RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS JÄSENKUNNAT JA KUNTIEN ÄÄNIVALTA YHTYMÄVALTUUSTOSSA VÄESTÖ HENKILÖSTÖ TAVOITTEET YLEISTAVOITTEET TOIMINNALLISET TAVOITTEET TUKIPALVELUT TOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEET VUOSILLE Raahen ammattiopisto Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto Ruukin maaseutuopisto KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS YLEISTÄ TALOUDELLISET TAVOITTEET ALIJÄÄMÄTARKASTELU KT-, TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT SEKÄ INVESTOINNIT

3 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 1 YLEISTÄ 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS Ammatillinen koulutus on kokemassa ehkä suurimmat muutokset sitten ammattikoulujen perustamisen 1960-luvulla. Tällä hetkellä koulutuksen rahoitus ja opetussuunnitelmat sekä järjestäjäverkko ovat muutoksessa. Taustalla ovat valtion talouden säästöt, joiden mukaan ammatillisen koulutuksen rahoituksesta ollaan leikkaamassa 260 miljoonaa euroa seuraavien vuosien aikana. Lisäksi näyttää, että säästöt eivät pääty tähän, vaan tiedossa olevien säästöjen lisäksi paineet uusiin leikkauksiin ovat kasvamassa valtion ja kuntien taloustilanteen edelleen heiketessä. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa on koottu jo useiden vuosien ajan yhä suurempiin kokonaisuuksiin. Raahessakin järjestäjäverkkoratkaisuja on mietitty useaan eri otteeseen. Monta selvitystä ja selvitysmiestä on ollut hakemassa alueellisesti tyydyttävää ratkaisua. Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen Jokilaaksojen kuntayhtymään liittymisestä, ja Raahen kaupunginhallitus puolestaan on päättänyt aiemmin suuntautumisesta Oulun suuntaan. Kaikkinensa sekava tilanne päätöksenteossa on vaikeuttanut kuntayhtymän kehittämistä ja vienyt voimavaroja muulta kehittämiseltä. Nyt tilanne näyttää pitkästä aikaa tämän suhteen paremmalta; Raahen koulutuskuntayhtymän hallitus on aktiivisesti pyrkinyt hakemaan ratkaisua, joka turvaa kuntayhtymälle omien järjestämislupien saannin. Raahen kaupunki on muuttanut suhtautumistaan Raahen aikuiskoulutuskeskuksen ja kuntayhtymän yhteistyöhön. Taustalla ovat opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset suuremmista koulutuksen järjestäjistä. Lokakuussa 2013 raahelaisten yhteinen delegaatio kävi ministeriössä selvittämässä tilannetta. Ministeriön ohjeistus oli, että kuntayhtymän ja Raahen Aikuiskoulutuskeskus Oy:n toiminnot tulee saattaa yhden juridisen toimijan alle. Tämän mukaisesti on edetty ja Raahen kaupungilta on viestitty, että näin tultaisiin menettelemään. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä tiedossa ministeriöön tehtävän uuden vierailun tuloksia. Kuntayhtymän ja aikuiskoulutuksen yhdistymisen lisäksi ministeriölle on päätetty esittää sovittu paikallinen yhteistyö Raahen Porvari- ja Kauppakoulun ja sen edustaman Pohjois-Suomen yksityisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Tällä sopimuksella sovitaan yhteistyöstä eri alojen koulutuksissa sekä koulutuksen kehittämiseen liittyvistä asioista. Alueellisesti on sovittu laajemmastakin yhteistyöstä, jonka avulla Raahessa voidaan toteuttaa sellaisia koulutuksia, joihin sillä itsellään ei ole järjestämislupia. Tällaisia koulutuksia ovat mm. lähihoitajien ja logistiikka-alan koulutukset. Vierailu ministeriöön ja siellä tehtävät linjaukset ovat tärkeitä toisen asteen koulutuksen tulevaisuuden kannalta. Raahen alueella on neuvoteltu myös laajemmasta toisen asteen yhteistyöstä, jossa olisivat mukana myös alueen lukiot ja vapaan sivistystyön oppilaitokset. Tällä hetkellä näyttää siltä, että alueella ei ole riittävää tahtoa siirtää lukio- ja ammatillista koulutusta saman koulutuksen järjestäjän alaisuuteen. Ministeriön järjestämislupien kriteereissä on kuitenkin selkeästi kerrottu, että järjestämislupia myönnettäessä arvioidaan ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön kokonaisuutta. Raahen koulutuskuntayhtymän ja Raahen aikuiskoulutuskeskukselta siirtyvän luvanvaraisen toiminnan yhdistäminen ei siis todennäköisesti riitä, vaan tarvitaan myös muita kokonaisuutta tukevia toimintoja. Toivottavaa on, että ministeriöön tehtävän vierailun aikana saadaan riittävän selkeä kanta siihen, onko esitettävä malli yhteistyöstä sellainen, jonka 3

4 myös ministeriö on valmis hyväksymään. Talouden haasteet ovat ministeriön säästötoimenpiteiden vuoksi suuret, minkä vuoksi kuntayhtymässä on toteutettu talouden vakauttamisohjelma kuluneen vuoden aikana. Vakauttamisohjelmassa on haettu säästöjä erityisesti koulutuksen tukitoimintoja kehittämällä, lisäksi Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto on luopumassa kaupungilta vuokraamistaan tiloista. Toimintoja on tiivistetty Lybeckerin päärakennuksen ja ammattiopiston yhteyteen. Näillä toimenpiteillä tilannetta on saatu vakiinnutettua, mutta paljon on vielä tehtävä. Yhdistyminen aikuiskoulutuksen kanssa tuo toiminnan tehostamiseen uusia mahdollisuuksia, sillä se mahdollistaa esimerkiksi tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöä. Talouden ja järjestäjäverkkoratkaisun lisäksi myös opetussuunnitelmat muuttuvat. Opintoviikkojen tilalle tulevat opintopisteet ja samalla aiempien opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Yksilöllisten opintopolkujen merkitys tulee kasvamaan huomattavasti. Nämä muutokset lisäävät opettajien koulutuksen tarvetta. Kuntayhtymään on perustettu toiminnan kehittämiseksi tiimit, joissa on edustus kaikista opistoista ja henkilöstöryhmistä. Tiimejä on viisi: markkinointitiimin vetäjänä toimii Virpi Siipo, opiskelijahuollon ja hyvinvointitiimin vetäjänä on Sanna Holappa, pedagogista tiimiä vetää Kirsi Autio, aikuiskoulutustiimin vetäjänä on Esa Lehto sekä yrittäjyyden ja työelämäyhteistyön tiimiä vetää Jukka Pekka Ansamaa. Suuri haaste on myös laatujärjestelmän kehittäminen. Toiminnan laatu on yksi keskeisistä kriteereistä, jolla opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi tulevien järjestämislupien myöntämisedellytyksiä. Kuntayhtymään perustettu laatutyöryhmä koordinoi laadun kehittämistoimenpiteitä. Tuleva vuosi pitää näin sisällään monia haasteita ja on raahelaisen ammatillisen koulutuksen kannalta monessa suhteessa ratkaiseva. Jukka Pekka Ansamaa 4

5 1.2 JÄSENKUNNAT JA KUNTIEN ÄÄNIVALTA YHTYMÄVALTUUSTOSSA 1.3 VÄESTÖ Raahe 15 Merijärvi 1 Pyhäjoki 2 Siikajoki 3 Yhtymävaltuuston jäsenten äänimäärä perustuu jäsenkuntien peruspääomaosuuksiin siten, että kukin alkava euron peruspääomaosuus antaa jäsenelle yhden äänen. Uusittu perussopimus tuli voimaan Väestön määrää koskevat perustiedot ja kehitystarkastelut sekä keskiasteen koulutukseen tulevien henkilöiden määrälliset arviot ilmenevät seuraavista taulukoista. RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTIEN ARVIOITU VÄESTÖNKEHITYS VUOSINA VÄKILUKU KUNTA RAAHE MERIJÄRVI PYHÄJOKI SIIKAJOKI VIHANTI YHTEENSÄ Tiedot tilastokeskus sekä ennusteet KESKIASTEEN KOULUTUKSEEN TULEVA IKÄLUOKKA JÄSENKUNNITTAIN VUOSINA (Tilastokeskus ) JÄSENKUNTA RAAHE MERIJÄRVI PYHÄJOKI SIIKAJOKI

6 1.4 HENKILÖSTÖ Ammattitaitoisen, pätevän ja tavoitteisiin sitoutuneen henkilöstön merkitys on ensiarvoisen tärkeää koulutuskuntayhtymän toimintastrategiansa mukaisen perustehtävän tuloksellisessa toteuttamisessa. Raahen koulutuskuntayhtymässä oli 144 työntekijää vuonna 2013 (tilinpäätös 2013). Työntekijöiden määrä on vähentynyt vuonna 2014 yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena, ja vuonna 2015 kuntayhtymässä on noin 140 työntekijää. Vuonna 2015 eläköityy yksi vakinainen työntekijä. Pedagoginen pätevyys on 86,2 prosentilla opettajakunnasta ( ). Kuntayhtymän henkilökunnalla on hyvät kansainvälisyysvalmiudet. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta henkilöstön osaamisen uudistamiseen ja kouluttamiseen panostetaan myös vuonna Koko henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma ohjaa osaamisen kehittämistä. Kuntayhtymän päämääränä on motivoitunut henkilöstö, joka työskentelee tuloksellisesti, asiakaslähtöisesti ja ennakoivasti. Tämä turvataan myös henkilöstöohjeistuksilla, joka on selkeää ja ajan tasalla. Sairauspoissaolojen määrä on henkilöstön tilaa kuvaava mittari. Sairauspoissaoloprosentti ja sairauspäivien määrä kuvaavat henkilöstön sairastavuutta yleisellä tasolla. Huomiota on kiinnitettävä sairauslomien pituuteen, poissaolojen syihin sekä eri ammattiryhmien sairastamiseen. Työntekijöiden sairauspoissaolopäivien määrä lisääntyi vuonna 2013 edellisvuodesta, ja sairauspoissaoloja oli 40,1 prosentilla henkilökunnasta. Sairauspoissaoloprosentti oli 2,8 ja poissaolopäiviä oli keskimäärin 7 per henkilö. Kuluvana vuonna sairauspoissaoloprosentti on edelleen noussut: lokakuun loppuun mennessä se oli 3,5 %, ja sairauspoissaolopäiviä oli 10,7 per henkilö. Aktiivisella ja oikea-aikaisella puuttumisella voidaan estää työkyvyn heikkeneminen ja siitä mahdollisesti seuraava sairastuminen. Varhaisen tuen mallia toteuttamalla ehkäistään uusia sairauslomia, työkyvyn menetystä ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. Sairauspoissaoloista aiheutuu sekä työnantajalle että yhteiskunnalle merkittävät kustannukset. Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä ja se hyväksytään myös yhtymävaltuustossa. 2 TAVOITTEET Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt, että kaikki nykyiset koulutuksen järjestämisluvat päättyvät vuoden 2016 loppuun mennessä. Uusien voimaan tulevien järjestämislupien haku alkaa vuonna Raahen koulutuskuntayhtymä hakee uutta ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa. 2.1 YLEISTAVOITTEET Opetusministeriö vahvisti toisen asteen koulutuksen järjestämisluvan Raahen koulutuskuntayhtymälle 990 opiskelijalle alkaen. Opetusministeriö on kuitenkin vähentänyt aloituspaikkoja siten, että lukuvuodelle myönnettiin 965 aloituspaikkaa, 6

7 930 aloituspaikkaa lukuvuodelle ja 890 aloituspaikkaa lukuvuodelle Myöhemmin tässä talousarviossa esitetään koulutuspaikkatavoitteet oppilaitoksittain. KOULUTUKSEN TAVOITTEET Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista. Nuorille järjestettävässä koulutuksessa toimitaan yhteistyössä vanhempien kanssa. YHTEYDET TYÖELÄMÄÄN Ammatillisessa koulutuksessa otetaan erityisesti huomioon työelämän tarpeet. Koulutusta järjestettäessä toimitaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa. PALVELU- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Koulutukseen voi tarpeen mukaan liittyä alan palvelu- ja kehittämistoimintaa. Opistoissa voidaan antaa ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi ammatillista lisäkoulutusta ja oppisopimuskoulutusta. YHTEISTYÖTAVOITTEET Tavoitteena on yhteistyön lisääminen ja kehittäminen talousalueen, elinkeinoelämän ja muiden oppilaitosten kanssa. Yhteistyö Raahen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa tiivistyy, kun aikuiskoulutuskeskus liittyy koulutuskuntayhtymään Neuvotteluja yhteistyöstä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa jatketaan vuonna Muiden oppilaitosten kanssa harjoitettavan yhteistyön kautta voidaan laajentaa koulutusalatarjontaa alueen nuorille sekä selvittää mahdollisesti syntyviä säästöjä rationalisoinnilla. 2.2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Raahen koulutuskuntayhtymä tarjoaa yhteiskunnan ja työelämän tarpeita ja kehitystä vastaavaa laadukasta toisen asteen perus- ja lisäkoulutusta sekä siihen liittyvää työ-, palvelu- ja kehittämistoimintaa. Kuntayhtymän arvoina ovat me-henki, myönteinen ja luovuuteen kannustava toimintaympäristö, jatkuva uudistuminen sekä kestävä kehitys. Raahen ammattiopisto, Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto sekä Ruukin maaseutuopisto yhdistyvät alkaen. VISIO 2020 (Toimintastrategia ) Raahen koulutuskuntayhtymä on itsenäinen toisen asteen koulutuksen järjestäjä. Koulutuskuntayhtymä tarjoaa nuorille ja aikuisille helposti saavutettavan työelämän tarpeisiin perustuvan koulutuksen ja osaamisen. Työelämä on ratkaisevassa asemassa koulutustarjontaa määriteltäessä. 7

8 Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi kuntayhtymän toimipaikat ovat yhteistyössä paitsi keskenään myös muiden toisen asteen oppilaitosten, koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kanssa. Toiminta-ajatuksen tuloksena rakentuu toisen asteen koulutuksen hallinnollinen ja toiminnallinen malli. Korkeakouluyhteistyön ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa korkeakouluopintoihin ja osallistua tutkimus- ja kehittämistyön yhteiseen käytännön kokeilutoimintaan. Syrjäytymiskehityksen ehkäisemisessä noudatetaan 0-toleranssia. Tutkintotuotokset aloittaneista ja koulutuksen jälkeinen työelämään sijoittuminen vastaavat maan parhaiden oppilaitosten tasoa. Kuntayhtymässä toimitaan ennakoivasti huomioiden valtionhallinnon vaatimukset ja toimenpiteet. OPISKELIJAHUOLTO JA TUKITOIMET Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan Sen myötä koulutuskuntayhtymässä tehdään kaikkien opistojen yhteinen Raahen koulutuskuntayhtymän opiskelijahuoltosuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Suunnitelmaa työstää Opiskelijahuollon ja hyvinvoinnin tiimi. Opiskelijahuollon kokonaistarvetta arvioidaan kouluterveyskyselyn, opiskelija- ja henkilöstöpalautteen sekä huoltajien palautteen pohjalta. Lain velvoittama yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskelijahuolto on kuvattu tarkasti opiskelijahuoltosuunnitelmassa. Opiskeluhuollon painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta. Raahen koulutuskuntayhtymän opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat opiskeluterveydenhuollonpalvelut sekä kuraattori- ja psykologipalvelut sekä kasvatusohjaajan palvelut. Kasvatusohjaajan palvelut ovat oppilaitoksen tarjoamia palveluja, eivätkä ne kuulu lain määräämiin opiskeluhuollonpalveluihin. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistossa on myös kaksi luokkaohjaajaa ja Ruukin maaseutuopistossa työskentelee asuntolanohjaaja. Oppilaitoksessa opintojen ohjaus ja ammatillisen erityisopettajan antamat palvelut kuuluvat kiinteänä osana opiskeluhuoltoon. Kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisestä vastaa Raahen kaupunki, opiskeluterveydenhuoltopalvelu tulee Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kautta. Siikajoen kunta tarjoaa koulukuraattori- ja psykologipalvelut Ruukin maaseutuopistolle. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3 ja 9.) Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuolto on kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien ja opiskeluhuollon palveluista vastaavien työntekijöiden tehtävänä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu opiskeluyhteisön hyvinvoinnista. Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa suunnittelemaan omaa opiskeluohjelmaansa, tukee häntä opintojen eri vaiheissa ja kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia suunnitelmia ja valintoja. Opinto-ohjauksella edistetään opintojen tavoitteellisuuden, suunnitelmallisuuden ja valinnaisuuden toteutumista sekä ehkäistään opintojen keskeyttämistä. Tavoitteena on myös tukea opiskelijan ammatillista kasvua sekä sijoittumista jatko-opintoihin tai työelämään. Opinto-ohjauksen tuntien lisäksi opiskelija voi 8

9 osallistua pienryhmänohjaukseen ja saa henkilökohtaista ohjausta opiskeluunsa ja elämäänsä liittyvissä asioissa. Opinto-ohjauksen kokonaisuudesta vastaa opinto-ohjaaja, mutta ohjaustyöhön osallistuvat aktiivisesti myös erityisopettajat, ryhmänohjaajat, luokanohjaajat ja aineenopettajat. Ryhmänohjaaja on lähiohjaaja, joka perehdyttää ryhmänsä koulun käytänteisiin, toimii tiedottajana, edistää luokkahengen syntymistä, seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä ja poissaoloja ja osallistuu koulun ja kodin yhteistyöhön. Aineenopettaja ohjaa ja seuraa oman aineensa opiskelua ja tekee yhteistyötä ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Tarkemmin opinto-ohjausta kuvataan opinto-ohjaussuunnitelmassa. Raahen koulutuskuntayhtymässä on saatavilla ammatillista erityisopetusta. Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja jatkosijoittumisessaan erityistä tukea. Tuen tarpeen syitä ovat esimerkiksi oppimisvaikeudet, psyykkiset tai sosiaaliset ongelmat sekä fyysiset sairaudet. Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus toteutetaan integroituna omassa ryhmässä sekä tarvittaessa pienryhmissä. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea niin opinnoissa kuin päivittäisessä elämässä. Erityisopettajan kanssa voi suorittaa myös rästiin jääneitä tehtäviä suunnitelmallisesti ja yksilöllistä tukea saaden. Tarkemmin erityisopetuksesta on erityisopetuksen järjestämisestä koskevassa suunnitelmassa. AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS JA KURSSITOIMINTA Ammatillista lisäkoulutusta jatketaan elinkeinoelämän tarpeiden mukaisina kursseina ja koulutuskokonaisuuksina. Koulutusta voidaan järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin. Opettajien täydennyskoulutusta järjestetään myös opiston omana kurssitoimintana. OPISKELIJAKUNNAN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET Lisätään opiskelijakuntien vaikuttamismahdollisuuksia koulutuskuntayhtymän kehittämisessä. Näyttötoimikunnassa, ammatillisissa neuvottelukunnissa, tiimeissä ja erilaisissa työryhmissä on opiskelijajäseniä. AMMATILLISET NEUVOTTELUKUNNAT Ammatilliset näytöt on liitetty koulutustoiminnan osaksi lähtien. Muiden tehtäviensä ohella ammatillisten neuvottelukuntien rooli on keskeinen muutoksen valmistelussa. Tavoitteena on, että ammatilliset neuvottelukunnat kokoontuvat kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Koulutuskuntayhtymän eri opistoissa ammatillisia neuvottelukuntia on yhteensä kymmenen. YRITTÄJYYS Oppilaitosten eri linjojen opetussuunnitelmissa huomioidaan yrittäjyys, jota annetaan myös valinnaiskurssien muodossa. Raahen ammattiopiston sisäinen yritystoiminta jatkuu siten, että oppilaitoksessa on maksullista työtoimintaa myös loma-aikoina. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistossa aloitettiin Nuori Yrittäjyys eli NY-toiminta syksyllä Toimintaan osallistuville opiskelijoille kertyy vuoden aikana vähintään viisi opintoviikkoa ylimääräisiä yrittäjyysopintoja. NY-toimintaa on myös Raahen ammattiopistossa ja lisäksi Lybeckerin opistossa on harjoitusyritystoimintaa. Ruukin maaseutuopistossa yrittäjyys on keskeinen osa tutkintoon johtavaa opetusta. Yrittäjyyden ja työelämäyhteistyön tiimi on päättänyt perustaa osuuskunnan opiskelijoiden yrittäjyyden edistämiseksi vuonna

10 KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on opetuksen ja oppimisen laadullinen kehittäminen, tiedotustoiminnan parantaminen sosiaalisen median välineitä käyttämällä, henkilöstön kieli- ja kulttuuritaitojen parantaminen ja alueellisen yhteistyön lisääminen. Toiminta sisältää koti- ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen rakentamista ja laajentamista, opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuutta, projektitoimintaa, kieli- ja kulttuuriopintoja sekä tukitoimia, joilla edistetään kansainvälisyyskehitystä. Toiminnan avulla opiskelijoita valmennetaan työelämän edellyttämään kansainvälisyyteen. Kv-toiminnassa hyödynnetään myös ECVET-järjestelmää. Yhteistyön keskeisenä toteutusmuotona on opiskelija- ja opettajavaihto. Opiskelijoillemme tarjotaan mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan tai työssä oppimisestaan ulkomailla. Samoin yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille tarjotaan vastaavasti mahdollisuutta opiskella Suomessa. Opiskelijavaihdoissa pyritään vastavuoroisuuteen siten, että niin vaihtokuin vierailevien opiskelijoiden määrä olisi tasapainossa. Opiskelijoiden ulkomaiset opinnot ja työharjoittelu pyritään rahoittamaan pääosin EU- ja OPH-rahoitteisilla hankkeilla. Lukuvuonna Raahen koulutuskuntayhtymässä ovat meneillään seuraavat liikkuvuushankeet: WosCos+, ArteCult V (rahoitus Erasmus+ - ohjelmasta) ja WEB-PREP for mobility (rahoitus LdV-ohjelmasta) sekä Opetushallituksen rahoittamat Let s go international at home-, Eurooppalainen opintopolku- ja Connect Equus Overseas-hankkeet. Tärkeimmät ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot sijaitsevat Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Puolassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Virossa, Englannissa ja Turkissa. Opiskelijavaihto on mahdollista kaikilla kuntayhtymän oppilaitosten tarjoamilla aloilla. Tulevan vuoden tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Suomen lähialueilla, esimerkiksi Nordplushankkeen avulla. Kuntayhtymän henkilökunnalle järjestetään mahdollisuus kielten opiskeluun Suomessa ja ulkomailla vuosittaisen määrärahan rajoissa. Kansainvälistä toimintaa toteuttavat opettajat ja opiskelijat. Heidän apunaan ovat kansainvälisyystyöryhmä ja opistojen kvkoordinaattorit. Raahen ammattiopistossa on toimistosihteeri, joka avustaa kaikkia kuntayhtymän oppilaitoksia kv-työn toteutuksessa. Yhteydenpidossa partnereiden kanssa hyödynnetään mobiiliteknologiaa ja sosiaalista mediaa perinteisten menetelmien lisäksi. MUU HANKETOIMINTA Raahen koulutuskuntayhtymä koordinoi OPH-rahoitteista Varmemmin töihin hanketta. Hanke kuuluu laajennetun työssäoppimisen hankkeisiin. Kuntayhtymässä hanketta on koordinoinut Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto. Hanke päättyy LaatuSampo-hanke on Lamppu hankkeen jatkohanke. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän koordinoimalla ja OPH:n rahoittamalla hankkeella jatketaan vuoden 2013 aikana suunniteltua laatutyötä siirtymällä suunnitteluvaiheesta laatutyön toteutukseen. Hankkeen toteutusaika on Kyseiselle hankkeelle on haettu lisää toteutusaika, mutta sitä koskevaa päätöstä ei ole saatu tätä talousarviota kirjoitettaessa. Raahen hyvinvointikuntayhtymän koordinoimassa Raahen seutukunnan kuntakokeilu -hankkeessa kehitetään Raahen koulutuskuntayhtymän oppilaitosten opetusmenetelmiä, pilotoidaan uusia tutkintojen suoritusmalleja ja parannetaan opiskelijoiden edellytyksiä suoriutua opinnoistaan. Kuntakokeilu-hankkeen yleisenä tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Hankkeessa rakenne- 10

11 taan paikalliseen kumppanuuteen perustuva integroitu toimintamalli, jonka avulla parannetaan Raahen seudun työllisyyttä, palvelujen vaikuttavuutta ja palveluprosessien sujuvuutta. Hankkeen toteutusaika on TUKIPALVELUT IT-PALVELUT It-palvelut hankitaan Raahen kaupungilta alkaen kaikissa Raahen koulutuskuntayhtymän opistoissa. KIINTEISTÖNHOITO Kiinteistönhoito järjestetään pääosin omana tuotantona kaikissa opistoissa. Opistojen keskinäistä sekä yhteistyötä Raahen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa tiivistetään v tehokkuuden lisäämiseksi. KULJETUKSET Nykyisen lainsäädännön mukaisesti koulumatkatuki maksetaan opintotukikeskuksen kautta osana opintotukea. LAITOSHUOLTO Laitoshuolto järjestetään omana tuotantona kaikissa opistoissa. MAJOITUS Nykyisissä opiskelija-asuntoloissa on 80 paikkaa. Opiskelijat hakeutuvat usein alivuokralaisasuntoihin. Ruukin maaseutuopistolla on oma opiskelija-asuntola, jossa asuntolapaikkoja on riittävästi. OPISKELIJAPALVELUT Opistoissa on omat opintosihteerinsä, mutta heidän yhteistyötään niin kuntayhtymän sisällä kuin Raahen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa tiivistetään. RUOKAHUOLTO Opiskelijoiden ateriat on ostettu Raahen kaupungilta alkaen kaikissa Raahen toimipisteissä. TERVEYDENHUOLTO Opiskelijoiden terveydenhuolto järjestetään Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kautta. VARASTOINTI Varastointia kehitetään ja selvitetään uuden varastointijärjestelmän tarpeellisuus. 11

12 2.4 TOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEET VUOSILLE Raahen ammattiopisto 1. Opisto tarjoaa opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä seuraa opiskelijoiden keskeyttämistä, läpäisyä, työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittarista sekä tilastokeskuksen tilastoista. - Keskeyttämisprosentti on korkeintaan 10 % - Läpäisyprosentti on 70 % - Opiskelijoiden työllistyminen on 65 % - Jatko-opintoihin sijoittumisen osuus on 15 % - Kaksoistutkintoa opiskelee vähintään 15 opiskelijaa - Kesätyöpaikkoja järjestetään vähintään 15 opiskelijalle 2. Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itsearvioinnin ja seurantatutkimuksista saadun informaation avulla - Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan: koulutusmenoihin varataan henkilöstömenoista vähintään 3 % - Päätoimisten opettajien muodollinen pätevyys on vähintään 85 % 3. Opiston taloutta hoidetaan kestävällä ja vakaalla pohjalla - Opiskelijakohtaiset kustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa - Opiston täyttöaste suhteessa budjetoituun on 105 % syksyn laskentapäivänä eli 20.9., jolloin perustutkinto-opiskelijamäärän tavoite on Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään alueen tarpeiden mukaan - Henkilökunnan (henkilötyövuosien) määrä suhteutetaan opiskelijamäärään, jolloin se on korkeintaan 0,14 4. Kansainvälistymisen tavoitteet - Työssäoppimassa tai opiskelemassa ulkomailla on opiskelijaa lukuvuosittain - Asiantuntijaliikkuvuuteen osallistuu viisi opettajaa 1 2 viikon vaihtojaksoilla - Vahvistetaan ja laajennetaan lähialueyhteistyötä (Ruotsi, Norja, Tanska, Barents) esimerkiksi Nordplus-hankkeiden avulla - Vahvistetaan ja laajennetaan oppilaitoksen eurooppalaista yhteistyöverkostoa - Otetaan huomioon kv-toiminnassa uusi Erasmus+ -ohjelma vuosille Varaudutaan Pyhäjoelle rakennettavan ydinvoimalan myötä alueemme elinkeinoelämässä tapahtuviin muutoksiin - Pyritään lisäämään tasa-arvoa kansainvälistymisessä valitsemalla ulkomaanvaihtoihin kaikkien alojen opiskelijoita - Korostetaan kotikansainvälistymistä ja uutta teknologiaa 12

13 2.4.2 Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto 1. Opisto tarjoaa opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä seuraa opiskelijoiden keskeyttämistä, läpäisyä, työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista Opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittarista sekä tilastokeskuksen tilastoista. - Keskeyttämisprosentti on korkeintaan 10 % - Läpäisyprosentti on 67 % - Opiskelijoiden työllistyminen on 60 % - Jatko-opintoihin sijoittumisen osuus on 20 % - Kaksoistutkintoa opiskelee vähintään 15 opiskelijaa - Kesätyöpaikkoja järjestetään vähintään kahdelle opiskelijalle 2. Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itsearvioinnin ja seurantatutkimuksista saadun informaation avulla. - Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan: koulutusmenoihin varataan henkilöstömenoista vähintään 3 % - Päätoimisten opettajien muodollinen kelpoisuus on vähintään 90 % - Henkilöstö on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta 3. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopiston taloutta hoidetaan kestävällä ja vakaalla pohjalla. - Opiskelijakohtaiset kustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa - Oppilaitoksen täyttöaste on 105 %, jolloin perustutkinto-opiskelijamäärän tavoite on Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään alueen tarpeiden mukaan - Henkilökunnan (henkilötyövuosien) määrä suhteutetaan opiskelijamäärään, jolloin se on korkeintaan 0, Kansainvälistymisen tavoitteet - Työssäoppimassa tai opiskelemassa ulkomailla on 20 opiskelijaa lukuvuosittain. - Oppilaitoksella on yhteydet useaan eurooppalaiseen alan oppilaitokseen. - Opetushenkilöstö osallistuu liikkuvuushankkeisiin ja hanketyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti. 13

14 2.4.3 Ruukin maaseutuopisto 1. Opisto tarjoaa opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä seuraa opiskelijoiden keskeyttämistä, läpäisyä, työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittarista sekä tilastokeskuksen tilastoista. - Keskeyttämisprosentti on korkeintaan 15 % lähiopetuksena toteutetussa koulutuksessa - Läpäisyprosentti on vähintään 65 % lähiopetuksena toteutetussa koulutuksessa - Opiskelijoiden työllistyminen on vähintään 60 % tilastokeskuksen tilastossa - Korkea-asteen jatko-opintoihin sijoittumisen osuus on 7 % - Kaksoistutkintoa opiskelee vähintään 1 opiskelija/vuosikurssi - Maaseutuyrittäjä-, hevostenhoitaja- ja ratsastuksenohjaajakoulutusta sekä monimuotokoulutuksena luonto-ohjaajan koulutus - Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään vähintään 1 opiskelijatyövuoden verran 2. Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itsearvioinnin ja seurantatutkimuksista saadun informaation avulla. - Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan: koulutusmenoihin varataan henkilöstömenoista vähintään 2,5 % - Muodollinen kelpoisuus on vähintään 75 %:lla päätoimisista opettajista - Henkilöstöpalautteen perusteella henkilöstö on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta 3. Opiston taloutta hoidetaan kestävällä ja vakaalla pohjalla. - Opiskelijakohtaiset kustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa - Oppilaitoksen täyttöaste on 105 %, jolloin perustutkinto-opiskelijamäärän tavoite on Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään alueen tarpeiden mukaan - Henkilökunnan määrä on korkeintaan 0,25 henkilötyövuotta/opiskelija 4. Kansainvälistymisen tavoitteet - Työssäoppimassa tai opiskelemassa ulkomailla on vähintään viisi opiskelijaa lukuvuosittain. - Oppilaitoksella on vuosittain yhteistyötä vähintään yhteen alan eurooppalaiseen oppilaitokseen. - Henkilöstö osallistuu liikkuvuushankkeisiin tai kv-hanketyöhön vähintään viisi päivää/vuosi. Ruukin maaseutuopisto harkitsee Hevosurheilukeskuksen ostamista v aikana. 14

15 YHDISTELMÄ OPETUSTOIMEN TAVOITTEISTA VUODELLE 2015 Opiskelijamääräarvio vuodelle 2015 painotettu keskiarvo täyttöaste kl./sl. 105 % Raahen ammattiopisto Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto Ruukin maaseutuopisto Yhteensä Lisäkoulutuksen opiskelijamäärä (ei sisällä lyhytkursseja) vuonna 2015 (opiskelijamäärä/opiskelijatyövuosi) Raahen ammattiopisto - Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto - Ruukin maaseutuopisto 20/3 Aloituspaikat vuonna 2015/aloituspaikat vuonna 2014 Raahen ammattiopisto 248/250 Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto 112/112 Ruukin maaseutuopisto 55/ (mava) 15

16 RAAHEN AMMATTIOPISTO OPISKELIJAMÄÄRÄT V , arvio LYBECKERIN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPISTO OPISKELIJAMÄÄRÄT V , ,2 273, arvio RUUKIN MAASEUTUOPISTO OPISKELIJAMÄÄRÄT V , arvio 16

17 NUORISOASTEEN KOULUTUS - MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 LINJAN NIMI ALK. POHJA- ALOITUS- AIKA KOUL. PAIKAT RAAHEN AMMATTIOPISTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Autoalan perustutkinto - ajoneuvoasentaja S PK 18 Kone- ja metallialan perustutkinto - levyseppähitsaaja S PK 18 - koneistaja S PK 18 - koneen asentaja S PK 18 Rakennusalan perustutkinto - talonrakentaja S PK 18 Talotekniikan perustutkinto - putkiasentaja S PK 18 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto - sähköasentaja S PK 18 - automaatioasentaja S PK 18 Laboratorioalan perustutkinto - laborantti S PK/YO 18 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hiusalan perustutkinto - parturi-kampaaja S PK 18 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto - kokki S PK 18 - tarjoilija S PK 18 MUU KOULUTUS Ammattistartti; ammatilliseen peruskoulutukseen S PK 16 ohjaava ja valmistava koulutus Maahanmuuttajien ammatilliseen perus- K PK 16 koulutukseen valmistava koulutus LYBECKERIN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPISTO KULTTUURIALA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto S PK/YO 32 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto S PK/YO 32 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto S PK/YO 32 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto S PK/YO 16 RUUKIN MAASEUTUOPISTO LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Maatalousalan perustutkinto S PK/YO 20/0 Hevostalouden perustutkinto S PK/YO 25/5 Luontoalan perustutkinto S PK/YO 10 Määrällisiä tavoitteita voidaan tarkistaa linjoittain toimintavuoden aikana huomioiden OPM:n vahvistama kokonaisopiskelijamäärä. 17

18 3 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS YLEISTÄ Kuntayhtymän taloutta tulee hoitaa kestävällä ja vakaalla pohjalla. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (635/1998) määrittelee oppilaskohtaisen yksikköhinnan, jonka valtio maksaa oppilaitokselle. Valtio perii kotikunnan maksuosuuden kunnan asukasmäärän perusteella kotikunnalta. Koulutuskuntayhtymän vuoden 2015 talousarviovalmistelu perustuu yhtymähallituksen (111 ) hyväksymään Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeisiin. Talousarviossa on huomioitu vuonna 2014 aloitetut talouden vakauttamistoimenpiteet. Henkilöstön palkkoihin ei ole kirjattu korotuksia vuodelle Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat on budjetoitu vuoden 2014 tasoon vähennettynä 2,7 %:lla ja lisättynä 1,11 %:n indeksikorotuksella. Talousarvio on laskettu 930 opiskelijamäärän mukaan, jossa on huomioitu opiskelijamäärään kohdistuvat leikkaukset. Ammatillisen koulutuksen yksikköhinta (keskiarvo) vuonna 2015 on euroa/opiskelija. Investointitaso jatkuu vuonna 2015 varsin korkealla tasolla toiminnan laajuuteen nähden: rakennus- ja täydennyskalustoinvestoinnit ovat yhteensä n. 1,4 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit ovat Lybeckerin uudisrakennuksen yläkerroksen rakentaminen sekä Ruukin maaseutuopiston ruokalan ja keittiön muutostyöt. Koulutuskuntayhtymän hankintameno kirjataan talousarviovuodesta 2015 alkaen käyttötalouden kuluksi, jos hankintameno alittaa euroa (alv. 0 %). Kuluvan talousarviovuoden aikana kyseinen raja on ollut euroa (alv. 0 %). Muutoin poistoajat ja -menetelmät pidetään ennallaan. 3.2 TALOUDELLISET TAVOITTEET 1) Valtionosuuksilla, omilla tuloilla ja luotolla katetaan käyttö- ja investointimenot samoin kuin lainojen lyhennykset eikä jäsenkunnilta peritä maksuja em. menoihin. 2) Kuntayhtymällä on täyttöaste vähintään 105 % järjestämisluvan opiskelijamäärästä syyslukukauden tilastointipäivänä ) Oppilaitosten henkilöstö suhteutetaan vallitseviin olosuhteisiin ja oppilasmääriin. 4) Vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. 5) Vuosikate riittää niin käyttöomaisuusinvestointeihin kuin lainojen lyhennyksiin. Talonrakennustoiminta/perusparannukset katetaan edellisten vuosien säästöillä ja tarvittaessa lainoilla. 6) Oppilaitosten kiinteistöjen kunto turvataan riittävillä vuosi- ja peruskorjauksilla. Kiinteistöjen korjaustyöt pyritään tekemään oppilaitoksen omana eli opiskelijatyönä. Talous- ja toimintasuunnitelmassa on suunnitelma vuosien investoinneista: uudisrakennuksista, peruskorjauksista ja täydennyskalustoista. 18

19 Alla olevassa taulukossa esitetään päättyneiden tilikausien taloudellisia tunnuslukuja sekä arvioita vuosille Järjestäjäverkkoratkaisun mahdollisia vaikutuksia ei ole huomioitu v taloussuunnitelmissa. TALOUDEN TUNNUSLUKUJA V Raahen koulutuskuntayhtymä Arviot TA TS 2017 Vakauttamisohjelman toimenpiteet on huomioitu ao. laskelmissa e TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalent Tulos Seuraavassa taulukossa tuodaan esille koulutuskuntayhtymän talousmittarit vuodelle

20 Taloustavoitteet v Talouden ulottuvuus Mittari Tavoite Tulojen ja menojen tasapaino Tulorahoituksen riittävyys kt-menoihin Vuosikate, M > 0,80 Lainamäärä Lainanhoitokate > 2 Investoinnit Investointien tulorahoitus, % 90 Vuosikate/poistot, % > 100 Tavara- ja palveluhankintojen arvo Hankinnat/toimintakulut, % < 30 Rahoitusasema Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % > 80 Vieraan pääoman suhde tulorahoitukseen Suhteellinen velkaantuneisuus, % < 15 Sijoitettu pääoma Sijoitukset, M > 0,7 Rahat ja pankkisaamiset M 0,3 Maksuvalmius Kassan riittävyys, pv > 24 Tulo- ja menorakenne Myyntituottojen osuus tulorahoituksesta Myyntituotot/toimintatulot, % > 6,5 Työntekijöiden määrä Suhteutettuna opiskelijamääriin RAO 0,10 Lybecker 0,11 Rmo 0,21 Lainanhoitokate: Tulorahoituksen riittävyys vieraan pääoman (vuosikate + korkokulut)/ korkojen ja lyhennysten maksuun (korkokulut + lainanlyhennykset) (hyvä yli 2, tyydyttävä 1-2, heikko alle 1) Investointien tulorahoitusprosentti: Prosentti kertoo, kuinka paljon investointien omahan- 100 x vuosikate/(investointimenot-rahoitus- kintamenoista rahoitetaan tulorahoituksella. osuudet) Vuosikate/Poistot Tunnusluku > 100, jolloin vuosipoistot voidaan toteuttaa täysimääräisinä. Omavaraisuusprosentti: Tunnusluku mittaa vakavaraisuutta 100 x (Oma pääoma + Varaukset + Käyttö- ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. omaisuuden arvonkorotukset)/koko pääoma Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti: Paljonko käyttötuloista tarvittaisiin 100 x (vieras pääoma-saadut ennakot/käyttötulot) vieraan pääoman takaisinmaksuun Maksuvalmius: 365 pv * rahavarat /kassasta maksut Kassan riittävyys päivinä 20

21 3.3 ALIJÄÄMÄTARKASTELU Kuntalain 65.3 :n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen. Vuoden 2013 tilinpäätös oli ylijäämäinen noin euroa, ja taseen mukainen edellisten tilikausien ylijäämä oli noin 3 milj. euroa. Kuluvan vuoden tulos on talousarvioesityksessä positiivinen, kuten myös v talousarviossa. Raahen koulutuskuntayhtymällä ei ole alijäämän kattamisvelvoitetta. 3.4 KT-, TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT SEKÄ INVESTOINNIT Seuraavilla sivuilla käsitellään kuntayhtymän käyttötalous-, tulos- ja rahoituslaskelmat vuodelle 2015 sekä rakennus- ja täydennyskalustoinvestoinnit vuosille Talousarvion tuloslaskelmasta ilmenee, että toimintatuotot/toimintakulut ovat 109,5 % vuonna Vuosikate/poistot-tunnusluku on 116,5 %. 21

22 22

23 Raahen koulutuskuntayhtymä TP2013 TA2014 TA2015 Muutos-% Tulosyksikkö INVESTOINTIOSA Talonrakennus MENOT ,50 TULOT Irtain ja aineeton käyttöom. MENOT ,50 TULOT YHTEENSÄ ,80 23

24 24

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot