kattila-automaation uusinnan jälkeen öljyn käyttö on saatu rajoittumaan lähes pelkästään käynnistyksiin ja alasajoihin. Polttotekniikan osalta työ jatkuu vuoden 2008 vuosihuollossa yläilmojen asennuksella, jolla vähennetään edelleen typenoksidien määrää. Samalla uusitaan turbiiniautomaatio. Savukaasupäästöt Palamisessa muodostuu savukaasupäästöjä, joiden määrään ja haitallisuuteen vaikuttavat polttoaine ja polttotekniikka. Ympäristölle haitallisimpia ovat rikkidioksidi, typenoksidi ja hiukkaset, joita seurataan jatkuvatoimisin mittauksin. Lisäksi palaessa ilmakehään vapautuu hiilidioksidia, joka on EU:n päästökaupan piirissä. Haapaveden ilmanlaatua seurataan ajoittain tehtävällä bioindikaattoriseurannalla. Ensimmäisen kerran tutkimus tehtiin vuonna 1988, ennen voimalaitoksen toiminnan alkamista. Sen jälkeen tutkimus on uusittu kahdesti, viimeksi vuonna Jäähdytys- ja jätevedet Jäähdytysvesien vaikutukset vesistöön ovat tutkimusten mukaan vähäisiä ja paikallisia. Laitoksen jäähdytysvesien määrää ja lämpökuormaa tarkkaillaan jatkuvatoimisin mittauksin. Kantelen Voima on mukana vesistön tilaa laajasti seuraavassa Pyhäjoen yhteistarkkailussa. Voimalaitoksella on ollut kalanistutusvelvoite vuodesta 1998 lähtien. Velvoitteen mukaisesti Haapajärveen on istutettu vuosittain kpl yksikesäisiä kuhanpoikasia. Kanteleen Voima Oy:s stora miljöinvesteringar de senaste åren har betydligt minskat Haapavesi kraftverks miljöpåverkan i form av rökgas-, dammoch kväveoxidutsläpp. Vid besiktningen i juli 2007 beslutade man om att modernisera anläggningens brännare och tidigare under sommaren 2006 gjorde man stora förbättringar i avloppsgastvätten för torkning av torv. Efter moderniseringen av pannautomation år 2006 har man kunnat begränsa oljeförbrukningen till nästan endast igångsättningar och nedkörningar. Vad gäller förbränningstekniken så fortsätter arbetet 2008 i samband med årsunderhållet genom montering av överskottsluft, med vilket man minskar mängden kväveoxider. Samtidigt moderniseras turbinautomationen. Rökgasutsläpp Vid förbränning bildas rökgasutsläpp, vars mängd och skadlighet påverkas av bränsle och förbränningsteknik. De mest skadliga för naturen är svaveldioxid, kväveoxid och partiklar vilka följs upp genom kontinuerliga mätningar. Vid förbränning frigörs dessutom koldioxid, som ingår i EU:s utsläppshandel, i atmosfären. Luftkvaliteten i Haapavesi följs sporadiskt genom bioindikatoruppföljning. Undersökningen utfördes första gången 1988, innan verksamheten för kraftverket inleddes. Därefter har undersökningen upprepats två gånger, senast Kylnings- och avloppsvatten Avloppsvattnets påverkan på vattendragen är enligt undersökningarna små och lokala. Mängden kylningsvatten och värmebelastning från i anläggningen kontrolleras med kontinuerliga mätningar. Kanteleen Voima är med i den gemensamma bevakningen som gör omfattande uppföljningar i vattendragen i Pyhäjoki. Kraftverket har haft fiskutplanteringsskyldighet sedan Enligt denna förpliktelse har årligen stycken ensomriga gösyngel planterats i Haapajärvi. Tuhkat Laitoksen tuhkat läjitetään Piipsannevan tuhkanläjitysalueelle, joka laajennettiin uusien kaatopaikkamääräysten mukaiseksi vuoden 2007 loppupuoliskolla. Pohjatuhka, jota on noin 1/3 koko tuhkamäärästä, on mennyt hyötykäyttöön sekä läjitysalueen pohjarakenteisiin korvaamaan hiekan käyttöä että yksityisille lähinnä tilusteiden kunnostukseen. Jätteet hyödyksi Voimalaitoksen käytössä ja huollossa syntyvät jätteet lajitellaan jo syntyvaiheessa. Metallit, puujätteet, paperi ja pahvi toimitetaan hyötykäyttöön. Ongelmajätteet, kuten öljyt, loisteputket, kemikaalijätteet ja kiinteät öljyiset jätteet, kerätään erilleen ja toimitetaan ongelmajätteiden käsittelyyn. Haasteet Lähiajan haasteena on savukaasujen (LCP-direktiivin mukaisesti) tiukentuneiden päästörajojen alittaminen. Typenoksidipäästöjä pyritään vähentämään polttotekniikkaa kehittämällä, tämä työ on jo valmistumassa. Hiukkaspäästöjen kurissapitäminen vaatii kuivuri- ja polttotekniikan parantamisen lisäksi erotintekniikan (sähkösuodatin ja pesuri) kehittämistä ja huolellista kunnossapitoa. Rikkidioksidipäästöjen vähentäminen onnistuu polttoainevalinnoilla, mahdollisimman vähällä öljyn käytöllä ja korkearikkisen turpeen polton välttämisellä. Savukaasujen rikkidioksidipäästön vähentämiseen ei meillä käytettyyn polttotekniikkaan löydy taloudellista ja toimivaa teknistä ratkaisua. Uuden jätelain estäessä nestemäisten lietteiden viennin kaatopaikoille yhtiö etsii ratkaisua kyllin tehokkaan ja toimivan lietteiden kuivaustekniikan löytämiseksi. Aska Anläggningens aska samlas på insamlingsområdet för aska i Piipsanneva, vilken expanderades enligt reglerna för nya avfallsplatser i slutet av Bottenaskan som utgör cirka 1/3 av hela askmängden, har återvunnits antingen i byggnadsgrunder i insamlingssområdet, eller som ersättning för sand samt till privatpersoner, främst vid förbättring av privatvägar. Återvinning Det avfall som uppkommer i användning och skötsel av kraftverk sorteras redan i inledningsskedet. Metall, träavfall, papper och kartong levereras till återvinning. Riskavfall, såsom olja, lysrör, kemiskt avfall och fasta oljeavfall samlas separat och levereras till hanteringen av riskavfall. Utmaningar Utmaningar inom den närmaste tiden är att understiga de strängare utsläppsgränserna för rökgaser (enligt LCP-direktiven). Man strävar efter att minska kväveoxidutsläpp genom att utveckla förbränningstekniken, det arbetet är redan på gång att färdigställas. För att hålla nere partikelutsläppen krävs det förutom förbättring av tork- och förbränningsteknik även utveckling och noggrant underhåll av separatortekniken (elektrofilter och tvättare). Man kan minska svaveldioxidutsläppen genom bränsleval, så låg oljeanvändning som möjligt och genom att undvika förbränning av torv med hög svavelhalt. Vi finner ingen ekonomisk och fungerande teknisk lösning för den förbränningsteknik som vi använder för att kunna minska rökgasernas svaveldioxider. Eftersom den nya avfallslagen inte tillåter att flytande slam förs till avfallsplatser, söker bolaget efter en lösning för att finna en tillräckligt effektiv och fungerande teknik för torkning av slammet. Insamlingsområdet för aska i Piipsanneva utvidgades under 2007 med cirka 1,4 hektar. Bild 1. Först avlägsnades ett torvlager samt humusjord från botten på det första området. Därefter jämnades området ut med bottenslagg från anläggningen. ( ) Bild 2 3. Därefter spreds en bentonitmatta (vit) ut och på den en HDPE-folie, som svetsades till en tät enhetlig yta. Till vänster syns ett cirka tio meter brett filtreringsområde av sand. ( ) Bild 4. Ovanpå plastfolien gjordes ett 0,5 meter tjockt täckdikeslager av stenaska och täckdikesgrus. ( ) Bild 5. Ovanpå täckdikessanden placerades även ett filtreringstyg innan deponeringen av askan. Cirka 0,1 meter lager sand kördes ovanpå tyget, så att det skulle sitta på plats. ( ) 16 KANTELEEN VOIMA KANTELEEN VOIMA

10 Toimintakertomus ja tilinpäätös Verksamhetsberättelse och bokslut 2007 Voimalaitos on pysynyt kiinnostavana vierailukohteena. Koululais- ja opiskelijaryhmien lisäksi laitoksella ovat vierailleet mm. GoldWing Club of Finland komeine pyörineen ja Rotary GSEryhmä USA:sta. Vierasryhmien isäntinä toimii oma henkilöstö Kraftverket har fortsatt vara ett intressant besöksmål. Förutom elev- och studentgrupper har även bl.a. Rotary från GSE-gruppen i USA och GoldWing Club of Finland med sina fräcka hojar besökt anläggningen. Den egna personalen agerar värdar för besöksgrupperna. Kanteleen Voiman omistajaryhmä tutustumassa laitokseen ennen omistuksen vaihtumista Kanteleen Voimas ägargrupp bekantar sig med anläggningen innan ägarbytet. INFO omalle henkilöstölle ajankohtaisista asioista pidetään muutaman kerran vuodessa INFO för den egna personalen om aktuella frågor hålls ett par gånger om året. 18 KANTELEEN VOIMA KANTELEEN VOIMA

11 Hallituksen toimintakertomus 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse 2007 (översättning) Tilikauden tapahtumat Tilikausi 2007 oli Kanteleen Voima Oy:n toinen tilikausi, ja ensimmäinen täysi toimintavuosi. Sähkön markkinahinta oli lähes koko vuoden laitoksen rajahinnan yläpuolella ja laitos kävi täydellä teholla, rajahintaan vaikutti päästöoikeuksien voimakas hinnan aleneminen loppuvuotta kohden. Haapaveden voimalaitoksen nettotuotanto oli 1.1 TWh, joka oli voimalaitoksen koko historian ajan neljänneksi suurin vuosituotanto. Turvepolttoainetta käytettiin 2.6 TWh. Päästöoikeuksia käytettiin kaikkiaan t, joista määrästä markkinoilta ostettiin vajaa puolet. Laitoksen käyttöä häiritsi helmikuussa polttoaineesta johtuva kattilan kuonaantuminen ja siitä aiheutunut tuotannon menetys. Toinen merkittävä tuotannon menetys oli marras- joulukuun vaihteeseen sattunut jäähdytysvesipumpun vaurio. Tuotannon menetystä aiheutti myös vuoden loppupuoliskon huono turpeen laatu. Turve oli kosteaa johtuen huonosta turpeen tuotantokesästä. Yhteistyötä polttoainetoimittajan kanssa polttoaineen laatuasioissa on saatu parannettua. Laitoksella otettiin käyttöön uusittu kattila-automaatio ja siitä aiheutui runsaasti öljyn käyttöä. Automaatiouudistuksella on tavoitettu kattilan parempi säädettävyys. Käynninaikaista ja käynnistyksessä tarvittavaa öljyn käyttöä saatiin kuitenkin investoinnin avulla pienenemään ja siten investointi on täyttänyt sille asetetut tavoitteet. Uusi automaatio mahdollisti myös täyden tehon ajon ilman tukiöljyn käyttöä aiempaa märemmällä turpeella. Laitoksen tehotaso on ollut aiempaa korkeampi ja siten kattilan ja kuivurialueen kuluminen on ollut suurempaa. Voimalaitokselta käsin on käytetty alkaen myös Vieskan Voima Oy:n Ylivieskassa olevia kattilalaitoksia. Samoin Vieskan Voima Oy:lle on myyty taloushallinnon palveluita ja muita voimalaitoksen käyttöpalveluita. Yritys osallistui hankkeisiin, joilla pyrittiin parantamaan lauhdetuotannon asemaa päästöoikeuksien ilmaisjaossa, ja mm. toimitusjohtaja oli kuultavana eduskunnan talousvaliokunnassa asiantuntijana. Omistus Yhtiön omistajina olivat tilikauden lopussa, Oy Katternö Kraft Ab, Kaakon Energia Oy, SPS Tuotanto Oy, Valkeakosken Energia Oy, Etelä-Suomen Voima Oy (aiemmin nimellä Päijät-Hämeen Voima Oy) ja Ålands Elandelslag. Talous Yhtiön liikevaihto oli ja tulos oli voitollinen. Taseen loppusumma oli Kanteleen Voima Oy toimii omakustannusperiaatteella ja osakkaat maksavat kiinteät kustannukset omistuksensa suhteessa, tuotettu sähkö myydään omistajille muuttuvaa kustannusta vastaavalla hinnalla ja omistuksien suhteessa. Omakustannusperusteisesta toimintaperiaatteesta johtuen taloudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi. Händelser under räkenskapsperioden Räkenskapsperioden 2007 var Kanteleen Voima Oy:s andra räkenskapsperiod och det första kompletta verksamhetsåret. Marknadspriset för el uppgick nästan hela året över anläggningens gränspris och anläggningen körde med full effekt. Mot slutet av året påverkades gränspriset av utsläppsrätternas kraftiga prissänkning. Nettoproduktionen för Haapavesi kraftverk var 1.1 TWh, vilket var den fjärde största årsproduktionen under hela kraftverkets historia. Man använde 2.6 TWh torvbränsle. Man använde sammanlagt t av utsläppsrätterna, av vilka man köpte drygt hälften från marknaden. I februari stördes anläggningens drift av slaggning i pannan orsakad av bränslet vilket ledde till produktionsförlust. En annan betydande produktionsförlust var en skada på kylvattenpumpen i månadsskiftet november-december. Den dåliga torvkvaliteten i slutet av året orsakade också produktionsförlust. Torven var fuktig på grund av den dåliga torvproduktionssommaren. Man har förbättrat samarbetet med bränsleleverantören gällande bränslets kvalitet. På anläggningen togs den moderniserade pannautomationen i bruk och detta ledde till riklig användning av olja. Med automationsmoderniseringen har man uppnått en bättre reglerbarhet av pannan. Man har kunnat minska oljeanvändningen vid start och drift genom denna investering och därmed har investeringen uppfyllt sitt syfte. Den nya automatiseringen möjliggjorde även full driftskörning med fuktigare torv än tidigare och utan användning av stödolja. Anläggningens tillverkningsnivå har varit högre än tidigare och därför har slitaget på pannan och torkområdet varit större. Sedan den 1 oktober 2007 har man från kraftverket drivit även Vieskan Voima Oy:s pannanläggningar i Ylivieska. Man har dessutom sålt ekonomiadministrationstjänster och andra driftstjänster för kraftverk till Vieskan Voima Oy. Företaget deltog i projekt för att förbättra kondensatproduktionens ställning i utsläppsrätternas gratisutdelning och bl.a. deltog vd:n som expert i riksdagens ekonomiutskott. Ägande I slutet av räkenskapsperioden ägdes bolaget av Oy Katternö Kraft Ab, Kaakon Energia Oy, SPS Tuotanto Oy, Valkeakosken Energia Oy, Sydfinska kraft Ab (tidigare under namnet Päijät-Hämeen Voima Oy) och Ålands Elandelslag. Ekonomi Bolagets omsättning var och resultatet var en vinst på Balansräkningens slutsumma uppgick till Kanteleen Voima Oy drivs genom självkostnadsprincipen och andelsägarna betalar fasta kostnader i relation till sitt ägande. Den producerade elen säljs till ägarna till priset av den rörliga kostnaden och i relation till ägandet. Eftersom verksamheten baseras på självkostnadsprincipen är inte presentation av ekonomiska styrtal Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli yhteensä 41 henkilöä. Henkilöstö väheni toimintavuoden aikana neljällä henkilöllä. Vähentynyt henkilömäärä on korvattu tehtävämuutoksilla sekä käyttämällä ajoittain ulkopuolista ja määräaikaista työvoimaa. Toimitusjohtajan tehtävät ja muita hallintopalveluita ostetaan edelleen Oy Herrfors Ab:ltä. Ulkopuolisina palveluina ostetaan myös siivous ja ruokalan hoito. Kunnossapitotöihin on ostettu niin ikään ulkopuolisia palveluita tarpeen mukaan eri toimittajilta. Kehitys Kertomusvuoden merkittävimmät kehityskohteet ovat automaation uusinnan ensimmäinen vaihe eli aiemmin mainittu kattilaautomaation uudistus. Tehty uudistus toteutettiin suunnitelman mukaisen aikataulun ja budjetin mukaisesti tavoiteltavat käyttöarvot saavuttaen. Piipsannevalle rakennettiin ja otettiin käyttöön uusi tuhkanläjitysalue. Voimalaitoksella on tehty loppuvuodesta energia-analyysi, johon sisältyi mm. turbiinin hyötysuhdemittaus. Analyysin tulokset ja raportointi valmistuvat vuoden 2008 aikana. Polttoaineen hinta ja joustava saatavuus tulevat olemaan laitoksen taloudellisen toiminnan kannalta tärkeitä ja tästä johtuen on käynnistetty erilaisia kehityshankkeita mm. oman polttoainetuotannon aloittamiseksi. Ympäristö Laitoksella ei sattunut kertomusvuoden aikana ympäristövahinkoja eikä merkittäviä päästöjen ylityksiä. Laitoksen hiukkas- ja NOx-päästöjen vähentämiseen tähtääviä selvittelyjä on jatkettu ja mm. laitoksen yläilma-järjestelmä toteutetaan vuoden 2008 aikana. NOx-päästöjen alentamiseen liittyvät investoinnit ovat edelleen edellisen omistajan, Fortumin, vastuulla. Yhtiön hallinto Yhtiön hallituksen puheen johtajana toimii Stefan Storholm ja muina jäseninä Ralf Bertula, Timo Honkanen, Aimo Sepponen, Mauri Törmä ja Roald von Schoultz saakka ja Akke Kuusela alkaen sekä varajäseninä David Karlsson ja Patrick Wackström saakka sekä David Karlsson ja Roald von Schoultz alkaen. Toimitusjohtajana on toiminut Antti Vilkuna. Tilintarkastajaksi on yhtiökokous valinnut Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana on Kjell Berts. Riskit Yrityksen toiminnalle tulevaisuudessa suurimmat riskit aiheutuvat polttoaineen hinnasta, voimalaitoksen toiminta riippuu täysin yhdestä määräävässä markkina-asemassa olevasta polttoainetoimittajasta. Toinen merkittävä riski on päästöoikeuksien hinta ja epäoikeudenmukaiseksi koettu päästöoikeuksien ilmaisjako, voimalaitos sai vain 15,7 % tarvitsemistaan päästöoikeuksista ilmaiseksi. Päästökaupan kustannusten arvioidaan olevan noin laitoksen käyntipäivää kohden eli noin 20 M vuodessa. Laitos joutuu hankkimaan päästöoikeuksia markkinahintaan ja päästöoikeuden hinnan vaihtelun ja sähkön hinnanvaihtelun epäsuhta aiheuttaa taloudellisen riskin. Päästöoikeusriskiä vähentääkseen yhtiö pyrkii vaikuttamaan turpeen asemaan seuraavan päästökauppakauden aikana siten, että turve tulisi hitaasti uusiutuvana polttoaineena uusiutuviin polttoaineisiin rinnastettavaksi polttoaineeksi nykyisen fossiilisten polttoaineiden rinnastuksen sijasta. relevant för att förstå verksamheten, den ekonomiska ställningen eller resultatet. Personal Den 31 december 2007 hade bolaget sammanlagt 41 anställda. Personalen minskade under verksamhetsåret med fyra personer. Man har kompenserat den minskade personalen både genom förändrade arbetsuppgifter och genom att emellanåt använda extern och temporär arbetskraft. Vd:s tjänster och övriga administrationstjänster köps fortfarande från Oy Herrfors Ab. Även städning och skötsel av matsal köps som externa tjänster. Till underhållsarbeten har man efter behov köpt externa tjänster från olika leverantörer. Utveckling De mest betydande utvecklingshändelserna under redovisningsåret är den första etappen i moderniseringen av automationen dvs. den förut nämnda moderniseringen av pannautomationen. Moderniseringen genomfördes enligt planens tidtabell och så att budgetens driftvärden uppnåddes. Ett nytt insamlingsområde för aska byggdes och togs i bruk i Piipsanneva. En energianalys utfördes i slutet av året i kraftverket och i den ingick bl.a. mätning av turbinens verkningsgrad. Resultat och rapportering av analysen färdigställs under Priset och en flexibel tillgång på bränsle kommer att vara viktigt för anläggningen ur en ekonomisk synvinkel och därför har olika utvecklingsprojekt startats bl.a. för att inleda en egen bränsleproduktion. Miljö Det skedde inga miljöskador eller betydande utsläppsöverskridningar vid anläggningen under redovisningsåret. Man har fortsatt med utredningar med inriktning på att minska anläggningens partikel- och NOx-utsläpp. Bl.a. genomförs anläggningens överluftsystem under Den förre ägaren Fortum ansvarar fortfarande för de investeringar som anknyter till minskandet av NOxutsläppen. Bolagets styrelse Stefan Storholm fungerar som styrelseordförande och övriga medlemmar är Ralf Bertula, Timo Honkanen, Aimo Sepponen, Mauri Törmä och Roald von Schoultz t.o.m. den 12 juni 2007 och Akke Kuusela från och med den 12 juni 2007 samt suppleant David Karlsson och Patrick Wackström t.o.m. den 12 juni 2007 samt David Karlsson och Roald von Schoultz från och med den 12 juni Antti Vilkuna har varit vd. Ernst & Young Oy har av bolagsstämman valts till revisor. Kjell Berts är huvudansvarig revisor. Risker De största riskerna för företagets verksamhet utgörs i framtiden av bränslepriset. Kraftverkets verksamhet beror helt på en bränsleleverantör som har en dominerande marknadsställning. En annan betydande risk är kostnaden för utsläppsrätten och gratisfördelningen av utsläppsrätten som har upplevts vara orättvis. Kraftverket fick endast 15,7 % av den nödvändiga utsläppsrätten gratis. Man värderar att utsläppshandelns kostnader uppgår till cirka för varje driftsdag dvs. cirka 20 M per år. Anläggningen måste skaffa utsläppsrätter till marknadspris och disproportionen i variationen av utsläppsrättspriser samt elens varierande pris utgör en ekonomisk risk. För att minska utsläpps- 20 KANTELEEN VOIMA KANTELEEN VOIMA

12 Laitoksen teknisiä riskejä ovat edelleen tulipalot ja pölyräjähdykset, joihin on varauduttu laiteratkaisuilla ja koulutuksella. Laitoksesta on tehty useita riskianalyyseja ja vaaranarviointeja. Epäkäytettävyyttä voivat aiheuttaa myös ennakoimattomat kone- ja laiterikot. Energiamarkkinavirasto on tehnyt yhtiöstä tutkimuspyynnön tammikuussa 2007 olleen seisokin takia, koska kyseisestä seisokista ei ennakkoilmoitettu heille 6 kk aikaisemmin. Vaaditulla ilmoitushetkellä laitos ei ollut nykyisen omistajan omistuksessa. Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi Tilikauden tulos osoittaa voittoa euroa. Hallitus esittää, että voitto siirretään edellisten tilikausien tulostilille. Siirron jälkeen oma pääoma on euroa. Näkymät vuodelle 2008 Vuoden 2008 tuotanto näytti alkuvuodesta toteutuvan lähes täytenä tuotantovuotena lukuun ottamatta suunniteltuja huoltoseisokkeja ja mahdollisia noin viikon mittaisia tuotannollisia seisokkeja. Helmikuun lopulla sähkön markkinahinta kuitenkin aleni merkittävästi, päästöoikeuksien hinnan jatkaessa samaan aikaan nousuaan. Vallitsevilla sähkön matalilla johdannaishinnoilla tuotanto jäänee budjetoitua alhaisemmaksi. rättsrisken strävar bolaget efter att påverka torvens ställning under nuvarande utsläppshandelsperiod genom att torv som ett långsamt förnyelsebart bränsle skulle jämställas med förnyelsebara bränslen istället för att som nu jämställas med de fossila bränslena. Anläggningens tekniska risker är fortfarande eldsvådor och dammexplosioner. Inför eventuella sådana har man förberett sig med utrustningslösningar och utbildning. Flera riskanalyser och -utvärderingar har utförts av anläggningen. Oförutsedda maskinoch utrustningsskador kan också orsaka att anläggningen inte kan användas. Energimarknadsverket har i januari 2007 gjort en undersökningsförfrågan av bolaget på grund av driftstoppet, eftersom man inte förhandsanmälde om ifrågavarande driftstopp till dem sex månader i förväg. Vid begärd anmälningstidpunkt var inte anläggningen i nuvarande ägarens ägo. Förslag till bokföring av årsresultat Räkenskapsperiodens resultat påvisar en vinst på euro. Styrelsen föreslår att vinsten överförs till resultatkontot för föregående räkenskapsperioder. Efter överföringen uppgår eget kapital till euro. Utsikter för års produktion såg i början av året ut att realiseras som ett nästan fullt produktionsår frånsett de planerade skötseldriftstoppen och eventuella veckolånga produktionsberoende driftstopp. I slutet av februari sänktes dock elens marknadspris betydligt, samtidigt som utsläppsrättens pris fortsatte att öka. Med de rådande låga derivatpriserna för el budgeteras förmodligen produktionen lägre. Tuloslaskelma Resultaträkning euroa /euro Liikevaihto Omsättning Valmistus omaan käyttöön (+) Tillverkning för eget bruk Muut liiketoiminnan tuotot 571 Övriga rörelseintäkter Materiaalit ja palvelut Material och tjänster Henkilöstökulut Personalkostnader Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Liiketoiminnan muut kulut Övriga rörelsekostnader Liikevoitto Rörelsevinst Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Vinst före bokslutsdispositioner och skatter Tilinpäätössiirrot Bokslutsdispositioner Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Förändring av avskrivningsdifferensen Tilikauden tulos Räkenskapsperiodens vinst Sotkamossa 7. huhtikuuta 2008 Sotkamo 7 april 2008 Stefan Storholm Ralf Bertula Timo Honkanen Aimo Sepponen puheenjohtaja ordförande Mauri Törmä Akke Kuusela Antti Vilkuna toimitusjohtaja verkställande direktör 22 KANTELEEN VOIMA KANTELEEN VOIMA

13 Tase Balans euroa /euro Tilintarkastuskertomus Revisionsberättelse VASTAAVAA AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet Immateriella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Materiella tillgångar VAIHTUVAT VASTAAVAT RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus Omsättningstillgångar Lyhytaikaiset saamiset Kortfristiga fordringar VASTATTAVAA PASSIVA OMA PÄÄOMA EGET KAPITAL Osakepääoma Aktiekapital Edellisten tilikausien tulos Ackumulerade vinstmedel Tilikauden voitto Räkenskapsperiodens vinst OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ EGET KAPITAL TOTALT TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Poistoero Avskrivningsdifferens TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ ACKUMULERADE BOKSLUTS- YHTEENSÄ DISPOSITIONER TOTALT VIERAS PÄÄOMA FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen vieraspääoma Långfristigt Lyhytaikainen vieraspääoma Kortfristigt Kanteleen Voima Oy:n osakkeenomistajille Olemme tarkastaneet Kanteleen Voima Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja yhtiön hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille sekä tomitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Vaasassa 24. päivänä huhtikuuta 2008 Till Kanteleen Voima Oy:s aktieägare Vi har granskat Kanteleen Voima Oy:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Verksamhetsberättelsen och bokslutet, som avgetts av styrelsen och verkställande direktören, omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Efter utförd granskning avger vi vårt utlåtande om bokslutet, verksamhetsberättelsen och bolagets förvaltning. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen, de tillämpade redovisningsprinciperna, innehållet i bokslutet och versamhetsberättelsen samt bokslutspresentationen har härvid granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet och verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel eller brister. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett huruvida medlemmarna i bolagets styrelse samt verkställande direktören handhaft förvaltingen av bolagets angelägenheter i enlighet med stadgandena i aktiebolagslagen. Enligt vår mening har bokslutet och verksamhetsberättelsen upprättats enligt bokföringslagen och övriga stadganden och bestämmelser om hur dessa skall upprättas. Bokslutet och verksamhetsberättelsen, som är förenlig med bokslutet, ger på sätt som avses i bokföringslagen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av bolagets verksamhet och den ekonomiska ställningen. Bolagets bokslut kan fastställas och medlemmarna i bolagets styrelse samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden. Styrelsens förslag till disposition av vinsten beaktar stadganden i aktiebolagslagen. Vasa den 24 april ERNST & YOUNG OY KHT-yhteisö /CGR-samfund Kjell l Berts, KHT /CGR 24 KANTELEEN VOIMA KANTELEEN VOIMA

14 Kanteleen Voima Oy, hallitus /styrelsen Stefan Storholm hallituksen puheenjohtaja /styrelseordförande Katternö Kraft Oy Ab toimitusjohtaja/vd Ralf Bertula hallituksen jäsen /styrelsemedlem Katternö Kraft Oy Ab tuotantojohtaja /produktionschef Timo Honkanen hallituksen jäsen /styrelsemedlem Valkeakosken Energia Oy toimitusjohtaja/vd Aimo Sepponen hallituksen jäsen /styrelsemedlem Imatran Seudun Sähkö Oy toimitusjohtaja/vd Mauri Törmä hallituksen jäsen /styrelsemedlem Sallian Energia Oy toimitusjohtaja/vd Roald von Schoultz hallituksen jäsen /styrelsemedlem (t.o.m asti) varajäsen /suppleant (fr.o.m lähtien) Ekenäs Energi toimitusjohtaja/vd Akke Kuusela hallituksen jäsen /styrelsemedlem (fr.o.m lähtien) Etelä-Suomen Voima Oy /Sydfinska Kraft Ab toimitusjohtaja/vd David Karlsson varajäsen/suppleant Ålands Elandelslag talousjohtaja /ekonomichef Patrick Wackström varajäsen/suppleant (t.o.m asti) Antti Vilkuna toimitusjohtaja/vd 26 KANTELEEN VOIMA

15 Kanteleen Voima Oy Turvetie 112, PL Haapavesi puhelin faksi

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Lapin liiton valtuustoseminaari 20.5.2010 Maira Kettunen Fennovoima Oy Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Suomalainen enemmistöomistus turvattu osakassopimuksin 48 paikallista energiayhtiötä 15 teollisuuden

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Kotimaiset polttoaineet kunniaan. Paikallisvoiman seminaari 7.2.2012 Antti Vilkuna

Kotimaiset polttoaineet kunniaan. Paikallisvoiman seminaari 7.2.2012 Antti Vilkuna Kotimaiset polttoaineet kunniaan Paikallisvoiman seminaari 7.2.2012 Antti Vilkuna Kanteleen Voiman omistajina 25 suomalaista paikallista sähköyhtiötä Oy Katternö Kraft Ab (45%) Oy Herrfors Ab, Pietarsaaren

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 8/2007 vp Fortum Lämpö Oy:n höyryntuotanto Haminassa Eduskunnan puhemiehelle Suomen valtio omistaa Fortum Oyj:stä 50,6 prosenttia. Suomen valtio on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 SAATTEEKSI Vuonna 2016 Turun hallinto-oikeuteen saapui 1 772 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 880 asiaa.

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n kanta uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Paikallisvoima ry:n kanta uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO Energiaosasto PL 32 00023 Valtioneuvosto 13.6.2011 Viite: TEM/2932/03.01.01/2011 Paikallisvoima ry:n kanta uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun

Lisätiedot

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari 8.4.2014 Jubileumsseminarium Hajavesiasetus 2004 - uusi tilanne Avloppsförordningen -

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN HANKKEEN LIIKETOIMINNALLISET PERUSTELUT PROJEKTETS AFFÄRSMÄSSIGA MOTIVERINGAR

Lisätiedot

Sähköä koko Suomelle. Fennovoima on mahdollisuus suomalaiselle ydinvoimaosaamiselle. Antti Vilkuna

Sähköä koko Suomelle. Fennovoima on mahdollisuus suomalaiselle ydinvoimaosaamiselle. Antti Vilkuna Sähköä koko Suomelle Fennovoima on mahdollisuus suomalaiselle ydinvoimaosaamiselle Antti Vilkuna Hankkeessa yhdistyvät suomalaisen yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kotitalouksien tarpeet Fennovoima Mikä?

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 337/2008 vp Ylimääräisen opintotuen myöhästyneestä takaisinmaksusta perittävän koron alentaminen Eduskunnan puhemiehelle Opiskelijat maksavat ylimääräisiä opintotukiaan takaisin vuosi

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2002 vp Työajan vähentäminen iän perusteella Eduskunnan puhemiehelle Puron työryhmän valmisteleman yksityisalojen työeläkkeiden eläkeuudistuksen tärkein tavoite oli tehdä työeläkejärjestelmään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

Uutta ydinvoimaa Pohjois-Suomeen

Uutta ydinvoimaa Pohjois-Suomeen Uutta ydinvoimaa Pohjois-Suomeen ATS:n seminaari, Helsinki Pekka Ottavainen Toimitusjohtaja Voimaosakeyhtiö SF Fennovoima teollisuuden tukijalkana Kaksi vaihtoehtoa paikkakunnaksi Hankkeen aikataulu 2

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1340/2010 vp Satakunnan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Digia Oyj ilmoitti eilen suunnittelevansa Porin toimipisteensä lakkauttamista. Vaikeuksien

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 792/2006 vp Viisipäiväinen vuosilomaviikko Eduskunnan puhemiehelle Vuosilomalaki on vanhentunut joiltakin osin. Laissa vanhaa perinnettä on se, että ansaittu vuosiloma-aika kuluu myös

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 849/2005 vp Televisiokuvan näkyvyysongelmat Jämsän seudulla Eduskunnan puhemiehelle Jämsän seudulla oli tavoite, että televisionkatsojien vastaanotto-ongelmat helpottuvat, kun kanavien

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007 Sisällys 1 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 1.1 Asuntokuntien määrä ja koko 2 PERHEET 2.1 Perhetyyppi 2.2 Lapsiperheet 2.3 Perheiden äidinkieli Kuva: Ee-mailin toimitus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 501/2002 vp Valtra-traktorituotannon jatkuminen Suolahdessa ja Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisia Valtra-traktoreita valmistava Partek-konserni on julkisuudessa olevien tietojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 Tietoisku 8/2011 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pienentynyt 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Yksilapsisuus yleisintä Suur-Matinkylässä 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1024/2004 vp Omakotitalojen saaminen energiansäästöavustusten piiriin Eduskunnan puhemiehelle Hyväksytyn ilmastostrategian mukaan Suomi sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 603/2006 vp Pohjan Taimi Oy:n omistaman Simon taimitarhan toiminnan turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Pohjan Taimi Oy on Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion sekä Lapin, Kainuun

Lisätiedot