SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Talouden vakauttamistyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Talouden vakauttamistyöryhmä"

Transkriptio

1 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Talouden vakauttamistyöryhmä SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMA VÄLIRAPORTTI KAUPUNGINHALLITUKSELLE

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talouden vakauttamistyöryhmä Talouden vakauttamistyöryhmän perustaminen Työryhmän kokoukset... 3 Työryhmän kokousten sisältö pääpiirteittäin Kaupungin taloudellinen asema Saarijärven kaupungin taloudennäkymät Kunta- ja palvelurakenneuudistus Talousarvion yleisperustelut Investoinnit Rahoitus Verotuotot Valtionosuudet Korkotuotot - ja muut rahoitustuotot sekä rahoituskulut Vuositulos Tilinpäätöstietoja ja tunnuslukuja Valtioneuvoston asetuksen mukaisten kriisikunnan kriteerien täyttyminen Saarijärven kaupungissa Saarikan taloustilanne Keski-Suomen keskussairaala Toimenpiteiden säästövaikutus valtuustokaudella Taulukko säästötoimenpiteiden vaikutuksesta valtuustokaudella Säästötoimenpiteet valtuustokaudella Jatkotoimenpiteet Liitteet ja kokouksissa käytössä ollut lähdeaineisto Kansikuvassa Karajoen myllyuoma

3 3 1. Talouden vakauttamistyöryhmä 1.1 Talouden vakauttamistyöryhmän perustaminen Saarijärven kaupungin talouden vakauttamistyöryhmä on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä Työryhmän perustamisen taustalla on vuoden 2012 aikana tapahtunut käänne kaupungin taloudessa heikompaan suuntaan. Yksityiskohtaiset tiedot kaupungin talouden asemasta ilmenevät kaupungin talousarvioista 2013 ja taloussuunnitelmasta Työryhmän puheenjohtajana on toiminut kaupunginhallituksen pj. Olavi Vuori. Muut työryhmän jäsenet ovat Arja Koskenlahti, Sami Tuominen, Nina Marjoniemen varalla Harri Lehtinen, Pentti Tuomi, viranhaltijoista Janne Kinnunen, Arja Siikström, Vesa Ronkainen ja Satu Autiosalo sekä henkilöstön edustajana johtoryhmän jäsen Jouko Salo. 1.2 Työryhmän kokoukset Talouden vakauttamistyöryhmä on kokoontunut kevään 2013 aikana 5 kertaa: , , , , sekä Työryhmän kokousten sisältö pääpiirteittäin Helmikuussa pidetyssä kokouksessa vakauttamistyöryhmä asetti tavoitteeksi työlleen kaupungin taloudellisia haasteita silmälläpitäen seuraavat säästöt: vuodelle ,5 milj. vuodelle ,0 milj. vuodelle ,0 milj. vuodelle ,0 milj.. Työryhmä tutustui kaupungin talouden nykytilaan sekä muutamiin muissa kunnissa tehtyihin talouden vakauttamisohjelmiin. Kokouksessa sovittiin tarvittavista talouden vertailuaineistojen laatimisista. Esille keskusteluissa nousi mm. sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestäminen, Pylkönmäen kirjastoa koskevat suunnitelmat, eläköitymisen hyödyntäminen sekä toimitilastrategiaan liittyvät asiat. Kokouksessa keskusteltiin myös energiansäästötoimenpiteistä sekä päätettiin listata kaupungin omistaman tarpeettoman omaisuuden myyntimahdollisuuksia. Työryhmä totesi, että olisi tärkeää sitouttaa koko kaupunkiorganisaatio vakauttamisohjelman läpiviemiseen.

4 4 Maaliskuussa pidetyssä kokouksessa käytiin tarkemmin läpi kuntien vertailutietoja verrokkikunnissa Jouko Salon esittämänä. Verrokkikuntina olivat Karstula, Keuruu, Viitasaari ja Äänekoski. Esittelystä tehtiin mm. seuraavia johtopäätöksiä: - kaupungin henkilöstömäärä on pienempi kuin vertailukunnissa - vertailukuntiin suhteutettuna Saarijärvellä oli toiseksi pienimmät verotulot per. asukas. - SoTe menoissa kaupungin kulut olivat 200 korkeammat / asukas kuin esim. Äänekoskella - lasten päivähoidon nettokustannukset vaikuttivat suurilta verrattuna vertailukuntiin. - vanhusten laitospalveluiden nettokustannukset ovat suuret verrattuna vertailukuntiin. - opetustoimen nettokustannukset olivat pienimmät suhteessa vertailukuntiin. Lukiokoulutus on edullista kaupungin järjestämänä. - liikenneväylien nettokustannukset ovat edulliset verrattuna vertailukuntiin. - kaupungilla on metsäomaisuutta paljon verrattuna vertailukuntiin - lomapalkkavelkaa on kertynyt kaupungin taseeseen Kokouksessa käytiin läpi sivistystoimen toimialaan liittyviä asioita mm. Pylkönmäen kirjaston uudelleen järjestelyä, kouluverkkoasiassa etenemistä, lukuvuoden opetuksen tuntikertymää, kuljetusten optimointityön käynnistämistä, varhaiskasvatuksen rakennetta sekä vapaa-aikapalveluiden järjestämistä. SoTe kuntayhtymän johtaja Mikael Palola sekä talousjohtaja Aino Rajapolvi esittivät SoTe kuntayhtymän talouteen liittyviä asioita. SoTe kuntayhtymässä on aloitettu myös talouden vakauttamisohjelma. Todettiin että SoTe palveluissa on talouden vakauttamisen kannalta syytä paneutua isoihin taloudellisiin menoeriin kuten mm. ikäihmisten asumispalveluiden järjestämiseen. Lopuksi käytiin läpi työllisyyden hoitoon liittyviä asioita Kirsti Penttilän esittelemänä. Jatkotoimenpiteinä päätettiin pyytää tarkempaa selvitystä metsäomaisuuden myyntiin liittyvistä asioista. Huhtikuussa pidetyssä kokouksessa kuultiin useita toimialojen esittelyjä: - vapaa-aikasihteeri Esko Pekkanen esitteli mm. Paavonrinteiden toiminnan kehittämistä kaupungin tai ulkopuolisen toimijan toimesta. - kirjastonjohtaja Ronimus esitteli kirjastopalveluiden järjestämiseen liittyviä asioita. - Arja Siikström esitteli kouluverkkotyöryhmän esitystä uudesta kouluverkosta. - tekninen johtaja Vesa Ronkainen esitteli alustavaa tilastrategiaa ja ko. työn etenemistä. - toimitusjohtaja Arja Iso-Ahola esitteli SSYP Kehitys Oy:n toimintaa elinkeinoelämän ja kaupungin elinvoiman lisäämisen näkökulmasta Huhtikuussa pidetyssä kokouksessa Satu Autiosalo kävi läpi kaupungin henkilöstökertomuksen Vuoteen 2020 mennessä kaupungilta eläköityy 140 työntekijää. Eläköitymiset sisältävät n säästöpotentiaalin. On kuitenkin huomattava, että osa viroista tulee täytettäväksi. Ravitsemuspalveluissa siirrytään yhden keittiön malliin, mikä mahdollistaa henkilöstömäärän vähenemisen.

5 5 Tarmo Heinänen esitteli maa- ja metsäomaisuuden myyntimahdollisuuksia. Kaupungin metsissä kiinni oleva omaisuusarvo on noin 6,9 milj.. Viimeisen 5 vuoden tuotto on ollut keskimäärin vuodessa. Kokouksessa päätettiin esittää puuhametsäpalstojen asettamista myyntiin. Toukokuussa pidetyssä kokouksessa keskusteltiin henkilöstömenoista ja keinovalikoimana henkilöstömenojen vähentämiseksi keskusteltiin mm. lomautuksista. Talouden vakauttamistyöryhmä päätyi kuitenkin suosittelemaan henkilöstölle palkattomien säästökeinovapaiden pitämistä yhtenä talouden tasapainottamistoimenpiteenä. Hallinto- ja henkilöstöjohtaja välitti toimenpiteen henkilöstölle tiedoksi. Vakauttamistyöryhmä päätti koostaa viimeiseen kokoukseen yhteisesti esille tulleet vakauttamistoimenpiteet sekä päätti jalkauttaa toimialajohtajien kautta toimialoille tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä seuraavan palveluluokittelun: Kukin palvelu tuotteistetaan ja luokitellaan eri tasoihin: 1. lakisääteinen 2. välttämätön kaupungin ydintoiminnan kannalta 3. tuotetaan, mutta ei ole pakollinen - on vetovoimaisuuteen tai imagoon vaikuttava 4. tuotetaan, mutta ei ole pakollinen - lopettamisen vaikutus koskee vain tiettyä käyttäjäryhmää - vähäinen julkinen vaikutus Kustakin palvelusta määritellään: 1. nykytaso 2. esitetään uusi tavoitetaso tai lopetus 3. toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi tai vaikutus 4. säästömahdollisuus euroina Laitetaan palvelut koreihin ja muutoksille hintalappu. Toukokuussa pidetyssä kokouksessa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen esitteli varhaiskasvatuksen kustannuksia sekä eri hoitomuotojen kustannusvertailuja. Mietittiin yhteisesti varhaiskasvatuspuolen säätökeinoja. Tekninen johtaja esitteli laaditun tilastrategian sekä sen mukanaan tuomat hyödyt. Talouden vakauttamistyöryhmä päätti toimittaa väliraportin vakauttamisohjelmasta kaupunginhallitukselle ja jatkaa työtään elokuussa. 2. Kaupungin taloudellinen asema 2.1. Saarijärven kaupungin taloudennäkymät Vuoden 2012 aikana ovat kaupungin talouden näkymät oleellisesti heikentyneet verrattuna 2010 ja 2011 ylijäämäisiin tilinpäätöksiin. Valtion vuoden 2013 budjettiratkaisut eivät vielä näy vähentävän kaupungin saamia valtionosuuksia vuonna Kaupungin tuloveroprosentin nostaminen vuodelle 2013 kasvattaa tuloveroja noin 1,3 miljoonaa euroa.

6 6 Yleiset talouden ja työllisyyden näkymät ovat merkittävästi heikentyneet ja synkentyneet loppuvuoden 2012 aikana. Vuodelle 2013 on ennustettu valtion toimesta synkeitä aikoja. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelmaennuste on suunnittelukaudelle : - toimintakate: 55,471 milj. euroa, vuosi ,5 milj. euroa, vuosi ,7 milj. euroa, vuosi Vuosikate tulee muuttumaan merkittävästi suunnitelmakaudella: 2,549 milj. euroa, vuosi ,3 milj. euroa, vuosi ,288 milj. euroa, vuosi Tilikauden alijäämä tulee kasvamaan: 2,451 milj. eurosta, vuonna ,1 milj. euroon, vuonna ,2 milj. euroon, vuonna Kunta- ja palvelurakenneuudistus Saarijärven kaupunki ostaa sosiaali- ja terveystoimen palvelut SoTe - kuntayhtymältä. Kunta- ja palvelurakenteessa on tälle suunnittelukaudella odotettavissa suuria muutoksia valtiovallan toimenpitein. Kaupunki on päätöksillään varautunut ympäristöterveydenhuollon sekä maaseutuhallinnon ylikunnallisiin järjestämisratkaisuihin vuodesta 2013 alkaen Talousarvion yleisperustelut Kaupunginvaltuuston talouden tasapainottamiseen tähtäävän talouslinjan mukaisesti vuosikatteen tulee kattaa poistot ja lainamäärä ei saa kasvaa. Kaupunginhallituksen antamissa suunnitteluohjeissa talousarviokehys määriteltiin valtuuston talouslinjan mukaisesti ja hallintokunnilta pyydettiin kehyksen mukaiset esitykset. Toimintakatteen kehys perustui elokuun 2012 valtionosuus- ja verotuloennusteisiin. Asetettu kehys ylittyi lopulta 0,466 milj. euroa. Ylitykset johtuivat perusopetuksen ja lukion menoista sekä SoTe kuntayhtymän maksuosuuksista. Menoja ei pystytty sopeuttamaan tulokehykseen. Poistosuunnitelman uudistuksesta johtuen talousarvio jää vahvasti alijäämäiseksi. - Vuoden 2013 toimintakate on 55,471 milj. euroa ja vuosikate 2,549 milj. euroa. - Tilikauden tulos on negatiivinen milj. euroa. - Investointien omahankintameno vuonna 2013 on 2,928 milj. euroa ja alittaa poistot 2,072 milj. euroa. - Vuosikatteen ylittävät investoinnit rahoitetaan lainarahalla, täten lainakanta kasvaa 2,0 milj. euroa vuonna 2013.

7 7 Taloussuunnitelman vuosille on huomioitu seuraavat käyttötalouden tuottojen ja kulujen muutokset vuoteen 2012: - Poistosuunnitelma on muutettu vuodesta 2013 alkaen. Poistosuunnitelmassa on huomioitu: vuodelle 2012 aiheutuva 0,576 miljoonan euron kertapoisto. vuodelle 2013 poistot ovat 5,0 milj. euroa vuosille 2014 ja 2015 poistot 5,5 milj. euroa huomioiden kyseisten vuosien mahdolliset investoinnit; - Muut toimintatulot kasvavat vuodesta 2013 alkaen noin 2,4 miljoonalla eurolla So- Te:n pääomavuokrien johdosta, tulojenkasvu on sisäistä laskutusta. Pääomavuokra on laskettu SoTe:n maksuosuuteen. - Metsät ja muut kiinteistöt tulot ovat 0,150 miljoona euroa pienemmät vuodelle 2013 kuin vuonna Vuosille tulee tehostaa tonttien ja turhien kiinteistöjen / käyttötarkoitukseltaan tyhjiksi jäävien myyntiä; - Yhteisöverotuotto pienenee 0,400 miljoonaa euroa (ennustettuun) vuoteen 2012 verrattuna säilyen koko suunnitelmakauden vuoden 2013 tasolla (1,8 milj. euroa) Investoinnit Saarijärven kaupungin investoinnit vuosille : vuoden 2013 investoinnit (omarahoitus) 2,928 milj. euroa, vuoden 2014 ennustetut investoinnit 8,010 milj. euroa sekä vuoden 2015 investoinnit 5,262 milj. euroa. Vuosille investointiohjelmaan yksittäisistä merkittävimmistä kohteista on huomioitu: - uusi päiväkoti 3,1 miljoonaa euroa (kokonaiskustannus on 5,1 milj. toukokuussa 2013 valmistuneen hankesuunnitelman mukaisesti) - jätevedenpuhdistamo 1,125 miljoonaa euroa - laajakaista 2015 haja-asutusalueille 1,1 miljoonaa euroa - terveysaseman 2-vaihe, 3,3 miljoonaa euroa. Seuraavia tiedossa olevia hankkeita ei ole huomioitu vuosien investointivarauksissa: - ympärivuorokautisen hoivan yksikkö

8 8 Taulukko 1. Kaupungin nettoinvestoinnit aiempien tilinpäätösten ja talousarvion mukaan Rahoitus Verotuotot Kunnallinen tuloveroaste nostettiin 21,00 prosenttiin vuodelle Vuodelle 2014 on tehty ennuste olemassa olevan ennusteen pohjalta, jota on käytetty myös vuodelle Ennusteet kyseisille vuosille eivät sisällä veronkorotuksia. Verotulokertymä on arvioitu seuraavaksi: TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2014 VEROTULOT Verotieto Verotieto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Tulovero Kiinteistövero Yhteisövero Yhteensä Taulukko 2: Verotulokertymä

9 9 Kiinteistöveroaste vuodelle 2013 pidetään ennallaan vuoden 2012 arvoilla. Kiinteistövero prosentit Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % Vakituisten asuinrakennusten 0,45 % Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,05 % Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 % Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöverop. 2,40 % Yleishyödyllisten yhdistysten käytössä olevien rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00 % Taulukko 3. : Kiinteistöveroprosentti Yhteisöveron tuoton kehityksessä on huomioitu toteutunut verotus vuoteen 2010 sekä ennakoitu tulevien vuosien verokertymien Saarijärvellä toteutuvan pitkäaikaisten keskiarvojen mukaisesti. Kuntien väliaikaisen yhteisöveroosuuden korotus maksetaan 5 prosenttiyksiköllä korotettuna vuosille Valtionosuudet Valtionosuus vuodelle 2013 on arvioitu 30,040 miljoona euroa sisältäen verotulojen tasauksesta tulevan osuuden. Ennusteessa on laskettu toteutuvan, voimakkaan ikärakenteen muutoksesta peruspalvelujen valtionosuutta noin 0,300 miljoonalla eurolla vuosittain, tästä huolimatta valtionosuudet voivat pienentyä valtionsäästöohjelman johdosta noin 0,600 miljoona euroa kaudella Verotulojen tasauksen määrän vuosittainen vaihtelu on pidetty suunnitelmakaudella ennallaan ollen noin 7,0 miljoonaa euroa / vuosi TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2014 Valtionosuudet Peruspalvelut sisältäen verotulojen tasauksen Taulukko 4: Valtionosuudet Korkotuotot - ja muut rahoitustuotot sekä rahoituskulut Vuoden 2013 korkotuotot on arvioitu 0,257 miljoonaan euroon ja korkokulut 0,800 miljoonan. euron suuruisiksi. Korkotuotot antolainoista vähenevät lainakannan pienetessä. Korkokuluissa tulee varautua kasvaviin korkokuluihin, mikäli investoinnit vuosille joudutaan rahoittamaan kokonaisuudessaan lainarahalla tai aiotaan toteuttaa investointisuunnitelman mukaisina.

10 10 Korkokulut kasvavat voimakkaasti, mikäli ottolainakanta kasvaa sekä korkokannan muutokset aiheuttavat nousupaineita. Uutta lainaa joudutaan ottamaan suunnitelmakaudella vuosittain 3-5 miljoonaa euroa, jolloin lainakanta kasvaa vuoden 2011 lopun 27,805 miljoonasta eurosta noin 39,0 miljoonaan euroon eli lähes euroon asukasta kohti Vuositulos Poistojen määrä kasvaa uuden poistosuunnitelman sekä mahdollisten lähivuosien huomattavien investointien johdosta vuoden ,6 miljoonasta eurosta suunnitelmakauden 2015 loppuun vähintään 5,5 miljoonaan euroon. Kumulatiivinen ylijäämä taseessa pienenee taloussuunnitelman ennusteen mukaan vuoden 2011 tilinpäätöstilanteesta 9,175 milj. eurosta kumulatiiviseksi alijäämäksi noin - 4,0 miljoonaan euroon vuonna 2015 alla olevan taulukon 6. mukaisesti. TP 2011 LTA TA 2013 TS 2014 TS 2015 VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) -28 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kumulatiivinen taseen yli-/alijäämä Taulukko 5: Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos sekä kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) Taulukko 6. Tilikauden ali- ja ylijäämät taloussuunnitelman mukaan.

11 Tilinpäätöstietoja ja tunnuslukuja Emo Emo Konserni Konserni Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Toimintatuotot/Toimintakulut, % 17,6 15,6 50,6 49,8 Vuosikate/Poistot, % Investointien tulorahoitus, % 54,2 56,5 56,7 87,6 Pääomamenojen tulorahoitus, % 35,7 20,8 35,8 23,9 Lainanhoitokate 1,17 0,43 1,06 0,40 Kassan riittävyys, pv 5,0 8,2 23,5 27,4 Omavaraisuusaste 54, ,5 42,9 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 50,7 52,8 57,3 57,4 Kertynyt yli-/alijäämä, Lainakanta , Lainasaamiset, Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Leasingvastuut Takaukset saman konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta. Jäljellä oleva pääoma Takaukset muiden puolesta. Jäljellä oleva pääoma Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Vastuu Kuntien takauskeskuksen rahastoista Muut vastuut: Hissilaina-avustukset Muut vastuut: Arvonlisäveron palautusvastuu Muut vastuut: Vuokravastuu ja velvoitevarasto Muut vastuut: Hankkeiden valtionosuuden palautusvastuu Muut vastuut: SoTe Kuntayhtymän alijäämästä Taulukko 7. Lainanhoitokate on alle 1 (heikko) ja lainanhoitoon joudutaan ottamaan lisälainaa tai realisoimaan omaisuutta. Omavaraisuusasteen hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kunnissa 70 %. 50 % tai sitä alempi merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta. Emon luku on 52 ja konsernin 42,9 %. Mitä pienempi suhteellinen velkaantuneisuus tunnusluku on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Keskimäärin se on kuntasektorilla noin 30 %. Saarijärven kaupungin luku on 52,8 % ja konsernin 57,4 %. Saarijärven kaupunki on antanut vuoden 2012 aikana kaksi omavelkaista takausta yhteensä 2,155 miljoonaa euroa kahdelle tytäryhtiölle.

12 2.8. Valtioneuvoston asetuksen mukaisten kriisikunnan kriteerien täyttyminen Saarijärven kaupungissa Kuntien valtionosuudesta annetun lain (1405/ 2010) 63 a :n mukaan jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot, kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Tällä hetkellä Saarijärven kaupunki täyttää alla olevasta taulukosta nro 9 ilmenevät kriisikunnankriteerit tuloveroprosentin ja suhteellisen velkaantuneisuuden osalta. Taulukko 9. Kriisikuntakriteerit ja raja-arvot 12

13 Saarikan taloustilanne Kaupungin osuus on n. 1,3 milj. SoTe kuntayhtymän alijäämästä. Alijäämä on suunniteltu maksettavan pois kaupungin maksuosuuksissa seuraavan suunnitelman mukaisesti: - Vuoden 2010 alijäämästä jäljellä oleva saldo (2/3) maksetaan takaisin vuosina 2013 ja 2014 ( /vuosi). - Vuoden 2011 alijäämä maksetaan takaisin vuosina 2013, 2014 ja 2015 ( /vuosi). - Vuoden 2012 alijäämä maksetaan takaisin vuosina 2014, 2015 ja 2016 ( /vuosi) Keski-Suomen keskussairaala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on käynnistänyt Uusi sairaala hankkeen. Kyseisen hankkeen rakennuskustannukset yhteensä on arvioitu n Saarijärven kaupungin omistusosuus sairaanhoitopiiristä on 4,20 %. Tavalla tai toisella kaupungin vastuu uudesta sairaalasta olisi omistusosuuden suhteessa n. 10,4 M.

14 14 3. Toimenpiteiden säästövaikutus valtuustokaudella Taulukko säästötoimenpiteiden vaikutuksesta valtuustokaudella Talouden vakauttamistyöryhmän kokouksissa esiintuodut toimenpiteet ja niiden säästövaikutukset on koottu alla olevaan taulukkoon. Säästötoimenpiteet valtuustokaudella Täydennetään myöhemmin, kun säästötaulukko on valmis kokonaisuudessaan.

15 15 4. Jatkotoimenpiteet Talouden vakauttamistyöryhmä päätti kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle työryhmän väliraportin. Toimialoille jäi edelleen tehtäväksi syyskuun 2013 loppuun mennessä toimialojen palveluiden tuotteistaminen ja luokittelu, jonka perusteella uusia talouden vakauttamiskohteita toivotaan löytyvän runsaasti lisää. 5. Liitteet ja kokouksissa käytössä ollut lähdeaineisto 5.1 Kokouksissa käytössä ollut lähdeaineisto Talouden vakauttamisohjelman laadinnassa on huomioitu mm. seuraavat aineistot: Kuntatalouden sopeutusohjelma Jouko Salon kokoama kuntien taloudellisten tunnuslukujen vertailu (verrokkikunnat) Kouluverkkoselvitys 2012 kirjastonjohtaja Ronimuksen esittelyaineisto kirjastotoiminnan kustannuksista MHY Keski-Suomen arvio kaupungin metsäomaisuudesta Keski-Suomen liiton kuntatalousryhmän tilinpäätösvertailuja Riskityöryhmän raportti 2013 Varhaiskasvatuksen kustannuksista tehty yhteenveto Saarijärven kaupungin tilastrategia Saarijärven kaupungin talousarvio 2013 Saarijärven kaupungin taloussuunnitelma listaus täydennetään lopulliseen raporttiin

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja 10 000 Toimintakate tilinpäätös 2014 /as. 9 000 8 868 8 000 7 000 6 000 5 000 7 411 7 328 6 739 6 259 6 327 6 461 5 839

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSTILANNE 2017-2018 Eeva Suomalainen Talousjohtaja Kajaani on Kainuun maakuntakeskus, jonka aseman arvioidaan vahvistuvan maakuntauudistuksen myötä. Kainuun ja Kajaanin haasteena tulevaisuudessa on

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2022 taloussuunnitelma Yhteenvetoesitys Kaupunginvaltuusto 13.11.2017 Talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 25.8.2017 25.8.2017 2 25.8.2017 3 25.8.2017 4 25.8.2017

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA

KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA LAPIN LIITTO KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA Käyttötalouden nettokustannukset Valtionosuudet Verotulot Toimintakatteen ja verorahoituksen suhde Vuosikate Lainakanta

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot