KPMG. Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KPMG. Vuosikertomus 2009 2010"

Transkriptio

1 KPMG Vuosikertomus

2 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille.

3 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus toiminnassamme 8 KPMG:n palvelut 10 Lähtökohtana tinkimätön ammattitaito, asiakaslähtöisyys sekä sitoutunut henkilöstö 14 KPMG-verkosto moninkertaistaa mahdollisuutemme 18 Henkilöstö 19 Läpinäkyvyyskertomus 24 Hallitus 25 Johtoryhmä 26 Organisaatiokaavio 27 Toimintakertomus 32 Tilinpäätös 36 Konsernin tuloslaskelma 36 Konsernin tase 37 Konsernin rahoituslaskelma 38 Emoyhtiön tuloslaskelma 39 Emoyhtiön tase 40 Emoyhtiön rahoituslaskelma 41 Tilinpäätöksen liitetiedot 42 Tilintarkastuskertomus 50 KPMG Suomessa 51

4 4 Vuosikertomus Toimitusjohtajan katsaus Tilikaudelle leimaa antavaa oli edellisen tilikauden tavoin yleinen epävarmuus talouden kehityksestä. Liikevaihtomme kasvu konsernitasolla oli 0,5 prosenttia, jota voidaan kuitenkin pitää varsin tyydyttävänä vallitsevassa haasteellisessa taloudellisessa toimintaympäristössä. Tilintarkastuksen liikevaihto aleni 4 prosenttia, mutta neuvontapalveluidemme liikevaihto kasvoi noin 3 prosenttia ja veropalveluiden liikevaihto noin 9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yrityskauppojen alhainen lukumäärä vaikutti neuvontapalveluiden kysyntään. Strategiamme mukaisesti tarjoamme asiakkaillemme kaikkia palveluja huomioiden kuitenkin riippumattomuusvaatimukset. Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja valitsemillamme palvelualueilla. Toteutetussa yrityskuvatutkimuksessa saavutimme kärkisijan Suomessa toimivien Big 4 -tilintarkastustoimistojen keskuudessa. Veropalveluissa maineemme on kansainvälisen tutkimuksen mukaan edelleen erinomainen. Myös osaamisemme yritysjärjestelyissä on saanut tunnustusta. Tilintarkastuksen osalta säilytimme markkina-asemamme kevään tarjouskilpailuissa. Tilintarkastusalan vaatimusten yhä kasvaessa hintatason kehitys on huolestuttava. Euroopan komission syksyllä julkaisema tilintarkastusta koskeva niin sanottu Green Paper saattaa johtaa merkittäviin muutoksiin alallamme tulevina vuosina. Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja valitsemillamme palvelualueilla. KPMG:n syksyllä lanseeraaman brändiuudistuksen teema cutting through complexity perustuu kattavaan globaaliin markkinatutkimukseen asiakkaiden suurimmista haasteista: globalisoitumisesta, lisääntyneestä kilpailusta ja sääntelystä monimutkaistuneessa toimintaympäristössä. KPMG pyrkii erottumaan kilpailijoistaan sekä vahvistamaan markkina-asemaansa ja kilpailukykyään uuden globaalin strategian ja brändin avulla. KPMG haluaa panostaa erityi sesti tietyille toimialoille kuten rahoitukseen, julkishallintoon ja terveydenhuoltoon sekä markkina-alueista erityisesti Kiinaan ja kehittyviin markkinoihin. Myös veropalvelut ovat globaalin panostuksen kohteena. Olemme omassa strategiaprosessissamme huomioineet KPMG:n kansainväliset linjaukset; markkina-asemamme muun muassa on vahva ja myös jul - kishallintoon olemme panostaneet merkittävästi. KPMG on nostanut myös johtamisen yhdeksi kriittiseksi tekijäksi monimutkaistuvassa ja yhä vaativammassa toimintaympäristössä. Organisaation ja henkilöstön kehittäminen korostuvat entisestään kun palvelemme asiakkaitamme heidän erilaisissa haasteellisissa toimintaympäristöissä. Universumin globaalissa liiketalouden opiskelijoiden keskuudessa toteuttamassa tutkimuksessa KPMG sijoittui toiselle sijalle Googlen jälkeen ja oli toimialansa halutuin työpaikka. Johtaminen ja esimiestoiminta ovat olleet erityisiä panostuskohteita myös meillä Suomessa ja työskentelemme yhdessä henkilöstön kanssa kehittääksemme KPMG:stä entistä paremman työpaikan. Kansainvälistymisen yhä voimistuessa globaalin ketjun antaman tuen merkitys kasvaa entisestään. Hyödynnämme yhä enemmän eri osa-alueilla KPMG:n kansainvälistä osaamista palvellessamme suomalaisia konserneja. KPMG:ssä otetaan parhaillaan maailmanlaajuisesti käyttöön elektroninen tilintarkastusprosessi, joka entisestään varmistaa yhtenäisen korkeatasoisen laadun. Sisäinen riskienhallinta on KPMG:n kansainvälisen organisaation tärkeimpiä prosesseja. Tämän prosessin avulla KPMG varmistaa, että toimintamme vastaa ammattiamme sääteleviä säännöksiä kaikissa tehtävissä, joita KPMG hoitaa eri puolilla maailmaa. Olemme jo vuodesta 2003 toimineet yhtenä Ateneumin taidemuseon pääyhteistyökumppanina. Tukemalla Ateneumia olemme olleet mukana mahdollistamassa taiteen saamisen kaikkien suomalaisten ulottuville tarjoten samalla asiakkaillemme ja sidosryhmillemme mahdollisuuden tutustua korkealuokkaiseen taiteeseen. Päättyneen tilikauden aikana järjestetyissä tilaisuuksissamme on käynyt yli 2000 kutsuvierasta. Jatkoimme keväällä kansainvälisten huippuasiantuntijaseminaarien sarjaa järjestämällä Kasvustrategia Aasian markkinoilla -seminaarin. Teema oli monelle suomalaiselle yritykselle hyvin ajankohtainen ja paikalla oli lukuisa joukko teeman parissa työskenteleviä yritysjohtajia, jotka antoivat seminaarista hyvän palautteen. Tämän hetkinen epävarma taloudellinen tilanne asettaa omat haasteensa liiketoiminnalle. Tästä huolimatta tavoittelemme kasvua. Motivoitunut henkilöstö ja asiakaslähtöinen toiminta ovat menestyksemme kannalta avainasemassa kasvun saavuttamisessa. Toisen nelivuotiskauteni KPMG Oy Ab:n toimitusjohtajana nyt päättyessä totean ilolla KPMG:n liikevaihdon Suomessa kasvaneen tänä aikana 50 prosenttia ja henkilöstön määrän lisääntyneen runsaalla 200 henkilöllä. Voimakas kasvu ja samanaikainen kannattavuuden

5 Vuosikertomus ylläpitäminen on paras osoitus siitä, että olemme onnistuneet yhdessä toimintamme keskeisimmistä tavoitteista; aidon lisäarvon tuottamisessa asiakkaillemme. Kiitän henkilökuntaamme ahkerasta ja motivoituneesta työpanoksesta sekä asiakkaitamme meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta. KPMG omaa erinomaiset valmiudet vastata toimialansa haasteisiin myös jatkossa olivatpa nuo haasteet millaisia hyvänsä. Sixten Nyman Toimitusjohtaja

6 6 Vuosikertomus

7 Vuosikertomus KPMG yrityksenä KPMG on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista, jonka tarkoituksena on siirtää osaaminen arvoksi ja hyödyksi asiakkailleen, henkilöstölleen ja pääomamarkkinoille. KPMG:n palveluihin kuulu vat tilintarkastus, veropalvelut ja neuvontapalvelut. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii asiantuntijan voimin 146 maassa ympäri maailmaa. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 650 asiantuntijaa 16 paikkakunnalla. Asiantuntemuksemme perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja kattavaan toimialaosaamiseen. Uskomme, että huomisen menestys perustuu tämän päivän päätöksiin. Ulottuvillamme on eri toimialojen tuorein ja merkittävin tieto, jonka pohjalta osaavat asiantuntijamme pystyvät tuottamaan asiakkaillemme tietoa, näkemyksiä ja uusia lähestymistapoja, jotka tukevat tulevaisuuden kilpailukykyä. KPMG merkitsee asiakkailleen yhtenäistä globaalia palvelukulttuuria. Asiakkaidemme suurimpana haasteena tällä hetkellä on muun muassa yhä tiukentuva taloustilanne, kilpailun globalisoituminen sekä lisääntynyt sääntely. Uuden brändilupauksemme mukaisesti tavoitteenamme on vastata tähän haasteeseen ja antaa asiakkaillemme selkeitä ratkaisuja sekä auttaa menestymään monimutkaistuneessa maailmassa. Missio toimin tamme tarkoitus Tehtävämme on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Visio tulevaisuuden tavoitteemme Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja valitsemillamme palvelualueilla. Liikevaihdolla ja henkilöstölukumäärällä mitattuna haluamme olla Suomessa ykkösenä. Toimintamme on kannattavaa. Maineeltamme olemme alan luotetuin ja arvostetuin yritys ja samalla haluttu työnantaja kokeneiden osaajien ja opiskelijoiden keskuudessa. Strategia miten saavutamme tulevaisuuden tavoitteemme Kattava palveluvalikoimamme tilintarkastuksessa sekä vero- ja neuvontapalveluissa merkitsee, että voimme tarjota asiakkaillemme palveluitamme laajasti ottaen huomioon yhteiskunnan meille asettamat riippumattomuusvaatimukset. Kehitämme palvelu- ja tuotevalikoimaamme niin, että pystymme vastaamaan nopeasti ympäristön ja asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Säilytämme toimintamme korkean laatutason ja hallitsemme riskimme. Työnantajana tuemme henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä. Tarjoamme henkilöstöllemme haastavia uravaihtoehtoja kansainvälisessä ympäristössä. Saavutamme tavoitteemme toimimalla kaikissa tilanteissa arvojemme mukaisesti. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 650 asiantuntijaa 16 paikkakunnalla. Brändilupaus High performing people cutting through complexity Tavoitteenamme on, että kpmg:läiset mielletään alansa huippuammattilaisiksi, jotka auttavat asiakkaitaan menestymään monimutkaistuneessa toimintaympäristössä.

8 8 Vuosikertomus Vastuullisuus toiminnassamme KPMG:n arvot sekä eettisen toimintamme lähtökohdat ja perusperiaatteet määrittelevä Code of Conduct -ohjeistus muodostavat yhtenäisen toimintatapamme perustan. Missiomme on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Liiketoimintaamme kuuluu valvoa yhteiskunnassamme toimivien organisaatioiden toimintaa siten, että näiden taloudellinen raportointi on lakien ja muiden ohjeiden mukaista. Liiketoimintamme luonteen vuoksi meillä on merkittävä rooli Suomen liike-elämässä, mikä asettaa vaatimuksia myös meille. Voimme toteuttaa tehtäväämme ainoastaan asettamalla vastuullisuuden toimintamme perustaksi. Vastuullisuus on meille luontainen osa jokapäiväistä toimintaamme. Tarkastelemme vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Olemme tiivistäneet vastuullisuusstrategiamme viiteen eri rooliin. Vastuullisuutemme toteutuu, kun toimimme aktiivisesti näillä kaikilla viidellä osa-alueella. Varmistaja ja asiantuntija Liiketoimintamme toteuttaa kaikessa toiminnassa vastuullisuuden periaatteita. Luottamus ja vahva osaaminen ohjaavat kaikkea yhteis työtämme asiakkaidemme kanssa. Toimialan kehittäjä Henkilöstömme edustajat ovat mukana kehittämässä keskeisimmissä toimialamme yhdistyksissä toimialan käytäntöjä ja toimintatapoja. Hoidimme KHT-yhdistyksen puheenjohtajuuden vuosina Yhteiskunnallinen keskustelija Ateneumin taidemuseon yhteistyö kumppani vuodesta Aktiivinen rooli ja jäsenyys Finnish Business and Society (FiBS) ry:n toiminnassa. Yhteiskunnassa tunnustettu parhaiden käytäntöjen edistäjä.

9 Vuosikertomus Henkilöstön motivoija Systemaattinen jatkuva osaamisen kehittäminen. Monipuoliset oppimis- ja uramahdollisuudet. Ympäristön vaalija Hiilidioksidipäästöjen pienentäminen. Sähköisen laskutuksen lisääminen. Missiomme on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle.

10 10 Vuosikertomus KPMG:n palvelut Onnistuneita ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin. Yhdessä tekeminen ja asiantuntijoiden osaamisen yhdistäminen ovat keskeisessä asemassa, kun tarjoamme osaamistamme asiakkaillemme. Tavoitteenamme on pitkäaikaiset, luottamukseen perustuvat asiakassuhteet. Asiakassuhteen ylläpito vaatii aktiivista yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta. Asioista keskustellen, kysellen ja yhdessä ratkaisuja kehittäen syntyy tuloksia.

11 Vuosikertomus Tilintarkastuspalvelut lisäämme taloudellisen informaation luotettavuutta Asiantunteva ja luotettava lakisääteinen tilintarkastus on koko toimintamme perusta. Tilintarkastuksessa keskitymme liiketoimintaan ja sen riskien ymmärtämiseen. Keskeisin tehtävämme on valvoa, että yrityksen tilinpäätös ja taloudellinen informaatio täyttävät lainsäädännön ja määräysten vaatimukset. Kansainvälistä tilintarkastusta eri puolilla maailmaa toimivien KPMG-toimistojen kanssa Pörssilistatulla asiakkaallamme on noin 150 tytäryhtiötä ympäri maailmaa. Liiketoiminnan luonne ja IFRSraportointivaatimukset edellyttävät tilintarkastusyhteisöltä laaja-alaista osaamista ja toiminnan tehokasta koordinointia pystyäksemme vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Toimeksianto on hoidettu verkostoitumalla kaikilla palvelualueilla globaalisti. Veroasiantuntijamme tekevät asiakkaan puolesta muun muassa permanent establishment -selvitykset riippumatta siitä, missä liiketoimintaa harjoitetaan. Avustamme asiakastamme kattavasti ulkomaan komennuksiin liittyvissä prosesseissa. Olemme myös mukana sisäisen valvonnan kannalta haasteellisen kokonaisuuden, raportointi- ja seurantamekanismien, kehittämisessä ja rakentamisessa. Koska asiakkaamme strategiana on kasvattaa liiketoimintaansa myös yrityshankintojen kautta, osallistuminen kohdeyhtiöiden haltuunottoon ja raportoinnin varmistamiseen on jatkuvaa yhteistyötämme. Tuemme osaltamme asiakkaan globaalin liiketoiminnan tavoitteita toteuttamalla konsernin tilintarkastuksen ja muut varmennuspalvelut aktiivisella ja tiiviisti johdetulla yhteistyöllä eri puolilla maailmaa toimivien KPMG-toimistojen kanssa. Tehokkuutta ja kustannussäästöä virtuaalineuvotteluilla Asiakkaamme, yli 70 maassa toimiva konserni on viime vuosina kehittänyt erillisyhtiöiden raportointia ja nopeuttanut tilinpäätösprosessiaan olennaisesti. KPMG:n tilintarkastustiimi on samalla saanut sopeutua tähän aikatauluun joustoilla ja innovatiivisuudella. Konserni on investoinut korkealaatuisiin telepresense-laitteisiin. Laitteiden tekniikka on niin hyvä, että pöydän toisella puolella istuvien henkilöiden kanssa tuntee olevansa samassa huoneessa ainoastaan kätteleminen jää puuttumaan. Yhdessä asiakkaan kanssa päätimme, että pidämme sekä globaalin tilintarkastuksen kick offettä tilinpäätöskokoukset telepresence-kokouksina. Näihin kokouksiin osallistui Suomesta käsin kanssamme asiakkaan konsernin talousosasto. Merkittävien tytäryritysten paikallinen johto yhdessä paikallisten tilintarkastajien kanssa oli pöydän toisella puolella. Tehokas around-the-globe -keskustelupäivä aloitettiin aamulla Kiinan kanssa ja illaksi päädyttiin Brasiliaan. Asiakkaamme oman kokoustekniikan hyödyntäminen tehosti tarkastuksen ohjausta, samoin kuin tarkastushavaintojen keskitetty läpikäynti nopeutti konsernin tilintarkastusta. Telepresence-kokousten käyttöönotolla olemme vähentäneet matkustamista ja siten omaa hiilijalanjälkeämme ja säästäneet sekä omaa että asiakkaamme aikaa ja kustannuksia. Saimme asiakkaaltamme erittäin positiivista palautetta siitä, että olemme hyödyntäneet heidän investointiaan.

12 12 Vuosikertomus Neuvontapalvelut ratkaisuja kasvuun, riskienhallintaan ja suorituskyvyn parantamiseen Neuvontapalveluissa yhdistämme monipuolisen osaamisemme ja kokemuksemme selkeiksi ratkaisuiksi asiakkaidemme tarpeisiin kasvuun, riskienhallintaan, hyvään hallinnointiin ja suorituskyvyn parantamiseen toiminnan kaikissa vaiheissa. Tietoteknistä osaamista dokumentaatiohankkeeseen Vastatakseen monimutkaistuvan toimintaympäristön tuomiin vaatimuksiin ja haasteisiin konsultointiasiakkaamme käynnisti tuotantoympäristönsä teknisen, hallinnollisen sekä johtamisjärjestelmänsä dokumentaatiohankkeen. Tavoitteena oli päivittää asiakkaan toimialaan liittyvät vaatimusten mukaiset tekniset ja hallinnolliset dokumentaatiot ja ohjeistukset sekä luoda toimintaympäristön muutoksessa ajan tasalla pysyvä hallintamalli. Asiakkaamme koko liiketoiminta perustuu tietojärjestelmien luotettavuuteen sekä kansallisiin ja kansainvälisiin toiminnallisuus-, luotettavuus- ja tietoturvavaatimuksiin. Toimimme hankkeessa projektipäällikköinä sekä tietotekniikan ja tietohallinnon asiantuntijoina. KPMG:n ohjauksessa kaikki ohjeistukset ja dokumentaatio tarkastettiin ja päivitettiin vastaamaan asiakkaan kanssa yhdessä tehtyä hallinta mallia.

13 Vuosikertomus Veropalvelut järkeviä kokonaisratkaisuja Veropalvelumme keskittyvät asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin, auttaen hallitsemaan verotukseen liittyviä velvoitteita sekä hyödyntämään verotukseen liittyviä suunnittelumahdollisuuksia. Arvonlisäveron kassavirran optimointia Arvonlisävero ei koskaan ole puhdas läpikulkuerä, edes täysin arvonlisäverollisille yrityksille. Arvonlisävero vähintäänkin sitoo huomattavan määrän yrityksen käyttöpääomasta ja aiheuttaa myös merkittäviä hallinnollisia kustannuksia. KPMG:n kansainvälisen tutkimuksen mukaan jopa 30 prosenttia yrityksen käyttöpääomasta voikin sitoutua välillisiin veroihin. Tehostaakseen arvonlisäveron kassavirran hallintaansa suomalainen kansainvälistä liiketoimintaa harjoittava konserni toteutti tätä koskevan projektin yhteistyössä kanssamme. Projektin keskeisenä tehtävänä oli löytää toimenpiteet, joiden avulla voidaan vapauttaa konserniin kuuluvien yhtiöiden arvonlisäverotukseen ja muuhun välilliseen verotukseen sitoutunutta käyttöpääomaa. Projektiin liittyen KPMG kävi läpi muun muassa konsernin merkittävät osto- ja myyntitransaktiot, laskunkäsittelyprosessit sekä arvonlisäveron laskenta- ja raportointiprosessit. Projektin lopputuloksena voitiin konsernissa vapauttaa huomattava määrä arvonlisäveroon ja myös muihin välillisiin veroihin sitoutunutta käyttöpääomaa. Lähdeveropalautuksia suomalaisille sijoittajille Käynnistimme 2007 projektin, jonka tavoitteena oli hakea takaisin suomalaisten sijoittajien ulkomailta saaduista osingoista pidätetyt lähdeverot. Asiakkaiden hyöty oli lähdeveropalautuksen positiivinen kassavirtavaikutus ja tulevien vuosien osinkovirta ilman aiheetonta lähdeveroa. Asiakkaille hanke oli tärkeä, koska osinkojen lähdevero oli ollut olennainen kustannus, josta nyt oli mahdollisuus päästä eroon. KPMG:n lähdeveroprojekti jatkuu edelleen ja asiakkaamme ovat saaneet merkittävän määrän palautuksia muun muassa Hollannista, Norjasta ja Ruotsista.

14 14 Vuosikertomus Lähtökohtana tinkimätön ammattitaito, asiakaslähtöisyys sekä sitoutunut henkilöstö Toimintamme tarkoituksena on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme. Globaaleilla markkinoilla talouden suhdannevaihtelut, asiakaskunnan rakenteessa tai sijainnissa tapahtuvat muutokset ja muut toimintaympäristön muutokset heijastuvat asiakkaidemme toimintaan yhä nopeammin. Asiantuntijamme seuraavat eri toimialojen kehitystä ja trendejä jatkuvasti. Kehitämme myös omia toimintatapojamme ja työkalujamme voidaksemme entistä paremmin täyttää tehtävämme asiakkaidemme luotettavana kumppanina ja neuvonantajana. Tukenamme on myös koko KPMG:n maailmanlaajuisen asiantuntijaverkoston osaaminen. Toimialapohjainen lähestymistapamme keskeinen perusta laadukkaalle asiakastyölle Asiakaskuntamme muodostuu hyvin erityyppisistä asiakkaista koon, toimialan ja juridisen yhtiömuodon mukaan ulottuen Suomen suurimmista yrityksistä omistajajohtoisiin ja pk-yrityksiin sekä yhdistyksiin. Asiakastoimialamme on jaettu KPMG:n globaalin toimintamallin mukaisesti neljään kokonaisuuteen: rahoitus-, vakuutus- ja omaisuudenhoitoala (Financial Services), kuluttaja- ja teollisuustoimialat (Consumer and Industrial markets), ICT- ja viihdeteollisuus (Information, Communications and Entertainment) sekä infrastruktuuri, julkissektori ja terveydenhuolto (Infrastructure, Government and Healthcare). Myös lainsäädäntö asettaa meille vaatimuksia; julkissektorin tilintarkastuksista vastaa tytäryhtiömme KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, joka on auktorisoitu JHTT-yhteisö.

15 Vuosikertomus Asiakaslähtöisyys ohjaa toimintamme kehitystä Asiantuntemuksemme lähtökohtana on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja vankka toimialaosaaminen. Voidaksemme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, olemme päättyneellä tilikaudella panostaneet erityisesti seuraavaan neljään segmenttiin; Financial Services, Private Equity, Julkishallinto ja PK-sektori ja omistajajohtoiset yritykset. Tältä pohjalta pystymme tarjoamaan asiakkaidemme toiminnan tueksi tulevaisuuden kilpailukykyä tukevia näkemyksiä, tietoa ja uusia lähestymistapoja. Financial Services Olemme Suomessa ja globaalisti yksi merkittävimmistä rahoitusalan asiantuntijapalveluja tarjoavista asiantuntijaorganisaatioista. Vahva markkina-asemamme Suomen rahoitussektorilla sekä maailmanlaajuisen verkostomme tuki takaavat, että asiakkaidemme käytössä on alan johtava asiantuntemus pankki- ja rahoitus- sekä vakuutus- ja omaisuudenhoitoalalla. Toimintamme perustuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sekä räätälöityihin ja laadukkaisiin lisäarvoa tuottaviin ratkaisuihin. Tukea ulkomaisen suurpankin treasury-funktion kehitystyöhön KPMG tuki ulkomaista suurpankkia sen treasury-funktion kehitystyössä. Toimeksiannon tavoitteena oli määrittää ja dokumentoida konsernitasoiset periaatteet ja ohjeistukset treasuryn toiminnalle. Asiakkaalla oli tarve keskittää kyseiset toiminnot eri maista konsernin yhteiseen treasuryyn ja osana tätä työtä nopealla aikataululla laatia keskeiset periaatteet ja ohjeistukset toiminnalle. Lisäksi pankkisektorin uudistuva vakavaraisuus- ja riskienhallintasääntely toi mukanaan runsaasti vaatimuksia, joiden toimeenpanossa asiakas toivoi tukea. Toimeksianto tarjottiin yhteistyössä paikallisen KPMG:n kanssa. Suomen KPMG tarjosi tarvittavan osaamisen ja resurssit asiakkaan toivomalla aikataululla. Toimeksianto antoi mahdollisuuden hyödyntää osaamistamme suurpankin kansainvälisessä toiminnassa ja erityisesti treasury-toiminnon järjestämisestä. Lisäksi toimeksiannossa korostuivat KPMG-verkoston avaamat mahdollisuudet ja KPMG:n sisäisen yhteistyön tärkeys. Private Equity Private Equity -markkinoilla eli pääomasijoittamisessa eletään mielenkiintoisia aikoja niin Suomessa kuin maailmallakin. Vuoden 2008 finanssikriisin seurauksena romahtaneilla yrityskauppamarkkinoilla on nyt nähtävissä selkeitä piristymisen merkkejä. Myös pääomasijoittajien odotetaan aktivoituvan lähitulevaisuudessa. KPMG:n palvelutarjonta pääomasijoittajille ja heidän kohdeyrityksilleen on varsin laaja kattaen keskeisimmät pääomasijoittamisen vaiheet: sijoitukset ja yritysostot, sijoitusportfolion arvonlisäykset ja riskienhallinta, kohdeyhtiöiden toiminnan kehittäminen, tilintarkastuskonsepti pääomasijoittajille ja heidän salkkuyhtiöilleen, irtautumiset sekä yritysmyynnit. Palvelukonseptin räätälöintiä pääomasijoittajalle Olemme rakentaneet pääosin pksektorilla toimivalle pääomasijoittajalle palvelukonseptin, joka kattaa heidän sijoituksensa koko elinkaaren due diligencestä exitiin saakka. Palvelumme laajuus ja hinnoittelu on rakennettu kustannustehokkaaksi ja nopealiikkeiseksi konseptoimalla tarkasti kunkin vaiheen toimenpiteet ja raportointi. DD-vaiheen jälkeen hoidamme mm. asiakkaalle yritysjärjestelyihin liittyvät juridiset palvelut, verosuunnittelun sekä tarvittaessa vendor due diligenceen liittyvät toimenpiteet. Pääomasijoittajan salkussa on kymmeniä pienehköjä kohdeyhtiöitä, joiden asiat käymme läpi säännöllisesti yhdellä kertaa ja toimitamme kaikki kohdeyhtiöihin liittyvät havainnot samanaikaisesti. Päivitämme myös yhtiöiden verotilanteet ja muut mahdolliset käynnissä olevat järjestelyt. Näin toimittaessa asiakkaallamme on jatkuvasti ajantasainen tieto meneillään olevista projekteistamme ja kaikki palvelut ovat kustannustehokkaasti saatavilla.

16 16 Vuosikertomus Julkishallinto Tarjoamme julkishallinnon asiakkaille kattavat tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalvelut. Toiminnassamme yhdistyvät eri osaamisalueiden asiantuntemus ja vahva toimialaosaaminen. Asiakaskuntaamme kuuluu valtionhallinnon yksiköitä, kaupunkeja, kuntia ja kuntayhtymiä, seurakuntia, korkeakouluja sekä muita julkisessa omistuksessa olevia organisaatioita. Toimimme julkishallinnon kaikilla sektoreilla. Toimintamme on organisoitu toimi alapohjaisesti ja asiakastyötämme tukee sisäinen yhteistyö eri toimintojen välillä myös kansainvälisesti. Hyödynnämme toimeksiannoissamme KPMG:n kansainvälisen verkoston kehittämiä menetelmiä ja viimeisintä toimialatutkimustietoa. Panostamme palveluissamme mm. infrastruktuurin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Satamien ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen ja yritysjärjestelyt Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämiset ja niitä koskevat selvitykset ovat tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia. Valtiovarainministeriön asettama Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmä sai tehtäväkseen laatia kuntalakiin muutosehdotuksen. Kuntalakiin suunnitellut muutosehdotukset Valtiovarainministeriön asettama työryhmä esittää kuntalakia muutettavaksi siten, että kunnan ja kuntayhtymän tulisi yhtiöittää kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava toiminta. Laissa mainittaisiin myös, missä tilanteissa kunnan ei katsottaisi toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla. Luettelo ei olisi tyhjentävä. Tällaisia tilanteita olisivat mm. kunnan lakisääteiset tehtävät, yhteistoiminta sekä monopoliasemassa hoidetut tehtävät. On selvää, että kunnallisten liikelaitosten liiketoiminnan harjoittaminen tulee kilpailuneutraliteettisyistä asettaa samaan asemaan kuin yritys toiminta. Kuntien ja kuntayhtymien reaktiot vaihtelevat Kuntien ja kuntayhtymien reaktiot liikelaitosten yhtiöittämiseksi vaihtelevat suuresti. Monet ovat yhtiöittäneet liikelaitoksensa vapaaehtoisesti, toiset ovat ryhtymässä siihen nopealla aikataululla, kun taas jotkut odottavat lainmuutosta. Satamat ovat tyypillinen ryhmä kuntien liikelaitoksia, joiden toiminta suuntautuu markkinoille ja jotka harjoittavat puhtaasti liiketoimintaa. KPMG on mukana useissa länsirannikon ja pohjoisen satamien yhtiöittämis- ja muissa hankkeissa, joihin ryhdytään vapaaehtoisesti ja markkinoiden vaatimuksesta. Asiaa vauhdittaa odotettavissa oleva lainuudistus. Jossakin satamassa yhtiöittämistä puoltaa suunnitteilla olevat merkittävät satama- ja rautatieinvestoinnit, jotka palvelevat kasvavaa kaivostoimintaa ja vientiteollisuutta. Esimerkiksi satamien kilpailun odotetaan kasvavan merkittävästi Venäjän, Itämeren ja muiden satamien kanssa, jolloin kilpailukyvyn säilyttäminen saattaa edellyttää seudullisten satamahankkeiden käynnistämistä. Satamissa ollaan aktiivisia muutenkin kuin yhtiöittämisten osalta. Kymenlaaksossa perustettiin seudullinen satamayhtiö fuusion avulla. Kymeessä ymmärretään laajasti seudullisen satamayhtiön merkitys kasvavassa Itämeren ja Venäjän kilpailutilanteessa. Yhdistynyt satamayhtiö on Suomen suurin vientisatama. KPMG on tehnyt satamayhtiöiden taloudellisten ja hallinnollisten asioiden selvityksen ja arvioinnin, laatinut arvonmäärityksiä, veroselvityksiä ja fuusion vaatimia asiakirjoja sekä molempien satamien taloudellisten, juridisten ja verotuksellisten asioiden ns. due diligence -selvityksen. Varhaisen yhtiöittämisen tuomat edut Kunnat voivat varhaisella yhtiöittämisen käynnistämisellä saavuttaa erilaisia etuja. Perustetun osake yhtiön liiketoiminta on saatu kilpailukykyiseen muotoon ennen kuin kilpailevat liikelaitokset ovat päässeet liikkeelle. Osakeyhtiön päätöksenteko on joustavaa ja liiketoiminnan kehittäminen helpompaa kuin kunnallisena liikelaitoksena. Bisnesratkaisuja tehdään osake yhtiössä jouhevammin kuin liikelaitoksessa elinkeinokelpoisen liiketoiminnan ylläpitämiseksi ja säilyttämiseksi.

17 Vuosikertomus Tukea palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoon sekä muutoksen hallintaan Elokuussa 2009 voimaan tullut uusi palvelusetelilaki tarjoaa kunnille ja kuntayhtymille uuden tavan järjestää palveluja ja asiakkaalle muun muassa mahdollisuuden vaikuttaa tuotettaviin palveluihin sekä oikeuden valita palvelun tuottaja. Palvelusetelijärjestelmä mahdollistaa palvelutuotannon rakenteiden uudistamisen ja tukee palvelujen järjestämisen ja niiden kehittämisen asiakaskeskeisyyttä. KPMG on tukenut kuntia ja kuntayhtymiä palvelusetelijärjestelmän käyttöönotossa sekä muutoksen hallinnassa. Työssä on hyödynnetty osaamistamme niin juridiikan, talouden kuin muutoksen johtamisen alueilta. Olemme muun muassa laatineet juridista viitekehystä palvelusetelin käyttöönotolle: sopimusmalleja, palvelun tuottajan yleisiä hyväksymiskriteerejä sekä selvittäneet asiakkaan asemaa uudessa tavassa toimia. Talouden osaaminen on ollut käytettävissä palvelusetelin hinnoitteluvaihtoehtoja ja -malleja luotaessa. Olennainen osa palvelusetelin käyttöönottoa on myös taloudellisten vaikutusten selvittäminen. Tähän olemme laatineet erillisen työkalun, jolla voidaan tarkastella taloudellisia vaikutuksia tietyllä aikavälillä sekä tuotantorakennetta että kysyntärakennetta muutettaessa. Suuri osa työtä on kuitenkin ollut tiedon hankkimisen ja sen jakamisen varmistamista. Henkilökohtaisen budjetin järjestelmän 1) vaihtoehtoisten terveydenhuollon mallien sekä kannustinjärjestelmien edelleen työstäminen on parhaillaan käynnissä. Työmme palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton ja kansalaisten valinnan vapauden parissa jatkuu. 1) Järjestelmä, jossa asiakkaan tarvearviointiin perustuen hänelle myönnetään tietty rahasumma hoidon, hoivan tai apuvälineiden hankkimiseen. PK-sektori ja omistajajohtoiset yritykset Olemme auttaneet perheyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria omistajavetoisia yrityksiä Suomessa yli kahdeksan vuosikymmentä. Tun nemme näiden yritysten ominaispiirteet ja sen, mikä tekee niistä menestyviä. Olemme paikallisesti vahva, luotettava neuvonantaja ja keskustelukump - pani yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Erikoistuneet asiantuntijamme tarjoavat asiakkaillemme varmennus- ja neuvontapalveluja. Tilintarkastuksen, verotuksen, yritysjärjestelyiden ja muiden liiketoiminnan neuvontapalvelujen asiantuntijamme työskentelevät 16 eri paikkakunnalla, lähellä asiakastamme. Menestystekijämme varsinkin omistajajohtoisissa yrityksissä on ratkaisujen suunnittelu ottaen huomioon samanaikaisesti sekä omistajan että yrityksen tavoitetila. Yrityskauppaprosessiin taloudellista neuvonantoa Toimimme neuvonantajana teollisuuden palveluja tuottavan yhtiön enemmistö osuuden myynnissä. Yrityskauppa prosessiin liittyvän talou dellisen neuvonannon lisäksi avustimme omistajayrittäjiä verotukseen ja juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä myyntiprosessin aikana. Kattavan palveluvalikoimamme ansiosta jokainen yrityskaupan erityiskysymys voitiin varmistaa kyseisen osa-alueen erityisasiantuntijalta. Myyntiprosessin onnistunut toteutus tiukassa aikataulussa oli osoitus KPMG:n kyvystä tuottaa lisäarvoa omistajayrittäjille vaativissakin taloudellisissa olosuhteissa.

18 18 Vuosikertomus KPMG-verkosto moninkertaistaa mahdollisuutemme KPMG Oy Ab on KPMG-verkostoon kuuluva jäsenyritys. Jokainen jäsenyritys on juridisesti itsenäinen ja erillinen yhteisö. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 650 henkilöä 16 paikkakunnalla. KPMG toimii maailmanlaajuisesti 146 maassa asiantuntijan voimin. Kansainvälinen verkostomme vahvistaa omaa osaamistamme ja tuo selkeää lisäarvoa asiakkaillemme, joiden tarpeet toimialasta riippumatta ulottuvat nykyisin yhä useammin myös maamme rajojen ulkopuolelle. KPMG-verkosto on laaja, ja yhteistyö KPMG:n eri maiden välillä on aktiivista. Asiantuntijoillamme on mahdollisuus kasvattaa kansainvälistä osaamistaan työn kautta asiakastoimeksiannoissa sekä myös KPMG:n kansainväliseen vaihto-ohjelmaan osallistumalla. KPMG:n kansanvälisen verkoston kokemus mahdollistaa osaamisen soveltamisen ja räätälöimisen asiakkaidemme juuri sen hetkisiä tarpeita vastaavaksi. KPMG-verkoston jäsenenä voimme käyttää verkoston yhteisiä työkaluja ja -menetelmiä ja hyödyntää KPMGbrändiä. Myös useissa hallinnollisissa prosesseissa voimme käyttää verkoston tarjoamia työkaluja ja tukea. Näistä tärkeimpiä ovat tilintarkastajan riippumattomuuden valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät prosessit. Tilikauden aikana olemme työskennelleet yhteisissä projekteissa KPMG-ketjun kanssa esimerkiksi dokumenttienhallintaprojektin sekä verkkoviestintään liittyvien uudistusprojektien yhteydessä. Olemme sitoutuneet toimimaan KPMG:n yhteisten arvojen ja toimintatapojen mukaisesti. Se, että olemme osa KPMGverkostoa, näkyy asiakkaalle paitsi yhtenäisenä globaalina palvelukulttuurina, myös laajana osaamisena, kun voimme hyödyntää koko KPMG-verkoston asiantuntemusta asiakastoimeksiannoissa.

19 Vuosikertomus Henkilöstö Henkilöstöstrategia ja tavoitteet Asiantuntijaorganisaatio, jossa yksilöä kuunnellaan riippumatta hänen organisatorisesta asemastaan ja työntekijöiden kesken vallitsee erittäin hyvä ilmapiiri. Harjoittelija, kevät 2010 KPMG:n henkilöstöstrategian perustana ovat KPMG:n arvot. Haluamme pitää huolta osaavasta henkilöstöstämme ja mahdollistaa erilaiset, yksilölliset urapolut. Panostamme erityisesti henkilöstömme osaamisen kehittymiseen. Keskeisiä tavoitteita vastuullisessa henkilöstöstrategiassamme on johtaminen. Esimiesvalmiuksiin kannattaa panostaa, sillä hyvällä esimiestyöllä on suuri vaikutus henkilöstön viihtyvyyteen, sitoutumiseen ja urapolkuun. Tärkeänä pidämme sitä, että tuloksia saavutetaan yhdessä työskentelemällä. Painopistealueitamme on ilmapiiri ja kehitämme työtyytyväisyyttä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tavoitteemme on olla Employer of Choice ensisijaisesti KPMG:n oman henkilöstön keskuudessa ja myös markkinoilla. Yhteiset arvomme Kaikille KPMG:n jäsenyrityksille yhteisten arvojen mukainen toiminta näkyy kaikessa toiminnassamme niin oman organisaatiomme sisällä, työskenneltäessä yhdessä asiakkaiden kanssa kuin yhteyksissä muihin sidosryhmiimme. Yhteiset arvomme takaavat yhtenäisen tavan toimia ja tehdä työtä. Asiantuntijaorganisaatiossa yhteinen arvopohja ja arvoihin sitoutuminen korostuvat, koska omassa työssämme olemme kaikki omien alueidemme erityisosaajia. Annamme toiminnallamme esikuvan muille Työskentelemme yhdessä Arvostamme toisiamme Perustamme näkemyksemme tosiasioihin Viestimme avoimesti ja rehellisesti Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme Olemme riippumattomia

20 20 Vuosikertomus Olen todella viihtynyt, ryhmäni otti minut todella hyvin vastaan. Kummini on tehnyt erinomaista työtä. Hän on neuvonut ja opastanut sekä työtehtävissä että käytännön asioissa ja huolehtinut siitä, että pääsen tekemään monipuolisesti eri asioita ja käymään asiakkailla. Harjoittelija, kevät 2010 Johtaminen menestystekijänä A boss says go! a leader says lets go! LYHTY-johtamisvalmennuksen osallistuja Johtaja jakaa tietoa, johtaa toimintaa tavoitteiden mukaisesti ja kuuntelee kaikilla tasoilla. Hyvä johtaminen on menestystekijämme. Olemme jatkaneet johtamisen pitkäjänteistä kehittämistä keskittymällä tilikaudella esimiestyön kehittämisen lisäksi johtoryhmätyöskentelyyn ja operatiivisen johtamisen mallin kirkastamiseen. Henkilökohtaisten johtamisvalmiuksien arviointia ja kehittämistä on toteutettu tilikauden aikana. Kehityskeskusteluprosessiin on edelleen panostettu. Jokaisella työntekijällä tulee olla selkeät tavoitteet ja jokaisen pitää saada säännöllistä palautetta työskentelystään sekä nähdä suorituksensa ja palkitsemisensa välinen yhteys. Johtamisjärjestelmän kehittäminen Tilikauden aikana toteutettiin jokaisessa konsernin johtoryhmässä johtoryhmätyöskentelyn itsearviointi ja tulosten perusteella päätettiin sekä käynnistettiin kehitystoimenpiteet. Tällä kehitysprojektilla tähdättiin johtoryhmätyöskentelyn tehostamiseen ja informaation kulun ja päätöksenteon varmistamiseen operatiivisen organisaation mukaisesti. Samalla käytiin läpi johtamiseen liittyvät vastuut, toimenkuvat ja esimies-alaissuhteiden organisaatiorakenteen mukainen tarkoituksenmukaisuus. Hyvä johtaminen ei synny itsestään sitä pitää opetella. LYHTY-johtamisvalmennuksen osallistuja Henkilökohtaisten johtamisvalmiuksien kehittäminen Tilikauden aikana yhtiön jokaisen osakkaan henkilökohtaiset johtamisvalmiudet on arvioitu 360-mittauksella. Tuloksia verrattiin vuosi sitten toteutettuun mittaukseen. 360-arvion tulokset on viety tilikauden päättyessä osaksi henkilökohtaista suorituksenarviointia ja tavoitteiden asetantaa. Hyvä johtaja ei johdata vieraille poluille, vaan kulkee ilman polkuja ja jättää jäljen. LYHTY-johtamisvalmennukseen osallistuja Konsernin henkilöstömäärä palvelualueittain Tilikauden lopussa, % 17 % 25 % 47 % 11 % Tilintarkastuspalvelut Veropalvelut Neuvontapalvelut Tukipalvelut

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1.4.2016 alkaen 04.04.2016 Dno TRE: 1792 /00.02.00/2016 päätti Tampereen kaupunginvaltuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET 17.12.2015 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot