Tukioppilaan koulutusaineisto päihdetunteja varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukioppilaan koulutusaineisto päihdetunteja varten"

Transkriptio

1 Selvästi hauskinta Tukioppilaan koulutusaineisto päihdetunteja varten Liitteet Liite 1. Tutkimustuloksia tiivistetysti Liite 2. Miten päihteet vaikuttavat ihmiseen? taustatietoa tukioppilaalle Liite 3. Tehtäviä oppilaille 3.1. Aineiston kansilehti Onnenapila Kysymyksiä päihteistä Tupakoimattoman aikuisen haastattelu Miten kohtasin vanhan kenkärähjän? Kun läheisestäni onnellisen tein Aikuisten neuvoja Miten toimit? Tienhaarassa Tärkeitä puhelinnumeroita Elämän vaikuttaja Vaikuttajan päiväkirja Täydennä lauseet Selviytymistarina Tulevaisuus odottaa Liite 4. Tietokilpailukysymykset Laatineet Marjatta Jakobson, Tuuli Pitkänen ja Liisa Vilkko. Ulkoasu ja taitto Merja Lensu. 4. uudistettu julkaisu Tämän aineiston tuottamisen on mahdollistanut Zonta -järjestöltä ja RAY:ltä saatu taloudellinen tuki.

2 Liite 1 TUTKIMUSTULOKSIA TIIVISTETYSTI Hyvät tukioppilaat! Tämä on teille taustatietoa kysymysten varalle. Älkää yrittäkö opettaa näitä asioita oppilaille Mitä päihteet ovat lpäihteet ovat hermostoon vaikuttavia huumaavia ja riippuvuutta aiheuttavia aineita. Päihteiksi luokitellaan useimmiten alkoholi ja muut huumaavat aineet. Monesti myös tupakka luetaan päihdyttäväksi aineeksi, koska muiden päihteiden lailla sillä on riippuvuutta aiheuttava vaikutus. Suomen alkoholilaki määrittele alkoholijuomiksi tuotteet, joiden alkoholipitoisuus on yli 1.2 tilavuusprosenttia. Näiden tuotteiden samoin kuin tupakkatuotteiden myyminen ja välittäminen alle 18-vuotiaille on laissa kielletty. Huumeet jaotellaan usein kolmeen ryhmään: 1) tietyt lääkkeet, 2) tietyt liuotinaineet, liimat ja lakat sekä 3) huumausaineasetuksessa mainitut aineet, kuten hasis ja heroiini. Lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö luetaan myös huumeiden käytöksi. Psyykkisellä riippuvuudella tarkoitetaan sitä, että päihteestä tulee keskeinen osa ihmisen elämää ja ajatusmaailmaa ja hän kokee tarvitsevansa päihteitä tai tupakkaa. Fyysisellä riippuvuudella tarkoitetaan sitä, että elimistö tottuu aineeseen ja tarvitsee sitä lisää toimiakseen normaalisti. Riippuvuuteen liittyvät vierotusoireet eli elimistön taistelu päihteettömyyttä vastaan Yleisimmät harhakuvitelmat, jotka on todettu vääriksi Kaikki toisetkin juovat. Tutkimuksissa on todettu, että suurin osa nuorista luulee kavereiden käyttävän päihteitä enemmän ja useammin kuin he itse käyttävät. Tämä harha luo turhaa painostusta kokeilemiseen. Suurin osa nuorista on kokeillut tai käyttää päihteitä. Nuorisosta kirjoittaminen ja puhuminen keskittyy usein ongelmanuoriin ja monet aikuiset hyväksyvät, että kokeileminen kuuluu nuoruuteen. Kuitenkaan suurin osa nuorista ei käytä päihteitä. Totta on, että - neljä viidestä 12-vuotiaasta, vajaa puolet 14-vuotiaista ja joka kuudes 16- vuotiaista ei ole käyttänyt alkoholia. - yli kolmannes vuotiaista tytöistä ja pojista on raittiita. - joka sadas 12-vuotias käytti alkoholia viikoittain, 14-vuotiaista 8 % - 40 % vuotiaista ei ole koskaan tupakoinut - huumeita oli lukion käyneistä kokeillut harvempi kuin joka viides. Tupakointi on aikuismaista. Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset aikuiset tupakoivat selvästi keskitasoa harvemmin, mutta 15-vuotiaat tupakoivat selvästi keskitasoa enemmän. On hyvä kokeilla alkoholituotteita kotona aikuisten seurassa, näin tyydytetään nuorten uteliaisuus päihteitä kohtaan. Tutkimustulosten mukaan kotona tarjotun alkoholin määrä on yhteydessä nuorten toveripiirissä käyttämään alkoholinkäytön määrään. Sama pätee tupakkaan Päihteiden ja tupakan vaikutukset kasvavaan nuoreen Kasvavan nuoren maksa ei pysty hajottamaan alkoholia samalla tavoin kuin aikuisen. Lapsen elimistö joutuu helposti vaaralliseen epätasapainoon. Kasvavan nuoren verensokeri laskee jo hyvin pienistäkin alkoholimääristä. Verensokerin lasku on vaarallista nimenomaan aivoille, kouristukset ja tajuttomuus tulevat melko nopeasti. Alkoholimyrkytykset Sosiaaliset haitat Lapselle kehittyy fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus päihteisiin paljon nopeammin kuin aikuisille 42

3 Juuri nämä tekijät ovat syynä siihen, että alkoholi- ja tupakkalaeissa on säädetty 18 vuoden alaikäraja Tupakkatuotteet Jos tupakoinnin aloittamista voidaan siirtää myöhemmäksi, jää tupakointi usein kokonaan aloittamatta. - Suomalaisista 12-vuotiaista pojista tupakointia oli kokeillut 30 % ja tytöistä 23 %, 16-vuotiailla vastaavat luvut olivat 73 % ja 78 %. - Neljännes 15-vuotiaista pojista ja viidennes tytöistä tupakoi säännöllisesti. Poltettujen savukkeiden määrät ovat korkeammat kuin muissa Euroopan maissa. Tupakkariippuvuuden syntymiseen tarvitaan keskimäärin 50 tupakkaa eli 2,5 askia, mikä on oikeastaan aika vähäinen määrä. Myös nuuska on tupakkatuote ja aiheuttaa yhtälailla riippuvuuden Alkoholin käyttö Nuorison asenne päihteitä kohtaan on muuttunut sallivammaksi viime vuosina. Nuorison päihdekäyttäytymiseen puututaan myös vähemmän kuin aikaisemmin. Nuorten alkoholinkäyttö ja käyttökertojen tiheys ovat lisääntyneet. Nuorten päihteidenkäyttö on runsaampaa kaupungeissa ja taajamissa kuin maaseudulla, mutta erot kaventuvat jatkuvasti. Suomalaisten nuorten juominen on eurooppalaisiin verrattuna huomattavasti humalahakuisempaa. Euronuori ei halua humaltua ja humalaan asti juovia paheksutaan. Nuoret saavat alkoholia usein aikuisilta ja vanhemmiltaan vaikka alkoholin välittäminen alle 18-vuotiaille on rikos. Noin 6-vuotiaana lapsi tietää mitä alkoholi on, mutta ei ymmärrä, miksi sitä käytetään. Noin 10 vuoden ikään saakka suhtautuminen alkoholiin on yleensä kielteistä mutta murrosikää lähestyttäessä asenteet usein alkavat muuttua. Sama määrä alkoholia vaikuttaa eri ihmisiin eri tavalla (sukupuoli, paino, ikä jne.) Alkoholi ei ole unilääke. Alkoholi tosin lyhentää nukahtamiseen kuluvaa aikaa, mutta se häiritsee unen eri vaiheita. Uni saattaa olla katkonaista ja painajaiset yleisiä. Krapula koostuu vierotusoireista. Omaa humalaansa on vaikea huomata, koska normaalisti humala syntyy pikkuhiljaa. Alkoholin vaikutukset ovat voimakkaimmillaan vasta 0,5-1,5 tunnin kuluttua juomisesta. Humala on aina riski (tapaturmat, tappelut, liikenneonnettomuudet jne.) Hyvä viinapää ei ole kehumisen aihe, vaan merkki alkoholin sietokyvyn kasvamisesta ja viittaa alkoholin suurkulutukseen Huumeiden käyttö Huumeiden käyttö on kaksinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Nuoret asennoituvat huumeiden käyttöön ja käyttäjiin hyväksyvämmin kuin aikuiset. Huumekauppiaat pitävät nuoria hyvänä kohderyhmänä, koska he tietävät, että hyvin harvat aikuiset aloittavat huumeiden käytön. Huumekauppa on tehokkaasti organisoitu bisnes. Nuorten huumekokeilut ovat varhaistuneet ja lisääntyneet koko maassa. Yhä nuoremmat siirtyvät yhä kovempiin aineisiin. Huumeita on tarjottu nuorille aikaisempaa enemmän. Huumeiden saatavuus on lisääntynyt ja niitä tulee Suomeen entistä enemmän. Tupakoinnin, alkoholin käytön ja huumekokeilujen välillä on selvä yhteys: kokeilut kasaantuvat päivittäin tupakoiville ja usein alkoholia juoville. Tupakoinnin ja alkoholinkäytön ennaltaehkäisy on myös samalla huumeidenkäytön ennaltaehkäisyä, vaikka niiden yhteydessä ei huumeista puhuttaisikaan. Nuorten huumekokeilut ovat usein eri päihteiden sekakäyttöä. Erityisesti alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö on lisääntynyt. 43

4 Erityisesti nuoret tytöt ottavat erilaisia lääkkeitä alkoholin kanssa. Tämä on hyvin vaarallista, sillä yhteisvaikutus voi olla yllättävä ja jopa johtaa kokeilijan kuolemaan. Imppaaminen on nykyisin melko harvinaista. Kokeilijat ovat usein hyvin nuoria. Imppaus tuhoaa aivoja pysyvästi. Myös butaanikaasun hengittäminen on vaarallista. Jos huumeiden tarjoajina ovat ystävät, niin kaksi nuorta kolmesta on kokeillut ainakin kerran. Huumeiden kokeilu ei aina johda säännölliseen käyttöön. Kokeilu on kuitenkin aina riski. Riippuvuus voi kehittyä hyvin nopeasti, jopa ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Huumerikokset lieveilmiöineen ovat rikollisuuden pahinta lajia. Vaarattomia huumeita ei ole - on vain vaarallisia ja erittäin vaarallisia Riskitekijöitä Epäsosiaalinen käyttäytyminen (millä tarkoitetaan mm. sopimusten rikkomista, omaisuuden vahingoittamista ja väkivaltaista käyttäytymistä) on yhteydessä päihteiden käyttöön. Kouluviihtymisen ja tupakoinnin välillä on yhteys: mitä paremmin oppilas viihtyy koulussa, sitä vähemmän hän tupakoi. Koulumenestys on yhteydessä juomis- ja humaltumistiheyteen: huonosti menestyvät juovat ja humaltuvat muita useammin. Esimerkiksi nuuskaa on kokeillut miltei kolmannes koulussa huonosti menestyvistä pojista mutta alle 10 % hyvin menestyvistä. Lapsilla, joiden vanhemmat käyttävät runsaasti päihteitä saattaa olla perinnöllinen alttius päihteiden väärinkäyttöön. Erityisesti tytöillä heikko itsetunto, ahdistuneisuus, syömishäiriöt ja muut psyykkiset ongelmat ovat usein yhteydessä haluun päihtyä. Harhakuva siitä, että päihteillä voi lievittää pahanolontunteita tai tunne-elämän ongelmia sekä saavuttaa haluttuja ominaisuuksia kuten suosio ja rohkeus. Päihteet eivät ratkaise ongelmia - usein ne vain pahentavat ja tuovat lisää ongelmia Suojaavia tekijöitä Vahvan itsetunnon omaava lapsi/nuori pystyy kieltäytymään päihteistä. Hyvät sosiaaliset taidot auttavat vastustamaan kavereiden painostusta. On tärkeää, että lapsella ja nuorella on omia kiinnostuksen kohteita ja harrastuksia. Päihteidenkäytön ehkäisyä on mikä tahansa toiminta, joka saa lapset ja nuoret kiinnostumaan omien kykyjensä ja taitojensa kehittämisestä. Hyvät suhteet läheisiin ihmisiin molemminpuolinen hellyys, välittäminen ja aito kohtaaminen sekä se että kokee, että hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on. Tärkeää on se, että on ainakin yksi aikuinen, joka aidosti välittää lapsesta. Myös muut kuin perheenjäsenet voivat tukea lasta. Selvän elämän etujen aito ymmärtäminen. Oikeaa tietoa ja avointa keskustelua päihteisiin liittyvistä kysymyksistä läheisten ihmisten kanssa. Yleinen hyvinvointi sisältäen mm. sen että viihtyy koulussa ja kokee olevansa tärkeä muille ihmisille. Päihteitä käyttämättömät ja tupakoimattomat ystävät sekä idolit. Ilo, huumori ja leikkimielisyys. Iloa tuottavat asiat. Lasten ja nuorten parissa oleva toimii esimerkkinä omalla asenteellaan ja päihteettömyydellään. Sinä olet tärkeä vaikuttaja ja esikuva. Kaikkein tärkeimpiä sekä riski- että suojaavia tekijöitä ovat nuorten arvot ja asenteet. Toiset välittävät itsestään ja haluavat elää tervettä, päihteetöntä elämää, toiset haluavat paeta päihteisiin ja kuvittelevat näin tehdessään olevansa kovia ja rohkeita ja elävänsä elämää täydemmin kuin toiset. Jokaisen tulisi pohtia omaa suhtautumistaan päihteisiin. Yllättävissä tilanteissa ja kavereiden painostaessa on helpompi kieltäytyä, kun on ajatellut asian valmiiksi. Sinun todelliset asenteesi välittyvät lapsille ja nuorille paremmin kuin puhe. 44

5 Liite 2 MITEN PÄIHTEET VAIKUTTAVAT IHMISEEN? Hyvät tukioppilaat! Tämä on teille taustatietoa kysymysten varalle. Älkää yrittäkö opettaa näitä asioita oppilaille. Päihteet ovat hermostoon vaikuttavia huumaavia ja riippuvuutta aiheuttavia aineita. Päihteiksi luokitellaan useimmiten alkoholi ja muut huumaavat aineet. Useimmiten myös tupakkatuotteet luetaan päihdyttäviksi aineeksi, koska muiden päihteiden lailla niillä on riippuvuutta aiheuttava vaikutus. Sisältö: - Tupakka - Alkoholi - Lääkkeet - Impattavat aineet - Kannabistuotteet - Amfetamiini ja sen johdannaiset - Kokaiini ja sen johdannaiset - Hallusinogeenit - Opiaatit - Hormonivalmisteet - Tyrmäystipat - Päihteiden käyttöön liittyvät riskit TUPAKKA - tupakan sisältämä nikotiini on vaarallisimpia myrkkyjä, häkä puolestaan on myrkyllinen kaasu, joka syrjäyttää hapen verestä ja terva on hengityselinten mekanismeja heikentävä aine - kiihdyttää pulssia ja nostaa verenpainetta - aiheuttaa verenkierron häiriöitä - ärsyttää hengitysteitä yskä, hengitysteiden sairaudet, keuhkosyöpä - heikentää maku- ja hajuaistia - vaikuttaa seksuaalisuuteen mm. aiheuttaa impotenssia - aiheuttaa vatsan toimintahäiriöitä, vatsahaavaa sekä suun ja ruokatorven syöpää, ruokahalu vähenee - tupakan aiheuttamiin sairauksiin, kuten syöpiin, sydän- ja verenkiertoelinten ja keuhkosairauksiin sekä tupakan aiheuttamiin tapaturmiin, kuten tulipaloihin, kuolee vuosittain miljoonia ihmisiä. ALKOHOLI - lamaa toimintoja ja heikentää lihasten yhteistoimintaa sekä herkkyyttä ulkoa päin tuleville ärsykkeille, joten tapaturmariski kasvaa (mm. autolla ajo on silloin kiellettyä) - laskee suoritustasoa ja arvostelukykyä - lisää muisti- ja unihäiriöitä - aiheuttaa aikuisilla runsaasti käytettynä ja lapsilla jo pienemmissä määrin käytettynä pysyviä sydämen rytmihäiriöitä, verenpaineen kohoamista, aivoveren 45

6 kierron häiriöitä, sydänlihasvaurioita ja sydänkohtauksia. Alkoholimyrkytyksen vaara on lapsilla erityisen suuri. - alkoholissa on runsaasti energiaa, mikä vähentää näläntunnetta ja saattaa johtaa alipainoisuuteen ja vitamiinipuutoksiin; toisia runsas energiamäärä lihottaa - haimatulehdukseen ja vatsakatarriin sairastumisen mahdollisuus kasvaa, samoin ruokatorven ja peräsuolen syöpäriski lisääntyy - runsaasti ja pitkäaikaisesti käytettynä aiheuttaa maksan vaurioita, kuten rasvoittumista ja maksakirroosia - nuorten huumekokeiluista suuri osa tehdään alkoholin vaikutuksen alaisena; seksikokeiluista noin 40%, joista puolet ilman ehkäisyä - alkoholiriippuvuus aiheuttaa mielenterveysongelmia, kuten ahdistusta ja masennusta. LÄÄKKEET Katunimityksiä mm. pami, taku, ristipää, vespa. Väärin käytettyinä monet reseptilääkkeet sekä lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö: - aiheuttavat päihtymistä ja riippuvuutta - voivat alentaa verenpainetta ja muuttaa sydämen lyöntitiheyttä - aiheuttavat pahoinvointia ja vatsan toimintahäiriöitä - yliannosteltuina aiheuttavat vaarallisia myrkytystiloja - voivat kuormittaa maksaa liiallisesti - väsyttävät ja saattavat aiheuttaa muistihäiriöitä sekä suurina annoksina näköhäiriöitä - sietokyvyn kehityttyä vieroitusoireet voivat olla vaarallisia ja kestää toista viikkoa - aiheuttaa yllättäviä myrkytyksiä; niihin kuolee vuosittain tuhansia ihmisiä. IMPATTAVAT AINEET (mm. liimat, tinneri, puhdistusaineet) - nopeuttavat sydämen lyöntitiheyttä, aiheuttavat rytmihäiriöitä ja sydämen pumpputoiminnan häiriöitä, siksi äkkikuoleman vaara on suuri - ärsyttävät hengitysteitä, mistä seuraa jatkuva nuha, yskä ja nenäverenvuoto - rytmihäiriöistä johtuvat äkkikuolemat ja tukehtumiskuolemat ovat melko tavallisia - vatsan toimintähäiriöt ja pahoinvointi tavallisia - aiheuttavat tilapäisiä tai korjautumattomia maksan vaurioita - aiheuttavat vaarallisia myrkytystiloja - lamaannuttavat ja saavat aikaan aisti- ja havainnointivääristymiä - aiheuttavat tylsistymistä ja passiivisuutta - päihtyneellä voi esiintyä joko itseen tai muihin kohdistuvaa väkivaltaa - Ihmisen nopein tie kasviksi. KANNABISTUOTTEET (mm. marihuana, hasis, hasisöljy) Katunimityksiä mm. pilvi, ruoho, heinä, mari, hasa, paukut, tötsyt. - pulssi kiihtyy, verenpaine ja ruumiin lämpötila laskevat - hengitystiet ärsyyntyvät, mistä seuraa keuhkoputken sekä muiden hengitysteiden tulehdukset, keuhkosyövän riski kasvaa - kerääntyy kudoksiin, kehkoihin, aivoihin, sukusoluihin - kuivuttavat suun limakalvoja, joten hampaiden reikiintyminen lisääntyy - usein vähentävät kiinnostusta eri asioita, kuten harrastuksia, kohtaan - aiheuttavat keskittymis- ja oppimiskyvyn sekä muistin häiriöitä 46

7 - esiintyy mielenhäiriöitä, jotka saattavat edistää piilevän mielisairauden puhkeamista - käyttäjät siirtyvät usein myös kovempiin huumeisiin ja sekaantuvat usein rikoksiin - käyttäjät altistuvat tapaturmiin; liikennekuolemat ovat yleisiä. AMFETAMIINI JA SEN JOHDANNAISET (metamfetamiini, ecstacy, ice) Amfetamiinin katunimityksiä mm. piri, spiidi, vauhti, pima. - kiihdyttävät pulssia ja supistavat verisuonia, aiheuttavat sydämen rytmihäiriöitä - aiheuttavat kouristuksia, vapinaa, pakkoliikkeitä - ruokahalu vaihtelee; epäsäännöllisistä ruokailutavoista aiheutuu tilapäisiä haittoja - syljen eritys vähenee ja sen koostumus muuttuu hampaiden reikiintyminen - pitkäaikainen käyttö vaurioittaa maksaa ja altistaa maksatulehdukselle - lisäävät päihdetilassa toisaalta itsevarmuutta, toisaalta hermostuneisuutta, kärsimättömyyttä, aggressiivisuutta - huumaustilan jälkeen seuraa mielentilan häiriöitä, mm. vainoharhaisuutta, muistihäiriöitä ja ahdistuneisuutta - aiheuttavat tuhansia kuolemia vuosittain, tavallisimpia syitä ovat mielenhäiriössä tapahtuneet onnettomuudet ja itsemurhat. KOKAIINI SEKÄ JOHDANNAISET (crack, free-base, kokabace) Katunimityksiä mm. koka, kokis, kokkeli, lumi. - nostavat verenpainetta ja kiihdyttävät pulssia, sydämen rytmihäiriöt voivat aiheuttaa äkkikuolemia - vaurioittavat hengitysteiden limakalvoja hengitysteiden tulehdukset tavallisia - päihtyneenä esiintyy ruokahaluttomuutta ravintoaineiden puutostila - pahoinvointi ja ruoansulatuksen toimintahäiriöt mahdollisia - aiheuttavat mm. masentuneisuutta, hermostuneisuutta, muistamattomuutta ja unettomuutta - kokaiinista johtuvia kuolemia vuosittain tuhansia; kuolemantapaukset johtuvat pääosin onnettomuuksista, itsemurhista tai sydänperäisistä äkkikuolemista. HALLUSINOGEENIT (mm. LSD) Katunimityksiä mm. matka, trippi, happo, naksu. - kohottavat verenpainetta ja kiihdyttävät pulssia - heikentävät ruokahalua, aiheuttavat pahoinvointia - aiheuttavat näkö- ja kuuloharhoja, ajan tajun ja etäisyyksien vääristymistä sekä ajattelukyvyn ja keskittymisen häiriintymistä - aiheuttavat tunnetta minän jakautumisesta - toisaalta lisäävät itsetuntoa, toisaalta aiheuttavat paniikkitiloja - lisäävät mielisairauksien puhkeamisen riskiä - huumaustilan epämiellyttävät kokemukset voivat aiheuttaa jälkeenpäin masennusta, sekavuustiloja ja itsemurha-ajatuksia - hallusinogeenien aiheuttamia väkivaltaisia kuolemia, itsemurhia ja tapaturmakuolemia esiintyy vuosittain satoja. 47

8 OPIAATIT (morfiini, heroiini, oopiumi) Katunimityksiä mm. lumi, hepo, polle, mofa, mopo, opa. - hidastavat pulssia ja alentavat verenpainetta - lamaavat hengitystä, aiheuttavat yskää, ylähengitystietulehduksia ja keuhkokuumeetta - aiheuttavat pahoinvointia ja ruoansulatusvaivoja - päihtyneenä esiintyy ruokahaluttomuutta, pitkäaikaiskäyttö voi aiheuttaa aliravitsemusta - aiheuttavat toisaalta hyvänolon tunnetta, jännityksen ja ahdistuksen laukeamista, toisaalta sekavuutta, uneliaisuutta ja toimintakyvyn heikkenemistä - lisäävät piittaamattomuutta itsestä ja muista - kehittyy nopea, voimakas riippuvuus - opiaateista johtuvia kuolemia on vuosittain kymmeniä tuhansia; tavallisimmat kuolemaan johtaneet syyt ovat yliannostus ja väkivaltakuolemat. HORMONIVALMISTEET (kuten testosteroni ja anaboliset aineet sen johdannaisina, kasvuhormonit) Testosteroni: - rakentaa kudoksia ja kasvattaa lihasmassaa. Käytetään sen vuoksi kovemman kestävyys- ja voimaharjoittelun mahdollistamiseksi - aiheuttaa hormonia tuottavan elimen toiminnan heikentymistä - nuorilla voi vaikuttaa kasvua ja kehitystä hidastavasti - tytöillä/naisilla miehisten piirteiden lisääntymistä - lisää sydän-, verisuoni- ja maksatautien riskiä - aiheuttavat ainakin väliaikaista riippuvuutta, jonka seurauksena hedelmättömyyttä ja psyykkisiä ongelmia, kuten aggressiivisuutta ja mielialan vaihteluja. Kasvuhormonit: - lisäävät lihasmassaa - voivat aiheuttaa aineenvaihduntahäiriöitä, diabetesta sekä sydän- ja kilpirauhassairauksia - voi aiheuttaa ns. kärkikasvuisuutta, jolloin ulkoiset osat kuten leuka ja otsa kasvavat muuttaen ulkomuotoa; sydämen kasvu voi johtaa kuolemaan. TYRMÄYSTIPAT On syytä muistaa, että huumaavia aineita voi saada myös tahtomattaan esimerkiksi ravintolassa, jos jättää lasinsa yksin. Ns. tyrmäystippojen saaminen on yleistä Keski- ja Etelä-Euroopassa, mutta käyttöä esiintyy Suomessakin. Yleensä tarkoituksena on tainnuttaa ihminen ryöstettäväksi ja hyväksi käytettäväksi. PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SAIRAUSRISKIT Huumeiden käyttäjillä lisääntyy riski saada likaisten ruiskujen välityksellä hepatiitti eli maksatulehdus tai HIV. Joko alkoholista tai huumeista päihtynyt saattaa olla myös suojaamattomassa seksikontaktissa, jolloin edellä mainittuja tauteja aiheuttavien virusten tartuntariski on suuri. 48

9 Liite 3.1. Selvästi hauskinta Tulen iloiseksi, kun 49

10 Liite 3.2. Onnenapila Täydennä ja koristele oma onnenapilasi sekä leikkaa se huolellisesti reunoja pitkin. minua kiinnostaa... pidän aivan erityisesti... perheeseeni kuuluu... ilahdun, kun... 50

11 Liite 3.3. Kysymyksiä päihteistä 1. Miettikää a) tupakoitsijan, b) nuuskaajan, c) alkoholin käyttäjän ja d) huumeiden käyttäjän joutumista aineista riippuvaisiksi. Millaista heidän elämänsä silloin on? 2. Mitä neuvoja antaisitte sellaiselle, jota tupakan ja päihteiden käyttö kiinnostaisi? 3. Miksi alkoholin käyttö on kasvaville lapsille ja nuorille erityisen vaarallista? 4. Miksi kannattaa olla aloittamatta? Selvän elämän edut? 51

12 Liite 3.4. Tupakoimattoman aikuisen haastattelu Haastattele tupakoimatonta aikuista (mieluiten omaa vanhempaasi). Kirjoita vastaukset kysymysten perään. Haastattelukysymykset: 1. Miksi et ole alkanut itse polttaa tai jos olet joskus tupakoinut niin miksi olet sen lopettanut? 2. Mitä hyötyä on tupakoimattomuudesta? 3. Kärsitkö muiden tupakoinnista? 4. Minkälaisia ohjeita tai neuvoja haluaisit antaa nuorille? 5. Muita keskustelussa esille tulleita asioita: 6. Kysy vanhemmiltasi myös: - Miksi laissa kielletään tupakan ja alkoholin myyminen lapsille? - Miksi tupakan ja alkoholin käyttö on vaarallisempaa lapsille kuin aikuisille? 52

13 Liite 3.5.a Miten kohtasin vanhan kenkärähjän? Tehtävänäsi on täydentää seuraava kuvatarina sen sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena on, että voisit itseksesi miettiä sinulle tärkeitä asioita - niin iloisia kuin vähän surullisempiakin - ja liittää ne tarinaan joko värein, sanoin tai omin piirroksin. Tässä olen minä... Tämä kuvatarina on tehty sinulle. Voit piirtää, värittää ja kirjoittaa kuviin niitä asioita, joita haluat. Näin tarinasta tulee sinun ikioma kertomuksesi. 53

14 Liite 3.5.b Keskellä omaa huonettani on kirkkaan värinen matto. Koulupöytäni päällä on valokuva minun mielestäni tosi hyvästä tyypistä. Jaa, roskikseni näyttää olevan taas täynnä... Ikkunasta muuten näkyy ihan mielenkiintoinen juttu. 54

15 Liite 3.5.c Eräänä aurinkoisena päivänä sateen jälkeen lähdin vihreään metsään. Kuljin läpi kauniin niityn ja ihailin vanhoja puita polkuni varrella. Tummasta metsästä löysin kaikkea jännää... 55

16 Liite 3.5.d ELSINKI ELSINKI H H LONDON LONDON PARIS PARIS NEW NEW YORK YORK Joskus tulen surulliseksi, kun muistelen asioita, joita olen laittanut piiloon salaisuuksien sinisiin matkalaukkuihin ullakolla. Toisinaan mietin, että siellä on vähän nauruakin piilossa, ja sitten niitä kyyneleitä. 56

17 Liite 3.5.e Tämän ison iloisen kukkasen sisälle mahtuu monta kivaa asiaa: parhaan kaverin nimen olen kirjoittanut yhteen terälehteen ja toiseen piirsin jalkapallon. Mitä kivoja asioita sinulla on omassa elämässäsi? 57

18 Liite 3.6. Kun läheisestäni onnellisen tein... Tavoitteena on ilahduttaa, saada joku perheenjäsen, sukulainen tai kaveri onnelliseksi. Kirjoita lyhyesti mitä teit ja mistä tiedät että onnistuit tekemään hänet onnelliseksi. Ilahtunut / onnellinen oli tällä kertaa Minun osuuteni oli tällainen: Tästä tiedän, että hän todellakin ilahtui / tuli onnelliseksi: 58

19 Liite 3.7. Aikuisten neuvoja Tehtävänäsi on keskustella aikuisten, mieluiten omien vanhempiesi kanssa mahdollisuudesta, että joudut tilanteeseen, jossa sinulle tarjotaan tupakkaa tai päihteitä. Voitte myös yhdessä harjoitella tilanteista selviytymistä. Kolme parasta aikuisilta saamaani neuvoa olivat:

20 Liite 3.8.a Rooliharjoitus A "Miten toimit?" 1. Isosiskon stereot menivät rikki kun leikit niillä ilman lupaa kavereittesi kanssa. Miten toimit? 2. Äiti pyytää sinua tekemään kotitöitä, mutta olet sopinut lähteväsi 15 minuutin kuluttua kaverisi kanssa uimahalliin. Miten toimit? 3. Ystäväsi käskee sinua varastamaan karkkia. Miten toimit? 4. Näet kahden aikuisen varastavan ja he tietävät että näit. He kuitenkin kieltävät sinua kertomasta kenellekään. Miten toimit? 5. Joku tuntematon tarjoaa sinulle paketin toimitettavaksi läheiseen baariin ja lupaa palkkioksi satasen. Miten toimit? 6. Välitunnilla tuntematon ulkopuolinen tarjoaa sinulle karkkia. Miten toimit? Suunnittelemamme vaihtoehdot: Merkitkää vaihtoehtoihin H (helpoin), V (vaikein), P (paras) ja T (tämän tekisin). 60

21 Liite 3.8.b Rooliharjoitus B "Miten toimit?" 1. Olet pyöräilemässä, juttelet kaverisi kanssa. Puolituttu tyyppi haluaa lainata uuden pyöräsi. Miten toimit? 2. Sanot vanhemmillesi meneväsi kaverin luokse, mutta menetkin diskoon. Jäät kuitenkin kiinni. Miten toimit? 3. Isäsi on luvannut ostaa sinulle rullaluistimet, kunhan olet haravoinut pihan kuukauden ajan. Olet tehnyt työsi, mutta isä ei tunnu muistavan koko asiaa. Miten toimit? 4. Lainasit salaa isoveljen lätkäkortteja. Nyt huomaat niistä puuttuvan neljä korttia. Miten toimit? 5. Kaverisi houkuttelevat lintsaamaan kesken koulupäivän. Miten toimit? Suunnittelemamme vaihtoehdot: Merkitkää vaihtoehtoihin H (helpoin), V (vaikein), P (paras) ja T (tämän tekisin). 61

22 Liite 3.9 Tienhaarassa TILANNE: Vanhempasi ovat kylässä ja olet saanut luvan kutsua kavereita kotiisi. Illalla teitä on yhteensä viisi ja yhdellä on mukanaan olutta. Pullot laitetaan kiertämään. Kaikki muut ottavat. Miten toimit, kun itse et halua maistaa? minulle tarjotaan olutta jos otan jos en ota hyvät seuraukset: hyvät seuraukset: huonot seuraukset: huonot seuraukset: päätös: 62

23 Liite 3.10 Tärkeitä puhelinnumeroita Jos Sinulla on huolia ja murheita, puhu niistä ensisijassa vanhemmillesi tai muille läheisille aikuisille. Mikäli et jostakin syystä halua keskustella asiasta heidän kanssaan, voit saada seuraavista paikoista apua ja neuvoja mieltäsi askarruttavissa asioissa. KOULU: - oma opettajasi - terveydenhoitaja - kuraattori - psykologi TERVEYSKESKUS: PERHENEUVOLA: SOSIAALITOIMISTO: NUORISOASEMA: SEURAKUNTA: MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN PUHELIN: - puh Voit soittaa kaikkialta Suomesta maksutta. ma to 13 20, pe 13 22, la 18 22, su YAD - Youth Against Drugs ry:- puh (keskustoimisto) - IRTI HUUMEISTA RY: - Auttava puhelin p (arkisin klo 18-21) MUITA: 63

24 Liite 3.11 Elämän vaikuttaja Omaan elämään pystyy parhaiten vaikuttamaan, jos tuntee omat vahvat puolensa, asettaa itselleen tavoitteita ja ottaa vastuuta omasta toiminnastaan. Opettele tuntemaan vahvoja puoliasi entistä paremmin! Olet parempi ja osaavampi kuin luuletkaan! Mieti seuraavia kysymyksiä ja kysy myös vanhemmilta ja ystäviltä mitä he ajattelevat. Kirjoita vähintään viisi asiaa jokaiseen kohtaan. 1. Mitkä ovat sinun myönteisiä luonteenpiirteitäsi? 2. Mitä osaat tehdä hyvin? 3. Missä asioissa voisit auttaa luokkakavereitasi? 4. Kirjoita aiheita tai asioita, joista olet kiinnostunut tai joista tiedät tosi paljon. 64

25 Liite 3.12 Vaikuttajan päiväkirja 1. Minulle tärkeitä asioita elämässä ovat: - valitse niistä yksi ja aseta siihen liittyvä käyttäytymistavoite kuluvalle päivälle. - tämän päivän käyttäytymistavoitteeni on: 2. Mikä on pienin askel, joka kertoo että toimit tavoitteesi suuntaisesti? 3. Kirjoita illalla arviosi omasta käyttäytymisestäsi. Miten onnistuit? 4. Seuraavan päivän käyttäytymistavoitteeni on: Mieti miten voit saavuttaa tavoitteesi? Mitä sinun tulee seuraavaksi tehdä? Mikä voisi estää tavoitteesi saavuttamista? Tarvitsetko apua? Keneltä voisit sitä saada? 65

26 Liite 3.13 Täydennä lauseet Tässä harjoituksessa kokoat elämääsi liittyviä mukavia asioita. Yleensä ne hahmottuvat ja jäävät paremmin mieleen kun kirjoitat ne paperille. Harjoituksen avulla huomaat, miten paljon elämässäsi on mukavia, iloa tuottavia asioita. Ole pienistä hetkistä onnellinen! Minulle on tärkeää... Ilostun kun... Pidän erityisesti... Paras ystäväni on... Kotona mukavinta on... Viikonloppuisin yleensä... Haaveilen eniten... Myöhemmin elämässäni... Parasta tällä hetkellä on... Tärkeintä on... 66

27 Liite 3.14 Selviytymistarina Kaikilla meillä on elämässämme kiperiä tilanteita, joista selviytymisessä itseluottamus ja päättäväisyys ovat suureksi avuksi. Pyydä vanhempiasi kertomaan jostakin tällaisesta pulmallisesta tilanteesta, josta he aikanaan selvisivät voittajina. Kirjoita tarina tähän paperille. 67

28 Liite 3.15 Tulevaisuus odottaa - Seiskaluokalle siirtymisessä minusta on mukavaa - Minua hieman huolestuttaa - Haluaisin tietää enemmän 68

29 Liite 4. Tietokilpailukysymykset 1. Mitkä aineet ovat päihteitä? 2. Onko alkoholin käyttö vaarallista? 3. Tupakan ainesosista riippuvuutta aiheuttaa a) terva b) häkä c) nikotiini 4. Terveen ihon säilymistä edesauttaa a) riittävä meikkaus b) suklaan syöminen c) tupakoimattomuus 5. Onko amfetamiini huume? 6. Tupakointi a) nopeuttaa sydämen lyöntiä b) hidastaa sydämen lyöntiä c) ei vaikuta lainkaan sydämen lyöntitiheyteen 7. Onko rattijuoppous rikos? 8. Onko imppaus vaarallista? 9. Alkoholin vaikutuksesta reaktioaika a) ei muutu miksikään b) pitenee c) lyhenee 10. Askin päivässä polttava tupakoi 10 vuoden aikana rahassa mitattuna a) mopon hinnan verran b) auton hinnan verran c) kerrostaloasunnon hinnan verran 11. Minkä ikäisenä saa ostaa keskiolutta? 12. Tupakointiin liittyy a) sormien ja varpaiden kylmyys b) ihon punoitus c) nopeutunut hiusten kasvu 14. Tupakoinnin lopettamisen yhteydessä a) kunto kohenee ja väsymys poistuu b) ruokahalu vähenee c) haju- ja makuaisti heikkenee 15. Saako 17-vuotias ostaa tupakkaa? 16. Haitaton tupakkavalmiste on a) nuuska b) piippu c) ei kumpikaan edellisistä 17. Miksi lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö on vaarallista? 18. Passiivisella tupakoinnilla tarkoitetaan a) alle viiden savukkeen polttamista päivässä b) tupakansavun hengittämistä, vaikka itse ei polta c) polttamista toisten painostuksesta 19. Vaikuttaako alkoholi aivoihin? 20. Ovatko kaikki lääkkeet vaarallisia? 21. Tupakoimattomilla flunssia on vähemmän, ja ne ovat lievempiä kuin tupakoivilla. Tämä johtuu a) perinnöllisistä syistä b) tupakassa kasvavista bakteereista c) tupakoimattoman paremmasta vastustuskyvystä 22. Voiko yhdestä huumekokeilusta jäädä riippuvaiseksi? 23. Tupakoinnin lopettamiseen liittyvät vieroitusoireet ovat a) vaarallisia b) väistämättömiä c) useimmiten lieviä ja aina täysin vaarattomia 13. Onko huumeiden ostaminen rikos? 69

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi Nuoret ja tupakka Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi 16-18-vuotiaista suomalaisnuorista tupakkatuotteita käyttää päivittäin 17%. Tytöt ja pojat tupakoivat lähes yhtä paljon. Nuorten tupakoinnin yleisyys

Lisätiedot

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT 1 TUPAKOINTI ENNEN JA NYT Alla näkyvät viivadiagrammit kertovat tupakkaa kokeilleiden ja päivittäin tupakoivien osuudet 12 18-vuotiaista nuorista vuosina 1981 2015. Vastatkaa viivadiagrammeja tulkitsemalla

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE 1 Smokefree-rastirata on ensisijaisesti suunnattu 5. 6. luokkien opetukseen, mutta tehtävät soveltuvat myös yläkouluikäisille. Rastirata voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi?

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? E.H. Opas alkoholin riskikäytön tunnistamiseen ja vähentämiseen. Sait täyttämästäsi AUDIT-C -testistä yhteensä pistettä. o Mies saitko 6 pistettä tai enemmän? Tutustu tähän

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry PUHETTA PÄIHTEISTÄ Kouvola 21.9.2011 Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Nuoret ja päihteet Sisältö: Päihteidenkäytön funktiot Päihteistä puhumisen kulttuuri Päihteet näkyvät Työelämässä

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

RESILIENSSI l. joustava palautuvuus Resilientit yksilöt ponnahtavat takaisin stressaavasta kokemuksesta nopeasti ja tehokkaasti.

RESILIENSSI l. joustava palautuvuus Resilientit yksilöt ponnahtavat takaisin stressaavasta kokemuksesta nopeasti ja tehokkaasti. RESILIENSSI l. joustava palautuvuus Resilientit yksilöt ponnahtavat takaisin stressaavasta kokemuksesta nopeasti ja tehokkaasti. Reagoi nykyiseen todellisuuteen, parhaillaan tapahtuvaan, murehtii vähemmän

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Ideoita aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. www.lifestyleexpo.fi

Ideoita aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. www.lifestyleexpo.fi Ideoita aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. Ilma Raittiin ilman edut Edistää aivotoimintaa Vahvistaa vastustuskykyä Antaa enemmän vireyttä koko päivään Vähentää ahdistusta ja rauhoittaa mieltä

Lisätiedot

Tupakointi vähenee koko ajan

Tupakointi vähenee koko ajan TOSITIETOA Tupakka Tupakointi vähenee koko ajan Ennen vanhaan tupakoitiin paljon. Tupakointi oli sallittua ravintoloissa, junissa, lentokoneissa ja työpaikoilla. Nykyään tupakointia sisätiloissa rajoittaa

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa 14.4.2014 Nuuska Tupakkatuote, joka valmistetaan kosteasta raakatupakasta, johon sekoitetaan muut seosaineet vesiliuoksena. Arvio: 15 g päiväannos

Lisätiedot

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia 29.11.2016 Tupakoinnin suosio on laskenut. Vanha tapa saa uusia muotoja sähkösavuke, vesipiippu, nuuska Yhteinen nimittäjä? Nikotiini

Lisätiedot

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE HELSINGIN YLIOPISTO KANSANTERVEYSTIETEEN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PSYKOLOGIAN LAITOS KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE TÄSTÄ ALKAVAT VARSINAISET KYSYMYKSET 1. Milloin ja missä synnyitte?

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S. 100-108 (Mitä mielenterveys on?) Mieti parisi kanssa, miten määrittelisit mielenterveyden. Mielenterveys Raja mielen terveyden ja sairauden välillä on liukuva, sopimusvarainen

Lisätiedot

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta mutta et ole uskaltanut kysyä 1 2 Tuumasta toimeen Mielessäsi on ehkä käynyt tupakoinnin lopettaminen. Lopettamisprosessiin ja omiin tupakointitapoihisi

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

PÄIHDEASIAKAS ON KAIKKIEN ASIAKAS PÄIHDETYÖ ON KAIKKIEN ASIA ONKO NÄIN?

PÄIHDEASIAKAS ON KAIKKIEN ASIAKAS PÄIHDETYÖ ON KAIKKIEN ASIA ONKO NÄIN? PÄIHDEASIAKAS ON KAIKKIEN ASIAKAS PÄIHDETYÖ ON KAIKKIEN ASIA ONKO NÄIN? Anne Tapola hanketyöntekijä (psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalikasvattaja) Vantaalaisen hyvä mieli -hanke 23.1.2012 1 JOHDANTO

Lisätiedot

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 VÄHENNÄ VÄHÄSEN Opas alkoholinkäytön vähentäjälle SISÄLLYS Onko sinulla syytä muutokseen?... 3 Alkoholin ongelmakäytön muodot... 4 Tee tilannearvio... 5 Arvioi käyttämiäsi määriä annoksina... 6 Esimerkkejä

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE. Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoituja tutkimusaineistoja

KYSELYLOMAKE. Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoituja tutkimusaineistoja 1 of 6 19.7.2011 8:46 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoituja tutkimusaineistoja FSD1257 Alkoholikysely 2002 FSD1280 Humalakokemukset 2002 FSD1281 Alkoholinkäyttö

Lisätiedot

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi Raskaana olevista naisista alkuraskaudessa

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSEN NÄKEMYS ITSESTÄÄN Me ihmiset olemme erilaisia ja meissä on erilaisia luonteenpiirteitä. Kerro itsestäsi, miten

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 Päihdelääketieteen päivät 11.3.2016 Kansallismuseo, Helsinki 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 JOHDANTO 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 2 Huumetilanteen

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä Puhtaasti paras Antidopingtoiminta on reilua peliä Miksi doping on kielletty kilpaurheilussa? Terveydelle haitallista Vastoin reilun pelin periaatetta Yhteisten sääntöjen ja toisten kunnioittaminen on

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Kuinka usein käytät seuraavia aineita

Kuinka usein käytät seuraavia aineita Huumeiden käytön kartoitus ja hoitomotivaatio - DUDITE Asiakastunniste: Kuinka usein käytät seuraavia aineita (ks.dudit-huumeluettelo [1]) En koskaan Kokeillut Kerran 2-4 kertaa yhden tai kuussa tai kuussa

Lisätiedot

Päihteet väkivallan riskitekijöinä. 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema

Päihteet väkivallan riskitekijöinä. 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema Päihteet väkivallan riskitekijöinä 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema Päihteet Alkoholi Tupakka Lääkeaineet Huumausaineet Mitkä ovat huumausaineita?

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Sairastuin diabetekseen, mistä huumeista minun tulisi luopua? vielä ei ole

Lisätiedot

KOULUTERVEYS. ESIMERKKI: Jos olisit peruskoulun kahdeksannella luokalla, vastaisit oheiseen kysymykseen seuraavasti:

KOULUTERVEYS. ESIMERKKI: Jos olisit peruskoulun kahdeksannella luokalla, vastaisit oheiseen kysymykseen seuraavasti: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes PL 220, 00531 Helsinki Ylilääkäri Matti Rimpelä Jyväskylän yliopiston terveystieteen laitos Tampereen yliopiston terveystieteen laitos KOULUTERVEYS

Lisätiedot

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua Lasten ja nuorten mahdollisuus hyvään kasvuun on perusta kansan hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa! THL: Lapsi kasvaa kunnassa 16.10.2012

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Opiskeluterveydenhuolto

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Opiskeluterveydenhuolto Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Oppilaitos/opintosuunta/ryhmä/luokka Nimi: Osoite: Puhelin: Aloitusvuosi: 20 Henkilötunnus: Kotikunta: Sähköposti: Opiskelu Aiemmat koulutukset

Lisätiedot

Tie kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 23.09.2015 Uy, Laurea Lohja

Tie kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 23.09.2015 Uy, Laurea Lohja Tie kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 23.09.2015 Uy, Laurea Lohja Minna Vainio Psykoterapeutti, Coach, ft Yrittäjä, yrityksesi tärkein voimavara! Miten huolehdit siitä? SITKUN MUTKUN NYTKUN Pitääkö Flyygeli

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Salme Ahlström tutkimusprofessori Päihteet ja riippuvuus 20.10.2009 1 Sisältö Lapsuuden inho Mitä lapset tietävät vanhempiensa

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Ensiapua. luottamus henkilöiden. jaksamiseen

Ensiapua. luottamus henkilöiden. jaksamiseen Ensiapua luottamus henkilöiden jaksamiseen Luottamushenkilön vaikea rooli kuormittaa Luottamustehtävään valittu haluaa hoitaa työnsä hyvin ja olla luottamuksen arvoinen. Luottamustehtävässä kuormittaa

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- INFO

LUOKKAKILPAILU- INFO LUOKKAKILPAILU- INFO me emme polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton Suomi 2040

Lisätiedot

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset Suhdetyö Vertikaaliset suhteet aikuiset Vaakasuuntaiset suhteet lapset Muutamia käsitteitä Syrjintä Halventaminen Kiusaaminen Ahdistelu Yhdenvertaisen kohtelun suunnitelma Edistä lasten yhdenmukaisia oikeuksia

Lisätiedot

Alkoholin vaikutus ihmissuhteisiin

Alkoholin vaikutus ihmissuhteisiin Alkoholin vaikutus ihmissuhteisiin Viivi Mäkeläinen 14A Derya Jäntti 13E Psykologia 7 5.2.2016 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimusongelma 4 3. Tutkimusmenetelmä 4 4. Tutkimustulokset 5 11 5. Tutkimustulosten

Lisätiedot

KALAJOEN TERVEYSKESKUS NEUVOLA

KALAJOEN TERVEYSKESKUS NEUVOLA KALAJOEN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 1 LAPSEN NIMI: OSOITE: HETU: PUHELIN: LAPSEN HUOLTAJAT: LAPSI ASUU: vanhempien luona äidin luona isän luona muualla, missä: PERHEEN MUUT LAPSET (Nimet ja syntymävuosi): MUUT

Lisätiedot

(Vaihtoehtokysymyksissä ympyröi parhaat vaihtoehdot ja tarvittaessa täydennä!) 1. Nimesi:

(Vaihtoehtokysymyksissä ympyröi parhaat vaihtoehdot ja tarvittaessa täydennä!) 1. Nimesi: 1 (5) UNTA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ KOULUIKÄISELLE (7-16 VUOTTA) Kysymyksiin voi vastata lapsi itse ja/tai vanhemmat (Vaihtoehtokysymyksissä ympyröi parhaat vaihtoehdot ja tarvittaessa täydennä!) Lomakkeen

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

Rikoksen kuvaus ja menettelytapa

Rikoksen kuvaus ja menettelytapa Rikoksen kuvaus ja menettelytapa Nimi: Päivämäärä: Vastaa alla oleviin kysymyksiin, jonka jälkeen voidaan jatkaa aiheesta keskustellen. Mistä rikoksesta/rikoksista sinut tuomittiin viimeksi? Milloin, missä

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Sanna Kailanto 1 Doping Kilpaurheilijoiden suorituskyvyn parantaminen 1950-luvulta lähtien. Käyttö levinnyt aktiiviurheilun ulkopuolelle.

Lisätiedot

T U I J A H E L L S T E N

T U I J A H E L L S T E N TRAUMAATTINEN KRIISI T U I J A H E L L S T E N 16.3.2016 1 ELÄMÄNTILANTEITA Stressi ristiriitaisia vaatimuksia reaktiot yksilöllisiä Kehityskriisi elämänkulkuun kuuluvia muutosvaiheita useimmiten sujuvat

Lisätiedot

Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja)

Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja) Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja) HARJOITUS: MIKÄ SINULLE ON ONNEA? Johtopäätös: Onnen hetket ovat hyvin henkilökohtainen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Tytöksi ja pojaksi kasvaminen Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu 2011 Esipuhe Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36% Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 8% Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 24% Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 12% Huono ilmanvaihto

Lisätiedot

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö. Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö. Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mikä on kokonaiskuva nuorten tupakkatuotteiden käytöstä? Savukkeiden,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

päihteidenkäyttöön Maritta Itäpuisto, tutkija Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö

päihteidenkäyttöön Maritta Itäpuisto, tutkija Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö Lapsen näkökulma vanhempien päihteidenkäyttöön Maritta Itäpuisto, tutkija Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö maritta.itapuisto@jkl.fiitapuisto@jkl Aineistot ja julkaisut Pullon varjosta valoon, 2001.

Lisätiedot