Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 1

2 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-, pakkaus- ja pehmopaperituotteita. Tavoitteenamme on olla maailman johtava kuidun, kuituominaisuuksien ja lisä arvopalveluiden tuottaja. Botnia on osa Metsäliitto-konsernia, ja sen omistajat ovat Metsäliitto-konserni (53 prosenttia) ja UPM-Kymmene Oyj (47 prosenttia). Botnia tuottaa täydellä kapasiteetilla 3,5 miljoonaa tonnia valkaistua havu- ja lehtisellua vuodessa. Tuotannosta kaksi kolmasosaa myydään omistajayhtiöiden paperitehtaille. Yksi kolmasosa myydään markkinoille, lähinnä eurooppalaisille ja aasialaisille asiakkaille. Perustuotteellamme on paljon arvokkaita ominaisuuksia: kuiduille on kasvavat markkinat, ne ovat kestäviä ja uusiutuvia, ne tuotetaan ympäristöystävällisesti ja toimitetaan monipuolisen asiakaskunnan erilaisiin tarpeisiin. 2 9 OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 21 PROSESSIT sivut >12 JOHTAMINEN >14 ASIAKKUUS >18 HANKINTA JA VALMISTUS VASTUU sivut TILINPÄÄTÖS >24 YRITYSVASTUU >28 HENKILÖSTÖ >32 YMPÄRISTÖ sivut HALLINTOPERIAATTEET >44 HALLINTOPERIAATTEET >45 JOHTORYHMÄ >46 OY METSÄ-BOTNIA AB:N HALLITUS sivut >5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS >54 TILINPÄÄTÖS Oy Metsä-Botnia Ab Oy Metsä-Botnia Ab

3 Sellun ominaisuuksien kehittäminen Tehokas tuotanto Energian hyödyntäminen Vihreää ja uusiutuvaa Nykyaikaista logistiikkaa Kumppanuutta asiakkaiden kanssa Sellun ominaisuuksien kehittäminen Tehokas tuotanto Energian hyödyntäminen Vihreää ja uusiutuvaa Nykyaikaista logistiikkaa Kumppanuutta asiakkaiden kanssa Sellua valmistetaan useista puuraaka-aineista, ja kunkin paperilaadun vaatimat erityisominaisuudet määräävät paperissa käytettävän sellulajin tai niiden sekoituksen. Botnialla on ainutlaatuinen tuotevalikoima, joka koostuu sekä pohjoisen että etelän puista valmistettavista korkealuokkaisista lyhyt- ja pitkäkuituisista selluista. Kehitystyötä tehdään läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, tarkoituksena saavuttaa kullekin lopputuotteelle oleelliset ominaisuudet. Asemamme yhtenä Pohjoismaiden tehokkaimmista sellun tuottajista perustuu jatkuviin investointeihin innovatiiviseen teknologiaan, toimintatapaan sekä henkilöstöömme. Tehtaidemme yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 3,5 miljoonaa tonnia ECF-valkaistua sellua vuodessa. Myös ympäristösuorituskyvyssä Botnian tehtaat ovat maailman kärkiluokkaa. Sellutehtailla puuraaka-aine hyödynnetään maksimaalisesti: kuidun paras osa käytetään selluntuotantoon ja loput energiantuotantoon. Taltioimme lämmön, joka erillisessä biopolttolaitoksessa menisi hukkaan, ja käytämme sitä prosesseissamme. Tuotamme enemmän energiaa kuin kulutamme, ja lisäksi käytössämme on energiatehokkuusohjelma, jolla omaa kulutusta seurataan ja vähennetään jatkuvasti. Tehtaiden tuottama ylimääräinen bio energia myydään teollisuudelle ja muille käyttäjille. Lämpöä ja höyryä myydään läheisille paperitehtaille tai ympäristökunnille kaukolämmitykseen. Huoli kasvihuonekaasuista ja ilmaston lämpenemisestä on asettanut selluteollisuuden johto asemaan uusiutuvan energian pääasiallisena tuottajana ja käyttäjänä. Tuotantoprosessissa käytetyistä tukeista ja hakkeesta noin puolet on selluloosakuituja. Loppu on suurimmaksi osaksi ligniiniä, energiapitoista ainetta, joka sitoo kuidut yhteen. Tuotantoprosessissa kuidut erotellaan ja muu puuaines poltetaan soodakattilassa. Syntyvää höyryä käytetään vihreän sähkön tuottamiseen. Fossiilisen polttoaineen käyttö rajoitetaan käynnistyksiin, prosessihäiriöihin ja meesanpolttoprosessiin, ja pyrimme myös löytämään uusia keinoja ostettavan fossiilisen polttoaineen määrän vähentämiseksi. Esimerkiksi Rauman tehdas tekee yhteistyötä läheisen jalostamon kanssa myymällä jalostamolle selluntuotannon sivutuotetta mäntyöljyä. Vastineeksi tehdas saa jalostamolta pikeä, jota poltetaan fossiilisten polttoaineiden sijasta meesauunissa. Asiakkaalle Botnian toimitusketjun tärkein osa on sekä laadultaan että määrältään sopimuksen mukaisen selluerän oikea-aikainen toimitus. Botnia käyttää omia logistiikan suunnittelu- ja raportointijärjestelmiään huomattavien raaka-aine- ja tuotevirtojen hallintaan. Jakeluketjussa minimoidaan välivarastot ja hyödynnetään laajasti eri kuljetusmuotoja: jokiproomuja, valtamerilaivoja, rannikkoaluksia, rautateitä ja rekkoja. Jokaista asiakasta palvelee Botnian asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka vastaa asiakassuhteen hallinnasta ja kehittämisestä. Ryhmään kuuluva tekninen asiakaspalvelu toimii tärkeänä linkkinä asiakkaan ja Botnian välillä. Asiakaspalvelutyöntekijät tuovat oman asiantuntemuksensa asiakkaan prosessiin ja auttavat löytämään parhaan mahdollisen sellun lopputuotteeseen. Tavoitteena on yhteistyössä kehittää sellun teknisiä ominaisuuksia sekä rakentaa tehokas ja silti joustava logistiikkaketju. 2 3 Oy Metsä-Botnia Ab Oy Metsä-Botnia Ab

4 Konsernin avainluvut Liikevaihto Milj. euroa Muutos % Viennin osuus % EBITDA Milj. euroa % Liikevoitto Milj. euroa % Liikevaihto markkina-alueittain milj. euroa Muutos % Suomi 796,7 813,8-2,1 EU-maat 457,2 299,2 52,8 Muu Eurooppa 9,1 95, -5,1 Muu maailma 246,6 163,3 51, Yhteensä 1 59, ,3 16, Liikevaihto milj. euroa Tulos ennen satunnaisia eriä Meur Tulos ennen satunnaisia eriä Milj. euroa Henkilöstö Investoinnit Milj. euroa Nettovelat / % liikevaihdosta % Omavaraisuusaste % Velkaisuusaste % Sellu Saha (mekaaninen) Metsätalous Muut ROCE % Omavaraisuusaste % Investoinnit Meur % 6 6 ROCE % % Liikevaihdosta Velkaisuusaste Meur % Sellutoimitukset 1 tonnia 3 5 Kokonaistuotanto 1 tonnia Korolliset nettovelat 4 5 Oma pääoma Velkaisuusaste, % Osakkaat Markkinamassa Konsernin avainluvut Konsernin avainluvut

5 Botnian vuosi lyhyesti TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU Fray Bentosin tehtaalla tuotettu yli 1 tonnia Fray Bentosin menestyksekkään käynnistyksen jälkeen tehdas saavutti jo tammikuussa 1 tonnin tuotannon Joutsenon tehdas 1 vuotta Joutsenon tehtaan perusti vuonna 198 norjalainen rakennusinsinööri Johan Christoffer Wiese. Tuotanto aloitettiin toukokuussa 199, jolloin tehtaan kapasiteetti oli 6 tonnia valkaisematonta sellua vuodessa. Nykyisin Joutsenon tehdas tuottaa vuodessa noin 645 tonnia ECFvalkaistua havusellua ja on maailman suurin yksilinjainen valkaistun havusellun tuottaja Monitorointitulokset osoittavat Fray Bentosin tehtaan toimivan asetettujen tavoitteiden mukaisesti Botnia julkaisi kahden ensimmäisen toimintakuukauden ympäristö monitorointitulokset. Tulokset osoittavat selvästi, että tehdas täyttää sille asetetut tavoitteet eikä aiheuta muutoksia lähiympäristön ilman tai jokiveden laatuun. Martti Asunta Botnian hallitukseen Metsänhoitaja Martti Asunta valittiin Botnian hallituksen jäseneksi Forestal Oriental palkittiin vientitoiminnastaan Botnian Uruguayn puunhankinnasta vastaava tytäryhtiö Forestal Oriental sai vuoden 27 parhaan viejän tunnustuksen Uruguayn vientiyhdistyksen ja Banco de la República Oriental del Uruguay -pankin järjestämässä kilpailussa Botnia järjesti musiikkifestivaalin Fray Bentosissa Fray Bentosissa nähtiin Uruguayn suosituimmat tähdet, kun Botnia järjesti paikallisten viranomaisten tukemana SieteToques -festivaalin. Festivaaliin oli vapaa pääsy, mutta osallistujia pyydettiin tuomaan mukanaan ruokalahjoituksia, jotka jaettiin paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta apua tarvitseville. Botnian työntekijät toimivat tilaisuudessa vapaaehtoisina. Botnia lanseerasi pyörillä kulkevan näyttelyn Uruguayssa Espacio móvil -niminen rekan kontissa kulkeva näyttely lanseerattiin Fray Bentosissa. Näyttelyn tavoitteena on jakaa tietoa koko selluntuotantoketjusta, aina eukalyptuksen viljelystä paperin valmistukseen saakka. Espacio móvil vieraili vuoden aikana 27 eri paikkakunnalla Uruguayssa. Näyttelyssä kävi yli 4 henkilöä Jyrki Salo Botnian hallituksen jäseneksi Jyrki Salo, UPM-Kymmene Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja valittiin Oy Metsä-Botnia Ab:n hallituksen jäseneksi Botnia Fray Bentos saavutti maailmanennätyksen Fray Bentosin tehdas saavutti nimellistuotantonsa 145 päivässä käynnistyksestä. Tämä on uusi selluteollisuuden maailmanennätys, edellisten ennätysten ollessa 171 ja 174 päivää tehtailla, jotka ovat tuotantoteknologialtaan ja kapasiteetiltaan verrattavissa Fray Bentosin tehtaaseen. Nimelliskapasiteetti lasketaan 3 päivän keskiarvona. Botnia ja OSE allekirjoittivat sopimuksen Fray Bentosin jätevesien käsittelystä OSE (Uruguayan vesilaitos) ja Botnia allekirjoittivat sopimuksen tarvittavien töiden aloittamisesta Fray Bentosin kaupungin jätevesien käsittelemiseksi. Sopimuksen mukaan jätevedet tullaan käsittelemään biologisesti tehtaan aktiivilietelaitoksella, mikä vähentää orgaanisen aineen ja ravinteiden määrää Uruguay-joessa huomattavasti tulevaisuudessa Fray Bentosin bioenergian tuotanto hyväksytty YK:n ilmastonmuutosprotokollaan Fray Bentosin tehdas tuottaa energiaa biomassasta eli liuenneesta puuaineksesta. Osa tuotetusta energiasta käytetään sellutehtaan omassa tuotantoprosessissa. Ylijäävän energian tuotanto on rekisteröity YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) CDM (Clean Development Mechanism) -hankkeeksi. Ulkopuolinen tutkimus osoittaa Fray Bentosin toimivan asetettujen tavoitteiden mukaisesti IFC (International Finance Corporation) julkaisi ympäristöarvioinnin raportin Fray Bentosin tehtaan kuudesta ensimmäisestä käyntikuukaudesta. Arvioinnin suoritti ulkopuolinen konsulttiyhtiö EcoMetrix Incorporated. Raportissa todettiin tehtaan toimivan tehtyjen ennakkotutkimusten tavoitteiden mukaisesti ja selvästi Uruguayn ympäristöviranomaisten asettamien luparajojen alapuolella. Ilkka Hämälä aloitti toimitusjohtajana Ilkka Hämälä nimitettiin Oy Metsä-Botnia Ab:n toimitusjohtajaksi huhtikuussa, ja hän aloitti toimessaan 1.9. Yhtiön edellinen toimitusjohtaja Erkki Varis jäi eläkkeelle Ilkka Hämälä valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä Korkeakoulusta ja on toiminut eri tehtävissä UPM:llä ja Botniassa. Toimitusjohtajaksi hän siirtyi Botnian tuotantojohtajan tehtävästä Uusi johtoryhmä aloitti Botnian johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Ilkka Hämälä, toimitusjohtaja, Timo Piilonen, liiketoiminnan kehittäminen, Ronald Beare, Uruguayn toiminnot, Maarit Herranen, henkilöstö, Ville Jaakonsalo, talous, Ismo Nousiainen, tuotanto ja Jyrki Yrjö- Koskinen, myynti ja markkinointi. Forestal Oriental laskee liikkeelle joukkovelkakirjalainan Forestal Oriental S.A., Botnian Uruguayn metsäyhtiö, sai Uruguayn keskuspankin luvan kokonaismäärältään 1 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainaohjelmalleen. Lupaan sisältyi myös ensimmäisen, 35 miljoonan dollarin lainan liikkeellelasku. Lainaohjelman avulla yhtiön on tarkoitus tehostaa pääomarakennettaan ja osallistua Uruguayn pitkäaikaisten sijoitusmarkkinoiden kehitykseen Metsäteollisuus esittäytyi Raumalla ja Joutsenossa Botnian Rauman tehdas järjesti avoimien ovien päivän yhdessä Metsäliiton puunhankinnan kanssa. Myös Joutsenon tehtaan ovet olivat avoinna paikallisille asukkaille, jotta he pääsivät tutustumaan tehtaaseen ja sen tuotantoprosessiin. Javier Solari nimitettiin Forestal Orientalin toimitusjohtajaksi Javier Solari nimitettiin Forestal Oriental S.A:n toimitusjohtajaksi alkaen. Hän vastaa tässä uudessa tehtävässään Forestal Orientalin toiminnoista ja maaalueista Uruguayssa Botnia ilmoitti tuotannonrajoituksista tehtaillaan Botnia ilmoitti tuotannonrajoituksista tehtaillaan heikentyneen markkinatilanteen ja korkeiden selluvarastojen takia. Tuotannonrajoitukset vähensivät Suomen tehtaiden tuotantoa noin 5 tonnia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Uruguayssa Fray Bentosin tehtaan 14 päivän seisokki rajoitti tuotantoa noin 4 tonnia. Botnia harkitsee tuotannon pysäyttämistä Kaskisten tehtaalla Tehdashinnaltaan kilpailukykyisen puuraaka-aineen saatavuus on rajoittanut Botnian Suomen tehtaiden tuotantoa ja heikentänyt niiden kannattavuutta. Puun tarjonta ei mahdollista yhtiön Suomen tehtaiden täyden kapasiteetin mukaista tuotantoa kilpailukykyisin kustannuksin vuonna 29. Tämän vuoksi yhtiö ilmoitti harkitsevansa Kaskisten tehtaan tuotannon pysäyttämistä toistaiseksi tai tuotannon lopettamista kokonaan vuoden 29 ensimmäisen neljänneksen aikana. Yhtiö aloitti asiaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut Botnialle tunnustus Suomen Laatupalkinto -kilpailussa Botnia osallistui Suomen Laatupalkinto -kilpailuun suurten yritysten ja liiketoimintayksiköiden sarjassa. Yhtiö sai kilpailussa EFQM Recognised for Excellence -tunnustuksen organisaationsa hyvästä toiminnasta ja hyvistä tuloksista. Botnia on kehittänyt toimintaansa laatujohtamiseen tukeutuen systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Valtakunnalliseen laatupalkintokilpailuun osallistuminen on ollut luonnollinen jatko tälle kehittämistyölle. Juha Mäntylä hallitukseen Metsäliiton puunhankinnan johtaja Juha Mäntylä valittiin Botnian hallituksen jäseneksi Botnia sai energiatehokkuusjärjestelmälleen sertifikaatin Inspecta myönsi Botnian energiatehokkuusjärjestelmälle sertifikaatin. Vuoden 28 aikana noin 8 Botnian työntekijää sai energiatehokkuuskoulutuksen, ja koulutusta jatketaan vuonna Joutsenon tehtaalla tuotettiin 14. miljoonas tonni 1-vuotias Joutsenon tehdas ylitti 14 miljoonan tonnin tuotannon. 6 7 Botnian vuosi lyhyesti Botnian vuosi lyhyesti

6 Toimitusjohtajan katsaus Huippuvoimistelija harjoittelee kehittääkseen tasapainoa ja vakautta juoksun, hypyn ja ilmassa pyörimisen aikana. Botnia käyttää liiketoiminnassaan vastaavaa lähestymistapaa: se kehittää ydinvahvuuttaan pysyäkseen kurssissa myös silloin, kun ulkoiset voimat yrittävät sysätä yhtiön epätasapainoon. Lyhyellä aikavälillä meiltä löytyy vahvuutta esteiden voittamiseen. Pitkällä aikavälillä hyödynnämme useita kasvumahdollisuuksia. Vaikka sellu on perushyödyke, sen valmistaminen ei ole niin yksinkertaista. Erilaiset kriittiset muuttujat vaikuttavat meihin emmekä voi vain nojautua taaksepäin, nostaa jalkoja ylös ja pyörittää liiketoimintaa automaattiohjauksella. Joskus, kuten vuonna 28, nämä muuttujat kääntyvät kaikki meitä vastaan samaan aikaan. Merkittävimpiä ovat puuraaka-aineen heikon saatavuuden jatkuminen ja maailmanlaajuisen markkinakysynnän heilahtelut. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin näiden esteiden voittamiseksi pitkäaikaista kannattavuutta menettämättä. Markkinaolosuhteet olivat liiketoimintamme kannalta yleisesti ottaen hyvät suurimman osan vuotta 28, vaikka hinnat laskivatkin jonkin verran vuoden aikana. Sellun kysyntä väheni vuoden toisella puoliskolla maailmanlaajuisen taloustaantuman seurauksena. Selluvarastot ovat kasvaneet merkittävästi, ja monet tuottajat ovat ilmoittaneet seisokeista. Asemamme selluntuottajien keskuudessa on vahva ja pitkän aikavälin liiketoiminta terveellä pohjalla, mutta nyt eletään aikoja, jolloin ydinvahvuutemme ovat ratkaisevan tärkeitä. Ydinvahvuudet Maailmanluokan urheilijat harjoittelevat ahkerasti kehittääkseen ydinvahvuuttaan, vahvaa ja silti joustavaa kehoa, joka edistää tasapainoa ja vakautta. Mitä vahvempi ydin, sitä suuremmalla todennäköisyydellä urheilija saavuttaa maailmanluokan suorituskyvyn. Botnia on ytimeltään vahva. Asiakaskuntamme on hyvä. Eteläisellä pallonpuoliskolla meillä on hyvä nykyaikainen tehdas, joka tuottaa korkealaatuista lyhytkuituista sellua erittäin kustannustehokkaasti. Lisäksi logistiikkakanavamme ovat erittäin tehokkaita. Suomessa erityisesti pitkäkuituisten laatujen kapasiteetti on vahva, ja yleinen laatutaso erittäin hyvä. Asemamme on muihin pohjoisen pallonpuoliskon tuottajiin verrattuna erittäin kilpailukykyinen. Lyhyen aikavälin haasteet Meillä on kuitenkin lyhyen aikavälin ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet toimintaamme suurimman osan vuotta 28. Suurimmat haasteemme ovat edelleen kuidun saatavuus ja kustannus. Suomen metsäteollisuus kehittyi historiallisesti kotimaisen puun ja lähinnä Venäjältä ja Baltiasta tuodun puun varassa. Tuonnin osuus on ollut noin 25 3 prosenttia. Pohjoismaiset tehtaat kasvattivat kapasiteettiaan tämän puun saatavuuden tukemina. Nyt kotimaisen puun tarjonta ei mahdollista tehtaiden täyttä käyttöastetta ja tuontipuun määrä on kyseenalainen, sillä Venäjä on korottanut raakapuun vientitulleja ja harkitsee lisäkorotusta. Nämä tekijät ovat nostaneet puun kustannuksia edellisten Mahdollisena riskinä pidämme myös liiketoimintamme ulkopuolelta tulevaa kilpailua raaka-aineista. Jotta EU:n uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteet voitaisiin saavuttaa, on luotava lisää kansallisia hankkeita, joissa voidaan yrittää saada puuta poltettavaksi. Nämä hankkeet kilpailevat jalostusarvoa tuottavien sahojen ja selluntehtaiden kanssa. Hinnat nousevat ja puuraaka-aineiden saatavuus heikkenee. Liiketoiminnassamme puhutaan isoista volyymeistä. Tehtaamme toimivat tehokkaimmin, kun niitä ajetaan jatkuvasti mitoituskapasiteetilla. Marraskuussa 28 ilmoitimme päätöksestä aloittaa neuvottelut Kaskisten tehtaan mahdollisesta sulkemisesta, ja tammikuussa 29 ilmoitimme päätöksestä lopettaa tehdas ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tämä vähentää Botnian yleisiä puuraaka-ainevaatimuksia ja auttaa yhtiötä käyttämään Suomen muita tehtaita lähempänä niiden nimellistä mitoituskapasiteettia. Mahdollisuudet Pitkällä aikavälillä sellumarkkinoilla tulee vallitsemaan kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Kysyntä jatkaa hidasta kasvuaan, kun elintaso Aasian ja Etelä-Amerikan kehittyvillä alueilla nousee. Elintason noustessa viestintään, pakkaamiseen, hygieniaan ja muihin tarpeisiin käytettävien kuitupohjaisten tuotteiden kulutus lisääntyy. Tuotettamme voidaan käyttää hyvin monissa erilaisissa lopputuotteissa. Printtimediaan toimitettava osuus voi vähentyä tai pakkauksiin toimitettava osuus kasvaa, mutta uskomme sellun kokonaiskysynnän pysyvän hyvällä tasolla. Botnian perustuotteella on arvokkaita ominaisuuksia: sillä on kasvavat markkinat, se on uusiutuva ja ympäristöystävällinen, ja sitä toimitetaan monipuoliselle asiakaskunnalle. Lisäksi meillä on houkuttelevia mahdollisuuksia perinteistä liiketoimintaamme tukeviin lisätulonlähteisiin. Tuotantoprosessissamme syntyy sivutuotteita, jotka voivat korvata fossiilisia polttoaineita. Nykyisin lähes 1 prosenttia Suomen liikevaihdostamme tulee sivutuotteista, kuten esimerkiksi sähköstä, lämmöstä, kuoripolttoaineesta, mäntyöljystä ja tärpätistä. Toinen mahdollisuutemme on tehtaidemme ympäristösuorituskyky. Aina on varaa parantaa, vaikka Botnia onkin ympäristöasioissa selluteollisuuden edelläkävijöitä. Vastuullisena, kestävään kehitykseen pyrkivänä toimittajana emme voi pelkästään todeta olevamme parempia ja jättää asiaa sikseen. Kehitystyö vaatii luonnollisesti pitkäjänteisyyttä ja resursseja, mutta työ on tehtävä, jotta säilytämme oikeutemme toimintaan tulevaisuudessa. Botnian asema on hyvä haasteiden kohtaamiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen myös tulevaisuudessa. Tehtaiden tehokkuus on hyvä ja energiatehokkuus erinomainen. Asiakaskuntamme toiminta on vakaalla pohjalla, ja tuotteidemme kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti. Meidän tulee luonnollisesti olla valmiita sopeuttamaan toimintamme muuttuvia olosuhteita vastaavaksi, ja siinä aiomme onnistua. 8 kuukauden aikana ja heikentäneet Suomen tehtaiden kannattavuutta. 9 Ilkka Hämälä Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus

7 1 11 PROSESSIT

8 Asiakaskeskeistä liiketoimintaa Johdon strategia ja rakenne Aloitimme yhtiön rakenteen muuttamisen tuotantokeskeisestä asiakaskeskeiseksi vuonna 21 osana strategiaa, jonka mukaisesti tavoitteenamme on olla maailman johtava kuitujen toimittaja. Tarkastelimme toimintaamme ja vertasimme sitä asiakkaidemme tarpeisiin. Nykyinen rakenteemme on mahdollisimman yksinkertainen ja yhtenäinen, ja sitä ohjaavat asiakkaiden vaatimukset. Botnian tavoitteena on olla johtava kuidun, kuituominaisuuksien ja lisäarvopalveluiden tuottaja asiakkailleen. Jotta tavoite saavutettaisiin, meidän tulee ymmärtää asiakkaidemme tarpeet ja seurata asiakkaiden liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tämä ei ole pelkästään myynti- ja markkinointihenkilöstön tai teknisen asiakaspalvelun tehtävä. Jokaisen työntekijän oikeutena ja velvollisuutena on pitää asiakas keskipisteessä. Strategiaa toteutetaan liiketoiminnan jatkuvalla kehittämisellä. Toimintaa ohjaavien kolmen ydinprosessin strategiaa tukevat tavoitteet asetetaan vuosittain. Ydinprosessit ovat: Ydinprosessit ja osaamiskeskukset JOHTAMINEN ASIAKKUUS HANKINTA JA VALMISTUS Johtaminen Yhtiötä johdetaan luomalla strategia ja toteuttamalla kyseinen strategia hallituksen hyväksynnän jälkeen. Strategian alussa määritellään, keitä asiakkaat ovat, miten heidän liiketoimintansa kehittyy ja mitä he tarvitsevat menestyäkseen. Asiakkuus Prosessissa määritellään ne toiminnot, millä asiakkaiden tarpeisiin vastataan, kuinka asiakkaiden kanssa toimitaan, miten heitä palvellaan ja mitä heille tarjotaan. Hankinta ja valmistus Tämä prosessi vastaa siitä, kuinka konetta käytetään yhtiön sisällä: kuinka raaka-aineita hankitaan ja kuinka tuotteet valmistetaan sekä miten tehostamme toimintaamme. Prosessit määrittelevät suunnan ja toimintamallin, ja sen toteuttamista tukevat osaamiskeskukset, kuten liiketoi A S I A K A S minnan kehitys, myynti ja markkinointi, tuotanto ja liiketoiminnan tuki ja ohjaus. Yhtiötasoiset osaamiskeskukset ovat jakautuneet fyysisesti eri tehdaspaikkakunnille, mutta niitä johdetaan keskitetysti. Botnia on kehittänyt toimintaansa järjestelmällisesti keskittyen pitkän aikavälin laadunhallintaan. Yhtiö osallistui vuonna 28 Suomen Laatukeskuksen järjestämään suurten yritysten ja liiketoimintayksiköiden laatukilpailuun. Marraskuussa Botnia sai EFQM Recognised for Excellence -tunnustuksen hyvästä toiminnasta ja hyvistä tuloksista. Arviointi perustuu Euroopassa yleisesti käytettyyn European Foundation for Quality Management (EFQM) -malliin ja kattaa sekä laadullisen että määrällisen liiketoiminnan. Recognised for Excellence -tunnustukseen vaaditaan, että yritys kerää vähintään 4 pistettä arvioinnin aikana. Syyskuussa 28 muodostettiin uusi Liiketoiminnan kehitys -osaamiskeskus. Yleisesti liiketoiminnan kehittämisessä keskitytään uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimiseen ja kehittämiseen kumppanuuksien, yritysostojen, yhteenliittymien tai muiden strategisten hankkeiden kautta. Botniassa Liiketoiminnan kehitys -osaamiskeskuksen asiantuntijat työskentelevät kahdella rintamalla. Yhtenä tavoitteena on kartoittaa liiketoimintamahdollisuuksia ja ennen kaikkea kehittää nykyisen liiketoiminnan tehokkuutta. Toiseksi, suurin osa näistä 55 asiantuntijasta työskentelee kehitysprojekteissa, joissa parannetaan sellun ominaisuuksia ja teknisen asiakaspalvelun laatua, analysoidaan Botnian tehtailla sovellettavissa olevia uusia teknologioita, tarkennetaan investointihankkeita ja niiden hallintaa sekä toteutetaan tutkimus- ja kehitystyötä tehdasprosessien parannuksen ja kuitujen kehityksen alueilla. Lisäksi osaamiskeskuksessa etsitään ja arvioidaan aktiivisesti uusia maailmanlaajuisia liiketoimintamahdollisuuksia, ja asiantuntijoita hyödynnetään suurten investointiprojektien toteuttamisessa. Venäjän sahalaitos ja korjuutytäryhtiöt kuuluvat myös tähän osaamiskeskukseen, sillä ne eivät ole Botnian ydintoimintaa. Tavoitteena on saavuttaa entistä parempi käsitys tästä tulevaisuudessa tärkeästä markkina-alueesta. Yksi tapa toimia Vaikka yhtiö koostuu juridisesti erillisistä yksiköistä, harjoitamme liiketoimintaa yhtenä yksikkönä. Meillä on yksi laaja tuotevalikoima ja yksi myyntiverkosto. Asiakkaalle voidaan toimittaa tehokkaasti erilaisia sellutuotteita eri tehtailta tutun yhteyshenkilön pitäessä asiakkaan aina ajan tasalla. Tuemme asiakkaita oikean kuidun valinnassa, aikataulutuksessa, toimituksessa, logistiikassa, varastoinnissa ja tuotekehityksessä. Teemme asiakkaiden kanssa yhteisiä kehitysprojekteja, joiden tavoitteena on parantaa asiakkaiden kilpailukykyä. Asiakkaiden arvioita Botnian toiminnasta ja suorituskyvystä mitataan säännöllisesti ja järjestelmällisesti. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että keskitymme jatkuvasti ydinprosessiemme kehittämiseen. Investoinnit Meur % % Liikevaihdosta Liiketoiminnan kehittäminen Liiketoiminnan tuki ja ohjaus Tuotanto Suomi Uruguay Myynti ja markkinointi Asiakaskeskeistä liiketoimintaa Asiakaskeskeistä liiketoimintaa

9 Asiakkuus varmistaa toimituksen luotettavuuden Asiakkuus-prosessi Asiakkuus-prosessi vastaa asiakassuhteiden kehittämisestä, sellun myynnistä ja markkinoinnista sekä teknisten tukipalveluiden tarjoamisesta asiakkaille. Asiakkaille tärkein tekijä on luotettavuus: tasalaatuisen sellun toimitus sovittuun aikaan. Botnian tavoitteena on muodostaa ja ylläpitää pitkäaikaisia kumppanuuksia, jotka luovat edellytykset yhteiselle kehitystyölle. Jokaista asiakasta palvelee Botnian asiantuntijoista koostuva vastuuketju, joka vastaa asiakkuuden hoitamisesta ja kehittämisestä laajemmin kuin pelkästään myynnin osalta. Tiimiin kuuluu lisäksi tuotannon, tutkimuksen ja kehityksen, teknisen palvelun ja logistiikan ammattilaisia. Näin varmistetaan, että Botnian koko asiantuntemus on asiakkaan käytettävissä. Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain, Meur Botnia-brändi Botniaa tehdään määrätietoisesti tunnetuksi sellua käyttävälle teollisuudelle. Botnialla on erinomainen maine paperi- ja kartonkiasiakkaiden keskuudessa. Valikoimaan lisätyn eukalyptussellun myötä yhtiön tunnettuuden lisääminen luo mahdollisuuksia myös uuden asiakaskunnan keskuudessa. Mitä pitkäaikaisempi asiakas on Botnialle ja mitä merkittävämpi toimittaja Botnia on asiakkaalle, sitä tärkeämpää on löytää innovatiivisia ja kestäviä yhteistyömuotoja. Kestävä kumppanuus luo vakaan perustan myös markkinatilanteen vaihdellessa. Esimerkiksi Fray Bentosin sellun puitesopimukset allekirjoitettiin asiakkaiden kanssa aikana, jolloin markkinoille tuli kolme miljoonaa tonnia uutta valkaistua lyhytkuitusellua, erityisesti eukalyptusta. Tämä osoittaa pitkäaikaisten kumppanuuksien arvon. Tuotevalikoima Botnian tuotevalikoimassa on pohjoisia havupuulaatuja (armeeraussellu ja tavallinen havusellu), pohjoista lyhytkuitua (koivu) ja eteläistä eukalyptussellua, joka on tuotettu nopeakasvuisilla viljelmillä. Nyt kun Uruguayn tehdas on täydessä toiminnassa, Botnia on markkinoiden ainoa selluyhtiö, jonka tuotevalikoima sisältää kaikki asiakkaiden tarvitsemat sellut. Aikakauslehtipaperin valmistajat tarvitsevat armeeraussellua antamaan paperille tarvittavat lujuusominaisuudet. Pohjoisesta havupuusta valmistettu sellu on monikäyttöinen paperi- ja pakkaustuotteiden raaka-aine. Pohjoisesta koivusta valmistettu lyhytkuituinen sellu on erikoistuote, joka soveltuu esimerkiksi kartongin ja erikoispapereiden valmistukseen. Eukalyptussellu soveltuu tasalaatuisuutensa ja hyvien kuituominaisuuksiensa ansiosta erityisesti hieno- ja pehmopapereihin. Markkinoiden kehitys Selluteollisuuden nopea rakennemuutos jatkuu. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa suljetaan vanhaa, kannattamattomaksi käynyttä kapasiteettia. Uutta kapasiteettia rakennetaan pääasiassa eteläiselle pallonpuoliskolle nopeakasvuisten plantaasipuiden lähelle. Laajemmin katsottuna suuntaus on pohjoisesta etelään ja talousmetsistä viljelmiin. Tämän seurauksena kapasiteetin kasvu on siirtynyt pitkäkuituisesta lyhytkuituiseen selluun. Botnian tuotannosta kaksi kolmasosaa myydään omistajayhtiöiden (UPM-Kymmene, M-real ja Metsä-Tissue) paperitehtaille. Yksi kolmasosa myydään markkinaselluna, lähinnä eurooppalaisille ja aasialaisille asiakkaille. Botnia on merkittävä markkinasellun toimittaja tietyillä sektoreilla. Pitkäjänteinen toimiminen sellumarkkinoilla varmistaa yrityksen kestävän laatu- ja kustannuskilpailukyvyn. Sellun markkinoinnista vastaavat myyntikonttorit Saksassa ja Kiinassa. Paperin heikko hintakehitys vaikeutti Botnian asiakaskunnan liiketoimintaa. Sellun dollarimääräiset hinnat laskivat hitaasti vuoden aikana. Dollarin vahvistuminen vaikutti hinnoitteluun yhä merkittävämmin vuoden edetessä. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan edelleen maailmanlaajuisesti. Lisäksi puukustannusten nousu huolestuttaa koko sellu- ja paperiteollisuutta. Tuotekehitys Botnia panostaa huomattavasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Kehitystyö suuntautuu sekä Botnian omien tehdasprosessien että sellun käytön kehittämiseen asiakkaiden prosesseissa. Tehdasprosesseja kehitetään asiakkaiden tarpeista lähtien. Keskitymme raaka-aineiden optimointiin ja kuituominaisuuksien parantamiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Sellun laadun tasaisuuden parantaminen on jatkuvan kehittämisen kohde. Onnistumisen mittareita ovat priimalaadun korkeampi prosentuaalinen osuus koko tuotannosta, laatupoikkeamien pienempi määrä toimituksissa ja asiakkailta saatu positiivinen palaute. Asiakkaiden kanssa tehtävän kehitystyön tavoite on sama: lisätä kustannustehokkuutta ja tuottaa asiakkaalle lisäarvoa tuovia sellun erityisominaisuuksia. Suomessa kuidunkehityksen painopistealue on ollut armeeraussellu, joka antaa paperille halutut lujuusominaisuudet. Rauman tehtaan valkaisuprosessin uudistaminen TCF-valkaisusta ECF-valkaisuun vahvistaa merkittävästi Botnian kykyä palvella aikakauslehtipapereita valmistavia asiakkaita. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on luonut edellytyksiä uruguaylaisen viljelypuun paperiteknisten ominaisuuksien tuloksekkaalle kehittämiselle. Eurooppalaiset asiakkaat pääsivät käynnistämään ensimmäisiä koeajoja Fray Bentosin sellulla tammikuussa 28, ja Aasiassa koeajot käynnistyivät maaliskuussa. Nykyisestä kehitystyöstä suuri osa suuntautuu plantaasipuun tuotannon tehokkuuden lisäämiseen. Pidemmällä aikavälillä voidaan sellun teknisiä ominaisuuksia parantaa jo taimijalostuksesta lähtien. Tämä avaa aivan uusia kehitysmahdollisuuksia. Tekniset palvelut Keskittämällä resurssit asiakaskeskeiseen kehitystoimintaan Botnia tarjoaa asiakkailleen syvällistä kuituosaamista ja kuidun käyttöön liittyviä palveluita. Tämä on teknisen asiakaspalveluorganisaation asiantuntijoiden tehtävä. Teknisen asiakaspalvelun työntekijä on tärkeä linkki asiakkaan ja Botnian välillä. Voidakseen toimia tehokkaasti hänen tulee olla tietoinen asiakkaansa tuotannosta, laaduista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Laajan sellutuotevalikoiman lisäksi asiakaspalvelussa työskentelevät tuovat oman asiantuntemuksensa asiakkaan prosessiin ja auttavat asiakkaita löytämään parhaan mahdollisen sellun tai eri sellulaatujen yhdistelmän lopputuotteeseen. Tavoitteena on todellisen yhteistyön hengessä kehittää teknisiä kuituominaisuuksia ja varmistaa logistiikkaketjun tehokas ja silti joustava toiminta. Asiakastyytyväisyys Botnia on käyttänyt vuodesta 2 lähtien ulkopuolista asiantuntijaa asiakaskeskeisen toimintatavan kehityksen seuraamiseen vuosittaisilla mittauksilla. Lokakuussa 28 tehty mittaus kertoo, että asiakkaiden luottamus Botniaan ei ole horjunut tiukassa tarjontatilanteessakaan. Botnia sai asiakkailta korkeat arvosanat tärkeistä mitatuista kriteereistä. Itse asiassa vuoden 28 mittauksessa asiakkaiden antama arvosana luotettavuudesta parani alkuvuoden vaikeasta toimitustilanteesta huolimatta. Suomi EU-maat Muu Eurooppa 14 Muu maailma 15 Asiakkuus varmistaa toimituksen luotettavuuden Asiakkuus varmistaa toimituksen luotettavuuden

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 2 PÄÄjOhTajan KaTSaUS 4 yhtenäinen METSÄ GROUP 6 TOIMInTayMPÄRISTö 8 STRaTEGIa 10 TUOTanTO ja MyynTI 11 TaPahTUMaT VUOnna 2011 12 UUdISTUVa

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

us m kerto 2012 si o Vu

us m kerto 2012 si o Vu Vuosikertomus 2012 Suominen Oyj vuosikertomus 2012 2 Suominen valmistaa kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja pakkauksia, jotka helpottavat ihmisten arkielämää Sisällysluettelo Suominen lyhyesti... 3 Tulos

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Julkaisun tilaukset: M-real Oyj Viestintä PL 20 02020 METSÄ Puh. 010 469 4552 Fax 010 469 4531 Sähköposti: communications@m-real.com Julkaisu löytyy myös PDF-muodossa

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

PONSSE Oyj VUOSIKERTOMUS 2008. www.ponsse.com

PONSSE Oyj VUOSIKERTOMUS 2008. www.ponsse.com PONSSE Oyj VUOSIKERTOMUS 2008 www.ponsse.com PONSSE LyHyESTI Ponsse Oyj on myynti-, huolto-, teknologiaja teollinen yhtiö, joka on sitoutunut luomaan asiakkailleen menestystä ja haluaa olla johtavassa

Lisätiedot

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 Tietoja osakkeenomistajille Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2001 klo 13.30 Finlandia-talossa,

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

Ajankohtaista TIETOJA OSINGONMAKSUSTA JA YHTIÖKOKOUKSESTA YHTEYSTIEDOT

Ajankohtaista TIETOJA OSINGONMAKSUSTA JA YHTIÖKOKOUKSESTA YHTEYSTIEDOT Ajankohtaista TIETOJA OSINGONMAKSUSTA JA YHTIÖKOKOUKSESTA Osingonmaksu Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta.

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot