Tukioppilaan koulutusaineisto päihdetunteja varten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukioppilaan koulutusaineisto päihdetunteja varten"

Transkriptio

1 Selvästi hauskinta Tukioppilaan koulutusaineisto päihdetunteja varten Liitteet Liite 1. Tutkimustuloksia tiivistetysti Liite 2. Miten päihteet vaikuttavat ihmiseen? taustatietoa tukioppilaalle Liite 3. Tehtäviä oppilaille 3.1. Aineiston kansilehti Onnenapila Kysymyksiä päihteistä Tupakoimattoman aikuisen haastattelu Miten kohtasin vanhan kenkärähjän? Kun läheisestäni onnellisen tein Aikuisten neuvoja Miten toimit? Tienhaarassa Tärkeitä puhelinnumeroita Elämän vaikuttaja Vaikuttajan päiväkirja Täydennä lauseet Selviytymistarina Tulevaisuus odottaa Liite 4. Tietokilpailukysymykset Laatineet Marjatta Jakobson, Tuuli Pitkänen ja Liisa Vilkko. Ulkoasu ja taitto Merja Lensu. 4. uudistettu julkaisu Tämän aineiston tuottamisen on mahdollistanut Zonta -järjestöltä ja RAY:ltä saatu taloudellinen tuki.

2 Liite 1 TUTKIMUSTULOKSIA TIIVISTETYSTI Hyvät tukioppilaat! Tämä on teille taustatietoa kysymysten varalle. Älkää yrittäkö opettaa näitä asioita oppilaille Mitä päihteet ovat lpäihteet ovat hermostoon vaikuttavia huumaavia ja riippuvuutta aiheuttavia aineita. Päihteiksi luokitellaan useimmiten alkoholi ja muut huumaavat aineet. Monesti myös tupakka luetaan päihdyttäväksi aineeksi, koska muiden päihteiden lailla sillä on riippuvuutta aiheuttava vaikutus. Suomen alkoholilaki määrittele alkoholijuomiksi tuotteet, joiden alkoholipitoisuus on yli 1.2 tilavuusprosenttia. Näiden tuotteiden samoin kuin tupakkatuotteiden myyminen ja välittäminen alle 18-vuotiaille on laissa kielletty. Huumeet jaotellaan usein kolmeen ryhmään: 1) tietyt lääkkeet, 2) tietyt liuotinaineet, liimat ja lakat sekä 3) huumausaineasetuksessa mainitut aineet, kuten hasis ja heroiini. Lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö luetaan myös huumeiden käytöksi. Psyykkisellä riippuvuudella tarkoitetaan sitä, että päihteestä tulee keskeinen osa ihmisen elämää ja ajatusmaailmaa ja hän kokee tarvitsevansa päihteitä tai tupakkaa. Fyysisellä riippuvuudella tarkoitetaan sitä, että elimistö tottuu aineeseen ja tarvitsee sitä lisää toimiakseen normaalisti. Riippuvuuteen liittyvät vierotusoireet eli elimistön taistelu päihteettömyyttä vastaan Yleisimmät harhakuvitelmat, jotka on todettu vääriksi Kaikki toisetkin juovat. Tutkimuksissa on todettu, että suurin osa nuorista luulee kavereiden käyttävän päihteitä enemmän ja useammin kuin he itse käyttävät. Tämä harha luo turhaa painostusta kokeilemiseen. Suurin osa nuorista on kokeillut tai käyttää päihteitä. Nuorisosta kirjoittaminen ja puhuminen keskittyy usein ongelmanuoriin ja monet aikuiset hyväksyvät, että kokeileminen kuuluu nuoruuteen. Kuitenkaan suurin osa nuorista ei käytä päihteitä. Totta on, että - neljä viidestä 12-vuotiaasta, vajaa puolet 14-vuotiaista ja joka kuudes 16- vuotiaista ei ole käyttänyt alkoholia. - yli kolmannes vuotiaista tytöistä ja pojista on raittiita. - joka sadas 12-vuotias käytti alkoholia viikoittain, 14-vuotiaista 8 % - 40 % vuotiaista ei ole koskaan tupakoinut - huumeita oli lukion käyneistä kokeillut harvempi kuin joka viides. Tupakointi on aikuismaista. Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset aikuiset tupakoivat selvästi keskitasoa harvemmin, mutta 15-vuotiaat tupakoivat selvästi keskitasoa enemmän. On hyvä kokeilla alkoholituotteita kotona aikuisten seurassa, näin tyydytetään nuorten uteliaisuus päihteitä kohtaan. Tutkimustulosten mukaan kotona tarjotun alkoholin määrä on yhteydessä nuorten toveripiirissä käyttämään alkoholinkäytön määrään. Sama pätee tupakkaan Päihteiden ja tupakan vaikutukset kasvavaan nuoreen Kasvavan nuoren maksa ei pysty hajottamaan alkoholia samalla tavoin kuin aikuisen. Lapsen elimistö joutuu helposti vaaralliseen epätasapainoon. Kasvavan nuoren verensokeri laskee jo hyvin pienistäkin alkoholimääristä. Verensokerin lasku on vaarallista nimenomaan aivoille, kouristukset ja tajuttomuus tulevat melko nopeasti. Alkoholimyrkytykset Sosiaaliset haitat Lapselle kehittyy fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus päihteisiin paljon nopeammin kuin aikuisille 42

3 Juuri nämä tekijät ovat syynä siihen, että alkoholi- ja tupakkalaeissa on säädetty 18 vuoden alaikäraja Tupakkatuotteet Jos tupakoinnin aloittamista voidaan siirtää myöhemmäksi, jää tupakointi usein kokonaan aloittamatta. - Suomalaisista 12-vuotiaista pojista tupakointia oli kokeillut 30 % ja tytöistä 23 %, 16-vuotiailla vastaavat luvut olivat 73 % ja 78 %. - Neljännes 15-vuotiaista pojista ja viidennes tytöistä tupakoi säännöllisesti. Poltettujen savukkeiden määrät ovat korkeammat kuin muissa Euroopan maissa. Tupakkariippuvuuden syntymiseen tarvitaan keskimäärin 50 tupakkaa eli 2,5 askia, mikä on oikeastaan aika vähäinen määrä. Myös nuuska on tupakkatuote ja aiheuttaa yhtälailla riippuvuuden Alkoholin käyttö Nuorison asenne päihteitä kohtaan on muuttunut sallivammaksi viime vuosina. Nuorison päihdekäyttäytymiseen puututaan myös vähemmän kuin aikaisemmin. Nuorten alkoholinkäyttö ja käyttökertojen tiheys ovat lisääntyneet. Nuorten päihteidenkäyttö on runsaampaa kaupungeissa ja taajamissa kuin maaseudulla, mutta erot kaventuvat jatkuvasti. Suomalaisten nuorten juominen on eurooppalaisiin verrattuna huomattavasti humalahakuisempaa. Euronuori ei halua humaltua ja humalaan asti juovia paheksutaan. Nuoret saavat alkoholia usein aikuisilta ja vanhemmiltaan vaikka alkoholin välittäminen alle 18-vuotiaille on rikos. Noin 6-vuotiaana lapsi tietää mitä alkoholi on, mutta ei ymmärrä, miksi sitä käytetään. Noin 10 vuoden ikään saakka suhtautuminen alkoholiin on yleensä kielteistä mutta murrosikää lähestyttäessä asenteet usein alkavat muuttua. Sama määrä alkoholia vaikuttaa eri ihmisiin eri tavalla (sukupuoli, paino, ikä jne.) Alkoholi ei ole unilääke. Alkoholi tosin lyhentää nukahtamiseen kuluvaa aikaa, mutta se häiritsee unen eri vaiheita. Uni saattaa olla katkonaista ja painajaiset yleisiä. Krapula koostuu vierotusoireista. Omaa humalaansa on vaikea huomata, koska normaalisti humala syntyy pikkuhiljaa. Alkoholin vaikutukset ovat voimakkaimmillaan vasta 0,5-1,5 tunnin kuluttua juomisesta. Humala on aina riski (tapaturmat, tappelut, liikenneonnettomuudet jne.) Hyvä viinapää ei ole kehumisen aihe, vaan merkki alkoholin sietokyvyn kasvamisesta ja viittaa alkoholin suurkulutukseen Huumeiden käyttö Huumeiden käyttö on kaksinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Nuoret asennoituvat huumeiden käyttöön ja käyttäjiin hyväksyvämmin kuin aikuiset. Huumekauppiaat pitävät nuoria hyvänä kohderyhmänä, koska he tietävät, että hyvin harvat aikuiset aloittavat huumeiden käytön. Huumekauppa on tehokkaasti organisoitu bisnes. Nuorten huumekokeilut ovat varhaistuneet ja lisääntyneet koko maassa. Yhä nuoremmat siirtyvät yhä kovempiin aineisiin. Huumeita on tarjottu nuorille aikaisempaa enemmän. Huumeiden saatavuus on lisääntynyt ja niitä tulee Suomeen entistä enemmän. Tupakoinnin, alkoholin käytön ja huumekokeilujen välillä on selvä yhteys: kokeilut kasaantuvat päivittäin tupakoiville ja usein alkoholia juoville. Tupakoinnin ja alkoholinkäytön ennaltaehkäisy on myös samalla huumeidenkäytön ennaltaehkäisyä, vaikka niiden yhteydessä ei huumeista puhuttaisikaan. Nuorten huumekokeilut ovat usein eri päihteiden sekakäyttöä. Erityisesti alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö on lisääntynyt. 43

4 Erityisesti nuoret tytöt ottavat erilaisia lääkkeitä alkoholin kanssa. Tämä on hyvin vaarallista, sillä yhteisvaikutus voi olla yllättävä ja jopa johtaa kokeilijan kuolemaan. Imppaaminen on nykyisin melko harvinaista. Kokeilijat ovat usein hyvin nuoria. Imppaus tuhoaa aivoja pysyvästi. Myös butaanikaasun hengittäminen on vaarallista. Jos huumeiden tarjoajina ovat ystävät, niin kaksi nuorta kolmesta on kokeillut ainakin kerran. Huumeiden kokeilu ei aina johda säännölliseen käyttöön. Kokeilu on kuitenkin aina riski. Riippuvuus voi kehittyä hyvin nopeasti, jopa ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Huumerikokset lieveilmiöineen ovat rikollisuuden pahinta lajia. Vaarattomia huumeita ei ole - on vain vaarallisia ja erittäin vaarallisia Riskitekijöitä Epäsosiaalinen käyttäytyminen (millä tarkoitetaan mm. sopimusten rikkomista, omaisuuden vahingoittamista ja väkivaltaista käyttäytymistä) on yhteydessä päihteiden käyttöön. Kouluviihtymisen ja tupakoinnin välillä on yhteys: mitä paremmin oppilas viihtyy koulussa, sitä vähemmän hän tupakoi. Koulumenestys on yhteydessä juomis- ja humaltumistiheyteen: huonosti menestyvät juovat ja humaltuvat muita useammin. Esimerkiksi nuuskaa on kokeillut miltei kolmannes koulussa huonosti menestyvistä pojista mutta alle 10 % hyvin menestyvistä. Lapsilla, joiden vanhemmat käyttävät runsaasti päihteitä saattaa olla perinnöllinen alttius päihteiden väärinkäyttöön. Erityisesti tytöillä heikko itsetunto, ahdistuneisuus, syömishäiriöt ja muut psyykkiset ongelmat ovat usein yhteydessä haluun päihtyä. Harhakuva siitä, että päihteillä voi lievittää pahanolontunteita tai tunne-elämän ongelmia sekä saavuttaa haluttuja ominaisuuksia kuten suosio ja rohkeus. Päihteet eivät ratkaise ongelmia - usein ne vain pahentavat ja tuovat lisää ongelmia Suojaavia tekijöitä Vahvan itsetunnon omaava lapsi/nuori pystyy kieltäytymään päihteistä. Hyvät sosiaaliset taidot auttavat vastustamaan kavereiden painostusta. On tärkeää, että lapsella ja nuorella on omia kiinnostuksen kohteita ja harrastuksia. Päihteidenkäytön ehkäisyä on mikä tahansa toiminta, joka saa lapset ja nuoret kiinnostumaan omien kykyjensä ja taitojensa kehittämisestä. Hyvät suhteet läheisiin ihmisiin molemminpuolinen hellyys, välittäminen ja aito kohtaaminen sekä se että kokee, että hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on. Tärkeää on se, että on ainakin yksi aikuinen, joka aidosti välittää lapsesta. Myös muut kuin perheenjäsenet voivat tukea lasta. Selvän elämän etujen aito ymmärtäminen. Oikeaa tietoa ja avointa keskustelua päihteisiin liittyvistä kysymyksistä läheisten ihmisten kanssa. Yleinen hyvinvointi sisältäen mm. sen että viihtyy koulussa ja kokee olevansa tärkeä muille ihmisille. Päihteitä käyttämättömät ja tupakoimattomat ystävät sekä idolit. Ilo, huumori ja leikkimielisyys. Iloa tuottavat asiat. Lasten ja nuorten parissa oleva toimii esimerkkinä omalla asenteellaan ja päihteettömyydellään. Sinä olet tärkeä vaikuttaja ja esikuva. Kaikkein tärkeimpiä sekä riski- että suojaavia tekijöitä ovat nuorten arvot ja asenteet. Toiset välittävät itsestään ja haluavat elää tervettä, päihteetöntä elämää, toiset haluavat paeta päihteisiin ja kuvittelevat näin tehdessään olevansa kovia ja rohkeita ja elävänsä elämää täydemmin kuin toiset. Jokaisen tulisi pohtia omaa suhtautumistaan päihteisiin. Yllättävissä tilanteissa ja kavereiden painostaessa on helpompi kieltäytyä, kun on ajatellut asian valmiiksi. Sinun todelliset asenteesi välittyvät lapsille ja nuorille paremmin kuin puhe. 44

5 Liite 2 MITEN PÄIHTEET VAIKUTTAVAT IHMISEEN? Hyvät tukioppilaat! Tämä on teille taustatietoa kysymysten varalle. Älkää yrittäkö opettaa näitä asioita oppilaille. Päihteet ovat hermostoon vaikuttavia huumaavia ja riippuvuutta aiheuttavia aineita. Päihteiksi luokitellaan useimmiten alkoholi ja muut huumaavat aineet. Useimmiten myös tupakkatuotteet luetaan päihdyttäviksi aineeksi, koska muiden päihteiden lailla niillä on riippuvuutta aiheuttava vaikutus. Sisältö: - Tupakka - Alkoholi - Lääkkeet - Impattavat aineet - Kannabistuotteet - Amfetamiini ja sen johdannaiset - Kokaiini ja sen johdannaiset - Hallusinogeenit - Opiaatit - Hormonivalmisteet - Tyrmäystipat - Päihteiden käyttöön liittyvät riskit TUPAKKA - tupakan sisältämä nikotiini on vaarallisimpia myrkkyjä, häkä puolestaan on myrkyllinen kaasu, joka syrjäyttää hapen verestä ja terva on hengityselinten mekanismeja heikentävä aine - kiihdyttää pulssia ja nostaa verenpainetta - aiheuttaa verenkierron häiriöitä - ärsyttää hengitysteitä yskä, hengitysteiden sairaudet, keuhkosyöpä - heikentää maku- ja hajuaistia - vaikuttaa seksuaalisuuteen mm. aiheuttaa impotenssia - aiheuttaa vatsan toimintahäiriöitä, vatsahaavaa sekä suun ja ruokatorven syöpää, ruokahalu vähenee - tupakan aiheuttamiin sairauksiin, kuten syöpiin, sydän- ja verenkiertoelinten ja keuhkosairauksiin sekä tupakan aiheuttamiin tapaturmiin, kuten tulipaloihin, kuolee vuosittain miljoonia ihmisiä. ALKOHOLI - lamaa toimintoja ja heikentää lihasten yhteistoimintaa sekä herkkyyttä ulkoa päin tuleville ärsykkeille, joten tapaturmariski kasvaa (mm. autolla ajo on silloin kiellettyä) - laskee suoritustasoa ja arvostelukykyä - lisää muisti- ja unihäiriöitä - aiheuttaa aikuisilla runsaasti käytettynä ja lapsilla jo pienemmissä määrin käytettynä pysyviä sydämen rytmihäiriöitä, verenpaineen kohoamista, aivoveren 45

6 kierron häiriöitä, sydänlihasvaurioita ja sydänkohtauksia. Alkoholimyrkytyksen vaara on lapsilla erityisen suuri. - alkoholissa on runsaasti energiaa, mikä vähentää näläntunnetta ja saattaa johtaa alipainoisuuteen ja vitamiinipuutoksiin; toisia runsas energiamäärä lihottaa - haimatulehdukseen ja vatsakatarriin sairastumisen mahdollisuus kasvaa, samoin ruokatorven ja peräsuolen syöpäriski lisääntyy - runsaasti ja pitkäaikaisesti käytettynä aiheuttaa maksan vaurioita, kuten rasvoittumista ja maksakirroosia - nuorten huumekokeiluista suuri osa tehdään alkoholin vaikutuksen alaisena; seksikokeiluista noin 40%, joista puolet ilman ehkäisyä - alkoholiriippuvuus aiheuttaa mielenterveysongelmia, kuten ahdistusta ja masennusta. LÄÄKKEET Katunimityksiä mm. pami, taku, ristipää, vespa. Väärin käytettyinä monet reseptilääkkeet sekä lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö: - aiheuttavat päihtymistä ja riippuvuutta - voivat alentaa verenpainetta ja muuttaa sydämen lyöntitiheyttä - aiheuttavat pahoinvointia ja vatsan toimintahäiriöitä - yliannosteltuina aiheuttavat vaarallisia myrkytystiloja - voivat kuormittaa maksaa liiallisesti - väsyttävät ja saattavat aiheuttaa muistihäiriöitä sekä suurina annoksina näköhäiriöitä - sietokyvyn kehityttyä vieroitusoireet voivat olla vaarallisia ja kestää toista viikkoa - aiheuttaa yllättäviä myrkytyksiä; niihin kuolee vuosittain tuhansia ihmisiä. IMPATTAVAT AINEET (mm. liimat, tinneri, puhdistusaineet) - nopeuttavat sydämen lyöntitiheyttä, aiheuttavat rytmihäiriöitä ja sydämen pumpputoiminnan häiriöitä, siksi äkkikuoleman vaara on suuri - ärsyttävät hengitysteitä, mistä seuraa jatkuva nuha, yskä ja nenäverenvuoto - rytmihäiriöistä johtuvat äkkikuolemat ja tukehtumiskuolemat ovat melko tavallisia - vatsan toimintähäiriöt ja pahoinvointi tavallisia - aiheuttavat tilapäisiä tai korjautumattomia maksan vaurioita - aiheuttavat vaarallisia myrkytystiloja - lamaannuttavat ja saavat aikaan aisti- ja havainnointivääristymiä - aiheuttavat tylsistymistä ja passiivisuutta - päihtyneellä voi esiintyä joko itseen tai muihin kohdistuvaa väkivaltaa - Ihmisen nopein tie kasviksi. KANNABISTUOTTEET (mm. marihuana, hasis, hasisöljy) Katunimityksiä mm. pilvi, ruoho, heinä, mari, hasa, paukut, tötsyt. - pulssi kiihtyy, verenpaine ja ruumiin lämpötila laskevat - hengitystiet ärsyyntyvät, mistä seuraa keuhkoputken sekä muiden hengitysteiden tulehdukset, keuhkosyövän riski kasvaa - kerääntyy kudoksiin, kehkoihin, aivoihin, sukusoluihin - kuivuttavat suun limakalvoja, joten hampaiden reikiintyminen lisääntyy - usein vähentävät kiinnostusta eri asioita, kuten harrastuksia, kohtaan - aiheuttavat keskittymis- ja oppimiskyvyn sekä muistin häiriöitä 46

7 - esiintyy mielenhäiriöitä, jotka saattavat edistää piilevän mielisairauden puhkeamista - käyttäjät siirtyvät usein myös kovempiin huumeisiin ja sekaantuvat usein rikoksiin - käyttäjät altistuvat tapaturmiin; liikennekuolemat ovat yleisiä. AMFETAMIINI JA SEN JOHDANNAISET (metamfetamiini, ecstacy, ice) Amfetamiinin katunimityksiä mm. piri, spiidi, vauhti, pima. - kiihdyttävät pulssia ja supistavat verisuonia, aiheuttavat sydämen rytmihäiriöitä - aiheuttavat kouristuksia, vapinaa, pakkoliikkeitä - ruokahalu vaihtelee; epäsäännöllisistä ruokailutavoista aiheutuu tilapäisiä haittoja - syljen eritys vähenee ja sen koostumus muuttuu hampaiden reikiintyminen - pitkäaikainen käyttö vaurioittaa maksaa ja altistaa maksatulehdukselle - lisäävät päihdetilassa toisaalta itsevarmuutta, toisaalta hermostuneisuutta, kärsimättömyyttä, aggressiivisuutta - huumaustilan jälkeen seuraa mielentilan häiriöitä, mm. vainoharhaisuutta, muistihäiriöitä ja ahdistuneisuutta - aiheuttavat tuhansia kuolemia vuosittain, tavallisimpia syitä ovat mielenhäiriössä tapahtuneet onnettomuudet ja itsemurhat. KOKAIINI SEKÄ JOHDANNAISET (crack, free-base, kokabace) Katunimityksiä mm. koka, kokis, kokkeli, lumi. - nostavat verenpainetta ja kiihdyttävät pulssia, sydämen rytmihäiriöt voivat aiheuttaa äkkikuolemia - vaurioittavat hengitysteiden limakalvoja hengitysteiden tulehdukset tavallisia - päihtyneenä esiintyy ruokahaluttomuutta ravintoaineiden puutostila - pahoinvointi ja ruoansulatuksen toimintahäiriöt mahdollisia - aiheuttavat mm. masentuneisuutta, hermostuneisuutta, muistamattomuutta ja unettomuutta - kokaiinista johtuvia kuolemia vuosittain tuhansia; kuolemantapaukset johtuvat pääosin onnettomuuksista, itsemurhista tai sydänperäisistä äkkikuolemista. HALLUSINOGEENIT (mm. LSD) Katunimityksiä mm. matka, trippi, happo, naksu. - kohottavat verenpainetta ja kiihdyttävät pulssia - heikentävät ruokahalua, aiheuttavat pahoinvointia - aiheuttavat näkö- ja kuuloharhoja, ajan tajun ja etäisyyksien vääristymistä sekä ajattelukyvyn ja keskittymisen häiriintymistä - aiheuttavat tunnetta minän jakautumisesta - toisaalta lisäävät itsetuntoa, toisaalta aiheuttavat paniikkitiloja - lisäävät mielisairauksien puhkeamisen riskiä - huumaustilan epämiellyttävät kokemukset voivat aiheuttaa jälkeenpäin masennusta, sekavuustiloja ja itsemurha-ajatuksia - hallusinogeenien aiheuttamia väkivaltaisia kuolemia, itsemurhia ja tapaturmakuolemia esiintyy vuosittain satoja. 47

8 OPIAATIT (morfiini, heroiini, oopiumi) Katunimityksiä mm. lumi, hepo, polle, mofa, mopo, opa. - hidastavat pulssia ja alentavat verenpainetta - lamaavat hengitystä, aiheuttavat yskää, ylähengitystietulehduksia ja keuhkokuumeetta - aiheuttavat pahoinvointia ja ruoansulatusvaivoja - päihtyneenä esiintyy ruokahaluttomuutta, pitkäaikaiskäyttö voi aiheuttaa aliravitsemusta - aiheuttavat toisaalta hyvänolon tunnetta, jännityksen ja ahdistuksen laukeamista, toisaalta sekavuutta, uneliaisuutta ja toimintakyvyn heikkenemistä - lisäävät piittaamattomuutta itsestä ja muista - kehittyy nopea, voimakas riippuvuus - opiaateista johtuvia kuolemia on vuosittain kymmeniä tuhansia; tavallisimmat kuolemaan johtaneet syyt ovat yliannostus ja väkivaltakuolemat. HORMONIVALMISTEET (kuten testosteroni ja anaboliset aineet sen johdannaisina, kasvuhormonit) Testosteroni: - rakentaa kudoksia ja kasvattaa lihasmassaa. Käytetään sen vuoksi kovemman kestävyys- ja voimaharjoittelun mahdollistamiseksi - aiheuttaa hormonia tuottavan elimen toiminnan heikentymistä - nuorilla voi vaikuttaa kasvua ja kehitystä hidastavasti - tytöillä/naisilla miehisten piirteiden lisääntymistä - lisää sydän-, verisuoni- ja maksatautien riskiä - aiheuttavat ainakin väliaikaista riippuvuutta, jonka seurauksena hedelmättömyyttä ja psyykkisiä ongelmia, kuten aggressiivisuutta ja mielialan vaihteluja. Kasvuhormonit: - lisäävät lihasmassaa - voivat aiheuttaa aineenvaihduntahäiriöitä, diabetesta sekä sydän- ja kilpirauhassairauksia - voi aiheuttaa ns. kärkikasvuisuutta, jolloin ulkoiset osat kuten leuka ja otsa kasvavat muuttaen ulkomuotoa; sydämen kasvu voi johtaa kuolemaan. TYRMÄYSTIPAT On syytä muistaa, että huumaavia aineita voi saada myös tahtomattaan esimerkiksi ravintolassa, jos jättää lasinsa yksin. Ns. tyrmäystippojen saaminen on yleistä Keski- ja Etelä-Euroopassa, mutta käyttöä esiintyy Suomessakin. Yleensä tarkoituksena on tainnuttaa ihminen ryöstettäväksi ja hyväksi käytettäväksi. PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SAIRAUSRISKIT Huumeiden käyttäjillä lisääntyy riski saada likaisten ruiskujen välityksellä hepatiitti eli maksatulehdus tai HIV. Joko alkoholista tai huumeista päihtynyt saattaa olla myös suojaamattomassa seksikontaktissa, jolloin edellä mainittuja tauteja aiheuttavien virusten tartuntariski on suuri. 48

9 Liite 3.1. Selvästi hauskinta Tulen iloiseksi, kun 49

10 Liite 3.2. Onnenapila Täydennä ja koristele oma onnenapilasi sekä leikkaa se huolellisesti reunoja pitkin. minua kiinnostaa... pidän aivan erityisesti... perheeseeni kuuluu... ilahdun, kun... 50

11 Liite 3.3. Kysymyksiä päihteistä 1. Miettikää a) tupakoitsijan, b) nuuskaajan, c) alkoholin käyttäjän ja d) huumeiden käyttäjän joutumista aineista riippuvaisiksi. Millaista heidän elämänsä silloin on? 2. Mitä neuvoja antaisitte sellaiselle, jota tupakan ja päihteiden käyttö kiinnostaisi? 3. Miksi alkoholin käyttö on kasvaville lapsille ja nuorille erityisen vaarallista? 4. Miksi kannattaa olla aloittamatta? Selvän elämän edut? 51

12 Liite 3.4. Tupakoimattoman aikuisen haastattelu Haastattele tupakoimatonta aikuista (mieluiten omaa vanhempaasi). Kirjoita vastaukset kysymysten perään. Haastattelukysymykset: 1. Miksi et ole alkanut itse polttaa tai jos olet joskus tupakoinut niin miksi olet sen lopettanut? 2. Mitä hyötyä on tupakoimattomuudesta? 3. Kärsitkö muiden tupakoinnista? 4. Minkälaisia ohjeita tai neuvoja haluaisit antaa nuorille? 5. Muita keskustelussa esille tulleita asioita: 6. Kysy vanhemmiltasi myös: - Miksi laissa kielletään tupakan ja alkoholin myyminen lapsille? - Miksi tupakan ja alkoholin käyttö on vaarallisempaa lapsille kuin aikuisille? 52

13 Liite 3.5.a Miten kohtasin vanhan kenkärähjän? Tehtävänäsi on täydentää seuraava kuvatarina sen sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena on, että voisit itseksesi miettiä sinulle tärkeitä asioita - niin iloisia kuin vähän surullisempiakin - ja liittää ne tarinaan joko värein, sanoin tai omin piirroksin. Tässä olen minä... Tämä kuvatarina on tehty sinulle. Voit piirtää, värittää ja kirjoittaa kuviin niitä asioita, joita haluat. Näin tarinasta tulee sinun ikioma kertomuksesi. 53

14 Liite 3.5.b Keskellä omaa huonettani on kirkkaan värinen matto. Koulupöytäni päällä on valokuva minun mielestäni tosi hyvästä tyypistä. Jaa, roskikseni näyttää olevan taas täynnä... Ikkunasta muuten näkyy ihan mielenkiintoinen juttu. 54

15 Liite 3.5.c Eräänä aurinkoisena päivänä sateen jälkeen lähdin vihreään metsään. Kuljin läpi kauniin niityn ja ihailin vanhoja puita polkuni varrella. Tummasta metsästä löysin kaikkea jännää... 55

16 Liite 3.5.d ELSINKI ELSINKI H H LONDON LONDON PARIS PARIS NEW NEW YORK YORK Joskus tulen surulliseksi, kun muistelen asioita, joita olen laittanut piiloon salaisuuksien sinisiin matkalaukkuihin ullakolla. Toisinaan mietin, että siellä on vähän nauruakin piilossa, ja sitten niitä kyyneleitä. 56

17 Liite 3.5.e Tämän ison iloisen kukkasen sisälle mahtuu monta kivaa asiaa: parhaan kaverin nimen olen kirjoittanut yhteen terälehteen ja toiseen piirsin jalkapallon. Mitä kivoja asioita sinulla on omassa elämässäsi? 57

18 Liite 3.6. Kun läheisestäni onnellisen tein... Tavoitteena on ilahduttaa, saada joku perheenjäsen, sukulainen tai kaveri onnelliseksi. Kirjoita lyhyesti mitä teit ja mistä tiedät että onnistuit tekemään hänet onnelliseksi. Ilahtunut / onnellinen oli tällä kertaa Minun osuuteni oli tällainen: Tästä tiedän, että hän todellakin ilahtui / tuli onnelliseksi: 58

19 Liite 3.7. Aikuisten neuvoja Tehtävänäsi on keskustella aikuisten, mieluiten omien vanhempiesi kanssa mahdollisuudesta, että joudut tilanteeseen, jossa sinulle tarjotaan tupakkaa tai päihteitä. Voitte myös yhdessä harjoitella tilanteista selviytymistä. Kolme parasta aikuisilta saamaani neuvoa olivat:

20 Liite 3.8.a Rooliharjoitus A "Miten toimit?" 1. Isosiskon stereot menivät rikki kun leikit niillä ilman lupaa kavereittesi kanssa. Miten toimit? 2. Äiti pyytää sinua tekemään kotitöitä, mutta olet sopinut lähteväsi 15 minuutin kuluttua kaverisi kanssa uimahalliin. Miten toimit? 3. Ystäväsi käskee sinua varastamaan karkkia. Miten toimit? 4. Näet kahden aikuisen varastavan ja he tietävät että näit. He kuitenkin kieltävät sinua kertomasta kenellekään. Miten toimit? 5. Joku tuntematon tarjoaa sinulle paketin toimitettavaksi läheiseen baariin ja lupaa palkkioksi satasen. Miten toimit? 6. Välitunnilla tuntematon ulkopuolinen tarjoaa sinulle karkkia. Miten toimit? Suunnittelemamme vaihtoehdot: Merkitkää vaihtoehtoihin H (helpoin), V (vaikein), P (paras) ja T (tämän tekisin). 60

21 Liite 3.8.b Rooliharjoitus B "Miten toimit?" 1. Olet pyöräilemässä, juttelet kaverisi kanssa. Puolituttu tyyppi haluaa lainata uuden pyöräsi. Miten toimit? 2. Sanot vanhemmillesi meneväsi kaverin luokse, mutta menetkin diskoon. Jäät kuitenkin kiinni. Miten toimit? 3. Isäsi on luvannut ostaa sinulle rullaluistimet, kunhan olet haravoinut pihan kuukauden ajan. Olet tehnyt työsi, mutta isä ei tunnu muistavan koko asiaa. Miten toimit? 4. Lainasit salaa isoveljen lätkäkortteja. Nyt huomaat niistä puuttuvan neljä korttia. Miten toimit? 5. Kaverisi houkuttelevat lintsaamaan kesken koulupäivän. Miten toimit? Suunnittelemamme vaihtoehdot: Merkitkää vaihtoehtoihin H (helpoin), V (vaikein), P (paras) ja T (tämän tekisin). 61

22 Liite 3.9 Tienhaarassa TILANNE: Vanhempasi ovat kylässä ja olet saanut luvan kutsua kavereita kotiisi. Illalla teitä on yhteensä viisi ja yhdellä on mukanaan olutta. Pullot laitetaan kiertämään. Kaikki muut ottavat. Miten toimit, kun itse et halua maistaa? minulle tarjotaan olutta jos otan jos en ota hyvät seuraukset: hyvät seuraukset: huonot seuraukset: huonot seuraukset: päätös: 62

23 Liite 3.10 Tärkeitä puhelinnumeroita Jos Sinulla on huolia ja murheita, puhu niistä ensisijassa vanhemmillesi tai muille läheisille aikuisille. Mikäli et jostakin syystä halua keskustella asiasta heidän kanssaan, voit saada seuraavista paikoista apua ja neuvoja mieltäsi askarruttavissa asioissa. KOULU: - oma opettajasi - terveydenhoitaja - kuraattori - psykologi TERVEYSKESKUS: PERHENEUVOLA: SOSIAALITOIMISTO: NUORISOASEMA: SEURAKUNTA: MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN PUHELIN: - puh Voit soittaa kaikkialta Suomesta maksutta. ma to 13 20, pe 13 22, la 18 22, su YAD - Youth Against Drugs ry:- puh (keskustoimisto) - IRTI HUUMEISTA RY: - Auttava puhelin p (arkisin klo 18-21) MUITA: 63

24 Liite 3.11 Elämän vaikuttaja Omaan elämään pystyy parhaiten vaikuttamaan, jos tuntee omat vahvat puolensa, asettaa itselleen tavoitteita ja ottaa vastuuta omasta toiminnastaan. Opettele tuntemaan vahvoja puoliasi entistä paremmin! Olet parempi ja osaavampi kuin luuletkaan! Mieti seuraavia kysymyksiä ja kysy myös vanhemmilta ja ystäviltä mitä he ajattelevat. Kirjoita vähintään viisi asiaa jokaiseen kohtaan. 1. Mitkä ovat sinun myönteisiä luonteenpiirteitäsi? 2. Mitä osaat tehdä hyvin? 3. Missä asioissa voisit auttaa luokkakavereitasi? 4. Kirjoita aiheita tai asioita, joista olet kiinnostunut tai joista tiedät tosi paljon. 64

25 Liite 3.12 Vaikuttajan päiväkirja 1. Minulle tärkeitä asioita elämässä ovat: - valitse niistä yksi ja aseta siihen liittyvä käyttäytymistavoite kuluvalle päivälle. - tämän päivän käyttäytymistavoitteeni on: 2. Mikä on pienin askel, joka kertoo että toimit tavoitteesi suuntaisesti? 3. Kirjoita illalla arviosi omasta käyttäytymisestäsi. Miten onnistuit? 4. Seuraavan päivän käyttäytymistavoitteeni on: Mieti miten voit saavuttaa tavoitteesi? Mitä sinun tulee seuraavaksi tehdä? Mikä voisi estää tavoitteesi saavuttamista? Tarvitsetko apua? Keneltä voisit sitä saada? 65

26 Liite 3.13 Täydennä lauseet Tässä harjoituksessa kokoat elämääsi liittyviä mukavia asioita. Yleensä ne hahmottuvat ja jäävät paremmin mieleen kun kirjoitat ne paperille. Harjoituksen avulla huomaat, miten paljon elämässäsi on mukavia, iloa tuottavia asioita. Ole pienistä hetkistä onnellinen! Minulle on tärkeää... Ilostun kun... Pidän erityisesti... Paras ystäväni on... Kotona mukavinta on... Viikonloppuisin yleensä... Haaveilen eniten... Myöhemmin elämässäni... Parasta tällä hetkellä on... Tärkeintä on... 66

27 Liite 3.14 Selviytymistarina Kaikilla meillä on elämässämme kiperiä tilanteita, joista selviytymisessä itseluottamus ja päättäväisyys ovat suureksi avuksi. Pyydä vanhempiasi kertomaan jostakin tällaisesta pulmallisesta tilanteesta, josta he aikanaan selvisivät voittajina. Kirjoita tarina tähän paperille. 67

28 Liite 3.15 Tulevaisuus odottaa - Seiskaluokalle siirtymisessä minusta on mukavaa - Minua hieman huolestuttaa - Haluaisin tietää enemmän 68

29 Liite 4. Tietokilpailukysymykset 1. Mitkä aineet ovat päihteitä? 2. Onko alkoholin käyttö vaarallista? 3. Tupakan ainesosista riippuvuutta aiheuttaa a) terva b) häkä c) nikotiini 4. Terveen ihon säilymistä edesauttaa a) riittävä meikkaus b) suklaan syöminen c) tupakoimattomuus 5. Onko amfetamiini huume? 6. Tupakointi a) nopeuttaa sydämen lyöntiä b) hidastaa sydämen lyöntiä c) ei vaikuta lainkaan sydämen lyöntitiheyteen 7. Onko rattijuoppous rikos? 8. Onko imppaus vaarallista? 9. Alkoholin vaikutuksesta reaktioaika a) ei muutu miksikään b) pitenee c) lyhenee 10. Askin päivässä polttava tupakoi 10 vuoden aikana rahassa mitattuna a) mopon hinnan verran b) auton hinnan verran c) kerrostaloasunnon hinnan verran 11. Minkä ikäisenä saa ostaa keskiolutta? 12. Tupakointiin liittyy a) sormien ja varpaiden kylmyys b) ihon punoitus c) nopeutunut hiusten kasvu 14. Tupakoinnin lopettamisen yhteydessä a) kunto kohenee ja väsymys poistuu b) ruokahalu vähenee c) haju- ja makuaisti heikkenee 15. Saako 17-vuotias ostaa tupakkaa? 16. Haitaton tupakkavalmiste on a) nuuska b) piippu c) ei kumpikaan edellisistä 17. Miksi lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö on vaarallista? 18. Passiivisella tupakoinnilla tarkoitetaan a) alle viiden savukkeen polttamista päivässä b) tupakansavun hengittämistä, vaikka itse ei polta c) polttamista toisten painostuksesta 19. Vaikuttaako alkoholi aivoihin? 20. Ovatko kaikki lääkkeet vaarallisia? 21. Tupakoimattomilla flunssia on vähemmän, ja ne ovat lievempiä kuin tupakoivilla. Tämä johtuu a) perinnöllisistä syistä b) tupakassa kasvavista bakteereista c) tupakoimattoman paremmasta vastustuskyvystä 22. Voiko yhdestä huumekokeilusta jäädä riippuvaiseksi? 23. Tupakoinnin lopettamiseen liittyvät vieroitusoireet ovat a) vaarallisia b) väistämättömiä c) useimmiten lieviä ja aina täysin vaarattomia 13. Onko huumeiden ostaminen rikos? 69

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

Hyvinvointiin vaikuttavia lopettamisen hyötyjä ovat myös parempi suorituskyky, stressin väheneminen, parempi uni ja keskittymiskyky.

Hyvinvointiin vaikuttavia lopettamisen hyötyjä ovat myös parempi suorituskyky, stressin väheneminen, parempi uni ja keskittymiskyky. Tupakatta terveenä! 2 Lopettaminen kannattaa aina! Tupakkatuotteet lyhentävät käyttäjänsä elinikää keskimäärin 8 10 vuotta. Ilman tupakkaa on terveempi ja sairastumisriski pienenee. Elämänlaatu paranee

Lisätiedot

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Faktoja tupakan vaarallisuudesta Tupakan savu sisältää noin 4000 kemikaalia, joista 50 aiheuttaa syöpää. 50% tupakoitsijoista kuolee

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa

Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa Turun sosiaali- ja terveystoimi Terveyden edistämisen yksikkö suunnittelija Niina Jalo Esityksen rakenne Mikä on kouluterveyskysely

Lisätiedot

Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö. Anneli Raatikainen 3.2.2015

Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö. Anneli Raatikainen 3.2.2015 Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö Anneli Raatikainen 3.2.2015 AIHEITA: - Päihdeongelman kehittyminen - Eri päihteiden vaikutuksia - Päihteiden käytön tunnistaminen

Lisätiedot

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi Nuoret ja tupakka Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi 16-18-vuotiaista suomalaisnuorista tupakkatuotteita käyttää päivittäin 17%. Tytöt ja pojat tupakoivat lähes yhtä paljon. Nuorten tupakoinnin yleisyys

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT 1 TUPAKOINTI ENNEN JA NYT Alla näkyvät viivadiagrammit kertovat tupakkaa kokeilleiden ja päivittäin tupakoivien osuudet 12 18-vuotiaista nuorista vuosina 1981 2015. Vastatkaa viivadiagrammeja tulkitsemalla

Lisätiedot

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Katsaus alkoholi-, tupakka-, huumausaine- ja rahapelitilanteeseen 29.4.2016 Kirsimarja Raitasalo 1 ALKOHOLI 29.4.2016

Lisätiedot

TOSITIETOA. Alkoholi

TOSITIETOA. Alkoholi TOSITIETOA Alkoholi Alkoholi vaikuttaa aivoihin Alkoholi vaikuttaa aivoihin ja hermojärjestelmään monin tavoin. Pienet alkoholimäärät voivat vähentää estoja ja jännittyneisyyttä, kohottaa mielialaa ja

Lisätiedot

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin Alkoholi lisää syövän vaaraa Alkoholi on yksi merkittävimmistä elintapoihin liittyvistä syöpäriskeistä. Mitä enemmän alkoholia käyttää, sitä suurempi on riski sairastua syöpään. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

PÄIHDETIETOA POLIISIN SILMIN. Anna-Kaisa Heinämäki/Jari Viljanen Ylikonstaapelit Pirkanmaan poliisilaitos

PÄIHDETIETOA POLIISIN SILMIN. Anna-Kaisa Heinämäki/Jari Viljanen Ylikonstaapelit Pirkanmaan poliisilaitos PÄIHDETIETOA POLIISIN SILMIN Anna-Kaisa Heinämäki/Jari Viljanen Ylikonstaapelit Pirkanmaan poliisilaitos TAUSTAA Poliisille päihtyneiden nuorten tapaaminen on tavallista Huumeet ja lääkkeet enemmän piilossa,

Lisätiedot

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat?

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat? Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

Päihdekyselyn koonti. Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen

Päihdekyselyn koonti. Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen Päihdekyselyn koonti Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen Pohjatietoa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 102 henkilöä Kyselyyn vastasi LÄHI14S, DILO13S, DINU13S, LAPE14S, LANU15K,DIL13S, NUVAV14S Kysely

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ

HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ TUPAKOINTI JA NIKOTIINIRIIPPUVUUS: KYLMÄT TOSIASIAT tupakointi aiheuttaa maailmassa yli 5 miljoonaa kuolemaa vuosittain:

Lisätiedot

TUPAKKA. Terveystieto. Anne Partala

TUPAKKA. Terveystieto. Anne Partala TUPAKKA Terveystieto Anne Partala Miksi tupakoidaan? Mikä saa aloittamaan tupakoinnin? Aloittaminen ei yleensä ole harkittua vaan tupakointiin ajaudutaan satunnaisten kokeilujen kautta. Tupakkaan syntyykin

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE. Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012

NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE. Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012 NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012 Nuorisopalvelut - tuottaa palveluja lasten, nuorten, perheiden ja viranomaisten tarpeiden pohjalta - arvot oppiminen, osallisuus ja ennakointi

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

TUPAKASTA VIEROITUS. Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi

TUPAKASTA VIEROITUS. Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi TUPAKASTA VIEROITUS Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi Vieroittaja viekö tupakointiin puuttuminen liikaa aikaa? - kuuluuko minun puuttua

Lisätiedot

TieToa päihteistä ikäihmisille

TieToa päihteistä ikäihmisille Tietoa päihteistä IKÄIHMISILLE Tässä oppaassa kerrotaan alkoholin ja tupakan vaikutuksista kehoon, mieleen ja ympäristöön. Suomessa v. 2008 käytettiin puhdasta alkoholia 12,5 litraa jokaista yli 15-v.

Lisätiedot

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Tiedosta hyvinvointia 1 ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES Päihdetiedotusseminaari "Päihteet ja väkivalta" Finnish-German Media

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen. Vinkkejä vanhemmille

Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen. Vinkkejä vanhemmille Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen Vinkkejä vanhemmille Tupakointi on erittäin vaarallista kasvaville ja kehittyville lapsille ja nuorille Lapsi altistuu tupakan myrkyille Passiivisen tupakoinnin

Lisätiedot

nautinto. Tyyppi B: Tunnet olevasi riippuvainen tupakasta, olet Tyyppi D: Olet lopettanut tupakoinnin lähiaikoina.

nautinto. Tyyppi B: Tunnet olevasi riippuvainen tupakasta, olet Tyyppi D: Olet lopettanut tupakoinnin lähiaikoina. Tupakka-koukussako? Testaa, minkälainen tupakoitsija olet Tyyppi A: Et harkitse lopettamista, se on sinulle suuri nautinto. Tyyppi B: Tunnet olevasi riippuvainen tupakasta, olet kenties yrittänyt t kerran

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Tietoa päihteistä. ikäihmisille

Tietoa päihteistä. ikäihmisille Tietoa päihteistä ikäihmisille Tässä oppaassa kerrotaan alkoholin ja tupakan vaikutuksista kehoon, mieleen ja ympäristöön. Suomessa vuonna 2008 käytettiin puhdasta alkoholia 12,5 litraa jokaista yli 15-vuotiasta

Lisätiedot

Koukku asiaa huumeista

Koukku asiaa huumeista Koukku asiaa huumeista Sininauhaliitto Sisältö Lukijalle...3 Älä jää koukkuun!...4 Huumeiden vaikutus...5 Riippuvuus...7 Huumekierre...8 Huumerikokset...9 Yleisiä huumeita...10 Muita huumaavia aineita...14

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE 1 Smokefree-rastirata on ensisijaisesti suunnattu 5. 6. luokkien opetukseen, mutta tehtävät soveltuvat myös yläkouluikäisille. Rastirata voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan

Lisätiedot

KUTSU LASTA ODOTTAVILLE PERHEILLE JA NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE NEUVOLAN LAAJOIHIN TERVEYSTARKASTUKSIIN

KUTSU LASTA ODOTTAVILLE PERHEILLE JA NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE NEUVOLAN LAAJOIHIN TERVEYSTARKASTUKSIIN KUTSU LASTA ODOTTAVILLE PERHEILLE JA NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE NEUVOLAN LAAJOIHIN TERVEYSTARKASTUKSIIN Äitiys- ja lastenneuvoloiden tarkastukset yhdenmukaistuvat koko Suomessa 1.1.2011 lähtien

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS TYYTYVÄISYYS AHDISTUS SURU IHASTUS LUOTTAMUS EPÄLUULO ILO KAIPAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS PIRTEYS ONNI TOIVO JÄNNITYS RIEMU TUSKA EPÄTOIVO MIELIALAPÄIVÄKIRJA YLPEYS VIHA RAUHALLISUUS PELKO ROHKEUS VÄSYMYS

Lisätiedot

Miten kuljet kouluun?

Miten kuljet kouluun? Miten kuljet kouluun? Autolla. Voisitko tulla muulla tavalla? Kävellen tai pyörällä. Miten vietät välitunnit? Seisoskelen. Mikä saisi sinut liikkumaan? Leikin ja pelaan. Mistä pidät eniten? Mitä teet koulupäivän

Lisätiedot

Nuoret ja nuuska. Muoti-ilmiö nimeltä nuuska

Nuoret ja nuuska. Muoti-ilmiö nimeltä nuuska Nuoret ja nuuska Muoti-ilmiö nimeltä nuuska Nuuskan suosio on kasvanut viime aikoina huolestuttavasti erityisesti poikien keskuudessa. Nuuska mielletään usein tiettyjä urheilulajeja harrastavien poikien

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry PUHETTA PÄIHTEISTÄ Kouvola 21.9.2011 Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Nuoret ja päihteet Sisältö: Päihteidenkäytön funktiot Päihteistä puhumisen kulttuuri Päihteet näkyvät Työelämässä

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Huumetilanne Suomessa Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Aikuisväestön huumeiden käyttö 9.5.2014 Huumetilanne Suomessa / Karjalainen 2 Väestökyselyt

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

NUORTEN HYVINVOINTISELVITYS. Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa hanke Tutkija Riikka Sutinen

NUORTEN HYVINVOINTISELVITYS. Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa hanke Tutkija Riikka Sutinen NUORTEN HYVINVOINTISELVITYS Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa hanke Tutkija Riikka Sutinen HYVINVOINTISELVITYKSEN LÄHTÖKOHTIA -Peruskoulun jälkeisessäsiirtymävaiheessa elävien lappilaisten nuorten

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Riippuvuuden tunnusmerkkejä voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI

ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI apulaisylilääkäri Sari Leinonen P-KSSK, riippuvuuspoliklinikka 25.4.2013 1 Alkoholi ja mielialan säätely yleisesti käytössä iloisen mielialan saavuttaminen harmituksen

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

ODOTUSAIKA. Hyvät vanhemmat

ODOTUSAIKA. Hyvät vanhemmat ODOTUSAIKA Hyvät vanhemmat Lapsen odotus ja syntyminen ovat suuria ilonaiheita. Ne tuovat kuitenkin myös uusia haasteita perhe elämään ja parisuhteeseen. Tämä lomake auttaa teitä ennakoimaan ja arvioimaan

Lisätiedot

Poikien oma opas. Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa.

Poikien oma opas. Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Poikien oma opas Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Seksuaaliterveyden ensiapupakkaus: Kunnioitus, Kumppani, Kumi Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista.

Lisätiedot

HUUMETILANNE SUOMESSA

HUUMETILANNE SUOMESSA HUUMETILANNE SUOMESSA Lapsiasiainneuvottelukunta 15.11.2017 15.11.2017 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 Väestötutkimukset 15-69-vuotiaat suomalaiset 1992-2014 15.11.2017 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen

Lisätiedot

Lukulattia. Tavoite. Huom! Nuoret pystyvät tekemään harjoitteen myös keskenään ohjatusti. Tarvikkeet

Lukulattia. Tavoite. Huom! Nuoret pystyvät tekemään harjoitteen myös keskenään ohjatusti. Tarvikkeet Lukulattia Tavoite Tuoda esille faktatietoa riskitekijöistä, jotka vaikuttavat vapaa-ajan ja liikenteen tapaturmien taustalla (ml. alkoholi ja muut päihteet). Samalla pohditaan, miten jokainen omilla valinnoillaan

Lisätiedot

VAUVAPERHEEN VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE. Lapsi: Vanhempi: Haastattelija: Päivä ja paikka:

VAUVAPERHEEN VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE. Lapsi: Vanhempi: Haastattelija: Päivä ja paikka: VAUVAPERHEEN VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi: Vanhempi: Haastattelija: Päivä ja paikka: 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen lapsesi on mielestäsi? Onko hän sellainen, joka osaa

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi?

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? E.H. Opas alkoholin riskikäytön tunnistamiseen ja vähentämiseen. Sait täyttämästäsi AUDIT-C -testistä yhteensä pistettä. o Mies saitko 6 pistettä tai enemmän? Tutustu tähän

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA Lisa Salonen MIELEN HYVINVOINTI Mielen hyvinvointi tarkoittaa hyvää mielenterveyttä. Omat kokemuksemme vaikuttavat sen muovautumiseen.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 VÄHENNÄ VÄHÄSEN Opas alkoholinkäytön vähentäjälle SISÄLLYS Onko sinulla syytä muutokseen?... 3 Alkoholin ongelmakäytön muodot... 4 Tee tilannearvio... 5 Arvioi käyttämiäsi määriä annoksina... 6 Esimerkkejä

Lisätiedot

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu Terveelle, yli 65-vuotiaalle Riskirajat suositellaan enintään 7 annosta viikossa, joista 2 annosta päivässä. Sairaalle ja vahvoja lääkkeitä käyttäville suositus on vieläkin pienempi. Ikäihmisten päihdetyö

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Nuuskaa koskeva laki

Nuuskaa koskeva laki NUUSKA Mitä nuuska on? Nuuska on jauhetusta tupakasta ja makuaineista muodostettu kostea seos Nuuska sisältää Noin 2500 erilaista kemiallista ainetta Noin 28 syöpävaarallista ainetta Muita myrkyllisiä

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus. Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara

Tupakkariippuvuus. Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara Tupakkariippuvuus Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara Tupakkariippuvuus Neurobiologia Psyyke- Kognitio-uskomukset Addiktio- nikotiinin säätely elimistössä Ehdollistunut mielihyväoppiminen Automatioitunut

Lisätiedot

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA Lisa Salonen MIELEN HYVINVOINTI Mielen hyvinvointi tarkoittaa hyvää mielenterveyttä. Omat kokemuksemme vaikuttavat sen muovautumiseen.

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Ideoita aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. www.lifestyleexpo.fi

Ideoita aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. www.lifestyleexpo.fi Ideoita aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. Ilma Raittiin ilman edut Edistää aivotoimintaa Vahvistaa vastustuskykyä Antaa enemmän vireyttä koko päivään Vähentää ahdistusta ja rauhoittaa mieltä

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet

Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet S O S I A A L I - J A T E R V E Y S M I N I S T E R I Ö Esitteitä 2006:6 1 Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet Ikääntyminen tuo muutoksia

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Fyysinen kunto. Terveystieto. Anne Partala

Fyysinen kunto. Terveystieto. Anne Partala Fyysinen kunto Terveystieto Anne Partala Miksi liikuntaa? Keho voi hyvin Aivot voivat hyvin Mieliala pysyy hyvänä Keho ja mieli tasapainottuu Liikunta tuo tyydytystä Yksi hyvinvoinnin peruspilari Ihminen

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

RESILIENSSI l. joustava palautuvuus Resilientit yksilöt ponnahtavat takaisin stressaavasta kokemuksesta nopeasti ja tehokkaasti.

RESILIENSSI l. joustava palautuvuus Resilientit yksilöt ponnahtavat takaisin stressaavasta kokemuksesta nopeasti ja tehokkaasti. RESILIENSSI l. joustava palautuvuus Resilientit yksilöt ponnahtavat takaisin stressaavasta kokemuksesta nopeasti ja tehokkaasti. Reagoi nykyiseen todellisuuteen, parhaillaan tapahtuvaan, murehtii vähemmän

Lisätiedot

MASENNUS. Terveystieto. Anne Partala

MASENNUS. Terveystieto. Anne Partala MASENNUS Terveystieto Anne Partala MITÄ ON MASENNUS? Masennus on sairaus Sairaus, joka voi tulla kenen tahansa kohdalle Sairaus, josta voi parantua Masennus eroaa normaalista tunteiden vaihtelusta Kannattaa

Lisätiedot

Tupakointi vähenee koko ajan

Tupakointi vähenee koko ajan TOSITIETOA Tupakka Tupakointi vähenee koko ajan Ennen vanhaan tupakoitiin paljon. Tupakointi oli sallittua ravintoloissa, junissa, lentokoneissa ja työpaikoilla. Nykyään tupakointia sisätiloissa rajoittaa

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Tupakka, nuuska ja suun terveys Su(u)n vuoro!

Tupakka, nuuska ja suun terveys Su(u)n vuoro! Su(u)n vuoro! Tupakka, nuuska ja suun terveys Su(u)n vuoro! Tupakkatuotteet vahingoittavat koko elimistöä. Tupakointi aiheuttaa useita sairauksia sekä vaikeuttaa monien sairauksien hoitoa ja heikentää

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA SARAN JA TUOMAKSEN TARINA Opettajalle Sara on 15-vuotias ja Tuomas 17. He ovat seurustelleet parisen kuukautta. He olivat olleet yhdynnässä ensimmäistä kertaa eräissä bileissä, joissa he olivat myös juoneet

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja viestinnän välineitä haittojen ehkäisy tilaisuuteen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Heli Heimala, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa 14.4.2014 Nuuska Tupakkatuote, joka valmistetaan kosteasta raakatupakasta, johon sekoitetaan muut seosaineet vesiliuoksena. Arvio: 15 g päiväannos

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet LUUSTO 17.11.2015 SISÄLTÖ Luuston viholliset: Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet Luuston haurastuminen 2 LUUSTON VIHOLLISET Nau+ntoaineista erityises+ alkoholilla,

Lisätiedot

Sosiaaliset suhteet - ohje

Sosiaaliset suhteet - ohje Sosiaaliset suhteet - ohje Tähän osa-alueeseen kuuluu erilaisia ihmissuhdeverkostoon liittyviä tehtäviä. Perhesuhteet ja tähän liittyvät huolenaiheet on hyvä käydä läpi nuoren näkökulmasta. Verkostokartan

Lisätiedot

Dia-esitys vanhemmil e (esimerkiksi vanhempainiltaan) Yläkoulu Diojen sisällöt Dia 1: Dia 2:

Dia-esitys vanhemmil e (esimerkiksi vanhempainiltaan) Yläkoulu Diojen sisällöt Dia 1: Dia 2: Dia-esitys vanhemmille (esimerkiksi vanhempainiltaan) Yläkoulu Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen Vinkkejä vanhemmille Diojen sisällöt Dia 1: Pohja nuoren tupakoimattomuudelle luodaan jo

Lisätiedot

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta mutta et ole uskaltanut kysyä 1 2 Tuumasta toimeen Mielessäsi on ehkä käynyt tupakoinnin lopettaminen. Lopettamisprosessiin ja omiin tupakointitapoihisi

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot