SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Talouden vakauttamistyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Talouden vakauttamistyöryhmä"

Transkriptio

1 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Talouden vakauttamistyöryhmä SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMA VÄLIRAPORTTI KAUPUNGINHALLITUKSELLE

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talouden vakauttamistyöryhmä Talouden vakauttamistyöryhmän perustaminen Työryhmän kokoukset... 3 Työryhmän kokousten sisältö pääpiirteittäin Kaupungin taloudellinen asema Saarijärven kaupungin taloudennäkymät Kunta- ja palvelurakenneuudistus Talousarvion yleisperustelut Investoinnit Rahoitus Verotuotot Valtionosuudet Korkotuotot - ja muut rahoitustuotot sekä rahoituskulut Vuositulos Tilinpäätöstietoja ja tunnuslukuja Valtioneuvoston asetuksen mukaisten kriisikunnan kriteerien täyttyminen Saarijärven kaupungissa Saarikan taloustilanne Keski-Suomen keskussairaala Toimenpiteiden säästövaikutus valtuustokaudella Taulukko säästötoimenpiteiden vaikutuksesta valtuustokaudella Säästötoimenpiteet valtuustokaudella Jatkotoimenpiteet Liitteet ja kokouksissa käytössä ollut lähdeaineisto Kansikuvassa Karajoen myllyuoma

3 3 1. Talouden vakauttamistyöryhmä 1.1 Talouden vakauttamistyöryhmän perustaminen Saarijärven kaupungin talouden vakauttamistyöryhmä on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä Työryhmän perustamisen taustalla on vuoden 2012 aikana tapahtunut käänne kaupungin taloudessa heikompaan suuntaan. Yksityiskohtaiset tiedot kaupungin talouden asemasta ilmenevät kaupungin talousarvioista 2013 ja taloussuunnitelmasta Työryhmän puheenjohtajana on toiminut kaupunginhallituksen pj. Olavi Vuori. Muut työryhmän jäsenet ovat Arja Koskenlahti, Sami Tuominen, Nina Marjoniemen varalla Harri Lehtinen, Pentti Tuomi, viranhaltijoista Janne Kinnunen, Arja Siikström, Vesa Ronkainen ja Satu Autiosalo sekä henkilöstön edustajana johtoryhmän jäsen Jouko Salo. 1.2 Työryhmän kokoukset Talouden vakauttamistyöryhmä on kokoontunut kevään 2013 aikana 5 kertaa: , , , , sekä Työryhmän kokousten sisältö pääpiirteittäin Helmikuussa pidetyssä kokouksessa vakauttamistyöryhmä asetti tavoitteeksi työlleen kaupungin taloudellisia haasteita silmälläpitäen seuraavat säästöt: vuodelle ,5 milj. vuodelle ,0 milj. vuodelle ,0 milj. vuodelle ,0 milj.. Työryhmä tutustui kaupungin talouden nykytilaan sekä muutamiin muissa kunnissa tehtyihin talouden vakauttamisohjelmiin. Kokouksessa sovittiin tarvittavista talouden vertailuaineistojen laatimisista. Esille keskusteluissa nousi mm. sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestäminen, Pylkönmäen kirjastoa koskevat suunnitelmat, eläköitymisen hyödyntäminen sekä toimitilastrategiaan liittyvät asiat. Kokouksessa keskusteltiin myös energiansäästötoimenpiteistä sekä päätettiin listata kaupungin omistaman tarpeettoman omaisuuden myyntimahdollisuuksia. Työryhmä totesi, että olisi tärkeää sitouttaa koko kaupunkiorganisaatio vakauttamisohjelman läpiviemiseen.

4 4 Maaliskuussa pidetyssä kokouksessa käytiin tarkemmin läpi kuntien vertailutietoja verrokkikunnissa Jouko Salon esittämänä. Verrokkikuntina olivat Karstula, Keuruu, Viitasaari ja Äänekoski. Esittelystä tehtiin mm. seuraavia johtopäätöksiä: - kaupungin henkilöstömäärä on pienempi kuin vertailukunnissa - vertailukuntiin suhteutettuna Saarijärvellä oli toiseksi pienimmät verotulot per. asukas. - SoTe menoissa kaupungin kulut olivat 200 korkeammat / asukas kuin esim. Äänekoskella - lasten päivähoidon nettokustannukset vaikuttivat suurilta verrattuna vertailukuntiin. - vanhusten laitospalveluiden nettokustannukset ovat suuret verrattuna vertailukuntiin. - opetustoimen nettokustannukset olivat pienimmät suhteessa vertailukuntiin. Lukiokoulutus on edullista kaupungin järjestämänä. - liikenneväylien nettokustannukset ovat edulliset verrattuna vertailukuntiin. - kaupungilla on metsäomaisuutta paljon verrattuna vertailukuntiin - lomapalkkavelkaa on kertynyt kaupungin taseeseen Kokouksessa käytiin läpi sivistystoimen toimialaan liittyviä asioita mm. Pylkönmäen kirjaston uudelleen järjestelyä, kouluverkkoasiassa etenemistä, lukuvuoden opetuksen tuntikertymää, kuljetusten optimointityön käynnistämistä, varhaiskasvatuksen rakennetta sekä vapaa-aikapalveluiden järjestämistä. SoTe kuntayhtymän johtaja Mikael Palola sekä talousjohtaja Aino Rajapolvi esittivät SoTe kuntayhtymän talouteen liittyviä asioita. SoTe kuntayhtymässä on aloitettu myös talouden vakauttamisohjelma. Todettiin että SoTe palveluissa on talouden vakauttamisen kannalta syytä paneutua isoihin taloudellisiin menoeriin kuten mm. ikäihmisten asumispalveluiden järjestämiseen. Lopuksi käytiin läpi työllisyyden hoitoon liittyviä asioita Kirsti Penttilän esittelemänä. Jatkotoimenpiteinä päätettiin pyytää tarkempaa selvitystä metsäomaisuuden myyntiin liittyvistä asioista. Huhtikuussa pidetyssä kokouksessa kuultiin useita toimialojen esittelyjä: - vapaa-aikasihteeri Esko Pekkanen esitteli mm. Paavonrinteiden toiminnan kehittämistä kaupungin tai ulkopuolisen toimijan toimesta. - kirjastonjohtaja Ronimus esitteli kirjastopalveluiden järjestämiseen liittyviä asioita. - Arja Siikström esitteli kouluverkkotyöryhmän esitystä uudesta kouluverkosta. - tekninen johtaja Vesa Ronkainen esitteli alustavaa tilastrategiaa ja ko. työn etenemistä. - toimitusjohtaja Arja Iso-Ahola esitteli SSYP Kehitys Oy:n toimintaa elinkeinoelämän ja kaupungin elinvoiman lisäämisen näkökulmasta Huhtikuussa pidetyssä kokouksessa Satu Autiosalo kävi läpi kaupungin henkilöstökertomuksen Vuoteen 2020 mennessä kaupungilta eläköityy 140 työntekijää. Eläköitymiset sisältävät n säästöpotentiaalin. On kuitenkin huomattava, että osa viroista tulee täytettäväksi. Ravitsemuspalveluissa siirrytään yhden keittiön malliin, mikä mahdollistaa henkilöstömäärän vähenemisen.

5 5 Tarmo Heinänen esitteli maa- ja metsäomaisuuden myyntimahdollisuuksia. Kaupungin metsissä kiinni oleva omaisuusarvo on noin 6,9 milj.. Viimeisen 5 vuoden tuotto on ollut keskimäärin vuodessa. Kokouksessa päätettiin esittää puuhametsäpalstojen asettamista myyntiin. Toukokuussa pidetyssä kokouksessa keskusteltiin henkilöstömenoista ja keinovalikoimana henkilöstömenojen vähentämiseksi keskusteltiin mm. lomautuksista. Talouden vakauttamistyöryhmä päätyi kuitenkin suosittelemaan henkilöstölle palkattomien säästökeinovapaiden pitämistä yhtenä talouden tasapainottamistoimenpiteenä. Hallinto- ja henkilöstöjohtaja välitti toimenpiteen henkilöstölle tiedoksi. Vakauttamistyöryhmä päätti koostaa viimeiseen kokoukseen yhteisesti esille tulleet vakauttamistoimenpiteet sekä päätti jalkauttaa toimialajohtajien kautta toimialoille tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä seuraavan palveluluokittelun: Kukin palvelu tuotteistetaan ja luokitellaan eri tasoihin: 1. lakisääteinen 2. välttämätön kaupungin ydintoiminnan kannalta 3. tuotetaan, mutta ei ole pakollinen - on vetovoimaisuuteen tai imagoon vaikuttava 4. tuotetaan, mutta ei ole pakollinen - lopettamisen vaikutus koskee vain tiettyä käyttäjäryhmää - vähäinen julkinen vaikutus Kustakin palvelusta määritellään: 1. nykytaso 2. esitetään uusi tavoitetaso tai lopetus 3. toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi tai vaikutus 4. säästömahdollisuus euroina Laitetaan palvelut koreihin ja muutoksille hintalappu. Toukokuussa pidetyssä kokouksessa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen esitteli varhaiskasvatuksen kustannuksia sekä eri hoitomuotojen kustannusvertailuja. Mietittiin yhteisesti varhaiskasvatuspuolen säätökeinoja. Tekninen johtaja esitteli laaditun tilastrategian sekä sen mukanaan tuomat hyödyt. Talouden vakauttamistyöryhmä päätti toimittaa väliraportin vakauttamisohjelmasta kaupunginhallitukselle ja jatkaa työtään elokuussa. 2. Kaupungin taloudellinen asema 2.1. Saarijärven kaupungin taloudennäkymät Vuoden 2012 aikana ovat kaupungin talouden näkymät oleellisesti heikentyneet verrattuna 2010 ja 2011 ylijäämäisiin tilinpäätöksiin. Valtion vuoden 2013 budjettiratkaisut eivät vielä näy vähentävän kaupungin saamia valtionosuuksia vuonna Kaupungin tuloveroprosentin nostaminen vuodelle 2013 kasvattaa tuloveroja noin 1,3 miljoonaa euroa.

6 6 Yleiset talouden ja työllisyyden näkymät ovat merkittävästi heikentyneet ja synkentyneet loppuvuoden 2012 aikana. Vuodelle 2013 on ennustettu valtion toimesta synkeitä aikoja. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelmaennuste on suunnittelukaudelle : - toimintakate: 55,471 milj. euroa, vuosi ,5 milj. euroa, vuosi ,7 milj. euroa, vuosi Vuosikate tulee muuttumaan merkittävästi suunnitelmakaudella: 2,549 milj. euroa, vuosi ,3 milj. euroa, vuosi ,288 milj. euroa, vuosi Tilikauden alijäämä tulee kasvamaan: 2,451 milj. eurosta, vuonna ,1 milj. euroon, vuonna ,2 milj. euroon, vuonna Kunta- ja palvelurakenneuudistus Saarijärven kaupunki ostaa sosiaali- ja terveystoimen palvelut SoTe - kuntayhtymältä. Kunta- ja palvelurakenteessa on tälle suunnittelukaudella odotettavissa suuria muutoksia valtiovallan toimenpitein. Kaupunki on päätöksillään varautunut ympäristöterveydenhuollon sekä maaseutuhallinnon ylikunnallisiin järjestämisratkaisuihin vuodesta 2013 alkaen Talousarvion yleisperustelut Kaupunginvaltuuston talouden tasapainottamiseen tähtäävän talouslinjan mukaisesti vuosikatteen tulee kattaa poistot ja lainamäärä ei saa kasvaa. Kaupunginhallituksen antamissa suunnitteluohjeissa talousarviokehys määriteltiin valtuuston talouslinjan mukaisesti ja hallintokunnilta pyydettiin kehyksen mukaiset esitykset. Toimintakatteen kehys perustui elokuun 2012 valtionosuus- ja verotuloennusteisiin. Asetettu kehys ylittyi lopulta 0,466 milj. euroa. Ylitykset johtuivat perusopetuksen ja lukion menoista sekä SoTe kuntayhtymän maksuosuuksista. Menoja ei pystytty sopeuttamaan tulokehykseen. Poistosuunnitelman uudistuksesta johtuen talousarvio jää vahvasti alijäämäiseksi. - Vuoden 2013 toimintakate on 55,471 milj. euroa ja vuosikate 2,549 milj. euroa. - Tilikauden tulos on negatiivinen milj. euroa. - Investointien omahankintameno vuonna 2013 on 2,928 milj. euroa ja alittaa poistot 2,072 milj. euroa. - Vuosikatteen ylittävät investoinnit rahoitetaan lainarahalla, täten lainakanta kasvaa 2,0 milj. euroa vuonna 2013.

7 7 Taloussuunnitelman vuosille on huomioitu seuraavat käyttötalouden tuottojen ja kulujen muutokset vuoteen 2012: - Poistosuunnitelma on muutettu vuodesta 2013 alkaen. Poistosuunnitelmassa on huomioitu: vuodelle 2012 aiheutuva 0,576 miljoonan euron kertapoisto. vuodelle 2013 poistot ovat 5,0 milj. euroa vuosille 2014 ja 2015 poistot 5,5 milj. euroa huomioiden kyseisten vuosien mahdolliset investoinnit; - Muut toimintatulot kasvavat vuodesta 2013 alkaen noin 2,4 miljoonalla eurolla So- Te:n pääomavuokrien johdosta, tulojenkasvu on sisäistä laskutusta. Pääomavuokra on laskettu SoTe:n maksuosuuteen. - Metsät ja muut kiinteistöt tulot ovat 0,150 miljoona euroa pienemmät vuodelle 2013 kuin vuonna Vuosille tulee tehostaa tonttien ja turhien kiinteistöjen / käyttötarkoitukseltaan tyhjiksi jäävien myyntiä; - Yhteisöverotuotto pienenee 0,400 miljoonaa euroa (ennustettuun) vuoteen 2012 verrattuna säilyen koko suunnitelmakauden vuoden 2013 tasolla (1,8 milj. euroa) Investoinnit Saarijärven kaupungin investoinnit vuosille : vuoden 2013 investoinnit (omarahoitus) 2,928 milj. euroa, vuoden 2014 ennustetut investoinnit 8,010 milj. euroa sekä vuoden 2015 investoinnit 5,262 milj. euroa. Vuosille investointiohjelmaan yksittäisistä merkittävimmistä kohteista on huomioitu: - uusi päiväkoti 3,1 miljoonaa euroa (kokonaiskustannus on 5,1 milj. toukokuussa 2013 valmistuneen hankesuunnitelman mukaisesti) - jätevedenpuhdistamo 1,125 miljoonaa euroa - laajakaista 2015 haja-asutusalueille 1,1 miljoonaa euroa - terveysaseman 2-vaihe, 3,3 miljoonaa euroa. Seuraavia tiedossa olevia hankkeita ei ole huomioitu vuosien investointivarauksissa: - ympärivuorokautisen hoivan yksikkö

8 8 Taulukko 1. Kaupungin nettoinvestoinnit aiempien tilinpäätösten ja talousarvion mukaan Rahoitus Verotuotot Kunnallinen tuloveroaste nostettiin 21,00 prosenttiin vuodelle Vuodelle 2014 on tehty ennuste olemassa olevan ennusteen pohjalta, jota on käytetty myös vuodelle Ennusteet kyseisille vuosille eivät sisällä veronkorotuksia. Verotulokertymä on arvioitu seuraavaksi: TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2014 VEROTULOT Verotieto Verotieto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Tulovero Kiinteistövero Yhteisövero Yhteensä Taulukko 2: Verotulokertymä

9 9 Kiinteistöveroaste vuodelle 2013 pidetään ennallaan vuoden 2012 arvoilla. Kiinteistövero prosentit Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % Vakituisten asuinrakennusten 0,45 % Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,05 % Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 % Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöverop. 2,40 % Yleishyödyllisten yhdistysten käytössä olevien rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00 % Taulukko 3. : Kiinteistöveroprosentti Yhteisöveron tuoton kehityksessä on huomioitu toteutunut verotus vuoteen 2010 sekä ennakoitu tulevien vuosien verokertymien Saarijärvellä toteutuvan pitkäaikaisten keskiarvojen mukaisesti. Kuntien väliaikaisen yhteisöveroosuuden korotus maksetaan 5 prosenttiyksiköllä korotettuna vuosille Valtionosuudet Valtionosuus vuodelle 2013 on arvioitu 30,040 miljoona euroa sisältäen verotulojen tasauksesta tulevan osuuden. Ennusteessa on laskettu toteutuvan, voimakkaan ikärakenteen muutoksesta peruspalvelujen valtionosuutta noin 0,300 miljoonalla eurolla vuosittain, tästä huolimatta valtionosuudet voivat pienentyä valtionsäästöohjelman johdosta noin 0,600 miljoona euroa kaudella Verotulojen tasauksen määrän vuosittainen vaihtelu on pidetty suunnitelmakaudella ennallaan ollen noin 7,0 miljoonaa euroa / vuosi TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2014 Valtionosuudet Peruspalvelut sisältäen verotulojen tasauksen Taulukko 4: Valtionosuudet Korkotuotot - ja muut rahoitustuotot sekä rahoituskulut Vuoden 2013 korkotuotot on arvioitu 0,257 miljoonaan euroon ja korkokulut 0,800 miljoonan. euron suuruisiksi. Korkotuotot antolainoista vähenevät lainakannan pienetessä. Korkokuluissa tulee varautua kasvaviin korkokuluihin, mikäli investoinnit vuosille joudutaan rahoittamaan kokonaisuudessaan lainarahalla tai aiotaan toteuttaa investointisuunnitelman mukaisina.

10 10 Korkokulut kasvavat voimakkaasti, mikäli ottolainakanta kasvaa sekä korkokannan muutokset aiheuttavat nousupaineita. Uutta lainaa joudutaan ottamaan suunnitelmakaudella vuosittain 3-5 miljoonaa euroa, jolloin lainakanta kasvaa vuoden 2011 lopun 27,805 miljoonasta eurosta noin 39,0 miljoonaan euroon eli lähes euroon asukasta kohti Vuositulos Poistojen määrä kasvaa uuden poistosuunnitelman sekä mahdollisten lähivuosien huomattavien investointien johdosta vuoden ,6 miljoonasta eurosta suunnitelmakauden 2015 loppuun vähintään 5,5 miljoonaan euroon. Kumulatiivinen ylijäämä taseessa pienenee taloussuunnitelman ennusteen mukaan vuoden 2011 tilinpäätöstilanteesta 9,175 milj. eurosta kumulatiiviseksi alijäämäksi noin - 4,0 miljoonaan euroon vuonna 2015 alla olevan taulukon 6. mukaisesti. TP 2011 LTA TA 2013 TS 2014 TS 2015 VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) -28 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kumulatiivinen taseen yli-/alijäämä Taulukko 5: Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos sekä kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) Taulukko 6. Tilikauden ali- ja ylijäämät taloussuunnitelman mukaan.

11 Tilinpäätöstietoja ja tunnuslukuja Emo Emo Konserni Konserni Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Toimintatuotot/Toimintakulut, % 17,6 15,6 50,6 49,8 Vuosikate/Poistot, % Investointien tulorahoitus, % 54,2 56,5 56,7 87,6 Pääomamenojen tulorahoitus, % 35,7 20,8 35,8 23,9 Lainanhoitokate 1,17 0,43 1,06 0,40 Kassan riittävyys, pv 5,0 8,2 23,5 27,4 Omavaraisuusaste 54, ,5 42,9 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 50,7 52,8 57,3 57,4 Kertynyt yli-/alijäämä, Lainakanta , Lainasaamiset, Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Leasingvastuut Takaukset saman konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta. Jäljellä oleva pääoma Takaukset muiden puolesta. Jäljellä oleva pääoma Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Vastuu Kuntien takauskeskuksen rahastoista Muut vastuut: Hissilaina-avustukset Muut vastuut: Arvonlisäveron palautusvastuu Muut vastuut: Vuokravastuu ja velvoitevarasto Muut vastuut: Hankkeiden valtionosuuden palautusvastuu Muut vastuut: SoTe Kuntayhtymän alijäämästä Taulukko 7. Lainanhoitokate on alle 1 (heikko) ja lainanhoitoon joudutaan ottamaan lisälainaa tai realisoimaan omaisuutta. Omavaraisuusasteen hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kunnissa 70 %. 50 % tai sitä alempi merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta. Emon luku on 52 ja konsernin 42,9 %. Mitä pienempi suhteellinen velkaantuneisuus tunnusluku on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Keskimäärin se on kuntasektorilla noin 30 %. Saarijärven kaupungin luku on 52,8 % ja konsernin 57,4 %. Saarijärven kaupunki on antanut vuoden 2012 aikana kaksi omavelkaista takausta yhteensä 2,155 miljoonaa euroa kahdelle tytäryhtiölle.

12 2.8. Valtioneuvoston asetuksen mukaisten kriisikunnan kriteerien täyttyminen Saarijärven kaupungissa Kuntien valtionosuudesta annetun lain (1405/ 2010) 63 a :n mukaan jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot, kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Tällä hetkellä Saarijärven kaupunki täyttää alla olevasta taulukosta nro 9 ilmenevät kriisikunnankriteerit tuloveroprosentin ja suhteellisen velkaantuneisuuden osalta. Taulukko 9. Kriisikuntakriteerit ja raja-arvot 12

13 Saarikan taloustilanne Kaupungin osuus on n. 1,3 milj. SoTe kuntayhtymän alijäämästä. Alijäämä on suunniteltu maksettavan pois kaupungin maksuosuuksissa seuraavan suunnitelman mukaisesti: - Vuoden 2010 alijäämästä jäljellä oleva saldo (2/3) maksetaan takaisin vuosina 2013 ja 2014 ( /vuosi). - Vuoden 2011 alijäämä maksetaan takaisin vuosina 2013, 2014 ja 2015 ( /vuosi). - Vuoden 2012 alijäämä maksetaan takaisin vuosina 2014, 2015 ja 2016 ( /vuosi) Keski-Suomen keskussairaala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on käynnistänyt Uusi sairaala hankkeen. Kyseisen hankkeen rakennuskustannukset yhteensä on arvioitu n Saarijärven kaupungin omistusosuus sairaanhoitopiiristä on 4,20 %. Tavalla tai toisella kaupungin vastuu uudesta sairaalasta olisi omistusosuuden suhteessa n. 10,4 M.

14 14 3. Toimenpiteiden säästövaikutus valtuustokaudella Taulukko säästötoimenpiteiden vaikutuksesta valtuustokaudella Talouden vakauttamistyöryhmän kokouksissa esiintuodut toimenpiteet ja niiden säästövaikutukset on koottu alla olevaan taulukkoon. Säästötoimenpiteet valtuustokaudella Täydennetään myöhemmin, kun säästötaulukko on valmis kokonaisuudessaan.

15 15 4. Jatkotoimenpiteet Talouden vakauttamistyöryhmä päätti kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle työryhmän väliraportin. Toimialoille jäi edelleen tehtäväksi syyskuun 2013 loppuun mennessä toimialojen palveluiden tuotteistaminen ja luokittelu, jonka perusteella uusia talouden vakauttamiskohteita toivotaan löytyvän runsaasti lisää. 5. Liitteet ja kokouksissa käytössä ollut lähdeaineisto 5.1 Kokouksissa käytössä ollut lähdeaineisto Talouden vakauttamisohjelman laadinnassa on huomioitu mm. seuraavat aineistot: Kuntatalouden sopeutusohjelma Jouko Salon kokoama kuntien taloudellisten tunnuslukujen vertailu (verrokkikunnat) Kouluverkkoselvitys 2012 kirjastonjohtaja Ronimuksen esittelyaineisto kirjastotoiminnan kustannuksista MHY Keski-Suomen arvio kaupungin metsäomaisuudesta Keski-Suomen liiton kuntatalousryhmän tilinpäätösvertailuja Riskityöryhmän raportti 2013 Varhaiskasvatuksen kustannuksista tehty yhteenveto Saarijärven kaupungin tilastrategia Saarijärven kaupungin talousarvio 2013 Saarijärven kaupungin taloussuunnitelma listaus täydennetään lopulliseen raporttiin

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja 10 000 Toimintakate tilinpäätös 2014 /as. 9 000 8 868 8 000 7 000 6 000 5 000 7 411 7 328 6 739 6 259 6 327 6 461 5 839

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA

KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA LAPIN LIITTO KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA Käyttötalouden nettokustannukset Valtionosuudet Verotulot Toimintakatteen ja verorahoituksen suhde Vuosikate Lainakanta

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 VALTIOVARAINMINISTERIO KIRJE VM/1042/02020601/2014 1(3) 20.5.2014 Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta voidaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu Hausjärvi Loppi Riihimäki Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu 1.6.2015 Riitta Ekuri FCG Konsultointi 1.6.2015 Page 1 Tilinpäätös 2014 Taloudellisten laskelmien lähtötiedot

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

3. Kuntatalous Harjavalta 79 Luvia vuosikate v.2011 (1 000 euroa) ,00-327, vuosikate v.2010 (1 000 euroa) 4 915,00 874,00 3.

3. Kuntatalous Harjavalta 79 Luvia vuosikate v.2011 (1 000 euroa) ,00-327, vuosikate v.2010 (1 000 euroa) 4 915,00 874,00 3. 3. Kuntatalous Harjavalta 79 Luvia 442 3.1 vuosikate v.2011 (1 000 euroa) -1 811,00-327,00 3.2 vuosikate v.2010 (1 000 euroa) 4 915,00 874,00 3.3 vuosikate % v.2011-4,5-1,9 3.4 vuosikate % v.2010 10,9

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero VUODEN 2010 VEROTULOT Rahatoimisto KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KH 9.2.2011 Vuoden 2009 maksuunpannut verot Kaupungin saamiin vuoden 2010 verojen tilityksiin vaikuttaa merkittävästi vuoden 2009

Lisätiedot