Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus"

Transkriptio

1 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO LIITTOHALLITUS Puheenjohtaja Varapuheenjohtajat Puheenjohtajisto Hallituksen jäsenet Liittokokous TOIMISTO Pääsihteeri Järjestösihteeri Tiedottaja Tutkija 8 3 ALUEELLINEN JA VALTAKUNNALLINEN EDUSTUS Piirijärjestöt9 3.2 Piirineuvosto Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto 10 4 NUORISOPOLITIIKKA JÄRJESTÖPOLIITTINEN TOIMINTA OSALLISTU JA OSALLISTA HANKE NUORISOTALKOOT! -KIERTUE 12

3 5 KOULUTUS NUORTEN OSALLISUUDEN KASVATTAMINEN KUNTATASOLLA KOULUTUSHANKE PAIKALLISET KOULUTUKSET AKTIIVIPÄIVÄT ABC AKTIIVIPÄIVÄT HC OSALLISUUS NYT JA VUONNA 2015 KOULUTUSRISTEILY 15 6 VIESTINTÄ VAIKUTE.NET_ E-VAIKUTE VERKKOTIEDOTTAMINEN ULKOASU-UUDISTUS 16 7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 16 8 TUTKIMUSTOIMINTA 17 9 TALOUS LOPUKSI 18

4 1 YLEISTÄ (myöhemmin tekstissä liitto tai Nuva ry.) on nuorten osallisuuden asiantuntija. Vuonna 1998 perustettu järjestö toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien nuorten vaikuttajaryhmien koulutus-, tiedotus-, edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestönä. Nuva ry. edistää nuorisovaltuustojen asemaa ja parantaa nuorten aitoja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Liiton toiminnan tarkoitus on luoda ja edistää yhteistyötä nuorisovaltuustojen välille sekä tukea ja auttaa näitä toiminnassaan. Liitto pyrkii edunvalvontatoiminnallaan ja tiedotustyöllä vaikuttamaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä nuorten välisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin parantamiseen kaikissa Suomen kunnissa. Toiminnan tarkoituksena on nostaa esiin nuorten osallisuuteen liittyviä ongelmia ja estää nuorten syrjäytymistä. Demokratiakasvatusta liitto pyrkii osaltaan kehittämään oman koulutus- ja tiedotustoimintansa kautta. Vuonna 2013 toiminnan tärkeimmät painopisteet olivat koulutus- ja aluetoiminnassa. Liitto järjesti kyseisenä vuonna erilaisia kokoontumisia sekä koulutus- ja seminaaritilaisuuksia ympäri Suomea. Koulutustoimintaa kehitettiin myös järjestämällä ensimmäistä kertaa liiton historiassa osallisuuskoulutus nuorten parissa työskenteleville aikuisille. Alueellista toimintaa tuettiin liittotasolla tarjoamalla koulutusta piiritoimijoille ja kehittämällä piirijärjestöjen valmiuksia järjestää koulutus- ja tiedotustoimintaa omalla alueellaan. Vuonna 2013 liitto keräsi toimintansa tukemiseksi jäsenmaksua, joka oli suuruudeltaan kymmenen (10) euroa. Liitto järjesti lisäksi maksullisia koulutuksia sekä otti vastaan opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustusta, sekä kahta eri hanke-avustusta. Vuonna 2013 järjestettiin myös jäsenkysely, jonka tulokset olivat myönteisiä. Suurin osa jäsenistöstä koki, että liitto on onnistunut sen tehtävässään. Vuosi 2013 oli merkittävä vuosi Suomen Nuorisovaltuustojen Liitolle myös siinä mielessä, että järjestö vietti 15-vuotisjuhlavuottaan. Virallinen 15-vuotisjuhla vietettiin yhdessä aktiivijäsenten ja sidosryhmien edustajien kanssa Helsingissä HALLINTO Liiton hallinnossa on vuoden 2013 aikana jatkettu rakenteiden selkeyttämistä sekä työntekijöiden että liittohallituksen osalta. Hallinnon rakenteiden ja työnjaon suunnittelussa on huomioitu myös liiton toiminnan merkittävä kasvu viime vuosien aikana, esimerkiksi edunvalvonnan ja nuorisopoliittisen toiminnan osalta. Toiminnan laajentuminen on asettanut muutosvaatimuksia rakenteen lisäksi myös liiton säännöille, joita on alettu uudistaa vuoden 2013 aikana. Sääntöuudistus on tarkoitus saattaa loppuun vuonna Vuonna 2011 hyväksytyn strategian arviointimittaristoa on kehitetty aktiivisesti vuoden 2013 aikana.

5 2.1 LIITTOHALLITUS Liittohallitus on liittokokouksen valitsema liiton ylintä päätösvaltaa liittokokousten välillä käyttävä elin. Liittohallitukseen kuuluvat liittokokouksessa valitut puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 2-8 hallituksen jäsentä. Vuoden 2013 liittohallitus valittiin Turun liittokokouksessa PUHEENJOHTAJA Puheenjohtajan on sääntöjen ja yhdistyslain mukaan valvottava, että liiton toimintaa johdetaan yhdistyslain, sen sääntöjen, tavoitteiden ja päätösten mukaisesti. Puheenjohtaja edustaa liittoa ulospäin ja käyttää julkisuudessa liiton virallista ääntä. Puheenjohtajalla on myös liiton nimenkirjoitusoikeus. Vuonna 2013 liiton puheenjohtajana toimi 18 vuotias Santeri Lohi (Jyväskylä). Liiton puheenjohtaja toimi myös Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston puheenjohtajana, sekä puheenjohtajiston kokousten puheenjohtajana. Puheenjohtajan tehtävänä on ollut vastata liiton kokonaisjohtamisesta, liiton edustamisesta, esimiestehtävistä sekä valtakunnallisesta edunvalvonnasta. Puheenjohtajalle on maksettu kuukausittaista palkkiota VARAPUHEENJOHTAJAT Varapuheenjohtajat toimittavat puheenjohtajan virkaa puheenjohtajan ollessa estynyt. Varapuheenjohtajat hoitavat omalta osaltaan liiton edustamista. He lisäksi vastaavat hallituksen sisäisessä vastuunjaossa heille määriteltyjen hallituksen jäsenten toiminnasta. Varapuheenjohtajat osallistuvat puheenjohtajiston kokouksiin, joille hallitus voi halutessaan delegoida päätöksentekovastuuta. Vuonna 2013 liiton varapuheenjohtajina toimivat Matti Virkkunen (Vantaa) ja Henrik Vuornos (Espoo). Virkkusen vastuualueisiin kuuluivat koulutus- ja aluetoiminta sekä jäsen- ja alumnipalvelut. Vuornoksen vastuualueina olivat järjestöllinen kehittäminen, paikallinen edunvalvonta, nuorisopoliittiset asiat sekä liiton kansainvälinen toiminta. Varapuheenjohtajat johtivat omia toiminta-alojaan. Lisäksi he koordinoivat toiminta-alojaan samoista tehtävistä vastuussa olevien hallituksen jäsenten kanssa PUHEENJOHTAJISTO

6 Puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajien kanssa muodostavat liiton puheenjohtajiston. Puheenjohtajisto kokoontuu liittohallituksen kokousten välillä. Puheenjohtajisto käy kokouksissaan läpi liiton toiminnan ajankohtaisia asioita, seuraa liiton toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista, tekee liittohallituksen sille delegoimia päätöksiä kokousväleillä sekä osallistuu nuorisopoliittiseen vaikuttamistyöhön, esimerkiksi kannanottoja ja lausuntoja valmistelemalla. Puheenjohtajisto kokoontui vuoden 2013 aikana yhteensä kaksi (2) kertaa: Helsinki Helsinki Lisäksi puheenjohtajisto on pitänyt viisi (5) etäkokousta: , , , sekä HALLITUKSEN JÄSENET Liitohallituksen jäsenten pääpiirteittäinen vastuunjako hyväksytään liittokokouksessa, minkä lisäksi hallitus päättää tarkemmin sisäisestä työnjaostaan ensimmäisessä kokouksessa johtosäännön hyväksymisen yhteydessä.. Liittohallitukseen kuului vuonna 2013 seitsemän (7) jäsentä. Liittohallituksessa toimivat vuonna 2013 puheenjohtajiston lisäksi Sonja Julkunen, Riina Kasurinen, Iida Piensoho ja Tino Svart (suluissa henkilön vastuualue): Sonja Julkunen (järjestöllinen kehittäminen) Riina Kasurinen (paikallinen edunvalvonta) Iida Piensoho (koulutusvastaava) Tino Svart (aluetoiminta) Vuoden 2013 aikana liittohallitus on kokoontunut yhteensä kahdeksan (8) kertaa: Helsinki, järjestäytymiskokous Helsinki Helsinki

7 Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Lisäksi liittohallitus on pitänyt kaksi etäkokousta ja Liittohallituksesta erosivat vuoden 2013 aikana hallituksen jäsen Tino Svart (lokakuussa) sekä hallituksen jäsen Iida Piensoho (joulukuussa) LIITTOKOKOUS Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokous järjestetään kerran vuodessa. Vuonna 2013 Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton liittokokous järjestettiin Lappeenrannassa Liittokokouksessa valittiin liittohallitus toimivuodelle Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma, talousarvio ja tavoiteohjelma vuodelle Lisäksi liittokokouksessa hyväksyttiin liittohallituksen esittelemä sääntöuudistus. Paikalla oli reilu 100 osallistujaa ja kokouksen puheenjohtajana toimi HYY:n hallituksen puheenjohtaja, liiton entinen varapuheenjohtaja Lauri Koskentausta. 2.2 TOIMISTO Liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingin Etu-Töölössä, osoitteessa,. Toimistossa on kaksi huonetta ja 36 neliömetriä. Vuoden 2013 aikana liiton keskustoimistolla työskenteli pääsihteeri, järjestösihteeri, tiedottaja sekä liiton tutkimushankkeesta vastannut tutkija. Kaikilla liiton työntekijöillä oli toimistolla oma työpiste. 2.1 PÄÄSIHTEERI Keskustoimiston esimiehenä toimii kokopäiväinen pääsihteeri. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu esimiestehtävien lisäksi liiton talous- ja yleishallinto. Pääsihteeri on myös vastuussa hallituksen päätösten toimeenpanosta, liiton toiminnan

8 kehittämisestä sekä varainhankinnasta. Tämän lisäksi pääsihteeri huolehtii osaltaan yhteydenpidosta nuorisopolitiikan vaikuttajiin ja päättäjiin. Pääsihteerillä on liiton nimenkirjoitusoikeus. Vuonna 2013 pääsihteeri on myös vastannut Osallistu ja osallista hankkeen kokonaishallinnosta. Pääsihteerin tehtäviin on myös kuulunut liiton edustaminen erinäisissä tilaisuuksissa. Vuoden 2013 ajan pääsihteerinä on työskennellyt yhteiskuntatieteiden ylioppilas Paula Pöllänen JÄRJESTÖSIHTEERI Järjestösihteerin pääasiallisena tehtävänä on organisoida liiton järjestöllistä puolta. Järjestösihteeri on liiton kivijalka tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen liittyvissä asioissa, jäsenpalveluissa sekä erilaisissa tiedottamiseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi tehtäviin kuuluvat erilaiset toimistotehtävät. Aikavälillä järjestösihteerin tehtäviä hoiti humanististen tieteiden ylioppilas Anna Mellin. Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Iida Vallin aloitti kokopäiväisenä järjestösihteerinä TIEDOTTAJA Vuonna 2013 liitto sai jatkorahoitusta Vaikute.net verkkomediahankkeeseen. Tiedottajan toimenkuvaan kuului Vaikute.netin päätoimittaminen sekä yleiset tiedotukselliset tehtävät. Lisäksi vuonna 2013 tiedottaja osallistui liiton viestinnälliseen kehittämiseen. Valtiotieteiden maisteri Saija Viitala aloitti liiton määräaikaisena tiedottajana ja hanketyöntekijänä Vaikute.net verkkomediahanke jatkuu keväälle TUTKIJA Erillisrahoitteinen Osallisuus nyt ja vuonna 2015 tutkimushanke käynnistyi kesällä Tutkimuksen tavoitteena on lisätä nuorisovaltuustojen ja vastaavien vaikuttajaryhmien määrää sekä parantaa niiden vaikuttavuutta. Tutkijan tehtäviin kuului tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen sekä sen koonti ja tulosten levittäminen. Valtiotieteiden tohtori Timo Kallinen aloitti liiton määräaikaisena tutkijana

9 Valtiotieteiden tohtori Timo Kallinen aloitti liiton määräaikaisena tutkijana ja hanketyöntekijänä Vaikute.net verkkomediahanke jatkuu keväälle ALUEELLINEN JA VALTAKUNNALLINEN EDUSTUS 3.1 PIIRIJÄRJESTÖT Piirijärjestöjen tehtävä on tukea nuorisovaltuustojen ja muiden nuorten vaikuttajaryhmien alueellista yhteistyötä ja valvoa paikallisten nuorisovaltuustojen etua. Liitolla on kahdeksan (8) rekisteröitynyttä piirijärjestöä jäsenjärjestönään. Liiton piirijärjestötoiminta jatkui vuoden 2013 aikana aktiivisena. Piirijärjestöt järjestivät alueillaan erilaisia nuorisopoliittisia tapahtumia, kampanjoita ja tiedotusta. Liitto tuki piirijärjestöjen toimintaa piirineuvoston toiminnan järjestämisellä ja myöntämällä taloudellisia avustuksia piirijärjestöille. Lisäksi muutamat piirihallituksen jäsenet ovat olleet mukana liiton koulutuskiertueella kouluttamassa nuoria vaikuttajia. Piirijärjestöjen toiminnasta kerrotaan tarkemmin jokaisen piirin omassa toimintakertomuksessa. Huomioitavaa kuitenkin on, että kaikilla piirijärjestöillä ei ole omaa taloushallintoa. 3.2 PIIRINEUVOSTO Liiton toimintasuunnitelman mukaisesti piirijärjestöjen yhteistyöelimeksi kootaan vuosittain piirineuvosto, johon kuuluu jäsen jokaisesta piiristä. Piirineuvoston puheenjohtajaksi sen ensimmäisessä kokouksessa valittiin Frida Rajaniemi (Jyväskylä) Väli-Suomen piiristä. Piirineuvostoon ovat kuuluneet vuonna 2013 seuraavat jäsenet:

10 Hämeen piiri: Johanna Tahlo Varajäsen: Marjo-Reetta Kaul Kaakkois-Suomen piiri: Nina Peltonen Varajäsen: Ville Savolainen Lapin piiri: Iida Niva Varajäsen: Laura Torniainen Oulun piiri: Marjut Lehtonen Varajäsen: Henna Perätalo Savo-Karjalan piiri: Timo Eskelinen Varajäsen: Katja Mononen Uudenmaan piiri: Johanna Holvikallio Varajäsen: Otto Ahoniemi Varsinais-Suomen piiri: Jemi Heinilä Varajäsen: Linda Mellin Väli-Suomen piiri: Frida Rajaniemi Varajäsen: Aleksi Koivisto Piirineuvosto kokoontui vuoden 2013 aikana yhteensä kolme kertaa: , ja Piirineuvosto käsitteli kokouksissaan piirijärjestöjen ajankohtaisten asioiden lisäksi piirien talous-, koulutus- ja tiedotusasioita. 3.3 SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN EDUSTAJISTO Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto on valtakunnallinen nuorten asioiden asiantuntijaelin, johon jokainen Suomen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä voi nimetä oman edustajansa tuomaan kunnan nuorten ääntä valtakunnalliseen päätöksentekoon. Edustajiston toiminnan tavoitteena on luoda nuorille aito mahdollisuus vaikuttaa valtakunnalliseen päätöksentekoon. Vuonna 2013 Edustajistossa toimi 55 edustajaa eri puolelta Suomea. Edustajiston puheenjohtana toimi liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. Edustajisto kokousti omalla kokousfoorumillaan ja Edustajiston kokoustyöskentelyä kehitettiin vastaamaan paikallisten toimijoiden tarpeita.

11 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston toiminnan uudistaminen aloitettiin vuonna Tarkoituksena on kehittää Edustajiston toimintamallista entistä kattavampi ja vaikuttavampi mahdollisuus osallistua valtakunnan tason päätöksentekoon. Edustajiston työskentely vaatii kuitenkin entistä isompaa työntekijäresurssia. 4 NUORISOPOLITIIKKA Liitto toimii aktiivisesti nuorisovaltuustojen edunvalvojana ottamalla kantaa ja osallistumalla keskusteluun nuorisovaltuustoja koskevissa asioissa sekä antamalla lausuntoja. Liitto on myös aktiivinen keskustelun avaaja nuorten vaikuttamista koskevissa asioissa. Nuva ry. oli edustettuna useissa seminaari- ja keskustelutilaisuuksissa vuoden 2013 aikana, kuten esimerkiksi valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuorisotalkoot! seminaarikiertueella sekä valtiovarainministeriön järjestämissä kuntauudistustilaisuuksissa. Liitto julkaisi vuoden 2013 aikana kymmenen (10) kannanottoa tai mielipidekirjoitusta. Liiton vuoden 2013 kannanotot ja mielipidekirjoitukset: Nuorisovaltuutetut mukaan kuntarakennelain luonnoksen lausuntojen valmisteluun 7.2. Osallisuuden hyvät käytännöt kaikille hallinnonaloille Nuorisovaltuustojen edustajat lautakuntiin Nuoret mukaan syrjäytymiskeskusteluun Nuoria kannattaa kuunnella aidosti Nuorten asiantuntijuus tiedostetaan vihdoin myös valtakunnan tasolla 8.6. Nuorisovaltuustot pääsivät keskiöön kuntauudistuksessa Nuorille tulee taata vaikuttamismahdollisuudet 23.9 Suomen Nuorisovaltuustojen liitto on tyytyväinen Turun kaupunginvaltuuston päätökseen nuorisovaltuuston perustamisesta Sini Korpinen, osallistava puheenjohtaja allianssin johtoon Lisäksi liitto on toimittanut valtiovarainministeriölle lausuntojaan mm. kuntarakennelaista sekä metropolilaista.

12 4.1 JÄRJESTÖPOLIITTINEN TOIMINTA Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on jäsenenä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:ssä. Liitto on toiminut aktiivisesti jäsenjärjestössään. Osallistuen esimerkiksi Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n järjestämiin jäsenjärjestötapaamisiin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin. Lisäksi liitto on käynyt aktiivista keskustelua läheisjärjestöjensä kanssa nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamisesta. Yhteistyötä vahvistettiin entisestään poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa. Onnistunutta yhteistyötä jatkettiin Suomen Lukiolaisten Liiton, Suomen Ammattiin Opiskelevat Sakki ry:n, Suomen Opiskelija -Allianssi OSKU ry:n ja Kuntaliiton kanssa. Nuva ry:n tärkeimpiä sidosryhmiä ovat myös kaikki Suomen kunnat. Yhteistyötä kuntien ja kuntien nuorisotyöntekijöiden kanssa lisättiin mm. nuorisotyöntekijöiden koulutuksella. Yhteistyötä on ollut edellä mainitun lisäksi oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön, Valtion Nuorisoasian neuvottelukunta Nuoran, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Liiton puheenjohtajana vuosina 2010 ja 2011 toiminut Anna Mellin jatkoi liiton edustamista Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunnassa. Lisäksi liiton vuoden 2012 puheenjohtaja Senni Raunio edusti liittoa varajäsenenä Allianssin hallituksessa. Liittohallituksen jäsen Tino Svart edusti liittoa Allianssin Osallisuus-teemaryhmässä. Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi edusti liittoa Tampere-talolla järjestetyssä tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla. 4.2 OSALLISTU JA OSALLISTA HANKE Eräs liiton päätavoitteista ja samalla koko toiminnan ydin on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen osallisuuden avulla. Liitto käynnisti laaja-alaisen kunnallisvaalikampanjan syksyllä Kampanjan kärkiteemana oli syrjäytymisen ehkäiseminen nuorten osallisuuden avulla. Kampanja jatkui vielä vuoden 2013 puolella Pohjalta.fi kampanjasivuston uudistamisella. Hankkeen päätösseminaari järjestettiin Helsingissä ja tapahtumassa oli osallistujia 50.

13 4.3 NUORISOTALKOOT! -KIERTUE Liitto toteutti yhteistyössä Valtion nuorisoasian neuvottelukunta Nuoran kanssa Nuorisotalkoot! kiertueen, joka järjestettiin lähes kymmenellä eri paikkakunnalla. Nuorisotalkoot -tapahtumat olivat suunnattu sekä nuorille että kuntapäättäjille. Tilaisuuksien tarkoituksena oli mahdollistaa vuorovaikutus nuorten ja päättäjien välillä. 5 KOULUTUS Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toimintaan kuuluu merkittävänä osana erilaisten koulutusten järjestäminen. Vuosittain järjestetään valtakunnalliset Aktiivipäivät ABC ja Aktiivipäivät HC -koulutustapahtumat. Tämän lisäksi liitto järjestää useita paikallisia koulutuksia, jotka räätälöidään koulutuksen tilaajien toiveiden mukaisesti. Huomioitavaa on, että vuonna 2013 jatkettiin Nuorten osallisuuden kasvattaminen kuntatasolla koulutushanketta NUORTEN OSALLISUUDEN KASVATTAMINEN KUNTATASOLLA KOULUTUSHANKE Vuonna 2012 alkanut opetus- ja kulttuuriministeriön avustama koulutushanke jatkui vuonna 2013 mittavan koulutuskiertueen merkeissä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto koulutti välisenä aikana maksuttomasti yli 74 vaikuttajaryhmää ympäri Suomea. Kouluttajina toimivat kuluvan vuoden liittohallitus ja joulukuussa 2013 koulutetut piirihallituksen jäsenet. Hanke ylitti tavoitteet koulutettavien määrässä sekä vaikuttavuudessa. Koulutuskiertue toi Nuva ry:lle näkyvyyttä paikkakunnilla, joilla nuorisovaltuustotoimintaa ei vielä toistaiseksi ole, tai missä se tarvitsee erityistä tukemista. Kiertueen avulla tavoitettiin myös sellaisia nuoria, joita muuten ei olisi resurssien puutteen vuoksi mahdollista tavoittaa. Hanke oli konkreettinen osoitus koulutustoiminnan tarpeellisuudesta. Palaute koulutuskiertueesta oli myönteistä. Hanke antoi intoa kehittää entistä enemmän Nuva ry:n koulutustoimintaa, joka tunnetaan jo nyt laajasti ympäri Suomea PAIKALLISET KOULUTUKSET Liitto järjestää vuoittain paikallisia koulutuksia nuorisovaltuustojen ja muiden paikallisten vaikuttajaryhmien tarpeisiin. Kouluttajina paikallisissa koulutuksissa toimivat liiton kouluttamat aktiivit. Paikalliset koulutukset räätälöidään tapauskohtaisesti kunkin koulutettavan ryhmän toiveiden mukaan.

14 Vuonna 2013 Nuva ry. jatkoi paikallisten koulutusten järjestämistä tilauksesta. Vuoden 2013 aikana koulutuksia järjestettiin muun muassa kokoustekniikasta, tapahtumien järjestämisestä, nuorisovaltuustotoiminnan perusteista, aloitteiden ja kannanottojen tekemisestä sekä vaikuttamismahdollisuuksista kunnassa. Vuonna 2013 paikallisten koulutusten sisältöjä ja tilausjärjestelmää kehitettiin vastaamaan paremmin tilaajien tarpeita. Paikallisten koulutusten järjestelmää uudistettiin myös siten, että liitto järjestää vuosittain kouluttajakoulutuksen piiritoimijoille, jotka toimivat liiton paikallisten koulutusten kouluttajina. Näin koulututtajakunta uudistuu ja kouluttajat saavat aina ajantasaista tietoa. Nuva ry. pystyy tätä kautta myös takaamaan järjestämiensä koulutusten laadun. Vuonna 2013 koulutuskiertue -hankkeen lisäksi paikallisia koulutuksia järjestettiin yhdeksän (9). Osa koulutuksista oli kaksipäiväisiä. Koulutuksia järjestettiin seuraavilla paikkakunnilla: Joutsa 4.5. Juva Tuusula 7.9. Tampereen Nuorisofoorumi, Ylöjärvi Nokia Humppila Ylöjärven lukio Espoo Pyhtää 5.3 AKTIIVIPÄIVÄT ABC Liitto järjestää vuosittain uusille toimijoille suunnatun Aktiivipäivät ABC -koulutustapahtuman. Tapahtuma järjestetään noin 150 osallistujalle. Tapahtumapaikka vaihtuu vuosittain, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua koulutukseen asuinpaikasta riippumatta. Aktiivipäiville osallistuvan ei tarvitse olla liiton jäsen. Osallistujien ryhmäytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta nuorisovaltuutetuille voidaan luoda nuvalaista identiteettiä, ja tätä kautta vahvistetaan heidän osallisuuttaan.

15 Liiton suurin vuosittainen koulutustapahtuma, Aktiivipäivät ABC, järjestettiin vuonna 2013 Ylöjärvellä Aktiivipäiville osallistui 154 henkilöä, joista suurin osa oli nuorisovaltuutettuja. Aktiivipäivät ABC on suunnattu pääasiassa uusille nuorisovaltuutetuille, joten koulutuksissa käsiteltiin mm. perusteita nuorisovaltuustotoiminnasta sekä kunnallisesta päätöksenteosta. 5.4 AKTIIVIPÄIVÄT HC Vuosittain järjestetään pidempään nuorisovaltuustoissa tai muissa vaikuttajaryhmissä toimineille koulutustapahtuma, Aktiivipäivät HC. Näillä koulutuspäivillä mennään ABC koulutuspäiviä syvemmälle, kuullaan asiantuntijoita ja tutustutaan erilaisiin poliittisiin teemoihin. Aktiivipäivät HC järjestettiin Lahdessa Aktiivipäivät HC:lla kokeneemmat nuoret vaikuttajat pääsivät syventymään vaikuttamiseen erilaisten ajankohtaisten poliittisten teemojen kautta. Tapahtuma tarjosi osallistujilleen laadukasta koulutusta mm. kansalaisvaikuttamisesta sekä poliittisesta päätöksenteosta Suomessa. Koulutustapahtumaan osallistui 73 nuorta vaikuttajaa. 5.5 OSALLISUUS NYT JA VUONNA 2015 KOULUTUSRISTEILY Liitto järjesti Osallisuus nyt ja vuonna koulutusristeilyn nuorten osallisuuden parissa työskenteleville aikuisille. Koulutusristeily oli osa liiton toimintasuunnitelmaan kirjattua tavoitetta järjestää nuorten osallisuuden parissa toimiville henkilöille koulutusta. Nuva ry. kouluttaa kunnissa toimivia nuorisovaltuutettuja, joten myös nuorisotyöntekijät ovat liitolle erittäin tärkeä ja oleellinen sidosryhmä. Koulutusristeilyllä pystyttiin tavoittamaan juuri nuorisotyöntekijöitä, joiden kouluttamiseen ei useinkaan liitolla ole riittävästi resursseja. Koulutustapahtumassa kouluttajina toimivat nuoret itse. Koulutukseen osallistui yhteensä 25 henkilöä. Risteilystä saatu palaute oli myönteistä. Liiton tavoitteena on vakiinnuttaa toimintaan tämänkaltainen koulutuskonsepti. 6 VIESTINTÄ Vuonna 2013 liiton viestinnän painopisteet perustuivat järjestön vuonna 2011 hyväksymään strategiaan ja sen pohjalta luotuun viestintäsuunnitelmaan. Liiton viestintä rakentui kolmeen peruspilariin: tiedotuksen tulee olla kohderyhmälähtöistä, tavoitteellista ja asiantuntevaa. 6.1 VAIKUTE.NET

16 Vaikute.net on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n oma verkkomedia. Verkkomediassa julkaistaan viikoittain useita artikkeleja, haastatteluja ja kolumneja esimerkiksi nuorten osallisuuteen ja vaikuttamistyöhön liittyen. Vaikutteen tarkoituksena on tavoittaa myös nuorisovaltuustotoiminnan ulkopuolella olevia nuoria, kattaen mahdollisimman laajaalaisesti nuorisovaltuustotoiminnasta kiinnostuneet nuoret ympäri Suomea. Vuonna 2012 alkanut Vaikute.net -verkkomediahanke sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoitusta vuonna Vaikute.net uudistettiin uuden päätoimittajan myötä. Tämän seurauksena myös lukijakunta on laajentunut huomattavasti. Vaikute.net-verkkomediaa toimitti palkatun päätoimittajan lisäksi nuorista koostuva toimittajakunta, jonka liittohallitus vuosittain valitsee sinne tulleiden hakemusten perusteella. Vaikute.net:n päätoimittajana vuonna 2013 toimi tiedottaja Saija Viitala. 6.2 E-VAIKUTE Sähköisen Vaikutteen lisäksi jäsenistölle ja sidosryhmille lähetetään kerran kuukaudessa uutiskirje E-Vaikute, jossa julkaistaan liiton omia uutisia ja sidosryhmien tiedotteita. Lisäksi E-vaikutteessa markkinoidaan liiton ja yhteistyötahojen järjestämiä tapahtumia. Vuoden 2013 aikana liitto on selkiyttänyt E-Vaikutteen rakennetta ja sisältöä palvelemaan paremmin jäsenistöä ja sidosryhmiä. 6.3 VERKKOTIEDOTTAMINEN Liitto käyttää verkkotiedottamiseen omia internet-sivujaan ja sosiaalista mediaa. Vuoden 2013 aikana liitto panosti jäsentiedottamisessaan erityisesti verkkotiedottamiseen. Yhdistyksen Internet-sivuille () päivitettiin säännöllisesti erilaisia nuorisoa koskettavia tiedotteita ja uutisia. Lisäksi sivustolla julkaistiin liittohallituksen jäsenien kirjoittamia blogikirjoituksia. Liitto toimi aktiivisesti tiedottaen ja keskustelua herättäen sosiaalisessa mediassa, kuten

17 esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Vuonna 2013 aloitettiin liiton internet-sivujen kokonaisuudistus, jonka tarkoituksena oli luoda liitolla ajantasaiset ja nuorekkaat Internet-sivut. 6.4 ULKOASU-UUDISTUS Vuonna 2013 liitto aloitti ulkoasu-uudistuksen, jolla pyrittiin ajanmukaistamaan liiton graafista ulkoasua ja parantamaan visuaalista ilmettä. Ulkoasu-uudistukseen kuului liiton logon uudistaminen, yleisesitteiden tuottaminen sekä muun graafisen ilmeen päivittäminen. 7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Toimintasuunnitelman kirjauksen mukaisesti kansainvälisen työryhmän toiminta jatkui myös vuonna Työryhmän keskeisimpiin tehtäviin kuului vastata liiton kansainvälisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä. Työryhmään kuuluivat vuonna 2013 seuraavat henkilöt: Silva Järvinen Hanna Kivimäki Lauri Hämäläinen Anastasia Zabludovskaya Marjo-Reetta Kaul Sonja Pääsukene Työryhmän puheenjohtajana toimi Anastasia Zablubokskaya. Tavoitteena on kehittää ENLYC:istä eli nuorisovaltuustojen eurooppalaisesta kattojärjestöstä toimiva valtakunnallisten nuorisovaltuustojen edunvalvontajärjestöjen yhteistyöelin. Kansainvälinen toiminta vaatii kuitenkin lisäresursseja sekä EU:n tasoista yhteistyötä, ja rahoitusta.

18 8 TUTKIMUSTOIMINTA Vuonna 2013 liitto aloitti merkittävän nuorten osallisuutta tutkivan Osallisuus nyt ja vuonna 2015 hankkeen opetus- ja kulttuuriministeriön avustamana. Osallisuus nyt ja vuonna 2015 tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nuorten osallisuuden ja erityisesti nuorten vaikuttajaryhmien nykytilaa. Hankkeen keskeisin toiminto on sähköisesti toteutettu kysely nuorten osallisuudesta kuntatasolla. Kysely on osoitettu kunnissa niin nuorille, viranhaltijoille kuin päättäjillekin. Kyselyyn oli mahdollista vastata molemmilla kotimaisilla kielillä. Hankkeesta vastaamaan on palkattu kokopäiväinen tutkija. Tutkimushanke päättyy huhtikuussa 2014, jolloin tutkimusraportti julkaistaan eduskunnan Kansalaisinfossa järjestettävässä tilaisuudessa. Tutkimustoiminta on vuonna 2013 ollut liiton historiassakin merkittävää ja siihen on käytetty paljon liiton resursseja. Tutkimustuloksia odottavat myös kaikki liiton sidosryhmät. 9 TALOUS Taloushallinnossa painotettiin vuoden 2013 aikana erityisesti kustannustietoisuutta ja varainhankinnan kehittämistä. Liiton taloushallintopalvelut (osto- ja myyntireskontra, palkanlaskenta, kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen) hankittiin Talenom Oy:n Tampereen toimipisteestä. Liittohallitus seurasi kokouksissaan yhdistyksen taloustilanteen kehittymistä. Vuonna 2013 oman varainhankinnan osuutta liiton rahoituksesta pyrittiin kasvattamaan esimerkiksi laajentamalla koulutustoimintaa ja kehittämällä uusia varainhankintatapoja. Lisäksi liitto toteutti toimintansa tarkoitusta tukevia erillisrahoitteisia projekteja vuoden 2013 aikana, näitä projekteja olivat Osallisuus nyt ja vuonna 2015 tutkimushanke ja Vaikute.net verkkomedian jatkohanke. Tämän lisäksi vuodelta 2012 jatkuneita hankkeita alku vuodesta olivat Osallistu ja osallista hanke ja Osallisuuden kasvattaminen kuntatasolla koulutushanke.

19 Liiton talous on vakaalla pohjalla ja liitto on koulutusten järjestämisen kautta myös kohtuullisen omavarainen. Toimialan kasvu kuitenkin vaatii, että Nuva ry:n rahoitus kasvaa, jotta koulutustoimintaa voidaan laajentaa kuntalain ja nuorisolain hengen mukaisesti. 10 LOPUKSI Kokonaisuudessaan vuosi 2013 oli merkittävä niin edunvalvonnallisesti kuin toiminnallisesti. Kesäkuussa Suomen hallituksen hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä teki periaatepäätöksen sen puolesta, että nuorisovaltuustot tullaan kirjaamaan kuntalakiin. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi liitto on tehnyt aktiivista ja pitkäjänteistä työtä. Järjestöllisen toiminnan näkökulmasta vuosi 2013 on ollut erityisen onnistunut: uusia tapahtumakonsepteja on luotu ja jäsenille suunnatut tilaisuudet vetävät osallistujia paikalle. Tämän lisäksi uusia yhteistyökumppaneita on saatu hankittua. Yhteenvetona voidaan todeta, että liitto on valtaisan kasvupotentiaalin edessä. Kun nuorisovaltuustot kirjataan kuntalakiin ja laki eduskunnassa hyväksytään, tarvitaan Nuva ry:tä entistä enemmän turvaamaan lain noudattamista kunnissa.

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Aleksi Koivisto, liittohallituksen jäsen, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 14.8.2014, Ilmajoki Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Vuonna 1998

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 32 Toimintasuunnitelma 2012 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 7.-9.11.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI Yhdistyksen nimi on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on suomenkielinen. Yhdistyksen toiminta-alueena

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. STRATEGIA 20122017 I Johdanto Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. on vuonna 1998 perustettu nuorisovaltuustojen ja muiden paikallisten nuorten vaikuttajaryhmien yhteistyö, edunvalvonta, koulutus

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

TYÖOHJELMA 2014-2015

TYÖOHJELMA 2014-2015 1(9) Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto TYÖOHJELMA 2014-2015 2(9) 1. JOHDANTO EDUSTAJISTON TYÖOHJELMA Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto on toiminut nimensä mukaisesti alueellisesti kattavana ja

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Aika: 22.5.2011 Kello: 10.12-12.57 Paikka: Hämeenkatu 3 b 2. krs, 33100 Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Anna-Kaisa Välilä Anna Kantola Miia Pietilä Tino Svart Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2016 1 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 2(23) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. YLEISTÄ... 4 2. EDUNVALVONTA... 5 2.1 KÄRKIHANKE:

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2015 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

16. LIITTOKOKOUS 25.- 27. LOKAKUUTA 2013 LAPPEENRANNASSA

16. LIITTOKOKOUS 25.- 27. LOKAKUUTA 2013 LAPPEENRANNASSA 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI Yhdistyksen nimi on Suomen Nuorten Vaikuttajien Liitto ry. ja ruotsiksi Förbundet för Finlands Unga Påverkare rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. Aika: Tiistaina 3.4.2012, klo 16 18 Paikka: Matkakeskus 2. kerros, Hannikaisenkatu 20, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Santeri Lohi avasi kokouksen klo 16.10. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. lausuu kunnioittavimmin eduskunnan sivistysvaliokunnalle seuraavaa:

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. lausuu kunnioittavimmin eduskunnan sivistysvaliokunnalle seuraavaa: Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Lausunto sivistysvaliokunnalle 21.10.2015 Sivistysvaliokunnalle Viite: Sivistysvaliokunta torstaina 22.10. klo 12.00 / HE 30/2015 Asia: Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Lisätään kohtaan muut asiat: Janna-Susannan terveiset lautakuntaseminaarista. Muistutus verokortista.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Lisätään kohtaan muut asiat: Janna-Susannan terveiset lautakuntaseminaarista. Muistutus verokortista. Riihimäen kaupunki Pöytäkirja Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Nuorisovaltuusto 10.2.2014 NUORISOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantai 10.2.2014 kello 18.20-19.20 Paikka Nuorisokeskus Monari, Uudenmaankatu 1

Lisätiedot

Nuorisolakiuudistus. Diasarja on julkinen 15.4.2014 alkaen. 27. maaliskuuta 2014 Nuorisoyksikkö 1

Nuorisolakiuudistus. Diasarja on julkinen 15.4.2014 alkaen. 27. maaliskuuta 2014 Nuorisoyksikkö 1 Nuorisolakiuudistus Diasarja on julkinen 15.4. alkaen 27. maaliskuuta Nuorisoyksikkö 1 Nuorisolain uudistus kahden hallituksen rajapinnassa ajallisesti, tavoitteena se, että lakiuudistus ja LANUKE tulisivat

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2.

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2. ESPOON NUORISOVALTUUSTO PUOLIVUOTISKERTOMUS, RAPORTTI TOIMINNASTA / KEVÄT 2015 VAIKUTTAMINEN Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet Nuorisovaltuusto ei ole kevään aikana tehnyt aloitteita, koska nuorisovaltuusto

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Nuorisovaltuusto 14.1.2013 NUORISOVALTUUSTON KOKOUS

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Nuorisovaltuusto 14.1.2013 NUORISOVALTUUSTON KOKOUS Riihimäen kaupunki PÖYTÄKIRJA Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Nuorisovaltuusto 14.1.2013 NUORISOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantai 14.1.2013 kello 18.04-20.00 Paikka Nuorisokeskus Monari, Uudenmaankatu 1

Lisätiedot

Lindholm Matias Jäsen. Kervinen Pinja Jäsen. Niskanen Sami Nuorten monitoimiohjaaja

Lindholm Matias Jäsen. Kervinen Pinja Jäsen. Niskanen Sami Nuorten monitoimiohjaaja PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Nuorisovaltuusto AIKA klo 15:00-16:30 PAIKKA Huutjärven nuorisotila LÄSNÄ Bertling Nonna Puheenjohtaja Bertling Hannu 1.Varapuheenjohtaja Mäkinen Anni Jäsen Lindholm Matias

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA

KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA Aika: Torstai 3.3.2016 kello 18.00-20.00 Paikka: Kouvolan kaupungintalon valtuustosali Torikatu 10, 45100 Kouvola Puheenjohtaja: Sihteeri: Läsnä: Justiina Lampila,

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT Sisältö Tarkoitus ja toiminta... 3 Toimikausi..... 3 Nuorisovaltuuston valinta yleisillä vaaleilla... 3 Talous.... 5 Kokouskäytäntö... 5 Nuorisovaltuustosta eroaminen.

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Nuorisolain uudistusta valmistellaan

Nuorisolain uudistusta valmistellaan Katsaus toimialaan Nuorisolain uudistusta valmistellaan Valmistelussa hyödynnetään vuosittaiset toimialan seminaarit ja muut yhteiset tilaisuudet, edetään teemoittain, hyödynnetään avoimia nettikyselyjä

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Päätöksentekijät: Sonja Pukkila edustajiston jäsen, poistui kohdassa 10, 15.44. Milla Risberg edustajiston jäsen, poistui kohdassa 5, 15.35.

Päätöksentekijät: Sonja Pukkila edustajiston jäsen, poistui kohdassa 10, 15.44. Milla Risberg edustajiston jäsen, poistui kohdassa 5, 15.35. 1(5) Aika: 21.3.2015, klo. 12.00 16.00 Paikka: Wanha Walimo, kokoushuone Winssi (Vesijärvenkatu 25,15140 Lahti) Päätöksentekijät: Sonja Pukkila, poistui kohdassa 10, 15.44. Milla Risberg, poistui kohdassa

Lisätiedot

KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTO Esityslista

KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTO Esityslista KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTO Esityslista Aika: Torstai 3.9.2015 kello 18.00 Paikka: Kouvolan kaupungintalon valtuustosali Torikatu 10, 45100 Kouvola Puheenjohtaja: Eveliina Komonen Sihteeri: Henna Rämä Läsnä:

Lisätiedot