Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus"

Transkriptio

1 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO LIITTOHALLITUS Puheenjohtaja Varapuheenjohtajat Puheenjohtajisto Hallituksen jäsenet Liittokokous TOIMISTO Pääsihteeri Järjestösihteeri Tiedottaja Tutkija 8 3 ALUEELLINEN JA VALTAKUNNALLINEN EDUSTUS Piirijärjestöt9 3.2 Piirineuvosto Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto 10 4 NUORISOPOLITIIKKA JÄRJESTÖPOLIITTINEN TOIMINTA OSALLISTU JA OSALLISTA HANKE NUORISOTALKOOT! -KIERTUE 12

3 5 KOULUTUS NUORTEN OSALLISUUDEN KASVATTAMINEN KUNTATASOLLA KOULUTUSHANKE PAIKALLISET KOULUTUKSET AKTIIVIPÄIVÄT ABC AKTIIVIPÄIVÄT HC OSALLISUUS NYT JA VUONNA 2015 KOULUTUSRISTEILY 15 6 VIESTINTÄ VAIKUTE.NET_ E-VAIKUTE VERKKOTIEDOTTAMINEN ULKOASU-UUDISTUS 16 7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 16 8 TUTKIMUSTOIMINTA 17 9 TALOUS LOPUKSI 18

4 1 YLEISTÄ (myöhemmin tekstissä liitto tai Nuva ry.) on nuorten osallisuuden asiantuntija. Vuonna 1998 perustettu järjestö toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien nuorten vaikuttajaryhmien koulutus-, tiedotus-, edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestönä. Nuva ry. edistää nuorisovaltuustojen asemaa ja parantaa nuorten aitoja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Liiton toiminnan tarkoitus on luoda ja edistää yhteistyötä nuorisovaltuustojen välille sekä tukea ja auttaa näitä toiminnassaan. Liitto pyrkii edunvalvontatoiminnallaan ja tiedotustyöllä vaikuttamaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä nuorten välisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin parantamiseen kaikissa Suomen kunnissa. Toiminnan tarkoituksena on nostaa esiin nuorten osallisuuteen liittyviä ongelmia ja estää nuorten syrjäytymistä. Demokratiakasvatusta liitto pyrkii osaltaan kehittämään oman koulutus- ja tiedotustoimintansa kautta. Vuonna 2013 toiminnan tärkeimmät painopisteet olivat koulutus- ja aluetoiminnassa. Liitto järjesti kyseisenä vuonna erilaisia kokoontumisia sekä koulutus- ja seminaaritilaisuuksia ympäri Suomea. Koulutustoimintaa kehitettiin myös järjestämällä ensimmäistä kertaa liiton historiassa osallisuuskoulutus nuorten parissa työskenteleville aikuisille. Alueellista toimintaa tuettiin liittotasolla tarjoamalla koulutusta piiritoimijoille ja kehittämällä piirijärjestöjen valmiuksia järjestää koulutus- ja tiedotustoimintaa omalla alueellaan. Vuonna 2013 liitto keräsi toimintansa tukemiseksi jäsenmaksua, joka oli suuruudeltaan kymmenen (10) euroa. Liitto järjesti lisäksi maksullisia koulutuksia sekä otti vastaan opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustusta, sekä kahta eri hanke-avustusta. Vuonna 2013 järjestettiin myös jäsenkysely, jonka tulokset olivat myönteisiä. Suurin osa jäsenistöstä koki, että liitto on onnistunut sen tehtävässään. Vuosi 2013 oli merkittävä vuosi Suomen Nuorisovaltuustojen Liitolle myös siinä mielessä, että järjestö vietti 15-vuotisjuhlavuottaan. Virallinen 15-vuotisjuhla vietettiin yhdessä aktiivijäsenten ja sidosryhmien edustajien kanssa Helsingissä HALLINTO Liiton hallinnossa on vuoden 2013 aikana jatkettu rakenteiden selkeyttämistä sekä työntekijöiden että liittohallituksen osalta. Hallinnon rakenteiden ja työnjaon suunnittelussa on huomioitu myös liiton toiminnan merkittävä kasvu viime vuosien aikana, esimerkiksi edunvalvonnan ja nuorisopoliittisen toiminnan osalta. Toiminnan laajentuminen on asettanut muutosvaatimuksia rakenteen lisäksi myös liiton säännöille, joita on alettu uudistaa vuoden 2013 aikana. Sääntöuudistus on tarkoitus saattaa loppuun vuonna Vuonna 2011 hyväksytyn strategian arviointimittaristoa on kehitetty aktiivisesti vuoden 2013 aikana.

5 2.1 LIITTOHALLITUS Liittohallitus on liittokokouksen valitsema liiton ylintä päätösvaltaa liittokokousten välillä käyttävä elin. Liittohallitukseen kuuluvat liittokokouksessa valitut puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 2-8 hallituksen jäsentä. Vuoden 2013 liittohallitus valittiin Turun liittokokouksessa PUHEENJOHTAJA Puheenjohtajan on sääntöjen ja yhdistyslain mukaan valvottava, että liiton toimintaa johdetaan yhdistyslain, sen sääntöjen, tavoitteiden ja päätösten mukaisesti. Puheenjohtaja edustaa liittoa ulospäin ja käyttää julkisuudessa liiton virallista ääntä. Puheenjohtajalla on myös liiton nimenkirjoitusoikeus. Vuonna 2013 liiton puheenjohtajana toimi 18 vuotias Santeri Lohi (Jyväskylä). Liiton puheenjohtaja toimi myös Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston puheenjohtajana, sekä puheenjohtajiston kokousten puheenjohtajana. Puheenjohtajan tehtävänä on ollut vastata liiton kokonaisjohtamisesta, liiton edustamisesta, esimiestehtävistä sekä valtakunnallisesta edunvalvonnasta. Puheenjohtajalle on maksettu kuukausittaista palkkiota VARAPUHEENJOHTAJAT Varapuheenjohtajat toimittavat puheenjohtajan virkaa puheenjohtajan ollessa estynyt. Varapuheenjohtajat hoitavat omalta osaltaan liiton edustamista. He lisäksi vastaavat hallituksen sisäisessä vastuunjaossa heille määriteltyjen hallituksen jäsenten toiminnasta. Varapuheenjohtajat osallistuvat puheenjohtajiston kokouksiin, joille hallitus voi halutessaan delegoida päätöksentekovastuuta. Vuonna 2013 liiton varapuheenjohtajina toimivat Matti Virkkunen (Vantaa) ja Henrik Vuornos (Espoo). Virkkusen vastuualueisiin kuuluivat koulutus- ja aluetoiminta sekä jäsen- ja alumnipalvelut. Vuornoksen vastuualueina olivat järjestöllinen kehittäminen, paikallinen edunvalvonta, nuorisopoliittiset asiat sekä liiton kansainvälinen toiminta. Varapuheenjohtajat johtivat omia toiminta-alojaan. Lisäksi he koordinoivat toiminta-alojaan samoista tehtävistä vastuussa olevien hallituksen jäsenten kanssa PUHEENJOHTAJISTO

6 Puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajien kanssa muodostavat liiton puheenjohtajiston. Puheenjohtajisto kokoontuu liittohallituksen kokousten välillä. Puheenjohtajisto käy kokouksissaan läpi liiton toiminnan ajankohtaisia asioita, seuraa liiton toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista, tekee liittohallituksen sille delegoimia päätöksiä kokousväleillä sekä osallistuu nuorisopoliittiseen vaikuttamistyöhön, esimerkiksi kannanottoja ja lausuntoja valmistelemalla. Puheenjohtajisto kokoontui vuoden 2013 aikana yhteensä kaksi (2) kertaa: Helsinki Helsinki Lisäksi puheenjohtajisto on pitänyt viisi (5) etäkokousta: , , , sekä HALLITUKSEN JÄSENET Liitohallituksen jäsenten pääpiirteittäinen vastuunjako hyväksytään liittokokouksessa, minkä lisäksi hallitus päättää tarkemmin sisäisestä työnjaostaan ensimmäisessä kokouksessa johtosäännön hyväksymisen yhteydessä.. Liittohallitukseen kuului vuonna 2013 seitsemän (7) jäsentä. Liittohallituksessa toimivat vuonna 2013 puheenjohtajiston lisäksi Sonja Julkunen, Riina Kasurinen, Iida Piensoho ja Tino Svart (suluissa henkilön vastuualue): Sonja Julkunen (järjestöllinen kehittäminen) Riina Kasurinen (paikallinen edunvalvonta) Iida Piensoho (koulutusvastaava) Tino Svart (aluetoiminta) Vuoden 2013 aikana liittohallitus on kokoontunut yhteensä kahdeksan (8) kertaa: Helsinki, järjestäytymiskokous Helsinki Helsinki

7 Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Lisäksi liittohallitus on pitänyt kaksi etäkokousta ja Liittohallituksesta erosivat vuoden 2013 aikana hallituksen jäsen Tino Svart (lokakuussa) sekä hallituksen jäsen Iida Piensoho (joulukuussa) LIITTOKOKOUS Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokous järjestetään kerran vuodessa. Vuonna 2013 Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton liittokokous järjestettiin Lappeenrannassa Liittokokouksessa valittiin liittohallitus toimivuodelle Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma, talousarvio ja tavoiteohjelma vuodelle Lisäksi liittokokouksessa hyväksyttiin liittohallituksen esittelemä sääntöuudistus. Paikalla oli reilu 100 osallistujaa ja kokouksen puheenjohtajana toimi HYY:n hallituksen puheenjohtaja, liiton entinen varapuheenjohtaja Lauri Koskentausta. 2.2 TOIMISTO Liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingin Etu-Töölössä, osoitteessa,. Toimistossa on kaksi huonetta ja 36 neliömetriä. Vuoden 2013 aikana liiton keskustoimistolla työskenteli pääsihteeri, järjestösihteeri, tiedottaja sekä liiton tutkimushankkeesta vastannut tutkija. Kaikilla liiton työntekijöillä oli toimistolla oma työpiste. 2.1 PÄÄSIHTEERI Keskustoimiston esimiehenä toimii kokopäiväinen pääsihteeri. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu esimiestehtävien lisäksi liiton talous- ja yleishallinto. Pääsihteeri on myös vastuussa hallituksen päätösten toimeenpanosta, liiton toiminnan

8 kehittämisestä sekä varainhankinnasta. Tämän lisäksi pääsihteeri huolehtii osaltaan yhteydenpidosta nuorisopolitiikan vaikuttajiin ja päättäjiin. Pääsihteerillä on liiton nimenkirjoitusoikeus. Vuonna 2013 pääsihteeri on myös vastannut Osallistu ja osallista hankkeen kokonaishallinnosta. Pääsihteerin tehtäviin on myös kuulunut liiton edustaminen erinäisissä tilaisuuksissa. Vuoden 2013 ajan pääsihteerinä on työskennellyt yhteiskuntatieteiden ylioppilas Paula Pöllänen JÄRJESTÖSIHTEERI Järjestösihteerin pääasiallisena tehtävänä on organisoida liiton järjestöllistä puolta. Järjestösihteeri on liiton kivijalka tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen liittyvissä asioissa, jäsenpalveluissa sekä erilaisissa tiedottamiseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi tehtäviin kuuluvat erilaiset toimistotehtävät. Aikavälillä järjestösihteerin tehtäviä hoiti humanististen tieteiden ylioppilas Anna Mellin. Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Iida Vallin aloitti kokopäiväisenä järjestösihteerinä TIEDOTTAJA Vuonna 2013 liitto sai jatkorahoitusta Vaikute.net verkkomediahankkeeseen. Tiedottajan toimenkuvaan kuului Vaikute.netin päätoimittaminen sekä yleiset tiedotukselliset tehtävät. Lisäksi vuonna 2013 tiedottaja osallistui liiton viestinnälliseen kehittämiseen. Valtiotieteiden maisteri Saija Viitala aloitti liiton määräaikaisena tiedottajana ja hanketyöntekijänä Vaikute.net verkkomediahanke jatkuu keväälle TUTKIJA Erillisrahoitteinen Osallisuus nyt ja vuonna 2015 tutkimushanke käynnistyi kesällä Tutkimuksen tavoitteena on lisätä nuorisovaltuustojen ja vastaavien vaikuttajaryhmien määrää sekä parantaa niiden vaikuttavuutta. Tutkijan tehtäviin kuului tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen sekä sen koonti ja tulosten levittäminen. Valtiotieteiden tohtori Timo Kallinen aloitti liiton määräaikaisena tutkijana

9 Valtiotieteiden tohtori Timo Kallinen aloitti liiton määräaikaisena tutkijana ja hanketyöntekijänä Vaikute.net verkkomediahanke jatkuu keväälle ALUEELLINEN JA VALTAKUNNALLINEN EDUSTUS 3.1 PIIRIJÄRJESTÖT Piirijärjestöjen tehtävä on tukea nuorisovaltuustojen ja muiden nuorten vaikuttajaryhmien alueellista yhteistyötä ja valvoa paikallisten nuorisovaltuustojen etua. Liitolla on kahdeksan (8) rekisteröitynyttä piirijärjestöä jäsenjärjestönään. Liiton piirijärjestötoiminta jatkui vuoden 2013 aikana aktiivisena. Piirijärjestöt järjestivät alueillaan erilaisia nuorisopoliittisia tapahtumia, kampanjoita ja tiedotusta. Liitto tuki piirijärjestöjen toimintaa piirineuvoston toiminnan järjestämisellä ja myöntämällä taloudellisia avustuksia piirijärjestöille. Lisäksi muutamat piirihallituksen jäsenet ovat olleet mukana liiton koulutuskiertueella kouluttamassa nuoria vaikuttajia. Piirijärjestöjen toiminnasta kerrotaan tarkemmin jokaisen piirin omassa toimintakertomuksessa. Huomioitavaa kuitenkin on, että kaikilla piirijärjestöillä ei ole omaa taloushallintoa. 3.2 PIIRINEUVOSTO Liiton toimintasuunnitelman mukaisesti piirijärjestöjen yhteistyöelimeksi kootaan vuosittain piirineuvosto, johon kuuluu jäsen jokaisesta piiristä. Piirineuvoston puheenjohtajaksi sen ensimmäisessä kokouksessa valittiin Frida Rajaniemi (Jyväskylä) Väli-Suomen piiristä. Piirineuvostoon ovat kuuluneet vuonna 2013 seuraavat jäsenet:

10 Hämeen piiri: Johanna Tahlo Varajäsen: Marjo-Reetta Kaul Kaakkois-Suomen piiri: Nina Peltonen Varajäsen: Ville Savolainen Lapin piiri: Iida Niva Varajäsen: Laura Torniainen Oulun piiri: Marjut Lehtonen Varajäsen: Henna Perätalo Savo-Karjalan piiri: Timo Eskelinen Varajäsen: Katja Mononen Uudenmaan piiri: Johanna Holvikallio Varajäsen: Otto Ahoniemi Varsinais-Suomen piiri: Jemi Heinilä Varajäsen: Linda Mellin Väli-Suomen piiri: Frida Rajaniemi Varajäsen: Aleksi Koivisto Piirineuvosto kokoontui vuoden 2013 aikana yhteensä kolme kertaa: , ja Piirineuvosto käsitteli kokouksissaan piirijärjestöjen ajankohtaisten asioiden lisäksi piirien talous-, koulutus- ja tiedotusasioita. 3.3 SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN EDUSTAJISTO Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto on valtakunnallinen nuorten asioiden asiantuntijaelin, johon jokainen Suomen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä voi nimetä oman edustajansa tuomaan kunnan nuorten ääntä valtakunnalliseen päätöksentekoon. Edustajiston toiminnan tavoitteena on luoda nuorille aito mahdollisuus vaikuttaa valtakunnalliseen päätöksentekoon. Vuonna 2013 Edustajistossa toimi 55 edustajaa eri puolelta Suomea. Edustajiston puheenjohtana toimi liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. Edustajisto kokousti omalla kokousfoorumillaan ja Edustajiston kokoustyöskentelyä kehitettiin vastaamaan paikallisten toimijoiden tarpeita.

11 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston toiminnan uudistaminen aloitettiin vuonna Tarkoituksena on kehittää Edustajiston toimintamallista entistä kattavampi ja vaikuttavampi mahdollisuus osallistua valtakunnan tason päätöksentekoon. Edustajiston työskentely vaatii kuitenkin entistä isompaa työntekijäresurssia. 4 NUORISOPOLITIIKKA Liitto toimii aktiivisesti nuorisovaltuustojen edunvalvojana ottamalla kantaa ja osallistumalla keskusteluun nuorisovaltuustoja koskevissa asioissa sekä antamalla lausuntoja. Liitto on myös aktiivinen keskustelun avaaja nuorten vaikuttamista koskevissa asioissa. Nuva ry. oli edustettuna useissa seminaari- ja keskustelutilaisuuksissa vuoden 2013 aikana, kuten esimerkiksi valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuorisotalkoot! seminaarikiertueella sekä valtiovarainministeriön järjestämissä kuntauudistustilaisuuksissa. Liitto julkaisi vuoden 2013 aikana kymmenen (10) kannanottoa tai mielipidekirjoitusta. Liiton vuoden 2013 kannanotot ja mielipidekirjoitukset: Nuorisovaltuutetut mukaan kuntarakennelain luonnoksen lausuntojen valmisteluun 7.2. Osallisuuden hyvät käytännöt kaikille hallinnonaloille Nuorisovaltuustojen edustajat lautakuntiin Nuoret mukaan syrjäytymiskeskusteluun Nuoria kannattaa kuunnella aidosti Nuorten asiantuntijuus tiedostetaan vihdoin myös valtakunnan tasolla 8.6. Nuorisovaltuustot pääsivät keskiöön kuntauudistuksessa Nuorille tulee taata vaikuttamismahdollisuudet 23.9 Suomen Nuorisovaltuustojen liitto on tyytyväinen Turun kaupunginvaltuuston päätökseen nuorisovaltuuston perustamisesta Sini Korpinen, osallistava puheenjohtaja allianssin johtoon Lisäksi liitto on toimittanut valtiovarainministeriölle lausuntojaan mm. kuntarakennelaista sekä metropolilaista.

12 4.1 JÄRJESTÖPOLIITTINEN TOIMINTA Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on jäsenenä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:ssä. Liitto on toiminut aktiivisesti jäsenjärjestössään. Osallistuen esimerkiksi Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n järjestämiin jäsenjärjestötapaamisiin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin. Lisäksi liitto on käynyt aktiivista keskustelua läheisjärjestöjensä kanssa nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamisesta. Yhteistyötä vahvistettiin entisestään poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa. Onnistunutta yhteistyötä jatkettiin Suomen Lukiolaisten Liiton, Suomen Ammattiin Opiskelevat Sakki ry:n, Suomen Opiskelija -Allianssi OSKU ry:n ja Kuntaliiton kanssa. Nuva ry:n tärkeimpiä sidosryhmiä ovat myös kaikki Suomen kunnat. Yhteistyötä kuntien ja kuntien nuorisotyöntekijöiden kanssa lisättiin mm. nuorisotyöntekijöiden koulutuksella. Yhteistyötä on ollut edellä mainitun lisäksi oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön, Valtion Nuorisoasian neuvottelukunta Nuoran, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Liiton puheenjohtajana vuosina 2010 ja 2011 toiminut Anna Mellin jatkoi liiton edustamista Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunnassa. Lisäksi liiton vuoden 2012 puheenjohtaja Senni Raunio edusti liittoa varajäsenenä Allianssin hallituksessa. Liittohallituksen jäsen Tino Svart edusti liittoa Allianssin Osallisuus-teemaryhmässä. Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi edusti liittoa Tampere-talolla järjestetyssä tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla. 4.2 OSALLISTU JA OSALLISTA HANKE Eräs liiton päätavoitteista ja samalla koko toiminnan ydin on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen osallisuuden avulla. Liitto käynnisti laaja-alaisen kunnallisvaalikampanjan syksyllä Kampanjan kärkiteemana oli syrjäytymisen ehkäiseminen nuorten osallisuuden avulla. Kampanja jatkui vielä vuoden 2013 puolella Pohjalta.fi kampanjasivuston uudistamisella. Hankkeen päätösseminaari järjestettiin Helsingissä ja tapahtumassa oli osallistujia 50.

13 4.3 NUORISOTALKOOT! -KIERTUE Liitto toteutti yhteistyössä Valtion nuorisoasian neuvottelukunta Nuoran kanssa Nuorisotalkoot! kiertueen, joka järjestettiin lähes kymmenellä eri paikkakunnalla. Nuorisotalkoot -tapahtumat olivat suunnattu sekä nuorille että kuntapäättäjille. Tilaisuuksien tarkoituksena oli mahdollistaa vuorovaikutus nuorten ja päättäjien välillä. 5 KOULUTUS Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toimintaan kuuluu merkittävänä osana erilaisten koulutusten järjestäminen. Vuosittain järjestetään valtakunnalliset Aktiivipäivät ABC ja Aktiivipäivät HC -koulutustapahtumat. Tämän lisäksi liitto järjestää useita paikallisia koulutuksia, jotka räätälöidään koulutuksen tilaajien toiveiden mukaisesti. Huomioitavaa on, että vuonna 2013 jatkettiin Nuorten osallisuuden kasvattaminen kuntatasolla koulutushanketta NUORTEN OSALLISUUDEN KASVATTAMINEN KUNTATASOLLA KOULUTUSHANKE Vuonna 2012 alkanut opetus- ja kulttuuriministeriön avustama koulutushanke jatkui vuonna 2013 mittavan koulutuskiertueen merkeissä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto koulutti välisenä aikana maksuttomasti yli 74 vaikuttajaryhmää ympäri Suomea. Kouluttajina toimivat kuluvan vuoden liittohallitus ja joulukuussa 2013 koulutetut piirihallituksen jäsenet. Hanke ylitti tavoitteet koulutettavien määrässä sekä vaikuttavuudessa. Koulutuskiertue toi Nuva ry:lle näkyvyyttä paikkakunnilla, joilla nuorisovaltuustotoimintaa ei vielä toistaiseksi ole, tai missä se tarvitsee erityistä tukemista. Kiertueen avulla tavoitettiin myös sellaisia nuoria, joita muuten ei olisi resurssien puutteen vuoksi mahdollista tavoittaa. Hanke oli konkreettinen osoitus koulutustoiminnan tarpeellisuudesta. Palaute koulutuskiertueesta oli myönteistä. Hanke antoi intoa kehittää entistä enemmän Nuva ry:n koulutustoimintaa, joka tunnetaan jo nyt laajasti ympäri Suomea PAIKALLISET KOULUTUKSET Liitto järjestää vuoittain paikallisia koulutuksia nuorisovaltuustojen ja muiden paikallisten vaikuttajaryhmien tarpeisiin. Kouluttajina paikallisissa koulutuksissa toimivat liiton kouluttamat aktiivit. Paikalliset koulutukset räätälöidään tapauskohtaisesti kunkin koulutettavan ryhmän toiveiden mukaan.

14 Vuonna 2013 Nuva ry. jatkoi paikallisten koulutusten järjestämistä tilauksesta. Vuoden 2013 aikana koulutuksia järjestettiin muun muassa kokoustekniikasta, tapahtumien järjestämisestä, nuorisovaltuustotoiminnan perusteista, aloitteiden ja kannanottojen tekemisestä sekä vaikuttamismahdollisuuksista kunnassa. Vuonna 2013 paikallisten koulutusten sisältöjä ja tilausjärjestelmää kehitettiin vastaamaan paremmin tilaajien tarpeita. Paikallisten koulutusten järjestelmää uudistettiin myös siten, että liitto järjestää vuosittain kouluttajakoulutuksen piiritoimijoille, jotka toimivat liiton paikallisten koulutusten kouluttajina. Näin koulututtajakunta uudistuu ja kouluttajat saavat aina ajantasaista tietoa. Nuva ry. pystyy tätä kautta myös takaamaan järjestämiensä koulutusten laadun. Vuonna 2013 koulutuskiertue -hankkeen lisäksi paikallisia koulutuksia järjestettiin yhdeksän (9). Osa koulutuksista oli kaksipäiväisiä. Koulutuksia järjestettiin seuraavilla paikkakunnilla: Joutsa 4.5. Juva Tuusula 7.9. Tampereen Nuorisofoorumi, Ylöjärvi Nokia Humppila Ylöjärven lukio Espoo Pyhtää 5.3 AKTIIVIPÄIVÄT ABC Liitto järjestää vuosittain uusille toimijoille suunnatun Aktiivipäivät ABC -koulutustapahtuman. Tapahtuma järjestetään noin 150 osallistujalle. Tapahtumapaikka vaihtuu vuosittain, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua koulutukseen asuinpaikasta riippumatta. Aktiivipäiville osallistuvan ei tarvitse olla liiton jäsen. Osallistujien ryhmäytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta nuorisovaltuutetuille voidaan luoda nuvalaista identiteettiä, ja tätä kautta vahvistetaan heidän osallisuuttaan.

15 Liiton suurin vuosittainen koulutustapahtuma, Aktiivipäivät ABC, järjestettiin vuonna 2013 Ylöjärvellä Aktiivipäiville osallistui 154 henkilöä, joista suurin osa oli nuorisovaltuutettuja. Aktiivipäivät ABC on suunnattu pääasiassa uusille nuorisovaltuutetuille, joten koulutuksissa käsiteltiin mm. perusteita nuorisovaltuustotoiminnasta sekä kunnallisesta päätöksenteosta. 5.4 AKTIIVIPÄIVÄT HC Vuosittain järjestetään pidempään nuorisovaltuustoissa tai muissa vaikuttajaryhmissä toimineille koulutustapahtuma, Aktiivipäivät HC. Näillä koulutuspäivillä mennään ABC koulutuspäiviä syvemmälle, kuullaan asiantuntijoita ja tutustutaan erilaisiin poliittisiin teemoihin. Aktiivipäivät HC järjestettiin Lahdessa Aktiivipäivät HC:lla kokeneemmat nuoret vaikuttajat pääsivät syventymään vaikuttamiseen erilaisten ajankohtaisten poliittisten teemojen kautta. Tapahtuma tarjosi osallistujilleen laadukasta koulutusta mm. kansalaisvaikuttamisesta sekä poliittisesta päätöksenteosta Suomessa. Koulutustapahtumaan osallistui 73 nuorta vaikuttajaa. 5.5 OSALLISUUS NYT JA VUONNA 2015 KOULUTUSRISTEILY Liitto järjesti Osallisuus nyt ja vuonna koulutusristeilyn nuorten osallisuuden parissa työskenteleville aikuisille. Koulutusristeily oli osa liiton toimintasuunnitelmaan kirjattua tavoitetta järjestää nuorten osallisuuden parissa toimiville henkilöille koulutusta. Nuva ry. kouluttaa kunnissa toimivia nuorisovaltuutettuja, joten myös nuorisotyöntekijät ovat liitolle erittäin tärkeä ja oleellinen sidosryhmä. Koulutusristeilyllä pystyttiin tavoittamaan juuri nuorisotyöntekijöitä, joiden kouluttamiseen ei useinkaan liitolla ole riittävästi resursseja. Koulutustapahtumassa kouluttajina toimivat nuoret itse. Koulutukseen osallistui yhteensä 25 henkilöä. Risteilystä saatu palaute oli myönteistä. Liiton tavoitteena on vakiinnuttaa toimintaan tämänkaltainen koulutuskonsepti. 6 VIESTINTÄ Vuonna 2013 liiton viestinnän painopisteet perustuivat järjestön vuonna 2011 hyväksymään strategiaan ja sen pohjalta luotuun viestintäsuunnitelmaan. Liiton viestintä rakentui kolmeen peruspilariin: tiedotuksen tulee olla kohderyhmälähtöistä, tavoitteellista ja asiantuntevaa. 6.1 VAIKUTE.NET

16 Vaikute.net on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n oma verkkomedia. Verkkomediassa julkaistaan viikoittain useita artikkeleja, haastatteluja ja kolumneja esimerkiksi nuorten osallisuuteen ja vaikuttamistyöhön liittyen. Vaikutteen tarkoituksena on tavoittaa myös nuorisovaltuustotoiminnan ulkopuolella olevia nuoria, kattaen mahdollisimman laajaalaisesti nuorisovaltuustotoiminnasta kiinnostuneet nuoret ympäri Suomea. Vuonna 2012 alkanut Vaikute.net -verkkomediahanke sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoitusta vuonna Vaikute.net uudistettiin uuden päätoimittajan myötä. Tämän seurauksena myös lukijakunta on laajentunut huomattavasti. Vaikute.net-verkkomediaa toimitti palkatun päätoimittajan lisäksi nuorista koostuva toimittajakunta, jonka liittohallitus vuosittain valitsee sinne tulleiden hakemusten perusteella. Vaikute.net:n päätoimittajana vuonna 2013 toimi tiedottaja Saija Viitala. 6.2 E-VAIKUTE Sähköisen Vaikutteen lisäksi jäsenistölle ja sidosryhmille lähetetään kerran kuukaudessa uutiskirje E-Vaikute, jossa julkaistaan liiton omia uutisia ja sidosryhmien tiedotteita. Lisäksi E-vaikutteessa markkinoidaan liiton ja yhteistyötahojen järjestämiä tapahtumia. Vuoden 2013 aikana liitto on selkiyttänyt E-Vaikutteen rakennetta ja sisältöä palvelemaan paremmin jäsenistöä ja sidosryhmiä. 6.3 VERKKOTIEDOTTAMINEN Liitto käyttää verkkotiedottamiseen omia internet-sivujaan ja sosiaalista mediaa. Vuoden 2013 aikana liitto panosti jäsentiedottamisessaan erityisesti verkkotiedottamiseen. Yhdistyksen Internet-sivuille () päivitettiin säännöllisesti erilaisia nuorisoa koskettavia tiedotteita ja uutisia. Lisäksi sivustolla julkaistiin liittohallituksen jäsenien kirjoittamia blogikirjoituksia. Liitto toimi aktiivisesti tiedottaen ja keskustelua herättäen sosiaalisessa mediassa, kuten

17 esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Vuonna 2013 aloitettiin liiton internet-sivujen kokonaisuudistus, jonka tarkoituksena oli luoda liitolla ajantasaiset ja nuorekkaat Internet-sivut. 6.4 ULKOASU-UUDISTUS Vuonna 2013 liitto aloitti ulkoasu-uudistuksen, jolla pyrittiin ajanmukaistamaan liiton graafista ulkoasua ja parantamaan visuaalista ilmettä. Ulkoasu-uudistukseen kuului liiton logon uudistaminen, yleisesitteiden tuottaminen sekä muun graafisen ilmeen päivittäminen. 7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Toimintasuunnitelman kirjauksen mukaisesti kansainvälisen työryhmän toiminta jatkui myös vuonna Työryhmän keskeisimpiin tehtäviin kuului vastata liiton kansainvälisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä. Työryhmään kuuluivat vuonna 2013 seuraavat henkilöt: Silva Järvinen Hanna Kivimäki Lauri Hämäläinen Anastasia Zabludovskaya Marjo-Reetta Kaul Sonja Pääsukene Työryhmän puheenjohtajana toimi Anastasia Zablubokskaya. Tavoitteena on kehittää ENLYC:istä eli nuorisovaltuustojen eurooppalaisesta kattojärjestöstä toimiva valtakunnallisten nuorisovaltuustojen edunvalvontajärjestöjen yhteistyöelin. Kansainvälinen toiminta vaatii kuitenkin lisäresursseja sekä EU:n tasoista yhteistyötä, ja rahoitusta.

18 8 TUTKIMUSTOIMINTA Vuonna 2013 liitto aloitti merkittävän nuorten osallisuutta tutkivan Osallisuus nyt ja vuonna 2015 hankkeen opetus- ja kulttuuriministeriön avustamana. Osallisuus nyt ja vuonna 2015 tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nuorten osallisuuden ja erityisesti nuorten vaikuttajaryhmien nykytilaa. Hankkeen keskeisin toiminto on sähköisesti toteutettu kysely nuorten osallisuudesta kuntatasolla. Kysely on osoitettu kunnissa niin nuorille, viranhaltijoille kuin päättäjillekin. Kyselyyn oli mahdollista vastata molemmilla kotimaisilla kielillä. Hankkeesta vastaamaan on palkattu kokopäiväinen tutkija. Tutkimushanke päättyy huhtikuussa 2014, jolloin tutkimusraportti julkaistaan eduskunnan Kansalaisinfossa järjestettävässä tilaisuudessa. Tutkimustoiminta on vuonna 2013 ollut liiton historiassakin merkittävää ja siihen on käytetty paljon liiton resursseja. Tutkimustuloksia odottavat myös kaikki liiton sidosryhmät. 9 TALOUS Taloushallinnossa painotettiin vuoden 2013 aikana erityisesti kustannustietoisuutta ja varainhankinnan kehittämistä. Liiton taloushallintopalvelut (osto- ja myyntireskontra, palkanlaskenta, kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen) hankittiin Talenom Oy:n Tampereen toimipisteestä. Liittohallitus seurasi kokouksissaan yhdistyksen taloustilanteen kehittymistä. Vuonna 2013 oman varainhankinnan osuutta liiton rahoituksesta pyrittiin kasvattamaan esimerkiksi laajentamalla koulutustoimintaa ja kehittämällä uusia varainhankintatapoja. Lisäksi liitto toteutti toimintansa tarkoitusta tukevia erillisrahoitteisia projekteja vuoden 2013 aikana, näitä projekteja olivat Osallisuus nyt ja vuonna 2015 tutkimushanke ja Vaikute.net verkkomedian jatkohanke. Tämän lisäksi vuodelta 2012 jatkuneita hankkeita alku vuodesta olivat Osallistu ja osallista hanke ja Osallisuuden kasvattaminen kuntatasolla koulutushanke.

19 Liiton talous on vakaalla pohjalla ja liitto on koulutusten järjestämisen kautta myös kohtuullisen omavarainen. Toimialan kasvu kuitenkin vaatii, että Nuva ry:n rahoitus kasvaa, jotta koulutustoimintaa voidaan laajentaa kuntalain ja nuorisolain hengen mukaisesti. 10 LOPUKSI Kokonaisuudessaan vuosi 2013 oli merkittävä niin edunvalvonnallisesti kuin toiminnallisesti. Kesäkuussa Suomen hallituksen hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä teki periaatepäätöksen sen puolesta, että nuorisovaltuustot tullaan kirjaamaan kuntalakiin. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi liitto on tehnyt aktiivista ja pitkäjänteistä työtä. Järjestöllisen toiminnan näkökulmasta vuosi 2013 on ollut erityisen onnistunut: uusia tapahtumakonsepteja on luotu ja jäsenille suunnatut tilaisuudet vetävät osallistujia paikalle. Tämän lisäksi uusia yhteistyökumppaneita on saatu hankittua. Yhteenvetona voidaan todeta, että liitto on valtaisan kasvupotentiaalin edessä. Kun nuorisovaltuustot kirjataan kuntalakiin ja laki eduskunnassa hyväksytään, tarvitaan Nuva ry:tä entistä enemmän turvaamaan lain noudattamista kunnissa.

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Nuorisolakiuudistus. Diasarja on julkinen 15.4.2014 alkaen. 27. maaliskuuta 2014 Nuorisoyksikkö 1

Nuorisolakiuudistus. Diasarja on julkinen 15.4.2014 alkaen. 27. maaliskuuta 2014 Nuorisoyksikkö 1 Nuorisolakiuudistus Diasarja on julkinen 15.4. alkaen 27. maaliskuuta Nuorisoyksikkö 1 Nuorisolain uudistus kahden hallituksen rajapinnassa ajallisesti, tavoitteena se, että lakiuudistus ja LANUKE tulisivat

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Aika: 22.5.2011 Kello: 10.12-12.57 Paikka: Hämeenkatu 3 b 2. krs, 33100 Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Anna-Kaisa Välilä Anna Kantola Miia Pietilä Tino Svart Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen

Lisätiedot

Lindholm Matias Jäsen. Kervinen Pinja Jäsen. Niskanen Sami Nuorten monitoimiohjaaja

Lindholm Matias Jäsen. Kervinen Pinja Jäsen. Niskanen Sami Nuorten monitoimiohjaaja PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Nuorisovaltuusto AIKA klo 15:00-16:30 PAIKKA Huutjärven nuorisotila LÄSNÄ Bertling Nonna Puheenjohtaja Bertling Hannu 1.Varapuheenjohtaja Mäkinen Anni Jäsen Lindholm Matias

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. Aika: Tiistaina 3.4.2012, klo 16 18 Paikka: Matkakeskus 2. kerros, Hannikaisenkatu 20, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Santeri Lohi avasi kokouksen klo 16.10. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA Aika: Tiistaina 8.10.2013, klo 16 20 Paikka: Nuortentila Vaihde, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi

Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi LAUSUNTO Helsinki 30.11.2015 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö 2.11.2015 Dnr 53/040/2014 Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi

Lisätiedot

1. Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kielet. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY. 1 (5)

1. Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kielet. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY. 1 (5) SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY. 1 (5) 1. Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kielet Yhdistyksen nimi on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n piiri ry. Yhdistyksen kotipaikka on ja toiminta-alue

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2016 1 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 2(23) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. YLEISTÄ... 4 2. EDUNVALVONTA... 5 2.1 KÄRKIHANKE:

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA

KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA Aika: Torstai 3.3.2016 kello 18.00-20.00 Paikka: Kouvolan kaupungintalon valtuustosali Torikatu 10, 45100 Kouvola Puheenjohtaja: Sihteeri: Läsnä: Justiina Lampila,

Lisätiedot

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi Maarit Alikoski 21.10.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Kunnan rooli ja tehtävät uudistuvat Yksi keskeinen vaikuttava tekijä: sosiaali-

Lisätiedot

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Kenen osallisuus?-seminaari 2.9.2014 Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen uudet mallisäännöt hyväksyttiin edustajistossa keväällä 2014 Yhdistyslaki muuttui 2010. Sekä liiton että ammattiosastojen mallisääntöihin tehtiin

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 Sivu 10

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 Sivu 10 KOKOUSAIKA 23.2.2015 klo 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Metsämäki Herkko Saastamoinen Linda Koivuniemi

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2.

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2. ESPOON NUORISOVALTUUSTO PUOLIVUOTISKERTOMUS, RAPORTTI TOIMINNASTA / KEVÄT 2015 VAIKUTTAMINEN Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet Nuorisovaltuusto ei ole kevään aikana tehnyt aloitteita, koska nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen työryhmä. Kimi Uosukainen, puheenjohtaja 3.6.2016 Helsinki

Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen työryhmä. Kimi Uosukainen, puheenjohtaja 3.6.2016 Helsinki Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen työryhmä Kimi Uosukainen, puheenjohtaja 3.6.2016 Helsinki Mikä on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto? Nuorten osallisuuden asiantuntijajärjestö, joka on perustettu vuonna

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Keskiviikko 06.04.2016 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTO Esityslista

KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTO Esityslista KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTO Esityslista Aika: Torstai 3.9.2015 kello 18.00 Paikka: Kouvolan kaupungintalon valtuustosali Torikatu 10, 45100 Kouvola Puheenjohtaja: Eveliina Komonen Sihteeri: Henna Rämä Läsnä:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Marjo-Reetta Kaul. Julianna Merikoski. Noorasofia Palmio. Pinja Peltovako Anni Salmesvuori. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa)

Marjo-Reetta Kaul. Julianna Merikoski. Noorasofia Palmio. Pinja Peltovako Anni Salmesvuori. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa) Tampereen Nuorisofoorumin hallituksen kokouksen kokouskutsu Aika 5.3.2013 klo 16.30 Paikka Monitoimitalo 13 Läsnäolijat Heini Nurminen puheenjohtaja Jesse Kosonen 1.varapuheenjohtaja Sofia Julin 2.varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistä Liiton toimintaa on leimannut vuonna 2013 15-vuotisjuhla ja valtuustovaalit. Juhlavuoden

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot