HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA Henkilöstöjärjestöjen suunnittelukokous Yhteistyötoimikunta

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Henkilöstön määrä, osaaminen, koulutuksen tarve, suunnitellut koulutukset ja suunniteltujen koulutuspäivien määrät palvelukeskuksittain 2.1. Keskushallinto Keskuskanslia Taloussuunnittelu ja rahoitus Strategiayksikkö Seutulautakunta / kehittämiskeskus Perusturvatoimikunta/ sosiaalipalvelukeskus 2.2 Hallintopalvelukeskus Hallinto- ja tukipalvelut Palvelutoimisto ATK-palvelut Ateria- ja puhtauspalvelut Työsuojelu Henkilöstöjärjestöt 2.3. Sivistyspalvelukeskus Johtaminen ja hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Raahen lukio Raahe-opisto Musiikkiopisto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi 2.4. Tekninen palvelukeskus Tukipalvelut

3 2.4.2 Kuntatekniikka Tilahallinta Kaavoitus ja maankäyttö Valvonta ja ympäristö 3. Yleiset periaatteet työkyvyn ylläpitämiseen 4. Koulutukset 3.1 Ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeet 3.2 Työntekijän mahdollisuudet työn, opintojen ja perhe-elämän tasapainottamiseen 3.3 Osatyökykyisten työllistämisen periaatteet 5. Koulutuspäivien seuranta 6. Yhteenveto 7. Koulutuskorvauksen hakeminen

4 Raahen kaupungin koulutussuunnitelma Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Raahen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen pohjaksi. Koulutussuunnitelma on taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 1136/ mukainen. Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita. Raahen kaupungin palveluksessa työskentelee 1124 henkilöä (ehrminfo) Raahen kaupungin henkilöstömäärät Määrä- Työllistetyt Oppisopimus Palvelukeskus Vakinaiset aikaiset Sijaiset (palkkatuki) -suhteiset Hallintopalvelukeskus Keskushallinto Sivistyspalvelukeskus Tekninen palvelukeskus Sosiaalipalvelukeskus Raahen kaupungin koulutussuunnitelma ammatillista osaamista kehittävästä koulutuksesta on laadittu henkilöstöpalveluissa yhteistyössä palvelukeskusten johtajien, tulosyksiköiden esimiesten ja henkilöstöjärjestöjen kanssa ja se käsitellään yhteistyötoimikunnassa. Koulutussuunnitelman tiedot on kerätty esimiehiltä sähköisellä kyselyllä marras-joulukuussa 2014 ja tammikuussa 2015 ja suunnitelma on koostettu henkilöstöhallinnossa joulukuussa 2014 ja tammi-helmikuussa Suunnitelmaa on käsitelty henkilöstöjärjestöjen kanssa yhteisessä palaverissa ja muokattu siellä esiin tulleiden muutoksin ja lisäyksin. Suunnitelma lähtee hyväksyttäväksi yhteistyötoimikuntaan Yhteistyötoimikunnan hyväksynnän jälkeen koulutussuunnitelman vuodelle 2015 lähtee tiedoksi palvelukeskusten johtoryhmille, joiden kautta se jalkautetaan kaikkiin tulosyksiköihin ja kaikille työntekijöille. Tässä suunnitelmassa tiedot henkilöstön kehittämistarpeista, suunnitelluista koulutuksista ja koulutuspäivien määristä esitetään talousarviorakenteen mukaisesti toimialoittain.

5 Henkilöstömäärä on jaoteltu vakinaisiin, määräaikaisiin, sijaisiin, työllistettyihin sekä ei-vakituisiin oppisopimussuhteisiin. Tulosyksiköiden henkilöstö- ja koulutuspäivien taulukoissa on huomioitu vain vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrät. 2. Henkilöstön kehittämistarpeet, suunnitellut koulutukset ja suunnitellut koulutuspäivien määrät Tässä osiossa on selvitetty koulutustarpeet ja -suunnitelmat tulosyksiköittäin: 2.1. Keskushallinto, 2.2. Hallintopalvelukeskus, 2.3. Sivistyspalvelukeskus, 2.4. Tekninen palvelukeskus 2.1 Keskushallinto Tulosyksikkö Vakinaisen henkilöstön määrä Määräaikaisen henkilöstön määrä Keskuskanslia Taloussuunnittelu ja rahoitus 2 6 Strategiayksikkö Seutulautakunta/ kehittämiskeskus Perusturvatoimikunta /sos.palvelu Koulutuspäivät 2015/ arvio Keskuskanslia Keskushallinnossa johtamisen tulosalueella toimivaan keskuskansliaan kuuluvat kaupunginjohto ja yleishallinto (mm. kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelu, lakiasiat). Keskuskanslia hoitaa myös vaaleihin liittyvät asiat. Yleishallinnon henkilöstön ammattitaito on suhteellisen hyvällä tasolla. Yleishallinnon osalta; vaalikoulutusta, koulutusta uuden voimaantulevan kuntalain sisällöstä ja tulkinnasta, kaavoitukseen liittyvää koulutusta (koskee koko kaavoitusprosessin läpiviemistä hallinnossa kaavakuulutuksineen) Taloussuunnittelu ja rahoitus Taloussuunnittelun ja rahoituksen henkilöstö. Ammattitaito tarvitsee päivittämistä joiltakin osa-alueilta. Kuntalain muutoksiin, Kuntien toiminta- ja taloustilastoon liittyvää täydennyskoulutusta.

6 Kuntien verotuloihin ja valtionosuuksiin liittyvää koulutusta. Intimeen syventävää käyttökoulutusta (sisäinen koulutus). Talous- ja rahoitusalan alakohtaiset koulutukset sekä ajankohtaistapahtumat Strategiayksikkö Strategiayksikön tulosalueeseen kuuluvat matkailu ja markkinointi. Matkailun ja markkinoinnin henkilöstön ammatillinen osaaminen on hyvällä tasolla tämän hetken tarpeisiin nähden ja kielitaito on vahvaa. Tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi tulee markkinointiosaamista päivittää sekä kouluttautua uusien mahdollisten markkinointikanavien käyttöön. Alaan liittyvät ajankohtaiskoulutukset. Matkailun kehittämiseen liittyvä koulutus ja muu alaan liittyvät ajankohtaiskoulutukset. Viestintään liittyvää koulutusta tarvitaan muutamalle henkilölle kaupunkiorganisaatiossa Seutulautakunta/ kehittämiskeskus Kehittämiskeskuksen henkilöstöön kuuluvat kehittämistoiminnan, projektitoiminnan sekä Raahen seudun yrityspalveluiden henkilöstö. Henkilöstön ammattitaito on nykyiset tehtävänkuvat huomioiden ajan tasalla. Tulosalueella kehitetään kuitenkin omaa toimintaa jatkuvasti ja se edellyttää uusien asioiden oppimista koko henkilöstöltä, jotta kyetään mahdollisimman hyvin vastaamaan asiakkaiden palveluntarpeisiin. Kuluvan vuoden aikana tarkastellaan erityisesti koko tulosalueen johtamiseen sekä elinkeinojohtajan, elinkeinosihteerin ja toimistonhoitajan tehtävänkuviin liittyviä asioita. Tämä tarkastelu saattaa synnyttää lisäkoulutustarpeita. Tulosalueen henkilöstö päivittää osaamistaan jatkuvasti työn ohessa. Käytännössä tämä osaamisen päivittäminen tapahtuu tutkintoon johtavien koulutusten kautta ja aina henkilöstön omaan tehtävänkuvaan liittyen. Lisäkoulutustarpeita on lähinnä Raahen kaupungilla käytössä olevien tietojärjestelmien ja ohjelmien sekä toimintaprosesseihin liittyvää talous-, kirjanpito- ja asiakirjamenettelyihin liittyvää koulutusta. Lisäksi eritasoisia kielikoulutustarpeita on jatkuvasti Perusturvatoimikunta / sosiaalipalvelukeskus Työpajatoiminnan ohjaajat Tehtävien uudelleen organisoinnin ja työpajatoiminnan lisäämisen vuoksi tulee osaamista päivittää. Osana tätä on haastavien asiakkaiden huomioiminen työssä. Vuoden 2014 ja kuluvan vuoden alussa tulosalueella on aloittanut kolme uutta työntekijää, mahdollisesti tarvitaan vielä lisääkin. Tämä edellyttää osalle ensiapukoulutusta, työturvallisuuskoulutusta ja yksittäistapauksissa ammattipätevyyskortin saamiseksi ns. direktiivikoulutuspäiviä. Valmennusta haastavien asiakkaiden kohtaamiseksi. Työn haastavan luonteen vuoksi työnohjausta. Näkövammaisten äänilehden tuotannon alkaminen voi edellyttää koulutuskäyntiä näkövammaisten keskusliitossa tai paikallista lisäkonsultaatiota.

7 Käytössä oleva auto on rekisteröity kuorma-autoksi, jonka vuoksi työpajan ohjaajien kuljettaessa tarvikkeita muiden ryhmän jäsenten käyttöön, heillä tulee olla ammattipätevyyskortti, joka edellyttää ns. direktiivipäivien suorittamista (1-2) henkilöä. Työpajatoimintaan osallistuvat suorittavat ns. korttikoulutuksia, joita myös ohjaajat voisivat suorittaa. Yksi ohjaaja suorittaa tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoa. 2.2 Hallintopalvelukeskus Tulosyksikkö Vakinaisen henkilöstön määrä Määräaikaisen henkilöstön määrä Koulutuspäivät 2015/ arvio Hallinto- ja tukipalvelut Palvelutoimisto ATK-palvelut Ateria- ja puhtauspalvelut Työsuojelu / OTO 4 12 Henkilöstöjärjestöt / OTO Hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat hallinnon (puhelinvaihde, monistamo, postitus, arkisto/ kirjaamo), henkilöstöhallinnon (henkilöstöpalvelut, eläkkeet, työsuojelu) sekä talous- ja velkaneuvonnan tulosyksiköt ja niiden henkilöstö. Puhelinvaihde/ monistamo/ kahvio-tiimissä ammatillinen osaaminen on nykyisiin tehtäviin aika lailla ajan tasalla. Työntekijät ovat osallistuneet palveluntarjoajan järjestämään koulutukseen puhelinvaihdejärjestelmän käyttöönottovaiheessa, monistamon laitteiden perehdytys tulee tarpeen mukaan laitteiden toimittajalta, laskujen käsittelyyn saa tarpeen mukaan perehdytystä palvelutoimistosta. Arkisto/ kirjaamossa työtehtävien järjestelyt ovat osittain kesken, joten lopullista osaamista on mahdotonta sanoa. Perustietoa ja taitoa henkilöstöltä löytyy. Henkilöstöhallinnon ammattitaito on kokonaisuudessaan tehtäviin nähden hyvällä tasolla, vaikka uusia tehtäviä onkin jokaiselle tullut opeteltavaksi. Talous- ja velkaneuvonnan henkilöstön ammattitaito on hyvällä tasolla ja ajantasaista. Mikäli tehtäväkokonaisuudet puhelinvaihde/ monistamo/ kahvio-tiimissä laajenevat tai muuttuvat, on tarpeen päivittää henkilöstön ammattitaitoa kaupungilla käytössä olevien järjestelmien ja toimisto-ohjelmien käytössä. Arkistoalan koulutus /tutkinto ainakin yhdelle työntekijälle.

8 Sähköiseen arkistointiin sekä tiedonohjausjärjestelmään - ja suunnitelmaan liittyvää koulutusta, arkistolaitoksen tai maakunta-arkiston ajankohtaiskoulutukset, asiakirjahallintajärjestelmään liittyvät ajankohtaiskoulutukset. Henkilöstöhallinnon ammattitaitoa kehittävät ajankohtaiskoulutukset virka- ja työehtosopimuksiin, lainsäädäntöön, eläkeasioihin, sairauspoissaolojen vähentämiseen ym. liittyen. Kevan järjestämä Tystra16- koulutusohjelma jatkuu. Kuluttajaviraston ajankohtaiset koulutukset, tarpeen mukaan muut alaan liittyvät ajankohtaiskoulutukset Palvelutoimisto Palvelutoimistoon kuuluvat laskentapalveluiden (kirjanpito, konsernipalvelut, maksuliikenne, raportointi), palkkalaskennan, hankintapalvelujen ja joukkoliikenteen henkilöstö. Ammatillinen osaaminen on pääsääntöisesti ajan tasalla. Koulutusta tarvitaan vuosittain mm. uusista työehtosopimuksista, kuntaliiton suosituksista. Palkanlaskennan ja kirjanpidon ajankohtaiskoulutukset ATK- palvelut Atk-palveluiden henkilöstö. Henkilöstön osaaminen vaatii päivittämistä tiettyjen asiantuntijatehtävien osalta. Tietoturvan, tiedonhallinnan, palvelimien osalta tarvitaan tietojen päivittämistä uusiin ohjelmistoversioihin ja teknologioihin. Suunniteltuja koulutuksia ovat palvelin- ja tietoturvakoulutukset. Koko yksikkö osallistuu laatu- ja asiakaspalvelukoulutukseen Ateria- ja puhtauspalvelut Ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstöön kuuluvat ateriapalveluiden ja puhtauspalveluiden henkilöstö. Uusilta työntekijöiltä vaaditaan aina kyseisen alan ammatillinen koulutus. Lyhytkoulutukset ateria- ja puhtauspalvelualan ajankohtaisista alan asioista, joihin osallistutaan tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan. Moniosaaja - koulutus yhdistelmätehtävissä toimiville henkilöille. Atk- ja ensiapukoulutukseen toivotaan yhteisiä järjestelyjä. Syksyllä 2014 on käyty alustavia neuvotteluita dieettikokin erikoisammattitutkinnon järjestämisestä. Esimiehille suunnatut koulutukset.

9 2.2.5 Työsuojelu Työsuojelun henkilöstöön kuuluvat työsuojelupäällikkö sekä kolme työsuojeluvaltuutettua. kukin hoitaa tehtäviään oman toimen ohella. Työsuojelukoulutus, työsuojelulakiin liittyvä koulutus. työturvallisuuskorttikoulutus, alueelliset yhteistoimintakoulutuspäivät, valtakunnalliset työsuojelun neuvottelupäivät, työhyvinvointikorttikoulutus, ajankohtainen työsuojelukoulutus, ensiapukoulutus, talvityhytseminaari, sisäilmaongelmien käsittely ja hallinta Henkilöstöjärjestöt Ammattiyhdistyskoulutusten kustannuksista maksetaan vain ruokailukustannukset. Pääluottamusmies ja luottamusmiehet päivittävät omaa ammatillista osaamistaan säännöllisesti ammattiyhdistyskoulutuksilla. Henkilöstöjärjestöt tekevät omat esityksensä ajankohtaisiin ammattiyhdistyskoulutuksiin osallistumisesta vuosittain. 2.3 Sivistyspalvelukeskus Tulosyksikkö Vakinaisen henkilöstön määrä Määräaikaisen henkilöstön määrä Koulutuspäivät 2015/ arvio Johtaminen ja hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Raahen lukio Raahe-opisto Musiikki-opisto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi 4 12 Nuorisotoimi Johtaminen ja hallinto

10 Sivistyspalvelukeskuksen johto- ja hallintohenkilöstö. Henkilöstön ammattitaito on ajan tasalla. Yleissivistävän koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät (tilastointiin liittyvä). Primus/Kurre/Wilma käyttäjäpäivät, uudet toiminnot koulutuksia, uusien ominaisuuksien esittely ja keskustelutilaisuus. Lakikoulutusta oppilashuoltoon/oppilaisiin/salassapitoon liittyvää. Opettajien palkkaukseen ja pätevyyksiin liittyvää koulutusta. Sivistystoimen talous- ja rahoituspäivät. Koulukuljetuspäivät. Uusiopetussuunnitelma v ja siihen liittyvät koulutukset. TVT ja yhteistoiminnallinen oppiminen Varhaiskasvatus Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkotien, esiopetuksen, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon henkilöstö. Ammattitaito on hyvä, pedagogista osaamista on. Uutena haasteena tulee olemaan ns. nuorten ja iäkkäämpien työntekijöiden työ yhdessä. Mikäli siirrytään tuntiperusteiseen laskutukseen, tarvitaan koulutusta koko henkilökunnalle. Uusi laki: velvoittava/ pakollinen esiopetus, tähän tarvitaan koulutusta. Mikäli varhaiskasvatuslaki tulee voimaan, koulutusta johtajille ja koko henkilönkin on hyvä olla asiasta ajan tasalla. Ensiapukoulutuksiin on tärkeä satsata, koulutus pitää olla tietyllä määrällä henkilökuntaa. Kuntarekrystä olisi hyvä saada koulutusta, samoin Dynastyn peruskäytöstä. KVTES:een liittyvää koulutusta ainakin johtajille. Arjen jatkuva muutos tuo haasteita, työyhteisötaidot tärkeä aihe. Erityistä tukea tarvitsevat lapset. Tietotekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja kasvatuksessa. Pienryhmätoiminnan kehittämiskoulutus on tulossa. Alan sisällöllinen koulutus esim. musiikkiteemalla Perusopetus Perusopetuksen henkilöstö. Henkilöstön ammattitaito on ajan tasalla. Maahanmuuttajaopetukseen liittyvät koulutukset. ipad- koulutus koulukäyttöön. Alaluokkien liikunnan opetukseen liittyvä koulutus. Toiminnallisuus eri oppiaineissa. E-kirjat ja muu sähköinen materiaali. Yhteinen koulutus kaikille uusille opettajille koskien yleistä tietoa, toimintatapoja jne.

11 Strategian luominen koulun henkilöstöön, koulukohtainen koulutus. Koulunkäynnin ohjaajille koulutusta ja työnohjausta. Työssä jaksamisen koulutusta. Rehtoreille tukea muutoksen johtamiseen. Tietotekniikkakoulutus (word, excel ym. perusteet) Medialukutaito koulutus Uusiopetussuunnitelma v ja siihen liittyvät koulutukset. TVT ja yhteistoiminnallinen oppiminen Raahen lukio Lukion henkilöstö. Henkilöstön ammattitaito on aika hyvin ajan tasalla, mutta lisäkoulutusta tarvitaan eri aihealueissa. Sähköiset oppimisympäristöt, sähköinen yo-kirjoitus. Lukion opetussuunnitelmauudistus. Oppimisvaikeuksien huomioiminen lukion opetuksessa. Etäopetustekniikan käyttö. Seutukunnallinen OPS-koulutus (osaava-hanke) Uusiopetussuunnitelma v ja siihen liittyvät koulutukset. TVT ja yhteistoiminnallinen oppiminen Raahe-opisto Raahe-opiston henkilöstö. Viestintä. Markkinointi Haastavien asiakkaiden kohtaaminen Dynasty Populus Tablettitietokoneen hyötykäyttö Hätäensiapu Turvallisuuskoulutus Musiikkiopisto Musiikkiopiston henkilöstö. Hätäensiapukoulutus Kulttuuritoimi Kulttuuritoimeen kuuluvat kulttuuripalveluiden, museon sekä kirjaston henkilöstö

12 Täydennyskoulutuksia tarvitaan. Tekijänoikeuskysymykset Päihtyneen asiakkaan kohtaaminen Visuaalista koulutusta esim. julisteiden tekoon Dynasty- ohjelma (toimintaperiaatteet, päätösten tekemisen periaatteet) Raahen kaupungin oma koulutus esim. ATK ja asiakaspalvelukoulutus. Hallintokoulutus. Kesäyliopiston järjestämä soveltuva koulutus. Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston järjestämä ammatillinen koulutus 8soveltuvin osin seutukunnallisena Raahessa), maakuntakirjastokokoukset. Lääninhallituksen sivistysosaston järjestämä koulutus, soveltuu kaikille ammattiryhmille. Kirjastoammatillinen koulutus esim. kirjastojohtajien neuvottelupäivät, kuntaliiton järjestämät hallintokoulutukset. Työssä jaksamiseen liittyvä koulutus, kohteena koko henkilökunta. Oma työpaikkakoulutus. Kirjastoasetuksen mukainen kirjastoammatillinen koulutus, kaksi työntekijää pätevöitymässä Liikuntatoimi Liikuntatoimen henkilöstö. Pääosin hyvällä tasolla. Liikunta-alan koulutukset lisäävät yleistä tietoisuutta ja yhteistyökuvioita muiden toimijoiden kanssa. Muutaman liikuntatoimen henkilön osalta tilavarausjärjestelmän TIMMIajanvarausjärjestelmän koulutus on olennaista. Nähdään englannin kielen kurssien ja kielitutkinnon suorittamista aiheellisena työtehtävien kehittämisen kannalta Nuorisotoimi Nuorisotoimen henkilöstö. Ammattitaito pääosin ajan tasalla. Vaatii päivittämistä jatkuvasti ja päivitetään tarjolla olevan täydennyskoulutuksen kautta mahdollisuuksien mukaan. Laatukoulutuksen jatkaminen/ uudelleen käynnistäminen. Jokaiselle työntekijälle pyritään antamaan mahdollisuus osallistua 1-2 koulutustilaisuuteen/vuosi. 2.4 Tekninen palvelukeskus Tulosyksikkö Vakinaisen henkilöstön määrä Määräaikaisen henkilöstön määrä Koulutuspäivät 2015/ arvio Tukipalvelut

13 Kunnossapito Kaavoitus ja maankäyttö Valvonta ja ympäristö 7 21 Kuntatekniikka Tilahallinta Tukipalvelut Tukipalveluun kuuluvat johtamisen ja hallinnon sekä toimistopalveluiden henkilöstö. Pääsääntöisesti ajan tasalla. Ensiapukoulutus myös toimistohenkilöstölle. Toimistopalveluiden osalta järjestetään tyky-päiviä (1 liikunnallinen ja 1 työhyvinvointia ym. koskeva koulutustilaisuus). Koko teknisen palvelukeskuksen osalta; Ohjelmistoja koskevat koulutukset Ammatillista osaamista kehittävät koulutukset / neuvottelupäivät. Rakennuttamisen ammatillinen koulutus, sisäilmakoulutus. Työturvallisuus-, ensiapu-, tieturva- ja tulityökoulutukset. Ammattikuljettajan pätevyyskoulutus. Pyritään suosimaan paikan päällä järjestettäviä ryhmäkoulutuksia Kunnossapito Kunnossapidon henkilöstö. Henkilöstön ammattitaito on keskeisiltä osin ajan tasolla. Koulutustarpeet niin ammattitaidon kuin pätevöitymisenkin osalta pyritään kartoittamaan vuoden aikana Kaavoitus ja maankäyttö Maankäyttö ja kaavoitus koostuu maankäytön ja mittauksen sekä kaavoituksen henkilöstöstä. Henkilöstön ammattitaidon ylläpito edellyttää jatkuvaa päivittämistä eteenkin lainsäädännön jatkuvien muutosten johdosta.

14 Ammattitaidon ylläpidon/ lisäämisen näkökulmasta normaalit koulutustarpeet, ammatillinen koulutus etusijalla. Maanmittaus-, kiinteistö- ja paikkatietoalan alakohtaiset koulutukset ja ajankohtaispäivät Valvonta ja ympäristö Koostuu rakennus- ja ympäristövalvonnan henkilöstöstä. henkilöstön ammatillinen osaaminen on hyvä, mutta tason ylläpito ja kehittäminen vaatii lyhyitä koulutustapahtumia. Rakennus ja ympäristövalvonnan lainsäädännön sekä ohjelmistojen muuttuminen vaatii jatkuvaa taitojen ylläpitoa sekä kehittämistä ja sitä peilaten myös kouluttautumista. Alaan liittyviä alueelliset ja valtakunnalliset koulutuspäivät, alaan liittyvien ohjelmistojen jatko- ja ylläpitokoulutukset, alan lainsäädäntöön liittyvät koulutuspäivät Kuntatekniikka Kuntatekniikka koostuu liikennealueiden, alueidenhoidon, kone ja kuljetuksen, varaston ja jätehuollon henkilöstöstä. Työntekijöiden osalta ammatillinen osaaminen on pääsääntöisesti ajan tasalla. Tulevaisuutta ajatellen henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä, ei aiheuta osaamiseen liittyviä ongelmia. Esimiesten osalta olisi hyvä saada atk-koulutusta. Kuljettajille tarvitaan uuden työkoneen (tiehöylä) käyttöön liittyvää koulutusta. Työturva ja tulityökoulutukset tulee olla voimassa kaikilla työntekijöillä. Ensiapukursseja suositellaan. Varikon väelle Yhdyskuntatekniikan 15 näyttely Turussa. Ammattiliikenteen ammattipätevyyden ylläpitämiseksi vaaditaan viisi jatkokoulutuspäivää viiden vuoden jaksoissa. Vuonna 2014 on kaikilla nykyisillä kuljettajilla täyttynyt nuo viisi koulutuspäivää. Kierto aloitetaan uudelleen vuonna 2016 siten, että 2019 on kaikilla käytynä nuo 5 koulutuspäivää Tilahallinta Tilahallinta koostuu kiinteistönhuollon henkilöstöstä. Henkilöstön ammattitaito on keskeisiltä osin ajan tasolla. Koulutustarpeet niin ammattitaidon kuin pätevöitymisenkin osalta pyritään kartoittamaan vuoden aikana.

15 3. Yleiset periaatteet työkyvyn ylläpitämiseen 3.1 Ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeet Työnantajan on varauduttava riittävän ajoissa ikärakenteen muuttumiseen huomioimalla ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeet koulutuksissa. Ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja sen seurantaan kiinnitetään huomiota myös työterveyshuollon ikäkausitarkastuksissa. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan työtä voidaan räätälöidä työntekijälle soveltuvaksi tai ottaa käyttöön joustavia työaikajärjestelyjä esim. osa-aikatyö, etätyö. 3.2 Työntekijöiden mahdollisuudet työn, opintojen ja perhe-elämän tasapainottamiseen Työntekijöillä on mahdollista käyttää laissa säädetyt ja työehtosopimuksissa sovitut perhe- ja opintovapaat työn, opintojen ja perhe-elämän tasapainottamiseen. 3.3 Osatyökykyisten työllistämisen periaatteet Osatyökykyisten työntekijöiden työssä jatkamista pidetään tärkeänä ja työtä pyritään pääsääntöisesti jatkamaan entisessä tehtävässä, tehtävänkuvaa muokkaamalla. Jos tämä ei ole mahdollista selvitetään mahdollisuus siirtyä toiseen työpisteeseen/ toiseen työhön joko omassa tai toisessa palvelukeskuksessa. Työssä selviämistä tuetaan koulutuksilla ja perehdyttämisellä. 4. Koulutukset Koulutuksia järjestetään useammalle ammattiryhmälle suunnattavia yhteisiä koulutuksia esim. kaupungin omat tietojärjestelmät, ensiapukoulutukset, työhyvinvointiin liittyvät koulutukset, työturvallisuuskoulutus, esimiesten koulutus. Sekä tulosyksiköiden ja toimialojen omat ammatilliset täydennyskoulutukset. Henkilökunnan kouluttamista mahdollisten lomautusten sijaan tulee pohtia. Koulutuksia kustannetaan sekä keskitetyistä koulutusmäärärahoista että tulosyksiköiden omista määrärahoista. Palvelukeskukset toimittavat yksilöidyt koulutustoiveet henkilöstöpalveluihin, niiltä osin jotka esitetään kustannettaviksi keskitetyistä koulutusmäärärahoista. 5. Koulutuspäivien seuranta (henkilötasolla) Tulosyksikkötasolla koulutus, osallistuja, koulutuksen kesto/h, sisäinen/ulkoinen koulutus, koulutuksen palkallisuus. Palvelukeskusten on raportoitava henkilöstöhallinnolle edellä mainitut tiedot puolivuosittain (kesäja joulukuu), Koulutuspäivien seuranta- lomakkeella, joka löytyy Loovasta. 6. Yhteenveto Raahen kaupungin henkilöstön koulutuspäivien arvioitu määrä on 3372 koulutuspäivää.

16 Pääsääntöisesti henkilöstön ammatillinen osaaminen on hyvällä tasolla. 7. Koulutuskorvaus ja sen hakeminen Koulutuskorvaus perustuu lakiin koulutusten korvaamisesta. koulutuskorvaus on taloudellinen tuki osaamisen kehittämistoimiin. Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset: Koulutussuunnitelma Koulutussuunnitelman tulee koskea koko henkilöstöä henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä,. Edellytyksenä on, että työntekijän kuuluminen kyseiseen ryhmään on selvästi määriteltävissä. Koulutuksen sisältö Koulutuksen tulee liittyä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin työnantajan palveluksessa. Koulutuksen tulee olla ohjattua ja kontrolloitua ja koulutukseen käytetyn ajan tulee olla todennettavissa. Koulutus voi olla työntekijöille annettavaa lisä- tai täydennyskoulutusta esim. ulkopuolisen järjestämät kurssit, seminaarit, konferenssit sekä sisäiset koulutukset ja lakisääteisten vaatimisten täyttämiseen tarvittavien lupien suorittaminen. Koulutus voidaan järjestää myös verkkokoulutuksena. Koulutuksen kesto Koulutuskorvausta voi saada enintään kolmelta päivältä. Koulutuspäivien laskenta on työntekijäkohtaista, joten eri työntekijöiden koulutusjaksoja ei voida laskea yhteen. Koulutuspäivänä pidetään päivää, jona koulutuksen kesto on ollut vähintään kuusi tuntia. Koulutuspäivä voi muodostua myös useasta koulutuksesta tai koulutusjaksosta. Koulutuksen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään yhden tunnin. Yli puolen tunnin ruokatauko vähentää koulutuspäivän pituutta. Koulutuksen palkallisuus Koulutuskorvauksen saaminen edellyttää työntekijöille maksettavan palkka koulutukseen osallistumisajalta. Koulutuskorvausta ei saa koulutuksesta, johon työntekijä on osallistunut lomatai vapaa-aikanaan. Koulutuskorvauksen määrä Koulutuskorvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta. Koulutuskorvausta ei saa Tavanomaisesta työhön perehdytyksestä tai työnopastuksesta, esim. uuden tai työtehtäviään vaihtavan työntekijän perehdyttäminen. Tavanomainen työnopastus, jota annetaan uusien laitteiden, työmenetelmien ja työohjeiden käyttöönoton yhteydessä. Korvausta voi kuitenkin hakea, jos esim. uusien laitteiden tai työmenetelmien käyttöönoton yhteydessä työntekijöille järjestetään erillinen koulutustilaisuus tai kurssi. Koulutuskorvauksen hakeminen Työttömyysvakuusrahastolta Henkilöstöhallinto huolehtii yhteistyössä palkkalaskennan kanssa koulutuskorvauksen hakemisesta työttömyysvakuutusrahastosta.

Koulutuskorvaus ohje työnantajille

Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaus 1 (5) Ohjeita työnantajille 1.1.2014 alkaen Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaukseen oikeutetut työnantajat Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset Koulutuskorvaus on taloudellinen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2018

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 08 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi keskeistä

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT

KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT Koulutuksen aihealueet 1. Johtamis- ja esimieskoulutus/ - henkilöstöhallinnon osaamista edistävä esimieskoulutus henkilöstöhallinto (toimiala- ja

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Kunnille ja kuntayhtymille on tullut vuoden 2014 alusta alkaen velvoite koulutussuunnitelman laadinnasta. Koulutussuunnitelmaa säätelevien lakien

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 017 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman erityisenä

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015. Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015. Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015 Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015 Tiedoksi kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015 1 (5) Toivakan

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus. Asiahallinto 1400, esim. sopimushallinnan lukijakäyttäjäkoulutus. Asiakaspalvelu. Ensiapu 4. Eläketietous 2.

Ammatillinen koulutus. Asiahallinto 1400, esim. sopimushallinnan lukijakäyttäjäkoulutus. Asiakaspalvelu. Ensiapu 4. Eläketietous 2. Koulutukset vuonna 2014 Lomakkeen tietojen pohjalta tehtävää suunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta joka sisältyy koulutussuunnitelmaan.

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma 2016

Koulutussuunnitelma 2016 Koulutussuunnitelma 2016 nurmes.fi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnitelman laatiminen ja seuranta... 1 2 KOULUTUSSUUNNITELMA... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne sekä arvio näiden kehittymisestä... 1

Lisätiedot

Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA

Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014 1. Osaamisen Nousiaisten kunnan strategiassa 2021 osaamisen

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Yt-ryhmä 24.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015

Yt-ryhmä 24.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Yt-ryhmä 24.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015 1. Osaamisen Nousiaisten kunnan strategiassa 2021

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 Yhteistoimintaelin 30.10.2017 Kaupunginhallitus 20.11.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on 1.1.2014

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesityksiä (Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä, Laki työnantajan ja

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ammatillisen osaamisen kehittäminen Ammatillisen osaamisen kehittäminen Ammatillisen osaamisen kehittäminen Työmarkkinoilla tarvitaan aikaisempaa monipuolisempaa ja laaja-alaisempaa osaamista. Erityisosaamisen, kielitaidon, yhteistyötaitojen,

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

SUUNNITELMA LOIMAAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEKSI 2014

SUUNNITELMA LOIMAAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEKSI 2014 1 SUUNNITELMA LOIMAAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEKSI 2014 Hallintopalvelukeskus koko kaupungin tasolla Esimiestyön eri alueita tukeva alueellinen koulutus, kuntauudistus, sote -uudistus.

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 21.12.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Ammatillinen osaaminen Taloudellinen tuki Koulutuskorvaus

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Velvoite henkilöstö- ja koulutussuunnitelman Taustalla: laatimiseen valtion virastoissa Ammatillisen osaamisen kehittämisen lakipaketti (HE 99/2013) Laki taloudellisesti

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistoimintatoimikunta / 5

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistoimintatoimikunta / 5 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistoimintatoimikunta 27.1.2017 / 5 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstösuunnitelma... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Määräaikaiset työntekijät...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖN RAKENNE JA MÄÄRÄ SEKÄ ARVIO NÄIDEN KEHITTYMISESTÄ

2. HENKILÖSTÖN RAKENNE JA MÄÄRÄ SEKÄ ARVIO NÄIDEN KEHITTYMISESTÄ 1 Vaalan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Hyväksytty Kh 21.2.2017 Voimaan 01.03.2017 1. YLEISTÄ HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMASTA Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

NOUSIAISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 NOUSIAISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Yt-ryhmä 18.2.2016 Kunnanhallitus 29.2.2016 Osaamisen kehittämisen toimintamalli, henkilöstösuunnitelma ja koulutussuunnitelma 2016 1. Osaamisen

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Osaamisen kehittämistä koskevien uusien lakiesitysten mukaisesti vuoden 2014 alusta lukien työnantaja voisi saada taloudellista tukea työntekijöidensä koulutukseen.

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Käsitelty YT-toimikunnassa 25.1.2015 Käsitelty johtoryhmässä 28.1.2015 Käsitelty kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma SONKAJÄRVEN KUNTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistyöryhmä 24.11.2014 Kunnanhallitus..2014 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 2. Henkilöstö Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ MARKKU LILJESTRÖM 5.11.2013 Oma valinta tähän 1 KOULUTUS KASAANTUU JA ERIYTYY Koulutuspolkua ennustaa sukupuoli, vanhempien koulutustausta,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

YSTEAn hed-päivät 21.11.2015

YSTEAn hed-päivät 21.11.2015 TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO YSTEAn hed-päivät 21.11.2015 Lakimies Kaisu Ahtola Käsiteltävät aiheet Kolmen päivän koulutusoikeus ja koulutussopimus Ajankohtaista Palkankorotukset sosiaalialan järjestöissä Pakkolait

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TÄMINEN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI ABC Osaamisen kehittämisen muodot Perehdyttäminen Ammatillinen henkilöstökoulutus Työkierto ja työn vaihto Täydennyskoulutus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Hallintolautakunta 15.9.2015 Hallintolautakunta Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Hallintolautakunta Vastuuhenkilö: Hallintopalvelukeskuksen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta 28.4.2014. 1. Koulutussuunnitelman tarkoitus

KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta 28.4.2014. 1. Koulutussuunnitelman tarkoitus KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta 28.4.2014 1. Koulutussuunnitelman tarkoitus Vuoden 2014 alusta kuntia koskevaan yhteistoimintalakiin tuli velvoite koulutussuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset 7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset Yt-laissa olevan koulutussuunnitelman perussisältöä selkeytetään.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Räätälöity TäsmäKoulutus yhteishankintana

Räätälöity TäsmäKoulutus yhteishankintana Räätälöity TäsmäKoulutus yhteishankintana Työ- ja elinkeinokeskus Arbets- och näringscentralen Yhteishankinnan kolme tuotetta RekryKoulutus uudelle henkilöstölle - kesto 10 pv 2 v. - työssäoppimisjakso

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014-2015

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014-2015 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014-2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2014 Maakuntahallitus 15.12.2014 2 1 Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen, ohjaaminen ja valvominen yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta

Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen, ohjaaminen ja valvominen yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen, ohjaaminen ja valvominen yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta Touhula Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen toimintamalli

Osaamisen kehittämisen toimintamalli 1(9) Osaamisen kehittämisen toimintamalli Tiivistelmä Uusi, osaamisen kehittämisen liittyvä taloudellinen kannuste on käytössä vuoden 2014 alusta alkaen. Koulutukseen liittyvän tuen saaminen edellyttää

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Johtoryhmä 7.3.2014 HEKE-tiimi 20.3.2014 YT-ryhmä 27.3.2014 Hallitus 8.4.2014 1. LAKISÄÄTEINEN KOULUTUSSUUNNITELMA JA KOULUTUSKORVAUS Kuntaorganisaatiossa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 NASTOLAN KUNNAN KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 Pääluottamusmiehet 28.8. Johtoryhmä 15.9. Yhteistyöryhmä 30.9. KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 2 NYKYTILAN ARVIOINTI 1 3 NASTOLAN KUNNAN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Yhteistyötoimikunta Maakuntahallitus 2 1 Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014. Uudet säännökset liittyvät

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014 LItt-k SD 1 LUUMÄKI Luumäen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Yt-toimikunta 26.11.2014 5 Kunnanhallitus 8.12.2014 2 1 Yleistä Luumäen kunnassa on YT-toimikunnan 4.10.2013 tekeman päätöksen

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Tausta Vuoden 2014 alusta voimaan tulleet lait taloudellisesti tuetusta ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, työnantajan ja henkilöstön välisestä

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yrityksen toimiala Yrityksen liikevaihto Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta Henkilöstömäärän kehitys uusiutuvan

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma ytr 11.2.2014 khhj 26.2.2014 Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma www.nurmijarvi 1. Osaamisen kehittäminen 3 2. Henkilöstösuunnitelma 4 2.1. Toteutuneet määräaikaiset työ- ja virkasuhteet sekä

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

OTAVAN OPISTON LIIKELAITOS, HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018,

OTAVAN OPISTON LIIKELAITOS, HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018, OTAVAN OPISTON LIIKELAITOS, HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018, 2019-2021 1. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2018-2021 1.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Verkossa toimivien perusopetus-

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2016 Yt-toimikunta 9.12.2015 Kaupunginhallitus 15.12.2015 Voimaan 1.1.2016 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Sisällysluettelo Kannuksen kaupungin

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot