KPMG. Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KPMG. Vuosikertomus 2009 2010"

Transkriptio

1 KPMG Vuosikertomus

2 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille.

3 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus toiminnassamme 8 KPMG:n palvelut 10 Lähtökohtana tinkimätön ammattitaito, asiakaslähtöisyys sekä sitoutunut henkilöstö 14 KPMG-verkosto moninkertaistaa mahdollisuutemme 18 Henkilöstö 19 Läpinäkyvyyskertomus 24 Hallitus 25 Johtoryhmä 26 Organisaatiokaavio 27 Toimintakertomus 32 Tilinpäätös 36 Konsernin tuloslaskelma 36 Konsernin tase 37 Konsernin rahoituslaskelma 38 Emoyhtiön tuloslaskelma 39 Emoyhtiön tase 40 Emoyhtiön rahoituslaskelma 41 Tilinpäätöksen liitetiedot 42 Tilintarkastuskertomus 50 KPMG Suomessa 51

4 4 Vuosikertomus Toimitusjohtajan katsaus Tilikaudelle leimaa antavaa oli edellisen tilikauden tavoin yleinen epävarmuus talouden kehityksestä. Liikevaihtomme kasvu konsernitasolla oli 0,5 prosenttia, jota voidaan kuitenkin pitää varsin tyydyttävänä vallitsevassa haasteellisessa taloudellisessa toimintaympäristössä. Tilintarkastuksen liikevaihto aleni 4 prosenttia, mutta neuvontapalveluidemme liikevaihto kasvoi noin 3 prosenttia ja veropalveluiden liikevaihto noin 9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yrityskauppojen alhainen lukumäärä vaikutti neuvontapalveluiden kysyntään. Strategiamme mukaisesti tarjoamme asiakkaillemme kaikkia palveluja huomioiden kuitenkin riippumattomuusvaatimukset. Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja valitsemillamme palvelualueilla. Toteutetussa yrityskuvatutkimuksessa saavutimme kärkisijan Suomessa toimivien Big 4 -tilintarkastustoimistojen keskuudessa. Veropalveluissa maineemme on kansainvälisen tutkimuksen mukaan edelleen erinomainen. Myös osaamisemme yritysjärjestelyissä on saanut tunnustusta. Tilintarkastuksen osalta säilytimme markkina-asemamme kevään tarjouskilpailuissa. Tilintarkastusalan vaatimusten yhä kasvaessa hintatason kehitys on huolestuttava. Euroopan komission syksyllä julkaisema tilintarkastusta koskeva niin sanottu Green Paper saattaa johtaa merkittäviin muutoksiin alallamme tulevina vuosina. Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja valitsemillamme palvelualueilla. KPMG:n syksyllä lanseeraaman brändiuudistuksen teema cutting through complexity perustuu kattavaan globaaliin markkinatutkimukseen asiakkaiden suurimmista haasteista: globalisoitumisesta, lisääntyneestä kilpailusta ja sääntelystä monimutkaistuneessa toimintaympäristössä. KPMG pyrkii erottumaan kilpailijoistaan sekä vahvistamaan markkina-asemaansa ja kilpailukykyään uuden globaalin strategian ja brändin avulla. KPMG haluaa panostaa erityi sesti tietyille toimialoille kuten rahoitukseen, julkishallintoon ja terveydenhuoltoon sekä markkina-alueista erityisesti Kiinaan ja kehittyviin markkinoihin. Myös veropalvelut ovat globaalin panostuksen kohteena. Olemme omassa strategiaprosessissamme huomioineet KPMG:n kansainväliset linjaukset; markkina-asemamme muun muassa on vahva ja myös jul - kishallintoon olemme panostaneet merkittävästi. KPMG on nostanut myös johtamisen yhdeksi kriittiseksi tekijäksi monimutkaistuvassa ja yhä vaativammassa toimintaympäristössä. Organisaation ja henkilöstön kehittäminen korostuvat entisestään kun palvelemme asiakkaitamme heidän erilaisissa haasteellisissa toimintaympäristöissä. Universumin globaalissa liiketalouden opiskelijoiden keskuudessa toteuttamassa tutkimuksessa KPMG sijoittui toiselle sijalle Googlen jälkeen ja oli toimialansa halutuin työpaikka. Johtaminen ja esimiestoiminta ovat olleet erityisiä panostuskohteita myös meillä Suomessa ja työskentelemme yhdessä henkilöstön kanssa kehittääksemme KPMG:stä entistä paremman työpaikan. Kansainvälistymisen yhä voimistuessa globaalin ketjun antaman tuen merkitys kasvaa entisestään. Hyödynnämme yhä enemmän eri osa-alueilla KPMG:n kansainvälistä osaamista palvellessamme suomalaisia konserneja. KPMG:ssä otetaan parhaillaan maailmanlaajuisesti käyttöön elektroninen tilintarkastusprosessi, joka entisestään varmistaa yhtenäisen korkeatasoisen laadun. Sisäinen riskienhallinta on KPMG:n kansainvälisen organisaation tärkeimpiä prosesseja. Tämän prosessin avulla KPMG varmistaa, että toimintamme vastaa ammattiamme sääteleviä säännöksiä kaikissa tehtävissä, joita KPMG hoitaa eri puolilla maailmaa. Olemme jo vuodesta 2003 toimineet yhtenä Ateneumin taidemuseon pääyhteistyökumppanina. Tukemalla Ateneumia olemme olleet mukana mahdollistamassa taiteen saamisen kaikkien suomalaisten ulottuville tarjoten samalla asiakkaillemme ja sidosryhmillemme mahdollisuuden tutustua korkealuokkaiseen taiteeseen. Päättyneen tilikauden aikana järjestetyissä tilaisuuksissamme on käynyt yli 2000 kutsuvierasta. Jatkoimme keväällä kansainvälisten huippuasiantuntijaseminaarien sarjaa järjestämällä Kasvustrategia Aasian markkinoilla -seminaarin. Teema oli monelle suomalaiselle yritykselle hyvin ajankohtainen ja paikalla oli lukuisa joukko teeman parissa työskenteleviä yritysjohtajia, jotka antoivat seminaarista hyvän palautteen. Tämän hetkinen epävarma taloudellinen tilanne asettaa omat haasteensa liiketoiminnalle. Tästä huolimatta tavoittelemme kasvua. Motivoitunut henkilöstö ja asiakaslähtöinen toiminta ovat menestyksemme kannalta avainasemassa kasvun saavuttamisessa. Toisen nelivuotiskauteni KPMG Oy Ab:n toimitusjohtajana nyt päättyessä totean ilolla KPMG:n liikevaihdon Suomessa kasvaneen tänä aikana 50 prosenttia ja henkilöstön määrän lisääntyneen runsaalla 200 henkilöllä. Voimakas kasvu ja samanaikainen kannattavuuden

5 Vuosikertomus ylläpitäminen on paras osoitus siitä, että olemme onnistuneet yhdessä toimintamme keskeisimmistä tavoitteista; aidon lisäarvon tuottamisessa asiakkaillemme. Kiitän henkilökuntaamme ahkerasta ja motivoituneesta työpanoksesta sekä asiakkaitamme meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta. KPMG omaa erinomaiset valmiudet vastata toimialansa haasteisiin myös jatkossa olivatpa nuo haasteet millaisia hyvänsä. Sixten Nyman Toimitusjohtaja

6 6 Vuosikertomus

7 Vuosikertomus KPMG yrityksenä KPMG on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista, jonka tarkoituksena on siirtää osaaminen arvoksi ja hyödyksi asiakkailleen, henkilöstölleen ja pääomamarkkinoille. KPMG:n palveluihin kuulu vat tilintarkastus, veropalvelut ja neuvontapalvelut. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii asiantuntijan voimin 146 maassa ympäri maailmaa. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 650 asiantuntijaa 16 paikkakunnalla. Asiantuntemuksemme perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja kattavaan toimialaosaamiseen. Uskomme, että huomisen menestys perustuu tämän päivän päätöksiin. Ulottuvillamme on eri toimialojen tuorein ja merkittävin tieto, jonka pohjalta osaavat asiantuntijamme pystyvät tuottamaan asiakkaillemme tietoa, näkemyksiä ja uusia lähestymistapoja, jotka tukevat tulevaisuuden kilpailukykyä. KPMG merkitsee asiakkailleen yhtenäistä globaalia palvelukulttuuria. Asiakkaidemme suurimpana haasteena tällä hetkellä on muun muassa yhä tiukentuva taloustilanne, kilpailun globalisoituminen sekä lisääntynyt sääntely. Uuden brändilupauksemme mukaisesti tavoitteenamme on vastata tähän haasteeseen ja antaa asiakkaillemme selkeitä ratkaisuja sekä auttaa menestymään monimutkaistuneessa maailmassa. Missio toimin tamme tarkoitus Tehtävämme on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Visio tulevaisuuden tavoitteemme Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja valitsemillamme palvelualueilla. Liikevaihdolla ja henkilöstölukumäärällä mitattuna haluamme olla Suomessa ykkösenä. Toimintamme on kannattavaa. Maineeltamme olemme alan luotetuin ja arvostetuin yritys ja samalla haluttu työnantaja kokeneiden osaajien ja opiskelijoiden keskuudessa. Strategia miten saavutamme tulevaisuuden tavoitteemme Kattava palveluvalikoimamme tilintarkastuksessa sekä vero- ja neuvontapalveluissa merkitsee, että voimme tarjota asiakkaillemme palveluitamme laajasti ottaen huomioon yhteiskunnan meille asettamat riippumattomuusvaatimukset. Kehitämme palvelu- ja tuotevalikoimaamme niin, että pystymme vastaamaan nopeasti ympäristön ja asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Säilytämme toimintamme korkean laatutason ja hallitsemme riskimme. Työnantajana tuemme henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä. Tarjoamme henkilöstöllemme haastavia uravaihtoehtoja kansainvälisessä ympäristössä. Saavutamme tavoitteemme toimimalla kaikissa tilanteissa arvojemme mukaisesti. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 650 asiantuntijaa 16 paikkakunnalla. Brändilupaus High performing people cutting through complexity Tavoitteenamme on, että kpmg:läiset mielletään alansa huippuammattilaisiksi, jotka auttavat asiakkaitaan menestymään monimutkaistuneessa toimintaympäristössä.

8 8 Vuosikertomus Vastuullisuus toiminnassamme KPMG:n arvot sekä eettisen toimintamme lähtökohdat ja perusperiaatteet määrittelevä Code of Conduct -ohjeistus muodostavat yhtenäisen toimintatapamme perustan. Missiomme on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Liiketoimintaamme kuuluu valvoa yhteiskunnassamme toimivien organisaatioiden toimintaa siten, että näiden taloudellinen raportointi on lakien ja muiden ohjeiden mukaista. Liiketoimintamme luonteen vuoksi meillä on merkittävä rooli Suomen liike-elämässä, mikä asettaa vaatimuksia myös meille. Voimme toteuttaa tehtäväämme ainoastaan asettamalla vastuullisuuden toimintamme perustaksi. Vastuullisuus on meille luontainen osa jokapäiväistä toimintaamme. Tarkastelemme vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Olemme tiivistäneet vastuullisuusstrategiamme viiteen eri rooliin. Vastuullisuutemme toteutuu, kun toimimme aktiivisesti näillä kaikilla viidellä osa-alueella. Varmistaja ja asiantuntija Liiketoimintamme toteuttaa kaikessa toiminnassa vastuullisuuden periaatteita. Luottamus ja vahva osaaminen ohjaavat kaikkea yhteis työtämme asiakkaidemme kanssa. Toimialan kehittäjä Henkilöstömme edustajat ovat mukana kehittämässä keskeisimmissä toimialamme yhdistyksissä toimialan käytäntöjä ja toimintatapoja. Hoidimme KHT-yhdistyksen puheenjohtajuuden vuosina Yhteiskunnallinen keskustelija Ateneumin taidemuseon yhteistyö kumppani vuodesta Aktiivinen rooli ja jäsenyys Finnish Business and Society (FiBS) ry:n toiminnassa. Yhteiskunnassa tunnustettu parhaiden käytäntöjen edistäjä.

9 Vuosikertomus Henkilöstön motivoija Systemaattinen jatkuva osaamisen kehittäminen. Monipuoliset oppimis- ja uramahdollisuudet. Ympäristön vaalija Hiilidioksidipäästöjen pienentäminen. Sähköisen laskutuksen lisääminen. Missiomme on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle.

10 10 Vuosikertomus KPMG:n palvelut Onnistuneita ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin. Yhdessä tekeminen ja asiantuntijoiden osaamisen yhdistäminen ovat keskeisessä asemassa, kun tarjoamme osaamistamme asiakkaillemme. Tavoitteenamme on pitkäaikaiset, luottamukseen perustuvat asiakassuhteet. Asiakassuhteen ylläpito vaatii aktiivista yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta. Asioista keskustellen, kysellen ja yhdessä ratkaisuja kehittäen syntyy tuloksia.

11 Vuosikertomus Tilintarkastuspalvelut lisäämme taloudellisen informaation luotettavuutta Asiantunteva ja luotettava lakisääteinen tilintarkastus on koko toimintamme perusta. Tilintarkastuksessa keskitymme liiketoimintaan ja sen riskien ymmärtämiseen. Keskeisin tehtävämme on valvoa, että yrityksen tilinpäätös ja taloudellinen informaatio täyttävät lainsäädännön ja määräysten vaatimukset. Kansainvälistä tilintarkastusta eri puolilla maailmaa toimivien KPMG-toimistojen kanssa Pörssilistatulla asiakkaallamme on noin 150 tytäryhtiötä ympäri maailmaa. Liiketoiminnan luonne ja IFRSraportointivaatimukset edellyttävät tilintarkastusyhteisöltä laaja-alaista osaamista ja toiminnan tehokasta koordinointia pystyäksemme vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Toimeksianto on hoidettu verkostoitumalla kaikilla palvelualueilla globaalisti. Veroasiantuntijamme tekevät asiakkaan puolesta muun muassa permanent establishment -selvitykset riippumatta siitä, missä liiketoimintaa harjoitetaan. Avustamme asiakastamme kattavasti ulkomaan komennuksiin liittyvissä prosesseissa. Olemme myös mukana sisäisen valvonnan kannalta haasteellisen kokonaisuuden, raportointi- ja seurantamekanismien, kehittämisessä ja rakentamisessa. Koska asiakkaamme strategiana on kasvattaa liiketoimintaansa myös yrityshankintojen kautta, osallistuminen kohdeyhtiöiden haltuunottoon ja raportoinnin varmistamiseen on jatkuvaa yhteistyötämme. Tuemme osaltamme asiakkaan globaalin liiketoiminnan tavoitteita toteuttamalla konsernin tilintarkastuksen ja muut varmennuspalvelut aktiivisella ja tiiviisti johdetulla yhteistyöllä eri puolilla maailmaa toimivien KPMG-toimistojen kanssa. Tehokkuutta ja kustannussäästöä virtuaalineuvotteluilla Asiakkaamme, yli 70 maassa toimiva konserni on viime vuosina kehittänyt erillisyhtiöiden raportointia ja nopeuttanut tilinpäätösprosessiaan olennaisesti. KPMG:n tilintarkastustiimi on samalla saanut sopeutua tähän aikatauluun joustoilla ja innovatiivisuudella. Konserni on investoinut korkealaatuisiin telepresense-laitteisiin. Laitteiden tekniikka on niin hyvä, että pöydän toisella puolella istuvien henkilöiden kanssa tuntee olevansa samassa huoneessa ainoastaan kätteleminen jää puuttumaan. Yhdessä asiakkaan kanssa päätimme, että pidämme sekä globaalin tilintarkastuksen kick offettä tilinpäätöskokoukset telepresence-kokouksina. Näihin kokouksiin osallistui Suomesta käsin kanssamme asiakkaan konsernin talousosasto. Merkittävien tytäryritysten paikallinen johto yhdessä paikallisten tilintarkastajien kanssa oli pöydän toisella puolella. Tehokas around-the-globe -keskustelupäivä aloitettiin aamulla Kiinan kanssa ja illaksi päädyttiin Brasiliaan. Asiakkaamme oman kokoustekniikan hyödyntäminen tehosti tarkastuksen ohjausta, samoin kuin tarkastushavaintojen keskitetty läpikäynti nopeutti konsernin tilintarkastusta. Telepresence-kokousten käyttöönotolla olemme vähentäneet matkustamista ja siten omaa hiilijalanjälkeämme ja säästäneet sekä omaa että asiakkaamme aikaa ja kustannuksia. Saimme asiakkaaltamme erittäin positiivista palautetta siitä, että olemme hyödyntäneet heidän investointiaan.

12 12 Vuosikertomus Neuvontapalvelut ratkaisuja kasvuun, riskienhallintaan ja suorituskyvyn parantamiseen Neuvontapalveluissa yhdistämme monipuolisen osaamisemme ja kokemuksemme selkeiksi ratkaisuiksi asiakkaidemme tarpeisiin kasvuun, riskienhallintaan, hyvään hallinnointiin ja suorituskyvyn parantamiseen toiminnan kaikissa vaiheissa. Tietoteknistä osaamista dokumentaatiohankkeeseen Vastatakseen monimutkaistuvan toimintaympäristön tuomiin vaatimuksiin ja haasteisiin konsultointiasiakkaamme käynnisti tuotantoympäristönsä teknisen, hallinnollisen sekä johtamisjärjestelmänsä dokumentaatiohankkeen. Tavoitteena oli päivittää asiakkaan toimialaan liittyvät vaatimusten mukaiset tekniset ja hallinnolliset dokumentaatiot ja ohjeistukset sekä luoda toimintaympäristön muutoksessa ajan tasalla pysyvä hallintamalli. Asiakkaamme koko liiketoiminta perustuu tietojärjestelmien luotettavuuteen sekä kansallisiin ja kansainvälisiin toiminnallisuus-, luotettavuus- ja tietoturvavaatimuksiin. Toimimme hankkeessa projektipäällikköinä sekä tietotekniikan ja tietohallinnon asiantuntijoina. KPMG:n ohjauksessa kaikki ohjeistukset ja dokumentaatio tarkastettiin ja päivitettiin vastaamaan asiakkaan kanssa yhdessä tehtyä hallinta mallia.

13 Vuosikertomus Veropalvelut järkeviä kokonaisratkaisuja Veropalvelumme keskittyvät asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin, auttaen hallitsemaan verotukseen liittyviä velvoitteita sekä hyödyntämään verotukseen liittyviä suunnittelumahdollisuuksia. Arvonlisäveron kassavirran optimointia Arvonlisävero ei koskaan ole puhdas läpikulkuerä, edes täysin arvonlisäverollisille yrityksille. Arvonlisävero vähintäänkin sitoo huomattavan määrän yrityksen käyttöpääomasta ja aiheuttaa myös merkittäviä hallinnollisia kustannuksia. KPMG:n kansainvälisen tutkimuksen mukaan jopa 30 prosenttia yrityksen käyttöpääomasta voikin sitoutua välillisiin veroihin. Tehostaakseen arvonlisäveron kassavirran hallintaansa suomalainen kansainvälistä liiketoimintaa harjoittava konserni toteutti tätä koskevan projektin yhteistyössä kanssamme. Projektin keskeisenä tehtävänä oli löytää toimenpiteet, joiden avulla voidaan vapauttaa konserniin kuuluvien yhtiöiden arvonlisäverotukseen ja muuhun välilliseen verotukseen sitoutunutta käyttöpääomaa. Projektiin liittyen KPMG kävi läpi muun muassa konsernin merkittävät osto- ja myyntitransaktiot, laskunkäsittelyprosessit sekä arvonlisäveron laskenta- ja raportointiprosessit. Projektin lopputuloksena voitiin konsernissa vapauttaa huomattava määrä arvonlisäveroon ja myös muihin välillisiin veroihin sitoutunutta käyttöpääomaa. Lähdeveropalautuksia suomalaisille sijoittajille Käynnistimme 2007 projektin, jonka tavoitteena oli hakea takaisin suomalaisten sijoittajien ulkomailta saaduista osingoista pidätetyt lähdeverot. Asiakkaiden hyöty oli lähdeveropalautuksen positiivinen kassavirtavaikutus ja tulevien vuosien osinkovirta ilman aiheetonta lähdeveroa. Asiakkaille hanke oli tärkeä, koska osinkojen lähdevero oli ollut olennainen kustannus, josta nyt oli mahdollisuus päästä eroon. KPMG:n lähdeveroprojekti jatkuu edelleen ja asiakkaamme ovat saaneet merkittävän määrän palautuksia muun muassa Hollannista, Norjasta ja Ruotsista.

14 14 Vuosikertomus Lähtökohtana tinkimätön ammattitaito, asiakaslähtöisyys sekä sitoutunut henkilöstö Toimintamme tarkoituksena on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme. Globaaleilla markkinoilla talouden suhdannevaihtelut, asiakaskunnan rakenteessa tai sijainnissa tapahtuvat muutokset ja muut toimintaympäristön muutokset heijastuvat asiakkaidemme toimintaan yhä nopeammin. Asiantuntijamme seuraavat eri toimialojen kehitystä ja trendejä jatkuvasti. Kehitämme myös omia toimintatapojamme ja työkalujamme voidaksemme entistä paremmin täyttää tehtävämme asiakkaidemme luotettavana kumppanina ja neuvonantajana. Tukenamme on myös koko KPMG:n maailmanlaajuisen asiantuntijaverkoston osaaminen. Toimialapohjainen lähestymistapamme keskeinen perusta laadukkaalle asiakastyölle Asiakaskuntamme muodostuu hyvin erityyppisistä asiakkaista koon, toimialan ja juridisen yhtiömuodon mukaan ulottuen Suomen suurimmista yrityksistä omistajajohtoisiin ja pk-yrityksiin sekä yhdistyksiin. Asiakastoimialamme on jaettu KPMG:n globaalin toimintamallin mukaisesti neljään kokonaisuuteen: rahoitus-, vakuutus- ja omaisuudenhoitoala (Financial Services), kuluttaja- ja teollisuustoimialat (Consumer and Industrial markets), ICT- ja viihdeteollisuus (Information, Communications and Entertainment) sekä infrastruktuuri, julkissektori ja terveydenhuolto (Infrastructure, Government and Healthcare). Myös lainsäädäntö asettaa meille vaatimuksia; julkissektorin tilintarkastuksista vastaa tytäryhtiömme KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, joka on auktorisoitu JHTT-yhteisö.

15 Vuosikertomus Asiakaslähtöisyys ohjaa toimintamme kehitystä Asiantuntemuksemme lähtökohtana on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja vankka toimialaosaaminen. Voidaksemme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, olemme päättyneellä tilikaudella panostaneet erityisesti seuraavaan neljään segmenttiin; Financial Services, Private Equity, Julkishallinto ja PK-sektori ja omistajajohtoiset yritykset. Tältä pohjalta pystymme tarjoamaan asiakkaidemme toiminnan tueksi tulevaisuuden kilpailukykyä tukevia näkemyksiä, tietoa ja uusia lähestymistapoja. Financial Services Olemme Suomessa ja globaalisti yksi merkittävimmistä rahoitusalan asiantuntijapalveluja tarjoavista asiantuntijaorganisaatioista. Vahva markkina-asemamme Suomen rahoitussektorilla sekä maailmanlaajuisen verkostomme tuki takaavat, että asiakkaidemme käytössä on alan johtava asiantuntemus pankki- ja rahoitus- sekä vakuutus- ja omaisuudenhoitoalalla. Toimintamme perustuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sekä räätälöityihin ja laadukkaisiin lisäarvoa tuottaviin ratkaisuihin. Tukea ulkomaisen suurpankin treasury-funktion kehitystyöhön KPMG tuki ulkomaista suurpankkia sen treasury-funktion kehitystyössä. Toimeksiannon tavoitteena oli määrittää ja dokumentoida konsernitasoiset periaatteet ja ohjeistukset treasuryn toiminnalle. Asiakkaalla oli tarve keskittää kyseiset toiminnot eri maista konsernin yhteiseen treasuryyn ja osana tätä työtä nopealla aikataululla laatia keskeiset periaatteet ja ohjeistukset toiminnalle. Lisäksi pankkisektorin uudistuva vakavaraisuus- ja riskienhallintasääntely toi mukanaan runsaasti vaatimuksia, joiden toimeenpanossa asiakas toivoi tukea. Toimeksianto tarjottiin yhteistyössä paikallisen KPMG:n kanssa. Suomen KPMG tarjosi tarvittavan osaamisen ja resurssit asiakkaan toivomalla aikataululla. Toimeksianto antoi mahdollisuuden hyödyntää osaamistamme suurpankin kansainvälisessä toiminnassa ja erityisesti treasury-toiminnon järjestämisestä. Lisäksi toimeksiannossa korostuivat KPMG-verkoston avaamat mahdollisuudet ja KPMG:n sisäisen yhteistyön tärkeys. Private Equity Private Equity -markkinoilla eli pääomasijoittamisessa eletään mielenkiintoisia aikoja niin Suomessa kuin maailmallakin. Vuoden 2008 finanssikriisin seurauksena romahtaneilla yrityskauppamarkkinoilla on nyt nähtävissä selkeitä piristymisen merkkejä. Myös pääomasijoittajien odotetaan aktivoituvan lähitulevaisuudessa. KPMG:n palvelutarjonta pääomasijoittajille ja heidän kohdeyrityksilleen on varsin laaja kattaen keskeisimmät pääomasijoittamisen vaiheet: sijoitukset ja yritysostot, sijoitusportfolion arvonlisäykset ja riskienhallinta, kohdeyhtiöiden toiminnan kehittäminen, tilintarkastuskonsepti pääomasijoittajille ja heidän salkkuyhtiöilleen, irtautumiset sekä yritysmyynnit. Palvelukonseptin räätälöintiä pääomasijoittajalle Olemme rakentaneet pääosin pksektorilla toimivalle pääomasijoittajalle palvelukonseptin, joka kattaa heidän sijoituksensa koko elinkaaren due diligencestä exitiin saakka. Palvelumme laajuus ja hinnoittelu on rakennettu kustannustehokkaaksi ja nopealiikkeiseksi konseptoimalla tarkasti kunkin vaiheen toimenpiteet ja raportointi. DD-vaiheen jälkeen hoidamme mm. asiakkaalle yritysjärjestelyihin liittyvät juridiset palvelut, verosuunnittelun sekä tarvittaessa vendor due diligenceen liittyvät toimenpiteet. Pääomasijoittajan salkussa on kymmeniä pienehköjä kohdeyhtiöitä, joiden asiat käymme läpi säännöllisesti yhdellä kertaa ja toimitamme kaikki kohdeyhtiöihin liittyvät havainnot samanaikaisesti. Päivitämme myös yhtiöiden verotilanteet ja muut mahdolliset käynnissä olevat järjestelyt. Näin toimittaessa asiakkaallamme on jatkuvasti ajantasainen tieto meneillään olevista projekteistamme ja kaikki palvelut ovat kustannustehokkaasti saatavilla.

16 16 Vuosikertomus Julkishallinto Tarjoamme julkishallinnon asiakkaille kattavat tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalvelut. Toiminnassamme yhdistyvät eri osaamisalueiden asiantuntemus ja vahva toimialaosaaminen. Asiakaskuntaamme kuuluu valtionhallinnon yksiköitä, kaupunkeja, kuntia ja kuntayhtymiä, seurakuntia, korkeakouluja sekä muita julkisessa omistuksessa olevia organisaatioita. Toimimme julkishallinnon kaikilla sektoreilla. Toimintamme on organisoitu toimi alapohjaisesti ja asiakastyötämme tukee sisäinen yhteistyö eri toimintojen välillä myös kansainvälisesti. Hyödynnämme toimeksiannoissamme KPMG:n kansainvälisen verkoston kehittämiä menetelmiä ja viimeisintä toimialatutkimustietoa. Panostamme palveluissamme mm. infrastruktuurin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Satamien ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen ja yritysjärjestelyt Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämiset ja niitä koskevat selvitykset ovat tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia. Valtiovarainministeriön asettama Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmä sai tehtäväkseen laatia kuntalakiin muutosehdotuksen. Kuntalakiin suunnitellut muutosehdotukset Valtiovarainministeriön asettama työryhmä esittää kuntalakia muutettavaksi siten, että kunnan ja kuntayhtymän tulisi yhtiöittää kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava toiminta. Laissa mainittaisiin myös, missä tilanteissa kunnan ei katsottaisi toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla. Luettelo ei olisi tyhjentävä. Tällaisia tilanteita olisivat mm. kunnan lakisääteiset tehtävät, yhteistoiminta sekä monopoliasemassa hoidetut tehtävät. On selvää, että kunnallisten liikelaitosten liiketoiminnan harjoittaminen tulee kilpailuneutraliteettisyistä asettaa samaan asemaan kuin yritys toiminta. Kuntien ja kuntayhtymien reaktiot vaihtelevat Kuntien ja kuntayhtymien reaktiot liikelaitosten yhtiöittämiseksi vaihtelevat suuresti. Monet ovat yhtiöittäneet liikelaitoksensa vapaaehtoisesti, toiset ovat ryhtymässä siihen nopealla aikataululla, kun taas jotkut odottavat lainmuutosta. Satamat ovat tyypillinen ryhmä kuntien liikelaitoksia, joiden toiminta suuntautuu markkinoille ja jotka harjoittavat puhtaasti liiketoimintaa. KPMG on mukana useissa länsirannikon ja pohjoisen satamien yhtiöittämis- ja muissa hankkeissa, joihin ryhdytään vapaaehtoisesti ja markkinoiden vaatimuksesta. Asiaa vauhdittaa odotettavissa oleva lainuudistus. Jossakin satamassa yhtiöittämistä puoltaa suunnitteilla olevat merkittävät satama- ja rautatieinvestoinnit, jotka palvelevat kasvavaa kaivostoimintaa ja vientiteollisuutta. Esimerkiksi satamien kilpailun odotetaan kasvavan merkittävästi Venäjän, Itämeren ja muiden satamien kanssa, jolloin kilpailukyvyn säilyttäminen saattaa edellyttää seudullisten satamahankkeiden käynnistämistä. Satamissa ollaan aktiivisia muutenkin kuin yhtiöittämisten osalta. Kymenlaaksossa perustettiin seudullinen satamayhtiö fuusion avulla. Kymeessä ymmärretään laajasti seudullisen satamayhtiön merkitys kasvavassa Itämeren ja Venäjän kilpailutilanteessa. Yhdistynyt satamayhtiö on Suomen suurin vientisatama. KPMG on tehnyt satamayhtiöiden taloudellisten ja hallinnollisten asioiden selvityksen ja arvioinnin, laatinut arvonmäärityksiä, veroselvityksiä ja fuusion vaatimia asiakirjoja sekä molempien satamien taloudellisten, juridisten ja verotuksellisten asioiden ns. due diligence -selvityksen. Varhaisen yhtiöittämisen tuomat edut Kunnat voivat varhaisella yhtiöittämisen käynnistämisellä saavuttaa erilaisia etuja. Perustetun osake yhtiön liiketoiminta on saatu kilpailukykyiseen muotoon ennen kuin kilpailevat liikelaitokset ovat päässeet liikkeelle. Osakeyhtiön päätöksenteko on joustavaa ja liiketoiminnan kehittäminen helpompaa kuin kunnallisena liikelaitoksena. Bisnesratkaisuja tehdään osake yhtiössä jouhevammin kuin liikelaitoksessa elinkeinokelpoisen liiketoiminnan ylläpitämiseksi ja säilyttämiseksi.

17 Vuosikertomus Tukea palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoon sekä muutoksen hallintaan Elokuussa 2009 voimaan tullut uusi palvelusetelilaki tarjoaa kunnille ja kuntayhtymille uuden tavan järjestää palveluja ja asiakkaalle muun muassa mahdollisuuden vaikuttaa tuotettaviin palveluihin sekä oikeuden valita palvelun tuottaja. Palvelusetelijärjestelmä mahdollistaa palvelutuotannon rakenteiden uudistamisen ja tukee palvelujen järjestämisen ja niiden kehittämisen asiakaskeskeisyyttä. KPMG on tukenut kuntia ja kuntayhtymiä palvelusetelijärjestelmän käyttöönotossa sekä muutoksen hallinnassa. Työssä on hyödynnetty osaamistamme niin juridiikan, talouden kuin muutoksen johtamisen alueilta. Olemme muun muassa laatineet juridista viitekehystä palvelusetelin käyttöönotolle: sopimusmalleja, palvelun tuottajan yleisiä hyväksymiskriteerejä sekä selvittäneet asiakkaan asemaa uudessa tavassa toimia. Talouden osaaminen on ollut käytettävissä palvelusetelin hinnoitteluvaihtoehtoja ja -malleja luotaessa. Olennainen osa palvelusetelin käyttöönottoa on myös taloudellisten vaikutusten selvittäminen. Tähän olemme laatineet erillisen työkalun, jolla voidaan tarkastella taloudellisia vaikutuksia tietyllä aikavälillä sekä tuotantorakennetta että kysyntärakennetta muutettaessa. Suuri osa työtä on kuitenkin ollut tiedon hankkimisen ja sen jakamisen varmistamista. Henkilökohtaisen budjetin järjestelmän 1) vaihtoehtoisten terveydenhuollon mallien sekä kannustinjärjestelmien edelleen työstäminen on parhaillaan käynnissä. Työmme palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton ja kansalaisten valinnan vapauden parissa jatkuu. 1) Järjestelmä, jossa asiakkaan tarvearviointiin perustuen hänelle myönnetään tietty rahasumma hoidon, hoivan tai apuvälineiden hankkimiseen. PK-sektori ja omistajajohtoiset yritykset Olemme auttaneet perheyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria omistajavetoisia yrityksiä Suomessa yli kahdeksan vuosikymmentä. Tun nemme näiden yritysten ominaispiirteet ja sen, mikä tekee niistä menestyviä. Olemme paikallisesti vahva, luotettava neuvonantaja ja keskustelukump - pani yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Erikoistuneet asiantuntijamme tarjoavat asiakkaillemme varmennus- ja neuvontapalveluja. Tilintarkastuksen, verotuksen, yritysjärjestelyiden ja muiden liiketoiminnan neuvontapalvelujen asiantuntijamme työskentelevät 16 eri paikkakunnalla, lähellä asiakastamme. Menestystekijämme varsinkin omistajajohtoisissa yrityksissä on ratkaisujen suunnittelu ottaen huomioon samanaikaisesti sekä omistajan että yrityksen tavoitetila. Yrityskauppaprosessiin taloudellista neuvonantoa Toimimme neuvonantajana teollisuuden palveluja tuottavan yhtiön enemmistö osuuden myynnissä. Yrityskauppa prosessiin liittyvän talou dellisen neuvonannon lisäksi avustimme omistajayrittäjiä verotukseen ja juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä myyntiprosessin aikana. Kattavan palveluvalikoimamme ansiosta jokainen yrityskaupan erityiskysymys voitiin varmistaa kyseisen osa-alueen erityisasiantuntijalta. Myyntiprosessin onnistunut toteutus tiukassa aikataulussa oli osoitus KPMG:n kyvystä tuottaa lisäarvoa omistajayrittäjille vaativissakin taloudellisissa olosuhteissa.

18 18 Vuosikertomus KPMG-verkosto moninkertaistaa mahdollisuutemme KPMG Oy Ab on KPMG-verkostoon kuuluva jäsenyritys. Jokainen jäsenyritys on juridisesti itsenäinen ja erillinen yhteisö. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 650 henkilöä 16 paikkakunnalla. KPMG toimii maailmanlaajuisesti 146 maassa asiantuntijan voimin. Kansainvälinen verkostomme vahvistaa omaa osaamistamme ja tuo selkeää lisäarvoa asiakkaillemme, joiden tarpeet toimialasta riippumatta ulottuvat nykyisin yhä useammin myös maamme rajojen ulkopuolelle. KPMG-verkosto on laaja, ja yhteistyö KPMG:n eri maiden välillä on aktiivista. Asiantuntijoillamme on mahdollisuus kasvattaa kansainvälistä osaamistaan työn kautta asiakastoimeksiannoissa sekä myös KPMG:n kansainväliseen vaihto-ohjelmaan osallistumalla. KPMG:n kansanvälisen verkoston kokemus mahdollistaa osaamisen soveltamisen ja räätälöimisen asiakkaidemme juuri sen hetkisiä tarpeita vastaavaksi. KPMG-verkoston jäsenenä voimme käyttää verkoston yhteisiä työkaluja ja -menetelmiä ja hyödyntää KPMGbrändiä. Myös useissa hallinnollisissa prosesseissa voimme käyttää verkoston tarjoamia työkaluja ja tukea. Näistä tärkeimpiä ovat tilintarkastajan riippumattomuuden valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät prosessit. Tilikauden aikana olemme työskennelleet yhteisissä projekteissa KPMG-ketjun kanssa esimerkiksi dokumenttienhallintaprojektin sekä verkkoviestintään liittyvien uudistusprojektien yhteydessä. Olemme sitoutuneet toimimaan KPMG:n yhteisten arvojen ja toimintatapojen mukaisesti. Se, että olemme osa KPMGverkostoa, näkyy asiakkaalle paitsi yhtenäisenä globaalina palvelukulttuurina, myös laajana osaamisena, kun voimme hyödyntää koko KPMG-verkoston asiantuntemusta asiakastoimeksiannoissa.

19 Vuosikertomus Henkilöstö Henkilöstöstrategia ja tavoitteet Asiantuntijaorganisaatio, jossa yksilöä kuunnellaan riippumatta hänen organisatorisesta asemastaan ja työntekijöiden kesken vallitsee erittäin hyvä ilmapiiri. Harjoittelija, kevät 2010 KPMG:n henkilöstöstrategian perustana ovat KPMG:n arvot. Haluamme pitää huolta osaavasta henkilöstöstämme ja mahdollistaa erilaiset, yksilölliset urapolut. Panostamme erityisesti henkilöstömme osaamisen kehittymiseen. Keskeisiä tavoitteita vastuullisessa henkilöstöstrategiassamme on johtaminen. Esimiesvalmiuksiin kannattaa panostaa, sillä hyvällä esimiestyöllä on suuri vaikutus henkilöstön viihtyvyyteen, sitoutumiseen ja urapolkuun. Tärkeänä pidämme sitä, että tuloksia saavutetaan yhdessä työskentelemällä. Painopistealueitamme on ilmapiiri ja kehitämme työtyytyväisyyttä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tavoitteemme on olla Employer of Choice ensisijaisesti KPMG:n oman henkilöstön keskuudessa ja myös markkinoilla. Yhteiset arvomme Kaikille KPMG:n jäsenyrityksille yhteisten arvojen mukainen toiminta näkyy kaikessa toiminnassamme niin oman organisaatiomme sisällä, työskenneltäessä yhdessä asiakkaiden kanssa kuin yhteyksissä muihin sidosryhmiimme. Yhteiset arvomme takaavat yhtenäisen tavan toimia ja tehdä työtä. Asiantuntijaorganisaatiossa yhteinen arvopohja ja arvoihin sitoutuminen korostuvat, koska omassa työssämme olemme kaikki omien alueidemme erityisosaajia. Annamme toiminnallamme esikuvan muille Työskentelemme yhdessä Arvostamme toisiamme Perustamme näkemyksemme tosiasioihin Viestimme avoimesti ja rehellisesti Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme Olemme riippumattomia

20 20 Vuosikertomus Olen todella viihtynyt, ryhmäni otti minut todella hyvin vastaan. Kummini on tehnyt erinomaista työtä. Hän on neuvonut ja opastanut sekä työtehtävissä että käytännön asioissa ja huolehtinut siitä, että pääsen tekemään monipuolisesti eri asioita ja käymään asiakkailla. Harjoittelija, kevät 2010 Johtaminen menestystekijänä A boss says go! a leader says lets go! LYHTY-johtamisvalmennuksen osallistuja Johtaja jakaa tietoa, johtaa toimintaa tavoitteiden mukaisesti ja kuuntelee kaikilla tasoilla. Hyvä johtaminen on menestystekijämme. Olemme jatkaneet johtamisen pitkäjänteistä kehittämistä keskittymällä tilikaudella esimiestyön kehittämisen lisäksi johtoryhmätyöskentelyyn ja operatiivisen johtamisen mallin kirkastamiseen. Henkilökohtaisten johtamisvalmiuksien arviointia ja kehittämistä on toteutettu tilikauden aikana. Kehityskeskusteluprosessiin on edelleen panostettu. Jokaisella työntekijällä tulee olla selkeät tavoitteet ja jokaisen pitää saada säännöllistä palautetta työskentelystään sekä nähdä suorituksensa ja palkitsemisensa välinen yhteys. Johtamisjärjestelmän kehittäminen Tilikauden aikana toteutettiin jokaisessa konsernin johtoryhmässä johtoryhmätyöskentelyn itsearviointi ja tulosten perusteella päätettiin sekä käynnistettiin kehitystoimenpiteet. Tällä kehitysprojektilla tähdättiin johtoryhmätyöskentelyn tehostamiseen ja informaation kulun ja päätöksenteon varmistamiseen operatiivisen organisaation mukaisesti. Samalla käytiin läpi johtamiseen liittyvät vastuut, toimenkuvat ja esimies-alaissuhteiden organisaatiorakenteen mukainen tarkoituksenmukaisuus. Hyvä johtaminen ei synny itsestään sitä pitää opetella. LYHTY-johtamisvalmennuksen osallistuja Henkilökohtaisten johtamisvalmiuksien kehittäminen Tilikauden aikana yhtiön jokaisen osakkaan henkilökohtaiset johtamisvalmiudet on arvioitu 360-mittauksella. Tuloksia verrattiin vuosi sitten toteutettuun mittaukseen. 360-arvion tulokset on viety tilikauden päättyessä osaksi henkilökohtaista suorituksenarviointia ja tavoitteiden asetantaa. Hyvä johtaja ei johdata vieraille poluille, vaan kulkee ilman polkuja ja jättää jäljen. LYHTY-johtamisvalmennukseen osallistuja Konsernin henkilöstömäärä palvelualueittain Tilikauden lopussa, % 17 % 25 % 47 % 11 % Tilintarkastuspalvelut Veropalvelut Neuvontapalvelut Tukipalvelut

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi KPMG OY AB Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi Sisällys Toimitusjohtajalta 4 Organisaatio ja hallinnointi 7 Hallitus 9 Johtoryhmä 10 Laadunvalvontajärjestelmä 13 Liitteet 18 Liite 1 18 Yleisen edun

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö 1 Trainers House autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Missio, visio, arvot, strategia 4 Palvelut 16 Henkilöstö 17 Hallintokäytäntö 18 Sisäinen

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN

VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN Vuonna 2014 Basware Commerce Network -verkoston kautta välitettiin yli 78 miljoonaa transaktiota - verkkolaskuja, tilauksia ja muita sähköisiä asiakirjoja,

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2011 LÄPI VIENTIVOIMAA

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2011 LÄPI VIENTIVOIMAA TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2011 LÄPI VIENTIVOIMAA VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Tähtäimessä maailmanluokan muutosyhtiö 8 Keskiössä tekemisen ja ajattelun muutos 10 Konkreettisia välineitä

Lisätiedot

Sisällysluettelo 10... 2. Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 4 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 13... 14... Liiketoiminnan muut tuotot

Sisällysluettelo 10... 2. Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 4 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 13... 14... Liiketoiminnan muut tuotot 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan... katsaus 4 Selvitys... hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 6 Varsinainen... yhtiökokous 7 Hallitus... 9 Toimitusjohtaja... ja toimiva johto 13 Sisäinen valvonta, riskienhallinta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Simpler, Smoother, Smarter

Simpler, Smoother, Smarter Vuosikertomus 2013 Simpler, Smoother, Smarter Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2013... 3 Konsernin strategia... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Enfo 50 vuotta... 8 Enfon vuosi 2013... 10 Liiketoiminnot...12

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä

Lisätiedot

kilpailukykyinen rahoitus

kilpailukykyinen rahoitus Vuosikertomus 2011 Sisällys Johdanto 3 Liiketoiminta, strategia ja arvot 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö, varainhankinta ja sijoitus 8 Asiakasrahoitus 10 Rahoitusleasing 12 Henkilöstö 14

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005 vuosikertomus 2005 1 2 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012: KIIHTYVÄÄ GLOBAALIA KASVUA

VUOSIKERTOMUS 2012: KIIHTYVÄÄ GLOBAALIA KASVUA VUOSIKERTOMUS 2012: KIIHTYVÄÄ GLOBAALIA KASVUA Sisällysluettelo Basware ja vuosi 2012 lyhyesti 4 Strategia vuoden 2015 loppuun 7 Toimitusjohtajan katsaus 10 Ratkaisut & palvelut 12 Baswaren asiantuntijatyöyhteisö

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot