YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET"

Transkriptio

1 YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET kosek.fi

2 2(20) HINNOITTELUN PERUSTEET SISÄLTÖ 1. MYYNTIHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Kilpailijoiden hinnat Omakustannusarvo Hintajousto eli hintaherkkyys 3 2. TOIMIALAKOHTAISET EROT HINNOITTELUSSA Kauppa Teollisuus Palvelut Asennusliiketoiminnan hinnoittelu HINNOITTELUN VAIKUTUS KATTEESEEN Alennusten vaikutus katteeseen Hinnankorotuksen vaikutus katteeseen ja myyntimäärään Varaston kiertonopeuden vaikutus katteeseen 17 Emme vastaa virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista.

3 3(20) 1. MYYNTIHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Yrityksen tuottaman tuotteen tai palvelun hinnan määrittäminen on monivaiheinen prosessi. Viime kädessä liikeyritys yrittää asettaa hinnan siten, että yritys saavuttaa taloudelliset ja muut tavoitteensa sekä menestyä kilpailussa muita tuottajia vastaan. Tuotteen myyntihinta riippuu kysynnän suuruudesta ja markkinoilla olevista kilpailevista tuotteista eli tarjonnasta. Jos määrällinen tarjonta on niukkaa, on hinnoittelu vapaata, eikä tuotteen ominaisuuksilla on suurta merkitystä. Tarjonnan lisääntyessä kysyntä kohdistuu tuotteeseen, jossa asiakas hyötyy hinta huomioiden eniten. Huomionarvoista on, että pääsäännön mukaan kaikki ostopäätökset tehdään tunteella. Ostajalla on kuitenkin tarve pystyä järjellä perustelemaan päätöksensä sekä itselleen että muille. Tästä seuraa se, että mitä ei sanota ostoperusteeksi (=tunnetaso), onkin usein todellinen ostoperuste. Impulssi hankintaan tulee käyttötarpeesta, mutta välinetarpeet (ostajan halu kuvata itseään tuotteen kautta) ratkaisevat tuotevalinnan. Koska välinetarpeilla on ratkaiseva merkitys ostopäätökseen, on tuotekin syytä nähdä markkinoinnillisena hyödykkeenä. Hinta on vain osa hyödykettä. Seuraavassa kuitenkin keskitytään hinnan asettamiseen todellisten tuotanto- ja myyntikustannusten kautta, jotka kuitenkin pitkällä tähtäyksellä ratkaisevat yrityksen kilpailukyvyn. 1.1 KILPAILIJOIDEN HINNAT Ostotilanteessa asiakas vertailee eri tuotteiden hintoja ja ominaisuuksia, jotka torilla myytäviä perunoita (sama lajike, sama koko) lukuun ottamatta harvoin ovat suoraan vertailukelpoisia. Eri paikkakunnilla kilpailu saattaa olla hyvinkin rajoitettua, jolloin on saavutettu selkeä kilpailuetu. 1.2 OMAKUSTANNUSARVO Yrityksen tuotantokustannusten hyvä tuntemus on avainasia erityisesti tiukassa hintakilpailu tilanteessa. Teollisuudessa ja rakentamisessa tiedontarve korostuu, sillä ns. kypsillä toimialoilla laatuerot ovat niin vähäiset, että hinta ja maksuehdot ratkaisevat kaupan. Kaupan toimialalla hinnoittelussa on runsaammin pelivaraa markkinoinnin ja mielikuvan ansiosta. Merkkituotteita valmistavan vaatetustehtaan on tiedettävä tuotantokustannuksensa ja pystyttävä kilpailukykyiseen tuotantoon, jotta kaupalle jää ansaintamahdollisuus markkinointikustannukset huomioiden. Kuvio: Omakustannushinnoittelun ja myyntihinnan muodostuminen MYYNTIKATE (myyntihinta omakustannearvo) OMAKUSTANNEARVO VÄLILLISET KUSTANNUKSET (toimitilat, rahoituskulut, mainonta, toimihenkilökulut, toimistokulut jne.) VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (raaka-aineet, tavarat, apuaineet, pakkaukset, rahdit, tuotantoväen palkat) MYYNTIHINTA 1.3 HINTAJOUSTO ELI HINTAHERKKYYS. Asiakkaan halua ostaa silloin, kun tuotteen hinta muuttuu, kutsutaan hintajoustoksi. Kysyntä on joustavaa, jos myynti laskee enemmän kuin mitä hintaa nostetaan. Esim. 5 %:n hinnankorotus johtaa 10 prosentin myynnin laskuun. Vastaavasti hintaa lasketaan 5 %, niin myynti kasvaakin 10 %. Asiakkaat ovat siis hyvin hintatietoisia. Neutraalissa kysyntätilanteessa hinta ja myynti kulkevat käsikädessä. Sen sijaan joustamaton kysyntä osoittaa asiakkaiden olevan huonosti hintatietoisia, jos myynti laskee prosentuaalisesti vähemmän kuin hintaa nostetaan. Kysyntä voi olla myös ristijoustavaa, eli jonkun toisen tuotteen hinta laskettaessa toisen tuotteen myynti pienenee (maito vs. mehu ja päinvastoin). Tuotteet siis korvaavat toisiaan. Kaikkia edellä mainittuja hintaherkkyysvaikutuksia on vaikea ennakoida.

4 4(20) 2. TOIMIALAKOHTAISET HINNOITTELUEROT Eri toimialoilla hinnoittelutavat poikkeavat toisistaan merkittävästi. Vähittäis- ja tukkukaupassa kustannusrakenteesta suurimman osa muodostavat myyntiä varten hankitut tuotteet, kun taas hissihuoltoja tekevässä työliikkeessä suurin kuluerä on henkilöstön palkat. Teollisessa tuotannossa määräävä kustannus voi olla työstökoneen hankintahinta. Seuraavassa perehdytään eri toimialojen kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun. 2.1 KAUPPA Kauppa pitää sisällään sekä vähittäis- että tukkukaupan. Nämä ostavat valmiita tavaroita, jotka sitten myydään sellaisinaan eteenpäin. Kaupassa ainoita välittömiä kustannuksia ovat tavarakustannukset. Myyntihinta lasketaan seuraavalla kaavalla. Myyntihinnan laskenta = myyntikateprosentti myyntikateprosentti Käytännössä myyntikate vielä putoaa edellisestäkin, sillä hinnasta voidaan antaa alennusta, tuotteesta tulee reklamaatioita ja hävikkiä (myymälävarkaudet, tuotteen rikkoontuminen tai likaantuminen). Kaupan toimialasta riippuen kate vaihtelee noin 15 prosentista (autokauppa) - aina 60 prosenttiin% (vaatteet). Vältä yleistä virhettä katelaskennassa, JAA ÄLÄ KERRO! Esimerkki 35 prosentin myyntikate 100 eurosta: Oikea laskutapa on (100 x 100)/(100 35), jolloin hinnaksi tulee 153,85. Väärä laskutapa on 100 x 1,35 = 135. Katteeksi tulee vain 26 %. ESIMERKKI Tarvikeliike ostaa tukkurilta 1500 kappaleen tarjouserän USB -muistitikkuja hintaan ilman arvonlisäveroa. Rahti- ja pakkauskulut ovat 140 ilman arvonlisäveroa. Yrittäjä päätti, että muistitikut hinnoitellaan kilpailukykyiseksi, mutta katetta olisi saatava 50 %. Lopullinen kate jää kuitenkin tuntuvasti pienemmäksi, sillä tavaraa varastetaan 4 %:a ja kaikista toimista huolimatta 10 % jäi myymättä. Millaiseksi lopullinen myyntikate muodostuu? HINNOITTELULASKELMAT Laskun summa ilman arvonlisäveroa 7 500,00 Rahdit ja pakkauskulut 140,00 Välittömät kustannukset 7 640,00 Myyntikate 50 % 7 640,00 Myyntihinta ilman arvonlisäveroa ,00

5 5(20) Lisätään arvonlisävero 24 % 3 667,20 Asiakashinta ,20 Laskennallinen myyntihinta = Asiakashinta/1500kpl 12,63 Pyöristetty myyntihinta 11,90 Myynti yhteensä 1290 kpl (hävikki 210 kpl) ,00 - josta arvonlisäveroa 2 971,16 Myyntituotoksi jäi ,83 Myyntikatetta jäi koko erälle 4 739,83 - jolloin myyntikateprosentiksi tulee 4 739,83/12 379,83 x 100% eli 38,3 % Esimerkki osoittaa, että myyntikatteen asettamisessa on oltava huolellinen. Jos tarvikeliikkeen yrittäjä olisi hinnoitellut oikein tavoitteenaan 50 % myyntikate koko ostoerälle, olisi hintalapun täytynyt olla peräti 14, ALENNUKSET Alennukset syövät tehokkaasti katteen, jolloin muutaman prosentin hinnan lasku vaati paljon lisämyyntiä menetetyn katteen takaisin saamiseksi. Mikäli olet alalla, jossa perinteisesti annetaan alennuksia (esim. huonekalu-, autoja konekauppa) niin jätä tinkivaraa hintoihin. Periaatteena on, että asiakkaat, jotka helpottavat ja vähentävät myyntityötä, ovat oikeutettuja alennukseen. Tällaisia asiakkaita ovat mm. suuria määriä kerralla ostavat asiakkaat kanta-asiakkaat asiakkaat, jotka ostavat sesonkimyynnin ulkopuolisina aikoina (esim. kesärenkaat talvella) eivät ole reklamointi herkkiä (mm. rakennusalalla ja valmistavassa teollisuudessa vaikuttaa paljon) maksavat laskut ajallansa tai heti Alennusmyynti on tapahtuma, jossa kauppa myy loppuun tavarat, joita ei enää aio pitää valikoimassa tai tavaraa on jäljellä enää yksittäiskappaleita. Tällöinkin alennushintaisten tuotteiden menetetty myyntikate tulee saada maksuun normaalihintaisten tuotteiden myynnissä. Kampanjahintoja käytettäessä tavoitteena on pidettävä kokonaismyyntimäärien lisääntymistä ja kampanjan ohessa myytäviä normaalihintaisten tuotteiden myynnin lisääntymistä. Kampanjahinnoittelussa on usein mukana myös tavarantoimittaja antamalla lisäalennuksia kampanjaerälle HÄVIKKI Vähittäiskaupassa kärsitään aina hävikistä. Sitä aiheuttavat myymälävarkaudet, tavaran rikkoontuminen tai tuoretavarassa myyntipäivän ylittyminen. Hävikin määrä voi helposti olla 4 % koko myynnistä. Hävikki on otettava mukaan myyntihintaa määritettäessä. 2.2 TEOLLISUUSYRITYKSET Teollisuusyrityksen tuotehinnoittelu on selkeästi vaikeampaa kuin kaupan alalla, vaikka sielläkin käytetään usein myyntikateperusteista hinnoittelua. Ongelman tuottaa todellisen omakustannushinnan määrittäminen. Jo toiminnassa olevan yrityksen laskelman tekeminen on helppoa verrattuna siihen, että yritys aloittaa toimintansa valmistaen omia tuotteitaan joko tilauspohjaisesti tai myyden omia tuotteitaan suoraan lopulliselle käyttäjälle. Hinnoittelussa on osattava ottaa huomioon välittömien kustannusten lisäksi seuraavat tekijät, jotka kohottavat tehtävän tuotteen hintaa välillisesti. Niiden kustannukset on sijoitettava tuotteen myyntihintaan.

6 6(20) Ns. yleiskustannuksia ovat mm. seuraavat: kirjanpidon ja palkanlaskennan kustannus varaston, pakkaajan, lastaajan tms. työntekijän ja trukin ja/tai pakettiauton kustannus teollisuushallin kunnossapito ja piha-alueiden puhtaanapito myyntimiehen kustannus suunnittelijan kustannus koneiden huoltokustannukset tilojen lämmitys- ja sähkökulut jne. Kustannukset on siis vyörytettävä tuotteiden hintoihin. Kun kustannukset osataan vyöryttää, voidaan hinnoittelumielessä valmistaa mitä vain toimialan tuotetta. Oleellisinta on tietää, kuinka kauan tuotteen tekemiseen menee aikaa ja paljonko raaka-aineet maksaa. Seuraavassa esimerkissä tutustutaan valmistavan yrityksen hinnoitteluun omakustannushinnoitteluperiaatteella ESIMERKKI Tiina on ammattitaitoinen sisustussuunnittelija ja päättää ryhtyä valmistamaan erilaisia sisustustuotteita. Hän omaa myös käytännön työkokemusta sisustustuotteiden valmistamisesta ja myynnistä. Hän tietää alan hintatason ja tuntee tarkkaan kilpailijat sekä heidän hintansa. Niinpä hän on päättänyt perustaa oman liikkeen ja houkutellut mukaan muutamia hyvin tuntemiaan ammattitaitoisia ompelijoita. Seuraavassa laskelma uusien tuotteiden hinnoittelusta ja yrityksen kannattavuudesta. 1. Yleiskustannusten laskenta Kehitysyhtiöltä löytyy tuotantotila, jonka vuokra on vain 4 /neliö. Sadan neliön tilaan sovitetaan neljän hengen tuotanto Tiinan lisäksi. Tiina arvelee ehtivänsä tuotantoon vain neljänneksen työajastaan. Myynti ja hallinto vievät muun työajan. Koneet hankitaan käytettyinä hintaan alv 0 %. Tiina päättää, että koneet on saatava kokonaan maksetuiksi neljässä vuodessa. Työntekijäiden palkaksi on sovittu 12 /tunti. Palkkaa Suomessa pitää maksaa 2150 tunnista, ja kun lomat vähennetään, niin nettotyöajaksi jää 1750 tuntia. Itse ommellessaan Tiina ajattelee tyytyvänsä samaan palkkaan. Vuosikustannukset ovat seuraavat. työvoima 4,25 henkilöä x tuntipalkka 12 x 2150 tuntia x sotumaksut 1,35 = koska sairaustapauksia teollisuudessa on 8 % työajasta, on se huomioitava = teollisuushallin vuokra 400 x 12 kuukautta = sähkö 200 /kk x 12 kuukautta = ompelukoneiden pääomakulut lasketaan annuiteettilaskelmalla. Koroksi tulee asettaa toivottu sijoitetun pääoma tuotto 15 %, hankintahinta , jälleenmyyntiarvo 0 euroa. Vuotuiseksi pääomakuluksi tulee koneet vaativat huoltoa ja varaosia, neuloja yms. Varataan 20 % pääomakuluista = lisäksi kirjanpito ja konttorikulut, palo- ja vastuuvakuutukset sekä myyntimatkojen kulut, arvio ompelijan palkan lisäksi Tiina toivoo saavansa alkuvaiheessa kuukausipalkan x 1,35 = vuodessa. ESIMERKKI YLEISKUSTANNUSTEN LASKENTA Kustannustekijä Kustannus vuodessa 1. Työntekijöiden palkat sivukuluineen Poissaolokustannukset

7 7(20) 3. Teollisuushallin vuokra Teollisuushallin käyttökulut Ompelukoneiden pääomakulut Koneiden ylläpitokulut Toimisto yms. kulut Yrittäjän palkka KUSTANNUKSET YHTEENSÄ KUSTANNUS TYÖTUNTIA KOHDEN /(4,25 x 1750 tuntia) = 30,73 /h 2. TUOTTEEN MYYNTIHINNAN VOI LASKEA KAHDELLA ERI TAVALLA Tiina ryhtyy laskemaan yhden vakiotuotteen omakustannehintaa kulurakenteensa mukaan. RAAKA-AINEET YKSIKKÖHINTA ALV 0 % MÄÄRÄ HUKKA-% YHTEENSÄ Kangas A 20,00 0,2 m2 3 4,12 Napit 0,10 8 kpl 0 0,8 Tuotemerkki/tuotetiedot 0,2 Työkustannukset 15 minuuttia eli 30,73 /h 7,68 Tuotteen hinta ilman voittoa 12,80 Suomalaiset yritykset tuottavat voittoa keskimäärin 4-15 %, joten voittoa Tiina hakee 15 % jolloin myyntihinnaksi tulee 12,74 x 100/(100-15) = 15,05. SAMAN TUOTTEEN MYYNTIHINNAN LASKENTA MYYNTIKATTEELLA LASKETTUNA Valmistavan teollisuuden myyntikate tulee olla vähintään 30%, jota Tiina käyttää laskelmassaan. Laskelma näyttää seuraavalta: RAAKA-AINEET YKSIKKÖHINTA ALV 0 % MÄÄRÄ HUKKA-% YHTEENSÄ Lanka A 20,00 0,2 m2 3 4,12 Napit 0,10 8 kpl 0 0,8 Tuotemerkki/tuotetiedot 0,2 Välittömät työkustannukset 12 /h 1/4 h eli 15 min. sotukerroin 1,65 4,95 Välittömät valmistuskustannukset 10,07 Kun myyntikatevaatimus oli 30 %, on hinta (100 x välittömät kustannukset)/ (100 MYYNTIKATE) eli (100 x 10,07)/(100 30) = 14,38. Katteella laskettu myyntihinta on edullisempi kuin myyntikatteen mukaan laskettuna. Tiina miettii hintaa

8 8(20) asiakkaan kannalta sillä hän tietää vähittäiskaupan hakevan tuotteesta 50 % myyntikatetta jolloin hinta kerrotaan kahdella. Tällöin vähittäismyyntihinnaksi tulee arvonlisäveron jälkeen 35,66-36,33 eli myyntihinnaksi jällenmyyjä hinnoittelee 35, Tuotteen lopullisen hinnan määrittäminen Tuotteen lopullisen myyntihinnan määrittäminen on vaikea tehtävä. Tiinan pitää tietää, millä hinnalla vähittäiskauppa pystyy tuotteen myymään, kuinka pitkä on tuotteen elinkaari, kuinka nopeasti on löydettävä uusia tuotteita ja mitä kilpailijat tekevät. Pääkilpailija on oma työnantaja, jolla on Tiinan ansiosta hyvä jälleenmyyjäverkosto. Tiina tietää, että uuden tuotteen on oltava selkeästi parempi päästäkseen myyjän hyllyyn. Kun muut argumentit ovat alussa vähissä, kiinnittyy kauppiaan huomio hintaan SARJATUOTANNON HINNOITTELU JA VOLYYMIN VAIKUTUS TUOTTEEN HINTAAN Sarjatuotteita valmistavan yrityksen tuotevalikoima muodostuu useista erilaisista tai kokoisista, mutta samaan tuotesarjaan kuuluvista tuotteista. Sarjatuotantolaitoksen kustannustekijät ovat seuraavat: Tuotantoyrityksen kustannusjakauma KUSTANNUSLAJI KUSTANNUSTEKIJÄT KUSTANNUSNIMIKE KUSTANNUSTEN KANTAJA Välittömät valmistuskulut Raaka-aineet ja osat Tuotantotyöntekijät Raaka-ainehävikki Välittömät valmistuskustannukset Tuotteiden valmistuskustannukset Hankintakustannukset Ostohenkilöstö Varastotyöt Raaka-aineiden yleiskustannuslisä Tuotteiden valmistuskustannukset Valmistuksen yleiskustannukset Tuotantojohto Työnjohto Tuotantosuunnittelu Tuotesuunnittelu Tuotannon energiakulut Tehdaskunnossapito Tuotantovälineiden hankintaja ylläpitokulut Valmistuksen yleiskustannuslisä Tuotteiden valmistuskustannukset YLLÄ MAINITUT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ = TUOTTEEN HINTA VALMISTEVARASTOSSA Myynnin yleiskustannukset myyntihenkilöstö markkinointikulut Myynnin yleiskustannuslisä Tuotteen myyntihinta Hallinnon yleiskustannukset Yritysjohto Taloushallinto Kiinteistöjen ja konttorin hankinta- ja ylläpitokulut Konttoritilojen energiakulut VOITTOTAVOITE Hallinnon yleiskustannuslisä Tuotteen myyntihinta KAIKKI YLLÄ MAINITUT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ = TUOTTEEN MYYNTIHINTA

9 9(20) Seuraavassa esimerkissä tarkastellaan valmistavan tehtaan hinnoittelua. ESIMERKKI Valve Oy valmistaa LVI -venttiileitä. Koska tuotantoa tehdään sarjatyönä, on lähtökohdaksi laskettu tietty vuosittainen kapasiteetti, joka täytyy saavuttaa kokonaisliikevaihdon aikaansaamiseksi. Jos kapasiteetin käyttöaste on alhaisempi kuin laskennallinen, johtaa se vääjäämättömästi tappiolliseen lopputulokseen. Laskelmissa lähdetään varalta siitä tilanteesta, että kapasiteetista saadaan myydyksi vain 80 %. Näin varmistutaan ainakin riittävän korkeasta hinnasta. Eri asia on, saadaanko markkinoilta laskettua hintaa. Varmuusvaraa kuitenkin jää. HINNOITTELULASKELMAT Koska tuotevariaatioita on kymmeniä, on tarpeettoman vaikeaa ryhtyä laskemaan omakustannushintaa jokaiselle erikokoiselle lämmönvaihtimelle. Valitaan laskennan perusteeksi myydyin koko, ja oletetaan valmistettavan sitä koko vuosi. Tämä on viisasta mm. siksi, että myydyin kokoluokka on luultavasti myös kilpailluin hinnaltaan. Jos tämän tuotteen myyntihinta on kilpailukykyinen, ollaan kannattavuusuralla edellyttäen, että laskennallinen kapasiteetti saadaan myytyä. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan yrityksen kustannusten ja liikevaihdon muuttumista eri käyttöasteilla. KUSTANNUKSET KÄYTTÖASTE 80 % 100 % 120 % 1. Välittömät valmistuskulut (muuttuva) - raaka-aineet ja osat tuotantotyöntekijjöiden palkat muut muuttuvat valmistuskulut Hankintakustannukset (kiinteä) osuus välittömistä valmistuskuluista = raaka-aineiden yleiskustannuslisä 5,7 % 4,5 % 3,8 % 3. Valmistuksen yleiskustannukset (kiinteä) osuus välittömistä valmistuskuluista = valmistuksen yleiskustannuslisä 10,8 % 8,6 % 7,2 % VALMISTUSKUSTANNUKSET Hallinnon yleiskustannukset osuus valmistuskustannuksista = hallinnon yleiskustannuslisä 16,9 % 13,9 % 11,8 % 5. Myynnin yleiskustannukset osuus valmistuskustannuksista = myynnin yleiskustannuslisä 18,6 % 15,3 % 13,0 % YRITYKSEN LIIKEVAIHTO Suhteellinen liikevaihto ,8 131,7 Laskentataulukko osoittaa selkeästi, kuinka suuri merkitys tuotannollisessa yrityksessä on käyttöasteella. Käyttöasteen noustessa 80 prosentista 100 prosenttiin nousee liikevaihto 15,8 prosenttia. Liikevaihtoa syntyy euroa enemmän, joka siirtyy suoraan tuloslaskelman alimmalle eli voittoriville! Tuloverotus syö osan voitosta, mutta siitäkin huolimatta merkitys on melkeinpä ratkaiseva. Käytännössä 100 % käyttöasteeseen pääseminen on lähes mahdotonta, sillä esim. sairaustapaukset verottavat tehoa. Yli 100 prosentin käyttöaste taas tarkoittaa ylitöitä tai esim. toisen työvuoron käyttöönottoa.

10 10(20) Yksittäisen tuotteen hinnoittelu voidaan laskea em. taulukossa olevien yleiskustannusten prosenttiosuuksien avulla. Kun tunnetaan tuotteen välittömät valmistuskustannukset (raaka-aineet ja osat, tuotantotyöntekijäin palkkakulut ja muut muuttuvat valmistuskulut), voidaan tuotteen myyntihinta laskea seuraavasti: TUOTTEEN MYYNTIHINNAN MÄÄRITTÄMINEN YLEISKUSTANNUSLISIEN AVULLA KÄYTTÖASTE 80 % 100 % 120 % 1. Välittömät valmistuskulut 10,30 10,30 10,30 2. Raaka-aineiden yleiskustannuslisä 0,58 0,47 0,39 3. Valmistuksen yleiskustannuslisä 1,11 0,89 0,74 TUOTTEEN VALMISTUSKUSTANNUKSET 12,00 11,66 11,43 4. Hallinnon yleiskustannuslisä 2,03 1,62 1,35 5. Myynnin yleiskustannuslisä 2,24 1,79 1,49 TUOTTEEN MYYNTIHINTA ALV 0 % 16,26 15,07 14,27 Suhteellinen hinta ,7 87,8 Teollisessa toiminnassa on välttämätöntä seurata käyttöastetta etenkin silloin, kun hinnoittelu on perustunut lähes 100 % käyttöasteeseen. Jos tilauskanta osoittaa käyttöasteen laskevan alle hinnoittelutason, on nopeasti leikattava kustannuksia ja/tai tehostettava markkinointia JAKELUKANAVAT HINNOITTELUSSA Koska ilmaista työtä ei ole (maksutonta voi kyllä olla), on tuotteen saattamisesta lopullisella käyttäjälle maksettava jotain jokaiselle välittävälle jakeluportaalle. Tällöin varsinkin kuluttajatuotteissa tuotteen vähittäismyyntihinta voi tehdashintaan nähden olla jopa viisinkertainen. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan eri asioita tavaran tuottajan kannalta. Huomioitavia seikkoja myyntikanavaa suunniteltaessa tuottajan kannalta tarkasteltuna: MYYNTIPROSESSI - VAIHTOEHDOT Tuottaja -> käyttäjä Tuottaja -> tukkukauppa -> vähittäiskauppa -> käyttäjä Tuottaja -> vähittäiskauppa -> käyttäjä Tavaran liikkuminen tuottaja -> käyttäjä 1) tuottaja -> tukkukauppa -> vähittäiskauppa -> käyttäjä 2) tuottaja -> vähittäiskauppa -> käyttäjä 3) tuottaja -> käyttäjä 1) tuottaja -> vähittäiskauppa -> käyttäjä 2) tuottaja -> käyttäjä Rahan liikkuminen käyttäjä -> tuottaja tukkukauppa -> tuottaja vähit.kauppa -> tuottaja Luottoriski tuottaja tukkukauppa vähittäiskauppa Tuottajan osuus myyntihinnasta yleensä 100 % Tavaran liikkeen mukaan 1) % 2) % 3) % Tavaran liikkeen mukaan 1) % 2) % Myyntitapahtumasta vastuussa tuottaja vähittäiskauppa vähittäiskauppa

11 11(20) 2.3 PALVELUYRITYKSET Palveluyritys valmistaa asiakkaalleen palvelun, joita ovat esim. asianajotyöt, kirvesmiestyöt, siivous, kirjanpito, mainostoiminta jne. Yleisimmin palveluyrityksen hinnoittelu perustuu työntekijän työhön käyttämään aikaan ja työntekijälle maksettavaan palkkaan. Lisäksi veloitushinnassa otetaan huomioon työn sesonkiluontoisuus ja toiminnan käyttöaste. Vesibussiyrittäjän on kerättävä vuosiansionsa muutaman kesäviikon aikana. Kaikki sesongin ulkopuolinen myynti on ylimääräistä, jolloin sitä kannattaa myydä huonommallakin hinnalla. Kotitalousvähennys kannattaa hyödyntää hinnoittelussa ja palvelujen myynnissä Valtion kädenojennus palveluyrityksille on kotitalousvähennys, jolloin kotitaloudet voivat vähentää kuluja tehtävästä työstä (ei tarvikkeista eikä matkakuluista). Vähennykseen oikeuttavia töitä ovat esim. kodin kunnossapito- ja perusparannustyöt, tietotekniikan asennus- ja neuvontapalvelut, siivoustyöt ja lasten hoito. Koneiden ja laitteiden korjaus ei kuulu kotitalousvähennyksen piiriin. Palveluyrityksen pitää harjoittaa veronalaista toimintaa ja olla merkitty ennakkoperintärekisteriin. Vähennyksen suuruus arvonlisäverollisesta työkorvauksesta on 45 %. Vähennyksen suuruus on korkeintaan euroa/ henkilö eli perhe voi vähentää yhteensä euroa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa/henkilö. Tuntihinnan yksinkertaisin laskusääntö: Jos yrityksellä ei ole konekantaa ja myydään pelkkää työpanosta on arvonlisäverollinen veloitustuntihinta 3 x työntekijän tuntipalkka. Jos yrityksellä on lisäksi konekantaa ja työkaluja tai työhön kuluu jotain tarveaineita, on arvonlisäverollinen veloitustuntihinta 4 x työntekijän tuntipalkka. ESIMERKKI Kirvesmies myy omalla toiminimellään työpanoksensa sillanrakennustyömaalle. Kirvesmiehen palkka on 16 euroa, joten urakoitsijalta laskutetaan 64 euroa tunnilta sisältäen arvonlisäveron. Urakoitsija edellyttää, että kirvesmiehen perustyökalut, mittalaitteet yms. omasta takaa. Laskutustuntihinta 4 x 16 euroa/tunti = 64 euroa/tunti sis. arvonlisäveron YHDEN HENKILÖN TYÖLIIKE Edellisessä esimerkissä veloitushinta laskettiin karkeasti yksinkertaistaen. Seuraavassa perehdytään tuntihinnan laskentaan todellisiin kustannuksiin perustuen. Laskenta kulkee seuraavasti 1) Todellisen työajan selvittäminen Tuntihintaa laskettaessa suurimmat virheet tehdään laskutukseen oikeuttavan ajan arvioinnissa. Suomalainen 8 tunnin työpäivää tekevän työntekijän todellinen työssäoloaika on 1750 tuntia, mutta palkka hänelle maksetaan 2150 tunnilta. Todellinen tehollinen työaika jää vielä huomattavasti työssäoloaikaan alhaisemmaksi ollen vain n. 70 %. Laskennan pohjana käytetään 1300 laskutustuntia vuodessa. Tällä tuntimäärällä on saatava katettua kaikki yritystoiminnan kustannukset ja saatava yrittäjälle palkka. 2) Palkkatason asettaminen Palkkatason asettamisessa on perusteltua lähteä samasta työstä työntekijälle maksettavasta palkasta. Em. paremman palkkatason tavoittelu edellyttää myös laadullista tms. eroa tavanomaiseen verrattuna. Palkka lasketaan luonnollisesti kaikille 2150 tunnille ja sosiaaliturvamaksukerroin 1,3 lisäksi. Yrittäjän palkka = ammattimiehen tuntipalkka x tuntia x 1,3

12 12(20) Laskelmissa vuosipalkka otetaan mukaan kiinteänä kuluna, sillä yrittäjän joutuu nostamaan itselleen palkkaa yrityksestään kaikkina vuodenaikoina työtilanteesta riippumatta. 3) Vuositason kiinteiden kulujen selvittäminen Yrityksellä on joukko kustannuksia, jotka on maksettava työtilanteesta riippumatta. Tiedot löytyvät toteutuneesta tilinpäätöksestä tai yritystoiminnan alussa laaditusta Yritystulkki YT4 Taloussuunnitelmasta. 4) Korkokulujen selvittäminen Laske ottamiesi lainojen vuotuiset korkokustannukset pankkikuluineen. Tiedot löytyvät toteutuneesta tilinpäätöksestä tai tulosennusteesta. 5) Poistojen selvittäminen Kaikki käyttöomaisuus on kuluvaa, jota on uudistettava tai korjattava määräajoin. Vuotuisten poistojen määrä on siis otettava huomioon hinnoittelussa, sillä niiden poisjättäminen merkitsee liian alhaista hintaa. Rahaa ei kerry uusintainvestointeihin tai uudistuksessa syntyvän velan maksuun. Huomaa, että poiston suuruus ei ole saman kuin lainan takaisinmaksuaika. Varsinkin liiketoiminnan alussa otetaan pitkien takaisinmaksuaikojen lainoja, jopa pitempiä, kuin mitä laitteiden kuluminen edellyttäisi. Paras tapa yrityksen talouden hallinnassa on, että lainan lyhennysaika ja koneen poistoaika ovat samanpituiset. 6) Voittotavoitteen määrittäminen Yrityksen tuotoksi ei riitä pelkkä palkka. Yrittäjä on ottanut riskiä, ehkä sijoittanut aiemmin ansaitsemiaan rahoja yritykseen, joille on saata kohtuullinen korko. Suomalaisten huippuyritysten vuosivoitto on lähes 20 %, mutta keskiarvo lienee 4 5 % vaiheilla. 7) Katetarve Edellä mainittujen kohtien yhteenlaskettu summa ilmoittaa katetarpeesi eli summan, joka sinun on yrittämisellä hankittava pysyäksesi tavoitteissasi. Palveluyrityksessä kate syntyy hinnoittelemalla laskutettavat työtunnit riittävän korkeiksi. Jos toimintaan liittyy välitettävää tai tavaroita, jotka myydään asennettuna, on niistä saatava myyntikate osaltaan vähentämässä työstä tarvittavaa katetta. Toisaalta tarvikkeiden ostaminen ja edelleen myyminen sitoo rahaa, jolle on saatava korko. 8) Palveluyrityksen arvonlisäveroton minimituntihinta = katetarve / laskutettavat tunnit ESIMERKKI Kirvesmies Erkki Lehtinen on työskennellyt pitkään rakennusliikkeessä ja on ollut mukana tekemässä lähes kaikkia rakennustöitä. Erkki on kypsynyt ajatukseen ryhtyä itsenäiseksi rakennusyrittäjäksi, jonka toiminta-ajatuksena on tehdä rakennusten peruskorjauksia, vakuutusyhtiöiden kosteusvaurioremontteja ja omakotitalojen laajennuksia toimialueena oma asuinkunta. Hän suunnittelee varustavansa pakettiauton työvälineillä. Seuraavassa Erkin tuntiveloitushintalaskelma. Yksinyrittäjän ongelma on laskutettavien tuntien pitäminen riittävän korkealla tasolla. Kirvesmieheltä kuluu työaikaa hukkaan työkaluhuollossa, tilitoimistokäynneissä ja auton kunnossapidossa. Myös työmaalta toiselle siirtymiseen menee aikaa, sillä työtä ei aina voida muiden urakoitsijoiden vuoksi tehdä yhtäjaksoisesti ilman keskeytyksiä. Tuntimittarin voi käynnistää vasta, kun on päässyt työmaalle. Kahvija ruokatauotkin tuppaavat venähtämään pitkiksi tuttujen omatoimirakentajien kysellessä ammattimiehen neuvoja.

13 13(20) KUSTANNUSLASKELMA 1. VUOSI ERKIN BRUTTOTULOTAVOITE palkan perusteena olevat vuosityötunnit vuodessa bruttotuntipalkka euroa/tunti 14 - Laitehankintoihin otetun lainan lyhennykset ja korot lainan pääoma nostohetkellä lainan vuosikorko (annuiteetti- eli tasaerälaina) 5,0 % - sovittu takaisinmaksuaika kuukausina 60 YRITYKSEN NETTOTUOTTOTAVOITE KIINTEÄT KULUT (ilman arvonlisäveroa ) Yrittäjäeläkemaksu alennusta ei huomioida hintaa vääristävänä tekijänä 23,7 % - eläkkeen perusteena oleva YEL -vuosipalkka (Yrittäjäeläkkeen ansiotaso on liian pieni) Muut vakuutukset yrittäjän tapaturmavakuutus n. 1,7 % YEL -palkasta yrittäjän henkivakuutus muut yrittäjien vakuutukset 340 Pakettiauton rahoitusleasingvuokrat (ostettu rahoitusleasingillä eli auto on oma kolmen vuoden päästä) käytetyn auton hinta leasingin vuosikorko-% 6 % - sovittu takaisinmaksuaika kuukausina 36 Työkalut, työvaatteet 660 Tietoliikenne- ja pankkiyhteyskulut nettiliittymämaksut, postimaksut, pankkiyhteyskulut 552 Kirjanpito 480 Toimistokulut 240 Matkakulut kilometrikorvaus / km (omakustannushinta, kattaa käyttökulut esim. polttoaine, huollot, vakuutus) Markkinointi (Paikallislehti mainos 1xkk, palveluhakemistoilmoitus. Käyntikortit painatettu ja pakettiauton teippaus) 0, Lehdet ym. sellaiset (päivälehti ja ammattilehdet) 500 Muut kulut yrittäjäjärjestön jäsenmaksut Veronmaksajat ry:n jäsenmaksu 60 - muut kulut 500 KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ

14 14(20) MYYNTIKATETARVE = LIIKEVAIHTOTARVE Arvonlisävero 24 % KOKONAISMYYNTI / LASKUTUS jos laskutustunteja 1300 vuodessa, niin verollinen laskutustuntihinta on 51,00 (50,72 ) - jos laskutustunteja 1500 vuodessa, niin verollinen laskutustuntihinta on 44,00 (43,96 ) Laskutustuntien määrällä ratkaiseva merkitys tuntihinnan suuruuteen! PALVELUYRITYS, JOSSA ERIPALKKAISTA TYÖVOIMAA Erilaista palkkaa ansaitsevien työntekijäin hinnoittelu perustuu työllistämisajatukseen eli asiakas maksaa sen mukaan, minkä verran on kunkin työntekijän palveluita käyttänyt. Kaikki yrityksen kustannukset kohdistetaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti kullekin työntekijälle. Seuraavassa esimerkissä tarkastellaan tilitoimiston hinnoittelua. ESIMERKKI Tilivarma Oy on tavanomainen Suomalainen tilitoimisto. Yritys ei palvelee oman paikkakuntansa pienyrittäjäkuntaa suorittamalla tavanomaisia kirjanpitotöitä ja laskemalla yritysten henkilökunnan palkkoja. Yrityksessä työskentelee omistajatoimitusjohtaja, 5 kirjanpitäjää ja yksi toimistoapulainen. Kirjanpitäjät hoitavat peruskirjanpidon ja palkanlaskennan, toimitusjohtaja valmistelee tilinpäätökset ja veroilmoitukset sekä hoitaa hallinnon. Toimistotyöntekijä huolehtii toimistorutiineista. KUSTANNUSLAJIT KUSTANNUSPAIKAT JA VUOSIKUSTANNUKSET YHT KIRJANPITO TILINPÄÄTÖS ATK HALLINTO 1. Palkat ja sotu toimitusjohtaja /80 % /20 % - 5 kirjanpitäjää /100 % - toimistotyöntekijä /100 % 2. Vuokrat ja siivous yleiststo + aulatilat /30 m2 - toimitusjohtaja /30 m2 - ATK ja arkisto 2160 /30m2 - kirjanpitäjät /100 m2 3. Atk-leasing ja huolto Atk-tarvikkeet Yleiskulut 660 /30 % /70 % Poistot /75 % 350 /25 % YHTEENSÄ Atk-kulujen jako /85 % 1134 /15 % Kulut jaetaan 6 työntekijän kesken

15 15(20) Hallintokulujen jako Kulut jaetaan laskutustuntien suhteessa LASKUTUSKULUT LASKUTUSTUNNIT/V tuntia 1240 tuntia 9040 h TUNTIHINNAT 31,18 /tunti 44,13 /tunti Saadut tuntihinnat tarkoittavat, että työntekijöiden vuosilomat on laskettu mukaan veloitettavaan hintaan. Asiakkaan laskun suuruus määräytyy tehdyn työpanoksen mukaan. 2.4 ASENNUSLIIKETOIMINNAN HINNOITTELU Tyypillistä asennusliiketoiminnassa yrityksen liikevaihto muodostuu asennustyöstä ja asennuksen yhteydessä myytävien tarvikkeiden myynnistä. Tarvikkeiden myynti poikkeaa vähittäiskaupasta siinä, että asennettavat tuotteet hankitaan asiakaskohtaisesti. Tuotteita ei vähittäiskaupan tapaan ole hyllyssä pieniä asennustarvikkeita lukuun ottamatta. Vastuu oikean tuotteen tilaamisesta on asennusliikkeellä. Tarkastellaan seuraavan esimerkin valossa asennusliikkeen hinnoittelua. ESIMERKKI KW Sähköasennus Ky on sähköasennusyritys pikkukaupungissa. Omistajayrittäjä tekee suunnitelmat, laskee urakat ja johtaa yritystä. Yrittäjän lisäksi muita toimihenkilöitä ovat sähköteknikko työnjohtajana ja toimisto/varastotyöntekijä hoitamassa juoksevia talousasioita, puhelinta, varastoa jne. Asentajia on kymmenen, jotka liikkuvat toimipaikalta asennuskohteisiin Sähköasennuksen pakettiautoilla. HINNOITTELULASKELMA KUSTANNUSTEKIJÄT ENSIASENNUS 70 % laskutuksesta HUOLTOTYÖ 30 % laskutuksesta 1. Asentajien palkat + sotu 50 % edellisestä Toimitusjohtajan palkka + sotu josta hallinto- ja toimistotyötä 50 % josta tarjouslaskentaa ja valvontaa 50 % (100 % = ) 3. Työnjohto + sotu 50 % Toimisto/varastotyöntekijä + sotu 50 % Matka ja toimitilakustannukset Poistot koneista ja laitteista Voittotavoite 20 % sijoitetulle pääomalle 20 % x KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Asentajien laskutustunnit yhteensä / vuosi eli 1300 tuntia / asentaja osuus 70 % eli tuntia osuus 30 % eli tuntia

16 16(20) 1. Ensiasennustyön hinta Em. taulukosta nähdään, että ensiasennustyön kokonaismenekki on 9100 tuntia. Ensiasennustyön kustannustekijöitä ovat yrityksen kaikki kustannuslajit, mutta toimitusjohtajan tarjouslaskenta ja valvontakustannukset kohdistuvat tälle työlajille kokonaan. Laskutushinta euroa / 9100 tuntia = 51,50 euroa / tunti Valvonta- ja suunnittelutöiden laskuttaminen erikseen saattaisi hinnoitteluteknisesti olla parempi ratkaisu kuin kokonaishinta. Tavallinen tallaaja ei välttämättä tiedä, että sähköistykseen liittyy tarkka lopputarkastus ja selkeät käyttöohjeet piirustuksineen, jotka voisi rajata tarjouksen ulkopuolelle. Tällöin laskutushintaa voisi pudottaa lähes 5 euroa eli laskutushinta olisi vain 46,55 euroa / tunti. Viimeiseen maksuerään sitten lisättäisiin lopputarkastuskulut. 2. Huoltotyön hinta Huoltotyön kustannuksia ei rasita tarjouslaskenta eikä valvontatyö lainkaan. Tällöin Laskutushinta euroa / 3900 tuntia = 48,04 euroa / tunti 3. Ensiasennusurakan tarjoushinnoittelu Yrityksen toimitusjohtaja on saanut pöydälleen urakkatarjouspyynnön pellettilämmitteisestä 10 huoneiston rivitalosta. Kokemuksesta yrittäjä tietää, että tason 2 eli hyvän tason sähköistykseen menee asennustyötä 135 tuntia asuntoa kohti ja tarvikkeisiin ostohintojen mukaan laskettuna euroa. 1. Asennustyö 10 asuntoa x 135 tuntia x 51,50 /tunti = euroa, jolla hinnalla työlle saadaan yrityksen kannalta täysi kate. 2. Tarvikkeiden ostohinnan päälle on laskettava myyntikate, jonka määrää arvioidaan halutun sijoitetun pääoman tuoton mukaan. Vaikka korkotaso onkin maltillinen, on perusteltua saada sijoitetulle pääomalle % vuotuinen tuotto. Kokemuksesta yrittäjä tietää, että aina tulee virheellisiä tuotteita tai asennusvirheitä, joita joudutaan takuuseen korjaamaan. Niitä kuluja ei maksa kukaan, vaan ne on saatava maksuun asiakkaalta. Tällä työmaalla ei voi vedota edes suunnitteluvirheisiin, koska suunnitelmat on tehtävä itse. Tarvikkeiden myyntihinta myyntikatteen laskukaavan mukaan: Myyntihinta = (100 x ostohinta) / (100 myyntikate) = (100 x )/(100-30) = euroa eli myyntikatetta saadaan euroa. Koska rivitalohanke kestää 10 kuukautta, on tuon ajan katetarve euroa x 10 kk/ 12 kk = euroa. Tarvikkeiden hinnaksi tarjoukseen tulee ostohinta euroa + korko euroa = euroa 3. Rahoituskustannuksilla on varsinkin pitkäkestoisella työmaalla merkitystä. Maksupostit kulkevat aina jälkijunassa maksettuihin palkkoihin ja tarvikelaskuihin nähden. Keskimääräiseksi rahoitustarpeeksi tulee 2 kuukautta, jolle korkovaatimus on viivästys-koron verran eli 10 % vuotuista korkoa. Rahoitettava summa = asennustyöt + tarvikkeet sisältäen katteen = euroa, jolle rahoituskulua 10 % x 2 kuukautta / 12 kuukautta = euroa TARJOUSLASKELMAN YHDISTELMÄ 1. Asennustyöt Tarvikkeet Rahoituskustannus Yhteensä = arvonlisävero 24 % e HINTA ASIAKKAALLE

17 17(20) 3. HINNOITTELUN VAIKUTUS KATTEESEEN Hinnoittelulla on ratkaiseva merkitys liiketoiminnan kannattavuuteen. On lyhytnäköistä ajatella, että hintojen alentaminen parantaisi kannattavuutta, vaikka myynti lisääntyisikin. Taloudellisesti olisi kaikkein järkevintä pyrkiä löytämään korkein mahdollinen hintataso, joka yhdistettynä sopivaan työmäärään tuottaa parhaimman kokonaistuloksen. 3.1 ALENNUSTEN VAIKUTUS KATTEESEEN JA MYYNTIMÄÄRÄTARPEESEEN Alennukset vaikuttavat erittäin tuhoisasti katteeseen. Jo muutaman prosentin hinnan lasku vaati paljon lisämyyntiä menetettyjen kate-eurojen takaisinsaamiseksi. Alennusten antaminen on myös myyntiteknisesti väärä toimenpide, sillä halpa hinta vääristää hintamielikuvaa ja heikentää yrityksen imagoa. Ihmiset ovat tottuneet ajatukseen, että Halpaa ja hyvää ei saa samassa paketissa. Mikäli hintaa on laskettava, on se tehtävä lisäämällä määrää tai antamalla kylkiäisiä. Tällöin hintamielikuva ei heikkene. Seuraavasta taulukosta nähdään, että jos 20 prosentin myyntikatteella myytävästä tuotteesta antaa 5 prosentin alennuksen, on myyntiä lisättävä 33 prosenttia saman katerahan ansaitsemiseksi. Esim. Tuotteen hinta on ollut 100 ja sitä on myyty 20 %:n myyntikatteella 100 kappaletta. Päätät laskea hinnan 95 euroon. Jos myynti ei nouse 133 kappaleeseen, olet menettänyt nettorahaa. ALENNUS % MYYNTIKATEPROSENTTI 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 1 % % % % ,5 % % HINNANKOROTUKSEN VAIKUTUS KATTEESEEN JA MYYNTIMÄÄRÄTARPEESEEN Hinnan korotuksella on lähes yhtä nopea vaikutus tuloksen kehittymiseen, kuin edellisessä kohdassa mainitulla hinnanalennuksella oli tuloksen heikkenemiseen. Käytännössä hinnankorotuksen toteuttaminen on vaikeaa, sillä yleiset perusteet hintojen korottamiseen ovat heikot. Inflaatio on vähäinen, korot alhaiset, raaka-aineiden hinnat melko tasaiset ja palkkakehitys maltillista. Samalla tuottavuuden lisäys syö korotustarvetta. Hintoja on syytä nostaa joka vuosi noin 3 prosentilla, sillä inflaatio on olemassa. Jos unohdat hinnankorotukset 3 vuodeksi, on kolmannen vuoden jälkeen antanut 9 prosentin alennuksen. Ansaitaksesi samat kate-eurot on parhaimmassakin tapauksessa myyntiä lisättävä 15 %! Todellisuudessa enemmän, sillä kustannukset ovat tosiaankin nousseet. Seuraava taulukko osoittaa, kuinka paljon myynti saa pienentyä kate-eurojen pysyessä samana. KOROTUS % MYYNTIKATEPROSENTTI 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 1 % % % %

18 18(20) 7,5 % % Esim. Tuotteen hinta on ollut 100 ja sitä on myyty 15 %:n myyntikatteella 100 kappaletta. Päätät nostaa hinnan 103 euroon. Vaikka myynti laskisi 83 kappaleeseen eli 17%, säilyisi nettoraha samana. Tuskin myynti kuitenkaan niin paljoa laskee? ESIMERKKI Vertaillaan kahden samanhintaisen tuotteen katerahan määrää suhteessa kiertonopeuteen. Kauppiaalle tarjotaan mahdollisuutta ostaa tuotetta suurissa erissä, jolloin hän saa paljousalennusta. Toinen vaihtoehto on ostaa pienemmissä erissä, mutta pienemmällä katteella. Esimerkki osoittaa, että ostamalla suuri kertaostos paremmalla katteella ei korvaa menetettyä varastointi- ja rahoituskustannusta. Kun lisäksi otetaan huomioon muodin tai trendin muuttumisen, rikkoutumisen jne. riskit, ei varastoon ole järkevää ostaa tavaraa seisomaan pitkäksi aikaa. 3.3 VARASTON KIERTONOPEUDEN VAIKUTUS KATTEESEEN Alennusten ja hinnankorotusten ohella kolmas merkittävä vaikutus katteeseen on varaston kiertonopeudella eli sillä ajalla, kuinka nopeasti tavara on varastoon saavuttuaan muuttunut rahaksi. Nopealla tavaran kierrättämisellä vaikutetaan ratkaisevasti käyttöpääoman tarpeeseen ja lainarahalla toimivan yrityksen rahoituskulut pienentyvät oleellisesti. Kiertonopeuteen vaikuttaa myös ostoerän suuruus. Nopeinta varaston kierto on ruokaravintolatoiminnassa, jossa liha saapuu aamulla keittiölle ja rahaksi se on muuttunut jo iltapäivään mennessä. Laskun maksuaika on kuitenkin 7 päivää. Esim. Vertaillaan seuraavassa kahden samanhintaisen tuotteen katerahan määrää suhteessa kiertonopeuteen. TUOTE 1 TUOTE 2 Ostohinta Myyntihinta Myyntikate 139 /37,6 % 129 /34,9% Ostoerä 100 kpl 10 kpl Tuottovaatimus sijoitetulle pääomalle 15 % (15 % korko x keskimääräinen varasto) 1725 /vuosi 180 /vuosi Vuosimyynti 100 kpl 100 kpl Kiertonopeus 180 pv 36 pv Rahtikulut 2 x 50 = x 15 = 150 Katetuotto vuodessa varaston korkokulu + rahti VUOSIKATETUOTTO

19 19(20) ESIMERKKI Vertaillaan kahden erihintaisen tuotteen katerahan määrää suhteessa kiertonopeuteen. Kauppiaan vaihtoehtoja ovat ottaa myyntiin erä hyväkatteisia design-valaisimia pieni erä tai suuri erä huonompikatteisia bulkkivalaisimia. Kalliin tuotteen kiertonopeus on 180 päivää ja halvan 30 päivää. Esimerkki osoittaa, että käyttämällä sama ostosumma halvempaan ja pienikatteisempaan tuotteeseen saadaan suurempi tuotto. Design-valaisin Bulkkivalaisin Ostohinta 80 7,10 Myyntihinta 169 9,90 Myyntikate 109 /64,5% 2,80 /28,3% Ostoerä 50 kpl / kpl / Tuottovaatimus sijoitetulle pääomalle 15 % (15 % korko x keskimääräinen varasto) 150 / erä 11,70 / erä Kiertonopeus 180 pv 30 pv Rahtikulut Katetuotto vuodessa varaston korkokulu + rahti ,70 VUOSIKATETUOTTO Nopea varaston kierto korvaa pienen kateprosentin, jos rahoituskulut ovat korkeat.

20

Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET

Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET 2 HINNOITTELUN PERUSTEET SISÄLTÖ SIVU 1. MYYNTIHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 3 1.1 Kilpailijoiden hinnat 3 1.2 Omakustannusarvo 3 1.3 Hintajousta eli hintaherkkyys

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS SISÄLTÖ 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 4 1.5 Vaihtoehtona liiketoimintakonseptin

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 HSK Sähkö Oy Arki pyörii Adminetillä, henkilöstö keskittyy kasvuun Paratec Oy Enemmän rahaa vähemmällä työllä PeLVI Oy Jos jokin menee pieleen, hälytyskellot

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMA

LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMA Luottamuksellinen LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMA Yrityksen perustaminen Vastakkainasettelu ei ole ohi Tmi Eino-Ilmari Etu-Keno Työkirja Laatija: Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Sähköposti:

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot