RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS JÄSENKUNNAT JA KUNTIEN ÄÄNIVALTA YHTYMÄVALTUUSTOSSA VÄESTÖ HENKILÖSTÖ TAVOITTEET YLEISTAVOITTEET TOIMINNALLISET TAVOITTEET TUKIPALVELUT TOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEET VUOSILLE Raahen ammattiopisto Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto Ruukin maaseutuopisto KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS YLEISTÄ TALOUDELLISET TAVOITTEET ALIJÄÄMÄTARKASTELU KT-, TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT SEKÄ INVESTOINNIT

3 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 1 YLEISTÄ 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS Ammatillinen koulutus on kokemassa ehkä suurimmat muutokset sitten ammattikoulujen perustamisen 1960-luvulla. Tällä hetkellä koulutuksen rahoitus ja opetussuunnitelmat sekä järjestäjäverkko ovat muutoksessa. Taustalla ovat valtion talouden säästöt, joiden mukaan ammatillisen koulutuksen rahoituksesta ollaan leikkaamassa 260 miljoonaa euroa seuraavien vuosien aikana. Lisäksi näyttää, että säästöt eivät pääty tähän, vaan tiedossa olevien säästöjen lisäksi paineet uusiin leikkauksiin ovat kasvamassa valtion ja kuntien taloustilanteen edelleen heiketessä. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa on koottu jo useiden vuosien ajan yhä suurempiin kokonaisuuksiin. Raahessakin järjestäjäverkkoratkaisuja on mietitty useaan eri otteeseen. Monta selvitystä ja selvitysmiestä on ollut hakemassa alueellisesti tyydyttävää ratkaisua. Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen Jokilaaksojen kuntayhtymään liittymisestä, ja Raahen kaupunginhallitus puolestaan on päättänyt aiemmin suuntautumisesta Oulun suuntaan. Kaikkinensa sekava tilanne päätöksenteossa on vaikeuttanut kuntayhtymän kehittämistä ja vienyt voimavaroja muulta kehittämiseltä. Nyt tilanne näyttää pitkästä aikaa tämän suhteen paremmalta; Raahen koulutuskuntayhtymän hallitus on aktiivisesti pyrkinyt hakemaan ratkaisua, joka turvaa kuntayhtymälle omien järjestämislupien saannin. Raahen kaupunki on muuttanut suhtautumistaan Raahen aikuiskoulutuskeskuksen ja kuntayhtymän yhteistyöhön. Taustalla ovat opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset suuremmista koulutuksen järjestäjistä. Lokakuussa 2013 raahelaisten yhteinen delegaatio kävi ministeriössä selvittämässä tilannetta. Ministeriön ohjeistus oli, että kuntayhtymän ja Raahen Aikuiskoulutuskeskus Oy:n toiminnot tulee saattaa yhden juridisen toimijan alle. Tämän mukaisesti on edetty ja Raahen kaupungilta on viestitty, että näin tultaisiin menettelemään. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä tiedossa ministeriöön tehtävän uuden vierailun tuloksia. Kuntayhtymän ja aikuiskoulutuksen yhdistymisen lisäksi ministeriölle on päätetty esittää sovittu paikallinen yhteistyö Raahen Porvari- ja Kauppakoulun ja sen edustaman Pohjois-Suomen yksityisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Tällä sopimuksella sovitaan yhteistyöstä eri alojen koulutuksissa sekä koulutuksen kehittämiseen liittyvistä asioista. Alueellisesti on sovittu laajemmastakin yhteistyöstä, jonka avulla Raahessa voidaan toteuttaa sellaisia koulutuksia, joihin sillä itsellään ei ole järjestämislupia. Tällaisia koulutuksia ovat mm. lähihoitajien ja logistiikka-alan koulutukset. Vierailu ministeriöön ja siellä tehtävät linjaukset ovat tärkeitä toisen asteen koulutuksen tulevaisuuden kannalta. Raahen alueella on neuvoteltu myös laajemmasta toisen asteen yhteistyöstä, jossa olisivat mukana myös alueen lukiot ja vapaan sivistystyön oppilaitokset. Tällä hetkellä näyttää siltä, että alueella ei ole riittävää tahtoa siirtää lukio- ja ammatillista koulutusta saman koulutuksen järjestäjän alaisuuteen. Ministeriön järjestämislupien kriteereissä on kuitenkin selkeästi kerrottu, että järjestämislupia myönnettäessä arvioidaan ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön kokonaisuutta. Raahen koulutuskuntayhtymän ja Raahen aikuiskoulutuskeskukselta siirtyvän luvanvaraisen toiminnan yhdistäminen ei siis todennäköisesti riitä, vaan tarvitaan myös muita kokonaisuutta tukevia toimintoja. Toivottavaa on, että ministeriöön tehtävän vierailun aikana saadaan riittävän selkeä kanta siihen, onko esitettävä malli yhteistyöstä sellainen, jonka 3

4 myös ministeriö on valmis hyväksymään. Talouden haasteet ovat ministeriön säästötoimenpiteiden vuoksi suuret, minkä vuoksi kuntayhtymässä on toteutettu talouden vakauttamisohjelma kuluneen vuoden aikana. Vakauttamisohjelmassa on haettu säästöjä erityisesti koulutuksen tukitoimintoja kehittämällä, lisäksi Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto on luopumassa kaupungilta vuokraamistaan tiloista. Toimintoja on tiivistetty Lybeckerin päärakennuksen ja ammattiopiston yhteyteen. Näillä toimenpiteillä tilannetta on saatu vakiinnutettua, mutta paljon on vielä tehtävä. Yhdistyminen aikuiskoulutuksen kanssa tuo toiminnan tehostamiseen uusia mahdollisuuksia, sillä se mahdollistaa esimerkiksi tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöä. Talouden ja järjestäjäverkkoratkaisun lisäksi myös opetussuunnitelmat muuttuvat. Opintoviikkojen tilalle tulevat opintopisteet ja samalla aiempien opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Yksilöllisten opintopolkujen merkitys tulee kasvamaan huomattavasti. Nämä muutokset lisäävät opettajien koulutuksen tarvetta. Kuntayhtymään on perustettu toiminnan kehittämiseksi tiimit, joissa on edustus kaikista opistoista ja henkilöstöryhmistä. Tiimejä on viisi: markkinointitiimin vetäjänä toimii Virpi Siipo, opiskelijahuollon ja hyvinvointitiimin vetäjänä on Sanna Holappa, pedagogista tiimiä vetää Kirsi Autio, aikuiskoulutustiimin vetäjänä on Esa Lehto sekä yrittäjyyden ja työelämäyhteistyön tiimiä vetää Jukka Pekka Ansamaa. Suuri haaste on myös laatujärjestelmän kehittäminen. Toiminnan laatu on yksi keskeisistä kriteereistä, jolla opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi tulevien järjestämislupien myöntämisedellytyksiä. Kuntayhtymään perustettu laatutyöryhmä koordinoi laadun kehittämistoimenpiteitä. Tuleva vuosi pitää näin sisällään monia haasteita ja on raahelaisen ammatillisen koulutuksen kannalta monessa suhteessa ratkaiseva. Jukka Pekka Ansamaa 4

5 1.2 JÄSENKUNNAT JA KUNTIEN ÄÄNIVALTA YHTYMÄVALTUUSTOSSA 1.3 VÄESTÖ Raahe 15 Merijärvi 1 Pyhäjoki 2 Siikajoki 3 Yhtymävaltuuston jäsenten äänimäärä perustuu jäsenkuntien peruspääomaosuuksiin siten, että kukin alkava euron peruspääomaosuus antaa jäsenelle yhden äänen. Uusittu perussopimus tuli voimaan Väestön määrää koskevat perustiedot ja kehitystarkastelut sekä keskiasteen koulutukseen tulevien henkilöiden määrälliset arviot ilmenevät seuraavista taulukoista. RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTIEN ARVIOITU VÄESTÖNKEHITYS VUOSINA VÄKILUKU KUNTA RAAHE MERIJÄRVI PYHÄJOKI SIIKAJOKI VIHANTI YHTEENSÄ Tiedot tilastokeskus sekä ennusteet KESKIASTEEN KOULUTUKSEEN TULEVA IKÄLUOKKA JÄSENKUNNITTAIN VUOSINA (Tilastokeskus ) JÄSENKUNTA RAAHE MERIJÄRVI PYHÄJOKI SIIKAJOKI

6 1.4 HENKILÖSTÖ Ammattitaitoisen, pätevän ja tavoitteisiin sitoutuneen henkilöstön merkitys on ensiarvoisen tärkeää koulutuskuntayhtymän toimintastrategiansa mukaisen perustehtävän tuloksellisessa toteuttamisessa. Raahen koulutuskuntayhtymässä oli 144 työntekijää vuonna 2013 (tilinpäätös 2013). Työntekijöiden määrä on vähentynyt vuonna 2014 yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena, ja vuonna 2015 kuntayhtymässä on noin 140 työntekijää. Vuonna 2015 eläköityy yksi vakinainen työntekijä. Pedagoginen pätevyys on 86,2 prosentilla opettajakunnasta ( ). Kuntayhtymän henkilökunnalla on hyvät kansainvälisyysvalmiudet. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta henkilöstön osaamisen uudistamiseen ja kouluttamiseen panostetaan myös vuonna Koko henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma ohjaa osaamisen kehittämistä. Kuntayhtymän päämääränä on motivoitunut henkilöstö, joka työskentelee tuloksellisesti, asiakaslähtöisesti ja ennakoivasti. Tämä turvataan myös henkilöstöohjeistuksilla, joka on selkeää ja ajan tasalla. Sairauspoissaolojen määrä on henkilöstön tilaa kuvaava mittari. Sairauspoissaoloprosentti ja sairauspäivien määrä kuvaavat henkilöstön sairastavuutta yleisellä tasolla. Huomiota on kiinnitettävä sairauslomien pituuteen, poissaolojen syihin sekä eri ammattiryhmien sairastamiseen. Työntekijöiden sairauspoissaolopäivien määrä lisääntyi vuonna 2013 edellisvuodesta, ja sairauspoissaoloja oli 40,1 prosentilla henkilökunnasta. Sairauspoissaoloprosentti oli 2,8 ja poissaolopäiviä oli keskimäärin 7 per henkilö. Kuluvana vuonna sairauspoissaoloprosentti on edelleen noussut: lokakuun loppuun mennessä se oli 3,5 %, ja sairauspoissaolopäiviä oli 10,7 per henkilö. Aktiivisella ja oikea-aikaisella puuttumisella voidaan estää työkyvyn heikkeneminen ja siitä mahdollisesti seuraava sairastuminen. Varhaisen tuen mallia toteuttamalla ehkäistään uusia sairauslomia, työkyvyn menetystä ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. Sairauspoissaoloista aiheutuu sekä työnantajalle että yhteiskunnalle merkittävät kustannukset. Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä ja se hyväksytään myös yhtymävaltuustossa. 2 TAVOITTEET Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt, että kaikki nykyiset koulutuksen järjestämisluvat päättyvät vuoden 2016 loppuun mennessä. Uusien voimaan tulevien järjestämislupien haku alkaa vuonna Raahen koulutuskuntayhtymä hakee uutta ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa. 2.1 YLEISTAVOITTEET Opetusministeriö vahvisti toisen asteen koulutuksen järjestämisluvan Raahen koulutuskuntayhtymälle 990 opiskelijalle alkaen. Opetusministeriö on kuitenkin vähentänyt aloituspaikkoja siten, että lukuvuodelle myönnettiin 965 aloituspaikkaa, 6

7 930 aloituspaikkaa lukuvuodelle ja 890 aloituspaikkaa lukuvuodelle Myöhemmin tässä talousarviossa esitetään koulutuspaikkatavoitteet oppilaitoksittain. KOULUTUKSEN TAVOITTEET Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista. Nuorille järjestettävässä koulutuksessa toimitaan yhteistyössä vanhempien kanssa. YHTEYDET TYÖELÄMÄÄN Ammatillisessa koulutuksessa otetaan erityisesti huomioon työelämän tarpeet. Koulutusta järjestettäessä toimitaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa. PALVELU- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Koulutukseen voi tarpeen mukaan liittyä alan palvelu- ja kehittämistoimintaa. Opistoissa voidaan antaa ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi ammatillista lisäkoulutusta ja oppisopimuskoulutusta. YHTEISTYÖTAVOITTEET Tavoitteena on yhteistyön lisääminen ja kehittäminen talousalueen, elinkeinoelämän ja muiden oppilaitosten kanssa. Yhteistyö Raahen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa tiivistyy, kun aikuiskoulutuskeskus liittyy koulutuskuntayhtymään Neuvotteluja yhteistyöstä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa jatketaan vuonna Muiden oppilaitosten kanssa harjoitettavan yhteistyön kautta voidaan laajentaa koulutusalatarjontaa alueen nuorille sekä selvittää mahdollisesti syntyviä säästöjä rationalisoinnilla. 2.2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Raahen koulutuskuntayhtymä tarjoaa yhteiskunnan ja työelämän tarpeita ja kehitystä vastaavaa laadukasta toisen asteen perus- ja lisäkoulutusta sekä siihen liittyvää työ-, palvelu- ja kehittämistoimintaa. Kuntayhtymän arvoina ovat me-henki, myönteinen ja luovuuteen kannustava toimintaympäristö, jatkuva uudistuminen sekä kestävä kehitys. Raahen ammattiopisto, Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto sekä Ruukin maaseutuopisto yhdistyvät alkaen. VISIO 2020 (Toimintastrategia ) Raahen koulutuskuntayhtymä on itsenäinen toisen asteen koulutuksen järjestäjä. Koulutuskuntayhtymä tarjoaa nuorille ja aikuisille helposti saavutettavan työelämän tarpeisiin perustuvan koulutuksen ja osaamisen. Työelämä on ratkaisevassa asemassa koulutustarjontaa määriteltäessä. 7

8 Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi kuntayhtymän toimipaikat ovat yhteistyössä paitsi keskenään myös muiden toisen asteen oppilaitosten, koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kanssa. Toiminta-ajatuksen tuloksena rakentuu toisen asteen koulutuksen hallinnollinen ja toiminnallinen malli. Korkeakouluyhteistyön ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa korkeakouluopintoihin ja osallistua tutkimus- ja kehittämistyön yhteiseen käytännön kokeilutoimintaan. Syrjäytymiskehityksen ehkäisemisessä noudatetaan 0-toleranssia. Tutkintotuotokset aloittaneista ja koulutuksen jälkeinen työelämään sijoittuminen vastaavat maan parhaiden oppilaitosten tasoa. Kuntayhtymässä toimitaan ennakoivasti huomioiden valtionhallinnon vaatimukset ja toimenpiteet. OPISKELIJAHUOLTO JA TUKITOIMET Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan Sen myötä koulutuskuntayhtymässä tehdään kaikkien opistojen yhteinen Raahen koulutuskuntayhtymän opiskelijahuoltosuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Suunnitelmaa työstää Opiskelijahuollon ja hyvinvoinnin tiimi. Opiskelijahuollon kokonaistarvetta arvioidaan kouluterveyskyselyn, opiskelija- ja henkilöstöpalautteen sekä huoltajien palautteen pohjalta. Lain velvoittama yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskelijahuolto on kuvattu tarkasti opiskelijahuoltosuunnitelmassa. Opiskeluhuollon painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta. Raahen koulutuskuntayhtymän opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat opiskeluterveydenhuollonpalvelut sekä kuraattori- ja psykologipalvelut sekä kasvatusohjaajan palvelut. Kasvatusohjaajan palvelut ovat oppilaitoksen tarjoamia palveluja, eivätkä ne kuulu lain määräämiin opiskeluhuollonpalveluihin. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistossa on myös kaksi luokkaohjaajaa ja Ruukin maaseutuopistossa työskentelee asuntolanohjaaja. Oppilaitoksessa opintojen ohjaus ja ammatillisen erityisopettajan antamat palvelut kuuluvat kiinteänä osana opiskeluhuoltoon. Kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisestä vastaa Raahen kaupunki, opiskeluterveydenhuoltopalvelu tulee Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kautta. Siikajoen kunta tarjoaa koulukuraattori- ja psykologipalvelut Ruukin maaseutuopistolle. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3 ja 9.) Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuolto on kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien ja opiskeluhuollon palveluista vastaavien työntekijöiden tehtävänä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu opiskeluyhteisön hyvinvoinnista. Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa suunnittelemaan omaa opiskeluohjelmaansa, tukee häntä opintojen eri vaiheissa ja kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia suunnitelmia ja valintoja. Opinto-ohjauksella edistetään opintojen tavoitteellisuuden, suunnitelmallisuuden ja valinnaisuuden toteutumista sekä ehkäistään opintojen keskeyttämistä. Tavoitteena on myös tukea opiskelijan ammatillista kasvua sekä sijoittumista jatko-opintoihin tai työelämään. Opinto-ohjauksen tuntien lisäksi opiskelija voi 8

9 osallistua pienryhmänohjaukseen ja saa henkilökohtaista ohjausta opiskeluunsa ja elämäänsä liittyvissä asioissa. Opinto-ohjauksen kokonaisuudesta vastaa opinto-ohjaaja, mutta ohjaustyöhön osallistuvat aktiivisesti myös erityisopettajat, ryhmänohjaajat, luokanohjaajat ja aineenopettajat. Ryhmänohjaaja on lähiohjaaja, joka perehdyttää ryhmänsä koulun käytänteisiin, toimii tiedottajana, edistää luokkahengen syntymistä, seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä ja poissaoloja ja osallistuu koulun ja kodin yhteistyöhön. Aineenopettaja ohjaa ja seuraa oman aineensa opiskelua ja tekee yhteistyötä ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Tarkemmin opinto-ohjausta kuvataan opinto-ohjaussuunnitelmassa. Raahen koulutuskuntayhtymässä on saatavilla ammatillista erityisopetusta. Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja jatkosijoittumisessaan erityistä tukea. Tuen tarpeen syitä ovat esimerkiksi oppimisvaikeudet, psyykkiset tai sosiaaliset ongelmat sekä fyysiset sairaudet. Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus toteutetaan integroituna omassa ryhmässä sekä tarvittaessa pienryhmissä. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea niin opinnoissa kuin päivittäisessä elämässä. Erityisopettajan kanssa voi suorittaa myös rästiin jääneitä tehtäviä suunnitelmallisesti ja yksilöllistä tukea saaden. Tarkemmin erityisopetuksesta on erityisopetuksen järjestämisestä koskevassa suunnitelmassa. AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS JA KURSSITOIMINTA Ammatillista lisäkoulutusta jatketaan elinkeinoelämän tarpeiden mukaisina kursseina ja koulutuskokonaisuuksina. Koulutusta voidaan järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin. Opettajien täydennyskoulutusta järjestetään myös opiston omana kurssitoimintana. OPISKELIJAKUNNAN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET Lisätään opiskelijakuntien vaikuttamismahdollisuuksia koulutuskuntayhtymän kehittämisessä. Näyttötoimikunnassa, ammatillisissa neuvottelukunnissa, tiimeissä ja erilaisissa työryhmissä on opiskelijajäseniä. AMMATILLISET NEUVOTTELUKUNNAT Ammatilliset näytöt on liitetty koulutustoiminnan osaksi lähtien. Muiden tehtäviensä ohella ammatillisten neuvottelukuntien rooli on keskeinen muutoksen valmistelussa. Tavoitteena on, että ammatilliset neuvottelukunnat kokoontuvat kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Koulutuskuntayhtymän eri opistoissa ammatillisia neuvottelukuntia on yhteensä kymmenen. YRITTÄJYYS Oppilaitosten eri linjojen opetussuunnitelmissa huomioidaan yrittäjyys, jota annetaan myös valinnaiskurssien muodossa. Raahen ammattiopiston sisäinen yritystoiminta jatkuu siten, että oppilaitoksessa on maksullista työtoimintaa myös loma-aikoina. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistossa aloitettiin Nuori Yrittäjyys eli NY-toiminta syksyllä Toimintaan osallistuville opiskelijoille kertyy vuoden aikana vähintään viisi opintoviikkoa ylimääräisiä yrittäjyysopintoja. NY-toimintaa on myös Raahen ammattiopistossa ja lisäksi Lybeckerin opistossa on harjoitusyritystoimintaa. Ruukin maaseutuopistossa yrittäjyys on keskeinen osa tutkintoon johtavaa opetusta. Yrittäjyyden ja työelämäyhteistyön tiimi on päättänyt perustaa osuuskunnan opiskelijoiden yrittäjyyden edistämiseksi vuonna

10 KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on opetuksen ja oppimisen laadullinen kehittäminen, tiedotustoiminnan parantaminen sosiaalisen median välineitä käyttämällä, henkilöstön kieli- ja kulttuuritaitojen parantaminen ja alueellisen yhteistyön lisääminen. Toiminta sisältää koti- ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen rakentamista ja laajentamista, opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuutta, projektitoimintaa, kieli- ja kulttuuriopintoja sekä tukitoimia, joilla edistetään kansainvälisyyskehitystä. Toiminnan avulla opiskelijoita valmennetaan työelämän edellyttämään kansainvälisyyteen. Kv-toiminnassa hyödynnetään myös ECVET-järjestelmää. Yhteistyön keskeisenä toteutusmuotona on opiskelija- ja opettajavaihto. Opiskelijoillemme tarjotaan mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan tai työssä oppimisestaan ulkomailla. Samoin yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille tarjotaan vastaavasti mahdollisuutta opiskella Suomessa. Opiskelijavaihdoissa pyritään vastavuoroisuuteen siten, että niin vaihtokuin vierailevien opiskelijoiden määrä olisi tasapainossa. Opiskelijoiden ulkomaiset opinnot ja työharjoittelu pyritään rahoittamaan pääosin EU- ja OPH-rahoitteisilla hankkeilla. Lukuvuonna Raahen koulutuskuntayhtymässä ovat meneillään seuraavat liikkuvuushankeet: WosCos+, ArteCult V (rahoitus Erasmus+ - ohjelmasta) ja WEB-PREP for mobility (rahoitus LdV-ohjelmasta) sekä Opetushallituksen rahoittamat Let s go international at home-, Eurooppalainen opintopolku- ja Connect Equus Overseas-hankkeet. Tärkeimmät ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot sijaitsevat Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Puolassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Virossa, Englannissa ja Turkissa. Opiskelijavaihto on mahdollista kaikilla kuntayhtymän oppilaitosten tarjoamilla aloilla. Tulevan vuoden tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Suomen lähialueilla, esimerkiksi Nordplushankkeen avulla. Kuntayhtymän henkilökunnalle järjestetään mahdollisuus kielten opiskeluun Suomessa ja ulkomailla vuosittaisen määrärahan rajoissa. Kansainvälistä toimintaa toteuttavat opettajat ja opiskelijat. Heidän apunaan ovat kansainvälisyystyöryhmä ja opistojen kvkoordinaattorit. Raahen ammattiopistossa on toimistosihteeri, joka avustaa kaikkia kuntayhtymän oppilaitoksia kv-työn toteutuksessa. Yhteydenpidossa partnereiden kanssa hyödynnetään mobiiliteknologiaa ja sosiaalista mediaa perinteisten menetelmien lisäksi. MUU HANKETOIMINTA Raahen koulutuskuntayhtymä koordinoi OPH-rahoitteista Varmemmin töihin hanketta. Hanke kuuluu laajennetun työssäoppimisen hankkeisiin. Kuntayhtymässä hanketta on koordinoinut Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto. Hanke päättyy LaatuSampo-hanke on Lamppu hankkeen jatkohanke. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän koordinoimalla ja OPH:n rahoittamalla hankkeella jatketaan vuoden 2013 aikana suunniteltua laatutyötä siirtymällä suunnitteluvaiheesta laatutyön toteutukseen. Hankkeen toteutusaika on Kyseiselle hankkeelle on haettu lisää toteutusaika, mutta sitä koskevaa päätöstä ei ole saatu tätä talousarviota kirjoitettaessa. Raahen hyvinvointikuntayhtymän koordinoimassa Raahen seutukunnan kuntakokeilu -hankkeessa kehitetään Raahen koulutuskuntayhtymän oppilaitosten opetusmenetelmiä, pilotoidaan uusia tutkintojen suoritusmalleja ja parannetaan opiskelijoiden edellytyksiä suoriutua opinnoistaan. Kuntakokeilu-hankkeen yleisenä tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Hankkeessa rakenne- 10

11 taan paikalliseen kumppanuuteen perustuva integroitu toimintamalli, jonka avulla parannetaan Raahen seudun työllisyyttä, palvelujen vaikuttavuutta ja palveluprosessien sujuvuutta. Hankkeen toteutusaika on TUKIPALVELUT IT-PALVELUT It-palvelut hankitaan Raahen kaupungilta alkaen kaikissa Raahen koulutuskuntayhtymän opistoissa. KIINTEISTÖNHOITO Kiinteistönhoito järjestetään pääosin omana tuotantona kaikissa opistoissa. Opistojen keskinäistä sekä yhteistyötä Raahen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa tiivistetään v tehokkuuden lisäämiseksi. KULJETUKSET Nykyisen lainsäädännön mukaisesti koulumatkatuki maksetaan opintotukikeskuksen kautta osana opintotukea. LAITOSHUOLTO Laitoshuolto järjestetään omana tuotantona kaikissa opistoissa. MAJOITUS Nykyisissä opiskelija-asuntoloissa on 80 paikkaa. Opiskelijat hakeutuvat usein alivuokralaisasuntoihin. Ruukin maaseutuopistolla on oma opiskelija-asuntola, jossa asuntolapaikkoja on riittävästi. OPISKELIJAPALVELUT Opistoissa on omat opintosihteerinsä, mutta heidän yhteistyötään niin kuntayhtymän sisällä kuin Raahen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa tiivistetään. RUOKAHUOLTO Opiskelijoiden ateriat on ostettu Raahen kaupungilta alkaen kaikissa Raahen toimipisteissä. TERVEYDENHUOLTO Opiskelijoiden terveydenhuolto järjestetään Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kautta. VARASTOINTI Varastointia kehitetään ja selvitetään uuden varastointijärjestelmän tarpeellisuus. 11

12 2.4 TOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEET VUOSILLE Raahen ammattiopisto 1. Opisto tarjoaa opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä seuraa opiskelijoiden keskeyttämistä, läpäisyä, työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittarista sekä tilastokeskuksen tilastoista. - Keskeyttämisprosentti on korkeintaan 10 % - Läpäisyprosentti on 70 % - Opiskelijoiden työllistyminen on 65 % - Jatko-opintoihin sijoittumisen osuus on 15 % - Kaksoistutkintoa opiskelee vähintään 15 opiskelijaa - Kesätyöpaikkoja järjestetään vähintään 15 opiskelijalle 2. Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itsearvioinnin ja seurantatutkimuksista saadun informaation avulla - Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan: koulutusmenoihin varataan henkilöstömenoista vähintään 3 % - Päätoimisten opettajien muodollinen pätevyys on vähintään 85 % 3. Opiston taloutta hoidetaan kestävällä ja vakaalla pohjalla - Opiskelijakohtaiset kustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa - Opiston täyttöaste suhteessa budjetoituun on 105 % syksyn laskentapäivänä eli 20.9., jolloin perustutkinto-opiskelijamäärän tavoite on Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään alueen tarpeiden mukaan - Henkilökunnan (henkilötyövuosien) määrä suhteutetaan opiskelijamäärään, jolloin se on korkeintaan 0,14 4. Kansainvälistymisen tavoitteet - Työssäoppimassa tai opiskelemassa ulkomailla on opiskelijaa lukuvuosittain - Asiantuntijaliikkuvuuteen osallistuu viisi opettajaa 1 2 viikon vaihtojaksoilla - Vahvistetaan ja laajennetaan lähialueyhteistyötä (Ruotsi, Norja, Tanska, Barents) esimerkiksi Nordplus-hankkeiden avulla - Vahvistetaan ja laajennetaan oppilaitoksen eurooppalaista yhteistyöverkostoa - Otetaan huomioon kv-toiminnassa uusi Erasmus+ -ohjelma vuosille Varaudutaan Pyhäjoelle rakennettavan ydinvoimalan myötä alueemme elinkeinoelämässä tapahtuviin muutoksiin - Pyritään lisäämään tasa-arvoa kansainvälistymisessä valitsemalla ulkomaanvaihtoihin kaikkien alojen opiskelijoita - Korostetaan kotikansainvälistymistä ja uutta teknologiaa 12

13 2.4.2 Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto 1. Opisto tarjoaa opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä seuraa opiskelijoiden keskeyttämistä, läpäisyä, työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista Opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittarista sekä tilastokeskuksen tilastoista. - Keskeyttämisprosentti on korkeintaan 10 % - Läpäisyprosentti on 67 % - Opiskelijoiden työllistyminen on 60 % - Jatko-opintoihin sijoittumisen osuus on 20 % - Kaksoistutkintoa opiskelee vähintään 15 opiskelijaa - Kesätyöpaikkoja järjestetään vähintään kahdelle opiskelijalle 2. Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itsearvioinnin ja seurantatutkimuksista saadun informaation avulla. - Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan: koulutusmenoihin varataan henkilöstömenoista vähintään 3 % - Päätoimisten opettajien muodollinen kelpoisuus on vähintään 90 % - Henkilöstö on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta 3. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopiston taloutta hoidetaan kestävällä ja vakaalla pohjalla. - Opiskelijakohtaiset kustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa - Oppilaitoksen täyttöaste on 105 %, jolloin perustutkinto-opiskelijamäärän tavoite on Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään alueen tarpeiden mukaan - Henkilökunnan (henkilötyövuosien) määrä suhteutetaan opiskelijamäärään, jolloin se on korkeintaan 0, Kansainvälistymisen tavoitteet - Työssäoppimassa tai opiskelemassa ulkomailla on 20 opiskelijaa lukuvuosittain. - Oppilaitoksella on yhteydet useaan eurooppalaiseen alan oppilaitokseen. - Opetushenkilöstö osallistuu liikkuvuushankkeisiin ja hanketyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti. 13

14 2.4.3 Ruukin maaseutuopisto 1. Opisto tarjoaa opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä seuraa opiskelijoiden keskeyttämistä, läpäisyä, työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittarista sekä tilastokeskuksen tilastoista. - Keskeyttämisprosentti on korkeintaan 15 % lähiopetuksena toteutetussa koulutuksessa - Läpäisyprosentti on vähintään 65 % lähiopetuksena toteutetussa koulutuksessa - Opiskelijoiden työllistyminen on vähintään 60 % tilastokeskuksen tilastossa - Korkea-asteen jatko-opintoihin sijoittumisen osuus on 7 % - Kaksoistutkintoa opiskelee vähintään 1 opiskelija/vuosikurssi - Maaseutuyrittäjä-, hevostenhoitaja- ja ratsastuksenohjaajakoulutusta sekä monimuotokoulutuksena luonto-ohjaajan koulutus - Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään vähintään 1 opiskelijatyövuoden verran 2. Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itsearvioinnin ja seurantatutkimuksista saadun informaation avulla. - Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan: koulutusmenoihin varataan henkilöstömenoista vähintään 2,5 % - Muodollinen kelpoisuus on vähintään 75 %:lla päätoimisista opettajista - Henkilöstöpalautteen perusteella henkilöstö on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta 3. Opiston taloutta hoidetaan kestävällä ja vakaalla pohjalla. - Opiskelijakohtaiset kustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa - Oppilaitoksen täyttöaste on 105 %, jolloin perustutkinto-opiskelijamäärän tavoite on Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään alueen tarpeiden mukaan - Henkilökunnan määrä on korkeintaan 0,25 henkilötyövuotta/opiskelija 4. Kansainvälistymisen tavoitteet - Työssäoppimassa tai opiskelemassa ulkomailla on vähintään viisi opiskelijaa lukuvuosittain. - Oppilaitoksella on vuosittain yhteistyötä vähintään yhteen alan eurooppalaiseen oppilaitokseen. - Henkilöstö osallistuu liikkuvuushankkeisiin tai kv-hanketyöhön vähintään viisi päivää/vuosi. Ruukin maaseutuopisto harkitsee Hevosurheilukeskuksen ostamista v aikana. 14

15 YHDISTELMÄ OPETUSTOIMEN TAVOITTEISTA VUODELLE 2015 Opiskelijamääräarvio vuodelle 2015 painotettu keskiarvo täyttöaste kl./sl. 105 % Raahen ammattiopisto Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto Ruukin maaseutuopisto Yhteensä Lisäkoulutuksen opiskelijamäärä (ei sisällä lyhytkursseja) vuonna 2015 (opiskelijamäärä/opiskelijatyövuosi) Raahen ammattiopisto - Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto - Ruukin maaseutuopisto 20/3 Aloituspaikat vuonna 2015/aloituspaikat vuonna 2014 Raahen ammattiopisto 248/250 Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto 112/112 Ruukin maaseutuopisto 55/ (mava) 15

16 RAAHEN AMMATTIOPISTO OPISKELIJAMÄÄRÄT V , arvio LYBECKERIN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPISTO OPISKELIJAMÄÄRÄT V , ,2 273, arvio RUUKIN MAASEUTUOPISTO OPISKELIJAMÄÄRÄT V , arvio 16

17 NUORISOASTEEN KOULUTUS - MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 LINJAN NIMI ALK. POHJA- ALOITUS- AIKA KOUL. PAIKAT RAAHEN AMMATTIOPISTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Autoalan perustutkinto - ajoneuvoasentaja S PK 18 Kone- ja metallialan perustutkinto - levyseppähitsaaja S PK 18 - koneistaja S PK 18 - koneen asentaja S PK 18 Rakennusalan perustutkinto - talonrakentaja S PK 18 Talotekniikan perustutkinto - putkiasentaja S PK 18 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto - sähköasentaja S PK 18 - automaatioasentaja S PK 18 Laboratorioalan perustutkinto - laborantti S PK/YO 18 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hiusalan perustutkinto - parturi-kampaaja S PK 18 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto - kokki S PK 18 - tarjoilija S PK 18 MUU KOULUTUS Ammattistartti; ammatilliseen peruskoulutukseen S PK 16 ohjaava ja valmistava koulutus Maahanmuuttajien ammatilliseen perus- K PK 16 koulutukseen valmistava koulutus LYBECKERIN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPISTO KULTTUURIALA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto S PK/YO 32 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto S PK/YO 32 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto S PK/YO 32 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto S PK/YO 16 RUUKIN MAASEUTUOPISTO LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Maatalousalan perustutkinto S PK/YO 20/0 Hevostalouden perustutkinto S PK/YO 25/5 Luontoalan perustutkinto S PK/YO 10 Määrällisiä tavoitteita voidaan tarkistaa linjoittain toimintavuoden aikana huomioiden OPM:n vahvistama kokonaisopiskelijamäärä. 17

18 3 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS YLEISTÄ Kuntayhtymän taloutta tulee hoitaa kestävällä ja vakaalla pohjalla. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (635/1998) määrittelee oppilaskohtaisen yksikköhinnan, jonka valtio maksaa oppilaitokselle. Valtio perii kotikunnan maksuosuuden kunnan asukasmäärän perusteella kotikunnalta. Koulutuskuntayhtymän vuoden 2015 talousarviovalmistelu perustuu yhtymähallituksen (111 ) hyväksymään Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeisiin. Talousarviossa on huomioitu vuonna 2014 aloitetut talouden vakauttamistoimenpiteet. Henkilöstön palkkoihin ei ole kirjattu korotuksia vuodelle Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat on budjetoitu vuoden 2014 tasoon vähennettynä 2,7 %:lla ja lisättynä 1,11 %:n indeksikorotuksella. Talousarvio on laskettu 930 opiskelijamäärän mukaan, jossa on huomioitu opiskelijamäärään kohdistuvat leikkaukset. Ammatillisen koulutuksen yksikköhinta (keskiarvo) vuonna 2015 on euroa/opiskelija. Investointitaso jatkuu vuonna 2015 varsin korkealla tasolla toiminnan laajuuteen nähden: rakennus- ja täydennyskalustoinvestoinnit ovat yhteensä n. 1,4 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit ovat Lybeckerin uudisrakennuksen yläkerroksen rakentaminen sekä Ruukin maaseutuopiston ruokalan ja keittiön muutostyöt. Koulutuskuntayhtymän hankintameno kirjataan talousarviovuodesta 2015 alkaen käyttötalouden kuluksi, jos hankintameno alittaa euroa (alv. 0 %). Kuluvan talousarviovuoden aikana kyseinen raja on ollut euroa (alv. 0 %). Muutoin poistoajat ja -menetelmät pidetään ennallaan. 3.2 TALOUDELLISET TAVOITTEET 1) Valtionosuuksilla, omilla tuloilla ja luotolla katetaan käyttö- ja investointimenot samoin kuin lainojen lyhennykset eikä jäsenkunnilta peritä maksuja em. menoihin. 2) Kuntayhtymällä on täyttöaste vähintään 105 % järjestämisluvan opiskelijamäärästä syyslukukauden tilastointipäivänä ) Oppilaitosten henkilöstö suhteutetaan vallitseviin olosuhteisiin ja oppilasmääriin. 4) Vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. 5) Vuosikate riittää niin käyttöomaisuusinvestointeihin kuin lainojen lyhennyksiin. Talonrakennustoiminta/perusparannukset katetaan edellisten vuosien säästöillä ja tarvittaessa lainoilla. 6) Oppilaitosten kiinteistöjen kunto turvataan riittävillä vuosi- ja peruskorjauksilla. Kiinteistöjen korjaustyöt pyritään tekemään oppilaitoksen omana eli opiskelijatyönä. Talous- ja toimintasuunnitelmassa on suunnitelma vuosien investoinneista: uudisrakennuksista, peruskorjauksista ja täydennyskalustoista. 18

19 Alla olevassa taulukossa esitetään päättyneiden tilikausien taloudellisia tunnuslukuja sekä arvioita vuosille Järjestäjäverkkoratkaisun mahdollisia vaikutuksia ei ole huomioitu v taloussuunnitelmissa. TALOUDEN TUNNUSLUKUJA V Raahen koulutuskuntayhtymä Arviot TA TS 2017 Vakauttamisohjelman toimenpiteet on huomioitu ao. laskelmissa e TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalent Tulos Seuraavassa taulukossa tuodaan esille koulutuskuntayhtymän talousmittarit vuodelle

20 Taloustavoitteet v Talouden ulottuvuus Mittari Tavoite Tulojen ja menojen tasapaino Tulorahoituksen riittävyys kt-menoihin Vuosikate, M > 0,80 Lainamäärä Lainanhoitokate > 2 Investoinnit Investointien tulorahoitus, % 90 Vuosikate/poistot, % > 100 Tavara- ja palveluhankintojen arvo Hankinnat/toimintakulut, % < 30 Rahoitusasema Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % > 80 Vieraan pääoman suhde tulorahoitukseen Suhteellinen velkaantuneisuus, % < 15 Sijoitettu pääoma Sijoitukset, M > 0,7 Rahat ja pankkisaamiset M 0,3 Maksuvalmius Kassan riittävyys, pv > 24 Tulo- ja menorakenne Myyntituottojen osuus tulorahoituksesta Myyntituotot/toimintatulot, % > 6,5 Työntekijöiden määrä Suhteutettuna opiskelijamääriin RAO 0,10 Lybecker 0,11 Rmo 0,21 Lainanhoitokate: Tulorahoituksen riittävyys vieraan pääoman (vuosikate + korkokulut)/ korkojen ja lyhennysten maksuun (korkokulut + lainanlyhennykset) (hyvä yli 2, tyydyttävä 1-2, heikko alle 1) Investointien tulorahoitusprosentti: Prosentti kertoo, kuinka paljon investointien omahan- 100 x vuosikate/(investointimenot-rahoitus- kintamenoista rahoitetaan tulorahoituksella. osuudet) Vuosikate/Poistot Tunnusluku > 100, jolloin vuosipoistot voidaan toteuttaa täysimääräisinä. Omavaraisuusprosentti: Tunnusluku mittaa vakavaraisuutta 100 x (Oma pääoma + Varaukset + Käyttö- ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. omaisuuden arvonkorotukset)/koko pääoma Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti: Paljonko käyttötuloista tarvittaisiin 100 x (vieras pääoma-saadut ennakot/käyttötulot) vieraan pääoman takaisinmaksuun Maksuvalmius: 365 pv * rahavarat /kassasta maksut Kassan riittävyys päivinä 20

21 3.3 ALIJÄÄMÄTARKASTELU Kuntalain 65.3 :n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen. Vuoden 2013 tilinpäätös oli ylijäämäinen noin euroa, ja taseen mukainen edellisten tilikausien ylijäämä oli noin 3 milj. euroa. Kuluvan vuoden tulos on talousarvioesityksessä positiivinen, kuten myös v talousarviossa. Raahen koulutuskuntayhtymällä ei ole alijäämän kattamisvelvoitetta. 3.4 KT-, TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT SEKÄ INVESTOINNIT Seuraavilla sivuilla käsitellään kuntayhtymän käyttötalous-, tulos- ja rahoituslaskelmat vuodelle 2015 sekä rakennus- ja täydennyskalustoinvestoinnit vuosille Talousarvion tuloslaskelmasta ilmenee, että toimintatuotot/toimintakulut ovat 109,5 % vuonna Vuosikate/poistot-tunnusluku on 116,5 %. 21

22 22

23 Raahen koulutuskuntayhtymä TP2013 TA2014 TA2015 Muutos-% Tulosyksikkö INVESTOINTIOSA Talonrakennus MENOT ,50 TULOT Irtain ja aineeton käyttöom. MENOT ,50 TULOT YHTEENSÄ ,80 23

24 24

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 Rkky:n hallitus 10.12.2015 Yhtymävaltuusto 15.12.2015 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (5) 103 Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2013 HEL 2012-014448 T 00 01 01 Päätös päätti hyväksyä aloituspaikat vuodelle 2013 ammatilliseen perustutkintoon

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky)

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) 16.2.2016 Ilkka Pirskanen Kuntayhtymän johtaja Lähtökohdat 2 Perustana on opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 Kaupunginhallitus 263 12.10.2015 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 552/00.04.01/2015 KH 263 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalli. Hanna Ranta vastaava kuraattori, Milka Grekula opiskelijapalveluvastaava

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalli. Hanna Ranta vastaava kuraattori, Milka Grekula opiskelijapalveluvastaava Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalli Hanna Ranta vastaava kuraattori, Milka Grekula opiskelijapalveluvastaava Oppilas- ja opiskeluhuolto Yhteisöllinen ENSISIJAINEN Toimet, jotka edistävät osallisuutta,

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan seurantatiedon tuottaminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa. Läpäisyn tehostamisohjelman ohjauksessa ja

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (myöhemmin Kuntayhtymä ) järjestää ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien

Lisätiedot

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 2.12.2016 Toimipisteet Hyvinkäällä: Juna Jokelasta Hyvinkäälle 8 min HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 Matkaa autolla 2,2 km Matkaa kävellen 1,6 km Kävelyaika

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Fia Heino Opiskelijapalvelupäällikkö

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Fia Heino Opiskelijapalvelupäällikkö Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Opiskelijapalvelupäällikkö WinNova Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Porin ja Rauman ammattiopistot, Porin

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyn tehostamisohjelma on Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kehittäminen -yksikön suurin valtionavustusrahoituksella tuetuista

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Tiedotustilaisuus 18.4.2011. Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Tiedotustilaisuus 18.4.2011. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Tiedotustilaisuus 18.4.2011 Mika Tammilehto Koulutuspoliittisia linjauksia / tavoitteita pitkät koulutusurat lyhyemmiksi suuret koulutustasoerot tasaisemmiksi

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma No. Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma KT Jukka Lerkkanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaistu 10.01.2005 Lerkkanen, Jukka Jyväskylä ammattiopiston opinto-ohjaussuunnitelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

ENNAKOINTI

ENNAKOINTI ENNAKOINTI 10.9.2013 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aloitti nykymuodossaan 1.1.2005 1.1.2009 alkaen 12 koulutusyksikköä ja hallintoyksikkö Opiskelijoita yhteensä n. 11 300 Perusopetuksessa 6 000 Aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4. Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät Muuttuvassa työelämässä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2016, mrd. Lainakanta Rahavarat 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 18 16

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot