KONFERENSSIMATKA HAMPURIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONFERENSSIMATKA HAMPURIIN"

Transkriptio

1 KONFERENSSIMATKA HAMPURIIN KUVA: JENNY LARIKKA TOUKOKUU 2015 Jenny Larikka, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Vuosittain järjestettävä emma -konferenssi pidettiin tänä vuonna Hampurissa teemalla Development and Sustainability in Media Business. Esittelin konferenssissa työni Future of Newspaper Business Models in Finland, jonka kirjoitin yhdessä professori Hanna-Kaisa Ellosen kanssa (LUT).

2 KONFERENSSIMATKA HAMPURIIN KONFERENSSIMATKA HAMPURIIN JENNY LARIKKA, LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO EMMA 2015 KONFERENSSI Emma 2015 on The European Media Management Associationin järjestämä mediaan keskittyvä konferenssi, joka tuo vuosittain yhteen media-alan tutkijoita ja tiedemiehiä ympäri maailmaa. Konferenssin tarkoituksena on keskittyä media-organisaatioita ja mediajohtajia koskeviin haasteisiin. Vuodesta 2006 saakka järjestetty konferenssi järjestetään vuosittain vaihtuvassa eurooppalaisessa kaupungissa ja tämän vuoden isäntänä toimi Hampurin yliopiston kauppakorkeakoulu. i Hampurin yliopisto on perustettu vuonna 1919 ja se on Saksan neljänneksi suurin yliopisto. Yliopistoon kuuluu 8 eri tiedekuntaa, josta isäntänä toiminut kauppatieteiden tiedekunta on yksi. Opiskelijoita on noin 42000, joista 12% on ulkomaisia. Henkilökunta koostuu noin 660 professorista, 3680 opetus- ja tutkimusassistentista ja 6200 teknisestä tukihenkilöstä ja hallintotyöntekijästä. Kauppatieteiden puolella professoreja on 28 ja PhD opiskelijoita yli 100. Media-ala on tärkeä tutkimuskohde kauppakorkeakoululle ja se on erikoistunut viihdeteollisuuden tuotteiden markkinointiin ja mediayritysten strategioihin. ii Emma 2015 pidettiin yliopiston päärakennuksessa ja se toimi konferenssipaikkana hyvin. Vuoden 2015 teemana oli Development and Sustainability in Media Business, eli Hampurin konferenssi keskittyi media-alan taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöön liittyvään kestävyyteen 2000-luvulla. Vaikka muutkin mediaalaan liittyvät tutkimukset sopivat konferenssiin lähetettäväksi, tutkimuksia toivottiin erityisesti aiheista: KUVA: JENNY LARIKKA Yrittäjyys mediassa, sisältäen uudet näkökulmat journalismiin Organisaation muutosjohtaminen, painoalueena kestävät struktuurit Innovaatio mediatuotannossa sekä olemassa olevien media instituutioiden sisällä että ulkona CSR viitekehyksen kehitys ja soveltuvuus mediayrityksissä sisältäen laajemman kiinnostuksen median sosiaaliseen vastuuseen Trendit median kuluttajakäyttäytymisessä ja käyttötavoissa Journalismin taloudelliset näkökulmat nykypäivänä Sivu 1

3 Haasteet ja mahdollisuudet liittyen mediateknologian kehittymiseen Mediasisällön digitaalisen jakelun vaikutus ekologiseen jalanjälkeen media-aloilla: kestävä kehitys luonnonvarojen suojelun kannalta Medialiiketoiminnan etiikka Mediatuotteiden markkinointi Mediabrändien hallinnointi Journalismin ja journalististen tuotteiden tulevaisuuden rahoitus ja organisaatio Julkisten mediapalveluiden kehittäminen ja hallinnointi iii Edustin itse konferenssissa Lappeenrannan teknillistä yliopistoa aiheenani sanomalehtien liiketoimintamallien kehittyminen Suomessa seuraavan kymmenen vuoden aikana. KONFERENSSIOHJELMA Pre-Conference Konferenssi alkoi esikonferenssilla keskiviikkona. Tässä tilaisuudessa oli kolme puhujaa ja se keskittyi tutkimusetiikkaan. Dr. Michel Clement (University of Hamburg, Saksa) puhui epäeettisistä toimintatavoista tutkimuksessa käyttäen apunaan useita esimerkkejä viimevuosina paljastuneista väärinkäytöksistä, kuten väärennetystä tai manipuloidusta datasta. Adele Berndt (Jönköping International Business School, Ruotsi) jatkoi aiheesta nostaen esiin ammattilaisten vastuun PhD opiskelijoiden valvonnassa. Hän myös otti esille miten tarpeellista henkilökunnan koulutus tutkimusetiikoiden suhteen on ja millaisia ongelmia on ollut havaittavissa tutkijapiireissä. Viimeisenä puhujana C. Ann Hollifield (University of Georgia, USA) käsitteli tutkimusetiikkaa amerikkalaisesta näkökulmasta, tuoden esiin eroja mm. lupien saamisessa tutkimuksiin ja miten byrokratia on hankaloittanut tutkimustyötä Amerikassa. Esikonferenssi oli erittäin mielenkiintoinen ja sisälsi paljon keskustelua tutkimusetiikasta ja median tutkimustyöstä myös yleisön puolelta. Vaikka esityksessä käsitellyt esimerkit olivat hyvin räikeitä ja kaikessa uskomattomuudessaan jopa naurattivat, nostivat ne hyvin esille ongelmia tutkimustyössä. Isona keskustelukysymyksenä oli laadun ja hyödyllisyyden takaaminen tutkimuksessa tässä nykytilanteessa, jossa useimpien työsuhde ja palkkaus ovat sidottuna määrään. Tohtorin tutkintoa pohtineena pidin tätä kaikkea keskustelua hyvin avartavana Plenary Session ja oma esitys Virallinen konferenssi alkoi kaikille yhteisessä Plenary Session osuudessa, jossa kolme etukäteen parhaimmaksi valikoitua konferenssipaperia esiteltiin. Näistä kolmesta yleisö äänesti mielestään parasta tutkimusta. Sitten yleisöäänien sekä emma:n hallituksen äänien perusteella valittiin paras tutkimus. Valikoiduin itse yli sadan osallistujan joukosta kolmen parhaan joukkoon eli sain kunnian esiintyä tässä tilaisuudessa. Esittelin tilaisuudessa konferenssipaperini Future of Newspaper Business Models in Finland, jonka kirjoitin yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Hanna-Kaisa Ellosen kanssa. Konferenssipaperini perustui samannimiseen pro gradu työhöni LUT:ssa ja se koski sanomalehtialan liiketoimintamallien kehitystä seuraavan kymmenen vuoden aikana KUVA: EMMA EUROPEAN MEDIA MANAGEMENT ASSOCIATION (WWW.FACEBOOK.COM/EMMA.MEDIA.MANAGEMENT) Sivu 2

4 Suomessa. Pyrin tutkimustuloksissani löytämään eri muutostekijöitä liiketoimintamallien elementeissä ja löytämään konkreettisia kehitysehdotuksia toimialalle. Tutkimukseni lopputuloksena oli 4 uutta liiketoimintamallia ja käytännön kehitysehdotuksia alan yrityksille käsitellen mm. monikanavaisuutta, asiakassuhdetta, journalismin kehitystä ja printin tulevaisuutta. Pyrin esityksessäni tuomaan esille varsinkin näitä työni kontribuutioita tutkimukselle ja alan yrityksille. Kanssakilpailijoideni työt koskivat sattumalta myös alan uudistumista ja oli mielenkiintoista verrata heidän tuloksiaan ja näkemyksiään omiini. Sven-Ove Horst ja Rita Järventie-Thesleff (Aalto-yliopisto) olivat valmistaneet työn Strategic wayfinding during emergent change in media organizations a narrative approach ja Joaquin Cestino (Jo nko ping International Business School, Ruotsi) työn Business model innovation dynamics in legacy newspapers: Strategizing at critical junctures. Saimme kaikki paljon kysymyksiä ja tilaisuus oli hyvä kokemus varmasti meille kaikille. KUVA: TWITTER Koska emma konferenssi oli ensimmäinen konferenssi, johon urallani osallistuin, oli valinta kolmen parhaan joukkoon varmaankin parasta mitä olisi voinut tapahtua verkostoitumisen kannalta. Koska pääasiassa kaikki konferenssiin osallistujat olivat paikalla kuuntelemassa esitystäni, tulivat monet tauoilla puhumaan aiheestani jakaen omia mielipiteitään tai kysyen lisää tutkimuksestani. Monet myös kysyivät työtäni sähköpostitse. Oli mielenkiintoista kuulla muiden ajatuksia ideoideni soveltuvuudesta heidän markkinoilleen sekä sanomalehtiyritysten tilanteesta muualla maailmassa. Suomen markkinathan ovat monella tapaa erikoiset pienen kieliryhmän ja tilauspainotteisuuden takia. Äänestyksen tulokset julkaistiin viimeisenä iltana gaalassa. Voitimme Hanna-Kaisa Ellosen kanssa parhaan konferenssipaperin palkinnon, mikä oli hieno henkilökohtainen saavutus minulle ja mahtava päätös konferenssille Konferenssiesitykset Konferenssiohjelma koostui pääasiassa eri teemoittain järjestetyistä sessioista, joita oli rinnakkain parhaimmillaan neljä. Jokaisessa kuultiin 3-5 esitystä, jotka olivat pituudeltaan 15 min sekä 5 min kysymyksille ja keskusteluille. Sessioiden aiheet olivat vaihtelevia ja pitivät sisällään esim. seuraavat teemat: sisältömarkkinointi ja asiakkuudenhallinta, tulevaisuuden liiketoimintamallit media-alalla, muutostenhallinta, brändit ja yhteistyö, kuluttajakäyttäytyminen verkossa, HR ja koulutus, mainostaminen, mobiiliteknologian omaksuminen, etiikka ja vastuullisuus mediaalalla, sekä tietojohtaminen. Koska emma on kooltaan pienehkö konferenssi, sen parasta sisältöä olivat mielestäni keskustelut ja suora vuoropuhelu esiintyjän ja yleisön välillä. Useissa esityksissä kuulin esiintyvän tutkijan kertovan kohtaamistaan ongelmista ja kysyvän yleisön mielipidettä ja tukea tutkimuksensa saamiseksi seuraavalle tasolle. Kysymykset ja kehitysehdotukset annettiin hyvässä hengessä ja pääsin useaan otteeseen kertomaan lisää Suomen KUVA: EMMA EUROPEAN MEDIA MANAGEMENT ASSOCIATION (WWW.FACEBOOK.COM/EMMA.MEDIA.MANAGEMENT) Sivu 3

5 yritysten tilanteesta. Tällainen keskustelu, jakaminen ja ideointi eri tieto-, kulttuuri- ja kokemustaustojen perusteella on hyvin hedelmällistä ja uskon meidän osallistujien kaikkien saaneen sessioista paljon irti. Itse osallistuin erityisesti liiketoimintamalleja ja markkinointia sivuaviin ohjelmiin. Pidin erityisen kiinnostavana esimerkkejä meneillään olevista kehitysprojekteista muissa Euroopan maissa. Omassa tutkimuksessani haastattelin useita sanomalehtialan toimijoita Suomessa ja he kertoivat viitekehyksenään liiketoiminnan kehittämiselle olevan muut Pohjoismaat sekä Amerikka. Kuitenkin esimerkiksi Belgiassa on kilpailevien toimijoiden välillä tälläkin hetkellä meneillään yhteisiä kehitysprojekteja, joita Suomessa pohdittiin ennen kokemattomina ideoina. Vaikuttaakin, että innovaatioita, jo kehitettyä teknologiaa ja tukea omiin kehitysprojekteihin voisi etsiä myös Pohjoismaiden ja Amerikan ulkopuolelta. Sain keskusteluista myös paljon ideoita päivittäiseen työhöni ja siihen, miten voisin viedä omaa tutkimustani eteenpäin. Mielenkiintoisena lisänä konferenssiohjelmaa nostaisin esiin myös vierailevan puhujan esityksen perjantaina, missä tuotiin varsin konkreettisesti esille asioita, joita media-ala voi oppia vähittäismyynnistä. Puhuja Dr. Lars Finger on titteliltään Vice Present, E-Commerce Competence Center, Otto Group Hamburg yrityksessä. Otto Group on suuri saksalainen verkkokauppaan keskittyvä vähittäismyyjä, joka on onnistunut luomaan lukuisia onnistuneita digitaalisia liiketoimintamalleja. He hyödyntävät mm. mobiiliteknologiaa ja Big Data-tietoa tavalla, josta moni media-alan yritys voisi hyötyä suunnattomasti. Tällainen liike-elämää, akatemiaa ja toimialoja sekoittava dialogin avaaminen voi olla erittäin hedelmällistä ja pidin esitystä yhtenä konferenssin kohokohtina. Muu ohjelma KUVA: JENNY LARIKKA Konferenssiin kuului myös muuta oheisohjelmaa, jotka tarjosivat mahdollisuuden tavata muita osallistujia esitysten ulkopuolella ja nähdä kaupunkia paremmin. Esikonferenssin jälkeisenä ensimmäisenä iltana oli avajaisseremonia, jossa tutustuin jo moniin tutkijoihin. Seuraavana iltana oli jokiristeily Elbe-joella, jossa päästiin näkemään satama-aluetta ja Hampurin mielenkiintoisen vaihtelevaa arkkitehtuuria. Risteilyn jälkeen oli ohjattu kävelykierros St. Paulin alueella, jossa myös kuuluisa Reeperbahn sijaitsee. Näissä kaikissa paikalla oli paljon paikallisia opiskelijoita, jotka kertoivat mielellään Hampurista ja opastivat käymään mielenkiintoisissa paikoissa ja ravintoloissa. Olen vieraillut Hampurissa kerran aikaisemmin, mutta näin tällä kertaa huomattavan paljon uusia mielenkiintoisia paikkoja kaupungista. KUVA: EMMA EUROPEAN MEDIA MANAGEMENT ASSOCIATION (WWW.FACEBOOK.COM/EMMA.MEDIA.MANAGEMENT) Viimeisenä iltana pidettiin gaala-illallinen ja päätösjuhla Cafe Seeterrassen ravintolassa, joka sijaitsee yliopiston lähellä Planten und Blomen kasvitieteellisessä puutarhassa. Vastaanotin tässä tilaisuudessa palkintoni parhaasta konferenssipaperista. Sivu 4

6 KIITOKSET Haluaisin kiittää Viestintäalan tutkimussäätiötä mahdollisuudesta osallistua emma 2015 konferenssiin ja esitellä siellä tutkimustani. Konferenssi oli kokemuksena hyvin antoisa ja kiinnostavan ohjelman lisäksi tarjosi mahdollisuuden verkostoitumiseen eri media-alan tutkijoiden kanssa. Muutamien tutkijoiden kanssa yhteydenpito on jatkunut myös konferenssin jälkeen ja konferenssin seurauksena tutkimuksestani on tarkoitus julkaista artikkeli, mikä on tietenkin hieno päätös pro gradu- tutkimukselleni. LINKKEJÄ i Clement, M. & Wellbrock, C-M. (2015) emma conference 2015: Development and Sustainability in Media Business at the Business School of the University of Hamburg, Germany. Conference Programme. ii Clement, M. & Wellbrock, C-M. (2015) emma conference 2015: Development and Sustainability in Media Business at the Business School of the University of Hamburg, Germany. Conference Programme. iii emma (2015) Call for Papers: Development and Sustainability in Media Business 2015 conference of the European Media Management Association. Sivu 5

YRITYSETIIKKA Numero 1/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 1/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 1/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 1/2013 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Tunnetta pelissä Mitä väliä minun teoillani enää on? Näitä

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School Henry Ihmisten kanssa huipulle! Jäsentiedote 2/2014 Professor Julian Birkinshaw, London Business School Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Vallila Interior Kehitysjohtaja Sami Honkonen, Reaktor HENRY

Lisätiedot

MATKARAPORTTI. EMCC European Mentoring and Coaching Council Conference. 13 th International Conference. Köln 1.11-3.11.2006

MATKARAPORTTI. EMCC European Mentoring and Coaching Council Conference. 13 th International Conference. Köln 1.11-3.11.2006 Irja Leppisaari & Leena Vainio MATKARAPORTTI EMCC European Mentoring and Coaching Council Conference 13 th International Conference Köln 1.11-3.11.2006 Konferenssiin hyväksytty esitys: Leppisaari, I.,

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

Kaukaa katsoen näkee selvemmin.

Kaukaa katsoen näkee selvemmin. Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kaukaa katsoen näkee paremmin: HENRYn brändistä Osallistuin huhtikuussa ensi kertaa virolaisen sisaryhdistyksemme PA- REn henkilöstöjohtamisen konferenssiin Tartossa. Oli

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Herätys! Lukija ei odota. Testaa, hallitsetko konseptit. Tutkimuksen ja käytännön yhteistyö on akuutimpaa kuin koskaan.

Herätys! Lukija ei odota. Testaa, hallitsetko konseptit. Tutkimuksen ja käytännön yhteistyö on akuutimpaa kuin koskaan. Mediakonseptien tutkimusryhmän juhlalehti joulukuu 2013 Testaa, hallitsetko konseptit Tutkimuksen ja käytännön yhteistyö on akuutimpaa kuin koskaan. Herätys! Lukija ei odota. Pääkirjoitus Vastakkainasettelujen

Lisätiedot

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Anna Talasniemi TAIVEX-kehityshanke 31.10.2011 Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Summary in English: The development

Lisätiedot

ELSA News. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys. Haastattelussa Iina Kuustonen s.8. Haastattelussa Jukka Mähönen s.27. Yö kadulla - kodittomuus s.

ELSA News. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys. Haastattelussa Iina Kuustonen s.8. Haastattelussa Jukka Mähönen s.27. Yö kadulla - kodittomuus s. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys Haastattelussa Iina Kuustonen s.8 Yö kadulla - kodittomuus s.25 Haastattelussa Jukka Mähönen s.27 ELSA Turku ry SISÄLLYS TALOUS JA HYVÄNTEKEVÄISYYS Pääkirjoitus 4 Puheenjohtajalta

Lisätiedot

Raportti: Viestintäalan tutkimussäätiön apuraha

Raportti: Viestintäalan tutkimussäätiön apuraha Tanja Aitamurto Tohtoriopiskelija Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET) Tampereen yliopisto Vieraileva tutkija Program on Liberation Technology Stanford Liitteet: i) Ansioluettelo ii)

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä Case Wärtsilä Oyj:n kilpailijat Markkinointi, Seminaarityö Lokakuu 2011 Laatija:

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 POLYSTEEKKI Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 Teema: Tulevaisuus Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria Talotekniikalla energiansäästöön sisällys 3 4/2009 18 30 Yliopisto-opettajina toimivien

Lisätiedot

Parhaiten varjellut salaisuudet

Parhaiten varjellut salaisuudet Parhaiten varjellut salaisuudet 1 2 Yksi parhaiten varjelluista salaisuuksista on, että ihmiset janoavat sitoutumista, kunhan heille tarjotaan siihen sopiva toimintaympäristö ja riittävästi vapautta. 3

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry JOHTAMINEN - LEADERSHIP Voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu Kun hiljattain sain kysymyksen voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu, oli helppo vastata: KYLLÄ. Tutkimukset

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Viestintäalan muutostekijöitä

Viestintäalan muutostekijöitä Viestintäalan muutostekijöitä Esiselvitys Viestinnän Keskusliiton strategiatyöhön 2 3 Sisällysluettelo viestintäalan muutostekijöitä Esipuhe 5 Johdanto 6 Viestintäalan muutostekijöitä 8 Mainonnan kohdentaminen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot