Luonnos kokoukseen TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

2

3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO YLEISPERUSTELUT Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän taloudellinen tilanne TALOUSSUUNNITELMAN PERIAATTEET Talousarvion laatimisen lähtökohdat Talousarvion rakenne HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Henkilöstön rakenne ja määrä palvelussuhteittain sekä arvio niiden kehittymisestä Osaamisen kehittämisen tavoitteet ja koulutussuunnitelma Henkilöstösuunnitelmien toteutumisen seuranta KÄYTTÖTALOUSOSA Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Tukipalvelut Porvoon ammattiopisto - Amisto TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA JA RAPORTOINTI LIIKELAITOKSET Kuva: Riikka Hyttinen

4 1 1. JOHDANTO Kuntalain 65 pykälässä säädetään talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kuntayhtymän yhtymävaltuuston on hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymä käyttää toimintansa suunnittelun osalla kolmen vuoden suunnittelukautta ja investointihankkeiden osalla viiden vuoden suunnittelukautta. Perussopimus määrää yhtymävaltuuston hyväksymään kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman vuosittain mennessä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelman mallia on uudistettu. Tavoitteena on entistä selkeämpi tavoitteiden asettelu ja niiden seuranta. Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Perussopimuksen mukaan tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palveluiden käytössä arvioitavissa oleviin tai tapahtuneisiin muutoksiin. Muutoksista päättää yhtymävaltuusto. 2. YLEISPERUSTELUT 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet Toisen asteen ammatillinen koulutus on vaikeiden taloudellisten haasteiden edessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt leikata ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintoja vuosina Vuonna 2014 yksikköhintojen leikkaus on 1,5 %, vuonna 2015 yksikköhintojen leikkaus tulee olemaan 2,7 % lisää eli 4,2 % verrattuna vuoden 2013 yksikköhintoihin. Vuonna 2016 yksikköhintojen leikkaus ei enää kiristy vaan se jatkuu kuten vuonna Lisäksi yksikköhintojen inflaatiotarkistukset jäänevät pois tai ne ovat hyvin pieniä. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa yksikköhintoja on jo vuonna 2014 leikattu 4,5 %.

5 2 Hallitus päätti ja rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoista osana julkisen talouden suunnitelmaa (kehysriihi). Tavoitteena on säästää toisen asteen koulutuksen, lukiot mukana, rahoituskuluja 260 miljoonaa euroa. Hallituksen tavoitteena on uudistaa toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkkoa ja rahoitusjärjestelmää siten, että säästötavoite on 195 miljoonaa euroa. Uudistus toteutetaan käytännössä järjestämislupamenettelyllä. Lisäksi hallitus päätti luopua muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen rahoituksesta, jossa säästötavoite on 65 miljoonaa euroa. Kuntayhtymälle valtiontalouden tervehdyttäminen ja sitä seuraavat tulorahoituksen leikkaukset ovat vakava haaste, johon on reagoitava tulevassa talous- ja toimintasuunnitelmassa. 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä huolehtii jäsenkuntiensa puolesta toimintaalueensa osaamisen kehittämisestä. Jäsenkuntia ovat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Kuntayhtymän peruspääoma jakautuu jäsenkuntien välillä seuraavasti: Jäsenkunta Osuus Osuus euroina Askola ,10 Lapinjärvi ,44 Loviisa ,97 Myrskylä ,89 Orimattila ,78 Pornainen ,99 Porvoo ,89 Pukkila ,11 Sipoo ,32 Yhteensä ,49 Kuntayhtymällä on kiinteitä toimipisteitä Porvoossa, Askolassa, Loviisassa, Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla.

6 3 Kuntayhtymään kuuluvat Porvoon ammattiopisto eli Amisto, liikelaitos Edupoli, Itä- Uudenmaan oppisopimuskeskus ja em. yksiköille sisäisiä palveluja tuottava Tukipalvelut. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on selkeä strategisen suunnittelun järjestelmä, johon osallistuvat kuntayhtymän hallinto ja henkilökunta. Strategia päivitettiin viimeksi keväällä Kuntayhtymän vuodelle 2019 ulottuva visio kertoo kuntayhtymän toiminnan tavoitetilan. Kuntayhtymän päämääränä on olla Toiminnassaan kuntayhtymä noudattaa seuraavia arvoja: Asiakaskeskeisyys ja kumppanuus Toimintamme tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Vuorovaikutus ja dialogi ovat meille tärkeitä työvälineitä. Arvostamme ja välitämme asiakkaistamme. Tunnistamme asiakkaidemme tarpeet. Uudistumiskyky Pysymme innovatiivisina huolehtimalla kuntayhtymän ja sen eri yksiköiden uudistumiskyvystä. Uudistumiskyky muodostuu hyvästä vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä, oppimismyönteisyydestä, johtajuudesta, strategisesta kyvykkyydestä ja ajan hermolla pysymisestä. Luotettavuus Osaaminen ja luotettavuus ovat meille toimintamme perusta. Toimintamme kehittämiseksi keräämme tietoa henkilöstön osaamisesta ja ennakoimme tulevaisuuden osaamistarpeita. Luottamus on tärkeää sekä sisäisessä toiminnassa että työskentelyssä asiakkaiden kanssa.

7 4 Kuntayhtymän visio Menestyvä ja ennakoiva osaamisen kehittäjä - toteutetaan yhtymähallituksen vahvistamien strategisten päämäärien ja valintojen kautta. Kuntayhtymän toiminta on sertifioitu. Kuntayhtymällä on seuraavat voimassaolevat sertifikaatit: ISO9001, ISO14001 ja OHSAS18001.

8 5 2.3 Kuntayhtymän taloudellinen tilanne Kuntayhtymälle tulorahoituksen leikkausten vaikutus on vuosina nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa vähintään 1 miljoona euroa ja pahimmillaan n. 1,5 miljoonaa euroa. Aikuiskoulutuksessa leikkausvaikutus on samaa luokkaa. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muuttuu suoriteperusteiseksi alkaen. Se saattaa muuttaa kuntayhtymän tulorahoitusta suuntaan tai toiseen. Onneksemme opetus- ja kulttuuriministeriön koelaskelmat näyttävät kuntayhtymämme osalta hyviltä. Positiivisena seikkana on huomioitava se, että opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosille yhteensä 55 lisäpaikkaa ammatilliseen peruskoulutukseen nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Kuntayhtymän on reagoitava tulorahoituksen leikkauksiin. Käytännössä realistisia vaihtoehtoja on joko kiinteistö- tai henkilöstökulujen vähentäminen. Kuntayhtymä on valinnut ensisijaiseksi leikkauskohteekseen kiinteistökulut. Opetustiloja tiivistetään ja vapautuvat tilat vuokrataan tai myydään. Samalla pidättäydytään uudisrakennusinvestoinneista kokonaan. Katseet on siirrettävä oppilaitoksien seinistä laadukkaaseen opetukseen. Lisäksi on huomioitava, että tulevaisuudessa oppiminen tapahtuu lisääntyvässä määrin työpaikoilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut luonnoksen Suuntaviivat toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteelliseksi uudistamiseksi. Suuntaviivaasiakirjaa esitellään valtakunnallisessa tiedotustilaisuudessa syyskuussa, ja marraskuussa pidetään Etelä-Suomen aluetilaisuus. Suuntaviiva-asiakirja on tärkeä, koska siihen perustuu vuonna toteutettava järjestämislupamenettely. Tällä hetkellä on jo selvää, että haettavia järjestämislupia tulee olemaan kaksi, ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa. Molempien järjestämislupien myöntäminen tulee perustumaan suuntaviiva-asiakirjassa julkaistuihin kriteereihin. Näyttää siltä, että Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on hyvät mahdollisuudet saada koulutuksen järjestämisluvat alkaen. 3. TALOUSSUUNNITELMAN PERIAATTEET 3.1 Talousarvion laatimisen lähtökohdat Vuoden 2015 talousarvio on valmisteltu seuraavilla lähtökohdilla: - Perustutkintojen yksikköhintojen arvioidaan laskevan -2,7 % vuoden 2014 tasosta.

9 6 - Palkkauskustannuksiin varataan heinäkuun 2014 taso lisättynä + 1,5 % valtakunnallisten sopimusten ja työkokemuslisien korotusvara. - Henkilöstökulujen osuus tuotoista tulee pysyä vuoden 2013 tasossa. Vuonna 2013 kuntayhtymän henkilöstökulujen osuus toimintatuotoista oli 69,85 %. Palkkakustannusten osalta tulorahoituksen muutoksiin tulee vastata työn tuottavuutta lisäämällä. - Henkilösivukuluina huomioidaan Sairausvakuutusmaksu 2,15 % Eläkevakuutusmaksut, muu ky 23,70 % Työttömyysvakuutusmaksu 2,95 % Tapaturmavakuutusmaksu 2,95 % Eläkemaksu (KuEL-maksu) jakaantuu palkkaperusteiseen (16,85 % palkkasummasta) sekä varhaiseläkemenoperusteiseen ja eläkemenoperusteiseen maksuun. - Tukipalveluiden tuottamien palveluiden kustannusosuudet perustuvat palvelusopimuksiin. Kustannusosuudet, pois lukien uudet toiminnot vuodelle 2015, eivät saa nousta vuoden 2013 palvelusopimusten tasosta. - Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti ja merkitään käyttötalouden kuluksi. - Investointimenona käsitellään poistonalaiset yli euron suuruiset hankkeet. Investoinnit esitetään hankkeittain tai hankeryhmittäin. Investointi voi jakautua useammalle vuodelle. Investointien määrärahat esitetään arvonlisäverottomina euron tarkkuudella. - Määrärahavaraukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina 100 euron tarkkuudella. Vuosien taloussuunnitelma on valmisteltu seuraavilla lähtökohdilla: - Taloussuunnitelma laaditaan talousarviovuoden 2015 hintatasossa. - Laadittava suunnitelma keskittyy nykyiseen toimintaan kohdistuvien suurempien muutosten suunnitteluun. Mikäli muutosta ei ole tiedossa, määräraha pidetään vuoden 2015 mukaisena. - Määrärahavaraukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina euron tarkkuudella. - Investointien osalta taloussuunnitelma laaditaan koskemaan vuosia

10 7 3.2 Talousarvion rakenne Kuntayhtymän talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä rahoitus- ja investointiosasta. Käyttötalousosa muodostuu seuraavista toimielimistä: Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Tukipalvelut Amisto Talousarviorakenne noudattaa voimassa olevaa organisaatiorakennetta. Itä-Uudenmaan Oppisopimuskeskus siirtyy alkaen liikelaitos Edupolin organisaation alle. Aiempiin vuosiin verrattuna tämä aiheuttaa rakenteellisen muutoksen kuntayhtymän talousarvioon: Oppisopimuskeskuksen ja Tukipalveluiden yhdessä muodostama Konsernipalvelut-toimielin poistuu ja Tukipalvelut jatkaa omana toimielimenään kuntayhtymän organisaatiorakenteessa. Käyttötalous on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä toimielintasolla. Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitoo toimintakate sekä rahoitustulojen ja - menojen erotus. Investointiosa jakautuu hankkeisiin ja hankeryhmiin seuraavasti: Hankkeet: Hanke 87 Perämiehentien toimipisteen muutostyöt Hanke 88 Pomo-talon käytön tehostamien Hankeryhmät: Hanke 71 Kiinteistöjen peruskorjaukset, pienhankkeet Hanke 81 Tukipalveluiden atk-hankinnat Hanke 3 Amisto muut kalustohankinnat Investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat hankkeet ja hankeryhmät nettomääräisinä.

11 8 4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 4.1 Henkilöstön rakenne ja määrä palvelussuhteittain sekä arvio niiden kehittymisestä Amiston ja Tukipalveluiden henkilöstömäärään ei esitetä muutoksia vuodelle Amiston vuoden 2016 suunnitelma sisältää kahden (2) ja vuoden 2017 suunnitelma yhden (1) uuden opettajan palkkaamisen lisää. Tukipalveluiden henkilöstömäärään ei ole suunnitteilla muutoksia suunnittelukaudella. Amiston ja Tukipalveluiden palvelussuhteet ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevia. Yleisin määräaikaisuuden syy on opettajalta puuttuva muodollinen pätevyys. Muutoin määräaikaisia työsuhteita käytetään sijaisuuksissa ja projektitöissä. Lukuvuosina on Amistossa suunnitteilla toteuttaa pilottikokeilu opettajien kokonaistyöajasta. Kokeilu toteutetaan pilottiryhmällä, mikäli vapaaehtoisia kokeiluun osallistuvia opettajia saadaan riittävä määrä. Kuntayhtymä tukee työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista toimimalla niiden säädösten mukaan, jotka koskevat mm. äitiys-, isyys- ja vanhempainlomaa ja -päivärahaa sekä kotihoidon tukea. Toiminnassa noudatetaan työsopimuslain, lain kunnallisesta viranhaltijasta ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES säännöksiä.

12 9 Kuntayhtymän henkilöstön keski-ikä on hieman kunta-alan keskiarvon (45,7 vuotta) yläpuolella. Ikääntyvien työntekijöiden työssäjaksamisen tukemiseksi sekä työ- ja perhe-elämän sovittamiseksi on osa-aikajärjestelyistä sekä osa-aikatyöstä tapauskohtaisesti sovittavissa erikseen. Kuntayhtymä tukee työntekijöiden tarpeita järjestellä työaikaa elämäntilanteeseensa sopivaksi ottaen kuitenkin huomioon työpaikan ja tehtävän vaatimukset. Etätyöskentelyyn kannustetaan, jos se on työtehtävien hoidon kannalta sovellettavissa. Etätyön tekemisessä sovelletaan etätyöskentelyn ohjeistusta ja siitä sovitaan lähiesimiehen kanssa. Kuntayhtymässä on käytössä varhaisen puuttumisen menettelyt, joista on laadittu Hyvinvoiva työyhteisö -julkaisu, joka on koko kuntayhtymän henkilöstön saatavilla sekä intranetissä että painettuna julkaisuna. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kuntayhtymässä edistetään seuraavilla toimenpiteillä: Vuosittain järjestettävät koulutus- ja/tai teemapäivät Tasa-arvokysymysten jatkuva kehittäminen osana työtyytyväisyyskyselyä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusmateriaalin koostaminen kuntayhtymän intranetiin Työpaikkakiusaamisen varalta laaditun ohjeistuksen päivittäminen Yksilö- ja ryhmätyönohjausjärjestelmän kehittäminen Varhaisen puuttumisen menettelyt (Hyvinvoiva työyhteisö -julkaisu) 4.2 Osaamisen kehittämisen tavoitteet ja koulutussuunnitelma Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä on yhteiset säännöt ja menettelyt henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja sen tukemiseen. Säännöillä pyritään siihen, että kaikilla henkilöstöön kuuluvilla on yhtäläiset oikeudet opiskeluun samoilla ehdoilla. Sääntöjen voimassaoloaika päättyy vuoden 2014 lopussa. Henkilökohtaisista koulutuspäivistä sovitaan esimiehen ja työntekijän välillä. Henkilöstökoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan strategiassa, toimintasuunnitelmissa, kehityskeskusteluissa, työtyytyväisyyskyselyissä, henkilöstön kehittämissuunnitelmissa, osaamiskartoituksissa, hankkeissa, sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa, riskiarvioinneissa sekä muissa lähteissä esiin tulleiden tarpeiden perusteella.

13 10 Osaamisen kehittämisen painopistealueet Uudet tutkinnonperusteet, osaamisperustainen oppiminen ja arviointi: Osaamisperustaiset opetussuunnitelmat (OPS) ja joustavat opintopolut Uuden opettajuuden osaamisvaatimukset (pedagoginen huippuosaaminen) Opiskelijan ohjauksen ja tuen palveluihin liittyvät osaamisvaatimukset Verkko-opetuksen ohjausosaaminen, oppimisympäristöjen monipuolistaminen Varhaisen puuttumisen mallin käyttö (opiskelijat, henkilöstö) Ammatillisen koulutuksen laatukriteerit ja lean-toimintatapojen kehittäminen Työhyvinvointiosaaminen (Työhyvinvointikortti) Kansainvälistymisessä tarvittavat taidot Koulutusviennin osaaminen Nuorisotakuu Mobiilit työvälineet ja -tavat Käytössä olevien IT-järjestelmien, toimistosovellusten ja pilvipalveluiden (Office 365) käyttö Sertifioitujen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien edellyttämät pätevyydet Osaamisen kehittämistä kuvaavat tunnusluvut 4.3. Henkilöstösuunnitelmien toteutumisen seuranta Vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien toteutumista seurataan kuntayhtymän hallituksen kokouksissa, kuntayhtymän johtoryhmässä sekä yhteistyöryhmässä. Toimintajärjestelmän ulkoisten ja sisäisten auditointien yhteydessä arvioidaan myös suunnitelmien toteutumista.

14 11 5. KÄYTTÖTALOUSOSA 5.1. Tarkastuslautakunta Toiminnan päämäärät Yhtymävaltuuston valitsema tarkastuslautakunta järjestää yhtymävaltuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä valmistelee tarkastusta koskevat yhtymävaltuuston päätettävät asiat. Tarkastustehtävän hoitamisessa lautakuntaa avustaa yhtymävaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö ja sen nimeämä vastuunalainen JHTT-tilintarkastaja. Tarvittaessa lautakunta antaa tilintarkastajalle erityisiä ohjeita esimerkiksi tarkastuksen painopistealueista. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2015 JHTT-tilintarkastaja laatii vuosittain tilintarkastussuunnitelman ja tilikauden työohjelman, joka esitellään tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastuksen toteutumista tilintarkastajan raportoinnin ja muiden selvitysten avulla. Merkittävimmät toiminnan muutokset taloussuunnitelmavuosina Vuoden 2016 aikana tarkastuslautakunta joko kilpailuttaa tarkastuspalvelut tulevalle valtuustokaudelle tai päättää käyttää nykyisen tarkastuspalvelusopimuksen optiovuodet Tarkastuslautakunnan toimintaa kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Kokoukset, kpl Kokouspykälät, kpl Tarkastus kuntayht.,pv Tarkastus projektit, h Tarkastajat, kpl Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTA- TUOTOT Myyntituotot TOIMINTA- TUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE

15 Yhtymävaltuusto Toiminnan päämäärät Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, joka kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2015 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille mennessä sekä talousarvion ja suunnitelman hyväksyminen mennessä. Merkittävimmät toiminnan muutokset taloussuunnitelmavuosina Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään lokakuussa Jäsenkunnat ilmoittavat uudet yhtymävaltuustoedustajat kevään 2017 aikana. Yhtymävaltuuston toimintaa kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Kokoukset, kpl Kokouspykälät, kpl Yhtymävaltuuston tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTA- TUOTOT Myyntituotot TOIMINTA- TUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE

16 Yhtymähallitus Toiminnan päämäärät Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta, yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja niiden laillisuuden valvonnasta. Kuntayhtymän johtoryhmä avustaa yhtymähallitusta sen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävissä sekä valmistelee yhtymähallitukselle kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevaa raportointia. Johtoryhmä huolehtii koko kuntayhtymää koskevien suunnitelmien valmistelusta sekä kehittää kuntayhtymän organisaatiota ja toimintaa. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2015 Yhtymähallituksen toiminnassa keskeistä on opetustoiminnan turvaaminen kuntayhtymän toiminta-alueella. Yhtymähallituksen toimintaa kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Kokoukset, kpl Kokouspykälät, kpl Yhtymähallituksen tuloslaskelma Merkittävimmät toiminnan muutokset taloussuunnitelmavuosina Yhtymävaltuusto valitsee jäsenet uuteen yhtymähallitukseen kesän 2017 kokouksessaan. TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTA- TUOTOT Myyntituotot TOIMINTA- TUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE

17 Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Toiminnan päämäärät Kuntayhtymässä toimii yhteistyöryhmä, joka on yhteistoiminnasta annetun lain mukainen yhteistoimintaelin. Yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kokouksissa käsitellään henkilöstöä koskevia asioita, esim. talousarviot ja tilinpäätökset. Ryhmä toimii myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana ja kokoontuu siinä merkityksessä tarpeen vaatiessa. Työhyvinvoinnin kehittämiseksi kuntayhtymässä on käynnistetty TYHY-toiminta ja molemmissa oppilaitoksissa - Amisto ja Edupoli - toimii TYHY-rinki. Molemmissa ryhmissä on monipuolinen edustus eri henkilöstöryhmistä. TYHY-ringit käsittelevät henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä kokonaisuuksia ja tekevät niiden kehittämiseksi ehdotuksia oppilaitosten päättäville tahoille. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2015 Toiminnan painopisteet vuoden 2015 aikana ovat työtyytyväisyyskyselyissä esiin nousseiden kehittämiskohteiden selvittäminen ja sen jälkeen ehdotusten tekeminen asioiden eteenpäin viemiseksi. Toinen tavoite on työhyvinvointiin liittyvän koulutuksen tehostaminen kuntayhtymän henkilöstön keskuudessa. Keskeinen koulutus on työhyvinvointipassi-koulutus. Tavoitteena on kouluttaa kaikki esimiehet. Merkittävimmät toiminnan muutokset taloussuunnitelmavuosina Suunnitelmavuosien merkittävimmät muutokset liittyvät opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten mahdollisiin vaikutuksiin kuntayhtymän toimintaan. Koulutuksen järjestäjien on haettava uusia koulutuksen järjestämislupia elokuun 2015 loppuun mennessä. Päätökset saapuvat maaliskuun 2016 aikana ja uudet järjestämisluvat astuvat voimaan vuoden 2017 alusta lukien. Toinen muutos on ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistuminen vuoden 2017 alusta alkaen. Yhteistoimintamenettelyllä pyritään antamaan henkilöstölle riittävästi tietoa edellä mainittujen muutosten vaikutuksesta koko Itä- Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toimintaan.

18 15 Yhteistoimintaa ja työhyvinvointia kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Työtyytyväisyys, max 5-3,09-3,10 - Sairauspoissaolot: Amisto, työpvät 6 < 6 < 6 < 6 < 6 Tukipalvelut, työpvät 12 < 10 < 10 < 10 < 10 Kuntayhtymän työtyytyväisyyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTA- TUOTOT Myyntituotot TOIMINTA- TUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE Tukipalvelut Toiminnan päämäärät Tukipalvelut sisältää kuntayhtymähallinnon, kiinteistöpalvelut, tietohallinnon ja keskitetyt hankintapalvelut. Tukipalveluiden päämääränä on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita Porvoon ammattipistolle, liikelaitos Edupolille ja kuntayhtymän omistamille osakeyhtiölle. Tukipalvelut kehittää toimintojaan määrätietoisesti pyrkien palveluidensa osalta tuottavuuden lisäämiseen ja tasapainoiseen talouteen. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2015 Henkilöstöpalveluissa otetaan käyttöön uusi palkkahallintojärjestelmä, johon liitetään esimiesten ja työntekijöiden itsepalvelunäkymät. Uudistus sähköisine lomakkeineen yhtenäistää ja tehostaa kuntayhtymän henkilöstötoimintoja. Tukipalveluiden oma henkilökunta toteuttaa uuden järjestelmän vaatiman henkilökunnan sisäisen perehdytyksen. Hrd-toiminnot siirtyvät Tukipalveluihin alkaen. Hrd keskittyy prosessiensa

19 16 jatkokehittämiseen ja valmistelee käytössä olevan rekrytointijärjestelmän vaihtoa, millä tavoitellaan tietojen joustavampaa siirtymistä uuteen palkkahallintojärjestelmään. Taloushallinto uusii kirjanpitojärjestelmänsä ja ottaa käyttöön erilliset raportointi- ja budjetointiohjelmat. Raportointiohjelman avulla tuotetaan johdon käyttöön aiempaa monipuolisempia raportteja yhdistämällä kirjanpitoon ja muihin sovelluksiin kirjattuja tietoja. Budjetointiohjelman käyttöönotto tehostaa talousarvionlaadintaprosessia ja taloustoteutuman ennakointia. Talouspalveluissa kuntayhtymä tehostaa toimintaansa lopettamalla paperisten laskujen vastaanoton vuoden 2015 alusta alkaen. Tulevaisuudessa ostolaskut kuntayhtymään voi toimittaa joko e-laskuina tai sähköpostin liitteenä. Keskitetyt hankintapalvelut toteuttaa mm. vartiointi-, vaihtomatto- ja vakuutuspalveluiden kilpailutuksen. Kuntahankinnat Oy:n toteuttaman teleoperaattorikilpailutuksen voittaneen teleoperaattorin palvelut otetaan käyttöön kevään 2015 aikana. Samassa yhteydessä kuntayhtymä luopuu omasta puhelunvälityspalvelusta. Vuonna 2015 tietohallinnon tavoitteena on kehittää yhdessä oppilaitosten kanssa laiteja sovellusinfrastruktuuria mobiiliuden tarpeiden mukaisesti, parantaa omien hallintaja valvontajärjestelmien toimintaa vastaamaan uusia tarpeita sekä jatkaa tietohallintolain edellyttämien toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien suunnittelu- ja kuvaustyötä. Siivouspalvelut laajentaa toimintaansa ottamalla vuoden 2015 alusta alkaen vastuulleen myös Edupoli Herttoniemen, Edupoli Keravan ja Edupoli Vantaan toimitilojen siivouksen. Tukipalveluille uusien siivouskohteiden mitoitus tarkistetaan vuoden 2015 aikana. Siivouspalvelut pyrkii vähentämään kemiallisten puhdistusaineiden käyttöä testaamalla toiminnassaan otsonivesilaitteita ja perussiivouksessa hyödynnettäviä vahanpoistolaikkoja. Kiinteistöhuoltopalveluissa painopiste on kiinteistöjen kuntokartoitusten päivittämisessä. Ensimmäiseksi toteutetaan Edupoli Porvoon ja Amisto Askolan vielä peruskorjaamattoman rakennusosaston kuntoarvioinnit. Merkittävimmät toiminnan muutokset taloussuunnitelmavuosina Eri HR-prosessien tarpeisiin soveltuvan yhtenäisen tietojärjestelmän rakentamista jatketaan. Tavoitteena on tietojen ylläpitotyön vähentäminen, tietojen oikeellisuuden varmistaminen ja lisääntyvä kustannustehokkuus.

20 17 Johtamiseen luodaan lisää työkaluja ja johdon käytössä olevan tiedon laatua parannetaan yhdistelemällä automaattisesti eri tietojärjestelmien standardoituja tietoja. Siivous- ja kiinteistönhuoltoa koskevia palvelusopimuksia muokataan siten, että palvelut vastaavat Amiston tarpeita opetuksen keskittyessä Porvoossa enenevässä määrin Perämiehentien toimipisteeseen Tukipalveluiden toimintaa kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Ostolaskut, kpl Palkkalaskelmat, kpl Matkat, kpl Päätelaitteet, kpl Sovellukset, kpl Ylläpitosiivous yht, m x pv siivottavat, m x vk siivottavat, m x vk siivottavat, m Hoidetut piha-alueet, m Hoidetut kiinteistöt, m Tuloilmakoneet, kpl Tukipalveluiden tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTA- TUOTOT Myyntituotot Toimintatuotot TOIMINTA- TUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE

21 Porvoon ammattiopisto - Amisto Toiminnan päämäärät Porvoon ammattiopisto (Amisto) vastaa kuntayhtymässä nuorten ammatillisesta peruskoulutuksesta. Amisto tarjoaa alueen nuorille runsaan valikoiman ammatillisia perustutkintoja (18 kpl) ja koulutusohjelmia (25 kpl). Amisto toimii neljässä eri toimipisteessä entisen Itä-Uudenmaan maakunnan alueella. Päämäärä on pitää koulutustarjonta yhtä monipuolisena kuin ennenkin ja jatkaa toimintaa kaikissa nykyisissä toimipisteissä. Laajan ammatillisen koulutustarjonnan lisäksi Amisto jatkaa ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tarjontaa Amisto Perämiehentien ja Amisto Loviisan toimipisteissä sekä aloittaa vastaavan myös Askolassa tarpeen vaatiessa. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2015 Amiston suurin haaste viime vuosien aikana on ollut talouden saaminen tasapainoon. Oppilaitoksen tilat on peruskorjattu viimeisten vuosien aikana ja siitä johtuen poistosumma on kohonnut suureksi. Oppilaitoksen tulorahoitus perustuu suurelta osin valtiolta saatavaan opiskelijakohtaiseen rahoitukseen. Hakijamäärät ovat olleet viimeisten vuosien aikana alenevia; oppilaitokseen hakeva ikäluokka on ollut normaalia pienempi. Tästä johtuen Amiston painopisteenä on oman markkinoinnin tehostaminen ja näkyvyyden parantaminen. Tähän osallistuvat sekä henkilökunta että opiskelijat. Sähköisten markkinointikanavien käyttöönottoa on tutkittu ja markkinointia suunnattu lehtimainonnan sijaan sosiaalisen median suuntaan. Toinen talouteen liittyvä painopiste on läpäisyasteen parantaminen. Tavoite on saada kaikki opintonsa aloittavat opiskelijat valmiiksi kolmen vuoden aikana. Tehostunut läpäisy antaa mahdollisuuden myös lisärahoituksen saamiseen, mutta keskeistä on kuitenkin opiskelijoiden etu saadusta tutkintotodistuksesta. Kun opinnot etenevät normaalisti, pysyy oppilaitoksen opiskelijamäärä korkeana taaten tasaisen rahoituksen oppilaitokselle. Tähän painopisteeseen liittyy läheisesti myös uusien tutkintojen perusteiden käyttöönotto. Ammattiin valmistuneita todistustaan noutamassa keväällä 2014.

22 19 Amisto on valmistautunut tähän jo vuoden ajan ja työ jatkuu tulevaan kesään asti. Uudet tutkintojen perusteet otetaan käyttöön elokuun alussa Niissä korostuvat entistä suurempi joustavuus ja yksilöllisten valintojen tekemisen mahdollisuus. Huomiota on kiinnitetty muualla saadun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Tällä järjestelmällä oikein hoidettuna saadaan opiskelijoiden opintoajat lyhenemään kolmea vuotta lyhemmäksi. Tämäkin on tärkeää, koska opetus- ja kulttuuriministeriön kaavailuissa oppilaitokset jatkossa saavat rahoitusta vain kolmeksi vuodeksi. Taloudellisen tilanteen parantamiseen liittyy myös omien tilojen käytön tehostaminen. Perämiehentien toimipisteestä vapautuu tilaa painoviestinnän toisen koulutusohjelman päättymisen vuoksi. Tilaan tehdään tarvittavat muutostyöt, jotta se voidaan ottaa muuhun opetuskäyttöön, sinne on tavoitteena siirtää tällä hetkellä Pomo-talossa olevaa opetusta. Näin saamme vapautettua tilaa, jota voimme vuokrata edelleen oppilaitoksen ulkopuolisille tahoille. Amiston brändissä on mainittu 4 K:ta. Nämä ovat käytännöllisyys, kansainvälisyys, kielitaito ja kulttuuri. Kaikki brändissä mainitut asiat ovat keskeisiä painopisteitä myös vuoden 2015 aikana. Niitä noudattamalla pystymme tarjoamaan kaikille opiskelijoillemme yksilölliset mahdollisuudet rakentaa omasta opintopolustaan mahdollisimman mielenkiintoinen ja itselle parhaiten sopiva väylä tulevaisuuteen. Näiden painopisteiden toimiminen voidaan varmistaa huomioimalla ne koko oppilaitoksen toiminnassa. Käytännöllisyys liittyy läheisesti uusien tutkintojen perusteiden käyttöönottoon. Opetusta pitää suunnata yhä enemmän käytännön tekemiseen. Työssäoppimisjaksojen suunnittelu on myös osa tätä kokonaisuutta. Kansainvälinen toiminta on tällä hetkellä korkealla tasolla ja kaikilla halukkailla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjaksoja ulkomailla. Tämä edellyttää opettajilta ja muilta toimijoilta aktiivisuutta jatkossakin kontaktien ylläpitämiseksi sekä oppilaitoksen ulkopuolisen rahoituksen varmistamiseksi. Kansainväliseen toimintaan liittyy läheisesti kielitaito. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille normaalien kielien lisäksi myös harvinaisempia kieliä, esimerkiksi venäjä ja saksa. Aktiivinen kansainvälinen toiminta on hyvä keino innostaa opiskelijoita opiskelemaan myös em. kieliä. Kulttuuri ja sen tuntemus on tärkeä osa kansainvälisyyttä, mutta kulttuurikäsitteen taakse kätkeytyy muutakin. Työpaikoilla työskentely vaatii osaamista ja ymmärrystä työpaikkojen säännöistä ja toimintatavoista. Amiston opiskelijoilla ei yleensä ole aikaisempaa työkokemusta, joten työhön liittyvän kulttuurin oppiminen alkaa oppilaitoksen oppimisympäristöjen ja työmaiden kautta, jotta opiskelijoilla on perustaidot asiasta ennen työssäoppimisjaksojen alkamista. Kulttuurin tuntemuksen ymmärrys ko-

23 20 rostuu erityisesti, jos opiskelijoiden työssäoppiminen suuntautuu maan rajojen ulkopuolelle. Silloin opintoihin kuuluu valmentava opintojakso, jossa käsitellään kohde maan kulttuuriin liittyviä keskeisiä seikkoja. Merkittävimmät toiminnan muutokset taloussuunnitteluvuosina Amiston toimintaa keskitetään Porvoossa yhä enemmän Perämiehentien toimipisteeseen. Tämä vaatii tarkkaa suunnittelua olemassa olevien tilojen osalta, koska pyrimme minimoimaan rakennuskannan laajennukset. Tällä on merkittävä vaikutus myös oppilaitoksen talouteen tulevaisuudessa. Samassa yhteydessä tarkastelemme koulutustarjontaamme kriittisesti huomioiden alueen yritysten työvoimatarpeet mahdollisimman hyvin. Amisto Perämiehentie 6:n poistumisharjoitus : Opiskelijat kulkemassa hyvässä järjestyksessä kokoontumispaikalle. Amiston toimintaa kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Opiskelijat, lkm läpäisyaste 60 % 62 % 64 % 66 % 68 % Opettajien kelpoisuus 82 % 86 % 89 % 96 %

24 21 Amiston tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTA- TUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTA- TUOTOT YHT TOIMINTA- KULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTA- KULUT YHT TOIMINTAKATE RAHOITUS- TUOTOT/ KULUT Muut rahoitustuotot Korkokulut RAHOITUSTUOTOT /-KULUT YHT VUOSIKATE POISTOT Sumu-poistot POISTOT YHT TILIKAUDEN TULOS

25 22 6. TULOSLASKELMAOSA Kuntayhtymän tuloslaskelma ilman liikelaitosta TULOSLASKELMA Tp-2013 TA 2014 TAes-2015 Muutos- TAsu 2016 TAsu 2017 % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,9 % * Maksutuotot * Tuet ja avustukset ,2 % * Muut toimintatuotot ,4 % ** ,5 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,1 % Henkilösivukulut * Eläkekulut ,2 % * Muut henkilösivukulut ,0 % * Palvelujen ostot ,3 % Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana ,1 % * Avustukset ,4 % * Muut toimintakulut ,6 % ** ,2 % TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot * Muut rahoitustuotot * Korkokulut * Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

26 23 7. INVESTOINTIOSA HANKESUUNNITELMA Kaikki luvut ovat alv 0% TAes2015 TAsu2016 TAsu2017 TAsu2018TAsu2019 HANKE 71: Kiint. peruskorjaus pienhankkeet kuntayhtymän osuus Kuntien osuus HANKE 87: Amisto Pmtien muutostyöt kuntayhtymän osuus Kuntien osuus HANKE 88: POMOn tilojen käytön tehostaminen kuntayhtymän osuus Kuntien osuus 0 0 HANKE 3: Amisto muut kalustohankinnat kuntayhtymän osuus Kuntien osuus HANKE 81: Tukipalveluiden atk-hankinnat kuntayhtymän osuus Kuntien osuus HANKKEET YHTEENSÄ (alv 0%) kuntayhtymän osuus Kuntien maksuosuus hankkeista Kuntien lainaosuus hankkeista HANKE 71 KIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUKSET, PIENHANKKEET Hankintakokonaisuus sisältää kiinteistöjen pieniä peruskorjauksia: Amisto Aleksanterinkatu 20 Opetuskeittiön lattioiden kunnostus Amisto Helkamäentie 32 Liikuntasalin ikkunoiden uusiminen Amisto Perämiehentie 6 Sähkö-logistiikka siiven vesikaton uusiminen Lämmönvaihtimien uusiminen Muut hankkeet YHTEENSÄ

27 24 HANKE 87 AMISTO PERÄMIEHENTIEN MUUTOSTYÖT Amisto Perämiehentien toimipisteen painoviestinnän painotekniikan koulutus-ohjelman koulutus päättyi lukuvuoden keväällä. Syksyn 2014 aikana paino- ja muut koneet myytiin. Tilojen muuttaminen muuhun opetuskäyttöön vaatii suunnitelmia ja sen jälkeen rakennustöitä. Tähän on varattu suunnittelumääräraha 2015 ja muutostöiden tekemiseen määräraha Pomo-talosta siirretään alkuvaiheessa matkailualan ja datanomien koulutukset Perämiehentielle (9 ryhmää). HANKE 88 POMON TILOJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN Amisto Aleksanterinkadun eli ns. Pomo-talon käytön tehostamiseen on varattu määräraha sekä vuodelle 2015 että Määräraha on tarkoitettu pienien tilajärjestelyjen tekemiseen, jotta tilojen vuokraaminen oppilaitoksen ulkopuolisille käyttäjille helpottuu. HANKE 3 AMISTO MUUT KALUSTOHANKINNAT Ammatillisen koulutuksen vetovoiman säilyttäminen edellyttää laadukasta opetusta. Jotta tämä voidaan taata, tulee kuntayhtymän ylläpitää oppimisympäristö kalustoineen ajantasaisena ja kilpailukykyisenä. Aiempaa suuremmat opiskelijaryhmät aiheuttavat myös tarvetta käytettävän kaluston määrän kasvattamiseen. HANKE 81 TUKIPALVELUIDEN ATK-HANKINNAT Hanke sisältää seuraavat investoinnit: Varmistusjärjestelmän uusinta Palvelinten uusinta Langattoman verkon laajennus- ja uudistustyöt YHTEENSÄ

28 25 MAKSUOSUUDET JÄSENKUNNITTAIN YHTEENSÄ INVESTOINNIT Hankkeet Lainojen lyhennykset INVESTOINNIT YHTEENSÄ Lainojen korot KUNTIEN MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ Jäsenkunta Osuudet TAES Taloussuunnitelma Loviisa Porvoo Orimattila Askola Lapinjärvi Myrskylä Pornainen Pukkila Sipoo YHTEENSÄ

29 26 PORVOON AMMATTIOPISTO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET KOROT JÄSENKUNNITTAIN Korot (Pmtie 6 peruskorj. v. 2003)3,35 % Korot (Pmtie 6 tietopalvelukeskus v. 2004)2 % Korot (Pmtie 6 sähkö-kemia v. 2009)2 % Korot (Pmtie 6 auto-os.+askolan keittiö v.2010)2% Lainojen korot yhteensä Jäsenkunta Osuudet TAES Taloussuunnitelma Loviisa Porvoo Orimattila Askola Lapinjärvi Myrskylä Pornainen Pukkila Sipoo YHTEENSÄ

30 27 PORVOON AMMATTIOPISTO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET LAINOJEN LYHENNYKSET Lyhennykset (Pmtie 6 peruskorj. v. 2003) Lyhennykset (Pmtie 6 tietop.keskus v. 2004) Lyhennykset (Pmtie6 sähkö-kemia v 2009)15v Lyhennykset (Pmtie 6 auto-os.+askolan keittiö v 2010)15v Lainojen lyhennykset yhteensä Jäsenkunta Osuudet TAES Taloussuunnitelma Loviisa Porvoo Orimattila Askola Lapinjärvi Myrskylä Pornainen Pukkila Sipoo YHTEENSÄ

31 28 8. RAHOITUSOSA 9. TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, jota toteutetaan konsernitasolla, kuntayhtymätasolla, johon on liitettynä liikelaitos Edupolin tulos ja toimielintasolla. Raportointi kohdistuu taloudellisen tuloksen, strategiatavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisen seurantaan. Konsernitasoinen raportointi esitetään yhtymävaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Yhtymähallitukselle annetaan kuukausittain kuntayhtymän talouden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta kuvaava raportti. Toimielintasolla talouden

32 29 toteutuminen esitellään kuntayhtymälle aina kun yhtymähallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Kuntayhtymän strategiaan sisältyvien tavoitteiden ja talousarvion tunnuslukujen toteutuminen raportoidaan yhtymähallitukselle kaksi kertaa vuodessa. Toimielimistä Amisto ja Tukipalvelut päättävät haluamansa toimintamallin, jolla ne seuraavat oman taloutensa, tavoitteidensa ja tunnuslukujensa toteutumista. 10. LIIKELAITOKSET Liikelaitos Edupolin johtokunta hyväksyy liikelaitoksen lopullisen talousarvion ja suunnitelman joulukuun 2014 kokouksessa. Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa yhtymävaltuusto hyväksyy kuitenkin Liikelaitos Edupolille asetettavat tulevien vuosien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Edupolin avoimet ovet tilaisuus. Edupoli on kouluttanut aikuisia jo 40 vuotta.

33 30 Edupolin johtokunta on hyväksynyt strategian vuosille Strategiasta ilmenevät Edupolin toiminnalliset tavoitteet. Näkökulma Menestystekijä 3 vuoden tavoite (2017) Oppiminen ja kasvu Toimintatavat, prosessit Asiakkuus Henkilöstön osaaminen ja kehitys (Uudistumiskyky) Uudet palvelutuotteet (Uudistumiskyky, Asiakasläheisyys, visio) Asiakassuhteiden hallinta (Asiakasläheisyys) Palvelujen laatu ja vaikuttavuus (Luotettavuus) Toiminnan tehokkuus (Uudistumiskyky) Asiakastyytyväisyys (Asiakasläheisyys) Työelämäyhteistyö (Visio, Asiakasläheisyys, luotettavuus) Hyöty asiakkaalle (Missio, asiakasläheisyys, luotettavuus) Henkilöstön kehittäminen toimintaympäristön muutoksia vastaamaan - Lean toimintamallin mukaisesti. - Henkilöstö on kustannustietoinen ja toimii taloudellisesti - Henkilöstö tuntee työvälineet ja tavat ja soveltaa niitä toiminnassaan Asiakaslähtöisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittäminen - Joustavat opintopolut ja opintotarjottimen hyödyntäminen - Koulutuksen viennin kasvattaminen Palvelutarjonnan mukauttaminen toimintaympäristön muutosten ja työelämän tarpeiden mukaisesti Tutkintojen määrä suhteessa aloittaneisiin opiskelijoihin on parempi kuin ammatillisessa koulutuksessa keskimäärin. Osaamispalveluprosessien toiminnan kehittäminen Lean periaatteiden mukaisesti. Tutkintoon johtavien ja työvoimakoulutusten asiakastyytyväisyystulokset paremmat kuin valtakunnallinen keskiarvo Yritysyhteistyön kautta 50 % liikevaihdosta, vuosittain 10 %-yksikön kehitys. Polutuksesta kilpailuetu Tehokkaan toimipisteverkoston alueellinen asemointi (Itäinen Uusimaa, pääkaupunkiseutu, Keski-Uusimaa). Edupoli toimii asiakkaiden osaamisen kehittämistukena kannattavasti

34 31 Näkökulma Menestystekijä 3 vuoden tavoite (2017) Tulevaisuus Terve, positiivinen talous (Visio, Uudistumiskyky) Tulos, jolla mahdollistetaan jatkuva pedagoginen ja toiminnallinen kehittäminen, laadunparantaminen sekä tarvittavat investoinnit. Liikelaitos Edupoli käsitellään kuntayhtymän talousarviossa ulkoisena talousyksikkönä. Seuraavassa liikelaitos Edupolin johtokunnan laatima vuoden 2015 alustava tuloslaskelma on yhdistetty kuntayhtymän tuloslaskelmaan. Näin arvioidaan liikelaitoksen vaikutus kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen. Liikelaitoksen johtokunta tarkentaa talousarvion yksityiskohdat sen jälkeen, kun yhtymävaltuusto on hyväksynyt liikelaitokselle sitovat taloudelliset tavoitteet.

35 32 Yhtymävaltuustoon nähden sitova liikelaitos Edupolin tulostavoite on vähintään euroa. Toinen valtuustoon nähden sitova tavoite on toiminnan taloudellinen kannattavuus pitkällä aikavälillä siten, että liikelaitos tulevaisuudessakin hoitaa investointinsa ilman kuntayhtymän rahoitusta. Tuloslaskelma ei sisällä kuntayhtymän toimintaavustusta liikelaitokselle.

36 33 Liikelaitoksen alustavaan talousarvioon perustuvien laskelmien mukaan liikelaitoksen talous parantaa kuntayhtymän toimintakatetta euroa ja vuosikatetta euroa. Tilikauden tulos paranee euroa ja poistojen määrä lisääntyy eurolla. Laskelmissa on eliminoitu kuntayhtymän ja liikelaitoksen väliset sisäiset veloitukset. Liikelaitoksen rahoituslaskelmassa ei ole yhtymävaltuustoon nähden sitovia eriä: Rahoituslaskelma ei sisällä kuntayhtymän ja liikelaitoksen keskinäisiä anto- ja ottolainoja eikä peruspääoman lisäystä eikä palautusta.

YV11.11.2014. LIITE 2 hyväks. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

YV11.11.2014. LIITE 2 hyväks. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA YV11.11.2014 LIITE 2 hyväks. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä...

Lisätiedot

YH 22.10.2015 Liite 2 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

YH 22.10.2015 Liite 2 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA YH 22.10.2015 Liite 2 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä...

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2013 2017 Strategian laadinta Toiminta-ajatus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus ja arvot toimivat toimintaamme ohjaavina tekijöinä ja antavat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen,

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

1(7) Luonnos versio 8. Strategia 2016-2019

1(7) Luonnos versio 8. Strategia 2016-2019 1(7) Strategia 2016-2019 2(7) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti. Edellisen hallituksen

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

YH 28.4.2015 46 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

YH 28.4.2015 46 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA YH 28.4.2015 46 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2016 2020 Strategian laadinta Toiminta-ajatus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus ja arvot toimivat toimintaamme ohjaavina tekijöinä

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä 1 IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011 Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 ja talousarvio vuodelle 2016 Hyväksyjä ja päätöksen numero: Yhtymähallitus 23.9.2015 126 Henkilöstötoimikunta 16.10.2015 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (myöhemmin Kuntayhtymä ) järjestää ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Yh hyv.xx.x.2014 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

Yh hyv.xx.x.2014 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yh hyv.xx.x.2014 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2015 2019 Strategian laadinta Toiminta-ajatus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus ja arvot toimivat toimintaamme ohjaavina tekijöinä

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 Lukion tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 PÄIVÄN TEEMA LUKIOKOULUTUKSEN PILVET JA UUDET TUULET 3.4.2014 Tuula Haatainen LUKIOKOULUTUKSEN PILVIÄ JA UUSIA TUULIA 1/2 PALJON

Lisätiedot

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025 Tilaisuuden avaus ECVT Round Table 2015 Helsinki 10.12.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen osasto AMOS seija.rasku@minedu.fi Sipilän hallituksen visio:

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Kesäkuussa TA-kehys TP2014 taso 54,8 me Syyskuun lopussa esitykset ylittivät raamin 2 me. Menokasvu 3,7% Oltiin tasolla 56,8 me, alijäämää tulisi 4 me

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot