Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 1

2 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-, pakkaus- ja pehmopaperituotteita. Tavoitteenamme on olla maailman johtava kuidun, kuituominaisuuksien ja lisä arvopalveluiden tuottaja. Botnia on osa Metsäliitto-konsernia, ja sen omistajat ovat Metsäliitto-konserni (53 prosenttia) ja UPM-Kymmene Oyj (47 prosenttia). Botnia tuottaa täydellä kapasiteetilla 3,5 miljoonaa tonnia valkaistua havu- ja lehtisellua vuodessa. Tuotannosta kaksi kolmasosaa myydään omistajayhtiöiden paperitehtaille. Yksi kolmasosa myydään markkinoille, lähinnä eurooppalaisille ja aasialaisille asiakkaille. Perustuotteellamme on paljon arvokkaita ominaisuuksia: kuiduille on kasvavat markkinat, ne ovat kestäviä ja uusiutuvia, ne tuotetaan ympäristöystävällisesti ja toimitetaan monipuolisen asiakaskunnan erilaisiin tarpeisiin. 2 9 OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 21 PROSESSIT sivut >12 JOHTAMINEN >14 ASIAKKUUS >18 HANKINTA JA VALMISTUS VASTUU sivut TILINPÄÄTÖS >24 YRITYSVASTUU >28 HENKILÖSTÖ >32 YMPÄRISTÖ sivut HALLINTOPERIAATTEET >44 HALLINTOPERIAATTEET >45 JOHTORYHMÄ >46 OY METSÄ-BOTNIA AB:N HALLITUS sivut >5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS >54 TILINPÄÄTÖS Oy Metsä-Botnia Ab Oy Metsä-Botnia Ab

3 Sellun ominaisuuksien kehittäminen Tehokas tuotanto Energian hyödyntäminen Vihreää ja uusiutuvaa Nykyaikaista logistiikkaa Kumppanuutta asiakkaiden kanssa Sellun ominaisuuksien kehittäminen Tehokas tuotanto Energian hyödyntäminen Vihreää ja uusiutuvaa Nykyaikaista logistiikkaa Kumppanuutta asiakkaiden kanssa Sellua valmistetaan useista puuraaka-aineista, ja kunkin paperilaadun vaatimat erityisominaisuudet määräävät paperissa käytettävän sellulajin tai niiden sekoituksen. Botnialla on ainutlaatuinen tuotevalikoima, joka koostuu sekä pohjoisen että etelän puista valmistettavista korkealuokkaisista lyhyt- ja pitkäkuituisista selluista. Kehitystyötä tehdään läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, tarkoituksena saavuttaa kullekin lopputuotteelle oleelliset ominaisuudet. Asemamme yhtenä Pohjoismaiden tehokkaimmista sellun tuottajista perustuu jatkuviin investointeihin innovatiiviseen teknologiaan, toimintatapaan sekä henkilöstöömme. Tehtaidemme yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 3,5 miljoonaa tonnia ECF-valkaistua sellua vuodessa. Myös ympäristösuorituskyvyssä Botnian tehtaat ovat maailman kärkiluokkaa. Sellutehtailla puuraaka-aine hyödynnetään maksimaalisesti: kuidun paras osa käytetään selluntuotantoon ja loput energiantuotantoon. Taltioimme lämmön, joka erillisessä biopolttolaitoksessa menisi hukkaan, ja käytämme sitä prosesseissamme. Tuotamme enemmän energiaa kuin kulutamme, ja lisäksi käytössämme on energiatehokkuusohjelma, jolla omaa kulutusta seurataan ja vähennetään jatkuvasti. Tehtaiden tuottama ylimääräinen bio energia myydään teollisuudelle ja muille käyttäjille. Lämpöä ja höyryä myydään läheisille paperitehtaille tai ympäristökunnille kaukolämmitykseen. Huoli kasvihuonekaasuista ja ilmaston lämpenemisestä on asettanut selluteollisuuden johto asemaan uusiutuvan energian pääasiallisena tuottajana ja käyttäjänä. Tuotantoprosessissa käytetyistä tukeista ja hakkeesta noin puolet on selluloosakuituja. Loppu on suurimmaksi osaksi ligniiniä, energiapitoista ainetta, joka sitoo kuidut yhteen. Tuotantoprosessissa kuidut erotellaan ja muu puuaines poltetaan soodakattilassa. Syntyvää höyryä käytetään vihreän sähkön tuottamiseen. Fossiilisen polttoaineen käyttö rajoitetaan käynnistyksiin, prosessihäiriöihin ja meesanpolttoprosessiin, ja pyrimme myös löytämään uusia keinoja ostettavan fossiilisen polttoaineen määrän vähentämiseksi. Esimerkiksi Rauman tehdas tekee yhteistyötä läheisen jalostamon kanssa myymällä jalostamolle selluntuotannon sivutuotetta mäntyöljyä. Vastineeksi tehdas saa jalostamolta pikeä, jota poltetaan fossiilisten polttoaineiden sijasta meesauunissa. Asiakkaalle Botnian toimitusketjun tärkein osa on sekä laadultaan että määrältään sopimuksen mukaisen selluerän oikea-aikainen toimitus. Botnia käyttää omia logistiikan suunnittelu- ja raportointijärjestelmiään huomattavien raaka-aine- ja tuotevirtojen hallintaan. Jakeluketjussa minimoidaan välivarastot ja hyödynnetään laajasti eri kuljetusmuotoja: jokiproomuja, valtamerilaivoja, rannikkoaluksia, rautateitä ja rekkoja. Jokaista asiakasta palvelee Botnian asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka vastaa asiakassuhteen hallinnasta ja kehittämisestä. Ryhmään kuuluva tekninen asiakaspalvelu toimii tärkeänä linkkinä asiakkaan ja Botnian välillä. Asiakaspalvelutyöntekijät tuovat oman asiantuntemuksensa asiakkaan prosessiin ja auttavat löytämään parhaan mahdollisen sellun lopputuotteeseen. Tavoitteena on yhteistyössä kehittää sellun teknisiä ominaisuuksia sekä rakentaa tehokas ja silti joustava logistiikkaketju. 2 3 Oy Metsä-Botnia Ab Oy Metsä-Botnia Ab

4 Konsernin avainluvut Liikevaihto Milj. euroa Muutos % Viennin osuus % EBITDA Milj. euroa % Liikevoitto Milj. euroa % Liikevaihto markkina-alueittain milj. euroa Muutos % Suomi 796,7 813,8-2,1 EU-maat 457,2 299,2 52,8 Muu Eurooppa 9,1 95, -5,1 Muu maailma 246,6 163,3 51, Yhteensä 1 59, ,3 16, Liikevaihto milj. euroa Tulos ennen satunnaisia eriä Meur Tulos ennen satunnaisia eriä Milj. euroa Henkilöstö Investoinnit Milj. euroa Nettovelat / % liikevaihdosta % Omavaraisuusaste % Velkaisuusaste % Sellu Saha (mekaaninen) Metsätalous Muut ROCE % Omavaraisuusaste % Investoinnit Meur % 6 6 ROCE % % Liikevaihdosta Velkaisuusaste Meur % Sellutoimitukset 1 tonnia 3 5 Kokonaistuotanto 1 tonnia Korolliset nettovelat 4 5 Oma pääoma Velkaisuusaste, % Osakkaat Markkinamassa Konsernin avainluvut Konsernin avainluvut

5 Botnian vuosi lyhyesti TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU Fray Bentosin tehtaalla tuotettu yli 1 tonnia Fray Bentosin menestyksekkään käynnistyksen jälkeen tehdas saavutti jo tammikuussa 1 tonnin tuotannon Joutsenon tehdas 1 vuotta Joutsenon tehtaan perusti vuonna 198 norjalainen rakennusinsinööri Johan Christoffer Wiese. Tuotanto aloitettiin toukokuussa 199, jolloin tehtaan kapasiteetti oli 6 tonnia valkaisematonta sellua vuodessa. Nykyisin Joutsenon tehdas tuottaa vuodessa noin 645 tonnia ECFvalkaistua havusellua ja on maailman suurin yksilinjainen valkaistun havusellun tuottaja Monitorointitulokset osoittavat Fray Bentosin tehtaan toimivan asetettujen tavoitteiden mukaisesti Botnia julkaisi kahden ensimmäisen toimintakuukauden ympäristö monitorointitulokset. Tulokset osoittavat selvästi, että tehdas täyttää sille asetetut tavoitteet eikä aiheuta muutoksia lähiympäristön ilman tai jokiveden laatuun. Martti Asunta Botnian hallitukseen Metsänhoitaja Martti Asunta valittiin Botnian hallituksen jäseneksi Forestal Oriental palkittiin vientitoiminnastaan Botnian Uruguayn puunhankinnasta vastaava tytäryhtiö Forestal Oriental sai vuoden 27 parhaan viejän tunnustuksen Uruguayn vientiyhdistyksen ja Banco de la República Oriental del Uruguay -pankin järjestämässä kilpailussa Botnia järjesti musiikkifestivaalin Fray Bentosissa Fray Bentosissa nähtiin Uruguayn suosituimmat tähdet, kun Botnia järjesti paikallisten viranomaisten tukemana SieteToques -festivaalin. Festivaaliin oli vapaa pääsy, mutta osallistujia pyydettiin tuomaan mukanaan ruokalahjoituksia, jotka jaettiin paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta apua tarvitseville. Botnian työntekijät toimivat tilaisuudessa vapaaehtoisina. Botnia lanseerasi pyörillä kulkevan näyttelyn Uruguayssa Espacio móvil -niminen rekan kontissa kulkeva näyttely lanseerattiin Fray Bentosissa. Näyttelyn tavoitteena on jakaa tietoa koko selluntuotantoketjusta, aina eukalyptuksen viljelystä paperin valmistukseen saakka. Espacio móvil vieraili vuoden aikana 27 eri paikkakunnalla Uruguayssa. Näyttelyssä kävi yli 4 henkilöä Jyrki Salo Botnian hallituksen jäseneksi Jyrki Salo, UPM-Kymmene Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja valittiin Oy Metsä-Botnia Ab:n hallituksen jäseneksi Botnia Fray Bentos saavutti maailmanennätyksen Fray Bentosin tehdas saavutti nimellistuotantonsa 145 päivässä käynnistyksestä. Tämä on uusi selluteollisuuden maailmanennätys, edellisten ennätysten ollessa 171 ja 174 päivää tehtailla, jotka ovat tuotantoteknologialtaan ja kapasiteetiltaan verrattavissa Fray Bentosin tehtaaseen. Nimelliskapasiteetti lasketaan 3 päivän keskiarvona. Botnia ja OSE allekirjoittivat sopimuksen Fray Bentosin jätevesien käsittelystä OSE (Uruguayan vesilaitos) ja Botnia allekirjoittivat sopimuksen tarvittavien töiden aloittamisesta Fray Bentosin kaupungin jätevesien käsittelemiseksi. Sopimuksen mukaan jätevedet tullaan käsittelemään biologisesti tehtaan aktiivilietelaitoksella, mikä vähentää orgaanisen aineen ja ravinteiden määrää Uruguay-joessa huomattavasti tulevaisuudessa Fray Bentosin bioenergian tuotanto hyväksytty YK:n ilmastonmuutosprotokollaan Fray Bentosin tehdas tuottaa energiaa biomassasta eli liuenneesta puuaineksesta. Osa tuotetusta energiasta käytetään sellutehtaan omassa tuotantoprosessissa. Ylijäävän energian tuotanto on rekisteröity YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) CDM (Clean Development Mechanism) -hankkeeksi. Ulkopuolinen tutkimus osoittaa Fray Bentosin toimivan asetettujen tavoitteiden mukaisesti IFC (International Finance Corporation) julkaisi ympäristöarvioinnin raportin Fray Bentosin tehtaan kuudesta ensimmäisestä käyntikuukaudesta. Arvioinnin suoritti ulkopuolinen konsulttiyhtiö EcoMetrix Incorporated. Raportissa todettiin tehtaan toimivan tehtyjen ennakkotutkimusten tavoitteiden mukaisesti ja selvästi Uruguayn ympäristöviranomaisten asettamien luparajojen alapuolella. Ilkka Hämälä aloitti toimitusjohtajana Ilkka Hämälä nimitettiin Oy Metsä-Botnia Ab:n toimitusjohtajaksi huhtikuussa, ja hän aloitti toimessaan 1.9. Yhtiön edellinen toimitusjohtaja Erkki Varis jäi eläkkeelle Ilkka Hämälä valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä Korkeakoulusta ja on toiminut eri tehtävissä UPM:llä ja Botniassa. Toimitusjohtajaksi hän siirtyi Botnian tuotantojohtajan tehtävästä Uusi johtoryhmä aloitti Botnian johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Ilkka Hämälä, toimitusjohtaja, Timo Piilonen, liiketoiminnan kehittäminen, Ronald Beare, Uruguayn toiminnot, Maarit Herranen, henkilöstö, Ville Jaakonsalo, talous, Ismo Nousiainen, tuotanto ja Jyrki Yrjö- Koskinen, myynti ja markkinointi. Forestal Oriental laskee liikkeelle joukkovelkakirjalainan Forestal Oriental S.A., Botnian Uruguayn metsäyhtiö, sai Uruguayn keskuspankin luvan kokonaismäärältään 1 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainaohjelmalleen. Lupaan sisältyi myös ensimmäisen, 35 miljoonan dollarin lainan liikkeellelasku. Lainaohjelman avulla yhtiön on tarkoitus tehostaa pääomarakennettaan ja osallistua Uruguayn pitkäaikaisten sijoitusmarkkinoiden kehitykseen Metsäteollisuus esittäytyi Raumalla ja Joutsenossa Botnian Rauman tehdas järjesti avoimien ovien päivän yhdessä Metsäliiton puunhankinnan kanssa. Myös Joutsenon tehtaan ovet olivat avoinna paikallisille asukkaille, jotta he pääsivät tutustumaan tehtaaseen ja sen tuotantoprosessiin. Javier Solari nimitettiin Forestal Orientalin toimitusjohtajaksi Javier Solari nimitettiin Forestal Oriental S.A:n toimitusjohtajaksi alkaen. Hän vastaa tässä uudessa tehtävässään Forestal Orientalin toiminnoista ja maaalueista Uruguayssa Botnia ilmoitti tuotannonrajoituksista tehtaillaan Botnia ilmoitti tuotannonrajoituksista tehtaillaan heikentyneen markkinatilanteen ja korkeiden selluvarastojen takia. Tuotannonrajoitukset vähensivät Suomen tehtaiden tuotantoa noin 5 tonnia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Uruguayssa Fray Bentosin tehtaan 14 päivän seisokki rajoitti tuotantoa noin 4 tonnia. Botnia harkitsee tuotannon pysäyttämistä Kaskisten tehtaalla Tehdashinnaltaan kilpailukykyisen puuraaka-aineen saatavuus on rajoittanut Botnian Suomen tehtaiden tuotantoa ja heikentänyt niiden kannattavuutta. Puun tarjonta ei mahdollista yhtiön Suomen tehtaiden täyden kapasiteetin mukaista tuotantoa kilpailukykyisin kustannuksin vuonna 29. Tämän vuoksi yhtiö ilmoitti harkitsevansa Kaskisten tehtaan tuotannon pysäyttämistä toistaiseksi tai tuotannon lopettamista kokonaan vuoden 29 ensimmäisen neljänneksen aikana. Yhtiö aloitti asiaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut Botnialle tunnustus Suomen Laatupalkinto -kilpailussa Botnia osallistui Suomen Laatupalkinto -kilpailuun suurten yritysten ja liiketoimintayksiköiden sarjassa. Yhtiö sai kilpailussa EFQM Recognised for Excellence -tunnustuksen organisaationsa hyvästä toiminnasta ja hyvistä tuloksista. Botnia on kehittänyt toimintaansa laatujohtamiseen tukeutuen systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Valtakunnalliseen laatupalkintokilpailuun osallistuminen on ollut luonnollinen jatko tälle kehittämistyölle. Juha Mäntylä hallitukseen Metsäliiton puunhankinnan johtaja Juha Mäntylä valittiin Botnian hallituksen jäseneksi Botnia sai energiatehokkuusjärjestelmälleen sertifikaatin Inspecta myönsi Botnian energiatehokkuusjärjestelmälle sertifikaatin. Vuoden 28 aikana noin 8 Botnian työntekijää sai energiatehokkuuskoulutuksen, ja koulutusta jatketaan vuonna Joutsenon tehtaalla tuotettiin 14. miljoonas tonni 1-vuotias Joutsenon tehdas ylitti 14 miljoonan tonnin tuotannon. 6 7 Botnian vuosi lyhyesti Botnian vuosi lyhyesti

6 Toimitusjohtajan katsaus Huippuvoimistelija harjoittelee kehittääkseen tasapainoa ja vakautta juoksun, hypyn ja ilmassa pyörimisen aikana. Botnia käyttää liiketoiminnassaan vastaavaa lähestymistapaa: se kehittää ydinvahvuuttaan pysyäkseen kurssissa myös silloin, kun ulkoiset voimat yrittävät sysätä yhtiön epätasapainoon. Lyhyellä aikavälillä meiltä löytyy vahvuutta esteiden voittamiseen. Pitkällä aikavälillä hyödynnämme useita kasvumahdollisuuksia. Vaikka sellu on perushyödyke, sen valmistaminen ei ole niin yksinkertaista. Erilaiset kriittiset muuttujat vaikuttavat meihin emmekä voi vain nojautua taaksepäin, nostaa jalkoja ylös ja pyörittää liiketoimintaa automaattiohjauksella. Joskus, kuten vuonna 28, nämä muuttujat kääntyvät kaikki meitä vastaan samaan aikaan. Merkittävimpiä ovat puuraaka-aineen heikon saatavuuden jatkuminen ja maailmanlaajuisen markkinakysynnän heilahtelut. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin näiden esteiden voittamiseksi pitkäaikaista kannattavuutta menettämättä. Markkinaolosuhteet olivat liiketoimintamme kannalta yleisesti ottaen hyvät suurimman osan vuotta 28, vaikka hinnat laskivatkin jonkin verran vuoden aikana. Sellun kysyntä väheni vuoden toisella puoliskolla maailmanlaajuisen taloustaantuman seurauksena. Selluvarastot ovat kasvaneet merkittävästi, ja monet tuottajat ovat ilmoittaneet seisokeista. Asemamme selluntuottajien keskuudessa on vahva ja pitkän aikavälin liiketoiminta terveellä pohjalla, mutta nyt eletään aikoja, jolloin ydinvahvuutemme ovat ratkaisevan tärkeitä. Ydinvahvuudet Maailmanluokan urheilijat harjoittelevat ahkerasti kehittääkseen ydinvahvuuttaan, vahvaa ja silti joustavaa kehoa, joka edistää tasapainoa ja vakautta. Mitä vahvempi ydin, sitä suuremmalla todennäköisyydellä urheilija saavuttaa maailmanluokan suorituskyvyn. Botnia on ytimeltään vahva. Asiakaskuntamme on hyvä. Eteläisellä pallonpuoliskolla meillä on hyvä nykyaikainen tehdas, joka tuottaa korkealaatuista lyhytkuituista sellua erittäin kustannustehokkaasti. Lisäksi logistiikkakanavamme ovat erittäin tehokkaita. Suomessa erityisesti pitkäkuituisten laatujen kapasiteetti on vahva, ja yleinen laatutaso erittäin hyvä. Asemamme on muihin pohjoisen pallonpuoliskon tuottajiin verrattuna erittäin kilpailukykyinen. Lyhyen aikavälin haasteet Meillä on kuitenkin lyhyen aikavälin ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet toimintaamme suurimman osan vuotta 28. Suurimmat haasteemme ovat edelleen kuidun saatavuus ja kustannus. Suomen metsäteollisuus kehittyi historiallisesti kotimaisen puun ja lähinnä Venäjältä ja Baltiasta tuodun puun varassa. Tuonnin osuus on ollut noin 25 3 prosenttia. Pohjoismaiset tehtaat kasvattivat kapasiteettiaan tämän puun saatavuuden tukemina. Nyt kotimaisen puun tarjonta ei mahdollista tehtaiden täyttä käyttöastetta ja tuontipuun määrä on kyseenalainen, sillä Venäjä on korottanut raakapuun vientitulleja ja harkitsee lisäkorotusta. Nämä tekijät ovat nostaneet puun kustannuksia edellisten Mahdollisena riskinä pidämme myös liiketoimintamme ulkopuolelta tulevaa kilpailua raaka-aineista. Jotta EU:n uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteet voitaisiin saavuttaa, on luotava lisää kansallisia hankkeita, joissa voidaan yrittää saada puuta poltettavaksi. Nämä hankkeet kilpailevat jalostusarvoa tuottavien sahojen ja selluntehtaiden kanssa. Hinnat nousevat ja puuraaka-aineiden saatavuus heikkenee. Liiketoiminnassamme puhutaan isoista volyymeistä. Tehtaamme toimivat tehokkaimmin, kun niitä ajetaan jatkuvasti mitoituskapasiteetilla. Marraskuussa 28 ilmoitimme päätöksestä aloittaa neuvottelut Kaskisten tehtaan mahdollisesta sulkemisesta, ja tammikuussa 29 ilmoitimme päätöksestä lopettaa tehdas ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tämä vähentää Botnian yleisiä puuraaka-ainevaatimuksia ja auttaa yhtiötä käyttämään Suomen muita tehtaita lähempänä niiden nimellistä mitoituskapasiteettia. Mahdollisuudet Pitkällä aikavälillä sellumarkkinoilla tulee vallitsemaan kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Kysyntä jatkaa hidasta kasvuaan, kun elintaso Aasian ja Etelä-Amerikan kehittyvillä alueilla nousee. Elintason noustessa viestintään, pakkaamiseen, hygieniaan ja muihin tarpeisiin käytettävien kuitupohjaisten tuotteiden kulutus lisääntyy. Tuotettamme voidaan käyttää hyvin monissa erilaisissa lopputuotteissa. Printtimediaan toimitettava osuus voi vähentyä tai pakkauksiin toimitettava osuus kasvaa, mutta uskomme sellun kokonaiskysynnän pysyvän hyvällä tasolla. Botnian perustuotteella on arvokkaita ominaisuuksia: sillä on kasvavat markkinat, se on uusiutuva ja ympäristöystävällinen, ja sitä toimitetaan monipuoliselle asiakaskunnalle. Lisäksi meillä on houkuttelevia mahdollisuuksia perinteistä liiketoimintaamme tukeviin lisätulonlähteisiin. Tuotantoprosessissamme syntyy sivutuotteita, jotka voivat korvata fossiilisia polttoaineita. Nykyisin lähes 1 prosenttia Suomen liikevaihdostamme tulee sivutuotteista, kuten esimerkiksi sähköstä, lämmöstä, kuoripolttoaineesta, mäntyöljystä ja tärpätistä. Toinen mahdollisuutemme on tehtaidemme ympäristösuorituskyky. Aina on varaa parantaa, vaikka Botnia onkin ympäristöasioissa selluteollisuuden edelläkävijöitä. Vastuullisena, kestävään kehitykseen pyrkivänä toimittajana emme voi pelkästään todeta olevamme parempia ja jättää asiaa sikseen. Kehitystyö vaatii luonnollisesti pitkäjänteisyyttä ja resursseja, mutta työ on tehtävä, jotta säilytämme oikeutemme toimintaan tulevaisuudessa. Botnian asema on hyvä haasteiden kohtaamiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen myös tulevaisuudessa. Tehtaiden tehokkuus on hyvä ja energiatehokkuus erinomainen. Asiakaskuntamme toiminta on vakaalla pohjalla, ja tuotteidemme kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti. Meidän tulee luonnollisesti olla valmiita sopeuttamaan toimintamme muuttuvia olosuhteita vastaavaksi, ja siinä aiomme onnistua. 8 kuukauden aikana ja heikentäneet Suomen tehtaiden kannattavuutta. 9 Ilkka Hämälä Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus

7 1 11 PROSESSIT

8 Asiakaskeskeistä liiketoimintaa Johdon strategia ja rakenne Aloitimme yhtiön rakenteen muuttamisen tuotantokeskeisestä asiakaskeskeiseksi vuonna 21 osana strategiaa, jonka mukaisesti tavoitteenamme on olla maailman johtava kuitujen toimittaja. Tarkastelimme toimintaamme ja vertasimme sitä asiakkaidemme tarpeisiin. Nykyinen rakenteemme on mahdollisimman yksinkertainen ja yhtenäinen, ja sitä ohjaavat asiakkaiden vaatimukset. Botnian tavoitteena on olla johtava kuidun, kuituominaisuuksien ja lisäarvopalveluiden tuottaja asiakkailleen. Jotta tavoite saavutettaisiin, meidän tulee ymmärtää asiakkaidemme tarpeet ja seurata asiakkaiden liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tämä ei ole pelkästään myynti- ja markkinointihenkilöstön tai teknisen asiakaspalvelun tehtävä. Jokaisen työntekijän oikeutena ja velvollisuutena on pitää asiakas keskipisteessä. Strategiaa toteutetaan liiketoiminnan jatkuvalla kehittämisellä. Toimintaa ohjaavien kolmen ydinprosessin strategiaa tukevat tavoitteet asetetaan vuosittain. Ydinprosessit ovat: Ydinprosessit ja osaamiskeskukset JOHTAMINEN ASIAKKUUS HANKINTA JA VALMISTUS Johtaminen Yhtiötä johdetaan luomalla strategia ja toteuttamalla kyseinen strategia hallituksen hyväksynnän jälkeen. Strategian alussa määritellään, keitä asiakkaat ovat, miten heidän liiketoimintansa kehittyy ja mitä he tarvitsevat menestyäkseen. Asiakkuus Prosessissa määritellään ne toiminnot, millä asiakkaiden tarpeisiin vastataan, kuinka asiakkaiden kanssa toimitaan, miten heitä palvellaan ja mitä heille tarjotaan. Hankinta ja valmistus Tämä prosessi vastaa siitä, kuinka konetta käytetään yhtiön sisällä: kuinka raaka-aineita hankitaan ja kuinka tuotteet valmistetaan sekä miten tehostamme toimintaamme. Prosessit määrittelevät suunnan ja toimintamallin, ja sen toteuttamista tukevat osaamiskeskukset, kuten liiketoi A S I A K A S minnan kehitys, myynti ja markkinointi, tuotanto ja liiketoiminnan tuki ja ohjaus. Yhtiötasoiset osaamiskeskukset ovat jakautuneet fyysisesti eri tehdaspaikkakunnille, mutta niitä johdetaan keskitetysti. Botnia on kehittänyt toimintaansa järjestelmällisesti keskittyen pitkän aikavälin laadunhallintaan. Yhtiö osallistui vuonna 28 Suomen Laatukeskuksen järjestämään suurten yritysten ja liiketoimintayksiköiden laatukilpailuun. Marraskuussa Botnia sai EFQM Recognised for Excellence -tunnustuksen hyvästä toiminnasta ja hyvistä tuloksista. Arviointi perustuu Euroopassa yleisesti käytettyyn European Foundation for Quality Management (EFQM) -malliin ja kattaa sekä laadullisen että määrällisen liiketoiminnan. Recognised for Excellence -tunnustukseen vaaditaan, että yritys kerää vähintään 4 pistettä arvioinnin aikana. Syyskuussa 28 muodostettiin uusi Liiketoiminnan kehitys -osaamiskeskus. Yleisesti liiketoiminnan kehittämisessä keskitytään uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimiseen ja kehittämiseen kumppanuuksien, yritysostojen, yhteenliittymien tai muiden strategisten hankkeiden kautta. Botniassa Liiketoiminnan kehitys -osaamiskeskuksen asiantuntijat työskentelevät kahdella rintamalla. Yhtenä tavoitteena on kartoittaa liiketoimintamahdollisuuksia ja ennen kaikkea kehittää nykyisen liiketoiminnan tehokkuutta. Toiseksi, suurin osa näistä 55 asiantuntijasta työskentelee kehitysprojekteissa, joissa parannetaan sellun ominaisuuksia ja teknisen asiakaspalvelun laatua, analysoidaan Botnian tehtailla sovellettavissa olevia uusia teknologioita, tarkennetaan investointihankkeita ja niiden hallintaa sekä toteutetaan tutkimus- ja kehitystyötä tehdasprosessien parannuksen ja kuitujen kehityksen alueilla. Lisäksi osaamiskeskuksessa etsitään ja arvioidaan aktiivisesti uusia maailmanlaajuisia liiketoimintamahdollisuuksia, ja asiantuntijoita hyödynnetään suurten investointiprojektien toteuttamisessa. Venäjän sahalaitos ja korjuutytäryhtiöt kuuluvat myös tähän osaamiskeskukseen, sillä ne eivät ole Botnian ydintoimintaa. Tavoitteena on saavuttaa entistä parempi käsitys tästä tulevaisuudessa tärkeästä markkina-alueesta. Yksi tapa toimia Vaikka yhtiö koostuu juridisesti erillisistä yksiköistä, harjoitamme liiketoimintaa yhtenä yksikkönä. Meillä on yksi laaja tuotevalikoima ja yksi myyntiverkosto. Asiakkaalle voidaan toimittaa tehokkaasti erilaisia sellutuotteita eri tehtailta tutun yhteyshenkilön pitäessä asiakkaan aina ajan tasalla. Tuemme asiakkaita oikean kuidun valinnassa, aikataulutuksessa, toimituksessa, logistiikassa, varastoinnissa ja tuotekehityksessä. Teemme asiakkaiden kanssa yhteisiä kehitysprojekteja, joiden tavoitteena on parantaa asiakkaiden kilpailukykyä. Asiakkaiden arvioita Botnian toiminnasta ja suorituskyvystä mitataan säännöllisesti ja järjestelmällisesti. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että keskitymme jatkuvasti ydinprosessiemme kehittämiseen. Investoinnit Meur % % Liikevaihdosta Liiketoiminnan kehittäminen Liiketoiminnan tuki ja ohjaus Tuotanto Suomi Uruguay Myynti ja markkinointi Asiakaskeskeistä liiketoimintaa Asiakaskeskeistä liiketoimintaa

9 Asiakkuus varmistaa toimituksen luotettavuuden Asiakkuus-prosessi Asiakkuus-prosessi vastaa asiakassuhteiden kehittämisestä, sellun myynnistä ja markkinoinnista sekä teknisten tukipalveluiden tarjoamisesta asiakkaille. Asiakkaille tärkein tekijä on luotettavuus: tasalaatuisen sellun toimitus sovittuun aikaan. Botnian tavoitteena on muodostaa ja ylläpitää pitkäaikaisia kumppanuuksia, jotka luovat edellytykset yhteiselle kehitystyölle. Jokaista asiakasta palvelee Botnian asiantuntijoista koostuva vastuuketju, joka vastaa asiakkuuden hoitamisesta ja kehittämisestä laajemmin kuin pelkästään myynnin osalta. Tiimiin kuuluu lisäksi tuotannon, tutkimuksen ja kehityksen, teknisen palvelun ja logistiikan ammattilaisia. Näin varmistetaan, että Botnian koko asiantuntemus on asiakkaan käytettävissä. Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain, Meur Botnia-brändi Botniaa tehdään määrätietoisesti tunnetuksi sellua käyttävälle teollisuudelle. Botnialla on erinomainen maine paperi- ja kartonkiasiakkaiden keskuudessa. Valikoimaan lisätyn eukalyptussellun myötä yhtiön tunnettuuden lisääminen luo mahdollisuuksia myös uuden asiakaskunnan keskuudessa. Mitä pitkäaikaisempi asiakas on Botnialle ja mitä merkittävämpi toimittaja Botnia on asiakkaalle, sitä tärkeämpää on löytää innovatiivisia ja kestäviä yhteistyömuotoja. Kestävä kumppanuus luo vakaan perustan myös markkinatilanteen vaihdellessa. Esimerkiksi Fray Bentosin sellun puitesopimukset allekirjoitettiin asiakkaiden kanssa aikana, jolloin markkinoille tuli kolme miljoonaa tonnia uutta valkaistua lyhytkuitusellua, erityisesti eukalyptusta. Tämä osoittaa pitkäaikaisten kumppanuuksien arvon. Tuotevalikoima Botnian tuotevalikoimassa on pohjoisia havupuulaatuja (armeeraussellu ja tavallinen havusellu), pohjoista lyhytkuitua (koivu) ja eteläistä eukalyptussellua, joka on tuotettu nopeakasvuisilla viljelmillä. Nyt kun Uruguayn tehdas on täydessä toiminnassa, Botnia on markkinoiden ainoa selluyhtiö, jonka tuotevalikoima sisältää kaikki asiakkaiden tarvitsemat sellut. Aikakauslehtipaperin valmistajat tarvitsevat armeeraussellua antamaan paperille tarvittavat lujuusominaisuudet. Pohjoisesta havupuusta valmistettu sellu on monikäyttöinen paperi- ja pakkaustuotteiden raaka-aine. Pohjoisesta koivusta valmistettu lyhytkuituinen sellu on erikoistuote, joka soveltuu esimerkiksi kartongin ja erikoispapereiden valmistukseen. Eukalyptussellu soveltuu tasalaatuisuutensa ja hyvien kuituominaisuuksiensa ansiosta erityisesti hieno- ja pehmopapereihin. Markkinoiden kehitys Selluteollisuuden nopea rakennemuutos jatkuu. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa suljetaan vanhaa, kannattamattomaksi käynyttä kapasiteettia. Uutta kapasiteettia rakennetaan pääasiassa eteläiselle pallonpuoliskolle nopeakasvuisten plantaasipuiden lähelle. Laajemmin katsottuna suuntaus on pohjoisesta etelään ja talousmetsistä viljelmiin. Tämän seurauksena kapasiteetin kasvu on siirtynyt pitkäkuituisesta lyhytkuituiseen selluun. Botnian tuotannosta kaksi kolmasosaa myydään omistajayhtiöiden (UPM-Kymmene, M-real ja Metsä-Tissue) paperitehtaille. Yksi kolmasosa myydään markkinaselluna, lähinnä eurooppalaisille ja aasialaisille asiakkaille. Botnia on merkittävä markkinasellun toimittaja tietyillä sektoreilla. Pitkäjänteinen toimiminen sellumarkkinoilla varmistaa yrityksen kestävän laatu- ja kustannuskilpailukyvyn. Sellun markkinoinnista vastaavat myyntikonttorit Saksassa ja Kiinassa. Paperin heikko hintakehitys vaikeutti Botnian asiakaskunnan liiketoimintaa. Sellun dollarimääräiset hinnat laskivat hitaasti vuoden aikana. Dollarin vahvistuminen vaikutti hinnoitteluun yhä merkittävämmin vuoden edetessä. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan edelleen maailmanlaajuisesti. Lisäksi puukustannusten nousu huolestuttaa koko sellu- ja paperiteollisuutta. Tuotekehitys Botnia panostaa huomattavasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Kehitystyö suuntautuu sekä Botnian omien tehdasprosessien että sellun käytön kehittämiseen asiakkaiden prosesseissa. Tehdasprosesseja kehitetään asiakkaiden tarpeista lähtien. Keskitymme raaka-aineiden optimointiin ja kuituominaisuuksien parantamiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Sellun laadun tasaisuuden parantaminen on jatkuvan kehittämisen kohde. Onnistumisen mittareita ovat priimalaadun korkeampi prosentuaalinen osuus koko tuotannosta, laatupoikkeamien pienempi määrä toimituksissa ja asiakkailta saatu positiivinen palaute. Asiakkaiden kanssa tehtävän kehitystyön tavoite on sama: lisätä kustannustehokkuutta ja tuottaa asiakkaalle lisäarvoa tuovia sellun erityisominaisuuksia. Suomessa kuidunkehityksen painopistealue on ollut armeeraussellu, joka antaa paperille halutut lujuusominaisuudet. Rauman tehtaan valkaisuprosessin uudistaminen TCF-valkaisusta ECF-valkaisuun vahvistaa merkittävästi Botnian kykyä palvella aikakauslehtipapereita valmistavia asiakkaita. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on luonut edellytyksiä uruguaylaisen viljelypuun paperiteknisten ominaisuuksien tuloksekkaalle kehittämiselle. Eurooppalaiset asiakkaat pääsivät käynnistämään ensimmäisiä koeajoja Fray Bentosin sellulla tammikuussa 28, ja Aasiassa koeajot käynnistyivät maaliskuussa. Nykyisestä kehitystyöstä suuri osa suuntautuu plantaasipuun tuotannon tehokkuuden lisäämiseen. Pidemmällä aikavälillä voidaan sellun teknisiä ominaisuuksia parantaa jo taimijalostuksesta lähtien. Tämä avaa aivan uusia kehitysmahdollisuuksia. Tekniset palvelut Keskittämällä resurssit asiakaskeskeiseen kehitystoimintaan Botnia tarjoaa asiakkailleen syvällistä kuituosaamista ja kuidun käyttöön liittyviä palveluita. Tämä on teknisen asiakaspalveluorganisaation asiantuntijoiden tehtävä. Teknisen asiakaspalvelun työntekijä on tärkeä linkki asiakkaan ja Botnian välillä. Voidakseen toimia tehokkaasti hänen tulee olla tietoinen asiakkaansa tuotannosta, laaduista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Laajan sellutuotevalikoiman lisäksi asiakaspalvelussa työskentelevät tuovat oman asiantuntemuksensa asiakkaan prosessiin ja auttavat asiakkaita löytämään parhaan mahdollisen sellun tai eri sellulaatujen yhdistelmän lopputuotteeseen. Tavoitteena on todellisen yhteistyön hengessä kehittää teknisiä kuituominaisuuksia ja varmistaa logistiikkaketjun tehokas ja silti joustava toiminta. Asiakastyytyväisyys Botnia on käyttänyt vuodesta 2 lähtien ulkopuolista asiantuntijaa asiakaskeskeisen toimintatavan kehityksen seuraamiseen vuosittaisilla mittauksilla. Lokakuussa 28 tehty mittaus kertoo, että asiakkaiden luottamus Botniaan ei ole horjunut tiukassa tarjontatilanteessakaan. Botnia sai asiakkailta korkeat arvosanat tärkeistä mitatuista kriteereistä. Itse asiassa vuoden 28 mittauksessa asiakkaiden antama arvosana luotettavuudesta parani alkuvuoden vaikeasta toimitustilanteesta huolimatta. Suomi EU-maat Muu Eurooppa 14 Muu maailma 15 Asiakkuus varmistaa toimituksen luotettavuuden Asiakkuus varmistaa toimituksen luotettavuuden

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Lehdistötilaisuus 23.4.2014 1 Sisältö Hanke lyhyesti Markkina-asema vahvistuu edelleen Taloudelliset vaikutukset Investointipäätöksen edellytykset Biotuotetehdas

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 2 Presentation name / Author Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Ilkka Hämälä Äänekosken biotuotetehdas Metsäteollisuuden suurin

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2007 Esityksen sisältö 1. Liiketoimintaympäristö 2. Strateginen tarkastelu ja tulosparannustoimet 3. Vuoden

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016 2 23.6.2016 Esityksen nimi Äänekosken biotuotetehdashanke Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsä Group Metsä- ja viherpäivät, Jyväskylä, 7.-8.6.2016 Avainluvut

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2013

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2013 Osavuosikatsaus 1Q 213 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä Taivekartongin markkinatilanne parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna in laajennettujen taivekartonkikoneiden

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010 1 M-real Osavuosikatsaus 3Q 21 Merkittävintä kolmannella neljänneksellä 21 Hyvä kannattavuuskehitys jatkui Vahva kysyntä kaikissa päälajeissa M-real jatkoi hintojen korottamista Simpeleen ja Kemin investoinneista

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 214 Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.214 Kannattavuuden parannusohjelman eteneminen näkyy vahvassa Q1 214 tuloksessa Q1 14 EBITDA oli 3 miljoonaa euroa (Q1 : 284 milj. euroa) Kannattavuuden

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011 Metsäalan merkitys Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry Metsäteollisuus on oleellinen osa Suomen kansantaloutta Metsäteollisuuden osuus Suomen Teollisuustuotannosta 13 % Tehdasteollisuuden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Hannu Anttila Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2006 M-real on yksi Euroopan johtavista paperin ja kartongin valmistajista. Tarjoamme ratkaisuja kuluttajapakkauksiin

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström Sijoittajasuhdejohtaja Pörssi-ilta, Turku 16.11.2016 METSÄ GROUP Liikevaihto EUR 5.0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Matti Kärkkäinen professori Metsäalan tulevaisuusfoorumi 16.3.2005, Sibelius-talo, Lahti Matti Kärkkäinen 1 Sahatavaran kulutus henkeä kohti

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

M-real. Tilannekatsaus. Juha Laine. Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sijoitus-Invest 2008

M-real. Tilannekatsaus. Juha Laine. Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sijoitus-Invest 2008 M-real Tilannekatsaus Juha Laine Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 12.-13.11.2008 Sijoitus-Invest 2008 Esityksen sisältö 1. Yleistä 2. Liiketoimintaympäristö 3. M-realin strateginen tarkastelu 4. Tuloskehitys,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Markkinakatsaus 24.11.2009 Helsinki Sahateollisuus on metsäteollisuuden selkäranka Järeän puun hankinta käynnistää kaiken keskeisen toiminnan metsissämme Saha- ja vaneriteollisuus

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2009 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi maaliskuussa 2009 Haastava markkinaympäristö MacGREGORin vakaa suoritus jatkui Huoltoliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016

KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016 KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016 BIOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme pehmo- ja

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja IR: Andreas Langhoff, tel +358 1 862 114 29.4.28 1 Sisältö Kemira-konserni Q1 Liiketoiminta-alueet Q1 Näkymät 28 2 Kemira-konserni Q1

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

UPM:N UUDEN LIIKETOIMINTARAKENTEEN MUKAISET TALOUDELLISET TIEDOT

UPM:N UUDEN LIIKETOIMINTARAKENTEEN MUKAISET TALOUDELLISET TIEDOT UPM:N UUDEN LIIKETOIMINTARAKENTEEN MUKAISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1.2012 30.9.2013 UPM:n uuden liiketoimintarakenteen mukaiset taloudelliset tiedot 1.1.2012 30.9.2013 UPM ilmoitti 6.8.2013 uudistavansa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 10.8.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvänä Vaneriteollisuuden markkinatilanne hyvä päämarkkina-alueilla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa.

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Tuloksemme Vuoden 2013 tulos kuten aiemmin raportoitu Liikevaihto Operatiivinen liikevoitto 10 544 milj. euroa 578 milj. euroa Operatiivinen ROCE 7,1 % Liiketoiminnan rahavirta

Lisätiedot

PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy

PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy ForestEnergy2020-tutkimusohjelman vuosiseminaari, Joensuu 7 Lokakuuta

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 1 Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 28.7.2005 IR: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Kemiran tammi - kesäkuu Liiketoiminta-alueet tammi

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin 2015 Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Sisältö 1 2 3 4 Valmet tänään 2015 lyhyesti Strategia ja edistyminen painopisteissä

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 24. huhtikuuta 2013 Sisällys 1 Q1 tulos 2 Markkinoiden kehitys 3 Näkymät 4 Ajankohtaiset painopisteet 5 Liitteet 24.4.2013 2 Disclaimer

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Tammi kesäkuun 2016 osavuosikatsaus 20. heinäkuuta Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja

Tammi kesäkuun 2016 osavuosikatsaus 20. heinäkuuta Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja Tammi kesäkuun 2016 osavuosikatsaus 20. heinäkuuta 2016 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä toisella vuosineljänneksellä Kannattavuus parani Kalmarissa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 215 Mika Joukio Metsä Board Sisältö 1. Metsä Board lyhyesti 2. Rakennemuutoksen loppuunsaattaminen 3. 214 tulokset ja tulevaisuuden näkymät 4. Yhteenveto

Lisätiedot

Metsä Group Vuositulos 2015

Metsä Group Vuositulos 2015 Metsä Group Vuositulos 2015 Kari Jordan Pääjohtaja 3.2.2016 Metsä Group Vuositulos 2015 Vahva tuloksentekovuosi Liikevaihto 5 016 milj. euroa (4 970 milj. euroa) Liiketulos* 537 milj. euroa (418 milj.

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016 Metsä Board Tulos loka joulukuu ja Olennaista vuoden 216 viimeisellä neljänneksellä 2 Liikevaihto laski hiukan, ja vertailukelpoinen liiketulos pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7.

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä toisella vuosineljänneksellä Hatlapa-yritysosto heinäkuussa Saadut tilaukset

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot