Tukioppilaan koulutusaineisto päihdetunteja varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukioppilaan koulutusaineisto päihdetunteja varten"

Transkriptio

1 Selvästi hauskinta Tukioppilaan koulutusaineisto päihdetunteja varten Liitteet Liite 1. Tutkimustuloksia tiivistetysti Liite 2. Miten päihteet vaikuttavat ihmiseen? taustatietoa tukioppilaalle Liite 3. Tehtäviä oppilaille 3.1. Aineiston kansilehti Onnenapila Kysymyksiä päihteistä Tupakoimattoman aikuisen haastattelu Miten kohtasin vanhan kenkärähjän? Kun läheisestäni onnellisen tein Aikuisten neuvoja Miten toimit? Tienhaarassa Tärkeitä puhelinnumeroita Elämän vaikuttaja Vaikuttajan päiväkirja Täydennä lauseet Selviytymistarina Tulevaisuus odottaa Liite 4. Tietokilpailukysymykset Laatineet Marjatta Jakobson, Tuuli Pitkänen ja Liisa Vilkko. Ulkoasu ja taitto Merja Lensu. 4. uudistettu julkaisu Tämän aineiston tuottamisen on mahdollistanut Zonta -järjestöltä ja RAY:ltä saatu taloudellinen tuki.

2 Liite 1 TUTKIMUSTULOKSIA TIIVISTETYSTI Hyvät tukioppilaat! Tämä on teille taustatietoa kysymysten varalle. Älkää yrittäkö opettaa näitä asioita oppilaille Mitä päihteet ovat lpäihteet ovat hermostoon vaikuttavia huumaavia ja riippuvuutta aiheuttavia aineita. Päihteiksi luokitellaan useimmiten alkoholi ja muut huumaavat aineet. Monesti myös tupakka luetaan päihdyttäväksi aineeksi, koska muiden päihteiden lailla sillä on riippuvuutta aiheuttava vaikutus. Suomen alkoholilaki määrittele alkoholijuomiksi tuotteet, joiden alkoholipitoisuus on yli 1.2 tilavuusprosenttia. Näiden tuotteiden samoin kuin tupakkatuotteiden myyminen ja välittäminen alle 18-vuotiaille on laissa kielletty. Huumeet jaotellaan usein kolmeen ryhmään: 1) tietyt lääkkeet, 2) tietyt liuotinaineet, liimat ja lakat sekä 3) huumausaineasetuksessa mainitut aineet, kuten hasis ja heroiini. Lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö luetaan myös huumeiden käytöksi. Psyykkisellä riippuvuudella tarkoitetaan sitä, että päihteestä tulee keskeinen osa ihmisen elämää ja ajatusmaailmaa ja hän kokee tarvitsevansa päihteitä tai tupakkaa. Fyysisellä riippuvuudella tarkoitetaan sitä, että elimistö tottuu aineeseen ja tarvitsee sitä lisää toimiakseen normaalisti. Riippuvuuteen liittyvät vierotusoireet eli elimistön taistelu päihteettömyyttä vastaan Yleisimmät harhakuvitelmat, jotka on todettu vääriksi Kaikki toisetkin juovat. Tutkimuksissa on todettu, että suurin osa nuorista luulee kavereiden käyttävän päihteitä enemmän ja useammin kuin he itse käyttävät. Tämä harha luo turhaa painostusta kokeilemiseen. Suurin osa nuorista on kokeillut tai käyttää päihteitä. Nuorisosta kirjoittaminen ja puhuminen keskittyy usein ongelmanuoriin ja monet aikuiset hyväksyvät, että kokeileminen kuuluu nuoruuteen. Kuitenkaan suurin osa nuorista ei käytä päihteitä. Totta on, että - neljä viidestä 12-vuotiaasta, vajaa puolet 14-vuotiaista ja joka kuudes 16- vuotiaista ei ole käyttänyt alkoholia. - yli kolmannes vuotiaista tytöistä ja pojista on raittiita. - joka sadas 12-vuotias käytti alkoholia viikoittain, 14-vuotiaista 8 % - 40 % vuotiaista ei ole koskaan tupakoinut - huumeita oli lukion käyneistä kokeillut harvempi kuin joka viides. Tupakointi on aikuismaista. Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset aikuiset tupakoivat selvästi keskitasoa harvemmin, mutta 15-vuotiaat tupakoivat selvästi keskitasoa enemmän. On hyvä kokeilla alkoholituotteita kotona aikuisten seurassa, näin tyydytetään nuorten uteliaisuus päihteitä kohtaan. Tutkimustulosten mukaan kotona tarjotun alkoholin määrä on yhteydessä nuorten toveripiirissä käyttämään alkoholinkäytön määrään. Sama pätee tupakkaan Päihteiden ja tupakan vaikutukset kasvavaan nuoreen Kasvavan nuoren maksa ei pysty hajottamaan alkoholia samalla tavoin kuin aikuisen. Lapsen elimistö joutuu helposti vaaralliseen epätasapainoon. Kasvavan nuoren verensokeri laskee jo hyvin pienistäkin alkoholimääristä. Verensokerin lasku on vaarallista nimenomaan aivoille, kouristukset ja tajuttomuus tulevat melko nopeasti. Alkoholimyrkytykset Sosiaaliset haitat Lapselle kehittyy fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus päihteisiin paljon nopeammin kuin aikuisille 42

3 Juuri nämä tekijät ovat syynä siihen, että alkoholi- ja tupakkalaeissa on säädetty 18 vuoden alaikäraja Tupakkatuotteet Jos tupakoinnin aloittamista voidaan siirtää myöhemmäksi, jää tupakointi usein kokonaan aloittamatta. - Suomalaisista 12-vuotiaista pojista tupakointia oli kokeillut 30 % ja tytöistä 23 %, 16-vuotiailla vastaavat luvut olivat 73 % ja 78 %. - Neljännes 15-vuotiaista pojista ja viidennes tytöistä tupakoi säännöllisesti. Poltettujen savukkeiden määrät ovat korkeammat kuin muissa Euroopan maissa. Tupakkariippuvuuden syntymiseen tarvitaan keskimäärin 50 tupakkaa eli 2,5 askia, mikä on oikeastaan aika vähäinen määrä. Myös nuuska on tupakkatuote ja aiheuttaa yhtälailla riippuvuuden Alkoholin käyttö Nuorison asenne päihteitä kohtaan on muuttunut sallivammaksi viime vuosina. Nuorison päihdekäyttäytymiseen puututaan myös vähemmän kuin aikaisemmin. Nuorten alkoholinkäyttö ja käyttökertojen tiheys ovat lisääntyneet. Nuorten päihteidenkäyttö on runsaampaa kaupungeissa ja taajamissa kuin maaseudulla, mutta erot kaventuvat jatkuvasti. Suomalaisten nuorten juominen on eurooppalaisiin verrattuna huomattavasti humalahakuisempaa. Euronuori ei halua humaltua ja humalaan asti juovia paheksutaan. Nuoret saavat alkoholia usein aikuisilta ja vanhemmiltaan vaikka alkoholin välittäminen alle 18-vuotiaille on rikos. Noin 6-vuotiaana lapsi tietää mitä alkoholi on, mutta ei ymmärrä, miksi sitä käytetään. Noin 10 vuoden ikään saakka suhtautuminen alkoholiin on yleensä kielteistä mutta murrosikää lähestyttäessä asenteet usein alkavat muuttua. Sama määrä alkoholia vaikuttaa eri ihmisiin eri tavalla (sukupuoli, paino, ikä jne.) Alkoholi ei ole unilääke. Alkoholi tosin lyhentää nukahtamiseen kuluvaa aikaa, mutta se häiritsee unen eri vaiheita. Uni saattaa olla katkonaista ja painajaiset yleisiä. Krapula koostuu vierotusoireista. Omaa humalaansa on vaikea huomata, koska normaalisti humala syntyy pikkuhiljaa. Alkoholin vaikutukset ovat voimakkaimmillaan vasta 0,5-1,5 tunnin kuluttua juomisesta. Humala on aina riski (tapaturmat, tappelut, liikenneonnettomuudet jne.) Hyvä viinapää ei ole kehumisen aihe, vaan merkki alkoholin sietokyvyn kasvamisesta ja viittaa alkoholin suurkulutukseen Huumeiden käyttö Huumeiden käyttö on kaksinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Nuoret asennoituvat huumeiden käyttöön ja käyttäjiin hyväksyvämmin kuin aikuiset. Huumekauppiaat pitävät nuoria hyvänä kohderyhmänä, koska he tietävät, että hyvin harvat aikuiset aloittavat huumeiden käytön. Huumekauppa on tehokkaasti organisoitu bisnes. Nuorten huumekokeilut ovat varhaistuneet ja lisääntyneet koko maassa. Yhä nuoremmat siirtyvät yhä kovempiin aineisiin. Huumeita on tarjottu nuorille aikaisempaa enemmän. Huumeiden saatavuus on lisääntynyt ja niitä tulee Suomeen entistä enemmän. Tupakoinnin, alkoholin käytön ja huumekokeilujen välillä on selvä yhteys: kokeilut kasaantuvat päivittäin tupakoiville ja usein alkoholia juoville. Tupakoinnin ja alkoholinkäytön ennaltaehkäisy on myös samalla huumeidenkäytön ennaltaehkäisyä, vaikka niiden yhteydessä ei huumeista puhuttaisikaan. Nuorten huumekokeilut ovat usein eri päihteiden sekakäyttöä. Erityisesti alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö on lisääntynyt. 43

4 Erityisesti nuoret tytöt ottavat erilaisia lääkkeitä alkoholin kanssa. Tämä on hyvin vaarallista, sillä yhteisvaikutus voi olla yllättävä ja jopa johtaa kokeilijan kuolemaan. Imppaaminen on nykyisin melko harvinaista. Kokeilijat ovat usein hyvin nuoria. Imppaus tuhoaa aivoja pysyvästi. Myös butaanikaasun hengittäminen on vaarallista. Jos huumeiden tarjoajina ovat ystävät, niin kaksi nuorta kolmesta on kokeillut ainakin kerran. Huumeiden kokeilu ei aina johda säännölliseen käyttöön. Kokeilu on kuitenkin aina riski. Riippuvuus voi kehittyä hyvin nopeasti, jopa ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Huumerikokset lieveilmiöineen ovat rikollisuuden pahinta lajia. Vaarattomia huumeita ei ole - on vain vaarallisia ja erittäin vaarallisia Riskitekijöitä Epäsosiaalinen käyttäytyminen (millä tarkoitetaan mm. sopimusten rikkomista, omaisuuden vahingoittamista ja väkivaltaista käyttäytymistä) on yhteydessä päihteiden käyttöön. Kouluviihtymisen ja tupakoinnin välillä on yhteys: mitä paremmin oppilas viihtyy koulussa, sitä vähemmän hän tupakoi. Koulumenestys on yhteydessä juomis- ja humaltumistiheyteen: huonosti menestyvät juovat ja humaltuvat muita useammin. Esimerkiksi nuuskaa on kokeillut miltei kolmannes koulussa huonosti menestyvistä pojista mutta alle 10 % hyvin menestyvistä. Lapsilla, joiden vanhemmat käyttävät runsaasti päihteitä saattaa olla perinnöllinen alttius päihteiden väärinkäyttöön. Erityisesti tytöillä heikko itsetunto, ahdistuneisuus, syömishäiriöt ja muut psyykkiset ongelmat ovat usein yhteydessä haluun päihtyä. Harhakuva siitä, että päihteillä voi lievittää pahanolontunteita tai tunne-elämän ongelmia sekä saavuttaa haluttuja ominaisuuksia kuten suosio ja rohkeus. Päihteet eivät ratkaise ongelmia - usein ne vain pahentavat ja tuovat lisää ongelmia Suojaavia tekijöitä Vahvan itsetunnon omaava lapsi/nuori pystyy kieltäytymään päihteistä. Hyvät sosiaaliset taidot auttavat vastustamaan kavereiden painostusta. On tärkeää, että lapsella ja nuorella on omia kiinnostuksen kohteita ja harrastuksia. Päihteidenkäytön ehkäisyä on mikä tahansa toiminta, joka saa lapset ja nuoret kiinnostumaan omien kykyjensä ja taitojensa kehittämisestä. Hyvät suhteet läheisiin ihmisiin molemminpuolinen hellyys, välittäminen ja aito kohtaaminen sekä se että kokee, että hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on. Tärkeää on se, että on ainakin yksi aikuinen, joka aidosti välittää lapsesta. Myös muut kuin perheenjäsenet voivat tukea lasta. Selvän elämän etujen aito ymmärtäminen. Oikeaa tietoa ja avointa keskustelua päihteisiin liittyvistä kysymyksistä läheisten ihmisten kanssa. Yleinen hyvinvointi sisältäen mm. sen että viihtyy koulussa ja kokee olevansa tärkeä muille ihmisille. Päihteitä käyttämättömät ja tupakoimattomat ystävät sekä idolit. Ilo, huumori ja leikkimielisyys. Iloa tuottavat asiat. Lasten ja nuorten parissa oleva toimii esimerkkinä omalla asenteellaan ja päihteettömyydellään. Sinä olet tärkeä vaikuttaja ja esikuva. Kaikkein tärkeimpiä sekä riski- että suojaavia tekijöitä ovat nuorten arvot ja asenteet. Toiset välittävät itsestään ja haluavat elää tervettä, päihteetöntä elämää, toiset haluavat paeta päihteisiin ja kuvittelevat näin tehdessään olevansa kovia ja rohkeita ja elävänsä elämää täydemmin kuin toiset. Jokaisen tulisi pohtia omaa suhtautumistaan päihteisiin. Yllättävissä tilanteissa ja kavereiden painostaessa on helpompi kieltäytyä, kun on ajatellut asian valmiiksi. Sinun todelliset asenteesi välittyvät lapsille ja nuorille paremmin kuin puhe. 44

5 Liite 2 MITEN PÄIHTEET VAIKUTTAVAT IHMISEEN? Hyvät tukioppilaat! Tämä on teille taustatietoa kysymysten varalle. Älkää yrittäkö opettaa näitä asioita oppilaille. Päihteet ovat hermostoon vaikuttavia huumaavia ja riippuvuutta aiheuttavia aineita. Päihteiksi luokitellaan useimmiten alkoholi ja muut huumaavat aineet. Useimmiten myös tupakkatuotteet luetaan päihdyttäviksi aineeksi, koska muiden päihteiden lailla niillä on riippuvuutta aiheuttava vaikutus. Sisältö: - Tupakka - Alkoholi - Lääkkeet - Impattavat aineet - Kannabistuotteet - Amfetamiini ja sen johdannaiset - Kokaiini ja sen johdannaiset - Hallusinogeenit - Opiaatit - Hormonivalmisteet - Tyrmäystipat - Päihteiden käyttöön liittyvät riskit TUPAKKA - tupakan sisältämä nikotiini on vaarallisimpia myrkkyjä, häkä puolestaan on myrkyllinen kaasu, joka syrjäyttää hapen verestä ja terva on hengityselinten mekanismeja heikentävä aine - kiihdyttää pulssia ja nostaa verenpainetta - aiheuttaa verenkierron häiriöitä - ärsyttää hengitysteitä yskä, hengitysteiden sairaudet, keuhkosyöpä - heikentää maku- ja hajuaistia - vaikuttaa seksuaalisuuteen mm. aiheuttaa impotenssia - aiheuttaa vatsan toimintahäiriöitä, vatsahaavaa sekä suun ja ruokatorven syöpää, ruokahalu vähenee - tupakan aiheuttamiin sairauksiin, kuten syöpiin, sydän- ja verenkiertoelinten ja keuhkosairauksiin sekä tupakan aiheuttamiin tapaturmiin, kuten tulipaloihin, kuolee vuosittain miljoonia ihmisiä. ALKOHOLI - lamaa toimintoja ja heikentää lihasten yhteistoimintaa sekä herkkyyttä ulkoa päin tuleville ärsykkeille, joten tapaturmariski kasvaa (mm. autolla ajo on silloin kiellettyä) - laskee suoritustasoa ja arvostelukykyä - lisää muisti- ja unihäiriöitä - aiheuttaa aikuisilla runsaasti käytettynä ja lapsilla jo pienemmissä määrin käytettynä pysyviä sydämen rytmihäiriöitä, verenpaineen kohoamista, aivoveren 45

6 kierron häiriöitä, sydänlihasvaurioita ja sydänkohtauksia. Alkoholimyrkytyksen vaara on lapsilla erityisen suuri. - alkoholissa on runsaasti energiaa, mikä vähentää näläntunnetta ja saattaa johtaa alipainoisuuteen ja vitamiinipuutoksiin; toisia runsas energiamäärä lihottaa - haimatulehdukseen ja vatsakatarriin sairastumisen mahdollisuus kasvaa, samoin ruokatorven ja peräsuolen syöpäriski lisääntyy - runsaasti ja pitkäaikaisesti käytettynä aiheuttaa maksan vaurioita, kuten rasvoittumista ja maksakirroosia - nuorten huumekokeiluista suuri osa tehdään alkoholin vaikutuksen alaisena; seksikokeiluista noin 40%, joista puolet ilman ehkäisyä - alkoholiriippuvuus aiheuttaa mielenterveysongelmia, kuten ahdistusta ja masennusta. LÄÄKKEET Katunimityksiä mm. pami, taku, ristipää, vespa. Väärin käytettyinä monet reseptilääkkeet sekä lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö: - aiheuttavat päihtymistä ja riippuvuutta - voivat alentaa verenpainetta ja muuttaa sydämen lyöntitiheyttä - aiheuttavat pahoinvointia ja vatsan toimintahäiriöitä - yliannosteltuina aiheuttavat vaarallisia myrkytystiloja - voivat kuormittaa maksaa liiallisesti - väsyttävät ja saattavat aiheuttaa muistihäiriöitä sekä suurina annoksina näköhäiriöitä - sietokyvyn kehityttyä vieroitusoireet voivat olla vaarallisia ja kestää toista viikkoa - aiheuttaa yllättäviä myrkytyksiä; niihin kuolee vuosittain tuhansia ihmisiä. IMPATTAVAT AINEET (mm. liimat, tinneri, puhdistusaineet) - nopeuttavat sydämen lyöntitiheyttä, aiheuttavat rytmihäiriöitä ja sydämen pumpputoiminnan häiriöitä, siksi äkkikuoleman vaara on suuri - ärsyttävät hengitysteitä, mistä seuraa jatkuva nuha, yskä ja nenäverenvuoto - rytmihäiriöistä johtuvat äkkikuolemat ja tukehtumiskuolemat ovat melko tavallisia - vatsan toimintähäiriöt ja pahoinvointi tavallisia - aiheuttavat tilapäisiä tai korjautumattomia maksan vaurioita - aiheuttavat vaarallisia myrkytystiloja - lamaannuttavat ja saavat aikaan aisti- ja havainnointivääristymiä - aiheuttavat tylsistymistä ja passiivisuutta - päihtyneellä voi esiintyä joko itseen tai muihin kohdistuvaa väkivaltaa - Ihmisen nopein tie kasviksi. KANNABISTUOTTEET (mm. marihuana, hasis, hasisöljy) Katunimityksiä mm. pilvi, ruoho, heinä, mari, hasa, paukut, tötsyt. - pulssi kiihtyy, verenpaine ja ruumiin lämpötila laskevat - hengitystiet ärsyyntyvät, mistä seuraa keuhkoputken sekä muiden hengitysteiden tulehdukset, keuhkosyövän riski kasvaa - kerääntyy kudoksiin, kehkoihin, aivoihin, sukusoluihin - kuivuttavat suun limakalvoja, joten hampaiden reikiintyminen lisääntyy - usein vähentävät kiinnostusta eri asioita, kuten harrastuksia, kohtaan - aiheuttavat keskittymis- ja oppimiskyvyn sekä muistin häiriöitä 46

7 - esiintyy mielenhäiriöitä, jotka saattavat edistää piilevän mielisairauden puhkeamista - käyttäjät siirtyvät usein myös kovempiin huumeisiin ja sekaantuvat usein rikoksiin - käyttäjät altistuvat tapaturmiin; liikennekuolemat ovat yleisiä. AMFETAMIINI JA SEN JOHDANNAISET (metamfetamiini, ecstacy, ice) Amfetamiinin katunimityksiä mm. piri, spiidi, vauhti, pima. - kiihdyttävät pulssia ja supistavat verisuonia, aiheuttavat sydämen rytmihäiriöitä - aiheuttavat kouristuksia, vapinaa, pakkoliikkeitä - ruokahalu vaihtelee; epäsäännöllisistä ruokailutavoista aiheutuu tilapäisiä haittoja - syljen eritys vähenee ja sen koostumus muuttuu hampaiden reikiintyminen - pitkäaikainen käyttö vaurioittaa maksaa ja altistaa maksatulehdukselle - lisäävät päihdetilassa toisaalta itsevarmuutta, toisaalta hermostuneisuutta, kärsimättömyyttä, aggressiivisuutta - huumaustilan jälkeen seuraa mielentilan häiriöitä, mm. vainoharhaisuutta, muistihäiriöitä ja ahdistuneisuutta - aiheuttavat tuhansia kuolemia vuosittain, tavallisimpia syitä ovat mielenhäiriössä tapahtuneet onnettomuudet ja itsemurhat. KOKAIINI SEKÄ JOHDANNAISET (crack, free-base, kokabace) Katunimityksiä mm. koka, kokis, kokkeli, lumi. - nostavat verenpainetta ja kiihdyttävät pulssia, sydämen rytmihäiriöt voivat aiheuttaa äkkikuolemia - vaurioittavat hengitysteiden limakalvoja hengitysteiden tulehdukset tavallisia - päihtyneenä esiintyy ruokahaluttomuutta ravintoaineiden puutostila - pahoinvointi ja ruoansulatuksen toimintahäiriöt mahdollisia - aiheuttavat mm. masentuneisuutta, hermostuneisuutta, muistamattomuutta ja unettomuutta - kokaiinista johtuvia kuolemia vuosittain tuhansia; kuolemantapaukset johtuvat pääosin onnettomuuksista, itsemurhista tai sydänperäisistä äkkikuolemista. HALLUSINOGEENIT (mm. LSD) Katunimityksiä mm. matka, trippi, happo, naksu. - kohottavat verenpainetta ja kiihdyttävät pulssia - heikentävät ruokahalua, aiheuttavat pahoinvointia - aiheuttavat näkö- ja kuuloharhoja, ajan tajun ja etäisyyksien vääristymistä sekä ajattelukyvyn ja keskittymisen häiriintymistä - aiheuttavat tunnetta minän jakautumisesta - toisaalta lisäävät itsetuntoa, toisaalta aiheuttavat paniikkitiloja - lisäävät mielisairauksien puhkeamisen riskiä - huumaustilan epämiellyttävät kokemukset voivat aiheuttaa jälkeenpäin masennusta, sekavuustiloja ja itsemurha-ajatuksia - hallusinogeenien aiheuttamia väkivaltaisia kuolemia, itsemurhia ja tapaturmakuolemia esiintyy vuosittain satoja. 47

8 OPIAATIT (morfiini, heroiini, oopiumi) Katunimityksiä mm. lumi, hepo, polle, mofa, mopo, opa. - hidastavat pulssia ja alentavat verenpainetta - lamaavat hengitystä, aiheuttavat yskää, ylähengitystietulehduksia ja keuhkokuumeetta - aiheuttavat pahoinvointia ja ruoansulatusvaivoja - päihtyneenä esiintyy ruokahaluttomuutta, pitkäaikaiskäyttö voi aiheuttaa aliravitsemusta - aiheuttavat toisaalta hyvänolon tunnetta, jännityksen ja ahdistuksen laukeamista, toisaalta sekavuutta, uneliaisuutta ja toimintakyvyn heikkenemistä - lisäävät piittaamattomuutta itsestä ja muista - kehittyy nopea, voimakas riippuvuus - opiaateista johtuvia kuolemia on vuosittain kymmeniä tuhansia; tavallisimmat kuolemaan johtaneet syyt ovat yliannostus ja väkivaltakuolemat. HORMONIVALMISTEET (kuten testosteroni ja anaboliset aineet sen johdannaisina, kasvuhormonit) Testosteroni: - rakentaa kudoksia ja kasvattaa lihasmassaa. Käytetään sen vuoksi kovemman kestävyys- ja voimaharjoittelun mahdollistamiseksi - aiheuttaa hormonia tuottavan elimen toiminnan heikentymistä - nuorilla voi vaikuttaa kasvua ja kehitystä hidastavasti - tytöillä/naisilla miehisten piirteiden lisääntymistä - lisää sydän-, verisuoni- ja maksatautien riskiä - aiheuttavat ainakin väliaikaista riippuvuutta, jonka seurauksena hedelmättömyyttä ja psyykkisiä ongelmia, kuten aggressiivisuutta ja mielialan vaihteluja. Kasvuhormonit: - lisäävät lihasmassaa - voivat aiheuttaa aineenvaihduntahäiriöitä, diabetesta sekä sydän- ja kilpirauhassairauksia - voi aiheuttaa ns. kärkikasvuisuutta, jolloin ulkoiset osat kuten leuka ja otsa kasvavat muuttaen ulkomuotoa; sydämen kasvu voi johtaa kuolemaan. TYRMÄYSTIPAT On syytä muistaa, että huumaavia aineita voi saada myös tahtomattaan esimerkiksi ravintolassa, jos jättää lasinsa yksin. Ns. tyrmäystippojen saaminen on yleistä Keski- ja Etelä-Euroopassa, mutta käyttöä esiintyy Suomessakin. Yleensä tarkoituksena on tainnuttaa ihminen ryöstettäväksi ja hyväksi käytettäväksi. PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SAIRAUSRISKIT Huumeiden käyttäjillä lisääntyy riski saada likaisten ruiskujen välityksellä hepatiitti eli maksatulehdus tai HIV. Joko alkoholista tai huumeista päihtynyt saattaa olla myös suojaamattomassa seksikontaktissa, jolloin edellä mainittuja tauteja aiheuttavien virusten tartuntariski on suuri. 48

9 Liite 3.1. Selvästi hauskinta Tulen iloiseksi, kun 49

10 Liite 3.2. Onnenapila Täydennä ja koristele oma onnenapilasi sekä leikkaa se huolellisesti reunoja pitkin. minua kiinnostaa... pidän aivan erityisesti... perheeseeni kuuluu... ilahdun, kun... 50

11 Liite 3.3. Kysymyksiä päihteistä 1. Miettikää a) tupakoitsijan, b) nuuskaajan, c) alkoholin käyttäjän ja d) huumeiden käyttäjän joutumista aineista riippuvaisiksi. Millaista heidän elämänsä silloin on? 2. Mitä neuvoja antaisitte sellaiselle, jota tupakan ja päihteiden käyttö kiinnostaisi? 3. Miksi alkoholin käyttö on kasvaville lapsille ja nuorille erityisen vaarallista? 4. Miksi kannattaa olla aloittamatta? Selvän elämän edut? 51

12 Liite 3.4. Tupakoimattoman aikuisen haastattelu Haastattele tupakoimatonta aikuista (mieluiten omaa vanhempaasi). Kirjoita vastaukset kysymysten perään. Haastattelukysymykset: 1. Miksi et ole alkanut itse polttaa tai jos olet joskus tupakoinut niin miksi olet sen lopettanut? 2. Mitä hyötyä on tupakoimattomuudesta? 3. Kärsitkö muiden tupakoinnista? 4. Minkälaisia ohjeita tai neuvoja haluaisit antaa nuorille? 5. Muita keskustelussa esille tulleita asioita: 6. Kysy vanhemmiltasi myös: - Miksi laissa kielletään tupakan ja alkoholin myyminen lapsille? - Miksi tupakan ja alkoholin käyttö on vaarallisempaa lapsille kuin aikuisille? 52

13 Liite 3.5.a Miten kohtasin vanhan kenkärähjän? Tehtävänäsi on täydentää seuraava kuvatarina sen sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena on, että voisit itseksesi miettiä sinulle tärkeitä asioita - niin iloisia kuin vähän surullisempiakin - ja liittää ne tarinaan joko värein, sanoin tai omin piirroksin. Tässä olen minä... Tämä kuvatarina on tehty sinulle. Voit piirtää, värittää ja kirjoittaa kuviin niitä asioita, joita haluat. Näin tarinasta tulee sinun ikioma kertomuksesi. 53

14 Liite 3.5.b Keskellä omaa huonettani on kirkkaan värinen matto. Koulupöytäni päällä on valokuva minun mielestäni tosi hyvästä tyypistä. Jaa, roskikseni näyttää olevan taas täynnä... Ikkunasta muuten näkyy ihan mielenkiintoinen juttu. 54

15 Liite 3.5.c Eräänä aurinkoisena päivänä sateen jälkeen lähdin vihreään metsään. Kuljin läpi kauniin niityn ja ihailin vanhoja puita polkuni varrella. Tummasta metsästä löysin kaikkea jännää... 55

16 Liite 3.5.d ELSINKI ELSINKI H H LONDON LONDON PARIS PARIS NEW NEW YORK YORK Joskus tulen surulliseksi, kun muistelen asioita, joita olen laittanut piiloon salaisuuksien sinisiin matkalaukkuihin ullakolla. Toisinaan mietin, että siellä on vähän nauruakin piilossa, ja sitten niitä kyyneleitä. 56

17 Liite 3.5.e Tämän ison iloisen kukkasen sisälle mahtuu monta kivaa asiaa: parhaan kaverin nimen olen kirjoittanut yhteen terälehteen ja toiseen piirsin jalkapallon. Mitä kivoja asioita sinulla on omassa elämässäsi? 57

18 Liite 3.6. Kun läheisestäni onnellisen tein... Tavoitteena on ilahduttaa, saada joku perheenjäsen, sukulainen tai kaveri onnelliseksi. Kirjoita lyhyesti mitä teit ja mistä tiedät että onnistuit tekemään hänet onnelliseksi. Ilahtunut / onnellinen oli tällä kertaa Minun osuuteni oli tällainen: Tästä tiedän, että hän todellakin ilahtui / tuli onnelliseksi: 58

19 Liite 3.7. Aikuisten neuvoja Tehtävänäsi on keskustella aikuisten, mieluiten omien vanhempiesi kanssa mahdollisuudesta, että joudut tilanteeseen, jossa sinulle tarjotaan tupakkaa tai päihteitä. Voitte myös yhdessä harjoitella tilanteista selviytymistä. Kolme parasta aikuisilta saamaani neuvoa olivat:

20 Liite 3.8.a Rooliharjoitus A "Miten toimit?" 1. Isosiskon stereot menivät rikki kun leikit niillä ilman lupaa kavereittesi kanssa. Miten toimit? 2. Äiti pyytää sinua tekemään kotitöitä, mutta olet sopinut lähteväsi 15 minuutin kuluttua kaverisi kanssa uimahalliin. Miten toimit? 3. Ystäväsi käskee sinua varastamaan karkkia. Miten toimit? 4. Näet kahden aikuisen varastavan ja he tietävät että näit. He kuitenkin kieltävät sinua kertomasta kenellekään. Miten toimit? 5. Joku tuntematon tarjoaa sinulle paketin toimitettavaksi läheiseen baariin ja lupaa palkkioksi satasen. Miten toimit? 6. Välitunnilla tuntematon ulkopuolinen tarjoaa sinulle karkkia. Miten toimit? Suunnittelemamme vaihtoehdot: Merkitkää vaihtoehtoihin H (helpoin), V (vaikein), P (paras) ja T (tämän tekisin). 60

21 Liite 3.8.b Rooliharjoitus B "Miten toimit?" 1. Olet pyöräilemässä, juttelet kaverisi kanssa. Puolituttu tyyppi haluaa lainata uuden pyöräsi. Miten toimit? 2. Sanot vanhemmillesi meneväsi kaverin luokse, mutta menetkin diskoon. Jäät kuitenkin kiinni. Miten toimit? 3. Isäsi on luvannut ostaa sinulle rullaluistimet, kunhan olet haravoinut pihan kuukauden ajan. Olet tehnyt työsi, mutta isä ei tunnu muistavan koko asiaa. Miten toimit? 4. Lainasit salaa isoveljen lätkäkortteja. Nyt huomaat niistä puuttuvan neljä korttia. Miten toimit? 5. Kaverisi houkuttelevat lintsaamaan kesken koulupäivän. Miten toimit? Suunnittelemamme vaihtoehdot: Merkitkää vaihtoehtoihin H (helpoin), V (vaikein), P (paras) ja T (tämän tekisin). 61

22 Liite 3.9 Tienhaarassa TILANNE: Vanhempasi ovat kylässä ja olet saanut luvan kutsua kavereita kotiisi. Illalla teitä on yhteensä viisi ja yhdellä on mukanaan olutta. Pullot laitetaan kiertämään. Kaikki muut ottavat. Miten toimit, kun itse et halua maistaa? minulle tarjotaan olutta jos otan jos en ota hyvät seuraukset: hyvät seuraukset: huonot seuraukset: huonot seuraukset: päätös: 62

23 Liite 3.10 Tärkeitä puhelinnumeroita Jos Sinulla on huolia ja murheita, puhu niistä ensisijassa vanhemmillesi tai muille läheisille aikuisille. Mikäli et jostakin syystä halua keskustella asiasta heidän kanssaan, voit saada seuraavista paikoista apua ja neuvoja mieltäsi askarruttavissa asioissa. KOULU: - oma opettajasi - terveydenhoitaja - kuraattori - psykologi TERVEYSKESKUS: PERHENEUVOLA: SOSIAALITOIMISTO: NUORISOASEMA: SEURAKUNTA: MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN PUHELIN: - puh Voit soittaa kaikkialta Suomesta maksutta. ma to 13 20, pe 13 22, la 18 22, su YAD - Youth Against Drugs ry:- puh (keskustoimisto) - IRTI HUUMEISTA RY: - Auttava puhelin p (arkisin klo 18-21) MUITA: 63

24 Liite 3.11 Elämän vaikuttaja Omaan elämään pystyy parhaiten vaikuttamaan, jos tuntee omat vahvat puolensa, asettaa itselleen tavoitteita ja ottaa vastuuta omasta toiminnastaan. Opettele tuntemaan vahvoja puoliasi entistä paremmin! Olet parempi ja osaavampi kuin luuletkaan! Mieti seuraavia kysymyksiä ja kysy myös vanhemmilta ja ystäviltä mitä he ajattelevat. Kirjoita vähintään viisi asiaa jokaiseen kohtaan. 1. Mitkä ovat sinun myönteisiä luonteenpiirteitäsi? 2. Mitä osaat tehdä hyvin? 3. Missä asioissa voisit auttaa luokkakavereitasi? 4. Kirjoita aiheita tai asioita, joista olet kiinnostunut tai joista tiedät tosi paljon. 64

25 Liite 3.12 Vaikuttajan päiväkirja 1. Minulle tärkeitä asioita elämässä ovat: - valitse niistä yksi ja aseta siihen liittyvä käyttäytymistavoite kuluvalle päivälle. - tämän päivän käyttäytymistavoitteeni on: 2. Mikä on pienin askel, joka kertoo että toimit tavoitteesi suuntaisesti? 3. Kirjoita illalla arviosi omasta käyttäytymisestäsi. Miten onnistuit? 4. Seuraavan päivän käyttäytymistavoitteeni on: Mieti miten voit saavuttaa tavoitteesi? Mitä sinun tulee seuraavaksi tehdä? Mikä voisi estää tavoitteesi saavuttamista? Tarvitsetko apua? Keneltä voisit sitä saada? 65

26 Liite 3.13 Täydennä lauseet Tässä harjoituksessa kokoat elämääsi liittyviä mukavia asioita. Yleensä ne hahmottuvat ja jäävät paremmin mieleen kun kirjoitat ne paperille. Harjoituksen avulla huomaat, miten paljon elämässäsi on mukavia, iloa tuottavia asioita. Ole pienistä hetkistä onnellinen! Minulle on tärkeää... Ilostun kun... Pidän erityisesti... Paras ystäväni on... Kotona mukavinta on... Viikonloppuisin yleensä... Haaveilen eniten... Myöhemmin elämässäni... Parasta tällä hetkellä on... Tärkeintä on... 66

27 Liite 3.14 Selviytymistarina Kaikilla meillä on elämässämme kiperiä tilanteita, joista selviytymisessä itseluottamus ja päättäväisyys ovat suureksi avuksi. Pyydä vanhempiasi kertomaan jostakin tällaisesta pulmallisesta tilanteesta, josta he aikanaan selvisivät voittajina. Kirjoita tarina tähän paperille. 67

28 Liite 3.15 Tulevaisuus odottaa - Seiskaluokalle siirtymisessä minusta on mukavaa - Minua hieman huolestuttaa - Haluaisin tietää enemmän 68

29 Liite 4. Tietokilpailukysymykset 1. Mitkä aineet ovat päihteitä? 2. Onko alkoholin käyttö vaarallista? 3. Tupakan ainesosista riippuvuutta aiheuttaa a) terva b) häkä c) nikotiini 4. Terveen ihon säilymistä edesauttaa a) riittävä meikkaus b) suklaan syöminen c) tupakoimattomuus 5. Onko amfetamiini huume? 6. Tupakointi a) nopeuttaa sydämen lyöntiä b) hidastaa sydämen lyöntiä c) ei vaikuta lainkaan sydämen lyöntitiheyteen 7. Onko rattijuoppous rikos? 8. Onko imppaus vaarallista? 9. Alkoholin vaikutuksesta reaktioaika a) ei muutu miksikään b) pitenee c) lyhenee 10. Askin päivässä polttava tupakoi 10 vuoden aikana rahassa mitattuna a) mopon hinnan verran b) auton hinnan verran c) kerrostaloasunnon hinnan verran 11. Minkä ikäisenä saa ostaa keskiolutta? 12. Tupakointiin liittyy a) sormien ja varpaiden kylmyys b) ihon punoitus c) nopeutunut hiusten kasvu 14. Tupakoinnin lopettamisen yhteydessä a) kunto kohenee ja väsymys poistuu b) ruokahalu vähenee c) haju- ja makuaisti heikkenee 15. Saako 17-vuotias ostaa tupakkaa? 16. Haitaton tupakkavalmiste on a) nuuska b) piippu c) ei kumpikaan edellisistä 17. Miksi lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö on vaarallista? 18. Passiivisella tupakoinnilla tarkoitetaan a) alle viiden savukkeen polttamista päivässä b) tupakansavun hengittämistä, vaikka itse ei polta c) polttamista toisten painostuksesta 19. Vaikuttaako alkoholi aivoihin? 20. Ovatko kaikki lääkkeet vaarallisia? 21. Tupakoimattomilla flunssia on vähemmän, ja ne ovat lievempiä kuin tupakoivilla. Tämä johtuu a) perinnöllisistä syistä b) tupakassa kasvavista bakteereista c) tupakoimattoman paremmasta vastustuskyvystä 22. Voiko yhdestä huumekokeilusta jäädä riippuvaiseksi? 23. Tupakoinnin lopettamiseen liittyvät vieroitusoireet ovat a) vaarallisia b) väistämättömiä c) useimmiten lieviä ja aina täysin vaarattomia 13. Onko huumeiden ostaminen rikos? 69

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 RIIPPUVUUS ELÄMÄ HUOLI AITOUS KIPU TERVEYS EN KÄYTÄ Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013, sivu 1 Suomen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia.

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Tänään on oikea päivä Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Lopettaminen kannattaa aina! Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista riippumatta siitä, kuinka kauan tai kuinka paljon olet tupakoinut.

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2010 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU... 2 2 MITÄ LAKI SANOO... 3 3 TUPAKKA, ALKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA AIHEUTTAVAT

Lisätiedot

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Täsmälääke-hanke Elämäniloa terveysliikunnasta Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Lahden kaupunki Hyvinvointipalvelut ja Liikuntapalvelut Sari Kristiansen Jani Juuti Täsmälääke-hanke Elämäniloa

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty heidän tuekseen. Opas käsittelee tupakoinnin terveysvaikutuksia, mutta ennen kaikkea siinä pohditaan tupakoinnin lopettamista:

Lisätiedot

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI Tutkimus Pieksämäen ja Pieksänmaan 8- luokkalaisten tyttöjen päihteidenkäytöstä Kati Hanhonen Sari Itkonen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

Selviytymisopas nuorten vanhemmille

Selviytymisopas nuorten vanhemmille VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? Selviytymisopas nuorten vanhemmille 1 Tarvitsen vanhempiani sääntöihin, ettei mene 2 Missä lapsesi surffailee?... 16 3 Kuuluvatko päihteet nuoruuteen?... 20 ihan hulluksi. Saaks

Lisätiedot

Tunnin alussa kannattaa lisäksi tuoda esiin seuraavat seikat:

Tunnin alussa kannattaa lisäksi tuoda esiin seuraavat seikat: 1 TUPAKKATUNTI KOULUILLE (suositus 5-6 luokat) teksti: Eeva-Maija Möttönen, kouluttaja Aloitus Tupakka-aiheen käsittelyssä oppilaita rohkaistaan keskusteluun, ei luennon kuunteluun. Tunti voidaan aloittaa

Lisätiedot

Lapselle selvä elämä 2007

Lapselle selvä elämä 2007 Lapselle selvä elämä 2007 Tukioppilasohjaajan aineisto Lapselle selvä elämä 2007 Tukioppilasohjaajan materiaali 1 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen Linja 17, 00530 Helsinki p. 075 324

Lisätiedot

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ Elämän pelin säännöt Seppo Koskinen Tommi Härkänen Pekka Jousilahti Kari Kuulasmaa Tuija Martelin Ari-Pekka Sihvonen Ninni Vanhalakka Useimmat meistä toivovat elävänsä pitkään ja

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

LIITE 4 Alkopoli-pelin kortit Kulttuuri ja media

LIITE 4 Alkopoli-pelin kortit Kulttuuri ja media Alkopoli-pelin kortit Kulttuuri ja media Mikä on kieltolaki? Kieltolaki tarkoittaa, että alkoholia ei saa lainkaan ostaa, myydä tai käyttää siinä maassa, johon se on säädetty. (Lisätietoa: Suomessa oli

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita

Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevia haasteita Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita Raportin tähän osaan on nostettu esiin erilaisia arkielämän asioita, joiden kanssa Järvenpäässä

Lisätiedot

VALMISTAVA TASO & TASO 1

VALMISTAVA TASO & TASO 1 VALMISTAVA TASO & TASO 1 VALMISTAVA TASO JUHLAT s.12 ENEMMISTÖKÄSITYS s.15 TASO 1 NUORET JA PÄÄTÖKSENTEKO s.17 ASENNE, KUNNIOITUS JA VASTUU s.19 ALKOHOLIN VAIKUTUKSET s.22 RYHMÄPAINE s.27 YSTÄVYYS s.29

Lisätiedot

Siilinjärven kunta 2013-2014. KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas koululaisille ja vanhemmille

Siilinjärven kunta 2013-2014. KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas koululaisille ja vanhemmille Siilinjärven kunta 2013-2014 KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas koululaisille ja vanhemmille Hyvät vanhemmat ja koululaiset Lastemme ja nuortemme terveys on meidän kaikkien yhteinen asia! Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa LAPSIASIAVALTUUTETTU Tuula Uusitalo Nuorten itsemurhat Suomessa Tuula Uusitalo: Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

Paremman Muistin Vihkonen

Paremman Muistin Vihkonen Paremman Muistin Vihkonen SISÄLLYS 1. Paremman muistin vihkonen 3 2. Voimavarakeskustelu 6 3. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 8 4. Liikunta 9 5. Uni ja lepo 12 6. Ravinto 14 7. Kolesteroli, verenpaine

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville 2 Saatteeksi...8 Käsitemääritelmiä...9 Johdanto...11 Terveyden edistäminen ja haittojen rajoittaminen...12 Haittojen rajoittamisen toimintamalli tukee

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot