Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 1

2 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-, pakkaus- ja pehmopaperituotteita. Tavoitteenamme on olla maailman johtava kuidun, kuituominaisuuksien ja lisä arvopalveluiden tuottaja. Botnia on osa Metsäliitto-konsernia, ja sen omistajat ovat Metsäliitto-konserni (53 prosenttia) ja UPM-Kymmene Oyj (47 prosenttia). Botnia tuottaa täydellä kapasiteetilla 3,5 miljoonaa tonnia valkaistua havu- ja lehtisellua vuodessa. Tuotannosta kaksi kolmasosaa myydään omistajayhtiöiden paperitehtaille. Yksi kolmasosa myydään markkinoille, lähinnä eurooppalaisille ja aasialaisille asiakkaille. Perustuotteellamme on paljon arvokkaita ominaisuuksia: kuiduille on kasvavat markkinat, ne ovat kestäviä ja uusiutuvia, ne tuotetaan ympäristöystävällisesti ja toimitetaan monipuolisen asiakaskunnan erilaisiin tarpeisiin. 2 9 OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 21 PROSESSIT sivut >12 JOHTAMINEN >14 ASIAKKUUS >18 HANKINTA JA VALMISTUS VASTUU sivut TILINPÄÄTÖS >24 YRITYSVASTUU >28 HENKILÖSTÖ >32 YMPÄRISTÖ sivut HALLINTOPERIAATTEET >44 HALLINTOPERIAATTEET >45 JOHTORYHMÄ >46 OY METSÄ-BOTNIA AB:N HALLITUS sivut >5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS >54 TILINPÄÄTÖS Oy Metsä-Botnia Ab Oy Metsä-Botnia Ab

3 Sellun ominaisuuksien kehittäminen Tehokas tuotanto Energian hyödyntäminen Vihreää ja uusiutuvaa Nykyaikaista logistiikkaa Kumppanuutta asiakkaiden kanssa Sellun ominaisuuksien kehittäminen Tehokas tuotanto Energian hyödyntäminen Vihreää ja uusiutuvaa Nykyaikaista logistiikkaa Kumppanuutta asiakkaiden kanssa Sellua valmistetaan useista puuraaka-aineista, ja kunkin paperilaadun vaatimat erityisominaisuudet määräävät paperissa käytettävän sellulajin tai niiden sekoituksen. Botnialla on ainutlaatuinen tuotevalikoima, joka koostuu sekä pohjoisen että etelän puista valmistettavista korkealuokkaisista lyhyt- ja pitkäkuituisista selluista. Kehitystyötä tehdään läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, tarkoituksena saavuttaa kullekin lopputuotteelle oleelliset ominaisuudet. Asemamme yhtenä Pohjoismaiden tehokkaimmista sellun tuottajista perustuu jatkuviin investointeihin innovatiiviseen teknologiaan, toimintatapaan sekä henkilöstöömme. Tehtaidemme yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 3,5 miljoonaa tonnia ECF-valkaistua sellua vuodessa. Myös ympäristösuorituskyvyssä Botnian tehtaat ovat maailman kärkiluokkaa. Sellutehtailla puuraaka-aine hyödynnetään maksimaalisesti: kuidun paras osa käytetään selluntuotantoon ja loput energiantuotantoon. Taltioimme lämmön, joka erillisessä biopolttolaitoksessa menisi hukkaan, ja käytämme sitä prosesseissamme. Tuotamme enemmän energiaa kuin kulutamme, ja lisäksi käytössämme on energiatehokkuusohjelma, jolla omaa kulutusta seurataan ja vähennetään jatkuvasti. Tehtaiden tuottama ylimääräinen bio energia myydään teollisuudelle ja muille käyttäjille. Lämpöä ja höyryä myydään läheisille paperitehtaille tai ympäristökunnille kaukolämmitykseen. Huoli kasvihuonekaasuista ja ilmaston lämpenemisestä on asettanut selluteollisuuden johto asemaan uusiutuvan energian pääasiallisena tuottajana ja käyttäjänä. Tuotantoprosessissa käytetyistä tukeista ja hakkeesta noin puolet on selluloosakuituja. Loppu on suurimmaksi osaksi ligniiniä, energiapitoista ainetta, joka sitoo kuidut yhteen. Tuotantoprosessissa kuidut erotellaan ja muu puuaines poltetaan soodakattilassa. Syntyvää höyryä käytetään vihreän sähkön tuottamiseen. Fossiilisen polttoaineen käyttö rajoitetaan käynnistyksiin, prosessihäiriöihin ja meesanpolttoprosessiin, ja pyrimme myös löytämään uusia keinoja ostettavan fossiilisen polttoaineen määrän vähentämiseksi. Esimerkiksi Rauman tehdas tekee yhteistyötä läheisen jalostamon kanssa myymällä jalostamolle selluntuotannon sivutuotetta mäntyöljyä. Vastineeksi tehdas saa jalostamolta pikeä, jota poltetaan fossiilisten polttoaineiden sijasta meesauunissa. Asiakkaalle Botnian toimitusketjun tärkein osa on sekä laadultaan että määrältään sopimuksen mukaisen selluerän oikea-aikainen toimitus. Botnia käyttää omia logistiikan suunnittelu- ja raportointijärjestelmiään huomattavien raaka-aine- ja tuotevirtojen hallintaan. Jakeluketjussa minimoidaan välivarastot ja hyödynnetään laajasti eri kuljetusmuotoja: jokiproomuja, valtamerilaivoja, rannikkoaluksia, rautateitä ja rekkoja. Jokaista asiakasta palvelee Botnian asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka vastaa asiakassuhteen hallinnasta ja kehittämisestä. Ryhmään kuuluva tekninen asiakaspalvelu toimii tärkeänä linkkinä asiakkaan ja Botnian välillä. Asiakaspalvelutyöntekijät tuovat oman asiantuntemuksensa asiakkaan prosessiin ja auttavat löytämään parhaan mahdollisen sellun lopputuotteeseen. Tavoitteena on yhteistyössä kehittää sellun teknisiä ominaisuuksia sekä rakentaa tehokas ja silti joustava logistiikkaketju. 2 3 Oy Metsä-Botnia Ab Oy Metsä-Botnia Ab

4 Konsernin avainluvut Liikevaihto Milj. euroa Muutos % Viennin osuus % EBITDA Milj. euroa % Liikevoitto Milj. euroa % Liikevaihto markkina-alueittain milj. euroa Muutos % Suomi 796,7 813,8-2,1 EU-maat 457,2 299,2 52,8 Muu Eurooppa 9,1 95, -5,1 Muu maailma 246,6 163,3 51, Yhteensä 1 59, ,3 16, Liikevaihto milj. euroa Tulos ennen satunnaisia eriä Meur Tulos ennen satunnaisia eriä Milj. euroa Henkilöstö Investoinnit Milj. euroa Nettovelat / % liikevaihdosta % Omavaraisuusaste % Velkaisuusaste % Sellu Saha (mekaaninen) Metsätalous Muut ROCE % Omavaraisuusaste % Investoinnit Meur % 6 6 ROCE % % Liikevaihdosta Velkaisuusaste Meur % Sellutoimitukset 1 tonnia 3 5 Kokonaistuotanto 1 tonnia Korolliset nettovelat 4 5 Oma pääoma Velkaisuusaste, % Osakkaat Markkinamassa Konsernin avainluvut Konsernin avainluvut

5 Botnian vuosi lyhyesti TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU Fray Bentosin tehtaalla tuotettu yli 1 tonnia Fray Bentosin menestyksekkään käynnistyksen jälkeen tehdas saavutti jo tammikuussa 1 tonnin tuotannon Joutsenon tehdas 1 vuotta Joutsenon tehtaan perusti vuonna 198 norjalainen rakennusinsinööri Johan Christoffer Wiese. Tuotanto aloitettiin toukokuussa 199, jolloin tehtaan kapasiteetti oli 6 tonnia valkaisematonta sellua vuodessa. Nykyisin Joutsenon tehdas tuottaa vuodessa noin 645 tonnia ECFvalkaistua havusellua ja on maailman suurin yksilinjainen valkaistun havusellun tuottaja Monitorointitulokset osoittavat Fray Bentosin tehtaan toimivan asetettujen tavoitteiden mukaisesti Botnia julkaisi kahden ensimmäisen toimintakuukauden ympäristö monitorointitulokset. Tulokset osoittavat selvästi, että tehdas täyttää sille asetetut tavoitteet eikä aiheuta muutoksia lähiympäristön ilman tai jokiveden laatuun. Martti Asunta Botnian hallitukseen Metsänhoitaja Martti Asunta valittiin Botnian hallituksen jäseneksi Forestal Oriental palkittiin vientitoiminnastaan Botnian Uruguayn puunhankinnasta vastaava tytäryhtiö Forestal Oriental sai vuoden 27 parhaan viejän tunnustuksen Uruguayn vientiyhdistyksen ja Banco de la República Oriental del Uruguay -pankin järjestämässä kilpailussa Botnia järjesti musiikkifestivaalin Fray Bentosissa Fray Bentosissa nähtiin Uruguayn suosituimmat tähdet, kun Botnia järjesti paikallisten viranomaisten tukemana SieteToques -festivaalin. Festivaaliin oli vapaa pääsy, mutta osallistujia pyydettiin tuomaan mukanaan ruokalahjoituksia, jotka jaettiin paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta apua tarvitseville. Botnian työntekijät toimivat tilaisuudessa vapaaehtoisina. Botnia lanseerasi pyörillä kulkevan näyttelyn Uruguayssa Espacio móvil -niminen rekan kontissa kulkeva näyttely lanseerattiin Fray Bentosissa. Näyttelyn tavoitteena on jakaa tietoa koko selluntuotantoketjusta, aina eukalyptuksen viljelystä paperin valmistukseen saakka. Espacio móvil vieraili vuoden aikana 27 eri paikkakunnalla Uruguayssa. Näyttelyssä kävi yli 4 henkilöä Jyrki Salo Botnian hallituksen jäseneksi Jyrki Salo, UPM-Kymmene Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja valittiin Oy Metsä-Botnia Ab:n hallituksen jäseneksi Botnia Fray Bentos saavutti maailmanennätyksen Fray Bentosin tehdas saavutti nimellistuotantonsa 145 päivässä käynnistyksestä. Tämä on uusi selluteollisuuden maailmanennätys, edellisten ennätysten ollessa 171 ja 174 päivää tehtailla, jotka ovat tuotantoteknologialtaan ja kapasiteetiltaan verrattavissa Fray Bentosin tehtaaseen. Nimelliskapasiteetti lasketaan 3 päivän keskiarvona. Botnia ja OSE allekirjoittivat sopimuksen Fray Bentosin jätevesien käsittelystä OSE (Uruguayan vesilaitos) ja Botnia allekirjoittivat sopimuksen tarvittavien töiden aloittamisesta Fray Bentosin kaupungin jätevesien käsittelemiseksi. Sopimuksen mukaan jätevedet tullaan käsittelemään biologisesti tehtaan aktiivilietelaitoksella, mikä vähentää orgaanisen aineen ja ravinteiden määrää Uruguay-joessa huomattavasti tulevaisuudessa Fray Bentosin bioenergian tuotanto hyväksytty YK:n ilmastonmuutosprotokollaan Fray Bentosin tehdas tuottaa energiaa biomassasta eli liuenneesta puuaineksesta. Osa tuotetusta energiasta käytetään sellutehtaan omassa tuotantoprosessissa. Ylijäävän energian tuotanto on rekisteröity YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) CDM (Clean Development Mechanism) -hankkeeksi. Ulkopuolinen tutkimus osoittaa Fray Bentosin toimivan asetettujen tavoitteiden mukaisesti IFC (International Finance Corporation) julkaisi ympäristöarvioinnin raportin Fray Bentosin tehtaan kuudesta ensimmäisestä käyntikuukaudesta. Arvioinnin suoritti ulkopuolinen konsulttiyhtiö EcoMetrix Incorporated. Raportissa todettiin tehtaan toimivan tehtyjen ennakkotutkimusten tavoitteiden mukaisesti ja selvästi Uruguayn ympäristöviranomaisten asettamien luparajojen alapuolella. Ilkka Hämälä aloitti toimitusjohtajana Ilkka Hämälä nimitettiin Oy Metsä-Botnia Ab:n toimitusjohtajaksi huhtikuussa, ja hän aloitti toimessaan 1.9. Yhtiön edellinen toimitusjohtaja Erkki Varis jäi eläkkeelle Ilkka Hämälä valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä Korkeakoulusta ja on toiminut eri tehtävissä UPM:llä ja Botniassa. Toimitusjohtajaksi hän siirtyi Botnian tuotantojohtajan tehtävästä Uusi johtoryhmä aloitti Botnian johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Ilkka Hämälä, toimitusjohtaja, Timo Piilonen, liiketoiminnan kehittäminen, Ronald Beare, Uruguayn toiminnot, Maarit Herranen, henkilöstö, Ville Jaakonsalo, talous, Ismo Nousiainen, tuotanto ja Jyrki Yrjö- Koskinen, myynti ja markkinointi. Forestal Oriental laskee liikkeelle joukkovelkakirjalainan Forestal Oriental S.A., Botnian Uruguayn metsäyhtiö, sai Uruguayn keskuspankin luvan kokonaismäärältään 1 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainaohjelmalleen. Lupaan sisältyi myös ensimmäisen, 35 miljoonan dollarin lainan liikkeellelasku. Lainaohjelman avulla yhtiön on tarkoitus tehostaa pääomarakennettaan ja osallistua Uruguayn pitkäaikaisten sijoitusmarkkinoiden kehitykseen Metsäteollisuus esittäytyi Raumalla ja Joutsenossa Botnian Rauman tehdas järjesti avoimien ovien päivän yhdessä Metsäliiton puunhankinnan kanssa. Myös Joutsenon tehtaan ovet olivat avoinna paikallisille asukkaille, jotta he pääsivät tutustumaan tehtaaseen ja sen tuotantoprosessiin. Javier Solari nimitettiin Forestal Orientalin toimitusjohtajaksi Javier Solari nimitettiin Forestal Oriental S.A:n toimitusjohtajaksi alkaen. Hän vastaa tässä uudessa tehtävässään Forestal Orientalin toiminnoista ja maaalueista Uruguayssa Botnia ilmoitti tuotannonrajoituksista tehtaillaan Botnia ilmoitti tuotannonrajoituksista tehtaillaan heikentyneen markkinatilanteen ja korkeiden selluvarastojen takia. Tuotannonrajoitukset vähensivät Suomen tehtaiden tuotantoa noin 5 tonnia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Uruguayssa Fray Bentosin tehtaan 14 päivän seisokki rajoitti tuotantoa noin 4 tonnia. Botnia harkitsee tuotannon pysäyttämistä Kaskisten tehtaalla Tehdashinnaltaan kilpailukykyisen puuraaka-aineen saatavuus on rajoittanut Botnian Suomen tehtaiden tuotantoa ja heikentänyt niiden kannattavuutta. Puun tarjonta ei mahdollista yhtiön Suomen tehtaiden täyden kapasiteetin mukaista tuotantoa kilpailukykyisin kustannuksin vuonna 29. Tämän vuoksi yhtiö ilmoitti harkitsevansa Kaskisten tehtaan tuotannon pysäyttämistä toistaiseksi tai tuotannon lopettamista kokonaan vuoden 29 ensimmäisen neljänneksen aikana. Yhtiö aloitti asiaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut Botnialle tunnustus Suomen Laatupalkinto -kilpailussa Botnia osallistui Suomen Laatupalkinto -kilpailuun suurten yritysten ja liiketoimintayksiköiden sarjassa. Yhtiö sai kilpailussa EFQM Recognised for Excellence -tunnustuksen organisaationsa hyvästä toiminnasta ja hyvistä tuloksista. Botnia on kehittänyt toimintaansa laatujohtamiseen tukeutuen systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Valtakunnalliseen laatupalkintokilpailuun osallistuminen on ollut luonnollinen jatko tälle kehittämistyölle. Juha Mäntylä hallitukseen Metsäliiton puunhankinnan johtaja Juha Mäntylä valittiin Botnian hallituksen jäseneksi Botnia sai energiatehokkuusjärjestelmälleen sertifikaatin Inspecta myönsi Botnian energiatehokkuusjärjestelmälle sertifikaatin. Vuoden 28 aikana noin 8 Botnian työntekijää sai energiatehokkuuskoulutuksen, ja koulutusta jatketaan vuonna Joutsenon tehtaalla tuotettiin 14. miljoonas tonni 1-vuotias Joutsenon tehdas ylitti 14 miljoonan tonnin tuotannon. 6 7 Botnian vuosi lyhyesti Botnian vuosi lyhyesti

6 Toimitusjohtajan katsaus Huippuvoimistelija harjoittelee kehittääkseen tasapainoa ja vakautta juoksun, hypyn ja ilmassa pyörimisen aikana. Botnia käyttää liiketoiminnassaan vastaavaa lähestymistapaa: se kehittää ydinvahvuuttaan pysyäkseen kurssissa myös silloin, kun ulkoiset voimat yrittävät sysätä yhtiön epätasapainoon. Lyhyellä aikavälillä meiltä löytyy vahvuutta esteiden voittamiseen. Pitkällä aikavälillä hyödynnämme useita kasvumahdollisuuksia. Vaikka sellu on perushyödyke, sen valmistaminen ei ole niin yksinkertaista. Erilaiset kriittiset muuttujat vaikuttavat meihin emmekä voi vain nojautua taaksepäin, nostaa jalkoja ylös ja pyörittää liiketoimintaa automaattiohjauksella. Joskus, kuten vuonna 28, nämä muuttujat kääntyvät kaikki meitä vastaan samaan aikaan. Merkittävimpiä ovat puuraaka-aineen heikon saatavuuden jatkuminen ja maailmanlaajuisen markkinakysynnän heilahtelut. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin näiden esteiden voittamiseksi pitkäaikaista kannattavuutta menettämättä. Markkinaolosuhteet olivat liiketoimintamme kannalta yleisesti ottaen hyvät suurimman osan vuotta 28, vaikka hinnat laskivatkin jonkin verran vuoden aikana. Sellun kysyntä väheni vuoden toisella puoliskolla maailmanlaajuisen taloustaantuman seurauksena. Selluvarastot ovat kasvaneet merkittävästi, ja monet tuottajat ovat ilmoittaneet seisokeista. Asemamme selluntuottajien keskuudessa on vahva ja pitkän aikavälin liiketoiminta terveellä pohjalla, mutta nyt eletään aikoja, jolloin ydinvahvuutemme ovat ratkaisevan tärkeitä. Ydinvahvuudet Maailmanluokan urheilijat harjoittelevat ahkerasti kehittääkseen ydinvahvuuttaan, vahvaa ja silti joustavaa kehoa, joka edistää tasapainoa ja vakautta. Mitä vahvempi ydin, sitä suuremmalla todennäköisyydellä urheilija saavuttaa maailmanluokan suorituskyvyn. Botnia on ytimeltään vahva. Asiakaskuntamme on hyvä. Eteläisellä pallonpuoliskolla meillä on hyvä nykyaikainen tehdas, joka tuottaa korkealaatuista lyhytkuituista sellua erittäin kustannustehokkaasti. Lisäksi logistiikkakanavamme ovat erittäin tehokkaita. Suomessa erityisesti pitkäkuituisten laatujen kapasiteetti on vahva, ja yleinen laatutaso erittäin hyvä. Asemamme on muihin pohjoisen pallonpuoliskon tuottajiin verrattuna erittäin kilpailukykyinen. Lyhyen aikavälin haasteet Meillä on kuitenkin lyhyen aikavälin ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet toimintaamme suurimman osan vuotta 28. Suurimmat haasteemme ovat edelleen kuidun saatavuus ja kustannus. Suomen metsäteollisuus kehittyi historiallisesti kotimaisen puun ja lähinnä Venäjältä ja Baltiasta tuodun puun varassa. Tuonnin osuus on ollut noin 25 3 prosenttia. Pohjoismaiset tehtaat kasvattivat kapasiteettiaan tämän puun saatavuuden tukemina. Nyt kotimaisen puun tarjonta ei mahdollista tehtaiden täyttä käyttöastetta ja tuontipuun määrä on kyseenalainen, sillä Venäjä on korottanut raakapuun vientitulleja ja harkitsee lisäkorotusta. Nämä tekijät ovat nostaneet puun kustannuksia edellisten Mahdollisena riskinä pidämme myös liiketoimintamme ulkopuolelta tulevaa kilpailua raaka-aineista. Jotta EU:n uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteet voitaisiin saavuttaa, on luotava lisää kansallisia hankkeita, joissa voidaan yrittää saada puuta poltettavaksi. Nämä hankkeet kilpailevat jalostusarvoa tuottavien sahojen ja selluntehtaiden kanssa. Hinnat nousevat ja puuraaka-aineiden saatavuus heikkenee. Liiketoiminnassamme puhutaan isoista volyymeistä. Tehtaamme toimivat tehokkaimmin, kun niitä ajetaan jatkuvasti mitoituskapasiteetilla. Marraskuussa 28 ilmoitimme päätöksestä aloittaa neuvottelut Kaskisten tehtaan mahdollisesta sulkemisesta, ja tammikuussa 29 ilmoitimme päätöksestä lopettaa tehdas ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tämä vähentää Botnian yleisiä puuraaka-ainevaatimuksia ja auttaa yhtiötä käyttämään Suomen muita tehtaita lähempänä niiden nimellistä mitoituskapasiteettia. Mahdollisuudet Pitkällä aikavälillä sellumarkkinoilla tulee vallitsemaan kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Kysyntä jatkaa hidasta kasvuaan, kun elintaso Aasian ja Etelä-Amerikan kehittyvillä alueilla nousee. Elintason noustessa viestintään, pakkaamiseen, hygieniaan ja muihin tarpeisiin käytettävien kuitupohjaisten tuotteiden kulutus lisääntyy. Tuotettamme voidaan käyttää hyvin monissa erilaisissa lopputuotteissa. Printtimediaan toimitettava osuus voi vähentyä tai pakkauksiin toimitettava osuus kasvaa, mutta uskomme sellun kokonaiskysynnän pysyvän hyvällä tasolla. Botnian perustuotteella on arvokkaita ominaisuuksia: sillä on kasvavat markkinat, se on uusiutuva ja ympäristöystävällinen, ja sitä toimitetaan monipuoliselle asiakaskunnalle. Lisäksi meillä on houkuttelevia mahdollisuuksia perinteistä liiketoimintaamme tukeviin lisätulonlähteisiin. Tuotantoprosessissamme syntyy sivutuotteita, jotka voivat korvata fossiilisia polttoaineita. Nykyisin lähes 1 prosenttia Suomen liikevaihdostamme tulee sivutuotteista, kuten esimerkiksi sähköstä, lämmöstä, kuoripolttoaineesta, mäntyöljystä ja tärpätistä. Toinen mahdollisuutemme on tehtaidemme ympäristösuorituskyky. Aina on varaa parantaa, vaikka Botnia onkin ympäristöasioissa selluteollisuuden edelläkävijöitä. Vastuullisena, kestävään kehitykseen pyrkivänä toimittajana emme voi pelkästään todeta olevamme parempia ja jättää asiaa sikseen. Kehitystyö vaatii luonnollisesti pitkäjänteisyyttä ja resursseja, mutta työ on tehtävä, jotta säilytämme oikeutemme toimintaan tulevaisuudessa. Botnian asema on hyvä haasteiden kohtaamiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen myös tulevaisuudessa. Tehtaiden tehokkuus on hyvä ja energiatehokkuus erinomainen. Asiakaskuntamme toiminta on vakaalla pohjalla, ja tuotteidemme kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti. Meidän tulee luonnollisesti olla valmiita sopeuttamaan toimintamme muuttuvia olosuhteita vastaavaksi, ja siinä aiomme onnistua. 8 kuukauden aikana ja heikentäneet Suomen tehtaiden kannattavuutta. 9 Ilkka Hämälä Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus

7 1 11 PROSESSIT

8 Asiakaskeskeistä liiketoimintaa Johdon strategia ja rakenne Aloitimme yhtiön rakenteen muuttamisen tuotantokeskeisestä asiakaskeskeiseksi vuonna 21 osana strategiaa, jonka mukaisesti tavoitteenamme on olla maailman johtava kuitujen toimittaja. Tarkastelimme toimintaamme ja vertasimme sitä asiakkaidemme tarpeisiin. Nykyinen rakenteemme on mahdollisimman yksinkertainen ja yhtenäinen, ja sitä ohjaavat asiakkaiden vaatimukset. Botnian tavoitteena on olla johtava kuidun, kuituominaisuuksien ja lisäarvopalveluiden tuottaja asiakkailleen. Jotta tavoite saavutettaisiin, meidän tulee ymmärtää asiakkaidemme tarpeet ja seurata asiakkaiden liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tämä ei ole pelkästään myynti- ja markkinointihenkilöstön tai teknisen asiakaspalvelun tehtävä. Jokaisen työntekijän oikeutena ja velvollisuutena on pitää asiakas keskipisteessä. Strategiaa toteutetaan liiketoiminnan jatkuvalla kehittämisellä. Toimintaa ohjaavien kolmen ydinprosessin strategiaa tukevat tavoitteet asetetaan vuosittain. Ydinprosessit ovat: Ydinprosessit ja osaamiskeskukset JOHTAMINEN ASIAKKUUS HANKINTA JA VALMISTUS Johtaminen Yhtiötä johdetaan luomalla strategia ja toteuttamalla kyseinen strategia hallituksen hyväksynnän jälkeen. Strategian alussa määritellään, keitä asiakkaat ovat, miten heidän liiketoimintansa kehittyy ja mitä he tarvitsevat menestyäkseen. Asiakkuus Prosessissa määritellään ne toiminnot, millä asiakkaiden tarpeisiin vastataan, kuinka asiakkaiden kanssa toimitaan, miten heitä palvellaan ja mitä heille tarjotaan. Hankinta ja valmistus Tämä prosessi vastaa siitä, kuinka konetta käytetään yhtiön sisällä: kuinka raaka-aineita hankitaan ja kuinka tuotteet valmistetaan sekä miten tehostamme toimintaamme. Prosessit määrittelevät suunnan ja toimintamallin, ja sen toteuttamista tukevat osaamiskeskukset, kuten liiketoi A S I A K A S minnan kehitys, myynti ja markkinointi, tuotanto ja liiketoiminnan tuki ja ohjaus. Yhtiötasoiset osaamiskeskukset ovat jakautuneet fyysisesti eri tehdaspaikkakunnille, mutta niitä johdetaan keskitetysti. Botnia on kehittänyt toimintaansa järjestelmällisesti keskittyen pitkän aikavälin laadunhallintaan. Yhtiö osallistui vuonna 28 Suomen Laatukeskuksen järjestämään suurten yritysten ja liiketoimintayksiköiden laatukilpailuun. Marraskuussa Botnia sai EFQM Recognised for Excellence -tunnustuksen hyvästä toiminnasta ja hyvistä tuloksista. Arviointi perustuu Euroopassa yleisesti käytettyyn European Foundation for Quality Management (EFQM) -malliin ja kattaa sekä laadullisen että määrällisen liiketoiminnan. Recognised for Excellence -tunnustukseen vaaditaan, että yritys kerää vähintään 4 pistettä arvioinnin aikana. Syyskuussa 28 muodostettiin uusi Liiketoiminnan kehitys -osaamiskeskus. Yleisesti liiketoiminnan kehittämisessä keskitytään uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimiseen ja kehittämiseen kumppanuuksien, yritysostojen, yhteenliittymien tai muiden strategisten hankkeiden kautta. Botniassa Liiketoiminnan kehitys -osaamiskeskuksen asiantuntijat työskentelevät kahdella rintamalla. Yhtenä tavoitteena on kartoittaa liiketoimintamahdollisuuksia ja ennen kaikkea kehittää nykyisen liiketoiminnan tehokkuutta. Toiseksi, suurin osa näistä 55 asiantuntijasta työskentelee kehitysprojekteissa, joissa parannetaan sellun ominaisuuksia ja teknisen asiakaspalvelun laatua, analysoidaan Botnian tehtailla sovellettavissa olevia uusia teknologioita, tarkennetaan investointihankkeita ja niiden hallintaa sekä toteutetaan tutkimus- ja kehitystyötä tehdasprosessien parannuksen ja kuitujen kehityksen alueilla. Lisäksi osaamiskeskuksessa etsitään ja arvioidaan aktiivisesti uusia maailmanlaajuisia liiketoimintamahdollisuuksia, ja asiantuntijoita hyödynnetään suurten investointiprojektien toteuttamisessa. Venäjän sahalaitos ja korjuutytäryhtiöt kuuluvat myös tähän osaamiskeskukseen, sillä ne eivät ole Botnian ydintoimintaa. Tavoitteena on saavuttaa entistä parempi käsitys tästä tulevaisuudessa tärkeästä markkina-alueesta. Yksi tapa toimia Vaikka yhtiö koostuu juridisesti erillisistä yksiköistä, harjoitamme liiketoimintaa yhtenä yksikkönä. Meillä on yksi laaja tuotevalikoima ja yksi myyntiverkosto. Asiakkaalle voidaan toimittaa tehokkaasti erilaisia sellutuotteita eri tehtailta tutun yhteyshenkilön pitäessä asiakkaan aina ajan tasalla. Tuemme asiakkaita oikean kuidun valinnassa, aikataulutuksessa, toimituksessa, logistiikassa, varastoinnissa ja tuotekehityksessä. Teemme asiakkaiden kanssa yhteisiä kehitysprojekteja, joiden tavoitteena on parantaa asiakkaiden kilpailukykyä. Asiakkaiden arvioita Botnian toiminnasta ja suorituskyvystä mitataan säännöllisesti ja järjestelmällisesti. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että keskitymme jatkuvasti ydinprosessiemme kehittämiseen. Investoinnit Meur % % Liikevaihdosta Liiketoiminnan kehittäminen Liiketoiminnan tuki ja ohjaus Tuotanto Suomi Uruguay Myynti ja markkinointi Asiakaskeskeistä liiketoimintaa Asiakaskeskeistä liiketoimintaa

9 Asiakkuus varmistaa toimituksen luotettavuuden Asiakkuus-prosessi Asiakkuus-prosessi vastaa asiakassuhteiden kehittämisestä, sellun myynnistä ja markkinoinnista sekä teknisten tukipalveluiden tarjoamisesta asiakkaille. Asiakkaille tärkein tekijä on luotettavuus: tasalaatuisen sellun toimitus sovittuun aikaan. Botnian tavoitteena on muodostaa ja ylläpitää pitkäaikaisia kumppanuuksia, jotka luovat edellytykset yhteiselle kehitystyölle. Jokaista asiakasta palvelee Botnian asiantuntijoista koostuva vastuuketju, joka vastaa asiakkuuden hoitamisesta ja kehittämisestä laajemmin kuin pelkästään myynnin osalta. Tiimiin kuuluu lisäksi tuotannon, tutkimuksen ja kehityksen, teknisen palvelun ja logistiikan ammattilaisia. Näin varmistetaan, että Botnian koko asiantuntemus on asiakkaan käytettävissä. Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain, Meur Botnia-brändi Botniaa tehdään määrätietoisesti tunnetuksi sellua käyttävälle teollisuudelle. Botnialla on erinomainen maine paperi- ja kartonkiasiakkaiden keskuudessa. Valikoimaan lisätyn eukalyptussellun myötä yhtiön tunnettuuden lisääminen luo mahdollisuuksia myös uuden asiakaskunnan keskuudessa. Mitä pitkäaikaisempi asiakas on Botnialle ja mitä merkittävämpi toimittaja Botnia on asiakkaalle, sitä tärkeämpää on löytää innovatiivisia ja kestäviä yhteistyömuotoja. Kestävä kumppanuus luo vakaan perustan myös markkinatilanteen vaihdellessa. Esimerkiksi Fray Bentosin sellun puitesopimukset allekirjoitettiin asiakkaiden kanssa aikana, jolloin markkinoille tuli kolme miljoonaa tonnia uutta valkaistua lyhytkuitusellua, erityisesti eukalyptusta. Tämä osoittaa pitkäaikaisten kumppanuuksien arvon. Tuotevalikoima Botnian tuotevalikoimassa on pohjoisia havupuulaatuja (armeeraussellu ja tavallinen havusellu), pohjoista lyhytkuitua (koivu) ja eteläistä eukalyptussellua, joka on tuotettu nopeakasvuisilla viljelmillä. Nyt kun Uruguayn tehdas on täydessä toiminnassa, Botnia on markkinoiden ainoa selluyhtiö, jonka tuotevalikoima sisältää kaikki asiakkaiden tarvitsemat sellut. Aikakauslehtipaperin valmistajat tarvitsevat armeeraussellua antamaan paperille tarvittavat lujuusominaisuudet. Pohjoisesta havupuusta valmistettu sellu on monikäyttöinen paperi- ja pakkaustuotteiden raaka-aine. Pohjoisesta koivusta valmistettu lyhytkuituinen sellu on erikoistuote, joka soveltuu esimerkiksi kartongin ja erikoispapereiden valmistukseen. Eukalyptussellu soveltuu tasalaatuisuutensa ja hyvien kuituominaisuuksiensa ansiosta erityisesti hieno- ja pehmopapereihin. Markkinoiden kehitys Selluteollisuuden nopea rakennemuutos jatkuu. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa suljetaan vanhaa, kannattamattomaksi käynyttä kapasiteettia. Uutta kapasiteettia rakennetaan pääasiassa eteläiselle pallonpuoliskolle nopeakasvuisten plantaasipuiden lähelle. Laajemmin katsottuna suuntaus on pohjoisesta etelään ja talousmetsistä viljelmiin. Tämän seurauksena kapasiteetin kasvu on siirtynyt pitkäkuituisesta lyhytkuituiseen selluun. Botnian tuotannosta kaksi kolmasosaa myydään omistajayhtiöiden (UPM-Kymmene, M-real ja Metsä-Tissue) paperitehtaille. Yksi kolmasosa myydään markkinaselluna, lähinnä eurooppalaisille ja aasialaisille asiakkaille. Botnia on merkittävä markkinasellun toimittaja tietyillä sektoreilla. Pitkäjänteinen toimiminen sellumarkkinoilla varmistaa yrityksen kestävän laatu- ja kustannuskilpailukyvyn. Sellun markkinoinnista vastaavat myyntikonttorit Saksassa ja Kiinassa. Paperin heikko hintakehitys vaikeutti Botnian asiakaskunnan liiketoimintaa. Sellun dollarimääräiset hinnat laskivat hitaasti vuoden aikana. Dollarin vahvistuminen vaikutti hinnoitteluun yhä merkittävämmin vuoden edetessä. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan edelleen maailmanlaajuisesti. Lisäksi puukustannusten nousu huolestuttaa koko sellu- ja paperiteollisuutta. Tuotekehitys Botnia panostaa huomattavasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Kehitystyö suuntautuu sekä Botnian omien tehdasprosessien että sellun käytön kehittämiseen asiakkaiden prosesseissa. Tehdasprosesseja kehitetään asiakkaiden tarpeista lähtien. Keskitymme raaka-aineiden optimointiin ja kuituominaisuuksien parantamiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Sellun laadun tasaisuuden parantaminen on jatkuvan kehittämisen kohde. Onnistumisen mittareita ovat priimalaadun korkeampi prosentuaalinen osuus koko tuotannosta, laatupoikkeamien pienempi määrä toimituksissa ja asiakkailta saatu positiivinen palaute. Asiakkaiden kanssa tehtävän kehitystyön tavoite on sama: lisätä kustannustehokkuutta ja tuottaa asiakkaalle lisäarvoa tuovia sellun erityisominaisuuksia. Suomessa kuidunkehityksen painopistealue on ollut armeeraussellu, joka antaa paperille halutut lujuusominaisuudet. Rauman tehtaan valkaisuprosessin uudistaminen TCF-valkaisusta ECF-valkaisuun vahvistaa merkittävästi Botnian kykyä palvella aikakauslehtipapereita valmistavia asiakkaita. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on luonut edellytyksiä uruguaylaisen viljelypuun paperiteknisten ominaisuuksien tuloksekkaalle kehittämiselle. Eurooppalaiset asiakkaat pääsivät käynnistämään ensimmäisiä koeajoja Fray Bentosin sellulla tammikuussa 28, ja Aasiassa koeajot käynnistyivät maaliskuussa. Nykyisestä kehitystyöstä suuri osa suuntautuu plantaasipuun tuotannon tehokkuuden lisäämiseen. Pidemmällä aikavälillä voidaan sellun teknisiä ominaisuuksia parantaa jo taimijalostuksesta lähtien. Tämä avaa aivan uusia kehitysmahdollisuuksia. Tekniset palvelut Keskittämällä resurssit asiakaskeskeiseen kehitystoimintaan Botnia tarjoaa asiakkailleen syvällistä kuituosaamista ja kuidun käyttöön liittyviä palveluita. Tämä on teknisen asiakaspalveluorganisaation asiantuntijoiden tehtävä. Teknisen asiakaspalvelun työntekijä on tärkeä linkki asiakkaan ja Botnian välillä. Voidakseen toimia tehokkaasti hänen tulee olla tietoinen asiakkaansa tuotannosta, laaduista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Laajan sellutuotevalikoiman lisäksi asiakaspalvelussa työskentelevät tuovat oman asiantuntemuksensa asiakkaan prosessiin ja auttavat asiakkaita löytämään parhaan mahdollisen sellun tai eri sellulaatujen yhdistelmän lopputuotteeseen. Tavoitteena on todellisen yhteistyön hengessä kehittää teknisiä kuituominaisuuksia ja varmistaa logistiikkaketjun tehokas ja silti joustava toiminta. Asiakastyytyväisyys Botnia on käyttänyt vuodesta 2 lähtien ulkopuolista asiantuntijaa asiakaskeskeisen toimintatavan kehityksen seuraamiseen vuosittaisilla mittauksilla. Lokakuussa 28 tehty mittaus kertoo, että asiakkaiden luottamus Botniaan ei ole horjunut tiukassa tarjontatilanteessakaan. Botnia sai asiakkailta korkeat arvosanat tärkeistä mitatuista kriteereistä. Itse asiassa vuoden 28 mittauksessa asiakkaiden antama arvosana luotettavuudesta parani alkuvuoden vaikeasta toimitustilanteesta huolimatta. Suomi EU-maat Muu Eurooppa 14 Muu maailma 15 Asiakkuus varmistaa toimituksen luotettavuuden Asiakkuus varmistaa toimituksen luotettavuuden

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy 1 Johtava toimija valituissa liiketoiminnoissa Keskitymme tuotteisiin ja palveluihin, joissa meillä on vahvaa osaamista ja kilpailuetua ja joiden

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS

ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS Jyväskylä 13.2.2015 Niklas von Weymarn, tutkimusjohtaja, Metsä Fibre 1 1 Metsä Fibre - osa ia 2 Raakapuun viejästä kansainväliseksi konserniksi in kehitys 1934 2014 Metsäliitto

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Tiedätkö sinä, mikä biotuotetehdas? Biotuotetehtaan ydin on sellutehdas, mutta biotuotetehdas on paljon muutakin. Mitä biotuotteet ovat? Minkälainen

Lisätiedot

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Lehdistötilaisuus 23.4.2014 1 Sisältö Hanke lyhyesti Markkina-asema vahvistuu edelleen Taloudelliset vaikutukset Investointipäätöksen edellytykset Biotuotetehdas

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre

BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre 1 Biotalous keskiössä, mutta fossiilitalous heräämässä henkiin Metsäliitto perustetaan Petrokemian lähtölaukaus Äänenkosken

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 2 Presentation name / Author Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Ilkka Hämälä Äänekosken biotuotetehdas Metsäteollisuuden suurin

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER

Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER UPM TIMBER Sinun ykkösvalintasi Nykyaikaiset ja tehokkaat sahamme sekä ammattitaitoinen henkilöstömme ovat avainasemassa,

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

Miten puuvirrat muuttuvat? Lapin metsätalouspäivät Johtaja Yrjö Perälä, Metsä Group

Miten puuvirrat muuttuvat? Lapin metsätalouspäivät Johtaja Yrjö Perälä, Metsä Group Miten puuvirrat muuttuvat? Lapin metsätalouspäivät 28-29.1.2016 Johtaja Yrjö Perälä, Metsä Group Avainluvut METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 800 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys

Lisätiedot

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit. Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit. Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy 1. Metsäteollisuuden maailmankuva on helppo ymmärtää Kilpailevat tuotteet Kasvu

Lisätiedot

Metsäsertifiointi. Päättäjien metsäakatemia Aluejohtaja Pekka Vainikka

Metsäsertifiointi. Päättäjien metsäakatemia Aluejohtaja Pekka Vainikka Metsäsertifiointi Päättäjien metsäakatemia 22.5.2013 Aluejohtaja Pekka Vainikka Metsäsertifiointi Metsäsertifioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa riippumaton kolmas osapuoli tarkastaa, vastaako metsien

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas Jari Voutilainen, logistiikkajohtaja, Metsä Group Kymenlaakson kauppakamari, 25.5.2015

Äänekosken biotuotetehdas Jari Voutilainen, logistiikkajohtaja, Metsä Group Kymenlaakson kauppakamari, 25.5.2015 Äänekosken biotuotetehdas Jari Voutilainen, logistiikkajohtaja, Metsä Group Kymenlaakson kauppakamari, 25.5.2015 Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Ilkka Hämälä Äänekosken biotuotetehdas Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2007 Esityksen sisältö 1. Liiketoimintaympäristö 2. Strateginen tarkastelu ja tulosparannustoimet 3. Vuoden

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Motivan webinaaritilaisuus 24.11.2017 Pääsihteeri Auvo Kaivola Sisältö: Puu on erinomainen materiaali Mistä metsäsertifioinnissa

Lisätiedot

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa Matkalle puhtaampaan maailmaan Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa 30.1.2017 METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset resurssit Globaalin talouden

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen sekä useisiin muihin

Lisätiedot

Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group

Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group Lapin Liikennepäivät 12.11.2015 Tehoa teollisuuden logistiikkaan Metsä Group ja logistiikka Metsä Groupissa Suomen

Lisätiedot

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014 lyhyesti Liikevaihto noin 2 miljardia euroa vuodessa. Henkilöstömäärä noin 3 200 Euroopan suurin taivekartongissa.

Lisätiedot

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016 2 23.6.2016 Esityksen nimi Äänekosken biotuotetehdashanke Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsä Group Metsä- ja viherpäivät, Jyväskylä, 7.-8.6.2016 Avainluvut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 25.10.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvällä tasolla Vaneriteollisuuden markkinatilanne edelleen hyvä päämarkkinaalueilla lukuunottamatta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014 METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 1 Metsän tulevaisuuden tuotteet: Ohjelma Avaus Olli Laitinen, puheenjohtaja, Teollisuuden metsänhoitajat ry Uudet

Lisätiedot

UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD

UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD Febr uary 1 UPM 2010 SELLU - huipputuote vai bulkkia? Veikko Petäjistö Tehtaanjohtaja UPM Pietarsaari UPM tänään UPM Plywood Vaneri- ja viilutuotteet UPM

Lisätiedot

Puukauppoja metsänomistajan ja luonnon ehdoilla

Puukauppoja metsänomistajan ja luonnon ehdoilla Paras puukauppatili Puukauppoja metsänomistajan ja luonnon ehdoilla On monta tapaa korjata puuta. Meidän tapamme on maksimoida arvokkaan sahapuun määrä ja pitää kuitupuun osuus pienenä. K Keiteleen kanssa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Kestävä kehitys Metsä Fibressä

Kestävä kehitys Metsä Fibressä Kestävä kehitys ssä Sellua vastuullisesti valmistaa sellua uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina

Lisätiedot

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

PTT-ennuste: Metsäsektori

PTT-ennuste: Metsäsektori MSO 17.10.2014 PTT-ennuste: Metsäsektori syksy 2014 Paula Horne Sahatavaran tuotanto jatkunut vientivetoisena Sahatavaran vientihinta Suomesta, 3kk keskiarvo 250 240 230 220 210 200 190 180 Sahatavaran

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 214 Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.214 Kannattavuuden parannusohjelman eteneminen näkyy vahvassa Q1 214 tuloksessa Q1 14 EBITDA oli 3 miljoonaa euroa (Q1 : 284 milj. euroa) Kannattavuuden

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2013

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2013 Osavuosikatsaus 1Q 213 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä Taivekartongin markkinatilanne parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna in laajennettujen taivekartonkikoneiden

Lisätiedot

Sahojen merkitys metsäteollisuudelle

Sahojen merkitys metsäteollisuudelle Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen 90-vuotisjuhla Sahojen merkitys metsäteollisuudelle Toimitusjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Fibre 7.4.2017 Metsän ensimmäiset menestystuotteet: terva ja sahatavara

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot

M-realin muutos menestyväksi kartonkiyhtiöksi

M-realin muutos menestyväksi kartonkiyhtiöksi M-realin muutos menestyväksi kartonkiyhtiöksi Mikko Helander 23.11.2011 1 Sisältö 1. M-realin strateginen suunta 2. M-realin merkittävä tulosparannuspotentiaali 2 3 M-realin strateginen suunta Strategia

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 2Q 2014

Metsä Board Osavuosikatsaus 2Q 2014 Osavuosikatsaus 2Q 214 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 214 toisella neljänneksellä Kartongin toimitusmäärän kasvu jatkui. Taivekartongin myynnin kasvattaminen Pohjois-Amerikan markkinoilla eteni suunnitellusti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 30.5.2011

Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 30.5.2011 Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry 2 Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena Metsäteollisuus on elintärkeä yli 50 paikkakunnalle 50 sellu- ja paperitehdasta Yli 240 teollista

Lisätiedot

Exel Compositesin strategia 2014 2018

Exel Compositesin strategia 2014 2018 Exel Compositesin strategia 2014 2018 Toimitusjohtaja Riku Kytömäki 4. marraskuuta 2014 Komposiittien markkinakysynnän odotetaan kasvavan sekä määrässä että arvossa mitattuna Komposiittimarkkinat Materiaalimarkkinoita

Lisätiedot

V V uosik uosik ert ert omus omus 0

V V uosik uosik ert ert omus omus 0 Vuosikertomus Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi Euroopan johtavista kemiallisen sellun valmistajista ja maailman suurimmista markkinasellun toimittajista. Tarjoamme laajan tuotevalikoiman omia ja päämiestemme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010 1 M-real Osavuosikatsaus 3Q 21 Merkittävintä kolmannella neljänneksellä 21 Hyvä kannattavuuskehitys jatkui Vahva kysyntä kaikissa päälajeissa M-real jatkoi hintojen korottamista Simpeleen ja Kemin investoinneista

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Hannu Anttila Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2006 M-real on yksi Euroopan johtavista paperin ja kartongin valmistajista. Tarjoamme ratkaisuja kuluttajapakkauksiin

Lisätiedot

Stora Enson muutos jatkuu

Stora Enson muutos jatkuu Stora Enson muutos jatkuu Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, Markus Rauramo, talousjohtaja, Juha Vanhainen, Suomen maajohtaja 19.8.2009 Sisältö Stora Enson muutos jatkuu Toimenpiteet Taloudelliset vaikutukset

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Metsätieteen päivät Metsäteollisuus ry 2 Maailman metsät ovat kestävästi hoidettuina ja käytettyinä ehtymätön luonnonvara Metsien peittävyys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-2Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-2Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-2Q 28 Merkittävintä toisella neljänneksellä Tulosparannus- ja liiketoimintakonseptien yksinkertaistamisohjelman tavoite nostettiin 1 miljoonasta eurosta 15 miljoonaan euroon M-real

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

UPM BIOPOLTTOAINEET Puupohjaisisten biopolttoaineiden edelläkävijä

UPM BIOPOLTTOAINEET Puupohjaisisten biopolttoaineiden edelläkävijä UPM BIOPOLTTOAINEET Puupohjaisisten biopolttoaineiden edelläkävijä Teollisuuden metsänhoitajien syysseminaari 2014, 06.11.2014 Sari Mannonen/UPM Biopolttoaineet UPM tänään The Biofore Company UPM Biorefining

Lisätiedot

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Kolme tulevaisuuden kuvaa 1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Metsä Fibre. Puu tehtaalle, tuotteet maailmalle - tehokas logistiikkaketju

Metsä Fibre. Puu tehtaalle, tuotteet maailmalle - tehokas logistiikkaketju Puu tehtaalle, tuotteet maailmalle - tehokas logistiikkaketju Alustuksen sisältö 1. Käytettävä puuraaka-aine 2. Kuitupuun logistiikka 3. Kemin tehtaan tuotelogistiikka 4. n jakeluverkosto 5. RFID teknologia

Lisätiedot

Ajankohtaista Rautaruukista

Ajankohtaista Rautaruukista Ajankohtaista Rautaruukista Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus-Invest 2005 Wanha Satama, Helsinki 16.11.2005 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki lyhyesti Strategia etenee Avainlukuja Lähiajan

Lisätiedot

BioForest-yhtymä HANKE

BioForest-yhtymä HANKE HANKE Kokonaisen bioenergiaketjun yritysten perustaminen: alkaa pellettien tuotannosta ja päättyy uusiutuvista energialähteistä tuotetun lämmön myyntiin Bio Forest-yhtymä Venäjän federaation energiatalouden

Lisätiedot

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Tuloksia hankkeesta Low Carbon Finland 25 -platform Maarit Kallio ja Olli Salminen Metsäntutkimuslaitos Metsät ja metsäsektori vaikuttavat Suomen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Biotalous tehdään yhteistyöllä Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Aiheet: 1. Biotalous ja hyvinvointi 2. Biotalous ja yhteistyö

Lisätiedot

Stora Enso jatkaa tulevaisuutensa varmistamista. Jouko Karvinen, toimitusjohtaja

Stora Enso jatkaa tulevaisuutensa varmistamista. Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Stora Enso jatkaa tulevaisuutensa varmistamista Jouko Karvinen, toimitusjohtaja 10.9.2008 Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun

Lisätiedot

Metsä Board Vuositulos 2012

Metsä Board Vuositulos 2012 Vuositulos 212 1 Merkittävimmät tapahtumat vuonna 212 (1/3) Kartongin markkinatilanne normalisoitui ensimmäisellä neljänneksellä Siirtymä keräyskuitupohjaisista kuluttajapakkauksista ensikuitupohjaisiin

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

Metsä Board Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja

Metsä Board Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja 1 (ex M-real) lyhyesti Liikevaihto noin 2,1 miljardia euroa, henkilöstömäärä noin 3 300 Johtava eurooppalainen ensikuitukartongin,

Lisätiedot

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011 Metsäalan merkitys Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry Metsäteollisuus on oleellinen osa Suomen kansantaloutta Metsäteollisuuden osuus Suomen Teollisuustuotannosta 13 % Tehdasteollisuuden

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia

Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia Hanna-Liisa Kangas ja Jussi Lintunen, & Pohjola, J., Hetemäki, L. & Uusivuori, J. Metsäenergian kehitysnäkymät

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström Sijoittajasuhdejohtaja Pörssi-ilta, Turku 16.11.2016 METSÄ GROUP Liikevaihto EUR 5.0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja

TAMMI-KESÄKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja TAMMI-KESÄKUU 21 22.7. 21 Heikki Malinen, toimitusjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Katsaus vuoden 21 ensimmäiseen vuosipuoliskoon Katsaus liiketoimintaryhmittäin Konsernin taloudellinen asema Vuoden 21 näkymät

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Pääpaino kannattavuuteen. Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.2007

Pääpaino kannattavuuteen. Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.2007 Pääpaino kannattavuuteen Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.27 Sisältö Kemiran tammi-maaliskuu Liiketoiminta-alueet tammi-maaliskuu Näkymät 2 Kemiran tammi-maaliskuu Tunnusluvut Q1/7 Q1/6 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Elinvoimaa metsistä seminaari Lahti, Fellmannia, 06.11.2013 Pekka T Rajala, kehitysjohtaja, Stora Enso Metsä 1 Metsäteollisuus käy läpi syvää rakennemuutosta Sahateollisuuden

Lisätiedot