SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Talouden vakauttamistyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Talouden vakauttamistyöryhmä"

Transkriptio

1 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Talouden vakauttamistyöryhmä SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMA VÄLIRAPORTTI KAUPUNGINHALLITUKSELLE

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talouden vakauttamistyöryhmä Talouden vakauttamistyöryhmän perustaminen Työryhmän kokoukset... 3 Työryhmän kokousten sisältö pääpiirteittäin Kaupungin taloudellinen asema Saarijärven kaupungin taloudennäkymät Kunta- ja palvelurakenneuudistus Talousarvion yleisperustelut Investoinnit Rahoitus Verotuotot Valtionosuudet Korkotuotot - ja muut rahoitustuotot sekä rahoituskulut Vuositulos Tilinpäätöstietoja ja tunnuslukuja Valtioneuvoston asetuksen mukaisten kriisikunnan kriteerien täyttyminen Saarijärven kaupungissa Saarikan taloustilanne Keski-Suomen keskussairaala Toimenpiteiden säästövaikutus valtuustokaudella Taulukko säästötoimenpiteiden vaikutuksesta valtuustokaudella Säästötoimenpiteet valtuustokaudella Jatkotoimenpiteet Liitteet ja kokouksissa käytössä ollut lähdeaineisto Kansikuvassa Karajoen myllyuoma

3 3 1. Talouden vakauttamistyöryhmä 1.1 Talouden vakauttamistyöryhmän perustaminen Saarijärven kaupungin talouden vakauttamistyöryhmä on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä Työryhmän perustamisen taustalla on vuoden 2012 aikana tapahtunut käänne kaupungin taloudessa heikompaan suuntaan. Yksityiskohtaiset tiedot kaupungin talouden asemasta ilmenevät kaupungin talousarvioista 2013 ja taloussuunnitelmasta Työryhmän puheenjohtajana on toiminut kaupunginhallituksen pj. Olavi Vuori. Muut työryhmän jäsenet ovat Arja Koskenlahti, Sami Tuominen, Nina Marjoniemen varalla Harri Lehtinen, Pentti Tuomi, viranhaltijoista Janne Kinnunen, Arja Siikström, Vesa Ronkainen ja Satu Autiosalo sekä henkilöstön edustajana johtoryhmän jäsen Jouko Salo. 1.2 Työryhmän kokoukset Talouden vakauttamistyöryhmä on kokoontunut kevään 2013 aikana 5 kertaa: , , , , sekä Työryhmän kokousten sisältö pääpiirteittäin Helmikuussa pidetyssä kokouksessa vakauttamistyöryhmä asetti tavoitteeksi työlleen kaupungin taloudellisia haasteita silmälläpitäen seuraavat säästöt: vuodelle ,5 milj. vuodelle ,0 milj. vuodelle ,0 milj. vuodelle ,0 milj.. Työryhmä tutustui kaupungin talouden nykytilaan sekä muutamiin muissa kunnissa tehtyihin talouden vakauttamisohjelmiin. Kokouksessa sovittiin tarvittavista talouden vertailuaineistojen laatimisista. Esille keskusteluissa nousi mm. sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestäminen, Pylkönmäen kirjastoa koskevat suunnitelmat, eläköitymisen hyödyntäminen sekä toimitilastrategiaan liittyvät asiat. Kokouksessa keskusteltiin myös energiansäästötoimenpiteistä sekä päätettiin listata kaupungin omistaman tarpeettoman omaisuuden myyntimahdollisuuksia. Työryhmä totesi, että olisi tärkeää sitouttaa koko kaupunkiorganisaatio vakauttamisohjelman läpiviemiseen.

4 4 Maaliskuussa pidetyssä kokouksessa käytiin tarkemmin läpi kuntien vertailutietoja verrokkikunnissa Jouko Salon esittämänä. Verrokkikuntina olivat Karstula, Keuruu, Viitasaari ja Äänekoski. Esittelystä tehtiin mm. seuraavia johtopäätöksiä: - kaupungin henkilöstömäärä on pienempi kuin vertailukunnissa - vertailukuntiin suhteutettuna Saarijärvellä oli toiseksi pienimmät verotulot per. asukas. - SoTe menoissa kaupungin kulut olivat 200 korkeammat / asukas kuin esim. Äänekoskella - lasten päivähoidon nettokustannukset vaikuttivat suurilta verrattuna vertailukuntiin. - vanhusten laitospalveluiden nettokustannukset ovat suuret verrattuna vertailukuntiin. - opetustoimen nettokustannukset olivat pienimmät suhteessa vertailukuntiin. Lukiokoulutus on edullista kaupungin järjestämänä. - liikenneväylien nettokustannukset ovat edulliset verrattuna vertailukuntiin. - kaupungilla on metsäomaisuutta paljon verrattuna vertailukuntiin - lomapalkkavelkaa on kertynyt kaupungin taseeseen Kokouksessa käytiin läpi sivistystoimen toimialaan liittyviä asioita mm. Pylkönmäen kirjaston uudelleen järjestelyä, kouluverkkoasiassa etenemistä, lukuvuoden opetuksen tuntikertymää, kuljetusten optimointityön käynnistämistä, varhaiskasvatuksen rakennetta sekä vapaa-aikapalveluiden järjestämistä. SoTe kuntayhtymän johtaja Mikael Palola sekä talousjohtaja Aino Rajapolvi esittivät SoTe kuntayhtymän talouteen liittyviä asioita. SoTe kuntayhtymässä on aloitettu myös talouden vakauttamisohjelma. Todettiin että SoTe palveluissa on talouden vakauttamisen kannalta syytä paneutua isoihin taloudellisiin menoeriin kuten mm. ikäihmisten asumispalveluiden järjestämiseen. Lopuksi käytiin läpi työllisyyden hoitoon liittyviä asioita Kirsti Penttilän esittelemänä. Jatkotoimenpiteinä päätettiin pyytää tarkempaa selvitystä metsäomaisuuden myyntiin liittyvistä asioista. Huhtikuussa pidetyssä kokouksessa kuultiin useita toimialojen esittelyjä: - vapaa-aikasihteeri Esko Pekkanen esitteli mm. Paavonrinteiden toiminnan kehittämistä kaupungin tai ulkopuolisen toimijan toimesta. - kirjastonjohtaja Ronimus esitteli kirjastopalveluiden järjestämiseen liittyviä asioita. - Arja Siikström esitteli kouluverkkotyöryhmän esitystä uudesta kouluverkosta. - tekninen johtaja Vesa Ronkainen esitteli alustavaa tilastrategiaa ja ko. työn etenemistä. - toimitusjohtaja Arja Iso-Ahola esitteli SSYP Kehitys Oy:n toimintaa elinkeinoelämän ja kaupungin elinvoiman lisäämisen näkökulmasta Huhtikuussa pidetyssä kokouksessa Satu Autiosalo kävi läpi kaupungin henkilöstökertomuksen Vuoteen 2020 mennessä kaupungilta eläköityy 140 työntekijää. Eläköitymiset sisältävät n säästöpotentiaalin. On kuitenkin huomattava, että osa viroista tulee täytettäväksi. Ravitsemuspalveluissa siirrytään yhden keittiön malliin, mikä mahdollistaa henkilöstömäärän vähenemisen.

5 5 Tarmo Heinänen esitteli maa- ja metsäomaisuuden myyntimahdollisuuksia. Kaupungin metsissä kiinni oleva omaisuusarvo on noin 6,9 milj.. Viimeisen 5 vuoden tuotto on ollut keskimäärin vuodessa. Kokouksessa päätettiin esittää puuhametsäpalstojen asettamista myyntiin. Toukokuussa pidetyssä kokouksessa keskusteltiin henkilöstömenoista ja keinovalikoimana henkilöstömenojen vähentämiseksi keskusteltiin mm. lomautuksista. Talouden vakauttamistyöryhmä päätyi kuitenkin suosittelemaan henkilöstölle palkattomien säästökeinovapaiden pitämistä yhtenä talouden tasapainottamistoimenpiteenä. Hallinto- ja henkilöstöjohtaja välitti toimenpiteen henkilöstölle tiedoksi. Vakauttamistyöryhmä päätti koostaa viimeiseen kokoukseen yhteisesti esille tulleet vakauttamistoimenpiteet sekä päätti jalkauttaa toimialajohtajien kautta toimialoille tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä seuraavan palveluluokittelun: Kukin palvelu tuotteistetaan ja luokitellaan eri tasoihin: 1. lakisääteinen 2. välttämätön kaupungin ydintoiminnan kannalta 3. tuotetaan, mutta ei ole pakollinen - on vetovoimaisuuteen tai imagoon vaikuttava 4. tuotetaan, mutta ei ole pakollinen - lopettamisen vaikutus koskee vain tiettyä käyttäjäryhmää - vähäinen julkinen vaikutus Kustakin palvelusta määritellään: 1. nykytaso 2. esitetään uusi tavoitetaso tai lopetus 3. toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi tai vaikutus 4. säästömahdollisuus euroina Laitetaan palvelut koreihin ja muutoksille hintalappu. Toukokuussa pidetyssä kokouksessa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen esitteli varhaiskasvatuksen kustannuksia sekä eri hoitomuotojen kustannusvertailuja. Mietittiin yhteisesti varhaiskasvatuspuolen säätökeinoja. Tekninen johtaja esitteli laaditun tilastrategian sekä sen mukanaan tuomat hyödyt. Talouden vakauttamistyöryhmä päätti toimittaa väliraportin vakauttamisohjelmasta kaupunginhallitukselle ja jatkaa työtään elokuussa. 2. Kaupungin taloudellinen asema 2.1. Saarijärven kaupungin taloudennäkymät Vuoden 2012 aikana ovat kaupungin talouden näkymät oleellisesti heikentyneet verrattuna 2010 ja 2011 ylijäämäisiin tilinpäätöksiin. Valtion vuoden 2013 budjettiratkaisut eivät vielä näy vähentävän kaupungin saamia valtionosuuksia vuonna Kaupungin tuloveroprosentin nostaminen vuodelle 2013 kasvattaa tuloveroja noin 1,3 miljoonaa euroa.

6 6 Yleiset talouden ja työllisyyden näkymät ovat merkittävästi heikentyneet ja synkentyneet loppuvuoden 2012 aikana. Vuodelle 2013 on ennustettu valtion toimesta synkeitä aikoja. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelmaennuste on suunnittelukaudelle : - toimintakate: 55,471 milj. euroa, vuosi ,5 milj. euroa, vuosi ,7 milj. euroa, vuosi Vuosikate tulee muuttumaan merkittävästi suunnitelmakaudella: 2,549 milj. euroa, vuosi ,3 milj. euroa, vuosi ,288 milj. euroa, vuosi Tilikauden alijäämä tulee kasvamaan: 2,451 milj. eurosta, vuonna ,1 milj. euroon, vuonna ,2 milj. euroon, vuonna Kunta- ja palvelurakenneuudistus Saarijärven kaupunki ostaa sosiaali- ja terveystoimen palvelut SoTe - kuntayhtymältä. Kunta- ja palvelurakenteessa on tälle suunnittelukaudella odotettavissa suuria muutoksia valtiovallan toimenpitein. Kaupunki on päätöksillään varautunut ympäristöterveydenhuollon sekä maaseutuhallinnon ylikunnallisiin järjestämisratkaisuihin vuodesta 2013 alkaen Talousarvion yleisperustelut Kaupunginvaltuuston talouden tasapainottamiseen tähtäävän talouslinjan mukaisesti vuosikatteen tulee kattaa poistot ja lainamäärä ei saa kasvaa. Kaupunginhallituksen antamissa suunnitteluohjeissa talousarviokehys määriteltiin valtuuston talouslinjan mukaisesti ja hallintokunnilta pyydettiin kehyksen mukaiset esitykset. Toimintakatteen kehys perustui elokuun 2012 valtionosuus- ja verotuloennusteisiin. Asetettu kehys ylittyi lopulta 0,466 milj. euroa. Ylitykset johtuivat perusopetuksen ja lukion menoista sekä SoTe kuntayhtymän maksuosuuksista. Menoja ei pystytty sopeuttamaan tulokehykseen. Poistosuunnitelman uudistuksesta johtuen talousarvio jää vahvasti alijäämäiseksi. - Vuoden 2013 toimintakate on 55,471 milj. euroa ja vuosikate 2,549 milj. euroa. - Tilikauden tulos on negatiivinen milj. euroa. - Investointien omahankintameno vuonna 2013 on 2,928 milj. euroa ja alittaa poistot 2,072 milj. euroa. - Vuosikatteen ylittävät investoinnit rahoitetaan lainarahalla, täten lainakanta kasvaa 2,0 milj. euroa vuonna 2013.

7 7 Taloussuunnitelman vuosille on huomioitu seuraavat käyttötalouden tuottojen ja kulujen muutokset vuoteen 2012: - Poistosuunnitelma on muutettu vuodesta 2013 alkaen. Poistosuunnitelmassa on huomioitu: vuodelle 2012 aiheutuva 0,576 miljoonan euron kertapoisto. vuodelle 2013 poistot ovat 5,0 milj. euroa vuosille 2014 ja 2015 poistot 5,5 milj. euroa huomioiden kyseisten vuosien mahdolliset investoinnit; - Muut toimintatulot kasvavat vuodesta 2013 alkaen noin 2,4 miljoonalla eurolla So- Te:n pääomavuokrien johdosta, tulojenkasvu on sisäistä laskutusta. Pääomavuokra on laskettu SoTe:n maksuosuuteen. - Metsät ja muut kiinteistöt tulot ovat 0,150 miljoona euroa pienemmät vuodelle 2013 kuin vuonna Vuosille tulee tehostaa tonttien ja turhien kiinteistöjen / käyttötarkoitukseltaan tyhjiksi jäävien myyntiä; - Yhteisöverotuotto pienenee 0,400 miljoonaa euroa (ennustettuun) vuoteen 2012 verrattuna säilyen koko suunnitelmakauden vuoden 2013 tasolla (1,8 milj. euroa) Investoinnit Saarijärven kaupungin investoinnit vuosille : vuoden 2013 investoinnit (omarahoitus) 2,928 milj. euroa, vuoden 2014 ennustetut investoinnit 8,010 milj. euroa sekä vuoden 2015 investoinnit 5,262 milj. euroa. Vuosille investointiohjelmaan yksittäisistä merkittävimmistä kohteista on huomioitu: - uusi päiväkoti 3,1 miljoonaa euroa (kokonaiskustannus on 5,1 milj. toukokuussa 2013 valmistuneen hankesuunnitelman mukaisesti) - jätevedenpuhdistamo 1,125 miljoonaa euroa - laajakaista 2015 haja-asutusalueille 1,1 miljoonaa euroa - terveysaseman 2-vaihe, 3,3 miljoonaa euroa. Seuraavia tiedossa olevia hankkeita ei ole huomioitu vuosien investointivarauksissa: - ympärivuorokautisen hoivan yksikkö

8 8 Taulukko 1. Kaupungin nettoinvestoinnit aiempien tilinpäätösten ja talousarvion mukaan Rahoitus Verotuotot Kunnallinen tuloveroaste nostettiin 21,00 prosenttiin vuodelle Vuodelle 2014 on tehty ennuste olemassa olevan ennusteen pohjalta, jota on käytetty myös vuodelle Ennusteet kyseisille vuosille eivät sisällä veronkorotuksia. Verotulokertymä on arvioitu seuraavaksi: TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2014 VEROTULOT Verotieto Verotieto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Tulovero Kiinteistövero Yhteisövero Yhteensä Taulukko 2: Verotulokertymä

9 9 Kiinteistöveroaste vuodelle 2013 pidetään ennallaan vuoden 2012 arvoilla. Kiinteistövero prosentit Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % Vakituisten asuinrakennusten 0,45 % Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,05 % Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 % Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöverop. 2,40 % Yleishyödyllisten yhdistysten käytössä olevien rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00 % Taulukko 3. : Kiinteistöveroprosentti Yhteisöveron tuoton kehityksessä on huomioitu toteutunut verotus vuoteen 2010 sekä ennakoitu tulevien vuosien verokertymien Saarijärvellä toteutuvan pitkäaikaisten keskiarvojen mukaisesti. Kuntien väliaikaisen yhteisöveroosuuden korotus maksetaan 5 prosenttiyksiköllä korotettuna vuosille Valtionosuudet Valtionosuus vuodelle 2013 on arvioitu 30,040 miljoona euroa sisältäen verotulojen tasauksesta tulevan osuuden. Ennusteessa on laskettu toteutuvan, voimakkaan ikärakenteen muutoksesta peruspalvelujen valtionosuutta noin 0,300 miljoonalla eurolla vuosittain, tästä huolimatta valtionosuudet voivat pienentyä valtionsäästöohjelman johdosta noin 0,600 miljoona euroa kaudella Verotulojen tasauksen määrän vuosittainen vaihtelu on pidetty suunnitelmakaudella ennallaan ollen noin 7,0 miljoonaa euroa / vuosi TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2014 Valtionosuudet Peruspalvelut sisältäen verotulojen tasauksen Taulukko 4: Valtionosuudet Korkotuotot - ja muut rahoitustuotot sekä rahoituskulut Vuoden 2013 korkotuotot on arvioitu 0,257 miljoonaan euroon ja korkokulut 0,800 miljoonan. euron suuruisiksi. Korkotuotot antolainoista vähenevät lainakannan pienetessä. Korkokuluissa tulee varautua kasvaviin korkokuluihin, mikäli investoinnit vuosille joudutaan rahoittamaan kokonaisuudessaan lainarahalla tai aiotaan toteuttaa investointisuunnitelman mukaisina.

10 10 Korkokulut kasvavat voimakkaasti, mikäli ottolainakanta kasvaa sekä korkokannan muutokset aiheuttavat nousupaineita. Uutta lainaa joudutaan ottamaan suunnitelmakaudella vuosittain 3-5 miljoonaa euroa, jolloin lainakanta kasvaa vuoden 2011 lopun 27,805 miljoonasta eurosta noin 39,0 miljoonaan euroon eli lähes euroon asukasta kohti Vuositulos Poistojen määrä kasvaa uuden poistosuunnitelman sekä mahdollisten lähivuosien huomattavien investointien johdosta vuoden ,6 miljoonasta eurosta suunnitelmakauden 2015 loppuun vähintään 5,5 miljoonaan euroon. Kumulatiivinen ylijäämä taseessa pienenee taloussuunnitelman ennusteen mukaan vuoden 2011 tilinpäätöstilanteesta 9,175 milj. eurosta kumulatiiviseksi alijäämäksi noin - 4,0 miljoonaan euroon vuonna 2015 alla olevan taulukon 6. mukaisesti. TP 2011 LTA TA 2013 TS 2014 TS 2015 VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) -28 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kumulatiivinen taseen yli-/alijäämä Taulukko 5: Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos sekä kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) Taulukko 6. Tilikauden ali- ja ylijäämät taloussuunnitelman mukaan.

11 Tilinpäätöstietoja ja tunnuslukuja Emo Emo Konserni Konserni Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Toimintatuotot/Toimintakulut, % 17,6 15,6 50,6 49,8 Vuosikate/Poistot, % Investointien tulorahoitus, % 54,2 56,5 56,7 87,6 Pääomamenojen tulorahoitus, % 35,7 20,8 35,8 23,9 Lainanhoitokate 1,17 0,43 1,06 0,40 Kassan riittävyys, pv 5,0 8,2 23,5 27,4 Omavaraisuusaste 54, ,5 42,9 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 50,7 52,8 57,3 57,4 Kertynyt yli-/alijäämä, Lainakanta , Lainasaamiset, Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Leasingvastuut Takaukset saman konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta. Jäljellä oleva pääoma Takaukset muiden puolesta. Jäljellä oleva pääoma Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Vastuu Kuntien takauskeskuksen rahastoista Muut vastuut: Hissilaina-avustukset Muut vastuut: Arvonlisäveron palautusvastuu Muut vastuut: Vuokravastuu ja velvoitevarasto Muut vastuut: Hankkeiden valtionosuuden palautusvastuu Muut vastuut: SoTe Kuntayhtymän alijäämästä Taulukko 7. Lainanhoitokate on alle 1 (heikko) ja lainanhoitoon joudutaan ottamaan lisälainaa tai realisoimaan omaisuutta. Omavaraisuusasteen hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kunnissa 70 %. 50 % tai sitä alempi merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta. Emon luku on 52 ja konsernin 42,9 %. Mitä pienempi suhteellinen velkaantuneisuus tunnusluku on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Keskimäärin se on kuntasektorilla noin 30 %. Saarijärven kaupungin luku on 52,8 % ja konsernin 57,4 %. Saarijärven kaupunki on antanut vuoden 2012 aikana kaksi omavelkaista takausta yhteensä 2,155 miljoonaa euroa kahdelle tytäryhtiölle.

12 2.8. Valtioneuvoston asetuksen mukaisten kriisikunnan kriteerien täyttyminen Saarijärven kaupungissa Kuntien valtionosuudesta annetun lain (1405/ 2010) 63 a :n mukaan jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot, kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Tällä hetkellä Saarijärven kaupunki täyttää alla olevasta taulukosta nro 9 ilmenevät kriisikunnankriteerit tuloveroprosentin ja suhteellisen velkaantuneisuuden osalta. Taulukko 9. Kriisikuntakriteerit ja raja-arvot 12

13 Saarikan taloustilanne Kaupungin osuus on n. 1,3 milj. SoTe kuntayhtymän alijäämästä. Alijäämä on suunniteltu maksettavan pois kaupungin maksuosuuksissa seuraavan suunnitelman mukaisesti: - Vuoden 2010 alijäämästä jäljellä oleva saldo (2/3) maksetaan takaisin vuosina 2013 ja 2014 ( /vuosi). - Vuoden 2011 alijäämä maksetaan takaisin vuosina 2013, 2014 ja 2015 ( /vuosi). - Vuoden 2012 alijäämä maksetaan takaisin vuosina 2014, 2015 ja 2016 ( /vuosi) Keski-Suomen keskussairaala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on käynnistänyt Uusi sairaala hankkeen. Kyseisen hankkeen rakennuskustannukset yhteensä on arvioitu n Saarijärven kaupungin omistusosuus sairaanhoitopiiristä on 4,20 %. Tavalla tai toisella kaupungin vastuu uudesta sairaalasta olisi omistusosuuden suhteessa n. 10,4 M.

14 14 3. Toimenpiteiden säästövaikutus valtuustokaudella Taulukko säästötoimenpiteiden vaikutuksesta valtuustokaudella Talouden vakauttamistyöryhmän kokouksissa esiintuodut toimenpiteet ja niiden säästövaikutukset on koottu alla olevaan taulukkoon. Säästötoimenpiteet valtuustokaudella Täydennetään myöhemmin, kun säästötaulukko on valmis kokonaisuudessaan.

15 15 4. Jatkotoimenpiteet Talouden vakauttamistyöryhmä päätti kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle työryhmän väliraportin. Toimialoille jäi edelleen tehtäväksi syyskuun 2013 loppuun mennessä toimialojen palveluiden tuotteistaminen ja luokittelu, jonka perusteella uusia talouden vakauttamiskohteita toivotaan löytyvän runsaasti lisää. 5. Liitteet ja kokouksissa käytössä ollut lähdeaineisto 5.1 Kokouksissa käytössä ollut lähdeaineisto Talouden vakauttamisohjelman laadinnassa on huomioitu mm. seuraavat aineistot: Kuntatalouden sopeutusohjelma Jouko Salon kokoama kuntien taloudellisten tunnuslukujen vertailu (verrokkikunnat) Kouluverkkoselvitys 2012 kirjastonjohtaja Ronimuksen esittelyaineisto kirjastotoiminnan kustannuksista MHY Keski-Suomen arvio kaupungin metsäomaisuudesta Keski-Suomen liiton kuntatalousryhmän tilinpäätösvertailuja Riskityöryhmän raportti 2013 Varhaiskasvatuksen kustannuksista tehty yhteenveto Saarijärven kaupungin tilastrategia Saarijärven kaupungin talousarvio 2013 Saarijärven kaupungin taloussuunnitelma listaus täydennetään lopulliseen raporttiin

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös tilinpäätös 2014 KOOSTE tilinpäätös 2014 tilinpäätös 2014 s 2014 tilinpäätös 201 s 2014 tilinpäätös ös 2014 til ä Onnistumisia Onnistumisia Toimintakatteen kasvu oli 3,1 %, ilman varautumista Carean alijäämien

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 VALTIOVARAINMINISTERIO KIRJE VM/1042/02020601/2014 1(3) 20.5.2014 Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta voidaan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 22.9.2015 YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu 2015 - Käyttötalouden toteutumisennuste Käyttötalouden ylitysuhka

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

4.2.2015 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ. 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1

4.2.2015 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ. 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy Page 1 1 ARVIO TALOUDEN MENNEESTÄ KEHITYKSESTÄ 2 TALOUSKEHITYS 2010-2013 - KÖYLIÖ Toimintakulut Toimintakulujen keskimääräinen kasvu: 1,7 %/vuosi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi. Rautjärven kunta. Vuoden 2012 tilinpäätösanalyysi. Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT

Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi. Rautjärven kunta. Vuoden 2012 tilinpäätösanalyysi. Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Rautjärven kunta Vuoden 2012 tilinpäätösanalyysi Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT JHTT-yhteisö

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTIOVARAINMINISTERIÖ KIRJE 20.5.2014 VM/1042/02.02.06.01/2014 1 (3) Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIE N HARKINNANVARAI SEN VALT IONOSUUDEN KOROTUKS EN HAKE- MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS Kunnanhallitus 253 05.06.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 talousarviosuunnitelman laadintakehys sekä talouden tasapainottamisohjelman raja-arvojen päivitys 463/02.02.00/2014 >Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

tulevaisuuden näkymät

tulevaisuuden näkymät Kaupungin taloustilanne ja tulevaisuuden näkymät 3.2.2011 Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2011 Julkaisuajankohta BKT muutos Inflaatio

Lisätiedot

Yli - / alijäämä vuosina 2009-2017

Yli - / alijäämä vuosina 2009-2017 Lehdistötiedote 5.11.2014 KUNNAN TALOUS UHKAA SYÖKSYÄ Vuonna 2014 Kemiönsaaren kunnan talous on vielä kutakuinkin tasapainossa. Ennuste näyttää aika lähelle nollatulosta. Vuonna 2014 kunta siirtyy ylijäämäkaudesta

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan taloudesta Kunnanjohtaja 9.4.2015

Nousiaisten kunnan taloudesta Kunnanjohtaja 9.4.2015 Nousiaisten kunnan taloudesta Kunnanjohtaja 9.4.2015 Nykytilanne / kuntavertailut / tilinpäätökset 2012-2014 ja talousarvio 2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksessä taseen alijäämä on noin 1,025 milj.. Vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot