HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA Henkilöstöjärjestöjen suunnittelukokous Yhteistyötoimikunta

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Henkilöstön määrä, osaaminen, koulutuksen tarve, suunnitellut koulutukset ja suunniteltujen koulutuspäivien määrät palvelukeskuksittain 2.1. Keskushallinto Keskuskanslia Taloussuunnittelu ja rahoitus Strategiayksikkö Seutulautakunta / kehittämiskeskus Perusturvatoimikunta/ sosiaalipalvelukeskus 2.2 Hallintopalvelukeskus Hallinto- ja tukipalvelut Palvelutoimisto ATK-palvelut Ateria- ja puhtauspalvelut Työsuojelu Henkilöstöjärjestöt 2.3. Sivistyspalvelukeskus Johtaminen ja hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Raahen lukio Raahe-opisto Musiikkiopisto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi 2.4. Tekninen palvelukeskus Tukipalvelut

3 2.4.2 Kuntatekniikka Tilahallinta Kaavoitus ja maankäyttö Valvonta ja ympäristö 3. Yleiset periaatteet työkyvyn ylläpitämiseen 4. Koulutukset 3.1 Ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeet 3.2 Työntekijän mahdollisuudet työn, opintojen ja perhe-elämän tasapainottamiseen 3.3 Osatyökykyisten työllistämisen periaatteet 5. Koulutuspäivien seuranta 6. Yhteenveto 7. Koulutuskorvauksen hakeminen

4 Raahen kaupungin koulutussuunnitelma Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Raahen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen pohjaksi. Koulutussuunnitelma on taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 1136/ mukainen. Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita. Raahen kaupungin palveluksessa työskentelee 1124 henkilöä (ehrminfo) Raahen kaupungin henkilöstömäärät Määrä- Työllistetyt Oppisopimus Palvelukeskus Vakinaiset aikaiset Sijaiset (palkkatuki) -suhteiset Hallintopalvelukeskus Keskushallinto Sivistyspalvelukeskus Tekninen palvelukeskus Sosiaalipalvelukeskus Raahen kaupungin koulutussuunnitelma ammatillista osaamista kehittävästä koulutuksesta on laadittu henkilöstöpalveluissa yhteistyössä palvelukeskusten johtajien, tulosyksiköiden esimiesten ja henkilöstöjärjestöjen kanssa ja se käsitellään yhteistyötoimikunnassa. Koulutussuunnitelman tiedot on kerätty esimiehiltä sähköisellä kyselyllä marras-joulukuussa 2014 ja tammikuussa 2015 ja suunnitelma on koostettu henkilöstöhallinnossa joulukuussa 2014 ja tammi-helmikuussa Suunnitelmaa on käsitelty henkilöstöjärjestöjen kanssa yhteisessä palaverissa ja muokattu siellä esiin tulleiden muutoksin ja lisäyksin. Suunnitelma lähtee hyväksyttäväksi yhteistyötoimikuntaan Yhteistyötoimikunnan hyväksynnän jälkeen koulutussuunnitelman vuodelle 2015 lähtee tiedoksi palvelukeskusten johtoryhmille, joiden kautta se jalkautetaan kaikkiin tulosyksiköihin ja kaikille työntekijöille. Tässä suunnitelmassa tiedot henkilöstön kehittämistarpeista, suunnitelluista koulutuksista ja koulutuspäivien määristä esitetään talousarviorakenteen mukaisesti toimialoittain.

5 Henkilöstömäärä on jaoteltu vakinaisiin, määräaikaisiin, sijaisiin, työllistettyihin sekä ei-vakituisiin oppisopimussuhteisiin. Tulosyksiköiden henkilöstö- ja koulutuspäivien taulukoissa on huomioitu vain vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrät. 2. Henkilöstön kehittämistarpeet, suunnitellut koulutukset ja suunnitellut koulutuspäivien määrät Tässä osiossa on selvitetty koulutustarpeet ja -suunnitelmat tulosyksiköittäin: 2.1. Keskushallinto, 2.2. Hallintopalvelukeskus, 2.3. Sivistyspalvelukeskus, 2.4. Tekninen palvelukeskus 2.1 Keskushallinto Tulosyksikkö Vakinaisen henkilöstön määrä Määräaikaisen henkilöstön määrä Keskuskanslia Taloussuunnittelu ja rahoitus 2 6 Strategiayksikkö Seutulautakunta/ kehittämiskeskus Perusturvatoimikunta /sos.palvelu Koulutuspäivät 2015/ arvio Keskuskanslia Keskushallinnossa johtamisen tulosalueella toimivaan keskuskansliaan kuuluvat kaupunginjohto ja yleishallinto (mm. kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelu, lakiasiat). Keskuskanslia hoitaa myös vaaleihin liittyvät asiat. Yleishallinnon henkilöstön ammattitaito on suhteellisen hyvällä tasolla. Yleishallinnon osalta; vaalikoulutusta, koulutusta uuden voimaantulevan kuntalain sisällöstä ja tulkinnasta, kaavoitukseen liittyvää koulutusta (koskee koko kaavoitusprosessin läpiviemistä hallinnossa kaavakuulutuksineen) Taloussuunnittelu ja rahoitus Taloussuunnittelun ja rahoituksen henkilöstö. Ammattitaito tarvitsee päivittämistä joiltakin osa-alueilta. Kuntalain muutoksiin, Kuntien toiminta- ja taloustilastoon liittyvää täydennyskoulutusta.

6 Kuntien verotuloihin ja valtionosuuksiin liittyvää koulutusta. Intimeen syventävää käyttökoulutusta (sisäinen koulutus). Talous- ja rahoitusalan alakohtaiset koulutukset sekä ajankohtaistapahtumat Strategiayksikkö Strategiayksikön tulosalueeseen kuuluvat matkailu ja markkinointi. Matkailun ja markkinoinnin henkilöstön ammatillinen osaaminen on hyvällä tasolla tämän hetken tarpeisiin nähden ja kielitaito on vahvaa. Tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi tulee markkinointiosaamista päivittää sekä kouluttautua uusien mahdollisten markkinointikanavien käyttöön. Alaan liittyvät ajankohtaiskoulutukset. Matkailun kehittämiseen liittyvä koulutus ja muu alaan liittyvät ajankohtaiskoulutukset. Viestintään liittyvää koulutusta tarvitaan muutamalle henkilölle kaupunkiorganisaatiossa Seutulautakunta/ kehittämiskeskus Kehittämiskeskuksen henkilöstöön kuuluvat kehittämistoiminnan, projektitoiminnan sekä Raahen seudun yrityspalveluiden henkilöstö. Henkilöstön ammattitaito on nykyiset tehtävänkuvat huomioiden ajan tasalla. Tulosalueella kehitetään kuitenkin omaa toimintaa jatkuvasti ja se edellyttää uusien asioiden oppimista koko henkilöstöltä, jotta kyetään mahdollisimman hyvin vastaamaan asiakkaiden palveluntarpeisiin. Kuluvan vuoden aikana tarkastellaan erityisesti koko tulosalueen johtamiseen sekä elinkeinojohtajan, elinkeinosihteerin ja toimistonhoitajan tehtävänkuviin liittyviä asioita. Tämä tarkastelu saattaa synnyttää lisäkoulutustarpeita. Tulosalueen henkilöstö päivittää osaamistaan jatkuvasti työn ohessa. Käytännössä tämä osaamisen päivittäminen tapahtuu tutkintoon johtavien koulutusten kautta ja aina henkilöstön omaan tehtävänkuvaan liittyen. Lisäkoulutustarpeita on lähinnä Raahen kaupungilla käytössä olevien tietojärjestelmien ja ohjelmien sekä toimintaprosesseihin liittyvää talous-, kirjanpito- ja asiakirjamenettelyihin liittyvää koulutusta. Lisäksi eritasoisia kielikoulutustarpeita on jatkuvasti Perusturvatoimikunta / sosiaalipalvelukeskus Työpajatoiminnan ohjaajat Tehtävien uudelleen organisoinnin ja työpajatoiminnan lisäämisen vuoksi tulee osaamista päivittää. Osana tätä on haastavien asiakkaiden huomioiminen työssä. Vuoden 2014 ja kuluvan vuoden alussa tulosalueella on aloittanut kolme uutta työntekijää, mahdollisesti tarvitaan vielä lisääkin. Tämä edellyttää osalle ensiapukoulutusta, työturvallisuuskoulutusta ja yksittäistapauksissa ammattipätevyyskortin saamiseksi ns. direktiivikoulutuspäiviä. Valmennusta haastavien asiakkaiden kohtaamiseksi. Työn haastavan luonteen vuoksi työnohjausta. Näkövammaisten äänilehden tuotannon alkaminen voi edellyttää koulutuskäyntiä näkövammaisten keskusliitossa tai paikallista lisäkonsultaatiota.

7 Käytössä oleva auto on rekisteröity kuorma-autoksi, jonka vuoksi työpajan ohjaajien kuljettaessa tarvikkeita muiden ryhmän jäsenten käyttöön, heillä tulee olla ammattipätevyyskortti, joka edellyttää ns. direktiivipäivien suorittamista (1-2) henkilöä. Työpajatoimintaan osallistuvat suorittavat ns. korttikoulutuksia, joita myös ohjaajat voisivat suorittaa. Yksi ohjaaja suorittaa tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoa. 2.2 Hallintopalvelukeskus Tulosyksikkö Vakinaisen henkilöstön määrä Määräaikaisen henkilöstön määrä Koulutuspäivät 2015/ arvio Hallinto- ja tukipalvelut Palvelutoimisto ATK-palvelut Ateria- ja puhtauspalvelut Työsuojelu / OTO 4 12 Henkilöstöjärjestöt / OTO Hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat hallinnon (puhelinvaihde, monistamo, postitus, arkisto/ kirjaamo), henkilöstöhallinnon (henkilöstöpalvelut, eläkkeet, työsuojelu) sekä talous- ja velkaneuvonnan tulosyksiköt ja niiden henkilöstö. Puhelinvaihde/ monistamo/ kahvio-tiimissä ammatillinen osaaminen on nykyisiin tehtäviin aika lailla ajan tasalla. Työntekijät ovat osallistuneet palveluntarjoajan järjestämään koulutukseen puhelinvaihdejärjestelmän käyttöönottovaiheessa, monistamon laitteiden perehdytys tulee tarpeen mukaan laitteiden toimittajalta, laskujen käsittelyyn saa tarpeen mukaan perehdytystä palvelutoimistosta. Arkisto/ kirjaamossa työtehtävien järjestelyt ovat osittain kesken, joten lopullista osaamista on mahdotonta sanoa. Perustietoa ja taitoa henkilöstöltä löytyy. Henkilöstöhallinnon ammattitaito on kokonaisuudessaan tehtäviin nähden hyvällä tasolla, vaikka uusia tehtäviä onkin jokaiselle tullut opeteltavaksi. Talous- ja velkaneuvonnan henkilöstön ammattitaito on hyvällä tasolla ja ajantasaista. Mikäli tehtäväkokonaisuudet puhelinvaihde/ monistamo/ kahvio-tiimissä laajenevat tai muuttuvat, on tarpeen päivittää henkilöstön ammattitaitoa kaupungilla käytössä olevien järjestelmien ja toimisto-ohjelmien käytössä. Arkistoalan koulutus /tutkinto ainakin yhdelle työntekijälle.

8 Sähköiseen arkistointiin sekä tiedonohjausjärjestelmään - ja suunnitelmaan liittyvää koulutusta, arkistolaitoksen tai maakunta-arkiston ajankohtaiskoulutukset, asiakirjahallintajärjestelmään liittyvät ajankohtaiskoulutukset. Henkilöstöhallinnon ammattitaitoa kehittävät ajankohtaiskoulutukset virka- ja työehtosopimuksiin, lainsäädäntöön, eläkeasioihin, sairauspoissaolojen vähentämiseen ym. liittyen. Kevan järjestämä Tystra16- koulutusohjelma jatkuu. Kuluttajaviraston ajankohtaiset koulutukset, tarpeen mukaan muut alaan liittyvät ajankohtaiskoulutukset Palvelutoimisto Palvelutoimistoon kuuluvat laskentapalveluiden (kirjanpito, konsernipalvelut, maksuliikenne, raportointi), palkkalaskennan, hankintapalvelujen ja joukkoliikenteen henkilöstö. Ammatillinen osaaminen on pääsääntöisesti ajan tasalla. Koulutusta tarvitaan vuosittain mm. uusista työehtosopimuksista, kuntaliiton suosituksista. Palkanlaskennan ja kirjanpidon ajankohtaiskoulutukset ATK- palvelut Atk-palveluiden henkilöstö. Henkilöstön osaaminen vaatii päivittämistä tiettyjen asiantuntijatehtävien osalta. Tietoturvan, tiedonhallinnan, palvelimien osalta tarvitaan tietojen päivittämistä uusiin ohjelmistoversioihin ja teknologioihin. Suunniteltuja koulutuksia ovat palvelin- ja tietoturvakoulutukset. Koko yksikkö osallistuu laatu- ja asiakaspalvelukoulutukseen Ateria- ja puhtauspalvelut Ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstöön kuuluvat ateriapalveluiden ja puhtauspalveluiden henkilöstö. Uusilta työntekijöiltä vaaditaan aina kyseisen alan ammatillinen koulutus. Lyhytkoulutukset ateria- ja puhtauspalvelualan ajankohtaisista alan asioista, joihin osallistutaan tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan. Moniosaaja - koulutus yhdistelmätehtävissä toimiville henkilöille. Atk- ja ensiapukoulutukseen toivotaan yhteisiä järjestelyjä. Syksyllä 2014 on käyty alustavia neuvotteluita dieettikokin erikoisammattitutkinnon järjestämisestä. Esimiehille suunnatut koulutukset.

9 2.2.5 Työsuojelu Työsuojelun henkilöstöön kuuluvat työsuojelupäällikkö sekä kolme työsuojeluvaltuutettua. kukin hoitaa tehtäviään oman toimen ohella. Työsuojelukoulutus, työsuojelulakiin liittyvä koulutus. työturvallisuuskorttikoulutus, alueelliset yhteistoimintakoulutuspäivät, valtakunnalliset työsuojelun neuvottelupäivät, työhyvinvointikorttikoulutus, ajankohtainen työsuojelukoulutus, ensiapukoulutus, talvityhytseminaari, sisäilmaongelmien käsittely ja hallinta Henkilöstöjärjestöt Ammattiyhdistyskoulutusten kustannuksista maksetaan vain ruokailukustannukset. Pääluottamusmies ja luottamusmiehet päivittävät omaa ammatillista osaamistaan säännöllisesti ammattiyhdistyskoulutuksilla. Henkilöstöjärjestöt tekevät omat esityksensä ajankohtaisiin ammattiyhdistyskoulutuksiin osallistumisesta vuosittain. 2.3 Sivistyspalvelukeskus Tulosyksikkö Vakinaisen henkilöstön määrä Määräaikaisen henkilöstön määrä Koulutuspäivät 2015/ arvio Johtaminen ja hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Raahen lukio Raahe-opisto Musiikki-opisto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi 4 12 Nuorisotoimi Johtaminen ja hallinto

10 Sivistyspalvelukeskuksen johto- ja hallintohenkilöstö. Henkilöstön ammattitaito on ajan tasalla. Yleissivistävän koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät (tilastointiin liittyvä). Primus/Kurre/Wilma käyttäjäpäivät, uudet toiminnot koulutuksia, uusien ominaisuuksien esittely ja keskustelutilaisuus. Lakikoulutusta oppilashuoltoon/oppilaisiin/salassapitoon liittyvää. Opettajien palkkaukseen ja pätevyyksiin liittyvää koulutusta. Sivistystoimen talous- ja rahoituspäivät. Koulukuljetuspäivät. Uusiopetussuunnitelma v ja siihen liittyvät koulutukset. TVT ja yhteistoiminnallinen oppiminen Varhaiskasvatus Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkotien, esiopetuksen, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon henkilöstö. Ammattitaito on hyvä, pedagogista osaamista on. Uutena haasteena tulee olemaan ns. nuorten ja iäkkäämpien työntekijöiden työ yhdessä. Mikäli siirrytään tuntiperusteiseen laskutukseen, tarvitaan koulutusta koko henkilökunnalle. Uusi laki: velvoittava/ pakollinen esiopetus, tähän tarvitaan koulutusta. Mikäli varhaiskasvatuslaki tulee voimaan, koulutusta johtajille ja koko henkilönkin on hyvä olla asiasta ajan tasalla. Ensiapukoulutuksiin on tärkeä satsata, koulutus pitää olla tietyllä määrällä henkilökuntaa. Kuntarekrystä olisi hyvä saada koulutusta, samoin Dynastyn peruskäytöstä. KVTES:een liittyvää koulutusta ainakin johtajille. Arjen jatkuva muutos tuo haasteita, työyhteisötaidot tärkeä aihe. Erityistä tukea tarvitsevat lapset. Tietotekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja kasvatuksessa. Pienryhmätoiminnan kehittämiskoulutus on tulossa. Alan sisällöllinen koulutus esim. musiikkiteemalla Perusopetus Perusopetuksen henkilöstö. Henkilöstön ammattitaito on ajan tasalla. Maahanmuuttajaopetukseen liittyvät koulutukset. ipad- koulutus koulukäyttöön. Alaluokkien liikunnan opetukseen liittyvä koulutus. Toiminnallisuus eri oppiaineissa. E-kirjat ja muu sähköinen materiaali. Yhteinen koulutus kaikille uusille opettajille koskien yleistä tietoa, toimintatapoja jne.

11 Strategian luominen koulun henkilöstöön, koulukohtainen koulutus. Koulunkäynnin ohjaajille koulutusta ja työnohjausta. Työssä jaksamisen koulutusta. Rehtoreille tukea muutoksen johtamiseen. Tietotekniikkakoulutus (word, excel ym. perusteet) Medialukutaito koulutus Uusiopetussuunnitelma v ja siihen liittyvät koulutukset. TVT ja yhteistoiminnallinen oppiminen Raahen lukio Lukion henkilöstö. Henkilöstön ammattitaito on aika hyvin ajan tasalla, mutta lisäkoulutusta tarvitaan eri aihealueissa. Sähköiset oppimisympäristöt, sähköinen yo-kirjoitus. Lukion opetussuunnitelmauudistus. Oppimisvaikeuksien huomioiminen lukion opetuksessa. Etäopetustekniikan käyttö. Seutukunnallinen OPS-koulutus (osaava-hanke) Uusiopetussuunnitelma v ja siihen liittyvät koulutukset. TVT ja yhteistoiminnallinen oppiminen Raahe-opisto Raahe-opiston henkilöstö. Viestintä. Markkinointi Haastavien asiakkaiden kohtaaminen Dynasty Populus Tablettitietokoneen hyötykäyttö Hätäensiapu Turvallisuuskoulutus Musiikkiopisto Musiikkiopiston henkilöstö. Hätäensiapukoulutus Kulttuuritoimi Kulttuuritoimeen kuuluvat kulttuuripalveluiden, museon sekä kirjaston henkilöstö

12 Täydennyskoulutuksia tarvitaan. Tekijänoikeuskysymykset Päihtyneen asiakkaan kohtaaminen Visuaalista koulutusta esim. julisteiden tekoon Dynasty- ohjelma (toimintaperiaatteet, päätösten tekemisen periaatteet) Raahen kaupungin oma koulutus esim. ATK ja asiakaspalvelukoulutus. Hallintokoulutus. Kesäyliopiston järjestämä soveltuva koulutus. Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston järjestämä ammatillinen koulutus 8soveltuvin osin seutukunnallisena Raahessa), maakuntakirjastokokoukset. Lääninhallituksen sivistysosaston järjestämä koulutus, soveltuu kaikille ammattiryhmille. Kirjastoammatillinen koulutus esim. kirjastojohtajien neuvottelupäivät, kuntaliiton järjestämät hallintokoulutukset. Työssä jaksamiseen liittyvä koulutus, kohteena koko henkilökunta. Oma työpaikkakoulutus. Kirjastoasetuksen mukainen kirjastoammatillinen koulutus, kaksi työntekijää pätevöitymässä Liikuntatoimi Liikuntatoimen henkilöstö. Pääosin hyvällä tasolla. Liikunta-alan koulutukset lisäävät yleistä tietoisuutta ja yhteistyökuvioita muiden toimijoiden kanssa. Muutaman liikuntatoimen henkilön osalta tilavarausjärjestelmän TIMMIajanvarausjärjestelmän koulutus on olennaista. Nähdään englannin kielen kurssien ja kielitutkinnon suorittamista aiheellisena työtehtävien kehittämisen kannalta Nuorisotoimi Nuorisotoimen henkilöstö. Ammattitaito pääosin ajan tasalla. Vaatii päivittämistä jatkuvasti ja päivitetään tarjolla olevan täydennyskoulutuksen kautta mahdollisuuksien mukaan. Laatukoulutuksen jatkaminen/ uudelleen käynnistäminen. Jokaiselle työntekijälle pyritään antamaan mahdollisuus osallistua 1-2 koulutustilaisuuteen/vuosi. 2.4 Tekninen palvelukeskus Tulosyksikkö Vakinaisen henkilöstön määrä Määräaikaisen henkilöstön määrä Koulutuspäivät 2015/ arvio Tukipalvelut

13 Kunnossapito Kaavoitus ja maankäyttö Valvonta ja ympäristö 7 21 Kuntatekniikka Tilahallinta Tukipalvelut Tukipalveluun kuuluvat johtamisen ja hallinnon sekä toimistopalveluiden henkilöstö. Pääsääntöisesti ajan tasalla. Ensiapukoulutus myös toimistohenkilöstölle. Toimistopalveluiden osalta järjestetään tyky-päiviä (1 liikunnallinen ja 1 työhyvinvointia ym. koskeva koulutustilaisuus). Koko teknisen palvelukeskuksen osalta; Ohjelmistoja koskevat koulutukset Ammatillista osaamista kehittävät koulutukset / neuvottelupäivät. Rakennuttamisen ammatillinen koulutus, sisäilmakoulutus. Työturvallisuus-, ensiapu-, tieturva- ja tulityökoulutukset. Ammattikuljettajan pätevyyskoulutus. Pyritään suosimaan paikan päällä järjestettäviä ryhmäkoulutuksia Kunnossapito Kunnossapidon henkilöstö. Henkilöstön ammattitaito on keskeisiltä osin ajan tasolla. Koulutustarpeet niin ammattitaidon kuin pätevöitymisenkin osalta pyritään kartoittamaan vuoden aikana Kaavoitus ja maankäyttö Maankäyttö ja kaavoitus koostuu maankäytön ja mittauksen sekä kaavoituksen henkilöstöstä. Henkilöstön ammattitaidon ylläpito edellyttää jatkuvaa päivittämistä eteenkin lainsäädännön jatkuvien muutosten johdosta.

14 Ammattitaidon ylläpidon/ lisäämisen näkökulmasta normaalit koulutustarpeet, ammatillinen koulutus etusijalla. Maanmittaus-, kiinteistö- ja paikkatietoalan alakohtaiset koulutukset ja ajankohtaispäivät Valvonta ja ympäristö Koostuu rakennus- ja ympäristövalvonnan henkilöstöstä. henkilöstön ammatillinen osaaminen on hyvä, mutta tason ylläpito ja kehittäminen vaatii lyhyitä koulutustapahtumia. Rakennus ja ympäristövalvonnan lainsäädännön sekä ohjelmistojen muuttuminen vaatii jatkuvaa taitojen ylläpitoa sekä kehittämistä ja sitä peilaten myös kouluttautumista. Alaan liittyviä alueelliset ja valtakunnalliset koulutuspäivät, alaan liittyvien ohjelmistojen jatko- ja ylläpitokoulutukset, alan lainsäädäntöön liittyvät koulutuspäivät Kuntatekniikka Kuntatekniikka koostuu liikennealueiden, alueidenhoidon, kone ja kuljetuksen, varaston ja jätehuollon henkilöstöstä. Työntekijöiden osalta ammatillinen osaaminen on pääsääntöisesti ajan tasalla. Tulevaisuutta ajatellen henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä, ei aiheuta osaamiseen liittyviä ongelmia. Esimiesten osalta olisi hyvä saada atk-koulutusta. Kuljettajille tarvitaan uuden työkoneen (tiehöylä) käyttöön liittyvää koulutusta. Työturva ja tulityökoulutukset tulee olla voimassa kaikilla työntekijöillä. Ensiapukursseja suositellaan. Varikon väelle Yhdyskuntatekniikan 15 näyttely Turussa. Ammattiliikenteen ammattipätevyyden ylläpitämiseksi vaaditaan viisi jatkokoulutuspäivää viiden vuoden jaksoissa. Vuonna 2014 on kaikilla nykyisillä kuljettajilla täyttynyt nuo viisi koulutuspäivää. Kierto aloitetaan uudelleen vuonna 2016 siten, että 2019 on kaikilla käytynä nuo 5 koulutuspäivää Tilahallinta Tilahallinta koostuu kiinteistönhuollon henkilöstöstä. Henkilöstön ammattitaito on keskeisiltä osin ajan tasolla. Koulutustarpeet niin ammattitaidon kuin pätevöitymisenkin osalta pyritään kartoittamaan vuoden aikana.

15 3. Yleiset periaatteet työkyvyn ylläpitämiseen 3.1 Ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeet Työnantajan on varauduttava riittävän ajoissa ikärakenteen muuttumiseen huomioimalla ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeet koulutuksissa. Ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja sen seurantaan kiinnitetään huomiota myös työterveyshuollon ikäkausitarkastuksissa. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan työtä voidaan räätälöidä työntekijälle soveltuvaksi tai ottaa käyttöön joustavia työaikajärjestelyjä esim. osa-aikatyö, etätyö. 3.2 Työntekijöiden mahdollisuudet työn, opintojen ja perhe-elämän tasapainottamiseen Työntekijöillä on mahdollista käyttää laissa säädetyt ja työehtosopimuksissa sovitut perhe- ja opintovapaat työn, opintojen ja perhe-elämän tasapainottamiseen. 3.3 Osatyökykyisten työllistämisen periaatteet Osatyökykyisten työntekijöiden työssä jatkamista pidetään tärkeänä ja työtä pyritään pääsääntöisesti jatkamaan entisessä tehtävässä, tehtävänkuvaa muokkaamalla. Jos tämä ei ole mahdollista selvitetään mahdollisuus siirtyä toiseen työpisteeseen/ toiseen työhön joko omassa tai toisessa palvelukeskuksessa. Työssä selviämistä tuetaan koulutuksilla ja perehdyttämisellä. 4. Koulutukset Koulutuksia järjestetään useammalle ammattiryhmälle suunnattavia yhteisiä koulutuksia esim. kaupungin omat tietojärjestelmät, ensiapukoulutukset, työhyvinvointiin liittyvät koulutukset, työturvallisuuskoulutus, esimiesten koulutus. Sekä tulosyksiköiden ja toimialojen omat ammatilliset täydennyskoulutukset. Henkilökunnan kouluttamista mahdollisten lomautusten sijaan tulee pohtia. Koulutuksia kustannetaan sekä keskitetyistä koulutusmäärärahoista että tulosyksiköiden omista määrärahoista. Palvelukeskukset toimittavat yksilöidyt koulutustoiveet henkilöstöpalveluihin, niiltä osin jotka esitetään kustannettaviksi keskitetyistä koulutusmäärärahoista. 5. Koulutuspäivien seuranta (henkilötasolla) Tulosyksikkötasolla koulutus, osallistuja, koulutuksen kesto/h, sisäinen/ulkoinen koulutus, koulutuksen palkallisuus. Palvelukeskusten on raportoitava henkilöstöhallinnolle edellä mainitut tiedot puolivuosittain (kesäja joulukuu), Koulutuspäivien seuranta- lomakkeella, joka löytyy Loovasta. 6. Yhteenveto Raahen kaupungin henkilöstön koulutuspäivien arvioitu määrä on 3372 koulutuspäivää.

16 Pääsääntöisesti henkilöstön ammatillinen osaaminen on hyvällä tasolla. 7. Koulutuskorvaus ja sen hakeminen Koulutuskorvaus perustuu lakiin koulutusten korvaamisesta. koulutuskorvaus on taloudellinen tuki osaamisen kehittämistoimiin. Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset: Koulutussuunnitelma Koulutussuunnitelman tulee koskea koko henkilöstöä henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä,. Edellytyksenä on, että työntekijän kuuluminen kyseiseen ryhmään on selvästi määriteltävissä. Koulutuksen sisältö Koulutuksen tulee liittyä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin työnantajan palveluksessa. Koulutuksen tulee olla ohjattua ja kontrolloitua ja koulutukseen käytetyn ajan tulee olla todennettavissa. Koulutus voi olla työntekijöille annettavaa lisä- tai täydennyskoulutusta esim. ulkopuolisen järjestämät kurssit, seminaarit, konferenssit sekä sisäiset koulutukset ja lakisääteisten vaatimisten täyttämiseen tarvittavien lupien suorittaminen. Koulutus voidaan järjestää myös verkkokoulutuksena. Koulutuksen kesto Koulutuskorvausta voi saada enintään kolmelta päivältä. Koulutuspäivien laskenta on työntekijäkohtaista, joten eri työntekijöiden koulutusjaksoja ei voida laskea yhteen. Koulutuspäivänä pidetään päivää, jona koulutuksen kesto on ollut vähintään kuusi tuntia. Koulutuspäivä voi muodostua myös useasta koulutuksesta tai koulutusjaksosta. Koulutuksen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään yhden tunnin. Yli puolen tunnin ruokatauko vähentää koulutuspäivän pituutta. Koulutuksen palkallisuus Koulutuskorvauksen saaminen edellyttää työntekijöille maksettavan palkka koulutukseen osallistumisajalta. Koulutuskorvausta ei saa koulutuksesta, johon työntekijä on osallistunut lomatai vapaa-aikanaan. Koulutuskorvauksen määrä Koulutuskorvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta. Koulutuskorvausta ei saa Tavanomaisesta työhön perehdytyksestä tai työnopastuksesta, esim. uuden tai työtehtäviään vaihtavan työntekijän perehdyttäminen. Tavanomainen työnopastus, jota annetaan uusien laitteiden, työmenetelmien ja työohjeiden käyttöönoton yhteydessä. Korvausta voi kuitenkin hakea, jos esim. uusien laitteiden tai työmenetelmien käyttöönoton yhteydessä työntekijöille järjestetään erillinen koulutustilaisuus tai kurssi. Koulutuskorvauksen hakeminen Työttömyysvakuusrahastolta Henkilöstöhallinto huolehtii yhteistyössä palkkalaskennan kanssa koulutuskorvauksen hakemisesta työttömyysvakuutusrahastosta.

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 21.12.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Ammatillinen osaaminen Taloudellinen tuki Koulutuskorvaus

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Osaamisen kehittämistä koskevien uusien lakiesitysten mukaisesti vuoden 2014 alusta lukien työnantaja voisi saada taloudellista tukea työntekijöidensä koulutukseen.

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Käsitelty YT-toimikunnassa 25.1.2015 Käsitelty johtoryhmässä 28.1.2015 Käsitelty kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

NOUSIAISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 NOUSIAISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Yt-ryhmä 18.2.2016 Kunnanhallitus 29.2.2016 Osaamisen kehittämisen toimintamalli, henkilöstösuunnitelma ja koulutussuunnitelma 2016 1. Osaamisen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Yhteistyötoimikunta Maakuntahallitus 2 1 Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014. Uudet säännökset liittyvät

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2016 Yt-toimikunta 9.12.2015 Kaupunginhallitus 15.12.2015 Voimaan 1.1.2016 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Sisällysluettelo Kannuksen kaupungin

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen, OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Peruskoulut ja lukiot Ammatilliset oppilaitokset Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus Osaavaa työvoimaa RekryKoulutus Töitä on kun vain joku tekisi! Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Kehittämisalueiden jakomalli koulutussuunnitelmaa laadittaessa

Kehittämisalueiden jakomalli koulutussuunnitelmaa laadittaessa Kehittämisalueiden jakomalli koulutussuunnitelmaa laadittaessa AEL 2013 Koulutuspäiväsopimuksen soveltaminen yrityksessä Tässä esityksessä on esimerkkejä siitä, miten koulutussuunnitelma tulisi laatia

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa

Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa Anneli Kangasvieri Johtaja, opetus ja kulttuuri 4.10.2012 Kuntaliiton tavoitteena on kehittää johdon työtä tukevia palveluja

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Kieku-käyttäjäpäivä. Henkilöstökoulutukset Kiekussa Markku Kivioja, Valtiokonttori Anna Kaarina Piepponen, Valtiovarainministeriö

Kieku-käyttäjäpäivä. Henkilöstökoulutukset Kiekussa Markku Kivioja, Valtiokonttori Anna Kaarina Piepponen, Valtiovarainministeriö Kieku-käyttäjäpäivä Henkilöstökoulutukset Kiekussa 20.9.2016 Markku Kivioja, Valtiokonttori Anna Kaarina Piepponen, Valtiovarainministeriö Koulutuspoissaolot: Perehdyttämisen haasteet (paradoksi 1) Tiesitkö

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Tavoitetaso ja vastuuhenkilöt. Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Tavoitetaso ja vastuuhenkilöt. Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu 1 Kirkkokadun koulu 19.8.2015 Käyttösuunnitelman tavoitteet 2015 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA 1-6 Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma ytr 11.2.2014 khhj 26.2.2014 Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma 1. Osaamisen kehittäminen... 3 2. Henkilöstösuunnitelma... 4 2.1. Toteutuneet määräaikaiset työ- ja virkasuhteet sekä arvio niiden

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusviraston toimintasääntö

Kasvatus- ja opetusviraston toimintasääntö Versio 1.12.2010 Kasvatus- ja opetusviraston toimintasääntö 1. Luku Kasvatus- ja opetusvirasto 1 Kasvatus- ja opetustoimen johto 2 Kasvatus- ja opetusviraston organisaatio Kasvatus- ja opetustointa virastopäällikkönä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot