RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS JÄSENKUNNAT JA KUNTIEN ÄÄNIVALTA YHTYMÄVALTUUSTOSSA VÄESTÖ HENKILÖSTÖ TAVOITTEET YLEISTAVOITTEET TOIMINNALLISET TAVOITTEET TUKIPALVELUT TOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEET VUOSILLE Raahen ammattiopisto Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto Ruukin maaseutuopisto KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS YLEISTÄ TALOUDELLISET TAVOITTEET ALIJÄÄMÄTARKASTELU KT-, TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT SEKÄ INVESTOINNIT

3 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 1 YLEISTÄ 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS Ammatillinen koulutus on kokemassa ehkä suurimmat muutokset sitten ammattikoulujen perustamisen 1960-luvulla. Tällä hetkellä koulutuksen rahoitus ja opetussuunnitelmat sekä järjestäjäverkko ovat muutoksessa. Taustalla ovat valtion talouden säästöt, joiden mukaan ammatillisen koulutuksen rahoituksesta ollaan leikkaamassa 260 miljoonaa euroa seuraavien vuosien aikana. Lisäksi näyttää, että säästöt eivät pääty tähän, vaan tiedossa olevien säästöjen lisäksi paineet uusiin leikkauksiin ovat kasvamassa valtion ja kuntien taloustilanteen edelleen heiketessä. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa on koottu jo useiden vuosien ajan yhä suurempiin kokonaisuuksiin. Raahessakin järjestäjäverkkoratkaisuja on mietitty useaan eri otteeseen. Monta selvitystä ja selvitysmiestä on ollut hakemassa alueellisesti tyydyttävää ratkaisua. Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen Jokilaaksojen kuntayhtymään liittymisestä, ja Raahen kaupunginhallitus puolestaan on päättänyt aiemmin suuntautumisesta Oulun suuntaan. Kaikkinensa sekava tilanne päätöksenteossa on vaikeuttanut kuntayhtymän kehittämistä ja vienyt voimavaroja muulta kehittämiseltä. Nyt tilanne näyttää pitkästä aikaa tämän suhteen paremmalta; Raahen koulutuskuntayhtymän hallitus on aktiivisesti pyrkinyt hakemaan ratkaisua, joka turvaa kuntayhtymälle omien järjestämislupien saannin. Raahen kaupunki on muuttanut suhtautumistaan Raahen aikuiskoulutuskeskuksen ja kuntayhtymän yhteistyöhön. Taustalla ovat opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset suuremmista koulutuksen järjestäjistä. Lokakuussa 2013 raahelaisten yhteinen delegaatio kävi ministeriössä selvittämässä tilannetta. Ministeriön ohjeistus oli, että kuntayhtymän ja Raahen Aikuiskoulutuskeskus Oy:n toiminnot tulee saattaa yhden juridisen toimijan alle. Tämän mukaisesti on edetty ja Raahen kaupungilta on viestitty, että näin tultaisiin menettelemään. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä tiedossa ministeriöön tehtävän uuden vierailun tuloksia. Kuntayhtymän ja aikuiskoulutuksen yhdistymisen lisäksi ministeriölle on päätetty esittää sovittu paikallinen yhteistyö Raahen Porvari- ja Kauppakoulun ja sen edustaman Pohjois-Suomen yksityisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Tällä sopimuksella sovitaan yhteistyöstä eri alojen koulutuksissa sekä koulutuksen kehittämiseen liittyvistä asioista. Alueellisesti on sovittu laajemmastakin yhteistyöstä, jonka avulla Raahessa voidaan toteuttaa sellaisia koulutuksia, joihin sillä itsellään ei ole järjestämislupia. Tällaisia koulutuksia ovat mm. lähihoitajien ja logistiikka-alan koulutukset. Vierailu ministeriöön ja siellä tehtävät linjaukset ovat tärkeitä toisen asteen koulutuksen tulevaisuuden kannalta. Raahen alueella on neuvoteltu myös laajemmasta toisen asteen yhteistyöstä, jossa olisivat mukana myös alueen lukiot ja vapaan sivistystyön oppilaitokset. Tällä hetkellä näyttää siltä, että alueella ei ole riittävää tahtoa siirtää lukio- ja ammatillista koulutusta saman koulutuksen järjestäjän alaisuuteen. Ministeriön järjestämislupien kriteereissä on kuitenkin selkeästi kerrottu, että järjestämislupia myönnettäessä arvioidaan ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön kokonaisuutta. Raahen koulutuskuntayhtymän ja Raahen aikuiskoulutuskeskukselta siirtyvän luvanvaraisen toiminnan yhdistäminen ei siis todennäköisesti riitä, vaan tarvitaan myös muita kokonaisuutta tukevia toimintoja. Toivottavaa on, että ministeriöön tehtävän vierailun aikana saadaan riittävän selkeä kanta siihen, onko esitettävä malli yhteistyöstä sellainen, jonka 3

4 myös ministeriö on valmis hyväksymään. Talouden haasteet ovat ministeriön säästötoimenpiteiden vuoksi suuret, minkä vuoksi kuntayhtymässä on toteutettu talouden vakauttamisohjelma kuluneen vuoden aikana. Vakauttamisohjelmassa on haettu säästöjä erityisesti koulutuksen tukitoimintoja kehittämällä, lisäksi Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto on luopumassa kaupungilta vuokraamistaan tiloista. Toimintoja on tiivistetty Lybeckerin päärakennuksen ja ammattiopiston yhteyteen. Näillä toimenpiteillä tilannetta on saatu vakiinnutettua, mutta paljon on vielä tehtävä. Yhdistyminen aikuiskoulutuksen kanssa tuo toiminnan tehostamiseen uusia mahdollisuuksia, sillä se mahdollistaa esimerkiksi tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöä. Talouden ja järjestäjäverkkoratkaisun lisäksi myös opetussuunnitelmat muuttuvat. Opintoviikkojen tilalle tulevat opintopisteet ja samalla aiempien opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Yksilöllisten opintopolkujen merkitys tulee kasvamaan huomattavasti. Nämä muutokset lisäävät opettajien koulutuksen tarvetta. Kuntayhtymään on perustettu toiminnan kehittämiseksi tiimit, joissa on edustus kaikista opistoista ja henkilöstöryhmistä. Tiimejä on viisi: markkinointitiimin vetäjänä toimii Virpi Siipo, opiskelijahuollon ja hyvinvointitiimin vetäjänä on Sanna Holappa, pedagogista tiimiä vetää Kirsi Autio, aikuiskoulutustiimin vetäjänä on Esa Lehto sekä yrittäjyyden ja työelämäyhteistyön tiimiä vetää Jukka Pekka Ansamaa. Suuri haaste on myös laatujärjestelmän kehittäminen. Toiminnan laatu on yksi keskeisistä kriteereistä, jolla opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi tulevien järjestämislupien myöntämisedellytyksiä. Kuntayhtymään perustettu laatutyöryhmä koordinoi laadun kehittämistoimenpiteitä. Tuleva vuosi pitää näin sisällään monia haasteita ja on raahelaisen ammatillisen koulutuksen kannalta monessa suhteessa ratkaiseva. Jukka Pekka Ansamaa 4

5 1.2 JÄSENKUNNAT JA KUNTIEN ÄÄNIVALTA YHTYMÄVALTUUSTOSSA 1.3 VÄESTÖ Raahe 15 Merijärvi 1 Pyhäjoki 2 Siikajoki 3 Yhtymävaltuuston jäsenten äänimäärä perustuu jäsenkuntien peruspääomaosuuksiin siten, että kukin alkava euron peruspääomaosuus antaa jäsenelle yhden äänen. Uusittu perussopimus tuli voimaan Väestön määrää koskevat perustiedot ja kehitystarkastelut sekä keskiasteen koulutukseen tulevien henkilöiden määrälliset arviot ilmenevät seuraavista taulukoista. RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTIEN ARVIOITU VÄESTÖNKEHITYS VUOSINA VÄKILUKU KUNTA RAAHE MERIJÄRVI PYHÄJOKI SIIKAJOKI VIHANTI YHTEENSÄ Tiedot tilastokeskus sekä ennusteet KESKIASTEEN KOULUTUKSEEN TULEVA IKÄLUOKKA JÄSENKUNNITTAIN VUOSINA (Tilastokeskus ) JÄSENKUNTA RAAHE MERIJÄRVI PYHÄJOKI SIIKAJOKI

6 1.4 HENKILÖSTÖ Ammattitaitoisen, pätevän ja tavoitteisiin sitoutuneen henkilöstön merkitys on ensiarvoisen tärkeää koulutuskuntayhtymän toimintastrategiansa mukaisen perustehtävän tuloksellisessa toteuttamisessa. Raahen koulutuskuntayhtymässä oli 144 työntekijää vuonna 2013 (tilinpäätös 2013). Työntekijöiden määrä on vähentynyt vuonna 2014 yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena, ja vuonna 2015 kuntayhtymässä on noin 140 työntekijää. Vuonna 2015 eläköityy yksi vakinainen työntekijä. Pedagoginen pätevyys on 86,2 prosentilla opettajakunnasta ( ). Kuntayhtymän henkilökunnalla on hyvät kansainvälisyysvalmiudet. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta henkilöstön osaamisen uudistamiseen ja kouluttamiseen panostetaan myös vuonna Koko henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma ohjaa osaamisen kehittämistä. Kuntayhtymän päämääränä on motivoitunut henkilöstö, joka työskentelee tuloksellisesti, asiakaslähtöisesti ja ennakoivasti. Tämä turvataan myös henkilöstöohjeistuksilla, joka on selkeää ja ajan tasalla. Sairauspoissaolojen määrä on henkilöstön tilaa kuvaava mittari. Sairauspoissaoloprosentti ja sairauspäivien määrä kuvaavat henkilöstön sairastavuutta yleisellä tasolla. Huomiota on kiinnitettävä sairauslomien pituuteen, poissaolojen syihin sekä eri ammattiryhmien sairastamiseen. Työntekijöiden sairauspoissaolopäivien määrä lisääntyi vuonna 2013 edellisvuodesta, ja sairauspoissaoloja oli 40,1 prosentilla henkilökunnasta. Sairauspoissaoloprosentti oli 2,8 ja poissaolopäiviä oli keskimäärin 7 per henkilö. Kuluvana vuonna sairauspoissaoloprosentti on edelleen noussut: lokakuun loppuun mennessä se oli 3,5 %, ja sairauspoissaolopäiviä oli 10,7 per henkilö. Aktiivisella ja oikea-aikaisella puuttumisella voidaan estää työkyvyn heikkeneminen ja siitä mahdollisesti seuraava sairastuminen. Varhaisen tuen mallia toteuttamalla ehkäistään uusia sairauslomia, työkyvyn menetystä ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. Sairauspoissaoloista aiheutuu sekä työnantajalle että yhteiskunnalle merkittävät kustannukset. Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä ja se hyväksytään myös yhtymävaltuustossa. 2 TAVOITTEET Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt, että kaikki nykyiset koulutuksen järjestämisluvat päättyvät vuoden 2016 loppuun mennessä. Uusien voimaan tulevien järjestämislupien haku alkaa vuonna Raahen koulutuskuntayhtymä hakee uutta ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa. 2.1 YLEISTAVOITTEET Opetusministeriö vahvisti toisen asteen koulutuksen järjestämisluvan Raahen koulutuskuntayhtymälle 990 opiskelijalle alkaen. Opetusministeriö on kuitenkin vähentänyt aloituspaikkoja siten, että lukuvuodelle myönnettiin 965 aloituspaikkaa, 6

7 930 aloituspaikkaa lukuvuodelle ja 890 aloituspaikkaa lukuvuodelle Myöhemmin tässä talousarviossa esitetään koulutuspaikkatavoitteet oppilaitoksittain. KOULUTUKSEN TAVOITTEET Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista. Nuorille järjestettävässä koulutuksessa toimitaan yhteistyössä vanhempien kanssa. YHTEYDET TYÖELÄMÄÄN Ammatillisessa koulutuksessa otetaan erityisesti huomioon työelämän tarpeet. Koulutusta järjestettäessä toimitaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa. PALVELU- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Koulutukseen voi tarpeen mukaan liittyä alan palvelu- ja kehittämistoimintaa. Opistoissa voidaan antaa ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi ammatillista lisäkoulutusta ja oppisopimuskoulutusta. YHTEISTYÖTAVOITTEET Tavoitteena on yhteistyön lisääminen ja kehittäminen talousalueen, elinkeinoelämän ja muiden oppilaitosten kanssa. Yhteistyö Raahen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa tiivistyy, kun aikuiskoulutuskeskus liittyy koulutuskuntayhtymään Neuvotteluja yhteistyöstä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa jatketaan vuonna Muiden oppilaitosten kanssa harjoitettavan yhteistyön kautta voidaan laajentaa koulutusalatarjontaa alueen nuorille sekä selvittää mahdollisesti syntyviä säästöjä rationalisoinnilla. 2.2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Raahen koulutuskuntayhtymä tarjoaa yhteiskunnan ja työelämän tarpeita ja kehitystä vastaavaa laadukasta toisen asteen perus- ja lisäkoulutusta sekä siihen liittyvää työ-, palvelu- ja kehittämistoimintaa. Kuntayhtymän arvoina ovat me-henki, myönteinen ja luovuuteen kannustava toimintaympäristö, jatkuva uudistuminen sekä kestävä kehitys. Raahen ammattiopisto, Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto sekä Ruukin maaseutuopisto yhdistyvät alkaen. VISIO 2020 (Toimintastrategia ) Raahen koulutuskuntayhtymä on itsenäinen toisen asteen koulutuksen järjestäjä. Koulutuskuntayhtymä tarjoaa nuorille ja aikuisille helposti saavutettavan työelämän tarpeisiin perustuvan koulutuksen ja osaamisen. Työelämä on ratkaisevassa asemassa koulutustarjontaa määriteltäessä. 7

8 Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi kuntayhtymän toimipaikat ovat yhteistyössä paitsi keskenään myös muiden toisen asteen oppilaitosten, koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kanssa. Toiminta-ajatuksen tuloksena rakentuu toisen asteen koulutuksen hallinnollinen ja toiminnallinen malli. Korkeakouluyhteistyön ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa korkeakouluopintoihin ja osallistua tutkimus- ja kehittämistyön yhteiseen käytännön kokeilutoimintaan. Syrjäytymiskehityksen ehkäisemisessä noudatetaan 0-toleranssia. Tutkintotuotokset aloittaneista ja koulutuksen jälkeinen työelämään sijoittuminen vastaavat maan parhaiden oppilaitosten tasoa. Kuntayhtymässä toimitaan ennakoivasti huomioiden valtionhallinnon vaatimukset ja toimenpiteet. OPISKELIJAHUOLTO JA TUKITOIMET Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan Sen myötä koulutuskuntayhtymässä tehdään kaikkien opistojen yhteinen Raahen koulutuskuntayhtymän opiskelijahuoltosuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Suunnitelmaa työstää Opiskelijahuollon ja hyvinvoinnin tiimi. Opiskelijahuollon kokonaistarvetta arvioidaan kouluterveyskyselyn, opiskelija- ja henkilöstöpalautteen sekä huoltajien palautteen pohjalta. Lain velvoittama yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskelijahuolto on kuvattu tarkasti opiskelijahuoltosuunnitelmassa. Opiskeluhuollon painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta. Raahen koulutuskuntayhtymän opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat opiskeluterveydenhuollonpalvelut sekä kuraattori- ja psykologipalvelut sekä kasvatusohjaajan palvelut. Kasvatusohjaajan palvelut ovat oppilaitoksen tarjoamia palveluja, eivätkä ne kuulu lain määräämiin opiskeluhuollonpalveluihin. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistossa on myös kaksi luokkaohjaajaa ja Ruukin maaseutuopistossa työskentelee asuntolanohjaaja. Oppilaitoksessa opintojen ohjaus ja ammatillisen erityisopettajan antamat palvelut kuuluvat kiinteänä osana opiskeluhuoltoon. Kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisestä vastaa Raahen kaupunki, opiskeluterveydenhuoltopalvelu tulee Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kautta. Siikajoen kunta tarjoaa koulukuraattori- ja psykologipalvelut Ruukin maaseutuopistolle. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3 ja 9.) Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuolto on kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien ja opiskeluhuollon palveluista vastaavien työntekijöiden tehtävänä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu opiskeluyhteisön hyvinvoinnista. Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa suunnittelemaan omaa opiskeluohjelmaansa, tukee häntä opintojen eri vaiheissa ja kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia suunnitelmia ja valintoja. Opinto-ohjauksella edistetään opintojen tavoitteellisuuden, suunnitelmallisuuden ja valinnaisuuden toteutumista sekä ehkäistään opintojen keskeyttämistä. Tavoitteena on myös tukea opiskelijan ammatillista kasvua sekä sijoittumista jatko-opintoihin tai työelämään. Opinto-ohjauksen tuntien lisäksi opiskelija voi 8

9 osallistua pienryhmänohjaukseen ja saa henkilökohtaista ohjausta opiskeluunsa ja elämäänsä liittyvissä asioissa. Opinto-ohjauksen kokonaisuudesta vastaa opinto-ohjaaja, mutta ohjaustyöhön osallistuvat aktiivisesti myös erityisopettajat, ryhmänohjaajat, luokanohjaajat ja aineenopettajat. Ryhmänohjaaja on lähiohjaaja, joka perehdyttää ryhmänsä koulun käytänteisiin, toimii tiedottajana, edistää luokkahengen syntymistä, seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä ja poissaoloja ja osallistuu koulun ja kodin yhteistyöhön. Aineenopettaja ohjaa ja seuraa oman aineensa opiskelua ja tekee yhteistyötä ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Tarkemmin opinto-ohjausta kuvataan opinto-ohjaussuunnitelmassa. Raahen koulutuskuntayhtymässä on saatavilla ammatillista erityisopetusta. Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja jatkosijoittumisessaan erityistä tukea. Tuen tarpeen syitä ovat esimerkiksi oppimisvaikeudet, psyykkiset tai sosiaaliset ongelmat sekä fyysiset sairaudet. Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus toteutetaan integroituna omassa ryhmässä sekä tarvittaessa pienryhmissä. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea niin opinnoissa kuin päivittäisessä elämässä. Erityisopettajan kanssa voi suorittaa myös rästiin jääneitä tehtäviä suunnitelmallisesti ja yksilöllistä tukea saaden. Tarkemmin erityisopetuksesta on erityisopetuksen järjestämisestä koskevassa suunnitelmassa. AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS JA KURSSITOIMINTA Ammatillista lisäkoulutusta jatketaan elinkeinoelämän tarpeiden mukaisina kursseina ja koulutuskokonaisuuksina. Koulutusta voidaan järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin. Opettajien täydennyskoulutusta järjestetään myös opiston omana kurssitoimintana. OPISKELIJAKUNNAN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET Lisätään opiskelijakuntien vaikuttamismahdollisuuksia koulutuskuntayhtymän kehittämisessä. Näyttötoimikunnassa, ammatillisissa neuvottelukunnissa, tiimeissä ja erilaisissa työryhmissä on opiskelijajäseniä. AMMATILLISET NEUVOTTELUKUNNAT Ammatilliset näytöt on liitetty koulutustoiminnan osaksi lähtien. Muiden tehtäviensä ohella ammatillisten neuvottelukuntien rooli on keskeinen muutoksen valmistelussa. Tavoitteena on, että ammatilliset neuvottelukunnat kokoontuvat kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Koulutuskuntayhtymän eri opistoissa ammatillisia neuvottelukuntia on yhteensä kymmenen. YRITTÄJYYS Oppilaitosten eri linjojen opetussuunnitelmissa huomioidaan yrittäjyys, jota annetaan myös valinnaiskurssien muodossa. Raahen ammattiopiston sisäinen yritystoiminta jatkuu siten, että oppilaitoksessa on maksullista työtoimintaa myös loma-aikoina. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistossa aloitettiin Nuori Yrittäjyys eli NY-toiminta syksyllä Toimintaan osallistuville opiskelijoille kertyy vuoden aikana vähintään viisi opintoviikkoa ylimääräisiä yrittäjyysopintoja. NY-toimintaa on myös Raahen ammattiopistossa ja lisäksi Lybeckerin opistossa on harjoitusyritystoimintaa. Ruukin maaseutuopistossa yrittäjyys on keskeinen osa tutkintoon johtavaa opetusta. Yrittäjyyden ja työelämäyhteistyön tiimi on päättänyt perustaa osuuskunnan opiskelijoiden yrittäjyyden edistämiseksi vuonna

10 KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on opetuksen ja oppimisen laadullinen kehittäminen, tiedotustoiminnan parantaminen sosiaalisen median välineitä käyttämällä, henkilöstön kieli- ja kulttuuritaitojen parantaminen ja alueellisen yhteistyön lisääminen. Toiminta sisältää koti- ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen rakentamista ja laajentamista, opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuutta, projektitoimintaa, kieli- ja kulttuuriopintoja sekä tukitoimia, joilla edistetään kansainvälisyyskehitystä. Toiminnan avulla opiskelijoita valmennetaan työelämän edellyttämään kansainvälisyyteen. Kv-toiminnassa hyödynnetään myös ECVET-järjestelmää. Yhteistyön keskeisenä toteutusmuotona on opiskelija- ja opettajavaihto. Opiskelijoillemme tarjotaan mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan tai työssä oppimisestaan ulkomailla. Samoin yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille tarjotaan vastaavasti mahdollisuutta opiskella Suomessa. Opiskelijavaihdoissa pyritään vastavuoroisuuteen siten, että niin vaihtokuin vierailevien opiskelijoiden määrä olisi tasapainossa. Opiskelijoiden ulkomaiset opinnot ja työharjoittelu pyritään rahoittamaan pääosin EU- ja OPH-rahoitteisilla hankkeilla. Lukuvuonna Raahen koulutuskuntayhtymässä ovat meneillään seuraavat liikkuvuushankeet: WosCos+, ArteCult V (rahoitus Erasmus+ - ohjelmasta) ja WEB-PREP for mobility (rahoitus LdV-ohjelmasta) sekä Opetushallituksen rahoittamat Let s go international at home-, Eurooppalainen opintopolku- ja Connect Equus Overseas-hankkeet. Tärkeimmät ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot sijaitsevat Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Puolassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Virossa, Englannissa ja Turkissa. Opiskelijavaihto on mahdollista kaikilla kuntayhtymän oppilaitosten tarjoamilla aloilla. Tulevan vuoden tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Suomen lähialueilla, esimerkiksi Nordplushankkeen avulla. Kuntayhtymän henkilökunnalle järjestetään mahdollisuus kielten opiskeluun Suomessa ja ulkomailla vuosittaisen määrärahan rajoissa. Kansainvälistä toimintaa toteuttavat opettajat ja opiskelijat. Heidän apunaan ovat kansainvälisyystyöryhmä ja opistojen kvkoordinaattorit. Raahen ammattiopistossa on toimistosihteeri, joka avustaa kaikkia kuntayhtymän oppilaitoksia kv-työn toteutuksessa. Yhteydenpidossa partnereiden kanssa hyödynnetään mobiiliteknologiaa ja sosiaalista mediaa perinteisten menetelmien lisäksi. MUU HANKETOIMINTA Raahen koulutuskuntayhtymä koordinoi OPH-rahoitteista Varmemmin töihin hanketta. Hanke kuuluu laajennetun työssäoppimisen hankkeisiin. Kuntayhtymässä hanketta on koordinoinut Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto. Hanke päättyy LaatuSampo-hanke on Lamppu hankkeen jatkohanke. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän koordinoimalla ja OPH:n rahoittamalla hankkeella jatketaan vuoden 2013 aikana suunniteltua laatutyötä siirtymällä suunnitteluvaiheesta laatutyön toteutukseen. Hankkeen toteutusaika on Kyseiselle hankkeelle on haettu lisää toteutusaika, mutta sitä koskevaa päätöstä ei ole saatu tätä talousarviota kirjoitettaessa. Raahen hyvinvointikuntayhtymän koordinoimassa Raahen seutukunnan kuntakokeilu -hankkeessa kehitetään Raahen koulutuskuntayhtymän oppilaitosten opetusmenetelmiä, pilotoidaan uusia tutkintojen suoritusmalleja ja parannetaan opiskelijoiden edellytyksiä suoriutua opinnoistaan. Kuntakokeilu-hankkeen yleisenä tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Hankkeessa rakenne- 10

11 taan paikalliseen kumppanuuteen perustuva integroitu toimintamalli, jonka avulla parannetaan Raahen seudun työllisyyttä, palvelujen vaikuttavuutta ja palveluprosessien sujuvuutta. Hankkeen toteutusaika on TUKIPALVELUT IT-PALVELUT It-palvelut hankitaan Raahen kaupungilta alkaen kaikissa Raahen koulutuskuntayhtymän opistoissa. KIINTEISTÖNHOITO Kiinteistönhoito järjestetään pääosin omana tuotantona kaikissa opistoissa. Opistojen keskinäistä sekä yhteistyötä Raahen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa tiivistetään v tehokkuuden lisäämiseksi. KULJETUKSET Nykyisen lainsäädännön mukaisesti koulumatkatuki maksetaan opintotukikeskuksen kautta osana opintotukea. LAITOSHUOLTO Laitoshuolto järjestetään omana tuotantona kaikissa opistoissa. MAJOITUS Nykyisissä opiskelija-asuntoloissa on 80 paikkaa. Opiskelijat hakeutuvat usein alivuokralaisasuntoihin. Ruukin maaseutuopistolla on oma opiskelija-asuntola, jossa asuntolapaikkoja on riittävästi. OPISKELIJAPALVELUT Opistoissa on omat opintosihteerinsä, mutta heidän yhteistyötään niin kuntayhtymän sisällä kuin Raahen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa tiivistetään. RUOKAHUOLTO Opiskelijoiden ateriat on ostettu Raahen kaupungilta alkaen kaikissa Raahen toimipisteissä. TERVEYDENHUOLTO Opiskelijoiden terveydenhuolto järjestetään Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kautta. VARASTOINTI Varastointia kehitetään ja selvitetään uuden varastointijärjestelmän tarpeellisuus. 11

12 2.4 TOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEET VUOSILLE Raahen ammattiopisto 1. Opisto tarjoaa opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä seuraa opiskelijoiden keskeyttämistä, läpäisyä, työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittarista sekä tilastokeskuksen tilastoista. - Keskeyttämisprosentti on korkeintaan 10 % - Läpäisyprosentti on 70 % - Opiskelijoiden työllistyminen on 65 % - Jatko-opintoihin sijoittumisen osuus on 15 % - Kaksoistutkintoa opiskelee vähintään 15 opiskelijaa - Kesätyöpaikkoja järjestetään vähintään 15 opiskelijalle 2. Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itsearvioinnin ja seurantatutkimuksista saadun informaation avulla - Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan: koulutusmenoihin varataan henkilöstömenoista vähintään 3 % - Päätoimisten opettajien muodollinen pätevyys on vähintään 85 % 3. Opiston taloutta hoidetaan kestävällä ja vakaalla pohjalla - Opiskelijakohtaiset kustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa - Opiston täyttöaste suhteessa budjetoituun on 105 % syksyn laskentapäivänä eli 20.9., jolloin perustutkinto-opiskelijamäärän tavoite on Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään alueen tarpeiden mukaan - Henkilökunnan (henkilötyövuosien) määrä suhteutetaan opiskelijamäärään, jolloin se on korkeintaan 0,14 4. Kansainvälistymisen tavoitteet - Työssäoppimassa tai opiskelemassa ulkomailla on opiskelijaa lukuvuosittain - Asiantuntijaliikkuvuuteen osallistuu viisi opettajaa 1 2 viikon vaihtojaksoilla - Vahvistetaan ja laajennetaan lähialueyhteistyötä (Ruotsi, Norja, Tanska, Barents) esimerkiksi Nordplus-hankkeiden avulla - Vahvistetaan ja laajennetaan oppilaitoksen eurooppalaista yhteistyöverkostoa - Otetaan huomioon kv-toiminnassa uusi Erasmus+ -ohjelma vuosille Varaudutaan Pyhäjoelle rakennettavan ydinvoimalan myötä alueemme elinkeinoelämässä tapahtuviin muutoksiin - Pyritään lisäämään tasa-arvoa kansainvälistymisessä valitsemalla ulkomaanvaihtoihin kaikkien alojen opiskelijoita - Korostetaan kotikansainvälistymistä ja uutta teknologiaa 12

13 2.4.2 Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto 1. Opisto tarjoaa opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä seuraa opiskelijoiden keskeyttämistä, läpäisyä, työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista Opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittarista sekä tilastokeskuksen tilastoista. - Keskeyttämisprosentti on korkeintaan 10 % - Läpäisyprosentti on 67 % - Opiskelijoiden työllistyminen on 60 % - Jatko-opintoihin sijoittumisen osuus on 20 % - Kaksoistutkintoa opiskelee vähintään 15 opiskelijaa - Kesätyöpaikkoja järjestetään vähintään kahdelle opiskelijalle 2. Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itsearvioinnin ja seurantatutkimuksista saadun informaation avulla. - Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan: koulutusmenoihin varataan henkilöstömenoista vähintään 3 % - Päätoimisten opettajien muodollinen kelpoisuus on vähintään 90 % - Henkilöstö on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta 3. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopiston taloutta hoidetaan kestävällä ja vakaalla pohjalla. - Opiskelijakohtaiset kustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa - Oppilaitoksen täyttöaste on 105 %, jolloin perustutkinto-opiskelijamäärän tavoite on Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään alueen tarpeiden mukaan - Henkilökunnan (henkilötyövuosien) määrä suhteutetaan opiskelijamäärään, jolloin se on korkeintaan 0, Kansainvälistymisen tavoitteet - Työssäoppimassa tai opiskelemassa ulkomailla on 20 opiskelijaa lukuvuosittain. - Oppilaitoksella on yhteydet useaan eurooppalaiseen alan oppilaitokseen. - Opetushenkilöstö osallistuu liikkuvuushankkeisiin ja hanketyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti. 13

14 2.4.3 Ruukin maaseutuopisto 1. Opisto tarjoaa opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä seuraa opiskelijoiden keskeyttämistä, läpäisyä, työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittarista sekä tilastokeskuksen tilastoista. - Keskeyttämisprosentti on korkeintaan 15 % lähiopetuksena toteutetussa koulutuksessa - Läpäisyprosentti on vähintään 65 % lähiopetuksena toteutetussa koulutuksessa - Opiskelijoiden työllistyminen on vähintään 60 % tilastokeskuksen tilastossa - Korkea-asteen jatko-opintoihin sijoittumisen osuus on 7 % - Kaksoistutkintoa opiskelee vähintään 1 opiskelija/vuosikurssi - Maaseutuyrittäjä-, hevostenhoitaja- ja ratsastuksenohjaajakoulutusta sekä monimuotokoulutuksena luonto-ohjaajan koulutus - Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään vähintään 1 opiskelijatyövuoden verran 2. Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itsearvioinnin ja seurantatutkimuksista saadun informaation avulla. - Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan: koulutusmenoihin varataan henkilöstömenoista vähintään 2,5 % - Muodollinen kelpoisuus on vähintään 75 %:lla päätoimisista opettajista - Henkilöstöpalautteen perusteella henkilöstö on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta 3. Opiston taloutta hoidetaan kestävällä ja vakaalla pohjalla. - Opiskelijakohtaiset kustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa - Oppilaitoksen täyttöaste on 105 %, jolloin perustutkinto-opiskelijamäärän tavoite on Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään alueen tarpeiden mukaan - Henkilökunnan määrä on korkeintaan 0,25 henkilötyövuotta/opiskelija 4. Kansainvälistymisen tavoitteet - Työssäoppimassa tai opiskelemassa ulkomailla on vähintään viisi opiskelijaa lukuvuosittain. - Oppilaitoksella on vuosittain yhteistyötä vähintään yhteen alan eurooppalaiseen oppilaitokseen. - Henkilöstö osallistuu liikkuvuushankkeisiin tai kv-hanketyöhön vähintään viisi päivää/vuosi. Ruukin maaseutuopisto harkitsee Hevosurheilukeskuksen ostamista v aikana. 14

15 YHDISTELMÄ OPETUSTOIMEN TAVOITTEISTA VUODELLE 2015 Opiskelijamääräarvio vuodelle 2015 painotettu keskiarvo täyttöaste kl./sl. 105 % Raahen ammattiopisto Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto Ruukin maaseutuopisto Yhteensä Lisäkoulutuksen opiskelijamäärä (ei sisällä lyhytkursseja) vuonna 2015 (opiskelijamäärä/opiskelijatyövuosi) Raahen ammattiopisto - Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto - Ruukin maaseutuopisto 20/3 Aloituspaikat vuonna 2015/aloituspaikat vuonna 2014 Raahen ammattiopisto 248/250 Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto 112/112 Ruukin maaseutuopisto 55/ (mava) 15

16 RAAHEN AMMATTIOPISTO OPISKELIJAMÄÄRÄT V , arvio LYBECKERIN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPISTO OPISKELIJAMÄÄRÄT V , ,2 273, arvio RUUKIN MAASEUTUOPISTO OPISKELIJAMÄÄRÄT V , arvio 16

17 NUORISOASTEEN KOULUTUS - MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 LINJAN NIMI ALK. POHJA- ALOITUS- AIKA KOUL. PAIKAT RAAHEN AMMATTIOPISTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Autoalan perustutkinto - ajoneuvoasentaja S PK 18 Kone- ja metallialan perustutkinto - levyseppähitsaaja S PK 18 - koneistaja S PK 18 - koneen asentaja S PK 18 Rakennusalan perustutkinto - talonrakentaja S PK 18 Talotekniikan perustutkinto - putkiasentaja S PK 18 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto - sähköasentaja S PK 18 - automaatioasentaja S PK 18 Laboratorioalan perustutkinto - laborantti S PK/YO 18 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hiusalan perustutkinto - parturi-kampaaja S PK 18 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto - kokki S PK 18 - tarjoilija S PK 18 MUU KOULUTUS Ammattistartti; ammatilliseen peruskoulutukseen S PK 16 ohjaava ja valmistava koulutus Maahanmuuttajien ammatilliseen perus- K PK 16 koulutukseen valmistava koulutus LYBECKERIN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPISTO KULTTUURIALA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto S PK/YO 32 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto S PK/YO 32 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto S PK/YO 32 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto S PK/YO 16 RUUKIN MAASEUTUOPISTO LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Maatalousalan perustutkinto S PK/YO 20/0 Hevostalouden perustutkinto S PK/YO 25/5 Luontoalan perustutkinto S PK/YO 10 Määrällisiä tavoitteita voidaan tarkistaa linjoittain toimintavuoden aikana huomioiden OPM:n vahvistama kokonaisopiskelijamäärä. 17

18 3 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS YLEISTÄ Kuntayhtymän taloutta tulee hoitaa kestävällä ja vakaalla pohjalla. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (635/1998) määrittelee oppilaskohtaisen yksikköhinnan, jonka valtio maksaa oppilaitokselle. Valtio perii kotikunnan maksuosuuden kunnan asukasmäärän perusteella kotikunnalta. Koulutuskuntayhtymän vuoden 2015 talousarviovalmistelu perustuu yhtymähallituksen (111 ) hyväksymään Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeisiin. Talousarviossa on huomioitu vuonna 2014 aloitetut talouden vakauttamistoimenpiteet. Henkilöstön palkkoihin ei ole kirjattu korotuksia vuodelle Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat on budjetoitu vuoden 2014 tasoon vähennettynä 2,7 %:lla ja lisättynä 1,11 %:n indeksikorotuksella. Talousarvio on laskettu 930 opiskelijamäärän mukaan, jossa on huomioitu opiskelijamäärään kohdistuvat leikkaukset. Ammatillisen koulutuksen yksikköhinta (keskiarvo) vuonna 2015 on euroa/opiskelija. Investointitaso jatkuu vuonna 2015 varsin korkealla tasolla toiminnan laajuuteen nähden: rakennus- ja täydennyskalustoinvestoinnit ovat yhteensä n. 1,4 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit ovat Lybeckerin uudisrakennuksen yläkerroksen rakentaminen sekä Ruukin maaseutuopiston ruokalan ja keittiön muutostyöt. Koulutuskuntayhtymän hankintameno kirjataan talousarviovuodesta 2015 alkaen käyttötalouden kuluksi, jos hankintameno alittaa euroa (alv. 0 %). Kuluvan talousarviovuoden aikana kyseinen raja on ollut euroa (alv. 0 %). Muutoin poistoajat ja -menetelmät pidetään ennallaan. 3.2 TALOUDELLISET TAVOITTEET 1) Valtionosuuksilla, omilla tuloilla ja luotolla katetaan käyttö- ja investointimenot samoin kuin lainojen lyhennykset eikä jäsenkunnilta peritä maksuja em. menoihin. 2) Kuntayhtymällä on täyttöaste vähintään 105 % järjestämisluvan opiskelijamäärästä syyslukukauden tilastointipäivänä ) Oppilaitosten henkilöstö suhteutetaan vallitseviin olosuhteisiin ja oppilasmääriin. 4) Vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. 5) Vuosikate riittää niin käyttöomaisuusinvestointeihin kuin lainojen lyhennyksiin. Talonrakennustoiminta/perusparannukset katetaan edellisten vuosien säästöillä ja tarvittaessa lainoilla. 6) Oppilaitosten kiinteistöjen kunto turvataan riittävillä vuosi- ja peruskorjauksilla. Kiinteistöjen korjaustyöt pyritään tekemään oppilaitoksen omana eli opiskelijatyönä. Talous- ja toimintasuunnitelmassa on suunnitelma vuosien investoinneista: uudisrakennuksista, peruskorjauksista ja täydennyskalustoista. 18

19 Alla olevassa taulukossa esitetään päättyneiden tilikausien taloudellisia tunnuslukuja sekä arvioita vuosille Järjestäjäverkkoratkaisun mahdollisia vaikutuksia ei ole huomioitu v taloussuunnitelmissa. TALOUDEN TUNNUSLUKUJA V Raahen koulutuskuntayhtymä Arviot TA TS 2017 Vakauttamisohjelman toimenpiteet on huomioitu ao. laskelmissa e TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalent Tulos Seuraavassa taulukossa tuodaan esille koulutuskuntayhtymän talousmittarit vuodelle

20 Taloustavoitteet v Talouden ulottuvuus Mittari Tavoite Tulojen ja menojen tasapaino Tulorahoituksen riittävyys kt-menoihin Vuosikate, M > 0,80 Lainamäärä Lainanhoitokate > 2 Investoinnit Investointien tulorahoitus, % 90 Vuosikate/poistot, % > 100 Tavara- ja palveluhankintojen arvo Hankinnat/toimintakulut, % < 30 Rahoitusasema Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % > 80 Vieraan pääoman suhde tulorahoitukseen Suhteellinen velkaantuneisuus, % < 15 Sijoitettu pääoma Sijoitukset, M > 0,7 Rahat ja pankkisaamiset M 0,3 Maksuvalmius Kassan riittävyys, pv > 24 Tulo- ja menorakenne Myyntituottojen osuus tulorahoituksesta Myyntituotot/toimintatulot, % > 6,5 Työntekijöiden määrä Suhteutettuna opiskelijamääriin RAO 0,10 Lybecker 0,11 Rmo 0,21 Lainanhoitokate: Tulorahoituksen riittävyys vieraan pääoman (vuosikate + korkokulut)/ korkojen ja lyhennysten maksuun (korkokulut + lainanlyhennykset) (hyvä yli 2, tyydyttävä 1-2, heikko alle 1) Investointien tulorahoitusprosentti: Prosentti kertoo, kuinka paljon investointien omahan- 100 x vuosikate/(investointimenot-rahoitus- kintamenoista rahoitetaan tulorahoituksella. osuudet) Vuosikate/Poistot Tunnusluku > 100, jolloin vuosipoistot voidaan toteuttaa täysimääräisinä. Omavaraisuusprosentti: Tunnusluku mittaa vakavaraisuutta 100 x (Oma pääoma + Varaukset + Käyttö- ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. omaisuuden arvonkorotukset)/koko pääoma Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti: Paljonko käyttötuloista tarvittaisiin 100 x (vieras pääoma-saadut ennakot/käyttötulot) vieraan pääoman takaisinmaksuun Maksuvalmius: 365 pv * rahavarat /kassasta maksut Kassan riittävyys päivinä 20

21 3.3 ALIJÄÄMÄTARKASTELU Kuntalain 65.3 :n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen. Vuoden 2013 tilinpäätös oli ylijäämäinen noin euroa, ja taseen mukainen edellisten tilikausien ylijäämä oli noin 3 milj. euroa. Kuluvan vuoden tulos on talousarvioesityksessä positiivinen, kuten myös v talousarviossa. Raahen koulutuskuntayhtymällä ei ole alijäämän kattamisvelvoitetta. 3.4 KT-, TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT SEKÄ INVESTOINNIT Seuraavilla sivuilla käsitellään kuntayhtymän käyttötalous-, tulos- ja rahoituslaskelmat vuodelle 2015 sekä rakennus- ja täydennyskalustoinvestoinnit vuosille Talousarvion tuloslaskelmasta ilmenee, että toimintatuotot/toimintakulut ovat 109,5 % vuonna Vuosikate/poistot-tunnusluku on 116,5 %. 21

22 22

23 Raahen koulutuskuntayhtymä TP2013 TA2014 TA2015 Muutos-% Tulosyksikkö INVESTOINTIOSA Talonrakennus MENOT ,50 TULOT Irtain ja aineeton käyttöom. MENOT ,50 TULOT YHTEENSÄ ,80 23

24 24

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 Rkky:n hallitus 10.12.2015 Yhtymävaltuusto 15.12.2015 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari 24.11.2009 Opetushallitus Kirsti Kupiainen Hallituksen esitys (107/2009) Eduskunnalle 26.6.2009 Ehdotetut muutokset -säädetään

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015 Itä-Suomen

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA 2017 2019 817/13.130/2016 KH 10.10.2016 312 Valmistelu ja lisätiedustelut: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 0405141133, jari.kettunen@porvoo.fi

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiseminaari Helsinki ke 9.2.2011 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Taustaa (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Pedagogiset huiput Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja

Pedagogiset huiput Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Pedagogiset huiput 2016 Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja 15.9.2016 Toiminta-alue Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (RKK) on maakunnan suurin ja valtakunnallisesti 12. suurin (138:sta) monialainen ammatillisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu Hausjärvi Loppi Riihimäki Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu 1.6.2015 Riitta Ekuri FCG Konsultointi 1.6.2015 Page 1 Tilinpäätös 2014 Taloudellisten laskelmien lähtötiedot

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen Kainuun ammattiopisto Kuopio 9.6.2016 Kainuun ammattiopisto Kainuu ja Koillismaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: Kainuun ammattiopisto

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot