Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus"

Transkriptio

1 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO LIITTOHALLITUS Puheenjohtaja Varapuheenjohtajat Puheenjohtajisto Hallituksen jäsenet Liittokokous TOIMISTO Pääsihteeri Järjestösihteeri Tiedottaja Tutkija 8 3 ALUEELLINEN JA VALTAKUNNALLINEN EDUSTUS Piirijärjestöt9 3.2 Piirineuvosto Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto 10 4 NUORISOPOLITIIKKA JÄRJESTÖPOLIITTINEN TOIMINTA OSALLISTU JA OSALLISTA HANKE NUORISOTALKOOT! -KIERTUE 12

3 5 KOULUTUS NUORTEN OSALLISUUDEN KASVATTAMINEN KUNTATASOLLA KOULUTUSHANKE PAIKALLISET KOULUTUKSET AKTIIVIPÄIVÄT ABC AKTIIVIPÄIVÄT HC OSALLISUUS NYT JA VUONNA 2015 KOULUTUSRISTEILY 15 6 VIESTINTÄ VAIKUTE.NET_ E-VAIKUTE VERKKOTIEDOTTAMINEN ULKOASU-UUDISTUS 16 7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 16 8 TUTKIMUSTOIMINTA 17 9 TALOUS LOPUKSI 18

4 1 YLEISTÄ (myöhemmin tekstissä liitto tai Nuva ry.) on nuorten osallisuuden asiantuntija. Vuonna 1998 perustettu järjestö toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien nuorten vaikuttajaryhmien koulutus-, tiedotus-, edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestönä. Nuva ry. edistää nuorisovaltuustojen asemaa ja parantaa nuorten aitoja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Liiton toiminnan tarkoitus on luoda ja edistää yhteistyötä nuorisovaltuustojen välille sekä tukea ja auttaa näitä toiminnassaan. Liitto pyrkii edunvalvontatoiminnallaan ja tiedotustyöllä vaikuttamaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä nuorten välisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin parantamiseen kaikissa Suomen kunnissa. Toiminnan tarkoituksena on nostaa esiin nuorten osallisuuteen liittyviä ongelmia ja estää nuorten syrjäytymistä. Demokratiakasvatusta liitto pyrkii osaltaan kehittämään oman koulutus- ja tiedotustoimintansa kautta. Vuonna 2013 toiminnan tärkeimmät painopisteet olivat koulutus- ja aluetoiminnassa. Liitto järjesti kyseisenä vuonna erilaisia kokoontumisia sekä koulutus- ja seminaaritilaisuuksia ympäri Suomea. Koulutustoimintaa kehitettiin myös järjestämällä ensimmäistä kertaa liiton historiassa osallisuuskoulutus nuorten parissa työskenteleville aikuisille. Alueellista toimintaa tuettiin liittotasolla tarjoamalla koulutusta piiritoimijoille ja kehittämällä piirijärjestöjen valmiuksia järjestää koulutus- ja tiedotustoimintaa omalla alueellaan. Vuonna 2013 liitto keräsi toimintansa tukemiseksi jäsenmaksua, joka oli suuruudeltaan kymmenen (10) euroa. Liitto järjesti lisäksi maksullisia koulutuksia sekä otti vastaan opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustusta, sekä kahta eri hanke-avustusta. Vuonna 2013 järjestettiin myös jäsenkysely, jonka tulokset olivat myönteisiä. Suurin osa jäsenistöstä koki, että liitto on onnistunut sen tehtävässään. Vuosi 2013 oli merkittävä vuosi Suomen Nuorisovaltuustojen Liitolle myös siinä mielessä, että järjestö vietti 15-vuotisjuhlavuottaan. Virallinen 15-vuotisjuhla vietettiin yhdessä aktiivijäsenten ja sidosryhmien edustajien kanssa Helsingissä HALLINTO Liiton hallinnossa on vuoden 2013 aikana jatkettu rakenteiden selkeyttämistä sekä työntekijöiden että liittohallituksen osalta. Hallinnon rakenteiden ja työnjaon suunnittelussa on huomioitu myös liiton toiminnan merkittävä kasvu viime vuosien aikana, esimerkiksi edunvalvonnan ja nuorisopoliittisen toiminnan osalta. Toiminnan laajentuminen on asettanut muutosvaatimuksia rakenteen lisäksi myös liiton säännöille, joita on alettu uudistaa vuoden 2013 aikana. Sääntöuudistus on tarkoitus saattaa loppuun vuonna Vuonna 2011 hyväksytyn strategian arviointimittaristoa on kehitetty aktiivisesti vuoden 2013 aikana.

5 2.1 LIITTOHALLITUS Liittohallitus on liittokokouksen valitsema liiton ylintä päätösvaltaa liittokokousten välillä käyttävä elin. Liittohallitukseen kuuluvat liittokokouksessa valitut puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 2-8 hallituksen jäsentä. Vuoden 2013 liittohallitus valittiin Turun liittokokouksessa PUHEENJOHTAJA Puheenjohtajan on sääntöjen ja yhdistyslain mukaan valvottava, että liiton toimintaa johdetaan yhdistyslain, sen sääntöjen, tavoitteiden ja päätösten mukaisesti. Puheenjohtaja edustaa liittoa ulospäin ja käyttää julkisuudessa liiton virallista ääntä. Puheenjohtajalla on myös liiton nimenkirjoitusoikeus. Vuonna 2013 liiton puheenjohtajana toimi 18 vuotias Santeri Lohi (Jyväskylä). Liiton puheenjohtaja toimi myös Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston puheenjohtajana, sekä puheenjohtajiston kokousten puheenjohtajana. Puheenjohtajan tehtävänä on ollut vastata liiton kokonaisjohtamisesta, liiton edustamisesta, esimiestehtävistä sekä valtakunnallisesta edunvalvonnasta. Puheenjohtajalle on maksettu kuukausittaista palkkiota VARAPUHEENJOHTAJAT Varapuheenjohtajat toimittavat puheenjohtajan virkaa puheenjohtajan ollessa estynyt. Varapuheenjohtajat hoitavat omalta osaltaan liiton edustamista. He lisäksi vastaavat hallituksen sisäisessä vastuunjaossa heille määriteltyjen hallituksen jäsenten toiminnasta. Varapuheenjohtajat osallistuvat puheenjohtajiston kokouksiin, joille hallitus voi halutessaan delegoida päätöksentekovastuuta. Vuonna 2013 liiton varapuheenjohtajina toimivat Matti Virkkunen (Vantaa) ja Henrik Vuornos (Espoo). Virkkusen vastuualueisiin kuuluivat koulutus- ja aluetoiminta sekä jäsen- ja alumnipalvelut. Vuornoksen vastuualueina olivat järjestöllinen kehittäminen, paikallinen edunvalvonta, nuorisopoliittiset asiat sekä liiton kansainvälinen toiminta. Varapuheenjohtajat johtivat omia toiminta-alojaan. Lisäksi he koordinoivat toiminta-alojaan samoista tehtävistä vastuussa olevien hallituksen jäsenten kanssa PUHEENJOHTAJISTO

6 Puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajien kanssa muodostavat liiton puheenjohtajiston. Puheenjohtajisto kokoontuu liittohallituksen kokousten välillä. Puheenjohtajisto käy kokouksissaan läpi liiton toiminnan ajankohtaisia asioita, seuraa liiton toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista, tekee liittohallituksen sille delegoimia päätöksiä kokousväleillä sekä osallistuu nuorisopoliittiseen vaikuttamistyöhön, esimerkiksi kannanottoja ja lausuntoja valmistelemalla. Puheenjohtajisto kokoontui vuoden 2013 aikana yhteensä kaksi (2) kertaa: Helsinki Helsinki Lisäksi puheenjohtajisto on pitänyt viisi (5) etäkokousta: , , , sekä HALLITUKSEN JÄSENET Liitohallituksen jäsenten pääpiirteittäinen vastuunjako hyväksytään liittokokouksessa, minkä lisäksi hallitus päättää tarkemmin sisäisestä työnjaostaan ensimmäisessä kokouksessa johtosäännön hyväksymisen yhteydessä.. Liittohallitukseen kuului vuonna 2013 seitsemän (7) jäsentä. Liittohallituksessa toimivat vuonna 2013 puheenjohtajiston lisäksi Sonja Julkunen, Riina Kasurinen, Iida Piensoho ja Tino Svart (suluissa henkilön vastuualue): Sonja Julkunen (järjestöllinen kehittäminen) Riina Kasurinen (paikallinen edunvalvonta) Iida Piensoho (koulutusvastaava) Tino Svart (aluetoiminta) Vuoden 2013 aikana liittohallitus on kokoontunut yhteensä kahdeksan (8) kertaa: Helsinki, järjestäytymiskokous Helsinki Helsinki

7 Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Lisäksi liittohallitus on pitänyt kaksi etäkokousta ja Liittohallituksesta erosivat vuoden 2013 aikana hallituksen jäsen Tino Svart (lokakuussa) sekä hallituksen jäsen Iida Piensoho (joulukuussa) LIITTOKOKOUS Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokous järjestetään kerran vuodessa. Vuonna 2013 Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton liittokokous järjestettiin Lappeenrannassa Liittokokouksessa valittiin liittohallitus toimivuodelle Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma, talousarvio ja tavoiteohjelma vuodelle Lisäksi liittokokouksessa hyväksyttiin liittohallituksen esittelemä sääntöuudistus. Paikalla oli reilu 100 osallistujaa ja kokouksen puheenjohtajana toimi HYY:n hallituksen puheenjohtaja, liiton entinen varapuheenjohtaja Lauri Koskentausta. 2.2 TOIMISTO Liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingin Etu-Töölössä, osoitteessa,. Toimistossa on kaksi huonetta ja 36 neliömetriä. Vuoden 2013 aikana liiton keskustoimistolla työskenteli pääsihteeri, järjestösihteeri, tiedottaja sekä liiton tutkimushankkeesta vastannut tutkija. Kaikilla liiton työntekijöillä oli toimistolla oma työpiste. 2.1 PÄÄSIHTEERI Keskustoimiston esimiehenä toimii kokopäiväinen pääsihteeri. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu esimiestehtävien lisäksi liiton talous- ja yleishallinto. Pääsihteeri on myös vastuussa hallituksen päätösten toimeenpanosta, liiton toiminnan

8 kehittämisestä sekä varainhankinnasta. Tämän lisäksi pääsihteeri huolehtii osaltaan yhteydenpidosta nuorisopolitiikan vaikuttajiin ja päättäjiin. Pääsihteerillä on liiton nimenkirjoitusoikeus. Vuonna 2013 pääsihteeri on myös vastannut Osallistu ja osallista hankkeen kokonaishallinnosta. Pääsihteerin tehtäviin on myös kuulunut liiton edustaminen erinäisissä tilaisuuksissa. Vuoden 2013 ajan pääsihteerinä on työskennellyt yhteiskuntatieteiden ylioppilas Paula Pöllänen JÄRJESTÖSIHTEERI Järjestösihteerin pääasiallisena tehtävänä on organisoida liiton järjestöllistä puolta. Järjestösihteeri on liiton kivijalka tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen liittyvissä asioissa, jäsenpalveluissa sekä erilaisissa tiedottamiseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi tehtäviin kuuluvat erilaiset toimistotehtävät. Aikavälillä järjestösihteerin tehtäviä hoiti humanististen tieteiden ylioppilas Anna Mellin. Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Iida Vallin aloitti kokopäiväisenä järjestösihteerinä TIEDOTTAJA Vuonna 2013 liitto sai jatkorahoitusta Vaikute.net verkkomediahankkeeseen. Tiedottajan toimenkuvaan kuului Vaikute.netin päätoimittaminen sekä yleiset tiedotukselliset tehtävät. Lisäksi vuonna 2013 tiedottaja osallistui liiton viestinnälliseen kehittämiseen. Valtiotieteiden maisteri Saija Viitala aloitti liiton määräaikaisena tiedottajana ja hanketyöntekijänä Vaikute.net verkkomediahanke jatkuu keväälle TUTKIJA Erillisrahoitteinen Osallisuus nyt ja vuonna 2015 tutkimushanke käynnistyi kesällä Tutkimuksen tavoitteena on lisätä nuorisovaltuustojen ja vastaavien vaikuttajaryhmien määrää sekä parantaa niiden vaikuttavuutta. Tutkijan tehtäviin kuului tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen sekä sen koonti ja tulosten levittäminen. Valtiotieteiden tohtori Timo Kallinen aloitti liiton määräaikaisena tutkijana

9 Valtiotieteiden tohtori Timo Kallinen aloitti liiton määräaikaisena tutkijana ja hanketyöntekijänä Vaikute.net verkkomediahanke jatkuu keväälle ALUEELLINEN JA VALTAKUNNALLINEN EDUSTUS 3.1 PIIRIJÄRJESTÖT Piirijärjestöjen tehtävä on tukea nuorisovaltuustojen ja muiden nuorten vaikuttajaryhmien alueellista yhteistyötä ja valvoa paikallisten nuorisovaltuustojen etua. Liitolla on kahdeksan (8) rekisteröitynyttä piirijärjestöä jäsenjärjestönään. Liiton piirijärjestötoiminta jatkui vuoden 2013 aikana aktiivisena. Piirijärjestöt järjestivät alueillaan erilaisia nuorisopoliittisia tapahtumia, kampanjoita ja tiedotusta. Liitto tuki piirijärjestöjen toimintaa piirineuvoston toiminnan järjestämisellä ja myöntämällä taloudellisia avustuksia piirijärjestöille. Lisäksi muutamat piirihallituksen jäsenet ovat olleet mukana liiton koulutuskiertueella kouluttamassa nuoria vaikuttajia. Piirijärjestöjen toiminnasta kerrotaan tarkemmin jokaisen piirin omassa toimintakertomuksessa. Huomioitavaa kuitenkin on, että kaikilla piirijärjestöillä ei ole omaa taloushallintoa. 3.2 PIIRINEUVOSTO Liiton toimintasuunnitelman mukaisesti piirijärjestöjen yhteistyöelimeksi kootaan vuosittain piirineuvosto, johon kuuluu jäsen jokaisesta piiristä. Piirineuvoston puheenjohtajaksi sen ensimmäisessä kokouksessa valittiin Frida Rajaniemi (Jyväskylä) Väli-Suomen piiristä. Piirineuvostoon ovat kuuluneet vuonna 2013 seuraavat jäsenet:

10 Hämeen piiri: Johanna Tahlo Varajäsen: Marjo-Reetta Kaul Kaakkois-Suomen piiri: Nina Peltonen Varajäsen: Ville Savolainen Lapin piiri: Iida Niva Varajäsen: Laura Torniainen Oulun piiri: Marjut Lehtonen Varajäsen: Henna Perätalo Savo-Karjalan piiri: Timo Eskelinen Varajäsen: Katja Mononen Uudenmaan piiri: Johanna Holvikallio Varajäsen: Otto Ahoniemi Varsinais-Suomen piiri: Jemi Heinilä Varajäsen: Linda Mellin Väli-Suomen piiri: Frida Rajaniemi Varajäsen: Aleksi Koivisto Piirineuvosto kokoontui vuoden 2013 aikana yhteensä kolme kertaa: , ja Piirineuvosto käsitteli kokouksissaan piirijärjestöjen ajankohtaisten asioiden lisäksi piirien talous-, koulutus- ja tiedotusasioita. 3.3 SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN EDUSTAJISTO Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto on valtakunnallinen nuorten asioiden asiantuntijaelin, johon jokainen Suomen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä voi nimetä oman edustajansa tuomaan kunnan nuorten ääntä valtakunnalliseen päätöksentekoon. Edustajiston toiminnan tavoitteena on luoda nuorille aito mahdollisuus vaikuttaa valtakunnalliseen päätöksentekoon. Vuonna 2013 Edustajistossa toimi 55 edustajaa eri puolelta Suomea. Edustajiston puheenjohtana toimi liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. Edustajisto kokousti omalla kokousfoorumillaan ja Edustajiston kokoustyöskentelyä kehitettiin vastaamaan paikallisten toimijoiden tarpeita.

11 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston toiminnan uudistaminen aloitettiin vuonna Tarkoituksena on kehittää Edustajiston toimintamallista entistä kattavampi ja vaikuttavampi mahdollisuus osallistua valtakunnan tason päätöksentekoon. Edustajiston työskentely vaatii kuitenkin entistä isompaa työntekijäresurssia. 4 NUORISOPOLITIIKKA Liitto toimii aktiivisesti nuorisovaltuustojen edunvalvojana ottamalla kantaa ja osallistumalla keskusteluun nuorisovaltuustoja koskevissa asioissa sekä antamalla lausuntoja. Liitto on myös aktiivinen keskustelun avaaja nuorten vaikuttamista koskevissa asioissa. Nuva ry. oli edustettuna useissa seminaari- ja keskustelutilaisuuksissa vuoden 2013 aikana, kuten esimerkiksi valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuorisotalkoot! seminaarikiertueella sekä valtiovarainministeriön järjestämissä kuntauudistustilaisuuksissa. Liitto julkaisi vuoden 2013 aikana kymmenen (10) kannanottoa tai mielipidekirjoitusta. Liiton vuoden 2013 kannanotot ja mielipidekirjoitukset: Nuorisovaltuutetut mukaan kuntarakennelain luonnoksen lausuntojen valmisteluun 7.2. Osallisuuden hyvät käytännöt kaikille hallinnonaloille Nuorisovaltuustojen edustajat lautakuntiin Nuoret mukaan syrjäytymiskeskusteluun Nuoria kannattaa kuunnella aidosti Nuorten asiantuntijuus tiedostetaan vihdoin myös valtakunnan tasolla 8.6. Nuorisovaltuustot pääsivät keskiöön kuntauudistuksessa Nuorille tulee taata vaikuttamismahdollisuudet 23.9 Suomen Nuorisovaltuustojen liitto on tyytyväinen Turun kaupunginvaltuuston päätökseen nuorisovaltuuston perustamisesta Sini Korpinen, osallistava puheenjohtaja allianssin johtoon Lisäksi liitto on toimittanut valtiovarainministeriölle lausuntojaan mm. kuntarakennelaista sekä metropolilaista.

12 4.1 JÄRJESTÖPOLIITTINEN TOIMINTA Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on jäsenenä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:ssä. Liitto on toiminut aktiivisesti jäsenjärjestössään. Osallistuen esimerkiksi Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n järjestämiin jäsenjärjestötapaamisiin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin. Lisäksi liitto on käynyt aktiivista keskustelua läheisjärjestöjensä kanssa nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamisesta. Yhteistyötä vahvistettiin entisestään poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa. Onnistunutta yhteistyötä jatkettiin Suomen Lukiolaisten Liiton, Suomen Ammattiin Opiskelevat Sakki ry:n, Suomen Opiskelija -Allianssi OSKU ry:n ja Kuntaliiton kanssa. Nuva ry:n tärkeimpiä sidosryhmiä ovat myös kaikki Suomen kunnat. Yhteistyötä kuntien ja kuntien nuorisotyöntekijöiden kanssa lisättiin mm. nuorisotyöntekijöiden koulutuksella. Yhteistyötä on ollut edellä mainitun lisäksi oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön, Valtion Nuorisoasian neuvottelukunta Nuoran, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Liiton puheenjohtajana vuosina 2010 ja 2011 toiminut Anna Mellin jatkoi liiton edustamista Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunnassa. Lisäksi liiton vuoden 2012 puheenjohtaja Senni Raunio edusti liittoa varajäsenenä Allianssin hallituksessa. Liittohallituksen jäsen Tino Svart edusti liittoa Allianssin Osallisuus-teemaryhmässä. Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi edusti liittoa Tampere-talolla järjestetyssä tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla. 4.2 OSALLISTU JA OSALLISTA HANKE Eräs liiton päätavoitteista ja samalla koko toiminnan ydin on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen osallisuuden avulla. Liitto käynnisti laaja-alaisen kunnallisvaalikampanjan syksyllä Kampanjan kärkiteemana oli syrjäytymisen ehkäiseminen nuorten osallisuuden avulla. Kampanja jatkui vielä vuoden 2013 puolella Pohjalta.fi kampanjasivuston uudistamisella. Hankkeen päätösseminaari järjestettiin Helsingissä ja tapahtumassa oli osallistujia 50.

13 4.3 NUORISOTALKOOT! -KIERTUE Liitto toteutti yhteistyössä Valtion nuorisoasian neuvottelukunta Nuoran kanssa Nuorisotalkoot! kiertueen, joka järjestettiin lähes kymmenellä eri paikkakunnalla. Nuorisotalkoot -tapahtumat olivat suunnattu sekä nuorille että kuntapäättäjille. Tilaisuuksien tarkoituksena oli mahdollistaa vuorovaikutus nuorten ja päättäjien välillä. 5 KOULUTUS Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toimintaan kuuluu merkittävänä osana erilaisten koulutusten järjestäminen. Vuosittain järjestetään valtakunnalliset Aktiivipäivät ABC ja Aktiivipäivät HC -koulutustapahtumat. Tämän lisäksi liitto järjestää useita paikallisia koulutuksia, jotka räätälöidään koulutuksen tilaajien toiveiden mukaisesti. Huomioitavaa on, että vuonna 2013 jatkettiin Nuorten osallisuuden kasvattaminen kuntatasolla koulutushanketta NUORTEN OSALLISUUDEN KASVATTAMINEN KUNTATASOLLA KOULUTUSHANKE Vuonna 2012 alkanut opetus- ja kulttuuriministeriön avustama koulutushanke jatkui vuonna 2013 mittavan koulutuskiertueen merkeissä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto koulutti välisenä aikana maksuttomasti yli 74 vaikuttajaryhmää ympäri Suomea. Kouluttajina toimivat kuluvan vuoden liittohallitus ja joulukuussa 2013 koulutetut piirihallituksen jäsenet. Hanke ylitti tavoitteet koulutettavien määrässä sekä vaikuttavuudessa. Koulutuskiertue toi Nuva ry:lle näkyvyyttä paikkakunnilla, joilla nuorisovaltuustotoimintaa ei vielä toistaiseksi ole, tai missä se tarvitsee erityistä tukemista. Kiertueen avulla tavoitettiin myös sellaisia nuoria, joita muuten ei olisi resurssien puutteen vuoksi mahdollista tavoittaa. Hanke oli konkreettinen osoitus koulutustoiminnan tarpeellisuudesta. Palaute koulutuskiertueesta oli myönteistä. Hanke antoi intoa kehittää entistä enemmän Nuva ry:n koulutustoimintaa, joka tunnetaan jo nyt laajasti ympäri Suomea PAIKALLISET KOULUTUKSET Liitto järjestää vuoittain paikallisia koulutuksia nuorisovaltuustojen ja muiden paikallisten vaikuttajaryhmien tarpeisiin. Kouluttajina paikallisissa koulutuksissa toimivat liiton kouluttamat aktiivit. Paikalliset koulutukset räätälöidään tapauskohtaisesti kunkin koulutettavan ryhmän toiveiden mukaan.

14 Vuonna 2013 Nuva ry. jatkoi paikallisten koulutusten järjestämistä tilauksesta. Vuoden 2013 aikana koulutuksia järjestettiin muun muassa kokoustekniikasta, tapahtumien järjestämisestä, nuorisovaltuustotoiminnan perusteista, aloitteiden ja kannanottojen tekemisestä sekä vaikuttamismahdollisuuksista kunnassa. Vuonna 2013 paikallisten koulutusten sisältöjä ja tilausjärjestelmää kehitettiin vastaamaan paremmin tilaajien tarpeita. Paikallisten koulutusten järjestelmää uudistettiin myös siten, että liitto järjestää vuosittain kouluttajakoulutuksen piiritoimijoille, jotka toimivat liiton paikallisten koulutusten kouluttajina. Näin koulututtajakunta uudistuu ja kouluttajat saavat aina ajantasaista tietoa. Nuva ry. pystyy tätä kautta myös takaamaan järjestämiensä koulutusten laadun. Vuonna 2013 koulutuskiertue -hankkeen lisäksi paikallisia koulutuksia järjestettiin yhdeksän (9). Osa koulutuksista oli kaksipäiväisiä. Koulutuksia järjestettiin seuraavilla paikkakunnilla: Joutsa 4.5. Juva Tuusula 7.9. Tampereen Nuorisofoorumi, Ylöjärvi Nokia Humppila Ylöjärven lukio Espoo Pyhtää 5.3 AKTIIVIPÄIVÄT ABC Liitto järjestää vuosittain uusille toimijoille suunnatun Aktiivipäivät ABC -koulutustapahtuman. Tapahtuma järjestetään noin 150 osallistujalle. Tapahtumapaikka vaihtuu vuosittain, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua koulutukseen asuinpaikasta riippumatta. Aktiivipäiville osallistuvan ei tarvitse olla liiton jäsen. Osallistujien ryhmäytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta nuorisovaltuutetuille voidaan luoda nuvalaista identiteettiä, ja tätä kautta vahvistetaan heidän osallisuuttaan.

15 Liiton suurin vuosittainen koulutustapahtuma, Aktiivipäivät ABC, järjestettiin vuonna 2013 Ylöjärvellä Aktiivipäiville osallistui 154 henkilöä, joista suurin osa oli nuorisovaltuutettuja. Aktiivipäivät ABC on suunnattu pääasiassa uusille nuorisovaltuutetuille, joten koulutuksissa käsiteltiin mm. perusteita nuorisovaltuustotoiminnasta sekä kunnallisesta päätöksenteosta. 5.4 AKTIIVIPÄIVÄT HC Vuosittain järjestetään pidempään nuorisovaltuustoissa tai muissa vaikuttajaryhmissä toimineille koulutustapahtuma, Aktiivipäivät HC. Näillä koulutuspäivillä mennään ABC koulutuspäiviä syvemmälle, kuullaan asiantuntijoita ja tutustutaan erilaisiin poliittisiin teemoihin. Aktiivipäivät HC järjestettiin Lahdessa Aktiivipäivät HC:lla kokeneemmat nuoret vaikuttajat pääsivät syventymään vaikuttamiseen erilaisten ajankohtaisten poliittisten teemojen kautta. Tapahtuma tarjosi osallistujilleen laadukasta koulutusta mm. kansalaisvaikuttamisesta sekä poliittisesta päätöksenteosta Suomessa. Koulutustapahtumaan osallistui 73 nuorta vaikuttajaa. 5.5 OSALLISUUS NYT JA VUONNA 2015 KOULUTUSRISTEILY Liitto järjesti Osallisuus nyt ja vuonna koulutusristeilyn nuorten osallisuuden parissa työskenteleville aikuisille. Koulutusristeily oli osa liiton toimintasuunnitelmaan kirjattua tavoitetta järjestää nuorten osallisuuden parissa toimiville henkilöille koulutusta. Nuva ry. kouluttaa kunnissa toimivia nuorisovaltuutettuja, joten myös nuorisotyöntekijät ovat liitolle erittäin tärkeä ja oleellinen sidosryhmä. Koulutusristeilyllä pystyttiin tavoittamaan juuri nuorisotyöntekijöitä, joiden kouluttamiseen ei useinkaan liitolla ole riittävästi resursseja. Koulutustapahtumassa kouluttajina toimivat nuoret itse. Koulutukseen osallistui yhteensä 25 henkilöä. Risteilystä saatu palaute oli myönteistä. Liiton tavoitteena on vakiinnuttaa toimintaan tämänkaltainen koulutuskonsepti. 6 VIESTINTÄ Vuonna 2013 liiton viestinnän painopisteet perustuivat järjestön vuonna 2011 hyväksymään strategiaan ja sen pohjalta luotuun viestintäsuunnitelmaan. Liiton viestintä rakentui kolmeen peruspilariin: tiedotuksen tulee olla kohderyhmälähtöistä, tavoitteellista ja asiantuntevaa. 6.1 VAIKUTE.NET

16 Vaikute.net on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n oma verkkomedia. Verkkomediassa julkaistaan viikoittain useita artikkeleja, haastatteluja ja kolumneja esimerkiksi nuorten osallisuuteen ja vaikuttamistyöhön liittyen. Vaikutteen tarkoituksena on tavoittaa myös nuorisovaltuustotoiminnan ulkopuolella olevia nuoria, kattaen mahdollisimman laajaalaisesti nuorisovaltuustotoiminnasta kiinnostuneet nuoret ympäri Suomea. Vuonna 2012 alkanut Vaikute.net -verkkomediahanke sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoitusta vuonna Vaikute.net uudistettiin uuden päätoimittajan myötä. Tämän seurauksena myös lukijakunta on laajentunut huomattavasti. Vaikute.net-verkkomediaa toimitti palkatun päätoimittajan lisäksi nuorista koostuva toimittajakunta, jonka liittohallitus vuosittain valitsee sinne tulleiden hakemusten perusteella. Vaikute.net:n päätoimittajana vuonna 2013 toimi tiedottaja Saija Viitala. 6.2 E-VAIKUTE Sähköisen Vaikutteen lisäksi jäsenistölle ja sidosryhmille lähetetään kerran kuukaudessa uutiskirje E-Vaikute, jossa julkaistaan liiton omia uutisia ja sidosryhmien tiedotteita. Lisäksi E-vaikutteessa markkinoidaan liiton ja yhteistyötahojen järjestämiä tapahtumia. Vuoden 2013 aikana liitto on selkiyttänyt E-Vaikutteen rakennetta ja sisältöä palvelemaan paremmin jäsenistöä ja sidosryhmiä. 6.3 VERKKOTIEDOTTAMINEN Liitto käyttää verkkotiedottamiseen omia internet-sivujaan ja sosiaalista mediaa. Vuoden 2013 aikana liitto panosti jäsentiedottamisessaan erityisesti verkkotiedottamiseen. Yhdistyksen Internet-sivuille () päivitettiin säännöllisesti erilaisia nuorisoa koskettavia tiedotteita ja uutisia. Lisäksi sivustolla julkaistiin liittohallituksen jäsenien kirjoittamia blogikirjoituksia. Liitto toimi aktiivisesti tiedottaen ja keskustelua herättäen sosiaalisessa mediassa, kuten

17 esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Vuonna 2013 aloitettiin liiton internet-sivujen kokonaisuudistus, jonka tarkoituksena oli luoda liitolla ajantasaiset ja nuorekkaat Internet-sivut. 6.4 ULKOASU-UUDISTUS Vuonna 2013 liitto aloitti ulkoasu-uudistuksen, jolla pyrittiin ajanmukaistamaan liiton graafista ulkoasua ja parantamaan visuaalista ilmettä. Ulkoasu-uudistukseen kuului liiton logon uudistaminen, yleisesitteiden tuottaminen sekä muun graafisen ilmeen päivittäminen. 7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Toimintasuunnitelman kirjauksen mukaisesti kansainvälisen työryhmän toiminta jatkui myös vuonna Työryhmän keskeisimpiin tehtäviin kuului vastata liiton kansainvälisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä. Työryhmään kuuluivat vuonna 2013 seuraavat henkilöt: Silva Järvinen Hanna Kivimäki Lauri Hämäläinen Anastasia Zabludovskaya Marjo-Reetta Kaul Sonja Pääsukene Työryhmän puheenjohtajana toimi Anastasia Zablubokskaya. Tavoitteena on kehittää ENLYC:istä eli nuorisovaltuustojen eurooppalaisesta kattojärjestöstä toimiva valtakunnallisten nuorisovaltuustojen edunvalvontajärjestöjen yhteistyöelin. Kansainvälinen toiminta vaatii kuitenkin lisäresursseja sekä EU:n tasoista yhteistyötä, ja rahoitusta.

18 8 TUTKIMUSTOIMINTA Vuonna 2013 liitto aloitti merkittävän nuorten osallisuutta tutkivan Osallisuus nyt ja vuonna 2015 hankkeen opetus- ja kulttuuriministeriön avustamana. Osallisuus nyt ja vuonna 2015 tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nuorten osallisuuden ja erityisesti nuorten vaikuttajaryhmien nykytilaa. Hankkeen keskeisin toiminto on sähköisesti toteutettu kysely nuorten osallisuudesta kuntatasolla. Kysely on osoitettu kunnissa niin nuorille, viranhaltijoille kuin päättäjillekin. Kyselyyn oli mahdollista vastata molemmilla kotimaisilla kielillä. Hankkeesta vastaamaan on palkattu kokopäiväinen tutkija. Tutkimushanke päättyy huhtikuussa 2014, jolloin tutkimusraportti julkaistaan eduskunnan Kansalaisinfossa järjestettävässä tilaisuudessa. Tutkimustoiminta on vuonna 2013 ollut liiton historiassakin merkittävää ja siihen on käytetty paljon liiton resursseja. Tutkimustuloksia odottavat myös kaikki liiton sidosryhmät. 9 TALOUS Taloushallinnossa painotettiin vuoden 2013 aikana erityisesti kustannustietoisuutta ja varainhankinnan kehittämistä. Liiton taloushallintopalvelut (osto- ja myyntireskontra, palkanlaskenta, kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen) hankittiin Talenom Oy:n Tampereen toimipisteestä. Liittohallitus seurasi kokouksissaan yhdistyksen taloustilanteen kehittymistä. Vuonna 2013 oman varainhankinnan osuutta liiton rahoituksesta pyrittiin kasvattamaan esimerkiksi laajentamalla koulutustoimintaa ja kehittämällä uusia varainhankintatapoja. Lisäksi liitto toteutti toimintansa tarkoitusta tukevia erillisrahoitteisia projekteja vuoden 2013 aikana, näitä projekteja olivat Osallisuus nyt ja vuonna 2015 tutkimushanke ja Vaikute.net verkkomedian jatkohanke. Tämän lisäksi vuodelta 2012 jatkuneita hankkeita alku vuodesta olivat Osallistu ja osallista hanke ja Osallisuuden kasvattaminen kuntatasolla koulutushanke.

19 Liiton talous on vakaalla pohjalla ja liitto on koulutusten järjestämisen kautta myös kohtuullisen omavarainen. Toimialan kasvu kuitenkin vaatii, että Nuva ry:n rahoitus kasvaa, jotta koulutustoimintaa voidaan laajentaa kuntalain ja nuorisolain hengen mukaisesti. 10 LOPUKSI Kokonaisuudessaan vuosi 2013 oli merkittävä niin edunvalvonnallisesti kuin toiminnallisesti. Kesäkuussa Suomen hallituksen hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä teki periaatepäätöksen sen puolesta, että nuorisovaltuustot tullaan kirjaamaan kuntalakiin. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi liitto on tehnyt aktiivista ja pitkäjänteistä työtä. Järjestöllisen toiminnan näkökulmasta vuosi 2013 on ollut erityisen onnistunut: uusia tapahtumakonsepteja on luotu ja jäsenille suunnatut tilaisuudet vetävät osallistujia paikalle. Tämän lisäksi uusia yhteistyökumppaneita on saatu hankittua. Yhteenvetona voidaan todeta, että liitto on valtaisan kasvupotentiaalin edessä. Kun nuorisovaltuustot kirjataan kuntalakiin ja laki eduskunnassa hyväksytään, tarvitaan Nuva ry:tä entistä enemmän turvaamaan lain noudattamista kunnissa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO Vaasankatu 2, Jyväskylä postiosoite Vaasankatu 2, 40100 Jyväskylä puh. (09) 160 73986 faksi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot