Kannabis puolestaan voi olla kaikkea edellä olevaa. Se piristää, lamaannuttaa ja voimistaa myös aistikokemuksia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannabis puolestaan voi olla kaikkea edellä olevaa. Se piristää, lamaannuttaa ja voimistaa myös aistikokemuksia."

Transkriptio

1 HUUMAUSAINEET Huumausaineiden käyttökulttuurille on tyypillistä eri aineiden sekakäyttö sekä se, että huumeenkäyttäjät turvautuvat erilaisiin korvikkeisiin silloin, kun varsinainen huumausaineen saanti on jostakin syystä estynyt. Huumausaineiden puhtaus vaihtelee ja usein ne laimenevat välikädeltä toiselle siirtyessään. Usein jonain tiettynä huumausaineena myydään aivan toista ainetta, mikä saattaa aiheuttaa käyttäjälle huomattavan terveydellisen riskin. Keskushermostoa stimuloivia eli kiihottavia aineita ovat amfetamiinit, ekstaasi, kokaiini, khat ja esim. amfetamiinia sisältävät laihdutuslääkkeet. Stimulanttien yleinen vaikutus on piristävä ja energisoiva. Keskushermostoa lamaannuttavia aineita ovat opiaatit, rauhoittavat ja opiaattijohdannaiset lääkkeet sekä gamma ja lakka. Niiden vaikutus on rentouttava ja rauhoittava. LSD on hallusinogeeni, joka laajentaa käyttäjänsä tajunta- ja tunnetiloja sekä herkistää ja vääristää aistikokemuksia. Jotkut sienet ovat myös hallusinogeenejä. Kannabis puolestaan voi olla kaikkea edellä olevaa. Se piristää, lamaannuttaa ja voimistaa myös aistikokemuksia. Kunkin huumausaineen kohdalla luetellut vaikutukset ovat puhtaan aineen yleisimpiä vaikutuksia käyttäjälle. Aineen vaikutukset käyttäjälleen riippuvat käyttäjän käyttöhistoriasta, sen hetkisestä mielentilasta ja seurasta sekä siitä, käytetäänkö ainetta yhdessä muiden päihteiden kanssa. Myös aineisiin mahdollisesti lisätyt vierasaineet tai muut huumausaineet muuttavat vaikutustapaa. KANNABIS, HASIS, MARIHUANA JA KANNABISÖLJY Valmistus: alkulähteenä Cannabis sativa -hamppukasvi, jonka tärkein kannabinoidi eli huumaava aine on THC Muoto: - Marihuana - vihertävä, kellertävä tai ruskea kuivattu rouhe - Hasis - harmahtava, ruskea tai lähes musta kuivattu levy - Kannabisöljy - vihertävä, rusehtava tai lähes väritön öljy Käyttötavat: Kannabista poltetaan savukkeena tai piipussa ja lisätään myös ruokaan. Kannabiksen polton aikana aineen imelä tuoksu tarttuu useiksi tunneiksi käyttäjän hengitykseen, vaatteisiin ja hiuksiin. Tuoksu muistuttaa poltettua hamppuköyttä, poltettua vanhaa heinää tai sinettivahaa. Käytön välittömät vaikutukset vaihtelevat suuresti eri käyttäjillä. - Keskushermostovaikutukset, johon liittyy aluksi usein mielihyvän tunnetta: puheliaisuutta, iloisuutta ja estojen katoamista - Voimakas makean himo - Ajan, paikan, nopeuden ja etäisyyden arvioinnin heikentyminen - Koordinaatio- ja reaktiokyvyn sekä lähimuistin huononeminen - Aistikokemusten voimistuminen, aistiharhat ja sekavuustilat - Fyysisinä oireina pulssin kiihtyminen, silmien verestäminen, silmien, suun ja nielun kuivuminen, huimaus ja yskä

2 Pitkäaikaisen käytön vaikutukset (vaihtelevat eri käyttäjillä) - Sietokyvyn kehittyminen -> annoskoon suureneminen - Väsymys, haluttomuus, ahdistuneisuus ja masennus - Persoonaan ja sosiaaliseen elämään liittyvät muutokset - Oppimis- ja keskittymiskyvyn heikentyminen - Passiivisuus käyttäytymisessä, käytöshäiriöt - Ärsytys ja tulehdukset hengitysteissä - Elimistön hormonihäiriöt - Suun, nielun ja ruokatorven alueen syöpäriskin lisääntyminen - Erilaiset mielenterveyden ongelmat - Eräiden sairauksien, esim. astman, keuhkoputken tulehduksen, skitsofrenian ja alkoholiriippuvuuden pahentuminen Riippuvuus: kannabiksen käyttö voi aiheuttaa psyykkistä ja fyysistä riippuvuutta. Vieroitusoireet: univaikeudet, vilunväreet, hikoilu, lihas-, vatsa- ja päänsärky, vapina, ruokahaluttomuus, harhaisuus, masentuneisuus, ärtyneisyys ja levottomuus. Euroopan yleisin ja kiistellyin huume Noin 13 miljoonaa eurooppalaista on käyttänyt kannabista kuluneen kuukauden aikana. Kannabiksen vaikutuksesta on tehty paljon tutkimuksia, joiden tulokset ovat osin myös ristiriitaisia. Pitkäaikaiskäytön vaikutuksia ei vielä ole juurikaan tutkittu. Kannabiksen vaikutukset riippuvat muun muassa käyttäjän käyttöhistoriasta, sen hetkisestä mielentilasta sekä siitä, käytetäänkö kannabista yhdessä muiden päihteiden kanssa. Myös kannabiksen vahvuus ja siihen mahdollisesti lisätyt vierasaineet tai muut huumausaineet muuttavat vaikutustapaa. AMFETAMIINIT Amfetamiinit ovat kemiallisia fenyylietyyliamiinijohdoksia, joita valmistetaan lääketeollisuudessa ja laittomissa laboratorioissa. Amfetamiini ja sen johdokset esiintyvät vaaleina, epäpuhtauksien vuoksi erisävyisinä jauheina, tabletteina, kapseleina ja liuoksina. Amfetamiineja käytetään suun kautta, nuuskaamalla ja suonensisäisesti. Erityisesti suonensisäisesti käytettynä toleranssi eli sietokyky aineen vaikutuksille kasvaa nopeasti ja kerta-annosten määrät nousevat jo muutaman vuorokauden yhtäjaksoisen käytön jälkeen kymmen-, jopa satakertaisiksi. Muoto: vaalea monisävyinen jauhe, tabletti, kapseli tai liuos Käyttötavat: suun kautta, nuuskaamalla tai suonensisäisesti - Hyvän olon, seksuaalisuuden ja energisyyden tunne - Itsevarmuuden lisääntyminen - Aggressiivisuus, sekavuus ja paniikkitilat - Vainoharhaisuus ja harha-aistimukset

3 - Fyysisinä oireina sydämen lyöntitiheyden ja hengityksen kiihtyminen, vapina, kuume, kouristukset ja suun kuivuminen - Amfetamiinipsykoosi: voimakas vainoharhaisuus ja aistihavaintojen yliherkkyys (voi ilmetä myös välittömänä vaikutuksena) - Jännitys- ja pelkotilat sekä masennus - Vajaaravitsemus ja vastustuskyvyn heikkeneminen - Suonensisäinen käytöstä johtuvat infektiot ja tulehdukset Riippuvuus: - Voimakas fyysinen ja psyykkinen riippuvuus - Sietokyvyn ja sitä myöten annoskoon nopea kasvu Vieroitusoireet: ahdistuneisuus, ärtyisyys, masennus ja uupumus EKSTAASI ELI MDMA Ekstaasi voidaan luokitella ns. hallusinogeeniseksi amfetamiiniksi: sen käytön vaikutuksissa yhdistyy amfetamiinin aikaansaama motorisen aktiivisuuden lisääntyminen sekä hallusinogeenien psykedeeliset vaikutukset. Valmistus: synteettisesti amfetamiinista Muoto: eriväriset ja -muotoiset tabletit tai kapselit, yleisin muoto valkoinen tabletti Käyttötavat: suun kautta nautittuna - Alkuvaikutuksena vireys6lan kohoaminen ja motorisen ak6ivisuuden lisääntyminen rauhoittuminen, hyvänolon tunne sekä värien ja äänten voimakas aistiminen - Fyysisen suorituskyvyn lisääntyminen - Aggressiivisuus, ahdistuneisuus - Pahoinvointi, ruokahaluttomuus - Lämpötilan kohoaminen, hikoilu - Suun kuivuminen - Liikehäiriöt, jalkojen ja leuan jäykistyminen - Sydämen sykkeen nopeutuminen, rytmihäiriöt - Pienikin annos hyvinkin lyhyellä käyttöhistorialla saattaa aiheuttaa kuolemaan johtavan myrkytystilan nestevajaus ja tietyt psyykenlääkkeet lisäävät erityisesti ekstaasin akuuttia myrkyllisyyttä. - Pysyvät keskushermostomuutokset oppimisen ja muis6n huononeminen - Pelot, vainoharhat, paniikkikohtaukset - Masentuneisuus

4 - Pakkoliikkeet - Levottomuus, unihäiriöt - Laihtuminen, anoreksia Riippuvuus: psyykkinen riippuvuus fyysistä voimakkaampaa Vieroitusoireet: lievähköjä, riippuvat ekstaasin mukana olevista lisukeaineista (esim. LSD ja amfetamiini) KOKAIINI Valmistus: alkulähteenä kokapensas Muoto: - Kokaiinihydrokloridi: valkoinen jauhe - Crack: kokaiinin, veden ja ammoniakin sekoitus - Koka-base: epäpuhdas kokatahna Käyttötavat: Kokapensaan lehtiä pureskellen, jauhetta nuuskaamalla tai suonensisäisesti, crackia ja kokabasea polttaen piipussa tai savukkeessa. Kokaiinia käytetään yleensä intensiivisesti useita perättäisiä annoksia esimerkiksi yhden illan aikana. - Tunne euforinen, energinen ja vireä / hermostunut ja pelokas - Pulssin ja hengityksen kiihtyminen - Ruokahalun ja unentarpeen vähentyminen - Kokaiinimyrkytys: tärinä, huimaus, lihasten nykiminen ja vainoharhaisuus - Rauhattomuus, jännittyneisyys ja nukkumisvaikeudet - Aistiharhat ja hallusinaatiot - Nuuskaamisesta johtuva nenän tukkoisuus, sierainten rohtuminen ja nenän väliseinän reikiintyminen (kudoskuolio) - Polttamisen aiheuttama hengitysteiden ärsyyntyminen - Suonensisäisestä käytöstä johtuvat infektiot ja tulehdukset Riippuvuus: - Voimakas psyykkinen riippuvuus, ei yksimielisyyttä fyysisestä riippuvuudesta - Sietokyky ainetta kohtaan kehittyy erittäin nopeasti lyhytaikaisessakin käytössä Vieroitusoireet: Khat - Voimattomuus, unettomuus, masennus sekä häiriöt syömisessä ja seksuaalisissa toiminnoissa Khatin käyttö on yleinen tapa Itä-Afrikassa ja Arabian niemimaalla ja se rajoittuu käytännössä näistä maista tuleviin siirtolaisiin. Valmistus: alkulähteenä Catha Edulis -pensaan lehdet ja oksat

5 Muoto: kasvin kuivatut ja tuoreet lehdet, joista liukenee katinonia ja katiinia Käyttötavat: kasvin lehtien pureskelu - Amfetamiinin kaltainen piristävä vaikutus - Pirteys, vilkkaus, jaksaminen, puheliaisuus - Sydämen rytmihäiriöt - Päänsärky - Aggressiivisuus - Unettomuus - Laihtuminen, väsymys ja masentuneisuus - Ärsytystä ja tulehduksia suun ja ruoansulatuselinten alueella - Ummetus Riippuvuus: Psyykkinen ja fyysinen riippuvuus mahdollisia OPIAATIT: HEROIINI, MORFIINI JA SYNTEETTISET LÄÄKEVALMISTEET (metadoni, buprenorfiini, kodeiini ja dekstropropoksifeeni) Valmistus: Oopiumiunikosta (Papafer somniferum) saatavia aineita kutsutaan yleisnimellä opiaatit. Kasvin siemenkodista erittyvästä raakaoopiumista valmistetaan uuttamalla morfiinia ja tebaiinia ja niistä edelleen kemiallisesti heroiinia. Muoto: ruskea tai valkoinen jauhe (heroiini), tabletti tai neste Käyttötavat: polttamalla, suonensisäisesti ja suun kautta nautittuna. Aiemmin heroiinia ja morfiinia käytettiin lähes yksinomaan suonensisäisesti, mutta nykyään heroiini on pääosin poltettavaa. Polttaminen tapahtuu useimmiten siten, että heroiinia ripotellaan foliopaperin päälle ja kuumennetaan esimerkiksi tupakansytyttimellä alapuolelta. Kuumetessaan heroiini kaasuuntuu paksuksi kellertäväksi savuksi, joka sitten imetään jonkin pillin avulla hengitysteihin. Poltettava heroiini on madaltanut heroiinin käyttökynnystä. - Voimakas hyvän olon tunne - Kivun ja seksuaalisuuden tunteen katoaminen - Jännityksen ja ahdistuksen laukeaminen - Liikkeiden ja refleksien hidastuminen, sammaltava puhe - Somaattisina oireina pahoinvointi, sydämen lyöntitiheyden ja verenpaineen lasku sekä pienentyneet pupillit - Suonensisäisestä käytöstä johtuvat infektiot ja tulehdukset - Yliannostuksen riski: hengitys- ja sydänpysähdys

6 - Vaurioituneet ja tukkeutuneet verisuonet - Sydämen, ihon ja verisuonten tulehdukset - Maksa- ja munuaisvauriot - Keuhkosairaudet (keuhkokuume ja tuberkuloosi) - Niveltulehdukset ja reuma - Heroiinin nuuskaamisesta johtuvat nenän limakalvojen vauriot Riippuvuus: - Erittäin voimakas fyysinen ja psyykkinen riippuvuus - Sietokyvyn ja sitä myöten annoskoon nopea kasvu Vieroitusoireet: - Oireet voimakkaita: kivut, pahoinvointi, kuume, vapina, kouristukset, hikoilu ja vilunväritykset - Säännöllinen opiaattikäyttö: vieroitusoireet 3-4 tuntia viimeisestä annoksesta, oireet pahimmillaan 2-3 vrk:n jälkeen LÄÄKKEET JA SEKAKÄYTTÖ Lääkkeet on kolmanneksi käytetyin päihde alkoholin ja tupakan jälkeen. Sekakäyttö alkoholin kanssa on hyvin yleistä. Päihderiippuvaisten lääkekäyttö tähtää usein normaalin olotilan aikaansaamiseen ja vieroitusoireiden välttämiseen, ei niinkään enää päihtymystilaan. Lääkkeiden eri käyttötarkoituksia: - Psykoosilääkkeitä eli neuroleptejä käytetään vaikeissa mielenterveyden häiriöissä, erityisesti psykooseissa, mutta pienehköinä annoksina myös lievempien mielenterveysongelmien hoidossa - Neuroosilääkkeet rauhoittavat ja lievittävät ahdistuneisuutta ja pelkotiloja, käytetään myös unilääkkeinä - - Depressiolääkkeet lievittävät todella vaikeita masennustiloja sekä tunne-elämän ongelmia - Särky- ja kipulääkkeistä käytetään useimmiten ns. tulehduksen vastaisia kipulääkkeitä (mm. aspiriini, ibuprofeiini, ketoprofeiini ja naprokseeni) Lääkkeiden väärinkäyttö = tietoinen lääkkeen käyttö päihtymyksen aikaansaamiseksi tai päihtymystilan muuttamiseksi - lääkkeen käyttö muun päihteen (alkoholin tai huumausaineen) kanssa, tavallisesti yliannoksina - nieltäväksi tarkoitetun lääkkeen uuttaminen ja suonensisäinen käyttö - kielen alla sulatettavaksi tarkoitetun tabletin nuuskaaminen ja liuottaminen - muu lääkkeen käyttö vastoin lääkärin ohjeita Yleisimpiä väärinkäytettäviä lääkkeitä: - rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet, esim. bentsodiatsepiinit (esim. Diapam, Valium, Medpam & Stesolid) ja barbituraatit - keskushermostoon vaikuttavat opiaattijohdannaiset kipulääkkeet (esim. Subutex, Temgesic, Abalgin & Indalgin) ovat erityisesti huumeriippuvaisten suosiossa - amfetamiinin kaltaiset laihdutuslääkkeet - kodeiinia ja/tai efedriiniä sisältävät yskänlääkkeet - jotkut oopiumia sisältävät suoliston toimintaan vaikuttavat lääkkeet

7 Käytön välittömät vaikutukset riippuvat käytettävästä lääkkeestä - jännityksen ja ahdistuksen lieveneminen, lihasten rentoutuminen - mielialan kohoaminen - Buprenorfiinin, bentsodiatsepiinien ja alkoholin yhteiskäyttö on hengenvaarallista. - ahdistuneisuus, paniikkiherkkyys, masennus - lihasjännitys / -heikkous, tasapainohäiriöt - muistin ja keskittymiskyvyn häiriöt - kivut, vatsavaivat, impotenssi - Päihdyttävien aineiden sekakäyttö vaikeuttaa aineista irti pääsyä sekä lisää tapaturmia ja kuoleman riskiä. Riippuvuus: voimakas fyysinen ja psyykkinen riippuvuus mahdollista Vieroitusoireet: voivat olla hyvinkin pitkäkestoisia ja vakavia GAMMA JA LAKKA Valmistus: - Gamma eli gammahydroksivoihappo (GHB) on aivojen välittäjäaineena toimivan gammaaminovoihapon esiaste - Lakka eli gammabutyrolaktoni (GBL) on gamman esiaine, joka muuttuu elimistössä gammaksi Muoto: rae, kapseli, jauhe tai liuos (yleisin) Käyttötavat: yleisimmin nesteeseen liuotettuna, myös suun kautta sellaisenaan - tunne euforinen ja rentoutunut, jopa väsynyt ja unelias - verenpaineen lasku, hengityksen ja sydämen lyöntitiheyden hidastuminen - huimaus, pahoinvointi ja kouristukset - tajuttomuus ja muistamattomuus - Yhteiskäyttö alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden kanssa on hengenvaarallista. Pitkäaikaisen käytön vaikutuksia ei vielä tunneta. Vieroitusoireet: unettomuus, ahdistus ja vapina Riippuvuus: fyysinen riippuvuus HALLUSINOGEENIT LSD

8 Valmistus: LSD:tä eli D-lysergihappodietyyliamidia valmistetaan kemiallisesti lysergihaposta ja dietyyliamiinista. Lysergihappoa saadaan luonnosta kotelosienestä ja päivänsiniheimoon kuuluvista kasveista. Muoto: valkoinen, hajuton ja vesiliukoinen jauhe Käyttötavat: imeytettynä kuviopaperiin, myös tabletti- ja kapselimuodossa Välittömät vaikutukset: - Vaihtelevat hyvien matkojen ekstaattisista tunne-elämyksistä pahojen matkojen kauhuun ja paniikkiin - Näkö-, haju-, maku- ja kosketusaistimusten vääristyminen ja herkistyminen: mm. esineiden muodonmuutokset, esineiden liikkuminen, värien voimistuminen, äänien muuttuminen, geometristen kuvioiden näkeminen - Itsen ja ympäristön suhteen sekä ajan ja välimatkojen käsityksen vääristyminen - Verenpaineen kohoaminen, pupillien laajeneminen ja sydämen lyöntitiheyden nopeutuminen - Psyykkiset ongelmat, depressio ja ahdistus - Flashback eli takauma, matkan uusiutuminen Vieroitusoireet: ei fyysisiä vieroitusoireita Riippuvuus: psyykkinen riippuvuus Muita hallusinogeeneja: huumesienet, DMT, meskaliini, PCP ja ketamiini Huumesienet (tatti, silokka, psilo) Suomessa tunnetaan parisenkymmentä psyykeen vaikuttavaa sientä, joista huumekäyttöön on erityisesti käytetty suippomadonlakki-nimistä lahottajasientä (Psilocybe semilanceata) sekä punaista ja ruskeaa kärpässientä. Suippomadonlakki sisältää psilosybiiniä ja psilosiiniä, jotka luokitellaan Suomessa huumausaineiksi. Sitä käytetään yleensä suun kautta tai polttamalla. Dimetyylitryptamiini eli DMT (liikemiehen lounas, businessman s lunch) Dimetyylitryptamiinia saadaan yleisesti maailmalla napaseutuja lukuun ottamatta kasvavan Phalaris arundinacea kasvista (Suomessa ruokohelpi). Kasvin siemeniä kaupataan mm. Internetin välityksellä kasvatusohjeineen. Pieniä määriä DMT:tä esiintyy sisäsyntyisenä myös ihmisissä ja useissa eläimissä. DMT on erittäin voimakas, vaikkakin lyhytkestoinen hallusinogeeni. Käyttö tapahtuu polttamalla. Meskaliini (meska)

9 Meskaliini on Etelä- ja Väli-Amerikassa kasvavan peyote-kaktuksen ainesosa. Se muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan amfetamiinia. Synteettisesti valmistettu meskaliini on kellertävää jauhetta, josta valmistetaan tabletteja, kapseleita tai liuosta. Fensyklidiini eli PCP (enkelipöly, angel dust) Entisenä suonensisäisenä nukutusaineena käytetyn PCP:n huumekäyttö yleistyi 1960-luvulla. PCP:tä valmistetaan laittomissa laboratorioissa ja sitä nautitaan tabletteina suun kautta tai jauheena nuuskaten tai polttaen. Ketamiini Ketamiini on rakenteeltaan ja vaikutuksiltaan PCP:tä muistuttava. Sitä käytetään edelleen jossain määrin nukutusaineena.

Päihteet väkivallan riskitekijöinä. 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema

Päihteet väkivallan riskitekijöinä. 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema Päihteet väkivallan riskitekijöinä 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema Päihteet Alkoholi Tupakka Lääkeaineet Huumausaineet Mitkä ovat huumausaineita?

Lisätiedot

S D F VALMISTE (AINE, käyttötapa, pitoisuus aineen suhteen ja valmistustapa)

S D F VALMISTE (AINE, käyttötapa, pitoisuus aineen suhteen ja valmistustapa) S D F VALMISTE (AINE, käyttötapa, pitoisuus aineen suhteen ja valmistustapa) VÄÄRINKÄYTTÖ- ANNOKSIA KUUKAUDESSA 1 HEROIINI katukauppaheroiini i.v. ~ 40 % Laiton, leikattu (jatkettu) 50 120 2 HEROIINI katukauppaheroiini

Lisätiedot

Kannabis ilmiönä ja valistajan haasteena ja kuinka vastaamme haasteeseen?

Kannabis ilmiönä ja valistajan haasteena ja kuinka vastaamme haasteeseen? Kannabis ilmiönä ja valistajan haasteena ja kuinka vastaamme haasteeseen? 20.4.2016 kim.kannussaari@ehyt.fi 050 597 7555 @KimKannussaari Miten puhua kannabiksesta -hanke Yhteistyössä Suomen Terveydenhoitajaliitto

Lisätiedot

Tietoiskut. - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit

Tietoiskut. - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit Tietoiskut - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit 1 Netissä työn tueksi esim. www.paihdelinkki.fi www.nuortenlinkki.fi www.mielenterveystalo.fi : hae tunnukset ammattilaisosioon www.nuortenmielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Kajaanin huumekoulutus 21.3.13. Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö

Kajaanin huumekoulutus 21.3.13. Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö Kajaanin huumekoulutus 21.3.13 Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö Suomessa 2009 Alkoholin suurkuluttaja noin 600000 noin joka kymmenes naisista ja miehistä noin joka

Lisätiedot

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2. Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.2014 Kannabis Hamppukasvista/Cannabis Sativa) saatavien erilaisten valmisteiden

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

ÄIDIN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SEN VAIKUTUKSET SYNTYVÄÄN LAPSEEN

ÄIDIN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SEN VAIKUTUKSET SYNTYVÄÄN LAPSEEN ÄIDIN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SEN VAIKUTUKSET SYNTYVÄÄN LAPSEEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna, kevät 2013 Suvi Lahtinen Mari Lötjönen TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Hoitotyön

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 Päihdelääketieteen päivät 11.3.2016 Kansallismuseo, Helsinki 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 JOHDANTO 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 2 Huumetilanteen

Lisätiedot

KANSANTERVEYSLAITOS TEOREETTINEN LAUSUNTO 1(4) Huumelaboratorio 11.3.2002 Mannerheimintie 166 00300 Helsinki 30 Puh.: 09-47441; Fax: 09-4744 8553

KANSANTERVEYSLAITOS TEOREETTINEN LAUSUNTO 1(4) Huumelaboratorio 11.3.2002 Mannerheimintie 166 00300 Helsinki 30 Puh.: 09-47441; Fax: 09-4744 8553 KANSANTERVEYSLAITOS TEOREETTINEN LAUSUNTO 1(4) Huumelaboratorio 11.3.2002 Mannerheimintie 166 00300 Helsinki 30 Puh.: 09-47441; Fax: 09-4744 8553 Valtionsyyttäjä Petri Jääskeläinen Valtakunnansyyttäjän

Lisätiedot

HUUMEET: UUDET JA VANHAT ONGELMAT. Apulaisylilääkäri Sari Leinonen, riippuvuuspkl, P-KSSK

HUUMEET: UUDET JA VANHAT ONGELMAT. Apulaisylilääkäri Sari Leinonen, riippuvuuspkl, P-KSSK HUUMEET: UUDET JA VANHAT ONGELMAT Apulaisylilääkäri Sari Leinonen, riippuvuuspkl, P-KSSK 1 Yleistä V. 2005 huumeriippuvaisia 0,6-0,7% väestöstä V. 2005 opioidit : amfetamiini = 40:60 Nykyisin suhde 60:40

Lisätiedot

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet Psyykenlääkkeet Vaikutusmekanismi Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet voi lisätä synapsien kasvua Toimia alkup.välittäjäaineen kaltaisesti

Lisätiedot

Puhutaan huumeista. Kannabiksen käyttäjä perusterveydenhuollossa

Puhutaan huumeista. Kannabiksen käyttäjä perusterveydenhuollossa Puhutaan huumeista Kannabiksen käyttäjä perusterveydenhuollossa Tarja Lappi päihdepalvelukoordinaattori Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 15.12.2014 Jyväskylän Paviljonki Tarja Lappi 2014 KSSHP Moniongelmaisuus

Lisätiedot

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011 Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 211 Herätys seminaari 14.9.212 / Järvenpään sosiaalisairaala A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala 9 paikkaa, korkea käyttöaste

Lisätiedot

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA HUUMEET EUROOPASSA FAKTATIETOA JA LUKUJA EMCDDA:n Vuosiraportti 2006 Euroopan huumeongelmasta sekä Tilastotiedote 2006 (2006 Statistical bulletin) Ei julkaistavaksi ennen: klo 11.00 CET 23.11.2006 Nämä

Lisätiedot

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Sanna Kailanto 1 Doping Kilpaurheilijoiden suorituskyvyn parantaminen 1950-luvulta lähtien. Käyttö levinnyt aktiiviurheilun ulkopuolelle.

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Huumausainerikoksista Keski-Suomen maakunnassa

Huumausainerikoksista Keski-Suomen maakunnassa Huumausainerikoksista Keski-Suomen maakunnassa Esityksen sisältö Sisä-Suomen poliisilaitos Huumausainerikokset Huumausainerikollisuus tilastojen valossa Huumausaineista tilanne kentällä Hoitoonohjaus ja

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

PÄIHTEIDEN KÄYTTÄJÄ PÄIVYSTYKSESSÄ

PÄIHTEIDEN KÄYTTÄJÄ PÄIVYSTYKSESSÄ PÄIHTEIDEN KÄYTTÄJÄ PÄIVYSTYKSESSÄ Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutus Lahdensivu, syksy 2015 Päivi Runonen TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö Tekijä Päivi Runonen

Lisätiedot

Seksistä tauteja. Alueellinen tartuntatautipäivä Tays Erik Mattsson Projektikoordinaattorija seksuaalineuvoja

Seksistä tauteja. Alueellinen tartuntatautipäivä Tays Erik Mattsson Projektikoordinaattorija seksuaalineuvoja Seksistä tauteja Alueellinen tartuntatautipäivä Tays 7.2.2017 Erik Mattsson Projektikoordinaattorija seksuaalineuvoja Sukupuolitaudit vai seksitaudit? Taudit tarttuvat seksiteitse, sukupuolella ei sinänsä

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA Anne Poikolainen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sovatek 25.5.2016 Päihteiden käytön tunnistamisen vaikeudesta

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

6430/13 AJL/mrc DG D 2C

6430/13 AJL/mrc DG D 2C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2013 (OR. en) 6430/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0021 (NLE) CORDROGUE 17 SAN 53 OC 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS 4-metyyliamfetamiinin

Lisätiedot

SELVÄNÄ PARAS! Lautapeli tukemassa ennaltaehkäisevää päihdetyötä

SELVÄNÄ PARAS! Lautapeli tukemassa ennaltaehkäisevää päihdetyötä SELVÄNÄ PARAS! Lautapeli tukemassa ennaltaehkäisevää päihdetyötä LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Osallistu Päihdekyselyyn

Osallistu Päihdekyselyyn Irroita kansilehti ja kyselyosa toisistaan katkoviivan kohdalta. www.tilastokeskus.fi/tup/thl Tunnus Salasana Osallistu Päihdekyselyyn Lähetimme äskettäin kirjeen, jossa pyysimme sinua osallistumaan kyselyyn.

Lisätiedot

TOSITIETOA. Kannabis

TOSITIETOA. Kannabis TOSITIETOA Kannabis Kannabis on erityisen haitallista nuorille Kannabiksen käytöstä on monenlaista haittaa nuoruusiässä, jolloin aivot ovat erityisen alttiit päihteiden aiheuttamille häiriötekijöille.

Lisätiedot

Huumausainerikokset. Huumausainerikoksista epäillyt henkilöt

Huumausainerikokset. Huumausainerikoksista epäillyt henkilöt Tiedote 1 (7) 18.3.2016 POL-2016-3819 Ilmiötiedote Huumaus- ja dopingainerikollisuuden tilannekatsaus 2015 2016 Vuonna 2015 lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden huumausainerikosten kokonaismäärä

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 24.5.2011 Silja Runsten psyk el

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 24.5.2011 Silja Runsten psyk el Päihteiden käyttö ikääntyneillä 24.5.2011 Silja Runsten psyk el Riskikulutus Haitallinen käyttö käyttötapa joka on aiheuttanut fyysisen tai psyykkisen terveyshaitan Päihderiippuvuus aine muodostuu tärkeämmäksi

Lisätiedot

Huumekulttuurin muutokset Suomessa 200 ensimmäistä vuotta

Huumekulttuurin muutokset Suomessa 200 ensimmäistä vuotta Huumekulttuurin muutokset Suomessa 200 ensimmäistä vuotta Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, Suomen Akatemia 1 Anders Chydenius halusi turvata kotimaisen oopiumin tuotannon jo 1700-luvulla 2 Huumeiden representaatio

Lisätiedot

Mitä tehdä? Solja Niemelä. Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto

Mitä tehdä? Solja Niemelä. Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto Kannabista käyttävä nuori Mitä tehdä? Solja Niemelä Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto Ylilääkäri Psykiatrian tulosalue, Lapin sairaanhoitopiiri Oletko koskaan käyttänyt

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinien käyttö ja käytön purkaminen. Sirpa Hartikainen LT Geriatrisen lääkehoidon professori Itä-Suomen Yliopisto

Bentsodiatsepiinien käyttö ja käytön purkaminen. Sirpa Hartikainen LT Geriatrisen lääkehoidon professori Itä-Suomen Yliopisto Bentsodiatsepiinien käyttö ja käytön purkaminen Sirpa Hartikainen LT Geriatrisen lääkehoidon professori Itä-Suomen Yliopisto Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten Kelan korvaamien RESEPTIlääkkeiden

Lisätiedot

21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story)

21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story) 21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story) Lat. addictio = jättäminen jonkun valtaan, jonkun omaksi tuomitsemista tai julistamista Terveet / haitalliset riippuvuudet

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Helsingin Paasitornissa Mikko Salasuo, dosentti, VTT,

Helsingin Paasitornissa Mikko Salasuo, dosentti, VTT, Suomalaisen huumekulttuurin muutos Terveysneuvontapäivät 2011 Helsingin Paasitornissa 21 22.9.2011 Mikko Salasuo, dosentti, VTT, Nuorisotutkimusseura ry. Kaksi teemaa 1. Tuoreen huumekyselyn tulokset ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.6.2014 COM(2014) 362 final 2014/0183 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS 4-jodi-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibentsyyli)fenetyyliamiinin (25I-NBOMe), 3,4-dikloori- N-[[1-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]metyyli]bentsamidin

Lisätiedot

Kuinka usein käytät seuraavia aineita

Kuinka usein käytät seuraavia aineita Huumeiden käytön kartoitus ja hoitomotivaatio - DUDITE Asiakastunniste: Kuinka usein käytät seuraavia aineita (ks.dudit-huumeluettelo [1]) En koskaan Kokeillut Kerran 2-4 kertaa yhden tai kuussa tai kuussa

Lisätiedot

Johdanto korvaushoitoon. Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl

Johdanto korvaushoitoon. Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl Johdanto korvaushoitoon Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl Opiaatit 1 Päihdekäyttö perustuu niiden mielihyvää lisäävään ja käyttäytymistä vahvistavaan vaikutukseen Kaikkia opioideja kohtaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 50 mg oksatsepaamia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Lääketieteelliset oireet. nuha. tapaturma. viiltohaava. riittävä. äkillinen. lääkkeen haittavaikutus. haittavaikutus. Finnish. Finnish.

Lääketieteelliset oireet. nuha. tapaturma. viiltohaava. riittävä. äkillinen. lääkkeen haittavaikutus. haittavaikutus. Finnish. Finnish. Lääketieteelliset oireet nuha viiltohaava tapaturma äkillinen riittävä lääkkeen haittavaikutus haittavaikutus allergia ahdistus käsimurtuma rytmihäiriö pahanhajunen hengitys makuuhaava musta silmä musteta

Lisätiedot

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa lääkehoidosta PRILIGY-valmistetta käytetään 18 64-vuotiaiden miesten ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Ota PRILIGY-tabletti 1 3 tuntia ennen seksuaalista

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

KANNABIS laillinen lääke, laiton huumausaine ja vetoava vapauden kulttuuri. 2014 Jukka Oksanen Pekka Salmela

KANNABIS laillinen lääke, laiton huumausaine ja vetoava vapauden kulttuuri. 2014 Jukka Oksanen Pekka Salmela KANNABIS laillinen lääke, laiton huumausaine ja vetoava vapauden kulttuuri 2014 Jukka Oksanen Pekka Salmela Kasvi Kannabista saadaan eri hamppukasvien lajeista, joista tärkeimmät ovat Cannabis sativa,

Lisätiedot

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumapotilaan kivunhoidon haasteet - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumatologian vos TD4/TB4 N. 90% potilaista tulee päivystyspotilaina, ympäri vuorokauden Tapaturmapotilaat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543 Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään

Lisätiedot

hoitoon HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

hoitoon HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI sen k u t e m m u Ohjeita hoitoon HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Mitä on ummetus? Ummetuksella tarkoitetaan harventunutta suolen toimintaa, johon liittyy ulostamisvaikeuksia. Se on hyvin yleinen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Prometax 4,5 mg kovat kapselit Prometax 6,0 mg kovat kapselit. Rivastigmiini

PAKKAUSSELOSTE. Prometax 4,5 mg kovat kapselit Prometax 6,0 mg kovat kapselit. Rivastigmiini PAKKAUSSELOSTE Prometax 1,5 mg kovat kapselit Prometax 3,0 mg kovat kapselit Prometax 4,5 mg kovat kapselit Prometax 6,0 mg kovat kapselit Rivastigmiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin

Lisätiedot

KOTKAN 9.-LUOKKALAISTEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SIIHEN LIITTY- VÄT TAPATURMAT

KOTKAN 9.-LUOKKALAISTEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SIIHEN LIITTY- VÄT TAPATURMAT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja Iida Kiuru KOTKAN 9.-LUOKKALAISTEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SIIHEN LIITTY- VÄT TAPATURMAT Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

Huumeet ja mielenterveys

Huumeet ja mielenterveys Huumeet ja mielenterveys Pekka Laine LT, Psykiatrian erikoislääkäri Päihdelääketieteen ja psykoterapian erityispätevyydet ET perhepsykoterapeutti YET kognitiivinen psykoterapeutti Yli puolella kaikista

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

PÄIHDEPUUTTUMISMALLI TAMPEREEN RUDOLF STEINER -KOULULLE

PÄIHDEPUUTTUMISMALLI TAMPEREEN RUDOLF STEINER -KOULULLE PÄIHDEPUUTTUMISMALLI TAMPEREEN RUDOLF STEINER -KOULULLE Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna, 21.5.2010 Marja Erdogan OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen 1 LÄÄKKEET JOITA KÄYTETÄÄN TUPAKASTA VIEROITUKSEEN Nikotiinipurukumi Nikotiinipurukumi antaa aktiivista tukea ja auttaa lopettamaan tupakan

Lisätiedot

Aripiprazole ratiopharm. Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Laatimispäivämäärä 03/2016

Aripiprazole ratiopharm. Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Laatimispäivämäärä 03/2016 Aripiprazole ratiopharm Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Laatimispäivämäärä 03/2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto s. 4 2. Mikä on Aripiprazole ratiopharm -hoito? s.5 3. Mitä voin odottaa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Liikunta. Terve 1 ja 2

Liikunta. Terve 1 ja 2 Liikunta Terve 1 ja 2 Käsiteparit: a) fyysinen aktiivisuus liikunta b) terveysliikunta kuntoliikunta c) Nestehukka-lämpöuupumus Fyysinen aktiivisuus: Kaikki liike, joka kasvattaa energiatarvetta lepotilaan

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

TUKEA URHEILUSEUROILLE PÄIHTEETTÖMYYDEN EDISTÄMISEKSI. Päihteetön. pelikenttä

TUKEA URHEILUSEUROILLE PÄIHTEETTÖMYYDEN EDISTÄMISEKSI. Päihteetön. pelikenttä TUKEA URHEILUSEUROILLE PÄIHTEETTÖMYYDEN EDISTÄMISEKSI Päihteetön pelikenttä Päihteet ja urheilu eivät kuulu yhteen. Päihteillä on monia urheilusuorituksia ja harjoittelua haittaavia vaikutuksia. Kaikki

Lisätiedot

Sh Taina Jankari Sh Miia Sepponen TYKS Neurotoimialue 13.4.2016

Sh Taina Jankari Sh Miia Sepponen TYKS Neurotoimialue 13.4.2016 Sh Taina Jankari Sh Miia Sepponen TYKS Neurotoimialue 13.4.2016 Sekavuus eli delirium Delirium eli äkillinen sekavuustila on elimellisten tekijöiden aiheuttama aivotoiminnan häiriö Laaja-alainen huomio-

Lisätiedot

Elina Koski. Nuorten näkemyksiä ja kokemuksia huumeista. Opinnäytetyö Syksy 2012 Sosiaali ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Elina Koski. Nuorten näkemyksiä ja kokemuksia huumeista. Opinnäytetyö Syksy 2012 Sosiaali ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Elina Koski Nuorten näkemyksiä ja kokemuksia huumeista Opinnäytetyö Syksy 2012 Sosiaali ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

kivunhoito.info Kipuanalyysi

kivunhoito.info Kipuanalyysi Kipuanalyysi Hoito Kipuanalyysi Fysiologia & Psykologia Kivunhoito.info: Kipuanalyysi 5:1 Kiputila kipuanalyysi selvittely oireenmukainen kivunhoito kasvaimen hoito sytostaatit kirurgia sädehoito kivunlievitys

Lisätiedot

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Esite terveydenhuoltohenkilöstölle Aripiprazole Accord (aripipratsoli) on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13

Lisätiedot

kipuun, yhdistetään muuhun hoitoon Mutta ei vakavia haittoja Akuutti toksisuus olematon paras teho ja annoksen titraus vaporisoimalla

kipuun, yhdistetään muuhun hoitoon Mutta ei vakavia haittoja Akuutti toksisuus olematon paras teho ja annoksen titraus vaporisoimalla } Vaikutusmekanismit kohtalaisesti tunnettuja } Lääke vs viihdekäyttö: ANNOKSESSA voi olla kertaluokan ero } THC:lla Vaatimaton teho yksinään esim. kipuun, yhdistetään muuhun hoitoon Mutta ei vakavia haittoja

Lisätiedot

Version 6, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus

Version 6, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL NENÄSUMUTE KERTA ANNOSPAKKAUKSESSA SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON Hyvä lääkäri Lue ja ota

Lisätiedot

URHEILIJOIDEN SYÖMISONGELMAT

URHEILIJOIDEN SYÖMISONGELMAT URHEILIJOIDEN SYÖMISONGELMAT Urheilijalle enemmän terveitä harjoituspäiviä www.terveurheilija.fi VARHAINEN TUNNISTAMINEN Osattava epäillä, koska harvoin kertovat itse! MILLOIN PITÄISI SEULOA Terveystarkastukset

Lisätiedot

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Tarkistuslista 1: ennen Attentin 5mg tablettien määräämistä

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet

Lisätiedot

Nuorten huumeiden käyttö ja lääkkeiden väärinkäyttö Kainuussa

Nuorten huumeiden käyttö ja lääkkeiden väärinkäyttö Kainuussa Nuorten huumeiden käyttö ja lääkkeiden väärinkäyttö Kainuussa Virta Kainuu Mirja Kettunen 14.9.2012 Taustaa Syksyllä 2011 Kainuun kunnissa nousi esille huoli nuorten huumeiden ja lääkkeiden päihdekäytöstä

Lisätiedot

Dekstrometorfaani (DXM)

Dekstrometorfaani (DXM) Julkaistu 19.1.2011 Dekstrometorfaania on käytetty maailmalla jo 1950-luvulta lähtien yskänlääkkeenä, sillä se vähentää yskänärsytystä vaikuttamalla keskushermostossa. Suomessa dekstrometorfaania sisältäviä

Lisätiedot

Kannabis, valistus ja tutkimus

Kannabis, valistus ja tutkimus Markku Soikkeli, erikoissuunnittelija, ehkäisevä päihdetyö Kannabis, valistus ja tutkimus Zen ja epävarmuuden sietämisen taito Puhutaan huumeista Tampere 18.2.2014 Tutkimustietoon nojaava valistus helpommin

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä Puhtaasti paras Antidopingtoiminta on reilua peliä Miksi doping on kielletty kilpaurheilussa? Terveydelle haitallista Vastoin reilun pelin periaatetta Yhteisten sääntöjen ja toisten kunnioittaminen on

Lisätiedot

Hakusessa-hanke 4.2.2014

Hakusessa-hanke 4.2.2014 MITÄ ON RIIPPUVUUS? PSYKIATRIAN PROFESSORI SOLJA NIEMELÄ PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS OULUN YLIOPISTO, LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Hyvinvointi hakusessa hankkeen luentosarja 4.2.2014 Mitä on riippuvuus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Esityksen keskiössä Voivat olla vakavia sairauksia. Kuolema, kehityksen pysähdys ja perheen ongelmat.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. INVANZ 1 g infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten (ertapeneemi)

PAKKAUSSELOSTE. INVANZ 1 g infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten (ertapeneemi) PAKKAUSSELOSTE INVANZ 1 g infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten (ertapeneemi) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 - Youth Attitudes on Drugs - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

TUNTEET OPASTAVAT IHMISTÄ. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys kietoutuvat yhteen. Tunteet ilmenevät monin tavoin

TUNTEET OPASTAVAT IHMISTÄ. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys kietoutuvat yhteen. Tunteet ilmenevät monin tavoin Sisällys I TUNTEET OPASTAVAT IHMISTÄ 10 1 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys kietoutuvat yhteen 12 Tulkinnat vaikuttavat tunteisiin Psyykkinen hyvinvointi on mielen hyvinvointia 12 13 Tunteet

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Petra Laitinen HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA VERTAISTUESTA JA AMMATILLISESTA TUESTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Petra Laitinen HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA VERTAISTUESTA JA AMMATILLISESTA TUESTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Petra Laitinen HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA VERTAISTUESTA JA AMMATILLISESTA TUESTA Opinnäytetyö Syyskuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Syyskuu 2011 Hoitotyön

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

KANNABIS (JA MUUT HUUMEET) VALISTAJAN HAASTEENA - PÄIVÄN YHTEENVETO. Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, VTT Sosiaali- ja terveysministeriö

KANNABIS (JA MUUT HUUMEET) VALISTAJAN HAASTEENA - PÄIVÄN YHTEENVETO. Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, VTT Sosiaali- ja terveysministeriö KANNABIS (JA MUUT HUUMEET) VALISTAJAN HAASTEENA - PÄIVÄN YHTEENVETO Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, VTT Sosiaali- ja terveysministeriö Erilaisia aineita Erilaisia käyttötapoja Erilaisia ikäryhmiä

Lisätiedot

HUUMAUSAINEET SUUN TERVEYDENHOIDOSSA

HUUMAUSAINEET SUUN TERVEYDENHOIDOSSA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA HUUMAUSAINEET SUUN TERVEYDENHOIDOSSA Informatiivinen blogi suuhygienistiopiskelijoille TEKIJÄ/T: Ella Kärki Iina Mentula Marianne

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ABILIFY 7,5 mg/ml injektioneste, liuos aripipratsoli

PAKKAUSSELOSTE. ABILIFY 7,5 mg/ml injektioneste, liuos aripipratsoli PAKKAUSSELOSTE ABILIFY 7,5 mg/ml injektioneste, liuos aripipratsoli Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Opioidit ja kipu. Päihdepsykiatrin vinkkejä

Opioidit ja kipu. Päihdepsykiatrin vinkkejä Opioidit ja kipu Päihdepsykiatrin vinkkejä LSHP alueellinen koulutus 17.2.2016 Solja Niemelä Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede)) Kliinisen neurotieteentutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Lisätiedot

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Martta Forsell, the Finnish Focal Point 26/11/2013 Martta Forsell 1 Primary drug (n= 2 688) Hypnotics,

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Psykologi Kirsi Salonen. Luontokokemuksen. Psykologipalvelut Hyvän MielenTila www.psykologihyvanmielentila.fi

Psykologi Kirsi Salonen. Luontokokemuksen. Psykologipalvelut Hyvän MielenTila www.psykologihyvanmielentila.fi Psykologi Kirsi Salonen Luontokokemuksen pinnan alla Psykologipalvelut Hyvän MielenTila www.psykologihyvanmielentila.fi Eko- ja ympäristöpsykologi Psykologipalvelut Hyvän MielenTila PsM, laillistettu psykologi,

Lisätiedot

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY MERKITSE SOPIVIN] Mies... 1 Nainen... 2 D2. Minkä

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIEDOT KÄYTTÄJÄLLE. MEPACT 4 mg infuusiokuiva-aine suspensiota varten Mifamurtidi

PAKKAUSSELOSTE: TIEDOT KÄYTTÄJÄLLE. MEPACT 4 mg infuusiokuiva-aine suspensiota varten Mifamurtidi PAKKAUSSELOSTE: TIEDOT KÄYTTÄJÄLLE MEPACT 4 mg infuusiokuiva-aine suspensiota varten Mifamurtidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

HUUMETESTAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO PERHEKUNTOUTUSKESKUS KEPILÄSSÄ

HUUMETESTAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO PERHEKUNTOUTUSKESKUS KEPILÄSSÄ HUUMETESTAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO PERHEKUNTOUTUSKESKUS KEPILÄSSÄ Minna Hötti Maija Leskinen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Sairastuin diabetekseen, mistä huumeista minun tulisi luopua? vielä ei ole

Lisätiedot

LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET

LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET UNIVERSITY OF TURKU LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilää ääkäri Turun yliopisto, yleislää ääketiede Turun yliopistollinen keskussairaala, yleislää ääketieteen yksikkö

Lisätiedot

Huumeiden ominaisuuksia / Esa Korpi

Huumeiden ominaisuuksia / Esa Korpi Huumeiden ominaisuuksia / Esa Korpi Sedatiiviset: etanoli opiaatit (morfiini, heroiini) kannabis rauhoittavat lääkkeet (bentsodiatsepiinit, barbituraatit) gamma-hydroksibutyraatti (GHB) anesteetit, liuottimet

Lisätiedot

Opioidikorvaushoidossa olevan asiakkaan terveyden edistäminen

Opioidikorvaushoidossa olevan asiakkaan terveyden edistäminen Opioidikorvaushoidossa olevan asiakkaan terveyden edistäminen Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna, syksy 2014 Johanna Rulja TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Hoitotyön

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA HOITOA PERUSTERVEYDENHUOLTOON SAATAVUUS & SAAVUTETTAVUUS ERINOMAISIA

NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA HOITOA PERUSTERVEYDENHUOLTOON SAATAVUUS & SAAVUTETTAVUUS ERINOMAISIA NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA HOITOA PERUSTERVEYDENHUOLTOON SAATAVUUS & SAAVUTETTAVUUS ERINOMAISIA Hoidon onnistumiseksi on olennaista että asianmukainen hoito aloitetaan ilman viivytyksiä. Hoidon tärkeä kehittämiskohde

Lisätiedot

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus Sidonnaisuudet: Mundipharma,

Lisätiedot