Kannabis puolestaan voi olla kaikkea edellä olevaa. Se piristää, lamaannuttaa ja voimistaa myös aistikokemuksia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannabis puolestaan voi olla kaikkea edellä olevaa. Se piristää, lamaannuttaa ja voimistaa myös aistikokemuksia."

Transkriptio

1 HUUMAUSAINEET Huumausaineiden käyttökulttuurille on tyypillistä eri aineiden sekakäyttö sekä se, että huumeenkäyttäjät turvautuvat erilaisiin korvikkeisiin silloin, kun varsinainen huumausaineen saanti on jostakin syystä estynyt. Huumausaineiden puhtaus vaihtelee ja usein ne laimenevat välikädeltä toiselle siirtyessään. Usein jonain tiettynä huumausaineena myydään aivan toista ainetta, mikä saattaa aiheuttaa käyttäjälle huomattavan terveydellisen riskin. Keskushermostoa stimuloivia eli kiihottavia aineita ovat amfetamiinit, ekstaasi, kokaiini, khat ja esim. amfetamiinia sisältävät laihdutuslääkkeet. Stimulanttien yleinen vaikutus on piristävä ja energisoiva. Keskushermostoa lamaannuttavia aineita ovat opiaatit, rauhoittavat ja opiaattijohdannaiset lääkkeet sekä gamma ja lakka. Niiden vaikutus on rentouttava ja rauhoittava. LSD on hallusinogeeni, joka laajentaa käyttäjänsä tajunta- ja tunnetiloja sekä herkistää ja vääristää aistikokemuksia. Jotkut sienet ovat myös hallusinogeenejä. Kannabis puolestaan voi olla kaikkea edellä olevaa. Se piristää, lamaannuttaa ja voimistaa myös aistikokemuksia. Kunkin huumausaineen kohdalla luetellut vaikutukset ovat puhtaan aineen yleisimpiä vaikutuksia käyttäjälle. Aineen vaikutukset käyttäjälleen riippuvat käyttäjän käyttöhistoriasta, sen hetkisestä mielentilasta ja seurasta sekä siitä, käytetäänkö ainetta yhdessä muiden päihteiden kanssa. Myös aineisiin mahdollisesti lisätyt vierasaineet tai muut huumausaineet muuttavat vaikutustapaa. KANNABIS, HASIS, MARIHUANA JA KANNABISÖLJY Valmistus: alkulähteenä Cannabis sativa -hamppukasvi, jonka tärkein kannabinoidi eli huumaava aine on THC Muoto: - Marihuana - vihertävä, kellertävä tai ruskea kuivattu rouhe - Hasis - harmahtava, ruskea tai lähes musta kuivattu levy - Kannabisöljy - vihertävä, rusehtava tai lähes väritön öljy Käyttötavat: Kannabista poltetaan savukkeena tai piipussa ja lisätään myös ruokaan. Kannabiksen polton aikana aineen imelä tuoksu tarttuu useiksi tunneiksi käyttäjän hengitykseen, vaatteisiin ja hiuksiin. Tuoksu muistuttaa poltettua hamppuköyttä, poltettua vanhaa heinää tai sinettivahaa. Käytön välittömät vaikutukset vaihtelevat suuresti eri käyttäjillä. - Keskushermostovaikutukset, johon liittyy aluksi usein mielihyvän tunnetta: puheliaisuutta, iloisuutta ja estojen katoamista - Voimakas makean himo - Ajan, paikan, nopeuden ja etäisyyden arvioinnin heikentyminen - Koordinaatio- ja reaktiokyvyn sekä lähimuistin huononeminen - Aistikokemusten voimistuminen, aistiharhat ja sekavuustilat - Fyysisinä oireina pulssin kiihtyminen, silmien verestäminen, silmien, suun ja nielun kuivuminen, huimaus ja yskä

2 Pitkäaikaisen käytön vaikutukset (vaihtelevat eri käyttäjillä) - Sietokyvyn kehittyminen -> annoskoon suureneminen - Väsymys, haluttomuus, ahdistuneisuus ja masennus - Persoonaan ja sosiaaliseen elämään liittyvät muutokset - Oppimis- ja keskittymiskyvyn heikentyminen - Passiivisuus käyttäytymisessä, käytöshäiriöt - Ärsytys ja tulehdukset hengitysteissä - Elimistön hormonihäiriöt - Suun, nielun ja ruokatorven alueen syöpäriskin lisääntyminen - Erilaiset mielenterveyden ongelmat - Eräiden sairauksien, esim. astman, keuhkoputken tulehduksen, skitsofrenian ja alkoholiriippuvuuden pahentuminen Riippuvuus: kannabiksen käyttö voi aiheuttaa psyykkistä ja fyysistä riippuvuutta. Vieroitusoireet: univaikeudet, vilunväreet, hikoilu, lihas-, vatsa- ja päänsärky, vapina, ruokahaluttomuus, harhaisuus, masentuneisuus, ärtyneisyys ja levottomuus. Euroopan yleisin ja kiistellyin huume Noin 13 miljoonaa eurooppalaista on käyttänyt kannabista kuluneen kuukauden aikana. Kannabiksen vaikutuksesta on tehty paljon tutkimuksia, joiden tulokset ovat osin myös ristiriitaisia. Pitkäaikaiskäytön vaikutuksia ei vielä ole juurikaan tutkittu. Kannabiksen vaikutukset riippuvat muun muassa käyttäjän käyttöhistoriasta, sen hetkisestä mielentilasta sekä siitä, käytetäänkö kannabista yhdessä muiden päihteiden kanssa. Myös kannabiksen vahvuus ja siihen mahdollisesti lisätyt vierasaineet tai muut huumausaineet muuttavat vaikutustapaa. AMFETAMIINIT Amfetamiinit ovat kemiallisia fenyylietyyliamiinijohdoksia, joita valmistetaan lääketeollisuudessa ja laittomissa laboratorioissa. Amfetamiini ja sen johdokset esiintyvät vaaleina, epäpuhtauksien vuoksi erisävyisinä jauheina, tabletteina, kapseleina ja liuoksina. Amfetamiineja käytetään suun kautta, nuuskaamalla ja suonensisäisesti. Erityisesti suonensisäisesti käytettynä toleranssi eli sietokyky aineen vaikutuksille kasvaa nopeasti ja kerta-annosten määrät nousevat jo muutaman vuorokauden yhtäjaksoisen käytön jälkeen kymmen-, jopa satakertaisiksi. Muoto: vaalea monisävyinen jauhe, tabletti, kapseli tai liuos Käyttötavat: suun kautta, nuuskaamalla tai suonensisäisesti - Hyvän olon, seksuaalisuuden ja energisyyden tunne - Itsevarmuuden lisääntyminen - Aggressiivisuus, sekavuus ja paniikkitilat - Vainoharhaisuus ja harha-aistimukset

3 - Fyysisinä oireina sydämen lyöntitiheyden ja hengityksen kiihtyminen, vapina, kuume, kouristukset ja suun kuivuminen - Amfetamiinipsykoosi: voimakas vainoharhaisuus ja aistihavaintojen yliherkkyys (voi ilmetä myös välittömänä vaikutuksena) - Jännitys- ja pelkotilat sekä masennus - Vajaaravitsemus ja vastustuskyvyn heikkeneminen - Suonensisäinen käytöstä johtuvat infektiot ja tulehdukset Riippuvuus: - Voimakas fyysinen ja psyykkinen riippuvuus - Sietokyvyn ja sitä myöten annoskoon nopea kasvu Vieroitusoireet: ahdistuneisuus, ärtyisyys, masennus ja uupumus EKSTAASI ELI MDMA Ekstaasi voidaan luokitella ns. hallusinogeeniseksi amfetamiiniksi: sen käytön vaikutuksissa yhdistyy amfetamiinin aikaansaama motorisen aktiivisuuden lisääntyminen sekä hallusinogeenien psykedeeliset vaikutukset. Valmistus: synteettisesti amfetamiinista Muoto: eriväriset ja -muotoiset tabletit tai kapselit, yleisin muoto valkoinen tabletti Käyttötavat: suun kautta nautittuna - Alkuvaikutuksena vireys6lan kohoaminen ja motorisen ak6ivisuuden lisääntyminen rauhoittuminen, hyvänolon tunne sekä värien ja äänten voimakas aistiminen - Fyysisen suorituskyvyn lisääntyminen - Aggressiivisuus, ahdistuneisuus - Pahoinvointi, ruokahaluttomuus - Lämpötilan kohoaminen, hikoilu - Suun kuivuminen - Liikehäiriöt, jalkojen ja leuan jäykistyminen - Sydämen sykkeen nopeutuminen, rytmihäiriöt - Pienikin annos hyvinkin lyhyellä käyttöhistorialla saattaa aiheuttaa kuolemaan johtavan myrkytystilan nestevajaus ja tietyt psyykenlääkkeet lisäävät erityisesti ekstaasin akuuttia myrkyllisyyttä. - Pysyvät keskushermostomuutokset oppimisen ja muis6n huononeminen - Pelot, vainoharhat, paniikkikohtaukset - Masentuneisuus

4 - Pakkoliikkeet - Levottomuus, unihäiriöt - Laihtuminen, anoreksia Riippuvuus: psyykkinen riippuvuus fyysistä voimakkaampaa Vieroitusoireet: lievähköjä, riippuvat ekstaasin mukana olevista lisukeaineista (esim. LSD ja amfetamiini) KOKAIINI Valmistus: alkulähteenä kokapensas Muoto: - Kokaiinihydrokloridi: valkoinen jauhe - Crack: kokaiinin, veden ja ammoniakin sekoitus - Koka-base: epäpuhdas kokatahna Käyttötavat: Kokapensaan lehtiä pureskellen, jauhetta nuuskaamalla tai suonensisäisesti, crackia ja kokabasea polttaen piipussa tai savukkeessa. Kokaiinia käytetään yleensä intensiivisesti useita perättäisiä annoksia esimerkiksi yhden illan aikana. - Tunne euforinen, energinen ja vireä / hermostunut ja pelokas - Pulssin ja hengityksen kiihtyminen - Ruokahalun ja unentarpeen vähentyminen - Kokaiinimyrkytys: tärinä, huimaus, lihasten nykiminen ja vainoharhaisuus - Rauhattomuus, jännittyneisyys ja nukkumisvaikeudet - Aistiharhat ja hallusinaatiot - Nuuskaamisesta johtuva nenän tukkoisuus, sierainten rohtuminen ja nenän väliseinän reikiintyminen (kudoskuolio) - Polttamisen aiheuttama hengitysteiden ärsyyntyminen - Suonensisäisestä käytöstä johtuvat infektiot ja tulehdukset Riippuvuus: - Voimakas psyykkinen riippuvuus, ei yksimielisyyttä fyysisestä riippuvuudesta - Sietokyky ainetta kohtaan kehittyy erittäin nopeasti lyhytaikaisessakin käytössä Vieroitusoireet: Khat - Voimattomuus, unettomuus, masennus sekä häiriöt syömisessä ja seksuaalisissa toiminnoissa Khatin käyttö on yleinen tapa Itä-Afrikassa ja Arabian niemimaalla ja se rajoittuu käytännössä näistä maista tuleviin siirtolaisiin. Valmistus: alkulähteenä Catha Edulis -pensaan lehdet ja oksat

5 Muoto: kasvin kuivatut ja tuoreet lehdet, joista liukenee katinonia ja katiinia Käyttötavat: kasvin lehtien pureskelu - Amfetamiinin kaltainen piristävä vaikutus - Pirteys, vilkkaus, jaksaminen, puheliaisuus - Sydämen rytmihäiriöt - Päänsärky - Aggressiivisuus - Unettomuus - Laihtuminen, väsymys ja masentuneisuus - Ärsytystä ja tulehduksia suun ja ruoansulatuselinten alueella - Ummetus Riippuvuus: Psyykkinen ja fyysinen riippuvuus mahdollisia OPIAATIT: HEROIINI, MORFIINI JA SYNTEETTISET LÄÄKEVALMISTEET (metadoni, buprenorfiini, kodeiini ja dekstropropoksifeeni) Valmistus: Oopiumiunikosta (Papafer somniferum) saatavia aineita kutsutaan yleisnimellä opiaatit. Kasvin siemenkodista erittyvästä raakaoopiumista valmistetaan uuttamalla morfiinia ja tebaiinia ja niistä edelleen kemiallisesti heroiinia. Muoto: ruskea tai valkoinen jauhe (heroiini), tabletti tai neste Käyttötavat: polttamalla, suonensisäisesti ja suun kautta nautittuna. Aiemmin heroiinia ja morfiinia käytettiin lähes yksinomaan suonensisäisesti, mutta nykyään heroiini on pääosin poltettavaa. Polttaminen tapahtuu useimmiten siten, että heroiinia ripotellaan foliopaperin päälle ja kuumennetaan esimerkiksi tupakansytyttimellä alapuolelta. Kuumetessaan heroiini kaasuuntuu paksuksi kellertäväksi savuksi, joka sitten imetään jonkin pillin avulla hengitysteihin. Poltettava heroiini on madaltanut heroiinin käyttökynnystä. - Voimakas hyvän olon tunne - Kivun ja seksuaalisuuden tunteen katoaminen - Jännityksen ja ahdistuksen laukeaminen - Liikkeiden ja refleksien hidastuminen, sammaltava puhe - Somaattisina oireina pahoinvointi, sydämen lyöntitiheyden ja verenpaineen lasku sekä pienentyneet pupillit - Suonensisäisestä käytöstä johtuvat infektiot ja tulehdukset - Yliannostuksen riski: hengitys- ja sydänpysähdys

6 - Vaurioituneet ja tukkeutuneet verisuonet - Sydämen, ihon ja verisuonten tulehdukset - Maksa- ja munuaisvauriot - Keuhkosairaudet (keuhkokuume ja tuberkuloosi) - Niveltulehdukset ja reuma - Heroiinin nuuskaamisesta johtuvat nenän limakalvojen vauriot Riippuvuus: - Erittäin voimakas fyysinen ja psyykkinen riippuvuus - Sietokyvyn ja sitä myöten annoskoon nopea kasvu Vieroitusoireet: - Oireet voimakkaita: kivut, pahoinvointi, kuume, vapina, kouristukset, hikoilu ja vilunväritykset - Säännöllinen opiaattikäyttö: vieroitusoireet 3-4 tuntia viimeisestä annoksesta, oireet pahimmillaan 2-3 vrk:n jälkeen LÄÄKKEET JA SEKAKÄYTTÖ Lääkkeet on kolmanneksi käytetyin päihde alkoholin ja tupakan jälkeen. Sekakäyttö alkoholin kanssa on hyvin yleistä. Päihderiippuvaisten lääkekäyttö tähtää usein normaalin olotilan aikaansaamiseen ja vieroitusoireiden välttämiseen, ei niinkään enää päihtymystilaan. Lääkkeiden eri käyttötarkoituksia: - Psykoosilääkkeitä eli neuroleptejä käytetään vaikeissa mielenterveyden häiriöissä, erityisesti psykooseissa, mutta pienehköinä annoksina myös lievempien mielenterveysongelmien hoidossa - Neuroosilääkkeet rauhoittavat ja lievittävät ahdistuneisuutta ja pelkotiloja, käytetään myös unilääkkeinä - - Depressiolääkkeet lievittävät todella vaikeita masennustiloja sekä tunne-elämän ongelmia - Särky- ja kipulääkkeistä käytetään useimmiten ns. tulehduksen vastaisia kipulääkkeitä (mm. aspiriini, ibuprofeiini, ketoprofeiini ja naprokseeni) Lääkkeiden väärinkäyttö = tietoinen lääkkeen käyttö päihtymyksen aikaansaamiseksi tai päihtymystilan muuttamiseksi - lääkkeen käyttö muun päihteen (alkoholin tai huumausaineen) kanssa, tavallisesti yliannoksina - nieltäväksi tarkoitetun lääkkeen uuttaminen ja suonensisäinen käyttö - kielen alla sulatettavaksi tarkoitetun tabletin nuuskaaminen ja liuottaminen - muu lääkkeen käyttö vastoin lääkärin ohjeita Yleisimpiä väärinkäytettäviä lääkkeitä: - rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet, esim. bentsodiatsepiinit (esim. Diapam, Valium, Medpam & Stesolid) ja barbituraatit - keskushermostoon vaikuttavat opiaattijohdannaiset kipulääkkeet (esim. Subutex, Temgesic, Abalgin & Indalgin) ovat erityisesti huumeriippuvaisten suosiossa - amfetamiinin kaltaiset laihdutuslääkkeet - kodeiinia ja/tai efedriiniä sisältävät yskänlääkkeet - jotkut oopiumia sisältävät suoliston toimintaan vaikuttavat lääkkeet

7 Käytön välittömät vaikutukset riippuvat käytettävästä lääkkeestä - jännityksen ja ahdistuksen lieveneminen, lihasten rentoutuminen - mielialan kohoaminen - Buprenorfiinin, bentsodiatsepiinien ja alkoholin yhteiskäyttö on hengenvaarallista. - ahdistuneisuus, paniikkiherkkyys, masennus - lihasjännitys / -heikkous, tasapainohäiriöt - muistin ja keskittymiskyvyn häiriöt - kivut, vatsavaivat, impotenssi - Päihdyttävien aineiden sekakäyttö vaikeuttaa aineista irti pääsyä sekä lisää tapaturmia ja kuoleman riskiä. Riippuvuus: voimakas fyysinen ja psyykkinen riippuvuus mahdollista Vieroitusoireet: voivat olla hyvinkin pitkäkestoisia ja vakavia GAMMA JA LAKKA Valmistus: - Gamma eli gammahydroksivoihappo (GHB) on aivojen välittäjäaineena toimivan gammaaminovoihapon esiaste - Lakka eli gammabutyrolaktoni (GBL) on gamman esiaine, joka muuttuu elimistössä gammaksi Muoto: rae, kapseli, jauhe tai liuos (yleisin) Käyttötavat: yleisimmin nesteeseen liuotettuna, myös suun kautta sellaisenaan - tunne euforinen ja rentoutunut, jopa väsynyt ja unelias - verenpaineen lasku, hengityksen ja sydämen lyöntitiheyden hidastuminen - huimaus, pahoinvointi ja kouristukset - tajuttomuus ja muistamattomuus - Yhteiskäyttö alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden kanssa on hengenvaarallista. Pitkäaikaisen käytön vaikutuksia ei vielä tunneta. Vieroitusoireet: unettomuus, ahdistus ja vapina Riippuvuus: fyysinen riippuvuus HALLUSINOGEENIT LSD

8 Valmistus: LSD:tä eli D-lysergihappodietyyliamidia valmistetaan kemiallisesti lysergihaposta ja dietyyliamiinista. Lysergihappoa saadaan luonnosta kotelosienestä ja päivänsiniheimoon kuuluvista kasveista. Muoto: valkoinen, hajuton ja vesiliukoinen jauhe Käyttötavat: imeytettynä kuviopaperiin, myös tabletti- ja kapselimuodossa Välittömät vaikutukset: - Vaihtelevat hyvien matkojen ekstaattisista tunne-elämyksistä pahojen matkojen kauhuun ja paniikkiin - Näkö-, haju-, maku- ja kosketusaistimusten vääristyminen ja herkistyminen: mm. esineiden muodonmuutokset, esineiden liikkuminen, värien voimistuminen, äänien muuttuminen, geometristen kuvioiden näkeminen - Itsen ja ympäristön suhteen sekä ajan ja välimatkojen käsityksen vääristyminen - Verenpaineen kohoaminen, pupillien laajeneminen ja sydämen lyöntitiheyden nopeutuminen - Psyykkiset ongelmat, depressio ja ahdistus - Flashback eli takauma, matkan uusiutuminen Vieroitusoireet: ei fyysisiä vieroitusoireita Riippuvuus: psyykkinen riippuvuus Muita hallusinogeeneja: huumesienet, DMT, meskaliini, PCP ja ketamiini Huumesienet (tatti, silokka, psilo) Suomessa tunnetaan parisenkymmentä psyykeen vaikuttavaa sientä, joista huumekäyttöön on erityisesti käytetty suippomadonlakki-nimistä lahottajasientä (Psilocybe semilanceata) sekä punaista ja ruskeaa kärpässientä. Suippomadonlakki sisältää psilosybiiniä ja psilosiiniä, jotka luokitellaan Suomessa huumausaineiksi. Sitä käytetään yleensä suun kautta tai polttamalla. Dimetyylitryptamiini eli DMT (liikemiehen lounas, businessman s lunch) Dimetyylitryptamiinia saadaan yleisesti maailmalla napaseutuja lukuun ottamatta kasvavan Phalaris arundinacea kasvista (Suomessa ruokohelpi). Kasvin siemeniä kaupataan mm. Internetin välityksellä kasvatusohjeineen. Pieniä määriä DMT:tä esiintyy sisäsyntyisenä myös ihmisissä ja useissa eläimissä. DMT on erittäin voimakas, vaikkakin lyhytkestoinen hallusinogeeni. Käyttö tapahtuu polttamalla. Meskaliini (meska)

9 Meskaliini on Etelä- ja Väli-Amerikassa kasvavan peyote-kaktuksen ainesosa. Se muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan amfetamiinia. Synteettisesti valmistettu meskaliini on kellertävää jauhetta, josta valmistetaan tabletteja, kapseleita tai liuosta. Fensyklidiini eli PCP (enkelipöly, angel dust) Entisenä suonensisäisenä nukutusaineena käytetyn PCP:n huumekäyttö yleistyi 1960-luvulla. PCP:tä valmistetaan laittomissa laboratorioissa ja sitä nautitaan tabletteina suun kautta tai jauheena nuuskaten tai polttaen. Ketamiini Ketamiini on rakenteeltaan ja vaikutuksiltaan PCP:tä muistuttava. Sitä käytetään edelleen jossain määrin nukutusaineena.

MITEN PÄIHTEET VAIKUTTAVAT IHMISEEN

MITEN PÄIHTEET VAIKUTTAVAT IHMISEEN 1 MITEN PÄIHTEET VAIKUTTAVAT IHMISEEN IMPATTAVAT ET (LIIMAT, OHENTEET, PUHDISTUSET, TINNERI, BUTAANI) KANNABIS (HASIS, MARIHUANA) KÄYTTÖTAPA Haistellaan ja hengitetään. Poltetaan, syödään, juodaan. EN

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2010 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU... 2 2 MITÄ LAKI SANOO... 3 3 TUPAKKA, ALKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA AIHEUTTAVAT

Lisätiedot

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville 2 Saatteeksi...8 Käsitemääritelmiä...9 Johdanto...11 Terveyden edistäminen ja haittojen rajoittaminen...12 Haittojen rajoittamisen toimintamalli tukee

Lisätiedot

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hanne Huittinen Leena Jefimoff KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO-

Lisätiedot

TE 5.2.2014 Testattavat huumeet AMP BAR BUP BZO

TE 5.2.2014 Testattavat huumeet AMP BAR BUP BZO 1 Innovacon -HUUMESEULAPANELIT Amfetamiini-, ekstaasi-, metamfetamiini-, kannabis-, kokaiini- ja morfiini/ opiaattijohdannaisten sekä barbituraattien, bentsodiatsepiinien, buprenorfiinin, EDDP:n, fensyklidiinin,

Lisätiedot

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat..

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. Vaasan kaupungin päihdetyön palveluopas Sisällys Saatesanat. 1 Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5 Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. 6 Mielenterveysongelmien

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

laskuvarjourheilua harrastetaan nyt yhteensä 19

laskuvarjourheilua harrastetaan nyt yhteensä 19 Sa Ku N Ku LttuuRi Ki LPaiLut oulu SSa 24-26.4.2001 f orssan ammatti-instituutti oli hyvin edustettuna SAKU:n jokavuotisissa kulttuurikilpailuissa Oulussa. Bändejä oli peräti kaksi. Toisessa soittivat

Lisätiedot

PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011

PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011 PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011 PSYYKENLÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMEISTA Autonominen hermosto säätelee mielen toimintoja (e.tunteet) Aistinelimet (näkö,kuulo) välittävät aistitietoa isoaivojen

Lisätiedot

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista Tilastotietoa... 2 Alkoholi luonnossa... 2 Alkoholin valmistus... 3 Alkoholi elimistössä... 3 Alkoholin imeytyminen... 4 Veren alkoholipitoisuus... 4 Alkoholin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR DEPOT 0,5 mg depottabletti XANOR DEPOT 1 mg depottabletti XANOR DEPOT 2 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 0,5 mg depottabletit: Yksi

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit. Temomedac 180 mg kovat kapselit. temotsolomidi

PAKKAUSSELOSTE. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit. Temomedac 180 mg kovat kapselit. temotsolomidi PAKKAUSSELOSTE Temomedac 5 mg kovat kapselit Temomedac 20 mg kovat kapselit Temomedac 100 mg kovat kapselit Temomedac 140 mg kovat kapselit Temomedac 180 mg kovat kapselit Temomedac 250 mg kovat kapselit

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Concerta 18 mg depottabletit Concerta 27 mg depottabletit Concerta 36 mg depottabletit Concerta 54 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Ilkka Vuorinen. Kannabiksen käytön vaikutuksia arkeen käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta

Ilkka Vuorinen. Kannabiksen käytön vaikutuksia arkeen käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta Ilkka Vuorinen Kannabiksen käytön vaikutuksia arkeen käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta Opinnäytetyö Kevät 2013 Sosiaalialan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Temomedac 5 mg kovat kapselit Temomedac 20 mg kovat kapselit Temomedac 100 mg kovat kapselit Temomedac 140 mg kovat kapselit Temomedac 180 mg kovat kapselit Temomedac

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta tehnyt Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences

Lisätiedot

140620_V18.0_Thal_EU_PI_FI

140620_V18.0_Thal_EU_PI_FI Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Thalidomide Celgene 50 mg kova kapseli talidomidi VAROITUS Talidomidi aiheuttaa synnynnäisiä vaurioita ja sikiökuolemia. Älä ota talidomidia, jos olet raskaana tai voit

Lisätiedot

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT III-osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 HIEMAN HISTORIAA Vuosisatoja: alkoholi opium kannabis 1800-luku: kloraalihydraatti bromiyhdisteet Hoffmanin tipat: morfiini+kodeiini+alkoholi+eetteri

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot

FAKTAA TUPAKASTA teksti: Eeva-Maija Möttönen, kouluttaja. Tupakoinnin historiaa. Tupakan aineosat

FAKTAA TUPAKASTA teksti: Eeva-Maija Möttönen, kouluttaja. Tupakoinnin historiaa. Tupakan aineosat 1 FAKTAA TUPAKASTA teksti: Eeva-Maija Möttönen, kouluttaja Tupakoinnin historiaa Tupakkakasvi (Virginian tupakka) on parimetrinen lehtevä pensas, jonka lehdissä on nikotiinia. Kasville itselleen se on

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

K13 Nämä kysymyskortit on tarkoitettu yli 13-vuotiaille pelaajille, pelinjohtajan harkinnan mukaan. Voitte tuunata lisää kysymyskortteja halutessanne.

K13 Nämä kysymyskortit on tarkoitettu yli 13-vuotiaille pelaajille, pelinjohtajan harkinnan mukaan. Voitte tuunata lisää kysymyskortteja halutessanne. Nämä kysymyskortit on tarkoitettu yli 13-vuotiaille pelaajille, pelinjohtajan harkinnan mukaan. Voitte tuunata lisää kysymyskortteja halutessanne. Ajokilometreihin suhteutettuna riski joutua mopolla liikenneonnettomuuteen

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

Alkoholi ja aivot. takia aivot ja muut elimet voivat altistua sairauksille, jotka johtuvat liiallisen alkoholin myrkkyvaikutuksista.

Alkoholi ja aivot. takia aivot ja muut elimet voivat altistua sairauksille, jotka johtuvat liiallisen alkoholin myrkkyvaikutuksista. Alkoholi ja aivot 1 Sisällys Alkoholi ja aivot 3 Alkoholi lamaannuttaa aivot 4 Aivot tottuvat alkoholiin 4 Krapula on aivoperäinen tila 7 Alkoholiriippuvuus on aivojen sairaus 7 Lapsille alkoholi on aina

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PecFent 100 mikrogrammaa/suihke, nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 1 000 mikrogrammaa fentanyyliä

Lisätiedot