Luonnos kokoukseen TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

2

3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO YLEISPERUSTELUT Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän taloudellinen tilanne TALOUSSUUNNITELMAN PERIAATTEET Talousarvion laatimisen lähtökohdat Talousarvion rakenne HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Henkilöstön rakenne ja määrä palvelussuhteittain sekä arvio niiden kehittymisestä Osaamisen kehittämisen tavoitteet ja koulutussuunnitelma Henkilöstösuunnitelmien toteutumisen seuranta KÄYTTÖTALOUSOSA Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Tukipalvelut Porvoon ammattiopisto - Amisto TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA JA RAPORTOINTI LIIKELAITOKSET Kuva: Riikka Hyttinen

4 1 1. JOHDANTO Kuntalain 65 pykälässä säädetään talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kuntayhtymän yhtymävaltuuston on hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymä käyttää toimintansa suunnittelun osalla kolmen vuoden suunnittelukautta ja investointihankkeiden osalla viiden vuoden suunnittelukautta. Perussopimus määrää yhtymävaltuuston hyväksymään kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman vuosittain mennessä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelman mallia on uudistettu. Tavoitteena on entistä selkeämpi tavoitteiden asettelu ja niiden seuranta. Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Perussopimuksen mukaan tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palveluiden käytössä arvioitavissa oleviin tai tapahtuneisiin muutoksiin. Muutoksista päättää yhtymävaltuusto. 2. YLEISPERUSTELUT 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet Toisen asteen ammatillinen koulutus on vaikeiden taloudellisten haasteiden edessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt leikata ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintoja vuosina Vuonna 2014 yksikköhintojen leikkaus on 1,5 %, vuonna 2015 yksikköhintojen leikkaus tulee olemaan 2,7 % lisää eli 4,2 % verrattuna vuoden 2013 yksikköhintoihin. Vuonna 2016 yksikköhintojen leikkaus ei enää kiristy vaan se jatkuu kuten vuonna Lisäksi yksikköhintojen inflaatiotarkistukset jäänevät pois tai ne ovat hyvin pieniä. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa yksikköhintoja on jo vuonna 2014 leikattu 4,5 %.

5 2 Hallitus päätti ja rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoista osana julkisen talouden suunnitelmaa (kehysriihi). Tavoitteena on säästää toisen asteen koulutuksen, lukiot mukana, rahoituskuluja 260 miljoonaa euroa. Hallituksen tavoitteena on uudistaa toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkkoa ja rahoitusjärjestelmää siten, että säästötavoite on 195 miljoonaa euroa. Uudistus toteutetaan käytännössä järjestämislupamenettelyllä. Lisäksi hallitus päätti luopua muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen rahoituksesta, jossa säästötavoite on 65 miljoonaa euroa. Kuntayhtymälle valtiontalouden tervehdyttäminen ja sitä seuraavat tulorahoituksen leikkaukset ovat vakava haaste, johon on reagoitava tulevassa talous- ja toimintasuunnitelmassa. 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä huolehtii jäsenkuntiensa puolesta toimintaalueensa osaamisen kehittämisestä. Jäsenkuntia ovat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Kuntayhtymän peruspääoma jakautuu jäsenkuntien välillä seuraavasti: Jäsenkunta Osuus Osuus euroina Askola ,10 Lapinjärvi ,44 Loviisa ,97 Myrskylä ,89 Orimattila ,78 Pornainen ,99 Porvoo ,89 Pukkila ,11 Sipoo ,32 Yhteensä ,49 Kuntayhtymällä on kiinteitä toimipisteitä Porvoossa, Askolassa, Loviisassa, Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla.

6 3 Kuntayhtymään kuuluvat Porvoon ammattiopisto eli Amisto, liikelaitos Edupoli, Itä- Uudenmaan oppisopimuskeskus ja em. yksiköille sisäisiä palveluja tuottava Tukipalvelut. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on selkeä strategisen suunnittelun järjestelmä, johon osallistuvat kuntayhtymän hallinto ja henkilökunta. Strategia päivitettiin viimeksi keväällä Kuntayhtymän vuodelle 2019 ulottuva visio kertoo kuntayhtymän toiminnan tavoitetilan. Kuntayhtymän päämääränä on olla Toiminnassaan kuntayhtymä noudattaa seuraavia arvoja: Asiakaskeskeisyys ja kumppanuus Toimintamme tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Vuorovaikutus ja dialogi ovat meille tärkeitä työvälineitä. Arvostamme ja välitämme asiakkaistamme. Tunnistamme asiakkaidemme tarpeet. Uudistumiskyky Pysymme innovatiivisina huolehtimalla kuntayhtymän ja sen eri yksiköiden uudistumiskyvystä. Uudistumiskyky muodostuu hyvästä vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä, oppimismyönteisyydestä, johtajuudesta, strategisesta kyvykkyydestä ja ajan hermolla pysymisestä. Luotettavuus Osaaminen ja luotettavuus ovat meille toimintamme perusta. Toimintamme kehittämiseksi keräämme tietoa henkilöstön osaamisesta ja ennakoimme tulevaisuuden osaamistarpeita. Luottamus on tärkeää sekä sisäisessä toiminnassa että työskentelyssä asiakkaiden kanssa.

7 4 Kuntayhtymän visio Menestyvä ja ennakoiva osaamisen kehittäjä - toteutetaan yhtymähallituksen vahvistamien strategisten päämäärien ja valintojen kautta. Kuntayhtymän toiminta on sertifioitu. Kuntayhtymällä on seuraavat voimassaolevat sertifikaatit: ISO9001, ISO14001 ja OHSAS18001.

8 5 2.3 Kuntayhtymän taloudellinen tilanne Kuntayhtymälle tulorahoituksen leikkausten vaikutus on vuosina nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa vähintään 1 miljoona euroa ja pahimmillaan n. 1,5 miljoonaa euroa. Aikuiskoulutuksessa leikkausvaikutus on samaa luokkaa. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muuttuu suoriteperusteiseksi alkaen. Se saattaa muuttaa kuntayhtymän tulorahoitusta suuntaan tai toiseen. Onneksemme opetus- ja kulttuuriministeriön koelaskelmat näyttävät kuntayhtymämme osalta hyviltä. Positiivisena seikkana on huomioitava se, että opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosille yhteensä 55 lisäpaikkaa ammatilliseen peruskoulutukseen nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Kuntayhtymän on reagoitava tulorahoituksen leikkauksiin. Käytännössä realistisia vaihtoehtoja on joko kiinteistö- tai henkilöstökulujen vähentäminen. Kuntayhtymä on valinnut ensisijaiseksi leikkauskohteekseen kiinteistökulut. Opetustiloja tiivistetään ja vapautuvat tilat vuokrataan tai myydään. Samalla pidättäydytään uudisrakennusinvestoinneista kokonaan. Katseet on siirrettävä oppilaitoksien seinistä laadukkaaseen opetukseen. Lisäksi on huomioitava, että tulevaisuudessa oppiminen tapahtuu lisääntyvässä määrin työpaikoilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut luonnoksen Suuntaviivat toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteelliseksi uudistamiseksi. Suuntaviivaasiakirjaa esitellään valtakunnallisessa tiedotustilaisuudessa syyskuussa, ja marraskuussa pidetään Etelä-Suomen aluetilaisuus. Suuntaviiva-asiakirja on tärkeä, koska siihen perustuu vuonna toteutettava järjestämislupamenettely. Tällä hetkellä on jo selvää, että haettavia järjestämislupia tulee olemaan kaksi, ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa. Molempien järjestämislupien myöntäminen tulee perustumaan suuntaviiva-asiakirjassa julkaistuihin kriteereihin. Näyttää siltä, että Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on hyvät mahdollisuudet saada koulutuksen järjestämisluvat alkaen. 3. TALOUSSUUNNITELMAN PERIAATTEET 3.1 Talousarvion laatimisen lähtökohdat Vuoden 2015 talousarvio on valmisteltu seuraavilla lähtökohdilla: - Perustutkintojen yksikköhintojen arvioidaan laskevan -2,7 % vuoden 2014 tasosta.

9 6 - Palkkauskustannuksiin varataan heinäkuun 2014 taso lisättynä + 1,5 % valtakunnallisten sopimusten ja työkokemuslisien korotusvara. - Henkilöstökulujen osuus tuotoista tulee pysyä vuoden 2013 tasossa. Vuonna 2013 kuntayhtymän henkilöstökulujen osuus toimintatuotoista oli 69,85 %. Palkkakustannusten osalta tulorahoituksen muutoksiin tulee vastata työn tuottavuutta lisäämällä. - Henkilösivukuluina huomioidaan Sairausvakuutusmaksu 2,15 % Eläkevakuutusmaksut, muu ky 23,70 % Työttömyysvakuutusmaksu 2,95 % Tapaturmavakuutusmaksu 2,95 % Eläkemaksu (KuEL-maksu) jakaantuu palkkaperusteiseen (16,85 % palkkasummasta) sekä varhaiseläkemenoperusteiseen ja eläkemenoperusteiseen maksuun. - Tukipalveluiden tuottamien palveluiden kustannusosuudet perustuvat palvelusopimuksiin. Kustannusosuudet, pois lukien uudet toiminnot vuodelle 2015, eivät saa nousta vuoden 2013 palvelusopimusten tasosta. - Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti ja merkitään käyttötalouden kuluksi. - Investointimenona käsitellään poistonalaiset yli euron suuruiset hankkeet. Investoinnit esitetään hankkeittain tai hankeryhmittäin. Investointi voi jakautua useammalle vuodelle. Investointien määrärahat esitetään arvonlisäverottomina euron tarkkuudella. - Määrärahavaraukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina 100 euron tarkkuudella. Vuosien taloussuunnitelma on valmisteltu seuraavilla lähtökohdilla: - Taloussuunnitelma laaditaan talousarviovuoden 2015 hintatasossa. - Laadittava suunnitelma keskittyy nykyiseen toimintaan kohdistuvien suurempien muutosten suunnitteluun. Mikäli muutosta ei ole tiedossa, määräraha pidetään vuoden 2015 mukaisena. - Määrärahavaraukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina euron tarkkuudella. - Investointien osalta taloussuunnitelma laaditaan koskemaan vuosia

10 7 3.2 Talousarvion rakenne Kuntayhtymän talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä rahoitus- ja investointiosasta. Käyttötalousosa muodostuu seuraavista toimielimistä: Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Tukipalvelut Amisto Talousarviorakenne noudattaa voimassa olevaa organisaatiorakennetta. Itä-Uudenmaan Oppisopimuskeskus siirtyy alkaen liikelaitos Edupolin organisaation alle. Aiempiin vuosiin verrattuna tämä aiheuttaa rakenteellisen muutoksen kuntayhtymän talousarvioon: Oppisopimuskeskuksen ja Tukipalveluiden yhdessä muodostama Konsernipalvelut-toimielin poistuu ja Tukipalvelut jatkaa omana toimielimenään kuntayhtymän organisaatiorakenteessa. Käyttötalous on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä toimielintasolla. Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitoo toimintakate sekä rahoitustulojen ja - menojen erotus. Investointiosa jakautuu hankkeisiin ja hankeryhmiin seuraavasti: Hankkeet: Hanke 87 Perämiehentien toimipisteen muutostyöt Hanke 88 Pomo-talon käytön tehostamien Hankeryhmät: Hanke 71 Kiinteistöjen peruskorjaukset, pienhankkeet Hanke 81 Tukipalveluiden atk-hankinnat Hanke 3 Amisto muut kalustohankinnat Investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat hankkeet ja hankeryhmät nettomääräisinä.

11 8 4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 4.1 Henkilöstön rakenne ja määrä palvelussuhteittain sekä arvio niiden kehittymisestä Amiston ja Tukipalveluiden henkilöstömäärään ei esitetä muutoksia vuodelle Amiston vuoden 2016 suunnitelma sisältää kahden (2) ja vuoden 2017 suunnitelma yhden (1) uuden opettajan palkkaamisen lisää. Tukipalveluiden henkilöstömäärään ei ole suunnitteilla muutoksia suunnittelukaudella. Amiston ja Tukipalveluiden palvelussuhteet ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevia. Yleisin määräaikaisuuden syy on opettajalta puuttuva muodollinen pätevyys. Muutoin määräaikaisia työsuhteita käytetään sijaisuuksissa ja projektitöissä. Lukuvuosina on Amistossa suunnitteilla toteuttaa pilottikokeilu opettajien kokonaistyöajasta. Kokeilu toteutetaan pilottiryhmällä, mikäli vapaaehtoisia kokeiluun osallistuvia opettajia saadaan riittävä määrä. Kuntayhtymä tukee työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista toimimalla niiden säädösten mukaan, jotka koskevat mm. äitiys-, isyys- ja vanhempainlomaa ja -päivärahaa sekä kotihoidon tukea. Toiminnassa noudatetaan työsopimuslain, lain kunnallisesta viranhaltijasta ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES säännöksiä.

12 9 Kuntayhtymän henkilöstön keski-ikä on hieman kunta-alan keskiarvon (45,7 vuotta) yläpuolella. Ikääntyvien työntekijöiden työssäjaksamisen tukemiseksi sekä työ- ja perhe-elämän sovittamiseksi on osa-aikajärjestelyistä sekä osa-aikatyöstä tapauskohtaisesti sovittavissa erikseen. Kuntayhtymä tukee työntekijöiden tarpeita järjestellä työaikaa elämäntilanteeseensa sopivaksi ottaen kuitenkin huomioon työpaikan ja tehtävän vaatimukset. Etätyöskentelyyn kannustetaan, jos se on työtehtävien hoidon kannalta sovellettavissa. Etätyön tekemisessä sovelletaan etätyöskentelyn ohjeistusta ja siitä sovitaan lähiesimiehen kanssa. Kuntayhtymässä on käytössä varhaisen puuttumisen menettelyt, joista on laadittu Hyvinvoiva työyhteisö -julkaisu, joka on koko kuntayhtymän henkilöstön saatavilla sekä intranetissä että painettuna julkaisuna. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kuntayhtymässä edistetään seuraavilla toimenpiteillä: Vuosittain järjestettävät koulutus- ja/tai teemapäivät Tasa-arvokysymysten jatkuva kehittäminen osana työtyytyväisyyskyselyä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusmateriaalin koostaminen kuntayhtymän intranetiin Työpaikkakiusaamisen varalta laaditun ohjeistuksen päivittäminen Yksilö- ja ryhmätyönohjausjärjestelmän kehittäminen Varhaisen puuttumisen menettelyt (Hyvinvoiva työyhteisö -julkaisu) 4.2 Osaamisen kehittämisen tavoitteet ja koulutussuunnitelma Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä on yhteiset säännöt ja menettelyt henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja sen tukemiseen. Säännöillä pyritään siihen, että kaikilla henkilöstöön kuuluvilla on yhtäläiset oikeudet opiskeluun samoilla ehdoilla. Sääntöjen voimassaoloaika päättyy vuoden 2014 lopussa. Henkilökohtaisista koulutuspäivistä sovitaan esimiehen ja työntekijän välillä. Henkilöstökoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan strategiassa, toimintasuunnitelmissa, kehityskeskusteluissa, työtyytyväisyyskyselyissä, henkilöstön kehittämissuunnitelmissa, osaamiskartoituksissa, hankkeissa, sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa, riskiarvioinneissa sekä muissa lähteissä esiin tulleiden tarpeiden perusteella.

13 10 Osaamisen kehittämisen painopistealueet Uudet tutkinnonperusteet, osaamisperustainen oppiminen ja arviointi: Osaamisperustaiset opetussuunnitelmat (OPS) ja joustavat opintopolut Uuden opettajuuden osaamisvaatimukset (pedagoginen huippuosaaminen) Opiskelijan ohjauksen ja tuen palveluihin liittyvät osaamisvaatimukset Verkko-opetuksen ohjausosaaminen, oppimisympäristöjen monipuolistaminen Varhaisen puuttumisen mallin käyttö (opiskelijat, henkilöstö) Ammatillisen koulutuksen laatukriteerit ja lean-toimintatapojen kehittäminen Työhyvinvointiosaaminen (Työhyvinvointikortti) Kansainvälistymisessä tarvittavat taidot Koulutusviennin osaaminen Nuorisotakuu Mobiilit työvälineet ja -tavat Käytössä olevien IT-järjestelmien, toimistosovellusten ja pilvipalveluiden (Office 365) käyttö Sertifioitujen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien edellyttämät pätevyydet Osaamisen kehittämistä kuvaavat tunnusluvut 4.3. Henkilöstösuunnitelmien toteutumisen seuranta Vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien toteutumista seurataan kuntayhtymän hallituksen kokouksissa, kuntayhtymän johtoryhmässä sekä yhteistyöryhmässä. Toimintajärjestelmän ulkoisten ja sisäisten auditointien yhteydessä arvioidaan myös suunnitelmien toteutumista.

14 11 5. KÄYTTÖTALOUSOSA 5.1. Tarkastuslautakunta Toiminnan päämäärät Yhtymävaltuuston valitsema tarkastuslautakunta järjestää yhtymävaltuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä valmistelee tarkastusta koskevat yhtymävaltuuston päätettävät asiat. Tarkastustehtävän hoitamisessa lautakuntaa avustaa yhtymävaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö ja sen nimeämä vastuunalainen JHTT-tilintarkastaja. Tarvittaessa lautakunta antaa tilintarkastajalle erityisiä ohjeita esimerkiksi tarkastuksen painopistealueista. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2015 JHTT-tilintarkastaja laatii vuosittain tilintarkastussuunnitelman ja tilikauden työohjelman, joka esitellään tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastuksen toteutumista tilintarkastajan raportoinnin ja muiden selvitysten avulla. Merkittävimmät toiminnan muutokset taloussuunnitelmavuosina Vuoden 2016 aikana tarkastuslautakunta joko kilpailuttaa tarkastuspalvelut tulevalle valtuustokaudelle tai päättää käyttää nykyisen tarkastuspalvelusopimuksen optiovuodet Tarkastuslautakunnan toimintaa kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Kokoukset, kpl Kokouspykälät, kpl Tarkastus kuntayht.,pv Tarkastus projektit, h Tarkastajat, kpl Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTA- TUOTOT Myyntituotot TOIMINTA- TUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE

15 Yhtymävaltuusto Toiminnan päämäärät Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, joka kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2015 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille mennessä sekä talousarvion ja suunnitelman hyväksyminen mennessä. Merkittävimmät toiminnan muutokset taloussuunnitelmavuosina Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään lokakuussa Jäsenkunnat ilmoittavat uudet yhtymävaltuustoedustajat kevään 2017 aikana. Yhtymävaltuuston toimintaa kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Kokoukset, kpl Kokouspykälät, kpl Yhtymävaltuuston tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTA- TUOTOT Myyntituotot TOIMINTA- TUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE

16 Yhtymähallitus Toiminnan päämäärät Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta, yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja niiden laillisuuden valvonnasta. Kuntayhtymän johtoryhmä avustaa yhtymähallitusta sen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävissä sekä valmistelee yhtymähallitukselle kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevaa raportointia. Johtoryhmä huolehtii koko kuntayhtymää koskevien suunnitelmien valmistelusta sekä kehittää kuntayhtymän organisaatiota ja toimintaa. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2015 Yhtymähallituksen toiminnassa keskeistä on opetustoiminnan turvaaminen kuntayhtymän toiminta-alueella. Yhtymähallituksen toimintaa kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Kokoukset, kpl Kokouspykälät, kpl Yhtymähallituksen tuloslaskelma Merkittävimmät toiminnan muutokset taloussuunnitelmavuosina Yhtymävaltuusto valitsee jäsenet uuteen yhtymähallitukseen kesän 2017 kokouksessaan. TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTA- TUOTOT Myyntituotot TOIMINTA- TUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE

17 Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Toiminnan päämäärät Kuntayhtymässä toimii yhteistyöryhmä, joka on yhteistoiminnasta annetun lain mukainen yhteistoimintaelin. Yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kokouksissa käsitellään henkilöstöä koskevia asioita, esim. talousarviot ja tilinpäätökset. Ryhmä toimii myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana ja kokoontuu siinä merkityksessä tarpeen vaatiessa. Työhyvinvoinnin kehittämiseksi kuntayhtymässä on käynnistetty TYHY-toiminta ja molemmissa oppilaitoksissa - Amisto ja Edupoli - toimii TYHY-rinki. Molemmissa ryhmissä on monipuolinen edustus eri henkilöstöryhmistä. TYHY-ringit käsittelevät henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä kokonaisuuksia ja tekevät niiden kehittämiseksi ehdotuksia oppilaitosten päättäville tahoille. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2015 Toiminnan painopisteet vuoden 2015 aikana ovat työtyytyväisyyskyselyissä esiin nousseiden kehittämiskohteiden selvittäminen ja sen jälkeen ehdotusten tekeminen asioiden eteenpäin viemiseksi. Toinen tavoite on työhyvinvointiin liittyvän koulutuksen tehostaminen kuntayhtymän henkilöstön keskuudessa. Keskeinen koulutus on työhyvinvointipassi-koulutus. Tavoitteena on kouluttaa kaikki esimiehet. Merkittävimmät toiminnan muutokset taloussuunnitelmavuosina Suunnitelmavuosien merkittävimmät muutokset liittyvät opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten mahdollisiin vaikutuksiin kuntayhtymän toimintaan. Koulutuksen järjestäjien on haettava uusia koulutuksen järjestämislupia elokuun 2015 loppuun mennessä. Päätökset saapuvat maaliskuun 2016 aikana ja uudet järjestämisluvat astuvat voimaan vuoden 2017 alusta lukien. Toinen muutos on ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistuminen vuoden 2017 alusta alkaen. Yhteistoimintamenettelyllä pyritään antamaan henkilöstölle riittävästi tietoa edellä mainittujen muutosten vaikutuksesta koko Itä- Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toimintaan.

18 15 Yhteistoimintaa ja työhyvinvointia kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Työtyytyväisyys, max 5-3,09-3,10 - Sairauspoissaolot: Amisto, työpvät 6 < 6 < 6 < 6 < 6 Tukipalvelut, työpvät 12 < 10 < 10 < 10 < 10 Kuntayhtymän työtyytyväisyyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTA- TUOTOT Myyntituotot TOIMINTA- TUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE Tukipalvelut Toiminnan päämäärät Tukipalvelut sisältää kuntayhtymähallinnon, kiinteistöpalvelut, tietohallinnon ja keskitetyt hankintapalvelut. Tukipalveluiden päämääränä on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita Porvoon ammattipistolle, liikelaitos Edupolille ja kuntayhtymän omistamille osakeyhtiölle. Tukipalvelut kehittää toimintojaan määrätietoisesti pyrkien palveluidensa osalta tuottavuuden lisäämiseen ja tasapainoiseen talouteen. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2015 Henkilöstöpalveluissa otetaan käyttöön uusi palkkahallintojärjestelmä, johon liitetään esimiesten ja työntekijöiden itsepalvelunäkymät. Uudistus sähköisine lomakkeineen yhtenäistää ja tehostaa kuntayhtymän henkilöstötoimintoja. Tukipalveluiden oma henkilökunta toteuttaa uuden järjestelmän vaatiman henkilökunnan sisäisen perehdytyksen. Hrd-toiminnot siirtyvät Tukipalveluihin alkaen. Hrd keskittyy prosessiensa

19 16 jatkokehittämiseen ja valmistelee käytössä olevan rekrytointijärjestelmän vaihtoa, millä tavoitellaan tietojen joustavampaa siirtymistä uuteen palkkahallintojärjestelmään. Taloushallinto uusii kirjanpitojärjestelmänsä ja ottaa käyttöön erilliset raportointi- ja budjetointiohjelmat. Raportointiohjelman avulla tuotetaan johdon käyttöön aiempaa monipuolisempia raportteja yhdistämällä kirjanpitoon ja muihin sovelluksiin kirjattuja tietoja. Budjetointiohjelman käyttöönotto tehostaa talousarvionlaadintaprosessia ja taloustoteutuman ennakointia. Talouspalveluissa kuntayhtymä tehostaa toimintaansa lopettamalla paperisten laskujen vastaanoton vuoden 2015 alusta alkaen. Tulevaisuudessa ostolaskut kuntayhtymään voi toimittaa joko e-laskuina tai sähköpostin liitteenä. Keskitetyt hankintapalvelut toteuttaa mm. vartiointi-, vaihtomatto- ja vakuutuspalveluiden kilpailutuksen. Kuntahankinnat Oy:n toteuttaman teleoperaattorikilpailutuksen voittaneen teleoperaattorin palvelut otetaan käyttöön kevään 2015 aikana. Samassa yhteydessä kuntayhtymä luopuu omasta puhelunvälityspalvelusta. Vuonna 2015 tietohallinnon tavoitteena on kehittää yhdessä oppilaitosten kanssa laiteja sovellusinfrastruktuuria mobiiliuden tarpeiden mukaisesti, parantaa omien hallintaja valvontajärjestelmien toimintaa vastaamaan uusia tarpeita sekä jatkaa tietohallintolain edellyttämien toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien suunnittelu- ja kuvaustyötä. Siivouspalvelut laajentaa toimintaansa ottamalla vuoden 2015 alusta alkaen vastuulleen myös Edupoli Herttoniemen, Edupoli Keravan ja Edupoli Vantaan toimitilojen siivouksen. Tukipalveluille uusien siivouskohteiden mitoitus tarkistetaan vuoden 2015 aikana. Siivouspalvelut pyrkii vähentämään kemiallisten puhdistusaineiden käyttöä testaamalla toiminnassaan otsonivesilaitteita ja perussiivouksessa hyödynnettäviä vahanpoistolaikkoja. Kiinteistöhuoltopalveluissa painopiste on kiinteistöjen kuntokartoitusten päivittämisessä. Ensimmäiseksi toteutetaan Edupoli Porvoon ja Amisto Askolan vielä peruskorjaamattoman rakennusosaston kuntoarvioinnit. Merkittävimmät toiminnan muutokset taloussuunnitelmavuosina Eri HR-prosessien tarpeisiin soveltuvan yhtenäisen tietojärjestelmän rakentamista jatketaan. Tavoitteena on tietojen ylläpitotyön vähentäminen, tietojen oikeellisuuden varmistaminen ja lisääntyvä kustannustehokkuus.

20 17 Johtamiseen luodaan lisää työkaluja ja johdon käytössä olevan tiedon laatua parannetaan yhdistelemällä automaattisesti eri tietojärjestelmien standardoituja tietoja. Siivous- ja kiinteistönhuoltoa koskevia palvelusopimuksia muokataan siten, että palvelut vastaavat Amiston tarpeita opetuksen keskittyessä Porvoossa enenevässä määrin Perämiehentien toimipisteeseen Tukipalveluiden toimintaa kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Ostolaskut, kpl Palkkalaskelmat, kpl Matkat, kpl Päätelaitteet, kpl Sovellukset, kpl Ylläpitosiivous yht, m x pv siivottavat, m x vk siivottavat, m x vk siivottavat, m Hoidetut piha-alueet, m Hoidetut kiinteistöt, m Tuloilmakoneet, kpl Tukipalveluiden tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTA- TUOTOT Myyntituotot Toimintatuotot TOIMINTA- TUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE

21 Porvoon ammattiopisto - Amisto Toiminnan päämäärät Porvoon ammattiopisto (Amisto) vastaa kuntayhtymässä nuorten ammatillisesta peruskoulutuksesta. Amisto tarjoaa alueen nuorille runsaan valikoiman ammatillisia perustutkintoja (18 kpl) ja koulutusohjelmia (25 kpl). Amisto toimii neljässä eri toimipisteessä entisen Itä-Uudenmaan maakunnan alueella. Päämäärä on pitää koulutustarjonta yhtä monipuolisena kuin ennenkin ja jatkaa toimintaa kaikissa nykyisissä toimipisteissä. Laajan ammatillisen koulutustarjonnan lisäksi Amisto jatkaa ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tarjontaa Amisto Perämiehentien ja Amisto Loviisan toimipisteissä sekä aloittaa vastaavan myös Askolassa tarpeen vaatiessa. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2015 Amiston suurin haaste viime vuosien aikana on ollut talouden saaminen tasapainoon. Oppilaitoksen tilat on peruskorjattu viimeisten vuosien aikana ja siitä johtuen poistosumma on kohonnut suureksi. Oppilaitoksen tulorahoitus perustuu suurelta osin valtiolta saatavaan opiskelijakohtaiseen rahoitukseen. Hakijamäärät ovat olleet viimeisten vuosien aikana alenevia; oppilaitokseen hakeva ikäluokka on ollut normaalia pienempi. Tästä johtuen Amiston painopisteenä on oman markkinoinnin tehostaminen ja näkyvyyden parantaminen. Tähän osallistuvat sekä henkilökunta että opiskelijat. Sähköisten markkinointikanavien käyttöönottoa on tutkittu ja markkinointia suunnattu lehtimainonnan sijaan sosiaalisen median suuntaan. Toinen talouteen liittyvä painopiste on läpäisyasteen parantaminen. Tavoite on saada kaikki opintonsa aloittavat opiskelijat valmiiksi kolmen vuoden aikana. Tehostunut läpäisy antaa mahdollisuuden myös lisärahoituksen saamiseen, mutta keskeistä on kuitenkin opiskelijoiden etu saadusta tutkintotodistuksesta. Kun opinnot etenevät normaalisti, pysyy oppilaitoksen opiskelijamäärä korkeana taaten tasaisen rahoituksen oppilaitokselle. Tähän painopisteeseen liittyy läheisesti myös uusien tutkintojen perusteiden käyttöönotto. Ammattiin valmistuneita todistustaan noutamassa keväällä 2014.

22 19 Amisto on valmistautunut tähän jo vuoden ajan ja työ jatkuu tulevaan kesään asti. Uudet tutkintojen perusteet otetaan käyttöön elokuun alussa Niissä korostuvat entistä suurempi joustavuus ja yksilöllisten valintojen tekemisen mahdollisuus. Huomiota on kiinnitetty muualla saadun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Tällä järjestelmällä oikein hoidettuna saadaan opiskelijoiden opintoajat lyhenemään kolmea vuotta lyhemmäksi. Tämäkin on tärkeää, koska opetus- ja kulttuuriministeriön kaavailuissa oppilaitokset jatkossa saavat rahoitusta vain kolmeksi vuodeksi. Taloudellisen tilanteen parantamiseen liittyy myös omien tilojen käytön tehostaminen. Perämiehentien toimipisteestä vapautuu tilaa painoviestinnän toisen koulutusohjelman päättymisen vuoksi. Tilaan tehdään tarvittavat muutostyöt, jotta se voidaan ottaa muuhun opetuskäyttöön, sinne on tavoitteena siirtää tällä hetkellä Pomo-talossa olevaa opetusta. Näin saamme vapautettua tilaa, jota voimme vuokrata edelleen oppilaitoksen ulkopuolisille tahoille. Amiston brändissä on mainittu 4 K:ta. Nämä ovat käytännöllisyys, kansainvälisyys, kielitaito ja kulttuuri. Kaikki brändissä mainitut asiat ovat keskeisiä painopisteitä myös vuoden 2015 aikana. Niitä noudattamalla pystymme tarjoamaan kaikille opiskelijoillemme yksilölliset mahdollisuudet rakentaa omasta opintopolustaan mahdollisimman mielenkiintoinen ja itselle parhaiten sopiva väylä tulevaisuuteen. Näiden painopisteiden toimiminen voidaan varmistaa huomioimalla ne koko oppilaitoksen toiminnassa. Käytännöllisyys liittyy läheisesti uusien tutkintojen perusteiden käyttöönottoon. Opetusta pitää suunnata yhä enemmän käytännön tekemiseen. Työssäoppimisjaksojen suunnittelu on myös osa tätä kokonaisuutta. Kansainvälinen toiminta on tällä hetkellä korkealla tasolla ja kaikilla halukkailla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjaksoja ulkomailla. Tämä edellyttää opettajilta ja muilta toimijoilta aktiivisuutta jatkossakin kontaktien ylläpitämiseksi sekä oppilaitoksen ulkopuolisen rahoituksen varmistamiseksi. Kansainväliseen toimintaan liittyy läheisesti kielitaito. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille normaalien kielien lisäksi myös harvinaisempia kieliä, esimerkiksi venäjä ja saksa. Aktiivinen kansainvälinen toiminta on hyvä keino innostaa opiskelijoita opiskelemaan myös em. kieliä. Kulttuuri ja sen tuntemus on tärkeä osa kansainvälisyyttä, mutta kulttuurikäsitteen taakse kätkeytyy muutakin. Työpaikoilla työskentely vaatii osaamista ja ymmärrystä työpaikkojen säännöistä ja toimintatavoista. Amiston opiskelijoilla ei yleensä ole aikaisempaa työkokemusta, joten työhön liittyvän kulttuurin oppiminen alkaa oppilaitoksen oppimisympäristöjen ja työmaiden kautta, jotta opiskelijoilla on perustaidot asiasta ennen työssäoppimisjaksojen alkamista. Kulttuurin tuntemuksen ymmärrys ko-

23 20 rostuu erityisesti, jos opiskelijoiden työssäoppiminen suuntautuu maan rajojen ulkopuolelle. Silloin opintoihin kuuluu valmentava opintojakso, jossa käsitellään kohde maan kulttuuriin liittyviä keskeisiä seikkoja. Merkittävimmät toiminnan muutokset taloussuunnitteluvuosina Amiston toimintaa keskitetään Porvoossa yhä enemmän Perämiehentien toimipisteeseen. Tämä vaatii tarkkaa suunnittelua olemassa olevien tilojen osalta, koska pyrimme minimoimaan rakennuskannan laajennukset. Tällä on merkittävä vaikutus myös oppilaitoksen talouteen tulevaisuudessa. Samassa yhteydessä tarkastelemme koulutustarjontaamme kriittisesti huomioiden alueen yritysten työvoimatarpeet mahdollisimman hyvin. Amisto Perämiehentie 6:n poistumisharjoitus : Opiskelijat kulkemassa hyvässä järjestyksessä kokoontumispaikalle. Amiston toimintaa kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Opiskelijat, lkm läpäisyaste 60 % 62 % 64 % 66 % 68 % Opettajien kelpoisuus 82 % 86 % 89 % 96 %

24 21 Amiston tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTA- TUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTA- TUOTOT YHT TOIMINTA- KULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTA- KULUT YHT TOIMINTAKATE RAHOITUS- TUOTOT/ KULUT Muut rahoitustuotot Korkokulut RAHOITUSTUOTOT /-KULUT YHT VUOSIKATE POISTOT Sumu-poistot POISTOT YHT TILIKAUDEN TULOS

25 22 6. TULOSLASKELMAOSA Kuntayhtymän tuloslaskelma ilman liikelaitosta TULOSLASKELMA Tp-2013 TA 2014 TAes-2015 Muutos- TAsu 2016 TAsu 2017 % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,9 % * Maksutuotot * Tuet ja avustukset ,2 % * Muut toimintatuotot ,4 % ** ,5 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,1 % Henkilösivukulut * Eläkekulut ,2 % * Muut henkilösivukulut ,0 % * Palvelujen ostot ,3 % Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana ,1 % * Avustukset ,4 % * Muut toimintakulut ,6 % ** ,2 % TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot * Muut rahoitustuotot * Korkokulut * Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

26 23 7. INVESTOINTIOSA HANKESUUNNITELMA Kaikki luvut ovat alv 0% TAes2015 TAsu2016 TAsu2017 TAsu2018TAsu2019 HANKE 71: Kiint. peruskorjaus pienhankkeet kuntayhtymän osuus Kuntien osuus HANKE 87: Amisto Pmtien muutostyöt kuntayhtymän osuus Kuntien osuus HANKE 88: POMOn tilojen käytön tehostaminen kuntayhtymän osuus Kuntien osuus 0 0 HANKE 3: Amisto muut kalustohankinnat kuntayhtymän osuus Kuntien osuus HANKE 81: Tukipalveluiden atk-hankinnat kuntayhtymän osuus Kuntien osuus HANKKEET YHTEENSÄ (alv 0%) kuntayhtymän osuus Kuntien maksuosuus hankkeista Kuntien lainaosuus hankkeista HANKE 71 KIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUKSET, PIENHANKKEET Hankintakokonaisuus sisältää kiinteistöjen pieniä peruskorjauksia: Amisto Aleksanterinkatu 20 Opetuskeittiön lattioiden kunnostus Amisto Helkamäentie 32 Liikuntasalin ikkunoiden uusiminen Amisto Perämiehentie 6 Sähkö-logistiikka siiven vesikaton uusiminen Lämmönvaihtimien uusiminen Muut hankkeet YHTEENSÄ

27 24 HANKE 87 AMISTO PERÄMIEHENTIEN MUUTOSTYÖT Amisto Perämiehentien toimipisteen painoviestinnän painotekniikan koulutus-ohjelman koulutus päättyi lukuvuoden keväällä. Syksyn 2014 aikana paino- ja muut koneet myytiin. Tilojen muuttaminen muuhun opetuskäyttöön vaatii suunnitelmia ja sen jälkeen rakennustöitä. Tähän on varattu suunnittelumääräraha 2015 ja muutostöiden tekemiseen määräraha Pomo-talosta siirretään alkuvaiheessa matkailualan ja datanomien koulutukset Perämiehentielle (9 ryhmää). HANKE 88 POMON TILOJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN Amisto Aleksanterinkadun eli ns. Pomo-talon käytön tehostamiseen on varattu määräraha sekä vuodelle 2015 että Määräraha on tarkoitettu pienien tilajärjestelyjen tekemiseen, jotta tilojen vuokraaminen oppilaitoksen ulkopuolisille käyttäjille helpottuu. HANKE 3 AMISTO MUUT KALUSTOHANKINNAT Ammatillisen koulutuksen vetovoiman säilyttäminen edellyttää laadukasta opetusta. Jotta tämä voidaan taata, tulee kuntayhtymän ylläpitää oppimisympäristö kalustoineen ajantasaisena ja kilpailukykyisenä. Aiempaa suuremmat opiskelijaryhmät aiheuttavat myös tarvetta käytettävän kaluston määrän kasvattamiseen. HANKE 81 TUKIPALVELUIDEN ATK-HANKINNAT Hanke sisältää seuraavat investoinnit: Varmistusjärjestelmän uusinta Palvelinten uusinta Langattoman verkon laajennus- ja uudistustyöt YHTEENSÄ

28 25 MAKSUOSUUDET JÄSENKUNNITTAIN YHTEENSÄ INVESTOINNIT Hankkeet Lainojen lyhennykset INVESTOINNIT YHTEENSÄ Lainojen korot KUNTIEN MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ Jäsenkunta Osuudet TAES Taloussuunnitelma Loviisa Porvoo Orimattila Askola Lapinjärvi Myrskylä Pornainen Pukkila Sipoo YHTEENSÄ

29 26 PORVOON AMMATTIOPISTO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET KOROT JÄSENKUNNITTAIN Korot (Pmtie 6 peruskorj. v. 2003)3,35 % Korot (Pmtie 6 tietopalvelukeskus v. 2004)2 % Korot (Pmtie 6 sähkö-kemia v. 2009)2 % Korot (Pmtie 6 auto-os.+askolan keittiö v.2010)2% Lainojen korot yhteensä Jäsenkunta Osuudet TAES Taloussuunnitelma Loviisa Porvoo Orimattila Askola Lapinjärvi Myrskylä Pornainen Pukkila Sipoo YHTEENSÄ

30 27 PORVOON AMMATTIOPISTO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET LAINOJEN LYHENNYKSET Lyhennykset (Pmtie 6 peruskorj. v. 2003) Lyhennykset (Pmtie 6 tietop.keskus v. 2004) Lyhennykset (Pmtie6 sähkö-kemia v 2009)15v Lyhennykset (Pmtie 6 auto-os.+askolan keittiö v 2010)15v Lainojen lyhennykset yhteensä Jäsenkunta Osuudet TAES Taloussuunnitelma Loviisa Porvoo Orimattila Askola Lapinjärvi Myrskylä Pornainen Pukkila Sipoo YHTEENSÄ

31 28 8. RAHOITUSOSA 9. TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, jota toteutetaan konsernitasolla, kuntayhtymätasolla, johon on liitettynä liikelaitos Edupolin tulos ja toimielintasolla. Raportointi kohdistuu taloudellisen tuloksen, strategiatavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisen seurantaan. Konsernitasoinen raportointi esitetään yhtymävaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Yhtymähallitukselle annetaan kuukausittain kuntayhtymän talouden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta kuvaava raportti. Toimielintasolla talouden

32 29 toteutuminen esitellään kuntayhtymälle aina kun yhtymähallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Kuntayhtymän strategiaan sisältyvien tavoitteiden ja talousarvion tunnuslukujen toteutuminen raportoidaan yhtymähallitukselle kaksi kertaa vuodessa. Toimielimistä Amisto ja Tukipalvelut päättävät haluamansa toimintamallin, jolla ne seuraavat oman taloutensa, tavoitteidensa ja tunnuslukujensa toteutumista. 10. LIIKELAITOKSET Liikelaitos Edupolin johtokunta hyväksyy liikelaitoksen lopullisen talousarvion ja suunnitelman joulukuun 2014 kokouksessa. Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa yhtymävaltuusto hyväksyy kuitenkin Liikelaitos Edupolille asetettavat tulevien vuosien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Edupolin avoimet ovet tilaisuus. Edupoli on kouluttanut aikuisia jo 40 vuotta.

33 30 Edupolin johtokunta on hyväksynyt strategian vuosille Strategiasta ilmenevät Edupolin toiminnalliset tavoitteet. Näkökulma Menestystekijä 3 vuoden tavoite (2017) Oppiminen ja kasvu Toimintatavat, prosessit Asiakkuus Henkilöstön osaaminen ja kehitys (Uudistumiskyky) Uudet palvelutuotteet (Uudistumiskyky, Asiakasläheisyys, visio) Asiakassuhteiden hallinta (Asiakasläheisyys) Palvelujen laatu ja vaikuttavuus (Luotettavuus) Toiminnan tehokkuus (Uudistumiskyky) Asiakastyytyväisyys (Asiakasläheisyys) Työelämäyhteistyö (Visio, Asiakasläheisyys, luotettavuus) Hyöty asiakkaalle (Missio, asiakasläheisyys, luotettavuus) Henkilöstön kehittäminen toimintaympäristön muutoksia vastaamaan - Lean toimintamallin mukaisesti. - Henkilöstö on kustannustietoinen ja toimii taloudellisesti - Henkilöstö tuntee työvälineet ja tavat ja soveltaa niitä toiminnassaan Asiakaslähtöisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittäminen - Joustavat opintopolut ja opintotarjottimen hyödyntäminen - Koulutuksen viennin kasvattaminen Palvelutarjonnan mukauttaminen toimintaympäristön muutosten ja työelämän tarpeiden mukaisesti Tutkintojen määrä suhteessa aloittaneisiin opiskelijoihin on parempi kuin ammatillisessa koulutuksessa keskimäärin. Osaamispalveluprosessien toiminnan kehittäminen Lean periaatteiden mukaisesti. Tutkintoon johtavien ja työvoimakoulutusten asiakastyytyväisyystulokset paremmat kuin valtakunnallinen keskiarvo Yritysyhteistyön kautta 50 % liikevaihdosta, vuosittain 10 %-yksikön kehitys. Polutuksesta kilpailuetu Tehokkaan toimipisteverkoston alueellinen asemointi (Itäinen Uusimaa, pääkaupunkiseutu, Keski-Uusimaa). Edupoli toimii asiakkaiden osaamisen kehittämistukena kannattavasti

34 31 Näkökulma Menestystekijä 3 vuoden tavoite (2017) Tulevaisuus Terve, positiivinen talous (Visio, Uudistumiskyky) Tulos, jolla mahdollistetaan jatkuva pedagoginen ja toiminnallinen kehittäminen, laadunparantaminen sekä tarvittavat investoinnit. Liikelaitos Edupoli käsitellään kuntayhtymän talousarviossa ulkoisena talousyksikkönä. Seuraavassa liikelaitos Edupolin johtokunnan laatima vuoden 2015 alustava tuloslaskelma on yhdistetty kuntayhtymän tuloslaskelmaan. Näin arvioidaan liikelaitoksen vaikutus kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen. Liikelaitoksen johtokunta tarkentaa talousarvion yksityiskohdat sen jälkeen, kun yhtymävaltuusto on hyväksynyt liikelaitokselle sitovat taloudelliset tavoitteet.

35 32 Yhtymävaltuustoon nähden sitova liikelaitos Edupolin tulostavoite on vähintään euroa. Toinen valtuustoon nähden sitova tavoite on toiminnan taloudellinen kannattavuus pitkällä aikavälillä siten, että liikelaitos tulevaisuudessakin hoitaa investointinsa ilman kuntayhtymän rahoitusta. Tuloslaskelma ei sisällä kuntayhtymän toimintaavustusta liikelaitokselle.

36 33 Liikelaitoksen alustavaan talousarvioon perustuvien laskelmien mukaan liikelaitoksen talous parantaa kuntayhtymän toimintakatetta euroa ja vuosikatetta euroa. Tilikauden tulos paranee euroa ja poistojen määrä lisääntyy eurolla. Laskelmissa on eliminoitu kuntayhtymän ja liikelaitoksen väliset sisäiset veloitukset. Liikelaitoksen rahoituslaskelmassa ei ole yhtymävaltuustoon nähden sitovia eriä: Rahoituslaskelma ei sisällä kuntayhtymän ja liikelaitoksen keskinäisiä anto- ja ottolainoja eikä peruspääoman lisäystä eikä palautusta.

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 1 (18) 20.1.2014 Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 Vuoden 2014 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 1.1 Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot