Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus"

Transkriptio

1 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO LIITTOHALLITUS Puheenjohtaja Varapuheenjohtajat Puheenjohtajisto Hallituksen jäsenet Liittokokous TOIMISTO Pääsihteeri Järjestösihteeri Tiedottaja Tutkija 8 3 ALUEELLINEN JA VALTAKUNNALLINEN EDUSTUS Piirijärjestöt9 3.2 Piirineuvosto Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto 10 4 NUORISOPOLITIIKKA JÄRJESTÖPOLIITTINEN TOIMINTA OSALLISTU JA OSALLISTA HANKE NUORISOTALKOOT! -KIERTUE 12

3 5 KOULUTUS NUORTEN OSALLISUUDEN KASVATTAMINEN KUNTATASOLLA KOULUTUSHANKE PAIKALLISET KOULUTUKSET AKTIIVIPÄIVÄT ABC AKTIIVIPÄIVÄT HC OSALLISUUS NYT JA VUONNA 2015 KOULUTUSRISTEILY 15 6 VIESTINTÄ VAIKUTE.NET_ E-VAIKUTE VERKKOTIEDOTTAMINEN ULKOASU-UUDISTUS 16 7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 16 8 TUTKIMUSTOIMINTA 17 9 TALOUS LOPUKSI 18

4 1 YLEISTÄ (myöhemmin tekstissä liitto tai Nuva ry.) on nuorten osallisuuden asiantuntija. Vuonna 1998 perustettu järjestö toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien nuorten vaikuttajaryhmien koulutus-, tiedotus-, edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestönä. Nuva ry. edistää nuorisovaltuustojen asemaa ja parantaa nuorten aitoja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Liiton toiminnan tarkoitus on luoda ja edistää yhteistyötä nuorisovaltuustojen välille sekä tukea ja auttaa näitä toiminnassaan. Liitto pyrkii edunvalvontatoiminnallaan ja tiedotustyöllä vaikuttamaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä nuorten välisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin parantamiseen kaikissa Suomen kunnissa. Toiminnan tarkoituksena on nostaa esiin nuorten osallisuuteen liittyviä ongelmia ja estää nuorten syrjäytymistä. Demokratiakasvatusta liitto pyrkii osaltaan kehittämään oman koulutus- ja tiedotustoimintansa kautta. Vuonna 2013 toiminnan tärkeimmät painopisteet olivat koulutus- ja aluetoiminnassa. Liitto järjesti kyseisenä vuonna erilaisia kokoontumisia sekä koulutus- ja seminaaritilaisuuksia ympäri Suomea. Koulutustoimintaa kehitettiin myös järjestämällä ensimmäistä kertaa liiton historiassa osallisuuskoulutus nuorten parissa työskenteleville aikuisille. Alueellista toimintaa tuettiin liittotasolla tarjoamalla koulutusta piiritoimijoille ja kehittämällä piirijärjestöjen valmiuksia järjestää koulutus- ja tiedotustoimintaa omalla alueellaan. Vuonna 2013 liitto keräsi toimintansa tukemiseksi jäsenmaksua, joka oli suuruudeltaan kymmenen (10) euroa. Liitto järjesti lisäksi maksullisia koulutuksia sekä otti vastaan opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustusta, sekä kahta eri hanke-avustusta. Vuonna 2013 järjestettiin myös jäsenkysely, jonka tulokset olivat myönteisiä. Suurin osa jäsenistöstä koki, että liitto on onnistunut sen tehtävässään. Vuosi 2013 oli merkittävä vuosi Suomen Nuorisovaltuustojen Liitolle myös siinä mielessä, että järjestö vietti 15-vuotisjuhlavuottaan. Virallinen 15-vuotisjuhla vietettiin yhdessä aktiivijäsenten ja sidosryhmien edustajien kanssa Helsingissä HALLINTO Liiton hallinnossa on vuoden 2013 aikana jatkettu rakenteiden selkeyttämistä sekä työntekijöiden että liittohallituksen osalta. Hallinnon rakenteiden ja työnjaon suunnittelussa on huomioitu myös liiton toiminnan merkittävä kasvu viime vuosien aikana, esimerkiksi edunvalvonnan ja nuorisopoliittisen toiminnan osalta. Toiminnan laajentuminen on asettanut muutosvaatimuksia rakenteen lisäksi myös liiton säännöille, joita on alettu uudistaa vuoden 2013 aikana. Sääntöuudistus on tarkoitus saattaa loppuun vuonna Vuonna 2011 hyväksytyn strategian arviointimittaristoa on kehitetty aktiivisesti vuoden 2013 aikana.

5 2.1 LIITTOHALLITUS Liittohallitus on liittokokouksen valitsema liiton ylintä päätösvaltaa liittokokousten välillä käyttävä elin. Liittohallitukseen kuuluvat liittokokouksessa valitut puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 2-8 hallituksen jäsentä. Vuoden 2013 liittohallitus valittiin Turun liittokokouksessa PUHEENJOHTAJA Puheenjohtajan on sääntöjen ja yhdistyslain mukaan valvottava, että liiton toimintaa johdetaan yhdistyslain, sen sääntöjen, tavoitteiden ja päätösten mukaisesti. Puheenjohtaja edustaa liittoa ulospäin ja käyttää julkisuudessa liiton virallista ääntä. Puheenjohtajalla on myös liiton nimenkirjoitusoikeus. Vuonna 2013 liiton puheenjohtajana toimi 18 vuotias Santeri Lohi (Jyväskylä). Liiton puheenjohtaja toimi myös Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston puheenjohtajana, sekä puheenjohtajiston kokousten puheenjohtajana. Puheenjohtajan tehtävänä on ollut vastata liiton kokonaisjohtamisesta, liiton edustamisesta, esimiestehtävistä sekä valtakunnallisesta edunvalvonnasta. Puheenjohtajalle on maksettu kuukausittaista palkkiota VARAPUHEENJOHTAJAT Varapuheenjohtajat toimittavat puheenjohtajan virkaa puheenjohtajan ollessa estynyt. Varapuheenjohtajat hoitavat omalta osaltaan liiton edustamista. He lisäksi vastaavat hallituksen sisäisessä vastuunjaossa heille määriteltyjen hallituksen jäsenten toiminnasta. Varapuheenjohtajat osallistuvat puheenjohtajiston kokouksiin, joille hallitus voi halutessaan delegoida päätöksentekovastuuta. Vuonna 2013 liiton varapuheenjohtajina toimivat Matti Virkkunen (Vantaa) ja Henrik Vuornos (Espoo). Virkkusen vastuualueisiin kuuluivat koulutus- ja aluetoiminta sekä jäsen- ja alumnipalvelut. Vuornoksen vastuualueina olivat järjestöllinen kehittäminen, paikallinen edunvalvonta, nuorisopoliittiset asiat sekä liiton kansainvälinen toiminta. Varapuheenjohtajat johtivat omia toiminta-alojaan. Lisäksi he koordinoivat toiminta-alojaan samoista tehtävistä vastuussa olevien hallituksen jäsenten kanssa PUHEENJOHTAJISTO

6 Puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajien kanssa muodostavat liiton puheenjohtajiston. Puheenjohtajisto kokoontuu liittohallituksen kokousten välillä. Puheenjohtajisto käy kokouksissaan läpi liiton toiminnan ajankohtaisia asioita, seuraa liiton toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista, tekee liittohallituksen sille delegoimia päätöksiä kokousväleillä sekä osallistuu nuorisopoliittiseen vaikuttamistyöhön, esimerkiksi kannanottoja ja lausuntoja valmistelemalla. Puheenjohtajisto kokoontui vuoden 2013 aikana yhteensä kaksi (2) kertaa: Helsinki Helsinki Lisäksi puheenjohtajisto on pitänyt viisi (5) etäkokousta: , , , sekä HALLITUKSEN JÄSENET Liitohallituksen jäsenten pääpiirteittäinen vastuunjako hyväksytään liittokokouksessa, minkä lisäksi hallitus päättää tarkemmin sisäisestä työnjaostaan ensimmäisessä kokouksessa johtosäännön hyväksymisen yhteydessä.. Liittohallitukseen kuului vuonna 2013 seitsemän (7) jäsentä. Liittohallituksessa toimivat vuonna 2013 puheenjohtajiston lisäksi Sonja Julkunen, Riina Kasurinen, Iida Piensoho ja Tino Svart (suluissa henkilön vastuualue): Sonja Julkunen (järjestöllinen kehittäminen) Riina Kasurinen (paikallinen edunvalvonta) Iida Piensoho (koulutusvastaava) Tino Svart (aluetoiminta) Vuoden 2013 aikana liittohallitus on kokoontunut yhteensä kahdeksan (8) kertaa: Helsinki, järjestäytymiskokous Helsinki Helsinki

7 Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Lisäksi liittohallitus on pitänyt kaksi etäkokousta ja Liittohallituksesta erosivat vuoden 2013 aikana hallituksen jäsen Tino Svart (lokakuussa) sekä hallituksen jäsen Iida Piensoho (joulukuussa) LIITTOKOKOUS Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokous järjestetään kerran vuodessa. Vuonna 2013 Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton liittokokous järjestettiin Lappeenrannassa Liittokokouksessa valittiin liittohallitus toimivuodelle Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma, talousarvio ja tavoiteohjelma vuodelle Lisäksi liittokokouksessa hyväksyttiin liittohallituksen esittelemä sääntöuudistus. Paikalla oli reilu 100 osallistujaa ja kokouksen puheenjohtajana toimi HYY:n hallituksen puheenjohtaja, liiton entinen varapuheenjohtaja Lauri Koskentausta. 2.2 TOIMISTO Liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingin Etu-Töölössä, osoitteessa,. Toimistossa on kaksi huonetta ja 36 neliömetriä. Vuoden 2013 aikana liiton keskustoimistolla työskenteli pääsihteeri, järjestösihteeri, tiedottaja sekä liiton tutkimushankkeesta vastannut tutkija. Kaikilla liiton työntekijöillä oli toimistolla oma työpiste. 2.1 PÄÄSIHTEERI Keskustoimiston esimiehenä toimii kokopäiväinen pääsihteeri. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu esimiestehtävien lisäksi liiton talous- ja yleishallinto. Pääsihteeri on myös vastuussa hallituksen päätösten toimeenpanosta, liiton toiminnan

8 kehittämisestä sekä varainhankinnasta. Tämän lisäksi pääsihteeri huolehtii osaltaan yhteydenpidosta nuorisopolitiikan vaikuttajiin ja päättäjiin. Pääsihteerillä on liiton nimenkirjoitusoikeus. Vuonna 2013 pääsihteeri on myös vastannut Osallistu ja osallista hankkeen kokonaishallinnosta. Pääsihteerin tehtäviin on myös kuulunut liiton edustaminen erinäisissä tilaisuuksissa. Vuoden 2013 ajan pääsihteerinä on työskennellyt yhteiskuntatieteiden ylioppilas Paula Pöllänen JÄRJESTÖSIHTEERI Järjestösihteerin pääasiallisena tehtävänä on organisoida liiton järjestöllistä puolta. Järjestösihteeri on liiton kivijalka tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen liittyvissä asioissa, jäsenpalveluissa sekä erilaisissa tiedottamiseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi tehtäviin kuuluvat erilaiset toimistotehtävät. Aikavälillä järjestösihteerin tehtäviä hoiti humanististen tieteiden ylioppilas Anna Mellin. Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Iida Vallin aloitti kokopäiväisenä järjestösihteerinä TIEDOTTAJA Vuonna 2013 liitto sai jatkorahoitusta Vaikute.net verkkomediahankkeeseen. Tiedottajan toimenkuvaan kuului Vaikute.netin päätoimittaminen sekä yleiset tiedotukselliset tehtävät. Lisäksi vuonna 2013 tiedottaja osallistui liiton viestinnälliseen kehittämiseen. Valtiotieteiden maisteri Saija Viitala aloitti liiton määräaikaisena tiedottajana ja hanketyöntekijänä Vaikute.net verkkomediahanke jatkuu keväälle TUTKIJA Erillisrahoitteinen Osallisuus nyt ja vuonna 2015 tutkimushanke käynnistyi kesällä Tutkimuksen tavoitteena on lisätä nuorisovaltuustojen ja vastaavien vaikuttajaryhmien määrää sekä parantaa niiden vaikuttavuutta. Tutkijan tehtäviin kuului tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen sekä sen koonti ja tulosten levittäminen. Valtiotieteiden tohtori Timo Kallinen aloitti liiton määräaikaisena tutkijana

9 Valtiotieteiden tohtori Timo Kallinen aloitti liiton määräaikaisena tutkijana ja hanketyöntekijänä Vaikute.net verkkomediahanke jatkuu keväälle ALUEELLINEN JA VALTAKUNNALLINEN EDUSTUS 3.1 PIIRIJÄRJESTÖT Piirijärjestöjen tehtävä on tukea nuorisovaltuustojen ja muiden nuorten vaikuttajaryhmien alueellista yhteistyötä ja valvoa paikallisten nuorisovaltuustojen etua. Liitolla on kahdeksan (8) rekisteröitynyttä piirijärjestöä jäsenjärjestönään. Liiton piirijärjestötoiminta jatkui vuoden 2013 aikana aktiivisena. Piirijärjestöt järjestivät alueillaan erilaisia nuorisopoliittisia tapahtumia, kampanjoita ja tiedotusta. Liitto tuki piirijärjestöjen toimintaa piirineuvoston toiminnan järjestämisellä ja myöntämällä taloudellisia avustuksia piirijärjestöille. Lisäksi muutamat piirihallituksen jäsenet ovat olleet mukana liiton koulutuskiertueella kouluttamassa nuoria vaikuttajia. Piirijärjestöjen toiminnasta kerrotaan tarkemmin jokaisen piirin omassa toimintakertomuksessa. Huomioitavaa kuitenkin on, että kaikilla piirijärjestöillä ei ole omaa taloushallintoa. 3.2 PIIRINEUVOSTO Liiton toimintasuunnitelman mukaisesti piirijärjestöjen yhteistyöelimeksi kootaan vuosittain piirineuvosto, johon kuuluu jäsen jokaisesta piiristä. Piirineuvoston puheenjohtajaksi sen ensimmäisessä kokouksessa valittiin Frida Rajaniemi (Jyväskylä) Väli-Suomen piiristä. Piirineuvostoon ovat kuuluneet vuonna 2013 seuraavat jäsenet:

10 Hämeen piiri: Johanna Tahlo Varajäsen: Marjo-Reetta Kaul Kaakkois-Suomen piiri: Nina Peltonen Varajäsen: Ville Savolainen Lapin piiri: Iida Niva Varajäsen: Laura Torniainen Oulun piiri: Marjut Lehtonen Varajäsen: Henna Perätalo Savo-Karjalan piiri: Timo Eskelinen Varajäsen: Katja Mononen Uudenmaan piiri: Johanna Holvikallio Varajäsen: Otto Ahoniemi Varsinais-Suomen piiri: Jemi Heinilä Varajäsen: Linda Mellin Väli-Suomen piiri: Frida Rajaniemi Varajäsen: Aleksi Koivisto Piirineuvosto kokoontui vuoden 2013 aikana yhteensä kolme kertaa: , ja Piirineuvosto käsitteli kokouksissaan piirijärjestöjen ajankohtaisten asioiden lisäksi piirien talous-, koulutus- ja tiedotusasioita. 3.3 SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN EDUSTAJISTO Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto on valtakunnallinen nuorten asioiden asiantuntijaelin, johon jokainen Suomen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä voi nimetä oman edustajansa tuomaan kunnan nuorten ääntä valtakunnalliseen päätöksentekoon. Edustajiston toiminnan tavoitteena on luoda nuorille aito mahdollisuus vaikuttaa valtakunnalliseen päätöksentekoon. Vuonna 2013 Edustajistossa toimi 55 edustajaa eri puolelta Suomea. Edustajiston puheenjohtana toimi liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. Edustajisto kokousti omalla kokousfoorumillaan ja Edustajiston kokoustyöskentelyä kehitettiin vastaamaan paikallisten toimijoiden tarpeita.

11 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston toiminnan uudistaminen aloitettiin vuonna Tarkoituksena on kehittää Edustajiston toimintamallista entistä kattavampi ja vaikuttavampi mahdollisuus osallistua valtakunnan tason päätöksentekoon. Edustajiston työskentely vaatii kuitenkin entistä isompaa työntekijäresurssia. 4 NUORISOPOLITIIKKA Liitto toimii aktiivisesti nuorisovaltuustojen edunvalvojana ottamalla kantaa ja osallistumalla keskusteluun nuorisovaltuustoja koskevissa asioissa sekä antamalla lausuntoja. Liitto on myös aktiivinen keskustelun avaaja nuorten vaikuttamista koskevissa asioissa. Nuva ry. oli edustettuna useissa seminaari- ja keskustelutilaisuuksissa vuoden 2013 aikana, kuten esimerkiksi valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuorisotalkoot! seminaarikiertueella sekä valtiovarainministeriön järjestämissä kuntauudistustilaisuuksissa. Liitto julkaisi vuoden 2013 aikana kymmenen (10) kannanottoa tai mielipidekirjoitusta. Liiton vuoden 2013 kannanotot ja mielipidekirjoitukset: Nuorisovaltuutetut mukaan kuntarakennelain luonnoksen lausuntojen valmisteluun 7.2. Osallisuuden hyvät käytännöt kaikille hallinnonaloille Nuorisovaltuustojen edustajat lautakuntiin Nuoret mukaan syrjäytymiskeskusteluun Nuoria kannattaa kuunnella aidosti Nuorten asiantuntijuus tiedostetaan vihdoin myös valtakunnan tasolla 8.6. Nuorisovaltuustot pääsivät keskiöön kuntauudistuksessa Nuorille tulee taata vaikuttamismahdollisuudet 23.9 Suomen Nuorisovaltuustojen liitto on tyytyväinen Turun kaupunginvaltuuston päätökseen nuorisovaltuuston perustamisesta Sini Korpinen, osallistava puheenjohtaja allianssin johtoon Lisäksi liitto on toimittanut valtiovarainministeriölle lausuntojaan mm. kuntarakennelaista sekä metropolilaista.

12 4.1 JÄRJESTÖPOLIITTINEN TOIMINTA Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on jäsenenä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:ssä. Liitto on toiminut aktiivisesti jäsenjärjestössään. Osallistuen esimerkiksi Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n järjestämiin jäsenjärjestötapaamisiin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin. Lisäksi liitto on käynyt aktiivista keskustelua läheisjärjestöjensä kanssa nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamisesta. Yhteistyötä vahvistettiin entisestään poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa. Onnistunutta yhteistyötä jatkettiin Suomen Lukiolaisten Liiton, Suomen Ammattiin Opiskelevat Sakki ry:n, Suomen Opiskelija -Allianssi OSKU ry:n ja Kuntaliiton kanssa. Nuva ry:n tärkeimpiä sidosryhmiä ovat myös kaikki Suomen kunnat. Yhteistyötä kuntien ja kuntien nuorisotyöntekijöiden kanssa lisättiin mm. nuorisotyöntekijöiden koulutuksella. Yhteistyötä on ollut edellä mainitun lisäksi oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön, Valtion Nuorisoasian neuvottelukunta Nuoran, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Liiton puheenjohtajana vuosina 2010 ja 2011 toiminut Anna Mellin jatkoi liiton edustamista Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunnassa. Lisäksi liiton vuoden 2012 puheenjohtaja Senni Raunio edusti liittoa varajäsenenä Allianssin hallituksessa. Liittohallituksen jäsen Tino Svart edusti liittoa Allianssin Osallisuus-teemaryhmässä. Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi edusti liittoa Tampere-talolla järjestetyssä tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla. 4.2 OSALLISTU JA OSALLISTA HANKE Eräs liiton päätavoitteista ja samalla koko toiminnan ydin on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen osallisuuden avulla. Liitto käynnisti laaja-alaisen kunnallisvaalikampanjan syksyllä Kampanjan kärkiteemana oli syrjäytymisen ehkäiseminen nuorten osallisuuden avulla. Kampanja jatkui vielä vuoden 2013 puolella Pohjalta.fi kampanjasivuston uudistamisella. Hankkeen päätösseminaari järjestettiin Helsingissä ja tapahtumassa oli osallistujia 50.

13 4.3 NUORISOTALKOOT! -KIERTUE Liitto toteutti yhteistyössä Valtion nuorisoasian neuvottelukunta Nuoran kanssa Nuorisotalkoot! kiertueen, joka järjestettiin lähes kymmenellä eri paikkakunnalla. Nuorisotalkoot -tapahtumat olivat suunnattu sekä nuorille että kuntapäättäjille. Tilaisuuksien tarkoituksena oli mahdollistaa vuorovaikutus nuorten ja päättäjien välillä. 5 KOULUTUS Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toimintaan kuuluu merkittävänä osana erilaisten koulutusten järjestäminen. Vuosittain järjestetään valtakunnalliset Aktiivipäivät ABC ja Aktiivipäivät HC -koulutustapahtumat. Tämän lisäksi liitto järjestää useita paikallisia koulutuksia, jotka räätälöidään koulutuksen tilaajien toiveiden mukaisesti. Huomioitavaa on, että vuonna 2013 jatkettiin Nuorten osallisuuden kasvattaminen kuntatasolla koulutushanketta NUORTEN OSALLISUUDEN KASVATTAMINEN KUNTATASOLLA KOULUTUSHANKE Vuonna 2012 alkanut opetus- ja kulttuuriministeriön avustama koulutushanke jatkui vuonna 2013 mittavan koulutuskiertueen merkeissä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto koulutti välisenä aikana maksuttomasti yli 74 vaikuttajaryhmää ympäri Suomea. Kouluttajina toimivat kuluvan vuoden liittohallitus ja joulukuussa 2013 koulutetut piirihallituksen jäsenet. Hanke ylitti tavoitteet koulutettavien määrässä sekä vaikuttavuudessa. Koulutuskiertue toi Nuva ry:lle näkyvyyttä paikkakunnilla, joilla nuorisovaltuustotoimintaa ei vielä toistaiseksi ole, tai missä se tarvitsee erityistä tukemista. Kiertueen avulla tavoitettiin myös sellaisia nuoria, joita muuten ei olisi resurssien puutteen vuoksi mahdollista tavoittaa. Hanke oli konkreettinen osoitus koulutustoiminnan tarpeellisuudesta. Palaute koulutuskiertueesta oli myönteistä. Hanke antoi intoa kehittää entistä enemmän Nuva ry:n koulutustoimintaa, joka tunnetaan jo nyt laajasti ympäri Suomea PAIKALLISET KOULUTUKSET Liitto järjestää vuoittain paikallisia koulutuksia nuorisovaltuustojen ja muiden paikallisten vaikuttajaryhmien tarpeisiin. Kouluttajina paikallisissa koulutuksissa toimivat liiton kouluttamat aktiivit. Paikalliset koulutukset räätälöidään tapauskohtaisesti kunkin koulutettavan ryhmän toiveiden mukaan.

14 Vuonna 2013 Nuva ry. jatkoi paikallisten koulutusten järjestämistä tilauksesta. Vuoden 2013 aikana koulutuksia järjestettiin muun muassa kokoustekniikasta, tapahtumien järjestämisestä, nuorisovaltuustotoiminnan perusteista, aloitteiden ja kannanottojen tekemisestä sekä vaikuttamismahdollisuuksista kunnassa. Vuonna 2013 paikallisten koulutusten sisältöjä ja tilausjärjestelmää kehitettiin vastaamaan paremmin tilaajien tarpeita. Paikallisten koulutusten järjestelmää uudistettiin myös siten, että liitto järjestää vuosittain kouluttajakoulutuksen piiritoimijoille, jotka toimivat liiton paikallisten koulutusten kouluttajina. Näin koulututtajakunta uudistuu ja kouluttajat saavat aina ajantasaista tietoa. Nuva ry. pystyy tätä kautta myös takaamaan järjestämiensä koulutusten laadun. Vuonna 2013 koulutuskiertue -hankkeen lisäksi paikallisia koulutuksia järjestettiin yhdeksän (9). Osa koulutuksista oli kaksipäiväisiä. Koulutuksia järjestettiin seuraavilla paikkakunnilla: Joutsa 4.5. Juva Tuusula 7.9. Tampereen Nuorisofoorumi, Ylöjärvi Nokia Humppila Ylöjärven lukio Espoo Pyhtää 5.3 AKTIIVIPÄIVÄT ABC Liitto järjestää vuosittain uusille toimijoille suunnatun Aktiivipäivät ABC -koulutustapahtuman. Tapahtuma järjestetään noin 150 osallistujalle. Tapahtumapaikka vaihtuu vuosittain, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua koulutukseen asuinpaikasta riippumatta. Aktiivipäiville osallistuvan ei tarvitse olla liiton jäsen. Osallistujien ryhmäytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta nuorisovaltuutetuille voidaan luoda nuvalaista identiteettiä, ja tätä kautta vahvistetaan heidän osallisuuttaan.

15 Liiton suurin vuosittainen koulutustapahtuma, Aktiivipäivät ABC, järjestettiin vuonna 2013 Ylöjärvellä Aktiivipäiville osallistui 154 henkilöä, joista suurin osa oli nuorisovaltuutettuja. Aktiivipäivät ABC on suunnattu pääasiassa uusille nuorisovaltuutetuille, joten koulutuksissa käsiteltiin mm. perusteita nuorisovaltuustotoiminnasta sekä kunnallisesta päätöksenteosta. 5.4 AKTIIVIPÄIVÄT HC Vuosittain järjestetään pidempään nuorisovaltuustoissa tai muissa vaikuttajaryhmissä toimineille koulutustapahtuma, Aktiivipäivät HC. Näillä koulutuspäivillä mennään ABC koulutuspäiviä syvemmälle, kuullaan asiantuntijoita ja tutustutaan erilaisiin poliittisiin teemoihin. Aktiivipäivät HC järjestettiin Lahdessa Aktiivipäivät HC:lla kokeneemmat nuoret vaikuttajat pääsivät syventymään vaikuttamiseen erilaisten ajankohtaisten poliittisten teemojen kautta. Tapahtuma tarjosi osallistujilleen laadukasta koulutusta mm. kansalaisvaikuttamisesta sekä poliittisesta päätöksenteosta Suomessa. Koulutustapahtumaan osallistui 73 nuorta vaikuttajaa. 5.5 OSALLISUUS NYT JA VUONNA 2015 KOULUTUSRISTEILY Liitto järjesti Osallisuus nyt ja vuonna koulutusristeilyn nuorten osallisuuden parissa työskenteleville aikuisille. Koulutusristeily oli osa liiton toimintasuunnitelmaan kirjattua tavoitetta järjestää nuorten osallisuuden parissa toimiville henkilöille koulutusta. Nuva ry. kouluttaa kunnissa toimivia nuorisovaltuutettuja, joten myös nuorisotyöntekijät ovat liitolle erittäin tärkeä ja oleellinen sidosryhmä. Koulutusristeilyllä pystyttiin tavoittamaan juuri nuorisotyöntekijöitä, joiden kouluttamiseen ei useinkaan liitolla ole riittävästi resursseja. Koulutustapahtumassa kouluttajina toimivat nuoret itse. Koulutukseen osallistui yhteensä 25 henkilöä. Risteilystä saatu palaute oli myönteistä. Liiton tavoitteena on vakiinnuttaa toimintaan tämänkaltainen koulutuskonsepti. 6 VIESTINTÄ Vuonna 2013 liiton viestinnän painopisteet perustuivat järjestön vuonna 2011 hyväksymään strategiaan ja sen pohjalta luotuun viestintäsuunnitelmaan. Liiton viestintä rakentui kolmeen peruspilariin: tiedotuksen tulee olla kohderyhmälähtöistä, tavoitteellista ja asiantuntevaa. 6.1 VAIKUTE.NET

16 Vaikute.net on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n oma verkkomedia. Verkkomediassa julkaistaan viikoittain useita artikkeleja, haastatteluja ja kolumneja esimerkiksi nuorten osallisuuteen ja vaikuttamistyöhön liittyen. Vaikutteen tarkoituksena on tavoittaa myös nuorisovaltuustotoiminnan ulkopuolella olevia nuoria, kattaen mahdollisimman laajaalaisesti nuorisovaltuustotoiminnasta kiinnostuneet nuoret ympäri Suomea. Vuonna 2012 alkanut Vaikute.net -verkkomediahanke sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoitusta vuonna Vaikute.net uudistettiin uuden päätoimittajan myötä. Tämän seurauksena myös lukijakunta on laajentunut huomattavasti. Vaikute.net-verkkomediaa toimitti palkatun päätoimittajan lisäksi nuorista koostuva toimittajakunta, jonka liittohallitus vuosittain valitsee sinne tulleiden hakemusten perusteella. Vaikute.net:n päätoimittajana vuonna 2013 toimi tiedottaja Saija Viitala. 6.2 E-VAIKUTE Sähköisen Vaikutteen lisäksi jäsenistölle ja sidosryhmille lähetetään kerran kuukaudessa uutiskirje E-Vaikute, jossa julkaistaan liiton omia uutisia ja sidosryhmien tiedotteita. Lisäksi E-vaikutteessa markkinoidaan liiton ja yhteistyötahojen järjestämiä tapahtumia. Vuoden 2013 aikana liitto on selkiyttänyt E-Vaikutteen rakennetta ja sisältöä palvelemaan paremmin jäsenistöä ja sidosryhmiä. 6.3 VERKKOTIEDOTTAMINEN Liitto käyttää verkkotiedottamiseen omia internet-sivujaan ja sosiaalista mediaa. Vuoden 2013 aikana liitto panosti jäsentiedottamisessaan erityisesti verkkotiedottamiseen. Yhdistyksen Internet-sivuille () päivitettiin säännöllisesti erilaisia nuorisoa koskettavia tiedotteita ja uutisia. Lisäksi sivustolla julkaistiin liittohallituksen jäsenien kirjoittamia blogikirjoituksia. Liitto toimi aktiivisesti tiedottaen ja keskustelua herättäen sosiaalisessa mediassa, kuten

17 esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Vuonna 2013 aloitettiin liiton internet-sivujen kokonaisuudistus, jonka tarkoituksena oli luoda liitolla ajantasaiset ja nuorekkaat Internet-sivut. 6.4 ULKOASU-UUDISTUS Vuonna 2013 liitto aloitti ulkoasu-uudistuksen, jolla pyrittiin ajanmukaistamaan liiton graafista ulkoasua ja parantamaan visuaalista ilmettä. Ulkoasu-uudistukseen kuului liiton logon uudistaminen, yleisesitteiden tuottaminen sekä muun graafisen ilmeen päivittäminen. 7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Toimintasuunnitelman kirjauksen mukaisesti kansainvälisen työryhmän toiminta jatkui myös vuonna Työryhmän keskeisimpiin tehtäviin kuului vastata liiton kansainvälisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä. Työryhmään kuuluivat vuonna 2013 seuraavat henkilöt: Silva Järvinen Hanna Kivimäki Lauri Hämäläinen Anastasia Zabludovskaya Marjo-Reetta Kaul Sonja Pääsukene Työryhmän puheenjohtajana toimi Anastasia Zablubokskaya. Tavoitteena on kehittää ENLYC:istä eli nuorisovaltuustojen eurooppalaisesta kattojärjestöstä toimiva valtakunnallisten nuorisovaltuustojen edunvalvontajärjestöjen yhteistyöelin. Kansainvälinen toiminta vaatii kuitenkin lisäresursseja sekä EU:n tasoista yhteistyötä, ja rahoitusta.

18 8 TUTKIMUSTOIMINTA Vuonna 2013 liitto aloitti merkittävän nuorten osallisuutta tutkivan Osallisuus nyt ja vuonna 2015 hankkeen opetus- ja kulttuuriministeriön avustamana. Osallisuus nyt ja vuonna 2015 tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nuorten osallisuuden ja erityisesti nuorten vaikuttajaryhmien nykytilaa. Hankkeen keskeisin toiminto on sähköisesti toteutettu kysely nuorten osallisuudesta kuntatasolla. Kysely on osoitettu kunnissa niin nuorille, viranhaltijoille kuin päättäjillekin. Kyselyyn oli mahdollista vastata molemmilla kotimaisilla kielillä. Hankkeesta vastaamaan on palkattu kokopäiväinen tutkija. Tutkimushanke päättyy huhtikuussa 2014, jolloin tutkimusraportti julkaistaan eduskunnan Kansalaisinfossa järjestettävässä tilaisuudessa. Tutkimustoiminta on vuonna 2013 ollut liiton historiassakin merkittävää ja siihen on käytetty paljon liiton resursseja. Tutkimustuloksia odottavat myös kaikki liiton sidosryhmät. 9 TALOUS Taloushallinnossa painotettiin vuoden 2013 aikana erityisesti kustannustietoisuutta ja varainhankinnan kehittämistä. Liiton taloushallintopalvelut (osto- ja myyntireskontra, palkanlaskenta, kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen) hankittiin Talenom Oy:n Tampereen toimipisteestä. Liittohallitus seurasi kokouksissaan yhdistyksen taloustilanteen kehittymistä. Vuonna 2013 oman varainhankinnan osuutta liiton rahoituksesta pyrittiin kasvattamaan esimerkiksi laajentamalla koulutustoimintaa ja kehittämällä uusia varainhankintatapoja. Lisäksi liitto toteutti toimintansa tarkoitusta tukevia erillisrahoitteisia projekteja vuoden 2013 aikana, näitä projekteja olivat Osallisuus nyt ja vuonna 2015 tutkimushanke ja Vaikute.net verkkomedian jatkohanke. Tämän lisäksi vuodelta 2012 jatkuneita hankkeita alku vuodesta olivat Osallistu ja osallista hanke ja Osallisuuden kasvattaminen kuntatasolla koulutushanke.

19 Liiton talous on vakaalla pohjalla ja liitto on koulutusten järjestämisen kautta myös kohtuullisen omavarainen. Toimialan kasvu kuitenkin vaatii, että Nuva ry:n rahoitus kasvaa, jotta koulutustoimintaa voidaan laajentaa kuntalain ja nuorisolain hengen mukaisesti. 10 LOPUKSI Kokonaisuudessaan vuosi 2013 oli merkittävä niin edunvalvonnallisesti kuin toiminnallisesti. Kesäkuussa Suomen hallituksen hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä teki periaatepäätöksen sen puolesta, että nuorisovaltuustot tullaan kirjaamaan kuntalakiin. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi liitto on tehnyt aktiivista ja pitkäjänteistä työtä. Järjestöllisen toiminnan näkökulmasta vuosi 2013 on ollut erityisen onnistunut: uusia tapahtumakonsepteja on luotu ja jäsenille suunnatut tilaisuudet vetävät osallistujia paikalle. Tämän lisäksi uusia yhteistyökumppaneita on saatu hankittua. Yhteenvetona voidaan todeta, että liitto on valtaisan kasvupotentiaalin edessä. Kun nuorisovaltuustot kirjataan kuntalakiin ja laki eduskunnassa hyväksytään, tarvitaan Nuva ry:tä entistä enemmän turvaamaan lain noudattamista kunnissa.

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Aleksi Koivisto, liittohallituksen jäsen, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 14.8.2014, Ilmajoki Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Vuonna 1998

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 32 Toimintasuunnitelma 2012 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 7.-9.11.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI Yhdistyksen nimi on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on suomenkielinen. Yhdistyksen toiminta-alueena

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Hallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA

1. Yleistä. 2. Hallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke Ainomaija Rajoo - - maakunnan tulee asettaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuusto, jolle

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. STRATEGIA 20122017 I Johdanto Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. on vuonna 1998 perustettu nuorisovaltuustojen ja muiden paikallisten nuorten vaikuttajaryhmien yhteistyö, edunvalvonta, koulutus

Lisätiedot

PÖYTYÄN NUORISOVALTUUSTO Johtosääntö

PÖYTYÄN NUORISOVALTUUSTO Johtosääntö PÖYTYÄN NUORISOVALTUUSTO Johtosääntö Pöytyän nuorisovaltuuston johtosääntö Pöytyän nuorisovaltuusto Pöytyän kunta Vapaa-aikapalvelut 10/2015 Pöytyän nuorisovaltuuston johtosääntö 12.10.2015 Eerika Karjalainen,

Lisätiedot

TYÖOHJELMA 2014-2015

TYÖOHJELMA 2014-2015 1(9) Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto TYÖOHJELMA 2014-2015 2(9) 1. JOHDANTO EDUSTAJISTON TYÖOHJELMA Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto on toiminut nimensä mukaisesti alueellisesti kattavana ja

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö 1.6.2017 alkaen 1 Toiminnan tarkoitus Nuorisovaltuusto on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Aika: 22.5.2011 Kello: 10.12-12.57 Paikka: Hämeenkatu 3 b 2. krs, 33100 Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Anna-Kaisa Välilä Anna Kantola Miia Pietilä Tino Svart Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2016 1 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 2(23) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. YLEISTÄ... 4 2. EDUNVALVONTA... 5 2.1 KÄRKIHANKE:

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2015 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. lausuu kunnioittavimmin eduskunnan sivistysvaliokunnalle seuraavaa:

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. lausuu kunnioittavimmin eduskunnan sivistysvaliokunnalle seuraavaa: Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Lausunto sivistysvaliokunnalle 21.10.2015 Sivistysvaliokunnalle Viite: Sivistysvaliokunta torstaina 22.10. klo 12.00 / HE 30/2015 Asia: Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Lisätään kohtaan muut asiat: Janna-Susannan terveiset lautakuntaseminaarista. Muistutus verokortista.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Lisätään kohtaan muut asiat: Janna-Susannan terveiset lautakuntaseminaarista. Muistutus verokortista. Riihimäen kaupunki Pöytäkirja Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Nuorisovaltuusto 10.2.2014 NUORISOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantai 10.2.2014 kello 18.20-19.20 Paikka Nuorisokeskus Monari, Uudenmaankatu 1

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

1. Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kielet. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY. 1 (5)

1. Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kielet. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY. 1 (5) SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY. 1 (5) 1. Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kielet Yhdistyksen nimi on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n piiri ry. Yhdistyksen kotipaikka on ja toiminta-alue

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on Jäsenpalvelut Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

Nuoret maakuntia tekemässä - osallisuutta ja ideoita. Demokratiapäivä

Nuoret maakuntia tekemässä - osallisuutta ja ideoita. Demokratiapäivä Nuoret maakuntia tekemässä - osallisuutta ja ideoita Demokratiapäivä 17.10.2017 Meidän iltapäivän ohjelma: Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset nuoriin Maakuntanuvat-hankkeen esittely Tutkijan puheenvuoro

Lisätiedot

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta 3.6.2016 Taustatietoja Piiri, johon yhdistys kuuluu Etelä-Häme Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Toimintakertomus2011-2012 Yleistä Vuonna 2009 perustettu 13-21-vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava 20 45 jäsentä, jotka ovat valittu Jyväskylän kaupungin yläkouluista, ammatillisista

Lisätiedot

Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot uudessa lainsäädännössä

Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot uudessa lainsäädännössä Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot uudessa lainsäädännössä Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät 14.12.2017 Suvi Savolainen 1 15.12.2017 Etunimi Sukunimi Kunnalliset vammaisneuvostot 2 15.12.2017

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Nuorisolakiuudistus. Diasarja on julkinen 15.4.2014 alkaen. 27. maaliskuuta 2014 Nuorisoyksikkö 1

Nuorisolakiuudistus. Diasarja on julkinen 15.4.2014 alkaen. 27. maaliskuuta 2014 Nuorisoyksikkö 1 Nuorisolakiuudistus Diasarja on julkinen 15.4. alkaen 27. maaliskuuta Nuorisoyksikkö 1 Nuorisolain uudistus kahden hallituksen rajapinnassa ajallisesti, tavoitteena se, että lakiuudistus ja LANUKE tulisivat

Lisätiedot

Islam al-nassar Juuso Häkkinen. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa)

Islam al-nassar Juuso Häkkinen. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa) Tampereen Nuorisofoorumin hallituksen kokouksen pöytäkirja Aika 7.9.2013 klo. 10.00- Paikka Antaverkan leirikeskus, Ylöjärvi Läsnäolijat Jesse Kosonen puheenjohtaja Markus Nieminen 1.varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. Aika: Tiistaina 3.4.2012, klo 16 18 Paikka: Matkakeskus 2. kerros, Hannikaisenkatu 20, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Santeri Lohi avasi kokouksen klo 16.10. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi

Lisätiedot

Nuorisolain uudistusta valmistellaan

Nuorisolain uudistusta valmistellaan Katsaus toimialaan Nuorisolain uudistusta valmistellaan Valmistelussa hyödynnetään vuosittaiset toimialan seminaarit ja muut yhteiset tilaisuudet, edetään teemoittain, hyödynnetään avoimia nettikyselyjä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 PYÖRÄLIITTO RY Pyöräliitto edistää pyöräilyä liikennemuotona sekä toimii pyöräilijöiden valtakunnallisena edunvalvojana ja paikallisten pyöräily-yhdistysten yhteistyöelimenä. Pyöräliitto

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Lindholm Matias Jäsen. Kervinen Pinja Jäsen. Niskanen Sami Nuorten monitoimiohjaaja

Lindholm Matias Jäsen. Kervinen Pinja Jäsen. Niskanen Sami Nuorten monitoimiohjaaja PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Nuorisovaltuusto AIKA klo 15:00-16:30 PAIKKA Huutjärven nuorisotila LÄSNÄ Bertling Nonna Puheenjohtaja Bertling Hannu 1.Varapuheenjohtaja Mäkinen Anni Jäsen Lindholm Matias

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Nuorisovaltuusto 14.1.2013 NUORISOVALTUUSTON KOKOUS

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Nuorisovaltuusto 14.1.2013 NUORISOVALTUUSTON KOKOUS Riihimäen kaupunki PÖYTÄKIRJA Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Nuorisovaltuusto 14.1.2013 NUORISOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantai 14.1.2013 kello 18.04-20.00 Paikka Nuorisokeskus Monari, Uudenmaankatu 1

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot